Sony | RDR-HX510 | Sony RDR-HX510 Használati útmutató

2-589-941-12(1)
DVD-felvevő
Kezelési útmutató
RDR-HX510
© 2005 Sony Corporation
FIGYELEM
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
A készülék burkolatát ne távolítsa el,
mert ez áramütést okozhat. A javítást
bízza szakemberre!
A hálózati csatlakozóvezetéket
kizárólag szakszervizben cserélhetik.
E készülék besorolása CLASS 1
LASER (1. osztályú lézerberendezés).
A CLASS 1 LASER PRODUCT
jelölés a készülék hátoldalon található.
Ha ezt a berendezést egy másik optikai
készülékkel együtt használja,
növekszik a szem veszélyeztetettsége.
Mivel ez a DVD-felvevő olyan
lézersugárral működik, amely
veszélyes lehet az emberi szemre, soha
ne szerelje szét a készüléket.
A javítást bízza szakemberre.
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja
le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha
nem követi a hulladék kezelés helyes
módját. Az anyagok, újrahasznosítása
segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
2HU
Ez a készülék a tesztek alapján
megfelelt az EMC irányelv
3 méternél rövidebb
csatlakozóvezeték használata esetén
megadott határértékeinek.
Néhány szó a biztonságról
Ha bármilyen szilárd anyag, vagy
folyadék kerül a készülék belsejébe,
húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon
szakemberhez.
Néhány szó a merevlemezről
Ez a jelölés a készülékházban,
a lézervédő burkolaton található.
Előírások
Feleslegessé vált
elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként
való eltávolítása
(Használható az Európai
Unió és egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Előírások
• Ez a készülék 220–240 V-os, 50/
60 Hz-es hálózati feszültséggel
üzemel. Ellenőrizze, hogy a helyi
elektromos hálózat feszültsége
megfelel-e ennek.
• A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében soha ne tegyen
folyadékkal teli edényt, pl.
virágvázát a készülékre.
A VIDEO+ és a PlusCode a Gemstar
Development Corporation bejegyzett
védjegye.
A VIDEO+ rendszer gyártása
a Gemstar Development Corporation
engedélyével történt.
A merevlemez hosszú felvételek
rögzítésére alkalmas, nagy
tárolókapacitással rendelkezik, és
gyors hozzáférést nyújt a már
rögzített anyagokhoz. Ugyanakkor
ütésre, rázkódásra és porra
érzékeny, és mágnesektől távol kell
tartani. Az adatvesztés elkerülése
érdekében olvassa el figyelmesen
a következő előírásokat.
• Óvja a felvevőt az erős ütésektől.
• Ne helyezze a felvevőt
mechanikus rezgésnek kitett vagy
instabil helyre.
• Ne állítsa a felvevőt forró
felületre, például videomagnó
vagy erősítő (rádióerősítő)
tetejére.
• Ne használja a felvevőt
szélsőséges
hőmérsékletingadozásnak kitett
helyen (a hőmérsékletváltozásmeredekség kevesebb, mint 10°C/
óra).
• Ne mozgassa a felvevőt, amíg
a hálózati csatlakozóvezeték
csatlakoztatva van.
• Ne húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, amíg
a felvevő be van kapcsolva.
• Mielőtt kihúzná a hálózati
vezetéket, kapcsolja ki a felvevőt,
és ellenőrizze, hogy a merevlemez
működése leállt-e (a kijelzőn az
órakijelzés látható, és minden
felvételi vagy másolási művelet
leállt).
• A hálózati csatlakozóvezeték
kihúzása után egy percig ne
mozgassa a felvevőt.
• Ne próbálja meg önállóan
kicserélni vagy bővíteni
a merevlemezt, mert üzemzavar
keletkezhet.
A merevlemez sérülése esetén az
adatokat nem lehet visszaállítani.
A merevlemez csak ideiglenes tároló
terület.
Néhány szó a merevlemez
javításáról
• A merevlemez javítása vagy
átvizsgálása esetén ellenőrizhetjük
a merevlemez tartalmát.
A merevlemezre felvett anyagot
azonban a Sony nem menti ki és
nem tárolja.
• Ha a merevlemezt formattálni
vagy cserélni kell, azt a Sony
megfontoltan és saját megítélése
szerint teszi. Azonban
a merevlemez teljes tartalma
törlődni fog, beleértve a szerzői
jogot sértő tartalmakat is.
Néhány szó a tápfeszültségről
• A készülék mindaddig feszültség
alatt áll, amíg a fali konnektorhoz
van csatlakoztatva, még akkor is,
ha a készülék ki van kapcsolva.
• Ha hosszú ideig nem használja
készülékét, húzza ki a hálózati
csatlakozót a fali konnektorból.
Mindig a csatlakozódugót, és soha
ne a vezetéket fogja meg.
• A hálózati csatlakozóvezeték
kihúzása előtt ellenőrizze
a készülék előlapján lévő kijelzőn,
hogy a felvevő merevlemeze nem
működik-e (nincs-e folyamatban
felvétel vagy másolás).
Néhány szó az elhelyezésről
• Úgy helyezze el a készüléket,
hogy a levegő szabadon
áramolhasson körülötte,
máskülönben túlmelegedhet.
• Ne helyezze a készüléket puha
felületre – pl. takaróra –, amely
eltakarhatja a szellőzőnyílásokat.
• Ne helyezze a készüléket zárt
térbe, pl. szekrénybe vagy hasonló
helyre.
• Óvakodjon az alábbi
elhelyezésektől: fűtőtestek
közelében, illetve olyan helyen,
ahol közvetlen napfénynek, túlzott
pornak vagy mechanikai
behatásnak van kitéve.
• A készüléket ne helyezze el
döntött pozícióban. A készülék
kizárólag vízszintes helyzetben
üzemeltethető.
• A készüléket és a lemezeket tartsa
távol az erős mágnessel
rendelkező berendezésektől (pl.
mikrohullámú sütő, nagyméretű
hangsugárzók, stb.).
• A készülékre ne helyezzen nehéz
tárgyakat.
Néhány szó a felvételről
• A gyártó nem vonható
felelősségre, ha a felvétel vagy
a lejátszás valamilyen okból – pl.
a készülék működési hibájából –
eredően elmarad.
• Készítsen próbafelvételeket
a tényleges felvétel előtt.
Szerzői jogok
• A televíziós műsorok, filmek,
videokazetták, lemezek és egyéb
anyagok szerzői jogvédelem alatt
állhatnak. Az ilyen anyagok
engedély nélküli felvétele
ellenkezhet a szerzői jogi
rendelkezésekkel. Ha a készüléket
kábeltelevíziós adások felvételére
szeretné használni, szükség lehet
a kábeltelevíziós műsorszóró és/
vagy a műsor tulajdonosának
engedélyére.
• Ez a készülék olyan
másolásvédelmi technológiával
van ellátva, amely az Egyesült
Államok szabadalmi oltalma alatt
áll, illetve egyéb szellemi
tulajdont képez. Ezt
a másolásvédelmi technológiát
csak a Macrovision engedélyével
és kizárólag otthoni, vagy
kiscsoportos szórakoztatási
célokra szabad felhasználni,
hacsak a Macrovision másképpen
nem rendelkezik. Feltörése és
másolása tilos.
Másolásvédelmi funkció
Mivel ez a készülék másolásvédelmi
funkcióval rendelkezik, és a külső
tuneren (nem tartozék) keresztül
beérkező műsorok másolásvédelmi
jeleket tartalmazhatnak
(másolásvédelmi funkció), a felvétel
nem minden esetben lehetséges
(a jel típusától függően).
FONTOS FIGYELMEZTETÉS
Figyelem: Az Ön által
megvásárolt készülék
gyakorlatilag korlátlan ideig
képes egy fényképet vagy egy
menüképernyőt a tv-képernyőn
megjeleníteni. Ha egy fényképet
vagy egy menüképernyőt
hosszabb ideig a tv-képernyőn
hagy, a televízió képernyője
maradandó károsodást
szenvedhet. Fokozottan
érvényes ez a projektoros tvkészülékekre.
Ha a készülékkel kapcsolatban
bármilyen kérdése vagy problémája
merül fel, keresse fel a vásárlás
helyét.
Néhány szó az útmutatóról
• Az útmutatóban a belső
merevlemezre „HDD” rövidítéssel
hivatkozunk, a lemez kifejezés
a HDD, a DVD vagy a CDlemezek általános megnevezése,
amennyiben a szöveg vagy az
illusztráció nem határozza meg
másképpen.
• Az útmutatóban feltüntetett
utalások a távvezérlőn található
kezelőszervekre vonatkoznak. Az
ismertetett műveletek azonban
a készülék azonos vagy hasonló
elnevezésű gombjaival is
végrehajthatók.
• Az útmutatóban látható
menüképernyő illusztrációk
eltérhetnek az Ön tv-képernyőjén
megjelenő képtől.
• Ebben az útmutatóban szereplő,
a DVD-lemezekkel kapcsolatos
magyarázatok az ezzel
a felvevővel készített DVDlemezekre vonatkoznak.
A magyarázatok nem
vonatkoznak azokra a DVDlemezekre, melyeket ezen
a készüléken játszanak le, de
a felvétel másik készülékkel
történt.
3HU
Tartalomjegyzék
FIGYELMEZTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Előírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A DVD-felvevő felhasználási lehetőségei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Gyors útmutató a lemeztípusokhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Felvételre és lejátszásra használható lemezek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Lejátszható lemezek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Csatlakoztatások és beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A felvevő csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1. lépés: Kicsomagolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. lépés: Az antennavezeték csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3. lépés: A videó vezetékek csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
A SMARTLINK funkció (csak SCART csatlakoztatásnál) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A PROGRESSIVE gomb használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4. lépés: Az audio vezetékek csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5. lépés: A hálózati vezeték csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6. lépés: A távvezérlő előkészítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
A tv-készülék vezérlése a távvezérlővel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Az AV erősítő (rádióerősítő) hangerejének szabályzása a távvezérlővel . . . . . . . 20
Ha Önnek Sony DVD-lejátszója, vagy több Sony DVD-felvevője van . . . . . . . . . . 21
7. lépés: Gyorsbeállítás (Easy Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Csatlakoztatás videomagnóhoz vagy hasonló eszközhöz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Csatlakoztatás a LINE 3/DECODER aljzathoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Csatlakoztatás a LINE 2 IN vagy LINE 4 IN aljzathoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Csatlakoztatás műholdvevőhöz vagy digitális tunerhez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
PAY-TV/Canal Plus dekóder csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Dekóder csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
A PAY-TV/Canal Plus csatornák beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Hét alapművelet — Ismerkedés a DVD-felvevővel
1. DVD-lemez behelyezése és formattálása (lemez információk) . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Lemez behelyezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
DVD-lemez formattálása (lemez információ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2. Egy műsor felvétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
A lemez állapotának ellenőrzése felvétel közben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3. A felvett műsor lejátszása (tétel lista) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4. A lejátszási idő és a lejátszási információk ellenőrzése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
A lejátszási idő és a hátralévő idő ellenőrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5. A felvett műsor címének módosítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6. A lemezek elnevezése és védelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
A lemez elnevezése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
A lemez védelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7. A lemez lejátszása egy másik DVD-készülékkel (lezárás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
A lezárás feloldása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4HU
Időzített felvétel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Felvételkészítés előtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Felvételi mód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Sztereó vagy kétnyelvű műsorok felvétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Nem rögzíthető műsorok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Időzített felvétel (Normál/VIDEO Plus+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Az időzítő kézi beállítása (normál mód). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Tv-műsorok felvétele VIDEO Plus+ rendszer használatával. . . . . . . . . . . . . . . . . 45
A Quick Timer (gyors időzítés) funkció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
A felvételi képminőség és képméret beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Fejezetek létrehozása a tételen belül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Az időzítési beállítások ellenőrzése/megváltoztatása/törlése (Timer List) . . . . . . . . . 47
A régi tételek automatikus törlése (Auto Title Erase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Felvétel külső készülékről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Felvétel külső készülékről, az időzítő használatával (Synchro Rec) . . . . . . . . . . . 49
Felvétel külső készülékről, az időzítő használata nélkül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Lejátszási opciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
A képminőség beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
A hangminőség beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Tv-műsor szüneteltetése (TV Pause) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Az éppen felvett műsor elejének lejátszása (követéses lejátszás) . . . . . . . . . . . . 57
Egy korábban rögzített műsor lejátszása felvételkészítés közben (egyidejű felvétel
és lejátszás). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Tétel/fejezet/műsorszám stb. keresése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Keresés az index-képek segítségével (vizuális keresés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Keresés a tétel száma vagy az időkód segítségével. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
MP3 audio műsorszámok vagy JPEG képfájlok lejátszása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
MP3 album vagy műsorszám kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JPEG album vagy kép kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Néhány szó az MP3 audio műsorszámokról és a JPEG képfájlokról . . . . . . . . . . 62
A készülék az alábbi típusú MP3 audio műsorszámok vagy JPEG képfájlok
lejátszására képes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Az albumok, műsorszámok és fájlok lejátszási sorrendje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Törlés és szerkesztés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Mielőtt hozzákezdene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
HDD és DVD-RW (VR formátum) szerkesztési opciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Szerkesztési opciók a DVD+RW/DVD-RW (Videó formátum)/DVD+R/DVD-R
lemezek esetén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Egy tétel törlése és szerkesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Egy fejezet törlése (Delete Chapter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
A tétel egy részének törlése (A-B Erase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Több tétel együttes törlése (Erase Titles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Egy tétel kettéosztása (Divide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
A lemez összes tételének törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Tételek törlése szabad lemezterület létrehozásához (Disc Map) . . . . . . . . . . . . . 68
Fejezetek létrehozása kézi vezérléssel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
,folytatódik
5HU
Lejátszási listák létrehozása és szerkesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
A lejátszási lista elemeinek áthelyezése (Change Order) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Több lejátszási lista összefűzése (Combine). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Egy lejátszási lista kettéosztása (Divide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Átmásolás (HDD y DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Mielőtt megkezdi az átmásolást. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Néhány szó a „Dub Mode”-ról (átmásolási mód) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Átmásolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Egy tétel átmásolása (Tétel átmásolás). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Több tétel átmásolása (a kiválasztott tételek átmásolása) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Alapbeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
A vételi paraméterek és a nyelv beállítása (Settings) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Csatorna beállítások (Channel Settings) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Csatorna lista (a csatornák megváltoztatása/letiltása). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
TV Guide Page (tv-műsorismertető) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Óra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Nyelvek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
A kép paramétereinek beállítása (Video Settings). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
A hang paramétereinek beállítása (Audio). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Felvételi beállítások és szülői letiltás (Features) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Lemez és távvezérlő beállítások/Gyári beállítások (Options) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Gyorsbeállítás (A felvevő beállításainak visszaállítása) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
További információk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Az öndiagnózis funkció (Ha a kijelzőn betűk/számok jelennek meg). . . . . . . . . . . . . . 95
Néhány szó a felvevőről. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Minőségtanúsítás, műszaki jellemzők . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Kezelőszervek és szabályzók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Fogalommagyarázat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
A választható nyelvek listája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Területkódok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Tárgymutató. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
6HU
A DVD-felvevő felhasználási lehetőségei
Felvétel/Lejátszás
Használható adathordozó és a hivatkozás helye
A felvett műsorok gyors elérése
– Tétel lista
,
A műsor elejének lejátszása
felvétel közben
– Követéses lejátszás
,
Műsornézés egy másik műsor
felvétele közben
– Egyidejű felvétel és lejátszás
,
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
„3. A felvett műsorok megtekintése (tétel lista)” a 32.
oldalon.
HDD
-RWVR
„Az éppen felvett műsor elejének lejátszása (követéses
lejátszás)” az 57. oldalon.
HDD
VCD
+RW
-RWVR -RWVideo
CD
DATA DVD DATA CD
+R
-R
„Egy korábban rögzített műsor lejátszása felvételkészítés
közben (egyidejű felvétel és lejátszás)” az 58. oldalon.
Átmásolás/szerkesztés
Használható adathordozó és a hivatkozás helye
Saját program összeállítása
– Lejátszási lista
,
A felvett tételek átmásolása
HDD-re, illetve HDD-ről
– Átmásolás (HDD y DVD)
,
HDD
-RWVR
„Lejátszási lista létrehozása és szerkesztése” a 69. oldalon.
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
„Átmásolás (HDD y DVD)” a 71. oldalon.
A felvételhez használható és a lejátszható lemezek listája a 8. oldalon található.
7HU
Gyors útmutató a lemeztípusokhoz
Felvételre és lejátszásra használható lemezek
Ebben az
útmutatóban
használt ikon
Lemez
jelölés
Típus
Formattálás
(új lemezek)
Kompatibilitás más DVDlejátszókkal (lezárás)
Merevlemez
(belső)
HDD
(Formattálás nem
szükséges)
A HDD-n lévő műsort DVD-re
kell másolni, ha külső DVDkészülékkel szeretné lejátszani.
DVD+RW
+RW
Automatikus
formattálás VR
módban
Lejátszható DVD+RW
kompatibilis lejátszókon
(automatikus lezárás)
-RWVR
Kézi formattálás VR
módban (29. oldal)
Lejátszható VR formátummal
kompatibilis lejátszókon
(lezárás nem szükséges)
-RWVideo
Kézi formattálás videó
módban (29. oldal)
A legtöbb DVD-lejátszón
lejátszható (lezárás szükséges)
(39. oldal)
+R
Automatikus
formattálás
A legtöbb DVD-lejátszón
lejátszható (lezárás szükséges)
(39. oldal)
-R
Automatikus
formattálás
A legtöbb DVD-lejátszón
lejátszható (lezárás szükséges)
(39. oldal)
VR
DVDRW
*2
Videó
DVD+R
DVD+R DL
DVD-R
Használható lemez verziók (2005. márciusi
állapot szerint)
• 8× vagy lassabb DVD+RW lemezek
• 6× vagy lassabb DVD-RW lemezek (Ver. 1.1,
Ver. 1.2 CPRM-mel*1)
• 16× vagy lassabb DVD+R lemezek
• 16× vagy lassabb DVD-R lemezek (Ver. 2.0,
Ver. 2.1)
• 2,4× DVD+R DL (kétrétegű) lemezek
8HU
A „DVD+RW”, a „DVD-RW”, a „DVD+R”, a „DVD+R
DL” és a „DVD-R” védjegyek.
*1
*2
A CPRM (Content Protection for Recordable Media,
Írható média tartalomvédelem) egy kódolási
technológia, mely a képekhez fűződő szerzői jogokat
védi.
Ez a logo a 4× és a 6× sebességű DVD-RW lemezekre
vonatkozik.
Felvételi jellemzők
Szerkesztési jellemzők
Újraírás
(41. oldal)
Automatikus
fejezet jelölés
(85. oldal)
Kézi fejezet
jelölés
(68. oldal)
16:9-es
felvétel
(46. oldal)
Műsorcím
módosítása
(65. oldal)
Műsor
törlése
(67. oldal)
A-B törlés
(66. oldal)
Lejátszási
lista
(69. oldal)
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen*3
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Igen
Nem
Nem
Igen
Igen*4
Nem
Nem
Nem
Igen
Nem
Igen*3
Igen
Igen*4
Nem
Nem
Lemezek, amelyekre nem készíthető felvétel
• 8 cm-es lemezek.
• DVD-R VR formátumú (Video Recording)
lemezek.
*3
*4
Csak LSP, SP, HSP vagy HQ felvételi mód esetén,
illetve ha a „DVD Rec. Picture Size” menüben
a „16:9” beállítást választotta ki.
Műsorok (tételek) törlésével nem szabadul fel
lemezterület.
,folytatódik
9HU
Lejátszható lemezek
Típus
Lemez
jelölés
Ebben az
útmutatóban
használt
ikon
Általában filmet tartalmazó lemezek, melyek
megvásárolhatók vagy kölcsönözhetők.
DVD VIDEO
DVD
VIDEO CD
VCD
VIDEO CD-lemezek vagy CD-R/CD-RW
lemezek VIDEO CD/Super VIDEO CD
formátumban.
CD
Megvásárolható zenei CD-k vagy CD-R/
CD-RW lemezek zenei CD formátumban.
CD
DATA DVD
—
DATA DVD
JPEG képfájlokat tartalmazó DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R/DVD-ROM
lemezek.
DATA CD
—
DATA CD
MP3 zenei műsorszámokat vagy JPEG
képfájlokat tartalmazó CD-ROM/CD-R/
CD-RW lemezek.
8 cm-es
DVD+RW/
DVD-RW/DVD-R
—
—
A „DVD VIDEO” és a „CD” védett márkanevek.
Lemezek, melyek nem játszhatók le
• PHOTO CD
• Olyan CD-ROM/CD-R/CD-RW lemezek
melyek nem zenei CD vagy Videó CD
formátumban lettek felvéve, vagy nem
tartalmaznak MP3 vagy JPEG fájlokat.
• A CD-Extra lemezek adat-része.
• DVD-ROM lemezek, melyek nem tartalmaznak
JPEG fájlokat, vagy nem DVD VIDEO
formátumúak.
• DVD Audio lemezek.
• DVD-RAM lemezek.
• A Super Audio CD-k HD rétege.
• Eltérő régió kóddal rendelkező DVD VIDEO
lemezek (11. oldal).
• VR (Video Recording) formátumú DVD-R
lemezek.
10HU
Jellemzők
DVD videokamerával felvett 8 cm-es
DVD+RW, DVD-RW és DVD-R lemezek.
(A DVD videokamerával felvett fényképek
nem játszhatók le.)
A felvehető tételek maximális száma
Lemez
Tételek száma*
HDD
300
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
* Egy-egy tétel hossza legfeljebb 8 óra lehet.
Megjegyzés a DVD VIDEO/VIDEO CD-lemezek
lejátszásához
Bizonyos DVD VIDEO/VIDEO CD-lemezek
esetében a szoftvergyártó néhány lejátszási
műveletet rögzített a lemezen. Mivel ez a készülék
a DVD VIDEO/VIDEO CD-lemezeket a gyártó
eredeti, lemezen elhelyezett utasításai alapján
játssza le, előfordulhat, hogy egyes funkciók nem
állnak rendelkezésre. Lásd a DVD VIDEO/
VIDEO CD-lemezekhez mellékelt utasítást.
Régiókód (csak DVD VIDEO)
Az Ön DVD-felvevőjének hátoldalán egy
régiókód található, és a készülék csak olyan DVD
VIDEO lemezeket játszik le (csak lejátszás),
amelyeken ezzel azonos régiókód van feltüntetve.
A régiókód a szerzői jogok védelmét szolgálja.
A ALL szimbólummal ellátott DVD VIDEO
lemezek szintén lejátszhatók ezzel a készülékkel.
Ha nem megfelelő régiókóddal ellátott DVD
VIDEO lemezt próbál meg lejátszani, a tvképernyőn a „Playback prohibited by area
limitations” (A lemez lejátszása a területi
azonosító kód eltérése miatt nem lehetséges)
üzenet jelenik meg. Egyes DVD VIDEO lemezek
esetében előfordulhat, hogy a régiókód nincs
feltüntetve, és a készülék mégsem képes lejátszani
azt a fentebb említett területi azonosító kód
eltérése miatt.
X
RDR–XXXX
00V 00Hz
00W
NO.
0-000-000-00
Régiókód
Másolásvédelemmel ellátott zenei lemezek
Ez a készülék olyan lemezek lejátszására
alkalmas, melyek megfelelnek
a kompaktlemezekre (CD) vonatkozó szabvány
előírásainak. Napjainkban egyre több
lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott zenei
CD-ket hoz forgalomba. Kérjük, ne feledje, hogy
ezek között lehetnek olyanok is, melyek nem
felelnek meg a CD-szabványnak, ezért ezzel
a készülékkel nem lehet lejátszani.
DualDisc (kettős formátumú) lemezek
A DualDisc olyan kétoldalas lemez, melynek
egyik oldalán DVD-műsor, a másikon pedig
digitális audio program található. Kérjük ne
feledje, hogy a DualDisc lemez digitális audio
oldalát nem minden esetben játssza le ez
a készülék, mert az nem a CD szabványnak
megfelelően kerül rögzítésre.
b Megjegyzések
• Lehetnek olyan DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/
DVD-R vagy CD-R/CD-RW lemezek, melyek –
a lemez állapotától, a felvétel minőségétől, illetve
a felvevő berendezés sajátosságaitól függően – nem
játszhatók le ezzel a lejátszóval. Ugyanígy nem
játszhatók le azok a lemezek, melyeken a véglegesítés
(lezárás) nem történt meg megfelelően. További
információkért olvassa el a felvevő berendezés kezelési
utasítását.
• Ugyanazon a DVD-RW lemezen nem keverheti a VR
formátumot és a Videó formátumot. A lemez
formátumának megváltoztatásához formattálja meg
a lemezt (29. oldal). Ne feledje, hogy a lemez tartalma
a formattáláskor törlődik.
• A felvételhez szükséges időt nem rövidítheti, még nagy
sebességű lemezek esetében sem.
• Olyan lemezek használata ajánlott, melyek
csomagolásán a „For Video” felirat fel van tüntetve.
• A DVD+R, DVD-R és DVD-RW lemezekre (Videó
formátum) nem készíthet újabb felvételt, ha azokon
más DVD-készülékkel készített felvétel található.
• Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem tud újabb
felvételt rögzíteni az olyan DVD+RW lemezre,
melyeken más DVD-készülékkel készített felvétel
található. Ne feledje, hogy új felvétel hozzáadása
esetén ez a készülék felülírja a DVD menüt.
• Nem szerkesztheti azon DVD+RW, DVD-RW (Videó
formátum), DVD+R és DVD-R lemezek tartalmát,
melyeket más DVD-készülékkel vettek fel.
• Ha a lemez olyan PC adatot tartalmaz, melyet
a készülék nem ismer fel, akkor lehetséges, hogy az
adatokat törölni fogja.
• Lehetnek olyan gyártmányú írható lemezek, melyekre
ez a készülék nem képes felvételt készíteni.
11HU
Csatlakoztatások és beállítások
A felvevő csatlakoztatása
A lejátszó csatlakoztatásához és beállításához kövesse az 1–7. lépéseket.
b Megjegyzések
• A zavaró elektromos zajok megelőzése érdekében ügyeljen a csatlakozódugók szoros csatlakoztatására.
• Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékek kezelési útmutatóját is.
• Ezt a felvevőt nem lehet olyan tv-készülékhez csatlakoztatni, amely nem rendelkezik SCART vagy videó bemeneti
aljzattal.
• Csatlakoztatás előtt húzza ki a csatlakoztatni kívánt készülékek hálózati vezetékét.
1. lépés: Kicsomagolás
Ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékokat megkapta-e:
• Audio/videó vezeték (3 fejhallgató csatlakozó y 3 fejhallgató csatlakozó) (1 db)
• Hálózati vezeték
• Antennavezeték (1 db)
• Távvezérlő (1 db)
• AA (R6) elemek (2 db)
12HU
2. lépés: Az antennavezeték csatlakoztatása
Csatlakoztassa az antennavezetéket, az alábbi lépéseket követve. Ne csatlakoztassa a hálózati vezetéket
mindaddig, amíg el nem jut az „5. lépés: A hálózati vezeték csatlakoztatása” művelethez (18. oldal).
DVD-felvevő
LINE 1 - TV
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
AERIAL
PB / CB
PR / CR
OPTICAL
LINE 4 IN
LINE 2 OUT
~ AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
Csatlakoztatások és beállítások
az AERIAL IN
csatlakozóhoz
IN
OUT
AERIAL
TV
az AERIAL OUT csatlakozóhoz
Antennavezeték
(mellékelt tartozék)
: Jeláramlás iránya
1
2
Húzza ki az antennavezetéket a tv-készülékből és csatlakoztassa a felvevő hátoldalán lévő
AERIAL IN csatlakozóhoz.
Csatlakoztassa a felvevő AERIAL OUT csatlakozóját a tv-készülék antennabemeneti
csatlakozójához a mellékelt antennavezetékkel.
13HU
3. lépés: A videó vezetékek csatlakoztatása
A tv-készülék, projektor vagy AV erősítő (rádióerősítő) bemeneti aljzatainak típusától függően válassza
ki a megfelelő csatlakoztatási módot (A–D). Ez teszi lehetővé a műsorok megjelenítését.
A Ha SCART aljzathoz csatlakoztatja a felvevőt
Ha a „Gyorsbeállításnál (Easy Setup)” (22. oldal) a „Line1 Output” menüpont „S Video” vagy „RGB”
beállítását választotta ki, olyan SCART vezetéket használjon, amely megfelel az adott jeltípusnak.
B Ha videó bemeneti aljzathoz csatlakoztatja a felvevőt
Ennél a csatlakoztatási módnál normál képminőséget élvezhet.
C Ha S-videó bemeneti aljzathoz csatlakoztatja a felvevőt
Magasabb képminőséget élvezhet.
D Ha komponens videó bemeneti aljzathoz (Y, PB/CB, PR/CR) csatlakoztatja a felvevőt
Ez a csatlakoztatási mód elsőrendű színreprodukciót és kiváló képminőséget kínál.
Ha a tv-készülék progresszív (525p/625p) formátumú jelek fogadására is képes, a fenti csatlakoztatási
módszert kell alkalmazni, és a „Video” menüben a „Component Out” értékét „On”-ra kell állítani
(88. oldal). Ezután a progresszív videó jelek küldéséhez nyomja meg a PROGRESSIVE gombot
a távvezérlőn. Bővebb információt „A PROGRESSIVE gomb használata” részben (16. oldal) olvashat.
B
S-videó vezeték
(nem mellékelt
tartozék)
Audio/videó
vezeték
(mellékelt
tartozék)
INPUT
VIDEO
INPUT
C
S VIDEO
L
AUDIO
TV, projektor vagy AV
erősítő (rádióerősítő)
(sárga)
R
TV, projektor vagy AV
erősítő (rádióerősítő)
a LINE 2 OUT (VIDEO) csatlakozóba
LINE 1 - TV
a LINE 2 OUT (S VIDEO) csatlakozóba
DVD-felvevő
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
PB / CB
S VIDEO
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
AERIAL
PR / C R
OPTICAL
LINE 4 IN
a LINE i 1 – TV
csatlakozóba
LINE 2 OUT
(piros)
~ AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
(kék)
(zöld)
SCART vezeték (nem
mellékelt tartozék)
COMPONENT
VIDEO IN
A
TV
: Jeláramlás iránya
14HU
a COMPONENT
VIDEO OUT
csatlakozóba
Komponens videó
vezeték (nem
mellékelt tartozék)
D
Y
(zöld)
PB/CB
(kék)
PR/CR
(piros)
TV, projektor vagy AV
erősítő (rádióerősítő)
„Szélesvásznú” felvételek lejátszásakor
Előfordulhat, hogy a felvett műsor nem
megfelelően tölti ki a képernyőt. Ha módosítani
kívánja a képarányt, lapozzon a 81. oldalra.
Ha videomagnóhoz csatlakoztatja a felvevőt
b Megjegyzések
• A tv-készüléket és a felvevőt egyszerre csak egyféle
videó vezetékkel csatlakoztassa.
• A B és a C csatlakoztatás esetén a PROGRESSIVE
gomb nem funkcionál.
• Ha a tv-készüléket az SCART aljzaton keresztül
csatlakoztatja a felvevőhöz, a televízió automatikusan
a videocsatornára kapcsol, amikor elindítja a lejátszást.
Ebben az esetben a t TV/VIDEO gombbal
kapcsolhat vissza tv-bemenetre.
• A megfelelő SMARTLINK csatlakoztatáshoz 21 tűs
SCART csatlakozóvezetékre van szüksége. Ezzel
kapcsolatban olvassa el a tv-készülék kezelési
útmutatóját is.
• Ha a felvevőt SMARTLINK rendszerrel csatlakoztatja
a tv-készülékhez, a „Gyorsbeállítás (Easy Setup)”
fejezet utasításai szerint válassza ki a „Line 1 Output”
menüpont „Video” beállítását.
A SMARTLINK funkció (csak
SCART csatlakoztatásnál)
Ha a csatlakoztatott tv-készülék (vagy más
csatlakoztatott készülék, például egy set-top box)
rendelkezik SMARTLINK, NexTView Link*3,
MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4 vagy T-V LINK*5 rendszerrel, akkor ez
a felvevő a 14. oldalon található A típusú
csatlakoztatás után automatikusan elindítja
a SMARTLINK funkciót (a SMARTLINK jelző
világít a tv-készülék bekapcsolásakor).
A következő SMARTLINK funkciókat élvezheti:
• Beállítások letöltése (Preset download)
Letöltheti a tv-készülékről a felvevőre az előre
beállított csatornakiosztást, és ezek alapján
beállíthatja a felvevőt a „Gyorsbeállítás (Easy
Setup)” funkció során. Ez nagyban
leegyszerűsíti a „Gyorsbeállítás (Easy Setup)”
műveletet. Ügyeljen arra, hogy a művelet
közben ne húzza ki a csatlakozóvezetékeket
vagy ne lépjen ki a „Gyorsbeállítás (Easy
Setup)” funkcióból (22. oldal).
*1
*2
*3
*4
*5
Csatlakoztatások és beállítások
Csatlakoztassa a videomagnót a felvevő hátulján
lévő LINE 3/DECODER csatlakozóaljzathoz
(23. oldal).
• Közvetlen felvétel a tv-készülékről (TV Direct
Rec)
Egyszerűen felveheti a tv-készüléken éppen
nézett műsort (31. oldal).
• Egygombos lejátszás (One Touch Play)
A H (lejátszás) gombot egyszer megnyomva
bekapcsolhatja a tv-készüléket és a felvevőt,
kiválaszthatja a felvevőnek megfelelő
videobemenetet a tv-készüléken, és elkezdheti
a lejátszást (53. oldal).
• Egygombos menü (One Touch Menü)
A TITLE LIST gombot egyszer megnyomva
bekapcsolhatja a tv-készüléket és a felvevőt,
kiválaszthatja a felvevőnek megfelelő
videobemenetet a tv-készüléken, és
megjelenítheti a tétel listát (53. oldal).
• Egygombos időzítő (One Touch Timer)
A [TIMER] gombot egyszer megnyomva
bekapcsolhatja a tv-készüléket és a felvevőt,
kiválaszthatja a felvevőnek megfelelő
videobemenetet a tv-készüléken, és
megjelenítheti az időzítő beállító menüt
(44. oldal).
• Automatikus kikapcsolás (Automatic Power Off)
A felvevő automatikusan kikapcsol a tvkészülék kikapcsolása után, ha már nincs
használatban.
• NexTView letöltés (NexTView Download)
A tv-készülék NexTView letöltés funkciójának
segítségével egyszerűen beállíthatja az időzítőt.
Bővebb információért olvassa el a tv-készülék
kezelési útmutatóját.
A „MEGALOGIC” a Grundig Corporation bejegyzett
védjegye.
Az „EASYLINK” és a „CINEMALINK” a Philips
Corporation védjegye.
A „Q-Link” és a „NexTView Link” a Panasonic
Corporation védjegye.
Az „EURO VIEW LINK” a Toshiba Corporation
védjegye.
A „T-V LINK” a JVC Corporation védjegye.
z Hasznos tudnivaló
A SMARTLINK azokkal a tv-készülékekkel és egyéb
berendezéssel is működik, melyek rendelkeznek EPG
időzítő vezérlés (EPG Timer Control), EPG program
letöltés (EPG Title Download) és Now Recording
funkcióval. További részletekért olvassa el a tv-készülék
vagy egyéb berendezés kezelési útmutatóját.
b Megjegyzések
• A SMARTLINK funkciók csak akkor használhatók, ha
a „Line 1 Output” menüpont beállítása „Video”.
• A fent említett funkciók nem működnek minden tvkészülékkel.
,folytatódik
15HU
A PROGRESSIVE gomb használata
A PROGRESSIVE gomb segítségével
kiválaszthatja a felvevő kimeneti jelformátumát:
sorváltásos vagy progresszív.
1
Csatlakoztassa a felvevőt a COMPONENT
VIDEO OUT aljzaton keresztül (D típusú
csatlakoztatás a 14. oldalon).
2
Válassza ki a „Component Out” menüpont
„On” beállítását „Video” menüben
(88. oldal).
3
Nyomja meg a PROGRESSIVE gombot.
Progresszív jelkimenet esetén a felvevő
kijelzőjén megjelenik a „PROGRESSIVE”
felirat.
Progresszív
Válassza ezt ha:
– a tv-készüléke alkalmas progresszív jelek
fogadására, és
– a tv-készülék a COMPONENT VIDEO OUT
csatlakozóaljzathoz csatlakozik.
Ne feledje, hogy a kép nem lesz tiszta, vagy meg
sem jelenik progresszív jel esetén, ha a fenti
feltételek valamelyike nem teljesül.
Sorváltásos
Válassza ezt ha:
– a tv-készüléke nem alkalmas progresszív jelek
fogadására, vagy
– a tv-készülék nem a COMPONENT VIDEO
OUT, hanem más csatlakozóaljzathoz
csatlakozik (LINE 2 OUT (VIDEO vagy
S VIDEO)).
z Hasznos tudnivaló
Ha a progresszív jelkimenetet használja, az aktuális jel
típusának függvényében lehetőség nyílhat a jel
finombeállítására (88. oldal).
b Megjegyzések
Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy lehetnek olyan
nagyfelbontású televíziók, melyek nem kompatibilisek
teljes mértékben ezzel a készülékkel, ezért
a megjelenített kép esetenként nem valósághű. Ha
problémákat tapasztal az 525/625 progresszív jelből
előállított képpel, javasoljuk, hogy váltson át egy olyan
csatlakoztatási módra, mely normál felbontású képeket
továbbít. Ha bármilyen kérdése merülne fel a Sony tvkészülékek és jelen 525p/625p DVD-felvevő
kompatibilitását illetően, keresse fel a vásárlás helyét.
16HU
4. lépés: Az audio vezetékek csatlakoztatása
A Csatlakoztatás a bal/jobb hangbemenethez
Ennél a csatlakoztatási módnál a tv-készülékek vagy a sztereóerősítő (rádióerősítő) hangsugárzói állítják
elő a hangot. Az alábbi térhatású hangzásokat élvezheti (54. oldal):
• TV: Dynamic, Wide, Night
• Sztereóerősítő (rádióerősítő): Standard, Night
B Csatlakoztatás digitális audio bemenethez
Használja ezt a csatlakoztatási módot, ha AV erősítője (rádióerősítője) rendelkezik Dolby*1 Digital,
DTS*2 vagy MPEG audio dekóderrel, illetve digitális audio bemeneti aljzattal.
Dolby Digital (5.1 ch), DTS (5.1 ch) és MPEG audio (5.1 ch) térhatású hangot élvezhet.
Audio vezeték
(mellékelt
tartozék)
(piros)
A
INPUT
(sárga)
Csatlakoztatások és beállítások
A tv-készülék, projektor vagy AV erősítő (rádióerősítő) bemeneti aljzatainak típusától függően válassza
ki a megfelelő csatlakoztatási módot (A vagy B). Ez teszi lehetővé, hogy a műsorok hangját
meghallgassa.
VIDEO
(fehér)
(fehér)
L
(sárga)*
AUDIO
(piros)
R
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
TV, projektor vagy AV
erősítő (rádióerősítő)
LINE 2 OUT
a LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) aljzathoz
LINE 1 - TV
DVD-felvevő
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL OUT
AERIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
PB / CB
PR / C R
OPTICAL
LINE 4 IN
~ AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
LINE 2 OUT
a DIGITAL OUT (COAXIAL vagy OPTICAL) aljzathoz
COAXIAL
vagy
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OPTICAL
Koaxiális digitális vezeték (nem
mellékelt tartozék)
Optikai digitális vezeték (nem
mellékelt tartozék)
[Hangsugárzók]
Hátsó (bal)
az optikai
digitális
bemenethez
Első (bal)
a koaxiális
digitális
bemenethez
Erősítő (rádióerősítő)
dekóderrel
Középső
[Hangsugárzók]
B
Hátsó (jobb)
Első (jobb)
Mélysugárzó
: Jeláramlás iránya
* A sárga csatlakozódugó a képtovábbításra szolgál (14. oldal).
,folytatódik
17HU
z Hasznos tudnivaló
A hangsugárzók megfelelő elhelyezéséhez olvassa el
a csatlakoztatott komponensek kezelési útmutatóját.
b Megjegyzések
• Ne csatlakoztassa egyidejűleg a tv-készülék
hangkimeneti csatlakozóit a felvevő LINE IN
(R-AUDIO-L) aljzataihoz. Ellenkező esetben a tvkészülék hangszórói nem kívánt zajt keltenek.
• Az A csatlakoztatási mód esetén ne csatlakoztassa
egyszerre a LINE IN (R-AUDIO-L) és a LINE 2 OUT
(R-AUDIO-L) aljzatokat a tv-készülék hangkimeneti
aljzataihoz. Ellenkező esetben a tv-készülék
hangszórói nem kívánt zajt keltenek.
• Amikor kialakította a B csatlakoztatást, végezze el
a szükséges beállításokat az „Easy Setup” menü
„Audio Connection” menüpontjában (22. oldal).
Ellenkező esetben nem lesz hang, vagy a hangsugárzók
erős zajt fognak kibocsátani.
• A felvevő térhatású hangzásképei nem használhatóak
a B típusú csatlakoztatás esetén.
5. lépés: A hálózati vezeték
csatlakoztatása
Csatlakoztassa a felvevő és a tv-készülék hálózati
vezetékét a fali konnektorhoz. A hálózati
csatlakozók csatlakoztatása után várjon egy kis
időt a felvevő használatának
megkezdésével. A felvevőt akkor használhatja,
ha az előlapon lévő kijelző világít és a felvevő
készenléti állapotba kapcsol.
Ha más eszközöket is csatlakoztatni kíván
a felvevőhöz (23. oldal), bizonyosodjon meg
arról, hogy az összes csatlakoztatás megtörtént,
mielőtt a hálózati vezetéket csatlakoztatná.
*1 A
Dolby Laboratories engedélyével gyártva.
A „Dolby” és a dupla D jel a Dolby Laboratories
védjegyei.
*2 A „DTS” és a „DTS Digital Out” a Digital Theater
Systems, Inc. védjegyei.
~ AC IN
1
a AC IN
2
a fali konnektorba
18HU
6. lépés: A távvezérlő
előkészítése
A jelkimenet megfelelő beállítása után
a távvezérlővel a tv-készülékét is vezérelheti.
Ha a felvevőt AV erősítőhöz (rádióerősítőhöz)
csatlakoztatta, a mellékelt távvezérlővel az AV
erősítő (rádióerősítő) hangerejét is tudja
szabályozni.
b Megjegyzések
• A csatlakoztatott készülék típusától függően
előfordulhat, hogy a távvezérlő egyes gombjaival a tvkészülék vagy AV erősítő (rádióerősítő) nem
vezérelhető.
• Ha egy új kódszámot ír be, a korábban beírt kódszám
törlődik.
• Ha kicseréli az elemeket a távvezérlőben,
automatikusan a gyári beállítás szerinti kódszám lép
érvénybe. Írja be újból a megfelelő kódszámot.
TV/DVD
kapcsoló
[/1
b Megjegyzések
• Ha a mellékelt távvezérlő zavarja az Ön többi Sony
DVD-felvevőjét/lejátszóját, változtassa meg
a távvezérlő parancsmód számát (21. oldal).
• Az elektrolit szivárgásának megelőzése és a korrózió
elkerülése érdekében az elemeket szakszerűen kell
kezelni. Elektrolit szivárgás esetén ne érintse meg
a kifolyt folyadékot puszta kézzel. Ügyeljen
a következőkre:
– Ne használjon együtt új és régi, vagy eltérő gyártótól
származó elemeket.
– Ne próbálja meg újratölteni az elemeket.
– Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt,
vegye ki belőle az elemeket.
– Ha kifolyt az elektrolit, törölje szárazra az elemtartót
és helyezzen be új elemeket.
• Ne tegye ki a készülék távvezérlés érzékelőjét (
jellel jelölve az előlapon) közvetlen napfény vagy erős
fényforrás hatásának. Előfordulhat, hogy a felvevő
nem reagál a távvezérlő parancsaira.
Csatlakoztatások és beállítások
A készülék a mellékelt távvezérlővel is
működtethető. Helyezzen be két „R6” (AA) típusú
elemet a távvezérlőbe, ügyelve a helyes 3 és #
polaritásra. Ha a távvezérlőt használja, fordítsa azt
a készülék távvezérlés érzékelője
irányába.
A tv-készülék vezérlése
a távvezérlővel
Számgombok,
SET, -/--
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROG +/–
2 +/–
0
t TV/VIDEO
1
2
3
Tolja a TV/DVD kapcsolót TV állásba.
Tartsa lenyomva a [/1 gombot.
A számgombokkal írja be a tv-készülék
gyártmányának megfelelő kódot (lásd
a „Vezérelhető tv-készülékek kódszámai”
táblázatot).
,folytatódik
19HU
4
Engedje el a [/1 gombot.
Gyártmány
Ha a TV/DVD kapcsoló TV állásban van,
a távvezérlő a következőképpen működik:
Hitachi
23, 24, 72
Loewe
06, 45
15, 16, 69, 73
Gombok
Műveletek
Nokia
[/1
A tv-készülék be- vagy
kikapcsolása.
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 23, 45, 72
A tv-készülék
hangerejének beállítása.
Saba
12, 13, 36, 43, 74, 75
Samsung
06, 22, 23, 71, 72
A programhelyet
kiválasztása a tvkészüléken.
Sanyo
25
Sharp
29
2 (hangerő) +/–
PROG +/–
(szélesvásznú A szélesvásznú mód bemód)
vagy kikapcsolása
szélesképernyős Sony
tv-készülékek esetén.
Telefunken
12, 13, 36, 43, 74, 75
Thomson
12, 13, 43, 74, 75
Toshiba
38
LG
06
33
t TV/VIDEO
A bemenet kiválasztása
a tv-készüléken (tv/
külső műsorforrás).
JVC
Számgombok és
SET, -/--*
A programhely
kiválasztása a tvkészüléken.
Az AV erősítő (rádióerősítő)
hangerejének szabályzása
a távvezérlővel
* Ha a számgombokat használja a programhely
kiválasztásához, a kétszámjegyű számokhoz
nyomja meg a -/-- gombot, majd a kívánt
számokat.
A t TV/VIDEO gomb használata (csak SCART
csatlakozás esetén)
A t TV/VIDEO gombbal a felvevő és a tvkészüléken utoljára használt bemeneti forrás
között válthat. Ha ezt a gombot használja,
irányítsa a távvezérlőt a felvevő felé. Ez a gomb
akkor is működik, ha a TV/DVD kapcsolót DVD
állásba kapcsolta.
Ha a felvevőt SCART aljzaton keresztül
csatlakoztatja a tv-készülékhez, a lejátszás
elindításakor a tv-készülék automatikusan
a felvevőnek megfelelő bemenetre kapcsol. Ha tvcsatornát szeretne nézni, nyomja meg a t TV/
VIDEO gombot.
Vezérelhető tv-készülékek kódszámai
Ha az adott gyártmány sorában több kódszám is
szerepel, próbálja ki egymás után mindegyiket
mindaddig, míg a megfelelőt meg nem találja.
20HU
Kódszám
Gyártmány
Kódszám
Sony
01 (gyári beállítás)
Aiwa
01 (gyári beállítás)
Grundig
11
TV/DVD
kapcsoló
[/1
Számgombok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
2 +/–
Tolja a TV/DVD kapcsolót DVD állásba.
Tartsa lenyomva a [/1 gombot és
a számgombokkal írja be az AV erősítő
(rádióerősítő) gyártmányának megfelelő
kódot (lásd az alábbi táblázatot).
Engedje el a [/1 gombot.
A 2 (hangerő) +/– gombok az AV erősítő
(rádióerősítő) hangerejét szabályozzák.
Ha a tv-készülék hangerejét kívánja
szabályozni, állítsa a TV/DVD kapcsolót TV
állásba.
z Hasznos tudnivaló
Ha azt szeretné, hogy a tv-készülék hangerejét akkor is
tudja szabályozni, amikor a TV/DVD kapcsoló DVD
állásban van, ismételje meg a fenti lépéseket és írja be
a 90 kódszámot (gyári alapbeállítás).
Vezérelhető AV erősítők (rádióerősítők)
kódszámai
Ha az adott gyártmány sorában több kódszám is
szerepel, próbálja ki egymás után mindegyiket
mindaddig, míg a megfelelőt meg nem találja.
A főmenü megjelenik.
2
Kódszám
Sony
84, 85, 86
Kenwood
Válassza ki a „SETUP” ikont, és nyomja
meg az ENTER gombot.
SETUP
78, 79, 80, 91
Denon
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Settings
Channel Setting
Video
Channel List
Audio
TV Guide Page
Features
Clock
Options
Language
92, 93
Easy Setup
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sansui
87
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
3
Válassza ki az „Options” menüpontot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Csatlakoztatások és beállítások
Gyártmány
1
SETUP
Ha Önnek Sony DVD-lejátszója,
vagy több Sony DVD-felvevője van
Settings
Format DVD-RW :
VR
Video
HDD Bilingual Rec. :
Main
Audio
DVD Bilingual Rec. :
Main
Features
Dimmer :
Normal
Options
Power Save :
Off
Auto Display :
On
Command Mode :
DVD3
Easy Setup
Factory Setup
Ha a mellékelt távvezérlő zavarja az Ön többi
Sony DVD-lejátszójának/felvevőjének
működését, állítsa át ennek a felvevőnek és
a mellékelt távvezérlőnek a parancsmód számát
egy olyanra, amely különbözik a másik DVDfelvevő vagy lejátszó készülékétől.
Ennek a felvevőnek és a mellékelt távvezérlőnek
a gyári parancsmód beállítása „DVD3”.
4
Válassza ki a „Command Mode” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
SETUP
Settings
Format DVD-RW :
VR
Video
HDD Bilingual Rec. :
Main
Audio
DVD Bilingual Rec. :
Main
Features
Dimmer :
Options
Power Save :
Easy Setup
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
0
6
SYSTEM
MENU
M/m,
ENTER
O RETURN
Normal
Command Mode :
Off
DVD1
On
DVD2
DVD3
Factory Setup
DVD3
Auto Display :
Válassza ki a parancsmódot (DVD1, DVD2
vagy DVD3), és nyomja meg az ENTER
gombot.
A távvezérlőn állítsa a COMMAND MODE
kapcsolót a fent kiválasztott
parancsmódnak megfelelő állásba.
Visszatérés az előző lépéshez
Nyomja meg a O RETURN gombot.
COMMAND
MODE
kapcsoló
Mielőtt hozzákezdene a felvevő távvezérlési
parancsmódjának megváltoztatásához,
ellenőrizze, hogy a távvezérlő parancsmód
kapcsolója az alapértelmezés szerinti DVD3
pozícióban áll-e. Ha a távvezérlő parancsmódja
DVD1 vagy DVD2, előfordulhat, hogy
a távvezérlő nem működteti ezt a felvevőt.
21HU
TV Type (tv típus)
Szélesképernyős tv-készülékek esetén
válassza a „16:9” beállítást. Hagyományos tvkészülékek esetén válassza a „4:3 Letter Box”
(méretre zsugorítás) vagy a „4:3 Pan Scan”
(méretre nyújtás) beállítást. Ezzel azt
állíthatja be, hogy a szélesvásznú műsor
hogyan jelenjen meg a tv-képernyőn.
7. lépés: Gyorsbeállítás
(Easy Setup)
Az „Easy Setup” menüképernyők utasításait
követve végezze el a szükséges alapbeállításokat.
Component Out (komponens kimenet)
Válassza az „On” opciót, ha a COMPONENT
VIDEO OUT aljzatokat használja.
[/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROG +/–
Line3 Input (Line3 bemenet)
Válassza a „Yes” opciót, ha dekódert
csatlakoztat a LINE 3/DECODER aljzathoz.
0
Line1 Output (Line1 kimenet)
Videó jelkimenet esetén válassza a „Video”
beállítást.
S-videó jelkimenet esetén válassza az
„S Video” beállítást.
RGB jelkimenet esetén válassza az „RGB”
beállítást.
Ha a SMARTLINK funkciókat használni
kívánja, válassza a „Video” beállítást.
• Ha a „Component Out” menüpontban az
„On” opciót választotta, az „RGB” jeltípus
nem választható.
Ha a „Line3 Input” menüpontban a „Yes”
opciót választotta, az „S Video” jeltípus
nem választható.
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
1
Kapcsolja be a felvevőt, és válassza ki
a felvevő számára fenntartott
programhelyet a tv-készüléken.
Az alapbeállításra vonatkozó üzenet
megjelenik.
• Ha ez az üzenet nem jelenik meg,
a gyorsbeállítás elindításhoz válassza ki az
„Easy Setup” opciót a főmenü „SETUP”
menüpontjában („Alapbeállítások” fejezet,
76. oldal).
2
Nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenő instrukciókat követve
állítsa be az alábbi menüpontokat.
OSD (képernyőkijelzések)
Válassza ki a képernyőkijelzések nyelvét.
Tuner System (tuner rendszer)
Válassza ki az országot vagy a nyelvet.
A csatornasorrend a kiválasztott országnak
vagy nyelvnek megfelelően kerül beállításra.
A csatornák kézi beállításához lapozzon a 76.
oldalra.
• Ha olyan francia nyelvterületen él, amely
a listán nem található meg, válassza az
„ELSE” opciót
Clock (óra)
A felvevő automatikusan elkezdi keresni az
elérhető órajelet. Ha a készülék nem talál
órajelet, állítsa be az időt a </M/m/, gombok
segítségével, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
22HU
Audio Connection (audio csatlakoztatás)
Ha digitális optikai vagy koaxiális vezetékkel
csatlakoztatta az AV erősítőt (rádióerősítőt),
válassza a „Yes: DIGITAL OUT” opciót, és
állítsa be a digitális kimenőjel típusát
(84. oldal).
3
Nyomja meg az ENTER gombot, amikor
a „Finish” felirat megjelenik.
A gyorsbeállítás befejeződött.
Visszatérés az előző lépéshez
Nyomja meg a O RETURN gombot.
z Hasznos tudnivalók
• Ha az Ön AV erősítője (rádióerősítője) MPEG audio
dekóderrel is rendelkezik, válassza ki az „MPEG”
menüpont „MPEG” beállítását (84. oldal).
• Ha később szeretné megismételni a gyorsbeállítás
műveletet, válassza ki az „Easy Setup” menüpontot
a főmenü „SETUP” menüpontjában (88. oldal).
Csatlakoztatás videomagnóhoz vagy hasonló eszközhöz
Csatlakoztatás a LINE 3/DECODER aljzathoz
Csatlakoztassa a videomagnót vagy hasonló felvevőeszközt a DVD-felvevő LINE 3/DECODER
aljzatához.
TV
Csatlakoztatások és beállítások
A felvevő hálózati csatlakozójának kihúzása után csatlakoztassa a videomagnót vagy az ehhez hasonló
külső készüléket a felvevő LINE IN aljzatához.
Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékhez mellékelt kezelési útmutatót is.
Ha ezen a felvevőn szeretne felvételt rögzíteni, olvassa el a „Felvételkészítés külső készülékről, az időzítő
használata nélkül” című fejezetet (50. oldal).
Videomagnó
SCART vezeték (nem mellékelt tartozék)
a SCART bemeneti
csatlakozóhoz
a i LINE 3/DECODER csatlakozóhoz
a i LINE 1 - TV csatlakozóhoz
LINE 1 - TV
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL OUT
AERIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
PB / CB
PR / C R
OPTICAL
LINE 4 IN
LINE 2 OUT
~ AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
DVD-felvevő
b Megjegyzések
• A másolatkészítést korlátozó másolásvédelmi jelekkel ellátott műsorokról nem készíthető felvétel.
• Előfordulhat, hogy a tv-képernyőn megjelenő kép nem tiszta, ha a felvevő jeleit a videomagnón keresztül továbbítja.
DVD-felvevő
videomagnó
TV
Ügyeljen arra, hogy a videomagnót az alábbi sorrendben csatlakoztassa a DVD-felvevőhöz és a tv-készülékhez.
Használja a tv-készülék második vonalbemeneti csatlakozóját, ha a műsorokat videokazettáról szeretné nézni.
1. vonalbemenet
videomagnó
DVD-felvevő
TV
2. vonalbemenet
• A SMARTLINK funkció nem használható azokkal a készülékekkel, melyek a DVD-felvevő LINE 3/DECODER
aljzatán keresztül csatlakoznak.
• DVD-felvevőről videomagnóra történő felvétel közben ne kapcsolja át a bemeneti forrást tv-készülékre (a távvezérlő
t TV/VIDEO gombjával).
• Ha kihúzza a felvevő hálózati csatlakozóvezetékét, a felvevőhöz csatlakoztatott videomagnóról lejátszott műsor nem
jelenik meg a képernyőn.
,folytatódik
23HU
Csatlakoztatás a LINE 2 IN vagy LINE 4 IN aljzathoz
Csatlakoztassa a videomagnót vagy hasonló felvevő eszközt a DVD-felvevő LINE 2 IN vagy LINE 4 IN
aljzatához. Ha a csatlakoztatni kívánt készülék rendelkezik S-videó aljzattal, akkor a csatlakoztatáshoz
S-videó vezetéket is használhat az audio/videó vezeték helyett.
Videomagnó, stb.
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
AUDIO
L
S-videó vezeték
(nem mellékelt
tartozék)
R
Audio/videó vezeték
(nem mellékelt tartozék)
a LINE 2 IN csatlakozóhoz
DVD-felvevő (előlap)
(hátlap)
LINE 1 - TV
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL OUT
AERIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
PB / CB
PR / CR
OPTICAL
LINE 4 IN
LINE 2 OUT
~ AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
a LINE 4 IN csatlakozóhoz
Videomagnó,
stb.
: Jeláramlás iránya
z Hasznos tudnivaló
Ha a csatlakoztatott készülék csak egy csatornás (mono) hangkimenettel rendelkezik, használjon olyan audio vezetéket,
mely az egy hangcsatornás hangot szétosztja bal és jobb csatornára (nem mellékelt tartozék).
b Megjegyzések
• Ne csatlakoztassa a készüléket a sárga LINE IN (VIDEO) aljzaton keresztül, ha S-videó vezetéket használ.
• Ne csatlakoztassa ennek a felvevőnek a kimeneti aljzatát egy másik készülék bemeneti aljzatához, ha a másik készülék
kimeneti aljzata e felvevő bemeneti aljzatához van csatlakoztatva, ellenkező esetben zaj (gerjedés) keletkezhet.
• Ne csatlakoztassa a felvevőt egyidejűleg több videó vezetékkel a tv-készülékhez.
24HU
Csatlakoztatás műholdvevőhöz vagy digitális tunerhez
TV
a SCART bemenethez
Csatlakoztatások és beállítások
Csatlakoztassa a műholdvevőt vagy a digitális tunert a felvevő LINE 3/DECODER aljzatához.
A csatlakoztatás előtt húzza ki a felvevő hálózati vezetékét.
A Synchro-Rec (szinkronfelvétel) funkció használatáról az alábbiakban olvashat.
Műholdvevő, stb.
SCART vezeték
(nem mellékelt
tartozék)
a i LINE 1 - TV
csatlakozóhoz
a i LINE 3/DECODER
csatlakozóhoz
LINE 1 - TV
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL OUT
AERIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
PB / CB
PR / CR
OPTICAL
LINE 4 IN
LINE 2 OUT
~ AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
DVD-felvevő
Ha a műholdvevő rendelkezik RGB
jelkimenettel
Ez a felvevő alkalmas RGB jelek fogadására. Ha
a műholdvevő rendelkezik RGB jelkimenettel,
csatlakoztassa annak TV SCART csatlakozóját
a felvevő LINE 3/DECODER aljzatához, és
állítsa a „Line3 Input” paraméter értékét „Video/
RGB”-re a „Video” menü „Scart Setting”
menüpontjában (82. oldal). Ne feledje, hogy ezzel
a csatlakozási móddal és beállítással a
SMARTLINK funkció nem használható. Ha egy
kompatibilis set-top box-szal akarja használni
a SMARTLINK funkciót, olvassa el a set-top box
kezelési útmutatóját.
Ha a Synchro Rec funkciót szeretné használni
A szinkronfelvételi funkcióhoz a fenti
csatlakoztatási mód szükséges. Bővebb
információért olvassa el a „Felvétel külső
készülékről, az időzítő használatával (Synchro
Rec)” fejezetet (49. oldal)
Állítsa be a „Line3 Input” paraméter értékét
a „Video” menü (82. oldal) „Scart Setting”
menüpontjában a műholdvevő műszaki adatainak
megfelelően. Bővebb információért olvassa el
a műholdvevő kezelési útmutatóját.
Ha B Sky B tunert használ, ügyeljen arra, hogy
a tuner VCR SCART csatlakozóját a felvevő
LINE 3/DECODER aljzatához csatlakoztassa.
Ezután állítsa be a „Line3 Input” paraméter értékét
a „Scart Setting” menüpontban a műholdvevő
VCR SCART csatlakozójának megfelelően.
b Megjegyzések
• Ne állítsa a „Line3 Input” paraméter értékét
„Decoder”-re a „Video” menü „Scart Setting”
menüpontjában.
• A szinkronfelvételi funkció nem mindegyik tunerrel
működik. Bővebb információért olvassa el a tuner
kezelési útmutatóját.
• Ha kihúzza a felvevő hálózati csatlakozóvezetékét,
a felvevőhöz csatlakoztatott tunerről érkező műsor
nem jelenik meg a képernyőn.
25HU
PAY-TV/Canal Plus dekóder csatlakoztatása
Ezzel a felvevővel megnézheti és felveheti a PAY-TV/Canal Plus műsorokat, ha a készülékhez egy
dekódert (nem mellékelt tartozék) csatlakoztat. A dekóder csatlakoztatása előtt húzza ki a felvevő hálózati
vezetékét.
Dekóder csatlakoztatása
TV
Antenna vezeték
(mellékelt tartozék)
az AERIAL IN
csatlakozóhoz
a SCART bemenethez
PAY-TV/Canal Plus
dekóder
SCART vezeték
(nem mellékelt
tartozék)
SCART vezeték (nem mellékelt
tartozék)
a i LINE 1 - TV
csatlakozóhoz
az AERIAL OUT
csatlakozóhoz
a i LINE 3/DECODER csatlakozóhoz
DVD-felvevő
LINE 1 - TV
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL OUT
AERIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 4 IN
26HU
PB / CB
PR / C R
OPTICAL
LINE 2 OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
~ AC IN
A PAY-TV/Canal Plus csatornák
beállítása
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Válassza ki a „Scart Setting” menüpontot,
és nyomja meg az ENTER gombot.
Video - Scart Setting
5
PROG +/–
Line1 Output
Line3 Input
Video
Video/RGB
Video
Video
Video/RGB
Line3 Output
S Video
Video
Decoder
Video
S Video
S Video
Video
S Video
S Video
S Video
RGB
Video/RGB
Video
A M/m gombbal válassza ki a „Video” vagy
az „RGB” beállítást a „Line1 Output”,
a „Decoder” beállítást a „Line3 Input” és
a „Video” beállítást a „Line3 Output”
menüpontoknál, és nyomja meg az ENTER
gombot.
A képernyőn ismét megjelenik a „Video”
menü.
0
6
SYSTEM
MENU
7
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
Csatlakoztatások és beállítások
A PAY-TV/Canal Plus műsorok megnézéséhez
vagy felvételéhez állítsa be a felvevőt –
a képernyőn megjelenő menü segítségével –
a csatornák megfelelő vételére.
A csatornák megfelelő beállítása érdekében
ügyeljen arra, hogy az alábbi lépések mindegyikét
pontosan kövesse.
4
Nyomja meg a O RETURN gombot, ekkor
a kurzor visszaugrik bal szélső oszlopba.
Válassza ki a „Settings” menüpontot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
SETUP
1
2
Settings
Channel Setting
Video
Channel List
Audio
TV Guide Page
Features
Clock
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Options
Language
A főmenü megjelenik.
Easy Setup
Válassza ki a „SETUP” ikont, és nyomja
meg az ENTER gombot.
8
SETUP
Settings
Channel Setting
Video
Channel List
Audio
TV Guide Page
Features
Clock
Options
Language
Settings - Channel Setting
Easy Setup
3
Válassza ki a „Channel Setting”
menüpontot, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Válassza ki a „Video” menüpontot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
9
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C2
Station Name :
CDE
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 8
A PROG +/– gomb segítségével válassza ki
a kívánt programhelyet.
Kiválasztott programhely
SETUP
Settings - Channel Setting
Settings
TV Type :
16 : 9
Video
Pause Mode :
Auto
Audio
Component Out :
Off
System :
BG
Features
Progressive Mode :
Auto
Normal / CATV :
Normal
Options
Scart Setting
Channel Set :
C24
Line4 Input :
Station Name :
PQR
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Easy Setup
Video
Prog. 6
,folytatódik
27HU
10 Válassza ki a „System” menüpontot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Settings - Channel Setting
System :
BG
BG
Normal / CATV :
Normal
DK
Channel Set :
C
I2
Station Name :
CDE
L
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 6
11 A M/m gombbal válasszon egyet a
lehetséges tv-rendszerek közül – BG, DK,
I vagy L –, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Francia műsorok vételéhez válassza az „L”
opciót.
12 Válassza ki a „Normal/CATV” menüpontot,
és nyomja meg az ENTER gombot.
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Normal
Channel Set :
2
C
CATV
Station Name :
PQR
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 6
13 Válassza ki a „Normal” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
CATV (kábel televízió) csatornák
beállításához válassza a „CATV” opciót.
14 Válassza ki a „Channel Set” menüpontot,
és nyomja meg az ENTER gombot.
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
2
C
C24
Station Name :
PQR
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 6
15 Válassza ki a PAY-TV/Canal Plus
csatornát, és nyomja meg az ENTER
gombot.
16 Válassza ki a „PAY-TV/CANAL+”
menüpontot, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C24
Station Name :
PQR
PAY - TV / CANAL+ :
Off
On
Audio :
NICAM
Off
Prog. 6
17 Válassza ki az „On” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
28HU
Visszatérés az előző lépéshez
Nyomja meg a O RETURN gombot.
b Megjegyzések
• Ha az 5. lépésben a „Line3 Input” menüpontban
a „Decoder” beállítást választja ki, az „L3” később
nem lesz kiválasztható, mivel a Line 3 a dekóder
számára kijelölt bemenet.
• Ha kihúzza a felvevő hálózati csatlakozóvezetékét,
a felvevőhöz csatlakoztatott dekóderről érkező műsor
nem jelenik meg a képernyőn.
DVD-lemez formattálása (lemez
információ)
Hét alapművelet
— Ismerkedés a DVD-felvevővel
1. DVD-lemez behelyezése
és formattálása (lemez
információk)
HDD
DVD
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-RWVR -RWVideo
Behelyezés után a készülék automatikusan
formattálja az új (még nem használt) lemezeket.
Ha szükséges, a DVD+RW vagy DVD-RW
lemezek újraformattálásával üres lemezt hozhat
létre. DVD-RW lemezek esetében felvételi
igényeinek megfelelően kiválaszthatja a felvételi
formátumot (VR vagy Videó) (8. oldal).
-R
DATA DVD DATA CD
Z
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
</M/m/,,
ENTER
1
2
TOOLS
Nyomja meg a DVD gombot.
Hét alapművelet — Ismerkedés a DVD-felvevõvel
Lemez behelyezése
+RW
Nyomja meg a Z (nyitó/záró) gombot és
helyezzen egy lemezt a lemeztartóra.
1
Helyezzen be egy lemezt.
Lásd a „Lemez behelyezése” című fejezetet
a 29. oldalon.
2
Nyomja meg a TOOLS gombot.
A TOOLS menü megjelenik.
A felvételi oldal lefelé nézzen.
Close
3
Stop
Zárja be a lemeztartót a Z (nyitó/záró)
gombbal.
Várjon, amíg a „LOAD” felirat eltűnik az
előlapon lévő kijelzőről.
A még nem használt DVD-lemezeket
a készülék automatikusan megformattálja.
Erase
Protect
Dubbing
Lemez vagy kép opciók
A TOOLS menüben a teljes lemezre
(például lemez védelem), a felvevőre
(például a felvételek audio beállítása) vagy
a különböző tételek listájára (például több
tétel együttes törlése) alkalmazható opciókat
talál. A megjelenő opciók az adott helyzettől
és lemeztípustól függően eltérőek lehetnek.
,folytatódik
29HU
3
Mozgassa a kurzort a TOOLS menüben
mindaddig, míg a „Disc Info” menüpontot
ki nem választja, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Példa: Ha VR formátumú DVD-RW lemezt
helyezett be.
Disc Information
Close
DiscName Movie
Disc Name
Media
DVD-RW
Title no.
Original 3 / Playlist 2
Date
13.10.2005 ~ 28.10.2005
HQ : 0H30M
Remainder LSP : 1H15M
SLP : 3H00M
Format
HSP : 0H45M
LP : 1H30M
SEP : 4H00M
VR
Protect Disc
Finalize
Off
SP : 1H00M
EP : 2H00M
Erase All
Format
2. 3 / 4. 7GB
1 „Disc Name” (A lemez neve) (csak DVD).
2 „Media”: A lemez típusa.
3 „Format”: A felvételi formátum (csak
DVD-RW).
4 „On/Off”: Azt jelzi, hogy van-e védelem
aktiválva a lemezen (csak VR formátumú
DVD-RW).
5 „Title no.”: Az összes tétel száma.
6 „Date”: A legrégebbi és a legújabb tételek
felvételi dátuma (csak DVD).
7 „Continuous Rem. Time”/„Remainder”
(becsült):
• Az egyes felvételi módok leghosszabb
egybefüggő felvételi ideje.
• Lemezterület jelző sáv.
• Szabad lemezterület/teljes lemezterület.
8 Lemez beállítási funkciók:
„Disc Name” (A lemez neve) (38. oldal)
„Protect Disc” (Lemez védelem) (38. oldal)
„Finalize”/„Unfinalize” (Lezárás/A lezárás
megszüntetése) (39. oldal)
„Erase All” (Mindent töröl) (68. oldal)
„Format” (Formattálás)
A lehetséges opciók a lemez típustól függően
változhatnak.
4
5
Válassza ki a „Format” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A lemez tartalma törlődik.
30HU
z Hasznos tudnivalók
• Az újraformattálással megváltoztathatja a DVD-RW
lemezek felvételi formátumát, illetve a lezárt
DVD-RW lemezt újból alkalmassá teheti
felvételkészítésre.
• A DVD+RW és DVD-RW lemezek (Videó formátum)
esetében a szabad lemezterületet a Disc Map
(Lemeztérkép) menüben is ellenőrizheti (69. oldal).
b Megjegyzés
Ezen a modellen 1 GB (gigabájt) 1 milliárd bájtnak
felel meg. Minél nagyobb a szám, annál nagyobb
a lemezterület.
4
2. Egy műsor felvétele
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Ebben a fejezetben az aktuális tv-műsor
merevlemezre (HDD) vagy lemezre (DVD)
történő felvételének alapműveleteit ismertetjük.
A részleteket lásd a 41. oldalon.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A felvétel szüneteltetése
Nyomja meg a távvezérlő fedele alatt található
X REC PAUSE gombot. A felvétel
újraindításához ismét nyomja meg ezt a gombot.
DISPLAY
Egy másik tv-műsor nézése felvétel közben
z REC
Ha a tv-készüléket a LINE 1 - TV aljzathoz
csatlakoztatta, a t TV/VIDEO gomb
segítségével kapcsolja a tv-készüléket a tvbemenetre, majd válassza ki a nézni kívánt tvműsort. Ha a tv-készüléket a LINE OUT vagy
a COMPONENT VIDEO OUT aljzathoz
csatlakoztatta, a t TV/VIDEO gomb
segítségével kapcsolja a tv-készüléket a tvbemenetre (19. oldal).
X REC PAUSE
x REC STOP
REC MODE
TV Direct Rec
Nyomja meg a HDD vagy a DVD gombot.
Ha DVD-re készít felvételt, helyezzen be egy
írható DVD-lemezt (lásd a „Lemez
behelyezése” című fejezetet a 29. oldalon).
3
Nyomja meg a távvezérlő fedele alatt található
x REC STOP gombot. A felvétel megállítása
néhány másodpercet vehet igénybe.
PROG +/–
t TV/VIDEO
2
A felvétel leállítása
DVD
0
1
A felvétel megkezdődik.
8 órányi folyamatos felvétel után, illetve ha
a HDD vagy a DVD megtelik,
a felvételkészítés leáll.
A PROG +/– gomb segítségével válassza ki
a kívánt programhelyet.
A REC MODE gombbal válassza ki a kívánt
felvételi módot.
E gomb többszöri megnyomásakor a felvételi
módok az alábbi sorrendben jelennek meg:
HQ
Hét alapművelet — Ismerkedés a DVD-felvevõvel
HDD
Nyomja meg a z REC gombot.
HSP
SP
Ha SMARTLINK csatlakoztatást használ, a tvkészüléken nézett műsort egyszerűen felveheti.
A tv-készülék bekapcsolt vagy készenléti
állapotában nyomja meg a z REC gombot.
A felvevő automatikusan bekapcsol, és elkezdi
rögzíteni a tv-készüléken éppen nézett műsort.
b Megjegyzés
Ha a felvevő előlapján lévő kijelzőn a „TV” felirat
jelenik meg, a TV Direct Rec funkció működése
közben nem kapcsolhatja ki a tv-készüléket, vagy
nem válthat programhelyet. A TV Direct Rec
funkció kikapcsolásához válassza ki a „TV Direct
Rec” menüpont „Off” beállítását a „Features”
menüben (85. oldal).
LSP
LP
SEP
SLP
EP
A felvételi módokról bővebben a 41. oldalon
olvashat.
,folytatódik
31HU
A Teletext funkció
Néhány műsorszóró rendszer Teletext
szolgáltatást* is nyújt, ahol napról napra
megtalálhatja a műsorok teljes listáját és adatait
(cím, dátum, csatorna, felvételkezdési idő, stb.).
A műsor felvételekor a felvevő automatikusan
kiválasztja a műsor címét a Teletext oldalakról, és
a felvett tétel neveként tárolja azt. Részletekért
olvassa el a „TV Guide Page (tv-műsorismertető)”
fejezetet (85. oldal).
Ne feledje, hogy a Teletext információ nem fog
megjelenni a tv-készülék képernyőjén. Ha
a Teletext információt szeretné megjeleníteni a tvkészüléken, a távvezérlőn lévő t TV/VIDEO
gomb segítségével kapcsolja át a bemeneti forrást
a tv-készülékre.
3. A felvett műsor
lejátszása (tétel lista)
HDD
+RW
HDD
A felvételi információkat – mint például felvételi
idő és lemeztípus – a felvétel közben is
ellenőrizheti.
Felvétel közben nyomja meg kétszer
a DISPLAY gombot.
A képernyőn megjelennek a felvételi információk.
A
B
C
D
Lemeztípus/formátum
A felvétel állapota
Felvételi mód
Felvételi idő
Nyomja meg a DISPLAY gombot a felvételi
információk képernyőjének bezárásához.
32HU
2
3
4
5
6
7
8
9
M/m,
ENTER
TOOLS
/
m
között néhány másodperc eltelhet.
A felvétel alatt vagy a felvétel szüneteltetése közben
a felvételi módot nem tudja megváltoztatni.
Áramkimaradás estén az éppen felvett műsor törlődhet.
PAY-TV/Canal Plus műsor felvétele közben nem
nézhet egy másik PAY-TV/Canal Plus műsort.
A TV Direct Rec funkció használatához először
pontosan be kell állítania a felvevő óráját.
A lemez állapotának ellenőrzése
felvétel közben
DVD
1
TITLE LIST
b Megjegyzések
• A z REC gomb megnyomása és a felvétel elkezdése
•
-R
0
z Hasznos tudnivaló
Ha a felvétel közben nem kívánja nézni a tv-műsort,
kapcsolja ki a tv-készüléket. Ha dekódert használ,
ügyeljen arra, hogy a dekóder bekapcsolt állapotban
maradjon.
•
•
+R
A lejátszani kívánt tételt a képernyőn megjelenő
tétel listából is kiválaszthatja.
* Lehetnek olyan területek, ahol nem elérhető.
•
-RWVR -RWVideo
1
M
H/X/x
Nyomja meg a HDD vagy a DVD gombot.
Ha DVD-ről játszik le, helyezzen be egy
DVD-lemezt (lásd a „Lemez behelyezése”
című fejezetet a 29. oldalon).
Lehetnek olyan lemezek, melyek lejátszása
automatikusan elindul.
2
Nyomja meg a TITLE LSIT gombot.
A bővített tétel lista megtekintéséhez nyomja
meg a TOOLS gombot, válassza ki a „Display
List” opciót, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Normál tétel lista index képekkel
(Példa: DVD-RW lemez (VR formátum))
TITLE LIST
ORIGINAL
3
A képernyőn megjelenik az almenü.
Az almenü csak a kiválasztott tételre
vonatkozó opciókat tartalmazza. Az opciók az
aktuális állapottól és a lemez típusától
függően változnak.
4.3 / 4.7GB
12 Tennis
Fri 28.10. 2005 13:00
AAB
(0H30M) LSP 0.9GB
11 Travel
DEF
Wed 26.10. 2005 20:00 (0H30M) SEP 0.3GB
10 Mystery
Tue 25.10. 2005 9:00
Válassza ki a lejátszani kívánt tételt, és
nyomja meg az ENTER gombot.
AAB
(1H00M) SLP 0.8GB
TITLE LIST
9 World Sports
ORIGINAL
4.3 / 4.7GB
Close
12 Tennis
Fri 28.10. 2005 13:00
AAB
Play LSP 0.9GB
(0H30M)
Play Beginning
11 Travel
Erase
DEF
SEP 0.3GB
Wed 26.10. 2005 20:00 (0H30M)
Protect
m
Dubbing
10 Mystery
Bővített tétel lista
Tue 25.10. 2005 9:00
9 World Sports
AAB
Visual Search
(1H00M)
SLP 0.8GB
Title Name
Delete ChapterGHI
SEP 0.6GB
Wed 19.10. 2005 20:00 (1H00M)
A-B Erase
TITLE LIST
ORIGINAL
4.3 / 4.7GB
12
Tennis
AAB Fri
11
Travel
DEF Wed 26.10
10
Almenü
28.10
Mystery
AAB Tue
9
World Sports
GHI
8
Family
DEF Mon
7
Nature
L3
Sat
15.10
6
News
GHI
Fri
14.10
5
Weather
L3
Thu
13.10
25.10
Wed 19.10
17.10
A A lemez típusa:
A média típusát jelzi, ami HDD vagy DVD
lehet. DVD-RW lemezek (VR formátum)
esetén a tétel típusát is mutatja (Original
(Eredeti) vagy Playlist (Lejátszási lista)).
B Lemezterület (szabad terület/teljes terület)
C Tétel információ:
A tétel számát, nevét és a felvételi dátumot
jeleníti meg. A tétel méretét az index képes
nézetben ellenőrizheti.
z (piros): Azt jelzi, hogy a tétel felvétele
folyamatban van.
: Azt jelzi, hogy a tétel másolása
folyamatban van.
: A védett tételeket jelzi.
„NEW” (vagy N): Azt újonnan felvett (és még
le nem játszott) tételeket jelöli (csak HDD
esetén).
: Azt jelzi, hogy az adott tételre frissítés
funkció van beállítva (csak HDD esetén)
(43. oldal).
: Azt jelzi, hogy a felvett tétel „CopyOnce” (csak egyszer másolható) jelzést
tartalmaz (72. oldal).
D Görgetősáv
Akkor jelenik meg, ha nem fér ki egy
képernyőre az összes tétel. A nem látható
tételek megtekintéséhez használja a M/m
gombot.
E A tétel index-képe.
Az egyes tételekhez tartozó index-képek
megjelennek.
4
Válassza ki a „Play” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A lejátszás elindul a kiválasztott tételtől
kezdve.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
A listák laponkénti görgetése (Lapozó mód)
Hét alapművelet — Ismerkedés a DVD-felvevõvel
GHI
Wed 19.10. 2005 20:00 (1H00M) SEP 0.6GB
Amíg a lista a képernyőn látható, nyomja meg
/
gombot. A
/
gomb minden
a
lenyomásakor a teljes tétel lista a következő/előző
lapra vált.
Tétel lista HDD/DVD-RW lemezekhez
(VR formátum)
A Tétel listában választhat, hogy az Original
(eredeti) vagy a Playlist (lejátszási lista) tételeket
jelenítse meg. Amíg a Tétel lista a képernyőn
látható, nyomja meg a TOOLS gombot, és
válassza ki az „Original” vagy a „Playlist” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
További részletekért olvassa el a „HDD és DVDRW (VR formátum) szerkesztési opciók” fejezetet
(64. oldal).
A tételek sorrendjének megváltoztatása
(rendezés)
Amíg a lista a képernyőn látható, nyomja meg
a TOOLS gombot és válassza ki a „Sort Titles”
menüpontot. A M/m gomb segítségével válassza
ki a rendezési feltételt, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Sorrend
Rendezés
By Date (dátum)
A tételek felvételi ideje
szerint. A legutoljára felvett
tétel jelenik meg a lista tetején.
,folytatódik
33HU
Sorrend
Rendezés
By Title (cím)
Betűrend szerint.
By Number (szám) A felvett műsor száma szerint.
Unseen Title (csak
HDD esetén)
A tételek felvételi ideje
szerint. A legutoljára felvett és
még le nem játszott tétel
jelenik meg a lista tetején.
A lejátszási listák tételei nem
jelennek meg.
A tételek index-képének megváltoztatása
(Thumbnail) (csak HDD vagy VR formátumú
DVD-RW)
A tétel lista menüben megjelenített index-kép
helyett kiválaszthat egy másik állóképet
a jelenetből.
1 Állj üzemmódban nyomja meg a TITLE LIST
gombot.
2 Válassza ki azt a tételt, amelyiknek az indexképét szeretné megváltoztatni, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Az almenü megjelenik.
3 Válassza ki a „Set Thumbnail” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott tétel lejátszása elindul
a háttérben.
4 A lejátszott műsort figyelve használja a H,
X vagy a m/M gombot az index-képnek
használni kívánt jelenet kiválasztásához, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék kéri a kiválasztás megerősítését.
5 Válassza az „OK” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A kiválasztott állókép lesz az aktuális tétel új
index-képe.
4. A lejátszási idő és
a lejátszási információk
ellenőrzése
HDD
DVD
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-R
DATA DVD DATA CD
Az alábbi művelettel ellenőrizheti a lemez aktuális
tételének, fejezetének vagy műsorszámának
lejátszási idejét, illetve a lejátszásból hátralévő
időt. Hasonló módon ellenőrizheti a DVD/CDlemez nevét is.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DISPLAY
TIME/TEXT
Nyomja meg többször egymás után a DISPLAY
gombot.
E gomb többszöri megnyomásakor az alábbi
kijelzések jelennek meg egymás után:
1. képernyő t 2. képernyő t Kijelzések
kikapcsolva
A megjelenő kijelzések a lemeztípustól és
a lejátszás állapotától függően eltérőek lehetnek.
1. képernyő
Példa: DVD VIDEO lejátszása esetén
A Tétel lista kikapcsolása
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Title 1
z Hasznos tudnivalók
• A felvétel rögzítése után az index-kép automatikusan
a felvétel (tétel) első jelenete lesz.
• A „TILTE LIST” funkció a főmenüből is kiválasztható.
b Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a tétel lista nem jelenik meg más
DVD-felvevőn készített DVD-lemezek esetében.
• A nem megjeleníthető betűk helyén „*” szerepel.
• A tétel index-képek megjelenítése pár másodpercet
vehet igénybe.
• Előfordulhat, hogy szerkesztés után a tétel index-képe
a felvétel (tétel) első jelenetére vált.
• Másolás után a felvevő készüléken beállított index-kép
törlődik.
34HU
Angle3(5)
1 : English DolbyDigital 2/0
A Tétel szám/név
(Műsorszám száma, neve, a jelenet száma
vagy a fájl neve CD, VIDEO CD, DATA
(adat) DVD vagy DATA (adat) CD-lemezek
esetén).
B DVD VIDEO lemezek esetén elérhető
funkciók. (
kameraállás/
hang/
felirat, stb.), illetve a DATA (adat)
DVD vagy DATA (adat) CD lemezek
lejátszási adatai.
C A jelenleg kiválasztott funkció vagy hang
beállítás (csak ideiglenesen jelenik meg)
Példa: Dolby Digital 5.1 ch
Hátsó (bal/jobb)
1 : English DolbyDigital 3/2.1
LFE (kisfrekvenciás
hanghatás)
D A jelenleg kiválasztott kameraállás.
2. képernyő
Példa: DVD-RW lemez (VR formátum)
lejátszásakor
b Megjegyzés
A nem megjeleníthető betűk vagy jelek helyén „*”
szerepel.
A lejátszási idő és a hátralévő idő
ellenőrzése
A lejátszási és az idő információkat a tv-készülék
képernyőjén és az előlapon lévő kijelzőn is
láthatja.
Nyomja meg többször egymás után a TIME/
TEXT gombot.
A
Lemeztípus*1/formátum
(8. oldal)
B Tétel típus (csak a lejátszási lista esetén)
(64. oldal)
C Lejátszási mód
A megjelenő kijelzések a lemeztípustól és
a lejátszás állapotától függően eltérőek lehetnek.
Hét alapművelet — Ismerkedés a DVD-felvevõvel
Első (bal/jobb) +
középső
z Hasznos tudnivalók
• Ha a „DTS” beállítása „Off” az „Audio” menüben,
a DTS formátum kiválasztási lehetőség még akkor sem
jelenik meg a képernyőn, ha a lemez tartalmaz DTS
formátumú hangot (84. oldal).
• Ha az „Auto Display” beállítása „On” (alapértelmezett)
az „Options” menüben (88. oldal), a lejátszási
információk a felvevő bekapcsolásakor automatikusan
megjelennek.
Előlapi kijelző
Példa: DVD-lemez lejátszásakor
Az aktuális tétel lejátszási ideje és száma
D Felvételi mód (41. oldal)
E Lejátszási folyamatjelző*2
F Tétel szám (fejezet szám*3) (59. oldal)
(Műsorszám száma, jelenet száma, album
neve*3 vagy a fájl száma CD, VIDEO CD,
DATA (adat) DVD vagy DATA (adat) CDlemezek esetén).
G Ha a TIME/TEXT gombot ismételten
megnyomja, az album neve megjelenik
CD-text rendszerű CD-lemezeknél, illetve
DATA (adat) DVD vagy DATA (adat) CDlemezeknél.
Az aktuális tétel hátralévő ideje
Az aktuális fejezet lejátszási ideje és
száma
Az aktuális fejezet hátralévő ideje
H Lejátszási idő (hátralévő idő*3)
*1
*2
*3
A Super VIDEO CD-lemezeket „SVCD”-ként,
a DATA (adat) CD-lemezeket „CD”-ként, a DATA
(adat) DVD-lemezeket „DVD”-ként jeleníti meg.
Nem jelenik meg VIDEO CD, DATA (adat) DVD
vagy DATA (adat) CD-lemezek esetén.
A TIME/TEXT gomb ismételt megnyomásakor
jelenik meg.
Példa: DVD-lemez másolásakor
A folyamatban lévő másolás hátralévő ideje
,folytatódik
35HU
Példa: VIDEO CD-lemez lejátszásakor
Az aktuális jelenet vagy műsorszám
lejátszási ideje és száma
Példa: CD-lemez lejátszásakor
A műsorszámból eltelt idő és az aktuális műsorszám/
index száma.
m
Az aktuális műsorszámból hátralévő idő.
m
A lemezből eltelt idő.
5. A felvett műsor címének
módosítása
A tételeket, DVD-lemezeket vagy műsorszámokat
karakterek beírásával elnevezheti. A tétel vagy
lemez neve maximum 64 karakter hosszú lehet, de
a menükben – mint például a tétel lista –
megjelenő karakterek száma változó lehet. Az
alábbiakban a felvett műsorok címének
módosítását ismertetjük.
m
A lemezből hátralévő idő.
m
CD-text (ha van).
Számgombok,
SET
Példa: MP3 audio műsorszám lejátszásakor
Az aktuális műsorszám lejátszási ideje és száma.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
m
Az aktuális album száma.
TITLE LIST
Példa: JPEG kép lejátszásakor
Az aktuális fájl száma, és az aktuális albumban lévő
fájlok teljes száma.
</M/m/,,
ENTER
m
Az aktuális album száma és az albumok teljes száma.
b Megjegyzések
• A felvevő csak a CD-text első szintjét – például a lemez
nevét – tudja megjeleníteni.
• A nem megjeleníthető betűk vagy jelek helyén „*”
szerepel.
• Előfordulhat, hogy az MP3 audio műsorszámok
lejátszási ideje nem pontosan jelenik meg.
1
2
3
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Válasszon ki egy tételt, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Válassza ki a „Title Name” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A karakterek kiválasztására szolgáló
képernyő megjelenik.
4
A </M/m/, gombok segítségével
mozgassa a kurzort a képernyő jobb
oldalára, és válassza ki az „A”
(nagybetűk), az „a” (kisbetűk) vagy
a „Symbol” (jelek) opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A kiválasztott típusú karakterek megjelennek
a képernyőn.
36HU
5
A </M/m/, gombok segítségével
válassza ki a beírni kívánt karaktert, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A számgombok használata
A kiválasztott karakter megjelenik a képernyő
felső részében.
Példa: A tétel név beírása
1
A fenti műveletsor 5. lépésénél nyomja meg
többször a megfelelő számgombot a kívánt
karakter kiválasztásához.
Példa:
Nyomja meg a 3-as gombot egyszer a „D”
betű beírásához.
Nyomja meg a 3-as gombot háromszor az „F”
betű beírásához.
2
Nyomja meg a SET gombot, majd válassza ki
a következő karaktert.
3
Válassza ki a „Finish” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A számgombok használatával is beírhatja
a karaktereket.
Input Title Name
6
"A"
2
Back
7
"a"
3
Clear All
8
4
Space
9
Cancel
0
Finish
5
6
Symbol
A karakterek típusa a gyorsbeállításban
kiválasztott nyelvtől függően változik.
Néhány nyelvben lehetőség van ékezetek
használatára is.
Az ékezetes betűk beírásához válassza ki
először az ékezetet, majd a betűt.
Példa: az „à” karakter beírásához válassza
a „`”, majd az „a” karaktert.
A szóköz beszúrásához válassza a „Space”
opciót.
Ismételje meg a 4. és 5. lépéseket a többi
karakter beírásához.
z Hasznos tudnivalók
• Az összes beírt karaktert törölheti, ha a CLEAR
gombot legalább 2 másodpercig nyomva tartja.
• Az „A” (nagybetűk), az „a” (kisbetűk) vagy
a „Symbol” (jelek) karaktertípusok közül az INPUT
SELECT gomb megnyomásával is választhat.
Hét alapművelet — Ismerkedés a DVD-felvevõvel
1
Beviteli sor
Input Title Name
1
-
6
"A"
2
c
Back
7
"a"
3
f
Clear All
8
Space
9
Cancel
0
Finish
4
5
Symbol
Ha egy karaktert szeretne törölni, mozgassa
a kurzort a beviteli sorban a karakter jobb
oldalára. Válassza ki a „Back” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Ha egy karaktert szeretne beszúrni, mozgassa
a kurzort annak a pontnak a jobb oldalára,
ahova a karaktert be szeretné szúrni. Válassza
ki a karaktert, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha az összes karaktert törölni szeretné,
válassza ki a „Clear All” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
7
Válassza ki a „Finish” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A beállítások érvénytelenítéséhez válassza
a „Cancel” opciót.
37HU
6. A lemezek elnevezése és
védelme
A Disc Information (Lemez információ) menüből
a teljes lemezre érvényes műveleteket futtathat.
b Megjegyzés
A DVD-lemezek neve maximum 64 karakter hosszú
lehet. Előfordulhat, hogy a lemez neve nem jelenik meg
másik DVD-készüléken történő lejátszáskor.
A lemez védelme
-RWVR
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Helyezzen be egy lemezt.
Lásd a „Lemez behelyezése” című fejezetet
a 29. oldalon.
2
0
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza
ki a „Disc Info” menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Disc Information
</M/m/,,
ENTER
Close
DiscName
Disc Name
TOOLS
Media
DVD-RW
Title no.
Original 3 / Playlist 2
Date
13.10.2005 ~ 28.10.2005
HQ : 0H30M
Remainder LSP : 1H15M
SLP : 3H00M
Format
HSP : 0H45M
LP : 1H30M
SEP : 4H00M
VR
Protect Disc
Finalize
Off
SP : 1H00M
EP : 2H00M
Erase All
Format
2. 3 / 4. 7GB
3
A lemez elnevezése
+RW
1
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Helyezzen be egy lemezt.
Lásd a „Lemez behelyezése” című fejezetet
a 29. oldalon.
2
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza
ki a „Disc Info” menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Példa: Ha a felvevőben lévő lemez DVD-RW
(VR formátum).
Disc Information
Close
DiscName
Disc Name
Media
DVD-RW
Title no.
Original 3 / Playlist 2
Date
13.10.2005 ~ 28.10.2005
HQ : 0H30M
Remainder LSP : 1H15M
SLP : 3H00M
Format
HSP : 0H45M
LP : 1H30M
SEP : 4H00M
VR
Protect Disc
Finalize
Off
SP : 1H00M
EP : 2H00M
Erase All
Format
2. 3 / 4. 7GB
3
Válassza ki a „Disc Name” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A lemez nevét az „Input Disc Name”
képernyőn írhatja be (36. oldal).
38HU
4
Válassza ki a „Protect Disc” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Protect” funkciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A védelem feloldása
Válassza a „Don’t Protect” funkciót a 4. lépésben.
z Hasznos tudnivaló
A védelmet egyes tételekre külön is beállíthatja
(65. oldal).
7. A lemez lejátszása egy
másik DVD-készülékkel
(lezárás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
1
Lásd a „Lemez behelyezése” című fejezetet
a 29. oldalon.
A lemeztípusok közti különbségek
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
A lemezek a felvevőből való
eltávolításkor le vannak zárva.
Ugyanakkor előfordulhat, hogy
a lemezeket néhány DVD-készüléken
való lejátszáshoz, vagy ha a felvételi idő
rövid, külön le kell zárni. A lemezre
a lezárás után is rögzíthet felvételt, vagy
szerkesztheti azokat.
2
A lezárás szükséges, ha a lemezt nem
ezen a készüléken akarja lejátszani.
A lezárás után a lemezre nem rögzíthet
több felvételt, és a lemez tartalmát nem
szerkesztheti.
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza
ki a „Disc Info” menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A „Disc Information” képernyő megjelenik.
3
Válassza ki a „Finalize” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a lemez
lezárásához szükséges becsült idő, illetve
a jóváhagyáskérés.
A lemez lezárása szükségtelen a VR
formátummal kompatibilis készüléken
való lejátszáshoz. Előfordulhat, hogy
egyes VR formátummal kompatibilis
DVD-készülékek esetében mégis le kell
zárni a lemezt, különösen akkor, ha
a felvételi idő rövid. A lemez tartalmát
lezárás után is szerkesztheti, és újabb
felvételt is készíthet rá.
A lezárás szükséges, ha a lemezt nem
ezen a készüléken akarja lejátszani.
A lezárás után a lemezre nem rögzíthet
több felvételt, és a lemez tartalmát nem
szerkesztheti. Ha a lemezre ismét
szeretne felvenni, akkor a lezárást fel
kell oldani, vagy azt újra kell
formattálnia (29. oldal). Ebben az
esetben a lemez teljes tartalma törlésre
kerül.
Helyezzen be egy lemezt.
Hét alapművelet — Ismerkedés a DVD-felvevõvel
A lezárás akkor szükséges, ha az ezen a felvevőn
készült lemezeket más DVD-készüléken szeretné
lejátszani.
A DVD+RW, DVD-RW (Videó formátum),
DVD+R vagy DVD-R lemezek lezárásakor
automatikusan egy DVD menü készül, mely más
DVD-készüléken megjeleníthető.
A lezárás előtt ellenőrizze a különböző
lemeztípusok közti különbséget az alábbi
táblázatban.
Lezárás
Kb. xx perc szükséges a lemez lezárásához.
A feladat végrehajtása közben a megszakítás
nem lehetséges.
Szeretné a lezárást?
OK
4
Mégse
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A felvevő elkezdi a lemez lezárási műveletet.
z Hasznos tudnivaló
Azt, hogy egy lemez le van-e zárva vagy sem,
ellenőrizheti. Ha a fenti műveletsor 3. lépésében nem
tudja kiválasztani a „Finalize” opciót, akkor a lemez már
le van zárva.
b Megjegyzések
• A lemeztől, a felvételtől vagy a DVD-készülék
állapotától függően előfordulhat, hogy a lemezeket
még akkor sem lehet lejátszani, ha le vannak zárva.
• Előfordulhat, hogy a felvevő nem tudja lezárni
a lemezt, ha az egy másik felvevőn készült.
,folytatódik
39HU
A lezárás feloldása
-RWVR -RWVideo
DVD-RW lemez (Videó formátum) lezárásának
feloldása
A felvétel vagy szerkesztés megakadályozása
érdekében lezárt DVD-RW lemez (Videó
formátum) lezárásának feloldásával lehetővé válik
a felvételkészítés és szerkesztés.
DVD-RW lemez (VR formátum) lezárásának
feloldása
Ha egy másik DVD-készüléken lezárt DVD-RW
lemezre (VR formátum) nem lehet újabb felvételt
rögzíteni, vagy annak tartalmát szerkeszteni,
a „This disc was finalized. Unfinalize it.”
(A lemezt lezárták. Oldja fel a lezárást.) üzenet
jelenhet meg.
b Megjegyzés
Ez a felvevő nem tudja feloldani a DVD-RW (Videó
formátum) lemez lezárását, ha a lezárást egy másik
felvevővel hajtották végre.
1
Helyezzen be egy lemezt.
Lásd a „Lemez behelyezése” című fejezetet
a 29. oldalon.
2
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza
ki a „Disc Info” menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A „Disc Information” képernyő megjelenik.
3
Válassza ki az „Unfinalize” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék megkezdi a lezárás feloldását.
A feloldás több percig is eltarthat.
40HU
Felvételi mód
Felvételi idő (órák)
HQ (Kiemelkedő
minőségű)
16
Időzített felvétel
Felvételkészítés előtt
HDD
HSP
Mielőtt elkezdené a felvételt…
z Hasznos tudnivaló
Az időzített felvétel akkor is elkészül, ha a felvevő ki van
kapcsolva. A felvevőt még akkor is kikapcsolhatja, ha
a felvétel már elindult, a felvételt ez nem befolyásolja.
b Megjegyzés
Ha a felvett lemez műsorát egy másik DVD-készülékkel
szeretné lejátszani, zárja le a lemezt (39. oldal).
33
1 óra 30 perc
2
LSP
r 42
2 óra 30 perc
LP
r 51
3
EP
r 68
4
SLP
r 101
6
134
8
SEP (Hosszú
felvételi idő)
Időzített felvétel
• Ez a felvevő többféle lemezre tud felvételt
készíteni. Válassza ki az Ön számára
legmegfelelőbb lemeztípust (8. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a lemez rendelkezik-e
elegendő szabad területtel a felvétel
elkészítéséhez (29. oldal). HDD, DVD+RW és
DVD-RW lemezek esetében a tételek törlésével
szabadíthat fel lemezterületet (68. oldal).
• Ha szükséges, állítsa be a felvétel képminőségét
és képméretét (46. oldal).
R 25
SP (Normál mód)
DVD*
1
* DVD+R DL (kétrétegű) lemezek esetén a felvételi idő
a következő:
HQ: 1 óra 48 perc
HSP: 2 óra 42 perc
SP: 3 óra 37 perc
LSP: 4 óra 31 perc
LP: 5 óra 25 perc
EP: 7 óra 14 perc
SLP: 10 óra 51 perc
SEP: 14 óra 28 perc
„HQ+” felvételi mód
Felvételi mód
A videomagnók SP és LP felvételi módjához
hasonlóan ez a felvevő is rendelkezik hat
különböző felvételi móddal. Válassza ki az idő és
képminőség alapján az Önnek legjobban
megfelelő felvételi módot. Például, ha Önnek
a képminőség a legfontosabb, válassza a High
Quality (HQ) (Kiemelkedő minőségű) felvételi
módot. Ha Önnek a felvételi idő fontosabb,
a Super Extended Play (Szuper hosszú lejátszás)
mód (SEP) lehet a megfelelő választás. Ne feledje,
hogy a következő táblázatban feltüntetett felvételi
idők csak közelítő útmutatást adnak. Ne feledje
azt sem, hogy a készülék megszakítás nélkül
legfeljebb 8 órás felvételt tud készíteni. A műsor
ezt követő részét a készülék nem rögzíti.
A „HQ+” felvételi mód alkalmazásával jobb
minőségű képeket vehet fel a HDD-re, mint HQ
módban. Válassza ki a „Features” menü „HQ
Settings” menüpontjában a „HQ+” beállítást
(86. oldal). A maximális felvételi idő 10 óra.
A „HQ” jelző megjelenik a kijelzőn.
b Megjegyzés
A következő esetekben előfordulhat némi pontatlanság
a felvételi időben.
– Ha rossz vételi minőségű műsort, illetve rossz
képminőségű műsort vagy videojelet vesz fel.
– Ha olyan lemezre vesz fel, amely már szerkesztve volt.
– Ha csak állóképet vagy csak hangot vesz fel.
Nyomja meg a REC MODE gombot többször
egymás után a felvételi módok közötti
váltáshoz.
41HU
Sztereó vagy kétnyelvű műsorok
felvétele
A felvevő automatikusan veszi és rögzíti
a ZWEITON vagy a NICAM rendszeren alapuló
sztereó vagy kétnyelvű műsorokat.
HDD-re vagy DVD-RW lemezre (VR formátum)
az elsődleges, és a másodlagos hangsávot is fel
tudja venni. Lejátszáskor választhat az elsődleges
és a másodlagos hangsáv közül. HDD-re történő
felvétel esetén a hangsávot a felvétel megkezdése
előtt kiválaszthatja. Az „Options” menü „HDD
Bilingual Rec.” menüpontjában válassza ki
a „Main”, a „Sub” vagy a „Main+Sub” opciót
(87. oldal).
DVD+RW, DVD-RW (Videó formátum),
DVD+R és DVD-R lemezekre egyszerre csak egy
hangsávot (elsődleges vagy másodlagos) tud
felvenni. A hangsávot a felvétel megkezdése előtt
az alapbeállítási menüben választhatja ki. Az
„Options” menü „DVD Bilingual Rec.”
menüpontjában válassza ki a „Main”
(alapértelmezett) vagy a „Sub” opciót (87. oldal).
ZWEITON (Német sztereó) rendszer
Ha a felvevő sztereó műsort érzékel, a „Stereo”
felirat jelenik meg.
Ha a felvevő kétnyelvű ZWEITON műsort
érzékel, a „Main”, a „Sub” vagy a „Main/Sub”
felirat jelenik meg.
NICAM rendszer
Ha a felvevő sztereó vagy kétnyelvű NICAM
alapú műsort érzékel, az előlapi kijelzőn
a „NICAM” felirat jelenik meg.
A NICAM műsorok felvételéhez ellenőrizze,
hogy a „Settings” menü „Channel Setting”
menüpontjában az „Audio” paraméter „NICAM”
beállítása (alapértelmezett) van-e kiválasztva. Ha
NICAM adás nézésekor a hang nem tiszta,
válassza ki az „Audio” paraméter „Standard”
beállítását (lásd a „Csatorna beállítás” fejezetet
a 76. oldalon).
z Hasznos tudnivaló
Kétnyelvű műsor felvétele közben a
(audio) gomb
megnyomásával választhat a hangsávok (elsődleges vagy
másodlagos) közül.
42HU
Nem rögzíthető műsorok
A másolásvédelemmel ellátott műsorok ezzel
a felvevővel nem rögzíthetők.
Ha a felvevő másolásvédelmi jelet érzékel,
a felvétel tovább folytatódik, de csak üres, szürke
színű háttér lesz rögzítve.
Másolásvédelmi Írható lemezek
jelek
Másolás – Szabad
Másolás – Egyszer
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
HDD
-RWVR
(Ver. 1.1 CPRM*-mel)
Másolás – Tiltott
Nincsen (üres képernyő kerül
rögzítésre)
* A felvétel csak CPRM kompatibilis készüléken
játszható le (8. oldal).
Időzített felvétel (Normál/
VIDEO Plus+)
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
2
-R
„Start”: A kezdési idő beállítása.
„Stop”: A befejezési idő beállítása.
„Prog.”: A programhely vagy a bemeneti
forrás beállítása.
„Media”: Az adathordozó kiválasztása, HDD
vagy DVD.
„Mode”: A felvételi mód beállítása (41. oldal).
• Ha a PDC/VPS vagy Update (frissítés)
funkciók beállítását meg akarja változtatni,
válassza ki a „Details” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot. A </, gombok
segítségével válassza ki a kívánt paramétert,
majd a M/m gombok segítségével állítsa be
a kívánt értéket.
„PDC/VPS”: A PDC/VPS funkció
bekapcsolása. Lásd lentebb „A PDC/VPS
funkció” részt.
„Update” (csak HDD esetén): Automatikusan
felülír egy már felvett műsort, ha aznapi vagy
heti felvételre van beállítva.
Az időzítő beállító menübe való
visszatéréshez válassza ki a „Previous”
opciót, és nyomja meg az ENTER gombot.
• Ha véletlenül hibás értéket állít be, válasza
ki ismét a paramétert, és adja meg a helyes
értéket.
Az időzítő kézi beállítása (normál
mód)
2
3
4
5
6
7
8
9
0
[TIMER]
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
x REC STOP
3
1
Nyomja meg a [TIMER] gombot.
Timer - Standard
OK
Set the timer manually.
Date
Start
Today
:
VIDEO Plus+
Stop
Prog.
Media Mode
Cancel
:
PDC/VPS: On
Update: Off
Időzített felvétel
„Date”: A dátum beállítása.
A paraméter értékei a következőképpen
változnak:
Today (ma) y Tomorrow (holnap) y
…… y Thu 28.10 (1 hónappal később) y
Sun (minden vasárnap) y …… y Sat
(minden szombaton) y Mon-Fri (hétfőtől
péntekig) y Mon-Sat (hétfőtől szombatig)
y Sun-Sat (vasárnaptól szombatig) y
Today (ma)
Az időzítést maximum 30 (a PDC/VPS funkció
használata esetén 8) műsor felvételére állíthatja
be, 1 hónapra előre. Az időzítő kétféle módon
programozható: normál, illetve VIDEO Plus+
módszerrel.
• Normál: Állítsa be kézzel a műsor dátumát,
idejét és programhelyét.
• VIDEO Plus+: Adja meg a műsorhoz
hozzárendelt PlusCode számot (45. oldal).
1
A </, gombok segítségével válassza ki
a kívánt paramétert, majd ag M/m gombok
segítségével állítsa be a kívánt értéket.
Válassza az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a Timer List menü
(47. oldal). Az előlapi kijelzőn a TIMER REC
felirat jelenik meg, és a felvevő készen áll
a felvételre.
A videomagnótól eltérően ennél a felvevőnél
nincs szükség arra, hogy a készüléket az
időzített felvétel kezdete előtt kikapcsolja.
Details
• Ha a képernyőn a „Timer – VIDEO Plus+”
menü jelenik meg, a < gomb
megnyomásával váltson a „Standard”
menüre.
A felvétel leállítása időzített felvétel közben
Nyissa ki a távvezérlő fedelét és nyomja meg
a x REC STOP gombot. A felvételi művelet
megállítása néhány másodpercet igénybe vehet.
,folytatódik
43HU
A PDC/VPS funkció
Néhány műsorszóró rendszer PDC/VPS jelet
továbbít a tv-műsorokkal együtt. Ezek a jelek
biztosítják azt, hogy az időzített felvételek
pontosan elkészüljenek, függetlenül a műsor
későbbi vagy korábbi kezdésétől és a műsor
megszakításától.
A PDC/VPS funkció használata
Állítsa a „PDC/VPS” paraméter értékét „On”-ra
a fenti műveletsor 2. lépésében. Ha ezt a funkciót
bekapcsolja, a felvevő az időzített felvétel
megkezdése előtt pásztázást futtat a csatornán. Ha
éppen műsort néz a tv-készüléken, amikor
a pásztázás elindul, a tv-készülék képernyőjén egy
üzenet jelenik meg. Ha tv-műsort szeretne nézni,
kapcsoljon át a tv-készülék tunerjére, vagy
kapcsolja ki a PDC/VPS csatornapásztázási
funkciót. Ne feledje, hogy az időzített felvétel nem
készül el, ha a PDC/VPS csatornapásztázási
funkciót kikapcsolja.
A PDC/VPS csatornapásztázás kikapcsolása
Nyomja meg a TOOLS gombot, és válassza ki
a „PDC/VPS Scan Off” opciót. Annak érdekében,
hogy a PDC/VPS funkció biztosan működjön, az
időzített felvétel megkezdése előtt kapacsolja ki
a felvevőt. Ez automatikusan bekapcsolja a PDC/
VPS csatornapásztázást, míg a felvevő kikapcsolt
állapotban marad.
Rec Mode Adjust (Felvételi mód beállítás)
funkció
Ha a lemezen nincs elég szabad terület a felvétel
rögzítéséhez, a felvevő automatikusan beállítja
a felvételi módot úgy, hogy a teljes műsor
biztosan ráférjen a lemezre. Ennek a funkciónak
a beállítása alapállapotban „On”.
E funkció kikapcsolásához nyomja meg a TOOLS
gombot, amíg a Timer List menü a képernyőn van.
Válassza ki a „Rec Mode Adjust” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot. Válassza az
„Off” opciót, majd ismét nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha az időzítési beállítások átfedésben vannak
Az átfedésben lévő időzítési beállítások
a következőképpen jelennek meg.
Timer
These timer settings overlap. Do you want to continue?
Wed 29.10 21:00-22:00 AAB DVD SP
PDC/VPS
Wed 29.10 20:30-22:00 DEF DVD SP
PDC/VPS
OK
44HU
Cancel
A megjelenített beállítások tárolásához válassza
az „OK” opciót. Az elsőként induló műsor
prioritást élvez, és a második műsor felvétele csak
akkor indul el, ha az első felvétele már
befejeződött.
Az átfedésben lévő időzítések beállításának
érvénytelenítéséhez válassza a „Cancel” opciót.
Az időzített felvételek jóváhagyása,
megváltoztatása vagy érvénytelenítése
Lásd „Az időzítési beállítások ellenőrzése/
megváltoztatása/törlése (Timer List)” fejezetet
(47. oldal).
A felvételi időtartam megnövelése felvétel
közben
1
Nyomja meg a TOOLS gombot a felvétel
közben, és válassza ki az „Extend Rec”
opciót, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Extend Rec. Time
OK
Set the timer extend function.
Cancel
Wed 28.9 10:00-11:30 AAB
DVD SP
Extend Time
Off
2
A M/m gombokkal válassza ki az időtartamot.
Az időtartamot 10 perces lépésekkel,
maximum 60 percre állíthatja be.
3
Válassza az „OK” opciót és nyomja meg az
ENTER gombot.
Egygombos időzítő
Ha SMARTLINK csatlakoztatási módot használ,
az időzítési beállításokat egyszerűen
megjelenítheti. A tv-készülék bekapcsolt vagy
készenléti állapotában nyomja meg a [TIMER]
gombot. A felvevő automatikusan bekapcsol, és
a tv-készülék kiválasztja a felvevő számára
fenntartott bemenetet. A képernyőn megjelenik az
időzítés beállítások képernyője.
z Hasznos tudnivaló
A felvett műsort a Title List menüben is kiválaszthatja, és
lejátszhatja.
b Megjegyzések
• Ha a képernyőn megjelenő üzenet arra figyelmeztet,
hogy a lemez megtelt, cserélje ki a lemezt vagy
szabadítson fel helyet a lemezen (csak HDD/
DVD+RW/DVD-RW lemezek esetén) (67. oldal).
• Ellenőrizze, hogy az óra pontosan be van-e állítva,
mielőtt az időzített felvételt beprogramozza. Ellenkező
esetben a felvétel nem időzíthető.
Műholdas adás felvételéhez kapcsolja be
a műholdvevőt és válassza ki a felvenni kívánt műsort.
Ne kapcsolja ki a műholdvevőt addig, amíg a felvevő
be nem fejezte a felvételt. Ha olyan készüléket
•
•
•
•
1
Nyomja meg a [TIMER] gombot.
Timer - VIDEO Plus+
OK
Set the timer by entering the timer code.
PlusCode No.
Cancel
Standard
• Ha a képernyőn a „Timer – Standard” menü
jelenik meg, a < gomb megnyomásával
váltson a „VIDEO Plus+” menüre.
2
A számgombok segítségével írja be
a PlusCode számot, és nyomja meg a SET
gombot.
• Ha véletlenül hibás számot írt be, nyomja
meg a CLEAR gombot, majd írja be a helyes
számot.
3
Időzített felvétel
•
csatlakoztat a felvevőhöz, amelyik rendelkezik
időzítővel, használhatja a Synchro Rec funkciót is
(49. oldal).
Ha az időzítő ugyanarra a napi vagy heti műsorra van
beállítva, de egy másik időzítéssel átfedésben van,
akkor a prioritást élvező műsor kerül felvételre.
A Timer List menüben az átfedésben lévő beállítás
mellett a
jelzés jelenik meg. Ellenőrizze
a beállítások prioritás sorrendjét.
Prioritást élvező műsor felvétele közben másik
időzített felvétel nem indítható, még akkor sem, ha az
időzítés már be van állítva.
A Rec Mode Adjust funkció csak időzített felvétel
esetén és kikapcsolt PDC/VPS funkció mellett
működik. A Quick Timer és a Synchro Rec
funkciókkal együtt nem használható. A Rec Mode
Adjust funkció nem használható abban az esetben
(HDD-re történő felvételkészítésnél), ha az „Auto Title
Erase” funkció „On” beállítását választotta ki
a menüben.
Előfordulhat, hogy a műsor eleje lemarad a felvételről
a PDC/VPS funkció használata esetén.
Ha a „PDC/VPS” funkció beállítása „On”, a felvételi
időtartam nem növelhető.
Válassz az „OK” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a dátum, a kezdési és
befejezési idő, a programhely, a felvételi mód
stb. (43. oldal) aktuális beállítása.
Timer - VIDEO Plus+
Tv-műsorok felvétele VIDEO Plus+
rendszer használatával
Is the following timer setting correct? To modify,
adjust each item or re-enter the timer code.
Date
Start
Stop
Wed 28.9
21 : 00
22 : 00
OK
Cancel
Prog. Media Mode
12
HDD
SP
Details
PDC/VPS: On
A VIDEO Plus+ rendszer egy olyan funkció,
amely leegyszerűsíti az időzítő beállítását.
Egyszerűen csak írja be a tv-műsorismertetőben
található PlusCode számot. A műsor dátumának,
idejének és a csatornának a beállítása
automatikusan történik.
Ellenőrizze a csatornák beállítását a „Settings”
menü „Channel Setup” menüpontjában (76. oldal).
Update: Off
Change
• Ha módosítani kívánja a beállításokat,
nyomja meg a </, gombokat a paraméter
kiválasztásához, majd a M/m gombokkal
változtassa meg az értékét. A PDC/VPS
vagy Update (frissítés) funkciókhoz
válassza a „Details” opciót és változtassa
meg a beállításokat (43. oldal).
Ha szeretné újra beírni a PlusCode számot,
válassza a „Change” opciót.
Számgombok,
SET
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
Válassza az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A felvevő előlapján lévő kijelzőn világít
a TIMER REC jelző, és a felvevő készen áll
a felvételre.
0
[TIMER]
A felvétel leállítása időzített felvétel közben
</M/m/,,
ENTER
Nyissa ki a távvezérlő fedelét és nyomja meg
a x REC STOP gombot. A felvételi művelet
megállítása néhány másodpercet igénybe vehet.
Ha az időzítés beállítások átfedésben vannak
Lásd a 44. oldalon.
z REC
x REC STOP
A felvételi időtartam megnövelése felvétel
közben
Lásd a 44. oldalon.
,folytatódik
45HU
Az időzített felvételek ellenőrzése,
megváltoztatása vagy érvénytelenítése
1
Lásd „Az időzítési beállítások ellenőrzése/
megváltoztatása/törlése (Timer List)” fejezetet
(47. oldal).
Rec. Settings
z Hasznos tudnivaló
A Rec Mode Adjust (Felvételi mód beállítás) funkció
ezzel az időzített felvételi móddal is működik (44. oldal).
A Quick Timer (gyors időzítés)
funkció
A felvétel időtartamát 30 perces időegységekben
tudja beállítani.
Nyomja meg a z REC gombot egymás után
többször az időtartam beállításához.
Minden gombnyomás 30 perccel növeli az
időtartamot. A maximális felvételi időtartam hat
óra.
0:30
1:00
5:30
(normál
felvétel)
6:00
Az időszámláló értéke percenként csökken
0:00-ig, majd a felvevő befejezi a felvételt (de
nem kapcsol ki). Amíg a számláló le nem
nullázódik, a felvétel akkor is folytatódik, ha
a felvevőt a felvétel közben kikapcsolja.
Ne feledje, hogy a Quick Timer funkció nem
működik, ha a „Features” menüben a „TV Direct
Rec” paraméter „On” beállítását választotta ki
(85. oldal).
A Quick Timer funkció kikapcsolása
Nyomja meg a z REC gombot többször egymás
után, amíg a számláló meg nem jelenik a felvevő
előlapján lévő kijelzőn. A felvevő normál felvételi
üzemmódba kapcsol.
A felvételi képminőség és
képméret beállítása
A felvételi kép minőségét és méretét beállíthatja.
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
46HU
Mielőtt a felvétel elindul, nyomja meg
a TOOLS gombot és válassza ki a „Rec
Settings” opciót, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Select the item you want to change.
Rec Mode :
SP
HDD Rec. Picture Size:
4:3
DVD Rec. Picture Size:
4:3
Rec NR :
2
Rec Video Equalizer
2
Válassza ki a beállítani kívánt paramétert,
és nyomja meg az ENTER gombot.
A beállításra szolgáló képernyőn megjelenik.
Példa: Rec NR
Rec NR
Off
1
2
3
„Rec Mode”: A felvételi mód kiválasztása
a kívánt felvételi idő és képminőség alapján.
Bővebb információért olvassa el a „Felvételi
mód” fejezetet (41. oldal).
„HDD Rec. Picture Size”/„DVD Rec. Picture
Size”: A felvenni kívánt műsor képméretének
beállítása.
• 4:3 (alapértelmezett): A képméretet 4:3
képarányra állítja be.
• 16:9: A képméretet 16:9 képarányra állítja
be (szélesvásznú mód).
• Auto (csak HDD esetén): A tényleges
képméretet automatikusan állítja be.
A „DVD Rec. Picture Size” funkció DVD-R
és DVD-RW (Videó formátum) lemezek
esetén működik, ha a felvételi mód beállítása
HQ, HSP vagy SP. Az összes többi felvételi
mód képmérete mindig „4:3”.
DVD-RW (VR formátum) lemez esetében az
aktuális képméret élvez prioritást,
a beállításoktól függetlenül. Például ha
a műsor képmérete 16:9, akkor a felvétel is
16:9 képaránnyal készül, függetlenül attól,
hogy a „DVD Rec. Picture Size” menüpont
beállítása „4:3”.
DVD+RW/DVD+R lemezek esetén
a képméretarány mindig „4:3”.
„Rec NR” (zajcsökkentés): A videojelek
zajának csökkentése.
3
A </M/m/, gombokkal módosítsa
a beállítást, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Az alapértelmezett értékek aláhúzva
szerepelnek.
„Rec NR”: (gyenge) Off 1 ~ 2 ~ 3 (erős)
„Rec Video Equalizer”:
• Contrast: (gyenge) –3 ~ 0 ~ 3 (erős)
• Brightness: (sötét) –3 ~ 0 ~ 3 (világos)
• Colour: (fakó) –3 ~ 0 ~ 3 (élénk)
További paraméterek beállításához ismételje
meg a 2. és 3. lépést.
Ha más típusú lemezre készít felvételt
A készülék felvételkészítés közben kb.
6 percenként helyez el egy-egy fejezetjelet.
b Megjegyzés
Átmásolás (71. oldal) közben a műsorforrás fejezetjeleit
nem veszi át a készülék.
Az időzítési beállítások
ellenőrzése/megváltoztatása/
törlése (Timer List)
HDD
+RW
-RWVR -RW
+RVideo
Ha a HDD-re vagy DVD-RW lemezre
(VR formátum) készít felvételt
A készülék érzékeli a kép és a hang változását, és
ezek alapján bontja fejezetekre a tételt.
A fejezetjeleket kézi vezérléssel is elhelyezheti
vagy törölheti (68. oldal).
2
3
4
5
6
7
8
9
TIMER LIST
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
TOOLS
/
Nyomja meg a TIMER LIST gombot.
Az időzítési lista megjelenik.
10:30
TIMER LIST
Mon-Sat
Fejezetjelek beszúrásával a készülék a felvett
műsort (tételt) automatikusan fejezetekre bontja
a lemezre rögzítés közben. E funkció
kikapcsolásához válassza ki a „Features” menü
„Auto Chapter” menüpontjának „Off” beállítását
(85. oldal).
1
0
1
Fejezetek létrehozása a tételen
belül
-R
Az időzítés beállításokat a Timer List menüben
ellenőrizheti, módosíthatja vagy törölheti.
b Megjegyzések
• Ha egy műsor kétféle képméretet tartalmaz, akkor
a kiválasztott méret kerül felvételre. Ha azonban a 16:9
formátumú jel nem rögzíthető 16:9 képméretben, akkor
4:3 méretben kerül felvételre.
• Ha 4:3 képméretben felvett 16:9 méretű képet játszik
le, a megjelenített képméret mindig 4:3 lesz, a „Video”
menü „TV Type” menüpontjának beállításától
függetlenül (87. oldal).
• A „Rec NR” funkció használata esetén maradványkép
jelenhet meg a képernyőn.
• A „Rec Video Equalizer” nem működik RGB jelekkel.
+R
Időzített felvétel
„Rec Video Equalizer”: A kép részletesebb
beállítását teszi lehetővé.
A M/m gombok segítségével válasza ki
a megváltoztatni kívánt paramétert, és nyomja
meg az ENTER gombot.
• Contrast (kontraszt): A kontraszt beállítása.
• Brightness (fényerő): A kép fényerejének
beállítása.
• Colour (szín): A színek intenzitásának
módosítása.
22:00-22:15 AAB
SP
Fri
29.10 20:30-21:30 DEF
SP
Fri
29.10 21:00-22:00 GHI
SLP
Sat 30.10 16:00-17:00 DEF
SLP
PDC
VPS
PDC
VPS
Az időzítési listában a felvételi dátum, idő,
felvételi mód stb. információkat láthatja.
: Azt jelzi, hogy a beállítás egy másik
beállítással átfedésben van.
(zöld): Azt jelzi, hogy a beállítás felvételre
kész.
z (piros): Azt jelzi, hogy a beállítás felvétele
folyamatban van.
,folytatódik
47HU
a (szürke): Azt jelzi, hogy a beállítás nem
vehető fel a megadott felvételi módban.
: Azt jelzi, hogy a beállítás HDD-re
történő felvétele folyamatban van.
: Azt jelzi, hogy a beállítás DVD-lemezre
történő felvétele folyamatban van.
: Az Update funkcióra (frissítésre) kijelölt
beállításokat jelzi.
Ha az időzítési beállítások nem férnek el
a képernyőn, megjelenik a gördítősáv.
A nem látható beállítások megjelenítéséhez
használja a M/m gombot.
2
Válassza ki azt az időzítés beállítást,
melyet ellenőrizni, módosítani vagy
érvényteleníteni szeretne, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
3
Válassza ki az opciók valamelyikét, és
nyomja meg az ENTER gombot.
„Modify”: Az időzítés beállítás
megváltoztatása. Válasszon ki egy paramétert
a </, gombok segítségével, majd a M/m
gombokkal végezze el a beállítást. A PDC/
VPS vagy az Update (frissítés) funkciókhoz
válassza a „Details” opciót, majd változtassa
meg a beállításokat (43. oldal). Válassza az
„OK” opciót, és nyomja meg az ENTER
gombot
Modify
Cancel
Mon-Sat
Stop
22 : 00
22 : 15
These timer settings overlap.
Fri
29.10
20:30-21:30
DEF
DVD SP
Fri
29.10
21:00-22:00
GHI
DVD SLP PDC/VPS
PDC/VPS
Close
Válassza ki a „Close” opciót a Timer List
menübe való visszatéréshez. A beállítás
megváltoztatásához vagy érvénytelenítéséhez
ismételje meg a fenti műveletsor 2. és
3. lépését.
Ha az időzítés beállítások átfedésben vannak
Az elsőként induló műsor prioritást élvez, és
a második műsor felvétele csak akkor indul el, ha
az első felvétele már befejeződött.
7:00
8:00
9:00
10:00
A
lemarad
B
Ha a felvételek ugyanabban az időben
kezdődnek
Az utolsóként beállított műsor prioritást élvez.
Ebben a példában a B időzítés az A után lett
beállítva, így az A időzítés eleje lemarad
a felvételről.
7:00
Prog. Media Mode
AAB
PDC/VPS: Off
HDD
Update: On
8:00
9:00
10:00
A
SP
Details
„Erase”: Az időzítés beállítás törlése.
Válassza az „OK” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Erase
B
Ha egy felvétel befejezési ideje és egy másik
felvétel kezdési ideje azonos
Előfordulhat, hogy az első felvétel befejezése után
a következő felvétel késleltetve indul.
7:00
9:00
10:00
A
Are you sure you want to erase this timer setting?
Mon-Sat 22:00-22:15
HDD SP
OK
48HU
Check Overlap
OK
Modify the timer setting.
Date
„Check Overlap”: Az időzítés beállítások
átfedésének ellenőrzése.
B
AAB
A listák laponkénti görgetése (Lapozó mód)
Cancel
Amíg az időzítési lista a képernyőn látható,
/
gombot. A
/
nyomja meg a
gomb minden lenyomásakor a teljes időzítési lista
a következő/előző lapra vált.
Kilépés a Timer List menüből
Nyomja meg a TIMER LIST vagy
a O RETURN gombot.
z Hasznos tudnivaló
Felvételkészítés közben az aktuális időzítés beállításait
nem tudja módosítani, de a felvételi időtartamot
növelheti (44. oldal).
Felvétel külső készülékről
HDD
+RW
-RWVR -RW
+RVideo
HDD
• Ha egy vagy több időzített felvétel „PDC/VPS”
paraméterének beállítása „On”, előfordulhat, hogy
a felvételek kezdési ideje a műsor késése vagy korai
kezdése miatt megváltozik.
• Prioritást élvező műsor felvétele közben másik
időzített felvétel nem indítható, még akkor sem, ha az
időzítés már be van állítva.
• Ha az időzítő ugyanarra a napi vagy heti műsorra van
beállítva, de egy másik időzítéssel átfedésben áll, akkor
a prioritást élvező műsor kerül felvételre. A Timer List
menüben az átfedésben lévő beállítás mellett a
jelzés jelenik meg. Ellenőrizze a beállítások prioritás
sorrendjét.
-R
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
INPUT SELECT
Időzített felvétel
b Megjegyzések
+R
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
REC MODE
A régi tételek automatikus törlése
(Auto Title Erase)
X REC PAUSE
x REC STOP
SYNCHRO
REC
HDD
Ha egy időzített felvétel rögzítéséhez nem áll
elegendő hely rendelkezésre, a felvevő
automatikusan törli a HDD-re felvett régi
tételeket. A legrégebbi, már lejátszott tétel törlésre
kerül. A védett tételeket a felvevő nem törli.
1
Nyomja meg a TIMER LIST gombot.
Az időzítési lista megjelenik.
2
3
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza
ki az „Auto Title Erase” menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki az „On” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Az alapértelmezett beállítás „Off”.
Felvétel külső készülékről, az
időzítő használatával
(Synchro Rec)
A felvevőt beállíthatja úgy, hogy egy időzítővel
rendelkező külső készülékről (mint például egy
műholdvevő) automatikusan felvegye a kívánt
műsorokat. A külső készüléket csatlakoztassa
a felvevő LINE 3/DECODER aljzatához
(25. oldal).
Amikor a külső készülék bekapcsol, a felvevő
megkezdi a LINE 3/DECODER aljzaton
továbbított műsor felvételét.
1
A felvétel megkezdése előtt válassza ki
a HDD-t vagy a DVD-lemezt.
Ha a DVD-lemezt választja, helyezzen be egy
írható DVD-t (lásd a „Lemez behelyezése”
című fejezetet a 29. oldalon).
2
A „Features” menüben válassza ki
a „Synchro Rec” menüpont „Record to
HDD” vagy „Record to DVD” beállítását
(86. oldal).
,folytatódik
49HU
3
4
Az „L3” opció kiválasztásához nyomja
meg az INPUT SELECT gombot többször
egymás után.
Kétnyelvű műsor HDD-re vagy DVD-RW
lemezre (VR formátum) történő felvétele
estén válassza ki a megfelelő audio
jeltípust.
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza ki
a „Line Audio Input” menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot. Válassza ki
a „Bilingual” opciót, és nyomja meg újból az
ENTER gombot.
A kétnyelvű felvételről a 42. oldalon olvashat
bővebben.
5
A kívánt felvételi mód kiválasztásához
nyomja meg a REC MODE gombot,
ahányszor szükséges.
A felvételi módról a 41. oldalon olvashat
bővebben.
6
7
A külső készüléken programozza be az
időzítőt a felvenni kívánt műsor kezdési
idejére, majd kapcsolja ki a készüléket.
Nyomja meg a SYNCHRO REC gombot.
Az előlapon lévő kijelzőn világít
a SYNCHRO REC jelző. A felvevő készen áll
a szinkronfelvételre.
A felvevő automatikusan megkezdi
a felvételt, amint a külső készülékről jel
érkezik. A felvevő akkor fejezi be
a felvételkészítést, amikor a külső készülék
kikapcsol.
A felvétel megállítása
b Megjegyzések
• A felvevő csak akkor kezdi el a felvételt, amikor
a külső készülék megkezdi a videojelek továbbítását.
Előfordulhat, hogy a műsor eleje nem kerül felvételre,
függetlenül attól, hogy a felvevő be van-e kapcsolva
vagy sem.
• Szinkronfelvétel közben más műveletek, mint például
normál felvétel, nem végezhetők.
• Ha a külső készüléket működtetni kívánja, mialatt
a felvevő készenléti állapotban várakozik
a szinkronfelvétel megkezdésére, a SYNCHRO REC
gomb megnyomásával kapcsolja ki a szinkronfelvételt.
Ügyeljen arra, hogy a külső készüléket az időzített
felvétel indulása előtt kikapcsolja, és a SYNCHRO
REC gombbal a szinkronfelvételt újra elindítsa.
• A szinkronfelvételi funkció nem működik, ha a „Scart
Setting” menüpont „Line3 Input” paraméterének
értéke „Decoder”-re van állítva a „Video” menüben
(82. oldal).
• A szinkronfelvételi funkció egyes tunerekkel nem
használható. Részletekért olvassa el a tuner kezelési
útmutatóját.
• Az Auto Clock Set funkció (79. oldal) nem működik,
amíg a felvevő készenléti módban a szinkronfelvételre
várakozik.
• A szinkronfelvételi funkció használata előtt állítsa be
pontosan a felvevő óráját.
Ha a szinkronfelvétel időzítése és egy másik
időzített felvétel átfedésben van
Mindig az elsőként induló felvétel élvez prioritást,
és a következő csak akkor indulhat el, ha az első
már befejeződött, attól függetlenül, hogy a felvétel
szinkronizált indítású-e vagy sem.
7:00
Nyomja meg a SYNCHRO REC gombot.
A készülék SYNCHRO REC jelzője kialszik.
9:00
10:00
Első felvétel
Második felvétel
Nyomja meg a x REC STOP vagy a SYNCHRO
REC gombot.
A szinkronfelvétel kikapcsolása
8:00
lemarad
Felvétel külső készülékről, az
időzítő használata nélkül
Felvételt készíthet a felvevőhöz csatlakoztatott
videomagnóról vagy hasonló eszközről.
A videomagnó csatlakoztatásához olvassa el
a „Csatlakoztatás videomagnóhoz vagy hasonló
eszközhöz” című fejezetet (23. oldal).
1
Nyomja meg a HDD vagy a DVD gombot.
Ha DVD-re készít felvételt, helyezzen be egy
írható DVD-lemezt (lásd a „Lemez
behelyezése” című fejezetet a 29. oldalon).
50HU
2
Nyomja meg az INPUT SELECT gombot az
aktuális csatlakoztatási módnak megfelelő
bemeneti forrás kiválasztásához.
Az előlapon az alábbi kijelzések jelennek
meg:
programhely
L2
L3
L4
Kétnyelvű műsor HDD-re vagy DVD-RW
lemezre (VR formátum) történő felvétele
estén válassza ki a megfelelő audio
jeltípust.
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza ki
a „Line Audio Input” menüpontot, és nyomja
meg az ENTER gombot. Válassza ki
a „Bilingual” opciót, és nyomja meg újból az
ENTER gombot.
A kétnyelvű felvételről a 42. oldalon olvashat
bővebben.
4
Időzített felvétel
3
L1
A kívánt felvételi mód kiválasztásához
nyomja meg a REC MODE gombot,
ahányszor szükséges.
A felvételi módról a 41. oldalon olvashat
bővebben.
5
6
7
Kapcsolja a felvevőt felvételi szünet
üzemmódba a X REC PAUSE gombbal.
Helyezze be a forrás kazettát a külső
készülékbe, és kapcsolja azt lejátszási
szünet üzemmódba.
Nyomja meg egyszerre a X REC PAUSE
gombot a felvevőn és a szünet, vagy
a lejátszás gombot a lejátszón.
A felvétel elindul.
A felvétel megállításához nyomja meg
a x REC STOP gombot ezen a felvevőn.
z Hasznos tudnivaló
A felvételi beállításokat a műsor rögzítésének
megkezdése előtt megváltoztathatja. A részletekért
lapozzon „A felvételi képminőség és képméretének
beállítása” fejezethez (46. oldal).
b Megjegyzések
• Videojáték képének felvételekor előfordulhat, hogy
a kép nem lesz tiszta.
• A Copy-Never másolásvédelmi jellel ellátott műsorok
nem vehetők fel. A felvevő folytatja a felvételt, de
a lemezre csak üres hátteret vesz fel.
51HU
Példa: DVD-RW (VR formátum)
Lejátszás
TITLE LIST
ORIGINAL
12 Tennis
Lejátszás
Fri 28.10. 2005 13:00
+RW
VCD
AAB
(0H30M) LSP 0.9GB
11 Travel
DEF
Wed 26.10. 2005 20:00 (0H30M) SEP 0.3GB
10 Mystery
HDD
DVD
4.3 / 4.7GB
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-R
Tue 25.10. 2005 9:00
DATA DVD DATA CD
GHI
Wed 19.10. 2005 20:00 (1H00M) SEP 0.6GB
3
Z
HDD
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
PROG +/–
INPUT
SELECT
AAB
(1H00M) SLP 0.8GB
9 World Sports
Válassza ki a lejátszani kívánt tételt, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
4
Válassza ki a „Play” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A lejátszás a kiválasztott tételtől indul.
SUR
TITLE LIST
TOP MENU
A DVD menüjének használata
MENU
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
Ha DVD VIDEO, vagy lezárt DVD+RW,
DVD-RW (Videó formátum), DVD+R illetve
DVD-R lemezeket játszik le, akkor a lemez
menüjét a TOP MENU vagy a MENU gomb
megnyomásával nyithatja meg.
PBC funkcióval rendelkező VIDEO CD-lemezek
lejátszása
PROGRESSIVE
/
>
.
H/X/x
1
Nyomja meg a HDD vagy a DVD gombot.
• Ha a DVD-t választja, helyezzen be egy
lemezt (lásd a „Lemez behelyezése” című
fejezetet a 29. oldalon).
• Ha DVD VIDEO, VIDEO CD vagy CDlemezt helyezett be, nyomja meg a H
gombot. A lejátszás elindul.
2
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
A tétel listáról további részleteket a „3.
A felvett műsor lejátszása (tétel lista)” című
fejezetben olvashat (32. oldal).
52HU
A PBC (Playback Control, Lejátszás vezérlés)
funkció lehetővé teszi a VIDEO CD-lemezek
interaktív lejátszását a tv-képernyőn megjelenő
menü segítségével.
Ha PBC funkcióval rendelkező VIDEO CDlemezt játszik le, a menü megjelenik a tvképernyőn.
A számgombok segítségével válasszon ki egy
tételt, és nyomja meg az ENTER gombot. Ezután
kövesse a menüben látható utasításokat (nyomja
meg a H gombot, amikor a „Press SELECT”
felirat megjelenik).
A Super VIDEO CD-lemezek PBC funkciója ezen
a felvevőn nem használható. Ezzel a felvevővel
a Super VIDEO CD-lemezek csak folyamatos
módban játszhatók le.
A lejátszás megállítása
Nyomja meg a x gombot.
Gyorsított lejátszás bekapcsolt hanggal
Ha a HDD-re felvett műsor lejátszása közben
megnyomja a M gombot, a párbeszédet vagy
egyéb hangot gyorsítva is lejátszhatja (az „×1.5”
jelenik meg).
Ha a M gomb újbóli megnyomásával módosítja
a keresési sebességet, a lejátszás hangja nem lesz
hallható.
A lejátszás folytatása a megszakítási ponttól
(folytatólagos lejátszás)
Az aktuális lemez folytatási pont helye törlődik
a memóriából, ha:
– kinyitja a lemeztartó fiókot (kivéve HDD).
– egy másik tételre kapcsol (kivéve HDD).
– a Title List menü Original vagy Playlist opcióját
kiválasztja (csak HDD/DVD-RW (VR
formátum) esetén).
– a lejátszás megállítása után szerkeszti a tételt.
– a felvevő beállítását megváltoztatja.
– a felvevőt kikapcsolja (csak VIDEO CD/CD/
DATA (adat) DVD/CD-lemezek esetében).
– felvételt készít (kivéve a HDD/DVD-RW
lemezeket (VR formátum)).
– JPEG-ről MP3 lejátszásra kapcsol, vagy
fordítva.
b Megjegyzések
Tv szünet üzemmódból a lejátszás nem folytatható.
Jelszóval védett lemezek lejátszása (szülői
letiltás)
Ha a szülői letiltás funkcióval korlátozott DVDlemezt játszik le, a tv-képernyőn a „Do you want
temporarily change parental control to *?” üzenet
jelenik meg.
1
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a jelszó beírására
szolgáló menü.
2
A számgombok segítségével írja be
négyjegyű jelszavát.
3
Az „OK” kiválasztásához nyomja meg az
ENTER gombot.
A felvevő megkezdi a lejátszást.
A lemezfiók zárolásával megakadályozhatja,
hogy a gyermekek kinyissák a lemeztartó fiókot.
Miután a készüléket bekapcsolta, tartsa nyomva
a x gombot mindaddig, míg a „LOCKED” felirat
meg nem jelenik a kijelzőn. Amíg a gyermekzár
aktív, a Z (nyitó/záró) gomb nem funkcionál.
A zárolás feloldásához tartsa nyomva a x gombot
mindaddig, míg az „UNLOCKED” felirat meg
nem jelenik a kijelzőn (a készülék bekapcsolt
állapotában).
Egygombos lejátszás
Ha SMARTLINK csatlakoztatást használ,
a lejátszást egyszerűen elindíthatja.
Nyomja meg a H gombot. A felvevő és a tvkészülék automatikusan bekapcsol, és a tvkészülék a felvevő számára fenntartott
programhelyre kapcsol. A lejátszás automatikusan
elindul.
Lejátszás
Ha a H gombot ismét megnyomja a lejátszás
befejezése után, a felvevő attól a ponttól folytatja
a lejátszást, ahol a x gombot megnyomta.
Ha a legelejéről szeretné elkezdeni a lejátszást,
nyomja meg a TOOLS gombot, válassza ki
a „Play Beginning” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot. A lejátszás a tétel/műsorszám/
jelenet elejéről indul.
A lemeztartó fiók zárolása (gyermekzár)
Egygombos menü
Ha SMARTLINK csatlakoztatást használ, a Title
List menüt egyszerűen megnyithatja.
Nyomja meg a TITLE LIST gombot. A felvevő és
a tv-készülék automatikusan bekapcsol, és a tvkészülék a felvevő számára fenntartott
programhelyre kapcsol. A képernyőn megjelenik
a tétel lista menü.
z Hasznos tudnivalók
• A 3. lépésben (52. oldal) a lejátszás elindításához
használhatja a H gombot is.
• A gyermekzár akkor is bekapcsolt állapotban marad, ha
az „Options” menüben (88. oldal) kiválasztja
a „Factory Setup” opciót.
A jelszó regisztrálásához vagy
megváltoztatásához olvassa el a „Parental Control
(Szülői letiltás) (csak DVD VIDEO)” fejezetet
(85. oldal).
,folytatódik
53HU
Lejátszási opciók
Az alábbi gombok helyének ellenőrzéséhez lásd az 52. oldali ábrát.
Gombok
Műveletek
(audio)
HDD -RWVR
VCD
Többszöri megnyomásával a lemezre felvett hangsávok közül választhat.
DVD
DVD : A nyelv kiválasztása.
HDD -RWVR : Az elsődleges vagy másodlagos hangsáv kiválasztása.
CD
VCD
(szinkronfelirat)
CD
: A sztereó vagy mono hangsáv kiválasztása.
Többszöri megnyomásával a szinkronfeliratok nyelvei közül választhat.
DVD
(kameraállás)
Többszöri megnyomásával kameraállást választhat.
Ha egy jelenet több kameraállásban szerepel a lemezen, a „
megjelenik az előlapon lévő kijelzőn.
DVD
SUR (térhatás)
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
-R
DVD
” szimbólum
A TVS hanghatások valamelyikének kiválasztása.
A TVS* (Virtuális tv-térhang) használatával az első bal és jobb hangsugárzó
hangjával is élvezheti a virtuális térhatású hangot. A kiválasztott beállítás
néhány másodpercre megjelenik az előlapon lévő kijelzőn.
„TVS OFF”: Nincs térhatás.
„TVS DYNAMIC”: Egy pár virtuális hátsó hangsugárzót állít elő.
„TVS WIDE”: Öt pár virtuális hátsó hangsugárzót állít elő.
„TVS NIGHT”: Öt pár virtuális hátsó hangsugárzót állít elő. Alacsony
hangerőnél hatékony.
„TVS STANDARD”: Három pár virtuális hátsó hangsugárzót állít elő. Akkor
hatékony, ha két külön első hangsugárzót használ.
* A TVS rendszert a Sony fejlesztette ki azért, hogy a térhangzást egyetlen sztereó
tv-készülék használatával is élvezhessék a vásárlók.
PROGRESSIVE
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
DVD
VCD
HDD
/
(azonnali
visszajátszás/gyorskeresés)
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
A kimenő videojel átkapcsolása progresszív vagy sorváltásos módba
(16. oldal).
Az előző jelenet megismétlése/gyorskeresés előre az aktuális jeleneten belül.
DVD
. (előző)/
> (következő)
54HU
Ugrás az előző/következő tétel/fejezet/jelenet/műsorszám elejére.
HDD esetén nem léphet az előző/következő tétel elejére.
Gombok
Műveletek
(gyorsított lejátszás előre/
hátra)
A lemez gyorsított lejátszása hátra/előre normál lejátszás közben.
A keresés sebessége a következőképpen változik:
Gyorsított lejátszás hátra Gyorsított lejátszás előre
m1 T t 1M*1
m2 T T t t 2M
m3*2 T T T t t t 3M*2
Ha a gombot nyomva tartja, a gyorsított lejátszás előre/hátra addig tart, amíg
a gombot el nem engedi.
*1
(lassított lejátszás/
képkimerevítés)
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
Lejátszás
*2
Ha a HDD-re felvett műsor lejátszása közben egyszer megnyomja a M
gombot, a készülék hangos keresésre kapcsol (a „×1.5” megjelenik).
A m3 és a 3M csak HDD és DVD esetén működik.
Ha szünet üzemmódban egy másodpercnél tovább tartja nyomva, a készülék
lassított lejátszásra kapcsol.
Ha szünet üzemmódban röviden megnyomja, a készülék képenként lépteti
a műsort.
VCD *
DVD
* Csak normál lejátszási
irányban
X (szünet)
A lejátszás szüneteltetése.
A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg a H gombot.
b Megjegyzések
• A TVS funkció használatához állítsa a „Digital
Output” paraméter értékét „On”-ra, a „Dolby Digital”
paraméter értékét „D-PCM”-re, illetve az „MPEG”
paraméter értékét „PCM”-re az „Audio” menüben.
• Amikor bekapcsolja a térhatású hangot, a hangerő
csökkenhet.
• Ha a lejátszott műsor nem tartalmaz hátsó hangsugárzó
jeleket, a térhatás alig lesz érzékelhető.
• Ha a térhatású módok valamelyikét használja,
kapcsolja ki a tv-készülék vagy az erősítő
(rádióerősítő) térhatású hangbeállításait.
• Ügyeljen arra, hogy az első hangsugárzók között,
azoktól egyenlő távolságra helyezkedjen el
a műsornézés közben, és a hangsugárzók hasonló
környezetben álljanak.
• Az ezen a felvevőn készült lemezeknél a kameraállás
és a szinkronfelirat nem változtatható.
• Ha az MPEG audio jelek továbbításához a DIGITAL
OUT (COAXIAL) aljzatot használja, és az „Audio”
menüben az „MPEG” menüpont „MPEG” beállítását
választotta ki, a TVS módok bármelyikének
bekapcsolásakor a hangsugárzók elnémulnak.
• A 96 kHz PCM audio és a DTS audio jelek nem
tartalmaznak térhatású komponenst.
• Bekapcsolt hanggal történő keresés közben a térhatású
hang kikapcsol.
Megjegyzések a CD-lemezre felvett DTS
műsorok lejátszásához
• DTS hangú CD-lemez lejátszása esetén az analóg
sztereó aljzatokhoz csatlakoztatott
hangsugárzókból erős zaj hallható. A hangrendszer
esetleges károsodásának elkerülése érdekében
a vásárlónak meg kell tennie a szükséges
óvintézkedéseket, mielőtt a felvevő analóg sztereó
aljzatait egy erősítő rendszerhez csatlakoztatja.
A DTS Digital Surround™ lejátszásához egy külső,
a felvevő digitális aljzatához csatlakoztatott,
5.1-csatornás dekóderre van szükség.
• DTS hangú CD-lemez lejátszásakor kapcsoljon
„Stereo” üzemmódba a
(audio) gomb
segítségével (54. oldal).
Megjegyzés a DTS hangsávot tartalmazó DVDlemezek lejátszásához
A DTS audio jelek csak a DIGITAL OUT (COAXIAL
vagy OPTICAL) aljzatokon jelennek meg.
Ha DTS hangot tartalmazó DVD-lemezt játszik le,
válassza ki a „DTS” pataméter „On” beállítását az
„Audio” menüben (84. oldal).
,folytatódik
55HU
3
A képminőség beállítása
HDD
DVD
1
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
+R
-R
A </, gombbal végezze el a paraméter
beállítását, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Az alapértelmezett beállítási értékek aláhúzva
szerepelnek.
“Y NR”: (gyenge) Off 1
2 3 (erős)
“C NR”: (gyenge) Off 1
2 3 (erős)
“BNR”: (gyenge) Off 1
2 3 (erős)
2 3 (erős)
“MNR”: (gyenge) Off 1
“DVE”*: (gyenge) Off 1
2 3 (erős)
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza
ki a „Video Settings” menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Video Settings
„PB Video Equalizer”:
• Contrast: (gyenge) –3 ~ 0 ~ 3 (erős)
• Brightness: (sötét) –3 ~ 0 ~ 3 (világos)
• Colour: (fakó) –3 ~ 0 ~ 3 (élénk)
• Hue: (piros) –3 ~ 0 ~ 3 (zöld)
További paraméterek beállításához ismételje
meg a 2. és a 3. lépést.
Select the item you want to change.
Y NR :
2
C NR :
2
BNR :
2
MNR :
1
DVE :
Off
PB Video Equalizer
2
Válasszon ki egy paramétert, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a beállítások
elvégzésére szolgáló menü.
„Y NR” (világosságjel zajcsökkentés):
Csökkenti a videojel világosságjel
összetevőjének zajtartalmát.
„C NR” (színjel zajcsökkentés): Csökkenti
a videojel színjel összetevőjének zajtartalmát.
„BNR” (blokkzaj csökkentés): Csökkenti
a blokkzajt, illetve a kép mozaikszerű
mintázatát.
„MNR” (moszkitózaj csökkentés): A képek
körül látható elmosódás jelenségének
csökkentése. A készülék a videó bitsebesség
és egyéb tényezők függvényében
automatikusan szabályozza a zajcsökkentés
szintjét minden egyes beállítási
tartományban.
„DVE” (digitális képfinomító): A képek
körvonalait élesíti.
„PB Video Equalizer” (lejátszási videó
ekvalizer): A képek részletesebb beállítását
teszi lehetővé.
Válasszon ki egy képjellemzőt, és nyomja
meg az ENTER gombot.
• Contrast: A képkontraszt beállítása.
• Brightness: A teljes kép fényerejének
beállítása.
• Colour: A színek intenzitásának beállítása.
• Hue: A színek egyensúlyának beállítása.
56HU
* Az „1” lágyítja a képek körvonalait. A „2” erősíti,
a „3” fokozottan erősíti a képek körvonalait.
b Megjegyzések
• Ha a képernyőn megjelenő képek körvonalai életlenek,
kapcsolja a „BNR” és/vagy az „MNR” paramétert
„Off” beállításra.
• A lemeztől, illetve a lejátszott jelenettől függően
előfordulhat, hogy a fenti BNR, MNR, Y NR vagy
C NR funkciók hatását nehéz észrevenni. Ezen kívül
előfordulhat, hogy ezek a funkciók egyes
képernyőméreteknél nem működnek.
• A DVE funkció használata esetén a lemezen előforduló
zajok még jobban érzékelhetővé válhatnak. Ebben az
esetben a BNR funkció és DVE funkció együttes
használata javasolt. Ha ez sem segít, válassza ki a DVE
funkció „1” vagy „Off” beállítását.
A hangminőség beállítása
HDD
DVD
1
2
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-R
DATA CD
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza
ki az „Audio Settings” menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Válasszon ki egy paramétert, és nyomja
meg az ENTER gombot.
„Surround (TVS)”: A térhatású hangzásmód
kiválasztása. Bővebb információért olvassa el
a „Lejátszási opciók” fejezetet (54. oldal).
* A hangforrás mintavételi frekvenciája. Ez
a funkció csak a LINE 1 - TV, LINE 3/DECODER
vagy LINE 2 OUT (AUDIO L/R) aljzatok
kimenőjeleire van hatással.
3
A </M/m/, gombokkal válasszon ki egy
opciót, és nyomja meg az ENTER gombot.
b Megjegyzés
A lemeztől és a lejátszási környezettől függően
előfordulhat, hogy az Audio Filter funkció hatása nem
érzékelhető.
2
A tv-műsor folytatásához nyomja meg a X,
vagy újból a H gombot.
b Megjegyzések
• A szüneteltetett műsort a készülék nem menti
a HDD-re.
• Ez a funkció kikapcsol, ha:
– megnyomja a x (állj) gombot.
– megnyomja a PROG +/– gombot.
– megnyomja a DVD gombot.
– megnyomja a Z (nyitó/záró) gombot.
– megnyomja a TITLE LIST gombot.
– megnyomja az INPUT SELECT gombot.
– kikapcsolja a felvevőt.
– időzített vagy szinkronfelvétel kezdődik.
– a PDC/VPS funkció be van kapcsolva („On”), és
csatornapásztázás kezdődik.
– DV átmásolást vagy normál átmásolási funkciót
indít.
• A szüneteltetett műsor újraindítása eltarthat néhány
másodpercig.
• Az aktuális tv-műsor és a felvett műsor között mindig
marad legalább 1 perc különbség, még akkor is, ha
a rögzített műsort gyorsított lejátszással előrecsévéli.
Az éppen felvett műsor elejének
lejátszása (követéses lejátszás)
HDD
Tv-műsor szüneteltetése
(TV Pause)
Az aktuális tv-műsort szünet üzemmódba
kapcsolhatja, és egy későbbi időpontban
folytathatja. Ez a funkció például akkor lehet
nagyon hasznos, ha tv-nézés közben váratlan
telefonhívást kap, vagy vendég érkezik.
1
A felvevőn keresztül történő tv-nézés
közben nyomja meg a X gombot.
A kép kimerevedik. A szünet üzemmód
hossza legfeljebb három óra lehet.
News
-RWVR
A „követéses lejátszás” lehetővé teszi, hogy már
a műsor felvétele közben megkezdje a felvétel
elejének lejátszását. Nem szükséges megvárnia
a felvétel befejezését.
Felvétel közben nyomja meg a TOOLS gombot
és válassza ki a „Chasing Playback”
menüpontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Az éppen felvett műsor elejének lejátszása elindul.
Ha a gyorsított lejátszás funkciót használva elér
addig a pontig, ahol a felvétel tart, a követéses
lejátszás átkapcsol normál lejátszás módba.
ABCD 9
Stereo
Tv-szünet
Lejátszás
„Audio Filter”: A digitális szűrő kiválasztása
a 22,05 kHz (mf* 44,1 kHz), a 24 kHz (mf
48 kHz) vagy a 48 kHz (mf 96 kHz fölött)
fölötti zajok csökkentéséhez.
• Sharp (alapértelmezett): Széles
frekvenciatartományt nyújt és térbeli érzést
kelt.
• Slow: Lágy és meleg hangzást állít elő.
„AV SYNC”: Ha a kép késik a hanghoz
képest, ezzel a funkcióval szinkronba
hozhatja a képet és a hangot (0 és
120 milliszekundum között). A nagyobb
számértékek hosszabb késleltetést jelentenek.
Ha videomagnóra vagy más külső eszközre
másol át egy felvételt, e paraméter értékét
állítsa vissza „0”-ra (alapértelmezés).
b Megjegyzések
• DVD-RW lemezek (VR formátum) esetén ez a funkció
nem használható, ha:
– 1× sebességű DVD-RW lemezre készíti a felvételt.
– HQ vagy HSP módban készíti a felvételt.
• A DVD gyorsított hátra/előre lejátszása, illetve az
azonnali visszajátszás/gyorskeresés közben a tvképernyőn a kép pár másodpercre kimerevedik.
• A követéses lejátszás a felvétel elindítása után 1
perccel, vagy annál később indítható.
,folytatódik
57HU
• Az aktuális felvétel és a már felvett műsor között
mindig marad legalább 1 perc különbség, még akkor is,
ha a rögzített műsort gyorsított lejátszással
előrecsévéli.
Egy korábban rögzített műsor
lejátszása felvételkészítés közben
(egyidejű felvétel és lejátszás)
HDD
DVD
+RW -RWVR -RWVideo
+R
VCD
CD DATA DVD DATA CD
-R
Az „egyidejű felvétel és lejátszás” lehetővé teszi,
hogy a felvételkészítés közben lejátsszon egy
korábban rögzített műsort arról a lemezről,
amelyre éppen felvételt készít. A lejátszás akkor is
folytatódik, ha a felvétel időzített. Ezt a funkciót
a következőképpen használhatja:
• HDD-re történő felvétel esetén:
Egy másik tétel lejátszása a HDD-ről.
A DVD gomb megnyomásával egy korábban
DVD-lemezre felvett műsor lejátszása.
• DVD-lemezre történő felvétel esetén:
A HDD gomb megnyomásával egy korábban
HDD-re felvett műsor lejátszása.
• DVD-RW (VR formátum) lemezre történő
felvétel esetén*1:
Egy másik tétel lejátszása ugyanarról a DVDRW (VR formátum) lemezről.*2
*1
*2
Az egyidejű felvétel és lejátszás funkció nem
használható, ha:
– 1× sebességű DVD-RW lemezre készíti a felvételt.
– HQ vagy HSP módban készíti a felvételt.
A felvétel állapotától függően, vagy ha HQ vagy HSP
felvételi módban rögzített műsort játszik le
elképzelhető, hogy a kép zajos lesz. A kép pár
másodpercre kimerevedhet, ha gyorsított hátra/előre
lejátszásra, illetve azonnali visszajátszásra/
gyorskeresésre kapcsol.
A HDD-re történő felvétek közben DVD VIDEO,
VIDEO CD, Super VIDEO CD, CD, illetve
DATA (adat) DVD/DATA CD-lemezeket is
lejátszhat.
Példa: Egy másik tétel lejátszása HDD-ről,
a HDD-re történő felvétel közben.
1
2
3
58HU
Felvétel közben nyomja meg a TITLE LIST
gombot a HDD tétel lista megnyitásához.
Válassza ki a lejátszani kívánt tételt, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Play” opciót az almenüből, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A lejátszás a kiválasztott tételtől kezdve
elindul.
Példa: Lejátszás DVD-lemezről, a HDD-re
történő felvétel közben.
1
Felvétel közben nyomja meg a DVD gombot
és helyezze be a DVD-lemezt a felvevőbe.
2
Nyomja meg a TITLE LIST gombot a DVD
tétel lista megnyitásához.
3
Válassza ki a lejátszani kívánt tételt, és
nyomja meg az ENTER gombot.
4
Válassza ki a „Play” opciót az almenüből, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A lejátszás a kiválasztott tételtől kezdve
elindul.
b Megjegyzés
HDD-re történő felvétel közben NTSC színrendszerben
készült DVD vagy VIDEO CD-lemezeket nem tud
lejátszani. VIDEO CD-lemez lejátszása közben válassza
ki a „Colour System” menüpont „PAL” beállítását
(86. oldal).
Tétel/fejezet/műsorszám
stb. keresése
Keresés a tétel száma vagy az
időkód segítségével
HDD
DVD
Számgombok,
SET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
TOOLS
Keresés az index-képek
segítségével (vizuális keresés)
+R
-R
Lejátszás közben nyomja meg a VISUAL
SEARCH gombot.
VISUAL SEARCH
Title : -- (21)
2
9 World Sports
Chapter 4(30)
0:12:45
2
A </, gombbal válassza ki a kívánt
index-képet, és nyomja meg az ENTER
gombot.
A kiválasztott jelenet lejátszása megkezdődik.
Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot és válassza ki a keresési módot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a szám beírására
szolgáló menü.
Példa: Title Search
A készülék minden fejezetet egy-egy indexképpel is azonosít. Így a kívánt fejezetet az indexképek alapján is megkeresheti.
1
-R
DATA DVD DATA CD
„Title Search” (tételkeresés) (DVD)
„Chapter Search” (fejezet keresés) (HDD/
DVD)
„Track Search” (műsorszámkeresés) (CD/
DATA CD)
„Search” (keresés) (VIDEO CD)
„Album Search” (albumkeresés) (DATA
(adat) DVD/DATA CD)
„Time Search” (időkeresés) (HDD/DVD):
A lejátszási kezdőpont kijelölése az időkód
beírásával történik.
„File Search” (DATA (adat) DVD/DATA CD)
VISUAL
SEARCH
-RWVR -RWVideo
CD
Lejátszás
1
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
A lemezen tétel, fejezet, műsorszám vagy jelenet
alapján kereshet. Mivel a lemez minden tétele és
műsorszáma egyedi sorszámmal van azonosítva,
a kívánt tétel vagy műsorszám a megfelelő
sorszám beírásával is kiválasztható. Lehetőség
van az időkód alapján történő keresésre is.
</M/m/,,
ENTER
HDD
+RW
VCD
3
A zárójelben lévő szám az összes tétel,
műsorszám stb. számát jelöli.
A számgombokkal válassza ki a keresett
tétel, fejezet, műsorszám, időkód stb.
számát.
Például: Time Search
Ha a lemez 2 óra 10 perc 20 másodpercnyi
műsora utáni részletet keres, írja be a „21020”
időkódot.
Ha hibázik, a CLEAR gombbal törölje a beírt
számot és válassza ki a megfelelő számjegyet.
Nyomja meg a SET gombot.
A felvevő a kiválasztott számmal indítja
a lejátszást.
b Megjegyzés
A „Title Search” a HDD-n való kereséshez nem
használható.
59HU
MP3 audio műsorszámok
vagy JPEG képfájlok
lejátszása
MP3 album vagy műsorszám
kiválasztása
1
Megjelenik az albumok listája.
Ha lapozni szeretne, nyomja meg a
gombot.
DATA DVD DATA CD
Ezzel a készülékkel lejátszhatja a DATA (adat)
CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) lemezekre felvett
MP3 audio műsorszámokat és JPEG képfájlokat,
illetve a DATA (adat) DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R)
lemezekre felvett JPEG képfájlokat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Music Album
TIME/TEXT
3
Classic
Symphony
Classic
3
Samba
Dance
4
Live
Jazz
5
Piano
Jazz
6
My heart
Pop music
7
Paradise
Pop music
8
The Best
Pop music
Válasszon egy albumot, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Válassza ki a „View Album” funkciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
/
TOOLS
/
.
m
TITLE LIST
>
M
H
8 The Best
x
4
Helyezzen be egy lemezt.
Lásd a „Lemez behelyezése” című fejezetet
a 29. oldalon.
Nyomja meg a H gombot.
MP3 lemezeknél a lejátszás a lemezen lévő
első MP3 műsorszámtól kezdődően elindul.
JPEG lemezeknél a képekből összeállított
diavetítés kezdődik.
Ha a DATA (adat) CD-lemez MP3
műsorszámokat és JPEG képfájlokat is
tartalmaz, a H gomb első megnyomásakor
a lejátszás a JPEG képfájlokkal kezdődik.
60HU
Opera
2
Megjelenik a műsorszámok listája.
Ha lapozni szeretne, nyomja meg a
gombot.
</M/m/,,
ENTER
2
1
Az almenü megjelenik.
TITLE LIST
1
/
TITLE LIST
2
0
DISPLAY
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
1
01 Holiday
2
02 Lonely
3
03 Candy
4
04 Rainy day
5
05 Station
6
06 Magic
7
07 Moon
8
08 Butterfly
Válasszon egy műsorszámot, és nyomja
meg az ENTER gombot.
„Play”: a műsorszám lejátszása.
„Play Beginning”: lejátszás a műsorszám
elejétől.
„Track Data”: a műsorszám adatainak – pl.
előadónév és albumnév – megjelenítése.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
Gyorskeresés egy műsorszámon belül
Lejátszás közben nyomja meg a m/M gombot.
Ugrás a következő vagy az előző MP3
műsorszámra
„Image Data”: a képek elkészítési dátumának
megjelenítése.
Lejátszás közben nyomja meg a ./>
gombot. Ha a ./> gombot többször
megnyomja, a következő vagy az előző albumba
is eljuthat.
A JPEG kép megjelenítésének leállítása
Ugrás a következő vagy az előző albumba
Ugrás a következő vagy az előző képre
Lejátszás közben nyomja meg a
A kép megjelenítése közben nyomja meg a ./
> gombot.
/
gombot.
z Hasznos tudnivaló
A
(audio) gombbal válthat a sztereó és a mono
JPEG album vagy kép kiválasztása
1
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Megjelenik az albumok listája.
Ha lapozni szeretne, nyomja meg a
gombot.
A kép forgatása
A kép megjelenítése közben a TOOLS gombbal
válassza ki a „Rotate Right” (Forgatás jobbra)
vagy a „Rotate Left” (Forgatás balra) funkciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Lejátszás
műsorszámok között.
Nyomja meg a x gombot.
A vetítési sebesség módosítása
/
TITLE LIST
A kép megjelenítése közben a TOOLS gombbal
válassza ki a „Slideshow Speed” funkciót, és
nyomja meg az ENTER gombot. Ezután
válasszon a „Fast” (gyors), „Normal” és „Slow”
(lassú) sebesség közül.
Photo Album
2
1
Flowers
ROOT
2
Aquarium
Summer
3
Festival
Summer
4
Hiking
Summer
5
Tennis match
Summer
6
Zoo
Summer
7
Consert
Winter
8
Party
Winter
Ugrás a következő vagy az előző albumra
A JPEG kép megjelenítése közben nyomja meg
a
/
gombot.
Válasszon egy albumot, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Az almenü megjelenik.
3
Válassza ki a „View Album” funkciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a műsorszámok listája.
Ha lapozni szeretne, nyomja meg a
gombot.
/
TITLE LIST
6 Zoo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DSC00029 25.11.2005 15:50
4
Válasszon egy képet, és nyomja meg az
ENTER gombot.
„View Image”: a kép megjelenítése a teljes
képernyőn.
„Slideshow”: az album képeinek lejátszása
diavetítésként.
z Hasznos tudnivalók
• Ha olyan DATA (adat) CD-lemezt játszik le, mely
MP3 és JPEG fájlokat egyaránt tartalmaz, a zenei és
a fotó albumok között a </, gombbal válthat,
amikor az albumok listája látható a képernyőn.
• A kép megjelenítése közben a </, gombbal
elforgathatja a JPEG képet.
• A JPEG album vagy a kép információinak tvképernyőn történő megjelenítéséhez nyomja meg
a DISPLAY gombot. Ezután a TIME/TEXT gombbal
választhat az aktuális kép és az album számának
kijelzése közül.
b Megjegyzések
• Ha a DVD-lemez videofelvételt és JPEG képeket is
tartalmaz – például DVD videokamerából származó
lemez –, a készülék csak a videofelvételt játssza le.
• Lehetnek olyan JPEG fájlok – különösen a 3 millió
pixelnél nagyobb méretű fájlok –, melyek megnövelik
a képvetítési intervallumot.
• Az elforgatott képet nem menti a felvevő, ha
megnyomja a x gombot, vagy átkapcsol egy másik
mappára.
• A 720 × 480-nál nagyobb méretű képeket a megfelelő
megjelenítés érdekében 720 × 480 méretűre csökkenti
a készülék.
• A 4 megabájtnál nagyobb képeket ez a felvevő nem
tudja megjeleníteni.
,folytatódik
61HU
• A progresszív tömörítésű JPEG fájlok nem jeleníthetők
meg.
• Ha sérült, vagy a lejátszási követelményeknek nem
megfelelő képet próbál meg lejátszani, a
jelenik
meg, és a képet nem jeleníti meg a felvevő.
Néhány szó az MP3 audio
műsorszámokról és a JPEG
képfájlokról
Az MP3 egy olyan szabványos hangtömörítési
technológia, mely megfelel az ISO/MPEG
előírásoknak. A JPEG egy képtömörítési
technológia.
Ezzel a készülékkel a DATA (adat) CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) lemezekre felvett
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) formátumú audio
műsorszámokat és JPEG képfájlokat, illetve
a DATA (adat) DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R) lemezekre felvett
JPEG képfájlokat játszhatja le.
A készülék csak akkor ismeri fel az MP3
műsorszámokat, ha a DATA (adat) CD-lemezt az
ISO9660 1-es, 2-es szint szerinti vagy Joliet
formátumban vették fel. A DATA (adat) DVDlemezt UDF (Univerzális Lemez Formátum)
formátumban kell rögzíteni. Lejátszhat
többmenetes lemezt is.
A felvételi formátum részleteit lásd a CD-R/
CD-RW/DVD-R/DVD-RW felvevő készülék,
vagy a felvevő szoftver (nem mellékelt tartozék)
kezelési útmutatójában.
Megjegyzés a többmenetes/többszektoros
lemezekhez
Ha az első menetben/szektorban MP3 audio
műsorszámok vagy JPEG képfájlok találhatók,
a későbbi menetekben/szektorokban lévő MP3
audio műsorszámokat vagy JPEG képfájlokat is
lejátssza a készülék. Ha az első menetben/
szektorban zenei CD formátumban felvett
hangfájlok, illetve videó CD formátumban felvett
képfájlok találhatók, csak az első menet/szektor
játszható le.
b Megjegyzés
Ez a készülék nem tudja lejátszani a Packet Write
formátumú DATA (adat) CD/DATA DVD-lemezek
bizonyos típusait.
62HU
A készülék az alábbi típusú MP3
audio műsorszámok vagy JPEG
képfájlok lejátszására képes
Ez a felvevő az alábbi műsorszámokat és fájlokat
tudja lejátszani:
– „.MP3”, „.mp3” vagy „Mp3” kiterjesztéssel
rendelkező MP3 audio műsorszámok.
– „.JPEG”, „.jpg”, „.JPG”, „.Jpg”, „.jpeg” vagy
„.Jpeg” kiterjesztéssel rendelkező JPEG
képfájlok.
– A DCF* szabványnak megfelelő JPEG
képfájlok.
* „Design rule for Camera File system”: a Japán
Elektronikai és Információtechnológiai Szövetség
(JEITA) által előírt, a digitális fényképezőgépekre
vonatkozó képszabvány elnevezése.
b Megjegyzések
• A készülék minden olyan fájlt lejátszik, mely
kiterjesztése „.MP3”, „.mp3”, „Mp3”, „.JPEG”, „.jpg”,
„.JPG”, „.Jpg”, „.jpeg” vagy „.Jpeg”, még akkor is, ha
az nem MP3 vagy JPEG formátumú. Ilyen esetben
azonban olyan hangos zaj keletkezhet, amely
a hangsugárzókat károsíthatja.
• Ezzel a készülékkel nem lehet az mp3PRO formátumú
fájlokat lejátszani.
• Lehetnek olyan fájlok, melyeket ezzel a lejátszóval
nem lehet lejátszani.
• A nem megjeleníthető betűk helyén „*” szerepel.
Az albumok, műsorszámok és
fájlok lejátszási sorrendje
Az albumok lejátszási sorrendje a következő.
A lemez adatstruktúrája
1. szint
2. szint
3. szint
4. szint
5. szint
ROOT
b Megjegyzések
• A DATA (adat) CD/DATA DVD-t létrehozó szoftver
függvényében előfordulhat, hogy a lejátszási sorrend
eltér a fentebb leírttól.
• A felvevő legfeljebb 199 mappát képes lejátszani
(a JPEG/MP3 fájlokat nem tartalmazó mappákat is
beleértve).
• A felvevő legfeljebb 999 mappát és fájlt képes
lejátszani (a JPEG/MP3 fájlokat nem tartalmazó
mappákat, illetve a nem JPEG/MP3 fájlokat is
beleértve).
• A felvevő maximum 200 albumot és fájlt képes
felismerni egy mappán belül (a JPEG/MP3 fájlokat
nem tartalmazó mappákat is beleértve).
• A következő vagy egy másik mappába ugrás beletelhet
néhány másodpercbe.
• Ez a felvevő a 160 kbps-nál nagyobb bitsebességű MP3
fájlokat nem játssza le.
Lejátszás
Album
• Mivel a bonyolult fastruktúrával rendelkező lemezek
lejátszásának megkezdése hosszabb időt vesz igénybe,
javasoljuk, hogy két szintnél bonyolultabb hierarchiát
ne hozzon létre.
MP3 audio műsorszám/
JPEG képfájl
Ha behelyez egy DATA (adat) CD/DATA DVD-t
és megnyomja a H gombot, a számozott
műsorszámokat (vagy fájlokat) a készülék
lejátssza 1-től 7 -ig. Az aktuális albumban lévő
almappák és annak műsorszámai (vagy fájljai)
elsőbbséget élveznek a struktúra többi albumával
szemben. (Példa: a D album a C album
almappája, ezért a 4-es műsorszám az 5-ös előtt
kerül lejátszásra.) Ha megnyomja a TITLE LIST
gombot és megjelenik az albumok listája
(35. oldal), az albumnevek az alábbi sorrendbe
rendeződnek: A t B t C t D t F t
G. A műsorszámot (vagy fájlokat) nem
tartalmazó albumok (pl. E) nem jelennek meg
a listán.
z Hasznos tudnivalók
• Ha a lemez műsorának összeállításakor
a műsorszámnevek/fájlnevek elé sorszámot ír (pl. 01,
02, 03 stb.), a készülék a számok sorrendjében játssza
le a műsorszámokat.
63HU
Lejátszási lista létrehozása és szerkesztése
Törlés és szerkesztés
Mielőtt hozzákezdene
Ez a felvevő különféle lemezekhez és tételekhez
különféle szerkesztési módokat kínál.
A szerkesztés előtt ellenőrizze ezeket a típusokat,
és az annak megfelelő opciót válassza (8. oldal).
b Megjegyzések
• A szerkesztett tartalom elveszhet, ha a szerkesztés
közben kiveszi a lemezt.
• Ezzel a felvevővel nem szerkeszthető a DVD
videokamerával felvett DVD-lemez.
Például: Ön felvette DVD-RW (VR formátum)
lemezre a labdarúgó bajnokság utolsó néhány
meccsét. Ezután szeretne készíteni egy
összefoglalót a gólokról és egyéb kiemelkedő
eseményről, de ugyanakkor szeretné megőrizni az
eredeti felvételeket is.
HDD és DVD-RW (VR formátum)
szerkesztési opciók
Eredeti
HDD -RWVR
Lejátszási
lista
Ezeken a lemezeken bonyolultabb szerkesztési
műveleteket hajthat végre. A HDD és DVD-RW
(VR formátum) lemezek szerkesztésére két
lehetősége van: szerkesztheti az eredeti felvételt
(„original”) vagy az eredeti felvétel alapján
készült lejátszási információt („Playlist”). Mivel
ezek a módszerek természetüket tekintve eltérőek,
és mindegyiknek megvannak a saját lehetőségei,
olvassa el a következőket, és döntse el, melyik
felel meg legjobban az Ön igényeinek.
Az eredeti tételek szerkesztése
Az eredeti tételeken végzett szerkesztések
véglegesek. Ha szeretne megőrizni egy változatlan
eredeti felvételt, készítsen egy lejátszási listát és
szerkessze azt (lásd alább). Az eredeti tételek
esetén használható szerkesztési funkciók
a következők:
– Egy tétel elnevezés (65. oldal).
– Törlés elleni védelem beállítása (65. oldal).
– Egy tétel törlése (65. oldal).
– Több tétel együttes törlése (67. oldal).
– A tétel egy részének törlése (A-B törlés)
(66. oldal).
– Az összes tétel törlése a lemezről (68. oldal).
– Egy fejezet törlése (66. oldal).
– Egy tétel kettéosztása (csak HDD) (67. oldal).
64HU
A lejátszási lista a szerkesztés céljából, az eredeti
tételekből összeállított lejátszási sorrend. Ha
lejátszási listát hoz létre, a lejátszáshoz szükséges
vezérlőinformációk is – mint például a lejátszási
sorrend – tárolódnak a lemezen. Mivel az eredeti
tételek változatlanok maradnak, a lejátszási
listával a tételek újraszerkeszthetők.
Ebben az esetben a kiemelkedő események
jeleneteit lejátszási listaként összeállíthatja.
A lejátszási listán belül még a lejátszási sorrendet
is megváltoztathatja (lásd „Lejátszási listák
létrehozása és szerkesztése” a 69. oldalon).
A lejátszási listák esetén használható, haladó
szintű szerkesztési funkciók a következők:
– Törlés elleni védelem beállítása (csak HDD)
(65. oldal).
– Egy tétel elnevezése (65. oldal).
– Egy tétel törlése (65. oldal).
– Több tétel együttes törlése (67. oldal).
– A tétel egy részének törlése (A-B törlés)
(66. oldal).
– A tétel-sorrend átrendezése (csak VR formátumú
DVD-RW) (70. oldal).
– Egy tétel több tételre bontása (67. oldal).
– Több tétel összeolvasztása egy tétellé (70. oldal).
– Egy fejezet törlése (66. oldal).
z Hasznos tudnivaló
A lemez lejátszási lista tételeit a Title List (Playlist)
menüben, az eredeti tételeket pedig a Title List (Original)
menüben tekintheti meg. A kétféle tétel lista közötti
váltáshoz nyomja meg a TOOLS gombot, amíg a Title
List menü a képernyőn van, és válassza ki az „Original”
vagy a „Playlist” opciót.
b Megjegyzések
• A lejátszási lista az eredeti tételek adatait hívja be
a lejátszás elindításakor. Ha egy eredeti tételt
a lejátszási listában is használ, akkor az eredeti tétel
nem törölhető.
• Ha egy üzenet jelenik meg, amely arra figyelmeztet,
hogy a lemezvezérlő információk számára nincs
elegendő hely, törölje a szükségtelen tételeket.
• A lejátszási lista „Copy-Once” másolásvédelmi jellel
ellátott tételei nem másolhatók és nem helyezhetők át
(72. oldal).
+RW
-RWVideo
+R
HDD
+RW
b Megjegyzések
• DVD+R vagy DVD-R lemez szerkesztése esetén
a lezárás végrehajtása előtt fejezzen be minden
szerkesztési műveletet. Ha a lemez le van zárva, annak
tartalmát már nem szerkesztheti.
• DVD+R vagy DVD-R lemeznél a szabad lemezterület
nem növelhető tételek törlésével.
• Ha egy üzenet jelenik meg, amely arra figyelmeztet,
hogy a lemezvezérlő információk számára nincs
elegendő hely, törölje a szükségtelen tételeket.
+R
-R
Ebben a részben az alapvető szerkesztési
funkciókkal ismerkedhet meg. Ne feledje, hogy
a szerkesztés eredménye nem visszafordítható.
A HDD vagy DVD-RW (VR formátum) lemez
tartalmának az eredeti tartalom megváltoztatása
nélkül történő szerkesztéséhez hozzon létre
lejátszási listát (69. oldal).
TITLE LIST
-R
Egyszerű szerkesztési műveleteket hajthat végre.
Mivel a Videó formátumban rögzített tételek valós
felvételek a lemezen, ezért az azokon végzett
szerkesztést nem tudja később érvényteleníteni.
A Videó formátumban rögzített tételek esetében
a következő funkciókat használhatja:
– Törlés elleni védelem beállítása (65. oldal).
– Egy tétel elnevezése (65. oldal).
– Egy tétel törlése (65. oldal).
– Több tétel együttes törlése (67. oldal).
– A tétel egy részének törlése (A-B törlés) (csak
DVD+RW) (66. oldal).
– Az összes tétel törlése a lemezről (68. oldal).
– Tételek törlése szabad lemezterület
létrehozásához (lemeztérkép) (csak DVD+RW
és DVD-RW (Videó formátum)) (68. oldal).
-RWVR -RWVideo
Törlés és szerkesztés
Szerkesztési opciók a DVD+RW/
DVD-RW (Videó formátum)/DVD+R/
DVD-R lemezek esetén
Egy tétel törlése és
szerkesztése
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
.
m
>
M
X
CHAPTER
MARK
1
CHAPTER
MARK ERASE
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
HDD vagy DVD-RW (VR formátum) lemez
szerkesztése esetén nyomja meg a TOOLS
gombot és válassza ki az „Original” vagy
a „Playlist” opciót a képernyőn megjelenő
TOOLS menüben, ha a másik típusú tétel lista
képernyőre kíván átkapcsolni.
2
Válasszon ki egy tételt, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
3
Válasszon ki egy opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A következő szerkesztési műveleteket
végezheti el a kiválasztott tételen:
„Erase”: A kiválasztott tétel törlése. Válassza
ki az „OK” opciót a jóváhagyás kérésekor.
„Protect”: A tétel védelme. Válassza ki az
„On” opciót, amikor a képernyőn megjelenik
a védelmi beállítások menüje. A védett tétel
mellett a ikon jelenik meg. A védelem
megszüntetéséhez válassza ki az „Off” opciót.
„Title Name”: Lehetővé teszi a tételek
elnevezését, vagy az elnevezés ismételt
beírását (36. oldal).
„Set Thumbnail”: A tétel index-képének
megváltoztatása (a tétel listában) (34. oldal).
,folytatódik
65HU
„A-B Erase”: A tétel egy részének törlése
(66. oldal).
„Delete Chapter”: Index-képes megjelenítési
módban a tétel egyes fejezeteit törölheti (lásd
lentebb).
„Divide”: A tételt kettéoszthatja (67. oldal).
z Hasznos tudnivalók
• Egyszerre több tételt (67. oldal) vagy a lemezen lévő
összes tételt (68. oldal) is törölheti.
• A már lejátszott tételeket automatikusan is törölheti.
• A DVD-lemezeket elnevezheti, vagy megváltoztathatja
azok elnevezését (38. oldal).
A tétel egy részének törlése
(A-B Erase)
HDD
+RW
-RWVR
A tételen belül kiválaszthat egy részt (jelenetet), és
törölheti azt. Ne feledje, hogy a tétel egy
jelenetének törlése nem visszafordítható.
1
b Megjegyzés
Az „Egy tétel törlése és szerkesztése”
fejezet 2. lépése után válassza ki az „A-B
Erase” opciót, és nyomja meg az ENTER
gombot.
A képernyőn megjelenik az A pont
beállítására szolgáló menü.
• Ha a tétel elejére szeretne ugrani, nyomja
meg a X, majd a . gombot.
A DVD-RW (VR formátum) lejátszási lista elemei nem
láthatók el törlésvédelemmel.
Egy fejezet törlése (Delete
Chapter)
A–B Erase (Set point A)
5 Weather
HDD -RWVR
A tétel különálló fejezeteit egy-egy index-kép
azonosítja. A törölni kívánt fejezetet könnyedén
megkeresheti az index-képek segítségével. Törlés
után a fejezetet nem lehet visszaállítani.
1
2
Az „Egy tétel szerkesztése és törlése”
fejezet 2. lépése után válassza ki a „Delete
Chapter” opciót, és nyomja meg az ENTER
gombot.
A </, gombbal válassza ki a fejezet
index-képét, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Lejátszási pont
2
A képernyőn megjelenik a B pont beállítására
szolgáló menü.
3
Delete Selected Chapters 9 World Sports
Cancel
Reset All
• A kiválasztás visszavonásához nyomja meg
újból az ENTER gombot.
• Ha több fejezetet is szeretne törölni,
ismételje meg a 2. lépést.
• Az összes kiválasztás visszavonásához
válassza ki a „Reset All” funkciót.
3
Válassza az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A készülék a törlés jóváhagyását kéri.
4
66HU
Válassza a „Yes” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A m/M gombokkal jelölje ki a B pontot,
és nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn jóváhagyáskérés jelenik meg.
• Az A vagy a B pont megváltoztatásához
válassza ki a „Change A” vagy a „Change
B” opciót, és folytassa a 2. vagy a 3.
lépéssel.
• A törlendő jelenetek nélküli tétel előzetes
megtekintéséhez válassza ki a „Preview”
funkciót (kivéve DVD+RW).
Chapter 4(30)
0:12:45
OK
A m/M gombokkal jelölje ki az A pontot,
és nyomja meg az ENTER gombot.
4
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A jelenet törlődik, a megjelenő menü pedig azt
kérdezi, hogy szeretne-e még egy jelenetet
törölni, vagy sem.
• A folytatáshoz válassza ki a „Yes” opciót és
ismételje meg a műveletet a 2. lépéstől
kezdve.
• A befejezéshez válassza ki a „No” opciót.
z Hasznos tudnivaló
A jelent törlése után egy fejezetjel kerül beszúrásra.
A fejezetjel különálló fejezetekre bontja a tételt.
HDD -RWVR *
b Megjegyzések
• A képben vagy a hangban pillanatnyi törés jelentkezhet
azon a ponton, ahol a jelenetet kitörölte.
• Öt másodpercnél rövidebb részek nem törölhetők.
• DVD+RW lemezek esetén a törölt rész enyhén eltérhet
a kiválasztott pontok által meghatározott szakasztól.
Több tétel együttes törlése (Erase
Titles)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
3
* DVD-RW (VR formátum) lemezeknél csak a lejátszási
listát lehet kettéosztani.
1
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza
ki az „Erase Titles” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Ha szükséges, nyomja meg a TOOLS gombot,
és a TOOLS menüben kapcsoljon át
„Original” vagy „Playlist” képernyőre.
-R
A TOOLS menü segítségével több tételt is
kijelölhet törlésre.
1
2
Ha egy hosszú műsort szeretne lemezre másolni,
de a képminőséget szeretné megőrizni, ossza fel
a tételt több részre. A tétel felosztását nem lehet
visszavonni.
2
Válassza ki a tételt, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
3
Válassza a „Divide” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az osztási pont
beállítására szolgáló menü. A háttérben
elindul a tétel lejátszása.
• Ha a tétel elejére szeretne ugrani, nyomja
meg a X, majd a . gombot.
A képernyőn megjelenik a törölni kívánt
tételek kiválasztására szolgáló menü.
Válassza ki a tételt, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A kiválasztott tétel mellett lévő
jelölőnégyzetbe jelölés kerül.
• A jelölés eltávolításához nyomja meg ismét
az ENTER gombot.
• Az összes jelölés eltávolításához válassza ki
a „Reset All” opciót.
Divide
Törlés és szerkesztés
HDD
Egy tétel kettéosztása (Divide)
1 Vacation
Erase Titles
Select the titles to erase.
4
5
OK
12
Tennis
28.10
11
Travel
26.10
10
Mystry
25.10
9
World Sports
19.10
8
Family
17.10
Cancel
Reset All
Ismételje meg a 3. lépést a törölni kívánt
tételek kiválasztásához.
Ha végzett a tételek kiválasztásával,
válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A kijelölt tételek listája jóváhagyásra
megjelenik a képernyőn.
• Ha módosítani kívánja a listát, válassza ki
a „Change” opciót, és ismételje meg
a műveletet a 3. lépéstől kezdve.
6
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A tételek törlése megtörténik.
4
A m/M gombokkal válassza ki az
osztási pontot, és nyomja meg az ENTER
gombot.
A képernyőn jóváhagyáskérés jelenik meg.
• Az osztási pont megváltoztatásához válassza
ki a „Change” opciót.
5
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a tételnév beírására
szolgáló menü.
• Ha ugyanazt a tétel nevet szeretné használni,
mint ami előzőleg is volt, válassza a „No”
opciót.
6
Új név beírásához válassza a „Yes” opciót,
és nyomja meg az ENTER gombot.
Kövesse a 36. oldalon található útmutatást. Az
új név beírása után a tétel két részre osztása
megtörténik.
,folytatódik
67HU
A lemez összes tételének törlése
HDD
1
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
3
A </, gombokkal válasszon ki egy
tételt, és nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a törölni kívánt
tételek kiválasztására szolgáló menü.
• A kiválasztás érvénytelenítéséhez nyomja
meg ismét az ENTER gombot.
• Több tétel törléséhez ismételje meg a 3. lépést.
-R
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza
ki a „Disc Info” menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Disc Map
A „Disc Information” képernyő megjelenik.
2
3
Válassza ki az „Erase All” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
2 Journey
Fri 17.9.2004 20:00 (1H00M)
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A lemez összes tétele törlődik (kivéve a védett
tételeket).
Erase
Tételek törlése szabad
lemezterület létrehozásához (Disc
Map)
+RW
-RWVideo
Ha DVD+RW vagy DVD-RW (videó formátum)
lemezre készít felvételt, a felvevő megkeresi
a legnagyobb összefüggő szabad lemezterületet,
és ott rögzíti a felvételt. A felvétel rögzítésének
megkezdése előtt a Disc Map funkció segítségével
ellenőrizze a rendelkezésre álló szabad
lemezterületet, és ha szükséges, töröljön tételeket,
hogy elég szabad területtel rendelkezzen a felvétel
elkészítéséhez.
2
Helyezzen be egy lemezt, és nyomja meg
a TITLE LIST gombot.
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza
ki a „Disc Map” menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a Disc Map menü.
• A szabad terület ellenőrzéséhez a </,
gombokkal válassza ki a kívánt
lemezterületet.
Disc Map
Empty Title
HQ: 0H30M
LP : 1H30M
HSP: 0H45M
EP : 2H00M
Erase
SP : 1H00M
SLP: 3H00M
2.3 GB
LSP: 1H15M
SEP: 4H00M
Cancel
• Ha a képernyő valamelyik oldalán a b vagy
a B jel jelenik meg, akkor a képernyő
oldalirányban görgethető a </, gombok
segítségével.
68HU
Cancel
Kiválasztott tétel
4
1
SP 0.6GB
5
Válassza ki az „Erase” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn jóváhagyáskérés jelenik meg.
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A kiválasztott tételek törlése megtörténik és
lemezterület szabadul föl.
• A kiválasztás megváltoztatásához válassza
ki a „Change” opciót.
Fejezetek létrehozása kézi
vezérléssel
HDD
-RWVR
Fejezetjeleket manuálisan is bárhol beszúrhat
lejátszás és felvétel közben.
Nyomja meg a CHAPTER MARK gombot azon
a ponton, ahol a tételt fejezetekre szeretné
bontani.
A gomb minden megnyomásakor a „Marking…”
felirat jelenik meg a képernyőn, és a beszúrt jel két
oldalán lévő jelenetek külön fejezetekké válnak
szét.
A fejezetjelek törlése
Két fejezetet újból összefűzhet a köztük lévő
fejezetjel lejátszás közben történő törlésével.
A ./> gombokkal keresse meg a
fejezetszámot, és amíg a törölni kívánt fejezetjelet
tartalmazó jelenet a képernyőn látható, nyomja
meg a CHAPTER MARK ERASE gombot.
Az aktuális fejezet egyesül az előző fejezettel.
b Megjegyzések
• A műsor másolásánál az összes hozzáadott fejezetjel
törlődik.
• Ha felvétel közben kézi vezérléssel szeretne
fejezetjeleket elhelyezni, válassza ki az „Auto Chapter”
menüpont „Off” beállítását a „Features” menüben.
Lejátszási listák létrehozása
és szerkesztése
6
HDD -RWVR
A lejátszási listák szerkesztése lehetővé teszi az
eredeti felvételek megváltoztatása nélküli
szerkesztést. Egy lejátszási lista maximum 97
tételt tartalmazhat.
7
Miután az eredeti tételekből lejátszási listát hozott létre,
az eredeti tételeket nem törölheti, vagy szerkesztheti.
Scene List
A jelenetek teljes száma
Total 0:13:19
Scenes 1
OK
1
World Sports
Quit
0:10:26 - 0:23:45
Add
Preview
Scene List
ORIGINAL
Cancel
12
Tennis
28.10
11
Travel
26.10
10
Mystry
25.10
9
World Sports
19.10
8
Family
17.10
7
Nature
15.10
Válassza ki a lejátszási listára felvenni
kívánt tételt, és nyomja meg az ENTER
gombot.
8
A képernyőn megjelenik az almenü.
„Capture”: A tétel egy részét, mint különálló
jelenetet, hozzáadja a lejátszási listához.
„Capture All”: A teljes tételt egy jelenetként
hozzáadja a lejátszási listához. A tétel
hozzáadása után folytassa a 8. lépéssel.
Válassza ki a „Capture” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a kezdőpont (IN)
beállítására szolgáló menü. A háttérben
elindul a tétel lejátszása.
• Ha a tétel elejére szeretne ugrani, nyomja
meg a X, majd a . gombot.
Capture(Set IN point)
9 World Sports
9
Törlés és szerkesztés
Helyezzen be egy lemezt, és nyomja meg
a TITLE LIST gombot.
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza
ki a „Create Playlist” menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Select a title to start capturing.
4
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A kiválasztott jelenet
teljes időtartama
Create Playlist
3
A képernyőn megjelenik a jóváhagyáskérés.
Az IN vagy az OUT pont módosításához
válassza ki a „Change IN” vagy a „Change
OUT” opciót és ismételje meg az 5. vagy a 6.
lépést. A kiválasztott jelenet megtekintéséhez
válassza ki a „Preview” opciót.
A képernyőn megjelenik a Scene List menü,
az összes kiválasztott jelenettel.
b Megjegyzés
1
2
A m/M gombokkal válassza ki az OUT
pontot, és nyomja meg az ENTER gombot.
• További jelenetek hozzáadásához válassza
ki az „Add” opciót, majd ugorjon a 3.
lépésre.
• A hozzáadott jeleneteket listába rendezve
a „Preview” funkcióval nézheti meg.
Válassza ki a szerkeszteni kívánt jelenetet
és nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
„Move”: A jelenetek sorrendjének
megváltoztatása.
„Erase: A jelenet törlése. A kiválasztás
érvényét veszti.
„Preview”: A jelenetek index-képeinek
megjelenítése.
„Change IN”: Lehetővé teszi az IN pont
megváltoztatását az 5. lépéstől folytatva.
„Change OUT”: Lehetővé teszi az OUT pont
megváltoztatását, a 6. lépéstől folytatva.
Ha befejezte a jelenet lista (Scene List)
szerkesztését, válassza ki az „OK” opciót,
és nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a tételnév beírására
szolgáló menü. Egy új név beírásához
válassza ki az „Enter” opciót (lásd 36. oldal).
10 Válassza ki az „OK” opciót az
alapértelmezett név használatához, és
nyomja meg az ENTER gombot.
5
A m/M gombokkal válassza ki az IN
pontot, és nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a befejezési pont
(OUT) beállítására szolgáló menü és
a háttérben a tétel lejátszása folytatódik.
A lejátszási listával létrehozott műsor
lejátszása
Nyomja meg a TOOLS gombot, amíg a Title List
menü a képernyőn látható. Válassza ki a „Playlist”
opciót, és nyomja meg az ENTER gombot.
,folytatódik
69HU
Amikor a Title List (Playlist) menü megjelenik,
válassza ki a tételt, és nyomja meg a H gombot.
3
A tétel mellett a kiválasztási sorrendet jelölő
szám jelenik meg.
A kiválasztás érvénytelenítéséhez nyomja
meg ismét az ENTER gombot.
z Hasznos tudnivaló
A lejátszási lista létrehozásakor az IN és az OUT pontok
fejezetjellé válnak, és minden jelenet külön fejezet lesz.
Combine
b Megjegyzés
Select the titles to combine.
A szerkesztett jelenet lejátszásakor előfordulhat, hogy
a kép egy pillanatra kimerevedik.
A lejátszási lista elemeinek
áthelyezése (Change Order)
1
4
A lejátszási lista elemeinek sorrendjét a Title List
(Playlist) menüben megváltoztathatja.
2
OK
4
Yacht
25. 9
3
Cruising
25. 9
2
Journey
17. 9
1
Vacation
15. 9
Cancel
Reset All
Ismételje meg a 3. lépést az összes
összefűzni kívánt tétel kiválasztásához.
Az összes kijelölés megszüntetéséhez
válassza ki a „Reset All” opciót.
-RWVR
1
Válasszon ki egy tételt, és nyomja meg az
ENTER gombot.
5
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az összefűzésre
kijelölt tételek listája. A kiválasztás
megváltoztatásához válassza ki a „Change”
opciót, majd folytassa a 3. lépéssel.
Kapcsolja be a Title List (Playlist) menüt
a TITLE LIST gombbal.
Ha a Title List (Original) menü jelenik meg,
nyomja meg a TOOLS gombot és válassza ki
a „Playlist” opciót.
Combine
Combine the titles in the following order.
Válassza ki az áthelyezni kívánt tételt, és
nyomja meg az ENTER gombot.
1
4
Yacht
25. 9
2
3
Cruising
25. 9
A képernyőn megjelenik az almenü.
3
Válassza ki a „Change Order” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Change Order
1
Vacation
15.9
Cancel
OK
6
Where do you want to move this title?
2
4
Journey
17.9
A M/m gombokkal válassza ki a tétel új
helyét, és nyomja meg az ENTER gombot.
A tétel áthelyezése az új helyre megtörténik.
7
Több lejátszási lista összefűzése
(Combine)
HDD -RWVR
1
Kapcsolja be a Title List (Playlist) menüt
a TITLE LIST gombbal.
Ha a Title List (Original) menü jelenik meg,
nyomja meg a TOOLS gombot és válassza ki
a „Playlist” opciót.
2
70HU
Nyomja meg a TOOLS gombot, válassza ki
a „Combine” opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a tételek
kiválasztására szolgáló menü.
Change
Cancel
Válassza az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a kijelölt tételek
listája, ahonnan választhat egy tétel nevet.
Új tétel név beírásához válassz ki az „Enter
Text” opciót, majd kövesse a 36. oldalon
található útmutatást. A kiválasztás
megváltoztatásához válassza ki a „Change”
opciót, majd folytassa a 3. lépéssel.
Válasszon ki egy nevet, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A tételek összefűzése megtörténik.
b Megjegyzés
Ha a tételen belül összefűzendő fejezetek száma
meghaladja az engedélyezett értéket, a tétel végén lévő
fejezeteket egyesíti a készülék egyetlen fejezetté.
Egy lejátszási lista kettéosztása
(Divide)
HDD -RWVR
A lejátszás listát kettéoszthatja. A művelet lépéseit
lásd a 67. oldalon.
a képméretet a „DVD Rec. Picture Size”
(46. oldal) beállítása adja meg.
– HDD-ről DVD+RW vagy DVD+R lemezre
történő átmásoláskor a képméret mindig 4:3.
– HDD-ről DVD-RW (VR formátum) lemezre
történő átmásoláskor az eredeti képméretet
megmarad.
Átmásolás (HDD y DVD)
Mielőtt megkezdi az
átmásolást
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Mielőtt megkezdi az átmásolást…
• Válassza ki a kívánt lemeztípust (8. oldal). Ez
a felvevő több lemeztípusra tud felvételt
készíteni.
• DVD+RW, DVD-RW (Videó formátum),
DVD+R vagy DVD-R lemezekre nem tudja az
elsődleges és a másodlagos hangsávot egyszerre
felvenni. Kétnyelvű műsorok esetén az
„Options” menü „DVD Bilingual Rec.”
Menüpontjában válassza ki a „Main”
(alapértelmezett) vagy a „Sub” beállítást
(87. oldal).
• Az átmásolás alatt időzített és szinkronfelvétel
nem indítható. Mielőtt az átmásolást megkezdi,
ellenőrizze a Timer List menüt, hogy van-e olyan
időzített felvétel, amely az átmásolás időtartama
alatt indulna el.
• Ha a „Features” menü „Auto Chapter”
menüpontjában az „On” beállítást választotta ki,
a készülék 6 percenként fejezetjeleket helyez el
a felvételben (HDD-ről DVD-re másolásnál),
illetve akkor, ha a hangban és a képben változást
érzékel (DVD-ről HDD-re másolásnál). Az
eredeti felvétel fejezetjelei az átmásolt tételben
nem jelennek meg.
• Vegyes képarányú (16:9 vagy 4:3) tételek
esetén:
– DD-ről DVD-RW (Videó formátum) vagy
DVD-R lemezre történő átmásoláskor
b Megjegyzések
• Ha az átmásolt lemezt egy másik DVD-készülékkel
szeretné lejátszani, a lemezt le kell zárnia (39. oldal).
• A felvevő a lemez állapotától függően a leírtaktól
eltérően működhet. Kövesse a képernyőn megjelenő
útmutatást.
• DVD VIDEO lemezek műsorát nem lehet átmásolni
a HDD-re.
• Az eredeti felvételhez beállított index-képek (34. oldal)
az átmásolt tételekben nem jelennek meg.
Néhány szó a „Dub Mode”-ról
(átmásolási mód)
Átmásolás (HDD y DVD)
Ebben a fejezetben az „átmásolás” művelet
„a belső merevlemezre (HDD) felvett tétel
átmásolása egy másik lemezre, vagy fordítva”
értelemben szerepel. Eldöntheti, hogy egyszerre
csak egy tételt (Tétel átmásolás – lásd az „Egy
tétel átmásolása (Tétel átmásolás)” részt
a 73. oldalon) vagy egyszerre több tételt (Több
tétel együttes átmásolása – lásd a „Több tétel
átmásolása (a kiválasztott tételek átmásolása)”
részt a 74. oldalon) akar átmásolni.
A művelet megkezdése előtt olvassa el
a következő tudnivalókat, melyek mind a két fajta
átmásolásra vonatkoznak.
A LINE IN aljzathoz csatlakoztatott készülékről
történő felvételhez olvassa el a „Felvétel külső
készülékről, az időzítő használata nélkül” című
részt (50. oldal).
z Hasznos tudnivalók
• Ha egy lejátszási lista tételt másol át, a tétel eredeti
tételként kerül felvételre.
• DVD-lemezről HDD-re történő átmásolás esetén
a felvétel eredeti képmérete és hangtípusa megmarad.
Ez a felvevő az átmásoláshoz használt felvételi
módot „Dub Mode”-ként jelzi. A készüléken két
átmásolási mód használható: nagy sebességű
átmásolás (High-speed Dubbing) és felvételi mód
átalakító átmásolás (Rec Mode Conversion
Dubbing). Olvassa el a következőket és válassza ki
a megfelelő átmásolási módot a kívánt időnek,
lemezterületnek és képminőségnek megfelelően.
Nagy sebességű átmásolás (High-speed
Dubbing)
HDD , +RW / -RWVR / -RWVideo / +R
/
-R
Lehetővé teszi a HDD-n tárolt tartalom
átmásolását a nagy sebességgel írható DVDlemezre (8×DVD+RW/6×DVD-RW/
16×DVD+R/16×DVD-R lemezek, vagy azok
lassabb verziói) a felvételi mód megváltoztatása
nélkül.
„Egy tétel átmásolása” vagy „Több tétel
átmásolása” (73. oldal) esetén a „Dub Mode”
beállításakor válassza a „Fast” opciót. Ha olyan
tételt választ ki, mely nem másolható nagy
sebességgel (lásd az alábbi „Megjegyzések”
fejezetben felsoroltakat), a „Fast” nem választható
ki. A szükséges minimális idő (becsült)
a következő.
,folytatódik
71HU
Sebesség*2 6×
6×*3
8×*4
8×*4
Nagy
Felvételi
sebességmód
gel írható
(Rec Mode)
DVD-RW
Nagy
sebességgel írható
DVD+RW
Nagy
sebességgel írható
DVD-R
Nagy
sebesség- DVD+R
gel írható (kétrétegű)
DVD+R
HQ
10 perc
10 perc
8 perc
8 perc
25 perc
HSP
6 perc
40 mp.
6 perc
40 mp.
5 perc
5 perc
16 perc
40 mp.
SP
5 perc
5 perc
3 perc
45 mp.
3 perc
45 mp.
12 perc
30 mp.
LSP
4 perc
4 perc
3 perc
3 perc
10 perc
LP
3 perc
20 mp.
3 perc
20 mp.
2 perc
30 mp.
2 perc
30 mp.
8 perc
20 mp.
EP
2 perc
30 mp.
2 perc
30 mp.
2 perc
2 perc
6 perc
15 mp.
SLP
1 perc
40 mp.
60
perc*5
1 perc
15 mp.
60
perc*5
60
perc*5
SEP
1 perc
15 mp.
60
perc*5
56 mp.
60
perc*5
60
perc*5
*1
*2
*3
*4
*5
2,4×
A fenti táblázatban szereplő számok csupán
megközelítő értékek. A másolási idő tényleges
hosszába beletartozik még a lemezvezérlő
információk és egyéb adatok felírása is.
Ennek a felvevőnek ez a maximális felvételi
sebessége. A lemez állapotától függően az érték
változhat. A felvevő nem képes az olyan lemezek
maximális sebességű írására, melyek felvételi
sebessége meghaladja a felvevőét.
6× vagy gyorsabb sebességű DVD+RW lemezeket ez
a felvevő legfeljebb 6× sebességgel képes írni.
8× vagy gyorsabb sebességű DVD+R/DVD-R
lemezeket ez a felvevő legfeljebb 8× sebességgel
képes írni.
Ha az SLP vagy SEP felvételi üzemmódban rögzített
tételeket DVD+RW és DVD+R lemezre másolja,
a nagy sebességű másolás nem használható.
b Megjegyzések
• A következő tételek esetén a nagy sebességű átmásolás
nem használható:
– HQ+ módban felvett tételek.
– A fő és másodlagos hangsávot is tartalmazó tételek
(kivéve DVD-RW (VR formátum)).
– Vegyes képmérettel (4:3 és 16:9 stb.) felvett tételek
(kivéve DVD-RW (VR formátum)).
• DVD-RW (Videó formátum)/DVD+RW/DVD+R/
DVD-R lemezre történő átmásolás esetén a szerkesztett
tétel maradvány-képei a lemezen maradhatnak. Ha
szerkesztett tételt másol át, válassza a felvételi mód
átalakító átmásolást (Rec Mode Conversion Dubbing).
Ez a módszer megszünteti a jelenetek közötti
átmeneteknél előforduló képfagyást.
• Ha DVD+RL lemezre másol, a rétegváltás helyénél
a kép rövid időre megszakadhat.
72HU
Felvételi mód átalakító átmásolás (Rec Mode
Conversion Dubbing)
HDD n +RW / -RWVR / -RWVideo / +R /
-R
Lehetővé teszi az eredeti felvételi módtól eltérő
módban való átmásolást HDD-ről DVD-lemezre,
vagy fordítva. Például ha egy HQ módban felvett
tételt (nagyobb adatmennyiség) SP módban másol
át, az adatmennyiség csökken, így több tételt
rögzíthet.
Az „Egy tétel átmásolása (Tétel átmásolás)”
(73. oldal) vagy „Több tétel átmásolása
(a kiválasztott tételek átmásolása)” (74. oldal)
műveletek esetén a „Dub Mode” beállításakor
válasszon az eredeti felvételi módtól eltérő
beállítást.
A HDD-re HQ és HQ+ minőségben felvett tételek
más módba történő konvertálásakor a felvevő
automatikusan kiválasztja azt a bitsebességet,
amely az eredeti képminőséget a legjobban
megőrzi.
b Megjegyzés
Ha egy tételt jobb képminőséget biztosító felvételi módra
alakít át, az eredeti képminőség nem fog változni.
Átmásolási korlátozások
Mozifilmek vagy egyéb védett DVD Videó
műsorok nem másolhatók át a HDD-re. Ha ilyen
DVD-lemezt a HDD-re másol, a másolásvédelmi
jeleket tartalmazó részeknél a felvevő csak üres
(szürke) hátteret rögzít.
Másolásvédelmi
jelek
Copy-Free
(nincs
másolásvédelem)
Copy-Once
(egyszer
másolható)
Átmásolás
HDD
HDD
+RW
-RWVR
,
HDD-ről DVD-re történő nagy sebességű
átmásolás időtartamai (60 perces műsor esetén)*1
-RWVideo
+R
,
-RWVR
,
-R
*
* csak CPRM kompatibilis DVD-RW (VR formátum)
esetén. A CPRM (Content Protection for Recordable
Media) egy kódolási technológia, mely a képekhez
fűződő szerzői jogokat védi.
Áthelyezés
HDD ,
-RWVR
A „Copy-Once” másolásvédelmi jeleket
tartalmazó tételeket a HDD-ről áthelyezheti
DVD-RW (VR formátum)* lemezre (áthelyezés
után az eredeti tétel törlődik a HDD-ről). Az
„áthelyezés” funkció menete megegyezik az
átmásoláséval (73. oldal). A „Copy-Once”
másolásvédelmi jeleket tartalmazó tételeket
a
jelzés azonosítja.
Átmásolás
HDD
-R
1
2
3
4
Helyezze a felvevőbe azt a DVD-lemezt,
amelyre, vagy amelyről átmásolni kíván.
Válassza ki a forrást a HDD vagy a DVD
gomb megnyomásával.
A Title List menü megnyitásához nyomja
meg a TITLE LIST gombot.
Válasszon ki egy tételt, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Az almenü megjelenik a képernyőn.
5
Válassza ki a „Dubbing” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az átmásolási mód
kiválasztására szolgáló menü.
Ha
jelzéssel megjelölt (73. oldal) tételt
Átmásolás (HDD y DVD)
* Csak CPRM-kompatibilis DVD-RW (VR formátum)
lemezek.
+R
-RWVR -RWVideo
Egy tétel átmásolása (Tétel
átmásolás)
b Megjegyzések
• Az alábbi HDD tételek nem helyezhetők át:
– Védett tételek.
– Lejátszási lista tételei.
– A lejátszási listában szereplő tételeknek megfelelő
eredeti tételek.
• Ha az áthelyezési műveletet félbeszakítja, a tétel nem
törlődik a HDD-ről.
+RW
választ ki a tétel listából, jóváhagyást kérő
képernyő jelenik meg. Az áthelyezéshez
válassza a „Yes” opciót.
Title Dub
2.0GB
2.6GB
This title will be dubbed. Set the dub mode.
1 World Cup Final
Dub Mode
SP 2.0GB
Rec Mode: SP
Start
Cancel
A A tétel mérete (becsült).
B Az átmásolás iránya.
C Szabad terület azon a lemezen, ahova az
átmásolás történik (becsült).
D Információ az átmásolni kívánt tételről.
E Átmásolási mód és az átmásolás után
fennmaradó szabad lemezterület.
6
Válassza ki a „Dub Mode” opciót.
,folytatódik
73HU
7
A M/m gombokkal válassza ki az
átmásolási módot.
Fast
(gyors)*
HQ
SEP
HSP
SLP
SP
EP
Több tétel átmásolása
(a kiválasztott tételek átmásolása)
LSP
LP
* Csak akkor jelenik meg, ha a kiválasztott tételhez
nagysebességű átmásolás is használható
(71. oldal).
8
Válassza ki a „Start” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Az átmásolás jelzője megjelenik a felvevő
kijelzőjén (35. oldal).
Az átmásolási mód automatikus kiválasztása
(Auto Dub Mode)
Egyszerre legfeljebb 30 tételt jelölhet ki
átmásolásra. Mindegyik tételre külön beállíthatja
az átmásolási módot.
1
2
3
4
Ha a lemezen nincs elég hely, a felvevő
automatikusan beállít egy gyengébb képminőségű
átmásolási módot, hogy egy tétel ráférjen az adott
lemezre. Ha a kiválasztott átmásolási módhoz nem
áll rendelkezésre elegendő szabad lemezterület,
a képernyőn a következő menü jelenik meg
a 8. lépés után.
Helyezze a felvevőbe azt a DVD-lemezt,
amelyre, vagy amelyről átmásolni kíván.
Válassza ki a forrást a HDD vagy a DVD
gomb megnyomásával.
A Title List menü megnyitásához nyomja
meg a TITLE LIST gombot.
Nyomja meg a TOOLS gombot, és válassza
ki a „Dub Selected Titles” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Dub Selected Titles
0.0GB
4.6GB
Select title(s) in the order you want to dub them.
ORIGINAL
Start
Cancel
4 World Tour – Asia 3
25.6
3 World Cup Final
20.6
2 World Tour – Asia 2
18.6
1 World Tour – Asia 1
11.6
Settings
Reset
Title Dub
There is not enough memory for the dubbing.
Select "Auto Dub Mode" or adjust the mode.
Auto Dub Mode
Reset
5
Cancel
A tételek számozása a kívánt sorrendben
megtörténik. A kiválasztás megszüntetéséhez
nyomja meg ismét az ENTER gombot.
Ha
jelzéssel megjelölt (73. oldal) tételt
választ ki a tétel listából, jóváhagyást kérő
képernyő jelenik meg. Az áthelyezéshez
válassza a „Yes” opciót.
Válassza ki az „Auto Dub Mode” opciót és nyomja
meg az ENTER gombot az átmásolás
megkezdéséhez. Ha manuálisan akarja beállítani
az átmásolási módot, válassza ki a „Reset” opciót,
és folytassa a 7. lépéssel.
Az átmásolás megállítása
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza ki
a „Stop Dubbing” opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot. Amikor a képernyőn megjelenik
a jóváhagyáskérés, válassza ki a „Yes” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
z Hasznos tudnivalók
• Ha a kiválasztott átmásolási módhoz szükséges szabad
lemezterület még mindig nem áll rendelkezésre, törölje
a tétel szükségtelen részeit, vagy tételek törlésével
szabadítson fel lemezterületet (68. oldal).
• Átmásolás közben a felvevőt kikapcsolhatja.
A készülék kikapcsolás után is befejezi az átmásolást.
74HU
Válassza ki a tételeket az átmásolni kívánt
sorrendben, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
6
Ismételje meg az 5. lépést az összes
átmásolni kívánt tétel kiválasztásához.
A kiválasztott tétel beállításainak
módosításához válassza ki a „Settings” opciót
(lásd alább a „A tételek beállítása egyenként”
részt). Az összes kiválasztás
megszüntetéséhez válassza ki a „Reset”
opciót, majd folytassa az 5. lépéssel.
7
Válassza ki a „Start” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Az átmásolás jelzője megjelenik a felvevő
kijelzőjén (35. oldal).
4
A tételek beállítása egyenként
Több tétel együttes átmásolása esetén az egyes
tételek beállítását külön is elvégezheti.
1
A „Több tétel átmásolása (a kiválasztott
tételek átmásolása)” (74. oldal) rész 6.
lépésében válassza ki a „Settings” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A beállítások megváltoztatására szolgáló
menü jelenik meg a képernyőn (lásd lentebb).
A tételek újra kijelöléséhez válassza ki
a „Change” opciót, majd folytassa a „Több
tétel átmásolása (a kiválasztott tételek
átmásolása)” rész 5. lépésével. Ha azt
szeretné, hogy a felvevő automatikusan
beállítsa azt az átmásolási módot, amivel az
összes tétel a lemezre fér, válassza ki az „Auto
mode” opciót.
A módosítások befejezése után válassza ki
a „Start” opciót, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Az átmásolási mód automatikus kiválasztása
(Auto Dub Mode)
Ha a lemezen nincs elég hely, a felvevő
automatikusan beállít egy gyengébb képminőségű
átmásolási módot, hogy egy tétel ráférjen az adott
lemezre. Az összes tételhez ugyanaz az átmásolási
mód kerül beállításra. Ha a kiválasztott átmásolási
módhoz nem áll rendelkezésre elegendő szabad
lemezterület, a képernyőn a következő menü
jelenik meg a „Több tétel átmásolása
(a kiválasztott tételek átmásolása) rész 8. lépése
után (74. oldal).
Dub Selected Titles
Dub Selected Titles
2.1GB
Adjust the settings for the dubbing here.
4.6GB
Start
1
World Tour – Asia 1
11.6
Rec Mode: SP
Dub Mode: Fast 0.3GB
Cancel
2
World Tour – Asia 2
18.6
Rec Mode: SP
Dub Mode: Fast 0.3GB
Auto mode
Change
3
World Tour – Asia 3
25.6
Rec Mode: SP
Dub Mode: Fast 0.3GB
4
World Cup Final
Rec Mode: SP
20.6
Dub Mode: Fast 1.2GB
1 A kiválasztott tételek együttes mérete.
2 Az átmásolás iránya.
3 Szabad terület azon a lemezen, ahova az
átmásolás történik (becsült).
4 Információ az átmásolni kívánt tételről
(tétel név, eredeti felvételi mód,
átmásolási mód, és adat méret az
átmásolás után).
Auto Dub Mode
Change
Cancel
Válassza ki az „Auto Dub Mode” opciót és nyomja
meg az ENTER gombot. Ha csak egy tételt
választott ki, válassza az „OK” opciót.
Az átmásolás megállítása
Átmásolás (HDD y DVD)
There is not enough memory. Select
"Auto Dub Mode" or change the selection.
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza ki
a „Stop Dubbing” opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot. Amikor a képernyőn megjelenik
a jóváhagyáskérés, válassza ki a „Yes” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
z Hasznos tudnivalók
• Átmásolás közben a felvevőt kikapcsolhatja.
A készülék kikapcsolás után is befejezi az átmásolást.
• A csoportos tételmásolási műveletet a „DUBBING”
opció kiválasztásával (System menü) is elindíthatja.
5 Az átmásolás sorrendje.
2
Válassza ki a beállítani kívánt tételt, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
„Dub Mode”: Az átmásolási mód kiválasztása
az egyes tételekhez (lásd a 71. oldalon).
„Change Order”: A tétel mozgatása az
átmásolási sorrend megváltoztatáshoz. A M/m
gombokkal válassza ki az új helyet, és nyomja
meg az ENTER gombot.
„Cancel”: A tétel kiválasztás megszüntetése.
A tétel nem kerül átmásolásra.
3
Válasszon ki egy opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
75HU
2
Nyomja meg a PROG +/– gombot
a programhely kiválasztásához.
Alapbeállítások
Kiválasztott programhely
A vételi paraméterek és a
nyelv beállítása (Settings)
A „Settings” menüben elvégezheti a felvevőre
vonatkozó tuner, óra és csatorna beállításokat.
1
2
3
Settings - Channel Setting
3
Állj üzemmódban nyomja meg a SYSTEM
MENU gombot.
Megjelennek a „Settings” menüpont
választható opciói. Az alapértelmezés szerinti
beállítást aláhúzással jelöltük.
A menüképernyő kikapcsolásához nyomja
meg ismételten a SYSTEM MENU gombot.
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C2
Station Name :
CDE
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Settings - Channel Setting
4
System :
BG
BG
Normal / CATV :
Normal
DK
Channel Set :
C
I3
Station Name :
AAB
L
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Channel Setting
Video
Channel List
Audio
TV Guide Page
Features
Clock
Options
Language
BG
Válassza ezt az opciót a nyugat-európai
országokban, kivéve azokat, amelyek
a „Fogható csatornák” listán szerepelnek
(77. oldal).
DK
Válassza ezt az opciót a kelet-európai
országokban.
I
Válassza ezt az opciót NagyBritanniában és Írországban.
L
Válassza ezt az opciót Franciaországban.
Easy Setup
Csatorna beállítások (Channel
Settings)
A fogható csatornák kézi beállítása.
Ha néhány csatornát nem tud beállítani az „Easy
Setup” funkcióval, akkor azokat manuálisan
beállíthatja.
Ha nincs hang, vagy a kép torzult, előfordulhat,
hogy az „Easy Setup” funkcióval nem a megfelelő
sugárzási szabvány lett beállítva. A következő
lépésekben beállíthatja a megfelelő szabványt.
1
Válassza ki a „Channel Settings” opciót
a „Settings” menüben, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Settings - Channel Setting
76HU
5
Prog. 8
Válassza ki a megfelelő tv-rendszert – BG,
DK, L vagy I –, és nyomja meg az ENTER
gombot (lásd a 77. oldalon).
SETUP
Settings
Prog. 8
Válassza ki a „System” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Válassza ki a „SETUP” ikont, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Settings” menüpontot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
System :
Válassza ki a „Normal/CATV” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Normal
Channel Set :
3
C
CATV
Station Name :
CDE
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 8
6
Válassza ki a „Normal” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
CATV (kábel televízió) csatornák
beállításához válassza ki a „CATV” opciót.
7
Válassza ki a „Channel Set” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Settings - Channel Setting
Prog. 1
System :
BG
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
3
C
C2
Channel Set :
C3
Station Name :
CDE
Station Name :
AAB
PAY - TV / CANAL+ :
Off
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Audio :
NICAM
Prog. 8
8
9
Nyomja meg a M/m gombokat többször
egymás után, amíg a kívánt csatorna meg nem
jelenik, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A csatornák pásztázása az alábbi táblázatban
szereplő sorrendben történik.
• Ha tudja a kívánt csatorna számát, nyomja
meg a megfelelő számgombokat. Például az
5-ös csatornához először nyomja meg a „0”
majd az „5” gombot. Ezek után nyomja meg
az ENTER gombot.
Válassza ki az „Audio” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C5
Station Name :
CDE
PAY - TV / CANAL+ :
Off
NICAM
Audio :
NICAM
Standard
Standard
Fogható csatornák
TV rendszer
BG (Nyugat-európai E2–E12 VHF
országok, kivéve az
alább felsoroltakat) Olaszország A–H VHF
E21–E69 UHF
S1–S20 CATV
Prog. 8
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
DK (Kelet-európai
országok)
Válassza ki ezt az opciót, ha
a NICAM adás hangja nem
tiszta.
S01–S05 CATV
I (Nagy-Britannia/
Írország)
S21–S41 HYPER
az ENTER gombot.
C5
Station Name :
CDE
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
On
AFT :
Off
Dél-Afrika 4–13 VHF
S1–S20 CATV
meg az ENTER gombot.
Normal
Írország A–J VHF
B21–B69 UHF
11 Válassza ki az „AFT” opciót, és nyomja meg
Channel Set :
R21–R69 UHF
S21–S41 HYPER
10 Válassza ki a „NICAM” opciót, és nyomja
Normal / CATV :
R1–R12 VHF
S1–S20 CATV
Általában ezt az opciót kell
választani.
Settings - Channel Setting
Csatorna lefedettség
Alapbeállítások
NICAM
gombok segítségével állítsa be a megfelelő
képminőséget, és nyomja meg az ENTER
gombot.
• További csatornák beállításához ismételje
meg a műveletet a 2. lépéstől.
S01–S05 CATV
Prog. 8
On
Bekapcsolja az Auto Fine
Tuning (automatikus
finomhangolás) funkciót.
Általában ezt az opciót kell
választani.
Off
Lehetővé teszi a kép manuális
beállítását.
L (Franciaország)
F2–F10 VHF
F21–F69 UHF
B–Q CATV
S21–S41 HYPER
12 Válassza ki az „On” opciót az AFT
bekapcsolásához, és nyomja meg az ENTER
gombot.
• Ha az Auto Fine Tuning funkció nem elég
hatékony, válassza ki az „Off” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot. Ha a
finomhangoló skála megjelenik, a </,
,folytatódik
77HU
Állomásnév
A meglévő állomásnevet megváltoztathatja, vagy
új állomásnevet írhat be (maximum 5 karakter).
Az állomásnevek automatikus megjelenítéséhez
a felvevőnek csatornainformációra van szüksége
(mint például a SMARTLINK információ).
1
Válassza ki a „Channel Settings” opciót
a „Settings” menüben, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C3
Station Name :
AAB
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 1
Csatorna lista (a csatornák
megváltoztatása/letiltása)
A csatornák beállítása és tárolása után
a programhelyek módosíthatók vagy letilthatók.
A használaton kívüli vagy felesleges csatornákat
tartalmazó programhelyeket letilthatja.
Az állomásneveket is megváltoztathatja. Ha az
állomásnevek nem jelennek meg, akkor azokat
manuálisan is beírhatja.
1
Válassza ki a „Channel List” opciót
a „Settings” menüben, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Settings - Channel List
2
3
A PROG +/– gombbal válassza ki azt
a programhelyet, amelynek nevét meg
szeretné megváltoztatni, vagy új nevet
szeretne beírni.
Válassza ki a „Station Name” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a karakterek
beírására szolgáló menü.
2
Input Station Name
1
6
"A"
2
Back
7
"a"
3
Clear All
8
4
Space
9
Cancel
0
Finish
5
Symbol
A karakterek beírásáról a 36. oldalon olvashat
bővebben.
4
Prog
Channel
1
C3
AAB
2
C5
FGH
3
C12
4
C21
5
C23
6
C24
Name
PQR
A M/m gombokkal válassza ki azt a sort,
amelyik a megváltoztatni vagy letiltani kívánt
programhelyet tartalmazza.
A változtatáshoz nyomja meg az ENTER
gombot, majd folytassa a 3. lépéssel.
A letiltáshoz nyomja meg a CLEAR gombot,
majd folytassa az 5. lépéssel.
A letiltott csatornákat a PROG +/– gombbal
végzett léptetés átugorja.
A 7–99 programhelyek megjelenítéséhez
használja a M/m gombokat.
3
Válassza a „Finish” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
PAY-TV/CANAL+
Tartsa lenyomva a M/m gombokat, amíg
a kiválasztott csatornasor a megfelelő
programhelyre nem kerül.
A kiválasztott csatorna beszúrása az új
programhelyre megtörténik.
Settings - Channel List
A PAY-TV/Canal Plus csatornák beállítása.
Részletesebb információkat a 27. oldalon találhat.
4
5
Prog
Channel
Name
1
C3
AAB
2
C12
3
C21
4
C5
5
C23
6
C24
FGH
PQR
Nyomja meg az ENTER gombot
a változtatások jóváhagyásához.
További programhelyek megváltoztatásához
ismételje meg a műveletet a 2. lépéstől.
b Megjegyzés
A programhely letiltásánál ügyeljen a programhely
kiválasztására. Ha véletlenül rossz programhelyet tiltott
le, akkor a csatornát kézi vezérléssel újra be kell állítani.
78HU
TV Guide Page (tv-műsorismertető)
Néhány műsorszóró rendszer Teletext
szolgáltatást* is nyújt, ahol napról napra
megtalálhatja a műsorok teljes listáját és adatait
(cím, dátum, csatorna, felvételkezdési idő, stb.).
A hét minden napjához külön tv-műsorismertető
tartozik. A műsor felvételekor a felvevő
automatikusan kiválasztja a műsor címét
a Teletext oldalakról, és a felvett tétel neveként
tárolja azt. A tv-műsorismertető oldalszámok
teljes mértékben az adástól függenek és
megváltozhatnak. Ebben az esetben előfordulhat,
hogy a tv-műsorismertető oldalszámokat
manuálisan kell beállítania a TV Guide Page
menüben.
* lehetnek olyan területek, ahol nem elérhető
1
Settings - TV Guide Page
Sun
P 301
Mon
P 302
Tue
P 303
Wed
P 304
Thu
P 305
Fri
P 306
Sat
P 307
Prog. 4
• Ha a felvevő nem talál oldalszámot (P000),
akkor a megfelelő tv-műsorismertető
oldalszámot manuálisan kell beírni.
Settings - TV Guide Page
3
Sun
P 000
Mon
P 000
Tue
P 000
Wed
P 000
Thu
P 000
Fri
P 000
Sat
P 000
Mon
P 000
Tue
P 000
Wed
P 000
Thu
P 000
Fri
P 000
Sat
P 000
z Hasznos tudnivaló
Ha adás közben szeretne Teletext információkat nézni
a tv-készüléken, a t TV/VIDEO kapcsoljon át a tvtunerre.
b Megjegyzések
• A fenti művelet 4. lépésénél írjon be „000”-t ha nem
akarja a tv-műsorismertető oldalszámot használni az
automatikus elnevezéshez. A felvevő ebben az esetben
egy alapértelmezett tétel nevet fog tárolni
(programhely, kezdési idő – befejezési idő).
• Használja a tv-képernyőn látható Teletext információt
a műsorokat és kezdési idejüket tartalmazó tvműsorismertető oldalszámának megszerzéséhez.
• Ha a Teletext tv-műsorismertetőnek egy oldala van,
mely mindig az adott nap műsorait tartalmazza,
használja ezt az oldalszámot minden napra.
• Ha a műsor tervezett kezdése előtt több mint 3 perccel
elkezdi a felvételt, előfordulhat, hogy a pontos
elnevezés információk nem kerülnek felvételre.
• Előfordulhat, hogy ez a funkció bizonyos állomásokról
sugárzott műsorok esetében nem működik.
• Ha a műsorszóró éppen a felvétel indulásának
időpontjában frissíti a Teletext tartalmat, előfordulhat,
hogy a tétel név nem felel meg a felvett műsornak.
Ebben az esetben lehetséges, hogy manuálisan kell
beírnia a helyes elnevezést (36. oldal).
Óra
Automatikus beállítás
Bekapcsolja az Auto Clock Set funkciót, ha egy helyi
csatorna időjelet is sugároz.
Settings - TV Guide Page
PP 000
0 0
További tv-műsor oldalszámok beírásához
vagy megváltoztatásához ismételje meg
a fenti művelet 3. és 4. lépését.
Prog. 4
Válassza ki a módosítani kívánt tvműsorismertető oldalszámot, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Sun
A számgombokkal vagy a </M/m/,
gombokkal írja be a tv-műsorismertető
oldalszámot, és nyomja meg az ENTER
gombot a jóváhagyáshoz.
• Ha véletlenül hibás számot ad meg, nyomja
meg a CLEAR gombot, majd írja be újra
a számot.
Alapbeállítások
2
Válassza ki a „TV Guide Page” opciót
a „Settings” menüben, és nyomja meg a ,
vagy az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a TV Guide Page
menü.
A PROG +/– gombokkal válassza ki azt
a programhelyet, ahol be szeretné állítani
vagy meg szeretné változtatni a tvműsorismertető oldalt.
• A tv-műsorismertető oldalszám (például
P301) automatikusan megjelenik, ha
a felvevő megtalálja azt.
4
1
Válassza ki a „Clock” opciót a „Settings”
menüben, és nyomja meg az ENTER gombot.
2
Válassza ki az „Auto Adjust” funkciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Settings - Clock
Prog. 4
Auto Adjust :
0
Present Time :
3
Off
Thu
1
1. 1. 2004. 21:39
Válassza ki az „On” opciót, és nyomja meg
a , gombot.
,folytatódik
79HU
4
A M/m gombokkal válassza ki az időjelet
szolgáltató állomás programhelyét, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A számérték megváltoztatásához lépjen
vissza a kívánt elemre a < gombbal, majd
állítsa be a M/m gombok segítségével.
6
Settings - Clock
On
Auto Adjust :
Present Time :
Thu
1
Nyomja meg az ENTER gombot az óra
elindításához.
1. 1. 2004. 21:39
• Ha a felvevő nem érzékel időjelet egyik
állomáson sem, az „Auto Adjust” beállítása
automatikusan „Off”-ra vált, és a képernyőn
megjelenik az idő manuális beállítására
szolgáló menü.
z Hasznos tudnivaló
Ha az „Auto Adjust” opció beállítása „On”, a felvevő
minden kikapcsoláskor aktiválja az Auto Clock Set
funkciót.
Nyelvek
OSD (képernyő kijelzés)
A képernyő kijelzések nyelvének kiválasztására
szolgál.
DVD Menu (csak DVD VIDEO)
A lemezmenü nyelvének kiválasztására szolgál.
Audio (csak DVD VIDEO)
b Megjegyzés
Az Auto Clock Set funkció nem működik, amíg a felvevő
szinkronfelvételre vár.
Az óra manuális beállítása
Ha az Auto Clock Set funkció nem állította be
pontosan a helyi időt, próbáljon meg másik
állomást használni a funkcióhoz, vagy állítsa be az
órát kézi vezérléssel.
1
Válassza ki a „Clock” opciót a „Settings”
menüben, és nyomja meg az ENTER gombot.
2
Válassza ki az „Auto Adjust” funkciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Settings - Clock
Off
Auto Adjust :
Present Time :
Thu
1
1. 1. 2004. 21:39
3
Válassza ki az „Off” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
4
Válassza ki a „Present Time” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Clock - Present Time
Set the time and date manually.
Sat 1
5
80HU
1
2005
0 : 00
A M/m gombokkal állítsa be a napot, és
nyomja meg a , gombot.
Állítsa be a hónapot, évet, órát és perceket
egymás után. A </, gombokkal válassza
ki a kívánt elemet, majd a M/m gombokkal
állítsa be a számértéket. A hét napja
automatikusan megjelenik.
A műsor nyelvének kiválasztására szolgál. Az
„Original” beállítás kiválasztása esetén, a lemezen
fő nyelvként kijelölt nyelv kap elsőbbséget.
Subtitle (csak DVD VIDEO)
A lemezre felvett szinkronfelirat nyelvének
kiválasztására szolgál.
Ha az „Audio Follow” beállítást választja ki,
a szinkronfelirat nyelve meg fog egyezni a műsor
nyelvével.
z Hasznos tudnivaló
Ha az „Others” beállítást választja ki a „DVD Menu”,
a „Subtitle” vagy az „Audio” menüben, válassza ki
a kívánt nyelvet a „Language Code List” listából
a számgombokkal (104. oldal).
b Megjegyzés
Ha olyan nyelvet választ ki a „DVD Menu”, „Subtitle”
vagy „Audio” menüben, amelyik a DVD VIDEO
lemezen nem található meg, a készülék automatikusan
kiválaszt egyet a lemezen rendelkezésre álló nyelvek
közül.
A kép paramétereinek
beállítása (Video Settings)
A videó beállítások menüben a képpel kapcsolatos
paraméterek beállítását végezheti el.
Válassza ki a DVD-felvevőhöz csatlakoztatott tvkészüléknek, tunernek vagy dekódernek
megfelelő beállítást.
1
2
3
16:9
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
Állj üzemmódban nyomja meg a SYSTEM
MENU gombot.
Válassza ki a „SETUP” ikont, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Video” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Pause Mode (csak HDD/DVD)
A szünet üzemmódban megjelenő kép
kiválasztása.
SETUP
Settings
TV Type :
16 : 9
Video
Pause Mode :
Auto
Audio
Component Out :
Off
Features
Progressive Mode :
Auto
Options
Scart Setting
Line4 Input :
Auto
A dinamikus (gyors) mozgású
tárgyakat tartalmazó kép is
remegés nélkül, stabilan jelenik
meg a képernyőn. Általában ezt
a beállítást kell kiválasztani.
Frame
A dinamikus (gyors) mozgású
tárgyakat nem tartalmazó kép
nagy felbontással, kiváló
minőségben jelenik meg.
Video
Easy Setup
TV Type
A képméret beállítása, ha 16:9 méretű
videofelvételt (46. oldal) vagy 16:9 méretű DVD
videó lemezt játszik le.
A csatlakoztatott tv-készülék képernyőtípusának
beállítására szolgál (szélesképernyős/
szélesvásznú üzemmóddal rendelkező vagy
hagyományos 4:3 képernyős tv-készülék).
16:9
Válassza ki ezt a beállítást, ha
szélesképernyős vagy szélesvásznú
üzemmóddal ellátott tv-készüléket
csatlakoztatott.
4:3 Letter
Box
Válassza ki ezt a beállítást, ha
hagyományos 4:3 képernyős tvkészüléket csatlakoztatott.
Szélesvásznú műsor lejátszásakor
fekete csík jelenik meg a képernyő
alsó és felső részén.
4:3 Pan
Scan
Válassza ki ezt a beállítást, ha
hagyományos 4:3 képernyős tvkészüléket csatlakoztatott.
Szélesvásznú műsor lejátszásakor
a műsor a teljes képernyőn látható, de
a kép széleit levágja a készülék.
Alapbeállítások
A képernyőn megjelenik a „Video” menü
a következő opciókkal. Az alapértelmezett
beállítások aláhúzva szerepelnek.
b Megjegyzés
A lejátszott DVD-lemeztől függően előfordulhat, hogy
a készülék a „4:3 Pan Scan” üzemmód helyett
automatikusan „4:3 Letter Box” üzemmódba kapcsol, és
fordítva.
Component Out
A készülék COMPONENT VIDEO OUT aljzatán
megjelenő kimenőjel bekapcsolására szolgál.
On
A komponens jelkimenet
bekapcsolása. Válassza ezt az
opciót, ha progresszív
jelkimenetet szeretne használni.
Off
A komponens jelkimenet
kikapcsolása.
b Megjegyzések
• Ha a „Line1 Output” beállítása „RGB”, a „Component
Out” beállításaként nem választható az „On” opció.
• Ha a felvevőt csak a COMPONENT VIDEO OUT
aljzatokon keresztül csatlakoztatja a monitorhoz vagy
projektorhoz, ne válassza ki az „Off” beállítást. Ha az
„Off” beállítást választja, a lejátszott műsor nem
jelenik meg a képernyőn.
,folytatódik
81HU
Progresszív mód
A DVD műsorok két nagy csoportba sorolhatók:
mozifilm alapú és videó alapú műsorok. A videó
alapú műsorok általában tv-műsorok (pl.
sorozatok és szórakoztató műsorok), melyeknél
a műsor megjelenítése 30 kép/60 félkép (25 kép/
50 félkép)/másodperc sebességgel történik.
A mozifilm alapú műsorok eredete rendszerint
a filmszínházakhoz kötődik, melyekben a 24 kép/
másodperces megjelenítés a jellemző. Vannak
olyan DVD-lemezek, melyek mind mozifilm,
mind videó alapú műsort tartalmaznak. Annak
érdekében, hogy ezek a képek természetes
formában jelenjenek meg a képernyőn akkor is, ha
PROGRESSIVE (50 vagy 60 kép másodperc)
módba kapcsol, a progresszív jeleket át kell
alakítani a DVD műsor típusának megfelelően.
Ha a PROGRESSIVE gombot megnyomja
(a kijelzőn a „PROGRESSIVE” világít), tovább
finomíthatja a progresszív 525p/625p videó
jelkimenetet. Ne feledje, hogy a felvevőhöz olyan
tv-készüléket kell csatlakoztatnia
a COMPONENT VIDEO OUT aljzaton keresztül
(14. oldal), mely progresszív formátumú
videojelek fogadására is képes.
Auto
Video
A készülék automatikusan
megállapítja a műsor típusát
(mozifilm vagy videó alapú), és
a megfelelő átalakítási módszert
alkalmazza. Általában ezt
a beállítást kell használni.
A lejátszott műsor típusától
függetlenül a készülék a videó
alapú műsorokhoz használatos
átalakítási módszert alkalmazza.
Scart Settings
A felvevő hátoldalán lévő SCART aljzatok
jelbemeneti/jelkimeneti módját állítja be.
Válasszon egy opciót az alábbi tételek
mindegyikéhez a használni kívánt aljzat és mód
kombinációnak megfelelően.
Line1 Output
A LINE 1 - TV aljzat videó jelkimeneti módjának
beállítása.
82HU
RGB
RGB jelkimenet.
Video
Videó jelkimenet.
S Video
S-videó jelkimenet.
b Megjegyzések
• Ha a tv-készülék nem kompatibilis az S-videó vagy az
RGB jelekkel, a tv-képernyőn akkor sem jelenik meg
a műsor, ha az „S Video” vagy „RGB” beállítását
kiválasztja. Olvassa el a televízió kezelési útmutatóját
is.
• Ha a „Component Out” funkció „On” beállítását
választja, az „RGB” paraméter nem választható ki.
• A SMARTLINK funkció csak akkor használható, ha
a „Video” opciót választja.
Line3 Input
A LINE 3/DECODER aljzat videó jelbemeneti
módjának beállítása. A kép nem lesz tiszta, ha ez
a beállítás nem egyezik a videó jelbemenet
típusával.
Video/
RGB
Videó vagy RGB jelbemenet.
Decoder
Válassza ezt, ha a készülékhez
PAY-TV/Canal Plus dekódert
csatlakoztat.
S Video
S-videó jelbemenet.
Line3 Output
A LINE 3/DECODER aljzat videó jelkimeneti
módjának beállítása.
Video
Videó jelkimenet.
S Video
S-videó jelkimenet.
Line4 Input
A felvevő hátoldalán található LINE 4 IN aljzat
videó jelbemeneti módjának beállítása.
Video
Videó jelbemenet.
S Video
S-videó jelbemenet.
Audio DRC (dinamikaszabályozás) (csak DVD)
A hang paramétereinek
beállítása (Audio)
Az „Audio” menüben – a lejátszási és
csatlakoztatási feltételeknek megfelelően –
beállíthatja a hang paramétereit.
1
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg a SYSTEM
MENU gombot.
Válassza ki a „SETUP” ikont, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Válassza ki az „Audio” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
SETUP
Settings
Audio ATT :
Off
Video
Audio DRC :
Standard
Audio
Downmix :
Dolby Surround
Features
Audio Connection
Options
Easy Setup
Audio ATT (csillapítás)
Ha a lejátszott műsor hangja torz, válassza ki
e funkció „On” beállítását. A felvevő csökkenti az
audio kimenőjel szintjét. Ez a funkció az alábbi
kimenetekre van hatással:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L
– LINE 1 - TV
– LINE 3/DECODER
On
Off
Válassza ezt a beállítást, ha
a hangsugárzókon keresztül
hallható hang torz.
Általában ezt a beállítást javasolt
használni.
Standard
Általában ezt a beállítást javasolt
használni.
TV Mode
Alacsony hangerőnél is tisztán
érthetővé teszi a műsort.
Wide
Range
A jelenlét érzetét kelti
a hallgatóban.
Downmix (csak DVD)
A lekeverési módszer kijelölése Dolby Digital
hangsávval rendelkező, hátsó jelkomponenst
(csatornát) is tartalmazó, vagy Dolby Digital
formátumban felvett DVD-lemez lejátszásakor.
A hátsó jelkomponensről bővebben
„4 A lejátszási információk és a lejátszási idő
ellenőrzése” című fejezetben olvashat (34. oldal).
Ez a funkció az alábbi kimenetekre van hatással:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L
– LINE 1 - TV
– LINE 3/DECODER
– DIGITAL OUT (OPTICAL vagy COAXIAL),
ha a „Dolby Digital” funkció „D-PCM”
beállítását választotta ki (84. oldal).
Dolby
Surround
Általában ezt a beállítást javasolt
használni. A többcsatornás hangot
két csatornára keveri le a készülék,
és a térhatású hang ebben az
esetben is élvezhető.
Normal
A többcsatornás hangot két
csatornára keveri le a készülék, és
a sztereó műsort otthoni hifi
rendszerén keresztül hallgathatja.
,folytatódik
Alapbeállítások
A képernyőn megjelenik az „Audio” menü
a következő opciókkal. Az alapértelmezett
beállítások aláhúzva szerepelnek.
Ha az „Audio DRC” funkcióval ellátott DVDlemezt lehalkított hangerővel hallgatja, ez
a funkció tisztán érthetővé teszi a műsort. Ez
a funkció az alábbi kimenetekre van hatással:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L
– LINE 1 - TV
– LINE 3/DECODER
– DIGITAL OUT (OPTICAL vagy COAXIAL),
ha a „Dolby Digital” funkció „D-PCM”
beállítását választotta ki (84. oldal).
83HU
Hangfrekvenciás csatlakoztatás (Audio
Connection)
Az alábbi menükben a hangfrekvenciás
jelkimenet beállítási módját ismertetjük, ha ezt
a felvevőt digitális bemenettel rendelkező
komponenshez – például erősítő (rádióerősítő) –
csatlakoztatja.
A csatlakoztatás részleteit lásd a „4. lépés: Az
audio vezetékek csatlakoztatása” című fejezetben
a 17. oldalon.
Miután a „Digital Out” menüpont „On” beállítását
kiválasztotta, válassza ki a „Dolby Digital”,
„MPEG”, „DTS” és „48kHz/96kHz PCM”
megfelelő beállítását.
Amennyiben a felvevőt olyan audio
berendezéshez csatlakoztatja, amelyik nem
kompatibilis a kiválasztott jeltípussal, olyan
rendellenes hangot adhat ki a készülék (vagy
egyáltalán nem ad ki hangot), amely mind
a hallását, mind a hangsugárzót károsíthatja.
1
Digital Out :
4
Off
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a felvevőt DTS dekóderrel nem
rendelkező audio rendszerhez
csatlakoztatja.
• MPEG (csak DVD VIDEO)
Az MPEG audio kimenőjel típusának
kiválasztása.
PCM
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a felvevőt MPEG dekóderrel nem
rendelkező audio rendszerhez
csatlakoztatja. Ha MPEG audio
műsorszámokat játszik le, a felvevő
a sztereó jeleket a DIGITAL OUT
(COAXIAL) aljzaton keresztül
továbbítja.
MPEG
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a felvevőt beépített MPEG
dekóderrel rendelkező audio
rendszerhez csatlakoztatja.
D-PCM
MPEG :
PCM
DTS :
Off
48kHz/96kHz PCM :
48kHz/16bit
Válassza ki a „Digital Out” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
• 48 kHz/96 kHz PCM (csak DVD VIDEO)
Az audio kimenőjel mintavételezési
frekvenciájának beállítása.
On
Általában ezt a beállítást kell
kiválasztani.
48kHz/
16bit
A készülék a DVD VIDEO lemez
audio jeleit minden esetben 48 kHz/
16 bitessé alakítja.
Off
A digitális áramkörnek az analóg
áramkörre gyakorolt hatása
minimális.
96kHz/
24bit
Miden jeltípus – beleértve a 96 kHz/
24 bites jeleket is – az eredeti
formában jelenik meg a kimeneten.
Ha azonban a műsor másolásvédelmi
jeleket is tartalmaz, a kimenőjel csak
48 kHz/16 bit formátumban jelenik
meg a kimeneten.
Válassza ki az „On” beállítást, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Állítsa be a digitális kimenőjel típusát.
• Dolby Digital (csak HDD/DVD)
A Dolby Digital kimenőjel típusának kiválasztása.
84HU
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a felvevőt beépített DTS dekóderrel
rendelkező audio rendszerhez
csatlakoztatja.
On
Dolby Digital :
3
On
Válassza ki az „Audio Connection” opciót az
„Audio” menüben, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Audio - Audio Connection
2
• DTS (csak DVD VIDEO)
A DTS kimenőjel ki- és bekapcsolása.
D-PCM
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a felvevőt olyan audio berendezéshez
csatlakoztatja, amelyikben nincs Dolby
Digital dekóder. A kimenőjel térhatását
az „Audio” menü „Downmix”
menüpontjában állíthatja be.
Dolby
Digital
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a felvevőt olyan audio berendezéshez
csatlakoztatja, amelyikben van Dolby
Digital dekóder.
b Megjegyzések
• A „48kHz/96kHz PCM” beállításnak nincs hatása
a LINE 2 OUT R-AUDIO-L kimeneten megjelenő
analóg jelekre. Ha a mintavételezési frekvencia
96 kHz, a készülék egyszerűen 96 kHz-es analóg
jelekké alakítja a beérkező jeleket és ilyen formában
továbbítja.
• Ha az MPEG audio műsorszámokat a DIGITAL OUT
(COAXIAL) aljzaton keresztül hallgatja, és az
„Audio” menü „MPEG” opciójának értékét „MPEG”re állítja, a hangsugárzók nem adnak ki hangot, ha
valamelyik TVS módot kiválasztja.
Felvételi beállítások és
szülői letiltás (Features)
A „Features” menüben a felvételi beállításokat és
a szülői letiltást módosíthatja.
1
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg a SYSTEM
MENU gombot.
Válassza ki a „SETUP” ikont, és nyomja
meg az ENTER gombot.
b Megjegyzések
A készülő felvétel információtartalmától függően a valós
időköz némileg eltérhet attól, ami a fenti menüpontban
be lett állítva.
Parental Control (Szülői letiltás) (csak DVD
VIDEO)
Egyes DVD VIDEO lemezek lejátszásának
korlátozása a készüléket kezelő személy
életkorának függvényében szabályozható.
A jeleneteket letilthatja, vagy más jelenetekkel
helyettesítheti.
1
Válassza ki a „Features” menüt, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a „Features” menü
az alábbi opciókkal. Az alapértelmezett
beállítások aláhúzva szerepelnek.
Válassza ki a „Parental Control” menüpontot
a „Features” menüben, és nyomja meg az
ENTER gombot.
• Ha még nem írt be jelszót, a képernyőn
megjelenik az új jelszó beírására szolgáló
menü.
Features - Parental Control
TV Direct Rec :
On
Video
Auto Chapter :
On
Audio
Parental Control
Features
Synchro Rec
Record to HDD
Options
HQ Setting
HQ
Colour System
PAL
Screen Saver
On
Easy Setup
Alapbeállítások
Enter a new password.
SETUP
Settings
OK
Cancel
• Ha már van jelszava, a képernyőn
megjelenik a jelszó beírására szolgáló menü.
Features - Parental Control
TV Direct Rec (csak HDD/DVD+RW/DVD-RW/
DVD+R/DVD-R)
On
Off
Lehetővé teszi a tv-készüléken
éppen nézett műsor egyszerű
felvételét a SMARTLINK funkció
használatával.
A TV Direct Rec funkció
kikapcsolása.
Enter your password.
OK
Cancel
2
A számgombok segítségével írja be 4
számjegyű jelszavát, válassza ki az „OK”
opciót, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Features - Parental Control
Auto Chapter
Level :
Off
Standard :
USA
A fejezetjelek segítségével egy felvételt (tételt)
automatikusan több részre bonthat, a megadott
időközök szerint. A jeleket a felvevő felvétel
közben szúrja be.
Password
On
HDD vagy DVD-RW (VR
formátum) esetén a felvevő
érzékeli a kép és a hang változását,
és ennek alapján automatikusan
beszúrja a fejezetjeleket.
Off
Nincs automatikus fejezet jelölés.
,folytatódik
85HU
3
Válassza a „Standard” opciót, és nyomja meg
a , vagy az ENTER gombot.
A „Standard” opció választható tételei
megjelennek.
Features - Parental Control
4
5
Level :
Off
Standard :
USA
USA
Password
Others
Válasszon ki egy világrészt, amely
a korlátozási szint beállításához szükséges, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A világrész kiválasztása megtörtént.
• Ha az „Others” beállítást választja ki, be kell
írnia egy négyjegyű ország-kódot is a 104.
oldalon található táblázatból, a számgombok
segítségével. Ezután válassza ki az „OK”
opciót, és nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Level” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A „Level” opció választható beállítási értékei
megjelennek.
Features - Parental Control
Level :
Off
Standard :
8
Password
7
6
5
Synchro Rec (szinkronfelvétel)
A szinkronfelvételhez használt adathordozó
kiválasztása (49. oldal).
Record to
HDD
Felvétel HDD-re.
Record to
DVD
Felvétel DVD-lemezre.
HQ Setting (csak HDD esetén)
A HQ mód kiválasztása HDD-re történő felvétel
esetén (41. oldal).
HQ+
Jobb minőségű felvétel
(körülbelül 15 Mbps)
HQ
Felvétel normál HQ módban.
Colour System (színrendszer)
A színrendszer kiválasztása VIDEO CD-lemezek
(beleértve a Super VIDEO CD-lemezeket is)
lejátszásakor.
PAL
A lemez lejátszása PAL
színrendszerben.
NTSC
A lemez lejátszása NTSC
színrendszerben.
4
Minél alacsonyabb értéket állít be, annál
szigorúbb a korlátozás.
6
Válassza ki a szintet, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A szülői letiltás beállítása megtörtént.
A szülői letiltás kikapcsolásához a 6. lépésben
állítsa a „Level” opciót „Off”-ra.
A jelszó megváltoztatásához válassza ki
a „Password” opciót a 3. lépésben, és nyomja
meg az ENTER gombot. Amikor az új jelszó
beírására szolgáló menü megjelenik, írja be az
új négy számjegyű jelszót a számgombokkal,
válassza ki az „OK” opciót, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
b Megjegyzések
• Ha elfelejtette a jelszót, újra be kell állítania azt az
„Options” menü „Factory Setup” almenüjének
„Parental Control” menüpontjában (88. oldal).
• Ha olyan lemezt játszik le, amelyik nem rendelkezik
„Parental Control” (szülői letiltás) funkcióval,
a lejátszás ezzel a készülékkel nem korlátozható.
• Bizonyos típusú lemezek lejátszása közben
előfordulhat, hogy a lemez kéri a korlátozási szint
módosítását. Ilyen esetben írja be a jelszót, és
módosítsa a korlátozási szintet.
86HU
Screen Saver
A képernyővédő automatikusan aktiválódik, ha
a bekapcsolt készüléket a képernyőn megjelenített
menüvel (pl. alapbeállítási menü) több mint
10 percig nem használja. A képernyővédő
a képernyő károsodásának (beégés) megelőzése
érdekében kapcsol be.
On
A képernyővédő bekapcsolása.
Off
A képernyővédő kikapcsolása.
Lemez és távvezérlő
beállítások/Gyári
beállítások (Options)
Az „Options” menüben további beállításokat
végezhet el.
1
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg a SYSTEM
MENU gombot.
Válassza ki a „SETUP” ikont, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Válassza ki az „Options” menüt, és
nyomja meg az ENTER gombot.
SETUP
Settings
Format DVD-RW :
VR
Video
HDD Bilingual Rec. :
Main
Audio
DVD Bilingual Rec. :
Main
Features
Dimmer :
Normal
Options
Power Save :
Off
Auto Display :
On
Command Mode :
DVD3
Easy Setup
Factory Setup
Format DVD-RW (csak DVD-RW esetén)
Ha új, formattálatlan DVD-RW lemezt helyez be,
a felvevő automatikusan a lenti beállításnak
megfelelően – VR vagy Videó módban –
formattálja azt.
VR
A felvevő a lemezt automatikusan
VR módban formattálja.
Video
A felvevő a lemezt automatikusan
Videó módban formattálja.
DVD Bilingual Rec. (minden írható lemez
esetén, kivéve a DVD-RW (VR formátum)
lemezeket)
Az írható lemezre felvenni kívánt hang
kiválasztása. Ez a beállítás nem szükséges, ha
DVD-RW (VR formátum) lemezekre vesz fel,
melyek mind a fő, mind a másodlagos hangot
felveszik.
Main
A kétnyelvű műsor fő hangsávját veszi
fel.
Sub
A kétnyelvű műsor másodlagos
hangsávját veszi fel.
Dimmer (fényerő)
Az előlapon lévő kijelző világításának beállítása.
Normal
Erős világítás.
Power
Save
Gyenge világítás. A készülék
kikapcsolt állapotában a kijelző nem
világít.
Alapbeállítások
A képernyőn megjelenik az „Options” menü
a következő opciókkal. Az alapértelmezett
beállítások aláhúzva szerepelnek.
b Megjegyzés
Ha DVD-lemezről HDD-re történő átmásoláskor
a felvételi módot megváltoztatja, mindig a forrás
lemezen (DVD) rögzített hangsáv kerül alkalmazásra,
ettől a beállítástól függetlenül.
b Megjegyzés
Ha az „Options” menü „Power Save” menüpontjában az
„On” beállítást választotta ki, készenléti üzemmódban
a kijelző mindig kikapcsol, függetlenül a fenti menüpont
beállításától.
Power Save (energiatakarékos üzemmód)
Beállíthatja, hogy kikapcsoláskor (készenléti
állapot) a felvevő energiatakarékos üzemmódba
kapcsoljon-e vagy sem.
On
A felvevő energiatakarékos üzemmódba
kapcsol. Készenléti állapotban
a készülék kijelzője nem világít.
Off
A felvevő nem kapcsol energiatakarékos
üzemmódba. Általában ezt a beállítást
javasolt használni.
HDD Bilingual Rec. (csak HDD esetén)
A HDD-re felvenni kívánt hangsáv kiválasztása.
Main
A kétnyelvű műsor fő hangsávját
veszi fel.
Sub
A kétnyelvű műsor másodlagos
hangsávját veszi fel.
Main+Sub
A kétnyelvű műsor fő és
másodlagos hangsávját is felveszi.
b Megjegyzések
• Az alábbi esetekben az energiatakarékos üzemmód
akkor sem funkcionál, ha a „Power Save” menüpont
„On” beállítását kiválasztotta:
– Ha bekapcsolta a szinkronfelvételi funkciót.
– Ha az időzítési listában van olyan időzítés, melynél
a „PDC/VPS” funkció beállítása „On”.
• Ha a „Power Save” menüpont „On” beállítását
kiválasztotta, a SMARTLINK funkciót nem
használhatja.
,folytatódik
87HU
Auto Display (automatikus kijelzés)
On
Automatikusan megjeleníti az
információkat a képernyőn, amikor
a felvevő be van kapcsolva.
Off
Az információkat csak a DISPLAY
gomb megnyomásakor jeleníti meg
a képernyőn.
Gyorsbeállítás (A felvevő
beállításainak
visszaállítása)
Válassza ezt az opciót a gyorsbeállítás (Easy
Setup) funkció újbóli lefuttatásához.
Command Mode (parancsmód)
A felvevő parancsmódjának megváltoztatása, ha
más DVD-készülék is ugyanazt a parancsmódot
használja. Ügyeljen arra, hogy a távvezérlő
Command Mode kapcsolójának állása
megegyezzen az itt beállítottakkal. Részletesebb
információért olvassa el a „Ha Önnek Sony DVDlejátszója, vagy több Sony DVD-felvevője van”
fejezetet a 21. oldalon.
DVD1
1
2
3
Válassza ezt, ha az alapértelmezett
parancsmód más DVD-készülék
működését zavarja.
Állj üzemmódban nyomja meg a SYSTEM
MENU gombot.
Válassza ki a „SETUP” ikont, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Válassza ki az „Easy Setup” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
SETUP
Settings
Video
Audio
DVD2
DVD3
Válassza ezt, ha az alapértelmezett
parancsmód más DVD-készülék
működését zavarja.
A felvevő alapértelmezett
parancsmódja.
Factory Setup (gyári beállítás)
Lehetővé teszi, hogy a beállításokat csoportonként
kiválasztva, visszaállítsa azok alapértelmezett
értékeit. Ne feledje, hogy az alapértelmezett
értékek visszaállításakor az előző értékek
elvesznek.
88HU
1
Válassza ki a „Factory Setup” menüpontot az
„Options” menüben, és nyomja meg a ,
vagy az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a beállítás csoportok
kiválasztására szolgáló menü.
2
Válassza ki a „Settings”, „Video”, „Audio”,
„Features”, „Options”, „Parental Control” és
„All” opciók közül azt, amelyik értékeit
alapértelmezettre kívánja visszaállítani, majd
nyomja meg a , vagy az ENTER gombot.
3
Válassza ki a „Start” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A kiválasztott opciók beállításai visszaállnak
alapértelmezettre.
4
Nyomja meg az ENTER gombot, amikor
a „Finish” felirat megjelenik.
Features
Options
Easy Setup
4
5
6
Easy Setup
Nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Start” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Kövesse a gyorsbeállítási művelet
(„Easy Setup”) útmutatásait (22. oldal)
a 2. lépéstől.
További információk
Hibaelhárítás
Ha a felvevő használata során az alábbi jelenségek
valamelyikét észleli, a javítás igénylése előtt
a következő hibaelhárítási útmutató alapján
próbálja meg elhárítani a problémát. Ha az alábbi
ellenőrzések végrehajtása után is fennáll az adott
hibajelenség, forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
Tápfeszültség
A készülék nem kapcsol be.
, Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozóvezetéket
megfelelően csatlakoztatta-e.
, A felvevőt progresszív módba kapcsolta
(a PROGRESSIVE jelző világít), de a televízió
nem képes progresszív jelek fogadására. Ebben
az esetben nyomja meg többször
a PROGRESSIVE gombot, amíg a kijelzőn ki
nem alszik a progresszív jelző.
, Előfordulhat, hogy a felvevő kimenetének
progresszív üzemmódba kapcsolása esetén a tvkép akkor sem lesz megfelelő, ha a tv-készüléke
kompatibilis a progresszív formátummal (525p/
625p). Ilyen esetben nyomja meg többször
a PROGRESSIVE gombot, amíg
a PROGRESSIVE jelző ki nem kapcsol és
a felvevő normál (sorváltásos) üzemmódba nem
kapcsol.
, A lejátszott DVD-lemez színszabványa eltér
a tv-készülék színszabványától.
, Előfordulhat, hogy a HDD-re felvett képeken zaj
jelenik meg, ami a HDD jellemzőiből adódik, és
nem működési hiba.
A tv-műsor nem tölti ki a képernyőt.
Nincs kép.
, Ellenőrizze, hogy a felvevőt megfelelően
csatlakoztatta-e.
, A csatlakozóvezetékek megsérültek.
, Ellenőrizze a tv-készülék csatlakoztatását
(13. oldal).
, Kapcsolja a tv-készülék jelbement választóját
úgy, hogy a felvevő képe megjelenjen
a képernyőn (például „VCR” bemenetre).
, Ellenőrizze, hogy a „Video” menü „Scart
Setting” opciója az Ön rendszerének
megfelelően van-e beállítva (82. oldal).
, Ha a felvevőt csak a COMPONENT VIDEO
OUT aljzaton keresztül csatlakoztatta a tvkészülékhez, válassza ki a „Video” menü
„Component Out” menüpontjában az „On”
beállítást (81. oldal).
, Ez a felvevő nem tud NTSC jeleket rögzíteni.
Képzaj jelenik meg.
, Ha a felvevőt egy videomagnón vagy tv/
videomagnó kombináción keresztül
csatlakoztatta a tv-készülékhez, az egyes DVDlemezeken alkalmazott másolásvédelmi rendszer
befolyásolhatja a képminőséget. Ha a felvevő
közvetlenül tv-készülékhez csatlakoztatása után
a probléma továbbra is fennáll, próbálja meg
a DVD-felvevőt közvetlenül a tv-készülék
S-videó aljzatához csatlakoztatni.
, Válassza ki a megfelelő beállítást a „Settings”
menü „Channel Setting” menüpontjában
(76. oldal).
, Az INPUT SELECT gomb segítségével válassza
ki a megfelelő bemeneti forrást, vagy válasszon
ki egy tv-programot a PROG +/– gombokkal.
A tv-műsorok képe torzult.
További információk
Kép
, Változtassa meg a tv-antenna tájolását.
, Állítsa be a képet (olvassa el a tv-készülékhez
mellékelt kezelési útmutatót).
, Helyezze a felvevőt és a tv-készüléket távolabb
egymástól.
, Helyezze távolabb a tv-készüléket a felcsévélt
antennavezetéktől.
, Az RF vezeték a felvevő AERIAL OUT
aljzatához van csatlakoztatva. Csatlakoztassa
a vezetéket az AERIAL IN aljzathoz.
A tv-csatorna nem kapcsolható át.
, A csatorna le van tiltva (78. oldal).
, Időzített felvétel indult, így a csatorna nem
kapcsolható át.
,folytatódik
89HU
A felvevőhöz csatlakoztatott külső készülék
képe nem jelenik meg a képernyőn.
, Ha a külső készülék a LINE 1 - TV aljzathoz
csatlakozik, a PROG +/– vagy az INPUT
SELECT gombokkal válassza ki az előlapi
kijelzőn az „L1” opciót.
Ha a külső készülék a LINE 2 IN aljzathoz
csatlakozik, a PROG +/– vagy az INPUT
SELECT gombokkal válassza ki az előlapi
kijelzőn az „L2” opciót.
Ha a külső készülék a LINE 4 IN aljzathoz
csatlakozik, a PROG +/– vagy az INPUT
SELECT gombokkal válassza ki az előlapi
kijelzőn az „L4” opciót.
Ha a külső készülék a LINE 3/DECODER
aljzathoz csatlakozik, a PROG +/– vagy az
INPUT SELECT gombokkal válassza ki az
előlapi kijelzőn az „L3” opciót.
, Ha a felvevő LINE 4 IN aljzatához S-videó
vezetéket csatlakoztat, válassza ki a „Line4
Input” menüpont „S Video” beállítását a „Video”
menüben (82. oldal).
A felvevőn keresztül csatlakoztatott külső
készülék vagy a tv-műsor képe torzult.
, Ha egy DVD-lejátszó, videomagnó vagy tuner
lejátszási képe a felvevőn keresztül jut el a tvkészülékhez, akkor az egyes műsorokhoz csatolt
másolásvédelmi jel befolyásolhatja
a képminőséget. Ebben az esetben csatlakoztassa
az érintett készüléket közvetlenül a tvkészülékhez.
A kép nem tölti ki a képernyőt.
, Állítsa be a „Video” menü „TV Type” opcióját
a tv-készülék képarányának megfelelően
(81. oldal).
A kép nem tölti ki a képernyőt, annak ellenére,
hogy a „Video” menü „TV Type” opciója
a megfelelő képarányra van beállítva.
, A tétel rögzített képaránnyal rendelkezik.
A lejátszott műsor fekete-fehérben jelenik
meg.
, Ellenőrizze, hogy a „Video” menü „Scart
Setting” menüpontjának „Line1 Output”
beállítása megfelel-e az Ön rendszerének
(82. oldal).
, Olyan SACRT csatlakozóvezetéket használjon,
melyben az összes érintkező (21 pólus) be van
kötve.
90HU
Hang
Nincs hang.
, Ellenőrizze, hogy a felvevőt megfelelően
csatlakoztatta-e.
, A csatlakozóvezeték megsérült.
, Az erősítő bemeneti beállításai vagy az erősítő
csatlakoztatása nem megfelelő.
, A felvevőt gyorskeresés előre vagy hátra, szünet
vagy lassított lejátszás üzemmódba kapcsolta.
, Ha a DIGITAL OUT (OPTICAL vagy
COAXIAL) csatlakozón nem jelenik meg
a műsor, ellenőrizze az „Audio” menü
beállításait (83. oldal).
Hangfrekvenciás torzítások észlelhetők.
, Válassza ki az „Audio ATT” funkció „On”
beállítását az „Audio” menüben (83. oldal).
A hang zajos.
, DTS hangot tartalmazó CD-lemezek
lejátszásakor a LINE 2 OUT R-AUDIO-L, LINE
1 - TV, vagy LINE3/DECODER aljzatokon
keresztül zaj hallható (55. oldal).
A hangerő túlságosan alacsony.
, Vannak olyan DVD-lemezek, melyeken
a hangerő az átlagosnál alacsonyabb.
A hangerőszint javulhat, ha az „Audio DRC”
menüpont „TV Mode” beállítását kiválasztja az
„Audio” menüben (83. oldal).
, Válassza ki az „Audio ATT” funkció „Off”
beállítását az „Audio” menüben (83. oldal).
, Kiválasztott egy TVS hangzásmódot (54. oldal).
Második hangsáv nem rögzíthető vagy nem
játszható le.
, Ha külső készülékről vesz fel, a TOOLS menü
„Line Audio Input” opcióját állítsa „Bilingual”ra (50. oldal).
, DVD+RW, DVD-RW (Videó formátum),
DVD+R vagy DVD-R lemezekre nem vehet fel
többnyelvű (fő és másodlagos) hangsávot.
A megfelelő nyelv felvételéhez válassza ki az
„Options” menü „DVD Bilingual Rec.”
menüpontjában a „Main” vagy „Sub” beállítást
a felvétel megkezdése előtt (87. oldal). Mindkét
hangsáv felvételéhez használjon DVD-RW (VR
formátum) lemezt.
, A HDD és a DVD-RW (VR formátum)
lemezeken kívül a többi lemeztípusra nem
vehető fel mind a két hangsáv. HDD-re történő
felvétel esetén válassza ki az „Options” menü
„HDD Bilingual Rec.” menüpontjában
a „Main+Sub” beállítást (87. oldal).
, Ha a felvevő DIGITAL OUT (OPTICAL vagy
COAXIAL) aljzatához AV erősítőt
csatlakoztatott és egy DVD-RW (VR formátum)
lejátszása közben váltani szeretne a hangsávok
között, válassza ki az „Audio” menü „Dolby
Digital” menüpontjában a „D-PCM” beállítást
(84. oldal).
Lejátszás
A készülék semmilyen lemezt nem játszik le
(kivéve a HDD-t).
A készülék nem az elejétől játssza le a műsort.
, A felvevőt folytatólagos lejátszási üzemmódba
kapcsolta (53. oldal).
, Olyan DVD-lemezt helyezett be, melynek tétel
vagy DVD menüje automatikusan megjelenik
a tv-képernyőn. Használja a menüt a lejátszás
megkezdéséhez.
, A lejátszott DVD-lemez nem többnyelvű.
, A hang nyelvének kiválasztása az adott DVD
VIDEO lemezen nem engedélyezett.
, A távvezérlő közvetlen kiválasztó gombja
helyett próbálkozzon a DVD VIDEO
lemezmenü használatával.
Nem lehet kiválasztani vagy kikapcsolni
a szinkronfelirat nyelvét.
, A lejátszott DVD VIDEO lemez nem tartalmaz
többnyelvű szinkronfeliratot.
, A szinkronfelirat nyelvének kiválasztása az adott
DVD VIDEO lemezen nem engedélyezett.
, A távvezérlő közvetlen kiválasztó gombja
helyett próbálkozzon a DVD VIDEO
lemezmenü használatával.
, Az ezzel a készülékkel felvett tételek esetén
a szinkronfelirat nem változtatható.
Nem lehet kiválasztani a kameraállást.
, A lejátszott DVD VIDEO lemez nem tartalmaz
több kameraállású jelenetet.
, A kameraállás csak akkor változtatható, ha
a kijelzőn az „
” jelző világít (54. oldal).
, A kameraállás kiválasztása az adott DVD
VIDEO lemezen nem engedélyezett.
, A távvezérlő közvetlen kiválasztó gombja
helyett próbálkozzon a DVD VIDEO
lemezmenü használatával.
, Az ezzel a készülékkel felvett tételek esetén
a kameraállás nem változtatható.
További információk
, Fordítva tette be a lemezt. Úgy helyezze be
a lemezt, hogy a lejátszható oldal lefelé nézzen.
, A lemez helytelenül lett behelyezve.
, Páralecsapódás fordult elő a felvevő belsejében.
Távolítsa el a lemezt és hagyja bekapcsolva
a felvevőt kb. fél óráig, hogy a lecsapódott
nedvesség elpárologhasson.
, Ha a lemez egy másik felvevővel készült és nem
lett lezárva, akkor ez a készülék nem tudja
lejátszani (39. oldal).
Nem lehet kiválasztani a műsor nyelvét.
Az MP3 audio műsorszámok nem játszhatók le.
, Az MP3 audio műsorszámok a felvevő által nem
lejátszható formátumban lettek felvéve
(60. oldal).
A készülék automatikusan lejátssza a lemezt.
, A DVD VIDEO lemez automatikus lejátszási
funkcióval rendelkezik.
A lejátszás automatikusan kikapcsol.
, Egyes DVD-lemezekre gyárilag automatikus
szünetjelet vesznek fel. Az ilyen lemezek
lejátszása közben a szünetjelnél a lejátszás leáll.
A JPEG képek nem játszhatók le.
, A JPEG képek a felvevő által nem lejátszható
formátumban lettek felvéve (60. oldal).
, A készülék nem játssza le a progresszív
tömörítésű JPEG fájlokat.
A tv-szünet (TV Pause) funkció nem működik.
, HDD-re készít felvételt, vagy a HDD megtelt.
Egyes funkciókat, például a leállítást, keresést
vagy lassítást nem lehet végrehajtani.
, A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy
a fenti műveletek valamelyikét nem lehet
végrehajtani. Lásd a lemezhez mellékelt
útmutatót.
,folytatódik
91HU
Felvétel/időzített felvétel/
szerkesztés
Nem tud átkapcsolni arról a csatornáról,
amelyről éppen felvételt készít.
, Állítsa a tv-készülék bemenetét „TV”-re.
A felvétel nem indul el azonnal a z REC gomb
megnyomása után.
, A felvevőt csak azután használja, ha az előlapi
kijelzőről a „LOAD”, „FORMAT” vagy
„INFOWRITE” felirat eltűnik.
A készülék nem vett fel semmit, az időzítő
helyes beállítása ellenére sem.
, A felvétel közben áramkimaradás történt.
, A felvevő belső órája megállt 1 óránál hosszabb
áramkimaradás miatt. Állítsa be az órát újra
(79. oldal).
, A csatorna le lett tiltva az időzített felvétel
beállítása után. Olvassa el a „Csatorna
beállítások” fejezetet a 76. oldalon.
, Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket, majd
csatlakoztassa újra.
, A TOOLS menüben a „PDC/VPS Scan Off”
beállítást választotta ki (43. oldal).
, A műsor a felvételt korlátozó másolásvédelmi
jellel rendelkezik.
, Egy másik időzítő beállítás átfedésben van az
aktuális időzítéssel (48. oldal).
, Nincs DVD-lemez a felvevőben.
, Nincs elegendő szabad hely a felvételhez.
A felvétel nem áll le azonnal a x REC STOP
gomb megnyomása után.
, A lemez információ felírása néhány másodpercet
vesz igénybe, mielőtt a felvétel leállna.
A felvétel nem áll le a x gomb megnyomása
után.
, Nyissa ki a távvezérlő fedelét és nyomja meg
a x REC STOP gombot.
92HU
Az időzített felvétel nem teljes vagy nem az
elejétől indul.
, A felvétel közben áramkimaradás történt. Ha az
áramellátás visszatér az időzített felvétel közben,
a felvétel folytatódik. Ha az áramkimaradás több
mint egy órán át tart, állítsa be újra az órát
(79. oldal).
, Egy másik időzítő beállítás átfedésben van az
aktuális időzítéssel (48. oldal).
, A lemezterület nem volt elegendő.
, A PDC/VPS funkció be van kapcsolva.
A korábban felvett tartalom törlődött.
, A lemez behelyezésekor a PC-vel felvett adatok
törlődnek a DVD-lemezről.
, A TOOLS menü (akkor jelenik meg, ha
megnyomja a TOOLS gombot, amíg
a képernyőn a Timer List menü látható) „Auto
Title Erase” menüpontjában az „On” beállítást
választotta ki (49. oldal).
, A tétel a frissítés közben felül lett írva (43. oldal).
A PDC/VPS funkció nem működik.
, Ellenőrizze, hogy az óra és a dátum be van-e
állítva.
, Ellenőrizze, hogy a beállított PDC/VPS idő
helyes-e (előfordulhat, hogy a tvműsorismertetőben hiba van). Ha a felvenni
kívánt adás műsorszórója nem pontos PDC/VPS
információt küldött, akkor a felvevő nem indítja
el a felvételt.
, Ha a vételi jel gyenge, a PDC/VPS jel
megváltozhat és előfordulhat, hogy a felvevő
nem indítja el a felvételt.
, A „PDC/VPS Scan Off” beállítást választotta ki
(43. oldal).
Felvétel külső készülékről, az
időzítő használatával
A felvevő nem vett fel semmit, annak ellenére,
hogy a szinkronfelvételi beállítások
megfelelőek.
, Elfelejtette bekapcsolni a csatlakoztatott
készüléket. Kapcsolja be a csatlakoztatott
készüléket, és kapcsolja a felvevőt
szinkronfelvételi készenléti üzemmódba
(49. oldal).
, A felvevőt nem kapcsolta szinkronfelvételi
készenléti üzemmódba. Nyomja meg
a SYNCHRO REC gombot a felvevő
szinkronfelvételi készenléti üzemmódba
kapcsolásához. Ellenőrizze, hogy a kijelzőn
világít-e a SYNCHRO REC jelző (49. oldal).
, A felvevő a külső készülék tv-kimeneti
aljzatához van csatlakoztatva.
A szinkronfelvétel nem teljes.
A felvevő automatikusan elkezdi a felvételt,
amikor a műholdvevő be van kapcsolva.
, A szinkronfelvétel funkció be van kapcsolva.
Kapcsolja ki a műholdvevőt, majd törölje
a szinkronfelvételi funkciót (49. oldal).
Az óra nem jelenik meg az előlapi kijelzőn.
, Az „Options” menü „Dimmer” menüpontjában
a „Power Save” beállítást választotta ki
(87. oldal).
, Az „Options” menü „Power Save”
menüpontjában az „On” beállítást választotta ki,
és a felvevő készenléti állapotba kapcsolt
(87. oldal).
Távvezérlő
A távvezérlő nem működik.
, Az elemek kimerültek.
, A távvezérlő túl messze van a felvevőtől.
, A távvezérlő gyári kódja alapértelmezett értékre
változott az elemek cseréjekor. Állítsa be újból
a kódot (19. oldal).
, Kapcsolja be a felvevőt.
, A távvezérlőt irányítsa a felvevő távvezérlés
érzékelője felé.
, A felvevő és a távvezérlő parancsmódja nem
egyezik meg. Állítsa be ugyanazt a parancsmódot
(21. oldal). E felvevő és a mellékelt távvezérlő
alapértelmezés szerinti parancsmódja DVD3.
, Állítsa a TV/DVD kapcsolót DVD állásba
(20. oldal).
További információk
, A csatlakoztatott készülék időzítő beállítása
átfedésben volt a felvevő időzítésével.
(50. oldal).
, A felvétel közben áramkimaradás történt.
, SLP és SEP üzemmódban felvett tételek
lejátszása után – a felvett műsor típusától
függően – a felvételi mód kijelzése helytelen
lehet.
Más Sony készülék is reagál a távvezérlőre.
Kijelző
Az óra megállt.
, Állítsa be ismét az órát (79. oldal).
, Az óra egy több mint egy órás áramkimaradás
miatt állt meg. Állítsa be ismét (79. oldal).
A TIMER REC jelző villog.
, A lemezen nincs elég szabad terület.
, Helyezzen írható lemezt a felvevőbe.
A felvételi mód kijelzés helytelen.
, Ha a felvétel vagy átmásolás időtartama
kevesebb mint három perc, előfordulhat, hogy
a felvételi mód helytelenül jelenik meg. Az adott
felvétel a kiválasztott felvételi módban
megtörténik.
, A másik készülék és a felvevő ugyanazt
a parancsmódot használja. Állítson be másik
parancsmódot a felvevőn (21. oldal).
Egyéb
A felvevő nem működik megfelelően.
, Indítsa újra a felvevőt. Tartsa lenyomva
a felvevő [/1 gombját több mint tíz
másodpercig, amíg az előlapi kijelzőn
a „WELCOME” felirat meg nem jelenik.
, Ha a felvevő működését statikus elektromosság,
stb. zavarja, kapcsolja ki a felvevőt és várjon,
amíg az óra meg nem jelenik a kijelzőn. Ezután
húzza ki a hálózati vezetéket, majd kis idő
elteltével csatlakoztassa újra.
,folytatódik
93HU
5 karakterből álló kijelzés jelenik meg
a kijelzőn.
A felvevő kikapcsolt állapotában mechanikus
zaj hallható.
, Az öndiagnózis funkció bekapcsolt. (Lásd
a 95. oldalon lévő táblázatot).
, Amikor az Auto Clock Set funkció az órát állítja
be, vagy a PDC/VPS funkció csatornapásztázást
végez, még kikapcsolt állapotban is lehet
működési zajokat hallani (mint például
a hűtőventilátor zaja). Ez nem működési hiba.
A lemezfiók nem nyílik ki a Z (nyitó/záró)
gomb megnyomása után.
, Felvételkészítés vagy DVD-szerkesztés után
a lemezfiók kinyitása pár másodpercet igénybe
vehet. A felvevő ilyenkor még adatokat ír
a lemezre.
A lemezfiók nem nyílik ki és a „TRAY LOCKED”
kijelzés jelenik meg az előlap kijelzőjén.
, Vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével, vagy
a legközelebbi Sony márkaszervizzel.
Az előlapi kijelzőn a „RECOVERY” felirat
jelenik meg.
, A felvevő helyreállítási funkciója aktiválódott
a felvevő bekapcsolásakor, mert áramkimaradás
történt felvétel közben, és a készülék kikapcsolt.
Ne használja a felvevőt, amíg a „RECOVERY”
felirat el nem tűnik a kijelzőről.
A kijelzőn a „HDD ERROR” felirat jelenik meg.
, Merevlemez hiba történt. Tartsa lenyomva
a felvevő @/1 gombját több mint tíz
másodpercig, amíg az előlapi kijelzőn
a „WELCOME” felirat meg nem jelenik. Ha ez
nem oldja meg a problémát, formattálja meg
a felvevő HDD-jét úgy, hogy a felvevőn lévő
HDD gombot több mint tíz másodpercig nyomva
tartja, amíg az előlapi kijelzőn a „FORMAT”
felirat meg nem jelenik. Ne feledje, hogy ennél
a műveletnél a HDD teljes tartalma törlődik. Ha
a probléma továbbra is fennáll, forduljon
a márkaszervizhez.
A kijelzőn „FAN ERROR” jelenik meg.
, Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót!
Ellenőrizze, nincs-e eltakarva a felvevő hátulján
lévő ventillátor szellőzőnyílása. Hagyja egy
rövid ideig áramtalanítva a készüléket, majd
csatlakoztassa ismét a hálózati dugaszt, és
nyomja meg a [/1 gombot a felvevőn.
94HU
A lemezfiók nem nyílik ki, és a lemezt nem
lehet kivenni a Z (nyitó/záró) gombbal.
, Kapcsolja ki a felvevőt. Ha az óra megjelent
a kijelzőn, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket. A felvevőn lévő A gombot
lenyomva tartva csatlakoztassa a hálózati
vezetéket, majd engedje el a gombot, amikor
a lemezfiók kinyílik. Ezután tartsa lenyomva
a [/1 gombot több mint tíz másodpercig, amíg az
előlapi kijelzőn a „WELCOME” felirat meg nem
jelenik.
Az előlapi kijelzőn a „LOCKED” kijelzés jelenik
meg.
, A lemezfiók zárva van. Kapcsolja ki
a gyermekzár funkciót (55. oldal).
Az öndiagnózis funkció
(Ha a kijelzőn betűk/számok
jelennek meg)
Néhány szó a felvevőről
Néhány szó az üzemeltetésről
Amikor a hibás működés megelőzése érdekében
a felvevő öndiagnosztikai funkciója aktiválódik,
ötjegyű hibakód (egy betű és négy számjegy, pl.
C 13 00) tájékoztat a készülék állapotáról. Ha egy
ilyen kijelzés megjelenik, ellenőrizze az alábbi
táblázatot.
• Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre
viszi, pára csapódhat le a felvevő belsejében.
A készülék megfelelő működése ilyenkor nem
garantált. Ha páralecsapódás fordul elő, vegye ki
a lemezt és hagyja bekapcsolva a felvevőt kb. fél
óráig, amíg a nedvesség elpárolog.
• Szállítás előtt vegyen ki minden lemezt
a felvevőből. Ha ezt nem teszi meg, a készülék
megsérülhet.
A hibakód első Ok és/vagy elhárítás
három karaktere
A hangerő beállítása
C 13
A DVD/CD-lemezt nem
megfelelően helyezte be.
, Helyezze be megfelelően
a lemezt.
E XX
A készülék rendellenes
(xx bármilyen szám működésének megakadályozása
lehet)
érdekében bekapcsolt az
öndiagnosztizáló funkció.
, Keresse fel a vásárlás
helyét, vagy
a márkaszervizt, és
informálja őket az
5 karakterről.
Például E 61 10.
A nagyon halk, vagy műsor nélküli részeken ne
hangosítsa fel túlságosan a készüléket. Ellenkező
esetben a túl hangos részleteknél a hangsugárzók
károsodhatnak.
A tisztításról
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha ruhával törölje le a készülék burkolatát és
kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy
alkoholt.
Néhány szó a merevlemez javításáról
• Tesztelési célból szükséges lehet
a merevlemezen tárolt adatokhoz való
hozzáférés; ez nem a tételek vagy bármilyen más
adat másolásának vagy tárolásának szándékával
történik.
• Ha a merevlemezt formattálni vagy cserélni kell,
azt a Sony megfontoltan és saját megítélése
szerint teszi. Azonban a merevlemez teljes
tartalma törlődni fog, beleértve a szerzői jogot
sértő tartalmakat is.
További információk
C 31
Probléma a HDD-vel.
, Keresse fel a vásárlás
helyét, vagy
a márkaszervizt.
A behelyezett DVD-lemez
piszkos.
, Tisztítsa meg a lemezt egy
puha kendővel.
A tisztítólemezekről
Ne használja a kereskedelmi forgalomban kapható
tisztítólemezeket. A készülék meghibásodhat.
Megjegyzések a lemezekről
• A lemezek tisztántartása érdekében csak
a szélüknél fogja meg azokat. A lemez felületét
ne érintse meg. A lemez felületén lévő por,
ujjlenyomatok, karcolások a lemez hibás
működését eredményezhetik.
,folytatódik
95HU
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napsugárzásnak vagy hőnek (mint például
hőlégbefúvó), és ne hagyja napon parkoló
autóban, mert az autó belső terének
hőmérséklete jelentősen megnőhet.
• A lejátszás után tárolja a lemezt a tokjában.
• A lemezt puha tisztítókendővel törölje le.
A törlést a lemez közepétől a széle felé végezze.
Minőségtanúsítás, műszaki
jellemzők
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az
RDR-HX510 típusú DVD-felvevő a BkM-IpM 2/
1984. (III. 10.) számú együttes rendeletben
előírtak szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
Rendszer
• A tisztításhoz ne használjon oldószert, például
benzint, hígítót, a kereskedelemi forgalomban
kapható tisztítószert vagy vinil lemezekhez
használt antisztatizáló sprayt.
• Ne használja a következő lemezeket:
– Nem hagyományos formájú (például szögletes
vagy szív alakú) lemezt.
– Olyan lemezt, amelyen matrica vagy címke
van.
– Olyan lemezt, amelyen ragasztószalag vagy
ragasztómaradvány van.
Lézer: Félvezető lézer
Csatorna lefedettség:
PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
VHF: E2–E12, R1–R12, F2–F10,
Olaszország A–H, Írország A–J, Dél-Afrika
4–13/UHF: E21–E69, R21–R69, B21–B69,
F21–F69/CATV: S01–S05, S1–S20,
Franciaország B–Q/HYPER: S21–S41
A fenti csatorna lefedettség csak
a csatornakiosztást biztosítja ezeken a területeken.
Nem garantálja a tökéletes vételt minden
körülmények között.
Videojel vétel: Frekvencia szintézeres rendszer
Audiojel vétel: Osztott vivőjel rendszer
Antenna kimenet: 75 ohmos aszimmetrikus
antenna csatlakozóaljzat
Időzítő: Óra: Kvarcvezérelt/Időzítő kijelzés:
24 órás ciklus (digitális)/Elektromos
háttérmemória: 1 óra
Videó felvételi formátum: MPEG Videó
Audio felvételi formátum/alkalmazható
bitsebesség: Dolby Digital 2ch/256 kbps
Be- és kimenetek
LINE 2 OUT
(AUDIO): RCA/2 Vrms/10 kohm
(VIDEO): RCA/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4 pólusú mini DIN/Y: 1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN/LINE 4 IN
(AUDIO): RCA/2 Vrms/több mint 22 kohm
(VIDEO): RCA/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4 pólusú mini DIN/Y: 1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 1 - TV: 21 tűs
CVBS IN/OUT
S-videó/RGB OUT
96HU
LINE 3/DECODER: 21 tűs
CVBS IN/OUT
S-videó/RGB IN
S-videó OUT
Dekóder
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optikai kimeneti
aljzat/–18 dBm (hullámhossz: 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): RCA/0,5 Vp-p/
75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
RCA/Y: 1,0 Vp-p, PB/CB: 0,7 Vp-p,
PR/CR: 0,7 Vp-p
Általános jellemzők
További információk
Üzemi feszültség: 220–240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel: 52 W
Befoglaló méretek (kb.): 430 × 65 × 328 mm
(szé × ma × mé) a maximális kinyúlásokkal
Merevlemez kapacitás: 80 GB
Tömeg (kb.): 4,8 kg
Üzemi hőmérséklet: 5–35°C
Üzemi páratartalom: 25–80%
Mellékelt tartozékok:
Audio/videokábel (1 db)
Hálózati csatlakozóvezeték (1 db)
Antennavezeték (1 db)
Távvezérlő (1 db)
R6 (AA) elemek (2 db)
A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
Kompatibilis színrendszerek
Ez a felvevő PAL színrendszerben tud felvételt
készíteni, és PAL vagy NTSC színrendszert tud
lejátszani.
SECAM színrendszerű jeleket a készülék foghat,
és azokat fel is veheti, de csak PAL
színrendszerben tudja azokat lejátszani. Más
színrendszerű videoműsorok felvétele nem
garantált.
97HU
Kezelőszervek és szabályzók
Részletes információért olvassa el a zárójelben lévő oldalak tartalmát.
Távvezérlő
A TV/DVD kapcsoló (19)
B Z (nyitó/záró) gomb (29)
C [/1 (be/készenlét) kapcsoló (22)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
D HDD gomb (31)
DVD gomb (29)
E PROG (programhely) +/– gomb (31)
A + gombon tapintható jelölés van*.
F Számgombok (45, 59)
SET gomb (45)
Az 5-ös számgombon tapintható jelölés van*.
G
2 (hangerő) +/– gomb (19)
H CLEAR/-/-- (kétjegyű szám) gomb (45)
I
(audio) gomb (54)
(szinkronfelirat) gomb (54)
J INPUT SELECT gomb (50)
t TV/VIDEO gomb (19)
K DISPLAY gomb (34)
TIME/TEXT gomb (34)
L [TIMER] gomb (43, 45)
M SUR (térhatás) gomb (54)
N SYSTEM MENU gomb (76)
TITLE LIST gomb (32, 52, 60, 65)
TIMER LIST gomb (47)
O TOP MENU gomb (52)
P MENU gomb (52)
Q </M/m/,/ENTER gomb (22)
R O RETURN gomb (47)
S TOOLS gomb (29)
T
(azonnali visszajátszás)/
(gyorskeresés) gomb (32, 60)
U ./> (előző/következő) gomb (54)
V mc
(54)
/
CM (kereső) gombok
W VISUAL SEARCH gomb (59)
98HU
X H (lejátszás) gomb (52)
X (szünet) gomb (54)
x (állj) gomb (52)
A H gombon tapintható jel van*.
Y z REC gomb (31)
X REC PAUSE gomb (31)
x REC STOP gomb (31)
Z REC MODE gomb (31)
wj CHAPTER MARK/CHAPTER MARK
ERASE gomb (68)
wk SYNCHRO REC gomb (49)
wl
(szélesvásznú mód) gomb (19)
e;
(kameraállás) gomb (54)
ea COMMAND MODE kapcsoló
(DVD 1,2,3) (21)
es PROGRESSIVE gomb (16)
* A tapintható jelet tájékozódási pontként használhatja.
További információk
,folytatódik
99HU
Előlap
A [/1 (be/készenlét) kapcsoló (22)
B Kijelző az előlapon (35, 101)
C Lemeztartó fiók (29)
D TIMER REC jelző (43)
SYNCHRO REC jelző (49)
E A (nyitó/záró) gomb (29)
F HDD gomb/jelző (31)
DVD gomb/jelző (29)
G
(távvezérlés érzékelő) (19)
H H (lejátszás) gomb (52)
X (szünet) gomb (54)
x (állj) gomb (52)
100HU
I z REC gomb (31)
X REC PAUSE gomb (31)
x REC STOP gomb (31)
J ./> (előző/következő) gomb (54)
K PROGRAM +/– gomb (31)
A + gombon tapintható jelölés van*.
L INPUT SELECT gomb (50)
M REC MODE gomb (41)
N LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/
AUDIO L/R) aljazok (24)
* A tapintható jelet tájékozódási pontként használhatja.
Az előlapon lévő kijelző
HDD
DVD RW
VR
DVD
VCD
NICAM
TV
PROGRESSIVE
SMARTLINK
A HDD/DVD jelzők
A kiválasztott adathordozót és a lejátszás/
felvétel/átmásolás állapotát jelzik.
F A következőket jeleníti meg (35):
• Lejátszási idő/hátralévő idő.
• Aktuális tétel/fejezet/műsorszám/index
száma.
• Felvételi idő/felvételi mód
• Óra
• Programhely
• TV Direct Rec jelző (31): a „TV” felirat
jelenik meg a jobb szélső két
karakterhelyen.
B Lemeztípus*/felvételi formátum
C NICAM jelző (42)
D Audio formátum jelzők (34)
E TV jelző (31)
(kameraállás) jelző (54)
H SMARTLINK jelző (14)
I PROGRESSIVE jelző (16)
* A DATA (adat) CD-lemezeknél „CD” jelenik meg.
z Hasznos tudnivaló
A készülék kikapcsolt állapotában az előlapi kijelzőt is kikapcsolhatja az „Options” menü „Power Save”
menüpontjának „Dimmer” opciójával (87. oldal).
További információk
G
Hátlap
LINE 1 - TV
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL OUT
AERIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
PB / CB
PR / CR
OPTICAL
LINE 4 IN
LINE 2 OUT
~ AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
B LINE 1 - TV aljzat (14)
G LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/VIDEO)
aljzatok (14, 17)
C LINE 3/DECODER aljzat (23)
H LINE 4 IN (S VIDEO) aljzat (24)
D COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR) aljzatok (14)
I LINE 4 IN (R-AUDIO-L/VIDEO) aljzatok
(24)
E AC IN csatlakozó (18)
J DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL)
aljzatok (17)
A AERIAL IN/OUT aljzatok (13)
F LINE 2 OUT (S VIDEO) aljzat (14)
101HU
Fogalommagyarázat
Fejezet (59. oldal)
A DVD-lemezen lévő videó vagy audio műsorok
egy a tételnél rövidebb szakasza. Mindegyik tétel
több fejezetből áll. Vannak olyan lemezek,
amelyeken nincsenek fejezetek.
Másolásvédelmi jelek (42. oldal)
A másolásvédelmet a szerzői jog tulajdonosai stb.
szabhatják meg. Ezeket a jeleket néhány műsor és
tv-adás tartalmazza, és a felvételt korlátozza ezen
a felvevőn.
Dolby Digital (84. oldal)
A Dolby Laboratories Corporation által
kifejlesztett digitális hangtömörítési technológia.
Ez a technológia a többcsatornás térhang
kódolásnak felel meg. Ebben a rendszerben
a sztereó hátsó csatorna, és egy elkülönített
mélyhang csatorna fokozza a térhatású hang
élményét. A Dolby Digital ugyanazt a kiváló
minőségű, elkülönített hangcsatornákkal
kialakított rendszert alkalmazza, amelyekkel
a „Dolby Digital” rendszerű digitális
filmszínházakban találkozhat.
A kiváló csatorna elkülönülési jellemzők a műsor
csatornánkénti rögzítésének és digitális
feldolgozásának köszönhetők.
DTS (84. oldal)
A Digital Theatre Systems által kifejlesztett
digitális hangtömörítési technológia. Ez
a technológia a többcsatornás térhang kódolásnak
felel meg. Ebben a rendszerben a sztereó hátsó
csatorna, és egy elkülönített mélyhang csatorna
fokozza a térhatású hang élményét. A DTS
rendszer teljesen azonos, kiváló minőségű
elkülönített hangcsatornákat alkalmaz.
A kiváló csatorna elkülönülési jellemzők a műsor
csatornánkénti rögzítésének és digitális
feldolgozásának köszönhetők.
DVD+R (8. oldal)
A DVD+R (ejtsd „plusz R”) olyan írható lemez,
mely a DVD VIDEO lemezzel megegyező
méretű. A DVD+R lemezre egyszer készíthető
felvétel, mely formátuma megegyezik a DVD
VIDEO formátummal.
102HU
DVD+RW (8. oldal)
A DVD+RW (ejtsd „plusz RW”) írható, és
újraírható lemez. A DVD+RW olyan felvételi
formátumot használ, mely hasonló a DVD VIDEO
formátumhoz.
DVD-R (8. oldal)
A DVD-R olyan írható lemez, mely a DVD
VIDEO lemezzel megegyező méretű. A DVD-R
lemezre egyszer készíthető felvétel, melynek
formátuma megegyezik a DVD VIDEO
formátummal.
DVD-RW (8. oldal)
A DVD-RW egy olyan írható, illetve újraírható
lemez, mely a DVD VIDEO lemezzel megegyező
méretű. A DVD-RW lemezekre két különböző
módon készíthető felvétel: VR üzemmódban és
videó üzemmódban. A videó üzemmód
kompatibilis a DVD VIDEO formátummal, míg
a VR (videó felvételi) üzemmód változatos
programozási és szerkesztési funkciókat kínál.
DVD VIDEO (10. oldal)
A CD-lemezzel megegyező méretű, de akár
8 órányi mozgófilm tartolására is képes digitális
lemez. Az egyrétegű, egyoldalas DVD-lemez
információ kapacitása 4,7 GB (Giga bájt), amely
7-szerese a CD-lemezének. A kétrétegű,
egyoldalas DVD-lemez információ kapacitása
8,5 GB, az egyrétegű, kétoldalas DVD-lemezé
9,4 GB, míg a kétrétegű, kétoldalas DVD-lemez
17 GB információt tartalmazhat.
A képtömörítés az MPEG 2 formátumon alapul,
amely a digitális adattömörítési technológia egyik
világszabványa. Ezzel a képtömörítési eljárással
a képadatokat az eredeti méretükhöz képest 1/40
részre lehet összesűríteni. A DVD egy másik
technológiát is alkalmaz – a változó sűrítési
arányú kódolási technológiát –, amely lehetővé
teszi a kép állapotától függő adatkiosztást.
A hangot többcsatornás – pl. Dolby Digital –
formátumban rögzítik, így a hatás még élethűbb.
Ezen kívül, számos egyéb, korszerű funkció – pl.
kameraállás és nyelv kiválasztás, szülői letiltás –
gazdagítja a DVD-lemezek szolgáltatásainak
körét.
Merevlemez (2. oldal)
Tétel (59. oldal)
A merevlemez (HDD) lemezekből és meghajtóból
álló mechanikus rendszer. A lemezek lapos, kör
alakú, vékony mágneses réteggel bevont merev
korongok. A gyorsan forgó lemezekre mágneses
fejek veszik fel az adatokat, ez lehetővé teszi az
adat gyors és hatékony írását illetve olvasását.
A DVD-lemez leghosszabb összefüggő videó
vagy audio programja: pl. egy film a videoműsort
tartalmazó lemezrészen, vagy egy zenei album
a hangfrekvenciás műsort tartalmazó
lemezrészen.
Műsorszám (59. oldal)
Sorváltásos formátum (16. oldal)
Ez a formátum a kép minden második sorát külön
mezőként (félkép) jeleníti meg, mely a televíziós
képmegjelenítés szabvány eljárása. A páros számú
mezők a kép páros sorait, a páratlan mezők a kép
páratlan sorait jelenítik meg.
A CD/VIDEO CD-lemezek kép- vagy
hanganyagának kisebb szakaszai (egy dal hossza).
MPEG audio (84. oldal)
Az ISO/IEC által elfogadott nemzetközi
szabványeljárás, mely a digitális hangok
tömörítésére szolgál. A DVD-lemezeken
alkalmazott MPEG 2 eljárással akár 7.1 csatornás
műsorokat is lehet tömöríteni.
A HDD/DVD-RW (VR formátum) lemezre
a valóságban felvett tételek. Az eredeti tételek
törlésével lemez területet szabadíthat fel.
Lejátszási lista (64. oldal)
A HDD/DVD-RW (VR formátum) lemezen
valósan tárolt felvételekből készült lejátszási
információ. A lejátszási lista az eredeti tételeket
változatlanul hagyja, és csak a lejátszáshoz
szükséges információkat tartalmazza. A lejátszási
listák nagyon kis helyet foglalnak a lemezen.
További információk
Eredeti (64. oldal)
Progresszív formátum (16. oldal)
Ellentétben a sorváltásos formátummal, mely
felváltva jeleníti meg egy adott kép (mező) két
félképét, a progresszív formátum a teljes képet
egyetlen mezőként képzi le. Ez azt jelenti, hogy
míg a sorváltásos formátum másodpercenként 25
vagy 30 képet (50–60 félképet) jelenít meg, addig
a progresszív formátum 50/60 képet vetít
másodpercenként. Ennek köszönhetően az
általános képminőség javul, az állóképek,
a szöveg és a vízszintes vonalak élesebben
láthatók.
103HU
A választható nyelvek listája
A részleteket lásd a 80. oldalon.
A nyelvek helyesírása a megfelel az ISO 639: 1988 (E/F) szabványnak.
Kód Nyelv
Kód Nyelv
Kód Nyelv
Kód Nyelv
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Afar
Abházi
Afrikaans
Amharic
Arab
Asszam
Aymara
Azerbajdzsán
Baskír
Belorusz
Bulgár
Bihari
Bislama
Bengáli; Bangla
Tibeti
Breton
Katalán
Korzikai
Cseh
Walesi
Dán
Német
Bhutani
Görög
Angol
Eszperantó
Spanyol
Észt
Baszk
Perzsa
Finn
Fidzsi
Feröer-szigeteki
Francia
Fríz
Ír
Skót Kelta
Galíciai
Guaráni
Gujarati
Hausza
Hindi
Horvát
Magyar
Örmény
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonéz
Izlandi
Olasz
Héber
Japán
Jiddis
Jávai
Grúz
Kazah
Grönlandi
Kambodzsai
Kannada
Koreai
Kasmír
Kurd
Kirgiz
Latin
Lingala
Laoszi
Litván
Lett-Litván
Madagaszkári
Maori
Macedón
Malaja
Mongol
Moldván
Maráthi
Maláj
Máltai
Burmai
Nauru
Nepáli
Holland
Norvég
Occitan
Afan (Oromo)
Oriya
Pandzsáb
Lengyel
Pahsto; Pushto
Portugál
Quechua
Rétoromán
Kirundi
Román
Orosz
Kinyarwanda
Szanszkrit
Sindhi
Sangho
Szerb-horvát
Szingaléz
Szlovák
Szlovén
Szamoai
Shona
Szomáli
Albán
Szerb
Siswati
Sesotho
Sundanese
Svéd
Szuahéli
Tamil
Telugu
Tadzsik
Thai
Tigrinya
Türkmén
Tagalog
Setswana
Tonga
Török
Tsonga
Tatár
Twi
Ukrán
Urdu
Üzbég
Vietnámi
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Kínai
Zulu
1703 Nem
azonosított
Területkódok
A részleteket lásd a 85. oldalon.
104HU
Kód Ország
Kód Ország
Kód Ország
Kód Ország
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentína
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Brazília
Kanada
Chile
Kína
Dánia
Finnország
Franciaország
Németország
India
Indonézia
Olaszország
Japán
Korea
Malajzia
Mexikó
Hollandia
Új-Zéland
Norvégia
Pakisztán
Fülöpszigetek
2436 Portugália
2489 Oroszország
Szingapúr
Spanyolország
Svédország
Svájc
Tájföld
Nagy-Britannia
Tárgymutató
Az idézőjelben szereplő
szavak megjelennek
a képernyőkijelzésen.
Számok
16:9 22, 81
4:3 Letter Box 22, 81
4:3 Pan Scan 22, 81
„48kHz/96kHz PCM” 84
A
„A-B Erase” 66
„AFT” 77
Album 35, 63
„Album Search” 59
Album száma 35
Antenna 13
Átmásolás
„Dub Mode” 71
gyorsmásolás 71
felvételi mód átalakító
átmásolás 72
„Settings” 75
Audio 54, 83
„Audio Connection” 22
Audio csatlakozóvezeték 17
„Audio DRC” 83
„Audio Filter” 57
„Audio Settings” 56
„Audio” 80
„Auto Adjust” 79
„Auto Chapter” 85
„Auto Display” 88
Automatikus órabeállítás 79
„Auto Title Erase” 49
„AV SYNC” 57
B
Beállítás
lejátszás képe 56
lejátszás hangja 56
felvétel képe 46
„Bilingual” 50, 51
„BNR” 56
„Brightness” 47, 56
C
„C NR” 56
Canal Plus 26
„Capture All” 69
„Capture” 69
„CATV” 76
CD 10
„Change IN” 69
„Change OUT” 69
„Channel List” 78
„Channel Setting” 76
CHAPTER MARK 68
CHAPTER MARK ERASE
68
„Chapter Search” 59
„Check Overlap” 48
„Colour” 47, 56
„Colour System” 86
„Combine” 70
„Command Mode” 21, 88
„Component Out” 81
COMPONENT VIDEO
OUT 14
„Contrast” 47, 56
„Create Playlist” 69
CPRM 8
Csatlakoztatás 14
antennavezeték 13
audio vezetékek 17
videó vezetékek 14
D
DATA CD 10
„Decoder” 27
„Digital Out” 84
„Dimmer” 87
„Disc Info” 29, 38, 68
„Divide” 67
Dolby Digital 17, 84, 102
„Downmix” 83
DTS 84, 102
„Dub Mode” 71
„DVD Bilingual Rec.” 87
„DVD Menu” 80
„DVD Rec. Picture Size” 46
DVD VIDEO 10, 102
DVD+R 8, 102
DVD+RW 8, 102
DVD-R 8, 102
DVD-RW (Videó formátum)
65
DVD-RW 8, 102
„DVE” 56
E
Egygombos időzítés 44
Egygombos lejátszás 53
Egygombos menü 53
Egyidejű felvétel és lejátszás
58
Egyszer másolható 42
Elemek 19
Előlap 100
Előlapi kijelző 35, 101
„Erase All” 68
„Erase Titles” 67
„Erase” 48, 65, 69
Eredeti 33, 64, 103
„Extend Rec” 44
F
„Factory Setup” 88
„Features” 85
Fejezet 35, 47, 68, 102
Fejezet száma 35
Fejezetek létrehozása 68
Feliratozás 38
Felvételhez használható
lemezek 8
Felvételi idő 41
Felvétel külső készülékről, az
időzítő használatával 49
Felvételkészítés 41, 49, 85
képbeállítás 46
felvételi formátum 8
felvételi mód 32, 41
felvételi idő 32
„Update” 43
egy másik műsor nézése
közben 31
„File Search” 59
„Finalize” 39
Folytatólagos lejátszás 53
„Format DVD” 87
„Format” 29
Formattálás 29
105HU
G
GB 30
Gyermekzár 53
Gyári beállítások
visszaállítása 88
Gyors időzítő 46
Gyors útmutató
a lemeztípusokhoz 8
Gyorsbeállítás 22, 88
Gyorsított lejátszás
hanggal 52
H
Hálózati csatlakozóvezeték 18
Hangminőség 56
Használható lemezek 8, 10
Hátlap 101
Hátralévő idő 35
„HDD Bilingual Rec.” 87
Hibaelhárítás 89
„Hue” 56
I
Időzítési lista 47
Időzített felvétel
ellenőrzés/módosítás/
törlés 47
kézi beállítás 43
felvételi mód beállítás 44
VIDEO Plus+ 45
szinkronfelvétel 49
Időzítő beállítások
ellenőrzése/módosítása/
törlése (Timer List) 47
Index kép 34
INPUT SELECT 51
J
Jelenet lista 69
JPEG képfájlok 60
K
Kameraállás 54
Karakterek beírása 36
Képernyőkijelzés
„OSD” language 22, 80
Képernyőkímélő 86
Képfagyasztás 55
106HU
Képméret 46
Képminőség 46, 56
Keresés bekapcsolt hanggal
52
Keresés
gyorskeresés hátra/
előre 54
ugrás a tétel/fejezet/
műsorszám
elejére 54
bekapcsolt hanggal 52
keresési mód 59
vizuális keresés 59
Kétnyelvű felvétel 42
Kezelőszervek 98
Kézi órabeállítás 80
Kijelző
az előlapon 35, 101
Komponens videobemenet 14
Követéses lejátszás 57
L
Lapozó mód 33
Lassított lejátszás 55
Lejátszás 10, 35, 52, 54, 55
gyorsítva, előre 55
gyorsítva, hátra 55
képenként 55
gyorskeresés előre 54
azonnali visszajátszás 54
JPEG képfájlok 60
MP3 audio
műsorszámok 60
folytatólagos lejátszás 53
keresés bekapcsolt
hanggal 53
lassított lejátszás 55
Lejátszás folyamatjelző 35
Lejátszási lista 33, 64, 69, 103
Lejátszási mód 35
Lejátszható lemezek 10
Lemez beállítások 29, 38, 68,
87
Lemezek kezelése 95
Lemeztérkép 68
Lemeztípusok 8
Lezárás 39
Lezárás feloldása 40
„Line Audio Input” 50, 51
LINE 2 IN 24
LINE 3/DECODER 23
LINE 4 IN 24
„Line1 Output” 82
„Line3 Input” 82
„Line3 Output” 82
„Line4 Input” 82
M
Másolásvédelem 102
Másolásvezérlő jelek 42
MENU 52
Menü
DVD menü 52
főmenü 52
„MNR” 56
„Modify” 48
„Move” 69
MP3 audio műsorszámok 60
MPEG 84, 103
Műsorszám 103
N
Nem másolható 42
NICAM 42, 77
„Normal” 76
Nyelv 80
O
„Options” 87
Óra 22, 79
P
„Pause Mode” 81
PAY-TV 26
„PAY-TV/CANAL +” 78
„PB Video Equalizer” 56
PBC 52
PDC 43
„Play Beginning” 53
„Power Save” 87
„Present Time” 80
„Preview” 69
„Progressive Mode” 82
Progresszív 16, 103
„Protect Disc” 38
„Protect” 65
,folytatódik
R
„Rec Mode” 46
Rec Mode Adjust 44
„Rec NR” 46
REC PAUSE 31
„Rec Settings” 46
„Rec Video Equalizer” 47
RECOVERY 94
Régiókód 11
Rendezés 33
„RGB” 22, 82
S
S-videó 14
„S Video” 22, 82
„Scart Setting” 82
„Search” 59
SET 20, 37
„Set Thumbnail” 65
„Settings” 76
SMARTLINK 15
Sorváltásos 103
Sorváltásos formátum 103
„Station Name” 78
Super VIDEO CD 10
„System” 76
Szabad lemezterület 30
Szabadon másolható 42
Számgombok 37, 45
Szerkesztés 64, 69
Szinkronfelirat 54, 80
Szinkronfelvétel 49
Színrendszerek 97
Szülői letiltás 53, 85
T
Távvezérlő 19, 98
Teletext 32, 79
Térhangzás 54
Területkód 104
Tétel 35, 103
Tétel lista 32, 52
index-képek 34
rendezés 33
Tétel szám 35
„Time Search” 59
TIME/TEXT 35
TIMER 43
Tisztítólemezek 95
TITLE LIST 52
„Title Name” 65
„Title Search” 59
TOP MENU 52
„Track Search” 59
Tuner rendszer 22
„TV Direct Rec” 31, 85
„TV Guide Page” 79
„TV Type” 22, 81
TV/DVD kapcsoló 19
TV/VIDEO 31
Tv-készülék vezérlése
a távvezérlővel 19
TV-rendszer 76
TVS (TV Virtual
Surround) 54
TV-szünet 57
U
„Unfinalize” 40
V
Védelem
lemez 38
tétel 65
„Video” 22, 81, 82
VIDEO CD 10
„Video Settings” 56
Videó formátum 8
Video Plus+ 45
Videó vezeték 14
Videobemenet 14
Vizuális keresés 59
VPS 43
VR formátum 8, 64
Y
„Y NR” 56
Z
ZWEITON 42
107HU
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Download PDF

advertising