Sony | DVP-FX950 | Sony DVP-FX950 FX950 Swivel screen portable DVD Player Használati útmutató

E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US01COVmaster page=right
01US01COV.book Page 1 Tuesday, May 18, 2010 11:57 PM
4-169-965-11(1)
Hordozható
CD-, DVDlejátszó
Kezelési útmutató
z
A Sony készülékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hasznos
tudnivalókat, ötleteket és egyéb információkat az alábbi
honlapon találhat: www.sony-europe.com/myproduct
DVP-FX950
© 2010 Sony Corporation
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US01WARmaster page=left
01US01COV.book Page 2 Tuesday, May 18, 2010 11:57 PM
FIGYELEM!
A tűzveszély és az áramütés
elkerülése érdekében ne
tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség
hatásának.
Az áramütés elkerülése
érdekében ne bontsa meg a
burkolatot. A készülék
javítását bízza
szakemberre.
A hálózati
csatlakozóvezetéket
kizárólag szakszervizben
cserélhetik.
Az elemeket vagy az
elemmel ellátott eszközt ne
helyezze el olyan helyen,
ahol sugárzó hőnek van
kitéve, például a napfény
vagy tűz.
Ez a címke a készülék alján
található.
E készülék besorolása CLASS 1
LASER (1. osztályú
lézerberendezés). A CLASS 1
LASER PRODUCT jelölés a
készülék alján található.
csereelemet használjon.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken
vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások
megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a
helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Csak Európában
FIGYELEM!
• Ha ezt a berendezést egy másik
optikai készülékkel együtt
használja, növekszik a szem
veszélyeztetettsége. Mivel ez a
CD-, DVD-lejátszó olyan
lézersugárral működik, amely
veszélyes lehet az emberi
szemre, soha ne szerelje szét a
készüléket.
A javítást bízza szakemberre.
• A szakszerűtlenül elvégzett
elemcsere robbanást okozhat.
Csak azonos vagy egyenértékű
a fenti szimbólummal együtt
vegyjeleket is feltüntetnek. A
higany (Hg) vagy az ólom (Pb)
vegyjelét akkor tüntetik fel, ha az
elem 0,0005%-nál több higanyt
vagy 0,004%-nál több ólmot
tartalmaz.
Az elemek hulladékként való
elhelyezésének szakszerű
módjával segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség
károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása
segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol
biztonsági, hatékonysági és
adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített
elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember
szükséges.
Az elemek szakszerű
hulladékkezelése érdekében a
készülék hasznos élettartamának
végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el
az elemek biztonságos
kicserélésére vonatkozó
szakaszt. Az elemet adja le a
megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem
újrahasznosításával kapcsolatos
további információkért vegye fel
a kapcsolatot a helyi hatósággal,
a szemétszállító vállalattal vagy a
vásárlás helyével.
Óvintézkedések
A kimerült elemek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a jelölés az elemen vagy
annak csomagolásán arra
figyelmeztet, hogy az elemet ne
kezelje háztartási hulladékként.
Vannak olyan elemek, melyeknél
• Úgy helyezze el a rendszert,
hogy probléma esetén a
hálózati vezetéket azonnal ki
tudja húzni a hálózati aljzatból.
• A készülék mindaddig
feszültség alatt áll, amíg a
hálózati aljzathoz van
csatlakoztatva, még akkor is,
ha a készülék ki van kapcsolva.
• A tűzeset és az áramütés
elkerülése érdekében soha ne
tegyen folyadékkal teli edényt,
2
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US01WARmaster page=right
01US01COV.book Page 3 Tuesday, May 18, 2010 11:57 PM
pl. virágvázát a készülékre.
• A fülhallgató vagy fejhallgató
erős hangerővel történő
alkalmazása halláskárosodást
okozhat.
Ezt a terméket a Sony
Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1
Konan, Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC
irányelvekkel kapcsolatban a
Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart,
Hedelfinger Strasse 61.) a
jogosult képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben,
a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
FONTOS TUDNIVALÓ!
Figyelem! Az Ön által
megvásárolt készülék
gyakorlatilag korlátlan ideig
képes egy állóképet vagy egy
menüképernyőt a tv-képernyőn
megjeleníteni. Ha egy
állóképet vagy egy
menüképernyőt hosszabb ideig
a tv-képernyőn hagy, a tvkészülék képernyője
maradandó károsodást
szenvedhet. Ez fokozottan
érvényes a plazma- és a
kivetítős tv-készülékekre.
Ha a készülékkel kapcsolatban
bármilyen kérdése vagy
problémája merül fel, keresse fel
a vásárlás helyét.
Védjegyek, engedélyek,
szerzõi jogok
• Ez a készülék olyan
másolásvédelmi
technológiával van ellátva,
amely az Egyesült Államok
szabadalmi oltalma alatt áll,
illetve egyéb szellemi tulajdont
képez. Ezt a másolásvédelmi
technológiát csak a
Macrovision engedélyével és
kizárólag otthoni vagy kisebb
csoportos szórakoztatási
célokra szabad felhasználni,
hacsak a Macrovision
másképpen nem rendelkezik.
Feltörése és visszafejtése tilos!.
• A készülék gyártása a Dolby
Laboratories engedélyével
történt. A Dolby és a dupla D
szimbólum a Dolby
Laboratories hivatalos
védjegye.
• A „DVD+RW”, a „DVDRW”, a „DVD+R”, a „DVD+R
DL”, a „DVD-R”, a „DVD
VIDEO” és a „CD” logo
védjegy.
• Az MPEG Layer-3
hangtömörítési technológia és
szabadalom felhasználása a
Fraunhofer IIS és Thomson
engedélyével történt.
• A DivX®, DivX Certified® és
az ehhez kapcsolódó logok a
DivX Inc. védjegyei, és
felhasználásuk a vállalat
engedélyével történt.
• A TERMÉKET AZ MPEG-4
VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE
SZEMÉLYES, NEM ÜZLETI
CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA
ENGEDÉLYEZI OLYAN
ADATOK TEKINTETÉBEN,
AMELYEKET A VEVŐ
MINT MAGÁNSZEMÉLY
AZ MPEG-4 KÉPI
SZABVÁNYNAK
MEGFELELŐEN, NEM
ÜZLETI CÉLBÓL KÓDOLT,
VALAMINT
ENGEDÉLYEZETT
VIDEOSZOLGÁLTATÓ
ÁLTAL KÍNÁLT MPEG-4
FORMÁTUMÚ
VIDEOFILMEKKEL
KAPCSOLATOS
FELHASZNÁLÁSRA.
ENGEDÉLY SEMMILYEN
MÁS FELHASZNÁLÁSRA,
KÖZVETVE SEM ADHATÓ.
A REKLÁMCÉLÚ, BELSŐ
ÉS ÜZLETI
FELHASZNÁLÁSRA
VONATKOZÓAN TOVÁBBI
INFORMÁCIÓT AZ MPEG
LA, LLC ADHAT. LÁSD:
HTTP://
WWW.MPEGLA.COM.
Néhány szó az
útmutatóról
• Ebben az útmutatóban a
„lemez” a DVD- vagy a CDlemezek általános megnevezése, amennyiben a szöveg
vagy az illusztráció nem
határozza meg másképpen.
• Az egyes magyarázatok fölött
látható ikonok, pl.
, azt
jelzik, hogy az adott
magyarázat milyen
adathordozókra vonatkozik. A
részleteket lásd a „Lejátszható
adathordozók” fejezetben a 30.
oldalon.
•
A FELTÉTLENÜL
elolvasandó információkat (a
téves működtetés megelőzése
érdekében) a b ikon jelzi. A
„JÓ, HA TUDJA” típusú
információkat (hasznos
tanácsok és egyéb
információk) a z ikon jelöli.
3
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEKTOC.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US01COVmaster page=left
01US01COV.book Page 4 Tuesday, May 18, 2010 11:57 PM
Tartalomjegyzék
FIGYELEM! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Részegységek és kezelőszervek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Az LCD-képernyő elforgatása és lehajtása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kezdeti lépések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
A mellékelt tartozékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az akkumulátor feltöltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék használata járműben (a hátsó ülés utasai számára) . . . . .
Csatlakoztatás külső eszközhöz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
12
14
Lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Lemezek lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
MP3-, JPEG és video-fájlok lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
A képminőség és a képméret beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Alapbeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Az alapbeállítások menüje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
További információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lejátszható adathordozók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
27
30
32
33
4
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US02WARmaster page=Right_2
01US01COV.book Page 5 Tuesday, May 18, 2010 11:57 PM
A LCD-képernyõ (9. oldal)
Részegységek és
kezelõszervek
B VOL (hangerõ) +/– gomb
A hangerő beállítása.
A részleteket lásd a zárójelben lévő oldalon.
Lejátszó
VOL
DISPLAY
MENU
RETURN
A + vagy – gomb érintéssel
működtethető. A hangerő úgy is
beállítható, hogy az ujját végighúzza
az érintőcsúszkán. Ha középről a +
jelölés felé halad, a hangerő
növekszik, ha középről a – jelölés felé
halad, a hangerő csökken. („LCD
Mode” üzemmódban ugyanezzel a
művelettel a képminőség
szabályozható. Lásd a 20. oldalon.)
C N (lejátszás) gomb (15. oldal)
OPTIONS
A lejátszás elindítása vagy folytatása.
X (szünet) gomb (15. oldal)
Lejátszás szüneteltetése vagy
folytatása.
x (állj) gomb (15. oldal)
OPEN
PUSH CLOSE
Lejátszás leállítása.
. (elõzõ) gomb
POWER
OPERATE OFF ON
Ugrás a pillanatnyi fejezet, műsorszám
vagy jelenet elejére.
Ha az előző fejezetre, műsorszámra
vagy jelenetre szeretne ugrani, nyomja
meg kétszer ezt a gombot.
CHARGE
> (következõ) gomb
HOLD
PHONES
A
B
AUDIO
IN/
OUT
VIDEO
IN/
OUT
DC IN
9.5V
Ugrás a következő fejezet, műsorszám
vagy jelenet elejére.
A B C D és E gombok érintéssel
működtethetők (a C/X/x/c/ENTER
gombok viszont nem).
A VOL+ és N (lejátszás) gombon
tapintható jelölés található. A
tapintópontot referenciaként használhatja a
készülék vezérlése közben.
,folytatódik
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
5
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US02WARmaster page=Left_2
01US01COV.book Page 6 Tuesday, May 18, 2010 11:57 PM
D DISPLAY
A lejátszási információk kijelzése.
• DVD-lejátszás esetén: a lejátszási
információk kijelzése és a lejátszási
mód kiválasztása. Lásd a 17. oldalon.
• CD-lemez vagy videofájl lejátszás
esetén: e gomb minden
megnyomásakor a kijelzett
időinformáció módosul.
• VIDEO CD lejátszás esetén: a
lejátszási információk kijelzése.
E MENU
• DVD-lejátszás esetén: a menü
kijelzése.
• CD-lemez vagy VIDEO CD lemez
lejátszása esetén: e gomb többszöri
megnyomásával ismételt, véletlen
sorrendű és normál lejátszási mód
közül választhat. (VIDEO PBC
lemeznél csak akkor, ha a „PBC”
beállítása „Off”.)
• JPEG diavetítés esetén: indexképek
megjelenítése és diavetítés indítása.
Lásd a 19. oldalon.
RETURN
Visszakapcsolás az előző képernyőre.
C/X/x/c
A kurzor mozgatása a kiválasztandó
menüpontra.
• DVD-, CD-, vagy VIDEO CD
lejátszása esetén: a lejátszó C/c
gombja és a távvezérlő m/M
gombja azonos funkciót működtet.
Középsõ gomb (ENTER)
Belépés a kiválasztott menüpontba.
• DVD-, CD-, vagy VIDEO CD
lejátszása esetén: a lejátszó ENTER
gombja és a N gomb azonos
funkciót működtet.
F
(távvezérlés érzékelõ)
Ha a távvezérlőt használja, fordítsa azt
a készülék
távvezérlés érzékelője
irányába.
G Hangszóró
H Lemeztartó fedél (15. oldal)
I OPEN gomb (15. oldal)
A lemeztartó fedél nyitása.
J PUSH CLOSE (15. oldal)
A lemeztartó fedél zárása.
K POWER jelzõ (15. oldal)
L CHARGE jelzõ (11. oldal)
M OPERATE kapcsoló (15. oldal)
A lejátszó be- és kikapcsolása.
N HOLD kapcsoló
A lejátszó véletlen működtetésének
megakadályozása érdekében tolja a
HOLD kapcsolót a nyíl irányába.
A lejátszó gombjai nem használhatók,
de a távvezérlő gombjai
funkcióképesek maradnak.
O PHONES (fejhallgató) aljzat A, B
P USB aljzat („A” típus) (19. oldal)
USB-eszköz csatlakoztatásához.
Q AUDIO IN/OUT aljzat (14. oldal)
R VIDEO IN/OUT aljzat (14. oldal)
OPTIONS
Az LCD-képernyő beállítására (20.
oldal) és az alapbeállítások elvégzésére
(21. oldal) szolgáló menüt jeleníti meg.
6
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US02WARmaster page=Right_2
01US01COV.book Page 7 Tuesday, May 18, 2010 11:57 PM
S DC IN 9,5 V aljzat (11., 12.
oldal)
Távvezérlõ
Hálózati tápegység vagy jármű
akkumulátor illesztő csatlakoztatása.
T INPUT SELECT gomb (14. oldal)
E gomb többszöri megnyomásakor az
LCD-kép az alábbiak szerint változik:
• Lemezmód (alapbeállítás): a
behelyezett lemez lejátszásakor.
• USB-mód: a csatlakoztatott USBeszköz adatfájljainak lejátszásakor.
Ha ezt az üzemmódot választja, az
„USB” megjelenik az LCDképernyőn.
• Vonalbemeneti mód: a
csatlakoztatott külső eszközön
lejátszott műsor fogadásakor. Ha ezt
az üzemmódot választja, a „Line In”
megjelenik az LCD-képernyőn.
A VOL + gombon, az 5-ös számgombon, a
és az AUDIO gombon tapintható
jelölés található. A tapintópontot
referenciaként használhatja a készülék
vezérlése közben.
U Számgombok
A tétel-, fejezetszám stb. beírása.
• DVD VIDEO, CD-, vagy VIDEO CD
lejátszás közben keresés a tétel, fejezet, műsorszám számának beírásával
(számgombok) és az ENTER gomb
megnyomásával. (VIDEO PBC
lemeznél csak akkor, ha a „PBC”
beállítása „Off”.) Ha egy másik tételre
vagy fejezetre kíván ugrani, nyomja
meg a C/c gombot.
CLEAR gomb
A beviteli mező tartalmának törlése.
,folytatódik
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
7
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US02WARmaster page=Left_2
01US01COV.book Page 8 Tuesday, May 18, 2010 11:57 PM
V TOP MENU gomb
• DVD VIDEO lejátszás közben a
főmenü megjelenítése.
• DVD VR lejátszás közben váltás az
„eredeti lista” és a „lejátszási lista”
között, ha a lemezen van lejátszási
lista. Lejátszás közben a váltás nem
lehetséges. Nyomja meg kétszer a x
gombot, majd nyomja meg a TOP
MENU gombot.
W
REPLAY/
ADVANCE gomb
Visszajátszás, gyorskeresés előre a
pillanatnyi jeleneten belül (csak
DVD).
X
m/M
lassítás) gomb
(pásztázás,
Gyorsított lejátszás hátra, előre normál
lejátszás közben.
A sebesség módosításához nyomja
meg többször.
• DVD-lejátszás közben szünet
üzemmódban lassított lejátszás hátra
vagy előre. A sebesség módosításához nyomja meg többször.
• VIDEO CD vagy videofájl lejátszás
közben szünet üzemmódban lassított lejátszás előre. A sebesség módosításához nyomja meg többször.
• DVD VR lejátszás közben e gomb
többszöri megnyomásával a fő-, és a
mellék hangsáv közül választhat.
• CD vagy VIDEO CD lejátszás
közben e gomb többszöri
megnyomásával sztereó és mono
(bal, jobb) hangzás közül választhat.
• DivX videofájl lejátszás közben e
gomb minden megnyomásakor megváltozik az audiojel. Ha a „No Audio”
jelenik meg, a lejátszó az adott
jelformátumot nem támogatja.
SUBTITLE gomb
A szinkronfelirat kiválasztása.
• DVD-lejátszás közben e gomb
minden megnyomásakor megváltozik
a szinkronfelirat nyelve. A lemeztől
függően a nyelvek választéka eltérhet.
• DivX videofájl lejátszás közben
lejátszás közben nyomja meg ezt a
gombot. Amíg a szinkronfelirat
információk láthatóak, nyomja meg
a / és az ENTER gombot.
Y ANGLE gomb
A kameraállás kiválasztása. Ha a
„
” (kameraállás) ikon megjelenik,
a kameraállás kiválasztható. Lehetnek
olyan lemezek, melyeknél a
kameraállás nem módosítható (csak
DVD VIDEO).
AUDIO gomb
Az audio jelformátum kiválasztása.
• DVD VIDEO lejátszás közben e gomb
minden megnyomásakor meg-változik
a műsor nyelve. A lemeztől függően a
nyelvek választéka eltérhet.
8
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US02WARmaster page=Right_2
01US01COV.book Page 9 Tuesday, May 18, 2010 11:57 PM
Az LCD-képernyõ elforgatása és lehajtása
Hajtsa fel az LCD-képernyőt függőleges
állásba és lassan forgassa el az óramutató
járásával megegyező irányban (lásd a
nyilat) 180°-kal.
Miután az LCD-képernyőt 180°-kal
elforgatta (az óramutató járásával
megegyező irányban), hajtsa vissza azt a
készülékhez. Ebben az állapotban az LCDképernyő felfelé néz.
Az LCD-képernyõ visszaállítása az
eredeti állásba.
Hajtsa fel az LCD-képernyőt függőleges
állásba és lassan forgassa az óramutató
járásával ellentétes irányba.
b
• Ne forgassa el az LCD-képernyőt 180°-nál
nagyobb szögben. Ezen kívül, ne próbálja meg
ellentétes irányba forgatni. Az LCD-képernyő
eltörhet.
• Használat után mindig állítsa vissza az LCDképernyőt az eredeti állásba. Az LCDképernyő megsérülhet, ha hirtelen ütés vagy
hasonló hatás éri.
• A bezárt vagy félig nyitott LCD-képernyőt ne
próbálja meg elfordítani. Az LCD-képernyő
megsérülhet.
9
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US04GETmaster page=left
01US01COV.book Page 10 Tuesday, May 18, 2010 11:57 PM
Kezdeti lépések
A mellékelt tartozékok
Ellenőrizze, hogy a készülékkel együtt
megkapta-e a következő tartozékokat:
• Akkumulátor (NP-FX110) (1 db)
• Hálózati tápegység (1 db)
• Jármű akkumulátor illesztő (1 db)
• Audio-, videovezeték (minijack × 2 y
RCA × 3) (1 db)
• Távvezérlő (1 db)
• Rögzítőkonzol fejtámlához (1 db)
Az akkumulátor
feltöltése
A készülék használatba vétele előtt, illetve
ha kimerül, töltse fel az akkumulátort.
1 Szerelje fel az akkumulátort a
lejátszóra.
Illessze az akkumulátort a készülék
alján lévő jelzésekhez.
Helyezze az akkumulátoron lévő
kampókat a lejátszó alján lévő
furatokba.
A távvezérlõ elõkészítése
Akkumulátor
Helyezzen be két AA (R6) típusú elemet az
elemtartó rekeszbe, ügyelve a helyes 3 és
# polaritásra.
Illesztést segítő
jelzések
Készülék alja
Csúsztassa az akkumulátort a nyíl
irányába, ütközésig.
10
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US04GETmaster page=right
01US01COV.book Page 11 Tuesday, May 18, 2010 11:57 PM
2 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet.
Amikor a feltöltés megkezdődik, a
CHARGE jelző narancssárgán világít.
INPUT SELECT
OFF ON
HOLD
PHONES
A
DC IN
9.5V
B
AUDIO
IN/
OUT
VIDEO
IN/
OUT
DC IN
9.5V
Hálózati
aljzathoz
Amikor a lejátszást leállítja, megjelenik az
akkumulátor jelző. Ha az akkumulátor
kimerült, a
jelenik meg, vagy a
CHARGE jelző villog. Kapcsolja az
OPERATE kapcsolót „OFF” állásba,
csatlakoztassa a hálózati tápegységet és
töltse fel az akkumulátort.
Feltöltve
Kezdeti lépések
OPERATE
Az akkumulátor állapotának ellenõrzése
Kimerült
Az akkumulátor leválasztása
Nyomja meg a kioldó gombot és
csúsztassa az akkumulátort a nyíl irányába.
Hálózati tápegység
(tartozék)
Amikor a feltöltés véget ér, a
CHARGE jelző kialszik.
Húzza ki a hálózati tápegységet.
Kioldó gomb
Ha a CHARGE helyett a POWER jelző világít, a
készülék OPERATE kapcsolója „ON” állásban
van. Kapcsolja „OFF” állásba és ellenőrizze,
hogy a CHARGE jelző világít-e.
Javasoljuk, hogy az akkumulátort 5–35°C
hőmérsékleten töltse.
Feltöltés idõ és lehetséges lejátszási
idõ
Feltöltési idő: kb. 6 óra
Lehetséges lejátszási idő: kb. 7,5 óra
A fenti időtartamok az alábbi körülmények
között érvényesek:
– Átlagos környezeti hőmérséklet (20°C).
– Fejhallgató használata.
– A háttérvilágítás a legalacsonyabb szinten.
A környezeti hőmérséklettől vagy az
akkumulátor állapotától függően a feltöltési idő
növekedhet, illetve a lejátszási idő csökkenhet.
11
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US04GETmaster page=left
01US01COV.book Page 12 Tuesday, May 18, 2010 11:57 PM
Ha a fejtámla túl magasan van, a szíj
meglazulhat, ami balesetet vagy
sérülést okozhat.
A készülék használata
jármûben (a hátsó ülés
utasai számára)
Ha a hátsó ülésen utazók számára szeretné
felszerelni a készüléket, szüksége lesz a fejtámla rögzítőkonzolra és a jármű akkumulátor illesztőre (mindkettő tartozék).
• A felszerelést álló járműben hajtsa végre.
• Az illesztőt 12 V-os jármű akkumulátorokhoz
tervezték. Ne használja 24 V-os
akkumulátorhoz.
• Az illesztőt negatív földelési rendszerű
járművekhez tervezték. Ne használja pozitív
földelésű járművekhez.
• Lehetnek olyan típusú ülések, melyekre a
készülék nem szerelhető fel.
2
3
Fordítsa el és hajtsa le az LCDképernyõt (9. oldal).
Erõsítse a lejátszót a
rögzítõkonzolhoz.
Fogja meg két kézzel, biztonságosan a
lejátszót.
Helyezze a konzolon lévő kampókat a
lejátszó alján lévő furatokba.
A lejátszó felszerelése az elsõ
ülés hátuljára
Az akkumulátorra járműben történő
használat esetén nincs szükség. Kapcsolja
ki a lejátszót és válassza le az akkumulátort
(11. oldal).
1
Szerelje a rögzítõkonzolt a fejtámlára.
Konzol
Lejátszó alja
Csúsztassa a lejátszót a nyíl irányába,
ütközésig.
Állítsa be a fejtámlát úgy, hogy kb. 3
cm távolságra legyen az üléstől (1).
Kapcsolja össze a rögzítőkonzolt
csatját (2), majd húzza meg
biztonságosan a szíjat (3).
12
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US04GETmaster page=right
01US01COV.book Page 13 Tuesday, May 18, 2010 11:57 PM
4
Csatlakoztassa a jármû
akkumulátor illesztõt.
A szivargyújtó aljzathoz
Kezdeti lépések
DC IN
9.5V
Jármű akkumulátor illesztő
(tartozék)
• A járművezető ne csatlakoztassa és ne húzza ki a
jármű akkumulátor illesztőt vezetés közben.
• Úgy helyezze el a vezetéket, hogy az ne
akadályozza a vezetést. Úgy helyezze el az LCDképernyőt, hogy a járművezető ne nézhesse azt.
• Tisztítsa meg a szivargyújtó aljzatot. Ha az
aljzat szennyezett, érintkezési vagy egyéb hiba
fordulhat elő.
• A jármű akkumulátor illesztőt járó motornál
használja. Ha kikapcsolt motornál használja, a
jármű akkumulátora kimerülhet.
• Ha a fejtámla rögzítőkonzol vagy a jármű
akkumulátor illesztő leesett vagy megsérült, ne
használja azt.
• Ha a lejátszót járműben használja, ne
csatlakoztasson hozzá USB-eszközt.
Ellenkező esetben az USB-eszköz leválhat és
balesetet vagy sérülést okozhat.
4
Szerelje le a konzolt.
• Ne húzza ki a jármű akkumulátor illesztőt és
ne állítsa le a jármű motorját mindaddig, míg a
lejátszót ki nem kapcsolta. Ellenkező esetben a
lejátszó megsérülhet. Ilyen esetben a
folytatólagos lejátszás sem fog működni (16.
oldal). Ha a jármű önműködő leállítási
funkcióval rendelkezik, kapcsolja ki azt,
mielőtt használni kezdené a lejátszót.
• Használat után húzza ki a jármű akkumulátor
illesztőt. Ha csatlakoztatva hagyja, a jármű
akkumulátora kimerülhet.
• Használat után szerelje le a konzolt. Ha felszerelve marad, balesetet vagy sérülést okozhat.
• Ne hagyja a lejátszót vagy annak tartozékait a
járműben.
• Ne hagyja az akkumulátort a járműben.
Ha befejezte a lejátszó használatát
1
2
3
Kapcsolja ki a lejátszót.
Húzza ki a jármű akkumulátor illesztőt.
FONTOS TUDNIVALÓ
Válassza le a lejátszót.
Nyomja be ütközésig a kioldó gombot
(1).
Fogja meg két kézzel, rögzítve a
készüléket és húzza maga felé (2).
Bármilyen kifejezett vagy vélelmezett garancia
érvényét veszíti, ha Ön nem a fenti eljárás szerint
szereli fel a készüléket és Önt terheli minden, a
szakszerűtlen felszerelésből adódó probléma
vagy kár felelőssége is.
13
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US04GETmaster page=left
01US01COV.book Page 14 Tuesday, May 18, 2010 11:57 PM
Csatlakoztatás külsõ
eszközhöz
Egyéb eszköz csatlakoztatása
1
Ha a lejátszót tv-készülékhez vagy egyéb
külső eszközhöz csatlakoztatja, a készülék
felhasználási lehetőségei kibővülnek.
A mellékelt audio-, videovezetékkel
csatlakoztassa a videomagnót vagy
a kamkordert a lejátszóhoz.
INPUT SELECT
INPUT SELECT
OPERATE
• Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékek
kezelési útmutatóját is.
• Csatlakoztatás előtt kapcsolja ki a lejátszót és
a külső készüléket és húzza ki a hálózati
vezetéküket a hálózati aljzatból.
AUDIO
IN/
OUT
2
INPUT SELECT
HOLD
PHONES
A
AUDIO
IN/
OUT
B
AUDIO
IN/
OUT
VIDEO
IN/
OUT
VIDEO
IN/
OUT
DC IN
9.5V
B
AUDIO
IN/
OUT
VIDEO
IN/
OUT
DC IN
9.5V
VIDEO
IN/
OUT
Audio-, videovezeték
(tartozék)
INPUT SELECT
OFF ON
PHONES
A videomagnó
vagy kamkorder
AUDIO-, VIDEO
kimenetéhez
Csatlakoztassa a lejátszót a tvkészülékhez vagy monitorhoz a
mellékelt audio-, videovezetékkel.
OPERATE
HOLD
A
Lejátszás a csatlakoztatott tvkészülék képernyõjén
1
OFF ON
Kapcsolja be a lejátszót és az INPUT
SELECT gombbal kapcsoljon „Line
In” üzemmódba.
A tv-készülék
vagy monitor
audio-, videobemenetéhez
Audio-, videovezeték
(tartozék)
• Ha „USB” vagy „Line In” üzemmódban történő
képnézegetés után lemezlejátszásra szeretne
kapcsolni, az INPUT gombbal kapcsoljon
„lemez” üzemmódba. Lásd a 7. oldalon.
• A lejátszóhoz AV-erősítő is csatlakoztatható, a
tv-készülékhez hasonló módon. A
csatlakoztatás lépései megegyeznek, azonban
az audio-, videovezeték sárga dugaszát nem
kell csatlakoztatni.
14
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US05PLY1master page=right
01US01COV.book Page 15 Tuesday, May 18, 2010 11:57 PM
4 Helyezze be a kívánt lemezt.
Lejátszás
Lemezek lejátszása
x
Lejátszás
A lejátszani kívánt lemeztől függően egyes
funkciók működése korlátozott, vagy a
megszokottól eltérő lehet. Olvassa el a
lemezhez mellékelt tájékoztatót.
Csatlakoztassa a hálózati tápegységet vagy
az akkumulátort.
A lejátszható oldallal lefelé nyomja a
helyére a lemezt (amíg egy határozott
kattanást nem hall).
Lejátszható oldallal lefelé.
5 A PUSH CLOSE feliratú részt megnyomva zárja be a lemeztartót.
X
6 Nyomja meg a N gombot.
N
VOL
DISPLAY
MENU
RETURN
POWER
A készülék megkezdi a lejátszást.
A lejátszott lemez típusától függően a
képernyőn egy menü jelenhet meg. A
C/X/x/c gombbal válasszon menüpontot és nyomja meg az ENTER gombot.
OPTIONS
CHARGE
H
S
U
P
E
S
LO
C
P
O
N
E
PO
WER
CH
AR
GE
F
ON
OF
E
AT
ER
OP
A lejátszás leállítása
PUSH CLOSE
OPEN
OPERATE
Nyomja meg a x gombot.
A lejátszás szüneteltetése
1 Nyissa ki az LCD-képernyõt.
2 Kapcsolja az OPERATE
kapcsolót „ON” állásba.
A lejátszó bekapcsol és a POWER
jelző zölden világít.
3 Nyissa ki a lemeztartót az OPEN
gombbal.
Nyomja meg a X gombot.
Ha „USB” vagy „Line In” üzemmódban történő
képnézegetés után lemezlejátszásra szeretne
kapcsolni, az INPUT SELECT gombbal
kapcsoljon „lemez” üzemmódba. Lásd a 7.
oldalon.
• A DVD-felvevővel felvett lemezeknek megfelelően lezártnak kell lenni, ahhoz, hogy tökéletesen
lejátszhatók legyenek. A lemezek lezárásával
kapcsolatban olvassa el a további információkat a
DVD-felvevőhöz mellékelt kezelési útmutatóban.
• Amikor kinyitja a lemeztartó fedelét, várja
meg, amíg a lemez forgása megáll. A lemezt
csak akkor vegye ki, ha már nem forog.
,folytatódik
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
15
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US05PLY1master page=left
01US01COV.book Page 16 Tuesday, May 18, 2010 11:57 PM
A képernyõvédõ funkcióról
• Ha a lejátszót több mint 15 percig szünet
vagy állj üzemmódban hagyja, a képernyővédő önműködően bekapcsol. A
képernyővédő kikapcsolásához nyomja
meg a N gombot. A képernyővédő
beállítását lásd a 22. oldalon.
• A képernyővédő bekapcsolása után 15
perccel a lejátszó önműködően
kikapcsol. A bekapcsoláshoz nyomja
meg a N gombot.
A lejátszás folytatása a leállítási ponttól
(folytatólagos lejátszás)
Ha megállítja a lejátszást, majd újra megnyomja a N gombot, a lejátszó a x gomb
megnyomásának helyétől folytatja a lejátszást.
• Ha a lejátszást a lemez elején kívánja kezdeni,
nyomja meg kétszer a x gombot, majd nyomja
meg a N gombot.
• Ha kikapcsolás után újból bekapcsolja a
készüléket, a folytatólagos lejátszás
önműködően aktivizálódik.
• A leállítási pont helyétől függően előfordulhat,
hogy a lejátszás nem pontosan a megszakítási
ponttól folytatódik.
• A pont, ahol megállította a lemezt, törlődik, ha:
– kinyitja a lemeztartót,
– megnyomja az INPUT SELECT gombot,
– kikapcsolás előtt leválasztja az illesztőt vagy
az akkumulátort.
PBC funkcióval rendelkezõ VIDEO CD
lemezek lejátszása
A PBC lejátszás lehetővé teszi a VIDEO
CD műsorának interaktív módon, egy
képernyőmenün keresztül történő
lejátszását. Ha PBC funkcióval rendelkező
VIDEO CD lemezt játszik le, a menü
megjelenik a tv-képernyőn.
Válassza ki a kívánt funkció számát a
távvezérlő számgombjaival és nyomja
meg az ENTER gombot. Kövesse az
interaktív menüben megjelenő utasításokat
(ha a „Press SELECT” felirat jelenik meg,
nyomja meg a N gombot).
További lejátszási funkciók
Funkció
Teendő
A képméret
beállítása az
LCD-képernyőn.
Az OPTIONS gombbal
válassza ki az „LCD
Mode” opciót (20. oldal).
A DVD-menü
megjelenítése.
Nyomja meg a MENU (6.
oldal) vagy a TOP MENU
gombot (8. oldal).
A DVD lejátszási Nyomja meg a
információinak
DISPLAY gombot (17.
ellenőrzése.
oldal).
A DVD*1 isméA DISPLAY gombbal
telt lejátszása (is- válassza ki a „Repeat”
métléses lejátszás). funkciót (17. oldal).
A DVD gyorsított lejátszása
előre vagy hátra
(pásztázás).
A C/c többszöri
megnyomásával
válassza ki a kívánt
sebességet (6. oldal).
Váltás a lejátszási
lista és az eredeti
tétellista között
DVD-lemezen (VR
formátum).
Nyomja meg többször a
TOP MENU gombot
(8. oldal).
A CD vagy VIDEO Nyomja meg a
CD lejátszási
DISPLAY gombot (6.
információinak
oldal).
ellenőrzése.
CD vagy VIDEO Nyomja meg többször a
CD*2 ismételt
MENU gombot (6.
lejátszása (ismét- oldal).
léses lejátszás).
CD vagy VIDEO Nyomja meg többször a
CD*2 véletlen sor- MENU gombot (6.
oldal).
rendű lejátszása
(véletlen sorrendű
lejátszás).
CD vagy VIDEO
CD gyorsított
lejátszása hátra
vagy előre
(pásztázás).
A készülék C/c
gombjával
módosíthatja a keresési
sebességet (6. oldal).
*1 Csak DVD VIDEO lemeznél.
*2 Csak a „PBC” funkció „Off” beállítása
esetén.
16
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US05PLY1master page=right
01US01COV.book Page 17 Tuesday, May 18, 2010 11:57 PM
A lejátszási információk
ellenõrzése
1
DVD-lejátszás közben nyomja meg
a DISPLAY gombot.
Megjelennek a lejátszási információk.
Példa: DVD VIDEO lejátszás esetén
Menüelemek
Pillanatnyi lejátszási információk*
Menu
Title
02/07
Chapter
03/20
Audio
01 5.1CH
Subtitle
01 English
D English
Title Elapsed 00:12:01
Lejátszásból eltelt vagy hátralévő idő
* DVD (VR formátumú) lemez lejátszásakor a
„PL” (lejátszási lista) vagy az „ORG” (eredeti)
jelzés látható a tétel száma mellett.
2
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
menüpontot és nyomja meg az
ENTER gombot.
• Title: válassza ki a tétel számát a
X/x gombbal vagy a
számgombokkal.
• Chapter: válassza ki a fejezet számát
a X/x gombbal vagy a
számgombokkal.
• Audio: válassza ki a műsor nyelvét a
X/x gombbal.
• Subtitle: válassza ki a szinkronfelirat
nyelvét a X/x gombbal.
• Angle: válassza ki a kameraállást a
X/x gombbal.
3
Lejátszás
DVD-lejátszás közben a képernyőn
ellenőrizheti a pillanatnyi lejátszási
információkat. Az információs képernyőn
keresztül kiválaszthatja a kívánt tételt vagy
fejezetet, beállíthatja a nyelvet vagy a
szinkronfeliratot stb.
A számok beírásához használja a
távvezérlő számgombjait.
• T.Time: tétel lejátszása közben
látható az idő információ. Az
„ENTER” megnyomásakor a
„00:00:00” jelenik meg. A
számgombokkal írja be a kívánt
időkódot.
• C.Time: fejezet lejátszása közben
látható az idő információ. Az
„ENTER” megnyomásakor a
„00:00:00” jelenik meg. A
számgombokkal írja be a kívánt
időkódot.
• Repeat: a X/x gombbal válasszon a
„ Chapter” (fejezet), „ Title”
(tétel), „ All” (összes) vagy „Off”
(kikapcsolva) ismétlési mód közül.
• A-B Repeat: a X/x gombbal válassza
a „Set” opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot. Válassza ki az A és
B pont helyét az ENTER gombbal.
• Time Disp.: a „Title Elapsed”
(tételből eltelt idő) jelenik meg.
A X/x gombbal válasszon a „Title
Elapsed” (tételből eltelt idő), „Title
Remain” (tételből hátralévő idő),
„Chapter Elapsed” (fejezetből eltelt
idő) vagy a „Chapter Remain”
(fejezetből hátralévő idő) kijelzések
közül.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Kilépés a menübõl
Nyomja meg a RETURN vagy a
DISPLAY gombot.
A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy
egyes elemek nem választhatók ki.
17
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US05PLY1master page=left
01US01COV.book Page 18 Tuesday, May 18, 2010 11:57 PM
MP3-, JPEG és videofájlok lejátszása
2 A X/x gombbal válassza ki a
lejátszani kívánt fájlt és nyomja
meg az ENTER vagy N gombot.
A lejátszás a kiválasztott fájllal
kezdődik.
Ezzel a készülékkel lejátszhatja az MP3-,
JPEG és videofájlokat is. A lejátszható
fájltípusokról bővebben a „Lejátszható
adathordozók” című részben (30. oldal)
olvashat.
Ha adatlemezt helyez be, az albumok
listája megjelenik.
A KODAK Picture CD formátumú
fénykép DATA CD lemezt a készülék a
behelyezés után önműködően lejátssza.
x
MENU
X
N
VOL
./>
DISPLAY
MENU
RETURN
POWER
OPTIONS
C/X/x/c
ENTER
CHARGE
1 A X/x gombbal válasszon egy
albumot és nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik az albumban lévő fájlok
listája.
Példa: az MP3 fájlok listája
Dir:001
MY BEST
..
BEST HITS
BEST3
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
• A következő vagy az előző oldalra a
> vagy . gombbal ugorhat.
• Ha az albumlistára szeretne
visszakapcsolni, a X/x gombbal
válassza ki a
ikont és nyomja
meg az ENTER gombot.
A következõ vagy az elõzõ fájl lejátszása
Nyomja meg a > vagy . gombot.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
Ha a lejátszási szám korlátozott, a DivX videofájlt
csak meghatározott számú alkalommal lehet
lejátszani. Az alábbi események egy-egy lejátszási
alkalomnak számítanak:
– ha megnyomja a x gombot,
– ha a lejátszót kikapcsolja (beleértve a
készenléti állapotot is),
– ha kinyitja a lemeztartót,
– ha egy másik fájlt lejátszik,
– ha megnyomja az INPUT SELECT gombot,
– ha az USB-eszközt leválasztja.
Fájltípustól függően előfordulhat, hogy a lejátszás
nem lehetséges, vagy elindítása hosszabb időt vesz
igénybe. A lejátszható fájltípusokról bővebben a
„Lejátszható adathordozók” című részben (30.
oldal) olvashat.
JPEG fájl kiválasztása
A JPEG kép elforgatása
Amíg a kép a képernyőn látható, nyomja
meg a C/X/x/c gombot. Minden fájlt
külön el kell forgatni
c: a kép elforgatása 90°-kal jobbra.
C: a kép elforgatása 90°-kal balra.
X: a kép függőleges irányú megfordítása
(fel és le).
x: a kép vízszintes irányú megfordítása
(balra és jobbra).
18
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US05PLY1master page=right
01US05PLY1-CEK.fm Page 19 Wednesday, May 19, 2010 12:07 AM
A képek megjelenítése indexképek
formájában
Nyomja meg a MENU gombot.
Az album képei közül 12 indexkép
formájában jelenik meg.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Slide Show
Prev
Lejátszhatja az USB-eszközön tárolt
adatfájlokat is.
1
2
Az INPUT SELECT gombbal
kapcsoljon „USB” üzemmódba.
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
USB aljzathoz.
Next
Lejátszás
1
Az USB-eszközön tárolt fájlok
lejátszása
DIS
PL
AY
ME
NU
RE
TU
OP
TIO
NS
INPUT
SELECT
IN
DC V
9.5
DIO
AU
IN/
T
OU
IN
PU
T
SE
LE
CT
RN
• Ha az előző vagy a következő
indexkép-oldalra kíván lépni,
válassza ki a képernyő alján lévő
„bPrev” vagy „NextB” ikont és
nyomja meg az ENTER gombot.
• Az indexképernyő kikapcsolásához
nyomja meg a MENU gombot.
EO
VID
IN/
T
OU
ES
ON
PH
B
A
P
O
N
E
LD
HO
F
ON
OF
ATE
ER
OP
USB aljzat
USB-eszköz
A képek lejátszása diavetítésként
1
2
Nyomja meg a MENU gombot.
Az indexképernyő megjelenik.
A C/X/x/c gombbal válassza ki
a képernyõ alján látható „Slide
Show” ikont és nyomja meg az
ENTER gombot.
A diavetítés megkezdődik.
A diavetítés leállítása
Nyomja meg a x gombot, ha a fájllista
képernyőre kíván visszakapcsolni.
Nyomja meg a MENU gombot, ha az
indexképernyőre kíván visszakapcsolni.
A diavetítés szüneteltetése
Nyomja meg a X gombot.
Az USB-eszköz eltávolítása
1
2
Az INPUT SELECT gombbal lépjen
ki az „USB” üzemmódból.
Húzza ki az USB-eszközt.
A támogatott Sony USB-eszközökrõl
Ez a készülék az alábbi Sony USB
Memory Stick olvasó és író eszközöket,
illetve „Micro Vault” USB-háttértárat
támogatja: MSAC-US40, USM-J sorozat,
USM-JX sorozat, USM-J/B sorozat, USML sorozat és USM-LX sorozat.
b
• Amíg a memóriaműködés jelző villog, ne
húzza ki az USB-eszközt. Ha mégis így tesz,
adatsérülés vagy adatvesztés léphet fel.
• Ehhez a lejátszóhoz háttértár típusú és
memóriakártya olvasó USB-eszközök
csatlakoztathatók. Más típusú eszközt
(digitális fényképezőgépet, USB-elosztót stb.)
ne csatlakoztasson. Nem támogatott eszköz
csatlakoztatása esetén hibaüzenet jelenik meg.
19
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US05PLY1master page=left
01US05PLY1-CEK.fm Page 20 Wednesday, May 19, 2010 12:08 AM
A képminõség és a
képméret beállítása
Beállíthatja az LCD-képernyőn megjelenő
kép egyes jellemzőit.
VOL +/–
RETURN
C/X/x/c
ENTER
OPTIONS
VOL
DISPLAY
MENU
RETURN
POWER
OPTIONS
CHARGE
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
A beállítómenü megjelenik.
2 A X/x gombbal válassza ki az
„LCD Mode” menüpontot és
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az „LCD Mode”
menüpont tartalma.
Funkciók
LCD Mode
LCD Aspect :
Full
Backlight :
10
Contrast :
10
Hue :
0
Color :
10
Default
3 A X/x gombbal válasszon az
alábbi funkciók közül és nyomja
meg az ENTER gombot.
• LCD Aspect: a képméret módosítása.
A X/x gombbal a „Normal”, a „Full” vagy
a „Zoom” beállítás közül választhat.*1
• Backlight: a C/c vagy a VOL +/–
gombbal módosíthatja az LCDképernyő fényerejét.*2
• Contrast: a C/c vagy a VOL +/–
gombbal beállíthatja a sötét és a
világos részek közötti
különbséget.*2
• Hue: a C/c vagy a VOL +/– gombbal
módosíthatja a vörös és a zöld
színegyensúlyt.*2
• Color: a C/c vagy a VOL +/–
gombbal beállíthatja a
színtelítettséget.*2
• Default: a paraméterek visszaállítása
a gyári értékre.
4 Nyomja meg az ENTER gombot.
*1 „Normal” beállítás esetén a képek megőrzik
eredeti formátumukat, képarányukat. 4:3
képarányú műsor megjelenítésekor a
képernyő két oldalán fekete sáv látható. A
„letterbox” formátumú 4:3 képarányú
műsornál a képernyő minden oldalán fekete
sáv jelenik meg.
„Full” beállítás esetén a 16:9 képarányú
műsor a teljes képernyőt kitölti. A 16:9
képarányú felvétel az eredeti elrendezés
szerint jelenik meg. (A 16:9 képarányú
műsorban látható fekete sáv nem tüntethető
el.) A 4:3 képarányú műsor megnyújtva
jelenik meg.
„Zoom” beállítás esetén a 4:3 arányú képet
teljes szélességben jeleníti meg a készülék. A
kép felső és alsó területeit kismértékben
levágásra kerülnek.
*2 Egyszer vagy többször röviden kell
megérinteni a lejátszó + vagy – gombját. A
beállítás úgy is lehetséges, hogy az érintőcsúszkán végighúzza az ujját. A VOL +/–
gomb használatát lásd az 5. oldalon.
A választómenü kikapcsolása
Nyomja meg az OPTIONS vagy kétszer a
RETURN gombot.
b
A választható képernyőmódok a pillanatnyi
lemeztől függően eltérhetnek.
20
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US07ADV4master page=right
01US07ADV4-CEK.fm Page 21 Wednesday, May 19, 2010 12:09 AM
3 A X/x gombbal válasszon
kategóriát és nyomja meg az
ENTER gombot.
Alapbeállítások
Az alapbeállítások
menüje
RETURN
x
C/X/x/c
ENTER
OPTIONS
VOL
DISPLAY
MENU
RETURN
POWER
4 A X/x gombbal válasszon egy
Alapbeállítások
Az alapbeállítások menüjében változatos
beállításokat végezhet el, pl. a kép- és
hangminőség beállítását stb.
A lemezen tárolt beállítások elsőbbséget
élvezhetnek a felhasználói beállításokkal
szemben.
: General Setup (21. oldal)
A lejátszóra vonatkozó beállítások.
: Audio Setup (22. oldal)
A hang beállítása a lejátszási
körülményeknek megfelelően.
: Language Setup (22. oldal)
A képernyőmenü és a műsorok
nyelvének beállítása.
: Parental Control (23. oldal)
A szülői felügyelet beállítása.
beállítást és nyomja meg az
ENTER gombot.
OPTIONS
CHARGE
Az alapbeállítási menü kikapcsolása
1 Állj üzemmódban nyomja meg
Nyomja meg az OPTIONS vagy kétszer a
RETURN gombot.
az OPTIONS gombot.
Megjelenik a főmenü.
A menü nem jelenik meg, ha a
folytatólagos lejátszás be van kapcsolva.
A folytatólagos lejátszás kikapcsolásához
nyomja meg kétszer a x gombot, majd
nyomja meg az OPTIONS gombot.
2 A X/x gombbal válassza ki a
„Setup” menüt és nyomja meg
az ENTER gombot.
General Setup
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás
jelzi.
TV Display (csak DVD)
A csatlakoztatott tv-készülék
képernyőtípusának kiválasztása.
4:3
Pan Scan
Válassza ezt a beállítást, ha 4:3
képarányú tv-készüléket
csatlakoztatott. Önműködően
szélesképernyős kép jelenik
meg, ami az egész képernyőt
kitölti. A kép szélei levágásra
kerülnek.
4:3
Letter Box
Válassza ki ezt a beállítást, ha
4:3 képernyős tv-készüléket
csatlakoztatott.
Szélesképernyős műsor
lejátszásakor fekete csík jelenik
meg a képernyő alsó és felső
részén.
Az alapbeállítási menü megjelenik.
Kategória
Beállítások
General Setup
TV Display :
16 : 9
Angle Mark :
Screen Saver :
PBC :
DivX VOD :
Default
On
On
On
Deactivated
,folytatódik
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
21
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US07ADV4master page=left
01US07ADV4-CEK.fm Page 22 Wednesday, May 19, 2010 12:09 AM
16:9
Válassza ki ezt a beállítást, ha
szélesképernyős tv-készüléket
vagy szélesképernyős
üzemmóddal ellátott készüléket
csatlakoztatott.
PBC
A PBC (lejátszásvezérlő) funkció
használatával a VIDEO CD-re felvett
műsorokat interaktív módon játszhatja le
(ha elérhető) (16. oldal).
On
A PBC funkció segítségével a
VIDEO CD a menüképernyő
használatával játszható le.
Off
A PBC funkció kikapcsolása.
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
DivX® VOD
A készülékre érvényes regisztrációs kódot
jeleníti meg.
További információkat a
http://www.divx.com honlapon olvashat.
Default
16:9
Minden menüpontot az alapértelmezett
értékre állít vissza. Az egyéni beállítások
törlődnek.
b
A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy
a készülék a „4:3 Pan Scan” üzemmód helyett
önműködően „4:3 Letter Box” üzemmódba
kapcsol és fordítva.
Angle Mark (csak DVD VIDEO)
Ha olyan DVD-lemezt játszik le, melyen egyes
jeleneteket több kameraállásból is rögzítettek,
egy képernyőikon megjelenik, amikor a
kameraállás kiválasztható.
On
A képernyőikon megjelenítése.
Off
A képernyőikon elrejtése.
Screen Saver
Ha a lejátszót több mint 15 percig szünet
vagy állj üzemmódban hagyja, a
képernyővédő önműködően bekapcsol. A
képernyővédő segítségével a képernyő
károsodása (beégés) megelőzhető. A
képernyővédő kikapcsolásához nyomja
meg a N gombot.
On
A képernyővédő bekapcsolása.
Off
A képernyővédő kikapcsolása.
Audio Setup
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
Audio DRC (dinamika szabályozás)
(csak DVD)
Ha az „Audio DRC” funkcióval ellátott
DVD-lemezt alacsony hangerőn hallgatja, ez
a funkció tisztán érthetővé teszi a műsort.
Standard
Általában ezt a beállítást
használja.
TV Mode
Alacsony hangerőnél is tisztán
érthetővé teszi a műsort.
Wide Range Az élő előadás érzetét kelti a
nézőben.
Language Setup
OSD (képernyõkijelzés)
Beállíthatja a képernyőmenü nyelvét.
Disc Menu (csak DVD VIDEO)
A lemezmenü nyelvének kiválasztása.
Az „Original” beállítás esetén a lemezen
főnyelvként kijelölt nyelv élvez elsőbbséget.
22
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US07ADV4master page=right
01US07ADV4-CEK.fm Page 23 Wednesday, May 19, 2010 12:09 AM
Subtitle (csak DVD VIDEO)
A szinkronfelirat nyelvének kiválasztására
szolgál.
Ha az „Off” beállítást választja, a
szinkronfelirat nem jelenik meg.
3
Az „Old Password” mezőbe írja be az
érvényes jelszót, a „New Password” és a
„Verify Password” mezőbe az új jelszót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Ha téves számjegyet ír be a jelszó
beírása közben
A műsor nyelvét állíthatja be.
Az „Original” beállítás esetén a lemezen
főnyelvként kijelölt nyelv élvez
elsőbbséget.
Az ENTER gomb megnyomása előtt (3.
lépés) nyomja meg a CLEAR gombot,
vagy a C gombbal egyesével lépdeljen
visszafelé, majd írja be újból a jelszót.
Ha olyan nyelvet választ ki a „Disc Menu”,
„Subtitle” vagy „Audio” menüben, amelyik a
lemezen nem található meg, a készülék
önműködően kiválaszt egyet a lemezen
rendelkezésre álló nyelvek közül.
Parental Control
A szülői felügyelet funkcióval korlátozhatja egyes DVD-lemezek lejátszását.
Ehhez a funkcióhoz a távvezérlőt kell
használni.
Password (csak DVD VIDEO)
Beállíthatja vagy megváltoztathatja a
jelszót. Jelszó beállításával korlátozhatja a
nemkívánatos lemezek lejátszását. A 4
számjegyű jelszó beírásához használja a
távvezérlő számgombjait.
Ha elfelejtette a jelszót
Az „Old Password” mezőbe írja be az „1369”
jelszót, a „New Password” és a „Verify
Password” mezőbe az új jelszót.
Parental Control (csak DVD VIDEO)
Állítsa be a korlátozási szintet. Minél
alacsonyabb értéket állít be, annál
szigorúbb a korlátozás.
A szülői felügyelet bekapcsolásához
először meg kell adnia egy jelszót.
A szülõi felügyelet bekapcsolása
(korlátozott lejátszás)
1
A X/x gombbal válassza ki a „Parental
Control” opciót és nyomja meg az
ENTER gombot.
2
A X/x gombbal állítsa be a korlátozási
szintet és nyomja meg az ENTER
gombot. Minél alacsonyabb értéket
állít be, annál szigorúbb a korlátozás.
A készülék kéri a jelszó megadását.
A jelszó megváltoztatása
1
2
Alapbeállítások
Audio (csak DVD VIDEO)
A X/x gombbal válassza ki a
„Password” opciót és nyomja meg az
ENTER gombot.
Parental Control
Válassza ki a „Change” funkciót és
nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék kéri a jelszó megadását.
Password
OK
Parental Control
Old Password
3
New Password
Verify Password
Írja be a jelszót és nyomja meg az
ENTER gombot.
OK
,folytatódik
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
23
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US07ADV4master page=left
01US07ADV4-CEK.fm Page 24 Wednesday, May 19, 2010 12:09 AM
A szülõi felügyelet funkcióval ellátott
lemez lejátszása
Helyezze be a lemezt és nyomja meg a
gombot. Megjelenik a jelszó beírására
szolgáló képernyő. A távvezérlő
számgombjaival írja be a jelszót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
• Ha olyan lemezt játszik le, amelyik nem
rendelkezik „Parental Control” (szülői
felügyelet) funkcióval, a lejátszás ezzel a
készülékkel nem korlátozható.
• Bizonyos típusú lemezek lejátszása közben
előfordulhat, hogy a lemez kéri a korlátozási
szint módosítását. Ilyen esetben írja be a
jelszót és módosítsa a korlátozási szintet. Ha a
folytatólagos lejátszási funkció ki van
kapcsolva, az előző korlátozási szint lép
érvénybe.
24
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US09ADDmaster page=right
01US09ADD-CEK.fm Page 25 Wednesday, May 19, 2010 12:10 AM
Hang
További információk
Hibaelhárítás
Ha a lejátszó használata során az alábbi
jelenségek valamelyikét észleli, hajtsa
végre a hibaelhárítás előírt műveletét,
mielőtt szakszervizhez fordulna. Ha az
alábbi ellenőrzések végrehajtása után is
fennáll az adott hibajelenség, forduljon a
legközelebbi Sony márkaszervizhez.
A készülék nem kapcsol be.
, Ellenőrizze, hogy a hálózati tápegységet
megfelelően csatlakoztatta-e (10. oldal).
, Ellenőrizze, hogy az akkumulátort
megfelelően szerelte-e fel a készülékre
(10. oldal).
, Ellenőrizze, hogy az akkumulátor
megfelelően fel van-e töltve (11. oldal).
Az akkumulátort nem lehet feltölteni.
, A készülék bekapcsolt állapotában az
akkumulátort nem lehet feltölteni.
Kapcsolja az OPERATE kapcsolót
„OFF” állásba (10. oldal).
Kép
Nincs kép, képzaj jelenik meg.
, A lemez foltos vagy szennyezett (29. oldal).
, A fényerőszintet a legkisebb értékre
állította. Állítsa be a fényerőt az „LCD
Mode” menüben (20. oldal).
, Ha az „USB” vagy a „Line In” kijelzés
látható, nyomja meg az INPUT SELECT
gombot (7. oldal).
Fekete pontok jelennek meg, illetve
piros, kék és zöld pontok maradnak az
LCD-képernyõn.
, Ez az LCD-képernyő szerkezeti
sajátossága, nem hibajelenség.
, A lejátszót szünet vagy lassított lejátszás
üzemmódba kapcsolta.
, A lejátszó gyorskeresést végez előre
vagy hátra.
A hangerõ túl alacsony.
, Vannak olyan DVD-lemezek, melyeken a
hangerő az átlagosnál alacsonyabb. A
hangerőszint javulhat, ha az „Audio
DRC” menüpont „TV Mode” beállítását
kiválasztja az „Audio Setup” menüben
(22. oldal).
Mûködés
A gombok megnyomásakor semmi sem
történik.
További információk
Energiaellátás
Nincs hang.
, A HOLD kapcsoló nem a nyíllal jelzett
helyzetben áll (6. oldal).
A lemezt nem lehet lejátszani.
, Ha fordítva tette be e lemezt, a „No Disc”
vagy a „Cannot play this disc” üzenet
jelenik meg. A lejátszható oldallal lefelé
helyezze be a lemezt (15. oldal).
, Nem megfelelően helyezte be a lemezt
(15. oldal).
, Olyan lemezt helyezett be, melyet ez a
készülék nem tud lejátszani. Ellenőrizze,
hogy a lemez régiókódja azonos-e a
lejátszóéval, és le van-e zárva (30. oldal).
, Ha az „USB” vagy a „Line In” kijelzés
látható, nyomja meg az INPUT SELECT
gombot (7. oldal).
, A szülői felügyeleti funkciót bekapcsolta. Módosítsa a beállítást (23. oldal).
, Páralecsapódás képződött a lejátszó
belsejében (27. oldal).
A lemez lejátszása önmûködõen
megkezdõdik és leáll.
, A lemez önműködő lejátszási funkcióval
rendelkezik.
,folytatódik
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
25
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US09ADDmaster page=left
01US09ADD-CEK.fm Page 26 Wednesday, May 19, 2010 12:10 AM
, Egyes lemezekre gyárilag önműködő
szünetjelet vesznek fel. Az ilyen lemezek
lejátszása közben a szünetjelnél a lejátszás
leáll.
képek másolásvédelmi jeleket (pl. teljes
másolásvédelem, egyszer másolható,
szabadon másolható stb.)
tartalmazhatnak. Másolásvédelmi jeleket
tartalmazó műsor lejátszásakor kék
háttér jelenik meg a jelenet helyett. Időbe
telhet, amíg a lejátszható műsort
megtalálja a készülék. (Csak az olyan
lejátszóknál, melyek nem képesek
lejátszani a másolásvédelemmel ellátott
műsort.)
A készülék nem az elejétõl játssza le a
mûsort.
, A véletlen sorrendű vagy az ismételt
lejátszási mód aktív (16. oldal).
, A lejátszót folytatólagos lejátszási
üzemmódba kapcsolta (16. oldal).
, Önműködően elindult a lemezen
létrehozott lejátszási lista lejátszása. Az
eredeti tételek lejátszásához nyomja meg
a TOP MENU gombot vagy válassza az
„Original” beállítást (8. oldal).
A lejátszás megkezdése hosszabb idõt
vesz igénybe.
, VR formátumú DVD lemezeknél a
lejátszás megkezdése hosszabb ideig
tarthat.
A lejátszás rövid idõre megszakad.
, Amikor rétegváltás történik a DVD+R
DL/-R DL lemez lejátszása közben, a
lejátszás rövid időre megszakadhat.
A szinkronfelirat eltûnik.
, Ha módosítja a lejátszási sebességet
vagy egyes jeleneteket átugrik lejátszás
közben, a felirat rövid időre eltűnhet.
A „ ” jelenik meg és a lejátszó nem
megfelelõen reagál a
gombnyomásokra.
, A lejátszott lemeztől függően
előfordulhat, hogy bizonyos műveleteket
nem lehet végrehajtani. Lásd a lemezhez
mellékelt útmutatót.
VR formátumú DVD-lemez lejátszása
közben a „Copyright Lock” felirat és kék
háttérszín jelenik meg.
A C/c gomb nem mûködik a
menüképernyõn.
, Lehetnek olyan lemezek, melynek
lemezmenüjében a készülék C/c gombja
nem működik. Ilyen esetben használja a
távvezérlő C/c gombját.
A távvezérlõ nem mûködik.
, A távvezérlő elemei lemerültek.
, Távolítsa el az akadályt a lejátszó és a
távvezérlő útjából.
, Vigye közelebb a távvezérlőt a
lejátszóhoz.
, A távvezérlőt irányítsa a lejátszó
távvezérlés érzékelője felé.
, Közvetlen napfény vagy erős fény éri a
távvezérlés érzékelőt.
, Ha az AUDIO, SUBTITLE, ANGLE
gombok nem működnek, használja
helyettük a DVD-menüt.
Az MP3-, JPEG vagy videofájlok nem
játszhatók le (31. oldal).
,
,
,
,
,
A fájlformátum nem megfelelő.
A fájlkiterjesztés nem megfelelő.
A fájl sérült.
A fájl mérete túl nagy.
Ha a kiválasztott fájlt a készülék nem
támogatja, a „Data Error” jelenik meg, és
a fájlt nem játssza le a készülék.
, A DivX, MPEG-4 videofájlokhoz
használt tömörítési technológia miatt a
lejátszás megkezdése hosszabb időt
vehet igénybe.
, A digitális műsorsugárzásból származó
26
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US09ADDmaster page=right
01US09ADD-CEK.fm Page 27 Wednesday, May 19, 2010 12:10 AM
Az album vagy a fájl címének kijelzése
nem megfelelõ.
Óvintézkedések
, A lejátszó csak az ábécé betűit és
számokat képes megjeleníteni. Az ettől
eltérő karakterek helyén egy „*”
szimbólum jelenik meg (31. oldal).
Közúti biztonság
A lejátszó nem mûködik megfelelõen
vagy nem kapcsol ki.
Csatlakoztatás
Nincs kép vagy hang a csatlakoztatott
készüléken.
, Ismételje meg a csatlakoztatást, és
ellenőrizze, a csatlakoztatás megfelelően
biztos-e (14. oldal).
, A csatlakozóvezeték megsérült.
, Ellenőrizze a csatlakoztatott tv-készülék
vagy erősítő beállításait.
, Ha az „USB” vagy a „Line In” kijelzés
látható, nyomja meg az INPUT SELECT
gombot (14. oldal).
A csatlakoztatott készülék képe vagy
hangja nem jelenik meg.
, Az INPUT SELECT gombbal kapcsoljon „Line In” üzemmódba (14. oldal).
USB
A lejátszó nem érzékeli a csatlakoztatott
USB-eszközt.
, Ismételje meg a csatlakoztatást, és
ellenőrizze, az USB csatlakoztatás
megfelelően biztos-e (19. oldal).
, Az USB-eszköz sérült.
, Az INPUT gombbal kapcsoljon USBüzemmódba (19. oldal).
Néhány szó a biztonságról
Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a készülék belsejébe, húzza ki a
hálózati csatlakozóvezetéket, és a további
használat előtt forduljon szakemberhez.
További információk
, Ha a lejátszó működését statikus
elektromosság stb. zavarja, kapcsolja az
OPERATE kapcsolót „OFF” állásba,
húzza ki a hálózati tápegységet és
válassza le az akkumulátort.
Járművezetés vagy kerékpározás közben
ne használja a fejhallgatót. Ez közlekedési
balesetet okozhat, és egyes területeken
törvénybe ütközik. Potenciális veszélyt
jelenthet a készülék túl magas hangerőn
történő hallgatása sétálás közben is,
különösen gyalogátkelőhelyek közelében.
Veszélyes helyeken ezért különös
körültekintéssel kell közlekedni, illetve
ilyen esetekben a készüléket ki kell
kapcsolni.
Néhány szó a tápfeszültségrõl
• Ha hosszú ideig nem használja
készülékét, húzza ki a hálózati
tápegységet a hálózati aljzatból. Mindig
a csatlakozódugaszt, és soha ne a
vezetéket fogja meg.
• Soha ne érintse meg nedves kézzel a
hálózati tápegységet. Ellenkező esetben
áramütést szenvedhet.
• Ne csatlakoztassa a hálózati tápegységet
elektromos feszültségátalakítóhoz, mert
erős hőfejlődés léphet fel, ami
üzemzavart okozhat.
Néhány szó a felmelegedésrõl
Hosszabb folyamatos használat vagy
feltöltés közben a készülék felmelegedhet.
Ez nem hibajelenség.
Néhány szó az elhelyezésrõl
• Ne üzemeltesse a készüléket szűk térben,
pl. könyvespolcon vagy hasonló helyen.
,folytatódik
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
27
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US09ADDmaster page=left
01US09ADD-CEK.fm Page 28 Wednesday, May 19, 2010 12:10 AM
• Ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, asztalterítővel, függönnyel
stb. Ne helyezze a lejátszót puha
felületre, pl. takaróra.
• Ne hagyja a lejátszót és az illesztőket
fűtőtest közelében, illetve közvetlen
napfénynek, por, homok hatásának,
nedvességnek, esőnek vagy mechanikai
hatásoknak kitett helyen, továbbá zárt
ablakokkal parkoló járműben.
• A készüléket ne helyezze döntött állásba.
A készülék kizárólag vízszintes
helyzetben üzemeltethető.
• A készüléket és a lemezeket tartsa távol
az erős mágnessel rendelkező
berendezésektől, (pl. mikrohullámú sütő,
nagyméretű hangsugárzók stb.).
• A készüléket ne ejtse le, és óvja az erős
ütésektől. Ne helyezzen nehéz tárgyakat
a készülékre és a tartozékokra.
Néhány szó az üzemeltetésrõl
• Ha a készüléket hideg helyről meleg
helyre viszi, vagy rendkívül nyirkos
helyen tárolja, pára csapódhat le a
lencsékre, a lejátszó belsejében. A
készülék megfelelő működése ilyenkor
nem garantált. Ha páralecsapódás fordul
elő, vegye ki a lemezt és hagyja
bekapcsolva a lejátszót kb. fél óráig,
amíg a nedvesség elpárolog. Az LCDképernyőről puha textíliával törölje le a
nedvességet. Kapcsolja be újra a
készüléket.
• Ügyeljen a lejátszó lencséjének
tisztaságára, és ne érintse meg azt. Ha a
lencsét megérinti, a lejátszóban
üzemzavar keletkezhet. A lemez
kivételét és behelyezését kivéve mindig
tartsa zárva a lemeztartó fedelét.
• Mielőtt kihúzná a hálózati tápegységet,
kapcsolja ki a lejátszót. Ellenkező
esetben üzemzavar keletkezhet.
Az LCD-képernyõ helyes kezelése
• Habár az LCD-képernyő korszerű
gyártástechnológiával készült, esetenként
változatos színű fénypontok jelenhetnek
meg a képernyőn. Ez nem hibajelenség.
• Ne tegyen vagy ejtsen semmit az LCDképernyőre. Ne nehezedjen rá a könyökével vagy egyéb testrészével a képernyőre.
• Ügyeljen arra, nehogy egy éles vagy
hegyes eszközzel megsértse az LCDképernyő felületét.
Az akkumulátor helyes kezelése
• Egyes országok szabályozhatják a
készülék áramellátásához használt
akkumulátor hulladékként történő
elhelyezésének módját. Érdeklődjön a
helyi hatóságoknál.
• Mivel az akkumulátor élettartama véges,
kapacitása az eltelt idővel és a használat
gyakoriságával arányosan, fokozatosan
csökken. Ha az akkumulátor legnagyobb
kapacitása a normál kapacitás felére
csökken, vásároljon egy új akkumulátort.
• Az akkumulátor legelső, vagy hosszú
üzemszünet utáni feltöltése alkalmával a
teljes kapacitás nem érhető el. Többszöri
teljes feltöltés után azonban az eredeti
kapacitás visszanyerhető.
• Ne hagyja az akkumulátort túlmelegedett
járműben, a tűző napon vagy bárhol, ahol
a hőmérséklet meghaladhatja a 60°C-ot.
• Az akkumulátort óvja a víztől.
• A lejátszó akkumulátorcsatlakozója soha
ne érintkezzen fémtárggyal (pl. nyaklánccal), mert rövidzárlat keletkezhet.
• Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a lejátszón lévő akkumulátorcsatlakozóba és a furatokba.
A hálózati tápegységrõl és a jármû
akkumulátor illesztõrõl
• Kizárólag a lejátszóhoz mellékelt illesztőket használja. Más típusú illesztők használata esetén meghibásodás keletkezhet.
• Az illesztőt tilos szétszerelni vagy
átalakítani.
• Ne érintse meg az illesztő fém egységeit,
mert rövidzárlat keletkezhet, különösen,
ha fémtárggyal érinti meg azokat.
28
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US09ADDmaster page=right
01US09ADD-CEK.fm Page 29 Wednesday, May 19, 2010 12:10 AM
Hangerõbeállítás
Megjegyzések a lemezekhez
• A nagyon halk, vagy műsor nélküli részeken ne hangosítsa fel túlságosan a készüléket. Ellenkező esetben a túl hangos részleteknél a hangsugárzók károsodhatnak.
• A lemez tisztán tartása érdekében,
mindig a szélénél fogja meg azt. Soha ne
érintse meg a felületét.
A fejhallgató használata
Tisztítás
• Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha ruhával törölje le a burkolatot és a kezelőszerveket. A tisztításhoz
soha ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.
• Óvatosan törölje le az LCD-képernyőt
egy puha, száraz ruhával. A
szennyeződés tartós lerakódása
érdekében ismételje meg gyakran a
tisztítást.
Ne törölje le az LCD-képernyőt nedves
ruhával. Ha a készülék belsejébe víz
kerül, meghibásodás fordulhat elő.
• Ha kép- vagy hangtorzulás lép fel, a
kiolvasófejre por rakódhatott. Ilyen
esetben használjon a kamerákhoz
tervezett kézi porfúvót a tisztításhoz.
Tisztítás közben soha ne érintse meg
kézzel a kiolvasófejet.
A lemezek tisztítása, lemez-,
lencsetisztítók
Ne használjon tisztítólemezeket vagy
lemez-, lencsetisztítókat (száraz vagy
szóró típust). A készülék meghibásodhat.
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napsugárzásnak vagy hőnek (mint például
hőlégbefúvó), és ne hagyja napon parkoló
járműben, mert a jármű belső terének
hőmérséklete jelentősen megnőhet.
• Használat után helyezze a lemezt a
tokjába.
• Lejátszás előtt egy tisztítókendővel
tisztítsa meg a lemezt. A törlést középről
kifelé haladva hajtsa végre.
További információk
• Halláskárosodás megelőzése: ne
hallgassa túl nagy hangerőn a készüléket.
A szakorvosok véleménye szerint a
folyamatos, magas hangerőn történő
zenehallgatás halláskárosodást okozhat.
Ha zenehallgatás közben fülcsengést
észlel, csökkentse a hangerőt vagy
kapcsolja ki a készüléket.
• Mások zavarása: közepes hangerőn
hallgassa a készüléket. Így a szükséges
külső környezeti hangokat is hallani
fogja, és a kiszűrődő zajok másokat nem
fognak zavarni.
• A tisztításhoz ne használjon oldószert,
például benzint, hígítót, lemez-,
lencsetisztítót vagy vinil lemezekhez
használt antisztatizáló szert.
• Ha a lemez feliratát nyomtatóval
készítette el, várja meg, amíg a tinta
megszárad.
• Ne használja a következő lemezeket:
– szabálytalan alakú (pl. kártya, szív stb.)
lemezek,
– olyan lemezt, amelyen matrica vagy
címke van,
– olyan lemezt, amelyen ragasztószalag
vagy ragasztómaradvány van.
29
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US09ADDmaster page=left
01US09ADD-CEK.fm Page 30 Wednesday, May 19, 2010 12:10 AM
Lejátszható adathordozók
Adathordozó
Szimbólum
Ikon
Jellemzõk
• Műsoros DVD lemezek.
• DVD+RW, DVD+R
lemezek, VR formátumú
DVD+R DL lemezek.
• DVD-RW, DVD-R
lemezek, videó formátumú
DVD-R DL lemezek.
DVD
VR formátumú DVD-RW,
DVD-R, DVD-R DL lemezek.
• Zenei CD-k.
• Zenei CD formátumú CDR, CD-RW lemezek.
• VIDEO CD lemezek
(beleértve a Super VIDEO
CD lemezeket is).
• Videó vagy Super VCD
formátumú CD-R, CDRW lemezek.
CD
DATA disc
vagy USB
—
b
• Megjegyzések az írható adathordozók
használatához
Lehetnek olyan adathordozók, melyek – a
lemez állapotától, a felvétel minőségétől,
illetve a felvevő berendezés sajátosságaitól
függően – nem játszhatók le ezzel a
lejátszóval.
Nem játszhatók le azok a lemezek, melyeken
a lezárás nem történt meg megfelelően.
További információkért olvassa el a felvevő
berendezés kezelési utasítását. Lehetnek
olyan, megfelelően lezárt DVD+RW,
DVD+R, DVD+R DL lemezek, melyeknél
egyes lejátszási funkciók nem működnek.
Ilyen esetben a lemezt normál üzemmódban
kell lejátszani.
MP3-, JPEG vagy videofájlokat tartalmazó DATA
CD, DATA DVD lemezek
vagy USB-eszközök.
• Csak a másolásvédelmi jeleket tartalmazó
műsort lejátszani nem képes készülékek
esetén
A CPRM* védelemmel ellátott DVD (VR
formátumú) lemezek nem játszhatók le, ha
másolásvédelmi jelet tartalmaznak. A
„Copyright Lock” felirat jelenik meg.
* A CPRM (Content Protection for Recordable
Media) egy kódolási technológia, mely a
képekhez fűződő szerzői jogokat védi.
30
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US09ADDmaster page=right
01US09ADD-CEK.fm Page 31 Wednesday, May 19, 2010 12:10 AM
Megjegyzések az MP3-, JPEG
és videofájlok használatához
*1 Nem lehet lejátszani az mp3PRO formátumú
fájlokat.
*2 A „.jpe” vagy „.jpeg” fájlok kiterjesztését
módosítsa „.jpg”-re.
*3 A másolásvédelemmel (digitális szerzői
jogvédelemmel) ellátott zeneszámok nem
játszhatóak le. Az MPEG-4 AVC formátumú
fájlok nem játszhatók le.
z
• A bonyolult könyvtárszerkezettel rendelkező
lemezek lejátszásának megkezdése hosszabb
időt vesz igénybe. Az alábbi szempontok
szerint hozzon létre új albumokat:
– Az adathordozón ne legyen kettőnél több
adatstruktúra.
– Az adathordozón ne legyen 50-nél több
album.
– Egy albumban ne legyen 100-nál több fájl.
– Az albumok és fájlok teljes száma ne haladja
meg a 600-at az adathordozón.
• A készülék az albumban lévő fájlokat az
eredeti (felvétel szerinti) sorrendben játssza le.
b
,folytatódik
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
További információk
A lejátszó az alábbi fájlokat tudja
lejátszani:
• „.mp3” kiterjesztéssel rendelkező MP3
fájlok.*1
• „.jpg” kiterjesztéssel rendelkező JPEG
fájlok.*2
• A DCF (Design rule for Camera File
system) szabványnak megfelelő JPEG
képfájlok.
• „.avi” vagy „.divx” kiterjesztéssel
rendelkező DivX videofájlok.
• „.mp4” kiterjesztéssel rendelkező
MPEG-4 videofájlok (egyszerű profil).*3
• A készülék csak az ISO 9660 1-es szintű
vagy Joliet logikai formátumú DATA
CD-ket képes lejátszani.
• A készülék csak az általános
lemezformátum (UDF) szabványnak
megfelelő DATA DVD-ket képes
lejátszani.
• A lejátszó bármilyen, a fenti táblázatban
szereplő adatot lejátszik, még akkor is, ha azok
nem megfelelő formátumúak. Az ilyen adatok
lejátszása hangos zajt eredményezhet, mely
károsíthatja a hangsugárzót.
• A Packet Write formátumban megírt adatlemezeket ez a készülék nem képes olvasni.
• A többmenetes adatlemezeket a készülék nem
minden esetben képes lejátszani.
• Lehetnek olyan JPEG fájlok, melyeket ezzel a
lejátszóval nem lehet lejátszani.
• A készülék nem tudja lejátszani a JPEG képet,
ha a fájl mérete nagyobb mint 3078 (szélesség)
× 2048 (magasság) normál formátumban, vagy
2000 (szélesség) × 1200 (magasság) progresszív
JPEG formátumban. (Lehetnek olyan
progresszív tömörítésű JPEG fájlok, melyeket a
készülék akkor sem tud lejátszani, ha mérete a
megadott tartományon belül van.)
• Előfordulhat, hogy a készülék a két vagy több
különböző DivX-, MPEG-4 videofájlból
létrehozott fájlt nem tudja lejátszani.
• A lejátszó nem képes a 720 (szélesség) × 576
(magasság) képméretnél vagy 2 GB fájlméretnél
nagyobb DivX-, MPEG-4 videofájlok
lejátszására.
• A lejátszó nem képes egyes, 3 óránál hosszabb
időtartamú DivX-, MPEG-4 videofájlok
lejátszására.
• A DivX-, MPEG-4 videofájltól függően
előfordulhat, hogy a normál lejátszás nem
lehetséges. A kép megakadhat vagy zavarossá
válhat, hangkiesések fordulhatnak elő stb.
Ebben az esetben javasolt a fájl újbóli rögzítése,
ezúttal kisebb bitsűrűséggel. Ha a hang zajos,
ellenőrizze a hangformátumot. (DivX
videofájlokhoz az MP3 hangformátum, MPEG4 videofájlokhoz az AAC LC hangformátum
ajánlott.) Vegye figyelembe, hogy a készülék
nem tudja értelmezni a WMA (Windows Media
Audio) formátumot.
• Előfordulhat, hogy a készülék a DATA CD-re
felvett nagy bitsűrűségű videofájlt nem tudja
lejátszani. Javasoljuk DATA DVD használatát.
• A készülék a fájl- és az albumnév első 14
karakterét képes megjeleníteni. A különleges
karakterek helyén a „*” jelenik meg.
• A készülék csak az éppen lejátszott album nevét
képes megjeleníteni. A felsőbb szinteken lévő
albumok helyett a „\..\.” jelenik meg.
• Elképzelhető, hogy egyes fájltípusoknál a lejátszási információ nem megfelelően jelenik meg.
31
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US09ADDmaster page=left
01US09ADD-CEK.fm Page 32 Wednesday, May 19, 2010 12:10 AM
Megjegyzések a mûsoros
lemezekrõl
Minõségtanúsítás
Régikód
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a DVPFX950 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.)
számú BkM-IpM. együttes rendeletben
előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.
A régiókód a szerzői jogok védelmét
szolgálja. A régiókód a DVD VIDEO
lemez csomagolásán van feltüntetve, az
értékesítés helyének megfelelően. Ezzel a
készülékkel az „ALL” és a „2” jelölésű
DVD VIDEO lemezeket lehet lejátszani.
ALL
Megjegyzés a DVD- és VIDEO CD
lemezek lejátszásához
Bizonyos DVD- és VIDEO CD lemezek
esetében előfordulhat, hogy a műsor gyártója
néhány lejátszási műveletet rögzített a
lemezen. Mivel ez a készülék a DVD- és
VIDEO CD lemezeket a gyártó eredeti,
lemezen elhelyezett utasításai alapján játssza
le, előfordulhat, hogy egyes funkciók nem
állnak rendelkezésre. Lásd a DVD- vagy
VIDEO CD lemezekhez mellékelt utasítást.
Megjegyzés a lemezekhez
Ez a készülék olyan lemezek lejátszására
alkalmas, melyek megfelelnek a Compact
Disc-re (CD) vonatkozó szabvány
előírásainak.
A DualDisc (kettős formátumú) és egyes
zenei lemezek olyan másolásvédelmi
technológiával rendelkezhetnek, melyek
nem felelnek meg a Compact Disc (CD)
szabványnak. Ezzel a készülékkel nem lehet
lejátszani az ilyen lemezeket.
Rendszer
Lézer: félvezető lézer
Jelszabvány: PAL (NTSC)
Bemenetek, kimenetek
VIDEO (videobemenet, kimenet):
minijack aljzat
AUDIO (audiobemenet, kimenet)
sztereó minijack aljzat
PHONES (fejhallgató) A/B:
sztereó minijack aljzat
USB:
USB aljzat, „A” típus (USB háttértár
csatlakoztatásához)
Folyadékkristályos képernyõ
Képernyőméret: 23 cm (9”) képátló
Képernyőrendszer: TFT aktív mátrix
Felbontás: 800 × 480 (hasznos képpont-arány:
több mint 99,99%)
Általános
Energiaellátás:
9,5 V, egyenáram (hálózati tápegység vagy
jármű akkumulátor illesztő)
7,4 V, egyenáram (akkumulátor)
Teljesítményfelvétel (DVD VIDEO lejátszás):
6,5 W (fejhallgató használatával)
Méretek (kb.):
227 × 34,4 × 170,8 mm (szé × ma × mé) a
kinyúló részekkel
Tömeg (kb.): 880 g
Üzemi hőmérséklet: 5–35°C
Üzemi légnedvesség: 25–80%
Hálózati tápegység: 110–240 V, 50/60 Hz-es
hálózati váltóáram
Jármű akkumulátor illesztő: 12 V, egyenáram
Mellékelt tartozékok
Lásd a 10. oldalon.
A modell és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
32
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US01COVIX.fm
master page=right
01US01COVIX.fm Page 33 Wednesday, May 19, 2010 12:11 AM
Tárgymutató
Számok
16:9 21
4:3 Letter Box 21
4:3 Pan Scan 21
A
P
Parental Control 23
Password 23
PBC 16, 22
R
Régiókód 32
Sz
Szinkronfeliratok 8, 23
Alapbeállítások 21
Audio DRC 22
Audio Setup 22
T
C
USB 19
D
DATA 18, 30
Diavetítés 19
DivX (videofájl) 18, 31
DVD 15, 30
U
V
Véletlen sorrendű lejátszás 16
VIDEO CD 15, 30
Videofájl (DivX, MPEG-4) 18, 31
F
Feltöltési idő és lehetséges lejátszási idő 11
Folytatólagos lejátszás 16
További információk
CD 15, 30
TV Display 21
G
General Setup 21
H
Hang 8, 23
Hibaelhárítás 25
I
Ismétléses lejátszás 16
J
JPEG 18, 31
K
Kameraállás jelző 8, 22
Képernyővédő 16, 22
L
Language Setup 22
LCD Aspect 20
LCD Mode 20
Lejátszási információk ellenőrzése 17
Lejátszható adathordozók 30
Lemezmenü 22
M
MP3 18, 31
MPEG-4 (videofájl) 18, 31
O
OSD (képernyőkijelzés) 22
33
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US01COVIX.fm
master page=BLANK_L
01US01COVIX.fm Page 34 Wednesday, May 19, 2010 12:11 AM
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US01COVIX.fm
master page=BLANK_R
01US01COVIX.fm Page 35 Wednesday, May 19, 2010 12:11 AM
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
CEK.fm
master page=left
keszleadott\DVP-FX950\02 vegleg\01US10BCO-
01US10BCO-CEK.fm Page 36 Wednesday, May 19, 2010 12:11 AM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
4-169-965-11(1)
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
DVP-FX950
4-169-965-11(1)
Download PDF

advertising