Sony | DVP-FX780 | Sony DVP-FX780 Hordozható DVD-lejátszó USB-porttal Használati útmutató

4-411-681-11(1) (HU)
Hordozható
CD/DVD-lejátszó
Kezelési utasítás
z
A Sony termékekkel kapcsolatos hasznos tanácsokért, tippekért
és tudnivalókért lásd: www.sony-europe.com/myproduct/
DVP-FX780
© 2012 Sony Corporation
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés
elkerülése érdekében
ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség
hatásának.
Az áramütés elkerülése
érdekében ne nyissa ki a
készülék burkolatát. Minden
javítást bízzon szakemberre.
A tápkábel cseréjét kizárólag
szakszerviz végezheti.
Az elemeket vagy az elemeket
tartalmazó eszközt ne
helyezze el olyan helyen, ahol
sugárzó hőnek (pl. napfény,
tűz) van kitéve.
Ez a készülék a CLASS 1 LASER
termékosztályba sorolható.
A CLASS 1 LASER
TERMÉKJELZÉS az
egység alján található.
FIGYELEM!
Az ebben a termékben található
optikai készülékek használata
veszélyeztetheti a szemet. Az
ebben a CD/DVD-lejátszóban
használt lézersugár ártalmas
a szemre, ezért ne próbálja meg
szétszerelni a készülékházat.
Minden javítást bízzon
szakemberre.
2
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(az Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a szimbólum a készüléken
vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
A lemerült elemek hulladékként
való eltávolítása (Az Európai
Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező országokra érvényes.)
Ez a jelölés az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés egy
vegyjellel együtt van feltüntetve.
A higany (Hg) vagy az ólom (Pb)
vegyjele akkor van feltüntetve,
ha az elem több mint 0,0005%
higanyt vagy 0,004% ólmot
tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása
segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan termékek esetén,
ahol biztonsági, hatékonysági
és adatkezelési okok miatt
állandó kapcsolat szükséges
a beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember
szükséges.
Az elemek szakszerű
hulladékkezelése érdekében a
készüléket a hasznos élettartama
végén adja le a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az
elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó szakaszt. Az elemet
adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem
újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Ne szedje szét és ne alakítsa át
a lejátszót, mert az áramütéshez
vezethet. Az akkumulátorok
újratöltése, belső ellenőrzés
vagy javítás céljából forduljon
a legközelebbi Sonyforgalmazóhoz vagy Sonyszervizközponthoz.
Óvintézkedések
• A rendszert úgy helyezze el,
hogy probléma esetén a
tápkábelt azonnal ki lehessen
húzni a fali csatlakozóaljzatból.
• A lejátszó mindaddig áram
alatt van, amíg a tápkábel
csatlakozóját nem húzza
ki a fali csatlakozóaljzatból,
még akkor is, amikor a lejátszó
kikapcsolt állapotban van.
• Tűzeset és áramütés elkerülése
érdekében soha ne tegyen
a készülékre folyadékkal teli
edényt, például virágvázát.
• A fül- és fejhallgatók erős
hangnyomása halláskárosodást
okozhat.
A termék gyártója
a Sony Corporation
(Japán, 108-0075 Tokió,
1-7-1 Konan Minato-ku).
A termékbiztonsággal és az
EMC irányelvekkel kapcsolatban
a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart,
Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben forduljon
a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban
megadott címekhez.
FONTOS MEGJEGYZÉS
Figyelem! A lejátszó korlátlan
ideig képes álló videoképeket
vagy képernyőkijelzéseket
megjeleníteni a televízió
képernyőjén. Ha hosszú ideig
hagyja megjelenítve ezeket a
képeket, a tv-képernyő tartós
károsodását okozhatja. A
plazmakijelzős paneltelevíziók
és a projektoros televíziók
különösen érzékenyek erre.
Ha a lejátszóval kapcsolatban
bármilyen kérdése vagy
problémája merül fel,
forduljon a legközelebbi
Sony márkaképviselethez.
Copyright-, védjegy és
szoftverlicenc-információk
• A készülék gyártása a Dolby
Laboratories licence alapján
történt.
Dolby és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories védjegye.
• A „DVD Logo” a DVD
Format/Logo Licensing
Corporation védjegye.
• Az MPEG Layer-3
audiokódolási technológiát
és szabadalmait a Fraunhofer
IIS és Thomson licence alapján
használjuk.
• Minden más védjegy a
vonatkozó tulajdonosokhoz
tartozik.
• EZ A TERMÉK AZ
MPEG-4 VIZUÁLIS
SZABADALOMCSOMAG
ALAPJÁN A FOGYASZTÓK
SZÁMÁRA, SZEMÉLYES
ÉS NEM KERESKEDELMI
HASZNÁLATRA, AZ MPEG-4
VIZUÁLIS SZABVÁNYNAK
MEGFELELŐ OLYAN
VIDEÓK („MPEG-4 VIDEO”)
DEKÓDOLÁSÁRA VAN
ENGEDÉLYEZVE,
AMELYEKET EGY
FOGYASZTÓ KÓDOLT
SZEMÉLYES ÉS NEM
KERESKEDELMI
TEVÉKENYSÉGE SORÁN ÉS/
VAGY AMELYEKET OLYAN
VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL
KAPTAK, AMELY AZ MPEG
LA ENGEDÉLYÉVEL KÉSZÍT
MPEG-4 VIDEÓKAT.
SEMMILYEN MÁS
KÖZVETLEN VAGY
KÖZVETETT HASZNÁLAT
NINCS ENGEDÉLYEZVE.
TOVÁBBI, TÖBBEK KÖZÖTT
A PROMÓCIÓS, BELSŐ
ÉS KERESKEDELMI
HASZNÁLATTAL ÉS
AZ ENGEDÉLYEZÉSSEL
KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK KAPHATÓK
AZ MPEG LA, LLC CÉGTŐL.
LÁSD A HTTP://
WWW.MPEGLA.COM
HONLAPOT
Néhány szó az útmutatóról
• Ebben a kézikönyvben a
„lemez” szót használjuk, ha
általánosságban hivatkozunk a
DVD-kre vagy CD-kre, hacsak
a szöveg vagy az illusztrációk
nem határozzák meg másképp.
• Az egyes ismertetések fölött
látható ikonok, például a
, azt jelzik, hogy az
ismertetett funkcióhoz mely
médiumok használhatók.
Részletekért lásd: „Lejátszható
hordozók” (20. oldal).
• A FONTOS információk
(a nem megfelelő működés
megakadályozására) a b
ikon alatt vannak felsorolva.
A HASZNOS információk
(tippek és egyéb tanácsok)
a z ikon alatt olvashatók.
3
Tartalomjegyzék
FIGYELMEZTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
A részek és kezelőszervek bemutatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Előkészületek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A tartozékok ellenőrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Az akkumulátor feltöltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Az autós akkumulátoradapter használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Csatlakoztatás tv-készülékhez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Lejátszás lemezről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
MP3-, JPEG- és videofájlok lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A képméret és -minőség beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Beállítások és módosítási lehetőségek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
A beállítóképernyő használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
További információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lejátszható hordozók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
16
18
20
22
23
A részek és kezelőszervek
bemutatása
Az elérhető funkciók a használt lemeztől
vagy a helyzettől függően eltérőek.
Lejátszó
A LCD-panel (9. oldal)
B Hangsugárzó
C HOLD
Ha két másodpercnél tovább
lenyomva tartja, megakadályozza
a gombok véletlen működtetését.
Minden gomb le van zárva.
SOUND
Váltás a négy hangmód között.
D DISPLAY
A lejátszási információk megjelenítése,
valamint a lejátszási mód
megváltoztatása (10. oldal).
MENU
A DVD VIDEO-menü megjelenítése.
JPEG fájl lejátszásakor diavetítés
indítása (11. oldal).
C/X/x/c
A kiemelés átvitele egy kijelölt elemre.
ENTER
Belépés a kijelölt elembe.
RETURN
Visszatérés az előző kijelzéshez.
OPTIONS
A VOLUME+ és
(lejátszás/
szüneteltetés) gombokon tapintópontok
találhatók. A tapintópont a lejátszó
használata közben viszonyítási pontként
használható.
A beállítómenü megjelenítése.
• Disc/USB (Lemez/USB) (12. oldal)
• LCD Mode (LCD mód) (12. oldal)
• Setup (Beállítás) (13. oldal)
• Menu/Top Menu (Menü/Legfelső
menü): A DVD VIDEO-menü/
legfelső menü megjelenítése.
• Original/Play List (Eredeti/Lejátszási
lista): A DVD VR „Original” (Eredeti)
vagy „Play List” (Lejátszási lista)
lehetőségének kiválasztása.
,folytatás
5
E VOLUME (hangerő) +/–
A hangerő módosítása.
F ./> (előző/következő)
Ugrás az előző/következő fejezetre,
zeneszámra vagy fájlra.
• Gyors visszatekerés/gyors
előretekerés (m/M), ha a gombot
lejátszás közben egy másodpercnél
hosszabban lenyomva tartja. Nyomja
meg többször egymás után sebesség
megváltoztatásához.
• Lassú visszatekerés/lassú
előretekerés ( / ), ha a gombot
szünet üzemmódban egy
másodpercnél hosszabban lenyomva
tartja. Nyomja meg többször egymás
után sebesség megváltoztatásához
(csak DVD esetén).
(lejátszás/szünet) (9. oldal)
A lejátszás indása, szüneteltetése vagy
újraindítása.
x (leállítás) (9. oldal)
A lejátszás leállítása.
G Lemezfedél (9. oldal)
H OPEN gomb (9. oldal)
A lemezfedél nyitása.
I PUSH CLOSE (9. oldal)
A lemezfedél csukása.
J POWER áramellátás-jelző
K CHARGE töltésjelző (7. oldal)
L OPERATE kapcsoló (9. oldal)
A lejátszó be- vagy kikapcsolása.
6
M PHONES (fejhallgató) aljzat
N USB-aljzat (type A) (12. oldal)
Ehhez a porthoz csatlakoztathatja
az USB eszközöket.
O A/V OUT aljzat (8. oldal)
P DC IN 12 V-os tápaljzat (7. oldal, 8)
A hálózati adapter vagy autós
akkumulátor csatlakoztatásához.
Töltési idő és játszási idő
Töltési idő: kb. 4 óra
Játszási idő: kb. 4 óra
Előkészületek
Az akkumulátor feltöltése
A környezeti hőmérséklettől és az újratölthető
akkumulátor állapotától függően a töltési idő
hosszabb, a játszási idő pedig rövidebb is lehet.
A lejátszó legelső használata előtt, illetve
ha az akkumulátor lemerült, töltse fel az
újratölthető az akkumulátort.
1
Csatlakoztassa a hálózati adaptert.
Töltés közben a CHARGE töltésjelző
világít.
Előkészületek
Ellenőrizze, hogy megtalálhatók-e
az alábbi elemek:
• Hálózati adapter (1)
• Autós akkumulátoradapter (1)
• Audio-/videoadapter (1)
A megadott időértékek mérése a következő
körülmények között történt:
• Töltési idő
– szobahőmérséklet (20 °C)
– kikapcsolás
• Játszási idő
– szobahőmérséklet (20 °C)
– fejhallgató-használat
– háttérfény a legalacsonyabb értékre
állítva
A tartozékok ellenőrzése
Az akkumulátor töltöttségi szintjének
ellenőrzése
Amikor lejátszó leáll, az akkumulátorjelző
világítani kezd. Ha az akkumulátor
lemerült, megjelenik a
jelzés, vagy
a CHARGE töltésjelző villogni kezd.
Teljes
Üres
Egy fali
csatlakozóaljzatba
Hálózati adapter (tartozék)
b
Az akkumulátor töltéséhez 5–35 °C-os
környezeti hőmérséklet szükséges.
7
Az autós
akkumulátoradapter
használata
Az autós akkumulátoradapter (tartozék)
12 V-os autóakkumulátorral, negatív
földeléssel használható (ne használja
24 V-os autóakkumulátorral, pozitív
földeléssel).
1
Csatlakoztassa az autós
akkumulátoradaptert.
• Az autós akkumulátoradaptert csak olyankor
használja, amikor jár az autó motorja. Ha
olyankor használja, amikor az autó motorja
le van állítva, azzal lemerítheti az autó
akkumulátorát.
• A lejátszót vagy a tartozékokat ne hagyja
az autóban.
Csatlakoztatás
tv-készülékhez
A képeket tv-n vagy monitoron is
élvezheti.
1
Csatlakoztassa a lejátszót tv-hez vagy
monitorhoz az audio-/videoadapter
(tartozék) segítségével.
A szivargyújtóaljzathoz
A tv vagy a
monitor AUDIO-/
VIDEO-bemeneti
aljzatához
Autós akkumulátoradapter (tartozék)
A lejátszó autóban való használata után
Húzza ki az autós akkumulátoradapter
csatlakozóját a szivargyújtóaljzatból.
b
• A járművezető vezetés közben soha ne
csatlakoztassa és ne húzza ki az autós
akkumulátoradaptert.
• A vezetéket úgy helyezze el, hogy az ne zavarja
a járművezetőt. Az LCD-panelt ne tegye
olyan helyre, ahol zavarhatja a járművezetőt
a kilátásban.
• Tisztítsa meg a szivargyújtóaljzatot. Ha az
aljzat szennyezett, az zárlatot vagy hibás
működést okozhat.
8
Audio-/
videoadapter
(tartozék)
Audio-/
videokábel (külön
megvásárolható)
b
• Részletes információkért nézze meg a
csatlakoztatni kívánt berendezéshasználati
utasítását.
• A csatlakoztatás előtt kapcsolja ki a lejátszót.
Megjegyzések a képernyőkímélő funkcióval
kapcsolatban.
Lejátszás
Lejátszás lemezről
1
2
Nyissa fel az LCD-panelt, majd
kapcsolja be a lejátszót.
Ha szeretné a lejátszást onnan folytatni,
ahol megállította (Lejátszás folytatása)
A lemezfedél nyitásához nyomja
meg az OPEN gombot, majd helyezze
be a lemezt.
Ha a lejátszás leállítása után újra
megnyomja a
gombot, a lejátszó
attól a ponttól folytatja a lejátszást,
ahol megnyomta a x gombot.
A lemezt a lejátszható felével lefelé
helyezze be, majd kattanásig finoman
nyomja be. Ne ne érintse meg a lencse
felületét.
Lejátszás
A lejátszható lemezekre vonatkozó
információkért lásd a „Lejátszható
hordozók” részt (20. oldal).
Töltse fel előre az akkumulátort, vagy
csatlakoztassa a hálózati adaptert.
• Amikor a lejátszó 15 percnél tovább
van szünet vagy leállás módban, egy
képernyőkímélő kép jelenik meg.
A kép a
megnyomásakor eltűnik.
A „Screen Saver (Képernyőkímélő)”
beállításához lásd: 14. oldal.
• A lejátszó a képernyőkímélő funkció
indítása után 15 perccel készenléti
üzemmódba kapcsol. A készenléti
üzemmódból való visszatéréshez
nyomja meg a
gombot.
b
• A leállítási ponttól függően előfordulhat,
hogy a Lejátszás folytatása nem pontosan
a megfelelő helyről folytatódik.
• A folytatási pont a következő esetekben
törlődik:
– felnyitja a lemezfedelet.
– megnyomja az OPTIONS gombot,
majd kiválasztja az USB lehetőséget.
PBC funkciókkal rendelkező VIDEO CD
lejátszása
A lencse
OPERATE kapcsoló
felülete
A lejátszható oldallal lefelé
3
Csukja vissza a lemezfedelet, majd
nyomja meg a
gombot.
A lejátszó elindítja a lejátszást.
A lemeztől függően előfordulhat,
hogy megjelenik egy menü. A kívánt
elem kiválasztásához nyomja meg a
C/X/x/c gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A PBC (Playback control, Lejátszásvezérlés)
funkciókkal rendelkező VIDEO CD
lejátszásának indításakor megjelenik
a menü.
Számok beírásához nyomja meg a
C/X/x/c gombot. Lásd: „Számok beírása”
(10. oldal), 2. és 3. lépés. A
csak
a lejátszás indítására használható.
A „PBC” beállításához lásd: 14. oldal.
,folytatás
9
A lejátszási adatkijelző használata
Itt ellenőrizheti a lejátszási adatokat
és módosíthatja a lejátszási módot.
1
Lemez lejátszása közben nyomja meg
a DISPLAY gombot.
Példa: DVD VIDEO lejátszása esetén
Elemek
b
• CD vagy VIDEO CD lejátszásakor csak
az elérhető elemek jelennek meg.
• A lemeztől függően egyes elemek nem
használhatók.
• A Repeat (Ismétlés) beállítás a Title Search
(Cím keresése) vagy Chapter Search (Fejezet
keresése) funkció használatakor törlődik.
Számok beírása
1
A kívánt elem kiválasztásához nyomja
meg a X/x gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Megjelenik a számbeviteli képernyő.
2
A C/c megnyomásával válassza ki
a kívánt számot, majd a bevitelhez
nyomja meg az ENTER gombot.
3
Válassza az „OK” lehetőséget, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Befejeződik a számbevitel, és bezárul
a számbeviteli képernyő.
Menu
*1
Title
02/07
Chapter
03/20
Audio
01 5.1CH
Subtitle
01 English
D English
Title Elapsed 00:12:01
2
A X/x, majd az ENTER gomb
megnyomásával egyenként válassza
ki és módosítsa a következő elemeket.
• Title (Cím)*2
• Chapter (Fejezet)*2
• Audio (Hang)
• Subtitle (Felirat)
• Angle (Nézőpont)*2
• T.Time (cím ideje)
• C.Time (fejezet ideje)
• Repeat (Ismétlés)
• A-B Repeat (A-B ismétlés)*3
• Time Disp. (időkijelzés)
*1 DVD (VR mód) lejátszásakor a cím száma
mellett a „PL” (lejátszási lista) vagy „ORG”
(eredeti) felirat jelenik meg.
*2 A szám a X/x használatával is kiválasztható.
*3 Válassza a „SET” (Beállítás) lehetőséget, majd
nyomja meg az ENTER gombot. Az ENTER
gomb megnyomásával válassza ki az A és a B
ismétlési pontot.
10
A kijelző kikapcsolása
Nyomja meg a DISPLAY vagy a RETURN
gombot.
MP3-, JPEG- és videofájlok
lejátszása
1
A kívánt album kiválasztásához
nyomja meg a X/x gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Példa: Az MP3-lista
Dir:001
JPEG kép forgatása
A kép megtekintése közben nyomja meg a
C/X/x/c gombot. Az összes fájl forgatása.
C/c: A fénykép forgatása jobbra/balra
90 fokkal.
X/x: A kép függőleges (fel és le) vagy
vízszintes (balra és jobbra) tükrözése.
Lejátszás
A lejátszható fájlokra vonatkozó
információkért lásd: „Lejátszható
hordozók” (20. oldal).
ADAT hordozó beállításakor megjelenik
az albumok listája. A lemeztől függően
a lejátszás automatikusan elindul.
JPEG fájlok lejátszása
Indexképek megjelenítése
Nyomja meg a MENU gombot.
Az album képfájljai 12 alképernyőn
jelennek meg.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MY BEST
..
BEST HITS
BEST3
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
11
Slide Show
12
Prev
Next
Diavetítés lejátszása
2
A kívánt fájl kiválasztásához nyomja
meg a X/x gombot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A lejátszás a kiválasztott fájlról indul.
Az indexképek listájánál válassza ki
a „Slide Show” (Diavetítés) lehetőséget,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Kilépés az indexképek listájából
Ha vissza szeretne térni az albumlistához,
nyomja meg a MENU gombot.
,folytatás
11
USB eszközön található adatok
lejátszása
1
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
USB-aljzathoz.
A képméret és -minőség
beállítása
Az LCD-kijelzőn megjelenő kép
beállítható.
1
2
USB-eszköz
2
3
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az „USB” lehetőség kiválasztásához
nyomja meg a X/x gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
USB-eszköz leválasztása
A „Disc” (Lemez) lehetőség
kiválasztásához nyomja meg az OPTIONS
gombot, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Ezután leválaszthatja az USBeszközt.
b
• Ne válassza le az USB-eszközt, amíg az
USB-hozzáférési jelzőfény villog.
Ez adatvesztéshez vezethet.
• A lejátszóhoz flash memória és digitális
fényképezőgép csatlakoztatható USBeszközként. Egyéb eszközök (USB hub stb.)
nem csatlakoztatható. Nem támogatott eszköz
csatlakoztatásakor hibaüzenet jelenik meg.
• Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök
nem működnek ezzel a lejátszóval.
• A lejátszó felismeri a FAT-kompatibilis
MSC tárolóeszközöket.
• A digitális fényképezőgépen állítsa a LUN
beállítást „Single” (Egy) értékre. Forduljon
a digitális fényképezőgép használati
utasításához.
12
3
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az „LCD Mode” (LCD mód)
kiválasztásához nyomja meg a
X/x gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A C/X/x/c , majd az ENTER gomb
megnyomásával egyenként válassza
ki és módosítsa a következő
elemeket.
• LCD Aspect (LCD-nézetarány):
A képméret módosítása.
• Backlight (Háttérfény): A fényerő
beállítása.
• Contrast (Kontraszt): A világos és
sötét területek közötti különbség
beállítása.
• Hue (Színárnyalat): A vörös és zöld
arányának beállítása.
• Color (Szín): A színgazdagság
beállítása.
• Default (Alapértelmezett): Az összes
beállítás visszaállítása a gyári értékre.
A menü kikapcsolása
Nyomja meg az OPTIONS vagy
a RETURN gombot.
b
A lemeztől függően eltérő képernyőméretek
választhatók ki.
4
Beállítások és módosítási lehetőségek
A beállítóképernyő
használata
1
Nyomja meg az OPTIONS gombot,
amikor a rendszer a leállás
üzemmódban van.
A beállítási kijelző kikapcsolása
Nyomja meg az OPTIONS vagy
a RETURN gombot.
General Setup (Általános
beállítások)
◆ TV Display (TV-kijelző) – csak DVD esetén
4:3
Pan Scan
(Levágva)
Ezt a lehetőséget válassza,
ha 4:3-as képarányú tv-t
csatlakoztat. A rendszer
automatikusan széles képet
jelenít meg a teljes képernyőn,
és levágja azokat a részeket,
amelyek nem férnek el.
4:3
Letter Box
(Keretben)
Ezt a lehetőséget válassza,
ha 4:3-as képarányú tv-t
csatlakoztat. A rendszer
széles képet jelenít meg,
a tv-képernyő alján és
a tetején fekete csíkkal.
16:9
Ezt a beállítást válassza, ha a
készülékhez széles képernyős
tv-t vagy széles képernyős
megjelenítést támogató tv-t
csatlakoztat.
A Resume Play (Lejátszás folytatása)
módban nem használhatja a beállítási
kijelzőt. Nyomja meg kétszer a x,
majd az OPTIONS gombot.
2
3
A „Setup” (Beállítás) kiválasztásához
nyomja meg a X/x gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A beállítási kategória kiválasztásához
nyomja meg a X/x gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
: General Setup (Általános
beállítások)
: Audio Setup (Hang beállítása)
: Language Setup (Nyelv
beállítása)
Beállítások és módosítási lehetőségek
Módosíthatja a lejátszó beállításait.
Az alapértelmezett beállítások alá
vannak húzva.
Egyes lemezek előre programozott
lejátszási beállításokat tartalmaznak,
amelyek elsőbbséget élveznek az egyéni
beállításokkal szemben.
A X/x, majd az ENTER gomb
megnyomásával egyenként válassza
ki és módosítsa a következő elemeket.
: Parental Control (Szülői
felügyelet)
,folytatás
13
◆ Angle Mark (Nézőpontjelzés) – csak DVD
VIDEO esetén
Megjeleníti a nézőpontjelzést, amelynek
segítségével Ön egy több nézőpontból
rögzített DVD lejátszásakor módosíthatja
a nézőpontokat.
Válassza az „On” (Be) vagy az „Off” (Ki)
beállítást.
Language Setup
(Nyelv beállítása)
◆ OSD (Képernyőkijelzés)
Átváltja a tv-képernyőn megjelenített
szöveg nyelvét.
◆ Screen Saver (Képernyőkímélő)
◆ Disc Menu (Lemez menü) – csak DVD VIDEO
esetén
Megjelenik a képernyőkímélő-kép.
E funkcióval kapcsolatban lásd: 9. oldal.
Válassza az „On” (Be) vagy az „Off” (Ki)
beállítást.
◆ Subtitle (Felirat) – csak DVD VIDEO esetén
◆ PBC – csak VIDEO CD esetén.
Ez a funkció a PBC (Playback Control)
funkcióval rendelkező VIDEO CD-ken áll
rendelkezésre. E funkcióval kapcsolatban
lásd: 9. oldal.
Válassza az „On” (Be) vagy az „Off” (Ki)
beállítást.
◆ Alapértelmezett
Minden funkció visszaáll az eredeti gyári
beállítás értékére. Vegye figyelembe, hogy
így saját beállításai el fognak veszni.
Audio Setup (Hang beállítása)
◆ Audio DRC – csak DVD esetén
Olyan DVD lejátszásakor, amely „Audio
DRC” (Dynamic Range Control)
funkcióval rendelkezik,
hangerőcsökkentés esetén élesebbé teszi
a mély hangok hangzását.
Válassza az „On” (Be) vagy az „Off” (Ki)
beállítást.
Átváltja a lemez menüjének megjelenítési
nyelvét.
Átváltja a felirat nyelvét.
◆ Audio (Hang) – csak DVD VIDEO esetén
Átváltja a hangsáv nyelvét.
Parental Control
(Szülői felügyelet)
Ezzel a beállítással korlátozhatja a szülői
felügyelet funkcióval rendelkező DVD-k
lejátszását.
Nézze meg a „Számok beírása” című rész 2.
és 3. lépését (10. oldal).
◆ Password (Jelszó) – csak DVD VIDEO esetén
Jelszó beírása vagy módosítása. 4
számjegyből álló jelszót adjon meg.
A jelszó módosítása
A X/x gomb megnyomásával válassza ki
a „Password” (Jelszó) lehetőséget, majd
nyomja meg az ENTER gombot. Válassza
a „Change” (Módosítás) lehetőséget, majd
nyomja meg az ENTER gombot. Írja be
a jelenlegi jelszót és az új jelszót.
Ha elfelejtette a jelszót
Jelenlegi jelszóként írja be a „1369”
számsort.
14
◆ Parental Control (Szülői felügyelet) – csak
DVD VIDEO esetén
Állítsa be a korlátozási szintet. Minél
alacsonyabb az érték, annál szigorúbb
a korlátozás.
A szülői felügyeleti funkció beállításához
előbb meg kell határoznia egy jelszót.
A szülői felügyelet beállítása
A szülői felügyelet funkcióval korlátozott
lemez lejátszása
Tegye be a lemezt, majd nyomja meg
a
gombot. Megjelenik a jelszó
megadására szolgáló kijelző. Írja be
a jelszót.
Beállítások és módosítási lehetőségek
A X/x gomb megnyomásával válassza ki
a „Parental Control” (Szülői felügyelet)
lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Válassza ki a korlátozási szintet,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Írja be a jelszót.
15
Hang
További információk
Hibaelhárítás
Ha a lejátszó működésében az alábbi
rendellenességek bármelyikét észleli,
a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba
elhárításával az útmutatóban leírt módon.
Ha a probléma tartósan fennáll, forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
Áramellátás
Az egység nincs bekapcsolva.
, Ellenőrizze, hogy a hálózati adaptert
megfelelően csatlakoztatta-e (7. oldal).
, Győződjön meg arról, hogy az
akkumulátor megfelelően feltöltődött
(7. oldal).
Az akkumulátor nem tölthető fel, vagy
hosszú a töltési idő.
, Ha a CHARGE töltésjelző villog,
miközben a hálózati adapter
csatlakoztatva van, lehet, hogy nem
megfelelő a környezeti hőmérséklet.
Az akkumulátor töltéséhez 5–35 °C-os
környezeti hőmérséklet szükséges.
, A töltés tovább tart, ha a lejátszó be
van kapcsolva. A töltés előtt kapcsolja
ki a lejátszót.
, Ha egy évnél hosszabb ideig nem
használta a lejátszót, előfordulhat, hogy
az akkumulátor tönkrement. Forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
Kép
A fekete pontok megjelennek, a vörös,
kék és zöld pontok az LCD-n maradnak.
, Ez az LCD szerkezeti tulajdonsága,
nem pedig hibás működés.
16
Nincs hang.
, A lejátszó szünet vagy lassított
lejátszás módban van.
, A lejátszó gyors visszatekerés vagy
előretekerés módban van.
Működés
Gombnyomáskor semmi nem történik.
, A gombok használatának engedélyezéséhez
tartsa lenyomva a HOLD gombot két
másodpercnél tovább (5. oldal).
A HOLD billentyűzár-funkciót a lejátszó
kikapcsolásával is leállíthatja.
Nem játszható le a lemez.
, Ha a lemezt fordítva helyezte be, a „No
Disc” (Nincs lemez) vagy „Cannot play
this disc” (A lemez nem játszható le)
üzenet jelenik meg. A lemezt a lejátszási
oldallal lefelé helyezze be (9. oldal).
, A megfelelő behelyezéshez a lemezt
kattanásig kell benyomni (9. oldal).
, A lemez szennyezett vagy hibás
(19. oldal).
, Nem lejátszható lemezt helyezett be.
Győződjön meg arról, hogy a területkód
megfelelő a lejátszóhoz, valamint hogy
a lemezt le van zárva (20. oldal).
, A szülői felügyelet funkció aktív.
Módosítsa a beállítást (14. oldal).
, Nedvesség csapódott le a lejátszó
belsejében (18. oldal).
A lemez lejátszása nem az elejéről indul el.
, Az ismétlődő lejátszás (10. oldal) van
kiválasztva.
, A lejátszás az előzőleg leállított helyről
folytatódik (9. oldal).
, A létrehozott lemez lejátszási listája
automatikusan lejátszódik. Az eredeti
címek lejátszásához nyomja meg kétszer
a x gombot, majd az OPTIONS gomb
megnyomásával válassza az „Original”
(Eredeti) lehetőséget.
A „ ” jel látható, és a lejátszó nem működik
a gombnak megfelelően.
Csatlakozások
, A lemeztől függően egyes műveletek nem
hajthatók végre. Olvassa el a lemezhez
kapott kezelési utasítást.
Nincs kép vagy hang a csatlakoztatott
berendezésen.
DVD-lemez (VR mód) lejátszása közben
a „Copyright Lock” (Szerzői jogi lezárás)
felirat jelenik meg, és a képernyő kékre vált.
Az MP3, JPEG vagy videofájl nem játszható
le (20. oldal).
, A fájlformátum nem felel meg
a szabványnak.
, A fájl kiterjesztése nem felel meg
a szabványnak.
, A fájl sérült.
, A fájl mérete túl nagy.
, Ha a kiválasztott fájlt a lejátszó nem
támogatja, a „Data Error” (Adathiba)
felirat jelenik meg, és nem indul el
a fájl lejátszása.
, A videofájloknál használt tömörítési
technológia miatt a lejátszás indítására
néha várni kell.
USB
A lejátszó nem ismeri fel a csatlakoztatott USBeszközt.
, Csatlakoztassa újra az USB-eszközt
megfelelően (12. oldal).
, Az USB-eszköz megsérült.
, Az OPTIONS megnyomásával válassza
az „USB” lehetőséget (12. oldal).
További információk
, Másolásvédelmi jelekkel ellátott képek
lejátszásakor előfordulhat, hogy a képek
helyett kék képernyő és az üzenet jelenik
meg (20. oldal).
, Csatlakoztassa újra a kábeleket
megfelelően (8. oldal).
, A csatlakozókábel megsérült.
, Ellenőrizze a csatlakoztatott TV vagy
erősítő beállításait.
A lejátszó nem működik megfelelően,
és a lejátszót nem lehet kikapcsolni.
, Amikor a lejátszó statikus elektromosság
stb. miatt nem működik megfelelően,
az OPERATE kapcsolót állítsa „OFF”
állásba, majd 30 másodpercre húzza
ki az adaptert.
17
Ne használja a monitoregységet és a
fejhallgatót vezetés, kerékpározás vagy
bármilyen motoros jármű üzemeltetése
közben. Ezzel veszélyt okozhat, valamint
ez egyes területeken illegális. A felhallgató
nagy hangerőn való használata gyalogosan
is potenciális veszélyforrás, különösen
a zebrán. A potenciálisan veszélyes
helyzetekben járjon el különösen
körültekintően vagy szüneteltesse
a lejátszó használatát.
• Ne helyezze a lejátszót hőforrás közelébe,
illetve olyan helyre, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak, homoknak,
párának, esőnek, mechanikai rázkódásnak
van kitéve, illetve felhúzott ablakú autóba.
• Ne döntse meg a lejátszót. Az kizárólag
vízszintes helyzetű működtetéshez
készült.
• Tartsa távol a lejátszót és a lemezeket
az erős mágneses terű berendezésektől,
például mikrohullámú sütőktől vagy
nagyméretű hangsugárzóktól.
• Óvja a tápegységet a leeséstől és az
erős rázkódástól.
Ne tegyen nehéz tárgyakat a lejátszóra
és a tartozékokra.
Biztonság
Működés
Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a lejátszó belsejébe, húzza ki a
hálózati csatlakozóvezetéket, és forduljon
szakemberhez.
• Ha a lejátszót a hidegről közvetlenül
meleg helyre viszi, illetve nagyon
nedves szobába helyezi, a nedvesség
a lejátszóban lecsapódhat a lencsékre.
Ekkor előfordulhat, hogy a lejátszó
nem működik megfelelően. Ilyen
esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja
bekapcsolva a lejátszót körülbelül fél
órán át, amíg a nedvesség elpárolog.
Törölje le az LCD felületén lecsapódott
nedvességet száraz ronggyal vagy
hasonlóval. Kapcsolja be később
a lejátszót.
• Tartsa a lejátszó lencséjét, és ne érintse
meg. A lencse az érintéstől károsodhat, és
ez a lejátszó hibás működését okozhatja.
Hagyja a lemezfedelet csukva, csak
lemezek behelyezésekor és kivételekor
nyissa fel.
• Előfordulhat, hogy a lemez még pörög,
amikor felnyitja a fedelet. A lemez
kivételével várjon, amíg a pörgés leáll.
Óvintézkedések
Biztonság útközben
Áramforrások
• Ha hosszú ideig nem használja a lejátszót,
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból. Mindig a csatlakozódugót, és
soha ne a kábelt húzza.
• Ne érintse vizes kézzel a hálózati
adaptert, mert ez áramütéshez vezethet.
• Ne csatlakoztassa a hálózati adaptert utazó
villamos transzformátorhoz, mert az hőt
termelhet és meghibásodást okozhat.
Hőmérsékletnövekedés
Töltés vagy hosszan tartó használat esetén
a lejátszó hőmérséklete megnőhet. Ez nem
jelent hibás működést.
Elhelyezés
• A lejátszót nem szabad több oldalról
zárt térben, például könyvespolcon
vagy hasonló helyen elhelyezni.
• Ne takarja el a lejátszó szellőzőnyílásait
újsággal, terítővel, függönnyel stb.
Ne helyezze a lejátszót puha felületre,
például szőnyegre.
18
LCD
Fejhallgatók
• Bár az LCD precíziós technológiával
készült, alkalmanként különböző színű
pontok jelenhetnek meg rajta. Ez nem
jelent hibás működést.
• Ne helyezzen vagy ejtsen semmit az
LCD felületére. Ne nyomja meg kézzel
vagy könyékkel az LCD felületét.
• Ne érjen éles tárggyal az LCD felületéhez.
• A halláskárosodás megelőzése érdekében:
Ne használja a fejhallgatót nagy hangerőn.
A hallásszakértők nem javasolják a
folyamatos, hangos, hosszú időn át
történő zenehallgatást. Ha csengeni
kezd a füle, csökkentse a hangerőt,
vagy szüneteltesse a használatot.
• Odafigyelés másokra: A hangerőt
tartsa közepes szinten. Így hallja a
külső hangokat, és képes lesz odafigyelni
a környezetében lévő emberekre.
Akkumulátor
A hálózati adapter és az autós akkumulátor
• A lejátszóhoz a mellékelt adaptert
használja, mivel az egyéb adapterek
használata működési hibákhoz vezethet.
• Ne szerelje szét a tápegységet vagy
próbálja meg feltárni a működését.
• Ne érjen hozzá a fém alkatrészekhez
(különösen más fémtárggyal ne),
mert ezzel rövidzárlatot okozhat
és károsíthatja az adaptereket.
A hangerő módosítása
Ne hangosítsa fel a rendszert a nagyon
halk vagy hangjel nélküli részeknél, mert
a hangsugárzók a nagy hangerejű részek
lejátszásakor megsérülhetnek.
Tisztítás
• Kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített puha kendővel törölje
le a készülék burkolatát és kezelőszerveit.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert vagy
oldószereket, például alkoholt vagy
benzint.
• Az LCD felületét puha ronggyal
finoman törölje át. A por lerakódásának
megelőzése érdekében ezt gyakran tegye
meg. Ne törölje le az LCD felületét
nedves ronggyal. Ha víz kerül a
lejátszóba, hibás működés állhat elő.
• Ha a kép/hang torzít, előfordulhat, hogy
a lencse poros. Ebben az esetben egy
kereskedelemben kapható légfúvós
kefével tisztítsa meg a lencsét.
A tisztításkor ne érintse meg a lencsét.
Ne használjon tisztítólemezeket vagy
lemez- és lencsetisztítókat.
További információk
• Az akkumulátor korlátozott élettartama
miatt annak kapacitása idővel és
használattal folyamatosan romlik.
Amikor az akkumulátor használati
időtartama körülbelül az eredeti felére
csökken, cserélje le az akkumulátort.
• Az akkumulátor kapacitásromlásának
elkerülése érdekében legalább félévente
vagy évente töltse fel az akkumulátort.
• Egyes országok szabályozzák a
termékhez használt akkumulátor
hulladékkezelését. A hulladékkezeléssel
kapcsolatban forduljon a helyi hivatalos
szervekhez.
Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban
• A lemezt a tisztán tartás érdekében
a szélénél fogja meg, és ne érintse
meg a felületét.
• Ne használja a következő lemezeket:
– Nem szabványos alakú (pl. kártya, szív)
lemez.
– Olyan lemez, amin címke vagy
papír van.
– Olyan lemez, amelyre celofán vagy
címke ragadt.
19
Lejátszható hordozók
Ikon
Jellemzők
• Kereskedelmi
forgalomban kapható
DVD
• DVD+RW/DVD+R/
DVD+R DL lemezek
+VR módban
• DVD-RW/DVD-R/
DVD-R DL lemezek
videó módban
DVD-RW/DVD-R/
DVD-R DL lemezek
VR (videorögzítés)
módban*1
• Zenei CD-k
• Zenei CD formátumban
rögzített CD-R/CD-RW
lemezek
• VIDEO CD lemezek
(ideértve a Super VCD
lemezeket is)
• Video CD vagy Super
VCD formátumú CDR/CD-RW lemezek
DATA CD*2/DATA
DVD*3 lemezek
vagy USB-eszközök,
amelyeken MP3-,
JPEG- vagy videofájlok
találhatók.
b
Egyes írható hordozókat nem lehet lejátszani
a hordozó felvételi minősége vagy fizikai
állapota miatt, illetve a felvevő eszköz és
a létrehozó szoftver jellemzői miatt.
A lemezt nem lehet lejátszani, ha nincs
megfelelően lezárva. További tudnivalókért
olvassa el a felvevő eszköz kezelési utasítását.
*1 A CPRM-védelemmel (Content Protection
for Recordable Media) ellátott képek nem
játszhatók le. Megjelenik a „Copyright Lock”
(Szerzői jogi lezárás) felirat.
20
*2 Az ADAT CD-lemezeket az ISO 9660 Level 1
szabványban foglalt vagy a kiterjesztett
Joliet formátumban kell megírni.
3
* Az ADAT DVD-lemezeket UDF (Universal
Disk Format) formátumban kell megírni.
Lejátszható fájlformátum
Típus
Fájlformátum
Kiterjesztés
Zene
MP3 (MPEG-1
Audio Layer III)
„.mp3”
Fotó
JPEG (DCF
formátum)
„.jpg”, „.jpeg”
Videó
MPEG-4
„.mp4”
(egyszerű profil)
Xvid
„.avi”
z
• Az összetett mappaszerkezetek lejátszása
hosszabb időt vehet igénybe. Az albumokat
az alábbiak alapján hozza létre:
– A hordozón ne legyen két hierarchiánál
több.
– A hordozón ne legyen 50 albumnál több.
– Egy albumban ne legyen 100 fájlnál több.
– A hordozón az albumok és a fájlok összesített
száma legfeljebb 600 legyen.
• A lejátszó az albumban található fájlokat
rögzítési sorrendben játssza le.
b
• A lejátszó a fenti táblázatban szereplő
bármelyik fájltípust lejátssza, még akkor is,
ha a fájlformátum eltérő. Az ilyen adatok
lejátszása hangos zajt eredményezhet, ami
károsíthatja a hangsugárzókat.
• Egyes Packet Write formátumban létrehozott
ADAT lemezek nem játszhatók le.
• Egyes többmenetes ADAT lemezek nem
játszhatók le.
• Egyes JPEG fájlok nem játszható le.
• A lejátszó nem képes 3264 (szélesség) x
2448 (magasság) felbontásnál nagyobb normál
módú JPEG fájlok, illetve 2000 (szélesség) x
1200 (magasság) progresszív formátumú
JPEG fájlok lejátszására.
• Egyes videofájlok nem játszható le.
Megjegyzések a kereskedelmi
forgalomban kapható lemezekről
Területkód
A szerződi jogok védelmére használt
rendszer. A területkód DVD VIDEO
dobozán található a forgalmazási
területnek megfelelően. Az „ALL” vagy „2”
címkével ellátott DVD VIDEO szintén
lejátszható ezen a lejátszóval.
ALL
DVD és VIDEO CD lemezek lejátszási műveletei
Gyakran előfordul, hogy a szoftverek
gyártói szándékosan korlátozzák a DVD és
VIDEO CD lemezek lejátszási műveleteit.
Mivel a lejátszó a DVD és VIDEO CD
lemezeket a szoftvergyártók által
kialakított tartalomnak megfelelően játssza
le, egyes lejátszási funkciók hiányozhatnak.
Tekintse át a DVD vagy VIDEO CD
lemezhez kapott kezelési útmutató erre
vonatkozó részét.
További információk
• A lejátszó nem képes 720 (szélesség) × 576
(magasság) felbontásnál / 2 GB méretnél
nagyobb videofájlok lejátszására
• A lejátszó nem képes egyes 3 óránál hosszabb
videofájlok lejátszásra.
• A lejátszó az MP3 vagy AAC hangformátumot
és az MPEG-4 videoformátumot támogatja.
• A lejátszó Xvid videofájlok esetén csak az MP3
hangformátumot támogatja.
• A lejátszó nem minden esetben képes
folyamatosan lejátszani az ADAT CD-n
található nagy bitsebességű videofájlokat.
Ajánlott a nagy bitsebességű fájlokat
ADAT DVD használatával lejátszani.
• A lejátszó legfeljebb 14 karakterből
álló albumneveket képes megjeleníteni.
A különleges karakterek helyett „*”
jelenik meg.
• A lejátszó csak az éppen játszott album
nevét jeleníti meg. A felső rétegben található
albumok neve helyett „\..\” jelenik meg.
• Előfordulhat, hogy egyes fájlok lejátszási
adatai nem jelennek meg megfelelően.
Megjegyzések a lemezekről
Ezt a terméket a kompaktlemez (CD)
szabványnak megfelelő lemezek
lejátszására tervezték.
A DualDisc lemezek és a másolásvédelmi
technológiákkal kódolt egyes lemezek nem
felelnek meg a Compact Disc (CD)
szabványnak, ezért ezek a lemezek esetleg
nem kompatibilisek ezzel a termékkel.
21
Műszaki adatok
Rendszer
Lézer: Félvezető lézer
Jelformátum-rendszer: PAL (NTSC)
Bemenetek/kimenetek
A/V OUT (hang-/videokimenet):
Minijack
PHONES (fejhallgató):
Sztereó minijack
USB: Type A USB-aljzat (USB memória
csatlakoztatásához)
LCD
Panel mérete (kb.):
18 cm/7 hüvelyk széles (átlósan)
Vezérlőrendszer: TFT aktív mátrix
Felbontás: 480 × 234
Általános
Áramellátási követelmények:
DC 12 V 0,95 A (hálózati adapter)
DC 12 V 1,5 A (autós akkumulátor)
Teljesítményfelvétel (DVD VIDEO lejátszás):
6 W (fejhallgatóval használva)
Méret (kb.):
200 × 42,5 × 155 mm (szélesség/magasság/
mélység) a legnagyobb kinyúlásokkal
Tömeg (kb.): 775 g
Üzemi hőmérséklet: 5 °C és 35 °C között
Üzemi páratartalom: 25% és 80% között
Hálózati adapter: 110–240 V AC, 50/60 Hz
Autós akkumulátor: 12 V DC
Mellékelt tartozékok
Lásd: 7. oldal.
A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
22
Tárgymutató
Számok
16:9 13
4:3 Letter Box (Keretben) 13
4:3 Pan Scan (Levágva) 13
A
Parental Control (Szülői felügyelet) 14
Password (Jelszó) 14
PBC 9, 14
R
Repeat (Ismétlés) 10
S
Screen Saver (Képernyőkímélő) 14
Subtitle (Felirat) 10, 14
Számbevitel 10
T
Területkód 21
Töltési idő és játszási idő 7
TV Display (TV-kijelző) 13
B
U
Beállítás 13
USB 12
C
V
CD 9, 20
VIDEO CD 9, 20
Videofájl (MPEG-4/Xvid) 11, 20
D
Diavetítés 11
Disc Menu (Lemez menü) 14
DVD 9, 20
További információk
ADAT 11, 20
Angle (Nézőpont) 10
Angle Mark (Nézőpontjelzés) 14
Audio (Hang) 10, 14
Audio DRC 14
Audio Setup (Hang beállítása) 14
P
X
Xvid (videofájl) 11, 20
G
General Setup (Általános beállítások) 13
H
Hibaelhárítás 16
J
JPEG 11, 20
K
Képernyőkímélő 9
L
Language Setup (Nyelv beállítása) 14
LCD Aspect (LCD-nézetarány) 12
LCD mód 12
Lejátszás folytatása 9
Lejátszási adatkijelző 10
Lejátszható hordozók 20
M
MP3 11, 20
MPEG-4 (videofájl) 11, 20
O
OSD (Képernyőkijelzés) 14
23
4-411-681-11(1) (HU)
Sony Corporation
Download PDF

advertising