Sony | PS-HX500 | Sony PS-HX500 Nagy felbontású hang rippelésére képes lemezjátszó Használati útmutató

4-585-834-11 (2) (HU)
Sztereó
lemezjátszó rendszer
Kezelési útmutató
Kezdeti lépések
Hanglemezlejátszás
Felvétel készítése
hanglemezről
Karbantartás
További információk
PS-HX500
A tulajdonos
feljegyzései
A típusjel és a gyártási szám a készülék
hátoldalán található. Írja fel ezeket
a számokat az alábbi helyekre.
Panaszbejelentés esetén hivatkozzon
ezekre a számokra a Sony-kereskedőnél.
Típusjel: PS-HX500
Gyártási szám: ________________
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
A hálózati adaptert csak száraz beltérben
szabad használni.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket a rácseppenő
és ráfröccsenő víztől, és soha ne tegyen
folyadékkal teli tárgyat – például virágvázát –
a készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben elhelyezni és működtetni
(pl. könyvespolcban vagy beépített
szekrényben).
A hálózati adaptert nem szabad lefedni,
és legfeljebb 40 °C-os hőmérsékletű
környezetben szabad használni.
Amíg a tápkábel csatlakozóját nem húzza
ki a konnektorból, a készülék áram alatt van,
még akkor is, ha ki van kapcsolva.
A hálózati tápadaptert a dugó kihúzásával
kell leválasztani az elektromos hálózatról,
ezért az adaptert könnyen hozzáférhető
konnektorhoz csatlakoztassa.
2
Ha bármilyen rendellenességet észlel
a működésében, akkor azonnal húzza
ki a hálózati aljzatból.
A hálózati adapter nem javítható, sérülés
vagy meghibásodás esetén azonnal be kell
fejezni a használatát.
FIGYELEM!ÁRAMÜTÉSVESZÉLY
CSAK SZÁRAZ HELYEN
HASZNÁLHATÓ
A hálózati adapter egyenáramú
kimenetének polaritása

Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az EU
irányelveket alkalmazó országokban
eladott készülékekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan) gyártotta vagy gyártatta.
A termék európai uniós rendelkezéseknek
való megfelelésével kapcsolatos kérdéseket
címezze a hivatalos képviseletnek
(Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgium). A szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyekben forduljon a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban
megadott címekhez.
Az európai vásárlók számára
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
selejtezése (az Európai
Unió tagállamaiban és
olyan európai országokban,
amelyekben szelektív
hulladékgyűjtési rendszer
működik)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását, amelyet
a hulladékok nem megfelelő kezelése
okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében is.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos
további információkért forduljon a helyi
illetékes szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
A CE jelölés érvényessége azokra az
országokra korlátozódik, ahol ez jogilag
kényszerítő erejű, vagyis főleg az Európai
Gazdasági Térség országaiban.
Ezt a berendezést tesztelték, és 3 méternél
rövidebb csatlakozókábel használata esetén
az EMC szabályozásban megállapított
határértéknek megfelelőnek minősítették.
Jellemzők
A PS-HX500 vinyl hanglemezek analóg
lejátszására szolgáló sztereó lemezjátszó
rendszer. A lemezjátszóhoz számítógépet
csatlakoztatva nagyfelbontású hangforrás­
ként rögzítheti a vinyl hanglemezfelvétel
számait a kizárólag ehhez a lemezjátszóhoz
fejlesztett hangrögzítő alkalmazással.
A hangforrások nagyfelbontású felvételeit
kétféleképpen játszhatja le: a rögzített
nagyfelbontású hang kompatibilis
audioeszközre való átvitelével, illetve
a nagyfelbontású hanglejátszást
támogató számítógépes szoftverrel.
A lemezjátszó használatbavétele
A lemezjátszót össze kell állítani. Olvassa
el gondosan a kézikönyvben található
útmutatót, és állítsa össze a lemezjátszót.
(Lásd: 9. oldal.)
Hanglemezlejátszás
A lemezjátszónak nincs beépített
hangszórója. A hanglemezek lejátszásához
audioeszközhöz, például hangrendszerhez
vagy erősítőhöz kell csatlakoztatnia
a készüléket a tartozék PHONO kábelekkel.
(Lásd: 14. oldal.)
Hangfelvétel rögzítése számítógépre
A lemezjátszót a számítógép USB-portjához
kell csatlakoztatnia, és a számítógépre
telepítenie kell a Hi-Res Audio Recorder
alkalmazást. (Lásd: 18. oldal.)
Megjegyzés
A lemezjátszó nem lemezlovas (DJ) használatra
tervezett analóg lejátszó. A hanglemez forgásának
kézi megállítása és megfordítása a készülék
meghibásodását okozza.
3
Néhány szó
az útmutatókról
Kezelési útmutató
(ez az füzet)
Ismerteti a lemezjátszó
használatának alapvető
lépéseit, többek között
a lemezjátszó összeáll­
ítását, a hangle­mezek
lejátszását és rögzítését,
a rendszer karbantartását,
a kopó alkatrészek
beszerzését és
a hibaelhárítást.
A Hi-Res Audio
Recorder súgója
(online útmutató)
A Hi-Res Audio Recorder
alkalmazás használatát
ismerteti. Ezzel az
alkalmazással vinyl
hangfelvételek rögzíthetők számítógépre. A súgó
a http://rd1.sony.net/
help/ha/hrar/ címen
olvasható.
Megjegyzés
A Hi-Res Audio Recorder
alkalmazás használatához
csatlakoznia kell az
internethez, és le kell töltenie,
majd telepítenie kell az
alkalmazást a számítógépre.
4
Tartalomjegyzék
A tulajdonos feljegyzései................. 2
Jellemzők.......................................... 3
Néhány szó az útmutatókról............ 4
Részek és kezelőszervek.................. 6
Kezdeti lépések
További információk
Óvintézkedések...............................23
Hibaelhárítás...................................23
Garanciakártya és javítási
szolgáltatások................................ 25
Műszaki adatok.............................. 26
Kicsomagolás................................... 8
Ügyfélszolgálati webhelyek............27
A lemezjátszó összeállítása............. 9
Tárgymutató....................................27
A porvédő fedél felhelyezése......... 13
Hanglemezlejátszás
Audioeszköz csatlakoztatása..........14
Hanglemez lejátszása..................... 15
Felvétel készítése hanglemezről
Hangfelvétel rögzítése
számítógépre..................................18
Karbantartás
A hangszedő tisztítása................... 20
A hangszedő cseréje...................... 20
A hajtószíj cseréje............................ 21
A porvédő fedél
és a lemezjátszó
burkolatának tisztítása....................22
5
Részek és kezelőszervek
Elülső oldal
Tengely (9. oldal)
Gumipalást (8., 10. oldal)
Lemeztányér (8., 9. oldal)
A lemezjátszó összeállításakor a lemeztányért
a tengelyre kell helyezni. Az alsó oldalán
hajtószíj fut körbe.
SPEED/POWER forgókapcsoló gomb
(16., 19. oldal)
A gomb elforgatásával be- és kikapcsolhatja
a lemezjátszót, illetve kiválaszthatja
a lejátszandó hanglemeznek megfelelő
fordulatszámot.
Porvédő fedél (8., 13. oldal)
Porvédőfedél-pántok
(8., 13. oldal)
Ellensúly (8., 11. oldal)
A lemezjátszó összeállítása után az ellensúly
forgatásával kiegyensúlyozhatja a lejátszókart,
és beállíthatja a hangszedő nyomását.
6
Antiskating gomb (10., 12. oldal)
A lemezjátszó összeállítása után e gomb
elforgatásával beállíthatja a skating-hatást
ellensúlyozó erőt.
Lejátszókar-retesz
(11, 16., 17. oldal)
Ha épp nem játszik le hanglemezt, akkor ezzel
a retesszel rögzítve megvédheti a lejátszókart
a rázkódástól.
Liftkar (16. oldal)
Ezzel a karral emelheti és süllyesztheti
a lejátszókart. A lejátszókar süllyedése
fékezett.
Lejátszókar-tartó (11., 17. oldal)
A lejátszókar elhelyezésére szolgál, amikor
nem játszik le hanglemezt.
Lejátszókar (10., 16., 17. oldal)
Hangszedőtartó kagyló (21. oldal)
Hangszedő (21. oldal)
Hangszedőtartó (16. oldal)
Megjegyzés
A hangszedő precíziós alkatrész. A károsodás
elkerülése érdekében kezelje óvatosan.
Hátoldal
PHONO/LINE kapcsoló (14. oldal)
Ezzel a kapcsolóval kiválaszthatja
a csatlakoztatott audioeszköznek,
például sztereó rendszernek vagy
erősítőnek megfelelő hangkimenetet.
Hangkimenet (14. oldal)
 USB-port (Type B) (18. oldal)
Ezzel a porttal számítógéphez
csatlakoztathatja a készüléket
hangrögzítés céljából.
 DC IN (15. oldal)
 Földelőcsatlakozó (14. oldal)
7
• Porvédőfedél-pántok (2)
Kezdeti lépések
Kicsomagolás
Győződjön meg róla, hogy az alábbi
tartozékok mindegyike megtalálható
a csomagban. Ha bármi hiányzik,
akkor forduljon a kereskedőjéhez vagy
az ügyfélszolgálati webhelyhez.
(Lásd: 27. oldal.)
• Hálózati adapter (1)
• Lemeztányér (hajtószíjjal) (1)
• PHONO kábelek földelővezetékkel (1)
• Gumipalást (1)
• USB-kábel (1 db)
• Ellensúly (1)
• Porvédő fedél (1)
• Kezelési útmutató (ez az füzet)
• Garanciakártya
• Tulajdonos regisztrációs kártyája
(egyesült államokbeli vevőknek)
Megjegyzés
Tartsa meg a csomagolást, mert előfordulhat,
hogy javításnál szüksége lesz rá a szállításhoz.
• Tengely-rátét 45 fordulat/perces
lemezekhez (1)
17 cm-es lemezek lejátszásához helyezze
a rátétet a tengelyre.
8
A lemezjátszó
összeállítása
Megjegyzés
A lemezjátszót mindaddig nem szabad konnektor­
hoz csatlakoztatni a hálózati adapterrel, amíg nem
végzett az összeállítással.
1 Helyezze a lemeztányért
a tengelyre.
Tartsa a lemeztányért vízszintesen,
miközben a tengelyre helyezi.
Kezdeti lépések
Elhelyezésre vonatkozó
tudnivalók
A lemeztányér felhelyezése
Lemeztányér
Tengely
• A készüléket vízszintes felületre helyezze.
• Kerülje az elektromos háztartási
berendezések (televízió, hajszárító,
Hajtótengely
neonlámpa) környékét, mert ezek zúgást
vagy zajt kelthetnek.
• Olyan helyre helyezze a készüléket, ahol
nincs kitéve rezgésnek, akár a hangszóMegjegyzés
rókból, akár ajtócsapódásból stb.
Fogja határozottan a lemeztányért, nehogy
• Óvja a készüléket a közvetlen
leejtse, mert ezzel személyi sérülést okozhat,
napsugárzástól, a hőmérsékleti
és kárt tehet a lemezjátszóban.
szélsőségekből, a túl sok portól
és légnedvességtől.
• Tartsa távol a készüléket azoktól
Forgassa a lemeztányért olyan
az elektronikai eszközöktől, amelyek
helyzetbe, hogy a meghajtó tengely
rádióhullámokat vagy elektromágneses
látszódjék a szögletes résen
zajt bocsáthatnak ki.
2
keresztül, ahová fel van ragasztva
a piros szalag.
Piros szalag
Hajtótengely
9
3Húzza le a ragasztószalagot, majd
a piros szalag két végét megfogva
húzza rá a hajtószíjat a meghajtó
tengelyre.
A lejátszókar
kiegyensúlyozása
A lejátszókar kiegyensúlyozására azért
van szükség, hogy a kar vízszintesen
egyensúlyban legyen, ezáltal a hangszedő
megfelelő nyomással nehezedjen
a hanglemezre.
1 Vegye le a hangszedő
védőburkolatát.
Hangszedő
védőburkolata
Megjegyzés
•Ügyeljen, hogy ne csavarja meg a hajtószíjat.
•A hajtószíj hajtótengelyre való felhelyezése
után távolítsa el a szalagot.
4Helyezze a gumipalástot
a lemeztányérra.
Megjegyzés
Ügyeljen, hogy a gumipalást rézsűsen letört
szegélye felfelé nézzen. A gumipalást alját
a SONY nyomat jelzi.
10
Megjegyzés
A hangszedő védőburkolatának levételekor
legyen óvatos, nehogy kárt tegyen
a hangszedőben.
2Ellenőrizze, hogy az antiskating
gomb „0” jelzése van a vonalhoz
állítva.
Antiskating gomb
3Helyezze fel az ellensúlyt
a lejátszókar ellentétes végére.
Nyomja meg enyhén az ellensúlyt, majd
forgassa a nyíl által jelzett irányba, amíg
a felületén látható skálabeosztással el
nem éri a lejátszókaron látható fehér
vonalat.
5Az ellensúly megfelelő irányú
forgatásával egyensúlyozza
ki vízszintesen a lejátszókart.
Könnyebben megtalálhatja a lejátszókar
egyensúlyi helyzetét, ha az ellensúlyt
kicsinyenként forgatja, és a kart
elengedve ellenőrzi, hogy vízszintesen
ki van-e egyensúlyozva.
Fehér vonal
Tipp
Az ellensúlyt az óramutató járásával
megegyező irányba forgatva kifelé, az
óramutató járásával ellentétes irányba
(a fenti ábrán a fekete nyíl irányába)
forgatva pedig befelé mozgathatja.
Megjegyzés
A lejátszókar kiegyensúlyozása közben
ügyeljen, hogy a hangszedő ne érintkezzen
a gumipalásttal és a lemeztányérral.
Kezdeti lépések
Ellensúly
6Helyezze vissza a lejátszókart
a lejátszókartartóra.
4Oldja a lejátszókar reteszelését,
és emelje fel a lejátszókart
a lejátszókartartóról.
Lejátszókar-retesz
11
A hangszedőnyomás és az
antiskating erő beállítása
A lejátszókar vízszintes kiegyensúlyozása
után állítsa be a hangszedő nyomását és
az antiskating erőt.
1 Kizárólag az ellensúly skálázott
gyűrűjét forgatva hozza egy vonalba
a gyűrű „0” jelzését a lejátszókaron
látható fehér vonallal.
Tipp
Minden kagylóhoz megfelelő hangszedőnyomás-érték javasolt. A hangszedő és a hanglemez védelme érdekében mindig az ajánlott
értékre állítsa be a hangszedőnyomást. Az Ön
lemezjátszóján a hangszedőnyomást a 3-as
értékre kell állítani.
3Az antiskating gombot elforgatva
állítsa a gomb 3-as jelzését
a vonalhoz.
Skálázott
gyűrű
Megjegyzés
Ügyeljen, hogy a skálázott gyűrű forgatása
közben ne forgassa az ellensúlyt.
2Az ellensúlyt az óramutató járásával
ellentétes irányba forgatva hozza
egy vonalba a gyűrű 3-as jelzését
a lejátszókaron látható fehér
vonallal.
12
Tipp
•Az antiskating beállítás gondoskodik arról,
hogy a hanglemez lejátszása közben a forgó
lemeztányér miatt a karon keletkező, befelé
irányuló erőt (skating-hatás) megfelelő
ellenirányú erő oltsa ki.
•Az antiskating erőt ugyanarra az értékre
kell állítania, mint amelyre a 2. lépésben
a hangszedőnyomást állította.
A porvédő fedél
felhelyezése
1 Illessze a tartozék porvédőfedélpántokat a porvédő fedélen
található nyílásokba.
Ha át kell helyeznie a terméket, ügyeljen,
hogy az ábrán látható módon, biztosan
fogja meg a termék alját. A helytelen tartás
a termék leejtéséhez, meghibásodáshoz
és sérüléshez vezethet.
Kezdeti lépések
Pánttartó rések
A termék hordozása
Porvédőfedél-pántok
2Igazítsa a behelyezett pántokat
a lemezjátszó hátulján található
pánttartó nyílásokba, és nyomja
le a porvédő fedelet.
Tipp
A porvédő fedél lemezjátszóról való
eltávolításához nyissa fel teljesen a fedelet,
fogja meg kétoldalt a fedél alját, majd
óvatosan húzza ki felfelé.
13
Hanglemezlejátszás
Audioeszköz
csatlakoztatása
2Csatlakoztassa a tartozék PHONO
kábeleket az audioeszköz AUX vagy
analóg bemeneti aljzataihoz.
Dugja a kábel fehér dugóját a fehér (L)
aljzatba, a piros dugót pedig a piros (R)
aljzatba.
Megjegyzés
• Csatlakoztatás előtt kapcsolja ki az audioeszközt,
például sztereó rendszert vagy erősítőt.
• Mielőtt a hálózati adaptert a konnektorba
dugja, mindenképpen csatlakoztasson
minden vezetéket.
1 Ellenőrizze, hogy a lemezjátszó
hátulján található PHONO/LINE
kapcsoló a LINE állásba van állítva.
Megjegyzés
Tipp
Ha az audioeszköz PHONO bemeneti
aljzataihoz szeretné csatlakoztatni
a lemezjátszót, akkor állítsa a PHONO/LINE
kapcsolót PHONO állásba. Ezzel azonban
jelentősen csökkenti a hangsugárzás
teljesítményét.
14
Győződjön meg róla, hogy a dugók biztosan
csatlakoznak az aljzathoz. A laza csatlakozások
zajossá teszik a lejátszást.
Tipp
Egyes audioeszközöknek van földelő­
csatlakozójuk a PHONO bemeneti aljzatok
közelében. A lemezjátszó és az audioeszköz
földelőcsatlakozókon keresztüli földelésével
csökkenthető a lejátszás zajossága.
3Csatlakoztassa a hálózati adaptert.
Hanglemez lejátszása
Megjegyzés
Mielőtt hanglemezt játszana le, halkítsa
le a csatlakoztatott audioeszközt (erősítőt,
hangsugárzót stb), hogy elkerülje az esetleges
hirtelen hangos recsegést. A hangszedő
hanglemezzel való érintkezésekor keletkező
recsegés kárt tehet az audioeszközben. Várja
meg, amíg a hangszedő teljesen a hanglemezhez
ér, és csak ezután hangosítsa fel az eszközt.
1 Helyezzen egy hanglemezt
a lemeztányérra.
Vinyl hanglemez
Hanglemezlejátszás
Megjegyzés
A zajkeltés elkerülése érdekében a hálózati
adaptert a lehető legtávolabb helyezze el
a lemezjátszótól.
Megjegyzés
A lemeztányérra egyszerre csak egy
hanglemezt szabad helyezni.
17 cm-es hanglemez lejátszása esetén
Helyezze a 45 fordulat/perces
lemezekhez kapott tartozék
tengely-rátétet a tengelyre.
15
2Válassza ki a hanglemeznek
megfelelő fordulatszámot
a SPEED/POWER forgókapcsoló
gombbal.
4Vigye a lejátszókart a kívánt szám
kezdete fölé.
Lejátszókar
A lemeztányér forogni kezd.
Megjegyzés
A lejátszókar mozgatásához fogja meg
óvatosan a hangszedőtartót.
SPEED/POWER
forgókapcsoló gomb
5Húzza a lejátszókar liftkarját
a lemezjátszó eleje felé.
A lejátszókar lassan leereszkedik,
és megkezdődik a lejátszás.
Tipp
A fordulatszám általában a hanglemez
középső címkéjére vagy tasakjára van
nyomtatva.
3Oldja a lejátszókar reteszelését,
Liftkar
és tolja a lejátszókar liftkarját
a lemezjátszó hátoldala felé.
A lejátszókar lassan felemelkedik.
Ha a lemez végének elérése előtt le
szeretné állítani a lejátszást, akkor tolja
a liftkart a lemezjátszó hátulja felé.
A lejátszókar lassan felemelkedik,
és a lejátszás leáll.
Megjegyzés
Liftkar
Lejátszókar-retesz
16
• A porvédő fedél lecsukásakor ügyeljen,
hogy a lecsukás lassú legyen, és ne
okozza a hangszedő ugrását.
• Lejátszás közben ne érintse meg
a lejátszókart és a forgó hanglemezt.
• Lejátszás közben ne állítsa meg
a lemeztányér forgását kézzel.
Tipp
A liftkar használatával megelőzheti
a hanglemez karcolódását, és gondoskodhat
a zökkenőmentes lejátszásról.
A lejátszás végén
1 Nyomja a liftkart a lemezjátszó
2Vigye a lejátszókart a lejátszókartartó fölé.
3Húzza a liftkart a lemezjátszó
eleje felé, és rögzítse a lejátszókart
a lejátszókar-retesszel.
Hanglemezlejátszás
hátulja felé.
4Forgassa a SPEED/POWER forgó­
kapcsoló gombot a „STANDBY”
állásba.
A lemeztányér forgása leáll,
és a lemezjátszó kikapcsol.
17
Felvétel készítése
hanglemezről
Hangfelvétel rögzítése
számítógépre
Lemezjátszóját és számítógépét a tartozék
USB-kábellel csatlakoztatva számítógépre
rögzítheti a hanglemez számait a Hi-Res
Audio Recorder alkalmazással. A Hi-Res
Audio Recorder alkalmazás kizárólag ehhez
a lemezjátszóhoz fejlesztett alkalmazás.
Megjegyzés
•A Hi-Res Audio Recorder alkalmazás letöltéséhez
internetelérésre alkalmas számítógépre van
szükség.
•A Hi-Res Audio Recorder alkalmazás csak
rögzítő alkalmazás. Lejátszásra nem alkalmas.
•Az USB-kimeneti jelek csak rögzítésre
használhatók, lejátszásra nem.
Tipp
Ha a számítógépen rögzített nagyfelbontású
hangforrásokat másik audioeszközre szeretné
továbbítani lejátszás céljából, akkor olyan
audioeszközre lesz szüksége, amely támogatja
a nagyfelbontású hanglejátszást.
Mac
Operációs rendszerek:
Mac OS X 10.9
Mac OS X 10.10
Mac OS X 10.11
Képernyőfelbontás: legalább 1024 × 768
képpont
A felsoroltaktól eltérő operációs rendszerek
nem támogatottak.
Megjegyzés
Az alkalmazás megfelelő működése nem
garantált:
–– minden számítógépen, amely a felsorolt
operációs rendszerrel működik
–– házilag összeszerelt számítógépeken
–– felhasználó által frissített operációs rendszerrel
működő számítógépeken
–– többféle rendszerrel indítható számítógépeken
–– a számítógép következő energiagazdálkodási
funkciói mellett: rendszerből való
kijelentkezéskor és alvó (készenléti) állapotban
1 Csatlakoztasson egy számítógépet
a lemezjátszóhoz.
Rendszerkövetelmények
Windows
Operációs rendszerek:
Windows 7 (32 vagy 64 bites)
Windows 8 (32 vagy 64 bites)
Windows 8.1 (32 vagy 64 bites)
Windows 10 (32 vagy 64 bites)
(A legújabb szervizcsomag szükséges.)
Processzor: 1.6 GHz-es vagy nagyobb
órajelű Intel Core2 processzor
Memória: legalább 1 GB
Képernyőfelbontás: legalább 1024 × 768
képpont
18
Az USB-portba
USB-kábel (tartozék)
Az USB-portba
Számítógép
(nem tartozék)
2Forgassa a SPEED/POWER forgó­
kapcsoló gombot „ON” állásba
a lemezjátszó bekapcsolásához.
4Rögzítse a hanglemez számait
a Hi-Res Audio Recorder
alkalmazással a számítógépre.
A Hi-Res Audio Recorder alkalmazás
használatának részletes leírása és
a műsorszámok nagyfelbontású
audioeszközre történő átvitelével
kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók
a Hi-Res Audio Recorder súgójában
a következő címen:
http://rd1.sony.net/help/ha/hrar/.
3Töltse le és telepítse a Hi-Res Audio
Recorder alkalmazást a számító­
gépre.
A részletes útmutatást megtalálja
a tartózkodási helyének megfelelő
webhelyen.
Nyissa meg a
http://www.sony.eu/support weboldalt,
váltson a saját országára, majd keressen
rá a „Hi-Res Audio Recorder” kifejezésre.
Felvétel készítése hanglemezről
Megjegyzés
•A számítógép és a lemezjátszó csatlakoztatására
kizárólag a tartozék USB-kábelt használja. Ne
használjon USB-elosztót, USB-hosszabbítókábelt
a csatlakoztatáshoz.
•Ügyeljen, hogy az USB-kábel csatlakozóját
egyenesen tartva, ütközésig tolja be az
USB-portba. Ne erőltesse ferdén, mert ezzel
a csatlakozók meghibásodását okozhatja.
•Ha nem kíván számokat rögzíteni a számító­
gépre, akkor javasoljuk, hogy húzza ki az
USB-kábelt a lemezjátszóból. Ha a lemezjátszó
USB-portjához számítógép van csatlakoztatva,
akkor lejátszás közben zaj keletkezhet
a csatlakoztatott audioeszközön.
•Ha a lemezjátszóhoz rögzítés céljából
számítógép van csatlakoztatva USB-kábellel,
akkor a lemezjátszó lejátszás közben a hátulján
található PHONO/LINE kapcsoló állásától
függetlenül a számítógép USB-portjára
továbbítja a hangszínszabályzója által
optimalizált hangot.
19
Karbantartás
2Helyezze fel a hangszedőre
a védőburkolatot.
A hangszedő tisztítása
A hangszedő nagy precizitású alkatrész.
A károk elkerülése érdekében kezelje
óvatosan.
A hangszedő kereskedelmi forgalomban
kapható tisztítószerekkel tisztítható.
A hangszedő cseréje
A hangszedő a használat módjától függően
elhasználódhat, sérülhet, illetve tisztításra
nem alkalmas módon elszennyeződhet.
Ebben az esetben cserélje ki a hangszedőt.
A tartalék hangszedő beszerzéséhez
forduljon kereskedőjéhez vagy az
ügyfélszolgálati webhelyhez.
(Lásd: 27. oldal.)
Megjegyzés
A hangszedő cseréje előtt mindenképpen
helyezze a hangszedőre a védőburkolatot, nehogy
kárt tegyen az ujjaiban vagy a hangszedőben.
A hangszedő eltávolítása
1 Kapcsolja ki a lemezjátszót és
a csatlakoztatott audioeszközt,
majd húzza ki a hálózati adaptert
a konnektorból.
20
3Tartsa az egyik kezével
a hangszedőtartó kagylót (),
a másikkal pedig fogja meg
a hangszedőt, majd a nyíl irányába
húzva vegye ki a hangszedőtartó
kagylóból.

A hangszedő felhelyezése
1 Helyezze fel a védőburkolatot
a tartalék hangszedőre.
2Tartsa az egyik kezével
a hangszedőtartó kagylót (),
és a másik kezével csúsztassa
a tartalék hangszedőt
a hangszedőtartó kagylóban
kialakított csatlakozóba.
A hajtószíj cseréje
A hajtószíj idővel elhasználódhat, akár el is
szakadhat. Ebben az esetben cserélje újra.
A tartalék hajtószíj beszerzéséhez forduljon
kereskedőjéhez vagy az ügyfélszolgálati
webhelyhez. (Lásd: 27. oldal.)
1 Kapcsolja ki a lemezjátszót és
a csatlakoztatott audioeszközt,
majd húzza ki a hálózati adaptert
a konnektorból.
2Vegye le a gumipalástot.
3Akassza le a hajtószíjat
a hajtótengelyről.
3Nyomja be kattanásig a hangszedőt
Karbantartás

a nyíl irányába.
4Helyezze a mutató- és hüvelykujját
a lemeztányér kerek lyukaiba, majd
fogja meg és vegye le
a lemeztányért.
21
5Fordítsa fel a lemeztányért, és vegye
le róla a hajtószíjat.
6Húzza az új hajtószíjat a lemeztányér köré úgy, hogy ne legyen
megtekeredve.
Az összeállításhoz hajtsa végre
a „Lemezjátszó összeállítása”
című rész lépéseit. (Lásd: 9. oldal.)
Megjegyzés
A tartalék hajtószíjakhoz nincs rögzítve piros
jelzőszalag.
A porvédő fedél
és a lemezjátszó
burkolatának tisztítása
A porvédő fedelet és a lemezjátszó
burkolatát száraz, puha ruhával tisztítsa.
Ha a szennyeződést nehéz letörölni, akkor
nedvesítse meg a ruhát enyhe tisztítószeres
oldattal. Ne használjon kémiai oldatot,
például alkoholt, benzint vagy festékhígítót,
amely károsítja a felületet.
22
További információk
Óvintézkedések
Biztonság
• A készülék használatbavétele előtt
ellenőrizze, hogy a készülék üzemi
feszültsége megegyezik-e az adott helyen
rendelkezésre álló hálózati feszültséggel.
• Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a készülék belsejébe, akkor húzza ki
a készülék hálózati tápkábelét, és a további
használat előtt forduljon szakemberhez.
• Ha hosszabb ideig nem használja
a készüléket, akkor húzza ki a konnektorból.
Mindig a csatlakozódugasznál, és soha ne
a vezetéknél fogva húzza ki a vezetéket.
Visszacsomagolás
Felvétellel kapcsolatos tudnivaló
A felvett zene kizárólag személyes célra
használható. A zene más célra való
felhasználásához a jogtulajdonos engedélye
szükséges.
Védjegyek
• Az IBM és a PC/AT az International Business
Machines Corporation bejegyzett védjegye.
• A Microsoft, a Windows és a Windows Media
a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye
vagy védjegye az Egyesült Államokban és/
vagy más országokban.
• A Mac, a MAC OS és az OS X az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
• Az ASIO a Steinberg Media Technologies
GmbH védjegye.
• A DSD a Sony Corporation bejegyzett
védjegye.
Hibaelhárítás
Ha lemezjátszója nem megfelelő működését
tapasztalja, akkor először nézze át az alábbi
javaslatokat, és csak azután fontolja meg
a készülék javíttatását. Ha nem segítenek
a probléma megoldásában, akkor forduljon
kereskedőjéhez vagy az ügyfélszolgálati
webhelyhez. (Lásd: 27. oldal.)
Vinyl hanglemez lejátszása
Nem hallható hang az USB-porton keresztül
csatlakoztatott számítógépről vagy
audioeszközből.
CC Ha hallgatni szeretné a hanglemezt, akkor
a tartozék PHONO kábelekkel kell
csatlakoztatnia az audioeszközt.
(Lásd: 8. oldal.)
CC Az USB-porttal műsorszámok felvétele
céljából csatlakoztathatja a lemezjátszót
számítógéphez, amelyeket a kizárólag
ehhez a lemezjátszóhoz fejlesztett
Hi-Res Audio Recorder alkalmazással
rögzíthet. Az USB-port nem használható
audioeszköz csatlakoztatására.
További információk
Tartsa meg a kartondobozt és a csomagolóanyagokat. Ezek számítanak a készülék
hordozásához ideális tárolónak. Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült kérdésére vagy
problémájára nem talál választ ebben az
útmutatóban, akkor a legközelebbi Sonymárkaképviselet készséggel áll rendelkezésére.
• Minden más védjegy és bejegyzett védjegy
az azokat illető személyek tulajdona. Ebben
a leírásban nem tüntettük fel a ™ és az ®
jeleket.
A lejátszókar ugrik, „korcsolyázik”, vagy egy
barázdában marad.
CC Az ellensúly beállítása nem megfelelő.
A hangszedőnyomás beállításakor az
ellensúlyt kell forgatnia, nem a skálázott
gyűrűt. (Lásd: 12. oldal.)
CC A lemeztányér nem vízszintes. Helyezze
a készüléket vízszintes felületre.
CC A vinyl hanglemez poros vagy karcos. Tisztítsa
meg a felületet kereskedelmi forgalomban
kapható hanglemeztisztítóval, vagy cserélje
ki a hanglemezt.
23
Nem megfelelő a lejátszott hang.
CC Ha az elszennyeződött hangszedő gyakran
zajos, akkor tisztítsa meg kereskedelmi
forgalomban kapható hangszedőtisztítóval.
Ha a hangszedő elkopott, akkor cserélje ki.
(Lásd: 20. oldal.)
CC Lehet, hogy elhasználódott a hajtószíj.
Cserélje ki a hajtószíjat. (Lásd: 21. oldal.)
CC Ha a poros hanglemez gyakran kelt zajt,
akkor tisztítsa meg a felületét kereskedelmi
forgalomban kapható hanglemeztisztítóval.
CC Győződjön meg a hangszedőnyomás és
az antiskating erő megfelelő beállításáról.
(Lásd: 12. oldal.)
CC A hangszedő elkopott. Cserélje ki egy újra.
(Lásd: 20. oldal.)
Zúgó vagy alacsony frekvenciájú gerjesztett
zaj hallható*.
CC A lemezjátszó túl közel van
a hangsugárzókhoz. Vigye távolabb
a lemezjátszót a hangsugárzóktól.
* Ez az ún. akusztikus visszacsatolás vagy
gerjedés jelensége, amely akkor fordul elő, ha
a hangsugárzók által kibocsátott és a levegőben
vagy szilárd testekben (például polcok, szekrény
vagy padló anyagában) terjedő hanghullámok
elérik a hangszedőt, és az újra továbbítja azokat
a hangsugárzókra.
Zajt hall.
CC Ellenőrizze, hogy a lemezjátszó hátulján
található PHONO/LINE kapcsoló a LINE
állásba van állítva. Ha a PHONO/LINE
kapcsoló a PHONO állásba van állítva,
miközben a lemezjátszó az audioeszköz
PHONO bemeneti aljzatától eltérő bármilyen
más bemeneti aljzatához van csatlakoztatva,
akkor a lejátszás zajossá válhat. Ha a PHONO/
LINE kapcsoló a LINE állásban van, akkor ne
csatlakoztassa a lemezjátszót az audioeszköz
PHONO bemeneti aljzataihoz.
CC Ellenőrizze, hogy a lemezjátszó NINCS
USB-kábellel valamilyen számítógéphez
csatlakoztatva. Ha a lemezjátszó USBportjához számítógép van csatlakoztatva,
akkor lejátszás közben zaj keletkezhet
a csatlakoztatott audioeszközön.
A hangszín túl magas vagy túl alacsony.
CC Nem megfelelő fordulatszám van kiválasztva.
Ellenőrizze a hanglemez középső címkéjén
vagy tasakján a fordulatszámot, és állítsa be
a megfelelőt. 33 1/3 fordulat/perces
lemezeknél forgassa a SPEED/POWER
forgókapcsoló gombot a „33” állásba,
45 fordulat/perces lemezek esetén pedig
a „45” állásba.
24
CC Lehet, hogy a hajtószíj megcsavarodott vagy
elhasználódott. Egyenesítse ki a hajtószíjat.
(Lásd: 21. oldal.)
A hangmagasság ingadozik.
CC Győződjön meg a hangszedőnyomás és
az antiskating erő megfelelő beállításáról.
(Lásd: 12. oldal.)
CC A hangszedő elkopott. Cserélje ki egy újra.
(Lásd: 20. oldal.)
Lehet, hogy elhasználódott vagy elszakadt
a hajtószíj.
CC Cserélje ki a hajtószíjat. (Lásd: 21. oldal.)
A tartalék hajtószíj beszerzéséhez forduljon
kereskedőjéhez vagy az ügyfélszolgálati
webhelyhez. (Lásd: 27. oldal.)
A lemeztányér nem forog.
CC Győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter
megfelelően csatlakozik a konnektorhoz és
a lemezjátszó DC IN aljzatához.
CC Győződjön meg róla, hogy a hajtószíj teljesen
felfekszik a hajtótengelyre.
(Lásd: 10. oldal.)
A lejátszott hang túl halk vagy torzított.
CC Győződjön meg róla, hogy a lemezjátszó
PHONO/LINE kapcsolója arra az értékre van
állítva, amely megfelel az audioeszköz
lemezjátszóhoz csatlakoztatott bemeneti
aljzatának. (Lásd: 14. oldal.)
Szoftvertelepítés
Nem lehet telepíteni a Hi-Res Audio
Recorder alkalmazást a számítógépre.
CC Az alkalmazás letöltésével és telepítésével
kapcsolatos részletes útmutatóért keresse fel
támogatási webhelyünket.
Nyissa meg a http://www.sony.eu/support
weboldalt, váltson az országának megfelelő
webhelyre, majd keressen rá a „Hi-Res Audio
Recorder” kifejezésre.
CC Ellenőrizze, hogy a számítógép csatlakozik-e
az internethez.
Garanciakártya és
javítási szolgáltatások
Garanciakártya
Lemezjátszójához garanciakártyát kap, amelyet
a vásárláskor a kereskedő ad át Önnek.
Olvassa el a garancia feltételeit, töltse ki
a szükséges adatokat, és helyezze biztonságos
helyre a garanciakártyát.
A Sony a vásárlástól számított egy évig
jótállást vállal a lemezjátszóra.
Javítási szolgáltatások
Ha a javaslatok nem segítenek a probléma
megoldásában, akkor forduljon kereskedőjéhez
vagy az ügyfélszolgálati webhelyhez.
(Lásd: 27. oldal.)
Javítási szolgáltatások a garancia-időszakon
belül:
A javításról a garancia feltételeinek
megfelelően gondoskodunk. A részleteket
a garanciakártya tartalmazza.
Mielőtt felveszi a kapcsolatot kereskedőjével,
vagy az ügyfélszolgálati webhelyen keresztül
velünk (Lásd: 23. oldal.), javasoljuk, hogy
készítse elő a következő adatokat:
• Típusjel: PS-HX500
• A lemezjátszó hátulján megtalálható gyártási
szám:
• A hiba (hibák) leírása: Írjon le mindent,
amit csak tud.
• A vásárlás időpontja:
• A kereskedő neve:
Ha a hangszedő vagy a hajtószíj nem
rendeltetésszerű használat miatt sérül meg
vagy használódik el, akkor a javítás költségei
Önt terhelik.
További információk
Ha lemezjátszója nem megfelelő működését
tapasztalja, akkor először a „Hibaelhárítás”
című részben leírt javaslatok átnézésével
állapítsa meg, hogy szükség van-e a készülék
javítására.
A tartalék alkatrészek beszerezhetősége:
A Sony Japán Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari
Minisztériumának utasításai alapján a termék
forgalmazásának megszüntetése után még
legalább nyolc évig biztosítja a lemezjátszó
működéséhez szükséges alkatrészeket
javítási célokra, és ezen időszak alatt
javítási szolgáltatásokat biztosít. A javítási
szolgáltatások az alkatrészellátás befejeződése
után is elérhetők lehetnek attól függően,
hogy milyen alkatrész szorul javításra.
További információkért forduljon hozzánk
az ügyfélszolgálati webhelyen.
(Lásd: 27. oldal.)
Javítási szolgáltatások a garanciaidőszakon túl:
Ha várható, hogy a lemezjátszó a javítás
hatására visszanyeri a funkcióit, akkor kérésére,
díj ellenében gondoskodunk a szükséges
javítások elvégzéséről.
25
Műszaki adatok
Motor és lemeztányér
Meghajtás
Szíjhajtás
Motor
Egyenáramú motor
Lemeztányér
296 mm átm. (alumínium öntvény)
Fordulatszámok
33 1/3 és 45 fordulat/perc, 2 sebesség
Ingadozás (wow és flutter)
0,25% alatt (WRMS)
Jel-zaj arány
50 dB (DIN-B) felett, a tartozék hangszedő-kagylóval
Lejátszókar
Típus
Dinamikusan kiegyensúlyozott egyenes kar lágy csillapítású
vezérléssel
Effektív karhossz
221 mm
USB-kapcsolat
Kimeneti port
USB Type B
USB 2.0
Hangszedőtartó kagyló
Típus
MM
Hangszedőnyomás
3g
Kimeneti jelszint
2.5 mV
Általános
Áramellátás
5 V egyenáram, 2.0 A (hálózati adapter)
Teljesítményfelvétel
3W
Méretek
430 × 104 × 366 mm (szélesség/magasság/mélység)
Tömeg
Kb. 5.4 kg
Hálózati adapter
HK-AR-050A200-US (USA és Kanada)
Bemenet
100–240 V váltakozó áram, 0.35 A, 50/60 Hz
Kimenet
5 V egyenáram, 2.0 A
HK-AR-050A200-EU (európai országok)
Bemenet
100–240 V váltakozó áram, 0.35 A, 50/60 Hz
Kimenet
5 V egyenáram, 2.0 A
HK-AR-050A200-GB (Egyesült Királyság)
Bemenet
100–240 V váltakozó áram, 0.35 A, 50/60 Hz
Kimenet
5 V egyenáram, 2.0 A
A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
26
Ügyfélszolgálati
webhelyek
A tartalék alkatrészek, kiegészítők beszerzésével és egyéb támogatási szolgáltatásokkal kapcsolatos információkért keresse fel
a tartózkodási helyéhez kijelölt ügyfélszolgálati webhelyet.
http://www.sony.eu/support
Tárgymutató
További információk
antiskating gomb...............................6, 10, 12
beállítás.................................................. 10, 12
DC IN........................................................ 7, 15
ellensúly................................................6, 8, 11
földelőcsatlakozó..................................... 7, 14
fordulatszám............................................... 16
gumipalást...........................................6, 8, 10
hajtótengely........................................9, 10, 21
hálózati adapter.......................................8, 15
hangkimenet............................................ 7, 14
hangszedőnyomás......................................12
hangszedőtartó....................................... 7, 16
hangszedőtartó kagyló............................7, 20
Hi-Res Audio Recorder
alkalmazás....................................4, 18, 19, 24
javítási szolgáltatások................................. 25
lejátszókar............................ 7, 10, 11, 16, 17, 23
lejátszókar-retesz........................... 6, 11, 16, 17
lemeztányér.....................................6, 8, 9, 24
liftkar...................................................6, 16, 17
PHONO kábelek.......................................8, 14
PHONO/LINE kapcsoló............................ 7, 14
porvédőfedél-pántok.......................... 6, 8, 13
skálázott gyűrű............................................12
SPEED/POWER
forgókapcsoló gomb.....................6, 16, 17, 19
telepítés............................................. 4, 19, 24
tengely ..................................................... 6, 9
tengely-rátét
45 fordulat/perces lemezekhez..............8, 15
ügyfélszolgálati webhelyek........................ 27
USB-kábel.................................................8, 18
USB-port..............................................7, 18, 23
védjegyek.................................................... 23
zaj............................................................ 9, 24
27
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising