Sony | DVP-NS92V | Sony DVP-NS92V Használati útmutató

2-634-585-11(2)
CD/DVDlejátszó
Kezelési útmutató
DVP-NS92V
© 2005 Sony Corporation
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés
elkerülése érdekében ne
tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség
hatásának.
A készülék burkolatát ne
távolítsa el, mert áramütést
szenvedhet. A javítást bízza
szakemberre!
A hálózati csatlakozó
vezetéket kizárólag
szakszervizben cserélhetik.
E készülék besorolása CLASS 1
LASER (1. osztályú
lézerberendezés). A CLASS 1
LASER PRODUCT jelölés
a készülék hátoldalán található.
FIGYELEM
Ha ezt a berendezést egy másik
optikai készülékkel együtt
használja, növekszik a szem
veszélyeztetettsége. Mivel ez a
CD/DVD-lejátszó olyan
lézersugárral működik, amely
veszélyes lehet az emberi szemre,
soha ne szerelje szét a készüléket.
A javítást bízza szakemberre.
Megjegyzések
a lemezekhez
• A lemez tisztán tartása
érdekében, mindig a szélénél
fogja meg azt. Soha ne érintse a
felületét.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját.
Az anyagok, újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
• Óvja a lemezeket az erős
napfénytől, és ne helyezze
hősugárzó vagy fűtőtest
közelébe. Ne felejtse a
lemezeket tűző napon parkoló
gépkocsiban, mert a túl magas
hőmérséklet károsíthatja őket.
• Használat után helyezze vissza a
lemezt védőtokjába.
• Lejátszás előtt egy tisztító
kendővel tisztítsa meg a lemezt.
• A törlést középről kifelé haladva
hajtsa végre.
Óvintézkedések
A biztonsághoz
• Ez a készülék 220–240 V-os,
50/60 Hz-es hálózati
feszültséggel üzemel.
Ellenőrizze, hogy a helyi
elektromos hálózat feszültsége
megfelel-e ennek.
• A tűzeset és az áramütés
elkerülése érdekében soha ne
tegyen folyadékkal teli edényt,
pl. virágvázát a készülékre.
Az elhelyezéséhez
• A készülék kizárólag vízszintes
helyzetben üzemeltethető.
Elhelyezéskor erre különös
figyelmet fordítson.
• A készüléket és a lemezeket
tartsa távol az erős mágnessel
rendelkező berendezésektől (pl.
mikrohullámú sütő, nagyméretű
hangsugárzók, stb.).
• A készülékre ne helyezzen nehéz
tárgyakat.
2
• A tisztításhoz soha ne használjon
oldószereket, benzint, hígítót,
vagy a kereskedelemben kapható
lemez vagy lencsetisztítókat. Az
antisztatizáló spray csak analóg
(hang) lemezekhez használható.
• Ha a lemez feliratát nyomtatóval
készítette el, várja meg, amíg a
tinta megszárad.
A hangerő beállítása
Óvintézkedések
Néhány szó a biztonságról
Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a készülék belsejébe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és a további használat
előtt forduljon szakemberhez.
Néhány szó a tápfeszültségről
• A készülék mindaddig feszültség alatt áll,
amíg a fali konnektorhoz van
csatlakoztatva, még akkor is, ha a készülék
ki van kapcsolva.
• Ha hosszú ideig nem használja készülékét,
húzza ki a hálózati csatlakozót a fali
konnektorból. Mindig a csatlakozódugót, és
soha ne a vezetéket fogja meg.
Néhány szó az elhelyezésről
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte,
máskülönben túlmelegedhet.
• Ne helyezze a készüléket puha felületre, pl.
takaróra.
• Óvakodjon az alábbi elhelyezésektől:
fűtőtestek közelében, illetve olyan helyen,
ahol közvetlen napfénynek, túlzott pornak
vagy mechanikai behatásnak van kitéve.
Néhány szó az üzemeltetésről
• Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre
viszi, vagy rendkívül nyirkos helyen tárolja,
pára csapódhat le a lencsékre, a lejátszó
belsejében. A készülék megfelelő
működése ilyenkor nem garantált. Ha
páralecsapódás fordul elő, vegye ki a lemezt
és hagyja bekapcsolva a lejátszót kb. fél
óráig, amíg a nedvesség elpárolog.
• A készülék szállítása előtt vegyen ki
minden lemezt a lejátszóból. Ha ezt nem
teszi meg, a készülék megsérülhet.
A nagyon halk vagy műsor nélküli részeken
ne hangosítsa fel túlságosan a készüléket.
Ellenkező esetben a túl hangos részleteknél a
hangsugárzók károsodhatnak.
A tisztításról
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha ruhával törölje le a készülék burkolatát
és kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot,
benzint vagy alkoholt.
A tisztítólemezekről, lemez/
lencsetisztítókról
Ne használja a szaküzletekben kapható
tisztítólemezt vagy lemez/lencsetisztítót
(nedves vagy száraz típus). Ellenkező
esetben a készülék meghibásodhat.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS
Figyelem! Az Ön által megvásárolt
készülék gyakorlatilag korlátlan ideig képes
egy fényképet vagy egy menüképernyőt a
tv-képernyőn megjeleníteni. Ha egy
fényképet vagy egy menüképernyőt
hosszabb ideig a tv-képernyőn hagy, a
televízió képernyője maradandó károsodást
szenvedhet. Fokozottan érvényes ez a
plazmaképernyőkre és a projektoros
tévékészülékekre.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, keresse
fel a vásárlás helyét.
3
Tartalomjegyzék
FIGYELMEZTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Megjegyzések a lemezekhez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Néhány szó az útmutatóról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ezzel a készülékkel az alábbi lemezeket lehet lejátszani . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kezeloszervek és szabályzók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Útmutató a vezérlőmenühöz (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Csatlakoztatások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
A lejátszó csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. lépés: Kicsomagolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. lépés: Az elemek behelyezése a távvezérlőbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. lépés: A videó/HDMI kábelek csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. lépés: Az audio vezetékek csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. lépés: A hálózati vezeték csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. lépés: Gyorsbeállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
17
21
24
24
Lemezek lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Lemezek lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
A lejátszás folytatása a megszakítási ponttól (folytatólagos lejátszás/
többlemezes lejátszás folytatás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
A DVD menük használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Az „ORIGINAL” vagy a „PLAY LIST” funkció kiválasztása DVD-RW/DVD-R
lemezeknél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Lejátszási terület kiválasztása Super Audio CD-lemezek esetén . . . . . . . . . 31
PBC funkciókkal rendelkező VIDEO CD-lemezek lejátszása
(PBC lejátszás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Lejátszási üzemmódok (Programozott-, véletlen sorrendű-, ismételt lejátszás,
A-B ismétlés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Jelenetek keresése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Keresési lehetőségek (pásztázás, lassítás, képkeresés,
képenkénti lejátszás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Tétel/fejezet/műsorszám/jelenet stb. keresése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Jelenetek keresése (PICTURE NAVIGATION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
A lemez információinak ellenőrzése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
A lejátszási idő és a hátralévő idő ellenőrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
A hang beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
A műsor hangjának kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
A térhangzás beállításai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4
Filmek lejátszása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
MP3 audio zeneszámok és JPEG képek lejátszása . . . . . . . . . . . . . 58
DivX® videók lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Néhány szó a DivX videofájlokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
DivX videofájlok lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
További funkciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Lemezek zárolása (személyre szabott szülői letiltás, szülői letiltás) . . . . . . . 67
Tévékészülék vagy AV erősítő működtetése a mellékelt távvezérlővel. . . . . 70
Alapbeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Az alapbeállítások menüje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kijelzések és a hang nyelvének kiválasztása (LANGUAGE SETUP) . . . . .
A kép paramétereinek beállítása (SCREEN SETUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egyéni beállítások (CUSTOM SETUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hang paramétereinek beállítása (AUDIO SETUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hangsugárzók beállításai (SPEAKER SETUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
73
74
76
77
80
További információk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az öndiagnózis funkció (Ha a kijelzőn betűk/számok jelennek meg). . . . . . .
Fogalommagyarázat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A választható nyelvek listája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tárgymutató. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
86
87
90
91
92
,folytatódik
5
Néhány szó erről az útmutatóról
• Az útmutatóban feltüntetett kezelőszervek a távvezérlő kezelőszerveire vonatkoznak.
A funkciók a készülék azonos elnevezésű kezelőszerveivel is működtethetők.
• A „DVD” kifejezést a DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R és DVD-RW/DVD-R lemezek
általános gyűjtőfogalmaként is használhatjuk.
• A kezelési útmutatóban az alábbi ikonokat használjuk:
Ikon
Jelentés
Ez a szimbólum a DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R (+VR formátumú)
vagy a DVD-R/DVD-RW (videó formátumú) lemezekre vonatkozó
funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum a DVD-RW lemezekre vonatkozó funkciókat jelöli, VR
(videó felvételi) formátum esetén.
Ez a szimbólum a VIDEO CD-lemezekre (beleértve a Super VCD-lemezeket
vagy a videó CD, illetve Super VCD formátumban felvett CD-R/CD-RW
lemezeket) vonatkozó funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum a zenei CD-lemezekre, illetve a zenei CD formátumban
felvett CD-R/CD-RW lemezekre vonatkozó funkciókat jelöli.
Super Audio CD-lemezekre vonatkozó funkciók.
Ez a szimbólum a DATA (adat) CD-lemezekre (MP3*1 audio
műsorszámokat, JPEG képfájlokat vagy DivX*2*3 videofájlokat tartalmazó
CD-ROM/CD-R/CD-RW lemezek) vonatkozó funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum a DATA (adat) DVD-lemezekre (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R) rögzített MP3*1 audio műsorszámokat, JPEG
képfájlokat és DivX*2*3
*1 Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer III) egy szabványos ISO (Nemzetközi Szabványügyi Hivatal)/IEC
(Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) MPEG technológia a hang tömörítésére.
*2 A DivX® egy a DivXNetworks Inc. által kifejlesztett videó fájltömörítési eljárás.
*3 A DivX, a DivX Certified és a kapcsolódó logók a DivXNetworks védjegye és a DivXNetworks engedélyével
lettek felhasználva.
6
Ezzel a készülékkel az
alábbi lemezeket lehet
lejátszani
Lemez formátumok
DVD VIDEO
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R
Super Audio CD
VIDEO CD/
Zenei CD
CD-RW/-R
Példák olyan lemezekre,
melyeket a készülék nem tud
lejátszani
A készülék nem tudja lejátszani az alábbi
lemezeket:
• Az előző oldalon felsoroltaktól eltérő
formátumú CD-ROM/CD-R/CD-RW lemezek.
• PHOTO CD formátumban felvett CD-ROM
lemezek.
• CD-Extra lemezek adatsávjai.
• DVD Audio lemezek.
• DATA DVD-lemezek, melyek nem
tartalmaznak sem MP3 audio
műsorszámokat, sem JPEG képfájlokat
vagy DivX videofájlokat.
A készülék szintén nem tudja lejátszani az
alábbi típusú lemezeket:
• Eltérő régiókóddal rendelkező DVD
VIDEO lemezek.
• Szabálytalan alakú lemezek (pl. kártya,
szív, stb.).
• Olyan lemez, melyre címkét vagy matricát
ragasztottak.
• Olyan lemez, melyről a celofán vagy egyéb
csomagolóanyagot nem távolították el
megfelelően.
Régiókód
A „DVD+RW”, a „DVD-RW”, a „DVD+R”,
a „DVD-R”, a „DVD-Video” és a „CD” logó
védjegy.
Megjegyzés a CD/DVD-lemezekhez
Ez a lejátszó olyan CD-ROM/CD-R/CD-RW
lemezeket képes lejátszani, melyek műsorát
a következő formátumok valamelyikében
vették fel:
– zenei CD
– videó CD
– MP3 audio műsorszámok, JPEG képfájlok,
valamint DivX videofájlok, melyek
megfelelnek az ISO 9660* 1-es vagy 2-es
szintnek, vagy ezek kiterjesztett
formátumának (Joliet)
– KODAK fotó CD formátum
* Az ISO által definiált, a CD-ROM-on található
fájlok és mappák egy logikai formátuma.
Ez a lejátszó olyan DVD-ROM/DVD+RW/
DVD-RW/DVD+R/DVD-R lemezeket képes
lejátszani, melyek műsorát a következő
formátumok valamelyikében vették fel:
– UDF (Univerzális Lemez Formátum)
szabványnak megfelelő MP3 audio
műsorszámok, JPEG képfájlok és DivX
videofájlok.
Az Ön DVD-lejátszójának hátoldalán egy
régiókód található, és a készülék csak olyan
DVD VIDEO lemezeket játszik le,
amelyeken ezzel azonos régiókód van
feltüntetve. A régiókód a szerzői jogok
védelmét szolgálja.
A ALL szimbólummal ellátott DVD VIDEO
lemezek szintén lejátszhatók ezzel
a készülékkel.
Ha nem megfelelő régiókóddal ellátott DVD
VIDEO lemezt próbál meg lejátszani, a tvképernyőn a „Playback prohibited by area
limitations” (A lemez lejátszása a területi
azonosító kód eltérése miatt nem lehetséges)
üzenet jelenik meg. Egyes DVD VIDEO
lemezek esetében előfordulhat, hogy a
régiókód nincs feltüntetve, és a készülék
mégsem képes lejátszani azt a fentebb
említett területi azonosító kód eltérése miatt.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
Régiókód
00W
0-000-000-00
7
Megjegyzések
• Megjegyzések a DVD+RW/DVD+R, DVDRW/DVD-R vagy CD-R/CD-RW lemezekhez:
Lehetnek olyan DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/
DVD-R vagy CD-R/CD-RW lemezek, melyek – a
lemez állapotától, a felvétel minőségétől, illetve a
felvevő berendezés sajátosságaitól függően – nem
játszhatók le ezzel a lejátszóval.
Ugyanígy nem játszhatók le azok a lemezek,
melyeken a véglegesítés (lezárás) nem történt
meg megfelelően. További információkért
olvassa el a felvevő berendezés kezelési
utasítását. Lehetnek olyan, megfelelően lezárt
DVD+RW/DVD+R lemezek, melyeknél egyes
lejátszási funkciók nem működnek. Ilyen esetben
a lemezt normál üzemmódban kell lejátszani. Ne
feledje, hogy a Packet Write formátumú DATA
CD/DATA DVD-lemezek szintén nem játszhatók
le.
• Másolásvédelemmel ellátott zenei lemezek
Ez a készülék olyan lemezek lejátszására
alkalmas, melyek megfelelnek a
kompaktlemezekre (CD) vonatkozó szabvány
előírásainak. Napjainkban egyre több
lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott zenei
CD-lemezeket hoz forgalomba. Kérjük, ne
feledje, hogy ezek között vannak olyanok is,
melyek nem felelnek meg a CD-szabványnak,
ezért ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
• A DualDisc (kettős formátumú) lemezről
A DualDisc olyan kétoldalas lemez, melynek
egyik oldalán DVD-műsor, a másikon pedig
digitális audio program található.
Azonban, mivel az audio adatot tartalmazó oldal
nem felel meg a Compact Disc (CD)
szabványnak, a visszajátszás nem garantált.
Megjegyzés a DVD és VIDEO CDlemezek lejátszásához
Bizonyos DVD és VIDEO CD-lemezek
esetében előfordulhat, hogy a műsor gyártója
néhány lejátszási műveletet rögzített
a lemezen. Mivel ez a készülék a DVD
és VIDEO CD-lemezeket a gyártó eredeti,
lemezen elhelyezett utasításai alapján játssza
le, előfordulhat, hogy egyes funkciók nem
állnak rendelkezésre. Lásd a DVD vagy
VIDEO CD-lemezekhez mellékelt utasítást.
8
Szerzői jogvédelem
Ez a készülék olyan másolásvédelmi
technológiával van ellátva, amely az Egyesült
Államok szabadalmi oltalma alatt áll, illetve
egyéb szellemi tulajdont képez. Ezt
a másolásvédelmi technológiát csak
a Macrovision engedélyével és kizárólag
otthoni vagy kiscsoportos szórakoztatási
célokra szabad felhasználni, hacsak
a Macrovision másképpen nem rendelkezik.
Feltörése és visszafejtése tilos.
Kezelőszervek és szabályzók
A részleteket lásd a zárójelben lévő oldalon.
Az előlap
A [/1 (be/készenlét) kapcsoló (27)
G H (lejátszás) gomb (27)
B HDMI* (Nagy Felbontású Multimédia
Csatoló) kijelző (18, 74, 77, 88)
Abban az esetben kezd világítani, ha a
HDMI OUT aljzathoz egy HDCP
(Szélessávú Digitális
Tartalomvédelem) kompatibilis
eszközt csatlakoztat, mely rendelkezik
HDMI vagy DVI (Digitális
Képtartalom Csatoló) bemenettel.
H X (szünet) gomb (28)
C SUPER AUDIO CD kijelző (31, 88)
Abban az esetben kezd világítani, ha:
– egy Super Audio CD-lemez HD
(nagyfelbontású) rétegét játsza le.
– nincs lemez behelyezve.
D MULTI CHANNEL kijelző (31, 88)
Abban az esetben kezd világítani, ha:
– többsávos audiojeleket tartalmazó
lemezt játszik le.
– nincs lemez behelyezve.
E Lemeztartó fiók (27)
F A (nyitó/záró) gomb (27)
I x (állj) gomb (28)
J ./> (előző/következő) gomb
(37)
K PROGRESSIVE gomb/kijelző (19)
Abban az esetben gyullad ki, ha a
lejátszó progresszív jeleket továbbít.
L Kijelző az előlapon (11)
M A távvezérlő érzékelője (16)
N FL OFF (Az előlapi kijelző
kikapcsolása) kijelző (76)
O VIDEO OFF kijelző (27)
* Ez a lejátszó a High-Definition Multimedia
Interface (HDMI) előírások 1.1-es verziója
szerinti követelményeknek felel meg.
Ez a DVD-lejátszó megfelel a High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) technológia
követelményeinek.
A HDMI rövidítés, a HDMI logó és a HighDefinition Multimedia Interface kifejezés
a HDMI Licensing LCC bejegyzett védjegyei.
9
A hátoldal
COAXIAL
OPTICAL
FRONT
REAR
CENTER
R-AUDIO-L
VIDEO
Y
PB / CB
PR / CR
L
DIGITAL
OUT
LINE OUT
R
S VIDEO
COMPONENT VIDEO OUT
OUT
WOOFER
HDMI OUT
5.1CH OUTPUT
A DIGITAL OUT (COAXIAL) aljzat
F S VIDEO OUT aljzat (17)
B DIGITAL OUT (OPTICAL) aljzat
(21)
G COMPONENT VIDEO OUT aljzatok
(17) (Y, PB/CB, PR/CR)
C 5.1 CH OUTPUT aljzat (21)
H LINE (RGB)-TV csatlakozó (17)
D LINE OUT L/R (AUDIO) aljzatok
(21)
I HDMI OUT (Nagyfelbontású
Multimédia Csatoló Kimenet) aljzat
(17)
E LINE OUT (VIDEO) aljzat (17))
10
LINE (RGB) -TV
Az előlapi kijelző információi
DVD VIDEO/DVD-VR lemez lejátszása közben
Lemez
típusa
Lejátszási állapot Akkor világít, ha a kameraállás változtatható (51)
Ismételt lejátszás
közben világít (35)
Aktuális audiojel típusa (46)
Az aktuális tétel/fejezet száma
vagy a lejátszási idő (41)
PBC funkciókkal rendelkező VIDEO CD-lemez lejátszása közben (32)
Lemez
típusa
Lejátszási állapot
A-B ismétlés közben világít (35)
Aktuális jelenet száma vagy a lejátszási idő (41)
Super Audio CD, CD, DATA DVD (MP3 audio/DivX videó), DATA CD (MP3 audio/DivX
videó) vagy VIDEO CD (PBC funkció nélküli) lemez lejátszása közben
Aktuális műsorszám*1 (41
Lejátszási állapot
Lemez
típusa*2
MP3 műsorszámok lejátszása közben
világít (58)
Lejátszási idő (41)
*1 DivX videofájl lejátszásakor az aktuális műsorszám száma nem lesz kijelezve.
*2 DATA DVD-lemez lejátszása közben a DVD jelző világít. Ha Super Audio CD-lemez HD rétegét játsza
le, a lemez típusa nem lesz kijelezve.
z Hasznos tudnivaló
Beállíthatja az előlapi kijelző világítását
a „CUSTOM SETUP” menü, „DISPLAY”
menüpontjában (76. oldal).
./> (előző/következő) gombok
(28)
m/M
gomb (38)
(pásztázás/lassítás)
ZOOM gomb (28, 61)
SLOW PLAY/FAST PLAY gombok
(28)
SA-CD/CD (Super Audio CD/CD)
gomb (31)
SA-CD MULTI/2CH (Super Audio
CD több/2 csatorna) gomb (31)
(szinkronfelirat) gomb (51)
P
(hang) gomb (45)
Q /
(be/készenlét) gomb (27)
R 2 (hangerő) +/– gombok (70)
A + gombon egy tapintópont található.*
S t (TV/Video)/TIME/TEXT gomb
(41, 70)
T PICTURE NAVI (képnavigáció) gomb
(40, 61)
U ENTER gomb
V MENU gomb (30)
W ENTER gomb (24)
X DISPLAY gomb (13)
Y
(lejátszás) gomb (27)
A H gombon egy tapintópont
található.*
Z X (szünet) gomb (28)
(állj) gomb (28)
TV/DVD kapcsoló (71)
wj
Z (nyitó/záró) gomb (28)
wk SHUFFLE gomb (34)
Számgombo (30)
wl REPEAT gomb (35)
Az 5-ös számgombon egy tapintópont
található.*
e; SUR (térhangzás) gomb (47)
- (tizes számjegyek)/CLEAR gomb
(33, 70)
es
TOP MENU gomb (30)
C/X/x/c gombok (30)
O RETURN gomb (28)
/
(visszajátszás/léptetés/
továbbítás/léptetés) gombok (28, 38)
ea SEARCH MODE gomb (38)
(kameraállás) gomb (51)
ed VIDEO ON/OFF gomb (27)
* A tapintópontot referenciaként használhatja
a készülék vezérlése közben.
Útmutató a vezérlőmenühöz (Magic Pad)
A vezérlőmenün keresztül kiválaszthatja a használni kívánt funkciót, valamint megjelenítheti a
funkcióval kapcsolatos információkat. A DISPLAY gomb megfelelő számú megnyomásával
válassza ki a kívánt kijelzést.
, 1. számú vezérlőmenü
m
2. számú vezérlőmenü (csak bizonyos lemezek esetén jelenik meg)
m
Vezérlőmenü kikapcsolva
Vezérlőmenü
Az 1-es és a 2-es vezérlőmenü elemei az aktuális lemez típusától függően változnak.
Az elemeket részletesebben a zárójelben feltüntetett oldalon ismerheti meg.
Példa: az 1-es vezérlőmenü DVD VIDEO lejátszása esetén
*2
Aktuális tétel
száma*1
A lemez tételeinek száma*1
*2
Kiválasztott opció
A kiválasztott
funkció
megnevezése
Végrehajtási művelet
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
OFF
SET
ON
PLAY
DVD VIDEO
Lejátszási
állapot
(N
X szünet,
x állj, stb.)
A lejátszott lemez
típusa*3
*4
Jelenlegi
beállítás
PROGRAM
ENTER
Quit: DISPLAY
*1
VIDEO CD-lemeznél (PBC bekapcsolva) a
jelenet számát, VIDEO CD/Super Audio CD/
CD-lemeznél a műsorszám számát, DATA CD/
DATA DVD-lemeznél az album számát jelzi.
2
* VIDEO CD/Super Audio CD-lemeznél az index
számát, DATA CD/DATA DVD-lemeznél az
MP3 audio műsorszám vagy a JPEG fájl számát
jelzi. DATA CD/DATA DVD-lemeznél a DivX
videofájl számát jeleníti meg.
*3 A Super VCD-lemez kijelzése „SVCD”
formában történik.
*4 JPEG fájl esetén a dátumot jelzi.
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
13
Ikon neve, funkció
TITLE (38. oldal)/SCENE (38. oldal)/TRACK (38. oldal)
A lejátszani kívánt tétel, jelenet vagy műsorszám kiválasztása.
CHAPTER (38. oldal)/INDEX (38. oldal)
A lejátszani kívánt fejezet vagy index kiválasztása.
TRACK (38. oldal)
A lejátszani kívánt műsorszám kiválasztása.
ORIGINAL/PLAY LIST (30. oldal)
A lejátszani kívánt műsorszámok (DVD-RW/VR módban rögzített DVD-R lemezek)
típusának kiválasztása: az eredeti (ORIGINAL) vagy egy lejátszási lista (PLAY LIST).
TIME/TEXT (38. oldal)
Ellenőrizheti az eltelt és hátralévő lejátszási időt.
Az időkód beírásával kereshet képet vagy zenét a lemezen.
Bekapcsolhatja a DVD/Super Audio CD/CD-text szöveges információit, illetve a
DATA CD/DATA DVD-lemezeken a műsorszámok nevét.
MULTI/2CH (31. oldal)
Amennyiben létezik ilyen, kiválaszthatja a lejátszási réteget a Super Audio
CD-lemezeken.
PROGRAM (33. oldal)
Beállíthatja a tételek, fejezetek vagy műsorszámok lejátszási sorrendjét.
SHUFFLE (34. oldal)
A lemez tételeit, fejezeteit vagy műsorszámait véletlen sorrendben játssza le a
készülék.
REPEAT (35. oldal)
A lemez kiválasztott tételét/fejezetét/műsorszámát/albumát vagy a teljes lemezt
(összes tétel/műsorszám/album) ismételten lejátszhatja.
A-B REPEAT (35. oldal)
Kijelölheti az ismételni kívánt szakaszt.
BNR (55. oldal)
Beállíthatja a képminőséget a blokkzaj illetve a kép mozaikszerű mintázatának
csökkentésével.
MNR (55. oldal)
Beállíthatja a képminőséget a képek körül látható szellemkép jelenségének
csökkentésével.
CUSTOM PICTURE MODE (52. oldal)
A készülék videó kimenőjelének szabályozása. A lejátszott műsornak megfelelően
állíthatja be a képminőséget.
SHARPNESS (43. oldal)
Az alakok körvonalainak hangsúlyozásával élesíti a képet.
AV SYNC (56. oldal)
Beállíthatja a kép és a hang közötti elcsúszás mértékét.
PARENTAL CONTROL (67. oldal)
Korlátozhatja a kívánt lemez lejátszását.
SETUP (72. oldal)
QUICK Setup (24. oldal) (Gyorsbeállítás)
Ebben a menüben beállíthatja a képernyőkijelzés nyelvét, a tv-képernyő formátumát,
a hangkimenetet, és a használt hangsugárzók méretét.
CUSTOM Setup (Egyéni beállítások)
A gyorsbeállítás menüpontjain kívül számos egyéb jellemzőt állíthat be.
RESET
A „SETUP” menü elemeinek visszaállítása a gyári értékre.
ALBUM (38. oldal)
A lejátszani kívánt album kiválasztása.
FILE (38. oldal)
A lejátszani kívánt JPEG képfájl kiválasztása.
ALBUM (38. oldal)
A lejátszani kívánt, DivX videofájlt tartalmazó album kiválasztása.
FILE (38. oldal)
A lejátszani kívánt DivX videofájl kiválasztása.
DATE (61. oldal)
A digitális fényképezőgéppel készített kép felvételi dátumának megjelenítése.
INTERVAL (63. oldal)
Diavetítés üzemmódban a képváltási intervallumot állíthatja be.
EFFECT (63. oldal)
Diavetítés közben a képváltáskor alkalmazott hatás beállítására szolgál.
MODE (MP3, JPEG) (62. oldal)
DATA (adat) CD/DATA DVD lejátszása esetén az adattípus kiválasztása: MP3 audio
műsorszám (AUDIO), JPEG kép (IMAGE) vagy mindkettő (AUTO).
Hasznos tudnivaló
A vezérlőmenü ikonjainak jelzője zölden világít
, ha az „OFF”-tól eltérő
t
beállítást választ ki. (Csak a „PROGRAM”,
„SHUFFLE”, „REPEAT”, „A-B REPEAT”,
„BNR”, „MNR”, „SHARPNESS”, „CUSTOM
PICTURE MODE” menüknél). Az „ORIGINAL/
PLAY LIST” jelző zölden világít, ha a
„PLAY LIST” beállítást választja ki
(alapértelmezés szerinti beállítás). A „MULTI/
2CH” jelző abban az esetben világít zölden, ha a
többcsatornás lejátszási területet választja ki Super
Audio CD-lemez hallgatásakor. Az „AV SYNC”
jelzője abban az esetben világít zölden, ha 0 ms-nál
nagyobb értéket állít be.
Csatlakoztatások
A lejátszó csatlakoztatása
A lejátszó csatlakoztatásához és beállításához kövesse az 1–6. lépéseket.
Megjegyzések
• A zavaró elektromos zajok kiküszöbölése érdekében ügyeljen a csatlakozódugók szoros csatlakoztatására.
• Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékek kezelési útmutatóját is.
• Ezt a lejátszót nem lehet olyan tévékészülékhez csatlakoztatni, amely nem rendelkezik SCART vagy videó
bemeneti aljzattal.
• Csatlakoztatás előtt áramtalanítsa a csatlakoztatni kívánt készülékeket.
1. lépés: Kicsomagolás
Ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékokat megkapta-e:
• Audio/videó csatlakozóvezeték (RCA dugó × 3 y RCA dugó × 3) (1 db)
• Távvezérlő (1 db)
• AA (R6) elemek (2 db)
2. lépés: Az elemek behelyezése a távvezérlőbe
A készülék a mellékelt távvezérlővel is működtethető. Helyezzen be két „R6” (AA) típusú
elemet az elemtartó rekeszbe, ügyelve a helyes 3 és # polaritásra. Ha a távvezérlőt használja,
irányítsa azt a készülék távvezérlő érzékelője
irányába.
• Ne tárolja a távvezérlőt szélsőségesen meleg vagy nedves helyen.
• Különösen az elemek cseréjénél ügyeljen arra, hogy semmilyen idegen tárgy ne kerülhessen a távvezérlő
belsejébe.
• Ne irányítsa a készülék távvezérlés érzékelőjét közvetlen napfény vagy erős fényforrás felé, mert hibás
működést idézhet elő.
• Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemeket, így elkerülheti a kifolyó
elektrolit és a korrózió okozta meghibásodásokat.
3. lépés: A videó/HDMI kábelek csatlakoztatása
A
S-videó kábel
(nem tartozék)
INPUT
B
S VIDEO
(sárga)
INPUT
VIDEO
TV, kivetítő vagy AV
erősítő (rádióerősítő)
L
AUDIO
R
az S VIDEO OUT aljzathoz
TV, kivetítő vagy AV
erősítő (rádióerősítő)
a LINE OUT (VIDEO) aljzathoz
COAXIAL
OPTICAL
FRONT
REAR
CENTER
R-AUDIO-L
VIDEO
Y
PB / CB
PR / C R
L
OUT
DIGITAL
LINE OUT
R
S VIDEO
COMPONENT VIDEO OUT
OUT
WOOFER
a HDMI OUT
aljzathoz
HDMI OUT
5.1CH OUTPUT
LINE (RGB) -TV
(zöld)
(kék) (piros)
a LINE
(RGB)-TV
aljzathoz
CD/DVD-lejátszó
SCART
vezeték (nem
tartozék)
HDMI vezeték (nem
tartozék)
C
a COMPONENT
VIDEO OUT
aljzathoz
IN
TV, kivetítő vagy AV
erősítő (rádióerősítő)
COMPONENT
VIDEO IN
Y
(zöld)
PB/CB
(kék)
PR/CR
(piros)
TV, kivetítő vagy AV
erősítő
(rádióerősítő)
: Jeláram iránya
D
TV
E
Csatlakoztatások
Csatlakoztassa ezt a lejátszót a tévékészülékhez, kivetítőjéhez vagy egy AV erősítőhöz (rádióerősítőhöz)
egy videokábel segítségével. A tévékészülék, projektor vagy AV erősítő (rádióerősítő) bemeneti
aljzatainak típusától függően válassza ki a megfelelő csatlakoztatási módot (A–E).
Abban az esetben, ha progresszív jelek (525p vagy 625p) segítségével előállított képeket
szeretne megjeleníteni az erre alkalmas tévékészüléken, kivetítőn vagy monitoron, javasoljuk,
hogy a D bekötési mintát alkalmazza. HDMI bemenettel rendelkező tévékészülékhez,
kivetítőhöz vagy AV erősítőhöz (rádióerősítőhöz) való csatlakoztatás esetén használja a C
csatlakoztatási megoldást.
Ha progresszív jelek fogadására is képes televízióhoz csatlakoztatja a lejátszót, javasoljuk, hogy a D módszert
alkalmazza. Ha a televíziót mind a D, mind az E módszerrel csatlakoztatja, a SCART kábelen keresztül
továbbított speciális vezérlőjel átkapcsolhatja a készüléket a SCART aljzat bemenőjeleinek fogadására.
A Ha videó bemeneti aljzathoz csatlakoztatja a készüléket
Csatlakoztassa a (tartozék) audio/videó vezeték sárga színű dugóját a sárga (videó) aljzathoz.
Ennél a csatlakoztatási módnál normál képminőséget élvezhet.
Ennél a csatlakoztatási módnál válassza a „NORMAL (INTERLACE)” (alapbeállítás) opciót,
miután a készülék előlapján megnyomta a PROGRESSIVE gombot.
Sárga
Fehér (B)
Fehér (B)
Piros (J)
Piros (J)
B Ha az S-videó bemeneti aljzathoz csatlakoztatja a készüléket
Csatlakoztassa a (külön megvásárolható) S VIDEO csatlakozóvezetéket. Ennél a csatlakoztatási
módnál magasabb képminőséget élvezhet.
Ennél a csatlakoztatási módnál válassza a „NORMAL (INTERLACE)” (alapbeállítás) opciót,
miután a készülék előlapján megnyomta a PROGRESSIVE gombot.
C Ha a HDMI bemeneti aljzathoz csatlakoztatja a készüléket
Használjon hitelesített Sony HDMI vezetéket (külön megvásárolható), így a HDMI kimeneti
aljzaton át jobb digitális kép- és hangminőséget élvezhet.
Vegye figyelembe, hogy a Super Audio CD-lemezek hangja nem jelenik meg a HDMI OUT
(kimeneti) aljzaton.
TV csatlakoztatása DVI bemeneti aljzaton keresztül
Használjon egy (külön megvásárolható) HDMI-DVI átalakító kábelt. A DVI aljzat nem képes
a hangfrekvenciás jelek vételére, így kiegészítésképpen egy külön audio kapcsolatot is létre kell
hoznia a két készülék között (21. oldal). Továbbá ne kösse össze a HDMI OUT aljzatot olyan
DVI aljzattal, mely nem HDPC kompatibilis (pl. PC képernyő DVI aljzata).
D Ha komponens videó bemeneti aljzattal (Y, PB/CB, PR/CR) rendelkező
monitorhoz, kivetítőhöz vagy AV erősítőhöz (rádióerősítő)
csatlakoztatja a készüléket
Csatlakoztassa a készüléket a COMPONENT VIDEO OUT aljzaton keresztül egy (külön
megvásárolható) komponens videó kábel vagy három ugyanolyan típusú és egyforma
hosszúságú videó kábel (külön megvásárolható) segítségével. Ez a csatlakoztatási mód
elsőrendű színreprodukciót és kiváló képminőséget kínál.
Ha a tévékészülék progresszív (525p/625p) formátumú jelek fogadására is képes, a fenti
csatlakoztatási módszert javasolt alkalmazni, és nyomja meg a PROGRESSIVE gombot az
előlapon, hogy a készülék progresszív jeleket továbbítson. A részletekről „A PROGRESSIVE
gomb használata” c. részben olvashat (19. oldal).
E Ha SCART aljzathoz csatlakoztatja a készüléket
Csatlakoztasson egy (külön megvásárolható) SCART csatlakozóaljzatot. A búgás és zaj
elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatások megfelelőek-e. Ha SCART
kábelt használ, ellenőrizze, hogy a TV képes-e S-videó vagy RGB jelek feldolgozására. Olvassa
el a csatlakoztatott tévékészülékhez mellékelt használati útmutatót. Ha a beállító képernyőn
(75. oldal) a „SCREEN SETUP” menüben a „LINE” menüpontnál az „S VIDEO” vagy az
„RGB” beállítást választja ki, olyan SCART vezetéket használjon, amely megfelel az adott
jeltípusnak.
Ha széles képernyős tévékészüléket csatlakoztat
A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy a kép nem tölti ki megfelelően a TV
képernyőjét. A képarány megváltoztatásáról olvassa el a 74. oldalon leírtakat.
• Ne csatlakoztassa ezt a lejátszót egy videomagnón keresztül a tévékészülékhez. Ha a lejátszó műsorát egy
videomagnón keresztül juttatja a televízióra, a tv-képernyőn megjelenő műsor zajos lehet. Ha a
tévékészülék csupán egyetlen audio/videó bemenettel rendelkezik, a lejátszót ahhoz kell csatlakoztatni.
• Ha a SCREEN SETUP menüben (75. oldal) a „LINE” paraméter „RGB” beállítását választja ki, a lejátszó
nem továbbít komponens videojeleket.
Ha NTSC rendszerben felvett lemez műsorát játssza le, a készülék NTSC színrendszerben
továbbítja a videojelet vagy a menüképernyőt, stb. a külső berendezések felé, ezért a kép nem
minden esetben jelenik meg a PAL rendszerű televíziók képernyőjén. Ebben az esetben nyissa
ki a lemeztartót, és vegye ki a lemezt.
A PROGRESSIVE gomb használata
A készülék előlapján található PROGRESSIVE gomb segítségével kiválaszthatja a felvevő
kimeneti jelformátumát (sorváltásos vagy progresszív), valamint a progresszív jelek tömörítési
eljárását. Progresszív jelkimenet esetén a PROGRESSIVE jelző világít.
A PROGRESSIVE gomb megnyomásakor a kijelző a következőképpen változik:
PROGRESSIVE AUTO
m
PROGRESSIVE VIDEO
m
NORMAL (INTERLACE)
,
◆PROGRESSIVE AUTO
Válassza ezt ha:
– a tévékészüléke alkalmas progresszív jelek fogadására, és
– a tévékészülék a COMPONENT VIDEO OUT aljzathoz csatlakozik.
Általános esetben válassza ezt a beállítást, ha a fenti feltételek teljesülnek. Ennél a beállításnál
a készülék automatikusan felismeri a műsor típusát és ennek megfelelően választja ki a
legalkalmasabb jel-átalakítási módszert.
Ne feledje, hogy a kép nem lesz tiszta vagy meg sem jelenik, ha a fenti feltételek valamelyike
nem teljesül.
PROGRESSIVE VIDEO
Válassza ezt ha:
– a tévékészüléke alkalmas progresszív jelek fogadására, és
– a tévékészülék a COMPONENT VIDEO OUT csatlakozóaljzathoz csatlakozik, és
– ha állandón a PROGRESSIVE VIDEO kép-átalakítási módszert kívánja használni a videóalapú műsorokhoz.
Akkor válassza ezt a beállítást, ha a PROGRESSIVE AUTO beállítás alkalmazásakor nem elég
éles a kép.
Ne feledje, hogy a kép nem lesz tiszta vagy meg sem jelenik progresszív jel esetén, ha a fenti
feltételek valamelyike nem teljesül.
NORMAL (SORVÁLTÁSOS)
Válassza ezt ha:
– a tévékészüléke nem alkalmas progresszív jelek fogadására, vagy
– a tévékészülék nem a COMPONENT VIDEO OUT, hanem más csatlakozóaljzathoz
csatlakozik (LINE OUT (VIDEO) vagy S VIDEO OUT).
Ha a HDMI jelző világít, nem választhatja ezt a beállítást.
Néhány szó a DVD műsorok fajtáiról és a kép átalakítási eljárásokról
A DVD műsorok két nagy csoportba sorolhatók: mozifilm alapú és videó alapú műsorok.
A videó alapú műsorok általában tévéműsorok (pl. sorozatok és szórakoztató műsorok),
melyeknél a műsor megjelenítése 25 kép/50 félkép (30 kép/60 félkép)/másodperc sebességgel
történik. A mozifilm alapú műsorok eredete rendszerint a filmszínházakhoz kötődik, melyekben
a 24 kép/másodperces megjelenítés a jellemző. Vannak olyan DVD-lemezek, melyek mind
mozifilm, mind videó alapú műsort tartalmaznak. Annak érdekében, hogy ezek a képek
természetes formában jelenjenek meg a képernyőn akkor is, ha PROGRESSIVE módba kapcsol,
a progresszív jeleket át kell alakítani a DVD műsor típusának megfelelően.
• Ha videó bázisú műsort játszik le progresszív jelkimeneten, a kép egy része természetellenesen jelenhet
meg a kép-átalakítási eljárástól függően. Az S VIDEO OUT és a LINE OUT (VIDEO) aljzatokon keresztül
megjelenő jelre ez nincs hatással, mivel ezek az aljzatok csak a normál (sorváltásos) formátum
továbbítására szolgálnak.
• Ha a „SCREEN SETUP” menüben a „LINE” opciónál az „RGB” beállítást választja, a rendszer
„NORMAL (INTERLACE)” (sorváltásos) üzemmódba kapcsol. Ez attól függetlenül történik, hogy a
„PROGRESSIVE AUTO” vagy a „PROGRESSIVE VIDEO” ki lett-e választva.
• Ha a LINE OUT (VIDEO) vagy az S VIDEO OUT kimeneteket használja, és megnyomja a
PROGRESSIVE gombot az előlapon, előfordul, hogy a kép vibrál (a sorváltásos üzemmódból progresszív
módba vált vagy fordítva).
4. lépés: Az audio vezetékek csatlakoztatása
A tévékészülék, kivetítő vagy AV erősítő (rádióerősítő) bemeneti aljzatainak típusától függően
válassza ki a megfelelő csatlakoztatási módot ( , B-1 vagy B-2 ). Ez lehetővé teszi a
lejátszott műsor hangjának meghallgatását.
A
INPUT
(sárga)*
Audio/videó
kábel (tartozék)
VIDEO
(fehér)
(fehér)
L
(sárga)*
(piros)
Csatlakoztatások
(piros)
AUDIO
R
R-AUDIO-L
TV, kivetítő vagy AV
erősítő
(rádióerősítő)
VIDEO
LINE OUT
a LINE OUT L/R (AUDIO) aljzathoz
COAXIAL
OPTICAL
FRONT
REAR
CENTER
R-AUDIO-L
VIDEO
Y
PB / CB
PR / CR
L
DIGITAL
OUT
S VIDEO
COMPONENT VIDEO OUT
OUT
LINE OUT
R
WOOFER
HDMI OUT
DIGITAL
LINE (RGB) -TV
CD/DVD-lejátszó
a DIGITAL OUT
(COAXIAL vagy OPTICAL)/
HDMI OUT aljzathoz
B-2
COAXIAL
5.1CH OUTPUT
OPTICAL
B-1
az 5.1
csatornás kimenethez
Optikai digitális
vezeték (nem
tartozék).
Csatlakoztatás
előtt vegye le a
védődugót
OUT
HDMI OUT
FRONT
REAR
CENTER
L
R
WOOFER
5.1CH OUTPUT
HDMI vezeték
(nem tartozék)
Sztereó audio
vezeték (nem
tartozék)
Koaxiális
digitális
vezeték (nem
tartozék)
vagy vagy vagy
Mono audio vezeték
(nem tartozék)
a koaxiális vagy
optikai/HDMI
digitális
bemenethez
a hangbemenethez
[Hangsugárzók]
[Hangsugárzók]
Hátsó
[jobb]
Hátsó [bal]
Első [bal]
Központi
AV erősítő (rádióerősítő)
5.1 csatornás bemenettel
és/vagy
B
Első [jobb]
Mélyhangsugárzó
: Jeláram iránya
* A sárga csatlakozódugó a kép továbbítására szolgál (17. oldal).
21
B-1 : Csatlakoztatás 5.1 csatornás
bemeneti aljzatokhoz
Az audio L/R bemeneti
aljzatok csatlakoztatása
Ennél a csatlakoztatási módnál
a tévékészülék vagy a sztereóerősítő
(rádióerősítő) két hangsugárzója állítja elő
a hangot. A csatlakoztatáshoz (külön
megvásárolható) audio/videó
csatlakozóvezetéket kell használni.
Sárga
Fehér (bal)
Sárga
Fehér (bal)
Piros (jobb)
Piros (jobb)
• Térhatású hang (47. oldal)
TV: Dynamic Theatre, Dynamic, Wide,
Night
5.1 csatornás térhatású hangzást érhet el a
lejátszó beépített Dolby Digital, DTS, MPEG
audio vagy Super Audio CD Multi
dekóderének használatával.
Vegye figyelembe, hogy a 7.1 csatornás
hangokat a készülék 5.1 csatornás kimenetté
alakítja.
A csatlakoztatáshoz sztereó audio vezetéket
vagy (külön megvásárolható) mono audio
vezetéket használjon.
Sztereó audio vezeték
Fehér
Fehér
Piros
Piros
Fehér
Fehér
Piros
Piros
Mono audio vezeték
Sztereóerősítő (rádióerősítő): Standard, Night
Fehér
Fehér
Fehér
Fehér
• Térhatású hang
Dolby Digital (5.1 csatorna), DTS
(5.1 csatorna), MPEG audio (5.1 csatorna),
többcsatornás Super Audio CD
B Csatlakoztatás egy 5.1
csatornás bemenettel
rendelkező AV erősítőhöz
(rádióerősítő) és/vagy egy
digitális audio bemeneti
aljzathoz
Ha az AV erősítő (rádióerősítő) rendelkezik
5.1 csatornás bemenetekkel, használja a
B-1 csatlakoztatási megoldást.
Ha használni szeretné az AV erősítő
(rádióerősítő) Dolby Digital*1, DTS*2 vagy
MPEG audio dekóder funkcióját,
csatlakoztassa a készüléket a digitális
aljzathoz, a B-2 csatlakoztatási módnak
megfelelően. A következőkben ismertetett
csatlakoztatási módokkal, még életszerűbb
hangzást varázsolhat otthonába.
B-2 : Csatlakoztatás 5.1 csatornás
bemeneti aljzatokhoz
Ha az AV erősítő (rádióerősítő) rendelkezik
Dolby Digital, DTS vagy MPEG audio
dekóderrel és egy digitális bemeneti aljzattal,
válassza ezt a csatlakoztatást.
A csatlakoztatáshoz koaxiális vagy optikai
digitális vagy (külön megvásárolható) HDMI
vezetéket használjon.
Koaxiális
vezeték
Optikai
vezeték
HDMI
vezeték
• Térhatású hang
Dolby Digital (5.1 csatorna), DTS (5.1
csatorna), MPEG audio (5.1 csatorna)
*2
A készülék gyártása a Dolby Laboratories
engedélyével történt.
A „Dolby”, a „Pro Logic” és a dupla D
szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
A készülék gyártása a Digital Theater Systems,
Inc. engedélyével történt. Az Egyesült
Államokbeli szabadalmi számok: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616;
6,487,535 valamint egyéb az Egyesült
Államokon kívüli nemzetközi szabványok lettek
bejegyezve. A „DTS” és a „DTS Digital
Surround” a Digital Theatre Systems Inc.
bejegyzett védjegyei. Szerzői jogok 1996, 2003
Digital Theater Systems, Inc. Minden jog
fenntartva.
Csatlakoztatások
*1
menüben a „48kHz/96kHz PCM” menüpontban
válassza a „96kHz/24bit” beállítást (79. oldal).
• Ennél a csatlakoztatásnál a lejátszó térhatású
hangzása nem használható ki.
• A Super Audio CD-lemezek hangfrekvenciás
jelei nem jelennek meg a DIGITAL OUT
(COAXIAL or OPTICAL)/HDMI OUT
aljzatokon.
• Ha a lejátszót HDMI vezetékkel köti össze az AV
erősítővel (rádióerősítővel), a következő
műveletek egyikét hajtsa végre:
– Az AV erősítőt (rádióerősítőt) HDMI vezeték
segítségével kösse a tévékészülékhez.
– A lejátszót és a tévékészüléket ne HDMI
vezetékkel kösse össze (komponens videó
vezeték, S-videó vezeték vagy audio/videó
vezeték).
z Hasznos tudnivalók
• A B-2 csatlakoztatási módhoz
A hangsugárzók megfelelő elhelyezéséről olvassa
el a csatlakoztatott készülékek kezelési
útmutatóját.
• A hangzás minősége érdekében:
– Használjon nagy teljesítményű hangsugárzókat.
– Használjon egyforma méretű és teljesítményű,
első-, hátsó és központi hangsugárzókat.
– A mélyhangsugárzót a bal és a jobboldali első
hangsugárzók között helyezze el.
• A B-2 csatlakoztatási módot akkor alkalmazza,
ha 7 vagy több hangsugárzót működtet
(6.1 csatorna vagy több).
Megjegyzések
A B-2 csatlakoztatási módhoz
• A csatlakoztatás befejezése után a gyorsbeállító
menüben (24. oldal) állítsa a „DOLBY
DIGITAL” menüpontot „DOLBY DIGITAL”
beállításra, és a „DTS” menüpontot „DTS”
beállításra. Ha az AV erősítő (rádióerősítő)
MPEG audio dekóderrel is rendelkezik, válassza
ki az „MPEG” almenü „MPEG” beállítását
(79. oldal). Ellenkező esetben nem lesz hang,
illetve csupán hangos zaj lesz hallható a
hangsugárzókból.
• Ha olyan erősítőt (rádióerősítőt) csatlakoztat,
mely alkalmas a 96 kHz mintavételi frekvenciájú
jelek feldolgozására, az „AUDIO SETUP”
23
5. lépés: A hálózati vezeték csatlakoztatása
Csatlakoztassa a lejátszót és a tévékészüléket az elektromos hálózathoz.
6. lépés: Gyorsbeállítás
Az alábbiakban azokat a lépéseket részletezzük, melyek a lejátszó alapbeállításához szükségesek.
Egy-egy lépést a > gombbal ugorhat át. A . gombbal visszaléphet az előző beállításra.
ENTER
1 Kapcsolja be a tévékészüléket.
2 Nyomja meg a [/1 gombot.
3 Válassza ki a tévékészüléken
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
a lejátszó számára fenntartott
videocsatornát.
A „Press [ENTER] to run QUICK
SETUP” (Nyomja meg az ENTER
gombot a gyorsbeállítás elindításához)
üzenet jelenik meg a képernyő alján.
Ha az üzenet nem jelenik meg, válassza
ki a „SETUP” főmenü „QUICK”
funkcióját a vezérlőmenüben (73. oldal).
4 Lemez behelyezése nélkül nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a nyelv
kiválasztására szolgáló menü.
24
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 A X/x gombbal válassza ki
a nyelvet.
A lejátszó az előbbi lépésben kiválasztott
nyelven jeleníti meg a menüt és a
szinkronfeliratot.
6 Nyomja meg az ENTER gombot.
A csatlakoztatott tévékészülék
képarányának beállítására szolgáló menü
jelenik meg.
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
HDMI RESOLUTION:
4:3 LETTER BOX
YCBCR/RGB (HDMI):
4:3 PAN SCAN
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
VIDEO
LINE:
FULL
4:3 OUTPUT:
7 A X/x gombbal válassza ki
a tévékészülék típusának
megfelelő beállítást.
◆ Ha normál (4:3) képarányú készüléke
van:
• 4:3 LETTER BOX vagy 4:3 PAN
SCAN (74. oldal).
8 Nyomja meg az ENTER gombot.
A LINE (RGB)-TV aljzaton megjelenő
videojel típusának beállítására szolgáló
menü megjelenik.
Is this player connected to an amplifier
(receiver) ? Select the type of jack you
are using.
YES
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
DIGITAL & 5.1CH OUTPUT
NO
9 A X/x gombbal válassza ki, hogy
milyen típusú aljzaton keresztül
csatlakoztatta készülékét az
erősítőhöz (rádióerősítőhöz)
(amennyiben csatlakoztatta),
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha készülékét nem csatlakoztatta
erősítőhöz (rádióerősítőhöz), válassza a
„NO” opciót és folytassa a beállítást a 19es lépéstől.
Ha készülékét csupán egy sztereó audio
vezetékkel csatlakoztatta az erősítőhöz
(rádióerősítőhöz), válassza a „YES:
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)” opciót,
és folytassa a beállítást a 19-es lépéstől.
Ha a csatlakoztatáshoz optikai vagy
koaxiális digitális/HDMI vezetéket
használ, válassza a „YES: DIGITAL
OUTPUT” opciót. Ekkor a „DOLBY
DIGITAL” beállítására szolgáló menü
jelenik meg.
Ha készülékét egy audio csatlakozóvezeték
segítségével kötötte az erősítőhöz
(rádióerősítőhöz), válassza a „YES:
DIGITAL & 5.1 CH OUTPUT.” opciót.
Ekkor a „DOLBY DIGITAL”
beállítására szolgáló menü jelenik meg.
a Dolby Digital kimenőjel típusát
(melyet az erősítőre
(rádióerősítőre) kíván
továbbítani).
Ha az AV erősítő (rádióerősítő)
rendelkezik Dolby Digital dekóderrel,
válassza ki a „DOLBY DIGITAL”
beállítást. Egyéb esetben válassza a
„D-PCM” beállítást.
Csatlakoztatások
◆ Ha széles képernyős tévékészüléke,
vagy szélesvásznú üzemmóddal ellátott
normál (4:3) képarányú készüléke van
• 16:9 (74. oldal).
10A X/x gombbal válassza ki
AUDIO SETUP
AUDIO ATT:
OFF
AUDIO DRC:
STANDARD
AUDIO FILTER:
SHARP
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
D-PCM
DTS:
DOLBY DIGITAL
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
11Nyomja meg az ENTER gombot.
A „DTS” menüpont van kiválasztva.
AUDIO SETUP
OFF
AUDIO ATT:
AUDIO DRC:
STANDARD
AUDIO FILTER:
SHARP
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
DTS
DTS:
D-PCM
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16 bit
12A X/x gombbal döntse el, hogy
kíván-e DTS jelet továbbítani az
erősítőre (rádióerősítőre).
Ha az AV erősítő (rádióerősítő)
rendelkezik DTS dekóderrel, válassza ki
a „DTS” beállítást. Egyéb esetben
válassza a „D-PCM” beállítást.
13Nyomja meg az ENTER gombot.
◆ Ha a 9-es lépésnél a „DIGITAL
OUTPUT” opciót választotta
• A gyorsbeállítás befejeződött. Az
összes beállítási és csatlakoztatási
művelet lezajlott.
• Ha az AV erősítő (rádióerősítő)
rendelkezik MPEG audio dekóderrel,
válassza ki az „MPEG” beállítást az
„MPEG” almenüben (79. oldal).
,folytatódik
25
◆ Ha a 9-es lépésnél a „DIGITAL &
5.1CH OUTPUT” opciót választotta
A „SPEAKER SETUP” (hangsugárzó
beállítás) menü beállító képernyője
jelenik meg.
14A X/x gombbal állítsa be a
központi hangsugárzó méretét.
Ha nem használ központi hangsugárzót,
válassza a „NONE” opciót (80. oldal).
SPEAKER SETUP (DVD)
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(REAR):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
REAR:
SUBWOOFER:
LARGE
SMALL
LARGE
NONE
LARGE
YES
A „REAR” (hátsó hangsugárzóra
vonatkozó) menüpont van kiválasztva.
SPEAKER SETUP (DVD)
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(REAR):
OFF
TEST TONE:
LARGE
FRONT:
LARGE
LARGE(REAR)
CENTER:
LARGE(SIDE)
LARGE(REAR)
REAR:
SUBWOOFER:
YES
16A X/x gombbal állítsa be a hátsó
hangsugárzók méretét.
Ha nem használ hátsó hangsugárzót,
válassza a „NONE” opciót.
17Nyomja meg az ENTER gombot.
A „SUBWOOFER” (mélyhangsugárzó
vonatkozó) menüpont van kiválasztva.
SPEAKER SETUP (DVD)
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(REAR):
OFF
TEST TONE:
LARGE
FRONT:
LARGE
CENTER:
YES
LARGE(REAR)
REAR:
NONE
SUBWOOFER:
YES
ENTER
18A X/x gombbal válassza ki, hogy
csatlakoztatott-e
mélyhangsugárzót.
26
A gyorsbeállítás befejeződött. Az összes
beállítási és csatlakoztatási művelet
lezajlott.
Ha az AV erősítő (rádióerősítő)
rendelkezik MPEG audio dekóderrel,
válassza ki az „MPEG” beállítást az
„MPEG” almenüben (79. oldal).
Megjegyzés
Ha elvégezi a Gyorsbeállítást, a „PLAYBACK
MEMORY” és a „CUSTOM SETUP” menükben
elvégzett beállításuk érvényüket veszthetik (újra a
gyári értékek lesznek érvényesek).
15Nyomja meg az ENTER gombot.
DISPLAY
19Nyomja meg az ENTER gombot.
4 Nyomja meg a A gombot a lejátszón
és helyezzen be egy lemezt.
Lemezek lejátszása
Lemezek lejátszása
A lejátszandó oldal lefelé
nézzen.
5 Nyomja meg a H gombot.
A lemeztartó bezáródik, és a lejátszás
megkezdődik (folyamatos lejátszás).
Állítsa be a hangerőt a tévékészüléken
vagy az erősítőn (rádióerősítőn).
A lejátszott lemez típusától függően
a képernyőn egy menü jelenhet meg.
DVD VIDEO lemezeknél lapozzon a
30. oldalra. VIDEO CD-lemezek esetén
lapozzon a 32. oldalra.
Lemezek lejátszása
A lejátszani kívánt DVD vagy VIDEO CDlemeztől függően egyes funkciók működése
korlátozott vagy a megszokottól eltérő lehet.
Olvassa el a lemezhez mellékelt tájékoztatót.
A Super Audio CD/CD-lemezek
hanghűségének fokozása
ENTER
RETURN
A videokimenet hatását minimalizálhatja
annak kikapcsolásával.
Nyomja meg a VIDEO ON/OFF gombot.
A VIDEO OFF kijelző világítani kezd a
lejátszón.
A funkcióból a VIDEO ON/OFF gomb
ismételt megnyomásával léphet ki.
A lejátszó kikapcsolása
Nyomja meg a [/1 gombot. A készülék
készenléti üzemmódba kapcsol.
VIDEO
ON/OFF
1 Kapcsolja be a tévékészüléket.
2 Nyomja meg a [/1 gombot.
A lejátszó bekapcsol.
3 Válassza ki a lejátszó számára
fenntartott videobemenetet
a tévékészüléken.
◆ Ha egy erősítőt (rádióerősítőt) is
csatlakoztatott
Kapcsolja be az erősítőt (rádióerősítőt) és
kapcsoljon a megfelelő bemenetre a
lemez hangjának meghallgatásához.
z Hasznos tudnivaló
Beállíthatja, hogy több mint 30 perces állj
üzemmód után a készülék automatikusan készenléti
üzemmódba kapcsoljon. E funkció
bekapcsolásához válassza ki a „CUSTOM SETUP”
menü „AUTO POWER OFF” funkciójának „ON”
(be) vagy „OFF” (ki) beállítását (76. oldal).
Megjegyzések
• A Super Audio CD-lemezek hangfrekvenciás jelei
nem jelennek meg a DIGITAL OUT (COAXIAL or
OPTICAL)/HDMI OUT aljzatokon.
• A VIDEO ON/OFF funkció nem működik, ha
HDMI csatlakoztatást használ.
• A DTS audiojeleket csak a DIGITAL OUT
(COAXIAL) aljzaton keresztül továbbítja a
készülék.
• A DVD írókkal felvett lemezeknek megfelelően
lezártnak kell lenni, ahhoz, hogy tökéletesen
lejátszhatók legyenek. A lemezek lezárásával
kapcsolatban olvassa el a további információkat a
DVD íróhoz mellékelt kezelési útmutatóban.
,folytatódik
27
További műveletek
Megjegyzés
Az azonnali visszajátszási vagy a továbbítási
funkció bizonyos jeleneteknél nem használható.
Lejátszás gyorsabban vagy
lassabban, hanggal együtt
A jelenetet gyorsított vagy lassított lejátszása
közben hallhatja a párbeszédet vagy a műsor
hangját.
Lejátszás közben nyomja meg a FAST
PLAY vagy a SLOW PLAY gombot.
A FAST PLAY vagy a SLOW PLAY gomb
minden megnyomásakor a lejátszási sebesség
változik.
Visszakapcsolás normál lejátszásra
Nyomja meg a H gombot.
Funkció
Teendő
Állj.
Nyomja meg a x gombot.
Szünet.
Nyomja meg a X gombot.
A lejátszás folytatása
szünet üzemmódból.
Nyomja meg a X vagy a
H gombot.
Ugrás a következő
fejezetre,
műsorszámra vagy
jelenetre (folyamatos
lejátszás közben).
Nyomja meg a >
gombot.
Ugrás az előző
Nyomja meg a .
fejezetre, műsorszámra gombot.
vagy jelenetre
(folyamatos lejátszás
közben).
A lejátszás kikapcsolása Nyomja meg a Z
és a lemez kivétele.
gombot.
Az előző jelenet
megismétlése.*1
Nyomja meg a
(visszajátszás) gombot
lejátszás közben.
Gyorskeresés előre az
aktuális jeleneten
belül.*2
Nyomja meg a
(továbbítás) gombot
lejátszás közben.
A kép
28
nagyítása.*3
Nyomja meg többször a
ZOOM gombot.
A CLEAR gombbal
visszakapcsolhat
a normál képre.
*1 Csak DVD VIDEO és DVD-RW/DVD-R
lemezeknél. Ez a gomb DivX videofájloknál
nem használható.
*2 Csak DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R lemezeknél. Ez a gomb
DivX videofájloknál nem használható.
*3 Csak videó és JPEG képeknél (a
BACKGROUND háttérképek kivételével).
A nagyított képet a C/X/x/c gombokkal
mozgathatja. A lemez tartalmától függően
előfordulhat, hogy a nagyított kép elmozdításakor
a zoom funkció automatikusan kikapcsol.
Megjegyzések
• Ezt a funkciót csak DVD/VIDEO CD/Super VCD
és VR formátumú DVD-RW lemezekkel
használhatja.
• A maximális vagy a minimális sebesség
elérésekor az „Operation not possible” (A művelet
nem végrehajtható) felirat jelenik meg.
• Gyorsított vagy lassított lejátszás közben a
kameraállás (51. oldal), a szinkronfelirat
(51. oldal) és a hang üzemmód (45. oldal) nem
módosítható. A hang üzemmód csak VIDEO CD/
Super VCD-lemezeknél módosítható.
• DTS hangsáv lejátszása közben a gyorsított vagy
lassított lejátszás nem használható.
• VR formátumú DVD-RW lemezen lévő
fényképek lejátszása közben a gyorsított vagy
lassított lejátszás nem használható.
A lemeztartó fiók zárolása
(gyermekzár)
A lemezfiók zárolásával megakadályozhatja,
hogy a gyermekek felügyelet nélkül ki tuják
nyitni.
Amikor a készülék készenléti üzemmódban
van, nyomja meg a O RETURN, ENTER és
a [/1 gombot a távvezérlőn.
A lejátszó bekapcsol, és a „LOCKED”
(lezárva) felirat jelenik meg a kijelzőn. Amíg
a gyermekzár aktív, a távvezérlő vagy a
készülék A vagy Z gombja nem funkcionál.
A zárolás feloldása
Amikor a készülék készenléti üzemmódban
van, nyomja meg újból a O RETURN,
ENTER és a [/1 gombot.
Megjegyzés
A lemeztartó fiók akkor is zárolva marad, ha a
vezérlőmenüben kiválasztja a „SETUP” menü
„RESET” opcióját (73. oldal).
A lejátszás folytatása a
megszakítási ponttól
(többlemezes folytatólagos lejátszás)
1 Lejátszás közben nyomja meg a x
Lemezek lejátszása
A lejátszó 40 lemez megállítási pontjának
megjegyzésére képes. Ha visszahelyezi a
lemezt, a lejátszás a megállítási ponttól
folytatódik. A 41. lemezre vonatkozó
megállítási pont tárolásával az első lemezre
vonatkozó adat törlődik.
Megjegyzések
• Ahhoz, hogy ez a funkció működjön,
a „CUSTOM SETUP” menü, „MULTI-DISC
RESUME” pontjában az „ON” beállításnak
érvényesnek kell lennie (77. oldal).
• A pont, ahol megállította a lemezt, törlődik, ha
– megváltozatja a lejátszás módját.
– ha megváltoztat egy beállítást a Beállítási
képernyőn.
• VR módban rögzített DVD–RW, CD, Super
Audio CD, DATA CD és DATA DVDlemezeknél a rendszer megjegyzi folytatólagos
lejátszás pontját az aktuális lemez esetében.
A folytatási pont törlődik, ha:
– kiveszi a lemezt.
– kihúzza a hálózati csatlakozódugót (Csak Super
Audio CD, CD és DATA CD/DATA DVDlemezek esetén).
– ha a rendszer készenléti üzemmódba kapcsol
(csak DATA CD/DATA DVD-lemezek
esetében).
• A folytatólagos lejátszás nem működik
programozott és véletlensorrendű lejátszás
esetében.
• Előfordulhat, hogy a funkció nem működik
néhány lemeznél.
• Ha a „CUSTOM SETUP” menü, „MULTI-DISC
RESUME” pontjában az „ON” beállítás érvényes
és egy írható lemezt játszik le, pl. DVD–RW
lemezt, előfordulhat, hogy a rendszer a többi
lemeznél is az erre érvényes folytatási pontot
fogja használni. Ha a lejátszást a lemez elején
kívánja kezdeni, nyomja meg kétszer
a x gombot, majd nyomja meg a H gombot.
gombot a lejátszás leállításához.
Az előlapi kijelzőn megjelenik a
„RESUME” jelzés.
2 Nyomja meg a H gombot.
A készülék onnan folytatja a lejátszást,
ahol azt az 1. lépésben leállította.
z Hasznos tudnivaló
Ha a lejátszást a lemez elején kívánja kezdeni,
nyomja meg kétszer a x gombot, majd nyomja meg
a H gombot.
29
A DVD-menük használata
A DVD-lemez leghosszabb, összefüggő
videó vagy audio programjait „tételeknek”
nevezzük. Ha több tételt tartalmazó DVDlemezt játszik le, a TOP MENU gomb
segítségével kiválaszthatja a kívánt tételt.
Ha olyan DVD-lemezt játszik le, amelyen
engedélyezve van a műsor vagy
a szinkronfelirat nyelvének kiválasztása,
használja a MENU gombot.
Az „ORIGINAL” vagy
a „PLAY LIST” funkció
kiválasztása DVD-RW/
DVD-R lemezen
Bizonyos típusú DVD-RW/DVD-R
lemezeknél VR (videó felvétel) formátumban
kétféle műsorszámtípus közül lehet választani
a lejátszás elindítása előtt: az eredetileg felvett
műsorszámok (tételek) (ORIGINAL), illetve a
szerkesztés céljából a lemezre felvett műsorszámok
(tételek) (PLAY LIST). Kiválaszthatja a
lejátszani kívánt műsorszámok típusát.
Számgombok
ENTER
DISPLAY
1 Állj üzemmódban nyomja meg
1 Nyomja meg a TOP MENU vagy
a MENU gombot.
A tv-képernyőn megjelenik
a műsorismertető menü.
A menü tartalma lemezről-lemezre
változik.
2 A C/X/x/c gombokkal vagy
a számgombokkal válassza ki
a lejátszani kívánt tételt, vagy
megváltoztatandó beállítást.
Ha megnyomja a számgombokat, az
alábbi képernyő jelenik meg.
A megfelelő számgomb megnyomásával
válassza ki a kívánt elemet.
1
a DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2 A X/x gombokkal válassza ki az
(ORIGINAL/PLAY LIST)
ikont, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjelenik az „ORIGINAL/PLAY
LIST” választómenü.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
DVD-VR
3 A X/x gombokkal válassza ki
a megfelelő beállítást.
• PLAY LIST: az „ORIGINAL”
tételekből szerkesztés céljára
létrehozott tételek lejátszása.
• ORIGINAL: az eredeti tételek lejátszása.
30
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
4 Nyomja meg az ENTER gombot.
A lejátszandó réteg
kiválasztása Super Audio
CD-ről
Lejátszási réteg kiválasztása
hibrid Super Audio CD-lemez
lejátszásakor
Néhány Super Audio CD-lemez egyaránt
tartalmaz egy HD és egy CD réteget is.
Kiválaszthatja, hogy melyik réteg tartalmát
kívánja meghallgatni.
Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot,
vagy a HD vagy a CD réteg lesz kiválasztva.
A CD réteg lejátszásakor a „CD” felirat
világítani kezd az előlapi kijelzőn.
Lemezek lejátszása
Ha a lejátszó állj üzemmódban van,
nyomja meg az SA-CD/CD gombot.
Megjegyzések
Lejátszási terület kiválasztása
2 csatornás + többcsatornás
Super Audio CD-lemezről
• A Super Audio CD-lemezekről bővebb
információkat találhat a 88. oldalon.
• Mindegyik lejátszási funkció, csak a kiválasztott
rétegen található tartalmakra vonatkozik.
Egyes Super Audio CD-lemezek egyaránt
tartalmaznak két- valamint többcsatornás
lejátszási területet. Kiválaszthatja
a meghallgatni kívánt réteget.
1
Ha a lejátszó állj üzemmódban van,
nyomja meg az SA-CD MULTI/2CH
gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
2CH
2
Nyomja meg ismételten a SA-CD
MULTI/2CH gombot a beállítás
kiválasztásához.
• MULTI: a többcsatornás terület
lejátszása.
• 2CH: a kétcsatornás terület lejátszása.
A többcsatornás terület lejátszása
közben az előlapi kijelzőn a MULTI
CHANNEL jelző világít.
31
PBC funkciókkal
rendelkező VIDEO CDlemezek lejátszása (PBC
lejátszás)
A PBC lejátszás lehetővé teszi a VIDEO CD
műsorának interaktív módon, egy
képernyőmenün keresztül történő lejátszását.
z Hasznos tudnivaló
A PBC funkció használata nélküli lejátszáshoz állj
üzemmódban a ./> gombbal válassza ki a
kívánt műsorszámot, majd nyomja meg az ENTER
vagy a H gombot.
A képernyőn a „Play without PBC” (Lejátszás PBC
funkciók nélkül) felirat jelenik meg, és a készülék
folyamatos lejátszási üzemmódba kapcsol.
Állóképek – pl. menü képernyő – nem jeleníthetők
meg.
Ha szeretne visszakapcsolni PBC lejátszásra,
nyomja meg kétszer a x gombot, majd nyomja meg
a H gombot.
Megjegyzés
Az aktuális VIDEO CD-lemeztől függően
előfordulhat, hogy a lemezhez mellékelt
tájékoztatóban a 3. lépésben szereplő „Press
ENTER” (Nyomja meg az ENTER gombot)
utasítást a „Press SELECT” felirat helyettesíti.
Ilyen esetben nyomja meg a H gombot.
Számgombok
ENTER
RETURN
1 Indítsa el a PBC funkciókkal
rendelkező VIDEO CD-lemez
lejátszását.
Megjelenik a választómenü.
2 Válassza ki a kívánt funkció
számát a számgombokkal.
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
4 Kövesse az interaktív menüben
megjelenő utasításokat.
Olvassa el a lemezhez mellékelt
tájékoztatót, mert a menü szerkezete
VIDEO CD-lemezenként eltérő lehet.
Visszakapcsolás a menüképernyőre
Nyomja meg a O RETURN gombot.
32
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
OFF
SET
ON
Lejátszási üzemmódok
(Programozott, véletlen sorrendű,
ismételt lejátszás, A-B ismétlés)
3
A X/x gombbal válassza ki
a „SET t” opciót, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
VIDEO CD, Super Audio CD vagy CD
lejátszás közben a „TRACK” jelző világít.
PROGRAM
CLEAR
ALL CLEAR
1. TITLE
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
ENTER
DISPLAY
Lemezek lejátszása
Az alábbi lejátszási üzemmódok közül
választhat:
• Programozott lejátszás (33. oldal)
• Véletlen sorrendű lejátszás (34. oldal)
• Ismételt lejátszás (35. oldal)
• A-B ismétlés (35. oldal)
PLAY
DVD VIDEO
T
––
01
02
03
04
05
A lemezen lévő tételek vagy műsorszámok.
SHUFFLE
REPEAT
4
A kurzor a tétel vagy műsorszám
sorszámainak oszlopába („T”) ugrik
(ebben az esetben a „01” sorba).
Megjegyzés
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE – –
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
Az aktuális lejátszási üzemmód kikapcsol, ha:
– kiveszi a lemezt.
– a [/1 gombbal készenléti üzemmódba kapcsolja a
készüléket.
Lejátszási program létrehozása
(Programozott lejátszás)
A lemez tartalmát tetszőleges sorrendben
játszhatja le, ha a lemez tételeiből,
fejezeteiből vagy műsorszámaiból saját
programot hoz létre. A memóriában tárolható
lejátszási program maximum 99 tételt,
fejezetet vagy műsorszámot tartalmazhat.
1
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2
A X/x gombbal válassza ki a
(PROGRAM) ikont, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A „PROGRAM” menü tartalma jelenik
meg.
Nyomja meg a c gombot.
T
C
––
01
02
03
04
05
ALL
01
02
03
04
05
06
A lemezre felvett fejezetek
5
Válassza ki a kívánt tételt, fejezetet
vagy műsorszámot.
◆ DVD VIDEO lemez lejátszásakor
Válassza ki például a „02” tétel „03” fejezetét.
A X/x gombbal válassza ki a „02”
sorszámot a „T” oszlopban, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE – –
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
T
C
––
01
02
03
04
05
ALL
01
02
03
04
05
06
,folytatódik
33
Ezután a X/x gombbal válassza ki a „03”
sorszámot a „C” oszlopban, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE 0 2 – 0 3
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
T
A program módosítása vagy törlése
1
2
––
01
02
03
04
05
3
A kiválasztott tétel és fejezet.
◆ VIDEO CD, Super Audio CD vagy CDlemez lejátszásakor
Válassza ki például a „02” műsorszámot.
A X/x gombbal válassza ki a „02”
sorszámot a „T” oszlopban és nyomja
meg az ENTER gombot. Super Audio
CD-lemezek esetén előfordulhat, hogy
a műsorszámok száma 3 számjeggyel
vannak kijelve.
A kiválasztott műsorszám.
0:15:30
T
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
Kövesse a „Lejátszási program
létrehozása (Programozott lejátszás)”
című fejezet 1–3. lépéseit.
Válassza ki a módosítani (vagy a
programból elvávolítani) kívánt tételt,
fejezetet vagy műsorszámot a X/x
gombbal, majd nyomja meg a c gombot.
Ha a tételt, fejezetet vagy műsorszámot
törölni szeretné a programból, nyomja
meg a CLEAR gombot.
Folytassa az új program kialakítását az
5. lépéssel. A program törléséhez
válassza ki a „--” kijelzést a „T” oszlopban,
majd nyomja meg az ENTER gombot
A program összes tételének, fejezetének
vagy műsorszámának törlése
1
2
3
Hajtsa végre a „Lejátszási program
létrehozása (Programozott lejátszás)”
című fejezet 1–3. lépését.
Nyomja meg a X gombot, majd válassza
ki az „ALL CLEAR” funkciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
z Hasznos tudnivaló
A beprogramozott tételeket, fejezeteket vagy
műsorszámokat ismételt vagy véletlen sorrendű
üzemmódban is lejátszhatja. Programozott
lejátszási üzemmódban kövesse az „Ismételt
lejátszás” (35. oldal) vagy a „Véletlen sorrendű
lejátszás” (34. oldal) lépéseit.
Megjegyzések
A beprogramozott műsorszámok
összesített lejátszási ideje.
6
Ha több tételt, fejezetet vagy
műsorszámot is szeretne beprogramozni,
ismételje meg a 4–5. lépést.
A beprogramozott tételek, fejezetek vagy
műsorszámok a kiválasztási sorrendben
jelennek meg a képernyőn.
7
A programozott lejátszást a H
gombbal indíthatja el.
A programozott lejátszás megkezdődik.
Lejátszás után a H gomb
megnyomásával ismét lejátszhatja a
programot.
Visszakapcsolás normál lejátszásra
Nyomja meg a CLEAR gombot, vagy
a 2. lépésben válassza ki az „OFF” beállítást.
Ha a programot szeretné újból lejátszani,
a 3. lépésben válassza ki az „ON” beállítást és
nyomja meg az ENTER gombot.
34
• Ha Super VCD-lemez műsorszámait programozza
be, a teljes lejátszási idő nem jelenik meg.
• Ez a funkció nem használható a PBC lejátszási
programmal ellátott VIDEO CD és Super VCDlemezeknél.
Lejátszás véletlen sorrendben
(Véletlen sorrendű lejátszás)
A készülék „megkeveri” a lemez tételeit,
fejezeteit vagy műsorszámait, és véletlen
sorrendben játssza le azokat. A lejátszási
sorrend minden esetben eltér az előző
véletlen sorrendű lejátszástól.
1
Lejátszás közben nyomja meg
a SHUFFLE gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
TITLE
2
A SHUFFLE gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a
„megkeverni” kívánt elemeket.
◆ DVD VIDEO lemez lejátszásakor
• TITLE (tétel)
• CHAPTER (fejezet)
◆ Ha a programozott lejátszás aktív
• ON: készülék „megkeveri” a lemez
beprogramozott tételeit, fejezeteit vagy
műsorszámait.
Visszakapcsolás normál lejátszásra
Nyomja meg a CLEAR gombot, vagy a 2.
lépésben válassza ki az „OFF” beállítást.
z Hasznos tudnivalók
• A véletlen sorrendű lejátszást állj üzemmódban is
bekapcsolhatja. A „SHUFFLE” funkció kiválasztása
után nyomja meg a H gombot. A készülék véletlen
sorrendű lejátszásra kapcsol.
• A „CHAPTER” beállítás kiválasztása esetén
maximum 200 fejezetet lehet véletlen sorrendben
lejátszani.
Megjegyzés
PBC funkcióval ellátott VIDEO CD és Super VCDlemezeknél ez a funkció nem használható.
Ismételt lejátszás (ismétlés)
Ismételten lejátszhatja a lemez összes tételét
vagy műsorszámát, illetve egyetlen tételt,
fejezetet vagy műsorszámot.
Az ismétlési funkciót a véletlen sorrendű
vagy programozott lejátszással is kombinálhatja.
1
Lejátszás közben nyomja meg a
REPEAT gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
2
A REPEAT gomb ismételt
megnyomásával válassza ki az
ismételni kívánt elemeket.
◆ DVD VIDEO lemez lejátszásakor
• DISC: az összes tétel ismételt lejátszása.
• TITLE: a lemez aktuális tételének
megismétlése.
• CHAPTER: a lemez aktuális
fejezetének megismétlése.
Lemezek lejátszása
◆ VIDEO CD, Super Audio CD vagy CDlemez lejátszásakor
• TRACK (műsorszám)
◆ DVD-RW (VR formátumú) lemez
lejátszásakor
• DISC: a kiválasztott lejátszási mód
összes tételének ismételt lejátszása.
• TITLE: a lemez aktuális tételének
megismétlése.
• CHAPTER: az aktuális fejezet
megismétlése.
◆ VIDEO CD, Super Audio CD vagy CDlemez lejátszásakor
• DISC: a lemez összes műsorszámának
ismételt lejátszása.
• TRACK: a lemez aktuális
műsorszámának megismétlése.
◆ DATA CD/DATA DVD lejátszásakor
• DISC: az összes album ismételt lejátszása.
• ALBUM: az aktuális album ismételt
lejátszása.
• TRACK (csak MP3 audio műsorszámok):
az aktuális műsorszám megismétlése.
• FILE (csak DivX videofájlok esetén):
az aktuális fájl ismétlése.
◆ Ha a programozott vagy a véletlen
sorrendű lejátszás aktív
• ON: a programozott vagy a véletlen
sorrendű lejátszás megismétlése.
Visszakapcsolás normál lejátszásra
Nyomja meg a CLEAR gombot, vagy a
2. lépésben válassza ki az „OFF” beállítást.
z Hasznos tudnivaló
Az ismételt lejátszást állj üzemmódban is
bekapcsolhatja. A „REPEAT” funkció kiválasztása
után nyomja meg a H gombot. A készülék
ismételt lejátszásra kapcsol.
Megjegyzések
• PBC funkcióval ellátott VIDEO CD és Super
VCD-lemezeknél ez a funkció nem használható.
• Ha olyan DATA CD/DATA DVD-lemezt játszik
le, mely MP3 audio műsorszámokat és JPEG
képfájlokat egyaránt tartalmaz, de azok lejátszási
ideje nem azonos, a hang és a kép lejátszása nem
lesz szinkronban.
• Ha a „MODE (MP3, JPEG)” menüpontban az
„IMAGE (JPEG)” beállítást választotta ki
(62. oldal), a „TRACK” ismétlési mód nem
választható ki.
Egy műsorrészlet ismétlése (A-B
ismétlés)
Ismételten lejátszhatja egy tétel, fejezet vagy
műsorszám meghatározott részletét. (Ez a
funkció kiválóan használható versek, stb.
tanulásához.)
,folytatódik
35
1
Lejátszás közben nyomja meg
a DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2
A X/x gombbal válassza ki a
(A-B REPEAT) ikont, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Az „A-B REPEAT” funkció opciói
jelennek meg.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
OFF
SET
OFF
3
A X/x gombbal válassza ki a
„SET t” opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Az „A-B REPEAT” funkció beállítási
képernyője megjelenik.
A 18 - 1:32:30
4
B
Lejátszás közben az ismételni kívánt
műsorszámrészlet kezdőpontjánál
(„A” pont) nyomja meg az ENTER
gombot.
A készülék tárolja az „A” pont helyét.
A 18 - 1:32:30
5
B 18 - 1:33:05
Az ismételni kívánt műsorszám-részlet
végpontjánál („B” pont), nyomja meg
újból az ENTER gombot.
A képernyőn megjelennek a beállítási
pontok, majd a műsorrészlet ismételt
lejátszása megkezdődik.
Visszakapcsolás normál lejátszásra
Nyomja meg a CLEAR gombot, vagy a
3. lépésben válassza ki az „OFF” beállítást.
36
Megjegyzések
• Az A-B ismétlési funkció bekapcsolásakor a
véletlen sorrendű, az ismételt és a programozott
lejátszás beállításai törlődnek.
• Az A-B ismétlési funkció nem működik, ha a két
pontot nem ugyanabban a tételben jelöli ki.
• Az A-B ismétlési funkció nem működik
a DVD-RW lemez (VR formátum) azon
tételeinél, melyek állóképet tartalmaznak.
Jelenetek keresése
Keresési lehetőségek
(keresés, pásztázás, lassítás,
képenkénti lejátszás)
A lejátszó ./> gombjával
megkeresheti az előző/következő fejezetet,
műsorszámot vagy jelenetet.
Lejátszás közben nyomja meg egyszer a >
vagy a . gombot, ha a következő vagy az
előző fejezetre/műsorszámra/jelenetetre
kíván ugrani, vagy tartsa nyomva a lejátszó
> vagy . gombját, – ha előre vagy
hátra kíván keresni – majd engedje el a
nyomva tartott gombot, amikor a kívánt
részletet megtalálta. A készülék
visszakapcsol normál lejátszásra. (Keresés)
Jelenetek keresése
A kép követése közben gyorsan megtalálhat
egy adott pontot a lemezen, akár lassított
lejátszás közben is.
A kívánt részlet gyors
megkeresése az előző/következő
gombbal (Keresés)
A kívánt jelenet megkeresése
gyorsított lejátszással előre
vagy hátra (pásztázás)
A lemez lejátszása közben nyomja meg a
m vagy a M
gombot. A keresett
részlet megtalálása után a H gombbal
kapcsolhat vissza normál lejátszásra.
Gyorskeresés közben a
m vagy a
M
gomb többszöri megnyomásakor a
lejátszás sebessége változik. Az említett
gomb többszöri megnyomásakor az alábbi
kijelzések jelennek meg. A tényleges
sebesség lemezenként különböző lehet.
Normál lejátszási irány
×2B t 1M t 2M t 3M
Megjegyzések
• A lejátszani kívánt lemez típusától függően egyes
funkciók nem működhetnek.
• DATA CD/DATA DVD-lemezeknél csak MP3
műsorszámrészleteket vagy egy DivX videofájl
részleteit lehet keresni.
3m (csak DVD VIDEO/DVD-VR mód/VIDEO
CD/DATA CD*/DATA DVD*)
×2B (csak DVD VIDEO/Super Audio CD/CD)
Ellentétes lejátszási irány
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (csak DVD VIDEO/DVD-VR mód/VIDEO
CD/DATA CD*/DATA DVD*)
×2b (csak DVD VIDEO)
* Csak DivX videofájl esetén.
A „×2B”/ „×2b” lejátszási sebesség kb.
kétszer gyorsabb, mint a normál sebesség.
A „3M”/„3m” lejátszási sebesség
gyorsabb, mint a „2M”/„2m”, illetve a
„2M”/„2m” lejátszási sebesség
gyorsabb, mint a „1M”/„1m”.
,folytatódik
37
Lejátszás képenként (lassítás)
Szünet üzemmódban nyomja meg a
m
vagy a M
gombot. A keresett részlet
megtalálása után a H gombbal kapcsolhat
vissza normál lejátszásra.
Lassítás közben a
m vagy a M
gomb többszöri megnyomásakor a lejátszás
sebessége változik. Két sebesség közül
választhat. Az említett gomb többszöri
megnyomásakor az alábbi kijelzések jelennek
meg:
Normál lejátszási irány
2
y1
Ellentétes lejátszási irány (csak DVD
VIDEO/DVD-VR formátumú lemeznél)
2
Tétel/fejezet/
műsorszám/jelenet stb.
keresése (Search Mode)
A DVD-lemezen kereshet tétel vagy fejezet
alapján, a VIDEO CD/Super Audio CD/CD/
DATA CD/DATA DVD-lemezen
műsorszám, index vagy jelenet alapján.
Mivel a lemez minden tétele és műsorszáma
egyedi sorszám által azonosított, a kívánt
tétel vagy műsorszám a megfelelő sorszám
beírásával is kiválasztható. Lehetőség van az
időkód alapján történő keresésre is.
y1
A „2 y”/„2
” lejátszási sebesség lassabb,
mint a „1 y”/„1 ”.
Megjegyzés
Számgombok
CLEAR
DATA CD/DATA DVD-lemezeknél ez a
funkció csak DivX videofájlok lejátszásakor
működik.
ENTER
Képenkénti lejátszás
(képkimerevítés)
Szünet üzemmódban a
(léptetés)
gombbal a következő képkockára ugorhat.
Nyomja meg a
(léptetés) gombot, ha
az előző képkockára kíván ugrani (csak DVD
VIDEO/DVD-VR formátumú lemeznél).
A H gombbal visszakapcsolhat normál
lejátszásra.
Megjegyzések
• VR formátumban felvett DVD-RW/DVD-R (VR
formátumú) lemezen nem lehet állóképet keresni.
• DATA CD/DATA DVD-lemezeknél ez a funkció
csak DivX videofájlok lejátszásakor működik.
SEARCH
MODE
1 Nyomja meg a SEARCH MODE
gombot.
A következő képernyő látható.
A „-- (**)” kijelzés jelenik meg az ikon
mellett, ahol a (**). a számnak felel meg.
A zárójelben található szám a lemezen
található tételek, műsorszámok, indexek,
jelenetek, stb. teljes számát jeleníti meg.
– –(10)
2 A SEARCH MODE gomb ismételt
megnyomásával választhat
a keresési módszerek közül.
38
◆ DVD VIDEO/DVD-VR formátumú lemez
lejátszása közben
TITLE (tétel)
CHAPTER (fejezet)
TIME/TEXT (idő/szöveg)
Ha az időkód beírásával szeretne egy
jelenetet megkeresni, válassza ki az
„TIME/TEXT” szerinti keresést.
◆ VIDEO CD vagy Super VCD-lemez
lejátszása közben (PBC funkció nélkül)
INDEX (index)
◆ VIDEO CD vagy Super CD-lemez PBC
lejátszás közben
SCENE (jelenet)
◆ Super Audio CD/CD lejátszása közben
TRACK (műsorszám)
◆ DATA CD/DATA DVD lejátszása közben
ALBUM (album)
TRACK (műsorszám) (csak
MP3 audio műsorszám esetén)
FILE (fájl) (csak JPEG
képfájlok esetén)
◆ DATA CD/DATA DVD lejátszása közben
(DivX videofájlok)
A lejátszó a kiválasztott számmal indítja
a lejátszást.
A képernyő kikapcsolásához
A SEARCH MODE gomb ismételt
megnyomásával bezárhatja a képernyőt.
z Hasznos tudnivalók
• A vezérlőmenü kikapcsolt állapotában a kívánt
fejezetet (DVD VIDEO/DVD-VR formátum),
műsorszámot (Super Audio CD/CD/DATA CD/
DATA DVD) vagy fájlt (DATA CD/DATA DVD
(DivX videó)) a megfelelő számgombok és az
ENTER gomb megnyomásával is kiválaszthatja.
• A lemezen lévő tételek, fejezetek vagy
műsorszámok első képkockáit a főképernyőn
megjelenő 9 előnézeti képen ellenőrizheti.
A lejátszást a kívánt előnézeti kép kiválasztásával
közvetlenül is elindíthatja. A részleteket lásd a
„Jelenetek keresése (PICTURE NAVIGATION)”
c. részben a 40. oldalon.
Jelenetek keresése
TRACK (műsorszám)
4 Nyomja meg az ENTER gombot.
Megjegyzések
• A megjelenített tétel, fejezet vagy műsorszám
sorszám megegyezik a lemezen lévő tétel, fejezet
vagy műsorszám sorszámmal.
• DVD+RW/DVD+R lemezen nem lehet az időkód
beírásával keresni.
ALBUM (album)
FILE (fájl)
3 A számgombok segítségével
válassza ki a kívánt tétel,
műsorszám, jelenet, időkód, stb.
számát.
◆ Ha a
választja
TIME/TEXT opciót
Ha például: a 2 óra, 10 perc és
20 másodpercnél kezdődő jelenetet
kívánja megtekinteni, írja be a következő
karaktersort: „21020”.
◆ Ha elrontja a beírást
A bevitel érvénytelenítéséhez nyomja
meg a CLEAR gombot, majd válasszon
egy másik számot.
39
Jelenetek keresése
(PICTURE NAVIGATION)
A képernyő 9 részre (index képernyőkre)
történő felosztásával gyorsan és egyszerűen
megkeresheti a kívánt jelenetet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 A C/X/x/c gombokkal válassza ki
PICTURE
NAVI
ENTER
RETURN
a kívánt fejezetet, tételt vagy
műsorszámot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A lejátszás megkezdődik a kiválasztott
jelenettől.
DISPLAY
Visszakapcsolás normál lejátszásra
a kiválasztási művelet közben
Nyomja meg a O RETURN vagy
a DISPLAY gombot.
1 Lejátszás közben nyomja meg
a PICTURE NAVI gombot.
Az alábbi képernyő jelenik meg.
CHAPTER VIEWER
ENTER
2 A PICTURE NAVI gomb megfelelő
számú megnyomásával válassza
ki a kívánt funkciót.
• CHAPTER VIEWER (csak DVD
VIDEO): a fejezetek első jelenetét
mutatja be.
• TITLE VIEWER (csak DVD VIDEO):
a tételek első jelenetét mutatja be.
• TRACK VIEWER (csak VIDEO CD/
Super VCD): a műsorszámok első
jelenetét mutatja be.
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
Az fejezet, tétel vagy műsorszám első
jelenete a következő módon jelenik meg.
40
z Hasznos tudnivaló
Ha több mint 9 tétel, fejezet vagy műsorszám
van a lemezen, a képernyő jobb alsó részén
a V szimbólum jelenik meg.
A többi tétel, fejezet vagy műsorszám
megjelenítéséhez válassza ki az alsó
jeleneteket és nyomja meg a x gombot. Ha az
előző jelenetre kíván visszakapcsolni,
válassza ki a felső jeleneteket és nyomja meg
a X gombot.
Megjegyzés
A lejátszott lemeztől függően előfordulhat,
hogy egyes elemek nem választhatók ki.
2 A TIME/TEXT gomb megfelelő
A lemez információinak
ellenőrzése
számú megnyomásával válassza
ki a kívánt információt.
A lejátszási idő és
a hátralévő idő
ellenőrzése
A lehetséges kijelzési módok az éppen
lejátszott lemeztől függnek.
◆ VIDEO CD vagy Super VCD-lemez
lejátszása közben (PBC lejátszás)
• *:* (perc: másodperc)
Az aktuális jelenetből eltelt idő.
◆ VIDEO CD (PBC funkciók nélkül) Super
Audio CD vagy CD-lemez lejátszása
közben
• T *:* (perc: másodperc)
Az aktuális műsorszámból eltelt idő.
• T–*:*
Az aktuális műsorszámból hátralévő
idő.
• D *:*
Az aktuális lemezből eltelt idő.
• D –*:*
Az aktuális lemezből hátralévő idő.
1 Győződjön meg róla, hogy a TV/
DVD kapcsoló DVD állásban vane. Lejátszás közben nyomja meg a
TIME/TEXT gombot.
Az alábbi képernyő jelenik meg.
T 1:01:57
A lemez információinak ellenőrzése
Az alábbi művelettel ellenőrizheti a lemez
aktuális tételének, fejezetének vagy
műsorszámának lejátszási idejét, illetve a
lejátszásból hátralévő időt. Hasonló módon
ellenőrizheti a DVD/Super Audio CD/CDtext információkat vagy műsorszámneveket
(MP3 audio), fájlneveket (DivX videó) is.
◆ DVD VIDEO vagy DVD-VR formátumú
lemez lejátszása közben
• T *:*:* (óra: perc: másodperc)
Az aktuális tételből eltelt idő.
• T–*:*:*
Az aktuális tételből hátralévő idő.
• C *:*:*
Az aktuális fejezetből eltelt idő.
• C–*:*:*
Az aktuális fejezetből hátralévő idő.
◆ Super VCD lejátszása közben (PBC
funkciók nélkül)
• T *:* (perc: másodperc)
Az aktuális műsorszámból eltelt idő.
◆ DATA CD vagy DATA DVD (MP3 audio)
lejátszása közben
• T *:* (perc: másodperc)
Az aktuális fájlból eltelt idő.
◆ DATA CD vagy DATA DVD (DivX videó)
lejátszása közben
• *:*:* (óra: perc: másodperc)
Az aktuális fájlból eltelt idő.
Idő információ
,folytatódik
41
A lemez lejátszási
információinak ellenőrzése
A DVD/Super Audio CD/CD-text
ellenőrzése
A 2. lépésben nyomja meg többször a
TIME/TEXT gombot a DVD/Super Audio
CD/CD-lemezre felvett szöveges
információk megjelenítéséhez.
A DVD/Super Audio CD/CD-text csak akkor
jelenik meg, ha van ilyen szöveg a lemezen.
Ez a szöveg nem módosítható. Ha a lemez
nem tartalmaz szöveget, a „NO TEXT” felirat
jelenik meg.
Az információk ellenőrzése az
előlapi kijelzőn
A tv-képernyőn megjelenő kijelzések és
szöveges információk a készülék előlapi
kijelzőjén is megjeleníthetőek. Ha a tvképernyőn módosítja a kijelzett
információkat, a készülék kijelzőjén az
alábbiak szerint változnak az információk.
DVD VIDEO vagy DVD-VR formátumú
lemez lejátszása közben
Az aktuális tétel lejátszási ideje
Az aktuális tételből hátralévő idő
BRAHMS SYMPHONY
Az albumnév stb. ellenőrzése DATA CD/
DATA DVD (MP3 audio vagy DivX videó)
lemezen
Az aktuális fejezet lejátszási ideje
DATA CD/DATA DVD-lemezre felvett
MP3 audio műsorszám vagy DivX lejátszása
közben nyomja meg a TIME/TEXT gombot,
ha a tv-képernyőn szeretné ellenőrizni az
album/műsorszám/fájl címét vagy a
bitsűrűséget (az aktuális audio műsorszám
másodpercenkénti adatmennyisége).
Az aktuális fejezetből hátralévő
idő
Bitsűrűség*
Szöveg
T
17:30
128k
Az aktuális tétel és fejezet száma
(automatikusan visszaugrik az
elejére)
JAZZ
RIVER SIDE
Album címe
Műsorszám/fájl neve
* Abban az esetben jelenik meg, ha:
– DATA CD/DATA DVD-lemezre felvett MP3
audio műsorszámot játszik le.
– olyan DivX videofájlt játszik le DATA CD/
DATA DVD-lemezről, mely MP3 hangsávot
tartalamaz.
42
DATA CD/DATA DVD (MP3 audio)
lejátszása közben
Az aktuális műsorszám száma
és lejátszási ideje
VIDEO CD (PBC funkciók nélkül), Super
Audio CD vagy CD-lemez lejátszása
közben
Az aktuális műsorszám száma
és lejátszási ideje
A műsorszám neve
Az aktuális műsorszámból
hátralévő idő*1
Az aktuális album és
műsorszám száma
A lemez információinak ellenőrzése
A lemez lejátszási ideje
(automatikusan visszaugrik az
elejére)
DATA CD/DATA DVD (DivX videó)
lejátszása közben
A lemezből hátralévő idő
Az aktuális fájl lejátszási ideje
Szöveg
Az aktuális fájl neve
Az aktuális album és fájl száma
Aktuális műsorszám és index*2
Az aktuális album és fájl száma
(automatikusan visszaugrik az elejére)
*1 Super Audio CD-lemez lejátszásakor az aktuális
műsorszám száma nem jelenik meg.
*2 Az aktuális műsorszám és index csak VIDEO
CD vagy Super Audio CD lejátszása közben
jelenik meg.
z Hasznos tudnivalók
• Ha PBC funkciók nélküli VIDEO CD-lemezt
játszik le, a szöveges információ után a
műsorszám száma és az index-szám jelenik meg.
• Ha PBC funkcióval ellátott VIDEO CD-lemezt
játszik le, az aktuális jelenet száma vagy a
lejátszásból eltelt idő jelenik meg.
• Ha a szöveg hosszú, és nem fér el a kijelzőn, a
készülék automatikusan végiggördíti azt.
• Az idő és a szöveges információkat a
vezérlőmenü segítségével is ellenőrizheti
(13. oldal).
,folytatódik
43
Megjegyzések
• A lejátszott lemez típusától függően a DVD/CDtext vagy a műsorszámnév nem minden esetben
jelenik meg.
• A lejátszó csak az első szintű DVD/CD-text
információkat (pl. a lemez neve vagy tétel neve)
képes megjeleníteni.
• Az MP3 audio műsorszám és DivX videofájl
lejátszási idők kijelzése esetenként pontatlan
lehet.
• Ha csak JPEG képfájlokat tartalmazó lemezt
játszik le, az előlapi kijelzőn a „NO AUDIO
DATA” (nincs audio adat) üzenet jelenik meg,
amennyiben a „MODE (MP3, JPEG)” menüpont
„AUTO” beállítását, illetve a „JPEG” üzenet
jelenik meg, ha „MODE (MP3, JPEG)” menüpont
„IMAGE (JPEG)” beállítását választotta ki.
44
2A
A hang beállítása
A műsor hangjának
kiválasztása
1 Lejátszás közben nyomja meg
a
(hang) gombot.
Az alábbi képernyő jelenik meg.
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
◆ DVD VIDEO lejátszása közben
A kiválasztható nyelvek a DVD VIDEO
lemeztől függően változnak.
Ha egy 4 számjegyű kód jelenik meg,
a nyelv kiválasztása a megfelelő kód
beírásával történik. A választható
kódokat lásd a 91. oldalon („Választható
nyelvek listája”). Ha egy nyelv többször
szerepel, a műsort az adott nyelven
többféle hangformátummal vették fel a
DVD VIDEO lemezre.
◆ DVD-VR formátumú lemez lejátszása
közben
A lemezre felvett hangsávtípusok jelennek
meg. A gyári beállítást aláhúzás jelzi.
Példa:
• 1: MAIN (fő hangsáv).
• 1: SUB (mellék hangsáv).
• 1: MAIN+SUB (fő- és mellék hangsáv).
◆ VIDEO CD, CD, DATA CD vagy DATA
DVD (MP3 audio) lejátszása közben
A gyári beállítást aláhúzás jelzi.
• STEREO: Normál sztereó hang.
• 1/L: A balcsatorna hangja (mono).
• 2/R: A jobbcsatorna hangja (mono).
◆ DATA CD vagy DATA DVD (DivX videó)
lejátszása közben
Válasszon a megjelenített audio
jelformátumok közül. Ha a „No audio
data” kijelzés jeleneik meg, a lejátszó
nem támogatja az adott lemezre rögzített
audio jelformátumot.
◆ Super VCD lejátszása közben
A gyári beállítást aláhúzás jelzi.
• 1:STEREO: A gyári beállítást aláhúzás
jelzi.
• 1:1/L: A balcsatorna hangja (mono) az
1-es sztereó hangsávon.
• 1:2/R: A jobbcsatorna hangja (mono)
az 1-es sztereó hangsávon.
• 2:STEREO: A 2-es hangsáv sztereó
műsora.
• 2:1/L: A balcsatorna hangja (mono) a 2es sztereó hangsávon.
• 2:2/R: A jobbcsatorna hangja (mono) a
2-es sztereó hangsávon.
A hang beállítása
Ha a DVD VIDEO vagy DATA CD/
DATA DVD (DivX videofájlok) lemezen
többféle hangformátum is található (PCM,
Dolby Digital, MPEG audio vagy DTS),
lejátszás közben kiválaszthatja a kívánt
hangformátumot. Ha többnyelvű
DVD VIDEO lemezt játszik le, kiválaszthatja
a kívánt nyelvet is.
Ha CD, DATA CD, DATA DVD vagy
VIDEO CD-lemezt játszik le, kiválaszthatja
a jobb vagy a bal hangcsatornát, és a
kiválasztott csatorna műsorát játszhatja le
a csatlakoztatott bal és jobb hangsugárzón
keresztül. Tegyük fel például, hogy egy
lemezen a jobbcsatorna tartalmazza az
énekhangot, a balcsatorna pedig a hangszeres
zenét. Ha Ön csak a hangszeres zenét kívánja
meghallgatni, kapcsoljon a balcsatornára, és
a készülék mindkét hangsugárzón keresztül
csak az instrumentális műsort sugározza.
(audio) gomb ismételt
megnyomásával válassza ki
a kívánt audiojelet.
Megjegyzések
• Ha olyan Super VCD-lemezt játszik le, melynél a
2-es hangsáv nem tartalmaz műsort, a készülék
,folytatódik
45
néma marad, ha a „2:STEREO”, „2:1/L” vagy
„2:2/R” beállítást választja ki.
• A Super Audio CD-lemezeknél nem használható
ez a funkció.
• Ha VR formátumú DVD-RW/DVD-R lemezt
játszik le: Ha a készüléket a DIGITAL OUT
(COAXIAL vagy OPTICAL)/HDMI OUT
aljzatokon keresztül egy AV erősítőhöz
(rádióerősítőhöz) csatlakoztatta és szeretne a
hangsávok között váltani, az „AUDIO SETUP”
menüben állítsa a „DOLBY DIGITAL”
menüpontot „D-PCM”-re.
Ellenőrizheti a lejáttszott műsor hangjának
jelformátumát, ha lejátszás közben többször
megnyomja az
(audio) gombot. Az
aktuális audiojel (Dolby Digital, DTS, PCM
stb.) formátuma az alábbiak szerint jelenik
meg.
◆DVD VIDEO lemez lejátszása közben
Példa:
5.1 csatornás Dolby Digital
LFE (alacsony
frekvenciás
hangcsatorna)
L
C
R
LFE
LS
RS
Az éppen lejátszott műsor formátuma
Példa:
3 csatornás Dolby Digital
Első (bal/jobb)
Hátsó (mono)
2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Az éppen lejátszott műsor formátuma
46
MP3 audio
1: MP3 128k
Bitsűrűség
A lemezre felvett audiojelek az alábbi
hangkomponenseket (csatornákat)
tartalmazhatják. Mindegyik csatorna külön
hangsugárzóból szól.
• Első (bal)
• Első (jobb)
• Középső
• Hátsó (bal)
• Hátsó (jobb)
• Hátsó (mono): A Dolby Surround
processzorral feldolgozott jel vagy a Dolby
Digital jel hátsó komponense
• LFE (alacsony frekvenciás hangcsatorna)
Megjegyzés
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Első (bal/jobb) +
Középső
Példa:
Néhány szó az audiojelekről
Az audio jelformátum
ellenőrzése
Hátsó
(bal/jobb)
◆DATA CD vagy DATA DVD-lemezen
található DivX videofájl lejátszása közben
Ha az „AUDIO SETUP” menüben a „DTS” funkció
„D-PCM” beállítását választotta ki, a DTS
hangformátum opció nem jelenik meg a képernyőn,
még akkor sem, ha a lemez tartalmaz DTS
hangsávot (79. oldal).
A beállításból való kilépéshez
A térhatású hangzás
beállításai
Dolby Digital, DTS és MPEG audio
hangsávot tartalmazó DVD-lemezek
lejátszásakor abban az esetben is élvezheti
a térhatású hangzás élményét, ha csak 2 vagy
4 hangsugárzóval rendelkezik. Válassza ki az
Ön hangsugárzó elrendezéséhez legjobban
alkalmazkodó térhangzás beállítást.
1 Lejátszás közben nyomja meg a
SUR gombot.
Az alábbi képernyő jelenik meg.
TVS DYNAMIC THEATER
2 A SUR gomb megfelelő számú
Beállítások 2 hangsugárzóhoz
Ha csupán egy sztereó televíziót vagy két első
hangsugárzót csatlakoztatott, a TVS (virtuális
tv-térhang) funkció használatával virtuális
hátsó hangsugárzókat (jobb és bal) állíthat elő
az első hangsugárzók hangjából, és így 3
dimenziós hangteret élvezhet, valódi hátsó
hangsugárzók használata nélkül. A TVS
rendszert a Sony fejlesztette ki azért, hogy a
térhangzást egyetlen sztereó tévékészülék
használatával is élvezhessék a vásárlók. Ez
funkció csak többcsatornás Dolby hangsáv
lejátszásakor működik. Ha a készüléket úgy
állította be, hogy a kimenőjel a DIGITAL
OUT (COAXIAL vagy COAXIAL)/HDMI
OUT aljzaton jelenjen meg, a térhatású hang
csak akkor hallható, ha a „DOLBY
DIGITAL” és a „DTS” funkció „D-PCM”,
illetve az „MPEG” funkció „PCM”
beállítását választja ki az „AUDIO SETUP”
menüben (78. oldal).
A hang beállítása
SUR
A 2. lépésben válassza az „OFF” opciót.
◆TVS DYNAMIC THEATER
A készülék az első hangsugárzók (bal és jobb)
használatával nagyméretű (LARGE) virtuális
hátsó hangsugárzókat és virtuális
mélyhangsugárzót hoz létre (a lent bemutatott
módon), valódi hátsó hangsugárzók
használata nélkül.
Ez az üzemmód akkor nyújt maximális
hatást, ha a bal és a jobb első hangsugárzó
között kicsi a távolság, pl. egy sztereó
televízió beépített hangszórói esetében.
megnyomásával válassza ki a
kívánt térhatású hangzás
üzemmódot.
Az egyes üzemmódok részletes leírását
lásd a következőkben.
◆ 2 hangsugárzó esetén
• TVS DYNAMIC THEATER
• TVS DYNAMIC
• TVS WIDE
• TVS NIGHT
• TVS STANDARD
◆ 4–6 hangsugárzó esetén
• NORMAL SURROUND
• ENHANCED SURROUND
• VIRTUAL REAR SHIFT
• VIRTUAL MULTI REAR
• VIRTUAL MULTI DIMENSION
◆TVS DYNAMIC
A készülék az első hangsugárzók (bal és jobb)
használatával virtuális hátsó hangsugárzókat
hoz létre (lásd lentebb), valódi hátsó
hangsugárzók használata nélkül.
Ez az üzemmód akkor nyújt maximális
hatást, ha a bal és a jobb első hangsugárzó
között kicsi a távolság, pl. egy sztereó
televízió beépített hangszórói esetében.
TV
,folytatódik
47
◆TVS WIDE
A készülék az első hangsugárzók (bal és jobb)
használatával öt virtuális hátsó hangsugárzópárt hoz létre (lásd lentebb), valódi hátsó
hangsugárzók használata nélkül.
Ez az üzemmód akkor nyújt maximális
hatást, ha a bal és a jobb első hangsugárzó
között kicsi a távolság, pl. egy sztereó
televízió beépített hangszórói esetében.
TV
◆TVS NIGHT
A nagy intenzitású hangokat – pl. robbanást –
ez a hatás elnyomja, de a csendesebb részek
érintetlenek maradnak. Ez a hatás akkor
igazán hasznos, ha mások zavarása nélkül
kívánja élvezni a „TVS WIDE” üzemmód
előnyeit, és tisztán kívánja hallani a
párbeszédeket.
◆TVS STANDARD
A készülék az első hangsugárzók (bal és jobb)
használatával három virtuális hátsó
hangsugárzó-párt hoz létre (lásd lentebb),
valódi hátsó hangsugárzók használata nélkül.
Ez a beállítás akkor igazán hasznos, ha a TVS
funkciót két különálló hangsugárzóval kívánja
használni.
L
Beállítások 4–6 hangsugárzóhoz
A következőkben ismertetett térhatású
hangzások közül választhat, ha 2 első és
2 hátsó hangsugárzót használ.
A lejátszót a B-1 csatlakoztatási módszer
(21. oldal) szerint kösse az erősítőhöz
(rádióerősítőhöz). Kihasználhatja a Dolby
Surround (Pro Logic) vagy a Digital Cinema
Sound (DCS) dekódolási eljárások nyújtotta
szolgáltatásokat. A DCS eljárás olyan
hangfeldolgozási eljárást használ, miáltal
a hátsó hangsugárzók hangja hátrébb tolódik
a az aktuális hangsugárzók pozíciójától vagy
virtuális hangsugárzó-párokat állít, elő egy
meglevő hátsó hangsugárzó párból.
A „VIRTUAL REAR SHIFT”,
„VIRTUAL MULTI REAR” és
a „VIRTUAL MULTI DIMENSION”
beállítások ezt a technológiát használják.
◆NORMAL SURROUND
Olyan eljárás, mely a két csatornás
hangjelekből, a Dolby Surround (Pro Logic)
dekódolási eljárás segítségével állít elő
térhatású hangzást. A hátsó hangsugárzókból
ugyanaz a mono hang szól. Ha központi
hangsugárzót is használ, azon a központi
hangsugárzónak megfelelő csatorna szólal
meg.
L
R
LS
L: Első hangsugárzó (bal)
R: Első hangsugárzó (jobb)
: Virtuális hangsugárzó
48
R
RS
◆ENHANCED SURROUND
Erőteljesebb jelenlét érzetet nyújt Dolby
Surround (Pro Logic) kódolású műsorok
lejátszásakor, ha a hátsó hangsugárzók
csatornája mono hangot tartalmaz. A hátsó
hangcsatornákhoz sztereó jellegű hangot állít
elő.
◆VIRTUAL REAR SHIFT
Ezzel a beállítással eltolhatja a hátsó
hangsugárzók hangját az aktuális
hangsugárzó pozíciótól.
Az eltolt pozíció a hátsó hangsugárzókra
vonatkozó „REAR” (hátsó) vagy a „SIDE”
(oldalsó) opció kiválasztásától függ
(80. oldal).
HÁTSÓ
L
R
◆VIRTUAL MULTI DIMENSION
Egy hátsó hangsugárzó-párból egy virtuális
hátsó hangsugárzó elrendezést hoz létre, mely
úgy hangzik, mintha azok a hallgatási pozíció
felett helyezkednének el.
Ez a beállítás 5 virtuális hangsugárzó párt hoz
létre, a hallgatót körülölelően, mintegy
30°-os emelkedés érzetét nyújtva. A hatás
eltérő lehet, attól függően, hogy a hátsó
hangsugárzókra a „REAR” (hátsó) vagy a
„SIDE” (oldalsó) beállítást választotta-e
(80. oldal).
HÁTSÓ
R
RS
A hang beállítása
LS
L
OLDALSÓ
L
R
LS
LS
RS
RS
OLDALSÓ
L
R
LS
◆VIRTUAL MULTI REAR
Egy hátsó hangsugárzó-párból egy virtuális
hátsó hangsugárzó elrendezést hoz létre.
A virtuális hátsó hangsugárzók helyzete
eltérő lehet, attól függően, hogy a hátsó
hangsugárzókra a „REAR” (hátsó) vagy a
„SIDE” (oldalsó) beállítást választotta-e
(80. oldal).
HÁTSÓ
L
OLDALSÓ
L
R
LS
LS
RS
L: Első hangsugárzó (bal)
R: Első hangsugárzó (jobb)
LS: Hátsó hangsugárzó (bal)
RS: Hátsó hangsugárzó (jobb)
: Virtuális hangsugárzó
RS
R
RS
,folytatódik
49
Megjegyzések
• Ha kiválasztja valamelyik térhatású üzemmódot,
a tévékészüléken vagy az erősítőn (rádióerősítőn)
kapcsolja ki a térhatású üzemmódot.
• A „TVS NIGHT” hatása lemezenként eltérhet.
• Ha a többcsatornás hangot az 5.1CH OUTPUT
aljzatokon keresztül továbbítja, állítsa be
megfelelően a hangsugárzók helyzetét és
távolságát (21., 89. oldal).
• Ha a lejátszott műsor hangfrekvenciás jele nem
tartalmazza a hátsó csatorna hangját, a térhatás
gyengén érzékelhető.
• Ha a TVS üzemmódok bármelyikét választja,
a lejátszó nem továbbítja a központi hangsugárzó
hangját.
• A két első hangsugárzó és a hallgatási pozíció egy
képzeletbeli egyenlő oldalú háromszög csúcsain
helyezkedjen el, és a hangsugárzók hasonló
környezetben álljanak.
• Ha a DIGITAL OUT (OPTICAL vagy
COAXIAL)/HDMI OUT aljzatokat használja,
és az „AUDIO SETUP” menüben, a
„DOLBY DIGITAL” menüpontban a
„DOLBY DIGITAL” beállítást, az „MPEG”
menüpontban az „MPEG” beállítást valamint
a „DTS” menüpontban a „DTS” beállítást
választotta ki, a hangsugárzók megszólaltatják
a hangot, de térhangzás nem jön létre.
• A TVS hatások nem működnek gyorsított vagy
lassított lejátszás közben, annak ellenére, hogy
a kívánt TVS hatás kiválasztható.
50
Filmek lejátszása
A kameraállás
megváltoztatása
Ha olyan DVD VIDEO lemezt játszik le,
melyen egyes jeleneteket több nézőszögből
(kameraállásból) vettek fel, a „
”
szimbólum megjelenik az előlapi kijelzőn. Ez
azt jelenti, hogy lejátszás közben
megváltoztathatja a kameraállást.
A szinkronfelirat
bekapcsolása
A szinkronfeliratozással ellátott lemez
lejátszása közben a szinkronfeliratot
bármikor be- vagy kikapcsolhatja, illetve
kiválaszthat egy másik feliratot.
Filmek lejátszása
1 Lejátszás közben nyomja meg a
(szinkronfelirat) gombot.
1 Lejátszás közben nyomja meg a
Az alábbi kijelzés jelenik meg.
(kameraállás) gombot.
1:ENGLISH
A kijelzőn megjelenik a kameraállás
száma.
2
2A
(kameraállás) gomb
megfelelő számú megnyomásával
válassza ki a kívánt kameraállás
számát.
A lejátszó az új kameraállásra kapcsol.
Megjegyzés
A lejátszott DVD VIDEO lemeztől függően
előfordulhat, hogy a több kameraállásból felvett
jelenet lejátszásakor nem választható ki a kívánt
nézőszög.
2A
(szinkronfelirat) gomb
megfelelő számú megnyomásával
válassza ki a szinkronfelirat
nyelvét.
◆ DVD VIDEO lemez lejátszása közben
Válassza ki a nyelvet.
A kiválasztható nyelvek DVD VIDEO
lemezenként eltérőek lehetnek.
Ha egy 4 számjegyű kód jelenik meg,
a nyelv kiválasztása a megfelelő kód
beírásával történik. A választható
kódokat lásd a 91. oldalon,
„A választható nyelvek kódlistája” című
fejezetben.
◆ DVD-RW lemez lejátszása közben
Válassza ki az „ON” beállítást.
,folytatódik
51
◆ DivX videofájlt tartalmazó DATA CD
vagy DATA DVD-lemez lejátszása közben
Válassza ki a nyelvet. Ha az „OFF”
kijelzés jelenik meg, a lejátszó nem tudja
feldolgozni a lemezen található
szinkronfelirat információkat.
A szinkronfelirat kikapcsolása
A 2. lépésben válassza ki az „OFF” beállítást.
Megjegyzések
• A lejátszott DVD VIDEO lemeztől függően
előfordulhat, hogy a többnyelvű
szinkronfeliratozással ellátott DVD-lemezen nem
választható ki a szinkronfelirat. Esetenként a
szinkronfeliratot nem lehet kikapcsolni.
• DivX videofájlok esetén a felirat akkor
változatható, ha a fájl kiterjesztése „.AVI” vagy
„.DIVX” és a szinkronfelirat információkat
ugyanez a fájl tartalmazza.
• Ha a lemez műsorát bekapcsolt szinkronfelirattal
nézi, a szinkronfelirat eltűnhet, amikor
megnyomja a FAST PLAY vagy a SLOW PLAY
gombot.
A lejátszott kép
beállítása (CUSTOM PICTURE
MODE)
DVD, VIDEO CD, JPEG formátumú
DATA CD/DATA DVD vagy DivX
videofájlokat tartalmazó DATA CD/
DATA DVD-lemezek lejátszása közben a
készülék videó kimenőjelének
szabályozásával az egyéni igényeinek
megfelelően állíthatja be a képminőséget.
Válassza ki azt a beállítást, mely legjobban
megfelel a lejátszott műsornak. Ha a
„MEMORY” funkciót választja ki, a kép
egyes jellemzői (szín, fényerő, stb.) különkülön is beállíthatók.
ENTER
RETURN
DISPLAY
1 Lejátszás közben nyomja meg
kétszer a DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2 A X/x gombbal válassza ki a
(CUSTOM PICTURE MODE)
ikont, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A „CUSTOM PICTURE MODE” menü
tartalma megjelenik.
52
STANDARD
STANDARD
DYNAMIC 1
DYNAMIC 2
CINEMA 1
CINEMA 2
MEMORY
DVD VIDEO
3 A X/x gombbal válassza ki a
kívánt beállítást.
4 Nyomja meg az ENTER gombot.
A kép egyes jellemzői külön-külön is
beállíthatók.
• PICTURE: a kontraszt beállítása.
• BRIGHTNESS: a fényerő beállítása.
• COLOR: a színmélység módosítása.
• HUE: a színegyensúly módosítása.
1
A „PICTURE”
8 ( 3 ) beállító skála megjelenik.
C
01:32:55
PICTURE
2
Select :
0
ENTER
C ncel : RETURN
A C/c gombbal állítsa be
a kontrasztot.
Ha a beállítás tárolása nélkül az előző
vagy a következő képjellemzőre kíván
ugrani, nyomja meg a X/x gombot.
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
A beállítást tárolja a készülék és
megjelenik a „BRIGHTNESS” (fényerő)
beállító skála.
A kiválasztott beállítás érvénybe lép.
z Hasznos tudnivaló
Ha mozifilmet néz, javasoljuk a „CINEMA 1” vagy
„CINEMA 2” beállítás használatát.
„A lejátszott kép beállítása” című
fejezet 3. lépésében válassza ki a
„MEMORY” funkciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Filmek lejátszása
A gyári beállítást aláhúzás jelzi.
• STANDARD: normál üzemmód.
• DYNAMIC 1: a kontraszt és a
színintenzitás fokozásával telítettebb,
dinamikusabb képet állít elő.
• DYNAMIC 2: a képkontraszt és a
színintenzitás további növelésével a
DYNAMIC 1 beállításnál is
dinamikusabb képet állít elő.
• CINEMA 1: a fekete jelszint
erősítésével a sötét területek
részletgazdagságát fokozza.
• CINEMA 2: a fehér árnyalatok
világosabbak, a sötétek gazdagabbak
lesznek, és a színkontraszt fokozódik.
• MEMORY: a kép részletesebb
beállítása.
A képjellemzők beállítása
„MEMORY” üzemmódban
4
A 2. és 3. lépés megismétlésével
állítsa be a „BRIGHTNESS”, „COLOR”
és a „HUE” képjellemzőt.
A kijelzések kikapcsolása
Nyomja meg a O RETURN vagy
a DISPLAY gombot.
Megjegyzés
Ha a lejátszót a LINE OUT (VIDEO), S VIDEO
OUT vagy a LINE (RGB)-TV aljzaton keresztül
csatlakoztatta és a készülék előlapján található
PROGRESSIVE gomb megnyomásával
a „PROGRESSIVE AUTO” vagy
a „PROGRESSIVE VIDEO” beállítást választja ki,
a „BRIGHTNESS” menüpont elvégzett beállítások
nem okoznak jól észlelhető változást a
képminőségben.
53
A képkontúrok
kiemelése (SHARPNESS)
• 2: a körvonalak kiemelése az „1”-nél
nagyobb mértékben.
4 Nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott beállítás érvénybe lép.
A „SHARPNESS” beállítás kikapcsolása
Ezzel a funkcióval kiemelheti a tv-képernyőn
megjelenő alakok körvonalait.
A 3. lépésben válassza az „OFF” beállítást.
Megjegyzés
Ha a lejátszót a LINE OUT (VIDEO), S VIDEO
OUT vagy a LINE (RGB)-TV aljzaton keresztül
csatlakoztatta és a készülék előlapján található
PROGRESSIVE gomb megnyomásával a
„PROGRESSIVE AUTO” vagy a
„PROGRESSIVE VIDEO” beállítást választja ki,
az ebben a menüpontban elvégzett beállítások nem
okoznak jól észlelhető változást a képen.
ENTER
DISPLAY
1 Lejátszás közben nyomja meg
kétszer a DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2 A X/x gombbal válassza ki
a
(SHARPNESS) ikont,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A „SHARPNESS” menüpontra
vonatkozó beállítások jelennek meg.
OFF
OFF
1
2
DVD VIDEO
3 A X/x gombbal válassza ki a
kiemelés szintjét.
• 1: a körvonalak kiemelése.
54
A képminőség beállítása
• OFF: a „BNR” funkció kikapcsolása.
• ON: a „BNR” funkció bekapcsolása.
4 Nyomja meg az ENTER gombot.
(BNR, MNR)
A lemez lejátszása a kiválasztott
beállításnak megfelelően folytatódik.
A képminőség beállításakor a „BNR”
(blokkzaj csökkentés) és az „MNR”
(moszkítózaj csökkentés) opciók közül
választhat.
A „BNR” beállítás kikapcsolása
A 3. lépésben válassza az „OFF” beállítást.
A vezérlőmenü kikapcsolásához
Nyomja meg ismételten a DISPLAY gombot,
amíg a vezérlőmenü ki nem kapcsol.
Megjegyzések
ENTER
Az MNR beállítása
A BNR beállítása
A „BNR” funkció segítségével csökkentheti
a „blokkzajt”, illetve a kép mozaikszerű
mintázatát.
1 Nyomja meg kétszer a DISPLAY
gombot lejátszás közben.
Megjelenik a vezérlőmenü.
Az „MNR” funkció segítségével csökkentheti
a képek körvonala körül látható szellemkép
jelenséget.
A készülék a videó bitsebesség és egyéb
tényezők függvényében automatikusan
szabályozza a zajcsökkentés szintjét minden
egyes beállítási tartományban.
Filmek lejátszása
DISPLAY
• Ha a képernyőn megjelenő képek körvonalai
életlenek, válassza a „BNR” paraméter „OFF”
beállítását.
• A lemeztől illetve a lejátszott jelenettől függően
előfordulhat, hogy a BNR, funkció hatását nehéz
észrevenni.
1 Nyomja meg kétszer a DISPLAY
gombot lejátszás közben.
2 A X/x gombbal válassza ki
a
(BNR) ikont, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A „BNR” menüpontra vonatkozó
beállítások jelennek meg.
DVD VIDEO
Megjelenik a vezérlőmenü.
2 A X/x gombbal válassza ki az
(MNR) ikont, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A „MNR” menüpontra vonatkozó
beállítások jelennek meg.
OFF
OFF
ON
DVD VIDEO
OFF
OFF
ON
3 A X/x gombbal válassza ki
a kívánt beállítást.
,folytatódik
55
3 A X/x gombbal válassza ki
a kívánt beállítást.
• OFF: az „MNR” funkció kikapcsolása.
• ON: az „MNR” funkció bekapcsolása.
4 Nyomja meg az ENTER gombot.
A lemez lejátszása a kiválasztott
beállításnak megfelelően folytatódik.
Az „MNR” beállítás kikapcsolása
A kép és a hang közötti
elcsúszás beállítása (AV
SYNC)
Ha a képernyőn megjelenő kép és a hang
nincsenek szinkronban, beállíthatja a kettő
közötti eltérés mértékét.
A 3. lépésben válassza az „OFF” beállítást.
A vezérlőmenü kikapcsolásához
Nyomja meg ismételten a DISPLAY gombot,
amíg a vezérlőmenü ki nem kapcsol.
Megjegyzések
CLEAR
• Ha a képernyőn megjelenő képek körvonalai
életlenek, válassza az „MNR” paraméter „OFF”
beállítását.
• A lemeztől, illetve a lejátszott jelenettől függően
előfordulhat, hogy az „MNR”, funkció hatását
nehéz észrevenni.
ENTER
DISPLAY
1 Nyomja meg kétszer a DISPLAY
gombot lejátszás közben.
Megjelenik a vezérlőmenü.
2 A X/x gombbal válassza ki az
(AV SYNC) ikont, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
STOP
DVD VIDEO
0 ms
SET
3 Nyomja meg a x gombot
a „SET c” opció kiválasztásához,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjelenik az „AV SYNC” beállító
skála.
56
AV SYNC
0ms
4 A c gomb ismételt
megnyomásával állítsa be az
eltérés mértékét.
A C/c gombok minden egyes
megnyomásával a (hang és kép közötti)
eltérés 10 ms-mal módosul.
5 Nyomja meg az ENTER gombot.
A lemez lejátszása a kiválasztott
beállításnak megfelelően folytatódik.
A 4. lépésben nyomja meg a CLEAR gombot.
Megjegyzések
• Ez a beállítás nincs hatással a megszólaló hangra,
ha a DIGITAL OUT (OPTICAL vagy
COAXIAL)/HDMI OUT aljzatokat használja, és
az „AUDIO SETUP” menüben, a „DOLBY
DIGITAL” menüpontban a „DOLBY DIGITAL”
beállítást, az „MPEG” menüpontban az „MPEG”
beállítást valamint a „DTS” menüpontban a
„DTS” beállítást választotta ki (78. oldal).
• Ez a beállítás nincs hatással a megszólaló hangra,
ha a Dolby Digital vagy DTS kompatibilis
eszközhöz csatlakoztatja a lejátszót, és az
„AUDIO SETUP” menüben, a „DOLBY
DIGITAL” menüpontban a „DOLBY DIGITAL”
beállítást, az „MPEG” menüpontban az „MPEG”
beállítást valamint a „DTS” menüpontban a
„DTS” beállítást választotta ki (78. oldal).
• DATA CD/DATA DVD-lemezek esetén ez a
funkció csak DivX videofájlok lejátszásakor
használható.
Filmek lejátszása
Az „AV SYNC” beállítás kikapcsolása
57
MP3 audio zeneszámok és JPEG
képek lejátszása
Néhány szó az MP3 audio
zeneszámokról és a JPEG
képfájlokról
Az MP3 egy olyan szabványos
hangtömörítési technológia, mely megfelel az
ISO/IEC MPEG előírásoknak. A JPEG egy, a
digitális képek tömörítésére szolgáló eljárás
neve.
Ezzel a készülékkel lejátszhatja az MP3
zeneszámokat vagy JPEG képfájlokat
tartalmazó DATA CD/DATA DVDlemezeket.
A készülékkel lejátszható DATA
CD/DATA DVD-lemezekről
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) és JPEG
formátumú DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW), illetve DATA DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R)
lemezeket játszhat le. A készülék csak akkor
ismeri fel a műsorszámokat (vagy fájlokat),
ha a lemezt az ISO 9660 1-es, 2-es szint
szerinti vagy Joliet (CD-lemezek), illetve
UDF (Univerzális Lemez Formátum, DVDlemezek esetén) formátumban vették fel. A
felvételi formátum részleteit lásd a CD-R/
CD-RW felvevő készülék vagy a felvevő
szoftver (nem tartozék) kezelési
útmutatójában.
* „Design rule for Camera File system”: a Japán
Elektronikai és Információtechnológiai
Szövetség (JEITA) által előírt, a digitális
fényképezőgépekre vonatkozó képszabvány
elnevezése.
Megjegyzések
• Ha a nem MP3 vagy JPEG formátumú fájlokat az
„.MP3”, „.JPG” vagy „.JPEG” kiterjesztéssel látja
el, a készülék nem ismeri fel megfelelően a
formátumot, és lejátszásukkor olyan hangos zaj
keletkezhet, amely károsíthatja a hangsugárzókat.
• Ezzel a lejátszóval nem lehet az mp3PRO
formátumú fájlokat lejátszani.
• Lehetnek olyan JPEG fájlok, melyeket ezzel a
lejátszóval nem lehet lejátszani.
• Nem játszhatók le azok az MP3 audio műsorszámok
és JPEG képfájlok, melyek olyan DATA CD/DATA
DVD-lemezeken találhatóak, melyek DivX
videofájlokat is tartalmaznak.
Az albumok, műsorszámok és
fájlok lejátszási sorrendje
Az albumok lejátszási sorrendje a következő.
◆A lemez adatstruktúrája
1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint
ROOT
Megjegyzés
Ez a készülék nem tudja lejátszani a Packet Write
formátumú DATA CD/DATA DVD-lemezek
bizonyos típusait.
A készülékkel lejátszható MP3
audio műsorszámok vagy JPEG
képfájlok
A készülék az alábbi műsorszámok és fájlok
lejátszására képes:
– az „.MP3” kiterjesztéssel rendelkező MP3
audio műsorszámok.
– a „.JPEG” vagy „.JPG” kiterjesztéssel
rendelkező JPEG fájlok.
– a DCF* formátumnak megfelelő JPEG
képfájlok.
58
Album
Műsorszám (MP3 audio)
vagy fájl (JPEG kép)
Ha behelyez egy DATA CD/DATA DVDlemezt és megnyomja a H gombot, a
sorszámozott műsorszámokat (vagy fájlokat)
a készülék 1-től 7-ig játszza le. Az aktuális
albumban található almappák/műsorszámok
(vagy fájlok) elsőbbséget élveznek a
struktúra többi albumával szemben. (Példa:
a D album a C album almappája, ezért
a 4-es műsorszám az 5-ös előtt lesz
lejátszva.)
Ha megnyomja a MENU gombot, az
albumok listája jelenik meg (60. oldal), és az
albumok az alábbi sorrendbe rendeződnek:
A t B t C t D t F t G.
A műsorszámot (vagy fájlt) nem tartalmazó
albumok (pl. E) nem jelennek meg a listán.
A DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW),
illetve DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R) lemezekre
felvett MP3 audio műsorszámokat vagy
JPEG fájlokat játszhatja le ezzel a
készülékkel.
CLEAR
PICTURE
NAVI
MENU
ENTER
RETURN
ZOOM
Megjegyzések
• A DATA CD/DATA DVD-lemezt létrehozó
szoftvertől függően előfordulhat, hogy a lejátszási
sorrend eltér a fentebb leírttól.
• A fenti lejátszási sorrend módosulhat, ha az egyes
albumok több mint 200 albumot és 300 fájlt/
műsorszámot tartalmaznak.
• A lejátszó maximum 200 albumot képes
felismerni (a készülék csak az albumokat tartja
nyilván, beleértve az MP3 audio műsorszámokat
vagy JPEG képeket nem tartalmazó albumokat
is). A készülék nem játssza le az első 200 album
utáni albumok műsorszámait.
• A lejátszás előkészítése hosszabb időt vehet
igénybe, amikor a készülék a következő vagy egy
másik albumra ugrik.
z Hasznos tudnivaló
MP3 audio műsorszámok lejátszása közben
ellenőrizheti a lemez információit (41. oldal).
Megjegyzések
• A KODAK Picture CD formátumú fotó DATA
CD-lemezt a készülék a behelyezés után
automatikusan lejátssza.
• Ha a DATA CD/DATA DVD-lemezen nincsenek
MP3 audio műsorszámok vagy JPEG képfájlok,
a „No audio data” vagy a „No image data” felirat
jelenik meg.
,folytatódik
MP3 audio zeneszámok és JPEG képek lejátszása
z Hasznos tudnivalók
• Ha műsorszámnevek/fájlnevek elejéhez
sorszámokat ír (pl. 01, 02, 03 stb.) a lemez
műsorszámainak felírásakor, a készülék a számok
sorrendjében játssza le a műsorszámokat vagy
a fájlokat.
• Mivel a bonyolult fastruktúrával rendelkező
lemezek lejátszásának megkezdése hosszabb időt
vesz igénybe, ezért javasoljuk, hogy két szintnél
bonyolultabb hierarchiát ne hozzon létre.
MP3 audio műsorszámok
és JPEG képek lejátszása
59
Album kiválasztása
MP3 műsorszám kiválasztása
1
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a lemezre felvett albumok
listája. Az éppen lejátszott album neve
kiemelve jelenik meg.
Az „Album kiválasztása” című fejezet
2. lépése után nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjelenik az albumban lévő
műsorszámok listája.
3( 30)
MY FAVOURITE SONG
1(256)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
3
Válassza ki a kívánt albumot a X/x
gombbal.
Nyomja meg a H gombot.
A lejátszás a kiválasztott album
műsorszámaival kezdődik. Az MP3
audio műsorszámok kiválasztását lásd az
„MP3 audio műsorszám kiválasztása”
c. részben a 60. oldalon.
A JPEG képfájlok kiválasztását lásd
a „JPEG képfájl kiválasztása” c. részben
a 61. oldalon.
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
2
Válassza ki a kívánt műsorszámot
a X/x gombbal, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A lejátszás a kiválasztott műsorszámtól
kezdődik el.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
Ugrás a következő vagy az előző oldalra
Nyomja meg a c vagy a C gombot.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
PUgrás a következő vagy az előző oldalra
Nyomja meg a c vagy a C gombot.
A kijelzés kikapcsolása
Nyomja meg ismételten a MENU gombot.
z Hasznos tudnivaló
A „MODE (MP3, JPEG)” menüpont megfelelő
beállításával (62. oldal) a kiválasztott albumból
kiválogathatja csak az MP3 műsorszámokat, csak a
JPEG képfájlokat vagy mindkettőt.
60
Visszakapcsolás az előző kijelzésre
Nyomja meg a O RETURN gombot.
A következő vagy az előző MP3 audio
műsorszám lejátszása
Nyomja meg a > vagy a . gombot
lejátszás közben. Ha az aktuális album utolsó
műsorszámának elérésekor megnyomja a
> gombot, a készülék a következő album
első műsorszámára ugrik.
Az album első műsorszámának elérésekor
azonban a . gombbal nem lehet az előző
albumra ugrani. Ha az előző albumra szeretne
visszalépni, válassza ki azt az album listából.
JPEG képfájl kiválasztása
1
Az „Album kiválasztása” című fejezet
2. lépése után nyomja meg a PICTURE
NAVI gombot.
Az albumban lévő képfájlok
16 kisméretű (index) képen jelennek
meg. Jobb oldalon megjelenik
a görgetősáv.
A JPEG kép elforgatása
Amíg a kép a képernyőn látható, nyomja meg
a X/x gombot. A X gomb minden
megnyomásakor a kép 90 fokkal elfordul, az
óramutató járásával ellentétes irányba.
A CLEAR gombbal visszakapcsolhat
a normál nézetre. Ha a C/c gombbal
a következő vagy az előző képre ugrik,
a készülék visszakapcsol normál nézetre.
Ha például egyszer megnyomja a X gombot:
Forgatási irány
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
Válassza ki a megnézni kívánt képet a
C/X/x/c gombokkal, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A kiválasztott kép megjelenik.
Példa:
A JPEG kép nagyítása (ZOOM)
Amíg a kép a képernyőn látható, nyomja meg
a ZOOM gombot. A kép mérete maximum az
eredeti méret négyszeresére növelhető, és a
kép a C/X/x/c gombokkal mozgatható.
A CLEAR gombbal visszakapcsolhat a
normál nézetre.
◆Ha egyszer nyomja meg (×2)
A kép az eredeti méret kétszeresére növekszik.
◆Ha kétszer nyomja meg (×4)
A kép az eredeti méret négyszeresére
növekszik.
A JPEG képlejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
A következő vagy az előző JPEG kép
megjelenítése
Képlejátszás közben nyomja meg a C vagy
a c gombot. Ha az aktuális album utolsó
képének elérésekor megnyomja a c gombot,
a készülék a következő album első képére
ugrik.
Az album első képének elérésekor azonban
a C gombbal nem lehet az előző albumra
ugrani. Ha az előző albumra szeretne
visszalépni, válassza ki azt az album listából.
z Hasznos tudnivalók
• JPEG képek lejátszása közben lehetősége van az
„INTERVAL” (63. oldal), „EFFECT” (63. oldal)
és a „SHARPNESS” (54. oldal) paraméter
beállítására.
• Ha a „MODE (MP3, JPEG)” menüpontban az
„IMAGE (JPEG)” opciót választja (62. oldal), a
JPEG képeket az MP3 audiofájlok lejátszása
nélkül tekintheti meg.
• A kép elkészítésének dátuma a vezérlőmenü
„DATE” mezője mellett jelenik meg (13. oldal).
A digitális fényképezőgép típusától függően
előfordulhat, hogy a dátum nem jelenik meg.
MP3 audio zeneszámok és JPEG képek lejátszása
A további képek megjelenítéséhez
válassza ki az alsó képeket, és nyomja
meg a x gombot. Ha az előző képre kíván
visszakapcsolni, válassza ki a felső
képeket, és nyomja meg a X gombot.
Megjegyzés
A PICTURE NAVI gomb nem működik, ha a
„MODE (MP3, JPEG)” menüpontban az „AUDIO
(MP3)” opciót választotta ki (62. oldal).
61
JPEG képek lejátszása
diavetítésként
A DATA CD vagy DATA DVD-lemezre felvett
JPEG képeket diavetítés formájában is
megtekintheti.
Hanggal kiegészített diavetítés
(MODE (MP3, JPEG)
Ha a JPEG képeket és az MP3
műsorszámokat közös albumba helyezi, a
diavetítést audio műsorszámokkal kísérheti.
1
Nyomja meg a DISPLAY gombot állj
üzemmódban.
A vezérlőmenü megjelenik.
2
Válassza ki a
(MODE (MP3,
JPEG) menüpontot a X/x gombbal,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a „MODE (MP3, JPEG)”
menü tartalma.
MENU
12(27)
18(34)
T
32:55
AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
ENTER
DISPLAY
1 Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a DATA CD/DATA DVDlemezre felvett albumok listája.
3
DATA CD MP3
Válassza ki az „AUTO” (alap)
beállítást a X/x gombbal, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
• AUTO: Az azonos albumban lévő JPEG
képek és MP3 audio műsorszámok
lejátszása, diavetítés formájában.
• AUDIO (MP3): Csak az MP3
műsorszámok folyamatos lejátszása.
• IMAGE (JPEG): Csak a JPEG képek
lejátszása diavetítésként.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2 Válassza ki a kívánt albumot a X/x 4
gombbal.
3 Nyomja meg a H gombot.
Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a DATA CD/DATA DVDlemezre felvett albumok listája.
3( 30)
A kiválasztott albumban lévő JPEG
képek automatikus lejátszása
megkezdődik.
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
Megjegyzések
• Ha megnyomja a X/x vagy a ZOOM gombot, a
diavetítés leáll. A diavetítés folytatásához nyomja
meg a H gombot.
• Ez a funkció nem működik, ha a „MODE (MP3,
JPEG)” menüpontban az „AUDIO (MP3)” opciót
választotta ki (62. oldal).
62
5
6
Válassza ki a JPEG képeket és MP3
audio műsorszámokat egyaránt
tartalmazó albumot a X/x gombbal.
Nyomja meg a H gombot.
A hangos diavetítés megkezdődik.
z Hasznos tudnivalók
• Ha az albumon belüli MP3 műsorszámokat és
JPEG képfájlokat szeretné ismételten lejátszani,
indítsa el az MP3 audio műsorszámok vagy az
album ismételt lejátszását, ha a „MODE (MP3,
JPEG)” menüpont „AUTO” beállítását
választotta ki. Lásd az „Ismételt lejátszás
(ismétlés)” c. részt (35. oldal) az ismétlési funkció
használatára vonatkozóan.
• A kiválasztott üzemmódtól függetlenül,
a készülék maximum 200 albumot képes
nyilvántartani. Ha az AUTO beállítást választja
ki, a lejátszó minden albumban maximum 300
MP3 és 300 JPEG fájlt tud felismerni. Ha az
„AUDIO (MP3)” vagy az „IMAGE (JPEG)”
beállítást választja ki, a lejátszó minden albumban
maximum 600 MP3 vagy 600 JPEG fájlt tud
felismerni.
Megjegyzések
4
Megjegyzés
Lehetnek olyan JPEG fájlok, különösen a progresszív
tömörítésű JPEG fájlok vagy a 3 000 000 pixelnél
nagyobb JPEG fájlok, melyek megjelenítési ideje
hosszabb a többinél, ezért a vetítési idő
meghaladhatja az Ön által kiválasztott értéket.
Képhatás beállítása
a diavetítéshez (EFFECT)
Kiválaszthatja azt a képátmenet hatást, mely
szerint a képek megjelennek a diavetítés
folyamán.
1
2
A diavetítés időtartamának
beállítása (INTERVAL)
2
Válassza ki az
(INTERVAL)
menüpontot a X/x gombbal, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3
3
DATA CD JPEG
Válassza ki a megfelelő beállítást
a X/x gombbal.
DATA CD JPEG
MODE 1
MODE 1
MODE 2
MODE 3
MODE 4
MODE 5
OFF
Megjelenik az „INTERVAL” menü tartalma.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2005
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW 1
SLOW 2
Válassza ki az
(EFFECT)
menüpontot a X/x gombbal, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2005
JPEG fájl megtekintése közben, vagy
ha a lejátszó állj üzemmódban van,
nyomja meg kétszer a DISPLAY
gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
JPEG fájl megtekintése közben, vagy ha
a lejátszó állj üzemmódban van, nyomja
meg kétszer a DISPLAY gombot.
Megjelenik az „EFFECT” menü tartalma.
Beállíthatja az egyes képek vetítési idejét.
1
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
MP3 audio zeneszámok és JPEG képek lejátszása
• Ez a funkció nem használható, ha az MP3
műsorszámok és a JPEG képek nem ugyanabban
az albumban találhatók.
• Ha a JPEG képfájlok vagy az MP3 műsorszámok
lejátszási ideje hosszabb, mint a másik típusé, a
hosszabbik fájltípus lejátszása kép vagy hang
nélkül folytatódik.
• Ha nagyméretű MP3 műsorszámot és JPEG képet
játszik le egyszerre, hangkiesés fordulhat elő.
Javasoljuk, hogy 128 kbps-os vagy ennél kisebb
bitsűrűségű MP3 állományokat hozzon létre. Ha
még ekkor is hangkiesés tapasztalható,
csökkentse a JPEG fájl méretét.
Az eredeti beállítást aláhúzás jelöli.
• NORMAL: A vetítési időtartam 6–9
másodperc.
• FAST: A vetítési időtartam rövidebb,
mint a NORMAL beállítás esetén.
• SLOW1: A vetítési időtartam hosszabb,
mint a NORMAL beállítás esetén.
• SLOW2: A vetítési időtartam hosszabb,
mint a SLOW1 beállítás esetén.
Válassza ki a megfelelő beállítást a X/x
gombbal.
Az alapbeállítást aláhúzás jelöli.
• MODE 1: A kép felülről beúszva jelenik meg.
• MODE2: A kép balról jobbra beúszva
jelenik meg.
• MODE3: A kép a képernyő közepéről
kinyúlva jelenik meg.
• MODE4: A képek a fenti három
képhatás véletlenszerű váltogatásával
jelennek meg.
• MODE5: A következő kép az előző kép
fölé úszik.
• OFF: A funkció kikapcsolva.
Nyomja meg az ENTER gombot.
63
Megjegyzés
DivX® videók lejátszása
Néhány szó a DivX
videofájlokról
A DivX® egy a DivXNetworks Inc. által
kifejlesztett videó tömörítési technológia. Ez
a házimozi rendszer hivatalos, DivX®
igazolással ellátott termék.
Ez a készülék alkalmas DivX® videofájlokat
tartalmazó DATA CD és DATA DVDlemezek lejátszására.
DATA CD és DATA DVD-lemezek,
melyeket a rendszer le tud
játszani
DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) és
DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R) lemezek
lejátszása a házimozi rendszeren a következő
feltételek mellett lehetséges:
– Az olyan DATA CD/DATA DVD-lemezek
esetén, melyek DivX videofájlokat és MP3
audio műsorszámokat vagy JPEG
képfájlokat is tartalmaz, a rendszer csak a
DivX videofájlokat játssza le.
Mindezek mellet, ez a rendszer csak az olyan
DATA CD-lemezeket játsza le, melyek
logikai formátuma megfelel az ISO 9660 1. és
2. szintjének vagy a Joliet-nek. DATA DVDlemezek esetén az Universal Disk Format
(UDF) a követelmény.
Olvassa el a (külön megvásárolható)
lemezmeghajtó és a felvevő szoftver
használati útmutatóját a felvételi formátumok
részleteiről.
Néhány szó a DATA CD és DATA DVDlemezeken található adatok lejátszási
sorrendjéről
Olvassa el „Az MP3 műsorszámok és JPEG
képfájlok lejátszási sorrendje” c. részt az 58.
oldalon. Vegye figyelembe, hogy a lejátszási
sorrend esetleg nem lesz megfelelően
beállítható, egyrészt a DivX videofájl
elkészítéséhez használt szoftver miatt,
másrészt abban az esetben, ha 200-nál több
album és 600-nál több DivX videofájl
található a lemezen.
64
Ez a készülék nem tudja lejátszani a Packet Write
formátumú DATA CD/DATA DVD-lemezek
bizonyos típusait.
A készülék által lejátszható DivX
videofájlok
A házimozi rendszer a DivX formátumban
rögzített adatok lejátszására képes, melyek
kiterjesztése „.AVI” vagy „.DIVX”.
A rendszer nem játsza le az olyan fájlokat,
melyek kiterjesztése ugyan „.AVI” vagy
„.DIVX”, de tartalmuk szerint nem DivX
videofájlok.
z Hasznos tudnivaló
A DATA CD/DATA DVD-lemezekről lejátszható
MP3 műsorszámokról és JPEG fájlokról olvassa el
„A készülékkel lejátszható DATA CD/DATA
DVD-lemezekről” c. részt az 58. oldalon.
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a DivX videofájl nem
lejátszható, ha két vagy több különböző DivX
videofájlból lett létrehozva.
• A rendszer nem képes a 720 (szélesség) × 576
(magasság) képméretnél vagy 2 GB fájlméretnél
nagyobb DivX videofájlok lejátszására.
• A DivX videofájltól függően a kép életlen lehet,
és a hangban előfordulhatnak ugrások.
• A rendszer nem képes egyes, 3 óránál hosszabb
időtartamú DivX videofájlok lejátszására.
Album kiválasztása
DivX videofájlok
lejátszása
1
A lemezen található albumok listája
jelenik meg. Csak a DivX videofájlt
tartalmazó albumok láthatók.
Ezzel a lejátszóval a DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) és DATA DVD
(DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVDRW/DVD-RW) lemezeken található DivX
videofájlok lejátszása lehetséges.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
2
MENU
ENTER
RETURN
Nyomja meg a MENU gombot.
3
A X/x gombok segítségével válassza
ki a lejátszani kívánt albumot.
Nyomja meg a H gombot.
A házimozi rendszer elkezdi lejátszani a
kiválasztott albumban található fájlokat.
Egy DivX videofájl kiválasztásához
olvassa el a „DivX videofájl
kiválasztása” c. részt az 66. oldalon.
Nyomja meg a x gombot.
A következő vagy előző oldalra lépéshez
Nyomja meg a C vagy c gombokat.
Megjegyzések
• Ha a DATA CD/DATA DVD-lemezen nem
található DivX videofájl, egy hibaüzenet jelenik
meg, mely arról tájékoztat, hogy a lemezt nem
lehet lejátszani.
• A DivX videofájltól függően előfordulhat, hogy a
kép megakad vagy zavaros. Ebben az esetben
javasolt a fájl újbóli rögzítése, ezúttal kisebb
bitsűrűséggel. Ha a hang zajos, javasolt az MP3
hangformátum használata. Vegye figyelembe,
hogy a rendszer nem tudja értelmezni a WMA
(Windows Media Audio) formátumot.
• A DivX videofájlokhoz használt tömörítési
eljárásból adódóan a H (lejátszás) gomb
megnyomása és a lejátszás elindulás között egy
kis idő telhet el.
• A DivX videofájltól függően előfordulhat, hogy a
kép és a hang nincs szinkronban.
A képernyő bezárása
Nyomja meg a MENU gombot ismételten.
,folytatódik
DivX® videók lejátszása
A lejátszás megállítása
z Hasznos tudnivaló
DivX videofájlok lejátszása közben
megtekinthetőek a lemez információk (41. oldal).
65
DivX videofájl kiválasztása
1
A 2. lépésben, az album kiválasztása
után, nyomja meg az ENTER gombot.
Az albumban található fájlok listája
jelenik meg.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII
VENUS
2
A X/x gombok segítségével válassza
ki a fájlt, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A kiválasztott fájl lejátszása elkezdődik.
A lejátszás megállítása
Nyomja meg a x gombot.
A következő vagy előző oldalra lépéshez
Nyomja meg a C vagy c gombokat.
Visszatérés az előző képernyőhöz
Nyomja meg a O RETURN gombot.
A következő vagy előző DivX videofájl
lejátszása, a fájl lista használata nélkül
Az egy albumban található, következő vagy
előző DivX videofájlok kiválasztásához
nyomja meg a > vagy .gombokat.
A következő album első fájlja úgy is
kiválasztható, ha az aktuális album utolsó
műsorszámának lejátszás közben megnyomja
a > gombot. Az előző albumba azonban
nem lehet visszalépni a . gommbal. Az
előző albumba való visszalépéshez, válassza
ki az album nevét az album listából.
66
z Hasznos tudnivaló
Ha a megtekintési alkalmak száma megjelenik, a
DivX videofájl annyi alkalommal játszható le,
amennyit a szám mutat. A készülék a következő
eseményeket számolja:
– a rendszer kikapcsolása. Ebbe azok az esetek is
beleszámítanak, amikor a lejátszó az automatikus
kikapcsolás funkció (Auto Power Off)
életbelépésekor kapcsol ki. Ha megállítja
a lejátszást, használja a X gombot a x gomb
helyett.
– a lemez tálca kinyitása.
– másik fájl lejátszása.
2
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü jelenik meg.
További funkciók
3
Lemezek zárolása
(személyre szabott szülői letiltás,
A „PARENTAL CONTROL” menü
megjelenik.
szülői letiltás)
A kívánt lemezt kétféle korlátozással láthatja
el:
• Személyre szabott szülői letiltás
A lejátszás korlátozásával
megakadályozhatja a nem kívánatos
lemezek lejátszását.
• Szülői letiltás
Egyes DVD VIDEO lemezek lejátszása a
készüléket kezelő személy életkorának
függvényében korlátozható. Egyes
jelenetek le lesznek tiltva, vagy más
jelenetekre cserélhetőek.
Ugyanazt a jelszót használhatja a szülői
letiltás funkcióhoz, illetve a személyre
szabott szülői letiltás funkcióhoz.
A X/x gombbal válassza ki a
(PARENTAL CONTROL) funkciót, majd
nyomja az ENTER gombot.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
STOP
DVD VIDEO
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
4
A X/x gombbal válassza ki az
„ON t” beállítást, majd nyomja az
ENTER gombot.
◆ Ha még nem írt be jelszót:
A képernyőn megjelenik az új jelszó
beírására szolgáló menü.
PARENTAL CONTROL
A számgombok segítségével adja meg
egy négyjegyű jelszó számjegyeit, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék kéri a beírt jelszó megerősítését
ENTER
DISPLAY
További funkciók
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Számgombok
◆ Ha korábban már beírt egy jelszót:
A készülék kéri az érvényes jelszó beírását.
5
Személyre szabott szülői letiltás
A személyre szabott szülői letiltás funkciót
akár 40 lemezre is beprogramozhatja.
A 41. lemez beprogramozásakor azonban az
első lemez beállítása törlődik.
1
A számgombokkal adja meg/adja meg
újból a négyjegyű jelszó számjegyeit,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A „Custom parental control is set.”
(szülői letiltás funkció beállítva) felirat
jelenik meg, és a képernyőn újból a
vezérlőmenü lesz látható.
A személyre szabott szülői letiltás funkció
kikapcsolása
Helyezze be a korlátozni kívánt
lemezt.
1
Ha éppen a kívánt lemezt játssza le a
készülék, a x gombbal állítsa le a lejátszást.
2
Hajtsa végre a „Személyre szabott szülői
letiltás” fejezetben leírt 1–3. lépéseket.
A X/x gombbal válassza ki az „OFF t”,
funkciót, majd nyomja az ENTER gombot.
,folytatódik
67
3
A számgombokkal válassza ki a
négyjegyű jelszó számjegyeit, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3
A személyre szabott szülői letiltással
ellátott lemez lejátszása
1
A X/x gombbal válassza ki
a „PLAYER t” funkciót, majd
nyomja az ENTER gombot.
◆ Ha még nem írt be jelszót:
A képernyőn megjelenik az új jelszó
beírására szolgáló menü.
Helyezze be a jelszóval védett lemezt.
Megjelenik a „CUSTOM PARENTAL
CONTROL” képernyő.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
2
A számgombokkal válassza ki a
négyjegyű jelszó számjegyeit, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék kéri a beírt jelszó
megerősítését.
A számgombokkal válassza ki a
négyjegyű jelszó számjegyeit, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék készen áll a lejátszásra.
z Hasznos tudnivaló
Ha elfelejtette a jelszót, írja be az „199703” hatjegyű
kódot a számgombokkal (amikor a „CUSTOM
PARENTAL CONTROL” menü kéri a jelszó
beírását), majd nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék kéri egy új 4 jegyű jelszó beírását.
◆ Ha korábban már beírt egy jelszót:
A készülék kéri az érvényes jelszó
beírását.
4
Szülői letiltás (korlátozott
lejátszás)
A képernyőn megjelenik a korlátozási
szint beállítási menü.
Egyes DVD VIDEO lemezek lejátszásának
korlátozása a készüléket kezelő személy
életkorának függvényében szabályozható.
A „PARENTAL CONTROL” (szülői letiltás)
funkcióval beállíthatja a kívánt korlátozási szintet.
1
A számgombokkal válassza ki vagy
válassza ki újból a négyjegyű jelszó
számjegyeit, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
USA
Állj üzemmódban nyomja meg
a DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2
A X/x gombbal válassza ki a
(PARENTAL CONTROL) ikont, majd
nyomja az ENTER gombot.
Megjelenik a „PARENTAL CONTROL”
menü.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
68
5
A X/x gombbal válassza ki
a „STANDARD” funkciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A „STANDARD” menü beállítási
képernyője megjelenik.
STOP
DVD VIDEO
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
USA
USA
OTHERS
6
A X/x gombbal válasszon ki a földrajzi
elhelyezkedést, amely a korlátozási
szint beállításához szükséges, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A földrajzi elhelyezkedés kiválasztása
megtörtént.
Ha az „OTHERS t” beállítást választja
ki, be kell írnia egy négyjegyű országkódot is a 91. oldalon található
táblázatból, a számgombok segítségével.
7
A X/x gombbal válassza ki a „LEVEL”
funkciót, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A „LEVEL” menü beállítási képernyője
megjelenik.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
OFF
8:
7:
6:
5:
NC17
R
korlátozása” című fejezet 1–3. lépéseit. Amikor a
készülék kéri a jelszót, a számgombokkal írja be az
„199703” hatjegyű kódot, majd nyomja meg az
ENTER gombot. A készülék kéri egy új 4 jegyű
jelszó beírását. Miután beírta az új négyjegyű
jelszót, tegye vissza a lemezt és nyomja meg a H
gombot. Amikor a készülék kéri a jelszó beírását,
írja be az új jelszót.
Megjegyzések
• Ha olyan lemezt játszik le, amelyik nem
rendelkezik „Parental Control” (szülői letiltás)
funkcióval, a lejátszás ezzel a készülékkel nem
korlátozható.
• Bizonyos típusú lemezek lejátszása közben
előfordulhat, hogy a lemez kéri a korlátozási szint
módosítását. Ilyen esetben írja be a jelszót, és
módosítsa a korlátozási szintet. Ha a folytatólagos
lejátszási funkció ki van kapcsolva, az előző
korlátozási szint lép érvénybe.
A jelszó módosítása
1
Állj üzemmódban nyomja meg
a DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
8
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
korlátozási szintet, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
2
Megjelenik a „PARENTAL CONTROL”
menü.
A szülői letiltás beállítása megtörtént.
3
4:
PG13
USA
A X/x gombbal válassza ki
a „PASSWORD t” funkciót, majd
nyomja az ENTER gombot.
Megjelenik a jelszó beírására szolgáló
képernyő.
Minél alacsonyabb értéket állít be, annál
szigorúbb a korlátozás.
A szülői letiltás funkció kikapcsolása
A 8. lépésben válassza ki a „LEVEL” funkció
„OFF” beállítását.
A szülői letiltással ellátott lemez lejátszása
1
2
Helyezze be a lemezt és nyomja meg a
H gombot.
Megjelenik a jelszó beírására szolgáló
kijelzés.
A számgombokkal válassza ki a
négyjegyű jelszó számjegyeit, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék megkezdi a lejátszást.
z Hasznos tudnivaló
Ha elfelejtette a jelszót, vegye ki a lemezt és
ismételje meg „A készülék használatának
4
5
6
További funkciók
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
A X/x gombbal válassza ki a
(PARENTAL CONTROL) ikont, majd
nyomja az ENTER gombot.
A számgombokkal válassza ki
a négyjegyű jelszó számjegyeit, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A számgombokkal válassza ki az új
négyjegyű jelszó számjegyeit, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Az új jelszó megerősítéséhez a
számgombokkal válassza ki
ismételten a négyjegyű jelszó
számjegyeit, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Ha téves számjegyet ír be a jelszó beírása
közben
Az ENTER gomb megnyomása előtt nyomja
meg a C gombot és válassza ki a megfelelő
számot.
69
Tévékészülék vagy az AV
erősítő (rádióerősítő)
vezérlése a mellékelt
távvezérlővel
A távvezérlő-jel beállításával elérheti, hogy a
mellékelt távvezérlővel tévékészülékét is
vezérelheti. Ha lejátszóját egy AV erősítőhöz
(rádióerősítőhöz) csatlakoztatja, a mellékelt
távvezérlővel szabályozhatja a hangerőt.
Amikor a TV/DVD kapcsoló TV állásban
van, a távvezérlő egyes gombjainak
megnyomása a következő műveleteket hajtja
végre.
[/1
A tévékészülék be- vagy
kikapcsolása.
2 (hangerő) +/– A tévékészülék hangerejének
beállítása.
t (TV/Video)
A bemenet kiválasztása
a tévékészüléken (TV/külső
műsorforrás).
Számgombok és Programhely kiválasztása
-/-a tévékészüléken
Megjegyzések
• A csatlakoztatott készülékek típusától függően
előfordulhat, hogy a TV vagy az AV erősítő
(rádióerősítő) nem vezérelhető megfelelően az itt
ismertetett gombokkal.
• Ha megad egy új gyártói kódot, az előzőleg
megadott kód törlődik.
• Ha kicseréli az elemeket a távvezérlőben,
automatikusan a gyári beállítás szerinti kódszám
lép érvénybe. Írja be újból a megfelelő
kódszámot.
A tévékészülék vezérlése
a távvezérlővel
Számgombok
1
2
3
70
Kapcsolja át TV állásba a TV/DVD
kapcsolót.
Tartsa lenyomva a [/1, gombot és
eközben a számgombokkal írja be a
tévékészülék gyártmányának
megfelelő kódot (lásd a táblázatot).
Engedje el a [/1 gombot.
A vezérelhető tévékészülékek kódszámai
Ha az adott gyártmány sorában több kódszám
is szerepel, próbálja ki egymás után
mindegyiket mindaddig, míg a megfelelőt
meg nem találja.
Gyártmány
Kódszám
Sony
01 (gyári beállítás)
Aiwa
01 (gyári beállítás)
Grundig
11
Hitachi
23, 24, 72
Loewe
06, 45
Nokia
15, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 23, 45, 72
Saba
43, 75
Samsung
06, 22, 23, 71, 72
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
43, 75
Thomson
43, 75
Toshiba
38
LG
06
JVC
33
Az AV erősítő (rádióerősítő)
hangerejének vezérlése
a távvezérlővel
Számgombok
1
2
Tartsa lenyomva a [/1 gombot és
eközben a számgombokkal írja be az
AV erősítő (rádióerősítő)
gyártmányának megfelelő kódot (lásd
a táblázatot).
Engedje el a [/1 gombot.
Az AV erősítő (rádióerősítő)
hangerejének vezérlésére a 2 (hangerő)
+/– gombok szolgálnak.
◆ Ha a TV hangerejét kívánja vezérelni
Csúsztassa a TV/DVD kapcsolót TV
állásba.
Ha az adott gyártmány sorában több kódszám
is szerepel, próbálja ki egymás után
mindegyiket mindaddig, míg az Ön AV
erősítőjének (rádióerősítőjének) megfelelőt
meg nem találja.
Gyártmány
Kódszám
Sony
78, 79, 80, 91
Denon
84, 85, 86
Kenwood
92, 93
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sansui
87
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
z Hasznos tudnivaló
Ha a TV hangerejét szeretné vezérelni, amikor
a TV/DVD kapcsoló DVD állásban van, ismételje
meg az első lépésben leírtakat, majd adja meg a 90es kódot (alapbeállítás).
További funkciók
3
Kapcsolja át DVD állásba a TV/DVD
kapcsolót.
A vezérelhető AV erősítők (rádióerősítők)
kódszámai
71
3 A X/x gombbal válassza ki
a „CUSTOM” almenüt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Alapbeállítások
Az alapbeállítások
menüje
Az alapbeállítások menüjében elvégezheti a
készülék alapvető működéséhez szükséges
beállításokat, a kép és a hang beállítását stb.
Kiválaszthatja a szinkronfeliratozás és a
képernyőmenü nyelvét, stb.
Az egyes funkciók beállításának módját lásd
a 73–82. oldalon.
Megjegyzés
Az alapbeállításokkal szemben a lemezen tárolt
lejátszási beállítások elsőbbséget élveznek, ezért
előfordulhat, hogy az alább leírt funkciók nem
mindegyike használható.
Az alapbeállítási képernyő megjelenik.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
4 A X/x gombbal válassza ki a
kívánt főmenüt: „LANGUAGE
SETUP”, „SCREEN SETUP”,
„CUSTOM SETUP”, „AUDIO
SETUP” vagy „SPEAKER SETUP”.
Ezután nyomja meg az ENTER
gombot.
A kiválasztott főmenü megjelenik.
Példa: „SCREEN SETUP”
Kiválasztott menü
ENTER
DISPLAY
1 Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Főmenük
5 A X/x gombbal válassza ki a
A vezérlőmenü megjelenik.
2 A X/x gombbal válassza ki a
(SETUP) ikont, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A „SETUP” menü megjelenik.
STOP
DVD VIDEO
QUICK
CUSTOM
RESET
QUICK
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
AUTO
HDMI RESOLUTION:
YCBCR
YCBCR/RGB (HDMI):
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
VIDEO
LINE:
FULL
4:3 OUTPUT:
kívánt funkciót, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Megjelennek a kiválasztott funkció
beállítható értékei.
Példa: „TV TYPE”
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
HDMI RESOLUTION:
16:9
YCBCR/RGB (HDMI):
4:3 LETTER BOX
SCREEN SAVER:
4:3 PAN SCAN
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
LINE:
VIDEO
FULL
4:3 OUTPUT:
Beállítási lehetőségek
72
6 A X/x gombbal válassza ki a
kívánt beállítást, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A kiválasztás megtörtént és a beállítás
befejeződött.
Példa: „4:3 PAN SCAN”
Kiválasztott beállítás
SCREEN SETUP
TV TYPE:
4:3 PAN SCAN
HDMI RESOLUTION:
AUTO
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
VIDEO
LINE:
FULL
4:3 OUTPUT:
A gyorsbeállítási funkció bekapcsolása
Ha a 3. lépésben a „QUICK” funkciót
választja ki, a lejátszó gyorsbeállítási
üzemmódba kapcsol. Az alapbeállítások
végrehajtásához kövesse a gyorsbeállítást
leíró fejezet utasításait az 5. lépéstől kezdve
(24. oldal).
A „SETUP” menü összes paraméterének
visszaállítása a gyári értékre
1
3
A X/x gombbal válassza ki a „YES”
beállítást.
A beállítási művelet leállításához és a
vezérlőmenühöz való visszatéréshez
kiválaszthatja a „NO” beállítást is.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Az 73–77. oldalon felsorolt összes
beállítási visszakapcsol a gyári értékre.
A gyári beállításra történő visszaállítás
közben – amely néhány másodpercet
igénybe vehet – ne nyomja meg a [/1
gombot.
(LANGUAGE SETUP)
A „LANGUAGE SETUP” menüben számos
nyelv közül választhatja ki azt, amely
a képernyő kijelzések és a műsor hangja
számára a legmegfelelőbb Önnek.
Az alapbeállítási menüben válassza ki
a „LANGUAGE SETUP” főmenüt.
A beállítások végrehajtásának módját lásd
„Az alapbeállítások menüjének használata”
című fejezetben (72. oldal).
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
◆ OSD (képernyő kijelzés)
A képernyő kijelzések nyelvének
kiválasztására szolgál.
◆ MENU (csak DVD VIDEO)
A lemezmenü nyelvének kiválasztására
szolgál.
◆ AUDIO (csak DVD VIDEO)
A műsor nyelvének kiválasztására szolgál.
Az „ORIGINAL” beállítás kiválasztása
esetén a lemezen fő nyelvként kijelölt nyelv
kap elsőbbséget.
◆ SUBTITLE (csak DVD VIDEO)
Alapbeállítások
2
A 3. lépésben válassza ki a „RESET”
funkciót, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A kijelzések és a hang
nyelvének kiválasztása
A DVD VIDEO lemezre felvett szinkronfelirat
nyelvének kiválasztására szolgál.
Ha az „AUDIO FOLLOW” beállítást
választja ki, a szinkronfelirat nyelve meg fog
egyezni a műsor nyelvével.
z Hasznos tudnivaló
Ha az „OTHERS t” beállítást választja ki a
„MENU”, a „SUBTITLE” vagy az „AUDIO”
menüben, válassza ki a kívánt nyelvet a listából a
számgombokkal (91. oldal).
Megjegyzés
Ha olyan nyelvet választ ki a „MENU”,
„SUBTITLE” vagy „AUDIO” menüben, amelyik a
DVD VIDEO lemezen nem található meg, a
készülék automatikusan kiválaszt egyet a lemezen
rendelkezésre álló nyelvek közül.
73
A kép paramétereinek
beállítása (SCREEN SETUP)
Válassza ki a csatlakoztatott tévékészüléknek
megfelelő beállítást.
Az alapbeállítási menüben válassza ki a
„SCREEN SETUP” főmenüt. A beállítások
végrehajtásának módját lásd „Az
alapbeállítások menüjének használata” című
fejezetben (72. oldal).
A gyári beállítási értéket aláhúzással jelöltük.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
16:9
HDMI RESOLUTION:
AUTO
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
SCREEN SAVER:
ON
BACKGROUND:
JACKET PICTURE
LINE:
VIDEO
4:3 OUTPUT:
FULL
◆ TV TYPE
A csatlakoztatott tévékészülék képarányának
beállítására szolgál (4:3 normál vagy
szélesvásznú).
16:9
Válassza ki ezt a beállítást, ha széles
képernyős tévékészüléket vagy
szélesvásznú üzemmóddal ellátott
készüléket csatlakoztatott.
4:3
Válassza ki ezt a beállítást, ha
LETTER hagyományos 4:3 képernyős
tévékészüléket csatlakoztatott.
BOX
Szélesvásznú műsor lejátszásakor
fekete csík jelenik meg a képernyő
alsó és felső részén.
4:3
PAN
SCAN
Válassza ki ezt a beállítást, ha
hagyományos 4:3 képernyős
tévékészüléket csatlakoztatott.
Szélesvásznú műsor lejátszásakor a
műsor a teljes képernyőn látható, de
a kép széleit levágja a készülék.
16:9
Megjegyzés
A lejátszott DVD-lemeztől függően előfordulhat,
hogy a készülék a „4:3 PAN SCAN” üzemmód
helyett automatikusan „4:3 LETTER BOX”
üzemmódba kapcsol, vagy fordítva.
◆ HDMI RESOLUTION (HDMI felbontás)
Kiválaszthatja, hogy a lejátszó HDMI OUT
aljzatán milyen típusú kimenőjel jelenjen
meg. Ha az AUTO (alap) beállítást választja,
a lejátszó videojeleket továbbít, a
csatlakoztatott TV által feldolgozható
legnagyobb felbontásban. Ha a megjelenő
kép nem elég éles, természetes vagy más
okból nem felel meg az Ön elvárásainak,
válasszon egy másik opciót, mely megfelel a
lejátszott lemezhez és a csatlakoztatott
tévékészülékhez, kivetítőhöz, stb.
A részletekről olvassa el a tévékészülékhez/
kivetítőhöz mellékelt használati útmutatót is.
AUTO
Általános esetben válassza
ezt a beállítást.
1920×1080i
1920 × 1080i felbontású
videojeleket továbbít.
1280×720p
1280 × 720p felbontású
videojeleket továbbít.
720×480/576p
720 × 480p vagy 720 ×
576p felbontású
videojeleket továbbít.
Megjegyzés
Annak ellenére, ha Ön nem az „AUTO” opciót
választotta ki és a TV nem képes az adott felbontású
jelek feldolgozására, a lejátszó automatikusan
kiválaszt egy a TV számára megfelelő videojelet.
◆ YCBCR/RGB (HDMI)
Kiválaszthatja, hogy a lejátszó HDMI OUT
aljzatán milyen típusú HDMI jelet
továbbítson
YCBCR
A lejátszó YCBCR jeleket
továbbít.
RGB
A lejátszó RGB jeleket
továbbít.
4:3 LETTER BOX
Megjegyzések
4:3 PAN SCAN
74
• Ha a lejátszott kép torzult, válassza az „YCBCR”
beállítás helyett az „RGB” beállítást.
• Ha a HDMI OUT kimeneti aljzatot DVI aljzattal
rendelkező eszközzel köti össze, a lejátszó
automatikusan „RGB” jeleket továbbít, még
abban az esetben is, ha az „YCBCR” beállítást
választotta.
◆ SCREEN SAVER (képernyővédő)
Ha a lejátszót több mint 15 percig szünet vagy
állj üzemmódban hagyja, illetve ha a
készülék 15 percig Super Audio CD, CD
vagy DATA CD/DATA DVD (MP3 audio)
lejátszási üzemmódban működik, a képernyő
károsodásának (beégés) megelőzése
érdekében képernyővédő automatikusan
bekapcsol. A képernyővédő kikapcsolásához
nyomja meg a H gombot.
ON
A képernyővédő bekapcsolása.
OFF
A képernyővédő kikapcsolása.
◆ BACKGROUND (háttérkép)
Az állj üzemmódban, illetve Super Audio
CD, CD vagy DATA CD/DATA DVD (MP3
audio) lemez lejátszása közben megjelenő tvképernyő háttérszínének vagy háttérképének
beállítására szolgál.
JACKET
PICTURE
A lemezborító jelenik meg
háttérképként (állókép), ha a
lemezborító képét felvették a
lemezre (CD-EXTRA, stb.). Ha
a lejátszott lemezre nincs
felvéve a lemezborító képe, a
„GRAPHICS” kép jelenik meg.
GRAPHICS A készülék memóriájában
korábban tárolt grafikus kép
megjelenítése háttérképként.
Kék háttérszín.
BLACK
Fekete háttérszín.
◆ LINE
Válassza ki a lejátszó hátoldalán található
LINE (RGB)-TV csatlakozón megjelenő
kimenőjel típusát.
VIDEO
Videó jelkimenet.
S VIDEO
S-videó jelkimenet.
RGB
RGB jelkimenet.
◆ 4:3 OUTPUT
Ez beállítás csak akkor érvényesül, ha
a „SCREEN SETUP” menüben a „TV
TYPE” menüpontra a „16:9” beállítást
választja ki. Akkor válassza ezt a beállítást,
ha 4:3 képarányú progresszív jeleket kíván
megjeleníteni. Ha az Ön progresszív
formátummal (525p/625p) kompatibilis
tévékészülékén van mód a képarány
beállítására, a beállítást végezze a TV-n, ne
a lejátszón. Ez beállítás csak akkor
érvényesül, ha a lejátszó előlapján található
PROGRESSIVE gombbal kiválasztja
a „PROGRESSIVE AUTO” vagy a
„PROGRESSIVE VIDEO” beállítást.
FULL
Akkor válassza ezt a beállítást,
ha a tévékészüléken állítható
a képarány.
NORMAL
Akkor válassza ezt a beállítást,
ha a tévékészüléken nem
állítható a képarány. 16:9
arányú képet eredményez, a bal
és a jobb oldalon fekete csíkkal.
16:9 képarányú televízió
Alapbeállítások
BLUE
• Ha kiválasztja az „RGB” opciót,
a PROGRESSIVE gomb és a COMPONENT
VIDEO OUT aljzatok nem használhatóak.
• Miközben a HDMI jelző világít, az „RGB” opciót
nem lehet kiválasztani. Ha az „RGB” opciót
választotta ki és bármilyen csatlakoztatott HDMI
eszközt bekapcsol, a készülék automatikusan
„VIDEO” beállításra kapcsol.
Megjegyzések
• Ha a tévékészülék nem kompatibilis az S-videó
vagy az RGB jelekkel, a tv-képernyőn akkor sem
jelenik meg a műsor, ha az „S VIDEO” menüpont
„RGB” beállítását kiválasztja. Olvassa el a
televízió kezelési útmutatóját is.
• Ha a tévékészüléken csak egyetlen SCART
(EURO AV) aljzat található, ne válassza ki az
„S VIDEO” beállítást.
75
Egyéni beállítások (CUSTOM
SETUP)
Beállíthatja a lejátszással kapcsolatos
funkciókat, és egyéb paramétereket.
Az alapbeállítási menüben válassza ki a
„CUSTOM SETUP” főmenüt. A beállítások
végrehajtásának módját lásd „Az
alapbeállítások menüjének használata” című
fejezetben (72. oldal).
A gyári beállítási értéket aláhúzással jelöltük.
CUSTOM SETUP
AUTO POWER OFF:
ON
AUTO PLAY:
OFF
DISPLAY:
BRIGHT
AUTO
PAUSE MODE:
PLAYBACK MEMORY:
ON
TRACK SELECTION:
OFF
ON
MULTI-DISC RESUME:
Registration Code
DivX:
AUTO
AUDIO (HDMI):
◆ AUTO POWER OFF
Az automatikus kikapcsolási funkció
aktiválása vagy kikapcsolása.
Ha a készülék több mint
30 percig állj üzemmódban marad,
ez a funkció automatikusan
készenléti üzemmódba
kapcsolja a lejátszót.
ON
A funkció kikapcsolása.
OFF
◆ AUTO PLAY
Az automatikus lejátszási funkció be- vagy
kikapcsolása. Ez a funkció különösen egy
külső időzítő (nem tartozék) csatlakoztatása
esetén lehet hasznos.
OFF
A funkció kikapcsolása.
ON
A készülék időzítővel (nem
tartozék) történő bekapcsolásakor a
lejátszás automatikusan elindul.
◆ DISPLAY
Az előlapon lévő kijelző fényerejének
beállítására szolgál.
BRIGHT Az előlapon lévő kijelző
fényerejének beállítására szolgál.
76
DARK
Alacsonyabb fényerő beállítás.
AUTO
DARK
Ha nem végez műveletet a lejátszón
(és a távvezérlőt sem használja), egy
kis idő után a kijelző megvilágítása
gyengébb lesz.
AUTO
OFF
Ha nem végez műveletet a lejátszón
(és a távvezérlőt sem használja),
egy kis idő után a kijelző
megvilágítása kikapcsol.
OFF
A kijeléző megvilágításának
(FL OFF) kikapcsolása. Ekkor a lejátszón
található FL OFF jező kezd világítani.
◆ PAUSE MODE (csak DVD VIDEO/DVD-VR
formátumú lemez esetén)
A szünet üzemmódban megjelenő kép
kiválasztása.
AUTO
A dinamikus (gyors) mozgású
tárgyakat tartalmazó kép is
remegés nélkül, stabilan jelenik
meg a képernyőn. Általában ezt
a beállítást javasolt kiválasztani.
FRAME
A dinamikus (gyors) mozgású
tárgyakat nem tartalmazó kép
nagy felbontással jelenik meg.
◆ PLAYBACK MEMORY
A lejátszó képes 40 lemezig eltárolni a
lemezhez tartozó beállításokat, pl.
„CUSTOM PICTURE MODE”. Az „ON”
opció kiválasztásával be-, illetve az
„OFF”opció kiválasztásával kikapcsolhatja
ezt a funkciót.
ON
A lemez kivételekor a beállítások
tárolódnak a memóriában.
OFF
A beállítások nem tárolódnak.
A lejátszó memóriájában a következő
beállítások tárolódnak.
– CUSTOM PICTURE MODE (52. oldal)*
– AV SYNC (56. oldal)*
– SHARPNESS (54. oldal)*
* csak DVD VIDEO/VIDEO CD/Super VCDlemezek esetén
Megjegyzések
• A lejátszó, a beállítások tárolását 40 lemezig
képes elvégezni. A 41. lemez beállításainak
tárolása esetén az első lemezre vonatkozó
beállítások törlődnek a memóriából.
• Ha lefuttatja a Gyorsbeállítást, a memóriában
tárolt összes beállítás visszaáll a gyári értékekre.
◆ TRACK SELECTION (csak DVD VIDEO
lemez esetén)
A legtöbb hangfrekvenciás csatornával
rendelkező formátumok elsőbbségének
kijelölése, több hangsávos (PCM, MPEG
audio, DTS vagy Dolby Digital) DVD
VIDEO lemezek lejátszásakor.
OFF
Nincs kijelölés.
AUTO
Kijelölés bekapcsolva.
Megjegyzések
• Ha az „AUTO” beállítást választja ki, a műsor
nyelve változhat. A „TRACK SELECTION”
funkció beállítása elsőbbséggel rendelkezik a
„LANGUAGE SETUP” menü „AUDIO”
funkciójának beállításával szemben (lásd a
73. oldalon).
• Ha a PCM, a DTS, az MPEG audio és a Dolby
Digital hangsávok ugyanannyi hangcsatornával
rendelkeznek, az elsőbbségi sorrend a következő:
PCM, DTS, MPEG és Dolby Digital.
◆ MULTI-DISC RESUME (csak DVD VIDEO/
VIDEO CD-lemez esetén)
Ki- illetve bekapcsolhatja többlemezes
folytatólagos lejátszás funkciót.
A folytatólagos lejátszás funkció 40 lemezre
vonatkozóan tud adatokat tárolni a
memóriában DVD VIDEO/VIDEO CDlemezek esetén (29. oldal).
ON
40 lemezig a folytatólagos lejátszásra
vonatkozó adatok tárolódnak a
memóriában.
OFF
A folytatólagos lejátszásra vonatkozó
adatok nem tárolódnak a memóriában.
A lejátszás csak az aktuálisan a
lejátszóban található lemez esetén
indul újra a megállítási ponttól.
Megjegyzés
Ha lefuttatja a Gyorsbeállítást, a memóriában tárolt
többlemezes folytatólagos lejátszásra vonatkozó
összes beállítás visszaáll a gyári értékekre.
Megjelenítheti a lejátszó regisztrációs kódját.
Bővebb információkat kaphat, ha ellátogat a
http://www.divx.com
honlapra.
◆ Audio (HDMI)
Kiválaszthatja a HDMI OUT aljzaton
megjelenő audiojel típusát.
AUTO Általános esetben válassza ezt a
beállítást. A „DIGITAL OUT”
menüpont alatti beállításnak megfelelő
jel jelenik meg az aljzaton (78. oldal).
PCM
A Dolby Digital, DTS vagy 96 kHz/
24 bit PCM formátumú hangsávok
48 kHz/16 bites PCM jellé
konvertálódnak.
Megjegyzés
Ha az „AUTO” beállítást választotta és olyan
tévékészülékhez csatlakoztatja a lejátszót, amely
nem kompatibilis a DOLBY DIGITAL/DTS
hangformátumokkal, hangos zaj keletkezhet, vagy a
hangszórók némák maradnak. Ebben az esetben
válassza ki a „PCM” beállítást.
Az „AUDIO SETUP” menüben – a lejátszási
és csatlakoztatási feltételeknek megfelelően –
beállíthatja a hang paramétereit.
Az alapbeállítási menüben válassza ki az
„AUDIO SETUP” főmenüt. A beállítások
végrehajtásának módját lásd „Az
alapbeállítások menüjének használata” című
fejezetben (72. oldal).
A gyári beállítási értékeket aláhúzás jelöli.
AUDIO SETUP
AUDIO ATT:
OFF
AUDIO DRC:
STANDARD
AUDIO FILTER:
SHARP
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
D-PCM
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
◆ AUDIO ATT (csillapítás)
Ha a lejátszott műsor hangja torzít, válassza
ki e funkció „ON” beállítását. A lejátszó
csökkenti a kimenő hangjel szintjét.
Ez a funkció az alábbi kimenetekre van
hatással:
– LINE OUT L/R (AUDIO) aljzatok
– LINE (RGB)-TV aljzat
– 5.1 CH OUTPUT aljzatok
OFF
Általában ezt a beállítást javasolt
használni.
ON
Válassza ezt a beállítást, ha
a hangsugárzókon keresztül
hallható hang torz.
Alapbeállítások
◆ DivX
A hang paramétereinek
beállítása (AUDIO SETUP)
◆ AUDIO DRC (dinamikaszabályzás) (csak
DVD VIDEO/DVD-VR formátumú lemezek
esetén)
Ha az „AUDIO DRC” funkcióval ellátott
DVD-lemezt lehalkított hangerővel hallgatja,
ez a funkció tisztán érthetővé teszi a műsort.
Ez a funkció az alábbi kimenetekre van hatással:
– LINE OUT L/R (AUDIO) aljzatok
– 5.1 CH OUTPUT aljzatok
– LINE (RGB)-TV aljzat
– DIGITAL OUT (OPTICAL vagy
COAXIAL)/HDMI OUT aljzat, ha
a „DOLBY DIGITAL” funkció „D-PCM”
beállítását választotta ki (78. oldal).
,folytatódik
77
STANDARD Általában ezt a beállítást
javasolt használni.
TV MODE
Alacsony hangerőnél is tisztán
érthetővé teszi a műsort.
WIDE
RANGE
Ez a beállítás az élő előadások
érzetét nyújtja.
◆ AUDIO FILTER
A digitális szűrő kiválasztása a 22,05 kHz
(44,1 kHz mintavételi frekvenciájú (mf)
hangsávok esetén), a 24 kHz (mf 48 kHz)
vagy a 48 kHz (mf 96 kHz fölött) fölötti zajok
csökkentéséhez.
SHARP
SLOW
Széles frekvenciatartományt
nyújt és térbeli érzetet kelt.
Lágy és meleg hangzást állít elő.
Megjegyzés
A lemeztől és a lejátszási körülményektől függően
előfordulhat, hogy a digitális szűrő hatása változik.
◆ DOWNMIX (csak DVD VIDEO/DVD-VR
formátumú lemez esetén)
A lekeverési módszer kiválasztása Dolby
Digital hangsávval rendelkező, hátsó
jelkomponenst is tartalmazó, vagy Dolby
Digital formátumban felvett DVD-lemez
lejátszásakor. A hátsó jelkomponensről
bővebben „Az audio formátum ellenőrzése”
című fejezetben olvashat a 46. oldalon. Ez a
funkció az alábbi kimenetekre van hatással:
– LINE OUT L/R (AUDIO) aljzatok
– LINE (RGB)-TV aljzat
– DIGITAL OUT (OPTICAL vagy
COAXIAL)/HDMI OUT aljzat, ha
a „DOLBY DIGITAL” és a „DTS” funkció
„D-PCM” beállítását választotta ki (78. oldal).
DOLBY
SURROUND
Általában ezt a beállítást javasolt
használni. A többcsatornás
hangot két csatornára keveri le
a készülék, és a térhatású hang
ebben az esetben is élvezhető.
NORMAL
A többcsatornás hangot két
csatornára keveri le a készülék,
és a sztereó műsort otthoni hifi
rendszerén keresztül
hallgathatja.
◆ DIGITAL OUT
A készülék DIGITAL OUT (OPTICAL vagy
COAXIAL)/HDMI OUT aljzatain
a jelkimenet ki- és bekapcsolása.
78
ON
Általában ezt a beállítást kell
kiválasztani. Ha az „ON” beállítást
használja, olvassa el „A digitális
kimenőjel beállítása” c. részt.
OFF
A digitális áramkörnek az analóg
áramkörre gyakorolt hatása
minimális. Ha a HDMI OUT
aljzatot használja, a PCM
formátumú hang a csatlakoztatott
készüléktől függően lesz
továbbítva. Ha a jel szerzői
jogvédelmi kódolással van ellátva,
csak 48 kHz/16 bites PCM
formátumban lesz továbbítva.
Megjegyzés
A Super Audio CD-lemezek jelei nem jelennek meg
a DIGITAL OUT (OPTICAL vagy COAXIAL)/
HDMI OUT aljzaton.
A digitális kimenőjel beállítása
Ha a lejátszóhoz digitális bemenettel
rendelkező erősítőt (rádióerősítőt) vagy MD
készüléket csatlakoztat, az alábbi menükben
beállíthatja a kimenőjel típusát.
A csatlakoztatásról részletesebben a
21. oldalon olvashat.
Miután a „DIGITAL OUT” funkciót „ON”
állásba kapcsolta, válassza ki a megfelelő
beállítást a „DOLBY DIGITAL”, az
„MPEG”, a „DTS” és a „48kHz/96kHz
PCM” menüben.
Amennyiben a lejátszót olyan audio
berendezéshez csatlakoztatja, amelyik nem
kompatibilis a kiválasztott jeltípussal, olyan
rendellenes hangot adhat ki a készülék (vagy
egyáltalán nem ad ki hangot), amely mind a
hallását, mind a hangsugárzót károsíthatja.
Megjegyzések
• Az AV SYNC beállítás (56. oldal) nincs hatással
a megszólaló hangra, ha a DIGITAL OUT
(OPTICAL vagy COAXIAL)/HDMI OUT
aljzatokat használja, és a „DOLBY DIGITAL”
menüpontban a „DOLBY DIGITAL” beállítást,
az „MPEG” menüpontban az „MPEG” beállítást
valamint a „DTS” menüpontban a „DTS”
beállítást választotta ki.
• Az AV SYNC beállítás (56. oldal) nincs hatással
a megszólaló hangra, ha a Dolby Digital vagy
DTS kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a
lejátszót a HDMI OUT aljzaton keresztül, és a
„DOLBY DIGITAL” menüpontban a „DOLBY
DIGITAL” beállítást, az „MPEG” menüpontban
az „MPEG” beállítást valamint a „DTS”
menüpontban a „DTS” beállítást választotta ki.
◆ DOLBY DIGITAL (csak DVD VIDEO/DVDVR formátumú lemez esetén)
D-PCM
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a lejátszót DTS dekóderrel nem
rendelkező audio rendszerhez
csatlakoztatja.
DTS
Válassza ki ezt a beállítást, ha a
lejátszót beépített DTS
dekóderrel rendelkező audio
rendszerhez csatlakoztatja.
A Dolby Digital kimenőjel típusának
kiválasztása.
D-PCM
DOLBY
DIGITAL
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a lejátszót olyan audio
berendezéshez csatlakoztatja,
amelyik nem rendelkezik
beépített Dolby Digital
dekóderrel. Az „AUDIO
SETUP” menü „DOWNMIX”
funkciójában beállíthatja, hogy
a jel Dolby Surround (Pro
Logic) rendszerű-e vagy sem
(77. oldal).
Válassza ki ezt a beállítást, ha a
lejátszót olyan audio
berendezéshez csatlakoztatja,
amelyikben található Dolby
Digital dekóder.
Megjegyzés
Ha a lejátszót, a HDMI OUT aljzaton keresztül
olyan eszközhöz csatlakoztatta, amely nem
kompatibilis a DOLBY DIGITAL jelekkel,
automatikusan „D-PCM” jelek lesznek továbbítva,
még akkor is, ha a „DOLBY DIGITAL” beállítást
választotta ki.
◆ MPEG (csak DVD VIDEO/DVD-VR
formátumú lemez esetén)
PCM
Válassza ki ezt a beállítást, ha a
lejátszót MPEG dekóderrel
nem rendelkező audio
rendszerhez csatlakoztatja.
Többcsatornás MPEG audio
hangsáv lejátszása esetén csak
az első (bal) és az első (jobb)
sávok szólalnak meg az első
(kettő) hangsugárzókból.
MPEG
Válassza ki ezt a beállítást, ha a
lejátszót beépített MPEG
dekóderrel rendelkező audio
rendszerhez csatlakoztatja.
◆ 48kHz/96kHz PCM (csak DVD VIDEO)
Az audio kimenőjel mintavételezési
frekvenciájának beállítása.
48kHz/16bit A készülék a DVD VIDEO
lemez audiojeleit minden
esetben 48 kHz/16 bites jellé
alakítja.
96kHz/24bit Miden jeltípus – beleértve a
96 kHz/24 bites jeleket is – az
eredeti formában jelenik meg a
kimeneten. Ha azonban a jelet
másolásvédelmi okokból
titkosítják, a kimenőjel csak
48 kHz/16 bit formátumban
jelenik meg a kimeneten.
Megjegyzések
• A LINE OUT L/R (AUDIO) és az 5.1CH
OUTPUT aljzatokon megjelenő analóg jeleket ez
a beállítás nem befolyásolja, így megtartják
eredeti mintavételezési frekvenciájukat.
• Ha a lejátszót, a HDMI OUT aljzaton keresztül
olyan eszközhöz csatlakoztatta, amely nem
kompatibilis a 96 kHz/24 bites jelekkel,
automatikusan 48 kHz/16 bites PCM jelek
lesznek továbbítva, még akkor is, ha a „96kHz/
24bit” beállítást választotta ki.
Alapbeállítások
Az MPEG audio kimenőjel típusának
kiválasztása.
Megjegyzés
Ha a lejátszót, a HDMI OUT aljzaton keresztül
olyan eszközhöz csatlakoztatta, amely nem
kompatibilis a DTS jelekkel, automatikusan
„D-PCM” jelek lesznek továbbítva, még akkor is,
ha a „DTS” beállítást választotta ki.
Megjegyzés
Ha a lejátszót, a HDMI OUT aljzaton keresztül
olyan eszközhöz csatlakoztatta, amely nem
kompatibilis az MPEG audiojelekkel, automatikusan
„PCM” jelek lesznek továbbítva, még akkor is, ha
az „MPEG” beállítást választotta ki.
◆ DTS
A DTS kimenőjel típusának kiválasztása.
79
Hangsugárzó beállítások
(SPEAKER SETUP)
Az elérhető legjobb térhatású hangzás
érdekében állítsa be a csatlakoztatott
hangsugárzók méretét és a hallgatási
pozíciótól mért távolságot. Ezután használja a
teszthang funkciót a hangerő beállításához,
hogy a hangsugárzók azonos szinten
szólaljanak meg.
Ez beállítás akkor hatásos, ha a
hangsugárzókat az 5.1 CH OUTPUT
aljzatokhoz (21. oldal) csatlakoztatja.
Kétféle hangsugárzó beállítást hozhat létre,
egyet a Super Audio CD-lemezek, egyet
pedig az összes többi lemeztípus
hallgatásához.
1 Kövesse „Az alapbeállítások
menüjének használata” c. rész
(72. oldal) 1–4. pontjait
a „SPEAKER SETUP” menü
kiválasztásához.
3 Végezze el a következő
paraméterek beállítását
a következőkben ismertetett
sorrend szerint.
Az alapbeállításokat aláhúzás jelöli.
Visszatérés az alapbeállításokhoz
Válassza ki a paramétert, majd nyomja meg
a CLEAR gombot. Vegye figyelembe, hogy
egyedül a „SIZE” (méret) paraméter nem áll
vissza az alapértékre.
◆ SIZE
Beállíthatja a hangsugárzók méretét.
• FRONT (ELSŐ)
LARGE
Általános esetben javasolt ezt az
opciót választani.
SMALL
Válassza ezt az opciót, ha a
hangsugárzó a mélyhang
tartományban nem nyújt megfelelő
teljesítményt.
• CENTER (KÖZPONTI)
LARGE
Általános esetben javasolt ezt az
opciót választani.
SMALL
Válassza ezt az opciót, ha a
hangsugárzó a mélyhang tartományban
nem nyújt megfelelő teljesítményt.
NONE
Akkor válassza ezt az opciót, ha nem
csatlakoztat központi hangsugárzót.
SPEAKER SETUP
DVD:
SUPER AUDIO CD:
• REAR (HÁTSÓ)
2 A X/x gombok segítségével
válassza ki a „DVD” vagy a
„SUPER AUDIO CD” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
LARGE
(REAR/SIDE) (hátsó/oldalsó):
Általános esetben javasolt ezt az
opciót választani. A beállításnál a
hátsó hangsugárzók helyzetét is
figyelembe kell vennie*.
SMALL
(REAR/SIDE) (hátsó/oldalsó):
Válassza ezt az opciót, ha torzított
hang szólal meg vagy ha a térhatású
hangzás kevéssé észlelhető.
A beállításnál a hátsó
hangsugárzók helyzetét is
figyelembe kell vennie*.
NONE
Akkor válassza ezt az opciót, ha
nem csatlakoztat hátsó
hangsugárzókat.
Példa: „DVD”
SPEAKER SETUP(DVD)
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(REAR):
OFF
TEST TONE:
LARGE
FRONT:
LARGE
CENTER:
LARGE(REAR)
REAR:
SUBWOOFER:
YES
T
80
t
th
ENTER
* Hátsó (REAR) hangsugárzó elhelyezés
A térhatású hangzás létrehozása érdekében adja
meg a hátsó hangsugárzók elhelyezését.
• Válassza a „SIDE” (oldalsó) beállítást, ha a hátsó
hangsugárzók a lenti ábra, A-val jelölt területén
belül helyezkednek el.
• Válassza a „REAR” (hátsó) beállítást, ha a hátsó
hangsugárzók a lenti ábra, B-val jelölt területén
belül helyezkednek el.
Ez a beállítás csak a „VIRTUAL REAR SHIFT”,
„VIRTUAL MULTI REAR” és a „VIRTUAL
MULTI DIMENSION” üzemmódok (48. oldal)
használatára van hatással. Ennek a beállításnak
nincs hatása a Super Audio CD-lemezekről
származó audiojelekre.
hangsugárzó, hátsó hangsugárzók és a
mélyhangsugárzó aktuális elhelyezkedésének
megfelelően.
B
D
A
(1 - 15 m)
C
90
45
20
• SUBWOOFER (Mélyhangsugárzó)
YES
NONE
Válassza ezt a beállítást, ha
mélyhangsugárzót csatlakoztat
az alacsony frekvenciás jelek
(LFE) megszólaltatásához.
Akkor válassza ezt az opciót, ha
nem csatlakoztat
mélyhangsugárzót.
Beállíthatja a hangsugárzók hallgatási
pozíciótól mért távolságait.
Előszőr állítsa be az első hangsugárzók
távolságát (A) a „FRONT” menüpont alatt.
Ezután állítsa be a „CENTER” (központi
hangsugárzó B) értékeit és a „REAR” (hátsó
hangsugárzó C), majd a „SUBWOOFER”
(mélyhangsugárzó D) távolságát a központi
C
FRONT (első) Állítsa be az értéket 1–15 m
(3 m)
között, 0,2 m-es lépésközzel.
CENTRE
(központi)
(3 m)
Állítsa be a „FRONT”
menüpontban beállított
értékhez képest –1,6 és
+0,6 m között, 0,2 m-es
lépésközzel. Például, ha a
„FRONT” menüpontban
6 m-t állított be, a
„CENTER” menüpontban
4,4 és 6,6 m közötti értéket
állíthat be.
REAR (hátsó) Állítsa be a „FRONT”
(3 m)
menüpontban beállított
értékhez képest –5 és +0,6 m
között, 0,2 m-es lépésközzel.
Például, ha a „FRONT”
menüpontban 6 m-t állított
be, a „CENTER”
menüpontban 1 és 6,6 m
közötti értéket állíthat be.
SUBWOOFER
(mélyhangsugárzó)
(3 m)
Alapbeállítások
◆ DISTANCE
(1 - 15 m)
Amennyiben elmozdítja a hangsugárzókat,
mindig állítsa be az alapbeállítások
menüjében az aktuális értéket. A beállítást
kezdje a központi hangsugárzótól. Az
alapbeállításokat a zárójelben található érték
mutatja.
Megjegyzések
• A mélyhangsugárzó esetében a levágási szűrő
frekvenciája 120 Hz.
• Ha hangsugárzók mérete túl kicsi az alacsony
frekvenciás jelek megszólaltatásához, használjon
mélyhangsugárzót. Ha a hangsugárzók méreténél
a „SMALL” (kicsi) beállítást választja, a
mélyhang-átirányító áramkör aktiválódik és a
mélyhang tartományba tartozó jeleket a
mélyhangsugárzón keresztül szólaltatja meg.
• Még hat hangsugárzó használata esetén is, a
lejátszó az első hangsugárzókon a megfelelő
jeleket hallhatóvá teszi.
A
Állítsa be a „FRONT”
menüpontban beállított
értékhez képest –1,6 és +0,6 m
között, 0,2 m-es lépésközzel.
Például, ha a „FRONT”
menüpontban 6m-t állított be,
a „CENTER” menüpontban
4,4 és 6,6 m közötti értéket
állíthat be.
,folytatódik
81
Megjegyzés
Ha az első és/vagy a hátsó hangsugárzók nem
egyenlő távolságra helyezkednek el a hallgatási
pozíciótól, a beállításhoz válassza a közelebbi
hangsugárzó távolság értékét.
Az egyes hangsugárzók
hangerejének beállítása
1
◆ LEVEL (FRONT)
Beállíthatja az első hangsugárzók
hangerőarányát. A beállítás megkönnyítése
érdekében állítsa a „TEST TONE”
(teszthang) opciót „ON” állásba.
Az alapbeállítások értéket zárójelben találja.
L (0 dB)
Állítsa be –6 és 0 dB között,
0,5 dB lépésközzel.
R (0 dB)
Állítsa be –6 és 0 dB között,
0,5 dB lépésközzel.
2
Válassza ki a „TEST TONE” funkciót és
válassza ki hozzá az „ON” beállítást.
Az egyes hangsugárzókból, egymást
követően egy teszthang hallható.
3
CENTRE
Állítsa be –12 és 0 dB
(központi) (0 dB) között, 0,5 dB lépésközzel.
SUBWOOFER Állítsa be –15 és +5 dB
között, 0,5 dB lépésközzel.
(mélyhangsugárzó) (DVD:
–5 dB/Super
Audio CD: 0 dB)
Az alapbeállítások menüjében
válassza ki a „SPEAKER SETUP”
menüpontot.
A hallgatási pozíciót elfoglalva
válassza ki a „LEVEL (FRONT)” vagy
a „LEVEL (REAR)” funkciót, majd
a X/x gombok segítségével állítsa be
a kívánt értéket.
A teszthang egyidejűleg hallható a bal és
a jobb hangsugárzókból.
4
Válassza ki a „TEST TONE”
menüpontot és a kikapcsolásához
válassza ki az „OFF” beállítást.
◆ LEVEL (REAR)
Beállíthatja a hátsó hangsugárzók
hangerőarányát. A beállítás megkönnyítése
érdekében állítsa a „TEST TONE”
(teszthang) opciót „ON” állásba.
Az alapbeéllítások értéket zárójelben találja.
L (bal) (0 dB) Állítsa be –12 és 0 dB között,
0,5 dB lépésközzel.
R (jobb)
(0 dB)
Állítsa be –12 és 0 dB között,
0,5 dB lépésközzel.
Ha egyidejűleg kívánja állítani az összes
hangsugárzó hangerejét
Használja az erősítő (rádióerősítő)
hangerőszabályzóját.
◆ TEST TONE (teszthang)
Ha bekapcsolja a funkciót, a hangsugárzók
egy teszthangot szólaltatnak meg. Akkor
használja ezt a funkciót, ha az 5.1CH
OUTPUT aljzatokat használja, és be akarja
állítani a „LEVEL (FRONT)” és a „LEVEL
(REAR)” értékeit.
82
OFF
Nem szólal meg teszthang a
hangsugárzókból.
ON
A teszthang a különböző
hangsugárzókból egymást követve
szólal meg, hangerőbeállítás közben.
Megjegyzés
A teszthang jelei nem jelennek meg a DIGITAL
OUT (COAXIAL vagy OPTICAL)/HDMI OUT
aljzaton.
További információk
Hibaelhárítás
Ha a lejátszó használata során az alábbi
jelenségek valamelyikét észleli, használja
a hibaelhárítást segédletként ahhoz, hogy
megtalálja a hiba okát, mielőtt javításért
folyamodna. Ha az alábbi ellenőrzések
végrehajtása után is fennáll az adott
hibajelenség, forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
Tápfeszültség
A készülék nem kapcsol be.
, Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó
vezetéket megfelelően csatlakoztatta-e.
Kép
Nincs kép/képzaj jelenik meg.
Nincs kép/képzaj jelenik meg, ha a HDMI
OUT aljzatot használja a csatlakoztatáshoz.
, Próbálja meg a következőket: 1 Kapcsolja
ki a lejátszót, majd kapcsolja vissza. 2
Kapcsolja ki a csatlakoztatott készüléket,
majd kapcsolja vissza. 3 Húzza ki, majd
dugja vissza a HDMI vezetéket.
További információk
, Csatlakoztassa újra a lejátszó kábelét
megfelelően.
, A csatlakozó kábelek megsérültek.
, Ellenőrizze, hogy a lejátszót a TV
megfelelő bemenethez csatlakoztatta-e
(17. oldal), és a megfelelő videobemenetet
választotta-e ki a tévékészüléken.
, Az alapbeállítási menüben válassza ki a
„SCREEN SETUP” főmenü „LINE”
funkciójának megfelelő beállítását, a
csatlakoztatási rendszer függvényében
(74. oldal).
, A lemez beszennyeződött vagy sérült.
, Ha a lejátszót egy videomagnón vagy TV/
videomagnó kombináción keresztül
csatlakoztatta a tévékészülékhez, az egyes
DVD-lemezeken alkalmazott
másolásvédelmi rendszer befolyásolhatja a
képminőséget. Ha a probléma azután is
fennáll, hogy a lejátszót közvetlenül a
tévékészülékkel kötötte össze, próbálja meg
a DVD-lejátszót a tévékészülék S-videó
bemenetéhez csatlakoztatni (17. oldal).
, A lejátszott lemez színszabványa eltér a
tévékészülék színszabványától.
, A lejátszó előlapján található
PROGRESSIVE gombbal a
„PROGRESSIVE AUTO” vagy a
„PROGRESSIVE VIDEO” opciót
választotta ki, és az Ön tévékészüléke nem
képes a progresszív jelek feldolgozására.
Ebben az esetben húzza ki a lejátszóból a
HDMI csatlakozóvezetéket és válassza ki a
„NORMAL (INTERLACE)” jelkimenetet.
Ekkor a PROGRESSIVE jelző kikapcsol.
, Előfordulhat, hogy a lejátszó kimenetének
progresszív üzemmódba kapcsolása esetén a
TV képe akkor sem lesz megfelelő, ha a
tévékészüléke kompatibilis a progresszív
formátummal (525p/625p). Ilyen esetben
húzza ki a lejátszóból a HDMI
csatlakozóvezetéket, majd a lejátszó
előlapján található PROGRESSIVE
gombsegítségével válassza ki a „NORMAL
(INTERLACE)” beállítást. Ekkor a
PROGRESSIVE jelző ki kapcsol és a lejátszó
normál (sorváltásos) üzemmódba kapcsol.
, Ha a „SCREEN SETUP” menüben
(74. oldal) a „LINE” menüponthoz az
„RGB” opciót választja, a lejátszó nem küld
komponens videojeleket.
, Bekapcsolta a VIDEO OFF funkciót.
, A felvevőt egy olyan eszközhöz csatlakoztatta,
amely nem kompatibilis a HDCP-vel (az
előlapon található HDMI jelző nem világít.
Olvassa el a 18. oldalon leírtakat.
, Ha a HDMI OUT aljzatot videojelek
kimeneteként használja, a „SCREEN
SETUP” menü „HDMI RESOLUTION”
pontjának átállítása megoldást jelenthet a
problémára (74. oldal). A tévékészüléket és
a lejátszót csatlakoztassa egy HDMI OUT
aljzattól különböző videó aljzaton keresztül,
és a tévékészülék bemeneteként válassza ki
a csatlakoztatott videó bemenetet, hogy a
képernyőn megjelenjenek a képernyő
kijelzések információi. A „SCREEN
SETUP” menüben változtassa meg a
„HDMI RESOLUTION” beállításait, és
kapcsolja vissza a tévékészülék bemenetét
HDMI bemenetre. Ha a kép még mindig
nem jelenik meg, ismételje meg a lépéseket,
és próbáljon ki más beállításokat is.
Szélesvásznú üzemmódban felvett műsor
lejátszásakor nem lehet módosítani a
képarányt a „SCREEN SETUP” menü „TV
TYPE” funkciójával.
, A lejátszott DVD-lemezen a képarány
rögzített.
A lejátszott műsor fekete-fehérben jelenik
meg.
, A „SCREEN SETUP” menü „LINE”
menüpontjában válassza ki a tévékészüléknek
megfelelő kimenőjelet (74. oldal).
,folytatódik
83
, A tévékészülék típusának függvényében
előfordulhat, hogy az NTSC
színrendszerben felvett műsor feketefehérben jelenik meg.
, Olyan SCART csatlakozóvezetéket
használjon, melyben az összes érintkező
(21 pólus) be van kötve.
Hang
Nincs hang.
, Ellenőrizze, hogy a lejátszót megfelelően
csatlakoztatta-e.
, A csatlakozókábel megsérült.
, A lejátszót az erősítő (rádióerősítő) nem
megfelelő bemeneti aljzatához (21. oldal)
csatlakoztatta.
, A erősítő (rádióerősítő) bemenet választó
kapcsolóját nem megfelelő pozícióba
kapcsolta.
, A lejátszót szünet vagy lassított lejátszás
üzemmódba kapcsolta.
, A lejátszó gyorskeresést végez előre vagy hátra.
, Ha a DIGITAL OUT (OPTICAL vagy
COAXIAL)/HDMI OUT aljzatain nem
jelenik meg a műsor, ellenőrizze az audio
beállításokat (78. oldal).
, A Super Audio CD-lemezek jelei nem
jelennek meg a DIGITAL OUT (OPTICAL
vagy COAXIAL)/HDMI OUT aljzatokon.
, Ha olyan Super VCD-lemezt játszik le,
melynél a 2-es hangsáv nem tartalmaz
műsort, a készülék néma marad, ha a
„2:STEREO”, „2:1/L” vagy „2:2/R”
beállítást választja ki.
, Ha többcsatornás MPEG audio hangsávot
játszik le, csak a jobb és bal első csatorna
műsora jelenik meg a két első hangsugárzón.
, Ha a HDMI OUT aljzathoz csatlakoztatott
készülék nem képes az adott jelformátum
feldolgozására, állítsa az „AUDIO SETUP”
menüben található „AUDIO (HDMI)”
menüpontot „PCM” állásba (77. oldal).
Nem hallható hang a HDMI OUT aljzaton
keresztül csatlakoztatott készülékből
, Próbálja meg a következőket: 1 Kapcsolja
ki a lejátszót, majd kapcsolja vissza. 2
Kapcsolja ki a csatlakoztatott készüléket,
majd kapcsolja vissza. 3 Húzza ki, majd
dugja vissza a HDMI vezetéket.
, A HDMI OUT aljzat egy DVI eszközzel lett
összekötve (a DVI aljzatok nem fogadnak
audiojeleket).
, A HDMI OUT aljzat nem továbbítja a Super
Audio CD-lemezek hangját.
Hangfrekvenciás torzítások észlelhetők.
, Válassza ki az „AUDIO ATT” funkció
84
„ON” beállítását az „AUDIO SETUP”
menüben (77. oldal).
A hangerő túlságosan alacsony.
, Vannak olyan DVD-lemezek, melyeken a
hangerő az átlagosnál alacsonyabb.
A hangerőszint javulhat, ha az „AUDIO
DRC” menüpont „TV MODE” beállítását
kiválasztja (77. oldal).
, Válassza ki az „AUDIO ATT” funkció
„OFF” beállítását az „AUDIO SETUP”
menüben (77. oldal).
A térhatású hangzás alig észlelhető Dolby
Digital, MPEG audio vagy DTS műsorok
lejátszásánál.
, Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatásait
és beállításait (22., 24., 78. oldal).
, A lejátszott lemez nem 5.1 csatornás műsort
tartalmaz.
A hang csak a központi hangsugárzóból
hallható.
, A lejátszott lemeztől függően előfordulhat,
hogy a hang csak a központi
hangsugárzóból szól.
, Válassza ki a térhatású hangzás üzemmód
„OFF” (kikapcsolt) beállítását (47. oldal).
Működtetés
A távvezérlő nem működik.
, Az elemek kimerültek.
, Távolítsa el az akadályt a lejátszó és
a távvezérlő útjából.
, Vigye közelebb a távvezérlőt a lejátszóhoz.
, A távvezérlőt irányítsa a lejátszó
távvezérlés érzékelője felé.
A készülék nem játssza le a lemezt.
, Fordítva tette be a lemezt.
Úgy helyezze be a lemezt, hogy a
lejátszható oldal lefelé nézzen.
, A lemez deformálódott.
, A lejátszóval bizonyos típusú lemezeket
nem lehet lejátszani (7. oldal).
, Ellenőrizze a DVD-lemez régiókódját.
, Páralecsapódás fordult elő a lejátszó
belsejében (3. oldal).
, A készülék nem játssza le a le nem zárt
lemezeket (7. oldal).
Az MP3 audio műsorszámok nem
játszhatók le (59. oldal).
, A DATA CD-lemez műsorát nem az ISO
9660 1-es vagy 2-es szintű szabványnak,
vagy a Joliet formátumnak megfelelően
készítették el.
, A DATA DVD-lemez MP3 műsorszámait
nem olyan formátumban vették fel, mely
megfelel az UDF (Univerzális Lemez
Formátum) szabványnak.
, Az MP3 audiofájl nem rendelkezik „.MP3”
kiterjesztéssel.
, Az adatfájlok nem MP3 formátumúak,
annak ellenére, hogy „.MP3” kiterjesztéssel
rendelkeznek.
, Az adatfájl nem felel meg az MPEG-1
Audio Layer III formátumnak.
, A lejátszó nem tudja lejátszani az mp3PRO
formátumú fájlokat.
, A „MODE (MP3, JPEG)” menüpont
„IMAGE (JPEG)” beállítását választotta ki
(62. oldal).
, A DATA CD/DATA DVD-lemez DivX
videofájlt tartalmaz.
A JPEG képek nem játszhatók le (59. oldal).
Az MP3 audio műsorszámok és JPEG
képek lejátszása egyszerre történik.
, A „MODE (MP3, JPEG)” menüpont
„AUTO” beállítását választotta ki
(62. oldal).
A DivX videofájlt nem lehet lejátszani.
, A fájl nem DivX formátumú.
, A fájl kiterjesztése nem „.AVI” vagy „.DIVX”.
, A DATA CD/DATA DVD (DivX videó)
lemezt olyan DivX formátumban
Az album/műsorszám/fájl címének
kijelzése nem megfelelő.
, A lejátszó csak az ábécé betűit és számokat
képes megjeleníteni. Az ettől eltérő
karakterek helyén egy „*” szimbólum
jelenik meg.
A készülék nem az elejétől játssza le
a műsort.
, A lejátszót programozott, véletlen sorrendű,
ismételt lejátszási vagy A-B ismétlési
üzemmódba kapcsolta (33. oldal).
, A lejátszót folytatólagos lejátszási
üzemmódba kapcsolta (29. oldal).
A készülék automatikusan lejátssza
a lemezt.
, A lemez automatikus lejátszási funkcióval
rendelkezik.
, A „CUSTOM SETUP” menüben az
„AUTO PLAY” funkció „ON” beállítását
választotta ki (76. oldal).
A lejátszás automatikusan kikapcsol.
, Egyes lemezekre gyárilag automatikus
szünet jelet vesznek fel. Az ilyen lemezek
lejátszása közben a szünet jelnél a lejátszás
leáll.
A leállítást, keresést, lassú és gyors
lejátszást, lassítást, ismételt lejátszást,
véletlen sorrendű lejátszást vagy a
programozott lejátszást, stb. nem lehet
végrehajtani.
, A lejátszott lemeztől függően előfordulhat,
hogy a fenti műveletek valamelyikét nem
lehet végrehajtani. Lásd a lemezhez
mellékelt útmutatót.
További információk
, A DATA CD-lemez műsorát nem az ISO
9660 1-es vagy 2-es szintű szabványnak,
vagy a Joliet formátumnak megfelelően
készítették el.
, A DATA DVD-lemez JPEG fájljait nem
olyan formátumban vették fel, mely
megfelel az UDF (Univerzális Lemez
Formátum) szabványnak.
, A fájl nem „.JPEG” vagy „.JPG”
kiterjesztéssel rendelkezik.
, A fájl mérete nagyobb mint 3072
(szélesség) × 2048 (magasság) normál
formátumban, vagy több mint 3 300 000
képpont progresszív JPEG formátumban.
(Lehetnek olyan progresszív tömörítésű
JPEG fájlok, melyeket a készülék akkor
sem tud megjeleníteni, ha mérete a
megadott tartományon belül van.)
, A kép nem fér el a képernyőn (a készülék
csökkenti a méretét).
, A „MODE (MP3, JPEG)” menüpont
„AUDIO (MP3)” beállítását választotta ki
(62. oldal).
, A DATA CD/DATA DVD-lemez DivX
videofájlt tartalmaz.
készítették el, mely nem felel meg az ISO
9660 1-es vagy 2-es szintű szabványnak,
vagy a Joliet/UDF formátumnak.
, A DivX videofájl mérete nagyobb mint 720
(szélesség) × 576 (magasság).
Nem lehet kiválasztani a műsor hangjának
nyelvét.
, A távvezérlő közvetlen kiválasztó gombja
helyett próbálkozzon a DVD-menü
használatával (30. oldal).
, A lejátszott DVD-lemez nem többnyelvű.
, A hang nyelvének kiválasztása az adott
DVD-lemezen nem engedélyezett.
Nem lehet kiválasztani vagy kikapcsolni
a szinkronfelirat nyelvét.
, A távvezérlő közvetlen kiválasztó gombja
,folytatódik
85
helyett próbálkozzon a DVD-menü
használatával (30. oldal).
, A lejátszott DVD-lemez nem tartalmaz
többnyelvű szinkronfeliratot.
, A szinkronfelirat nyelvének kiválasztása az
adott DVD-lemezen nem engedélyezett.
, A fájl „.AVI” vagy „.DIVX” kiterjesztéssel
rendelkezik ugyan, de nem DivX
formátumú, vagy bár DivX formátumú, de
olyan programmal készült, mely nem
rendelkezik a DivX hivatalos minősítésével.
Nem lehet kiválasztani a kameraállást.
, A távvezérlő közvetlen kiválasztó gombja
helyett próbálkozzon a DVD-menü
használatával (30. oldal).
, A lejátszott DVD-lemez nem tartalmaz több
kameraállású jelenetet.
, A kameraállás csak akkor változtatható, ha
az előlapi kijelzőn az „
” jelzés világít
(11. oldal).
, A kameraállás kiválasztása az adott DVDlemezen nem engedélyezett.
A lejátszó nem működik megfelelően.
, Ha a lejátszó működését statikus elektromosság,
stb. zavarja, húzza ki a hálózati vezetéket.
Nincsenek kijelzések az előlapi kijelzőn.
, A „CUSTOM SETUP” menü „DISPLAY”
menüpontjában az „OFF” vagy az „AUTO
OFF” beállítást választotta ki. Válasszon a
„DISPLAY” menüpontban egy másik
beállítást az „OFF” vagy az „AUTO OFF”
helyett (76. oldal).
5 karakterből álló kijelzés jelenik meg
a képernyőn és az előlapi kijelzőn.
, Az öndiagnózis funkció bekapcsolt. (Lásd a
86. oldalon lévő táblázatot).
A lemezfiók nem nyílik ki és a „LOCKED”
kijelzés jelenik meg az előlap kijelzőjén.
Az öndiagnózis funkció
(Ha a kijelzőn betűk/számok jelennek
meg)
Amikor a hibás működés megelőzése
érdekében a felvevő öndiagnosztikai
funkciója aktiválódik, ötjegyű hibakód (egy
betű és négy számjegy, pl. C 13 50) jelenik
meg a képernyőn és az előlapi kijelzőn, mely
tájékoztat a készülék állapotáról. Ez a funkció
számokból és betűkből álló ötjegyű hibakód
(egy betű és négy számjegy, pl. C 13 50)
megjelenítésével tájékoztat a készülék
állapotáról. Ha egy ilyen kijelzés megjelenik,
ellenőrizze az alábbi táblázatot.
C:13:50
A hibakód Ok és/vagy elhárítás
első három
karaktere
C 13
A behelyezett lemez piszkos, vagy
olyan formátumú, melyet ez a
készülék nem tud lejátszani
(7. oldal).
, Tisztítsa meg a lemezt egy puha
kendővel, vagy ellenőrizze a
formátumot (2. oldal).
C 31
A lemezt nem megfelelően
helyezte be.
, Nyissa ki a lemeztartót és
helyezze be megfelelően a
lemezt.
E XX
(xx
bármilyen
szám lehet)
A készülék rendellenes
működésének megakadályozása
érdekében bekapcsolt a készülék
öndiagnosztizáló funkciója.
, Vegye fel a kapcsolatot a
legközelebbi Sony szervizzel,
és informálja őket az 5 karakterről.
Például E 61 10.
, Aktiválta a gyermekzár funkciót (28. oldal).
A lemezfiók nem nyílik ki és a „TRAY
LOCKED” kijelzés jelenik meg az előlap
kijelzőjén.
, Keresse fel a vásárlás helyét vagy a
legközelebbi Sony márkaszervizt.
DATA CD vagy DATA DVD-lemez lejátszása
közben a „Data error” felirat jelenik meg
a tv-képernyőn.
, A lejátszani kívánt MP3 audio műsorszám/
JPEG kép/DivX videofájl megsérült.
, Az adatfájl nem felel meg az MPEG-1
Audio Layer III formátumnak.
, A JPEG képfájl nem felel meg a DCF
szabványnak (58. oldal).
, A fájl „.JPEG” vagy „.JPG” kiterjesztéssel
rendelkezik ugyan, de nem JPEG
formátumú.
86
Fogalom magyarázat
Album (58., 60. oldal)
A DATA CD/DATA DVD-lemez olyan
egysége, mely a JPEG képfájlok vagy MP3
audio műsorszámok tárolására szolgál. (Az
„album” elnevezést kifejezetten csak erre a
lejátszóra alkalmaztuk.)
Fejezet (11. oldal)
A videó vagy audio műsorok egy a tételnél
rövidebb szakasza. A tételek általában több
fejezetből állnak. Vannak olyan lemezek,
amelyeken nem találhatóak fejezetek.
DivX® (64. oldal)
A DivXNetworks Inc. által megalkotott
digitális videó technológia. A DivX
technológiával kódolt videók viszonylag kis
fájlméret mellett a legjobb minőségű
formátumok közé tartoznak.
Dolby Digital (18., 78. oldal)
DTS (18., 79. oldal)
A Digital Theatre Systems által kifejlesztett
digitális hangtömörítési technológia. Ez a
technológia a többcsatornás térhang
kódolásnak felel meg. Ebben a rendszerben a
sztereó hátsó csatorna, és egy elkülönített
mélyhang csatorna fokozza a térhatású hang
élményét. A DTS ugyanazt a kiváló
minőségű, elkülönített hangcsatornákkal
kialakított rendszert alkalmazza, amelyekkel
a DTS filmszínházakban találkozhat.
A kiváló csatorna elkülönülési jellemző a
műsor csatornánkénti rögzítésének, a csekély
torzítás pedig a digitális feldolgozásának
köszönhető.
A CD-lemezzel megegyező méretű, de akár
8 órányi mozgófilmet is tartalmazó digitális
lemez.
Az egyrétegű, egyoldalas DVD-lemez
információ kapacitása 4,7 GB (giga bájt),
amely 7-szerese a CD-lemezének.
A kétrétegű, egyoldalas DVD-lemez
információ kapacitása 8,5 GB, az egyrétegű,
kétoldalas DVD-lemezé 9,4 GB, míg a
kétrétegű, kétoldalas DVD-lemez 17 GB
információt tartalmazhat.
A képtömörítés az MPEG 2 formátumon
alapul, amely a digitális adattömörítési
technológia egyik világszabványa. Ezzel
a képtömörítési eljárással a képadatokat az
eredeti méretükhöz képest kb. 1/40 részre
lehet összesűríteni. A DVD egy másik
technológiát is alkalmaz – a változó sűrítési
arányú kódolási technológiát –, amely
lehetővé teszi a kép állapotától függő
adatkiosztást. A hangot többcsatornás – pl.
Dolby Digital –formátumban rögzítik, így a
hatás még élethűbb.
Ezen kívül, számos egyéb, korszerű funkció –
pl. kameraállás és nyelv kiválasztás, szülői
letiltás – gazdagítja a DVD-lemezek
szolgáltatásainak körét.
DVD-RW (6. oldal)
A DVD-RW egy olyan írható, illetve
újraírható lemez, mely a DVD VIDEO
lemezzel megegyező méretű. A DVD-RW
lemezekre két különböző módon készíthető
felvétel: VR üzemmódban és videó
üzemmódban. A videó üzemmód
kompatibilis a DVD VIDEO formátummal,
míg a VR (videó felvételi) üzemmód
változatos programozási és szerkesztési
funkciókat kínál.
DVD+RW (6. oldal)
A DVD+RW (plusz RW) írható, és újraírható
lemez. A DVD+RW olyan felvételi
formátumot használ, mely hasonló a DVD
VIDEO formátumhoz.
További információk
A Dolby Laboratories által kifejlesztett
digitális hangtömörítési technológia. Ez a
technológia a többcsatornás térhang
kódolásnak felel meg. Ebben a rendszerben a
sztereó hátsó csatorna, és egy elkülönített
mélyhang csatorna fokozza a térhatású hang
élményét. A Dolby Digital ugyanazt a kiváló
minőségű, elkülönített hangcsatornákkal
kialakított rendszert alkalmazza, amelyekkel
a „Dolby Digital” digitális filmszínházakban
találkozhat. A kiváló csatorna elkülönülési
jellemző a műsor csatornánkénti
rögzítésének, a csekély torzítás pedig a
digitális feldolgozásának köszönhető.
DVD VIDEO (6. oldal)
Fájl (58., 61. oldal)
A DATA CD/DATA DVD-lemezre felvett
JPEG kép, illetve DATA CD/DATA DVDlemezre felvett DivX videofájl formátuma.
(A „fájl” elnevezést kifejezetten csak erre a
lejátszóra alkalmaztuk.) Egy fájl egyetlen
képet vagy filmet tartalmazhat.
,folytatódik
87
Film alapú és videó alapú műsor
(20. oldal)
A DVD-lemezeket tartalmuk alapján film- és
videó alapú szoftverként osztályozhatjuk.
A film alapú DVD a mozifilmekkel
megegyező (24 képkocka másodpercenként)
képmennyiséget használ. A videó alapú
DVD, például tévéjátékok esetében
25 képkockát/50 félképet (NTSC:
30 képkocka, 60 félkép) használ
másodpercenként.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
A HDMI olyan interfész, megy egyetlen
digitális kapcsolaton keresztül támogatja az
audio és a videojelek továbbítását. A HDMI
kapcsolat normál vagy akár high-definition
(nagy felbontású) videojeleket és
többcsatornás audiojeleket közvetít digitális
formátumban, minőségromlás nélkül olyan
AV eszközöknek, mint például a HDMI
kapcsolattal rendelkező tévékészülékek.
Mivel a videojelek kompatibilisek az aktuális
DVI (Digital Visual Interface) formátummal,
a HDMI aljzat összeköthető a DVI aljzattal,
ha rendelkezésre áll egy HDMI-DVI átalakító
kábel. A HDMI szabvány támogatja a HDCP
(High-bandwith Digital Contents Protection)
(Szélessávú Digitális Tartalomvédelem)
másolásvédő technológiát, mely digitális
videojeleket kódoló technológiát is alkalmaz.
MPEG audio (18., 79. oldal)
Az ISO/IEC által elfogadott nemzetközi
szabványeljárás, mely a digitális hangok
tömörítésére szolgál. Az MPEG 1
a kétcsatornás sztereó műsorok tömörítési
módszere. A DVD-lemezeken alkalmazott
MPEG 2 eljárással akár 7.1 csatornás
műsorokat is lehet tömöríteni.
Normál (sorváltásos) formátum (20. oldal)
Ez a formátum a kép minden második sorát
külön mezőként (félkép) jeleníti meg, mely
a televíziós képmegjelenítés szabvány
eljárása. A páros számú mezők a kép páros
sorait, a páratlan mezők a kép páratlan sorait
jelenítik meg.
Progresszív formátum (19. oldal)
Ellentétben a sorváltásos formátummal, mely
felváltva jeleníti meg egy adott kép (mező)
két félképét, a progresszív formátum a teljes
88
képet egyetlen mezőként képzi le. Ez azt
jelenti, hogy míg a sorváltásos formátum
másodpercenként 25 vagy 30 képkockát
(50 vagy 60 félképet) jelenít meg, addig a
progresszív formátum 50/60 képet vetít
másodpercenként. Ennek köszönhetően az
általános képminőség javul, az állóképek, a
szöveg és a vízszintes vonalak élesebben
láthatók. Ez a lejátszó egyaránt kompatibilis
az 525 és a 625 progresszív formátumokkal.
Progresszív JPEG képfájlok
A progresszív JPEG képfájlok leginkább az
interneten használatosak. Ezak abban térnek
el a többi JPEG képfájltól, hogy fokozatosan
jelennek meg, ellentétben azokkal a
képekkel, melyek a böngészőben való
megnyitáskor fentről lefelé rajzolódnak ki.
Ezáltal lehetővé válik a képek letöltés
közbeni megtekintése.
Super Audio CD (6. oldal)
A Super Audio CD-lemezek, a DSD
(Közvetlen Digitális Jelfolyam) technológia
segítségével képesek rendkívűl magas
minőségeben visszaadni az eredeti hangot.
A DSD formátum által használt mintavételi
frekvencia 2,8224 MHz, mely 64-szer
nagyobb, mint a hagyományos CD-lemezek
esetében. Az 1 bites felbontás-súlyozás
segítségével a lemez négyszer több
információ tárolására képes, mint a
hagyományos PCM formátimú CD-lemezek.
A Super Audio CD-lemezeknek két típusa
létezik.
• Super Audio CD (egyrétegű lemez)
Ez a típus egy HD réteget* tartalmaz.
*Nagy felbontású jel-réteg, Super Audio CDlemezekhez
HD (nagy felbontású)
réteg
• Super Audio CD (kétrétegű lemez)
Ez a típus kettős HD réteget tartalmaz,
ezáltal hosszabb lejátszási időt tesz
lehetővé. Mivel a kétrétgű lemez mindkét
rétege a lemez ugyanazon oldalán
helyezkedik el, nem szükséges
megfordítani.
HD réteg
HD réteg
• Super Audio CD + CD (hibrid lemez)
Ez a lemez egy HD és egy CD réteget
tartalmaz. Mivel a kétrétgű lemez mindkét
rétege a lemez ugyanazon oldalán
helyezkedik el, nem szükséges
megfordítani. A CD réteg tartalma
hagyományos CD-lejátszón is
meghallgatható.
CD réteg
HD réteg
• 2 csatornás + többcsatornás Super Audio
CD
Ez a lemez egy 2 csatornás és egy
többcsatornás lejátszási területet tartalmaz.
2 csatornás lejátszási
terület
Többcsatornás
lejátszási terület
Tétel (11. oldal)
További információk
A DVD-lemez leghosszabb összefüggő videó
vagy audio programja: pl. egy film a
videoműsort tartalmazó lemezrészen, vagy
egy zenei album a hangfrekvenciás műsort
tartalmazó lemezrészen.
89
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy
a DVP-NS92V típusú CD/DVD-lejátszó az
IpM-BkM 2/1984. (III. 10.) számú együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel
a következő műszaki jellemzőknek.
Rendszer
Lézer: Félvezető lézer
Jelszabvány: PAL/(NTSC)
Hangfrekvenciás karakterisztika
Frekvenciaátvitel: DVD VIDEO (PCM
96 kHz): 2 Hz–44 kHz (±1,0 dB)/DVD
VIDEO (PCM 48 kHz): 2 Hz–22 kHz
(±0,5 dB)/CD: 2 Hz–20 kHz (±0,5 dB)
Jel/zaj arány: 115 dB (csak a LINE OUT L/
R (AUDIO) kimeneten)
Harmonikus torzítás: 0,003%
Dinamika: DVD VIDEO: 103 dB/CD: 99 dB
Nyávogás: Méréshatár alatt (±0,001% W
PEAK)
Kimenetek
(Aljzat megnevezése: Aljzat típusa/Kimenő
jelszint/Terhelő impedancia)
LINE OUT (AUDIO): RCA/2 V rms/10 kΩ
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optikai
kimeneti aljzat/–18 dBm (hullámhossz:
660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): RCA/
0,5 Vp-p/75 Ω
LINE OUT (VIDEO): RCA/1,0 Vp-p/75 Ω
S VIDEO OUT: 4 érintkezős mini DIN/Y:
1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL), 0,286 Vp-p
(NTSC)/75 Ω
5.1CH OUTPUT: RCA/2 Vrms/10 kΩ
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR): RCA/Y: 1,0 Vp-p, PB/CB, PR/
CR: 0,7 Vp-p/75 Ω
90
Általános jellemzők
Hálózati feszültség: 220–240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel: 13 W
Érintésvédelmi osztály: II.
Befoglaló méretek (kb.): 430 × 55,5 ×
237 mm (szélesség × magasság ×
mélység) beleértve a kinyúló részeket
Tömeg (kb.): 2,12 kg
Üzemi hőmérséklet: 5–35°C
Üzemi páratartalom: 25–80%
Mellékelt tartozékok
Lásd a 16. oldalon
A modell és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
A választható nyelvek listája
A részleteket lásd a 45. 51. 73. oldalon.
A nyelvek helyesírása a megfelel az ISO 639: 1988 (E/F) szabványnak.
Kód Nyelv
Kód Nyelv
Kód Nyelv
Kód Nyelv
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1174
Fríz
Ír
Skót Kelta
Galíciai
Guaráni
Gujarati
Hausza
Hindi
Horvát
Magyar
Örmény
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonéz
Izlandi
Olasz
Héber
Japán
Jiddis
Jávai
Grúz
Kazah
Grönlandi
Kambodzsai
Kanada
Koreai
Kasmír
Kurd
Kirghiz
Latin
Lingala
Laoszi
Litván
Lett-Litván
Madagaszkári
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
Maori
Macedón
Malaja
Mongol
Moldván
Maráthi
Maláj
Máltai
Burmai
Nauru
Nepali
Holland
Norvég
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Pandzsáb
Lengyel
Pahsto;
Pushto
Portugál
Quechua
Rétoromán
Kirundi
Román
Orosz
Kinyarwanda
Szanszkrit
Sindhi
Sangho
Szerb-horvát
Szingaléz
Szlovák
Szlovén
Szamoai
Shona
Szomáli
Albán
Szerb
Siswati
Sesotho
Sundanese
Svéd
Szuahéli
Tamil
Telugu
Tadzsik
Thai
Tigrinya
Türkmén
Tagalog
Setswana
Tonga
Török
Tsonga
Tatár
Twi
Ukrán
Urdu
Üzbég
Vietnámi
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Kínai
Zulu
1703 Nem
azonosított
Területkódok a szülői letiltáshoz
További információk
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
Afar
Abházi
Afrikaans
Amharic
Arabic
Asszam
Aymara
Azerbajdzsán
Baskír
Belorusz
Bulgár
Bihari
Bislama
Bengáli;
Bangla
Tibeti
Breton
Katalán
Korzikai
Cseh
Walesi
Dán
Német
Bhutani
Görög
Angol
Eszperantó
Spanyol
Észt
Baszk
Perzsa
Finn
Fidzsi
Feröerszigeteki
Francia
A részleteket lásd a 68. oldalon.
Kód Ország
Kód oblasti
Kód oblasti
Kód oblasti
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentína
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Brazília
Kanada
Chile
Kína
Dánia
Finnország
Franciaország
Németország
India
Indonézia
Olaszország
Japán
Korea
Malajzia
Mexikó
Hollandia
Új-Zéland
Norvégia
Pakisztán
Fülöpszigetek
2436 Portugália
2489 Oroszország
Szingapúr
Spanyolország
Svédország
Svájc
Thaiföld
Nagy
Britannia
91
Tárgymutató
Számok
16:974
4:3 LETTER BOX74
4:3 OUTPUT75
4:3 PAN SCAN74
48 kHz/96 kHz PCM79
5.1 csatornás térhang46
A
A-B REPEAT 35
ADVANCE 28
Alapbeállítások menüje 72
ALBUM 39
Album 58, 87
ANGLE 51
AUDIO ATT 77
AUDIO DRC 77
AUDIO FILTER 78
AUDIO SETUP 77
AUDIO 45, 73
AUTO PLAY 76
AUTO POWER OFF 76
AV SYNC 56
B
BACKGROUND 75
Bekötés 16
BNR 55
C
CD 7, 27
CHAPTER VIEWER 40
CHAPTER 39
Csatlakoztatás 17
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 67
CUSTOM PICTURE MODE
52
CUSTOM SETUP 76
CUSTOM 72
D
DATA CD 6, 58, 64
DATA DVD 6, 64
DATE 61
DCS
(Digital Cinema Sound) 48
Diavetítés 62
DIGITAL OUT 78
Digitális kimenet 78
DISPLAY 76
DISTANCE 81
DivX® 64, 77
DOLBY DIGITAL 45, 78, 87
DOWNMIX 78
DTS 45, 79, 87
DVD menü 30
DVD 6, 27, 87
DVD+RW 28, 87
92
DVD-RW 6, 30, 87
E
EFFECT 63
Elemek 16
Előlapi kijelző 11
F
Fájl 87
FAST PLAY 28
Fejezet 87
FILE 39
Film alapú műsor 88
FL OFF 76
Folyamatos lejátszás
CD/VIDEO CD 27
DVD 27
Folytatólagos lejátszás 29
G
L
LANGUAGE SETUP 73
Lassított lejátszás 38
Lemezek kezelése 2
Léptetés képenként 38
LEVEL 82
LINE 75
M
MEMORY 53
MENU 73
MNR 55
MODE (MP3, JPEG) 62
Mozifilm alapú műsor 88
MP3 6, 58
MPEG 45, 79, 88
MULTI/2CH 31
MULTI-DISC
RESUME 29, 77
Gyermekzár 28
Gyorsbeállítás 24, 73
Gyorsított lejátszás előre 37
Gyorsított lejátszás hátra 37
N
H
O
Hangsugárzók
csatlakoztatása 21
Használható lemezek 7
HDMI
AUDIO (HDMI 77
HDMI 88
HDMI RESOLUTION 74
Hibaelhárítás 83
I
INDEX 39
INTERVAL 63
Ismételt lejátszás 35
J
JPEG 58
K
Képernyő kijelzések
vezérlőmenü 13
alapbeállítások menüje 72
Keresés 37
Keresés
műsorrészlet a tv-képernyő
figyelésével 37
Készülékek csatlakoztatása 16
Kijelzések az előlapon 11
Kijelzések
vezérlőmenü 13
kijelző az előlapon 11
alapbeállítások menüje 72
NORMAL (INTERLACE) 19
Normál (sorváltásos)
formátum 88
ORIGINAL 30
ORIGINAL/PLAY LIST 30
OSD 73
P
PARENTAL CONTROL 67
Pásztázás 37
PAUSE MODE 76
PBC lejátszás 32
PICTURE
NAVIGATION 40, 61
PLAYBACK MEMORY 76
PLAY LIST 30
PROGRAMME 33
Programozott lejátszás 33
PROGRESSIVE AUTO 19
PROGRESSIVE VIDEO 19
Progresszív formátum 88
Q
QUICK 73
R
REPEAT 35
RESET 73
S
SCENE 38
SCREEN SAVER 74
SCREEN SETUP 74
SETUP 72
SHARPNESS 54
SHUFFLE 34
SIZE 80
SLOW PLAY 28
Sorváltásos formátum 88
SPEAKER SETUP 80
SUBTITLE 73
Super Audio CD 6, 31, 88
SURROUND 47
T
Távvezérlő 12, 16, 70
TEST TONE 82
Tétel 89
TIME/TEXT 39, 41
TITLE VIEWER 40
TITLE 39
TOP MENU 30
TRACK SELECTION 76
TRACK 39
TV TYPE 74
TVS 47
TVS (TV virtuális térhang) 47
V
Véletlen sorrendű lejátszás 34
Vezérlőmenü 13
Videó alapú műsor 88
Visszajátszás 28
VIDEO CD 6, 27
VIDEO OFF 27
Z
ZOOM 28, 61
93
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Download PDF