Sony | RDR-HX1010 | Sony RDR-HX1010 Használati útmutató

2-635-893-E1(1)
DVD-felvevő
Kezelési útmutató
RDR-HX1010
© 2005 Sony Corporation
Előírások
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
A készülék burkolatát ne távolítsa el,
mert ez áramütést okozhat. A javítást
bízza szakemberre!
A hálózati csatlakozóvezetéket
kizárólag szakszervizben cserélhetik.
• Ez a készülék 220–240 V-os, 50/
60 Hz-es hálózati feszültséggel
üzemel. Ellenőrizze, hogy a helyi
elektromos hálózat feszültsége
megfelel-e ennek.
• A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében soha ne tegyen
folyadékkal teli edényt, pl.
virágvázát a készülékre.
A SHOWVIEW a Gemstar Development
Corporation bejegyzett védjegye.
A SHOWVIEW rendszer gyártása
a Gemstar Development Corporation
engedélyével történt.
E készülék besorolása CLASS 1
LASER (1. osztályú lézerberendezés).
A CLASS 1 LASER PRODUCT
jelölés a készülék hátoldalon található.
FIGYELEM
Ha ezt a berendezést egy másik optikai
készülékkel együtt használja,
növekszik a szem veszélyeztetettsége.
Mivel ez a DVD-felvevő olyan
lézersugárral működik, amely
veszélyes lehet az emberi szemre, soha
ne szerelje szét a készüléket.
A javítást bízza szakemberre.
Ez a jelölés a készülékházban,
a lézervédő burkolaton található.
2HU
Előírások
Ez a készülék a tesztek alapján
megfelelt az EMC irányelv
3 méternél rövidebb
csatlakozóvezeték használata
esetén megadott határértékeinek.
Néhány szó a biztonságról
Ha bármilyen szilárd anyag vagy
folyadék kerül a készülék
belsejébe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon
szakemberhez.
Néhány szó a merevlemezről
Feleslegessé vált
elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként
való eltávolítása
(Használható az Európai
Unió és egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja
le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha
nem követi a hulladék kezelés helyes
módját. Az anyagok, újrahasznosítása
segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
A merevlemez hosszú felvételek
rögzítésére alkalmas, nagy
tárolókapacitással rendelkezik, és
gyors hozzáférést nyújt a már
rögzített anyagokhoz. Ugyanakkor
ütésre, rázkódásra és porra
érzékeny, és mágnesektől távol kell
tartani. Az adatvesztés elkerülése
érdekében olvassa el figyelmesen
a következő előírásokat.
• Óvja a felvevőt az erős ütésektől.
• Ne helyezze a felvevőt
mechanikus rezgésnek kitett
vagy instabil helyre.
• Ne állítsa a felvevőt forró
felületre, például videomagnó
vagy erősítő (rádióerősítő)
tetejére.
• Ne használja a felvevőt szélsőséges
hőmérsékletingadozásnak kitett
helyen (a hőmérsékletváltozásmeredekség kevesebb, mint 10°C/
óra).
• Ne mozgassa a felvevőt, amíg
a hálózati csatlakozóvezeték
csatlakoztatva van.
• Ne húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, amíg
a felvevő be van kapcsolva.
• Mielőtt kihúzná a hálózati
vezetéket, kapcsolja ki a felvevőt,
és ellenőrizze, hogy a merevlemez
működése leállt-e (a kijelzőn az
órakijelzés látható, és minden
felvételi vagy másolási művelet
leállt).
• A hálózati csatlakozóvezeték
kihúzása után egy percig ne
mozgassa a felvevőt.
• Ne próbálja meg önállóan
kicserélni vagy bővíteni
a merevlemezt, mert üzemzavar
keletkezhet.
A merevlemez sérülése esetén az
adatokat nem lehet visszaállítani.
A merevlemez csak ideiglenes
tároló terület.
Néhány szó a merevlemez
javításáról
• A merevlemez javítása vagy
átvizsgálása esetén ellenőrizhetjük
a merevlemez tartalmát.
A merevlemezre felvett anyagot
azonban a Sony nem menti ki és
nem tárolja.
• Ha a merevlemezt formattálni
vagy cserélni kell, azt a Sony
megfontoltan és saját megítélése
szerint teszi. Azonban
a merevlemez teljes tartalma
törlődni fog, beleértve a szerzői
jogot sértő tartalmakat is.
Néhány szó a tápfeszültségről
• A készülék mindaddig feszültség
alatt áll, amíg a fali konnektorhoz
van csatlakoztatva, még akkor is,
ha a készülék ki van kapcsolva.
• Ha hosszú ideig nem használja
készülékét, húzza ki a hálózati
csatlakozót a fali konnektorból.
Mindig a csatlakozódugót, és soha
ne a vezetéket fogja meg.
• A hálózati csatlakozóvezeték
kihúzása előtt ellenőrizze
a készülék előlapján lévő kijelzőn,
hogy a felvevő merevlemeze nem
működik-e (nincs-e folyamatban
felvétel vagy másolás).
Néhány szó az elhelyezésről
• Úgy helyezze el a készüléket,
hogy a levegő szabadon
áramolhasson körülötte,
máskülönben túlmelegedhet.
• Ne helyezze a készüléket puha
felületre – pl. takaróra –, amely
eltakarhatja a szellőzőnyílásokat.
• Ne helyezze a készüléket zárt
térbe, pl. szekrénybe vagy hasonló
helyre.
• Óvakodjon az alábbi
elhelyezésektől: fűtőtestek
közelében, illetve olyan helyen,
ahol közvetlen napfénynek, túlzott
pornak vagy mechanikai
behatásnak van kitéve.
• A készüléket ne helyezze el
döntött pozícióban. A készülék
kizárólag vízszintes helyzetben
üzemeltethető.
• A készüléket és a lemezeket tartsa
távol az erős mágnessel
rendelkező berendezésektől (pl.
mikrohullámú sütő, nagyméretű
hangsugárzók, stb.).
• A készülékre ne helyezzen nehéz
tárgyakat.
Néhány szó a felvételről
• A gyártó nem vonható
felelősségre, ha a felvétel vagy
a lejátszás valamilyen okból – pl.
a készülék működési hibájából –
eredően elmarad.
• Készítsen próbafelvételeket
a tényleges felvétel előtt.
Szerzői jogok
• A televíziós műsorok, filmek,
videokazetták, lemezek és egyéb
anyagok szerzői jogvédelem alatt
állhatnak. Az ilyen anyagok
engedély nélküli felvétele
ellenkezhet a szerzői jogi
rendelkezésekkel. Ha a készüléket
kábeltelevíziós adások felvételére
szeretné használni, szükség lehet
a kábeltelevíziós műsorszóró és/
vagy a műsor tulajdonosának
engedélyére.
• Ez a készülék olyan
másolásvédelmi technológiával
van ellátva, amely az Egyesült
Államok szabadalmi oltalma alatt
áll, illetve egyéb szellemi
tulajdont képez. Ezt
a másolásvédelmi technológiát
csak a Macrovision engedélyével
és kizárólag otthoni vagy
kiscsoportos szórakoztatási
célokra szabad felhasználni,
hacsak a Macrovision másképpen
nem rendelkezik. Feltörése és
másolása tilos.
Másolásvédelmi funkció
Mivel ez a készülék másolásvédelmi
funkcióval rendelkezik, és a külső
(nem tartozék) vevőn keresztül
beérkező műsorok másolásvédelmi
jeleket tartalmazhatnak
(másolásvédelmi funkció), a felvétel
nem minden esetben lehetséges
(a jel típusától függően).
FONTOS FIGYELMEZTETÉS
Figyelem: Az Ön által
megvásárolt készülék
gyakorlatilag korlátlan ideig
képes egy fényképet vagy egy
menüképernyőt a tv-képernyőn
megjeleníteni. Ha egy fényképet
vagy egy menüképernyőt
hosszabb ideig a tv-képernyőn
hagy, a televízió képernyője
maradandó károsodást
szenvedhet. Fokozottan
érvényes ez a projektoros
tévékészülékekre.
Ha a készülékkel kapcsolatban
bármilyen kérdése vagy problémája
merül fel, keresse fel a vásárlás
helyét.
Néhány szó az útmutatóról
• Az útmutatóban a belső
merevlemezre „HDD” rövidítéssel
hivatkozunk, a lemez kifejezés
a HDD, a DVD vagy a CDlemezek általános megnevezése,
amennyiben a szöveg vagy az
illusztráció nem határozza meg
másképpen.
• Az útmutatóban feltüntetett
utalások a távvezérlőn található
kezelőszervekre vonatkoznak. Az
ismertetett műveletek azonban
a készülék azonos vagy hasonló
elnevezésű gombjaival is
végrehajthatók.
• Az útmutatóban látható
menüképernyő illusztrációk
eltérhetnek az Ön tv-képernyőjén
megjelenő képtől.
• Ebben az útmutatóban szereplő,
a DVD-lemezekkel kapcsolatos
magyarázatok az ezzel
a felvevővel készített DVDlemezekre vonatkoznak.
A magyarázatok nem
vonatkoznak azokra a DVDlemezekre, melyeket ezen
a készüléken játszanak le, de
a felvétel másik készülékkel
történt.
3HU
Tartalomjegyzék
FIGYELMEZTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Előírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A DVD-felvevő felhasználási lehetőségei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Gyors útmutató a lemeztípusokhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Felvételre és lejátszásra használható lemezek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Lejátszható lemezek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Csatlakoztatások és beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A felvevő csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1. lépés: Kicsomagolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. lépés: Az antennavezeték csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3. lépés: Videó-/HDMI vezetékek csatlakoztatása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
A SMARTLINK funkció (csak SCART csatlakoztatásnál) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
A PROGRESSIVE gomb használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4. lépés: Az audio vezetékek csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5. lépés: A hálózati vezeték csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6. lépés: A távvezérlő előkészítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
A tévékészülék vezérlése a távvezérlővel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Az AV erősítő (rádióerősítő) hangerejének szabályzása a távvezérlővel . . . . . . . 20
Ha Önnek Sony DVD-lejátszója vagy több Sony DVD-felvevője van . . . . . . . . . . 21
7. lépés: Gyorsbeállítás (Easy Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Csatlakoztatás videomagnóhoz vagy hasonló eszközhöz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Csatlakoztatás a LINE 3/DECODER aljzathoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Csatlakoztatás a LINE 2 IN vagy LINE 4 IN aljzathoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Csatlakoztatás műholdvevőhöz vagy digitális tunerhez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
PAY-TV/Canal Plus dekóder csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Dekóder csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
A PAY-TV/Canal Plus csatornák beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Hét alapművelet — Ismerkedés a DVD-felvevővel
1. DVD-lemez behelyezése és formattálása (lemez információk) . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Lemez behelyezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
DVD-lemez formattálása (lemez információ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2. Egy műsor felvétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
A lemez állapotának ellenőrzése felvétel közben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3. A felvett műsor lejátszása (tétel lista) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4. A lejátszási idő és a lejátszási információk ellenőrzése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
A lejátszási idő és a hátralévő idő ellenőrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5. A felvett műsor címének módosítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6. A lemezek elnevezése és védelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
A lemez elnevezése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
A lemez védelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7. A lemez lejátszása egy másik DVD-készülékkel (lezárás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
A lezárás feloldása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4HU
Időzített felvétel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Felvételkészítés előtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Felvételi mód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Sztereó vagy kétnyelvű műsorok felvétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Nem rögzíthető műsorok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Időzített felvétel (Normál/ShowView). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Az időzítő kézi beállítása (normál mód). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Tv-műsorok felvétele ShowView rendszer használatával . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
A Quick Timer (gyors időzítés) funkció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
A felvételi képminőség és képméret beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Fejezetek létrehozása a tételen belül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Az időzítési beállítások ellenőrzése/megváltoztatása/törlése (Timer List) . . . . . . . . . 48
A régi tételek automatikus törlése (Auto Title Erase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Felvétel külső készülékről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Felvétel külső készülékről, az időzítő használatával (Synchro Rec) . . . . . . . . . . . 50
Felvétel külső készülékről, az időzítő használata nélkül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Lejátszási opciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
A képminőség beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
A hangminőség beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Tv-műsor szüneteltetése (TV Pause) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Az éppen felvett műsor elejének lejátszása (követéses lejátszás) . . . . . . . . . . . . 58
Egy korábban rögzített műsor lejátszása felvételkészítés közben (egyidejű felvétel
és lejátszás). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Tétel/fejezet/műsorszám stb. keresése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Keresés az index-képek segítségével (vizuális keresés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Keresés a tétel száma vagy az időkód segítségével. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
MP3 audio műsorszámok vagy JPEG képfájlok lejátszása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
MP3 album vagy műsorszám kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
JPEG album vagy kép kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Néhány szó az MP3 audio műsorszámokról és a JPEG képfájlokról . . . . . . . . . . 63
A készülék az alábbi típusú MP3 audio műsorszámok vagy JPEG képfájlok
lejátszására képes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Az albumok, műsorszámok és fájlok lejátszási sorrendje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Törlés és szerkesztés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Mielőtt hozzákezdene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
HDD és DVD-RW (VR formátum) szerkesztési opciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Szerkesztési opciók a DVD+RW/DVD-RW (Videó formátum)/DVD+R/DVD-R
lemezek esetén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Egy tétel törlése és szerkesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Egy fejezet törlése (Delete Chapter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
A tétel egy részének törlése (A-B Erase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Több tétel együttes törlése (Erase Titles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Egy tétel kettéosztása (Divide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
A lemez összes tételének törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Tételek törlése szabad lemezterület létrehozásához (Disc Map) . . . . . . . . . . . . . 69
Fejezetek létrehozása kézi vezérléssel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
,folytatódik
5HU
Lejátszási listák létrehozása és szerkesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
A lejátszási lista elemeinek áthelyezése (Change Order) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Több lejátszási lista összefűzése (Combine). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Egy lejátszási lista kettéosztása (Divide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Átmásolás (HDD y DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Mielőtt megkezdi az átmásolást. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Néhány szó a „Dub Mode”-ról (átmásolási mód) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Átmásolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Egy tétel átmásolása (Tétel átmásolás). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Több tétel átmásolása (a kiválasztott tételek átmásolása) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
DV átmásolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Mielőtt megkezdené a DV átmásolást . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Előkészületek a DV IN aljzaton keresztül történő felvételhez . . . . . . . . . . . . . . . . 77
DV formátumú kazetta teljes tartalmának felvétele (egy-gombnyomásos átmásolás) 79
Programszerkesztés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Alapbeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
A vételi paraméterek és a nyelv beállítása (Settings) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Csatorna beállítások (Channel Settings) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Csatorna lista (a csatornák megváltoztatása/letiltása). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
TV Guide Page (tv-műsorismertető) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Óra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Nyelvek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
A kép paramétereinek beállítása (Video Settings). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
A hang paramétereinek beállítása (Audio). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Felvételi beállítások és szülői letiltás (Features) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Lemez és távvezérlő beállítások/Gyári beállítások (Options) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Gyorsbeállítás (A felvevő beállításainak módosítása) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
További információk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Az öndiagnózis funkció (Ha a kijelzőn betűk/számok jelennek meg). . . . . . . . . . . . . 102
Néhány szó a felvevőről. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Minőségtanúsítás, műszaki jellemzők . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Az i.LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Kezelőszervek és szabályzók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Fogalommagyarázat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
A választható nyelvek listája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Területkódok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Tárgymutató. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
6HU
A DVD-felvevő felhasználási lehetőségei
Felvétel/Lejátszás
Használható adathordozó és a hivatkozás helye
A felvett műsorok gyors elérése
– Tétel lista
,
A műsor elejének lejátszása
felvétel közben
– Követéses lejátszás
,
Műsornézés egy másik műsor
felvétele közben
– Egyidejű felvétel és lejátszás
,
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
„3. A felvett műsorok megtekintése (tétel lista)”
a 32. oldalon.
HDD
-RWVR
„Az éppen felvett műsor elejének lejátszása (követéses
lejátszás)” az 58. oldalon.
HDD
VCD
+RW
-RWVR -RWVideo
CD
DATA DVD DATA CD
+R
-R
„Egy korábban rögzített műsor lejátszása felvételkészítés
közben (egyidejű felvétel és lejátszás)” az 59. oldalon.
Átmásolás/szerkesztés
Használható adathordozó és a hivatkozás helye
Saját program összeállítása
– Lejátszási lista
,
A felvett tételek átmásolása
HDD-re, illetve HDD-ről
– Átmásolás (HDD y DVD)
,
DV kazetták műsorának
automatikus lemezre másolása
– DV átmásolás
,
HDD
-RWVR
„Lejátszási lista létrehozása és szerkesztése” a 70. oldalon.
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
„Átmásolás (HDD y DVD)” a 72. oldalon.
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
„DV átmásolás” a 77. oldalon.
A felvételhez használható és a lejátszható lemezek listája a 8. oldalon található.
7HU
Gyors útmutató a lemeztípusokhoz
Felvételre és lejátszásra használható lemezek
Ebben az
útmutatóban
használt
ikon
Lemez
jelölés
Típus
Formattálás
(új lemezek)
Kompatibilitás más DVDlejátszókkal (lezárás)
Merevlemez
(belső)
HDD
(Formattálás nem
szükséges)
A HDD-n lévő műsort DVD-re
kell másolni, ha külső DVDkészülékkel szeretné lejátszani.
DVD+RW
+RW
Automatikus
formattálás VR
módban
Lejátszható DVD+RW
kompatibilis lejátszókon
(automatikus lezárás)
-RWVR
Kézi formattálás VR
módban (29. oldal)
Lejátszható VR formátummal
kompatibilis lejátszókon
(lezárás nem szükséges)
-RWVideo
Kézi formattálás videó
módban (29. oldal)
A legtöbb DVD-lejátszón
lejátszható (lezárás szükséges)
(39. oldal)
+R
Automatikus
formattálás
A legtöbb DVD-lejátszón
lejátszható (lezárás szükséges)
(39. oldal)
-R
Automatikus
formattálás
A legtöbb DVD-lejátszón
lejátszható (lezárás szükséges)
(39. oldal)
VR
DVDRW
*2
Videó
DVD+R
DVD+R DL
DVD-R
Használható lemez verziók (2005. márciusi
állapot szerint)
• 8× vagy lassabb DVD+RW lemezek
• 6× vagy lassabb DVD-RW lemezek (Ver. 1.1,
Ver. 1.2 CPRM-mel*1)
• 16× vagy lassabb DVD+R lemezek
• 16× vagy lassabb DVD-R lemezek (Ver. 2.0,
Ver. 2.1)
• 2,4× DVD+R DL (kétrétegű) lemezek
8HU
A „DVD+RW”, a „DVD-RW”, a „DVD+R”, a „DVD+R
DL” és a „DVD-R” védjegyek.
*1
*2
A CPRM (Content Protection for Recordable Media,
Írható média tartalomvédelem) egy kódolási
technológia, mely a képekhez fűződő szerzői jogokat
védi.
Ez a logó a 4× és a 6× sebességű DVD-RW lemezekre
vonatkozik.
Felvételi jellemzők
Szerkesztési jellemzők
Újraírás
(41. oldal)
Automatikus fejezet
jelölés
(91. oldal)
Kézi fejezet
jelölés
(69. oldal)
16:9-es
felvétel
(47. oldal)
Műsorcím
módosítása
(66. oldal)
Műsor
törlése
(68. oldal)
A-B törlés
(67. oldal)
Lejátszási
lista
(70. oldal)
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen*3
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Igen
Nem
Nem
Igen
Igen*4
Nem
Nem
Nem
Igen
Nem
Igen*3
Igen
Igen*4
Nem
Nem
Lemezek, amelyekre nem készíthető felvétel
• 8 cm-es lemezek.
• DVD-R VR formátumú (Video Recording)
lemezek.
*3
*4
Csak LSP, SP, HSP vagy HQ felvételi mód esetén,
illetve ha a „DVD Rec. Picture Size” menüben
a „16:9” beállítást választotta ki.
Műsorok (tételek) törlésével nem szabadul fel
lemezterület.
,folytatódik
9HU
Lejátszható lemezek
Típus
Lemez
jelölés
Ebben az
útmutatóban használt
ikon
Általában filmet tartalmazó lemezek, melyek
megvásárolhatók vagy kölcsönözhetők.
DVD VIDEO
DVD
VIDEO CD
VCD
VIDEO CD-lemezek vagy CD-R/CD-RW
lemezek VIDEO CD/Super VIDEO CD
formátumban.
CD
Megvásárolható zenei CD-k vagy CD-R/
CD-RW lemezek zenei CD formátumban.
CD
DATA DVD
—
DATA DVD
MP3 zenei műsorszámokat vagy JPEG
képfájlokat tartalmazó DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R/DVD-ROM lemezek.
DATA CD
—
DATA CD
MP3 zenei műsorszámokat vagy JPEG
képfájlokat tartalmazó CD-ROM/CD-R/
CD-RW lemezek.
8 cm-es
DVD+RW/
DVD-RW/DVD-R
—
—
A „DVD VIDEO” és a „CD” védett márkanév.
Lemezek, melyek nem játszhatók le
• PHOTO CD
• Olyan CD-ROM/CD-R/CD-RW lemezek
melyek nem zenei CD vagy Videó CD
formátumban lettek felvéve, vagy nem
tartalmaznak MP3 vagy JPEG fájlokat.
• A CD-Extra lemezek adat-része.
• DVD-ROM lemezek, melyek nem tartalmaznak
JPEG fájlokat, vagy nem DVD VIDEO
formátumúak.
• DVD Audio lemezek.
• DVD-RAM lemezek.
• A Super Audio CD-k HD rétege.
• Eltérő régió kóddal rendelkező DVD VIDEO
lemezek (11. oldal).
• VR (Video Recording) formátumú DVD-R
lemezek.
10HU
Jellemzők
DVD videokamerával felvett 8 cm-es
DVD+RW, DVD-RW és DVD-R lemezek.
(A DVD videokamerával felvett fényképek
nem játszhatók le.)
A felvehető tételek maximális száma
Lemez
Tételek száma*
HDD
300
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
* Egy-egy tétel hossza legfeljebb 8 óra lehet.
Megjegyzés a DVD VIDEO/VIDEO CD-lemezek
lejátszásához
Bizonyos DVD VIDEO/VIDEO CD-lemezek
esetében a szoftvergyártó néhány lejátszási
műveletet rögzített a lemezen. Mivel ez a készülék
a DVD VIDEO/VIDEO CD-lemezeket a gyártó
eredeti, lemezen elhelyezett utasításai alapján
játssza le, előfordulhat, hogy egyes funkciók nem
állnak rendelkezésre. Lásd a DVD VIDEO/
VIDEO CD-lemezekhez mellékelt utasítást.
Régiókód (csak DVD VIDEO)
Az Ön DVD-felvevőjének hátoldalán egy
régiókód található, és a készülék csak olyan DVD
VIDEO lemezeket játszik le (csak lejátszás),
amelyeken ezzel azonos régiókód van feltüntetve.
A régiókód a szerzői jogok védelmét szolgálja.
A ALL szimbólummal ellátott DVD VIDEO
lemezek szintén lejátszhatók ezzel a készülékkel.
Ha nem megfelelő régiókóddal ellátott DVD
VIDEO lemezt próbál meg lejátszani, a tvképernyőn a „Playback prohibited by area
limitations” (A lemez lejátszása a területi
azonosító kód eltérése miatt nem lehetséges)
üzenet jelenik meg. Egyes DVD VIDEO lemezek
esetében előfordulhat, hogy a régiókód nincs
feltüntetve, és a készülék mégsem képes lejátszani
azt a fentebb említett területi azonosító kód
eltérése miatt.
X
RDR–XXXX
00V 00Hz
00W
NO.
0-000-000-00
Régiókód
Másolásvédelemmel ellátott zenei lemezek
Ez a készülék olyan lemezek lejátszására
alkalmas, melyek megfelelnek
a kompaktlemezekre (CD) vonatkozó szabvány
előírásainak. Napjainkban egyre több
lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott zenei
CD-ket hoz forgalomba. Kérjük, ne feledje, hogy
ezek között lehetnek olyanok is, melyek nem
felelnek meg a CD-szabványnak, ezért ezzel
a készülékkel nem lehet lejátszani.
DualDisc (kettős formátumú) lemezek
A DualDisc olyan kétoldalas lemez, melynek
egyik oldalán DVD-műsor, a másikon pedig
digitális audio program található. Kérjük ne
feledje, hogy a DualDisc lemez digitális audio
oldalát nem minden esetben játssza le ez
a készülék, mert az nem a CD szabványnak
megfelelően kerül rögzítésre.
b Megjegyzések
• Lehetnek olyan DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/
DVD-R vagy CD-R/CD-RW lemezek, melyek –
a lemez állapotától, a felvétel minőségétől, illetve
a felvevő berendezés sajátosságaitól függően – nem
játszhatók le ezzel a lejátszóval. Ugyanígy nem
játszhatók le azok a lemezek, melyeken a véglegesítés
(lezárás) nem történt meg megfelelően. További
információkért olvassa el a felvevő berendezés kezelési
utasítását.
• Ugyanazon a DVD-RW lemezen nem keverheti a VR
formátumot és a Videó formátumot. A lemez
formátumának megváltoztatásához formattálja meg
a lemezt (29. oldal). Ne feledje, hogy a lemez tartalma
a formattáláskor törlődik.
• A felvételhez szükséges időt nem rövidítheti, még nagy
sebességű lemezek esetében sem.
• Olyan lemezek használata ajánlott, melyek
csomagolásán a „For Video” felirat fel van tüntetve.
• A DVD+R, DVD-R és DVD-RW lemezekre (Videó
formátum) nem készíthet újabb felvételt, ha azokon
más DVD-készülékkel készített felvétel található.
• Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem tud újabb
felvételt rögzíteni az olyan DVD+RW lemezre,
melyeken más DVD-készülékkel készített felvétel
található. Ne feledje, hogy új felvétel hozzáadása
esetén ez a készülék felülírja a DVD menüt.
• Nem szerkesztheti azon DVD+RW, DVD-RW (Videó
formátum), DVD+R és DVD-R lemezek tartalmát,
melyeket más DVD-készülékkel vettek fel.
• Ha a lemez olyan PC adatot tartalmaz, melyet
a készülék nem ismer fel, akkor lehetséges, hogy az
adatokat törölni fogja.
• Lehetnek olyan gyártmányú írható lemezek, melyekre
ez a készülék nem képes felvételt készíteni.
11HU
Csatlakoztatások és beállítások
A felvevő csatlakoztatása
A lejátszó csatlakoztatásához és beállításához kövesse az 1–7. lépéseket.
b Megjegyzések
• A zavaró elektromos zajok megelőzése érdekében ügyeljen a csatlakozódugók szoros csatlakoztatására.
• Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékek kezelési útmutatóját is.
• Ezt a felvevőt nem lehet olyan tévékészülékhez csatlakoztatni, amely nem rendelkezik SCART vagy videó bemeneti
aljzattal.
• Csatlakoztatás előtt húzza ki a csatlakoztatni kívánt készülékek hálózati vezetékét.
1. lépés: Kicsomagolás
Ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékokat megkapta-e:
• Hálózati vezeték (1 db)
• Antennavezeték (1 db)
• Távvezérlő (1 db)
• AA (R6) elemek (2 db)
12HU
2. lépés: Az antennavezeték csatlakoztatása
Csatlakoztassa az antennavezetéket, az alábbi lépéseket követve. Ne csatlakoztassa a hálózati vezetéket
mindaddig, amíg el nem jut az „5. lépés: A hálózati vezeték csatlakoztatása” művelethez (18. oldal).
AERIAL
DVD-felvevő
LINE 3 /
DECODER
HDMI OUT
LINE 1 - TV
IN
DIGITAL OUT
OUT
Y
PB/
CB
COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/DOLBY DIGITAL
-AUDIO
R
L
VIDEO
OPTICAL
S VIDEO
LINE
4
IN
LINE
2
OUT
-AUDIO
R
L
VIDEO
S VIDEO
COMPONENT
VIDEO OUT
PR/
CR
~ AC IN
Csatlakoztatások és beállítások
az AERIAL IN csatlakozóhoz
AERIAL
IN
OUT
TV
az AERIAL OUT csatlakozóhoz
Antennavezeték
(mellékelt tartozék)
: Jeláramlás iránya
1
2
Húzza ki az antennavezetéket a tévékészülékből és csatlakoztassa a felvevő hátoldalán lévő
AERIAL IN csatlakozóhoz.
Csatlakoztassa a felvevő AERIAL OUT csatlakozóját a tévékészülék antennabemeneti
csatlakozójához a mellékelt antennavezetékkel.
13HU
3. lépés: Videó-/HDMI vezetékek csatlakoztatása
A tévékészülék, kivetítő vagy AV erősítő (rádióerősítő) bemeneti aljzatainak típusától függően válassza
ki a megfelelő csatlakoztatási módot (A–E). Ez teszi lehetővé a műsorok megjelenítését.
A Ha SCART aljzathoz csatlakoztatja a felvevőt
Ha a „Gyorsbeállításnál (Easy Setup)” (22. oldal) a „Line1 Output” menüpont „S Video” vagy „RGB”
beállítását választotta ki, olyan SCART vezetéket használjon, amely megfelel az adott jeltípusnak.
B Ha videó bemeneti aljzathoz csatlakoztatja a felvevőt
Ennél a csatlakoztatási módnál normál képminőséget élvezhet.
C Ha S-videó bemeneti aljzathoz csatlakoztatja a felvevőt
Magasabb képminőséget élvezhet.
D Ha komponens videó bemeneti aljzathoz (Y, PB/CB, PR/CR) csatlakoztatja a felvevőt
Ez a csatlakoztatási mód elsőrendű színreprodukciót és kiváló képminőséget kínál.
Ha a tévékészülék progresszív (525p/625p) formátumú jelek fogadására is képes, a fenti csatlakoztatási
módszert kell alkalmazni, és a „Video” menüben a „Component Out” értékét „On”-ra kell állítani
(88. oldal). Ezután a progresszív videojelek küldéséhez nyomja meg a PROGRESSIVE gombot
a távvezérlőn. Bővebb információt „A PROGRESSIVE gomb használata” részben (16. oldal) olvashat.
E Ha a HDMI bemeneti aljzathoz csatlakoztatja a felvevőt
Használjon hivatalosan elismert HDMI vezetéket, így a HDMI kimeneti aljzaton át jobb digitális
képminőséget élvezhet.
14HU
B
INPUT
S-videó vezeték
(nem mellékelt
tartozék)
Audio, videó
vezeték (nem
mellékelt tartozék)
VIDEO
C
INPUT
S VIDEO
L
TV, kivetítő vagy AV
erősítő (rádióerősítő)
(sárga)
R
TV, kivetítő vagy AV
erősítő (rádióerősítő)
a HDMI OUT
csatlakozóba
a LINE 2 OUT (S VIDEO) csatlakozóba
DVD-felvevő
a LINE 2 OUT (VIDEO) csatlakozóba
AERIAL
LINE 3 /
DECODER
HDMI OUT
LINE 1 - TV
IN
DIGITAL OUT
OUT
Y
PB/
CB
COAXIAL
-AUDIO
R
L
PCM/DTS/MPEG/DOLBY DIGITAL
OPTICAL
VIDEO
S VIDEO
LINE
4
IN
LINE
2
OUT
-AUDIO
R
L
VIDEO
a LINE i 1 - TV
csatlakozóba
(piros)
HDMI vezeték
(nem mellékelt
tartozék)
S VIDEO
COMPONENT
VIDEO OUT
PR/
CR
~ AC IN
Csatlakoztatások és beállítások
AUDIO
a COMPONENT VIDEO
OUT csatlakozóba
(kék)
(zöld)
SCART vezeték
(nem mellékelt
tartozék)
COMPONENT
VIDEO IN
D
Y
(zöld)
E
A
PB/CB
(kék)
PR/CR
(piros)
IN
TV, kivetítő vagy AV
erősítő (rádióerősítő)
TV
Komponens videó
vezeték (nem
mellékelt tartozék)
TV, kivetítő vagy AV
erősítő (rádióerősítő)
: Jeláramlás iránya
„Szélesvásznú” felvételek lejátszásakor
Előfordulhat, hogy a felvett műsor nem
megfelelően tölti ki a képernyőt. Ha módosítani
kívánja a képarányt, lapozzon a 87. oldalra.
Ha videomagnóhoz csatlakoztatja a felvevőt
Csatlakoztassa a videomagnót a felvevő hátulján
lévő LINE 3/DECODER csatlakozóaljzathoz
(23. oldal).
• A megfelelő SMARTLINK csatlakoztatáshoz 21 tűs
SCART csatlakozóvezetékre van szüksége. Ezzel
kapcsolatban olvassa el a tévékészülék kezelési
útmutatóját is.
• Ha a felvevőt SMARTLINK rendszerrel csatlakoztatja
a tévékészülékhez, a „Gyorsbeállítás (Easy Setup)”
fejezet utasításai szerint válassza ki a „Line 1 Output”
menüpont „Video” beállítását.
• A HDMI aljzatot (E kapcsolat) nem csatlakoztathatja
olyan DVI aljzatokkal, melyek nem HDCP
kompatibilisek (pl. PC monitorok DVI aljzataival).
b Megjegyzések
• A tévékészüléket és a felvevőt egyszerre csak egyféle
videó vezetékkel csatlakoztassa.
• A B és a C csatlakoztatás esetén a PROGRESSIVE
gomb nem funkcionál.
• Ha a tévékészüléket az SCART aljzaton keresztül
csatlakoztatja a felvevőhöz, a televízió automatikusan
a videocsatornára kapcsol, amikor elindítja a lejátszást.
Ebben az esetben a t TV/VIDEO gombbal
kapcsolhat vissza tv-bemenetre.
* Ez a DVD felvevő a High-Definition Multimedia
Interface Specifications (HDMI szabvány) 1.1-es
verzióján alapul.
Ez a DVD felvevő High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) technológiát alkalmaz.
HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia
Interface a HDMI Licensing LLC. bejegyzett
védjegyei.
,folytatódik
15HU
*1
A SMARTLINK funkció (csak
SCART csatlakoztatásnál)
*2
*3
Ha a csatlakoztatott tévékészülék (vagy más
csatlakoztatott készülék, például egy set-top box)
rendelkezik SMARTLINK, NexTView Link*3,
MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4 vagy T-V LINK*5 rendszerrel, akkor ez
a felvevő a 14. oldalon található A típusú
csatlakoztatás után automatikusan elindítja
a SMARTLINK funkciót (a SMARTLINK jelző
világít a tévékészülék bekapcsolásakor).
A következő SMARTLINK funkciókat élvezheti:
• Beállítások letöltése (Preset download)
Letöltheti a tévékészülékről a felvevőre az előre
beállított csatornakiosztást, és ezek alapján
beállíthatja a felvevőt a „Gyorsbeállítás (Easy
Setup)” funkció során. Ez nagyban
leegyszerűsíti a „Gyorsbeállítás (Easy Setup)”
műveletet. Ügyeljen arra, hogy a művelet
közben ne húzza ki a csatlakozóvezetékeket
vagy ne lépjen ki a „Gyorsbeállítás (Easy
Setup)” funkcióból (22. oldal).
• Közvetlen felvétel a tévékészülékről (TV Direct
Rec)
Egyszerűen felveheti a tévékészüléken éppen
nézett műsort (31. oldal).
• Egygombos lejátszás (One Touch Play)
A H (lejátszás) gombot egyszer megnyomva
bekapcsolhatja a tévékészüléket és a felvevőt,
kiválaszthatja a felvevőnek megfelelő
videobemenetet a tévékészüléken, és elkezdheti
a lejátszást (54. oldal).
• Egygombos menü (One Touch Menü)
A TITLE LIST gombot egyszer megnyomva
bekapcsolhatja a tévékészüléket és a felvevőt,
kiválaszthatja a felvevőnek megfelelő
videobemenetet a tévékészüléken, és
megjelenítheti a tétel listát (54. oldal).
• Egygombos időzítő (One Touch Timer)
A [TIMER] gombot egyszer megnyomva
bekapcsolhatja a tévékészüléket és a felvevőt,
kiválaszthatja a felvevőnek megfelelő
videobemenetet a tévékészüléken, és
megjelenítheti az időzítő beállító menüt
(44. oldal).
• Automatikus kikapcsolás (Automatic Power Off)
A felvevő automatikusan kikapcsol
a tévékészülék kikapcsolása után, ha már nincs
használatban.
• NexTView letöltés (NexTView Download)
A tévékészülék NexTView letöltés funkciójának
segítségével egyszerűen beállíthatja az időzítőt.
Bővebb információért olvassa el a tévékészülék
kezelési útmutatóját.
16HU
*4
*5
A „MEGALOGIC” a Grundig Corporation bejegyzett
védjegye.
Az „EASYLINK” és a „CINEMALINK” a Philips
Corporation védjegye.
A „Q-Link” és a „NexTView Link” a Panasonic
Corporation védjegye.
Az „EURO VIEW LINK” a Toshiba Corporation
védjegye.
A „T-V LINK” a JVC Corporation védjegye.
z Hasznos tudnivaló
A SMARTLINK azokkal a tévékészülékekkel és egyéb
berendezéssel is működik, melyek rendelkeznek EPG
időzítő vezérlés (EPG Timer Control), EPG program
letöltés (EPG Title Download) és Now Recording
funkcióval. További részletekért olvassa el
a tévékészülék vagy egyéb berendezés kezelési
útmutatóját.
b Megjegyzések
• A SMARTLINK funkciók csak akkor használhatók, ha
a „Line 1 Output” menüpont beállítása „Video”.
• A fent említett funkciók nem működnek minden
tévékészülékkel.
A PROGRESSIVE gomb használata
A PROGRESSIVE gomb segítségével
kiválaszthatja a felvevő kimeneti jelformátumát:
sorváltásos vagy progresszív.
1 Csatlakoztassa a felvevőt a COMPONENT
VIDEO OUT aljzaton keresztül (D típusú
csatlakoztatás a 14. oldalon).
2 Válassza ki a „Component Out” menüpont
„On” beállítását „Video” menüben (88. oldal).
3 Nyomja meg a PROGRESSIVE gombot.
Progresszív jelkimenet esetén a felvevő
kijelzőjén megjelenik a „PROGRESSIVE”
felirat.
Progresszív
Válassza ezt ha:
– a tévékészüléke alkalmas progresszív jelek
fogadására, és
– a tévékészülék a COMPONENT VIDEO OUT
csatlakozóaljzathoz csatlakozik.
Ne feledje, hogy a kép nem lesz tiszta, vagy meg
sem jelenik progresszív jel esetén, ha a fenti
feltételek valamelyike nem teljesül.
Sorváltásos
Válassza ezt ha:
– a tévékészüléke nem alkalmas progresszív jelek
fogadására, vagy
– a tévékészülék nem a COMPONENT VIDEO
OUT, hanem más csatlakozóaljzathoz csatlakozik
(LINE 2 OUT (VIDEO vagy S VIDEO)).
z Hasznos tudnivaló
Ha a progresszív jelkimenetet használja, az aktuális jel
típusának függvényében lehetőség nyílhat a jel
finombeállítására (89. oldal).
4. lépés: Az audio vezetékek csatlakoztatása
A tévékészülék, kivetítő vagy AV erősítő (rádióerősítő) bemeneti aljzatainak típusától függően válassza
ki a megfelelő csatlakoztatási módot (A vagy B). Ez teszi lehetővé, hogy a műsorok hangját
meghallgassa.
Ennél a csatlakoztatási módnál a tévékészülékek vagy a sztereóerősítő (rádióerősítő) hangsugárzói
állítják elő a hangot. Az alábbi térhatású hangzásokat élvezheti (55. oldal):
• TV: Dynamic, Wide, Night
• Sztereóerősítő (rádióerősítő): Standard, Night
B Csatlakoztatás digitális audio bemenethez
Használja ezt a csatlakoztatási módot, ha AV erősítője (rádióerősítője) rendelkezik Dolby*1 Digital,
DTS*2 vagy MPEG audio dekóderrel, illetve digitális audio bemeneti aljzattal.
Dolby Digital (5.1 ch), DTS (5.1 ch) és MPEG audio (5.1 ch) térhatású hangot élvezhet.
Audio vezeték
(nem mellékelt
tartozék)
(piros)
(sárga)
Csatlakoztatások és beállítások
A Csatlakoztatás a bal/jobb hangbemenethez
A
INPUT
VIDEO
(fehér)
(fehér)
(sárga)*
(piros)
L
AUDIO
R
-AUDIO
R
L
LINE
2
OUT
VIDEO
S VIDEO
a LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) aljzathoz
AERIAL
LINE 1 - TV
DIGITAL OUT
OUT
DVD-felvevő
LINE 3 /
DECODER
HDMI OUT
IN
HDMI OUT
TV, kivetítő vagy AV
erősítő (rádióerősítő)
Y
PB/
CB
COAXIAL
-AUDIO
R
L
PCM/DTS/MPEG/DOLBY DIGITAL
OPTICAL
VIDEO
S VIDEO
LINE
4
IN
LINE
2
OUT
-AUDIO
R
L
VIDEO
S VIDEO
COMPONENT
VIDEO OUT
PR/
CR
~ AC IN
a DIGITAL OUT (COAXIAL vagy OPTICAL) aljzathoz
DIGITAL OUT
COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/DOLBY DIGITAL
OPTICAL
HDMI vezeték
(nem mellékelt
tartozék)
Optikai digitális
vezeték (nem
mellékelt
tartozék)
vagy
Koaxiális digitális vezeték (nem
mellékelt tartozék)
vagy
[Hangsugárzók]
[Hangsugárzók]
Hátsó (bal)
Hátsó (jobb)
Első (bal)
Középső
koaxiális vagy optikai/HDMI digitális
bemenethez
B
Első (jobb)
Erősítő (rádióerősítő)
dekóderrel
Mélysugárzó
: Jeláramlás iránya
* A sárga csatlakozódugó a képtovábbításra szolgál (14. oldal).
,folytatódik
17HU
z Hasznos tudnivaló
A hangsugárzók megfelelő elhelyezéséhez olvassa el
a csatlakoztatott komponensek kezelési útmutatóját.
b Megjegyzések
• Ne csatlakoztassa egyidejűleg a tévékészülék
hangkimeneti csatlakozóit a felvevő LINE IN
(R-AUDIO-L) aljzataihoz. Ellenkező esetben
a tévékészülék hangszórói nem kívánt zajt keltenek.
• Az A csatlakoztatási mód esetén ne csatlakoztassa
egyszerre a LINE IN (R-AUDIO-L) és a LINE 2 OUT
(R-AUDIO-L) aljzatokat a tévékészülék hangkimeneti
aljzataihoz. Ellenkező esetben a tévékészülék
hangszórói nem kívánt zajt keltenek.
• Amikor kialakította a B csatlakoztatást, végezze el
a szükséges beállításokat az „Easy Setup” menü
„Audio Connection” menüpontjában (22. oldal).
Ellenkező esetben nem lesz hang, vagy a hangsugárzók
erős zajt fognak kibocsátani.
• A felvevő térhatású hangzásképei nem használhatóak
a B típusú csatlakoztatás esetén.
• Amikor felvevőjét HDMI vezetékkel csatlakoztatja
egy rádióerősítőhöz (rádióvevőhöz), az alábbi
eljárások egyikét kell alkalmaznia:
– Csatlakoztassa rádióerősítőjét (rádióvevőjét)
tévékészülékéhez a HDMI vezetékkel.
– Csatlakoztassa felvevőjét és tévékészülékét egy
HDMI vezetéktől különböző videó
csatlakozóvezetékkel (komponens videó vezeték,
S-videó vezeték vagy audio, videó vezeték.)
*1 A
Dolby Laboratories engedélyével gyártva.
A „Dolby” és a dupla D jel a Dolby Laboratories
védjegyei.
*2 A „DTS” és a „DTS Digital Out” a Digital Theater
Systems, Inc. védjegyei.
18HU
5. lépés: A hálózati vezeték
csatlakoztatása
Csatlakoztassa a felvevő és a tévékészülék
hálózati vezetékét a fali konnektorhoz. A hálózati
csatlakozók csatlakoztatása után várjon egy kis
időt a felvevő használatának
megkezdésével. A felvevőt akkor használhatja,
ha az előlapon lévő kijelző világít és a felvevő
készenléti állapotba kapcsol.
Ha más eszközöket is csatlakoztatni kíván
a felvevőhöz (23. oldal), bizonyosodjon meg
arról, hogy az összes csatlakoztatás megtörtént,
mielőtt a hálózati vezetéket csatlakoztatná.
~ AC IN
1
az AC IN aljzatba
2
a fali konnektorba
6. lépés: A távvezérlő
előkészítése
A jelkimenet megfelelő beállítása után
a távvezérlővel a tévékészülékét is vezérelheti.
Ha a felvevőt AV erősítőhöz (rádióerősítőhöz)
csatlakoztatta, a mellékelt távvezérlővel az AV
erősítő (rádióerősítő) hangerejét is tudja
szabályozni.
b Megjegyzések
• A csatlakoztatott készülék típusától függően
előfordulhat, hogy a távvezérlő egyes gombjaival
a tévékészülék vagy AV erősítő (rádióerősítő) nem
vezérelhető.
• Ha egy új kódszámot ír be, a korábban beírt kódszám
törlődik.
• Ha kicseréli az elemeket a távvezérlőben,
automatikusan a gyári beállítás szerinti kódszám lép
érvénybe. Írja be újból a megfelelő kódszámot.
TV/DVD
kapcsoló
[/1
b Megjegyzések
• Ha a mellékelt távvezérlő zavarja az Ön többi Sony
DVD-felvevőjét vagy lejátszóját, változtassa meg
a távvezérlő parancsmód számát (21. oldal).
• Az elektrolit szivárgásának megelőzése és a korrózió
elkerülése érdekében az elemeket szakszerűen kell
kezelni. Elektrolit szivárgás esetén ne érintse meg
a kifolyt folyadékot puszta kézzel. Ügyeljen
a következőkre:
– Ne használjon együtt új és régi vagy eltérő gyártótól
származó elemeket.
– Ne próbálja meg újratölteni az elemeket.
– Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt,
vegye ki belőle az elemeket.
– Ha kifolyt az elektrolit, törölje szárazra az elemtartót
és helyezzen be új elemeket.
• Ne tegye ki a készülék távvezérlés érzékelőjét (
jellel jelölve az előlapon) közvetlen napfény vagy erős
fényforrás hatásának. Előfordulhat, hogy a felvevő
nem reagál a távvezérlő parancsaira.
Csatlakoztatások és beállítások
A készülék a mellékelt távvezérlővel is
működtethető. Helyezzen be két „R6” (AA) típusú
elemet a távvezérlőbe, ügyelve a helyes 3 és #
polaritásra. Ha a távvezérlőt használja, fordítsa azt
a készülék távvezérlés érzékelője
irányába.
A tévékészülék vezérlése
a távvezérlővel
Számgombok,
SET, -/--
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROG +/–
2 +/–
0
t TV/VIDEO
1
2
3
Tolja a TV/DVD kapcsolót TV állásba.
Tartsa lenyomva a [/1 gombot.
A számgombokkal írja be a tévékészülék
gyártmányának megfelelő kódot (lásd
a „Vezérelhető tévékészülékek
kódszámai” táblázatot).
,folytatódik
19HU
4
Engedje el a [/1 gombot.
Ha a TV/DVD kapcsoló TV állásban van,
a távvezérlő a következőképpen működik:
Gombok
Műveletek
[/1
A tévékészülék be- vagy
kikapcsolása.
2 (hangerő)
+/–
A tévékészülék hangerejének
beállítása.
PROG +/–
A programhelyet kiválasztása
a tévékészüléken.
(szélesvásznú
mód)
A szélesvásznú mód be- vagy
kikapcsolása szélesképernyős
Sony tévékészülékek esetén.
t TV/
VIDEO
A bemenet kiválasztása
a tévékészüléken (tv/külső
műsorforrás).
Számgombok
és SET, -/--*
A programhely kiválasztása
a tévékészüléken.
* Ha a számgombokat használja a programhely
kiválasztásához, a kétszámjegyű számokhoz
nyomja meg a -/-- gombot, majd a kívánt
számokat.
Gyártmány
Kódszám
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 23, 45, 72
Saba
12, 13, 36, 43, 74, 75
Samsung
06, 22, 23, 71, 72
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
12, 13, 36, 43, 74, 75
Thomson
12, 13, 43, 74, 75
Toshiba
38
LG
06
JVC
33
Az AV erősítő (rádióerősítő)
hangerejének szabályzása
a távvezérlővel
TV/DVD
kapcsoló
[/1
A t TV/VIDEO gomb használata (csak SCART
csatlakozás esetén)
A t TV/VIDEO gombbal a felvevő és
a tévékészüléken utoljára használt bemeneti forrás
között válthat. Ha ezt a gombot használja,
irányítsa a távvezérlőt a felvevő felé.
Ha a felvevőt SCART aljzaton keresztül
csatlakoztatja a tévékészülékhez, a lejátszás
elindításakor a tévékészülék automatikusan
a felvevőnek megfelelő bemenetre kapcsol. Ha tvcsatornát szeretne nézni, nyomja meg a t TV/
VIDEO gombot.
Számgombok
20HU
Gyártmány
Kódszám
Sony
01 (gyári beállítás)
Aiwa
01 (gyári beállítás)
Grundig
11
Hitachi
23, 24, 72
Loewe
06, 45
Nokia
15, 16, 69, 73
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
Vezérelhető tévékészülékek kódszámai
Ha az adott gyártmány sorában több kódszám is
szerepel, próbálja ki egymás után mindegyiket
mindaddig, míg a megfelelőt meg nem találja.
1
3
2 +/–
Tolja a TV/DVD kapcsolót DVD állásba.
Tartsa lenyomva a [/1 gombot és
a számgombokkal írja be az AV erősítő
(rádióerősítő) gyártmányának megfelelő
kódot (lásd az alábbi táblázatot).
Engedje el a [/1 gombot.
A 2 (hangerő) +/– gombok az AV erősítő
(rádióerősítő) hangerejét szabályozzák.
Ha a tévékészülék hangerejét kívánja
szabályozni, állítsa a TV/DVD kapcsolót TV
állásba.
z Hasznos tudnivaló
Ha azt szeretné, hogy a tévékészülék hangerejét akkor is
tudja szabályozni, amikor a TV/DVD kapcsoló DVD
állásban van, ismételje meg a fenti lépéseket és írja be
a 90 kódszámot (gyári alapbeállítás).
Vezérelhető AV erősítők (rádióerősítők)
kódszámai
Ha az adott gyártmány sorában több kódszám is
szerepel, próbálja ki egymás után mindegyiket
mindaddig, míg a megfelelőt meg nem találja.
A főmenü megjelenik.
2
Kódszám
Sony
84, 85, 86
Kenwood
92, 93
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sansui
87
Válassza ki a „SETUP” ikont, és nyomja
meg az ENTER gombot.
SETUP
78, 79, 80, 91
Denon
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Settings
Channel Setting
Video
Channel List
Audio
TV Guide Page
Features
Clock
Options
Language
Easy Setup
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
3
Válassza ki az „Options” menüpontot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Csatlakoztatások és beállítások
Gyártmány
1
SETUP
Ha Önnek Sony DVD-lejátszója vagy
több Sony DVD-felvevője van
Settings
Format DVD-RW :
VR
Video
HDD Bilingual Rec. :
Main
Audio
DVD Bilingual Rec. :
Main
Features
Dimmer :
Normal
Options
Power Save :
Off
Auto Display :
On
Command Mode :
DVD3
Easy Setup
Factory Setup
Ha a mellékelt távvezérlő zavarja az Ön többi
Sony DVD-lejátszójának, felvevőjének
működését, állítsa át ennek a felvevőnek és
a mellékelt távvezérlőnek a parancsmód számát
egy olyanra, amely különbözik a másik DVDfelvevő vagy lejátszó készülékétől.
Ennek a felvevőnek és a mellékelt távvezérlőnek
a gyári parancsmód beállítása „DVD3”.
4
Válassza ki a „Command Mode” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
SETUP
Settings
Format DVD-RW :
VR
Video
HDD Bilingual Rec. :
Main
Audio
DVD Bilingual Rec. :
Main
Features
Dimmer :
Options
Power Save :
Easy Setup
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
0
6
SYSTEM
MENU
M/m,
ENTER
O RETURN
Normal
Command Mode :
Off
DVD1
On
DVD2
DVD3
Factory Setup
DVD3
Auto Display :
Válassza ki a parancsmódot (DVD1, DVD2
vagy DVD3), és nyomja meg az ENTER
gombot.
A távvezérlőn állítsa a COMMAND MODE
kapcsolót a fent kiválasztott
parancsmódnak megfelelő állásba.
Visszatérés az előző lépéshez
Nyomja meg a O RETURN gombot.
COMMAND
MODE
kapcsoló
Mielőtt hozzákezdene a felvevő távvezérlési
parancsmódjának megváltoztatásához,
ellenőrizze, hogy a távvezérlő parancsmód
kapcsolója az alapértelmezés szerinti DVD3
pozícióban áll-e. Ha a távvezérlő parancsmódja
DVD1 vagy DVD2, előfordulhat, hogy
a távvezérlő nem működteti ezt a felvevőt.
21HU
TV Type (tv típus)
Szélesképernyős tévékészülékek esetén
válassza a „16:9” beállítást. Hagyományos
tévékészülékek esetén válassza a „4:3 Letter
Box” (méretre zsugorítás) vagy a „4:3 Pan
Scan” (méretre nyújtás) beállítást. Ezzel azt
állíthatja be, hogy a szélesvásznú műsor
hogyan jelenjen meg a tv-képernyőn.
7. lépés: Gyorsbeállítás
(Easy Setup)
Az „Easy Setup” menüképernyők utasításait
követve végezze el a szükséges alapbeállításokat.
[/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Component Out (komponens kimenet)
Válassza az „On” opciót, ha a COMPONENT
VIDEO OUT aljzatokat használja.
PROG +/–
Line3 Input (Line3 bemenet)
Válassza a „Yes” opciót, ha dekódert
csatlakoztat a LINE 3/DECODER aljzathoz.
0
Line1 Output (Line1 kimenet)
Videó jelkimenet esetén válassza a „Video”
beállítást.
S-videó jelkimenet esetén válassza az
„S Video” beállítást.
RGB jelkimenet esetén válassza az „RGB”
beállítást.
Ha a SMARTLINK funkciókat használni
kívánja, válassza a „Video” beállítást.
• Ha a „Component Out” menüpontban az
„On” opciót választotta, az „RGB” jeltípus
nem választható.
Ha a „Line3 Input” menüpontban a „Yes”
opciót választotta, az „S Video” jeltípus
nem választható.
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
1
Kapcsolja be a felvevőt, és válassza ki
a felvevő számára fenntartott
programhelyet a tévékészüléken.
Az alapbeállításra vonatkozó üzenet
megjelenik.
• Ha ez az üzenet nem jelenik meg,
a gyorsbeállítás elindításhoz válassza ki az
„Easy Setup” opciót a főmenü „SETUP”
menüpontjában („Alapbeállítások” fejezet,
82. oldal).
2
Nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenő instrukciókat követve
állítsa be az alábbi menüpontokat.
OSD (képernyőkijelzések)
Válassza ki a képernyőkijelzések nyelvét.
Tuner System (tuner rendszer)
Válassza ki az országot vagy a nyelvet.
A csatornasorrend a kiválasztott országnak
vagy nyelvnek megfelelően kerül beállításra.
A csatornák kézi beállításához lapozzon
a 82. oldalra.
• Ha olyan francia nyelvterületen él, amely
a listán nem található meg, válassza az
„ELSE” opciót.
22HU
Audio Connection (audio csatlakoztatás)
Ha digitális optikai vagy koaxiális vezetékkel
csatlakoztatta az AV erősítőt (rádióerősítőt),
válassza a „Yes: DIGITAL OUT” opciót, és
állítsa be a digitális kimenőjel típusát
(91. oldal).
Clock (óra)
A felvevő automatikusan elkezdi keresni az
elérhető órajelet. Ha a készülék nem talál
órajelet, állítsa be az időt a </M/m/,
gombok segítségével, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
3
Nyomja meg az ENTER gombot, amikor
a „Finish” felirat megjelenik.
A gyorsbeállítás befejeződött.
Visszatérés az előző lépéshez
Nyomja meg a O RETURN gombot.
z Hasznos tudnivalók
• Ha az Ön AV erősítője (rádióerősítője) MPEG audio
dekóderrel is rendelkezik, válassza ki az „MPEG”
menüpont „MPEG” beállítását (91. oldal).
• Ha később szeretné megismételni a gyorsbeállítás
műveletet, válassza ki az „Easy Setup” menüpontot
a főmenü „SETUP” menüpontjában (96. oldal).
Csatlakoztatás videomagnóhoz vagy hasonló eszközhöz
Csatlakoztatás a LINE 3/DECODER aljzathoz
Csatlakoztassa a videomagnót vagy hasonló felvevőeszközt a DVD-felvevő LINE 3/DECODER
aljzatához.
Csatlakoztatások és beállítások
A felvevő hálózati csatlakozójának kihúzása után csatlakoztassa a videomagnót vagy az ehhez hasonló
külső készüléket a felvevő LINE IN aljzatához.
Ha a másik készülék rendelkezik DV kimeneti aljzattal (i.LINK aljzattal) (77. oldal), használja az
előlapon található DV IN csatlakozóaljzatot.
Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékhez mellékelt kezelési útmutatót is.
Ha ezen a felvevőn szeretne felvételt rögzíteni, olvassa el a „Felvételkészítés külső készülékről, az időzítő
használata nélkül” című fejezetet (52. oldal).
TV
Videomagnó
SCART vezeték
(nem mellékelt tartozék)
a SCART bemeneti
csatlakozóhoz
a i LINE 3/DECODER csatlakozóhoz
a i LINE 1 - TV csatlakozóhoz
AERIAL
LINE 3 /
DECODER
HDMI OUT
LINE 1 - TV
IN
DIGITAL OUT
OUT
Y
PB/
CB
COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/DOLBY DIGITAL
-AUDIO
R
L
OPTICAL
VIDEO
S VIDEO
LINE
4
IN
LINE
2
OUT
-AUDIO
R
L
VIDEO
S VIDEO
COMPONENT
VIDEO OUT
PR/
CR
~ AC IN
DVD-felvevő
b Megjegyzések
• A másolatkészítést korlátozó másolásvédelmi jelekkel ellátott műsorokról nem készíthető felvétel.
• Előfordulhat, hogy a tv-képernyőn megjelenő kép nem tiszta, ha a felvevő jeleit a videomagnón keresztül továbbítja.
DVD-felvevő
videomagnó
TV
Ügyeljen arra, hogy a videomagnót az alábbi sorrendben csatlakoztassa a DVD-felvevőhöz és a tévékészülékhez.
Használja a tévékészülék második vonalbemeneti csatlakozóját, ha a műsorokat videokazettáról szeretné nézni.
1. vonalbemenet
videomagnó
DVD-felvevő
TV
2. vonalbemenet
• A SMARTLINK funkció nem használható azokkal a készülékekkel, melyek a DVD-felvevő LINE 3/DECODER
aljzatán keresztül csatlakoznak.
• DVD-felvevőről videomagnóra történő felvétel közben ne kapcsolja át a bemeneti forrást tévékészülékre (a távvezérlő
t TV/VIDEO gombjával).
• Ha kihúzza a felvevő hálózati csatlakozóvezetékét, a felvevőhöz csatlakoztatott videomagnóról lejátszott műsor nem
jelenik meg a képernyőn.
,folytatódik
23HU
Csatlakoztatás a LINE 2 IN vagy LINE 4 IN aljzathoz
Csatlakoztassa a videomagnót vagy hasonló felvevő eszközt a DVD-felvevő LINE 2 IN vagy LINE 4 IN
aljzatához. Ha a csatlakoztatni kívánt készülék rendelkezik S-videó aljzattal, akkor a csatlakoztatáshoz
S-videó vezetéket is használhat az audio/videó vezeték helyett.
Videomagnó, stb.
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
AUDIO
L
R
S-videó vezeték
(nem mellékelt
tartozék)
Audio/videó vezeték
(nem mellékelt tartozék)
a LINE 2 IN csatlakozóhoz
DVD-felvevő (előlap)
(hátlap)
AERIAL
LINE 3 /
DECODER
HDMI OUT
LINE 1 - TV
IN
DIGITAL OUT
OUT
Y
P B/
CB
COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/DOLBY DIGITAL
-AUDIO
R
L
VIDEO
OPTICAL
S VIDEO
LINE
4
IN
LINE
2
OUT
-AUDIO
R
L
VIDEO
S VIDEO
COMPONENT
VIDEO OUT
P R/
CR
~ AC IN
a LINE 4 IN csatlakozóhoz
Videomagnó, stb.
: Jeláramlás iránya
z Hasznos tudnivaló
Ha a csatlakoztatott készülék csak egycsatornás (mono) hangkimenettel rendelkezik, csak a felvevő elején található L
jelű (MONO) és VIDEO aljzatokat csatlakoztassa. Az R bemeneti aljzatot ne csatlakoztassa.
b Megjegyzések
• Ne csatlakoztassa a készüléket a sárga LINE IN (VIDEO) aljzaton keresztül, ha S-videó vezetéket használ.
• Ne csatlakoztassa ennek a felvevőnek a kimeneti aljzatát egy másik készülék bemeneti aljzatához, ha a másik készülék
kimeneti aljzata e felvevő bemeneti aljzatához van csatlakoztatva, ellenkező esetben zaj (gerjedés) keletkezhet.
• Ne csatlakoztassa a felvevőt egyidejűleg több videó vezetékkel a tévékészülékhez.
24HU
Csatlakoztatás műholdvevőhöz vagy digitális tunerhez
TV
a SCART bemenethez
Csatlakoztatások és beállítások
Csatlakoztassa a műholdvevőt vagy a digitális tunert a felvevő LINE 3/DECODER aljzatához.
A csatlakoztatás előtt húzza ki a felvevő hálózati vezetékét.
A Synchro-Rec (szinkronfelvétel) funkció használatáról az alábbiakban olvashat.
Műholdvevő, stb.
SCART vezeték
(nem mellékelt
tartozék)
a i LINE 1 - TV
csatlakozóhoz
AERIAL
a i LINE 3/DECODER
csatlakozóhoz
LINE 3 /
DECODER
HDMI OUT
LINE 1 - TV
IN
DIGITAL OUT
OUT
Y
PB/
CB
COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/DOLBY DIGITAL
-AUDIO
R
L
VIDEO
S VIDEO
OPTICAL
LINE
4
IN
LINE
2
OUT
-AUDIO
R
L
VIDEO
S VIDEO
COMPONENT
VIDEO OUT
PR/
CR
~ AC IN
DVD-felvevő
Ha a műholdvevő rendelkezik RGB
jelkimenettel
Ez a felvevő alkalmas RGB jelek fogadására. Ha a
műholdvevő rendelkezik RGB jelkimenettel,
csatlakoztassa annak TV SCART csatlakozóját a
felvevő LINE 3/DECODER aljzatához, és állítsa a
„Line3 Input” paraméter értékét „Video/RGB”-re
a „Video” menü „Scart Setting” menüpontjában
(89. oldal). Ne feledje, hogy ezzel a csatlakozási
móddal és beállítással a SMARTLINK funkció
nem használható. Ha egy kompatibilis set-top
box-szal akarja használni a SMARTLINK
funkciót, olvassa el a set-top box kezelési
útmutatóját.
Ha a Synchro Rec funkciót szeretné használni
A szinkronfelvételi funkcióhoz a fenti
csatlakoztatási mód szükséges. Bővebb
információért olvassa el a „Felvétel külső
készülékről, az időzítő használatával (Synchro
Rec)” fejezetet (50. oldal).
Állítsa be a „Line3 Input” paraméter értékét
a „Video” menü (89. oldal) „Scart Setting”
menüpontjában a műholdvevő műszaki adatainak
megfelelően. Bővebb információért olvassa el
a műholdvevő kezelési útmutatóját.
Ha B Sky B tunert használ, ügyeljen arra, hogy
a tuner VCR SCART csatlakozóját a felvevő
LINE 3/DECODER aljzatához csatlakoztassa.
Ezután állítsa be a „Line3 Input” paraméter értékét
a „Scart Setting” menüpontban a műholdvevő
VCR SCART csatlakozójának megfelelően.
b Megjegyzések
• Ne állítsa a „Line3 Input” paraméter értékét
„Decoder”-re a „Video” menü „Scart Setting”
menüpontjában.
• A szinkronfelvételi funkció nem mindegyik tunerrel
működik. Bővebb információért olvassa el a tuner
kezelési útmutatóját.
• Ha kihúzza a felvevő hálózati csatlakozóvezetékét,
a felvevőhöz csatlakoztatott tunerről érkező műsor
nem jelenik meg a képernyőn.
25HU
PAY-TV/Canal Plus dekóder csatlakoztatása
Ezzel a felvevővel megnézheti és felveheti a PAY-TV/Canal Plus műsorokat, ha a készülékhez egy
dekódert (nem mellékelt tartozék) csatlakoztat. A dekóder csatlakoztatása előtt húzza ki a felvevő hálózati
vezetékét.
Dekóder csatlakoztatása
TV
Antenna vezeték
(mellékelt tartozék)
az AERIAL IN
csatlakozóhoz
a SCART bemenethez
PAY-TV/Canal Plus
dekóder
SCART vezeték
(nem mellékelt
tartozék)
SCART vezeték
(nem mellékelt tartozék)
a i LINE 1 - TV
csatlakozóhoz
az AERIAL OUT
csatlakozóhoz
a i LINE 3/DECODER csatlakozóhoz
DVD-felvevő
AERIAL
LINE 3 /
DECODER
HDMI OUT
LINE 1 - TV
IN
DIGITAL OUT
OUT
PB/
CB
COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/DOLBY DIGITAL
OPTICAL
26HU
Y
-AUDIO
R
L
VIDEO
S VIDEO
LINE
4
IN
LINE
2
OUT
-AUDIO
R
L
VIDEO
S VIDEO
COMPONENT
VIDEO OUT
PR/
CR
~ AC IN
A PAY-TV/Canal Plus csatornák
beállítása
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Válassza ki a „Scart Setting” menüpontot,
és nyomja meg az ENTER gombot.
Video - Scart Setting
5
PROG +/–
Line1 Output
Line3 Input
Video
Video/RGB
Video
Video
Video/RGB
Line3 Output
S Video
Video
Decoder
Video
S Video
S Video
Video
S Video
S Video
S Video
RGB
Video/RGB
Video
A M/m gombbal válassza ki a „Video” vagy
az „RGB” beállítást a „Line1 Output”,
a „Decoder” beállítást a „Line3 Input” és
a „Video” beállítást a „Line3 Output”
menüpontoknál, és nyomja meg az ENTER
gombot.
A képernyőn ismét megjelenik a „Video”
menü.
0
6
SYSTEM
MENU
7
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
Csatlakoztatások és beállítások
A PAY-TV/Canal Plus műsorok megnézéséhez
vagy felvételéhez állítsa be a felvevőt –
a képernyőn megjelenő menü segítségével –
a csatornák megfelelő vételére.
A csatornák megfelelő beállítása érdekében
ügyeljen arra, hogy az alábbi lépések mindegyikét
pontosan kövesse.
4
Nyomja meg a O RETURN gombot, ekkor
a kurzor visszaugrik bal szélső oszlopba.
Válassza ki a „Settings” menüpontot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
SETUP
1
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A főmenü megjelenik.
2
8
SETUP
Channel Setting
Video
Channel List
Audio
TV Guide Page
Features
Clock
Options
Language
Channel List
Audio
TV Guide Page
Features
Clock
Options
Language
Válassza ki a „Channel Setting”
menüpontot, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Settings - Channel Setting
Easy Setup
3
Channel Setting
Video
Easy Setup
Válassza ki a „SETUP” ikont, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Settings
Settings
Válassza ki a „Video” menüpontot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
9
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C2
Station Name :
CDE
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
A PROG +/– gomb segítségével válassza ki
a kívánt programhelyet.
Kiválasztott programhely
SETUP
Settings
TV Type :
16 : 9
Video
Pause Mode :
Auto
Audio
Component Out :
Off
Features
Progressive Mode :
Auto
Options
Scart Setting
Line4 Input :
Easy Setup
Prog. 8
Video
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C24
Station Name :
PQR
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 6
,folytatódik
27HU
10 Válassza ki a „System” menüpontot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Settings - Channel Setting
System :
BG
BG
Normal / CATV :
Normal
DK
Channel Set :
C
I2
Station Name :
CDE
L
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 6
11 A M/m gombbal válasszon egyet a
lehetséges tv-rendszerek közül – BG, DK, I
vagy L –, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Francia műsorok vételéhez válassza az „L”
opciót.
12 Válassza ki a „Normal/CATV” menüpontot,
és nyomja meg az ENTER gombot.
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Normal
Channel Set :
2
C
CATV
Station Name :
PQR
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 6
13 Válassza ki a „Normal” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
CATV (kábel televízió) csatornák
beállításához válassza a „CATV” opciót.
14 Válassza ki a „Channel Set” menüpontot,
és nyomja meg az ENTER gombot.
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
2
C
C24
Station Name :
PQR
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 6
15 Válassza ki a PAY-TV/Canal Plus
csatornát, és nyomja meg az ENTER
gombot.
16 Válassza ki a „PAY-TV/CANAL+”
menüpontot, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C24
Station Name :
PQR
PAY - TV / CANAL+ :
Off
On
Audio :
NICAM
Off
Prog. 6
17 Válassza ki az „On” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
28HU
Visszatérés az előző lépéshez
Nyomja meg a O RETURN gombot.
b Megjegyzések
• Ha az 5. lépésben a „Line3 Input” menüpontban
a „Decoder” beállítást választja ki, az „L3” később
nem lesz kiválasztható, mivel a Line 3 a dekóder
számára kijelölt bemenet.
• Ha kihúzza a felvevő hálózati csatlakozóvezetékét,
a felvevőhöz csatlakoztatott dekóderről érkező műsor
nem jelenik meg a képernyőn.
DVD-lemez formattálása (lemez
információ)
Hét alapművelet
— Ismerkedés a DVD-felvevővel
1. DVD-lemez behelyezése
és formattálása (lemez
információk)
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-R
-RWVR -RWVideo
Behelyezés után a készülék automatikusan
formattálja az új (még nem használt) lemezeket.
Ha szükséges, a DVD+RW vagy DVD-RW
lemezek újraformattálásával üres lemezt hozhat
létre. DVD-RW lemezek esetében felvételi
igényeinek megfelelően kiválaszthatja a felvételi
formátumot (VR vagy Videó) (8. oldal).
DVD
DATA DVD DATA CD
Z
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
</M/m/,,
ENTER
1
2
Hét alapművelet — Ismerkedés a DVD-felvevővel
Lemez behelyezése
+RW
TOOLS
Nyomja meg a DVD gombot.
Nyomja meg a Z (nyitó/záró) gombot és
helyezzen egy lemezt a lemeztartóra.
1
Helyezzen be egy lemezt.
Lásd a „Lemez behelyezése” című fejezetet
a 29. oldalon.
2
Nyomja meg a TOOLS gombot.
A TOOLS menü megjelenik.
Close
A felvételi oldal lefelé nézzen.
Stop
Erase
Protect
3
Dubbing
Zárja be a lemeztartót a Z (nyitó/záró)
gombbal.
Várjon, amíg a „LOAD” felirat eltűnik az
előlapon lévő kijelzőről.
A még nem használt DVD-lemezeket
a készülék automatikusan megformattálja.
Lemez vagy kép opciók
A TOOLS menüben a teljes lemezre
(például lemez védelem), a felvevőre
(például a felvételek audio beállítása) vagy
a különböző tételek listájára (például több
tétel együttes törlése) alkalmazható opciókat
talál. A megjelenő opciók az adott helyzettől
és lemeztípustól függően eltérőek lehetnek.
,folytatódik
29HU
3
Mozgassa a kurzort a TOOLS menüben
mindaddig, míg a „Disc Info” menüpontot
ki nem választja, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Példa: Ha VR formátumú DVD-RW lemezt
helyezett be.
Disc Information
Close
DiscName Movie
Disc Name
Media
DVD-RW
Title no.
Original 3 / Playlist 2
Date
13.10.2005 ~ 28.10.2005
HQ : 0H30M
Remainder LSP : 1H15M
SLP : 3H00M
Format
HSP : 0H45M
LP : 1H30M
SEP : 4H00M
VR
Protect Disc
Finalise
Off
SP : 1H00M
EP : 2H00M
Erase All
Format
2. 3 / 4. 7GB
1 „Disc Name” (A lemez neve) (csak DVD).
2 „Media”: A lemez típusa.
3 „Format”: A felvételi formátum (csak
DVD-RW).
4 „On/Off”: Azt jelzi, hogy van-e védelem
aktiválva a lemezen (csak VR formátumú
DVD-RW).
5 „Title no.”: Az összes tétel száma.
6 „Date”: A legrégebbi és a legújabb tételek
felvételi dátuma (csak DVD).
7 „Continuous Rem. Time”/„Remainder”
(becsült):
• Az egyes felvételi módok leghosszabb
egybefüggő felvételi ideje.
• Lemezterület jelző sáv.
• Szabad lemezterület/teljes lemezterület.
8 Lemez beállítási funkciók:
„Disc Name” (A lemez neve) (38. oldal)
„Protect Disc” (Lemez védelem) (38. oldal)
„Finalize”/„Unfinalize” (Lezárás/A lezárás
megszüntetése) (39. oldal)
„Erase All” (Mindent töröl) (69. oldal)
„Format” (Formattálás)
A lehetséges opciók a lemez típustól függően
változhatnak.
4
5
30HU
Válassza ki a „Format” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
DVD-RW lemezek esetén válasszon a „VR”
vagy a „Video” formátum közül, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A lemez tartalma törlődik.
z Hasznos tudnivalók
• Az újraformattálással megváltoztathatja a DVD-RW
lemezek felvételi formátumát, illetve a lezárt
DVD-RW lemezt újból alkalmassá teheti
felvételkészítésre.
• A DVD+RW és DVD-RW lemezek (Videó formátum)
esetében a szabad lemezterületet a Disc Map
(Lemeztérkép) menüben is ellenőrizheti (69. oldal).
b Megjegyzés
Ezen a modellen 1 GB (gigabájt) 1 milliárd bájtnak
felel meg. Minél nagyobb a szám, annál nagyobb
a lemezterület.
4
2. Egy műsor felvétele
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Ebben a fejezetben az aktuális tv-műsor
merevlemezre (HDD) vagy lemezre (DVD)
történő felvételének alapműveleteit ismertetjük.
A részleteket lásd a 41. oldalon.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A felvétel megkezdődik.
8 órányi folyamatos felvétel után, illetve
ha a HDD vagy a DVD megtelik,
a felvételkészítés leáll.
A felvétel leállítása
Nyomja meg a távvezérlő fedele alatt található
x REC STOP gombot. A felvétel megállítása
néhány másodpercet vehet igénybe.
DVD
A felvétel szüneteltetése
PROG +/–
Nyomja meg a távvezérlő fedele alatt található
X REC PAUSE gombot. A felvétel
újraindításához ismét nyomja meg ezt a gombot.
0
t TV/VIDEO
DISPLAY
Egy másik tv-műsor nézése felvétel közben
X REC PAUSE
x REC STOP
z REC
Ha a tévékészüléket a LINE 1 - TV aljzathoz
csatlakoztatta, a t TV/VIDEO gomb
segítségével kapcsolja a tévékészüléket a tvbemenetre, majd válassza ki a nézni kívánt tvműsort. Ha a tévékészüléket a LINE OUT vagy
a COMPONENT VIDEO OUT aljzathoz
csatlakoztatta, a t TV/VIDEO gomb
segítségével kapcsolja a tévékészüléket a tvbemenetre (19. oldal).
Hét alapművelet — Ismerkedés a DVD-felvevővel
HDD
Nyomja meg a z REC gombot.
REC MODE
TV Direct Rec
1
Nyomja meg a HDD vagy a DVD gombot.
Ha DVD-re készít felvételt, helyezzen be egy
írható DVD-lemezt (lásd a „Lemez
behelyezése” című fejezetet a 29. oldalon).
2
3
A PROG +/– gomb segítségével válassza ki
a kívánt programhelyet.
A REC MODE gombbal válassza ki a kívánt
felvételi módot.
E gomb többszöri megnyomásakor a felvételi
módok az alábbi sorrendben jelennek meg:
HQ
HSP
SP
LSP
Ha SMARTLINK csatlakoztatást használ,
a tévékészüléken nézett műsort egyszerűen
felveheti. A tévékészülék bekapcsolt vagy
készenléti állapotában nyomja meg a z REC
gombot. A felvevő automatikusan bekapcsol, és
elkezdi rögzíteni a tévékészüléken éppen nézett
műsort.
b Megjegyzés
Ha a felvevő előlapján lévő kijelzőn a „TV” felirat
jelenik meg, a TV Direct Rec funkció működése közben
nem kapcsolhatja ki a tévékészüléket, vagy nem válthat
programhelyet. A TV Direct Rec funkció
kikapcsolásához válassza ki a „TV Direct Rec”
menüpont „Off” beállítását a „Features” menüben
(92. oldal).
LP
SEP
SLP
EP
A felvételi módokról bővebben a 41. oldalon
olvashat.
,folytatódik
31HU
A Teletext funkció
Néhány műsorszóró rendszer Teletext
szolgáltatást* is nyújt, ahol napról napra
megtalálhatja a műsorok teljes listáját és adatait
(cím, dátum, csatorna, felvételkezdési idő, stb.).
A műsor felvételekor a felvevő automatikusan
kiválasztja a műsor címét a Teletext oldalakról, és
a felvett tétel neveként tárolja azt. Részletekért
olvassa el a „TV Guide Page (tv-műsorismertető)”
fejezetet (85. oldal).
Ne feledje, hogy a Teletext információ nem fog
megjelenni a tévékészülék képernyőjén. Ha
a Teletext információt szeretné megjeleníteni
a tévékészüléken, a távvezérlőn lévő t TV/
VIDEO gomb segítségével kapcsolja át
a bemeneti forrást a tévékészülékre.
3. A felvett műsor
lejátszása (tétel lista)
HDD
+RW
HDD
A
B
C
D
32HU
Lemeztípus/formátum
A felvétel állapota
Felvételi mód
Felvételi idő
Nyomja meg a DISPLAY gombot a felvételi
információk képernyőjének bezárásához.
2
3
4
5
6
7
8
9
M/m,
ENTER
TOOLS
/
m
1
M
H/X/x
Nyomja meg a HDD vagy a DVD gombot.
Ha DVD-ről játszik le, helyezzen be egy
DVD-lemezt (lásd a „Lemez behelyezése”
című fejezetet a 29. oldalon).
Lehetnek olyan lemezek, melyek lejátszása
automatikusan elindul.
A lemez állapotának ellenőrzése
felvétel közben
A képernyőn megjelennek a felvételi információk.
DVD
1
TITLE LIST
b Megjegyzések
Felvétel közben nyomja meg kétszer
a DISPLAY gombot.
-R
0
z Hasznos tudnivaló
Ha a felvétel közben nem kívánja nézni a tv-műsort,
kapcsolja ki a tévékészüléket. Ha dekódert használ,
ügyeljen arra, hogy a dekóder bekapcsolt állapotban
maradjon.
A felvételi információkat – mint például felvételi
idő és lemeztípus – a felvétel közben is
ellenőrizheti.
+R
A lejátszani kívánt tételt a képernyőn megjelenő
tétel listából is kiválaszthatja.
* Lehetnek olyan területek, ahol nem elérhető.
• A z REC gomb megnyomása és a felvétel elkezdése
között néhány másodperc eltelhet.
• A felvétel alatt vagy a felvétel szüneteltetése közben
a felvételi módot nem tudja megváltoztatni.
• Áramkimaradás estén az éppen felvett műsor törlődhet.
• PAY-TV/Canal Plus műsor felvétele közben nem
nézhet egy másik PAY-TV/Canal Plus műsort.
• A TV Direct Rec funkció használatához először
pontosan be kell állítania a felvevő óráját.
-RWVR -RWVideo
2
Nyomja meg a TITLE LSIT gombot.
A bővített tétel lista megtekintéséhez nyomja
meg a TOOLS gombot, válassza ki a „Display
List” opciót, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Normál tétel lista index képekkel
(Példa: DVD-RW lemez (VR formátum))
TITLE LIST
ORIGINAL
3
A képernyőn megjelenik az almenü.
Az almenü csak a kiválasztott tételre
vonatkozó opciókat tartalmazza. Az opciók az
aktuális állapottól és a lemez típusától
függően változnak.
4.3 / 4.7GB
12 Tennis
Fri 28.10. 2005 13:00
AAB
(0H30M) LSP 0.9GB
11 Travel
DEF
Wed 26.10. 2005 20:00 (0H30M) SEP 0.3GB
10 Mystery
Tue 25.10. 2005 9:00
Válassza ki a lejátszani kívánt tételt, és
nyomja meg az ENTER gombot.
AAB
(1H00M) SLP 0.8GB
TITLE LIST
9 World Sports
ORIGINAL
Fri 28.10. 2005 13:00
m
AAB
Play LSP 0.9GB
(0H30M)
Play Beginning
11 Travel
Erase
DEF
SEP 0.3GB
Wed 26.10. 2005 20:00 (0H30M)
Protect
Dubbing
10 Mystery
Bővített tétel lista
Tue 25.10. 2005 9:00
9 World Sports
TITLE LIST
4.3 / 4.7GB
Close
12 Tennis
ORIGINAL
Tennis
AAB Fri
11
Travel
DEF Wed 26.10
10
Title Name
Delete ChapterGHI
SEP 0.6GB
Wed 19.10. 2005 20:00 (1H00M)
A-B Erase
4.3 / 4.7GB
12
AAB
Visual Search
(1H00M)
SLP 0.8GB
28.10
Mystery
AAB Tue
9
World Sports
GHI
8
Family
DEF Mon
7
Nature
L3
Sat
15.10
6
News
GHI
Fri
14.10
5
Weather
L3
Thu
13.10
25.10
Wed 19.10
17.10
Almenü
4
Válassza ki a „Play” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A lejátszás elindul a kiválasztott tételtől
kezdve.
A A lemez típusa:
A média típusát jelzi, ami HDD vagy DVD
lehet. DVD-RW lemezek (VR formátum)
esetén a tétel típusát is mutatja (Original
(Eredeti) vagy Playlist (Lejátszási lista)).
B Lemezterület (szabad terület/teljes terület)
C Tétel információ:
A tétel számát, nevét és a felvételi dátumot
jeleníti meg. A tétel méretét az index képes
nézetben ellenőrizheti.
z (piros): Azt jelzi, hogy a tétel felvétele
folyamatban van.
: Azt jelzi, hogy a tétel másolása
folyamatban van.
: A védett tételeket jelzi.
„NEW” (vagy N): Azt újonnan felvett (és még
le nem játszott) tételeket jelöli (csak HDD
esetén).
: Azt jelzi, hogy az adott tételre frissítés
funkció van beállítva (csak HDD esetén)
(43. oldal).
: Azt jelzi, hogy a felvett tétel „CopyOnce” (csak egyszer másolható) jelzést
tartalmaz (73. oldal).
D Görgetősáv
Akkor jelenik meg, ha nem fér ki egy
képernyőre az összes tétel. A nem látható
tételek megtekintéséhez használja a M/m
gombot.
E A tétel index-képe.
Az egyes tételekhez tartozó index-képek
megjelennek.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
Hét alapművelet — Ismerkedés a DVD-felvevővel
GHI
Wed 19.10. 2005 20:00 (1H00M) SEP 0.6GB
A listák laponkénti görgetése (Lapozó mód)
Amíg a lista a képernyőn látható, nyomja meg
/
gombot. A
/
gomb minden
a
lenyomásakor a teljes tétel lista az előző/
következő lapra vált.
Tétel lista HDD/DVD-RW lemezekhez
(VR formátum)
A Tétel listában választhat, hogy az Original
(eredeti) vagy a Playlist (lejátszási lista) tételeket
jelenítse meg. Amíg a Tétel lista a képernyőn
látható, nyomja meg a TOOLS gombot, és
válassza ki az „Original” vagy a „Playlist” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
További részletekért olvassa el a „HDD és
DVD-RW (VR formátum) szerkesztési opciók”
fejezetet (65. oldal).
A tételek sorrendjének megváltoztatása
(rendezés)
Amíg a lista a képernyőn látható, nyomja meg
a TOOLS gombot és válassza ki a „Sort Titles”
menüpontot. A M/m gomb segítségével válassza
ki a rendezési feltételt, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Sorrend
Rendezés
By Date (dátum)
A tételek felvételi ideje szerint.
A legutoljára felvett tétel
jelenik meg a lista tetején.
,folytatódik
33HU
Sorrend
Rendezés
By Title (cím)
Betűrend szerint.
By Number (szám) A felvett műsor száma szerint.
Unseen Title (csak A tételek felvételi ideje szerint.
HDD esetén)
A legutoljára felvett és még le
nem játszott tétel jelenik meg
a lista tetején. A lejátszási
listák tételei nem jelennek meg.
A tételek index-képének megváltoztatása
(Thumbnail) (csak HDD vagy VR formátumú
DVD-RW)
A tétel lista menüben megjelenített index-kép
helyett kiválaszthat egy másik állóképet
a jelenetből.
1
2
3
4
5
Állj üzemmódban nyomja meg a TITLE LIST
gombot.
Válassza ki azt a tételt, amelyiknek az indexképét szeretné megváltoztatni, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Az almenü megjelenik.
Válassza ki a „Set Thumbnail” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott tétel lejátszása elindul
a háttérben.
A lejátszott műsort figyelve használja a H,
X vagy a m/M gombot az index-képnek
használni kívánt jelenet kiválasztásához, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék kéri a kiválasztás megerősítését.
Válassza az „OK” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A kiválasztott állókép lesz az aktuális tétel új
index-képe.
A Tétel lista kikapcsolása
4. A lejátszási idő és
a lejátszási információk
ellenőrzése
HDD
DVD
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-R
DATA DVD DATA CD
Az alábbi művelettel ellenőrizheti a lemez aktuális
tételének, fejezetének vagy műsorszámának
lejátszási idejét, illetve a lejátszásból hátralévő
időt. Hasonló módon ellenőrizheti a DVD/CDlemez nevét is.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DISPLAY
TIME/TEXT
Nyomja meg többször egymás után a DISPLAY
gombot.
E gomb többszöri megnyomásakor az alábbi
kijelzések jelennek meg egymás után:
1. képernyő t 2. képernyő t Kijelzések
kikapcsolva
A megjelenő kijelzések a lemeztípustól és
a lejátszás állapotától függően eltérőek lehetnek.
1. képernyő
Példa: DVD VIDEO lejátszása esetén
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
z Hasznos tudnivalók
• A felvétel rögzítése után az index-kép automatikusan
a felvétel (tétel) első jelenete lesz.
• A „TILTE LIST” funkció a főmenüből is kiválasztható.
Title 1
Angle3(5)
1 : English DolbyDigital 2/0
b Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a tétel lista nem jelenik meg más
DVD-felvevőn készített DVD-lemezek esetében.
• A nem megjeleníthető betűk helyén „*” szerepel.
• A tétel index-képek megjelenítése pár másodpercet
vehet igénybe.
• Előfordulhat, hogy szerkesztés után a tétel index-képe
a felvétel (tétel) első jelenetére vált.
• Másolás után a felvevő készüléken beállított index-kép
törlődik.
34HU
A Tétel szám/név
(Műsorszám száma, neve, a jelenet száma
vagy a fájl neve CD, VIDEO CD, DATA
(adat) DVD vagy DATA (adat) CD-lemezek
esetén).
B DVD VIDEO lemezek esetén elérhető
funkciók. (
kameraállás/
hang/
felirat, stb.), illetve a DATA (adat)
DVD vagy DATA (adat) CD lemezek
lejátszási adatai.
C A jelenleg kiválasztott funkció vagy hang
beállítás (csak ideiglenesen jelenik meg).
Példa: Dolby Digital 5.1 ch
Hátsó (bal/jobb)
Első (bal/jobb) +
középső
LFE (kisfrekvenciás
hanghatás)
D A jelenleg kiválasztott kameraállás.
2. képernyő
Példa: DVD-RW lemez (VR formátum)
lejátszásakor
b Megjegyzés
A nem megjeleníthető betűk vagy jelek helyén „*”
szerepel.
A lejátszási idő és a hátralévő idő
ellenőrzése
A lejátszási és az idő információkat a tévékészülék
képernyőjén és az előlapon lévő kijelzőn is
láthatja.
Nyomja meg többször egymás után a TIME/
TEXT gombot.
A megjelenő kijelzések a lemeztípustól és
a lejátszás állapotától függően eltérőek lehetnek.
A Lemeztípus*1/formátum (8. oldal)
B Tétel típus (csak a lejátszási lista esetén)
(65. oldal)
C Lejátszási mód
D Felvételi mód (41. oldal)
E Lejátszási folyamatjelző*2
F Tétel szám (fejezet szám*3) (60. oldal)
(Műsorszám száma, jelenet száma, album
neve*3 vagy a fájl száma CD, VIDEO CD,
DATA (adat) DVD vagy DATA (adat) CDlemezek esetén).
G Ha a TIME/TEXT gombot ismételten
megnyomja, az album neve megjelenik
CD-text rendszerű CD-lemezeknél, illetve
DATA (adat) DVD vagy DATA (adat) CDlemezeknél.
H Lejátszási idő (hátralévő idő*3)
*1
*2
*3
A Super VIDEO CD-lemezeket „SVCD”-ként,
a DATA (adat) CD-lemezeket „CD”-ként, a DATA
(adat) DVD-lemezeket „DVD”-ként jeleníti meg.
Nem jelenik meg VIDEO CD, DATA (adat) DVD
vagy DATA (adat) CD-lemezek esetén.
A TIME/TEXT gomb ismételt megnyomásakor
jelenik meg.
Hét alapművelet — Ismerkedés a DVD-felvevővel
1 : English DolbyDigital 3/2.1
z Hasznos tudnivalók
• Ha a „DTS” beállítása „Off” az „Audio” menüben,
a DTS formátum kiválasztási lehetőség még akkor sem
jelenik meg a képernyőn, ha a lemez tartalmaz DTS
formátumú hangot (91. oldal).
• Ha az „Auto Display” beállítása „On” (alapértelmezett)
az „Options” menüben (95. oldal), a lejátszási
információk a felvevő bekapcsolásakor automatikusan
megjelennek.
Előlapi kijelző
Példa: DVD-lemez lejátszásakor
Az aktuális tétel lejátszási ideje és száma
Az aktuális tétel hátralévő ideje
Az aktuális fejezet lejátszási ideje és
száma
Az aktuális fejezet hátralévő ideje
Példa: DVD-lemez másolásakor
A folyamatban lévő másolás hátralévő ideje
,folytatódik
35HU
Példa: VIDEO CD-lemez lejátszásakor
Az aktuális jelenet vagy műsorszám
lejátszási ideje és száma
Példa: CD-lemez lejátszásakor
A műsorszámból eltelt idő és az aktuális műsorszám/
index száma.
m
Az aktuális műsorszámból hátralévő idő.
m
A lemezből eltelt idő.
5. A felvett műsor címének
módosítása
A tételeket, DVD-lemezeket vagy műsorszámokat
karakterek beírásával elnevezheti. A tétel vagy
lemez neve maximum 64 karakter hosszú lehet, de
a menükben – mint például a tétel lista –
megjelenő karakterek száma változó lehet. Az
alábbiakban a felvett műsorok címének
módosítását ismertetjük.
m
A lemezből hátralévő idő.
m
CD-text (ha van).
Példa: MP3 audio műsorszám lejátszásakor
Számgombok,
SET
Az aktuális műsorszám lejátszási ideje és száma.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
m
Az aktuális album száma.
TITLE LIST
Példa: JPEG kép lejátszásakor
Az aktuális fájl száma, és az aktuális albumban lévő
fájlok teljes száma.
</M/m/,,
ENTER
m
Az aktuális album száma és az albumok teljes száma.
b Megjegyzések
• A felvevő csak a CD-text első szintjét – például a lemez
nevét – tudja megjeleníteni.
• A nem megjeleníthető betűk vagy jelek helyén „*”
szerepel.
• Előfordulhat, hogy az MP3 audio műsorszámok
lejátszási ideje nem pontosan jelenik meg.
1
2
3
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Válasszon ki egy tételt, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Válassza ki a „Title Name” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A karakterek kiválasztására szolgáló
képernyő megjelenik.
4
A </M/m/, gombok segítségével
mozgassa a kurzort a képernyő jobb
oldalára, és válassza ki az „A”
(nagybetűk), az „a” (kisbetűk) vagy
a „Symbol” (jelek) opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A kiválasztott típusú karakterek megjelennek
a képernyőn.
36HU
5
A </M/m/, gombok segítségével
válassza ki a beírni kívánt karaktert, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A számgombok használata
A kiválasztott karakter megjelenik a képernyő
felső részében.
Példa: A tétel név beírása
1
A fenti műveletsor 5. lépésénél nyomja meg
többször a megfelelő számgombot a kívánt
karakter kiválasztásához.
Példa:
Nyomja meg a 3-as gombot egyszer a „D”
betű beírásához.
Nyomja meg a 3-as gombot háromszor az „F”
betű beírásához.
2
Nyomja meg a SET gombot, majd válassza ki
a következő karaktert.
3
Válassza ki a „Finish” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A számgombok használatával is beírhatja
a karaktereket.
Input Title Name
6
"A"
2
Back
7
"a"
3
Clear All
8
4
Space
9
Cancel
0
Finish
5
Symbol
A karakterek típusa a gyorsbeállításban
kiválasztott nyelvtől függően változik.
Néhány nyelvben lehetőség van ékezetek
használatára is.
Az ékezetes betűk beírásához válassza ki
először az ékezetet, majd a betűt.
Példa: az „à” karakter beírásához válassza
a „`”, majd az „a” karaktert.
A szóköz beszúrásához válassza a „Space”
opciót.
6
z Hasznos tudnivalók
• Az összes beírt karaktert törölheti, ha a CLEAR
gombot legalább 2 másodpercig nyomva tartja.
• Az „A” (nagybetűk), az „a” (kisbetűk) vagy
a „Symbol” (jelek) karaktertípusok közül az INPUT
SELECT gomb megnyomásával is választhat.
Hét alapművelet — Ismerkedés a DVD-felvevővel
1
Ismételje meg a 4. és 5. lépéseket a többi
karakter beírásához.
Beviteli sor
Input Title Name
1
-
6
"A"
2
c
Back
7
"a"
3
f
Clear All
8
Space
9
Cancel
0
Finish
4
5
Symbol
Ha egy karaktert szeretne törölni, mozgassa
a kurzort a beviteli sorban a karakter jobb
oldalára. Válassza ki a „Back” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Ha egy karaktert szeretne beszúrni, mozgassa
a kurzort annak a pontnak a jobb oldalára,
ahova a karaktert be szeretné szúrni. Válassza
ki a karaktert, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha az összes karaktert törölni szeretné,
válassza ki a „Clear All” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
7
Válassza ki a „Finish” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A beállítások érvénytelenítéséhez válassza
a „Cancel” opciót.
37HU
6. A lemezek elnevezése és
védelme
A Disc Information (Lemez információ) menüből
a teljes lemezre érvényes műveleteket futtathat.
b Megjegyzés
A DVD-lemezek neve maximum 64 karakter hosszú
lehet. Előfordulhat, hogy a lemez neve nem jelenik meg
másik DVD-készüléken történő lejátszáskor.
A lemez védelme
-RWVR
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Helyezzen be egy lemezt.
Lásd a „Lemez behelyezése” című fejezetet
a 29. oldalon.
2
0
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza
ki a „Disc Info” menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Disc Information
</M/m/,,
ENTER
Close
DiscName
Disc Name
TOOLS
Media
DVD-RW
Title no.
Original 3 / Playlist 2
Date
13.10.2005 ~ 28.10.2005
HQ : 0H30M
Remainder LSP : 1H15M
SLP : 3H00M
Format
HSP : 0H45M
LP : 1H30M
SEP : 4H00M
VR
Protect Disc
Finalise
Off
SP : 1H00M
EP : 2H00M
Erase All
Format
2. 3 / 4. 7GB
3
A lemez elnevezése
+RW
1
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Helyezzen be egy lemezt.
Lásd a „Lemez behelyezése” című fejezetet
a 29. oldalon.
2
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza
ki a „Disc Info” menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Példa: Ha a felvevőben lévő lemez DVD-RW
(VR formátum).
Disc Information
Close
DiscName
Disc Name
Media
DVD-RW
Title no.
Original 3 / Playlist 2
Date
13.10.2005 ~ 28.10.2005
HQ : 0H30M
Remainder LSP : 1H15M
SLP : 3H00M
Format
HSP : 0H45M
LP : 1H30M
SEP : 4H00M
VR
Protect Disc
Finalise
Off
SP : 1H00M
EP : 2H00M
Erase All
Format
2. 3 / 4. 7GB
3
Válassza ki a „Disc Name” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A lemez nevét az „Input Disc Name”
képernyőn írhatja be (36. oldal).
38HU
4
Válassza ki a „Protect Disc” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Protect” funkciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A védelem feloldása
Válassza a „Don’t Protect” funkciót a 4. lépésben.
z Hasznos tudnivaló
A védelmet egyes tételekre külön is beállíthatja
(66. oldal).
7. A lemez lejátszása egy
másik DVD-készülékkel
(lezárás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
A lemeztípusok közti különbségek
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
A lemezek a felvevőből való
eltávolításkor le vannak zárva.
Ugyanakkor előfordulhat, hogy
a lemezeket néhány DVD-készüléken
való lejátszáshoz, vagy ha a felvételi idő
rövid, külön le kell zárni. A lemezre
a lezárás után is rögzíthet felvételt, vagy
szerkesztheti azokat.
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
1
Lásd a „Lemez behelyezése” című fejezetet
a 29. oldalon.
2
A lezárás szükséges, ha a lemezt nem
ezen a készüléken akarja lejátszani.
A lezárás után a lemezre nem rögzíthet
több felvételt, és a lemez tartalmát nem
szerkesztheti.
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza
ki a „Disc Info” menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A „Disc Information” képernyő megjelenik.
3
Válassza ki a „Finalize” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a lemez lezárásához
szükséges becsült idő, illetve
a jóváhagyáskérés.
A lemez lezárása szükségtelen a VR
formátummal kompatibilis készüléken
való lejátszáshoz. Előfordulhat, hogy
egyes VR formátummal kompatibilis
DVD-készülékek esetében mégis le kell
zárni a lemezt, különösen akkor, ha
a felvételi idő rövid. A lemez tartalmát
lezárás után is szerkesztheti, és újabb
felvételt is készíthet rá.
A lezárás szükséges, ha a lemezt nem
ezen a készüléken akarja lejátszani.
A lezárás után a lemezre nem rögzíthet
több felvételt, és a lemez tartalmát nem
szerkesztheti. Ha a lemezre ismét
szeretne felvenni, akkor a lezárást fel
kell oldani, vagy azt újra kell
formattálnia (29. oldal). Ebben az
esetben a lemez teljes tartalma törlésre
kerül.
Helyezzen be egy lemezt.
Hét alapművelet — Ismerkedés a DVD-felvevővel
A lezárás akkor szükséges, ha az ezen a felvevőn
készült lemezeket más DVD-készüléken szeretné
lejátszani.
A DVD+RW, DVD-RW (Videó formátum),
DVD+R vagy DVD-R lemezek lezárásakor
automatikusan egy DVD menü készül, mely más
DVD-készüléken megjeleníthető.
A lezárás előtt ellenőrizze a különböző
lemeztípusok közti különbséget az alábbi
táblázatban.
Finalise
About xx min is needed for finalising this disc.
Cannot cancel finalising during transaction.
Do you want to finalise?
OK
4
Cancel
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A felvevő elkezdi a lemez lezárási műveletet.
z Hasznos tudnivaló
Azt, hogy egy lemez le van-e zárva vagy sem,
ellenőrizheti. Ha a fenti műveletsor 3. lépésében nem
tudja kiválasztani a „Finalize” opciót, akkor a lemez már
le van zárva.
b Megjegyzések
• A lemeztől, a felvételtől vagy a DVD-készülék
állapotától függően előfordulhat, hogy a lemezeket
még akkor sem lehet lejátszani, ha le vannak zárva.
• Előfordulhat, hogy a felvevő nem tudja lezárni
a lemezt, ha az egy másik felvevőn készült.
,folytatódik
39HU
A lezárás feloldása
-RWVR -RWVideo
DVD-RW lemez (Videó formátum) lezárásának
feloldása
A felvétel vagy szerkesztés megakadályozása
érdekében lezárt DVD-RW lemez (Videó
formátum) lezárásának feloldásával lehetővé válik
a felvételkészítés és szerkesztés.
DVD-RW lemez (VR formátum) lezárásának
feloldása
Ha egy másik DVD-készüléken lezárt DVD-RW
lemezre (VR formátum) nem lehet újabb felvételt
rögzíteni, vagy annak tartalmát szerkeszteni,
a „This disc was finalized. Unfinalize it.”
(A lemezt lezárták. Oldja fel a lezárást.) üzenet
jelenhet meg.
b Megjegyzés
Ez a felvevő nem tudja feloldani a DVD-RW (Videó
formátum) lemez lezárását, ha a lezárást egy másik
felvevővel hajtották végre.
1
Helyezzen be egy lemezt.
Lásd a „Lemez behelyezése” című fejezetet
a 29. oldalon.
2
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza
ki a „Disc Info” menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A „Disc Information” képernyő megjelenik.
3
Válassza ki az „Unfinalize” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék megkezdi a lezárás feloldását.
A feloldás több percig is eltarthat.
40HU
Felvételi mód
Felvételi idő (óra)
HQ (High quality)
(Kiemelkedő minőségű)
86
1
131
1 óra
30 perc
Időzített felvétel
Felvételkészítés előtt
HDD
HSP
R
Mielőtt elkezdené a felvételt…
z Hasznos tudnivaló
Az időzített felvétel akkor is elkészül, ha a felvevő ki van
kapcsolva. A felvevőt még akkor is kikapcsolhatja, ha
a felvétel már elindult, a felvételt ez nem befolyásolja.
b Megjegyzés
Ha a felvett lemez műsorát egy másik DVD-készülékkel
szeretné lejátszani, zárja le a lemezt (39. oldal).
Felvételi mód
A videomagnók SP és LP felvételi módjához
hasonlóan ez a felvevő is rendelkezik hat
különböző felvételi móddal. Válassza ki az idő és
képminőség alapján az Önnek legjobban
megfelelő felvételi módot. Például, ha Önnek
a képminőség a legfontosabb, válassza a High
Quality (HQ) (Kiemelkedő minőségű) felvételi
módot. Ha Önnek a felvételi idő fontosabb,
a Super Extended Play (Szuper hosszú lejátszás)
mód (SEP) lehet a megfelelő választás. Ne feledje,
hogy a következő táblázatban feltüntetett felvételi
idők csak közelítő útmutatást adnak. Ne feledje
azt sem, hogy a készülék megszakítás nélkül
legfeljebb 8 órás felvételt tud készíteni. A műsor
ezt követő részét a készülék nem rögzíti.
SP (Normál mód)
174
2
LSP
r
218
2 óra
30 perc
LP
r
265
3
EP
r
352
4
SLP
r
526
6
SEP (Hosszú felvételi idő) 693
8
Időzített felvétel
• Ez a felvevő többféle lemezre tud felvételt
készíteni. Válassza ki az Ön számára
legmegfelelőbb lemeztípust (8. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a lemez rendelkezik-e
elegendő szabad területtel a felvétel
elkészítéséhez (29. oldal). HDD, DVD+RW és
DVD-RW lemezek esetében a tételek törlésével
szabadíthat fel lemezterületet (69. oldal).
• Ha szükséges, állítsa be a felvétel képminőségét
és képméretét (47. oldal).
DVD*
* DVD+R DL (kétrétegű) lemezek esetén a felvételi idő
a következő:
HQ: 1 óra 48 perc
HSP: 2 óra 42 perc
SP: 3 óra 37 perc
LSP: 4 óra 31 perc
LP: 5 óra 25 perc
EP: 7 óra 14 perc
SLP: 10 óra 51 perc
SEP: 14 óra 28 perc
„HQ+” felvételi mód
A „HQ+” felvételi mód alkalmazásával jobb
minőségű képeket vehet fel a HDD-re, mint HQ
módban. Válassza ki a „Features” menü „HQ
Settings” menüpontjában a „HQ+” beállítást
(94. oldal). A maximális felvételi idő 56 óra.
A „HQ” jelző megjelenik a kijelzőn.
b Megjegyzés
A következő esetekben előfordulhat némi pontatlanság
a felvételi időben.
– Ha rossz vételi minőségű műsort, illetve rossz
képminőségű műsort vagy videojelet vesz fel.
– Ha olyan lemezre vesz fel, amely már szerkesztve volt.
– Ha csak állóképet vagy csak hangot vesz fel.
Nyomja meg a REC MODE gombot többször
egymás után a felvételi módok közötti
váltáshoz.
,folytatódik
41HU
Sztereó vagy kétnyelvű műsorok
felvétele
A felvevő automatikusan veszi és rögzíti
a ZWEITON vagy a NICAM rendszeren alapuló
sztereó vagy kétnyelvű műsorokat.
HDD-re vagy DVD-RW lemezre (VR formátum)
mind az elsődleges, mindpedig a másodlagos
hangsávot fel tudja venni. Lejátszáskor választhat
az elsődleges és a másodlagos hangsáv közül.
HDD-re történő felvétel esetén a hangsávot
a felvétel megkezdése előtt kiválaszthatja. Az
„Options” menü „HDD Bilingual Rec.”
menüpontjában válassza ki a „Main”, a „Sub”
vagy a „Main+Sub” opciót (94. oldal).
DVD+RW, DVD-RW (Videó formátum),
DVD+R és DVD-R lemezekre egyszerre csak egy
hangsávot (elsődleges vagy másodlagos) tud
felvenni. A hangsávot a felvétel megkezdése előtt
az alapbeállítási menüben választhatja ki. Az
„Options” menü „DVD Bilingual Rec.”
menüpontjában válassza ki a „Main”
(alapértelmezett) vagy a „Sub” opciót (95. oldal).
ZWEITON (Német sztereó) rendszer
Ha a felvevő sztereó műsort érzékel, a „Stereo”
felirat jelenik meg.
Ha a felvevő kétnyelvű ZWEITON műsort
érzékel, a „Main”, a „Sub” vagy a „Main/Sub”
felirat jelenik meg.
NICAM rendszer
Ha a felvevő sztereó vagy kétnyelvű NICAM
alapú műsort érzékel, az előlapi kijelzőn
a „NICAM” felirat jelenik meg.
A NICAM műsorok felvételéhez ellenőrizze,
hogy a „Settings” menü „Channel Setting”
menüpontjában az „Audio” paraméter „NICAM”
beállítása (alapértelmezett) van-e kiválasztva. Ha
NICAM adás nézésekor a hang nem tiszta,
válassza ki az „Audio” paraméter „Standard”
beállítását (lásd a „Csatorna beállítás” fejezetet
a 82. oldalon).
z Hasznos tudnivaló
Kétnyelvű műsor felvétele közben a
(audio)
gomb megnyomásával választhat a hangsávok
(elsődleges vagy másodlagos) közül.
42HU
Nem rögzíthető műsorok
A másolásvédelemmel ellátott műsorok ezzel
a felvevővel nem rögzíthetők.
Ha a felvevő másolásvédelmi jelet érzékel,
a felvétel tovább folytatódik, de csak üres, szürke
színű háttér lesz rögzítve.
Másolásvédelmi
jelek
Másolás – Szabad
Másolás – Egyszer
Írható lemezek
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
HDD
-RWVR
Másolás – Tiltott
(CPRM*-mel)
Nincsen (üres képernyő kerül
rögzítésre)
* A felvétel csak CPRM kompatibilis készüléken
játszható le (8. oldal).
Időzített felvétel (Normál/
ShowView)
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
2
3
4
5
6
7
8
9
OK
Cancel
Set the timer manually.
Date
Start
Stop
Today
:
:
VIDEO Plus+
Prog.
PDC/VPS On
Media Mode
Details
Update Off
Időzített felvétel
Az időzítő kézi beállítása
(normál mód)
Nyomja meg a [TIMER] gombot.
Timer - Standard
-R
Az időzítést maximum 30 (a PDC/VPS funkció
használata esetén 8) műsor felvételére állíthatja
be, 1 hónapra előre. Az időzítő kétféle módon
programozható: normál, illetve ShowView
módszerrel.
• Normál: Állítsa be kézzel a műsor dátumát,
idejét és programhelyét.
• ShowView: Adja meg a műsorhoz hozzárendelt
ShowView számot (45. oldal).
1
1
• Ha a képernyőn a „Timer – ShowView”
menü jelenik meg, a < gomb
megnyomásával váltson a „Standard”
menüre.
2
A </, gombok segítségével válassza ki
a kívánt paramétert, majd a M/m gombok
segítségével állítsa be a kívánt értéket.
„Date”: A dátum beállítása.
A paraméter értékei a következőképpen
változnak:
Today (ma) y Tomorrow (holnap) y
…… y Thu 28.10 (1 hónappal később) y
Sun (minden vasárnap) y …… y Sat
(minden szombaton) y Mon-Fri (hétfőtől
péntekig) y Mon-Sat (hétfőtől szombatig)
y Sun-Sat (vasárnaptól szombatig) y
Today (ma)
0
[TIMER]
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
x REC STOP
„Start”: A kezdési idő beállítása.
„Stop”: A befejezési idő beállítása.
„Prog.”: A programhely vagy a bemeneti
forrás beállítása.
„Media”: Az adathordozó kiválasztása, HDD
vagy DVD.
„Mode”: A felvételi mód beállítása (41. oldal).
• Ha a PDC/VPS vagy Update (frissítés)
funkciók beállítását meg akarja változtatni,
válassza ki a „Details” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot. A </, gombok
segítségével válassza ki a kívánt paramétert,
majd a M/m gombok segítségével állítsa be
a kívánt értéket.
„PDC/VPS”: A PDC/VPS funkció
bekapcsolása. Lásd lentebb „A PDC/VPS
funkció” részt.
„Update” (csak HDD esetén): Automatikusan
felülír egy már felvett műsort, ha aznapi vagy
heti felvételre van beállítva.
Az időzítő beállító menübe való
visszatéréshez válassza ki a „Previous”
opciót, és nyomja meg az ENTER gombot.
• Ha véletlenül hibás értéket állít be, válasza
ki ismét a paramétert, és adja meg a helyes
értéket.
,folytatódik
43HU
3
Válassza az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a Timer List menü
(48. oldal). Az előlapi kijelzőn a TIMER REC
felirat jelenik meg, és a felvevő készen áll
a felvételre.
A videomagnótól eltérően ennél a felvevőnél
nincs szükség arra, hogy a készüléket az
időzített felvétel kezdete előtt kikapcsolja.
E funkció kikapcsolásához nyomja meg a TOOLS
gombot, amíg a Timer List menü a képernyőn van.
Válassza ki a „Rec Mode Adjust” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot. Válassza az
„Off” opciót, majd ismét nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha az időzítési beállítások átfedésben vannak
Az átfedésben lévő időzítési beállítások
a következőképpen jelennek meg.
Timer
A felvétel leállítása időzített felvétel közben
These timer settings overlap. Do you want to continue?
Nyissa ki a távvezérlő fedelét és nyomja meg
a x REC STOP gombot. A felvételi művelet
megállítása néhány másodpercet igénybe vehet.
Wed 29.10 21:00-22:00 AAB DVD SP
PDC/VPS
Wed 29.10 20:30-22:00 DEF DVD SP
PDC/VPS
A PDC/VPS funkció
Néhány műsorszóró rendszer PDC/VPS jelet
továbbít a tv-műsorokkal együtt. Ezek a jelek
biztosítják azt, hogy az időzített felvételek
pontosan elkészüljenek, függetlenül a műsor
későbbi vagy korábbi kezdésétől és a műsor
megszakításától.
A PDC/VPS funkció használata
Állítsa a „PDC/VPS” paraméter értékét „On”-ra
a fenti műveletsor 2. lépésében. Ha ezt a funkciót
bekapcsolja, a felvevő az időzített felvétel
megkezdése előtt pásztázást futtat a csatornán. Ha
éppen műsort néz a tévékészüléken, amikor
a pásztázás elindul, a tévékészülék képernyőjén
egy üzenet jelenik meg. Ha tv-műsort szeretne
nézni, kapcsoljon át a tévékészülék tunerjére,
vagy kapcsolja ki a PDC/VPS csatornapásztázási
funkciót. Ne feledje, hogy az időzített felvétel nem
készül el, ha a PDC/VPS csatornapásztázási
funkciót kikapcsolja.
A PDC/VPS csatornapásztázás kikapcsolása
Nyomja meg a TOOLS gombot, és válassza ki
a „PDC/VPS Scan Off” opciót. Annak érdekében,
hogy a PDC/VPS funkció biztosan működjön, az
időzített felvétel megkezdése előtt kapacsolja ki
a felvevőt. Ez automatikusan bekapcsolja a PDC/
VPS csatornapásztázást, míg a felvevő kikapcsolt
állapotban marad.
Rec Mode Adjust (Felvételi mód beállítás)
funkció
Ha a lemezen nincs elég szabad terület a felvétel
rögzítéséhez, a felvevő automatikusan beállítja
a felvételi módot úgy, hogy a teljes műsor
biztosan ráférjen a lemezre. Ennek a funkciónak
a beállítása alapállapotban „On”.
44HU
OK
Cancel
A megjelenített beállítások tárolásához válassza
az „OK” opciót. Az elsőként induló műsor
prioritást élvez, és a második műsor felvétele csak
akkor indul el, ha az első felvétele már
befejeződött.
Az átfedésben lévő időzítések beállításának
érvénytelenítéséhez válassza a „Cancel” opciót.
Az időzített felvételek jóváhagyása,
megváltoztatása vagy érvénytelenítése
Lásd „Az időzítési beállítások ellenőrzése/
megváltoztatása/törlése (Timer List)” fejezetet
(48. oldal).
A felvételi időtartam megnövelése felvétel
közben
1
Nyomja meg a TOOLS gombot a felvétel
közben, és válassza ki az „Extend Rec”
opciót, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Extend Rec. Time
OK
Set the timer extend function.
Cancel
Wed 28.9 10:00-11:30 AAB
DVD SP
Extend Time
Off
2
A M/m gombokkal válassza ki az időtartamot.
Az időtartamot 10 perces lépésekkel,
maximum 60 percre állíthatja be.
3
Válassza az „OK” opciót és nyomja meg az
ENTER gombot.
Egygombos időzítő
Ha SMARTLINK csatlakoztatási módot használ,
az időzítési beállításokat egyszerűen
megjelenítheti. A tévékészülék bekapcsolt vagy
készenléti állapotában nyomja meg a TIMER
gombot. A felvevő automatikusan bekapcsol, és
a tévékészülék kiválasztja a felvevő számára
fenntartott bemenetet. A képernyőn megjelenik az
időzítés beállítások képernyője.
A ShowView rendszer egy olyan funkció, amely
leegyszerűsíti az időzítő beállítását. Egyszerűen
csak írja be a tv-műsorismertetőben található
ShowView számot. A műsor dátumának, idejének
és a csatornának a beállítása automatikusan
történik.
Ellenőrizze a csatornák beállítását a „Settings”
menü „Channel Setup” menüpontjában
(82. oldal).
b Megjegyzések
• Ha a képernyőn megjelenő üzenet arra figyelmeztet,
hogy a lemez megtelt, cserélje ki a lemezt vagy
szabadítson fel helyet a lemezen (csak HDD/
DVD+RW/DVD-RW lemezek esetén) (68. oldal).
• Ellenőrizze, hogy az óra pontosan be van-e állítva,
mielőtt az időzített felvételt beprogramozza. Ellenkező
esetben a felvétel nem időzíthető.
Műholdas adás felvételéhez kapcsolja be
a műholdvevőt és válassza ki a felvenni kívánt műsort.
Ne kapcsolja ki a műholdvevőt addig, amíg a felvevő
be nem fejezte a felvételt. Ha olyan készüléket
csatlakoztat a felvevőhöz, amelyik rendelkezik
időzítővel, használhatja a Synchro Rec funkciót is
(50. oldal).
• Ha az időzítő ugyanarra a napi vagy heti műsorra van
beállítva, de egy másik időzítéssel átfedésben van,
akkor a prioritást élvező műsor kerül felvételre.
A Timer List menüben az átfedésben lévő beállítás
mellett a
jelzés jelenik meg. Ellenőrizze
a beállítások prioritás sorrendjét.
• Prioritást élvező műsor felvétele közben másik
időzített felvétel nem indítható, még akkor sem, ha az
időzítés már be van állítva.
• A Rec Mode Adjust funkció csak időzített felvétel
esetén és kikapcsolt PDC/VPS funkció mellett
működik. A Quick Timer és a Synchro Rec
funkciókkal együtt nem használható. A Rec Mode
Adjust funkció nem használható abban az esetben
(HDD-re történő felvételkészítésnél), ha az „Auto Title
Erase” funkció „On” beállítását választotta ki
a menüben.
• Előfordulhat, hogy a műsor eleje lemarad a felvételről
a PDC/VPS funkció használata esetén.
• Ha a „PDC/VPS” funkció beállítása „On”, a felvételi
időtartam nem növelhető.
Számgombok,
SET
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Időzített felvétel
z Hasznos tudnivaló
A felvett műsort a Title List menüben is kiválaszthatja, és
lejátszhatja.
Tv-műsorok felvétele ShowView
rendszer használatával
0
[TIMER]
</M/m/,,
ENTER
z REC
1
x REC STOP
Nyomja meg a [TIMER] gombot.
Timer - VIDEO Plus+
Set the timer by entering the timer code.
PlusCode No.
OK
Cancel
Standard
• Ha a képernyőn a „Timer – Standard” menü
jelenik meg, a < gomb megnyomásával
váltson a „ShowView” menüre.
2
A számgombok segítségével írja be
a ShowView számot, és nyomja meg a SET
gombot.
• Ha véletlenül hibás számot írt be, nyomja
meg a CLEAR gombot, majd írja be a helyes
számot.
,folytatódik
45HU
3
Válassz az „OK” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a dátum, a kezdési és
befejezési idő, a programhely, a felvételi mód
stb. (44. oldal) aktuális beállítása.
Timer - VIDEO Plus+
OK
Is the following timer setting correct? To modify,
adjust each item or re-enter the timer code.
Start
Stop
Date
Prog. Media Mode
Wed 28.9
21 : 00
22 : 00
AAB
PDC/VPS On
HDD
SP
Update
Off
Cancel
Details
Change
• Ha módosítani kívánja a beállításokat,
nyomja meg a </, gombokat a
paraméter kiválasztásához, majd a M/m
gombokkal változtassa meg az értékét.
A PDC/VPS vagy Update (frissítés)
funkciókhoz válassza a „Details” opciót és
változtassa meg a beállításokat (44. oldal).
Ha szeretné újra beírni a ShowView számot,
válassza a „Change” opciót.
4
Válassza az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A felvevő előlapján lévő kijelzőn világít
a TIMER REC jelző, és a felvevő készen áll
a felvételre.
A felvétel leállítása időzített felvétel közben
Nyissa ki a távvezérlő fedelét és nyomja meg
a x REC STOP gombot. A felvételi művelet
megállítása néhány másodpercet igénybe vehet.
Ha az időzítés beállítások átfedésben vannak
Lásd a 44. oldalon.
A felvételi időtartam megnövelése felvétel
közben
Lásd a 44. oldalon.
Az időzített felvételek ellenőrzése,
megváltoztatása vagy érvénytelenítése
Lásd „Az időzítési beállítások ellenőrzése/
megváltoztatása/törlése (Timer List)” fejezetet
(48. oldal).
z Hasznos tudnivaló
A Rec Mode Adjust (Felvételi mód beállítás) funkció
ezzel az időzített felvételi móddal is működik (44. oldal).
46HU
A Quick Timer (gyors időzítés)
funkció
A felvétel időtartamát 30 perces időegységekben
tudja beállítani.
Nyomja meg a z REC gombot egymás után
többször az időtartam beállításához.
Minden gombnyomás 30 perccel növeli az
időtartamot. A maximális felvételi időtartam hat
óra.
0:30
1:00
5:30
6:00
(normál felvétel)
Az időszámláló értéke percenként csökken 0:00ig, majd a felvevő befejezi a felvételt (de nem
kapcsol ki). Amíg a számláló le nem nullázódik,
a felvétel akkor is folytatódik, ha a felvevőt
a felvétel közben kikapcsolja.
Ne feledje, hogy a Quick Timer funkció nem
működik, ha a „Features” menüben a „TV Direct
Rec” paraméter „On” beállítását választotta ki
(92. oldal).
A Quick Timer funkció kikapcsolása
Nyomja meg a z REC gombot többször egymás
után, amíg a számláló meg nem jelenik a felvevő
előlapján lévő kijelzőn. A felvevő normál felvételi
üzemmódba kapcsol.
„HDD Rec. Picture Size”/„DVD Rec. Picture
Size”: A felvenni kívánt műsor képméretének
beállítása.
• 4:3 (alapértelmezett): A képméretet 4:3
képarányra állítja be.
• 16:9: A képméretet 16:9 képarányra állítja
be (szélesvásznú mód).
• Auto (csak HDD esetén): A tényleges
képméretet automatikusan állítja be.
A felvételi képminőség és
képméret beállítása
A felvételi kép minőségét és méretét beállíthatja.
2
3
4
5
6
7
8
9
A „DVD Rec. Picture Size” funkció DVD-R
és DVD-RW (Videó formátum) lemezek
esetén működik, ha a felvételi mód beállítása
HQ, HSP, SP vagy LSP. Az összes többi
felvételi mód képmérete mindig „4:3”.
DVD-RW (VR formátum) lemez esetében
az aktuális képméret élvez prioritást,
a beállításoktól függetlenül. Például ha
a műsor képmérete 16:9, akkor a felvétel is
16:9 képaránnyal készül, függetlenül attól,
hogy a „DVD Rec. Picture Size” menüpont
beállítása „4:3”.
DVD+RW/DVD+R lemezek esetén
a képméretarány mindig „4:3”.
0
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
1
Mielőtt a felvétel elindul, nyomja meg
a TOOLS gombot és válassza ki a „Rec
Settings” opciót, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Időzített felvétel
1
„Rec NR” (zajcsökkentés): A videojelek
zajának csökkentése.
Rec. Settings
„Rec Video Equalizer”: A kép részletesebb
beállítását teszi lehetővé.
A M/m gombok segítségével válasza ki
a megváltoztatni kívánt paramétert, és nyomja
meg az ENTER gombot.
• Contrast (kontraszt): A kontraszt beállítása.
• Brightness (fényerő): A kép fényerejének
beállítása.
• Colour (szín): A színek intenzitásának
módosítása.
Select the item you want to change.
Rec Mode :
SP
HDD Rec. Picture Size:
4:3
DVD Rec. Picture Size:
4:3
Rec NR :
2
Rec Video Equalizer
2
Válassza ki a beállítani kívánt paramétert,
és nyomja meg az ENTER gombot.
A beállításra szolgáló képernyőn megjelenik.
Példa: Rec NR
Rec NR
Off
1
2
3
„Rec Mode”: A felvételi mód kiválasztása
a kívánt felvételi idő és képminőség alapján.
Bővebb információért olvassa el a „Felvételi
mód” fejezetet (41. oldal).
3
A </M/m/, gombokkal módosítsa
a beállítást, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Az alapértelmezett értékek aláhúzva
szerepelnek.
„Rec NR”: (gyenge) Off 1 ~ 2 ~ 3 (erős)
„Rec Video Equalizer”:
• Contrast: (gyenge) –3 ~ 0 ~ 3 (erős)
• Brightness: (sötét) –3 ~ 0 ~ 3 (világos)
• Colour: (fakó) –3 ~ 0 ~ 3 (élénk)
További paraméterek beállításához ismételje
meg a 2. és 3. lépést.
,folytatódik
47HU
b Megjegyzések
• Ha egy műsor kétféle képméretet tartalmaz, akkor
a kiválasztott méret kerül felvételre. Ha azonban a 16:9
formátumú jel nem rögzíthető 16:9 képméretben, akkor
4:3 méretben kerül felvételre.
• A „Rec NR” funkció használata esetén maradványkép
jelenhet meg a képernyőn.
• A „Rec Video Equalizer” nem befolyásolja a DV IN
aljzat bemenőjelét, és nem működik RGB jelekkel.
Az időzítési beállítások
ellenőrzése/
megváltoztatása/törlése
(Timer List)
HDD
Fejezetek létrehozása a tételen
belül
+RW
-RWVR -RW
+RVideo
-R
Az időzítés beállításokat a Timer List menüben
ellenőrizheti, módosíthatja vagy törölheti.
Fejezetjelek beszúrásával a készülék a felvett
műsort (tételt) automatikusan fejezetekre bontja
a lemezre rögzítés közben. E funkció
kikapcsolásához válassza ki a „Features” menü
„Auto Chapter” menüpontjának „Off” beállítását
(92. oldal).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Ha a HDD-re vagy DVD-RW lemezre
(VR formátum) készít felvételt
A készülék érzékeli a kép és a hang változását,
és ezek alapján bontja fejezetekre a tételt.
A fejezetjeleket kézi vezérléssel is elhelyezheti
vagy törölheti (69. oldal).
+R
TIMER LIST
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
TOOLS
/
Ha más típusú lemezre készít felvételt
A készülék felvételkészítés közben kb. 6
percenként helyez el egy-egy fejezetjelet.
1
Nyomja meg a TIMER LIST gombot.
Az időzítési lista megjelenik.
b Megjegyzés
Átmásolás (72. oldal) közben a műsorforrás fejezetjeleit
nem veszi át a készülék.
10:30
TIMER LIST
Mon-Sat
22:00-22:15 AAB
SP
Fri
29.10 20:30-21:30 DEF
SP
Fri
29.10 21:00-22:00 GHI
SLP
Sat 30.10 16:00-17:00 DEF
SLP
PDC
VPS
PDC
VPS
Az időzítési listában a felvételi dátum, idő,
felvételi mód stb. információkat láthatja.
: Azt jelzi, hogy a beállítás egy másik
beállítással átfedésben van.
(zöld): Azt jelzi, hogy a beállítás felvételre
kész.
z (piros): Azt jelzi, hogy a beállítás felvétele
folyamatban van.
a (szürke): Azt jelzi, hogy a beállítás nem
vehető fel a megadott felvételi módban.
: Azt jelzi, hogy a beállítás HDD-re
történő felvétele folyamatban van.
: Azt jelzi, hogy a beállítás DVD-lemezre
történő felvétele folyamatban van.
48HU
: Az Update funkció (frissítés) beállítását
jelzi.
Ha az időzítési beállítások nem férnek el
a képernyőn, megjelenik a gördítősáv.
A nem látható beállítások megjelenítéséhez
használja a M/m gombot.
2
A képernyőn megjelenik az almenü.
3
Válassza ki az opciók valamelyikét, és
nyomja meg az ENTER gombot.
„Modify”: Az időzítés beállítás
megváltoztatása. Válasszon ki egy paramétert
a </, gombok segítségével, majd a M/m
gombokkal végezze el a beállítást. Válassza
az „OK” opciót, és nyomja meg az ENTER
gombot. A PDC/VPS vagy az Update
(frissítés) funkciókhoz válassza a „Details”
opciót, majd változtassa meg a beállításokat
(44. oldal).
Ha az időzítés beállítások átfedésben vannak
Az elsőként induló műsor prioritást élvez, és
a második műsor felvétele csak akkor indul el, ha
az első felvétele már befejeződött.
7:00
8:00
9:00
10:00
A
lemarad
B
Időzített felvétel
Válassza ki azt az időzítés beállítást,
melyet ellenőrizni, módosítani vagy
érvényteleníteni szeretne, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Válassza ki a „Close” opciót a Timer List
menübe való visszatéréshez. A beállítás
megváltoztatásához vagy érvénytelenítéséhez
ismételje meg a fenti műveletsor 2. és 3.
lépését.
Ha a felvételek ugyanabban az időben
kezdődnek
Az utolsóként beállított műsor prioritást élvez.
Ebben a példában a B időzítés az A után lett
beállítva, így az A időzítés eleje lemarad
a felvételről.
7:00
8:00
9:00
10:00
A
Modify
B
OK
Cancel
Modify the timer setting.
Date
Start
Stop
Mon-Sat
22 : 00
22 : 15
Prog. Media Mode
AAB
PDC/VPS Off
HDD
SP
Update
On
Details
Ha egy felvétel befejezési ideje és egy másik
felvétel kezdési ideje azonos
Előfordulhat, hogy az első felvétel befejezése után
a következő felvétel késleltetve indul.
7:00
„Erase”: Az időzítés beállítás törlése.
Válassza az „OK” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Erase
9:00
10:00
A
B
A listák laponkénti görgetése (Lapozó mód)
Are you sure you want to erase this timer setting?
Mon-Sat 22:00-22:15
HDD SP
AAB
OK
Amíg az időzítési lista a képernyőn látható,
/
gombot. A
/
nyomja meg a
gomb minden lenyomásakor a teljes időzítési lista
az előző/következő lapra vált.
Kilépés a Timer List menüből
Cancel
„Check Overlap”: Az időzítés beállítások
átfedésének ellenőrzése.
Check Overlap
These timer settings overlap.
Fri
29.10
20:30-21:30
DEF
DVD SP
Fri
29.10
21:00-22:00
GHI
DVD SLP PDC/VPS
PDC/VPS
Nyomja meg a TIMER LIST vagy
a O RETURN gombot.
z Hasznos tudnivaló
Felvételkészítés közben az aktuális időzítés beállításait
nem tudja módosítani, de a felvételi időtartamot
növelheti (44. oldal).
Close
,folytatódik
49HU
b Megjegyzések
• Ha egy vagy több időzített felvétel „PDC/VPS”
paraméterének beállítása „On”, előfordulhat, hogy
a felvételek kezdési ideje a műsor késése vagy korai
kezdése miatt megváltozik.
• Prioritást élvező műsor felvétele közben másik
időzített felvétel nem indítható, még akkor sem, ha az
időzítés már be van állítva.
• Ha az időzítő ugyanarra a napi vagy heti műsorra van
beállítva, de egy másik időzítéssel átfedésben áll, akkor
a prioritást élvező műsor kerül felvételre. A Timer List
menüben az átfedésben lévő beállítás mellett a
jelzés jelenik meg. Ellenőrizze a beállítások prioritás
sorrendjét.
Felvétel külső készülékről
HDD
+RW
HDD
+R
-R
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A régi tételek automatikus törlése
(Auto Title Erase)
INPUT SELECT
</M/m/,,
ENTER
HDD
TOOLS
Ha egy időzített felvétel rögzítéséhez nem áll
elegendő hely rendelkezésre, a felvevő
automatikusan törli a HDD-re felvett régi
tételeket. A legrégebbi, már lejátszott tétel törlésre
kerül. A védett tételeket a felvevő nem törli.
1
-RWVR -RW
+RVideo
REC MODE
X REC PAUSE
x REC STOP
SYNCHRO
REC
Nyomja meg a TIMER LIST gombot.
Az időzítési lista megjelenik.
2
3
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza
ki az „Auto Title Erase” menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki az „On” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Az alapértelmezett beállítás „Off”.
Felvétel külső készülékről, az
időzítő használatával (Synchro
Rec)
A felvevőt beállíthatja úgy, hogy egy időzítővel
rendelkező külső készülékről (mint például egy
műholdvevő) automatikusan felvegye a kívánt
műsorokat. A külső készüléket csatlakoztassa
a felvevő LINE 3/DECODER aljzatához
(25. oldal).
Amikor a külső készülék bekapcsol, a felvevő
megkezdi a LINE 3/DECODER aljzaton
továbbított műsor felvételét.
1
A felvétel megkezdése előtt válassza ki
a HDD-t vagy a DVD-lemezt.
Ha a DVD-lemezt választja, helyezzen be egy
írható DVD-t (lásd a „Lemez behelyezése”
című fejezetet a 29. oldalon).
2
50HU
A „Features” menüben válassza ki
a „Synchro Rec” menüpont „Record to
HDD” vagy „Record to DVD” beállítását
(94. oldal).
3
4
Az „L3” opció kiválasztásához nyomja
meg az INPUT SELECT gombot többször
egymás után.
Kétnyelvű műsor HDD-re vagy DVD-RW
lemezre (VR formátum) történő felvétele
estén válassza ki a megfelelő
audiojeltípust.
5
A kívánt felvételi mód kiválasztásához
nyomja meg a REC MODE gombot,
ahányszor szükséges.
A felvételi módról a 41. oldalon olvashat
bővebben.
6
7
A külső készüléken programozza be az
időzítőt a felvenni kívánt műsor kezdési
idejére, majd kapcsolja ki a készüléket.
Nyomja meg a SYNCHRO REC gombot.
Az előlapon lévő kijelzőn világít
a SYNCHRO REC jelző. A felvevő készen áll
a szinkronfelvételre.
A felvevő automatikusan megkezdi
a felvételt, amint a külső készülékről jel
érkezik. A felvevő akkor fejezi be
a felvételkészítést, amikor a külső készülék
kikapcsol.
A felvétel megállítása
Nyomja meg a x REC STOP vagy a SYNCHRO
REC gombot.
Időzített felvétel
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza ki
a „Line Audio Input” menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot. Válassza ki
a „Bilingual” opciót, és nyomja meg újból az
ENTER gombot.
A kétnyelvű felvételről a 42. oldalon olvashat
bővebben.
b Megjegyzések
• A felvevő csak akkor kezdi el a felvételt, amikor
a külső készülék megkezdi a videojelek továbbítását.
Előfordulhat, hogy a műsor eleje nem kerül felvételre,
függetlenül attól, hogy a felvevő be van-e kapcsolva
vagy sem.
• Szinkronfelvétel közben más műveletek, mint például
normál felvétel, nem végezhetők.
• Ha a külső készüléket működtetni kívánja, mialatt
a felvevő készenléti állapotban várakozik
a szinkronfelvétel megkezdésére, a SYNCHRO REC
gomb megnyomásával kapcsolja ki a szinkronfelvételt.
Ügyeljen arra, hogy a külső készüléket az időzített
felvétel indulása előtt kikapcsolja, és a SYNCHRO
REC gombbal a szinkronfelvételt újra elindítsa.
• A szinkronfelvételi funkció nem működik, ha a „Scart
Setting” menüpont „Line3 Input” paraméterének
értéke „Decoder”-re van állítva a „Video” menüben
(89. oldal).
• A szinkronfelvételi funkció egyes tunerekkel nem
használható. Részletekért olvassa el a tuner kezelési
útmutatóját.
• Az Auto Clock Set funkció (86. oldal) nem működik,
amíg a felvevő készenléti módban a szinkronfelvételre
várakozik.
• A szinkronfelvételi funkció használata előtt állítsa be
pontosan a felvevő óráját.
Ha a szinkronfelvétel időzítése és egy másik
időzített felvétel átfedésben van
Mindig az elsőként induló felvétel élvez prioritást,
és a következő csak akkor indulhat el, ha az első
már befejeződött, attól függetlenül, hogy a felvétel
szinkronizált indítású-e vagy sem.
7:00
8:00
9:00
10:00
Első felvétel
Második felvétel
lemarad
A szinkronfelvétel kikapcsolása
Nyomja meg a SYNCHRO REC gombot.
A készülék SYNCHRO REC jelzője kialszik.
,folytatódik
51HU
A felvétel elindul.
A felvétel megállításához nyomja meg
a x REC STOP gombot ezen a felvevőn.
Felvétel külső készülékről, az
időzítő használata nélkül
Felvételt készíthet a felvevőhöz csatlakoztatott
videomagnóról vagy hasonló eszközről.
A videomagnó csatlakoztatásához olvassa el
a „Csatlakoztatás videomagnóhoz vagy hasonló
eszközhöz” című fejezetet (23. oldal). Ha a külső
készülék rendelkezik DV kimeneti aljzattal
(i.LINK aljzat), használja az előlapon lévő DV IN
aljzatot.
1
Nyomja meg a HDD vagy a DVD gombot.
Ha DVD-re készít felvételt, helyezzen be egy
írható DVD-lemezt (lásd a „Lemez
behelyezése” című fejezetet a 29. oldalon).
2
Nyomja meg az INPUT SELECT gombot az
aktuális csatlakoztatási módnak megfelelő
bemeneti forrás kiválasztásához.
Az előlapon az alábbi kijelzések jelennek
meg:
programhely
3
L1
L2
L3
L4
DV
Kétnyelvű műsor HDD-re vagy DVD-RW
lemezre (VR formátum) történő felvétele
estén válassza ki a megfelelő
audiojeltípust.
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza ki
a „Line Audio Input” menüpontot, és nyomja
meg az ENTER gombot. Válassza ki
a „Bilingual” opciót, és nyomja meg újból az
ENTER gombot.
A kétnyelvű felvételről a 42. oldalon olvashat
bővebben.
4
A kívánt felvételi mód kiválasztásához
nyomja meg a REC MODE gombot,
ahányszor szükséges.
A felvételi módról a 41. oldalon olvashat
bővebben.
5
6
7
52HU
Kapcsolja a felvevőt felvételi szünet
üzemmódba a X REC PAUSE gombbal.
Helyezze be a forrás kazettát a külső
készülékbe, és kapcsolja azt lejátszási
szünet üzemmódba.
Nyomja meg egyszerre a X REC PAUSE
gombot a felvevőn és a szünet vagy
a lejátszás gombot a lejátszón.
Ha DV IN aljzattal rendelkező digitális
videokamerát csatlakoztat a felvevőhöz
A DV IN aljzaton keresztül történő felvételről
részletesebben a „DV átmásolás” fejezetben
olvashat (77. oldal).
z Hasznos tudnivaló
A felvételi beállításokat a műsor rögzítésének
megkezdése előtt megváltoztathatja. A részletekért
lapozzon „A felvételi képminőség és képméretének
beállítása” fejezethez (47. oldal).
b Megjegyzések
• Videojáték képének felvételekor előfordulhat, hogy
a kép nem lesz tiszta.
• A Copy-Never másolásvédelmi jellel ellátott műsorok
nem vehetők fel. A felvevő folytatja a felvételt, de
a lemezre csak üres hátteret vesz fel.
Példa: DVD-RW (VR formátum)
Lejátszás
TITLE LIST
ORIGINAL
12 Tennis
Lejátszás
Fri 28.10. 2005 13:00
+RW
VCD
AAB
(0H30M) LSP 0.9GB
11 Travel
DEF
Wed 26.10. 2005 20:00 (0H30M) SEP 0.3GB
10 Mystery
HDD
DVD
4.3 / 4.7GB
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-R
Tue 25.10. 2005 9:00
DATA DVD DATA CD
GHI
Wed 19.10. 2005 20:00 (1H00M) SEP 0.6GB
3
A képernyőn megjelenik az almenü.
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
PROG +/–
INPUT
SELECT
Válassza ki a lejátszani kívánt tételt, és
nyomja meg az ENTER gombot.
4
Válassza ki a „Play” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Lejátszás
Z
HDD
AAB
(1H00M) SLP 0.8GB
9 World Sports
A lejátszás a kiválasztott tételtől indul.
SUR
TITLE LIST
TOP MENU
A DVD menüjének használata
MENU
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
Ha DVD VIDEO vagy lezárt DVD+RW,
DVD-RW (Videó formátum), DVD+R illetve
DVD-R lemezeket játszik le, akkor a lemez
menüjét a TOP MENU vagy a MENU gomb
megnyomásával nyithatja meg.
PBC funkcióval rendelkező VIDEO CD-lemezek
lejátszása
PROGRESSIVE
/
>
.
H/X/x
1
Nyomja meg a HDD vagy a DVD gombot.
• Ha a DVD-t választja, helyezzen be egy
lemezt (lásd a „Lemez behelyezése” című
fejezetet a 29. oldalon).
• Ha DVD VIDEO, VIDEO CD vagy CDlemezt helyezett be, nyomja meg a H
gombot. A lejátszás elindul.
2
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
A tétel listáról további részleteket
a „3. A felvett műsor lejátszása (tétel lista)”
című fejezetben olvashat (32. oldal).
A PBC (Playback Control, Lejátszás vezérlés)
funkció lehetővé teszi a VIDEO CD-lemezek
interaktív lejátszását a tv-képernyőn megjelenő
menü segítségével.
Ha PBC funkcióval rendelkező VIDEO CDlemezt játszik le, a menü megjelenik a tvképernyőn.
A számgombok segítségével válasszon ki egy
tételt, és nyomja meg az ENTER gombot. Ezután
kövesse a menüben látható utasításokat (nyomja
meg a H gombot, amikor a „Press SELECT”
felirat megjelenik).
A Super VIDEO CD-lemezek PBC funkciója ezen
a felvevőn nem használható. Ezzel a felvevővel
a Super VIDEO CD-lemezek csak folyamatos
módban játszhatók le.
A lejátszás megállítása
Nyomja meg a x gombot.
Gyorsított lejátszás bekapcsolt hanggal
Ha a HDD-re felvett műsor lejátszása közben
megnyomja a M gombot, a párbeszédet vagy
egyéb hangot gyorsítva is lejátszhatja (az „×1.5”
jelenik meg).
,folytatódik
53HU
Ha a M gomb újbóli megnyomásával módosítja
a keresési sebességet, a lejátszás hangja nem lesz
hallható.
A lejátszás folytatása a megszakítási ponttól
(folytatólagos lejátszás)
Ha a H gombot ismét megnyomja a lejátszás
befejezése után, a felvevő attól a ponttól folytatja
a lejátszást, ahol a x gombot megnyomta.
Ha a legelejéről szeretné elkezdeni a lejátszást,
nyomja meg a TOOLS gombot, válassza ki
a „Play Beginning” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot. A lejátszás a tétel/műsorszám/
jelenet elejéről indul.
Az aktuális lemez folytatási pont helye törlődik
a memóriából, ha:
– kinyitja a lemeztartó fiókot (kivéve HDD).
– egy másik tételre kapcsol (kivéve HDD).
– a Title List menü Original vagy Playlist opcióját
kiválasztja (csak HDD/DVD-RW (VR
formátum) esetén).
– a lejátszás megállítása után szerkeszti a tételt.
– a felvevő beállítását megváltoztatja.
– a felvevőt kikapcsolja (csak VIDEO CD/CD/
DATA (adat) DVD/CD-lemezek esetében).
– felvételt készít (kivéve a HDD/DVD-RW
lemezeket (VR formátum)).
– JPEG-ről MP3 lejátszásra kapcsol, vagy
fordítva.
b Megjegyzés
Tv szünet üzemmódból a lejátszás nem folytatható.
Jelszóval védett lemezek lejátszása (szülői
letiltás)
Ha a szülői letiltás funkcióval korlátozott DVDlemezt játszik le, a tv-képernyőn a „Do you want
temporarily change parental control to *?” üzenet
jelenik meg.
1
2
3
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a jelszó beírására
szolgáló menü.
A számgombok segítségével írja be
négyjegyű jelszavát.
Az „OK” kiválasztásához nyomja meg az
ENTER gombot.
A felvevő megkezdi a lejátszást.
A jelszó regisztrálásához vagy
megváltoztatásához olvassa el a „Parental Control
(Szülői letiltás) (csak DVD VIDEO)” fejezetet
(93. oldal).
54HU
A lemeztartó fiók zárolása (gyermekzár)
A lemezfiók zárolásával megakadályozhatja,
hogy a gyermekek kinyissák a lemeztartó fiókot.
Miután a készüléket bekapcsolta, tartsa nyomva
a x gombot mindaddig, míg a „LOCKED” felirat
meg nem jelenik a kijelzőn. Amíg a gyermekzár
aktív, a Z (nyitó/záró) gomb nem funkcionál.
A zárolás feloldásához tartsa nyomva a x gombot
mindaddig, míg az „UNLOCKED” felirat meg
nem jelenik a kijelzőn (a készülék bekapcsolt
állapotában).
Egygombos lejátszás
Ha SMARTLINK csatlakoztatást használ,
a lejátszást egyszerűen elindíthatja.
Nyomja meg a H gombot. A felvevő és
a tévékészülék automatikusan bekapcsol, és
a tévékészülék a felvevő számára fenntartott
programhelyre kapcsol. A lejátszás automatikusan
elindul.
Egygombos menü
Ha SMARTLINK csatlakoztatást használ, a Title
List menüt egyszerűen megnyithatja.
Nyomja meg a TITLE LIST gombot. A felvevő és
a tévékészülék automatikusan bekapcsol, és
a tévékészülék a felvevő számára fenntartott
programhelyre kapcsol. A képernyőn megjelenik
a tétel lista menü.
z Hasznos tudnivalók
• A 3. lépésben (53. oldal) a lejátszás elindításához
használhatja a H gombot is.
• A gyermekzár akkor is bekapcsolt állapotban marad, ha
az „Options” menüben (95. oldal) kiválasztja
a „Factory Setup” opciót.
Lejátszási opciók
Az alábbi gombok helyének ellenőrzéséhez lásd az 53. oldali ábrát.
Gombok
Műveletek
(audio)
HDD -RWVR
VCD
Többszöri megnyomásával a lemezre felvett hangsávok közül választhat.
DVD
DVD : A nyelv kiválasztása.
HDD -RWVR : Az elsődleges vagy másodlagos hangsáv kiválasztása.
CD
VCD
CD
: A sztereó vagy mono hangsáv kiválasztása.
Többszöri megnyomásával a szinkronfeliratok nyelvei közül választhat.
DVD
(kameraállás)
Többszöri megnyomásával kameraállást választhat.
Ha egy jelenet több kameraállásban szerepel a lemezen, a „
megjelenik az előlapon lévő kijelzőn.
DVD
SUR (térhatás)
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
-R
DVD
Lejátszás
(szinkronfelirat)
” szimbólum
A TVS hanghatások valamelyikének kiválasztása.
A TVS* (Virtuális tv-térhang) használatával az első bal és jobb hangsugárzó
hangjával is élvezheti a virtuális térhatású hangot. A kiválasztott beállítás
néhány másodpercre megjelenik az előlapon lévő kijelzőn.
„TVS OFF”: Nincs térhatás.
„TVS DYNAMIC”: Egy pár virtuális hátsó hangsugárzót állít elő.
„TVS WIDE”: Öt pár virtuális hátsó hangsugárzót állít elő.
„TVS NIGHT”: Öt pár virtuális hátsó hangsugárzót állít elő. Alacsony
hangerőnél hatékony.
„TVS STANDARD”: Három pár virtuális hátsó hangsugárzót állít elő. Akkor
hatékony, ha két külön első hangsugárzót használ.
* A TVS rendszert a Sony fejlesztette ki azért, hogy a térhangzást egyetlen sztereó
tévékészülék használatával is élvezhessék a vásárlók.
PROGRESSIVE
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
DVD
VCD
/
(azonnali
visszajátszás/gyorskeresés)
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
A kimenő videojel átkapcsolása progresszív vagy sorváltásos módba
(16. oldal).
Az előző jelenet megismétlése/gyorskeresés előre az aktuális jeleneten belül.
DVD
. (előző)/
> (következő)
Ugrás az előző/következő tétel/fejezet/jelenet/műsorszám elejére. HDD
esetén nem léphet az előző/következő tétel elejére.
,folytatódik
55HU
Gombok
Műveletek
(gyorsított lejátszás előre/
hátra)
A lemez gyorsított lejátszása hátra/előre normál lejátszás közben.
A keresés sebessége a következőképpen változik:
Gyorsított lejátszás hátra
Gyorsított lejátszás előre
m1 T
t 1M*1
m2 T T
t t 2M
m3*2 T T T
t t t 3M*2
Ha a gombot nyomva tartja, a gyorsított lejátszás előre/hátra addig tart, amíg
a gombot el nem engedi.
*1 Ha a HDD-re felvett műsor lejátszása közben egyszer megnyomja a M gombot,
a készülék hangos keresésre kapcsol (a „×1.5” megjelenik).
m3 és a 3M csak HDD és DVD esetén működik.
*2 A
(lassított lejátszás/
képkimerevítés)
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
Ha szünet üzemmódban egy másodpercnél tovább tartja nyomva, a készülék
lassított lejátszásra kapcsol.
Ha szünet üzemmódban röviden megnyomja, a készülék képenként lépteti
a műsort.
VCD *
DVD
* Csak normál lejátszási
irányban
X (szünet)
A lejátszás szüneteltetése.
A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg a H gombot.
b Megjegyzések
• A TVS funkció használatához állítsa a „Digital
Output” paraméter értékét „On”-ra, a „Dolby Digital”
paraméter értékét „D-PCM”-re, illetve az „MPEG”
paraméter értékét „PCM”-re az „Audio” menüben.
• Amikor bekapcsolja a térhatású hangot, a hangerő
csökkenhet.
• Ha a lejátszott műsor nem tartalmaz hátsó hangsugárzó
jeleket, a térhatás alig lesz érzékelhető.
• Ha a térhatású módok valamelyikét használja,
kapcsolja ki a tévékészülék vagy az erősítő
(rádióerősítő) térhatású hangbeállításait.
• Ügyeljen arra, hogy az első hangsugárzók között,
azoktól egyenlő távolságra helyezkedjen el
a műsornézés közben, és a hangsugárzók hasonló
környezetben álljanak.
• Az ezen a felvevőn készült lemezeknél a kameraállás
és a szinkronfelirat nem változtatható.
• Ha az MPEG audiojelek továbbításához a DIGITAL
OUT (COAXIAL vagy OPTICAL) aljzatot használja,
és az „Audio” menüben az „MPEG” menüpont
„MPEG” beállítását választotta ki, a TVS módok
bármelyikének bekapcsolásakor a hangsugárzók
elnémulnak.
• A 96 kHz PCM audio és a DTS audiojelek nem
tartalmaznak térhatású komponenst.
• Bekapcsolt hanggal történő keresés közben a térhatású
hang kikapcsol.
56HU
Megjegyzések a CD-lemezre felvett DTS
műsorok lejátszásához
• DTS hangú CD-lemez lejátszása esetén az analóg
sztereó aljzatokhoz csatlakoztatott hangsugárzókból
erős zaj hallható. A hangrendszer esetleges
károsodásának elkerülése érdekében a vásárlónak meg
kell tennie a szükséges óvintézkedéseket, mielőtt
a felvevő analóg sztereó aljzatait egy erősítő
rendszerhez csatlakoztatja. A DTS Digital Surround™
lejátszásához egy külső, a felvevő digitális aljzatához
csatlakoztatott, 5.1-csatornás dekóderre van szükség.
• DTS hangú CD-lemez lejátszásakor kapcsoljon
„Stereo” üzemmódba a
(audio) gomb
segítségével (55. oldal).
Megjegyzés a DTS hangsávot tartalmazó DVDlemezek lejátszásához
A DTS audiojelek csak a DIGITAL OUT (COAXIAL
vagy OPTICAL) aljzatokon jelennek meg.
Ha DTS hangot tartalmazó DVD-lemezt játszik le,
válassza ki a „DTS” pataméter „On” beállítását az
„Audio” menüben (91. oldal).
3
A képminőség beállítása
HDD
DVD
1
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Az alapértelmezett beállítási értékek aláhúzva
szerepelnek.
„Y NR”: (gyenge) Off 1
2 3 (erős)
„C NR”: (gyenge) Off 1
2 3 (erős)
„BNR”: (gyenge) Off 1
2 3 (erős)
2 3 (erős)
„MNR”: (gyenge) Off 1
„DVE”*: (gyenge) Off 1
2 3 (erős)
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza
ki a „Video Settings” menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Video Settings
„PB Video Equalizer”:
Select the item you want to change.
2
C NR :
2
BNR :
2
MNR :
1
DVE :
Off
• Contrast: (gyenge) –3 ~ 0 ~ 3 (erős)
• Brightness: (sötét) –3 ~ 0 ~ 3 (világos)
• Colour: (fakó) –3 ~ 0 ~ 3 (élénk)
• Hue: (piros) –3 ~ 0 ~ 3 (zöld)
További paraméterek beállításához ismételje
meg a 2. és a 3. lépést.
* Az „1” lágyítja a képek körvonalait. A „2” erősíti,
a „3” fokozottan erősíti a képek körvonalait.
Válasszon ki egy paramétert, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a beállítások
elvégzésére szolgáló menü.
„Y NR” (világosságjel zajcsökkentés):
Csökkenti a videojel világosságjel
összetevőjének zajtartalmát.
„C NR” (színjel zajcsökkentés): Csökkenti
a videojel színjel összetevőjének zajtartalmát.
„BNR” (blokkzaj csökkentés): Csökkenti
a blokkzajt, illetve a kép mozaikszerű
mintázatát.
„MNR” (moszkitózaj csökkentés): A képek
körül látható elmosódás jelenségének
csökkentése. A készülék a videó bitsebesség
és egyéb tényezők függvényében
automatikusan szabályozza a zajcsökkentés
szintjét minden egyes beállítási
tartományban.
„DVE” (digitális képfinomító): A képek
körvonalait élesíti.
„PB Video Equalizer” (lejátszási videó
ekvalizer): A képek részletesebb beállítását
teszi lehetővé.
Válasszon ki egy képjellemzőt, és nyomja
meg az ENTER gombot.
• Contrast: A képkontraszt beállítása.
• Brightness: A teljes kép fényerejének
beállítása.
• Colour: A színek intenzitásának beállítása.
• Hue: A színek egyensúlyának beállítása.
Lejátszás
Y NR :
PB Video Equalizer
2
A </, gombbal végezze el a paraméter
beállítását, és nyomja meg az ENTER
gombot.
b Megjegyzések
• Ha a képernyőn megjelenő képek körvonalai életlenek,
kapcsolja a „BNR” és/vagy az „MNR” paramétert
„Off” beállításra.
• A lemeztől, illetve a lejátszott jelenettől függően
előfordulhat, hogy a fenti BNR, MNR, Y NR vagy C
NR funkciók hatását nehéz észrevenni. Ezen kívül
előfordulhat, hogy ezek a funkciók egyes
képernyőméreteknél nem működnek.
• A DVE funkció használata esetén a lemezen előforduló
zajok még jobban érzékelhetővé válhatnak. Ebben az
esetben a BNR funkció és DVE funkció együttes
használata javasolt. Ha ez sem segít, válassza ki a DVE
funkció „1” vagy „Off” beállítását.
A hangminőség beállítása
HDD
DVD
1
2
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-R
DATA CD
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza
ki az „Audio Settings” menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Válasszon ki egy paramétert, és nyomja
meg az ENTER gombot.
„Surround (TVS)”: A térhatású hangzásmód
kiválasztása. Bővebb információért olvassa el
a „Lejátszási opciók” fejezetet (55. oldal).
„Audio Filter”: A digitális szűrő kiválasztása
a 22,05 kHz (mf* 44,1 kHz), a 24 kHz (mf
,folytatódik
57HU
48 kHz) vagy a 48 kHz (mf 96 kHz fölött)
fölötti zajok csökkentéséhez.
• Sharp (alapértelmezett): Széles
frekvenciatartományt nyújt és térbeli érzést
kelt.
• Slow: Lágy és meleg hangzást állít elő.
„AV SYNC”: Ha a kép késik a hanghoz
képest, ezzel a funkcióval szinkronba
hozhatja a képet és a hangot (0 és
120 milliszekundum között). A nagyobb
számértékek hosszabb késleltetést jelentenek.
Ha videomagnóra vagy más külső eszközre
másol át egy felvételt, e paraméter értékét
állítsa vissza „0”-ra (alapértelmezés).
* A hangforrás mintavételi frekvenciája. Ez
a funkció csak a LINE 1 - TV, LINE 3/DECODER
vagy LINE 2 OUT (AUDIO L/R) aljzatok
kimenőjeleire van hatással.
3
A </M/m/, gombokkal válasszon ki egy
opciót, és nyomja meg az ENTER gombot.
Az éppen felvett műsor elejének
lejátszása (követéses lejátszás)
b Megjegyzés
A lemeztől és a lejátszási környezettől függően
előfordulhat, hogy az Audio Filter funkció hatása nem
érzékelhető.
Az aktuális tv-műsort szünet üzemmódba
kapcsolhatja, és egy későbbi időpontban
folytathatja. Ez a funkció például akkor lehet
nagyon hasznos, ha tv-nézés közben váratlan
telefonhívást kap vagy vendég érkezik.
A felvevőn keresztül történő tv-nézés
közben nyomja meg a X gombot.
A kép kimerevedik. A szünet üzemmód
hossza legfeljebb három óra lehet.
News
ABCD 9
Stereo
Tv-szünet
2
58HU
HDD
-RWVR
A „követéses lejátszás” lehetővé teszi, hogy már
a műsor felvétele közben megkezdje a felvétel
elejének lejátszását. Nem szükséges megvárnia
a felvétel befejezését.
Tv-műsor szüneteltetése
(TV Pause)
1
b Megjegyzések
• A szüneteltetett műsort a készülék nem menti a HDDre.
• Ez a funkció kikapcsol, ha:
– megnyomja a x (állj) gombot.
– megnyomja a PROG +/– gombot.
– megnyomja a DVD gombot.
– megnyomja a Z (nyitó/záró) gombot.
– megnyomja a TITLE LIST gombot.
– megnyomja az INPUT SELECT gombot.
– kikapcsolja a felvevőt.
– időzített vagy szinkronfelvétel kezdődik.
– a PDC/VPS funkció be van kapcsolva („On”), és
csatornapásztázás kezdődik.
– DV átmásolást vagy normál átmásolási funkciót
indít.
• A szüneteltetett műsor újraindítása eltarthat néhány
másodpercig.
• Az aktuális tv-műsor és a felvett műsor között mindig
marad legalább 1 perc különbség, még akkor is, ha
a rögzített műsort gyorsított lejátszással előrecsévéli.
A tv-műsor folytatásához nyomja meg a X
vagy újból a H gombot.
Felvétel közben nyomja meg a TOOLS gombot
és válassza ki a „Chasing Playback”
menüpontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Az éppen felvett műsor elejének lejátszása elindul.
Ha a gyorsított lejátszás funkciót használva elér
addig a pontig, ahol a felvétel tart, a követéses
lejátszás átkapcsol normál lejátszás módba.
b Megjegyzések
• DVD-RW lemezek (VR formátum) esetén ez a funkció
nem használható, ha:
– 1× sebességű DVD-RW lemezre készíti a felvételt.
– HQ vagy HSP módban készíti a felvételt.
• A DVD gyorsított hátra/előre lejátszása, illetve az
azonnali visszajátszás/gyorskeresés közben a tvképernyőn a kép pár másodpercre kimerevedik.
• A követéses lejátszás a felvétel elindítása után
1 perccel vagy annál később indítható.
• Az aktuális felvétel és a már felvett műsor között
mindig marad legalább 1 perc különbség, még akkor is,
ha a rögzített műsort gyorsított lejátszással
előrecsévéli.
Egy korábban rögzített műsor
lejátszása felvételkészítés közben
(egyidejű felvétel és lejátszás)
HDD
DVD
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-R
DATA DVD DATA CD
*1
*2
1
Felvétel közben nyomja meg a DVD gombot
és helyezze be a DVD-lemezt a felvevőbe.
2
Nyomja meg a TITLE LIST gombot a DVD
tétel lista megnyitásához.
3
Válassza ki a lejátszani kívánt tételt, és
nyomja meg az ENTER gombot.
4
Válassza ki a „Play” opciót az almenüből, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A lejátszás a kiválasztott tételtől kezdve
elindul.
b Megjegyzés
HDD-re történő felvétel közben NTSC színrendszerben
készült DVD vagy VIDEO CD-lemezeket nem tud
lejátszani. VIDEO CD-lemez lejátszása közben válassza
ki a „Colour System” menüpont „PAL” beállítását
(94. oldal).
Lejátszás
Az „egyidejű felvétel és lejátszás” lehetővé teszi,
hogy a felvételkészítés közben lejátsszon egy
korábban rögzített műsort arról a lemezről,
amelyre éppen felvételt készít. A lejátszás akkor is
folytatódik, ha a felvétel időzített. Ezt a funkciót
a következőképpen használhatja:
• HDD-re történő felvétel esetén:
Egy másik tétel lejátszása a HDD-ről.
A DVD gomb megnyomásával egy korábban
DVD-lemezre felvett műsor lejátszása.
• DVD-lemezre történő felvétel esetén:
A HDD gomb megnyomásával egy korábban
HDD-re felvett műsor lejátszása.
• DVD-RW (VR formátum) lemezre történő
felvétel esetén*1:
Egy másik tétel lejátszása ugyanarról
a DVD-RW (VR formátum) lemezről.*2
Példa: Lejátszás DVD-lemezről, a HDD-re
történő felvétel közben.
Az egyidejű felvétel és lejátszás funkció nem
használható, ha:
– 1× sebességű DVD-RW lemezre készíti a felvételt.
– HQ vagy HSP módban készíti a felvételt.
A felvétel állapotától függően, vagy ha HQ vagy HSP
felvételi módban rögzített műsort játszik le
elképzelhető, hogy a kép zajos lesz. A kép pár
másodpercre kimerevedhet, ha gyorsított hátra/előre
lejátszásra, illetve azonnali visszajátszásra/
gyorskeresésre kapcsol.
A HDD-re történő felvétek közben DVD VIDEO,
VIDEO CD, Super VIDEO CD, CD, illetve
DATA (adat) DVD/DATA CD-lemezeket is
lejátszhat.
Példa: Egy másik tétel lejátszása HDD-ről,
a HDD-re történő felvétel közben.
1
Felvétel közben nyomja meg a TITLE LIST
gombot a HDD tétel lista megnyitásához.
2
Válassza ki a lejátszani kívánt tételt, és
nyomja meg az ENTER gombot.
3
Válassza ki a „Play” opciót az almenüből, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A lejátszás a kiválasztott tételtől kezdve
elindul.
59HU
Tétel/fejezet/műsorszám
stb. keresése
Keresés a tétel száma vagy az
időkód segítségével
HDD
DVD
Számgombok,
SET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
</M/m/,,
ENTER
VISUAL
SEARCH
+R
-R
Lejátszás közben nyomja meg a VISUAL
SEARCH gombot.
VISUAL SEARCH
A zárójelben lévő szám az összes tétel,
műsorszám stb. számát jelöli.
2
9 World Sports
A </, gombbal válassza ki a kívánt
index-képet, és nyomja meg az ENTER
gombot.
A kiválasztott jelenet lejátszása megkezdődik.
60HU
A számgombokkal válassza ki a keresett
tétel, fejezet, műsorszám, időkód stb.
számát.
Például: Time Search
Ha a lemez 2 óra 10 perc 20 másodpercnyi
műsora utáni részletet keres, írja be a „21020”
időkódot.
Ha hibázik, a CLEAR gombbal törölje a beírt
számot és válassza ki a megfelelő számjegyet.
Chapter 4(30)
0:12:45
2
Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot és válassza ki a keresési módot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Title : -- (21)
A készülék minden fejezetet egy-egy indexképpel is azonosít. Így a kívánt fejezetet az indexképek alapján is megkeresheti.
1
-R
DATA DVD DATA CD
A képernyőn megjelenik a szám beírására
szolgáló menü.
Példa: Title Search
Keresés az index-képek
segítségével (vizuális keresés)
-RWVR -RWVideo
CD
„Title Search” (tételkeresés) (DVD)
„Chapter Search” (fejezet keresés) (HDD/DVD)
„Track Search” (műsorszámkeresés) (CD/
DATA CD)
„Search” (keresés) (VIDEO CD)
„Album Search” (albumkeresés) (DATA
(adat) DVD/DATA CD)
„Time Search” (időkeresés) (HDD/DVD):
A lejátszási kezdőpont kijelölése az időkód
beírásával történik.
„File Search” (DATA (adat) DVD/DATA CD)
TOOLS
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
A lemezen tétel, fejezet, műsorszám vagy jelenet
alapján kereshet. Mivel a lemez minden tétele és
műsorszáma egyedi sorszámmal van azonosítva,
a kívánt tétel vagy műsorszám a megfelelő
sorszám beírásával is kiválasztható. Lehetőség
van az időkód alapján történő keresésre is.
1
HDD
+RW
VCD
3
Nyomja meg a SET gombot.
A felvevő a kiválasztott számmal indítja
a lejátszást.
b Megjegyzés
A „Title Search” a HDD-n való kereséshez nem
használható.
MP3 audio műsorszámok
vagy JPEG képfájlok
lejátszása
MP3 album vagy műsorszám
kiválasztása
1
Megjelenik az albumok listája.
Ha lapozni szeretne, nyomja meg a
gombot.
DATA DVD DATA CD
Ezzel a készülékkel lejátszhatja a DATA (adat)
CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) lemezekre felvett
MP3 audio műsorszámokat és JPEG képfájlokat,
illetve a DATA (adat) DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R)
lemezekre felvett JPEG képfájlokat.
2
3
4
5
6
7
8
9
TITLE LIST
Music Album
2
TIME/TEXT
3
</M/m/,,
ENTER
Classic
Symphony
Classic
3
Samba
Dance
4
Live
Jazz
5
Piano
Jazz
6
My heart
Pop music
7
Paradise
Pop music
8
The Best
Pop music
Válasszon egy albumot, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Válassza ki a „View Album” funkciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
/
TOOLS
/
TITLE LIST
.
m
>
M
H
8 The Best
x
4
Helyezzen be egy lemezt.
Lásd a „Lemez behelyezése” című fejezetet
a 29. oldalon.
2
Opera
2
Megjelenik a műsorszámok listája.
Ha lapozni szeretne, nyomja meg a
gombot.
TITLE LIST
1
1
Az almenü megjelenik.
0
DISPLAY
/
Lejátszás
1
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Nyomja meg a H gombot.
MP3 lemezeknél a lejátszás a lemezen lévő
első MP3 műsorszámtól kezdődően elindul.
JPEG lemezeknél a képekből összeállított
diavetítés kezdődik.
Ha a DATA (adat) CD-lemez MP3
műsorszámokat és JPEG képfájlokat is
tartalmaz, a H gomb első megnyomásakor
a lejátszás a JPEG képfájlokkal kezdődik.
1
01 Holiday
2
02 Lonely
3
03 Candy
4
04 Rainy day
5
05 Station
6
06 Magic
7
07 Moon
8
08 Butterfly
Válasszon egy műsorszámot, és nyomja
meg az ENTER gombot.
„Play”: a műsorszám lejátszása.
„Play Beginning”: lejátszás a műsorszám
elejétől.
„Track Data”: a műsorszám adatainak – pl.
előadónév és albumnév – megjelenítése.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
Gyorskeresés egy műsorszámon belül
Lejátszás közben nyomja meg a m/M gombot.
Ugrás a következő vagy az előző MP3
műsorszámra
Lejátszás közben nyomja meg a ./>
gombot. Ha a ./> gombot többször
,folytatódik
61HU
megnyomja, a következő vagy az előző albumba
is eljuthat.
A JPEG kép megjelenítésének leállítása
Ugrás a következő vagy az előző albumba
Ugrás az előző vagy a következő képre
Lejátszás közben nyomja meg a
/
gombot.
z Hasznos tudnivaló
A
(audio) gombbal válthat a sztereó és a mono
műsorszámok között.
JPEG album vagy kép kiválasztása
1
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Megjelenik az albumok listája.
Ha lapozni szeretne, nyomja meg a
gombot.
/
Photo Album
2
Flowers
ROOT
2
Aquarium
Summer
3
Festival
Summer
4
Hiking
Summer
5
Tennis match
Summer
6
Zoo
Summer
7
Consert
Winter
8
Party
Winter
Válassza ki a „View Album” funkciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a műsorszámok listája.
Ha lapozni szeretne, nyomja meg a
gombot.
/
TITLE LIST
6 Zoo
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DSC00029 25.11.2005 15:50
4
Válasszon egy képet, és nyomja meg az
ENTER gombot.
„View Image”: a kép megjelenítése a teljes
képernyőn.
„Slideshow”: az album képeinek lejátszása
diavetítésként.
„Image Data”: a képek elkészítési dátumának
megjelenítése.
62HU
A kép megjelenítése közben a TOOLS gombbal
válassza ki a „Rotate Right” (Forgatás jobbra)
vagy a „Rotate Left” (Forgatás balra) funkciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A kép megjelenítése közben a TOOLS gombbal
válassza ki a „Slideshow Speed” funkciót, és
nyomja meg az ENTER gombot. Ezután
válasszon a „Fast” (gyors), „Normal” és „Slow”
(lassú) sebesség közül.
A JPEG kép megjelenítése közben nyomja meg
/
gombot.
a
Válasszon egy albumot, és nyomja meg az
ENTER gombot.
1
A kép forgatása
Ugrás az előző vagy a következő albumra
Az almenü megjelenik.
3
A kép megjelenítése közben nyomja meg a ./
> gombot.
A vetítési sebesség módosítása
TITLE LIST
1
Nyomja meg a x gombot.
z Hasznos tudnivalók
• Ha olyan DATA (adat) CD-lemezt játszik le, mely
MP3 és JPEG fájlokat egyaránt tartalmaz, a zenei és
a fotó albumok között a </, gombbal válthat,
amikor az albumok listája látható a képernyőn.
• A kép megjelenítése közben a </, gombbal
elforgathatja a JPEG képet.
• A JPEG album vagy a kép információinak tvképernyőn történő megjelenítéséhez nyomja meg
a DISPLAY gombot. Ezután a TIME/TEXT gombbal
választhat az aktuális kép és az album számának
kijelzése közül.
b Megjegyzések
• Ha a DVD-lemez videofelvételt és JPEG képeket is
tartalmaz – például DVD videokamerából származó
lemez –, a készülék csak a videofelvételt játssza le.
• Lehetnek olyan JPEG fájlok – különösen a 3 millió
pixelnél nagyobb méretű fájlok –, melyek megnövelik
a képvetítési intervallumot.
• Az elforgatott képet nem menti a felvevő, ha
megnyomja a x gombot vagy átkapcsol egy másik
mappára.
• A 720 × 480-nál nagyobb méretű képeket a megfelelő
megjelenítés érdekében 720 × 480 méretűre csökkenti
a készülék.
• A 4 megabájtnál nagyobb képeket ez a felvevő nem
tudja megjeleníteni.
• A progresszív tömörítésű JPEG fájlok nem jeleníthetők
meg.
• Ha sérült vagy a lejátszási követelményeknek nem
megfelelő képet próbál meg lejátszani, a
jelenik
meg, és a képet nem jeleníti meg a felvevő.
Néhány szó az MP3 audio
műsorszámokról és a JPEG
képfájlokról
Megjegyzés a többmenetes/többszektoros
lemezekhez
Ez a felvevő az alábbi műsorszámokat és fájlokat
tudja lejátszani:
– „.MP3”, „.mp3” vagy „.Mp3” kiterjesztéssel
rendelkező MP3 audio műsorszámok.
– „.JPEG”, „.jpg”, „.JPG”, „.Jpg”, „.jpeg” vagy
„.Jpeg” kiterjesztéssel rendelkező JPEG
képfájlok.
– A DCF* szabványnak megfelelő JPEG
képfájlok.
* „Design rule for Camera File system”: a Japán
Elektronikai és Információtechnológiai Szövetség
(JEITA) által előírt, a digitális fényképezőgépekre
vonatkozó képszabvány elnevezése.
Lejátszás
Az MP3 egy olyan szabványos hangtömörítési
technológia, mely megfelel az ISO/MPEG
előírásoknak. A JPEG egy képtömörítési
technológia.
Ezzel a készülékkel a DATA (adat) CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) lemezekre felvett
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) formátumú audio
műsorszámokat és JPEG képfájlokat, illetve
a DATA (adat) DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R) lemezekre felvett
JPEG képfájlokat játszhatja le.
A készülék csak akkor ismeri fel az MP3
műsorszámokat, ha a DATA (adat) CD-lemezt az
ISO9660 1-es, 2-es szint szerinti vagy Joliet
formátumban vették fel. A DATA (adat) DVDlemezt UDF (Univerzális Lemez Formátum)
formátumban kell rögzíteni. Lejátszhat
többmenetes lemezt is.
A felvételi formátum részleteit lásd a CD-R/
CD-RW/DVD-R/DVD-RW felvevő készülék
vagy a felvevő szoftver (nem mellékelt tartozék)
kezelési útmutatójában.
A készülék az alábbi típusú MP3
audio műsorszámok vagy JPEG
képfájlok lejátszására képes
b Megjegyzések
• A készülék minden olyan fájlt lejátszik, mely
kiterjesztése „.MP3”, „.mp3”, „.Mp3”, „.JPEG”,
„.jpg”, „.JPG”, „.Jpg”, „.jpeg” vagy „.Jpeg”, még akkor
is, ha az nem MP3 vagy JPEG formátumú. Ilyen
esetben azonban olyan hangos zaj keletkezhet, amely
a hangsugárzókat károsíthatja.
• Ezzel a készülékkel nem lehet az mp3PRO formátumú
fájlokat lejátszani.
• Lehetnek olyan fájlok, melyeket ezzel a lejátszóval
nem lehet lejátszani.
• A nem megjeleníthető betűk helyén „*” szerepel.
Ha az első menetben/szektorban MP3 audio
műsorszámok vagy JPEG képfájlok találhatók,
a későbbi menetekben/szektorokban lévő MP3
audio műsorszámokat vagy JPEG képfájlokat is
lejátssza a készülék. Ha az első menetben/
szektorban zenei CD formátumban felvett
hangfájlok, illetve videó CD formátumban felvett
képfájlok találhatók, csak az első menet/szektor
játszható le.
b Megjegyzés
Ez a készülék nem tudja lejátszani a Packet Write
formátumú DATA (adat) CD/DATA DVD-lemezek
bizonyos típusait.
,folytatódik
63HU
Az albumok, műsorszámok és
fájlok lejátszási sorrendje
Az albumok lejátszási sorrendje a következő.
A lemez adatstruktúrája
1. szint
2. szint
3. szint
4. szint
5. szint
ROOT
Album
b Megjegyzések
• A DATA (adat) CD/DATA DVD-t létrehozó szoftver
függvényében előfordulhat, hogy a lejátszási sorrend
eltér a fentebb leírttól.
• A felvevő legfeljebb 199 mappát képes lejátszani
(a JPEG/MP3 fájlokat nem tartalmazó mappákat is
beleértve).
• A felvevő legfeljebb 999 mappát és fájlt képes
lejátszani (a JPEG/MP3 fájlokat nem tartalmazó
mappákat, illetve a nem JPEG/MP3 fájlokat is
beleértve).
• A felvevő maximum 200 albumot és fájlt képes
felismerni egy mappán belül (a JPEG/MP3 fájlokat
nem tartalmazó mappákat is beleértve).
• A következő vagy egy másik mappába ugrás beletelhet
néhány másodpercbe.
• Ez a felvevő a 160 kbps-nál nagyobb bitsebességű MP3
fájlokat nem játssza le.
MP3 audio műsorszám,
JPEG képfájl
Ha behelyez egy DATA (adat) CD/DATA DVD-t
és megnyomja a H gombot, a számozott
műsorszámokat (vagy fájlokat) a készülék
lejátssza 1-től 7-ig. JPEG képfájlok esetén
a követező mappába lépéshez nyomja meg a
gombot. (Például amikor az 1-ből a 2-be lép.)
Az aktuális albumban lévő almappák és annak
műsorszámai (vagy fájljai) elsőbbséget élveznek
a struktúra többi albumával szemben. (Példa: a D
album a C album almappája, ezért a 4-es
műsorszám az 5-ös előtt kerül lejátszásra.) Ha
megnyomja a TITLE LIST gombot és megjelenik
az albumok listája (32. oldal), az albumnevek az
alábbi sorrendbe rendeződnek: A t B t C
t D t F t G. A műsorszámot (vagy
fájlokat) nem tartalmazó albumok (pl. E) nem
jelennek meg a listán.
64HU
z Hasznos tudnivalók
• Ha a lemez műsorának összeállításakor
a műsorszámnevek/fájlnevek elé sorszámot ír (pl. 01,
02, 03 stb.), a készülék a számok sorrendjében játssza
le a műsorszámokat.
• Mivel a bonyolult fastruktúrával rendelkező lemezek
lejátszásának megkezdése hosszabb időt vesz igénybe,
javasoljuk, hogy két szintnél bonyolultabb hierarchiát
ne hozzon létre.
Lejátszási lista létrehozása és szerkesztése
Törlés és szerkesztés
Mielőtt hozzákezdene
Ez a felvevő különféle lemezekhez és tételekhez
különféle szerkesztési módokat kínál.
A szerkesztés előtt ellenőrizze ezeket a típusokat,
és az annak megfelelő opciót válassza (8. oldal).
b Megjegyzések
HDD és DVD-RW (VR formátum)
szerkesztési opciók
Például: Ön felvette DVD-RW (VR formátum)
lemezre a labdarúgó bajnokság utolsó néhány
meccsét. Ezután szeretne készíteni egy
összefoglalót a gólokról és egyéb kiemelkedő
eseményről, de ugyanakkor szeretné megőrizni az
eredeti felvételeket is.
Törlés és szerkesztés
• A szerkesztett tartalom elveszhet, ha a szerkesztés
közben kiveszi a lemezt.
• Ezzel a felvevővel nem szerkeszthető a DVD
videokamerával felvett DVD-lemez.
A lejátszási lista a szerkesztés céljából, az eredeti
tételekből összeállított lejátszási sorrend. Ha
lejátszási listát hoz létre, a lejátszáshoz szükséges
vezérlőinformációk is – mint például a lejátszási
sorrend – tárolódnak a lemezen. Mivel az eredeti
tételek változatlanok maradnak, a lejátszási
listával a tételek újraszerkeszthetők.
A kijelző
visszakapcsol
az eredeti
kijelzésre.
HDD -RWVR
Ezeken a lemezeken bonyolultabb szerkesztési
műveleteket hajthat végre. A HDD és DVD-RW
(VR formátum) lemezek szerkesztésére két
lehetősége van: szerkesztheti az eredeti felvételt
(„original”) vagy az eredeti felvétel alapján
készült lejátszási információt („Playlist”). Mivel
ezek a módszerek természetüket tekintve eltérőek,
és mindegyiknek megvannak a saját lehetőségei,
olvassa el a következőket, és döntse el, melyik
felel meg legjobban az Ön igényeinek.
Az eredeti tételek szerkesztése
Az eredeti tételeken végzett szerkesztések
véglegesek. Ha szeretne megőrizni egy változatlan
eredeti felvételt, készítsen egy lejátszási listát és
szerkessze azt (lásd alább). Az eredeti tételek
esetén használható szerkesztési funkciók
a következők:
– Egy tétel elnevezés (66. oldal).
– Törlés elleni védelem beállítása (66. oldal).
– Egy tétel törlése (66. oldal).
– Több tétel együttes törlése (68. oldal).
– A tétel egy részének törlése (A-B törlés)
(67. oldal).
– Az összes tétel törlése a lemezről (69. oldal).
– Egy fejezet törlése (67. oldal).
– Egy tétel kettéosztása (csak HDD) (68. oldal).
Lejátszási
lista
Ebben az esetben a kiemelkedő események
jeleneteit lejátszási listaként összeállíthatja.
A lejátszási listán belül még a lejátszási sorrendet
is megváltoztathatja (lásd „Lejátszási listák
létrehozása és szerkesztése” a 70. oldalon).
A lejátszási listák esetén használható, haladó
szintű szerkesztési funkciók a következők:
– Törlés elleni védelem beállítása (csak HDD)
(66. oldal).
– Egy tétel elnevezése (66. oldal).
– Egy tétel törlése (66. oldal).
– Több tétel együttes törlése (68. oldal).
– A tétel egy részének törlése (A-B törlés)
(67. oldal).
– A tétel-sorrend átrendezése (csak VR formátumú
DVD-RW) (71. oldal).
– Egy tétel több tételre bontása (68. oldal).
– Több tétel összeolvasztása egy tétellé (71. oldal).
– Egy fejezet törlése (67. oldal).
z Hasznos tudnivaló
A lemez lejátszási lista tételeit a Title List (Playlist)
menüben, az eredeti tételeket pedig a Title List (Original)
menüben tekintheti meg. A kétféle tétel lista közötti
váltáshoz nyomja meg a TOOLS gombot, amíg a Title
List menü a képernyőn van, és válassza ki az „Original”
vagy a „Playlist” opciót.
,folytatódik
65HU
b Megjegyzések
• A lejátszási lista az eredeti tételek adatait hívja be
a lejátszás elindításakor. Ha egy eredeti tételt
a lejátszási listában is használ, akkor az eredeti tétel
nem törölhető.
• Ha egy üzenet jelenik meg, amely arra figyelmeztet,
hogy a lemezvezérlő információk számára nincs
elegendő hely, törölje a szükségtelen tételeket.
• A lejátszási lista „Copy-Once” másolásvédelmi jellel
ellátott tételei nem másolhatók és nem helyezhetők át
(73. oldal).
Szerkesztési opciók a DVD+RW/
DVD-RW (Videó formátum)/DVD+R/
DVD-R lemezek esetén
+RW
-RWVideo
+R
HDD
+RW
b Megjegyzések
• DVD+R vagy DVD-R lemez szerkesztése esetén
a lezárás végrehajtása előtt fejezzen be minden
szerkesztési műveletet. Ha a lemez le van zárva, annak
tartalmát már nem szerkesztheti.
• DVD+R vagy DVD-R lemeznél a szabad lemezterület
nem növelhető tételek törlésével.
• Ha egy üzenet jelenik meg, amely arra figyelmeztet,
hogy a lemezvezérlő információk számára nincs
elegendő hely, törölje a szükségtelen tételeket.
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Ebben a részben az alapvető szerkesztési
funkciókkal ismerkedhet meg. Ne feledje, hogy
a szerkesztés eredménye nem visszafordítható.
A HDD vagy DVD-RW (VR formátum) lemez
tartalmának az eredeti tartalom megváltoztatása
nélkül történő szerkesztéséhez hozzon létre
lejátszási listát (70. oldal).
TITLE LIST
-R
Egyszerű szerkesztési műveleteket hajthat végre.
Mivel a Videó formátumban rögzített tételek valós
felvételek a lemezen, ezért az azokon végzett
szerkesztést nem tudja később érvényteleníteni.
A Videó formátumban rögzített tételek esetében
a következő funkciókat használhatja:
– Törlés elleni védelem beállítása (66. oldal).
– Egy tétel elnevezése (66. oldal).
– Egy tétel törlése (66. oldal).
– Több tétel együttes törlése (68. oldal).
– A tétel egy részének törlése (A-B törlés) (csak
DVD+RW) (67. oldal).
– Az összes tétel törlése a lemezről (69. oldal).
– Tételek törlése szabad lemezterület
létrehozásához (lemeztérkép) (csak DVD+RW
és DVD-RW (Videó formátum)) (69. oldal).
66HU
Egy tétel törlése és
szerkesztése
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
.
m
>
M
X
CHAPTER
MARK
1
CHAPTER
MARK ERASE
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
HDD vagy DVD-RW (VR formátum) lemez
szerkesztése esetén nyomja meg a TOOLS
gombot és válassza ki az „Original” vagy
a „Playlist” opciót a képernyőn megjelenő
TOOLS menüben, ha a másik típusú tétel lista
képernyőre kíván átkapcsolni.
2
Válasszon ki egy tételt, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
3
Válasszon ki egy opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A következő szerkesztési műveleteket
végezheti el a kiválasztott tételen:
„Erase”: A kiválasztott tétel törlése. Válassza
ki az „OK” opciót a jóváhagyás kérésekor.
„Protect”: A tétel védelme. Válassza ki az
„On” opciót, amikor a képernyőn megjelenik
a védelmi beállítások menüje. A védett tétel
mellett a ikon jelenik meg. A védelem
megszüntetéséhez válassza ki az „Off” opciót.
„Title Name”: Lehetővé teszi a tételek
elnevezését, vagy az elnevezés ismételt
beírását (36. oldal).
„Set Thumbnail”: A tétel index-képének
megváltoztatása (a tétel listában) (34. oldal).
„A-B Erase”: A tétel egy részének törlése
(67. oldal).
„Delete Chapter”: Index-képes megjelenítési
módban a tétel egyes fejezeteit törölheti (lásd
lentebb).
„Divide”: A tételt kettéoszthatja (68. oldal).
z Hasznos tudnivalók
• Egyszerre több tételt (68. oldal) vagy a lemezen lévő
összes tételt (69. oldal) is törölheti.
• A már lejátszott tételeket automatikusan is törölheti.
• A DVD-lemezeket elnevezheti, vagy megváltoztathatja
azok elnevezését (38. oldal).
A tétel egy részének törlése
(A-B Erase)
HDD
+RW
-RWVR
A tételen belül kiválaszthat egy részt (jelenetet), és
törölheti azt. Ne feledje, hogy a tétel egy
jelenetének törlése nem visszafordítható.
1
b Megjegyzés
Az „Egy tétel törlése és szerkesztése”
fejezet 2. lépése után válassza ki az „A-B
Erase” opciót, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Egy fejezet törlése (Delete
Chapter)
A–B Erase (Set point A)
5 Weather
HDD -RWVR
A tétel különálló fejezeteit egy-egy index-kép
azonosítja. A törölni kívánt fejezetet könnyedén
megkeresheti az index-képek segítségével. Törlés
után a fejezetet nem lehet visszaállítani.
1
2
Az „Egy tétel szerkesztése és törlése”
fejezet 2. lépése után válassza ki a „Delete
Chapter” opciót, és nyomja meg az ENTER
gombot.
A </, gombbal válassza ki a fejezet
index-képét, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Lejátszási pont
2
3
Cancel
3
Reset All
Válassza az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A készülék a törlés jóváhagyását kéri.
4
A m/M gombokkal jelölje ki a B pontot,
és nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn jóváhagyáskérés jelenik meg.
• Az A vagy a B pont megváltoztatásához
válassza ki a „Change A” vagy a „Change
B” opciót, és folytassa a 2. vagy
a 3. lépéssel.
• A törlendő jelenetek nélküli tétel előzetes
megtekintéséhez válassza ki a „Preview”
funkciót (kivéve DVD+RW).
Chapter 4(30)
0:12:45
OK
A m/M gombokkal jelölje ki az A pontot,
és nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a B pont beállítására
szolgáló menü.
Delete Selected Chapters 9 World Sports
• A kiválasztás visszavonásához nyomja meg
újból az ENTER gombot.
• Ha több fejezetet is szeretne törölni,
ismételje meg a 2. lépést.
• Az összes kiválasztás visszavonásához
válassza ki a „Reset All” funkciót.
Törlés és szerkesztés
A képernyőn megjelenik az A pont
beállítására szolgáló menü.
• Ha a tétel elejére szeretne ugrani, nyomja
meg a X, majd a . gombot.
A DVD-RW (VR formátum) lejátszási lista elemei nem
láthatók el törlésvédelemmel.
4
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A jelenet törlődik, a megjelenő menü pedig azt
kérdezi, hogy szeretne-e még egy jelenetet
törölni, vagy sem.
• A folytatáshoz válassza ki a „Yes” opciót és
ismételje meg a műveletet a 2. lépéstől
kezdve.
• A befejezéshez válassza ki a „No” opciót.
Válassza a „Yes” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
,folytatódik
67HU
z Hasznos tudnivaló
A jelent törlése után egy fejezetjel kerül beszúrásra.
A fejezetjel különálló fejezetekre bontja a tételt.
HDD -RWVR *
b Megjegyzések
• A képben vagy a hangban pillanatnyi törés jelentkezhet
azon a ponton, ahol a jelenetet kitörölte.
• Öt másodpercnél rövidebb részek nem törölhetők.
• DVD+RW lemezek esetén a törölt rész enyhén eltérhet
a kiválasztott pontok által meghatározott szakasztól.
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
A TOOLS menü segítségével több tételt is
kijelölhet törlésre.
1
2
Ha egy hosszú műsort szeretne lemezre másolni,
de a képminőséget szeretné megőrizni, ossza fel
a tételt több részre. A tétel felosztását nem lehet
visszavonni.
* DVD-RW (VR formátum) lemezeknél csak a lejátszási
listát lehet kettéosztani.
1
Több tétel együttes törlése
(Erase Titles)
HDD
Egy tétel kettéosztása (Divide)
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
2
Ha szükséges, nyomja meg a TOOLS gombot,
és a TOOLS menüben kapcsoljon át
„Original” vagy „Playlist” képernyőre.
Válassza ki a tételt, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
3
Nyomja meg a TOOL,S gombot és válassza
ki az „Erase Titles” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Válassza a „Divide” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az osztási pont
beállítására szolgáló menü. A háttérben
elindul a tétel lejátszása.
• Ha a tétel elejére szeretne ugrani, nyomja
meg a X, majd a . gombot.
A képernyőn megjelenik a törölni kívánt
tételek kiválasztására szolgáló menü.
3
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Válassza ki a tételt, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Divide
1 Vacation
A kiválasztott tétel mellett lévő
jelölőnégyzetbe jelölés kerül.
• A jelölés eltávolításához nyomja meg ismét
az ENTER gombot.
• Az összes jelölés eltávolításához válassza ki
a „Reset All” opciót.
Erase Titles
Select the titles to erase.
4
5
6
OK
12
Tennis
28.10
11
Travel
26.10
10
Mystry
25.10
9
World Sports
19.10
8
Family
17.10
Cancel
Reset All
Ismételje meg a 3. lépést a törölni kívánt
tételek kiválasztásához.
5
A kijelölt tételek listája jóváhagyásra
megjelenik a képernyőn.
• Ha módosítani kívánja a listát, válassza ki
a „Change” opciót, és ismételje meg
a műveletet a 3. lépéstől kezdve.
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A m/M gombokkal válassza ki az
osztási pontot, és nyomja meg az ENTER
gombot.
A képernyőn jóváhagyáskérés jelenik meg.
• Az osztási pont megváltoztatásához válassza
ki a „Change” opciót.
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a tételnév beírására
szolgáló menü.
• Ha ugyanazt a tétel nevet szeretné használni,
mint ami előzőleg is volt, válassza a „No”
opciót.
Ha végzett a tételek kiválasztásával,
válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A tételek törlése megtörténik.
68HU
4
6
Új név beírásához válassza a „Yes” opciót,
és nyomja meg az ENTER gombot.
Kövesse a 36. oldalon található útmutatást. Az
új név beírása után a tétel két részre osztása
megtörténik.
• A kiválasztás érvénytelenítéséhez nyomja
meg ismét az ENTER gombot.
• Több tétel törléséhez ismételje meg
a 3. lépést.
A lemez összes tételének törlése
HDD
1
2
3
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza
ki a „Disc Info” menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
-RWVideo
Ha DVD+RW vagy DVD-RW (videó formátum)
lemezre készít felvételt, a felvevő megkeresi
a legnagyobb összefüggő szabad lemezterületet,
és ott rögzíti a felvételt. A felvétel rögzítésének
megkezdése előtt a Disc Map funkció segítségével
ellenőrizze a rendelkezésre álló szabad
lemezterületet, és ha szükséges, töröljön tételeket,
hogy elég szabad területtel rendelkezzen a felvétel
elkészítéséhez.
Helyezzen be egy lemezt, és nyomja meg
a TITLE LIST gombot.
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza
ki a „Disc Map” menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a Disc Map menü.
• A szabad terület ellenőrzéséhez a </,
gombokkal válassza ki a kívánt
lemezterületet.
Disc Map
Empty Title
HQ: 0H30M
LP : 1H30M
HSP: 0H45M
EP : 2H00M
Erase
SP : 1H00M
SLP: 3H00M
2.3 GB
LSP: 1H15M
SEP: 4H00M
Cancel
• Ha a képernyő valamelyik oldalán a b vagy
a B jel jelenik meg, akkor a képernyő
oldalirányban görgethető a </, gombok
segítségével.
A </, gombokkal válasszon ki egy
tételt, és nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a törölni kívánt
tételek kiválasztására szolgáló menü.
Erase
SP 0.6GB
Cancel
Kiválasztott tétel
4
Válassza ki az „Erase” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn jóváhagyáskérés jelenik meg.
5
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A kiválasztott tételek törlése megtörténik és
lemezterület szabadul föl.
• A kiválasztás megváltoztatásához válassza
ki a „Change” opciót.
Törlés és szerkesztés
+RW
3
Fri 17.9.2004 20:00 (1H00M)
Válassza ki az „Erase All” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Tételek törlése szabad lemezterület
létrehozásához (Disc Map)
2
2 Journey
A „Disc Information” képernyő megjelenik.
A lemez összes tétele törlődik (kivéve a védett
tételeket).
1
Disc Map
Fejezetek létrehozása kézi
vezérléssel
HDD
-RWVR
Fejezetjeleket manuálisan is bárhol beszúrhat
lejátszás és felvétel közben.
Nyomja meg a CHAPTER MARK gombot azon
a ponton, ahol a tételt fejezetekre szeretné
bontani.
A gomb minden megnyomásakor a „Marking…”
felirat jelenik meg a képernyőn, és a beszúrt jel két
oldalán lévő jelenetek külön fejezetekké válnak
szét.
A fejezetjelek törlése
Két fejezetet újból összefűzhet a köztük lévő
fejezetjel lejátszás közben történő törlésével.
A ./> gombokkal keresse meg
a fejezetszámot, és amíg a törölni kívánt fejezetjelet
tartalmazó jelenet a képernyőn látható, nyomja meg
a CHAPTER MARK ERASE gombot. Az aktuális
fejezet egyesül az előző fejezettel.
b Megjegyzések
• A műsor másolásánál az összes hozzáadott fejezetjel
törlődik.
• Ha felvétel közben kézi vezérléssel szeretne
fejezetjeleket elhelyezni, válassza ki az „Auto Chapter”
menüpont „Off” beállítását a „Features” menüben.
69HU
Lejátszási listák létrehozása
és szerkesztése
6
HDD -RWVR
A lejátszási listák szerkesztése lehetővé teszi az
eredeti felvételek megváltoztatása nélküli
szerkesztést. Egy lejátszási lista maximum
97 tételt tartalmazhat.
7
Miután az eredeti tételekből lejátszási listát hozott létre,
az eredeti tételeket nem törölheti vagy szerkesztheti.
2
Helyezzen be egy lemezt, és nyomja meg
a TITLE LIST gombot.
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza
ki a „Create Playlist” menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Scene List
A jelenetek teljes száma
Total 0:13:19
Scenes 1
OK
1
World Sports
Quit
0:10:26 - 0:23:45
Add
Preview
Select a title to start capturing.
Scene List
ORIGINAL
4
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A kiválasztott jelenet
teljes időtartama
Create Playlist
3
A képernyőn megjelenik a jóváhagyáskérés.
Az IN vagy az OUT pont módosításához
válassza ki a „Change IN” vagy a „Change
OUT” opciót és ismételje meg az 5. vagy a 6.
lépést. A kiválasztott jelenet megtekintéséhez
válassza ki a „Preview” opciót.
A képernyőn megjelenik a Scene List menü,
az összes kiválasztott jelenettel.
b Megjegyzés
1
A m/M gombokkal válassza ki az OUT
pontot, és nyomja meg az ENTER gombot.
Cancel
12
Tennis
28.10
11
Travel
26.10
10
Mystry
25.10
9
World Sports
19.10
8
Family
17.10
7
Nature
15.10
Válassza ki a lejátszási listára felvenni
kívánt tételt, és nyomja meg az ENTER
gombot.
8
A képernyőn megjelenik az almenü.
„Capture”: A tétel egy részét, mint különálló
jelenetet, hozzáadja a lejátszási listához.
„Capture All”: A teljes tételt egy jelenetként
hozzáadja a lejátszási listához. A tétel
hozzáadása után folytassa a 8. lépéssel.
Válassza ki a „Capture” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a kezdőpont (IN)
beállítására szolgáló menü. A háttérben
elindul a tétel lejátszása.
• Ha a tétel elejére szeretne ugrani, nyomja
meg a X, majd a . gombot.
Capture(Set IN point)
9 World Sports
9
• További jelenetek hozzáadásához válassza ki
az „Add” opciót, majd ugorjon a 3. lépésre.
• A hozzáadott jeleneteket listába rendezve
a „Preview” funkcióval nézheti meg.
Válassza ki a szerkeszteni kívánt jelenetet,
és nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
„Move”: A jelenetek sorrendjének
megváltoztatása.
„Erase: A jelenet törlése. A kiválasztás
érvényét veszti.
„Preview”: A jelenetek index-képeinek
megjelenítése.
„Change IN”: Lehetővé teszi az IN pont
megváltoztatását az 5. lépéstől folytatva.
„Change OUT”: Lehetővé teszi az OUT pont
megváltoztatását, a 6. lépéstől folytatva.
Ha befejezte a jelenet lista (Scene List)
szerkesztését, válassza ki az „OK” opciót,
és nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a tételnév beírására
szolgáló menü. Egy új név beírásához
válassza ki az „Enter” opciót (lásd 36. oldal).
10 Válassza ki az „OK” opciót az
alapértelmezett név használatához, és
nyomja meg az ENTER gombot.
5
70HU
A m/M gombokkal válassza ki az IN
pontot, és nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a befejezési pont
(OUT) beállítására szolgáló menü és
a háttérben a tétel lejátszása folytatódik.
A lejátszási listával létrehozott műsor
lejátszása
Nyomja meg a TOOLS gombot, amíg a Title List
menü a képernyőn látható. Válassza ki a „Playlist”
opciót, és nyomja meg az ENTER gombot.
Amikor a Title List (Playlist) menü megjelenik,
válassza ki a tételt, és nyomja meg a H gombot.
3
Válasszon ki egy tételt, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A tétel mellett a kiválasztási sorrendet jelölő
szám jelenik meg.
A kiválasztás érvénytelenítéséhez nyomja
meg ismét az ENTER gombot.
z Hasznos tudnivaló
A lejátszási lista létrehozásakor az IN és az OUT pontok
fejezetjellé válnak, és minden jelenet külön fejezet lesz.
b Megjegyzés
Combine
A szerkesztett jelenet lejátszásakor előfordulhat, hogy
a kép egy pillanatra kimerevedik.
Select the titles to combine.
A lejátszási lista elemeinek
áthelyezése (Change Order)
1
4
-RWVR
1
2
3
25. 9
Cruising
25. 9
2
Journey
17. 9
1
Vacation
15. 9
Cancel
Reset All
Ismételje meg a 3. lépést az összes
összefűzni kívánt tétel kiválasztásához.
Az összes kijelölés megszüntetéséhez
válassza ki a „Reset All” opciót.
5
Kapcsolja be a Title List (Playlist) menüt
a TITLE LIST gombbal.
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az összefűzésre
kijelölt tételek listája. A kiválasztás
megváltoztatásához válassza ki a „Change”
opciót, majd folytassa a 3. lépéssel.
Ha a Title List (Original) menü jelenik meg,
nyomja meg a TOOLS gombot és válassza ki
a „Playlist” opciót.
Combine
Válassza ki az áthelyezni kívánt tételt, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Combine the titles in the following order.
A képernyőn megjelenik az almenü.
1
4
Yacht
25. 9
2
3
Cruising
25. 9
Válassza ki a „Change Order” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
OK
Change Order
1
Vacation
15.9
Cancel
Where do you want to move this title?
2
4
Yacht
3
Törlés és szerkesztés
A lejátszási lista elemeinek sorrendjét a Title List
(Playlist) menüben megváltoztathatja.
OK
4
Journey
6
17.9
A M/m gombokkal válassza ki a tétel új
helyét, és nyomja meg az ENTER gombot.
A tétel áthelyezése az új helyre megtörténik.
Több lejátszási lista összefűzése
(Combine)
7
Change
Cancel
Válassza az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a kijelölt tételek
listája, ahonnan választhat egy tétel nevet.
Új tétel név beírásához válassz ki az „Enter
Text” opciót, majd kövesse a 36. oldalon
található útmutatást. A kiválasztás
megváltoztatásához válassza ki a „Change”
opciót, majd folytassa a 3. lépéssel.
Válasszon ki egy nevet, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A tételek összefűzése megtörténik.
HDD -RWVR
1
Kapcsolja be a Title List (Playlist) menüt
a TITLE LIST gombbal.
Ha a Title List (Original) menü jelenik meg,
nyomja meg a TOOLS gombot és válassza ki
a „Playlist” opciót.
2
Nyomja meg a TOOLS gombot, válassza ki
a „Combine” opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a tételek
kiválasztására szolgáló menü.
b Megjegyzés
Ha a tételen belül összefűzendő fejezetek száma
meghaladja az engedélyezett értéket, a tétel végén lévő
fejezeteket egyesíti a készülék egyetlen fejezetté.
Egy lejátszási lista kettéosztása
(Divide)
HDD -RWVR
A lejátszás listát kettéoszthatja. A művelet lépéseit
lásd a 68. oldalon.
71HU
Átmásolás (HDD y DVD)
Mielőtt megkezdi az
átmásolást
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Ebben a fejezetben az „átmásolás” művelet
„a belső merevlemezre (HDD) felvett tétel
átmásolása egy másik lemezre, vagy fordítva”
értelemben szerepel. Eldöntheti, hogy egyszerre
csak egy tételt (Tétel átmásolás – lásd az „Egy
tétel átmásolása (Tétel átmásolás)” részt
a 74. oldalon) vagy egyszerre több tételt (Több
tétel együttes átmásolása – lásd a „Több tétel
átmásolása (a kiválasztott tételek átmásolása)”
részt a 75. oldalon) akar átmásolni. A művelet
megkezdése előtt olvassa el a következő
tudnivalókat, melyek mind a két fajta átmásolásra
vonatkoznak.
Ha a DV IN aljzathoz csatlakoztatott digitális
videokameráról szeretne átmásolni, olvassa el
a „DV átmásolás” című részt (77. oldal). A LINE
IN aljzathoz csatlakoztatott készülékről történő
felvételhez olvassa el a „Felvétel külső
készülékről, az időzítő használata nélkül” című
részt (52. oldal).
Mielőtt megkezdi az átmásolást…
• Válassza ki a kívánt lemeztípust (8. oldal). Ez a
felvevő több lemeztípusra tud felvételt készíteni.
• DVD+RW, DVD-RW (Videó formátum),
DVD+R vagy DVD-R lemezekre nem tudja az
elsődleges és a másodlagos hangsávot egyszerre
felvenni. Kétnyelvű műsorok esetén az
„Options” menü „DVD Bilingual Rec.”
Menüpontjában válassza ki a „Main”
(alapértelmezett) vagy a „Sub” beállítást
(94. oldal).
• Az átmásolás alatt időzített és szinkronfelvétel
nem indítható. Mielőtt az átmásolást megkezdi,
ellenőrizze a Timer List menüt, hogy van-e olyan
időzített felvétel, amely az átmásolás időtartama
alatt indulna el.
• Ha a „Features” menü „Auto Chapter”
menüpontjában az „On” beállítást választotta ki,
a készülék 6 percenként fejezetjeleket helyez el
a felvételben (HDD-ről DVD-re másolásnál),
illetve akkor, ha a hangban és a képben változást
érzékel (DVD-ről HDD-re másolásnál). Az
eredeti felvétel fejezetjelei az átmásolt tételben
nem jelennek meg.
72HU
• Vegyes képarányú (16:9 vagy 4:3) tételek
esetén:
– HDD-ről DVD-RW (Videó formátum) vagy
DVD-R lemezre történő átmásoláskor
a képméretet a „DVD Rec. Picture Size”
(47. oldal) beállítása adja meg.
– HDD-ről DVD+RW vagy DVD+R lemezre
történő átmásoláskor a képméret mindig 4:3.
– HDD-ről DVD-RW (VR formátum) lemezre
történő átmásoláskor az eredeti képméretet
megmarad.
z Hasznos tudnivalók
• Ha egy lejátszási lista tételt másol át, a tétel eredeti
tételként kerül felvételre.
• DVD-lemezről HDD-re történő átmásolás esetén
a felvétel eredeti képmérete és hangtípusa megmarad.
b Megjegyzések
• Ha az átmásolt lemezt egy másik DVD-készülékkel
szeretné lejátszani, a lemezt le kell zárnia (39. oldal).
• A felvevő a lemez állapotától függően a leírtaktól
eltérően működhet. Kövesse a képernyőn megjelenő
útmutatást.
• DVD VIDEO lemezek műsorát nem lehet átmásolni
a HDD-re.
• Az eredeti felvételhez beállított index-képek (34. oldal)
az átmásolt tételekben nem jelennek meg.
Néhány szó a „Dub Mode”-ról
(átmásolási mód)
Ez a felvevő az átmásoláshoz használt felvételi
módot „Dub Mode”-ként jelzi. A készüléken két
átmásolási mód használható: nagy sebességű
átmásolás (High-speed Dubbing) és felvételi mód
átalakító átmásolás (Rec Mode Conversion
Dubbing). Olvassa el a következőket és válassza ki
a megfelelő átmásolási módot a kívánt időnek,
lemezterületnek és képminőségnek megfelelően.
Nagy sebességű átmásolás (High-speed
Dubbing)
HDD , +RW / -RWVR / -RWVideo / +R
/
-R
Lehetővé teszi a HDD-n tárolt tartalom
átmásolását a nagy sebességgel írható DVDlemezre (8× DVD+RW/6× DVD-RW/16×
DVD+R/16× DVD-R lemezek vagy azok lassabb
verziói) a felvételi mód megváltoztatása nélkül.
„Egy tétel átmásolása” vagy „Több tétel
átmásolása” (74. oldal) esetén a „Dub Mode”
beállításakor válassza a „Fast” opciót. Ha olyan
tételt választ ki, mely nem másolható nagy
sebességgel (lásd az alábbi „Megjegyzések”
Sebesség*2 6×
6×*3
Nagy
Nagy
Felvételi mód sebesség- sebesség(Rec Mode) gel írható gel írható
DVD-RW DVD+RW
8×*4
8×*4
Nagy
sebességgel írható
DVD-R
Nagy
sebesség- DVD+R
gel írható (kétrétegű)
DVD+R
2,4×
10 perc 10 perc 8 perc 8 perc 25 perc
HSP
6 perc 6 perc 5 perc 5 perc 16 perc
40 mp. 40 mp.
40 mp.
SP
5 perc 5 perc 3 perc 3 perc 12 perc
45 mp. 45 mp. 30 mp.
LSP
4 perc 4 perc 3 perc 3 perc 10 perc
LP
3 perc 3 perc 2 perc 2 perc 8 perc
20 mp. 20 mp. 30 mp. 30 mp. 20 mp.
EP
2 perc 2 perc 2 perc 2 perc 6 perc
30 mp. 30 mp.
15 mp.
SLP
1 perc 60
1 perc 60
60
40 mp. perc*5 15 mp. perc*5 perc*5
SEP
1 perc 60
56 mp. 60
60
15 mp. perc*5
perc*5 perc*5
*1
*2
*3
*4
*5
A fenti táblázatban szereplő számok csupán
megközelítő értékek. A másolási idő tényleges
hosszába beletartozik még a lemezvezérlő
információk és egyéb adatok felírása is.
Ennek a felvevőnek ez a maximális felvételi
sebessége. A lemez állapotától függően az érték
változhat. A felvevő nem képes az olyan lemezek
maximális sebességű írására, melyek felvételi
sebessége meghaladja a felvevőét.
6× vagy gyorsabb sebességű DVD+RW lemezeket ez
a felvevő legfeljebb 6× sebességgel képes írni.
8× vagy gyorsabb sebességű DVD+R/DVD-R
lemezeket ez a felvevő legfeljebb 8× sebességgel
képes írni.
Ha az SLP vagy SEP felvételi üzemmódban rögzített
tételeket DVD+RW és DVD+R lemezre másolja,
a nagy sebességű másolás nem használható.
b Megjegyzések
• A következő tételek esetén a nagy sebességű átmásolás
nem használható:
– HQ+ módban felvett tételek.
– A fő és másodlagos hangsávot is tartalmazó tételek
(kivéve DVD-RW (VR formátum)).
– Vegyes képmérettel (4:3 és 16:9 stb.) felvett tételek
(kivéve DVD-RW (VR formátum)).
• DVD-RW (Videó formátum)/DVD+RW/DVD+R/
DVD-R lemezre történő átmásolás esetén a szerkesztett
tétel maradvány-képei a lemezen maradhatnak. Ha
szerkesztett tételt másol át, válassza a felvételi mód
átalakító átmásolást (Rec Mode Conversion Dubbing).
Felvételi mód átalakító átmásolás (Rec Mode
Conversion Dubbing)
HDD n +RW / -RWVR / -RWVideo / +R /
-R
Lehetővé teszi az eredeti felvételi módtól eltérő
módban való átmásolást HDD-ről DVD-lemezre,
vagy fordítva. Például ha egy HQ módban felvett
tételt (nagyobb adatmennyiség) SP módban másol
át, az adatmennyiség csökken, így több tételt
rögzíthet.
Az „Egy tétel átmásolása (Tétel átmásolás)”
(74. oldal) vagy „Több tétel átmásolása
(a kiválasztott tételek átmásolása)” (75. oldal)
műveletek esetén a „Dub Mode” beállításakor
válasszon az eredeti felvételi módtól eltérő
beállítást.
A HDD-re HQ és HQ+ minőségben felvett tételek
más módba történő konvertálásakor a felvevő
automatikusan kiválasztja azt a bitsebességet,
amely az eredeti képminőséget a legjobban
megőrzi.
Átmásolás (HDD y DVD)
HQ
Ez a módszer megszünteti a jelenetek közötti
átmeneteknél előforduló képfagyást.
• Ha másolt DVD+RL lemezről játszik le, a rétegváltás
helyénél a kép és a hang rövid időre megszakadhat.
b Megjegyzés
Ha egy tételt jobb képminőséget biztosító felvételi módra
alakít át, az eredeti képminőség nem fog változni.
Átmásolási korlátozások
Mozifilmek vagy egyéb védett DVD Videó
műsorok nem másolhatók át a HDD-re. Ha ilyen
DVD-lemezt a HDD-re másol, a másolásvédelmi
jeleket tartalmazó részeknél a felvevő csak üres
(szürke) hátteret rögzít.
Másolásvédelmi
jelek
Copy-Free
(nincs
másolásvédelem)
Copy-Once
(egyszer
másolható)
Átmásolás
HDD
HDD
+RW
-RWVR
,
fejezetben felsoroltakat), a „Fast” nem választható
ki. A szükséges minimális idő (becsült)
a következő.
HDD-ről DVD-re történő nagy sebességű
átmásolás időtartamai (60 perces műsor esetén)*1
-RWVideo
+R
,
-RWVR
,
-R
*
* csak CPRM kompatibilis DVD-RW (VR formátum)
esetén. A CPRM (Content Protection for Recordable
Media) egy kódolási technológia, mely a képekhez
fűződő szerzői jogokat védi.
,folytatódik
73HU
Áthelyezés
HDD ,
-RWVR
A „Copy-Once” másolásvédelmi jeleket
tartalmazó tételeket a HDD-ről áthelyezheti DVDRW (VR formátum)* lemezre (áthelyezés után az
eredeti tétel törlődik a HDD-ről). Az „áthelyezés”
funkció menete megegyezik az átmásoláséval
(74. oldal). A „Copy-Once” másolásvédelmi
jeleket tartalmazó tételeket a
jelzés
azonosítja.
Átmásolás
HDD
* Csak CPRM-kompatibilis DVD-RW (VR formátum)
lemezek.
+R
-RWVR -RWVideo
-R
Egy tétel átmásolása (Tétel
átmásolás)
1
b Megjegyzések
• Az alábbi HDD tételek nem helyezhetők át:
– Védett tételek.
– Lejátszási lista tételei.
– A lejátszási listában szereplő tételeknek megfelelő
eredeti tételek.
• Ha az áthelyezési műveletet félbeszakítja, a tétel nem
törlődik a HDD-ről.
+RW
2
3
4
Helyezze a felvevőbe azt a DVD-lemezt,
amelyre vagy amelyről átmásolni kíván.
Válassza ki a forrást a HDD vagy a DVD
gomb megnyomásával.
A Title List menü megnyitásához nyomja
meg a TITLE LIST gombot.
Válasszon ki egy tételt, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Az almenü megjelenik a képernyőn.
5
Válassza ki a „Dubbing” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az átmásolási mód
kiválasztására szolgáló menü.
Ha
jelzéssel megjelölt (74. oldal) tételt
választ ki a tétel listából, jóváhagyást kérő
képernyő jelenik meg. Az áthelyezéshez
válassza a „Yes” opciót.
Title Dub
2.0GB
2.6GB
This title will be dubbed. Set the dub mode.
1 World Cup Final
Dub Mode
SP 2.0GB
Rec Mode: SP
Start
Cancel
A A tétel mérete (becsült).
B Az átmásolás iránya.
C Szabad terület azon a lemezen, ahova az
átmásolás történik (becsült).
D Információ az átmásolni kívánt tételről.
E Átmásolási mód és az átmásolás után
fennmaradó szabad lemezterület.
6
74HU
Válassza ki a „Dub Mode” opciót.
7
A M/m gombokkal válassza ki az
átmásolási módot.
Fast
(gyors)*
HQ
SEP
HSP
SLP
SP
EP
Több tétel átmásolása
(a kiválasztott tételek átmásolása)
LSP
LP
* Csak akkor jelenik meg, ha a kiválasztott tételhez
nagysebességű átmásolás is használható
(72. oldal).
8
Egyszerre legfeljebb 30 tételt jelölhet ki
átmásolásra. Mindegyik tételre külön beállíthatja
az átmásolási módot.
1
Válassza ki a „Start” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
2
Az átmásolás jelzője megjelenik a felvevő
kijelzőjén (35. oldal).
3
4
Ha a lemezen nincs elég hely, a felvevő
automatikusan beállít egy gyengébb képminőségű
átmásolási módot, hogy egy tétel ráférjen az adott
lemezre. Ha a kiválasztott átmásolási módhoz nem
áll rendelkezésre elegendő szabad lemezterület,
a képernyőn a következő menü jelenik meg
a 8. lépés után.
Title Dub
There is not enough memory for the dubbing.
Select "Auto Dub Mode" or adjust the mode.
Auto Dub Mode
Reset
Nyomja meg a TOOLS gombot, és válassza
ki a „Dub Selected Titles” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Dub Selected Titles
0.0GB
4.6GB
ORIGINAL
5
Start
Cancel
4 World Tour – Asia 3
25.6
3 World Cup Final
20.6
2 World Tour – Asia 2
18.6
1 World Tour – Asia 1
11.6
Settings
Reset
Válassza ki a tételeket az átmásolni kívánt
sorrendben, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A tételek számozása a kívánt sorrendben
megtörténik. A kiválasztás megszüntetéséhez
nyomja meg ismét az ENTER gombot.
Ha
jelzéssel megjelölt (74. oldal) tételt
választ ki a tétel listából, jóváhagyást kérő
képernyő jelenik meg. Az áthelyezéshez
válassza a „Yes” opciót.
Válassza ki az „Auto Dub Mode” opciót és nyomja
meg az ENTER gombot az átmásolás
megkezdéséhez. Ha manuálisan akarja beállítani
az átmásolási módot, válassza ki a „Reset” opciót,
és folytassa a 7. lépéssel.
6
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza ki
a „Stop Dubbing” opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot. Amikor a képernyőn megjelenik
a jóváhagyáskérés, válassza ki a „Yes” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
z Hasznos tudnivalók
• Ha a kiválasztott átmásolási módhoz szükséges szabad
lemezterület még mindig nem áll rendelkezésre, törölje
a tétel szükségtelen részeit, vagy tételek törlésével
szabadítson fel lemezterületet (69. oldal).
• Átmásolás közben a felvevőt kikapcsolhatja.
A készülék kikapcsolás után is befejezi az átmásolást.
A Title List menü megnyitásához nyomja
meg a TITLE LIST gombot.
Select title(s) in the order you want to dub them.
Cancel
Az átmásolás megállítása
Válassza ki a forrást a HDD vagy a DVD
gomb megnyomásával.
Átmásolás (HDD y DVD)
Az átmásolási mód automatikus kiválasztása
(Auto Dub Mode)
Helyezze a felvevőbe azt a DVD-lemezt,
amelyre vagy amelyről átmásolni kíván.
Ismételje meg az 5. lépést az összes
átmásolni kívánt tétel kiválasztásához.
A kiválasztott tétel beállításainak
módosításához válassza ki a „Settings” opciót
(lásd alább a „A tételek beállítása egyenként”
részt). Az összes kiválasztás
megszüntetéséhez válassza ki a „Reset”
opciót, majd folytassa az 5. lépéssel.
7
Válassza ki a „Start” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Az átmásolás jelzője megjelenik a felvevő
kijelzőjén (35. oldal).
,folytatódik
75HU
4
A tételek beállítása egyenként
Több tétel együttes átmásolása esetén az egyes
tételek beállítását külön is elvégezheti.
1
A „Több tétel átmásolása (a kiválasztott
tételek átmásolása)” (75. oldal) rész
6. lépésében válassza ki a „Settings” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A beállítások megváltoztatására szolgáló
menü jelenik meg a képernyőn (lásd lentebb).
A tételek újra kijelöléséhez válassza ki
a „Change” opciót, majd folytassa a „Több
tétel átmásolása (a kiválasztott tételek
átmásolása)” rész 5. lépésével. Ha azt
szeretné, hogy a felvevő automatikusan
beállítsa azt az átmásolási módot, amivel az
összes tétel a lemezre fér, válassza ki az „Auto
mode” opciót.
A módosítások befejezése után válassza ki
a „Start” opciót, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Az átmásolási mód automatikus kiválasztása
(Auto Dub Mode)
Ha a lemezen nincs elég hely, a felvevő
automatikusan beállít egy gyengébb képminőségű
átmásolási módot, hogy egy tétel ráférjen az adott
lemezre. Az összes tételhez ugyanaz az átmásolási
mód kerül beállításra. Ha a kiválasztott átmásolási
módhoz nem áll rendelkezésre elegendő szabad
lemezterület, a képernyőn a következő menü
jelenik meg a „Több tétel átmásolása
(a kiválasztott tételek átmásolása) rész 7. lépése
után (75. oldal).
Dub Selected Titles
There is not enough memory. Select
"Auto Dub Mode" or change the selection.
Dub Selected Titles
2.1GB
Adjust the settings for the dubbing here.
4.6GB
Start
1
World Tour – Asia 1
11.6
Rec Mode: SP
Dub Mode: Fast 0.3GB
Cancel
2
World Tour – Asia 2
18.6
Rec Mode: SP
Dub Mode: Fast 0.3GB
Auto mode
Change
3
World Tour – Asia 3
25.6
Rec Mode: SP
Dub Mode: Fast 0.3GB
4
World Cup Final
Rec Mode: SP
20.6
Dub Mode: Fast 1.2GB
1 A kiválasztott tételek együttes mérete.
2 Az átmásolás iránya.
3 Szabad terület azon a lemezen, ahova az
átmásolás történik (becsült).
4 Információ az átmásolni kívánt tételről
(tétel név, eredeti felvételi mód,
átmásolási mód, és adat méret az
átmásolás után).
5 Az átmásolás sorrendje.
76HU
2
Válassza ki a beállítani kívánt tételt, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
„Dub Mode”: Az átmásolási mód kiválasztása
az egyes tételekhez (lásd a 72. oldalon).
„Change Order”: A tétel mozgatása az
átmásolási sorrend megváltoztatáshoz. A M/m
gombokkal válassza ki az új helyet, és nyomja
meg az ENTER gombot.
„Cancel”: A tétel kiválasztás megszüntetése.
A tétel nem kerül átmásolásra.
3
Válasszon ki egy opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Auto Dub Mode
Change
Cancel
Válassza ki az „Auto Dub Mode” opciót és nyomja
meg az ENTER gombot. Ha csak egy tételt
választott ki, válassza az „OK” opciót.
Az átmásolás megállítása
Nyomja meg a TOOLS gombot és válassza ki
a „Stop Dubbing” opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot. Amikor a képernyőn megjelenik
a jóváhagyáskérés, válassza ki a „Yes” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
z Hasznos tudnivalók
• Átmásolás közben a felvevőt kikapcsolhatja.
A készülék kikapcsolás után is befejezi az átmásolást.
• A csoportos tételmásolási műveletet a „DUBBING”
opció kiválasztásával (System menü) is elindíthatja.
Ez a fejezet az előlapon lévő DV IN aljzaton
keresztül, digitális videokameráról történő
átmásolást mutatja be. Ha a LINE IN aljzaton
keresztül szeretne átmásolni, olvassa el a „Felvétel
külső készülékről, az időzítő használata nélkül”
fejezetet (52. oldal).
b Megjegyzések
• A DV IN aljzat csak bemeneti aljzat, jeleket nem ad ki.
• A DV IN aljzatot nem használhatja, ha:
– az Ön digitális videokamerája nem működik ezzel
a felvevővel. Csatlakoztassa a kamerát a felvevő
LINE IN aljzatához, és kövesse a „Felvétel külső
készülékről, az időzítő használata nélkül” fejezetben
(52. oldal) található útmutatást.
– a bemeneti jel nem DVC-SD formátumú. Ne
csatlakoztasson a felvevőhöz MICRO MV
formátumú digitális videokamerát, még akkor sem,
ha az rendelkezik i.LINK aljzattal.
– a kazettán lévő műsor olyan másolásvédelmi jeleket
tartalmaz, melyek korlátozzák a felvételt.
• Ha a lemezt másik DVD-készülékkel kívánja
lejátszani, a lemezt le kell zárnia (39. oldal).
Felvétel a DV IN aljzaton keresztül
Csatlakoztatás
DV átmásolás
Mielőtt megkezdené a DV
átmásolást
A felvevőn található DV IN aljzat megfelel az
i.LINK szabványnak. A felvevőhöz bármilyen
külső készüléket csatlakoztathat, amely
rendelkezik i.LINK (DV) aljzattal, és arról
digitális jeleket vehet fel.
Kövesse az „Előkészületek a DV IN aljzaton
keresztül történő felvételhez” fejezet útmutatását,
majd folytassa az átmásolást tárgyaló résszel.
További részleteket az i.LINK-ről „Az i.LINK”
fejezetben (105. oldal) olvashat.
DVD-felvevő
DV átmásolás
a DV IN aljzathoz
i.LINK kábel (nem mellékelt
tartozék)
z Hasznos tudnivaló
Ha a DV IN aljzatról történő átmásolás után további
szerkesztést szeretne végezni a lemezen, a felvételt
DVD-RW (VR formátum) lemezre javasolt elkészíteni.
DV kimenet
Előkészületek a DV IN aljzaton
keresztül történő felvételhez
A felvevő DV IN aljzatához digitális
videokamerát csatlakoztathat, és a DV/Digital8
formátumú kazetta tartalmát szerkesztheti vagy
felvehet arról. A művelet nagyon egyszerű, mert
a felvevő automatikusan előrecsévéli és
visszacsévéli a kazettát – Önnek semmit sem kell
tennie a digitális videokamerával. Tegye
a következőket a felvevő „DV Edit” funkciójának
használatához.
A csatlakoztatás előtt olvassa el a digitális
videokamerához mellékelt kezelési útmutatót is.
Digitális videokamera
: Jeláramlás iránya
1
Nyomja meg a HDD vagy a DVD gombot.
Lásd a „Lemez behelyezése” című fejezetet
a 29. oldalon.
2
Helyezze be a másolni kívánt DV/Digital8
formátumú kazettát a digitális
videokamerába.
A videokamerának videó lejátszási módban
kell működnie ahhoz, hogy a felvevő felvenni,
illetve szerkeszteni tudjon.
,folytatódik
77HU
3
Nyomja meg egymás után többször
a távvezérlőn lévő INPUT SELECT gombot
a „DV” kiválasztásához.
Az előlapon lévő kijelző a következőképpen
változik:
Programhely
4
L1
L2
L3
L4
DV
Nyomja meg a felvevőn lévő REC MODE
gombot többször egymás után a felvételi
mód kiválasztásához.
A felvételi mód a következőképpen változik:
HQ
SEP
HSP
SLP
SP
EP
LSP
LP
A felvételi módokról bővebben a 41. oldalon
olvashat.
5
Nyomja meg a távvezérlőn lévő TOOLS
gombot és válassza ki a „DV Audio Input”
opciót, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Ezután válassza ki az audio
bemenet megfelelő beállítását.
„Stereo1” (alapértelmezett): Csak az eredeti
hangot veszi fel. Normális esetben válassza
ezt az opciót a DV kazetta átmásolásánál.
„Mix”: A sztereó 1-es és 2-es hangsávot is
felveszi.
„Stereo2”: Csak a kiegészítő hangot veszi fel.
Válassza a „Mix” vagy a „Stereo2” opciót, ha
a digitális videokamerával egy második
hangsávot is felvett.
Most már készen áll az átmásolásra. Válassza
ki a következő oldalakon található átmásolási
módszerek valamelyikét.
z Hasznos tudnivalók
• Átmásolás közben a felvevőt kikapcsolhatja. A felvevő
kikapcsolt állapotban is befejezi az átmásolást.
• A felvételi kép beállításait a felvétel előtt
megváltoztathatja. Olvassa el „A felvételi képminőség
és képméret beállítása” fejezetet (47. oldal).
78HU
b Megjegyzések
• A felvevőhöz csak egy digitális videó készüléket
csatlakoztathat.
• A felvevőt más készülékről vagy egy másik, azonos
kategóriába tartozó felvevőről nem vezérelheti.
• A kazetta memóriájában lévő dátumot, időt és egyéb
tartalmat nem veheti föl.
• Ha olyan DV/Digital8 formátumú kazettáról vesz fel,
amely több mintavételi frekvenciával (48 kHz,
44,1 kHz vagy 32 kHz) felvett hangsávot tartalmaz,
a mintavételi frekvencia váltópontjának lejátszásakor
nem hallható hang vagy természetellenes hang
keletkezik.
• Ha a felvevő „Auto Chapter” funkcióját (79. oldal)
szeretné használni, ügyeljen arra, hogy a digitális
videokamera órája pontosan be legyen állítva
a felvételkor.
• A felvett képet rövid időre befolyásolhatja, ha
a forráskép mérete változik, vagy ha nincs felvétel
a kazettán.
DV formátumú kazetta
teljes tartalmának
felvétele (egygombnyomásos átmásolás)
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
A készülék ONE-TOUCH DUB gombjának
egyetlen megnyomásával felveheti egy DV/
Digital8 formátumú kazetta teljes tartalmát.
A felvevő a művelet közben vezérli a digitális
videokamera működését, és elkészíti a felvételt.
Kövesse az „Előkészületek a DV IN aljzaton
keresztül történő felvételhez” (77. oldal)
címmű fejezet 1–5. lépéseit, majd nyomja
meg a készülék ONE-TOUCH DUB gombját.
A felvevő visszacsévéli a kazettát, majd elkezdi
a kazetta tartalmának felvételét. Amikor a felvétel
befejeződött, a felvevő ismét visszacsévéli
a digitális videokamerában lévő kazettát.
A felvétel leállítása
Nyissa ki a távvezérlő fedelét és nyomja meg
a x REC STOP gombot. Ne feledje, hogy
a felvétel megállítása néhány másodpercet vehet
igénybe.
z Hasznos tudnivalók
• Ha a „Features” menüben a „One Touch Dubbing”
menüpont „Finalize Disc” paraméterét „Auto”-ra
állítja (94. oldal), a felvétel befejezése után a lemez
(kivéve a DVD-RW (VR formátum) lemezeket)
automatikusan le lesz zárva.
• Az egy-gombnyomásos átmásolási művelet közben
a HDD-ről lejátszhat egy korábban felvett tételt.
b Megjegyzések
• Ha a kazettán lévő felvételek közötti üres rész hosszabb
mint 5 perc, az egy-gombnyomásos átmásolási művelet
automatikusan leáll.
• A felvevő az átmásolás befejezése előtt egy 5 perces
üres részt vesz fel. Az üres rész felvételének
leállításához nyomja meg a x REC STOP gombot.
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Egy DV/Digital8 formátumú kazettáról
kiválaszthat jeleneteket, majd azokat az Ön által
választott lemezre automatikusan felveheti
a HDD-re vagy DVD-re.
E a funkció használatához tegye a következőket.
Csatlakoztassa a digitális videokamerát, és
készüljön fel a felvételre.
m
Válassza ki és szerkessze meg az átmásolni
kívánt jeleneteket.
A felvevő távvezérlőjével csévélje előre vagy
vissza a kazettát a kívánt jelenethez. Ennél
a pontnál a kiválasztott jelenetek nincsenek még
a lemezre másolva. A felvevő csak az átmásolásra
kiválasztott jelenetek IN (kezdő) és OUT
(befejező) pontját jegyzi meg. A jeleneteket újra
kiválaszthatja, törölheti vagy sorrendjüket
megváltoztathatja.
m
DV átmásolás
Hogyan jönnek létre a fejezetek?
A HDD-re vagy DVD-re átmásolt tartalom
a lemezen egyetlen tételként jelenik meg. Ha
a „Features” menü „Auto Chapter” menüpontjában
az „On” beállítást választotta ki, a tételt több
fejezetre osztja a készülék. HDD és DVD-RW
(VR formátum) lemez esetén, a kazettán lévő
különálló felvételek külön fejezetkén tárolódnak
a lemezen. Más lemezek esetében a felvevő
a tételeket kb. 6 perces részekre (fejezetekre)
osztja.
Programszerkesztés
Indítsa el a kiválasztott jelenetek
átmásolását a lemezre.
A jelenetek kiválasztása után a felvevő
automatikusan előre- és visszacsévéli a kazettát,
majd elvégzi az átmásolást a HDD vagy DVDlemezre.
Hogyan jönnek létre a fejezetek?
A HDD-re vagy DVD-re átmásolt tartalom
a lemezen egyetlen tételként jelenik meg. Ha
a „Features” menü „Auto Chapter”
menüpontjában az „On” beállítást választotta ki,
a tételt több fejezetre osztja a készülék. HDD és
DVD-RW (VR formátum) lemez esetén,
a kazettán lévő különálló felvételek külön
fejezetkén tárolódnak a lemezen. Más lemezek
esetében a felvevő a tételeket kb. 6 perces részekre
(fejezetekre) osztja.
1
Kövesse az „Előkészületek a DV IN aljzaton
keresztül történő felvételhez” (77. oldal)
című fejezet 1–5. lépéseit, majd nyomja
meg a SYSTEM MENU gombot.
,folytatódik
79HU
2
Válassza ki a „DV EDIT” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
6
A képernyőn egy menü jelenik meg, azzal
a kérdéssel, hogy szeretné-e elkezdeni
a jelenetek kiválasztását.
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik egy új, a kiválasztott
jelenetet tartalmazó Scene List menü.
Egy jelenet hozzáadásához válassza az „Add”
opciót.
Scenes Selection
Do you want to select a scene?
Start
DV EDIT
Cancel
• Ha létezik korábban elmentett program,
a képernyőn az a kérdés jelenik meg, hogy
szeretné-e szerkeszteni a már meglévő
programot, vagy újat kíván létrehozni.
A meglévő program szerkesztésének
folytatásához válassza a „Saved Data”
opciót, majd folytassa a 6. lépéssel.
3
A
B
C
D
7
A m/M gombokkal válassza ki az IN
pontot, és nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az OUT pont
(a jelenet vége) beállítására szolgáló menü.
A háttérben elindul a jelenet lejátszása az IN
ponttól.
A m/M gombokkal válassza ki az OUT
pontot, és nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn egy menü jelenik meg azzal
a kérdéssel, hogy szeretné-e a kiválasztott
jelenetet hozzáadni a Scene List menühöz.
A kiválasztott jelenet megtekintéséhez
válassza ki a „Preview” opciót. Az IN vagy az
OUT pont újra beállításához válassza ki
a „Change IN” vagy a „Change OUT” opciót
és ismételje meg a műveletet a 4. lépéstől.
Scenes Selection
Index-kép.
Idő információ.
A műsor teljes hossza.
A jelenetek száma.
Ha befejezte a jelenetek hozzáadását,
válassza ki a szerkeszteni kívánt jelenetet,
és nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
„Move”: A jelenetek sorrendjének
megváltoztatása. Kövesse a képernyőn
megjelenő útmutatást és használja a M/m és
ENTER gombokat a sorrend
megváltoztatásához.
„Erase”: A jelenet törlése. A jóváhagyás kérés
megjelenésekor válassza ki az „OK” opciót.
„Preview”: A kiválasztott jelenet lejátszása.
„Change IN”: A jelenet kezdőpontjának
megváltoztatása. Ismételje meg a műveletet
a 4. lépéstől.
„Change OUT”: A jelenet befejező pontjának
megváltoztatása. Ismételje meg a műveletet
az 5. lépéstől.
Controlling...
5
8
Amikor befejezte a jelenet lista (Scene
List) szerkesztését, válassza ki az „OK”
opciót, és nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a tétel név beírására
szolgáló menü. Egy új név beírásához
válassza az „Enter” opciót és kövesse
a 36. oldalon található útmutatást.
Title Name
Enter the title name.
Do you want to capture the scene
between IN 0:00:30 and OUT 0:00:52?
OK
Cancel
Preview
Change IN
DV 11.10.03 13:30 - 12.11.03 16:46
Change OUT
OK
80HU
Quit
Add
Select scene(Set IN point)
4
OK
0:00:30-0:00:52
0H00M22S
1
Válassza ki a „Start” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az IN pont (a jelenet
kezdőpontja) kiválasztására szolgáló menü.
A háttérben elindul a jelenet lejátszása.
Total 0:00:22
Scenes 1
SCENE LIST
Enter
9
Válassza az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Az alapértelmezett tételnév felírásra kerül, és
a képernyőn megjelenik egy menü azzal
a kérdéssel, hogy szeretné-e elkezdeni
a felvételt. A lemeztípus megváltoztatásához
válassza ki a „Media” opciót és használja a M/
m gombokat. Az átmásolási mód
megváltoztatásához válassza ki a „Dub
Mode” opciót és használja a M/m gombokat.
DV Dubbing
2.6GB
Change the dubbing mode if necessary.
Select "Start" to start dubbing.
Media
Dub Mode
DVD
SP 0.8GB
Start
Cancel
b Megjegyzések
• Ha a kazetta időkódja nem egymást követő, vagy
a kazettán lévő felvételek között üres részek vannak,
akkor előfordulhat, hogy a HDD-re vagy a DVD-re
felvett műsor nem felel meg az elkészített programnak.
Ebben az esetben olvassa el a „Felvétel külső
készülékről, az időzítő használata nélkül” fejezetet
(52. oldal).
• A program kezdési és befejezési pontjai eltérhetnek
a forrás DV/Digital8 kazettán beállítottaktól, ha
a kazettán:
– a felvételi mód a felvétel közben megváltozott.
– a felvételt tartalmazó részen üres részek találhatók.
• Ha IN pontnak a kazetta elejét és OUT pontnak
a kazetta végét állítja be, előfordulhat, hogy az
átmásolás közben az IN és OUT pont helyzete enyhén
módosul.
• Egy jelenet nem lehet rövidebb, mint 1 másodperc.
Az átmásoláshoz szükséges lemezterület.
10 Válassza ki a „Start” opciót, és nyomja
A felvevő a beállításoknak megfelelően
elindítja a kazetta tartalmának felvételét.
• Ha a felvétel a kiválasztott átmásolási mód
miatt nem fér el a lemezen, akkor
a képernyőn egy menü jelenik meg azzal
a kérdéssel, hogy akarja-e folytatni az
átmásolást. Az átmásolási mód
megváltoztatásához válassza ki a „Reset”
opciót és ismételje meg a műveletet
a 9. lépéstől. Ha azt szeretné, hogy a felvevő
automatikusan állítsa be az átmásolási
módot, válassza ki az „Auto Dub Mode”
opciót.
• Ha az átmásolási mód megváltoztatása után
sincsen elegendő lemezterület a felvétel
elkészítéséhez, akkor a képernyőn egy menü
jelenik meg azzal a kérdéssel, hogy
szeretné-e a kazetta tartalmának a felét
átmásolni.
A folytatáshoz válassza ki az „OK” opciót.
DV átmásolás
meg az ENTER gombot.
A felvétel leállítása
Nyissa ki a távvezérlő fedelét és nyomja meg
a x REC STOP gombot. Ne feledje, hogy
a felvétel megállítása néhány másodpercet vehet
igénybe.
81HU
2
Nyomja meg a PROG +/– gombot
a programhely kiválasztásához.
Alapbeállítások
Kiválasztott programhely
Settings - Channel Setting
A vételi paraméterek és a
nyelv beállítása (Settings)
A „Settings” menüben elvégezheti a felvevőre
vonatkozó tuner, óra és csatorna beállításokat.
1
2
3
3
Állj üzemmódban nyomja meg a SYSTEM
MENU gombot.
4
SETUP
Channel Setting
Video
Channel List
Audio
TV Guide Page
Features
Clock
Options
Language
Easy Setup
Csatorna beállítások (Channel
Settings)
A fogható csatornák kézi beállítása.
Ha néhány csatornát nem tud beállítani az „Easy
Setup” funkcióval, akkor azokat manuálisan
beállíthatja.
Ha nincs hang vagy a kép torzult, előfordulhat,
hogy az „Easy Setup” funkcióval nem a megfelelő
sugárzási szabvány lett beállítva. A következő
lépésekben beállíthatja a megfelelő szabványt.
1
Válassza ki a „Channel Settings” opciót
a „Settings” menüben, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C3
Station Name :
82HU
AAB
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 1
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C2
Station Name :
CDE
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Settings - Channel Setting
Megjelennek a „Settings” menüpont
választható opciói. Az alapértelmezés szerinti
beállítást aláhúzással jelöltük.
A menüképernyő kikapcsolásához nyomja
meg ismételten a SYSTEM MENU gombot.
Settings
BG
5
Prog. 8
Válassza ki a „System” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Válassza ki a „SETUP” ikont, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Settings” menüpontot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
System :
System :
BG
BG
Normal / CATV :
Normal
DK
Channel Set :
C
I3
Station Name :
AAB
L
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 8
Válassza ki a megfelelő tv-rendszert – BG,
DK, L vagy I –, és nyomja meg az ENTER
gombot (lásd a 83. oldalon).
BG
Válassza ezt az opciót a nyugateurópai országokban, kivéve azokat,
amelyek a „Fogható csatornák”
listán szerepelnek (83. oldal).
DK
Válassza ezt az opciót a keleteurópai országokban.
I
Válassza ezt az opciót NagyBritanniában és Írországban.
L
Válassza ezt az opciót
Franciaországban.
Válassza ki a „Normal/CATV” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Normal
Channel Set :
3
C
CATV
Station Name :
CDE
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 8
6
Válassza ki a „Normal” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
CATV (kábel televízió) csatornák
beállításához válassza ki a „CATV” opciót.
7
Válassza ki a „Channel Set” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
3
C
C2
Station Name :
CDE
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 8
8
9
Nyomja meg a M/m gombokat többször
egymás után, amíg a kívánt csatorna meg nem
jelenik, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A csatornák pásztázása az alábbi táblázatban
szereplő sorrendben történik.
• Ha tudja a kívánt csatorna számát, nyomja
meg a megfelelő számgombokat. Például az
5-ös csatornához először nyomja meg a „0”
majd az „5” gombot. Ezek után nyomja meg
az ENTER gombot.
Válassza ki az „Audio” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C5
Station Name :
CDE
PAY - TV / CANAL+ :
Off
NICAM
Audio :
NICAM
Standard
NICAM
Prog. 8
TV rendszer
Csatorna lefedettség
BG (Nyugat-európai E2–E12 VHF
országok, kivéve az
Olaszország A–H VHF
alább felsoroltakat)
E21–E69 UHF
S1–S20 CATV
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
DK (Kelet-európai
országok)
S01–S05 CATV
I (Nagy-Britannia/
Írország)
S1–S20 CATV
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
L (Franciaország)
F2–F10 VHF
11 Válassza ki az „AFT” opciót, és nyomja meg
F21–F69 UHF
az ENTER gombot.
Normal
Channel Set :
C5
Station Name :
CDE
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
On
AFT :
Off
Dél-Afrika 4–13 VHF
Alapbeállítások
meg az ENTER gombot.
Írország A–J VHF
B21–B69 UHF
10 Válassza ki a „NICAM” opciót, és nyomja
Normal / CATV :
R21–R69 UHF
S21–S41 HYPER
Válassza ki ezt az opciót, ha
a NICAM adás hangja nem
tiszta.
Settings - Channel Setting
R1–R12 VHF
S1–S20 CATV
Általában ezt az opciót kell
választani.
Standard
Fogható csatornák
B–Q CATV
Prog. 8
On
Bekapcsolja az Auto Fine Tuning
(automatikus finomhangolás)
funkciót. Általában ezt az opciót
kell választani.
Off
Lehetővé teszi a kép manuális
beállítását.
12 Válassza ki az „On” opciót az AFT
bekapcsolásához, és nyomja meg az ENTER
gombot.
• Ha az Auto Fine Tuning funkció nem elég
hatékony, válassza ki az „Off” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot. Ha
a finomhangoló skála megjelenik, a </,
gombok segítségével állítsa be a megfelelő
képminőséget, és nyomja meg az ENTER
gombot.
• További csatornák beállításához ismételje
meg a műveletet a 2. lépéstől.
S21–S41 HYPER
A francia CATV csatornák beállítása
A felvevő a B–Q CATV és az S21–S44 HYPER
frekvenciás csatornák vételére is képes.
A Channel Set menüben a csatornák S1–S44
jelölést kapnak. Például a B csatorna Channel Set
száma S1, a Q csatorna Channel Set száma pedig
S23 (lásd az alábbi táblázatot). Ha a beállítani
kívánt CATV csatorna a vételi frekvenciával van
jelölve (például 152,75 MHz), használja az alábbi
táblázatot az ennek megfelelő csatornaszám
azonosításához.
Megfelelő Channel
Vételi
csatorna Set szám frekvenciatartomány
(MHz)
B
S1
116,75–124,75
C
S2
124,75–132,75
D
S3
132,75–140,75
D
S4
140,75–148,75
E
S5
148,75–156,75
,folytatódik
83HU
Megfelelő Channel
Vételi
csatorna Set szám frekvenciatartomány
(MHz)
Megfelelő Channel
Vételi
csatorna Set szám frekvenciatartomány
(MHz)
F
S6
156,75–164,75
S39
S42
443,25–451,25
F
S7
164,75–172,75
S40
S43
451,25–459,25
G
S8
172,75–180,75
S41
S44
459,25–467,25
H
S9
180,75–188,75
H
S10
188,75–196,75
I
S11
196,75–204,75
J
S12
204,75–212,75
J
S13
212,75–220,75
A meglévő állomásnevet megváltoztathatja, vagy
új állomásnevet írhat be (maximum 5 karakter).
Az állomásnevek automatikus megjelenítéséhez
a felvevőnek csatornainformációra van szüksége
(mint például a SMARTLINK információ).
K
S14
220,75–228,75
1
L
S15
228,75–236,75
L
S16
236,75–244,75
M
S17
244,75–252,75
N
S18
252,75–260,75
N
S19
260,75–268,75
O
S20
268,75–276,75
P
S21
276,75–284,75
P
S22
284,75–292,75
Q
S23
292,75–300,75
S21
S24
299,25–307,25
S22
S25
307,25–315,25
S23
S26
315,25–323,25
S24
S27
323,25–331,25
S25
S28
331,25–339,25
S26
S29
339,25–347,25
S27
S30
347,25–355,25
S28
S31
355,25–363,25
S29
S32
363,25–371,25
S30
S33
371,25–379,25
S31
S34
379,25–387,25
S32
S35
387,25–395,25
S33
S36
395,25–403,25
S34
S37
403,25–411,25
S35
S38
411,25–419,25
S36
S39
419,25–427,25
S37
S40
427,25–435,25
S38
S41
435,25–443,25
Állomásnév
Válassza ki a „Channel Settings” opciót
a „Settings” menüben, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C3
Station Name :
AAB
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
2
A PROG +/– gombbal válassza ki azt
a programhelyet, amelynek nevét meg
szeretné megváltoztatni, vagy új nevet
szeretne beírni.
3
Válassza ki a „Station Name” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a karakterek
beírására szolgáló menü.
Input Station Name
1
6
"A"
2
Back
7
"a"
3
Clear All
8
4
Space
9
Cancel
0
Finish
5
84HU
Prog. 1
Symbol
A karakterek beírásáról a 36. oldalon olvashat
bővebben.
4
Válassza a „Finish” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
PAY-TV/CANAL+
A PAY-TV/Canal Plus csatornák beállítása.
Részletesebb információkat a 27. oldalon találhat.
Csatorna lista (a csatornák
megváltoztatása/letiltása)
A csatornák beállítása és tárolása után
a programhelyek módosíthatók vagy letilthatók.
A használaton kívüli vagy felesleges csatornákat
tartalmazó programhelyeket letilthatja.
Az állomásneveket is megváltoztathatja. Ha az
állomásnevek nem jelennek meg, akkor azokat
manuálisan is beírhatja.
1
Válassza ki a „Channel List” opciót
a „Settings” menüben, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Settings - Channel List
2
Prog
Channel
1
C3
AAB
2
C5
FGH
3
C12
4
C21
5
C23
6
C24
Name
TV Guide Page (tv-műsorismertető)
Néhány műsorszóró rendszer Teletext
szolgáltatást* is nyújt, ahol napról napra
megtalálhatja a műsorok teljes listáját és adatait
(cím, dátum, csatorna, felvételkezdési idő, stb.).
A hét minden napjához külön tv-műsorismertető
tartozik. A műsor felvételekor a felvevő
automatikusan kiválasztja a műsor címét
a Teletext oldalakról, és a felvett tétel neveként
tárolja azt. A tv-műsorismertető oldalszámok
teljes mértékben az adástól függenek és
megváltozhatnak. Ebben az esetben előfordulhat,
hogy a tv-műsorismertető oldalszámokat
manuálisan kell beállítania a TV Guide Page
menüben.
* lehetnek olyan területek, ahol nem elérhető
1
PQR
2
Settings - TV Guide Page
A 7–99 programhelyek megjelenítéséhez
használja a M/m gombokat.
3
Tartsa lenyomva a M/m gombokat, amíg
a kiválasztott csatornasor a megfelelő
programhelyre nem kerül. A kiválasztott
csatorna beszúrása az új programhelyre
megtörténik.
Sun
P 301
Mon
P 302
Tue
P 303
Wed
P 304
Thu
P 305
Fri
P 306
Sat
P 307
Alapbeállítások
A M/m gombokkal válassza ki azt a sort,
amelyik a megváltoztatni vagy letiltani kívánt
programhelyet tartalmazza.
A változtatáshoz nyomja meg az ENTER
gombot, majd folytassa a 3. lépéssel.
A letiltáshoz nyomja meg a CLEAR gombot,
majd folytassa az 5. lépéssel.
A letiltott csatornákat a PROG +/– gombbal
végzett léptetés átugorja.
Válassza ki a „TV Guide Page” opciót
a „Settings” menüben, és nyomja meg a ,
vagy az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a TV Guide Page
menü.
A PROG +/– gombokkal válassza ki azt
a programhelyet, ahol be szeretné állítani
vagy meg szeretné változtatni a tvműsorismertető oldalt.
• A tv-műsorismertető oldalszám (például
P301) automatikusan megjelenik, ha
a felvevő megtalálja azt.
Prog. 4
• Ha a felvevő nem talál oldalszámot (P000),
akkor a megfelelő tv-műsorismertető
oldalszámot manuálisan kell beírni.
Settings - Channel List
Settings - TV Guide Page
Prog
Channel
Name
1
C3
AAB
2
C12
3
C21
4
C5
5
C23
6
C24
FGH
PQR
4
Nyomja meg az ENTER gombot
a változtatások jóváhagyásához.
5
További programhelyek megváltoztatásához
ismételje meg a műveletet a 2. lépéstől.
b Megjegyzés
A programhely letiltásánál ügyeljen a programhely
kiválasztására. Ha véletlenül rossz programhelyet tiltott
le, akkor a csatornát kézi vezérléssel újra be kell állítani.
3
Sun
P 000
Mon
P 000
Tue
P 000
Wed
P 000
Thu
P 000
Fri
P 000
Sat
P 000
Prog. 4
Válassza ki a módosítani kívánt tvműsorismertető oldalszámot, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Settings - TV Guide Page
Sun
PP 000
0 0
Mon
P 000
Tue
P 000
Wed
P 000
Thu
P 000
Fri
P 000
Sat
P 000
Prog. 4
0
,folytatódik
85HU
4
A számgombokkal vagy a </M/m/,
gombokkal írja be a tv-műsorismertető
oldalszámot, és nyomja meg az ENTER
gombot a jóváhagyáshoz.
• Ha véletlenül hibás számot ad meg, nyomja
meg a CLEAR gombot, majd írja be újra
a számot.
4
Settings - Clock
b Megjegyzések
• A fenti művelet 4. lépésénél írjon be „000”-t ha nem
akarja a tv-műsorismertető oldalszámot használni az
automatikus elnevezéshez. A felvevő ebben az esetben
egy alapértelmezett tétel nevet fog tárolni
(programhely, kezdési idő – befejezési idő).
• Használja a tv-képernyőn látható Teletext információt
a műsorokat és kezdési idejüket tartalmazó tvműsorismertető oldalszámának megszerzéséhez.
• Ha a Teletext tv-műsorismertetőnek egy oldala van,
mely mindig az adott nap műsorait tartalmazza,
használja ezt az oldalszámot minden napra.
• Ha a műsor tervezett kezdése előtt több mint 3 perccel
elkezdi a felvételt, előfordulhat, hogy a pontos
elnevezés információk nem kerülnek felvételre.
• Előfordulhat, hogy ez a funkció bizonyos állomásokról
sugárzott műsorok esetében nem működik.
• Ha a műsorszóró éppen a felvétel indulásának
időpontjában frissíti a Teletext tartalmat, előfordulhat,
hogy a tétel név nem felel meg a felvett műsornak.
Ebben az esetben lehetséges, hogy manuálisan kell
beírnia a helyes elnevezést (36. oldal).
Present Time :
1
1. 1. 2004. 21:39
z Hasznos tudnivaló
Ha az „Auto Adjust” opció beállítása „On”, a felvevő
minden kikapcsoláskor aktiválja az Auto Clock Set
funkciót.
b Megjegyzés
Az Auto Clock Set funkció nem működik, amíg a felvevő
szinkronfelvételre vár.
Az óra manuális beállítása
Ha az Auto Clock Set funkció nem állította be
pontosan a helyi időt, próbáljon meg másik
állomást használni a funkcióhoz, vagy állítsa be az
órát kézi vezérléssel.
1
2
Válassza ki a „Clock” opciót a „Settings”
menüben, és nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki az „Auto Adjust” funkciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Settings - Clock
Off
Auto Adjust :
Present Time :
3
4
Thu
1
1. 1. 2004. 21:39
Válassza ki az „Off” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Válassza ki a „Present Time” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Clock - Present Time
Set the time and date manually.
Automatikus beállítás
Sat 1
Bekapcsolja az Auto Clock Set funkciót, ha egy helyi
csatorna időjelet is sugároz.
1
Válassza ki a „Clock” opciót a „Settings”
menüben, és nyomja meg az ENTER gombot.
2
Válassza ki az „Auto Adjust” funkciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
5
Settings - Clock
Auto Adjust :
Present Time :
86HU
Thu
• Ha a felvevő nem érzékel időjelet egyik
állomáson sem, az „Auto Adjust” beállítása
automatikusan „Off”-ra vált, és a képernyőn
megjelenik az idő manuális beállítására
szolgáló menü.
Óra
3
On
Auto Adjust :
További tv-műsor oldalszámok beírásához
vagy megváltoztatásához ismételje meg
a fenti művelet 3. és 4. lépését.
z Hasznos tudnivaló
Ha adás közben szeretne Teletext információkat nézni
a tévékészüléken, a t TV/VIDEO kapcsoljon át a tévé
tunerre.
A M/m gombokkal válassza ki az időjelet
szolgáltató állomás programhelyét, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Off
Thu
2005
0 : 00
A M/m gombokkal állítsa be a napot, és
nyomja meg a , gombot.
Állítsa be a hónapot, évet, órát és perceket
egymás után. A </, gombokkal válassza
ki a kívánt elemet, majd a M/m gombokkal
állítsa be a számértéket. A hét napja
automatikusan megjelenik.
A számérték megváltoztatásához lépjen
vissza a kívánt elemre a < gombbal, majd
állítsa be a M/m gombok segítségével.
1
1. 1. 2004. 21:39
Válassza ki az „On” opciót, és nyomja meg
a , gombot.
1
6
Nyomja meg az ENTER gombot az óra
elindításához.
Nyelvek
OSD (képernyő kijelzés)
A képernyő kijelzések nyelvének kiválasztására
szolgál.
DVD Menu (csak DVD VIDEO)
A lemezmenü nyelvének kiválasztására szolgál.
Audio (csak DVD VIDEO)
A műsor nyelvének kiválasztására szolgál. Az
„Original” beállítás kiválasztása esetén a lemezen
fő nyelvként kijelölt nyelv kap elsőbbséget.
Subtitle (csak DVD VIDEO)
A lemezre felvett szinkronfelirat nyelvének
kiválasztására szolgál.
Ha az „Audio Follow” beállítást választja ki,
a szinkronfelirat nyelve meg fog egyezni a műsor
nyelvével.
A kép paramétereinek
beállítása (Video Settings)
A videó beállítások menüben a képpel kapcsolatos
paraméterek beállítását végezheti el.
Válassza ki a DVD-felvevőhöz csatlakoztatott
tévékészüléknek, tunernek vagy dekódernek
megfelelő beállítást.
1
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg a SYSTEM
MENU gombot.
Válassza ki a „SETUP” ikont, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Video” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a „Video” menü
a következő opciókkal. Az alapértelmezett
beállítások aláhúzva szerepelnek.
SETUP
Settings
TV Type :
Video
HDMI Resolution :
Auto
Audio
Pause Mode :
Auto
Features
4:3 Output :
Full
Options
Component Out :
Off
Progressive Mode :
Auto
Easy Setup
b Megjegyzés
Ha olyan nyelvet választ ki a „DVD Menu”, „Subtitle”
vagy „Audio” menüben, amelyik a DVD VIDEO
lemezen nem található meg, a készülék automatikusan
kiválaszt egyet a lemezen rendelkezésre álló nyelvek
közül.
16:9
Alapbeállítások
z Hasznos tudnivaló
Ha az „Others” beállítást választja ki a „DVD Menu”,
a „Subtitle” vagy az „Audio” menüben, válassza ki
a kívánt nyelvet a „Language Code List” listából
a számgombokkal (113. oldal).
Scart Setting
Line4 Input :
Video
TV Type
A képméret beállítása, ha 16:9 méretű
videofelvételt (47. oldal) vagy 16:9 méretű DVD
videó lemezt játszik le.
A csatlakoztatott tévékészülék képernyőtípusának
beállítására szolgál (szélesképernyős/
szélesvásznú üzemmóddal rendelkező vagy
hagyományos 4:3 képernyős tévékészülék).
16:9
Válassza ki ezt a beállítást, ha
szélesképernyős vagy szélesvásznú
üzemmóddal ellátott tévékészüléket
csatlakoztatott.
4:3 Letter
Box
Válassza ki ezt a beállítást, ha
hagyományos 4:3 képernyős
tévékészüléket csatlakoztatott.
Szélesvásznú műsor lejátszásakor
fekete csík jelenik meg a képernyő
alsó és felső részén.
4:3 Pan
Scan
Válassza ki ezt a beállítást, ha
hagyományos 4:3 képernyős
tévékészüléket csatlakoztatott.
Szélesvásznú műsor lejátszásakor
a műsor a teljes képernyőn látható,
de a kép széleit levágja a készülék.
,folytatódik
87HU
Frame
16:9
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
b Megjegyzés
A lejátszott DVD-lemeztől függően előfordulhat, hogy
a készülék a „4:3 Pan Scan” üzemmód helyett
automatikusan „4:3 Letter Box” üzemmódba kapcsol, és
fordítva.
HDMI Felbontás
4:3 képarányú képkimenet
Ez a beállítás csak akkor lép életbe, ha a „TV
Type” menüben a „Video” pontban a „16:9”
beállítást alkalmazza. Használja ezt a beállítást, ha
4:3 képarányú progresszív jeleket kíván nézni. Ha
progresszív formátummal kompatibilis
tévékészülékén be tudja állítani a képarányt, tegye
azt a tévékészüléken, és ne a felvevőn. Ne feledje,
ez a beállítás csak HDMI kapcsolat vagy
COMPONENT VIDEO OUT aljzaton közvetített
progresszív jelek esetén működik.
Full
Ezt a beállítást válassza, ha
tévékészülékén meg tudja
változtatni a képarányt.
Normal
Ezt a beállítást válassza, ha
tévékészülékén a képarányt nem
tudja megváltoztatni. 16:9
képarányú jeleket jelenít meg,
fekete sávokkal a kép jobb- és
baloldalán.
A HDMI OUT kimeneti aljzatból érkező
videojeleket választja ki. Amikor az „Auto”
beállítást (alapbeállítás) választja, a felvevő
a lehető legnagyobb felbontásban közvetíti
a videojeleket a tévékészülék felé. Ha a kép nem
tiszta, természetes vagy egyszerűen nem tetszik
Önnek, válasszon egy másik beállítást, amely
jobban megfelel a lemez és az Ön tévékészüléke/
kivetítője, stb. igényeinek. A részletekkel
kapcsolatban olvassa el a tévékészülék/kivetítő,
stb. kezelési útmutatóját is.
16:9 képarányú tévéadás
Auto
Általában válassza ezt a beállítást.
Component Out
1920 × 1080i
1920 × 1080i videojeleket küld.
1280 × 720p
1280 × 720p videojeleket küld.
A készülék COMPONENT VIDEO OUT aljzatán
megjelenő kimenőjel bekapcsolására szolgál.
720 × 480/
576p
720 × 480/576p videojeleket küld.
On
A komponens jelkimenet
bekapcsolása. Válassza ezt az
opciót, ha progresszív
jelkimenetet szeretne használni.
Off
A komponens jelkimenet
kikapcsolása.
b Megjegyzés
Amennyiben a csatlakoztatott tévékészülék nem képes
fogadni az adott felbontású kép jeleit, a felvevő
automatikusan a tévékészülék számára fogadható
felbontásra vált, még akkor is, ha nem az „Auto”
beállítást választotta.
Pause Mode (csak HDD/DVD)
A szünet üzemmódban megjelenő kép
kiválasztása.
Auto
88HU
A dinamikus (gyors) mozgású
tárgyakat nem tartalmazó kép nagy
felbontással, kiváló minőségben
jelenik meg.
A dinamikus (gyors) mozgású
tárgyakat tartalmazó kép is remegés
nélkül, stabilan jelenik meg
a képernyőn. Általában ezt
a beállítást kell kiválasztani.
b Megjegyzések
• Ha a „Line1 Output” beállítása „RGB”, a „Component
Out” beállításaként nem választható az „On” opció.
• Ha a felvevőt csak a COMPONENT VIDEO OUT
aljzatokon keresztül csatlakoztatja a monitorhoz vagy
kivetítőhöz, ne válassza ki az „Off” beállítást. Ha az
„Off” beállítást választja, a lejátszott műsor nem
jelenik meg a képernyőn.
Progresszív mód
Auto
Video
A készülék automatikusan
megállapítja a műsor típusát
(mozifilm vagy videó alapú), és
a megfelelő átalakítási módszert
alkalmazza. Általában ezt
a beállítást kell használni.
A lejátszott műsor típusától
függetlenül a készülék a videó
alapú műsorokhoz használatos
átalakítási módszert alkalmazza.
Scart Settings
b Megjegyzések
• Ha a tévékészülék nem kompatibilis az S-videó vagy az
RGB jelekkel, a tv-képernyőn akkor sem jelenik meg
a műsor, ha az „S Video” vagy „RGB” beállítását
kiválasztja. Olvassa el a televízió kezelési útmutatóját
is.
• Ha a „Component Out” funkció „On” beállítását
választja, az „RGB” paraméter nem választható ki.
• A SMARTLINK funkció csak akkor használható, ha
a „Video” opciót választja.
Line3 Input
A LINE 3/DECODER aljzat videó jelbemeneti
módjának beállítása. A kép nem lesz tiszta, ha ez
a beállítás nem egyezik a videó jelbemenet
típusával.
Video/
RGB
Videó vagy RGB jelbemenet.
Decoder
Válassza ezt, ha a készülékhez
PAY-TV/Canal Plus dekódert
csatlakoztat.
S Video
S-videó jelbemenet.
Line3 Output
A LINE 3/DECODER aljzat videó jelkimeneti
módjának beállítása.
Video
Videó jelkimenet.
S Video
S-videó jelkimenet.
Alapbeállítások
A DVD műsorok két nagy csoportba sorolhatók:
mozifilm alapú és videó alapú műsorok. A videó
alapú műsorok általában tv-műsorok (pl. sorozatok
és szórakoztató műsorok), melyeknél a műsor
megjelenítése 30 kép/60 félkép (25 kép/
50 félkép)/másodperc sebességgel történik.
A mozifilm alapú műsorok eredete rendszerint
a filmszínházakhoz kötődik, melyekben a 24 kép/
másodperces megjelenítés a jellemző. Vannak
olyan DVD-lemezek, melyek mind mozifilm,
mind videó alapú műsort tartalmaznak. Annak
érdekében, hogy ezek a képek természetes
formában jelenjenek meg a képernyőn akkor is,
ha PROGRESSIVE (50 vagy 60 kép másodperc)
módba kapcsol, a progresszív jeleket át kell
alakítani a DVD műsor típusának megfelelően.
Ha a PROGRESSIVE gombot megnyomja
(a kijelzőn a „PROGRESSIVE” világít), tovább
finomíthatja a progresszív 525p/625p videó
jelkimenetet. Ne feledje, hogy a felvevőhöz olyan
tévékészüléket kell csatlakoztatnia
a COMPONENT VIDEO OUT aljzaton keresztül
(14. oldal), mely progresszív formátumú
videojelek fogadására is képes.
Line4 Input
A felvevő hátoldalán található LINE 4 IN aljzat
videó jelbemeneti módjának beállítása.
Video
Videó jelbemenet.
S Video
S-videó jelbemenet.
A felvevő hátoldalán lévő SCART aljzatok
jelbemeneti/jelkimeneti módját állítja be.
Válasszon egy opciót az alábbi tételek
mindegyikéhez a használni kívánt aljzat és mód
kombinációnak megfelelően.
Line1 Output
A LINE 1 - TV aljzat videó jelkimeneti módjának
beállítása.
RGB
RGB jelkimenet.
Video
Videó jelkimenet.
S Video
S-videó jelkimenet.
89HU
A hang paramétereinek
beállítása (Audio)
Az „Audio” menüben – a lejátszási és
csatlakoztatási feltételeknek megfelelően –
beállíthatja a hang paramétereit.
1
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg a SYSTEM
MENU gombot.
Válassza ki a „SETUP” ikont, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Válassza ki az „Audio” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az „Audio” menü
a következő opciókkal. Az alapértelmezett
beállítások aláhúzva szerepelnek.
SETUP
Settings
Audio ATT :
Off
Video
Audio DRC :
Standard
Audio
Downmix :
Dolby Surround
Features
Audio Connection
Options
Standard
Általában ezt a beállítást javasolt
használni.
TV Mode
Alacsony hangerőnél is tisztán
érthetővé teszi a műsort.
Wide
Range
A jelenlét érzetét kelti
a hallgatóban.
Downmix (csak DVD)
A lekeverési módszer kijelölése Dolby Digital
hangsávval rendelkező, hátsó jelkomponenst
(csatornát) is tartalmazó vagy Dolby Digital
formátumban felvett DVD-lemez lejátszásakor.
A hátsó jelkomponensről bővebben
„4 A lejátszási információk és a lejátszási idő
ellenőrzése” című fejezetben olvashat (34. oldal).
Ez a funkció az alábbi kimenetekre van hatással:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L
– LINE 1 - TV
– LINE 3/DECODER
– DIGITAL OUT (OPTICAL vagy COAXIAL),
ha a „Dolby Digital” funkció „D-PCM”
beállítását választotta ki (90. oldal).
Dolby Surround
Általában ezt a beállítást javasolt
használni. A többcsatornás hangot
két csatornára keveri le a készülék,
és a térhatású hang ebben az esetben
is élvezhető.
Normal
A többcsatornás hangot két
csatornára keveri le a készülék, és
a sztereó műsort otthoni hifi
rendszerén keresztül hallgathatja.
Easy Setup
Audio ATT (csillapítás)
Ha a lejátszott műsor hangja torz, válassza ki
e funkció „On” beállítását. A felvevő csökkenti az
audio kimenőjel szintjét. Ez a funkció az alábbi
kimenetekre van hatással:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L
– LINE 1 - TV
– LINE 3/DECODER
On
Válassza ezt a beállítást, ha
a hangsugárzókon keresztül
hallható hang torz.
Off
Általában ezt a beállítást javasolt
használni.
Audio DRC (dinamika szabályozás) (csak DVD)
Ha az „Audio DRC” funkcióval ellátott DVDlemezt lehalkított hangerővel hallgatja, ez
a funkció tisztán érthetővé teszi a műsort. Ez
a funkció az alábbi kimenetekre van hatással:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L
– LINE 1 - TV
– LINE 3/DECODER
– DIGITAL OUT (OPTICAL vagy COAXIAL),
ha a „Dolby Digital” funkció „D-PCM”
beállítását választotta ki (90. oldal).
90HU
Hangfrekvenciás csatlakoztatás (Audio
Connection)
Az alábbi menükben a hangfrekvenciás
jelkimenet beállítási módját ismertetjük, ha ezt
a felvevőt digitális bemenettel rendelkező
komponenshez – például erősítő (rádióerősítő) –
csatlakoztatja.
A csatlakoztatás részleteit lásd a „4. lépés: Az
audio vezetékek csatlakoztatása” című fejezetben
a 17. oldalon.
Miután a „Digital Out” menüpont „On” beállítását
kiválasztotta, válassza ki a „Dolby Digital”,
„MPEG”, „DTS” és „48kHz/96kHz PCM”
megfelelő beállítását.
Amennyiben a felvevőt olyan audio
berendezéshez csatlakoztatja, amelyik nem
kompatibilis a kiválasztott jeltípussal, olyan
rendellenes hangot adhat ki a készülék (vagy
egyáltalán nem ad ki hangot), amely mind
a hallását, mind a hangsugárzót károsíthatja.
1
Válassza ki az „Audio Connection” opciót az
„Audio” menüben, és nyomja meg az ENTER
gombot.
MPEG
Audio - Audio Connection
Digital Out :
On
Dolby Digital :
D-PCM
MPEG :
PCM
DTS :
Off
48kHz/96kHz PCM :
Audio(HDMI) :
2
48kHz/16bit
Auto
Válassza ki a „Digital Out” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
On
Általában ezt a beállítást kell
kiválasztani.
Off
A digitális áramkörnek az
analóg áramkörre gyakorolt
hatása minimális.
3
Válassza ki az „On” beállítást, és nyomja meg
az ENTER gombot.
4
Állítsa be a digitális kimenőjel típusát.
D-PCM
Dolby
Digital
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a felvevőt olyan audio
berendezéshez csatlakoztatja,
amelyikben nincs Dolby Digital
dekóder. A kimenőjel térhatását az
„Audio” menü „Downmix”
menüpontjában állíthatja be.
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a felvevőt olyan audio
berendezéshez csatlakoztatja,
amelyikben van Dolby Digital
dekóder.
b Megjegyzés
Ha a HDMI OUT aljzaton keresztül olyan készüléket
csatlakoztat, amely nem kompatibilis a DOLBY
DIGITAL jelekkel, automatikusan a „D-PCM” jel kerül
kimenetre még akkor is, ha Ön a „Dolby Digital”
beállítást választotta.
• MPEG (csak DVD VIDEO)
Az MPEG audio kimenőjel típusának
kiválasztása.
PCM
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a felvevőt MPEG dekóderrel nem
rendelkező audio rendszerhez
csatlakoztatja. Ha MPEG audio
műsorszámokat játszik le, a felvevő
a sztereó jeleket a DIGITAL OUT
(COAXIAL) aljzaton keresztül
továbbítja.
b Megjegyzés
Ha a HDMI OUT aljzaton keresztül olyan készüléket
csatlakoztat, amely nem kompatibilis a MPEG
audiojelekkel, automatikusan a „PCM” jel kerül
kimenetre még akkor is, ha a Ön az „MPEG” beállítást
választotta.
• DTS (csak DVD VIDEO)
A DTS kimenőjel ki- és bekapcsolása.
On
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a felvevőt beépített DTS dekóderrel
rendelkező audio rendszerhez
csatlakoztatja.
Off
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a felvevőt DTS dekóderrel nem
rendelkező audio rendszerhez
csatlakoztatja.
b Megjegyzés
Ha a HDMI OUT aljzaton keresztül olyan készüléket
csatlakoztat, amely nem kompatibilis a DTS jelekkel,
a jelek a „DTS” beállítás ellenére sem kerülnek
kimenetre.
• 48 kHz/96 kHz PCM (csak DVD VIDEO)
Az audio kimenőjel mintavételezési
frekvenciájának beállítása.
48kHz/
16bit
A készülék a DVD VIDEO lemez
audiojeleit minden esetben 48 kHz/
16 bitessé alakítja.
96kHz/
24bit
Miden jeltípus – beleértve a 96 kHz/
24 bites jeleket is – az eredeti
formában jelenik meg a kimeneten.
Ha azonban a műsor másolásvédelmi
jeleket is tartalmaz, a kimenőjel csak
48 kHz/16 bit formátumban jelenik
meg a kimeneten
Alapbeállítások
• Dolby Digital (csak HDD/DVD)
A Dolby Digital kimenőjel típusának kiválasztása.
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a felvevőt beépített MPEG
dekóderrel rendelkező audio
rendszerhez csatlakoztatja.
b Megjegyzések
• A „48kHz/96kHz PCM” beállításnak nincs hatása
a LINE 2 OUT R-AUDIO-L kimeneten megjelenő
analóg jelekre. Ha a mintavételezési frekvencia
96 kHz, a készülék egyszerűen 96 kHz-es analóg
jelekké alakítja a beérkező jeleket és ilyen formában
továbbítja.
• Ha az MPEG audio műsorszámokat a DIGITAL OUT
(COAXIAL) aljzaton keresztül hallgatja, és az
„Audio” menü „MPEG” opciójának értékét „MPEG”re állítja, a hangsugárzók nem adnak ki hangot, ha
valamelyik TVS módot kiválasztja.
,folytatódik
91HU
• Ha a HDMI OUT aljzaton keresztül olyan készüléket
csatlakoztat, amely nem kompatibilis a 96 kHz
frekvenciájú jelekkel, automatikusan 48 kHz PCM jel
kerül kimenetre még akkor is, ha a Ön az „96kHz/
24bit” beállítást választotta.
Felvételi beállítások és
szülői letiltás (Features)
• Audio (HDMI)
Kiválasztja a HDMI OUT aljzaton keresztül
kimenő audiojelek típusát.
A „Features” menüben a felvételi beállításokat és
a szülői letiltást módosíthatja.
Auto
PCM
Általában válassza ezt a beállítást.
Kimenő jelként kiválasztja
a tévékészülék számára optimális
audiojelet, a „Digital Out”
beállítás alapján (91. oldal).
A Dolby Digital és 96 kHz PCM
jeleket 48 kHz/16 bit PCM jelekké
konvertálja.
b Megjegyzések
• A készülék hangos zajt hallat (vagy egyáltalán nem ad
ki hangot), ha „Auto” beállítás mellett olyan
tévékészüléket csatlakoztat, amely nem kompatibilis
a DOLBY DIGITAL/DTS jelekkel. Ebben az esetben
a „PCM” beállítást válassza.
• Amennyiben HDMI kompatibilis tévékészüléke
tömörített audiojeleket fogad, válassza a „Digital Out”
pont „On” beállítását.
1
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg a SYSTEM
MENU gombot.
Válassza ki a „SETUP” ikont, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Features” menüt, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a „Features” menü
az alábbi opciókkal. Az alapértelmezett
beállítások aláhúzva szerepelnek.
SETUP
Settings
TV Direct Rec :
On
Video
Auto Chapter :
On
Audio
Parental Control
Features
One Touch Dubbing
Options
Synchro Rec :
Record to HDD
HQ Setting :
HQ
Colour System :
PAL
Screen Saver :
On
Easy Setup
TV Direct Rec (csak HDD/DVD+RW/DVD-RW/
DVD+R/DVD-R)
On
Lehetővé teszi a tévékészüléken
éppen nézett műsor egyszerű
felvételét a SMARTLINK funkció
használatával.
Off
A TV Direct Rec funkció
kikapcsolása.
Auto Chapter
A fejezetjelek segítségével egy felvételt (tételt)
automatikusan több részre bonthat, a megadott
időközök szerint. A jeleket a felvevő felvétel
közben szúrja be.
92HU
On
HDD vagy DVD-RW (VR
formátum) esetén a felvevő
érzékeli a kép és a hang változását,
és ennek alapján automatikusan
beszúrja a fejezetjeleket.
Off
Nincs automatikus fejezet jelölés.
3
b Megjegyzések
• A készülő felvétel információtartalmától függően
a valós időköz némileg eltérhet attól, ami a fenti
menüpontban be lett állítva.
• Ha az „Auto Chapter” menüpont „On” beállítását
kiválasztotta, a DV kazetták DVD-RW (VR formátum)
lemezre vagy HDD-re történő átmásolása közben
a fejezetjelek automatikusan ott kerülnek beszúrásra,
ahol a felvétel kezdődik a kazettán.
Parental Control (Szülői letiltás)
(csak DVD VIDEO)
Features - Parental Control
Válassza ki a „Parental Control” menüpontot
a „Features” menüben, és nyomja meg az
ENTER gombot.
• Ha még nem írt be jelszót, a képernyőn
megjelenik az új jelszó beírására szolgáló
menü.
Level :
Off
Standard :
USA
USA
Password
Others
4
Válasszon ki egy világrészt, amely
a korlátozási szint beállításához szükséges, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A világrész kiválasztása megtörtént.
• Ha az „Others” beállítást választja ki, be kell
írnia egy négyjegyű ország-kódot is
a 113. oldalon található táblázatból,
a számgombok segítségével. Ezután
válassza ki az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
5
Válassza ki a „Level” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A „Level” opció választható beállítási értékei
megjelennek.
Egyes DVD VIDEO lemezek lejátszásának
korlátozása a készüléket kezelő személy
életkorának függvényében szabályozható.
A jeleneteket letilthatja, vagy más jelenetekkel
helyettesítheti.
1
Válassza a „Standard” opciót, és nyomja meg
a , vagy az ENTER gombot.
A „Standard” opció választható tételei
megjelennek.
Enter a new password.
OK
Features - Parental Control
Off
Standard :
8
Password
7
6
5
Cancel
• Ha már van jelszava, a képernyőn
megjelenik a jelszó beírására szolgáló menü.
Level :
Alapbeállítások
Features - Parental Control
Features - Parental Control
4
Minél alacsonyabb értéket állít be, annál
szigorúbb a korlátozás.
6
Válassza ki a szintet, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A szülői letiltás beállítása megtörtént.
Enter your password.
OK
Cancel
2
A számgombok segítségével írja be 4
számjegyű jelszavát, válassza ki az „OK”
opciót, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A szülői letiltás kikapcsolásához a 6. lépésben
állítsa a „Level” opciót „Off”-ra.
A jelszó megváltoztatásához válassza ki
a „Password” opciót a 3. lépésben, és nyomja
meg az ENTER gombot. Amikor az új jelszó
beírására szolgáló menü megjelenik, írja be az
új négy számjegyű jelszót a számgombokkal,
válassza ki az „OK” opciót, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Features - Parental Control
Level :
Off
Standard :
USA
Password
b Megjegyzések
• Ha elfelejtette a jelszót, újra be kell állítania azt az
„Options” menü „Factory Setup” almenüjének
„Parental Control” menüpontjában (95. oldal).
• Ha olyan lemezt játszik le, amelyik nem rendelkezik
„Parental Control” (szülői letiltás) funkcióval,
a lejátszás ezzel a készülékkel nem korlátozható.
• Bizonyos típusú lemezek lejátszása közben
előfordulhat, hogy a lemez kéri a korlátozási szint
módosítását. Ilyen esetben írja be a jelszót, és
módosítsa a korlátozási szintet.
,folytatódik
93HU
One Touch Dubbing (Egygombos másolás)
Ebben a menüpontban az egygombos másolás
(One Touch Dubbing) funkció következő opciói
jelennek meg.
Finalize Disc (Lemez lezárás) (minden írható
lemez esetén, kivéve a DVD-RW (VR formátum)
lemezeket)
Az egygombos másolás után történő automatikus
lemezlezárás beállítása (79. oldal).
Lemez és távvezérlő
beállítások/Gyári
beállítások (Options)
Az „Options” menüben további beállításokat
végezhet el.
Auto
A felvevő automatikusan lezárja
a lemezt az egygombos másolás után.
1
Manual
Lehetővé teszi a lemez manuális
lezárását.
2
Synchro Rec (szinkronfelvétel)
A szinkronfelvételhez használt adathordozó
kiválasztása (50. oldal).
Record to
HDD
Felvétel HDD-re.
Record to
DVD
Felvétel DVD-lemezre.
3
Állj üzemmódban nyomja meg a SYSTEM
MENU gombot.
Válassza ki a „SETUP” ikont, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Válassza ki az „Options” menüt, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az „Options” menü
a következő opciókkal. Az alapértelmezett
beállítások aláhúzva szerepelnek.
SETUP
HQ Setting (csak HDD esetén)
A HQ mód kiválasztása HDD-re történő felvétel
esetén (41. oldal).
HQ+
Jobb minőségű felvétel (körülbelül
15 Mbps).
HQ
Felvétel normál HQ módban.
Colour System (színrendszer)
A színrendszer kiválasztása VIDEO CD-lemezek
(beleértve a Super VIDEO CD-lemezeket is)
lejátszásakor.
Settings
Format DVD-RW :
VR
Video
HDD Bilingual Rec. :
Main
Audio
DVD Bilingual Rec. :
Main
Features
Dimmer :
Normal
Options
Power Save :
Off
Auto Display :
On
Command Mode :
DVD3
Easy Setup
Factory Setup
Format DVD-RW (csak DVD-RW esetén)
Ha új, formattálatlan DVD-RW lemezt helyez be,
a felvevő automatikusan a lenti beállításnak
megfelelően – VR vagy Videó módban –
formattálja azt.
PAL
A lemez lejátszása PAL
színrendszerben.
VR
NTSC
A lemez lejátszása NTSC
színrendszerben.
A felvevő a lemezt automatikusan
VR módban formattálja.
Video
A felvevő a lemezt automatikusan
Videó módban formattálja.
Screen Saver
A képernyővédő automatikusan aktiválódik, ha
a bekapcsolt készüléket a képernyőn megjelenített
menüvel (pl. alapbeállítási menü) több mint 10
percig nem használja. A képernyővédő a képernyő
károsodásának (beégés) megelőzése érdekében
kapcsol be.
94HU
On
A képernyővédő bekapcsolása.
Off
A képernyővédő kikapcsolása.
HDD Bilingual Rec. (csak HDD esetén)
A HDD-re felvenni kívánt hangsáv kiválasztása.
Main
A kétnyelvű műsor fő hangsávját
veszi fel.
Sub
A kétnyelvű műsor másodlagos
hangsávját veszi fel.
Main+Sub
A kétnyelvű műsor fő és
másodlagos hangsávját is felveszi.
b Megjegyzés
Ha DVD-lemezről HDD-re történő átmásoláskor
a felvételi módot megváltoztatja, mindig a forrás
lemezen (DVD) rögzített hangsáv kerül alkalmazásra,
ettől a beállítástól függetlenül.
DVD Bilingual Rec. (minden írható lemez
esetén, kivéve a DVD-RW (VR formátum)
lemezeket)
Az írható lemezre felvenni kívánt hang
kiválasztása. Ez a beállítás nem szükséges, ha
DVD-RW (VR formátum) lemezekre vesz fel,
melyek mind a fő, mindpedig a másodlagos
hangot felveszik.
Main
A kétnyelvű műsor fő hangsávját
veszi fel.
Sub
A kétnyelvű műsor másodlagos
hangsávját veszi fel.
Dimmer (fényerő)
Auto Display (automatikus kijelzés)
On
Automatikusan megjeleníti az
információkat a képernyőn, amikor
a felvevő be van kapcsolva.
Off
Az információkat csak a DISPLAY
gomb megnyomásakor jeleníti meg
a képernyőn.
Command Mode (parancsmód)
A felvevő parancsmódjának megváltoztatása, ha
más DVD-készülék is ugyanazt a parancsmódot
használja. Ügyeljen arra, hogy a távvezérlő
Command Mode kapcsolójának állása
megegyezzen az itt beállítottakkal. Részletesebb
információért olvassa el a „Ha Önnek Sony DVDlejátszója vagy több Sony DVD-felvevője van”
fejezetet a 21. oldalon.
DVD1
Válassza ezt, ha az alapértelmezett
parancsmód más DVD-készülék
működését zavarja.
Az előlapon lévő kijelző világításának beállítása.
Erős világítás.
DVD2
Power
Save
Gyenge világítás. A készülék
kikapcsolt állapotában a kijelző
nem világít.
Válassza ezt, ha az alapértelmezett
parancsmód más DVD-készülék
működését zavarja.
DVD3
A felvevő alapértelmezett
parancsmódja.
b Megjegyzés
Ha az „Options” menü „Power Save” menüpontjában az
„On” beállítást választotta ki, készenléti üzemmódban
a kijelző mindig kikapcsol, függetlenül a fenti menüpont
beállításától.
Power Save (energiatakarékos üzemmód)
Beállíthatja, hogy kikapcsoláskor (készenléti
állapot) a felvevő energiatakarékos üzemmódba
kapcsoljon-e vagy sem.
On
A felvevő energiatakarékos
üzemmódba kapcsol. Készenléti
állapotban a készülék kijelzője nem
világít.
Off
A felvevő nem kapcsol
energiatakarékos üzemmódba.
Általában ezt a beállítást javasolt
használni.
b Megjegyzések
• Az alábbi esetekben az energiatakarékos üzemmód
akkor sem funkcionál, ha a „Power Save” menüpont
„On” beállítását kiválasztotta:
– Ha bekapcsolta a szinkronfelvételi funkciót.
– Ha az időzítési listában van olyan időzítés, melynél
a „PDC/VPS” funkció beállítása „On”.
• Ha a „Power Save” menüpont „On” beállítását
kiválasztotta, a SMARTLINK funkciót nem
használhatja.
Factory Setup (gyári beállítás)
Alapbeállítások
Normal
Lehetővé teszi, hogy a beállításokat csoportonként
kiválasztva, visszaállítsa azok alapértelmezett
értékeit. Ne feledje, hogy az alapértelmezett
értékek visszaállításakor az előző értékek
elvesznek.
1
Válassza ki a „Factory Setup” menüpontot az
„Options” menüben, és nyomja meg a ,
vagy az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a beállítás csoportok
kiválasztására szolgáló menü.
2
Válassza ki a „Settings”, „Video”, „Audio”,
„Features”, „Options”, „Parental Control” és
„All” opciók közül azt, amelyik értékeit
alapértelmezettre kívánja visszaállítani, majd
nyomja meg a , vagy az ENTER gombot.
3
Válassza ki a „Start” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A kiválasztott opciók beállításai visszaállnak
alapértelmezettre.
4
Nyomja meg az ENTER gombot, amikor
a „Finish” felirat megjelenik.
95HU
Gyorsbeállítás (A felvevő
beállításainak módosítása)
Válassza ezt az opciót a gyorsbeállítás (Easy
Setup) funkció újbóli lefuttatásához.
1
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg a SYSTEM
MENU gombot.
Válassza ki a „SETUP” ikont, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Válassza ki az „Easy Setup” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
SETUP
Settings
Video
Audio
Features
Options
Easy Setup
4
5
6
96HU
Easy Setup
Nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Start” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Kövesse a gyorsbeállítási művelet
(„Easy Setup”) útmutatásait (22. oldal)
a 2. lépéstől.
További információk
Hibaelhárítás
Ha a felvevő használata során az alábbi jelenségek
valamelyikét észleli, a javítás igénylése előtt
a következő hibaelhárítási útmutató alapján
próbálja meg elhárítani a problémát. Ha az alábbi
ellenőrzések végrehajtása után is fennáll az adott
hibajelenség, forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
Tápfeszültség
A készülék nem kapcsol be.
, Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozóvezetéket
megfelelően csatlakoztatta-e.
Kép
Nincs kép.
Képzaj jelenik meg.
, Ha a felvevőt egy videomagnón vagy tv/
videomagnó kombináción keresztül
csatlakoztatta a tévékészülékhez, az egyes DVDlemezeken alkalmazott másolásvédelmi rendszer
befolyásolhatja a képminőséget. Ha a felvevő
közvetlenül tévékészülékhez csatlakoztatása
után a probléma továbbra is fennáll, próbálja
meg a DVD-felvevőt közvetlenül a tévékészülék
S-videó aljzatához csatlakoztatni.
További információk
, Ellenőrizze, hogy a felvevőt megfelelően
csatlakoztatta-e.
, A csatlakozóvezetékek megsérültek.
, Ellenőrizze a tévékészülék csatlakoztatását
(13. oldal).
, Kapcsolja a tévékészülék jelbement választóját
úgy, hogy a felvevő képe megjelenjen
a képernyőn (például „VCR” bemenetre).
, Ellenőrizze, hogy a „Video” menü „Scart
Setting” opciója az Ön rendszerének
megfelelően van-e beállítva (89. oldal).
, Ha a felvevőt csak a COMPONENT VIDEO
OUT aljzaton keresztül csatlakoztatta
a tévékészülékhez, válassza ki a „Video” menü
„Component Out” menüpontjában az „On”
beállítást (88. oldal).
, Ez a felvevő nem tud NTSC jeleket rögzíteni.
, Kétrétegű DVD lejátszásakor a kép és a hang
közvetítésében pillanatnyi zavar jelentkezhet
azon a ponton, ahol a rétegek közötti váltás
történik.
, A felvevőt progresszív módba kapcsolta
(a PROGRESSIVE jelző világít), de a televízió
nem képes progresszív jelek fogadására. Ebben
az esetben nyomja meg többször
a PROGRESSIVE gombot, amíg a kijelzőn ki
nem alszik a progresszív jelző.
, Előfordulhat, hogy a felvevő kimenetének
progresszív üzemmódba kapcsolása esetén a tvkép akkor sem lesz megfelelő, ha a tévékészüléke
kompatibilis a progresszív formátummal (525p/
625p). Ilyen esetben távolítsa el felvevőjéből
a HDMI csatlakozóvezetéket, majd nyomja meg
többször a PROGRESSIVE gombot, amíg
a PROGRESSIVE jelző ki nem kapcsol és
a felvevő normál (sorváltásos) üzemmódba nem
kapcsol.
, A lejátszott DVD-lemez színszabványa eltér
a tévékészülék színszabványától.
, Előfordulhat, hogy a HDD-re felvett képeken zaj
jelenik meg, ami a HDD jellemzőiből adódik, és
nem működési hiba.
, Kétrétegű DVD lejátszásakor a kép és a hang
közvetítésében pillanatnyi zavar jelentkezhet
azon a ponton, ahol a rétegek közötti váltás
történik.
, A felvevőt egy olyan eszközhöz csatlakoztatta,
amely nem kompatibilis a HDCP-vel (14. oldal).
, Ha a HDMI OUT aljzatot videojelek
kimeneteként használja, a „HDMI Resolution”
pont „Video” beállítása megoldást jelenthet
a problémára (88. oldal). A tévékészüléket és
a felvevőt egy HDMI OUT aljzattól különböző
videó aljzaton keresztül csatlakoztassa, és
a tévékészülék bemeneteként válassza ki
a csatlakoztatott videó bemenetet, hogy
a képernyőn megjelenjenek a kijelző
információi. A „Video” pontban változtassa meg
a „HDMI Resolution” beállításait, és kapcsolja
vissza a tévékészülék bemenetét HDMI
bemenetre. Ha a kép még mindig nem jelenik
meg, ismételje meg a lépéseket, és próbáljon ki
más beállításokat is.
A tv-műsor nem tölti ki a képernyőt.
, Válassza ki a megfelelő beállítást a „Settings”
menü „Channel Setting” menüpontjában
(82. oldal).
, Az INPUT SELECT gomb segítségével válassza
ki a megfelelő bemeneti forrást, vagy válasszon
ki egy tv-programot a PROG +/– gombokkal.
A tv-műsorok képe torzult.
, Változtassa meg a tv-antenna tájolását.
, Állítsa be a képet (olvassa el a tévékészülékhez
mellékelt kezelési útmutatót).
, Helyezze a felvevőt és a tévékészüléket távolabb
egymástól.
, Helyezze távolabb a tévékészüléket a felcsévélt
antennavezetéktől.
,folytatódik
97HU
, Az RF vezeték a felvevő AERIAL OUT
aljzatához van csatlakoztatva. Csatlakoztassa
a vezetéket az AERIAL IN aljzathoz.
A tv-csatorna nem kapcsolható át.
, A csatorna le van tiltva (85. oldal).
, Időzített felvétel indult, így a csatorna nem
kapcsolható át.
A lejátszott műsor fekete-fehérben jelenik
meg.
, Ellenőrizze, hogy a „Video” menü „Scart
Setting” menüpontjának „Line1 Output”
beállítása megfelel-e az Ön rendszerének
(89. oldal).
, Olyan SACRT csatlakozóvezetéket használjon,
melyben az összes érintkező (21 pólus) be van
kötve.
A felvevőhöz csatlakoztatott külső készülék
képe nem jelenik meg a képernyőn.
Ha a külső készülék a LINE 1 - TV aljzathoz
csatlakozik, a PROG +/– vagy az INPUT
SELECT gombokkal válassza ki az előlapi
kijelzőn az „L1” opciót.
Ha a külső készülék a LINE 2 IN aljzathoz
csatlakozik, a PROG +/– vagy az INPUT
SELECT gombokkal válassza ki az előlapi
kijelzőn az „L2” opciót.
Ha a külső készülék a LINE 4 IN aljzathoz
csatlakozik, a PROG +/– vagy az INPUT
SELECT gombokkal válassza ki az előlapi
kijelzőn az „L4” opciót.
Ha a külső készülék a LINE 3/DECODER
aljzathoz csatlakozik, a PROG +/– vagy az
INPUT SELECT gombokkal válassza ki az
előlapi kijelzőn az „L3” opciót.
Ha a külső készülék a DV IN aljzathoz
csatlakozik (általában digitális videokamera
csatlakoztatása esetén), a PROG +/– vagy az
INPUT SELECT gombokkal válassza ki az
előlapi kijelzőn az „DV” opciót.
, Ha a felvevő LINE 4 IN aljzatához S-videó
vezetéket csatlakoztat, válassza ki a „Line4
Input” menüpont „S Video” beállítását a „Video”
menüben (89. oldal).
A felvevőn keresztül csatlakoztatott külső
készülék vagy a tv-műsor képe torzult.
, Ha egy DVD-lejátszó, videomagnó vagy tuner
lejátszási képe a felvevőn keresztül jut el
a tévékészülékhez, akkor az egyes műsorokhoz
csatolt másolásvédelmi jel befolyásolhatja
a képminőséget. Ebben az esetben csatlakoztassa
az érintett készüléket közvetlenül
a tévékészülékhez.
Nincs hang.
, Ellenőrizze, hogy a felvevőt megfelelően
csatlakoztatta-e.
, A csatlakozóvezeték megsérült.
, Az erősítő bemeneti beállításai vagy az erősítő
csatlakoztatása nem megfelelő.
, A felvevőt gyorskeresés előre vagy hátra, szünet
vagy lassított lejátszás üzemmódba kapcsolta.
, Ha a DIGITAL OUT (OPTICAL vagy
COAXIAL)/HDMI csatlakozón keresztül nem
jelenik meg a műsor, ellenőrizze az „Audio
Connection” menü beállításait az „Audio”
beállítások pontban (90. oldal).
A HDMI OUT aljzat nem közvetít kimenő
jeleket.
, A HDMI OUT aljzatot DVI eszközzel
csatlakoztatta (a DVI aljzatok nem fogadnak
audiojeleket).
, A HDMI OUT aljzathoz csatlakoztatott eszköz
nem kompatibilis az audiojel formátumával,
ebben az esetben állítsa az „Audio” menü
„Audio Connection” pontjának „Audio
Connection” beállítását „PCM”-re (92. oldal).
Hangfrekvenciás torzítások észlelhetők.
, Válassza ki az „Audio ATT” funkció „On”
beállítását az „Audio” menüben (90. oldal).
A hang zajos.
, DTS hangot tartalmazó CD-lemezek
lejátszásakor a LINE 2 OUT R-AUDIO-L, LINE
1 - TV vagy LINE3/DECODER aljzatokon
keresztül zaj hallható (56. oldal).
A kép nem tölti ki a képernyőt.
A hangerő túlságosan alacsony.
, Állítsa be a „Video” menü „TV Type” opcióját
a tévékészülék képarányának megfelelően
(87. oldal).
, Vannak olyan DVD-lemezek, melyeken
a hangerő az átlagosnál alacsonyabb.
A hangerőszint javulhat, ha az „Audio DRC”
menüpont „TV Mode” beállítását kiválasztja az
„Audio” menüben (90. oldal).
, Válassza ki az „Audio ATT” funkció „Off”
beállítását az „Audio” menüben (90. oldal).
, Kiválasztott egy TVS hangzásmódot (55. oldal).
A kép nem tölti ki a képernyőt, annak ellenére,
hogy a „Video” menü „TV Type” opciója
a megfelelő képarányra van beállítva.
, A tétel rögzített képaránnyal rendelkezik.
98HU
Hang
Második hangsáv nem rögzíthető vagy nem
játszható le.
, Ha külső készülékről vesz fel, a TOOLS menü
„Line Audio Input” opcióját állítsa „Bilingual”ra (52. oldal).
, DVD+RW, DVD-RW (Videó formátum),
DVD+R vagy DVD-R lemezekre nem vehet fel
többnyelvű (fő és másodlagos) hangsávot.
A megfelelő nyelv felvételéhez válassza ki az
„Options” menü „DVD Bilingual Rec.”
menüpontjában a „Main” vagy „Sub” beállítást
a felvétel megkezdése előtt (95. oldal). Mindkét
hangsáv felvételéhez használjon DVD-RW (VR
formátum) lemezt.
, A HDD és a DVD-RW (VR formátum)
lemezeken kívül a többi lemeztípusra nem
vehető fel mind a két hangsáv. HDD-re történő
felvétel esetén válassza ki az „Options” menü
„HDD Bilingual Rec.” menüpontjában
a „Main+Sub” beállítást (94. oldal).
, Ha a felvevő DIGITAL OUT (OPTICAL vagy
COAXIAL) aljzatához AV erősítőt
csatlakoztatott és egy DVD-RW (VR formátum)
lejátszása közben váltani szeretne a hangsávok
között, válassza ki az „Audio” beállításokban az
„Audio Conection” menü „Dolby Digital”
menüpontjában a „D-PCM” beállítást (91. oldal).
A készülék semmilyen lemezt nem játszik le
(kivéve a HDD-t).
, Fordítva tette be a lemezt. Úgy helyezze be
a lemezt, hogy a lejátszható oldal lefelé nézzen.
, A lemez helytelenül lett behelyezve.
, Páralecsapódás fordult elő a felvevő belsejében.
Távolítsa el a lemezt és hagyja bekapcsolva
a felvevőt kb. fél óráig, hogy a lecsapódott
nedvesség elpárologhasson.
, Ha a lemez egy másik felvevővel készült és nem
lett lezárva, akkor ez a készülék nem tudja
lejátszani (39. oldal).
A készülék nem az elejétől játssza le a műsort.
, A felvevőt folytatólagos lejátszási üzemmódba
kapcsolta (54. oldal).
, Olyan DVD-lemezt helyezett be, melynek tétel
vagy DVD menüje automatikusan megjelenik
a tv-képernyőn. Használja a menüt a lejátszás
megkezdéséhez.
, Egyes DVD-lemezekre gyárilag automatikus
szünetjelet vesznek fel. Az ilyen lemezek
lejátszása közben a szünetjelnél a lejátszás leáll.
Egyes funkciókat, például a leállítást, keresést
vagy lassítást nem lehet végrehajtani.
, A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy
a fenti műveletek valamelyikét nem lehet
végrehajtani. Lásd a lemezhez mellékelt
útmutatót.
Nem lehet kiválasztani a műsor nyelvét.
, A lejátszott DVD-lemez nem többnyelvű.
, A hang nyelvének kiválasztása az adott DVD
VIDEO lemezen nem engedélyezett.
, A távvezérlő közvetlen kiválasztó gombja
helyett próbálkozzon a DVD VIDEO
lemezmenü használatával.
Nem lehet kiválasztani vagy kikapcsolni
a szinkronfelirat nyelvét.
, A lejátszott DVD VIDEO lemez nem tartalmaz
többnyelvű szinkronfeliratot.
, A szinkronfelirat nyelvének kiválasztása az adott
DVD VIDEO lemezen nem engedélyezett.
, A távvezérlő közvetlen kiválasztó gombja
helyett próbálkozzon a DVD VIDEO
lemezmenü használatával.
, Az ezzel a készülékkel felvett tételek esetén
a szinkronfelirat nem változtatható.
További információk
Lejátszás
A lejátszás automatikusan kikapcsol.
Nem lehet kiválasztani a kameraállást.
, A lejátszott DVD VIDEO lemez nem tartalmaz
több kameraállású jelenetet.
, A kameraállás csak akkor változtatható, ha
a kijelzőn az „
” jelző világít (55. oldal).
, A kameraállás kiválasztása az adott DVD
VIDEO lemezen nem engedélyezett.
, A távvezérlő közvetlen kiválasztó gombja
helyett próbálkozzon a DVD VIDEO
lemezmenü használatával.
, Az ezzel a készülékkel felvett tételek esetén
a kameraállás nem változtatható.
Az MP3 audio műsorszámok nem játszhatók le.
, Az MP3 audio műsorszámok a felvevő által nem
lejátszható formátumban lettek felvéve
(63. oldal).
A JPEG képek nem játszhatók le.
A készülék automatikusan lejátssza a lemezt.
, A DVD VIDEO lemez automatikus lejátszási
funkcióval rendelkezik.
, A JPEG képek a felvevő által nem lejátszható
formátumban lettek felvéve (63. oldal).
, A készülék nem játssza le a progresszív
tömörítésű JPEG fájlokat.
,folytatódik
99HU
A tv-szünet (TV Pause) funkció nem működik.
, HDD-re készít felvételt, vagy a HDD megtelt.
Felvétel/időzített felvétel/
szerkesztés
Nem tud átkapcsolni arról a csatornáról,
amelyről éppen felvételt készít.
, Állítsa a tévékészülék bemenetét „TV”-re.
A felvétel nem indul el azonnal a z REC gomb
megnyomása után.
, A felvevőt csak azután használja, ha az előlapi
kijelzőről a „LOAD”, „FORMAT” vagy
„INFOWRITE” felirat eltűnik.
A készülék nem vett fel semmit, az időzítő
helyes beállítása ellenére sem.
, A felvétel közben áramkimaradás történt.
, A felvevő belső órája megállt 1 óránál hosszabb
áramkimaradás miatt. Állítsa be az órát újra
(86. oldal).
, A csatorna le lett tiltva az időzített felvétel
beállítása után. Olvassa el a „Csatorna
beállítások” fejezetet a 82. oldalon.
, Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket, majd
csatlakoztassa újra.
, A TOOLS menüben a „PDC/VPS Scan Off”
beállítást választotta ki (44. oldal).
, A műsor a felvételt korlátozó másolásvédelmi
jellel rendelkezik.
, Egy másik időzítő beállítás átfedésben van az
aktuális időzítéssel (49. oldal).
, Nincs DVD-lemez a felvevőben.
, Nincs elegendő szabad hely a felvételhez.
, A felvevő az adott időpontban DV átmásolási
műveletet hajtott végre.
A felvétel nem áll le azonnal a x REC STOP
gomb megnyomása után.
, A lemez információ felírása néhány másodpercet
vesz igénybe, mielőtt a felvétel leállna.
A felvétel nem áll le a x gomb megnyomása
után.
, Nyissa ki a távvezérlő fedelét és nyomja meg
a x REC STOP gombot.
Az időzített felvétel nem teljes vagy nem az
elejétől indul.
, A felvétel közben áramkimaradás történt. Ha az
áramellátás visszatér az időzített felvétel közben,
a felvétel folytatódik. Ha az áramkimaradás több
mint egy órán át tart, állítsa be újra az órát
(86. oldal).
100HU
, Egy másik időzítő beállítás átfedésben van az
aktuális időzítéssel (49. oldal).
, A lemezterület nem volt elegendő.
, A PDC/VPS funkció be van kapcsolva.
A korábban felvett tartalom törlődött.
, A lemez behelyezésekor a PC-vel felvett adatok
törlődnek a DVD-lemezről.
, A TOOLS menü (akkor jelenik meg, ha
megnyomja a TOOLS gombot, amíg
a képernyőn a Timer List menü látható) „Auto
Title Erase” menüpontjában az „On” beállítást
választotta ki (50. oldal).
, A tétel a frissítés közben felül lett írva (43. oldal).
A PDC/VPS funkció nem működik.
, Ellenőrizze, hogy az óra és a dátum be van-e
állítva.
, Ellenőrizze, hogy a beállított PDC/VPS idő
helyes-e (előfordulhat, hogy a tvműsorismertetőben hiba van). Ha a felvenni
kívánt adás műsorszórója nem pontos PDC/VPS
információt küldött, akkor a felvevő nem indítja
el a felvételt.
, Ha a vételi jel gyenge, a PDC/VPS jel
megváltozhat és előfordulhat, hogy a felvevő
nem indítja el a felvételt.
, A „PDC/VPS Scan Off” beállítást választotta ki
(44. oldal).
Felvétel külső készülékről, az
időzítő használatával
A felvevő nem vett fel semmit, annak ellenére,
hogy a szinkronfelvételi beállítások
megfelelőek.
, Elfelejtette bekapcsolni a csatlakoztatott
készüléket. Kapcsolja be a csatlakoztatott
készüléket, és kapcsolja a felvevőt
szinkronfelvételi készenléti üzemmódba
(50. oldal).
, A felvevőt nem kapcsolta szinkronfelvételi
készenléti üzemmódba. Nyomja meg
a SYNCHRO REC gombot a felvevő
szinkronfelvételi készenléti üzemmódba
kapcsolásához. Ellenőrizze, hogy a kijelzőn
világít-e a SYNCHRO REC jelző (50. oldal).
, A felvevő a külső készülék tv-kimeneti
aljzatához van csatlakoztatva.
A szinkronfelvétel nem teljes.
, A csatlakoztatott készülék időzítő beállítása
átfedésben volt a felvevő időzítésével.
(51. oldal).
, A felvétel közben áramkimaradás történt.
A felvevő automatikusan elkezdi a felvételt,
amikor a műholdvevő be van kapcsolva.
, A szinkronfelvétel funkció be van kapcsolva.
Kapcsolja ki a műholdvevőt, majd törölje
a szinkronfelvételi funkciót (50. oldal).
Kijelző
Más Sony készülék is reagál a távvezérlőre.
, A másik készülék és a felvevő ugyanazt
a parancsmódot használja. Állítson be másik
parancsmódot a felvevőn (21. oldal).
Egyéb
A felvevő nem működik megfelelően.
Az óra megállt.
, Állítsa be ismét az órát (86. oldal).
, Az óra egy több mint egy órás áramkimaradás
miatt állt meg. Állítsa be ismét (86. oldal).
A TIMER REC jelző villog.
, A lemezen nincs elég szabad terület.
, Helyezzen írható lemezt a felvevőbe.
A felvételi mód kijelzés helytelen.
Az óra nem jelenik meg az előlapi kijelzőn.
, Az „Options” menü „Dimmer” menüpontjában
a „Power Save” beállítást választotta ki
(95. oldal).
, Az „Options” menü „Power Save”
menüpontjában az „On” beállítást választotta ki,
és a felvevő készenléti állapotba kapcsolt
(95. oldal).
Távvezérlő
A távvezérlő nem működik.
, Az elemek kimerültek.
, A távvezérlő túl messze van a felvevőtől.
, A távvezérlő gyári kódja alapértelmezett értékre
változott az elemek cseréjekor. Állítsa be újból
a kódot (19. oldal).
, Kapcsolja be a felvevőt.
, A távvezérlőt irányítsa a felvevő távvezérlés
érzékelője felé.
, A felvevő és a távvezérlő parancsmódja nem
egyezik meg. Állítsa be ugyanazt
a parancsmódot (21. oldal). E felvevő és
a mellékelt távvezérlő alapértelmezés szerinti
parancsmódja DVD3.
, Állítsa a TV/DVD kapcsolót DVD állásba
(20. oldal).
5 karakterből álló kijelzés jelenik meg
a kijelzőn.
, Az öndiagnózis funkció bekapcsolt. (Lásd
a 102. oldalon lévő táblázatot).
A lemezfiók nem nyílik ki a Z (nyitó/záró)
gomb megnyomása után.
, Felvételkészítés vagy DVD-szerkesztés után
a lemezfiók kinyitása pár másodpercet igénybe
vehet. A felvevő ilyenkor még adatokat ír
a lemezre.
További információk
, Ha a felvétel vagy átmásolás időtartama
kevesebb mint három perc, előfordulhat, hogy
a felvételi mód helytelenül jelenik meg. Az adott
felvétel a kiválasztott felvételi módban
megtörténik.
, SLP és SEP üzemmódban felvett tételek
lejátszása után – a felvett műsor típusától
függően – a felvételi mód kijelzése helytelen
lehet.
, Indítsa újra a felvevőt. Tartsa lenyomva
a felvevő [/1 gombját több mint tíz
másodpercig, amíg az előlapi kijelzőn
a „WELCOME” felirat meg nem jelenik.
, Ha a felvevő működését statikus elektromosság,
stb. zavarja, kapcsolja ki a felvevőt és várjon,
amíg az óra meg nem jelenik a kijelzőn. Ezután
húzza ki a hálózati vezetéket, majd kis idő
elteltével csatlakoztassa újra.
A lemezfiók nem nyílik ki és a „TRAY LOCKED”
kijelzés jelenik meg az előlap kijelzőjén.
, Vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével, vagy
a legközelebbi Sony márkaszervizzel.
Az előlapi kijelzőn a „RECOVERY” felirat
jelenik meg.
, A felvevő helyreállítási funkciója aktiválódott
a felvevő bekapcsolásakor, mert áramkimaradás
történt felvétel közben, és a készülék kikapcsolt.
Ne használja a felvevőt, amíg a „RECOVERY”
felirat el nem tűnik a kijelzőről.
A kijelzőn a „HDD ERROR” felirat jelenik meg.
, Merevlemez hiba történt. Tartsa lenyomva
a felvevő @/1 gombját több mint tíz
másodpercig, amíg az előlapi kijelzőn
a „WELCOME” felirat meg nem jelenik. Ha ez
nem oldja meg a problémát, formattálja meg
a felvevő HDD-jét úgy, hogy a felvevőn lévő
HDD gombot több mint tíz másodpercig nyomva
tartja, amíg az előlapi kijelzőn a „FORMAT”
felirat meg nem jelenik. Ne feledje, hogy ennél
a műveletnél a HDD teljes tartalma törlődik. Ha
a probléma továbbra is fennáll, forduljon
a márkaszervizhez.
,folytatódik
101HU
A kijelzőn a „FAN ERROR” felirat jelenik meg.
, Győződjön meg arról, hogy a felvevő hátoldalán
található ventilátor nincs elzárva. Azután
azonnal áramtalanítsa a készüléket. Hagyja egy
időre kikapcsolva a készüléket, majd
csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozót, és
nyomja meg a felvevő [/1 gombját.
A felvevő kikapcsolt állapotában mechanikus
zaj hallható.
, Amikor az Auto Clock Set funkció az órát állítja
be, vagy a PDC/VPS funkció csatornapásztázást
végez, még kikapcsolt állapotban is lehet
működési zajokat hallani (mint például
a hűtőventilátor zaja). Ez nem működési hiba.
A lemezfiók nem nyílik ki, és a lemezt nem
lehet kivenni a Z (nyitó/záró) gombbal.
, Kapcsolja ki a felvevőt. Ha az óra megjelent a
kijelzőn, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket.
A felvevőn lévő A gombot lenyomva tartva
csatlakoztassa a hálózati vezetéket, majd engedje
el a gombot, amikor a lemezfiók kinyílik. Ezután
tartsa lenyomva a @/1 gombot több mint tíz
másodpercig, amíg az előlapi kijelzőn
a „WELCOME” felirat meg nem jelenik.
Az előlapi kijelzőn a „LOCKED” kijelzés jelenik
meg.
, A lemezfiók zárva van. Kapcsolja ki
a gyermekzár funkciót (54. oldal).
102HU
Az öndiagnózis funkció
(Ha a kijelzőn betűk/számok
jelennek meg)
Amikor a hibás működés megelőzése érdekében
a felvevő öndiagnosztikai funkciója aktiválódik,
ötjegyű hibakód (egy betű és négy számjegy, pl.
C 13 00) tájékoztat a készülék állapotáról. Ha egy
ilyen kijelzés megjelenik, ellenőrizze az alábbi
táblázatot.
A hibakód első Ok és/vagy elhárítás
három karaktere
C 13
Probléma a merevlemezzel.
, Keresse fel a vásárlás helyét
vagy a márkaszervizt.
A behelyezett DVD-lemez
piszkos.
, Tisztítsa meg a lemezt egy
puha kendővel.
C 31
A DVD/CD-lemezt nem
megfelelően helyezte be.
, Helyezze be megfelelően
a lemezt.
E XX
A készülék rendellenes
(xx bármilyen szám működésének megakadályozása
lehet)
érdekében bekapcsolt az
öndiagnosztizáló funkció.
, Keresse fel a vásárlás helyét
vagy a márkaszervizt, és
informálja őket az 5
karakterről.
Például E 61 10.
Megjegyzések a lemezekről
Néhány szó a felvevőről
Néhány szó az üzemeltetésről
• Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre
viszi, pára csapódhat le a felvevő belsejében.
A készülék megfelelő működése ilyenkor nem
garantált. Ha páralecsapódás fordul elő, vegye ki
a lemezt és hagyja bekapcsolva a felvevőt kb. fél
óráig, amíg a nedvesség elpárolog.
• Szállítás előtt vegyen ki minden lemezt
a felvevőből. Ha ezt nem teszi meg, a készülék
megsérülhet.
A hangerő beállítása
A nagyon halk vagy műsor nélküli részeken ne
hangosítsa fel túlságosan a készüléket. Ellenkező
esetben a túl hangos részleteknél a hangsugárzók
károsodhatnak.
• A lemezek tisztántartása érdekében csak
a szélüknél fogja meg azokat. A lemez felületét
ne érintse meg. A lemez felületén lévő por,
ujjlenyomatok, karcolások a lemez hibás
működését eredményezhetik.
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napsugárzásnak vagy hőnek (mint például
hőlégbefúvó), és ne hagyja napon parkoló
autóban, mert az autó belső terének
hőmérséklete jelentősen megnőhet.
• A lejátszás után tárolja a lemezt a tokjában.
• A lemezt puha tisztítókendővel törölje le.
A törlést a lemez közepétől a széle felé végezze.
A tisztításról
Néhány szó a merevlemez javításáról
• Tesztelési célból szükséges lehet
a merevlemezen tárolt adatokhoz való
hozzáférés; ez nem a tételek vagy bármilyen más
adat másolásának vagy tárolásának szándékával
történik.
• Ha a merevlemezt formattálni vagy cserélni kell,
azt a Sony megfontoltan és saját megítélése
szerint teszi. Azonban a merevlemez teljes
tartalma törlődni fog, beleértve a szerzői jogot
sértő tartalmakat is.
• A tisztításhoz ne használjon oldószert, például
benzint, hígítót, a kereskedelemi forgalomban
kapható tisztítószert vagy vinil lemezekhez
használt antisztatizáló sprayt.
• Ne használja a következő lemezeket:
– Nem hagyományos formájú (például szögletes
vagy szív alakú) lemezt.
– Olyan lemezt, amelyen matrica vagy címke
van.
– Olyan lemezt, amelyen ragasztószalag vagy
ragasztómaradvány van.
További információk
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha ruhával törölje le a készülék burkolatát és
kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy
alkoholt.
A tisztítólemezekről
Ne használja a kereskedelmi forgalomban kapható
tisztítólemezeket. A készülék meghibásodhat.
103HU
Minőségtanúsítás, műszaki
jellemzők
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az
RDR-HX1010 típusú DVD-felvevő a BkM-IpM
2/1984. (III. 10.) számú együttes rendeletben
előírtak szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
Rendszer
Lézer: Félvezető lézer
Csatorna lefedettség:
PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
VHF: E2–E12, R1–R12, F2–F10,
Olaszország A–H, Írország A–J, Dél-Afrika
4–13/UHF: E21–E69, R21–R69, B21–B69,
F21–F69/CATV: S01–S05, S1–S20,
Franciaország B–Q/HYPER: S21–S41
A fenti csatorna lefedettség csak
a csatornakiosztást biztosítja ezeken a területeken.
Nem garantálja a tökéletes vételt minden
körülmények között.
Videojel vétel: Frekvencia szintézeres rendszer
Audiojel vétel: Osztott vivőjel rendszer
Antenna kimenet: 75-ohmos aszimmetrikus
antenna csatlakozóaljzat
Időzítő: Óra: Kvarcvezérelt/Időzítő kijelzés:
24-órás ciklus (digitális)/Elektromos
háttérmemória: 1 óra
Videó felvételi formátum: MPEG Videó
Audio felvételi formátum/alkalmazható
bitsebesség: Dolby Digital 2ch/256 kbps
Be- és kimenetek
LINE 2 OUT
(AUDIO): RCA/2 Vrms/10 kohm
(VIDEO): RCA/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4 pólusú mini DIN/Y: 1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN/LINE 4 IN
(AUDIO): RCA/2 Vrms, több mint 22 kohm
(VIDEO): RCA/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4 pólusú mini DIN/Y: 1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 1 - TV: 21-tűs
CVBS IN/OUT
S-VIDEO/RGB OUT
104HU
LINE 3/DECODER: 21-tűs
CVBS IN/OUT
S-VIDEO/RGB IN
S-VIDEO OUT
Dekóder
DV IN: 4-tűs/i.LINK S100
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optikai kimeneti
aljzat/–18 dBm (hullámhossz: 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): RCA/0,5 Vp-p/
75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
RCA/Y: 1,0 Vp-p, PB/CB: 0,7 Vp-p,
PR/CR: 0,7 Vp-p
HDMI OUT: A típus (19-tűs)
Általános jellemzők
Üzemi feszültség: 220–240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel: 55 W
Befoglaló méretek (kb.): 430 × 75 × 328 mm
(szé × ma × mé) a maximális kinyúlásokkal
Merevlemez kapacitás: 400 GB
Tömeg (kb.): 5,2 kg
Üzemi hőmérséklet: 5–35°C
Üzemi páratartalom: 25–80%
Mellékelt tartozékok:
Hálózati csatlakozóvezeték (1)
Antennavezeték (1)
Távvezérlő (1)
R6 (AA) elemek (2)
A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
Kompatibilis színrendszerek
Ez a felvevő PAL színrendszerben tud felvételt
készíteni, és PAL vagy NTSC színrendszert tud
lejátszani.
SECAM színrendszerű jeleket a készülék foghat,
és azokat fel is veheti, de csak PAL
színrendszerben tudja azokat lejátszani. Más
színrendszerű videoműsorok felvétele nem
garantált.
Az i.LINK
Az ezen a felvevőn megtalálható DV IN aljzat
egy i.LINK kompatibilis DV csatlakozó. Ebben
a fejezetben ismertetjük az i.LINK szabványt és
főbb jellemzőit.
Mi is az az i.LINK?
b Megjegyzés
Ehhez a felvevőhöz általában csak egy külső
berendezés csatlakoztatható az i.LINK kábellel (DV
csatlakozóvezeték). Ha ezt a felvevőt egy olyan i.LINK
kompatibilis külső berendezéshez kívánja csatlakoztatni,
amely kettő vagy több i.LINK aljzattal (DV
csatlakozóval) rendelkezik, kérjük, olvassa el
a csatlakoztatni kívánt készülék kezelési útmutatóját is.
Az „i.LINK” névről
A Sony által javasolt i.LINK kifejezés az IEEE
1394 adatátviteli busz könnyebben
megjegyezhető formája, és egyben olyan védjegy
is, melyet számos nagyvállalat elfogadott és
használ. Az IEEE 1394 az Elektromos és
Elektronikai Mérnöki Intézmény által kiadott
nemzetközi szabvány.
Az i.LINK rendszer maximális adatátviteli
sebessége a csatlakoztatott készülék típusától
függ. Három maximális adatátviteli sebességet
definiáltak:
S100 (kb. 100 Mbps*)
S200 (kb. 200 Mbps)
S400 (kb. 400 Mbps)
Az adatátviteli sebesség értéke rendszerint
a kérdéses készülékek kezelési útmutatójának
„Műszaki adatok” fejezetében található meg.
Egyes készülékek esetében azonban az i.LINK
aljzat közelében is feltüntetik ezt az értéket.
Azokon a készülékeken, melyeken nincs
feltüntetve, a maximális bitsebesség „S100”.
Ha eltérő adatátviteli sebességgel rendelkező
készülékeket csatlakoztat, az átvitel sebessége
eltérhet a feltüntetett értéktől.
* Mit jelent az Mbps?
Az Mbps a „megabit/sec” – azaz az egy másodperc
alatt továbbítható vagy fogadható adatmennyiség –
rövidítése. A 100 Mbps átviteli sebesség például azt
jelenti, hogy másodpercenként maximum 100
megabitnyi adat küldhető el.
i.LINK funkciók ezen a készüléken
A DV csatlakozóval rendelkező külső berendezés
csatlakoztatása utáni átmásolás végrehajtásának
lépéseit a 77. oldalon olvashatja.
E felvevő DV aljzata csak DVC-SD jelbemenetre
szolgál. Kimenőjeleket nem továbbít. A DV aljzat
nem fogad MICRO MV jeleket olyan
készülékektől, mint például az i.LINK aljzattal
rendelkező MICRO MV digitális videokamera.
További tudnivalókat a 77. oldalon olvashat.
Ennek a felvevőnek más készülékhez való
csatlakoztatására vonatkozó részletes előírásokat
a másik készülék kezelési útmutatójában találhat.
További információk
Az i.LINK egy digitális soros csatlakozó, amely
az i.LINK aljzattal ellátott berendezések közötti
digitális videó, digitális audio és egyéb adatok
kétirányú továbbítására, illetve egyéb külső
berendezések vezérlésére képes.
Az i.LINK kompatibilis készülékek egyetlen
i.LINK kábellel csatlakoztathatók. Leggyakoribb
felhasználási területe a digitális AV berendezések
közötti kommunikáció és vezérelhetőség
megteremtése. Ha ehhez a felvevőhöz kettő vagy
több i.LINK készüléket csatlakoztat egymás után
felfűzve, a külső vezérlés és adatcsere nem csupán
az ehhez a felvevőhöz csatlakoztatott
berendezéssel történhet, hanem a közvetlen
csatlakoztatási láncban szereplő bármely
készülékkel is.
Ne feledje azonban, hogy a vezérlési művelet
kivitelezése a csatlakoztatott berendezés
típusának és jellemzőinek függvényében eltérhet.
Egyes esetekben a vezérlés és az adatátvitel
egyáltalán nem lehetséges.
i.LINK adatátviteli sebesség
A szükséges i.LINK vezeték
Használjon egy mindkét végén 4 érintkezős
dugóval ellátott Sony i.LINK kábelt (DV másolás
közben).
Az i.LINK és a
védjegyek.
105HU
Kezelőszervek és szabályzók
Részletes információért olvassa el a zárójelben lévő oldalak tartalmát.
Távvezérlő
A TV/DVD kapcsoló (19)
B Z (nyitó/záró) gomb (29)
C [/1 (be/készenlét) kapcsoló (22)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
D HDD gomb (31)
DVD gomb (29)
E PROG (programhely) +/– gomb (31)
A + gombon tapintható jelölés van*.
F Számgombok (45, 60)
SET gomb (45)
Az 5-ös számgombon tapintható jelölés van*.
G
2 (hangerő) +/– gomb (19)
H CLEAR/-/-- (kétjegyű szám) gomb (45)
I
(audio) gomb (55)
(szinkronfelirat) gomb (55)
A
(audio) gombon tapintópont
található*.
J INPUT SELECT gomb (52, 77)
t TV/VIDEO gomb (19)
K DISPLAY gomb (34)
TIME/TEXT gomb (34)
L [TIMER] gomb (43, 45)
M SUR (térhatás) gomb (55)
N SYSTEM MENU gomb (79, 82)
TITLE LIST gomb (32, 53, 61, 66)
TIMER LIST gomb (48)
O TOP MENU gomb (53)
P MENU gomb (53)
Q </M/m/,/ENTER gomb (22)
R O RETURN gomb (48)
S TOOLS gomb (29)
T
(azonnali visszajátszás)/
(gyorskeresés) gomb (32, 61)
U ./> (előző/következő) gomb (55)
V mc
(55)
106HU
/
CM (kereső) gombok
W VISUAL SEARCH gomb (60)
X H (lejátszás) gomb (53)
X (szünet) gomb (55)
x (állj) gomb (53)
A H gombon tapintható jel van*.
Y z REC gomb (31)
X REC PAUSE gomb (31)
x REC STOP gomb (31)
Z REC MODE gomb (31)
wj CHAPTER MARK/CHAPTER MARK
ERASE gomb (69)
wk SYNCHRO REC gomb (50)
wl
(szélesvásznú mód) gomb (19)
e;
(kameraállás) gomb (55)
ea COMMAND MODE kapcsoló
(DVD 1,2,3) (21)
es PROGRESSIVE gomb (16)
* A tapintható jelet viszonyítási pontként használhatja.
További információk
,folytatódik
107HU
Előlap
A [/1 (be/készenlét) kapcsoló (22)
J
B Kijelző az előlapon (35, 109)
K ONE-TOUCH DUB gomb (79)
C Lemeztartó fiók (29)
L SYSTEM MENU gomb (79, 82)
D TIMER REC jelző (43)
SYNCHRO REC jelző (50)
M TOOLS gomb (29)
E A (nyitó/záró) gomb (29)
O O RETURN gomb (48)
F HDD gomb/jelző (31)
DVD gomb/jelző (29)
P ./> (előző/következő) gomb (55)
G
108HU
DV IN aljzat (77)
(távvezérlés érzékelő) (19)
N </M/m/,/ENTER gomb (22)
Q PROGRAM +/– gomb (31)
A + gombon tapintható jelölés van*.
H H (lejátszás) gomb (53)
X (szünet) gomb (55)
x (állj) gomb (53)
R INPUT SELECT gomb (52, 77)
I z REC gomb (31)
X REC PAUSE gomb (31)
x REC STOP gomb (31)
T LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/L(MONO)
AUDIO R) aljazok (24)
S REC MODE gomb (41)
* A tapintható jelet viszonyítási pontként használhatja.
Az előlapon lévő kijelző
HDD
DVD
DVD RW
VR
VCD
NICAM HDMI
TV
PROGRESSIVE
SMARTLINK
A HDD/DVD jelzők
A kiválasztott adathordozót és a lejátszás/
felvétel/átmásolás állapotát jelzik.
F A következőket jeleníti meg (35):
• Lejátszási idő/hátralévő idő.
• Aktuális tétel/fejezet/műsorszám/index
száma.
• Felvételi idő/felvételi mód
• Óra
• Programhely
• TV Direct Rec jelző (31): a „TV” felirat
jelenik meg a jobb szélső két karakterhelyen
B Lemeztípus*/felvételi formátum
C NICAM jelző (42)
D Audio formátum jelzők (34)
E TV jelző (31)
G
(kameraállás) jelző (55)
H SMARTLINK jelző (14)
* A DATA (adat) CD-lemezeknél „CD” jelenik meg.
z Hasznos tudnivaló
A készülék kikapcsolt állapotában az előlapi kijelzőt is kikapcsolhatja az „Options” menü „Power Save”
menüpontjának „Dimmer” opciójával (95. oldal).
,folytatódik
További információk
I PROGRESSIVE jelző (16)
109HU
Hátlap
AERIAL
LINE 3 /
DECODER
HDMI OUT
LINE 1 - TV
IN
DIGITAL OUT
OUT
PCM/DTS/MPEG/DOLBY DIGITAL
-AUDIO
R
L
VIDEO
S VIDEO
OPTICAL
LINE
4
IN
LINE
2
OUT
A AERIAL IN/OUT aljzatok (13)
-AUDIO
R
L
VIDEO
S VIDEO
COMPONENT
VIDEO OUT
PR/
CR
~ AC IN
B HDMI OUT aljzat (14)
H LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/VIDEO)
aljzatok (14, 17)
C LINE 1 - TV aljzat (14)
I LINE 4 IN (S VIDEO) aljzat (24)
D LINE 3/DECODER aljzat (23)
J LINE 4 IN (R-AUDIO-L/VIDEO) aljzatok
(24)
E COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR) aljzatok (14)
F AC IN csatlakozó (18)
G LINE 2 OUT (S VIDEO) aljzat (14)
110HU
Y
PB/
CB
COAXIAL
K DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL)
aljzatok (17)
Fogalommagyarázat
Fejezet (60. oldal)
A DVD-lemezen lévő videó vagy audio műsorok
egy a tételnél rövidebb szakasza. Mindegyik tétel
több fejezetből áll. Vannak olyan lemezek,
amelyeken nincsenek fejezetek.
Másolásvédelmi jelek (42. oldal)
A másolásvédelmet a szerzői jog tulajdonosai stb.
szabhatják meg. Ezeket a jeleket néhány műsor és
tv-adás tartalmazza, és a felvételt korlátozza ezen
a felvevőn.
Dolby Digital (91. oldal)
DTS (91. oldal)
A Digital Theatre Systems által kifejlesztett
digitális hangtömörítési technológia. Ez
a technológia a többcsatornás térhang kódolásnak
felel meg. Ebben a rendszerben a sztereó hátsó
csatorna, és egy elkülönített mélyhang csatorna
fokozza a térhatású hang élményét. A DTS
rendszer teljesen azonos, kiváló minőségű
elkülönített hangcsatornákat alkalmaz.
A kiváló csatorna elkülönülési jellemzők a műsor
csatornánkénti rögzítésének és digitális
feldolgozásának köszönhetők.
DVD+R (8. oldal)
A DVD+R (ejtsd „plusz R”) olyan írható lemez,
mely a DVD VIDEO lemezzel megegyező
méretű. A DVD+R lemezre egyszer készíthető
felvétel, mely formátuma megegyezik a DVD
VIDEO formátummal.
A DVD+RW (ejtsd „plusz RW”) írható, és
újraírható lemez. A DVD+RW olyan felvételi
formátumot használ, mely hasonló a DVD VIDEO
formátumhoz.
DVD-R (8. oldal)
A DVD-R olyan írható lemez, mely a DVD
VIDEO lemezzel megegyező méretű. A DVD-R
lemezre egyszer készíthető felvétel, melynek
formátuma megegyezik a DVD VIDEO
formátummal.
DVD-RW (8. oldal)
A DVD-RW egy olyan írható, illetve újraírható
lemez, mely a DVD VIDEO lemezzel megegyező
méretű. A DVD-RW lemezekre két különböző
módon készíthető felvétel: VR üzemmódban és
videó üzemmódban. A videó üzemmód
kompatibilis a DVD VIDEO formátummal, míg
a VR (videó felvételi) üzemmód változatos
programozási és szerkesztési funkciókat kínál.
DVD VIDEO (8. oldal)
A CD-lemezzel megegyező méretű, de akár 8
órányi mozgófilmet is tartalmazó digitális lemez.
Az egyrétegű, egyoldalas DVD-lemez információ
kapacitása 4,7 GB (Giga bájt), amely 7-szerese
a CD-lemezének. A kétrétegű, egyoldalas DVDlemez információ kapacitása 8,5 GB, az
egyrétegű, kétoldalas DVD-lemezé 9,4 GB, míg
a kétrétegű, kétoldalas DVD-lemez 17 GB
információt tartalmazhat.
A képtömörítés az MPEG 2 formátumon alapul,
amely a digitális adattömörítési technológia egyik
világszabványa. Ezzel a képtömörítési eljárással
a képadatokat az eredeti méretükhöz képest 1/40
részre lehet összesűríteni. A DVD egy másik
technológiát is alkalmaz – a változó sűrítési
arányú kódolási technológiát –, amely lehetővé
teszi a kép állapotától függő adatkiosztást.
A hangot többcsatornás – pl. Dolby Digital –
formátumban rögzítik, így a hatás még élethűbb.
Ezen kívül, számos egyéb, korszerű funkció – pl.
kameraállás és nyelv kiválasztás, szülői letiltás –
gazdagítja a DVD-lemezek szolgáltatásainak
körét.
További információk
A Dolby Laboratories Corporation által
kifejlesztett digitális hangtömörítési technológia.
Ez a technológia a többcsatornás térhang
kódolásnak felel meg. Ebben a rendszerben
a sztereó hátsó csatorna, és egy elkülönített
mélyhang csatorna fokozza a térhatású hang
élményét. A Dolby Digital ugyanazt a kiváló
minőségű, elkülönített hangcsatornákkal
kialakított rendszert alkalmazza, amelyekkel
a „Dolby Digital” rendszerű digitális
filmszínházakban találkozhat.
A kiváló csatorna elkülönülési jellemzők a műsor
csatornánkénti rögzítésének és digitális
feldolgozásának köszönhetők.
DVD+RW (8. oldal)
Merevlemez (2. oldal)
A merevlemez (HDD) lemezekből és meghajtóból
álló mechanikus rendszer. A lemezek lapos, kör
alakú, vékony mágneses réteggel bevont merev
korongok. A gyorsan forgó lemezekre mágneses
fejek veszik fel az adatokat, ez lehetővé teszi az
adat gyors és hatékony írását illetve olvasását.
,folytatódik
111HU
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Tétel (60. oldal)
A HDMI olyan interfész, megy egyetlen digitális
kapcsolaton keresztül támogatja az audio és
a videojeleket. A HDMI kapcsolat normál, vagy
akár high-definition videojeleket és többcsatornás
audiojeleket közvetít digitális formátumban,
minőségromlás nélkül olyan AV eszközöknek,
mint például a HDMI kapcsolattal rendelkező
tévékészülékek.
A HDMI szabvány támogatja a HDCP (Highbandwith Digital Contents Protection)
(Szélessávú Digitális Tartalomvédelem)
másolásvédő technológiát, mely digitális
videojeleket kódoló technológiát is alkalmaz.
A DVD-lemez leghosszabb összefüggő videó
vagy audio programja: pl. egy film a videoműsort
tartalmazó lemezrészen, vagy egy zenei album
a hangfrekvenciás műsort tartalmazó
lemezrészen.
Sorváltásos formátum (16. oldal)
Ez a formátum a kép minden második sorát külön
mezőként (félkép) jeleníti meg, mely a televíziós
képmegjelenítés szabvány eljárása. A páros számú
mezők a kép páros sorait, a páratlan mezők a kép
páratlan sorait jelenítik meg.
MPEG audio (91. oldal)
Az ISO/IEC által elfogadott nemzetközi
szabványeljárás, mely a digitális hangok
tömörítésére szolgál. A DVD-lemezeken
alkalmazott MPEG 2 eljárással akár 7.1 csatornás
műsorokat is lehet tömöríteni.
Eredeti (65. oldal)
A HDD/DVD-RW (VR formátum) lemezre
a valóságban felvett tételek. Az eredeti tételek
törlésével lemez területet szabadíthat fel.
Lejátszási lista (65. oldal)
A HDD/DVD-RW (VR formátum) lemezen
valósan tárolt felvételekből készült lejátszási
információ. A lejátszási lista az eredeti tételeket
változatlanul hagyja, és csak a lejátszáshoz
szükséges információkat tartalmazza. A lejátszási
listák nagyon kis helyet foglalnak a lemezen.
Progresszív formátum (16. oldal)
Ellentétben a sorváltásos formátummal, mely
felváltva jeleníti meg egy adott kép (mező) két
félképét, a progresszív formátum a teljes képet
egyetlen mezőként képzi le. Ez azt jelenti, hogy
míg a sorváltásos formátum másodpercenként 25
vagy 30 képet (50–60 félképet) jelenít meg, addig
a progresszív formátum 50/60 képet vetít
másodpercenként. Ennek köszönhetően az
általános képminőség javul, az állóképek,
a szöveg és a vízszintes vonalak élesebben
láthatók.
112HU
Műsorszám (60. oldal)
A CD/VIDEO CD-lemezek kép- vagy
hanganyagának kisebb szakaszai (egy dal hossza).
A választható nyelvek listája
A részleteket lásd a 87. oldalon.
A nyelvek helyesírása a megfelel az ISO 639: 1988 (E/F) szabványnak.
Kód Nyelv
Kód Nyelv
Kód Nyelv
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Afar
Abházi
Afrikaans
Amharic
Arab
Asszam
Aymara
Azerbajdzsán
Baskír
Belorusz
Bulgár
Bihari
Bislama
Bengáli; Bangla
Tibeti
Breton
Katalán
Korzikai
Cseh
Walesi
Dán
Német
Bhutani
Görög
Angol
Eszperantó
Spanyol
Észt
Baszk
Perzsa
Finn
Fidzsi
Feröer-szigeteki
Francia
Fríz
Ír
Skót Kelta
Galíciai
Guaráni
Gujarati
Hausza
Hindi
Horvát
Magyar
Örmény
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonéz
Izlandi
Olasz
Héber
Japán
Jiddis
Jávai
Grúz
Kazah
Grönlandi
Kambodzsai
Kannada
Koreai
Kasmír
Kurd
Kirgiz
Latin
Lingala
Laoszi
Litván
Lett-Litván
Madagaszkári
Maori
Macedón
Malaja
Mongol
Moldván
Maráthi
Maláj
Máltai
Burmai
Nauru
Nepáli
Holland
Norvég
Occitan
Afan (Oromo)
Oriya
Pandzsáb
Lengyel
Pahsto; Pushto
Portugál
Quechua
Rétoromán
Kirundi
Román
Orosz
Kinyarwanda
Szanszkrit
Sindhi
Sangho
Szerb-horvát
Szingaléz
Szlovák
Szlovén
Szamoai
Shona
Szomáli
Albán
Szerb
Siswati
Sesotho
Sundanese
Svéd
Szuahéli
Tamil
Telugu
Tadzsik
Thai
Tigrinya
Türkmén
Tagalog
Setswana
Tonga
Török
Tsonga
Tatár
Twi
Ukrán
Urdu
Üzbég
Vietnámi
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Kínai
Zulu
További információk
Kód Nyelv
1703 Nem
azonosított
Területkódok
A részleteket lásd a 93. oldalon.
Kód Ország
Kód Ország
Kód Ország
Kód Ország
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentína
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Brazília
Kanada
Chile
Kína
Dánia
Finnország
Franciaország
Németország
India
Indonézia
Olaszország
Japán
Korea
Malajzia
Mexikó
Hollandia
Új-Zéland
Norvégia
Pakisztán
Fülöpszigetek
2436 Portugália
2489 Oroszország
Szingapúr
Spanyolország
Svédország
Svájc
Tájföld
Nagy-Britannia
113HU
Tárgymutató
Az idézőjelben szereplő
szavak megjelennek
a képernyőkijelzésen.
Számok
16:9 22, 87
4:3 Letter Box 22, 87
4:3 Pan Scan 22, 87
„48kHz/96kHz PCM” 91
A
„A-B Erase” 67
„AFT” 83
Album 35, 64
„Album Search” 60
Album száma 35
Antenna 13
Átmásolás
„Dub Mode” 72
gyorsmásolás 72
felvételi mód átalakító
átmásolás 73
„Settings” 76
Audio 55, 90
„Audio Connection” 22
Audio csatlakozóvezeték 17
„Audio DRC” 90
„Audio Filter” 58
„Audio Settings” 57
„Audio” 87
„Auto Adjust” 86
„Auto Chapter” 91
„Auto Display” 94
Automatikus órabeállítás 86
„Auto Title Erase” 50
„AV SYNC” 58
B
Beállítás
lejátszás képe 57
lejátszás hangja 57
felvétel képe 47
„Bilingual” 51, 52
„BNR” 57
„Brightness” 47, 57
114HU
C
„C NR” 57
Canal Plus 26
„Capture All” 70
„Capture” 70
„CATV” 82
CD 10
„Change IN” 70, 80
„Change OUT” 70, 80
„Channel List” 85
CHAPTER MARK 69
CHAPTER MARK
ERASE 69
„Channel Setting” 82
„Chapter Search” 60
„Check Overlap” 49
„Colour System” 93
„Colour” 47, 57
„Combine” 71
„Command Mode” 21, 94
„Component Out” 88
COMPONENT VIDEO
OUT 14
„Contrast” 47, 57
„Create Playlist” 70
CPRM 8
Csatlakoztatás 14
antennavezeték 13
audio vezetékek 17
videó vezetékek 14
DV IN 77
„DVD Bilingual Rec.” 94
„DVD Menu” 87
„DVD Rec. Picture Size” 47
DVD VIDEO 10, 110
DVD+R 8, 110
DVD+RW 8, 110
DVD-R 8, 110
DVD-RW (Videó formátum)
66
DVD-RW 8, 110
„DVE” 57
E
Egygombos időzítés 44
Egygombos lejátszás 54
Egygombos másolás 79, 93
Egygombos menü 54
Egyidejű felvétel és lejátszás
59
Egyszer másolható 42
Elemek 19
Előlap 108
Előlapi kijelző 35, 109
„Erase All” 69
„Erase Titles” 68
„Erase” 49, 66, 70, 80
Eredeti 33, 65, 112
„Extend Rec” 44
F
D
DATA CD 10
„Decoder” 27
„Digital Out” 90
Digitális videokamera 77
„Dimmer” 94
„Disc Info” 29, 38, 69
„Divide” 68
Dolby Digital 17, 90, 110
„Downmix” 90
DTS 91, 110
„Dub Mode” 72, 81
„DV Audio Input” 78
DV átmásolás 77
egygombos
másolás 79, 93
programszerkesztés 79
„DV EDIT” 80
„Factory Setup” 94
„Features” 92
Fejezet 35, 48, 69, 111
Fejezet száma 35
Fejezetek létrehozása 69
Feliratozás 38
Felvételhez használható
lemezek 8
Felvételi idő 41
Felvételkészítés 41, 50, 92
képbeállítás 47
felvételi formátum 8
felvételi mód 32, 41
felvételi idő 32
„Update” 43
egy másik műsor nézése
közben 31
Felvevő memóriájának
törlése 95
„File Search” 60
„Finalize Disc” 93
„Finalize” 39
Folytatólagos lejátszás 54
„Format” 29
„Format DVD-RW” 94
Formattálás 29
G
GB 30
Gyermekzár 54
Gyors időzítő 46
Gyors útmutató
a lemeztípusokhoz 8
Gyorsbeállítás 22, 95
H
Hálózati csatlakozóvezeték 18
Hangminőség 57
Használható lemezek 8, 10
Hátlap 110
Hátralévő idő 35
„HDD Bilingual Rec.” 94
HDMI
”Audio(HDMI) 92
”HDMI Resolution” 88
Hibaelhárítás 97
„Hue” 57
J
Jelenet lista 70
JPEG képfájlok 61
K
Kameraállás 55
Karakterek beírása 36
Képernyőkijelzés
„OSD” language 22, 87
Képernyőkímélő 94
Képfagyasztás 56
Képméret 47
Képminőség 47, 57
Keresés bekapcsolt
hanggal 53
Keresés
gyorskeresés hátra/
előre 56
ugrás a tétel/fejezet/
műsorszám
elejére 55
bekapcsolt hanggal 53
keresési mód 60
vizuális keresés 60
Kétnyelvű felvétel 42
Kezelőszervek 106
Kézi órabeállítás 86
Kijelző
az előlapon 35, 109
Komponens videobemenet 14
Követéses lejátszás 58
I
i.LINK 105
Időzítési lista 48
Időzített felvétel
ellenőrzés/módosítás/
törlés 48
kézi beállítás 43
felvételi mód beállítás 44
ShowView 45
szinkronfelvétel 50
Időzítő beállítások
ellenőrzése/módosítása/
törlése (Timer List) 48
Index kép 34
INPUT SELECT 52, 78
L
Lapozó mód 33
Lassított lejátszás 56
Lejátszás 10, 35, 53, 55, 56
gyorsítva, előre 56
gyorsítva, hátra 56
képenként 56
gyorskeresés előre 55
azonnali visszajátszás 55
JPEG képfájlok 61
MP3 audio
műsorszámok 61
folytatólagos lejátszás 54
keresés bekapcsolt
hanggal 53
lassított lejátszás 56
Lejátszás folyamatjelző 35
Lejátszási lista 33, 65, 70, 112
Lejátszási mód 35
Lejátszható lemezek 10
Lemez beállítások 29, 38,
69, 93
Lemezek kezelése 103
Lemeztérkép 69
Lemeztípusok 8
Lezárás 39
Lezárás feloldása 40
„Line Audio Input” 51, 52
LINE 2 IN 24
LINE 3/DECODER 23
LINE 4 IN 24
„Line1 Output” 89
„Line3 Input” 89
„Line3 Output” 89
„Line4 Input” 89
M
Másolásvédelem 110
Másolásvezérlő jelek 42
MENU 53
Menü
DVD menü 53
főmenü 53
„Mix” 78
„MNR” 57
„Modify” 49
„Move” 70, 80
MP3 audio műsorszámok 61
MPEG 91, 112
Műsorszám 112
N
Nem másolható 42
NICAM 42, 83
„Normal” 82
Nyelv 87
O
„Options” 94
Óra 22, 86
P
„Pause Mode” 88
PAY-TV 26
„PAY-TV/CANAL +” 84
,folytatódik
115HU
„PB Video Equalizer” 57
PBC 53
PDC 44
„Play Beginning” 54, 61
„Power Save” 95
„Present Time” 86
„Preview” 70, 80
Programszerkesztés 79
„Progressive Mode” 89
Progresszív 16, 112
„Protect Disc” 38
„Protect” 66
R
REC 31
„Rec Mode” 47
Rec Mode Adjust 44
„Rec NR” 47
REC PAUSE 31
„Rec Settings” 47
REC STOP 79
„Rec Video Equalizer” 47
RECOVERY 101
Régiókód 11
Rendezés 33
„RGB” 22, 88
S
S-videó 14
„S Video” 22, 89
„Scart Setting” 89
„Search” 60
SET 20, 37
„Set Thumbnail” 66
„Settings” 82
ShowView 45
SMARTLINK 16
Sorváltásos 112
Sorváltásos formátum 112
„Station Name” 84
„Stereo1” 78
„Stereo2” 78
Super VIDEO CD 10
„System” 82
Szabad lemezterület 30
Szabadon másolható 42
Számgombok 37, 45
Szerkesztés 65, 70
DV szerkesztés 77
Szinkronfelirat 55, 87
Szinkronfelvétel 50
Színrendszerek 104
Szülői letiltás 54, 93
Videobemenet 14
Vizuális keresés 60
VPS 44
VR formátum 8, 65
T
Y
Távvezérlő 19, 106
Teletext 32, 85
Térhangzás 55
Területkód 112
Tétel 35, 112
Tétel lista 32, 53
rendezés 33
index-képek 34
Tétel szám 35
„Time Search” 60
TIME/TEXT 35
TIMER 43
Tisztítólemezek 103
TITLE LIST 53
„Title Name” 66
„Title Search” 60
TOP MENU 53
„Track Search” 60
Tuner rendszer 22
„TV Direct Rec” 31, 92
„TV Guide Page” 85
„TV Type” 22, 87
TV/DVD kapcsoló 19
TV/VIDEO 31
Tévékészülék vezérlése
a távvezérlővel 19
TV-rendszer 82
TVS (TV Virtual Surround)
55
TV-szünet 58
„Y NR” 57
U
„Unfinalize” 40
V
Védelem
lemez 38
tétel 66
„Video” 22, 89, 87
VIDEO CD 10
„Video Settings” 57
Videó formátum 8
Videó vezeték 14
Z
ZWEITON 42
zst16409
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Download PDF

advertising