Sony | HDR-CX130E | Sony HDR-CX130E CX130E Full HD Flash Memory camcorder Instrucţiuni de utilizare

Clic
Cuprins
Manual „Handycam”
HDR-CX130E/CX160E/CX180E
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Index
 2011 Sony Corporation
4-271-480-82(1)
RO
Utilizarea Manual „Handycam”
Căutarea rapidă a informaţiilor
Cuprins
Veţi găsi informaţii detaliate despre utilizarea camerei digitale în acest Manual „Handycam”.
Citiţi şi Manual „Handycam” pe lângă Ghid de acţionare (un manual separat). Veţi găsi
informaţii despre modul de utilizare a camerei digitale cu un computer în Ghid de acţionare şi
în „PMB Help” care este Ajutorul software-ului „PMB (Picture Motion Browser)” furnizat.
Faceţi clic pe un element de pe marginea fiecărei pagini şi veţi trece direct la pagina
elementului respectiv.


Bucuraţi-vă de funcţii utile
 Daţi clic aici.
Puteţi căuta un element după cuvântul cheie folosind Adobe Reader. Consultaţi Ajutorul programului
Adobe Reader pentru sugestii de utilizare a Adobe Reader.
De asemenea, puteţi scoate la imprimantă Manual „Handycam”.
Index
RO
Citiţi mai întâi
următoarele informaţii
Elemente furnizate
Cablu USB încorporat
Cuprins
Cifrele din ( ) reprezintă numărul de
articole furnizate.
 Adaptor de c.a. (1)
 Cablu de alimentare (1)
 Cablu A/V de semnal pe componente
(1) 
 Cablu de conectare A/V (1) 
 Cablu de conexiune USB (1) 

Folosiţi acest cablu când cablul USB încorporat
al camerei video (pag. 15) este prea scurt pentru
conectare.
Elementele de meniu, ecranul LCD şi
obiectivul
Acumulator reîncărcabil NP-FV50 (1)
CD-ROM „Handycam” Application
Software (1)



 Manual




(software, inclusiv „PMB Help”)
„Handycam” (PDF)
„Ghid de acţionare” (1)
Această cameră video digitală are o aplicaţie
software încorporată, numită „PMB Portable”.
Consultaţi pagina 21 cu privire la cartela de
memorie pe care o puteţi folosi împreună cu
această cameră video.
Elementele de meniu marcate cu gri nu sunt
disponibile în condiţiile curente de înregistrare
sau redare.
Ecranul LCD este produs cu ajutorul unei
tehnologii extrem de precise, astfel că peste
99,99% dintre pixeli sunt funcţionali. Cu
toate acestea, este posibil ca pe ecranul LCD
să apară în mod constant nişte puncte mici
negre şi/sau luminoase (de culoare albă, roşie,
albastră sau verde). Aceste puncte reprezintă
rezultatul normal al procesului de fabricaţie şi
nu afectează în niciun fel înregistrarea.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
 „PMB”
Camera video nu este rezistentă la praf, la stropi
sau la apă. Consultaţi „Despre manevrarea
camerei video” (pag. 103).
Utilizarea camerei video

Nu ţineţi camera video de următoarele
componente şi de capacele mufelor.
Ecran LCD
Puncte negre
Puncte albe, roşii, albastre sau verzi
Acumulator

RO
Index

Expunerea îndelungată la soare a ecranului LCD
sau a lentilelor poate provoca disfuncţionalităţi.
Nu îndreptaţi camera spre soare.
Procedând astfel, aceasta ar putea funcţiona
necorespunzător. Înregistraţi imagini ale
soarelui numai în condiţii de luminozitate
scăzută, cum ar fi în amurg.
Despre setarea limbii

Suporturi DVD înregistrate cu o calitate
a imaginii HD (înaltă definiţie)

Despre înregistrare





Salvarea tuturor datelor de imagine
înregistrate


Note cu privire la acumulator/adaptor
de c.a.


Note despre redare

Este posibil să nu puteţi reda în mod normal
imagini înregistrate cu camera video pe alte
dispozitive. Este posibil să nu puteţi reda
în mod normal imagini înregistrate cu alte
dispozitive pe camera video.
Filmele cu o calitate a imaginii de definiţie
standard (STD) înregistrate pe cartele de
memorie SD nu pot fi redate cu echipamente
AV ale altor producători.
RO
După oprirea camerei video, aveţi grijă să
scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a.
Deconectaţi adaptorul de c.a. de la camera
video ţinând în mână atât camera video, cât şi
conectorul de c.c.
Index

Pentru a evita pierderea datelor de imagine,
salvaţi periodic toate imaginile înregistrate pe
un suport extern. Pentru a salva imagini pe
computer, consultaţi pagina 47, iar pentru a
salva imagini pe suporturi externe, consultaţi
pagina 53.
Tipul de discuri sau suporturi pe care pot fi
salvate imaginile depinde de opţiunea [Mod
] selectată când au fost înregistrate
REC
imaginile. Filmele înregistrate cu [Calitate
50p] pot fi salvate pe suporturi externe
(pag. 55). Filmele înregistrate cu [Calitate
maximă] pot fi salvate pe suporturi externe sau
pe discuri Blu-ray (pag. 52, 55).
Bucuraţi-vă de funcţii utile

Pentru o funcţionare stabilă a cartelei de
memorie, se recomandă să formataţi cartela
de memorie cu camera video, înainte de prima
utilizare (pag. 80). La formatarea cartelei de
memorie vor fi şterse toate datele stocate pe
cartelă, iar datele vor fi irecuperabile. Salvaţi
datele importante pe calculator, etc.
Înainte de a începe înregistrarea, verificaţi
funcţia de înregistrare pentru a vă asigura
că imaginile şi sunetul sunt înregistrate fără
probleme.
Nu se acordă despăgubiri pentru conţinutul
înregistrărilor, chiar dacă înregistrarea sau
redarea nu este posibilă din cauza unei
defecţiuni a camerei video, a suportului de
stocare etc.
Sistemele TV color sunt diferite în funcţie de
ţară/regiune. Pentru a vedea înregistrările pe
televizor, aveţi nevoie de un televizor în sistem
PAL.
Programele de televiziune, filmele, casetele
video şi alte materiale pot fi protejate de
drepturile de autor. Înregistrarea neautorizată
a unor astfel de materiale poate să contravină
legilor drepturilor de autor.
Folosiţi camera video conform reglementărilor
locale.
Suporturile DVD înregistrate cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD) pot fi redate cu
dispozitive compatibile cu standardul AVCHD.
Nu puteţi reda discuri înregistrate cu o calitate
a imaginii de înaltă definiţie (HD) cu DVD
playere/recordere deoarece nu sunt compatibile
cu formatul AVCHD. Dacă introduceţi un
disc înregistrat cu formatul AVCHD (calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD)) într-un DVD
player/recorder, este posibil să nu mai puteţi
scoate discul.
Cuprins
Afişajele de pe ecran în diverse limbi sunt
utilizate pentru ilustrarea procedurilor de
funcţionare. Dacă este necesar, înainte de
utilizarea camerei video, schimbaţi limba afişată
pe ecran (pag. 19).
Notă privind temperatura camerei
video/acumulatorului

Observaţii despre accesoriile opţionale


Despre acest manual, ilustraţii şi afişaje
de pe ecran

Când camera video este conectată la
un computer sau accesorii


Nu încercaţi să formataţi suportul de
înregistrare al camerei video cu ajutorul
computerului. Procedând astfel, camera video
poate să nu funcţioneze corect.
Atunci când conectaţi camera video la un
alt dispozitiv cu ajutorul unor cabluri de
legătură, aveţi grijă să introduceţi corect mufa
de conectare. Dacă introduceţi forţat mufa în
terminal, veţi deteriora terminalul şi pot apărea
defecţiuni ale camerei video.
Când camera video este conectată la alte
dispozitive printr-o conexiune USB, iar
alimentarea camerei este pornită, nu închideţi
panoul LCD. În caz contrar, se pot pierde datele
de imagine.



Verificaţi numele modelului camerei
dvs. video

Dacă nu puteţi înregistra/reda imagini,
efectuaţi procedura [Format]

Imaginile folosite ca exemplu în acest manual
în scopul ilustrării sunt realizate cu o cameră
foto digitală, de aceea pot fi diferite de imaginile
şi indicatorii de ecran care apar pe camera
dvs. video. Iar ilustraţiile camerei video şi a
indicaţiilor de pe ecran sunt exagerate sau
simplificate pentru o înţelegere mai clară.
În acest manual, memoria internă (HDRCX160E/CX180E) şi cartela de memorie sunt
numite „suporturi de înregistrare”.
În acest manual, discul DVD înregistrat cu o
calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) este
numit disc de înregistrare AVCHD.
Designul şi specificaţiile camerei video şi ale
accesoriilor pot fi modificate fără preaviz.

Numele modelului este prezentat în acest
manual când există diferenţe de specificaţii
între modele. Verificaţi numele modelului de pe
partea inferioară a camerei dvs. video.
Principalele diferenţe de specificaţii ale acestei
serii sunt următoarele.
Suport de
înregistrare
HDR-CX130E
HDR-CX160E
HDR-CX180E
RO
Cartelă de
memorie
Memorie
internă +
cartelă de
memorie
Capacitatea
suportului
intern de
înregistrare
—
16 GB
32 GB
Index
Dacă înregistraţi/ştergeţi imagini în mod
repetat pe o perioadă lungă de timp, se
produce o fragmentare a datelor pe suportul
de înregistrare. Imaginile nu pot fi salvate
sau înregistrate. În acest caz, salvaţi mai întâi
imaginile pe un tip de suport extern şi apoi
(MENU) 
efectuaţi [Format] atingând
[Setare]  [ (Setări suport)]  [Format]
 suportul dorit (HDR-CX160E/CX180E) 

.
Bucuraţi-vă de funcţii utile

Recomandăm folosirea unor accesorii Sony
originale.
Este posibil ca în anumite ţări/regiuni să nu fie
disponibile accesoriile originale Sony.
Cuprins
Atunci când temperatura camerei video sau a
acumulatorului devine deosebit de ridicată sau
deosebit de scăzută, este posibil să nu puteţi
înregistra sau reda pe camera video; aceasta se
datorează funcţiilor de protecţie ale camerei
video care se activează în astfel de situaţii. În
acest caz, apare un indicator pe ecranul LCD
(pag. 94).
Observaţii despre folosire

Cuprins

Nu efectuaţi niciuna dintre următoarele acţiuni.
În caz contrar, suportul de înregistrare poate fi
deteriorat, imaginile înregistrate pot fi imposibil
de redat, se pot pierde sau pot apărea alte
defecţiuni.
 scoaterea cartelei de memorie când ledul de
acces (pag. 22) este aprins sau clipeşte
 scoaterea acumulatorului sau a adaptorului de
c.a. din camera video sau supunerea camerei
la şocuri mecanice sau vibraţii când ledurile
(Film)/ (Foto) (pag. 24) sau ledul de
acces (pag. 22) sunt aprinse sau clipesc
Când folosiţi o curea de umăr (se vinde
separat), nu izbiţi camera video de obiecte.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Index
RO
Bucuraţi-vă
de funcţii
utile utile
Bucuraţi-vă
de funcţii
Frumos şi simplu
Înregistrare
oriunde şi oricând
Verificarea mişcării de avânt
la golf
Capturare golf (69)
ÎNREG.crsv.lent. (68)
Capturarea unor imagini
frumoase fără setări
complicate
Auto inteligent (34)
Focalizare pe copilul din
stânga ecranului
Urmărirea subiectului (36)
Focalizare punct (72)
RO
7
Înregistrare într-o cameră
slab iluminată
Low Lux (73)
Capturarea focurilor de
artificii sau a unui apus în
toată splendoarea
Capturarea fotografiilor în
timpul filmării
Dual Rec (38)
Declanşator zâmbet (37)
Schimbarea calităţii imaginii şi a
modului de înregistrare
Setare
/
(35)
Mod de înregistrare (35)
Schimbarea suportului de
înregistrare
Setări suport (20)
RO
8
Artificii (73)
Răsărit şi apus (73)
Distractiv şi simplu
redare şi editare
Redarea unui
compendiu al filmelor
dvs.
Redare cu evidenţiere (38)
Editarea cu camera video
Capturarea unei fotografii dintr-un film
(46)
Ştergerea scenelor care nu sunt necesare
(Divizare (45), Ştergere (42)).
RO
9
Utilizare
Modalităţi uşoare de a păstra
Salvare
amintiri frumoase
Computer
(50)
Suporturi externe
(55)
DVD writer
(58, 61)
Recorder
(62)
Încărcare uşoară
Încărcarea cu un PC când nu
sunteţi acasă
PMB Portable
RO
10
Cuprins
Cuprins
Utilizarea Manual „Handycam”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Căutarea rapidă a informaţiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Citiţi mai întâi următoarele informaţii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Observaţii despre folosire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bucuraţi-vă de funcţii utile.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pregătirea
Pasul 1: Încărcarea acumulatorului.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasul 2: Pornirea camerei şi setarea datei şi a orei.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schimbarea setării pentru limbă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasul 3: Pregătirea suportului de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selectarea suporturilor de înregistrare (HDR-CX160E/CX180E).. . . . . . . . . . . . . .
Introducerea unei cartele de memorie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
17
19
20
20
21
Înregistrare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Înregistrarea filmelor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Realizarea fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea cu camera video.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operarea camerei video în timpul redării unui film.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vizualizarea fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea imaginilor pe un televizor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Listă de conectare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea tehnologiei „BRAVIA” Sync.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
24
26
27
29
30
31
31
33
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Înregistrare/Redare
Operaţiuni avansate
RO
11
34
34
34
35
35
36
37
38
38
Index
Funcţii utile pentru înregistrarea filmelor şi a fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea zoom-ului.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Înregistrarea automată a unor imagini mai bune (Auto inteligent).. . . . . . . . .
Selectarea unei calităţi a imaginii de înaltă definiţie (HD)
sau a unei calităţi standard (STD).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selectarea modului de înregistrare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Folosirea funcţiei de urmărire şi focalizare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Surprinderea automată a zâmbetelor (Declanşator zâmbet) .. . . . . . . . . . . . . . . .
Realizarea fotografiilor de înaltă calitate în timpul înregistrării filmelor
(Dual Rec).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Înregistrarea în modul Oglindă.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
39
40
40
42
42
43
44
45
46
Cuprins
Bucuraţi-vă de un compendiu al filmelor dvs. (Redare cu evidenţiere).. . . . . . . . . . . . . . .
Schimbarea setărilor pentru Redare cu evidenţiere.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salvarea unei redări cu evidenţiere (Salvare
scenariu).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convertirea şi partajarea scenelor sau a scenariilor de redare cu
evidenţiere .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Folosirea corectă a camerei video.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ştergerea filmelor şi a fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protejarea filmelor şi a fotografiilor înregistrate (Protejare).. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Copierea imaginilor (HDR-CX160E/CX180E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Divizarea unui film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capturarea unei fotografii dintr-un film (HDR-CX160E/CX180E).. . . . . . . . . . . . .
Salvarea filmelor şi a fotografiilor cu ajutorul unui
computer
47
49
50
51
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
RO
12
53
54
55
57
57
58
59
60
61
62
Index
Selectarea unei metode pentru salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern.. . . . . . . .
Echipamente cu care poate fi redat discul creat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern de stocare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salvarea filmelor şi a fotografiilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea imaginilor de pe un dispozitiv extern de stocare cu
camera video.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea unui disc cu ajutorul unui DVD writer, DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efectuarea procedurii [OPŢ. SCRIERE DISC].. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea unui disc cu un DVD writer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea unui disc cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD)
cu un DVD writer etc., diferit de DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea unui disc cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD)
cu ajutorul unui recorder etc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Selectarea metodei de creare a unui disc (computer).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea unui disc printr-o singură atingere (Disc Burn).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Importarea filmelor şi a fotografiilor pe un computer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salvarea imaginilor pe un disc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Particularizarea camerei video
65
65
67
68
70
78
79
80
80
Cuprins
Utilizarea meniurilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea meniurilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste de meniuri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mod fotografiere (Elemente pentru selectarea unui mod de înregistrare).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aparat foto/Microfon (Elemente pentru înregistrare particularizată). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cal. imag./Dimens. (Elemente pentru configurarea calităţii sau a dimensiunii imaginii).. . . . . . . . .
Funcţie Redare (Elemente pentru redare).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Editare/Copiere (Elemente pentru editare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setare (Alte elemente de configurare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informaţii suplimentare
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Depanare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Afişaj de auto-diagnosticare/Indicatori de avertizare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Utilizarea camerei video în străinătate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Întreţinerea şi măsurile de precauţie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Despre formatul AVCHD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Despre cartela de memorie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Despre acumulatorul „InfoLITHIUM”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Despre x.v.Color.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Despre manevrarea camerei video.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Consultare rapidă
Indicatori de ecran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Componente şi butoane.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Index.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Index
RO
13
Pregătirea
Pasul 1: Încărcarea acumulatorului
Cuprins
Mufă DC IN
Acumulator
Adaptor de c.a.
Cablu de alimentare
Conector de c.c.
Aliniaţi semnul  de pe conectorul
de c.c. cu cel de pe mufa DC IN.
Puteţi încărca acumulatorul „InfoLITHIUM” (seria V) după ce l-aţi montat în camera video.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
La sursa de c.a.
Led CHG (încărcare)
 Note
Nu puteţi monta un alt acumulator „InfoLITHIUM” în camera video decât unul din seria V.

1
2
3
Opriţi camera video prin închiderea ecranului LCD.
Montaţi acumulatorul glisându-l în direcţia indicată de săgeată până când
acesta face clic.
4
Ledul CHG (încărcare) se aprinde şi începe încărcarea. Ledul CHG (încărcare) se stinge
atunci când acumulatorul este complet încărcat.
Atunci când bateria este încărcată, deconectaţi adaptorul de c.a. de la
mufa DC IN a camerei video.
RO
14
Index
Conectaţi adaptorul de c.a. şi cablul de alimentare la camera video şi la
sursa de c.a..
Pentru a încărca acumulatorul cu ajutorul computerului
Cuprins
Această metodă este utilă când nu este disponibil adaptorul de c.a.
Opriţi camera video şi montaţi acumulatorul în camera video.
Conectaţi camera video la un computer pornit, folosind cablul USB încorporat.
La sursa de c.a.
Când acumulatorul este complet încărcat, deconectaţi camera video de la computer.
 Note
Nu este asigurată funcţionarea cu toate computerele.
 Dacă veţi conecta camera video la un laptop care nu este conectat la o sursă de alimentare, acumulatorul
laptopului se va descărca. Nu lăsaţi camera video astfel conectată la un computer.
 Nu este garantată încărcarea cu un computer asamblat sau modificat personal sau printr-un hub USB.
Camera video poate să nu funcţioneze corect, în funcţie de dispozitivul USB folosit cu computerul.



Bucuraţi-vă de funcţii utile
Sugestii
Puteţi încărca acumulatorul conectând cablul USB încorporat la o sursă de c.a., folosind un încărcător
USB/adaptor de c.a. AC-U501AD/AC-U50AG (se vinde separat). Nu puteţi folosi un dispozitiv de
alimentare portabil Sony CP-AH2R sau CP-AL (se vinde separat) pentru încărcarea camerei video.
Este posibil ca încărcătorul USB/adaptorul de c.a. să nu fie disponibil în anumite ţări/regiuni.
Ledul CHG (încărcare) poate să nu se aprindă dacă acumulatorul este descărcat. În acest caz, încărcaţi
acumulatorul folosind adaptorul de c.a. furnizat.


Durata de încărcare
Durata aproximativă (min.) necesară atunci când încărcaţi complet un acumulator complet
descărcat.
Acumulator
Duratele de încărcare prezentate în tabel au fost stabilite la încărcarea camerei video la o temperatură de
25 C. Se recomandă să încărcaţi acumulatorul la un interval de temperatură între 10 C şi 30 C.
* Duratele de încărcare sunt calculate fără utilizarea cablu de conexiune USB.

Sugestii
Atunci când camera video este pornită, puteţi verifica autonomia aproximativă a acumulatorului cu
ajutorul indicatorului din colţul din dreapta sus al ecranului LCD.


RO
15
Index
NP-FV50 (furnizat)
NP-FV70
NP-FV100
Durată de încărcare
Adaptor de c.a.
Cablu USB încorporat*
155
315
195
600
390
1050
Pentru a scoate acumulatorul
Închideţi ecranul LCD. Glisaţi pârghia de decuplare BATT (acumulator) () şi scoateţi
acumulatorul ().
Cuprins
Pentru a utiliza o sursă de c.a. ca sursă de alimentare
Conectaţi în acelaşi mod ca şi la „Pasul 1: Încărcarea acumulatorului”(pag. 14). Chiar dacă
acumulatorul este montat, acesta nu este descărcat.
Încărcarea acumulatorului în străinătate
 Note
Nu folosiţi un transformator electric de tensiune.

Note despre acumulator




Atunci când scoateţi acumulatorul sau decuplaţi adaptorul de c.a., închideţi camera video şi asiguraţi-vă
(Film)/ (Foto) (pag. 24) şi ledul de acces (pag. 22) sunt stinse.
că ledurile
Ledul CHG (încărcare) clipeşte în timpul încărcării în următoarele condiţii:
 Acumulatorul nu este montat corect.
 Acumulatorul este deteriorat.
 Temperatura acumulatorului este scăzută.
Scoateţi acumulatorul din camera video şi puneţi-l într-un loc cald.
 Temperatura acumulatorului este ridicată.
Scoateţi acumulatorul din camera video şi puneţi-l într-un loc răcoros.
Nu vă recomandăm să utilizaţi modelul NP-FV30 împreună cu camera video, deoarece acesta permite
durate reduse de înregistrare şi de redare.
În setarea implicită, alimentarea se opreşte automat dacă nu utilizaţi camera video timp de aproximativ 5
minute; acest lucru se întâmplă pentru a economisi energia bateriei ([Oprire automată], pag. 85).
Index
Note despre adaptorul de c.a.



Bucuraţi-vă de funcţii utile
Puteţi încărca acumulatorul în orice ţară/regiune utilizând adaptorul de c.a. furnizat împreună cu
camera video, la o tensiune între 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz de c.a.
Utilizaţi o sursă de c.a. apropiată atunci când utilizaţi adaptorul de c.a. Deconectaţi imediat adaptorul de
c.a. de la sursa de c.a. dacă apare o defecţiune în timpul utilizării camerei video.
Nu utilizaţi adaptorul de c.a. într-un spaţiu îngust, cum ar fi între un perete şi un obiect de mobilier.
Nu scurtcircuitaţi conectorul de c.c. al adaptorului de c.a. sau borna acumulatorului cu obiecte metalice.
Acest lucru poate cauza defecţiuni.
RO
16
Pasul 2: Pornirea camerei şi setarea datei şi a orei
1
Deschideţi ecranul LCD al camerei dvs. video.

Cuprins
Camera dvs. video este pornită şi capacul obiectivului este deschis.
Pentru a porni camera video atunci când ecranul LCD este deschis, apăsaţi pe POWER.
Led MODE
Buton POWER
2
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Selectaţi limba dorită, apoi atingeţi [Urm.].
Atingeţi butonul de pe
ecranul LCD
3
Selectaţi zona geografică dorită cu
, apoi atingeţi [Urm.].
(MENU)  [Setare]  [
Pentru a regla din nou data şi ora, atingeţi
(Setări ceas)] 
[Setare dată şi oră]  [Dată şi oră]. Dacă un element nu este pe ecran, atingeţi
ce acesta apare.
RO
17
/
până
Index

/
4
Setaţi [Ora de vară], apoi atingeţi [Urm.].

Dacă setaţi [Ora de vară] la [Activat], ceasul este dat cu 1 oră înainte.
Cuprins
5
Selectaţi formatul datei, apoi atingeţi [Urm.].
/
pentru a seta valoarea, apoi atingeţi
Bucuraţi-vă de funcţii utile
6
Selectaţi data şi ora, atingeţi
.
[Urm.] 
Ceasul porneşte.
 Note
Data şi ora nu apar în timpul înregistrării, dar sunt înregistrate automat pe suportul de înregistrare şi pot
(MENU)  [Setare]  [
(Setări
fi afişate în timpul redării. Pentru a afişa data şi ora, atingeţi
.
redare)]  [Cod de date]  [Data/Ora] 
(MENU)  [Setare]  [ (Setări generale)]
 Puteţi opri sunetele bip de funcţionare apăsând pe
.
 [Bip]  [Dezactivat] 
 Dacă butonul pe care l-aţi atins nu răspunde corect, calibraţi ecranul tactil (pag. 104).

Index
RO
18
Pentru a opri alimentarea
Închideţi ecranul LCD.
Ledul (Film) clipeşte pentru câteva secunde, iar camera video este oprită.

Cuprins
Sugestii
De asemenea, puteţi opri camera video apăsând pe POWER.
Când [Pornit de LCD] (pag. 85) este setat la [Dezactivat], opriţi camera video apăsând POWER.


Schimbarea setării pentru limbă
Puteţi schimba afişajele de pe ecran pentru a vizualiza mesajele într-o anumită limbă.
(MENU)  [Setare]  [ (Setări generale)]  [Language Setting] 
Atingeţi


.
o limbă dorită 
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Index
RO
19
Pasul 3: Pregătirea suportului de înregistrare
Suporturile de înregistrare care pot fi utilizate diferă în funcţie de modelul camerei digitale.
Următoarele simboluri sunt afişate pe ecranul camerei digitale.
Cuprins
HDR-CX130E
Cartelă de memorie
HDR-CX160E/CX180E
*
Memorie internă
Cartelă de memorie
* În setarea implicită, atât filmele, cât şi fotografiile sunt înregistrate pe acest suport de înregistrare. Puteţi
efectua operaţii de înregistrare, redare şi editare pe suportul selectat.
Selectarea suporturilor de înregistrare (HDR-CX160E/CX180E)
(MENU)  [Setare]  [
(Setări suport)]  [Selectare
suport].
Apare ecranul [Selectare suport].
 Atingeţi suportul de înregistrare dorit, apoi atingeţi

.
Atât filmele, cât şi fotografiile sunt înregistrate pe suportul selectat.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
 Atingeţi
Pentru a verifica setările suportului de înregistrare
Atât în modul de înregistrare a filmelor, cât şi în modul de înregistrare a fotografiilor, simbolul
suportului de înregistrare selectat este afişat în colţul din dreapta sus a ecranului.

Simbolul suportului de
înregistrare
Simbolul afişat poate diferi în funcţie de model.
Index
RO
20
Introducerea unei cartele de memorie
Cuprins
 Note
Setaţi suportul de înregistrare pe [Cartelă memorie] pentru a înregistra filme şi/sau fotografii pe o cartelă
de memorie (HDR-CX160E/CX180E).

Tipuri de cartele de memorie ce pot fi folosite cu camera dvs. video
SD Clasă de viteză
„Memory Stick PRO
Duo” (Mark2)
—
„Memory Stick PROHG Duo”
Descrise în acest
manual
„Memory Stick PRO
Duo”
SDHC cartelă de
memorie
Class 4 sau mai rapid
SD cartelă
SDXC cartelă de
memorie




Nu este asigurată funcţionarea cu toate cartelele de memorie.
Cartele „Memory Stick PRO Duo”, jumătate din dimensiunea „Memory Stick” sau cartele SD de
dimensiune standard pot fi folosite cu această cameră video.
Nu lipiţi etichete sau alte obiecte adezive pe cartela de memorie sau pe adaptorul cartelei de memorie.
Acest lucru poate cauza defecţiuni.
Cartelele „Memory Stick PRO Duo” de până la 32 GB şi cartelele SD de până la 64 au fost verificate şi
funcţionează cu camera dvs. video.
 Note
O cartelă MultiMediaCard nu poate fi folosită cu această cameră video.
 Filmele înregistrate pe cartele de memorie SDXC nu pot fi importate sau redate pe computere sau
dispozitive AV care nu suportă sistemul de fişiere exFAT* prin conectarea camerei video la aceste
dispozitive cu un cablu USB. Verificaţi în prealabil dacă echipamentul de conectare suportă sistemul
exFAT. Dacă veţi conecta un echipament care nu suportă sistemul exFAT şi apare ecranul de formatare,
nu efectuaţi formatarea. Toate datele înregistrate se vor pierde.
* exFAT este un sistem de fişiere folosit pentru cartelele de memorie SDXC.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
SD cartelă de memorie

Index
RO
21
 Deschideţi capacul şi introduceţi cartela de memorie cu colţul tăiat în
direcţia ilustrată, până auziţi un clic.
Închideţi capacul după ce aţi introdus cartela de memorie.
Cuprins

Led de acces
Observaţi direcţia colţului tăiat.
 Închideţi capacul.
 Note
Dacă este afişat [Crearea unui nou Fişier de bază de date de imagini a eşuat. Este posibil să nu fie suficient
spaţiu liber.], formataţi cartela de memorie (pag. 80).
 Verificaţi sensul cartelei de memorie. Dacă introduceţi forţat cartela de memorie în sensul greşit, cartela
de memorie, fanta pentru cartela de memorie sau imaginile înregistrate pot fi deteriorate.
 Nu deschideţi capacul în timpul înregistrării.
 Atunci când introduceţi sau scoateţi cartela de memorie, aveţi grijă ca aceasta să nu sară şi să cadă.

Bucuraţi-vă de funcţii utile
Apare ecranul [Pregătire fişier bază de date imagine. Aşteptaţi.] dacă introduceţi o cartelă
nouă de memorie. Aşteptaţi să dispară ecranul.
Pentru a scoate cartela de memorie
Deschideţi capacul şi împingeţi uşor cartela de memorie înăuntru dintr-o mișcare.
Index
RO
22
Înregistrare/Redare
Înregistrare
Sugestii
Pentru a schimba suportul de înregistrare, consultaţi pagina 20 (HDR-CX160E/CX180E).


Cuprins
În setarea implicită, filmele şi fotografiile sunt înregistrate pe următoarele suporturi. Filmele
sunt înregistrate cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD).
HDR-CX130E: Cartelă de memorie
HDR-CX160E/CX180E: Suport intern de înregistrare
1
Fixaţi cureaua de susţinere.
Camera dvs. video este pornită şi capacul obiectivului este deschis.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
2
Deschideţi ecranul LCD al camerei dvs. video.
Index
RO
23
Înregistrarea filmelor
Buton START/STOP
[STBY]  [ÎNREG.]
Cuprins
Buton MODE
(Film): În timpul înregistrării unui film
(Foto): În timpul înregistrării unei fotografii
 Apăsaţi pe MODE pentru a aprinde ledul
(Film).
Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi pe START/STOP din nou.
Pentru a afişa din nou elemente pe ecranul LCD
Atingeţi oriunde pe ecran, cu excepţia butoanelor de pe ecranul LCD, ca să puteţi folosi
elementele. Puteţi schimba setările folosind meniul [Setare afişaj] (pag. 77).
Bucuraţi-vă de funcţii utile
 Apăsaţi pe START/STOP pentru a începe înregistrarea.
după
aproximativ
4 secunde
Index
RO
24
Pentru capturarea zâmbetelor
Cuprins
În setarea implicită, o fotografie este înregistrată automat atunci când camera video detectează
zâmbetul unei persoane în timpul înregistrării unui film (Declanşator zâmbet, pag. 76). Când
camera video detectează feţe în timpul înregistrării filmelor, calitatea imaginii este ajustată
automat ([Detecţie feţe], pag. 76).
Capturarea unei fotografii
Chenar detectare zâmbet
(Portocaliu)
Chenar detectare faţă (Alb)
 Note
Dacă închideţi ecranul LCD în timpul înregistrării filmelor, camera video opreşte înregistrarea.
 Durata maximă continuă de înregistrare a filmelor este de aproximativ 13 ore.
 Atunci când dimensiunea unui fişier de film depăşeşte 2 GB, următorul fişier de film este creat automat.
 După pornirea camerei video, veţi putea începe înregistrarea în câteva secunde. În acest timp, nu puteţi
efectua operaţiuni pe camera video.
 Dacă datele sunt în curs de scriere pe suport după terminarea înregistrării, vor fi indicate următoarele
stări. În acest timp, nu aplicaţi şocuri sau vibraţii camerei video şi nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul
de c.a.
 Ledul de acces (pag. 22) este aprins sau clipeşte
 Simbolul suportului din colţul din dreapta sus al ecranului LCD clipeşte






 la 90 de grade (max.)
 la 90 de grade faţă de
camera video
 la 180 de grade (max.)
RO
25
Index

Bucuraţi-vă de funcţii utile
Sugestii
Puteţi realiza fotografii în timpul înregistrării filmelor apăsând complet pe PHOTO (Dual Rec, pag. 38).
SteadyShot] este setat la [Activ] în setarea implicită.
[
Puteţi specifica faţa prioritară atingând-o (pag. 36).
Puteţi captura fotografii din filmele înregistrate (pag. 46).
(MENU) 
Puteţi verifica durata de înregistrare şi capacitatea rămasă estimată etc., atingând
[Setare]  [ (Setări suport)]  [Informaţii mediu].
Ecranul LCD al camerei video poate afişa imagini înregistrate pe întregul ecran (afişare la dimensiune
completă). Cu toate acestea, poate apărea o uşoară tăiere a marginilor de sus, de jos, din dreapta şi
din stânga ale imaginilor atunci când se redau pe un televizor care nu este compatibil cu afişarea la
dimensiune completă. În acest caz, setaţi [Chenar ghidare] la [Activat] (pag. 77) şi înregistraţi imagini
utilizând cadrul exterior afişat pe ecran pentru ghidare.
Pentru a ajusta unghiul panoului LCD, deschideţi mai întâi panoul LCD la 90 de grade faţă de camera
video (), apoi ajustaţi unghiul ().


Codul de date în timpul înregistrării
Cuprins
Data, ora şi coordonatele sunt înregistrate automat pe suportul de înregistrare. Acestea nu
sunt afişate în timpul înregistrării. Cu toate acestea, le puteţi verifica sub formă de [Cod de
(MENU)  [Setare]  [ (Setări
date] în timpul redării. Pentru a le afişa, atingeţi
.
redare)]  [Cod de date]  o setare dorită 
Realizarea fotografiilor
Buton MODE
Clipeşte  Se aprinde
Buton PHOTO
Când
dispare, fotografia este înregistrată.
 Apăsaţi pe MODE pentru a aprinde ledul
(Foto).
Afişajul ecranului LCD trece la modul de înregistrare a fotografiilor, iar formatul
imaginii ecranului devine 4:3.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
(Film): În timpul înregistrării unui film
(Foto): În timpul înregistrării unei fotografii
 Apăsaţi uşor pe PHOTO pentru a ajusta focalizarea, apoi apăsaţi complet.
Sugestii
(MENU)  [Cal. imag./Dimens.] 
Pentru a schimba dimensiunea imaginii, atingeţi
Dimens. imag.]  o setare dorită 
.
[
.
Nu puteţi înregistra fotografii atâta timp cât este afişat



Index
RO
26
Redarea cu camera video
Cuprins
Vă puteţi bucura de redarea imaginilor cu un sunet puternic cu ajutorul difuzoarelor stereo
încorporate în cameră.
În setarea implicită, sunt redate filmele şi fotografiile care sunt înregistrate pe următoarele
suporturi de înregistrare.
HDR-CX130E: Cartelă de memorie
HDR-CX160E/CX180E: Suport intern de înregistrare
Sugestii
Pentru a schimba suportul de înregistrare, consultaţi pagina 20 (HDR-CX160E/CX180E).
Camera video afişează automat imagini înregistrate ca eveniment în funcţie de dată şi oră.



1
2
Deschideţi ecranul LCD al camerei dvs. video.
Camera dvs. video este pornită şi capacul obiectivului este deschis.
Apăsaţi pe
Bucuraţi-vă de funcţii utile
3
(Vizualizare imagini).
Ecranul Vizualizare Evenimente apare după câteva secunde.
Atingeţi
/
pentru a selecta evenimentul dorit ().
 La ecranul MENU
 Evenimente

/
: La evenimentul anterior/următor
 Nume eveniment
RO
27
Index
Buton
redare cu
evidenţiere
(pag. 38).
* Apare doar când calitatea imaginii este setată la [Calitate HD
].
Ecranul Index evenimente apare când atingeţi evenimentul care este afişat în centru.


4
Cuprins
 Comutare între modul de înregistrare film/foto
 Bară de cronologie
 Buton redare cu evidenţiere*
 Buton de schimbare scală de evenimente
De asemenea, puteţi alege un eveniment atingând  pe bara de cronologie.
(Schimbare scală de evenimente) din partea dreaptă jos, ca să puteţi schimba intervalul
Atingeţi
de timp al barei de cronologie de la un an şi jumătate la trei luni, care schimbă numărul de
evenimente ce pot fi afişate pe bara de cronologie.
Atingeţi o imagine pe care doriţi s-o vizualizaţi.

 apare împreună cu filmul sau fotografia cel mai recent redată sau înregistrată. Dacă atingeţi
filmul sau fotografia cu , puteţi relua redarea de unde a rămas data trecută.
RO
28
Index
 Pentru a reveni la ecranul Vizualizare evenimente

/
: Afişează pagina anterioară/următoare (Dacă ţineţi apăsat butonul, se
derulează ecranul de index.)
 Comutare între modul de înregistrare film/foto
 Titlu eveniment
 Buton de comutare între tipurile de imagine
 Film
 Foto
 Durata totală de redare a filmelor din eveniment (numărul total al fotografiilor dacă
sunt numai fotografii)
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Atingeţi  pentru a selecta tipul de imagine pe care doriţi să-l afişaţi în index din
FILM] (doar filme), [
FOTOGRAFIE] (doar fotografii) sau [
FILM/FOTO]
[
(filme şi fotografii amestecate).
Operarea camerei video în timpul redării unui film
Cuprins
Puteţi folosi funcţiile prezentate în figura de mai jos în timp ce camera video redă un film.
FILM/FOTO] (setarea implicită) sau
Va fi afişată figura de mai jos când selectaţi [
FILM] atingând butonul de comutare între tipurile de imagine din ecranul Index
[
evenimente.
Ajustarea volumului
Şterge
Context
Urm.
Oprire*
Repede înainte*
Înapoi
Pauză*/redare
* Aceste butoane pot fi folosite numai când camera video redă un film.
 Note
Este posibil să nu puteţi reda imaginile cu alte dispozitive în afara camerei video.

Sugestii
Dacă atingeţi butonul
de pe ecranul de redare, vor fi afişate funcţiile pe care le puteţi utiliza în acel
moment şi vă permite să folosiţi uşor acele funcţii.
Atunci când redarea imaginilor selectate ajunge la ultima imagine, se revine la ecranul INDEX.
/
în timpul pauzei pentru a derula filmele încet.
Atingeţi
/
în timpul redării, filmele sunt redate cu o viteză de 5 ori  de 10
Dacă apăsaţi repetat pe
ori  de 30 de ori  de 60 de ori mai mare.
Data, ora şi coordonatele sunt înregistrate automat în timpul înregistrării. Aceste informaţii nu sunt
(MENU)  [Setare] 
afişate în timpul înregistrării, dar le puteţi afişa în timpul redării atingând
(Setări redare)]  [Cod de date]  o setare dorită 

.
[
În setarea implicită, un film demonstrativ este preînregistrat (HDR-CX160E/CX180E).







Bucuraţi-vă de funcţii utile
Repede înapoi*
Pentru a regla volumul sonor al filmelor
 ajustaţi cu
RO
29
/

.
Index
În timpul redării filmărilor, atingeţi
Vizualizarea fotografiilor
Cuprins
Puteţi folosi funcţiile prezentate în figura de mai jos în timp ce vizualizaţi fotografii. Va fi
FOTOGRAFIE] atingând butonul de comutare
afişată figura de mai jos când selectaţi [
între tipurile de imagine din ecranul Index evenimente.
Şterge
Context
Înapoi
Urm.
Start/stop succesiune de
imagini
 [Regl. succ. foto.].
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Sugestii
Pentru a repeta Succesiune de imagini, atingeţi


Index
RO
30
Redarea imaginilor pe
un televizor
Metodele de conectare şi calitatea
imaginilor (înaltă definiţie (HD) sau
definiţie standard (STD)) vizualizate pe
ecranul televizorului sunt diferite, în funcţie
de tipul de televizor la care este conectată
camera video şi de conectorii utilizaţi.
Listă de conectare
Când calitatea imaginilor înregistrate este
de înaltă definiţie (HD), filmele sunt redate
cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie
(HD). Când calitatea imaginilor înregistrate
este de definiţie standard (STD), filmele
sunt redate cu o calitate a imaginii de
definiţie standard (STD).
Conectori de ieşire pe camera video
Mufă HDMI OUT
(Verde) Y
(Albastru)PB/CB
(Roşu)PR/CR
Conector
telecomandă A/V
(Alb)
(Roşu)
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Cablu A/V de semnal pe
componente (furnizat)
Cuprins
Conectarea la un televizor de înaltă
definiţie
Cablu HDMI/
(se vinde separat)
1
Comutaţi intrarea de pe televizor
în poziţia corespunzătoare mufei
conectate.

2
Consultaţi manualul de utilizare al
televizorului.

3
Index
Conectaţi camera video la un
televizor.
Utilizaţi adaptorul de c.a. furnizat ca sursă
de alimentare (pag. 16).
Redaţi un film sau o fotografie cu
camerei video (pag. 27).
RO
31
Când faceţi conectarea cu un cablu A/V
de semnal pe componente
Când filmele sunt înregistrate cu o calitate
a imaginii de înaltă definiţie (HD), sunt
redate cu o calitate a imaginii de definiţie
standard (STD). Când filmele sunt
înregistrate cu o calitate a imaginii de
definiţie standard (STD), sunt redate cu
o calitate a imaginii de definiţie standard
(STD).


Dacă veţi cupla numai conectorii video cu
semnal pe componente, semnalele audio nu vor
fi transmise la ieşire. Cuplaţi conectorii alb şi
roşu pentru transferarea semnalelor audio.
Selectaţi setarea [Componente] pentru mufa
de intrare a componentei pe care o utilizaţi.
(MENU)  [Setare] 
Atingeţi
[ (Conexiune)]  [Componente]  o setare
pentru a efectua setarea.
dorită 
Cuprins
Conectarea la un televizor 16:9
(panoramic) sau 4:3 fără definiţie înaltă
Când faceţi conectarea cu un cablu
HDMI


Cablu A/V de semnal pe
componente (furnizat)

(Alb)
(Roşu)


Cablu de conectare A/V cu
S VIDEO (se vinde separat)
Pentru a regla formatul imaginii
în funcţie de televizorul conectat
(16:9/4:3)
(Alb)
(Roşu)
(Galben)

Cablu de conectare A/V
(furnizat)
Bucuraţi-vă de funcţii utile
(Verde) Y
(Albastru)PB/CB
(Roşu)PR/CR
Utilizaţi un cablu HDMI cu sigla HDMI.
Utilizaţi un mini-conector HDMI la un capăt
(pentru camera video) şi un conector potrivit
pentru conectarea televizorului la celălalt capăt.
Imaginile protejate prin drepturi de autor
nu sunt transferate prin mufa HDMI OUT a
camerei video.
Este posibil ca unele televizoare să nu
funcţioneze corect (de ex. să nu aibă sunet sau
imagine) în cazul acestei conexiuni.
Nu conectaţi mufa HDMI OUT a camerei
video la mufa HDMI OUT a unui dispozitiv
extern, întrucât poate surveni o funcţionare
necorespunzătoare.
Setaţi [Tip TV] la [16:9] sau [4:3] în funcţie de
televizorul dvs. (pag. 82).
Când faceţi conectarea cu un cablu de
conectare A/V cu S-Video
(Galben)


RO
32
Atunci când cuplaţi conectorul S VIDEO
(canalul S VIDEO), semnalele audio nu vor fi
transmise la ieşire. Pentru a transmite semnalele
audio, cuplaţi conectorii alb şi roşu la mufa de
intrare audio a televizorului.
Această conexiune redă imagini cu o rezoluţie
mai mare în comparaţie cu conexiunea prin
cablul de conectare A/V.
Index
(Alb)
(Roşu)
Dacă televizorul dvs. este mono (Dacă
acesta are numai o mufă audio de
intrare)
Cuplaţi conectorul galben al cablului de
conectare A/V la mufa video de intrare şi
conectorul alb (canalul din stânga) sau roşu
(canalul din dreapta) la mufa audio de intrare a
televizorului sau aparatului video.
Utilizarea tehnologiei „BRAVIA”
Sync
Atunci când conectaţi camera video
la un televizor prin intermediul unui
aparat video

HDMI (High Definition Multimedia Interface)
este o interfaţă proiectată pentru transmiterea
semnalelor video şi audio. Cu ajutorul mufei
HDMI OUT, veţi transfera imagini de înaltă
calitate şi sonor digital.
Cuprins


Conectaţi camera video la intrarea LINE IN
de pe aparatul video cu ajutorul cablului de
conectare A/V. Setaţi selectorul de intrare al
aparatului video la LINE (VIDEO 1, VIDEO
2, etc.).
 Note
Atunci când redaţi filme cu o calitate standard
a imaginii (STD) pe un televizor 4:3 ce nu
este compatibil cu un semnal 16:9, înregistraţi
filmele cu un format al imaginii de 4:3. Atingeţi
(MENU)  [Cal. imag./Dimens.] 
Mod panoramic]  [4:3] 
[
(pag. 78).
 Atunci când este utilizat cablul de conectare
A/V pentru redarea filmelor, calitatea imaginii
pentru filmele redate va fi standard (STD).

 Note
Este posibil ca anumite operaţiuni să nu poată fi
efectuate cu ajutorul telecomenzii.
 Pentru a seta camera video, atingeţi
(MENU)  [Setare]  [ (Conexiune)] 
[CONTROL PT. HDMI]  [Activat] (setarea


.
implicită) 
 Setaţi şi televizorul în mod corespunzător.
Consultaţi manualul de utilizare al televizorului
pentru detalii.
 Acţionarea funcţiei „BRAVIA” Sync diferă în
funcţie de fiecare model BRAVIA. Consultaţi
manualul de utilizare al televizorului pentru
detalii.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Puteţi utiliza camera video cu ajutorul
telecomenzii televizorului dvs., conectând
camera video la un televizor compatibil
„BRAVIA” Sync lansat în 2008 sau ulterior,
cu un cablu HDMI.
Puteţi activa meniul camerei video
apăsând butonul SYNC MENU de pe
telecomanda televizorului dvs. Puteţi afişa
ecranele camerei video cum ar fi Vizualiz.
eveniment, puteţi reda filmele selectate sau
puteţi afişa fotografiile selectate apăsând pe
butoanele sus/jos/stânga/dreapta/enter ale
telecomenzii televizorului dvs.

Dacă televizorul/aparatul video
are un adaptor cu 21 de pini
(EUROCONNECTOR)
Utilizaţi un adaptor cu 21 pini (se vinde
separat) pentru a reda fotografiile.
TV/VCR
Sugestii
Dacă închideţi televizorul, se va închide
automat şi camera video.


RO
33
Index
Sugestii
În cazul în care conectaţi camera video la
televizor utilizând mai multe tipuri de cabluri
pentru transferul imaginilor, ordinea priorităţii
pentru mufele de intrare de la televizor este
următoarea:
HDMI  componentă  S VIDEO  video


Operaţiuni avansate
Funcţii utile pentru
înregistrarea filmelor şi
a fotografiilor

Puteţi mări imaginile de maximum 30 ori
SteadyShot]
folosind zoom-ul optic, dacă [
nu este setat la [Activ].

Puteţi mări imaginile de până la 42 ori
faţă de dimensiunea originală cu ajutorul
cursorului de zoom. De asemenea, puteţi
mări imaginile cu ajutorul / de pe
ecranul LCD.
Înregistrarea automată a unor
imagini mai bune (Auto inteligent)
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Când orientaţi camera video spre subiect,
camera înregistrează folosind combinaţia
optimă a celor trei moduri de detectare:
Detectarea feţelor, Detectarea mediului
ambiant şi Detectarea vibraţiilor camerei
([Activat] este setarea implicită). Când
camera video detectează subiectul, sunt
afişate simbolurile ce corespund situaţiei
detectate.
Atingeţi
 [Activat]/[Dezactivat]

din colţul din dreapta jos
al ecranului de înregistrare filme sau
fotografii.
Unghi panoramic
de vizualizare
(Unghi panoramic)
Cuprins
Sugestii
Puteţi seta [Zoom digital] dacă doriţi să măriţi
şi mai mult.

Utilizarea zoom-ului
Vizualizare de
aproape
(Telefoto)
Deplasaţi uşor cursorul de zoom pentru
utilizarea lentă a zoom-ului. Deplasaţi-l mai
mult pentru un zoom mai rapid.
Detectare mediu ambiant
 (Retroiluminare), (Peisaj),
(Amurg), (Lumină puternică),
(Lumină slabă), (Macro)
Camera video selectează automat cea
mai eficientă setare, în funcţie de mediul
ambiant.
RO
34
Index
Detectare faţă
(Portret), (Bebeluş)
Camera video detectează feţele şi ajustează
focalizarea, culoarea şi expunerea.
 Note
 Asiguraţi-vă că ţineţi degetul pe cursorul
de zoom. Dacă luaţi degetul de pe cursorul
de zoom, se poate înregistra sunetul emis la
activarea zoom-ului.
 Nu puteţi modifica viteza zoom-ului cu ajutorul
butonului / de pe ecranul LCD.
 Distanţa minimă posibilă dintre camera video
şi subiect în timpul menţinerii unei focalizări
clare este de aproximativ 1 cm pentru unghi
panoramic şi aproximativ 80 cm pentru telefoto.
 Atingeţi

.
Calitatea de înregistrare a imaginii s-a
schimbat.
 Note
Camera video poate să nu detecteze mediul
ambiant sau subiectul, în funcţie de condiţiile
de înregistrare.
Cuprins
Detectarea vibraţiilor camerei
(Mers), (Trepied)
Camera video detectează vibraţiile,
realizând o compensare optimă.

Sugestii
Puteţi înregistra, reda sau monta filme numai la
calitatea imaginii selectate. Pentru a înregistra,
reda sau monta filme cu o altă calitate a
imaginii, schimbaţi această setare.


Selectarea unei calităţi a imaginii
de înaltă definiţie (HD) sau a unei
calităţi standard (STD)
Selectarea modului de înregistrare
Puteţi comuta modul de înregistrare
pentru a selecta calitatea filmului când
înregistraţi filme cu o calitate a imaginii de
standard] este
înaltă definiţie (HD) ([
setarea implicită). Durata de înregistrare a
suportului de înregistrare variază în funcţie
de modul de înregistrare.
(MENU)  [Cal.
 Atingeţi
imag./Dimens.]  [Mod REC
].
(MENU)  [Cal.
 Atingeţi
/
imag./Dimens.]  [Setare
].
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Puteţi selecta calitatea dorită a imaginii
cum ar fi o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD), ce vă permite să înregistraţi
imagini frumoase, sau o calitate standard
a imaginii (STD) care este compatibilă cu
mai multe echipamente de redare ([Calitate
] este setarea implicită). Schimbaţi
HD
calitatea imaginii în funcţie de condiţiile de
înregistrare sau de echipamentul de redare.
 Atingeţi modul de înregistrare
dorit.
Modurile disponibile de înregistrare
Viteză
vor depinde de opţiunea [
cadre] selectată (pag. 78).
*
RO
35
apare pe un simbol al unui suport dacă
filmul înregistrat cu modul de înregistrare
selectat nu poate fi salvat pe acel suport.
Index
]
 Atingeţi [Calitate HD
pentru înregistrarea imaginilor
cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD) sau atingeţi
[Calitate STD
] pentru a
înregistra imagini cu o calitate
a imaginii de definiţie standard
(STD).
 Atingeţi

.
Tipurile de suporturi pe care pot fi salvate
imaginile depind de modul de înregistrare
selectat.
Pentru detalii despre operaţia de salvare
folosind dispozitive externe, consultaţi
pagina 53.


Mod de înregistrare
Tipuri de suporturi
PS*
FX
Folosirea funcţiei de urmărire şi
focalizare
FH/
HQ/LP
Dacă atingeţi subiectul pe care doriţi să-l
urmăriţi pe ecranul LCD, camera video
urmăreşte subiectul şi înregistrează un film.
Suport intern de
înregistrare
Cartelă de
memorie
Când atingeţi o faţă
Apare un chenar cu linie dublă în jurul
feţei, iar camera video ajustează automat
focalizarea, culoarea şi expunerea.
Cu dispozitive externe
Suporturi externe
(dispozitive de
stocare USB)
—
AVCHD discuri
de înregistrare
—
* [PS] poate fi setat doar când [
este setat la [50p].
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Cu această cameră video
Discuri Blu-ray
Cuprins
Moduri de înregistrare şi suporturi
Puteţi selecta următorul mod de înregistrare
pentru o calitate a imaginii de înaltă definiţie
(HD).
50p] (AVC HD 28M (PS))
 [Calitate
 [Calitate
maximă] (AVC HD 24M (FX))
 [Calitate
ridicată] (AVC HD 17M (FH))
[
standard] (AVC HD 9M (HQ)) (setarea
implicită)
 [Durată lungă
] (AVC HD 5M (LP))
Modul de înregistrare al calităţii standard
a imaginii (STD) este limitat la următoarea
valoare.
[
standard] (STD 9M (HQ))
„M”, ca în „24M”, înseamnă „Mbps”.
—
Viteză cadre]
Sugestii
Filmele sunt înregistrate în formatul 1920 
1080/50p când este selectat modul PS pentru
o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD),
şi în formatul AVCHD 1920  1080/50i când
este selectat modul FX sau FH. Când este
selectat modul HQ sau LP pentru o calitate
a imaginii de înaltă definiţie (HD), filmele
sunt înregistrate în formatul AVCHD 1440 
1080/50i.

Index

RO
36
Când atingeţi un alt punct în afara feţei
Apare un chenar cu linie dublă în punctul
atins, iar camera video ajustează automat
focalizarea.
Surprinderea automată a
zâmbetelor (Declanşator zâmbet)
Atingeţi faţa sau punctul pe care
doriţi să-l urmăriţi.

Pentru a opri urmărirea, atingeţi
/
care apare în colţul din dreapta ecranului
LCD.
 Note
În funcţie de luminozitatea mediului
înconjurător sau de coafura subiectului, este
posibil ca subiectul atins să nu fie detectat. În
acest caz, atingeţi din nou subiectul atunci când
înregistraţi.
 Dacă doriţi să urmăriţi o faţă, setaţi opţiunea
[Detecţie feţe] altfel decât [Dezactivat] ([Auto]
este setarea implicită).





RO
37
Index
Sugestii
Chenarul cu linie dublă din jurul feţei care
a fost aleasă pentru o posibilă detectare a
zâmbetului va deveni portocaliu.
Dacă faţa atinsă dispare de pe ecranul LCD,
subiectul selectat în [Detecţie feţe] (pag. 76)
are prioritate. Dacă faţa atinsă revine pe ecran,
aceasta are prioritate.


Sugestii
Puteţi selecta subiectul ce are prioritate la
detectarea feţei şi la detectarea zâmbetului cu
ajutorul [Detecţie feţe] (pag. 76). Atunci când
indicaţi subiectul prioritar atingând chenarul de
detectare de pe ecranul LCD, faţa din chenarul
cu linie dublă are prioritate.
Dacă un zâmbet nu a fost detectat, setaţi [Sens.
detect. zâmbet] (pag. 76).
Bucuraţi-vă de funcţii utile
 Note
Dacă viteza cadrelor şi modul de înregistrare
maximă]
sunt setate la [50i]/[Calitate
50p], nu puteţi
sau [50p]/[Calitate
folosi funcţia Declanşator zâmbet în timpul
înregistrării filmelor.
 Este posibil ca unele zâmbete să nu poată fi
detectate în funcţie de condiţiile de înregistrare,
de starea subiecţilor şi de setările camerei video.
Este afişat chenarul cu linie dublă.
Cuprins
O fotografie este înregistrată automat atunci
când camera video detectează zâmbetul
unei persoane în timpul înregistrării
unui film ([Captură dublă] este setarea
implicită) (pagina 76). Un cadru portocaliu
apare în jurul feţei care a fost aleasă
pentru o posibilă fotografie cu detectare a
zâmbetului.
Bucuraţi-vă de un
compendiu al filmelor
dvs. (Redare cu
evidenţiere)
 Note
atunci când
Poate apărea simbolul
capacitatea suportului de înregistrare nu este
suficientă sau când înregistraţi poze continuu.
Nu puteţi înregistra fotografii atâta timp cât este
.
afişat
 În funcţie de modul [Mod REC
] sau
Viteză cadre] selectat, simbolul
apare
[
pe ecranul LCD şi este posibil să nu puteţi
utiliza funcţia Dual Rec.

Sugestii
Atunci când ledul MODE este setat la
(Film), dimensiunea fotografiilor devine [3,0M]
(16:9) sau [2,2M] (4:3).
Puteţi înregistra fotografii în timpul modului de
aşteptare a înregistrării la fel ca şi atunci când
(Foto) este aprins.
ledul



Sugestii
Dacă atingeţi butonul de pe ecranul de
redare, vor fi afişate funcţiile pe care le puteţi
utiliza în acel moment şi vă permite să folosiţi
uşor acele funcţii.


1
Deschideţi ecranul LCD al
camerei dvs. video.
Înregistrarea în modul Oglindă
2
3
Apăsaţi
(Vizualizare imagini).
Atingeţi
/
() pentru a
selecta evenimentul dorit, apoi
atingeţi [ Evidenţiere] ().
Camera video începe redarea cu
evidenţiere a evenimentului care a fost
afişat în centrul opţiunii Vizualizare
evenimente.
Sugestii
Pe ecranul LCD va apărea o imagine în oglindă
a subiectului, dar aceasta va fi înregistrată
normal.

RO
38
Index
Deschideţi panoul LCD la 90 de grade faţă
de camera video (), apoi rotiţi-l cu 180
de grade spre obiectiv ().

Bucuraţi-vă de funcţii utile
Camera dvs. selectează aleatoriu scene cu
Redare evidențiere, le combină şi le redă ca
pe un compendiu de filme şi fotografii cu o
calitate de înaltă definiție (HD), cu muzică
şi efecte vizuale.
Dacă vă place compendiul de redare cu
evidenţiere pe care l-aţi văzut, îl puteţi
salva ca „scenariu” şi îl puteţi reda în mod
repetat. În plus, puteţi partaja simplu
scenele şi scenariile cu redare evidenţiere,
folosind alte suporturi, prin convertirea
formatului de date al scenelor sau
scenariilor, ca să puteţi încărca datele pe
Web sau să puteţi crea DVD-uri.
Puteţi realiza fotografii în timpul
înregistrării filmelor apăsând pe PHOTO.
Cuprins
Realizarea fotografiilor de înaltă
calitate în timpul înregistrării
filmelor (Dual Rec)
Schimbarea setărilor pentru Redare
cu evidenţiere
Atingeţi  [Setare evidenţiere] în
timpul redării cu evidenţiere.
Cuprins
Puteţi face diverse setări pentru Redarea cu
evidenţiere.
Ecranul LCD în timpul redării cu
evidenţiere
Ajustarea volumului
Puteţi seta următoarele elemente.
Context
Oprire
Urm.
Înapoi
Pauză
Pentru a opri o redare cu evidenţiere
Pentru pauză, atingeţi
Pentru oprire, atingeţi
.

.
Pentru a vizualiza din nou o redare cu
evidenţiere

Atingeţi [Redare din nou] pe ecran după
terminarea unei redări cu evidenţiere.

 Note
Scenele de redare cu evidenţiere se vor schimba
de câte ori selectaţi Redare cu evidenţiere.


Index
RO
39
[Interval redare]
Setaţi filmele ce urmează a fi redate, selectând
intervalul dintre două evenimente, pentru a le
.
folosi ca interval de redare, apoi atingeţi
Dacă nu este setat niciun interval, camera redă
imaginile în intervalul datelor evenimentului
selectat din Vizualizare evenimente ca interval
de redare.
[Temă]
Puteţi selecta o temă pentru Redarea cu
evidenţiere. Categoria muzicală este selectată
automat în funcţie de temă.
[Muzică]
Puteţi selecta şi adăuga muzică.
[Lungime]
Puteţi seta lungimea segmentului de Redare cu
evidenţiere.
[Mixare audio]
Sunetul original este redat cu muzica.
/
pentru a ajusta echilibrul între
Atingeţi
sunetul original și muzică.
Bucuraţi-vă de funcţii utile


[Punct evidenţiere]
Puteţi seta punctele dintr-un film sau dintr-o
fotografie care să fie folosite la Redarea cu
evidenţiere.
Redaţi filmul sau fotografia dorite, apoi faceţi
următoarele:
 Film: Redaţi filmul dorit, apoi atingeţi
în punctul unde doriţi să folosiţi

redarea cu evidenţiere.
 Foto: Redaţi fotografia pe care doriţi să o
folosiţi la redarea cu evidenţiere, apoi atingeţi
.
Pentru a reda un scenariu salvat
Pentru a şterge un scenariu salvat
Cuprins
Atingeţi
(MENU)  [Funcţie
Redare]  [ Scenariu], selectaţi
.
scenariul dorit, apoi atingeţi
Atingeţi [Eliminare
scenariu] de
pe ecran după ce se termină redarea
scenariului pe care doriţi să-l ştergeţi sau
atingeţi în timpul redării scenariului
pe care doriţi să-l ştergeţi, apoi selectaţi
[Eliminare].
 Note
Semnalul audio folosit pentru Redarea cu
evidenţiere va fi convertit în sunet stereo pe
2 canale.
 Setarea [Interval redare] este anulată când se
opreşte Redarea cu evidenţiere.
 Când conectaţi camera video la un echipament
extern, cum ar fi un televizor, şi vizualizaţi
o Redare cu evidenţiere sau un Scenariu cu
evidenţiere, aceste imagini nu vor apărea pe
ecranul LCD al camerei video.

Puteţi converti formatul de date al scenelor
cu redare cu evidenţiere sau al scenariilor
salvate în prealabil, ceea ce vă permite să
partajaţi datele convertite folosind alte
suporturi, prin crearea de DVD-uri sau
încărcarea datelor pe site-urile Web (Film
evidenţiat).
Sugestii
Puteţi selecta [Setare evidenţiere] pe ecran după
terminarea unei redări cu evidenţiere.


Bucuraţi-vă de funcţii utile
Convertirea şi partajarea scenelor
sau a scenariilor de redare cu
evidenţiere
 Atingeţi [Salvare şi partajare] pe
ecran după ce se termină Redarea
cu evidenţiere sau redarea
scenariului.
Salvarea unei redări cu evidenţiere
scenariu)
(Salvare
Puteţi salva o redare cu evidenţiere sub
forma unui „Scenariu”.
Index
Atingeţi  [Salvare scenariu] 
în timpul redării cu evidenţiere.

RO
40
Puteţi selecta [Salvare şi partajare]
de pe ecran, în
atingând butonul
timpul redării unor scene de redare cu
evidenţiere sau a unor scenarii salvate.
 Atingeţi
Pentru a vizualiza un film evidenţiat
selectând unul dintr-o listă de „Film
evidenţiat”
.
Atingeţi
(MENU)  [Funcţie
Redare]  [Film evidenţiat]  atingeţi
filmul evidenţiat dorit.
Pentru a încărca un film evidenţiat pe
Internet
Cuprins
Camera video începe conversia datelor
în formatul ţintă.
 Note
Datele convertite se vor schimba într-o calitate
standard a imaginii (STD).

După terminarea procesului de conversie,
atingeţi [Partajare]  [Încărcare pe web],
apoi urmaţi instrucţiunile ce apar pe
ecranul LCD.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Pentru a crea un DVD folosind DVDirect
Express
După terminarea procesului de conversie,
atingeţi [Partajare]  [Creează DVD
cu DVDirect Express.], apoi urmaţi
instrucţiunile ce apar pe ecranul LCD.
Pentru a vizualiza din nou un film
evidenţiat
Atingeţi [Vizionare] după terminarea
procesului de conversie.
Index
RO
41
Folosirea corectă a
camerei video
(MENU) 
 Atingeţi
[Editare/Copiere]  [Şterge].
Ştergerea filmelor şi a fotografiilor
 Pentru a selecta şi şterge filme,
atingeţi [Imagini multiple] 
[
FILM]/[
FOTOGRAFIE]/
[
FILM/FOTO].



/
],
] este setat la
apare în loc
 Atingeţi şi aplicaţi semnul pe
filmele sau fotografiile pe care
doriţi să le ştergeţi.
Sugestii
Dacă începeţi să redaţi o imagine selectând-o
din ecranul Index evenimente, puteţi şterge
imaginea folosind simbolul de pe ecranul
de redare.
Pentru a şterge toate imaginile de pe suportul
de înregistrare şi pentru a recupera tot spaţiul
de înregistrare de pe suport, formataţi suportul
(pag. 80).
Imaginile de dimensiuni reduse ce vă permit să
vizualizaţi mai multe imagini în acelaşi timp pe
ecranul index sunt denumite „miniaturi”.


Când [Setare
[Calitate STD
.
de

Atingeţi şi ţineţi apăsată miniatura dorită
ca să confirmaţi imaginea. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
RO
42


Index
 Atingeţi
.
(Vizualizare
 Apăsaţi pe
imagini) (pag. 27).
Bucuraţi-vă de funcţii utile
 Note
Nu mai puteţi recupera imaginile după ce le-aţi
şters. Salvaţi anticipat filmele şi fotografiile
importante.
 Nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a.
din camera video în timpul ştergerii imaginilor.
Aţi putea deteriora suportul de înregistrare.
 Nu scoateţi cartela de memorie în timp ce
ştergeţi imagini de pe aceasta.
 Nu puteţi şterge filmele şi fotografiile protejate.
Anulaţi protecţia filmelor şi a fotografiilor
înainte de a încerca să le ştergeţi (pag. 43).
 Filmul demonstrativ de pe camera dvs. video
este protejat (HDR-CX160E/CX180E).
 Dacă ştergeţi filme/fotografii ce sunt incluse
în scenariile salvate (pag. 40), vor fi şterse şi
scenariile.

Cuprins
Puteţi elibera spaţiul de pe suportul
de înregistrare ştergând unele filme şi
fotografii.
 Atingeţi filmele şi fotografiile pe
care doriţi să le protejaţi.
Pentru a şterge toate filmele/
fotografiile simultan dintr-un
eveniment
este afişat pe imaginile selectate.
Atingeţi
/
pentru a selecta
.
evenimentul dorit, apoi atingeţi


Atingeţi şi ţineţi apăsată miniatura dorită
ca să confirmaţi imaginea. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
Atingeţi

Atingeţi şi ţineţi apăsată miniatura dorită
ca să confirmaţi imaginea. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.


Protejarea filmelor şi a fotografiilor
înregistrate (Protejare)
Pentru a anula protecţia filmelor şi a
fotografiilor
Protejaţi filmele şi fotografiile pentru a
evita ştergerea lor din greşeală.
 va fi afişat pe imaginile protejate.
Atingeţi filmul sau fotografia marcată cu
la pasul 4.
dispare.
(Vizualizare
 Apăsaţi pe
imagini) (pag. 27).
Pentru a proteja toate filmele/
fotografiile simultan dintr-un
eveniment
(MENU) 
 Atingeţi
[Editare/Copiere]  [Protejează].
În pasul 3, atingeţi [Set. toate
Eveniment].
Când [Setare
[Calitate STD
.
de
/
],
Index
 Pentru a selecta şi a proteja filme,
atingeţi [Imagini multiple] 
FILM]/[
FOTOGRAFIE]/
[
[
FILM/FOTO].

Bucuraţi-vă de funcţii utile
 Atingeţi
.
.
Cuprins
În pasul 3, atingeţi [Toate în Eveniment].
Atingeţi
/
pentru a selecta
.
evenimentul dorit, apoi atingeţi
] este setat la
apare în loc

Atingeţi şi ţineţi apăsată miniatura dorită
ca să confirmaţi imaginea. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
Atingeţi
RO
43

.
La pasul 3 de mai sus, atingeţi [Elim toate
Eveniment], selectaţi filmele/fotografiile


dorite, apoi atingeţi
.
[Memorie internă Cartelă memorie]
Apare ecranul [Copiază].
Copierea imaginilor (HDR-CX160E/
CX180E)
Puteţi copia imagini stocate pe suportul
intern de înregistrare al camerei video pe o
cartelă de memorie.
Introduceţi o cartelă de memorie în camera
video înainte de operaţie.
 Atingeţi tipul de copiere.
[Imagini multiple]: Pentru a selecta
mai multe imagini şi a le copia
[Toate în Eveniment]: Pentru a copia
toate imaginile unui anumit eveniment
 Atingeţi tipul de imagine pe care
doriţi să îl copiaţi.
 Selectaţi imaginea pe care doriţi
să o copiaţi.
Sugestii
Înregistrarea originală a imaginii nu va fi ştearsă
după terminarea operaţiei de copiere.
Imaginile înregistrate cu această cameră video şi
stocate pe suportul de înregistrare sunt numite
„originale”.


Bucuraţi-vă de funcţii utile
 Note
Atunci când înregistraţi o imagine pe cartela
de memorie pentru prima dată, creaţi fişierul
cu baza de date de imagini atingând
(MENU)  [Setare]  [ (Setări suport)]
 [Rep. fiş. bd. imagine]  [Cartelă
memorie].
 Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru a preveni
descărcarea acumulatorului în timpul duplicării.


Cuprins
 Atingeţi elementul dorit pentru a
selecta sursa şi destinaţia pentru
imaginile pe care doriţi să le
copiaţi.
Pentru a anula protecţia unui
eveniment
[Imagini multiple]: Atingeţi imaginea
pe care doriţi să o copiaţi şi marcaţi-o
cu simbolul . Puteţi selecta mai multe
imagini.
Index
(Vizualizare
 Apăsaţi pe
imagini) (pag. 27).
(MENU) 
 Atingeţi
[Editare/Copiere]  [Copiază].

Apare ecranul de selectare a suportului.
RO
44
Atingeţi miniatura dorită ca să confirmaţi
pentru a reveni
imaginea. Atingeţi
la ecranul de selectare.
 Atingeţi
.


Sugestii
Pentru a verifica filmele sau fotografiile după
terminarea copierii, folosiţi [Selectare suport]
pentru a selecta suportul de destinaţie şi redaţi
filmele/fotografiile copiate (pag. 20).
Puteţi copia imagini pe diferite tipuri de
suporturi externe (pag. 53).
Revenire la începutul filmului
selectat



Cuprins
/
pentru a ajusta
 Atingeţi
punctul de diviziune cu mai
multă precizie.
[Toate în Eveniment]: Selectaţi
evenimentul care urmează a fi copiat,
. Nu puteţi selecta
apoi atingeţi
mai multe evenimente.
 Atingeţi

.

Puteţi diviza un film pentru a şterge părţile
inutile.
 Atingeţi  [Divizare] pe
ecranul camerei video.
, apoi atingeţi
în
 Atingeţi
locul unde doriţi să divizaţi filmul
în scene.
Filmul se întrerupe.
Index
RO
45
Bucuraţi-vă de funcţii utile
 Note
Nu mai puteţi restabili filmele după ce le-aţi
divizat.
 Nu puteţi diviza filmele protejate. Anulaţi
protecţia filmului pentru a-l diviza, înainte de a
încerca să-l divizaţi (pag. 43).
 Nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a.
din camera video în timpul divizării filmului.
Aţi putea deteriora suportul de înregistrare.
 Nu scoateţi cartela de memorie în timp ce
divizaţi filmele de pe aceasta.
 Este posibil să apară o mică diferenţă între
şi punctul
punctul unde aţi atins simbolul
efectiv de diviziune, deoarece camera video
selectează punctul de diviziune la intervale de o
jumătate de secundă.
 Dacă divizaţi filme/fotografii ce sunt incluse
în scenariile salvate (pag. 40), vor fi şterse şi
scenariile.
 Camera video dispune doar de o editare simplă.
Pentru o editare avansată, folosiţi aplicaţia
„PMB” furnizată.
Divizarea unui film
 Note
Dimensiunea imaginii este stabilită în funcţie
de calitatea imaginii filmului. Dacă filmul a fost
înregistrat cu unul dintre următoarele nivele de
calitate a imaginii, dimensiunea imaginii va fi
stabilită după cum urmează:
 Calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD):
2,1 M (16:9)
 Format panoramic (16:9) în cazul unei
definiţii standard a calităţii imaginii (STD):
0,2 M (16:9)
 Format 4:3 în cazul unei definiţii standard a
calităţii imaginii: 0,3 M (4:3)
 Suportul de înregistrare pe care doriţi să salvaţi
fotografiile trebuie să conţină suficient spaţiu
liber.
 Data şi ora înregistrării fotografiilor capturate
sunt identice cu data şi ora înregistrării filmelor.
 Dacă filmul de unde aţi capturat fotografia
nu are un cod de date, data şi ora înregistrării
fotografiei vor fi reprezentate de data şi ora
capturării acesteia din film.
Capturarea unei fotografii dintr-un
film (HDR-CX160E/CX180E)

 Atingeţi  [Captură imagine]
care apare pe ecranul de redare a
unui film.
Apare ecranul [Captură imagine].
, apoi atingeţi
 Atingeţi
în locul unde doriţi să capturaţi o
fotografie.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Filmul se întrerupe.
/
pentru a ajusta
 Atingeţi
punctul de capturare cu mai
multă precizie.
Cuprins
Puteţi captura imagini din filme înregistrate
pe suportul de înregistrare intern.
Revenire la începutul filmului
selectat
 Atingeţi
.
Index
După ce aţi terminat capturarea,
ecranul revine în pauză.
RO
46
Salvarea filmelor şi a fotografiilor cu ajutorul unui computer
Selectarea metodei de creare a unui disc
(computer)
Tip de disc
Alegerea unei metode
 Importarea filmelor şi a
Pentru a salva imagini
pe un disc Blu-ray cu
o calitate a imaginii
de înaltă definiţie
(HD)
fotografiilor pe un computer
(pag. 50)

Crearea unui disc Blu-ray*
cu o calitate a imaginii
de înaltă definiţie (HD)
(pag. 52)
Pentru a salva
imagini pe un disc de
înregistrare AVCHD cu
o calitate a imaginii
de înaltă definiţie
(HD)
 Importarea filmelor şi a
Aparate de redare discuri
Blu-ray (un aparat de
redare discuri Blu-ray Sony,
PlayStation3, etc.)
Aparate de redare formate
AVCHD (un aparat de
redare discuri Blu-ray Sony,
PlayStation3, etc.)
fotografiilor pe un computer
(pag. 50)

Crearea unui disc de
înregistrare AVCHD cu o
calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD) (pag. 51)
 Importarea filmelor şi a
fotografiilor pe un computer
(pag. 50)

 Crearea unui disc cu o
calitate a imaginii de
definiţie standard (STD)
(pag. 51)
Aparate obişnuite de
redare cu DVD (un DVD
player, un computer care
poate reda DVD-uri etc).
* Pentru a crea un disc Blu-ray, trebuie să instalaţi BD Add-on Software pentru „PMB” (pag. 52).
RO
47
Index
Pentru a copia
imagini pe un
disc cu o calitate a
imaginii de definiţie
standard (STD) pentru
distribuire
Aparat de redare
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Crearea unui disc printr-o
singură atingere (Disc Burn)
(pag. 49)
Cuprins
În continuare sunt descrise câteva metode de creare a unui disc cu o calitate a imaginii de
înaltă definiţie (HD) sau a unui disc cu o calitate standard a imaginii (STD) din filme sau
fotografii înregistrate cu camera video, cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD).
Alegeți metoda care se potriveşte aparatului dvs. de redare.
Discuri pe care le puteţi folosi cu „PMB”
Puteţi folosi discuri de 12 cm, de următorul tip, cu „PMB”. Pentru discurile Blu-ray, consultaţi
pagina 52.
Caracteristici
Neinscriptibil
Reinscriptibil
Cuprins
Tip de disc
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
 Note
Păstraţi întotdeauna aparatul PlayStation3 pentru a folosi ultima versiune a software-ului de sistem
pentru PlayStation3.
 Este posibil ca PlayStation3 să nu fie disponibil în anumite ţări/regiuni.

Bucuraţi-vă de funcţii utile
Index
RO
48
Crearea unui disc
printr-o singură
atingere
1
Filmele şi fotografiile înregistrate cu camera
video, care nu au fost încă salvate cu funcţia
Disc Burn, pot fi salvate automat pe un
disc. Filmele şi fotografiile sunt salvate pe
disc cu calitatea imaginii la care au fost
înregistrate.


2
Consultaţi pagina 48 pentru a afla ce tipuri
de discuri puteţi folosi.
Dacă porneşte automat un alt program, în
afara aplicaţiei „PMB”, închideţi-l.
Cuprins
Porniţi computerul şi introduceţi
un disc nou în unitatea pentru
DVD.
(Disc Burn)
Porniţi camera video, apoi
conectaţi camera video la un
computer, folosind cablul USB
încorporat.
3
Atingeţi [Scriere disc] pe ecranul
computerului.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
 Note
 În cazul filmelor cu o calitate a imaginii de
înaltă definiţie (HD) (setarea implicită), veţi
crea un disc de înregistrare AVCHD.
 Nu puteţi crea discuri de înregistrare AVCHD
cu filme înregistrate în modul [HD FX] sau
50p] din [Mod REC
].
[Calitate
 Nu puteţi crea un disc Blu-ray cu Disc Burn.
 Pentru a crea un disc cu o calitate a imaginii
de definiţie standard (STD) dintr-un film cu
o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD),
importaţi mai întâi filmele pe un computer
(pag. 50) şi apoi creaţi un disc cu o calitate a
imaginii de definiţie standard (STD) (pag. 35).
 Instalaţi mai întâi „PMB”, dar nu porniţi
aplicaţia „PMB”.
 Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru această
operaţie (pag. 16).
 Cu funcţia Disc Burn a camerei video, puteţi
salva filmele şi fotografiile înregistrate pe
suportul de înregistrare selectat cu meniul
[Selectare suport].
4
Urmaţi instrucţiunile de pe
ecranul computerului.
 Note
Filmele şi fotografiile nu sunt salvate pe
computer când efectuaţi Disc Burn.

Index
RO
49
Importarea filmelor şi
a fotografiilor pe un
computer
2
Atingeţi [Conectare USB] pe
ecranul computerului.

 Note
Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru această
operaţie (pag. 16).


1
Porniţi camera video, apoi
conectaţi camera video la un
computer, folosind cablul USB
încorporat.
Fereastra pentru importare apare pe
ecranul computerului.
Dacă doriţi să schimbaţi locul unde
vor fi salvate fişierele media importate,
faceţi clic pe [PMB]  [Tools] 
[Settings...]  [Import media files
to]  [Browse...], apoi selectaţi locul
dorit.
Daţi clic pe [Import].

Apare ecranul [Selectare USB] pe
ecranul camerei video.
Consultaţi „PMB Help” pentru detalii.
RO
50
Index
Filmele şi fotografiile sunt importate în
computer.
Când se termină operaţia, apare
ecranul „PMB”.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
3
Înainte de conectare, selectaţi suportul
de înregistrare cu datele de imagine pe
care doriţi să le importaţi în computer,
folosind meniul [Selectare suport]
(HDR-CX160E/CX180E).
Dacă nu apare ecranul [Selectare USB],
(MENU)  [Setare] 
atingeţi
[ (Conexiune)]  [Conectare USB].
Cuprins
Filmele şi fotografiile înregistrate cu camera
video pot fi importate pe un computer.
Porniţi mai întâi computerul.
Salvarea imaginilor pe
un disc
1
Porniţi computerul şi introduceţi
un disc nou în unitatea pentru
DVD.


Porniţi „PMB”.

Daţi clic pe [Calendar] sau
[Index] pentru a selecta data sau
directorul, apoi selectaţi filmul pe
care doriţi să-l salvaţi pe disc.


4
5
Pentru a adăuga alte filme, selectaţi filmele
din fereastra principală şi trageţi-le în
fereastra pentru selectarea filmelor.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a crea un disc.

Filmele cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD) sunt însemnate cu .
Pentru a selecta mai multe filme, ţineţi
apăsată tasta Ctrl şi daţi clic pe imaginile
în miniatură.
Crearea discului ar putea dura mult timp.
Redarea unui disc de înregistrare
AVCHD pe computer
Bucuraţi-vă de funcţii utile
2
3
Consultaţi pagina 47 pentru a afla ce tipuri
de discuri puteţi folosi.
Dacă porneşte automat un alt program, în
afara aplicaţiei „PMB”, închideţi-l.
Cuprins
[Create DVD-Video Format Discs
(STD)]:
Puteţi salva filme cu o calitate a
imaginii de definiţie standard (STD)
pe un disc DVD. Puteţi selecta filme cu
o calitate a imaginii de înaltă definiţie
(HD) ca surse. Totuşi, salvarea acestor
filme va dura mai mult decât mărimea
efectivă a filmelor, deoarece calitatea
imaginii trebuie convertită din înaltă
definiţie (HD) în definiţie standard
(STD) când salvaţi filmul pe un disc.
Puteţi selecta filme care au fost importate
într-un computer şi le puteţi salva pe un
disc.
Puteţi reda discuri de înregistrare AVCHD
cu ajutorul aplicaţiei „Player for AVCHD”
instalată împreună cu „PMB”.
Daţi clic pe (Create Discs)
pentru a selecta tipul de disc pe
care doriţi să-l folosiţi.
Pentru a porni aplicaţia „Player for
AVCHD”
Apare fereastra de selectare a filmelor.
[Create AVCHD Format Discs (HD)]:
Puteţi salva filme cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD) pe un
disc DVD.
RO
51
Index
Daţi clic pe [Start]  [All Programs] 
[PMB]  [PMB Launcher]  [View] 
[Player for AVCHD].
Consultaţi opţiunea ajutor a aplicaţiei
„Player for AVCHD” pentru utilizare.
 S-ar putea ca filmele să nu fie redate
perfect, în funcţie de mediul informatic.
Copierea unui disc
Puteţi crea un disc Blu-ray cu filme cu
o calitate a imaginii de înaltă definiţie
(HD), importate în prealabil pe computer
(pag. 50).
Pentru a crea un disc Blu-ray, trebuie să
instalaţi aplicaţia BD Add-on Software
pentru „PMB”. Daţi clic pe [BD Add-on
Software] de pe ecranul de instalare a
aplicaţiei „PMB” şi instalaţi acest plug-in
conform instrucţiunilor de pe ecran.
 Conectaţi computerul la Internet când
instalaţi [BD Add-on Software].
Puteţi copia un disc înregistrat pe un alt
disc folosind aplicaţia „Video Disc Copier”.
Daţi clic pe [Start]  [All Programs]
 [PMB]  [PMB Launcher]  [Disc
Creation]  [Video Disc Copier] pentru
a porni aplicaţia software. Consultaţi
opţiunea ajutor a aplicaţiei „Video Disc
Copier” pentru utilizare.
 Nu puteţi copia filme cu o calitate
a imaginii de înaltă definiţie (HD)
convertindu-le la o calitate a imaginii de
definiţie standard (STD).
 Nu puteţi copia pe un disc Blu-ray.
Cuprins
Crearea unui disc Blu-ray
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Introduceţi un disc nou Blu-ray în unitate
şi daţi clic pe  [Create Blu-ray Disc
(HD)] la pasul 4 din capitolul „Salvarea
imaginilor pe un disc” (pag. 51). Celelalte
proceduri sunt identice cu cele pentru
crearea unui disc AVCHD.
 Computerul dumneavoastră trebuie să
accepte discuri Blu-ray.
 Suporturile BD-R (neinscriptibile) şi
BD-RE (reinscriptibile) sunt disponibile
pentru crearea discurilor Blu-ray. Nu mai
puteţi adăuga alte fişiere pe aceste tipuri
de discuri după crearea discului.
Index
RO
52
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
Selectarea unei metode pentru salvarea
imaginilor cu un dispozitiv extern
Dispozitive externe
Cablu de conectare
Dispozitiv extern de stocare
Salvarea imaginilor pe un
dispozitiv extern de stocare cu
o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD).
DVDirect Express DVD writer
Salvarea imaginilor pe un DVD
cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD).
Pagina
55
Cablu USB încorporat
al DVDirect Express
58
Cablu USB încorporat
61
Cablu de conectare
A/V (furnizat)
62
DVD writer, cu excepţia
DVDirect Express
Salvarea imaginilor pe un disc
DVD cu o calitate a imaginii
de înaltă definiţie (HD) sau de
definiţie standard (STD).
Hard disk recorder etc.
Salvarea imaginilor pe un DVD
cu o calitate a imaginii de
definiţie standard (STD).
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Cablu adaptor USB
VMC-UAM1 (se vinde
separat)
Cuprins
Puteţi salva filme cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) folosind un dispozitiv
extern. Selectaţi metoda de folosire în funcţie de dispozitiv.
Filmele care sunt înregistrate cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD)
Folosiţi cablul de conectare A/V pentru a conecta camera video la un dispozitiv extern unde
sunt salvate imaginile.
Tipurile de suporturi pe care sunt salvate imaginile
Consultaţi „Moduri de înregistrare şi suporturi” de la pagina 36.
RO
53
Index
 Note
Discul de înregistrare AVCHD poate fi redat numai pe dispozitive compatibile cu formatul AVCHD.
 Discurile cu imagini înregistrate cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) nu ar trebui utilizate în
aparate de redare/recordere DVD. Întrucât aparatele de redare/recorderele DVD nu sunt compatibile cu
formatul AVCHD, este posibil ca aparatele de redare/recorderele DVD să nu poată elimina discul.
 Ştergeţi filmul demonstrativ când copiaţi sau creaţi discuri. Dacă nu este şters, camera video poate să nu
funcţioneze corect. Dacă ştergeţi filmul demonstrativ, nu-l mai puteţi recupera.

Echipamente cu care poate fi redat discul creat
Aparate de redare in format AVCHD, cum ar fi un aparat de redare discuri Blu-ray Sony sau o
consolă PlayStation3.
Cuprins
Disc DVD cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD)
Disc DVD cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD)
Aparate obişnuite de redare DVD-uri, cum ar fi un DVD player.
 Note
Păstraţi întotdeauna aparatul PlayStation3 pentru a folosi ultima versiune a software-ului de sistem
pentru PlayStation3.
 Este posibil ca PlayStation3 să nu fie disponibil în anumite ţări/regiuni.

Bucuraţi-vă de funcţii utile
Index
RO
54
Salvarea imaginilor cu
un dispozitiv extern de
stocare



1
Conectaţi adaptorul de c.a. şi
cablul de alimentare la mufa DC
IN a camerei video şi la sursa de
c.a..
Sugestii
Puteţi importa imaginile salvate de pe
dispozitivul extern de stocare pe computerul
dvs. cu ajutorul aplicaţiei furnizate „PMB”.


2
Dacă dispozitivul extern
de stocare are un cablu de
alimentare cu c.a., conectaţi-l la
sursa cu c.a.
Funcţii disponibile după salvarea
imaginilor pe un dispozitiv extern de
stocare
 redarea
imaginilor cu camera video (pag. 57)
imaginilor în „PMB”
 importarea
3
Dispozitive ce nu pot fi folosite ca
dispozitive externe de stocare

Bucuraţi-vă de funcţii utile
 Note
Pentru această operaţie, aveţi nevoie de un cablu
adaptor USB VMC-UAM1 (se vinde separat).
 Este posibil să nu fie disponibil în anumite ţări/
regiuni cablul adaptor USB VMC-UAM1.
 Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat (pag. 16).
 Consultaţi, de asemenea, manualul de utilizare
furnizat împreună cu dispozitivul extern de
stocare.

Cuprins
Puteţi salva filme şi fotografii pe un suport
extern (dispozitive de stocare USB), cum ar
fi o unitate hard disk externă. De asemenea,
puteţi reda imagini cu camera video sau cu
un alt echipament de redare.
Sistemul de fişiere FAT este disponibil pe
camera video. Dacă suportul de stocare al
dispozitivului extern a fost formatat pentru
un sistem de fişiere NTFS etc., formataţi
dispozitivul extern de stocare cu camera video
înainte de utilizare. Apare ecranul de formatare
când un dispozitiv extern de stocare este
conectat la camera video. Asiguraţi-vă că nu aţi
salvat date importante pe dispozitivul extern de
stocare înainte de a-l formata cu camera video.
Operaţiunea nu este asigurată cu toate
dispozitivele cu cerinţele necesare pentru
operare.
Pentru detalii despre dispozitive externe de
stocare, vizitaţi site-ul de asistenţă Sony din
ţara/regiunea dvs.
Conectaţi cablul adaptor USB la
dispozitivul extern de stocare.
Următoarele dispozitive nu pot fi utilizate ca
dispozitive externe de stocare.
 suporturi de stocare cu o capacitate ce
depăşeşte 2 TB
 o unitate de disc obişnuită, cum ar fi o unitate
de CD sau de DVD
 suporturi de stocare conectate printr-un hub
USB
 suporturi de stocare cu un hub USB
încorporat
 cititor de cartele
4
Conectaţi cablul adaptor USB la
mufa  (USB) camerei video.
 Note
Este posibil să nu puteţi utiliza dispozitive
externe de stocare cu o funcţie de cod.

RO
55
Index
Aveţi grijă să nu deconectaţi cablul
USB în timp ce este afişat mesajul
[Pregătire fişier bază de date imagine.
Aşteptaţi.] pe ecranul LCD. Dacă
pe ecranul camerei video este afişat
mesajul [Rep. fiş. bd. imagine], atingeţi
.
Când conectaţi un dispozitiv extern de
stocare

Nu puteţi folosi cablul USB încorporat
pentru acest tip de conexiune.
Conectaţi dispozitivul extern de
stocare şi atingeţi [Copiaţi.] de pe
ecranul camerei video.
Puteţi utiliza setări de meniu pentru
dispozitivul extern de stocare, cum ar
fi ştergerea imaginilor. Atingeţi
(MENU)  [Editare/Copiere] pe
Vizualizare evenimente.
HDR-CX130E:
Filmele şi fotografiile ce au fost stocate
pe cartela de memorie (introdusă
în camera video) şi care nu au fost
încă salvate pe un dispozitiv extern
de stocare, pot fi acum salvate pe
dispozitivul extern conectat.
HDR-CX160E/CX180E:
Filmele şi fotografiile ce au fost
stocate pe unul dintre suporturile de
înregistrare ale camerei video, selectate
cu [Selectare suport], şi care nu au fost
încă salvate pe un dispozitiv extern
de stocare, pot fi acum salvate pe
dispozitivul extern conectat.
6
Atingeţi
în timp ce camera video
este în modul de redare în aşteptare
([Vizualiz. eveniment] sau când este
afişat Indexul de evenimente) al
dispozitivului extern de stocare.
Deconectaţi cablul adaptor USB.
 Note
Numărul de scene pe care le puteţi salva pe un
dispozitiv extern de stocare este următorul.
Totuşi, chiar dacă dispozitivul extern de stocare
dispune de spaţiu liber, nu puteţi salva scene ce
depăşesc următorul număr.
 Filme cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD): Max. 3.999
 Filme cu o calitate a imaginii de definiţie
standard (STD): Max. 9.999
 Fotografii: Max. 40.000
Numărul de scene poate fi mai mic în funcţie de
tipul de imagini înregistrate.

Această operaţie este disponibilă doar dacă
sunt imagini nou înregistrate.
După finalizarea operaţiei,
pe ecranul camerei
atingeţi
video.
RO
56
Index

Pentru a deconecta dispozitivul extern
de stocare
Bucuraţi-vă de funcţii utile
5
Cuprins
Imaginile salvate pe dispozitivul extern
de stocare sunt afişate pe ecranul LCD
al camerei video. Când este conectat un
dispozitiv extern de stocare, va apărea
simbolul USB pe ecranul Vizualizare
evenimente etc.
USB Cablu
adaptor
VMC-UAM1
(se vinde separat)

Salvarea filmelor şi a fotografiilor


 Atingeţi
pe ecranul camerei video.
 Conectaţi camera video la
dispozitivul extern de stocare şi
atingeţi [Redaţi fără copiere.].
Este afişat ecranul Vizualizare
evenimente al suportului extern.
Redarea imaginilor de pe un
dispozitiv extern de stocare cu
camera video
(MENU) 
 Atingeţi
[Editare/Copiere]  [Copiază].
Este afişat ecranul Vizualizare
evenimente al dispozitivului extern de
stocare.
Nu puteţi copia imagini de pe un
dispozitiv extern de stocare în suportul
intern de înregistrare al camerei video.
 Selectaţi imaginea pe care
doriţi să o vizualizaţi şi redaţi-o
(pag. 27).
 Dacă aţi selectat [Imagini
multiple], atingeţi imaginea pe
care doriţi să o salvaţi.


Va apărea .
RO
57
Index
Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
pentru a reveni la ecranul
Atingeţi
anterior.
De asemenea, puteţi vizualiza imagini
pe un televizor conectat la camera video
(pag. 31).
Puteţi reda filme cu o calitate a imaginii de
înaltă definiţie (HD) pe calculator, folosind
[Player for AVCHD]. Porniţi [Player for
AVCHD] şi selectaţi unitatea la care este
conectat dispozitivul extern de stocare cu
[Settings].
Bucuraţi-vă de funcţii utile
 Conectaţi camera video la
dispozitivul extern de stocare şi
atingeţi [Redaţi fără copiere.].
 Urmaţi instrucţiunile ce apar pe
ecran pentru a selecta suportul
de înregistrare (HDR-CX160E/
CX180E), metodele de selecţie a
imaginilor şi tipul de imagine.

Cuprins
Puteţi salva imaginile dorite din camera
video pe dispozitivul extern de stocare.
Dacă aţi selectat [Toate în Eveniment],
selectaţi evenimentul pe care doriţi să îl
/
. Nu puteţi selecta
copiaţi cu
mai multe evenimente.
Crearea unui disc cu
ajutorul unui DVD
writer, DVDirect
Express
Pentru a efectua manual [Copie directă]
Puteţi crea un disc sau reda imagini de pe
un disc creat cu ajutorul unui DVD writer,
DVDirect Express (se vinde separat).
Consultaţi, de asemenea, manualul de
utilizare furnizat împreună cu dispozitivul
DVD writer.
Cuprins
Puteţi efectua manual [Copie directă] în
timp ce camera video este conectată la un
dispozitiv extern de stocare.
(MENU)  [Editare/
Atingeţi
Copiere]  [Copie directă] pe ecranul
[Vizualiz. eveniment] al dispozitivului
extern de stocare.
Atingeţi [Copiaţi imaginile care nu au
fost copiate încă.].

.
Atingeţi
 Note
Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru această
operaţie (pag. 16).
 DVDirect Express este numit „DVD writer” în
această secţiune.

Discurile ce pot fi folosite
 DVD-R
de 12 cm
de 12 cm
Dispozitivul nu acceptă discuri cu două
straturi.
 DVD+R
1
Conectaţi adaptorul de c.a. şi
cablul de alimentare la mufa DC
IN a camerei video şi la sursa de
c.a. (pag. 16).
Bucuraţi-vă de funcţii utile
 Note
În cazul în care camera dvs. video nu
recunoaşte dispozitivul extern de stocare,
încercaţi următoarele operaţiuni.
 Reconectaţi cablul adaptor USB la camera
video.
 Dacă dispozitivul extern de stocare are un
cablu de alimentare cu c.a., conectaţi-l la
sursa cu c.a..

2
Porniţi camera video şi conectaţi
dispozitivul DVD writer la mufa 
(USB) a camerei video cu ajutorul
cablului USB al dispozitivului DVD
writer.
Index

RO
58
Nu puteţi folosi cablul USB încorporat
pentru acest tip de conexiune.
3
Introduceţi un disc nou
în DVD writer şi închideţi
compartimentul pentru disc.
Apăsaţi pe
DVD writer.


5
Efectuarea procedurii [OPŢ.
SCRIERE DISC]
HDR-CX130E
Filmele care au fost stocate pe cartela de
memorie (introdusă în camera video) şi
care nu au fost încă salvate pe un disc, pot
fi acum salvate pe disc.
HDR-CX160E/CX180E
Filmele care au fost stocate pe unul dintre
suporturile de înregistrare ale camerei
video, selectate cu [Selectare suport], şi
care nu au fost încă salvate pe un disc, pot
fi acum salvate pe disc.
Atunci când există filme cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD) şi de
definiţie standard (STD) nesalvate, acestea
vor fi salvate pe discuri individuale, în
funcţie de calitatea imaginii.
Dacă fişierele pe care doriţi să le copiaţi
nu încap pe disc, înlocuiţi discul din DVD
writer cu un disc nou şi repetaţi procedura.
Efectuaţi această operaţie în următoarele
cazuri:
 La
 La
 Conectaţi camera video la DVD
writer şi atingeţi [OPŢ. SCRIERE
DISC].
 Selectaţi suportul de înregistrare
care conţine filmele pe care
doriţi să le salvaţi (HDR-CX160E/
CX180E) şi atingeţi [Urm.].
 Atingeţi filmul pe care doriţi să îl
inscripţionaţi pe disc.
După finalizarea operaţiei,
atingeţi


(se deschide compartimentul
discului)  scoateţi discul 
atingeți
pe ecranul camerei
video.
Atingeţi
cablul USB.
Va apărea .
Capacitatea rămasă pe disc
Index
6
copierea unei imagini dorite
crearea mai multor copii ale aceluiaşi disc
Bucuraţi-vă de funcţii utile

(DISC BURN) de pe
Cuprins
4
Sugestii
Dacă dimensiunea totală de memorie a filmelor
care urmează să fie inscripţionate prin operaţia
DISC BURN o depăşeşte pe cea a discului,
crearea discului se va opri în momentul în care
se atinge limita. Este posibil ca ultimul film de
pe disc să fie întrerupt.


, apoi deconectaţi

RO
59
Atingeţi şi ţineţi apăsată miniatura dorită
ca să confirmaţi imaginea. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.

de pe
 Atingeţi
ecranul camerei video.
Redarea unui disc cu un DVD writer
 După terminarea operaţiei,
atingeţi [Ieşiţi.] 
pe
ecranul camerei video.
Cuprins
 Conectaţi adaptorul de c.a. şi
cablul de alimentare la mufa DC
IN a camerei video şi la sursa de
c.a. (pag. 16).
Pentru a crea un alt disc cu acelaşi
conţinut, introduceţi un disc nou şi
atingeţi [CREAŢI ÎNCĂ UN DISC
IDENTIC].
 Porniţi camera video şi conectaţi
dispozitivul DVD writer la mufa 
(USB) a camerei video cu ajutorul
cablului USB al dispozitivului DVD
writer.
 Note
Nu efectuaţi niciuna dintre următoarele acţiuni
atunci când creaţi un disc.
 Opriţi camera video
 Deconectaţi cablul USB sau adaptorul de c.a.
 Supuneţi camera video şocurilor mecanice
sau vibraţiilor
 Scoateţi cartela de memorie din camera video
 Înainte de a şterge filmele din camera video,
redaţi discul creat pentru a vă asigura că a fost
efectuată corect copierea.
 Dacă apare pe ecran [Eşuată.] sau [SCRIERE
DISC eşuată.], introduceţi un alt disc în DVD
writer şi efectuaţi din nou operaţia DISC
BURN.


Puteţi reda filme pe ecranul televizorului
conectând camera video la un televizor
(pag. 31).
Bucuraţi-vă de funcţii utile
 Deconectaţi cablul USB de la
camera video.
 Introduceţi un disc creat în DVD
writer.
Filmele de pe disc apar pe ecranul index
al camerei video.
Sugestii
Durata de creare a discului pentru copierea
filmelor până la atingerea limitei dimensiunii
acestuia este de 20-60 de minute. În funcţie de
modul de înregistrare sau de numărul de scene,
poate dura mai mult.

Index

RO
60
 Apăsaţi pe butonul de redare de
pe DVD writer.

De asemenea, puteţi utiliza ecranul
camerei video.
 După finalizarea operaţiei,
atingeţi
pe ecranul camerei
video şi scoateţi discul când se
deschide compartimentul.
 Atingeţi
cablul USB.
Cuprins
Crearea unui disc cu o
calitate a imaginii de
înaltă definiţie (HD)
cu un DVD writer etc.,
diferit de DVDirect
Express
Utilizaţi cablul USB pentru a conecta
camera video la un dispozitiv de creare a
discurilor compatibil cu filmele cu o calitate
a imaginii de înaltă definiţie (HD), cum
ar fi un DVD writer Sony. Consultaţi, de
asemenea, manualele de utilizare furnizate
împreună cu dispozitivul ce urmează a fi
conectat.
şi deconectaţi
1
Conectaţi adaptorul de c.a. şi
cablul de alimentare la mufa DC
IN a camerei video şi la sursa de
c.a. (pag. 16).
Bucuraţi-vă de funcţii utile
 Note
Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru această
operaţie (pag. 16).
 Sony Este posibil ca dispozitivul DVD
writer Sony să nu fie disponibil în anumite
ţări/regiuni.

Index
RO
61
2
Porniţi camera video şi conectaţi
un DVD writer etc. la camera
video cu cablul USB încorporat.
Puteţi copia imaginile redate cu o cameră
video pe un disc sau pe o casetă video,
conectând camera video la un recorder
de discuri, un DVD writer Sony etc.,
altul decât DVDirect Express, cu ajutorul
cablului de conectare A/V. Conectaţi
dispozitivul ca la pasul  sau .
Consultaţi, de asemenea, manualele de
utilizare furnizate împreună cu dispozitivele
ce urmează a fi conectate.

3
 Note
Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru această
operaţie (pag. 16).
 Este posibil ca dispozitivul DVD writer Sony să
nu fie disponibil în anumite ţări/regiuni.
 Filmele cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD) vor fi duplicate cu o calitate a
imaginii de definiţie standard (STD).

Dacă nu apare ecranul [Selectare USB],
(MENU)  [Setare] 
atingeţi
[ (Conexiune)]  [Conectare USB].
Atingeţi [Conectare USB] pe
ecranul computerului.

4
Suportul de înregistrare afişat diferă în
funcţie de model.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Apare ecranul [Selectare USB] pe
ecranul camerei video.
Cuprins
Crearea unui disc cu
o calitate a imaginii
de definiţie standard
(STD) cu ajutorul unui
recorder etc.
Înregistraţi filmele pe dispozitivul
conectat.

5
Pentru detalii, consultaţi manualele
de utilizare furnizate împreună cu
dispozitivul ce urmează a fi conectat.
Index
După terminarea operaţiei,
atingeţi

pe
ecranul camerei video.
6
Deconectaţi cablul USB.
RO
62
Conector telecomandă A/V
1

2
S VIDEO
VIDEO
(Galben)
(Alb)
AUDIO

(Roşu)
3
Conectaţi camera video la mufele de
intrare ale dispozitivului de înregistrare.
Porniţi redarea cu camera video
şi înregistraţi-o pe aparatul de
înregistrare.
Flux de semnal

Cablu de conectare A/V (furnizat)
Cablu de conectare A/V cu S VIDEO (se
vinde separat)
4
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Conectaţi camera video la
dispozitivul de înregistrare
(un recorder de discuri etc.) cu
ajutorul cablului de conectare A/
V  (furnizat) sau al unui cablu
de conectare A/V cu S VIDEO 
(se vinde separat).
Intrare
(Galben)
Dacă dispozitivul dvs. de înregistrare are
un selector de intrare, setaţi-l la modul de
intrare.
Cuprins
Introduceţi suportul de
înregistrare în dispozitivul de
înregistrare.
Consultaţi manualul de utilizare furnizat
împreună cu dispozitivul de înregistrare
pentru mai multe detalii.
Când aţi terminat duplicarea,
opriţi mai întâi aparatul de
înregistrare, apoi camera video.
Index
Dacă folosiţi acest cablu, puteţi obţine
imagini cu o calitate mai bună decât
atunci când folosiţi un cablu de conectare
A/V. Cuplaţi conectorii alb şi roşu (audio
stânga/dreapta) şi conectorul S VIDEO
(canal S VIDEO) al cablului de conectare
A/V cu un cablu S VIDEO. Dacă veţi
cupla numai conectorul S VIDEO, nu
veţi avea sonor. Nu este necesară cuplarea
conectorului galben (video).
RO
63
 Note
Întrucât copierea este efectuată printr-un
transfer de date analogice, calitatea imaginii se
poate deteriora.
 Nu puteţi copia imagini pe recordere conectate
printr-un cablu HDMI.
 Pentru a copia informaţiile despre dată/oră şi
(MENU) 
datele camerei, atingeţi
(Setări redare)]  [Cod de
[Setare]  [
.
date]  o setare dorită 
 Dacă dimensiunea ecranului dispozitivelor de
afişare (televizor etc.) este de 4:3, atingeţi
(MENU)  [Setare]  [ (Conexiune)] 
.
[Tip TV]  [4:3] 
 Atunci când conectaţi un dispozitiv mono,
cuplaţi conectorul galben al cablului de
conectare A/V în mufa video de intrare şi
conectorul alb (canalul din stânga) sau cel roşu
(canalul din dreapta) în mufa audio de intrare a
dispozitivului.

Cuprins
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Index
RO
64
Particularizarea camerei video
Utilizarea meniurilor
Vă puteţi bucura şi mai mult de utilizarea camerei video, dacă folosiţi corect operaţiunile de
meniu.
Camera video are diverse elemente de meniu sub fiecare din cele 6 categorii de meniu.
Cuprins
od fotografiere (Elemente pentru selectarea unui mod de înregistrare)
M
 pag. 68
Aparat foto/Microfon (Elemente pentru înregistrare particularizată)  pag. 70
al. imag./Dimens. (Elemente pentru configurarea calităţii sau a dimensiunii
C
imaginii)  pag. 78
Funcţie Redare (Elemente pentru redare)  pag. 79
Editare/Copiere (Elemente pentru editare)  pag. 80
Setare (Alte elemente de configurare)  pag. 80
Utilizarea meniurilor
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Urmaţi procedurile explicate mai jos pentru a configura elementele de meniu.
Index
Meniurile [Aparat foto/Microfon] şi [Setare] au subcategorii. Atingeţi simbolul subcategorie şi
ecranul trece la alte meniuri cu subcategorii.
Elementele de meniu sau setările care apar cu gri nu sunt disponibile.
RO
65
 Note
În funcţie de condiţiile de înregistrare sau de redare, este posibil să nu puteţi seta anumite elemente de
meniu.
pentru a finaliza configurarea meniului sau pentru a reveni la ecranul cu meniul anterior.
 Atingeţi

Cuprins
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Index
RO
66
Liste de meniuri
Cal. imag./Dimens.
Mod fotografiere
Mod REC
Viteză cadre
Setare
/
Mod panoramic
x.v.Color
Dimens. imag.
68
68
68
69
Aparat foto/Microfon
(Setări manuale)
Echilibru de alb
70
Expun./Focaliz. Pct.
71
71
Focalizare punct
72
Expunere
72
Focalizare
72
Low Lux
73
(Setări aparat foto)
Selectare scenă
73
Gradare
73
Temporizator
74
Funcţie Redare
Vizualiz. eveniment
Film evidenţiat
Scenariu
27
38
40
Editare/Copiere
Şterge
Protejează
Copiază*
Copie directă
42
43
44
58
Setare
74
(Setări suport)
Selectare suport*
SteadyShot
74
Informaţii mediu
80
SteadyShot
75
Format
80
Zoom digital
75
Rep. fiş. bd. imagine
91
Obiectiv conversie
75
Număr fişier
81
Iluminare spate auto.
75
(Setări redare)
Cod de date
82
76
Setări volum
82
Macro prim plan
(Faţă)
Detecţie feţe
Declanşator zâmbet
76
Sens. detect. zâmbet
76
Reduc. zgomot vânt
Nivel refer. microfon
77
(Asistenţă fotografiere)
Chenar ghidare
Setare afişaj
82
Componente
83
76
Rezoluţie HDMI
83
77
CONTROL PT. HDMI
84
Conectare USB
84
Setare conex. USB
84
77
Setare USB LUN
84
77
Scriere disc
49
RO
67
Index
(Microfon)
Mic. încorporat zoom
(Conexiune)
Tip TV
20
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Expunere punctuală
35
78
35
78
78
79
Cuprins
Film
Foto
ÎNREG.crsv.lent.
Capturare golf
Mod fotografiere
(Setări generale)
Bip
(Elemente pentru selectarea
unui mod de înregistrare)
85
85
Oprire automată
85
Pornit de LCD
85
Language Setting
85
Calibrare
85
Mod demo
86
Puteţi înregistra filme.
Foto
86
Format dată şi oră
86
Ora de vară
86
Dată şi oră
86
Setare zonă
Film
104
Informaţii acumulator
(Setări ceas)
Setare dată şi oră
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 65)
pentru utilizare.
Setările implicite sunt marcate cu .
Cuprins
Luminozitate LCD
Puteţi face fotografii.
ÎNREG.crsv.lent. (Înregistrare
cursivă lentă)
86
* HDR-CX160E/CX180E
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Subiecţii şi acţiunile rapide, ce nu pot
fi surprinse în condiţii de înregistrare
normală, pot fi filmate în mişcare lentă lină,
timp de aproximativ 3 secunde.
Apăsaţi START/STOP pe ecranul [ÎNREG.
crsv.lent.].
Un film de aproximativ 3 secunde este
înregistrat ca un film cu mişcare lentă de 12
secunde. [Înregistrare…] dispare când se
termină înregistrarea.
Pentru a schimba durata la care camera
video începe înregistrarea
Atingeţi [
[
/
/
] pentru a efectua setarea.
] (Cronometrare)
RO
68
Index
Selectaţi punctul de început pentru
înregistrare după ce apăsaţi pe START/
STOP. Setarea implicită este [3 secunde
după].
Punctul unde este apăsat START/STOP.
Sunetul crosei când
loveşte mingea*
Punctul unde
apăsaţi START/
STOP
Camera video înregistrează
imagini în această perioadă de 2
secunde.
[3 secunde înainte]
Cuprins
[3 secunde după]
* Camera video stabileşte punctul când este
 Note
 Nu puteţi înregistra sunetul.
 Calitatea imaginii nu este la fel de bună ca în
cazul înregistrării normale.
] va fi setată automat
 Opţiunea [Mod REC
standard]
la [
 Când este selectat modul pentru o calitate a
imaginii de definiție standard (STD), nu puteţi
înregistra filme folosind [ÎNREG.crsv.lent.].
detectat sunetul cel mai puternic din secunda
precedentă, cum ar fi sunetul unei crose lovind
mingea.
 Note
Dacă camera video nu detectează sunetul unei
crose când loveşte mingea, camera setează
automat punctul de impact la 0,5 secunde
înainte de apăsarea butonului START/STOP
şi înregistrează un film în intervalul de timp
dintre 1,5 secunde dinaintea punctului de
impact şi 0,5 secunde după punctul de impact.
 Dimensiunea fotografiilor va fi de 1.920 
1.080.
 Nu puteţi înregistra sunetul.
 Calitatea imaginii nu este la fel de bună ca în
cazul înregistrării normale.
] va fi setată automat
 Opţiunea [Mod REC
standard].
la [
 Nu puteţi înregistra filme cu opţiunea
[Capturare golf] dacă setaţi calitatea imaginii la
o definiţie standard (STD).

Împarte o mişcare rapidă de 2 secunde
în cadre pe care le înregistrează apoi sub
formă de film și fotografii. Puteţi vizualiza
o serie de mişcări la redare, ce pot fi utile
dacă doriţi să verificaţi o mişcare de avânt
la golf sau o lovitură de tenis.
Index
Pe ecranul [Capturare golf], încadraţi
subiectul în chenarul alb din centrul
ecranului, apoi apăsaţi START/STOP
imediat după ce subiectul şi-a luat avânt.
Când este detectat sunetul crosei când
loveşte mingea, durata de înregistrare este
ajustată automat în funcţie de acel moment.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Capturare golf
RO
69
Aparat foto/
Microfon
(Elemente pentru înregistrare
particularizată)


Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 65)
pentru utilizare.
Setările implicite sunt marcate cu .
Cuprins
Sugestii
Pentru a folosi temporizatorul, atingeţi [ / ].
Cu [ / ] setat la [Activat], apăsaţi START/
STOP pentru a începe numărătoarea inversă.
Punctul când numărătoarea inversă ajunge la
0 este considerat momentul impactului, iar
mişcarea dinainte şi după 0 este înregistrată.
În cazul în care camera video este mişcată
excesiv sau sunt obiecte în mişcare în fundal
în timpul înregistrării, analiza imaginilor nu se
va face eficient şi imaginile pot avea un fundal
zgomotos. Este recomandat să înregistraţi
imagini în condiţii stabile (de exemplu, folosind
un trepied).
Sunetele de impact pot fi detectate de
microfonul intern chiar dacă este montat un
microfon extern.


Echilibru de alb
Puteţi ajusta echilibrul de culoare în funcţie
de mediul de înregistrare.
Echilibrul de alb este ajustat automat.
Exterior ( )
Echilibrul de alb este ajustat în mod
corespunzător pentru următoarele condiţii
de înregistrare:
 În aer liber
 Vederi nocturne, firme luminoase şi
focuri de artificii
 Răsărit sau apus de soare
 În lumina lămpilor fluorescente pe timp
de zi
Bucuraţi-vă de funcţii utile
 Auto
Interior ()
RO
70
Index
Echilibrul de alb este ajustat în mod
corespunzător pentru următoarele condiţii
de înregistrare:
 Interior
 La petreceri sau în studiouri unde
condiţiile de luminozitate se schimbă
rapid
 La lumina unor lămpi video într-un
studio, lămpi cu sodiu sau lămpi color cu
lumină incandescentă
O apăsare (
Expun./Focaliz. Pct. (Spot
meter/focus)
)
Puteţi ajusta simultan luminozitatea şi
focalizarea pentru subiectul selectat.
Această funcţie vă permite să utilizaţi
[Expunere punctuală] (pag. 71) şi
[Focalizare punct] (pag. 72) simultan.
 Note
Setaţi [Echilibru de alb] la [Auto] sau ajustaţi
culoarea în [O apăsare] în condiţii de iluminare
cu becuri cu lumină albă sau fluorescentă.
 Atunci când selectaţi [O apăsare], încadraţi
obiecte albe.
 În timp ce camera înregistrează un film,
este marcat cu gri şi funcţia [O apăsare] nu
poate fi setată.
 Dacă setaţi [Echilibru de alb], [Selectare scenă]
este setat la [Auto].
Cuprins
Echilibrul de alb va fi ajustat în funcţie de
lumina înconjurătoare.
Atingeţi [
].
Încadraţi un obiect alb, cum ar fi o coală
de hârtie, pentru a umple ecranul în
aceleaşi condiţii de iluminare în care veţi
filma subiectul.
Atingeţi [
].

 Note
[Expunere] şi [Focalizare] sunt setate automat
la [Manual].

Sugestii
Dacă aţi schimbat acumulatorul în timp ce aţi
selectat [Auto] sau dacă aţi dus camera video
afară după ce aţi utilizat-o în casă (sau vice
versa), îndreptaţi camera video spre un obiect
alb din apropiere timp de 10 secunde, pentru o
ajustare mai bună a echilibrului de culoare.
Atunci când echilibrul de alb a fost setat cu [O
apăsare], în cazul în care condiţiile de iluminare
s-au schimbat prin ducerea camerei video afară
după ce aţi utilizat-o în casă sau vice versa, este
nevoie să refaceţi procedura [O apăsare] pentru
a reajusta echilibrul de alb.



Expunere punctuală (Flexible
spot meter)
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Atingeţi subiectul căruia doriţi să-i
modificaţi luminozitatea şi focalizarea.
Pentru a ajusta luminozitatea şi focalizarea
automat, atingeţi [Auto].
Puteţi ajusta şi stabili expunerea unui
subiect, astfel încât să fie înregistrat într-o
luminozitate potrivită, chiar şi atunci când
contrastul dintre subiect şi fundal este
puternic, cum ar fi atunci când subiectul se
află pe o scenă, sub lumina reflectoarelor.
 Note
[Expunere] este setat automat la [Manual].

RO
71
Index
Atingeţi subiectul căruia doriţi să-i
modificaţi expunerea.
Pentru a reveni la expunerea automată,
atingeţi [Auto].
Focalizare punct
Focalizare
Puteţi ajusta focalizarea manual. De
asemenea, puteţi selecta această funcţie
atunci când doriţi să focalizaţi un anumit
subiect.
Atingeţi subiectul căruia doriţi să-i
modificaţi focalizarea.
Pentru a ajusta focalizarea automat, atingeţi
[Auto].
 Note
[Focalizare] este setat automat la [Manual].

 Note
Când setaţi [Focalizare] la [Manual], va apărea
.
 Distanţa minimă posibilă dintre camera video
şi subiect în timpul menţinerii unei focalizări
clare este de aproximativ 1 cm pentru unghi
panoramic şi aproximativ 80 cm pentru telefoto.
Expunere

Puteţi ajusta manual luminozitatea unei
fotografii. Ajustaţi luminozitatea atunci
când subiectul este prea luminos sau prea
întunecat.
Sugestii
apare atunci când nu se poate focaliza mai
aproape, iar apare atunci când nu se poate
focaliza mai departe.
Este mai simplu să focalizaţi subiectul
deplasând cursorul de zoom spre T (telefoto),
apoi spre W (unghi panoramic) pentru a ajusta
zoom-ul pentru înregistrare. Atunci când doriţi
să înregistraţi un subiect de aproape, deplasaţi
cursorul de zoom la W (unghi panoramic), apoi
ajustaţi focalizarea.
Informaţiile despre distanţa focală (distanţa la
care este focalizat subiectul; utilizate drept ghid
dacă este întuneric şi focalizarea este dificil
de realizat) apar timp de câteva secunde în
următoarele cazuri. (Aceste informaţii nu vor
fi afişate corect în cazul utilizării unei lentile de
conversie (se vinde separat).)
 Atunci când modul de focalizare este
schimbat de pe automat pe manual
 Atunci când reglaţi focalizarea manual
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Atingeţi
(subiect apropiat)/
(subiect îndepărtat) pentru a-i ajusta
focalizarea.
Pentru a ajusta focalizarea automat, atingeţi
[Auto].
Cuprins
Puteţi selecta şi ajusta un punct focal
pentru a-l plasa pe un subiect care nu este
localizat în centrul ecranului.



Atingeţi
/
pentru a ajusta
luminozitatea.
Pentru a ajusta expunerea automat, atingeţi
[Auto].
RO
72
Index

Low Lux
Portret ( )
 Dezactivat
Reflector**( )
Nu se utilizează funcţia Low Lux.
Împiedică feţele persoanelor
să devină excesiv de albe
atunci când sunt puternic
iluminate.
Activat ( )
Se utilizează funcţia Low Lux.
Plajă** (
Selectare scenă
Zăpadă** ( )
Înregistrează imagini cu o calitate medie a
imaginii fără funcţia [Selectare scenă].
* Ajustat pentru a focaliza numai subiecţii
Crepuscul* ( )
îndepărtaţi.
Menţine atmosfera
întunecată a fundalului
îndepărtat din scenele
înregistrate în amurg.
** Ajustat să nu focalizeze subiecţii aflaţi la
distanţe mici.
 Note
Dacă setaţi [Selectare scenă], setarea [Echilibru
de alb] este anulată.

)
Reproduce atmosfera
scenelor la apus sau la răsărit
de soare.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Realizează fotografii
luminoase ale unui peisaj
alb.
 Auto
Gradare
Puteţi înregistra o tranziţie cu următoarele
efecte, adăugată intervalului dintre scene.
Selectaţi efectul dorit în modul [STBY]
(apariţie) sau [ÎNREG.] (dispariţie).
Artificii* ( )
Înregistrează artificiile în
mod spectaculos.
Peisaj*(
)
Înregistrează albastrul viu al
oceanului sau al unui lac.
Puteţi înregistra în mod eficient imagini în
diverse situaţii.
Răsărit şi apus* (
Cuprins
Evidenţiază subiectul, cum
ar fi persoane sau flori,
estompând uşor fundalul.
Puteţi înregistra imagini cu culori
strălucitoare, chiar şi în lumină slabă.
)
 Dezactivat
Înregistrează clar subiecţii
aflaţi la distanţă. De
asemenea, această setare
permite camerei video să
evite focalizarea pe un geam
sau pe o plasă metalică
interpusă între camera video
şi subiect.
Nu utilizează niciun efect.
Apariţie/dispariţie treptată a imaginii din
fond alb.
Dispariţie
RO
73
Apariţie
Index
Gradare de alb ( )
Gradare negru ( )
Activat ( )
Apariţie/dispariţie treptată a imaginii din
fond negru.
Apariţie
Pentru a anula apariţia/dispariţia treptată
a imaginii înainte de începerea operaţiei,
atingeţi [Dezactivat].
 Note
Atunci când înregistraţi un subiect de la
distanţă, este posibil ca focalizarea să fie dificilă
şi să dureze.
 Ajustaţi manual focalizarea ([Focalizare],
pag. 72) când aceasta nu se poate ajusta
automat.
Sugestii
Atunci când apăsaţi pe START/STOP, setarea
este anulată.
Miniaturile filmelor înregistrate cu [Gradare
negru] pot fi greu de vizualizat pe ecranul
Vizualizare evenimente sau pe alte ecrane.



Cuprins
Dispariţie
Zoom-ul (pag. 34) se mută automat în partea
de sus a T (telefoto) şi permite înregistrarea
subiecţilor la intervale mici de până la 44 cm.

SteadyShot
Apăsaţi pe PHOTO pentru a începe
numărătoarea inversă. Fotografia este
realizată după aproximativ 10 secunde.
Puteţi compensa mişcarea camerei.
SteadyShot] la [Dezactivat]
Setaţi [
( ) când utilizaţi un trepied (se vinde
separat), apoi imaginea devine naturală.
 Dezactivat
Anulează temporizatorul.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Temporizator
 Activ
Activat ( )
Oferă un efect SteadyShot mai puternic.
Începe înregistrarea cu temporizatorul.
Pentru a anula înregistrarea, atingeţi
[Resetare].
Standard
Oferă un efect SteadyShot, efectuând o
înregistrare panoramică, în condiţii relativ
stabile de înregistrare.
Macro prim plan
Dezactivat (
)
Nu se utilizează funcţia SteadyShot.
 Note
Dacă schimbaţi setarea [
SteadyShot], se va
schimba şi câmpul de expunere în consecinţă.
 Puteţi mări imaginile de maximum 30 ori
SteadyShot]
folosind zoom-ul optic, dacă [
nu este setat la [Activ].

 Dezactivat
Anulează Macro prim plan. (Funcţia Macro
prim plan poate fi anulată şi prin deplasarea
cursorului de zoom spre W.)
RO
74
Index
Această funcţie este utilă pentru
înregistrarea subiecţilor mici, cum ar fi flori
sau insecte. Puteţi estompa fundalul pentru
ca subiectul să iasă în evidenţă.
Obiectiv conversie
SteadyShot
 Activat
 Dezactivat
Se utilizează funcţia SteadyShot.
Dezactivat (
Cuprins
Atunci când utilizaţi lentile de conversie
(se vinde separat), utilizaţi această funcţie
pentru înregistrare, cu o compensare
optimă pentru mişcarea camerei şi
focalizarea lentilelor.
Puteţi compensa mişcarea camerei.
SteadyShot] la [Dezactivat]
Setaţi [
( ) când utilizaţi un trepied (se vinde
separat), apoi imaginea devine naturală.
Selectaţi această opţiune atunci când nu
utilizaţi lentile de conversie.
)
Nu se utilizează funcţia SteadyShot.
Conv. superang. ( )
Selectaţi această opţiune atunci când utilizaţi
un obiectiv panoramic.
Zoom digital
Tele conversie ( )
Selectaţi această opţiune când utilizaţi un
teleobiectiv.
Iluminare spate auto.
Camera dvs. video ajustează automat
expunerea pentru subiecţii iluminaţi din
spate.
Zona de mărire apare atunci când setaţi nivelul
maxim de zoom.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Puteţi selecta nivelul maxim de zoom.
Calitatea imaginii scade atunci când
utilizaţi zoom-ul digital.
 Activat
Ajustează expunerea pentru subiecţii
iluminaţi din spate.
 Dezactivat
Este realizat un zoom de până la 42×.
Dezactivat
350×
Nu ajustează expunerea pentru subiecţii
iluminaţi din spate.
Este realizat un zoom digital de până la 350×.
 Notă
Puteţi mări imaginile de maximum 30 ori
SteadyShot]
folosind zoom-ul optic, dacă [
nu este setat la [Activ].

Index
RO
75
Detecţie feţe
Declanşator zâmbet
Declanşatorul este eliberat atunci când
camera video detectează un zâmbet.
 Captură dublă
Numai în timpul înregistrării filmelor,
declanşatorul este eliberat automat atunci
când camera video detectează un zâmbet.
Mereu pornit
Declanşatorul este eliberat atunci când
camera video detectează un zâmbet în modul
de înregistrare.
Dezactivat (
 Auto
)
Zâmbetele nu sunt detectate, prin urmare,
fotografiile nu sunt înregistrate automat.
Detectează atât feţele adulţilor, cât şi ale
copiilor.
)
Acordă prioritate feţelor adulţilor.
 Note
Este posibil ca unele zâmbete să nu poată fi
detectate în funcţie de condiţiile de înregistrare,
de starea subiecţilor şi de setările camerei video.
Dezactivat (
Sens. detect. zâmbet
Acordă prioritate feţelor copiilor.
Prioritate adult (

)
)
Nu detectează feţe.
Setează sensibilitatea detectării zâmbetelor
pentru funcţia Declanşator zâmbet.
 Note
Este posibil ca unele feţe să nu poată fi detectate
în funcţie de condiţiile de înregistrare, de
subiecţi şi de setările camerei video.
 Opţiunea [Detecţie feţe] poate să nu
funcţioneze corespunzător în funcţie de
condiţiile de înregistrare. Setaţi [Detecţie feţe]
la [Dezactivat] în acest caz.

Bucuraţi-vă de funcţii utile
Prioritate copil (
Cuprins
Puteţi seta camera video să detecteze
automat o faţă. În plus, puteţi selecta ce feţe
(de copii sau de adulţi) să detecteze camera
video cu prioritate.
Ajustează automat focalizarea/culoarea/
expunerea pentru faţa subiectului selectat.
De asemenea, ajustează calitatea imaginii
feţei cu mai multă precizie, în cazul filmelor
cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie
(HD).
Zâmbet uşor
Detectează chiar şi un zâmbet slab.
 Zâmbet normal
Detectează un zâmbet normal.
Zâmbet larg
Detectează un zâmbet mare.
Sugestii
Pentru o performanţă mai bună în ceea ce
priveşte detectarea feţelor, înregistraţi subiecţii
în următoarele condiţii:
 Înregistraţi într-un loc suficient de luminos
 Subiecţii nu poartă ochelari, pălărie sau
mască
 Subiecţii privesc direct spre cameră
Dacă selectaţi un subiect care are prioritate
atingând chenarul care a apărut în jurul feţei
subiectului, va apărea un chenar cu linie dublă,
iar acea faţă va avea prioritate.


Puteţi înregistra un film cu sunet puternic
potrivit pentru poziţia zoom-ului.
 Dezactivat
Microfonul nu înregistrează sunetul de mărire
şi de micşorare.
RO
76
Index

Mic. încorporat zoom
Activat ( )
 Dezactivat
Microfonul înregistrează sunetul de mărire şi
de micşorare.
Nu afişează chenarul de ghidare.
Afişează chenarul de ghidare.
Reduc. zgomot vânt
Cuprins
Activat
Puteţi filma reducând zgomotul vântului
prin întreruperea intrării sunetelor cu
frecvenţă joasă de la microfonul încorporat.
 Dezactivat
Dezactivează reducerea zgomotului vântului.
Activat (
Sugestii
Dacă poziţionaţi subiectul în punctul de
intersecţie a liniilor din chenarul de ghidare,
veţi obţine o compoziţie echilibrată.
Chenarul exterior al [Chenar ghidare] indică
zona de afişare a unui televizor care nu este
compatibil cu afişarea la dimensiune completă.


)
Activează reducerea zgomotului vântului.

Setare afişaj
Nivel refer. microfon (Nivel de
referinţă al microfonului)
Puteţi seta durata de afişare a simbolurilor
sau indicatorilor pe ecranul LCD.
 Auto
Puteţi selecta nivelul microfonului pentru
înregistrarea sunetului.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
 Note
Dacă veţi comuta funcţia [Reduc. zgomot vânt]
la [Activat], funcţia [Mic. încorporat zoom] se
opreşte automat.

Sunt afişate timp de aproximativ 3 secunde.
Sunt afişate butoanele de zoom & de
înregistrare de pe ecranul LCD.
 Normală
Înregistrează diverse sunete din mediul
înconjurător, pe care le transformă la nivelul
corespunzător.
Activat
Sunt afişate întotdeauna. Nu sunt afişate
butoanele de zoom & de înregistrare de pe
ecranul LCD.
Scăzut ( )
Înregistrează fidel sunetele din mediul
înconjurător. Selectaţi [Scăzut] atunci când
doriţi să înregistraţi sunetul puternic dintr-o
sală de concerte etc. (Această setare nu este
potrivită pentru înregistrarea conversaţiilor.)
Sugestii
Simbolurile sau indicatorii sunt afişaţi în
următoarele cazuri.
 Atunci când porniţi camera video.
 Ecranul LCD este atins (Cu excepţia
butoanelor de zoom & de înregistrare de pe
ecranul LCD).
 Atunci când comutaţi camera video la
modurile de filmare, fotografiere sau redare.


Puteţi afişa chenarul pentru a verifica dacă
subiectul este orizontal sau vertical.
Chenarul nu este înregistrat.
RO
77
Index
Chenar ghidare
Cal. imag./Dimens.
(Elemente pentru configurarea
calităţii sau a dimensiunii
imaginii)
Setare
Consultaţi pagina 35.
Mod panoramic
Cuprins
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 65)
pentru utilizare.
Setările implicite sunt marcate cu .
Atunci când înregistraţi filme cu o calitate a
imaginii de definiţie standard (STD), puteţi
selecta raportul între lăţimea şi înălţimea
imaginilor în funcţie de televizorul
conectat. Consultaţi, de asemenea,
manualul de utilizare furnizat împreună cu
televizorul.
Mod REC
Consultaţi pagina 35.
Viteză cadre
Puteţi selecta viteza cadrelor pentru
înregistrarea filmelor cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD). Pentru
înregistrarea standard se recomandă
Viteză cadre] mai
folosirea [50i]. Setaţi [
întâi, înainte de a seta opţiunea [Mod REC
] (pag. 35).
 PANORAMIC 16:9
4:3 (
)
Înregistrează filme pe ecran complet pentru
un televizor cu ecran de 4:3.
 Note
Setaţi [Tip TV] în mod corect, în funcţie de
televizorul conectat pentru redare (pag. 82).
Pentru înregistrări obişnuite, se recomandă
această viteză a cadrelor.

50p
Puteţi înregistra filme cu un volum de date
de două ori mai mare ca 50i cu această
setare şi vă veţi putea bucura de imagini
mai clare. Când redaţi un film înregistrat
cu această setare pe televizor, televizorul
trebuie să fie compatibil cu redarea
filmelor la 50p. Dacă televizorul nu este
compatibil cu redarea filmelor la 50p,
filmul va fi redat la 50i.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Înregistrează filme pe ecran complet pentru
un televizor cu ecran de 16:9 (panoramic).
 50i
x.v.Color
Puteţi captura o gamă mai largă de
culori. Diverse culori, cum ar fi culorile
strălucitoare ale florilor sau albastrul
turcoaz al mării, pot fi reproduse mai
fidel. Consultaţi manualul de utilizare al
televizorului.
 Dezactivat
Înregistrează în gama de culori obişnuită.
Activat (
)
Înregistrează în x.v.Color.
Sugestii
Viteza cadrelor indică numărul de imagini
înmagazinate într-o anumită perioadă de timp.

RO
78
Index
 Note
Suporturile pe care pot fi salvate imaginile
depind de modul de înregistrare care a fost
setat în timpul înregistrării. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi pagina 36.


/
Funcţie Redare
(Elemente pentru redare)
 Note
x.v.Color] la [Activat] când filmul
Setaţi [
înregistrat va fi redat pe un televizor compatibil
cu sistemul x.v.Color.
 Dacă filmul înregistrat cu această funcţie
setată pe [Activat] este redat pe un televizor
incompatibil cu x.v.Color, este posibil să nu fie
reproduse corect culorile.
 [
x.v.Color] nu poate fi setat la [Activat]:
 Când calitatea imaginii este setată la definiţie
standard (STD)
 În timpul înregistrării unui film
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 65)
pentru utilizare.

Consultaţi pagina 27.
Cuprins
Vizualiz. eveniment
Film evidenţiat
Consultaţi pagina 38.
Scenariu
Dimens. imag.
Consultaţi pagina 40.
Puteţi selecta dimensiunea fotografiei ce
urmează să fie realizată.
3.3M (
Bucuraţi-vă de funcţii utile

)
Înregistrează fotografii cu claritate (2.112 ×
1.584).
2.5M (
)
Înregistrează fotografii cu claritate în formatul
16:9 (panoramic) (2.112 × 1.188).
1.9M (
)
Vă permite să faceţi mai multe fotografii cu o
calitate relativ clară (1.600 × 1.200).
VGA(0.3M) (
)
Permite înregistrarea unui număr maxim de
fotografii (640 × 480).
 Note
Dimensiunea selectată pentru imagine este
(Foto) este aprins.
efectivă atunci când ledul

Index
RO
79
Setare
Editare/Copiere
(Elemente pentru editare)
(Alte elemente de configurare)
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 65)
pentru utilizare.
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 65)
pentru utilizare.
Setările implicite sunt marcate cu .
Selectare suport (HDRCX160E/CX180E)
Consultaţi pagina 42.
Cuprins
Şterge
Consultaţi pagina 20.
Protejează
Consultaţi pagina 43.
Informaţii mediu
Puteţi verifica durata de înregistrare rămasă
pentru fiecare mod de înregistrare al
suportului selectat pentru filme, precum
şi spaţiul aproximativ rămas liber şi cel
utilizat de pe suportul de înregistrare.
Copiază (HDR-CX160E/
CX180E)
Consultaţi pagina 44.
Pentru a stinge ecranul
Consultaţi pagina 58.
Atingeţi
.
 Note
Întrucât există o zonă pentru fişierul de
gestiune, spaţiul utilizat nu este afişat ca fiind
0 %, chiar dacă efectuaţi procedura [Format]
(pag. 80).

Bucuraţi-vă de funcţii utile
Copie directă
Sugestii
Camera video poate afişa informaţiile despre
suportul selectat în [Selectare suport] (pag. 20).
Schimbaţi setarea pentru suport dacă este
necesar (HDR-CX160E/CX180E).


Format
RO
80
Index
Formatarea presupune ştergerea tuturor
filmelor şi a fotografiilor pentru a recupera
spaţiu liber pentru înregistrare.
HDR-CX130E:
Atingeţi

.
HDR-CX160E/CX180E:
Alegeţi suportul de înregistrare pe care

doriţi să îl formataţi, atingeţi
.
 Note
Conectaţi adaptorul de c.a. la sursa de c.a..
Nu puteţi efectua procedura [Golire] dacă nu
conectaţi adaptorul de c.a. la sursa de c.a..
 Pentru a evita pierderea unor imagini
importante, ar trebui să le salvaţi pe un
calculator sau pe alte dispozitive înainte de
efectuarea procedurii [Golire].
 Deconectaţi toate cablurile cu excepţia
adaptorului de c.a. Nu deconectaţi adaptorul de
c.a. în timpul procedurii.
 Când ştergeţi date, nu aplicaţi şocuri mecanice
sau vibraţii camerei video.
 Puteţi verifica pe ecranul LCD cât va dura
ştergerea datelor cu camera video.
 Dacă întrerupeţi procedura [Golire] în timp
ce apare mesajul [Se execută...], asiguraţi-vă
că finalizaţi operaţia efectuând procedura
[Format] sau [Golire] la următoarea utilizare a
camerei video.
 Note
Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru această
operaţie (pag. 16).
 Pentru a evita pierderea unor imagini
importante, ar trebui să le salvaţi înainte de a
formata suportul de înregistrare.
 Filmele şi fotografiile protejate vor fi, de
asemenea, şterse.
 Atâta timp cât este afişat [Se execută...], nu
închideţi ecranul LCD, nu acţionaţi butoanele
camerei video, nu deconectaţi adaptorul de
c.a. şi nu scoateţi cartela de memorie din
camera dvs. video. (Ledul de acces este aprins
sau clipeşte în timpul formatării cartelei de
memorie.)


Rep. fiş. bd. imagine
Consultaţi paginile 91, 95.
Număr fişier
Bucuraţi-vă de funcţii utile
[Golire] vă permite să scrieţi date
neinteligibile pe suportul intern de
înregistrare al camerei video. În acest fel,
va fi mai greu ca datele originale să fie
recuperate. Dacă aruncaţi sau transferaţi
camera video unei alte persoane, se
recomandă să efectuaţi procedura [Golire].
Cuprins
Împiedicarea recuperării datelor de pe
suportul intern de înregistrare (HDRCX160E/CX180E)
Puteţi selecta modalitatea în care se atribuie
numere de fişiere fotografiilor.
Când suportul intern de înregistrare este
selectat pe ecranul [Format], atingeţi
[Golire].
 Serie
Atribuie numere de fişiere consecutive
fotografiilor.
Numărul fişierului devine mai mare de fiecare
dată când înregistraţi o fotografie.
Chiar dacă este înlocuită cartela de memorie
cu o alta, numărul fişierului este atribuit
consecutiv.
Atribuie consecutiv numere fişierelor,
continuând de la numărul cel mai mare de
fişier existent pe suportul de înregistrare.
Chiar dacă este înlocuită cartela de memorie
cu o alta, numerele fişierelor sunt atribuite
pentru fiecare cartelă de memorie.
RO
81
Index
Resetare
În timpul redării, camera video afişează
informaţiile (Data/Ora, Date cameră)
înregistrate automat în timpul înregistrării.
Sugestii
Codul de date este afişat pe ecranul televizorului
atunci când conectaţi camera video la televizor.
În funcţie de starea suportului de înregistrare,
apar barele [--:--:--].


 Dezactivat
Codul de date nu este afişat.

Data/Ora
Afişează data şi ora înregistrării.
Cuprins
 IRIS (Valoarea deschiderii)
 Amplificare
 Luminozitate
 Expunere
Cod de date
Setări volum
Date cameră
Afişează datele de setare a camerei.
Puteţi ajusta volumul sunetului la redare
/
.
atingând
Data/Ora
Tip TV
 Dată
 Oră
 16:9
Selectaţi această variantă pentru a viziona
filmele pe un televizor 16:9 (panoramic).
Filmele şi fotografiile înregistrate sunt redate
în modul ilustrat mai jos.
Date cameră
Film
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Atunci când redaţi filme şi fotografii,
este necesar să transformaţi semnalul în
funcţie de televizorul conectat. Filmele şi
fotografiile înregistrate sunt redate conform
ilustraţiilor de mai jos.
Filmele şi fotografiile Filmele şi fotografiile
înregistrate în modul înregistrate în modul
16:9 (panoramic)
4:3
Foto
Index
 SteadyShot oprit
 Echilibru de alb
 Viteză obturator
RO
82
Rezoluţie HDMI
4:3
Selectaţi rezoluţia imaginii la ieşire atunci
când conectaţi camera video la un televizor
cu ajutorul unui cablu HDMI (se vinde
separat).
Filmele şi fotografiile Filmele şi fotografiile
înregistrate în modul înregistrate în modul
16:9 (panoramic)
4:3
Cuprins
Selectaţi această variantă pentru a viziona
filmele şi fotografiile pe un televizor standard
cu un format 4:3. Filmele şi fotografiile
înregistrate sunt redate în modul ilustrat
mai jos.
 Auto
Setare normală (transferă automat semnalul
potrivit televizorului).
1080p/576p
Redă filme cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD) cu un semnal 1080p şi filme
cu o calitate a imaginii de definiţie standard
(STD) cu un semnal 576p.
 Note
Raportul între lăţimea şi înălţimea imaginii
filmelor cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD) este de 16:9.
1080i/576i

Componente
720p/576p
Selectaţi [Componente] atunci când
conectaţi camera video la un televizor cu
ajutorul mufei de intrare de semnal pe
componente.
Redă filme cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD) cu un semnal 720p şi filme
cu o calitate a imaginii de definiţie standard
(STD) cu un semnal 576p.
576i
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Redă filme cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD) cu un semnal 1080i şi filme
cu o calitate a imaginii de definiţie standard
(STD) cu un semnal 576i.
576p
Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi camera video la un televizor cu
ajutorul mufei de intrare de semnal pe
componente.
Transferă semnalul 576p.
576i
Transferă semnalul 576i.
 1080i/576i
 Note
Când [
Viteză cadre] este setat la [50p] şi
[Rezoluţie HDMI] este setat la [720p/576p] sau
[576p], nu pot fi transmise semnale HDMI în
timpul înregistrării.
Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi camera video la un televizor
care are o mufă de intrare de semnal pe
componente şi poate afişa semnalul 1080i.

Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi camera video la un televizor
care are o mufă de intrare de semnal pe
componente şi poate afişa semnalul 1080p.
RO
83
Index
1080p/576i
 Note
Când conectaţi camera video la alte
echipamente folosind modul [MTP] doar
filmele care au fost înregistrate cu aceeaşi
calitate a imaginii ca cea selectată curent
/
]) pot fi
(selectată cu meniul [Setare
afişate pe echipamentul conectat.
 Când camera video este conectată la un
dispozitiv extern în modul [MTP], fişierele cu
filme vor fi afişate cu data înregistrării; totuşi,
unele informaţii precum cele despre zonă,
incluse în fişierele cu filme, nu pot fi afişate
pe echipamentul conectat. Pentru a importa
imagini din camera video în computer, folosiţi
software-ul „PMB” furnizat.
 Dacă nu se deschide fereastra „Device Stage*”
când conectaţi camera video la un computer
cu Windows 7, setaţi [Setare conex. USB] la
[Auto].
* „Device Stage” este un meniu al platformei
Windows 7, utilizat pentru gestionarea
dispozitivelor (camere video, aparate foto etc.)
conectate la computer.
CONTROL PT. HDMI (Control
pentru HDMI)

 Activat
Acţionează camera video cu ajutorul
telecomenzii televizorului.
Dezactivat
Nu acţionează camera video cu ajutorul
telecomenzii televizorului.
Selectaţi acest element când nu apare
opţiunea [Selectare USB] pe ecranul LCD,
atunci când conectaţi camera video la un
computer cu cablul USB încorporat.
Consultaţi pagina 62.
Setare USB LUN
Îmbunătăţeşte compatibilitatea cu
dispozitivele externe, limitând funcţiile
conectării USB.
Setare conex. USB
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Conectare USB
Cuprins
Atunci când conectaţi camera video la un
televizor compatibil cu „BRAVIA” Sync
cu ajutorul unui cablu HDMI (se vinde
separat), puteţi reda filmele pe camera
video îndreptând telecomanda televizorului
spre televizor (pag. 33).
 Multiplu
Puteţi seta modul de transfer prin
USBpentru a conecta camera video la un
computer sau la un alt dispozitiv USB.
Folosiţi această setare pentru operaţii
obişnuite.
Individual
 Auto
Încercaţi această setare doar dacă nu vă puteţi
conecta la un dispozitiv extern.
Camera video selectează automat modul de
transfer prin USB, în funcţie de dispozitivul
conectat.

Acesta este un mod de transfer prin USB,
compatibil cu multe tipuri de dispozitive USB.
MTP
Acesta este un mod de transfer prin USB,
compatibil cu anumite tipuri de computere.
RO
84
Index
 Note
Când folosiţi aplicaţia „PMB Portable” pentru
a încărca imagini pentru un serviciu de pe
Internet, asiguraţi-vă că setaţi [Setare USB
LUN] la [Multiplu].
Mass Storage
Scriere disc
Pornit de LCD
Consultaţi pagina 49.
Bip
 Activat
 Activat
Se aude o melodie atunci când porniţi/opriţi
înregistrarea sau când acţionaţi ecranul tactil.
Porneşte sau opreşte camera video prin
închiderea sau deschiderea panoului LCD.
Dezactivat
Dezactivat
Nu porneşte şi nu opreşte camera video prin
închiderea sau deschiderea panoului LCD.
Anulează melodia.
Luminozitate LCD
Language Setting
Puteţi ajusta luminozitatea ecranului LCD.
Setare normală (luminozitate normală).
Sugestii
Camera video dispune de opţiunea
[ENG[SIMP]] (engleza simplificată) în cazul în
care nu găsiţi limba dvs. printre opţiuni.

Luminos

Selectaţi această opţiune când ecranul LCD
nu este suficient de luminos.
Sugestii
Această ajustare nu afectează în niciun fel
imaginile înregistrate.
Calibrare

Bucuraţi-vă de funcţii utile
Puteţi selecta limba care să fie utilizată pe
ecranul LCD.
 Normal

Cuprins
Puteţi seta pornirea sau oprirea camerei
video prin deschiderea sau închiderea
panoului LCD.
Consultaţi pagina 104.
Oprire automată (Oprire
automată)
Informaţii acumulator
Puteţi verifica autonomia rămasă estimată a
acumulatorului.
Puteţi seta oprirea automată a camerei
video atunci când nu o utilizaţi timp de
peste 5 minute.
 Activat
Camera video se opreşte automat.
Index
Dezactivat
Camera video nu se opreşte automat.
Pentru a închide ecranul de afişare a
informaţiilor despre acumulator
 Note
 Atunci când conectaţi camera video la o sursă
de c.a., camera video nu se închide automat.
Atingeţi
RO
85
.
Mod demo
Setare dată şi oră
 Format dată şi oră
Puteţi selecta unul dintre cele 4 tipuri de
formate pentru dată şi oră.
 Ora de vară
Puteţi modifica această setare fără a opri
ceasul. Setaţi la [Activat] pentru a da ceasul
înainte cu 1 oră.
 Activat
Apare demonstraţia.
Dezactivat
 Dezactivat
Nu apare demonstraţia.
Nu setează ora de vară.
Activat
 Note
În setarea implicită, filmul demonstrativ
este în Indexul Evenimentelor. Dacă ştergeţi
filmul demonstrativ, nu-l mai puteţi recupera
(HDR-CX160E/CX180E).
 Un film înregistrat de dvs. poate fi setat ca film
demonstrativ dacă îndeplineşte în întregime
următoarele condiţii (HDR-CX160E/CX180E).
 Filmul este protejat
 Filmul este primul înregistrat
 Filmul este salvat pe suportul intern de
înregistrare
 Filmul este înregistrat la o calitate a imaginii
de înaltă definiţie (HD)
Setează ora de vară.

Consultaţi pagina 17.
Setare zonă
Puteţi ajusta diferenţa de fus orar fără a
opri ceasul. Selectaţi zona locală atunci
când utilizaţi camera video în zone cu
fusuri orare diferite. Consultaţi tabelul cu
informaţii despre diferenţele de fus orar de
la pagina 99.
Sugestii
Atunci când setaţi acest element pe [Activat] şi
, începe redarea demonstraţiei.
atingeţi
Dacă efectuaţi una dintre următoarele operaţii,
demonstraţia va fi întreruptă. (Apare din nou
dacă nu se efectuează nicio operaţie timp de 10
minute.)
 Apăsarea pe START/STOP sau PHOTO
 Atingerea ecranului în timpul demonstraţiei
 Apăsând pe
(Vizualizare imagini)
 Apăsarea pe MODE

Bucuraţi-vă de funcţii utile
 Dată şi oră
 Acasă


Cuprins
Când camera video este conectată la o sursă
de c.a. şi nu se efectuează nicio operaţie
timp de circa 10 minute, fiind setat modul
de înregistrare a filmelor sau modul
Vizualizare Evenimente, începe redarea
unui film demonstrativ.
Selectaţi acest element când intenţionaţi să
folosiţi camera video în zona unde locuiţi.
Destinaţie (
)
Selectaţi acest element când doriţi să folosiţi
camera video cu zona setată în alt loc.
RO
86
Index
Sugestii
Dacă vizitaţi deseori un anumit loc şi doriţi să
utilizaţi camera video setând zona în acel loc,
este util să setaţi locul la [Destinaţie].


Informaţii suplimentare
Depanare
Dacă întâmpinaţi probleme la utilizarea
camerei video, urmaţi paşii de mai jos.





 Deconectaţi sursa de alimentare,
conectaţi-o din nou după circa 1
minut şi porniţi camera video.
Cuprins
 Verificaţi lista (de la pag. 87 până la
97) şi camera video.
Redarea imaginilor stocate pe o cartelă de
memorie cu alte echipamente....................pag. 92
Editarea filmelor/fotografiilor cu camera video
........................................................................pag. 92
Redare pe televizor......................................pag. 92
Copierea/Conectarea la alte dispozitive....pag. 93
Conectarea la un computer........................pag. 93
Operaţiuni generale
Aparatul nu poate fi pornit.


Camera video nu funcţionează nici atunci
când este pornită.

 Contactaţi furnizorul Sony sau un
service local autorizat Sony.








În funcţie de problemă, este posibil să fie nevoie
de iniţializarea sau schimbarea memoriei
interne curente (HDR-CX160E/CX180E) a
camerei dvs. video. În acest caz, datele stocate
în memoria internă vor fi şterse. Asiguraţi-vă că
aţi salvat datele din memoria internă pe un alt
suport (copie de siguranţă), înainte de a trimite
camera video la reparat. Nu vă vom despăgubi
pentru pierderi de date din memoria internă.
În timpul reparaţiilor, este posibil să verificăm
o cantitate minimă de date stocate în memoria
internă pentru a putea verifica problema. Cu
toate acestea, furnizorul Sony nu va copia sau
reţine datele dvs.


Operaţiuni generale.....................................pag. 87
Acumulatori/surse de alimentare .............pag. 88
Ecranul LCD.................................................pag. 89
Cartelă de memorie.....................................pag. 89
Înregistrare....................................................pag. 89
Redare............................................................pag. 91
RO
87
Durează câteva secunde înainte ca aparatul
să fie gata de filmare după pornirea acestuia.
Acesta nu este un defect.
Deconectaţi adaptorul de c.a. de la sursa de
c.a. sau scoateţi acumulatorul şi reconectaţi-l
după circa 1 minut. Dacă tot nu funcţionează,
apăsaţi pe RESET (pag. 110) cu ajutorul
unui obiect ascuţit. (Dacă apăsaţi pe RESET,
toate setările, inclusiv setarea ceasului, vor fi
resetate.)
Temperatura camerei video este extrem de
ridicată. Opriţi camera video şi lăsaţi-o câtva
timp într-un loc răcoros.
Temperatura camerei video este extrem de
scăzută. Lăsaţi camera video cu alimentarea
pornită. Opriţi camera video şi duceţi-o întrun loc cald. Lăsaţi camera video acolo câtva
timp, apoi porniţi camera video.
Index

Montaţi un acumulator încărcat în camera
video (pag. 14).
Conectorul adaptorului de c.a. a fost
deconectat de la sursa de c.a.. Conectaţi-l la
sursa de c.a. (pag. 14).
Bucuraţi-vă de funcţii utile
 Apăsaţi pe RESET (pag. 110) cu un
obiect ascuţit şi porniţi camera
video.
Dacă apăsaţi pe RESET, toate setările,
inclusiv setarea ceasului, vor fi
resetate.
Acumulatori/surse de alimentare
Setările de meniu au fost schimbate
automat.

În timp ce funcţia Auto inteligent este activă,
unele setări de meniu referitoare la calitatea
imaginii, se vor schimba automat.
Următoarele elemente de meniu revin la
setările implicite atunci când comutaţi între
modurile de înregistrare a filmelor şi a
fotografiilor şi modurile de redare.
[
Gradare]
[
Temporizator]
 [Macro prim plan]
Alimentarea se opreşte brusc.



Ledul CHG (încărcare) nu se aprinde în
timpul încărcării acumulatorului.
Camera video se încălzeşte.


Camera dvs. video se poate încălzi în timpul
funcţionării. Acesta nu este un defect.


Dacă nu se aude niciun zgomot când camera
video este pornită şi este în modul de
înregistrare film/foto, zgomotul este produs de
mişcarea lentilelor din interior. Acesta nu este
un defect.
Ledul CHG (încărcare) se aprinde
intermitent în timpul încărcării
acumulatorului.

Auto inteligent este anulat.

Închideţi ecranul LCD (pag. 14).
Montaţi corect acumulatorul în camera video
(pag. 14).
Conectaţi corect cablul de alimentare la sursa
de c.a..
Acumulatorul este complet încărcat (pag. 14).
Opţiunea Auto inteligent este anulată dacă
schimbaţi următoarele setări:
 [ÎNREG.crsv.lent.]
 [Capturare golf]
 [Echilibru de alb]
 [Expun./Focaliz. Pct.]
 [Expunere punctuală]
 [Focalizare punct]
 [Expunere]
 [Focalizare]
 [Low Lux]
 [Selectare scenă]
 [Macro prim plan]
[
SteadyShot]
[
SteadyShot]
 [Iluminare spate auto.]
 [Detecţie feţe]

Dacă temperatura acumulatorului este prea
ridicată sau prea scăzută, este posibil să nu îl
puteţi încărca (pag. 101).
Montaţi corect acumulatorul în camera video
(pag. 14). Dacă problema nu se rezolvă,
deconectaţi adaptorul de c.a. de la sursa de c.a.
şi contactaţi furnizorul Sony. Acumulatorul
poate fi deteriorat.
Bucuraţi-vă de funcţii utile

Se aude un zăngănit când scuturaţi
camera video.

Utilizaţi adaptorul de c.a.
În setarea implicită, dacă nu acţionaţi camera
video timp de aproximativ 5 minute, aceasta se
stinge automat (Oprire automată). Schimbaţi
setarea [Oprire automată] (pag. 85) sau porniţi
din nou camera video.
Încărcaţi acumulatorul (pag. 14).
Cuprins

Indicatorul pentru autonomia rămasă a
acumulatorului nu indică durata corectă.


RO
88
Temperatura înconjurătoare este prea ridicată
sau prea scăzută. Acesta nu este un defect.
Acumulatorul nu a fost încărcat suficient.
Încărcaţi din nou acumulatorul complet. Dacă
problema nu dispare, înlocuiţi acumulatorul
cu unul nou (pag. 102).
În funcţie de mediul de utilizare, este posibil
ca durata indicată să nu fie corectă.
Index

Acumulatorul se descarcă rapid.



Numele fişierului de date nu este indicat
corect sau se aprinde intermitent.
Ecranul LCD


Elementele de meniu sunt marcate cu gri.


Nu puteţi selecta elementele marcate cu gri în
situaţia actuală de înregistrare/redare.
Există anumite funcţii ce nu pot fi acţionate
simultan.
Nu se înregistrează imagini la apăsarea pe
butoanele START/STOP sau PHOTO.
Atingeţi uşor ecranul LCD.

Ajustaţi ecranul tactil ([Calibrare]) (pag. 104).

Butoanele de pe ecranul tactil dispar
rapid.

Setaţi [Setare afişaj] la [Activat] (pag. 77).

Apare o reţea de puncte pe ecran.


Aceste puncte reprezintă rezultatul normal
al procesului de fabricaţie a ecranului şi nu
afectează în niciun fel înregistrarea.


Nu pot fi efectuate operaţii când este
folosită cartela de memorie.

Dacă utilizaţi o cartelă de memorie formatată
pe un calculator, formataţi-o din nou cu
camera video (pag. 80).
RO
89
Index
Cartelă de memorie
Este afişat ecranul de redare. Apăsaţi pe
MODE pentru a aprinde ledul
(Film) sau
(Foto) (pag. 24).
Camera video înregistrează în acest moment
imaginea pe care aţi fotografiat-o pe suportul
de înregistrare. Nu puteţi realiza înregistrări
noi în această perioadă.
Suportul de înregistrare este plin. Ştergeţi
imaginile care nu sunt necesare (pag. 42).
Numărul total de scene de film sau de
fotografii depăşeşte capacitatea de înregistrare
a camerei video. Ştergeţi imaginile care nu
sunt necesare (pag. 42).
Temperatura camerei video este extrem de
ridicată. Opriţi camera video şi lăsaţi-o câtva
timp într-un loc răcoros.
Temperatura camerei video este extrem de
scăzută. Opriţi camera video şi duceţi-o întrun loc cald. Lăsaţi camera video acolo câtva
timp, apoi porniţi camera video.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Consultaţi şi „Cartelă de memorie”
(pag. 89).
Butoanele de pe ecranul tactil nu
funcţionează corect sau deloc.

Fişierul este deteriorat.
Formatul de fişier nu este acceptat de camera
video (pag. 101).
Înregistrare
Butoanele nu apar pe ecranul tactil.

Numărul maxim de imagini pe care le puteţi
şterge într-o operaţie pe ecranul index este
de 100.
Nu puteţi şterge imaginile protejate.
Cuprins

Imaginile stocate pe cartela de memorie
nu pot fi şterse.
Temperatura ambiantă este prea ridicată sau
prea scăzută. Acesta nu este un defect.
Acumulatorul nu a fost încărcat suficient.
Încărcaţi din nou acumulatorul complet. Dacă
problema nu dispare, înlocuiţi acumulatorul
cu unul nou (pag. 102).
Nu se pot înregistra fotografii.


Ledul de acces rămâne aprins sau
se aprinde intermitent chiar dacă
înregistrarea a fost oprită.

Raportul între lăţimea şi înălţimea
imaginii filmului (16:9 (panoramic)/4:3) nu
poate fi schimbat.
Camera video înregistrează în acest moment
scena pe care aţi filmat-o pe cartela de
memorie.

Focalizarea automată nu funcţionează.
În funcţie de condiţia camerei video, câmpul
de expunere poate arăta diferit. Acesta nu este
un defect.


Durata reală de înregistrare pentru filme
este mai mică decât durata estimată a
suportului de înregistrare.


În funcţie de condiţiile de înregistrare, durata
disponibilă pentru înregistrare poate fi mai
scurtă; de exemplu, dacă înregistraţi un obiect
în mişcare rapidă etc.


Temperatura camerei video este extrem de
ridicată. Opriţi camera video şi lăsaţi-o câtva
timp într-un loc răcoros.
Temperatura camerei video este extrem de
scăzută. Opriţi camera video şi duceţi-o întrun loc cald. Lăsaţi camera video acolo câtva
timp, apoi porniţi camera video.
Dacă veţi supune camera video unor vibraţii
continue, se poate opri înregistrarea.
Setaţi [
SteadyShot] la [Activ] sau
[Standard], [
SteadyShot] la [Activat]
(pag. 74).
Chiar dacă opţiunea [
SteadyShot] este
setată la [Activ] sau [Standard],
[
SteadyShot] la [Activat], camera video
este posibil să nu poată compensa vibraţiile
excesive.
Subiecţii în mişcare rapidă ce trec pe
lângă ecran apar deformaţi.

RO
90
Acesta se numeşte fenomen de plan focal.
Acesta nu este un defect. Din cauza modului în
care dispozitivul de imagine (senzorul CMOS)
citeşte semnalele de imagine, subiecţii ce trec
rapid pe lângă obiectiv pot apărea deformaţi,
în funcţie de condiţiile de înregistrare.
Index

Setaţi [Focalizare] la [Auto] (pag. 72).
Condiţiile de înregistrare nu sunt potrivite
pentru focalizarea automată. Ajustaţi
focalizarea manual (pag. 72).
SteadyShot nu funcţionează.
Camera video se opreşte din funcţionare.

Raportul între lăţimea şi înălţimea imaginii
filmelor cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD) este de 16:9 (panoramic).
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Câmpul de expunere arată diferit.

Pe camera video, poate apărea o uşoară
diferenţă de timp între momentul în care
apăsaţi pe START/STOP şi momentul în care
înregistrarea filmului începe/se opreşte. Acesta
nu este un defect.
Cuprins

Există o diferenţă de timp între momentul
în care apăsaţi pe START/STOP şi
momentul în care înregistrarea filmului
începe sau se opreşte efectiv.
Nu puteţi înregistra fotografii împreună cu:
 [ÎNREG.crsv.lent.]
 [Capturare golf]
[
Gradare]
Camera video nu poate fotografia când este
în modul de înregistrare filme, în funcţie
de [Mod REC
] sau [
Viteză cadre]
selectat.
Apar dungi orizontale pe imagini.

Fotografiile nu pot fi redate.

Apar dungi negre când filmaţi un ecran de
televizor sau de computer.

Simbolul
Setaţi [
SteadyShot] la o opţiune diferită de
[Activ] (pag. 74).

[Luminozitate LCD] nu se poate ajusta.


Simbolul


Dacă deconectaţi un microfon extern, etc. în
timpul filmărilor, s-ar putea ca sunetul să nu
se înregistreze corect.
Conectaţi microfonul la loc în acelaşi mod ca
atunci când aţi început să filmaţi.
Redare


Selectaţi tipul de suport de înregistrare pe care
doriţi să-l redaţi (pag. 20) (HDR-CX160E/
CX180E).
Selectaţi calitatea imaginii filmului pe care
doriţi să-l redaţi (pag. 35).
Este posibil să nu puteţi vizualiza imaginile
înregistrate cu alte dispozitive. Acesta nu este
un defect.



RO
91
Măriţi volumul (pag. 29).
Sunetul este slab când ecranul LCD este închis
cu ecranul înspre exterior. Deschideţi ecranul
LCD.
Atunci când înregistraţi sunetul cu [Nivel
refer. microfon] (pag. 77) setat la [Scăzut], este
posibil ca sunetul înregistrat să se audă slab.
Sunetele nu pot fi înregistrate dacă filmaţi cu
opţiunile [ÎNREG.crsv.lent.] sau [Capturare
golf].
Index

apare pe o miniatură.
Fişierul de bază de date a imaginilor poate fi
deteriorat. Verificaţi fişierul de bază de date
atingând
(MENU)  [Setare] 
[ (Setări suport)]  [Rep. fiş. bd. imagine]
 suportul de înregistrare (HDR-CX160E/
CX180E). Dacă simbolul nu dispare, ştergeţi
imaginea cu
(pag. 42).
În timpul redării nu se aude niciun sunet
sau se aude un sunet slab.
Imaginile nu pot fi redate.

apare pe o miniatură.
Acest simbol poate apărea pe o imagine
înregistrată cu alte dispozitive, editată pe un
computer, etc.
Aţi scos adaptorul de c.a. sau acumulatorul
în timp ce simbolul suportului de înregistrare
din colţul din dreapta sus clipea sau înainte ca
ledul de acces să se fi stins după înregistrare.
Acest lucru poate duce la deteriorarea datelor
de imagine şi va apărea simbolul .
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Nu puteţi ajusta [Luminozitate LCD] când:
 Panoul LCD este închis pe corpul camerei
video cu ecranul LCD spre exterior.
 Alimentarea se face cu ajutorul unui adaptor
de c.a.
Sunetul nu este înregistrat corect.

Fotografiile nu pot fi redate dacă aţi modificat
fişierele sau directoarele sau dacă aţi editat
datele pe un computer. (În acest caz, numele
fişierului se aprinde intermitent.) Acesta nu
este un defect.
Cuprins
Acest lucru se întâmplă atunci când
înregistraţi imagini la lumina unei lămpi
fluorescente, cu sodiu sau cu mercur. Acesta
nu este un defect.
Redare pe televizor
Filmele demonstrative nu pot fi redate
(HDR-CX160E/CX180E).

Selectați suportul intern de înregistrare și
calitatea imaginii de înaltă definiție (HD).
Filmul demonstrativ a fost şters.
Nu pot fi redate nici imaginea, nici sunetul
pe televizorul conectat.

Este redat automat un film (HDR-CX160E/
CX180E).

Filmul va fi redat automat ca un film
demonstrativ când acesta îndeplineşte anumite
condiţii în camera video (pag. 86). Acesta nu
este un defect.



Imaginile nu pot fi redate sau cartela de
memorie nu este recunoscută.

Marginile de sus, de jos, din dreapta şi
din stânga ale imaginilor apar uşor tăiate
atunci când sunt afişate pe un televizor
conectat.
Dispozitivul de redare nu acceptă redarea
cartelelor de memorie (pag. 4).

Editarea filmelor/fotografiilor cu
camera video
Nu se poate realiza editarea.

Editarea nu se poate realiza din cauza condiţiei
imaginii.

Nu se poate diviza un film.


Un film prea scurt nu poate fi divizat.
Un film protejat nu poate fi divizat.

Suportul de înregistrare pe care doriţi să
salvaţi fotografiile este plin.
RO
92
Acest lucru se întâmplă atunci când vizualizaţi
o imagine înregistrată în modul 16:9
(panoramic) pe un televizor 4:3. Setaţi [Tip
TV] corect (pag. 82) şi redaţi imaginea.
Index
Imaginea apare deformată pe televizorul
4:3.
Nu se poate captura o fotografie dintr-un
film.

Ecranul LCD al camerei video poate afişa
imagini înregistrate pe întregul ecran (afişare
la dimensiune completă). Cu toate acestea,
poate apărea o uşoară tăiere a marginilor
de sus, de jos, din dreapta şi din stânga
ale imaginilor atunci când se redau pe un
televizor care nu este compatibil cu afişarea la
dimensiune completă.
Este recomandat să înregistraţi imagini
utilizând chenarul exterior al [Chenar ghidare]
(pag. 77) pentru ghidare.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Redarea imaginilor stocate pe
o cartelă de memorie cu alte
echipamente
Atunci când utilizaţi cablul A/V de semnal pe
componente, setaţi opţiunea [Componente]
conform cerinţelor dispozitivului conectat
(pag. 83).
Atunci când utilizaţi conectorul video pe
componente, aveţi grijă să cuplaţi conectorii
roşu şi alb ai cablului de conectare A/V
(pag. 31).
Imaginile nu sunt transmise prin mufa HDMI
OUT dacă acestea sunt protejate de semnale
de protecţie ale dreptului de autor.
Atunci când utilizaţi conectorul S VIDEO,
aveţi grijă să cuplaţi conectorii roşu şi alb ai
cablului de conectare A/V (pag. 32).
Cuprins

Apar dungi negre în partea de sus şi de
jos a ecranului televizorului 4:3.

Acest lucru se întâmplă atunci când vizualizaţi
o imagine înregistrată în modul 16:9
(panoramic) pe un televizor 4:3. Acesta nu este
un defect.

Imaginile redate nu apar pe ecranul
LCD când conectaţi camera video la un
televizor şi redaţi imagini.


Redarea cu evidenţiere sau scenariile nu vor
apărea pe ecranul LCD al camerei video dacă
aceasta este conectată la un televizor şi redă
imagini.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Copierea/Conectarea la alte
dispozitive
Imaginile nu sunt copiate corect.


Deconectaţi toate dispozitivele din mufele
USB ale computerului cu excepţia tastaturii,
mouse-ului şi a camerei video.
Deconectaţi cablul USB încorporat din
computer şi camera video, apoi reporniţi
computerul şi reconectaţi camera video la
computer în ordinea corectă.
Când cablul USB încorporat şi mufa USB
a camerei video sunt conectate simultan la
dispozitive externe, deconectaţi unul care nu
este conectat la un computer.
Cuprins

Computerul nu recunoaşte camera video.
Nu puteţi copia imagini utilizând cablul
HDMI (se vinde separat).
Cablul de conectare A/V nu este cuplat corect.
Asiguraţi-vă că aţi cuplat cablul la mufa de
intrare a unui alt dispozitiv (pag. 62).
Conectarea la un computer
„PMB” nu poate fi instalat.

Verificaţi mediul informatic sau procedura de
instalare necesară pentru instalarea „PMB”.
„PMB” nu funcţionează corect.
Ieşiţi din programul „PMB” şi reporniţi
computerul.
Index

RO
93
Afişaj de autodiagnosticare/
Indicatori de avertizare
(Indicator de avertizare referitor la
temperatura acumulatorului)

(Indicator de avertizare referitor la
cartela de memorie)
Aprindere intermitentă lentă
 Spaţiul liber de pe suport este redus. Pentru
a verifica ce tip de cartelă de memorie puteţi
utiliza cu camera video, consultaţi pagina 21.
 Nu aţi introdus nicio cartelă de memorie
(pag. 21).

C:04:
 Acumulatorul nu este un acumulator
„InfoLITHIUM” (seria V). Utilizaţi un
acumulator „InfoLITHIUM” (seria V)
(pag. 101).
 Introduceţi corect conectorul de c.c. al
adaptorului de c.a. în mufa DC IN a camerei
video (pag. 14).
C:06:
Temperatura acumulatorului este ridicată.
Înlocuiţi acumulatorul sau aşezaţi-l într-un
loc răcoros.

(Indicatori de avertizare referitori la
formatarea cartelei de memorie)
C:13: / C:32:
Scoateţi sursa de alimentare. Reconectaţi-o şi
porniţi din nou camera video.



Cartela de memorie este deteriorată.
Cartela de memorie nu este formatată corect
(pag. 80).
(Indicator de avertizare referitor la
cartele de memorie incompatibile)
 (Avertizare referitoare la încărcarea
acumulatorului)

Acumulatorul este aproape descărcat.
În funcţie de mediul de înregistrare sau de
starea acumulatorului,  se poate aprinde
intermitent chiar dacă mai sunt 20 de minute
de autonomie.
RO
94
Aţi introdus o cartelă de memorie
incompatibilă (pag. 21).
Index
E::
Urmaţi paşii de la  de la pagina 87.


Bucuraţi-vă de funcţii utile
Aprindere intermitentă rapidă
Nu există suficient spaţiu liber pentru
înregistrarea imaginilor. După ce stocaţi
imaginile pe un alt suport (pag. 53), ştergeţi
imaginile care nu sunt necesare sau formataţi
cartela de memorie (pag. 80).
 Fişierul de bază de date a imaginilor poate fi
deteriorat. Verificaţi fişierul de bază de date
atingând
(MENU)  [Setare] 
[ (Setări suport)]  [Rep. fiş. bd. imagine]
 suportul de înregistrare (HDR-CX160E/
CX180E).
 Cartela de memorie este deteriorată.
C:(sau E:) : (Afişaj de autodiagnosticare)

Temperatura acumulatorului este ridicată.
Înlocuiţi acumulatorul sau aşezaţi-l într-un
loc răcoros.
Cuprins
Dacă apar indicatori pe ecranul LCD,
verificaţi următoarele.
Dacă nu rezolvaţi problema nici după
câteva încercări de soluţionare, contactaţi
furnizorul Sony sau un service local
autorizat Sony. În acest caz, când îi
contactaţi, daţi-le toate numerele codului
de eroare cu C sau E.
Descrierea mesajelor de avertizare
 (Indicator de avertizare referitor la
protecţia la scriere a cartelei de memorie)

Dacă apar mesaje pe ecran, urmaţi
instrucţiunile de mai jos.
Cartela de memorie este protejată la scriere.
Accesul la cartela de memorie a fost
restricţionat de un alt dispozitiv.
Suport de înregistrare
(Indicator de avertizare referitor la
dispozitivul extern de stocare)


Memoria internă nu poate fi
recunoscută. Formataţi şi utilizaţi din nou.
Fişierul de bază de date a imaginilor poate fi
deteriorat. Verificaţi fişierul de bază de date
atingând
(MENU)  [Setare]  [
(Setări suport)]  [Rep. fiş. bd. imagine] 
suportul de înregistrare.
Dispozitivul extern de stocare este deteriorat.


Eroare de date.

Dispozitivul extern de stocare este deteriorat.
Dispozitivul extern de stocare nu este formatat
corect.


(Indicator de avertizare referitor la
vibraţia camerei)



Suportul de înregistrare este plin.
Nu pot fi înregistrate fotografii în timpul
procesării. Aşteptaţi puţin, apoi înregistraţi.
Când [Mod REC
] este setat la [Calitate
maximă] sau [Calitate
50p], nu puteţi
captura fotografii în timp ce înregistraţi filme.
Sugestii
Este posibil să auziţi o melodie atunci când
indicatorii de avertizare apar pe ecran.


RO
95
Nu puteţi înregistra sau reda filme deoarece
nu există informaţii de gestiune referitoare
la filme. Dacă atingeţi
, vor fi create
informaţii de gestiune noi, iar dvs. veţi putea
înregistra sau reda filme.
Index

A apărut o eroare în timpul citirii sau scrierii
pe suportul intern de înregistrare al camerei
video.
Acest lucru se poate produce dacă continuaţi
să supuneţi camera video şocurilor.
Este posibil să nu puteţi reda filmele
înregistrate cu alte dispozitive.
Inconsistenţe în fişierul bază de date
imagine. Doriţi să reparaţi fişierul bază de
date imagine?
Inconsistenţe în fişierul bază de date
imagine. Nu se pot înregistra sau reda
filme HD. Reparaţi fişierul bază de date
imagine?
Camera video nu este stabilă, astfel că apar
uşor vibraţii ale camerei. Ţineţi camera
video ferm cu ambele mâini atunci când
înregistraţi imagini. Cu toate acestea, reţineţi
că indicatorul de avertizare referitor la vibraţia
camerei nu va dispărea.
(Indicator de avertizare referitor la
înregistrarea fotografiilor)

Suportul intern de înregistrare al camerei
video are o setare diferită de formatul implicit.
Dacă efectuaţi [Format] (pag. 80), este posibil
să puteţi utiliza camera video. Această operaţie
va şterge toate datele de pe suportul intern de
înregistrare.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
(Indicator de avertizare referitor
la formatarea dispozitivului extern de
stocare)

Cuprins


Imposibil de recuperat datele.
Având în vedere că informaţiile din baza de
date a filmelor cu o calitate a imaginii de
înaltă definiţie (HD) au fost deteriorate, există
incongruenţe între informaţiile din baza de
date şi informaţiile din fişier. Atingeţi
pentru a face o copie de siguranţă a filmelor
cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD)
şi a repara fişierul cu baza de date. Nu puteţi
vedea copiile de siguranţă ale filmelor cu
camera video.
Conectând camera video la un computer
după repararea bazei de date, puteţi importa
copiile de siguranţă ale filmelor cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD) în computer
folosind software-ul „PMB” instalat în
computer.
Totuşi, nu este garantată importarea tuturor
filmelor în computer.

Reintroduceţi de câteva ori cartela de
memorie. Chiar dacă indicatorul se aprinde
intermitent, cartela de memorie poate fi
deteriorată. Încercaţi cu o altă cartelă de
memorie.
Acest card de memorie nu poate fi
recunoscut. Formataţi şi utilizaţi din nou.

Directorul cu fotografii este plin.
Imposibil de înregistrat fotografii.


Aţi efectuat în mod repetat operaţii de
înregistrare şi ştergere sau folosiţi o cartelă
de memorie care a fost formatată cu un alt
dispozitiv. Copiaţi şi faceţi o copie de siguranţă
a datelor pe un alt dispozitiv (cum ar fi un
computer), apoi formataţi cartela de memorie
cu camera video (pag. 80).
Dimensiunea cartelei de memorie introdusă
nu este suficientă pentru a copia filmele.
Folosiţi cartela de memorie recomandată
(pag. 21).
Nu puteţi crea fişiere care depăşesc
999MSDCF. Nu puteţi crea sau şterge
directoare cu ajutorul camerei video.
Formataţi cartela de memorie (pag. 80) sau
ştergeţi fişierele cu ajutorul calculatorului.
Este posibil ca acest card de memorie să
nu poată înregistra sau reda filme.

Utilizaţi o cartelă de memorie recomandată
pentru camera dvs. video (pag. 21).
Este posibil ca acest card de memorie să
nu poată înregistra sau reda filme în mod
corect.
Camera video încearcă să recupereze automat
datele dacă scrierea acestora nu s-a efectuat
corect.
Utilizaţi o cartelă de memorie recomandată
pentru camera dvs. video (pag. 21).
Nu scoateţi cardul de memorie în timpul
scrierii. Datele se pot deteriora.

RO
96
Reintroduceţi cartela de memorie şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecranul LCD.
Index

Se recuperează datele.

Formaţi cartela de memorie (pag. 80). Dacă
formataţi cartela de memorie, toate filmele şi
fotografiile vor fi şterse.
Bucuraţi-vă de funcţii utile

Scrierea datelor pe suportul camerei video nu
a reuşit. S-a încercat recuperarea datelor, dar
nu s-a reuşit.
Reintroduceţi cardul de memorie.
Depăşire zonă tampon. Scrierea pe suport
nu a fost încheiată la timp.


Cuprins
Inconsistenţe în fişierul bază de date
imagine. Copiaţi şi recuperaţi.
Recuperaţi, apoi importaţi utilizând
software PC inclus.
Suportul extern nu poate executa funcţii.


Cuprins

Verificaţi fişierul de bază de date atingând
(MENU)  [Setare]  [ (Setări
suport)]  [Rep. fiş. bd. imagine]  suportul
de înregistrare.
Dacă mesajul continuă să apară, reconectați
dispozitivul extern de stocare, apoi formataţi-l.
Dacă formataţi dispozitivul extern de stocare,
toate filmele şi fotografiile vor fi şterse.
Dacă nu puteţi formata dispozitivul extern de
stocare, dispozitivul extern de stocare poate fi
incompatibil cu camera video sau deteriorat.
Înlocuiţi-l cu unul nou.
Imposibil de accesat suportul extern.

Bucuraţi-vă de funcţii utile

Folosiţi dispozitivul extern de stocare în
condiţii stabile (într-un mediu fără vibraţii, o
temperatură constantă a camerei etc.).
Asiguraţi-vă că sursa de alimentare a
dispozitivului extern de stocare este conectată.
Altele
Număr maxim imagini deja selectat.

Puteţi selecta numai 100 de imagini simultan
pentru:
 Ştergerea filmelor/fotografiilor
 Protejarea filmelor/fotografiilor sau
îndepărtarea protecţiei
 Copierea filmelor/fotografiilor
Date protejate.

Aţi încercat să ştergeţi date protejate.
Îndepărtaţi protecţia datelor.
Index
RO
97
Utilizarea camerei
video în străinătate
Despre sistemele de televizoare color
Puteţi utiliza camera video în orice ţară/
regiune utilizând adaptorul de c.a. furnizat
împreună cu camera video, la o tensiune
între 100 V şi 240 V, 50 Hz/60 Hz de c.a.
Camera dvs. video este în sistem PAL.
Dacă doriţi să vizualizaţi imaginea pe un
televizor, acesta trebuie să fie în sistem PAL
cu o mufă de intrare AUDIO/VIDEO.
Vizualizarea filmelor cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD)
Sistem
PAL
PAL-M
PAL-N
NTSC
Vizualizarea filmelor cu o calitate a
imaginii de definiţie standard (STD)
Pentru a vizualiza filme cu o calitate
standard a imaginii (STD), aveţi nevoie
de un televizor în sistem PAL cu mufe de
intrare AUDIO/VIDEO. Trebuie să cuplaţi
un cablu de conectare A/V.
SECAM
Bucuraţi-vă de funcţii utile
În ţările/regiunile unde este acceptat
sistemul 1080/50i, puteţi vizualiza filmele
cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie
(HD) identică cu cea a filmelor înregistrate.
Aveţi nevoie de un televizor (sau monitor)
în sistem PAL şi compatibil cu 1080/50i
cu mufe de semnal pe componente şi
mufe de intrare AUDIO/VIDEO. Trebuie
să conectaţi un cablu A/V de semnal pe
componente sau un cablu HDMI (se vinde
separat).
Utilizat în
Australia, Austria, Belgia,
China, Republica Cehă,
Danemarca, Finlanda,
Germania, Olanda, Hong
Kong, Ungaria, Italia, Kuweit,
Malaiezia, Noua Zeelandă,
Norvegia, Polonia, Portugalia,
Singapore, Republica Slovacă,
Spania, Suedia, Elveţia,
Thailanda, Regatul Unit etc.
Brazilia
Argentina, Paraguay, Uruguay
Insulele Bahamas, Bolivia,
Canada, America Centrală,
Chile, Columbia, Ecuador,
Guyana, Jamaica, Japonia,
Coreea, Mexic, Peru, Surinam,
Taiwan, Filipine, S.U.A.,
Venezuela etc.
Bulgaria, Franţa, Guiana, Iran,
Irak, Monaco, Rusia, Ucraina
etc.
Cuprins
Sursa de alimentare
Index
RO
98
Setarea orei locale
Cuprins
Puteţi seta cu uşurinţă ceasul conform orei locale dacă reglaţi diferenţa de fus orar atunci când
(MENU)  [Setare]  [ (Setări ceas)] 
utilizaţi camera în străinătate. Atingeţi
(MENU)  [Setare]  [ (Setări ceas)] 
[Setare dată şi oră]  [Ora de vară] şi
[Setare zonă] (pag. 86).
Diferenţe de fus orar la nivel global
Diferenţe de fus orar
+10:00
+11:00
+12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
RO
99
Setarea zonei
Melbourne, Sydney
Insulele Solomon
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St. John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azore, Insulele Capului Verde
Index
+09:00
+09:30
Setarea zonei
Lisabona, Londra
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Moscova, Nairobi
Teheran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Alma-Ata, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore,
Beijing
Seul, Tokio
Adelaide, Darwin
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Diferenţe de fus orar
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
Întreţinerea şi măsurile
de precauţie
* Datele înregistrate într-un format AVCHD
diferit de cele menţionate mai sus, nu pot fi
redate cu camera video.
Despre formatul AVCHD
Despre cartela de memorie





Înregistrarea şi redarea cu camera video
Bazându-se pe formatul AVCHD, camera
video înregistrează la calitatea imaginii de
înaltă definiţie (HD).
Pe lângă calitatea imaginii de înaltă
definiţie (HD), camera video poate
înregistra un semnal de definiţie standard
(STD) în formatul convenţional MPEG-2.





RO
100
Index

Semnal video*: MPEG-4 AVC/H.264 1920
 1080/50i, 1440  1080/50i
Semnal audio: pe 2 canaleDolby Digital
Suporturi de înregistrare:
HDR-CX130E: Cartelă de memorie
HDR-CX160E/CX180E: Memorie internă,
cartelă de memorie
O cartelă de memorie formatată de un
computer (sistem de operare Windows/Mac)
nu garantează compatibilitatea cu camera dvs.
video.
Viteza de citire/scriere a datelor poate varia în
funcţie de combinaţia dintre cartela de memorie
şi produsul compatibil cu cartela de memorie pe
care le utilizaţi.
Datele se pot deteriora sau pierde în
următoarele cazuri (nu se vor oferi despăgubiri
pentru date):
 Dacă scoateţi cartela de memorie sau opriţi
camera video în timp ce citeşte sau scrie
fişiere de imagine pe cartela de memorie (în
timp ce ledul de acces este aprins sau clipeşte)
 Dacă utilizaţi cartela de memorie în
apropierea magneţilor sau a câmpurilor
magnetice
Se recomandă să efectuaţi o copie de siguranţă
a datelor importante pe unitatea de hard disk a
unui computer.
Nu lipiţi etichete sau alte obiecte adezive pe
cartela de memorie sau pe adaptorul cartelei de
memorie.
Nu atingeţi bornele cartelei şi nu permiteţi
contactul acestora cu obiecte metalice.
Nu îndoiţi, nu scăpaţi pe jos şi nu apăsaţi prea
tare pe cartela de memorie.
Nu demontaţi şi nu modificaţi cartela de
memorie.
Feriţi cartela de memorie de umezeală.
Nu lăsaţi cartela de memorie la îndemâna
copiilor. Există pericolul ca aceştia să înghită
cartela.
Nu introduceţi altceva în afara unei cartele de
mărimea potrivită în fanta pentru cartela de
memorie. Acest lucru poate cauza defecţiuni.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Formatul AVCHD este un format de
cameră video digitală de înaltă definiţie
utilizat pentru înregistrarea unui semnal de
înaltă definiţie (HD) utilizând o tehnologie
eficientă de codare şi de compresie a
datelor. Formatul MPEG-4 AVC/H.264 este
adoptat pentru comprimarea datelor video,
iar sistemul Dolby Digital sau Linear PCM
este utilizat pentru comprimarea datelor
audio.
Formatul MPEG-4 AVC/H.264 poate
comprima imagini într-un mod mult mai
eficient decât formatul convenţional de
comprimare a imaginilor.
 Deoarece formatul AVCHD foloseşte o
tehnologie de codare şi de compresie,
imaginea poate apărea neclară în scenele
unde imaginea, unghiurile de câmp sau
luminozitatea etc. se schimbă drastic, dar
acest lucru nu este un defect.
Cuprins
Ce este formatul AVCHD?

Nu utilizaţi şi nu păstraţi cartela de memorie în
următoarele locuri:
 Locuri expuse la temperaturi foarte mari, cum
ar fi într-o maşină parcată vara în soare
 Locuri în lumina directă a soarelui
 Locuri cu o umiditate foarte mare sau expuse
gazelor corozive
Despre „Memory Stick”
Tipuri de „Memory Stick”
Despre adaptorul pentru cartela de
memorie

Atunci când utilizaţi o cartelă de memorie cu
un dispozitiv compatibil cu cartela de memorie
şi introduceţi cartela de memorie în adaptorul
pentru cartele de memorie, asiguraţi-vă că aţi
introdus cartela de memorie în direcţia corectă.
Reţineţi că utilizarea necorespunzătoare poate
cauza defecţiuni.








Acest produs suportă transferul paralel de date.
Cu toate acestea, viteza transferului poate diferi
în funcţie de tipul de suport folosit.
Acest produs nu poate înregistra sau reda
date ce utilizează tehnologia „MagicGate”.
„MagicGate” este o tehnologie pentru protejarea
dreptului de autor ce înregistrează şi transferă
datele în format criptat.
Despre acumulatorul „InfoLITHIUM”
Fişierele cu date de imagine înregistrate pe
cartela de memorie de către camera dvs. video
sunt în conformitate cu standardul universal
„Design rule for Camera File system” stabilit
de JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Nu puteţi reda cu camera dvs. video fotografii
înregistrate cu alte dispozitive (DCR-TRV900E
sau DSC-D700/D770) ce nu respectă standardul
universal. (Aceste modele nu se vând în
anumite regiuni.)
Dacă nu puteţi utiliza cartele de memorie care
au fost utilizate împreună cu un alt dispozitiv,
formataţi-le cu camera video (pag. 80). Reţineţi
că formatarea presupune ştergerea tuturor
informaţiilor de pe cartela de memorie.
Este posibil să nu puteţi reda imagini cu camera
video:
 Atunci când redaţi date de imagine modificate
pe computer
 Atunci când redaţi date de imagine modificate
cu alte dispozitive
Camera dvs. video funcţionează numai cu
un acumulator „InfoLITHIUM” din seria V.
Acumulatorii „InfoLITHIUM” din seria V
.
au semnul
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Despre compatibilitatea datelor de
imagine
—
Cuprins
„Memory Stick Duo” (cu
MagicGate)
„Memory Stick PRO Duo”
(Mark2)
„Memory Stick PRO-HG
Duo”
Înregistrare/Redare
Ce este un acumulator „InfoLITHIUM”?



Index
RO
101
Un acumulator „InfoLITHIUM” este un
acumulator litiu-ion cu funcţia de comunicare
a informaţiilor legate de condiţiile de operare
între camera video şi un adaptor de c.a./
încărcător (se vinde separat).
Acumulatorul „InfoLITHIUM” calculează
consumul de energie în funcţie de condiţiile de
operare ale camerei video şi afişează autonomia
rămasă în minute.
Acumulatorul NP-FV50 este compatibil cu
sistemul „ActiFORCE”.
„ActiFORCE” este un sistem energetic de
ultimă generaţie. Calcularea capacităţii
acumulatorului, încărcarea sporită, viteza
şi acurateţea gradului de descărcare a
acumulatorului au fost îmbunătăţite în
comparaţie cu acumulatorii „InfoLITHIUM”
din seria P.
Pentru a încărca acumulatorul


Pentru utilizarea eficientă a
acumulatorului



Despre păstrarea acumulatorului


Dacă nu utilizaţi acumulatorul pentru o
perioadă lungă de timp, încărcaţi-l complet,
apoi descărcaţi-l complet în camera video o dată
pe an, pentru a menţine o bună funcţionare.
Pentru a păstra acumulatorul, scoateţi-l din
camera video şi puneţi-l într-un loc uscat şi
răcoros.
Pentru a descărca complet acumulatorul cu
(MENU) 
camera video, atingeţi
[Setare]  [ (Setări generale)]  [Oprire
automată]  [Dezactivat], şi lăsaţi camera
video în aşteptare până când se consumă
energia (pag. 85).
Despre durata de viaţă a
acumulatorului


RO
102
Capacitatea acumulatorului scade cu timpul şi
în urma utilizărilor repetate. Dacă autonomia
dintre două încărcări scade semnificativ, este
probabil cazul să înlocuiţi acumulatorul.
Durata de viaţă a fiecărui acumulator depinde
de condiţiile de păstrare, de operare şi de
mediu.
Index


Bucuraţi-vă de funcţii utile

Performanţele acumulatorului scad când acesta
este utilizat la temperaturi de 10 C sau mai
puţin, iar autonomia acestuia devine mai scurtă.
În acest caz, pentru a prelungi autonomia
acumulatorului, procedaţi în felul următor.
 Puneţi acumulatorul în buzunar pentru a-l
încălzi şi montaţi-l în camera video doar
înainte de a începe să filmaţi.
 Utilizaţi un acumulator de capacitate mare:
Cablu NP-FV70/NP-FV100 (se vinde
separat).
Utilizarea frecventă a ecranului LCD sau
redarea frecventă, precum şi operaţiile de
repede înainte sau derulare pot consuma mai
repede acumulatorul. Vă recomandăm să
utilizaţi un acumulator de capacitate mare:
Cablu NP-FV70/NP-FV100 (se vinde separat).
Aveţi grijă să închideţi ecranul LCD atunci când
nu înregistraţi sau nu redaţi imagini cu camera
video. Acumulatorul se consumă şi când camera
video este în aşteptare sau în pauză de redare.
Este recomandat să aveţi la îndemână
acumulatoare de rezervă, pentru o perioadă
de înregistrare de 2 sau 3 ori mai mare decât
cea estimată, şi să faceţi probe de înregistrare
înainte de a înregistra.
Acumulatorul nu trebuie să intre în contact cu
apa. Acumulatorul nu este rezistent la apă.
Dacă alimentarea se întrerupe, deşi indicatorul
de autonomie rămasă indică faptul că
acumulatorul mai are energie, încărcaţil complet din nou. Autonomia rămasă a
acumulatorului va fi indicată corect. Cu toate
acestea, indicaţia acumulatorului poate să nu fie
corectă dacă acesta este utilizat la temperaturi
ridicate pentru o durată îndelungată, dacă este
lăsat complet încărcat sau dacă este utilizat
frecvent. Consideraţi indicaţia de autonomie
rămasă ca fiind aproximativă.
Simbolul  ce indică un acumulator descărcat
clipeşte chiar dacă mai sunt 20 de minute de
autonomie, în funcţie de condiţiile de operare
sau de temperatura mediului.
Cuprins

Despre indicatorul de autonomie
rămasă
Asiguraţi-vă că încărcaţi acumulatorul înainte
de a începe să utilizaţi camera video.
Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul
la o temperatură înconjurătoare între 10 C
şi 30 C până când ledul CHG (încărcare) se
stinge. Dacă încărcaţi acumulatorul în afara
intervalului de temperatură, este posibil ca
acesta să nu se încarce eficient.

Despre x.v.Color




Despre manevrarea camerei video

Despre utilizare şi întreţinere





Atunci când nu utilizaţi camera video
pentru o perioadă lungă de timp


Pentru a păstra camera video într-o stare
optimă de funcţionare pentru un timp
îndelungat, porniţi-o şi înregistraţi sau redaţi
imagini cu ea aproximativ o dată pe lună.
Goliţi complet acumulatorul înainte de a-l
depozita.
Condensarea umezelii
Dacă aduceţi camera video dintr-un loc rece
direct într-un loc cald, se poate produce condens
în interiorul acesteia. Acest lucru poate cauza
defecţiuni ale camerei video.
 Dacă s-a produs condensul
Nu porniţi camera video timp de aproximativ
1 oră.
RO
103
Index


Bucuraţi-vă de funcţii utile

Nu utilizaţi şi nu păstraţi camera video şi
accesoriile în următoarele locuri:
 În locuri extrem de calde, reci sau umede. Nu
le lăsaţi expuse la temperaturi peste 60 C,
cum ar fi în lumina directă a soarelui, lângă
surse de căldură sau într-o maşină parcată la
soare. Se pot defecta sau deforma.
 Lângă câmpuri magnetice puternice sau
vibraţii mecanice. Camera video se poate
defecta.
 Lângă unde radio sau radiaţii puternice.
Camera video poate să nu mai înregistreze
corect.
 În apropierea echipamentelor video şi
receptoarelor AM. Pot apărea zgomote.
 Pe plajă sau în locuri cu praf. Dacă intră nisip
sau praf în camera video, aceasta se poate
defecta. Uneori, acest defect nu se poate
repara.
 În apropierea ferestrelor sau afară, unde
ecranul LCD sau obiectivul poate fi expus
luminii directe a soarelui. Acest lucru
deteriorează ecranul LCD.
Utilizaţi camera video cu curent continuu la
6,8 V/7,2 V (acumulator) sau 8,4 V (adaptor
de c.a.).
Pentru alimentarea cu curent continuu sau
cu curent alternativ, utilizaţi accesoriile
recomandate în acest manual de utilizare.
Evitaţi contactul camerei video cu apa, de
exemplu, apa de ploaie sau apa din mare. Dacă
udaţi camera, pot apărea defecţiuni. Uneori,
acest defect nu se poate repara.
Cuprins

x.v.Color este un termen mai cunoscut pentru
standardul xvYCC propus de Sony şi este o
marcă comercială a firmei Sony.
xvYCC este un standard internaţional pentru
spaţiul de culoare în videoclipuri. Acest
standard poate să exprime o gamă mai largă
de culori decât cea utilizată în mod curent de
transmisiile obişnuite.
Dacă în carcasă pătrunde un obiect solid sau
un lichid, decuplaţi camera video şi duceţi-o la
un furnizor Sony pentru a o verifica înainte de
reutilizare.
Evitaţi manevrarea bruscă, demontarea,
modificarea, şocurile fizice sau impacturile,
cum ar fi lovirea, scăparea sau călcarea pe
produs. Aveţi grijă în mod deosebit de obiectiv.
Menţineţi închis ecranul LCD atunci când nu
utilizaţi camera video.
Nu înfăşuraţi camera într-un prosop, pentru a
o utiliza acoperită. În caz contrar, aceasta s-ar
putea încinge în interior.
Atunci când decuplaţi cablul de alimentare,
trageţi de conector, nu de fir.
Nu puneţi obiecte grele pe cablul de alimentare
pentru a nu-l deteriora.
Nu utilizaţi un acumulator deformat sau
deteriorat.
Menţineţi curate contactele metalice.
Dacă s-a scurs electrolit din baterie:
 Consultaţi un service local autorizat Sony.
 Ştergeţi orice urmă de lichid ce a intrat în
contact cu pielea.
 Dacă vă intră lichid în ochi, spălaţi-vă cu
foarte multă apă şi consultaţi medicul.

Despre ajustarea ecranului tactil
([Calibrare])
Este posibil ca butoanele de pe ecranul tactil să nu
funcţioneze corect. În acest caz, urmaţi procedura
de mai jos. Se recomandă ca în timpul operaţiei să
conectaţi camera video la sursa de c.a. cu ajutorul
adaptorului de c.a. furnizat.

(MENU)  [Setare]  [ (Setări
generale)]  [Calibrare].
Atingeţi de 3 ori „” afişat pe ecran cu colţul
 Note
Dacă nu aţi apăsat în punctul corespunzător,
încercaţi din nou calibrarea.
 Nu utilizaţi un obiect ascuţit pentru calibrare.
În caz contrar, aţi putea deteriora ecranul LCD.
 Nu puteţi calibra ecranul LCD dacă este rotit
sau închis cu faţa spre exterior.



Nu exercitaţi o presiune mare asupra ecranului
LCD, deoarece acest lucru poate crea o
distribuţie inegală a culorilor şi alte defecţiuni.
Dacă utilizaţi camera video într-un loc rece, pe
ecranul LCD poată apărea o imagine reziduală.
Acesta nu este un defect.
În timp ce utilizaţi camera video, partea din
spate a ecranului LCD se poate încălzi. Acesta
nu este un defect.
Despre manevrarea carcasei

Pentru a curăţa ecranul LCD

Bucuraţi-vă de funcţii utile
unei cartele de memorie sau al unui obiect
asemănător.
Atingeţi [Anulează] pentru a anula calibrarea.
Ecranul LCD

Cuprins

Observaţie referitoare la condens
Condensul se poate produce atunci când
aduceţi camera video dintr-un loc foarte rece
într-un loc cald (sau invers) sau când o utilizaţi
într-un loc umed, ca în următoarele cazuri:
 Aduceţi camera de pe o pârtie de schi într-un
loc încălzit cu un obiect de încălzire.
 Aduceţi camera video dintr-o maşină sau o
cameră cu aerul condiţionat pornit într-un
loc fierbinte afară.
 Utilizaţi camera video după o furtună sau
după duş.
 Utilizaţi camera video într-un loc fierbinte
şi umed.
Cum puteţi preveni condensul
Atunci când aduceţi camera video dintr-un loc
rece într-un loc cald, puneţi-o într-o pungă
de plastic şi închideţi bine punga. Scoateţi
punga atunci când aerul din interiorul acesteia
a ajuns la temperatura înconjurătoare (după
aproximativ 1 oră).

Dacă ecranul LCD este pătat cu urme de
degete sau dacă este prăfuit, este recomandat să
utilizaţi o cârpă moale pentru a-l şterge.
Index
RO
104
Dacă s-a murdărit carcasa, curăţaţi corpul
camerei video cu o cârpă moale, umezită uşor
cu apă, apoi ştergeţi carcasa cu o cârpă moale
uscată.
Pentru a nu deteriora suprafaţa exterioară,
evitaţi următoarele lucruri:
 Utilizarea produselor chimice precum diluant,
benzen, alcool, materiale textile îmbibate cu
substanţe chimice, insecticide sau emulsii
pentru protecţie solară
 Manevrarea camerei video dacă aveţi mâinile
murdare cu substanţele menţionate mai sus
 Lăsarea carcasei în contact cu obiecte de
cauciuc sau vinil pentru o perioadă lungă
de timp
Despre întreţinerea şi păstrarea
obiectivului
Note despre aruncarea/transferul
camerei video (HDR-CX160E/CX180E)
Chiar dacă ştergeţi toate filmele sau fotografiile,
sau dacă efectuaţi procedura [Format] (pag. 80),
datele de pe suportul intern de înregistrare pot
să nu se şteargă complet. Dacă transferaţi camera
video altei persoane, se recomandă să efectuaţi
procedura [Golire] (pag. 81) pentru a evita
recuperarea datelor dvs. De asemenea, atunci
când aruncaţi camera video, se recomandă să
distrugeţi corpul acesteia.
Despre încărcarea bateriei reîncărcabile
preinstalate
Chiar dacă ştergeţi datele de pe cartela de
memorie sau formataţi cartela de memorie cu
camera video sau cu un calculator, este posibil
să nu ştergeţi complet datele de pe cartela de
memorie. Când daţi cartela de memorie cuiva,
se recomandă să ştergeţi complet datele folosind
un program de ştergere a datelor cu un computer.
De asemenea, atunci când aruncaţi cartela de
memorie, se recomandă să distrugeţi corpul
acesteia.


Cuprins
Ştergeţi suprafaţa obiectivului cu o cârpă moale
în următoarele cazuri:
 Dacă sunt amprente digitale pe suprafaţa
obiectivului
 În locuri foarte calde sau umede
 Când obiectivul este expus unei atmosfere
saline, cum ar fi la mare
Păstraţi obiectivul într-un loc aerisit, protejat de
murdărie şi praf.
Pentru a evita apariţia mucegaiului, curăţaţi
obiectivul conform instrucţiunilor de mai sus.

Note despre aruncarea/transferul
cartelei de memorie
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Camera video are o baterie reîncărcabilă
preinstalată pentru a reţine data, ora şi alte setări,
chiar şi atunci când ecranul LCD este închis.
Bateria reîncărcabilă preinstalată se încarcă de
fiecare dată când conectaţi camera video la sursa
de c.a. cu ajutorul adaptorului de c.a. sau când
este montat acumulatorul. Bateria reîncărcabilă
se descarcă complet după 3 luni dacă nu utilizaţi
deloc camera video. Utilizaţi camera video după
ce aţi încărcat bateria reîncărcabilă preinstalată.
Cu toate acestea, chiar dacă bateria reîncărcabilă
preinstalată nu este încărcată, funcţionarea
camerei nu va fi afectată atâta timp cât nu
înregistraţi data.
Cum să încărcaţi bateria reîncărcabilă
preinstalată
Conectaţi camera video la o sursă de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat şi lăsaţi-o cu ecranul
LCD închis timp de peste 24 de ore.
Index
RO
105
Adobe, sigla Adobe şi Adobe Acrobat sunt
mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Adobe Systems Incorporated în
Statele Unite şi/sau în alte ţări.
 Sigla SDXC este o marcă comercială a firmei
SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard este o marcă comercială a
firmei MultiMediaCard Association.
Toate celelalte nume de produse menţionate aici
pot fi mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale companiilor respective. Mai mult,
 şi  nu sunt menţionate de fiecare dată în
acest manual.
Despre mărcile comerciale












ESTE INTERZISĂ ORICE UTILIZARE A
ACESTUI PRODUS ÎN ALT SCOP ÎN AFARA
CELUI PERSONAL CARE FOLOSEŞTE
INFORMAŢII LEGATE DE STANDARDUL
MPEG-2 PENTRU CODARE VIDEO, FĂRĂ
A FI ÎN POSESIA UNEI LICENŢE PENTRU
PATENTELE DIN PORTOFOLIUL MPEG-2,
LICENŢĂ CARE POATE FI ACHIZIŢIONATĂ
DE LA MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET,
SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.
ACEST PRODUS SE AFLĂ ÎN PORTOFOLIUL
DE LICENŢĂ AL PATENTULUI AVC PENTRU
UZUL PERSONAL ŞI NECOMERCIAL AL
UNUI CONSUMATOR PENTRU
(i) CODARE VIDEO CONFORM
STANDARDULUI AVC („AVC VIDEO”) ŞI/SAU
(ii) DECODARE AVC VIDEO CARE A FOST
CODATĂ DE UN CONSUMATOR IMPLICAT
ÎNTR-O
ACTIVITATE PERSONALĂ ŞI
NECOMERCIALĂ ŞI/SAU OBŢINUTĂ DE
LA UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT
PENTRU A FURNIZA VIDEO AVC. NU
ESTE GARANTATĂ NICIO LICENŢĂ ŞI NU
VA FI IMPLICATĂ ÎN NICIUN ALT TIP DE
UTILIZARE.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE POT FI
OBŢINUTE DE LA MPEG LA, L.L.C.
CONSULTAŢI <HTTP://WWW.MPEGLA.
COM>
RO
106
Index

Note despre licenţă
Bucuraţi-vă de funcţii utile

Cuprins


„Handycam” şi
sunt
mărci comerciale înregistrate ale firmei Sony
Corporation.
„AVCHD” şi sigla „AVCHD” sunt mărci
comerciale ale Panasonic Corporation şi Sony
Corporation.
„Memory Stick”, „
”, „Memory Stick Duo”,
„
”, „Memory Stick PRO
Duo”, „
”, „Memory
Stick PRO-HG Duo”,
„
”, „MagicGate”,
„
”, „MagicGate Memory
Stick” şi „MagicGate Memory Stick Duo”
sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale companiei Sony Corporation.
„InfoLITHIUM” este o marcă comercială a
firmei Sony Corporation.
„x.v.Colour” este o marcă comercială a firmei
Sony Corporation.
„BIONZ” este o marcă comercială a firmei Sony
Corporation.
„BRAVIA” este o marcă comercială a firmei
Sony Corporation.
„DVDirect” este o marcă comercială a firmei
Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ şi Blu-ray™ sunt mărci comerciale
ale Blu-ray Disc Association.
Dolby şi simbolul double-D sunt mărci
comerciale ale firmei Dolby Laboratories.
HDMI, sigla HDMI şi High-Definition
Multimedia Interface sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI
Licensing LLC în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Microsoft, Windows, Windows Vista şi DirectX
sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
Macintosh şi Mac OS sunt mărci comerciale
înregistrate ale Apple Inc. în S.U.A. şi în alte
ţări.
Intel, Intel Core şi Pentium sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale Intel Corporation sau ale filialelor sale din
Statele Unite ale Americii sau din alte ţări.
„ ” şi „PlayStation” sunt mărci comerciale
înregistrate ale firmei Sony Computer
Entertainment Inc.
Cuprins
„C Library”, „zlib” şi „libjpeg” sunt incluse în
camera video. Oferim aceste software-uri în
baza unor acorduri de licenţă cu proprietarii
drepturilor de autor. La cererea proprietarilor
drepturilor de autor asupra aplicaţiilor software,
avem obligaţia de a vă informa cu privire la
următoarele. Vă rugăm să citiţi următoarele
capitole.
Citiţi „license3.pdf ” din directorul „License” de
pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în limba engleză)
pentru aplicaţiile „C Library”, „zlib” şi „libjpeg”.
Despre aplicaţiile software GNU
GPL/LGPL
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Aplicaţiile software care sunt eligibile pentru
următorul tip de GNU General Public License
(numit „GPL”) sau de GNU Lesser General Public
License (numit „LGPL”) sunt incluse în camera
video.
Acest lucru înseamnă că aveţi dreptul de a accesa,
modifica şi redistribui codul sursă al acestor
aplicaţii software în anumite condiţii stipulate de
licenţa GPL/LGPL furnizată.
Codul sursă este oferit pe Internet. Utilizaţi
următoarea adresă URL pentru a-l descărca.
Atunci când descărcaţi codul sursă, selectaţi
HDR-CX180 ca fiind modelul camerei dvs. video.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Am prefera să nu ne contactaţi referitor la
conţinutul codului de sursă.
Citiţi „license2.pdf ” din directorul „License” de
pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în limba engleză)
ale aplicaţiilor „GPL” şi „LGPL”.
Index
Pentru a vizualiza documentul PDF, este necesar
programul Adobe Reader. Dacă nu îl aveţi instalat
pe computer, îl puteţi descărca de pe pagina Web
Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
RO
107
Consultare rapidă
Indicatori de ecran
Centru
Centru
Dreapta
Stânga
Semnificaţie
[STBY]/
[ÎNREG.]
Stare de înregistrare (24)
Reglare succesiune de
imagini
Jos
Avertisment (94)

Mod de redare (29)
Dreapta
Stânga
Indicator

Indicator
Semnificaţie
Buton MENU (65)
Înregistrare temporizată
(74)
50i
60min.
Suport de înregistrare/
redare/editare (20)
[Detecţie feţe] setat la
[Dezactivat] (76)
[Declanşator zâmbet] setat
la [Dezactivat] (76)
Focalizare manuală (72)
0:00:00
Cronometru (oră:minut:
secundă)
00Min
Durată estimată de
înregistrare rămasă
Selectare scenă (73)

Echilibru de alb (70)
9999
9999
SteadyShot oprit (74)
Macro prim plan (74)
x.v.Color (78)
Obiectiv conversie (75)
100/112
Destinaţie (86)
Auto inteligent (detectare
feţe/detectare scene/
detectare vibraţii cameră)
(34)
Dimensiune fotografie
(79)
Număr aproximativ
de fotografii ce pot fi
înregistrate şi dimensiunea
fotografiilor
Director de redare
Filmul sau fotografia
curentă/Numărul total al
filmelor sau al fotografiilor
înregistrate (29)
Este conectat un dispozitiv
extern de stocare (56)
RO
108
Index

Semnificaţie
Calitatea imaginii
înregistrate (HD/STD),
viteza cadrelor (50p/50i)
şi modul de înregistrare
(PS/FX/FH/HQ/LP) (35)
Autonomie rămasă
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Mod panoramic (78)
Gradare (73)

Cuprins
Indicator
Componente şi
butoane
Numerele din ( ) reprezintă paginile de
referinţă.
Jos
Indicator
Cuprins
Semnificaţie
Buton Vizualizare imagini
(27)
Nivel refer. microfon
scăzut (77)
Reduc. zgomot vânt (77)
Mic. încorporat zoom (76)


Obiectiv (obiectiv G)
Imagine protejată (43)
Microfon încorporat
Indicatorii şi poziţia acestora sunt aspecte
relative şi pot fi diferite de ceea ce vedeţi în
realitate.
În funcţie de modelul camerei dvs. video, este
posibil ca anumiţi indicatori să nu apară.
Bucuraţi-vă de funcţii utile
101-0005

Low Lux (73)
Expun./Focaliz. Pct. (71)/
Expunere punctuală (71)/
Expunere (72)
Auto inteligent (34)
Buton pentru succesiunea
de imagini
Nume fişier de date (30)
Ecran LCD/Ecran tactil (17, 38)
Dacă rotiţi panoul LCD cu 180 de grade,
puteţi închide panoul LCD având ecranul
LCD în exterior. Acest lucru este util în timpul
operaţiilor de redare.
Index
RO
109
Cuprins

Buton (Vizualizare imagini) (27)
Buton POWER (17)
Difuzor
Cursor de zoom (34)
Buton PHOTO (26)
Buton MODE (24)
Led CHG (încărcare) (14)
Leduri
Acumulator (14)
(Film)/ (Foto) (24)
Mufă MIC (PUTERE A SURSEI) (HDRCX160E/CX180E)
Mufă HDMI OUT (31)
 Mufă (USB) (55, 58)
Buton START/STOP (24)
Mufă DC IN (14)
Bucuraţi-vă de funcţii utile
Buton RESET
Apăsaţi RESET cu ajutorul unui obiect ascuţit.
Apăsaţi pe RESET pentru a iniţializa toate
setările, inclusiv setarea orei.
Conector telecomandă A/V (31)
Curea de susţinere (23)
Cablu USB încorporat (15)
Led de acces al cartelei de memorie (22)
Cât timp acest led este aprins sau clipeşte,
camera video citeşte sau scrie date.
Fantă pentru cartela de memorie (22)
Pârghie de decuplare BATT (acumulator)
(16)
RO
110
Index
Punct de montare a trepiedului
Ataşaţi un trepied (se vinde separat) în
punctul de montare a trepiedului utilizând un
şurub de trepied (se vinde separat: lungimea
şurubului trebuie să fie mai mică de 5,5 mm).
Index
Simboluri
A
Acumulator..................................14
Acumulator
„InfoLITHIUM”........................101
Afişaj de auto-diagnosticare/
Indicatori de avertizare...............94
Aparat foto/Microfon..................70
Artificii..........................................73
Auto inteligent.............................34
AVCHD........................................47
„BRAVIA” Sync............................33
C
E
Echilibru de alb............................70
Editare/Copiere............................80
Elemente furnizate........................3
Eliminare scenariu......................40
Expun./Focaliz. Pct.....................71
Expunere.......................................72
Expunere punctuală....................71
Exterior.........................................70
F
FH..................................................35
Filme........................................24, 29
Focalizare......................................72
Focalizare punct...........................72
Format...........................................80
Format AVCHD.........................100
Fotografii................................26, 30
Funcţie Redare.............................79
FX..................................................35
G
Golire............................................81
Gradare.........................................73
Gradare de alb..............................73
Gradare negru..............................74
H
HQ.................................................35
RO
111
Î
În străinătate................................98
Încărcarea acumulatorului.........14
Încărcarea acumulatorului în
străinătate...............................16, 98
ÎNREG.crsv.lent...........................68
Înregistrare...................................23
Întreţinere...................................100
L
Language Setting...................19, 85
Low Lux........................................73
LP...................................................35
Luminozitate LCD.......................85
M
Macro prim plan..........................74
Măsuri de precauţie...................100
„Memory Stick”.................. 21, 100
„Memory Stick PRO Duo”.........21
„Memory Stick PRO-HG
Duo”..............................................21
Meniuri.........................................67
Mesaje de avertizare....................95
Mic. încorporat zoom.................76
Miniatură......................................42
Mod demo....................................86
Mod fotografiere..........................68
Mod Oglindă................................38
Mod panoramic...........................78
Mod Rec........................................35
MPEG-4 AVC/H.264................100
N
Nivel refer. microfon...................77
Număr fişier.................................81
Index
Cablu de conectare A/V.......32, 63
Cablu USB..............................58, 61
Cablu USB încorporat.............3, 15
Cal. imag./Dimens.......................78
Calibrare.....................................104
Calitate imagine...........................35
Capturare golf..............................69
Capturarea fotografiilor dintr-un
film................................................46
Captură imagine..........................46
Cartelă de memorie.....................21
Chenar ghidare............................77
Cod de date............................18, 82
Complet încărcat.........................14
Componente.................................83
Condensarea umezelii...............103
Conectare USB.............................50
Conexiune....................................31
CONTROL PT. HDMI...............84
Conversia scenelor/scenariilor cu
redare evidenţiere........................40
Copiază.........................................44
Copierea unui disc.......................52
Crearea unui disc.........................47
Crearea unui disc AVCHD.........51
D
Data/Ora.......................................18
Date cameră.................................82
Declanşator zâmbet.....................37
Depanare......................................87
Detecţie feţe..................................76
Dimens. imag...............................79
Disc Blu-ray..................................52
Divizare.........................................45
Dual Rec.......................................38
DVD writer............................58, 61
DVDirect Express........................58
I
Iluminare spate auto....................75
Index evenimente........................27
Indicatori de ecran....................108
Informaţii acumulator................85
Informaţii mediu.........................80
Interior..........................................70
Bucuraţi-vă de funcţii utile
B
Crepuscul......................................73
Cuprins
1080i/576i.....................................83
1080p/576p...................................83
576i................................................83
O
P
R
Răsărit şi apus..............................73
Recorder de discuri.....................62
Redare...........................................27
Redare cu evidenţiere..................38
Redarea unui disc AVCHD........51
Reduc. zgomot vânt.....................77
Reflector........................................73
Rep. fiş. bd. imagine....................91
Reparare........................................87
RESET.........................................110
Rezoluţie HDMI..........................83
S
U
Unghi panoramic.........................34
V
Viteză cadre..................................78
X
x.v.Color......................................103
Z
Zăpadă..........................................73
Zoom.............................................34
Zoom digital.................................75
Index
Salvare scenariu...........................40
Salvarea imaginilor pe suporturi
externe..........................................55
Scenariu........................................40
Scriere disc...................................49
Selectare scenă.............................73
Selectare suport............................20
Sens. detect. zâmbet....................76
Setare.............................................80
Setare afişaj...................................77
Setare conex. USB........................84
Setare dată şi oră..........................86
T
Telefoto.........................................34
Televizor.......................................31
Temporizator................................74
Tip TV...........................................82
Trepied........................................110
Bucuraţi-vă de funcţii utile
PAL................................................98
Peisaj..............................................73
Plajă...............................................73
Pornire..........................................17
Pornirea camerei video...............17
Pornit de LCD..............................85
Portret...........................................73
Protejează.....................................43
PS...................................................36
Setare evidenţiere........................39
Setare USB LUN..........................84
Setare zonă...................................86
Setarea datei şi a orei...................17
Setări ceas.....................................17
Setări HD/STD............................35
Setări suport.................................20
Sisteme TV color.........................98
SteadyShot (Film)........................74
SteadyShot (Foto)........................75
Suport de înregistrare.................20
Suporturi externe.........................55
Sursă de c.a...................................14
Şterge.............................................42
Cuprins
O apăsare......................................71
Obiectiv conversie.......................75
Oprire automată..........................85
Ora de vară...................................86
Originale.......................................44
RO
112
Informaţii suplimentare despre acest
produs, precum şi răspunsuri la întrebările
frecvente pot fi găsite pe site-ul nostru de
Web de Asistenţă pentru clienţi.
http://www.sony.net/
Download PDF