Sony | HDR-CX550VE | Sony HDR-CX550VE CX550V Cameră video Full HD cu memorie flash Instrucţiuni de utilizare

4-170-536-82(1)
Cuprins
HDR-CX550E/CX550VE/
XR550E/XR550VE
Cameră video digitală HD
Pregătirea
12
Înregistrare/Redare
21
Folosirea corectă a camerei
video
45
Salvarea imaginilor cu un
dispozitiv extern
58
Particularizarea camerei
video
67
Informaţii suplimentare
93
Manual „Handycam”
Consultare rapidă
 2010 Sony Corporation
9
122
Citiţi mai întâi
următoarele informaţii
Elemente furnizate
Cifrele din ( ) reprezintă numărul de
articole furnizate.
 Adaptor de c.a.. (1)
 Cablu de alimentare (1)
 Cablu A/V de semnal pe componente
(1) 
 Cablu de conectare A/V (1) 
 Cablu USB (1) 
 Telecomandă fără fir (1)
Acumulator


O baterie cu litiu de tip buton este deja instalată.
Înlăturaţi folia de izolare înainte de a utiliza
telecomanda fără fir.
Acumulator reîncărcabil NP-FV50 (1)
CD-ROM „Handycam” Application
Software (1)


 „PMB”
 Manual

(software, inclusiv „PMB Help”)
„Handycam” (PDF)
Elementele de meniu, ecranul LCD,
vizorul şi obiectivul

„Ghid de acţionare” (1)


Consultaţi pagina 19 cu privire la cartela de
memorie pe care o puteţi folosi împreună cu
această cameră video.
Utilizarea camerei video

Camera video nu este rezistentă la praf, la stropi
sau la apă. Consultaţi „Despre manevrarea
camerei video” (pag. 116).
Chiar dacă este oprită camera video,
funcţia GPS funcţionează atâta timp cât
comutatorul GPS este setat pe ON. Asiguraţivă că aţi setat comutatorul GPS pe OFF în
timpul decolării sau aterizării unui avion
(HDR-CX550VE/XR550VE).
Nu ţineţi camera video de următoarele
componente şi de capacele mufelor.
Elementele de meniu marcate cu gri nu sunt
disponibile în condiţiile curente de înregistrare
sau redare.
Ecranul LCD şi vizorul sunt produse cu ajutorul
unei tehnologii extrem de precise, astfel că
peste 99,99% dintre pixeli sunt funcţionali. Cu
toate acestea, este posibil ca pe ecranul LCD
să apară în mod constant nişte puncte mici
negre şi/sau luminoase (de culoare albă, roşie,
albastră sau verde). Aceste puncte reprezintă
rezultatul normal al procesului de fabricaţie şi
nu afectează în niciun fel înregistrarea.
Vizor
Puncte negre
Puncte albe, roşii, albastre sau verzi
Ecran LCD

RO
Expunerea îndelungată la soare a ecranului
LCD, a vizorului sau a lentilelor poate provoca
disfuncţionalităţi.

Nu îndreptaţi camera spre soare.
Procedând astfel, aceasta ar putea funcţiona
necorespunzător. Înregistraţi imagini ale
soarelui numai în condiţii de luminozitate
scăzută, cum ar fi în amurg.
Note despre redare

Despre setarea limbii

Afişajele de pe ecran în diverse limbi sunt
utilizate pentru ilustrarea procedurilor de
funcţionare. Dacă este necesar, înainte de
utilizarea camerei video, schimbaţi limba afişată
pe ecran (pag. 17).
Despre înregistrare





Pentru o funcţionare stabilă a cartelei de
memorie, se recomandă să iniţializaţi cartela
de memorie cu camera video, înainte de prima
utilizare (pag. 87). La iniţializarea cartelei vor fi
şterse toate datele stocate pe cartelă, iar datele
vor fi irecuperabile. Salvaţi datele importante pe
calculator, etc.
Înainte de a începe înregistrarea, verificaţi
funcţia de înregistrare pentru a vă asigura
că imaginile şi sunetul sunt înregistrate fără
probleme.
Nu se acordă despăgubiri pentru conţinutul
înregistrărilor, chiar dacă înregistrarea sau
redarea nu este posibilă din cauza unei
defecţiuni a camerei video, a suportului de
stocare etc.
Sistemele TV color sunt diferite în funcţie de
ţară/regiune. Pentru a vedea înregistrările pe
televizor, aveţi nevoie de un televizor în sistem
PAL.
Programele de televiziune, filmele, casetele
video şi alte materiale pot fi protejate de
drepturile de autor. Înregistrarea neautorizată
a unor astfel de materiale poate să contravină
legilor drepturilor de autor.


Camera dvs. video este compatibilă cu formatul
MPEG-4 AVC/H.264 High Profile pentru o
înregistrare cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD). Prin urmare, nu puteţi reda
imaginile înregistrate cu o calitate a imaginii de
înaltă definiţie (HD) de camera dvs. video pe
următoarele dispozitive;
 Alte dispozitive compatibile cu formatul
AVCHD, dar incompatibile cu High Profile
 Dispozitive incompatibile cu formatul
AVCHD
Este posibil să nu puteţi reda în mod normal
imagini înregistrate cu camera video pe alte
dispozitive. Este posibil să nu puteţi reda
în mod normal imagini înregistrate cu alte
dispozitive pe camera video.
Filmele cu calitatea imaginii (STD) standard
înregistrate pe cardurile de memorie SD nu
pot fi redate pe echipamentul AV al altor
producători.
Discurile înregistrate cu o calitate a
imaginii HD (înaltă definiţie)

Această cameră video înregistrează imagini de
înaltă definiţie în format AVCHD. Suporturile
DVD ce conţin înregistrări AVCHD nu trebuie
utilizate împreună cu dispozitive DVD de
redare sau de înregistrare deoarece este posibil
ca dispozitivul de redare/înregistrare DVD
să nu elimine discul şi să şteargă conţinutul
fără avertisment. Suportul DVD ce conţine
înregistrări AVCHD poate fi redat pe un
dispozitiv de redare/înregistrare cu discuri Bluray Disc sau pe alte dispozitive compatibile.
Salvarea tuturor datelor de imagine
înregistrate

Pentru a evita pierderea datelor de imagine,
salvaţi periodic toate imaginile înregistrate pe
un suport extern. Se recomandă salvarea datelor
de imagine pe un disc, cum ar fi un DVD-R,
cu ajutorul computerului. De asemenea, puteţi
salva datele de imagine utilizând un aparat
video sau un dispozitiv de înregistrare DVD/
HDD (pag. 60).
RO

Nu puteţi realiza un disc AVCHD cu datele de
imagine înregistrate cu
[Afişaţi altele]  [
(MENU) 
MOD ÎNREG.] (din
Dacă nu puteţi înregistra/reda imagini,
efectuaţi procedura [FORMAT.MEDIU]

[SETĂRI FOTO.]) setat la [HD
categoria
FX]. Salvaţi-le pe un disc Blu-ray Disc sau
folosiţi un suport extern (pag. 58).
Note cu privire la acumulator/adaptor
de c.a.


După oprirea camerei video, aveţi grijă să
scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a.
Deconectaţi adaptorul de c.a. de la camera
video ţinând în mână atât camera video, cât şi
conectorul de c.c.
Notă privind temperatura camerei
video/acumulatorului

Atunci când temperatura camerei video sau a
acumulatorului devine deosebit de ridicată sau
deosebit de scăzută, este posibil să nu puteţi
înregistra sau reda pe camera video; aceasta se
datorează funcţiilor de protecţie ale camerei
video care se activează în astfel de situaţii. În
acest caz, pe ecranul LCD şi pe vizor apare un
indicator (pag. 101).
 [Afişaţi altele]  [FORMAT.MEDIU]
[GEST.MED.STOC.]) 
.
suportul dorit  [DA]  [DA] 
(din categoria
Observaţii despre accesoriile opţionale



Nu încercaţi să formataţi suportul de
înregistrare al camerei video cu ajutorul
computerului. Procedând astfel, camera video
poate să nu funcţioneze corect.
Atunci când conectaţi camera video la un
alt dispozitiv cu ajutorul unor cabluri de
legătură, aveţi grijă să introduceţi corect mufa
de conectare. Dacă introduceţi forţat mufa în
terminal, veţi deteriora terminalul şi pot apărea
defecţiuni ale camerei video.
Recomandăm folosirea unor accesorii Sony
originale.
Este posibil ca în anumite ţări/regiuni să nu fie
disponibile accesoriile originale Sony.
Despre acest manual, ilustraţii şi afişaje
de pe ecran

Când camera video este conectată la
un computer sau accesorii

Dacă înregistraţi/ştergeţi imagini în mod
repetat pe o perioadă lungă de timp, se
produce o fragmentare a datelor pe suportul
de înregistrare. Imaginile nu pot fi salvate
sau înregistrate. În acest caz, salvaţi mai întâi
imaginile pe un suport extern şi apoi efectuaţi
(MENU)
[FORMAT.MEDIU] atingând



Imaginile folosite ca exemplu în acest manual
în scopul ilustrării sunt realizate cu o cameră
foto digitală, de aceea pot fi diferite de imaginile
şi indicatorii de ecran care apar pe camera
dvs. video. Iar ilustraţiile camerei video şi a
indicaţiilor de pe ecran sunt exagerate sau
simplificate pentru o înţelegere mai clară.
În acest manual, memoria internă (HDRCX550E/CX550VE), hard disk-ul (HDRXR550E/XR550VE) al camerei video şi cartela
de memorie sunt denumite „suporturi de
înregistrare”.
În acest manual, discul DVD înregistrat cu o
calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) este
numit disc AVCHD.
Designul şi specificaţiile camerei video şi ale
accesoriilor pot fi modificate fără preaviz.
Verificaţi numele modelului camerei
dvs. video

RO
Numele modelului este prezentat în acest
manual când există diferenţe de specificaţii
între modele. Verificaţi numele modelului de pe
partea inferioară a camerei dvs. video.

Principalele diferenţe de specificaţii ale acestei
serii sunt următoarele.
Suport de
înregistrare
Capacitatea
suportului
intern de
înregistrare
HDRCX550E/
HDRCX550VE*
Memorie
internă +
cartelă de
memorie
64 GB
HDRXR550E/
HDRXR550VE*
Hard disk
intern +
cartelă de
memorie
240 GB
Mufă
USB
Intrare/
ieşire
Observaţii despre folosirea camerei
video la mari altitudini (HDR-XR550E/
XR550VE)

Nu porniţi camera video într-o zonă cu
presiunea scăzută, la o altitudine de peste 5.000
de metri. În caz contrar, puteţi deteriora hard
disk-ul intern al camerei video.
Modelul cu simbolul * este dotat cu GPS.
Observaţii despre folosire



Nu efectuaţi niciuna dintre următoarele acţiuni.
În caz contrar, suportul de înregistrare poate fi
deteriorat, imaginile înregistrate pot fi imposibil
de redat, se pot pierde sau pot apărea alte
defecţiuni.
 scoaterea cartelei de memorie când ledul de
acces (pag. 20) este aprins sau clipeşte
 scoaterea acumulatorului sau a adaptorului de
c.a. din camera video sau supunerea camerei
la şocuri mecanice sau vibraţii când ledurile
(Film)/ (Foto) (pag. 21) sau ledul de
acces (pag. 20) sunt aprinse sau clipesc
Când folosiţi o curea de umăr (se vinde
separat), nu izbiţi camera video de obiecte.
Nu folosiţi camera video în ambiente foarte
zgomotoase (HDR-XR550E/XR550VE).
Despre senzorul de cădere (HDRXR550E/XR550VE)

Pentru a proteja hard disk-ul intern de şocuri
în urma căderii, camera video are o funcţie a
senzorului de cădere (pag. 92). În timpul căderii
sau în stare de imponderabilitate, poate fi
înregistrat şi zgomotul când este activată această
funcţie de către camera video. Dacă senzorul de
cădere percepe căderi în mod repetat, se poate
opri înregistrarea/redarea.
RO
Operaţiuni
Pregătirea (pag. 12)
Pregătiţi sursa de alimentare şi cartela de memorie.
Înregistrarea filmelor şi a fotografiilor (pag. 21)
Înregistrarea filmelor  pag. 22
 Schimbarea modului de înregistrare (pag. 28)
 Durata de înregistrare estimată (INFO.MEDIU, pag. 87)
Realizarea fotografiilor  pag. 24
Redarea filmelor şi a fotografiilor
Redarea cu camera video  pag. 33
Redarea imaginilor pe un televizor  pag. 41
Salvarea imaginilor
Salvarea filmelor şi a fotografiilor cu ajutorul unui computer
Salvarea filmelor şi a fotografiilor pe un suport extern 
pag. 58
Salvarea imaginilor cu un DVD writer/recorder  pag. 60
Ştergerea filmelor şi a fotografiilor (pag. 45)
Dacă ştergeţi datele de imagine pe care le-aţi salvat pe un
computer sau pe un disc, puteţi înregistra imagini noi pe spaţiul
liber.
RO
Sfaturi pentru o înregistrare reuşită
 Pentru a obţine rezultate bune de înregistrare
Stabilizarea camerei video
Atunci când ţineţi camera video, menţineţi o poziţie dreaptă şi
ţineţi braţele aproape de corp.
Deşi funcţia SteadyShot este eficientă pentru împiedicarea
mişcărilor camerei, este esenţial să nu mişcaţi camera video.
Efectuarea lină a operaţiunilor de zoom (mărire/
micşorare a imaginilor)
Măriţi şi micşoraţi încet şi cu mişcări line. De asemenea, utilizaţi
zoom-ul cu moderaţie. Zoom-ul utilizat în exces creează filme
care pot provoca o stare de oboseală celui ce le urmăreşte.
Crearea senzaţiei de spaţialitate
Utilizaţi tehnica de panoramare. Stabilizaţi-vă şi deplasaţi
camera video pe orizontală în timp ce vă răsuciţi încet corpul.
Rămâneţi nemişcat la sfârşitul panoramării pentru ca scena să
pară stabilă.
Accentuarea filmelor cu ajutorul narării
Gândiţi-vă la sunetele ce vor fi înregistrate împreună cu filmele.
Naraţi pe tema subiectului sau vorbiţi cu subiectul în timpul
filmării.
Încercaţi să creaţi un volum echilibrat al vocilor, întrucât
persoana care înregistrează se află mai aproape de microfon
decât persoana înregistrată.
Utilizarea accesoriilor
Utilizaţi în mod eficient accesoriile camerei video.
De exemplu, cu ajutorul unui trepied, puteţi face înregistrări
secvenţiale sau puteţi înregistra subiecţii în condiţii de iluminare
slabă, cum ar fi scene cu artificii sau vederi nocturne. Dacă
aveţi întotdeauna cu dvs. un acumulator de schimb, puteţi
continua înregistrarea fără să vă îngrijoraţi că se va descărca
acumulatorul.
RO
Tehnici utile de înregistrare
RO
Surprinderea unor imagini frumoase
fără reglări complicate
Focalizarea pe un copil din partea
stângă a ecranului
AUTO.INTELIGENT(26)
Setarea prioritară a unui subiect (29)
FOCALIZ.PCT.(74)
Realizarea fotografiilor în timpul
înregistrării unui film
Înregistrarea într-o cameră slab
iluminată
Dual Rec(30)
Declanşare Zâmbet (29)
NightShot(31)
LOW LUX(79)
Filmarea unor artificii sau a unui apus
de soare în toată splendoarea sa
Verificarea poziţiei de avânt la golf
ARTIFICII(72)
RĂSĂRIT ŞI APUS(72)
CAPTURARE GOLF(76)
ÎNREG.CRSV.LENT.(77)
Cuprins
Citiţi mai întâi următoarele informaţii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Observaţii despre folosire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Operaţiuni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sfaturi pentru o înregistrare reuşită.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pregătirea
12
15
17
18
18
18
19
Cuprins
Pasul 1: Încărcarea acumulatorului.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasul 2: Pornirea camerei şi setarea datei şi a orei.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schimbarea setării pentru limbă.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasul 3: Pregătirea suportului de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selectarea suportului de înregistrare pentru filme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selectarea suportului de înregistrare pentru fotografii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introducerea unei cartele de memorie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Înregistrare/Redare
Înregistrare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Înregistrarea filmelor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Realizarea fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcţii utile pentru înregistrarea filmelor şi a fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea zoom-ului.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Înregistrarea automată a unor imagini mai bune (AUTO.INTELIGENT).. . . . . . . . .
Selectarea unei calităţi a imaginii de înaltă definiţie (HD)
sau a unei calităţi standard (STD).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selectarea modului de înregistrare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setarea unui subiect ca prioritar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Surprinderea automată a zâmbetelor (Declanşare zâmbet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Înregistrarea sunetului cu mai multă prezenţă (înregistrare a sunetului
surround pe 5,1 canale).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Realizarea fotografiilor de înaltă calitate în timpul înregistrării filmelor
(Dual Rec).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Înregistrarea în locuri întunecate (NightShot).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Înregistrarea în modul Oglindă.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Controlul manual al setărilor pentru imagini cu ajutorul butonului
rotativ MANUAL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea cu camera video.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcţii utile pentru redarea filmelor şi a fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Căutarea după dată a imaginilor dorite (Index după dată).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Căutarea cu precizie a scenei dorite (Indexul rolei de film).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Căutarea scenei dorite după faţă (Index pentru feţe).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea unui rezumat al filmelor (Redare evidenţiere).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
22
24
26
26
26
27
28
29
29
30
30
31
31
31
33
36
36
36
37
37
RO
Utilizarea zoom-ului la redare cu fotografii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea unei serii de fotografii (Succesiune foto).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea imaginilor pe un televizor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conectarea la un televizor utilizând funcţia [Ghid CONECT.TV].. . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea tehnologiei „BRAVIA” Sync.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
40
41
41
44
Folosirea corectă a camerei video
Ştergerea filmelor şi a fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protejarea filmelor şi a fotografiilor înregistrate (Protejare).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Divizarea unui film.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capturarea unei fotografii dintr-un film.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duplicarea/copierea filmelor şi a fotografiilor de pe memoria internă pe o
cartelă de memorie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duplicarea filmelor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Copierea fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea Listei de redare a filmelor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea Listei de redare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea Listei de redare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea funcţiei GPS (HDR-CX550VE/XR550VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setarea funcţiei GPS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obţinerea informaţiilor despre locaţia actuală.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Căutarea unei scene dorite după locaţia înregistrării (Index hartă).. . . . . . . . . . . .
Afişarea informaţiilor despre coordonate (COORDONATE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reglarea automată a orei şi a zonei (AUTOAJUST.ORĂ/AUTOSTAB.ZONĂ).. . . .
45
46
47
48
49
49
50
52
52
53
54
54
55
56
57
57
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
Salvarea imaginilor pe un suport extern (COPIE DIRECTĂ).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea unui disc cu un DVD writer, recorder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selectarea metodei de creare a unui disc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea unui disc cu ajutorul dispozitivului DVD writer dedicat,
DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea unui disc cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) cu un
DVD writer etc., diferit de DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea unui disc cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD) cu
ajutorul unui recorder etc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RO
10
58
60
60
61
64
65
Particularizarea camerei video
67
67
68
69
70
72
78
82
84
86
86
87
88
Cuprins
Utilizarea meniurilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea meniurilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea funcţiei MENIUL MEU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTION MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea funcţiei
Liste de meniuri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SETĂRI MANUALE (Elemente de ajustat pentru starea scenei).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SETĂRI FOTO. (Elemente pentru fotografiere particularizată).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REGLAJE FOTO. (Elemente pentru înregistrarea fotografiilor).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REDARE (Elemente pentru redare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EDITARE (Elemente pentru editare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALTELE (Elemente pentru alte setări).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GEST.MED.STOC. (Elemente pentru suportul de înregistrare).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REGLAJ GENERAL (Alte elemente de configurare).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informaţii suplimentare
Depanare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Afişaj de auto-diagnosticare/Indicatori de avertizare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Durata de înregistrare a filmelor/numărul de fotografii ce pot fi înregistrate.. . . . . . . . 105
Durata estimată de înregistrare şi redare cu fiecare acumulator.. . . . . . . . . . . . . . . 105
Durata estimată de înregistrare a filmelor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Numărul estimat de fotografii ce pot fi înregistrate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Utilizarea camerei video în străinătate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Întreţinerea şi măsurile de precauţie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Despre formatul AVCHD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Despre GPS (HDR-CX550VE/XR550VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Despre cartela de memorie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Despre acumulatorul „InfoLITHIUM”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Despre x.v.Color.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Despre manevrarea camerei video.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Consultare rapidă
Indicatori de ecran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Componente şi butoane.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Index.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
RO
11
Pregătirea
Pasul 1: Încărcarea acumulatorului
HDR-CX550E/CX550VE
Acumulator
Adaptor de
c.a.
Mufă DC IN
Conector de c.c.
Cablu de alimentare
Led /CHG (bliţ/
încărcare)
La sursa de c.a.
HDR-XR550E/XR550VE
Acumulator
Adaptor de
c.a.
Mufă DC IN
Conector de c.c.
Cablu de alimentare
Led /CHG (bliţ/
încărcare)
La sursa de c.a.
RO
12
Puteţi încărca acumulatorul „InfoLITHIUM” (seria V) după ce l-aţi montat în camera video.
 Note
Nu puteţi monta un alt acumulator „InfoLITHIUM” în camera video decât unul din seria V.

1
2
3
Opriţi camera video prin închiderea ecranului LCD după repoziţionarea
vizorului.
Montaţi acumulatorul glisându-l în direcţia indicată de săgeată până când
acesta face clic.

4
Pregătirea
Conectaţi adaptorul de c.a. şi cablul de alimentare la camera video şi la
sursa de c.a.
Aliniaţi semnul  de pe conectorul de c.c. cu cel de pe mufa DC IN.
Ledul /CHG (bliţ/încărcare) se aprinde şi începe încărcarea. Ledul /CHG (bliţ/
încărcare) se stinge atunci când acumulatorul este complet încărcat.
Atunci când bateria este încărcată, deconectaţi adaptorul de c.a. de la
mufa DC IN a camerei video.
Sugestii
Consultaţi pagina 105 pentru a afla durata de înregistrare şi de redare.
Atunci când camera video este pornită, puteţi verifica autonomia aproximativă a acumulatorului cu
ajutorul indicatorului din colţul stânga sus al ecranului LCD.



Durata de încărcare
Durata aproximativă (min.) necesară atunci când încărcaţi complet un acumulator complet
descărcat.
Acumulator
NP-FV50 (furnizat)
NP-FV70
NP-FV100

Durată de încărcare
155
195
390
Timpi înregistraţi cu camera video la 25 C.
Se recomandă între 10 C şi 30 C.
RO
13
Pentru a scoate acumulatorul
Închideţi ecranul LCD. Glisaţi pârghia de decuplare BATT (acumulator) () şi scoateţi
acumulatorul ().
Pentru a utiliza o sursă de c.a. ca sursă de alimentare
Conectaţi în acelaşi mod ca şi la „Pasul 1: Încărcarea acumulatorului”. Chiar dacă
acumulatorul este montat, acesta nu este descărcat.
Încărcarea acumulatorului în străinătate
Puteţi încărca acumulatorul în orice ţară/regiune utilizând adaptorul de c.a. furnizat împreună cu
camera video, la o tensiune între 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz de c.a.
 Note
Nu folosiţi un transformator electric de tensiune.

Note despre acumulator





Atunci când scoateţi acumulatorul sau decuplaţi adaptorul de c.a., repoziţionaţi vizorul, închideţi ecranul
(Film)/ (Foto) (pag. 21) şi ledul de acces (pag. 20) sunt stinse.
LCD şi asiguraţi-vă că ledurile
Ledul /CHG (bliţ/încărcare) clipeşte în timpul încărcării în următoarele condiţii:
 Acumulatorul nu este montat corect.
 Acumulatorul este deteriorat.
 Temperatura acumulatorului este scăzută.
Scoateţi acumulatorul din camera video şi puneţi-l într-un loc uscat şi răcoros.
 Temperatura acumulatorului este ridicată.
Scoateţi acumulatorul din camera video şi puneţi-l într-un loc răcoros.
Atunci când ataşaţi o lumină video (se vinde separat), se recomandă să utilizaţi un acumulator NP-FV70
sau NP-FV100.
Nu vă recomandăm să utilizaţi modelul NP-FV30 împreună cu camera video, deoarece acesta permite
durate reduse de înregistrare şi de redare.
Cu setările din fabrică, alimentarea se opreşte automat dacă nu utilizaţi camera video timp de aproximativ
5 minute; acest lucru se întâmplă pentru a economisi energia bateriei ([OPRIRE AUTO.], pag. 91).
Note despre adaptorul de c.a.



RO
14
Utilizaţi o sursă de c.a. apropiată atunci când utilizaţi adaptorul de c.a. Deconectaţi imediat adaptorul de
c.a. de la sursa de c.a. dacă apare o defecţiune în timpul utilizării camerei video.
Nu utilizaţi adaptorul de c.a. într-un spaţiu îngust, cum ar fi între un perete şi un obiect de mobilier.
Nu scurtcircuitaţi conectorul de c.c. al adaptorului de c.a. sau borna acumulatorului cu obiecte metalice.
Acest lucru poate cauza defecţiuni.
Pasul 2: Pornirea camerei şi setarea datei şi a orei
1
Deschideţi ecranul LCD al camerei dvs. video.
Capacul obiectivului este deschis şi camera dvs. video este pornită.

Pentru a porni camera video atunci când ecranul LCD este deschis, apăsaţi pe POWER.
Led MODE
Buton POWER
/
Pregătirea
2
Selectaţi zona geografică dorită cu
, apoi atingeţi [URMĂTORUL].
Atingeţi butonul de pe
ecranul LCD

3
Pentru a seta din nou data şi ora, atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele]  [CEAS/ LIMBĂ]
[REGLAJ GENERAL])  [POTRIVIRE CEAS]. Dacă un element nu este pe
(din categoria
/
până ce acesta apare.
ecran, atingeţi
Setaţi [ORA DE VARĂ], data şi ora, apoi atingeţi
.
Ceasul porneşte.

Dacă setaţi [ORA DE VARĂ] la [PORNIT], ceasul este dat cu 1 oră înainte.
RO
15
 Note
Data şi ora nu apar în timpul înregistrării, dar sunt înregistrate automat pe suportul de înregistrare şi
(MENU)  [Afişaţi altele] 
pot fi afişate în timpul redării. Pentru a afişa data şi ora, atingeţi
[REDARE])  [COD DE DATE]  [DATĂ/ORĂ] 

[SETĂRI REDARE] (din categoria

.
 Puteţi opri sunetele bip de funcţionare atingând
(MENU)  [Afişaţi altele]  [REGL.SUNET/
[REGLAJ GENERAL])  [Semnal sonor]  [OPRIT] 


AFIŞ.] (din categoria
.
 Dacă butonul pe care l-aţi atins nu răspunde corect, calibraţi panoul tactil (pag. 118).
 Odată setat ceasul, ora este ajustată automat cu [AUTOAJUST.ORĂ] şi [AUTOSTAB.ZONĂ] setat
pe [PORNIT] (pag. 57). Este posibil ca ceasul să nu fie ajustat la ora corectă automat, în funcţie de
ţara/regiunea selectată pentru camera dvs. video. În acest caz, setaţi [AUTOAJUST.ORĂ] şi [AUTOSTAB.
ZONĂ] la [OPRIT] (HDR-CX550VE/XR550VE).

Pentru a opri alimentarea
Închideţi ecranul LCD. Ledul
oprită.
(Film) clipeşte pentru câteva secunde, iar alimentarea este
Sugestii
De asemenea, puteţi opri camera video apăsând pe POWER.


Dacă vizorul este scos, retractaţi-l ca în imaginea de mai jos.
Despre pornirea sau oprirea camerei video cu ajutorul ecranului LCD sau a vizorului
Alimentarea camerei este pornită sau oprită în funcţie de starea ecranului LCD sau a
vizorului.
Stare
Ecran LCD
Vizor
Alimentarea
camerei video
Deschis
Retractat
Pornit
Scos
Pornit
Retractat
Oprit
Scos
Pornit
Închis
 Note
Chiar dacă ecranul LCD este închis, în cazul în care vizorul este scos, camera video nu este oprită. Când
opriţi alimentarea camerei video, asiguraţi-vă că vizorul este retractat în poziţia originală.

RO
16
Schimbarea setării pentru limbă
Puteţi schimba afişajele de pe ecran pentru a vizualiza mesajele într-o anumită limbă.
(MENU)  [Afişaţi altele]  [CEAS/ LIMBĂ] (din categoria [REGLAJ
Atingeţi


.
GENERAL])  [ STABILIRE LIMBĂ]  o limbă dorită 
Pregătirea
RO
17
Pasul 3: Pregătirea suportului de înregistrare
Suportul de înregistrare ce poate fi folosit diferă în funcţie de modelul camerei video.
Următoarele simboluri sunt afişate pe ecranul camerei dvs. video.
HDR-CX550E/CX550VE
*
Memorie
internă
HDR-XR550E/XR550VE
*
Hard disk
intern
Cartelă de
memorie
Cartelă de
memorie
* În setarea implicită, atât filmele, cât şi fotografiile sunt înregistrate pe acest suport de înregistrare. Puteţi
efectua operaţii de înregistrare, redare şi editare pe suportul selectat.
Sugestii
Consultaţi pagina 106 pentru a afla durata de înregistrare a filmelor.
Consultaţi pagina 107 pentru a afla numărul de fotografii ce pot fi înregistrate.



Selectarea suportului de înregistrare pentru filme
 Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele]  [SETĂRI SUPORT] (din categoria
[GEST.MED.STOC.])  [ALEG.MEDIU FILME].
Apare ecranul [ALEG.MEDIU FILME].
 Atingeţi suportul de înregistrare dorit.
 Atingeţi [DA] 
.
Suportul de înregistrare este schimbat.
Selectarea suportului de înregistrare pentru fotografii
 Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele]  [SETĂRI SUPORT] (din categoria
[GEST.MED.STOC.])  [ALEG.MEDIU FOTO].
Apare ecranul [ALEG.MEDIU FOTO].
 Atingeţi suportul de înregistrare dorit.
RO
18
 Atingeţi [DA] 
.
Suportul de înregistrare este schimbat.
Pentru a verifica setările suportului de înregistrare
Atât în modul de înregistrare a filmelor, cât şi în modul de înregistrare a fotografiilor,
simbolul suportului de înregistrare selectat este afişat în colţul din dreapta sus a ecranului.
Simbolul suportului de
înregistrare

Simbolul afişat poate diferi în funcţie de model.
Pregătirea
Introducerea unei cartele de memorie
 Note
Setaţi suportul de înregistrare pe [CARTELĂ MEMORIE] pentru a înregistra filme şi/sau fotografii pe o
cartelă de memorie.

Tipuri de cartele de memorie ce pot fi folosite cu camera dvs. video



Puteţi folosi următoarele cartele de memorie pentru această cameră video: „Memory Stick PRO Duo”
(Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo”, cartele de memorie SD, cartele de memorie SDHC, cartele de
memorie SDXC (Este necesară o Clasă de viteză 4 sau mai rapidă pentru fiecare cartelă SD). Nu este
garantată funcţionarea cu toate cartelele de memorie.
Cartelele „Memory Stick PRO Duo” de până la 32 GB şi cartelele SD de până la 64 GB au fost verificate şi
funcţionează cu camera dvs. video.
În acest manual, „Memory Stick PRO Duo” (Mark2) şi „Memory Stick PRO-HG Duo” sunt numite
„Memory Stick PRO Duo”. Cartela de memorie SD, cartela de memorie SDHC şi cartela de memorie
SDXC sunt numite cartele de memorie SD.
 Note
Cartelele MultiMediaCard nu pot fi utilizate împreună cu camera video.
 Filmele înregistrate pe cartele de memorie SDXC nu pot fi importate sau redate pe calculatoare sau
dispozitive A/V ce nu acceptă un sistem de fişiere exFAT* prin conectarea camerei video la aceste
echipamente cu cablul USB. Verificaţi în prealabil dacă echipamentul conectat acceptă sistemul exFAT.
Dacă conectaţi un echipament ce nu acceptă sistemul exFAT şi apare ecranul de formatare, nu efectuaţi
formatarea. Se vor pierde toate datele înregistrate.
* Sistemul exFAT este un sistem de fişiere folosit pentru cartelele de memorie SDXC.

Dimensiunea cartelei de memorie ce poate fi folosită cu camera dvs. video
RO
19


Pot fi folosite „Memory Stick PRO Duo”, jumătate din dimensiunea unui „Memory Stick”, sau cartele SD
standard în această cameră video.
Nu lipiţi etichete sau alte obiecte adezive pe cartela de memorie sau pe adaptorul cartelei de memorie.
Acest lucru poate cauza defecţiuni.
Deschideţi capacul şi introduceţi cartela de memorie cu colţul tăiat în direcţia
ilustrată, până auziţi un clic.

Închideţi capacul după ce aţi introdus cartela de memorie.
Observaţi direcţia colţului tăiat.
Led de acces
Poate apărea ecranul [Creaţi un nou Fişier de bază de date de imagini.] dacă introduceţi o
cartelă de memorie nouă. În acest caz, atingeţi [DA]. Dacă înregistraţi doar fotografii pe
cartela de memorie, atingeţi [NU].

Verificaţi sensul cartelei de memorie. Dacă introduceţi forţat cartela de memorie în sensul greşit,
cartela de memorie, fanta pentru cartela de memorie sau imaginile înregistrate pot fi deteriorate.
 Note
Dacă este afişat mesajul [Crearea unui nou Fişier de bază de date de imagini a eşuat. Este posibil să nu fie

suficient spaţiu liber.] formataţi cartela de memorie atingând
[FORMAT.MEDIU] (din categoria
[DA] 
(MENU)  [Afişaţi altele] 
[GEST.MED.STOC.])  [CARTELĂ MEMORIE]  [DA] 
.
Pentru a scoate cartela de memorie
Deschideţi capacul şi împingeţi uşor cartela de memorie înăuntru o dată.


RO
20
Nu deschideţi capacul în timpul înregistrării.
Atunci când introduceţi sau scoateţi cartela de memorie, aveţi grijă ca aceasta să nu sară şi să cadă.
Înregistrare/Redare
Înregistrare
În setarea implicită, filmele sunt înregistrate cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) pe
următoarele suporturi.
HDR-CX550E/CX550VE: Memorie internă
HDR-XR550E/XR550VE: Hard disk intern
Sugestii
Pentru a schimba suportul de înregistrare, consultaţi pagina 18.


1
Fixaţi cureaua de susţinere.
Înregistrare/Redare
2
Deschideţi ecranul LCD al camerei dvs. video.
Capacul obiectivului este deschis şi camera dvs. video este pornită.


Pentru a porni camera video atunci când ecranul LCD este deja deschis, apăsaţi pe POWER
(pag. 15).
Puteţi comuta de la un mod de înregistrare la altul apăsând MODE. Apăsaţi MODE pentru a
aprinde ledul corespunzător modului de înregistrare dorit.
Buton MODE
(Film): În timpul înregistrării unui film
(Foto): În timpul înregistrării unei
fotografii
RO
21
Înregistrarea filmelor
Apăsaţi pe START/STOP pentru a începe înregistrarea.

De asemenea, puteţi începe să înregistraţi atingând  din partea stângă jos a ecranului LCD.
Buton START/STOP
[STBY]  [ÎNREG.]
Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi pe START/STOP din nou.


De asemenea, puteţi opri înregistrarea atingând  din partea stângă jos a ecranului LCD.
Simbolurile şi indicatorii de pe panoul LCD vor fi afişate pentru aproximativ 3 secunde, apoi vor dispărea
după pornirea camerei video sau comutarea modurilor de înregistrare (film/foto)/redare. Pentru a afişa
din nou simbolurile şi indicatorii, atingeţi ecranul în orice loc, cu excepţia butoanelor de înregistrare & de
zoom de pe LCD.
Butoane de înregistrare & de zoom de pe LCD
după
aproximativ
3 secunde
 Note
Dacă închideţi ecranul LCD în timpul înregistrării filmelor, camera video opreşte înregistrarea.
 Durata maximă continuă de înregistrare a filmelor este de aproximativ 13 ore.
 Atunci când dimensiunea unui fişier de film depăşeşte 2 GB, următorul fişier de film este creat automat.

RO
22


După pornirea camerei video, veţi putea începe înregistrarea în câteva secunde. În acest timp, nu puteţi
efectua operaţiuni pe camera video.
Dacă datele sunt în curs de scriere pe suport după terminarea înregistrării, vor fi indicate următoarele
stări. În acest timp, nu aplicaţi şocuri sau vibraţii camerei video şi nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul
de c.a..
 Ledul de acces (pag. 20) este aprins sau clipeşte
 Simbolul suportului din colţul din dreapta sus al ecranului LCD clipeşte
Sugestii
Consultaţi pagina 106 pentru a afla durata de înregistrare a filmelor.
Puteţi realiza fotografii în timpul înregistrării filmelor apăsând complet pe PHOTO (Dual Rec, pag. 30).
Atunci când este detectată o faţă, va apărea un cadru alb, iar calitatea imaginii din jurul feţei va fi
optimizată automat ([DETECŢIA FEŢEI], pag. 79).
Puteţi specifica faţa prioritară atingând-o (pag. 29).
În setarea implicită, o fotografie este înregistrată automat atunci când camera video detectează zâmbetul
unei persoane în timpul înregistrării unui film (Declanşare Zâmbet, pag. 29).
Puteţi captura fotografii din filmele înregistrate (pag. 48).
(MENU) 
Puteţi verifica durata de înregistrare şi capacitatea rămasă estimată etc., atingând
[GEST.MED.STOC.]).
[Afişaţi altele]  [INFO.MEDIU] (din categoria
Ecranul LCD al camerei video poate afişa imagini înregistrate pe întregul ecran (afişare la dimensiune
completă). Cu toate acestea, poate apărea o uşoară tăiere a marginilor de sus, de jos, din dreapta şi
din stânga ale imaginilor atunci când se redau pe un televizor care nu este compatibil cu afişarea la
dimensiune completă. În acest caz, setaţi [CHENAR GHIDARE] la [PORNIT] (pag. 78) şi înregistraţi
imagini utilizând cadrul exterior afişat pe ecran pentru ghidare.
Pentru a ajusta unghiul panoului LCD, deschideţi mai întâi panoul LCD la 90 de grade faţă de camera
video (), apoi ajustaţi unghiul ().









Înregistrare/Redare

 la 90 de grade (max.)
 la 180 de grade (max.)
 la 90 de grade faţă
de camera video

Când doriţi să înregistraţi doar cu vizorul, scoateţi vizorul şi închideţi panoul LCD. Dacă indicatorul de
pe vizor este înceţoşat, reglaţi cursorul vizorului localizat în lateral.

[
STEADYSHOT] este setat la [ACTIV] în setarea implicită.
RO
23
Codul de date în timpul înregistrării
Data, ora şi condiţiile înregistrării, precum şi coordonatele (HDR-CX550VE/XR550VE) sunt
înregistrate automat pe suportul de înregistrare. Acestea nu sunt afişate în timpul înregistrării.
Cu toate acestea, le puteţi verifica sub formă de [COD DE DATE] în timpul redării. Pentru a
(MENU)  [Afişaţi altele]  [SETĂRI REDARE] (din categoria
le afişa, atingeţi


.
[REDARE])  [COD DE DATE]  o setare dorită 
Realizarea fotografiilor
În setarea implicită, fotografiile sunt înregistrate pe următoarele suporturi de înregistrare.
HDR-CX550E/CX550VE: Memorie internă
HDR-XR550E/XR550VE: Hard disk intern
Sugestii
Pentru a schimba suportul de înregistrare, consultaţi pagina 18.


 Apăsaţi pe MODE pentru a aprinde ledul
(Foto).
Afişajul ecranului LCD comută la modul de înregistrare a fotografiilor, iar formatul de
imagine devine 4:3.
 Apăsaţi uşor pe PHOTO pentru a ajusta focalizarea, apoi apăsaţi complet.

De asemenea, puteţi înregistra fotografii atingând
pe ecranul LCD.
Clipeşte  Se aprinde
Când
RO
24
dispare, fotografia este înregistrată.
Sugestii
Consultaţi pagina 107 pentru a afla numărul de fotografii ce pot fi înregistrate.
(MENU)  [Afişaţi altele]  [ DIMENS.
Pentru a schimba dimensiunea imaginii, atingeţi
[REGLAJE FOTO.])  o setare dorită 

.
IMAG.] (din categoria
.
Nu puteţi înregistra fotografii atâta timp cât este afişat
Camera dvs. video declanşează automat bliţul atunci când nu există suficientă lumină în mediul
înconjurător. Bliţul nu funcţionează în modul de înregistrare a filmelor. Puteţi schimba felul în care
(MENU)  [Afişaţi altele]  [MOD BLIŢ] (din
camera dvs. utilizează bliţul cu ajutorul opţiunii
[REGLAJE FOTO.])  o setare dorită 

.
categoria
Dacă înregistraţi fotografii utilizând un bliţ cu o lentilă de conversie (se vinde separat), este posibil să se
reflecte umbra.






Dacă pe fotografii apar puncte circulare albe
Acestea sunt cauzate de particule (praf, polen etc.) ce plutesc în apropierea obiectivului.
Atunci când sunt accentuate de bliţul camerei video, acestea apar sub formă de pete albe
circulare.
Pentru a reduce petele albe circulare, luminaţi încăperea şi fotografiaţi subiectul fără bliţ.
Înregistrare/Redare
Particule (praf,
polen etc.) din
aer
Subiect
RO
25
Funcţii utile pentru
înregistrarea filmelor şi
a fotografiilor
 Note
Asiguraţi-vă că ţineţi degetul pe cursorul
de zoom. Dacă luaţi degetul de pe cursorul
de zoom, se poate înregistra sunetul emis la
activarea zoom-ului.
 Nu puteţi modifica viteza zoom-ului cu ajutorul
butonului / de pe ecranul LCD.
 Distanţa minimă posibilă dintre camera video
şi subiect în timpul menţinerii unei focalizări
clare este de aproximativ 1 cm pentru unghi
panoramic şi aproximativ 80 cm pentru telefoto.
 Puteţi mări imaginile de maximum 10 ori
folosind zoom-ul optic, dacă
[ STEADYSHOT] nu este setat la [ACTIV].

Utilizarea zoom-ului
Puteţi mări imaginile de până la 14 ori
faţă de dimensiunea originală cu ajutorul
cursorului de zoom. De asemenea, puteţi
mări imaginile cu ajutorul / de pe
ecranul LCD.
Sugestii
Puteţi seta [ ZOOM DIGITAL] (pag. 81) dacă
doriţi să măriţi şi mai mult.


*
Înregistrarea automată a unor
imagini mai bune (AUTO.
INTELIGENT)
**
Unghi panoramic de
vizualizare
(Unghi panoramic)
Vizualizare de
aproape
(Telefoto)
* HDR-CX550E/CX550VE
** HDR-XR550E/XR550VE
Deplasaţi uşor cursorul de zoom pentru
utilizarea lentă a zoom-ului. Deplasaţi-l mai
mult pentru un zoom mai rapid.
RO
26
Dacă apăsaţi
, puteţi înregistra imagini
cu ajutorul funcţiei AUTO.INTELIGENT.
Când orientaţi camera video spre subiect,
camera înregistrează folosind combinaţia
optimă a celor trei moduri de detectare:
Detectarea feţelor, Detectarea mediului
ambiant şi Detectarea vibraţiilor camerei.
Când camera video detectează subiectul,
sunt afişate simbolurile ce corespund
situaţiei detectate.
Sugestii
În setarea implicită, AUTO.INTELIGENT este
setat la ON.


Detectare faţă
(Portret), (Bebeluş)
Camera video detectează feţele şi ajustează
focalizarea, culoarea şi expunerea.
Detectare mediu ambiant
(Peisaj),
 (Retroiluminare),
(Amurg), (Lumină puternică), (Lumină
slabă), (Macro)
Camera video selectează automat cea
mai eficientă setare, în funcţie de mediul
ambiant.
 Note
Camera video poate să nu detecteze mediul
ambiant sau subiectul, în funcţie de condiţiile
de înregistrare.
 Nu puteţi utiliza bliţul în funcţie de mediul
ambiant detectat.

Pentru anulare AUTO.INTELIGENT
Apăsaţi pe
.
sau cele ale modului de
Simbolul
detectare dispar şi puteţi înregistra cu
setările preferate.
De asemenea, setarea AUTO.INTELIGENT
este anulată dacă schimbaţi următoarele
setări:
 NightShot
 [IRIS]
 [VITEZ.OBTURATOR]
 [EXP.ADIACENTE]
 [WB ADIACENT]
 [CAPTURARE GOLF]
 [ÎNREG.CRSV.LENT.]
 [SELECŢIE SCENĂ]
 [ECHILIBRU DE ALB]
 [EXP./FOCALIZ.PCT]
 [FOCALIZ.PCT.]
 [EXPUNERE]
 [FOCALIZARE]
 [MACRO
PRIM PLAN]
STEADYSHOT]
STEADYSHOT]
[
 [ILUM.SPATE AUTO.]
 [LOW LUX]
 [DETECŢIA FEŢEI]
 [PRIORITATE ZÂMB.]
[
 Note
Setările de mai sunt sunt resetate la setările
implicite când AUTO.INTELIGENT este setat
la ON.

Înregistrare/Redare
Detectarea vibraţiilor camerei
(Mers), (Trepied)
Camera video detectează vibraţiile,
realizând o compensare optimă.
 [EXP.PUNCTUALĂ]
Selectarea unei calităţi a imaginii
de înaltă definiţie (HD) sau a unei
calităţi standard (STD)
Puteţi selecta calitatea dorită a imaginii
cum ar fi o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD), ce vă permite să înregistraţi
imagini frumoase, sau o calitate standard a
imaginii (STD) care este compatibilă cu mai
multe echipamente de redare. Schimbaţi
calitatea imaginii în funcţie de condiţiile de
înregistrare sau de echipamentul de redare.
(MENU) 
 Atingeţi
[Afişaţi altele]  [ALEGERE
/
] (din categoria
[SETĂRI
FOTO.]).
RO
27
CALITATE HD]
 Atingeţi [
pentru a înregistra imagini cu o
calitate de înaltă definiţie (HD),
sau atingeţi [
CALITATE STD]
pentru a înregistra imagini cu o
calitate standard (STD).
 Atingeţi o setare dorită.
 Atingeţi [DA] 
 Atingeţi
.
Calitatea de înregistrare a imaginii s-a
schimbat.
Dacă doriţi să înregistraţi imagini
cu o calitate de înaltă definiţie (HD),
selectaţi modul FX sau FH. Dacă doriţi
să înregistraţi filme mai lungi, selectaţi
modul LP.

.
 Note
Nu puteţi crea un disc AVCHD cu filme
înregistrate cu modul [HD FX] din [ MOD
ÎNREG.]. Salvaţi filmele înregistrate cu modul
[HD FX] pe discuri Blu-ray sau pe suporturi
externe de stocare (pag. 58).

Sugestii
Puteţi înregistra, reda sau monta filme numai la
calitatea imaginii selectate. Pentru a înregistra,
reda sau monta filme cu o altă calitate a
imaginii, schimbaţi această setare.


Selectarea modului de înregistrare
Puteţi selecta unul dintre cele 4 moduri de
înregistrare disponibile pentru a înregistra
filme cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD). Durata de înregistrare a
suportului variază în funcţie de modul de
înregistrare.
Înregistrare
îndelungată
 Atingeţi
altele]  [
categoria
RO
28

Înregistrare cu o calitate
înaltă a imaginii
(MENU)  [Afişaţi
MOD ÎNREG.] (din
[SETĂRI FOTO.]).
Sugestii
Filmele sunt înregistrate cu formatul AVCHD
1920  1080/50i când este selectat modul FX
sau FH pentru o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD). Iar când este selectat modul
HQ sau LP pentru o calitate a imaginii de
înaltă definiţie (HD), filmele sunt înregistrate
în formatul AVCHD 1440  1080/50i. Filmele
sunt înregistrate în format MPEG-2 atunci când
selectaţi o calitate standard a imaginii (STD).
Puteţi selecta următorul mod de înregistrare
pentru o calitate a imaginii de înaltă definiţie
(HD). „24M” pentru [HD FX] este rata maximă
de transfer de biţi, iar valorile diferite de [HD
FX], cum ar fi „17M”, reprezintă o rată medie de
transfer de biţi.
 [HD FX] (AVC HD 24M (FX))
 [HD FH] (AVC HD 17M (FH))
 [HD HQ] (AVC HD 9M (HQ)) (setarea
implicită)
 [HD LP] (AVC HD 5M (LP))
Modul de înregistrare al calităţii standard
a imaginii (STD) este limitat la următoarea
valoare. „9M” este o rată medie de transfer de
biţi.
 [STD HQ] (STD 9M (HQ))
„M”, ca în „24M”, înseamnă „Mbps”.




Setarea unui subiect ca prioritar
Atunci când opţiunea [DETECŢIA FEŢEI]
(pag. 79) este setată la [PORNIT] (setarea
implicită) şi sunt detectate mai multe feţe,
atingeţi faţa pe care doriţi să o înregistraţi
ca prioritate. Focalizarea/culoarea/
expunerea sunt ajustate automat pentru faţa
selectată. Întrucât faţa atinsă are prioritate
şi cu funcţia Declanşare Zâmbet, camera
video înregistrează automat o fotografie
când detectează faţa zâmbitoare.

Dacă faţa atinsă dispare de pe ecranul LCD,
subiectul selectat în [SET.PRIORITATE]
(pag. 79) are prioritate. Dacă faţa atinsă revine
pe ecran, aceasta are prioritate.
Surprinderea automată a
zâmbetelor (Declanşare zâmbet)
În setarea implicită, o fotografie este
înregistrată automat atunci când camera
video detectează zâmbetul unei persoane
în timpul înregistrării unui film. Un cadru
portocaliu apare în jurul feţei care a fost
aleasă pentru o posibilă fotografie cu
detectare a zâmbetului.
Înregistrare/Redare
Atingeţi faţa pe care doriţi s-o
înregistraţi cu prioritate.
 Note
Este posibil ca unele zâmbete să nu poată fi
detectate în funcţie de condiţiile de înregistrare,
de starea subiecţilor şi de setările camerei video.
MOD ÎNREG.] este setat la [HD FX],
 Când [
nu puteţi folosi funcţia Declanșare zâmbet.

Este afişat chenarul cu linie dublă.
Atingeţi din nou faţa cu cadrul cu linie
dublă pentru anulare.
 Note
În funcţie de luminozitatea mediului
înconjurător sau de coafura subiectului, este
posibil ca faţa atinsă să nu fie detectată. În
acest caz, atingeţi din nou faţa atunci când
înregistraţi.
Sugestii
Puteţi selecta subiectul ce are prioritate la
detectarea feţei şi la detectarea zâmbetului cu
ajutorul [SET.PRIORITATE] (pag. 79). Atunci
când indicaţi subiectul prioritar atingând cadrul
de detectare de pe ecranul LCD, faţa din cadrul
cu linie dublă are prioritate.
Dacă un zâmbet nu a fost detectat, setaţi
[SENSIB.ZÂMBETE] (pag. 80).




Sugestii
Chenarul cu linie dublă din jurul feţei care
a fost aleasă pentru o posibilă detectare a
zâmbetului va deveni portocaliu.


RO
29
Înregistrarea sunetului cu mai
multă prezenţă (înregistrare a
sunetului surround pe 5,1 canale)
Puteţi înregistra sunetul surround
Dolby Digital pe 5,1 canale cu ajutorul
microfonului încorporat. Vă puteţi bucura
de sunet real atunci când redaţi un film pe
dispozitive care acceptă sunetul surround
pe 5,1 canale.
Microfon încorporat
Sugestii
Puteţi selecta sunetul de înregistrare din
) sau din
[SURROUND 5.1ch] (
) ([MOD AUDIO],
[STEREO 2ch] (
pag. 80).
Cu ajutorul software-ului furnizat „PMB”, puteţi
crea pe computer un disc care conţine filmele
înregistrate pe camera video. Dacă redaţi discul
pe un sistem surround pe 5,1 canale, vă puteţi
bucura de sunet realist.



Realizarea fotografiilor de înaltă
calitate în timpul înregistrării
filmelor (Dual Rec)
Puteţi realiza fotografii în timpul
înregistrării filmelor apăsând pe PHOTO.
 Note
 Dacă redaţi sunet pe 5,1 canale cu camera
video, sunetul pe 5,1 canale este transformat şi
transferat automat pe 2 canale.
 Pentru a vă bucura de sunetul surround pe
5,1 canale al filmelor înregistrate cu o calitate
a imaginii de înaltă definiţie (HD) în modul
de sunet pe 5,1 canale, aveţi nevoie de un
dispozitiv cu format AVCHD compatibil cu
sunetul surround pe 5,1 canale.
 Atunci când conectaţi camera video printr-un
cablu HDMI (se vinde separat), sunetul filmelor
cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD)
înregistrate în modul de sunet pe 5,1 canale este
transferat automat în modul de sunet pe 5,1
canale. Sunetul filmelor cu o calitate standard
a imaginii (STD) este transformat în sunet pe
2 canale.
RO
30
 Note
Nu puteţi utiliza bliţul în timpul Dual Rec.
 Poate apărea simbolul
atunci când
capacitatea suportului de înregistrare nu este
suficientă sau când înregistraţi poze continuu.
Nu puteţi înregistra fotografii atâta timp cât este
.
afişat
 Când [
MOD ÎNREG.] este setat la [HD FX],
nu puteţi folosi Dual Rec.

Sugestii
Atunci când ledul MODE este setat la
(Film), dimensiunea fotografiilor devine [
8,3 M] (16:9 panoramic) sau [6,2M] (4:3).
Puteţi înregistra fotografii în timpul modului de
aşteptare a înregistrării la fel ca şi atunci când
(Foto) este aprins.
ledul



Înregistrarea în locuri întunecate
(NightShot)
Înregistrarea în modul Oglindă
Atunci când apăsaţi pe NIGHTSHOT, va
apărea , iar dvs. veţi putea înregistra
imagini chiar şi într-un loc complet
întunecat.
Deschideţi panoul LCD la 90 de grade faţă
de camera video (), apoi rotiţi-l cu 180
de grade spre obiectiv ().
Sugestii
Pe ecranul LCD va apărea o imagine în oglindă
a subiectului, dar aceasta va fi înregistrată
normal.


Apăsaţi din nou pe NIGHTSHOT pentru a
anula funcţia NightShot.
 Note
Funcţia NightShot utilizează lumină infraroşie.
Prin urmare, nu acoperiţi portul infraroşu cu
degetele sau cu alte obiecte.
 Scoateţi lentilele de conversie (se vinde separat).
 Ajustaţi manual focalizarea ([FOCALIZARE],
pag. 75) când aceasta nu se poate ajusta
automat.
 Nu utilizaţi funcţia NightShot în locuri
luminoase. Acest lucru poate cauza defecţiuni.
 Setaţi [LOW LUX] (pag. 79) atunci când
înregistraţi fotografii cu imagini colorate în
lumină slabă.

Înregistrare/Redare
Port infraroşu
Controlul manual al setărilor
pentru imagini cu ajutorul
butonului rotativ MANUAL
Puteţi atribui butonului rotativ MANUAL 1
element de meniu pe care îl utilizaţi adesea.
Întrucât ajustarea focalizării este atribuită
butonului rotativ MANUAL în setările
implicite, operaţia de mai jos reprezintă
descrierea modului de ajustare a focalizării
cu ajutorul acestuia.
Buton MANUAL
Buton rotativ MANUAL
RO
31
 Apăsaţi pe MANUAL pentru
a activa modul de ajustare
manuală.
Dacă apăsaţi pe MANUAL, modul de
setare va fi comutat de la automat la
manual.
 Rotiţi butonul rotativ MANUAL
pentru a ajusta focalizarea.
Elementele pe care le puteţi atribui
butonului rotativ MANUAL






[FOCALIZARE] ... pag. 75
[EXPUNERE] ... pag. 75
[IRIS] ... Filmează imagini folosind modul
prioritar IRIS. Dacă ajustaţi IRIS, puteţi reda
mai clar subiectul pe un fundal estompat sau
puteţi reda mai clar întreaga imagine.
[VITEZ.OBTURATOR] ... Filmează imagini
folosind modul prioritar VITEZ.OBTURATOR.
Dacă filmaţi un subiect în mişcare cu o viteză
mai mare a obturatorului, va apărea ca îngheţat.
La o viteză mai mică a obturatorului, subiectul
apare de parcă ar pluti.
[EXP.ADIACENTE] ... pag. 76
[WB ADIACENT] ... pag. 76
Apăsaţi pe MANUAL.
 Note
Setările manuale se vor păstra chiar dacă
schimbaţi elementul atribuit butonului rotativ
MANUAL. Cu toate acestea, dacă setaţi
[EXPUNERE] după setarea manuală a opţiunii
[EXP.ADIACENTE], [EXPUNERE] va înlocui
[EXP.ADIACENTE].
 Dacă setaţi [EXPUNERE], [IRIS] sau[VITEZ.
OBTURATOR], setările celorlalte 2 elemente
vor fi anulate.
 Dacă selectaţi [RESETARE] la pasul , toate
elementele ajustate manual vor fi readuse la
setările implicite.



Pentru a atribui un element de meniu
butonului rotativ MANUAL
Ţineţi apăsat pe MANUAL în jos timp
de câteva secunde.
RO
32
Rotiţi butonul rotativ MANUAL şi
alegeţi elementul pe care doriţi să îl
atribuiţi.
Sugestii
De asemenea, puteţi atribui elemente de meniu
butonului rotativ MANUAL atingând
(MENU)  [Afişaţi altele]  [ALTE SET.
[SETĂRI FOTO.])
ÎNREG.] (din categoria
 [SET.BUT.ROTATIV].
Chiar dacă deschideţi mai mult IRIS (o
deschidere mai mică a diafragmei) la F3,4
când setaţi cursorul de zoom la W (Unghi
panoramic), funcţia IRIS este resetată la F3,4
în timp ce deplasaţi cursorul de zoom la T
(Telefoto).
Când ajustaţi funcţia IRIS, zona focalizată
din faţa şi din spatele subiectului focalizat
se schimbă. Când deschideţi IRIS mai mult
(deschiderea mai mică a diafragmei), zona
focalizată se micşorează, iar când închideţi mai
mult IRIS (deschiderea mai mare a diafragmei),
zona focalizată se măreşte. Puteţi seta IRIS la
valoarea dorită, în funcţie de scenele pe care
doriţi să le filmaţi.
Când înregistraţi imagini la lumina unei lămpi
fluorescente, cu sodiu sau cu mercur, pot apărea
dungi orizontale, imaginea poate tremura sau se
pot altera culorile. În acest caz, schimbaţi viteza
obturatorului în funcţie de frecvenţa alimentării
cu curent din zona dvs.



Redarea cu camera video
În setarea implicită, pot fi redate filmele şi fotografiile înregistrate pe următoarele suporturi de
înregistrare.
HDR-CX550E/CX550VE: Memorie internă
HDR-XR550E/XR550VE: Hard disk intern
Sugestii
Pentru a schimba suportul de înregistrare, consultaţi pagina 18.


1
2
Deschideţi ecranul LCD al camerei dvs. video.
Capacul obiectivului este deschis şi camera dvs. video este pornită.

Pentru a porni camera video atunci când ecranul LCD este deja deschis, apăsaţi pe POWER (p.15).
(VIZIONARE IMAGINI).
Apăsaţi pe

3
De asemenea, puteţi afişa ecranul VISUAL INDEX atingând
ecranul LCD.
Înregistrare/Redare
Ecranul VISUAL INDEX apare după câteva secunde.
(VIZIONARE IMAGINI) pe
sau
()  un film dorit () pentru a reda un film.
Atingeţi
Atingeţi (Foto) ()  o fotografie dorită () pentru a vizualiza o
fotografie.
Filmele sunt afişate şi sortate în funcţie de data înregistrării.
 Comută afişajul butonului de operare.
 La ecranul MENU
RO
33
 Afişează ecranul pentru selectarea tipului de index ([INDEX DUPĂ DATĂ]/
[ HARTĂ] (HDR-CX550VE/XR550VE)/[ ROLĂ DE FILM]/[ FEŢE]) (pag. 36,
56, 36, 37).

/
: Afişează filmele înregistrate la data anterioară/următoare.*

/
: Afişează filmul anterior/următor.
 Revine la ecranul de înregistrare.
*  este afişat când atingeţi .



apare atunci când selectaţi un film cu calitate standard a imaginii (STD) folosind [ALEGERE
/
] (pag. 27).
Puteţi derula afişajul prin atingerea şi glisarea  sau a .
 apare împreună cu filmul sau fotografia cel mai recent redată sau înregistrată. Dacă atingeţi
filmul sau fotografia cu , puteţi relua redarea de unde a rămas data trecută. ( apare pe
fotografia înregistrată pe cartela de memorie.)
Redarea filmelor
Camera video începe redarea filmului selectat.
Ajustarea volumului
Înapoi
Oprire
Repede înapoi
Următorul
OPTION
Repede înainte
Pauză/redare
 Note
Este posibil să nu puteţi reda imaginile cu alte dispozitive în afara camerei video.

Sugestii
Atunci când derularea filmelor selectate ajunge la ultimul film, se revine la ecranul INDEX.
/
în timpul pauzei pentru a derula filmele încet.
Atingeţi
/
în timpul redării, filmele sunt redate cu o viteză de 5 ori  de 10
Dacă apăsaţi repetat pe
ori  de 30 de ori  de 60 de ori mai mare.
(MENU)  [Afişaţi altele]  [VISUAL
Puteţi afişa, de asemenea, VISUAL INDEX atingând
[REDARE]).
INDEX] (din categoria





RO
34


Data, ora şi condiţiile înregistrării, precum şi coordonatele (HDR-CX550VE/XR550VE) sunt înregistrate
automat în timpul înregistrării. Aceste informaţii nu sunt afişate în timpul înregistrării, dar le puteţi afişa
(MENU)  [Afişaţi altele]  [SETĂRI REDARE] (din categoria
în timpul redării atingând


.
[REDARE])  [COD DE DATE]  o setare dorită 
În setarea implicită, filmul demonstrativ este preînregistrat.
Pentru a regla volumul sonor al filmelor
În timpul redării filmărilor, atingeţi

 ajustaţi cu
Puteţi ajusta, de asemenea, volumul sunetului utilizând
/
/

.
din OPTION MENU.
Vizualizarea fotografiilor
Camera video afişează fotografia selectată.
La ecranul VISUAL
INDEX
Sugestii
Când vizualizaţi fotografii înregistrate pe cartela de memorie, simbolul
pe ecran.
Start/stop succesiune
de imagini
Înregistrare/Redare
Înapoi
Următorul
OPTION MENU


(director de redare) apare
RO
35
Funcţii utile pentru
redarea filmelor şi a
fotografiilor
Căutarea după dată a imaginilor
dorite (Index după dată)
Puteţi căuta în mod eficient imaginile
dorite după dată.
 Note
Nu puteţi folosi funcţia Index după dată pentru
fotografiile de pe cartela de memorie.

 Apăsaţi pe
IMAGINI).
(VIZIONARE
Apare ecranul VISUAL INDEX.
 Atingeţi
DATĂ].
 [INDEX DUPĂ
Revenire la ecranul VISUAL INDEX
Sugestii
De asemenea, puteţi afişa Indexul după dată
(MENU)  [Afişaţi altele] 
atingând
[REDARE])
[VIZ.IMAGINI] (din categoria
 [INDEX DUPĂ DATĂ].
Pe ecranul Index role de film/Index feţe, puteţi
afişa Indexul după dată, atingând data din colţul
din dreapta sus al ecranului.



Căutarea cu precizie a scenei dorite
(Indexul rolei de film)
Filmele pot fi divizate la momente de timp
stabilite, iar prima scenă a fiecărei diviziuni
este afişată pe ecranul INDEX. Puteţi
începe redarea unui film de la miniatura
selectată.
 Apăsaţi pe
IMAGINI).
Apare ecranul VISUAL INDEX.
 Atingeţi
FILM].
/
pentru a selecta
 Atingeţi
data imaginii dorite, apoi atingeţi
.
(VIZIONARE
[
ROLĂ DE
Revenire la ecranul VISUAL INDEX
Stabileşte intervalul la care să fie create
miniaturi ale scenelor dintr-un film.
Imaginile corespunzătoare datei
selectate sunt afişate pe ecranul
VISUAL INDEX.
RO
36
/
 Atingeţi
filmul dorit.
pentru a selecta
/
pentru a căuta
 Atingeţi
scena dorită, apoi atingeţi scena
pe care doriţi să o redaţi.
Redarea începe de la scena selectată.
/
pentru a căuta
 Atingeţi
imaginea cu faţa dorită, apoi
atingeţi imaginea cu faţa dorită
pentru a vedea scena.
Redarea începe de la începutul scenei
cu imaginea feţei selectate.
Sugestii
De asemenea, puteţi afişa Indexul rolei de film
(MENU)  [Afişaţi altele] 
atingând
[REDARE])
[VIZ.IMAGINI] (din categoria
 [ ROLĂ DE FILM].


Căutarea scenei dorite după faţă
(Index pentru feţe)
 Apăsaţi pe
IMAGINI).
(VIZIONARE
Apare ecranul VISUAL INDEX.
 Atingeţi
[
FEŢE].
Revenire la ecranul VISUAL INDEX
/
 Atingeţi
filmul dorit.
Înregistrare/Redare
Imaginile feţelor detectate sau atinse în
timpul înregistrării filmului sunt afişate pe
ecranul INDEX.
Puteţi începe redarea filmului de la
imaginea feţei selectate.
 Note
În funcţie de condiţiile de înregistrare, este
posibil ca anumite feţe să nu fie detectate.
De exemplu: Persoane ce poartă ochelari sau
pălării sau care nu se uită spre cameră.
 Asiguraţi-vă că setaţi opţiunea [DETECŢIA
FEŢEI] pe [PORNIT] (pag. 79) (setarea
implicită) înainte de înregistrare, pentru a căuta
filme în Index pentru feţe.

Sugestii
De asemenea, puteţi afişa Index pentru feţe
(MENU)  [Afişaţi altele] 
atingând
[REDARE])
[VIZ.IMAGINI] (din categoria
 [ FEŢE].


Redarea unui rezumat al filmelor
(Redare evidenţiere)
Camera dvs. video selectează în mod
aleatoriu scene de Redare evidenţiere, le
alătură şi le redă sub forma unui rezumat
al filmelor cu calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD) cu muzică şi efecte vizuale.
Scenele pentru Redare evidenţiere diferă
de fiecare dată când opţiunea Redare
evidenţiere este selectată. Puteţi salva
scenariul Redare evidenţiere dorit.
pentru a selecta
RO
37
Atingeţi
altele]  [
categoria
(MENU)  [Afişaţi
EVIDENŢIERE] (din
[REDARE]).
Apar setările pentru Redare evidenţiere.
Redare evidenţiere începe după câteva
secunde.


Revenire la ecranul VISUAL INDEX

[MUZICĂ]
Din categoria de muzică, puteţi adăuga una
sau mai multe dintre următoarele opţiuni:
[MUZICĂ1] - [MUZICĂ4] (setarea implicită),
[MUZICĂ5] - [MUZICĂ8] (muzica dorită*).
* Pentru detalii privind schimbarea fişierelor
muzicale, consultaţi pagina 39.
[MIXARE AUDIO]
Sunetul original este redat împreună cu muzica.
/
pentru a ajusta echilibrul
Atingeţi
dintre sunetul original şi muzică.
[ALEATORIU]
Pentru a reda filme într-o ordine aleatorie,
selectaţi [PORNIT].
 Note
Setarea [INTERVAL.REDARE] este anulată
atunci când se opreşte Redare evidenţiere.

Pentru a întrerupe, atingeţi
.
sau
Pentru a opri, atingeţi
.


După ce aţi atins [ EVIDENŢIERE],
atingeţi [REGL.EVIDENŢIERE] înainte ca
opţiunea Redare evidenţiere să pornească.
Puteţi seta următoarele elemente.
Pentru a salva un scenariu pentru
Redare evidenţiere

RO

Pentru a schimba setările pentru
opţiunea Redare evidenţiere

38
Sugestii
Puteţi schimba setările pentru Redare
evidenţiere în timpul funcţionării acestei
(OPTION).
opţiuni atingând
Dacă schimbaţi setările pentru Redare
evidenţiere, scenele din Redare evidenţiere vor
fi selectate din nou.
Dacă schimbaţi [MUZICĂ] după ce selectaţi
[TEMĂ], muzica va fi selectată automat pentru
temă începând cu următoarea utilizare.

Pentru a opri opţiunea Redare
evidenţiere
[INTERVAL.REDARE]
Setaţi intervalul de filme ce urmează să fie
redate selectând data de început şi sfârşit, apoi
.
atingeţi
Dacă nu este setat niciun interval, camera dvs.
video redă filmele de la data afişată pe ecranul
VISUAL INDEX până la cel mai recent film
înregistrat.
[TEMĂ]
Alegeţi una dintre următoarele opţiuni:
[SIMPLĂ], [NOSTALGICĂ], [ELEGANTĂ],
[ACTIVĂ] (setarea implicită)
Categoria de muzică este selectată automat în
funcţie de temă.
Atingeţi
(OPTION)  [SALV.
SCENARIU]  [DA] în timpul
funcţionării opţiunii Redare evidenţiere.

Puteţi salva maximum 8 scenarii. Dacă au
fost salvate deja 8 scenarii, [SCENARIUL
DE EVIDENŢIERE este plin. Se pot şterge
SCENARII DE EVIDENŢIERE atunci când se
apasă pe butonul ELIMINARE SCENARIU.]
va apărea pe ecranul LCD. Atingeţi
[ELIMINARE SCEN.] pentru a şterge
scenariile nedorite.
Pentru a schimba fişierele muzicale

Pentru a reda un scenariu Redare
evidenţiere salvat
Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele]
 [ SCENARIU] (din categoria
[REDARE]), selectaţi un scenariu pe care
/
şi atingeţi
.
doriţi să-l redaţi cu
Pentru a şterge scenariul Redare
evidenţiere salvat
Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele]
 [ELIMINARE SCEN.] (din categoria
[EDITARE])  [ELIMINARE] şi
selectaţi un scenariu pe care doriţi să-l
/ , apoi atingeţi

ştergeţi cu
[DA] 

.


Pentru a şterge toate scenariile, atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele]  [ELIMINARE
SCEN.] (din categoria
[EDITARE]) 
[SE ELIMINĂ TOT]  [DA]  [DA] 

.
De asemenea, puteţi şterge atingând
(OPTION) în timpul funcţionării opţiunii
Redare evidenţiere scenariu sau pe ecranul de
selectare a scenariilor.
Înregistrare/Redare
 Note
Dacă filmele incluse în scenariul Redare
evidenţiere pe care urmează să îl redaţi sunt
şterse sau divizate, filmele respective vor fi
ignorate în momentul redării scenariului.


Puteţi transfera fişiere muzicale de pe CDuri audio sau fişiere MP3 pe camera dvs.
video şi le puteţi reda cu ajutorul opţiunii
Redare evidenţiere. Pentru a transfera fişiere
muzicale, trebuie să instalaţi pe calculatorul
dvs. software-ul „PMB” furnizat. Porniţi
camera video şi computerul, conectaţi-le cu
ajutorul cablului USB furnizat, apoi atingeţi
[PRELUARE MUZICĂ] pe ecranul camerei
video. (Dacă nu apare ecranul [SELECTARE
(MENU)  [Afişaţi
USB], atingeţi
altele]  [INSTRUM.MUZICĂ] (din categoria
[ALTELE])  [PRELUARE MUZICĂ].)
Dacă nu puteţi reda muzica după transferarea
fişierului muzical pe camera video, este posibil
ca fişierul să fie deteriorat. Ştergeţi fişierul
(MENU)  [Afişaţi
muzical atingând
altele]  [INSTRUM.MUZICĂ] (din categoria
[ALTELE])  [GOLIRE MUZICĂ], apoi
transferaţi din nou fişierul muzical. Dacă
ştergeţi fişierele muzicale utilizând [GOLIRE
MUZICĂ], datele de muzică înregistrate pe
camera video în fabrică vor fi, de asemenea,
şterse. În acest caz, le puteţi restaura utilizând
Music Transfer, o aplicaţie software instalată
împreună cu „PMB”. Pentru a porni Music
Transfer, daţi clic pe [Start]  [All Programs]
 [PMB]  [PMB Launcher]  [Export]
 [Music Transfer]. Pentru instrucţiunile de
utilizare, consultaţi funcţia ajutor din [Music
Transfer].
RO
39
Utilizarea zoom-ului la redare cu
fotografii
Puteţi mări fotografiile de la 1,1 până la 5
ori faţă de mărimea originală.
Mărirea poate fi ajustată cu ajutorul
cursorului de zoom.
HDR-CX550E/
CX550VE
HDR-XR550E/
XR550VE
 Ajustaţi mărirea cu W (Unghi
panoramic)/T (Telefoto).
Pentru a anula, atingeţi
.
Redarea unei serii de fotografii
(Succesiune foto)
Atingeţi simbolul
de pe
ecranul de redare a fotografiilor.
Succesiunea fotografiilor începe de la
fotografia selectată.
Pentru a opri succesiunea de fotografii
Atingeţi
 Redaţi fotografia pe care doriţi să
o măriţi.
 Măriţi fotografia cu T (Telefoto).
Pe ecran apare un cadru.
 Atingeţi punctul de pe ecran pe
care doriţi să-l afişaţi în centrul
cadrului.
Punctul pe care l-aţi atins pe ecran
este deplasat în centrul cadrului de
afişare.
RO
40
.
Pentru a reporni succesiunea de
fotografii
Atingeţi din nou
.
 Note
Nu puteţi utiliza zoom-ul la redare în timpul
succesiunii de fotografii.

Sugestii
Puteţi seta redarea continuă succesiunii de
(OPTION)
fotografii selectând opţiunea
 [REGL.SUCC.FOTO.] în timpul

redării fotografiilor. Setarea implicită este
[PORNIT] (redare continuă).


Redarea imaginilor pe
un televizor
Metodele de conectare şi calitatea
imaginilor (înaltă definiţie (HD) sau
definiţie standard (STD)) vizualizate pe
ecranul televizorului sunt diferite, în funcţie
de tipul de televizor la care este conectată
camera video şi de conectorii utilizaţi.
Conectarea la un televizor utilizând
funcţia [Ghid CONECT.TV]
/
pentru a selecta
 Atingeţi
mufa de intrare a televizorului,
apoi atingeţi
.


Este afişată metoda de conectare.
Dacă atingeţi [INDICIU], puteţi vedea
sugestii de conectare sau puteţi schimba
setările camerei video.
Puteţi conecta cu uşurinţă camera video la
televizor urmând instrucţiunile afişate pe
ecranul LCD, [Ghid CONECT.TV].

Consultaţi manualul de utilizare al
televizorului.
Conectori de pe
camera video
 Conectaţi camera video la
televizor.
Mufă HDMI OUT
 Porniţi camera video şi atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele]
 [Ghid CONECT.TV] (din
categoria [ALTELE]) de pe
ecranul LCD.

Conectori de intrare
de pe televizor
Înregistrare/Redare
 Comutaţi intrarea de pe televizor
în poziţia corespunzătoare mufei
conectate.
Utilizaţi adaptorul de c.a. furnizat ca sursă
de alimentare (pag. 14).
 Atingeţi [TV de înaltă definiţie].
Conector
telecomandă A/V
RO
41
 Atingeţi

Cablu de conectare A/V cu S VIDEO (se vinde
separat)
 [DA].
Atunci când este utilizat cablul de
conectare A/V pentru redarea filmelor,
calitatea imaginii pentru filmele redate va
fi standard (STD).
(Alb)
(Roşu)
 Redaţi filmele şi fotografiile de pe
camera video (pag. 33).
(Galben)
Cablu de conectare A/V (furnizat)
(Galben)
(Alb)
(Roşu)
Tipuri de cabluri de conexiune între
camera video şi televizor
Conectarea la un televizor de înaltă definiţie
Cablu A/V de semnal pe componente (furnizat)
Atunci când conectaţi camera video
la un televizor prin intermediul unui
aparat video

(Verde) Y
(Albastru)PB/CB
(Roşu)PR/CR
(Alb)
(Roşu)
Cablu HDMI (se vinde separat)
Pentru a regla formatul imaginii
în funcţie de televizorul conectat
(16:9/4:3)

Conectarea la un televizor 16:9 (panoramic) sau 4:3 fără
definiţie înaltă
Cablu A/V de semnal pe componente (furnizat)
(Verde) Y
(Albastru)PB/CB
(Roşu)PR/CR
(Alb)
(Roşu)
RO
42
Conectaţi camera video la intrarea LINE IN
de pe aparatul video cu ajutorul cablului de
conectare A/V. Setaţi selectorul de intrare al
aparatului video la LINE (VIDEO 1, VIDEO
2, etc.).
Setaţi [TIP TV] pe [16:9] sau pe [4:3] în funcţie
de televizorul dvs. (pag. 89).
Dacă televizorul dvs. este mono (Dacă
acesta are numai o mufă audio de
intrare)

Cuplaţi conectorul galben al cablului de
conectare A/V la mufa video de intrare şi
conectorul alb (canalul din stânga) sau roşu
(canalul din dreapta) la mufa audio de intrare a
televizorului sau aparatului video.
Când faceţi conectarea cu un cablu A/V
de semnal pe componente

Dacă veţi cupla numai conectorii video cu
semnal pe componente, semnalele audio nu vor
fi transmise la ieşire. Cuplaţi conectorii alb şi
roşu pentru transferarea semnalelor audio.
Când faceţi conectarea cu un cablu
HDMI





Când faceţi conectarea cu un cablu de
conectare A/V cu S VIDEO


Dacă televizorul/aparatul video
are un adaptor cu 21 de pini
(EUROCONNECTOR)
Utilizaţi un adaptor cu 21 pini (se vinde
separat) pentru a reda fotografiile.
Televizor/
Video
Înregistrare/Redare

Utilizaţi un cablu HDMI cu sigla HDMI.
Utilizaţi un conector HDMI mini la un capăt
(pentru camera video) şi un conector potrivit
pentru conectarea televizorului la celălalt capăt.
Imaginile protejate prin drepturi de autor
nu sunt transferate prin mufa HDMI OUT a
camerei video.
Este posibil ca unele televizoare să nu
funcţioneze corect (de ex. să nu aibă sunet sau
imagine) în cazul acestei conexiuni.
Nu conectaţi mufa HDMI OUT a camerei
video la mufa HDMI OUT a unui dispozitiv
extern, întrucât poate surveni o funcţionare
necorespunzătoare.
Atunci când dispozitivul conectat este
compatibil cu sunetul surround pe 5,1 canale,
filmele cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie
(HD) sunt transferate automat în formatul
de sunet surround pe 5,1 canale. Filmele cu
o calitate a imaginii standard (STD) sunt
transformate în sunet pe 2 canale.
 Note
Atunci când redaţi filme cu o calitate standard
a imaginii (STD) pe un televizor 4:3 ce nu
este compatibil cu un semnal 16:9, înregistraţi
filmele cu un format al imaginii de 4:3. Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele]  [ALTE
[SETĂRI
SET.ÎNREG.] (din categoria
FOTO.])  [ IMAG.PANOR.]  [4:3] 


(pag. 82).

Sugestii
În cazul în care conectaţi camera video la
televizor utilizând mai multe tipuri de cabluri
pentru transferul imaginilor, ordinea priorităţii
pentru mufele de intrare de pe televizor este
următoarea:
HDMI  componentă  S VIDEO  video
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
este o interfaţă proiectată pentru transmiterea
semnalelor video şi audio. Cu ajutorul mufei
HDMI OUT, veţi transfera imagini de înaltă
calitate şi sonor digital.



Atunci când cuplaţi conectorul S VIDEO
(canalul S VIDEO), semnalele audio nu vor fi
transmise la ieşire. Pentru a transmite semnalele
audio, cuplaţi conectorii alb şi roşu la mufa de
intrare audio a televizorului.
Această conexiune redă imagini cu o rezoluţie
mai mare în comparaţie cu conexiunea prin
cablul de conectare A/V.
RO
43
Utilizarea tehnologiei „BRAVIA”
Sync
Puteţi utiliza camera video cu ajutorul
telecomenzii televizorului dvs., conectând
camera video la un televizor compatibil
„BRAVIA” Sync lansat în 2008 sau ulterior,
cu un cablu HDMI.
Puteţi activa meniul camerei video apăsând
butonul SYNC MENU de pe telecomanda
televizorului dvs. Puteţi afişa ecrane index
cum ar fi VISUAL INDEX, puteţi reda
filmele selectate sau puteţi afişa fotografiile
selectate apăsând pe butoanele sus/jos/
stânga/dreapta/enter ale telecomenzii
televizorului dvs.
 Note
Este posibil ca anumite operaţiuni să nu poată fi
efectuate cu ajutorul telecomenzii.
 Pentru a seta camera video, atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele]  [ALTE SETĂRI]
[REGLAJ GENERAL]) 
(din categoria
[CONTROL PT.HDMI]  [PORNIT] (setarea


.
implicită) 
 Setaţi şi televizorul. Consultaţi manualul de
utilizare al televizorului pentru detalii.
 Acţionarea funcţiei „BRAVIA” Sync diferă în
funcţie de fiecare model BRAVIA. Consultaţi
manualul de utilizare al televizorului pentru
detalii.

Sugestii
Dacă închideţi televizorul, se va închide
automat şi camera video.


RO
44
Folosirea corectă a camerei video
Ştergerea filmelor şi a
fotografiilor
Puteţi elibera spaţiul de pe suportul
de înregistrare ştergând unele filme şi
fotografii.
Pentru a şterge filme, atingeţi
[ ŞTERGERE] 
[
ŞTERGERE] sau
ŞTERGERE].
[

Sugestii
Puteţi şterge o imagine de pe ecranul de redare
OPTION MENU.
din
Pentru a şterge toate imaginile de pe suportul
de înregistrare şi pentru a recupera tot spaţiul
de înregistrare de pe suport, formataţi suportul
(pag. 87).
Imaginile de dimensiuni reduse ce vă permit să
vizualizaţi mai multe imagini în acelaşi timp pe
ecranul index sunt denumite „miniaturi”.




1
Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi
altele]  [ŞTERGERE] (din
categoria
[EDITARE]).

3
Pentru a şterge fotografii, atingeţi
[ ŞTERGERE]  [ ŞTERGERE].
Atingeţi şi aplicaţi semnul pe
filmele sau fotografiile pe care
doriţi să le ştergeţi.

4
Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
pentru a reveni la ecranul
Atingeţi
anterior.
Atingeţi

.
Folosirea corectă a camerei video
 Note
Nu mai puteţi recupera imaginile după ce le-aţi
şters. Salvaţi anticipat filmele şi fotografiile
importante.
 Nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a.
din camera video în timpul ştergerii imaginilor.
Aţi putea deteriora suportul de înregistrare.
 Nu scoateţi cartela de memorie în timp ce
ştergeţi imagini de pe aceasta.
 Nu puteţi şterge filmele şi fotografiile protejate.
Anulaţi protecţia filmelor şi a fotografiilor
înainte de a încerca să le ştergeţi (pag. 46).
 Filmul demonstrativ de pe camera dvs. video
este protejat.
 Dacă filmul şters este inclus în Lista de redare,
(pag. 52), acesta va fi şters şi din Lista de redare.
 Dacă filmul şters este inclus în scenariul Redare
evidenţiere salvat (pag. 39), filmul va fi şters şi
din scenariu.
2
 [DA] 
Pentru a şterge toate filmele/
fotografiile simultan
În pasul 2, atingeţi [ ŞTERGERE] 
SE ŞTERGE TOT]/[
SE ŞTERGE
[

TOT]  [DA]  [DA] 
.

Pentru a şterge toate fotografiile simultan,
atingeţi [ ŞTERGERE]  [ SE ŞTERGE

.
TOT]  [DA]  [DA] 
RO
45
Pentru a şterge simultan toate filmele/
fotografiile înregistrate în aceeaşi zi
 Note
Nu puteţi şterge fotografii de pe cartela de
memorie după data de înregistrare.

În pasul 2, atingeţi [ ŞTERGERE] 
ŞTERG.(dată)]/
[
ŞTERG.(dată)].
[

Pentru a şterge toate fotografiile din
aceeaşi zi simultan, atingeţi
[ ŞTERGERE]  [ ŞTERG.(dată)].
Atingeţi
/
pentru a selecta data
de înregistrare a filmelor/fotografiilor
.
dorite, apoi atingeţi

Atingeţi imaginea de pe ecranul LCD
pentru a o confirma. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
Atingeţi [DA] 

Protejarea filmelor
şi a fotografiilor
înregistrate (Protejare)
Protejaţi filmele şi fotografiile pentru a
evita ştergerea lor din greşeală.
Sugestii
Puteţi proteja filmele şi fotografiile de pe
OPTION MENU.
ecranul de redare din


1
Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi
altele]  [PROTEJARE] (din
categoria
[EDITARE]).
2
Pentru a proteja filmele, atingeţi
[ PROTEJARE] 
[
PROTEJARE]/
[
PROTEJARE].

3
Pentru a proteja fotografiile, atingeţi
[ PROTEJARE]  [ PROTEJARE].
Atingeţi filmele şi fotografiile pe
care doriţi să le protejaţi.
.
 este afişat pe imaginile selectate.

4
Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
pentru a reveni la ecranul
Atingeţi
anterior.
Atingeţi

.
RO
46
 [DA] 
Divizarea unui film
Pentru a anula protecţia filmelor şi a
fotografiilor
Atingeţi filmul sau fotografia marcată cu
 la pasul 3.
 dispare.
Pentru a proteja simultan toate filmele
şi fotografiile înregistrate în aceeaşi zi
 Note
Nu puteţi selecta [ PROTEJ.(dată)] pentru
fotografii înregistrate pe o cartelă de memorie.

La pasul 2, atingeţi [ PROTEJARE]
PROTEJ.(dată)]/
[
PROTEJ.(dată)].
[

1
Atingeţi
altele]  [
categoria
(MENU)  [Afişaţi
DIVIZARE] (din
[EDITARE]).
2
Atingeţi filmul pe care doriţi să îl
divizaţi.
3
Începe redarea filmului selectat.
Atingeţi simbolul
în locul
unde doriţi să divizaţi filmul în
scene.
Filmul se întrerupe. Apăsaţi pe
pentru a comuta între redare şi pauză.
Pentru a proteja toate fotografiile din
aceeaşi zi simultan, atingeţi
[ PROTEJARE]  [ PROTEJ.(dată)].
Folosirea corectă a camerei video
Ajustaţi punctul de diviziune cu mai multă
precizie după ce l-aţi selectat cu
.
Atingeţi
/
pentru a selecta data
de înregistrare a filmelor/fotografiilor
.
dorite, apoi atingeţi

Atingeţi imaginea de pe ecranul LCD
pentru a o confirma. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
Atingeţi [PROTEJARE] 
.

Pentru a anula simultan protecţia
tuturor filmelor şi fotografiilor
înregistrate în aceeaşi zi
La pasul  de mai sus, alegeţi data
înregistrării filmelor/fotografiilor, apoi
 [DEPROTEJARE] 
atingeţi

.
Revenire la începutul filmului selectat
4
Atingeţi
 [DA] 
.
 Note
Nu mai puteţi restabili filmele după ce le-aţi
divizat.
 Nu puteţi diviza filmele protejate. Anulaţi
protecţia filmului pentru a-l diviza, înainte de a
încerca să-l divizaţi (pag. 46).

RO
47
Capturarea unei
fotografii dintr-un film





Nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a.
din camera video în timpul divizării filmului.
Aţi putea deteriora suportul de înregistrare. De
asemenea, nu scoateţi cartela de memorie în
timp ce divizaţi filmele de pe acesta.
Este posibil să apară o mică diferenţă între
şi
punctul unde aţi atins simbolul
punctul efectiv de diviziune, deoarece camera
video selectează punctul de diviziune la
intervale de o jumătate de secundă.
Dacă divizaţi filmul original, filmul adăugat în
Lista de redare va fi, de asemenea, divizat.
Dacă filmul divizat este inclus în scenariul
Redare evidenţiere salvat (pag. 38), filmul va fi
şters din scenariu.
Camera video dispune doar de o editare simplă.
Pentru o editare avansată, folosiţi aplicaţia
„PMB” furnizată.
1
Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi
altele]  [CAPTURĂ IMAGINE]
(din categoria
[EDITARE]).
2
3
Începe redarea filmului selectat.
Atingeţi simbolul
în locul
din care doriţi să capturaţi
imaginea.
Filmul se întrerupe. Apăsaţi pe
pentru a comuta între redare şi pauză.
Sugestii
Puteţi diviza un film pe ecranul de redare din
OPTION MENU.


Apare ecranul [CAPTURĂ IMAGINE].
Atingeţi filmul din care doriţi să
capturaţi imaginea.
Ajustaţi punctul de capturare cu mai
multă precizie după ce l-aţi selectat cu
.
Revenire la începutul filmului selectat
4
Atingeţi



RO
48
.
După ce aţi terminat capturarea,
ecranul revine în pauză.
Fotografia capturată este salvată pe
suportul de înregistrare selectat din
[ALEG.MEDIU FOTO] (pag. 18).
, apoi
Pentru a continua, atingeţi
repetaţi paşii începând cu pasul 3.
Pentru a captura o fotografie dintr-un alt
, apoi repetaţi paşii
film, atingeţi
începând cu pasul 2.
5
Atingeţi

.
Duplicarea filmelor
Puteţi duplica filmele înregistrate de pe
memoria internă a camerei video pe o
cartelă de memorie.
Introduceţi mai întâi cartela de memorie în
camera video.
 Note
Atunci când înregistraţi un film pe cartela de
memorie pentru prima dată, creaţi fişierul
cu baza de date de imagini atingând
(MENU)  [Afişaţi altele]  [REP.FIŞ.
[GEST.MED.
BD.IMAG.] (din categoria
STOC.])  [CARTELĂ MEMORIE].
 Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru a preveni
descărcarea acumulatorului în timpul duplicării.

Folosirea corectă a camerei video
 Note
Dimensiunea imaginii este stabilită în funcţie
de calitatea imaginii filmului:
2,1M] cu o calitate a imaginii de înaltă
[
definiţie (HD)
0,2M] în 16:9 (panoramic) în cazul
[
definirii standard a calităţii imaginii (STD)
 [VGA(0,3M)] în 4:3 în cazul unei definiri
standard a calităţii imaginii (STD)
 Suportul de înregistrare pe care doriţi să salvaţi
fotografiile trebuie să conţină suficient spaţiu
liber.
 Data şi ora înregistrării fotografiilor capturate
sunt identice cu data şi ora înregistrării filmelor.
 Dacă filmul de unde aţi capturat fotografia
nu are un cod de date, data şi ora înregistrării
fotografiei vor fi reprezentate de data şi ora
capturării acesteia din film.

Duplicarea/copierea
filmelor şi a
fotografiilor de pe
memoria internă pe o
cartelă de memorie
Sugestii
Filmul original nu va fi şters după duplicare.
Toate imaginile incluse în Lista de redare vor fi
duplicate.
Imaginile înregistrate cu această cameră video şi
stocate pe suportul de înregistrare sunt numite
„originale”.




(MENU)  [Afişaţi
 Atingeţi
altele]  [DUPLICARE FILME]
(din categoria
[EDITARE]).
Apare ecranul [DUPLICARE FILME].
RO
49
 Atingeţi tipul de duplicare.
[DUPLICARE select.]: Pentru a selecta
filme şi a le duplica
[DUPLIC.după dată]: Pentru a duplica
toate filmele dintr-o anumită dată
DUPLICĂ TOT]: Pentru a duplica
[
Lista de redare cu o calitate a imaginii
de înaltă definiţie (HD)
DUPLICĂ TOT]: Pentru a duplica
[
Lista de redare ce conţine filme cu o
calitate standard a imaginii (STD)
Atunci când selectaţi Lista de redare
ca sursă pentru duplicare, urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a
duplica Lista de redare.
 Selectaţi filmul pe care doriţi să îl
duplicaţi.
[DUPLICARE select.]: Atingeţi filmul
pe care doriţi să îl duplicaţi şi marcaţi-l
cu simbolul . Puteţi selecta mai multe
filme.
Capacitatea rămasă pe
cartela de memorie

RO
50
Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
pentru a reveni la ecranul
Atingeţi
anterior.
[DUPLIC.după dată]: Selectaţi data
înregistrării filmului care urmează a fi
. Nu puteţi
duplicat, apoi atingeţi
selecta mai multe date.
 Atingeţi
.

 [DA] 
Sugestii
Pentru a verifica filmele duplicate după ce
procesul a luat sfârşit, selectaţi [CARTELĂ
MEMORIE] din [ALEG.MEDIU FILME] şi
redaţi-le (pag. 18).


Copierea fotografiilor
Puteţi copia fotografii de pe memoria
internă a camerei video pe cartela de
memorie.
Introduceţi mai întâi o cartelă de memorie
în camera video.
 Note
Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru a preveni
descărcarea acumulatorului în timpul copierii.

(MENU)  [Afişaţi
 Atingeţi
altele]  [COPIERE FOTO.] (din
categoria
[EDITARE]).
[COPIERE (dată)]: Selectaţi data
înregistrării fotografiei care urmează a
. Nu puteţi
fi copiată, apoi atingeţi
selecta mai multe date.
Apare ecranul [COPIERE FOTO.].
 Atingeţi tipul de copiere.
[COPIERE selectate]: Pentru a copia
fotografiile selectate
[COPIERE (dată)]: Pentru a copia toate
fotografiile dintr-o anumită dată
 [DA] 
Sugestii
Pentru a verifica fotografiile copiate după ce
procesul a luat sfârşit, selectaţi [CARTELĂ
MEMORIE] din [ALEG.MEDIU FOTO] şi
redaţi-le (pag. 18).


Folosirea corectă a camerei video
 Selectaţi fotografia pe care doriţi
să o copiaţi.
 Atingeţi
.

[COPIERE selectate]: Atingeţi
fotografia pe care doriţi să o copiaţi şi
marcaţi-o cu simbolul . Puteţi selecta
mai multe fotografii.

Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea de
pe ecran pentru a o confirma. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
RO
51
Utilizarea Listei de
redare a filmelor
Lista de redare este o listă ce prezintă
miniaturi ale filmelor selectate.
Filmele originale nu vor fi modificate chiar
dacă editaţi sau ştergeţi filmele adăugate în
Lista de redare.
Crearea Listei de redare
 Note
Filmele cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD) şi cu o calitate standard a
imaginii (STD) sunt adăugate în Liste de redare
separate.
Pentru a adăuga simultan toate filmele
înregistrate în aceeaşi zi
În pasul 2, atingeţi [
ADAUG
ADAUG (DATĂ)].
(DATĂ)]/[
Datele de înregistrare a filmelor sunt
afişate pe ecran.

(MENU)  [Afişaţi
 Atingeţi
altele]  [EDIT LISTĂ REDARE]
[EDITARE]).
(din categoria
ADĂUGARE] sau
 Atingeţi [
[
ADĂUGARE].
 Atingeţi filmul pe care doriţi să îl
adăugaţi în Lista de redare.
Atingeţi
/
pentru a selecta
data de înregistrare a filmului dorit, apoi
.
atingeţi

Atingeţi [DA] 

Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
pentru a reveni la ecranul
Atingeţi
anterior.
 Atingeţi

.
RO
52
 [DA] 

.
 Note
 Nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a.
din camera video în timpul adăugării filmelor în
Lista de redare. Aţi putea deteriora suportul de
înregistrare. De asemenea, nu scoateţi cartela de
memorie în timp ce editaţi filmele de pe aceasta.
 Nu puteţi adăuga fotografii la Lista de redare.
 Nu puteţi crea o Listă de redare care să conţină
atât filme cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD), cât şi filme cu o calitate standard
a imaginii (STD).
Sugestii
Puteţi adăuga un număr maxim de 999 de filme
cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD)
sau 99 de filme cu o calitate standard a imaginii
(STD) în Lista de redare.
Puteţi adăuga un film pe ecranul de redare
sau pe ecranul Listei de redare atingând
(OPTION).

Filmul selectat este marcat cu .
Atingeţi imaginea de pe ecranul LCD
pentru a o confirma. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.


Redarea Listei de redare
(MENU)  [Afişaţi
 Atingeţi
altele]  [LISTĂ DE REDARE]
(din categoria
[REDARE]).
Vor apărea filmele adăugate în Lista de
redare.
Filmul selectat este marcat cu .

Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea de pe
ecranul LCD pentru a o confirma. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
Atingeţi
.
 [DA] 

Sugestii
Chiar dacă ştergeţi un film din Lista de redare,
filmul original nu va fi şters.


Pentru a schimba ordinea din Lista de
redare
 Atingeţi filmul pe care doriţi să îl
redaţi.
Pentru a şterge filmele nedorite din
Lista de redare
Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi
altele]  [EDIT LISTĂ REDARE] (din
[EDITARE]).
categoria
ELIMINARE]/
Atingeţi [
ELIMINARE].
[
Pentru a şterge toate filmele din Lista
de redare, atingeţi [
SE ELIMINĂ
SE ELIMINĂ TOT]  [DA]
TOT]/[

.
 [DA] 
Selectaţi filmul pe care doriţi să îl
ştergeţi din listă.
Folosirea corectă a camerei video
Lista de redare se redă de la filmul
selectat până la ultimul, după care se
revine la ecranul Listei de redare.
Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele]
 [EDIT LISTĂ REDARE] (din categoria
[EDITARE]).
MUTARE]/[
MUTARE].
Atingeţi [
Selectaţi filmul pe care doriţi să îl mutaţi.
Filmul selectat este marcat cu .

Atingeţi imaginea de pe ecranul LCD pentru
pentru a reveni
a o confirma. Atingeţi
la ecranul anterior.
Atingeţi
.
Selectaţi destinaţia cu ajutorul
/
.
Bară de destinaţie
Atingeţi
.
 [DA] 

Sugestii
Atunci când selectaţi mai multe filme, acestea vor
fi mutate conform ordinii în care apar în Lista de
redare.


RO
53
Utilizarea funcţiei
GPS (HDR-CX550VE/
XR550VE)
Ce este GPS?
GPS (Global Positioning System) este un
sistem care calculează locaţia geografică
cu ajutorul sateliţilor spaţiali ai S.U.A. de
înaltă precizie. Acest sistem vă permite să
localizaţi cu precizie locaţia dvs. exactă pe
Pământ.
Dacă folosiţi funcţia GPS, veţi dispune de
următoarele informaţii.
 Locul unde vă aflaţi
Puteţi afişa locaţia curentă pe o hartă.
 Index hartă
Puteţi găsi un film sau o fotografie în
funcţie de locaţia înregistrării.
 COORDONATE
Puteţi afişa coordonatele în timpul
redării.
 AUTOAJUST.ORĂ/AUTOSTAB.ZONĂ
Camera dvs. video reglează automat ora
şi fusul orar în funcție de zone.
Când efectuaţi următoarele operaţii prima
oară, apare un mesaj pentru a confirma
acordul de licenţă pentru datele hărţii.
 Atingeţi
( LOCAŢIA DVS.) pe
ecranul de înregistrare.
 Atingeţi
 [ HARTĂ] pe ecranul
de redare.
Puteţi utiliza datele hărţii atingând [DA]
pe ecran după ce aţi acceptat acordul de
licenţă.
Nu puteţi folosi datele hărţii dacă atingeţi
[NU]. Totuşi, când efectuaţi operaţiile
de mai sus pentru a doua oară, va apărea
acelaşi mesaj pe ecran şi puteţi utiliza datele
hărţii atingând [DA].
RO
54
Setarea funcţiei GPS
Setaţi comutatorul GPS la ON (
apare
pe ecranul LCD). Camera dvs. video începe
încercarea de triangulaţie. Când camera
video reuşeşte triangulaţia, va înregistra
informaţiile despre locaţie în momentul în
care sunt înregistrate filmele şi fotografiile.
 Note
Utilizaţi funcţia GPS în aer liber. Camera
video poate să nu primească semnale radio în
locurile unde semnalele radio sunt blocate sau
deviate, cum ar fi în spaţii închise sau în locuri
înconjurate de clădiri sau copaci.
 Indicatorul se schimbă în funcţie de intensitatea
recepţiei semnalului GPS.

Stare triangulaţie
Indicatori
GPS
Funcţie oprită
este setat la OFF sau
Niciun
indicator receptorul GPS nu
Stare recepţie GPS
Comutatorul GPS
funcţionează corect.
Nu se poate
realiza
triangulaţia
Camera dvs. video nu
poate găsi un semnal
GPS, deci nu poate
efectua triangulaţia.
Aduceţi camera video
într-un spaţiu deschis
şi porniţi din nou
butonul GPS.
Procesează
Camera video caută un
semnal GPS. Poate dura
câteva minute până se
termină triangulaţia.
Triangulează
Camera dvs. video
primeşte un semnal
GPS şi poate obţine
informaţiile despre
locaţie.
Triangulează
Camera dvs. video
primeşte un semnal
puternic GPS şi poate
obţine informaţii
despre locaţie.





Obţinerea informaţiilor despre
locaţia actuală
Puteţi afişa locaţia curentă pe o hartă. Setaţi
comutatorul GPS pe ON astfel încât camera
dvs. video să poată obţine informaţii despre
locaţia curentă.
Atingeţi
( LOCAŢIA DVS.) pe
ecranul de înregistrare.
Locaţia curentă este afişată şi marcată în
centrul ecranului LCD. Dacă atingeţi un
anumit punct de pe ecran, pe hartă va fi
afişată zona cu acel punct în mijloc.
(locaţia dvs.) din partea
Atingeţi
stânga jos a ecranului LCD pentru a muta
locaţia curentă înapoi în mijloc.
Folosirea corectă a camerei video

Comutatorul GPS este setat la ON în setarea
implicită. Filmele şi fotografiile vor fi
înregistrate cu informaţiile despre locaţie. Când
camera video nu poate prelua informaţii despre
locaţie, va fi înregistrată ultima informaţie
preluată. Dacă nu doriţi să înregistraţi
informaţiile despre locaţie, setaţi comutatorul
GPS la OFF.
Chiar dacă este oprită camera video, funcţia
GPS funcţionează atâta timp cât comutatorul
GPS este setat pe ON. Asiguraţi-vă că aţi setat
comutatorul GPS la OFF în timpul decolării sau
aterizării unui avion.
indică
Punctele din partea dreaptă jos a
volumul semnalului GPS. Atunci când sunt
afişate mai puţin de 3 puncte, semnalul GPS nu
este suficient de stabil pentru a face triangulaţia
mediului respectiv. Începeţi să înregistraţi
în starea actuală sau deplasaţi-vă într-o zonă
deschisă, unde sunt afişate 3 puncte.
Dacă eşuează găsirea unui semnal satelitar după
câteva minute de căutare, camera video nu mai
.
caută semnalul satelitar şi afişează simbolul
Pentru a efectua o nouă căutare a semnalului
satelitar cu camera video, plasaţi comutatorul
GPS pe OFF şi apoi din nou pe ON, sau opriţi
camera video şi reporniţi-o.
Timpul de procesare poate fi diminuat dacă
încărcaţi datele de asistenţă GPS în camera
video, cu ajutorul aplicaţiei software „PMB”.
Instalaţi aplicaţia „PMB” în computer şi
conectaţi computerul la Internet. Apoi conectaţi
camera video la computer şi datele de asistenţă
GPS vor fi actualizate automat.
Datele de asistenţă GPS pot să nu funcţioneze în
următoarele cazuri:
 Dacă datele de asistenţă GPS nu sunt
actualizate timp de 30 de zile sau mai mult
 Dacă data şi ora camerei video nu sunt corect
setate
 Când camera video este deplasată pe o
distanţă mare
Pentru a închide ecranul hărţii
Atingeţi
.
 Note
Harta afişează întotdeauna nordul în partea
de sus.

Sugestii
Puteţi schimba scala utilizând cursorul de zoom
(W: mai mare, T: mai mică).
Camera dvs. video obţine informaţii despre
locaţia curentă periodic. Afişajul marcajului
central şi alte afişaje apar în mod diferit în
funcţie de starea verificării curente.



RO
55



Pentru a afişa locaţia curentă pe o hartă,
pe ecran în timpul triangulaţiei.
atingeţi
Dacă eşuează triangulaţia, pe hartă apare locaţia
setată implicit sau o locaţie preluată anterior.
Dacă menţineţi un anumit punct, harta se
derulează în continuare.
De asemenea, puteţi afişa locaţia curentă
(MENU)  [Afişaţi altele]
atingând
 [ LOCAŢIA DVS.] (din categoria
[ALTELE]).
Căutarea unei scene dorite după
locaţia înregistrării (Index hartă)
Pe hartă este marcat locul unde au fost
înregistrate filmele şi fotografiile. Puteţi
selecta un film sau o fotografie în funcţie de
locaţia înregistrării.





Puteţi schimba scala utilizând cursorul de zoom
(W: mai mare, T: mai mică).
Punctul pe care îl atingeţi pe hartă se derulează
automat în centru. Dacă menţineţi un anumit
punct, harta se derulează în continuare.
va apărea în colţul din dreapta sus al
miniaturii filmului sau fotografiei fără
informaţii despre locaţie.
 Atingeţi marcajul imaginii
corespunzător locului unde aţi
înregistrat filmele şi fotografiile
pentru a le reda.
Puteţi utiliza Index hartă numai în cazul
filmelor şi fotografiilor care deţin informaţiile
despre locaţie înregistrate cu comutatorul GPS
setat la ON.
Nu puteţi utiliza Index hartă cu fotografii
înregistrate pe o cartelă de memorie.
 Apăsaţi pe
IMAGINI).
(VIZIONARE
Apare ecranul VISUAL INDEX.
 Atingeţi
[
HARTĂ].
Revenire la ecranul VISUAL INDEX
Scală
Marcajul imaginii devine roşu. Filmele
sau fotografiile înregistrate în acea
locaţie sunt afişate în partea stângă a
ecranului.
 Atingeţi filmul sau fotografia
dorită.
Înapoi
Următorul
Marcaj imagine
Afişează fotografii
RO
56
Redarea începe de la scena selectată.
 Note
Harta afişează întotdeauna nordul în partea
de sus.
 Atunci când înregistraţi mai multe filme şi
fotografii în aceeaşi locaţie, pe ecranul LCD
se va afişa filmul sau fotografia înregistrată cel
mai recent.

Sugestii
De asemenea, puteţi afişa Index hartă atingând
(MENU)  [Afişaţi altele]  [VIZ.
[REDARE]) 
IMAGINI] (din categoria
[ HARTĂ].



De asemenea, puteţi căuta miniatura
filmului sau fotografiei pe care doriţi să o
/
la pasul 3. Locaţia
redaţi atingând
de înregistrare a filmului sau fotografiei
va fi afişată în centrul hărţii.
În timpul redării, camera video afişează
coordonatele înregistrate pe filme sau
fotografii.
Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi
altele]  [COD DE DATE] (din
categoria
[REDARE]) 
[COORDONATE] 

.

Latitudine
Longitudine
Camera dvs. video poate regla ora cu
precizie şi poate compensa diferenţa de fus
orar automat, preluând informaţiile despre
oră şi locaţie de la GPS.
(MENU)  [Afişaţi
 Atingeţi
altele]  [CEAS/ LIMBĂ]
(din categoria
[REGLAJ
GENERAL])  [AUTOAJUST.
ORĂ]/[AUTOSTAB.ZONĂ].
 Atingeţi o setare dorită 

.

Folosirea corectă a camerei video
Afişarea informaţiilor despre
coordonate (COORDONATE)
Reglarea automată a orei şi a zonei
(AUTOAJUST.ORĂ/AUTOSTAB.
ZONĂ)
 Note
Trebuie să setaţi data şi ora pe camera video
înainte de a o utiliza (pag. 15).
 Este posibil să existe discrepanţe de câteva
secunde chiar dacă funcţia [AUTOAJUST.ORĂ]
este activată.
 Ora este ajustată automat prin intermediul
funcţiei [AUTOAJUST.ORĂ] atunci când opriţi
camera video dacă aceasta primeşte un semnal
GPS în timp ce este utilizată. Ora nu este reglată
când camera video este oprită. De asemenea,
ceasul este ajustat numai în cazul în care
camera video primeşte un semnal GPS, deşi
comutatorul GPS este setat pe ON.
 Funcţia [AUTOSTAB.ZONĂ] compensează
automat diferenţa de fus orar când detectează
diferenţe în zona curentă.
 Este posibil ca ceasul să nu fie ajustat la ora
corectă automat, în funcţie de ţara/regiunea
selectată pentru camera dvs. video. În acest caz,
setaţi [AUTOAJUST.ORĂ] şi [AUTOSTAB.
ZONĂ] pe [OPRIT].

RO
57
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
Salvarea imaginilor pe
un suport extern
(COPIE DIRECTĂ)
Puteţi salva filme şi fotografii pe un suport
extern (dispozitiv de stocare USB), cum ar
fi o unitate hard disk externă. De asemenea,
puteţi reda imagini cu camera video sau cu
un alt echipament de redare.
 Note
Pentru această operaţie, aveţi nevoie de un cablu
adaptor USB VMC-UAM1 (se vinde separat).
 Este posibil să nu fie disponibil în anumite ţări/
regiuni cablul adaptor USB VMC-UAM1.
 Următoarele dispozitive nu pot fi utilizate ca
suporturi externe.
 suporturi cu o capacitate ce depăşeşte 2 TB
 o unitate de disc obişnuită, cum ar fi o unitate
de CD sau de DVD
 suporturi conectate printr-un hub USB
 suporturi cu un hub USB încorporat
 cititor de cartelă
 Este posibil să nu puteţi utiliza suporturi
externe cu o funcţie de cod.
 Sistemul de fişiere FAT este disponibil pe
camera video. Dacă suportul extern a fost
formatat cu un sistem de fişiere NTFS, etc.,
formataţi suportul extern cu camera video
înainte de utilizare. Apare ecranul de formatare
când suportul extern este conectat la camera
video. Totuşi, ecranul de formatare poate apărea
chiar dacă folosiţi suportul extern al unui sistem
de fişiere FAT.
 Operaţiunea nu este asigurată cu toate
dispozitivele cu cerinţele necesare pentru operare.
 Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat (pag. 14).
 Consultaţi, de asemenea, manualul de utilizare
furnizat împreună cu suportul extern.
 Pentru detalii despre suporturi externe
disponibile, vizitaţi site-ul cu suporturi Sony
din ţara/regiunea dvs.

Sugestii
Puteţi importa imaginile salvate pe suportul
extern cu ajutorul aplicaţiei software „PMB”
furnizate.


RO
58
1
Conectaţi adaptorul de c.a. şi
cablul de alimentare la mufa DC
IN a camerei video şi la sursa de
c.a.
2
Dacă suportul extern are un cablu
de alimentare cu c.a., conectaţi-l
la sursa cu c.a.
3
Conectaţi cablul adaptor USB la
suportul extern.
4
Conectaţi cablul adaptor USB la
mufa  (USB) camerei video.
Când apare ecranul [Creaţi un nou
Fişier de bază de date de imagini.],
atingeţi [DA].
Cablu adaptor USB (se
vinde separat)
5
Atingeţi [Copiaţi.] de pe ecranul
camerei video.
Pot fi salvate filmele şi fotografiile de
pe suportul intern de înregistrare al
camerei video, care nu au fost încă
salvate pe un suport extern.

6
Acest ecran va apărea doar dacă sunt
imagini nou înregistrate.
După finalizarea operaţiei,
pe ecranul camerei
atingeţi
video.
 Note
Numărul de scene pe care le puteţi salva pe
un suport extern este următorul. Totuşi, chiar
dacă suportul extern dispune de spaţiu liber, nu
puteţi salva scene ce depăşesc următorul număr.
Filme cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie
(HD): Max. 3.999
Filme cu o calitate a imaginii de definiţie
standard (STD): 9.999
Fotografii: 9.999 cadre × 899 directoare
Numărul de scene poate fi mai mic în funcţie de
tipul de imagini înregistrate.

 Note
Nu puteţi copia sau căuta după dată fotografiile
de pe cartela de memorie.

Atingeţi [Redaţi fără copiere.] la pasul 5
de mai sus.
Este afişat ecranul VISUAL INDEX al
suportului extern.
(MENU)  [Afişaţi
Atingeţi
altele]  [DUPLICARE FILME] (când
selectaţi filme)/[COPIERE FOTO.]
(când selectaţi fotografii).
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a selecta suportul de înregistrare şi
metodele de selecţie a imaginilor.
Dacă aţi selectat [DUPLICARE select.],
atingeţi imaginea pe care doriţi să o
salvaţi.
Va apărea .

Când conectaţi un suport extern
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
Imaginile salvate pe suportul extern
sunt afişate pe ecranul LCD al camerei
video. Butoanele de afişare a filmelor şi a
fotografiilor de pe ecranul VISUAL INDEX
se schimbă cum este ilustrat mai jos.
Dacă aţi selectat [DUPLIC.după dată],
selectaţi data imaginilor pe care doriţi să
/
, apoi atingeţi
le duplicaţi cu
şi treceţi la pasul .
Capacitatea rămasă a suportului extern

Puteţi utiliza setări de meniu pentru
suportul extern, cum ar fi ştergerea
(MENU) 
imaginilor. Atingeţi
[Afişaţi altele] de pe ecranul VISUAL
INDEX.

Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
pentru a reveni la ecranul
Atingeţi
anterior.
Atingând data, puteţi căuta imagini în
funcţie de dată.
Atingeţi
 [DA] 
ecranul camerei video.
pe
Pentru a salva filme şi fotografii
Puteţi salva imagini de pe cartelele de
memorie pe suportul extern.
RO
59
Crearea unui disc cu un
DVD writer, recorder
Pentru a reda imagini de pe un suport
extern cu camera video
Atingeţi [Redaţi fără copiere.] la pasul 5
de mai sus.
Este afişat ecranul VISUAL INDEX al
suportului extern.
Redaţi imaginea (pag. 33).


De asemenea, puteţi vizualiza imagini
pe un televizor conectat la camera video
(pag. 41).
Puteţi reda filme cu o calitate a imaginii de
înaltă definiţie (HD) pe calculator, folosind
[Player for AVCHD]. Porniţi [Player for
AVCHD] şi selectaţi unitatea la care este
conectat suportul extern cu [Settings].
 Note
Indexul după dată şi Index hartă (HDRCX550VE/XR550VE) ale fotografiilor nu pot
fi afişate.
 În cazul în care camera dvs. video nu
recunoaşte suportul extern, încercaţi
următoarele operaţiuni.
 Reconectaţi cablul adaptor USB la camera
video
 Dacă suportul extern are un cablu de
alimentare cu c.a., conectaţi-l la sursa cu c.a..

Pentru a finaliza conexiunea suportului
extern
Atingeţi
ecranul VISUAL INDEX
al suportului extern.
Deconectaţi cablul adaptor USB.
Selectarea metodei de creare a
unui disc
În continuare sunt descrise câteva metode
de creare a unui disc AVCHD sau a unui
disc cu o calitate standard a imaginii (STD)
cu filme sau fotografii înregistrate cu o
calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD),
cu camera video. Alegeți metoda care se
potriveşte aparatului dvs. de redare.
 Note
Pregătiţi un disc DVD, cum ar fi un DVD-R,
pentru crearea unui disc.
 Consultaţi 58 pentru a salva imagini pe un
suport extern.

Dispozitiv compatibil cu formatul
AVCHD
Aparat de redare


Sony Aparat de redare cu disc Blu-ray
PlayStation3, etc.
Dispozitiv de creare


DVD writer, DVDirect Express (pag. 61)
DVD writer, etc., cu excepţia DVDirect
Express (pag. 64)
Tip de disc

RO
60
Disc AVCHD (calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD))
Aparat DVD obişnuit
Aparat de redare



Aparat de redare cu DVD
Calculatoare ce pot reda DVD-uri, etc.
Nu puteţi crea un disc AVCHD cu filme
înregistrate cu modul [HD FX] din [ MOD
ÎNREG.]. Salvaţi filmele înregistrate cu modul
[HD FX] pe discuri Blu-ray sau pe suporturi
externe de stocare (pag. 58).
Crearea unui disc cu ajutorul
dispozitivului DVD writer dedicat,
DVDirect Express
Dispozitiv de creare



DVD writer, DVDirect Express (pag. 61)
DVD writer, cu excepţia DVDirect Express
(pag. 64)
Recorder de discuri, etc. (pag. 65)
Tip de disc

Disc cu o calitate a imaginii de definiţie
standard (STD)
Puteţi crea un disc sau reda imagini de
pe un disc creat cu ajutorul dispozitivului
DVD writer dedicat, DVDirect Express (se
vinde separat).
Consultaţi, de asemenea, manualul de
utilizare furnizat împreună cu dispozitivul
DVD writer.
 Note
Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru această
operaţie (pag. 14).
 Se pot utiliza numai discuri noi de aceste tipuri:
 DVD-R de 12 cm
 DVD+R de 12 cm
 Dispozitivul nu acceptă discuri cu două straturi.
 DVDirect Express este numit „DVD writer” în
această secţiune.

Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
 Note
Păstraţi întotdeauna aparatul PlayStation3
pentru a folosi ultima versiune a software-ului
de sistem pentru PlayStation3.
 Este posibil ca PlayStation3 să nu fie
disponibil în anumite ţări/regiuni.
 Ştergeţi filmul demonstrativ când duplicaţi sau
creaţi discuri. Dacă nu îl ştergeţi, camera video
poate să nu funcţioneze corect. Totuşi, dacă
ştergeţi filmul demonstrativ, nu-l mai puteţi
recupera.
 Discul AVCHD poate fi redat numai pe
dispozitive compatibile cu formatul AVCHD.
 Discul AVCHD nu trebuie utilizat cu aparate de
redare/recordere cu DVD. Întrucât aparatele de
redare/recorderele DVD nu sunt compatibile
cu formatul AVCHD, este posibil ca aparatele
de redare/recorderele DVD să nu poată elimina
discul.

 Conectaţi adaptorul de c.a. şi
cablul de alimentare la mufa DC
IN a camerei video şi la sursa de
c.a.(pag. 14).
RO
61
 Porniţi camera video şi conectaţi
dispozitivul DVD writer la mufa 
(USB) a camerei video cu ajutorul
cablului USB al dispozitivului DVD
writer.
 [TERM.] 
 Atingeţi
[SCOATERE DISC] pe ecranul
camerei video.
Scoateţi discul după terminarea
operaţiei.
 Atingeţi
cablul USB.
 Introduceţi un disc nou
în DVD writer şi închideţi
compartimentul pentru disc.
Va apărea ecranul [SCRIERE DISC] pe
ecranul camerei video.
 Apăsaţi pe
DVD writer.
(DISC BURN) de pe
Filmele înregistrate pe suportul intern
de înregistrare, care nu au fost salvate
pe niciun disc, vor fi înregistrate pe
disc .

Atunci când există filme cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD) şi de
definiţie standard (STD) nesalvate, acestea
vor fi salvate pe discuri individuale, în
funcţie de calitatea imaginii.
 Repetaţi paşii 3 şi 4 atunci
când dimensiunea totală a
memoriei filmelor care urmează
să fie inscripţionate depăşeşte
dimensiunea discului.
RO
62
şi deconectaţi
Pentru a particulariza un disc cu OPŢ.
SCRIERE DISC
Efectuaţi această operaţie în următoarele
cazuri:
 La
duplicarea unei imagini dorite
crearea mai multor copii ale aceluiaşi disc
 La transformarea filmelor cu înaltă definiţie
(HD) în filme cu definiţie standard (STD) şi
la crearea unui disc
 La duplicarea imaginilor de pe o cartelă de
memorie
 La
Atingeţi [OPŢ.SCRIERE DISC] la pasul
4.
Selectaţi suporturile de înregistrare care
conţin filmele pe care doriţi să le salvaţi.
Când selectaţi filme cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD), pe
ecranul LCD va apărea ecranul pentru
selectarea calităţii imaginii pentru
discul ce urmează să fie creat. Selectaţi
calitatea imaginii dorite şi atingeţi
.

Calitatea imaginii pentru disc depinde de
durata de înregistrare a filmelor selectate
atunci când creaţi un disc şi transformaţi
filmele de la o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD) la o calitate a imaginii de
definiţie standard (STD).
Atingeţi filmul pe care doriţi să îl
inscripţionaţi pe disc.
Va apărea .

Capacitatea rămasă pe disc


Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
pentru a reveni la ecranul
Atingeţi
anterior.
Atingând data, puteţi căuta imagini în
funcţie de dată.
Atingeţi
 [DA] pe ecranul
camerei video.

Pentru a reda un disc pe DVD writer
Pentru a crea un alt disc cu acelaşi
conţinut, introduceţi un disc nou şi
 Note
Nu efectuaţi niciuna dintre următoarele acţiuni
atunci când creaţi un disc.
 Opriţi camera video
 Deconectaţi cablul USB sau adaptorul de c.a.
 Supuneţi camera video şocurilor mecanice
sau vibraţiilor
 Scoateţi cartela de memorie din camera video
 Înainte de a şterge filmele din camera video,
redaţi discul creat pentru a vă asigura că
duplicarea a fost efectuată corect.
 Dacă [Eşuată.] sau [SCRIERE DISC eşuată.]
apare pe ecran, introduceţi un alt disc în DVD
writer şi efectuaţi din nou operaţia DISC
BURN.
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
atingeţi [CREAŢI ÎNCĂ UN DISC
IDENTIC].
După terminarea operaţiei, atingeţi
[IEŞIRE]  [TERM.] pe ecranul
camerei video.
Deconectaţi cablul USB de la camera
video.

Sugestii
Dacă dimensiunea totală de memorie a filmelor
care urmează să fie inscripţionate prin operaţia
DISC BURN o depăşeşte pe cea a discului,
crearea discului se va opri în momentul în care
se atinge limita. Este posibil ca ultimul film de
pe disc să fie întrerupt.
Durata de creare a discului pentru duplicarea
filmelor până la atingerea limitei dimensiunii
acestuia este de 20-60 de minute. În funcţie de
modul de înregistrare sau de numărul de scene,
poate dura mai mult. De asemenea, dacă o
calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) este
transformată în calitate a imaginii de definiţie
standard (STD), conversia calităţii imaginii
durează mai mult decât înregistrarea efectivă.


Conectaţi adaptorul de c.a. şi cablul de
alimentare la mufa DC IN a camerei
video şi la sursa de c.a. (pag. 14).
Porniţi camera video şi conectaţi
dispozitivul DVD writer la mufa 
(USB) a camerei video cu ajutorul
cablului USB al dispozitivului DVD
writer.

Puteţi reda filme pe ecranul televizorului
conectând camera video la un televizor
(pag. 41).
Introduceţi un disc creat în DVD writer.
Filmele de pe disc apar sub forma
VISUAL INDEX pe ecranul camerei
video.
RO
63
Apăsaţi pe butonul de redare de pe DVD
writer.

De asemenea, puteţi utiliza ecranul
camerei video.
Atingeţi [TERM.]  [SCOATERE
DISC] pe ecranul camerei video şi
scoateţi discul după finalizarea operaţiei.
şi deconectaţi cablul USB.
Atingeţi
Pentru a reda un disc pe un DVD player
obişnuit
Selectaţi calitatea standard a imaginii (STD)
pe ecran pentru a selecta calitatea imaginii
pentru discul care urmează a fi creat la
pasul 2 din capitolul „Pentru a particulariza
un disc cu OPŢ.SCRIERE DISC”.
 Conectaţi adaptorul de c.a. şi
cablul de alimentare la mufa DC
IN a camerei video şi la sursa de
c.a. (pag. 14).
 Porniţi camera video şi conectaţi
un DVD writer etc. la mufa 
(USB) a camerei video cu ajutorul
cablului USB (furnizat).
Sugestii
Dacă nu puteţi reda discuri create cu o calitate a
imaginii de definiţie standard (STD) pe niciun
aparat de redare DVD, conectaţi camera video
la DVD writer şi redaţi din nou.


Crearea unui disc cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD)
cu un DVD writer etc., diferit de
DVDirect Express
Utilizaţi cablul USB pentru a conecta
camera video la un dispozitiv de creare a
discurilor compatibil cu filmele cu o calitate
a imaginii de înaltă definiţie (HD), cum
ar fi un DVD writer Sony. Consultaţi, de
asemenea, manualele de utilizare furnizate
împreună cu dispozitivul ce urmează a fi
conectat.
 Note
Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru această
operaţie (pag. 14).
 Este posibil ca dispozitivul DVD writer Sony să
nu fie disponibil în anumite ţări/regiuni.

RO
64
Va apărea ecranul [SELECTARE USB]
pe ecranul camerei video.

Dacă nu apare ecranul [SELECTARE
(MENU)  [Afişaţi
USB], atingeţi
altele]  [CONECTARE USB] (din
categoria [ALTELE]).
 Atingeţi suportul de înregistrare
care conţine imaginile de pe
ecranul camerei video.
[ CONECT.USB]: Memorie internă
[ CONECT.USB]: Hard disk intern
[ CONECT.USB]: Cartelă de
memorie

Suportul de înregistrare afişat diferă în
funcţie de model.
 Înregistraţi filmele pe dispozitivul
conectat.

Pentru detalii, consultaţi manualele
de utilizare furnizate împreună cu
dispozitivul ce urmează a fi conectat.
 După terminarea operaţiei,
atingeţi [TERM.]  [DA] pe
ecranul camerei video.
 Deconectaţi cablul USB.
Crearea unui disc cu o calitate a
imaginii de definiţie standard (STD)
cu ajutorul unui recorder etc.
Cablu de conectare A/V (furnizat)
Cuplaţi cablul de conectare A/V la mufa de
intrare a unui alt dispozitiv.
Cablu de conectare A/V cu S VIDEO (se
vinde separat)
Atunci când conectaţi camera video la un
alt dispozitiv cu ajutorul mufei S VIDEO,
utilizând un cablu de conectare A/V cu
un cablu S VIDEO (se vinde separat), se
pot obţine imagini cu o calitate mai înaltă
în comparaţie cu utilizarea unui cablul de
conectare A/V Cuplaţi conectorii alb şi
roşu (audio stânga/dreapta) şi conectorul
S VIDEO (canal S VIDEO) al cablului de
conectare A/V cu un cablu S VIDEO. Dacă
veţi cupla numai conectorul S VIDEO, nu
veţi avea sonor. Nu este necesară cuplarea
conectorului galben (video).
Conector telecomandă A/V
 Note
Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru această
operaţie (pag. 14).
 Este posibil ca dispozitivul DVD writer Sony să
nu fie disponibil în anumite ţări/regiuni.
 Filmele cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD) vor fi duplicate cu o calitate a
imaginii de definiţie standard (STD).
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
Puteţi duplica imaginile redate cu o
cameră video pe un disc sau pe o casetă
video, conectând camera video la un
recorder de discuri, un DVD writer
Sony etc., altul decât DVDirect Express,
cu ajutorul cablului de conectare A/V.
Conectaţi dispozitivul ca la pasul  sau
. Consultaţi, de asemenea, manualele de
utilizare furnizate împreună cu dispozitivele
ce urmează a fi conectate.
Intrare
S VIDEO
VIDEO
(Galben)
(Alb)

AUDIO
(Galben)
(Roşu)
Flux de semnal
RO
65
 Introduceţi suportul de
înregistrare în dispozitivul de
înregistrare.

Dacă dispozitivul dvs. de înregistrare are
un selector de intrare, setaţi-l la modul de
intrare.
 Conectaţi camera video la
dispozitivul de înregistrare (un
recorder de discuri, etc.) cu
ajutorul cablului de conectare A/
V  (furnizat) sau al unui cablu
de conectare A/V cu S VIDEO 
(se vinde separat).

Conectaţi camera video la mufele de
intrare ale dispozitivului de înregistrare.
 Porniţi redarea cu camera video
şi înregistraţi-o pe aparatul de
înregistrare.

Consultaţi manualul de utilizare furnizat
împreună cu dispozitivul de înregistrare
pentru mai multe detalii.
 Când aţi terminat duplicarea,
opriţi mai întâi aparatul de
înregistrare, apoi camera video.
 Note
Întrucât duplicarea este efectuată printr-un
transfer de date analogice, calitatea imaginii se
poate deteriora.
 Nu puteţi duplica imagini pe recordere
conectate printr-un cablu HDMI.

RO
66




Pentru a ascunde indicatorii de ecran (cum ar fi
un cronometru etc.) de pe ecranul monitorului
(MENU)  [Afişaţi
conectat, atingeţi
altele]  [REGLAJE IEŞIRE] (din categoria
[REGLAJ GENERAL])  [IEŞIRE AFIŞARE]
 [ECRAN LCD] (setarea implicită) 

.

Pentru a înregistra data/ora, coordonatele
(HDR-CX550VE/XR550VE) sau datele de
(MENU)
setare a camerei video, atingeţi
 [Afişaţi altele]  [SETĂRI REDARE]
[REDARE])  [COD DE
(din categoria

DATE]  o setare dorită 
. În plus, atingeţi
(MENU)

 [Afişaţi altele]  [REGLAJE IEŞIRE] (din
[REGLAJ GENERAL])  [IEŞIRE
categoria
AFIŞARE]  [IEŞIRE V./ECRAN] 

.

Dacă dimensiunea ecranului dispozitivelor
de afişare (televizor, etc.) este de 4:3, atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele] 
[REGLAJ
[REGLAJE IEŞIRE] (din categoria
GENERAL])  [TIP TV]  [4:3] 

.

Atunci când conectaţi un dispozitiv mono,
cuplaţi conectorul galben al cablului de
conectare A/V în mufa video de intrare şi
conectorul alb (canalul din stânga) sau cel roşu
(canalul din dreapta) în mufa audio de intrare a
dispozitivului.
Particularizarea camerei video
Utilizarea meniurilor
Dacă folosiţi meniurile, puteţi utiliza funcţii utile şi puteţi schimba diverse setări. Dacă folosiţi
corect operaţiunile de meniu, vă puteţi bucura de utilizarea camerei video.
Camera video are diverse elemente de meniu sub fiecare din cele opt categorii de meniu.
SETĂRI MANUALE (Elemente de ajustat pentru starea mediului ambient) 
pag. 72
SETĂRI FOTO. (Elemente pentru filmare particularizată)  pag. 78
REGLAJE FOTO. (Elemente pentru înregistrarea fotografiilor)  pag. 82
REDARE (Elemente pentru redare)  pag. 84
EDITARE (Elemente pentru editare)  pag. 86
ALTELE (Elemente pentru alte setări)  pag. 86
GEST.MED.STOC. (Elemente pentru suporturi de înregistrare)  pag. 87
REGLAJ GENERAL (Alte elemente de configurare)  pag. 88
Utilizarea meniurilor



Particularizarea camerei video
/
/
: Lista de meniu trece din categorie în categorie.
: Lista de meniu trece prin 4 elemente o dată.
Puteţi să atingeţi butoanele şi să le glisaţi pe ecran pentru a derula lista meniului.
Simbolul categoriei selectate este afişat cu portocaliu.
, ecranul revine la MENIUL MEU.
când atingeţi
Atingeţi
(MENU).
Atingeţi [Afişaţi altele] de pe ecranul MENIUL MEU.

Consultaţi următoarea pagină pentru detalii din MENIUL MEU.
Atingeţi partea centrală din stânga ecranului pentru a schimba afişajul.
Atingeţi elementul de meniu pe care doriţi să îl modificaţi.
.
După schimbarea setării, atingeţi
.
Pentru a termina setarea meniului, atingeţi
.
Pentru a reveni la ecranul de meniu anterior, atingeţi

s-ar putea să nu fie afişat în funcţie de elementul de meniu.
RO
67
 Note
În funcţie de condiţiile de înregistrare sau de redare, este posibil să nu puteţi seta anumite elemente de
meniu.
 Elementele de meniu sau setările care apar cu gri nu sunt disponibile.

Sugestii
În funcţie de elemente de meniu care vor fi modificate, camera dvs. video comută între modul de redare
şi de înregistrare (film/fotografie).


Utilizarea funcţiei MENIUL MEU
Puteţi folosi mai uşor elementele de meniu înregistrând elementele pe care le utilizaţi frecvent
în MENIUL MEU. Puteţi înregistra 6 elemente de meniu în fiecare MENIUL MEU din FILM,
FOTOGRAFIE şi REDARE.
De exemplu: ştergere [EXP./FOCALIZ.PCT] şi înregistrare [
Atingeţi
(MENU).
Atingeţi [SET.MENIUL MEU].
Atingeţi [FILM].
Atingeţi [EXP./FOCALIZ.PCT].
.
Atingeţi
Atingeţi [ GRADARE] (din categoria
Când este afişat MENIUL MEU, atingeţi
GRADARE]
[SETĂRI MANUALE]).
.
Repetaţi paşii de mai sus pentru a înregistra elemente de meniu în MENIUL MEU şi bucuraţivă de folosirea „Handycam”.
Sugestii
Când folosiţi un suport de stocare extern, apare ecranul special MENIUL MEU.


RO
68
Utilizarea funcţiei
OPTION MENU
OPTION MENU apare exact ca şi fereastra pop-up care este afişată atunci când faceţi clic
în colţul din
cu butonul din dreapta al unui mouse pe un computer. Când este afişat
şi vor apărea elementele
dreapta jos al ecranului, puteţi folosi OPTION MENU. Atingeţi
de meniu ce pot fi modificate în context.
Element de meniu
Colţ capac
Atingeţi
(OPTION).
Atingeţi opţiunea dorită  elementul a cărei setare doriţi să o modificaţi.
.
După efectuarea setării, atingeţi
 Note
Elementele de meniu sau setările care apar cu gri nu sunt disponibile.
 Dacă elementul dorit nu apare pe ecran, atingeţi o altă opţiune. (Este posibil să nu existe nicio opţiune.)
 Opţiunile şi elementele ce apar pe ecran depind de starea de înregistrare/redare a camerei video din acel
moment.

Particularizarea camerei video
RO
69
Liste de meniuri
Categoria
(SETĂRI MANUALE)
SELECŢIE SCENĂ
GRADARE
ECHILIBRU DE ALB
EXP./FOCALIZ.PCT
EXP.PUNCTUALĂ
FOCALIZ.PCT.
EXPUNERE
FOCALIZARE
MACRO PRIM PLAN
EXP.ADIACENTE
WB ADIACENT
CAPTURARE GOLF
ÎNREG.CRSV.LENT.
Categoria
RO
Categoria
27
28
78
78
78
79
79
79
80
80
80
NIV.REF.MICR.
80
MOD AUDIO
80
ALTE SET.ÎNREG.
ZOOM DIGITAL
81
ILUM.SPATE AUTO.
81
SET.BUT.ROTATIV
31
ILUM.NIGHTSHOT
81
X.V.COLOR
81
IMAG.PANOR.
82
(REGLAJE FOTO.)
TEMPORIZATOR
DIMENS.IMAG.
STEADYSHOT
MOD BLIŢ
NIVEL BLIŢ
RED.EF.OCHI ROŞII
NUMĂR FIŞIER
Categoria
82
82
83
83
83
83
84
(REDARE)
VISUAL INDEX
VIZ.IMAGINI
INDEX DUPĂ DATĂ
33
HARTĂ*1
56
ROLĂ DE FILM
36
(SETĂRI FOTO.)
ALEGERE
/
MOD ÎNREG.
CHENAR GHIDARE
STEADYSHOT
LENTILE DE CONV.
LOW LUX
DETECŢIA FEŢEI
SET.PRIORITATE
DETECTARE ZÂMB.
SENSIB.ZÂMBETE
SET.ÎNREG.AUDIO
MIC.ZOOM ÎNCORP
70
72
72
73
74
74
74
75
75
75
76
76
76
77
36
FEŢE
37
LISTĂ DE REDARE
EVIDENŢIERE
SCENARIU
SETĂRI REDARE
ALEGERE
/
53
37
39
COD DE DATE
Categoria
27
84
(EDITARE)
ŞTERGERE
ŞTERGERE
45
ŞTERGERE
45
ELIMINARE SCEN.
ELIMINARE
SE ELIMINĂ TOT
39
39
PROTEJARE
PROTEJARE
46
PROTEJARE
46
DIVIZARE
CAPTURĂ IMAGINE
DUPLICARE FILME
DUPLICARE select.
47
48
DUPLIC.după dată
50
DUPLICĂ TOT/
DUPLICĂ TOT
50
50
COPIERE FOTO.
COPIERE selectate
51
COPIERE (dată)
51
EDIT LISTĂ REDARE
ADĂUGARE/
Categoria
ADĂUGARE
52
ADAUG (DATĂ)/
ADAUG (DATĂ)
52
ELIMINARE/
53
ELIMINARE
SE ELIMINĂ TOT/
SE ELIMINĂ TOT
53
MUTARE/
53
MUTARE
(ALTELE)
(REGLAJ GENERAL)
REGL.SUNET/AFIŞ.
VOLUM
35, 88
Semnal sonor
88
LUMIN.LCD
88
NIVEL ILUM.LCD
88
CULOARE LCD
89
SETĂRI AFIŞARE
89
REGLAJE IEŞIRE
TIP TV
89
COMPONENTE
90
REZOLUŢIE HDMI
90
IEŞIRE AFIŞARE
90
LOCAŢIA DVS.*1
CONECTARE USB
CONECT.USB*2
64
CEAS/ LIMBĂ
POTRIVIRE CEAS
CONECT.USB*3
64
STABILIRE ZONĂ
90
CONECT.USB
64
AUTOAJUST.ORĂ*1
57
Ghid de acţionare
AUTOSTAB.ZONĂ*1
57
ORA DE VARĂ
91
SCRIERE DISC
55
Categoria
Ghid CONECT.TV
INSTRUM.MUZICĂ
GOLIRE MUZICĂ
PRELUARE MUZICĂ
INFO.ACUMUL.
39
39
86
(GEST.MED.STOC.)
18
ALEG.MEDIU FOTO
18
87
87
HDD*3
87
CARTELĂ MEMORIE
87
REP.FIŞ.BD.IMAG.
MEMORIE INTERNĂ*2
SETĂRI ENERGIE
OPRIRE AUTO.
ALTE SETĂRI
MOD DEMO
CALIBRARE
SETĂRI SUPORT
ALEG.MEDIU FILME
INFO.MEDIU
FORMAT.MEDIU
MEMORIE INTERNĂ*2
STABILIRE LIMBĂ
CONTROL PT.HDMI
91
91
91
Particularizarea camerei video
Categoria
41
15
118
92
SENZOR CĂDERE*3
92
IND.LUMIN.ÎNREG
92
TELECOMANDĂ
92
*1HDR-CX550VE/XR550VE
*2HDR-CX550E/CX550VE
*3HDR-XR550E/XR550VE
98, 103
HDD*3
98, 103
CARTELĂ MEMORIE
98, 103
RO
71
SETĂRI MANUALE
(Elemente de ajustat pentru
starea scenei)
PORTRET (Portret uşor
estompat) ( )
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 67)
pentru utilizare.
Setările implicite sunt marcate cu .
Evidenţiază subiectul, cum
ar fi persoane sau flori,
estompând uşor fundalul.
REFLECTOR**( )
SELECŢIE SCENĂ
Împiedică feţele persoanelor
să devină excesiv de albe
atunci când sunt puternic
iluminate.
Puteţi înregistra în mod eficient imagini în
diverse situaţii.
 AUTO
PLAJĂ** (
Înregistrează imagini cu o calitate medie a
imaginii fără funcţia [SELECŢIE SCENĂ].
AMURG* ( )
ZĂPADĂ** ( )
Menţine atmosfera
întunecată a fundalului
îndepărtat din scenele
înregistrate în amurg.
PORT.ÎN AMURG (
Realizează foto.luminoase
ale unui peisaj alb.
* Ajustat pentru a focaliza numai subiecţii
îndepărtaţi.
)
** Ajustat să nu focalizeze subiecţii aflaţi la
Vă permite să fotografiaţi
oameni şi fundaluri
utilizând un bliţ.
RĂSĂRIT ŞI APUS* (
distanţe mici.
)
Reproduce atmosfera
scenelor la apus sau la răsărit
de soare.
ARTIFICII* ( )
Înregistrează artificiile în
mod spectaculos.
PEISAJ*(
)
Înregistrează clar subiecţii
aflaţi la distanţă. De
asemenea, această setare
permite camerei video să
evite focalizarea pe un geam
sau pe o plasă metalică
interpusă între camera video
şi subiect.
RO
72
)
Înregistrează albastrul viu al
oceanului sau al unui lac.
 Note
Chiar dacă utilizaţi setarea [PORT.ÎN
AMURG], aceasta se va transforma în [AUTO]
în modul de înregistrare a filmelor.
 Dacă setaţi [SELECŢIE SCENĂ], setarea
[ECHILIBRU DE ALB] va fi anulată.

GRADARE
Puteţi înregistra o tranziţie cu următoarele
efecte, adăugată intervalului dintre scene.
Selectaţi efectul dorit în modul [STBY]
(apariţie) sau [ÎNREG.] (dispariţie).
 OPRIT
Nu utilizează niciun efect.
GRADARE DE ALB
EXTERIOR ( )
Apariţie/dispariţie treptată a imaginii din
fond alb.
Dispariţie
Echilibrul de alb este ajustat în mod
corespunzător pentru următoarele condiţii
de înregistrare:
 În aer liber
 Vederi nocturne, firme luminoase şi
focuri de artificii
 Răsărit sau apus de soare
 În lumina lămpilor fluorescente pe timp
de zi
Apariţie
GRADARE NEGRU
Apariţie/dispariţie treptată a imaginii din
fond negru.
Dispariţie
INTERIOR ()
Apariţie
Echilibrul de alb este ajustat în mod
corespunzător pentru următoarele condiţii
de înregistrare:
 Interior
 La petreceri sau în studiouri unde
condiţiile de luminozitate se schimbă
rapid
 La lumina unor lămpi video într-un
studio, lămpi cu sodiu sau lămpi color cu
lumină incandescentă
Pentru a anula apariţia/dispariţia treptată
a imaginii înainte de începerea operaţiei,
atingeţi [OPRIT].
Sugestii
Atunci când apăsaţi pe START/STOP, setarea
este anulată.
Este posibil ca un film înregistrat utilizând
[GRADARE NEGRU] să fie dificil de vizionat
pe ecranul VISUAL INDEX.



O APĂSARE (
)
ECHILIBRU DE ALB (Echilibru
de alb)
Puteţi ajusta echilibrul de culoare în funcţie
de luminozitatea mediului de înregistrare.
Particularizarea camerei video
Echilibrul de alb va fi ajustat în funcţie de
lumina înconjurătoare.
Atingeţi [O APĂSARE].
Încadraţi un obiect alb, cum ar fi o coală
de hârtie, pentru a umple ecranul în
aceleaşi condiţii de iluminare în care veţi
filma subiectul.
Atingeţi [
].
clipeşte rapid. După ajustarea şi
stocarea în memorie a echilibrului de alb,
indicatorul nu mai clipeşte.
 Note
Setaţi [ECHILIBRU DE ALB] pe [AUTO] sau
ajustaţi culoarea la [O APĂSARE] în condiţii
de iluminare cu becuri cu lumină albă sau
fluorescentă.
 Atunci când selectaţi [O APĂSARE], încadraţi
clipeşte rapid.
obiecte albe în timp ce
clipeşte încet dacă nu a putut fi setat [O

APĂSARE].

 AUTO
Echilibrul de alb este ajustat automat.
RO
73


Atunci când se selectează [O APĂSARE], dacă
clipeşte în continuare după atingerea
, setaţi [ECHILIBRU DE ALB] pe
[AUTO].
Dacă setaţi [ECHILIBRU DE ALB], [SELECŢIE
SCENĂ] este setat pe [AUTO].
Sugestii
Dacă aţi schimbat acumulatorul în timp ce aţi
selectat [AUTO] sau dacă aţi dus camera video
afară după ce aţi utilizat-o în casă (sau vice
versa), îndreptaţi camera video spre un obiect
alb din apropiere timp de 10 secunde, pentru o
ajustare mai bună a echilibrului de culoare.
Atunci când echilibrul de alb a fost setat cu
[O APĂSARE], în cazul în care condiţiile de
iluminare s-au schimbat prin ducerea camerei
video afară după ce aţi utilizat-o în casă sau
vice versa, este nevoie să refaceţi procedura [O
APĂSARE] pentru a reajusta echilibrul de alb.



EXP./FOCALIZ.PCT (Expunere
punctuală/focalizare)
Puteţi ajusta simultan luminozitatea şi
focalizarea pentru subiectul selectat.
Această funcţie vă permite să utilizaţi [EXP.
PUNCTUALĂ] (pag. 74) şi [FOCALIZ.
PCT.] (pag. 74) simultan.
Atingeţi subiectul din chenar căruia doriţi
să-i modificaţi luminozitatea şi focalizarea.
Pentru a ajusta luminozitatea şi focalizarea
automat, atingeţi [AUTO].
 Note
[EXPUNERE] şi [FOCALIZARE] sunt setate
automat la [MANUAL].

RO
74
EXP.PUNCTUALĂ (Expunere
punctuală flexibilă)
Puteţi ajusta şi stabili expunerea unui
subiect, astfel încât să fie înregistrat într-o
luminozitate potrivită, chiar şi atunci când
contrastul dintre subiect şi fundal este
puternic, cum ar fi atunci când subiectul se
află pe o scenă, sub lumina reflectoarelor.
Atingeţi subiectul din chenar căruia doriţi
să-i modificaţi expunerea.
Pentru a reveni la expunerea automată,
atingeţi [AUTO].
 Note
[EXPUNERE] este setată automat pe
[MANUAL].

FOCALIZ.PCT.
Puteţi selecta şi ajusta un punct focal
pentru a-l plasa pe un subiect care nu este
localizat în centrul ecranului.
Atingeţi subiectul din chenar căruia doriţi
să-i modificaţi focalizarea.
Pentru a ajusta automat focalizarea, atingeţi
[AUTO].
 Note
[FOCALIZARE] este setată automat pe
[MANUAL].

EXPUNERE
Puteţi ajusta luminozitatea unei fotografii
manual. Ajustaţi luminozitatea atunci
când subiectul este prea luminos sau prea
întunecat.


Sugestii
De asemenea, puteţi efectua manual ajustarea
cu ajutorul butonului rotativ MANUAL
(pag. 31).


FOCALIZARE

Particularizarea camerei video
Puteţi ajusta focalizarea manual. De
asemenea, puteţi selecta această funcţie
atunci când doriţi să focalizaţi un anumit
subiect.
Sugestii
apare atunci când nu se poate focaliza mai
aproape, iar apare atunci când nu se poate
focaliza mai departe.
Este mai simplu să focalizaţi subiectul
deplasând cursorul de zoom spre T (telefoto),
apoi spre W (unghi panoramic) pentru a ajusta
zoom-ul pentru înregistrare. Atunci când doriţi
să înregistraţi un subiect de aproape, deplasaţi
cursorul de zoom la W (unghi panoramic), apoi
ajustaţi focalizarea.
Informaţiile despre distanţa focală (distanţa la
care este focalizat subiectul; utilizate drept ghid
dacă este întuneric şi focalizarea este dificil
de realizat) apar timp de câteva secunde în
următoarele cazuri. (Aceste informaţii nu vor
fi afişate corect în cazul utilizării unei lentile de
conversie (se vinde separat).)
 Atunci când modul de focalizare este
schimbat de pe automat pe manual
 Atunci când reglaţi focalizarea manual
De asemenea, puteţi efectua manual ajustarea
cu ajutorul butonului rotativ MANUAL
(pag. 31).



Atingeţi
/
pentru a ajusta
luminozitatea.
Pentru a ajusta automat expunerea, atingeţi
[AUTO].
Distanţa minimă posibilă dintre camera video
şi subiect în timpul menţinerii unei focalizări
clare este de aproximativ 1 cm pentru unghi
panoramic şi aproximativ 80 cm pentru telefoto.
MACRO PRIM PLAN
Atingeţi
(subiect apropiat)/
(subiect îndepărtat) pentru a-i ajusta
focalizarea.
Pentru a ajusta automat focalizarea, atingeţi
[AUTO].
Această funcţie este utilă pentru
înregistrarea subiecţilor mici, cum ar fi flori
sau insecte. Puteţi estompa fundalul pentru
ca subiectul să iasă în evidenţă.
 OPRIT
Anulează MACRO PRIM PLAN. (MACRO
PRIM PLAN poate fi anulat şi prin deplasarea
cursorului de zoom spre W.)
 Note
Atunci când setaţi [FOCALIZARE] pe
[MANUAL], apare .

RO
75
PORNIT ( )
Zoom-ul (pag. 26) se mută automat în partea
de sus a T (telefoto) şi permite înregistrarea
subiecţilor la distanţe mici de până la 32 cm.
WB ADIACENT (Echilibru de alb
adiacent)
Puteţi ajusta manual echilibrul de alb.
 OPRIT
Ajustează automat echilibrul de alb.
PORNIT (
şi valoarea ajustării)
Ajustează manual echilibrul de alb.
 Note
Atunci când înregistraţi un subiect de la
distanţă, este posibil ca focalizarea să fie dificilă
şi să dureze.
 Ajustaţi manual focalizarea ([FOCALIZARE],
pag. 75) când aceasta nu se poate ajusta
automat.

EXP.ADIACENTE
Puteţi ajusta manual expunerea.
 OPRIT
Ajustează automat expunerea.
PORNIT (
şi valoarea ajustării)
Ajustează manual expunerea.
Sugestii
Puteţi ajusta nivelul de expunere automată la
un nivel mai luminos sau mai întunecat atunci
când opţiunea [EXPUNERE] este setată pe
[AUTO].
dacă subiectul este alb sau dacă
Atingeţi
lumina de fundal este puternică; atingeţi
dacă subiectul este negru sau dacă lumina este
slabă.
De asemenea, puteţi efectua manual ajustarea
cu ajutorul butonului rotativ MANUAL
(pag. 31).
Sugestii
Atunci când echilibrul de alb este setat la o
valoare scăzută, imaginile au o tentă albastră;
atunci când acesta este setat la o valoare
superioară, imaginile au o tentă roşie.
De asemenea, puteţi efectua manual ajustarea
cu ajutorul butonului rotativ MANUAL
(pag. 31).



CAPTURARE GOLF
Împarte o mişcare rapidă de 2 secunde în
cadre pe care le înregistrează apoi în formă
de film sau fotografii. Puteţi vizualiza o
serie de mişcări la redare, ce pot fi utile
dacă doriţi să verificaţi o mişcare de avânt
la golf sau o lovitură de tenis.




RO
76
Pe ecranul [CAPTURARE GOLF],
încadraţi subiectul în cadrul cu chenar alb
din centrul ecranului, apoi apăsaţi START/
STOP imediat după avânt.
Cele 0,5 secunde înainte de apăsarea
butonului START/STOP reprezintă
momentul impactului, înregistrându-se 1,5
secunde înainte şi 0,5 secunde după impact
(2 secunde în total).
Când este detectat sunetul de impact,
durata de înregistrare este ajustată automat
în funcţie de acel moment.
Atingeţi
pentru a anula înregistrarea
cursivă lentă.
 Note
Dimensiunea fotografiilor va fi de 1.920 
1.080.
 Nu puteţi înregistra sunetul.
 Calitatea imaginii nu este la fel de bună ca în
cazul înregistrării normale.
 Nu puteţi folosi funcţia [CAPTURARE GOLF]
când setaţi o calitate a imaginii de definiţie
standard (STD).
Pentru a schimba setarea



[CRONOMETRARE]
Selectaţi punctul de început pentru
înregistrare după ce apăsaţi pe START/
STOP. Setarea implicită este [3 secunde
DUPĂ].
Punctul unde este apăsat START/STOP.
[3 secunde DUPĂ]
[3 secunde ÎNAINTE]
 Note
 Nu puteţi înregistra sunetul.
 Calitatea imaginii nu este la fel de bună ca în
cazul înregistrării normale.
Particularizarea camerei video
Sugestii
Puteţi seta temporizatorul atingând
(OPTION). Cu [TEMPORIZATOR] setat pe
[PORNIT], apăsaţi pe START/STOP pentru
a începe numărătoarea inversă. Punctul când
numărătoarea inversă ajunge la 0 este considerat
momentul impactului, iar mişcarea dinainte şi
după 0 este înregistrată.
În cazul în care camera video vibrează excesiv
sau sunt obiecte în mişcare în fundal în timpul
înregistrării, analiza imaginilor nu se va
face eficient şi imaginile pot avea un fundal
zgomotos. Este recomandat să înregistraţi
imagini în condiţii stabile (de exemplu, folosind
un trepied).
Sunetele de impact pot fi detectate de
microfonul intern chiar dacă este montat un
microfon extern.


Atingeţi
(OPTION), apoi selectaţi
setarea pe care doriţi să o schimbaţi.
ÎNREG.CRSV.LENT. (Înreg.
cursivă lentă)
Subiecţii şi acţiunile rapide, ce nu pot
fi surprinse în condiţii de înregistrare
normală, pot fi filmate în mişcare lentă lină,
timp de aproximativ 3 secunde.
Atingeţi START/STOP pe ecranul [ÎNREG.
CRSV.LENT.].
Un film de aproximativ 3 secunde este
înregistrat ca un film cu mişcare lentă de 12
secunde. [Înregistrare…] dispare când se
termină înregistrarea.
RO
77
SETĂRI FOTO.
(Elemente pentru fotografiere
particularizată)
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (p. 67)
pentru utilizare.
Setările implicite sunt marcate cu .
ALEGERE
/
STEADYSHOT
Puteţi compensa mişcarea camerei.
Setaţi [ STEADYSHOT] pe [OPRIT]
( ) când utilizaţi un trepied (se vinde
separat), apoi imaginea devine naturală.
 ACTIV
Oferă un efect SteadyShot mai puternic.
Consultaţi pagina 27.
STANDARD
Oferă efectul SteadyShot în condiţii relativ
stabile de înregistrare.
MOD ÎNREG. (Mod de
înregistrare)
OPRIT (
Consultaţi pagina 28.
CHENAR GHIDARE
Puteţi afişa chenarul pentru a verifica dacă
subiectul este orizontal sau vertical.
Chenarul nu este înregistrat.
 OPRIT
Nu afişează cadrul de ghidare.
PORNIT
Afişează cadrul de ghidare.
)
Nu se utilizează funcţia SteadyShot.
 Note
Dacă schimbaţi setarea [ STEADYSHOT],
se va schimba şi câmpul de expunere în
consecinţă.
 Puteţi mări imaginile de maximum 10 ori
folosind zoom-ul optic, dacă
[ STEADYSHOT] nu este setat la [ACTIV].

LENTILE DE CONV.
Atunci când utilizaţi lentile de conversie
(se vinde separat), utilizaţi această funcţie
pentru înregistrare, cu o compensare
optimă pentru mişcarea camerei şi
focalizarea lentilelor.
Sugestii
Dacă poziţionaţi subiectul în punctul de
intersecţie al liniilor din cadrul de ghidare, veţi
obţine o compoziţie echilibrată.
Cadrul exterior al [CHENAR GHIDARE]
indică zona de afişare a unui televizor care
nu este compatibil cu afişarea la dimensiune
completă.
Când înregistraţi prin vizor, chenarul extern al
opţiunii [CHENAR GHIDARE] nu este afişat.




RO
78
 OPRIT
Selectaţi această opţiune atunci când nu
utilizaţi lentile de conversie.
CONV.SUPERANG. ( )
Selectaţi această opţiune atunci când utilizaţi
un obiectiv panoramic.
TELE CONVERSIE ( )
Selectaţi această opţiune când utilizaţi un
teleobiectiv.
 Notă
Bliţul încorporat nu se declanşează atunci
când opţiunea [LENTILE DE CONV.] nu este
setată pe [OPRIT]; nu puteţi seta, de asemenea,
[MOD BLIŢ] (pag. 83).

LOW LUX
Puteţi înregistra imagini cu culori
strălucitoare, chiar şi în lumină slabă.

 OPRIT
Nu se utilizează funcţia LOW LUX.
PORNIT ( )
Se utilizează funcţia LOW LUX.
DETECŢIA FEŢEI
Detectează feţele subiecţilor şi ajustează
automat focalizarea/culoarea/expunerea.
De asemenea, ajustează calitatea imaginii
feţei cu mai multă precizie, în cazul filmelor
cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie
(HD).
Sugestii
Pentru o performanţă mai bună în ceea ce
priveşte detectarea feţelor, înregistraţi subiecţii
în următoarele condiţii:
 Înregistraţi într-un loc suficient de luminos
 Subiecţii nu poartă ochelari, pălărie sau
mască
 Subiecţii privesc direct spre cameră
Feţele detectate sunt înregistrate în Index
pentru feţe; cu toate acestea, este posibil ca
unele feţe să nu fie înregistrate. De asemenea,
există o limită a numărului de feţe ce pot fi
înregistrate în Index pentru feţe. Pentru a reda
din Index pentru feţe, consultaţi pagina 37.


SET.PRIORITATE
Selectează subiectul ce are prioritate
la detectarea feţei sau la detectarea
zâmbetului.
Ajustează automat focalizarea/culoarea/
expunerea pentru feţele selectate.
 AUTO
Detectează automat feţele.
PRIORITATE COPIL
 PORNIT
OPRIT (
PRIORITATE ADULT
)
Detectează cu prioritate faţa unui adult.
Nu detectează feţe.
 Note
 Este posibil ca unele feţe să nu poată fi detectate
în funcţie de condiţiile de înregistrare, de
subiecţi şi de setările camerei video.
 [DETECŢIA FEŢEI] este posibil să nu
funcţioneze corespunzător în funcţie de
condiţiile de înregistrare. În acest caz, setaţi
[DETECŢIA FEŢEI] pe [OPRIT].
Particularizarea camerei video
Detectează cu prioritate faţa unui copil.
Detectează feţe.
Sugestii
Atunci când indicaţi subiectul prioritar
atingând cadrul de detectare de pe ecranul
LCD, faţa din cadrul cu linie dublă are prioritate
(pag. 29).


RO
79
DETECTARE ZÂMB.
SET.ÎNREG.AUDIO
Declanşatorul este eliberat atunci când
camera video detectează un zâmbet
(Declanşare zâmbet).
 CAPTURĂ DUBLĂ (
)
Numai în timpul înregistrării filmelor,
declanşatorul este eliberat automat atunci
când camera video detectează un zâmbet.
MEREU PORNIT (
)
Declanşatorul este eliberat atunci când
camera video detectează un zâmbet în modul
de înregistrare.
OPRIT
Zâmbetele nu sunt detectate, prin urmare,
fotografiile nu sunt înregistrate automat.
 Note
 Este posibil ca unele zâmbete să nu poată fi
detectate în funcţie de condiţiile de înregistrare,
de starea subiecţilor şi de setările camerei video.
 Atunci când este selectată opţiunea
[CAPTURĂ DUBLĂ], apare pe ecran în
starea de aşteptare a înregistrării, iar se
atunci când înregistrarea este
schimbă în
reluată.
SENSIB.ZÂMBETE
Setează sensibilitatea detectării zâmbetelor
utilizând funcţia Declanşare zâmbet.
ÎNALTĂ
Detectează chiar şi un zâmbet slab.
 MEDIE
Detectează un zâmbet normal.
SCĂZUTĂ
Detectează un zâmbet mare.
RO
80
 MIC.ZOOM ÎNCORP (Microfon cu
zoom încorporat)
Puteţi înregistra un film cu sunet puternic
potrivit pentru poziţia zoom-ului.
 OPRIT
Microfonul nu înregistrează sunetul de mărire
şi de micşorare.
PORNIT ( )
Microfonul înregistrează sunetul de mărire şi
de micşorare.
 NIV.REF.MICR. (Nivel de referinţă al
microfonului)
Puteţi selecta nivelul microfonului pentru
înregistrarea sunetului.
 NORMALĂ
Înregistrează diverse sunete din mediul
înconjurător, pe care le transformă la nivelul
corespunzător.
SCĂZUT ( )
Înregistrează fidel sunetele din mediul
înconjurător. Selectaţi [SCĂZUT] atunci când
doriţi să înregistraţi sunetul puternic dintr-o
sală de concert etc. (Această setare nu este
potrivită pentru înregistrarea conversaţiilor.)
 MOD AUDIO
Puteţi schimba formatul de înregistrare a
sunetului.
 SURROUND 5.1ch (
)
Înregistrează sunet pe 5,1 canale surround.
STEREO 2ch (
)
Înregistrează sunet pe 2 canale stereo.
ALTE SET.ÎNREG.

ZOOM DIGITAL
Puteţi selecta nivelul maxim de zoom.
Calitatea imaginii scade atunci când
utilizaţi zoom-ul digital.
 ILUM.NIGHTSHOT
Atunci când utilizaţi funcţia NightShot
(pag. 31), puteţi înregistra imagini mai clare
activând [ILUM.NIGHTSHOT], care emite
lumină infraroşie (invizibilă).
 PORNIT
Emite lumină infraroşie.
OPRIT
Nu emite lumină infraroşie.
Zona de mărire apare atunci când selectaţi
nivelul [120×].
 OPRIT
Este realizat un zoom de până la 14×.
120×
Un zoom de până la 120× este realizat digital.
 Notă
Când [ STEADYSHOT] este setat altfel decât
[ACTIV], se realizează un zoom optic de până
la 10×.


 OPRIT
Înregistrează în gama de culori obişnuită.
Camera dvs. video ajustează automat
expunerea pentru subiecţii iluminaţi din
spate.
 PORNIT
Ajustează expunerea pentru subiecţii
iluminaţi din spate.
OPRIT
Nu ajustează expunerea pentru subiecţii
iluminaţi din spate.
 SET.BUT.ROTATIV
Puteţi selecta un element pe care doriţi să
îl setaţi pentru butonul rotativ MANUAL.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
pagina 31.
X.V.COLOR
Puteţi captura o gamă mai largă de
culori. Diverse culori, cum ar fi culorile
strălucitoare ale florilor sau albastrul
turcoaz al mării, pot fi reproduse mai
fidel. Consultaţi manualul de utilizare al
televizorului.
Particularizarea camerei video
 ILUM.SPATE AUTO.
 Note
Nu acoperiţi portul infraroşu (pag. 124) cu
degetele sau cu alte obiecte.
 Scoateţi lentilele de conversie (se vinde separat).
 Distanţa maximă de înregistrare utilizând
[ILUM.NIGHTSHOT] este de aproximativ 3 m.

PORNIT (
)
Înregistrează în x.v.Color.
 Note
Setaţi [ X.V.COLOR] pe [PORNIT] când
filmul înregistrat va fi redat pe un televizor
compatibil cu sistemul x.v.Color.
 Dacă filmul înregistrat cu această funcţie
setată pe [PORNIT] este redat pe un televizor
incompatibil cu x.v.Color, este posibil să nu fie
reproduse corect culorile.
 [
X.V.COLOR] nu se poate seta la [PORNIT]:
 Atunci când înregistraţi filme cu o calitate a
imaginii de definiţie standard (STD)
 În timpul înregistrării unui film

RO
81
REGLAJE FOTO.

IMAG.PANOR.
Atunci când înregistraţi filme cu o calitate
a imaginii de definiţie standard (STD),
puteţi selecta raportul între înălţimea şi
lăţimea imaginilor în funcţie de televizorul
conectat. Consultaţi, de asemenea,
manualul de utilizare furnizat împreună cu
televizorul.
 PANORAMIC 16:9
Înregistrează filme pe ecran complet pentru
un televizor cu ecran de 16:9 (panoramic).
4:3 (
(Elemente pentru înregistrarea
fotografiilor)
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 67)
pentru utilizare.
Setările implicite sunt marcate cu .
TEMPORIZATOR
Apăsaţi pe PHOTO pentru a începe
numărătoarea inversă. Fotografia este
realizată după aproximativ 10 secunde.
 OPRIT
Anulează temporizatorul.
)
Înregistrează filme pe ecran complet pentru
un televizor cu ecran de 4:3.
 Note
Setaţi [TIP TV] în mod corect, în funcţie de
televizorul conectat pentru redare (pag. 89).
PORNIT ( )
Începe înregistrarea cu temporizatorul.
Pentru a anula înregistrarea, atingeţi
[RESETARE].

Sugestii
De asemenea, puteţi utiliza funcţiile apăsând pe
PHOTO de pe telecomanda fără fir (pag. 126).


DIMENS.IMAG.
Puteţi selecta dimensiunea fotografiei ce
urmează să fie realizată.
 12,0M (
)
Înregistrează fotografii la cea mai înaltă
calitate (4.000 × 3.000).
9,0M (
)
Înregistrează fotografii la cea mai înaltă
calitate în format 16:9 (panoramic)
(4.000 × 2.250).
6,2M (
)
Înregistrează fotografii cu claritate
(2.880 × 2.160).
1,9M (
)
Permite înregistrarea unui număr mai mare
de fotografii la o calitate relativ clară
(1.600 × 1.200).
RO
82
VGA(0,3M) (
)

Permite înregistrarea unui număr maxim de
fotografii (640 × 480).
 Note
 Dimensiunea selectată pentru imagine este
(Foto) este aprins.
efectivă atunci când ledul
 Consultaţi pagina 107 pentru a afla numărul de
fotografii ce pot fi înregistrate.



STEADYSHOT
Puteţi compensa mişcarea camerei.
Setaţi [ STEADYSHOT] pe [OPRIT]
( ) când utilizaţi un trepied (se vinde
separat), apoi imaginea devine naturală.
 PORNIT
Se utilizează funcţia SteadyShot.
OPRIT (
)
Nu se utilizează funcţia SteadyShot.
MOD BLIŢ
 AUTO
Se declanşează automat atunci când nu este
suficientă lumină înconjurătoare.
PORNIT ( )
Se utilizează întotdeauna bliţul indiferent de
luminozitatea înconjurătoare.
OPRIT ( )
Înregistrează fără bliţ.
 Note
Distanţa recomandată până la subiect
atunci când utilizaţi bliţul încorporat este de
aproximativ 0,3-1,5 m.

NIVEL BLIŢ
Puteţi seta această funcţie atunci când
înregistraţi fotografii utilizând bliţul
încorporat sau un bliţ extern (se vinde
separat) compatibil cu camera dvs. video.
ÎNALT (
)
Ridică nivelul bliţului.
 NORMAL ( )
SCĂZUT (
Particularizarea camerei video
Puteţi selecta setarea pentru bliţ atunci
când înregistraţi fotografii utilizând bliţul
încorporat sau un bliţ extern (se vinde
separat) compatibil cu camera dvs. video.

Îndepărtaţi orice fir de praf de pe suprafaţa
bliţului înainte de utilizare. Efectul bliţului
poate fi defectuos dacă decolorarea cauzată de
căldură sau praful întunecă lampa.
Ledul /CHG (bliţ/încărcare) (pag. 12) clipeşte
în timpul încărcării bliţului şi rămâne aprins
atunci când acesta este complet încărcat.
Dacă utilizaţi bliţul în locuri luminoase, ca în
cazul înregistrării unui subiect iluminat din
spate, este posibil ca bliţul să nu fie eficient.
Bliţul încorporat nu se declanşează atunci când
opţiunea [LENTILE DE CONV.] (pag. 78)
nu este setată pe [OPRIT]; nu puteţi seta, de
asemenea, [MOD BLIŢ].
Bliţul nu funcţionează în modul de înregistrare
a filmelor.
)
Scade nivelul bliţului.
RED.EF.OCHI ROŞII (Reducere
ochi roşii)
Puteţi seta această funcţie atunci când
înregistraţi fotografii utilizând bliţul
încorporat sau un bliţ extern (se vinde
separat) compatibil cu camera dvs. video.
Atunci când setaţi [RED.EF.OCHI ROŞII]
pe [PORNIT], apoi setaţi [MOD BLIŢ] pe
[AUTO] sau [PORNIT], apare .
Puteţi preveni apariţia ochilor roşii prin
activarea funcţiei de bliţ anticipat înainte de
declanşarea bliţului.
RO
83
REDARE
(Elemente pentru redare)
 OPRIT
Nu previne apariţia ochilor roşii.
PORNIT (
)
Previne apariţia ochilor roşii.
 Note
 Este posibil ca reducerea ochilor roşii să nu aibă
efectul dorit datorită diferenţelor individuale şi
a altor condiţii.
 Funcţia pentru ochi roşii nu funcţionează
împreună cu înregistrarea automată a
[DETECTARE ZÂMB.].
NUMĂR FIŞIER (Număr fişier)
Puteţi selecta modalitatea în care se atribuie
numere de fişiere fotografiilor.
 SERIE
Atribuie numere de fişiere consecutive
fotografiilor.
Numărul fişierului devine mai mare de fiecare
dată când înregistraţi o fotografie.
Chiar dacă este înlocuită cartela de memorie
cu o alta, numărul fişierului este atribuit
consecutiv.
RESETARE
Atribuie consecutiv numere fişierelor,
continuând de la numărul cel mai mare de
fişier existent pe suportul de înregistrare.
Chiar dacă este înlocuită cartela de memorie
cu o alta, numerele fişierelor sunt atribuite
pentru fiecare cartelă de memorie.
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 67)
pentru utilizare.
VISUAL INDEX
Consultaţi pagina 33.
VIZ.IMAGINI
 INDEX DUPĂ DATĂ
Consultaţi pagina 36.

HARTĂ (HDR-CX550VE/XR550VE)
Consultaţi pagina 54.

ROLĂ DE FILM
Consultaţi pagina 36.

FEŢE
Consultaţi pagina 37.
LISTĂ DE REDARE
Consultaţi pagina 52.
EVIDENŢIERE
Consultaţi pagina 37.
SCENARIU
Consultaţi pagina 39.
SETĂRI REDARE
 ALEGERE
/
Consultaţi pagina 27.
 COD DE DATE
RO
84
În timpul redării, camera video afişează
informaţiile (data/ora, datele camerei,
coordonatele) înregistrate automat în
timpul înregistrării.
 OPRIT
Codul de date nu este afişat.
DATĂ/ORĂ
Afişează data şi ora înregistrării.
DATE CAMERĂ
Afişează datele de setare a camerei.
 Valoarea deschiderii
 Expunere
 Bliţ
COORDONATE (HDR-CX550VE/
XR550VE)
Consultaţi pagina 57.
COORDONATE*

Afişează coordonatele.

* HDR-CX550VE/XR550VE

DATĂ/ORĂ

Sugestii
Codul de date este afişat pe ecranul televizorului
atunci când conectaţi camera video la televizor.
Indicatorul alternează următoarele secvenţe
atunci când apăsaţi pe DATA CODE de pe
telecomanda fără fir: [DATĂ/ORĂ]  [DATE
CAMERĂ]  [COORDONATE] (HDRCX550VE/XR550VE)  [OPRIT] (niciun
indicator).
În funcţie de starea suportului de înregistrare,
apar barele [--:--:--].
 Dată
 Oră
DATE CAMERĂ
Film
Particularizarea camerei video
Foto
 SteadyShot oprit
 Luminozitate
 Echilibru de alb
 Amplificare
 Timp de expunere
RO
85
EDITARE
ALTELE
(Elemente pentru editare)
(Elemente pentru alte setări)
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 67)
pentru utilizare.
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 67)
pentru utilizare.
Setările implicite sunt marcate cu .
ŞTERGERE
Consultaţi pagina 45.
ELIMINARE
SCEN.
Consultaţi pagina 39.
PROTEJARE
LOCAŢIA DVS. (HDRCX550VE/XR550VE)
Consultaţi pagina 54.
CONECTARE USB
Consultaţi pagina 64.
Consultaţi pagina 46.
Ghid CONECT.TV
DIVIZARE
Consultaţi pagina 41.
Consultaţi pagina 47.
CAPTURĂ IMAGINE
Consultaţi pagina 48.
DUPLICARE FILME
Consultaţi pagina 49.
INSTRUM.MUZICĂ
Consultaţi pagina 39.
INFO.ACUMUL.
Puteţi verifica autonomia rămasă estimată a
acumulatorului.
COPIERE FOTO.
Consultaţi pagina 50.
EDIT LISTĂ REDARE
Consultaţi pagina 52.
Pentru a închide ecranul de afişare a
informaţiilor despre acumulator
Atingeţi
RO
86
.
GEST.MED.STOC.
(Elemente pentru suportul de
înregistrare)
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 67)
pentru utilizare.
SETĂRI SUPORT



Consultaţi pagina 18.
INFO.MEDIU
Puteţi verifica durata de înregistrare rămasă
pentru fiecare mod de înregistrare al
suportului selectat pentru filme, precum
şi spaţiul aproximativ rămas liber şi cel
utilizat de pe suportul de înregistrare.
Pentru a stinge ecranul
Atingeţi
.
 Note
Întrucât există o zonă pentru fişierul de
gestiune, spaţiul utilizat nu este afişat ca fiind
0 %, chiar dacă efectuaţi procedura [FORMAT.
MEDIU] (pag. 87).

Pentru a evita pierderea unor imagini
importante, ar trebui să le salvaţi înainte de a
formata suportul de înregistrare.
Filmele şi fotografiile protejate vor fi, de
asemenea, şterse.
Atâta timp cât este afişat [Se execută…], nu
închideţi ecranul LCD, nu acţionaţi butoanele
camerei video, nu deconectaţi adaptorul de c.a.
şi nu scoateţi cartela de memorie din camera
dvs. video (Ledul de acces este aprins sau
clipeşte în timpul formatării suportului.).
Împiedicarea recuperării datelor de pe
memoria internă de înregistrare
[GOLIRE] vă permite să scrieţi date
neinteligibile în memoria internă a
camerei video. În acest fel, va fi mai greu
ca datele originale să fie recuperate. Dacă
aruncaţi sau transferaţi camera video unei
alte persoane, se recomandă să efectuaţi
procedura [GOLIRE].
Când este selectat suportul intern de
înregistrare pe ecranul [FORMAT.MEDIU],
atingeţi [GOLIRE].
Sugestii
Sunt afişate numai informaţiile suportului
selectat cu [ALEG.MEDIU FILME] (pag. 18).
Schimbaţi setarea pentru suport dacă este
necesar.
FORMAT.MEDIU
Formatarea presupune ştergerea tuturor
filmelor şi a fotografiilor pentru a recupera
spaţiu liber pentru înregistrare.
Alegeţi suportul de înregistrare pe care
doriţi să îl formataţi, atingeţi [DA]  [DA]
.

 Note
Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru această
operaţie (pag. 14).

Particularizarea camerei video


 Note
Conectaţi adaptorul de c.a. la sursa de c.a. Nu
puteţi efectua procedura [GOLIRE] dacă nu
conectaţi adaptorul de c.a. la sursa de c.a.
 Pentru a evita pierderea unor imagini
importante, ar trebui să le salvaţi pe un
calculator sau pe alte dispozitive înainte de
efectuarea procedurii [GOLIRE].
 Deconectaţi toate cablurile cu excepţia
adaptorului de c.a. Nu deconectaţi adaptorul de
c.a. în timpul procedurii.
 Când ştergeţi date, nu aplicaţi şocuri mecanice
sau vibraţii camerei video.

RO
87
REGLAJ GENERAL
(Alte elemente de configurare)


Timpul real de efectuare a procedurii de
ştergere a datelor este după cum urmează;
 HDR-CX550E/CX550VE: aproximativ
6 minut
 HDR-XR550E/XR550VE: aproximativ
120 minut
Dacă întrerupeţi procedura [GOLIRE] în timp
ce apare mesajul [Se execută…], asiguraţi-vă
că finalizaţi operaţia efectuând procedura
[FORMAT.MEDIU] sau [GOLIRE] la
următoarea utilizare a camerei video.
REP.FIŞ.BD.IMAG.
Consultaţi paginile 98, 103.
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 67)
pentru utilizare.
Setările implicite sunt marcate cu .
REGL.SUNET/AFIŞ.
 VOLUM
Puteţi ajusta volumul sunetului la redare
/
.
atingând
 Semnal sonor
 PORNIT
Se aude o melodie atunci când porniţi/opriţi
înregistrarea sau când acţionaţi ecranul tactil.
OPRIT
Anulează melodia.
 LUMIN.LCD
Puteţi ajusta luminozitatea ecranului LCD
/
.
atingând
Sugestii
Această ajustare nu afectează în niciun fel
imaginile înregistrate.


 NIVEL ILUM.LCD (Nivel de
retroiluminare a ecranului LCD)
Puteţi selecta luminozitatea retroiluminării
ecranului LCD.
 NORMAL
Luminozitate standard.
LUMINOS
Măreşte luminozitatea ecranului LCD.
 Note
Atunci când conectaţi camera video la sursa
de c.a. cu ajutorul adaptorului de c.a. furnizat,
opţiunea [LUMINOS] este selectată automat
pentru setare.

RO
88


Atunci când selectaţi opţiunea [LUMINOS],
durata de viaţă a acumulatorului scade uşor în
timpul înregistrării.
Dacă deschideţi panoul LCD la 180 de grade,
cu ecranul spre exterior şi îl închideţi pe corpul
camerei, setarea devine [NORMAL] în mod
automat.
Sugestii
Această ajustare nu afectează în niciun fel
imaginile înregistrate.


 CULOARE LCD
REGLAJE IEŞIRE
 TIP TV
Atunci când redaţi filme şi fotografii,
este necesar să transformaţi semnalul în
funcţie de televizorul conectat. Filmele şi
fotografiile înregistrate sunt redate conform
ilustraţiilor de mai jos.
 16:9
Selectaţi această variantă pentru a viziona
filmele pe un televizor 16:9 (panoramic).
Filmele şi fotografiile înregistrate sunt redate
în modul ilustrat mai jos.
Puteţi ajusta culoarea ecranului LCD
/
.
atingând
Filmele şi
fotografiile
înregistrate în
modul 16:9
(panoramic)
Sugestii
Această ajustare nu afectează în niciun fel
imaginile înregistrate.


 SETĂRI AFIŞARE
Filmele şi
fotografiile
înregistrate în
modul 4:3
Puteţi seta durata de afişare a simbolurilor
sau indicatorilor pe ecranul LCD.
 AUTO1
Sunt afişate timp de aproximativ 3 secunde.
Sunt afişate butoanele de zoom & de
înregistrare de pe ecranul LCD.
4:3
AUTO2
Sunt afişate timp de aproximativ 3 secunde.
Nu sunt afişate butoanele de zoom & de
înregistrare de pe ecranul LCD.
Filmele şi
fotografiile
înregistrate în
modul 16:9
(panoramic)
PORNIT
Sunt afişate întotdeauna. Nu sunt afişate
butoanele de zoom & de înregistrare de pe
ecranul LCD.
Sugestii
Simbolurile sau indicatorii sunt afişaţi în
următoarele cazuri.
 Atunci când porniţi camera video.
 Ecranul LCD este atins (Cu excepţia
butoanelor de zoom & de înregistrare de pe
LCD).
 Atunci când comutaţi camera video la
modurile de filmare, fotografiere sau redare.
Particularizarea camerei video
Selectaţi această variantă pentru a viziona
filmele şi fotografiile pe un televizor standard
cu un format 4:3. Filmele şi fotografiile
înregistrate sunt redate în modul ilustrat
mai jos.
Filmele şi
fotografiile
înregistrate în
modul 4:3


 Note
Formatul imaginii filmelor cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD) este de 16:9.

RO
89
 COMPONENTE
Selectaţi [COMPONENTE] atunci când
conectaţi camera video la un televizor cu
ajutorul mufei de intrare de semnal pe
componente.
576i
Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi camera video la un televizor cu
ajutorul mufei de intrare de semnal pe
componente.
 1080i/576i
Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi camera video la un televizor
care are o mufă de intrare de semnal pe
componente şi poate afişa semnalul 1080i.
 REZOLUŢIE HDMI
Selectaţi rezoluţia imaginii la ieşire atunci
când conectaţi camera video la un televizor
cu ajutorul unui cablu HDMI (se vinde
separat).
CONŢINUT STD
Setaţi rezoluţia imaginii la ieşire înregistrată la o
calitate a imaginii de definiţie standard (STD).
 AUTO
Setare normală (transferă automat semnalul
potrivit televizorului).
576p
Transferă semnalul 576p.
576i
Transferă semnalul 576i.
 IEŞIRE AFIŞARE (Ieşire afişare)
Puteţi alege sursa de ieşire a afişajului
ecranului.
 ECRAN LCD
Afişează elemente, cum ar fi codul
temporal, pe ecranul LCD sau pe vizor.
IEŞIRE V./ECRAN
Afişează elemente, cum ar fi codul
temporal, pe ecranul LCD sau vizor şi pe
ecranul televizorului.
CONŢINUT HD
Setaţi rezoluţia imaginii la ieşire la o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD).
 AUTO
Setare normală (transferă automat semnalul
potrivit televizorului).
1080p
Transferă semnalul 1080p.
1080i
Transferă semnalul 1080i.
720p
Transferă semnalul 720p.
576p
Transferă semnalul 576p.
CEAS/
LIMBĂ
 POTRIVIRE CEAS
Consultaţi pagina 15.
 STABILIRE ZONĂ
Puteţi ajusta diferenţa de fus orar fără
a opri ceasul. Setaţi zona locală atunci
când utilizaţi camera video în zone cu
fusuri orare diferite. Consultaţi tabelul cu
diferenţele de fus orar de la pagina 110.
 AUTOAJUST.ORĂ (Ajustare automată
a orei) (HDR-CX550VE/XR550VE)
Consultaţi pagina 57.
RO
90
 AUTOSTAB.ZONĂ (Stabilire automată
a zonei) (HDR-CX550VE/XR550VE)
ALTE SETĂRI
Consultaţi pagina 57.
 MOD DEMO
 ORA DE VARĂ
Atunci când conectaţi camera video la
o sursă de c.a., un film demonstrativ va
apărea pentru aproximativ 10 minute după
ce aprindeţi ledul (Film) apăsând pe
MODE.
Puteţi modifica această setare fără a opri
ceasul. Setaţi pe [PORNIT] pentru a da
ceasul înainte cu 1 oră.
 OPRIT
Nu setează ora de vară.
 PORNIT
Apare demonstraţia.
PORNIT
OPRIT
Setează ora de vară.

STABILIRE LIMBĂ
Puteţi selecta limba care să fie utilizată pe
ecranul LCD.
Sugestii
Camera video dispune de opţiunea
[ENG[SIMP]] (engleza simplificată) în cazul în
care nu găsiţi limba dvs. printre opţiuni.


SETĂRI ENERGIE
Puteţi seta oprirea automată a camerei
video atunci când nu o utilizaţi timp de
peste 5 minute.
 5 min.
Camera video se opreşte automat.
NICIODATĂ
Camera video nu se opreşte automat.
 Note
Atunci când conectaţi camera video la o sursă
de c.a., opţiunea [OPRIRE AUTO.] este setată
automat la [NICIODATĂ].

 Note
În setarea implicită, filmul demonstrativ
este în VISUAL INDEX. Dacă ştergeţi filmul
demonstrativ, nu-l mai puteţi recupera.
 Un film înregistrat de dvs. poate fi setat ca film
demonstrativ dacă îndeplineşte în întregime
următoarele condiţii.
 Filmul este protejat
 Filmul este primul afişat pe ecranul VISUAL
INDEX
 Filmul este salvat în memoria internă de
înregistrare
 Filmul este înregistrat la o calitate a imaginii
de înaltă definiţie (HD)

Particularizarea camerei video
 OPRIRE AUTO. (Oprire automată)
Nu apare demonstraţia.
Sugestii
Atunci când setaţi acest element pe [PORNIT]
, începe redarea demonstraţiei.
şi atingeţi
Demonstraţia va fi întreruptă:
 Atunci când apăsaţi pe START/STOP sau pe
PHOTO
 Atunci când atingeţi ecranul în timpul
demonstraţiei (Demonstraţia reîncepe după
aproximativ 10 minute)
(Foto)
 Atunci când aprindeţi ledul
(VIZIONARE
 Atunci când apăsaţi pe
IMAGINI)



 CALIBRARE
Consultaţi pagina 118.
RO
91
 SENZOR CĂDERE (HDR-XR550E/
XR550VE)
 IND.LUMIN.ÎNREG (Led pentru
înregistrare)
Camera video detectează căderea şi
protejează hard disk-ul intern.
Puteți seta ca ledul pentru înregistrare de
pe partea frontală a camerei video să nu se
aprindă.
 PORNIT
Activează senzorul de cădere. Când camera
detectează o cădere, s-ar putea să nu mai
puteţi înregistra sau reda corect imagini,
pentru a proteja hard disk-ul intern. Când se
detectează căderea, apare .
OPRIT (
 PORNIT
Ledul de înregistrare al camerei video se
aprinde.
OPRIT
Ledul de înregistrare al camerei video nu se
aprinde.
)
Dezactivează senzorul de cădere.
 Note
 Setaţi senzorul de cădere pe [PORNIT] când
folosiţi camera video. În caz contrar, dacă
scăpaţi camera video, s-ar putea să deterioraţi
hard disk-ul intern.
 În stare de imponderabilitate, se activează
senzorul de cădere. Dacă înregistraţi imagini
în timpul unor activităţi, cum ar fi când sunteţi
într-un carusel sau în timpul unei paraşutări,
setaţi [SENZOR CĂDERE] la [OPRIT] ca să nu
activaţi senzorul de cădere.
 CONTROL PT.HDMI (Control pentru
HDMI)
Atunci când conectaţi camera video la un
televizor compatibil cu „BRAVIA” Sync cu
ajutorul cablului HDMI (se vinde separat),
puteţi reda filmele pe camera video
îndreptând telecomanda televizorului spre
televizor (pag. 44).
 PORNIT
Acţionează camera video cu ajutorul
telecomenzii televizorului.
OPRIT
Nu acţionează camera video cu ajutorul
telecomenzii televizorului.
RO
92
 TELECOMANDĂ (Telecomandă)
 PORNIT
Selectaţi această opţiune atunci când utilizaţi
telecomanda fără fir furnizată (pag. 126).
OPRIT
Selectaţi această opţiune atunci când nu
utilizaţi telecomanda fără fir furnizată.
Sugestii
Selectaţi [OPRIT] atunci când doriţi să
împiedicaţi camera video să răspundă unei
comenzi trimise de o altă unitate de control de
la distanţă.


Informaţii suplimentare
Depanare
Dacă întâmpinaţi probleme la utilizarea
camerei video, urmaţi paşii de mai jos.
 Verificaţi lista (de la pag. 93 până la
104) şi camera video.




 Deconectaţi sursa de alimentare,
conectaţi-o din nou după circa
1 minut şi porniţi camera video.
 Apăsaţi pe RESET (pag. 125) cu un
obiect ascuţit şi porniţi camera
video.
Dacă apăsaţi pe RESET, toate setările,
inclusiv setarea ceasului, vor fi
resetate.



Operaţii generale/Telecomandă
fără fir
Aparatul nu poate fi pornit.


 Contactaţi furnizorul Sony sau un
service local autorizat Sony.







Operaţii generale/Telecomandă fără fir....pag. 93
Acumulatori/surse de alimentare .............pag. 94
Ecran LCD/vizor..........................................pag. 95
Cartelă de memorie.....................................pag. 95
Înregistrare....................................................pag. 96
Redare............................................................pag. 98
Montaţi un acumulator încărcat în camera
video (pag. 12).
Conectorul adaptorului de c.a. a fost
deconectat de la sursa de c.a. Conectaţi-l la
sursa de c.a. (pag. 12).
Camera video nu funcţionează nici atunci
când este pornită.




Durează câteva secunde înainte ca aparatul
să fie gata de filmare după pornirea acestuia.
Acesta nu este un defect.
Deconectaţi adaptorul de c.a. de la sursa de
c.a. sau scoateţi acumulatorul şi reconectaţi-l
după circa 1 minut. Dacă tot nu funcţionează,
apăsaţi pe RESET (pag. 125) cu ajutorul
unui obiect ascuţit. (Dacă apăsaţi pe RESET,
toate setările, inclusiv setarea ceasului, vor fi
resetate.)
Temperatura camerei video este extrem de
ridicată. Opriţi camera video şi lăsaţi-o câtva
timp într-un loc răcoros.
Temperatura camerei video este extrem de
scăzută. Lăsaţi camera video cu alimentarea
pornită. Opriţi camera video şi duceţi-o întrun loc cald. Lăsaţi camera video acolo câtva
timp, apoi porniţi camera video.
Informaţii suplimentare

În funcţie de problemă, este posibil să fie nevoie
de iniţializarea sau schimbarea memoriei
interne curente de înregistrare a camerei dvs.
video. În acest caz, datele stocate în memoria
internă de înregistrare vor fi şterse. Asiguraţivă că aţi salvat datele din memoria internă
de înregistrare pe un alt suport (copie de
siguranţă) înainte de a trimite camera video la
reparat. Nu vă vom despăgubi pentru pierderi
de date din memoria internă de înregistrare.
În timpul reparaţiilor, este posibil să verificăm
o cantitate minimă de date stocate în memoria
internă de înregistrare pentru a putea verifica
problema. Cu toate acestea, furnizorul Sony nu
va copia sau reţine datele dvs.
Redarea imaginilor stocate pe o cartelă de
memorie cu alte echipamente....................pag. 99
Editarea filmelor/fotografiilor cu camera video
........................................................................pag. 99
Redare pe televizor......................................pag. 99
Duplicarea/Conectarea la alte dispozitive
......................................................................pag. 100
GPS (HDR-CX550VE/XR550VE)...........pag. 100
Conectarea la un computer......................pag. 100
Exemple de funcţii ce nu pot fi utilizate
simultan.......................................................pag. 100
RO
93
Setările de meniu s-au schimbat automat.


Următoarele elemente de meniu revin la
setările implicite după mai mult de 12 ore de la
închiderea ecranului LCD.
 [SELECŢIE SCENĂ]
 [ECHILIBRU DE ALB]
 [EXP./FOCALIZ.PCT]
 [EXP.PUNCTUALĂ]
 [FOCALIZ.PCT.]
 [EXPUNERE]
 [FOCALIZARE]
 [LOW LUX]
 [MIC.ZOOM ÎNCORP]
 [NIV.REF.MICR.]
 [ILUM.SPATE AUTO.]
 [IRIS]
 [VITEZ.OBTURATOR]
 [SENZOR CĂDERE]
(HDR-XR550E/XR550VE)
Următoarele elemente de meniu revin la
setările implicite atunci când comutaţi între
modurile de înregistrare a filmelor şi a
fotografiilor şi modurile de redare.
[
GRADARE]
 [MACRO PRIM PLAN]
[
TEMPORIZATOR]
Camera video se încălzeşte.

Camera dvs. video se poate încălzi în timpul
funcţionării. Acesta nu este un defect.
Telecomanda fără fir furnizată nu
funcţionează.



RO
94
Setaţi [TELECOMANDĂ] la [PORNIT]
(pag. 92).
Introduceţi o baterie în compartimentul
pentru baterie; polarităţile +/– trebuie să
corespundă semnelor +/– (pag. 127).
Eliminaţi toate obstacolele dintre telecomanda
fără fir şi senzorul pentru telecomandă.

Nu ţineţi senzorul pentru telecomandă în
bătaia surselor de lumină puternică, cum ar
fi lumina directă a soarelui sau iluminarea
din spate. În caz contrar, este posibil ca
telecomanda fără fir să nu funcţioneze
corespunzător.
Un alt dispozitiv DVD funcţionează
incorect atunci când utilizaţi telecomanda
fără fir furnizată.

Selectaţi un mod de comandă diferit de DVD
2 pentru dispozitivul DVD sau acoperiţi
senzorul dispozitivului DVD cu hârtie neagră.
Acumulatori/surse de alimentare
Alimentarea se opreşte brusc.



Utilizaţi adaptorul de c.a.
În setarea implicită, dacă nu acţionaţi camera
video timp de aproximativ 5 minute, aceasta se
stinge automat (OPRIRE AUTO.). Schimbaţi
setarea pentru [OPRIRE AUTO.] (pag. 91) sau
reporniţi camera video.
Încărcaţi acumulatorul (pag. 12).
Ledul /CHG (bliţ/încărcare) nu se aprinde
în timpul încărcării acumulatorului.




Închideţi ecranul LCD (pag. 12).
Montaţi corect acumulatorul în camera video
(pag. 12).
Conectaţi corect cablul de alimentare la sursa
de c.a..
Acumulatorul este complet încărcat (pag. 12).
Ledul /CHG (bliţ/încărcare) se aprinde
intermitent în timpul încărcării
acumulatorului.

Dacă temperatura acumulatorului este prea
ridicată sau prea scăzută, este posibil să nu îl
puteţi încărca (pag. 115).

Montaţi corect acumulatorul în camera video
(pag. 12). Dacă problema nu se rezolvă,
deconectaţi adaptorul de c.a. de la sursa de c.a.
şi contactaţi furnizorul Sony. Acumulatorul
poate fi deteriorat.
Indicatorul pentru autonomia rămasă a
acumulatorului nu indică durata corectă.



Temperatura înconjurătoare este prea ridicată
sau prea scăzută. Acesta nu este un defect.
Acumulatorul nu a fost încărcat suficient.
Încărcaţi din nou acumulatorul complet. Dacă
problema nu dispare, înlocuiţi acumulatorul
cu unul nou (pag. 116).
În funcţie de mediul de utilizare, este posibil
ca durata indicată să nu fie corectă.
Acumulatorul se descarcă rapid.


Temperatura ambiantă este prea ridicată sau
prea scăzută. Acesta nu este un defect.
Acumulatorul nu a fost încărcat suficient.
Încărcaţi din nou acumulatorul complet. Dacă
problema nu dispare, înlocuiţi acumulatorul
cu unul nou (pag. 116).
Ecran LCD/vizor


Nu puteţi selecta elementele marcate cu gri în
situaţia actuală de înregistrare/redare.
Există anumite funcţii ce nu pot fi acţionate
simultan (pag. 100).
Butoanele nu apar pe ecranul tactil.


Atingeţi uşor ecranul LCD.
Apăsaţi pe DISPLAY de pe telecomanda fără
fir (pag. 126).

Setaţi [SETĂRI AFIŞARE] la [PORNIT]
(pag. 89).
Imaginea din vizor nu este clară.

Mişcaţi cursorul de reglare a lentilelor
vizorului până ce imaginea apare clar
(pag. 23).
Imaginea din vizor a dispărut.

Închideţi panoul LCD. Chiar dacă este scos
vizorul, nu este afişată nicio imagine în vizor
când panoul LCD este deschis (pag. 16).
Cartelă de memorie
Nu pot fi efectuate operaţii când este
folosită cartela de memorie.

Dacă utilizaţi o cartelă de memorie formatată
pe un calculator, formataţi-o din nou cu
camera video (pag. 87).
Imaginile stocate pe cartela de memorie
nu pot fi şterse.


Numărul maxim de imagini pe care le puteţi
şterge într-o operaţie pe ecranul index este
de 100.
Nu puteţi şterge imaginile protejate.
Informaţii suplimentare
Elementele de meniu sunt marcate cu gri.
Butoanele de pe ecranul tactil dispar
rapid.
Numele fişierului de date nu este indicat
corect sau se aprinde intermitent.


Fişierul este deteriorat.
Formatul de fişier nu este acceptat de camera
video (pag. 114).
Butoanele de pe ecranul tactil nu
funcţionează corect sau deloc.

Ajustaţi ecranul tactil ([CALIBRARE])
(pag. 118).
RO
95
Înregistrare
Consultaţi şi „Cartelă de memorie”
(pag. 95).
Nu se înregistrează imagini la apăsarea pe
butoanele START/STOP sau PHOTO.







Este afişat ecranul de redare. Apăsaţi pe
MODE pentru a aprinde ledul
(Film) sau
(Foto) (pag. 21).
Camera video înregistrează în acest moment
imaginea pe care aţi fotografiat-o pe suportul
de înregistrare. Nu puteţi realiza înregistrări
noi în această perioadă.
Suportul de înregistrare este plin. Ştergeţi
imaginile care nu sunt necesare (pag. 45).
Numărul total de scene de film sau de
fotografii depăşeşte capacitatea de înregistrare
a camerei video (pag. 106, 107). Ştergeţi
imaginile care nu sunt necesare (pag. 45).
Dacă este activată funcţia [SENZOR
CĂDERE] (pag. 92), s-ar putea să nu puteţi
înregistra imagini. (HDR-XR550E/XR550VE)
Temperatura camerei video este extrem de
ridicată. Opriţi camera video şi lăsaţi-o câtva
timp într-un loc răcoros.
Temperatura camerei video este extrem de
scăzută. Opriţi camera video şi duceţi-o întrun loc cald. Lăsaţi camera video acolo câtva
timp, apoi porniţi camera video.
Câmpul de expunere arată diferit.

Bliţul nu funcţionează.



Nu puteţi înregistra fotografii împreună cu:
[
GRADARE]
 [CAPTURARE GOLF]
 [ÎNREG.CRSV.LENT.]
Când [ MOD ÎNREG.] este setat la [HD
FX], nu puteţi face fotografii în timp ce filmaţi.
Ledul de acces rămâne aprins sau
se aprinde intermitent chiar dacă
înregistrarea a fost oprită.

RO
96
Camera video înregistrează în acest moment
scena pe care aţi filmat-o pe cartela de
memorie.
Nu puteţi înregistra utilizând bliţul încorporat
în timp ce:
 ledul
(film ) este pornit
 [LENTILE DE CONV.] este setată automat
la [OPRIT]
Chiar dacă este selectat bliţul automat sau
(Reducerea automată a ochilor roşii), nu puteţi
utiliza bliţul împreună cu:
 NightShot
 [IRIS] sau [VITEZ.OBTURATOR] atribuite
butonul rotativ MANUAL
 [EXP./FOCALIZ.PCT]
 [EXP.PUNCTUALĂ]
 [MANUAL] în [EXPUNERE]
 [AMURG], [RĂSĂRIT ŞI APUS],
[ARTIFICII], [PEISAJ], [REFLECTOR],
[PLAJĂ] sau [ZĂPADĂ] în [SELECŢIE
SCENĂ]
Durata reală de înregistrare pentru filme
este mai mică decât durata estimată a
suportului de înregistrare.

Nu se pot înregistra fotografii.

În funcţie de condiţia camerei video, câmpul
de expunere poate arăta diferit. Acesta nu este
un defect.
În funcţie de condiţiile de înregistrare, durata
disponibilă pentru înregistrare poate fi mai
scurtă; de exemplu, dacă înregistraţi un obiect
în mişcare rapidă etc. (pag. 106).
Camera video se opreşte din funcţionare.



Temperatura camerei video este extrem de
ridicată. Opriţi camera video şi lăsaţi-o câtva
timp într-un loc răcoros.
Temperatura camerei video este extrem de
scăzută. Opriţi camera video şi duceţi-o întrun loc cald. Lăsaţi camera video acolo câtva
timp, apoi porniţi camera video.
Dacă veţi supune camera video unor vibraţii
continue, se poate opri înregistrarea.
Există o diferenţă de timp între momentul
în care apăsaţi pe START/STOP şi
momentul în care înregistrarea filmului
începe sau se opreşte efectiv.

Pe camera video, poate apărea o uşoară
diferenţă de timp între momentul în care
apăsaţi pe START/STOP şi momentul în care
înregistrarea filmului începe/se opreşte. Acesta
nu este un defect.
Formatul imaginii filmului (16:9
(panoramic)/4:3) nu poate fi schimbat.


Setaţi [FOCALIZARE] la [AUTO] (pag. 75).
Condiţiile de înregistrare nu sunt potrivite
pentru focalizarea automată. Ajustaţi
focalizarea manual (pag. 75).
SteadyShot nu funcţionează.


Acesta se numeşte fenomen de plan focal.
Acesta nu este un defect. Din cauza modului în
care dispozitivul de imagine (senzorul CMOS)
citeşte semnalele de imagine, subiecţii ce trec
rapid pe lângă obiectiv pot apărea deformaţi,
în funcţie de condiţiile de înregistrare.
Apăsaţi pe NIGHTSHOT pentru a anula
funcţia NightShot (pag. 31).
Imaginea de pe ecran este luminoasă, iar
subiectul nu apare pe ecran.

Apăsaţi pe NIGHTSHOT pentru a anula
funcţia NightShot (pag. 31).
Apar dungi orizontale pe imagini.

Acest lucru se întâmplă atunci când
înregistraţi imagini la lumina unei lămpi
fluorescente, cu sodiu sau cu mercur. Acesta
nu este un defect.
Apar dungi negre când filmaţi un ecran de
televizor sau de computer.

Setaţi [ STEADYSHOT] la o opţiune cu
excepţia [ACTIV] (pag. 78).
Opţiunea [NIVEL ILUM.LCD] nu poate fi
ajustată.

Nu puteţi ajusta [NIVEL ILUM.LCD] atunci
când:
 Panoul LCD este închis pe corpul camerei
video cu ecranul LCD spre exterior.
 Alimentarea se face cu ajutorul unui adaptor
de c.a.
Informaţii suplimentare
Setaţi [ STEADYSHOT] la [ACTIV] sau
[STANDARD], [ STEADYSHOT] la
[PORNIT] (pag. 78, 83).
Deşi [ STEADYSHOT] este setat la
[ACTIV] sau [STANDARD],
[ STEADYSHOT] la [PORNIT], este posibil
ca vibraţiile excesive să nu poată fi compensate
de camera video.
Subiecţii în mişcare rapidă ce trec pe
lângă ecran apar deformaţi.


Formatul imaginii filmelor cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD) este de 16:9
(panoramic).
Focalizarea automată nu funcţionează.

Culoarea imaginii nu este afişată corect.
Gradul de mărire se schimbă atunci când
se comută la un alt mod de înregistrare.

Nu puteţi utiliza zoom-ul digital atunci când
camera video se află în modul de înregistrare
a fotografiilor.
Sunetul nu este înregistrat corect.


Dacă deconectaţi un microfon extern, etc. în
timpul filmărilor, s-ar putea ca sunetul să nu
se înregistreze corect.
Conectaţi microfonul la loc în acelaşi mod ca
atunci când aţi început să filmaţi.
RO
97
Redare
Imaginile nu pot fi redate.



Selectaţi tipul de suport de înregistrare pe care
doriţi să-l redaţi (pag. 18).
Selectaţi calitatea imaginii filmului pe care
doriţi să-l redaţi (pag. 27).
Este posibil să nu puteţi vizualiza imaginile
înregistrate cu alte dispozitive. Acesta nu este
un defect.
În timpul redării nu se aude niciun sunet
sau se aude un sunet slab.




Fotografiile nu pot fi redate.

Fotografiile nu pot fi redate dacă aţi modificat
fişierele sau directoarele sau dacă aţi editat
datele pe un computer. (În acest caz, numele
fişierului se aprinde intermitent.) Acesta nu
este un defect.
Sunetul din partea stângă şi cel din partea
dreaptă nu vor fi echilibrate atunci când
redaţi filme pe computere sau pe alte
dispozitive.

Simbolul
apare pe o imagine pe
ecranul VISUAL INDEX.


Acest simbol poate apărea pe o imagine
înregistrată cu alte dispozitive, editată pe un
computer, etc.
Aţi scos adaptorul de c.a. sau acumulatorul
în timp ce simbolul suportului de înregistrare
din colţul din dreapta sus clipea sau înainte ca
ledul de acces să se fi stins după înregistrare.
Acest lucru poate duce la deteriorarea datelor
de imagine şi va apărea simbolul .
Simbolul
apare pe o imagine pe
ecranul VISUAL INDEX.

RO
98
Fişierul de bază de date a imaginilor poate fi
deteriorat. Verificaţi fişierul de bază de date
atingând
(MENU)  [Afişaţi altele] 
[REP.FIŞ.BD.IMAG.] (din categoria
[GEST.
MED.STOC.])  suportul de înregistrare.
Dacă simbolul nu dispare, ştergeţi imaginea cu
(pag. 45).
Măriţi volumul (pag. 35).
Sunetul nu se aude atunci când ecranul LCD
este închis cu faţa spre exterior. Deschideţi
ecranul LCD.
Atunci când înregistraţi sunetul cu [NIV.REF.
MICR.] (pag. 80) setat la [SCĂZUT], este
posibil ca sunetul înregistrat să se audă slab.
Sunetele nu pot fi înregistrate dacă filmaţi
cu opţiunea [ÎNREG.CRSV.LENT.] sau
[CAPTURARE GOLF].



Schimbaţi tipul de conversie a sunetului (tip
de reducere) atunci când redaţi pe dispozitive
stereo pe 2 canale. Consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu dispozitivul
de redare pentru detalii.
Schimbaţi sunetul pe 2 canale atunci când
creaţi un disc utilizând software-ul „PMB”
furnizat.
Acest lucru se întâmplă atunci când sunetul
surround înregistrat pe 5,1 canale este
transformat în sunet pe 2 canale (sunet
stereo normal) de un computer sau de un alt
dispozitiv. Acesta nu este un defect.
Înregistraţi sunetul cu opţiunea [MOD
AUDIO] setată la [STEREO 2ch] (pag. 80).
Filmele demonstrative nu pot fi redate.


Selectați suportul intern de înregistrare și
calitatea imaginii de înaltă definiție (HD).
Filmul demonstrativ este protejat.
Este redat automat un film.

Filmul va fi redat automat ca un film
demonstrativ când acesta îndeplineşte anumite
condiţii în camera video (pag. 91). Acesta nu
este un defect.
Redarea imaginilor stocate pe
o cartelă de memorie cu alte
echipamente
Imaginile nu pot fi redate sau cartela de
memorie nu este recunoscută.

Dispozitivul de redare nu acceptă redarea
cartelelor de memorie (pag. 3).
Redare pe televizor
Nu pot fi redate nici imaginea, nici sunetul
pe televizorul conectat.


Editarea filmelor/fotografiilor cu
camera video

Nu se poate realiza editarea.

Editarea nu se poate realiza din cauza condiţiei
imaginii.

Nu se pot adăuga filme în Lista de redare.



Marginile de sus, de jos, din dreapta şi
din stânga ale imaginilor apar uşor tăiate
atunci când sunt afişate pe un televizor
conectat.

Nu se poate diviza un film.


Un film prea scurt nu poate fi divizat.
Un film protejat nu poate fi divizat.
Nu se poate captura o fotografie dintr-un
film.

Suportul de înregistrare pe care doriţi să
salvaţi fotografiile este plin.

Ecranul LCD al camerei video poate afişa
imagini înregistrate pe întregul ecran (afişare
la dimensiune completă). Cu toate acestea,
poate apărea o uşoară tăiere a marginilor
de sus, de jos, din dreapta şi din stânga
ale imaginilor atunci când se redau pe un
televizor care nu este compatibil cu afişarea la
dimensiune completă.
Este recomandat să înregistraţi imagini
utilizând cadrul exterior al [CHENAR
GHIDARE] (pag. 78) pentru ghidare.
Informaţii suplimentare
Nu există spaţiu liber pe suportul de
înregistrare.
Într-o Listă de redare, puteţi adăuga un număr
maxim de 999 de filme cu o calitate a imaginii
de înaltă definiţie (HD) sau 99 de filme cu o
calitate standard a imaginii (STD). Ştergeţi
filmele care nu sunt necesare din Lista de
redare (pag. 53).
Nu puteţi adăuga fotografii în Lista de redare.
Atunci când utilizaţi cablul A/V de
semnal pe componente, setaţi opţiunea
[COMPONENTE] conform cerinţelor
dispozitivului conectat (pag. 90).
Atunci când utilizaţi conectorul video pe
componente, aveţi grijă să cuplaţi conectorii
roşu şi alb ai cablului de conectare A/V
(pag. 42).
Imaginile nu sunt transmise prin mufa HDMI
OUT dacă acestea sunt protejate de semnale
de protecţie ale dreptului de autor.
Atunci când utilizaţi conectorul S VIDEO,
aveţi grijă să cuplaţi conectorii roşu şi alb ai
cablului de conectare A/V (pag. 43).
Imaginea apare deformată pe televizorul
4:3.

Acest lucru se întâmplă atunci când vizualizaţi
o imagine înregistrată în modul 16:9
(panoramic) pe un televizor 4:3. Setaţi [TIP
TV] corect (pag. 89) şi redaţi imaginea.
RO
99
Apar dungi negre în partea de sus şi de
jos a ecranului televizorului 4:3.

Acest lucru se întâmplă atunci când vizualizaţi
o imagine înregistrată în modul 16:9
(panoramic) pe un televizor 4:3. Acesta nu este
un defect.
Duplicarea/Conectarea la alte
dispozitive
Imaginile nu sunt duplicate corect.


Nu puteţi duplica imagini utilizând cablul
HDMI (se vinde separat).
Cablul de conectare A/V nu este cuplat corect.
Asiguraţi-vă că aţi cuplat cablul la mufa de
intrare a unui alt dispozitiv (pag. 65).
GPS (HDR-CX550VE/XR550VE)
Camera video nu primeşte un semnal
GPS.

Este posibil ca semnalele radio de la sateliţii
GPS să nu poată ajunge la camera video din
cauza obstacolelor. Aduceţi camera video întrun spaţiu deschis şi setaţi din nou comutatorul
GPS la ON. Consultaţi pagina 111 pentru
detalii privind locaţiile sau situaţiile în
care este posibil ca semnalele radio să nu
funcţioneze.
Locaţia actuală de pe harta camerei video
este diferită de locaţia actuală reală.

RO
100
Marja de eroare a semnalului radio de la
sateliţii GPS este mare. Marja de eroare poate
fi în valoare de maximum câteva sute de metri.
Conectarea la un computer
„PMB” nu poate fi instalat.

Verificaţi mediul informatic sau procedura de
instalare necesară pentru instalarea „PMB”.
„PMB” nu funcţionează corect.

Ieşiţi din programul „PMB” şi reporniţi
computerul.
Computerul nu recunoaşte camera video.


Deconectaţi toate dispozitivele din mufele
USB ale computerului cu excepţia tastaturii,
mouse-ului şi a camerei video.
Deconectaţi cablul USB din computer şi
camera video, apoi reporniţi computerul
şi reconectaţi camera video la computer în
ordinea corectă.
Exemple de funcţii ce nu pot fi
utilizate simultan
Lista de mai jos prezintă exemple de
combinaţii de funcţii şi elemente de meniu
ce nu funcţionează împreună.
Nu se poate utiliza
Din cauza următoarelor setări
[IRIS] şi [VITEZ. NightShot
OBTURATOR]
din elementele
butonului rotativ
MANUAL
AUTO.
INTELIGENT
[CAPTURARE GOLF],
[ÎNREG.CRSV.LENT.]
Nu se poate utiliza
Din cauza următoarelor setări
[DETECŢIA
FEŢEI]
NightShot, [CAPTURARE
GOLF], [ÎNREG.CRSV.
LENT.],
[ ZOOM DIGITAL],
[EXP./FOCALIZ.PCT], [EXP.
PUNCTUALĂ], [FOCALIZ.
PCT.], [EXPUNERE],
[FOCALIZARE], [AMURG],
[RĂSĂRIT ŞI APUS],
[ARTIFICII], [PEISAJ],
[REFLECTOR], [PLAJĂ],
[ZĂPADĂ], [ECHILIBRU
DE ALB], [ GRADARE],
[ TEMPORIZATOR]
[SET.
PRIORITATE]/
[DETECTARE
ZÂMB.]/
[SENSIB.
ZÂMBETE]
[SELECŢIE
SCENĂ]
NightShot, [CAPTURARE
GOLF], [ÎNREG.CRSV.
LENT.],
[ ZOOM DIGITAL],
[EXP./FOCALIZ.PCT], [EXP.
PUNCTUALĂ], [FOCALIZ.
PCT.], [EXPUNERE],
[FOCALIZARE], [AMURG],
[RĂSĂRIT ŞI APUS],
[ARTIFICII], [PEISAJ],
[REFLECTOR], [PLAJĂ],
[ZĂPADĂ], [ECHILIBRU
DE ALB], [ GRADARE],
[ TEMPORIZATOR]
Afişaj de auto-diagnosticare/
Indicatori de avertizare
Dacă apar indicatori pe ecranul LCD sau în
vizor, verificaţi următoarele.
Dacă nu rezolvaţi problema nici după
câteva încercări de soluţionare, contactaţi
furnizorul Sony sau un service local
autorizat Sony. În acest caz, când îi
contactaţi, daţi-le toate numerele codului
de eroare cu C sau E.
C:04:
 Acumulatorul nu este un acumulator
„InfoLITHIUM” (seria V). Utilizaţi un
acumulator „InfoLITHIUM” (seria V)
(pag. 115).
 Introduceţi corect conectorul de c.c. al
adaptorului de c.a. în mufa DC IN a camerei
video (pag. 12).
C:06:
Temperatura acumulatorului este ridicată.
Înlocuiţi acumulatorul sau aşezaţi-l într-un
loc răcoros.

C:13: / C:32:
Scoateţi sursa de alimentare. Reconectaţi-o şi
porniţi din nou camera video.

E::
Urmaţi paşii de la  la  de la pagina 93.

(Avertizare referitoare la hard disk-ul
intern al camerei video)
Informaţii suplimentare
NightShot, [CAPTURARE
GOLF], [ÎNREG.CRSV.
LENT.], [LOW LUX],
[ GRADARE], [MACRO
PRIM PLAN]
C:(sau E:) : (Afişaj de autodiagnosticare)
Aprindere intermitentă rapidă
 Hard disk-ul intern al camerei video este plin.
 S-a produs, probabil, o eroare cu hard disk-ul
intern al camerei video.
 (Avertizare referitoare la încărcarea
acumulatorului)
Aprindere intermitentă lentă
 Acumulatorul este aproape descărcat.
 În funcţie de mediul de înregistrare sau de
starea acumulatorului,  se poate aprinde
intermitent chiar dacă mai sunt 20 de minute
de autonomie.
RO
101
(Indicator de avertizare referitor la
temperatura acumulatorului)

Temperatura acumulatorului este ridicată.
Înlocuiţi acumulatorul sau aşezaţi-l într-un
loc răcoros.
(Indicatori de avertizare referitori la
formatarea cartelei de memorie)


(Avertizare referitoare la temperatura
ridicată)
(Indicator de avertizare referitor la
cartele de memorie incompatibile)
Aprindere intermitentă lentă
 Temperatura camerei video creşte tot mai
mult. Opriţi camera video şi lăsaţi-o câtva
timp într-un loc răcoros.

Aprindere intermitentă rapidă
 Temperatura camerei video este extrem de
ridicată. Opriţi camera video şi lăsaţi-o câtva
timp într-un loc răcoros.
 (Indicator de avertizare referitor la
protecţia la scriere a cartelei de memorie)

Accesul la cartela de memorie a fost
restricţionat de un alt dispozitiv.
(Indicator de avertizare referitor la bliţ)
Aprindere intermitentă rapidă
 Ceva este în neregulă cu bliţul.
Aprindere intermitentă rapidă
 Temperatura camerei video este extrem de
scăzută. Încălziţi camera video.
(Indicator de avertizare referitor la
vibraţia camerei)

Aprindere intermitentă lentă
 Spaţiul liber de pe suport este redus. Pentru
a verifica ce tip de cartelă de memorie puteţi
utiliza cu camera video, consultaţi pagina 19.
 Nu aţi introdus nicio cartelă de memorie
(pag. 19).
RO
Aţi introdus o cartelă de memorie
incompatibilă (pag. 19).
(Avertizare referitoare la temperatura
scăzută)
(Indicator de avertizare referitor la
cartela de memorie)
102
Cartela de memorie este deteriorată.
Cartela de memorie nu este formatată corect
(pag. 87).
Aprindere intermitentă rapidă
 Nu există suficient spaţiu liber pentru
înregistrarea imaginilor. După ce stocaţi
imaginile pe un alt suport (pag. 58), ştergeţi
imaginile care nu sunt necesare sau formataţi
cartela de memorie (pag. 87).
 Fişierul de bază de date a imaginilor poate fi
deteriorat. Verificaţi fişierul de bază de date
atingând
(MENU)  [Afişaţi altele] 
[REP.FIŞ.BD.IMAG.] (din categoria
[GEST.
MED.STOC.])  suportul de înregistrare.
 Cartela de memorie este deteriorată.

Cantitatea de lumină este insuficientă, astfel că
apar uşor vibraţii ale camerei. Utilizaţi bliţul.
Camera video nu este stabilă, astfel că apar
uşor vibraţii ale camerei. Ţineţi camera
video ferm cu ambele mâini atunci când
înregistraţi imagini. Cu toate acestea, reţineţi
că indicatorul de avertizare referitor la vibraţia
camerei nu va dispărea.
(Indicator de avertizare referitor la
senzorul de cădere)


Funcţia senzorului de cădere (pag. 92) este
activată şi a detectat căderea camerei. Prin
urmare, camera video ia măsuri de protejare
a hard disk-ului intern. Este posibil ca
înregistrarea/redarea să nu funcţioneze.
Funcţia senzorului de cădere nu garantează
protejarea hard disk-ului intern în orice
situaţie. Folosiţi camera video în condiţii de
stabilitate.
(Indicator de avertizare referitor la
înregistrarea fotografiilor)



Suportul de înregistrare este plin.
Nu pot fi înregistrate fotografii în timpul
procesării. Aşteptaţi puţin, apoi înregistraţi.
Când [ MOD ÎNREG.] este setat la [HD
FX], nu puteţi face fotografii în timp ce filmaţi.
(Indicator de avertizare referitor la
declanşare zâmbet)



Fişierul de bază de date de imagini este
deteriorat. Doriţi să creaţi un nou fişier?
Informaţiile pentru gestionarea filmelor
HD sunt deteriorate. Creaţi informaţii noi?

Funcţia declanşare zâmbet nu poate fi folosită
cu setarea actuală a camerei video.
Sugestii
Este posibil să auziţi o melodie atunci când
indicatorii de avertizare apar pe ecran.


Descrierea mesajelor de avertizare
Dacă apar mesaje pe ecran, urmaţi
instrucţiunile de mai jos.

Suportul intern de înregistrare al camerei
video are o setare diferită de formatul implicit.
Dacă efectuaţi [FORMAT.MEDIU] (pag. 87),
este posibil să puteţi utiliza camera video.
Această operaţie va şterge toate datele de pe
suportul intern de înregistrare.
Eroare de date.


A apărut o eroare în timpul citirii sau scrierii
pe suportul intern de înregistrare al camerei
video.
Dacă mesajul este precedat de un indicator
GPS, este posibil să existe o problemă cu
receptorul GPS. Porniţi din nou camera video.
(HDR-CX550VE/XR550VE)

Nu puteţi înregistra sau reda filme deoarece
nu există informaţii de gestiune referitoare
la filmele cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD). Dacă atingeţi [DA], vor fi
create informaţii de gestiune noi, iar dvs. veţi
putea înregistra sau reda filmele cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD).
Puteţi înregistra filme sau fotografii cu o
calitate a imaginii de definiţie standard (STD).
Informaţii suplimentare

Fişierul de gestiune este deteriorat. Atunci
când atingeţi [DA], va fi creat un nou fişier
de gestiune. Imaginile vechi înregistrate pe
suport nu pot fi redate (Fişierele de imagine
nu sunt deteriorate). Dacă executaţi [REP.FIŞ.
BD.IMAG.] după ce aţi creat informaţii noi,
ar putea deveni posibil să vizualizaţi imaginile
vechi. Dacă aceasta nu funcţionează, copiaţi
imaginea utilizând software-ul furnizat.
Nicio informaţie pentru gestionarea
filmelor HD. Creaţi informaţii noi?
Suport de înregistrare
Eroare de formatare a memoriei
interne.
Eroare de formatare HDD.
Acest lucru se poate produce dacă continuaţi
să supuneţi camera video şocurilor.
Este posibil să nu puteţi reda filmele
înregistrate cu alte dispozitive.
S-au găsit inconsecvenţe în Fişierul de
bază de date de imagini. Doriţi să reparaţi
Fişierul de bază de date de imagini?
Fişierul de bază de date de imagini este
deteriorat. Doriţi să reparaţi Fişierul de
bază de date de imagini?
S-au găsit incons.în Fiş.de b.d.de imagini.
Imposibil de înreg.sau de redat filme HD.
Doriţi să reparaţi Fişierul de b.d.de imagini?


Fişierul de gestiune este deteriorat şi nu puteţi
înregistra filme sau fotografii. Atingeţi [DA]
pentru a-l repara.
Puteţi înregistra fotografii pe o cartelă de
memorie.
RO
103
Depăşire zonă tampon

Nu puteţi înregistra pentru că senzorul de
cădere percepe o cădere a camerei în mod
repetat. Dacă riscaţi să scăpaţi camera video în
mod constant, setaţi [SENZOR CĂDERE] la
[OPRIT] şi s-ar putea să reuşiţi să înregistraţi
din nou imaginea (pag. 92).
Se recuperează datele.

Camera video încearcă să recupereze automat
datele dacă scrierea acestora nu s-a efectuat
corect.
Imposibil de recuperat datele.


Reintroduceţi de câteva ori cartela de
memorie. Chiar dacă indicatorul se aprinde
intermitent, cartela de memorie poate fi
deteriorată. Încercaţi cu o altă cartelă de
memorie.




RO
104
Nu puteţi crea fişiere care depăşesc
999MSDCF. Nu puteţi crea sau şterge
directoare cu ajutorul camerei video.
Formataţi cartela de memorie (pag. 87) sau
ştergeţi fişierele cu ajutorul calculatorului.
Reintroduceţi cartela de memorie şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecranul LCD.
Altele
Nu mai este posibilă nicio selecţie.

Formaţi cartela de memorie (pag. 87). Dacă
formataţi cartela de memorie, toate filmele şi
fotografiile vor fi şterse.
Directorul cu fotografii este plin.
Imposibil de înregistrat fotografii.
Utilizaţi o cartelă de memorie recomandată
pentru camera dvs. video (pag. 19).
Nu scoateţi cartela de memorie în timpul
scrierii. Datele se pot deteriora.
Cartela de memorie nu este corect
formatată.

Utilizaţi o cartelă de memorie recomandată
pentru camera dvs. video (pag. 19).
Este posibil ca această cartelă de memorie
să nu poată înregistra sau reda filme în
mod corect.
Scrierea datelor pe suportul camerei video nu
a reuşit. S-a încercat recuperarea datelor, dar
nu s-a reuşit.
Reintroduceţi cartela de memorie.

Este posibil ca această cartelă de memorie
să nu poată înregistra sau reda filme.
Puteţi selecta numai 100 de imagini simultan
pentru:
 Ştergerea filmelor/fotografiilor
 Protejarea filmelor/fotografiilor sau
îndepărtarea protecţiei
 Duplicarea filmelor
 Copierea fotografiilor
 Editarea Listei de redare pentru filme cu o
calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD)
Date protejate.

Aţi încercat să ştergeţi date protejate.
Îndepărtaţi protecţia datelor.
Durata de înregistrare
a filmelor/numărul
de fotografii ce pot fi
înregistrate
„HD” indică o calitate a imaginii de
înaltă definiţie, iar „STD” indică o calitate
standard a imaginii.
Durata estimată de înregistrare şi
redare cu fiecare acumulator




Durata de înregistrare
Durata aproximativă disponibilă atunci
când utilizaţi un acumulator complet
încărcat.
HDR-CX550E/CX550VE
(unitate: minut)
Acumulator
Calitate
imagine
NP-FV50
(furnizat)
NP-FV70
NP-FV100
Durată de
înregistrare tipică
HD
STD
110
115
230
240
455
485
55
55
115
120
225
240
70
75
150
160
300
325
145
155
300
325
600
650
HDR-XR550E/XR550VE
(unitate: minut)
Acumulator
Calitate
imagine
NP-FV50
(furnizat)
NP-FV70
NP-FV100
Durată de
înregistrare
continuă
HD STD
Durată de
înregistrare tipică
HD
STD
100
105
210
220
415
440
50
50
105
110
205
220
65
70
135
145
265
290
130
140
270
290
535
580

Durata de redare
Durata aproximativă disponibilă atunci
când utilizaţi un acumulator complet
încărcat.
HDR-CX550E/CX550VE
(unitate: minut)
Acumulator
Calitate imagine
NP-FV50
(furnizat)
NP-FV70
NP-FV100
HD
190
215
395
440
785
870
STD
240
280
490
565
980
1120
Informaţii suplimentare
Durată de
înregistrare
continuă
HD STD

Sus: Când este deschis ecranul LCD
Jos: Când înregistraţi prin vizor fără să
deschideţi ecranul LCD
Fiecare durată de înregistrare este măsurată
atunci când opţiunea [ MOD ÎNREG.] este
setată la HQ.
Durata tipică de înregistrare indică durata
atunci când porniţi/opriţi înregistrarea în mod
repetat, când comutaţi ledul MODE şi când
utilizaţi zoom-ul.
Timpi măsuraţi la utilizarea camerei video la
25 C. 10 C şi 30 C se recomandă.
Duratele de înregistrare şi de redare vor fi mai
scurte atunci când utilizaţi camera video la
temperaturi scăzute.
Duratele de înregistrarea şi de redare vor fi
mai scurte în funcţie de condiţiile în care este
utilizată camera video.
RO
105
HDR-XR550E/XR550VE
Hard disk intern
(unitate: minut)
Acumulator
Calitate imagine
NP-FV50
(furnizat)
NP-FV70
NP-FV100

HD
165
180
345
375
680
745
STD
200
225
415
465
830
925
Sus: Când este deschis ecranul LCD
Jos: Când redaţi prin vizor fără să deschideţi
ecranul LCD
Durata estimată de înregistrare a
filmelor
HDR-XR550E/XR550VE
Calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) în h (oră) şi
m (minut)
Mod de înregistrare
[HD FX]
[HD FH]
[HD HQ]
[HD LP]
(pe 5,1 canale)*
[HD LP]
(pe 2 canale)*
Mod de înregistrare
Calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) în h (oră) şi
m (minut)
Mod de înregistrare
[HD FX]
[HD FH]
[HD HQ]
[HD LP]
(pe 5,1 canale)*
[HD LP]
(pe 2 canale)*
Durată de înregistrare
HDR-CX550E HDR-CX550VE
6h5m
6h
7 h 45 m 7 h 40 m
15 h 50 m 15 h 35 m
25 h 35 m 25 h 15 m
Mod de înregistrare
[STD HQ]
(pe 5,1 canale)*
[STD HQ]
(pe 2 canale)*
RO
106
[STD HQ]
(pe 5,1 canale)*
[STD HQ]
(pe 2 canale)*
Durată de înregistrare
16 h 15 m
16 h 5 m
101 h
Durată de înregistrare
HDR-XR550E HDR-XR550VE
59 h 40 m 59 h 20 m
61 h 20 m 61 h 10 m
sunetului cu ajutorul opţiunii [MOD AUDIO]
(pag. 80).
Sugestii
Puteţi înregistra filme cu un număr maxim de
3.999 de scene cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD) şi 9.999 de scene cu o calitate a
imaginii de definiţie standard (STD).
Durata maximă continuă de înregistrare a
filmelor este de aproximativ 13 ore.
Dacă doriţi să înregistraţi pe durata maximă
indicată în tabel, trebuie să ştergeţi filmul
demonstrativ de pe camera video .



HDR-CX550E HDR-CX550VE
15 h 50 m 15 h 35 m
101 h 20 m
* Puteţi schimba formatul de înregistrare a
26 h 55 m 26 h 35 m
Calitate a imaginii de definiţie standard (STD) în h (oră)
şi m (minut)
HDR-XR550VE
22 h 50 m
29 h 10 m
59 h 20 m
96 h 10 m
Calitate a imaginii de definiţie standard (STD) în h (oră)
şi m (minut)
Memorie internă
HDR-CX550E/CX550VE
Durată de înregistrare
HDR-XR550E
23 h
29 h 20 m
59 h 30 m
96 h 30 m


Camera video utilizează formatul VBR (Variable
Bit Rate - Rată de biţi variabilă) pentru a
ajusta automat calitatea imaginii pentru a se
potrivi scenei înregistrate. Această tehnologie
provoacă fluctuaţii ale duratei de înregistrare a
suportului. Filmele ce conţin imagini rapide şi
complexe sunt înregistrate la o rată de biţi mai
mare, ceea ce duce la diminuarea duratei totale
de înregistrare.
(unitate: minut)
16 GB
32 GB
(unitate: minut)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
AVC HD
5M (LP)
pe 2
canal*
20
(15)
45
(35)
95
(75)
195
(155)
395
(315)
175
(175)
225
(225)
790
(630)
465
(325)
750
(605)
Calitate a imaginii de definiţie standard (STD)
(unitate: minut)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
STD 9M (HQ) pe 2 canal*
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(105)
 Note
Durata de înregistrare poate varia în funcţie
de condiţiile de înregistrare şi de [ MOD
ÎNREG.] (pag. 28).
 Numărul din ( ) reprezintă durata minimă ce
poate fi înregistrată.

Numărul estimat de fotografii ce
pot fi înregistrate
Suport intern de înregistrare
Puteţi înregistra un număr maxim de 9.999
fotografii.
Cartelă de memorie
12,0M
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB


165
335
670
1350
2750
5500
Informaţii suplimentare
5
(5)
10
(10)
20
(20)
40
(40)
85
(85)
AVC HD AVC HD AVC HD
17M 9M (HQ) 5M (LP)
pe 5,1
(FH)
canale*
6
10
20
(6)
(9)
(15)
10
25
45
(10) (15) (35)
25
55
90
(25) (40) (70)
55
115
185
(55) (80) (150)
110
230
375
(110) (160) (300)
STD 9M (HQ) pe
5,1 canale*
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(100)
235
(210)
475
(425)
sunetului cu ajutorul opţiunii [MOD AUDIO]
(pag. 80).
Calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD)
1 GB
STD 9M (HQ) pe 2 canal*
* Puteţi schimba formatul de înregistrare a
Cartelă de memorie
AVC HD
24M
(FX)
STD 9M (HQ) pe
5,1 canale*
230
(205)
465
(415)
Dimensiunea selectată pentru imagine este
(Foto) este aprins.
efectivă atunci când ledul
Numărul afişat de fotografii ce pot fi înregistrate
pe cartela de memorie se referă la dimensiunea
maximă a imaginii camerei video. Numărul real
al fotografiilor ce pot fi înregistrate este afişat pe
ecranul LCD în timpul înregistrării (pag. 122).
RO
107

Numărul de fotografii ce pot fi înregistrate pe
cartela video poate varia în funcţie de condiţiile
de înregistrare.
 Note
Gama unică de pixeli a senzorului ClearVid
Sony şi a sistemului de procesare a imaginilor
(BIONZ) permite o rezoluţie a fotografiilor
echivalentă cu dimensiunile descrise.

Sugestii
Lista de mai jos indică rata de biţi, pixelii
şi formatul imaginii pentru fiecare mod de
înregistrare (film + audio, etc.).
 Calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD):
FX: Max. 24 Mbps 1.920  1.080 pixeli/16:9
FH: Aprox. 17 Mbps (mediu) 1.920  1.080
pixeli/16:9
HQ: Aprox. 9 Mbps (mediu) 1.440  1.080
pixeli/16:9
LP: Aprox. 5 Mbps (mediu) 1.440  1.080
pixeli/16:9
 Calitate a imaginii de definiţie standard
(STD):
HQ: Aprox. 9 Mbps (mediu) 720  576
pixeli/16:9, 4:3
Pixeli de înregistrare a fotografiilor şi formatul
imaginii.
 Mod de înregistrare a fotografiilor:
4.000  3.000 puncte/4:3
4.000  2.250 puncte/16:9
2.880  2.160 puncte/4:3
1.600  1.200 puncte/4:3
640  480 puncte/4:3
 Înregistrare duală:
3.840  2.160 puncte/16:9
2.880  2.160 puncte/4:3
 Capturarea unei fotografii dintr-un film:
1.920  1.080 puncte/16:9
640  360 puncte/16:9
640  480 puncte/4:3



RO
108
Utilizarea camerei
video în străinătate
Sursa de alimentare
Despre sistemele de televizoare color
Puteţi utiliza camera video în orice ţară/
regiune utilizând adaptorul de c.a. furnizat
împreună cu camera video, la o tensiune
între 100 V şi 240 V, 50 Hz/60 Hz de c.a.
Camera dvs. video este în sistem PAL.
Dacă doriţi să vizualizaţi imaginea pe un
televizor, acesta trebuie să fie în sistem PAL
cu o mufă de intrare AUDIO/VIDEO.
Vizualizarea filmelor cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD)
Sistem
PAL
În ţările/regiunile unde este acceptat
sistemul 1080/50i, puteţi vizualiza filmele
cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie
(HD) identică cu cea a filmelor înregistrate.
Aveţi nevoie de un televizor (sau monitor)
în sistem PAL şi compatibil cu 1080/50i
cu mufe de semnal pe componente şi
mufe de intrare AUDIO/VIDEO. Trebuie
să conectaţi un cablu A/V de semnal pe
componente sau un cablu HDMI (se vinde
separat).
PAL-M
PAL-N
NTSC
Vizualizarea filmelor cu o calitate a
imaginii de definiţie standard (STD)
SECAM
Informaţii suplimentare
Pentru a vizualiza filme cu o calitate
standard a imaginii (STD), aveţi nevoie
de un televizor în sistem PAL cu mufe de
intrare AUDIO/VIDEO. Trebuie să cuplaţi
un cablu de conectare A/V.
Utilizat în
Australia, Austria, Belgia,
China, Republica Cehă,
Danemarca, Finlanda,
Germania, Olanda, Hong
Kong, Ungaria, Italia, Kuweit,
Malaiezia, Noua Zeelandă,
Norvegia, Polonia, Portugalia,
Singapore, Republica Slovacă,
Spania, Suedia, Elveţia,
Thailanda, Regatul Unit etc.
Brazilia
Argentina, Paraguay, Uruguay
Insulele Bahamas, Bolivia,
Canada, America Centrală,
Chile, Columbia, Ecuador,
Guyana, Jamaica, Japonia,
Coreea, Mexic, Peru, Surinam,
Taiwan, Filipine, S.U.A.,
Venezuela etc.
Bulgaria, Franţa, Guiana, Iran,
Irak, Monaco, Rusia, Ucraina
etc.
RO
109
Setarea orei locale
Puteţi seta cu uşurinţă ceasul conform orei locale dacă reglaţi diferenţa de fus orar atunci
(MENU)  [Afişaţi altele]  [CEAS/
când utilizaţi camera în străinătate. Atingeţi
LIMBĂ] (din categoria [REGLAJ GENERAL])  [STABILIRE ZONĂ] şi [ORA DE
VARĂ] (pag. 90).
HDR-CX550VE/XR550VE
Când [AUTOAJUST.ORĂ] şi [AUTOSTAB.ZONĂ] sunt setate la [PORNIT], ceasul este setat
automat la ora locală cu ajutorul funcţiei GPS (pag. 90).
Diferenţe de fus orar la nivel global
Diferenţe de fus orar
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
RO
110
+09:00
+09:30
Setarea zonei
Lisabona, Londra
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Moscova, Nairobi
Teheran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Alma-Ata, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore,
Beijing
Seul, Tokio
Adelaide, Darwin
Diferenţe de fus orar
+10:00
+11:00
+12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Setarea zonei
Melbourne, Sydney
Insulele Solomon
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azore, Insulele Capului Verde
Întreţinerea şi măsurile
de precauţie
Despre formatul AVCHD
Ce este formatul AVCHD?
Formatul AVCHD este un format de
cameră video digitală de înaltă definiţie
utilizat pentru înregistrarea unui semnal
de înaltă definiţie (HD) cu specificaţia
1080i*1 sau cu specificaţia 720p*2 utilizând
o tehnologie de codare şi de compresie a
datelor. Formatul MPEG-4 AVC/H.264 este
adoptat pentru comprimarea datelor video,
iar sistemul Dolby Digital sau Linear PCM
este utilizat pentru comprimarea datelor
audio.
Formatul MPEG-4 AVC/H.264 poate
comprima imagini într-un mod mult
mai eficient decât formatul convenţional
de comprimare a imaginilor. Formatul
MPEG-4 AVC/H.264 permite înregistrarea
semnalului video de înaltă definiţie cu
camera video digitală pe discuri DVD de
8 cm, unitate hard disk, memorie flash,
cartelă de memorie, etc.
Înregistrarea şi redarea cu camera video
Semnal video*3: MPEG-4 AVC/H.264 1920
 1080/50i, 1440  1080/50i
Semnal audio: 2 canale Dolby Digital/
5,1 canale
Suporturi de înregistrare:
HDR-CX550E/CX550VE: Memorie
internă, cartelă de memorie
*1 Specificaţie 1080i
O specificaţie pentru înalta definiţie ce
utilizează 1.080 de linii efective de scanare şi
sistemul întreţesut.
*2 Specificaţie 720p
O specificaţie pentru înalta definiţie ce
utilizează 720 de linii efective de scanare şi
sistemul întreţesut.
*3 Datele înregistrate într-un format AVCHD,
diferite de cele menţionate mai sus, nu pot fi
redate cu camera video.
Despre GPS (HDR-CX550VE/
XR550VE)
GPS (Global Positioning System) este un
sistem care calculează locaţia geografică
cu ajutorul sateliţilor spaţiali ai S.U.A. de
înaltă precizie. Acest sistem vă permite să
localizaţi cu precizie locaţia dvs. exactă
pe Pământ. Sateliţii GPS sunt poziţionaţi
pe 6 orbite, la 20.000 de km deasupra
Pământului. Sistemul GPS este compus din
minimum 24 de sateliţi GPS. Un receptor
GPS primeşte semnale radio de la sateliţi şi
calculează locaţia curentă a receptorului pe
baza informaţiilor orbitale (date almanah)
şi durata de călătorie a semnalelor etc.
Determinarea unei locaţii se numeşte
„triangulaţie”. Un receptor GPS poate
determina latitudinea şi longitudinea
locaţiei prin primirea semnalelor de la
minimum 3 sateliţi.

Informaţii suplimentare
Bazându-se pe formatul AVCHD, camera
video înregistrează la calitatea imaginii de
înaltă definiţie (HD) menţionată mai jos.
Pe lângă calitatea imaginii de înaltă
definiţie (HD), camera video poate
înregistra un semnal de definiţie standard
(STD) în formatul convenţional MPEG-2.
HDR-XR550E/XR550VE: Hard disk intern,
cartelă de memorie
Întrucât poziţia sateliţilor GPS variază în mod
constant, este posibil ca determinarea locaţiei să
dureze sau ca receptorul să nu poată determina
deloc locaţia, în funcţie de locaţia şi de ora
utilizării camerei video.
RO
111


„GPS” este un sistem proiectat pentru
determinarea locaţiei geografice prin
triangulaţia semnalului radio de la sateliţii GPS.
Evitaţi utilizarea camerei video în locuri unde
sunt blocate sau reflectate semnalele radio,
cum ar fi locuri umbrite înconjurate de clădiri
sau copaci etc. Utilizaţi camera video în câmp
deschis.
Este posibil să nu puteţi înregistra informaţii
despre locaţie în locuri sau situaţii în care
semnalele radio de la sateliţii GPS nu ajung la
camera video, după cum urmează.
 În tuneluri, în spaţii interioare sau la
adăpostul clădirilor.
 Printre clădiri înalte sau pe străzi înguste
înconjurate de clădiri.
 În locaţii subterane, locaţii înconjurate de
copaci deşi, sub un pod suspendat sau în
locaţii unde sunt generate câmpuri magnetice,
cum ar fi în apropierea cablurilor cu voltaj
ridicat.
 Lângă dispozitive care generează semnale
radio cu aceleaşi frecvenţe ca cele ale camerei
video: aproape de banda de telefonie mobilă
de 1,5 GHz etc.

Despre restricţionarea utilizării funcţiei
GPS într-un avion


RO
112
Dacă vă mutaţi în altă locaţie după setarea
comutatorului GPS la ON, este posibil ca
iniţializarea triangulaţiei să dureze mai mult,
în comparaţie cu momentele în care staţi în
acelaşi loc.
Eroare cauzată de poziţia sateliţilor GPS.
Camera video efectuează automat triangulaţia
locaţiei dvs. actuale atunci când aceasta
primeşte semnale radio de la minimum 3 sateliţi
GPS. Eroarea de triangulare permisă de sateliţii
GPS este de aproximativ 30 m. În funcţie de
mediul locaţiei, eroarea de triangulaţie poate
fi mai mare. În acest caz, este posibil ca locaţia
dvs. reală să nu corespundă celei de pe hartă,
pe baza informaţiilor GPS. Cu toate acestea,
sateliţii GPS sunt controlaţi de Departamentul
de Apărare al Statelor Unite ale Americii,
iar gradul de acurateţe poate fi schimbat
intenţionat.
În timpul decolării sau aterizării unui avion,
setaţi comutatorul GPS la OFF şi opriţi camera
video, după cum veţi fi instruit printr-un
anunţ la bord. În alte cazuri, utilizaţi GPS în
conformitate cu reglementările zonei sau cu
situaţia.
Despre datele hărţii


Despre erorile de triangulaţie

Eroare în timpul procesului de triangulaţie
Camera video obţine informaţii despre locaţie
periodic în timpul triangulaţiei. Există o mică
diferenţă de timp între momentul în care
informaţiile despre locaţie sunt obţinute şi
momentul în care acestea sunt înregistrate
pe o imagine; prin urmare, este posibil ca
locaţia reală de înregistrare să nu corespundă
cu exactitate locaţiei de pe hartă, pe baza
informaţiilor GPS.






Camera video conţine date de pe hartă pentru
următoarele ţări/regiuni. Europa, Japonia,
America de Nord, Oceania etc.
Harta integrată este oferită de următoarele
companii; harta Japoniei de Zenrin Co., Ltd.,
alte zone de NAVTEQ.
Datele hărţii incluse sunt valabile începând cu
data realizării acestui manual.
Hărţile GPS vor apărea sub formă de grafică
bidimensională, cu excepţia anumitor porţiuni
din Japonia, care vor apărea în format 3D.
Harta afişează întotdeauna nordul în partea
de sus.
Nu puteţi schimba limba hărţii.
Nu puteţi actualiza datele hărţii.
Scara hărţii este de la 25 m până la 6.000 km.
Despre sistemul de coordonate
geografice

Este utilizat sistemul de coordonate geografice
„WGS-84”.
Despre drepturile de autor

Japonia
Datele hărţii camerei video sunt supuse
drepturilor de autor. Copierea neautorizată sau
o altă utilizare a datelor hărţii poate încălca
anumite legi privind drepturile de autor.
Despre funcţia de navigare

Camera video nu are o funcţie de navigare care
utilizează GPS.
Norvegia
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority
Portugalia
Source: IgeoE – Portugal
Spania
Información geográfica propiedad del CNIG
Suedia
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Elveţia
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Informaţii suplimentare
Australia
Copyright. Based on data provided under
license from PSMA Australia Limited (www.
psma.com.au).
Austria
© Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen
Croaţia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia şi
Slovenia
© EuroGeographics
Franţa
Source: Géoroute® IGN Franţa & BD Carto®
IGN Franţa
Germania
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zustaendigen Behoerden
entnommen.
Marea Britanie
Based upon Crown Copyright material.
Grecia
© EuroGeographics; Copyright Geomatics Ltd.
Ungaria
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Italia
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
RO
113
 Locuri
cu o umiditate foarte mare sau expuse
gazelor corozive
Despre cartela de memorie












RO
114
O cartelă de memorie formatată de un
computer (sistem de operare Windows/Mac)
nu garantează compatibilitatea cu camera dvs.
video.
Viteza de citire/scriere a datelor poate varia în
funcţie de combinaţia dintre cartela de memorie
şi produsul compatibil cu cartela de memorie pe
care le utilizaţi.
Datele se pot deteriora sau pierde în
următoarele cazuri (nu se vor oferi despăgubiri
pentru date):
 Dacă scoateţi cartela de memorie sau opriţi
camera video în timp ce citeşte sau scrie
fişiere de imagine pe cartela de memorie (în
timp ce ledul de acces este aprins sau clipeşte)
 Dacă utilizaţi cartela de memorie în
apropierea magneţilor sau a câmpurilor
magnetice
Se recomandă să efectuaţi o copie de siguranţă
a datelor importante pe unitatea de hard disk a
unui computer.
Nu lipiţi etichete sau alte obiecte adezive pe
cartela de memorie sau pe adaptorul cartelei de
memorie.
Nu atingeţi bornele cartelei şi nu permiteţi
contactul acestora cu obiecte metalice.
Nu îndoiţi, nu scăpaţi pe jos şi nu apăsaţi prea
tare pe cartela de memorie.
Nu demontaţi şi nu modificaţi cartela de
memorie.
Feriţi cartela de memorie de umezeală.
Nu lăsaţi cartela de memorie la îndemâna
copiilor. Există pericolul ca aceştia să înghită
cartela.
Nu introduceţi cartele cu mărimi diferite faţă
de cele compatibile în fanta pentru cartela de
memorie. Acest lucru poate cauza defecţiuni.
Nu utilizaţi şi nu păstraţi cartela de memorie în
următoarele locuri:
 Locuri expuse la temperaturi foarte mari, cum
ar fi într-o maşină parcată vara sub soare
 Locuri în lumina directă a soarelui
Despre adaptorul pentru cartela de
memorie

Atunci când utilizaţi cartela de memorie
împreună cu un dispozitiv compatibil cu cartela
de memorie şi introduceţi cartela de memorie
în adaptorul pentru cartela de memorie,
verificaţi dacă aţi introdus cartela de memorie
în direcţia corectă. Reţineţi că utilizarea
necorespunzătoare poate cauza defecţiuni.
Despre compatibilitatea datelor de
imagine




Fişierele cu date de imagine înregistrate pe
cartela de memorie cu camera dvs. video sunt
conforme cu standardul universal „Norme
pentru sistemul de fişiere al camerelor” stabilit
de JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Nu puteţi reda cu camera dvs. video fotografii
înregistrate cu alte dispozitive (DCR-TRV900E
sau DSC-D700/D770) ce nu respectă standardul
universal. (Aceste modele nu se vând în
anumite regiuni.)
Dacă nu puteţi utiliza cartele de memorie care
au fost utilizate împreună cu un alt dispozitiv,
formataţi-le cu camera video (pag. 87). Reţineţi
că formatarea presupune ştergerea tuturor
informaţiilor de pe cartela de memorie.
Este posibil să nu puteţi reda imagini cu camera
video:
 Atunci când redaţi date de imagine modificate
pe computer
 Atunci când redaţi date de imagine modificate
cu alte dispozitive
Despre „Memory Stick”
Tipuri de „Memory Stick”
Înregistrare/Redare
„Memory Stick Duo” (cu

MagicGate)
„Memory Stick PRO

Duo” (Mark2)
„Memory Stick PRO-HG
*
Duo”
* Acest produs nu acceptă transferul paralel de

date pe 8 biţi, dar acceptă transferul paralel
de date pe 4 biţi, ca şi în cazurile suporturilor
„Memory Stick PRO Duo”.
Acest produs nu poate înregistra sau reda
date ce utilizează tehnologia „MagicGate”.
„MagicGate” este o tehnologie pentru protejarea
dreptului de autor ce înregistrează şi transferă
datele în format criptat.
Pentru a încărca acumulatorul


Pentru utilizarea eficientă a
acumulatorului

Despre acumulatorul „InfoLITHIUM”
Camera dvs. video funcţionează numai cu
un acumulator „InfoLITHIUM” din seria V.
Acumulatorii „InfoLITHIUM” din seria V
.
au semnul

Ce este un acumulator „InfoLITHIUM”?





Performanţele acumulatorului scad când acesta
este utilizat la temperaturi de 10 C sau mai
puţin, iar autonomia acestuia devine mai scurtă.
În acest caz, pentru a prelungi autonomia
acumulatorului, procedaţi în felul următor.
 Puneţi acumulatorul în buzunar pentru a-l
încălzi şi montaţi-l în camera video doar
înainte de a începe să filmaţi.
 Utilizaţi un acumulator de capacitate mare:
Cablu NP-FV70/NP-FV100 (se vinde
separat).
Utilizarea frecventă a ecranului LCD sau
redarea frecventă, precum şi operaţiile de
repede înainte sau derulare pot consuma mai
repede acumulatorul. Vă recomandăm să
utilizaţi un acumulator de capacitate mare:
Cablu NP-FV70/NP-FV100 (se vinde separat).
Aveţi grijă să închideţi ecranul LCD atunci când
nu înregistraţi sau nu redaţi imagini cu camera
video. Acumulatorul se consumă şi când camera
video este în aşteptare sau în pauză de redare.
Este recomandat să aveţi la îndemână
acumulatoare de rezervă, pentru o perioadă
de înregistrare de 2 sau 3 ori mai mare decât
cea estimată, şi să faceţi probe de înregistrare
înainte de a înregistra.
Acumulatorul nu trebuie să intre în contact cu
apa. Acumulatorul nu este rezistent la apă.
Informaţii suplimentare

Un acumulator „InfoLITHIUM” este un
acumulator litiu-ion cu funcţia de comunicare
a informaţiilor legate de condiţiile de operare
între camera video şi un adaptor de c.a./
încărcător (se vinde separat).
Acumulatorul „InfoLITHIUM” calculează
consumul de energie în funcţie de condiţiile de
operare ale camerei video şi afişează autonomia
rămasă în minute.
Acumulatorul NP-FV50 este compatibil cu
sistemul „ActiFORCE”.
„ActiFORCE” este un sistem energetic de
ultimă generaţie. Calcularea capacităţii
acumulatorului, încărcarea sporită, viteza
şi acurateţea autonomiei rămase au fost
îmbunătăţite în comparaţie cu acumulatorii
„InfoLITHIUM” din seria P.
Asiguraţi-vă că încărcaţi acumulatorul înainte
de a începe să utilizaţi camera video.
Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul la
o temperatură înconjurătoare între 10 C şi
30 C până când ledul /CHG (bliţ/încărcare)
se stinge. Dacă încărcaţi acumulatorul în afara
intervalului de temperatură, este posibil ca
acesta să nu se încarce eficient.
RO
115
Despre indicatorul de autonomie
rămasă


Dacă alimentarea se întrerupe, deşi indicatorul
de autonomie rămasă indică faptul că
acumulatorul mai are energie, încărcaţil complet din nou. Autonomia rămasă a
acumulatorului va fi indicată corect. Cu toate
acestea, indicaţia acumulatorului poate să nu fie
corectă dacă acesta este utilizat la temperaturi
ridicate pentru o durată îndelungată, dacă este
lăsat complet încărcat sau dacă este utilizat
frecvent. Consideraţi indicaţia de autonomie
rămasă ca fiind aproximativă.
Simbolul  ce indică un acumulator descărcat
clipeşte chiar dacă mai sunt 20 de minute de
autonomie, în funcţie de condiţiile de operare
sau de temperatura mediului.
Despre x.v.Color


Despre manevrarea camerei video
Despre utilizare şi întreţinere

Despre păstrarea acumulatorului


Dacă nu utilizaţi acumulatorul pentru o
perioadă lungă de timp, încărcaţi-l complet,
apoi descărcaţi-l complet în camera video o dată
pe an, pentru a menţine o bună funcţionare.
Pentru a păstra acumulatorul, scoateţi-l din
camera video şi puneţi-l într-un loc uscat şi
răcoros.
Pentru a descărca complet acumulatorul
(MENU)
camerei video, atingeţi
 [Afişaţi altele]  [SETĂRI ENERGIE]
(din categoria [REGLAJ GENERAL])
 [OPRIRE AUTO.]  [NICIODATĂ] şi
lăsaţi camera video în aşteptare până când se
consumă energia (pag. 91).
Despre durata de viaţă a
acumulatorului


RO
116
Capacitatea acumulatorului scade cu timpul şi
în urma utilizărilor repetate. Dacă autonomia
dintre două încărcări scade semnificativ, este
probabil cazul să înlocuiţi acumulatorul.
Durata de viaţă a fiecărui acumulator depinde
de condiţiile de păstrare, de operare şi de
mediu.
x.v.Color este un termen mai cunoscut pentru
standardul xvYCC propus de Sony şi este o
marcă comercială a firmei Sony.
xvYCC este un standard internaţional pentru
spaţiul de culoare în videoclipuri. Acest
standard poate să exprime o gamă mai largă
de culori decât cea utilizată în mod curent de
transmisiile obişnuite.

Nu utilizaţi şi nu păstraţi camera video şi
accesoriile în următoarele locuri:
 În locuri extrem de calde, reci sau umede. Nu
le lăsaţi expuse la temperaturi peste 60 C,
cum ar fi în lumina directă a soarelui, lângă
surse de căldură sau într-o maşină parcată la
soare. Se pot defecta sau deforma.
 Lângă câmpuri magnetice puternice sau
vibraţii mecanice. Camera video se poate
defecta.
 Lângă unde radio sau radiaţii puternice.
Camera video poate să nu mai înregistreze
corect.
 În apropierea echipamentelor video şi
receptoarelor AM. Pot apărea zgomote.
 Pe plajă sau în locuri cu praf. Dacă intră nisip
sau praf în camera video, aceasta se poate
defecta. Uneori, acest defect nu se poate
repara.
 În apropierea ferestrelor sau a uşilor, când
ecranul LCD, vizorul sau obiectivul poate fi
expus luminii directe a soarelui. Acest lucru
poate duce la deteriorarea vizorului sau a
ecranului LCD.
Utilizaţi camera video cu curent continuu la
6,8 V/7,2 V (acumulator) sau 8,4 V (adaptor
de c.a.).











Atunci când nu utilizaţi camera video
pentru o perioadă lungă de timp


Pentru a păstra camera video într-o stare
optimă de funcţionare pentru un timp
îndelungat, porniţi-o şi înregistraţi sau redaţi
imagini cu ea aproximativ o dată pe lună.
Goliţi complet acumulatorul înainte de a-l
depozita.
Condensarea umezelii
Dacă aduceţi camera video dintr-un loc rece
direct într-un loc cald, se poate produce condens
în interiorul acesteia. Acest lucru poate cauza
defecţiuni ale camerei video.
 Dacă s-a produs condensul
Nu porniţi camera video timp de aproximativ
1 oră.
 Observaţie referitoare la condens
Condensul se poate produce atunci când
aduceţi camera video dintr-un loc foarte rece
într-un loc cald (sau invers) sau când o utilizaţi
într-un loc umed, ca în următoarele cazuri:
 Aduceţi camera de pe o pârtie de schi într-un
loc încălzit cu un obiect de încălzire.
 Aduceţi camera video dintr-o maşină sau o
cameră cu aerul condiţionat pornit într-un
loc fierbinte afară.
 Utilizaţi camera video după o furtună sau
după duş.
 Utilizaţi camera video într-un loc fierbinte
şi umed.
 Cum puteţi preveni condensul
Atunci când aduceţi camera video dintr-un loc
rece într-un loc cald, puneţi-o într-o pungă
de plastic şi închideţi bine punga. Scoateţi
punga atunci când aerul din interiorul acesteia
a ajuns la temperatura înconjurătoare (după
aproximativ 1 oră).
Ecranul LCD



Informaţii suplimentare
Pentru alimentarea cu curent continuu sau
cu curent alternativ, utilizaţi accesoriile
recomandate în acest manual de utilizare.
Evitaţi contactul camerei video cu apa, de
exemplu, apa de ploaie sau apa din mare. Dacă
udaţi camera, pot apărea defecţiuni. Uneori,
acest defect nu se poate repara.
Dacă în carcasă pătrunde un obiect solid sau
un lichid, decuplaţi camera video şi duceţi-o la
un furnizor Sony pentru a o verifica înainte de
reutilizare.
Evitaţi manevrarea bruscă, demontarea,
modificarea, şocurile fizice sau impacturile,
cum ar fi lovirea, scăparea sau călcarea pe
produs. Aveţi grijă în mod deosebit de obiectiv.
Menţineţi închis ecranul LCD atunci când nu
utilizaţi camera video.
Nu înfăşuraţi camera într-un prosop, pentru a
o utiliza acoperită. În caz contrar, aceasta s-ar
putea încinge în interior.
Atunci când decuplaţi cablul de alimentare,
trageţi de conector, nu de fir.
Nu puneţi obiecte grele pe cablul de alimentare
pentru a nu-l deteriora.
Nu utilizaţi un acumulator deformat sau
deteriorat.
Menţineţi curate contactele metalice.
Dacă s-a scurs electrolit din baterie:
 Consultaţi un service local autorizat Sony.
 Ştergeţi orice urmă de lichid ce a intrat în
contact cu pielea.
 Dacă vă intră lichid în ochi, spălaţi-vă cu
foarte multă apă şi consultaţi medicul.
Nu exercitaţi o presiune mare asupra ecranului
LCD, deoarece acest lucru poate crea o
distribuţie inegală a culorilor şi alte defecţiuni.
Dacă utilizaţi camera video într-un loc rece, pe
ecranul LCD poată apărea o imagine reziduală.
Acesta nu este un defect.
În timp ce utilizaţi camera video, partea din
spate a ecranului LCD se poate încălzi. Acesta
nu este un defect.
Pentru a curăţa ecranul LCD


Dacă ecranul LCD este pătat cu urme de
degete sau dacă este prăfuit, este recomandat să
utilizaţi o cârpă moale pentru a-l şterge.
Dacă utilizaţi setul de curăţare pentru ecranul
RO
117
LCD (se vinde separat), nu aplicaţi lichidul de
curăţare direct pe ecranul LCD. Utilizaţi hârtie
de curăţat umezită cu lichidul respectiv.

Despre ajustarea ecranului tactil
(CALIBRARE)
Este posibil ca butoanele de pe ecranul tactil să nu
funcţioneze corect. În acest caz, urmaţi procedura
de mai jos. Se recomandă ca în timpul operaţiei să
conectaţi camera video la sursa de c.a. cu ajutorul
adaptorului de c.a. furnizat.

(MENU)  [Afişaţi altele] 
[REGLAJ
[ALTE SETĂRI] (din categoria
GENERAL]) [CALIBRARE].
Despre întreţinerea şi păstrarea
obiectivului

Atingeţi de 3 ori „” afişat pe ecran cu colţul

 Note
Dacă nu aţi apăsat în punctul corespunzător,
încercaţi din nou calibrarea.
 Nu utilizaţi un obiect ascuţit pentru calibrare.
În caz contrar, aţi putea deteriora ecranul LCD.
 Nu puteţi calibra ecranul LCD dacă este rotit
sau închis cu faţa spre exterior.
Despre încărcarea bateriei reîncărcabile
preinstalate
Despre manevrarea carcasei

RO
Ştergeţi suprafaţa obiectivului cu o cârpă moale
în următoarele cazuri:
 Dacă sunt amprente digitale pe suprafaţa
obiectivului
 În locuri foarte calde sau umede
 Când obiectivul este expus unei atmosfere
saline, cum ar fi la mare
Păstraţi obiectivul într-un loc aerisit, protejat de
murdărie şi praf.
Pentru a evita apariţia mucegaiului, curăţaţi
obiectivul conform instrucţiunilor de mai sus.
unei cartele de memorie sau al unui obiect
asemănător.
Atingeţi [ANULARE] pentru a anula
calibrarea.

118
uscată.
Pentru a nu deteriora suprafaţa exterioară,
evitaţi următoarele lucruri:
 Utilizarea produselor chimice precum diluant,
benzen, alcool, materiale textile îmbibate cu
substanţe chimice, insecticide sau emulsii
pentru protecţie solară
 Manevrarea camerei video dacă aveţi mâinile
murdare cu substanţele menţionate mai sus
 Lăsarea carcasei în contact cu obiecte de
cauciuc sau vinil pentru o perioadă lungă
de timp
Dacă s-a murdărit carcasa, curăţaţi corpul
camerei video cu o cârpă moale, umezită uşor
cu apă, apoi ştergeţi carcasa cu o cârpă moale

Camera video are o baterie reîncărcabilă
preinstalată pentru a reţine data, ora şi alte setări,
chiar şi atunci când ecranul LCD este închis.
Bateria reîncărcabilă preinstalată se încarcă de
fiecare dată când conectaţi camera video la sursa
de c.a. cu ajutorul adaptorului de c.a. sau când
este montat acumulatorul. Bateria reîncărcabilă
se descarcă complet după 3 luni dacă nu utilizaţi
deloc camera video. Utilizaţi camera video după
ce aţi încărcat bateria reîncărcabilă preinstalată.
Cu toate acestea, chiar dacă bateria reîncărcabilă
preinstalată nu este încărcată, funcţionarea
camerei nu va fi afectată atâta timp cât nu
înregistraţi data.
Cum să încărcaţi bateria reîncărcabilă
preinstalată
Conectaţi camera video la o sursă de c.a. cu
ajutorul adaptorului de c.a. furnizat şi lăsaţi-o cu
ecranul LCD închis timp de peste 24 de ore.
Note privind aruncarea/transferul
Chiar dacă ştergeţi toate filmele sau fotografiile,
sau dacă efectuaţi procedura [FORMAT.
MEDIU] (pag. 87), datele de pe suportul intern
de înregistrare pot să nu se şteargă complet.
Dacă transferaţi camera video altei persoane, se
recomandă să efectuaţi procedura [GOLIRE]
(pag. 87) pentru a evita recuperarea datelor dvs.
De asemenea, atunci când aruncaţi camera video,
se recomandă să distrugeţi corpul acesteia.
Note despre aruncarea/transferul
cartelei de memorie
Chiar dacă ştergeţi datele de pe cartela de
memorie sau formataţi cartela de memorie cu
camera video sau cu un calculator, este posibil
să nu ştergeţi complet datele de pe cartela de
memorie. Când daţi cartela de memorie cuiva,
se recomandă să ştergeţi complet datele folosind
un program de ştergere a datelor cu un computer.
De asemenea, atunci când aruncaţi cartela de
memorie, se recomandă să distrugeţi corpul
acesteia.
Despre mărcile comerciale














Informaţii suplimentare

„Handycam” şi
sunt
mărci comerciale înregistrate ale firmei Sony
Corporation.
Siglele „AVCHD” şi „AVCHD” sunt mărci
comerciale ale Panasonic Corporation şi Sony
Corporation.
„Memory Stick”, „
”, „Memory Stick Duo”,
„
”, „Memory Stick PRO
Duo”, „
”, „Memory
Stick PRO-HG Duo”,
„
”, „MagicGate”,
„
”, „MagicGate Memory
Stick” şi „MagicGate Memory Stick Duo”
sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale companiei Sony Corporation.
„InfoLITHIUM” este o marcă comercială a
firmei Sony Corporation.
„x.v.Colour” este o marcă comercială a firmei
Sony Corporation.
„BIONZ” este o marcă comercială a firmei Sony
Corporation.
„BRAVIA” este o marcă comercială a firmei
Sony Corporation.
„DVDirect” este o marcă comercială a firmei
Sony Corporation.
„Blu-ray Disc” şi sigla sunt mărci comerciale
înregistrate.
Dolby şi simbolul double-D sunt mărci
comerciale ale firmei Dolby Laboratories.
HDMI, sigla HDMI şi High-Definition
Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale firmei HDMI
Licencing LLC.
Microsoft, Windows, Windows Vista şi DirectX
sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
Macintosh şi Mac OS sunt mărci comerciale
înregistrate ale Apple Inc. în S.U.A. şi în alte
ţări.
Intel, Intel Core şi Pentium sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale Intel Corporation sau ale filialelor sale din
Statele Unite ale Americii sau din alte ţări.
„PlayStation” este o marcă comercială
înregistrată a firmei Sony Computer
Entertainment Inc.
RO
119




Adobe, sigla Adobe şi Adobe Acrobat sunt
mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Adobe Systems Incorporated în
Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
NAVTEQ şi sigla NAVTEQ Maps sunt mărci
comerciale înregistrate ale NAVTEQ în S.U.A.
şi alte ţări.
Siglele SDXC şi SDHC sunt mărci comerciale
ale SD-3C, LLC.
MultiMediaCard este o marcă comercială a
firmei MultiMediaCard Association.
Toate celelalte nume de produse menţionate aici
pot fi mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale companiilor respective. Mai mult,
 şi  nu sunt menţionate de fiecare dată în
acest manual.
Note despre licenţă
ESTE INTERZISĂ ORICE UTILIZARE A
ACESTUI PRODUS ÎN ALT SCOP ÎN AFARA
CELUI PERSONAL CARE FOLOSEŞTE
INFORMAŢII LEGATE DE STANDARDUL
MPEG-2 PENTRU CODARE VIDEO, FĂRĂ
A FI ÎN POSESIA UNEI LICENŢE PENTRU
PATENTELE DIN PORTOFOLIUL MPEG-2,
LICENŢĂ CARE POATE FI ACHIZIŢIONATĂ
DE LA MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET,
SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.
ACEST PRODUS SE AFLĂ ÎN PORTOFOLIUL
DE LICENŢĂ AL PATENTULUI AVC PENTRU
UZUL PERSONAL ŞI NECOMERCIAL AL
UNUI CONSUMATOR PENTRU
(i) CODARE VIDEO CONFORM
STANDARDULUI AVC („AVC VIDEO”) ŞI/SAU
(ii) DECODARE AVC VIDEO CARE A FOST
CODATĂ DE UN CONSUMATOR IMPLICAT
ÎNTR-O
ACTIVITATE PERSONALĂ ŞI
NECOMERCIALĂ ŞI/SAU OBŢINUTĂ DE
LA UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT
PENTRU A FURNIZA VIDEO AVC. NU
ESTE GARANTATĂ NICIO LICENŢĂ ŞI NU
VA FI IMPLICATĂ ÎN NICIUN ALT TIP DE
UTILIZARE.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE POT FI
OBŢINUTE DE LA MPEG LA, L.L.C.
CONSULTAŢI <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
„C Library”, „Expat”, „zlib”, „libjpeg”, „dtoa” şi
„pcre” sunt incluse în camera video. Oferim
aceste software-uri în baza unor acorduri de
licenţă cu proprietarii drepturilor de autor. La
cererea proprietarilor drepturilor de autor asupra
aplicaţiilor software, avem obligaţia de a vă
informa cu privire la următoarele. Vă rugăm să
citiţi următoarele capitole.
Citiţi „license1.pdf ” din directorul „License” de
pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în limba engleză)
pentru aplicaţiile „C Library”, „Expat”, „zlib”,
„libjpeg”, „dtoa” şi „pcre”.
RO
120
Despre aplicaţiile software GNU
GPL/LGPL
Aplicaţiile software care sunt eligibile pentru
următorul tip de GNU General Public License
(numit „GPL”) sau de GNU Lesser General Public
License (numit „LGPL”) sunt incluse în camera
video.
Acest lucru înseamnă că aveţi dreptul de a accesa,
modifica şi redistribui codul sursă al acestor
aplicaţii software în anumite condiţii stipulate de
licenţa GPL/LGPL furnizată.
Codul sursă este oferit pe Internet. Utilizaţi
următoarea adresă URL pentru a-l descărca.
Atunci când descărcaţi codul sursă, selectaţi
DCR-SX43 ca fiind modelul camerei dvs. video.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Am prefera să nu ne contactaţi referitor la
conţinutul codului de sursă.
Citiţi „license2.pdf ” din directorul „License” de
pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în limba engleză)
ale aplicaţiilor „GPL” şi „LGPL”.
Pentru a vizualiza documentul PDF, este necesar
programul Adobe Reader. Dacă nu îl aveţi instalat
pe computer, îl puteţi descărca de pe pagina Web
Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Informaţii suplimentare
RO
121
Consultare rapidă
Indicatori de ecran
Stânga sus
Centru
Dreapta sus
Indicator
Semnificaţie
Senzor de cădere oprit
(92)
Senzor de cădere activat
(92)
Dreapta sus
Indicator
Jos
Stânga sus
Indicator
Semnificaţie
Buton MENU (67)
MOD AUDIO (80)
Înregistrare temporizată
(82)
Stare urmărire GPS (54)
Bliţ (83)/
RED.EF.OCHI ROŞII (83)
NIV.REF.MICR. scăzut
(80)
IMAG.PANORAMiC. (82)
60 min
Indicator
[STBY]/
[ÎNREG.]
RO
122
0:00:00
Cronometru (oră:minut:
secundă) (34)
[00min]
Durată estimată de
înregistrare rămasă (22)
9999
9999
9999
MIC.ZOOM ÎNCORP
(80)
Energie rămasă a
acumulatorului
Director de înregistrare
100/112
Buton de revenire (67)
Jos
Indicator
Centru
Semnificaţie
Stare de înregistrare (22)
Dimensiune fotografie
(82)
Reglare succesiune de
imagini (40)
NightShot (31)

Avertisment (101)

Mod de redare (34)
Semnificaţie
Calitatea imaginii
înregistrate (HD/STD)
şi modul de înregistrare
(FX/FH/HQ/LP) (28)
Suport de înregistrare/
redare/editare (18)
GRADARE (72)
Număr aproximativ
de fotografii ce pot fi
înregistrate şi suport de
înregistrare (24)
Director de redare (35)
Filmul sau fotografia
curentă/Numărul total al
filmelor sau al fotografiilor
înregistrate (34)
Semnificaţie
[DETECŢIA FEŢEI] setat
la [OPRIT] (79)
DETECTARE ZÂMB. (80)
LOW LUX (79)

Focalizare manuală (75)
SELECŢIE SCENĂ (72)

Echilibru de alb (73)
SteadyShot oprit (78)
Componente şi
butoane
Indicator
Semnificaţie
EXP./FOCALIZ.PCT (74)/
EXP.PUNCTUALĂ (74)/
EXPUNERE (75)
EXP.ADIACENTE (76)
WB ADIACENT (76)
MACRO PRIM PLAN
(75)
X.V.COLOR (81)
VITEZ.OBTURATOR
(32)
IRIS (32)
Numerele din ( ) reprezintă paginile de
referinţă.
HDR-CX550E/CX550VE
LENTILE DE CONV. (78)
AUTO.INTELIGENT (26)

Buton OPTION (69)
Buton VIZIONARE
IMAGINI (33)
Buton pentru succesiunea
de imagini (40)
101-0005

Buton LOCAŢIA
DVS. (55)
Nume fişier de date (35)
HDR-XR550E/XR550VE
Imagine protejată (46)
Buton Index (35)


Consultare rapidă
Indicatorii şi poziţia acestora sunt aspecte
relative şi pot fi diferite de ceea ce vedeţi în
realitate.
În funcţie de modelul camerei dvs. video, este
posibil ca anumiţi indicatori să nu apară.
RO
123
Active Interface Shoe
Active Interface Shoe furnizează energie
accesoriilor cum ar fi o lumină video, un bliţ
sau un microfon (se vinde separat). Accesoriul
se poate porni sau opri atunci când deschideţi
sau închideţi ecranul LCD al camerei video.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
funcţionare furnizate împreună cu accesoriul.
Active Interface Shoe dispune de un
dispozitiv de siguranţă utilizat pentru fixarea
accesoriului instalat. Pentru a conecta un
accesoriu, apăsaţi în jos şi împingeţi-l până în
capăt, apoi strângeţi şurubul. Pentru a scoate
un accesoriu, slăbiţi şurubul, apoi apăsaţi în
jos şi trageţi accesoriul în afară.

Atunci când deschideţi sau închideţi capacul
conectorului, glisaţi-l în modul indicat de
săgeată.

Atunci când înregistraţi filme utilizând un
bliţ extern (se vinde separat) conectat la
conectorul pentru accesorii, opriţi bliţul
extern pentru a împiedica înregistrarea
zgomotului de încărcare.

Bliţul extern (se vinde separat) şi bliţul
încorporat nu se pot utiliza simultan.

Atunci când se conectează un microfon
extern (se vinde separat), acesta are
prioritate faţă de microfonul încorporat
(pag. 30).
Microfon încorporat (30)
Bliţ
Obiectiv (obiectiv G)
Mufă MIC (PLUG IN POWER)
Mufă  (căşti)
Senzor pentru telecomandă/Port
infraroşu
Îndreptaţi telecomanda fără fir (pag. 126) spre
senzorul pentru telecomandă pentru a utiliza
camera video.
RO
124
Led de înregistrare al camerei video (92)
Ledul de înregistrare al camerei video devine
roşu în timpul înregistrării. Ledul clipeşte
atunci când capacitatea rămasă a suportului
de înregistrare sau energia acumulatorului
este scăzută.
Buton MANUAL (31)
Buton rotativ MANUAL (31)
Ecran LCD/Ecran tactil (15, 31)
Dacă rotiţi panoul LCD cu 180 de grade,
puteţi închide panoul LCD având ecranul
LCD în exterior. Acest lucru este util în timpul
operaţiilor de redare.
HDR-CX550E/CX550VE
HDR-XR550E/XR550VE
HDR-CX550E/CX550VE
Buton
(VIZIONARE IMAGINI) (33)
(DISC BURN) (consultaţi Ghid
de acţionare)
Buton NIGHTSHOT (31)
Buton
(AUTO.INTELIGENT) (26)
Buton POWER (15)
Buton RESET
Buton
Apăsaţi RESET cu ajutorul unui obiect ascuţit.
HDR-XR550E/XR550VE
Apăsaţi pe RESET pentru a iniţializa toate
setările, inclusiv setarea orei.
Comutator GPS (HDR-CX550VE/
XR550VE) (54)
Difuzor
Buton MODE (21)
Leduri
(Film)/
(Foto) (21)
Mufă  (USB) (62, 64)
Mufă HDMI OUT (41)
Consultare rapidă
Manşon
Vizor (23)
Cursor de reglare a lentilelor vizorului
(23)
Acumulator (12)
Conector telecomandă A/V (41)
Mufă DC IN (12)
Buton PHOTO (24)
RO
125
Cursor de zoom (26, 40)
Led /CHG (bliţ/încărcare) (12)
Buton START/STOP (22)
Curea de susţinere (21)
Dispozitiv de prindere pentru o curea de
umăr
Punct de montare a trepiedului
Ataşaţi un trepied (se vinde separat) în
punctul de montare a trepiedului utilizând un
şurub de trepied (se vinde separat: lungimea
şurubului trebuie să fie mai mică de 5,5 mm).
Fantă pentru cartela de memorie (20)
Led de acces al cartelei de memorie (20)
Cât timp acest led este aprins sau clipeşte,
camera video citeşte sau scrie date.
Pârghie de decuplare BATT (acumulator)
(14)
Telecomanda fără fir
Buton PHOTO (24)
Imaginea de pe ecran afişată în momentul în
care apăsaţi pe acest buton va fi înregistrată ca
imagine statică.
Butoane SCAN/SLOW (34)
Butoane / (Înainte/Înapoi) (34)
Buton PLAY
Buton STOP
Buton DISPLAY (22)
Transmiţător
Buton START/STOP (22)
Butoane de zoom
Buton PAUSE
Buton VISUAL INDEX (34)
Afişează un ecran VISUAL INDEX în timpul
redării.
Butoane ////ENTER
Atunci când apăsaţi pe oricare dintre aceste
butoane, pe ecranul LCD va apărea cadrul
portocaliu. Selectaţi un buton dorit sau un
element cu ajutorul ///, apoi apăsaţi pe
ENTER pentru a-l accesa.
 Note
Înlăturaţi folia de izolare înainte de a utiliza
telecomanda fără fir.

Folie de izolare


Buton DATA CODE (84)
Afişează data şi ora, datele de setare ale
camerei sau coordonatele (HDR-CX550VE/
XR550VE) imaginilor înregistrate atunci când
apăsaţi pe acest buton în timpul redării.
RO
126

Îndreptaţi telecomanda fără fir spre senzorul
pentru telecomandă pentru a utiliza camera
video (pag. 124).
Dacă pentru o anumită perioadă de timp nu s-a
trimis nicio comandă de la telecomanda fără
fir, va dispărea cadrul portocaliu. Atunci când
apăsaţi pe /// sau pe ENTER din nou,
cadrul va apărea în poziţia în care a fost afişat
ultima dată.
Nu puteţi selecta anumite butoane de pe ecranul
LCD utilizând ///.
Pentru a schimba bateria telecomenzii
fără fir
În timp ce apăsaţi pe colţul capacului,
introduceţi unghia în fantă pentru a scoate
compartimentul pentru baterie.
Aşezaţi o baterie nouă cu partea marcată cu +
în sus.
Introduceţi compartimentul pentru baterie
înapoi în telecomanda fără fir până când face
clic.
Colţ capac
AVERTISMENT
Bateria poate exploda dacă este tratată
necorespunzător. Nu reîncărcaţi, nu
dezasamblaţi şi nu aruncaţi bateria în foc.

Atunci când bateria cu litiu se descarcă,
este posibil ca distanţa de funcţionare a
telecomenzii fără fir să se reducă sau ca aceasta
să nu funcţioneze corespunzător. În acest caz,
înlocuiţi bateria cu o baterie Sony CR2025 cu
litiu. Utilizarea unei alte baterii poate prezenta
riscuri de incendiu sau de explozie.
Consultare rapidă
RO
127
Index
Simboluri
1080i/576i.....................................90
16:9................................................89
4:3..................................................89
576i................................................90
A
Acumulator..................................12
Acumulator
„InfoLITHIUM”........................115
Afişaj de auto-diagnosticare/
Indicatori de avertizare.............101
ALEG.MEDIU FILME................18
ALEG.MEDIU FOTO.................18
ALTE SET.ÎNREG.......................81
ALTE SETĂRI..............................91
ALTELE........................................86
AMURG........................................72
ARTIFICII....................................72
AUTO.INTELIGENT........ 26, 100
AUTOAJUST.ORĂ......................57
AUTOSTAB.ZONĂ.....................57
B
Bateria telecomenzii fără fir.....127
„BRAVIA” Sync............................44
Buton rotativ MANUAL.............31
C
Cablu de conectare A/V.......42, 65
Cablu USB..............................62, 64
CALIBRARE..............................118
Calitate imagine...........................27
CAPTURARE GOLF..................76
Capturarea unei fotografii dintrun film...........................................48
CAPTURĂ IMAGINE................48
Cartelă de memorie............ 19, 114
CEAS/LIMBĂ..............................90
CHENAR GHIDARE..................78
COD DE DATE...........................16
Complet încărcat.........................12
COMPONENTE..........................90
Condensarea umezelii...............117
CONECT.USB..............................64
RO
128
CONTROL PT.HDMI................92
COORDONATE..........................57
Copiere..........................................50
COPIERE FOTO.........................51
Crearea unui disc.........................60
CULOARE LCD..........................89
D
DATĂ/ORĂ..................................16
DATE CAMERĂ.........................85
Declanşare Zâmbet......................29
Depanare......................................93
DETECŢIA FEŢEI............. 79, 101
DETECTARE ZÂMB......... 80, 101
DIMENS.IMAG...........................82
DIVIZARE...................................47
Dual Rec.......................................30
Duplicare......................................49
DUPLICARE FILME..................49
Durata de înregistrare a filmelor/
numărul de fotografii ce pot fi
înregistrate..................................105
Durată de înregistrare şi de
redare..........................................105
DVD writer............................61, 64
DVDirect Express........................61
E
ECHILIBRU DE ALB.................73
EDIT LISTĂ REDARE................52
Elemente furnizate........................2
ELIMINARE SCEN.....................39
EVIDENŢIERE............................37
EXP./FOCALIZ.PCT...................74
EXP.ADIACENTE.......................76
EXP.PUNCTUALĂ.....................74
EXPUNERE.................................75
EXTERIOR...................................73
F
FH..................................................28
Filme........................................22, 34
FOCALIZ.PCT.............................74
FOCALIZARE.............................75
Format AVCHD.........................111
FORMAT.MEDIU.......................87
Formatare.....................................87
Fotografii................................24, 35
FX..................................................28
G
GEST.MED.STOC.................18, 87
Ghid CONECT.TV......................41
GOLIRE........................................87
GOLIRE MUZICĂ......................39
GPS................................................54
GRADARE...................................72
GRADARE DE ALB....................73
GRADARE NEGRU....................73
H
HQ.................................................28
I
IEŞIRE AFIŞARE.........................90
ILUM.NIGHTSHOT...................81
ILUM.SPATE AUTO...................81
IMAG.PANOR.............................82
IND.LUMIN.ÎNREG...................92
Index după dată...........................36
Index hartă...................................56
Index pentru feţe.........................37
Indexul rolei de film....................36
Indicatori de ecran....................122
INFO.ACUMUL..........................86
INFO.MEDIU..............................87
INSTRUM.MUZICĂ..................86
INTERIOR...................................73
Î
În străinătate..............................109
Încărcarea acumulatorului.........12
Încărcarea acumulatorului în
străinătate............................ 14, 109
ÎNREG.CRSV.LENT....................77
Înregistrare...................................21
Înregistrare surround
pe 5,1 canale.................................30
Întreţinere...................................111
L
P
LENTILE DE CONV...................78
Listă de redare..............................52
LOCAŢIA DVS............................55
LOW LUX....................................79
LP...................................................28
LUMIN.LCD................................88
PAL..............................................109
PEISAJ...........................................72
PLAJĂ...........................................72
Pornire..........................................15
Pornirea camerei video...............15
PORT.ÎN AMURG......................72
PORTRET.....................................72
POTRIVIRE CEAS......................15
PRELUARE MUZICĂ................39
PROTEJARE................................46
M
MACRO PRIM PLAN................75
Măsuri de precauţie...................111
„Memory Stick”...........................19
„Memory Stick
PRO Duo”............................ 19, 115
„Memory Stick
PRO-HG Duo”.................... 19, 115
MENIUL MEU............................68
Meniuri...................................67, 70
Mesaje de avertizare..................103
MIC.ZOOM ÎNCORP................80
Miniatură......................................45
MOD AUDIO..............................80
MOD BLIŢ...................................83
MOD DEMO...............................91
MOD ÎNREG...............................28
Mod Oglindă................................31
MPEG-4 AVC/H.264................111
N
O
O APĂSARE.................................73
Operaţiuni......................................6
OPRIRE AUTO............................91
OPTION MENU.........................69
ORA DE VARĂ...........................91
Original.........................................49
S
Salvarea imaginilor pe un suport
extern............................................58
SCENARIU..................................39
SELECŢIE SCENĂ............. 72, 101
Semnal sonor...............................88
SENSIB.ZÂMBETE............ 80, 101
SENZOR CĂDERE.....................92
SET.BUT.ROTATIV....................31
SET.ÎNREG.AUDIO....................80
SET.MENIUL MEU....................68
SET.PRIORITATE.............. 79, 101
Setarea datei şi a orei...................15
SETĂRI AFIŞARE.......................89
Ş
ŞTERGERE...................................45
T
TELECOMANDĂ.......................92
Telefoto.........................................26
Televizor.......................................41
TEMPORIZATOR......................82
TIP TV..........................................89
Trepied........................................126
U
Unghi panoramic.........................26
V
VBR.............................................106
VISUAL INDEX..........................33
VIZ.IMAGINI..............................36
Volum......................................35, 88
Consultare rapidă
NightShot......................................31
NIV.REF.MICR............................80
NIVEL BLIŢ.................................83
NIVEL ILUM.LCD......................88
NUMĂR FIŞIER..........................84
R
RĂSĂRIT ŞI APUS.....................72
Recorder de discuri.....................65
RED.EF.OCHI ROŞII..................83
Redare...........................................33
REDARE.......................................84
Redare evidenţiere.......................37
REFLECTOR................................72
REGL.SUCC.FOTO....................40
REGL.SUNET/AFIŞ....................88
REGLAJ GENERAL....................88
REGLAJE FOTO..........................82
REGLAJE IEŞIRE........................89
REP.FIŞ.BD.IMAG............. 98, 103
Reparare........................................93
RESET.........................................125
REZOLUŢIE HDMI...................90
SETĂRI ENERGIE......................91
SETĂRI FOTO.............................78
SETĂRI HD/STD........................27
SETĂRI MANUALE...................72
SETĂRI REDARE........................84
SETĂRI SUPORT........................18
Sisteme TV color.......................109
STABILIRE LIMBĂ...............17, 91
STABILIRE ZONĂ......................90
STEADYSHOT......................78, 83
Succesiune foto............................40
Suport de înregistrare.................18
Suport extern................................58
Sursă de c.a...................................12
W
WB ADIACENT..........................76
X
x.v.Color............................... 81, 116
Z
ZĂPADĂ.......................................72
Zoom.......................................26, 40
ZOOM DIGITAL........................81
Zoom la redare.............................40
RO
129
Informaţii suplimentare despre acest
produs, precum şi răspunsuri la întrebările
frecvente pot fi găsite pe site-ul nostru de
Web de Asistenţă pentru clienţi.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising