Sony | HDR-CX115E | Sony HDR-CX115E CX115 Full HD Flash Memory camcorder Instrucţiuni de utilizare

4-170-894-84(1)
Cuprins
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E
Cameră video digitală HD
Pregătirea
12
Înregistrare/Redare
20
Folosirea corectă a camerei
video
42
Salvarea imaginilor cu un
dispozitiv extern
51
Particularizarea camerei
video
60
Informaţii suplimentare
82
Manual „Handycam”
Consultare rapidă
 2010 Sony Corporation
9
106
Citiţi mai întâi
următoarele informaţii

Elemente furnizate
Cifrele din ( ) reprezintă numărul de
articole furnizate.
 Adaptor de c.a. (1)
 Cablu de alimentare (1)
 Cablu A/V de semnal pe componente
(1) 
 Cablu de conectare A/V (1) 
 Cablu USB (1) 
 Acumulator reîncărcabil NP-FV50 (1)
 CD-ROM „Handycam” Application
Software (1)
 „PMB”
 Manual


Elementele de meniu, ecranul LCD şi
obiectivul


(software, inclusiv „PMB Help”)
„Handycam” (PDF)
Elementele de meniu marcate cu gri nu sunt
disponibile în condiţiile curente de înregistrare
sau redare.
Ecranul LCD este produs cu ajutorul unei
tehnologii extrem de precise, astfel că peste
99,99% dintre pixeli sunt funcţionali. Cu
toate acestea, este posibil ca pe ecranul LCD
să apară în mod constant nişte puncte mici
negre şi/sau luminoase (de culoare albă, roşie,
albastră sau verde). Aceste puncte reprezintă
rezultatul normal al procesului de fabricaţie şi
nu afectează în niciun fel înregistrarea.
„Ghid de acţionare” (1)
Consultaţi pagina 18 cu privire la cartela de
memorie pe care o puteţi folosi împreună cu
această cameră video.
Utilizarea camerei video

Camera video nu este rezistentă la praf, la stropi
sau la apă. Consultaţi „Despre manevrarea
camerei video” (pag. 101).
Nu ţineţi camera video de următoarele
componente şi de capacele mufelor.
Puncte negre
Puncte albe, roşii, albastre sau verzi


Ecran LCD
Expunerea îndelungată la soare a ecranului LCD
sau a lentilelor poate provoca disfuncţionalităţi.
Nu îndreptaţi camera spre soare.
Procedând astfel, aceasta ar putea funcţiona
necorespunzător. Înregistraţi imagini ale
soarelui numai în condiţii de luminozitate
scăzută, cum ar fi în amurg.
Despre setarea limbii

Acumulator
RO
Afişajele de pe ecran în diverse limbi sunt
utilizate pentru ilustrarea procedurilor de
funcţionare. Dacă este necesar, înainte de
utilizarea camerei video, schimbaţi limba afişată
pe ecran (pag. 16).
Despre înregistrare





Pentru o funcţionare stabilă a cartelei de
memorie, se recomandă să iniţializaţi cartela
de memorie cu camera video, înainte de prima
utilizare (pag. 77). La iniţializarea cartelei vor fi
şterse toate datele stocate pe cartelă, iar datele
vor fi irecuperabile. Salvaţi datele importante pe
calculator, etc.
Înainte de a începe înregistrarea, verificaţi
funcţia de înregistrare pentru a vă asigura
că imaginile şi sunetul sunt înregistrate fără
probleme.
Nu se acordă despăgubiri pentru conţinutul
înregistrărilor, chiar dacă înregistrarea sau
redarea nu este posibilă din cauza unei
defecţiuni a camerei video, a suportului de
stocare etc.
Sistemele TV color sunt diferite în funcţie de
ţară/regiune. Pentru a vedea înregistrările pe
televizor, aveţi nevoie de un televizor în sistem
PAL.
Programele de televiziune, filmele, casetele
video şi alte materiale pot fi protejate de
drepturile de autor. Înregistrarea neautorizată
a unor astfel de materiale poate să contravină
legilor drepturilor de autor.
Discurile înregistrate cu o calitate a
imaginii HD (înaltă definiţie)

Salvarea tuturor datelor de imagine
înregistrate




Camera dvs. video este compatibilă cu formatul
MPEG-4 AVC/H.264 High Profile pentru o
înregistrare cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD). Prin urmare, nu puteţi reda
imaginile înregistrate cu o calitate a imaginii de
înaltă definiţie (HD) de camera dvs. video pe
următoarele dispozitive;
 Alte dispozitive compatibile cu formatul
AVCHD, dar incompatibile cu High Profile
 Dispozitive incompatibile cu formatul
AVCHD
Este posibil să nu puteţi reda în mod normal
imagini înregistrate cu camera video pe alte
dispozitive. Este posibil să nu puteţi reda
în mod normal imagini înregistrate cu alte
dispozitive pe camera video.
Filmele cu calitatea imaginii (STD) standard
înregistrate pe cardurile de memorie SD nu pot fi
redate pe echipamentul AV al altor producători.
Pentru a evita pierderea datelor de imagine,
salvaţi periodic toate imaginile înregistrate pe
un suport extern. Se recomandă salvarea datelor
de imagine pe un disc, cum ar fi un DVD-R,
cu ajutorul computerului. De asemenea, puteţi
salva datele de imagine utilizând un aparat
video sau un dispozitiv de înregistrare DVD/
HDD (pag. 53).
Nu puteţi realiza un disc AVCHD cu datele de
imagine înregistrate cu
[Afişaţi altele]  [
Note despre redare

Această cameră video înregistrează imagini de
înaltă definiţie în format AVCHD. Suporturile
DVD ce conţin înregistrări AVCHD nu trebuie
utilizate împreună cu dispozitive DVD de
redare sau de înregistrare deoarece este posibil
ca dispozitivul de redare/înregistrare DVD
să nu elimine discul şi să şteargă conţinutul
fără avertisment. Suportul DVD ce conţine
înregistrări AVCHD poate fi redat pe un
dispozitiv de redare/înregistrare cu discuri Bluray Disc sau pe alte dispozitive compatibile.
(MENU) 
MOD ÎNREG.] (din
[SETĂRI FOTO.]) setat la [HD
categoria
FX]. Salvaţi-le pe un disc Blu-ray Disc sau
folosiţi un suport extern (pag. 51).
Note cu privire la acumulator/adaptor
de c.a.


După oprirea camerei video, aveţi grijă să
scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a.
Deconectaţi adaptorul de c.a. de la camera
video ţinând în mână atât camera video, cât şi
conectorul de c.c.
RO
Notă privind temperatura camerei
video/acumulatorului



Atunci când temperatura camerei video sau a
acumulatorului devine deosebit de ridicată sau
deosebit de scăzută, este posibil să nu puteţi
înregistra sau reda pe camera video; aceasta se
datorează funcţiilor de protecţie ale camerei
video care se activează în astfel de situaţii. În
acest caz, pe ecranul LCD apare un indicator
(pag. 88).
Când camera video este conectată la
un computer sau accesorii

Lentile Carl Zeiss
Nu încercaţi să formataţi suportul de
înregistrare al camerei video cu ajutorul
computerului. Procedând astfel, camera video
poate să nu funcţioneze corect.
Atunci când conectaţi camera video la un
alt dispozitiv cu ajutorul unor cabluri de
legătură, aveţi grijă să introduceţi corect mufa
de conectare. Dacă introduceţi forţat mufa în
terminal, veţi deteriora terminalul şi pot apărea
defecţiuni ale camerei video.
Observaţii despre accesoriile opţionale


Dacă înregistraţi/ştergeţi imagini în mod
repetat pe o perioadă lungă de timp, se
produce o fragmentare a datelor pe suportul
de înregistrare. Imaginile nu pot fi salvate
sau înregistrate. În acest caz, salvaţi mai întâi
imaginile pe un suport extern şi apoi efectuaţi
(MENU)
[FORMAT.MEDIU] atingând
 [Afişaţi altele]  [FORMAT.MEDIU]
(din categoria [GEST.MED.STOC.]) 
suportul dorit (HDR-CX116E/CX150E/




CX155E/XR150E/XR155E)  [DA]  [DA]

.

Imaginile folosite ca exemplu în acest manual
în scopul ilustrării sunt realizate cu o cameră
foto digitală, de aceea pot fi diferite de imaginile
şi indicatorii de ecran care apar pe camera
dvs. video. Iar ilustraţiile camerei video şi a
indicaţiilor de pe ecran sunt exagerate sau
simplificate pentru o înţelegere mai clară.
În acest manual, memoria internă (HDRCX116E/CX150E/CX155E), hard disk-ul
(HDR-XR150E/XR155E) al camerei video şi
cartela de memorie sunt denumite „suporturi
de înregistrare”.
În acest manual, discul DVD înregistrat cu o
calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) este
numit disc AVCHD.
Designul şi specificaţiile camerei video şi ale
accesoriilor pot fi modificate fără preaviz.
Verificaţi numele modelului camerei
dvs. video

RO
Recomandăm folosirea unor accesorii Sony
originale.
Este posibil ca în anumite ţări/regiuni să nu fie
disponibile accesoriile originale Sony.
Despre acest manual, ilustraţii şi afişaje
de pe ecran
Dacă nu puteţi înregistra/reda imagini,
efectuaţi procedura [FORMAT.MEDIU]

Camera dvs. video este dotată cu lentile Carl
Zeiss, concepute de Carl Zeiss, în Germania,
în colaborare cu Sony Corporation, acestea
producând imagini de înaltă calitate. Adoptă
sistemul de măsurare MTF pentru camerele
video şi oferă calitatea tipică a lentilelor Carl
Zeiss.
MTF= Modulation Transfer Function. Valoarea
numerică este un indicator al cantităţii de
lumină de la subiect ce intră în obiectiv.
Numele modelului este prezentat în acest
manual când există diferenţe de specificaţii
între modele. Verificaţi numele modelului de pe
partea inferioară a camerei dvs. video.
Principalele diferenţe de specificaţii ale acestei
serii sunt următoarele.
Suport de
înregistrare
HDRCX110E
Cartelă de
memorie
Capacitatea
suportului
intern de
înregistrare
—
HDRCX115E
HDRCX116E
HDRCX150E
HDRXR155E
Despre senzorul de cădere (HDRXR150E/XR155E)

Intrare/
ieşire
Doar
ieşire
Memorie
internă +
cartelă de
memorie
8 GB
Doar
ieşire
16 GB
Intrare/
ieşire
HDRCX155E
HDRXR150E
Mufă
USB
Doar
ieşire
Hard disk
intern +
cartelă de
memorie
120 GB
Intrare/
ieşire
Doar
ieşire
Pentru a proteja hard disk-ul intern de şocuri
în urma căderii, camera video are o funcţie a
senzorului de cădere (pag. 81). În timpul căderii
sau în stare de imponderabilitate, poate fi
înregistrat şi zgomotul când este activată această
funcţie de către camera video. Dacă senzorul de
cădere percepe căderi în mod repetat, se poate
opri înregistrarea/redarea.
Observaţii despre folosirea camerei
video la mari altitudini (HDR-XR150E/
XR155E)

Nu porniţi camera video într-o zonă cu
presiunea scăzută, la o altitudine de peste 5.000
de metri. În caz contrar, puteţi deteriora hard
disk-ul intern al camerei video.
Observaţii despre folosire



Nu efectuaţi niciuna dintre următoarele acţiuni.
În caz contrar, suportul de înregistrare poate fi
deteriorat, imaginile înregistrate pot fi imposibil
de redat, se pot pierde sau pot apărea alte
defecţiuni.
 scoaterea cartelei de memorie când ledul de
acces (pag. 19) este aprins sau clipeşte
 scoaterea acumulatorului sau a adaptorului de
c.a. din camera video sau supunerea camerei
la şocuri mecanice sau vibraţii când ledurile
(Film)/ (Foto) (pag. 21) sau ledul de
acces (pag. 19) sunt aprinse sau clipesc
Când folosiţi o curea de umăr (se vinde
separat), nu izbiţi camera video de obiecte.
Nu folosiţi camera video în ambiente foarte
zgomotoase.
RO
Operaţiuni
Pregătirea (pag. 12)
Pregătiţi sursa de alimentare şi cartela de memorie.
Înregistrarea filmelor şi a fotografiilor (pag. 20)
Înregistrarea filmelor  pag. 22
 Schimbarea modului de înregistrare (pag. 27)
 Durata de înregistrare estimată (INFO.MEDIU, pag. 76)
Realizarea fotografiilor  pag. 24
Redarea filmelor şi a fotografiilor
Redarea cu camera video  pag. 30
Redarea imaginilor pe un televizor  pag. 38
Salvarea imaginilor
Salvarea filmelor şi a fotografiilor cu ajutorul unui computer
Salvarea filmelor şi a fotografiilor pe un suport extern 
pag. 51
Salvarea imaginilor cu un DVD writer/recorder  pag. 53
Ştergerea filmelor şi a fotografiilor (pag. 42)
Dacă ştergeţi datele de imagine pe care le-aţi salvat pe un
computer sau pe un disc, puteţi înregistra imagini noi pe spaţiul
liber.
RO
Sfaturi pentru o înregistrare reuşită
 Pentru a obţine rezultate bune de înregistrare
Stabilizarea camerei video
Atunci când ţineţi camera video, menţineţi o poziţie dreaptă şi
ţineţi braţele aproape de corp.
Deşi funcţia SteadyShot este eficientă pentru împiedicarea
mişcărilor camerei, este esenţial să nu mişcaţi camera video.
Efectuarea lină a operaţiunilor de zoom (mărire/
micşorare a imaginilor)
Măriţi şi micşoraţi încet şi cu mişcări line. De asemenea, utilizaţi
zoom-ul cu moderaţie. Zoom-ul utilizat în exces creează filme
care pot provoca o stare de oboseală celui ce le urmăreşte.
Crearea senzaţiei de spaţialitate
Utilizaţi tehnica de panoramare. Stabilizaţi-vă şi deplasaţi
camera video pe orizontală în timp ce vă răsuciţi încet corpul.
Rămâneţi nemişcat la sfârşitul panoramării pentru ca scena să
pară stabilă.
Accentuarea filmelor cu ajutorul narării
Gândiţi-vă la sunetele ce vor fi înregistrate împreună cu filmele.
Naraţi pe tema subiectului sau vorbiţi cu subiectul în timpul
filmării.
Încercaţi să creaţi un volum echilibrat al vocilor, întrucât
persoana care înregistrează se află mai aproape de microfon
decât persoana înregistrată.
Utilizarea accesoriilor
Utilizaţi în mod eficient accesoriile camerei video.
De exemplu, cu ajutorul unui trepied, puteţi face înregistrări
secvenţiale sau puteţi înregistra subiecţii în condiţii de iluminare
slabă, cum ar fi scene cu artificii sau vederi nocturne. Dacă
aveţi întotdeauna cu dvs. un acumulator de schimb, puteţi
continua înregistrarea fără să vă îngrijoraţi că se va descărca
acumulatorul.
RO
 Tehnici utile de înregistrare
Surprinderea unor imagini frumoase
fără reglări complicate
Focalizarea pe un copil din partea
stângă a ecranului
AUTO.INTELIGENT (25)
Setarea prioritară a unui subiect (27)
FOCALIZ.PCT. (67)
Realizarea fotografiilor în timpul
înregistrării unui film
Înregistrarea într-o cameră slab
iluminată
Dual Rec (29)
Declanşare Zâmbet (28)
LOW LUX (70)
Filmarea unor artificii sau a unui apus
de soare în toată splendoarea sa
ARTIFICII (65)
RĂSĂRIT ŞI APUS (65)
RO
Verificarea poziţiei de avânt la golf
ÎNREG.CRSV.LENT. (69)
Cuprins
Citiţi mai întâi următoarele informaţii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Observaţii despre folosire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Operaţiuni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sfaturi pentru o înregistrare reuşită.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pregătirea
Cuprins
Pasul 1: Încărcarea acumulatorului.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pasul 2: Pornirea camerei şi setarea datei şi a orei.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Schimbarea setării pentru limbă.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pasul 3: Pregătirea suportului de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Selectarea suportului de înregistrare pentru filme (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Selectarea suportului de înregistrare pentru fotografii (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Introducerea unei cartele de memorie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Înregistrare/Redare
Înregistrare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Înregistrarea filmelor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Realizarea fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Funcţii utile pentru înregistrarea filmelor şi a fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Utilizarea zoom-ului.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Înregistrarea automată a unor imagini mai bune (AUTO.INTELIGENT).. . . . . . . . . 25
Selectarea unei calităţi a imaginii de înaltă definiţie (HD) sau a unei calităţi
standard (STD).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Selectarea modului de înregistrare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Setarea unui subiect ca prioritar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Surprinderea automată a zâmbetelor (Declanşare zâmbet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Realizarea fotografiilor de înaltă calitate în timpul înregistrării filmelor (Dual
Rec).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Înregistrarea în modul Oglindă.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Redarea cu camera video.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Funcţii utile pentru redarea filmelor şi a fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Căutarea după dată a imaginilor dorite (Index după dată).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Căutarea cu precizie a scenei dorite (Indexul rolei de film).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Căutarea scenei dorite după faţă (Index pentru feţe).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Redarea unui rezumat al filmelor (Redare evidenţiere).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Utilizarea zoom-ului la redare cu fotografii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Redarea unei serii de fotografii (Succesiune foto).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
RO
Redarea imaginilor pe un televizor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Conectarea la un televizor utilizând funcţia [Ghid CONECT.TV].. . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Utilizarea tehnologiei „BRAVIA” Sync.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Folosirea corectă a camerei video
Ştergerea filmelor şi a fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Protejarea filmelor şi a fotografiilor înregistrate (Protejare).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Divizarea unui film.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Capturarea unei fotografii dintr-un film (HDR-CX110E/CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Duplicarea/copierea filmelor şi a fotografiilor de pe memoria internă pe o cartelă de
memorie (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Duplicarea filmelor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Copierea fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Utilizarea Listei de redare a filmelor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Crearea Listei de redare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Redarea Listei de redare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
Salvarea imaginilor pe un suport extern (COPIE DIRECTĂ).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea unui disc cu un DVD writer, recorder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selectarea metodei de creare a unui disc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea unui disc cu ajutorul dispozitivului DVD writer dedicat, DVDirect
Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea unui disc cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) cu un DVD
writer etc., diferit de DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea unui disc cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD) cu
ajutorul unui recorder etc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
53
53
54
57
58
Particularizarea camerei video
RO
10
Utilizarea meniurilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea meniurilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea funcţiei MENIUL MEU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTION MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea funcţiei
Liste de meniuri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SETĂRI MANUALE (Elemente de ajustat pentru starea scenei).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SETĂRI FOTO. (Elemente pentru fotografiere particularizată).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REGLAJE FOTO. (Elemente pentru înregistrarea fotografiilor).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REDARE (Elemente pentru redare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EDITARE (Elemente pentru editare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALTELE (Elemente pentru alte setări).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
60
61
62
63
65
69
73
74
75
76
GEST.MED.STOC. (Elemente pentru suportul de înregistrare).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
REGLAJ GENERAL (Alte elemente de configurare).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Informaţii suplimentare
Cuprins
Depanare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Afişaj de auto-diagnosticare/Indicatori de avertizare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Durata de înregistrare a filmelor/numărul de fotografii ce pot fi înregistrate.. . . . . . . . . 92
Durata estimată de înregistrare şi redare cu fiecare acumulator.. . . . . . . . . . . . . . . . 92
Durata estimată de înregistrare a filmelor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Numărul estimat de fotografii ce pot fi înregistrate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Utilizarea camerei video în străinătate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Întreţinerea şi măsurile de precauţie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Despre formatul AVCHD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Despre cartela de memorie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Despre acumulatorul „InfoLITHIUM”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Despre x.v.Color.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Despre manevrarea camerei video.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Consultare rapidă
Indicatori de ecran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Componente şi butoane.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Index.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
RO
11
Pregătirea
Pasul 1: Încărcarea acumulatorului
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
Mufă DC IN
Acumulator
Conector de c.c.
Adaptor de c.a.
Led CHG (încărcare)
Cablu de alimentare
La sursa de c.a.
HDR-XR150E/XR155E
Mufă DC IN
Acumulator
Conector de c.c.
Adaptor de c.a.
Led CHG (încărcare)
RO
12
Cablu de alimentare
La sursa de c.a.
Puteţi încărca acumulatorul „InfoLITHIUM” (seria V) după ce l-aţi montat în camera video.
 Note
Nu puteţi monta un alt acumulator „InfoLITHIUM” în camera video decât unul din seria V.

1
2
3
Opriţi camera video prin închiderea ecranului LCD.
Montaţi acumulatorul glisându-l în direcţia indicată de săgeată până când
acesta face clic.

4
Pregătirea
Conectaţi adaptorul de c.a. şi cablul de alimentare la camera video şi la
sursa de c.a.
Aliniaţi semnul  de pe conectorul de c.c. cu cel de pe mufa DC IN.
Ledul CHG (încărcare) se aprinde şi începe încărcarea. Ledul CHG (încărcare) se stinge
atunci când acumulatorul este complet încărcat.
Atunci când bateria este încărcată, deconectaţi adaptorul de c.a. de la
mufa DC IN a camerei video.
Sugestii
Consultaţi pagina 92 pentru a afla durata de înregistrare şi de redare.
Atunci când camera video este pornită, puteţi verifica autonomia aproximativă a acumulatorului cu
ajutorul indicatorului din colţul stânga sus al ecranului LCD.



Durata de încărcare
Durata aproximativă (min.) necesară atunci când încărcaţi complet un acumulator complet
descărcat.
Acumulator
NP-FV50 (furnizat)
NP-FV70
NP-FV100

Durată de încărcare
155
195
390
Timpi înregistraţi cu camera video la 25 C.
Se recomandă între 10 C şi 30 C.
RO
13
Pentru a scoate acumulatorul
Închideţi ecranul LCD. Glisaţi pârghia de decuplare BATT (acumulator) () şi scoateţi
acumulatorul ().
Pentru a utiliza o sursă de c.a. ca sursă de alimentare
Faceţi aceleaşi conectări ca la „Pasul 1: Încărcarea acumulatorului”. Chiar dacă acumulatorul
este montat, acesta nu este descărcat.
Încărcarea acumulatorului în străinătate
Puteţi încărca acumulatorul în orice ţară/regiune utilizând adaptorul de c.a. furnizat împreună cu
camera video, la o tensiune între 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz de c.a.
 Note
Nu folosiţi un transformator electric de tensiune.

Note despre acumulator




Atunci când scoateţi acumulatorul sau decuplaţi adaptorul de c.a., închideţi ecranul LCD şi asiguraţi-vă
(Film)/ (Foto) (pag. 21) şi ledul de acces (pag. 19) sunt stinse.
că ledurile
Ledul CHG (încărcare) clipeşte în timpul încărcării în următoarele condiţii:
 Acumulatorul nu este montat corect.
 Acumulatorul este deteriorat.
 Temperatura acumulatorului este scăzută.
Scoateţi acumulatorul din camera video şi puneţi-l într-un loc călduros.
 Temperatura acumulatorului este ridicată.
Scoateţi acumulatorul din camera video şi puneţi-l într-un loc răcoros.
Nu vă recomandăm să utilizaţi modelul NP-FV30 împreună cu camera video, deoarece acesta permite
durate reduse de înregistrare şi de redare.
Cu setările din fabrică, alimentarea se opreşte automat dacă nu utilizaţi camera video timp de aproximativ
5 minute; acest lucru se întâmplă pentru a economisi energia bateriei ([OPRIRE AUTO.], pag. 80).
Note despre adaptorul de c.a.



RO
14
Utilizaţi o sursă de c.a. apropiată atunci când utilizaţi adaptorul de c.a. Deconectaţi imediat adaptorul de
c.a. de la sursa de c.a. dacă apare o defecţiune în timpul utilizării camerei video.
Nu utilizaţi adaptorul de c.a. într-un spaţiu îngust, cum ar fi între un perete şi un obiect de mobilier.
Nu scurtcircuitaţi conectorul de c.c. al adaptorului de c.a. sau borna acumulatorului cu obiecte metalice.
Acest lucru poate cauza defecţiuni.
Pasul 2: Pornirea camerei şi setarea datei şi a orei
1
Deschideţi ecranul LCD al camerei dvs. video.
Camera video este pornită.

Pentru a porni camera video atunci când ecranul LCD este deschis, apăsaţi pe POWER.
Led MODE
Buton POWER
, apoi atingeţi [URMĂTORUL].
Atingeţi butonul de pe
ecranul LCD

3
/
Pregătirea
2
Selectaţi zona geografică dorită cu
Pentru a seta din nou data şi ora, atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele]  [CEAS/ LIMBĂ]
[REGLAJ GENERAL])  [POTRIVIRE CEAS]. Dacă un element nu este pe
(din categoria
/
până ce acesta apare.
ecran, atingeţi
Setaţi [ORA DE VARĂ], data şi ora, apoi atingeţi
.
Ceasul porneşte.

Dacă setaţi [ORA DE VARĂ] la [PORNIT], ceasul este dat cu 1 oră înainte.
RO
15
 Note
Data şi ora nu apar în timpul înregistrării, dar sunt înregistrate automat pe suportul de înregistrare şi
(MENU)  [Afişaţi altele] 
pot fi afişate în timpul redării. Pentru a afişa data şi ora, atingeţi
[REDARE])  [COD DE DATE]  [DATĂ/ORĂ] 

[SETĂRI REDARE] (din categoria

.
 Puteţi opri sunetele bip de funcţionare atingând
(MENU)  [Afişaţi altele]  [REGL.SUNET/
[REGLAJ GENERAL])  [Semnal sonor]  [OPRIT] 


AFIŞ.] (din categoria
.
 Dacă butonul pe care l-aţi atins nu răspunde corect, calibraţi panoul tactil (pag. 102).

Pentru a opri alimentarea
Închideţi ecranul LCD. Ledul
oprită.
(Film) clipeşte pentru câteva secunde, iar alimentarea este
Sugestii
De asemenea, puteţi opri camera video apăsând pe POWER.
Atunci când funcţia [PORNIT DE LCD] (pag. 80) este setată la [OPRIT], opriţi camera video apăsând pe
POWER.



Schimbarea setării pentru limbă
Puteţi schimba afişajele de pe ecran pentru a vizualiza mesajele într-o anumită limbă.
(MENU)  [Afişaţi altele]  [CEAS/ LIMBĂ] (din categoria [REGLAJ
Atingeţi


.
GENERAL])  [ STABILIRE LIMBĂ]  o limbă dorită 
RO
16
Pasul 3: Pregătirea suportului de înregistrare
Suportul de înregistrare ce poate fi folosit diferă în funcţie de modelul camerei video.
Următoarele simboluri sunt afişate pe ecranul camerei dvs. video.
HDR-CX110E/CX115E
Cartelă de
memorie
HDR-CX116E/CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
*
Memorie
internă
Cartelă de
memorie
Pregătirea
*
Hard disk
intern
Cartelă de
memorie
* În setarea implicită, atât filmele, cât şi fotografiile sunt înregistrate pe acest suport de înregistrare. Puteţi
efectua operaţii de înregistrare, redare şi editare pe suportul selectat.
Sugestii
Consultaţi pagina 93 pentru a afla durata de înregistrare a filmelor.
Consultaţi pagina 95 pentru a afla numărul de fotografii ce pot fi înregistrate.



Selectarea suportului de înregistrare pentru filme (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E)
 Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele]  [SETĂRI SUPORT] (din categoria
[GEST.MED.STOC.])  [ALEG.MEDIU FILME].
Apare ecranul [ALEG.MEDIU FILME].
 Atingeţi suportul de înregistrare dorit.
 Atingeţi [DA] 
.
Suportul de înregistrare este schimbat.
Selectarea suportului de înregistrare pentru fotografii (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)
 Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele]  [SETĂRI SUPORT] (din categoria
[GEST.MED.STOC.])  [ALEG.MEDIU FOTO].
Apare ecranul [ALEG.MEDIU FOTO].
RO
17
 Atingeţi suportul de înregistrare dorit.
 Atingeţi [DA] 
.
Suportul de înregistrare este schimbat.
Pentru a verifica setările suportului de înregistrare
Atât în modul de înregistrare a filmelor, cât şi în modul de înregistrare a fotografiilor,
simbolul suportului de înregistrare selectat este afişat în colţul din dreapta sus a ecranului.
Simbolul suportului de
înregistrare

Simbolul afişat poate diferi în funcţie de model.
Introducerea unei cartele de memorie
 Note
Setaţi suportul de înregistrare pe [CARTELĂ MEMORIE] pentru a înregistra filme şi/sau fotografii pe o
cartelă de memorie. (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).

Tipuri de cartele de memorie ce pot fi folosite cu camera dvs. video



Puteţi folosi următoarele cartele de memorie pentru această cameră video: „Memory Stick PRO Duo”
(Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo”, cartele de memorie SD, cartele de memorie SDHC, cartele de
memorie SDXC (Este necesară o Clasă de viteză 4 sau mai rapidă pentru fiecare cartelă SD). Nu este
garantată funcţionarea cu toate cartelele de memorie.
Cartelele „Memory Stick PRO Duo” de până la 32 GB şi cartelele SD de până la 64 GB au fost verificate şi
funcţionează cu camera dvs. video.
În acest manual, „Memory Stick PRO Duo” (Mark2) şi „Memory Stick PRO-HG Duo” sunt numite
„Memory Stick PRO Duo”. Cartela de memorie SD, cartela de memorie SDHC şi cartela de memorie
SDXC sunt numite cartele de memorie SD.
 Note
Cartelele MultiMediaCard nu pot fi utilizate împreună cu camera video.
 Filmele înregistrate pe cartele de memorie SDXC nu pot fi importate sau redate pe calculatoare sau
dispozitive A/V ce nu acceptă un sistem de fişiere exFAT* prin conectarea camerei video la aceste
echipamente cu cablul USB. Verificaţi în prealabil dacă echipamentul conectat acceptă sistemul exFAT.
Dacă conectaţi un echipament ce nu acceptă sistemul exFAT şi apare ecranul de formatare, nu efectuaţi
formatarea. Se vor pierde toate datele înregistrate.
* Sistemul exFAT este un sistem de fişiere folosit pentru cartelele de memorie SDXC.

RO
18
Dimensiunea cartelei de memorie ce poate fi folosită cu camera dvs. video


Pot fi folosite „Memory Stick PRO Duo”, jumătate din dimensiunea unui „Memory Stick”, sau cartele SD
standard în această cameră video.
Nu lipiţi etichete sau alte obiecte adezive pe cartela de memorie sau pe adaptorul cartelei de memorie.
Acest lucru poate cauza defecţiuni.
Deschideţi capacul şi introduceţi cartela de memorie cu colţul tăiat în direcţia
ilustrată, până auziţi un clic.
Închideţi capacul după ce aţi introdus cartela de memorie.
Pregătirea

Observaţi direcţia colţului tăiat.
Led de acces
Poate apărea ecranul [Creaţi un nou Fişier de bază de date de imagini.] dacă introduceţi o
cartelă de memorie nouă. În acest caz, atingeţi [DA]. Dacă înregistraţi doar fotografii pe
cartela de memorie, atingeţi [NU].

Verificaţi sensul cartelei de memorie. Dacă introduceţi forţat cartela de memorie în sensul greşit,
cartela de memorie, fanta pentru cartela de memorie sau imaginile înregistrate pot fi deteriorate.
 Note
Dacă este afişat mesajul [Crearea unui nou Fişier de bază de date de imagini a eşuat. Este posibil să nu

fie suficient spaţiu liber.], formataţi cartela de memorie atingând
 [FORMAT.MEDIU] (din categoria
(MENU)  [Afişaţi altele]
[GEST.MED.STOC.])  [CARTELĂ MEMORIE] (HDR-
CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)  [DA]  [DA] 
.
Pentru a scoate cartela de memorie
Deschideţi capacul şi împingeţi uşor cartela de memorie înăuntru o dată.


Nu deschideţi capacul în timpul înregistrării.
Atunci când introduceţi sau scoateţi cartela de memorie, aveţi grijă ca aceasta să nu sară şi să cadă.
RO
19
Înregistrare/Redare
Înregistrare
În setarea implicită, filmele sunt înregistrate cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) pe
următoarele suporturi.
HDR-CX110E/CX115E: Cartelă de memorie
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Memorie internă
HDR-XR150E/XR155E: Hard disk intern
Sugestii
Pentru a schimba suportul de înregistrare, consultaţi pagina 17 (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).


Pentru a deschide capacul obiectivului
Glisaţi comutator LENS COVER pentru a-l deschide.
Sugestii
Când terminaţi filmarea sau când redaţi imagini, închideţi capacul obiectivului.


1
Fixaţi cureaua de susţinere.
RO
20
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
2
Deschideţi ecranul LCD al camerei dvs. video.
Camera video este pornită.

Înregistrare/Redare

Pentru a porni camera video atunci când ecranul LCD este deja deschis, apăsaţi pe POWER
(pag. 15).
Puteţi comuta de la un mod de înregistrare la altul apăsând MODE. Apăsaţi MODE pentru a
aprinde ledul corespunzător modului de înregistrare dorit.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
Buton MODE
(Film): În timpul înregistrării unui film
(Foto): În timpul înregistrării unei
fotografii
HDR-XR150E/XR155E
Buton MODE
(Film): În timpul înregistrării unui film
(Foto): În timpul înregistrării unei
fotografii
RO
21
Înregistrarea filmelor
Apăsaţi pe START/STOP pentru a începe înregistrarea.

De asemenea, puteţi începe să înregistraţi atingând  din partea stângă jos a ecranului LCD.
Buton START/STOP
[STBY]  [ÎNREG.]
Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi pe START/STOP din nou.


De asemenea, puteţi opri înregistrarea atingând  din partea stângă jos a ecranului LCD.
Simbolurile şi indicatorii de pe panoul LCD vor fi afişate pentru aproximativ 3 secunde, apoi vor dispărea
după pornirea camerei video sau comutarea modurilor de înregistrare (film/foto)/redare. Pentru a afişa
din nou simbolurile şi indicatorii, atingeţi ecranul în orice loc, cu excepţia butoanelor de înregistrare & de
zoom de pe LCD.
Butoane de înregistrare & de zoom de pe LCD
după
aproximativ
3 secunde
 Note
Dacă închideţi ecranul LCD în timpul înregistrării filmelor, camera video opreşte înregistrarea.
 Durata maximă continuă de înregistrare a filmelor este de aproximativ 13 ore.
 Atunci când dimensiunea unui fişier de film depăşeşte 2 GB, următorul fişier de film este creat automat.
 După pornirea camerei video, veţi putea începe înregistrarea în câteva secunde. În acest timp, nu puteţi
efectua operaţiuni pe camera video.

RO
22

Dacă datele sunt în curs de scriere pe suport după terminarea înregistrării, vor fi indicate următoarele
stări. În acest timp, nu aplicaţi şocuri sau vibraţii camerei video şi nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul
de c.a.
 Ledul de acces (pag. 19) este aprins sau clipeşte
 Simbolul suportului din colţul din dreapta sus al ecranului LCD clipeşte
Sugestii
Consultaţi pagina 93 pentru a afla durata de înregistrare a filmelor.
Puteţi realiza fotografii în timpul înregistrării filmelor apăsând complet pe PHOTO (Dual Rec, pag. 29).
Atunci când este detectată o faţă, va apărea un cadru alb, iar calitatea imaginii din jurul feţei va fi
optimizată automat ([DETECŢIA FEŢEI], pag. 70).
Puteţi specifica faţa prioritară atingând-o (pag. 27).
În setarea implicită, o fotografie este înregistrată automat atunci când camera video detectează zâmbetul
unei persoane în timpul înregistrării unui film (Declanşare Zâmbet, pag. 28).
Puteţi captura fotografii din filmele înregistrate (HDR-CX110E/CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E) (pag. 45).
(MENU) 
Puteţi verifica durata de înregistrare şi capacitatea rămasă estimată etc., atingând
[GEST.MED.STOC.]).
[Afişaţi altele]  [INFO.MEDIU] (din categoria
Ecranul LCD al camerei video poate afişa imagini înregistrate pe întregul ecran (afişare la dimensiune
completă). Cu toate acestea, poate apărea o uşoară tăiere a marginilor de sus, de jos, din dreapta şi
din stânga ale imaginilor atunci când se redau pe un televizor care nu este compatibil cu afişarea la
dimensiune completă. În acest caz, setaţi [CHENAR GHIDARE] la [PORNIT] (pag. 69) şi înregistraţi
imagini utilizând cadrul exterior afişat pe ecran pentru ghidare.
Pentru a ajusta unghiul panoului LCD, deschideţi mai întâi panoul LCD la 90 de grade faţă de camera
video (), apoi ajustaţi unghiul ().









Înregistrare/Redare

 la 90 de grade (max.)
 la 180 de grade (max.)

[
 la 90 de grade faţă
de camera video
STEADYSHOT] este setat la [ACTIV] în setarea implicită.
Codul de date în timpul înregistrării
Data, ora şi condiţiile înregistrării sunt înregistrate automat pe suportul de înregistrare.
Acestea nu sunt afişate în timpul înregistrării. Cu toate acestea, le puteţi verifica sub formă
(MENU)  [Afişaţi
de [COD DE DATE] în timpul redării. Pentru a le afişa, atingeţi
[REDARE])  [COD DE DATE] 
altele]  [SETĂRI REDARE] (din categoria


.
o setare dorită 
RO
23
Realizarea fotografiilor
În setarea implicită, fotografiile sunt înregistrate pe următoarele suporturi de înregistrare.
HDR-CX110E/CX115E: Cartelă de memorie
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Memorie internă
HDR-XR150E/XR155E: Hard disk intern
Sugestii
Pentru a schimba suportul de înregistrare, consultaţi pagina 17 (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).


 Apăsaţi pe MODE pentru a aprinde ledul
(Foto).
Afişajul ecranului LCD comută la modul de înregistrare a fotografiilor, iar formatul de
imagine devine 4:3.
 Apăsaţi uşor pe PHOTO pentru a ajusta focalizarea, apoi apăsaţi complet.

De asemenea, puteţi înregistra fotografii atingând
pe ecranul LCD.
Clipeşte  Se aprinde
Când
dispare, fotografia este înregistrată.
Sugestii
Consultaţi pagina 95 pentru a afla numărul de fotografii ce pot fi înregistrate.
(MENU)  [Afişaţi altele]  [
Pentru a schimba dimensiunea imaginii, atingeţi
[REGLAJE FOTO.])  o setare dorită 

.
IMAG.] (din categoria
.
Nu puteţi înregistra fotografii atâta timp cât este afişat




RO
24
DIMENS.
Funcţii utile pentru
înregistrarea filmelor şi
a fotografiilor

Utilizarea zoom-ului
Puteţi mări imaginile de până la 25 ori
faţă de dimensiunea originală cu ajutorul
cursorului de zoom. De asemenea, puteţi
mări imaginile cu ajutorul / de pe
ecranul LCD.
Distanţa minimă posibilă dintre camera video
şi subiect în timpul menţinerii unei focalizări
clare este de aproximativ 1 cm pentru unghi
panoramic şi aproximativ 80 cm pentru telefoto.
Sugestii
Puteţi seta [ ZOOM DIGITAL] (pag. 72) dacă
doriţi să măriţi şi mai mult.


Înregistrarea automată a unor
imagini mai bune (AUTO.
INTELIGENT)
Înregistrare/Redare
Dacă apăsaţi
, puteţi înregistra imagini
cu ajutorul funcţiei AUTO.INTELIGENT.
Când orientaţi camera video spre subiect,
camera înregistrează folosind combinaţia
optimă a celor trei moduri de detectare:
Detectarea feţelor, Detectarea mediului
ambiant şi Detectarea vibraţiilor camerei.
Când camera video detectează subiectul,
sunt afişate simbolurile ce corespund
situaţiei detectate.
Sugestii
În setarea implicită, AUTO.INTELIGENT este
setat la ON.


Unghi panoramic de
vizualizare
(Unghi panoramic)
Vizualizare de
aproape
(Telefoto)
Deplasaţi uşor cursorul de zoom pentru
utilizarea lentă a zoom-ului. Deplasaţi-l mai
mult pentru un zoom mai rapid.
 Note
Funcţia SteadyShot poate să nu reducă
neclaritatea unei imagini când cursorul de
zoom este setat la T (Telefoto).
 Asiguraţi-vă că ţineţi degetul pe cursorul
de zoom. Dacă luaţi degetul de pe cursorul
de zoom, se poate înregistra sunetul emis la
activarea zoom-ului.
 Nu puteţi modifica viteza zoom-ului cu ajutorul
/ de pe ecranul LCD.

Detectare faţă
(Portret), (Bebeluş)
Camera video detectează feţele şi ajustează
focalizarea, culoarea şi expunerea.
RO
25
Detectare mediu ambiant
 (Retroiluminare),
(Peisaj),
(Amurg), (Lumină puternică),
(Lumină slabă), (Macro)
Camera video selectează automat cea
mai eficientă setare, în funcţie de mediul
ambiant.
Detectarea vibraţiilor camerei
(Trepied)
Camera video detectează că nu sunt vibraţii
şi efectuează o setare optimă pentru trepied.
 Note
Camera video poate să nu detecteze mediul
ambiant sau subiectul, în funcţie de condiţiile
de înregistrare.

Pentru anulare AUTO.INTELIGENT
Apăsaţi pe
.
sau cele ale modului de
Simbolul
detectare dispar şi puteţi înregistra cu
setările preferate.
De asemenea, setarea AUTO.INTELIGENT
este anulată dacă schimbaţi următoarele
setări:
 [ÎNREG.CRSV.LENT.]
 [SELECŢIE SCENĂ]
 [ECHILIBRU DE ALB]
 [EXP./FOCALIZ.PCT]
 [EXP.PUNCTUALĂ]
 [FOCALIZ.PCT.]
 [EXPUNERE]
 [FOCALIZARE]
 [MACRO PRIM PLAN]
STEADYSHOT]
[
 [ILUM.SPATE AUTO.]
 [LOW LUX]
 [DETECŢIA FEŢEI]
 [PRIORITATE ZÂMB.]
RO
26
 Note
Setările de mai sunt sunt resetate la setările
implicite când AUTO.INTELIGENT este setat
la ON.

Selectarea unei calităţi a imaginii
de înaltă definiţie (HD) sau a unei
calităţi standard (STD)
Puteţi selecta calitatea dorită a imaginii
cum ar fi o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD), ce vă permite să înregistraţi
imagini frumoase, sau o calitate standard a
imaginii (STD) care este compatibilă cu mai
multe echipamente de redare. Schimbaţi
calitatea imaginii în funcţie de condiţiile de
înregistrare sau de echipamentul de redare.
(MENU) 
 Atingeţi
[Afişaţi altele]  [ALEGERE
/
] (din categoria
[SETĂRI
FOTO.]).
CALITATE HD]
 Atingeţi [
pentru a înregistra imagini cu o
calitate de înaltă definiţie (HD),
CALITATE STD]
sau atingeţi [
pentru a înregistra imagini cu o
calitate standard (STD).
 Atingeţi [DA] 
.
Calitatea de înregistrare a imaginii s-a
schimbat.
Sugestii
Puteţi înregistra, reda sau monta filme numai la
calitatea imaginii selectate. Pentru a înregistra,
reda sau monta filme cu o altă calitate a
imaginii, schimbaţi această setare.


Selectarea modului de înregistrare
Puteţi selecta unul dintre cele 4 moduri de
înregistrare disponibile pentru a înregistra
filme cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD). Durata de înregistrare a
suportului variază în funcţie de modul de
înregistrare.
Înregistrare
îndelungată
 Atingeţi
altele]  [
categoria
Înregistrare cu o calitate
înaltă a imaginii

(MENU)  [Afişaţi
MOD ÎNREG.] (din
[SETĂRI FOTO.]).

 Atingeţi o setare dorită.
Dacă doriţi să înregistraţi imagini
cu o calitate de înaltă definiţie (HD),
selectaţi modul FX sau FH. Dacă doriţi
să înregistraţi filme mai lungi, selectaţi
modul LP.
 Atingeţi


.
 Note
Nu puteţi crea un disc AVCHD cu filme
înregistrate cu modul [HD FX] din [ MOD
ÎNREG.]. Salvaţi filmele înregistrate cu modul
[HD FX] pe discuri Blu-ray sau pe suporturi
externe de stocare (pag. 51).
Înregistrare/Redare
Sugestii
Filmele sunt înregistrate cu formatul AVCHD
1920  1080/50i când este selectat modul FX
sau FH pentru o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD). Iar când este selectat modul
HQ sau LP pentru o calitate a imaginii de
înaltă definiţie (HD), filmele sunt înregistrate
în formatul AVCHD 1440  1080/50i. Filmele
sunt înregistrate în format MPEG-2 atunci când
selectaţi o calitate standard a imaginii (STD).
Puteţi selecta următorul mod de înregistrare
pentru o calitate a imaginii de înaltă definiţie
(HD). „24M” pentru [HD FX] este rata maximă
de transfer de biţi, iar valorile diferite de [HD
FX], cum ar fi „17M”, reprezintă o rată medie de
transfer de biţi.
 [HD FX] (AVC HD 24M (FX))
 [HD FH] (AVC HD 17M (FH))
 [HD HQ] (AVC HD 9M (HQ)) (setarea
implicită)
 [HD LP] (AVC HD 5M (LP))
Modul de înregistrare al calităţii standard
a imaginii (STD) este limitat la următoarea
valoare. „9M” este o rată medie de transfer de
biţi.
 [STD HQ] (STD 9M (HQ))
„M”, ca în „24M”, înseamnă „Mbps”.


Setarea unui subiect ca prioritar
Atunci când opţiunea [DETECŢIA FEŢEI]
(pag. 70) este setată la [PORNIT] (setarea
implicită) şi sunt detectate mai multe feţe,
atingeţi faţa pe care doriţi să o înregistraţi
ca prioritate. Focalizarea/culoarea/
expunerea sunt ajustate automat pentru faţa
selectată. Întrucât faţa atinsă are prioritate
şi cu funcţia Declanşare Zâmbet, camera
video înregistrează automat o fotografie
când detectează faţa zâmbitoare.

RO
27
Surprinderea automată a
zâmbetelor (Declanşare zâmbet)
Atingeţi faţa pe care doriţi s-o
înregistraţi cu prioritate.
În setarea implicită, o fotografie este
înregistrată automat atunci când camera
video detectează zâmbetul unei persoane
în timpul înregistrării unui film. Un cadru
portocaliu apare în jurul feţei care a fost
aleasă pentru o posibilă fotografie cu
detectare a zâmbetului.
Este afişat chenarul cu linie dublă.
Atingeţi din nou faţa cu cadrul cu linie
dublă pentru anulare.
 Note
În funcţie de luminozitatea mediului
înconjurător sau de coafura subiectului, este
posibil ca faţa atinsă să nu fie detectată. În
acest caz, atingeţi din nou faţa atunci când
înregistraţi.

Sugestii
Chenarul cu linie dublă din jurul feţei care
a fost aleasă pentru o posibilă detectare a
zâmbetului va deveni portocaliu.
Dacă faţa atinsă dispare de pe ecranul LCD,
subiectul selectat în [SET.PRIORITATE]
(pag. 71) are prioritate. Dacă faţa atinsă revine
pe ecran, aceasta are prioritate.



RO
28
 Note
Este posibil ca unele zâmbete să nu poată fi
detectate în funcţie de condiţiile de înregistrare,
de starea subiecţilor şi de setările camerei video.
MOD ÎNREG.] este setat la [HD FX],
 Când [
nu puteţi folosi funcţia Declanșare zâmbet.

Sugestii
Puteţi selecta subiectul ce are prioritate la
detectarea feţei şi la detectarea zâmbetului cu
ajutorul [SET.PRIORITATE] (pag. 71). Atunci
când indicaţi subiectul prioritar atingând cadrul
de detectare de pe ecranul LCD, faţa din cadrul
cu linie dublă are prioritate.
Dacă un zâmbet nu a fost detectat, setaţi
[SENSIB.ZÂMBETE] (pag. 71).



Realizarea fotografiilor de înaltă
calitate în timpul înregistrării
filmelor (Dual Rec)
Puteţi realiza fotografii în timpul
înregistrării filmelor apăsând pe PHOTO.
 Note
atunci când
Poate apărea simbolul
capacitatea suportului de înregistrare nu este
suficientă sau când înregistraţi poze continuu.
Nu puteţi înregistra fotografii atâta timp cât este
.
afişat
 Când [
MOD ÎNREG.] este setat la [HD FX],
nu puteţi folosi Dual Rec.

Sugestii
Atunci când ledul MODE este setat la
(Film), dimensiunea fotografiilor devine [
2,7 M] (16:9 panoramic) sau [2,1M] (4:3).
Puteţi înregistra fotografii în timpul modului de
aşteptare a înregistrării la fel ca şi atunci când
(Foto) este aprins.
ledul


Înregistrare/Redare

Înregistrarea în modul Oglindă
Deschideţi panoul LCD la 90 de grade faţă
de camera video (), apoi rotiţi-l cu 180
de grade spre obiectiv ().
Sugestii
Pe ecranul LCD va apărea o imagine în oglindă
a subiectului, dar aceasta va fi înregistrată
normal.


RO
29
Redarea cu camera video
În setarea implicită, pot fi redate filmele şi fotografiile înregistrate pe următoarele suporturi de
înregistrare.
HDR-CX110E/CX115E: Cartelă de memorie
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Memorie internă
HDR-XR150E/XR155E: Hard disk intern
Sugestii
Pentru a schimba suportul de înregistrare, consultaţi pagina 17 (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).


1
Deschideţi ecranul LCD al camerei dvs. video.
Camera video este pornită.

2
Pentru a porni camera video atunci când ecranul LCD este deja deschis, apăsaţi pe POWER
(pag. 15).
(VIZIONARE IMAGINI).
Apăsaţi pe
Ecranul VISUAL INDEX apare după câteva secunde.

3
De asemenea, puteţi afişa ecranul VISUAL INDEX atingând
ecranul LCD.
(VIZIONARE IMAGINI) pe
sau
()  un film dorit () pentru a reda un film.
Atingeţi
Atingeţi (Foto) ()  o fotografie dorită () pentru a vizualiza o
fotografie.
Filmele sunt afişate şi sortate în funcţie de data înregistrării.
RO
30
 Comută afişajul butonului de operare.
 La ecranul MENU
 Afişează ecranul pentru selectarea tipului de index ([INDEX DUPĂ DATĂ]/
[ ROLĂ DE FILM]/[ FEŢE]) (pag. 33, 33, 34).

/
: Afişează filmele înregistrate la data anterioară/următoare.*

/
: Afişează filmul anterior/următor.
 Revine la ecranul de înregistrare.
*  este afişat când atingeţi .



apare atunci când selectaţi un film cu calitate standard a imaginii (STD) folosind [ALEGERE
/
] (pag. 26).
Puteţi derula afişajul prin atingerea şi glisarea  sau a .
 apare împreună cu filmul sau fotografia cel mai recent redată sau înregistrată. Dacă atingeţi
filmul sau fotografia cu , puteţi relua redarea de unde a rămas data trecută. ( apare pe
fotografia înregistrată pe cartela de memorie.)
Înregistrare/Redare
Redarea filmelor
Camera video începe redarea filmului selectat.
Ajustarea volumului
Înapoi
Oprire
Repede înapoi
Următorul
OPTION
Repede înainte
Pauză/redare
 Note
Este posibil să nu puteţi reda imaginile cu alte dispozitive în afara camerei video.

Sugestii
Atunci când derularea filmelor selectate ajunge la ultimul film, se revine la ecranul INDEX.
/
în timpul pauzei pentru a derula filmele încet.
Atingeţi
/
în timpul redării, filmele sunt redate cu o viteză de 5 ori  de 10
Dacă apăsaţi repetat pe
ori  de 30 de ori  de 60 de ori mai mare.
(MENU)  [Afişaţi altele]  [VISUAL
Puteţi afişa, de asemenea, VISUAL INDEX atingând
[REDARE]).
INDEX] (din categoria





RO
31

Data, ora şi condiţiile înregistrării sunt înregistrate automat în timpul înregistrării. Aceste informaţii
(MENU) 
nu sunt afişate în timpul înregistrării, dar le puteţi afişa în timpul redării atingând
[REDARE])  [COD DE DATE]  o setare
[Afişaţi altele]  [SETĂRI REDARE] (din categoria


.
dorită 
Pentru a regla volumul sonor al filmelor
În timpul redării filmărilor, atingeţi

 ajustaţi cu
Puteţi ajusta, de asemenea, volumul sunetului utilizând
/
/

.
din OPTION MENU.
Vizualizarea fotografiilor
Camera video afişează fotografia selectată.
Înapoi
La ecranul VISUAL
INDEX
Sugestii
Când vizualizaţi fotografii înregistrate pe cartela de memorie, simbolul
pe ecran.
Start/stop succesiune
de imagini
Următorul
OPTION MENU


RO
32
(director de redare) apare
Funcţii utile pentru
redarea filmelor şi a
fotografiilor
Căutarea după dată a imaginilor
dorite (Index după dată)
Puteţi căuta în mod eficient imaginile
dorite după dată.
 Note
Nu puteţi folosi funcţia Index după dată pentru
fotografiile de pe cartela de memorie.

 Apăsaţi pe
IMAGINI).
(VIZIONARE
Apare ecranul VISUAL INDEX.
 [INDEX DUPĂ
Revenire la ecranul VISUAL INDEX

Căutarea cu precizie a scenei
dorite (Indexul rolei de film)
Filmele pot fi divizate la momente de timp
stabilite, iar prima scenă a fiecărei diviziuni
este afişată pe ecranul INDEX. Puteţi
începe redarea unui film de la miniatura
selectată.
 Apăsaţi pe
IMAGINI).
(VIZIONARE
Apare ecranul VISUAL INDEX.
 Atingeţi
FILM].
/
pentru a selecta
 Atingeţi
data imaginii dorite, apoi atingeţi
.
Înregistrare/Redare
 Atingeţi
DATĂ].
Sugestii
De asemenea, puteţi afişa Indexul după dată
(MENU)  [Afişaţi altele] 
atingând
[REDARE])
[VIZ.IMAGINI] (din categoria
 [INDEX DUPĂ DATĂ].
Pe ecranul Index role de film/Index feţe, puteţi
afişa Indexul după dată, atingând data din colţul
din dreapta sus al ecranului.


[
ROLĂ DE
Revenire la ecranul VISUAL INDEX
Stabileşte intervalul la care să fie create
miniaturi ale scenelor dintr-un film.
Imaginile corespunzătoare datei
selectate sunt afişate pe ecranul
VISUAL INDEX.
/
 Atingeţi
filmul dorit.
pentru a selecta
RO
33
/
pentru a căuta
 Atingeţi
scena dorită, apoi atingeţi scena
pe care doriţi să o redaţi.
Redarea începe de la scena selectată.
/
pentru a căuta
 Atingeţi
imaginea cu faţa dorită, apoi
atingeţi imaginea cu faţa dorită
pentru a vedea scena.
Redarea începe de la începutul scenei
cu imaginea feţei selectate.
Sugestii
De asemenea, puteţi afişa Indexul rolei de film
(MENU)  [Afişaţi altele] 
atingând
[REDARE])
[VIZ.IMAGINI] (din categoria
 [ ROLĂ DE FILM].


Căutarea scenei dorite după faţă
(Index pentru feţe)
Imaginile feţelor detectate sau atinse în
timpul înregistrării filmului sunt afişate pe
ecranul INDEX.
Puteţi începe redarea filmului de la
imaginea feţei selectate.
 Apăsaţi pe
IMAGINI).
(VIZIONARE
Apare ecranul VISUAL INDEX.
 Atingeţi
[
FEŢE].
Revenire la ecranul VISUAL INDEX
/
 Atingeţi
filmul dorit.
RO
34
pentru a selecta
 Note
În funcţie de condiţiile de înregistrare, este
posibil ca anumite feţe să nu fie detectate.
De exemplu: Persoane ce poartă ochelari sau
pălării sau care nu se uită spre cameră.
 Asiguraţi-vă că setaţi opţiunea [DETECŢIA
FEŢEI] pe [PORNIT] (pag. 70) (setarea
implicită) înainte de înregistrare, pentru a căuta
filme în Index pentru feţe.

Sugestii
De asemenea, puteţi afişa Index pentru feţe
(MENU)  [Afişaţi altele] 
atingând
[REDARE])
[VIZ.IMAGINI] (din categoria
 [ FEŢE].


Redarea unui rezumat al filmelor
(Redare evidenţiere)
Camera dvs. video selectează în mod
aleatoriu scene de Redare evidenţiere, le
alătură şi le redă sub forma unui rezumat
al filmelor cu calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD) cu muzică şi efecte vizuale.
Scenele pentru Redare evidenţiere diferă
de fiecare dată când opţiunea Redare
evidenţiere este selectată. Puteţi salva
scenariul Redare evidenţiere dorit.
Atingeţi
altele]  [
categoria
(MENU)  [Afişaţi
EVIDENŢIERE] (din
[REDARE]).
Apar setările pentru Redare evidenţiere.
Redare evidenţiere începe după câteva
secunde.
Revenire la ecranul VISUAL INDEX



[MUZICĂ]
Din categoria de muzică, puteţi adăuga una
sau mai multe dintre următoarele opţiuni:
[MUZICĂ1] - [MUZICĂ4] (setarea implicită),
[MUZICĂ5] - [MUZICĂ8] (muzica dorită*
pentru HDR-CX110E/CX150E/XR150E).
*Pentru detalii privind schimbarea fişierelor
muzicale, consultaţi pagina 36.
[MIXARE AUDIO]
Sunetul original este redat împreună cu muzica.
/
pentru a ajusta echilibrul
Atingeţi
dintre sunetul original şi muzică.
[ALEATORIU]
Pentru a reda filme într-o ordine aleatorie,
selectaţi [PORNIT].
 Note
Setarea [INTERVAL.REDARE] este anulată
atunci când se opreşte Redare evidenţiere.

Pentru a întrerupe, atingeţi
.
sau
Pentru a opri, atingeţi
.
După ce aţi atins [ EVIDENŢIERE],
atingeţi [REGL.EVIDENŢIERE] înainte ca
opţiunea Redare evidenţiere să pornească.
Puteţi seta următoarele elemente.

Sugestii
Puteţi schimba setările pentru Redare
evidenţiere în timpul funcţionării acestei
(OPTION).
opţiuni atingând
Dacă schimbaţi setările pentru Redare
evidenţiere, scenele din Redare evidenţiere vor
fi selectate din nou.
Dacă schimbaţi [MUZICĂ] după ce selectaţi
[TEMĂ], muzica va fi selectată automat pentru
temă începând cu următoarea utilizare.


Pentru a schimba setările pentru
opţiunea Redare evidenţiere

Înregistrare/Redare
Pentru a opri opţiunea Redare
evidenţiere
[INTERVAL.REDARE]
Setaţi intervalul de filme ce urmează să fie
redate selectând data de început şi sfârşit, apoi
.
atingeţi
Dacă nu este setat niciun interval, camera dvs.
video redă filmele de la data afişată pe ecranul
VISUAL INDEX până la cel mai recent film
înregistrat.
[TEMĂ]
Alegeţi una dintre următoarele opţiuni:
[SIMPLĂ], [NOSTALGICĂ], [ELEGANTĂ],
[ACTIVĂ] (setarea implicită)
Categoria de muzică este selectată automat în
funcţie de temă.


Pentru a salva un scenariu pentru
Redare evidenţiere
Atingeţi
(OPTION)  [SALV.
SCENARIU]  [DA] în timpul
funcţionării opţiunii Redare evidenţiere.
RO
35

Puteţi salva maximum 8 scenarii. Dacă au
fost salvate deja 8 scenarii, [SCENARIUL
DE EVIDENŢIERE este plin. Se pot şterge
SCENARII DE EVIDENŢIERE atunci când se
apasă pe butonul ELIMINARE SCENARIU.]
va apărea pe ecranul LCD. Atingeţi
[ELIMINARE SCEN.] pentru a şterge
scenariile nedorite.
Pentru a schimba fişierele muzicale
(HDR-CX110E/CX150E/XR150E)

Pentru a reda un scenariu Redare
evidenţiere salvat
Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele]
 [ SCENARIU] (din categoria
[REDARE]), selectaţi un scenariu pe care
/
şi atingeţi
.
doriţi să-l redaţi cu
 Note
 Dacă filmele incluse în scenariul Redare
evidenţiere pe care urmează să îl redaţi sunt
şterse sau divizate, filmele respective vor fi
ignorate în momentul redării scenariului.
Pentru a şterge scenariul Redare
evidenţiere salvat
Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele]
 [ELIMINARE SCEN.] (din categoria
[EDITARE])  [ELIMINARE] şi
selectaţi un scenariu pe care doriţi să-l
/ , apoi atingeţi

ştergeţi cu
[DA] 

.


RO
36
Pentru a şterge toate scenariile, atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele]  [ELIMINARE
SCEN.] (din categoria
[EDITARE]) 
[SE ELIMINĂ TOT]  [DA]  [DA] 

.
De asemenea, puteţi şterge atingând
(OPTION) în timpul funcţionării opţiunii
Redare evidenţiere scenariu sau pe ecranul de
selectare a scenariilor.

Puteţi transfera fişiere muzicale de pe CDuri audio sau fişiere MP3 pe camera dvs.
video şi le puteţi reda cu ajutorul opţiunii
Redare evidenţiere. Pentru a transfera fişiere
muzicale, trebuie să instalaţi pe calculatorul
dvs. software-ul „PMB” furnizat. Porniţi
camera video şi computerul, conectaţi-le cu
ajutorul cablului USB furnizat, apoi atingeţi
[PRELUARE MUZICĂ] pe ecranul camerei
video. (Dacă nu apare ecranul [SELECTARE
(MENU)  [Afişaţi
USB], atingeţi
altele]  [INSTRUM.MUZICĂ] (din categoria
[ALTELE])  [PRELUARE MUZICĂ].)
Dacă nu puteţi reda muzica după transferarea
fişierului muzical pe camera video, este posibil
ca fişierul să fie deteriorat. Ştergeţi fişierul
(MENU)  [Afişaţi
muzical atingând
altele]  [INSTRUM.MUZICĂ] (din categoria
[ALTELE])  [GOLIRE MUZICĂ], apoi
transferaţi din nou fişierul muzical. Dacă
ştergeţi fişierele muzicale utilizând [GOLIRE
MUZICĂ], datele de muzică înregistrate pe
camera video în fabrică vor fi, de asemenea,
şterse. În acest caz, le puteţi restaura utilizând
Music Transfer, o aplicaţie software instalată
împreună cu „PMB”. Pentru a porni Music
Transfer, daţi clic pe [Start]  [All Programs]
 [PMB]  [PMB Launcher]  [Export]
 [Music Transfer]. Pentru instrucţiunile de
utilizare, consultaţi funcţia ajutor din [Music
Transfer].
Utilizarea zoom-ului la redare cu
fotografii
Puteţi mări fotografiile de la 1,1 până la 5
ori faţă de mărimea originală.
Mărirea poate fi ajustată cu ajutorul
cursorului de zoom.
Redarea unei serii de fotografii
(Succesiune foto)
Atingeţi simbolul
de pe ecranul
de redare a fotografiilor.
Succesiunea fotografiilor începe de la
fotografia selectată.
Pentru a opri succesiunea de fotografii
Atingeţi
 Măriţi fotografia cu T (Telefoto).
Pe ecran apare un cadru.
 Atingeţi punctul de pe ecran pe
care doriţi să-l afişaţi în centrul
cadrului.
Pentru a reporni succesiunea de fotografii
Atingeţi din nou
.
 Note
Nu puteţi utiliza zoom-ul la redare în timpul
succesiunii de fotografii.

Înregistrare/Redare
 Redaţi fotografia pe care doriţi să
o măriţi.
.
Sugestii
Puteţi seta redarea continuă succesiunii de
(OPTION)
fotografii selectând opţiunea
 [REGL.SUCC.FOTO.] în timpul

redării fotografiilor. Setarea implicită este
[PORNIT] (redare continuă).


Punctul pe care l-aţi atins pe ecran este
deplasat în centrul cadrului de afişare.
 Ajustaţi mărirea cu W (Unghi
panoramic)/T (Telefoto).
Pentru a anula, atingeţi
.
RO
37
Redarea imaginilor pe
un televizor
Metodele de conectare şi calitatea
imaginilor (înaltă definiţie (HD) sau
definiţie standard (STD)) vizualizate pe
ecranul televizorului sunt diferite, în funcţie
de tipul de televizor la care este conectată
camera video şi de conectorii utilizaţi.
Conectarea la un televizor
utilizând funcţia
[Ghid CONECT.TV]
Puteţi conecta cu uşurinţă camera video la
televizor urmând instrucţiunile afişate pe
ecranul LCD, [Ghid CONECT.TV].
 Comutaţi intrarea de pe televizor
în poziţia corespunzătoare mufei
conectate.

/
pentru a selecta
 Atingeţi
mufa de intrare a televizorului,
apoi atingeţi
.


Este afişată metoda de conectare.
Dacă atingeţi [INDICIU], puteţi vedea
sugestii de conectare sau puteţi schimba
setările camerei video.
Conectori de pe
camera video
 Conectaţi camera video la
televizor.
Mufă HDMI OUT
Consultaţi manualul de utilizare al
televizorului.
 Porniţi camera video şi atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele]
 [Ghid CONECT.TV] (din
categoria [ALTELE]) de pe
ecranul LCD.

Conectori de intrare
de pe televizor
*
Utilizaţi adaptorul de c.a. furnizat ca sursă
de alimentare (pag. 14).
 Atingeţi [TV de înaltă definiţie].
**
Conector
telecomandă A/V
* HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
** HDR-XR150E/XR155E
RO
38
 Atingeţi

Cablu de conectare A/V cu S VIDEO (se vinde
separat)
 [DA].
Atunci când este utilizat cablul de
conectare A/V pentru redarea filmelor,
calitatea imaginii pentru filmele redate va
fi standard (STD).
(Alb)
(Roşu)
 Redaţi filmele şi fotografiile de pe
camera video (pag. 30).
(Galben)
Cablu de conectare A/V (furnizat)
(Galben)
(Alb)
(Roşu)
Tipuri de cabluri de conexiune între
camera video şi televizor
Conectarea la un televizor de înaltă definiţie
(Verde) Y
(Albastru)PB/CB
(Roşu)PR/CR
Atunci când conectaţi camera video
la un televizor prin intermediul unui
aparat video

(Alb)
(Roşu)
Cablu HDMI (se vinde separat)
Cablu A/V de semnal pe componente (furnizat)
(Verde) Y
(Albastru)PB/CB
(Roşu)PR/CR
Conectaţi camera video la intrarea LINE IN
de pe aparatul video cu ajutorul cablului de
conectare A/V. Setaţi selectorul de intrare al
aparatului video la LINE (VIDEO 1, VIDEO
2, etc.).
Pentru a regla formatul imaginii
în funcţie de televizorul conectat
(16:9/4:3)

Conectarea la un televizor 16:9 (panoramic) sau 4:3 fără
definiţie înaltă
Înregistrare/Redare
Cablu A/V de semnal pe componente (furnizat)
Setaţi [TIP TV] pe [16:9] sau pe [4:3] în funcţie
de televizorul dvs. (pag. 79).
Dacă televizorul dvs. este mono (Dacă
acesta are numai o mufă audio de
intrare)

Cuplaţi conectorul galben al cablului de
conectare A/V la mufa video de intrare şi
conectorul alb (canalul din stânga) sau roşu
(canalul din dreapta) la mufa audio de intrare a
televizorului sau aparatului video.
(Alb)
(Roşu)
RO
39
Când faceţi conectarea cu un cablu A/V
de semnal pe componente

Dacă veţi cupla numai conectorii video cu
semnal pe componente, semnalele audio nu vor
fi transmise la ieşire. Cuplaţi conectorii alb şi
roşu pentru transferarea semnalelor audio.
Când faceţi conectarea cu un cablu
HDMI





Utilizaţi un cablu HDMI cu sigla HDMI.
Utilizaţi un conector HDMI mini la un capăt
(pentru camera video) şi un conector potrivit
pentru conectarea televizorului la celălalt capăt.
Imaginile protejate prin drepturi de autor
nu sunt transferate prin mufa HDMI OUT a
camerei video.
Este posibil ca unele televizoare să nu
funcţioneze corect (de ex. să nu aibă sunet sau
imagine) în cazul acestei conexiuni.
Nu conectaţi mufa HDMI OUT a camerei
video la mufa HDMI OUT a unui dispozitiv
extern, întrucât poate surveni o funcţionare
necorespunzătoare.
Când faceţi conectarea cu un cablu de
conectare A/V cu S VIDEO


Atunci când cuplaţi conectorul S VIDEO
(canalul S VIDEO), semnalele audio nu vor fi
transmise la ieşire. Pentru a transmite semnalele
audio, cuplaţi conectorii alb şi roşu la mufa de
intrare audio a televizorului.
Această conexiune redă imagini cu o rezoluţie
mai mare în comparaţie cu conexiunea prin
cablul de conectare A/V.
 Note
Atunci când redaţi filme cu o calitate standard
a imaginii (STD) pe un televizor 4:3 ce nu
este compatibil cu un semnal 16:9, înregistraţi
filmele cu un format al imaginii de 4:3. Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele]  [ALTE
[SETĂRI
SET.ÎNREG.] (din categoria
FOTO.])  [ IMAG.PANOR.]  [4:3] 


(pag. 72).

RO
40
Dacă televizorul/aparatul video
are un adaptor cu 21 de pini
(EUROCONNECTOR)
Utilizaţi un adaptor cu 21 pini (se vinde
separat) pentru a reda fotografiile.
Televizor/
Video
Sugestii
În cazul în care conectaţi camera video la
televizor utilizând mai multe tipuri de cabluri
pentru transferul imaginilor, ordinea priorităţii
pentru mufele de intrare de pe televizor este
următoarea:
HDMI  componentă  S VIDEO  video
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
este o interfaţă proiectată pentru transmiterea
semnalelor video şi audio. Cu ajutorul mufei
HDMI OUT, veţi transfera imagini de înaltă
calitate şi sonor digital.



Utilizarea tehnologiei „BRAVIA”
Sync
Puteţi utiliza camera video cu ajutorul
telecomenzii televizorului dvs., conectând
camera video la un televizor compatibil
„BRAVIA” Sync lansat în 2008 sau ulterior,
cu un cablu HDMI.
Puteţi activa meniul camerei video apăsând
butonul SYNC MENU de pe telecomanda
televizorului dvs. Puteţi afişa ecrane index
cum ar fi VISUAL INDEX, puteţi reda
filmele selectate sau puteţi afişa fotografiile
selectate apăsând pe butoanele sus/jos/
stânga/dreapta/enter ale telecomenzii
televizorului dvs.
 Note
Este posibil ca anumite operaţiuni să nu poată fi
efectuate cu ajutorul telecomenzii.
 Pentru a seta camera video, atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele]  [ALTE SETĂRI]
[REGLAJ GENERAL]) 
(din categoria
[CONTROL PT.HDMI]  [PORNIT] (setarea


.
implicită) 
 Setaţi şi televizorul. Consultaţi manualul de
utilizare al televizorului pentru detalii.
 Acţionarea funcţiei „BRAVIA” Sync diferă în
funcţie de fiecare model BRAVIA. Consultaţi
manualul de utilizare al televizorului pentru
detalii.

Sugestii
Dacă închideţi televizorul, se va închide
automat şi camera video.


Înregistrare/Redare
RO
41
Folosirea corectă a camerei video
Ştergerea filmelor şi a
fotografiilor
Puteţi elibera spaţiul de pe suportul
de înregistrare ştergând unele filme şi
fotografii.
 Note
Nu mai puteţi recupera imaginile după ce le-aţi
şters. Salvaţi anticipat filmele şi fotografiile
importante.
 Nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a.
din camera video în timpul ştergerii imaginilor.
Aţi putea deteriora suportul de înregistrare.
 Nu scoateţi cartela de memorie în timp ce
ştergeţi imagini de pe aceasta.
 Nu puteţi şterge filmele şi fotografiile protejate.
Anulaţi protecţia filmelor şi a fotografiilor
înainte de a încerca să le ştergeţi (pag. 43).
 Dacă filmul şters este inclus în Lista de redare,
(pag. 49), acesta va fi şters şi din Lista de redare.
 Dacă filmul şters este inclus în scenariul Redare
evidenţiere salvat (pag. 36), filmul va fi şters şi
din scenariu.
3
Atingeţi şi aplicaţi semnul pe
filmele sau fotografiile pe care
doriţi să le ştergeţi.

Sugestii
Puteţi şterge o imagine de pe ecranul de redare
OPTION MENU.
din
Pentru a şterge toate imaginile de pe suportul
de înregistrare şi pentru a recupera tot spaţiul
de înregistrare de pe suport, formataţi suportul
(pag. 77).
Imaginile de dimensiuni reduse ce vă permit să
vizualizaţi mai multe imagini în acelaşi timp pe
ecranul index sunt denumite „miniaturi”.




1
Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi
altele]  [ŞTERGERE] (din
[EDITARE]).
categoria
2
Pentru a şterge filme, atingeţi
[ ŞTERGERE] 
[
ŞTERGERE] sau
[
ŞTERGERE].

RO
42
Pentru a şterge fotografii, atingeţi
[ ŞTERGERE]  [ ŞTERGERE].

4
Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
pentru a reveni la ecranul
Atingeţi
anterior.
Atingeţi

.
 [DA] 
Pentru a şterge toate filmele/
fotografiile simultan
În pasul 2, atingeţi [ ŞTERGERE] 
SE ŞTERGE TOT]/[
SE ŞTERGE
[

TOT]  [DA]  [DA] 
.

Pentru a şterge toate fotografiile simultan,
atingeţi
[ ŞTERGERE]  [ SE ŞTERGE TOT] 

.
[DA]  [DA] 
Pentru a şterge simultan toate filmele/
fotografiile înregistrate în aceeaşi zi
 Note
Nu puteţi şterge fotografii de pe cartela de
memorie după data de înregistrare.

În pasul 2, atingeţi [ ŞTERGERE] 
ŞTERG.(dată)]/
[
ŞTERG.(dată)].
[

Pentru a şterge toate fotografiile din
aceeaşi zi simultan, atingeţi
[ ŞTERGERE]  [ ŞTERG.(dată)].
Protejarea filmelor
şi a fotografiilor
înregistrate (Protejare)
Protejaţi filmele şi fotografiile pentru a
evita ştergerea lor din greşeală.
Sugestii
Puteţi proteja filmele şi fotografiile de pe
OPTION MENU.
ecranul de redare din


Atingeţi
/
pentru a selecta data
de înregistrare a filmelor/fotografiilor
.
dorite, apoi atingeţi

Atingeţi imaginea de pe ecranul LCD
pentru a o confirma. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
Atingeţi [DA] 

.
1
Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi
altele]  [PROTEJARE] (din
categoria
[EDITARE]).
2
Pentru a proteja filmele, atingeţi
[ PROTEJARE] 
[
PROTEJARE]/
[
PROTEJARE].

Folosirea corectă a camerei video
3
Pentru a proteja fotografiile, atingeţi
[ PROTEJARE]  [ PROTEJARE].
Atingeţi filmele şi fotografiile pe
care doriţi să le protejaţi.
 este afişat pe imaginile selectate.

4
Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
pentru a reveni la ecranul
Atingeţi
anterior.
Atingeţi

.
 [DA] 
RO
43
Divizarea unui film
Pentru a anula protecţia filmelor şi a
fotografiilor
Atingeţi filmul sau fotografia marcată cu
 la pasul 3.
 dispare.
Pentru a proteja simultan toate filmele
şi fotografiile înregistrate în aceeaşi zi
 Note
Nu puteţi selecta [ PROTEJ.(dată)] pentru
fotografii înregistrate pe o cartelă de memorie.

La pasul 2, atingeţi [ PROTEJARE]
PROTEJ.(dată)]/
[
PROTEJ.(dată)].
[

1
Atingeţi
altele]  [
categoria
(MENU)  [Afişaţi
DIVIZARE] (din
[EDITARE]).
2
Atingeţi filmul pe care doriţi să îl
divizaţi.
3
Începe redarea filmului selectat.
Atingeţi simbolul
în locul
unde doriţi să divizaţi filmul în
scene.
Filmul se întrerupe. Apăsaţi pe
pentru a comuta între redare şi pauză.
Pentru a proteja toate fotografiile din
aceeaşi zi simultan, atingeţi
[ PROTEJARE]  [ PROTEJ.(dată)].
Ajustaţi punctul de diviziune cu mai multă
precizie după ce l-aţi selectat cu
.
Atingeţi
/
pentru a selecta data
de înregistrare a filmelor/fotografiilor
.
dorite, apoi atingeţi

Atingeţi imaginea de pe ecranul LCD
pentru a o confirma. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
Atingeţi [PROTEJARE] 
.

Pentru a anula simultan protecţia
tuturor filmelor şi fotografiilor
înregistrate în aceeaşi zi
La pasul  de mai sus, alegeţi data
înregistrării filmelor/fotografiilor, apoi
 [DEPROTEJARE] 
atingeţi

.
RO
44
Revenire la începutul filmului selectat
4
Atingeţi
 [DA] 
.
 Note
Nu mai puteţi restabili filmele după ce le-aţi
divizat.
 Nu puteţi diviza filmele protejate. Anulaţi
protecţia filmului pentru a-l diviza, înainte de a
încerca să-l divizaţi (pag. 43).






Nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a.
din camera video în timpul divizării filmului.
Aţi putea deteriora suportul de înregistrare. De
asemenea, nu scoateţi cartela de memorie în
timp ce divizaţi filmele de pe acesta.
Este posibil să apară o mică diferenţă între
şi
punctul unde aţi atins simbolul
punctul efectiv de diviziune, deoarece camera
video selectează punctul de diviziune la
intervale de o jumătate de secundă.
Dacă divizaţi filmul original, filmul adăugat în
Lista de redare va fi, de asemenea, divizat.
Dacă filmul divizat este inclus în scenariul
Redare evidenţiere salvat (pag. 35), filmul va fi
şters din scenariu.
Camera video dispune doar de o editare simplă.
Pentru o editare avansată, folosiţi aplicaţia
„PMB” furnizată.

1
Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi
altele]  [CAPTURĂ IMAGINE]
(din categoria
[EDITARE]).
2
Apare ecranul [CAPTURĂ IMAGINE].
Atingeţi filmul din care doriţi să
capturaţi imaginea.
3
Începe redarea filmului selectat.
Atingeţi simbolul
în locul
din care doriţi să capturaţi
imaginea.
Folosirea corectă a camerei video
Sugestii
Puteţi diviza un film pe ecranul de redare din
OPTION MENU.

Capturarea unei
fotografii dintr-un film
(HDR-CX110E/CX116E/
CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
Filmul se întrerupe. Apăsaţi pe
pentru a comuta între redare şi pauză.
Ajustaţi punctul de capturare cu mai
multă precizie după ce l-aţi selectat cu
.
Revenire la începutul filmului selectat
RO
45
4
Atingeţi



5
.
După ce aţi terminat capturarea,
ecranul revine în pauză.
Fotografia capturată este salvată pe
suportul de înregistrare selectat din
[ALEG.MEDIU FOTO] (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)
(pag. 17).
, apoi
Pentru a continua, atingeţi
repetaţi paşii începând cu pasul 3.
Pentru a captura o fotografie dintr-un alt
, apoi repetaţi paşii
film, atingeţi
începând cu pasul 2.
Atingeţi

.
 Note
 Dimensiunea imaginii este stabilită în funcţie
de calitatea imaginii filmului:
2,1M] cu o calitate a imaginii de înaltă
[
definiţie (HD)
0,2M] în 16:9 (panoramic) în cazul
[
definirii standard a calităţii imaginii (STD)
 [VGA(0,3M)] în 4:3 în cazul unei definiri
standard a calităţii imaginii (STD)
 Suportul de înregistrare pe care doriţi să salvaţi
fotografiile trebuie să conţină suficient spaţiu
liber.
 Data şi ora înregistrării fotografiilor capturate
sunt identice cu data şi ora înregistrării filmelor.
 Dacă filmul de unde aţi capturat fotografia
nu are un cod de date, data şi ora înregistrării
fotografiei vor fi reprezentate de data şi ora
capturării acesteia din film.
 Nu puteţi captura o fotografie dintr-un
film înregistrat pe o cartelă de memorie
(HDR-CX116E/CX155E/XR155E).
Duplicarea/copierea
filmelor şi a
fotografiilor de pe
memoria internă pe
o cartelă de memorie
(HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/
XR155E)
Duplicarea filmelor
Puteţi duplica filmele înregistrate de pe
memoria internă a camerei video pe o
cartelă de memorie.
Introduceţi mai întâi cartela de memorie în
camera video.
 Note
Atunci când înregistraţi un film pe cartela de
memorie pentru prima dată, creaţi fişierul
cu baza de date de imagini atingând
(MENU)  [Afişaţi altele]  [REP.FIŞ.
[GEST.MED.
BD.IMAG.] (din categoria
STOC.])  [CARTELĂ MEMORIE].
 Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru a preveni
descărcarea acumulatorului în timpul duplicării.

Sugestii
Filmul original nu va fi şters după duplicare.
Toate imaginile incluse în Lista de redare vor fi
duplicate.
Imaginile înregistrate cu această cameră video şi
stocate pe suportul de înregistrare sunt numite
„originale”.




(MENU)  [Afişaţi
 Atingeţi
altele]  [DUPLICARE FILME]
(din categoria
[EDITARE]).
Apare ecranul [DUPLICARE FILME].
RO
46
[DUPLIC.după dată]: Selectaţi data
înregistrării filmului care urmează a fi
. Nu puteţi
duplicat, apoi atingeţi
selecta mai multe date.
 Atingeţi tipul de duplicare.
 Selectaţi filmul pe care doriţi să îl
duplicaţi.
[DUPLICARE select.]: Atingeţi filmul
pe care doriţi să îl duplicaţi şi marcaţi-l
cu simbolul . Puteţi selecta mai multe
filme.
Capacitatea rămasă pe
cartela de memorie

 Atingeţi
.

 [DA] 
Sugestii
Pentru a verifica filmele duplicate după ce
procesul a luat sfârşit, selectaţi [CARTELĂ
MEMORIE] din [ALEG.MEDIU FILME] şi
redaţi-le (pag. 17).


Folosirea corectă a camerei video
[DUPLICARE select.]: Pentru a selecta
filme şi a le duplica
[DUPLIC.după dată]: Pentru a duplica
toate filmele dintr-o anumită dată
DUPLICĂ TOT]: Pentru a duplica
[
Lista de redare cu o calitate a imaginii
de înaltă definiţie (HD)
DUPLICĂ TOT]: Pentru a
[
duplica o Listă de redare cu o definiţie
standard a imaginii (STD)
Atunci când selectaţi Lista de redare
ca sursă pentru duplicare, urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a
duplica Lista de redare.
Copierea fotografiilor
Puteţi copia fotografii de pe memoria
internă a camerei video pe cartela de
memorie.
Introduceţi mai întâi o cartelă de memorie
în camera video.
 Note
Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru a preveni
descărcarea acumulatorului în timpul copierii.

(MENU)  [Afişaţi
 Atingeţi
altele]  [COPIERE FOTO.] (din
categoria
[EDITARE]).
Apare ecranul [COPIERE FOTO.].
Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
pentru a reveni la ecranul
Atingeţi
anterior.
RO
47
 Atingeţi

.
 Atingeţi tipul de copiere.
[COPIERE selectate]: Pentru a copia
fotografiile selectate
[COPIERE (dată)]: Pentru a copia toate
fotografiile dintr-o anumită dată
 Selectaţi fotografia pe care doriţi
să o copiaţi.
[COPIERE selectate]: Atingeţi
fotografia pe care doriţi să o copiaţi şi
marcaţi-o cu simbolul . Puteţi selecta
mai multe fotografii.

Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea de
pe ecran pentru a o confirma. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
[COPIERE (dată)]: Selectaţi data
înregistrării fotografiei care urmează a
. Nu puteţi
fi copiată, apoi atingeţi
selecta mai multe date.
RO
48
Sugestii
Pentru a verifica fotografiile copiate după ce
procesul a luat sfârşit, selectaţi [CARTELĂ
MEMORIE] din [ALEG.MEDIU FOTO] şi
redaţi-le (pag. 17).


 [DA] 
Utilizarea Listei de
redare a filmelor
Lista de redare este o listă ce prezintă
miniaturi ale filmelor selectate.
Filmele originale nu vor fi modificate chiar
dacă editaţi sau ştergeţi filmele adăugate în
Lista de redare.
Crearea Listei de redare
 Note
Filmele cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD) şi cu o calitate standard a
imaginii (STD) sunt adăugate în Liste de redare
separate.
Pentru a adăuga simultan toate filmele
înregistrate în aceeaşi zi
În pasul 2, atingeţi [
ADAUG
ADAUG (DATĂ)].
(DATĂ)]/[
Datele de înregistrare a filmelor sunt
afişate pe ecran.

(MENU)  [Afişaţi
 Atingeţi
altele]  [EDIT LISTĂ REDARE]
[EDITARE]).
(din categoria
 Atingeţi filmul pe care doriţi să îl
adăugaţi în Lista de redare.

Atingeţi imaginea de pe ecranul LCD
pentru a o confirma. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
Atingeţi [DA] 

.
 Note
 Nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a.
din camera video în timpul adăugării filmelor în
Lista de redare. Aţi putea deteriora suportul de
înregistrare. De asemenea, nu scoateţi cartela de
memorie în timp ce editaţi filmele de pe aceasta.
 Nu puteţi adăuga fotografii la Lista de redare.
 Nu puteţi crea o Listă de redare care să conţină
atât filme cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD), cât şi filme cu o calitate standard
a imaginii (STD).
Folosirea corectă a camerei video
ADĂUGARE] sau
 Atingeţi [
[
ADĂUGARE].
Atingeţi
/
pentru a selecta
data de înregistrare a filmului dorit, apoi
.
atingeţi
Sugestii
Puteţi adăuga un număr maxim de 999 de filme
cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD)
sau 99 de filme cu o calitate standard a imaginii
(STD) în Lista de redare.
Puteţi adăuga un film pe ecranul de redare
sau pe ecranul Listei de redare atingând
(OPTION).

Filmul selectat este marcat cu .

Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
pentru a reveni la ecranul
Atingeţi
anterior.
 Atingeţi

.


 [DA] 
RO
49
Redarea Listei de redare
(MENU)  [Afişaţi
 Atingeţi
altele]  [LISTĂ DE REDARE] (din
categoria
[REDARE]).
Vor apărea filmele adăugate în Lista de
redare.
Filmul selectat este marcat cu .

Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea de pe
ecranul LCD pentru a o confirma. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
Atingeţi
.
 [DA] 

Sugestii
Chiar dacă ştergeţi un film din Lista de redare,
filmul original nu va fi şters.


Pentru a schimba ordinea din Lista de redare
 Atingeţi filmul pe care doriţi să îl
redaţi.
Lista de redare se redă de la filmul
selectat până la ultimul, după care se
revine la ecranul Listei de redare.
Pentru a şterge filmele nedorite din
Lista de redare
Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi
altele]  [EDIT LISTĂ REDARE] (din
[EDITARE]).
categoria
ELIMINARE]/
Atingeţi [
ELIMINARE].
[
Pentru a şterge toate filmele din Lista
de redare, atingeţi [
SE ELIMINĂ
SE ELIMINĂ TOT]  [DA]
TOT]/[

.
 [DA] 
Selectaţi filmul pe care doriţi să îl
ştergeţi din listă.
Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi
altele]  [EDIT LISTĂ REDARE] (din
[EDITARE]).
categoria
MUTARE]/
Atingeţi [
MUTARE].
[
Selectaţi filmul pe care doriţi să îl mutaţi.
Filmul selectat este marcat cu .

Atingeţi imaginea de pe ecranul LCD
pentru a o confirma. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
Atingeţi
.
Selectaţi destinaţia cu ajutorul
.
Bară de destinaţie
Atingeţi
.
RO
 [DA] 

Sugestii
Atunci când selectaţi mai multe filme, acestea
vor fi mutate conform ordinii în care apar în
Lista de redare.


50
/
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
Salvarea imaginilor pe
un suport extern
(COPIE DIRECTĂ)
Puteţi salva filme şi fotografii pe un suport
extern (dispozitiv de stocare USB), cum ar
fi o unitate hard disk externă. De asemenea,
puteţi reda imagini cu camera video sau cu
un alt echipament de redare.
Sugestii
Puteţi importa imaginile salvate pe suportul extern
cu ajutorul aplicaţiei software „PMB” furnizate.
Conectaţi adaptorul de c.a. şi
cablul de alimentare la mufa DC
IN a camerei video şi la sursa de
c.a.
2
Dacă suportul extern are un cablu
de alimentare cu c.a., conectaţi-l
la sursa cu c.a.
3
Conectaţi cablul adaptor USB la
suportul extern.
4
Conectaţi cablul adaptor USB la
mufa  (USB) camerei video.
Când apare ecranul [Creaţi un nou
Fişier de bază de date de imagini.],
atingeţi [DA].
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
 Note
Pentru această operaţie, aveţi nevoie de un cablu
adaptor USB VMC-UAM1 (se vinde separat).
 Este posibil să nu fie disponibil în anumite ţări/
regiuni cablul adaptor USB VMC-UAM1.
 Următoarele dispozitive nu pot fi utilizate ca
suporturi externe.
 suporturi cu o capacitate ce depăşeşte 2 TB
 o unitate de disc obişnuită, cum ar fi o unitate
de CD sau de DVD
 suporturi conectate printr-un hub USB
 suporturi cu un hub USB încorporat
 cititor de cartelă
 Este posibil să nu puteţi utiliza suporturi
externe cu o funcţie de cod.
 Sistemul de fişiere FAT este disponibil pe
camera video. Dacă suportul extern a fost
formatat cu un sistem de fişiere NTFS, etc.,
formataţi suportul extern cu camera video
înainte de utilizare. Apare ecranul de formatare
când suportul extern este conectat la camera
video. Totuşi, ecranul de formatare poate apărea
chiar dacă folosiţi suportul extern al unui sistem
de fişiere FAT.
 Operaţiunea nu este asigurată cu toate
dispozitivele cu cerinţele necesare pentru
operare.
 Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat (pag. 14).
 Consultaţi, de asemenea, manualul de utilizare
furnizat împreună cu suportul extern.
 Pentru detalii despre suporturi externe
disponibile, vizitaţi site-ul cu suporturi Sony
din ţara/regiunea dvs.

1
Cablu adaptor
USB (se vinde
separat)


RO
51
5
Atingeţi [Copiaţi.] de pe ecranul
camerei video.
HDR-CX110E/CX115E:
Pot fi salvate filmele şi fotografiile care
nu au fost încă salvate pe un suport
extern.
HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E:
Pot fi salvate filmele şi fotografiile de
pe suportul intern de înregistrare al
camerei video, care nu au fost încă
salvate pe un suport extern.

6
Acest ecran va apărea doar dacă sunt
imagini nou înregistrate.
După finalizarea operaţiei,
atingeţi
pe ecranul camerei
video.
 Note
Numărul de scene pe care le puteţi salva pe
un suport extern este următorul. Totuşi, chiar
dacă suportul extern dispune de spaţiu liber, nu
puteţi salva scene ce depăşesc următorul număr.
Filme cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie
(HD): Max. 3.999
Filme cu o calitate a imaginii de definiţie
standard (STD): 9.999
Fotografii: 9.999 cadre × 899 directoare
Numărul de scene poate fi mai mic în funcţie de
tipul de imagini înregistrate.

Când conectaţi un suport extern
Imaginile salvate pe suportul extern
sunt afişate pe ecranul LCD al camerei
video. Butoanele de afişare a filmelor şi a
fotografiilor de pe ecranul VISUAL INDEX
se schimbă cum este ilustrat mai jos.
RO
52
Puteţi utiliza setări de meniu pentru suportul
extern, cum ar fi ştergerea imaginilor.
(MENU)  [Afişaţi altele] de
Atingeţi
pe ecranul VISUAL INDEX.
Pentru a salva filme şi fotografii
Puteţi salva imagini de pe cartelele de
memorie pe suportul extern.
 Note
Nu puteţi copia sau căuta după dată fotografiile
înregistrate pe cartela de memorie.

Atingeţi [Redaţi fără copiere.] la pasul 5
de mai sus.
Este afişat ecranul VISUAL INDEX al
suportului extern.
(MENU)  [Afişaţi
Atingeţi
altele]  [DUPLICARE FILME] (când
selectaţi filme)/[COPIERE FOTO.]
(când selectaţi fotografii).
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a selecta suportul de înregistrare (HDRCX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E) şi metodele de selecţie a imaginilor.
Dacă aţi selectat [DUPLICARE select.],
atingeţi imaginea pe care doriţi să o
salvaţi.
Va apărea .

Dacă aţi selectat [DUPLIC.după dată],
selectaţi data imaginilor pe care doriţi să
/
, apoi atingeţi
le duplicaţi cu
şi treceţi la pasul .
Capacitatea rămasă a suportului extern


Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
pentru a reveni la ecranul
Atingeţi
anterior.
Atingând data, puteţi căuta imagini în
funcţie de dată.
Atingeţi
 [DA] 
ecranul camerei video.
pe
Pentru a reda imagini de pe un suport
extern cu camera video
Atingeţi [Redaţi fără copiere.] la pasul 5
de mai sus.
Este afişat ecranul VISUAL INDEX al
suportului extern.
Redaţi imaginea (pag. 30).


 Note
Opţiunea Index după dată a fotografiilor nu
poate fi afişată.
 În cazul în care camera dvs. video nu
recunoaşte suportul extern, încercaţi
următoarele operaţiuni.
 Reconectaţi cablul adaptor USB la camera
video.
 Dacă suportul extern are un cablu de
alimentare cu c.a., conectaţi-l la sursa cu c.a.
Selectarea metodei de creare a
unui disc
În continuare sunt descrise câteva metode
de creare a unui disc AVCHD sau a unui
disc cu o calitate standard a imaginii (STD)
cu filme sau fotografii înregistrate cu o
calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD),
cu camera video. Alegeți metoda care se
potriveşte aparatului dvs. de redare.
 Note
Pregătiţi un disc DVD, cum ar fi un DVD-R,
pentru crearea unui disc.
 Consultaţi pagina 51 pentru a salva imagini pe
un suport extern.

Dispozitiv compatibil cu formatul
AVCHD
Aparat de redare


Aparat de redare cu disc Sony Blu-ray
PlayStation3, etc.
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
De asemenea, puteţi vizualiza imagini
pe un televizor conectat la camera video
(pag. 38).
Puteţi reda filme cu o calitate a imaginii de
înaltă definiţie (HD) pe calculator, folosind
[Player for AVCHD]. Porniţi [Player for
AVCHD] şi selectaţi unitatea la care este
conectat suportul extern cu [Settings].
Crearea unui disc cu un
DVD writer, recorder

Pentru a finaliza conexiunea suportului
extern
Atingeţi
ecranul VISUAL INDEX
al suportului extern.
Deconectaţi cablul adaptor USB.
Dispozitiv de creare


DVD writer, DVDirect Express (pag. 54)
DVD writer, etc., cu excepţia DVDirect
Express (pag. 57)
Tip de disc

Disc AVCHD (calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD))
RO
53
Aparat DVD obişnuit
Aparat de redare


Aparat de redare cu DVD
Calculatoare ce pot reda DVD-uri, etc.
Dispozitiv de creare



DVD writer, DVDirect Express (pag. 54)
DVD writer, cu excepţia DVDirect Express
(pag. 57)
Recorder de discuri, etc. (pag. 58)
Tip de disc

Disc cu o calitate a imaginii de definiţie
standard (STD)
 Note
 Păstraţi întotdeauna aparatul PlayStation3
pentru a folosi ultima versiune a software-ului
de sistem pentru PlayStation3.
 Este posibil ca PlayStation3 să nu fie disponibil
în anumite ţări/regiuni.
 Discul AVCHD poate fi redat numai pe
dispozitive compatibile cu formatul AVCHD.
 Discul AVCHD nu trebuie utilizat cu aparate de
redare/recordere cu DVD. Întrucât aparatele de
redare/recorderele DVD nu sunt compatibile
cu formatul AVCHD, este posibil ca aparatele
de redare/recorderele DVD să nu poată elimina
discul.
 Nu puteţi crea un disc AVCHD cu filme
înregistrate cu modul [HD FX] din [ MOD
ÎNREG.]. Salvaţi filmele înregistrate cu modul
[HD FX] pe discuri Blu-ray sau pe suporturi
externe de stocare (pag. 51).
RO
54
Crearea unui disc cu ajutorul
dispozitivului DVD writer dedicat,
DVDirect Express
Puteţi crea un disc sau reda imagini de
pe un disc creat cu ajutorul dispozitivului
DVD writer dedicat, DVDirect Express (se
vinde separat).
Consultaţi, de asemenea, manualul de
utilizare furnizat împreună cu dispozitivul
DVD writer.
 Note
Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru această
operaţie (pag. 14).
 Se pot utiliza numai discuri noi de aceste tipuri:
 DVD-R de 12 cm
 DVD+R de 12 cm
 Dispozitivul nu acceptă discuri cu două straturi.
 DVDirect Express este numit „DVD writer” în
această secţiune.

 Conectaţi adaptorul de c.a. şi
cablul de alimentare la mufa DC
IN a camerei video şi la sursa de
c.a.(pag. 14).
 Porniţi camera video şi conectaţi
dispozitivul DVD writer la mufa 
(USB) a camerei video cu ajutorul
cablului USB al dispozitivului DVD
writer.
 Introduceţi un disc nou
în DVD writer şi închideţi
compartimentul pentru disc.
Va apărea ecranul [SCRIERE DISC] pe
ecranul camerei video.
 Apăsaţi pe
DVD writer.
(DISC BURN) de pe
Filmele care nu au fost salvate pe
niciun disc vor fi înregistrate pe disc
(HDR-CX110E/CX115E).
Filmele înregistrate pe suportul intern
de înregistrare, care nu au fost salvate
pe niciun disc, vor fi înregistrate pe
disc (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).

 Repetaţi paşii 3 şi 4 atunci
când dimensiunea totală a
memoriei filmelor care urmează
să fie inscripţionate depăşeşte
dimensiunea discului.
 [TERM.] 
 Atingeţi
[SCOATERE DISC] pe ecranul
camerei video.
Efectuaţi această operaţie în următoarele
cazuri:
 La
duplicarea unei imagini dorite
crearea mai multor copii ale aceluiaşi disc
 La transformarea filmelor cu înaltă definiţie
(HD) în filme cu definiţie standard (STD) şi
la crearea unui disc
 La duplicarea imaginilor de pe o cartelă de
memorie (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
 La
Atingeţi [OPŢ.SCRIERE DISC] la pasul
4.
Selectaţi suporturile de înregistrare care
conţin filmele pe care doriţi să le salvaţi
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).
Când selectaţi filme cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD), pe
ecranul LCD va apărea ecranul pentru
selectarea calităţii imaginii pentru
discul ce urmează să fie creat. Selectaţi
calitatea imaginii dorite şi atingeţi
.

Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
Atunci când există filme cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD) şi de
definiţie standard (STD) nesalvate, acestea
vor fi salvate pe discuri individuale, în
funcţie de calitatea imaginii.
Pentru a particulariza un disc cu OPŢ.
SCRIERE DISC
Calitatea imaginii pentru disc depinde de
durata de înregistrare a filmelor selectate
atunci când creaţi un disc şi transformaţi
filmele de la o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD) la o calitate a imaginii de
definiţie standard (STD).
Atingeţi filmul pe care doriţi să îl
inscripţionaţi pe disc.
Va apărea .
Scoateţi discul după terminarea
operaţiei.
 Atingeţi
cablul USB.
şi deconectaţi
Capacitatea rămasă pe disc
RO
55


Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
pentru a reveni la ecranul
Atingeţi
anterior.
Atingând data, puteţi căuta imagini în
funcţie de dată.
Atingeţi
 [DA] pe ecranul
camerei video.

Pentru a crea un alt disc cu acelaşi
conţinut, introduceţi un disc nou şi
atingeţi [CREAŢI ÎNCĂ UN DISC

Durata de creare a discului pentru duplicarea
filmelor până la atingerea limitei dimensiunii
acestuia este de 20-60 de minute. În funcţie de
modul de înregistrare sau de numărul de scene,
poate dura mai mult. De asemenea, dacă o
calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) este
transformată în calitate a imaginii de definiţie
standard (STD), conversia calităţii imaginii
durează mai mult decât înregistrarea efectivă.
Pentru a reda un disc pe DVD writer
IDENTIC].
După terminarea operaţiei, atingeţi
[IEŞIRE]  [TERM.] pe ecranul
camerei video.
Deconectaţi cablul USB de la camera
video.
 Note
Nu efectuaţi niciuna dintre următoarele acţiuni
atunci când creaţi un disc.
 Opriţi camera video
 Deconectaţi cablul USB sau adaptorul de c.a.
 Supuneţi camera video şocurilor mecanice
sau vibraţiilor
 Scoateţi cartela de memorie din camera video
 Înainte de a şterge filmele din camera video,
redaţi discul creat pentru a vă asigura că
duplicarea a fost efectuată corect.
 Dacă [Eşuată.] sau [SCRIERE DISC eşuată.]
apare pe ecran, introduceţi un alt disc în DVD
writer şi efectuaţi din nou operaţia DISC
BURN.

Sugestii
Dacă dimensiunea totală de memorie a filmelor
care urmează să fie inscripţionate prin operaţia
DISC BURN o depăşeşte pe cea a discului,
crearea discului se va opri în momentul în care
se atinge limita. Este posibil ca ultimul film de
pe disc să fie întrerupt.


RO
56
Conectaţi adaptorul de c.a. şi cablul de
alimentare la mufa DC IN a camerei
video şi la sursa de c.a.(pag. 14).
Porniţi camera video şi conectaţi
dispozitivul DVD writer la mufa 
(USB) a camerei video cu ajutorul
cablului USB al dispozitivului DVD
writer.

Puteţi reda filme pe ecranul televizorului
conectând camera video la un televizor
(pag. 38).
Introduceţi un disc creat în DVD writer.
Filmele de pe disc apar sub forma
VISUAL INDEX pe ecranul camerei
video.
Apăsaţi pe butonul de redare de pe DVD
writer.

De asemenea, puteţi utiliza ecranul
camerei video.
Atingeţi [TERM.]  [SCOATERE
DISC] pe ecranul camerei video şi
scoateţi discul după finalizarea operaţiei.
şi deconectaţi cablul USB.
Atingeţi
Pentru a reda un disc pe un DVD player
obişnuit
Selectaţi calitatea standard a imaginii
(STD) pe ecran pentru a selecta calitatea
imaginii pentru discul care urmează a fi
creat la pasul  din capitolul „Pentru a
particulariza un disc cu OPŢ.SCRIERE
DISC”.
 Porniţi camera video şi conectaţi
un DVD writer etc. la mufa 
(USB) a camerei video cu ajutorul
cablului USB (furnizat).
Sugestii
Dacă nu puteţi reda discuri create cu o calitate a
imaginii de definiţie standard (STD) pe niciun
aparat de redare DVD, conectaţi camera video
la DVD writer şi redaţi din nou.


Crearea unui disc cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD)
cu un DVD writer etc., diferit de
DVDirect Express
 Note
Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru această
operaţie (pag. 14).
 Este posibil ca dispozitivul DVD writer Sony să
nu fie disponibil în anumite ţări/regiuni.

 Conectaţi adaptorul de c.a. şi
cablul de alimentare la mufa DC
IN a camerei video şi la sursa de
c.a. (pag. 14).

Dacă nu apare ecranul [SELECTARE
(MENU)  [Afişaţi
USB], atingeţi
altele]  [CONECTARE USB] (din
categoria [ALTELE]).
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
Utilizaţi cablul USB pentru a conecta
camera video la un dispozitiv de creare a
discurilor compatibil cu filmele cu o calitate
a imaginii de înaltă definiţie (HD), cum
ar fi un DVD writer Sony. Consultaţi, de
asemenea, manualele de utilizare furnizate
împreună cu dispozitivul ce urmează a fi
conectat.
Va apărea ecranul [SELECTARE USB]
pe ecranul camerei video.
 Atingeţi suportul de înregistrare
care conţine imaginile de pe
ecranul camerei video.
[ CONECT.USB]: Memorie internă
[ CONECT.USB]: Hard disk intern
[ CONECT.USB]: Cartelă de
memorie

Suportul de înregistrare afişat diferă în
funcţie de model.
 Înregistraţi filmele pe dispozitivul
conectat.

Pentru detalii, consultaţi manualele
de utilizare furnizate împreună cu
dispozitivul ce urmează a fi conectat.
RO
57
 După terminarea operaţiei,
atingeţi [TERM.]  [DA] pe
ecranul camerei video.
 Deconectaţi cablul USB.
Crearea unui disc cu o calitate a
imaginii de definiţie standard (STD)
cu ajutorul unui recorder etc.
Atunci când conectaţi camera video la un
alt dispozitiv cu ajutorul mufei S VIDEO,
utilizând un cablu de conectare A/V cu
un cablu S VIDEO (se vinde separat), se
pot obţine imagini cu o calitate mai înaltă
în comparaţie cu utilizarea unui cablu de
conectare A/V Cuplaţi conectorii alb şi
roşu (audio stânga/dreapta) şi conectorul
S VIDEO (canal S VIDEO) al cablului de
conectare A/V cu un cablu S VIDEO. Dacă
veţi cupla numai conectorul S VIDEO, nu
veţi avea sonor. Nu este necesară cuplarea
conectorului galben (video).
Conector telecomandă A/V
Puteţi duplica imaginile redate cu o
cameră video pe un disc sau pe o casetă
video, conectând camera video la un
recorder de discuri, un DVD writer
Sony etc., altul decât DVDirect Express,
cu ajutorul cablului de conectare A/V.
Conectaţi dispozitivul ca la pasul  sau
. Consultaţi, de asemenea, manualele de
utilizare furnizate împreună cu dispozitivele
ce urmează a fi conectate.
**
Intrare
S VIDEO
 Note
 Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru această
operaţie (pag. 14).
 Este posibil ca dispozitivul DVD writer Sony să
nu fie disponibil în anumite ţări/regiuni.
 Filmele cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD) vor fi duplicate cu o calitate a
imaginii de definiţie standard (STD).
Cablu de conectare A/V (furnizat)
Cuplaţi cablul de conectare A/V la mufa de
intrare a unui alt dispozitiv.
Cablu de conectare A/V cu S VIDEO (se
vinde separat)
*
VIDEO
(Galben)
(Alb)
AUDIO
(Galben)
(Roşu)
Flux de semnal
* HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
RO
58
** HDR-XR150E/XR155E
 Introduceţi suportul de
înregistrare în dispozitivul de
înregistrare.

Dacă dispozitivul dvs. de înregistrare are
un selector de intrare, setaţi-l la modul de
intrare.
 Conectaţi camera video la
dispozitivul de înregistrare (un
recorder de discuri, etc.) cu
ajutorul cablului de conectare A/
V  (furnizat) sau al unui cablu
de conectare A/V cu S VIDEO 
(se vinde separat).



Conectaţi camera video la mufele de
intrare ale dispozitivului de înregistrare.
Consultaţi manualul de utilizare furnizat
împreună cu dispozitivul de înregistrare
pentru mai multe detalii.

Pentru a ascunde indicatorii de ecran (cum ar fi
un cronometru etc.) de pe ecranul monitorului
(MENU)  [Afişaţi
conectat, atingeţi
altele]  [REGLAJE IEŞIRE] (din categoria
[REGLAJ GENERAL])  [IEŞIRE AFIŞARE]
 [ECRAN LCD] (setarea implicită) 

.

Pentru a înregistra data/ora sau datele de setare
(MENU) 
a camerei video, atingeţi
[Afişaţi altele]  [SETĂRI REDARE] (din
[REDARE])  [COD DE DATE]
categoria


 o setare dorită 
. În plus, atingeţi
(MENU) 
[Afişaţi altele]  [REGLAJE IEŞIRE] (din
[REGLAJ GENERAL])  [IEŞIRE
categoria
AFIŞARE]  [IEŞIRE V./ECRAN] 

.

Dacă dimensiunea ecranului dispozitivelor
de afişare (televizor, etc.) este de 4:3, atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele] 
[REGLAJ
[REGLAJE IEŞIRE] (din categoria
GENERAL])  [TIP TV]  [4:3] 

.

Atunci când conectaţi un dispozitiv mono,
cuplaţi conectorul galben al cablului de
conectare A/V în mufa video de intrare şi
conectorul alb (canalul din stânga) sau cel roşu
(canalul din dreapta) în mufa audio de intrare a
dispozitivului.
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
 Porniţi redarea cu camera video
şi înregistraţi-o pe aparatul de
înregistrare.


 Când aţi terminat duplicarea,
opriţi mai întâi aparatul de
înregistrare, apoi camera video.
 Note
Întrucât duplicarea este efectuată printr-un
transfer de date analogice, calitatea imaginii se
poate deteriora.
 Nu puteţi duplica imagini pe recordere
conectate printr-un cablu HDMI.

RO
59
Particularizarea camerei video
Utilizarea meniurilor
Dacă folosiţi meniurile, puteţi utiliza funcţii utile şi puteţi schimba diverse setări. Dacă folosiţi
corect operaţiunile de meniu, vă puteţi bucura de utilizarea camerei video.
Camera video are diverse elemente de meniu sub fiecare din cele opt categorii de meniu.
SETĂRI MANUALE (Elemente de ajustat pentru starea mediului ambient) 
pag. 65
SETĂRI FOTO. (Elemente pentru filmare particularizată)  pag. 69
REGLAJE FOTO. (Elemente pentru înregistrarea fotografiilor)  pag. 73
REDARE (Elemente pentru redare)  pag. 74
EDITARE (Elemente pentru editare)  pag. 75
ALTELE (Elemente pentru alte setări)  pag. 76
GEST.MED.STOC. (Elemente pentru suporturi de înregistrare)  pag. 76
REGLAJ GENERAL (Alte elemente de configurare)  pag. 78
Utilizarea meniurilor
/
/



: Lista de meniu trece din categorie în categorie.
: Lista de meniu trece prin 4 elemente o dată.
Puteţi să atingeţi butoanele şi să le glisaţi pe ecran pentru a derula lista meniului.
Simbolul categoriei selectate este afişat cu portocaliu.
, ecranul revine la MENIUL MEU.
când atingeţi
Atingeţi
(MENU).
Atingeţi [Afişaţi altele] de pe ecranul MENIUL MEU.

Consultaţi următoarea pagină pentru detalii din MENIUL MEU.
Atingeţi partea centrală din stânga ecranului pentru a schimba afişajul.
Atingeţi elementul de meniu pe care doriţi să îl modificaţi.
.
După schimbarea setării, atingeţi
.
Pentru a termina setarea meniului, atingeţi
.
Pentru a reveni la ecranul de meniu anterior, atingeţi
RO
60

s-ar putea să nu fie afişat în funcţie de elementul de meniu.
 Note
În funcţie de condiţiile de înregistrare sau de redare, este posibil să nu puteţi seta anumite elemente de
meniu.
 Elementele de meniu sau setările care apar cu gri nu sunt disponibile.

Sugestii
În funcţie de elemente de meniu care vor fi modificate, camera dvs. video comută între modul de redare
şi de înregistrare (film/fotografie).


Utilizarea funcţiei MENIUL MEU
Puteţi folosi mai uşor elementele de meniu înregistrând elementele pe care le utilizaţi frecvent
în MENIUL MEU. Puteţi înregistra 6 elemente de meniu în fiecare MENIUL MEU din FILM,
FOTOGRAFIE şi REDARE.
De exemplu: ştergere [EXP./FOCALIZ.PCT] şi înregistrare [
Particularizarea camerei video
Atingeţi
(MENU).
Atingeţi [SET.MENIUL MEU].
Atingeţi [FILM].
Atingeţi [EXP./FOCALIZ.PCT].
.
Atingeţi
Atingeţi [ GRADARE] (din categoria
Când este afişat MENIUL MEU, atingeţi
GRADARE]
[SETĂRI MANUALE]).
.
Repetaţi paşii de mai sus pentru a înregistra elemente de meniu în MENIUL MEU şi bucuraţivă de folosirea „Handycam”.
Sugestii
Când folosiţi un suport de stocare extern, apare ecranul special MENIUL MEU.


RO
61
Utilizarea funcţiei
OPTION MENU
OPTION MENU apare exact ca şi fereastra pop-up care este afişată atunci când faceţi clic
în colţul din
cu butonul din dreapta al unui mouse pe un computer. Când este afişat
şi vor apărea elementele
dreapta jos al ecranului, puteţi folosi OPTION MENU. Atingeţi
de meniu ce pot fi modificate în context.
Element de meniu
Colţ capac
Atingeţi
(OPTION).
Atingeţi opţiunea dorită  elementul a cărei setare doriţi să o modificaţi.
.
După efectuarea setării, atingeţi
 Note
Elementele de meniu sau setările care apar cu gri nu sunt disponibile.
 Dacă elementul dorit nu apare pe ecran, atingeţi o altă opţiune. (Este posibil să nu existe nicio opţiune.)
 Opţiunile şi elementele ce apar pe ecran depind de starea de înregistrare/redare a camerei video din acel
moment.

RO
62
Liste de meniuri
Categoria (REDARE)
Categoria (SETĂRI MANUALE)
SELECŢIE SCENĂ
GRADARE
ECHILIBRU DE ALB
EXP./FOCALIZ.PCT
EXP.PUNCTUALĂ
FOCALIZ.PCT.
EXPUNERE
FOCALIZARE
MACRO PRIM PLAN
ÎNREG.CRSV.LENT.
65
65
66
67
67
67
68
68
68
69
VISUAL INDEX
VIZ.IMAGINI
INDEX DUPĂ DATĂ
33
ROLĂ DE FILM
33
FEŢE
34
LISTĂ DE REDARE
EVIDENŢIERE
SCENARIU
SETĂRI REDARE
ALEGERE
/
50
34
36
26
COD DE DATE
Categoria (SETĂRI FOTO.)
26
27
69
70
70
70
70
71
71
71
NIV.REF.MICR.
71
71
ALTE SET.ÎNREG.
ZOOM DIGITAL
72
ILUM.SPATE AUTO.
72
74
Categoria (EDITARE)
ŞTERGERE
ŞTERGERE
42
ŞTERGERE
42
ELIMINARE SCEN.
ELIMINARE
36
SE ELIMINĂ TOT
36
PROTEJARE
PROTEJARE
43
PROTEJARE
43
DIVIZARE
CAPTURĂ IMAGINE*1*2*4
DUPLICARE FILME*1*2
DUPLICARE select.
47
DUPLIC.după dată
47
DUPLICĂ TOT 47
X.V.COLOR
72
DUPLICĂ TOT/
IMAG.PANOR.
72
COPIERE FOTO.*1*2
COPIERE selectate
Categoria (REGLAJE FOTO.)
44
45
48
COPIERE (dată)
73
73
73
48
EDIT LISTĂ REDARE
ADĂUGARE/
ADĂUGARE
ADAUG (DATĂ)/
(DATĂ)
ELIMINARE/
ADAUG
ELIMINARE
SE ELIMINĂ TOT/
TOT
MUTARE/
Particularizarea camerei video
ALEGERE
/
MOD ÎNREG.
CHENAR GHIDARE
STEADYSHOT
LENTILE DE CONV.
LOW LUX
DETECŢIA FEŢEI
SET.PRIORITATE
DETECTARE ZÂMB.
SENSIB.ZÂMBETE
SET.ÎNREG.AUDIO
MIC.ZOOM ÎNCORP
TEMPORIZATOR
DIMENS.IMAG.
NUMĂR FIŞIER
30
SE ELIMINĂ
MUTARE
49
49
50
50
50
RO
63
CEAS/ LIMBĂ
POTRIVIRE CEAS
15
57
STABILIRE ZONĂ
80
CONECT.USB*2
57
ORA DE VARĂ
80
CONECT.USB
57
Categoria (ALTELE)
CONECTARE USB
CONECT.USB*1
SCRIERE DISC
Ghid de acţionare
Ghid CONECT.TV
INSTRUM.MUZICĂ*3
GOLIRE MUZICĂ
PRELUARE MUZICĂ
INFO.ACUMUL.
38
36
36
76
SETĂRI SUPORT
ALEG.MEDIU FILME*1*2
17
ALEG.MEDIU FOTO*1*2
17
76
77
HDD*2
77
CARTELĂ MEMORIE*1*2
77
REP.FIŞ.BD.IMAG.
MEMORIE INTERNĂ*1
86, 90
HDD*2
86, 90
CARTELĂ MEMORIE*1*2
86, 90
Categoria (REGLAJ GENERAL)
REGL.SUNET/AFIŞ.
VOLUM
RO
64
32, 78
Semnal sonor
78
LUMIN.LCD
78
NIVEL ILUM.LCD
78
CULOARE LCD
78
SETĂRI AFIŞARE
78
REGLAJE IEŞIRE
TIP TV
SETĂRI ENERGIE
OPRIRE AUTO.
PORNIT DE LCD
Categoria (GEST.MED.STOC.)
INFO.MEDIU
FORMAT.MEDIU
MEMORIE INTERNĂ*1
STABILIRE LIMBĂ
79
COMPONENTE
79
REZOLUŢIE HDMI
79
IEŞIRE AFIŞARE
80
ALTE SETĂRI
MOD DEMO
CALIBRARE
80
80
80
81
102
CONTROL PT.HDMI
81
SENZOR CĂDERE*2
81
*1HDR-CX116E/CX150E/CX155E
*2HDR-XR150E/XR155E
*3HDR-CX110E/CX150E/XR150E
*4HDR-CX110E
SETĂRI MANUALE
(Elemente de ajustat pentru
starea scenei)
REFLECTOR** ( )
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 60)
pentru utilizare.
Setările implicite sunt marcate cu .
Împiedică feţele persoanelor
să devină excesiv de albe
atunci când sunt puternic
iluminate.
PLAJĂ** (
SELECŢIE SCENĂ
Puteţi înregistra în mod eficient imagini în
diverse situaţii.
 AUTO
Înregistrează imagini cu o calitate medie a
imaginii fără funcţia [SELECŢIE SCENĂ].
Realizează foto.luminoase
ale unui peisaj alb.
* Ajustat pentru a focaliza numai subiecţii
** Ajustat să nu focalizeze subiecţii aflaţi la
Menţine atmosfera
întunecată a fundalului
îndepărtat din scenele
înregistrate în amurg.
distanţe mici.
)
Reproduce atmosfera
scenelor la apus sau la răsărit
de soare.
ARTIFICII* ( )
)
Înregistrează clar subiecţii
aflaţi la distanţă. De
asemenea, această setare
permite camerei video să
evite focalizarea pe un geam
sau pe o plasă metalică
interpusă între camera video
şi subiect.
 Note
 Dacă setaţi [SELECŢIE SCENĂ], setarea
[ECHILIBRU DE ALB] va fi anulată.
GRADARE
Puteţi înregistra o tranziţie cu următoarele
efecte, adăugată intervalului dintre scene.
Selectaţi efectul dorit în modul [STBY]
(apariţie) sau [ÎNREG.] (dispariţie).
Particularizarea camerei video
Înregistrează artificiile în
mod spectaculos.
PEISAJ* (
ZĂPADĂ** ( )
îndepărtaţi.
AMURG* ( )
RĂSĂRIT ŞI APUS* (
)
Înregistrează albastrul viu al
oceanului sau al unui lac.
 OPRIT
Nu utilizează niciun efect.
GRADARE DE ALB
Apariţie/dispariţie treptată a imaginii din
fond alb.
Dispariţie
Apariţie
PORTRET (Portret uşor
estompat) ( )
Evidenţiază subiectul, cum
ar fi persoane sau flori,
estompând uşor fundalul.
RO
65
GRADARE NEGRU
INTERIOR ()
Apariţie/dispariţie treptată a imaginii din
fond negru.
Dispariţie
Echilibrul de alb este ajustat în mod
corespunzător pentru următoarele condiţii
de înregistrare:
 Interior
 La petreceri sau în studiouri unde
condiţiile de luminozitate se schimbă
rapid
 La lumina unor lămpi video într-un
studio, lămpi cu sodiu sau lămpi color cu
lumină incandescentă
Apariţie
Pentru a anula apariţia/dispariţia treptată
a imaginii înainte de începerea operaţiei,
atingeţi [OPRIT].
O APĂSARE (
Sugestii
Atunci când apăsaţi pe START/STOP, setarea
este anulată.
Este posibil ca un film înregistrat utilizând
[GRADARE NEGRU] să fie dificil de vizionat
pe ecranul VISUAL INDEX.



ECHILIBRU DE ALB (Echilibru
de alb)
Puteţi ajusta echilibrul de culoare în funcţie
de luminozitatea mediului de înregistrare.
 Note
Setaţi [ECHILIBRU DE ALB] pe [AUTO] sau
ajustaţi culoarea la [O APĂSARE] în condiţii
de iluminare cu becuri cu lumină albă sau
fluorescentă.
 Atunci când selectaţi [O APĂSARE], încadraţi
clipeşte rapid.
obiecte albe în timp ce
clipeşte încet dacă nu a putut fi setat [O

APĂSARE].
 Atunci când se selectează [O APĂSARE], dacă
clipeşte în continuare după atingerea
, setaţi [ECHILIBRU DE ALB] pe
[AUTO].
 Dacă setaţi [ECHILIBRU DE ALB], [SELECŢIE
SCENĂ] este setat pe [AUTO].

 AUTO
Echilibrul de alb este ajustat automat.
EXTERIOR ( )
Echilibrul de alb este ajustat în mod
corespunzător pentru următoarele condiţii
de înregistrare:
 În aer liber
 Vederi nocturne, firme luminoase şi
focuri de artificii
 Răsărit sau apus de soare
 În lumina lămpilor fluorescente pe timp
de zi
RO
66
)
Echilibrul de alb va fi ajustat în funcţie de
lumina înconjurătoare.
Atingeţi [O APĂSARE].
Încadraţi un obiect alb, cum ar fi o coală
de hârtie, pentru a umple ecranul în
aceleaşi condiţii de iluminare în care veţi
filma subiectul.
Atingeţi [
].
clipeşte rapid. După ajustarea şi
stocarea în memorie a echilibrului de alb,
indicatorul nu mai clipeşte.
Sugestii
Dacă aţi schimbat acumulatorul în timp ce aţi
selectat [AUTO] sau dacă aţi dus camera video
afară după ce aţi utilizat-o în casă (sau vice
versa), îndreptaţi camera video spre un obiect
alb din apropiere timp de 10 secunde, pentru o
ajustare mai bună a echilibrului de culoare.
Atunci când echilibrul de alb a fost setat cu
[O APĂSARE], în cazul în care condiţiile de
iluminare s-au schimbat prin ducerea camerei
video afară după ce aţi utilizat-o în casă sau
vice versa, este nevoie să refaceţi procedura [O
APĂSARE] pentru a reajusta echilibrul de alb.



EXP./FOCALIZ.PCT (Expunere
punctuală/focalizare)
Puteţi ajusta simultan luminozitatea şi
focalizarea pentru subiectul selectat.
Această funcţie vă permite să utilizaţi [EXP.
PUNCTUALĂ] (pag. 67) şi [FOCALIZ.
PCT.] (pag. 67) simultan.
EXP.PUNCTUALĂ (Expunere
punctuală flexibilă)
Puteţi ajusta şi stabili expunerea unui
subiect, astfel încât să fie înregistrat într-o
luminozitate potrivită, chiar şi atunci când
contrastul dintre subiect şi fundal este
puternic, cum ar fi atunci când subiectul se
află pe o scenă, sub lumina reflectoarelor.
Atingeţi subiectul din chenar căruia doriţi
să-i modificaţi expunerea.
Pentru a reveni la expunerea automată,
atingeţi [AUTO].
 Note
[EXPUNERE] este setată automat pe
[MANUAL].

FOCALIZ.PCT.
 Note
[EXPUNERE] şi [FOCALIZARE] sunt setate
automat la [MANUAL].
Puteţi selecta şi ajusta un punct focal
pentru a-l plasa pe un subiect care nu este
localizat în centrul ecranului.
Particularizarea camerei video
Atingeţi subiectul din chenar căruia doriţi
să-i modificaţi luminozitatea şi focalizarea.
Pentru a ajusta luminozitatea şi focalizarea
automat, atingeţi [AUTO].

Atingeţi subiectul din chenar căruia doriţi
să-i modificaţi focalizarea.
Pentru a ajusta automat focalizarea, atingeţi
[AUTO].
 Note
[FOCALIZARE] este setată automat pe
[MANUAL].

RO
67
EXPUNERE

Puteţi ajusta luminozitatea unei fotografii
manual. Ajustaţi luminozitatea atunci
când subiectul este prea luminos sau prea
întunecat.

Atingeţi
/
pentru a ajusta
luminozitatea.
Pentru a ajusta automat expunerea, atingeţi
[AUTO].
FOCALIZARE
Puteţi ajusta focalizarea manual. De
asemenea, puteţi selecta această funcţie
atunci când doriţi să focalizaţi un anumit
subiect.
Este mai simplu să focalizaţi subiectul
deplasând cursorul de zoom spre T (telefoto),
apoi spre W (unghi panoramic) pentru a ajusta
zoom-ul pentru înregistrare. Atunci când doriţi
să înregistraţi un subiect de aproape, deplasaţi
cursorul de zoom la W (unghi panoramic), apoi
ajustaţi focalizarea.
Informaţiile despre distanţa focală (distanţa la
care este focalizat subiectul; utilizate drept ghid
dacă este întuneric şi focalizarea este dificil
de realizat) apar timp de câteva secunde în
următoarele cazuri. (Aceste informaţii nu vor
fi afişate corect în cazul utilizării unei lentile de
conversie (se vinde separat).)
 Atunci când modul de focalizare este
schimbat de pe automat pe manual
 Atunci când reglaţi focalizarea manual
MACRO PRIM PLAN
Această funcţie este utilă pentru
înregistrarea subiecţilor mici, cum ar fi flori
sau insecte. Puteţi estompa fundalul pentru
ca subiectul să iasă în evidenţă.
 OPRIT
Anulează MACRO PRIM PLAN. (MACRO
PRIM PLAN poate fi anulat şi prin deplasarea
cursorului de zoom spre W.)
PORNIT ( )
Atingeţi
(subiect apropiat)/
(subiect îndepărtat) pentru a-i ajusta
focalizarea.
Pentru a ajusta automat focalizarea, atingeţi
[AUTO].
 Note
Atunci când setaţi [FOCALIZARE] pe
[MANUAL], apare .
 Distanţa minimă posibilă dintre camera video
şi subiect în timpul menţinerii unei focalizări
clare este de aproximativ 1 cm pentru unghi
panoramic şi aproximativ 80 cm pentru telefoto.
Zoom-ul (pag. 25) se mută automat în partea
de sus a T (telefoto) şi permite înregistrarea
subiecţilor la distanţe mici de până la 38 cm.

Sugestii
apare atunci când nu se poate focaliza mai
aproape, iar apare atunci când nu se poate
focaliza mai departe.


RO
68
 Note
Atunci când înregistraţi un subiect de la
distanţă, este posibil ca focalizarea să fie dificilă
şi să dureze.
 Ajustaţi manual focalizarea ([FOCALIZARE],
pag. 68) când aceasta nu se poate ajusta automat.

SETĂRI FOTO.
ÎNREG.CRSV.LENT. (Înreg.
cursivă lentă)
Subiecţii şi acţiunile rapide, ce nu pot
fi surprinse în condiţii de înregistrare
normală, pot fi filmate în mişcare lentă lină,
timp de aproximativ 3 secunde.
Atingeţi START/STOP pe ecranul [ÎNREG.
CRSV.LENT.].
Un film de aproximativ 3 secunde este
înregistrat ca un film cu mişcare lentă de 12
secunde. [Înregistrare…] dispare când se
termină înregistrarea.
pentru a anula înregistrarea
Atingeţi
cursivă lentă.
Pentru a schimba setarea
Atingeţi
(OPTION), apoi selectaţi
setarea pe care doriţi să o schimbaţi.
(Elemente pentru fotografiere
particularizată)
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 60)
pentru utilizare.
Setările implicite sunt marcate cu .
ALEGERE
/
Consultaţi pagina 26.
MOD ÎNREG. (Mod de
înregistrare)
Consultaţi pagina 27.
CHENAR GHIDARE
Puteţi afişa chenarul pentru a verifica dacă
subiectul este orizontal sau vertical.
Chenarul nu este înregistrat.
 OPRIT
Nu afişează cadrul de ghidare.
[CRONOMETRARE]
Selectaţi punctul de început pentru
înregistrare după ce apăsaţi pe START/
STOP. Setarea implicită este [3 secunde
DUPĂ].
PORNIT
Afişează cadrul de ghidare.
Particularizarea camerei video
Punctul unde este apăsat START/STOP.
[3 secunde DUPĂ]

[3 secunde ÎNAINTE]
 Note
Nu puteţi înregistra sunetul.
 Calitatea imaginii nu este la fel de bună ca în
cazul înregistrării normale.

Sugestii
Dacă poziţionaţi subiectul în punctul de
intersecţie al liniilor din cadrul de ghidare, veţi
obţine o compoziţie echilibrată.
Cadrul exterior al [CHENAR GHIDARE]
indică zona de afişare a unui televizor care
nu este compatibil cu afişarea la dimensiune
completă.


RO
69
STEADYSHOT
Puteţi compensa mişcarea camerei.
Setaţi [ STEADYSHOT] pe [OPRIT]
( ) când utilizaţi un trepied (se vinde
separat), apoi imaginea devine naturală.
 ACTIV
Oferă un efect SteadyShot mai puternic.
STANDARD
Oferă efectul SteadyShot în condiţii relativ
stabile de înregistrare.
OPRIT (
)
Nu se utilizează funcţia SteadyShot.
 Note
 Dacă schimbaţi setarea [
STEADYSHOT],
se va schimba şi câmpul de expunere în
consecinţă.
LENTILE DE CONV.
Atunci când utilizaţi lentile de conversie
(se vinde separat), utilizaţi această funcţie
pentru înregistrare, cu o compensare
optimă pentru mişcarea camerei şi
focalizarea lentilelor.
 OPRIT
Selectaţi această opţiune atunci când nu
utilizaţi lentile de conversie.
 OPRIT
Nu se utilizează funcţia LOW LUX.
PORNIT ( )
Se utilizează funcţia LOW LUX.
DETECŢIA FEŢEI
Detectează feţele subiecţilor şi ajustează
automat focalizarea/culoarea/expunerea.
De asemenea, ajustează calitatea imaginii
feţei cu mai multă precizie, în cazul filmelor
cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie
(HD).
 PORNIT
Detectează feţe.
OPRIT (
 Note
Este posibil ca unele feţe să nu poată fi detectate
în funcţie de condiţiile de înregistrare, de
subiecţi şi de setările camerei video.
 [DETECŢIA FEŢEI] este posibil să nu
funcţioneze corespunzător în funcţie de
condiţiile de înregistrare. În acest caz, setaţi
[DETECŢIA FEŢEI] pe [OPRIT].

Selectaţi această opţiune atunci când utilizaţi
un obiectiv panoramic.
TELE CONVERSIE ( )
LOW LUX
Puteţi înregistra imagini cu culori
strălucitoare, chiar şi în lumină slabă.
RO
70
Sugestii
Pentru o performanţă mai bună în ceea ce
priveşte detectarea feţelor, înregistraţi subiecţii
în următoarele condiţii:
 Înregistraţi într-un loc suficient de luminos
 Subiecţii nu poartă ochelari, pălărie sau
mască
 Subiecţii privesc direct spre cameră
Feţele detectate sunt înregistrate în Index
pentru feţe; cu toate acestea, este posibil ca
unele feţe să nu fie înregistrate. De asemenea,
există o limită a numărului de feţe ce pot fi
înregistrate în Index pentru feţe. Pentru a reda
din Index pentru feţe, consultaţi pagina 34.


CONV.SUPERANG. ( )
Selectaţi această opţiune când utilizaţi un
teleobiectiv.
)
Nu detectează feţe.


SET.PRIORITATE
Selectează subiectul ce are prioritate
la detectarea feţei sau la detectarea
zâmbetului.
Ajustează automat focalizarea/culoarea/
expunerea pentru feţele selectate.
 AUTO
Detectează automat feţele.
Atunci când este selectată opţiunea
[CAPTURĂ DUBLĂ], apare pe ecran în
starea de aşteptare a înregistrării, iar se
atunci când înregistrarea este
schimbă în
reluată.
SENSIB.ZÂMBETE
Setează sensibilitatea detectării zâmbetelor
utilizând funcţia Declanşare zâmbet.
ÎNALTĂ
PRIORITATE COPIL
Detectează cu prioritate faţa unui copil.
Detectează chiar şi un zâmbet slab.
 MEDIE
PRIORITATE ADULT
Detectează cu prioritate faţa unui adult.
Detectează un zâmbet normal.
SCĂZUTĂ
Sugestii
Atunci când indicaţi subiectul prioritar
atingând cadrul de detectare de pe ecranul
LCD, faţa din cadrul cu linie dublă are prioritate
(pag. 27).


)
Numai în timpul înregistrării filmelor,
declanşatorul este eliberat automat atunci
când camera video detectează un zâmbet.
)
Puteţi înregistra un film cu sunet puternic
potrivit pentru poziţia zoom-ului.
 OPRIT
Microfonul nu înregistrează sunetul de mărire
şi de micşorare.
PORNIT ( )
Microfonul înregistrează sunetul de mărire şi
de micşorare.
Declanşatorul este eliberat atunci când
camera video detectează un zâmbet în modul
de înregistrare.
 NIV.REF.MICR. (Nivel de referinţă al
microfonului)
OPRIT
Puteţi selecta nivelul microfonului pentru
înregistrarea sunetului.
Zâmbetele nu sunt detectate, prin urmare,
fotografiile nu sunt înregistrate automat.
 Note
 Este posibil ca unele zâmbete să nu poată fi
detectate în funcţie de condiţiile de înregistrare,
de starea subiecţilor şi de setările camerei video.
Particularizarea camerei video
Declanşatorul este eliberat atunci când
camera video detectează un zâmbet
(Declanşare zâmbet).
MEREU PORNIT (
SET.ÎNREG.AUDIO
 MIC.ZOOM ÎNCORP (Microfon cu
zoom încorporat)
DETECTARE ZÂMB.
 CAPTURĂ DUBLĂ (
Detectează un zâmbet mare.
 NORMALĂ
Înregistrează diverse sunete din mediul
înconjurător, pe care le transformă la nivelul
corespunzător.
RO
71
SCĂZUT ( )

Înregistrează fidel sunetele din mediul
înconjurător. Selectaţi [SCĂZUT] atunci când
doriţi să înregistraţi sunetul puternic dintr-o
sală de concert etc. (Această setare nu este
potrivită pentru înregistrarea conversaţiilor.)
Puteţi captura o gamă mai largă de culori.
Diverse culori, cum ar fi culorile strălucitoare
ale florilor sau albastrul turcoaz al mării, pot
fi reproduse mai fidel. Consultaţi manualul de
utilizare al televizorului.
ALTE SET.ÎNREG.

 OPRIT
Înregistrează în gama de culori obişnuită.
PORNIT (
ZOOM DIGITAL
Puteţi selecta nivelul maxim de zoom până
la 25 × dacă doriţi să măriţi la un nivel
mai mare decât zoom-ul optic, în timpul
înregistrării. Calitatea imaginii scade atunci
când utilizaţi zoom-ul digital.
Partea dreaptă a barei prezintă factorul de
mărire digitală. Zona de mărire apare atunci
când selectaţi [300×].
 OPRIT
Un zoom de până la 25 × este realizat optic.
300×
Un zoom de până la 300 × este realizat digital.
 ILUM.SPATE AUTO.
Camera dvs. video ajustează automat
expunerea pentru subiecţii iluminaţi din
spate.
 Note
Setaţi [ X.V.COLOR] pe [PORNIT] când filmul
înregistrat va fi redat pe un televizor compatibil cu
sistemul x.v.Color.
 Dacă filmul înregistrat cu această funcţie setată pe
[PORNIT] este redat pe un televizor incompatibil
cu x.v.Color, este posibil să nu fie reproduse corect
culorile.
 [
X.V.COLOR] nu se poate seta la [PORNIT]:
 Atunci când înregistraţi filme cu o calitate a
imaginii de definiţie standard (STD)
 În timpul înregistrării unui film


 PANORAMIC 16:9
Înregistrează filme pe ecran complet pentru un
televizor cu ecran de 16:9 (panoramic).
4:3 (
)
Înregistrează filme pe ecran complet pentru un
televizor cu ecran de 4:3.
OPRIT
RO
IMAG.PANOR.
Atunci când înregistraţi filme cu o calitate a
imaginii de definiţie standard (STD), puteţi
selecta raportul între înălţimea şi lăţimea
imaginilor în funcţie de televizorul conectat.
Consultaţi, de asemenea, manualul de
utilizare furnizat împreună cu televizorul.
Ajustează expunerea pentru subiecţii
iluminaţi din spate.
72
)
Înregistrează în x.v.Color.
 PORNIT
Nu ajustează expunerea pentru subiecţii
iluminaţi din spate.
X.V.COLOR
 Note
Setaţi [TIP TV] în mod corect, în funcţie de
televizorul conectat pentru redare (pag. 79).

REGLAJE FOTO.
(Elemente pentru înregistrarea
fotografiilor)
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 60)
pentru utilizare.
Setările implicite sunt marcate cu .
TEMPORIZATOR
Apăsaţi pe PHOTO pentru a începe
numărătoarea inversă. Fotografia este
realizată după aproximativ 10 secunde.
 OPRIT
Anulează temporizatorul.
PORNIT ( )
Începe înregistrarea cu temporizatorul.
Pentru a anula înregistrarea, atingeţi
[RESETARE].
NUMĂR FIŞIER (Număr fişier)
Puteţi selecta modalitatea în care se atribuie
numere de fişiere fotografiilor.
 SERIE
Atribuie numere de fişiere consecutive
fotografiilor.
Numărul fişierului devine mai mare de fiecare
dată când înregistraţi o fotografie.
Chiar dacă este înlocuită cartela de memorie
cu o alta, numărul fişierului este atribuit
consecutiv.
RESETARE
Atribuie consecutiv numere fişierelor,
continuând de la numărul cel mai mare de
fişier existent pe suportul de înregistrare.
Chiar dacă este înlocuită cartela de memorie
cu o alta, numerele fişierelor sunt atribuite
pentru fiecare cartelă de memorie.
DIMENS.IMAG.
Puteţi selecta dimensiunea fotografiei ce
urmează să fie realizată.
 3,1M (
)
2,4M (
Particularizarea camerei video
Înregistrează fotografii cu claritate (2.048 ×
1.536).
)
Înregistrează fotografii clar în format 16:9
(panoramic) (2.048 × 1.152).
1,9M (
)
Permite înregistrarea unui număr mai mare
de fotografii la o calitate relativ clară (1.600
× 1.200).
VGA(0,3M) (
)
Permite înregistrarea unui număr maxim de
fotografii (640 × 480).
 Note
Dimensiunea selectată pentru imagine este
(Foto) este aprins.
efectivă atunci când ledul
 Consultaţi pagina 95 pentru a afla numărul de
fotografii ce pot fi înregistrate.

RO
73
REDARE
(Elemente pentru redare)
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” pag. 60
pentru utilizare.
DATĂ/ORĂ
Afişează data şi ora înregistrării.
DATE CAMERĂ
VISUAL INDEX
Afişează datele de setare a camerei.
Consultaţi pagina 30.
DATĂ/ORĂ
VIZ.IMAGINI
 INDEX DUPĂ DATĂ
Consultaţi pagina 33.

ROLĂ DE FILM
Consultaţi pagina 33.
 Dată
 Oră

DATE CAMERĂ
FEŢE
Consultaţi pagina 34.
Film
LISTĂ DE REDARE
Consultaţi pagina 49.
EVIDENŢIERE
Consultaţi pagina 34.
Foto
SCENARIU
Consultaţi pagina 36.
SETĂRI REDARE
 ALEGERE
/
Consultaţi pagina 26.
 COD DE DATE
În timpul redării, camera video afişează
informaţiile (data/ora, datele camerei)
înregistrate automat în timpul înregistrării.
 OPRIT
Codul de date nu este afişat.
RO
74
 SteadyShot oprit
 Luminozitate
 Echilibru de alb
 Amplificare
 Timp de expunere
 Valoarea deschiderii
 Expunere
EDITARE
(Elemente pentru editare)
Sugestii
Codul de date este afişat pe ecranul televizorului
atunci când conectaţi camera video la televizor.
În funcţie de starea suportului de înregistrare,
apar barele [--:--:--].



Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 64)
pentru utilizare.
ŞTERGERE
Consultaţi pagina 42.
ELIMINARE
SCEN.
Consultaţi pagina 36.
PROTEJARE
Consultaţi pagina 43.
DIVIZARE
Consultaţi pagina 44.
CAPTURĂ IMAGINE (HDRCX110E/CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E)
Consultaţi pagina 45.
Particularizarea camerei video
DUPLICARE FILME (HDRCX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
Consultaţi pagina 46.
COPIERE FOTO. (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
Consultaţi pagina 47.
EDIT LISTĂ REDARE
Consultaţi pagina 49.
RO
75
ALTELE
(Elemente pentru alte setări)
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” pag. 60
pentru utilizare.
Setările implicite sunt marcate cu .
CONECTARE USB
Consultaţi pagina 53.
Ghid CONECT.TV
Consultaţi pagina 38.
INSTRUM.MUZICĂ (HDRCX110E/CX150E/XR150E)
Consultaţi pagina 36.
INFO.ACUMUL.
Puteţi verifica autonomia rămasă estimată a
acumulatorului.
GEST.MED.STOC.
(Elemente pentru suportul de
înregistrare)
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 60)
pentru utilizare.
SETĂRI SUPORT (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
Consultaţi pagina 17.
INFO.MEDIU
Puteţi verifica durata de înregistrare rămasă
pentru fiecare mod de înregistrare al
suportului selectat pentru filme, precum
şi spaţiul aproximativ rămas liber şi cel
utilizat de pe suportul de înregistrare.
Pentru a stinge ecranul
Atingeţi
.
 Note
Întrucât există o zonă pentru fişierul de
gestiune, spaţiul utilizat nu este afişat ca fiind
0 %, chiar dacă efectuaţi procedura [FORMAT.
MEDIU] (pag. 77).

Pentru a închide ecranul de afişare a
informaţiilor despre acumulator
Atingeţi
RO
76
.
Sugestii
Sunt afişate numai informaţiile suportului
selectat cu [ALEG.MEDIU FILME] (pag. 17).
Schimbaţi setarea pentru suport dacă este
necesar (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).


FORMAT.MEDIU
Formatarea presupune ştergerea tuturor
filmelor şi a fotografiilor pentru a recupera
spaţiu liber pentru înregistrare.
HDR-CX110E/CX115E:
Atingeţi [DA]  [DA] 
.
HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E:
Alegeţi suportul de înregistrare pe care
doriţi să îl formataţi, atingeţi [DA]  [DA]
.

Împiedicarea recuperării datelor de
pe memoria internă de înregistrare
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
[GOLIRE] vă permite să scrieţi date
neinteligibile în memoria internă a
camerei video. În acest fel, va fi mai greu
ca datele originale să fie recuperate. Dacă
aruncaţi sau transferaţi camera video unei
alte persoane, se recomandă să efectuaţi
procedura [GOLIRE].
 Note
Conectaţi adaptorul de c.a. la sursa de c.a. Nu
puteţi efectua procedura [GOLIRE] dacă nu
conectaţi adaptorul de c.a. la sursa de c.a.
 Pentru a evita pierderea unor imagini
importante, ar trebui să le salvaţi pe un
calculator sau pe alte dispozitive înainte de
efectuarea procedurii [GOLIRE].
 Deconectaţi toate cablurile cu excepţia
adaptorului de c.a. Nu deconectaţi adaptorul de
c.a. în timpul procedurii.
 Când ştergeţi date, nu aplicaţi şocuri mecanice
sau vibraţii camerei video.
 Timpul real de efectuare a procedurii de
ştergere a datelor este după cum urmează;
 HDR-CX116E: aproximativ 1 minut
 HDR-CX150E/CX155E: aproximativ 2 minut
 HDR-XR150E/XR155E: aproximativ 60 minut
 Dacă întrerupeţi procedura [GOLIRE] în timp
ce apare mesajul [Se execută…], asiguraţi-vă
că finalizaţi operaţia efectuând procedura
[FORMAT.MEDIU] sau [GOLIRE] la

Particularizarea camerei video
 Note
Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru această
operaţie (pag. 14).
 Pentru a evita pierderea unor imagini
importante, ar trebui să le salvaţi înainte de a
formata suportul de înregistrare.
 Filmele şi fotografiile protejate vor fi, de
asemenea, şterse.
 Atâta timp cât este afişat [Se execută…], nu
închideţi ecranul LCD, nu acţionaţi butoanele
camerei video, nu deconectaţi adaptorul de c.a.
şi nu scoateţi cartela de memorie din camera
dvs. video (Ledul de acces este aprins sau
clipeşte în timpul formatării suportului.).

Când este selectat suportul intern de
înregistrare pe ecranul [FORMAT.MEDIU],
atingeţi [GOLIRE].
următoarea utilizare a camerei video.
REP.FIŞ.BD.IMAG.
Consultaţi paginile 86, 90.
RO
77
REGLAJ GENERAL
(Alte elemente de configurare)
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 64)
pentru utilizare.
Setările implicite sunt marcate cu .


REGL.SUNET/AFIŞ.
 VOLUM
Puteţi ajusta volumul sunetului la redare
/
.
atingând
 Semnal sonor
 PORNIT
Se aude o melodie atunci când porniţi/opriţi
înregistrarea sau când acţionaţi ecranul tactil.
OPRIT
Anulează melodia.
 LUMIN.LCD
Puteţi ajusta luminozitatea ecranului LCD
/
.
atingând
Atunci când selectaţi opţiunea [LUMINOS],
durata de viaţă a acumulatorului scade uşor în
timpul înregistrării.
Dacă deschideţi panoul LCD la 180 de grade,
cu ecranul spre exterior şi îl închideţi pe corpul
camerei, setarea devine [NORMAL] în mod
automat.
Sugestii
Această ajustare nu afectează în niciun fel
imaginile înregistrate.


 CULOARE LCD
Puteţi ajusta culoarea ecranului LCD
/
.
atingând
Sugestii
Această ajustare nu afectează în niciun fel
imaginile înregistrate.


 SETĂRI AFIŞARE
Puteţi seta durata de afişare a simbolurilor
sau indicatorilor pe ecranul LCD.
 AUTO1
Sunt afişate timp de aproximativ 3 secunde.
Sunt afişate butoanele de zoom & de
înregistrare de pe ecranul LCD.
Sugestii
Această ajustare nu afectează în niciun fel
imaginile înregistrate.


AUTO2
 NIVEL ILUM.LCD (Nivel de
retroiluminare a ecranului LCD)
Sunt afişate timp de aproximativ 3 secunde.
Nu sunt afişate butoanele de zoom & de
înregistrare de pe ecranul LCD.
Puteţi selecta luminozitatea retroiluminării
ecranului LCD.
PORNIT
Sunt afişate întotdeauna. Nu sunt afişate
butoanele de zoom & de înregistrare de pe
ecranul LCD.
 NORMAL
Luminozitate standard.
LUMINOS
Măreşte luminozitatea ecranului LCD.
 Note
Atunci când conectaţi camera video la sursa
de c.a. cu ajutorul adaptorului de c.a. furnizat,
opţiunea [LUMINOS] este selectată automat
pentru setare.

RO
78
Sugestii
Simbolurile sau indicatorii sunt afişaţi în
următoarele cazuri.
 Atunci când porniţi camera video.
 Ecranul LCD este atins (Cu excepţia
butoanelor de zoom & de înregistrare de pe
LCD).
 Atunci când comutaţi camera video la
modurile de filmare, fotografiere sau redare.


 COMPONENTE
REGLAJE IEŞIRE
 TIP TV
Atunci când redaţi filme şi fotografii,
este necesar să transformaţi semnalul în
funcţie de televizorul conectat. Filmele şi
fotografiile înregistrate sunt redate conform
ilustraţiilor de mai jos.
 16:9
Selectaţi această variantă pentru a viziona
filmele pe un televizor 16:9 (panoramic).
Filmele şi fotografiile înregistrate sunt redate
în modul ilustrat mai jos.
Filmele şi
fotografiile
înregistrate în
modul 16:9
(panoramic)
Filmele şi
fotografiile
înregistrate în
modul 4:3
Selectaţi [COMPONENTE] atunci când
conectaţi camera video la un televizor cu
ajutorul mufei de intrare de semnal pe
componente.
576i
Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi camera video la un televizor cu
ajutorul mufei de intrare de semnal pe
componente.
 1080i/576i
Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi camera video la un televizor
care are o mufă de intrare de semnal pe
componente şi poate afişa semnalul 1080i.
 REZOLUŢIE HDMI
Selectaţi rezoluţia imaginii la ieşire atunci
când conectaţi camera video la un televizor
cu ajutorul unui cablu HDMI (se vinde
separat).
CONŢINUT HD
4:3
Filmele şi
fotografiile
înregistrate în
modul 16:9
(panoramic)
Filmele şi
fotografiile
înregistrate în
modul 4:3
Setaţi rezoluţia imaginii la ieşire la o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD).
Particularizarea camerei video
Selectaţi această variantă pentru a viziona
filmele şi fotografiile pe un televizor standard
cu un format 4:3. Filmele şi fotografiile
înregistrate sunt redate în modul ilustrat
mai jos.
 AUTO
Setare normală (transferă automat semnalul
potrivit televizorului).
1080p
Transferă semnalul 1080p.
1080i
Transferă semnalul 1080i.
720p
Transferă semnalul 720p.
576p
Transferă semnalul 576p.
 Note
 Formatul imaginii filmelor cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD) este de 16:9.
CONŢINUT STD
Setaţi rezoluţia imaginii la ieşire înregistrată la o
calitate a imaginii de definiţie standard (STD).
RO
79

 AUTO
Setare normală (transferă automat semnalul
potrivit televizorului).
576p
Transferă semnalul 576p.
Transferă semnalul 576i.
Puteţi alege sursa de ieşire a afişajului
ecranului.
 ECRAN LCD
Afişează elemente, cum ar fi codul
temporal, pe ecranul LCD.
IEŞIRE V./ECRAN
SETĂRI ENERGIE
 OPRIRE AUTO. (Oprire automată)
Puteţi seta oprirea automată a camerei
video atunci când nu o utilizaţi timp de
peste 5 minute.
 5 min.
Camera video se opreşte automat.
Afişează elemente, cum ar fi codul
temporal, pe ecranul LCD şi pe ecranul
televizorului.
CEAS/
LIMBĂ
 POTRIVIRE CEAS
Consultaţi pagina 15.
 STABILIRE ZONĂ
Puteţi ajusta diferenţa de fus orar fără
a opri ceasul. Setaţi zona locală atunci
când utilizaţi camera video în zone cu
fusuri orare diferite. Consultaţi tabelul cu
diferenţele de fus orar de la pagina 97.
 ORA DE VARĂ
Puteţi modifica această setare fără a opri
ceasul. Setaţi pe [PORNIT] pentru a da
ceasul înainte cu 1 oră.
 OPRIT
Nu setează ora de vară.
PORNIT
Setează ora de vară.
RO
80
Sugestii
Camera video dispune de opţiunea
[ENG[SIMP]] (engleza simplificată) în cazul în
care nu găsiţi limba dvs. printre opţiuni.


576i
 IEŞIRE AFIŞARE (Ieşire afişare)
STABILIRE LIMBĂ
Puteţi selecta limba care să fie utilizată pe
ecranul LCD.
NICIODATĂ
Camera video nu se opreşte automat.
 Note
Atunci când conectaţi camera video la o sursă
de c.a., opţiunea [OPRIRE AUTO.] este setată
automat la [NICIODATĂ].

 PORNIT DE LCD
Puteţi seta aprinderea şi stingerea camerei
video când deschideţi şi închideţi ecranul
LCD.
 PORNIT
Camera video se aprinde şi se stinge când
ecranul LCD se deschide şi se închide.
OPRIT
Camera video nu se aprinde şi nu se stinge
când ecranul LCD se deschide şi se închide.
ALTE SETĂRI
 MOD DEMO
Atunci când conectaţi camera video la
o sursă de c.a., un film demonstrativ va
apărea pentru aproximativ 10 minute după
ce aprindeţi ledul (Film) apăsând pe
MODE.
 SENZOR CĂDERE (HDR-XR150E/
XR155E)
Camera video detectează căderea şi
protejează hard disk-ul intern.
 PORNIT
Activează senzorul de cădere. Când camera
detectează o cădere, s-ar putea să nu mai
puteţi înregistra sau reda corect imagini,
pentru a proteja hard disk-ul intern. Când se
detectează căderea, apare .
 PORNIT
Apare demonstraţia.
OPRIT (
OPRIT
Nu apare demonstraţia.
Sugestii
Atunci când setaţi acest element pe [PORNIT]
, începe redarea demonstraţiei.
şi atingeţi
Demonstraţia va fi întreruptă:
 Atunci când apăsaţi pe START/STOP sau pe
PHOTO
 Atunci când atingeţi ecranul în timpul
demonstraţiei (Demonstraţia reîncepe după
aproximativ 10 minute)
(Foto)
 Atunci când aprindeţi ledul
(VIZIONARE
 Atunci când apăsaţi pe
IMAGINI)



 CALIBRARE
Consultaţi pagina 102.
 Note
Setaţi senzorul de cădere pe [PORNIT] când
folosiţi camera video. În caz contrar, dacă
scăpaţi camera video, s-ar putea să deterioraţi
hard disk-ul intern.
 În stare de imponderabilitate, se activează
senzorul de cădere. Dacă înregistraţi imagini
în timpul unor activităţi, cum ar fi când sunteţi
într-un carusel sau în timpul unei paraşutări,
setaţi [SENZOR CĂDERE] la [OPRIT] ca să nu
activaţi senzorul de cădere.

 CONTROL PT.HDMI (Control pentru
HDMI)
Particularizarea camerei video
 Note
 Un film înregistrat de dvs. poate fi setat ca film
demonstrativ dacă îndeplineşte în întregime
următoarele condiţii (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E).
 Filmul este protejat
 Filmul este primul afişat pe ecranul VISUAL
INDEX
 Filmul este salvat în memoria internă de
înregistrare
 Filmul este înregistrat la o calitate a imaginii
de înaltă definiţie (HD)
)
Dezactivează senzorul de cădere.
Atunci când conectaţi camera video la un
televizor compatibil cu „BRAVIA” Sync cu
ajutorul cablului HDMI (se vinde separat),
puteţi reda filmele pe camera video
îndreptând telecomanda televizorului spre
televizor (pag. 40).
 PORNIT
Acţionează camera video cu ajutorul
telecomenzii televizorului.
OPRIT
Nu acţionează camera video cu ajutorul
telecomenzii televizorului.
RO
81
Informaţii suplimentare
Depanare
Dacă întâmpinaţi probleme la utilizarea
camerei video, urmaţi paşii de mai jos.
 Verificaţi lista (de la pag. 82 până la
92) şi camera video.




 Deconectaţi sursa de alimentare,
conectaţi-o din nou după circa 1
minut şi porniţi camera video.


Redarea imaginilor stocate pe o cartelă de
memorie cu alte echipamente....................pag. 86
Editarea filmelor/fotografiilor cu camera video
........................................................................pag. 87
Redare pe televizor......................................pag. 87
Duplicarea/Conectarea la alte dispozitive
........................................................................pag. 87
Conectarea la un computer........................pag. 88
Exemple de funcţii ce nu pot fi utilizate
simultan.........................................................pag. 88
Operaţii generale
 Apăsaţi pe RESET (pag. 108) cu un
obiect ascuţit şi porniţi camera
video.
Dacă apăsaţi pe RESET, toate setările,
inclusiv setarea ceasului, vor fi
resetate.
 Contactaţi furnizorul Sony sau un
service local autorizat Sony.
Aparatul nu poate fi pornit.


Camera video nu funcţionează nici atunci
când este pornită.









RO
82
În funcţie de problemă, este posibil să fie nevoie
de iniţializarea sau schimbarea memoriei
interne curente de înregistrare a camerei dvs.
video. În acest caz, datele stocate în memoria
internă de înregistrare vor fi şterse. Asiguraţivă că aţi salvat datele din memoria internă
de înregistrare pe un alt suport (copie de
siguranţă) înainte de a trimite camera video la
reparat. Nu vă vom despăgubi pentru pierderi
de date din memoria internă de înregistrare.
În timpul reparaţiilor, este posibil să verificăm
o cantitate minimă de date stocate în memoria
internă de înregistrare pentru a putea verifica
problema. Cu toate acestea, furnizorul Sony nu
va copia sau reţine datele dvs.
Operaţii generale..........................................pag. 82
Acumulatori/surse de alimentare .............pag. 83
Ecranul LCD.................................................pag. 84
Cartelă de memorie.....................................pag. 84
Înregistrare....................................................pag. 84
Redare............................................................pag. 86
Montaţi un acumulator încărcat în camera
video (pag. 12).
Conectorul adaptorului de c.a. a fost
deconectat de la sursa de c.a. Conectaţi-l la
sursa de c.a. (pag. 12).



Durează câteva secunde înainte ca aparatul
să fie gata de filmare după pornirea acestuia.
Acesta nu este un defect.
Deconectaţi adaptorul de c.a. de la sursa de
c.a. sau scoateţi acumulatorul şi reconectaţi-l
după circa 1 minut. Dacă tot nu funcţionează,
apăsaţi pe RESET (pag. 108) cu ajutorul
unui obiect ascuţit. (Dacă apăsaţi pe RESET,
toate setările, inclusiv setarea ceasului, vor fi
resetate.)
Temperatura camerei video este extrem de
ridicată. Opriţi camera video şi lăsaţi-o câtva
timp într-un loc răcoros.
Temperatura camerei video este extrem de
scăzută. Lăsaţi camera video cu alimentarea
pornită. Opriţi camera video şi duceţi-o întrun loc cald. Lăsaţi camera video acolo câtva
timp, apoi porniţi camera video.
Setările de meniu s-au schimbat automat.


Următoarele elemente de meniu revin la
setările implicite după mai mult de 12 ore de la
închiderea ecranului LCD.
 [SELECŢIE SCENĂ]
 [ECHILIBRU DE ALB]
 [EXP./FOCALIZ.PCT]
 [EXP.PUNCTUALĂ]
 [FOCALIZ.PCT.]
 [EXPUNERE]
 [FOCALIZARE]
 [LOW LUX]
 [MIC.ZOOM ÎNCORP]
 [NIV.REF.MICR.]
 [ILUM.SPATE AUTO.]
 [SENZOR CĂDERE]
(HDR-XR150E/XR155E)
Următoarele elemente de meniu revin la
setările implicite atunci când comutaţi între
modurile de înregistrare a filmelor şi a
fotografiilor şi modurile de redare.
[
GRADARE]
 [MACRO PRIM PLAN]
[
TEMPORIZATOR]
Ledul CHG (încărcare) nu se aprinde în
timpul încărcării acumulatorului.




Ledul CHG (încărcare) se aprinde
intermitent în timpul încărcării
acumulatorului.



Camera dvs. video se poate încălzi în timpul
funcţionării. Acesta nu este un defect.
Alimentarea se opreşte brusc.



Utilizaţi adaptorul de c.a.
În setarea implicită, dacă nu acţionaţi camera
video timp de aproximativ 5 minute, aceasta se
stinge automat (OPRIRE AUTO.). Schimbaţi
setarea pentru [OPRIRE AUTO.] (pag. 80) sau
reporniţi camera video.
Încărcaţi acumulatorul (pag. 12).


Temperatura înconjurătoare este prea ridicată
sau prea scăzută. Acesta nu este un defect.
Acumulatorul nu a fost încărcat suficient.
Încărcaţi din nou acumulatorul complet. Dacă
problema nu dispare, înlocuiţi acumulatorul
cu unul nou (pag. 100).
În funcţie de mediul de utilizare, este posibil
ca durata indicată să nu fie corectă.
Informaţii suplimentare
Acumulatori/surse de alimentare
Dacă temperatura acumulatorului este prea
ridicată sau prea scăzută, este posibil să nu îl
puteţi încărca (pag. 99).
Montaţi corect acumulatorul în camera video
(pag. 12). Dacă problema nu se rezolvă,
deconectaţi adaptorul de c.a. de la sursa de c.a.
şi contactaţi furnizorul Sony. Acumulatorul
poate fi deteriorat.
Indicatorul pentru autonomia rămasă a
acumulatorului nu indică durata corectă.
Camera video se încălzeşte.

Închideţi ecranul LCD (pag. 12).
Montaţi corect acumulatorul în camera video
(pag. 12).
Conectaţi corect cablul de alimentare la sursa
de c.a.
Acumulatorul este complet încărcat (pag. 12).
Acumulatorul se descarcă rapid.


Temperatura ambiantă este prea ridicată sau
prea scăzută. Acesta nu este un defect.
Acumulatorul nu a fost încărcat suficient.
Încărcaţi din nou acumulatorul complet. Dacă
problema nu dispare, înlocuiţi acumulatorul
cu unul nou (pag. 100).
RO
83
Ecranul LCD
Elementele de meniu sunt marcate cu gri.


Nu puteţi selecta elementele marcate cu gri în
situaţia actuală de înregistrare/redare.
Există anumite funcţii ce nu pot fi acţionate
simultan (pag. 88).
Înregistrare
Consultaţi şi „Cartelă de memorie”
(pag. 84).
Nu se înregistrează imagini la apăsarea pe
butoanele START/STOP sau PHOTO.

Butoanele nu apar pe ecranul tactil.

Atingeţi uşor ecranul LCD.

Butoanele de pe ecranul tactil nu
funcţionează corect sau deloc.

Ajustaţi ecranul tactil ([CALIBRARE])
(pag. 102).


Butoanele de pe ecranul tactil dispar
rapid.

Setaţi [SETĂRI AFIŞARE] la [PORNIT]
(pag. 78).
Cartelă de memorie
Nu pot fi efectuate operaţii când este
folosită cartela de memorie.

Dacă utilizaţi o cartelă de memorie formatată
pe un calculator, formataţi-o din nou cu
camera video (pag. 77).
Imaginile stocate pe cartela de memorie
nu pot fi şterse.


Numărul maxim de imagini pe care le puteţi
şterge într-o operaţie pe ecranul index este
de 100.
Nu puteţi şterge imaginile protejate.
Numele fişierului de date nu este indicat
corect sau se aprinde intermitent.


RO
84
Fişierul este deteriorat.
Formatul de fişier nu este acceptat de camera
video (pag. 99).



Este afişat ecranul de redare. Apăsaţi pe
MODE pentru a aprinde ledul
(Film) sau
(Foto) (pag. 21).
Camera video înregistrează în acest moment
imaginea pe care aţi fotografiat-o pe suportul
de înregistrare. Nu puteţi realiza înregistrări
noi în această perioadă.
Suportul de înregistrare este plin. Ştergeţi
imaginile care nu sunt necesare (pag. 42).
Numărul total de scene de film sau de
fotografii depăşeşte capacitatea de înregistrare
a camerei video (pag. 93, 95). Ştergeţi
imaginile care nu sunt necesare (pag. 42).
Dacă este activată funcţia [SENZOR
CĂDERE] (pag. 81), s-ar putea să nu puteţi
înregistra imagini. (HDR-XR150E/XR155E)
Temperatura camerei video este extrem de
ridicată. Opriţi camera video şi lăsaţi-o câtva
timp într-un loc răcoros.
Temperatura camerei video este extrem de
scăzută. Opriţi camera video şi duceţi-o întrun loc cald. Lăsaţi camera video acolo câtva
timp, apoi porniţi camera video.
Nu se pot înregistra fotografii.


Nu puteţi înregistra fotografii împreună cu:
[
GRADARE]
 [ÎNREG.CRSV.LENT.]
Când [ MOD ÎNREG.] este setat la [HD
FX], nu puteţi face fotografii în timp ce filmaţi.
Ledul de acces rămâne aprins sau
se aprinde intermitent chiar dacă
înregistrarea a fost oprită.

Camera video înregistrează în acest moment
scena pe care aţi filmat-o pe cartela de
memorie.
Câmpul de expunere arată diferit.

În funcţie de condiţia camerei video, câmpul
de expunere poate arăta diferit. Acesta nu este
un defect.
Durata reală de înregistrare pentru filme
este mai mică decât durata estimată a
suportului de înregistrare.

În funcţie de condiţiile de înregistrare, durata
disponibilă pentru înregistrare poate fi mai
scurtă; de exemplu, dacă înregistraţi un obiect
în mişcare rapidă etc. (pag. 93).
Camera video se opreşte din funcţionare.



Temperatura camerei video este extrem de
ridicată. Opriţi camera video şi lăsaţi-o câtva
timp într-un loc răcoros.
Temperatura camerei video este extrem de
scăzută. Opriţi camera video şi duceţi-o întrun loc cald. Lăsaţi camera video acolo câtva
timp, apoi porniţi camera video.
Dacă veţi supune camera video unor vibraţii
continue, se poate opri înregistrarea.

Pe camera video, poate apărea o uşoară
diferenţă de timp între momentul în care
apăsaţi pe START/STOP şi momentul în care
înregistrarea filmului începe/se opreşte. Acesta
nu este un defect.
Formatul imaginii filmului (16:9
(panoramic)/4:3) nu poate fi schimbat.

Formatul imaginii filmelor cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD) este de 16:9
(panoramic).


Setaţi [FOCALIZARE] la [AUTO] (pag. 68).
Condiţiile de înregistrare nu sunt potrivite
pentru focalizarea automată. Ajustaţi
focalizarea manual (pag. 68).
SteadyShot nu funcţionează.


Setaţi [ STEADYSHOT] la [ACTIV] sau
[STANDARD] (pag. 70).
Deşi [ STEADYSHOT] este setat la
[ACTIV] sau [STANDARD], este posibil ca
vibraţiile excesive să nu poată fi compensate
de camera video.
Subiecţii în mişcare rapidă ce trec pe
lângă ecran apar deformaţi.

Acesta se numeşte fenomen de plan focal.
Acesta nu este un defect. Din cauza modului în
care dispozitivul de imagine (senzorul CMOS)
citeşte semnalele de imagine, subiecţii ce trec
rapid pe lângă obiectiv pot apărea deformaţi,
în funcţie de condiţiile de înregistrare.
Apar dungi orizontale pe imagini.

Acest lucru se întâmplă atunci când
înregistraţi imagini la lumina unei lămpi
fluorescente, cu sodiu sau cu mercur. Acesta
nu este un defect.
Informaţii suplimentare
Există o diferenţă de timp între momentul
în care apăsaţi pe START/STOP şi
momentul în care înregistrarea filmului
începe sau se opreşte efectiv.
Focalizarea automată nu funcţionează.
Apar dungi negre când filmaţi un ecran de
televizor sau de computer.

Setaţi [ STEADYSHOT] la [OPRIT]
(pag. 70).
Opţiunea [NIVEL ILUM.LCD] nu poate fi
ajustată.

Nu puteţi ajusta [NIVEL ILUM.LCD] atunci
când:
 Panoul LCD este închis pe corpul camerei
video cu ecranul LCD spre exterior.
 Alimentarea se face cu ajutorul unui adaptor
de c.a.
RO
85
Gradul de mărire se schimbă atunci când
se comută la un alt mod de înregistrare.

Nu puteţi utiliza zoom-ul digital atunci când
camera video se află în modul de înregistrare
a fotografiilor.
Simbolul
apare pe o imagine pe
ecranul VISUAL INDEX.

Redare
Imaginile nu pot fi redate.



Selectaţi tipul de suport de înregistrare pe care
doriţi să-l redaţi (pag. 17). (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)
Selectaţi calitatea imaginii filmului pe care
doriţi să-l redaţi (pag. 26).
Este posibil să nu puteţi vizualiza imaginile
înregistrate cu alte dispozitive. Acesta nu este
un defect.
În timpul redării nu se aude niciun sunet
sau se aude un sunet slab.



Fotografiile nu pot fi redate.

Fotografiile nu pot fi redate dacă aţi modificat
fişierele sau directoarele sau dacă aţi editat
datele pe un computer. (În acest caz, numele
fişierului se aprinde intermitent.) Acesta nu
este un defect.
Simbolul
apare pe o imagine pe
ecranul VISUAL INDEX.


Acest simbol poate apărea pe o imagine
înregistrată cu alte dispozitive, editată pe un
computer, etc.
Aţi scos adaptorul de c.a. sau acumulatorul
în timp ce simbolul suportului de înregistrare
din colţul din dreapta sus clipea sau înainte ca
ledul de acces să se fi stins după înregistrare.
Acest lucru poate duce la deteriorarea datelor
de imagine şi va apărea simbolul .

RO
Măriţi volumul (pag. 32).
Sunetul nu se aude atunci când ecranul LCD
este închis cu faţa spre exterior. Deschideţi
ecranul LCD.
Atunci când înregistraţi sunetul cu [NIV.REF.
MICR.] (pag. 71) setat la [SCĂZUT], este
posibil ca sunetul înregistrat să se audă slab.
Sunetele nu pot fi înregistrate dacă filmaţi cu
opţiunea [ÎNREG.CRSV.LENT.].
Este redat automat un film. (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)

Filmul va fi redat automat ca un film
demonstrativ când acesta îndeplineşte anumite
condiţii în camera video (pag. 81). Acesta nu
este un defect.
Redarea imaginilor stocate pe
o cartelă de memorie cu alte
echipamente
Imaginile nu pot fi redate sau cartela de
memorie nu este recunoscută.

86
Fişierul de bază de date a imaginilor poate fi
deteriorat. Verificaţi fişierul de bază de date
atingând
(MENU)  [Afişaţi altele] 
[REP.FIŞ.BD.IMAG.] (din categoria
[GEST.
MED.STOC.])  suportul de înregistrare
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E). Dacă simbolul nu dispare, ştergeţi
imaginea cu
(pag. 42).
Dispozitivul de redare nu acceptă redarea
cartelelor de memorie (pag. 3).
Editarea filmelor/fotografiilor cu
camera video
Nu se poate realiza editarea.

Editarea nu se poate realiza din cauza condiţiei
imaginii.
Nu se pot adăuga filme în Lista de redare.



Nu există spaţiu liber pe suportul de
înregistrare.
Într-o Listă de redare, puteţi adăuga un număr
maxim de 999 de filme cu o calitate a imaginii
de înaltă definiţie (HD) sau 99 de filme cu o
calitate standard a imaginii (STD). Ştergeţi
filmele care nu sunt necesare din Lista de
redare (pag. 50).
Nu puteţi adăuga fotografii în Lista de redare.
Nu se poate diviza un film.


Un film prea scurt nu poate fi divizat.
Un film protejat nu poate fi divizat.

Marginile de sus, de jos, din dreapta şi
din stânga ale imaginilor apar uşor tăiate
atunci când sunt afişate pe un televizor
conectat.


Suportul de înregistrare pe care doriţi să
salvaţi fotografiile este plin.

Apar dungi negre în partea de sus şi de
jos a ecranului televizorului 4:3.

Nu pot fi redate nici imaginea, nici sunetul
pe televizorul conectat.



Atunci când utilizaţi cablul A/V de
semnal pe componente, setaţi opţiunea
[COMPONENTE] conform cerinţelor
dispozitivului conectat (pag. 79).
Atunci când utilizaţi conectorul video pe
componente, aveţi grijă să cuplaţi conectorii
roşu şi alb ai cablului de conectare A/V
(pag. 39).
Imaginile nu sunt transmise prin mufa HDMI
OUT dacă acestea sunt protejate de semnale
de protecţie ale dreptului de autor.
Acest lucru se întâmplă atunci când vizualizaţi
o imagine înregistrată în modul 16:9
(panoramic) pe un televizor 4:3. Setaţi [TIP
TV] corect (pag. 79) şi redaţi imaginea.
Informaţii suplimentare
Redare pe televizor
Ecranul LCD al camerei video poate afişa
imagini înregistrate pe întregul ecran (afişare
la dimensiune completă). Cu toate acestea,
poate apărea o uşoară tăiere a marginilor
de sus, de jos, din dreapta şi din stânga
ale imaginilor atunci când se redau pe un
televizor care nu este compatibil cu afişarea la
dimensiune completă.
Este recomandat să înregistraţi imagini
utilizând cadrul exterior al [CHENAR
GHIDARE] (pag. 69) pentru ghidare.
Imaginea apare deformată pe televizorul
4:3.
Nu se poate captura o fotografie dintr-un
film.

Atunci când utilizaţi conectorul S VIDEO,
aveţi grijă să cuplaţi conectorii roşu şi alb ai
cablului de conectare A/V (pag. 40).
Acest lucru se întâmplă atunci când vizualizaţi
o imagine înregistrată în modul 16:9
(panoramic) pe un televizor 4:3. Acesta nu este
un defect.
Duplicarea/Conectarea la alte
dispozitive
Imaginile nu sunt duplicate corect.


Nu puteţi duplica imagini utilizând cablul
HDMI (se vinde separat).
Cablul de conectare A/V nu este cuplat corect.
Asiguraţi-vă că aţi cuplat cablul la mufa de
intrare a unui alt dispozitiv (pag. 58).
RO
87
Conectarea la un computer
„PMB” nu poate fi instalat.

Verificaţi mediul informatic sau procedura de
instalare necesară pentru instalarea „PMB”.
Nu se poate utiliza
Din cauza următoarelor setări
[SET.
PRIORITATE]/
[DETECTARE
ZÂMB.]/
[SENSIB.
ZÂMBETE]
[ÎNREG.CRSV.LENT.],
[ ZOOM DIGITAL],
[EXP./FOCALIZ.PCT], [EXP.
PUNCTUALĂ], [FOCALIZ.
PCT.], [EXPUNERE],
[FOCALIZARE], [AMURG],
[RĂSĂRIT ŞI APUS],
[ARTIFICII], [PEISAJ],
[REFLECTOR], [PLAJĂ],
[ZĂPADĂ], [ECHILIBRU
DE ALB], [ GRADARE],
[ TEMPORIZATOR]
[SELECŢIE
SCENĂ]
[ÎNREG.CRSV.LENT.],
[LOW LUX],
[ GRADARE], [MACRO
PRIM PLAN]
„PMB” nu funcţionează corect.

Ieşiţi din programul „PMB” şi reporniţi
computerul.
Computerul nu recunoaşte camera video.


Deconectaţi toate dispozitivele din mufele
USB ale computerului cu excepţia tastaturii,
mouse-ului şi a camerei video.
Deconectaţi cablul USB din computer şi
camera video, apoi reporniţi computerul
şi reconectaţi camera video la computer în
ordinea corectă.
Exemple de funcţii ce nu pot fi
utilizate simultan
Lista de mai jos prezintă exemple de
combinaţii de funcţii şi elemente de meniu
ce nu funcţionează împreună.
RO
88
Nu se poate utiliza
Din cauza următoarelor setări
AUTO.
INTELIGENT
[ÎNREG.CRSV.LENT.]
[DETECŢIA
FEŢEI]
[ÎNREG.CRSV.LENT.],
[ ZOOM DIGITAL],
[EXP./FOCALIZ.PCT], [EXP.
PUNCTUALĂ], [FOCALIZ.
PCT.], [EXPUNERE],
[FOCALIZARE], [AMURG],
[RĂSĂRIT ŞI APUS],
[ARTIFICII], [PEISAJ],
[REFLECTOR], [PLAJĂ],
[ZĂPADĂ], [ECHILIBRU
DE ALB], [ GRADARE],
[ TEMPORIZATOR]
Afişaj de auto-diagnosticare/
Indicatori de avertizare
Dacă apar indicatori pe ecranul LCD,
verificaţi următoarele.
Dacă nu rezolvaţi problema nici după
câteva încercări de soluţionare, contactaţi
furnizorul Sony sau un service local
autorizat Sony. În acest caz, când îi
contactaţi, daţi-le toate numerele codului
de eroare cu C sau E.
C:(sau E:) : (Afişaj de autodiagnosticare)
C:04:
 Acumulatorul nu este un acumulator
„InfoLITHIUM” (seria V). Utilizaţi un
acumulator „InfoLITHIUM” (seria V)
(pag. 99).

Introduceţi corect conectorul de c.c. al
adaptorului de c.a. în mufa DC IN a camerei
video (pag. 12).
Aprindere intermitentă rapidă
 Temperatura camerei video este extrem de
ridicată. Opriţi camera video şi lăsaţi-o câtva
timp într-un loc răcoros.
C:06:
Temperatura acumulatorului este ridicată.
Înlocuiţi acumulatorul sau aşezaţi-l într-un
loc răcoros.
(Avertizare referitoare la temperatura
scăzută)
C:13: / C:32:
Scoateţi sursa de alimentare. Reconectaţi-o şi
porniţi din nou camera video.
Aprindere intermitentă rapidă
 Temperatura camerei video este extrem de
scăzută. Încălziţi camera video.


E::
Urmaţi paşii de la  la  de la pagina 82.

(Avertizare referitoare la hard disk-ul
intern al camerei video)
Aprindere intermitentă rapidă
 Hard disk-ul intern al camerei video este plin.
 S-a produs, probabil, o eroare cu hard disk-ul
intern al camerei video.
 (Avertizare referitoare la încărcarea
acumulatorului)
(Indicator de avertizare referitor la
temperatura acumulatorului)

Temperatura acumulatorului este ridicată.
Înlocuiţi acumulatorul sau aşezaţi-l într-un
loc răcoros.
(Avertizare referitoare la temperatura
ridicată)
Aprindere intermitentă lentă
 Temperatura camerei video creşte tot mai
mult. Opriţi camera video şi lăsaţi-o câtva
timp într-un loc răcoros.
Aprindere intermitentă lentă
 Spaţiul liber de pe suport este redus. Pentru
a verifica ce tip de cartelă de memorie puteţi
utiliza cu camera video, consultaţi pagina 18.
 Nu aţi introdus nicio cartelă de memorie
(pag. 18).
Aprindere intermitentă rapidă
Nu există suficient spaţiu liber pentru
înregistrarea imaginilor. După ce stocaţi
imaginile pe un alt suport (pag. 51), ştergeţi
imaginile care nu sunt necesare sau formataţi
cartela de memorie (pag. 77).
 Fişierul de bază de date a imaginilor poate fi
deteriorat. Verificaţi fişierul de bază de date
atingând
(MENU)  [Afişaţi altele] 
[REP.FIŞ.BD.IMAG.] (din categoria
[GEST.
MED.STOC.])  suportul de înregistrare
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).
 Cartela de memorie este deteriorată.

Informaţii suplimentare
Aprindere intermitentă lentă
 Acumulatorul este aproape descărcat.
 În funcţie de mediul de înregistrare sau de
starea acumulatorului,  se poate aprinde
intermitent chiar dacă mai sunt 20 de minute
de autonomie.
(Indicator de avertizare referitor la
cartela de memorie)
(Indicatori de avertizare referitori la
formatarea cartelei de memorie)


Cartela de memorie este deteriorată.
Cartela de memorie nu este formatată corect
(pag. 77).
(Indicator de avertizare referitor la
cartele de memorie incompatibile)

Aţi introdus o cartelă de memorie
incompatibilă (pag. 18).
RO
89
 (Indicator de avertizare referitor la
protecţia la scriere a cartelei de memorie)

Accesul la cartela de memorie a fost
restricţionat de un alt dispozitiv.
(Indicator de avertizare referitor la
vibraţia camerei)

Camera video nu este stabilă, astfel că apar
uşor vibraţii ale camerei. Ţineţi camera
video ferm cu ambele mâini atunci când
înregistraţi imagini. Cu toate acestea, reţineţi
că indicatorul de avertizare referitor la vibraţia
camerei nu va dispărea.
Descrierea mesajelor de avertizare
Dacă apar mesaje pe ecran, urmaţi
instrucţiunile de mai jos.
Suport de înregistrare
Eroare de formatare a memoriei
interne.
Eroare de formatare HDD.

(Indicator de avertizare referitor la
senzorul de cădere)


Funcţia senzorului de cădere (pag. 81) este
activată şi a detectat căderea camerei. Prin
urmare, camera video ia măsuri de protejare
a hard disk-ului intern. Este posibil ca
înregistrarea/redarea să nu funcţioneze.
Funcţia senzorului de cădere nu garantează
protejarea hard disk-ului intern în orice
situaţie. Folosiţi camera video în condiţii de
stabilitate.
(Indicator de avertizare referitor la
înregistrarea fotografiilor)



Suportul de înregistrare este plin.
Nu pot fi înregistrate fotografii în timpul
procesării. Aşteptaţi puţin, apoi înregistraţi.
Când [ MOD ÎNREG.] este setat la [HD
FX], nu puteţi face fotografii în timp ce filmaţi.
(Indicator de avertizare referitor la
declanşare zâmbet)

Funcţia declanşare zâmbet nu poate fi folosită
cu setarea actuală a camerei video.
Sugestii
Este posibil să auziţi o melodie atunci când
indicatorii de avertizare apar pe ecran.


RO
90
Suportul intern de înregistrare al camerei
video are o setare diferită de formatul implicit.
Dacă efectuaţi [FORMAT.MEDIU] (pag. 77),
este posibil să puteţi utiliza camera video.
Această operaţie va şterge toate datele de pe
suportul intern de înregistrare.
Eroare de date.



A apărut o eroare în timpul citirii sau scrierii
pe suportul intern de înregistrare al camerei
video.
Acest lucru se poate produce dacă continuaţi
să supuneţi camera video şocurilor.
Este posibil să nu puteţi reda filmele
înregistrate cu alte dispozitive.
Fişierul de bază de date de imagini este
deteriorat. Doriţi să creaţi un nou fişier?
Informaţiile pentru gestionarea filmelor
HD sunt deteriorate. Creaţi informaţii noi?

Fişierul de gestiune este deteriorat. Atunci
când atingeţi [DA], va fi creat un nou fişier
de gestiune. Imaginile vechi înregistrate pe
suport nu pot fi redate (Fişierele de imagine
nu sunt deteriorate). Dacă executaţi [REP.FIŞ.
BD.IMAG.] după ce aţi creat informaţii noi,
ar putea deveni posibil să vizualizaţi imaginile
vechi. Dacă aceasta nu funcţionează, copiaţi
imaginea utilizând software-ul furnizat.
Nicio informaţie pentru gestionarea
filmelor HD. Creaţi informaţii noi?


Nu puteţi înregistra sau reda filme deoarece
nu există informaţii de gestiune referitoare
la filmele cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD). Dacă atingeţi [DA], vor fi
create informaţii de gestiune noi, iar dvs. veţi
putea înregistra sau reda filmele cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD).
Puteţi înregistra filme sau fotografii cu o
calitate a imaginii de definiţie standard (STD).
S-au găsit inconsecvenţe în Fişierul de
bază de date de imagini. Doriţi să reparaţi
Fişierul de bază de date de imagini?
Fişierul de bază de date de imagini este
deteriorat. Doriţi să reparaţi Fişierul de
bază de date de imagini?
S-au găsit incons.în Fiş.de b.d.de imagini.
Imposibil de înreg.sau de redat filme
HD. Doriţi să reparaţi Fişierul de b.d.de
imagini?


Fişierul de gestiune este deteriorat şi nu puteţi
înregistra filme sau fotografii. Atingeţi [DA]
pentru a-l repara.
Puteţi înregistra fotografii pe o cartelă de
memorie.

Nu puteţi înregistra pentru că senzorul de
cădere percepe o cădere a camerei în mod
repetat. Dacă riscaţi să scăpaţi camera video în
mod constant, setaţi [SENZOR CĂDERE] la
[OPRIT] şi s-ar putea să reuşiţi să înregistraţi
din nou imaginea (pag. 81).

Scrierea datelor pe suportul camerei video nu
a reuşit. S-a încercat recuperarea datelor, dar
nu s-a reuşit.

Reintroduceţi de câteva ori cartela de
memorie. Chiar dacă indicatorul se aprinde
intermitent, cartela de memorie poate fi
deteriorată. Încercaţi cu o altă cartelă de
memorie.
Reintroduceţi cartela de memorie.
Cartela de memorie nu este corect
formatată.

Directorul cu fotografii este plin.
Imposibil de înregistrat fotografii.



Utilizaţi o cartelă de memorie recomandată
pentru camera dvs. video (pag. 18).
Este posibil ca această cartelă de memorie
să nu poată înregistra sau reda filme în
mod corect.

Camera video încearcă să recupereze automat
datele dacă scrierea acestora nu s-a efectuat
corect.
Nu puteţi crea fişiere care depăşesc
999MSDCF. Nu puteţi crea sau şterge
directoare cu ajutorul camerei video.
Formataţi cartela de memorie (pag. 77) sau
ştergeţi fişierele cu ajutorul calculatorului.
Este posibil ca această cartelă de memorie
să nu poată înregistra sau reda filme.
Se recuperează datele.

Formaţi cartela de memorie (pag. 77). Dacă
formataţi cartela de memorie, toate filmele şi
fotografiile vor fi şterse.
Informaţii suplimentare
Depăşire zonă tampon
Imposibil de recuperat datele.
Utilizaţi o cartelă de memorie recomandată
pentru camera dvs. video (pag. 18).
Nu scoateţi cartela de memorie în timpul
scrierii. Datele se pot deteriora.

Reintroduceţi cartela de memorie şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecranul LCD.
RO
91
Altele
Nu mai este posibilă nicio selecţie.

Puteţi selecta numai 100 de imagini simultan
pentru:
 Ştergerea filmelor/fotografiilor
 Protejarea filmelor/fotografiilor sau
îndepărtarea protecţiei
 Duplicarea filmelor
 Copierea fotografiilor
 Editarea Listei de redare pentru filme cu o
calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD)
Date protejate.

Aţi încercat să ştergeţi date protejate.
Îndepărtaţi protecţia datelor.
Durata de înregistrare
a filmelor/numărul
de fotografii ce pot fi
înregistrate
„HD” indică o calitate a imaginii de
înaltă definiţie, iar „STD” indică o calitate
standard a imaginii.
Durata estimată de înregistrare şi
redare cu fiecare acumulator
Durata de înregistrare
Durata aproximativă disponibilă atunci
când utilizaţi un acumulator complet
încărcat.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
(unitate: minut)
Acumulator
Calitate
imagine
NP-FV50
(furnizat)
NP-FV70
NP-FV100
Durată de
înregistrare
continuă
HD STD
Durată de
înregistrare tipică
HD
STD
125
180
60
90
260
515
375
745
130
255
185
370
HDR-XR150E/XR155E
(unitate: minut)
Acumulator
Calitate
imagine
NP-FV50
(furnizat)
NP-FV70
NP-FV100

RO
92
Durată de
înregistrare
continuă
HD STD
Durată de
înregistrare tipică
HD
STD
110
155
55
75
235
470
325
650
115
235
160
325
Fiecare durată de înregistrare este măsurată
atunci când opţiunea [ MOD ÎNREG.] este
setată la HQ.




Durata tipică de înregistrare indică durata
atunci când porniţi/opriţi înregistrarea în mod
repetat, când comutaţi ledul MODE şi când
utilizaţi zoom-ul.
Timpi măsuraţi la utilizarea camerei video la
25 C. 10 C şi 30 C se recomandă.
Duratele de înregistrare şi de redare vor fi mai
scurte atunci când utilizaţi camera video la
temperaturi scăzute.
Duratele de înregistrarea şi de redare vor fi
mai scurte în funcţie de condiţiile în care este
utilizată camera video.
Durata de redare
Durata aproximativă disponibilă atunci
când utilizaţi un acumulator complet
încărcat.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
(unitate: minut)
Acumulator
Calitate imagine
NP-FV50
(furnizat)
NP-FV70
NP-FV100
Memorie internă
HDR-CX116E
Calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) în h (oră) şi
m (minut)
Mod de înregistrare
[HD FX]
[HD FH]
[HD HQ]
[HD LP]
Mod de înregistrare
[STD HQ]
STD
280
HDR-CX150E/CX155E
395
785
565
1120
Mod de înregistrare
[HD FX]
[HD FH]
[HD HQ]
[HD LP]
HD
170
STD
225
355
710
465
925
Durată de înregistrare
2h
Calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) în h (oră) şi
m (minut)
Durată de înregistrare
1 h 25 m
1 h 55 m
3 h 50 m
6 h 35 m
Informaţii suplimentare
(unitate: minut)
Durată de înregistrare
45 m
55 m
1 h 55 m
3 h 15 m
Calitate a imaginii de definiţie standard (STD) în h (oră)
şi m (minut)
HD
190
HDR-XR150E/XR155E
Acumulator
Calitate imagine
NP-FV50
(furnizat)
NP-FV70
NP-FV100
Durata estimată de înregistrare a
filmelor
Calitate a imaginii de definiţie standard (STD) în h (oră)
şi m (minut)
Mod de înregistrare
[STD HQ]
Durată de înregistrare
3 h 55 m
RO
93
Hard disk intern
Cartelă de memorie
HDR-XR150E/XR155E
Calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD)
Calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) în h (oră) şi
m (minut)
Mod de înregistrare
[HD FX]
[HD FH]
[HD HQ]
[HD LP]
Durată de înregistrare
11 h 20 m
14 h 50 m
29 h 40 m
50 h 30 m
(unitate: minut)
1 GB
2 GB
4 GB
Calitate a imaginii de definiţie standard (STD) în h (oră)
şi m (minut)
8 GB
Mod de înregistrare
[STD HQ]
16 GB
Durată de înregistrare
30 h 30 m
Sugestii
Puteţi înregistra filme cu un număr maxim de
3.999 de scene cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD) şi 9.999 de scene cu o calitate a
imaginii de definiţie standard (STD).
Durata maximă continuă de înregistrare a
filmelor este de aproximativ 13 ore.
Camera video utilizează formatul VBR (Variable
Bit Rate - Rată de biţi variabilă) pentru a
ajusta automat calitatea imaginii pentru a se
potrivi scenei înregistrate. Această tehnologie
provoacă fluctuaţii ale duratei de înregistrare a
suportului. Filmele ce conţin imagini rapide şi
complexe sunt înregistrate la o rată de biţi mai
mare, ceea ce duce la diminuarea duratei totale
de înregistrare.
32 GB




AVC HD
24M (FX)
5
(5)
10
(10)
20
(20)
40
(40)
85
(85)
AVC HD AVC HD 9M AVC HD 5M
17M (FH)
(HQ)
(LP)
6
10
20
(6)
(9)
(15)
10
25
45
(10)
(20)
(35)
25
55
90
(25)
(40)
(75)
55
110
190
(55)
(80)
(150)
110
220
380
(110)
(160)
(305)
175
(175)
225
(225)
455
(325)
770
(615)
Calitate a imaginii de definiţie standard (STD)
(unitate: minut)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
STD 9M (HQ)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(100)
230
(205)
465
(415)
 Note
Durata de înregistrare poate varia în funcţie
de condiţiile de înregistrare şi de [ MOD
ÎNREG.] (pag. 27).
 Numărul din ( ) reprezintă durata minimă ce
poate fi înregistrată.

RO
94
Numărul estimat de fotografii ce
pot fi înregistrate
Suport intern de înregistrare (HDRCX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
Puteţi înregistra un număr maxim de 9.999
fotografii.
Cartelă de memorie
3,1M
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB



580
1150
2300
4700
9300
18500

Informaţii suplimentare
Dimensiunea selectată pentru imagine este
efectivă atunci când ledul (Foto) este aprins.
Numărul afişat de fotografii ce pot fi înregistrate
pe cartela de memorie se referă la dimensiunea
maximă a imaginii camerei video. Numărul real
al fotografiilor ce pot fi înregistrate este afişat pe
ecranul LCD în timpul înregistrării (pag. 106).
Numărul de fotografii ce pot fi înregistrate pe
cartela video poate varia în funcţie de condiţiile
de înregistrare.
Sugestii
Lista de mai jos indică rata de biţi, pixelii
şi formatul imaginii pentru fiecare mod de
înregistrare (film + audio, etc.).
 Calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD):
FX: Max. 24Mbps 1.920  1.080 pixeli/16:9
FH: Aprox. 17Mbps (mediu) 1.920  1.080
pixeli/16:9
HQ: Aprox. 9Mbps (mediu) 1.440  1.080
pixeli/16:9
LP: Aprox. 5Mbps (mediu) 1.440  1.080
pixeli/16:9
 Calitate a imaginii de definiţie standard (STD):
HQ: Aprox. 9Mbps (mediu) 720  576
pixeli/16:9, 4:3
Pixeli de înregistrare a fotografiilor şi formatul
imaginii.
 Mod de înregistrare a fotografiilor:
2.048  1.536 puncte/4:3
2.048  1.152 puncte/16:9
1.600  1.200 puncte/4:3
640  480 puncte/4:3
 Înregistrare duală:
2.208  1.244 puncte/16:9
1.664  1.244 puncte/4:3
 Capturarea unei fotografii dintr-un film:
1.920  1.080 puncte/16:9
640  360 puncte/16:9
640  480 puncte/4:3


 Note
Gama unică de pixeli a senzorului ClearVid Sony
şi a sistemului de procesare a imaginilor (BIONZ)
permite o rezoluţie a fotografiilor echivalentă cu
dimensiunile descrise.

RO
95
Utilizarea camerei
video în străinătate
Sursa de alimentare
Puteţi utiliza camera video în orice ţară/
regiune utilizând adaptorul de c.a. furnizat
împreună cu camera video, la o tensiune
între 100 V şi 240 V, 50 Hz/60 Hz de c.a.
Sistem
PAL
Vizualizarea filmelor cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD)
În ţările/regiunile unde este acceptat
sistemul 1080/50i, puteţi vizualiza filmele
cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie
(HD) identică cu cea a filmelor înregistrate.
Aveţi nevoie de un televizor (sau monitor)
în sistem PAL şi compatibil cu 1080/50i
cu mufe de semnal pe componente şi
mufe de intrare AUDIO/VIDEO. Trebuie
să conectaţi un cablu A/V de semnal pe
componente sau un cablu HDMI (se vinde
separat).
Vizualizarea filmelor cu o calitate a
imaginii de definiţie standard (STD)
Pentru a vizualiza filme cu o calitate
standard a imaginii (STD), aveţi nevoie
de un televizor în sistem PAL cu mufe de
intrare AUDIO/VIDEO. Trebuie să cuplaţi
un cablu de conectare A/V.
Despre sistemele de televizoare color
Camera dvs. video este în sistem PAL.
Dacă doriţi să vizualizaţi imaginea pe un
televizor, acesta trebuie să fie în sistem PAL
cu o mufă de intrare AUDIO/VIDEO.
RO
96
PAL-M
PAL-N
NTSC
SECAM
Utilizat în
Australia, Austria, Belgia,
China, Republica Cehă,
Danemarca, Finlanda,
Germania, Olanda, Hong
Kong, Ungaria, Italia, Kuweit,
Malaiezia, Noua Zeelandă,
Norvegia, Polonia, Portugalia,
Singapore, Republica Slovacă,
Spania, Suedia, Elveţia,
Thailanda, Regatul Unit etc.
Brazilia
Argentina, Paraguay, Uruguay
Insulele Bahamas, Bolivia,
Canada, America Centrală,
Chile, Columbia, Ecuador,
Guyana, Jamaica, Japonia,
Coreea, Mexic, Peru, Surinam,
Taiwan, Filipine, S.U.A.,
Venezuela etc.
Bulgaria, Franţa, Guiana, Iran,
Irak, Monaco, Rusia, Ucraina
etc.
Setarea orei locale
Puteţi seta cu uşurinţă ceasul conform orei locale dacă reglaţi diferenţa de fus orar atunci
(MENU)  [Afişaţi altele]  [CEAS/
când utilizaţi camera în străinătate. Atingeţi
LIMBĂ] (din categoria [REGLAJ GENERAL])  [STABILIRE ZONĂ] şi [ORA DE
VARĂ] (pag. 80).
Diferenţe de fus orar la nivel global
+09:00
+09:30
Setarea zonei
Lisabona, Londra
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Moscova, Nairobi
Teheran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Alma-Ata, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore,
Beijing
Seul, Tokio
Adelaide, Darwin
Diferenţe de fus orar
+10:00
+11:00
+12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Setarea zonei
Melbourne, Sydney
Insulele Solomon
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azore, Insulele Capului Verde
Informaţii suplimentare
Diferenţe de fus orar
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
RO
97
Întreţinerea şi măsurile
de precauţie
Despre formatul AVCHD
Ce este formatul AVCHD?
Formatul AVCHD este un format de
cameră video digitală de înaltă definiţie
utilizat pentru înregistrarea unui semnal
de înaltă definiţie (HD) cu specificaţia
1080i*1 sau cu specificaţia 720p*2 utilizând
o tehnologie de codare şi de compresie a
datelor. Formatul MPEG-4 AVC/H.264 este
adoptat pentru comprimarea datelor video,
iar sistemul Dolby Digital sau Linear PCM
este utilizat pentru comprimarea datelor
audio.
Formatul MPEG-4 AVC/H.264 poate
comprima imagini într-un mod mult
mai eficient decât formatul convenţional
de comprimare a imaginilor. Formatul
MPEG-4 AVC/H.264 permite înregistrarea
semnalului video de înaltă definiţie cu
camera video digitală pe discuri DVD de
8 cm, unitate hard disk, memorie flash,
cartelă de memorie, etc.
HDR-XR150E/XR155E: Hard disk intern,
cartelă de memorie
*1 Specificaţie 1080i
O specificaţie pentru înalta definiţie ce
utilizează 1.080 de linii efective de scanare şi
sistemul întreţesut.
*2 Specificaţie 720p
O specificaţie pentru înalta definiţie ce
utilizează 720 de linii efective de scanare şi
sistemul întreţesut.
*3 Datele înregistrate într-un format AVCHD,
diferite de cele menţionate mai sus, nu pot fi
redate cu camera video.
Despre cartela de memorie



Înregistrarea şi redarea cu camera video
Bazându-se pe formatul AVCHD, camera
video înregistrează la calitatea imaginii de
înaltă definiţie (HD) menţionată mai jos.
Pe lângă calitatea imaginii de înaltă
definiţie (HD), camera video poate
înregistra un semnal de definiţie standard
(STD) în formatul convenţional MPEG-2.
Semnal video* : MPEG-4 AVC/H.264 1920
 1080/50i, 1440  1080/50i
Semnal audio: 2 canale Dolby Digital
Suporturi de înregistrare:
HDR-CX110E/CX115E: Cartelă de
memorie
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Memorie
internă, cartelă de memorie


3
RO
98




O cartelă de memorie formatată de un
computer (sistem de operare Windows/Mac)
nu garantează compatibilitatea cu camera dvs.
video.
Viteza de citire/scriere a datelor poate varia în
funcţie de combinaţia dintre cartela de memorie
şi produsul compatibil cu cartela de memorie pe
care le utilizaţi.
Datele se pot deteriora sau pierde în
următoarele cazuri (nu se vor oferi despăgubiri
pentru date):
 Dacă scoateţi cartela de memorie sau opriţi
camera video în timp ce citeşte sau scrie
fişiere de imagine pe cartela de memorie (în
timp ce ledul de acces este aprins sau clipeşte)
 Dacă utilizaţi cartela de memorie în apropierea
magneţilor sau a câmpurilor magnetice
Se recomandă să efectuaţi o copie de siguranţă
a datelor importante pe unitatea de hard disk a
unui computer.
Nu lipiţi etichete sau alte obiecte adezive pe
cartela de memorie sau pe adaptorul cartelei de
memorie.
Nu atingeţi bornele cartelei şi nu permiteţi
contactul acestora cu obiecte metalice.
Nu îndoiţi, nu scăpaţi pe jos şi nu apăsaţi prea
tare pe cartela de memorie.
Nu demontaţi şi nu modificaţi cartela de
memorie.
Feriţi cartela de memorie de umezeală.



Nu lăsaţi cartela de memorie la îndemâna copiilor.
Există pericolul ca aceştia să înghită cartela.
Nu introduceţi cartele cu mărimi diferite faţă
de cele compatibile în fanta pentru cartela de
memorie. Acest lucru poate cauza defecţiuni.
Nu utilizaţi şi nu păstraţi cartela de memorie în
următoarele locuri:
 Locuri expuse la temperaturi foarte mari, cum
ar fi într-o maşină parcată vara sub soare
 Locuri în lumina directă a soarelui
 Locuri cu o umiditate foarte mare sau expuse
gazelor corozive
Despre adaptorul pentru cartela de
memorie

Atunci când utilizaţi cartela de memorie
împreună cu un dispozitiv compatibil cu cartela
de memorie şi introduceţi cartela de memorie
în adaptorul pentru cartela de memorie,
verificaţi dacă aţi introdus cartela de memorie
în direcţia corectă. Reţineţi că utilizarea
necorespunzătoare poate cauza defecţiuni.
Despre compatibilitatea datelor de
imagine



Tipuri de „Memory Stick”
Înregistrare/Redare
„Memory Stick Duo” (cu

MagicGate)
„Memory Stick PRO

Duo” (Mark2)
„Memory Stick PRO-HG
*
Duo”
* Acest produs nu acceptă transferul paralel de

date pe 8 biţi, dar acceptă transferul paralel
de date pe 4 biţi, ca şi în cazurile suporturilor
„Memory Stick PRO Duo”.
Acest produs nu poate înregistra sau reda
date ce utilizează tehnologia „MagicGate”.
„MagicGate” este o tehnologie pentru protejarea
dreptului de autor ce înregistrează şi transferă
datele în format criptat.
Despre acumulatorul
„InfoLITHIUM”
Camera dvs. video funcţionează numai cu
un acumulator „InfoLITHIUM” din seria V.
Acumulatorii „InfoLITHIUM” din seria V
.
au semnul
Ce este un acumulator „InfoLITHIUM”?



Un acumulator „InfoLITHIUM” este un
acumulator litiu-ion cu funcţia de comunicare
a informaţiilor legate de condiţiile de operare
între camera video şi un adaptor de c.a./
încărcător (se vinde separat).
Acumulatorul „InfoLITHIUM” calculează
consumul de energie în funcţie de condiţiile de
operare ale camerei video şi afişează autonomia
rămasă în minute.
Acumulatorul NP-FV50 este compatibil cu
sistemul „ActiFORCE.”
„ActiFORCE” este un sistem energetic de
ultimă generaţie. Calcularea capacităţii
acumulatorului, încărcarea sporită, viteza
şi acurateţea autonomiei rămase au fost
îmbunătăţite în comparaţie cu acumulatorii
„InfoLITHIUM” din seria P.
Informaţii suplimentare

Fişierele cu date de imagine înregistrate pe
cartela de memorie cu camera dvs. video sunt
conforme cu standardul universal „Norme
pentru sistemul de fişiere al camerelor” stabilit
de JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Nu puteţi reda cu camera dvs. video fotografii
înregistrate cu alte dispozitive (DCR-TRV900E
sau DSC-D700/D770) ce nu respectă standardul
universal. (Aceste modele nu se vând în
anumite regiuni.)
Dacă nu puteţi utiliza cartele de memorie care
au fost utilizate împreună cu un alt dispozitiv,
formataţi-le cu camera video (pag. 77). Reţineţi
că formatarea presupune ştergerea tuturor
informaţiilor de pe cartela de memorie.
Este posibil să nu puteţi reda imagini cu camera
video:
 Atunci când redaţi date de imagine modificate
pe computer
 Atunci când redaţi date de imagine modificate
cu alte dispozitive
Despre „Memory Stick”
RO
99
Pentru a încărca acumulatorul


Asiguraţi-vă că încărcaţi acumulatorul înainte
de a începe să utilizaţi camera video.
Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul
la o temperatură înconjurătoare între 10 C
şi 30 C până când ledul CHG (încărcare) se
stinge. Dacă încărcaţi acumulatorul în afara
intervalului de temperatură, este posibil ca
acesta să nu se încarce eficient.
Pentru utilizarea eficientă a
acumulatorului





Performanţele acumulatorului scad când acesta
este utilizat la temperaturi de 10 C sau mai
puţin, iar autonomia acestuia devine mai scurtă.
În acest caz, pentru a prelungi autonomia
acumulatorului, procedaţi în felul următor.
 Puneţi acumulatorul în buzunar pentru a-l
încălzi şi montaţi-l în camera video doar
înainte de a începe să filmaţi.
 Utilizaţi un acumulator de capacitate mare:
Cablu NP-FV70/NP-FV100 (se vinde
separat).
Utilizarea frecventă a ecranului LCD sau
redarea frecventă, precum şi operaţiile de
repede înainte sau derulare pot consuma mai
repede acumulatorul. Vă recomandăm să
utilizaţi un acumulator de capacitate mare:
Cablu NP-FV70/NP-FV100 (se vinde separat).
Aveţi grijă să închideţi ecranul LCD atunci când
nu înregistraţi sau nu redaţi imagini cu camera
video. Acumulatorul se consumă şi când camera
video este în aşteptare sau în pauză de redare.
Este recomandat să aveţi la îndemână
acumulatoare de rezervă, pentru o perioadă
de înregistrare de 2 sau 3 ori mai mare decât
cea estimată, şi să faceţi probe de înregistrare
înainte de a înregistra.
Acumulatorul nu trebuie să intre în contact cu
apa. Acumulatorul nu este rezistent la apă.
Despre indicatorul de autonomie
rămasă

RO
100
Dacă alimentarea se întrerupe, deşi indicatorul
de autonomie rămasă indică faptul că
acumulatorul mai are energie, încărcaţil complet din nou. Autonomia rămasă a

acumulatorului va fi indicată corect. Cu toate
acestea, indicaţia acumulatorului poate să nu fie
corectă dacă acesta este utilizat la temperaturi
ridicate pentru o durată îndelungată, dacă este
lăsat complet încărcat sau dacă este utilizat
frecvent. Consideraţi indicaţia de autonomie
rămasă ca fiind aproximativă.
Simbolul  ce indică un acumulator descărcat
clipeşte chiar dacă mai sunt 20 de minute de
autonomie, în funcţie de condiţiile de operare
sau de temperatura mediului.
Despre păstrarea acumulatorului


Dacă nu utilizaţi acumulatorul pentru o
perioadă lungă de timp, încărcaţi-l complet,
apoi descărcaţi-l complet în camera video o dată
pe an, pentru a menţine o bună funcţionare.
Pentru a păstra acumulatorul, scoateţi-l din
camera video şi puneţi-l într-un loc uscat şi
răcoros.
Pentru a descărca complet acumulatorul
(MENU)
camerei video, atingeţi
 [Afişaţi altele]  [SETĂRI ENERGIE]
(din categoria [REGLAJ GENERAL])
 [OPRIRE AUTO.]  [NICIODATĂ] şi
lăsaţi camera video în aşteptare până când se
consumă energia (pag. 80).
Despre durata de viaţă a
acumulatorului


Capacitatea acumulatorului scade cu timpul şi
în urma utilizărilor repetate. Dacă autonomia
dintre două încărcări scade semnificativ, este
probabil cazul să înlocuiţi acumulatorul.
Durata de viaţă a fiecărui acumulator depinde
de condiţiile de păstrare, de operare şi de mediu.
Despre x.v.Color


x.v.Color este un termen mai cunoscut pentru
standardul xvYCC propus de Sony şi este o
marcă comercială a firmei Sony.
xvYCC este un standard internaţional pentru
spaţiul de culoare în videoclipuri. Acest
standard poate să exprime o gamă mai largă
de culori decât cea utilizată în mod curent de
transmisiile obişnuite.
Despre manevrarea camerei video
Despre utilizare şi întreţinere











Nu înfăşuraţi camera într-un prosop, pentru a
o utiliza acoperită. În caz contrar, aceasta s-ar
putea încinge în interior.
Atunci când decuplaţi cablul de alimentare,
trageţi de conector, nu de fir.
Nu puneţi obiecte grele pe cablul de alimentare
pentru a nu-l deteriora.
Nu utilizaţi un acumulator deformat sau
deteriorat.
Menţineţi curate contactele metalice.
Dacă s-a scurs electrolit din baterie:
 Consultaţi un service local autorizat Sony.
 Ştergeţi orice urmă de lichid ce a intrat în
contact cu pielea.
 Dacă vă intră lichid în ochi, spălaţi-vă cu
foarte multă apă şi consultaţi medicul.
Atunci când nu utilizaţi camera video
pentru o perioadă lungă de timp


Pentru a păstra camera video într-o stare
optimă de funcţionare pentru un timp
îndelungat, porniţi-o şi înregistraţi sau redaţi
imagini cu ea aproximativ o dată pe lună.
Goliţi complet acumulatorul înainte de a-l
depozita.
Condensarea umezelii
Dacă aduceţi camera video dintr-un loc rece
direct într-un loc cald, se poate produce condens
în interiorul acesteia. Acest lucru poate cauza
defecţiuni ale camerei video.
 Dacă s-a produs condensul
Nu porniţi camera video timp de aproximativ
1 oră.
 Observaţie referitoare la condens
Condensul se poate produce atunci când
aduceţi camera video dintr-un loc foarte rece
într-un loc cald (sau invers) sau când o utilizaţi
într-un loc umed, ca în următoarele cazuri:
 Aduceţi camera de pe o pârtie de schi într-un
loc încălzit cu un obiect de încălzire.
 Aduceţi camera video dintr-o maşină sau o
cameră cu aerul condiţionat pornit într-un
loc fierbinte afară.
 Utilizaţi camera video după o furtună sau
după duş.
Informaţii suplimentare

Nu utilizaţi şi nu păstraţi camera video şi
accesoriile în următoarele locuri:
 În locuri extrem de calde, reci sau umede. Nu
le lăsaţi expuse la temperaturi peste 60 C,
cum ar fi în lumina directă a soarelui, lângă
surse de căldură sau într-o maşină parcată la
soare. Se pot defecta sau deforma.
 Lângă câmpuri magnetice puternice sau
vibraţii mecanice. Camera video se poate
defecta.
 Lângă unde radio sau radiaţii puternice.
Camera video poate să nu mai înregistreze
corect.
 În apropierea echipamentelor video şi
receptoarelor AM. Pot apărea zgomote.
 Pe plajă sau în locuri cu praf. Dacă intră nisip
sau praf în camera video, aceasta se poate
defecta. Uneori, acest defect nu se poate
repara.
 În apropierea ferestrelor sau a uşilor, când
ecranul LCD sau obiectivul poate fi expus
luminii directe a soarelui. În acest fel, se
deteriorează ecranul LCD.
Utilizaţi camera video cu curent continuu la
6,8 V/7,2 V (acumulator) sau 8,4 V (adaptor
de c.a.).
Pentru alimentarea cu curent continuu sau
cu curent alternativ, utilizaţi accesoriile
recomandate în acest manual de utilizare.
Evitaţi contactul camerei video cu apa, de
exemplu, apa de ploaie sau apa din mare. Dacă
udaţi camera, pot apărea defecţiuni. Uneori,
acest defect nu se poate repara.
Dacă în carcasă pătrunde un obiect solid sau
un lichid, decuplaţi camera video şi duceţi-o la
un furnizor Sony pentru a o verifica înainte de
reutilizare.
Evitaţi manevrarea bruscă, demontarea,
modificarea, şocurile fizice sau impacturile,
cum ar fi lovirea, scăparea sau călcarea pe
produs. Aveţi grijă în mod deosebit de obiectiv.
Menţineţi închis ecranul LCD atunci când nu
utilizaţi camera video.

RO
101
 Utilizaţi

camera video într-un loc fierbinte
şi umed.
Cum puteţi preveni condensul
Atunci când aduceţi camera video dintr-un loc
rece într-un loc cald, puneţi-o într-o pungă
de plastic şi închideţi bine punga. Scoateţi
punga atunci când aerul din interiorul acesteia
a ajuns la temperatura înconjurătoare (după
aproximativ 1 oră).
Ecranul LCD



Nu exercitaţi o presiune mare asupra ecranului
LCD, deoarece acest lucru poate crea o
distribuţie inegală a culorilor şi alte defecţiuni.
Dacă utilizaţi camera video într-un loc rece, pe
ecranul LCD poată apărea o imagine reziduală.
Acesta nu este un defect.
În timp ce utilizaţi camera video, partea din
spate a ecranului LCD se poate încălzi. Acesta
nu este un defect.
Atingeţi de 3 ori „” afişat pe ecran cu colţul
unei cartele de memorie sau al unui obiect
asemănător.
Atingeţi [ANULARE] pentru a anula
calibrarea.
 Note
Dacă nu aţi apăsat în punctul corespunzător,
încercaţi din nou calibrarea.
 Nu utilizaţi un obiect ascuţit pentru calibrare.
În caz contrar, aţi putea deteriora ecranul LCD.
 Nu puteţi calibra ecranul LCD dacă este rotit
sau închis cu faţa spre exterior.

Despre manevrarea carcasei


Pentru a curăţa ecranul LCD

Dacă ecranul LCD este pătat cu urme de
degete sau dacă este prăfuit, este recomandat să
utilizaţi o cârpă moale pentru a-l şterge.
Despre ajustarea ecranului tactil
(CALIBRARE)
Este posibil ca butoanele de pe ecranul tactil să nu
funcţioneze corect. În acest caz, urmaţi procedura
de mai jos. Se recomandă ca în timpul operaţiei să
conectaţi camera video la sursa de c.a. cu ajutorul
adaptorului de c.a. furnizat.

(MENU)  [Afişaţi altele] 
[ALTE SETĂRI] (din categoria
[REGLAJ
GENERAL]) [CALIBRARE].
Despre întreţinerea şi păstrarea
obiectivului



RO
102
Dacă s-a murdărit carcasa, curăţaţi corpul
camerei video cu o cârpă moale, umezită uşor
cu apă, apoi ştergeţi carcasa cu o cârpă moale
uscată.
Pentru a nu deteriora suprafaţa exterioară,
evitaţi următoarele lucruri:
 Utilizarea produselor chimice precum diluant,
benzen, alcool, materiale textile îmbibate cu
substanţe chimice, insecticide sau emulsii
pentru protecţie solară
 Manevrarea camerei video dacă aveţi mâinile
murdare cu substanţele menţionate mai sus
 Lăsarea carcasei în contact cu obiecte de
cauciuc sau vinil pentru o perioadă lungă
de timp
Ştergeţi suprafaţa obiectivului cu o cârpă moale
în următoarele cazuri:
 Dacă sunt amprente digitale pe suprafaţa
obiectivului
 În locuri foarte calde sau umede
 Când obiectivul este expus unei atmosfere
saline, cum ar fi la mare
Păstraţi obiectivul într-un loc aerisit, protejat de
murdărie şi praf.
Pentru a evita apariţia mucegaiului, curăţaţi
obiectivul conform instrucţiunilor de mai sus.
Despre încărcarea bateriei reîncărcabile
preinstalate
Camera video are o baterie reîncărcabilă preinstalată
pentru a reţine data, ora şi alte setări, chiar şi atunci
când ecranul LCD este închis. Bateria reîncărcabilă
preinstalată se încarcă de fiecare dată când conectaţi
camera video la sursa de c.a. cu ajutorul adaptorului
de c.a. sau când este montat acumulatorul. Bateria
reîncărcabilă se descarcă complet după 3 luni dacă nu
utilizaţi deloc camera video. Utilizaţi camera video
după ce aţi încărcat bateria reîncărcabilă preinstalată.
Cu toate acestea, chiar dacă bateria reîncărcabilă
preinstalată nu este încărcată, funcţionarea
camerei nu va fi afectată atâta timp cât nu
înregistraţi data.
Cum să încărcaţi bateria reîncărcabilă
preinstalată
Conectaţi camera video la o sursă de c.a. cu
ajutorul adaptorului de c.a. furnizat şi lăsaţi-o cu
ecranul LCD închis timp de peste 24 de ore.
Note privind aruncarea/transferul
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
Note despre aruncarea/transferul
cartelei de memorie
Chiar dacă ştergeţi datele de pe cartela de memorie
sau formataţi cartela de memorie cu camera video
sau cu un calculator, este posibil să nu ştergeţi
complet datele de pe cartela de memorie. Când daţi
cartela de memorie cuiva, se recomandă să ştergeţi
complet datele folosind un program de ştergere
a datelor cu un computer. De asemenea, atunci
când aruncaţi cartela de memorie, se recomandă să
distrugeţi corpul acesteia.















„Handycam” şi
sunt
mărci comerciale înregistrate ale firmei Sony
Corporation.
Siglele „AVCHD” şi „AVCHD” sunt mărci
comerciale ale Panasonic Corporation şi Sony
Corporation.
„Memory Stick”, „
”, „Memory Stick Duo”,
„
”, „Memory Stick PRO
Duo”, „
”, „Memory
Stick PRO-HG Duo”, „
”,
„MagicGate”, „
”, „MagicGate
Memory Stick” şi „MagicGate Memory
Stick Duo” sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale companiei Sony
Corporation.
„InfoLITHIUM” este o marcă comercială a
firmei Sony Corporation.
„x.v.Colour” este o marcă comercială a firmei
Sony Corporation.
„BIONZ” este o marcă comercială a firmei Sony
Corporation.
„BRAVIA” este o marcă comercială a firmei
Sony Corporation.
„DVDirect” este o marcă comercială a firmei
Sony Corporation.
„Blu-ray Disc” şi sigla sunt mărci comerciale
înregistrate.
Dolby şi simbolul double-D sunt mărci
comerciale ale firmei Dolby Laboratories.
HDMI, sigla HDMI şi High-Definition
Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale firmei HDMI
Licencing LLC.
Microsoft, Windows, Windows Vista şi DirectX
sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
Macintosh şi Mac OS sunt mărci comerciale
înregistrate ale Apple Inc. în S.U.A. şi în alte
ţări.
Intel, Intel Core şi Pentium sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale Intel Corporation sau ale filialelor sale din
Statele Unite ale Americii sau din alte ţări.
„PlayStation” este o marcă comercială
înregistrată a firmei Sony Computer
Entertainment Inc.
Informaţii suplimentare
Chiar dacă ştergeţi toate filmele sau fotografiile,
sau dacă efectuaţi procedura [FORMAT.
MEDIU] (pag. 77), datele de pe suportul intern
de înregistrare pot să nu se şteargă complet.
Dacă transferaţi camera video altei persoane, se
recomandă să efectuaţi procedura [GOLIRE]
(pag. 77) pentru a evita recuperarea datelor dvs.
De asemenea, atunci când aruncaţi camera video,
se recomandă să distrugeţi corpul acesteia.
Despre mărcile comerciale
RO
103
Adobe, sigla Adobe şi Adobe Acrobat sunt
mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Adobe Systems Incorporated în
Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
 Siglele SDXC şi SDHC sunt mărci comerciale
ale SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard este o marcă comercială a
firmei MultiMediaCard Association.
Toate celelalte nume de produse menţionate aici
pot fi mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale companiilor respective. Mai mult,
 şi  nu sunt menţionate de fiecare dată în
acest manual.

Note despre licenţă
ESTE INTERZISĂ ORICE UTILIZARE A
ACESTUI PRODUS ÎN ALT SCOP ÎN AFARA
CELUI PERSONAL CARE FOLOSEŞTE
INFORMAŢII LEGATE DE STANDARDUL
MPEG-2 PENTRU CODARE VIDEO, FĂRĂ
A FI ÎN POSESIA UNEI LICENŢE PENTRU
PATENTELE DIN PORTOFOLIUL MPEG-2,
LICENŢĂ CARE POATE FI ACHIZIŢIONATĂ
DE LA MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET,
SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.
ACEST PRODUS SE AFLĂ ÎN PORTOFOLIUL
DE LICENŢĂ AL PATENTULUI AVC PENTRU
UZUL PERSONAL ŞI NECOMERCIAL AL
UNUI CONSUMATOR PENTRU
(i) CODARE VIDEO CONFORM
STANDARDULUI AVC („AVC VIDEO”) ŞI/SAU
(ii) DECODARE AVC VIDEO CARE A FOST
CODATĂ DE UN CONSUMATOR IMPLICAT
ÎNTR-O
ACTIVITATE PERSONALĂ ŞI
NECOMERCIALĂ ŞI/SAU OBŢINUTĂ DE
LA UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT
PENTRU A FURNIZA VIDEO AVC. NU
ESTE GARANTATĂ NICIO LICENŢĂ ŞI NU
VA FI IMPLICATĂ ÎN NICIUN ALT TIP DE
UTILIZARE.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE POT FI
OBŢINUTE DE LA MPEG LA, L.L.C.
CONSULTAŢI <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
„C Library”, „Expat”, „zlib”, „libjpeg”, „dtoa” şi
„pcre” sunt incluse în camera video. Oferim
aceste software-uri în baza unor acorduri de
licenţă cu proprietarii drepturilor de autor. La
cererea proprietarilor drepturilor de autor asupra
aplicaţiilor software, avem obligaţia de a vă
informa cu privire la următoarele. Vă rugăm să
citiţi următoarele capitole.
Citiţi „license1.pdf ” din directorul „License” de
pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în limba engleză)
pentru aplicaţiile „C Library”, „Expat”, „zlib”,
„libjpeg”, „dtoa” şi „pcre”.
RO
104
Despre aplicaţiile software GNU
GPL/LGPL
Aplicaţiile software care sunt eligibile pentru
următorul tip de GNU General Public License
(numit „GPL”) sau de GNU Lesser General Public
License (numit „LGPL”) sunt incluse în camera
video.
Acest lucru înseamnă că aveţi dreptul de a accesa,
modifica şi redistribui codul sursă al acestor
aplicaţii software în anumite condiţii stipulate de
licenţa GPL/LGPL furnizată.
Codul sursă este oferit pe Internet. Utilizaţi
următoarea adresă URL pentru a-l descărca.
Atunci când descărcaţi codul sursă, selectaţi
DCR-SX43 ca fiind modelul camerei dvs. video.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Am prefera să nu ne contactaţi referitor la
conţinutul codului de sursă.
Citiţi „license2.pdf ” din directorul „License” de
pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în limba engleză)
ale aplicaţiilor „GPL” şi „LGPL”.
Pentru a vizualiza documentul PDF, este necesar
programul Adobe Reader. Dacă nu îl aveţi instalat
pe computer, îl puteţi descărca de pe pagina Web
Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Informaţii suplimentare
RO
105
Consultare rapidă
Indicatori de ecran
Dreapta sus
Stânga sus
Centru
Dreapta sus
Jos
Stânga sus
Indicator
Indicator
0:00:00
Cronometru (oră:minut:
secundă) (31)
[00min]
Durată estimată de
înregistrare rămasă (22)
Semnificaţie
Buton MENU (60)
Înregistrare temporizată
(73)
NIV.REF.MICR. scăzut
(71)
9999
9999
9999
IMAG.PANORAMiC. (72)
60 min
MIC.ZOOM ÎNCORP
(71)
Energie rămasă a
acumulatorului
Director de înregistrare
Buton de revenire (60)
100/112
Indicator
Semnificaţie
Stare de înregistrare (22)
Dimensiune fotografie
(73)
Reglare succesiune de
imagini (37)

Avertisment (88)

Mod de redare (31)
Senzor de cădere oprit
(81)
Senzor de cădere activat
(81)
GRADARE (65)
Număr aproximativ
de fotografii ce pot fi
înregistrate şi suport de
înregistrare (24)
Director de redare (32)
Filmul sau fotografia
curentă/Numărul total al
filmelor sau al fotografiilor
înregistrate (31)
Jos
Centru
Indicator
[STBY]/
[ÎNREG.]
Semnificaţie
Calitatea imaginii
înregistrate (HD/STD)
şi modul de înregistrare
(FX/FH/HQ/LP) (27)
Suport de înregistrare/
redare/editare (17)
Semnificaţie
[DETECŢIA FEŢEI] setat
la [OPRIT] (70)
DETECTARE ZÂMB. (71)
LOW LUX (70)

Focalizare manuală (68)
SELECŢIE SCENĂ (65)

Echilibru de alb (66)
SteadyShot oprit (70)
EXP./FOCALIZ.PCT (67)/
EXP.PUNCTUALĂ (67)/
EXPUNERE (68)
MACRO PRIM PLAN
(68)
X.V.COLOR (72)
LENTILE DE CONV. (70)
RO
106
Componente şi
butoane
Indicator
Semnificaţie

AUTO.INTELIGENT (25)
101-0005

Buton OPTION (62)
Buton VIZIONARE
IMAGINI (30)
Buton pentru succesiunea
de imagini (37)
Nume fişier de date (32)
Numerele din ( ) reprezintă paginile de
referinţă.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
Imagine protejată (43)
Buton Index (32)


Indicatorii şi poziţia acestora sunt aspecte
relative şi pot fi diferite de ceea ce vedeţi în
realitate.
În funcţie de modelul camerei dvs. video, este
posibil ca anumiţi indicatori să nu apară.
HDR-XR150E/XR155E
Obiectiv (obiectiv Carl Zeiss)
Comutator LENS COVER (20)
Consultare rapidă
Microfon încorporat
RO
107
Difuzor
Buton RESET
Apăsaţi RESET cu ajutorul unui obiect ascuţit.
Apăsaţi pe RESET pentru a iniţializa toate
setările, inclusiv setarea orei.
Mufă HDMI OUT (38)
 Mufă (USB) (54, 57)
HDR-CX115E/CX116E/CX155E/XR155E:
doar ieşire
Ecran LCD/Ecran tactil (15, 29)
Dacă rotiţi panoul LCD cu 180 de grade,
puteţi închide panoul LCD având ecranul
LCD în exterior. Acest lucru este util în timpul
operaţiilor de redare.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E

RO
108
Buton (VIZIONARE IMAGINI) (30)
Buton MODE (21)
Leduri
(Film)/ (Foto) (21)
Buton (DISC BURN) (consultaţi Ghid
de acţionare)

Buton (AUTO.INTELIGENT) (25)
Buton POWER (15)

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
Cursor de zoom (25, 37)
Buton PHOTO (24)
Acumulator (12)
Buton START/STOP (22)
Led CHG (încărcare) (12)
Mufă DC IN (12)
Conector telecomandă A/V (38)
Curea de susţinere (20)
Dispozitiv de prindere pentru o curea de
umăr
Fantă pentru cartela de memorie (19)
Consultare rapidă
Pârghie de decuplare BATT (acumulator)
(14)
Led de acces al cartelei de memorie (19)
Cât timp acest led este aprins sau clipeşte,
camera video citeşte sau scrie date.
Punct de montare a trepiedului
Ataşaţi un trepied (se vinde separat) în
punctul de montare a trepiedului utilizând un
şurub de trepied (se vinde separat: lungimea
şurubului trebuie să fie mai mică de 5,5 mm).
RO
109
Index
Simboluri
1080i/576i.....................................79
16:9................................................79
4:3..................................................79
576i................................................79
A
Acumulator..................................12
Acumulator „InfoLITHIUM”....99
Afişaj de auto-diagnosticare/
Indicatori de avertizare...............88
ALEG.MEDIU FILME................17
ALEG.MEDIU FOTO.................18
ALEGERE HD/STD....................26
ALTE SET.ÎNREG.......................72
ALTE SETĂRI..............................81
ALTELE........................................76
AMURG........................................65
ARTIFICII....................................65
AUTO.INTELIGENT...........25, 88
B
„BRAVIA” Sync............................40
C
Cablu de conectare A/V.......39, 58
Cablu USB..............................54, 57
CALIBRARE..............................102
Capturarea unei fotografii dintrun film...........................................45
CAPTURĂ IMAGINE................45
Cartelă de memorie...............18, 98
CEAS/LIMBĂ..............................80
CHENAR GHIDARE..................69
COD DE DATE.....................16, 74
Complet încărcat.........................12
COMPONENTE..........................79
Condensarea umezelii...............101
CONECT.USB........................54, 57
CONTROL PT.HDMI................81
Copiere..........................................47
COPIERE FOTO.........................47
Crearea unui disc.........................53
CULOARE LCD..........................78
RO
110
D
G
DATĂ/ORĂ............................16, 74
DATE CAMERĂ.........................74
Declanşare Zâmbet......................28
Depanare......................................82
DETECŢIA FEŢEI................70, 88
DETECTARE ZÂMB............71, 88
DIMENS.IMAG...........................73
DIVIZARE...................................44
Dual Rec.......................................29
Duplicare......................................46
DUPLICARE FILME..................46
Durata de înregistrare a filmelor/
numărul de fotografii ce pot fi
înregistrate....................................92
Durată de înregistrare şi de
redare............................................92
DVD writer............................54, 57
DVDirect Express........................54
GEST.MED.STOC.................17, 76
Ghid CONECT.TV......................38
GOLIRE........................................77
GOLIRE MUZICĂ......................36
GRADARE...................................65
GRADARE DE ALB....................65
GRADARE NEGRU....................66
E
ECHILIBRU DE ALB.................66
EDIT LISTĂ REDARE................49
EDITARE......................................42
Elemente furnizate........................2
ELIMINARE SCEN.....................36
EVIDENŢIERE............................34
EXP./FOCALIZ.PCT...................67
EXP.PUNCTUALĂ.....................67
EXPUNERE.................................68
EXTERIOR...................................66
F
FH..................................................27
Filme........................................22, 31
FOCALIZ.PCT.............................67
FOCALIZARE.............................68
Format AVCHD...........................98
FORMAT.MEDIU.......................77
Formatare.....................................77
Fotografii................................24, 32
FX..................................................27
H
HQ.................................................27
I
IEŞIRE AFIŞARE.........................80
ILUM.SPATE AUTO...................72
IMAG.PANOR.............................72
Index după dată...........................33
Index pentru feţe.........................34
Indexul rolei de film....................33
Indicatori de ecran....................106
INFO.ACUMUL..........................76
INFO.MEDIU..............................76
INREG.CRSV.LENT....................69
INSTRUM.MUZICĂ..................76
INTERIOR...................................66
Î
În străinătate................................96
Încărcarea acumulatorului.........12
Încărcarea acumulatorului în
străinătate...............................14, 96
Înregistrare...................................20
Întreţinere.....................................98
L
LENTILE DE CONV...................70
Listă de redare..............................49
LOW LUX....................................70
LP...................................................27
LUMIN.LCD................................78
M
MACRO PRIM PLAN................68
Măsurile de precauţie..................98
„Memory Stick”...........................18
„Memory Stick
PRO Duo”...............................18, 99
„Memory Stick
PRO-HG Duo”.......................18, 99
MENIUL MEU............................60
Meniuri...................................60, 63
Mesaje de avertizare....................90
MIC.ZOOM ÎNCORP................71
Miniatură......................................42
MOD DEMO...............................81
MOD ÎNREG...............................27
Mod Oglindă................................29
MPEG-4 AVC/H.264..................98
N
NIV.REF.MICR............................71
NIVEL ILUM.LCD......................78
NUMĂR FIŞIER..........................73
O
O APĂSARE.................................66
Operaţiuni......................................6
OPRIRE AUTO............................80
OPTION MENU.........................62
ORA DE VARĂ...........................80
Original.........................................46
P
R
RĂSĂRIT ŞI APUS.....................65
Recorder de discuri.....................58
Redare...........................................30
REDARE.......................................74
Redare evidenţiere.......................34
REFLECTOR................................65
S
Salvarea imaginilor pe un suport
extern............................................51
SCENARIU..................................36
SELECŢIE SCENĂ................65, 88
Semnal sonor...............................78
SENSIB.ZÂMBETE...............71, 88
SENZOR CĂDERE.....................81
SET.ÎNREG.AUDIO....................71
SET.MENIUL MEU....................60
SET.PRIORITATE.................71, 88
SETĂRI AFIŞARE.......................78
SETĂRI ENERGIE......................80
SETĂRI FOTO.............................69
SETĂRI MANUALE...................65
SETĂRI REDARE........................74
SETĂRI SUPORT........................17
Sisteme TV color.........................96
STABILIRE LIMBĂ...............16, 80
STABILIRE ZONĂ......................80
STEADYSHOT............................70
Succesiune foto............................37
Suport de înregistrare.................17
Suport extern................................51
Sursă de c.a...................................12
U
Unghi panoramic.........................25
V
VBR...............................................93
VISUAL INDEX..........................30
VIZ.IMAGINI........................30, 33
Volum......................................32, 78
X
x.v.Color............................... 72, 100
Z
ZĂPADĂ.......................................65
Zoom.......................................25, 37
ZOOM DIGITAL........................72
Zoom la redare.............................37
Consultare rapidă
PAL................................................96
PEISAJ...........................................65
PLAJĂ...........................................65
Pornire..........................................15
PORNIT DE LCD.......................80
PORTRET.....................................65
POTRIVIRE CEAS......................15
PRELUARE MUZICĂ................36
PROTEJARE................................43
REGL.SUCC.FOTO....................37
REGL.SUNET/AFIŞ....................78
REGLAJ GENERAL....................78
REGLAJE FOTO. ........................73
REGLAJE IEŞIRE........................79
REP.FIŞ.BD.IMAG................89, 90
Reparare........................................82
RESETARE.................................108
REZOLUŢIE HDMI...................79
Ş
ŞTERGERE...................................42
T
Telefoto.........................................25
Televizor.......................................38
TEMPORIZATOR......................73
TIP TV..........................................79
Trepied........................................109
RO
111
Informaţii suplimentare despre acest
produs, precum şi răspunsuri la întrebările
frecvente pot fi găsite pe site-ul nostru de
Web de Asistenţă pentru clienţi.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising