Sony | DVP-FX980 | Sony DVP-FX980 Használati útmutató

4-411-683-11(1) (HU)
Hordozható
CD/DVD-lejátszó
Kezelési utasítás
z
A Sony termékekkel kapcsolatos hasznos tanácsokért, tippekért
és tudnivalókért lásd: www.sony-europe.com/myproduct/
DVP-FX980
© 2012 Sony Corporation
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés
elkerülése érdekében
ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség
hatásának.
Az áramütés elkerülése
érdekében ne nyissa ki a
készülék burkolatát. Minden
javítást bízzon szakemberre.
A tápkábel cseréjét kizárólag
szakszerviz végezheti.
Az elemeket vagy az elemeket
tartalmazó eszközt ne
helyezze el olyan helyen, ahol
sugárzó hőnek (pl. napfény,
tűz) van kitéve.
Ez a készülék a CLASS 1 LASER
termékosztályba sorolható.
A CLASS 1 LASER
TERMÉKJELZÉS az
egység alján található.
FIGYELEM!
Az ebben a termékben található
optikai készülékek használata
veszélyeztetheti a szemet. Az
ebben a CD/DVD-lejátszóban
használt lézersugár ártalmas
a szemre, ezért ne próbálja meg
szétszerelni a készülékházat.
Minden javítást bízzon
szakemberre.
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(az Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a szimbólum a készüléken
vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
A lemerült elemek hulladékként
való eltávolítása (Az Európai
Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező országokra érvényes.)
Ez a jelölés az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként.
2
Egyes elemeken ez a jelzés egy
vegyjellel együtt van feltüntetve.
A higany (Hg) vagy az ólom (Pb)
vegyjele akkor van feltüntetve,
ha az elem több mint 0,0005%
higanyt vagy 0,004% ólmot
tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása
segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan termékek esetén,
ahol biztonsági, hatékonysági
és adatkezelési okok miatt
állandó kapcsolat szükséges
a beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember
szükséges.
Az elemek szakszerű
hulladékkezelése érdekében a
készüléket a hasznos élettartama
végén adja le a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az
elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó szakaszt. Az elemet
adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem
újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Ne szedje szét és ne alakítsa át
a lejátszót, mert az áramütéshez
vezethet. Az akkumulátorok
újratöltése, belső ellenőrzés
vagy javítás céljából forduljon
a legközelebbi Sonyforgalmazóhoz vagy Sonyszervizközponthoz.
Óvintézkedések
• A rendszert úgy helyezze el,
hogy probléma esetén a
tápkábelt azonnal ki lehessen
húzni a fali csatlakozóaljzatból.
• A lejátszó mindaddig áram
alatt van, amíg a tápkábel
csatlakozóját nem húzza
ki a fali csatlakozóaljzatból,
még akkor is, amikor a lejátszó
kikapcsolt állapotban van.
• Tűzeset és áramütés elkerülése
érdekében soha ne tegyen
a készülékre folyadékkal teli
edényt, például virágvázát.
• A fül- és fejhallgatók erős
hangnyomása halláskárosodást
okozhat.
A termék gyártója
a Sony Corporation
(Japán, 108-0075 Tokió,
1-7-1 Konan Minato-ku).
A termékbiztonsággal és az
EMC irányelvekkel kapcsolatban
a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart,
Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben forduljon
a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban
megadott címekhez.
FONTOS MEGJEGYZÉS
Figyelem! A lejátszó korlátlan
ideig képes álló videoképeket
vagy képernyőkijelzéseket
megjeleníteni a televízió
képernyőjén. Ha hosszú ideig
hagyja megjelenítve ezeket a
képeket, a tv-képernyő tartós
károsodását okozhatja. A
plazmakijelzős paneltelevíziók
és a projektoros televíziók
különösen érzékenyek erre.
Ha a lejátszóval kapcsolatban
bármilyen kérdése vagy
problémája merül fel,
forduljon a legközelebbi
Sony márkaképviselethez.
Copyright-, védjegy és
szoftverlicenc-információk
• A készülék gyártása a Dolby
Laboratories licence alapján
történt.
Dolby és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories védjegye.
• A „DVD Logo” a DVD
Format/Logo Licensing
Corporation védjegye.
• Az MPEG Layer-3
audiokódolási technológiát
és szabadalmait a Fraunhofer
IIS és Thomson licence alapján
használjuk.
• Minden más védjegy a
vonatkozó tulajdonosokhoz
tartozik.
• EZ A TERMÉK AZ
MPEG-4 VIZUÁLIS
SZABADALOMCSOMAG
ALAPJÁN A FOGYASZTÓK
SZÁMÁRA, SZEMÉLYES
ÉS NEM KERESKEDELMI
HASZNÁLATRA, AZ MPEG-4
VIZUÁLIS SZABVÁNYNAK
MEGFELELŐ OLYAN
VIDEÓK („MPEG-4 VIDEO”)
DEKÓDOLÁSÁRA VAN
ENGEDÉLYEZVE,
AMELYEKET EGY
FOGYASZTÓ KÓDOLT
SZEMÉLYES ÉS NEM
KERESKEDELMI
TEVÉKENYSÉGE SORÁN ÉS/
VAGY AMELYEKET OLYAN
VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL
KAPTAK, AMELY AZ MPEG
LA ENGEDÉLYÉVEL KÉSZÍT
MPEG-4 VIDEÓKAT.
SEMMILYEN MÁS
KÖZVETLEN VAGY
KÖZVETETT HASZNÁLAT
NINCS ENGEDÉLYEZVE.
TOVÁBBI, TÖBBEK KÖZÖTT
A PROMÓCIÓS, BELSŐ
ÉS KERESKEDELMI
HASZNÁLATTAL ÉS
AZ ENGEDÉLYEZÉSSEL
KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK KAPHATÓK
AZ MPEG LA, LLC CÉGTŐL.
LÁSD A HTTP://
WWW.MPEGLA.COM
HONLAPOT
Néhány szó az útmutatóról
• Ebben a kézikönyvben a
„lemez” szót használjuk, ha
általánosságban hivatkozunk a
DVD-kre vagy CD-kre, hacsak
a szöveg vagy az illusztrációk
nem határozzák meg másképp.
• Az egyes ismertetések fölött
látható ikonok, például a
, azt jelzik, hogy az
ismertetett funkcióhoz mely
médiumok használhatók.
Részletekért lásd: „Lejátszható
hordozók” (22. oldal).
• A FONTOS információk
(a nem megfelelő működés
megakadályozására) a b
ikon alatt vannak felsorolva.
A HASZNOS információk
(tippek és egyéb tanácsok)
a z ikon alatt olvashatók.
3
Tartalomjegyzék
FIGYELMEZTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
A részek és kezelőszervek bemutatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Előkészületek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A tartozékok ellenőrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Az akkumulátor feltöltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Az autós akkumulátoradapter használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Csatlakoztatás tv-készülékhez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Lejátszás lemezről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
MP3-, JPEG- és videofájlok lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
A képméret és -minőség beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Beállítások és módosítási lehetőségek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A beállítóképernyő használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
További információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lejátszható hordozók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
18
20
22
24
25
A részek és kezelőszervek
bemutatása
Az elérhető funkciók a használt lemeztől
vagy a helyzettől függően eltérőek.
Lejátszó
A LCD-panel (11. oldal)
B Hangsugárzó
C HOLD
Ha két másodpercnél tovább
lenyomva tartja, megakadályozza
a gombok véletlen működtetését.
A lejátszó összes gombja zárolt,
de a távirányító gombjai továbbra
is használhatók.
SOUND
Váltás a négy hangmód között.
D DISPLAY
A lejátszási információk megjelenítése,
valamint a lejátszási mód
megváltoztatása (12. oldal).
MENU
A DVD VIDEO-menü megjelenítése.
JPEG fájl lejátszásakor diavetítés
indítása (13. oldal).
C/X/x/c
A kiemelés átvitele egy kijelölt elemre.
ENTER
Belépés a kijelölt elembe.
RETURN
Visszatérés az előző kijelzéshez.
OPTIONS
A VOLUME+ és N (lejátszás) gombokon
tapintópontok találhatók. A tapintópont
a lejátszó használata közben viszonyítási
pontként használható.
A beállítómenü megjelenítése.
• Disc/USB (Lemez/USB) (14. oldal)
• LCD Mode (LCD mód) (14. oldal)
• Setup (Beállítás) (15. oldal)
• Menu/Top Menu (Menü/Legfelső
menü): A DVD VIDEO-menü/
legfelső menü megjelenítése.
• Original/Play List (Eredeti/Lejátszási
lista): A DVD VR „Original” (Eredeti)
vagy „Play List” (Lejátszási lista)
lehetőségének kiválasztása.
,folytatás
5
E VOLUME (hangerő) +/–
A hangerő módosítása.
F ./> (előző/következő)
Ugrás az előző/következő fejezetre,
zeneszámra vagy fájlra.
A lejátszó gombjai működnek,
a következő funkciókkal.
• Gyors visszatekerés/gyors
előretekerés (m/M), ha a gombot
lejátszás közben egy másodpercnél
hosszabban lenyomva tartja. Nyomja
meg többször egymás után sebesség
megváltoztatásához.
• Lassú visszatekerés/lassú
előretekerés ( / ), ha
a gombot szünet üzemmódban egy
másodpercnél hosszabban lenyomva
tartja. Nyomja meg többször egymás
után a sebesség módosításához.
(A lassú visszatekerés csak DVD-hez
használható. A lassú előretekerés
DVD, VIDEO CD és videofájlok
esetén érhető el.)
L OPERATE kapcsoló (11. oldal)
A lejátszó be- vagy kikapcsolása.
M PHONES (fejhallgató) aljzat
N USB-aljzat (type A) (14. oldal)
Ehhez a porthoz csatlakoztathatja
az USB eszközöket.
O A/V OUT aljzat (10. oldal)
P DC IN 12 V-os tápaljzat (8. oldal, 9)
A hálózati adapter vagy autós
akkumulátor csatlakoztatásához.
Távvezérlő
N (lejátszás) (11. oldal)
A lejátszás elindítása vagy újraindítása.
X (szünet) (11. oldal)
A lejátszás szüneteltetése vagy
újraindítása.
x (leállítás) (11. oldal)
A lejátszás leállítása.
G Lemezfedél (11. oldal)
H PUSH OPEN/CLOSE (11. oldal)
A lemeztálca kinyitása vagy behúzása.
I POWER áramellátás-jelző
J CHARGE töltésjelző (8. oldal)
K
6
(távvezérlő érzékelője)
A VOL +, az 5, az N és az AUDIO
gombokon tapintópontok találhatók.
A tapintópont a lejátszó használata közben
viszonyítási pontként használható.
Q Számgombok
A műsorszámok/fejezetek számai stb.
bevitelére.
CLEAR
A beviteli mező törlése.
R TOP MENU
A DVD VIDEO legfelső menüjének
megjelenítése.
S
REPLAY/
ADVANCE
Az előző jelenet újrajátszása vagy
a jelenlegi jelenet gyors előretekerése
(csak DVD esetén).
T
m/M
(keresés/lassú)
• Gyors visszatekerés/gyors
előretekerés, ha lejátszás közben
nyomja meg. Nyomja meg többször
egymás után a sebesség
módosításához.
• Lassú visszatekerés/lassú
előretekerés, ha a gombot szünet
üzemmódban nyomja meg. Nyomja
meg többször egymás után a sebesség
módosításához. (A lassú
visszatekerés csak DVD-hez
használható. A lassú előretekerés
DVD, VIDEO CD és videofájlok
esetén érhető el.)
U ANGLE
Módosítja a DVD VIDEO felvétel
nézőpontját.
AUDIO
Minden megnyomással módosítja
a DVD VIDEO felvétel nyelvét.
CD vagy VIDEO CD lejátszásakor vált
a sztereó és a monó üzemmód között.
SUBTITLE
Minden megnyomással módosítja
a DVD VIDEO felvétel feliratát.
7
Előkészületek
A tartozékok ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy megtalálhatók-e
az alábbi elemek:
• Hálózati adapter (1)
• Autós akkumulátoradapter (1)
• Audio-/videoadapter (1)
• Távirányító (távvezérlő) (1)
• R6 (AA méretű) elemek (2)
A távirányító előkészítése
Helyezzen be két R6 (AA méretű) elemet
úgy, hogy a 3 és a # végeik megfeleljenek
az elemtartó rekesz belsejében látható
jelzéseknek.
Az akkumulátor feltöltése
A lejátszó legelső használata előtt, illetve
ha az akkumulátor lemerült, töltse fel az
újratölthető az akkumulátort.
1
Csatlakoztassa a hálózati adaptert.
Töltés közben a CHARGE töltésjelző
világít.
PHONES
OPERATE OFF
A/V
OUT
DC IN 12V
ON
Egy fali
csatlakozóaljzatba
DC IN 12V
Hálózati adapter (tartozék)
b
Az akkumulátor töltéséhez 5–35 °C-os
környezeti hőmérséklet szükséges.
8
Töltési idő és játszási idő
Töltési idő: kb. 4 óra
Játszási idő: kb. 4 óra
A környezeti hőmérséklettől és az újratölthető
akkumulátor állapotától függően a töltési idő
hosszabb, a játszási idő pedig rövidebb is lehet.
Az autós akkumulátoradapter (tartozék)
12 V-os autóakkumulátorral, negatív
földeléssel használható (ne használja
24 V-os autóakkumulátorral, pozitív
földeléssel).
1
Előkészületek
A megadott időértékek mérése a következő
körülmények között történt:
• Töltési idő
– szobahőmérséklet (20 °C)
– kikapcsolás
• Játszási idő
– szobahőmérséklet (20 °C)
– fejhallgató-használat
– háttérfény a legalacsonyabb értékre
állítva
Az autós
akkumulátoradapter
használata
Csatlakoztassa az autós
akkumulátoradaptert.
PHONES
OPERATE OFF
A/V
OUT
DC IN 12V
ON
Az akkumulátor töltöttségi szintjének
ellenőrzése
Amikor lejátszó leáll, az akkumulátorjelző
világítani kezd. Ha az akkumulátor
lemerült, megjelenik a
jelzés, vagy
a CHARGE töltésjelző villogni kezd.
A szivargyújtóaljzathoz
Teljes
Üres
Autós akkumulátoradapter (tartozék)
A lejátszó autóban való használata után
Húzza ki az autós akkumulátoradapter
csatlakozóját a szivargyújtóaljzatból.
,folytatás
9
b
• A járművezető vezetés közben soha ne
csatlakoztassa és ne húzza ki az autós
akkumulátoradaptert.
• A vezetéket úgy helyezze el, hogy az ne zavarja
a járművezetőt. Az LCD-panelt ne tegye
olyan helyre, ahol zavarhatja a járművezetőt
a kilátásban.
• Tisztítsa meg a szivargyújtóaljzatot. Ha az
aljzat szennyezett, az zárlatot vagy hibás
működést okozhat.
• Az autós akkumulátoradaptert csak olyankor
használja, amikor jár az autó motorja. Ha
olyankor használja, amikor az autó motorja
le van állítva, azzal lemerítheti az autó
akkumulátorát.
• A lejátszót vagy a tartozékokat ne hagyja
az autóban.
Csatlakoztatás
tv-készülékhez
A képeket tv-n vagy monitoron is
élvezheti.
1
Csatlakoztassa a lejátszót tv-hez vagy
monitorhoz az audio-/videoadapter
(tartozék) segítségével.
PHONES
OPERATE OFF
A/V
OUT
DC IN 12V
ON
A tv vagy a
monitor AUDIO-/
VIDEO-bemeneti
aljzatához
Audio-/
videoadapter
(tartozék)
Audio-/
videokábel (külön
megvásárolható)
b
• Részletes információkért nézze meg a
csatlakoztatni kívánt berendezéshasználati
utasítását.
• A csatlakoztatás előtt kapcsolja ki a lejátszót.
10
Megjegyzések a képernyőkímélő funkcióval
kapcsolatban.
Lejátszás
Lejátszás lemezről
1
2
Nyissa fel az LCD-panelt, majd
kapcsolja be a lejátszót.
Ha szeretné a lejátszást onnan folytatni,
ahol megállította (Lejátszás folytatása)
A lemezfedél nyitásához nyomja meg
a PUSH OPEN/CLOSE gombot, majd
helyezze be a lemezt.
Ha a lejátszás leállítása után újra
megnyomja a N gombot, a lejátszó
attól a ponttól folytatja a lejátszást,
ahol megnyomta a x gombot.
A lemezt a lejátszható felével lefelé
helyezze be, majd kattanásig finoman
nyomja be. Ne ne érintse meg a lencse
felületét.
Lejátszás
A lejátszható lemezekre vonatkozó
információkért lásd: „Lejátszható
hordozók” (22. oldal).
Töltse fel előre az akkumulátort, vagy
csatlakoztassa a hálózati adaptert.
• Amikor a lejátszó 15 percnél tovább
van szünet vagy leállás módban, egy
képernyőkímélő kép jelenik meg.
A kép a N megnyomásakor eltűnik.
A „Screen Saver (Képernyőkímélő)”
beállításához lásd: 16. oldal.
• A lejátszó a képernyőkímélő funkció
indítása után 15 perccel készenléti
üzemmódba kapcsol. A készenléti
üzemmódból való visszatéréshez
nyomja meg a N gombot.
b
• A leállítási ponttól függően előfordulhat,
hogy a Lejátszás folytatása nem pontosan
a megfelelő helyről folytatódik.
• A folytatási pont a következő esetekben
törlődik:
– felnyitja a lemezfedelet.
– megnyomja az OPTIONS gombot,
majd kiválasztja az USB lehetőséget.
PBC funkciókkal rendelkező VIDEO CD
lejátszása
A lencse
OPERATE kapcsoló
felülete
A lejátszható oldallal lefelé
3
Csukja vissza a lemezfedelet, majd
nyomja meg a N gombot.
A PBC (Playback Control,
Lejátszásvezérlés) funkciókkal rendelkező
VIDEO CD lejátszásának indításakor
megjelenik a kiválasztásra szolgáló menü.
A „PBC” beállításához lásd: 16. oldal.
A lejátszó elindítja a lejátszást.
A lemeztől függően előfordulhat,
hogy megjelenik egy menü. A kívánt
elem kiválasztásához nyomja meg a
C/X/x/c gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
11
A lejátszási adatkijelző használata
Itt ellenőrizheti a lejátszási adatokat
és módosíthatja a lejátszási módot.
Számok beírásához használja a távvezérlőt.
1
Lemez lejátszása közben nyomja meg
a DISPLAY gombot.
A kijelző kikapcsolása
Példa: DVD VIDEO lejátszása esetén
Nyomja meg a DISPLAY vagy
a RETURN gombot.
Elemek
Menu
*1
Title
02/07
Chapter
03/20
Audio
01 5.1CH
Subtitle
01 English
D English
Title Elapsed 00:12:01
2
A X/x, majd az ENTER gomb
megnyomásával egyenként válassza
ki és módosítsa a következő elemeket.
• Title (Cím)*2
• Chapter (Fejezet)*2
• Audio (Hang)
• Subtitle (Felirat)
• Angle (Nézőpont)*2
• T.Time (cím ideje)
• C.Time (fejezet ideje)
• Repeat (Ismétlés)
• A-B Repeat (A-B ismétlés)*3
• Time Disp. (időkijelzés)
*1 DVD (VR mód) lejátszásakor a cím száma
mellett a „PL” (lejátszási lista) vagy „ORG”
(eredeti) felirat jelenik meg.
2
* A szám a X/x használatával is kiválasztható.
*3 Válassza a „SET” (Beállítás) lehetőséget, majd
nyomja meg az ENTER gombot. Az ENTER
gomb megnyomásával válassza ki az A és a B
ismétlési pontot.
12
b
• CD vagy VIDEO CD lejátszásakor csak
az elérhető elemek jelennek meg.
• A lemeztől függően egyes elemek nem
használhatók.
• A Repeat (Ismétlés) beállítás a Title Search
(Cím keresése) vagy Chapter Search (Fejezet
keresése) funkció használatakor törlődik.
MP3-, JPEG- és videofájlok
lejátszása
1
A kívánt album kiválasztásához
nyomja meg a X/x gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Példa: Az MP3-lista
Dir:001
JPEG kép forgatása
A kép megtekintése közben nyomja meg a
C/X/x/c gombot. Az összes fájl forgatása.
C/c: A fénykép forgatása jobbra/balra
90 fokkal.
X/x: A kép függőleges (fel és le) vagy
vízszintes (balra és jobbra) tükrözése.
Lejátszás
A lejátszható fájlokra vonatkozó
információkért lásd: „Lejátszható
hordozók” (22. oldal).
ADAT hordozó beállításakor megjelenik
az albumok listája. A lemeztől függően
a lejátszás automatikusan elindul.
JPEG fájlok lejátszása
Indexképek megjelenítése
Nyomja meg a MENU gombot.
Az album képfájljai 12 alképernyőn
jelennek meg.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MY BEST
..
BEST HITS
BEST3
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
11
Slide Show
12
Prev
Next
Diavetítés lejátszása
2
A kívánt fájl kiválasztásához nyomja
meg a X/x gombot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A lejátszás a kiválasztott fájlról indul.
Az indexképek listájánál válassza ki
a „Slide Show” (Diavetítés) lehetőséget,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Kilépés az indexképek listájából
Ha vissza szeretne térni az albumlistához,
nyomja meg a MENU gombot.
13
USB eszközön található adatok
lejátszása
1
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
USB-aljzathoz.
PHONES
OPERATE OFF
A/V
OUT
A képméret és -minőség
beállítása
DC IN 12V
ON
Az LCD-kijelzőn megjelenő kép
beállítható.
1
2
USB-eszköz
2
3
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az „USB” lehetőség kiválasztásához
nyomja meg a X/x gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
USB-eszköz leválasztása
A „Disc” (Lemez) lehetőség
kiválasztásához nyomja meg az OPTIONS
gombot, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Ezután leválaszthatja az USBeszközt.
b
• Ne válassza le az USB-eszközt, amíg az
USB-hozzáférési jelzőfény villog.
Ez adatvesztéshez vezethet.
• A lejátszóhoz flash memória és digitális
fényképezőgép csatlakoztatható USBeszközként. Egyéb eszközök (USB hub stb.)
nem csatlakoztatható. Nem támogatott eszköz
csatlakoztatásakor hibaüzenet jelenik meg.
• Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök
nem működnek ezzel a lejátszóval.
• A lejátszó felismeri a FAT-kompatibilis
MSC tárolóeszközöket.
• A digitális fényképezőgépen állítsa a LUN
beállítást „Single” (Egy) értékre. Forduljon
a digitális fényképezőgép használati
utasításához.
14
3
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az „LCD Mode” (LCD mód)
kiválasztásához nyomja meg a
X/x gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A C/X/x/c , majd az ENTER gomb
megnyomásával egyenként válassza
ki és módosítsa a következő
elemeket.
• LCD Aspect (LCD-nézetarány):
A képméret módosítása.
• Backlight (Háttérfény): A fényerő
beállítása.
• Contrast (Kontraszt): A világos és
sötét területek közötti különbség
beállítása.
• Hue (Színárnyalat): A vörös és zöld
arányának beállítása.
• Color (Szín): A színgazdagság
beállítása.
• Default (Alapértelmezett): Az összes
beállítás visszaállítása a gyári értékre.
A menü kikapcsolása
Nyomja meg az OPTIONS vagy
a RETURN gombot.
b
A lemeztől függően eltérő képernyőméretek
választhatók ki.
Beállítások és módosítási lehetőségek
A beállítóképernyő
használata
1
3
◆ TV Display (TV-kijelző) – csak DVD esetén
4:3
Pan Scan
(Levágva)
Ezt a lehetőséget válassza,
ha 4:3-as képarányú tv-t
csatlakoztat. A rendszer
automatikusan széles képet
jelenít meg a teljes képernyőn,
és levágja azokat a részeket,
amelyek nem férnek el.
4:3
Letter Box
(Keretben)
Ezt a lehetőséget válassza,
ha 4:3-as képarányú tv-t
csatlakoztat. A rendszer
széles képet jelenít meg,
a tv-képernyő alján és
a tetején fekete csíkkal.
16:9
Ezt a beállítást válassza, ha a
készülékhez széles képernyős
tv-t vagy széles képernyős
megjelenítést támogató tv-t
csatlakoztat.
A „Setup” (Beállítás) kiválasztásához
nyomja meg a X/x gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A beállítási kategória kiválasztásához
nyomja meg a X/x gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
: General Setup (Általános
beállítások)
: Audio Setup (Hang beállítása)
: Language Setup (Nyelv
beállítása)
: Parental Control (Szülői
felügyelet)
4
General Setup (Általános
beállítások)
Nyomja meg az OPTIONS gombot,
amikor a rendszer a leállás
üzemmódban van.
A Resume Play (Lejátszás folytatása)
módban nem használhatja a beállítási
kijelzőt. Nyomja meg kétszer a x,
majd az OPTIONS gombot.
2
Nyomja meg az OPTIONS vagy
a RETURN gombot.
Beállítások és módosítási lehetőségek
Módosíthatja a lejátszó beállításait.
Az alapértelmezett beállítások alá
vannak húzva.
Egyes lemezek előre programozott
lejátszási beállításokat tartalmaznak,
amelyek elsőbbséget élveznek az egyéni
beállításokkal szemben.
A beállítási kijelző kikapcsolása
A X/x, majd az ENTER gomb
megnyomásával egyenként válassza
ki és módosítsa a következő elemeket.
,folytatás
15
◆ Angle Mark (Nézőpontjelzés) – csak DVD
VIDEO esetén
Megjeleníti a nézőpontjelzést, amelynek
segítségével Ön egy több nézőpontból
rögzített DVD lejátszásakor módosíthatja
a nézőpontokat.
Válassza az „On” (Be) vagy az „Off” (Ki)
beállítást.
Language Setup
(Nyelv beállítása)
◆ OSD (Képernyőkijelzés)
Átváltja a tv-képernyőn megjelenített
szöveg nyelvét.
◆ Screen Saver (Képernyőkímélő)
◆ Disc Menu (Lemez menü) – csak DVD VIDEO
esetén
Megjelenik a képernyőkímélő-kép.
E funkcióval kapcsolatban lásd: 11. oldal.
Válassza az „On” (Be) vagy az „Off” (Ki)
beállítást.
◆ Subtitle (Felirat) – csak DVD VIDEO esetén
◆ PBC – csak VIDEO CD esetén.
Ez a funkció a PBC (Playback Control)
funkcióval rendelkező VIDEO CD-ken áll
rendelkezésre. E funkcióval kapcsolatban
lásd: 11. oldal.
Válassza az „On” (Be) vagy az „Off” (Ki)
beállítást.
◆ Alapértelmezett
Minden funkció visszaáll az eredeti gyári
beállítás értékére. Vegye figyelembe, hogy
így saját beállításai el fognak veszni.
Audio Setup (Hang beállítása)
◆ Audio DRC – csak DVD esetén
Olyan DVD lejátszásakor, amely „Audio
DRC” (Dynamic Range Control)
funkcióval rendelkezik,
hangerőcsökkentés esetén élesebbé teszi
a mély hangok hangzását.
Válassza az „On” (Be) vagy az „Off” (Ki)
beállítást.
Átváltja a lemez menüjének megjelenítési
nyelvét.
Átváltja a felirat nyelvét.
◆ Audio (Hang) – csak DVD VIDEO esetén
Átváltja a hangsáv nyelvét.
Parental Control
(Szülői felügyelet)
Ezzel a beállítással korlátozhatja a szülői
felügyelet funkcióval rendelkező DVD-k
lejátszását.
A beállítás működtetéséhez használja
a távvezérlőt.
◆ Password (Jelszó) – csak DVD VIDEO esetén
Jelszó beírása vagy módosítása. 4
számjegyből álló jelszót adjon meg.
A jelszó módosítása
A X/x gomb megnyomásával válassza ki
a „Password” (Jelszó) lehetőséget, majd
nyomja meg az ENTER gombot. Válassza
a „Change” (Módosítás) lehetőséget, majd
nyomja meg az ENTER gombot. Írja be
a jelenlegi jelszót és az új jelszót.
Ha elfelejtette a jelszót
Jelenlegi jelszóként írja be a „1369”
számsort.
16
◆ Parental Control (Szülői felügyelet) – csak
DVD VIDEO esetén
Állítsa be a korlátozási szintet. Minél
alacsonyabb az érték, annál szigorúbb
a korlátozás.
A szülői felügyeleti funkció beállításához
előbb meg kell határoznia egy jelszót.
A szülői felügyelet beállítása
A szülői felügyelet funkcióval korlátozott
lemez lejátszása
Tegye be a lemezt, majd nyomja
meg a N gombot. Megjelenik a jelszó
megadására szolgáló kijelző. Írja be
a jelszót.
Beállítások és módosítási lehetőségek
A X/x gomb megnyomásával válassza ki
a „Parental Control” (Szülői felügyelet)
lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Válassza ki a korlátozási szintet,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Írja be a jelszót.
17
Hang
További információk
Hibaelhárítás
Ha a lejátszó működésében az alábbi
rendellenességek bármelyikét észleli,
a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba
elhárításával az útmutatóban leírt módon.
Ha a probléma tartósan fennáll, forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
Áramellátás
Az egység nincs bekapcsolva.
, Ellenőrizze, hogy a hálózati adaptert
megfelelően csatlakoztatta-e (8. oldal).
, Győződjön meg arról, hogy az
akkumulátor megfelelően feltöltődött
(9. oldal).
Az akkumulátor nem tölthető fel, vagy
hosszú a töltési idő.
, Ha a CHARGE töltésjelző villog,
miközben a hálózati adapter
csatlakoztatva van, lehet, hogy nem
megfelelő a környezeti hőmérséklet.
Az akkumulátor töltéséhez 5–35 °C-os
környezeti hőmérséklet szükséges.
, A töltés tovább tart, ha a lejátszó be
van kapcsolva. A töltés előtt kapcsolja
ki a lejátszót.
, Ha egy évnél hosszabb ideig nem
használta a lejátszót, előfordulhat, hogy
az akkumulátor tönkrement. Forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
Kép
A fekete pontok megjelennek, a vörös,
kék és zöld pontok az LCD-n maradnak.
, Ez az LCD szerkezeti tulajdonsága,
nem pedig hibás működés.
18
Nincs hang.
, A lejátszó szünet vagy lassított
lejátszás módban van.
, A lejátszó gyors visszatekerés vagy
előretekerés módban van.
Működés
Gombnyomáskor semmi nem történik.
, A gombok használatának engedélyezéséhez
tartsa lenyomva a HOLD gombot két
másodpercnél tovább (5. oldal).
A HOLD billentyűzár-funkciót a lejátszó
kikapcsolásával is leállíthatja.
Nem játszható le a lemez.
, Ha a lemezt fordítva helyezte be, a „No
Disc” (Nincs lemez) vagy „Cannot play
this disc” (A lemez nem játszható le)
üzenet jelenik meg. A lemezt a lejátszási
oldallal lefelé helyezze be (11. oldal).
, A megfelelő behelyezéshez a lemezt
kattanásig kell benyomni (11. oldal).
, A lemez szennyezett vagy hibás
(21. oldal).
, Nem lejátszható lemezt helyezett be.
Győződjön meg arról, hogy a területkód
megfelelő a lejátszóhoz, valamint hogy
a lemezt le van zárva (22. oldal).
, A szülői felügyelet funkció aktív.
Módosítsa a beállítást (16. oldal).
, Nedvesség csapódott le a lejátszó
belsejében (20. oldal).
A lemez lejátszása nem az elejéről indul el.
, Az ismétlődő lejátszás (12. oldal) van
kiválasztva.
, A lejátszás az előzőleg leállított helyről
folytatódik (11. oldal).
, A létrehozott lemez lejátszási listája
automatikusan lejátszódik. Az eredeti
címek lejátszásához nyomja meg kétszer
a x gombot, majd az OPTIONS gomb
megnyomásával válassza az „Original”
(Eredeti) lehetőséget.
A „ ” jel látható, és a lejátszó nem működik
a gombnak megfelelően.
Csatlakozások
, A lemeztől függően egyes műveletek nem
hajthatók végre. Olvassa el a lemezhez
kapott kezelési utasítást.
Nincs kép vagy hang a csatlakoztatott
berendezésen.
DVD-lemez (VR mód) lejátszása közben
a „Copyright Lock” (Szerzői jogi lezárás)
felirat jelenik meg, és a képernyő kékre vált.
A távvezérlő nem működik.
, Kimerültek a távvezérlő elemei.
, A távirányítót nem a távirányítóérzékelőre
, Közvetlen napfény vagy erős világítás
megzavarhatja a távirányító érzékelőjét.
USB
A lejátszó nem ismeri fel a csatlakoztatott
USB-eszközt.
, Csatlakoztassa újra az USB-eszközt
megfelelően (14. oldal).
, Az USB-eszköz megsérült.
, Az OPTIONS megnyomásával válassza
az „USB” lehetőséget (14. oldal).
További információk
, Másolásvédelmi jelekkel ellátott képek
lejátszásakor előfordulhat, hogy a képek
helyett kék képernyő és az üzenet jelenik
meg (22. oldal).
, Csatlakoztassa újra a kábeleket
megfelelően (10. oldal).
, A csatlakozókábel megsérült.
, Ellenőrizze a csatlakoztatott TV vagy
erősítő beállításait.
Az MP3, JPEG vagy videofájl nem játszható
le (22. oldal).
, A fájlformátum nem felel meg
a szabványnak.
, A fájl kiterjesztése nem felel meg
a szabványnak.
, A fájl sérült.
, A fájl mérete túl nagy.
, Ha a kiválasztott fájlt a lejátszó nem
támogatja, a „Data Error” (Adathiba)
felirat jelenik meg, és nem indul el
a fájl lejátszása.
, A videofájloknál használt tömörítési
technológia miatt a lejátszás indítására
néha várni kell.
A lejátszó nem működik megfelelően,
és a lejátszót nem lehet kikapcsolni.
, Amikor a lejátszó statikus elektromosság
stb. miatt nem működik megfelelően,
az OPERATE kapcsolót állítsa „OFF”
állásba, majd 30 másodpercre húzza
ki az adaptert.
19
Ne használja a monitoregységet és a
fejhallgatót vezetés, kerékpározás vagy
bármilyen motoros jármű üzemeltetése
közben. Ezzel veszélyt okozhat, valamint
ez egyes területeken illegális. A felhallgató
nagy hangerőn való használata gyalogosan
is potenciális veszélyforrás, különösen
a zebrán. A potenciálisan veszélyes
helyzetekben járjon el különösen
körültekintően vagy szüneteltesse
a lejátszó használatát.
• Ne helyezze a lejátszót hőforrás közelébe,
illetve olyan helyre, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak, homoknak,
párának, esőnek, mechanikai rázkódásnak
van kitéve, illetve felhúzott ablakú autóba.
• Ne döntse meg a lejátszót. Az kizárólag
vízszintes helyzetű működtetéshez
készült.
• Tartsa távol a lejátszót és a lemezeket
az erős mágneses terű berendezésektől,
például mikrohullámú sütőktől vagy
nagyméretű hangsugárzóktól.
• Óvja a tápegységet a leeséstől és az
erős rázkódástól.
Ne tegyen nehéz tárgyakat a lejátszóra
és a tartozékokra.
Biztonság
Működés
Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a lejátszó belsejébe, húzza ki a
hálózati csatlakozóvezetéket, és forduljon
szakemberhez.
• Ha a lejátszót a hidegről közvetlenül
meleg helyre viszi, illetve nagyon
nedves szobába helyezi, a nedvesség
a lejátszóban lecsapódhat a lencsékre.
Ekkor előfordulhat, hogy a lejátszó
nem működik megfelelően. Ilyen
esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja
bekapcsolva a lejátszót körülbelül fél
órán át, amíg a nedvesség elpárolog.
Törölje le az LCD felületén lecsapódott
nedvességet száraz ronggyal vagy
hasonlóval. Kapcsolja be később
a lejátszót.
• Tartsa a lejátszó lencséjét, és ne érintse
meg. A lencse az érintéstől károsodhat, és
ez a lejátszó hibás működését okozhatja.
Hagyja a lemezfedelet csukva, csak
lemezek behelyezésekor és kivételekor
nyissa fel.
• Előfordulhat, hogy a lemez még pörög,
amikor felnyitja a fedelet. A lemez
kivételével várjon, amíg a pörgés leáll.
Óvintézkedések
Biztonság útközben
Áramforrások
• Ha hosszú ideig nem használja a lejátszót,
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból. Mindig a csatlakozódugót, és
soha ne a kábelt húzza.
• Ne érintse vizes kézzel a hálózati
adaptert, mert ez áramütéshez vezethet.
• Ne csatlakoztassa a hálózati adaptert utazó
villamos transzformátorhoz, mert az hőt
termelhet és meghibásodást okozhat.
Hőmérsékletnövekedés
Töltés vagy hosszan tartó használat esetén
a lejátszó hőmérséklete megnőhet. Ez nem
jelent hibás működést.
Elhelyezés
• A lejátszót nem szabad több oldalról
zárt térben, például könyvespolcon
vagy hasonló helyen elhelyezni.
• Ne takarja el a lejátszó szellőzőnyílásait
újsággal, terítővel, függönnyel stb.
Ne helyezze a lejátszót puha felületre,
például szőnyegre.
20
LCD
Fejhallgatók
• Bár az LCD precíziós technológiával
készült, alkalmanként különböző színű
pontok jelenhetnek meg rajta. Ez nem
jelent hibás működést.
• Ne helyezzen vagy ejtsen semmit az
LCD felületére. Ne nyomja meg kézzel
vagy könyékkel az LCD felületét.
• Ne érjen éles tárggyal az LCD felületéhez.
• A halláskárosodás megelőzése érdekében:
Ne használja a fejhallgatót nagy hangerőn.
A hallásszakértők nem javasolják a
folyamatos, hangos, hosszú időn át
történő zenehallgatást. Ha csengeni
kezd a füle, csökkentse a hangerőt,
vagy szüneteltesse a használatot.
• Odafigyelés másokra: A hangerőt
tartsa közepes szinten. Így hallja a
külső hangokat, és képes lesz odafigyelni
a környezetében lévő emberekre.
Akkumulátor
A hálózati adapter és az autós akkumulátor
• A lejátszóhoz a mellékelt adaptert
használja, mivel az egyéb adapterek
használata működési hibákhoz vezethet.
• Ne szerelje szét a tápegységet vagy
próbálja meg feltárni a működését.
• Ne érjen hozzá a fém alkatrészekhez
(különösen más fémtárggyal ne),
mert ezzel rövidzárlatot okozhat
és károsíthatja az adaptereket.
A hangerő módosítása
Ne hangosítsa fel a rendszert a nagyon
halk vagy hangjel nélküli részeknél, mert
a hangsugárzók a nagy hangerejű részek
lejátszásakor megsérülhetnek.
Tisztítás
• Kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített puha kendővel törölje
le a készülék burkolatát és kezelőszerveit.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert vagy
oldószereket, például alkoholt vagy
benzint.
• Az LCD felületét puha ronggyal
finoman törölje át. A por lerakódásának
megelőzése érdekében ezt gyakran tegye
meg. Ne törölje le az LCD felületét
nedves ronggyal. Ha víz kerül a
lejátszóba, hibás működés állhat elő.
• Ha a kép/hang torzít, előfordulhat, hogy
a lencse poros. Ebben az esetben egy
kereskedelemben kapható légfúvós
kefével tisztítsa meg a lencsét.
A tisztításkor ne érintse meg a lencsét.
Ne használjon tisztítólemezeket vagy
lemez- és lencsetisztítókat.
További információk
• Az akkumulátor korlátozott élettartama
miatt annak kapacitása idővel és
használattal folyamatosan romlik.
Amikor az akkumulátor használati
időtartama körülbelül az eredeti felére
csökken, cserélje le az akkumulátort.
• Az akkumulátor kapacitásromlásának
elkerülése érdekében legalább félévente
vagy évente töltse fel az akkumulátort.
• Egyes országok szabályozzák a
termékhez használt akkumulátor
hulladékkezelését. A hulladékkezeléssel
kapcsolatban forduljon a helyi hivatalos
szervekhez.
Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban
• A lemezt a tisztán tartás érdekében
a szélénél fogja meg, és ne érintse
meg a felületét.
• Ne használja a következő lemezeket:
– Nem szabványos alakú (pl. kártya, szív)
lemez.
– Olyan lemez, amin címke vagy
papír van.
– Olyan lemez, amelyre celofán vagy
címke ragadt.
21
Lejátszható hordozók
Ikon
Jellemzők
• Kereskedelmi
forgalomban kapható
DVD
• DVD+RW/DVD+R/
DVD+R DL lemezek
+VR módban
• DVD-RW/DVD-R/
DVD-R DL lemezek
videó módban
DVD-RW/DVD-R/
DVD-R DL lemezek
VR (videorögzítés)
módban*1
• Zenei CD-k
• Zenei CD formátumban
rögzített CD-R/CD-RW
lemezek
• VIDEO CD lemezek
(ideértve a Super VCD
lemezeket is)
• Video CD vagy Super
VCD formátumú CDR/CD-RW lemezek
DATA CD*2/DATA
DVD*3 lemezek
vagy USB-eszközök,
amelyeken MP3-,
JPEG- vagy videofájlok
találhatók.
22
b
Egyes írható hordozókat nem lehet lejátszani
a hordozó felvételi minősége vagy fizikai
állapota miatt, illetve a felvevő eszköz és
a létrehozó szoftver jellemzői miatt.
A lemezt nem lehet lejátszani, ha nincs
megfelelően lezárva. További tudnivalókért
olvassa el a felvevő eszköz kezelési utasítását.
*1 A CPRM-védelemmel (Content Protection
for Recordable Media) ellátott képek nem
játszhatók le. Megjelenik a „Copyright Lock”
(Szerzői jogi lezárás) felirat.
*2 Az ADAT CD-lemezeket az ISO 9660 Level 1
szabványban foglalt vagy a kiterjesztett
Joliet formátumban kell megírni.
3
* Az ADAT DVD-lemezeket UDF (Universal
Disk Format) formátumban kell megírni.
Lejátszható fájlformátum
Típus
Fájlformátum
Kiterjesztés
Zene
MP3 (MPEG-1
Audio Layer III)
„.mp3”
Fotó
JPEG (DCF
formátum)
„.jpg”, „.jpeg”
Videó
MPEG-4
„.mp4”
(egyszerű profil)
Xvid
„.avi”
z
• Az összetett mappaszerkezetek lejátszása
hosszabb időt vehet igénybe. Az albumokat
az alábbiak alapján hozza létre:
– A hordozón ne legyen két hierarchiánál
több.
– A hordozón ne legyen 50 albumnál több.
– Egy albumban ne legyen 100 fájlnál több.
– A hordozón az albumok és a fájlok összesített
száma legfeljebb 600 legyen.
• A lejátszó az albumban található fájlokat
rögzítési sorrendben játssza le.
Megjegyzések a kereskedelmi
forgalomban kapható lemezekről
Területkód
A szerződi jogok védelmére használt
rendszer. A területkód DVD VIDEO
dobozán található a forgalmazási
területnek megfelelően. Az „ALL” vagy „2”
címkével ellátott DVD VIDEO szintén
lejátszható ezen a lejátszóval.
ALL
DVD és VIDEO CD lemezek lejátszási műveletei
Gyakran előfordul, hogy a szoftverek
gyártói szándékosan korlátozzák a DVD és
VIDEO CD lemezek lejátszási műveleteit.
Mivel a lejátszó a DVD és VIDEO CD
lemezeket a szoftvergyártók által
kialakított tartalomnak megfelelően játssza
le, egyes lejátszási funkciók hiányozhatnak.
Tekintse át a DVD vagy VIDEO CD
lemezhez kapott kezelési útmutató erre
vonatkozó részét.
További információk
b
• A lejátszó a fenti táblázatban szereplő
bármelyik fájltípust lejátssza, még akkor is,
ha a fájlformátum eltérő. Az ilyen adatok
lejátszása hangos zajt eredményezhet, ami
károsíthatja a hangsugárzókat.
• Egyes Packet Write formátumban létrehozott
ADAT lemezek nem játszhatók le.
• Egyes többmenetes ADAT lemezek nem
játszhatók le.
• Egyes JPEG fájlok nem játszható le.
• A lejátszó nem képes 3264 (szélesség) x
2448 (magasság) felbontásnál nagyobb normál
módú JPEG fájlok, illetve 2000 (szélesség) x
1200 (magasság) progresszív formátumú
JPEG fájlok lejátszására.
• Egyes videofájlok nem játszható le.
• A lejátszó nem képes 720 (szélesség) × 576
(magasság) felbontásnál / 2 GB méretnél
nagyobb videofájlok lejátszására
• A lejátszó nem képes egyes 3 óránál hosszabb
videofájlok lejátszásra.
• A lejátszó az MP3 vagy AAC hangformátumot
és az MPEG-4 videoformátumot támogatja.
• A lejátszó Xvid videofájlok esetén csak az MP3
hangformátumot támogatja.
• A lejátszó nem minden esetben képes
folyamatosan lejátszani az ADAT CD-n
található nagy bitsebességű videofájlokat.
Ajánlott a nagy bitsebességű fájlokat
ADAT DVD használatával lejátszani.
• A lejátszó legfeljebb 14 karakterből
álló albumneveket képes megjeleníteni.
A különleges karakterek helyett „*”
jelenik meg.
• A lejátszó csak az éppen játszott album
nevét jeleníti meg. A felső rétegben található
albumok neve helyett „\..\” jelenik meg.
• Előfordulhat, hogy egyes fájlok lejátszási
adatai nem jelennek meg megfelelően.
Megjegyzések a lemezekről
Ezt a terméket a kompaktlemez (CD)
szabványnak megfelelő lemezek
lejátszására tervezték.
A DualDisc lemezek és a másolásvédelmi
technológiákkal kódolt egyes lemezek nem
felelnek meg a Compact Disc (CD)
szabványnak, ezért ezek a lemezek esetleg
nem kompatibilisek ezzel a termékkel.
23
Műszaki adatok
Rendszer
Lézer: Félvezető lézer
Jelformátum-rendszer: PAL (NTSC)
Bemenetek/kimenetek
A/V OUT (hang-/videokimenet):
Minijack
PHONES (fejhallgató):
Sztereó minijack
USB: Type A USB-aljzat (USB memória
csatlakoztatásához)
LCD
Panel mérete (kb.):
18 cm/7 hüvelyk széles (átlósan)
Vezérlőrendszer: TFT aktív mátrix
Felbontás: 480 × 234
Általános
Áramellátási követelmények:
DC 12 V 0,95 A (hálózati adapter)
DC 12 V 1,5 A (autós akkumulátor)
Teljesítményfelvétel (DVD VIDEO lejátszás):
6 W (fejhallgatóval használva)
Méret (kb.):
200 × 42,5 × 155 mm (szélesség/magasság/
mélység) a legnagyobb kinyúlásokkal
Tömeg (kb.): 775 g
Üzemi hőmérséklet: 5 °C és 35 °C között
Üzemi páratartalom: 25% és 80% között
Hálózati adapter: 110–240 V AC, 50/60 Hz
Autós akkumulátor: 12 V DC
Mellékelt tartozékok
Lásd: 8. oldal.
A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
24
Tárgymutató
Számok
16:9 15
4:3 Letter Box (Keretben) 15
4:3 Pan Scan (Levágva) 15
A
B
Beállítás 15
C
CD 11, 22
D
Diavetítés 13
Disc Menu (Lemez menü) 16
DVD 11, 22
F
OSD (Képernyőkijelzés) 16
P
Parental Control (Szülői felügyelet) 16
Password (Jelszó) 16
PBC 11, 16
R
Repeat (Ismétlés) 12
S
Screen Saver (Képernyőkímélő) 16
Subtitle (Felirat) 12, 16
T
Területkód 23
Töltési idő és játszási idő 9
TV Display (TV-kijelző) 15
U
USB 14
V
VIDEO CD 11, 22
Videofájl (MPEG-4/Xvid) 13, 22
További információk
ADAT 13, 22
Angle (Nézőpont) 12
Angle Mark (Nézőpontjelzés) 16
Audio (Hang) 12, 16
Audio DRC 16
Audio Setup (Hang beállítása) 16
O
X
Xvid (videofájl) 13, 22
Felirat 7
G
General Setup (Általános beállítások) 15
H
Hang 7
Hibaelhárítás 18
J
JPEG 13, 22
K
Képernyőkímélő 11
L
Language Setup (Nyelv beállítása) 16
LCD Aspect (LCD-nézetarány) 14
LCD mód 14
Lejátszás folytatása 11
Lejátszási adatkijelző 12
Lejátszható hordozók 22
M
MP3 13, 22
MPEG-4 (videofájl) 13, 22
N
Nézőpont 7
25
4-411-683-11(1) (HU)
Sony Corporation
Download PDF

advertising