Sony | DCR-SX65E | Sony DCR-SX65E SX65E Standard Definition flash memory camcorder Instrucţiuni de utilizare

clic
Cuprins
Manual „Handycam”
DCR-SX45E/SX65E/SX85E
Tehnicile utile de înregistrare
Index
 2011 Sony Corporation
4-268-843-82(1)
RO
Utilizarea funcţiei Manual „Handycam”
Cuprins
Veţi găsi informaţii referitoare la cum puteţi profita la maximum de camera video în acest
Manual „Handycam”. Citiţi şi Manual „Handycam” pe lângă Ghid de acţionare (un volum
separat). Veţi găsi informaţii despre utilizarea camerei video conectate la un computer şi în
Ghid de acţionare, precum şi în „PMB Help”, care reprezintă secţiunea de ajutor a softwareului „PMB (Picture Motion Browser)” furnizat.
Căutarea rapidă a informaţiilor
Faceţi clic pe un element din partea dreaptă a fiecărei pagini pentru a ajunge la pagina în care
este prezentat elementul respectiv.


Tehnicile utile de înregistrare
 Faceţi clic aici.
Puteţi căuta un element în funcţie de un cuvânt cheie utilizând Adobe Reader. Consultaţi secţiunea de
ajutor a aplicaţiei Adobe Reader pentru sfaturi cu privire la utilizarea Adobe Reader.
Puteţi imprima Manual „Handycam”.
Index
RO
Pentru început, citiţi
aici
Cablu USB încorporat
Elementele furnizate


Elementele de meniu, ecranul LCD şi
obiectivul
Ataşaţi-l la Cablu USB încorporat (pag. 13), în
situaţia în care Cablu USB încorporat nu este
suficient de lung.

Acumulator reîncărcabil NP-FV30 (1)
 CD-ROM „Handycam” Application
Software (1)


 „PMB”
(software, inclusiv „PMB Help”)
 Manual „Handycam” (PDF)


„Ghid de acţionare” (1)
Software-ul „PMB Portable” este preîncărcat pe
camera video (pag. 47).
Consultaţi pagina 18 pentru a afla care este
cartela de memorie pe care o puteţi utiliza
împreună cu această cameră video.
Elementele de meniu marcate cu gri nu sunt
disponibile în condiţiile curente de înregistrare
sau redare.
Ecranul LCD este produs cu ajutorul unei
tehnologii extrem de precise, astfel că peste
99,99% dintre pixeli sunt funcţionali. Cu
toate acestea, este posibil ca pe ecranul LCD
să apară în mod constant nişte puncte mici
negre şi/sau luminoase (de culoare albă, roşie,
albastră sau verde). Aceste puncte reprezintă
rezultatul normal al procesului de fabricaţie şi
nu afectează în niciun fel înregistrarea.
Tehnicile utile de înregistrare

Camera video nu este rezistentă la praf, la stropi
sau la apă. Consultaţi „Despre manevrarea
camerei video” (pag. 91).
Cuprins
Cifrele din ( ) reprezintă numărul de
articole furnizate.
 Adaptor de c.a. (1)
 Cablu de alimentare (1)
 Cablu de conectare A/V (1) 
 Cablu de conexiune USB (1) 
Utilizarea camerei video

Nu ţineţi camera video de următoarele
componente şi de capacele mufelor.
Puncte negre
Puncte albe, roşii, albastre sau verzi
Ecran LCD


RO
Index
Acumulator
Expunerea îndelungată a ecranului LCD sau a
obiectivului la lumina directă a soarelui poate
provoca defecţiuni.
Nu îndreptaţi camera spre soare. În caz contrar,
aceasta ar putea funcţiona necorespunzător.
Înregistraţi imagini ale soarelui numai în
condiţii de luminozitate scăzută, cum ar fi în
amurg.
Despre schimbarea setării pentru limbă

Salvarea tuturor datelor de imagine
înregistrate
Afişajele de pe ecran în diverse limbi sunt
utilizate pentru ilustrarea procedurilor de
funcţionare. Schimbaţi limba afişată pe ecran
înainte de utilizarea camerei video, dacă este
necesar (pag. 16).





Note cu privire la acumulator/adaptor
de c.a.


Notă privind temperatura camerei
video/acumulatorului



Este posibil ca imaginile înregistrate pe camera
dvs. video să nu poată fi redate corect pe alte
dispozitive.
Invers, este posibil ca imaginile înregistrate pe
alte dispozitive să nu poată fi redate corect pe
această cameră video.
Este posibil ca filmele înregistrate pe cartelele
de memorie SD să nu poată fi redate pe
echipamentul AV al altor producători.

RO
Nu încercaţi să formataţi suportul de
înregistrare al camerei video cu ajutorul
calculatorului. În caz contrar, este posibil ca
funcţionarea corectă a camerei video să fie
împiedicată.
Atunci când conectaţi camera video la un
alt dispozitiv cu ajutorul unui cablu, aveţi
grijă să introduceţi corect mufa de conectare.
Dacă introduceţi forţat mufa în terminal, veţi
deteriora terminalul şi pot apărea defecţiuni ale
camerei video.
Nu închideţi ecranul LCD cât timp camera
video este pornită şi conectată la USB. Este
posibil ca filmele sau fotografiile înregistrate să
se piardă.
Index

Atunci când temperatura camerei video sau a
acumulatorului devine deosebit de ridicată sau
deosebit de scăzută, este posibil să nu puteţi
înregistra sau reda pe camera video; aceasta se
datorează funcţiilor de protecţie ale camerei
video care se activează în astfel de situaţii. În
acest caz, pe ecranul LCD apare un indicator
(pag. 81).
Când camera video este conectată la
un calculator sau la accesorii
Notă despre redare

Aveţi grijă să scoateţi acumulatorul sau
adaptorul de c.a. după oprirea camerei video.
Deconectaţi adaptorul de c.a. de la camera
video ţinând în mână atât camera video, cât şi
conectorul de c.c.
Tehnicile utile de înregistrare

Atunci când utilizaţi pentru prima dată o cartelă
de memorie împreună cu camera video, este
recomandat să formataţi cartela de memorie pe
camera video (pag. 71) pentru a beneficia de o
funcţionare stabilă.
În momentul formatării, toate datele
înregistrate pe cartela de memorie vor fi şterse,
nemaiputând fi recuperate. Salvaţi datele
importante pe calculator sau pe un alt dispozitiv
înainte de formatare.
Înainte de a începe înregistrarea, verificaţi
funcţia de înregistrare pentru a vă asigura
că imaginile şi sunetul sunt înregistrate fără
probleme.
Nu se acordă despăgubiri pentru conţinutul
înregistrărilor, chiar dacă înregistrarea sau
redarea nu este posibilă din cauza unei
defecţiuni a camerei video, a suportului de
stocare etc.
Sistemele TV color sunt diferite în funcţie de
ţară/regiune. Pentru a vedea înregistrările pe
televizor, aveţi nevoie de un televizor în sistem
PAL.
Programele de televiziune, filmele, casetele
video şi alte materiale pot fi protejate de dreptul
de autor. Înregistrarea neautorizată a unor
astfel de materiale poate să contravină legilor
dreptului de autor.
Cuprins
Înregistrarea
Pentru a evita pierderea datelor de imagine,
salvaţi periodic toate imaginile înregistrate pe
un suport extern. Se recomandă salvarea datelor
de imagine pe un disc, cum ar fi un DVD-R,
cu ajutorul calculatorului. De asemenea, puteţi
salva datele de imagine utilizând un aparat
video sau un dispozitiv de înregistrare DVD/
HDD etc. (pag. 52).
Dacă nu puteţi înregistra/reda imagini,
efectuaţi procedura [FORMAT.MEDIU]

Confirmaţi numele modelului camerei
video


Suportul de
înregistrare
DCR-SX45E Cartelă de
memorie
DCR-SX65E Memorie
DCR-SX85E internă +
cartelă de
memorie
Lentile Carl Zeiss



4 GB
16 GB

Recomandăm utilizarea de accesorii Sony
originale.
Disponibilitatea acestor produse depinde de
ţară sau de regiune.

Imaginile folosite ca exemplu în prezentul
manual în scopul ilustrării sunt realizate cu
o cameră foto digitală, de aceea pot fi diferite
de imaginile şi indicatorii de ecran care apar
pe camera dvs. video. Imaginile reprezentând
camera video şi ecranul sunt exagerate sau
simplificate pentru a uşura înţelegerea.
În acest manual, memoria internă (DCRSX65E/SX85E) a camerei dvs. video şi cartela
de memorie sunt denumite „suporturi de
înregistrare”.
Designul şi specificaţiile camerei video şi ale
accesoriilor pot fi modificate fără preaviz.
Nu efectuaţi următoarele activităţi. În caz
contrar, suportul de înregistrare poate fi
deteriorat, imaginile înregistrate se pot pierde,
nu pot fi redate sau pot apărea alte defecţiuni.
 Nu scoateţi cartela de memorie atunci când
ledul de acces (pag. 19) este aprins sau clipeşte
 Nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de
c.a. din camera video şi nu supuneţi camera
video la şocuri sau vibraţii atunci când
(Film)/ (Foto) (pag. 15) sau
ledurile
ledul de acces (pag. 19) este aprins sau clipeşte
Dacă utilizaţi o curea de umăr (se vinde
separat), nu loviţi camera video de obiecte.
Index


Note privind utilizarea
Despre imaginile, ilustraţiile şi afişajele
de pe ecran din acest manual

Capacitatea
suportului de
înregistrare
intern
Tehnicile utile de înregistrare
Camera dvs. video este dotată cu lentile Carl
Zeiss, concepute de Carl Zeiss, în Germania,
în colaborare cu Sony Corporation şi produce
imagini de o înaltă calitate. Sistemul de
măsurare adoptat este MTF pentru camere
video şi oferă calitatea tipică a lentilelor Carl
Zeiss.
MTF= Modulation Transfer Function. Valoarea
numerică reprezintă cantitatea de lumină,
provenind de la subiect, ce intră în lentile.
Note privind accesoriile opţionale

Numele modelului este prezentat în acest
manual când există o diferenţă de specificaţii
între modele. Confirmaţi numele modelului în
partea de jos a camerei video.
Principalele diferenţe privind specificaţiile
acestei serii sunt următoarele.
Cuprins
Dacă înregistraţi/ştergeţi imagini în mod
repetat pe o perioadă lungă de timp, se
produce o fragmentare a datelor pe suportul
de înregistrare. Imaginile nu pot fi salvate
sau înregistrate. În acest caz, salvaţi mai
întâi imaginile pe un tip de suport extern,
apoi efectuaţi [FORMAT.MEDIU] atingând
(MENU)  [Afişaţi altele] 
[GEST.
[FORMAT.MEDIU] (din categoria
MED.STOC.])  suportul dorit (DCR-SX65E/
.
SX85E)  [DA]  [DA] 
RO
Flux operaţii
Pregătirea (pag. 12)
Pregătiţi sursa de alimentare şi suportul de înregistrare.
Cuprins
Înregistrarea filmelor şi a fotografiilor (pag. 20)
Înregistrarea filmelor  pag. 21
 Schimbarea suportului de înregistrare (pag. 25)
 Timpul de înregistrare anticipat (INFO.MEDIU, pag. 71)
Realizarea fotografiilor  pag. 22
Redarea pe camera video  pag. 27
Redarea imaginilor pe un televizor  pag. 33
Salvarea imaginilor
Tehnicile utile de înregistrare
Redarea filmelor şi a fotografiilor
Salvarea filmelor şi a fotografiilor cu ajutorul unui calculator
Salvarea filmelor şi a fotografiilor pe suporturi externe  pag. 49
Salvarea imaginilor cu ajutorul unui DVD writer/recorder
 pag. 52
Ştergerea filmelor şi a fotografiilor (pag. 35)
RO
Index
Dacă ştergeţi datele aferente imaginilor care au fost salvate pe
calculator sau pe un disc, puteţi înregistra imagini noi pe spaţiul
liber al suportului.
Sfaturi pentru o înregistrare reuşită
 Pentru rezultate bune la înregistrare
Stabilizarea camerei video
Cuprins
Atunci când ţineţi camera video, menţineţi o poziţie dreaptă şi
ţineţi braţele aproape de corp.
Deşi funcţia SteadyShot este eficientă pentru împiedicarea
mişcărilor camerei, este esenţial să nu mişcaţi camera video.
Efectuarea lină a operaţiunilor de zoom
Măriţi şi micşoraţi încet şi cu mişcări line. De asemenea, utilizaţi
zoom-ul cu moderaţie. Zoom-ul utilizat în exces creează filme
care pot provoca o stare de oboseală celui ce le urmăreşte.
Accentuarea filmelor cu ajutorul narării
Tehnicile utile de înregistrare
Crearea senzaţiei de spaţialitate
Utilizaţi tehnica de panoramare. Stabilizaţi-vă şi deplasaţi
camera video pe orizontală în timp ce vă răsuciţi încet corpul.
Rămâneţi nemişcat la sfârşitul panoramării pentru ca scena să
pară stabilă.
Gândiţi-vă la sunetele ce vor fi înregistrate împreună cu filmele.
Naraţi pe tema subiectului sau vorbiţi cu subiectul în timpul
filmării.
Încercaţi să creaţi un volum echilibrat al vocilor, întrucât
persoana care înregistrează se află mai aproape de microfon
decât persoana înregistrată.
Utilizarea accesoriilor
RO
Index
Utilizaţi în mod eficient accesoriile camerei video.
De exemplu, cu ajutorul unui trepied, puteţi face înregistrări
secvenţiale sau puteţi înregistra subiecţii în condiţii de iluminare
slabă, cum ar fi scene cu artificii sau vederi nocturne. Dacă
aveţi întotdeauna cu dvs. un acumulator de schimb, puteţi
continua înregistrarea fără să vă îngrijoraţi că se va descărca
acumulatorul.
 Tehnicile utile de înregistrare
Realizarea de imagini frumoase fără
setări complicate
Înregistrare într-o camera cu lumină
slabă
Flori în prim plan
Surprinderea artificiilor sau a unui
apus în toată splendoarea
AUTO.INTELIGENT (24)
LUMINĂ VIDEO (26)
Cuprins
PORTRET (62)
MACRO PRIM PLAN (65)
ARTIFICII (62)
RĂSĂRIT ŞI APUS (62)
Focalizarea pe un copil din partea
stângă a ecranului
SPORT (62)
FOCALIZ.PCT. (64)
EXP./FOCALIZ.PCT (64)
Tehnicile utile de înregistrare
Verificarea poziţiei de avânt la golf
Index
RO
Cuprins
Cuprins
Utilizarea funcţiei Manual „Handycam”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Căutarea rapidă a informaţiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pentru început, citiţi aici.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Note privind utilizarea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Flux operaţii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sfaturi pentru o înregistrare reuşită.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pornirea
12
15
16
17
17
17
18
Înregistrarea/Redarea
RO
20
21
22
24
24
24
25
26
26
27
30
30
30
31
31
32
33
Index
Înregistrarea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Înregistrarea filmelor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Realizarea fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcţiile utile pentru înregistrarea filmelor şi a fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea zoom-ului.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Înregistrare automată a imaginilor mai bune (AUTO.INTELIGENT).. . . . . . . . . . . . .
Selectarea modului de înregistrare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea funcţiei LUMINĂ VIDEO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Înregistrarea în modul Oglindă.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea cu camera video.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcţiile utile pentru redarea filmelor şi a fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Căutarea după dată a unei imagini dorite (Index după dată).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Căutarea cu precizie a scenei dorite (Indexul rolei de film).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Căutarea scenei dorite după faţă (Index pentru feţe).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea zoom-ului la redare cu fotografii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea unei serii de fotografii (Succesiune foto.).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea imaginilor pe un televizor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnicile utile de înregistrare
Pasul 1: Încărcarea acumulatorului.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasul 2: Pornirea camerei şi setarea datei şi a orei.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schimbarea setării pentru limbă.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasul 3: Pregătirea suportului de înregistrare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selectarea suportului de înregistrare pentru filme (DCR-SX65E/SX85E).. . . . . . .
Selectarea suportului de înregistrare pentru fotografii (DCR-SX65E/SX85E)
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introducerea unei cartele de memorie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea eficientă a camerei video
35
37
38
39
40
40
41
42
42
42
Cuprins
Ştergerea filmelor şi a fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protejarea filmelor şi a fotografiilor înregistrate (Protejare).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Divizarea unui film.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Realizarea unei fotografii dintr-un film (DCR-SX65E/SX85E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duplicarea/copierea filmelor şi a fotografiilor din memoria internă pe cartela de
memorie (DCR-SX65E/SX85E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duplicarea filmelor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Copierea fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea Listei de redare a filmelor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea Listei de redare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea Listei de redare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salvarea filmelor şi a fotografiilor cu ajutorul unui calculator
44
45
46
47
47
47
48
Salvarea imaginilor cu ajutorul unui dispozitiv extern
Salvarea imaginilor pe un suport extern (COPIE DIRECTĂ).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea unui disc cu un DVD writer, recorder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea unui disc cu ajutorul dispozitivului DVD writer dedicat, DVDirect
Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea unui disc cu un DVD writer etc., altul decât DVDirect Express.. . . . . . . .
Crearea unui disc cu un recorder etc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
52
Tehnicile utile de înregistrare
Crearea unui disc printr-o singură atingere (One Touch Disc Burn).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Importarea filmelor şi a fotografiilor pe un computer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea unui disc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Încărcarea imaginilor la un serviciu media.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pornirea aplicaţiei „PMB Portable” (Windows).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pornirea aplicaţiei „PMB Portable” (Macintosh).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note despre „PMB Portable”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
54
54
Particularizarea camerei video
RO
10
57
57
58
59
60
62
66
68
69
70
71
71
Index
Utilizarea meniurilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meniurile operaţionale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea funcţiei MENIUL MEU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTION MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea funcţiei
Listele de meniuri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SETĂRI MANUALE (Elemente de ajustat pentru starea scenei).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SETĂRI FOTO. (Elemente pentru fotografiere particularizată).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REGLAJE FOTO. (Elemente pentru înregistrarea fotografiilor).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REDARE (Elemente pentru redare).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EDITARE (Elemente pentru editare).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALTELE (Elemente pentru alte setări).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GEST.MED.STOC. (Elemente pentru suportul de înregistrare).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REGLAJ GENERAL (Alte elemente de configurare).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Informaţii suplimentare
76
81
85
85
85
86
87
89
89
90
91
Cuprins
Depanarea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afişajul de auto-diagnosticare/Indicatorii de avertizare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Durata de înregistrare a filmelor/numărul de fotografii ce pot fi înregistrate.. . . . . . . . .
Durata estimată de înregistrare şi redare cu fiecare acumulator.. . . . . . . . . . . . . . . .
Durata estimată de înregistrare a filmelor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numărul estimat de fotografii ce pot fi înregistrate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea camerei video în străinătate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Întreţinerea şi măsurile de precauţie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despre cartela de memorie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despre acumulatorul „InfoLITHIUM”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despre manevrarea camerei video.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Referinţă rapidă
Tehnicile utile de înregistrare
Indicatorii de ecran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Componentele şi butoanele.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Index.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Index
RO
11
Pornirea
Pasul 1: Încărcarea acumulatorului
Led CHG
(încărcare)
Cuprins
Acumulator
Mufă DC IN
Conector de c.c.
La priza de perete
Puteţi încărca acumulatorul „InfoLITHIUM” (seria V) după ce l-aţi montat în camera video.
 Note
Nu puteţi monta un alt acumulator „InfoLITHIUM” în camera video decât unul din seria V.

1
2
3
Opriţi camera video prin închiderea ecranului LCD.
Tehnicile utile de înregistrare
Adaptor de c.a.
Cablu de
alimentare
Montaţi acumulatorul glisându-l în direcţia indicată de săgeată până când
acesta face clic.
Conectaţi adaptorul de c.a. şi cablul de alimentare la camera video şi la
priza de perete.

Atunci când bateria este încărcată, deconectaţi adaptorul de c.a. de la
mufa DC IN a camerei video.
RO
12
Index
4
Aliniaţi semnul  de pe conectorul de c.c. cu cel de pe mufa DC IN.
Ledul CHG (încărcare) se aprinde şi începe încărcarea. Ledul CHG (încărcare) se stinge
atunci când acumulatorul este complet încărcat.
Pentru încărcarea cu ajutorul unui computer
Această funcţie este utilă dacă adaptorul de c.a. nu vă este la îndemână.
Opriţi alimentarea camerei video, apoi ataşaţi bateria.
Conectaţi camera video la computer, pornind-o utilizând Cablu USB încorporat.
Cuprins
Când încărcarea este completă, întrerupeţi conexiunea USB dintre camera video şi
computer.
 Note
Nu este garantată funcţionarea corectă împreună cu toate computerele.
 Nu este garantată încărcarea bateriei sau conectarea la computere particularizate sau construite de
utilizator. În funcţie de tipul de dispozitiv USB utilizat, este posibil ca încărcarea să nu funcţioneze corect.
 În cazul în care conectaţi camera video la un laptop care nu este conectat la o sursă de alimentare cu
c.a., este posibil ca bateria laptopului să se epuizeze rapid. În această situaţie, nu conectaţi camera video
pentru mult timp.



Tehnicile utile de înregistrare
Sugestii
Puteţi să încărcaţi camera video de la utilizând un Cablu USB încorporat, cu ajutorul adaptorului de
c.a. de încărcare USB AC-U501AD/AC-U50AG (se vinde separat). Nu puteţi utiliza sursa portabilă de
alimentare Sony CP-AH2R/CP-AL (se vinde separat).
Este posibil ca adaptorul de c.a. de încărcare USB să nu fie disponibil în anumite ţări sau regiuni.
Este posibil ca ledul CHG (încărcare) să nu se aprindă când bateria este aproape epuizată. Într-o astfel de
situaţie, utilizaţi adaptorul de c.a. pentru încărcare.


Durata de încărcare
Durata aproximativă (min.) necesară atunci când încărcaţi complet un acumulator complet
descărcat.
Acumulator
Durate înregistrate cu camera video la 25 C.
Se recomandă 10 C - 30 C.
* Atunci când nu utilizaţi Cablu de conexiune USB

Sugestii
Consultaţi pagina 85 pentru a afla durata de înregistrare şi de redare.
Atunci când camera video este pornită, puteţi verifica autonomia aproximativă a acumulatorului cu
ajutorul indicatorului din colţul stânga sus al ecranului LCD.



RO
13
Index
NP-FV30 (furnizat)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Durata de încărcare
Adaptor de c.a.
Cablu USB
încorporat*
115
155
155
315
195
600
390
1050
Pentru a scoate acumulatorul
Închideţi ecranul LCD. Glisaţi pârghia de decuplare BATT (baterie) () şi scoateţi
acumulatorul ().
Cuprins
Pentru a utiliza o priză de perete ca sursă de alimentare
Conectaţi în acelaşi mod ca şi la „Pasul 1: Încărcarea acumulatorului”. Chiar dacă
acumulatorul este montat, acesta nu este descărcat.
Încărcarea acumulatorului în străinătate
Puteţi încărca acumulatorul în orice ţară/regiune utilizând adaptorul de c.a. furnizat împreună
cu camera video la o tensiune între 100 V - 240 V de c.a., 50 Hz/60 Hz.
Note despre acumulator



Atunci când scoateţi acumulatorul sau decuplaţi adaptorul de c.a., închideţi ecranul LCD şi asiguraţi-vă
(Film)/ (Foto) (pag. 15) şi ledul de acces (pag. 19) sunt stinse.
că ledurile
Ledul CHG (încărcare) se aprinde intermitent în timpul încărcării în următoarele condiţii:
 Acumulatorul nu este montat corect.
 Acumulatorul este deteriorat.
 Temperatura acumulatorului este scăzută.
Scoateţi acumulatorul din camera video şi aşezaţi-l într-un loc cald.
 Temperatura acumulatorului este ridicată.
Scoateţi acumulatorul din camera video şi aşezaţi-l într-un loc răcoros.
În setarea implicită, alimentarea se opreşte automat dacă nu utilizaţi camera video timp de aproximativ 5
minute; acest lucru se întâmplă pentru a economisi energia bateriei ([OPRIRE AUTO.], pag. 74).
Tehnicile utile de înregistrare
 Note
Nu utilizaţi un transformator electronic.

Note despre adaptorul de c.a.



RO
14
Index
Utilizaţi o priză de perete apropiată atunci când utilizaţi adaptorul de c.a. Deconectaţi imediat adaptorul
de c.a. de la priza de perete dacă apare o defecţiune în timpul utilizării camerei video.
Nu utilizaţi adaptorul de c.a. într-un spaţiu îngust, cum ar fi între un perete şi un obiect de mobilier.
Nu scurtcircuitaţi conectorul de c.c. al adaptorului de c.a. sau borna acumulatorului cu obiecte metalice.
Acest lucru poate cauza defecţiuni.
Pasul 2: Pornirea camerei şi setarea datei şi a orei
1
Deschideţi ecranul LCD al camerei dvs. video.

Pentru a porni camera video atunci când ecranul LCD este deschis, apăsaţi pe POWER.
Buton POWER
Cuprins
Camera video este pornită, iar capacul obiectivului este deschis.
Led MODE
/
, apoi atingeţi [URMĂTORUL].
Atingeţi butonul de pe
ecranul LCD.

Tehnicile utile de înregistrare
2
Selectaţi zona geografică dorită cu
Pentru a seta din nou data şi ora, atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele]  [CEAS/ LIMBĂ]
[REGLAJ GENERAL])  [POTRIVIRE CEAS]. Dacă un element nu este pe
(din categoria
/
până ce acesta apare.
ecran, atingeţi
Index
RO
15
3
Setaţi [ORA DE VARĂ], data şi ora, apoi atingeţi
.
Ceasul porneşte.

Dacă setaţi [ORA DE VARĂ] la [PORNIT], ceasul este dat cu 1 oră înainte.
Cuprins
 Note
Data şi ora nu apar în timpul înregistrării, dar sunt înregistrate automat pe suportul de înregistrare şi
(MENU)  [Afişaţi altele] 
pot fi afişate în timpul redării. Pentru a afişa data şi ora, atingeţi
[REDARE])  [COD DE DATE]  [DATĂ/ORĂ] 

[SETĂRI REDARE] (din categoria

.
 Puteţi opri sunetele bip de funcţionare atingând
(MENU)  [Afişaţi altele]  [REGL.SUNET/
[REGLAJ GENERAL])  [Semnal sonor]  [OPRIT] 


AFIŞ.] (din categoria
.
 Dacă butonul pe care l-aţi atins nu răspunde corect, calibraţi panoul tactil (pag. 92).

Închideţi ecranul LCD. Ledul
oprită.
(Film) clipeşte pentru câteva secunde, iar alimentarea este
Sugestii
De asemenea, puteţi opri camera video apăsând pe POWER.
Atunci când funcţia [PORNIT DE LCD] (pag. 74) este setată la [OPRIT], opriţi camera video apăsând pe
POWER.



Tehnicile utile de înregistrare
Pentru a opri alimentarea
Schimbarea setării pentru limbă
Puteţi schimba afişajele de pe ecran pentru a vizualiza mesajele într-o anumită limbă.
(MENU)  [Afişaţi altele]  [CEAS/ LIMBĂ] (din categoria [REGLAJ
Atingeţi


.
GENERAL])  [ STABILIRE LIMBĂ]  o limbă dorită 
Index
RO
16
Pasul 3: Pregătirea suportului de înregistrare
Suportul de înregistrare care poate fi utilizat diferă în funcţie de camera dvs. video.
Următoarele pictograme sunt afişate pe ecranul camerei video.
Cuprins
DCR-SX45E:
Cartelă de memorie
DCR-SX65E/SX85E:
*
Memorie internă
Cartelă de memorie
* În setarea implicită, atât filmele, cât şi fotografiile sunt înregistrate pe acest suport de înregistrare. Puteţi
efectua operaţii de înregistrare, redare şi editare pe suportul selectat.
Sugestii
Consultaţi pagina 85 pentru a afla durata de înregistrare a filmelor.
Consultaţi pagina 86 pentru a afla numărul de fotografii ce pot fi înregistrate.



 Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele]  [SETĂRI SUPORT] (din categoria
[GEST.MED.STOC.])  [ALEG.MEDIU FILME].
Apare ecranul [ALEG.MEDIU FILME].
 Atingeţi suportul de înregistrare dorit.
 Atingeţi [DA] 
Tehnicile utile de înregistrare
Selectarea suportului de înregistrare pentru filme (DCR-SX65E/SX85E)
.
Suportul de înregistrare este schimbat.
Selectarea suportului de înregistrare pentru fotografii (DCR-SX65E/SX85E)
 Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele]  [SETĂRI SUPORT] (din categoria
[GEST.MED.STOC.])  [ALEG.MEDIU FOTO].
Index
Apare ecranul [ALEG.MEDIU FOTO].
 Atingeţi suportul de înregistrare dorit.
RO
17
 Atingeţi [DA] 
.
Suportul de înregistrare este schimbat.
Pentru a verifica setările suportului de înregistrare
Cuprins
Când înregistraţi în modul de înregistrare a filmelor sau în modul de înregistrare a
fotografiilor, pictograma suportului de înregistrare este afişată în colţul dreapta sus al
ecranului.
Pictogramă suport de
înregistrare

Pictograma afişată pe ecranul LCD variază în funcţie de camera video pe care o utilizaţi.
Introducerea unei cartele de memorie
 Note
Setaţi suportul de înregistrare la [CARTELĂ MEMORIE] pentru a înregistra filme şi/sau fotografii pe
cartela de memorie (DCR-SX65E/SX85E).





Doar cartelele de memorie „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, SD (Clasa 2 sau
mai rapid), cartelele de memorie SDHC (Clasa 2 sau mai rapid) şi cartelele de memorie SDXC (Clasa 2
sau mai rapid) pot fi utilizate împreună cu această cameră video. Nu este asigurată funcţionarea împreună
cu toate cartelele de memorie.
„Memory Stick PRO Duo” de până la 32 GB şi cartelele de memorie SD de până la 64 GB au fost testate şi
confirmate pentru utilizarea cu această cameră video.
Pentru înregistrarea filmelor pe „Memory Stick PRO Duo”, se recomandă să utilizaţi „Memory Stick PRO
Duo” de 512 MB sau mai mult.
În acest manual, „Memory Stick PRO Duo” şi „Memory Stick PRO-HG Duo” sunt denumite cartele de
memorie „Memory Stick PRO Duo” şi SD, cartelele de memorie SDHC şi cartelele de memorie SDXC
sunt denumite cartele de memorie SD.
 Note
Opţiunea MultiMediaCard nu poate fi utilizată.
 Imaginile înregistrate pe cartele de memorie SDXC nu pot fi redate sau importate pe computere,
componente AV etc. care nu sunt compatibile cu exFAT*, conectate la această cameră video prin cablul
USB. Verificaţi dinainte dacă dispozitivele conectate sunt compatibile cu exFAT. În cazul în care conectaţi
un dispozitiv care nu este compatibil cu exFAT, este posibil să apară ecranul de iniţializare. Nu executaţi
niciodată iniţializarea. În caz contrar, toate materialele înregistrate se vor pierde.
* exFAT este sistemul de fişiere utilizat pentru cartelele de memorie SDXC.
Tehnicile utile de înregistrare
Tipurile de cartele de memorie care pot fi utilizate împreună cu camera video

Index
RO
18
Capacitatea cartelelor de memorie care pot fi utilizate împreună cu camera video

Cuprins

Pot fi utilizate doar „Memory Stick Duo”, care înseamnă aproximativ jumătate din capacitatea „Memory
Stick” standard, şi cartelele de memorie SD cu capacitate standard.
Nu lipiţi etichete etc. pe o cartelă de memorie sau pe un adaptor de cartele. Acest lucru poate cauza
defecţiuni.
Deschideţi capacul, îndreptaţi colţul teşit al cartelei de memorie după cum este
afişat în ilustraţie, apoi inseraţi-o în slotul pentru cartela de memorie până când
auziţi un clic.

Închideţi capacul după ce aţi introdus cartela de memorie.
Led de acces
Ecranul [Creaţi un nou Fişier de bază de date de imagini.] poate apărea dacă introduceţi
o nouă cartelă de memorie. În acest caz, atingeţi [DA]. Dacă realizaţi numai fotografii pe
cartela de memorie, atingeţi [NU].

Tehnicile utile de înregistrare
Fiţi atent la direcţia colţului teşit.
Verificaţi direcţia cartelei de memorie. Dacă introduceţi forţat cartela de memorie în direcţia greşită,
cartela de memorie, slotul cartelei de memorie sau datele de imagine se pot deteriora.
 Note
Dacă se afişează [Crearea unui nou Fişier de bază de date de imagini a eşuat. Este posibil să nu fie
(MENU)  [Afişaţi altele] 
suficient spaţiu liber.], iniţializaţi cartela de memorie atingând
[GEST.MED.STOC.])  [CARTELĂ MEMORIE] (DCR-SX65E/
[FORMAT.MEDIU] (din categoria
.
SX85E)  [DA]  [DA] 

Deschideţi capacul şi împingeţi uşor cartela de memorie o dată.


Nu deschideţi capacul în timpul înregistrării.
Atunci când introduceţi sau scoateţi cartela de memorie, aveţi grijă ca aceasta să nu iasă din slot şi să nu
cadă.
RO
19
Index
Pentru a scoate cartela de memorie
Înregistrarea/Redarea
Înregistrarea
În setarea implicită, filmele sunt înregistrate pe următoarele suporturi de înregistrare.
DCR-SX45E: Cartelă de memorie
DCR-SX65E/SX85E: Memorie internă
1
Cuprins
Sugestii
Consultaţi pagina 17 pentru a afla informaţii cu privire la suportul de înregistrare (DCR-SX65E/SX85E).


Fixaţi cureaua de susţinere.
Camera video este pornită, iar capacul obiectivului este deschis.


Pentru a porni camera video atunci când ecranul LCD este deja deschis, apăsaţi pe POWER
(pag. 15).
Puteţi comuta între modurile de înregistrare apăsând pe MODE. Apăsaţi pe MODE pentru a
aprinde ledul modul de înregistrare dorit.
Tehnicile utile de înregistrare
2
Deschideţi ecranul LCD al camerei video.
Buton MODE
(Film): Când
înregistraţi un film
(Foto): Când
realizaţi o fotografie
Index
RO
20
Înregistrarea filmelor
Apăsaţi pe START/STOP pentru a începe înregistrarea.

De asemenea, puteţi începe să înregistraţi atingând  în partea stângă jos a ecranului LCD.
Cuprins
Buton START/STOP
Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi pe START/STOP din nou.


De asemenea, puteţi înceta să înregistraţi atingând  în partea de jos stânga a ecranului LCD.
Simbolurile şi indicatorii de pe panoul LCD vor fi afişate pentru aproximativ 3 secunde, apoi vor dispărea
după pornirea camerei video sau comutarea modurilor de înregistrare (film/foto)/redare. Pentru a afişa
din nou simbolurile şi indicatorii, atingeţi ecranul în orice loc, cu excepţia butoanelor de înregistrare şi de
zoom de pe LCD.
Tehnicile utile de înregistrare
[STBY]  [ÎNREG.]
Butoane de înregistrare şi de zoom de pe
LCD
după
aproximativ 3
secunde
 Note
Dacă închideţi ecranul LCD în timpul înregistrării filmelor, camera video opreşte înregistrarea.
 Durata maximă continuă de înregistrare a filmelor este de aproximativ 13 ore.
 Atunci când dimensiunea unui fişier de film depăşeşte 2 GB, următorul fişier de film este creat automat.
 După pornirea camerei video, veţi putea începe înregistrarea în câteva secunde. În acest timp, nu puteţi
efectua operaţiuni pe camera video.
 Următoarele stări vor fi indicate dacă vor continua să fie scrise date pe suportul de înregistrare după ce
înregistrarea s-a încheiat. În acest timp, nu aplicaţi şocuri şi nu generaţi vibraţii camerei video sau scoateţi
acumulator sau adaptorul de c.a.
 Ledul de acces (pag. 19) este aprins sau clipeşte
 Pictograma pentru suport din partea dreaptă sus a ecranului LCD clipeşte

Index
RO
21
Sugestii
Puteţi realiza fotografii din filmele înregistrate (pag. 39).
Consultaţi pagina 85 pentru a afla durata de înregistrare a filmelor.
(MENU) 
Puteţi verifica durata de înregistrare şi capacitatea rămasă estimată etc., atingând
[GEST.MED.STOC.]).
[Afişaţi altele]  [INFO.MEDIU] (din categoria
Ecranul LCD al camerei video poate afişa imagini înregistrate pe întregul ecran (afişare la dimensiune
completă). Cu toate acestea, poate apărea o uşoară tăiere a marginilor de sus, de jos, din dreapta şi
din stânga ale imaginilor atunci când se redau pe un televizor care nu este compatibil cu afişarea la
dimensiune completă. În acest caz, setaţi [CHENAR GHIDARE] la [PORNIT] (pag. 66) şi înregistraţi
imagini utilizând cadrul exterior afişat pe ecran pentru ghidare.
[ STEADYSHOT] este setat la [STANDARD] în setarea implicită.
Pentru a ajusta unghiul panoului LCD, deschideţi mai întâi panoul LCD la 90 de grade faţă de camera
video (), apoi ajustaţi unghiul ().






Cuprins

 la 90 de grade (max.)
 la 90 de grade
faţă de camera
video
 la 180 de grade (max.)
Codul de date în timpul înregistrării
Realizarea fotografiilor
În setarea implicită, fotografiile sunt înregistrate pe următoarele suporturi de înregistrare.
DCR-SX45E: Cartelă de memorie
DCR-SX65E/SX85E: Memorie internă
Tehnicile utile de înregistrare
Data, ora şi condiţiile înregistrării sunt înregistrate automat pe suportul de înregistrare.
Acestea nu sunt afişate în timpul înregistrării. Cu toate acestea, le puteţi verifica sub formă
(MENU)  [Afişaţi
de [COD DE DATE] în timpul redării. Pentru a le afişa, atingeţi
[REDARE])  o setare dorită 

altele]  [SETĂRI REDARE] (din categoria

.
Sugestii
Consultaţi pagina 17 pentru a afla informaţii cu privire la suportul de înregistrare (DCR-SX65E/SX85E).


 Apăsaţi pe MODE pentru a aprinde ledul
(Foto).
RO
22
Index
Afişajul ecranului LCD comută la modul de înregistrare a fotografiilor, iar raportul de
aspect devine 4:3.
 Apăsaţi uşor pe PHOTO pentru a ajusta focalizarea, apoi apăsaţi complet.

De asemenea, puteţi înregistra fotografii atingând
pe ecranul LCD.
Cuprins
Clipeşte  Se aprinde
dispare, fotografia este înregistrată.
Sugestii
Consultaţi pagina 86 pentru a afla numărul de fotografii ce pot fi înregistrate.
(MENU)  [Afişaţi altele]  [
Pentru a schimba dimensiunea imaginii, atingeţi
[REGLAJE FOTO.])  o setare dorită 

.
IMAG.] (din categoria



DIMENS.
Tehnicile utile de înregistrare
Când
Index
RO
23
Funcţiile utile pentru
înregistrarea filmelor şi
a fotografiilor


Sugestii
Puteţi seta [ ZOOM DIGITAL] (pag. 67) dacă
doriţi să măriţi mai mult.


Puteţi mări imaginile de până la 70 de ori
faţă de dimensiunea originală cu ajutorul
cursorului de zoom. De asemenea, puteţi
mări imaginile cu ajutorul / de pe
ecranul LCD.
Cuprins
Utilizarea zoom-ului
Distanţa minimă posibilă dintre camera video şi
subiect în timpul menţinerii unei focalizări clare
este de aproximativ 1 cm pentru unghi larg şi
aproximativ 150 cm pentru telefoto.
Puteţi mări imaginile în mod optic de până la
60 de ori atunci când funcţia
[ STEADYSHOT] este setată la [ACTIV].
Înregistrare automată a imaginilor
mai bune (AUTO.INTELIGENT)
Tehnicile utile de înregistrare
Dacă apăsaţi pe butonul
, puteţi
înregistra imagini cu ajutorul funcţiei
AUTO.INTELIGENT. Când orientaţi
camera video spre subiect, aceasta
înregistrează utilizând combinaţia optimă
oferită de trei moduri de detectare: Detecţia
feţei, Detecţia scenei şi Detecţia mişcării
camerei. Când camera video detectează
subiectul, se afişează pictogramele
corespunzătoare stării detectate.
Unghi larg de vizualizare Vizualizare de
(Unghi larg)
aproape (Telefoto)
Deplasaţi uşor cursorul de zoom pentru
utilizarea lentă a zoom-ului. Deplasaţi-l mai
mult pentru un zoom mai rapid.
Detecţia feţei
(Portret)
Camera video detectează feţele şi reglează
focalizarea, culoarea şi expunerea.
Detecţia scenei
(Peisaj),
 (Retroiluminare),
(Amurg),
(Reflector), (Macro)
Camera video selectează automat cea mai
eficientă setare, în funcţie de scenă.
RO
24
Index
 Note
Este posibil ca SteadyShot să nu poată reduce
estomparea imaginii după dorinţă când
cursorul de zoom este setat la T (Telefoto).
 Asiguraţi-vă că ţineţi degetul pe cursorul
de zoom. Dacă luaţi degetul de pe cursorul
de zoom, se poate înregistra sunetul emis la
activarea zoom-ului.
 Nu puteţi modifica viteza zoom-ului cu ajutorul
butonului / de pe ecranul LCD.

Detecţia mişcării camerei
(Trepied)
Camera video detectează faptul că nu este
mişcată şi alege setarea optimă pentru
trepied.
Selectarea modului de înregistrare
 Notă
Este posibil ca aparatul să nu detecteze scena
sau subiectul vizat în funcţie de condiţiile
înregistrării.
 În funcţie de scenele detectate, este posibil să nu
puteţi utiliza bliţul.

Înregistrare de lungă
durată
Pentru a anula AUTO.INTELIGENT
 Atingeţi
altele]  [
categoria
Înregistrare la calitate
înaltă
(MENU)  [Afişaţi
MOD ÎNREG.] (din
[SETĂRI FOTO.]).
 Atingeţi o setare dorită.
Dacă doriţi să înregistraţi imagini de
calitate înaltă, selectaţi modul HQ sau
dacă doriţi să înregistraţi filme mai
lungi, selectaţi modul LP.
 Atingeţi

.
 Note
Filmele sunt înregistrate cu formatul MPEG-2.
 Puteţi selecta una dintre următoarele calităţi de
imagine. O valoare cum ar fi „9M” reprezintă o
rată de biţi medie, iar „M” reprezintă „Mbps”.
 [HQ] (9M (HQ))
 [SP] (6M (SP)) (setarea implicită)
 [LP] (3M (LP))
 Dacă înregistraţi în modul LP, calitatea filmelor
se poate deteriora, iar scenele cu mişcări rapide
pot fi însoţite de zgomot de fundal la redarea
imaginii.
Tehnicile utile de înregistrare
Apăsaţi pe
.
sau pictogramele modului de detectare
dispar şi puteţi înregistra utilizând setările
preferate.
De asemenea, setarea AUTO.INTELIGENT
este anulată dacă schimbaţi următoarele
setări:
 [SELECŢIE SCENĂ]
 [ECHILIBRU DE ALB]
 [EXP./FOCALIZ.PCT]
 [EXP.PUNCTUALĂ]
 [FOCALIZ.PCT.]
 [EXPUNERE]
 [FOCALIZARE]
 [MACRO PRIM PLAN]
STEADYSHOT]
[
 [ILUMINARE SPATE]
 [DETECŢIA FEŢEI]
Cuprins
Puteţi selecta un mod de înregistrare
pentru a înregistra filme pornind de la 3
niveluri. Durata de înregistrare a suportului
se poate schimba în funcţie de modul de
înregistrare. În setarea implicită, [ MOD
ÎNREG.] este setat la [SP].

Sugestii
Puteţi selecta [ MOD ÎNREG.] pentru
fiecare suport de înregistrare separat
(DCR-SX65E/SX85E).


RO
25
Index
 Note
Funcţia [ STEADYSHOT] este setată
la [ACTIV] atunci când setaţi AUTO.
INTELIGENT la [PORNIT]. Celelalte elemente
enumerate mai sus sunt resetate la valorile
implicite.
 Funcţia [
STEADYSHOT] va fi setată în
continuare la [ACTIV] chiar dacă funcţia
AUTO.INTELIGENT este trecută de la setarea
[PORNIT] la setarea [OPRIT].
Schimbaţi modul funcţiei [ STEADYSHOT]
utilizând opţiunea MENU (p. 66).

Utilizarea funcţiei LUMINĂ VIDEO
Înregistrarea în modul Oglindă
Puteţi utiliza funcţia LUMINĂ VIDEO în
funcţie de condiţiile de înregistrare. Este
recomandat să utilizaţi funcţia LUMINĂ
VIDEO la o distanţă de aproximativ 30 cm
- 150 cm de subiect.
Cuprins
Deschideţi panoul LCD la 90 de grade faţă
de camera video (), apoi rotiţi-l cu 180
de grade spre obiectiv ().
Sugestii
Pe ecranul LCD va apărea o imagine în oglindă
a subiectului, dar aceasta va fi înregistrată
normal.


LED LUMINĂ VIDEO
De fiecare dată când apăsaţi pe LIGHT,
indicatorul se modifică după cum urmează.
Tehnicile utile de înregistrare
Niciun indicator (Dezactivat) 
(Auto) 
(Activat)  ...
Apăsaţi în mod repetat pe LIGHT pentru a
anula LUMINĂ VIDEO.
 Note
Funcţia LUMINĂ VIDEO generează lumină
puternică. Nu utilizaţi funcţia LUMINĂ VIDEO
direct în faţa ochilor, la o distanţă scurtă.
 Durata de timp pentru care puteţi utiliza
acumulatorul este mai scurtă atunci când
utilizaţi funcţia LUMINĂ VIDEO.
 Atunci când înregistraţi filme cu funcţia
, este posibil
LUMINĂ VIDEO setată la
ca lumina video să se aprindă şi să se stingă.
În acest caz, apăsaţi în mod repetat pe LIGHT
.
pentru a selecta

Index
RO
26
Redarea cu camera video
Sugestii
Consultaţi pagina 17 pentru a afla informaţii cu privire la suportul de înregistrare (DCR-SX65E/SX85E).


1
Cuprins
În setarea implicită, pot fi redate filmele şi fotografiile înregistrate pe următoarele suporturi de
înregistrare.
DCR-SX45E: Cartelă de memorie
DCR-SX65E/SX85E: Memorie internă
Deschideţi ecranul LCD al camerei dvs. video.
Camera video porneşte.

Apăsaţi pe
(VIZIONARE IMAGINI).
Ecranul VISUAL INDEX apare după câteva secunde.

3
De asemenea, puteţi afişa ecranul VISUAL INDEX atingând
ecranul LCD.
(VIZIONARE IMAGINI) pe
Tehnicile utile de înregistrare
2
Pentru a porni camera video atunci când ecranul LCD este deja deschis, apăsaţi pe POWER
(pag. 15).
Atingeţi (Film) ()  un film dorit () pentru a reda un film.
Atingeţi (Foto) ()  o fotografie dorită () pentru a vizualiza o
fotografie.
Filmele sunt afişate şi sortate în funcţie de data înregistrării.
Index
 Comută afişajul butonului de operare.
RO
27
 La ecranul MENU
 Afişează ecranul pentru selectarea tipului de index ([INDEX DUPĂ DATĂ]/
[ ROLĂ DE FILM]/[ FEŢE]) (pag. 30, 30, 31).

/
: Afişează filmele înregistrate la data anterioară/următoare.*

/
: Afişează filmul anterior/următor.
 Revine la ecranul de înregistrare.


Puteţi derula afişajul prin atingerea şi glisarea simbolului ,  sau .
 apare împreună cu filmul sau fotografia cel mai recent redată sau înregistrată. Dacă atingeţi
filmul sau fotografia cu , puteţi relua redarea de unde a rămas data trecută. ( apare pe
fotografia înregistrată pe o cartelă de memorie.)
Cuprins
*  este afişat când  este atins.
Redarea filmelor
Camera video începe redarea filmului selectat.
Înapoi
Înainte
OPTION
Oprire
Repede înainte
Repede înapoi
Pauză/redare
Sugestii
Atunci când derularea filmelor selectate ajunge la ultimul film, se revine la ecranul VISUAL INDEX.
/
în timpul pauzei pentru a derula filmele încet.
Atingeţi
/
în timpul redării, filmele sunt redate cu o viteză de 5 ori 
Dacă apăsaţi repetat pe
de 10 ori  de 30 de ori  de 60 de ori mai mare.
(MENU)  [Afişaţi altele]  [VISUAL INDEX] (din
Puteţi afişa VISUAL INDEX atingând
[REDARE]).
categoria
Data, ora şi condiţiile înregistrării sunt înregistrate automat în timpul înregistrării. Aceste informaţii
(MENU) 
nu sunt afişate în timpul înregistrării, dar le puteţi afişa în timpul redării atingând
[REDARE])  [COD DE DATE]  o setare
[Afişaţi altele]  [SETĂRI REDARE] (din categoria


.
dorită 
Tehnicile utile de înregistrare
Ajustarea volumului






În timpul redării filmărilor, atingeţi

 ajustaţi cu
De asemenea, puteţi ajusta volumul sunetului utilizând
RO
28
/
/

.
din OPTION MENU.
Index
Pentru a regla volumul sonor al filmelor
Vizualizarea fotografiilor
Camera video afişează fotografia selectată.
Înainte
OPTION
La ecranul VISUAL
INDEX
Sugestii
Atunci când vizualizaţi fotografii înregistrate pe o cartelă de memorie, simbolul
apare pe ecran.
Cuprins
Start/stop succesiune
de imagini
Înapoi


(folder de redare)
Tehnicile utile de înregistrare
Index
RO
29
Funcţiile utile pentru
redarea filmelor şi a
fotografiilor

Căutarea cu precizie a scenei dorite
(Indexul rolei de film)
Puteţi căuta în mod eficient imaginile
dorite după dată.
Filmele pot fi divizate la momente de timp
stabilite, iar prima scenă a fiecărei divizări
este afişată pe ecranul INDEX. Puteţi
începe redarea unui film de la miniatura
selectată.
 Note
 Nu puteţi utiliza funcţia Index după dată pentru
fotografiile de pe cartela de memorie.
(VIZIONARE
 Apăsaţi pe
IMAGINI).
(VIZIONARE
Apare ecranul VISUAL INDEX.
 [INDEX DUPĂ
 Atingeţi
Revenire la ecranul VISUAL INDEX
[
ROLĂ DE FILM].
Revenire la ecranul VISUAL INDEX
/
pentru a selecta
 Atingeţi
data imaginii dorite, apoi atingeţi
.
Tehnicile utile de înregistrare
Apare ecranul VISUAL INDEX.
 Atingeţi
DATĂ].
Cuprins
Căutarea după dată a unei imagini
dorite (Index după dată)
 Apăsaţi pe
IMAGINI).
Sugestii
De asemenea, puteţi afişa Index după dată
(MENU)  [Afişaţi altele] 
atingând
[REDARE])
[VIZ.IMAGINI] (din categoria
 [INDEX DUPĂ DATĂ].
Pe ecranul [Indexul rolei de film]/[Index pentru
feţe], puteţi afişa Index după dată atingând data
din colţul din dreapta sus al ecranului.


Stabileşte intervalul la care să fie create
miniaturi ale scenelor dintr-un film.
pentru a selecta
/
pentru a căuta
 Atingeţi
scena dorită, apoi atingeţi scena
pe care doriţi să o redaţi.
Imaginile corespunzătoare datei
selectate sunt afişate pe ecranul
VISUAL INDEX.
Redarea începe de la scena selectată.
RO
30
Index
/
 Atingeţi
filmul dorit.
Sugestii
De asemenea, puteţi afişa Indexul rolei de film
(MENU)  [Afişaţi altele] 
atingând
[REDARE])
[VIZ.IMAGINI] (din categoria
 [ ROLĂ DE FILM].



Căutarea scenei dorite după faţă
(Index pentru feţe)
Puteţi mări fotografiile de la 1,1 până la 5
ori faţă de mărimea originală.
Mărirea poate fi ajustată cu ajutorul
cursorului de zoom.
(VIZIONARE
FEŢE].
Revenire la ecranul VISUAL INDEX
 Redaţi fotografia pe care doriţi să
o măriţi.
/
 Atingeţi
filmul dorit.
Tehnicile utile de înregistrare
[
Cuprins
Utilizarea zoom-ului la redare cu
fotografii
Apare ecranul VISUAL INDEX.
 Atingeţi
Sugestii
De asemenea, puteţi afişa Index pentru feţe
(MENU)  [Afişaţi altele] 
atingând
[REDARE])
[VIZ.IMAGINI] (din categoria
 [ FEŢE].


Imaginile chipurilor detectate în timpul
înregistrării filmului sunt afişate pe ecranul
INDEX.
Puteţi începe redarea filmului de la
imaginea feţei selectate.
 Apăsaţi pe
IMAGINI).
De exemplu: persoane ce poartă ochelari sau
pălării sau care nu se uită spre cameră.
Asiguraţi-vă că setaţi opţiunea [DETECŢIA
FEŢEI] la [PORNIT] (pag. 66) (setarea
implicită) înainte de înregistrare, pentru a căuta
filme în Index pentru feţe.
 Măriţi fotografia cu T (Telefoto).
pentru a selecta
Pe ecran apare un cadru.
 Atingeţi punctul din ecran pe
care doriţi să-l afişaţi în centrul
cadrului.
Punctul pe care l-aţi atins pe ecran este
deplasat în centrul cadrului de afişare.
Redarea începe de la începutul scenei
cu imaginea feţei selectate.
 Note
În funcţie de condiţiile de înregistrare, este
posibil ca anumite feţe să nu fie detectate.

RO
31
Index
/
pentru a căuta
 Atingeţi
imaginea cu faţa dorită, apoi
atingeţi imaginea cu faţa dorită
pentru a vedea scena.
 Ajustaţi mărirea cu W (Unghi
panoramic)/T (Telefoto).
Pentru a anula, atingeţi
.
Cuprins
Redarea unei serii de fotografii
(Succesiune foto.)
Atingeţi simbolul
de pe
ecranul de redare a fotografiilor.
Succesiunea fotografiilor începe de la
fotografia selectată.
Pentru a opri succesiunea de fotografii
Atingeţi
.
Tehnicile utile de înregistrare
Pentru a reporni succesiunea de
fotografii
Atingeţi din nou
.
 Note
Nu puteţi utiliza zoom-ul la redare în timpul
succesiunii de fotografii.

Sugestii
Puteţi seta redarea succesiunii de fotografii
(OPTION) 
selectând opţiunea
 [REGL.SUCC.FOTO.] în timpul redării
fotografiilor. Setarea implicită este [PORNIT]
(redare continuă).


Index
RO
32
Redarea imaginilor pe un televizor
Cuprins
Conectaţi camera video la mufa de intrare a unui televizor sau aparat video utilizând cablul
de conectare A/V  sau un cablu de conectare A/V cu S VIDEO . Conectaţi camera
video la priza de perete utilizând adaptorul de c.a. furnizat pentru această operaţie (pag. 14).
Consultaţi, de asemenea, manualele de utilizare furnizate împreună cu dispozitivele ce
urmează a fi conectate.
Cablu de conectare A/V (furnizat)
Conectarea la un alt dispozitiv prin Conector telecomandă A/V, cu ajutorul unui cablu de
conectare A/V.
Cablu de conectare A/V cu S VIDEO (se vinde separat)
Atunci când conectaţi camera video la un alt dispozitiv cu ajutorul mufei S VIDEO, utilizând
un cablu de conectare A/V cu un cablu S VIDEO (se vinde separat), se pot obţine imagini cu
o calitate mai înaltă în comparaţie cu utilizarea unui cablu A/V. Cuplaţi conectorii alb şi roşu
(audio stânga/dreapta) şi conectorul S VIDEO (canal S VIDEO) al cablului de conectare A/V cu
un cablu S VIDEO (se vinde separat). Nu este necesară cuplarea conectorului galben. Doar prin
conectarea conectorului S VIDEO funcţia audio nu se va activa.
Tehnicile utile de înregistrare
IN
VIDEO
S VIDEO
AUDIO
(Galben)
(Alb)
Televizoare
(Roşu)
Flux de semnal
Conector telecomandă A/V
RO
33
Index
Aparate video
(Galben)
 Setaţi selectorul de intrare al televizorului la intrarea la care va fi conectată
camera video.
Pentru detalii, consultaţi manualele de utilizare furnizate împreună cu televizorul.
 Conectaţi camera video la un televizor cu cablul de conectare A/V (,
Cuprins
furnizat) sau un cablu de conectare A/V cu S VIDEO (, se vinde separat).
Conectaţi camera video la mufa de intrare a televizorului.
 Redaţi filmele şi fotografiile de pe camera video (pag. 27).
Pentru a regla raportul aspectului într-un mod compatibil cu televizorul conectat
(16:9/4:3)
Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele]  [REGLAJE IEŞIRE] (din categoria


.
GENERAL])  [TIP TV]  [16:9] sau [4:3] 
[REGLAJ
Utilizaţi un adaptor cu 21 pini (se vinde separat) pentru a reda fotografiile.
Televizor/Video
 Note
Atunci când setaţi [TIP TV] la [4:3], calitatea imaginii se poate deteriora. De asemenea, când raportul
aspectului imaginii înregistrate este comutat între 16:9 (panoramic) şi 4:3, imaginea poate tremura.
 Pe unele televizoare 4:3, este posibil ca fotografiile înregistrare în raport de aspect 4:3 să nu fie afişate pe
întregul ecran. Acesta nu este un defect.


Tehnicile utile de înregistrare
Dacă televizorul/aparatul video are un adaptor cu 21 de pini (EUROCONNECTOR)
Când redaţi o imagine înregistrată în raportul aspect 16:9 (panoramic) pe un televizor 4:3 care nu este
compatibil cu semnalul 16:9 (panoramic), setaţi [TIP TV] la [4:3].
Index
Sugestii
(MENU) 
Pentru a verifica informaţii (cronometru etc.) pe ecranul monitorului, atingeţi
[REGLAJ GENERAL])  [IEŞIRE AFIŞARE]
[Afişaţi altele]  [REGLAJE IEŞIRE] (din categoria


.
 [IEŞIRE V./ECRAN] 


RO
34
Utilizarea eficientă a camerei video
3
Ştergerea filmelor şi a
fotografiilor
Atingeţi şi aplicaţi marcajul pe
filmele şi pe fotografiile pe care
doriţi să le ştergeţi.
Cuprins
Puteţi elibera spaţiul de pe suportul
de înregistrare ştergând unele filme şi
fotografii.
 Note
Nu mai puteţi recupera imaginile după ce le-aţi
şters. Salvaţi în avans filmele şi fotografiile
importante.
 Nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a.
din camera video în timpul ştergerii imaginilor.
Aţi putea deteriora suportul de înregistrare.
 Nu scoateţi cartela de memorie în timp ce
ştergeţi imagini de pe aceasta.
 Nu puteţi şterge filmele şi fotografiile protejate.
Anulaţi protecţia filmelor şi a fotografiilor
înainte de a încerca să le ştergeţi (pag. 37).
 Dacă filmul şters este inclus în Lista de redare,
(pag. 42), acesta va fi şters şi din Lista de redare.


4
Atingeţi

.
Sugestii
Puteţi şterge o imagine de pe ecranul de redare
OPTION MENU.
din
Pentru a şterge toate imaginile de pe suportul
de înregistrare şi pentru a recupera tot spaţiul
de înregistrare de pe suport, formataţi suportul
(pag. 71).
Imaginile de dimensiuni reduse ce vă permit să
vizualizaţi mai multe imagini în acelaşi timp pe
ecranul index sunt denumite „miniaturi”.

În pasul 2, atingeţi [ ŞTERGERE] 
[ SE ŞTERGE TOT]  [DA]  [DA]

.


Pentru a şterge simultan toate filmele/
fotografiile înregistrate în aceeaşi zi
1
Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi
altele]  [ŞTERGERE] (din
categoria
[EDITARE]).
 Note
Nu puteţi şterge fotografii de pe cartela de
memorie în funcţie de data înregistrării.

În pasul 2, atingeţi [
[ ŞTERG.(dată)].

Pentru a şterge fotografii, atingeţi
[ ŞTERGERE]  [ ŞTERGERE].
RO
35
ŞTERGERE] 
Pentru a şterge toate fotografiile din
aceeaşi zi simultan, atingeţi
[ ŞTERGERE]  [ ŞTERG.(dată)].
Index
2
Pentru a şterge filme, atingeţi
[ ŞTERGERE]  [ ŞTERGERE].

Pentru a şterge toate fotografiile simultan,
atingeţi [ ŞTERGERE]  [ SE ŞTERGE

.
TOT]  [DA]  [DA] 
Tehnicile utile de înregistrare

 [DA] 
Pentru a şterge toate filmele/
fotografiile simultan


Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
pentru a reveni la ecranul
Atingeţi
anterior.
Atingeţi
/
pentru a selecta data
de înregistrare a filmelor/fotografiilor
.
dorite, apoi atingeţi

Atingeţi şi menţineţi atinsă imaginea de pe
ecranul LCD pentru a o confirma. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
Atingeţi [DA] 

.
Cuprins
Tehnicile utile de înregistrare
Index
RO
36
Protejarea filmelor
şi a fotografiilor
înregistrate (Protejare)
Pentru a anula protecţia filmelor şi a
fotografiilor
Atingeţi filmul sau fotografia marcată cu
 la pasul 3.
 dispare.
Pentru a proteja simultan toate filmele
şi fotografiile înregistrate în aceeaşi zi
Sugestii
Puteţi proteja filmele şi fotografiile de pe
OPTION MENU.
ecranul de redare din


 Notă
Nu puteţi selecta [ PROTEJ.(dată)] pentru
datele înregistrate pe cartela de memorie.

1
Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi
altele]  [PROTEJARE] (din
[EDITARE]).
categoria
În pasul 2, atingeţi [
[ PROTEJ.(dată)].

2
3
Pentru a proteja fotografiile, atingeţi
[ PROTEJARE]  [ PROTEJARE].
PROTEJARE] 
Pentru a proteja toate fotografiile din
aceeaşi zi simultan, atingeţi
[ PROTEJARE]  [ PROTEJ.(dată)].
Atingeţi
/
pentru a selecta data
de înregistrare a filmelor/fotografiilor
.
dorite, apoi atingeţi
Atingeţi filmele şi fotografiile pe
care doriţi să le protejaţi.

 este afişat pe imaginile selectate.
Atingeţi şi menţineţi atinsă imaginea de pe
ecranul LCD pentru a o confirma. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
Atingeţi [PROTEJARE] 
.

Pentru a anula simultan protecţia
tuturor filmelor şi fotografiilor
înregistrate în aceeaşi zi
Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
pentru a reveni la ecranul
Atingeţi
anterior.
Atingeţi

.

La pasul  de mai sus, alegeţi data
înregistrării filmelor/fotografiilor, apoi
 [DEPROTEJARE] 
atingeţi

.
 [DA] 
RO
37
Index
4
Tehnicile utile de înregistrare
Pentru a proteja filmele, atingeţi
[ PROTEJARE] 
[ PROTEJARE].

Cuprins
Protejaţi filmele şi fotografiile pentru a
evita ştergerea lor din greşeală.
Divizarea unui film
1

(MENU)  [Afişaţi
DIVIZARE] (din
[EDITARE]).
2
Atingeţi filmul pe care doriţi să îl
divizaţi.
3


Redarea filmului selectat începe.
Atingeţi simbolul
în locul
unde doriţi să divizaţi filmul în
scene.
Nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a.
din camera video în timpul divizării filmului.
Aţi putea deteriora suportul de înregistrare. De
asemenea, nu scoateţi cartela de memorie în
timp ce divizaţi filme de pe cartela de memorie.
Este posibil să apară o o mică diferenţă între
şi
punctul unde aţi atins simbolul
punctul efectiv de divizare, deoarece camera
video selectează punctul de divizare la intervale
de o jumătate de secundă.
Dacă divizaţi filmul original, filmul adăugat în
Lista de redare va fi, de asemenea, divizat.
Pe camera video este disponibilă numai editarea
simplă. Utilizaţi software-ul furnizat „PMB”
pentru operaţiuni avansate de editare.
Cuprins
Atingeţi
altele]  [
categoria

Sugestii
Puteţi diviza un film pe ecranul de redare din
OPTION MENU.


Tehnicile utile de înregistrare
Filmul se întrerupe. Apăsaţi pe
pentru a comuta între redare şi pauză.
Ajustaţi punctul de divizare cu mai multă
precizie după ce l-aţi selectat cu
.
Revenire la începutul filmului selectat
4
Atingeţi
 [DA] 
.
Index
 Note
Nu mai puteţi restabili filmele după ce le-aţi
divizat.
 Nu puteţi diviza filmul protejat. Pentru a diviza,
anulaţi protecţia (pag. 37).

RO
38
4
Realizarea unei
fotografii dintr-un film
(DCR-SX65E/SX85E)
Atingeţi



1
Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi
altele]  [CAPTURĂ IMAGINE]
(din categoria
[EDITARE]).
2
5
Atingeţi

.
Apare ecranul [CAPTURĂ IMAGINE].
Atingeţi filmul din care doriţi să
capturaţi imaginea.
 Note
Dimensiunea imaginii este stabilită în funcţie
de raportul aspectului filmului:
0,2M] în 16:9 (panoramic)
[
 [VGA(0,3M)] în 4:3
 Suportul de înregistrare unde doriţi să salvaţi
fotografiile trebuie să conţină suficient spaţiu
liber.
 Data şi ora înregistrării fotografiilor capturate
sunt identice cu data şi ora înregistrării filmelor.
 Dacă filmul de unde aţi capturat fotografia
nu are un cod de date, data şi ora înregistrării
fotografiei vor fi reprezentate de data şi ora
capturării acesteia din film.

Redarea filmului selectat începe.
Atingeţi simbolul
în locul
unde doriţi să capturaţi imaginea.
Filmul se întrerupe. Apăsaţi pe
pentru a comuta între redare şi pauză.
Ajustaţi punctul de capturare cu mai
multă precizie după ce l-aţi selectat cu
.
Index
Revenire la începutul filmului selectat
Tehnicile utile de înregistrare
3
Fotografia capturată este salvată pe
suportul de înregistrare selectat din
[ALEG.MEDIU FOTO] (DCR-SX65E/
SX85E) (pag. 17).
, apoi
Pentru a continua, atingeţi
repetaţi paşii începând cu pasul 3.
Pentru a captura o fotografie dintr-un alt
, apoi repetaţi paşii
film, atingeţi
începând cu pasul 2.
Cuprins
Puteţi realiza fotografii din filmele
înregistrate în memoria internă a
camerei video. Setaţi dinainte funcţia
[ALEG.MEDIU FILME] la [MEMORIE
INTERNĂ] (pag. 17).
.
După ce aţi terminat capturarea,
ecranul revine în pauză.
RO
39
Duplicarea/
copierea filmelor şi
a fotografiilor din
memoria internă pe
cartela de memorie
(DCR-SX65E/SX85E)
 Atingeţi tipul de duplicare.
Duplicarea filmelor
Puteţi duplica filmele înregistrate pe
suportul de înregistrare intern al camerei
video pe cartela de memorie.
Introduceţi mai întâi o cartelă de memorie
în camera video.
 Selectaţi filmul pe care doriţi să îl
duplicaţi.
Capacitatea rămasă pe cartela de
memorie
Sugestii
Filmul original nu va fi şters după duplicare.
Toate imaginile incluse în Lista de redare vor fi
duplicate.
Imaginile înregistrate cu această cameră video şi
stocate pe suportul de înregistrare sunt numite
„originale”.




Tehnicile utile de înregistrare
[DUPLICARE select.]: Atingeţi filmul
pe care doriţi să îl duplicaţi şi marcaţi-l
cu simbolul . Puteţi selecta mai multe
filme.
 Note
 Atunci când înregistraţi un film pe cartela
de memorie pentru prima dată, creaţi
fişierul de bază de date de imagini atingând
(MENU)  [Afişaţi altele]  [REP.
[GEST.MED.
FIŞ.BD.IMAG.] (din categoria
STOC.])  [CARTELĂ MEMORIE].
 Conectaţi camera video la priza de perete
utilizând adaptorul de c.a. furnizat pentru a
preveni descărcarea acumulatorului în timpul
duplicării.

Cuprins
[DUPLICARE select.]: Pentru a selecta
filme şi a le duplica
[DUPLIC.după dată]: Pentru a duplica
toate filmele dintr-o anumită dată
[ DUPLICĂ TOT]: Pentru a duplica
Lista de redare
Atunci când selectaţi Lista de redare
ca sursă pentru duplicare, urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a
duplica Lista de redare.
Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
pentru a reveni la ecranul
Atingeţi
anterior.
[DUPLIC.după dată]: Selectaţi data
înregistrării filmului care urmează a fi
. Nu puteţi
duplicat, apoi atingeţi
selecta mai multe date.
Index
(MENU)  [Afişaţi
 Atingeţi
altele]  [DUPLICARE FILME]
(din categoria
[EDITARE]).
Apare ecranul [DUPLICARE FILME].
RO
40
 Atingeţi

.
 Selectaţi fotografia pe care doriţi
să o copiaţi.
 [DA] 
Sugestii
Pentru a verifica filmele duplicate după ce
procesul a luat sfârşit, selectaţi [CARTELĂ
MEMORIE] din [ALEG.MEDIU FILME] şi
redaţi-le (pag. 17).


Cuprins
[COPIERE selectate]: Atingeţi
fotografia pe care doriţi să o copiaţi şi
marcaţi-o cu simbolul . Puteţi selecta
mai multe fotografii.
Copierea fotografiilor
Puteţi copia fotografii de pe suportul de
înregistrare intern al camerei video pe
cartela de memorie.
Introduceţi mai întâi o cartelă de memorie
în camera video.

Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea de
pe ecran pentru a o confirma. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
 Note
Conectaţi camera video la priza de perete
utilizând adaptorul de c.a. furnizat pentru a
preveni descărcarea acumulatorului în timpul
copierii.

(MENU)  [Afişaţi
 Atingeţi
altele]  [COPIERE FOTO.] (din
categoria
[EDITARE]).
 Atingeţi

.
Apare ecranul [COPIERE FOTO.].
 [DA] 
Tehnicile utile de înregistrare
[COPIERE (dată)]: Selectaţi data
înregistrării fotografiei care urmează a
. Nu puteţi
fi copiată, apoi atingeţi
selecta mai multe date.
Sugestii
Pentru a verifica fotografiile duplicate după
ce procesul a luat sfârşit, alegeţi [CARTELĂ
MEMORIE] din [ALEG.MEDIU FOTO] şi
redaţi-le (pag. 17).


 Atingeţi tipul de copiere.
Index
[COPIERE selectate]: Pentru a copia
fotografiile selectate
[COPIERE (dată)]: Pentru a copia toate
fotografiile dintr-o anumită dată
RO
41
Utilizarea Listei de
redare a filmelor
Pentru a adăuga simultan toate filmele
înregistrate în aceeaşi zi
În pasul 2, atingeţi [ ADAUG
(DATĂ)].
Datele de înregistrare a filmelor sunt
afişate pe ecran.
Cuprins
Lista de redare este o listă ce prezintă
miniaturi ale filmelor selectate.
Filmele originale nu vor fi modificate chiar
dacă editaţi sau ştergeţi filmele adăugate în
Lista de redare.
Crearea Listei de redare
Atingeţi
/
pentru a selecta
data de înregistrare a filmului dorit, apoi
.
atingeţi
(MENU)  [Afişaţi
 Atingeţi
altele]  [EDIT LISTĂ REDARE]
(din categoria
[EDITARE]).
 Atingeţi [

ADĂUGARE].
Atingeţi [DA] 
.
 Note
Nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a.
din camera video în timpul adăugării filmelor
în Lista de redare. Aţi putea deteriora suportul
de înregistrare. De asemenea, nu scoateţi cartela
de memorie în timp ce editaţi filme de pe
cartela de memorie.
 Nu puteţi adăuga fotografii la Lista de redare.

Sugestii
Puteţi adăuga un maximum de 99 de filme la
Lista de redare.
Puteţi adăuga un film la Lista de redare
(OPTION).
atingând

Filmul selectat este marcat cu .

Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
pentru a reveni la ecranul
Atingeţi
anterior.
 Atingeţi

.


Tehnicile utile de înregistrare
 Atingeţi filmul pe care doriţi să îl
adăugaţi în Lista de redare.

Atingeţi imaginea de pe ecranul LCD
pentru a o confirma. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
Redarea Listei de redare
 [DA] 
(MENU)  [Afişaţi
 Atingeţi
altele]  [LISTĂ DE REDARE] (din
categoria
[REDARE]).
RO
42
Index
Vor apărea filmele adăugate în Lista de
redare.
 Atingeţi filmul pe care doriţi să îl
redaţi.
Selectaţi filmul pe care doriţi să îl
mutaţi.
Lista de redare se redă de la filmul
selectat până la ultimul, după care se
revine la ecranul Listei de redare.
Filmul selectat este marcat cu .

Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi
altele]  [EDIT LISTĂ REDARE] (din
[EDITARE]).
categoria
Atingeţi [ ELIMINARE].
Pentru a şterge toate filmele din Lista de
redare, atingeţi [ SE ELIMINĂ TOT]

.
 [DA]  [DA] 
Selectaţi filmul pe care doriţi să îl
ştergeţi din listă.
Atingeţi imaginea de pe ecranul LCD
pentru a o confirma. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
Atingeţi
.
Selectaţi destinaţia cu ajutorul
/
.

Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
pentru a reveni la ecranul
Atingeţi
anterior.
Atingeţi
.
 [DA] 

Sugestii
Atunci când selectaţi mai multe filme, acestea
vor fi mutate conform ordinii în care apar în
Lista de redare.


Filmul selectat este marcat cu .
 [DA] 
Tehnicile utile de înregistrare
Bară de destinaţie
Atingeţi
.
Cuprins
Pentru a şterge filmele nedorite din
Lista de redare

Sugestii
Chiar dacă ştergeţi un film din Lista de redare,
filmul original nu va fi şters.


Pentru a schimba ordinea din Lista de
redare
Index
Atingeţi
(MENU)  [Afişaţi
altele]  [EDIT LISTĂ REDARE] (din
[EDITARE]).
categoria
Atingeţi [ MUTARE].
RO
43
Salvarea filmelor şi a fotografiilor cu ajutorul unui calculator
4
Crearea unui disc
printr-o singură
atingere
(One Touch Disc Burn)
Urmaţi instrucţiunile de pe
ecranul computerului.



Tehnicile utile de înregistrare
Instalaţi mai întâi aplicaţia „PMB”. Nu porniţi
însă „PMB”.
Conectaţi camera video la priza de perete
utilizând adaptorul de c.a. furnizat pentru
această operaţie (pag. 14).
Cu ajutorul funcţiei One Touch Disc Burn a
camerei video, puteţi salva filmele şi fotografiile
înregistrate numai pe suportul intern de
înregistrare (DCR-SX65E/SX85E).
1
Porniţi computerul şi aşezaţi un
disc neutilizat în unitatea DVD.

2
Cuprins
 Note
Filmele şi fotografiile nu sunt salvate pe
computer atunci când utilizaţi funcţia One
Touch Disc Burn.

Filmele şi fotografiile înregistrate pe
camera video care nu au fost încă salvate cu
ajutorul funcţiei One Touch Disc Burn pot
fi salvate automat pe un disc.
Dacă porneşte automat orice alt software
în afară de „PMB”, închideţi-l.
Porniţi camera video, apoi
conectaţi camera video la
computer utilizând Cablu USB
încorporat.
Index
3
Atingeţi [SCRIERE DISC] pe
camera video.
RO
44
3
Importarea filmelor şi
a fotografiilor pe un
computer
Faceţi clic pe [Import].
Cuprins
Filmele şi fotografiile înregistrate pe camera
video pot fi importate pe un computer.
Porniţi mai întâi computerul.
 Note
Conectaţi camera video la priza de perete
utilizând adaptorul de c.a. furnizat pentru
această operaţie (pag. 14).
 Consultaţi „PMB Help” pentru detalii.

Filmele şi fotografiile sunt importate pe
computer.
După efectuarea operaţiunii, va apărea
ecranul „PMB”.
1
Porniţi camera video, apoi
conectaţi camera video la
computer utilizând Cablu USB
încorporat.
Tehnicile utile de înregistrare
2
Va apărea ecranul [SELECTARE USB]
pe ecranul camerei video.
Atingeţi de pe ecranul camerei
video suportul de înregistrare
care conţine imaginile pe care
doriţi să le salvaţi.
[ CONECT.USB]: Memorie internă
(DCR-SX65E/SX85E)
[ CONECT.USB]: Cartelă de
memorie

Suportul de înregistrare afişat diferă în
funcţie de model.
Dacă nu apare ecranul [SELECTARE
(MENU)  [Afişaţi
USB], atingeţi
altele]  [CONECTARE USB] (din
categoria [ALTELE]).
Index

Va apărea fereastra [Import] pe ecranul
computerului.
RO
45
5
Crearea unui disc
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a crea un disc.

Puteţi crea un disc selectând filmele
importate anterior pe computer (pag. 45).
Porniţi computerul şi aşezaţi un
disc neutilizat în unitatea DVD.

2
3
Copierea unui disc
Puteţi copia un disc înregistrat pe un alt
disc utilizând „Video Disc Copier”.
Faceţi clic pe [Start]  [All Programs]
 [PMB]  [PMB Launcher]  [Disc
creation]  [Video Disc Copier] pentru a
porni software-ul. Consultaţi secţiunea de
ajutor pentru „Video Disc Copier” pentru
detalii cu privire la procedură.
Dacă porneşte automat orice alt software
în afară de „PMB”, închideţi-l.
Porniţi „PMB”.
Faceţi clic pe [Calendar] sau
pe [Index] din partea stângă a
ferestrei, selectaţi folderul sau
data, apoi selectaţi filmele.
4
Editarea filmelor
Puteţi prelua numai părţile necesare
dintr‑un film şi îl puteţi salva ca fişier
diferit.
Faceţi dublu clic pe filmul pe care doriţi
să îl editaţi din „PMB”, apoi faceţi clic pe
[Show Edit Palette] în partea dreaptă a
ecranului  [Trim Video] sau selectaţi
meniul [Manipulate]  [Edit]  [Trim
Video]. Consultaţi „PMB Help” pentru
detalii.
Pentru a selecta mai multe filme, menţineţi
apăsată tasta Ctrl şi faceţi clic pe miniaturi.
În partea de sus a ferestrei, faceţi
clic pe
 [DVD-Video (STD)
Creation].
Va apărea fereastra utilizată pentru
selectarea filmelor.

Tehnicile utile de înregistrare

Cuprins
1
Crearea unui disc poate dura mult timp.
Realizarea fotografiilor dintr-un film
Pentru a adăuga filme pe lângă cele
selectate anterior, selectaţi-le pe cele dorite
din fereastra principală, apoi glisaţi-le şi
fixaţi-le în fereastra de selectare a filmelor.
Puteţi salva un cadru dintr-un film ca fişier
foto.
Faceţi dublu clic pe filmul pe care doriţi
să îl editaţi din „PMB”, apoi faceţi clic pe
[Show Edit Palette] din partea dreaptă a
ecranului  [Save Frame]. Consultaţi
„PMB Help” pentru detalii.
Index
RO
46
 Selectaţi limba dorită, apoi faceţi
clic pe [OK].
Aplicaţia „PMB Portable” este preîncărcată
în această cameră video.
Puteţi utiliza aplicaţia „PMB Portable” în
următoarele scopuri:
Va apărea ecranul pentru selectarea
regiunii.



 Selectaţi opţiunile adecvate
pentru [Region] şi [Country/Area],
apoi faceţi clic pe [OK].
Puteţi să încărcaţi cu uşurinţă imagini pe un
blog sau pe un alt serviciu media.
Puteţi încărca imagini de pe un computer
conectat la Internet chiar şi atunci când nu
sunteţi acasă sau la birou.
Puteţi înregistra cu uşurinţă serviciile media
(cum ar fi blogurile) pe care le utilizaţi frecvent.
Cuprins
Încărcarea imaginilor la
un serviciu media
Va apărea ecranul cu Acordul pentru
utilizatori.
 Citiţi cu atenţie acest acord. Dacă
acceptaţi termenii acordului,
faceţi clic pe [I Agree].
Veţi putea vedea detalii de utilizare dacă
faceţi clic pe butonul de ajutor din partea
dreaptă sus imediat după ce porneşte
aplicaţia „PMB Portable”.
Aplicaţia „PMB Portable” porneşte.
Pornirea aplicaţiei „PMB Portable”
(Macintosh)
 Porniţi camera video, apoi
conectaţi-o la un computer
utilizând Cablu USB încorporat.
 Porniţi camera video, apoi
conectaţi-o la un computer
utilizând Cablu USB încorporat.
Pe ecranul LCD al camerei video va
apărea ecranul [SELECTARE USB].
Tehnicile utile de înregistrare
Pornirea aplicaţiei „PMB Portable”
(Windows)
 Atingeţi şi selectaţi suportul de
înregistrare pentru care doriţi să
utilizaţi „PMB Portable”.
[ CONECT.USB]: Memorie internă
(DCR-SX65E/SX85E)
[ CONECT.USB]: Cartelă de
memorie
 Atingeţi şi selectaţi suportul de
înregistrare pentru care doriţi să
utilizaţi „PMB Portable”.
Dacă nu apare ecranul [SELECTARE
(MENU)  [Afişaţi
USB], atingeţi
altele]  [CONECTARE USB] (din
categoria [ALTELE]).
[PMBPORTABLE] apare pe desktopul
computerului atunci când se efectuează
conexiunea între camera video şi
computer.
 Faceţi clic pe „PMB Portable”.
Va apărea ecranul cu Acordul pentru
utilizatori.
RO
47
Index

Pe ecranul LCD al camerei video va
apărea ecranul [SELECTARE USB].
 Faceţi clic pe [PMBP_Mac] din
folderul [PMBPORTABLE].
Note despre „PMB Portable”
Va apărea ecranul pentru selectarea
regiunii.
 Selectaţi opţiunile adecvate
pentru [Region] şi [Country/Area],
apoi faceţi clic pe [OK].
Va apărea ecranul cu Acordul pentru
utilizatori.

 Citiţi cu atenţie acest acord. Dacă
acceptaţi termenii acordului,
faceţi clic pe [I Agree].

Aplicaţia „PMB Portable” porneşte.



Tehnicile utile de înregistrare
 Note
Conectaţi-vă întotdeauna la o reţea atunci când
încărcaţi imagini cu ajutorul aplicaţiei „PMB
Portable”.
 Dacă [PMB Portable] nu apare în AutoPlay
Wizard, faceţi clic pe [Computer] 
[PMBPORTABLE], apoi faceţi dublu clic pe
[PMBP_Win.exe].
 Atunci când apare o eroare a aplicaţiei „PMB
Portable” sau când ştergeţi „PMB Portable” din
greşeală, puteţi corecta acest lucru descărcând
fişierul de instalare PMB Portable de pe site-ul
Web.

Anumite site-uri Web presupun proceduri
de înregistrare şi/sau taxe pentru utilizarea
serviciilor oferite. Pentru utilizarea acestor
servicii, trebuie să respectaţi termenii şi
condiţiile stabilite de site-urile Web în cauză.
Serviciile pot fi întrerupte sau modificate la
alegerea operatorilor site-urilor Web. Compania
Sony nu va fi responsabilă pentru problemele
care apar între utilizatori şi terţe părţi, inclusiv
pentru inconvenientele întâmpinate de
utilizatori în timpul folosirii serviciilor asociate
şi pentru întreruperea (sau modificarea) acestor
servicii.
Pentru a vizualiza un site Web, veţi fi dus la
acesta de către serverul Sony. Este posibil să nu
puteţi accesa anumite site-uri Web din cauza
operaţiunilor de întreţinere a serverului etc.
În eventualitatea în care activitatea unui server
Sony urmează să fie întreruptă, vom afişa o
notificare prealabilă pe site-ul Web Sony etc.
Adresele URL la care sunteţi dus de către
serverul Sony şi alte informaţii pot fi
înregistrate în scopul îmbunătăţirii produselor
şi serviciilor Sony viitoare. Cu toate acestea,
nu se vor înregistra date personale în astfel de
situaţii.
Cuprins
Aplicaţia „PMB Portable” vă permite să
descărcaţi diverse adrese URL de site-uri
Web de pe serverul administrat de Sony
(„serverul Sony”).
Pentru a utiliza aplicaţia „PMB Portable” şi
pentru a profita de avantajele serviciului de
încărcare a imaginilor sau alte altor servicii
furnizate de acest site Web sau de altele,
trebuie să acceptaţi următorii termeni.
Index
RO
48
Salvarea imaginilor cu ajutorul unui dispozitiv extern
Salvarea imaginilor
pe un suport extern
(COPIE DIRECTĂ)
Sugestii
De asemenea, puteţi importa imagini
înregistrate pe suportul extern utilizând
software-ul „PMB” furnizat.


Conectaţi adaptorul de c.a. şi
cablul de alimentare la mufa DC
IN a camerei video şi la priza de
perete.
Puteţi salva filme şi fotografii pe suporturi
externe (dispozitive de stocare prin USB),
cum ar fi o unitate hard disk externă. De
asemenea, puteţi reda imagini de pe camera
video pe un alt dispozitiv de redare.
Cuprins
1
2
Dacă suportul extern include
un cablu de alimentare c.a.,
conectaţi-l la priza de perete.
 Note
 Pentru această operaţie, aveţi nevoie de cablul
de adaptare USB VMC-UAM1 (se vinde
separat).
 Este posibil ca acest cablu de adaptare USB
VMC-UAM1 să nu fie disponibil în anumite
ţări sau regiuni.
 Nu puteţi utiliza următoarele dispozitive ca
suporturi externe.
 suporturi cu o capacitate mai mare de 2 TB
 unitate de disc obişnuită, cum ar fi o unitate
CD sau DVD
 suporturi conectate printr-un hub USB
 suporturi cu hub USB încorporat
 cititor de cartele
 Este posibil să nu puteţi utiliza suporturi
externe împreună cu o funcţie cod.
 Sistemul de fişiere FAT este disponibil pentru
camera dvs. video. Dacă suportul extern a fost
formatat pe un sistem de fişiere NTFS etc.,
formataţi suportul extern pe camera video
înainte de utilizare. Ecranul de formatare
apare în momentul în care suportul extern este
conectat la camera video. Ecranul de formatare
poate apărea chiar şi în cazul suporturilor care
utilizează sistemul de fişiere FAT.
 Funcţionarea nu este asigurată pentru fiecare
dispozitiv ce se poate conecta.
 Conectaţi camera video la priza de perete cu
ajutorul adaptorului de c.a. furnizat (pag. 14).
 Consultaţi manualul de utilizare furnizat
împreună cu suportul extern.
 Consultaţi pagina de asistenţă Sony pentru ţara/
regiunea dvs. pentru detalii privind suporturile
externe care pot fi utilizate.
3
4
Conectaţi cablul de adaptare USB
la mufa  (USB) a camerei video.
Când apare ecranul [Creaţi un nou
Fişier de bază de date de imagini.],
atingeţi [DA].
Tehnicile utile de înregistrare
Conectaţi cablul de adaptare USB
la suportul extern.
Cablu de adaptare USB
VMC-UAM1
(se vinde separat)
RO
49
Nu puteţi efectua conectarea la Cablu USB
încorporat.
Index

5
Atingeţi [Copiaţi.] pe ecranul
camerei video.
Pentru a salva filmele şi fotografiile
dorite
De asemenea, puteţi salva imagini
înregistrate pe cartelele de memorie.
DCR-SX65E/SX85E:
Filmele şi fotografiile de pe suportul
de înregistrare intern al camerei video
care nu au fost încă salvate pe suporturi
externe pot fi salvate.
DCR-SX45E:
Filmele şi fotografiile care nu au fost
încă salvate pe suporturi externe pot
fi salvate.
6
Acest ecran va apărea doar când apar
imagini nou înregistrate.
După finalizarea operaţiei,
atingeţi
pe ecranul camerei
video.
 Note
Numărul de scene pe care le puteţi salva pe
suportul extern este următorul.
Filme: 9.999 de filme
Fotografii: 9.999 de cadre × 899 de foldere
Numărul de scene poate fi mai mic în funcţie de
tipul de imagini înregistrate.


Când conectaţi un suport extern
Imaginile salvate pe suportul extern sunt
afişate pe ecranul LCD. Butoanele pentru
afişarea filmelor şi a fotografiilor de pe
ecranul VISUAL INDEX se schimbă în
modul ilustrat mai jos.
După ce aţi selectat [DUPLIC.după dată],
selectaţi datele imaginilor pe care doriţi să
le duplicaţi cu ajutorul simbolurilor
/
, apoi atingeţi
şi treceţi
la pasul .
Tehnicile utile de înregistrare
Atingeţi [Redaţi fără copiere.] la pasul 5
de mai sus.
Este afişat ecranul VISUAL INDEX al
suportului extern.
(MENU)  [Afişaţi
Atingeţi
altele]  [DUPLICARE FILME](când
selectaţi filme)/[COPIERE FOTO.](când
selectaţi fotografii).
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a selecta suportul de înregistrare (DCRSX65E/SX85E) şi metodele de selectare a
imaginii.
După ce aţi selectat [DUPLICARE
select.], atingeţi imaginea pe care doriţi
să o salvaţi.
Va apărea .
Cuprins

 Note
Nu puteţi căuta sau copia fotografii înregistrate
pe cartela de memorie în funcţie de data
înregistrării.

Capacitate rămasă pe suportul extern


Atingeţi
 [DA] 
ecranul camerei video.
RO
50
pe
Index
Puteţi stabili setări de meniu pentru
suportul extern, cum ar fi ştergerea
(MENU) 
imaginilor. Atingeţi
[Afişaţi altele] de pe ecranul VISUAL
INDEX.
Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
pentru a reveni la ecranul
Atingeţi
anterior.
Atingând data, puteţi căuta imagini în
funcţie de dată.
Pentru a reda imagini în suportul extern
de pe camera video

Cuprins
Atingeţi [Redaţi fără copiere.] la pasul 5
de mai sus.
Este afişat ecranul VISUAL INDEX al
suportului extern.
Redaţi imaginea (pag. 27).
De asemenea, puteţi vizualiza imagini pe
un televizor conectat la camera dvs. video
(pag. 33).
 Note
Indexul după dată al fotografiilor nu poate fi
afişat.
 În cazul în care camera video nu recunoaşte
suportul extern, încercaţi următoarele
operaţiuni.
 Reconectaţi cablul de adaptare USB la camera
video
 Dacă suportul extern include un cablu de
alimentare c.a., conectaţi-l la priza de perete

Tehnicile utile de înregistrare
Pentru a opri conexiunea la suportul
extern
Atingeţi
pe ecranul VISUAL
INDEX al suportului extern.
Deconectaţi cablul adaptor USB.
Index
RO
51
Crearea unui disc cu un
DVD writer, recorder

Nu puteţi efectua conectarea la Cablu USB
încorporat.
 Introduceţi un disc nou
în DVD writer şi închideţi
compartimentul pentru disc.
Va apărea ecranul [SCRIERE DISC] pe
ecranul camerei video.
Puteţi crea un disc sau puteţi reda imaginile
de pe un disc creat prin utilizarea unui
DVD writer dedicat, DVDirect Express (se
vinde separat).
Consultaţi, de asemenea, manualul de
utilizare furnizat împreună cu dispozitivul
DVD writer.
 Apăsaţi pe
DVD writer.
(DISC BURN) de pe
 Note
Conectaţi camera video la priza de perete
utilizând adaptorul de c.a. furnizat pentru
această operaţie (pag. 14).
 Se pot utiliza numai discuri noi de aceste tipuri:
 DVD-R de 12 cm
 DVD+R de 12 cm
 Dispozitivul nu acceptă discuri cu două straturi.
 DVDirect Express este numit „DVD writer” în
această secţiune.
 Repetaţi paşii 3 şi 4 atunci
când dimensiunea totală a
memoriei filmelor care urmează
să fie inscripţionate depăşeşte
dimensiunea discului.
 Conectaţi adaptorul de c.a. şi
cablul de alimentare la mufa DC
IN a camerei video şi la priza de
perete (pag. 14).
 [TERM.] 
 Atingeţi
[SCOATERE DISC] pe ecranul
camerei video.
 Porniţi camera video şi conectaţi
dispozitivul DVD writer la
mufa  (USB) a camerei video
cu ajutorul cablului USB al
dispozitivului DVD writer.
Tehnicile utile de înregistrare
Filmele înregistrate pe suportul de
înregistrare intern care nu au fost
salvate pe niciun disc vor fi înregistrate
pe disc (DCR-SX65E/SX85E).
Filmele care nu au fost înregistrate pe
niciun disc vor fi înregistrate pe disc
(DCR-SX45E).

Cuprins
Crearea unui disc cu ajutorul
dispozitivului DVD writer dedicat,
DVDirect Express
Scoateţi discul la finalizarea
operaţiunii.
, apoi deconectaţi
 Atingeţi
cablul USB.
Index
Pentru a particulariza un disc cu OPŢ.
SCRIERE DISC
Efectuaţi această operaţie în următoarele
cazuri:
 La
 La
RO
52
duplicarea unei imagini dorite
crearea mai multor copii ale aceluiaşi disc
 Când
se efectuează duplicarea imaginilor pe
cartela de memorie (DCR-SX65E/SX85E)
Porniţi camera video şi conectaţi
dispozitivul DVD writer la mufa
 (USB) a camerei video cu ajutorul
cablului USB al dispozitivului DVD
writer.

Introduceţi un disc creat în DVD writer.
Filmele de pe disc apar sub forma
VISUAL INDEX pe ecranul camerei
video.
Apăsaţi pe butonul de redare de pe DVD
writer.

Capacitatea rămasă pe
disc

Atingeţi [TERM.]  [SCOATERE
DISC] pe ecranul camerei video şi
scoateţi discul după finalizarea operaţiei.
şi deconectaţi cablul USB.
Atingeţi
Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
pentru a reveni la ecranul
Atingeţi
anterior.
Atingând data, puteţi căuta imagini în
funcţie de dată.
 Note
Nu efectuaţi niciuna dintre următoarele acţiuni
atunci când creaţi un disc.
 Opriţi camera video
 Deconectaţi cablul USB sau adaptorul de c.a.
 Supuneţi camera video şocurilor mecanice
sau vibraţiilor
 Scoateţi cartela de memorie din camera video
 Redaţi discul creat pentru a vă asigura că
duplicarea a fost efectuată corect înainte de a
şterge filmele din camera video.
 Dacă [Eşuată.] sau [SCRIERE DISC eşuată.]
apare pe ecran, introduceţi un alt disc în DVD
writer şi efectuaţi din nou operaţia DISC
BURN.

Atingeţi
 [DA] pe ecranul
camerei video.

De asemenea, puteţi utiliza ecranul
camerei video.
Pentru a crea un alt disc cu acelaşi
conţinut, introduceţi un disc nou şi
atingeţi [CREAŢI ÎNCĂ UN DISC
IDENTIC].
După terminarea operaţiei, atingeţi
[IEŞIRE]  [TERM.] pe ecranul
camerei video.
Deconectaţi cablul USB de la camera
video.
Pentru a reda un disc pe DVD writer
Sugestii
Dacă dimensiunea totală de memorie a filmelor
care urmează să fie inscripţionate prin operaţia
DISC BURN o depăşeşte pe cea a discului,
crearea discului se va opri în momentul în care
se atinge limita. Este posibil ca ultimul film de
pe disc să fie întrerupt.
Durata de creare a discului pentru duplicarea
filmelor până la atingerea limitei dimensiunii
acestuia este de 20-60 de minute. În funcţie de
modul de înregistrare sau de numărul de scene,
poate dura mai mult.
Tehnicile utile de înregistrare

Puteţi reda filme pe ecranul televizorului
conectând camera video la un televizor
(pag. 33).
Cuprins
Atingeţi [OPŢ.SCRIERE DISC] la pasul
4.
Selectaţi suporturile de înregistrare care
conţin filmele pe care doriţi să le salvaţi.
(DCR-SX65E/SX85E).
Atingeţi filmul pe care doriţi să îl
inscripţionaţi pe disc.
Va apărea .


Conectaţi adaptorul de c.a. şi cablul de
alimentare la mufa DC IN a camerei
video şi la priza de perete (pag. 14).
RO
53
Index


Dacă nu puteţi reda discurile create pe orice
DVD player, conectaţi camera video la DVD
writer şi apoi redaţi.
altele]  [CONECTARE USB] (din
categoria [ALTELE]).
 Atingeţi suportul de înregistrare
care conţine imagini pe ecranul
camerei video.
Crearea unui disc cu un DVD writer
etc., altul decât DVDirect Express
[ CONECT.USB]: Memorie internă
(DCR-SX65E/SX85E)
[ CONECT.USB]: Cartelă de
memorie

Suportul de înregistrare afişat diferă în
funcţie de model.
 Înregistraţi filmele pe dispozitivul
conectat.

Pentru detalii, consultaţi manualele
de utilizare furnizate împreună cu
dispozitivul ce urmează a fi conectat.
 După terminarea operaţiei,
atingeţi [TERM.]  [DA] pe
ecranul camerei video.
 Conectaţi adaptorul de c.a. şi
cablul de alimentare la mufa DC
IN a camerei video şi la priza de
perete (pag. 14).
 Deconectaţi cablul USB.
 Porniţi camera video şi conectaţi
un DVD writer etc. la mufa  (USB)
a camerei video cu ajutorul
cablului Cablu USB încorporat.
Tehnicile utile de înregistrare
 Note
Este posibil ca dispozitivul DVD writer Sony să
nu fie disponibil în anumite ţări/regiuni.
 Conectaţi camera video la priza de perete
utilizând adaptorul de c.a. furnizat pentru
această operaţie (pag. 14).

Crearea unui disc cu un recorder
etc.
Va apărea ecranul [SELECTARE USB]
pe ecranul camerei video.
 Note
Conectaţi camera video la priza de perete
utilizând adaptorul de c.a. furnizat pentru
această operaţie (pag. 14).

Dacă nu apare ecranul [SELECTARE
(MENU)  [Afişaţi
USB], atingeţi
RO
54
Index
Puteţi duplica imaginile redate cu o cameră
video pe un disc sau pe o casetă video,
conectând camera video la un recorder de
discuri, un DVD writer Sony etc., diferit de
DVDirect Express, cu ajutorul cablului de
conectare A/V. Conectaţi dispozitivul ca la
pasul  sau . Consultaţi, de asemenea,
manualele de utilizare furnizate împreună
cu dispozitivele ce urmează a fi conectate.

Cuprins
Puteţi salva filmele pe un disc conectând
camera video la dispozitivele de
inscripţionare a discurilor, de exemplu un
DVD writer Sony, altul decât DVDirect
Express, cu ajutorul cablului USB.
Consultaţi, de asemenea, manualele de
utilizare furnizate împreună cu dispozitivele
ce urmează a fi conectate.

 Introduceţi suportul de
înregistrare în dispozitivul de
înregistrare.
Este posibil ca dispozitivul DVD writer Sony să
nu fie disponibil în anumite ţări/regiuni.
Cablu de conectare A/V (furnizat)
Cuplaţi cablul de conectare A/V la mufa de
intrare a unui alt dispozitiv.

Atunci când conectaţi camera video la un
alt dispozitiv cu ajutorul mufei S VIDEO,
utilizând un cablu de conectare A/V cu
un cablu S VIDEO (se vinde separat), se
pot obţine imagini cu o calitate mai înaltă
în comparaţie cu utilizarea unui cablu
A/V. Cuplaţi conectorii alb şi roşu (audio
stânga/dreapta) şi conectorul S VIDEO
(canal S VIDEO) al cablului de conectare
A/V cu un cablu S VIDEO. Dacă veţi
cupla numai conectorul S VIDEO, nu
veţi avea sonor. Nu este necesară cuplarea
conectorului galben (video).
Dacă dispozitivul dvs. de înregistrare are
un selector de intrare, setaţi-l la modul de
intrare.
 Conectaţi camera video la
dispozitivul de înregistrare
(un recorder de discuri etc.) cu
ajutorul cablului de conectare
A/V  (furnizat) sau a unui cablu
de conectare A/V cu S VIDEO 
(se vinde separat).

Conectaţi camera video la mufele de
intrare ale dispozitivului de înregistrare.
Consultaţi manualul de utilizare furnizat
împreună cu dispozitivul de înregistrare
pentru mai multe detalii.
 Când aţi terminat duplicarea,
opriţi mai întâi aparatul de
înregistrare, apoi camera video.
Conector telecomandă A/V
Intrare
Tehnicile utile de înregistrare
 Porniţi redarea cu camera video
şi înregistraţi-o pe aparatul de
înregistrare.

Cuprins
Cablu de conectare A/V cu S VIDEO (se
vinde separat)
S VIDEO
 Note
Întrucât duplicarea este efectuată printr-un
transfer de date analogice, calitatea imaginii se
poate deteriora.
 Pentru a ascunde indicatorii de ecran (cum
ar fi un cronometru etc.) de pe ecranul
(MENU)
monitorului conectat, atingeţi
 [Afişaţi altele]  [REGLAJE IEŞIRE]
(din categoria [REGLAJ GENERAL]) 
[IEŞIRE AFIŞARE]  [ECRAN LCD] (setarea


.
implicită) 

VIDEO
(Galben)
AUDIO
(Galben)
(Roşu)
Flux de semnal
RO
55
Index
(Alb)


Cuprins

Pentru a înregistra data/ora sau datele de setare
(MENU) 
a camerei video, atingeţi
[Afişaţi altele]  [SETĂRI REDARE] (din
[REDARE])  [COD DE DATE]
categoria


 o setare dorită 
. În plus, atingeţi
(MENU) 
[Afişaţi altele]  [REGLAJE IEŞIRE] (din
[REGLAJ GENERAL])  [IEŞIRE
categoria
AFIŞARE]  [IEŞIRE V./ECRAN] 

.

Dacă dimensiunea ecranului dispozitivelor
de afişare (televizor etc.) este 4:3, atingeţi
(MENU)  [Afişaţi altele] 
[REGLAJ
[REGLAJE IEŞIRE] (din categoria
GENERAL])  [TIP TV]  [4:3] 

.

Atunci când conectaţi un dispozitiv mono,
cuplaţi conectorul galben al cablului de
conectare A/V în mufa video de intrare şi
conectorul alb (canalul din stânga) sau cel roşu
(canalul din dreapta) în mufa audio de intrare a
dispozitivului.
Tehnicile utile de înregistrare
Index
RO
56
Particularizarea camerei video
Utilizarea meniurilor
Cu ajutorul meniurilor, puteţi utiliza funcţii utile şi puteţi schimba diferite setări. Dacă
utilizaţi eficient operaţiile din meniu, vă puteţi bucura de ceea ce vă oferă camera video.
Camera video are diferite elemente de meniu în fiecare dintre cele opt categorii de meniu.
SETĂRI FOTO. (Elemente pentru fotografiere particularizată)  pag. 66
Cuprins
SETĂRI MANUALE (Elemente de ajustat pentru starea scenei)  pag. 62
REGLAJE FOTO. (Elemente pentru înregistrarea fotografiilor)  pag. 68
REDARE (Elemente pentru redare)  pag. 69
EDITARE (Elemente pentru editare)  pag. 70
ALTELE (Elemente pentru alte setări)  pag. 71
GEST.MED.STOC. (Elemente pentru suportul de înregistrare)  pag. 71
REGLAJ GENERAL (Alte elemente de configurare)  pag. 73
/
/



Tehnicile utile de înregistrare
Meniurile operaţionale
: Lista meniului trece de la o categorie la alta.
: Lista meniului trece prin 4 elemente simultan.
Puteţi să atingeţi butoanele şi să le glisaţi pe ecran pentru a derula lista meniului.
Pictograma categoriei selectate este afişată în portocaliu.
atunci când este
Puteţi reveni la ecranul MENIUL MEU atingând simbolul
afişat.

Consultaţi pagina următoare pentru a afla detalii cu privire la MENIUL MEU.
Atingeţi partea centrală din partea stângă a ecranului pentru a schimba afişajul.
Atingeţi elementul de meniu pe care doriţi să îl modificaţi.
.
După schimbarea setării, atingeţi
.
Pentru a încheia configurarea meniului, atingeţi
.
Pentru a reveni la ecranul meniului anterior, atingeţi

poate să nu fie afişat în funcţie de elementul de meniu.
RO
57
Index
Atingeţi
.
Atingeţi [Afişaţi altele] de pe ecranul MENIUL MEU.
 Note
În funcţie de condiţiile de înregistrare sau de redare, este posibil să nu puteţi seta anumite elemente de
meniu.
 Elementele de meniu sau setările care apar cu gri nu sunt disponibile.

Sugestii
În funcţie de elemente de meniu care vor fi modificate, camera dvs. video comută între modul de redare
şi de înregistrare (film/fotografie).


Cuprins
Utilizarea funcţiei MENIUL MEU
Puteţi utiliza cu mai multă uşurinţă elementele de meniu prin înregistrarea elementelor de
meniu pe care le utilizaţi cel mai des din MENIUL MEU. Puteţi înregistra 6 elemente de
meniu pentru fiecare MENIUL MEU din FILM, FOTOGRAFIE şi REDARE.
Exemplu: ştergerea [EXP./FOCALIZ.PCT] şi înregistrarea [
GRADARE]
Tehnicile utile de înregistrare
Atingeţi
.
Atingeţi [SET.MENIUL MEU].
Atingeţi [FILM].
Atingeţi [EXP./FOCALIZ.PCT].
.
Atingeţi
Atingeţi [ GRADARE] (din categoria
Când se afişează MENIUL MEU, atingeţi
[SETĂRI MANUALE]).
.
Repetaţi aceiaşi paşi de mai sus pentru a înregistra elementele de meniu în MENIUL MEU şi
bucuraţi-vă de „Handycam”.
RO
58
Index
Sugestii
Când este conectat un dispozitiv extern de stocare, apare numai MENIUL MEU.


Utilizarea funcţiei
OPTION MENU
OPTION MENU apare exact ca şi fereastra pop-up care este afişată atunci când faceţi clic cu
în partea dreapta
butonul din dreapta al unui mouse pe un calculator. Când se afişează
şi apar elementele de meniu ce
jos a ecranului, puteţi utiliza OPTION MENU. Atingeţi
pot fi modificate în context.
Element de meniu
Cuprins
Filă
Atingeţi
(OPTION).
Atingeţi opţiunea dorită  elementul a cărei setare doriţi să o modificaţi.
.
După efectuarea setării, atingeţi
 Note
Elementele de meniu sau setările care apar cu gri nu sunt disponibile.
 Dacă elementul dorit nu apare pe ecran, atingeţi o altă opţiune. (Este posibil să nu existe nicio opţiune.)
 Opţiunile şi elementele ce apar pe ecran depind de starea de înregistrare/redare a camerei video din acel
moment.

Tehnicile utile de înregistrare
Index
RO
59
Listele de meniuri
Categoria
Categoria
(SETĂRI MANUALE)
Categoria
62
62
63
64
64
64
65
65
65
(SETĂRI FOTO.)
NIV.REF.MICR.
67
ALTE SET.ÎNREG.
ZOOM DIGITAL
67
ILUMINARE SPATE
67
Categoria
ROLĂ DE FILM
37
DIVIZARE
CAPTURĂ IMAGINE*
DUPLICARE FILME*
DUPLICARE select.
38
39
DUPLIC.după dată
40
DUPLICĂ TOT
40
68
EDIT LISTĂ REDARE
ADĂUGARE
42
ADAUG (DATĂ)
42
ELIMINARE
43
SE ELIMINĂ TOT
43
MUTARE
43
(ALTELE)
CONECTARE USB
CONECT.USB*
45, 54
CONECT.USB
45, 54
INFO.ACUMUL.
Categoria
27
30
30
41
41
SCRIERE DISC
68
68
68
40
COPIERE (dată)
Categoria
(REDARE)
VISUAL INDEX
VIZ.IMAGINI
INDEX DUPĂ DATĂ
37
PROTEJARE
67
(REGLAJE FOTO.)
TEMPORIZATOR
DIMENS.IMAG.
NUMĂR FIŞIER
PROTEJARE
PROTEJARE
44
71
(GEST.MED.STOC.)
SETĂRI SUPORT*
ALEG.MEDIU FILME
17
ALEG.MEDIU FOTO
17
INFO.MEDIU
FORMAT.MEDIU
MEMORIE INTERNĂ*
71
CARTELĂ MEMORIE
71
71
31
42
REP.FIŞ.BD.IMAG.
MEMORIE INTERNĂ*
79, 82
69
CARTELĂ MEMORIE
79, 82
RO
Index
FEŢE
LISTĂ DE REDARE
SETĂRI REDARE
COD DE DATE
60
Tehnicile utile de înregistrare
25
66
66
66
66
Categoria
35
COPIERE FOTO.*
COPIERE selectate
MOD ÎNREG.
CHENAR GHIDARE
STEADYSHOT
OBT.LENT AUTO.
DETECŢIA FEŢEI
SET.ÎNREG.AUDIO
MIC.ZOOM ÎNCORP
IMAG.PANOR.
35
ŞTERGERE
Cuprins
SELECŢIE SCENĂ
GRADARE
ECHILIBRU DE ALB
EXP./FOCALIZ.PCT
EXP.PUNCTUALĂ
FOCALIZ.PCT.
EXPUNERE
FOCALIZARE
MACRO PRIM PLAN
(EDITARE)
ŞTERGERE
ŞTERGERE
Categoria
(REGLAJ GENERAL)
REGL.SUNET/AFIŞ.
VOLUM
28, 73
73
LUMIN.LCD
73
NIVEL ILUM.LCD
73
CULOARE LCD
73
SETĂRI AFIŞARE
73
REGLAJE IEŞIRE
TIP TV
IEŞIRE AFIŞARE
33
74
CEAS/ LIMBĂ
POTRIVIRE CEAS
15
STABILIRE ZONĂ
74
ORA DE VARĂ
74
STABILIRE LIMBĂ
SETĂRI ENERGIE
OPRIRE AUTO.
ALTE SETĂRI
MOD DEMO
74
74
74
Tehnicile utile de înregistrare
PORNIT DE LCD
Cuprins
Semnal sonor
75
CALIBRARE
92
SETARE LUN USB
75
* DCR-SX65E/SX85E
Index
RO
61
PORTRET (Portret uşor
estompat) ( )
SETĂRI MANUALE
(Elemente de ajustat pentru
starea scenei)
Evidenţiază subiectul, cum
ar fi persoane sau flori,
estompând uşor fundalul.
REFLECTOR** (
SELECŢIE SCENĂ
SPORT** ( )
Puteţi înregistra în mod eficient imagini în
diverse situaţii.
Selectaţi pentru minimizarea
mişcării atunci când
fotografiaţi subiecţi care se
mişcă rapid.
 AUTO
Înregistrează imagini cu o calitate medie a
imaginii fără funcţia [SELECŢIE SCENĂ].
PLAJĂ** (
ZĂPADĂ** ( )
Realizează fotografii
luminoase ale unui peisaj
alb.
LUMÂNARE ( )
Păstrează atmosfera
întunecată a unei scene la
lumina lumânării.
* Ajustat pentru a focaliza numai subiecţii
îndepărtaţi.
** Ajustat să nu focalizeze subiecţii aflaţi la
distanţe mici.
)
Reproduce atmosfera
scenelor la apus sau la răsărit
de soare.
Tehnicile utile de înregistrare
Menţine atmosfera
întunecată a fundalului
îndepărtat din scenele
înregistrate în amurg.
 Note
Dacă setaţi [SELECŢIE SCENĂ], setarea
[ECHILIBRU DE ALB] va fi anulată.

ARTIFICII* ( )
GRADARE
Înregistrează artificiile în
mod spectaculos.
PEISAJ* (
)
Înregistrează albastrul viu al
oceanului sau al unui lac.
AMURG* ( )
RĂSĂRIT ŞI APUS* (
)
Împiedică feţele persoanelor
să devină excesiv de albe
atunci când sunt puternic
iluminate.
Cuprins
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 57)
privind funcţionarea.
Setările implicite sunt marcate cu .
Puteţi înregistra o tranziţie cu următoarele
efecte, adăugată intervalului dintre scene.
Selectaţi efectul dorit în modul [STBY]
(apariţie) sau [ÎNREG.] (dispariţie).
)
 OPRIT
Nu utilizează niciun efect.
RO
62
Index
Înregistrează clar subiecţii
aflaţi la distanţă. De
asemenea, această setare
permite camerei video să
evite focalizarea pe un geam
sau pe o plasă metalică
interpusă între camera video
şi subiect.
GRADARE DE ALB
EXTERIOR (
Apariţie/dispariţie treptată a imaginii din
fond alb.
Dispariţie
Apariţie
Apariţie/dispariţie treptată a imaginii din
fond negru.
INTERIOR ()
Balanţa de alb este ajustată în mod
corespunzător pentru următoarele condiţii
de înregistrare:
 Interior
 La petreceri sau în studiouri unde
condiţiile de luminozitate se schimbă
rapid
 La lumina unor lămpi video într-un
studio, lămpi cu sodiu sau lămpi color cu
lumină incandescentă
Apariţie
Pentru a anula apariţia/dispariţia treptată
a imaginii înainte de începerea operaţiei,
atingeţi [OPRIT].

O APĂSARE (
)
Balanţa de alb va fi ajustată în funcţie de
lumina înconjurătoare.
Atingeţi [O APĂSARE].
Încadraţi un obiect alb, cum ar fi o coală
de hârtie, pentru a umple ecranul în
aceleaşi condiţii de iluminare în care veţi
filma subiectul.
Atingeţi [
].
clipeşte rapid. După ajustarea şi
stocarea în memorie a balanţei de alb,
indicatorul nu mai clipeşte.
ECHILIBRU DE ALB (Balanţă de
alb)
Puteţi ajusta balanţa de culoare în funcţie
de luminozitatea mediului de înregistrare.
 Note
Setaţi [ECHILIBRU DE ALB] la [AUTO] sau
ajustaţi culoarea la [O APĂSARE] în condiţii
de iluminare cu becuri cu lumină albă sau
fluorescentă.
 Atunci când selectaţi [O APĂSARE], încadraţi
clipeşte rapid.
obiecte albe în timp ce
clipeşte încet dacă nu a putut fi setat [O

APĂSARE].
 Atunci când se selectează [O APĂSARE], dacă
clipeşte în continuare după atingerea
,
setaţi [ECHILIBRU DE ALB] la [AUTO].
 Dacă setaţi [ECHILIBRU DE ALB], [SELECŢIE
SCENĂ] este setat la [AUTO].
Tehnicile utile de înregistrare
Sugestii
Atunci când apăsaţi pe START/STOP, setarea
este anulată.
Este posibil ca un film înregistrat utilizând
[GRADARE NEGRU] să fie dificil de vizionat
pe ecranul VISUAL INDEX.


Cuprins
GRADARE NEGRU
Dispariţie
)
Balanţa de alb este ajustată în mod
corespunzător pentru următoarele condiţii
de înregistrare:
 În aer liber
 Vederi nocturne, firme luminoase şi
focuri de artificii
 Răsărit sau apus de soare
 În lumină fluorescentă pe timp de zi

 AUTO
RO
63
Index
Balanţa de alb este ajustată automat.
Sugestii
Dacă aţi schimbat acumulatorul în timp ce aţi
selectat [AUTO] sau dacă aţi dus camera video
afară după ce aţi utilizat-o în casă (sau invers),
îndreptaţi camera video spre un obiect alb din
apropiere timp de 10 secunde, pentru o ajustare
mai bună a balanţei de culoare.
Atunci când balanţa de alb a fost setată cu
[O APĂSARE], în cazul în care condiţiile de
iluminare s-au schimbat prin ducerea camerei
video afară după ce aţi utilizat-o în casă sau
invers, este nevoie să refaceţi procedura [O
APĂSARE] pentru a reajusta balanţa de alb.



EXP.PUNCTUALĂ (Măsurare
spot flexibilă)
EXP./FOCALIZ.PCT (Expunere
punctuală/focalizare)
Cuprins
Puteţi ajusta şi stabili expunerea unui
subiect, astfel încât să fie înregistrat într-o
luminozitate potrivită, chiar şi atunci când
contrastul dintre subiect şi fundal este
puternic, cum ar fi atunci când subiectul se
află pe o scenă, sub lumina reflectoarelor.
Atingeţi în cadru subiectul pentru care
doriţi să ajustaţi expunerea.
Pentru a reveni la expunerea automată,
atingeţi [AUTO].
 Note
[EXPUNERE] este setată automat la
[MANUAL].

FOCALIZ.PCT.
Puteţi selecta şi ajusta un punct focal
pentru a-l plasa pe un subiect care nu este
localizat în centrul ecranului.
Atingeţi în cadru subiectul pentru
care doriţi să ajustaţi luminozitatea şi
focalizarea.
Pentru a ajusta luminozitatea şi focalizarea
automat, atingeţi [AUTO].
 Note
[EXPUNERE] şi [FOCALIZARE] sunt setate
automat la [MANUAL].

Tehnicile utile de înregistrare
Puteţi ajusta simultan luminozitatea şi
focalizarea pentru subiectul selectat.
Această funcţie vă permite să utilizaţi [EXP.
PUNCTUALĂ] (pag. 64) şi [FOCALIZ.
PCT.] (pag. 64) simultan.
Atingeţi în cadru subiectul pentru care
doriţi să ajustaţi focalizarea.
Pentru a ajusta automat focalizarea, atingeţi
[AUTO].
RO
64
Index
 Note
[FOCALIZARE] este setată automat la
[MANUAL].

EXPUNERE
Puteţi ajusta luminozitatea unei fotografii
manual. Ajustaţi luminozitatea atunci
când subiectul este prea luminos sau prea
întunecat.

MACRO PRIM PLAN
Această funcţie este utilă pentru
înregistrarea subiecţilor mici, cum ar fi flori
sau insecte. Puteţi estompa fundalul pentru
ca subiectul să iasă în evidenţă.
FOCALIZARE
Puteţi ajusta focalizarea manual. De
asemenea, puteţi selecta această funcţie
atunci când doriţi să focalizaţi un anumit
subiect.
 OPRIT
Zoom-ul (pag. 24) se mută automat în partea
de sus a T (telefoto) şi permite înregistrarea
subiecţilor la distanţe mici de până la 38 cm.
Atingeţi
(subiect apropiat)/
(subiect îndepărtat) pentru a ajusta
focalizarea.
Pentru a ajusta automat focalizarea, atingeţi
[AUTO].
 Note
Atunci când înregistraţi un subiect de la
distanţă, este posibil ca focalizarea să fie dificilă
şi să dureze.
 Ajustaţi manual focalizarea ([FOCALIZARE],
pag. 65) când aceasta nu se poate ajusta
automat.
 Note
 Atunci când setaţi [FOCALIZARE] la
[MANUAL], apare .
 Distanţa minimă posibilă dintre camera video şi
subiect în timpul menţinerii unei focalizări clare
este de aproximativ 1 cm pentru unghi larg şi
aproximativ 150 cm pentru telefoto.

RO
65
Index
Sugestii
apare atunci când nu se poate focaliza mai
aproape, iar apare atunci când nu se poate
focaliza mai departe.
Este mai simplu să focalizaţi subiectul
deplasând cursorul de zoom spre T (telefoto),
apoi spre W (unghi panoramic) pentru a ajusta


Tehnicile utile de înregistrare
Anulează MACRO PRIM PLAN. (MACRO
PRIM PLAN poate fi anulat şi prin deplasarea
cursorului de zoom spre W.)
PORNIT ( )

Cuprins
Atingeţi
/
pentru a ajusta
luminozitatea.
Pentru a ajusta automat expunerea, atingeţi
[AUTO].
zoom-ul pentru înregistrare. Atunci când doriţi
să înregistraţi un subiect de aproape, deplasaţi
cursorul de zoom la W (unghi panoramic), apoi
ajustaţi focalizarea.
Informaţiile despre distanţa focală (distanţa la
care este focalizat subiectul; utilizate drept ghid
dacă este întuneric şi focalizarea este dificil
de realizat) apar timp de câteva secunde în
următoarele cazuri.
 Atunci când modul de focalizare este
schimbat de la automat la manual
 Atunci când reglaţi focalizarea manual
ACTIV
SETĂRI FOTO.
Oferă un efect SteadyShot mai puternic.
(Elemente pentru fotografiere
particularizată)
 STANDARD
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 57)
privind funcţionarea.
Setările implicite sunt marcate cu .
OPRIT (
Oferă efectul SteadyShot în condiţii relativ
stabile de înregistrare.
)
 Note
Atunci când schimbaţi setarea pentru
[ STEADYSHOT], câmpul de expunere se va
modifica în mod corespunzător.
Cuprins
Nu se utilizează funcţia SteadyShot.

MOD ÎNREG. (Mod de
înregistrare)
Consultaţi pagina 25.
OBT.LENT AUTO. (Obturator
lent automat)
CHENAR GHIDARE
 OPRIT
 OPRIT
Funcţia Obturator lent automat nu este
utilizată.
Nu afişează chenarul de ghidare.
PORNIT
PORNIT
Afişează chenarul de ghidare.
Funcţia Obturator lent automat este utilizată.
DETECŢIA FEŢEI
Tehnicile utile de înregistrare
Atunci când înregistraţi în locuri
întunecate, viteza obturatorului este redusă
automat la 1/25 secunde.
Puteţi afişa chenarul pentru a verifica dacă
subiectul este orizontal sau vertical.
Chenarul nu este înregistrat.
Detectează feţele subiecţilor şi ajustează
automat expunerea.
 PORNIT
Sugestii
Dacă poziţionaţi subiectul în punctul de
intersecţie al liniilor din chenarul de ghidare
veţi obţine o compoziţie echilibrată.
Cadrul exterior al [CHENAR GHIDARE]
indică zona de afişare a unui televizor care
nu este compatibil cu afişarea la dimensiune
completă.



Detectează feţe.
OPRIT (
)
Nu detectează feţe.
 Note
Este posibil ca unele feţe să nu poată fi detectate
în funcţie de condiţiile de înregistrare, de
subiecţi şi de setările camerei video.
 [DETECŢIA FEŢEI] este posibil să nu
funcţioneze corespunzător în funcţie de
condiţiile de înregistrare. În acest caz, setaţi
[DETECŢIA FEŢEI] la [OPRIT].

Puteţi compensa mişcarea camerei.
Setaţi [ STEADYSHOT] la [OPRIT]
( ) atunci când utilizaţi un trepied (se
vinde separat), iar imaginea va deveni
naturală.
RO
66
Index
STEADYSHOT
Sugestii
Pentru o performanţă mai bună în ceea ce
priveşte detectarea feţelor, înregistraţi subiecţii
în următoarele condiţii:
 Înregistraţi într-un loc suficient de luminos
 Subiecţii nu poartă ochelari, pălărie sau
mască
 Subiecţii privesc direct spre cameră
Feţele detectate sunt înregistrate în Index
pentru feţe; cu toate acestea, este posibil ca
unele feţe să nu fie înregistrate. De asemenea,
există o limită a numărului de feţe ce pot fi
înregistrate în Index pentru feţe. Pentru a reda
din Index pentru feţe, consultaţi pagina 31.



ZOOM DIGITAL
Puteţi selecta nivelul maxim de zoom.
Calitatea imaginii scade atunci când
utilizaţi zoom-ul digital.
Cuprins

ALTE SET.ÎNREG.
Zona de mărire apare atunci când selectaţi
2000×.
SET.ÎNREG.AUDIO
 OPRIT
 MIC.ZOOM ÎNCORP (Microfon cu
zoom încorporat)
Un zoom de până la 70× este realizat optic.
Puteţi înregistra un film cu sunet puternic
potrivit pentru poziţia zoom-ului.
Mărirea este efectuată optic până la 70× şi
digital până la 2000×.
2000×
 Note
Puteţi mări imaginile în mod optic de până la
60 de ori atunci când funcţia
[ STEADYSHOT] este setată la [ACTIV].
Microfonul nu înregistrează sunetul de mărire
şi de micşorare.

PORNIT ( )
Microfonul înregistrează sunetul de mărire şi
de micşorare.
 ILUMINARE SPATE
Camera dvs. video ajustează expunerea
pentru subiecţii iluminaţi din spate.
 NIV.REF.MICR. (Nivel de referinţă al
microfonului)
Tehnicile utile de înregistrare
 OPRIT
 OPRIT
Nu ajustează expunerea pentru subiecţii
iluminaţi din spate.
Puteţi selecta nivelul microfonului pentru
înregistrarea sunetului.
PORNIT
 NORMALĂ
Ajustează expunerea pentru subiecţii
iluminaţi din spate.
Înregistrează diverse sunete din mediul
înconjurător, pe care le transformă la nivelul
corespunzător.
SCĂZUT ( )
Index
Înregistrează fidel sunetele din mediul
înconjurător. Selectaţi [SCĂZUT] atunci când
doriţi să înregistraţi sunetul puternic dintr-o
sală de concert etc. (Această setare nu este
potrivită pentru înregistrarea conversaţiilor.)
RO
67

IMAG.PANOR.
REGLAJE FOTO.
Puteţi selecta aspectul orizontal-vertical în
funcţie de televizorul conectat. Consultaţi,
de asemenea, manualul de utilizare furnizat
împreună cu televizorul.
(Elemente pentru înregistrarea
fotografiilor)
Înregistrează filme pe ecran complet pentru
un televizor cu ecran de 16:9 (panoramic).
4:3 (
)
Cuprins
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 57)
privind funcţionarea.
Setările implicite sunt marcate cu .
 PANORAMIC 16:9
TEMPORIZATOR
Înregistrează filme pe ecran complet pentru
un televizor cu ecran de 4:3.
Apăsaţi pe PHOTO pentru a începe
numărătoarea inversă. Fotografia este
realizată după aproximativ 10 secunde.
 Note
Setaţi [TIP TV] în mod corect, în funcţie de
televizorul conectat pentru redare (pag. 74).

 OPRIT
Anulează temporizatorul.
PORNIT ( )
DIMENS.IMAG.
Puteţi selecta dimensiunea fotografiei ce
urmează să fie realizată.
 VGA(0,3M) (
)
Tehnicile utile de înregistrare
Începe înregistrarea cu temporizatorul.
Pentru a anula înregistrarea, atingeţi
[RESETARE].
Realizaţi fotografii în raportul de aspect 4:3
(640 × 480).
0,2M (
)
Realizaţi fotografii în raportul de aspect 16:9
(panoramic) (640 × 360).
 Note
Dimensiunea selectată pentru imagine este
(Foto) este aprins.
efectivă atunci când ledul
 Consultaţi pagina 86 pentru a afla numărul de
fotografii ce pot fi înregistrate.

Puteţi selecta modalitatea în care se atribuie
numere de fişiere fotografiilor.
RO
68
Index
NUMĂR FIŞIER (Număr fişier)
 SERIE
REDARE
Atribuie numere de fişiere consecutive
fotografiilor.
Numărul fişierului devine mai mare de fiecare
dată când înregistraţi o fotografie.
Chiar şi în cazul în care cartela de memorie
este înlocuită cu o alta, numărul fişierului este
atribuit consecutiv.
(Elemente pentru redare)
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 57)
privind funcţionarea.
Atribuie consecutiv numere fişierelor,
continuând de la numărul cel mai mare de
fişier existent pe suportul de înregistrare.
Atunci când cartela de memorie este înlocuită
cu o alta, numărul fişierului este atribuit
pentru fiecare cartelă de memorie.
Consultaţi pagina 27.
Cuprins
VISUAL INDEX
RESETARE
VIZ.IMAGINI
 INDEX DUPĂ DATĂ
Consultaţi pagina 30.

ROLĂ DE FILM
Consultaţi pagina 30.
FEŢE
Consultaţi pagina 31.
LISTĂ DE REDARE
Consultaţi pagina 42.
SETĂRI REDARE
Tehnicile utile de înregistrare

 COD DE DATE
În timpul redării, camera video afişează
informaţiile (data/ora, datele camerei)
înregistrate automat în timpul înregistrării.
 OPRIT
Codul de date nu este afişat.
DATĂ/ORĂ
Afişează data şi ora înregistrării.
Afişează datele de setare a camerei.
RO
69
Index
DATE CAMERĂ
DATĂ/ORĂ
EDITARE
(Elemente pentru editare)
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 57)
privind funcţionarea.
ŞTERGERE
Consultaţi pagina 35.
DATE CAMERĂ
Film
Cuprins
 Dată
 Oră
PROTEJARE
Consultaţi pagina 37.
DIVIZARE
Consultaţi pagina 38.
Consultaţi pagina 39.
DUPLICARE FILME (DCRSX65E/SX85E)
Consultaţi pagina 40.
 SteadyShot oprit
 Luminozitate
 Balanţă de alb
 Amplificare
 Timp de expunere
 Valoarea deschiderii
 Expunere
COPIERE FOTO. (DCR-SX65E/
SX85E)
Consultaţi pagina 41.
EDIT LISTĂ REDARE
Sugestii
Codul de date este afişat pe ecranul televizorului
atunci când conectaţi camera video la televizor.
În funcţie de starea suportului de înregistrare,
apar barele [--:--:--].



Tehnicile utile de înregistrare
CAPTURĂ IMAGINE (DCRSX65E/SX85E)
Foto
Consultaţi pagina 42.
Index
RO
70
ALTELE
GEST.MED.STOC.
(Elemente pentru alte setări)
(Elemente pentru suportul de
înregistrare)
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 57)
privind funcţionarea.
CONECTARE USB
SETĂRI SUPORT (DCR-SX65E/
SX85E)
Consultaţi pagina 54.
Consultaţi pagina 17.
INFO.ACUMUL.
INFO.MEDIU
Puteţi verifica autonomia rămasă estimată
a bateriei.
Pentru a stinge ecranul
Atingeţi
.
.
 Note
Întrucât există o zonă pentru fişierul de
gestiune, spaţiul utilizat nu este afişat ca 0%,
chiar dacă efectuaţi procedura [FORMAT.
MEDIU] (pag. 71).

Tehnicile utile de înregistrare
Puteţi verifica durata de înregistrare rămasă
pentru fiecare mod de înregistrare al
suportului selectat pentru filme, precum
şi spaţiul aproximativ liber şi utilizat de pe
suportul de înregistrare.
Pentru a închide ecranul de afişare a
informaţiilor despre baterie
Atingeţi
Cuprins
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 57)
privind funcţionarea.
Setările implicite sunt marcate cu .
Sugestii
Sunt afişate numai informaţiile suportului
selectat cu [ALEG.MEDIU FILME] (pag. 17).
Schimbaţi setarea pentru suport dacă este
necesar (DCR-SX65E/SX85E).


FORMAT.MEDIU
RO
71
Index
Formatarea presupune ştergerea tuturor
filmelor şi fotografiilor pentru a recupera
spaţiu liber pentru înregistrare.
.
Atingeţi [DA]  [DA] 
DCR-SX65E/SX85E:
Selectaţi suportul de înregistrare pe care
doriţi să îl formataţi.


Confirmaţi timpul real necesar pentru ştergerea
datelor pentru ecranul LCD.
Dacă întrerupeţi procedura [GOLIRE] în timp
ce apare mesajul [Se execută…], finalizaţi
operaţia efectuând procedura [FORMAT.
MEDIU] sau [GOLIRE] data viitoare când
folosiţi camera video.
REP.FIŞ.BD.IMAG.
Consultaţi paginile 79, 82.
Cuprins
 Note
Conectaţi camera video la priza de perete
utilizând adaptorul de c.a. furnizat pentru
această operaţie (pag. 14).
 Pentru a evita pierderea unor imagini
importante, ar trebui să le salvaţi înainte de a
formata suportul de înregistrare.
 Filmele şi fotografiile protejate vor fi, de
asemenea, şterse.
 Atât timp cât [Se execută…] este afişat, nu
închideţi ecranul LCD, nu acţionaţi butoanele
camerei video, nu deconectaţi adaptorul de c.a.
şi nu scoateţi cartela de memorie din camera
video (Ledul de acces este aprins sau clipeşte în
timpul formatării cartelei de memorie).

Pentru a împiedica recuperarea datelor
din suportul de înregistrare intern
(DCR-SX65E/SX85E)
Tehnicile utile de înregistrare
[GOLIRE] vă permite să scrieţi date
neinteligibile pe suportul de înregistrare
intern a camerei video. În acest fel, va fi mai
greu ca datele originale să fie recuperate.
Dacă aruncaţi sau transferaţi camera
video unei alte persoane, se recomandă să
efectuaţi procedura [GOLIRE].
Când suportul de înregistrare intern este
selectat pe ecranul [FORMAT.MEDIU],
atingeţi [GOLIRE].
 Note
Conectaţi adaptorul de c.a. la priza de perete.
Nu puteţi efectua procedura [GOLIRE] dacă nu
conectaţi adaptorul de c.a. la priza de perete.
 Pentru a evita pierderea unor imagini
importante, ar trebui să le salvaţi pe un
calculator sau pe alte dispozitive înainte de
efectuarea procedurii [GOLIRE].
 Deconectaţi toate cablurile cu excepţia
adaptorului de c.a. Nu deconectaţi adaptorul de
c.a. în timpul procedurii.
 În timpul ştergerii datelor, nu aplicaţi şocuri
mecanice sau vibraţii camerei video.

Index
RO
72

REGLAJ GENERAL
(Alte elemente de configurare)

Sugestii
Această ajustare nu afectează în niciun fel
imaginile înregistrate.


REGL.SUNET/AFIŞ.
 CULOARE LCD
 VOLUM
Puteţi ajusta culoarea ecranului LCD
/
.
atingând
Puteţi ajusta volumul sunetului la redare
/
.
atingând
 Semnal sonor
Sugestii
Această ajustare nu afectează în niciun fel
imaginile înregistrate.


 PORNIT
Se aude o melodie atunci când porniţi/opriţi
înregistrarea sau când acţionaţi ecranul tactil.
 SETĂRI AFIŞARE
Anulează melodia.
 AUTO1
Sunt afişate timp de aproximativ 3 secunde.
Sunt afişate butoanele de zoom şi de
înregistrare de pe ecranul LCD.
 LUMIN.LCD
Puteţi ajusta luminozitatea ecranului LCD
/
.
atingând
AUTO2
Sunt afişate timp de aproximativ 3 secunde.
Nu sunt afişate butoanele de zoom şi de
înregistrare de pe ecranul LCD.
Sugestii
Această ajustare nu afectează în niciun fel
imaginile înregistrate.

Tehnicile utile de înregistrare
Puteţi seta durata de afişare a simbolurilor
sau indicatorilor pe ecranul LCD.
OPRIT

Cuprins
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 57)
privind funcţionarea.
Setările implicite sunt marcate cu .
Atunci când selectaţi opţiunea [LUMINOS],
autonomia acumulatorului este uşor redusă în
timpul înregistrării.
Dacă deschideţi panoul LCD la 180 de grade,
cu ecranul spre exterior şi îl închideţi pe corpul
camerei, setarea devine [NORMAL] în mod
automat.
PORNIT
 NIVEL ILUM.LCD (Nivel de iluminare
din spate a ecranului LCD)
Sunt afişate întotdeauna. Nu sunt afişate
butoanele de zoom şi de înregistrare de pe
ecranul LCD.
Puteţi selecta luminozitatea retroiluminării
ecranului LCD.
 NORMAL
Sugestii
Simbolurile sau indicatorii sunt afişaţi în
următoarele cazuri.
 Atunci când porniţi camera video.
 Ecranul LCD este atins (Cu excepţia
butoanelor de zoom şi de înregistrare de pe
LCD).
 Atunci când comutaţi camera video la modul
de filmare, fotografiere sau redare.

Luminozitate standard.

LUMINOS
 Note
Atunci când conectaţi camera video la priza de
perete cu ajutorul adaptorului de c.a. furnizat,
opţiunea [LUMINOS] este selectată automat
pentru setare.

RO
73
Index
Măreşte luminozitatea ecranului LCD.

REGLAJE IEŞIRE
STABILIRE LIMBĂ
Puteţi selecta limba care să fie utilizată pe
ecranul LCD.
 TIP TV
Consultaţi pagina 33.
Sugestii
Camera video dispune de opţiunea
[ENG[SIMP]] (engleză simplificată) în cazul în
care nu găsiţi limba dvs. printre opţiuni.


 IEŞIRE AFIŞARE (Ieşire afişaj)
SETĂRI ENERGIE
 ECRAN LCD
Afişează elemente, cum ar fi codul
temporal, pe ecranul LCD.
Cuprins
Puteţi alege sursa de ieşire a afişajului
ecranului.
 OPRIRE AUTO. (Închidere automată)
Puteţi seta oprirea automată a camerei
video atunci când nu o utilizaţi timp de
peste 5 minute.
IEŞIRE V./ECRAN
Afişează elemente, cum ar fi codul
temporal, pe ecranul LCD şi pe ecranul
televizorului.
 5 min.
Camera video se opreşte automat.
CEAS/
LIMBĂ
NICIODATĂ
 Note
Atunci când conectaţi camera video la o priză
de perete, opţiunea [OPRIRE AUTO.] este
setată automat la [NICIODATĂ].
Consultaţi pagina 15.

 STABILIRE ZONĂ
Puteţi ajusta diferenţa de fus orar fără
a opri ceasul. Setaţi zona locală atunci
când utilizaţi camera video în zone cu
fusuri orare diferite. Consultaţi tabelul cu
diferenţele de fus orar de la pagina 88.
 PORNIT DE LCD
Puteţi seta camera video să pornească sau
să se oprească atunci când deschideţi sau
închideţi ecranul LCD.
 ORA DE VARĂ
Puteţi modifica această setare fără a opri
ceasul. Setaţi la [PORNIT] pentru a da
ceasul înainte cu 1 oră.
Tehnicile utile de înregistrare
Camera video nu se opreşte automat.
 POTRIVIRE CEAS
 PORNIT
Camera video porneşte sau se opreşte atunci
când ecranul LCD se deschide sau se închide.
OPRIT
 OPRIT
Camera video nu porneşte şi nu se opreşte
atunci când ecranul LCD se deschide sau se
închide.
Nu setează ora de vară.
PORNIT
Index
Setează ora de vară.
RO
74
ALTE SETĂRI
 MOD DEMO
Cuprins
Atunci când conectaţi camera video la o
priză de perete, un film demonstrativ va
apărea pentru aproximativ 10 minute după
ce aprindeţi ledul (Film) apăsând pe
MODE.
 PORNIT
Apare demonstraţia.
OPRIT
Nu apare demonstraţia.
Sugestii
Atunci când setaţi acest element la [PORNIT] şi
, începe redarea demonstraţiei.
atingeţi
Demonstraţia va fi întreruptă:
 Atunci când apăsaţi pe START/STOP
 Atunci când atingeţi ecranul în timpul
demonstraţiei (Demonstraţia reîncepe după
aproximativ 10 minute)
 Atunci când aprindeţi ledul
(Foto)
 Atunci când apăsaţi pe
(VIZIONARE
IMAGINI)



Tehnicile utile de înregistrare
 CALIBRARE
Consultaţi pagina 92.
 SETARE LUN USB
Puteţi seta compatibilitatea camerei video
atunci când utilizaţi o conexiune USB
 MULTIPLU
Setarea implicită.
SINGULAR
Setaţi această opţiune dacă nu puteţi realiza
conexiunea.
Index
 Note
Setaţi la [MULTIPLU] atunci când utilizaţi
PMB Portable.

RO
75
Informaţii suplimentare
Depanarea


Dacă întâmpinaţi probleme la utilizarea
camerei video, urmaţi paşii de mai jos.


Operaţiuni generale
 Deconectaţi sursa de alimentare,
ataşaţi sursa de alimentare din nou
după 1 minut şi porniţi camera
video.
Aparatul nu poate fi pornit.


Camera video nu funcţionează nici atunci
când este pornită.

 Contactaţi furnizorul Sony sau un
service local autorizat Sony.








În funcţie de problemă, este posibil să fie nevoie
de iniţializarea sau schimbarea suportului de
înregistrare intern actual al camerei dvs. video.
În această situaţie, datele stocate pe suportul
intern de înregistrare vor fi şterse. Asiguraţi-vă
că aţi salvat datele din suportul de înregistrare
intern pe un alt suport (copie de siguranţă)
înainte de a trimite camera video la reparat. Nu
vă vom despăgubi pentru pierderi de date de pe
suportul intern de înregistrare.
În timpul reparaţiilor, este posibil să verificăm
o cantitate minimă de date stocate în suportul
de înregistrare intern pentru a putea investiga
problema. Cu toate acestea, furnizorul Sony nu
va copia sau reţine datele dvs.


Durează câteva secunde înainte ca aparatul
să fie gata de filmare după pornirea acestuia.
Acesta nu este un defect.
Deconectaţi adaptorul de c.a. de la priza
de perete sau scoateţi acumulatorul şi
reconectaţi-l după circa 1 minut. Dacă încă nu
funcţionează, apăsaţi pe RESET (pag. 97) cu
ajutorul unui obiect ascuţit. (Dacă apăsaţi pe
RESET, toate setările, inclusiv setarea ceasului,
vor fi resetate.)
Temperatura camerei video este foarte ridicată.
Opriţi camera video şi lăsaţi-o într-un loc rece
pentru un timp.
Temperatura camerei video este foarte scăzută.
Lăsaţi camera video cu alimentarea electrică
pornită. Opriţi camera video şi duceţi-o
într‑un loc cald. Lăsaţi camera video acolo
pentru o perioadă de timp, apoi porniţi-o.
Setările de meniu s-au schimbat automat.
Operaţiuni generale.....................................pag. 76
Bateriile/sursele de alimentare ..................pag. 77
Ecranul LCD.................................................pag. 77
Cartela de memorie.....................................pag. 78
Înregistrarea..................................................pag. 78
Redarea..........................................................pag. 79
Redarea imaginilor stocate pe cartela de
memorie cu alte dispozitive........................pag. 80

RO
76
Următoarele elemente revin la setările
implicite în cel puţin 12 ore după închiderea
ecranului LCD.
 [SELECŢIE SCENĂ]
 [ECHILIBRU DE ALB]
 [EXP./FOCALIZ.PCT]
 [EXP.PUNCTUALĂ]
 [FOCALIZ.PCT.]
Index

Montaţi un acumulator încărcat în camera
video (pag. 12).
Conectorul adaptorului de c.a. a fost
deconectat de la priza de perete. Conectaţi-l la
priza de perete (pag. 12).
Tehnicile utile de înregistrare
 Apăsaţi pe RESET (pag. 97) utilizând
un obiect ascuţit şi porniţi camera
video.
Dacă apăsaţi pe RESET, toate setările,
inclusiv setarea ceasului, vor fi
resetate.

Cuprins
 Verificaţi lista (pag. 76 la 84) şi
camera video.
Editarea filmelor/fotografiilor cu camera video
........................................................................pag. 80
Duplicarea/Conectarea la alte dispozitive
........................................................................pag. 80
Conectarea la un calculator........................pag. 80
Exemple de funcţii ce nu pot fi utilizate
simultan.........................................................pag. 81
 [EXPUNERE]
Indicatorul pentru autonomia rămasă a
bateriei nu indică durata corectă.
 [FOCALIZARE]
 [MIC.ZOOM




Acumulatorul se descarcă rapid.
Camera video se încălzeşte.


Camera dvs. video se poate încălzi în timpul
funcţionării. Acesta nu este un defect.

Bateriile/sursele de alimentare


Ecranul LCD
Utilizaţi adaptorul de c.a.
În setarea implicită, dacă nu acţionaţi camera
video timp de aproximativ 5 minute, aceasta se
stinge automat (OPRIRE AUTO.). Schimbaţi
setarea pentru [OPRIRE AUTO.] (pag. 74) sau
reporniţi camera video.
Încărcaţi acumulatorul (pag. 12).
Elementele de meniu sunt marcate cu gri.


Ledul CHG (încărcare) nu se aprinde în
timpul încărcării acumulatorului.





Închideţi ecranul LCD (pag. 12).
Montaţi corect acumulatorul în camera video
(pag. 12).
Conectaţi corect cablul de alimentare la priza
de perete.
Bateria este complet încărcată (pag. 12).
Atingeţi uşor ecranul LCD.
Butoanele de pe ecranul tactil nu
funcţionează corect sau deloc.

Ajustaţi ecranul tactil ([CALIBRARE])
(pag. 92).
Butoanele de pe ecranul tactil dispar
rapid.

Dacă temperatura acumulatorului este prea
ridicată sau prea scăzută, este posibil să nu îl
puteţi încărca (pag. 90).
Montaţi corect acumulatorul în camera
video (pag. 12). Dacă problema nu se
rezolvă, deconectaţi adaptorul de c.a. de la
priza de perete şi contactaţi furnizorul Sony.
Acumulatorul poate fi deteriorat.
Setaţi [SETĂRI AFIŞARE] la [PORNIT]
(pag. 73).
Pe ecranul LCD apar puncte în linii.

RO
77
Acesta nu este un defect. Aceste puncte nu
sunt înregistrate.
Index

Nu puteţi selecta elementele marcate cu gri în
situaţia actuală de înregistrare/redare.
Există anumite funcţii ce nu pot fi acţionate
simultan (pag. 81).
Butoanele nu apar pe ecranul tactil.
Ledul CHG (încărcare) se aprinde
intermitent în timpul încărcării
acumulatorului.

Temperatura ambiantă este prea ridicată sau
prea scăzută. Acesta nu este un defect.
Acumulatorul nu a fost încărcat suficient.
Încărcaţi din nou bateria complet. Dacă
problema nu dispare, înlocuiţi acumulatorul
cu unul nou (pag. 91).
Tehnicile utile de înregistrare
Alimentarea se opreşte brusc.

Temperatura înconjurătoare este prea ridicată
sau prea scăzută. Acesta nu este un defect.
Acumulatorul nu a fost încărcat suficient.
Încărcaţi din nou bateria complet. Dacă
problema nu dispare, înlocuiţi acumulatorul
cu unul nou (pag. 91).
În funcţie de mediul de utilizare, este posibil
ca durata indicată să nu fie corectă.
Cuprins
ÎNCORP]
 [NIV.REF.MICR.]
 [ILUMINARE SPATE]
Următoarele elemente de meniu revin la
setările implicite atunci când comutaţi între
modurile de înregistrare a filmelor şi a
fotografiilor şi modurile de redare.
[
GRADARE]
 [MACRO PRIM PLAN]
[
TEMPORIZATOR]
cald. Lăsaţi camera video acolo pentru o
perioadă de timp, apoi porniţi-o.
Cartela de memorie
Ledul de acces rămâne aprins sau
se aprinde intermitent chiar dacă
înregistrarea a fost oprită.
Nu se pot efectua operaţii utilizând
cartela de memorie.


Câmpul de expunere arată diferit.
Imaginile stocate pe cartela de memorie
nu pot fi şterse.



Numărul maxim de imagini pe care le puteţi
şterge într-o operaţie pe ecranul index este
de 100.
Nu puteţi şterge imaginile protejate.


Camera video încetează să funcţioneze.

Consultaţi, de asemenea, „Cartela de
memorie” (pag. 78).

Nu se înregistrează imagini la apăsarea pe
butoanele START/STOP sau PHOTO.




Este afişat ecranul de redare. Apăsaţi pe
MODE pentru a aprinde ledul
(Film) sau
(Foto) (pag. 15).
Camera video salvează pe suportul de
înregistrare fotografia tocmai realizată. Nu
puteţi realiza înregistrări noi în această
perioadă.
Suportul de înregistrare este plin. Ştergeţi
imaginile care nu sunt necesare (pag. 35).
Numărul total de scene de film sau de
fotografii depăşeşte capacitatea de înregistrare
a camerei video (pag. 85, 86). Ştergeţi
imaginile care nu sunt necesare (pag. 35).
Temperatura camerei video este foarte ridicată.
Opriţi camera video şi lăsaţi-o într-un loc rece
pentru un timp.
Temperatura camerei video este foarte scăzută.
Opriţi camera video şi duceţi-o într-un loc

Temperatura camerei video este foarte ridicată.
Opriţi camera video şi lăsaţi-o într-un loc rece
pentru un timp.
Temperatura camerei video este foarte scăzută.
Opriţi camera video şi duceţi-o într-un loc
cald. Lăsaţi camera video acolo pentru o
perioadă de timp, apoi porniţi-o.
Dacă veţi continua să produceţi vibraţii asupra
camerei video, înregistrarea se poate opri.
Există o diferenţă de timp între momentul
în care apăsaţi pe START/STOP şi
momentul în care înregistrarea filmului
începe sau se opreşte efectiv.

Pe camera video poate apărea o uşoară
diferenţă de timp între momentul în care
apăsaţi pe START/STOP şi momentul în care
înregistrarea filmului începe/se opreşte. Acesta
nu este un defect.
Focalizarea automată nu funcţionează.


RO
78
Setaţi [FOCALIZARE] la [AUTO] (pag. 65).
Condiţiile de înregistrare nu sunt potrivite
pentru focalizarea automată. Ajustaţi
focalizarea manual (pag. 65).
Index

În funcţie de condiţiile de înregistrare, durata
disponibilă pentru înregistrare poate fi mai
scurtă; de exemplu, dacă înregistraţi un obiect
în mişcare rapidă etc. (pag. 85).
Tehnicile utile de înregistrare
Fişierul este deteriorat.
Formatul de fişier nu este acceptat de camera
video (pag. 89).
Înregistrarea

În funcţie de condiţia camerei video, câmpul
de expunere poate arăta diferit. Acesta nu este
un defect.
Durata reală de înregistrare pentru filme
este mai mică decât durata estimată a
suportului de înregistrare.
Numele fişierului de date nu este indicat
corect sau se aprinde intermitent.

Camera video salvează scena tocmai
înregistrată pe cartela de memorie.
Cuprins
Dacă utilizaţi o cartelă de memorie formatată
pe un calculator, formataţi-o din nou cu
camera video (pag. 71).
Redarea
SteadyShot nu funcţionează.


Setaţi [ STEADYSHOT] la [ACTIV] sau la
[STANDARD] (pag. 66).
Chiar dacă [ STEADYSHOT] este setat
la [ACTIV] sau la [STANDARD], camera
dvs. video poate să nu compenseze vibraţiile
excesive.
Imaginile nu pot fi redate.


Fotografiile nu pot fi redate.
Aceasta are loc atunci când contrastul dintre
subiect şi fundal este prea mare. Acesta nu este
un defect.

Este posibil ca pe o imagine realizată într‑o
lumină puternică să apară o linie albă.

Acest fenomen poartă numele de efect de
pătare. Acesta nu este un defect.
Setaţi [ STEADYSHOT] la [OPRIT]
(pag. 66).

Acest lucru se întâmplă atunci când
înregistraţi imagini la lumina unei lămpi
fluorescente, cu sodiu sau cu mercur. Acesta
nu este un defect.
Simbolul
apare pe o imagine de pe
ecranul VISUAL INDEX.
Opţiunea [NIVEL ILUM.LCD] nu poate fi
ajustată.


Fişierul de bază de date de imagini poate fi
deteriorat. Verificaţi fişierul de bază de date
atingând
(MENU)  [Afişaţi altele] 
[REP.FIŞ.BD.IMAG.] (din categoria
[GEST.
MED.STOC.])  suportul de înregistrare
(DCR-SX65E/SX85E). Dacă simbolul nu
dispare, ştergeţi imaginea cu (pag. 35).
În timpul redării nu se aude niciun sunet
sau se aude un sunet slab.

Nu puteţi utiliza zoom-ul digital atunci când
camera video se află în modul de înregistrare
a fotografiilor.

RO
79
Măriţi volumul (pag. 28).
Atunci când înregistraţi sunetul cu [NIV.REF.
MICR.] (pag. 67) setat la [SCĂZUT], este
posibil ca sunetul înregistrat să se audă slab.
Index
Nu puteţi ajusta [NIVEL ILUM.LCD] atunci
când:
 Panoul LCD este închis pe corpul camerei
video cu ecranul LCD spre exterior.
 Alimentarea se face cu ajutorul unui adaptor
de c.a.
Gradul de mărire se schimbă atunci când
se comută la un alt mod de înregistrare.

Acest simbol poate apărea pe o imagine
înregistrată cu alte dispozitive, editată pe un
calculator etc.
Aţi deconectat adaptorul de c.a. sau aţi scos
acumulatorul în timp ce pictograma pentru
suportul de înregistrare din colţul din dreapta
sus al ecranului clipea sau înainte ca ledul
de acces să se stingă după înregistrare. Acest
lucru poate duce la deteriorarea datelor de
imagine şi va apărea simbolul .
Tehnicile utile de înregistrare

Apar clipiri nedorite.

Fotografiile nu pot fi redate dacă aţi modificat
fişierele sau directoarele sau dacă aţi editat
datele pe un calculator. (În acest caz, numele
fişierului se aprinde intermitent.) Acesta nu
este un defect.
Simbolul
apare pe o imagine de pe
ecranul VISUAL INDEX.
Apar benzi negre când înregistraţi un
ecran de televizor sau de calculator.

Cuprins

Atunci când înregistraţi lumina lumânării
sau o lumină electrică în întuneric, apare o
bandă verticală.
Selectaţi tipul de suport de înregistrare pe
care doriţi să îl redaţi (pag. 17) (DCR-SX65E/
SX85E).
Este posibil să nu puteţi vizualiza imaginile
înregistrate cu alte dispozitive. Acesta nu este
un defect.
Redarea imaginilor stocate
pe cartela de memorie cu alte
dispozitive
Raportul aspectului redării nu este corect
când conectaţi camera video la televizor.

Imaginile nu pot fi redate sau cartela de
memorie nu este recunoscută.
Marginile de sus, de jos, din dreapta şi
din stânga ale imaginilor apar uşor tăiate
atunci când sunt afişate pe un televizor
conectat.
Este posibil ca dispozitivul să nu accepte
cartela de memorie.

Editarea filmelor/fotografiilor cu
camera video
Nu se poate realiza editarea.

Editarea nu se poate realiza din cauza condiţiei
imaginii.

Nu se pot adăuga filme în Lista de redare.


Nu există spaţiu liber pe suportul de
înregistrare.
Nu puteţi adăuga mai mult de 99 de filme la
o Listă de redare. Ştergeţi filmele care nu sunt
necesare din Lista de redare (pag. 43).
Nu puteţi adăuga fotografii în Lista de redare.
Imaginile nu sunt duplicate corect.

Nu se poate diviza un film.


Conectarea la un calculator
Un film prea scurt nu poate fi divizat.
Un film protejat nu poate fi divizat.
„PMB” nu se poate instala.
Nu se poate realiza o fotografie dintr-un
film.


Suportul de înregistrare pe care doriţi să
salvaţi fotografiile este plin.
Verificaţi mediul calculatorului sau procedura
de instalare necesară pentru instalarea „PMB”.
„PMB” nu funcţionează corect.

Duplicarea/Conectarea la alte
dispozitive
Părăsiţi „PMB” şi reporniţi calculatorul.
Calculatorul nu recunoaşte camera video.


Atunci când utilizaţi conectorul S VIDEO,
aveţi grijă să cuplaţi conectorii roşu şi alb ai
cablului de conectare A/V (pag. 54).
RO
80
Deconectaţi dispozitivele conectate la mufa
USB a calculatorului, cu excepţia tastaturii, a
mouse-ului şi a camerei video.
Deconectaţi cablul USB de la calculator şi de
la camera video, apoi reporniţi calculatorul şi
efectuaţi din nou conexiunea între acesta şi
camera video, în ordinea corectă.
Index
Nu se aude sunetul pe televizorul
conectat la camera dvs. video.

Cablul de conectare A/V nu este cuplat corect.
Asiguraţi-vă că aţi cuplat cablul la mufa de
intrare a unui alt dispozitiv (pag. 54).
Tehnicile utile de înregistrare

Ecranul LCD al camerei video poate afişa
imagini înregistrate pe întregul ecran (afişare
la dimensiune completă). Cu toate acestea,
poate apărea o uşoară tăiere a marginilor
de sus, de jos, din dreapta şi din stânga
ale imaginilor atunci când se redau pe un
televizor care nu este compatibil cu afişarea la
dimensiune completă.
Este recomandat să înregistraţi imagini
utilizând cadrul exterior al [CHENAR
GHIDARE] (pag. 66) pentru ghidare.
Cuprins

Setaţi [TIP TV] în funcţie de televizorul dvs.
(pag. 74).
Exemple de funcţii ce nu pot fi
utilizate simultan

Lista de mai jos prezintă exemple de
combinaţii de funcţii şi elemente de meniu
ce nu funcţionează împreună.
Din cauza următoarelor setări
ILUMINARE
SPATE
[EXP./FOCALIZ.PCT], [EXP.
PUNCTUALĂ], [MANUAL]
în [EXPUNERE],
[ARTIFICII]
[DETECŢIA
FEŢEI]
C:13: / C:32:
Scoateţi sursa de alimentare. Reconectaţi-o şi
porniţi din nou camera video.

[ ZOOM DIGITAL],
[EXP./FOCALIZ.PCT],
[EXP.PUNCTUALĂ],
[EXPUNERE], [AMURG],
[LUMÂNARE], [RĂSĂRIT
ŞI APUS], [ARTIFICII],
[PEISAJ], [REFLECTOR],
[PLAJĂ], [ZĂPADĂ]
E::
Urmaţi paşii  -  de la pagina 76.

 (Avertizare referitoare la nivelul de
energie a bateriei)
Aprindere intermitentă lentă
 Acumulatorul este aproape descărcat.
 În funcţie de mediul de înregistrare sau
de starea bateriei,  se poate aprinde
intermitent chiar dacă mai sunt 20 de minute
de autonomie.
[ GRADARE], [MACRO
PRIM PLAN]
Afişajul de auto-diagnosticare/
Indicatorii de avertizare
(Indicator de avertizare referitor la
temperatura acumulatorului)
Dacă apar indicatori pe ecranul LCD,
verificaţi următoarele.
Dacă nu rezolvaţi problema nici după
câteva încercări de soluţionare, contactaţi
furnizorul Sony sau un service local
autorizat Sony. În acest caz, atunci când
contactaţi furnizorul sau un service,
furnizaţi-le toate numerele codului de
eroare, care începe cu C sau cu E.

Temperatura acumulatorului este ridicată.
Înlocuiţi acumulatorul sau aşezaţi-l într-un
loc răcoros.
Tehnicile utile de înregistrare
[SELECŢIE
SCENĂ]
C:06:
Temperatura acumulatorului este ridicată.
Înlocuiţi acumulatorul sau aşezaţi-l într-un
loc răcoros.

Cuprins
Nu se poate utiliza
acumulator „InfoLITHIUM” (seria V)
(pag. 90).
Introduceţi corect conectorul de c.c. al
adaptorului de c.a. în mufa DC IN a camerei
video (pag. 12).
(Avertisment privind temperatura
ridicată)
Aprindere intermitentă lentă
 Temperatura camerei video creşte. Opriţi
camera video şi lăsaţi-o într-un loc rece pentru
un timp.
C: (sau E:) : (Afişaj de auto
diagnosticare)
(Avertisment privind temperatura
scăzută)
C:04:
 Acumulatorul nu este un acumulator
„InfoLITHIUM” (seria V). Utilizaţi un
Aprindere intermitentă rapidă
 Temperatura camerei video este foarte scăzută.
Încălziţi camera video.
RO
81
Index
Aprindere intermitentă rapidă
 Temperatura camerei video este foarte ridicată.
Opriţi camera video şi lăsaţi-o într-un loc rece
pentru un timp.
(Indicator de avertizare referitor la
cartela de memorie)
(Indicator de avertizare referitor la
înregistrarea fotografiilor)
Aprindere intermitentă lentă
 Spaţiul liber de pe suport este redus. Pentru a
verifica ce tip de cartelă de memorie poate fi
utilizat împreună cu camera video, consultaţi
pagina 18.
 Nu aţi introdus nicio cartelă de memorie
(pag. 18).

Dacă apar mesaje pe ecran, urmaţi
instrucţiunile de mai jos.
Suportul de înregistrare
Eroare de formatare a memoriei
interne.

Eroare de date.
Cartela de memorie este deteriorată.
Cartela de memorie nu este formatată corect
(pag. 71).

(Indicator de avertizare referitor la o
cartelă de memorie incompatibilă)


Aţi introdus o cartelă de memorie
incompatibilă (pag. 18).

Accesul la cartela de memorie a fost
restricţionat de un alt dispozitiv.
Camera video nu este stabilă, astfel că apar
uşor vibraţii ale camerei. Ţineţi camera
video ferm cu ambele mâini atunci când
înregistraţi imagini. Cu toate acestea, reţineţi
că indicatorul de avertizare referitor la vibraţia
camerei nu va dispărea.
RO
82
Fişierul de gestiune este deteriorat. Atunci
când atingeţi [DA], va fi creat un nou fişier
de gestiune. Imaginile vechi înregistrate pe
suport nu pot fi redate (Fişierele de imagine
nu sunt deteriorate). Dacă executaţi [REP.FIŞ.
BD.IMAG.] după ce aţi creat informaţii noi,
ar putea deveni posibil să vizualizaţi imaginile
vechi. Dacă aceasta nu funcţionează, copiaţi
imaginea utilizând software-ul furnizat.
Index
(Indicator de avertizare referitor la
vibraţia camerei)

A apărut o eroare în timpul citirii sau scrierii
în suportul de înregistrare intern al camerei
video.
Aceasta poate avea loc atunci când supuneţi în
mod repetat camera video la şocuri.
Este posibil să nu puteţi reda filmele
înregistrate cu alte dispozitive.
Fişierul de bază de date de imagini este
deteriorat. Doriţi să creaţi un nou fişier?
 (Indicator de avertizare referitor la
protecţia la scriere a cartelei de memorie)

Suportul intern de înregistrare al camerei
video are o setare diferită de formatul implicit.
Dacă efectuaţi [FORMAT.MEDIU] (pag. 71),
este posibil să puteţi utiliza camera video.
Această operaţie va şterge toate datele de pe
suportul intern de înregistrare.
Tehnicile utile de înregistrare
(Indicatori de avertizare referitori la
formatarea cartelei de memorie)

Cuprins
Descrierea mesajelor de avertizare
Aprindere intermitentă rapidă
Nu există suficient spaţiu liber pentru
înregistrarea imaginilor. După ce stocaţi
imaginile pe un alt suport (pag. 49), ştergeţi
imaginile care nu sunt necesare sau formataţi
cartela de memorie (pag. 71).
 Fişierul de bază de date de imagini poate fi
deteriorat. Verificaţi fişierul de bază de date
atingând
(MENU)  [Afişaţi altele] 
[REP.FIŞ.BD.IMAG.] (din categoria
[GEST.
MED.STOC.])  suportul de înregistrare
(DCR-SX65E/SX85E).
 Cartela de memorie este deteriorată.

Sugestii
Este posibil să auziţi o melodie atunci când
indicatorii de avertizare apar pe ecran.




Suportul de înregistrare este plin.
Nu există niciun Fişier de bază de date de
imagini. Filmele sunt imposibil de înreg.
sau redat. Creaţi un fişier nou?

Nu puteţi înregistra sau reda filme deoarece
nu există informaţii de gestionare a filmelor.
Dacă atingeţi [DA], se vor crea noi informaţii
de gestionare a filmelor şi veţi putea înregistra
sau reda filme.
Puteţi înregistra fotografii.

Reintroduceţi de câteva ori cartela de
memorie. Chiar dacă indicatorul clipeşte,
cartela de memorie poate fi deteriorată.
Încercaţi o altă cartelă de memorie.
Cartela de memorie nu este corect
formatată.

Fişierul de gestiune este deteriorat şi nu puteţi
înregistra filme sau fotografii. Atingeţi [DA]
pentru a-l repara.
Puteţi înregistra fotografii pe o cartelă de
memorie.
Directorul cu fotografii este plin.
Imposibil de înregistrat fotografii.

Depăşire zonă tampon


Este utilizată o cartelă de memorie în care s-au
repetat operaţiile de înregistrare şi ştergere sau
formatare pe alte dispozitive. Formataţi cartela
de memorie pe camera video după efectuarea
copiei de siguranţă a datelor pe hard disk-ul
unui computer etc. (pag. 71).
Caracteristicile de scriere ale cartelei de
memorie utilizate sunt insuficiente pentru
viteza de înregistrare a filmului. Utilizaţi
o cartelă de memorie recomandată pentru
camera dvs. video (pag. 18).

Nu puteţi crea fişiere care depăşesc
999MSDCF. Nu puteţi crea sau şterge
directoare cu ajutorul camerei video.
Formataţi cartela de memorie (pag. 71) sau
ştergeţi fişierele cu ajutorul calculatorului.
Este posibil ca această cartelă de memorie
să nu poată înregistra sau reda filme.

Utilizaţi o cartelă de memorie recomandată
pentru camera dvs. video (pag. 18).
Este posibil ca această cartelă de memorie
să nu poată înregistra sau reda filme în
mod corect.
Se recuperează datele.

Formataţi cartela de memorie (pag. 71).
Reţineţi că, dacă formataţi cartela de memorie,
toate filmele şi fotografiile înregistrate vor fi
şterse.
Tehnicile utile de înregistrare

Scrierea datelor pe suportul camerei video nu
a reuşit. S-a încercat recuperarea datelor, dar
nu s-a reuşit.
Reintroduceţi cartela de memorie.
S-au găsit inconsecvenţe în Fişierul de
bază de date de imagini. Doriţi să reparaţi
Fişierul de bază de date de imagini?
Fişierul de bază de date de imagini este
deteriorat. Doriţi să reparaţi Fişierul de
bază de date de imagini?


Cuprins

Imposibil de recuperat datele.

Camera video încearcă să recupereze automat
datele dacă scrierea acestora nu s-a efectuat
corect.
Utilizaţi o cartelă de memorie recomandată
pentru camera dvs. video (pag. 18).

RO
83
Reintroduceţi cartela de memorie şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecranul LCD.
Index
Nu scoateţi cartela de memorie în timpul
scrierii. Datele se pot deteriora.
Altele
Nu mai este posibilă nicio selecţie.


Cuprins
Nu puteţi adăuga mai mult de 99 de filme la o
Listă de redare.
Puteţi selecta numai 100 de imagini simultan
pentru:
 Ştergerea filmelor/fotografiilor
 Protejarea filmelor/fotografiilor sau
îndepărtarea protecţiei
 Duplicarea filmelor
 Copierea fotografiilor
 Editarea Listei de redare
Date protejate.

Aţi încercat să ştergeţi date protejate.
Îndepărtaţi protecţia datelor.
Tehnicile utile de înregistrare
Index
RO
84
Durata de înregistrare
a filmelor/numărul
de fotografii ce pot fi
înregistrate


Durata de redare
Memorie internă
DCR-SX65E/SX85E
Durată de înregistrare
Durata aproximativă disponibilă atunci
când utilizaţi un acumulator complet
încărcat.
(unitate: minut)
(unitate: minut)
Durată de
înregistrare
continuă
105
Durată de
înregistrare tipică
200
415
830
110
210
375
(unitate: minut)
Acumulator
NP-FV30
(furnizat)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
(unitate: minut)
NP-FV30
(furnizat)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100


Durată de
înregistrare tipică
215
440
870
120
220
390
160
300
610
1205
Durata estimată de înregistrare a
filmelor
60
Memorie internă
DCR-SX65E
(unitate: minut)
Fiecare durată de înregistrare este măsurată
atunci când opţiunea [ MOD ÎNREG.] este
setată la SP.
Durata tipică de înregistrare indică durata
atunci când porniţi/opriţi înregistrarea în mod
repetat, când comutaţi ledul MODE şi când
utilizaţi zoom-ul.
Durate măsurate la utilizarea camerei video la
25 C. Se recomandă 10 C - 30 C.
Mod de înregistrare
[HQ]
[SP]
[LP]
RO
85
Durată de
înregistrare
55
(50)
80
(50)
175
(110)
Index

Durată de
înregistrare
continuă
110
280
565
1120
Cartelă de memorie
60
Cartelă de memorie
Acumulator
145
Tehnicile utile de înregistrare
Acumulator
NP-FV30
(furnizat)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Memorie internă
DCR-SX65E/SX85E
NP-FV30
(furnizat)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Cuprins
Durata aproximativă disponibilă atunci
când utilizaţi un acumulator complet
încărcat.
Durata estimată de înregistrare şi
redare cu fiecare acumulator
Acumulator
Durata de înregistrare şi de redare vor fi mai
scurte atunci când utilizaţi camera video la
temperaturi scăzute.
Durata de înregistrare şi de redare vor fi mai
scurte în funcţie de condiţiile în care este
utilizată camera video.
DCR-SX85E
Numărul estimat de fotografii ce
pot fi înregistrate
(unitate: minut)
Mod de înregistrare
Durată de
înregistrare
235
(210)
340
(210)
715
(465)
[HQ]
[SP]
Puteţi înregistra un număr maxim de 9.999
de fotografii.
Cartelă de memorie
VGA(0,3M)


512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB

Cartelă de memorie

(unitate: minut)
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
SP
9
(5)
20
(10)
40
(25)
80
(50)
165
(100)
330
(205)
LP
20
(10)
40
(25)
85
(55)
170
(110)
350
(225)
690
(445)
465
(415)
670
(415)
1405
(910)
Numărul afişat de fotografii ce pot fi
înregistrate se bazează pe dimensiunea maximă
pentru a imagini a camerei video. Numărul real
al fotografiilor ce pot fi înregistrate este afişat pe
ecranul LCD în timpul înregistrării (pag. 95).
Numărul de fotografii ce pot fi înregistrate pe
o cartelă de memorie poate varia în funcţie de
condiţiile de înregistrare.
Sugestii
Puteţi utiliza, de asemenea, o cartelă de
memorie cu o capacitate mai mică de 512 MB
pentru înregistrarea fotografiilor.
În următoarea listă sunt afişate rata de biţi
medie, pixelii de înregistrare şi raportul de
aspect al fiecărui mod de înregistrare a filmelor.
HQ: Aprox. 9 Mbps 720 × 576 pixeli/16:9, 4:3
SP: Aprox. 6 Mbps 720 × 576 pixeli/16:9, 4:3
LP: Aprox. 3 Mbps 720 × 576 pixeli/16:9, 4:3
Pixeli de înregistrare a fotografiilor şi raportul
de aspect.
 Modul de înregistrare a fotografiilor:
640 × 480 puncte/4:3
640 × 360 puncte/16:9
 Realizarea unei fotografii dintr-un film:
640 × 360 puncte/16:9
640 × 480 puncte/4:3




 Note
Durata de înregistrare poate varia în funcţie de
condiţiile de înregistrare, de starea subiectului,
de [ MOD ÎNREG.] (pag. 66).
 Numărul din ( ) reprezintă durata minimă ce
poate fi înregistrată.

RO
86
Index
32 GB
HQ
6
(5)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(100)
230
(205)
2800
5700
11500
22500
46500
91000
185000
Tehnicile utile de înregistrare
Sugestii
Puteţi înregistra filme cu un număr maxim de
9.999 de scene.
Durata maximă continuă de înregistrare a
filmelor este de aproximativ 13 ore.
Camera video utilizează formatul VBR (Variable
Bit Rate - Rată de biţi variabilă) pentru a ajusta
automat calitatea imaginii pentru a se potrivi
scenei înregistrate. Această tehnologie provoacă
fluctuaţii ale duratei de înregistrare a suportului.
Filmele ce conţin imagini rapide şi complexe sunt
înregistrate la o rată de biţi mai mare, ceea ce
duce la diminuarea duratei totale de înregistrare.


Cuprins
[LP]
Suport de înregistrare intern (DCRSX65E/SX85E)
Utilizarea camerei
video în străinătate
Sursa de alimentare
Cuprins
Puteţi utiliza camera video în orice ţară/
regiune utilizând adaptorul de c.a. furnizat
împreună cu camera video, la o tensiune
între 100 V şi 240 V, 50 Hz/60 Hz de c.a.
Despre sistemele de televizoare color
Camera dvs. video este în sistem PAL.
Dacă doriţi să vizualizaţi imaginea pe un
televizor, acesta trebuie să fie în sistem PAL
cu o mufă de intrare AUDIO/VIDEO.
Sistem
PAL
SECAM
Tehnicile utile de înregistrare
PAL-M
PAL-N
NTSC
Utilizat în
Australia, Austria, Belgia,
China, Republica Cehă,
Danemarca, Finlanda,
Germania, Olanda, Hong
Kong, Ungaria, Italia, Kuweit,
Malaezia, Noua Zeelandă,
Norvegia, Polonia, Portugalia,
Singapore, Republica Slovacă,
Spania, Suedia, Elveţia,
Thailanda, Regatul Unit etc.
Brazilia
Argentina, Paraguay, Uruguay
Insulele Bahamas, Bolivia,
Canada, America Centrală,
Chile, Columbia, Ecuador,
Guyana, Jamaica, Japonia,
Coreea, Mexic, Peru, Surinam,
Taiwan, Filipine, S.U.A.,
Venezuela etc.
Bulgaria, Franţa, Guiana, Iran,
Irak, Monaco, Rusia, Ucraina
etc.
Index
RO
87
Setarea orei locale
Puteţi seta cu uşurinţă ceasul conform orei locale dacă reglaţi diferenţa de fus orar atunci
(MENU)  [Afişaţi altele]  [CEAS/
când utilizaţi camera în străinătate. Atingeţi
LIMBĂ] (din categoria [REGLAJ GENERAL])  [STABILIRE ZONĂ] şi [ORA DE
VARĂ] (pag. 74).
Diferenţa de fus orar la nivel global
Cuprins
Diferenţe de fus orar Setarea pentru zonă
+12:00
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
–11:00
Samoa
–10:00
Hawaii
–09:00
Alaska
–08:00
Los Angeles, Tijuana
–07:00
Denver, Arizona
–06:00
Chicago, Mexico City
–05:00
New York, Bogota
–04:00
Santiago
–03:30
St.John’s
–03:00
Brasilia, Montevideo
–02:00
Fernando de Noronha
–01:00
Azore, Insulele Capului Verde
Index
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
Setarea pentru zonă
Lisabona, Londra
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Moscova, Nairobi
Teheran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Alma-Ata, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore,
Beijing
Seul, Tokio
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Insulele Solomon
Tehnicile utile de înregistrare
Diferenţe de fus orar
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
RO
88
Întreţinerea şi măsurile
de precauţie
Despre adaptorul cartelei de memorie

Despre cartela de memorie













Fişierele cu date de imagine înregistrate pe
cartela de memorie de către camera dvs. video
sunt în conformitate cu standardul universal
„Design rule for Camera File system” stabilit
de JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Nu puteţi reda cu camera dvs. video fotografii
înregistrate cu alte dispozitive (DCR-TRV900E
sau DSC-D700/D770) ce nu respectă standardul
universal. (Aceste modele nu se vând în
anumite regiuni.)
Dacă nu puteţi utiliza o cartelă de memorie care
a fost utilizată împreună cu un alt dispozitiv,
formataţi-o cu camera video (pag. 71). Reţineţi
că formatarea presupune ştergerea tuturor
informaţiilor de pe cartela de memorie.
Este posibil să nu puteţi reda imagini cu camera
video:
 Atunci când redaţi date de imagine modificate
pe calculator
 Atunci când redaţi date de imagine modificate
cu alte dispozitive
Despre „Memory Stick”
Tipuri de „Memory Stick”
Înregistrarea/Redarea
„Memory Stick Duo” (cu

MagicGate)
„Memory Stick PRO

Duo”
„Memory Stick PRO-HG
*
Duo”
* Acest produs nu acceptă transferul paralel de

RO
89
date pe 8 biţi, dar acceptă transferul paralel
de date pe 4 biţi, ca şi în cazurile suporturilor
„Memory Stick PRO Duo”.
Acest produs nu poate înregistra sau reda
date ce utilizează tehnologia „MagicGate”.
Index

Despre compatibilitatea datelor de
imagine
Tehnicile utile de înregistrare

Cartela de memorie formatată de un calculator
(sistem de operare Windows/Mac OS) nu
garantează compatibilitatea cu camera dvs.
video.
Viteza de citire/scriere a datelor poate varia în
funcţie de combinaţia dintre cartela de memorie
şi produsul compatibil cu cartela de memorie pe
care le utilizaţi.
Datele se pot deteriora sau pierde în
următoarele cazuri (nu se vor oferi despăgubiri
pentru date):
 Dacă scoateţi cartela de memorie sau opriţi
camera video în timp ce citeşte sau scrie
fişiere de imagine pe cartela de memorie (în
timp ce ledul de acces este aprins sau clipeşte)
 Dacă utilizaţi cartela de memorie în
apropierea magneţilor sau a câmpurilor
magnetice
Se recomandă să efectuaţi o copie de siguranţă
a datelor importante pe unitatea de hard disk a
unui calculator.
Nu lipiţi o etichetă sau ceva similar pe cartela de
memorie sau pe adaptorul cartelei de memorie.
Nu atingeţi bornele cartelei şi nu permiteţi
contactul acestora cu obiecte metalice.
Nu îndoiţi, nu scăpaţi pe jos şi nu apăsaţi prea
tare pe cartela de memorie.
Nu demontaţi şi nu modificaţi cartela de
memorie.
Feriţi cartela de memorie de umezeală.
Nu lăsaţi cartela de memorie la îndemâna
copiilor. Există pericolul ca aceştia să înghită
cartela.
Nu introduceţi nimic altceva decât o cartelă de
memorie de dimensiune compatibilă în slotul
cartelei de memorie, deoarece acest lucru poate
provoca un defect.
Nu utilizaţi şi nu păstraţi cartela de memorie în
următoarele locuri:
 Locuri expuse la temperaturi foarte mari, cum
ar fi într-o maşină parcată vara sub soare
 Locuri sub lumina directă a soarelui
 Locuri cu o umiditate foarte mare sau expuse
gazelor corozive
Cuprins

Atunci când utilizaţi cartela de memorie
introdusă într-un adaptor pentru cartelă de
memorie de pe un dispozitiv compatibil cu
cartela de memorie, asiguraţi-vă că adaptorul
pentru cartela de memorie este introdus în
dispozitiv în direcţia corectă. Reţineţi că
utilizarea necorespunzătoare poate cauza
defecţiuni.
„MagicGate” este o tehnologie pentru protejarea
dreptului de autor ce înregistrează şi transferă
datele în format criptat.
Acest produs este compatibil cu „Memory Stick
Micro” („M2”). „M2” este abrevierea pentru
„Memory Stick Micro”.
Pentru utilizarea eficientă a
acumulatorului






Despre acumulatorul „InfoLITHIUM”
Camera dvs. video funcţionează numai cu
un acumulator „InfoLITHIUM” din seria V.
Acumulatorii „InfoLITHIUM” din seria V
.
au semnul

Despre indicatorul de autonomie
rămasă
Ce este un acumulator „InfoLITHIUM”?


Un acumulator „InfoLITHIUM” este un
acumulator litiu-ion cu funcţia de comunicare
a informaţiilor legate de condiţiile de operare
între camera video şi un adaptor de c.a./
încărcător (se vinde separat).
Acumulatorul „InfoLITHIUM” calculează
consumul de energie în funcţie de condiţiile de
operare ale camerei video şi afişează autonomia
rămasă în minute.




Asiguraţi-vă că încărcaţi acumulatorul înainte
de a începe să utilizaţi camera video.
Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul
la o temperatură înconjurătoare între 10 C
şi 30 C până când ledul CHG (încărcare) se
stinge. Dacă încărcaţi acumulatorul în afara
intervalului de temperatură, este posibil ca
acesta să nu se încarce eficient.
RO
90
Index
Pentru a încărca acumulatorul
Dacă alimentarea se întrerupe, deşi indicatorul
de autonomie rămasă indică faptul că
acumulatorul mai are energie, încărcaţi-l
complet din nou. Autonomia rămasă a bateriei
va fi indicată corect. Cu toate acestea, indicaţia
bateriei poate să nu fie corectă dacă acesta este
utilizat la temperaturi ridicate pentru o durată
îndelungată, dacă este lăsat complet încărcat sau
dacă este utilizat frecvent. Consideraţi indicaţia
de autonomie rămasă ca fiind aproximativă.
Simbolul  ce indică o baterie descărcată
clipeşte chiar dacă mai sunt 20 de minute de
autonomie, în funcţie de condiţiile de operare
sau de temperatura înconjurătoare.
Tehnicile utile de înregistrare
Pentru a utiliza „Memory Stick Micro” cu
camera video, aveţi nevoie de un adaptor Duo
M2.
Introduceţi „Memory Stick Micro” în adaptorul
Duo M2 şi apoi introduceţi adaptorul în fanta
„Memory Stick Duo”.
Dacă introduceţi un „Memory Stick Micro” în
camera video fără să utilizaţi un adaptor Duo
M2, este posibil să nu îl puteţi îndepărta din
camera video.
Nu lăsaţi „Memory Stick Micro” la îndemâna
copiilor de vârste mici. Aceştia îl pot înghiţi din
greşeală.
Cuprins
Note privind utilizarea „Memory Stick
Micro”
Performanţele acumulatorului scad când acesta
este utilizat la temperaturi de 10 C sau mai
puţin, iar autonomia acestuia devine mai scurtă.
În acest caz, pentru a prelungi autonomia
acumulatorului, procedaţi în felul următor.
 Puneţi acumulatorul în buzunar pentru a-l
încălzi şi montaţi-l în camera video doar
înainte de a începe să filmaţi.
 Utilizaţi un acumulator de capacitate mare:
NP-FV70/NP-FV100 (se vinde separat).
Utilizarea frecventă a ecranului LCD sau
redarea frecventă, precum şi operaţiile de
repede înainte sau derulare pot consuma mai
repede acumulatorul. Vă recomandăm să
utilizaţi un acumulator de capacitate mare: NPFV70/NP-FV100 (se vinde separat).
Aveţi grijă să închideţi ecranul LCD atunci când
nu înregistraţi sau nu redaţi imagini cu camera
video. Acumulatorul se consumă şi când camera
video este în aşteptare sau în pauză de redare.
Este recomandat să aveţi la îndemână
acumulatoare de rezervă, pentru o perioadă de
înregistrare de 2 sau 3 ori mai mare decât cea
estimată şi să faceţi probe de înregistrare înainte
de a înregistra.
Acumulatorul nu trebuie să intre în contact cu
apa. Acumulatorul nu este rezistent la apă.
Despre păstrarea acumulatorului





Despre durata de viaţă a bateriei





Despre manevrarea camerei video

Despre utilizare şi întreţinere

Nu utilizaţi şi nu păstraţi camera video şi
accesoriile în următoarele locuri:
 În locuri extrem de calde, reci sau umede. Nu
le lăsaţi expuse la temperaturi peste 60 C,
cum ar fi în lumina directă a soarelui, lângă
surse de căldură sau într-o maşină parcată la
soare. Se pot defecta sau deforma.
 Lângă câmpuri magnetice puternice sau
vibraţii mecanice. Camera video se poate
defecta.
 Lângă unde radio sau radiaţii puternice.
Camera video poate să nu mai înregistreze
corect.
 În apropierea echipamentelor video şi
receptoarelor AM. Pot apărea zgomote.
 Pe plajă sau în locuri cu praf. Dacă intră nisip
sau praf în camera video, aceasta se poate
defecta. Uneori, acest defect nu se poate
repara.
 În apropierea ferestrelor sau a uşilor, când
ecranul LCD sau obiectivul poate fi expus
luminii directe a soarelui. În acest fel, se
deteriorează ecranul LCD.


Tehnicile utile de înregistrare

Capacitatea bateriei scade cu timpul şi în urma
utilizărilor repetate. Dacă autonomia dintre
două încărcări scade semnificativ, este probabil
cazul să înlocuiţi acumulatorul.
Durata de viaţă a fiecărui acumulator depinde
de condiţiile de păstrare, de operare şi de
mediu.
Utilizaţi camera video cu curent continuu la
6,8 V/7,2 V (acumulator) sau 8,4 V (adaptor
de c.a.).
Pentru alimentarea cu curent continuu sau
cu curent alternativ, utilizaţi accesoriile
recomandate în acest manual de utilizare.
Evitaţi contactul camerei video cu apa, de
exemplu, apa de ploaie sau apa din mare. Dacă
udaţi camera, pot apărea defecţiuni. Uneori,
acest defect nu se poate repara.
Dacă în carcasă pătrunde un obiect solid sau
un lichid, decuplaţi camera video şi duceţi-o la
un furnizor Sony pentru a o verifica înainte de
reutilizare.
Evitaţi manevrarea bruscă, demontarea,
modificarea, şocurile fizice sau impacturile,
cum ar fi lovirea, scăparea sau călcarea pe
produs. Aveţi grijă în mod deosebit de obiectiv.
Menţineţi închis ecranul LCD atunci când nu
utilizaţi camera video.
Nu înfăşuraţi camera într-un prosop, pentru a
o utiliza acoperită. În caz contrar, aceasta s-ar
putea încinge în interior.
Atunci când decuplaţi cablul de alimentare,
trageţi de conector, nu de fir.
Nu puneţi obiecte grele pe cablul de alimentare
pentru a nu-l deteriora.
Nu utilizaţi un acumulator deformat sau
deteriorat.
Menţineţi curate contactele metalice.
Dacă s-a scurs electrolit din baterie:
 Consultaţi un service local autorizat Sony.
 Ştergeţi orice urmă de lichid ce a intrat în
contact cu pielea.
 Dacă vă intră lichid în ochi, spălaţi-vă cu
foarte multă apă şi consultaţi medicul.
Cuprins


Dacă nu utilizaţi acumulatorul pentru o
perioadă lungă de timp, încărcaţi-l complet,
apoi descărcaţi-l complet în camera video o dată
pe an, pentru a menţine o bună funcţionare.
Pentru a păstra acumulatorul, scoateţi-l din
camera video şi puneţi-l într-un loc uscat şi
răcoros.
Pentru a descărca complet acumulatorul
(MENU)
camerei video, atingeţi
 [Afişaţi altele]  [SETĂRI ENERGIE]
[REGLAJ GENERAL])
(din categoria
 [OPRIRE AUTO.]  [NICIODATĂ] şi
lăsaţi camera video în aşteptare până când se
consumă energia (pag. 74).
Atunci când nu utilizaţi camera video
pentru o perioadă lungă de timp

Condensarea umezelii
Dacă aduceţi camera video dintr-un loc rece
direct într-un loc cald, se poate produce condens
în interiorul acesteia. Acest lucru poate cauza
defecţiuni ale camerei video.
RO
91
Index

Pentru a păstra camera video într-o stare
optimă de funcţionare pentru un timp
îndelungat, porniţi-o şi înregistraţi sau redaţi
imagini cu ea aproximativ o dată pe lună.
Goliţi complet acumulatorul înainte de a-l
depozita.



Atingeţi de 3 ori „” afişat pe ecran cu colţul
unei cartele de memorie sau al unui obiect
asemănător.
Atingeţi [ANULARE] pentru a anula
calibrarea.
 Note
Dacă nu aţi apăsat în punctul corespunzător,
încercaţi din nou calibrarea.
 Nu utilizaţi un obiect ascuţit pentru calibrare.
În caz contrar, aţi putea deteriora ecranul LCD.
 Nu puteţi calibra ecranul LCD dacă este rotit
sau închis cu faţa spre exterior.




Nu exercitaţi o presiune mare asupra ecranului
LCD, deoarece acest lucru poate crea o
distribuţie inegală a culorilor şi alte defecţiuni.
Dacă utilizaţi camera video într-un loc rece, pe
ecranul LCD poate apărea o imagine reziduală.
Acesta nu este un defect.
În timp ce utilizaţi camera video, partea din
spate a ecranului LCD se poate încălzi. Acesta
nu este un defect.

Pentru a curăţa ecranul LCD

Dacă ecranul LCD este pătat cu urme de
degete sau dacă este prăfuit, este recomandat să
utilizaţi o cârpă moale pentru a-l şterge.
Dacă s-a murdărit carcasa, curăţaţi corpul
camerei video cu o cârpă moale, umezită uşor
cu apă, apoi ştergeţi carcasa cu o cârpă moale
uscată.
Pentru a nu deteriora suprafaţa exterioară,
evitaţi următoarele lucruri:
 Utilizarea produselor chimice precum diluant,
benzen, alcool, materiale textile îmbibate cu
substanţe chimice, insecticide sau emulsii
pentru protecţie solară
 Manevrarea camerei video dacă aveţi mâinile
murdare cu substanţele menţionate mai sus
 Lăsarea carcasei în contact cu obiecte de
cauciuc sau vinil pentru o perioadă lungă
de timp

Este posibil ca butoanele de pe ecranul tactil să nu
funcţioneze corect. În acest caz, urmaţi procedura
de mai jos. Se recomandă ca în timpul operaţiei
să conectaţi camera video la priza de perete cu
ajutorul adaptorului de c.a. furnizat.

RO
92
Ştergeţi suprafaţa obiectivului cu o cârpă moale
în următoarele cazuri:
 Dacă sunt amprente digitale pe suprafaţa
obiectivului
 În locuri foarte calde sau umede
 Când obiectivul este expus unei atmosfere
saline, cum ar fi la mare
Păstraţi obiectivul într-un loc aerisit, protejat de
murdărie şi praf.
Index
Despre întreţinerea şi păstrarea
obiectivului
Despre ajustarea ecranului tactil
(CALIBRARE)
Tehnicile utile de înregistrare
Despre manevrarea carcasei
Ecranul LCD

(MENU)  [Afişaţi altele] 
[REGLAJ
[ALTE SETĂRI] (din categoria
GENERAL]) [CALIBRARE].
Cuprins

Dacă s-a produs condensul
Nu porniţi camera video timp de aproximativ
1 oră.
Observaţie referitoare la condens
Condensul se poate produce atunci când
aduceţi camera video dintr-un loc foarte rece
într-un loc cald (sau invers) sau când o utilizaţi
într-un loc umed, ca în următoarele cazuri:
 Aduceţi camera de pe o pârtie de schi într-un
loc încălzit printr-un dispozitiv de încălzire.
 Aduceţi camera video dintr-o maşină sau o
cameră cu aerul condiţionat pornit într-un
loc fierbinte afară.
 Utilizaţi camera video după o furtună sau
după duş.
 Utilizaţi camera video într-un loc fierbinte
şi umed.
Cum puteţi preveni condensul
Atunci când aduceţi camera video dintr-un loc
rece într-un loc cald, puneţi-o într-o pungă
de plastic şi închideţi bine punga. Scoateţi
punga atunci când aerul din interiorul acesteia
a ajuns la temperatura înconjurătoare (după
aproximativ o oră).

Pentru a evita apariţia mucegaiului, curăţaţi
obiectivul conform instrucţiunilor de mai sus.
Despre mărcile comerciale
„Handycam” şi
sunt
mărci comerciale înregistrate ale firmei Sony
Corporation.
 „Memory Stick”, „
”, „Memory Stick Duo”,
„
”, „Memory Stick PRO
Duo”, „
”,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
„
”, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate”, „
”,
„MagicGate Memory Stick” şi „MagicGate
Memory Stick Duo” sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale firmei Sony
Corporation.
 „InfoLITHIUM” este o marcă comercială a
firmei Sony Corporation.
 „DVDirect” este o marcă comercială a firmei
Sony Corporation.
 Dolby şi simbolul double-D sunt mărci
comerciale ale firmei Dolby Laboratories.
 Microsoft, Windows, Windows Vista şi DirectX
sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Microsoft Corporation în Statele
Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.
 Macintosh şi Mac OS sunt mărci comerciale
înregistrate ale Apple Inc. în S.U.A. şi în alte
ţări.
 Intel, Intel Core şi Pentium sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale Intel Corporation sau ale filialelor sale din
Statele Unite ale Americii sau din alte ţări.
 Adobe, sigla Adobe şi Adobe Acrobat sunt
mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Adobe Systems Incorporated în
Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
 Sigla SDXC este marcă comercială a SD-3C,
LLC.
 MultiMediaCard este o marcă comercială a
firmei MultiMediaCard Association.
Toate celelalte nume de produse menţionate aici
pot fi mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale companiilor respective. Mai mult,
 şi  nu sunt menţionate de fiecare dată în
acest manual.

Despre încărcarea bateriei reîncărcabile
preinstalate
Conectaţi camera video la o priză de perete cu
ajutorul adaptorului de c.a. furnizat şi lăsaţi-o cu
ecranul LCD închis timp de peste 24 de ore.
Note privind aruncarea/transferul
(DCR-SX65E/SX85E)
Chiar dacă efectuaţi procedura [ SE ŞTERGE
TOT], [ SE ŞTERGE TOT] sau [FORMAT.
MEDIU] (pag. 71) sau dacă formataţi suportul de
înregistrare al camerei dvs. video, este posibil ca
datele să nu fie şterse complet. Dacă transferaţi
camera video altei persoane, se recomandă să
efectuaţi procedura [GOLIRE] (pag. 72) pentru
a evita recuperarea datelor dvs. De asemenea,
atunci când aruncaţi camera video, se recomandă
să distrugeţi corpul acesteia.
Note despre aruncarea/transferul
cartelei de memorie
Index
Chiar dacă ştergeţi datele de pe cartela de
memorie sau formataţi cartela de memorie cu
camera video sau cu ajutorul unui calculator, este
posibil să nu ştergeţi complet datele de pe cartela
de memorie. Atunci când daţi cartela de memorie
cuiva, se recomandă să ştergeţi complet datele
utilizând un program de ştergere a datelor de pe
un calculator. De asemenea, atunci când aruncaţi
cartela de memorie, se recomandă să distrugeţi
corpul acesteia.
Tehnicile utile de înregistrare
Cum să încărcaţi bateria reîncărcabilă
preinstalată
Cuprins
Camera video are o baterie reîncărcabilă
preinstalată pentru a reţine data, ora şi alte setări,
chiar şi atunci când ecranul LCD este închis.
Bateria reîncărcabilă preinstalată se încarcă de
fiecare dată când conectaţi camera video la priza
de perete cu ajutorul adaptorului de c.a. sau când
este montat acumulatorul. Bateria reîncărcabilă
se descarcă complet după 3 luni dacă nu utilizaţi
deloc camera video. Utilizaţi camera video după
ce aţi încărcat bateria reîncărcabilă preinstalată.
Cu toate acestea, chiar dacă bateria reîncărcabilă
preinstalată nu este încărcată, funcţionarea
camerei nu va fi afectată atâta timp cât nu
înregistraţi data.
RO
93
Pentru a vizualiza documentul PDF, este necesar
programul Adobe Reader. Dacă nu îl aveţi instalat
pe calculator, îl puteţi descărca de pe pagina Web
Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Note despre licenţă
Cuprins
ESTE INTERZISĂ ORICE UTILIZARE A
ACESTUI PRODUS ÎN ALT SCOP ÎN AFARA
CELUI PERSONAL CARE FOLOSEŞTE
INFORMAŢII LEGATE DE STANDARDUL
MPEG-2 PENTRU CODARE VIDEO, FĂRĂ
A FI ÎN POSESIA UNEI LICENŢE PENTRU
PATENTELE DIN PORTOFOLIUL MPEG-2,
LICENŢĂ CARE POATE FI ACHIZIŢIONATĂ
DE LA MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET,
SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.
Tehnicile utile de înregistrare
Programele software „C Library”, „Expat”, „zlib”,
„libjpeg”, „dtoa” şi „pcre” sunt incluse pe camera
video.
Furnizăm aceste programe software pe baza
unor acorduri de licenţă încheiate cu proprietarii
drepturilor de autor. Pe baza solicitărilor înaintate
de proprietarii drepturilor de autor ale acestor
aplicaţii software, avem obligaţia de a vă informa
cu privire la următoarele.
Citiţi „license1.pdf ” din directorul „License” de
pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în limba engleză)
ale programelor software „C Library”, „Expat”,
„zlib”, „libjpeg”, „dtoa” şi „pcre”.
Despre software-urile aplicate GNU
GPL/LGPL
Index
Aplicaţiile software care sunt eligibile pentru
următorul tip de GNU General Public License
(numită „GPL”) sau de GNU Lesser General
Public License (numită „LGPL”) sunt incluse în
camera video.
Acest lucru înseamnă că aveţi dreptul de a accesa,
modifica şi redistribui codul sursă al acestor
aplicaţii software în anumite condiţii stipulate de
licenţa GPL/LGPL furnizată.
Codul sursă este oferit pe Internet. Utilizaţi
următoarea adresă URL pentru a-l descărca.
Atunci când descărcaţi codul sursă, selectaţi
DCR-SX20 ca fiind modelul camerei dvs. video.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Am prefera să nu ne contactaţi referitor la
conţinutul codului de sursă.
Citiţi „license2.pdf ” din directorul „License” de
pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în limba engleză)
ale software-urilor „GPL” şi „LGPL”.
RO
94
Referinţă rapidă
Indicatorii de ecran
Stânga sus
Centru
Indicator
Semnificaţie
Suport de înregistrare/
redare/editare (17)
Dreapta sus
Cronometru (oră:minut:
secundă) (28)
[00min]
Durată estimată de
înregistrare rămasă (21)
GRADARE (62)
Număr aproximativ
de fotografii ce pot fi
înregistrate şi suport de
înregistrare (22, 86)
Folderul de redare al
cartelei de memorie (29)
Filmul sau fotografia
curentă/Numărul total al
filmelor sau al fotografiilor
înregistrate (28, 85)
9999
9999
Jos
Stânga sus
Indicator
Semnificaţie
100/112
Jos
Indicator
IMAG.PANORAMiC. (68)
60 min
MIC.ZOOM ÎNCORP
(67)
Energie rămasă a bateriei
Folderul de înregistrare al
cartelei de memorie
VIDEO LIGHT (26)
Semnificaţie
[DETECŢIA FEŢEI] setat
la [OPRIT] (66)
Focalizare manuală (65)

SELECŢIE SCENĂ (62)
Balanţă de alb (63)

Buton de revenire (57)
SteadyShot oprit (66)
EXP./FOCALIZ.PCT (64)/
EXP.PUNCTUALĂ (64)/
EXPUNERE (65)
MACRO PRIM PLAN
(65)
ILUMINARE SPATE (67)
Centru
Indicator
[STBY]/
[ÎNREG.]
Semnificaţie
Stare de înregistrare (21)
Dimensiune fotografie
(68)
Regl.succ.foto. (32)


AUTO.INTELIGENT (24)
Avertisment (81)
Buton OPTION (59)

Mod de redare (28)
Buton VIZIONARE
IMAGINI (27)
Buton pentru succesiunea
de imagini (32)
Nume fişier de date (29)
Dreapta sus
Semnificaţie
Mod înregistrare (HQ/SP/
LP) (25)
101-0005

Imagine protejată (37)
Buton Index (29)
RO
95
Index

Indicator
Tehnicile utile de înregistrare
Buton MENU (57)
Înregistrare temporizată
(68)
NIV.REF.MICR. scăzut
(67)
Cuprins
0:00:00


Indicatorii şi poziţia acestora sunt aspecte
relative şi pot fi diferite de ceea ce vedeţi în
realitate.
În funcţie de modelul camerei dvs. video, este
posibil ca anumiţi indicatori să nu apară.
Cuprins
Tehnicile utile de înregistrare
Index
RO
96
Componentele şi
butoanele
Numerele din ( ) reprezintă paginile de
referinţă.
Cuprins
Buton
(VIZIONARE IMAGINI) (27)
Buton POWER (15)
Buton LIGHT (26)
Apăsaţi pentru a aprinde LIGHT.
Buton iAUTO (24)
Difuzor
Obiectiv (obiectiv Carl Zeiss)
Mufă  (USB) (45, 54)
Cursor de zoom (24, 31)
Microfon încorporat
Buton PHOTO (23)
Buton MODE (20)
Led
(film)/
(foto) (20)
Buton RESET
Apăsaţi pe RESET utilizând un obiect ascuţit.
Apăsaţi pe RESET pentru a iniţializa toate
setările, inclusiv setarea orei.
Tehnicile utile de înregistrare
LED VIDEO LIGHT (26)
Ecran LCD/Afişaj tactil (26, 57)
Dacă rotiţi panoul LCD cu 180 de grade,
puteţi închide panoul LCD având ecranul
LCD în exterior. Acest lucru este util în timpul
operaţiilor de redare.
Index
RO
97
Cuprins
Tehnicile utile de înregistrare
Acumulator (12)
Buton START/STOP (21)
Led CHG (de încărcare) (12)
Mufă DC IN (12)
Conector telecomandă A/V (33)
Curea de susţinere (20)
Led de acces (cartelă de memorie) (18)
Cât timp ledul este aprins sau clipeşte, camera
video citeşte sau scrie date.
Slot pentru cartela de memorie (18)
Cablu USB încorporat
Punct de montare a trepiedului
Ataşaţi un trepied (se vinde separat) în
punctul de montare a trepiedului utilizând un
şurub de trepied (se vinde separat: lungimea
şurubului trebuie să fie mai mică de 5,5 mm).
Pârghie de decuplare BATT (baterie) (14)
Index
RO
98
Index
Simboluri
16:9................................................34
4:3..................................................34
C
D
DATĂ/ORĂ............................16, 70
DATE CAMERĂ.........................70
Depanarea.....................................76
G
GEST.MED.STOC. .....................71
GOLIRE........................................72
GRADARE...................................62
GRADARE DE ALB....................63
GRADARE NEGRU....................63
H
HQ.................................................25
I
IEŞIRE AFIŞARE.........................74
ILUM.SPATE AUTO. .................67
ILUMINARE SPATE.............67, 81
IMAG.PANOR. ...........................68
Index după dată...........................30
RO
99
L
Listă de redare..............................42
LP...................................................25
LUMÂNARE................................62
LUMIN.LCD................................73
LUMINĂ VIDEO........................26
M
MACRO PRIM PLAN................65
Memorie internă..........................17
„Memory Stick”...........................89
„Memory Stick PRO Duo”
.................................................18, 89
„Memory Stick PRO-HG Duo”
.......................................................89
MENIUL MEU............................57
Meniuri...................................57, 60
Mesaje de avertizare....................82
MIC.ZOOM ÎNCORP................67
Miniatură......................................35
MOD DEMO...............................75
MOD ÎNREG. .............................25
Mod Oglindă................................26
N
NIV.REF.MICR. ..........................67
NIVEL ILUM.LCD......................73
NUMĂR FIŞIER..........................68
O
O APĂSARE.................................63
Index
Cablu de conectare A/V.......33, 55
Cablu USB..............................52, 54
Cablu USB încorporat.............3, 13
CALIBRARE................................92
CAPTURĂ IMAGINE................39
Cartelă de memorie.....................18
CEAS/LIMBĂ..............................74
CHENAR GHIDARE..................66
COD DE DATE.....................16, 69
Complet încărcat.........................12
Condensarea umezelii.................91
CONECTARE USB...............52, 54
Copiere..........................................41
COPIERE FOTO. .......................41
Copierea unui disc.......................46
Crearea unui disc...................46, 52
CULOARE LCD..........................73
F
Filme........................................21, 27
Flux operaţii...................................6
FOCALIZ.PCT. ...........................64
FOCALIZARE.............................65
FORMAT.MEDIU.......................71
Formatare.....................................71
Fotografii................................22, 27
Î
În străinătate................................87
Încărcarea acumulatorului.........12
Încărcarea acumulatorului în
străinătate...............................14, 87
Înregistrarea.................................21
Întreţinere.....................................89
Tehnicile utile de înregistrare
B
Butoane de înregistrare şi de
zoom de pe LCD..........................21
E
ECHILIBRU DE ALB.................63
EDIT LISTĂ REDARE................70
Editarea filmelor..........................46
Elementele furnizate.....................3
EXP./FOCALIZ.PCT...................64
EXP.PUNCTUALĂ.....................64
EXPUNERE.................................65
EXTERIOR...................................63
Index pentru feţe.........................31
Indexul rolei de film....................30
Indicatorii de ecran.....................95
INFO.ACUMUL. ........................71
INFO.MEDIU..............................71
INTERIOR...................................63
Cuprins
A
Acumulator..................................12
Acumulator „InfoLITHIUM”....90
Afişaj de auto-diagnosticare/
Indicatori de avertizare...............81
ALEG.MEDIU FILME................17
ALEG.MEDIU FOTO.................17
ALTE SET.ÎNREG. .....................67
ALTE SETĂRI..............................75
ALTELE........................................71
AMURG........................................62
ARTIFICII....................................62
AUTO.INTELIGENT.................24
DETECŢIA FEŢEI................66, 81
DIMENS.IMAG. .........................68
DIVIZARE...................................38
Duplicare......................................40
DUPLICARE FILME..................40
Durata de înregistrare a filmelor/
numărul de fotografii ce pot fi
înregistrate....................................85
DVD writer............................52, 54
DVDirect Express........................52
P
R
S
Salvarea imaginilor pe un suport
extern............................................49
SELECŢIE SCENĂ................62, 81
Semnal sonor...............................73
SET.ÎNREG.AUDIO....................67
Ş
ŞTERGERE...................................35
T
Telefoto.........................................24
TEMPORIZATOR......................68
TIP TV..........................................33
Trepied..........................................98
TV..................................................33
U
Unghi larg.....................................24
V
VBR...............................................85
VISUAL INDEX..........................27
VIZIONARE IMAGINI........27, 30
Volum......................................28, 73
Z
ZĂPADĂ.......................................62
Zoom................................ 21, 24, 31
ZOOM DIGITAL........................67
Zoom la redare.............................31
RO
100
Index
RĂSĂRIT ŞI APUS.....................62
Realizarea fotografiilor dintr-un
film................................................46
Realizarea unei fotografii
dintr‑un film................................39
Recorder de discuri.....................54
REDARE.......................................69
Redarea.........................................27
REFLECTOR................................62
REGL.SUCC.FOTO. ..................32
REGL.SUNET/AFIŞ. ..................73
REGLAJ GENERAL....................73
REGLAJE FOTO. ........................68
REGLAJE IEŞIRE........................74
REP.FIŞ.BD.IMAG. ....................82
Reparare........................................76
RESET...........................................97
Tehnicile utile de înregistrare
PAL................................................87
PEISAJ...........................................62
PLAJĂ...........................................62
Pornire..........................................15
Pornirea alimentării....................15
PORNIT DE LCD.......................74
PORTRET.....................................62
POTRIVIRE CEAS......................15
Precauţii........................................89
Priză de perete.............................12
PROTEJARE................................37
SET.MENIUL MEU....................57
SETARE LUN USB......................75
Setarea datei şi a orei...................15
SETĂRI AFIŞARE.......................73
SETĂRI ENERGIE......................74
SETĂRI FOTO. ...........................66
SETĂRI MANUALE...................62
SETĂRI REDARE........................69
SETĂRI SUPORT........................17
Sisteme de televizoare color.......87
SP...................................................25
SPORT..........................................62
STABILIRE LIMBĂ...............16, 74
STABILIRE ZONĂ......................74
STEADYSHOT............................66
Succesiune foto. ..........................32
Sunete bip de funcţionare...........16
Suport extern................................49
Suportul de înregistrare..............17
Cuprins
OBT.LENT AUTO. .....................66
One Touch Disc Burn.................44
OPRIRE AUTO. ..........................74
OPTION MENU.........................59
ORA DE VARĂ...........................74
Original.........................................40
Cuprins
Tehnicile utile de înregistrare
Index
http://www.sony.net/
Download PDF