Sony | RDR-HX820 | Sony RDR-HX820 Használati útmutató

D:\munka\0001 sony\00001
keszleadott\RDR-HX820\03 press\00COVRDRHX820EC\010COV.fm
master page=right
2-886-041-E1(1)
DVD-felvevő
Kezelési útmutató
A Sony termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos hasznos tudnivalókkal és információkkal kapcsolatban kérjük
keresse fel a: www.sony-europe.com/myproduct honlapot.
RDR-HX820
© 2006 Sony Corporation
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\020WAR.fm
master page=left
Óvintézkedések
Figyelmeztetés
A tűzveszély és az áramütés
elkerülése érdekében ne tegye ki a
készüléket csapadék, nedvesség
hatásának.
Az áramütés elkerülése érdekében
ne bontsa meg a burkolatot. A készülék javítását bízza szakemberre.
A hálózati csatlakozóvezeték
cseréjét kizárólag szakember
végezheti.
E készülék besorolása CLASS 1
LASER (1. osztályú lézerberendezés). A CLASS 1 LASER
PRODUCT jelölés a készülék
hátoldalán található.
• Ez a készülék 220–240 V-os,
50/60 Hz-es hálózati feszültséggel üzemel. Ellenőrizze, hogy a
helyi elektromos hálózat feszültsége megfelel-e ennek.
• A tűzeset és az áramütés
elkerülése érdekében soha ne
tegyen folyadékkal teli edényt,
pl. virágvázát a készülékre.
• Úgy helyezze el a készüléket,
hogy a hálózati vezetéket
haladéktalanul kihúzhassa, ha
valamilyen probléma fordul elő.
A SHOWVIEW a Gemstar Development Corporation bejegyzett
védjegye. A SHOWVIEW rendszer
beépítése a Gemstar Development
Corporation engedélyével történt.
Figyelem
Ha ezt a berendezést egy másik
optikai készülékkel együtt
használja, növekszik a szem
veszélyeztetettsége. Mivel ez a
DVD-felvevő olyan lézersugárral
működik, amely veszélyes lehet az
emberi szemre, soha ne szerelje
szét a készüléket.
A javítást bízza szakemberre.
Ez a jelölés a készülékházban, a
lézervédő burkolaton található.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (használható az Európai Unió
és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Óvintézkedések
Ez a készülék a tesztek alapján
megfelelt az EMC irányelvek 3
méternél rövidebb csatlakozóvezeték használata esetén
megadott határértékeinek.
Néhány szó a biztonságról
Ha bármilyen szilárd anyag vagy
folyadék kerül a készülék belsejébe, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket, és forduljon
szakemberhez.
Néhány szó a
merevlemezrõl
A merevlemez hosszú felvételek
rögzítésére alkalmas, nagy tárolókapacitással rendelkezik, és gyors
hozzáférést nyújt a már rögzített
anyagokhoz. Ugyanakkor ütésre,
rázkódásra és porra érzékeny, és
mágnesektől távol kell tartani. Az
adatvesztés elkerülése érdekében
olvassa el figyelmesen a következő előírásokat.
• Óvja a felvevőt az erős
ütésektől.
• Ne helyezze a felvevőt
mechanikus rezgésnek kitett
vagy instabil helyre.
• Ne állítsa a felvevőt forró
felületre, például videomagnó
vagy erősítő (rádióerősítő)
tetejére.
• Ne használja a felvevőt szélsőséges hőmérsékletingadozásnak kitett helyen (a hőmérsékletváltozás kevesebb, mint
10°C/óra).
• Ne mozgassa a felvevőt, amíg
a hálózati csatlakozóvezeték
csatlakoztatva van.
• Ne húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket, amíg a felvevő
be van kapcsolva.
• Mielőtt kihúzná a hálózati vezetéket, kapcsolja ki a felvevőt, és ellenőrizze, hogy a merevlemez működése leállt-e (a
kijelzőn legalább 30 másodperce az órakijelzés látható, és
minden felvételi vagy másolási művelet leállt).
• A hálózati csatlakozóvezeték
kihúzása után egy percig ne
mozgassa a felvevőt.
2
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\020WAR.fm
• Ne próbálja meg önállóan
kicserélni vagy bővíteni a
merevlemezt, mert üzemzavar
keletkezhet.
A merevlemez sérülése esetén az
adatokat nem lehet visszaállítani. A merevlemez csak ideiglenes tároló terület.
Néhány szó a merevlemez
javításáról
• A merevlemez javítása vagy
átvizsgálása esetén ellenőrizhetjük a merevlemez tartalmát.
A merevlemezre felvett
anyagot azonban a Sony nem
menti ki és nem tárolja.
• Ha a merevlemezt formattálni
vagy cserélni kell, azt a Sony
megfontoltan és saját megítélése szerint teszi. Azonban a
merevlemez teljes tartalma
törlődni fog, beleértve a szerzői jogot sértő tartalmakat is.
Tápfeszültség
• A készülék mindaddig feszültség alatt áll, amíg a fali konnektorhoz van csatlakoztatva,
még akkor is, ha a készülék ki
van kapcsolva.
• Ha hosszú ideig nem használja
készülékét, húzza ki a hálózati
csatlakozót a fali konnektorból. Mindig a csatlakozódugót,
és soha ne a vezetéket fogja
meg.
master page=right
Elhelyezés
Szerzõi jogok
• Úgy helyezze el a készüléket,
hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte, különben
túlmelegedhet.
• Ne helyezze a készüléket puha
felületre – pl. takaróra –,
amely eltakarhatja a szellőzőnyílásokat.
• Ne helyezze a készüléket zárt
térbe, pl. szekrénybe vagy
hasonló helyre.
• Óvakodjon az alábbi elhelyezésektől: fűtőtestek közelében,
illetve olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek, túlzott pornak vagy mechanikai hatásnak
van kitéve.
• A készüléket ne helyezze el
döntött pozícióban. A készülék kizárólag vízszintes helyzetben üzemeltethető.
• A készüléket és a lemezeket
tartsa távol az erős mágnessel
rendelkező berendezésektől
(pl. mikrohullámú sütő, nagyméretű hangsugárzók, stb.).
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat
a készülékre.
• A televíziós műsorok, filmek,
videokazetták, lemezek és
egyéb anyagok szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Az ilyen
anyagok engedély nélküli felvétele ellenkezhet a szerzői
jogi rendelkezésekkel. Ha a
készüléket kábeltelevíziós
adások felvételére szeretné
használni, szükség lehet a kábeltelevíziós műsorszóró és/
vagy a műsor tulajdonosának
engedélyére.
• Ez a készülék olyan másolásvédelmi technológiával van ellátva, amely a módszer tekintetében az Egyesült Államokban szabadalmi oltalom alatt
áll, illetve a jogtulajdonosok
szellemi tulajdonát képezi. Ezt
a másolásvédelmi technológiát
csak a Macrovision engedélyével és kizárólag otthoni vagy
kisebb csoportos szórakoztatási célokra szabad felhasználni,
hacsak a Macrovision másképpen nem rendelkezik.
Feltörése és másolása tilos!
Felvétel
Másolásvédelmi funkció
Készítsen próbafelvételeket a
tényleges felvétel előtt.
Mivel ez a készülék másolásvédelmi funkcióval rendelkezik, és
a külső vevőegységen (nem tartozék) keresztül beérkező műsorok másolásvédelmi jeleket tartalmazhatnak (másolásvédelmi
funkció), a felvétel nem minden
esetben lehetséges (a jel típusától függően).
Kártérítés a megsemmisült felvételek miatt
A Sony nem vállal felelősséget a
megsemmisült felvételekért,
vagy az azzal kapcsolatban felmerülő veszteségekért vagy
költségekért, még akkor sem, ha
az a felvevő meghibásodása
miatt következik be, illetve ha a
felvétel a készülék meghibásodása vagy javítása miatt törlődik
vagy megsérül. A Sony semmilyen körülmények között nem
kötelezhető a felvett műsor viszszaállítására, mentésére vagy
másolatkészítésre.
FONTOS
FIGYELMEZTETÉS
Figyelem! Az Ön által megvásárolt készülék gyakorlatilag korlátlan ideig képes egy
állóképet vagy egy menüképernyőt a tv-képernyőn megjeleníteni. Ha egy állóképet
vagy egy menüképernyőt
hosszabb ideig a tv-képernyőn hagy, a tv-képernyője
maradandó károsodást
szenvedhet. Ez fokozottan
érvényes a plazma- és a
projektoros tv-készülékekre.
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
3
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\020WAR.fm
master page=left
Ha a készülékkel kapcsolatban
bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a
vásárlás helyét.
Néhány szó az útmutatóról
• Ebben az útmutatóban a
„lemez” kifejezés a DVDvagy a CD-lemezek általános
megnevezése, amennyiben a
szöveg vagy az illusztráció
nem határozza meg
másképpen.
• Az egyes magyarázatok fölött
látható ikonok, pl. DVD ,
azt jelzik, hogy az adott magyarázat milyen adathordozókra vonatkozik.
• Az útmutatóban feltüntetett
utalások a távvezérlőn található kezelőszervekre vonatkoznak. Az ismertetett műveletek azonban a készülék azonos vagy hasonló elnevezésű
gombjaival is végrehajthatók.
• Ebben az útmutatóban megjelenített menüképernyők nem
feltétlenül egyeznek meg a tvkészüléke képernyőjén
láthatóakkal.
• Az ebben az útmutatóban szereplő, a DVD-lemezekkel kapcsolatos magyarázatok az
ezzel a felvevővel készített
DVD-lemezekre vonatkoznak.
A magyarázatok nem vonatkoznak azokra a DVD-lemezekre, melyeket ezen a készüléken játszanak le, de a felvétel
másik készülékkel történt.
4
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\010COVTOC.fm
master page=right
Tartalomjegyzék
FIGYELMEZTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Gyors útmutató a lemeztípusokhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Felvételre és lejátszásra használható lemezek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Lejátszható lemezek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Csatlakoztatások és beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
A felvevő csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1. lépés: Az antennavezeték csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. lépés: A videovezetékek csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
A SMARTLINK funkció (csak SCART csatlakoztatásnál) . . . . . . . . . . . . 14
3. lépés: Az audio vezetékek csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4. lépés: A hálózati vezeték csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5. lépés: A távvezérlő előkészítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
A tv-készülék vezérlése a távvezérlővel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ha Önnek Sony DVD-lejátszója, vagy több Sony DVD-felvevője van. . . 19
Programhely választás a felvevőn a távvezérlő segítségével . . . . . . . . . 20
6. lépés: Gyorsbeállítás (Easy Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Csatlakoztatás videomagnóhoz vagy hasonló eszközhöz . . . . . . . . . . . . . . 23
Csatlakoztatás a LINE 3/DECODER aljzathoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Csatlakoztatás az előlapon lévő LINE 2 IN aljzatokhoz . . . . . . . . . . . . . 24
Csatlakoztatás műholdvevőhöz vagy digitális tunerhez . . . . . . . . . . . . . . . . 25
PAY-TV/Canal Plus analóg dekóder csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Dekóder csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
A PAY-TV/Canal Plus analóg csatornák beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nyolc alapmûvelet — Ismerkedés a DVD-felvevővel
1. Lemez behelyezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2. Egy műsor felvétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
A lemez állapotának ellenőrzése felvétel közben . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. A felvett műsor lejátszása (tétel lista) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4. A lejátszási idő és a lejátszási információk ellenőrzése . . . . . . . . . . . . . . 33
A lejátszási idő és a hátralévő idő ellenőrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
A szabad lemezterület ellenőrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5. A felvett műsor címének módosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6. A lemezek elnevezése és védelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
A lemez elnevezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
A lemez védelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7. A lemez lejátszása egy másik DVD-készülékkel (lezárás) . . . . . . . . . . . . 38
Lemez lezárása a Z (nyit/zár) gomb segítségével . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Lemez lezárása a „Disc Information” menü segítségével . . . . . . . . . . . . 39
A lezárás feloldása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
8. A lemez újraformattálása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
5
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\010COVTOC.fm
master page=left
Idõzített felvétel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Felvételkészítés előtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Felvételi mód. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Sztereó vagy kétnyelvű műsorok felvétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Nem rögzíthető műsorok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Időzített felvétel (Normál/ShowView) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Az időzítő kézi beállítása (normál mód) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tv-műsorok felvétele ShowView rendszer használatával . . . . . . . . . . . . 46
A Quick Timer (gyors időzítés) funkció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
A felvételi képminőség és képméret beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Fejezetek létrehozása a tételen belül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Az időzítési beállítások ellenőrzése/változtatása/törlése (Timer List) . . . . . 49
Felvétel külső készülékről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Felvétel külső készülékről, az időzítő használatával (Synchro Rec). . . . 51
Felvétel külső készülékről, az időzítő használata nélkül . . . . . . . . . . . . . 53
Lejátszás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Lejátszási opciók. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
A képminőség beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
A kép és a hang közötti késés korrigálása (AV SYNC). . . . . . . . . . . . . . 58
Tv-műsor szüneteltetése (TV Pause/Pause Live TV) . . . . . . . . . . . . . . . 58
Az éppen felvett műsor elejének lejátszása (követéses lejátszás) . . . . . 59
Egy korábban rögzített műsor lejátszása felvételkészítés közben
(egyidejű felvétel és lejátszás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Tétel/fejezet/műsorszám stb. keresése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
MP3 audio műsorszámok, JPEG képfájlok vagy DivX® videofájlok
lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Néhány szó az MP3 audio műsorszámokról, JPEG képfájlokról és DivX
videofájlokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
A készülék által lejátszható MP3 audio műsorszámok, JPEG képfájlok
vagy DivX videofájlok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Az albumok, műsorszámok és fájlok lejátszási sorrendje . . . . . . . . . . . . 63
Törlés és szerkesztés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Mielőtt hozzákezdene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Egy tétel törlése és szerkesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Több tétel együttes törlése (Erase Titles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
A tétel egy részének törlése (A-B Erase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Egy tétel kettéosztása (Divide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Fejezetek létrehozása kézi vezérléssel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Lejátszási lista létrehozása és szerkesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
A lejátszási lista elemeinek áthelyezése (Change Order). . . . . . . . . . . . 71
Több lejátszási lista összefűzése (Combine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Egy lejátszási lista kettéosztása (Divide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
6
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\010COVTOC.fm
master page=right
Átmásolás (HDD y DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Mielőtt megkezdi az átmásolást . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Néhány szó a „Dub Mode”-ról (átmásolási mód). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Átmásolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Egy tétel átmásolása (Tétel átmásolás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Több tétel együttes átmásolása (a kiválasztott tételek átmásolása) . . . . 77
DV átmásolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Mielőtt megkezdené a DV átmásolást . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Előkészületek a DV IN aljzaton keresztül történő felvételhez . . . . . . . . . 79
DV formátumú kazetta teljes tartalmának felvétele (egy gombnyomásos
átmásolás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Programszerkesztés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Alapbeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
A vételi paraméterek és a nyelv beállítása (Basic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Programbeállítás (Programme Setting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Programrendezés (Programme Sort) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Tv-műsor ismertető (TV Guide Page) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Óra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
OSD (képernyőmenü) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
A kép beállítása (Video Settings) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
A hang beállítása (Audio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Felvételi beállítások (Recording) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Lemezbeállítások (DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Távvezérlő beállítások/Gyári beállítások (Others). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
A felvevő beállításainak módosítása (Easy Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
További információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Öndiagnózis funkció (Ha a kijelzőn betűk/számok jelennek meg). . . . . . . . 107
Néhány szó a felvevőről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Az i.LINK rendszer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Részegységek és kezelőszervek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Nyelvkód lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Területkódok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
7
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\030GET.fm
master page=left
Gyors útmutató a lemeztípusokhoz
Felvételre és lejátszásra használható lemezek
Lemez
jelölése
Formattálás
(új lemezek)
Kompatibilitás más DVDlejátszókkal (lezárás)
HDD
Formattálás
nem szükséges
A merevlemezen lévő műsort
DVD-re kell másolni, ha
külső DVD-készülékkel
szeretné lejátszani
+RW
Automatikus
formattálás
+VR módban
(DVD+RW
VIDEO)
Lejátszható DVD+RW
kompatibilis lejátszókon
(automatikus lezárás)
VR
formátum
-RWVR
Kézi formattá- Lejátszható VR formátumlás VR módban mal kompatibilis lejátszókon
(29. oldal)
(lezárás nem szükséges)
Videó
formátum
-RWVideo
Kézi formattálás videó módban (29. oldal)
A legtöbb DVD-lejátszón
lejátszható (lezárás szükséges) (38. oldal)
Automatikus
formattálás
+VR módban
(DVD+R
VIDEO)
A legtöbb DVD-lejátszón
lejátszható (lezárás szükséges) (38. oldal)
Csak olyan készülékkel
játszható le, mely kompatibilis a VR formátumú
DVD-R lemezekkel (lezárás
szükséges) (38. oldal)
A legtöbb DVD-lejátszón
lejátszható (lezárás szükséges) (38. oldal)
Típus
Merevlemez
kapacitás
DVD+RW
DVDRW
Az útmutató
jelölése
DVD+R
+R
DVD+R DL
VR
formátum
-RVR
Kézi formattálás VR módban
(27. oldal)*1
A formattálást a
„Disc Information” menü segítségével végezheti.
Videó
formátum
-RVideo
Automatikus
formattálás
videó módban
DVD-R
8
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\030GET.fm
master page=right
Használható lemez verziók
(2006. augusztusi állapot szerint)
• 8× vagy alacsonyabb sebességű DVD+RW
• 6× vagy alacsonyabb sebességű DVD-RW
(1.1, 1.2 verzió CPRM-mel*2)
• 16× vagy alacsonyabb sebességű DVD+R
• 16× vagy alacsonyabb sebességű DVD-R
(1.1, 1.2 verzió CPRM-mel*2)
• 8× vagy alacsonyabb sebességű DVD+R
DL (kétrétegű) lemezek
A „DVD+RW”, a „DVD-RW”, a „DVD+R”, a
„DVD VIDEO” és a „CD” logo védjegyek.
*1 Ha formázatlan DVD-R lemezt helyez a
készülékbe, a felvevő automatikusan formattálja, videó módban. Ha az új DVD-R lemezt VR
módban szeretné formattálni, kövesse a „Lemezinformációs kijelzés” útmutatását (29. oldal).
*2 A CPRM (Content Protection for Recordable
Media) egy kódolási technológia, mely a
képekhez fűződő szerzői jogokat védi.
Lemezek, amelyekre nem készíthetõ
felvétel
• 8 cm-es lemezek
• DVD-R DL (kétrétegű) lemezek
• DVD-RAM
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
9
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\030GET.fm
master page=left
Lejátszható lemezek
Típus
Lemez
jelölése
Az útmutató
jelölése
Jellemzõk
DVD VIDEO
DVD
Általában filmet tartalmazó, vásárolható vagy kölcsönözhető lemezek
Ez a készülék DVD VIDEO lemezként
azonosítja a kétrétegű DVD-R (videó
mód) lemezeket. Ha a DVD-RAM
eltávolítható kazettával rendelkezik, a
lejátszás előtt vegye ki a kazettából.
VIDEO CD
VCD
VIDEO CD-lemezek vagy CD-R/
CD-RW lemezek VIDEO CD/Super
VIDEO CD formátumban
CD
CD
Zenei CD-k vagy CD-R/CD-RW
lemezek zenei CD formátumban
DATA DVD
—
DATA DVD
DivX videofájlokat vagy JPEG
képfájlokat tartalmazó DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R/
DVD-ROM lemezek
DATA CD
—
DATA CD
MP3 audio műsorszámokat, JPG
képfájlokat vagy DivX videofájlokat
tartalmazó CD-ROM/CD-R/CD-RW
lemezek
—
DVD videokamerával felvett 8 cm-es
DVD+RW, DVD-RW és DVD-R
lemezek
(A DVD videokamerával felvett
fényképek nem játszhatók le.)
8 cm DVD+RW/
DVD-RW/DVD-R
—
A „DVD VIDEO” és a „CD” védett márkanév.
A DivX, DivX Certified és az ehhez kapcsolódó
logok a DivX Inc. védjegyei, és felhasználásuk a
vállalat engedélyével történt.
A DivX® egy videofájl tömörítési technológia,
melyet a DivX Inc. fejlesztett ki.
Lemezek, melyek nem játszhatók le
• PHOTO CD
• Olyan CD-ROM/CD-R/CD-RW lemezek
melyek formátuma eltér a fenti táblázatban
felsoroltaktól.
• CD-Extra lemezek adatsávjai
• DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/
DVD+R/DVD-R lemezek, melyek nem
tartalmaznak DVD VIDEO vagy DivX
műsort.
• DVD Audio lemezek
• Csak kazettával használható DVD-RAM
lemezek és/vagy nem DVD VIDEO-t
tartalmazó DVD-RAM lemezek.
• A Super Audio CD-k HD rétege
• Eltérő régió kóddal rendelkező DVD
VIDEO lemezek (11. oldal).
• Egy másik készülékkel felvett DVDlemezek, melyek lezárása nem volt
megfelelő.
10
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\030GET.fm
A felvehetõ tételek maximális száma
master page=right
meg a CD-szabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani azokat.
Lemez
Tételek száma*
HDD
300
A DualDisc lemezekrõl
DVD-RW/DVD-R
99
A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas lemezeket takar, melyek egyik oldalán a DVD lejátszók által lejátszható tartalom, a másik oldalukon digitális hanganyag található. Mivel
a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel
meg a Compact Disc (CD) szabványnak, az
ilyen lemezek lejátszása nem garantált.
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
* Egy-egy tétel hossza legfeljebb 8 óra lehet.
Megjegyzés a DVD VIDEO/VIDEO CDlemezek lejátszásához
Bizonyos DVD VIDEO/VIDEO CD-lemezek esetében a szoftvergyártó néhány lejátszási műveletet rögzített a lemezen. Mivel ez
a készülék a DVD VIDEO/VIDEO CD-lemezeket a gyártó eredeti, lemezen elhelyezett
utasításai alapján játssza le, előfordulhat,
hogy egyes funkciók nem állnak rendelkezésre. Lásd a DVD VIDEO/VIDEO CDlemezekhez mellékelt utasítást.
Régiókód (csak DVD VIDEO)
Az Ön DVD-felvevőjének hátoldalán egy
régiókód található, és a készülék csak olyan
DVD VIDEO lemezeket játszik le (csak lejátszás), amelyeken azonos régiókód szerepel. A
régiókód a szerzői jogok védelmét szolgálja.
Az
ALL
jelzéssel ellátott DVD VIDEO
lemezek szintén lejátszhatók ezzel a
készülékkel.
Ha nem megfelelő régiókóddal ellátott DVD
VIDEO lemezt próbál lejátszani, a képernyőn a
„Playback prohibited by area limitations” (A
lemez lejátszása a területi azonosító kód eltérése miatt nem lehetséges) üzenet jelenik meg.
Egyes DVD VIDEO lemezek esetében előfordulhat, hogy a régiókód nincs feltüntetve és a
készülék mégsem képes lejátszani azt a fentebb
említett területi azonosító kód eltérése miatt.
Régiókód
Másolásvédelemmel ellátott zenei lemezek
b Megjegyzések
• Lehetnek olyan DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/
DVD-R vagy CD-R/CD-RW lemezek, melyek a
lemez állapotától, a felvétel minőségétől, illetve a
felvevő berendezés sajátosságaitól függően –
nem játszhatók le ezzel a lejátszóval. Azok a lemezek sem játszhatók le, melyeken a véglegesítés
(lezárás) nem történt meg megfelelően. További
információkért olvassa el a felvevő berendezés
kezelési útmutatóját.
• Ugyanazon a DVD-RW lemezen nem keverheti a
VR és a videó formátumot. A lemez formátumának megváltoztatásához formattálja meg a lemezt
(40. oldal). Ne feledje, hogy a lemez tartalma a
formattáláskor törlődik.
• A felvételhez szükséges időt, még nagyobb sebességű lemezek használatával sem rövidítheti.
• Olyan lemezek használata ajánlott, melyek
csomagolásán a „For Video” felirat szerepel.
• A DVD+R, DVD-R és DVD-RW lemezekre
(videó formátum) nem készíthet újabb felvételt,
ha azokon más DVD-készülékkel készített
felvétel található.
• Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem tud
újabb felvételt rögzíteni az olyan DVD+RW
lemezre, melyeken más DVD-készülékkel
készített felvétel található. Ne feledje, hogy új
felvétel hozzáadása esetén ez a készülék felülírja
a DVD-menüt.
• Nem szerkesztheti azon DVD+RW, DVD-RW
(videó formátum), DVD+R és DVD-R lemezek
tartalmát, melyeket más DVD-készülékkel vettek
fel.
• Ha a lemez olyan PC adatot tartalmaz, melyet a
készülék nem ismer fel, akkor lehetséges, hogy az
adatokat törölni fogja.
• Lehetnek olyan gyártmányú írható lemezek,
melyekre ez a készülék nem képes felvételt
készíteni.
Ez a készülék olyan lemezek lejátszására alkalmas, melyek megfelelnek a kompaktlemezekre (CD) vonatkozó szabvány előírásainak.
Napjainkban egyre több lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott zenei CD-ket hoz forgalomba. Kérjük ne feledje, hogy ezek között
lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek
11
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\040BAS.fm
master page=left
Csatlakoztatások és beállítások
A felvevõ csatlakoztatása
A felvevő csatlakoztatásához és beállításához kövesse az 1–6. lépéseket. Ne csatlakoztassa a
hálózati vezetéket mindaddig, amíg el nem jut a „4. lépés: A hálózati vezeték csatlakoztatása”
művelethez (17. oldal).
b Megjegyzések
•
•
•
•
A mellékelt tartozékokat lásd a „Minőségtanúsítás” című fejezetben (108. oldal).
A zavaró elektromos zajok megelőzése érdekében ügyeljen a csatlakozódugók szoros csatlakoztatására.
Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékek kezelési útmutatóját is.
Ezt a felvevőt nem lehet olyan tv-készülékhez csatlakoztatni, amely nem rendelkezik SCART vagy videó
bemeneti aljzattal.
• Csatlakoztatás előtt húzza ki a csatlakoztatni kívánt készülékek hálózati vezetékét.
1. lépés: Az antennavezeték csatlakoztatása
Csatlakoztassa az antennavezetéket, az alábbi lépéseket követve.
az AERIAL IN aljzathoz
DVD-felvevő
az AERIAL OUT aljzathoz
Tv
Antenna vezeték (tartozék)
: Jeláramlás iránya
1
2
Húzza ki az antennavezetéket a tv-készülékbõl, és csatlakoztassa a felvevõ
hátoldalán lévõ AERIAL IN csatlakozóhoz.
Csatlakoztassa a felvevõ AERIAL OUT csatlakozóját a tv-készülék antennabemeneti
csatlakozójához, a mellékelt antennavezetékkel.
12
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
master page=right
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\040BAS.fm
2. lépés: A videovezetékek csatlakoztatása
B
D
INPUT
VIDEO
Audio/videovezeték
(nem tartozék)
COMPONENT
VIDEO IN
Komponens
videovezeték
(nem tartozék)
Y
(zöld)
PB/CB
L
(kék)
PR/CR
AUDIO
(piros)
Csatlakoztatások és beállítások
A tv-készülék, kivetítő vagy AV erősítő (rádióerősítő) bemeneti aljzatainak típusától függően
válassza ki a megfelelő csatlakoztatási módot (A–E). Ez teszi lehetővé a műsorok
megjelenítését.
R
Tv, kivetítő vagy AV
erősítő (rádióerősítő)
Tv, kivetítő vagy AV
erősítő (rádióerősítő)
(sárga)
a COMPONENT
VIDEO OUT aljzatba
(zöld)
(kék)
(piros)
a LINE 2 OUT (VIDEO) aljzatba
a HDMI OUT
aljzathoz
a LINE 2 OUT
(S VIDEO) aljzatba
HDMI-vezeték
(nem tartozék)
S-videovezeték
(nem tartozék)
E
DVD-felvevő
a LINE 1–TV aljzatba
SCART vezeték
(nem tartozék)
C
HDMI IN
Tv, kivetítő vagy AV
erősítő (rádióerősítő)
A
S VIDEO
INPUT
Tv, kivetítő vagy AV
erősítő (rádióerősítő)
Tv
: Jeláramlás iránya
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
13
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\040BAS.fm
A A SCART bemenet
Ha a „Gyorsbeállítás”-nál (Easy Setup)
(21. oldal) a „Line1 Output” pont „S Video”
vagy „RGB” beállítását választotta, az adott
jeltípusnak megfelelő SCART vezetéket
használjon.
B Videó bemeneti aljzat
Normál képminőséget élvezhet.
C S-videó bemeneti aljzat
Magasabb képminőséget élvezhet.
D Komponens videó bemeneti aljzat
(Y, PB/CB, PR/CR)
Ez a csatlakoztatási mód elsőrendű színreprodukciót és kiváló képminőséget kínál.
Ha tv-készüléke képes progresszív
(525p/625p) formátumú jelek fogadására, a
fenti csatlakoztatást kell alkalmaznia, és a
„Video” menüben a „Component Out” paramétert állítsa „On”-ra (88. oldal). Ezután a
„Video” menüben válassza a „Video Output”
menüpontot, és a „Progressive Output” paramétert állítsa „On”-ra. Részletek a
„Progresszív kimenet” című részben
(90. oldal).
E HDMI bemenet aljzat
Használjon tanúsítvánnyal ellátott HDMIvezetéket (nem tartozék), így kiváló minőségű digitális képet és hangot élvezhet a HDMI
OUT aljzaton keresztül.
„Szélesvásznú” felvételek lejátszásakor
Előfordulhat, hogy a felvett műsor nem megfelelően tölti ki a képernyőt. Ha módosítani
kívánja a képarányt, lapozzon a 89. oldalra.
Ha videomagnóhoz csatlakoztatja a
felvevõt
Csatlakoztassa a videomagnót a felvevő
hátulján lévő LINE 3/DECODER
csatlakozóaljzathoz (23. oldal).
master page=left
b Megjegyzések
• Ne csatlakoztassa a felvevőt egyidejűleg több
videovezetékkel a tv-készülékhez.
• Ha a tv-készüléket a SCART aljzaton keresztül
csatlakoztatja a felvevőhöz, a televízió automatikusan a videocsatornára kapcsol, amikor elindítja
a lejátszást. Ebben az esetben a TV T gombbal
kapcsolhat vissza tv-bemenetre, ha szükséges.
• A megfelelő SMARTLINK csatlakoztatáshoz
21-tűs SCART csatlakozóvezetékre van
szüksége. Ezzel kapcsolatban olvassa el a tvkészülék kezelési útmutatóját is.
• Ha a felvevőt SMARTLINK rendszerrel csatlakoztatja a tv-készülékhez, a „Gyorsbeállítás”
(Easy Setup) fejezet utasításai szerint válassza ki
a „Line 1 Output” menüpont „Video” beállítását.
• A HDMI OUT aljzatot (E csatlakozó) olyan DVI
aljzathoz is csatlakoztathatja, amely nem HDCP
kompatibilis (pl. PC monitor DVI csatlakozója).
* Ez a DVD-felvevő a High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) technológiát alkalmazza.
A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition
Multimedia Interface a HDMI Licensing, LLC
védjegye illetve bejegyzett védjegye.
A SMARTLINK funkció (csak
SCART csatlakoztatásnál)
Ha a csatlakoztatott tv-készülék (vagy más
csatlakoztatott készülék, például egy set-top
box) rendelkezik SMARTLINK, NexTView
Link*3, MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4 vagy T-V LINK*5 rendszerrel,
akkor a következő SMARTLINK funkciókat
használhatja.
A felvétel esetében
• Közvetlen felvétel a tv-készülékről
(TV Direct Rec.)
Egyszerűen felveheti a tv-készüléken éppen
nézett műsort (30. oldal).
• Egygombos időzítő (One Touch Timer)
A TIMER gombot egyszer megnyomva bekapcsolhatja a tv-készüléket és a felvevőt,
kiválaszthatja a felvevőnek megfelelő videobemenetet a tv-készüléken, és megjelenítheti
az időzítő beállító menüt (46. oldal).
A lejátszás esetében
• Egygombos lejátszás (One Touch Play)
A H (lejátszás) gombot egyszer megnyomva bekapcsolhatja a tv-készüléket és a
felvevőt, kiválaszthatja a felvevőnek megfelelő videobemenetet a tv-készüléken, és
elkezdheti a lejátszást (55. oldal).
14
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\040BAS.fm
master page=right
• Egygombos menü (One Touch Menu)
A TITLE LIST gombot egyszer megnyomva bekapcsolhatja a tv-készüléket és a felvevőt, kiválaszthatja a felvevőnek megfelelő videobemenetet a tv-készüléken, és megjelenítheti a tétel listát (55. oldal).
Csatlakoztatások és beállítások
A beállítások esetében
• Beállítások letöltése (Preset download)
Letöltheti a tv-készülékről a felvevőre az
előre beállított csatornakiosztást, és ezek
alapján beállíthatja a felvevőt a „Gyorsbeállítás” (Easy Setup) funkció során. Ez
nagyban leegyszerűsíti a „Gyorsbeállítás”
(Easy Setup) műveletet.
• Automatikus kikapcsolás
(Automatic Power Off)
A felvevő automatikusan kikapcsol a tvkészülék kikapcsolása után, ha már nincs
használatban.
• NexTView letöltés (NexTView Download)
A tv-készülék NexTView letöltés funkciójának segítségével egyszerűen beállíthatja
az időzítőt. Olvassa el a tv-készülékhez
mellékelt kezelési útmutatót.
*1 A MEGALOGIC a Grundig Corporation
bejegyzett védjegye.
*2 Az EASYLINK és a CINEMALINK a Philips
Corporation védjegye.
*3 A Q-Link és a NexTView Link a Panasonic
Corporation védjegye.
*4 Az EURO VIEW LINK a Toshiba Corporation
védjegye.
*5 A T-V LINK a JVC Corporation védjegye.
z Hasznos tudnivaló
A SMARTLINK azokkal a tv-készülékekkel és
egyéb berendezéssel is működik, melyek rendelkeznek EPG időzítő vezérlés (EPG Timer
Control), EPG program letöltés (EPG Title
Download) és azonnali felvétel (Now Recording)
funkcióval. További részletekért olvassa el a tvkészülék vagy egyéb berendezés kezelési
útmutatóját.
b Megjegyzések
• A SMARTLINK funkciók csak akkor használhatók, ha a „Line 1 Output” menüpont „Video”-ra
van állítva.
• Az összes SMARTLINK funkció csak a készülék
bekapcsolt állapotában használható, az egygombnyomásos lejátszás, egygombnyomásos menü és
az egygombnyomásos időzítő kivételével.
• A fent említett funkciók nem működnek minden
tv-készülékkel.
15
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
master page=left
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\040BAS.fm
3. lépés: Az audio vezetékek csatlakoztatása
A tv-készülék, kivetítő vagy AV erősítő (rádióerősítő) bemeneti aljzatainak típusától függően
válassza ki a megfelelő csatlakoztatási módot (A vagy B). Ez teszi lehetővé, hogy a műsorok
hangját meghallgassa.
[Hangsugárzók]
[Hangsugárzók]
Hátsó (bal)
Hátsó (jobb)
Erősítő (rádióerősítő)
dekóderrel
Első (bal)
Első (jobb)
Középső
Mélyhangsugárzó
vagy
HDMI-vezeték (nem
tartozék)
A
vagy
a koaxiális vagy optikai/
HDMI digitális bemenethez
Koaxiális digitális
vezeték (nem
tartozék)
Optikai digitális vezeték
(nem tartozék)
a DIGITAL OUT (COAXIAL vagy OPTICAL) aljzathoz
a HDMI OUT
aljzathoz
DVD-felvevő
a LINE 2 OUT
(R-AUDIO-L)
aljzathoz
Audio/
videovezeték
(nem tartozék)
(fehér)
(sárga)
(piros)
(fehér)
(sárga)*
(piros)
INPUT
B
VIDEO
L
AUDIO
R
Tv, kivetítő vagy AV
erősítő (rádióerősítő)
: Jeláramlás iránya
* A sárga csatlakozódugó képtovábbításra szolgál (13. oldal).
A Digitális audio bemenet
B Audio L/R (bal/jobb) bemeneti aljzatok
Használja ezt a csatlakoztatási módot, ha AV
erősítője (rádióerősítője) rendelkezik
Dolby*1 Digital, DTS*2 vagy MPEG audio
dekóderrel, illetve digitális audio bemeneti
aljzattal. Dolby Digital (5.1 ch), DTS (5.1 ch)
és MPEG audio (5.1 ch) térhatású hangot
élvezhet.
Ennél a csatlakoztatási módnál a tv-készülék
vagy a sztereó erősítő (rádióerősítő) hangsugárzói állítják elő a hangot.
16
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\040BAS.fm
master page=right
z Hasznos tudnivaló
A hangsugárzók megfelelő elhelyezéséhez olvassa el a csatlakoztatott komponensek kezelési
útmutatóját.
b Megjegyzések
*1A gyártás a Dolby Laboratories engedélyével
történt.
A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories hivatalos védjegye.
*2 A „DTS” és a „DTS Digital Out” a Digital
Theatre Systems Inc. bejegyzett védjegye.
Csatlakoztassa a mellékelt hálózati vezetéket
a felvevő hátoldalán lévő AC IN aljzathoz.
Csatlakoztassa a felvevő és a tv-készülék hálózati vezetékét a fali konnektorhoz. A hálózati csatlakozók csatlakoztatása után várjon
egy kis időt a felvevő használatának megkezdésével. A felvevőt akkor használhatja,
ha az előlapon lévő kijelző világít és a felvevő készenléti állapotba kapcsol.
Ha más eszközöket is csatlakoztatni kíván a
felvevőhöz (23. oldal), bizonyosodjon meg
arról, hogy az összes csatlakoztatás megtörtént, mielőtt a hálózati vezetéket
csatlakoztatná.
1
Csatlakoztatások és beállítások
• Ne csatlakoztassa egyidejűleg a tv-készülék
hangkimeneti csatlakozóit a felvevő LINE IN
(R-AUDIO-L) aljzataihoz. Ellenkező esetben a
tv-készülék hangszórói nem kívánt zajt keltenek.
• A B csatlakoztatási mód esetén ne csatlakoztassa
egyszerre a LINE IN (R-AUDIO-L) és a LINE 2
OUT (R-AUDIO-L) aljzatokat a tv-készülék
hangkimeneti aljzataihoz. Ellenkező esetben a tvkészülék hangszórói nem kívánt zajt keltenek.
• Amikor kialakította az A csatlakoztatást,
végezze el a szükséges beállításokat az „Easy
Setup” menü „Audio Connection”
menüpontjában (21. oldal). Ellenkező esetben
nem lesz hang, vagy a hangsugárzók erős zajt
fognak kibocsátani.
• A felvevőt HDMI-vezetékkel az alábbiak szerint
csatlakoztathatja az AV erősítőhöz (rádióerősítő):
– Csatlakoztassa az AV erősítőt (rádióerősítőt) a
tv-készülékhez a HDMI-vezetékkel.
– Csatlakoztassa a felvevőt a tv-készülékhez a
HDMI-vezetéktől különböző videovezetékkel
(komponens videovezeték, S-videovezeték,
vagy audio/videovezeték).
4. lépés: A hálózati vezeték csatlakoztatása
az AC IN
aljzathoz
2
a fali konnektorba
17
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
master page=left
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\040BAS.fm
5. lépés: A távvezérlõ
elõkészítése
A készülék a mellékelt távvezérlővel is
működtethető. Helyezzen be két „R6” (AA)
típusú elemet a távvezérlőbe, ügyelve a
helyes 3 és # polaritásra. Ha a távvezérlőt
használja, fordítsa azt a készülék távvezérlés
érzékelője
irányába.
A tv-készülék vezérlése a
távvezérlõvel
A jelkimenet megfelelő beállítása után a távvezérlővel a tv-készülékét is vezérelheti.
b Megjegyzések
• A csatlakoztatott készülék típusától függően előfordulhat, hogy a távvezérlő (néhány vagy öszszes) gombjaival a tv-készülék nem vezérelhető.
• Ha egy új kódszámot ír be, a korábban beírt
kódszám törlődik.
Számgombok
TV/DVD
b Megjegyzések
• Ha a mellékelt távvezérlő zavarja az Ön többi
Sony DVD-felvevőjét/lejátszóját, változtassa
meg a távvezérlő parancsmód-számát (19. oldal).
• Az elektrolit szivárgásának megelőzése és a
korrózió elkerülése érdekében az elemeket szakszerűen kell kezelni. Elektrolit szivárgás esetén
ne érintse meg a kifolyt folyadékot puszta kézzel.
Ügyeljen a következőkre:
– Ne használjon együtt új és régi, vagy eltérő
gyártótól származó elemeket.
– Ne próbálja meg újratölteni az elemeket.
– Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt,
vegye ki belőle az elemeket.
– Ha kifolyt az elektrolit, törölje szárazra az
elemtartót és helyezzen be új elemeket.
• Ne tegye ki a készülék távvezérlés érzékelőjét
(
jellel jelölve az előlapon) közvetlen napfény
vagy erős fényforrás hatásának. Előfordulhat,
hogy a felvevő nem reagál a távvezérlő
parancsaira.
• Elemcsere után előfordulhat, hogy a távvezérlő
kódja és a parancsmód visszaáll az alapértelmezett (SONY) értékre. Ilyenkor állítsa be újra a
kódszámot és a parancsmódot.
TV 2 +/–
TV [/1
TV T
TV PROG
+/–
1
Tartsa nyomva a távvezérlõ alsó
részén lévõ TV [/1 gombot.
Ne nyomja meg a távvezérlő felső részén
lévő [/1 gombot.
18
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\040BAS.fm
2
A TV [/1 gomb nyomva tartása közben
a számgombokkal írja be a tv-készülék
gyártmányának megfelelõ kódot.
A vezérelhetõ tv-készülékek kódszámai
Ha a felsorolásban egynél több kód található, próbálja ki azokat sorban, amíg meg
nem találja a tv-készülékének megfelelőt.
Gyártó
Kódszám
Sony
01 (alapbeállítás)
Hitachi
24
JVC
33
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
71
Sanyo
25
Thomson
43
Toshiba
38
tv-csatornát szeretne nézni, nyomja meg a
TV/DVD gombot.
Ha Önnek Sony DVD-lejátszója, vagy több Sony DVDfelvevõje van
Ha a mellékelt távvezérlő zavarja az Ön többi
Sony DVD-lejátszójának/felvevőjének működését, a „6. lépés: Gyorsbeállítás (Easy
Setup)” végrehajtása után állítsa át ennek a
felvevőnek és a mellékelt távvezérlőnek a
parancsmódszámát egy olyanra, amely különbözik a másik DVD-felvevő vagy -lejátszó készülékétől
A felvevő és a mellékelt távvezérlő alapértelmezett parancsmód beállítása a DVD3.
Számgombok
SYSTEM
MENU
A távvezérlő a következőképpen működik:
Gombok
Műveletek
TV [/1
Be vagy kikapcsolja
a tv-készüléket
TV 2 (hangerő)
+/–
A tv-készülék
hangerejének
beállítása
TV PROG +/–
A programhely
kiválasztása a tvkészüléken
TV T
A bemenet kiválasztása a tv-készüléken
A TV/DVD gomb használata
(csak SCART csatlakozás esetén)
Csatlakoztatások és beállítások
Például a 9-es szám beírásához nyomja
meg a „0”, majd a „9” számgombot. Az
utolsó számjegy beírása után engedje el a
TV [/1 gombot.
master page=right
M/m,
ENTER
1
2
Ellenõrizze, hogy a „Gyorsbeállítás”
(21. oldal) sikeresen befejezõdött-e.
Ha nem, elõször hajtsa végre a gyorsbeállítás lépéseit.
Nyomja meg a SYSTEM MENU
gombot.
Megjelenik a System (Rendszer) menü.
A TV/DVD gombbal a felvevő és a tv-készüléken utoljára használt bemeneti forrás között
válthat. Ha ezt a gombot használja, irányítsa
a távvezérlőt a felvevő felé.
Ha a felvevőt SCART aljzaton keresztül
csatlakoztatja a tv-készülékhez, a lejátszás
elindításakor a tv-készülék automatikusan a
felvevőnek megfelelő bemenetre kapcsol. Ha
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
19
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\040BAS.fm
3
Válassza ki a „SETUP” menüt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
master page=left
3 Tartsa lenyomva az ENTER gombot
és a megfelelő számgombot legalább
3 másodpercig.
A felvevõ parancsmód-számának
ellenõrzése
4
5
A felvevő kikapcsolt állapotában nyomja
meg a x gombot a készüléken. Az előlapi
kijelzőn megjelenik a felvevő parancsmódszáma.
Válassza ki az „Others” menüpontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Command Mode”
opciót, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha a felvevő távvezérlési parancsmódszáma nem változott, a távvezérlőt állítsa
vissza az alapértelmezés szerinti DVD3
parancsmódra. Ha a távvezérlő parancsmódja DVD1 vagy DVD2, előfordulhat,
hogy a távvezérlő nem működteti ezt a
felvevőt.
Programhely választás a
felvevõn a távvezérlõ
segítségével
A számgombokkal kiválaszthatja a felvevőn
a kívánt programhelyet.
Számgombok
6
7
Válassza ki a parancsmódot (DVD1,
DVD2, vagy DVD3), majd nyomja meg
az ENTER gombot.
ENTER
Állítsa be a parancsmód-számot, hogy
az megegyezzen a felvevõn fentebb
beállított parancsmód-számmal.
Az alábbi lépéseket követve állítsa át a
távvezérlő parancsmód-számát.
1 Tartsa lenyomva az ENTER gombot.
2 Az ENTER gombot nyomvatartva a
számgombokkal adja meg a megfelelő parancsmód-számot.
Parancsmód
Kódszám
DVD1
1-es számgomb
DVD2
2-es számgomb
DVD3
3-as számgomb
Példa: 50-es programhely
Nyomja meg az „5” és a „0” számgombot,
majd az ENTER gombot.
20
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\040BAS.fm
6. lépés: Gyorsbeállítás
(Easy Setup)
[/1
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
TV [/1
1
2
Kapcsolja be a felvevõt, és válassza ki
a felvevõ számára fenntartott programhelyet a tv-készüléken.
Megjelenik az alapbeállításra vonatkozó
üzenet.
• Ha az üzenet nem jelenik meg, a gyorsbeállítás elindításhoz válassza ki az
„Easy Setup” opciót a főmenü
„SETUP” menüpontjában
(„Alapbeállítások” fejezet, 99. oldal).
Nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenő instrukciókat követve állítsa be az alábbi menüpontokat.
Easy Setup - OSD (képernyõmenü)
Válassza ki a képernyőkijelzések nyelvét.
Easy Setup - Tuner System (hangolási
rendszer)
Válassza ki az országot/régiót vagy a
nyelvet.
A csatornasorrend a kiválasztott országnak/régiónak vagy nyelvnek megfelelően
lesz beállítva.
3
• Ha olyan nyelvterületen él, amely a
listán nem található meg, válassza az
„ELSE – English” opciót.
Easy Setup - Clock (óra)
A felvevő automatikusan elkezdi keresni
az elérhető órajelet. Ha a készülék nem
talál órajelet, állítsa be az időt a </M/m/
, gombokkal, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Easy Setup - TV Type (tv típus)
(76. oldal)
Szélesképernyős tv-készülékek esetén
válassza a „16:9” beállítást. Hagyományos tv-készülékek esetén válassza a
„4:3 Letter Box” (szélességre zsugorítás)
vagy a „4:3 Pan Scan” (magassághoz
nyújtás) beállítást. Ezzel azt állíthatja be,
hogyan jelenjen meg a szélesvásznú
műsor a tv-képernyőn.
Easy Setup - Component Out
(komponens kimenet)
Válassza az „On” opciót, ha a COMPONENT VIDEO OUT aljzatot használja
Easy Setup - Line3 Input
(Line3 bemenet)
Válassza a „Yes” opciót, ha dekódert
(pl. analóg PAY-TV/Canal Plus
dekódert) csatlakoztat a
LINE 3/DECODER aljzathoz.
Easy Setup - Line1 Output
(Line1 kimenet)
Videó jelkimenethez válassza a „Video”,
S-videó jelkimenethez az „S Video”,
RGB jelkimenethez az „RGB” beállítást.
Ha a SMARTLINK funkciókat használni
kívánja, válassza a „Video” beállítást.
• Ha az „Easy Setup - Component Out”
menüpontban az „On” opciót választotta, az „RGB” jeltípus nem választható.
• Ha az „Easy Setup - Line3 Input” menüpontban a „Yes” opciót választotta,
az „S Video” jeltípus nem választható.
Easy Setup - Audio Connection
(audio csatlakoztatás)
Ha digitális optikai vagy koaxiális vezetékkel csatlakoztatta az AV erősítőt (rádióerősítőt), válassza a „Yes: DIGITAL
OUT” opciót, és állítsa be a digitális kimenőjel típusát (92. oldal).
Csatlakoztatások és beállítások
A „Gyorsbeállítás (Easy Setup)” menü segítségével állítsa be az alapbeállítás funkcióit
Ügyeljen arra, hogy a művelet közben ne
húzza ki a csatlakozóvezetékeket vagy ne
lépjen ki az „Easy Setup” funkcióból .
master page=right
Nyomja meg az ENTER gombot,
amikor a „Finish” felirat megjelenik.
A gyorsbeállítás befejeződött.
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
21
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\040BAS.fm
master page=left
Visszatérés az elõzõ lépéshez
Nyomja meg a O RETURN gombot.
z Hasznos tudnivalók
• Ha az Ön AV erősítője (rádióerősítője) MPEG
audio dekóderrel is rendelkezik, válassza ki az
„MPEG” menüpont „MPEG” beállítását
(91. oldal).
• Ha szeretné megismételni a gyorsbeállítás műveletet, válassza ki az „Easy Setup” menüpontot a
főmenü „SETUP” menüpontjában (99. oldal).
22
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\040BAS.fm
master page=right
Csatlakoztatás videomagnóhoz vagy hasonló
eszközhöz
Csatlakoztatás a LINE 3/DECODER aljzathoz
Csatlakoztassa a videomagnót vagy hasonló felvevőeszközt a felvevő LINE 3/DECODER aljzatához.
Csatlakoztatások és beállítások
A felvevő hálózati csatlakozójának kihúzása után csatlakoztassa a videomagnót vagy az ehhez
hasonló külső készüléket a felvevő LINE IN aljzatához.
Ha a készülék rendelkezik DV kimeneti aljzattal, csatlakoztassa azt az első oldalon található
DV IN aljzatba (i.LINK-aljzat) (79. oldal).
Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékhez mellékelt kezelési útmutatót is.
Ha ezen a felvevőn szeretne felvételt rögzíteni, olvassa el a „Felvételkészítés külső készülékről,
az időzítő használata nélkül” című fejezetet (53. oldal).
Tv
Videomagnó
SCART vezeték (nem tartozék)
a SCART
bemenethez
a i LINE 3/DECODER aljzathoz
a i LINE 1–TV aljzathoz
DVD-felvevő
b Megjegyzések
• A másolatkészítést korlátozó másolásvédelmi jelekkel ellátott műsorokról nem készíthető felvétel.
• Előfordulhat, hogy a képernyőn megjelenő kép nem tiszta, ha a felvevő jeleit a videomagnón keresztül
továbbítja.
DVD-felvevő
Videomagnó
Tv
Ügyeljen, hogy a videomagnót az alábbi sorrendben csatlakoztassa a DVD-felvevőhöz és a tv-készülékhez.
Használja a tv-készülék második vonalbemeneti csatlakozóját, ha a műsorokat videokazettáról szeretné nézni.
1. vonalbemenet
Videomagnó
DVD-felvevő
Tv
2. vonalbemenet
• A SMARTLINK funkció nem használható azokkal a készülékekkel, melyek a DVD-felvevő LINE 3/
DECODER aljzatán keresztül csatlakoznak.
• DVD-felvevőről videomagnóra történő felvétel közben, ne kapcsolja át a bemeneti forrást tv-készülékre
(a távvezérlő TV/DVD gombjával).
• Ha kihúzza a felvevő hálózati csatlakozóvezetékét, a felvevőhöz csatlakoztatott videomagnóról lejátszott
műsor nem jelenik meg a képernyőn.
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
23
master page=left
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\040BAS.fm
Csatlakoztatás az elõlapon lévõ LINE 2 IN aljzatokhoz
Csatlakoztassa a videomagnót vagy hasonló felvevő eszközt a DVD-felvevő LINE 2 IN
aljzatához. Ha a csatlakoztatni kívánt készülék rendelkezik S-videó aljzattal, akkor a
csatlakoztatáshoz S-videovezetéket is használhat az audio/videovezeték helyett.
Videomagnó, stb.
OUTPUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
L
S-videovezeték
(nem tartozék)
R
Audio/videovezeték
(nem tartozék)
a LINE 2 IN aljzathoz
DVD-felvevő
: Jeláramlás iránya
z Hasznos tudnivaló
Ha a csatlakoztatott készülék csak mono hangkimenettel rendelkezik, a felvevő előlapján lévő aljzatok
közül csak az L(MONO) és a VIDEO aljzathoz kell a vezetéket csatlakoztatni. Az R bemenetet üresen kell
hagyni.
b Megjegyzés
• Ne csatlakoztassa a készüléket a sárga LINE IN (VIDEO) aljzaton keresztül, ha S-videovezetéket használ.
• Ne csatlakoztassa ennek a felvevőnek a kimeneti aljzatát egy másik készülék bemeneti aljzatához, ha a
másik készülék kimeneti aljzata e felvevő bemeneti aljzatához van csatlakoztatva, ellenkező esetben zaj
(gerjedés) keletkezhet.
• Ne csatlakoztassa a felvevőt egyidejűleg több videovezetékkel a tv-készülékhez.
24
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\040BAS.fm
master page=right
Csatlakoztatás mûholdvevõhöz vagy digitális
tunerhez
Műholdvevő,
CanalSat, stb.
Tv
SCART vezeték (nem tartozék)
Csatlakoztatások és beállítások
Csatlakoztassa a műholdvevőt vagy a digitális tunert a felvevő LINE 3/DECODER aljzatához.
A csatlakoztatás előtt húzza ki a felvevő hálózati vezetékét.
A szinkronfelvételi (Synchro-Rec) funkció alkalmazását lásd az alábbiakban. A csatlakoztatáskor ne állítsa a „Video” menü „Scart Setting” menüpontjában a „Line3 Input” paramétert a
„Decoder” értékre.
a SCART
bemenethez
a i LINE 3/DECODER aljzathoz
a i LINE 1–TV aljzathoz
DVD-felvevő
Ha a mûholdvevõ rendelkezik RGB
jelkimenettel
Ha a Synchro Rec funkciót szeretné
használni
Ez a felvevő alkalmas RGB jelek fogadására.
Ha a műholdvevő rendelkezik RGB jelkimenettel, csatlakoztassa annak TV SCART
csatlakozóját a felvevő LINE 3/DECODER
aljzatához, és állítsa a „Line3 Input” paraméter értékét „Video/RGB”-re a „Video”
menü „Scart Setting” menüpontjában
(91. oldal). Ne feledje, hogy ennél a
csatlakozási módnál és beállításnál a
SMARTLINK funkció nem használható. Ha
egy kompatibilis set-top box-szal akarja
használni a SMARTLINK funkciót, olvassa
el a set-top box kezelési útmutatóját.
A szinkronfelvételi funkcióhoz a fenti csatlakoztatási mód szükséges. Bővebb információért olvassa el a „Felvétel külső készülékről, az időzítő használatával (Synchro Rec)”
fejezetet (51. oldal)
Állítsa be a „Line3 Input” paraméter értékét a
„Video” menü (91. oldal) „Scart Setting”
menüpontjában a műholdvevő műszaki
adatainak megfelelően. Bővebb információért olvassa el a műholdvevő kezelési
útmutatóját.
b Megjegyzések
• A szinkronfelvételi funkció nem mindegyik
tunerrel működik. Bővebb információért olvassa
el a tuner kezelési útmutatóját.
• Ha kihúzza a felvevő hálózati csatlakozóvezetékét, a felvevőhöz csatlakoztatott tunerről érkező
műsor nem jelenik meg a képernyőn.
25
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\040BAS.fm
master page=left
PAY-TV/Canal Plus analóg dekóder csatlakoztatása
Ezzel a felvevővel megnézheti és felveheti a PAY-TV/Canal Plus műsorokat, ha a készülékhez
egy dekódert (nem tartozék) csatlakoztat. A dekóder csatlakoztatása előtt húzza ki a felvevő hálózati vezetékét. Ha „A PAY-TV/Canal Plus analóg csatornák beállítása” című fejezet
5. lépésében a „Line3 Input” menüpont „Decoder” beállítását választja ki (25. oldal), az „L3”
később nem lesz kiválasztható, mivel a Line 3 a dekóder számára kijelölt bemenet.
Dekóder csatlakoztatása
PAY-TV/Canal Plus
analóg dekóder
Tv-készülék
Antennavezeték (tartozék)
az AERIAL IN
aljzathoz
a SCART bemenethez
SCART vezeték
(nem tartozék)
SCART vezeték
(nem tartozék)
az AERIAL OUT aljzathoz
a i LINE 1–TV aljzathoz
a i LINE 3/DECODER aljzathoz
DVD-felvevő
26
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\040BAS.fm
A PAY-TV/Canal Plus analóg
csatornák beállítása
5
Számgombok
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
6
O RETURN
7
1
2
A M/m gombokkal válassza ki a
„Video” vagy az „RGB” beállítást a
„Line1 Output”, a „Decoder” beállítást a „Line3 Input” és a „Video”
beállítást a „Line3 Output” menüpontoknál, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Ismét megjelenik a „Video” beállítás.
Nyomja meg a O RETURN gombot,
hogy a kurzor visszatérjen a baloldali
oszlopba.
Válassza ki a „Basic” menüpontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Nyomja meg a SYSTEM MENU
gombot.
Megjelenik a System (Rendszer) menü.
Válassza ki a „SETUP” ikont, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
8
3
Válassza ki a „Scart Setting” menüpontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Csatlakoztatások és beállítások
A PAY-TV/Canal Plus analóg műsorok megnézéséhez vagy felvételéhez állítsa be a felvevőt – a képernyőn megjelenő menü segítségével – a csatornák megfelelő vételére.
A csatornák megfelelő beállítása érdekében
ügyeljen arra, hogy az alábbi lépések
mindegyikét pontosan kövesse.
4
master page=right
Válassza ki a „Programme Setting”
menüpontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Válassza ki a „Video” menüpontot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
27
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\040BAS.fm
9
A M/m gombokkal válassza ki a kívánt
programhelyet, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
master page=left
15 A M/m gombokkal válassza ki az „On”
beállítást, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Visszatérés az elõzõ lépéshez
Nyomja meg a O RETURN gombot.
b Megjegyzés
10 A </, gombokkal válassza ki a
Ha kihúzza a felvevő hálózati csatlakozóvezetékét, a felvevőhöz csatlakoztatott dekóderről
érkező műsor nem jelenik meg a képernyőn.
„System” menüpontot.
11 A M/m gombokkal válassza ki a
rendelkezésre álló tv-rendszert: BG,
DK, I, vagy L.
Franciaországban az „L” opciót kell
választani
12 A </, gombokkal válassza ki a
„Channel” menüpontot.
13 A M/m vagy a szám-gombokkal
válassza ki a PAY-TV/Canal Plus
analóg programhelyet.
14 A </, gombokkal válassza ki a
„PAY-TV/CANAL+” menüpontot.
28
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
master page=right
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\050HOW.fm
Nyolc alapművelet
— Ismerkedés a DVD-felvevővel
1. Lemez behelyezése
+RW
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
-RVR
CD
DATA DVD
Z (nyit/
zár)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Ebben a fejezetben az aktuális tv-műsor merevlemezre (HDD) vagy lemezre (DVD) történő felvételének alapműveleteit ismertetjük.
Az időzített felvételkészítés módjáról a
42. oldalon olvashat.
DVD
HDD
DVD
PROG +/–
TV/DVD
1
2
DISPLAY
Nyomja meg a DVD gombot.
Nyomja meg a Z (nyit/zár) gombot,
majd helyezzen egy lemezt a tartóra.
z REC
x REC
STOP
Nyolc alapmûvelet — Ismerkedés a DVD-felvevõvel
DATA CD
2. Egy mûsor felvétele
REC MODE
TV T
A felvételi/lejátszási oldal lefelé nézzen
3
Zárja be a lemeztartót a Z (nyit/zár)
gombbal.
Várjon, amíg a „LOAD” felirat eltűnik az
előlapon lévő kijelzőről.
A még nem használt DVD-lemezeket a
készülék automatikusan megformattálja.
• DVD-RW lemezeknél
A DVD-RW lemezek a „DVD” menü
„Format DVD-RW” menüpontjában
beállított felvételi formátumban (VR
vagy videó mód) lesznek formattálva.
• DVD-R lemezeknél
A DVD-R lemezek automatikusan videó
módban lesznek formattálva. Ha egy új
DVD-R lemezt VR formátumban
szeretne formattálni, használja a „Disc
Information” képernyőt (40. oldal),
mielőtt felvételt készítene rá.
Ha a lemezre ezzel a felvevővel készíthető felvétel, a lemez manuális formattálásával üres lemezt hozhat létre (40. oldal).
1
2
3
Nyomja meg a HDD vagy a DVD
gombot.
Ha lemezre kíván felvételt készíteni,
helyezzen be egy írható DVD-lemezt.
A PROG +/– gomb segítségével
válassza ki a kívánt programhelyet
vagy bemeneti jelforrást.
A REC MODE gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a kívánt
felvételi módot.
A gomb többszöri megnyomásakor a
felvételi módok az alábbi sorrendben
jelennek meg a tv-képernyőn:
A felvételi módokról bővebben a
42. oldalon olvashat.
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
29
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\050HOW.fm
4
master page=left
Nyomja meg a z REC gombot.
A Teletext funkció
A felvétel megkezdődik.
8 órányi folyamatos felvétel után, illetve
ha a HDD vagy a DVD megtelik, a
felvételkészítés automatikusan leáll.
Néhány műsorszóró rendszer Teletext szolgáltatást* is nyújt, ahol napról napra megtalálhatja a műsorok teljes listáját és adatait
(cím, dátum, csatorna, felvételkezdési idő,
stb.). A műsor felvételekor a felvevő
automatikusan kiválasztja a műsor címét a
Teletext oldalakról, és a felvett tétel neveként
tárolja azt. A részletekről olvassa el a „Tvműsor-ismertető (TV Guide Page)” fejezetet
(87. oldal).
Ne feledje, hogy a Teletext információ nem
fog megjelenni a tv-készülék képernyőjén.
Ha a Teletext információt szeretné megjeleníteni a tv-készüléken, a távvezérlőn lévő
TV/DVD gomb segítségével kapcsolja át a
bemeneti forrást a tv-készülékre (18. oldal).
A felvétel leállítása
Nyomja meg a x REC STOP gombot.
A felvétel megállítása néhány másodpercet
vehet igénybe.
Egy másik tv-mûsor nézése felvétel
közben
Ha a tv-készüléket a i LINE 1–TV
aljzathoz csatlakoztatta, a TV/DVD gomb
segítségével kapcsolja a tv-készüléket a tvbemenetre, majd válassza ki a nézni kívánt
műsort. Ha a tv-készüléket a LINE 2 OUT
vagy a COMPONENT VIDEO OUT aljzathoz csatlakoztatta, a TV T gomb segítségével kapcsolja a tv-készüléket a tv-bemenetre (18. oldal).
Közvetlen felvétel a tv-készülékrõl
(TV Direct Rec.)
Ha SMARTLINK csatlakoztatást használ és
a „TV Direct Rec.” menüpont „On”-ra van
állítva (95. oldal), egyszerűen felveheti a
tv-készüléken nézett műsort.
A tv-készülék és a felvevő bekapcsolt
állapotában nyomja meg a z REC gombot.
A felvevő elkezdi rögzíteni a tv-készüléken
éppen nézett műsort.
b Megjegyzés
Ha a felvevő előlapi kijelzőjén a „TV” felirat jelenik meg, a TV Direct Rec funkció működése közben nem kapcsolhatja ki a tv-készüléket, vagy nem
válthat programhelyet. A TV Direct Rec funkció
kikapcsolásához válassza ki a „TV Direct Rec”
menüpont „Off” beállítását a „Recording”
menüben (95. oldal).
* Lehetnek olyan területek, ahol nem elérhető
b Megjegyzések
• A z REC gomb megnyomása és a felvétel
elkezdése között eltelhet néhány másodperc.
• A felvétel alatt a felvételi módot nem lehet
megváltoztatni.
• Áramkimaradás estén az éppen felvett műsor
törlődhet.
• PAY-TV/Canal Plus műsor felvétele közben nem
nézhet egy másik PAY-TV/Canal Plus műsort.
• A TV Direct Rec funkció használatához először
pontosan be kell állítania a felvevő óráját.
A lemez állapotának ellenõrzése felvétel közben
A felvételi információkat – mint például felvételi idő és lemeztípus – a felvétel közben is
ellenőrizheti.
Felvétel közben nyomja meg a DISPLAY
gombot.
Megjelennek a felvételi információk.
A Lemeztípus/formátum
B A felvétel állapota
C Felvételi mód
D Felvételi idő
Nyomja meg a DISPLAY gombot a felvételi
információk képernyőjének bezárásához.
30
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\050HOW.fm
3. A felvett mûsor
lejátszása (tétel lista)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
master page=right
Normál tétel lista index képekkel (Példa:
DVD+RW lemez)
+R
HDD
DVD
m
Bővített tétel lista
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
/
mc
CM
x
A Lemeztípus:
A média típusát jelzi, ami HDD vagy
DVD lehet.
DVD-RW lemezek (VR formátum)
esetén a tétel típusát is mutatja (Original
(Eredeti) vagy Playlist (Lejátszási lista)).
Nyolc alapmûvelet — Ismerkedés a DVD-felvevõvel
A felvett tétel lejátszásához válassza ki a
kívánt tételt a képernyőn megjelenő tétel
listából.
B Lemezterület (szabad/teljes terület)
C Tétel információ:
1
Nyomja meg a HDD vagy DVD gombot.
2
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Ha a DVD gombot választotta, helyezzen
be egy DVD-lemezt (lásd a „1. Lemez
behelyezése” c. fejezetet, a 29. oldalon).
Egyes lemezeknél a lejátszás automatikusan elindul.
A bővített tétel lista megtekintéséhez
nyomja meg az OPTIONS gombot,
válassza ki a „Display List” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A tétel számát, nevét és a felvételi
dátumot jeleníti meg. A tétel méretét az
index képes nézetben ellenőrizheti.
z (piros): azt jelzi, hogy a tétel felvétele
folyamatban van.
: azt jelzi, hogy a tétel másolása
folyamatban van.
: a védett tételeket jelzi.
„NEW” (vagy N): az újonnan felvett (és
még le nem játszott) tételeket jelöli (csak
HDD esetén).
: azt jelzi, hogy a felvett tétel „CopyOnce” (csak egyszer másolható) jelzést
tartalmaz (csak HDD esetén) (75. oldal).
D Görgetősáv:
Akkor jelenik meg, ha nem fér ki egy
képernyőre az összes tétel. A nem látható
tételek megtekintéséhez használja a M/m
gombot.
E A tétel index-képe:
Megjelennek az egyes tételekhez tartozó
index-képek.
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
31
master page=left
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\050HOW.fm
3
Válassza ki a lejátszani kívánt tételt,
és nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
Az almenü csak a kiválasztott tételre
vonatkozó opciókat tartalmazza.
Az opciók az aktuális állapottól és a
lemez típusától függően változnak.
Almenü
4
Válassza ki a „Play” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A lejátszás elindul, a kiválasztott tételtől
kezdve.
A lejátszás leállítása
Sorrend
Rendezés
By Date
(dátum)
A tételek felvételi ideje szerint. A legutoljára felvett tétel
jelenik meg a lista tetején.
By Title (cím)
Betűrend szerint.
By Number
(szám)
A felvett műsor száma szerint.
Unseen Title
(csak HDD
esetén)
A tételek felvételi ideje szerint.
A legutoljára felvett és még le
nem játszott tétel jelenik meg a
lista tetején. A lejátszási listák
tételei nem jelennek meg.
A tételek index-képének megváltoztatása
(Thumbnail) (csak HDD vagy VR formátumú DVD-RW/DVD-R lemezek esetén)
A tétel lista menüben megjelenített index-kép
helyett kiválaszthat egy másik állóképet a
jelenetből.
1
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén nyomja meg a </,
gombot a tétel lista váltásához.
2
Válasszon ki egy tételt, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
3
Válassza ki a „Set Thumbnail” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az index-kép
pont beállítására szolgáló menü, és
elindul a tétel lejátszása.
4
A lejátszott műsort figyelve a m/M
gombbal válassza ki az index-képnek
használni kívánt jelenetet, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A lejátszás szüneteltetése.
5
Ha a jelenet megfelelő, nyomja meg az
ENTER gombot.
Ha a jelenet nem megfelelő, nyomja meg
a c/C gombot az index-képnek szánt
jelenet kiválasztásához, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Egy üzenet a kiválasztás megerősítését
kéri.
• Az index-kép módosításához nyomja
meg a M gombot.
6
Válassza az „OK” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A kiválasztott állókép lesz az aktuális
tétel új index-képe.
Nyomja meg a x (stop) gombot.
A listák laponkénti görgetése
(Lapozó mód)
Amíg a lista a képernyőn látható, nyomja
meg a
/
gombot. A
/
gomb
minden lenyomásakor a teljes tétel lista a
következő/előző lapra vált.
Tétel lista HDD/DVD-RW/DVD-R
lemezekhez (VR formátum)
A tétel listában választhat, hogy az Original
(eredeti) vagy a Playlist (lejátszási lista)
tételeket jelenítse meg.
Nyomja meg a </, gombot amíg a tétel
lista tartalma a képernyőn látható.
A tételek sorrendjének megváltoztatása
(rendezés)
Amíg a lista a képernyőn látható, nyomja meg
a OPTIONS gombot és válassza ki a „Sort
Titles” menüpontot. A M/m gombbal válaszszon tételt, és nyomja meg az ENTER gombot.
32
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
master page=right
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\050HOW.fm
A tétel lista kikapcsolása
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
z Hasznos tudnivalók
• A felvétel rögzítése után az index-kép automatikusan a felvétel (tétel) első jelenete lesz.
• A „TITLE LIST” funkció a főmenüből is
kiválasztható.
b Megjegyzések
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
Az alábbi művelettel ellenőrizheti az aktuális
tétel, fejezet, műsorszám vagy lemez lejátszási idejét, illetve a lejátszásból hátralévő
időt. Hasonló módon ellenőrizheti a DVD/
CD-lemez elnevezését is.
DISPLAY
Nyolc alapmûvelet — Ismerkedés a DVD-felvevõvel
• Előfordulhat, hogy más DVD-felvevőn készített
DVD-lemezek esetében a tétel lista nem jelenik
meg.
• A tétel index-képek megjelenítése pár másodpercet vehet igénybe.
• Előfordulhat, hogy szerkesztés után a tétel indexképe a felvétel (tétel) első jelenetére vált.
• Másolás után a felvevő készüléken beállított
index-kép törlődik.
4. A lejátszási idõ és a
lejátszási információk
ellenõrzése
ENTER
OPTIONS
TIME/TEXT
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
A kijelzések a lemez típusától és a lejátszás
állapotától függően változnak.
A Tétel száma/címe
(Műsorszám száma, neve, a jelenet
száma vagy a fájl neve CD-, VIDEO
CD-, DATA DVD- vagy DATA CDlemezek esetén.)
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
33
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\050HOW.fm
B DVD VIDEO lemezek esetén elérhető
funkciók (
kameraállás/
hang/
felirat, stb.), illetve a DATA
DVD- vagy DATA CD-lemezek lejátszási adatai.
C A jelenleg kiválasztott funkció vagy
hang beállítás (csak ideiglenesen
jelenik meg)
Példa: Dolby Digital 5.1 ch
Hátsó (bal/jobb)
master page=left
z Hasznos tudnivalók
• Ha a „DTS” beállítása „Off” az „Audio” menüben, a DTS formátum kiválasztási lehetőség még
akkor sem jelenik meg a képernyőn, ha a lemez
tartalmaz DTS formátumú hangot (92. oldal).
• Ha az „Auto Display” beállítása „On” (alapértelmezett) az „Options” menüben (91. oldal), a lejátszási információk a felvevő bekapcsolásakor
automatikusan megjelennek.
b Megjegyzés
Előfordulhat, hogy az MP3 audio műsorszámok
lejátszási ideje pontatlanul jelenik meg.
A lejátszási idõ és a hátralévõ
idõ ellenõrzése
Első (bal/jobb) +
középső
LFE (kisfrekvenciás
hanghatás)
D A jelenleg kiválasztott kameraállás
E Lemeztípus*1/formátum (8. oldal)
F Tétel típusa (csak a lejátszási lista
esetén)
G Lejátszási mód
H Felvételi mód (42. oldal)
A lejátszási és az idő információkat az
előlapon lévő kijelzőn láthatja.
Nyomja meg többször a TIME/TEXT
gombot.
A kijelzések a lemez típusától és a lejátszás
állapotától függően változnak.
Példa: DVD-lemez lejátszásakor
Az aktuális tétel száma és lejátszási
ideje
I Lejátszási folyamatjelző*2
J Tétel szám (fejezet szám*3) (60. oldal)
(Műsorszám száma, jelenet száma,
album neve*3, vagy a fájl száma CD-,
VIDEO CD-, DATA DVD- vagy
DATA CD-lemezek esetén)
K Az album neve megjelenik DATA
DVD- vagy DATA CD-lemezeknél.
CD-text rendszerű CD-lemezeknél,
nyomja meg a TIME/TEXT gombot.
L Lejátszási idő (hátralévő idő*3)
Az aktuális tételből hátralévő idő
Az aktuális fejezet száma és
lejátszási ideje
Az aktuális fejezetből hátralévő idő
*1 A Super VIDEO CD-lemezeket „SVCD”-ként, a
DATA CD-lemezeket „CD”-ként, a DATA
DVD-lemezeket „DVD”-ként jeleníti meg.
* Nem jelenik meg VIDEO CD-, DATA DVDvagy DATA CD-lemezek esetén.
*3 Nyomja meg többször a TIME/TEXT gombot.
2
Példa: VIDEO CD-lemez lejátszásakor
Az aktuális jelenet vagy műsorszám
lejátszási ideje és száma
34
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\050HOW.fm
Példa: CD-lemez lejátszásakor
A műsorszámból eltelt idő és az aktuális
műsorszám/index száma
m
Az aktuális műsorszámból hátralévő idő
m
A lemez lejátszási ideje
m
A lemezből hátralévő idő
m
A szabad lemezterület
ellenõrzése
A „Disc Information” kijelző segítségével
ellenőrizheti a fennmaradó lemezterületet.
1
Az aktuális műsorszám lejátszási ideje és száma
m
Az aktuális album száma
Példa: JPEG kép lejátszásakor
Az aktuális fájl száma, és az aktuális albumban
lévő összes fájl száma
2
Helyezzen be egy lemezt.
Lásd az „1. Lemez behelyezése” című
fejezetet, a 29. oldalon.
Az OPTIONS gombbal válassza ki a
„Disc Information” menüt, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik a „Disc Information” menü.
A választható beállítások a lemeztípustól
függően változhatnak.
Példa: DVD+RW lemez behelyezésekor.
m
Az aktuális album száma és az összes album
száma
Példa: DivX videofájl lejátszásakor
Az aktuális fájl száma, és az aktuális fájl lejátszási
ideje
m
Az aktuális album száma
b Megjegyzések
• A felvevő csak a CD-text első szintjét – például a
lemez nevét – tudja megjeleníteni.
• Előfordulhat, hogy az MP3 audio műsorszámok
lejátszási ideje pontatlanul jelenik meg.
„Remainder” (hátralévő idő – becsült)
• Az egyes felvételi módok leghosszabb
egybefüggő felvételi ideje
• Lemezterület jelző sáv
• Szabad lemezterület/teljes lemezterület
Nyolc alapmûvelet — Ismerkedés a DVD-felvevõvel
CD-text (ha elérhető)
Példa: MP3 audio műsorszám lejátszásakor
master page=right
z Hasznos tudnivaló
A szabad lemezterület növelésével kapcsolatban
olvassa el a „Szabad lemezterület növelése” című
részt, a 64. oldalon.
35
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\050HOW.fm
5. A felvett mûsor
címének módosítása
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
5
+R
INPUT
SELECT
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
A </M/m/, gombok segítségével
válassza ki a beírni kívánt karaktert,
és nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott karakter megjelenik a
képernyő felső részében.
Példa: a tétel név beírása
A tételeket, DVD-lemezeket vagy műsorszámokat elnevezheti, karakterek beírásával. A
tétel vagy lemez neve maximum 64 karakter
hosszú lehet, de a menükben – mint például a
tétel lista – megjelenő karakterek száma változó lehet. Az alábbiakban a felvett műsorok
címének módosítását ismertetjük.
Számgombok
master page=left
6
A karakterek típusa a gyorsbeállításban
kiválasztott nyelvtől függően változik.
Néhány nyelvben lehetőség van ékezetek használatára is.
Az ékezetes betűk beírásához válassza ki
először az ékezetet, majd a betűt.
Példa: az „à” karakter beírásához
válassza a „`” , majd az „a” karaktert.
A szóköz beszúrásához válassza a
„Space” opciót.
Ismételje meg a 4. és 5. lépéseket a
többi karakter beírásához.
Beviteli sor
1
2
3
4
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Válassza ki a lejátszani kívánt tételt,
és nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
Válassza ki a „Title Name” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a karakterek kiválasztására
szolgáló képernyő.
A </M/m/, gombok segítségével
mozgassa a kurzort a képernyõ jobb
oldalára, és válassza ki az „A”
(nagybetûk), az „a” (kisbetûk) vagy a
„Symbol” (jelek) opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A kiválasztott típusú karakterek
megjelennek a képernyőn.
7
Ha egy karaktert szeretne törölni, mozgassa a kurzort a beviteli sorban a
karakter jobb oldalára. Válassza ki a
„Back” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Ha egy karaktert szeretne beszúrni,
mozgassa a kurzort annak a pontnak a
jobb oldalára, ahova a karaktert be
szeretné szúrni. Válassza ki a karaktert,
és nyomja meg az ENTER gombot.
Ha az összes karaktert törölni szeretné,
válassza ki a „Clear All” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Finish” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A beállítások érvénytelenítéséhez
válassza a „Cancel” opciót.
36
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
master page=right
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\050HOW.fm
A számgombok használata
A számgombok használatával is beírhatja a
karaktereket. Használja a tv-képernyőn látható betűsorok mellett látható számokat.
A fenti műveletsor 5. lépésénél nyomja
meg többször a megfelelő számgombot a
kívánt karakter kiválasztásához.
Példa:
Nyomja meg a 3-as gombot egyszer a
„D” betű beírásához.
Nyomja meg a 3-as gombot háromszor
az „F” betű beírásához.
2
Nyomja meg az ENTER gombot, majd
válassza ki a következő karaktert.
3
Válassza ki a „Finish” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A Disc Information (Lemez információ)
menüből a teljes lemezre érvényes
műveleteket indíthat.
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
z Hasznos tudnivaló
Az „A” (nagybetűk), az „a” (kisbetűk) vagy a
„Symbol” (jelek) karaktertípusok közül az INPUT
SELECT gomb megnyomásával is választhat.
A lemez elnevezése
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
Nyolc alapmûvelet — Ismerkedés a DVD-felvevõvel
1
6. A lemezek elnevezése
és védelme
-RVR
-RVideo
1
2
Helyezzen be egy lemezt.
Lásd az „1. Lemez behelyezése” című
fejezetet, a 29. oldalon.
Az OPTIONS gombbal válassza ki a
„Disc Information” menüt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a „Disc Information” menü.
A választható beállítások a lemeztípustól
függően változhatnak.
Példa: ha a felvevőben lévő lemez
DVD+RW.
3
Válassza ki a „Disc Name” opciót,
és nyomja meg az ENTER gombot.
A lemez nevét az „Input Disc Name”
képernyőn írhatja be (36. oldal).
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
37
master page=left
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\050HOW.fm
b Megjegyzés
A DVD-lemezek neve maximum 64 karakter hoszszú lehet. Előfordulhat, hogy a lemez neve nem
jelenik meg másik DVD-készüléken történő
lejátszáskor.
A lemez védelme
7. A lemez lejátszása egy
másik DVD-készülékkel
(lezárás)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
-RWVR
1
2
-RVR
Helyezzen be egy lemezt.
Lásd az „1. Lemez behelyezése” című
fejezetet, a 29. oldalon.
Az OPTIONS gombbal válassza ki a
„Disc Information” menüt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a „Disc Information” menü.
A választható beállítások a lemeztípustól
függően változhatnak.
Példa: ha a felvevőben lévő lemez DVDRW (VR formátum).
A
3
4
A lezárás akkor szükséges, ha az ezen a felvevőn készült lemezeket más DVD-készüléken
szeretné lejátszani.
A DVD+RW, DVD-RW (videó formátum),
DVD+R vagy DVD-R (videó formátum)
lemezek lezárásakor automatikusan egy
DVD menü készül, mely más DVDkészüléken megjeleníthető.
A lezárás előtt ellenőrizze a különböző
lemeztípusok közötti különbséget az alábbi
táblázatban.
A lemeztípusok közötti különbségek
+RW
A lemezek a felvevőből való eltávolításkor le vannak zárva. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a lemezeket egyes DVD-készüléken való
lejátszáshoz, vagy ha a felvételi idő
rövid, külön le kell zárni. A lemezre
a lezárás után is rögzíthet felvételt,
vagy szerkesztheti azokat.
-RWVR
A lemez lezárása szükségtelen a
VR formátummal kompatibilis
készüléken történő lejátszáshoz.
Előfordulhat, hogy egyes VR formátummal kompatibilis DVD-készülékek esetében mégis le kell zárni a lemezt, különösen akkor, ha a felvételi
idő rövid. A lemez tartalmát lezárás
után is szerkesztheti, és újabb felvételt is készíthet rá.
-RWVideo
A lezárás szükséges, ha a lemezt nem
ezen a készüléken akarja lejátszani.
A lezárás után a lemezre nem rögzíthet több felvételt, és a lemez tartalmát
nem szerkesztheti. Ha a lemezre ismét
szeretne felvenni, akkor a lezárást fel
kell oldani, vagy azt újra kell formattálnia (40. oldal). Ebben az esetben a
lemez teljes tartalma törlésre kerül.
-RVR
A lezárás szükséges. A lemez csak
a VR formátumú DVD-R lemezek
lejátszására képes készüléken
játszható le.
A lezárás után a lemezre nem
rögzíthet több felvételt, és a lemez
tartalmát nem szerkesztheti.
Az „On”/„Off”: a védelem
beállításának kijelzése (csak
DVD-RW/DVD-R lemezeknél
VR formátumban)
B „Protect Disc” (lemezvédelem)
Válassza ki a „Protect Disc” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Protect” funkciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A védelem feloldása
Válassza az „Unprotected” funkciót a 4.
lépésben.
z Hasznos tudnivaló
A védelmet egyes tételekre külön is beállíthatja
(66. oldal).
38
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\050HOW.fm
+R
-RVideo
A lezárás szükséges, ha a lemezt
nem ezen a készüléken akarja
lejátszani.
A lezárás után a lemezre nem
rögzíthet több felvételt, és a lemez
tartalmát nem szerkesztheti.
Z (nyit/zár)
master page=right
Lemez lezárása a „Disc
Information” menü
segítségével
1
3
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
Lásd az „1. Lemez behelyezése” című
fejezetet, a 29. oldalon.
Az OPTIONS gombbal válassza ki a
„Disc Information” menüt, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A „Disc Information” képernyő
megjelenik.
Válassza ki a „Finalise” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a lemez
lezárásához szükséges becsült idő, illetve
a jóváhagyáskérés.
(Példa: DVD+RW)
Lemez lezárása a Z (nyit/zár)
gomb segítségével
1
2
3
Nyolc alapmûvelet — Ismerkedés a DVD-felvevõvel
2
Helyezzen be egy lemezt.
Készítsen felvételt.
Lásd az „2. Egy műsor felvétele”
fejezetet a 29. oldalon.
Zárja be a lemeztartót a Z (nyit/zár)
gombbal.
A képernyőn megjelenik a lemez
lezárásához szükséges becsült idő, illetve
a jóváhagyáskérés.
DVD+RW lemezek esetében a felvevő
automatikusan megkezdi a lemez lezárását. A lezárás végeztével a készülék
automatikusan kiadja a lemezt.
Válassza az „OK” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A felvevő elkezdi a lemez lezárását.
A lezárás végeztével a készülék
automatikusan kiadja a lemezt.
4
Válassza az „OK” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A felvevő elkezdi a lemez lezárását.
z Hasznos tudnivaló
Azt, hogy egy lemez le van-e zárva vagy sem,
ellenőrizheti. Ha a fenti műveletsor 3. lépésében
nem tudja kiválasztani a „Finalise” opciót, akkor a
lemez már le van zárva.
b Megjegyzések
• A lemeztől, a felvételtől vagy a DVD-készülék
állapotától függően előfordulhat, hogy a lemezeket még akkor sem lehet lejátszani, ha le vannak
zárva.
• Előfordulhat, hogy a felvevő nem tudja lezárni a
lemezt, ha az egy másik felvevőn készült.
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
39
master page=left
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\050HOW.fm
A lezárás feloldása
-RWVR -RWVideo
DVD-RW lemez (videó formátum)
A felvétel vagy szerkesztés megakadályozása
érdekében lezárt DVD-RW lemez (videó
formátum) lezárásának feloldásával lehetővé
válik a felvételkészítés és szerkesztés.
DVD-RW lemez (VR formátum)
Ha egy másik DVD-készüléken lezárt DVDRW lemezre (VR formátum) nem lehet újabb
felvételt rögzíteni, vagy annak tartalmát
szerkeszteni, oldja fel a lezárást.
8. A lemez
újraformattálása
+RW
-RWVR -RWVideo
Az új lemezek automatikusan formattálva lesznek, amikor azokat a készülékbe helyezi. Ha
szükséges, manuálisan is újraformattálhatja a
DVD+RW vagy DVD-RW lemezeket, és ezáltal üres lemezt hozhat létre. A DVD-RW lemezekhez igényei szerint felvételi formátumot választhat (VR vagy videó formátum) (63. oldal).
b Megjegyzés
Ez a felvevő nem tudja feloldani a DVD-RW (videó
formátum) lemez lezárását, ha a lezárást egy másik
felvevővel hajtották végre.
1
2
3
Helyezzen be egy lemezt.
Lásd az „1. Lemez behelyezése” című
fejezetet, a 29. oldalon.
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
Az OPTIONS gombbal válassza ki a
„Disc Information” menüt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a „Disc Information”
képernyő.
Válassza ki az „Unfinalise” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék megkezdi a lezárás
feloldását.
A feloldás több percig is eltarthat.
1
2
Helyezzen be egy lemezt.
Lásd az „1. Lemez behelyezése” című
fejezetet, a 29. oldalon.
Az OPTIONS gombbal válassza ki a
„Disc Information” menüt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Példa: DVD+RW lemez behelyezésekor.
3
4
Válassza ki a „Format” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki az „OK” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A DVD-RW és az új DVD-R (videó
formátum) lemezekhez válassza a „VR”
vagy a „Video” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A lemez teljes tartalma törlődik.
40
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\050HOW.fm
master page=right
z Hasznos tudnivaló
Az újraformattálással megváltoztathatja a DVDRW lemezek felvételi formátumát, illetve a lezárt
DVD-RW lemezt újból alkalmassá teheti felvételkészítésre.
b Megjegyzés
Ezen a modellen 1 GB (gigabájt) 1 milliárd bájtnak
felel meg. Minél nagyobb a szám, annál nagyobb a
lemezterület.
Nyolc alapmûvelet — Ismerkedés a DVD-felvevõvel
41
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\060REC.fm
Időzített felvétel
Felvételkészítés
elõtt
Mielõtt elkezdené a felvételt…
• Ellenőrizze, hogy a lemez rendelkezik-e
elegendő szabad területtel a felvétel elkészítéséhez (35. oldal). HDD, DVD+RW és
DVD-RW lemezek esetében a tételek
törlésével szabadíthat fel lemezterületet
(66. oldal).
• Ha szükséges, állítsa be a felvétel képminőségét és képméretét (48. oldal).
master page=left
A felvételi módot a REC MODE gomb
többszöri megnyomásával váltogathatja.
A HQ+ mód kiválasztásához a „Recording”
beállításban, a „HDD Rec. Settings” menü
„HQ Setting” pontját állítsa „HQ+” értékre
(95. oldal). A „HQ+” felvételi mód alkalmazásával jobb minőségű képeket vehet fel a
HDD-re, mint HQ módban. Az előlapi kijelzőn és a képernyőn azonban a HQ+ mód HQ
módként jelenik meg.
Felvételi mód
Felvételi idő (kb.)
(óra)
HDD
DVD*
HQ+ (Kiváló
minőség)
20
–
HQ
R
32
1
z Hasznos tudnivaló
Az időzített felvétel akkor is elkészül, ha a felvevő
ki van kapcsolva. A felvevőt még akkor is kikapcsolhatja, ha a felvétel már elindult, a felvételt ez
nem befolyásolja.
HSP
R
46
1 óra
30 perc
61
2
LSP
r
77
2 óra
30 perc
b Megjegyzés
ESP
r
93
3
Ha a felvett lemez műsorát egy másik DVDkészülékkel szeretné lejátszani, zárja le a lemezt
(38. oldal).
LP
r
124
4
EP
r
187
6
249
8
Felvételi mód
A videomagnók SP és LP felvételi módjához
hasonlóan ezen a felvevőn is kiválaszthatja az
Önnek legjobban megfelelő felvételi módot a
REC MODE gomb segítségével.
A kiemelkedő minőségű felvételi módok
jobb képminőséget biztosítanak, de a nagyobb adatmennyiség rövidebb felvételi időt
eredményez.
Ellenkező esetben, amikor a hosszabb időtartam fontosabb, a hosszabb felvételi idő
kisebb mennyiségű adattal, de gyengébb
képminőséggel is párosul.
SP (Normál mód)
SLP (Hosszú felvételi idő)
* DVD+R DL (kétrétegű) lemezek esetén a
felvételi idő a következő:
HQ: 1 óra 48 perc
HSP: 2 óra 42 perc
SP: 3 óra 37 perc
LSP: 4 óra 31 perc
ESP: 5 óra 25 perc
LP: 7 óra 14 perc
EP: 10 óra 51 perc
SLP: 14 óra 28 perc
b Megjegyzések
• Egy tétel folyamatos felvételi ideje legfeljebb 8
óra.
• A következő esetekben előfordulhat némi
pontatlanság a felvételi időben:
– Ha rossz vételi minőségű műsort, illetve rossz
képminőségű műsort vagy videojelet vesz fel.
– Ha olyan lemezre vesz fel, amely már szerkesztve volt.
– Ha csak állóképet vagy csak hangot vesz fel.
42
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\060REC.fm
Sztereó vagy kétnyelvû
mûsorok felvétele
Nem rögzíthetõ mûsorok
A másolásvédelemmel ellátott műsorok ezzel
a felvevővel nem rögzíthetők.
Ha a felvevő másolásvédelmi jelet érzékel, a
felvétel tovább folytatódik, de csak üres,
szürke színű háttér lesz rögzítve.
Másolásvédelmi jelek
Írható lemezek
Copy-Free
HDD +RW
(nincs másolás-RWVideo +R
védelem
-RWVR
-RVR
-RVideo
Copy-Once
(egyszer
másolható
Idõzített felvétel
A felvevő automatikusan veszi és rögzíti a
ZWEITON vagy a NICAM rendszeren
alapuló sztereó vagy kétnyelvű műsorokat.
Merevlemezre, DVD-RW (VR formátum),
vagy DVD-R lemezre (VR formátum) mind
az elsődleges, mind pedig a másodlagos
hangsávot fel tudja venni. Lejátszáskor
választhat az elsődleges és a másodlagos
hangsáv közül. HDD-re történő felvétel
esetén a felvétel megkezdése előtt választhatja ki a hangsávot. A „Recording”
menü „HDD Rec. Settings” menüpontjában
válassza ki a „Main”, a „Sub” vagy a
„Main+Sub” opciót (94. oldal).
DVD+RW, DVD-RW (videó formátum),
DVD+R és DVD-R lemezekre egyszerre
csak egy hangsávot (elsődleges vagy
másodlagos) tud felvenni. A hangsávot a
felvétel megkezdése előtt az alapbeállítási
menüben választhatja ki. A „Recording”
menü „DVD Rec. Settings” menüpontjában
válassza ki a „Main” (alapértelmezett) vagy a
„Sub” opciót (95. oldal).
master page=right
HDD
-RWVR
(CPRM*)
-RVR
(CPRM*)
Copy-Never
Nincsen (üres képernyő
(másolás tiltott) kerül rögzítésre)
* A felvétel csak CPRM kompatibilis készüléken
játszható le (8. oldal).
ZWEITON (német sztereó) rendszer
Ha a felvevő sztereó műsort érzékel, a
„Stereo” felirat jelenik meg.
Ha a felvevő kétnyelvű ZWEITON műsort
érzékel, a „Main”, a „Sub” vagy a „Main/
Sub” felirat jelenik meg.
NICAM rendszer
Ha a felvevő sztereó vagy kétnyelvű NICAM
alapú műsort érzékel, az előlapi kijelzőn a
„NICAM” felirat jelenik meg.
A NICAM műsorok felvételéhez ellenőrizze,
hogy a „Basic” menü „Programme Setting”
menüpontjában az „Audio” paraméter
„NICAM” beállítása (alapértelmezett) van-e
kiválasztva. Ha NICAM adás nézésekor a
hang nem tiszta, válassza ki az „Audio”
paraméter „Standard” beállítását (lásd a
„Csatorna beállítás” fejezetet a 84. oldalon).
z Hasznos tudnivaló
Kétnyelvű műsor felvétele közben az AUDIO
gomb megnyomásával választhat a hangsávok
(elsődleges vagy másodlagos) közül. Ez nem
befolyásolja a felvett hangot.
43
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\060REC.fm
Idõzített felvétel
(Normál/ShowView)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Nyomja meg a TIMER gombot.
+R
Az időzítést maximum 40 (a PDC/VPS
funkció használata esetén 8) műsor
felvételére állíthatja be, 30 napra előre.
Az időzítő kétféle módon programozható:
normál, illetve ShowView módszerrel.
• Normál: állítsa be kézzel a műsor dátumát,
idejét és programhelyét.
• ShowView: adja meg a műsorhoz
hozzárendelt ShowView számot (46. oldal).
Az idõzítõ kézi beállítása
(normál mód)
TIMER
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
x REC
STOP
1
master page=left
2
3
A M/m gombokkal válassza ki a „Day
and Time” vagy a „Mode” sort.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A </, gombokkal válasszon egy
paramétert, majd a M/m gombokkal
állítsa be a kívánt értéket. Nyomja
meg az ENTER gombot.
A sorok elemeinek további változtatásához folytassa a 2. lépéstől. A beállítható
értékekről itt olvashat.
„Day and Time” (Dátum és időpont):
a dátum, a kezdő és befejező időpont
beállítása, valamint a programhely és a
bemeneti jelforrás kiválasztása.
A dátum paraméter értékei az alábbiak
szerint változnak:
Today (ma) y …… y Sat 28.10 (30
nappal később) y Sun (minden vasárnap) y …… y Sat (minden szombat)
y Mon - Fri (hétfőtől péntekig) y
Mon - Sat (hétfőtől szombatig) y Daily
(naponta) y Today (ma)
„Mode” (mód):
A felvételi mód beállítása (42. oldal).
„Media” (adathordozó):
Az adathordozó kiválasztása, HDD vagy
DVD.
„PDC/VPS”:
A PDC/VPS funkció bekapcsolása. Lásd
lentebb „A PDC/VPS funkció” részt.
„Extend Time” (felvételi idő növelése):
időzített felvétel közben az időtartamot
10 perces lépésekkel, maximum 60 percre állíthatja be. Ha napi, vagy heti rendszerességgel rögzített program idejét növeli, az itt kézzel beállított idő hozzáadódik az időzített felvétel beállított idejéhez.
Amennyiben a „PDC/VPS” funkció
„On” értéken áll, az „Extend Time”
beállítását nem tudja megváltoztatni.
• Ha véletlenül hibás értéket állít be,
válasza ki ismét a paramétert, és adja
meg a helyes értéket.
44
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\060REC.fm
4
master page=right
Auto Title Erase (Tételek automatikus
törlése) (csak HDD)
A képernyőn megjelenik a „TIMER
LIST” menü (47. oldal). Az előlapi
kijelzőn a TIMER REC felirat jelenik
meg, és a felvevő készen áll a felvételre.
A videomagnótól eltérően ennél a felvevőnél nincs szükség arra, hogy a készüléket az időzített felvétel kezdete előtt
kikapcsolja.
Ha egy időzített felvétel elkészítéséhez a rendelkezésre álló hely nem elegendő, a felvevő automatikusan törli a merevlemezre rögzített régi
felvételeket. A legrégebben lejátszott tétel lesz
törölve. A „Timer Settings” beállítás „Auto
Title Erase” pontját állítsa „On” értékre a
„Recording” menüben (93. oldal). A védelemmel ellátott tételeket a készülék nem törli le.
A felvétel leállítása idõzített felvétel közben
Nyomja meg a x REC STOP gombot.
A felvételi művelet megállítása néhány
másodpercet igénybe vehet.
Ha az idõzítési beállítások átfedésben vannak
Az átfedésben lévő időzítési beállítások a
következőképpen jelennek meg.
Idõzített felvétel
Válassza az „OK” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A PDC/VPS funkció
Néhány műsorszóró rendszer PDC/VPS jelet
továbbít a tv-műsorokkal együtt. Ezek a jelek
biztosítják azt, hogy az időzített felvételek
pontosan elkészüljenek, függetlenül a műsor
későbbi vagy korábbi kezdésétől és a műsor
megszakításától.
A PDC/VPS funkció használata
Állítsa a „PDC/VPS” paraméter értékét
„On”-ra a fenti műveletsor 3. lépésében.
Ha ezt a funkciót bekapcsolja, a felvevő az
időzített felvétel megkezdése előtt pásztázást
futtat a csatornán. Ha éppen műsort néz a tvkészüléken, amikor a pásztázás elindul, a tvkészülék képernyőjén egy üzenet jelenik meg.
Ha tv-műsort szeretne nézni, kapcsoljon át a
tv-készülék tunerjére, vagy kapcsolja ki a
PDC/VPS csatornapásztázási funkciót.
Ne feledje, hogy az időzített felvétel nem
készül el, ha a PDC/VPS csatornapásztázási
funkciót kikapcsolja.
A PDC/VPS csatornapásztázás átmeneti
kikapcsolása
Nyomja meg az OPTIONS gombot, és válassza ki a „PDC/VPS Scan Off” opciót.
Annak érdekében, hogy a PDC/VPS funkció
biztosan működjön, az időzített felvétel megkezdése előtt kapcsolja ki a felvevőt. Ez
automatikusan bekapcsolja a PDC/VPS
csatornapásztázást, míg a felvevő kikapcsolt
állapotban marad.
Rec Mode Adjust (Felvételi mód beállítás)
Ha a lemezen nincs elég szabad terület a felvétel rögzítéséhez, a felvevő automatikusan úgy
állítja be a felvételi módot, hogy a teljes műsor
ráférjen a lemezre. A „Timer Settings” beállítás „Rec Mode Adjust” pontját állítsa „On”
értékre a „Recording” menüben (95. oldal).
A megjelenített beállítások tárolásához
válassza az „OK” opciót. A
jellel jelölt
program rendelkezik alacsonyabb prioritással,
így nem lesz végig felvéve.
Az átfedésben lévő időzítések beállításának érvénytelenítéséhez válassza a „Cancel” opciót.
Az idõzített felvételek jóváhagyása,
megváltoztatása vagy érvénytelenítése
Lásd „Az időzítési beállítások ellenőrzése/
megváltoztatása/törlése (Timer List)”
fejezetet (49. oldal).
A felvételi idõtartam megnövelése
felvétel közben
1
Felvétel közben nyomja meg az
OPTIONS gombot és válassza ki az
„Extend Rec.” menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2
A M/m gombokkal válassza ki az
időtartamot.
Az időtartamot 10 perces lépésekkel,
maximum 60 percre állíthatja be.
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
3
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
45
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\060REC.fm
Egygombos idõzítõ (One Touch Timer)
Ha SMARTLINK csatlakoztatási módot
használ, az időzítési beállításokat egyszerűen
megjelenítheti.
A tv-készülék bekapcsolt vagy készenléti
állapotában nyomja meg a TIMER gombot.
A felvevő automatikusan bekapcsol, és a tvkészülék kiválasztja a felvevő számára fenntartott bemenetet. Megjelenik az időzítési beállítások képernyője.
z Hasznos tudnivaló
Ha a HDD-re, vagy egy DVD-RW (VR formátum)
lemezre készít felvételt SP vagy alacsonyabb felvételi módban, és a lemez 2-szeres vagy magasabb
se-bességű, felvétel közben is lejátszhatja a tételt,
ha a műsor címét kiválasztja a tétel listából
(59. oldal).
Tv-mûsorok felvétele
ShowView rendszer
használatával
A ShowView rendszer egy olyan funkció,
amely leegyszerűsíti az időzítő beállítását.
Egyszerűen csak írja be a tv-műsor ismertetőjében található ShowView számot. A műsor
dátumának, idejének és a csatornának a beállítása automatikusan történik.
Válassza ki a megfelelő beállítást a „Basic”
menü „Channel Setting” menüpontjában
(84. oldal).
Számgombok
b Megjegyzések
• Ha a képernyőn megjelenő üzenet arra figyelmeztet, hogy a lemez megtelt, cserélje ki a
lemezt vagy szabadítson fel helyet a lemezen
(HDD/DVD+RW/DVD-RW lemezek esetén)
(65. oldal).
• Ellenőrizze, hogy az óra pontosan be van-e állítva, mielőtt az időzített felvételt beprogramozza.
Ellenkező esetben a felvétel nem időzíthető.
• Műholdas adás felvételéhez kapcsolja be a műholdvevőt és válassza ki a felvenni kívánt műsort.
Ne kapcsolja ki a műholdvevőt addig, amíg a
felvevő be nem fejezte a felvételt. Ha olyan készüléket csatlakoztat a felvevőhöz, amelyik rendelkezik időzítővel, használhatja a Synchro Rec
funkciót is (51. oldal).
• Ha az időzítő ugyanarra a napi vagy heti műsorra
van beállítva, de egy másik időzítéssel átfedésben
van, akkor az prioritást élvező műsor lesz felvéve.
A Timer List menüben az átfedésben lévő
beállítás mellett a „
” jelzés jelenik meg.
Ellenőrizze a beállítások prioritási sorrendjét.
• Prioritást élvező műsor felvétele közben másik
időzített felvétel nem indítható, még akkor sem ha
az időzítés már be van állítva.
• A Rec Mode Adjust funkció csak időzített
felvétel esetén és kikapcsolt PDC/VPS funkció
mellett működik. A Quick Timer és a Synchro
Rec funkciókkal együtt nem használható.
Továbbá, HDD-re való felvételkor a Rec Mode
Adjust funkció nem működik, ha a „Timer
Settings” beállítás „Auto Title Erase” pontja
„On” értéken áll a „Recording” menüben.
• A PDC/VPS funkció használata esetén előfordulhat, hogy a műsor eleje lemarad a felvételről.
• Ha a „PDC/VPS” funkció beállítása „On”, a
felvételi időtartam nem növelhető
master page=left
TIMER
</M/m/,,
ENTER
z REC
x REC
STOP
1
2
Nyomja meg a TIMER gombot.
Válassza ki a „ShowView No.”
menüpontot a M/m gombokkal, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
46
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\060REC.fm
3
A számgombokkal adja meg a
ShowView programszámot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A Quick Timer (gyors idõzítés)
funkció
A felvétel időtartamát 30 perces
időegységekben tudja beállítani.
Nyomja meg a z REC gombot egymás
után többször az idõtartam beállításához.
Minden gombnyomás 30 perccel növeli az
időtartamot. A maximális felvételi időtartam
hat óra.
Idõzített felvétel
Megjelenik a dátum, a kezdő- és végpont, a programhely, a felvételi mód, stb.
beállításának képernyője (44. oldal).
• Ha véletlenül hibás számot írt be, az
ENTER gomb megnyomása előtt a
</, gombokkal kiválaszthatja a
helyes számot.
master page=right
(normál felvétel)
4
• Ha módosítani kívánja a beállításokat,
nyomja meg a </, gombokat a
paraméter kiválasztásához, majd a M/m
gombokkal változtassa meg az értékét.
• Ha szeretné újra beírni a ShowView számot, válassza a „ShowView No.” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Ezután írja be újra a ShowView számot.
Válassza az „OK” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A felvevő előlapján lévő kijelzőn világít
a TIMER REC jelző, és a felvevő készen
áll a felvételre.
Az időszámláló értéke percenként csökken
0:00-ig, majd a felvevő befejezi a felvételt
(de nem kapcsol ki). Amíg a számláló le nem
nullázódik, a felvétel akkor is folytatódik, ha
a felvevőt a felvétel közben kikapcsolja.
Ne feledje, hogy a Quick Timer funkció nem
működik, ha a „Recording” menüben a „TV
Direct Rec.” paraméter „On” beállítását
választotta ki (93. oldal).
A Quick Timer funkció kikapcsolása
Nyomja meg a z REC gombot többször egymás után, amíg a számláló meg nem jelenik a
felvevő előlapján lévő kijelzőn. A felvevő
normál felvételi üzemmódba kapcsol.
A felvétel leállítása idõzített felvétel közben
Nyomja meg a x REC STOP gombot.
A felvételi művelet megállítása néhány
másodpercet igénybe vehet.
Ha az idõzítési beállítások átfedésben vannak
Lásd a 45. oldalt.
A felvételi idõtartam megnövelése
felvétel közben
Lásd a 45. oldalt.
Az idõzített felvételek jóváhagyása,
megváltoztatása vagy érvénytelenítése
Lásd „Az időzítési beállítások ellenőrzése/
megváltoztatása/törlése (Timer List)”
fejezetet (49. oldal).
z Hasznos tudnivaló
A Rec Mode Adjust (Felvételi mód beállítás)
funkció ezzel az időzített felvételi móddal is
működik (45. oldal).
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
47
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\060REC.fm
A felvételi képminõség és
képméret beállítása
„HDD Rec. Picture Size”/„DVD Rec.
Picture Size”:
A felvenni kívánt műsor képméretének
beállítása.
• 4 : 3 (alapértelmezett): a képméretet
4:3 képarányra állítja be.
• 16 : 9: a képméretet 16:9 képarányra
állítja be (szélesvásznú mód).
• Auto (csak HDD esetén): a képméretet
automatikusan állítja be.
Beállíthatja a felvétel képminőségét és
képméretét.
A „DVD Rec. Picture Size” funkció
DVD-R és DVD-RW (videó formátum)
lemezek esetén működik, ha a felvételi
mód beállítása HQ, HSP, SP, LSP vagy
ESP. Az összes többi felvételi mód
képmérete mindig „4:3”.
DVD-R/DVD-RW (VR formátum) lemez esetén az aktuális képméret élvez
prioritást, a beállításoktól függetlenül.
Például ha a műsor képmérete 16:9, akkor a felvétel is 16:9 képaránnyal készül,
függetlenül attól, hogy a „DVD Rec.
Picture Size” menüpont beállítása „4:3”.
DVD+RW/DVD+R lemezek esetén a
képméretarány mindig „4:3”.
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
1
master page=left
A felvétel elindítása elõtt válassza ki a
„Rec. Settings” opciót az OPTIONS
gombbal, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
„Rec. NR” (zajcsökkentés): a videojelek
zajának csökkentése.
2
Válasza ki a megváltoztatni kívánt
paramétert, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik a beállításra szolgáló
képernyő.
Példa: Rec. NR
„Rec. Mode”:
A felvételi mód kiválasztása a kívánt
felvételi idő és képminőség alapján.
Bővebb információért olvassa el a
„Felvételi mód” fejezetet (42. oldal).
3
„Rec. Video Equalizer”: a kép részletesebb beállítását teszi lehetővé.
A M/m gombok segítségével válassza ki
a megváltoztatni kívánt paramétert, és
nyomja meg az ENTER gombot.
• Contrast (kontraszt): a kontraszt
beállítása.
• Brightness (fényerő): a kép
fényerejének beállítása.
• Colour (szín): a színek intenzitásának
módosítása.
A </M/m/, gombokkal módosítsa a
beállítást, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás
jelzi.
„Rec. NR”: (gyenge) Off 1 ~ 2 ~ 3 (erős)
„Rec. Video Equalizer”:
• Contrast: (gyenge) –3 ~ 0 ~ 3 (erős)
• Brightness: (sötét) –3 ~ 0 ~ 3 (világos)
• Colour: (fakó) –3 ~ 0 ~ 3 (élénk)
További paraméterek beállításához
ismételje meg a 2. és 3. lépést.
48
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
master page=right
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\060REC.fm
b Megjegyzések
Az idõzítési beállítások ellenõrzése/változtatása/törlése
(Timer List)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
+R
-RWVR -RWVideo
Az időzítés beállításokat a Timer List menüben ellenőrizheti, módosíthatja vagy törölheti.
Fejezetek létrehozása a tételen
belül
Fejezetjelek beszúrásával a készülék a felvett
műsort (tételt) kb. 6 perces időközönként
automatikusan fejezetekre bontja a lemezre
rögzítés közben. E funkció kikapcsolásához
válassza ki a „Recording” menü „Auto
Chapter” menüpontjának „Off” beállítását
(95. oldal).
Ha HDD-re, DVD-R (VR formátum) vagy
DVD-RW (VR formátum) lemezre készít
felvételt, a fejezetjeleket kézi vezérléssel is
elhelyezheti vagy törölheti (69. oldal).
b Megjegyzés
Másoláskor (73. oldal), a felvétel forrásának
fejezetjelei nem lesznek benne a felvett tételben.
Idõzített felvétel
• Ha egy műsor kétféle képméretet tartalmaz, akkor
a kiválasztott méret lesz felvéve. Ha azonban a
16:9 formátumú jel nem rögzíthető 16:9 formátumban, 4:3 formátumban lesz rögzítve.
• Ha 4:3 képméretben felvett 16:9 méretű képet
játszik le, a megjelenített képméret mindig 4:3
lesz, a „Video” menü „TV Type” menüpontjának
beállításától függetlenül (89. oldal).
• A „Rec. NR” funkció használata esetén
maradványkép jelenhet meg a képernyőn.
• A „Rec. Video Equalizer” nem befolyásolja a DV
IN bemeneti aljzaton érkező jeleket, és nem
működik RGB jelekkel.
TIMER LIST
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
/
1
Nyomja meg a TIMER LIST gombot.
Megjelenik az időzítési lista.
Az időzítési listában a felvételi dátum, idő,
felvételi mód, stb. információkat láthatja.
:
Azt jelzi, hogy a beállítás egy másik
beállítással átfedésben van.
z (piros):
Azt jelzi, hogy a beállítás felvétele
folyamatban van.
:
Azt jelzi, hogy a beállítás nem vehető fel
a megadott felvételi módban, például,
hogy egy időzített felvétel a kiválasztott
felvételi módban nem rögzíthető.
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
49
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\060REC.fm
:
Azt jelzi, hogy a beállítás felvétele a
merevlemezre történik.
:
Azt jelzi, hogy a beállítás felvétele DVDlemezre történik.
2
3
master page=left
„Check Overlap”:
Az időzítő beállítások átfedésének
ellenőrzése.
Az a beállítás, amelyik mellett nem
jelzés, prioritást élvez a
látható
többivel szemben.
Ha az időzítési beállítások nem férnek el
a képernyőn, megjelenik a gördítősáv.
A nem látható beállítások megjelenítéséhez használja a M/m gombokat.
Válassza ki azt az idõzítés beállítást,
melyet ellenõrizni, módosítani vagy
érvényteleníteni szeretne, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik az almenü.
Válassza ki az opciók valamelyikét, és
nyomja meg az ENTER gombot.
„Modify”:
Az időzítés beállítás megváltoztatása.
Válasszon ki egy paramétert a </,
gombok segítségével, majd a M/m
gombokkal végezze el a beállítást.
Válassza az „OK” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Close” opciót a Timer List
menübe való visszatéréshez.
A beállítás megváltoztatásához vagy
érvénytelenítéséhez ismételje meg a fenti
műveletsor 2. és 3. lépését.
Ha az idõzítés beállítások átfedésben
vannak
Az elsőként induló műsor prioritást élvez, és
a második műsor felvétele csak akkor indul
el, ha az első felvétele már befejeződött.
lemarad
Ha a felvételek egy idõben kezdõdnek
Az utolsóként beállított műsor prioritást
élvez. Ebben a példában a B időzítés az A
után lett beállítva, így az A időzítés eleje
lemarad a felvételről.
„Erase”:
Az időzítés beállítás törlése. Válassza az
„OK” opciót, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha egy felvétel befejezési ideje és egy
másik felvétel kezdési ideje azonos
Előfordulhat, hogy az első felvétel befejezése
után a következő felvétel késleltetve indul.
A listák laponkénti görgetése (Lapozó mód)
Amíg az időzítési lista a képernyőn látható,
nyomja meg a
/
gombot. A
/
gomb minden lenyomásakor a teljes időzítési
lista a következő/előző lapra vált.
50
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
master page=right
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\060REC.fm
Kilépés a Timer List menübõl
Nyomja meg a TIMER LIST vagy a
O RETURN gombot.
z Hasznos tudnivaló
Felvételkészítés közben az aktuális időzítés
beállításait nem tudja módosítani, de a felvételi
időtartamot növelheti (45. oldal).
Felvétel külsõ
készülékrõl
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
• Ha egy vagy több időzített felvétel „PDC/VPS”
paraméterének beállítása „On”, előfordulhat,
hogy a felvételek kezdési ideje a műsor késése
vagy korai kezdése miatt megváltozik.
• Prioritást élvező műsor felvétele közben másik
időzített felvétel nem indítható, még akkor sem ha
az időzítés már be van állítva.
• Ha az időzítő ugyanarra a napi vagy heti műsorra
van beállítva, de egy másik időzítéssel átfedésben
van, akkor a prioritást élvező műsor lesz felvéve.
A Timer List menüben az átfedésben lévő
beállítás mellett a „
” jelzés jelenik meg.
Ellenőrizze a beállítások prioritás sorrendjét.
HDD
DVD
INPUT
SELECT
Idõzített felvétel
b Megjegyzések
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
z REC
x REC
STOP
REC MODE
cz
SYNCHRO
REC
Felvétel külsõ készülékrõl, az
idõzítõ használatával
(Synchro Rec)
A felvevőt beállíthatja úgy, hogy egy időzítővel rendelkező külső készülékről (mint például egy műholdvevő) automatikusan felvegye
a kívánt műsorokat. A külső készüléket csatlakoztassa a felvevő LINE 3/DECODER aljzatához (25. oldal).
Amikor a külső készülék bekapcsol, a felvevő megkezdi a LINE 3/DECODER aljzaton
továbbított műsor felvételét.
1
2
Felvétel elõtt válasszon, hogy HDD-re
vagy DVD-re készít felvételt.
Ha a DVD gombot választotta, helyezzen
be egy DVD-lemezt (lásd a „1. Lemez
behelyezése” c. fejezetet, a 29. oldalon).
Állítsa a „Recording” menüben a
„Synchro Rec.” menüpontot „Record
to HDD”-re vagy „Record to DVD”-re
(95. oldal).
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
51
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\060REC.fm
3
4
5
6
7
Az INPUT SELECT gomb megfelelõ
számú megnyomásával válassza ki az
„L3” funkciót.
Kétnyelvû mûsor HDD-re vagy DVDRW/DVD-R lemezre (VR formátum)
történõ felvétele estén válassza ki a
megfelelõ audio jeltípust).
Nyomja meg az OPTIONS gombot és
válassza ki a „Line Audio Input” menüpontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Válassza ki a „Bilingual”
opciót, és nyomja meg újból az ENTER
gombot.
A kétnyelvű felvételről a 41. oldalon
olvashat bővebben.
Nyomja meg többször a REC MODE
gombot a felvételi mód
kiválasztásához.
A felvételi módokról bővebben a
42. oldalon olvashat.
A külsõ készüléken programozza be az
idõzítõt a felvenni kívánt mûsor
kezdési idejére, majd kapcsolja ki a
készüléket.
Nyomja meg a c z SYNCHRO REC
gombot.
Az előlapon lévő kijelzőn világít a
SYNCHRO REC jelző. A felvevő készen
áll a szinkronfelvételre.
A felvevő automatikusan megkezdi a
felvételt, amint a külső készülékről jel
érkezik. A felvevő akkor fejezi be a
felvételkészítést, amikor a külső
készülék kikapcsol.
master page=left
b Megjegyzések
• A felvevő csak akkor kezdi el a felvételt, amikor
érzékeli a külső készülék speciális vezérlő jelét.
Előfordulhat, hogy a műsor eleje nem lesz felvéve, függetlenül attól, hogy a felvevő be van-e
kapcsolva vagy sem.
• Szinkronfelvétel közben más műveletek, mint
például normál felvétel, nem végezhetők.
• Ha a külső készüléket működtetni kívánja, mialatt
a felvevő készenléti állapotban várakozik a szinkronfelvétel megkezdésére, a c z SYNCHRO
REC gomb megnyomásával kapcsolja ki a
szinkronfelvételt. Ügyeljen arra, hogy a külső
készüléket az időzített felvétel indulása előtt
kikapcsolja, és a c z SYNCHRO REC gombbal
a szinkronfelvételt újra elindítsa.
• A szinkronfelvételi funkció nem működik, ha a
„Scart Setting” menüpont „Line3 Input” paraméterének értéke „Decoder”-re van állítva a
„Video” menüben (91. oldal).
• A szinkronfelvételi funkció egyes tunerekkel nem
használható. Részletekért olvassa el a tuner
kezelési útmutatóját.
• Az Auto Clock Set funkció (88. oldal) nem
működik, amíg a felvevő készenléti módban a
szinkronfelvételre várakozik.
• A szinkronfelvételi funkció használata előtt
állítsa be pontosan a felvevő óráját.
Ha a szinkronfelvétel idõzítése és egy
másik idõzített felvétel átfedésben van
Mindig az elsőként induló felvétel élvez
prioritást, és a következő csak akkor indulhat
el, ha az első már befejeződött, attól függetlenül, hogy a felvétel szinkronizált indítású-e
vagy sem.
Első felvétel
Második
felvétel
A felvétel megállítása
lemarad
Nyomja meg a x REC STOP vagy
c z SYNCHRO REC gombot.
A szinkronfelvétel kikapcsolása
Nyomja meg a c z SYNCHRO REC
gombot.
A készülék SYNCHRO REC jelzője kialszik.
52
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\060REC.fm
Felvétel külsõ készülékrõl, az
idõzítõ használata nélkül
1
2
Nyomja meg a HDD vagy a DVD
gombot.
Ha a DVD gombot választotta, helyezzen
be egy DVD-lemezt (lásd a „1. Lemez
behelyezése” c. fejezetet, a 27. oldalon).
4
5
6
A külső készülék megkezdi a lejátszást,
ez a fevevő pedig rögzíteni kezdi a
lejátszott képet.
A felvétel megállításához nyomja meg a
x REC STOP gombot ezen a felvevőn.
Ha digitális videokamerát csatlakoztat a
DV IN aljzaton keresztül
A DV IN aljzaton keresztül történő felvétellel
kapcsolatban lásd a „DV másolás” c. részt a
79. oldalon.
Nyomja meg az INPUT SELECT gombot
a csatlakoztatási módnak megfelelõ
bemeneti forrás kiválasztásához.
z Hasznos tudnivaló
A felvételi beállításokat a műsor rögzítésének
megkezdése előtt megváltoztathatja. A részletekért
lapozzon „A felvételi képminőség és képméretének
beállítása” fejezethez (48. oldal).
Az előlapon az alábbi kijelzés jelenik
meg:
b Megjegyzések
programhely
3
A lejátszási szünet üzemmód megszüntetéséhez nyomja meg a külsõ
készülék szünet (vagy lejátszás)
gombját.
Kétnyelvû mûsor HDD-re vagy DVDRW/DVD-R lemezre (VR formátum)
történõ felvétele estén válassza ki a
megfelelõ audio jeltípust).
Idõzített felvétel
Felvételt készíthet a felvevőhöz csatlakoztatott videomagnóról vagy hasonló eszközről.
Videomagnó vagy hasonló eszköz csatlakoztatásához olvassa el a „Csatlakoztatás videomagnóhoz vagy hasonló eszközhöz” című
fejezetet (21. oldal). Ha a készülék rendelkezik DV kimenettel, használja az előlapon
levő DV IN aljzatot (i.LINK-aljzat).
7
master page=right
• Videojáték képének felvételekor előfordulhat,
hogy a kép nem lesz tiszta.
• A Copy-Never másolásvédelmi jellel ellátott
műsorok nem vehetők fel. A felvevő folytatja a
felvételt, de a lemezre csak üres hátteret vesz fel.
Nyomja meg az OPTIONS gombot és
válassza ki a „Line Audio Input”
menüpontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot. Válassza ki a
„Bilingual” opciót, és nyomja meg újból
az ENTER gombot.
A kétnyelvű felvételről a 43. oldalon
olvashat bővebben.
Nyomja meg többször a REC MODE
gombot a felvételi mód
kiválasztásához.
A felvételi módokról bővebben a
42. oldalon olvashat.
Helyezze be a forrás kazettát a külsõ
készülékbe, és kapcsolja azt
lejátszási szünet üzemmódba.
Nyomja meg a z REC gombot.
A felvétel megkezdődik.
53
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\070PLA.fm
3
Lejátszás
4
Lejátszás
master page=left
Válassza ki a lejátszani kívánt tételt,
és nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
Válassza ki a „Play” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A lejátszás elindul a kiválasztott tételtől.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
HDD
Z (nyit/zár)
DVD
Számgombok
AUDIO
TOP MENU
MENU
SUBTITLE
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
/
.
H
X
1
2
>
x
Nyomja meg a HDD vagy DVD gombot.
• Ha a DVD-t választja, helyezzen be egy
lemezt (lásd az „1. Lemez behelyezése”
című fejezetet, a 29. oldalon).
• Ha DVD VIDEO, VIDEO CD- vagy
CD-lemezt helyezett be, nyomja meg a
H gombot. A lejátszás megkezdődik.
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
A tétel listáról további részleteket a
„3. A felvett műsor lejátszása (tétel lista)” című fejezetben olvashat (31. oldal).
Példa: DVD+RW
A DVD menüjének használata
Ha DVD VIDEO, vagy lezárt DVD+RW,
DVD-RW (videó formátum), DVD+R illetve DVD-R (videó formátum) lemezeket játszik le, akkor a lemez menüjét a TOP MENU
vagy a MENU gomb megnyomásával
nyithatja meg.
PBC funkcióval rendelkezõ VIDEO CDlemezek lejátszása
A PBC (Playback Control, Lejátszás vezérlés) funkció lehetővé teszi a VIDEO CDlemezek interaktív lejátszását a tv-képernyőn
megjelenő menü segítségével.
Ha PBC funkcióval rendelkező VIDEO CDlemezt játszik le, a menü megjelenik a tvképernyőn.
A számgombok segítségével válasszon ki egy
tételt, és nyomja meg az ENTER gombot.
Ezután kövesse a menüben látható utasításokat (nyomja meg a H gombot, amikor a
„Press SELECT” felirat megjelenik).
A Super VIDEO CD-lemezek PBC funkciója
ezen a felvevőn nem használható. Ezzel a
felvevővel a Super VIDEO CD-lemezek csak
folyamatos módban játszhatók le.
A kameraállás módosítása
Ha egy jelenet több kameraállásban szerepel
a lemezen, az előlapi kijelzőn megjelenik a
„
” szimbólum. Lejátszás közben az
OPTIONS gombbal változtassa meg a
kameraállást (Change Angle), majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A lejátszás megállítása
Nyomja meg a x gombot.
Gyorsított lejátszás bekapcsolt hanggal
(Scan Audio)
Ha a HDD-re felvett műsor lejátszása közben
megnyomja a M gombot, a párbeszédet
vagy egyéb hangot gyorsítva is lejátszhatja
(az „×1.3” jelenik meg).
Ha a M gomb újbóli megnyomásával
módosítja a keresési sebességet, a lejátszás
hangja nem lesz hallható.
54
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\070PLA.fm
A lejátszás folytatása a megszakítási
ponttól (folytatólagos lejátszás)
Ha a H gombot ismét megnyomja a lejátszás
befejezése után, a felvevő attól a ponttól
folytatja a lejátszást, ahol a x gombot
megnyomta.
Ha a legelejéről szeretné elkezdeni a
lejátszást, nyomja meg az OPTIONS gombot,
válassza ki a „Play Beginning” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot. A lejátszás
a tétel/műsorszám/jelenet elejéről indul.
b Megjegyzés
Tv szünet üzemmódból a lejátszás nem folytatható.
Jelszóval védett lemezek lejátszása
(szülõi felügyelet)
Ha a szülői felügyelet funkcióval korlátozott
DVD-lemezt játszik le, a tv-képernyőn a „Do
you want temporarily change parental control
to * ?” üzenet jelenik meg.
1
Válassza az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A jelszó bevitelére szolgáló képernyő
jelenik meg.
2
A számgombokkal adja meg a négyjegyű
jelszó számjegyeit.
3
Nyomja meg az ENTER gombot az
„OK” opció kiválasztásához
A felvevő megkezdi a lejátszást.
A lemeztartó fiók zárolása (gyermekzár)
A lemezfiók zárolásával megakadályozhatja,
hogy a gyermekek kinyissák a lemeztartó
fiókot.
Miután a készüléket bekapcsolta, tartsa
nyomva a x gombot mindaddig, míg a
„LOCKED” felirat meg nem jelenik a
kijelzőn. Amíg a gyermekzár aktív, a Z (nyit/
zár) gomb nem funkcionál.
A zárolás feloldásához tartsa nyomva a x
gombot mindaddig, míg az „UNLOCKED”
felirat meg nem jelenik a kijelzőn (a készülék
bekapcsolt állapotában).
Egygombos lejátszás (One Touch Play)
Lejátszás
Az aktuális lemez folytatási pont helye
törlődik a memóriából, ha:
– kinyitja a lemeztartó fiókot (kivéve HDD).
– egy másik tételre kapcsol (kivéve HDD).
– a Title List menü Original vagy Playlist
opcióját kiválasztja (csak HDD/DVD-RW/
DVD-R (VR formátum) esetén).
– a lejátszás megállítása után szerkeszti a
tételt.
– a felvevő beállítását megváltoztatja.
– a felvevőt kikapcsolja (csak VIDEO CD/
CD/DATA DVD/CD-lemezek esetében).
– felvételt készít (kivéve a HDD/DVD-RW/
DVD-R lemezeket (VR formátum)).
– kihúzza a hálózati vezetéket.
master page=right
Ha SMARTLINK csatlakoztatást használ, a
lejátszást egyszerűen elindíthatja.
Nyomja meg a H gombot. A felvevő és a tvkészülék automatikusan bekapcsol, és a tvkészülék a felvevő számára fenntartott programhelyre kapcsol. A lejátszás automatikusan elindul.
Egygombos menü (One Touch Menu)
Ha SMARTLINK csatlakoztatást használ, a
Title List menüt egyszerűen megnyithatja.
Nyomja meg a TITLE LIST gombot. A felvevő és a tv-készülék automatikusan bekapcsol, és a tv-készülék a felvevő számára fenntartott programhelyre kapcsol. A képernyőn
megjelenik a tétel lista menü.
z Hasznos tudnivalók
• A 3. lépésben (54. oldal) a lejátszás elindításához
használhatja a H gombot is.
• A gyermekzár akkor is bekapcsolt állapotban
marad, ha az „Others” menüben (98. oldal)
kiválasztja a „Factory Setup” opciót.
A jelszó regisztrálásához vagy megváltoztatásához olvassa el a „Parental Control (Szülői
felügyelet) (csak DVD VIDEO)” fejezetet
(96. oldal).
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
55
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\070PLA.fm
master page=left
Lejátszási opciók
Az alábbi gombok helyének ellenőrzéséhez lásd az 54. oldalon lévő ábrát.
Az MP3, JPEG vagy DivX műveleteket lásd az „MP3 audio műsorszámok, JPEG képfájlok
vagy DivX® videofájlok lejátszása” című fejezetben, a 61. oldalon.
Gombok
Műveletek
AUDIO
Többszöri megnyomásával (normál lejátszás közben) a lemezre
felvett hangsávok közül választhat.
DVD : a nyelv kiválasztása.
HDD -RWVR
-RVR
DVD
CD
VCD
HDD -RWVR -RVR : az elsődleges/másodlagos hangsáv
kiválasztása.
CD : a sztereó vagy mono hangsáv kiválasztása.
VCD
SUBTITLE
DVD
Többszöri megnyomásával a szinkronfeliratok nyelvei közül
választhat.
/
(azonnali visszajátszás/gyorskeresés)
Az előző jelenet megismétlése/gyorskeresés előre az aktuális
jeleneten belül.
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
DVD
. (előző)/
> (következő)
Ugrás az előző/következő tétel/fejezet/jelenet/műsorszám
elejére.
HDD esetén nem léphet az előző/következő tétel elejére.
(gyorsított lejátszás hátra/
gyorsított lejátszás előre)
A lemez gyorsított lejátszása hátra/előre normál lejátszás
közben.
A keresés sebessége a következőképpen változik:
gyorsított lejátszás hátra gyorsított lejátszás előre
m1 N
n 1M*1
m2 N N
n n 2M
m3*2 N N N
n n n 3M*2
Ha a gombot nyomva tartja, a gyorsított lejátszás előre/hátra
addig tart, amíg a gombot el nem engedi.
*1 Ha a HDD-re felvett műsor lejátszása közben megnyomja a M
gombot, a hangot gyorsítva is lejátszhatja (az „×1.3” jelenik meg).
*2 A m3 és a 3M csak HDD és DVD esetén működik.
(lassítás/képenkénti léptetés)
HDD
+RW
-RWVideo
+R
-RVideo
DVD
-RWVR
Ha szünet üzemmódban egy másodpercnél tovább tartja
nyomva, a készülék lassított lejátszásra kapcsol.
Ha szünet üzemmódban röviden megnyomja, a készülék
képenként lépteti a műsort.
-RVR
VCD *
* Normál lejátszási irány
X (Szünet)
A lejátszás szüneteltetése.
A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg a H gombot.
56
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\070PLA.fm
b Megjegyzések
• Az ezzel a készülékkel felvett lemez lejátszása
közben a kameraállás és a szinkronfelirat nem
módosítható.
• Csak DVD-kamkorderrel készített diabemutatót
lehet lejátszani ezzel a készülékkel. Egyéb
funkciók, például gyorskeresés előre, nem
használhatók.
2
Megjegyzések a CD-lemezre felvett DTS
mûsorok lejátszásához
Megjegyzés a DTS hangsávot tartalmazó
DVD-lemezek lejátszásához
A DTS audio jelek csak a DIGITAL OUT
(COAXIAL) aljzaton jelennek meg.
Ha DTS hangot tartalmazó DVD-lemezt játszik le,
válassza ki a „DTS” pataméter „On” beállítását az
„Audio” menüben (92. oldal).
A képminõség beállítása
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
+R
VCD DATA DVD *
DATA CD *
* Csak DivX videofájl esetén
1
Nyomja meg az OPTIONS gombot,
válassza ki a „Video Settings”
menüpontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
3
Válasszon ki egy képjellemzõt, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a beállításra szolgáló
képernyő.
„FNR” (világosságjel zajcsökkentés):
Csökkenti a videojel világosságjel
elemének zajtartalmát.
„BNR” (blokkzaj csökkentés):
Csökkenti a blokkzajt, illetve a kép
mozaikszerű mintázatát.
„MNR” (moszkitózaj csökkentés):
A képek körül látható szellemkép jelenségének csökkentése. A készülék a videó
bitsebesség és egyéb tényezők függvényében automatikusan szabályozza a
zajcsökkentés szintjét minden egyes
beállítási tartományban.
„Sharpness” (képélesség):
A képek körvonalait élesíti.
„PB Video Equalizer” (lejátszási videó
ekvalizer):
A kép részletesebb beállítását teszi
lehetővé.
Válasszon ki egy képjellemzőt, és
nyomja meg az ENTER gombot.
• Contrast (kontraszt): a kontraszt
beállítása.
• Brightness (fényerő): a kép fényerejének beállítása.
• Colour: a színek intenzitásának
beállítása.
• Hue: a színek egyensúlyának beállítása.
Lejátszás
• DTS hangú CD-lemez lejátszása esetén az analóg
sztereó aljzatokhoz csatlakoztatott hangsugárzókból erős zaj hallható LINE 1–TV/LINE 3/
DECODER/LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) aljzat.
A hangrendszer esetleges károsodásának
elkerülése érdekében a vásárlónak meg kell
tennie a szükséges óvintézkedéseket, mielőtt a
felvevő LINE 1–TV/LINE 3/DECODER/LINE 2
OUT (R-AUDIO-L) aljzatait egy erősítő
rendszerhez csatlakoztatja. A DTS Digital
Surround™ lejátszásához egy külső, a felvevő
DIGITAL OUT aljzatához csatlakoztatott DTS
dekóderre van szükség.
• DTS hangú CD-lemez lejátszásakor kapcsoljon
„Stereo” üzemmódba az AUDIO gomb segítségével (56. oldal).
master page=right
A </, gombokkal állítsa be az
értéket, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
„FNR”: (gyenge) Off 1 2 3 (erős)
„BNR”: (gyenge) Off 1 2 3 (erős)
„MNR”: (gyenge) Off 1 2 3 (erős)
„Sharpness” (képélesség)*:
(gyenge) Off 1 2 3 (erős)
„PB Video Equalizer” (lejátszási videó
ekvalizer):
• Contrast: (gyenge) –3 ~ 0 ~ 3 (erős)
• Brightness: (sötét) –3 ~ 0 ~ 3 (világos)
• Colour: (fakó) –3 ~ 0 ~ 3 (élénk)
• Hue: (piros) –3 ~ 0 ~ 3 (zöld)
További paraméterek beállításához
ismételje meg a 2. és 3. lépést.
* Az „1” lágyítja a képek körvonalait. A „2”
erősíti, a „3” fokozottan erősíti a képek
körvonalait
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
57
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\070PLA.fm
b Megjegyzés
• Ha a képernyőn megjelenő képek körvonalai
életlenek, kapcsolja a „BNR” és/vagy az „MNR”
paramétert „Off” beállításra.
• A lemeztől, illetve a lejátszott jelenettől függően
előfordulhat, hogy a fenti BNR, MNR vagy FNR
funkciók hatását nehéz észrevenni. Ezen kívül
előfordulhat, hogy ezek a funkciók egyes
képernyőméreteknél nem működnek.
• A „Sharpness” funkció használata esetén a lemezen előforduló zajok még jobban érzékelhetővé
válhatnak. Ebben az esetben a BNR funkció és a
„Sharpness” funkció együttes használata javasolt.
Ha ez sem segít, válassza ki a „Sharpness”
funkció „Off” beállítását.
master page=left
Tv-mûsor szüneteltetése
(TV Pause/Pause live TV)
Az aktuális tv-műsort szünet üzemmódba
kapcsolhatja, és egy későbbi időpontban
folytathatja. Ez a funkció például akkor lehet
nagyon hasznos, ha tv-nézés közben váratlan
telefonhívást kap vagy vendég érkezik.
1
Nyomja meg a felvevõn a X gombot a
tv-adás nézése közben.
A kép kimerevedik. A szünet üzemmód
hossza legfeljebb három óra lehet.
A kép és a hang közötti késés
korrigálása (AV SYNC)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
+R
VCD DATA DVD
DATA CD
1
2
3
Az OPTIONS gombbal válassza ki az
„Audio Settings” menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki az „AV SYNC” paramétert,
és nyomja meg az ENTER gombot.
„AV SYNC”:
Ha a kép késik a hanghoz képest, ezzel a
funkcióval szinkronba hozhatja a képet
és a hangot (0 és 120 milliszekundum
között). A nagyobb számértékek hoszszabb késleltetést jelentenek. Ha videomagnóra vagy más külső eszközre másol
át egy felvételt, a paraméter értékét
állítsa vissza 0 ms-ra (alapértelmezés).
A </, gombokkal válassza ki a
kívánt beállítást, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Tv szünet
2
A tv-mûsor folytatásához nyomja meg
a X, vagy újból a H gombot.
b Megjegyzések
• A szüneteltetett műsort a készülék nem menti a
HDD-re.
• Ez a funkció kikapcsol, ha:
– megnyomja az x (állj) gombot.
– megnyomja a PROG +/– gombot.
– megnyomja a DVD gombot.
– megnyomja a Z (nyit/zár) gombot.
– megnyomja a TITLE LIST gombot.
– megnyomja az INPUT SELECT gombot.
– kikapcsolja a felvevőt.
– időzített vagy szinkronfelvétel kezdődik.
– a PDC/VPS funkció be van kapcsolva („On”),
és csatornapásztázás kezdődik.
– DV átmásolást vagy normál átmásolási
funkciót indít.
• A szüneteltetett műsor újraindítása eltarthat
néhány másodpercig.
• Az aktuális tv-műsor és a felvett műsor között
mindig marad legalább 1 perc különbség, még
akkor is, ha a rögzített műsort gyorsított
lejátszással előrecsévéli.
58
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\070PLA.fm
Az éppen felvett mûsor elejének
lejátszása (követéses lejátszás)
HDD
-RWVR
A „követéses lejátszás” lehetővé teszi, hogy
már a műsor felvétele közben megkezdje a
felvétel elejének lejátszását. Nem szükséges
megvárnia a felvétel befejezését.
Az éppen felvett műsor elejének lejátszása
elindul.
Ha a gyorsított lejátszás funkciót használva
elér addig a pontig, ahol a felvétel tart, a követéses lejátszás átkapcsol normál lejátszás
módba.
b Megjegyzés
• DVD-RW lemezek (VR formátum) esetén ez a
funkció nem használható, ha:
– 1-szeres sebességű DVD-RW lemezre készíti a
felvételt.
– HQ vagy HSP módban készíti a felvételt.
• A DVD gyorsított hátra/előre lejátszása, illetve az
azonnali visszajátszás/gyorskeresés közben a tvképernyőn a kép pár másodpercre kimerevedik.
• A követéses lejátszás a felvétel elindítása után 1
perccel, vagy annál később indítható.
• Az aktuális tv-műsor és a felvett műsor között
mindig marad legalább 1 perc különbség, még
akkor is, ha a rögzített műsort gyorsított
lejátszással előrecsévéli.
Egy korábban rögzített mûsor
lejátszása felvételkészítés
közben (egyidejû felvétel és
lejátszás)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
Az „egyidejű felvétel és lejátszás” lehetővé teszi, hogy a felvételkészítés közben lejátsszon
egy korábban rögzített műsort. A lejátszás akkor is folytatódik, ha a felvétel időzített. Ezt a
funkciót a következőképpen használhatja:
• HDD-re történő felvétel esetén:
Egy másik tétel lejátszása a HDD-ről.
A DVD gomb megnyomásával egy korábban DVD-lemezre felvett műsor lejátszása.
• DVD-lemezre történő felvétel esetén:
A HDD gomb megnyomásával egy korábban HDD-re felvett műsor lejátszása.
• DVD-RW (VR formátum) lemezre történő
felvétel esetén)*1:
Egy másik tétel lejátszása ugyanarról a
DVD-RW (VR formátum) lemezről.*2
*1 Az egyidejű felvétel és lejátszás funkció nem
használható, ha:
– 1-szeres sebességű DVD-RW lemezre készíti a
felvételt.
– HQ vagy HSP módban készíti a felvételt.
2
* HQ vagy HSP módban készíti a felvételt. A felvétel
állapotától függően, vagy ha HQ vagy HSP felvételi
módban rögzített műsort játszik le elképzelhető,
hogy a kép zajos lesz. A kép pár másodpercre kimerevedhet, ha gyorsított hátra/előre lejátszásra, illetve
azonnali visszajátszásra/gyorskeresésre kapcsol.
Lejátszás
Felvétel közben nyomja meg az OPTIONS
gombot és válassza ki a „Chasing
Playback” menüpontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
master page=right
HDD-re történő felvétel közben DVD VIDEO,
VIDEO CD-, Super VIDEO CD-, CD- illetve
DATA DVD/DATA CD-lemezeket is lejátszhat.
Példa: egy másik tétel lejátszása HDD-rõl,
a HDD-re történõ felvétel közben.
1
2
3
Felvétel közben nyomja meg a TITLE
LIST gombot a HDD tétel lista megnyitásához.
Válassza ki a lejátszani kívánt tételt,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Play” menüpontot az
almenüben, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A lejátszás elindul a kiválasztott tételtől
kezdve.
Példa: DVD lejátszása HDD-re történõ
felvétel közben.
1
2
3
4
Felvétel közben helyezzen egy DVDlemezt a felvevőbe, majd nyomja meg a
DVD gombot.
A DVD tétellista megjelenítéséhez
nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Válassza ki a lejátszani kívánt tételt,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Play” menüpontot az
almenüben, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A lejátszás elindul a kiválasztott tételtől
kezdve.
b Megjegyzés
HDD-re történő felvétel közben NTSC színrendszerben készült DVD-, DivX videó vagy VIDEO
CD-lemezeket nem tud lejátszani. VIDEO CDlemez vagy DivX videó lejátszása közben válassza
ki a „Colour System” menüpont „PAL” beállítását
(91. oldal).
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
59
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\070PLA.fm
A képernyőn megjelenik a szám
beírására szolgáló menü.
Példa: Title Search
Tétel/fejezet/mûsorszám
stb. keresése
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
master page=left
+R
CD
DATA DVD DATA CD
A lemezen kereshet tétel, fejezet vagy műsorszám szerint. Mivel a lemez minden tétele és
műsorszáma egyedi sorszámmal van azonosítva, a kívánt tétel vagy műsorszám a megfelelő sorszám beírásával is kiválasztható.
Lehetőség van az időkód alapján történő
keresésre is.
2
3
Számgombok
A zárójelben lévő szám a tételek,
fejezetek, műsorszámok, stb. számát
jelentik.
A számgombokkal válassza ki a keresett tétel, fejezet, mûsorszám, idõkód, stb. számát.
Példa: Time Search
Ha a lemez 2 óra 10 perc 20
másodpercnyi műsora utáni részletet
keres, írja be a „21020” időkódot.
Ha hibázik, írja be újból a számjegyeket.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A felvevő a kiválasztott számmal indítja
a lejátszást.
b Megjegyzés
ENTER
A „Title Search” a HDD-n való kereséshez nem
használható.
OPTIONS
1
Az OPTIONS gombbal válassza ki
lejátszás közben a keresési eljárást,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
„Title Search” (tétel keresés) (DVD)
„Chapter Search” (fejezet keresés)
(HDD/DVD)
„Track Search” (műsorszám keresés)
(CD/DATA CD)
„Search” (keresés) (VIDEO CD)
„Album Search” (album keresés)
(DATA DVD/DATA CD)
„Time Search” (idő keresés) (DVD/
DATA DVD*/DATA CD*): a lejátszási
kezdőpont kijelölése az időkód beírásával történik.
* Csak DivX videofájl esetén
„File Search” (fájl keresés) (DATA
DVD/DATA CD)
60
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\070PLA.fm
MP3 audio mûsorszámok, JPEG képfájlok
vagy DivX® videofájlok
lejátszása
DATA DVD DATA CD
Nyomja meg a H gombot.
MP3 lemezeknél a lejátszás a lemezen lévő
első MP3 műsorszámtól kezdődően elindul.
JPEG fájloknál a képekből összeállított
diavetítés kezdődik.
DivX videofájlok esetén a lejátszás a lemez első DivX videofájljával kezdődik.
Ha a lemez MP3 műsorszámokat, JPEG
képfájlokat és DivX videofájlokat is tartalmaz, a H gomb megnyomásakor a lejátszás a DivX videofájlokkal kezdődik.
Ha a lemez MP3 műsorszámokat és JPEG
képfájlokat is tartalmaz, a H gomb első
megnyomásakor a lejátszás a JPEG képfájlokkal kezdődik.
Lejátszás
Ezzel a készülékkel lejátszhatja a DATA CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) lemezekre felvett
MP3 audio műsorszámokat, JPEG képfájlokat és DivX videofájlokat, illetve a DATA
DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R) lemezekre felvett JPEG
képfájlokat vagy DivX videofájlokat).
2
master page=right
A lejátszás vagy diabemutató leállítása
Nyomja meg a x gombot.
A lejátszás vagy diabemutató
szüneteltetése
Nyomja meg a X gombot.
AUDIO
SUBTITLE
Az MP3 zeneszámok vagy DivX videofájlok
elejének lejátszása
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
Gyorskeresés elõre vagy hátra egy MP3
mûsorszámon vagy DivX videofájlon belül
DISPLAY
/
.
m
H
TIME/
TEXT
1
Az OPTIONS gombbal válassza ki a „Play
Beginning” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
>
Nyomja meg a m/M gombot lejátszás
közben.
x
X
Ugrás a következõ vagy az elõzõ MP3
mûsorszámra, JPEG képfájlra vagy DivX
videofájlra
Helyezzen be egy lemezt.
Lásd az „1. Lemez behelyezése” című
fejezetet, a 29. oldalon.
Lejátszás közben nyomja meg a . vagy >
gombot. Ha a . vagy > gombot többször
megnyomja, a következő vagy az előző albumba is eljuthat (JPEG képfájlok kivételével).
DivX videofájlok lejátszása lassítva/
képenként (csak normál lejátszási
irányban)
Szünet üzemmódban nyomja meg a y/C
gombot.
Ugrás a következõ vagy az elõzõ albumba
(DivX videofájlok kivételével)
Lejátszás vagy diabemutató közben nyomja
meg a
/
gombot.
A felvevõ regisztrációs kódjának
megjelenítése
Válassza ki a „Registration Code” opciót az
„Others” menüben (98. oldal).
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
61
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\070PLA.fm
A kép forgatása
A kép megjelenítése közben az OPTIONS
gombbal válassza ki a „Rotate Right” (Forgatás jobbra) vagy a „Rotate Left” (Forgatás
balra) funkciót, és nyomja meg az ENTER
gombot.
z Hasznos tudnivaló
• MP3 műsorszám lejátszása közben az AUDIO
gombbal válthat a sztereó és mono hangzás
között.
• DivX videofájlok MP3 vagy MPEG
hangsávjának lejátszása közben az AUDIO
gombbal választhat a hangsávok közül.
• DivX videofájlok lejátszása közben a SUBTITLE
gombbal kapcsolhatja be a szinkronfeliratot.
• Kép megjelenítése közben a </, gombbal
elforgathatja a JPEG képet.
• A JPEG album vagy a kép információinak tvképernyőn történő megjelenítéséhez nyomja meg
a DISPLAY gombot. Ezután a TIME/TEXT
gombbal választhat az aktuális kép és az album
számának kijelzése közül.
b Megjegyzések
• Lehetnek olyan JPEG fájlok – különösen a 3
millió pixelnél nagyobb méretű fájlok –, melyek
megnövelik a képvetítési intervallumot.
• Az elforgatott JPEG képet nem menti a felvevő,
ha átkapcsol egy másik mappára.
• A 720 × 480-nál nagyobb méretű képeket a
megfelelő megjelenítés érdekében 720 × 480
méretűre csökkenti a készülék.
• Az alábbi képeket ez a felvevő nem tudja
megjeleníteni:
– a progresszív tömörítésű JPEG fájlokat
– szürkeárnyalatos JPEG fájlokat
– a 4:1:1 arányú JPEG fájlokat
• Ha sérült, vagy a lejátszási követelményeknek
nem megfelelő képet próbál meg lejátszani, a
jelenik meg, és a képet nem jeleníti meg a
felvevő.
• Ez a készülék nem képes lejátszani azokat a DivX
videofájlokat, melyek mérete nagyobb mint 720
(szélesség) × 576 (magasság), illetve 4 GB.
master page=left
Néhány szó az MP3 audio mûsorszámokról, JPEG képfájlokról és DivX videofájlokról
Az MP3 egy olyan szabványos hangtömörítési technológia, mely megfelel az ISO/MPEG
előírásoknak. A JPEG egy képtömörítési
technológia.
Ezzel a készülékkel a DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) lemezekre felvett MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) formátumú audio
műsorszámokat és JPEG képfájlokat, illetve
a DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R) lemezekre
felvett JPEG képfájlokat játszhatja le).
A készülék csak akkor ismeri fel a DivX videofájlokat és JPEG képfájlokat, ha a DATA
CD-lemezt az ISO 9660 1-es, 2-es szint szerinti vagy Joliet formátumban vették fel.
A készülék csak akkor ismeri fel az MP3
műsorszámokat, ha a DATA CD-lemezt az
ISO 9660 1-es, 2-es szint szerinti vagy Joliet
formátumban vették fel. A DivX® egy
videofájl tömörítési technológia, melyet a
DivX, Inc. dolgozott ki. Ez a termék egy
hivatalos, DivX® által jóváhagyott készülék.
Ezzel a készülékkel lejátszhatja a DivX
videofájlokat tartalmazó DATA CD-ket és
DATA DVD-ket.
Lejátszhat többmenetes/többszektoros
lemezt is.
A felvételi formátum részleteit lásd a felvevő
készülék, vagy a felvevő szoftver (nem mellékelt tartozék) kezelési útmutatójában.
Megjegyzés a többmenetes/többszektoros
lemezekhez
Ha az első menetben/szektorban zenei CD
formátumban felvett hangfájlok, illetve videó
CD formátumban felvett képfájlok találhatók, csak az első menet/szektor játszható le.
b Megjegyzés
Ez a készülék nem tudja lejátszani a Packet Write
formátumú DATA (adat) CD/DATA DVDlemezek bizonyos típusait.
62
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
master page=right
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\070PLA.fm
A készülék az alábbi típusú
MP3 audio mûsorszámok, JPEG
képfájlok vagy DivX videofájlok
lejátszására képes
Az albumok lejátszási sorrendje a következő:
A lemez adatstruktúrája
1.szint
2.szint
3.szint
4.szint
5.szint
Lejátszás
Ez a felvevő az alábbi műsorszámokat és
fájlokat tudja lejátszani:
– „.mp3” kiterjesztéssel rendelkező MP3
audio műsorszámok.
– „.jpeg” vagy „.jpg” kiterjesztéssel
rendelkező JPEG képfájlok.
– A DCF* szabványnak megfelelő JPEG
képfájlok.
– „.avi” vagy „.divx” kiterjesztéssel rendelkező DivX videofájlok
Az albumok, mûsorszámok és
fájlok lejátszási sorrendje
* „Design rule for Camera File system”: a Japán
Elektronikai és Információtechnológiai
Szövetség (JEITA) által előírt, a digitális
fényképezőgépekre vonatkozó képszabvány
elnevezése).
b Megjegyzések
• A készülék minden olyan fájlt lejátszik, mely
kiterjesztése „.mp3”, „.jpeg”, „.jpg”, „.avi” vagy
„.divx”, még akkor is, ha az nem MP3, JPEG
vagy DivX formátumú. Ilyen esetben azonban
olyan hangos zaj keletkezhet, amely a hangsugárzókat károsíthatja.
• Ezzel a készülékkel nem lehet az mp3PRO
formátumú fájlokat lejátszani.
• Elképzelhető, hogy a készülék nem játssza le
azokat a DivX fájlokat, melyeket kettő vagy több
DivX videofájl kombinálásával állítottak elő.
• A lemez állapotától függően előfordulhat, hogy
egyes lemezeket nem lehet normál módon
lejátszani. Például a kép zavaros lehet, a lejátszás
nem egyenletes, a hang akadozik és így tovább.
• A lemez állapotától függően a lejátszás elindítása
hosszabb időt is igénybe vehet.
• Lehetnek olyan fájlok, melyeket ezzel a
lejátszóval nem lehet lejátszani.
Album
MP3 audio műsorszám
JPEG képfájl
DivX videofájl
Ha behelyez egy DATA (adat) CD/DATA
DVD-t és megnyomja a H gombot, a számozott műsorszámokat (vagy fájlokat) a készülék lejátssza 1-től 7-ig. JPEG képfájlok egombbal a következő albumra
setén a
ugorhat. (Ha például az 1-es albumból a 2es albumba kíván átlépni.) Az aktuális albumban lévő almappák/műsorszámok (vagy
fájlok) prioritást élveznek a struktúra többi
albumával szemben. (Példa: D album a C
album almappája, ezért a 4-es műsorszám
az 5-ös előtt lesz lejátszva).
z Hasznos tudnivaló
• Ha a lemez műsorának összeállításakor a műsorszámnevek/fájlnevek elé sorszámot ír (pl. 01, 02,
03, stb.), a készülék a számok sorrendjében játszsza le a műsorszámokat.
• Mivel a bonyolult fastruktúrával rendelkező
lemezek lejátszásának megkezdése hosszabb időt
vesz igénybe, javasoljuk, hogy két szintnél
bonyolultabb hierarchiát ne hozzon létre.
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
63
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\070PLA.fm
master page=left
b Megjegyzések
• A DATA (adat) CD/DATA DVD-t létrehozó
szoftver függvényében előfordulhat, hogy a
lejátszási sorrend eltér a fentebb leírttól.
• A felvevő legfeljebb 999 mappát képes lejátszani
(a JPEG/MP3/DivX fájlokat nem tartalmazó
mappákat is beleértve).
• A felvevő legfeljebb 999 mappát és 9999 fájlt
képes lejátszani (a JPEG/MP3/DivX fájlokat nem
tartalmazó mappákat, illetve a nem JPEG/MP3/
DivX fájlokat is beleértve).
• A felvevő maximum 999 albumot és fájlt képes
felismerni egy mappán belül (a JPEG/MP3/DivX
fájlokat nem tartalmazó mappákat is beleértve).
• A következő vagy egy másik mappába ugrás
beletelhet néhány másodpercbe.
• Ez a felvevő a 320 kbps-nál nagyobb bitsebességű MP3 fájlokat nem játssza le.
64
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\080EDT.fm
master page=right
Törlés és szerkesztés
Mielõtt hozzákezdene
Ez a felvevő a különböző lemeztípusokhoz
különféle szerkesztési módokat kínál.
b Megjegyzések
HDD
Törlés és szerkesztés
• A szerkesztett tartalom elveszhet, ha a szerkesztés közben kiveszi a lemezt.
• Ezzel a felvevővel nem szerkeszthető a DVD
videokamerával felvett DVD-lemez.
• Ha egy üzenet jelenik meg, mely arra figyelmeztet, hogy a lemezvezérlő információk számára
nincs elegendő hely, törölje a szükségtelen
tételeket.
• DVD+R vagy DVD-R lemez szerkesztése esetén
a lezárás előtt fejezzen be minden szerkesztési
műveletet. A lezárt lemez tartalmát nem
szerkesztheti.
-RWVR
+RW
-RVR
-RWVideo
Szerkesztési funkció
+R
Eredeti
Lejátszási
Eredeti
lista
Lejátszási
lista
Törlés (66. oldal)
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Védelem (66. oldal)
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen
-RVideo
Tétel elnevezése (66. oldal) Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
A-B törlés (67. oldal)
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen*
Tételek törlése (67. oldal)
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Kettéosztás (68. oldal)
Igen
Igen
Nem
Igen
Nem
Index-kép módosítás
(66. oldal)
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Fejezet jelölés (69. oldal)
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Lejátszási lista létrehozása
és szerkesztése (69. oldal)
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Sorrend módosítása
(71. oldal)
Nem
Nem
Nem
Igen
Nem
Összevonás (71. oldal)
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
* csak DVD+RW lemezeknél
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
65
master page=left
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\080EDT.fm
Lemezterület felszabadítása
Ha a DVD+RW vagy DVD-RW (videó formátum) lemezen szeretne felszabadítani
lemezterületet, törölje a tétel lista legnagyobb
sorszámú tételét.
Legnagyobb sorszámú tétel
Egy tétel törlése és
szerkesztése
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Ez a rész bemutatja az alapvető szerkesztési
funkciókat. Ne feledje, hogy a szerkesztés
eredménye nem visszafordítható. A DVDRW/DVD-R (VR formátum) lemez tartalmának az eredeti tartalom megváltoztatása nélkül
történő szerkesztéséhez hozzon létre lejátszási
listát (69. oldal).
HDD és DVD-RW (VR formátum) lemez
esetén bármelyik tételt törölheti.
DVD-R és DVD+R lemezeknél a tételek
törlésével nem szabadul fel lemezterület.
Lásd az „Egy tétel törlése és szerkesztése”
(66. oldal), illetve a „Több tétel együttes
törlése (Erase Titles)” (67. oldal) című
fejezeteket.
Váltás a lejátszási lista és a tétel lista
között
A lemez lejátszási lista tételeit a Title List
(Playlist) menüben, az eredeti tételeket pedig
a Title List (Original) menüben tekintheti
meg. A kétféle tétel lista közötti váltáshoz
nyomja meg a </, gombot, amíg a Title
List menü a képernyőn látható. A lejátszási
lista létrehozásának és szerkesztésének
módját lásd a 69. oldalon.
CHAPTER
MARK
O RETURN
.
mc
CHAPTER
MARK
ERASE
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
>
CM
X
1
2
3
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
HDD tételek, vagy DVD-RW/DVD-R
(VR formátumú) lemezek esetén a </,
gombokkal válthat a tétel lista képernyőre.
Válasszon ki egy tételt, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Válasszon ki egy tételt, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
Válasszon ki egy opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A következő szerkesztési műveleteket
végezheti el a kiválasztott tételen.
„Erase”: a kiválasztott tétel törlése. Válaszsza ki az „OK”-t a jóváhagyás kérésekor.
„Protect”: a tétel védelme. A védett tétel
mellett a „ ” ikon jelenik meg.
„Title Name”: lehetővé teszi a tételek elnevezését, vagy módosítását (36. oldal).
„A-B Erase”: a tétel egy részének törlése
(67. oldal).
„Divide”: a tétel kettéosztása (68. oldal).
66
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
master page=right
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\080EDT.fm
„Set Thumbnail”: a tétel index-képének
módosítása a tétel listában (32. oldal).
„Make a Playlist”: a teljes tétel hozzáadása
a lejátszási listához jelenetként (71. oldal).
z Hasznos tudnivalók
• Egyszerre több tételt is törölhet (67. oldal).
• A már lejátszott tételeket automatikusan is
törölheti (95. oldal).
• A DVD-lemezeket elnevezheti, vagy módosíthatja azok elnevezését (37. oldal).
5
6
b Megjegyzés
+RW
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Az OPTIONS menü segítségével egyidejűleg
több tételt is kijelölhet törlésre.
1
2
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén, HDD tételek, vagy
DVD-RW/DVD-R (VR formátumú) lemezeknél a </, gombokkal válthat a
tétel lista képernyőre.
Az OPTIONS gombbal válassza ki az
„Erase Titles” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A lemez összes tételének törlése
Ha formattálja a HDD-t, a DVD+RW vagy
DVD-RW lemezt, annak teljes felvételi
kapacitását visszanyerheti.
A merevlemez formattálásáról a 98. oldalon
olvashat
A DVD+RW és DVD-RW lemezzel kapcsolatban lásd a „8. A lemez formattálása” című
fejezetet, a 40. oldalon
Törlés és szerkesztés
Több tétel együttes törlése
(Erase Titles)
-RVR
A kijelölt tételek listája megjelenik a
képernyőn, jóváhagyásra.
• Ha módosítani kívánja a listát, válassza
ki a „Change” opciót, és ismételje meg
a műveletet a 3. lépéstől kezdve.
A tételek törlése megtörténik.
A DVD-RW (VR formátum) lejátszási lista elemei
nem láthatók el törlésvédelemmel.
HDD
A tételek kiválasztásának befejezésekor válassza ki az „OK” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A tétel egy részének törlése
(A-B Erase)
HDD
+RW
-RWVR
-RVR
A tételen belül kiválaszthat egy részt (jelenetet), és törölheti azt. Ne feledje, hogy a tétel
egy jelenetének törlése nem visszafordítható.
1
A képernyőn megjelenik a törölni kívánt
tételek kiválasztására szolgáló menü.
Az „Egy tétel törlése és szerkesztése”
fejezet 2. lépése után válassza ki az
„A-B Erase” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az A pont beállítására szolgáló menü. Elindul a tétel
lejátszása.
• Ha a tétel elejére szeretne ugrani,
nyomja meg a X, majd a . gombot.
3
4
Válassza ki a tételt, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A kiválasztott tétel mellett lévő jelölőnégyzetbe jelölés kerül.
• A jelölés eltávolításához nyomja meg
ismét az ENTER gombot.
• Az összes jelölés eltávolításához
válassza ki a „Reset” opciót.
Ismételje meg a 3. lépést az összes
összefûzni kívánt tétel kiválasztásához.
2
Lejátszási pont
A m/M gombokkal válassza ki az A
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
67
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\080EDT.fm
3
4
5
6
A lejátszás szünet üzemmódba kapcsol.
Ha az A pont helye megfelelõ, nyomja
meg az ENTER gombot.
Ha az A pont helye nem megfelelő, állítsa be a c/C gombokkal és nyomja
meg az ENTER gombot. A B pont beállítására szolgáló képernyő jelenik meg.
A m/M gombokkal válassza ki a B
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Egy tétel kettéosztása (Divide)
HDD -RWVR *
-RVR
*
Ha egy hosszú műsort szeretne lemezre másolni, de a képminőséget szeretné megőrizni,
ossza fel a tételt több részre. A tétel felosztását nem lehet visszavonni.
* DVD-RW (VR formátum) lemezeknél csak a
lejátszási listát lehet kettéosztani).
A lejátszás szünet üzemmódba kapcsol.
1
Ha a B pont helye megfelelõ, nyomja
meg az ENTER gombot.
2
Ha a B pont helye nem megfelelő, állítsa
be a c/C gombokkal és nyomja meg
az ENTER gombot. Egy üzenet a
kiválasztás megerősítését kéri.
• Az A pont módosításához nyomja meg
a M és a O RETURN gombot és
folytassa a 2. lépéssel.
• B pont módosításához nyomja meg a M
gombot és ismételje meg a 4. lépést.
• A törlendő jelenetek nélküli tétel
előzetes megtekintéséhez válassza ki a
„Preview” opciót (kivéve DVD+RW).
master page=left
3
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombbal
válthat tétel listát.
Válasszon ki egy tételt, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
Válassza a „Divide” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az osztási pont
beállítására szolgáló menü, és elindul a
tétel lejátszása.
• Ha a tétel elejére szeretne ugrani,
nyomja meg a X, majd a . gombot.
Válassza az „OK” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A jelenet törlődik. Megjelenik az A pont
beállítására szolgáló képernyő.
• A folytatáshoz ismételje meg a
műveletet a 2. lépéstől kezdve.
• A befejezéshez válassza a „Quit”
opciót.
z Hasznos tudnivaló
A jelenet törlése után egy fejezetjel kerül beszúrásra. A fejezetjel különálló fejezetekre bontja a tételt.
4
5
b Megjegyzések
• A képben vagy a hangban pillanatnyi törés jelentkezhet azon a ponton, ahol a jelenetet kitörölte.
• Előfordulhat, hogy öt másodpercnél rövidebb
részek nem törölhetők.
• DVD+RW lemezek esetén a törölt rész enyhén
eltérhet a kiválasztott pontok által meghatározott
szakasztól.
6
A m/M gombokkal válassza ki az
osztási pontot, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A lejátszás szünet üzemmódba kapcsol.
Ha az osztási pont helye megfelelõ,
nyomja meg az ENTER gombot.
Ha az osztási pont helye nem megfelelő,
a c/C gombokkal válasszon új pontot
és nyomja meg az ENTER gombot. A
képernyőn jóváhagyáskérés jelenik meg.
• Az osztási pont megváltoztatásához
nyomja meg a M gombot.
Válassza az „OK” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A tétel két részre osztása megtörténik.
z Hasznos tudnivaló
A készülék a tétel felosztása után mindkét felosztott
részhez a tétel felosztás előtti elnevezését rendeli hozzá.
68
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
master page=right
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\080EDT.fm
Fejezetek létrehozása kézi
vezérléssel
HDD
-RWVR
-RVR
Fejezetjeleket manuálisan is bármikor
beszúrhat lejátszás és felvétel közben.
Nyomja meg a CHAPTER MARK gombot
azon a ponton, ahol a tételt fejezetekre
szeretné bontani.
A fejezetjelek törlése
Két fejezetet újból összefűzhet a köztük lévő
fejezetjel lejátszás közben történő törlésével.
A ./> gombokkal keresse meg a fejezetszámot, és amíg a törölni kívánt fejezetjelet
tartalmazó jelenet a képernyőn látható,
nyomja meg a CHAPTER MARK ERASE
gombot.
Az aktuális fejezet egyesül az előző fejezettel.
b Megjegyzések
• A műsor másolásánál az összes hozzáadott
fejezetjel törlődik.
• Ha felvétel közben kézi vezérléssel szeretne
fejezetjeleket elhelyezni, válassza ki az „Auto
Chapter” menüpont „Off” beállítását a
„Recording” menüben (95. oldal).
HDD -RWVR
-RVR
A lejátszási listák szerkesztése lehetővé teszi
az eredeti felvételek megváltoztatása nélküli
szerkesztést. Egy lejátszási lista maximum 97
tételt tartalmazhat.
Példa: Ön felvette DVD-RW/DVD-R (VR
formátumú) lemezre a labdarúgó bajnokság
utolsó néhány meccsét. Ezután szeretne készíteni egy összefoglalót a gólokról és egyéb
kiemelkedő eseményről, de ugyanakkor
szeretné megőrizni az eredeti felvételeket is.
Eredeti
Törlés és szerkesztés
A gomb minden megnyomásakor a
„Marking…” felirat jelenik meg a képernyőn, és a beszúrt jel két oldalán lévő
jelenetek külön fejezetekké válnak szét.
Lejátszási lista létrehozása és szerkesztése
Lejátszási lista
Ebben az esetben a kiemelkedő események
jeleneteit lejátszási listaként összeállíthatja.
A lejátszási listán belül a lejátszási sorrendet
is módosíthatja.
A lejátszási lista az eredeti tételek kijelölt
részeit játssza le az előírt sorrendben. Ha egy
eredeti tétel szerepel egy lejátszási listában, a
tétel törölhető vagy szerkeszthető.
b Megjegyzés
A lejátszási lista „Copy-Once” másolásvédelmi
jeleket tartalmazó tételei nem másolhatók és nem
helyezhetők át (75. oldal).
1
2
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Ha a Title List (Original) képernyő megjelenik, nyomja meg a < gombot.
Az OPTIONS gombbal válassza ki a
„Create a Playlist” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
69
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\080EDT.fm
3
4
Válassza ki a „Select” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
9
master page=left
Ha befejezte a jelenetek kiválasztását, nyomja meg a m gombot.
Válassza ki a lejátszási listára felvenni kívánt tételt, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a kezdőpont
(IN) beállítására szolgáló menü. Elindul
a tétel lejátszása.
• Ha a tétel elejére szeretne ugrani,
nyomja meg a X, majd a . gombot.
A A kiválasztott jelenet teljes ideje
B Az összes jelenet száma
C A kiválasztott jelenet
10 Válassza ki a szerkeszteni kívánt jelene-
tet, majd nyomja meg az ENTER gombot.
5
A képernyőn megjelenik az almenü.
„Move”: a </, gombokkal módosítsa
a jelenetek sorrendjét, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
„Erase: a jelenet törlése. A megerősítést
kérő üzenetnél válassza az „OK” opciót.
• További jelenetek hozzáadásához
nyomja meg a M gombot, és ugorjon az
5. lépésre.
• Ha további jeleneteket kíván hozzáadni
egy másik tételből, válassza a „Select”
opciót és ugorjon a 4. lépésre.
• A hozzáadott jeleneteket listába rendezve a „Preview” funkcióval nézheti meg.
A m/M gombokkal válassza ki az IN
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A lejátszás szünet üzemmódba kapcsol.
6
Ha az IN pont helye megfelelõ,
nyomja meg az ENTER gombot.
Ha az IN pont helye nem megfelelő, állítsa be a c/C gombokkal és nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik a befejezési pont (OUT)
beállítására szolgáló képernyő.
7
A m/M gombokkal jelölje ki az OUT
pontot, és nyomja meg az ENTER
gombot.
A lejátszás szünet üzemmódba kapcsol.
8
Ha az OUT pont helye megfelelõ,
nyomja meg az ENTER gombot.
Ha az OUT pont helye nem megfelelő,
állítsa be a c/C gombokkal és nyomja
meg az ENTER gombot.
A kiválasztott jelenet hozzáadódik a
jelenet listához.
• További jelenetek hozzáadásához
ugorjon az 5. lépésre.
11 Ha befejezte a jelenet lista szerkesztését, válassza ki az „OK” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A létrehozott tétel lista címe felkerül a lejátszási listára. A tételnév az első jelenet
tételneve lesz.
z Hasznos tudnivaló
A lejátszási lista létrehozásakor az IN és az OUT
pontok fejezetjellé válnak, és minden jelenet külön
fejezet lesz.
b Megjegyzés
A szerkesztett jelenet lejátszásakor előfordulhat,
hogy a kép egy pillanatra kimerevedik.
A teljes tétel hozzáadása a lejátszási
listához jelenetként (Make a Playlist)
1
Nyomja meg a TITLE LIST gombot. Ha
a Title List (Original) képernyő jelenik
meg, nyomja meg a , gombot.
70
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\080EDT.fm
2
3
Válassza ki a tételt, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
Válassza ki a „Make a Playlist” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott tétel hozzáadódik a
lejátszási listához.
A tétel neve megegyezik az eredeti
tételnévvel.
A lejátszási lista tételének lejátszása
1
3
Több lejátszási lista összefûzése (Combine)
HDD -RWVR
1
2
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Ha a Title List (Original) képernyő megjelenik, nyomja meg a < gombot.
Az OPTIONS gombbal válassza ki a
„Combine” opciót, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a tételek kiválasztására szolgáló menü.
3
Válasszon ki egy tételt, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A tétel mellett a kiválasztási sorrendet
jelölő szám jelenik meg.
A kiválasztás visszavonásához nyomja
meg újra az ENTER gombot.
A lejátszási lista elemeinek
áthelyezése (Change Order)
-RWVR
-RVR
Törlés és szerkesztés
2
Nyomja meg a TITLE LIST gombot. Ha
a Title List (Original) képernyő jelenik
meg, nyomja meg a < gombot.
Válasszon ki egy tételt, majd nyomja
meg az ENTER gombot
A képernyőn megjelenik az almenü.
Válassza ki a „Play” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
master page=right
-RVR
A lejátszási lista elemeinek sorrendjét megváltoztathatja a Title List (Playlist) menüben.
1
2
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
A Title List (Original) képernyő megjelenésekor, nyomja meg a < gombot.
Az OPTIONS gombbal válassza ki a
„Change Order” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
4
Ismételje meg a 3. lépést az összes öszszefûzni kívánt tétel kiválasztásához.
Az összes választott lista visszavonásához válassza a „Reset” opciót.
5
Válassza ki az „OK” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az összefűzésre
kijelölt tételek listája.
A kiválasztás megváltoztatásához válaszsza ki a „Change” opciót, majd folytassa a
3. lépéssel.
3
4
Válassza ki az áthelyezni kívánt tételt,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A M/m gombokkal adja meg a tétel új
helyét, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A tétel áthelyeződik az új helyre.
• További tételek áthelyezéséhez ismételje meg a műveletet a 3. lépéstől kezdve.
• A befejezéshez válassza ki a „Quit” opciót majd nyomja meg az ENTER gombot.
6
Válassza ki az „OK” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A tételek összefűzése megtörténik.
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
71
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\080EDT.fm
master page=left
z Hasznos tudnivaló
Miután a tételeket összefűzte, az új tétel neve az
összefűzés előtti első tétel nevével fog megegyezni.
b Megjegyzés
Ha a tételen belül összefűzendő fejezetek száma
meghaladja az engedélyezett értéket, a tétel végén
lévő fejezeteket egyesíti a készülék egyetlen
fejezetté.
Egy lejátszási lista
kettéosztása (Divide)
HDD -RWVR
-RVR
A lejátszás listát kettéoszthatja. A művelet
lépéseit lásd a 68. oldalon.
72
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\090DUB.fm
master page=right
b Megjegyzések
Átmásolás (HDD n DVD)
Mielõtt megkezdi az
átmásolást
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
A DV IN aljzathoz csatlakoztatott digitális
videokameráról való felvételhez olvassa el a
„DV átmásolás” című részt a 79. oldalon. A
LINE IN aljzathoz csatlakoztatott készülékről történő felvételhez olvassa el a „Felvétel
külső készülékről, az időzítő használata nélkül” című részt (53. oldal).
Mielõtt megkezdi az átmásolást…
• DVD+RW, DVD-RW (videó formátum),
DVD+R vagy DVD-R lemezekre nem tudja
az elsődleges és a másodlagos hangsávot
egyszerre felvenni. A „Recording” beállításban kétnyelvű műsorok esetén a „DVD
Rec. Settings” menüjének „Bilingual
Recording” menüpontjában válassza ki a
„Main” (alapértelmezett) vagy a „Sub”
beállítását (95. oldal).
• Az eredeti felvétel fejezetjelei az átmásolt
tételben nem jelennek meg. Ha a
„Recording” menü „Auto Chapter” menüpontjában az „On” beállítást választotta ki
(95. oldal), a készülék 6 percenként fejezetjeleket helyez el a felvételben.
z Hasznos tudnivalók
• Ha egy lejátszási lista tételt másol át, a tétel eredeti tételként kerül felvételre.
• DVD-lemezről HDD-re történő átmásolás esetén
a felvétel eredeti képmérete és hangtípusa megmarad.
Néhány szó a „Dub Mode”-ról
(átmásolási mód)
Ez a felvevő az átmásoláshoz használt
felvételi módot „Dub Mode”-ként jelzi. A
készüléken három átmásolási mód használható: nagy sebességű átmásolás (Highspeed Dubbing), összemásolás (Original
Dubbing) és felvételi mód átalakító átmásolás (Rec Mode Conversion Dubbing).
Olvassa el a következőket és válassza ki a
megfelelő átmásolási módot a kívánt időnek,
lemezterületnek és képminőségnek megfelelően.
Átmásolás (HDD n DVD)
Ebben a fejezetben az „átmásolás” művelet
„a belső merevlemezre (HDD) felvett tétel
átmásolása egy másik lemezre, vagy fordítva” értelemben szerepel. Eldöntheti, hogy
egyszerre csak egy tételt (Tétel átmásolás –
lásd az „Egy tétel átmásolása (Tétel átmásolás)” részt a 76. oldalon) vagy egyszerre több
tételt (Több tétel együttes átmásolása – lásd a
„Több tétel átmásolása (a kiválasztott tételek
átmásolása)” részt a 77. oldalon) akar
átmásolni.
• Átmásolás közben nem tud felvételt készíteni.
• Ha az átmásolt lemezt egy másik DVD-készülékkel szeretné lejátszani, a lemezt le kell zárnia
(38. oldal).
• DVD VIDEO lemezek műsorát nem lehet
átmásolni a HDD-re.
• Az eredeti felvételhez beállított index-képek
(32. oldal) az átmásolt tételekben nem jelennek meg.
• DVD+R DL (kétrétegű) lemezre való másoláskor a
rétegváltás helyénél a kép rövid időre megszakadhat.
Nagy sebességû átmásolás (High-speed
Dubbing)
HDD , +RW / -RWVR / -RWVideo /
+R
/ -RVR / -RVideo
Lehetővé teszi a HDD-n tárolt tartalom,
írható DVD-lemezre való átmásolását, nagy
sebességgel (8× DVD+RW/6× DVD-RW/
16× DVD+R/16× DVD-R lemezek, vagy
azok lassabb verziói), a felvételi mód
megváltoz-tatása nélkül.
„Egy tétel átmásolása” (76. oldal) vagy
„Több tétel átmásolása” (77. oldal) esetén a
„Dub Mode” beállításakor válassza a „Fast”
opciót.
Több tétel másolása esetén akkor választhatja
a „Fast” opciót, ha a másolandó tételek között
egy vagy több nagy sebességgel is másolható
tétel szerepel. Eközben azonban, azok a tételek, amelyek nagy sebességgel nem másolhatók, eredeti másolási módban kerülnek másolásra.
A szükséges minimális idő (becsült) a következő.
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
73
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\090DUB.fm
HDD-ről DVD-re történő nagy sebességű
átmásolás időtartamai (60 perces műsor
esetén)*1
Sebes- 6×
ség*2
Rec.
mode
Nagy
sebességû
DVDRW
6×
8×
8×
2,4×
Nagy
sebességû
DVD+
RW
Nagy
sebességû
DVD-R
Nagy
DVD+R
sebes(kétréségû
tegû)
DVD+R
HQ
kb.
kb.
kb.
10 perc 10 perc 8 perc
kb.
8 perc
kb.
25perc
HSP
kb.
kb.
kb.
6 perc 6 perc 5 perc
40 mp. 40 mp.
kb.
5 perc
kb.
16 perc
40 mp.
SP
kb.
5 perc
kb.
5 perc
kb.
kb.
kb.
3 perc 3 perc 12 perc
45 mp. 45 mp. 30 mp.
LSP
kb.
4 perc
kb.
4 perc
kb.
3 perc
ESP
kb.
kb.
kb.
kb.
kb.
3 perc 3 perc 2 perc 2 perc 8 perc
20 mp. 20 mp. 30 mp. 30 mp. 20 mp.
LP
kb.
kb.
kb.
2 perc 2 perc 2 perc
30 mp. 30 mp.
kb.
3 perc
kb.
2 perc
kb.
10 perc
kb.
6 perc
15 mp.
EP
kb.
kb.
kb.
kb.
kb.
1 perc 60
1 perc 60
60
40 mp. perc*3 15 mp. perc*3 perc*3
SLP
kb.
kb.
kb.
kb.
kb.
1 perc 60
56 mp. 60
60
15 mp. perc*3
perc*3 perc*3
*1 A fenti táblázatban szereplő számok csupán
megközelítő értékek. A másolási idő tényleges
hosszába beletartozik még a lemezvezérlő információk és egyéb adatok felírása is.
2
* Ennek a felvevőnek ez a maximális felvételi
sebessége.A felvevő nem képes az olyan
lemezek maximális sebességű írására, melyek
felvételi sebessége meghaladja a felvevőét. A
lemez állapotától függően előfordulhat, hogy a
felvevő nem képes az átmásolást a táblázatban
jelzett maximális felvételi sebességen elvégezni.
*3 A DVD+RW-re és DVD+R-re EP vagy SLP
módban felvett tételek esetén a nagy sebességű
átmásolás nem lehetséges.
master page=left
b Megjegyzések
• A következő tételek esetén a nagy sebességű
átmásolás nem használható:
– HQ+ módban felvett tételek.
– A fő és másodlagos hangsávot is tartalmazó
tételek (kivéve DVD-RW/DVD-R (VR formátum)).
– Vegyes képmérettel (4:3 és 16:9, stb.) felvett
tételek (kivéve DVD-RW/DVD-R (VR formátum)).
– DVD-lemezről HDD-re való másoláskor.
– 16:9 képmérettel felvett tétel HDD-ről
DVD+RW/DVD+R lemezre másolásakor.
– 16:9 képmérettel LP, EP vagy SLP módban
DVD-RW vagy DVD-R (videó formátum)
lemezre felvett tétel másolásakor.
• DVD-RW (videó formátum)/DVD+RW/
DVD+R/DVD-R (videó formátum) lemezre
történő átmásolás esetén a szerkesztett tétel
maradványképei a lemezen maradhatnak. Ha
szerkesztett tételt másol át, válassza az összemásolást (Original Dubbing) vagy a felvételi mód
átalakító átmásolást (Rec Mode Conversion
Dubbing). Ez a módszer megszünteti a jelenetek
közötti átmeneteknél előforduló képfagyást.
Összemásolás (Original Dubbing)
HDD n +RW / -RWVR / -RWVideo /
+R
/ -RVR / -RVideo
Az összemásolás segítségével a szerkesztésből visszamaradó maradványképektől
mentes felvételeket készíthet. Ebben az
esetben a felvétel forrásának felvételi
módjával azonos felvételi módot kell
alkalmaznia.
A „Dub Mode” beállítás „Original” értékének kiválasztásához a „Dub Selected Titles”
képernyőről kell választania (77. oldal).
Ne feledje, hogy a „Dubbing a single title”
(Tétel átmásolása) részben leírt másolási mód
alkalmazásakor nem választhatja az
„Original” beállítást (76. oldal).
b Megjegyzés
Ha DVD-lemezről HDD-re történő másoláskor a
felvétel forrásaként szolgáló tétel másolási módja
ismeretlen, a „Dub Selected Titles” menü „Dub
Mode” beállítása automatikusan „SP” értéket vesz
fel (77. oldal).
74
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\090DUB.fm
z Hasznos tudnivaló
A másolás forrásaként szereplő tétel felvételi módjának alkalmazásával elsímíthatók a szerkesztésből
visszamaradó maradványképek hatásai.
b Megjegyzések
• Vegyes képmérettel (16:9 és 4:3) felvett tételek:
– A kép méretét HDD-ről DVD-RW/DVD-R
lemezre (videó formátum) történő átmásolás
esetén a „DVD Rec. Picture Size” beállításban
határozhatja meg (48. oldal).
– A kép mérete HDD-ről DVD-RW/DVD-R
lemezre (videó formátum) LP, EP vagy SLP
módban történő átmásolás esetén mindig 4:3.
– A kép mérete HDD-ről DVD+RW/DVD+R
lemezre történő átmásolás esetén mindig 4:3.
• Ha egy tételt jobb képminőséget biztosító felvételi módra alakít is át, az eredeti képminőség nem
fog változni.
Mozifilmek vagy egyéb védett DVD Videó
műsorok nem másolhatók át a HDD-re. Ha
ilyen DVD-lemezt a HDD-re másol, a másolásvédelmi jeleket tartalmazó részeknél a felvevő csak üres (szürke) hátteret rögzít.
Másolásvédelmi jelek
Átmásolás
Copy-Free
(nincs másolásHDD
védelem)
Copy-Once
(egyszer
másolható)
,
,
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
-RWVR
-RVR
*
*
* Csak CPRM kompatibilis DVD-RW/DVD-R
(VR formátum) esetén.
A CPRM (Content Protection for Recordable
Media) egy kódolási technológia, mely a
képekhez fűződő szerzői jogokat védi.
Áthelyezés
HDD ,
-RWVR
/
-RVR
A „Copy-Once” másolásvédelmi jeleket
tartalmazó tételeket a HDD-ről áthelyezheti
DVD-RW/DVD-R (VR formátum)* lemezre
(áthelyezés után az eredeti tétel törlődik a
HDD-ről). Az „áthelyezés” funkció menete
megegyezik az átmásoláséval (76. oldal). A
„Copy-Once” másolásvédelmi jeleket
tartalmazó tételeket a jelzés azonosítja
.
Átmásolás (HDD n DVD)
Lehetővé teszi az eredeti felvételi módtól
eltérő módban való átmásolást HDD-ről
DVD-lemezre, vagy fordítva. Például ha egy
HQ módban felvett tételt (nagyobb adatmennyiség) SP módban másol át, az adatmennyiség csökken, így több tételt rögzíthet.
Az „Egy tétel átmásolása (Tétel átmásolás)”
(76. oldal) vagy „Több tétel átmásolása (a
kiválasztott tételek átmásolása)” (77. oldal)
műveletek esetén a „Dub Mode” beállításakor válasszon az eredeti felvételi módtól eltérő beállítást. Több tétel másolása esetén az
összes kiválasztott tétel azonos felvételi
módban lesz rögzítve.
Átmásolási korlátozások
,
Felvételi mód átalakító átmásolás (Rec
Mode Conversion Dubbing)
HDD n +RW / -RWVR / -RWVideo /
+R
/ -RVR / -RVideo
master page=right
b Megjegyzések
• Az alábbi HDD tételek nem helyezhetők át.
– Védett tételek
– Lejátszási lista tételei
– A lejátszási listában szereplő tételeknek
megfelelő eredeti tételek
• Ha az áthelyezési műveletet félbeszakítja, a tétel
részben sem helyeződik át a kijelölt célhelyre. Ne
feledje azonban, hogy DVD+R/DVD-R lemezek
esetében ez a művelet a szabad lemezterület csökkenésével jár.
• A másolásvédett jelenet törlése ellenére a
másolás tiltása az adott tételen érvényben marad.
* Csak CPRM kompatibilis DVD-RW/DVD-R
(VR formátum) esetén.
75
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\090DUB.fm
6
7
Átmásolás
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
2
3
4
5
Helyezze a felvevõbe azt a DVD-lemezt,
amelyre vagy amelyrõl átmásolni kíván.
Válassza ki a forrást a HDD vagy a
DVD gomb megnyomásával.
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombbal válthat
tétel listát.
Válasszon egy tételt, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
Válassza ki a „Dubbing” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Dub Mode” opciót.
Válassza ki az átmásolási módot a
M/m gombbal.
Gyors*
Egy tétel átmásolása (Tétel
átmásolás)
1
master page=left
8
* Csak HDD-ről DVD-lemezre másolás esetén.
Csak akkor jelenik meg, ha a kiválasztott tételhez nagysebességű átmásolás is használható
(73. oldal).
Válassza a „Start”-ot, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Az előlapi kijelzőn a másolásból hátralévő
idő jelenik meg.
A másolási mód automatikus beállítása
Ha a lemezen nincs elég hely, a felvevő
automatikusan beállít egy gyengébb képminőségű átmásolási módot, hogy egy tétel
ráférjen az adott lemezre. Ha a kiválasztott
átmásolási módhoz nem áll rendelkezésre
elegendő szabad lemezterület, a képernyőn a
következő menü jelenik meg a 8. lépés után.
A képernyőn megjelenik az átmásolási
mód kiválasztására szolgáló menü. Ha jelzéssel megjelölt
(75. oldal) tételt választ ki a tétel listából, jóváhagyást kérő képernyő jelenik meg. Az áthelyezéshez
válassza az „OK” opciót”.
Válassza az „OK” opciót, és folytassa a 8. lépéssel.
Egy másik átmásolási mód kézi kiválasztásához válassza a „Cancel”opciót, és folytassa a
7. lépéssel.
Az átmásolás megállítása
A A tétel mérete (becsült)
Ez a jelzés pirosra vált, ha a méret
meghaladja a másolás célját képező
hordozón rendelkezésre álló helyet.
B Az átmásolás iránya
C Szabad terület a lemezen, ahová az
átmásolás történik (becsült)
D Információ az átmásolni kívánt
tételről
E Átmásolási mód és az átmásolás
után fennmaradó szabad lemezterület (becsült)
Nyomja meg az OPTIONS gombot és válassza ki
a „Stop Dubbing” opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot. Amikor megjelenik a jóváhagyáskérés, válassza az „OK” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Ha az áthelyezési műveletet félbeszakítja, a tétel
részben sem helyeződik át a kijelölt célhelyre. Ne
feledje azonban, hogy DVD+R/DVD-R lemezek
esetében ez a művelet a szabad lemezterület
csökkenésével jár.
z Hasznos tudnivaló
Átmásolás közben a felvevőt kikapcsolhatja. A
készülék kikapcsolás után is befejezi az átmásolást.
76
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
master page=right
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\090DUB.fm
E
Több tétel együttes átmásolása
(a kiválasztott tételek
átmásolása)
Egyszerre legfeljebb 30 tételt jelölhet ki
átmásolásra.
1
2
3
5
Válassza ki a forrást a HDD vagy a
DVD gomb megnyomásával.
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombbal válthat
tétel listát.
Az OPTIONS gombbal válassza ki a
„Dub Selected Titles” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A kívánt sorrendben válassza ki az
átmásolandó tételeket, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A tételek számozása a kívánt sorrendben
megtörténik.
• A kiválasztás visszavonásához nyomja
meg újra az ENTER gombot.
• Az összes választott lista
visszavonásához válassza a „Reset”
opciót.
6
7
8
A képernyőn megjelenik az átmásolási
mód kiválasztására szolgáló menü.
Válassza ki az átmásolási módot a
M/m gombbal.
Gyors*
9
Összemásolás
* Csak HDD-ről DVD-lemezre másolás
esetén. Csak akkor jelenik meg, ha a
kiválasztott tételhez nagysebességű
átmásolás is használható (73. oldal).
Válassza a „Start”-ot, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Átmásolás (HDD n DVD)
4
Helyezze a felvevõbe azt a DVDlemezt, amelyre vagy amelyrõl
átmásolni kíván.
: „Copy-Once” másolásvédelemmel ellátott tételeket jelöl
(75. oldal). Ha
jelzéssel megjelölt tételt választ ki a tétel
listából, jóváhagyást kérő képernyő
jelenik meg. Az áthelyezéshez
válassza az „OK” opciót.
F Az átmásolás sorrendje
Ismételje meg az 5. lépést az összes
tétel átmásolásáshoz.
Válassza az „OK” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Az előlapi kijelzőn a másolásból hátralévő idő jelenik meg.
A másolási mód automatikus beállítása
Ha a lemezen nincs elég hely, a felvevő automatikusan beállít egy gyengébb képminőségű
átmásolási módot, hogy egy tétel ráférjen az adott lemezre Az összes tételhez ugyanaz a másolási mód lesz beállítva. Ha a kiválasztott másolási móddal nem áll rendelkezésre elegendő
hely a lemezen, a „Több tétel együttes átmásolása (kiválasztott tételek átmásolása)” fejezet
9. lépése után a következő képernyő látható
(77. oldal).
A A tétel mérete (becsült)
Ez a jelzés pirosra vált, ha a méret
meghaladja a másolás célját képező
hordozón rendelkezésre álló helyet.
B Az átmásolás iránya
C Szabad terület a lemezen, ahová az
átmásolás történik (becsült)
D „PL”: Playlist (lejátszási lista)
tételét jelzi.
Válassza az „OK” opciót, és folytassa a 9.
lépéssel.
Egy másik átmásolási mód kézi kiválasztásához válassza a „Cancel”opciót, és folytassa a
8. lépéssel.
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
77
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\090DUB.fm
master page=left
Az átmásolás megállítása
Nyomja meg az OPTIONS gombot és
válassza ki a „Stop Dubbing” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot. Amikor
megjelenik a jóváhagyáskérés, válassza az
„OK” opciót, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha az áthelyezési műveletet félbeszakítja, a
tétel részben sem helyeződik át a kijelölt célhelyre. Ne feledje azonban, hogy DVD+R/
DVD-R lemezek esetében ez a művelet a
szabad lemezterület csökkenésével jár.
z Hasznos tudnivaló
Átmásolás közben a felvevőt kikapcsolhatja. A készülék kikapcsolás után is befejezi az átmásolást.
78
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\100OTH.fm
master page=right
b Megjegyzések
DV átmásolás
Mielõtt megkezdené a
DV átmásolást
Csatlakoztatás
DVD-felvevő
Elõkészületek a DV IN aljzaton
keresztül történõ felvételhez
a DV IN aljzatba
A felvevő DV IN aljzatához digitális videokamerát csatlakoztathat, és a DV/Digital8
formátumú kazetta tartalmát szerkesztheti
vagy felvehet arról. A művelet nagyon egyszerű, mert a felvevő automatikusan előrecsévéli és visszacsévéli a kazettát – Önnek
semmit sem kell tennie a digitális videokamerával. Tegye a következőket a felvevő
„DV Edit” funkciójának használatához.
A csatlakoztatás előtt olvassa el a digitális
videokamerához mellékelt kezelési útmutatót
is.
z Hasznos tudnivaló
Ha a lemez anyagát a későbbiekben szerkeszteni
akarja, a DV IN aljzaton keresztül DVD-RW/DVDR (VR formátum) lemezre vagy HDD-re végezze a
másolást.
DV átmásolás
Ez a fejezet az előlapon lévő DV IN aljzaton
keresztül, digitális videokameráról történő
átmásolást mutatja be. Ha a LINE IN aljzaton
keresztül szeretne átmásolni, olvassa el a
„Felvétel külső készülékről, az időzítő
használata nélkül” fejezetet (53. oldal).
A felvevő DV IN aljzata megfelel az i.LINK
szabványnak.
Kövesse az „Előkészületek a DV IN aljzaton
keresztül történő felvételhez” fejezet útmutatását, majd folytassa az átmásolást tárgyaló
résszel. További részleteket az i.LINK-ről
„Az i.LINK” fejezetben (110. oldal)
olvashat.
• DV átmásolás közben nem lehet egyéb
felvételeket készíteni.
• A DV IN aljzat csak bemeneti aljzat, jeleket nem
ad ki.
• A DV IN aljzatot nem használhatja, ha:
– az előlapon található DV IN aljzat bemenő jele
vagy a felvevő működtetése nem megfelelő
digitális videokamera használatakor (lásd „Az
i.LINK”, 110. oldal). Csatlakoztassa a kamerát a
felvevő LINE IN aljzatához, és kövesse a „Felvétel külső készülékről, az időzítő használata nélkül” fejezetben (53. oldal) található útmutatást.
– a bemeneti jel nem DVC-SD formátumú. Ne
csatlakoztasson a felvevőhöz MICRO MV
formátumú digitális videokamerát, még akkor
sem, ha az rendelkezik i.LINK-aljzattal.
– a kazettán lévő műsor olyan másolásvédelmi
jeleket tartalmaz, melyek korlátozzák a felvételt.
• Ha a lemezt másik DVD-készülékkel kívánja
lejátszani, a lemezt le kell zárnia (38. oldal).
i.LINK-vezeték (nem
tartozék)
DV kimenet
Digitális videokamera
: Jeláramlás iránya
1
2
Nyomja meg a HDD vagy a DVD gombot.
Ha a DVD-t választja, helyezzen be egy
lemezt (lásd az „1. Lemez behelyezése”
című fejezetet, a 29. oldalon).
Helyezze be a másolni kívánt DV/
Digital8 formátumú kazettát a digitális
videokamerába.
A videokamerának lejátszási módban
kell működnie ahhoz, hogy a felvevő
felvenni, illetve szerkeszteni tudjon.
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
79
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\100OTH.fm
3
Nyomja meg egymás után többször a
távvezérlõn lévõ INPUT SELECT
gombot a „DV” kiválasztásához.
Az előlapon az alábbi kijelzés jelenik meg:
programhely
4
Nyomja meg a távvezérlõn lévõ REC
MODE gombot többször egymás után a
felvételi mód kiválasztásához.
A felvételi mód a következőképpen
változik:
5
6
A felvételi módról a 42. oldalon olvashat
bővebben.
Nyomja meg a távvezérlõn lévõ
OPTIONS gombot és válassza ki a „DV
Audio Input” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot. Ezután
válassza ki az audio bemenet
megfelelõ beállítását.
„Stereo1” (alapértelmezett): csak az
eredeti hangot veszi fel. Normális
esetben válassza ezt az opciót a DV
kazetta átmásolásánál.
„Mix”: a sztereó 1-es és 2-es hangsávot is
felveszi.
„Stereo2”: csak a kiegészítő hangot veszi
fel.
A „Mix” vagy a „Stereo2” opciót csak
abban az esetben válassza, ha a digitális
videokamerával egy második hangsávot
is felvett.
Most már készen áll az átmásolásra. Válassza ki a következő oldalakon található
átmásolási módszerek valamelyikét.
master page=left
b Megjegyzések
• A felvevőhöz csak egy digitális videó készüléket
csatlakoztathat.
• A felvevőt más készülékről vagy egy másik,
azonos kategóriába tartozó felvevőről nem
vezérelheti.
• A kazetta memóriájában lévő dátumot, időt és
egyéb tartalmat nem másolhatja át.
• Ha olyan DV/Digital8 formátumú kazettáról vesz
fel, amelyen több mintavételi frekvenciával
(48 kHz, 44,1 kHz vagy 32 kHz) felvett hangsáv
található, a mintavételi frekvencia váltópontjának
lejátszásakor nem hallható hang vagy
természetellenes hang keletkezik.
• Ha a felvevő „Auto Chapter” funkcióját (81.,
82. oldal) szeretné használni, ügyeljen arra, hogy
a digitális videokamera órája pontosan legyen
beállítva a felvételkor.
• A felvett képet rövid időre befolyásolhatja vagy a
kezdő- és befejező pontok eltérhetnek a címtől, ha
a DV/Digital8 kazettával kapcsolatban fennáll a
következő feltételek valamelyike. Ebben az
esetben olvassa el a „Felvétel külső készülékről,
az időzítő használata nélkül” fejezetet, az
53. oldalon.
– Ha a szalagon üres rész van a felvételt tartalmazó részek között.
– Ha a szalag időkódjában sorrendbeli eltérések
vannak.
– Ha a szalagon található kép mérete vagy
felvételi módja változik.
Állítsa be az átmásolt felvétel méretét
és képminõségét.
Az átmásolás elindítása előtt válassza ki
a „Rec. Settings” opciót az OPTIONS
gomb segítségével, és állítsa be a
felvételre vonatkozó beállításokat
(48. oldal).
z Hasznos tudnivaló
Átmásolás közben a felvevőt kikapcsolhatja. A
készülék kikapcsolás után is befejezi az átmásolást.
80
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\100OTH.fm
DV formátumú kazetta
teljes tartalmának felvétele (egy gombnyomásos átmásolás)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
A készülék ONE-TOUCH DUB gombjának
egyetlen megnyomásával felveheti egy DV/
Digital8 formátumú kazetta teljes tartalmát.
A felvevő a művelet közben vezérli a digitális
videokamera működését, és elkészíti a
felvételt.
master page=right
z Hasznos tudnivalók
• Ha a „DVD” beállító menüben a „One Touch
Dubbing” menüpont „Finalise Disc” paraméterét
„Auto”-ra állítja (97. oldal), a felvétel befejezése
után a lemez (kivéve a DVD-RW (VR formátum)
lemezeket) automatikusan le lesz zárva.
• Az egy gombnyomásos átmásolási művelet
közben a HDD-ről lejátszhat egy korábban felvett
tételt.
b Megjegyzések
• Ha a kazettán lévő felvételek közötti üres rész
hosszabb mint 5 perc, az egy gombnyomásos
átmásolási művelet automatikusan leáll.
• A felvevő az átmásolás befejezése előtt egy 5
perces üres részt vesz fel. Az üres rész felvételének leállításához nyomja meg x REC STOP
gombot.
DV átmásolás
Hogyan jönnek létre a fejezetek?
A HDD-re vagy DVD-re átmásolt tartalom a
lemezen egyetlen tételként jelenik meg. Ha a
„Recording” menü „Auto Chapter” menüpontjában az „On” beállítást választotta ki, a
tételt több fejezetre osztja a készülék. HDD
és DVD-RW (VR formátum) lemez esetén, a
kazettán lévő különálló felvételek külön fejezetként tárolódnak a lemezen. Más lemezek
esetében a felvevő a tételeket kb. 6 perces
részekre (fejezetekre) osztja.
Kövesse az „Elõkészületek a DV IN
aljzaton keresztül történõ felvételhez”
(79. oldal) címû fejezet 1–6. lépéseit,
majd nyomja meg a készülék ONE-TOUCH
DUB gombját.
A felvevő visszacsévéli a kazettát, majd
elkezdi a kazetta tartalmának átmásolását.
Amikor a felvétel befejeződött, a felvevő
visszacsévéli a digitális videokamerában lévő
kazettát.
A felvétel leállítása
Nyomja meg a x REC STOP gombot.
A felvételi művelet megállítása néhány
másodpercet igénybe vehet.
81
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\100OTH.fm
master page=left
Programszerkesztés
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Egy DV/Digital8 formátumú kazettáról kiválaszthat jeleneteket, majd azokat az Ön által
választott lemezre automatikusan felveheti a
HDD-re vagy DVD-re.
A funkció használatához tegye a következőket:
Csatlakoztassa a digitális videokamerát és
készítse elõ a felvételre
m
Válassza ki és szerkessze meg az átmásolni
kívánt jeleneteket
A felvevő távvezérlőjével csévélje előre vagy
vissza a kazettát a kívánt jelenethez. Ennél a
pontnál a kiválasztott jelenetek nincsenek
még a lemezre másolva. A felvevő csak az
átmásolásra kiválasztott jelenetek IN (kezdő)
és OUT (befejező) pontját jegyzi meg. A
jeleneteket újra kiválaszthatja, törölheti vagy
módosíthatja a sorrendjüket.
m
Másolja át a kiválasztott jeleneteket
A jelenetek kiválasztása után a felvevő automatikusan előre- és visszacsévéli a kazettát,
majd elvégzi az átmásolást a HDD-re vagy
DVD-lemezre.
Hogyan jönnek létre a fejezetek?
A HDD-re vagy DVD-re átmásolt tartalom a
lemezen egyetlen tételként jelenik meg. Ha a
„Recording” menü „Auto Chapter” menüpontjában az „On” beállítást választotta ki, a
tételt több fejezetre osztja a készülék. HDD
és DVD-RW (VR formátum) lemez esetén, a
kazettán lévő különálló felvételek külön fejezetként tárolódnak a lemezen. Más lemezek
esetében a felvevő a tételeket kb. 6 perces
részekre (fejezetekre) osztja.
1
2
Kövesse az „Elõkészületek a DV IN
aljzaton keresztül történõ felvételhez”
(79. oldal) fejezet 1–6. lépéseit, majd
nyomja meg a System Menu gombot.
Válassza ki a „DV EDIT” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn egy kérdés jelenik meg, szeretné-e elkezdeni a jelenetek kiválasztását.
3
• Ha létezik korábban elmentett program,
a képernyőn megjelenik a kérdés, hogy
a létező programot szeretné szerkeszteni, vagy újat kíván létrehozni. A meglévő program szerkesztésének folytatásához válassza a „Saved Data” opciót,
majd folytassa a 9. lépéssel. Válassza ki
a „Start” opciót.
Válassza a „Start” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az IN pont (a jelenet kezdőpontja) kiválasztására szolgáló menü.
A háttérben elindul a jelenet lejátszása.
4
5
6
7
A m/M gombokkal válassza ki az
IN pontot, és nyomja meg az ENTER-t.
A lejátszás szüneteltetése.
Az IN pont megadása után nyomja
meg az ENTER gombot.
Ha az IN pont nem megfelelő, állítsa be a
c/C gombokkal és nyomja meg az
ENTER gombot.
Az OUT (jelenet vége) pont kiválasztására szolgáló képernyő jelenik meg.
A m/M gombokkal jelölje ki az OUT
pontot, és nyomja meg az ENTER-t.
A lejátszás szüneteltetése.
Ha az OUT pont helye megfelelõ,
nyomja meg az ENTER gombot.
Ha az OUT pont helye nem megfelelő,
állítsa be a c/C gombokkal, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott jelenet hozzáadódik a jelenet információs ablakhoz.
• További jelenetek hozzáadásához
ismételje meg a műveletet az 4. ponttól.
82
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\100OTH.fm
8
Ha befejezte a jelenetek kiválasztását, nyomja meg a m gombot.
Megjelenik a jelenet lista.
9
A A jelenet teljes ideje
B Az összes jelenet száma
C Jelenet információs ablak
A képernyőn megjelenik az almenü.
„Move”: a </, gombokkal módosítsa a jelenetek sorrendjét, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
„Erase”: a jelenet törlése. A megerősítést
kérő üzenetnél válassza az „OK” opciót.
„Preview”: a kiválasztott jelenet lejátszása.
• További jelenetek hozzáadásához nyomja
meg a M gombot, és ugorjon az 5. lépésre.
10 Ha befejezte a jelenet lista szerkesztését, válassza ki az „OK” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
válassza ki a „Dub Mode” opciót és használja a M/m gombokat.
Az átmásoláshoz szükséges lemezterület. Ez a jelzés pirosra vált, ha a méret meghaladja a másolás célját képező hordozón rendelkezésre álló helyet.
12 Válassza a „Start”-ot, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A felvevő a beállításoknak megfelelően
elindítja a kazetta tartalmának felvételét.
A felvétel leállítása
Nyomja meg a x REC STOP gombot.
A felvételi művelet megállítása néhány másodpercet igénybe vehet.
Az átmásolási mód automatikus kiválasztása
DV átmásolás
A </, gombokkal válassza ki a szerkeszteni kívánt jelenet információs ablakát, és nyomja meg az ENTER-t.
master page=right
Ha a lemezen nem áll rendelkezésre elegendő
hely, a felvevő automatikusan választ egy
másolási módot alacsonyabb képminőséggel,
mellyel a másolás elvégezhető. Az összes
tételhez ugyanaz a másolási mód lesz beállítva. Ha a kiválasztott másolási móddal nem
áll rendelkezésre elegendő hely a lemezen, a
12. lépés után a következő képernyő látható.
A képernyőn megjelenik a tétel név beírására szolgáló menü. Egy új név beírásához
válassza az „Enter” opciót és kövesse a
36. oldalon található útmutatást.
11 Válassza az „OK” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Az alapértelmezett tételnév felírásra kerül,
és a képernyőn megjelenik egy menü a kérdéssel, hogy szeretné-e elindítani a felvételt.
A lemeztípus módosításához válassza ki a
„Media” opciót és használja a M/m gombokat. Az átmásolási mód módosításához
Válassza az „OK” opciót, majd folytassa a
12. lépéstől.
Ha nem akarja módosítani a másolási módot,
válassza a „Cancel” opciót. Ebben az esetben
a másolás a tétel befejezése előtt leáll.
b Megjegyzések
• Ha IN pontnak a kazetta elejét és OUT pontnak a
kazetta végét állítja be, előfordulhat, hogy az
átmásolás közben az IN és OUT pont helyzete
enyhén módosul.
• Egy jelenet nem lehet rövidebb, mint 1
másodperc.
83
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\110ADJ.fm
master page=left
1
Válassza ki a „Programme Setting” opciót a „Basic” menüben, és nyomja meg az
ENTER gombot.
2
Nyomja meg a M/m gombot a programhely kiválasztásához, és nyomja meg az
ENTER gombot.
3
A </, gombokkal válassza ki a módosítani kívánt elemet, a M/m gombokkal végezze el a beállítást, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
4
További programhelyek beállításához
ismételje meg a műveletet a 2. lépéstől.
Alapbeállítások
A vételi paraméterek és
a nyelv beállítása (Basic)
A „Basic” menüben elvégezheti a felvevőre
vonatkozó tuner, óra és csatorna
beállításokat.
1
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg a
SYSTEM MENU gombot.
Válassza ki a „SETUP” ikont, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Basic” menüpontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a „Basic” menü a következő
opciókkal. Az alapértelmezett
beállítások aláhúzva szerepelnek.
A menüképernyő kikapcsolásához
nyomja meg ismételten a SYSTEM
MENU gombot.
Programbeállítás (Programme
setting)
A fogható csatornák kézi beállítása.
Ha néhány csatornát nem tud beállítani az
„Easy Setup” funkcióval, akkor azokat
manuálisan beállíthatja.
Ha nincs hang, vagy a kép torzult, előfordulhat, hogy az „Easy Setup” funkcióval nem a
megfelelő sugárzási szabvány lett beállítva.
A következő lépésekben beállíthatja a
megfelelő szabványt.
Rendszer (System)
Válassza ki a megfelelő sugárzási szabványt
(85. oldal).
BG
A nyugat-európai országokban válassza ezt az opciót,
kivéve azokat, amelyek a
„Fogható csatornák” listán
szerepelnek (85. oldal).
DK
Kelet-európai országokban válassza ezt az opciót.
I
Nagy-Britanniában és Írországban válassza ezt az
opciót.
L
Franciaországban
válassza ezt az opciót.
84
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
master page=right
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\110ADJ.fm
Csatorna (Channel)
AFT
Válassza ki a programhelyet az M/m gombok
többszöri megnyomásával.
A csatornák pásztázása az alábbi táblázatban
szereplő sorrendben történik.
• Ha tudja a kívánt csatorna számát, nyomja
meg a megfelelő számgombokat. Például az
5-ös csatornához először nyomja meg a „0”
majd az „5” gombot.
• Egy csatorna kikapcsolásához írja be a „00”
számot. A kikapcsolt csatornát a PROG +/–
gomb nyomogatásakor a készülék átugorja.
• Kábel- vagy műholdas csatorna kiválasztásához nyomja meg a M/m gombokat
többször egymás után, míg a programhely
száma meg nem jelenik.
Az AFT bekapcsolásához válassza az „On”
opciót.
On
Bekapcsolja az Auto Fine
Tuning (automatikus
finomhangolás) funkciót.
Általános esetben ezt
válassza.
Off
Lehetővé teszi a kép
manuális beállítását.
• Ha az Auto Fine Tuning funkció nem elég
hatékony, válassza ki az „Off” opciót, és
nyomja meg a , gombot. A M/m gombok
segítségével állítsa be a megfelelő képminőséget, és nyomja meg a < gombot.
Név (Name)
Fogható csatornák
Tv-rendszer
Csatorna
lefedettség
BG (nyugat-európai E2–E12 VHF
országok, kivéve az
alább felsoroltakat) Olaszország
A–H VHF
E21–E69 UHF
S1–S20 CATV
Alapbeállítások
A meglévő állomásnevet megváltoztathatja,
vagy új állomásnevet írhat be (maximum 5
karakter). Az állomásnevek automatikus
megjelenítéséhez a felvevőnek csatornainformációra van szüksége (mint például a
SMARTLINK információ).
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
A karakterek beírásának módját lásd a
36. oldalon.
DK (kelet-európai
országok)
Audio
Válassza ki a „NICAM” vagy a „Standard”
opciót.
NICAM
Általános esetben ezt
válassza.
Standard
Válassza ezt az opciót, ha
a NICAM adás hangja nem
tiszta.
R21–R69 UHF
S1–S20 CATV
PAY-TV/CANAL+
A PAY-TV/Canal Plus csatornák beállítása.
Részletesebb információkat a 27. oldalon
találhat.
R1–R12 VHF
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
I (Nagy-Britannia/
Írország)
Írország A–J VHF
Dél-Afrika 4–13 VHF
B21–B69 UHF
S1–S20 CATV
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
L* (Franciaország) F2–F10 VHF
F21–F69 UHF
B–Q CATV
S21–S41 HYPER
* Válassza ezt az opciót Franciaországban
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
85
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\110ADJ.fm
A francia CATV csatornák beállítása
A felvevő a B–Q CATV és az S21–S44
HYPER frekvenciás csatornák vételére is
képes. A Channel Set menüben a csatornák
S1–S44 jelölést kapnak. Például a B csatorna
Channel Set száma S1, a Q csatorna Channel
Set száma pedig S23 (lásd az alábbi táblázatot). Ha a beállítani kívánt CATV csatorna a
vételi frekvenciával van jelölve (például
152,75 MHz), használja az alábbi táblázatot
az ennek megfelelő csatornaszám
azonosításához.
Megfelelő
csatorna
Channel
Set szám
Vételi
frekvenciatartomány (MHz)
B
S1
116,75–124,75
C
S2
124,75–132,75
D
S3
132,75–140,75
D
S4
140,75–148,75
E
S5
148,75–156,75
F
S6
156,75–164,75
F
S7
164,75–172,75
G
S8
172,75–180,75
H
S9
180,75–188,75
master page=left
Megfelelő
csatorna
Channel
Set szám
Vételi
frekvenciatartomány (MHz)
S25
S28
331,25–339,25
S26
S29
339,25–347,25
S27
S30
347,25–355,25
S28
S31
355,25–363,25
S29
S32
363,25–371,25
S30
S33
371,25–379,25
S31
S34
379,25–387,25
S32
S35
387,25–395,25
S33
S36
395,25–403,25
S34
S37
403,25–411,25
S35
S38
411,25–419,25
S36
S39
419,25–427,25
S37
S40
427,25–435,25
S38
S41
435,25–443,25
S39
S42
443,25–451,25
S40
S43
451,25–459,25
S41
S44
459,25–467,25
H
S10
188,75–196,75
I
S11
196,75–204,75
J
S12
204,75–212,75
J
S13
212,75–220,75
A csatornák beállítása és tárolása után a
programhelyek sorrendje módosítható.
K
S14
220,75–228,75
L
S15
228,75–236,75
1
Válassza ki a „Programme Sort” opciót a
„Basic” menüben, és nyomja meg az
ENTER gombot.
2
A M/m gombokkal válassza ki azt a sort,
amelyik az áthelyezni kívánt
programhelyet tartalmazza, és nyomja
meg az ENTER gombot .
• A 4–99 programhelyeket tartalmazó
listák megjelenítéséhez használja a
M/m gombokat.
L
S16
236,75–244,75
M
S17
244,75–252,75
N
S18
252,75–260,75
N
S19
260,75–268,75
O
S20
268,75–276,75
P
S21
276,75–284,75
P
S22
284,75–292,75
Q
S23
292,75–300,75
S21
S24
299,25–307,25
S22
S25
307,25–315,25
S23
S26
315,25–323,25
S24
S27
323,25–331,25
Programrendezés
(Programme Sort)
86
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\110ADJ.fm
3
Tartsa lenyomva a M/m gombokat mindaddig, amíg a kiválasztott csatorna a
megfelelő programhelyre nem kerül.
A kiválasztott csatorna beszúrása az új
programhelyre megtörténik.
4
A beállítás megerősítéséhez nyomja meg
az ENTER gombot.
5
További csatorna programhelyének
megváltoztatásához ismételje meg az
eljárást a 2. lépéstől.
2
master page=right
A PROG +/– vagy a számgombokkal
válassza ki a programhelyet, amelynél
szeretné beállítani vagy megváltoztatni a
tv-műsorismertető oldalt.
• Amikor a felvevő megtalálja a tv-műsor ismertető oldalszámot (pl. P301), az
automatikusan megjelenik.
• Ha a felvevő nem talál oldalszámot
(P000), akkor a megfelelő tv-műsor
ismertető oldalszámot manuálisan kell
beírni.
Tv-mûsor ismertetõ
(TV Guide Page)
* Lehetnek olyan területek, ahol nem elérhető.
1
Válassza a „TV Guide Page” opciót a
„Basic” menüben, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik a TV Guide Page menü.
3
Válassza ki a módosítani kívánt tvműsor-ismertető oldalszámot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
4
A számgombokkal vagy a </M/m/,
gombokkal írja be a tv-műsor ismertető
oldalszámot, és nyomja meg az ENTER
gombot a jóváhagyáshoz.
• Ha véletlenül hibás számot ad meg, írja
be újra a számot.
• Az eredeti beállítások visszaállításához
nyomja meg a a O RETURN gombot.
5
További tv-műsor oldalszámok beírásához vagy megváltoztatásához ismételje
meg a fenti művelet 3. és 4. lépését.
Alapbeállítások
Néhány műsorszóró rendszer olyan Teletext
szolgáltatást* is nyújt, ahol napról napra
megtalálhatja a műsorok teljes listáját és adatait (cím, dátum, csatorna, felvétel kezdési
idő, stb.). A hét minden napjához külön tvműsor ismertető tartozik. A műsor felvételekor a felvevő automatikusan kiválasztja a
műsor címét a Teletext oldalakról, és a felvett
tétel neveként tárolja azt. A tv-műsor ismertető oldalszámok teljes mértékben az adástól
függenek, és megváltozhatnak. Ebben az
esetben előfordulhat, hogy a tv-műsor ismertető oldalszámokat manuálisan kell beállítania a TV Guide Page menüben.
z Hasznos tudnivaló
Ha adás közben szeretne Teletext információkat
nézni a tv-készüléken, a TV/DVD gombbal
kapcsoljon át a tv-tunerre.
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
87
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\110ADJ.fm
b Megjegyzések
• A fenti művelet 4. lépésénél írjon be „000”-t ha
nem akarja a tv-műsorismertető oldalszámot használni az automatikus elnevezéshez. A felvevő ebben az esetben egy alapértelmezett tétel nevet fog
tárolni (programhely, kezdési idő–befejezési idő).
• Használja a tv-képernyőn megjeleníthető
Teletext információkat a tv-műsorismertető
oldalszámának megszerzéséhez (amely a
műsorokat és kezdési idejüket tartalmazza).
• Ha a Teletext tv-műsorismertetőnek van egy olyan
oldala, mely mindig az adott nap műsorait tartalmazza, használja ezt az oldalszámot minden napra.
• Ha a műsor tervezett kezdése előtt több mint 3 perccel elkezdi a felvételt, előfordulhat, hogy a pontos
elnevezés információk nem kerülnek felvételre.
• Előfordulhat, hogy ez a funkció bizonyos állomásokról sugárzott műsorok esetében nem működik.
• Ha a műsorszóró éppen a felvétel indulásának időpontjában frissíti a Teletext tartalmat, előfordulhat,
hogy a tételnév nem felel meg a felvett műsornak.
Ebben az esetben lehetséges, hogy manuálisan kell
beírnia a helyes elnevezést (36. oldal).
Óra
Automatikus beállítás (Auto Adjust)
Bekapcsolja az automatikus órabeállítási
funkciót, ha van olyan helyi csatorna, mely
időjelet is sugároz.
1
Válassza ki a „Clock” opciót a „Basic”
menüben, és nyomja meg az ENTER
gombot.
2
Válassza ki az „Auto Adjust” funkciót,
és nyomja meg az ENTER gombot.
3
Válassza ki az „On” beállítást, és nyomja
meg a , gombot.
4
A M/m gombokkal válassza ki az időjelet
szolgáltató állomás programhelyét, és
nyomja meg az ENTER gombot.
z Hasznos tudnivaló
Ha az „Auto Adjust” opció beállítása „On”, a felvevő minden kikapcsoláskor aktiválja az automatikus órabeállítási funkciót.
b Megjegyzés
Az automatikus órabeállítási funkció nem működik, amíg a felvevő szinkronfelvételre vár.
Az óra manuális beállítása
Ha az automatikus órabeállítási funkció nem
állította be pontosan a helyi időt, próbáljon
meg másik állomást használni a funkcióhoz,
vagy állítsa be az órát kézi vezérléssel.
1
Válassza ki a „Clock” menüpontot a
„Basic” menüben, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
2
Válassza ki az „Auto Adjust” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3
Válassza ki az „Off” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
4
Válassza ki a „Present Time” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
5
A M/m gombokkal állítsa be a napot,
majd nyomja meg a , gombot.
Állítsa be a hónapot, évet, órát és percet
egymás után. A </, gombokkal
válassza ki a kívánt elemet, majd a M/m
gombokkal állítsa be a számértéket. A
hét napja automatikusan megjelenik.
A számérték megváltoztatásához lépjen
vissza a kívánt elemre a < gombbal,
majd állítsa be azt a M/m gombok
segítségével.
6
• Ha a felvevő nem érzékel időjelet egyik
állomáson sem, az „Auto Adjust”
beállítása automatikusan „Off”-ra vált,
és a képernyőn megjelenik az idő
manuális beállítására szolgáló menü.
master page=left
Nyomja meg az ENTER gombot az óra
elindításához.
OSD (képernyõmenü)
Beállíthatja a képernyőn megjelenő menü
nyelvét.
88
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
master page=right
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\110ADJ.fm
A kép beállítása
(Video Settings)
16 : 9
Ebben a menüben a képpel kapcsolatos
paraméterek beállítását végezheti .
Válassza ki a DVD-felvevőhöz csatlakoztatott tv-készüléknek, tunernek vagy dekódernek megfelelő beállítást.
4:3 Letter Box
Állj üzemmódban nyomja meg a
SYSTEM MENU gombot.
4:3 Pan Scan
1
2
3
Válassza ki a „SETUP” ikont, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Video” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a „Video” menü a következő
opciókkal. Az alapértelmezett beállítások aláhúzva szerepelnek.
b Megjegyzés
A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy a
készülék a „4:3 Pan Scan” üzemmód helyett automatikusan „4:3 Letter Box” üzemmódba kapcsol,
és fordítva.
Video Output (Videó kimenet)
TV Type (Tv típus)
A képméret beállítása, ha videofelvételt
(48. oldal) vagy DVD VIDEO lemezt játszik
le 16:9 képarányban.
A csatlakoztatott tv-készülék képernyőtípusának beállítása (szélesképernyős/szélesvásznú üzemmóddal rendelkező vagy hagyományos 4:3 képernyős tv-készülék).
16 : 9
Válassza ezt a beállítást, ha
szélesképernyős vagy szélesképernyős üzemmóddal rendelkező
tv-készüléket csatlakoztat.
4:3 Letter
Box
Válassza ezt, ha hagyományos
4:3 képarányú tv-készüléket
csatlakoztatott. Szélesvásznú
műsor lejátszásakor fekete csík
látható a képernyő alsó és felső
részén.
4:3 Pan
Scan
Válassza ezt a beállítást, ha
hagyományos 4:3 képernyős tvkészüléket csatlakoztatott. Szélesvásznú műsor lejátszásakor a
műsor a teljes képernyőn
látható, de a kép széleit a
készülék levágja.
Auto
Alapbeállítások
HDMI Resolution (HDMI felbontás)
Amennyiben a kép nem elég éles és természetes vagy nem felel meg az elvárásainak,
válasszon egy másik beállítást, mely megfelelő a lemezhez és az Ön tv-készülékéhez/
kivetítőjéhez, stb. A részletekről olvassa el a
tv-készülékhez/kivetítőhöz, stb. mellékelt
kezelési útmutatót.
Általános esetben ezt válassza.
1920×1080i 1920 × 1080i videojel
továbbítása.
1280×720p 1280 × 720p videojel
továbbítása.
720×480/
576p
720 × 480/576p videojel
továbbítása.
b Megjegyzés
Abban az esetben, ha nem az „Auto” beállítást választotta, és az Ön tv-készüléke nem tudja feldolgozni ezt a felbontást, a felvevő automatikusan
beállítja a tv-készüléknek megfelelő videojelet.
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
89
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\110ADJ.fm
master page=left
1
Válassza ki a „Progressive Output”
pontot, és nyomja le az ENTER gombot.
2
Válassza ki az „On”-t, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Egy üzenet a kiválasztás megerősítését
kéri.
3
Válassza ki a „Start”-ot, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A készülék 5 másodpercig progresszív
jelet ad.
4
Ha a kép megfelelő, válassza a „Yes”-t,
és nyomja meg az ENTER gombot.
Ha a kép torzul, válassza ki a „No” opciót, és nyomja meg az ENTER gombot.
4:3 Output (4:3 kimenet)
Ez a beállítás csak abban az esetben hatásos,
ha a „Video” menü „Video Output” menüpontjában a „TV Type” opciót „16 : 9”-re
állítja.
Ezt az értéket állítsa be a 4:3 képarányú
jelhez. Ha lehetőség van a tv-készüléken a
képarány beállítására, a tv-készüléken
végezze el a beállítást, ne a felvevőn.
Ez a beállítás csak abban az esetben hatásos,
ha HDMI csatlakoztatást alkalmaz.
Full
Válassza ezt a beállítást, ha a
képarányt a tv-készüléken
kívánja beállítani.
Normal
Válassza ezt a beállítást, ha a
képarányt nem lehet a tvkészüléken beállítani. 4:3
arányú videojel jelenik meg,
a beállított képaránnyal.
16:9 képarányú tv-készülék
Component Out (Komponens kimenet)
A készülék COMPONENT VIDEO OUT
aljzatán megjelenő kimenőjel bekapcsolása.
On
A komponens jelkimenet bekapcsolása. Válassza ezt az
opciót, ha progresszív jelkimenetet szeretne használni.
Off
Jelkimenet kikapcsolása.
b Megjegyzések
Progressive Mode (Progresszív mód)
A DVD műsorok két nagy csoportba sorolhatók: mozifilm- és videó alapú műsorok. A
videó alapú műsoroknál a műsor megjelenítése
25 kép/50 félkép (30 kép/60 félkép)/másodperc
sebességgel történik. A mozifilm alapú műsorok eredete a filmszínház, és másodpercenként
24 képet jelenít meg. Egyes DVD-lemezek mozifilm és videó alapú műsort is tartalmaznak.
Annak érdekében, hogy ezek a képek természetes formában jelenjenek meg a képernyőn
akkor is, ha PROGRESSIVE (50 vagy 60 kép
másodpercenként) módba kapcsol, a progresszív jeleket át kell alakítani a DVD műsor
típusának megfelelően.
A bekapcsolt progresszív 525p/625p videó
jelkimenetet tovább finomíthatja, ha a
„Progressive Output” értékét „On”-ra állítja
Ne feledje, hogy a felvevőhöz olyan tv-t kell
csatlakoztatnia a COMPONENT VIDEO OUT
aljzaton keresztül (13. oldal), mely progresszív
formátumú videojelek fogadására is képes.
Auto
A készülék automatikusan
megállapítja a műsor típusát
(mozifilm vagy videó alapú)
és a megfelelő átalakítási
módszert alkalmazza.
Általában ezt a beállítást
használja.
Video
A készülék a videó alapú műsorokhoz használatos átalakítási módszert alkalmazza.
• Ha a „Line1 Output” beállítása „RGB”, a
„Component Out” beállítása nem lehet „On”.
• Ha a COMPONENT VIDEO OUT aljzatokon
keresztül csatlakoztatta a monitort vagy projektort, ne válassza az „Off” beállítást. Ha az „Off”
beállítást választja, a lejátszott műsor nem jelenik
meg a képernyőn.
Progresszív kimenet (Progressive Output)
Ha a tv-készülék progresszív (525p/625p)
formátumú jelek fogadására képes, a
„Progressive Output” menüpont értékét
állítsa „On”-ra. Ez a beállítás precíz
színreprodukciót és kiváló minőségű képet
biztosít.
b Megjegyzés
Ha progresszív módba kapcsolás után a kép zajossá
válik, tartsa nyomva a x gombot, és nyomja meg a
PROGRAM – (mínusz) gombot a készüléken.
90
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
master page=right
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\110ADJ.fm
Scart Setting (Scart beállítások)
A felvevő hátoldalán lévő SCART aljzatok
jelbemeneti/jelkimeneti módját állítja be.
Válasszon egy opciót az alábbi tételek
mindegyikéhez a használni kívánt aljzat és
módszer kombinációnak megfelelően.
Pause Mode (Szünet üzemmód)
(csak HDD/DVD)
A szünet üzemmódban megjelenő kép
kiválasztása.
Auto
A kép, beleértve a dinamikusan mozgó részeket is, remegésmentesen jelenik meg.
Általános esetben válassza
ezt a beállítást.
Frame
A kép, beleértve azokat a
tárgyakat is, amik nem mozognak dinamikusan, nagy
felbontásban jelenik meg.
Line1 Output (Line1 kimenet)
A LINE 1-TV aljzat videó jelkimeneti
módjának beállítása.
RGB
RGB jeleket továbbít.
Video
Videojeleket továbbít.
S Video
S-videojeleket továbbít.
b Megjegyzések
Line3 Input (Line3 bemenet)
A LINE 3/DECODER aljzat videó jelbemeneti módjának beállítása. A kép nem lesz
tiszta, ha ez a beállítás nem egyezik meg a
videó jelbemenet típusával.
Video/
RGB
Videó vagy RGB jelbemenet.
Decoder
Válassza ezt, PAY-TV/Canal
Plus analóg dekóder csatlakoztatásakor. Ha kábelvevőt/
műholdvevőt (pl. CanalSat)
csatlakoztat, ne ezt az opciót
válassza.
S Video
S-videó jelbemenet.
Line3 Output (Line3 kimenet)
A LINE 3/DECODER aljzat videó jelkimeneti módjának beállítása.
Video
Videojeleket továbbít.
S Video
S-videojeleket továbbít.
A színrendszer kiválasztása VIDEO CDlemezek (beleértve a Super VIDEO CDlemezeket is)/DivX videofájlok
lejátszásakor.
PAL
A lemez lejátszása PAL
színrendszerben.
NTSC
A lemez lejátszása NTSC
színrendszerben.
Auto Display (automatikus kijelzés)
On
Automatikusan megjeleníti
az információkat a képernyőn, amikor a felvevő be
van kapcsolva.
Off
Az információkat a
DISPLAY gomb megnyomásakor jeleníti meg.
Alapbeállítások
• Ha a tv-készülék nem kompatibilis az S-videó
vagy az RGB jelekkel, a képernyőn akkor sem
jelenik meg a kép a kiválasztott módban, ha az
„S Video” vagy „RGB” beállítást választja.
Olvassa el a televízió kezelési útmutatóját.
• Ha a „Component Out” funkció „On” beállítását
választja, az „RGB” paraméter nem választható.
• A SMARTLINK funkció csak akkor használható,
ha a „Video” opciót választja.
Colour System (színrendszer)
Screen Saver (képernyõvédõ)
A képernyővédő automatikusan aktiválódik,
ha a bekapcsolt készüléket a képernyőn megjelenített menüvel (pl. alapbeállítási menü)
több mint 10 percig nem használja. A képernyővédő a képernyő károsodásának (beégés) megelőzése érdekében kapcsol be.
On
A képernyővédő
bekapcsolása.
Off
A képernyővédő
kikapcsolása.
91
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
master page=left
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\110ADJ.fm
A hang beállítása (Audio)
Az „Audio” menüben, a lejátszási és csatlakoztatási feltételeknek megfelelően, beállíthatja a hang paramétereit.
1
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg a
SYSTEM MENU gombot.
Válassza ki a „SETUP” ikont és
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki az „Audio” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A csatlakoztatás részleteit lásd a „3. lépés: Az
audio vezetékek csatlakoztatása” című fejezetben a 16. oldalon.
Miután a „Digital Out” menüpont „On” beállítását kiválasztotta, válassza ki a „Dolby Digital”,
„MPEG”, „DTS”, „48kHz/96kHz PCM” és
„Audio (HDMI)” megfelelő beállítását.
Amennyiben a felvevőt olyan audio berendezéshez csatlakoztatja, mely nem kompatibilis
a kiválasztott jeltípussal, a készülék rendellenes hangot adhat ki (vagy egyáltalán nem ad
ki hangot), amely mind a hallását, mind a
hangsugárzót károsíthatja.
1 Válassza az „Audio” menü „Audio
Connection” opcióját, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az „Audio” menü a következő opciókkal. Az alapértelmezett beállítások aláhúzva szerepelnek.
2
Audio ATT (csillapítás)
Ha a lejátszott műsor hangja torz, válassza ki
e funkció „On” beállítását. A felvevő csökkenti az audio kimenőjel szintjét.
Ez a funkció az alábbi kimenetekre van
hatással:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L aljzatok
– LINE 1–TV aljzat
– LINE 3/DECODER aljzat
On
Válassza ezt a beállítást, ha a
hangsugárzókon keresztül
hallható hang torz.
Off
Általános esetben ezt
válassza.
Audio Connection (Audio csatlakoztatás)
Az alábbi menükben a hangfrekvenciás jelkimenet beállítási módját ismertetjük, ha a
felvevőt digitális bemenettel rendelkező komponenshez, például erősítő (rádióerősítő),
csatlakoztatja.
3
4
Válassza ki a „Digital Out” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
On
Általános esetben ezt
válassza.
Off
A digitális áramkör analóg áramkörre gyakorolt
hatása minimális.
Válassza ki az „On” beállítást, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Állítsa be a digitális kimenőjel típusát.
• Dolby Digital (csak HDD/DVD)
A Dolby Digital jeltípusának kiválasztása.
D-PCM
Válassza ezt a beállítást, ha a
felvevőt olyan audio berendezéshez csatlakoztatja amelyben nincs Dolby Digital dekóder. A kimenő jel térhatását az „Audio” menü „Downmix” pontjában állíthatja be.
Dolby
Digital
Válassza ezt a beállítást, ha a
felvevőt olyan audio berendezéshez csatlakoztatja,
amelyben van Dolby Digital
dekóder.
92
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
master page=right
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\110ADJ.fm
b Megjegyzés
Ha a készülékhez csatlakoztatott HDMI OUT aljzat
nem kompatibilis a DOLBY DIGITAL jelekkel, a
jelkimenet automatikusan „D-PCM” lesz, akkor is,
ha „Dolby Digital” van kiválasztva.
• MPEG (csak DVD VIDEO)
Az MPEG audio kimenőjel típusának
kiválasztása.
PCM
Válassza ezt a beállítást, ha a
felvevőt MPEG dekóderrel
nem rendelkező audio rendszerhez csatlakoztatja. Ha
MPEG audio műsorszámokat
játszik le, a felvevő a sztereó
jeleket a DIGITAL OUT
(COAXIAL) aljzaton keresztül továbbítja.
MPEG
Válassza ezt a beállítást, ha a
felvevőt beépített MPEG
dekóderrel rendelkező audio
rendszerhez csatlakoztatja.
Ha a HDMI OUT aljzatot MPEG audio jelekkel
nem kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja, a
jelkimenet automatikusan „PCM” lesz, akkor is, ha
„MPEG” van kiválasztva.
• DTS (csak DVD VIDEO)
A DTS kimenőjel ki- és bekapcsolása.
On
Off
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a felvevőt beépített DTS
dekóderrel rendelkező audio
rendszerhez csatlakoztatja.
48kHz/
16bit
A készülék a DVD VIDEO
lemez audio kimenőjeleit
minden esetben 48 kHz/16
bitessé alakítja.
96kHz/
24bit
Miden jeltípus – beleértve a
96 kHz/24 bites jeleket is – az
eredeti formában jelenik meg
a kimeneten. Ha azonban a
műsor másolásvédelmi jeleket is tartalmaz, a kimenőjel
csak 48 kHz/16 bit formátumban jelenik meg a kimeneten.
b Megjegyzések
• A „48kHz/96kHz PCM” beállításnak nincs hatása
a LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) kimeneten vagy a
LINE 1–TV/LINE 3/DECODER aljzaton megjelenő analóg jelekre. Ha a mintavételezési frekvencia 96 kHz, a készülék egyszerűen 96 kHz-es
analóg jelekké alakítja a beérkező jeleket és ilyen
formában továbbítja.
• Ha a HDMI OUT aljzatot 96 kHzjelekkel nem
kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja, a kimeneti
jel automatikusan 48 kHz PCM lesz akkor is, ha
„96kHz/24bit” van kiválasztva.
• Audio (HDMI)
A HDMI OUT aljzaton továbbított hangjel
típusának kiválasztása.
Auto
Általában ezt válassza. Az
optimális audio jelkimenet
beállítása, amelyet a tvkészülék képes fogadni a
„Digital out” beállításoknak
megfelelően (92. oldal).
PCM
A Dolby Digital vagy 96 kHz
PCM jelek konvertálása
48 kHz/16 bit PCM jelekké.
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a felvevőt DTS dekóderrel
nem rendelkező audio
rendszerhez csatlakoztatja.
b Megjegyzés
Ha a HDMI kimenetet DTS jelekkel nem
kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja, nem lesz jelkimenet, akkor sem, ha a kimenet beállítása „DTS”.
Alapbeállítások
b Megjegyzés
• 48 kHz/96 kHz PCM (csak DVD VIDEO)
Az audio jel mintavételezési frekvenciájának
kiválasztása.
b Megjegyzések
• Ha a felvevőt olyan tv-készülékhez csatlakoztatja, mely nem kompatibilis a DOLBY
DIGITAL/DTS jelformátumokkal és az „Auto”
beállítást választja, hangos zaj keletkezhet (vagy
a készülék néma maradhat). Ebben az esetben
válassza a „PCM” beállítást.
• Tömörített audio jelkimenet továbbításához,
HDMI kompatibilis tv-készülékre, állítsa a
„Digital Out” beállítást „On”-ra.
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
93
master page=left
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\110ADJ.fm
Audio DRC (dinamika szabályozás) (csak
DVD)
Audio DRC-kompatibilis DVD-lemezek
lejátszásakor beállítja a dinamikatartományt
(a halk és hangos hangok különbsége). Ez a
funkció az alábbi kimenetekre van hatással:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L aljzatok
– LINE 1–TV aljzat
– LINE 3/DECODER aljzat
– DIGITAL OUT (COAXIAL vagy
OPTICAL)/HDMI OUT aljzat, ha a „Dolby
Digital” funkció „D-PCM” beállítását
választotta ki (92. oldal).
Standard
Általában ezt válassza.
TV Mode
Alacsony hangerőnél is tisztán érthetővé teszi a műsort.
Wide
Range
Az élő előadás érzetét kelti a
hallgatóban.
Felvételi beállítások
(Recording)
A „Recording” menüben a felvételi
beállításokat módosíthatja.
1
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg a
SYSTEM MENU gombot.
Válassza ki a „SETUP” ikont, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Recording” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a „Recording”
menü az alábbi opciókkal. Az alapértelmezett beállítások aláhúzva szerepelnek.
Downmix (lekeverés) (csak DVD)
A lekeverési módszer kijelölése hátsó jelkomponenst (csatornát) is tartalmazó, vagy
Dolby Digital formátumban felvett DVD-lemez lejátszásakor. A hátsó jelkomponensről
bővebben „4. Az eltelt/hátralévő lejátszási
idő és a lejátszási információk ellenőrzése”
című fejezetben olvashat (33. oldal). Ez a
funkció az alábbi kimenetekre van hatással:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L aljzatok
– LINE 1–TV aljzat
– LINE 3/DECODER aljzat
– DIGITAL OUT (COAXIAL or
OPTICAL)/HDMI OUT aljzat, ha a „Dolby
Digital” funkció „D-PCM” beállítását
választotta ki (92. oldal).
Dolby
Surround
Normal
Általában ezt válassza.
A többcsatornás hangot két
csatornára keveri le a készülék, és a térhatású hang ebben
az esetben is élvezhető.
A többcsatornás hangot két
csatornára keveri le a készülék, és a sztereó műsort otthoni hifi rendszerén keresztül
hallgathatja.
HDD Rec. Settings (HDD-felvételi
beállítások)
Bilingual Recording (kétnyelvû felvétel)
A merevlemezre felvenni kívánt hang
kiválasztása.
Main
A kétnyelvű műsor fő
hangsávját veszi fel.
Sub
A kétnyelvű műsor másodlagos hangsávját veszi fel.
Main+Sub
A kétnyelvű műsor első és
másodlagos hangsávját veszi
fel.
b Megjegyzés
Ha DVD-lemezről HDD-re történő átmásoláskor a
felvételi módot megváltoztatja, a másolási műveletre ettől a beállítástól függetlenül a forrás (DVD)
hangbeállításai lesznek érvényesek.
94
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
master page=right
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\110ADJ.fm
HQ Setting (HQ beállítás)
A HQ mód kiválasztása HDD-re történő
felvétel esetén (42. oldal).
HQ+
Jobb minőségű felvétel
(körülbelül 15 Mbps).
HQ
Felvétel normál HQ módban.
DVD Rec. Settings (DVD-felvételi
beállítások)
Bilingual Recording (kétnyelvû felvétel)
(minden írható lemez esetén, kivéve a DVDRW/DVD-R (VR formátum) lemezeket)
Az írható lemezre felvenni kívánt hang kiválasztása. Ez a beállítás nem szükséges, ha
DVD-RW/DVD-R (VR formátumú) lemezre
vesz fel, mert azok mind a fő, mind pedig a
másodlagos hangot felveszik.
A kétnyelvű műsor fő
hangsávját veszi fel.
Sub
A kétnyelvű műsor másodlagos hangsávját veszi fel.
Kiválasztja, hogy a SMARTLINK funkció
(30. oldal) közvetlenül indítja-e a felvételt.
Ez a beállítás csak abban az esetben hatásos,
ha a felvevőt SCART aljzaton csatlakoztatja
a tv-készülékhez.
On
Lehetővé teszi az éppen
nézett műsor egyszerű
felvételét.
Off
A TV Direct Rec funkció
kikapcsolása.
Synchro Rec. (szinkronfelvétel)
A szinkronfelvételhez használt adathordozó
kiválasztása (51. oldal).
Record to
HDD
Felvétel merevlemezre.
Record to
DVD
Felvétel DVD-re.
Auto Chapter (automatikus fejezetjelek)
Timer Settings (Idõzítõ beállítások)
Rec. Mode Adjust (Felvételi mód
beállítás)
On
Off
A felvevő automatikusan
beállítja a felvételi módot
úgy, hogy a teljes műsor
biztosan ráférjen a lemezre
(45. oldal).
A funkció kikapcsolása.
Auto Title Erase (Tételek automatikus
törlése) (csak HDD)
On
A HDD-n tárolt régi tételek
automatikus törlése
(45. oldal).
Off
A funkció kikapcsolása.
A fejezetjelek segítségével egy felvételt
(tételt) automatikusan több részre bonthat
(felvétel közben).
On
Fejezetjelek automatikus
elhelyezése kb. 6 percenként.
Off
Nincs automatikus fejezet
jelölés.
Alapbeállítások
Main
TV Direct Rec (Közvetlen tv-felvétel) (csak
HDD/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R)
b Megjegyzések
• A készülő felvétel információtartalmától függően
a valós időköz némileg eltérhet attól, ami a fenti
menüpontban be lett állítva.
• Az „Auto Chapter” paraméter „On” beállítása
mellett, HDD-ről DVD-RW/DVD-R lemezre
(VR formátum) történő DV átmásoláskor, a
felvevő automatikusan fejezetjelet helyez el azon
a ponton, ahol a kazettán a felvétel elkezdődik).
95
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\110ADJ.fm
master page=left
• Ha már van jelszava, a képernyőn megjelenik a jelszó beírására szolgáló menü.
Lemezbeállítások (DVD)
A „DVD” menüben beállíthatja a szülői
felügyelet funkciót, a nyelvet és egyéb, a
DVD-re vonatkozó paramétereket.
1
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg a
SYSTEM MENU gombot.
2
A számgombok segítségével írja be 4
számjegyű jelszavát, válassza ki az „OK”
opciót, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3
Válassza a „Standard” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelennek a „Standard” opcióra
vonatkozó beállítások.
4
Válasszon ki egy világrészt a korlátozási
szint beállításához, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A világrész kiválasztása megtörtént.
• Ha az „Others” beállítást választja ki,
be kell írnia egy négyjegyű országkódot a 114. oldalon található táblázatból, a számgombok segítségével.
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „SETUP” ikont, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „DVD” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a „DVD” menü
a következő opciókkal. Az alapértelmezett beállítások aláhúzva szerepelnek.
Parental Control (Szülõi felügyelet) (csak
DVD VIDEO)
A DVD VIDEO lemezek lejátszása a megadott paraméter, pl. a készüléket kezelő személy életkorának függvényében szabályozható, korlátozható. A nemkívánatos jelenetet
a készülék kihagyja, vagy más jelenettel
helyettesíti.
1
Válassza ki a „Parental Control” opciót a
„DVD” menüben, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
• Ha még nem írt be jelszót, megjelenik
az új jelszó beírására szolgáló menü.
96
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
master page=right
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\110ADJ.fm
5
Válassza a „Level” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelennek a „Level” opció választható
beállítási értékei.
z Hasznos tudnivaló
Ha az „Others” beállítást választja ki a „DVD
Menu”, a „Subtitle” vagy az „Audio” menüben,
válassza ki a kívánt nyelvet a „Language Code
List” listából a számgombokkal (112. oldal).
b Megjegyzés
Ha olyan nyelvet választ ki a „DVD Menu”,
„Subtitle” vagy „Audio” menüben, amelyik a DVD
VIDEO lemezen nem található meg, a készülék
automatikusan kiválaszt egyet a lemezen rendelkezésre álló nyelvek közül.
Minél alacsonyabb értéket állít be, annál
szigorúbb a korlátozás.
A kiválasztott értéknél magasabb korlátozású lemezek nem játszhatók le.
6
Válassza ki az értéket, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A szülői felügyelet beállítása megtörtént.
b Megjegyzések
• Ha elfelejtette a jelszót, újra be kell állítania az
„Others” menü, „Factory Setup” almenüjének,
„Parental Control” menüpontjában (98. oldal).
• Ha olyan lemezt játszik le, amelyik nem rendelkezik
„Parental Control” (szülői felügyelet) funkcióval, a
lejátszás ezzel a készülékkel nem korlátozható.
• Bizonyos típusú lemezek lejátszása közben előfordulhat, hogy a lemez kéri a korlátozási szint
módosítását. Ilyen esetben írja be a jelszót, és
módosítsa a korlátozási szintet.
Language (Nyelv) (csak DVD VIDEO)
DVD Menu (DVD menü)
A lemezmenü nyelvének kiválasztása.
Ha új, formattálatlan DVD-RW lemezt
helyez be, a felvevő automatikusan a lenti
beállításnak megfelelően – VR vagy videó
módban – formattálja azt.
VR
A felvevő a lemezt
automatikusan VR módban
formattálja.
Video
A felvevő a lemezt
automatikusan videó módban
formattálja.
One Touch Dubbing (Egygombos másolás)
Ebben a menüpontban az egygombos másolás (One Touch Dubbing) funkció következő
opciói jelennek meg.
Alapbeállítások
A szülői felügyelet kikapcsolásához állítsa a „Level” opciót „Off”-ra a 6. lépésben.
A jelszó módosításához válassza ki a
„Password” opciót a 3. lépésben, és nyomja meg az ENTER gombot. Amikor az új
jelszó beírására szolgáló menü megjelenik,
írja be az új négy számjegyű jelszót a számgombokkal, válassza ki az „OK” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Format DVD-RW (DVD-RW formattálása)
(csak DVD-RW esetén)
Finalise Disc (Lemez lezárás) (minden
írható lemez esetén, kivéve a DVD-RW
(VR formátum) lemezeket)
Az egygombos másolás után történő
automatikus lemezlezárás beállítása
(81. oldal).
Auto
A felvevő automatikusan
lezárja a lemezt az
egygombos másolás után.
Manual
Lehetővé teszi a lemez
manuális lezárását.
Audio (hang)
A hangsáv nyelvét állíthatja be.
Az „Original” beállítás esetén a lemezen fő
nyelvként kijelölt nyelv kap prioritást.
Subtitle (felirat)
A lemezre felvett szinkronfelirat nyelvének
kiválasztására szolgál.
Ha az „Audio Follow” beállítást választja ki,
a szinkronfelirat nyelve meg fog egyezni a
műsor nyelvével.
97
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\110ADJ.fm
master page=left
Factory Setup (gyári beállítás)
Távvezérlõ beállítások/
Gyári beállítások
(Others)
Az „Others” menüben további beállításokat
végezhet el.
1
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg a
SYSTEM MENU gombot.
Lehetővé teszi, hogy a beállításokat csoportonként kiválasztva, visszaállítsa azok alapértelmezett értékeit. Ne feledje, hogy az
alapértelmezett értékek visszaállításakor az
előző értékek elvesznek.
1
Válassza ki az „Others” menü „Factory
Setup” menüpontját, majd nyomja meg a
, vagy az ENTER gombot.
Megjelenik a beállításcsoportok
kiválasztására szolgáló menü.
2
Válassza ki a „Basic”, „Video”, „Audio”,
„Recording”, „DVD”, „Others”,
„Parental Control” és „All” opciók közül
azt, amelyik értékeit alapértelmezettre
kívánja visszaállítani, majd nyomja meg
a , vagy az ENTER gombot.
3
Válassza ki a „Start” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A kiválasztott opciók beállításai visszaállnak alapértelmezettre.
4
Nyomja meg az ENTER gombot, amikor
a „Finish” felirat megjelenik.
Válassza ki a „SETUP” ikont, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki az „Others” menüt, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az „Others” menü az alábbi opciókkal. Az alapértelmezett beállítások aláhúzva szerepelnek.
Format (formattálás)
A HDD-re felvett összes tétel törlése.
Dimmer (fényerõ)
Az előlapon lévő kijelző világításának
beállítás.
Normal
Erős világítás.
Save
Power
Gyenge világítás. A készülék kikapcsolt állapotában a
kijelző nem világít.
Command Mode (parancsmód)
A felvevő parancsmódjának megváltoztatása,
ha egy másik DVD-készülék is ugyanazt a
parancsmódot használja. Részletesebb információért olvassa el a „Ha Önnek Sony DVDlejátszója, vagy több Sony DVD-felvevője
van” című fejezetet, a 19. oldalon.
Registration Code (Regisztrációs kód)
A készülékre érvényes regisztrációs kódot
jeleníti meg.
További információkért látogasson el a
http://www.divx.com/vod internetes oldalra.
98
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\110ADJ.fm
master page=right
Easy Setup
(a felvevõ beállításainak
módosítása)
Válassza ezt az opciót a gyorsbeállítás (Easy
Setup) funkció újbóli lefuttatásához.
1
2
3
Válassza ki a „SETUP” ikont, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki az „Easy Setup” menüt, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Alapbeállítások
4
5
Állj üzemmódban nyomja meg a
SYSTEM MENU gombot.
Válassza ki a „Start” opciót.
Kövesse a gyorsbeállítási mûvelet
(„Easy Setup”) útmutatásait
(21. oldal) a 2. lépéstõl.
99
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\120ADD.fm
master page=left
Képzaj jelenik meg.
További információk
Hibaelhárítás
Ha a felvevő használata során az alábbi jelenségek bármelyikét észleli, a javítás igénylése
előtt a következő hibaelhárítási útmutató
alapján próbálja meg elhárítani a problémát.
Ha az alábbi ellenőrzések végrehajtása után is
fennáll az adott hibajelenség, forduljon a
legközelebbi Sony márkaszervizhez.
Tápfeszültség
A készülék nem kapcsol be.
, Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozóvezetéket megfelelően csatlakoztatta-e.
Kép
Nincs kép.
, Ellenőrizze a csatlakoztatásokat.
, A csatlakozóvezetékek megsérültek.
, Ellenőrizze a tv-készülék csatlakoztatását
(12. oldal).
, Kapcsolja a tv-készülék jelbemenet
választóját úgy, hogy a felvevő képe
megjelenjen a képernyőn (például „VCR”
bemenetre).
, Ellenőrizze, hogy a „Video” menü „Scart
Setting” opciója az Ön rendszerének
megfelelően van-e beállítva (91. oldal).
, Ha a felvevőt csak a COMPONENT
VIDEO OUT aljzaton keresztül
csatlakoztatta a tv-készülékhez, válassza ki
a „Video” menü „Component Out”
menüpontjában az „On” beállítást
(90. oldal).
, Ez a felvevő nem rögzít NTSC jeleket.
, Kétrétegű DVD lejátszásakor a kép és a
hang közvetítésében pillanatnyi zavar
jelentkezhet azon a ponton, ahol a rétegek
közötti váltás történik.
, Ha a felvevőt egy videomagnón vagy tv/
videomagnó kombináción keresztül
csatlakoztatta a tv-készülékhez, az egyes
DVD-lemezeken alkalmazott
másolásvédelmi rendszer befolyásolhatja a
képminőséget. Ha a felvevő közvetlenül tvkészülékhez való csatlakoztatása után a
probléma továbbra is fennáll, próbálja meg
a DVD-felvevőt közvetlenül a tv-készülék
S-videó aljzatához csatlakoztatni.
, A felvevőt progresszív módba kapcsolta, de
a televízió nem képes progresszív jelek
fogadására. Ebben az esetben tartsa
lenyomva a x gombot, és nyomja meg a
PROGRAM – (mínusz) gombot a készüléken.
, Még ha tv-készüléke alkalmas is a
progresszív formátumú (525p/625p) jelek
vételére, előfordulhat, hogy a kép nem
megfelelő a progresszív formátumú
bemenet használatakor. Ilyen esetben tartsa
lenyomva a x gombot, és nyomja meg a
PROGRAM – (mínusz) gombot a készüléken és a felvevő normál (sorváltásos)
üzemmódba kapcsol.
, A lejátszott DVD-lemez színrendszere eltér
a tv-készülék színrendszerétől.
, Előfordulhat, hogy a HDD-re felvett
képeken zaj jelenik meg, ami a HDD
jellemzőiből adódik, és nem működési hiba.
, Kétrétegű DVD lejátszásakor a kép és a
hang közvetítésében pillanatnyi zavar
jelentkezhet azon a ponton, ahol a rétegek
közötti váltás történik.
Nincs kép vagy zavaros a tv-képernyõ
miután csatlakoztatta a DV IN aljzathoz.
, Próbálja meg a következőt: 1 Kapcsolja
ki, majd be a készüléket. 2 Kapcsolja ki,
majd be a csatlakoztatott készüléket.
3 Húzza ki, majd dugja vissza a i.LINK
vezetéket.
Nincs kép vagy zavaros a tv-képernyõ
miután csatlakoztatta a HDMI OUT
aljzathoz.
, Próbálja meg a következőt: 1 Kapcsolja ki,
majd be a készüléket. 2 Kapcsolja ki, majd
be a csatlakoztatott készüléket. 3 Húzza ki,
majd dugja vissza HDMI vezetéket.
100
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\120ADD.fm
, Ha a képek megjelenítésére a HDMI OUT
aljzatot használja, a „Video” menü, „Video
Output” menüpontjában található, a „HDMI
Resolution” beállítás módosítása orvosolhatja
a problémát (89. oldal). A tv-készülék és a
felvevő csatlakoztatásához használjon, egy a
HDMI OUT aljzattól eltérő kimenetet, majd
kapcsolja a tv-készülék bemenetét a csatlakoztatott videobemenetre. Módosítsa a
„Video” menü „Video Output” menüpontjában található „HDMI Resolution” beállítását,és kapcsolja vissza a tv-készüléket a
HDMI bemenetre. Ha a kép még ezután sem
jelenik meg, ismételje meg a műveletet, és
próbáljon ki egy másik opciót.
, A felvevőt olyan készülékhez csatlakoztatta,
mely nem HDCP kompatibilis (13. oldal).
, A „TV Type” és a „4:3 Output” beállítások
kombinációjától függően a képernyő széle levágódhat, vagy két fekete sáv jelenhet meg a
bal-, és jobb oldalon, valamint a kép jobb oldala villoghat. Ez esetben a tv-készülék beállításait módósítsa, ne a felvevő beállításait.
, DVI eszköz csatlakoztatásakor a kimenet
720 × 480/576p videojel akkor is, ha a 720
× 480/576p opciótól eltérő beállítás van
kiválasztva.
, HDCP kompatibilis DVI eszköz és PC monitor csatlakoztatásakor csak a 720 × 480/576p
videojelek kerülnek a kimenetre.
A tv-mûsor nem tölti ki a képernyõt.
, Válassza ki a megfelelő beállítást a „Basic”
menü „Channel Setting” menüpontjában
(84. oldal).
, Az INPUT SELECT gomb segítségével válassza ki a megfelelő bemeneti forrást, vagy
válasszon ki egy tv-programot a PROG +/–
gombokkal.
, Az antenna vezetéke a felvevő AERIAL OUT
aljzatához van csatlakoztatva. Csatlakoztassa
a vezetéket az AERIAL IN aljzathoz.
A tv-csatorna nem kapcsolható át.
, A csatorna le van tiltva (85. oldal).
, Időzített felvétel indult el, így a csatorna
nem kapcsolható át.
A felvevõhöz csatlakoztatott külsõ készülék képe nem jelenik meg a képernyõn.
, Ha a külső készülék a LINE 1–TV aljzathoz csatlakozik, a PROG +/– vagy az
INPUT SELECT gombokkal válassza ki az
előlapi kijelzőn az „L1” opciót.
Ha a külső készülék a LINE 2 IN aljzathoz
csatlakozik, a PROG +/– vagy az INPUT
SELECT gombokkal válassza ki az előlapi
kijelzőn az „L2” opciót.
Ha a külső készülék a LINE 3/DECODER
aljzathoz csatlakozik, a PROG +/– vagy az
INPUT SELECT gombokkal válassza ki az
előlapi kijelzőn az „L3” opciót.
Ha a külső készülék a DV IN aljzathoz csatlakozik (általában digitális videokamera
csatlakoztatása esetén), az INPUT SELECT
gombokkal válassza ki az előlapi kijelzőn a
„DV” opciót.
A felvevõn keresztül csatlakoztatott külsõ
készülék vagy a tv-mûsor képe torzult.
, Ha egy DVD-lejátszó, videomagnó vagy tuner lejátszási képe a felvevőn keresztül jut
el a tv-készülékhez, akkor az egyes műsorokhoz csatolt másolásvédelmi jel befolyásolhatja a képminőséget. Ebben az esetben
csatlakoztassa az érintett készüléket közvetlenül a tv-készülékhez.
További információk
A csatlakoztatott készüléktõl függõen elképzelhetõ, hogy a kiválasztott HDMI felbontás
videojelei nem kerülnek a kimenetre.
master page=right
A kép nem tölti ki a képernyõt.
A tv-mûsorok képe torzult.
, Állítsa be a „Video” menü „Video Output”
menüpontjában található „TV Type” opciót
a tv-készülék képarányának megfelelően
(89. oldal).
, Változtassa meg a tv-antenna tájolását.
, Állítsa be a képet (olvassa el a tv-készülékhez mellékelt kezelési útmutatót).
, Helyezze távolabb egymástól a felvevőt és
a tv-készüléket.
, Helyezze távolabb a tv-készüléket a felcsévélt antennavezetéktől.
A kép nem tölti ki a képernyõt, annak
ellenére, hogy a „Video” menü „Video
Output” menüpontjában található „TV
Type” opció a megfelelõ képarányra van
beállítva.
, A tétel képaránya rögzített.
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
101
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\120ADD.fm
A lejátszott mûsor fekete-fehérben jelenik
meg.
, Ellenőrizze, hogy megfelel-e a rendszernek
a „Video” menü „Scart Setting” menüpontjának „Line1 Output” beállítása (91. oldal).
, Olyan SCART csatlakozóvezetéket használjon, melyben az összes érintkező (21
pólus) be van kötve.
Hang
Nincs hang.
, Ellenőrizze a csatlakoztatásokat.
, A csatlakozóvezeték megsérült.
, Az erősítő bemeneti beállításai vagy az
erősítő csatlakoztatása nem megfelelő.
, A felvevőt gyorskeresés előre vagy hátra,
szünet vagy lassított lejátszás üzemmódba
kapcsolta.
, Ha a DIGITAL OUT (COAXIAL vagy
OPTICAL)/HDMI OUT aljzatokon keresztül nem szólal meg a hang, ellenőrizze az
„Audio” menü beállításait az „Audio Connection” beállítások pontban (90. oldal).
, A felvevő csak az MP3 vagy MPEG audio
hangsávokat támogatja DivX videofájlok
lejátszásakor. Nyomja meg az AUDIO
gombot és válasszon az MP3 vagy az
MPEG audio hangsávok közül.
Nem hallható hang a HDMI OUT aljzaton
keresztül csatlakoztatott készülékbõl.
, Próbálja meg a következőt: 1 Kapcsolja ki,
majd be a felvevőt. 2 Kapcsolja ki, majd be
a csatlakoztatott készüléket. 3 Húzza ki,
majd dugja vissza a HDMI-vezetéket.
, A HDMI OUT aljzaton keresztül egy olyan
DVI eszközhöz csatlakozik, melynek DVI
aljzata nem képes a hang vételére.
, Ha a HDMI OUT aljzathoz kapcsolt készülék
nem képes az adott jelformátum vételére
válassza az „Audio” beállításokban az
„Audio Connection” menü „Audio (HDMI)”
menüpontban a „PCM” beállítást (93. oldal).
Hangfrekvenciás torzítások észlelhetõk.
, Válassza ki az „Audio ATT” funkció „On”
beállítását az „Audio” menüben (92. oldal).
A hang zajos.
, DTS hangot tartalmazó CD-lemezek lejátszásakor a LINE 2 OUT R-AUDIO-L,
LINE 1–TV vagy LINE3/DECODER
aljzatokon keresztül zaj hallható (55. oldal).
master page=left
A hangerõ túl alacsony.
, Vannak olyan DVD-lemezek, melyeken a
hangerő az átlagosnál alacsonyabb.
A hangerőszint javulhat, ha az „Audio
DRC” menüpont „TV Mode” beállítását
választja az „Audio” menüben (94. oldal).
, Válassza ki az „Audio ATT” funkció „Off”
beállítását az „Audio” menüben (92. oldal).
Második hangsáv nem rögzíthetõ vagy
nem játszható le.
, Ha külső készülékről vesz fel, az OPTIONS
menü „Line Audio Input” opcióját állítsa
„Bilingual”-ra (53. oldal).
, DVD+RW, DVD-RW (videó formátum), és
DVD+R, DVD-R (videó formátum) lemezekre nem vehet fel többnyelvű (fő és másodlagos) hangsávot. A megfelelő nyelv felvételéhez válassza a „Recording” menü „DVD Rec.
Settings” menüpontjában található „Bilingual
Recording” opció „Main” vagy „Sub” beállítását a felvétel megkezdése előtt (95. oldal).
Mindkét hangsáv felvételéhez használjon
DVD-RW/DVD-R (VR formátum) lemezt.
, A HDD és a DVD-RW/DVD-R (VR formátum) lemezeken kívül a többi lemeztípusra
nem vehető fel mind a két hangsáv. HDD-re
történő felvétel esetén válassza ki a
„Recording” menü „HDD Rec. Settings”
menüpontjában a „Bilingual Recording”
opció „Main+Sub” beállítását (94. oldal).
, Ha a DIGITAL OUT (COAXIAL vagy OPTICAL) aljzathoz AV erősítőt csatlakoztatott és
egy HDD/DVD-RW/DVD-R (VR formátum)
lejátszása közben váltani szeretne a hangsávok
között, válassza az „Audio” beállítások „Audio
Connection” menü „Dolby Digital” menüpontjában a „D-PCM” beállítást (92. oldal).
Lejátszás
A készülék semmilyen lemezt nem játszik
le (kivéve a HDD-t).
, Fordítva tette be a lemezt. A lemezt a
feliratozott oldalával felefelé helyezze be.
, A lemez helytelenül lett behelyezve.
, Pára csapódott le a felvevő belsejében. Távolítsa el a lemezt és hagyja bekapcsolva a felvevőt, ha be van kapcsolva (ha ki van kapcsolva,
hagyja kikapcsolva) kb. egy óráig, hogy a
lecsapódott nedvesség elpárologhasson.
, Ha a lemez egy másik felvevővel készült és
nem lett lezárva, akkor ez a készülék nem
tudja lejátszani (38. oldal).
102
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\120ADD.fm
A készülék nem az elejétõl játssza le a
mûsort.
, A felvevőt folytatólagos lejátszási
üzemmódba kapcsolta (55. oldal).
, Olyan DVD-lemezt helyezett be, melynek
tétel- vagy DVD menüje automatikusan
megjelenik a tv-képernyőn. Használja a
menüt a lejátszás elindításához.
A készülék automatikusan elindítja a
lejátszást.
, A DVD VIDEO lemez automatikus
lejátszási funkcióval rendelkezik.
A lejátszás automatikusan leáll.
, Egyes DVD-lemezekre gyárilag automatikus
szünetjelet vesznek fel. Az ilyen lemezek lejátszása közben a szünetjelnél a lejátszás leáll.
Egyes funkciókat, például a leállítást, keresést vagy lassítást nem lehet végrehajtani.
A hangsáv nyelvét nem lehet módosítani.
, A lejátszott DVD-lemez nem tartalmaz
többnyelvű hangsávokat.
, A hang nyelvének kiválasztása az adott
DVD VIDEO lemezen nem engedélyezett.
, Próbálja meg a DVD VIDEO lemezmenü
használatával kiválasztani a nyelvet.
Nem lehet kikapcsolni a szinkronfeliratot
vagy nem lehet kiválasztani a szinkronfelirat nyelvét.
, A lejátszott DVD VIDEO lemez nem
tartalmaz többnyelvű szinkronfeliratot.
, A szinkronfelirat nyelvének kiválasztása az
adott DVD VIDEO lemezen nem
engedélyezett.
, Próbálja meg a DVD VIDEO lemezmenü
használatával kiválasztani a szinkronfeliratot.
, Az ezzel a készülékkel felvett tételek esetén
a szinkronfelirat nem változtatható.
A kameraállás nem módosítható.
, A lejátszott DVD VIDEO lemez nem tartalmaz több kameraállásból felvett jelenetet.
, A kameraállás csak akkor változtatható, ha
a kijelzőn az „
” jelző világít (54. oldal).
, A kameraállás kiválasztása az adott DVD
VIDEO lemezen nem engedélyezett.
, Próbálja meg a DVD VIDEO lemezmenü
használatával kiválasztani a kameraállást.
, Az ezzel a készülékkel felvett tételek esetén
a kameraállás nem változtatható.
, Lassított lejátszás és szünet üzemmód
közben nem lehet kameraállást váltani.
A DivX videofájlt nem lehet lejátszani.
, A fájl nem DivX formátumban készült.
, A fájl kiterjesztése nem „.avi” vagy „.divx”.
, A DATA CD/DATA DVD (DivX videó)
lemez formátuma nem az ISO 9660 1-es
vagy 2-es szintjének vagy a Joliet-nek
megfelelő DivX formátumban készült.
, A DivX videofájl mérete nagyobb mint 720
(szélesség) × 576 (magasság) képpont.
Az MP3 audio mûsorszámok nem
játszhatók le.
, Az MP3 audio műsorszámok a felvevő által
nem lejátszható formátumban lettek felvéve
(61. oldal).
A JPEG képek nem jeleníthetõk meg.
, A JPEG képek a felvevő által nem
lejátszható formátumban lettek felvéve
(61. oldal).
, A készülék nem jeleníti meg a progresszív
tömörítésű JPEG fájlokat.
További információk
, A lejátszott DVD-lemeztől függően előfordulhat, hogy a fenti műveletek valamelyikét
nem lehet végrehajtani. Lásd a lemezhez
mellékelt útmutatót.
master page=right
A tv-szünet (TV Pause) funkció nem
mûködik.
, A HDD-re készít felvételt, vagy a HDD
megtelt.
Felvétel/idõzített felvétel/
szerkesztés
Nem tud átkapcsolni arról a csatornáról,
amelyrõl éppen felvételt készít.
, Állítsa a tv-készülék bemenetét „TV”-re.
A felvétel nem indul el azonnal a z REC
gomb megnyomása után.
, A felvevőt csak azután használja, ha az
előlapi kijelzőről a „LOAD”, „FORMAT”
vagy „INFOWRITE” felirat eltűnik.
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
103
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\120ADD.fm
A készülék nem vett fel semmit, az idõzítõ
helyes beállítása ellenére sem.
, A felvétel közben áramkimaradás történt.
, A felvevő belső órája megállt 1 óránál
hosszabb áramkimaradás miatt. Állítsa be
az órát újra (88. oldal).
, A csatorna le lett tiltva az időzített felvétel
beállítása után. Olvassa el a „Programme
setting” fejezetet, a 84. oldalon.
, Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket,
majd csatlakoztassa újra.
, Az OPTIONS menüben a „PDC/VPS Scan
Off” beállítást választotta ki (45. oldal).
, A műsor a felvételt korlátozó másolásvédelmi jellel rendelkezik.
, Egy másik időzítő beállítás átfedésben volt
az időzítéssel (56. oldal).
, Nincs DVD-lemez a felvevőben.
, Nincs elegendő szabad hely a felvételhez.
, A felvevő az adott időpontban átmásolási
műveletet hajtott végre (HDDyDVD).
, A felvevő az adott időpontban DV
átmásolási műveletet hajtott végre.
A felvétel nem áll le azonnal a
x REC STOP gomb megnyomása után.
, A lemez információ felírása néhány másodpercet vesz igénybe, mielőtt a felvétel leállna.
A felvétel nem áll le a x gomb
megnyomása után.
, Nyomja meg a x REC STOP gombot.
Az idõzített felvétel nem teljes vagy nem
az elejétõl indul.
, A felvétel közben áramkimaradás történt.
Ha az áramellátás visszatér az időzített
felvétel közben, a felvétel folytatódik.
Ha az áramkimaradás több mint egy órán át
tart, állítsa be újra az órát (88. oldal).
, Egy másik időzítő beállítás átfedésben volt
az időzítéssel (50. oldal).
, A lemezterület nem volt elegendő.
, A PDC/VPS funkció be van kapcsolva.
A korábban felvett tartalom törlõdött.
, A lemez behelyezésekor a PC-vel felvett, a
felvevőn nem lejátszható adatok törlődnek
a DVD-lemezről.
, A „Recording” menüben található „Timer
Settings” menüpont „Auto Title Erase”
master page=left
opciójához az „On” beállítást választotta ki
(95. oldal).
A PDC/VPS funkció nem mûködik.
, Ellenőrizze, hogy az óra és a dátum be van-e
állítva.
, Ellenőrizze, hogy a beállított PDC/VPS idő
helyes-e (előfordulhat, hogy a tv-műsor
ismertetőben hiba van). Ha a felvenni kívánt adás műsorszórója nem pontos PDC/
VPS információt küldött, akkor a felvevő
nem indítja el a felvételt.
, Ha a vételi jel gyenge, a PDC/VPS jel
megváltozhat és előfordulhat, hogy a felvevő nem indítja el a felvételt.
, A „PDC/VPS Scan Off” beállítást
választotta ki (45. oldal).
Felvétel külsõ készülékrõl, az
idõzítõ használatával
A felvevõ nem vett fel semmit, annak
ellenére, hogy a szinkronfelvételi
(Synchro-Rec) beállítások megfelelõek.
, Elfelejtette kikapcsolni a csatlakoztatott készüléket. Kapcsolja ki a csatlakoztatott készüléket, és kapcsolja a felvevőt szinkronfelvételi készenléti üzemmódba (51. oldal).
, A felvevőt nem kapcsolta szinkronfelvételi
készenléti üzemmódba. Nyomja meg a
c z SYNCHRO REC gombot a felvevő
szinkronfelvételi készenléti üzemmódba
kapcsolásához. Ellenőrizze, hogy az előlapi
kijelzőn világít-e a SYNCHRO REC jelző
(51. oldal).
, A külső készülék nem a felvevő LINE 3/
DECODER aljzatához van csatlakoztatva.
, A felvevő a külső készülék tv-kimeneti
aljzatához van csatlakoztatva.
A szinkronfelvétel nem teljes.
, A csatlakoztatott készülék időzítő beállítása
átfedésben volt a felvevő időzítésével.
(52. oldal).
, A felvétel közben áramkimaradás történt.
A felvevõ automatikusan elkezdi a felvételt, mikor a mûholdvevõ be van kapcsolva.
, A szinkronfelvétel funkció be van kapcsolva. Kapcsolja ki a műholdvevőt, majd törölje a szinkronfelvételi funkciót (55. oldal).
104
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\120ADD.fm
Átmásolás
Átmásolás után a tétel nem jelenik meg a
HDD tétel listában.
, A tétel másolásvédelmi jelet tartalmaz, így
át lett helyezve (75. oldal).
A nagy sebességû átmásolás nem
lehetséges.
, A tételt nem lehet nagy sebességgel átmásolni (72. oldal). Ha a tételen A-B törlést
végzett, tehát nem tartalmaz többféle
képméretet, a készülék akkor is úgy kezeli,
mint a vegyes képméretet tartalmazó
tételeket.
Kijelzõ
Az óra megállt.
, Állítsa be ismét az órát (88. oldal).
, Az óra egy több mint egy órás
áramkimaradás miatt állt meg. Állítsa be
ismét (88. oldal).
, A lemezen nincs elég szabad terület.
, Helyezzen írható lemezt a felvevőbe.
, A behelyezett DVD-lemez védett (36. oldal).
A felvételi mód kijelzés helytelen.
, Ha a felvétel vagy átmásolás időtartama kevesebb mint tíz perc, vagy, ha a képen kevés
a mozgás tíz percen keresztül, előfordulhat,
hogy a felvételi mód helytelenül jelenik
meg. Az adott felvétel a kiválasztott felvételi módban megtörténik.
, SLP és SEP üzemmódban felvett tételek
lejátszása után – a felvett műsor típusától
függően – a felvételi mód kijelzése
helytelen lehet.
Távvezérlõ
A távvezérlõ nem mûködik.
, Az elemek kimerültek.
, A távvezérlő túl messze van a felvevőtől.
, A távvezérlő gyári kódja alapértelmezett
értékre változott az elemek cseréjekor.
Állítsa be újból a kódot (18. oldal).
, A távvezérlőt nem a felvevő érzékelője felé
irányítja.
, Eltérő parancsmódot állított be a felvevőhöz és a távvezérlőhöz. Állítsa be ugyanazt
a parancsmódot a két eszközhöz (19. oldal).
A felvevő és a mellékelt távvezérlő alapértelmezett parancsmód beállítása a DVD3.
, A felvevő kikapcsolt állapotában nyomja
meg a x (állj gombot) a készüléken, a
parancsmód ellenőrzéséhez.
Egyebek
A felvevõ nem mûködik megfelelõen.
, Indítsa újra a felvevőt. Tartsa lenyomva a
felvevő [/1 gombját több mint tíz
másodpercig, amíg az előlapi kijelzőn a
„WELCOME” felirat meg nem jelenik.
, Ha a felvevő működését statikus elektromosság, stb. zavarja, kapcsolja ki a felvevőt
és várjon, amíg az óra meg nem jelenik a kijelzőn. Ezután húzza ki a hálózati vezetéket,
majd kis idő elteltével csatlakoztassa újra.
További információk
A TIMER REC jelzõ villog.
master page=right
Öt karakterbõl álló kijelzés jelenik meg az
elõlapi kijelzõn.
, Az öndiagnózis funkció bekapcsolt. (Lásd a
107. oldalon lévő táblázatot).
A lemezfiók nem nyílik ki a Z (nyit/zár)
gomb megnyomása után.
Ha a készülék ki van kapcsolva, az óra
nem jelenik meg az elõlapi kijelzõn.
, Felvételkészítés vagy DVD-szerkesztés
után a lemezfiók kinyitása pár másodpercet
igénybe vehet. A felvevő ilyenkor még
adatokat ír a lemezre.
, Az „Others” menü „Dimmer” menüpontjában a „Save Power” beállítást választotta
ki (98. oldal).
A lemezfiók nem nyílik ki és a „LOCKED”
kijelzés jelenik meg az elõlapi kijelzõn.
, A lemezfiók zárolva van. Kapcsolja ki a
gyermekzár funkciót (53. oldal).
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
105
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\120ADD.fm
A lemezfiók nem nyílik ki és a „TRAY
LOCKED” kijelzés jelenik meg az elõlapi
kijelzõn.
, Keresse fel Sony kereskedőjét vagy a
legközelebbi Sony márkaszervizt.
A lemezfiók nem nyílik ki és lemezt nem
lehet kivenni a Z (nyit/zár) gomb megnyomása után.
, Kapcsolja ki a felvevőt. Amikor az óra
megjelenik az előlapi kijelzőn, húzza ki a
hálózati csatlakozóvezetéket. (Ha a felvevő
nem kapcsol ki, vagy ha az óra nem jelenik
meg az előlapi kijelzőn, haladéktalanul
húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket.)
Dugja vissza a hálózati csatlakozóvezetéket
és közben tartsa lenyomva a A gombot a
készüléken, majd engedje el a gombot, ha a
lemezfiók kinyílt. Ezután tartsa lenyomva a
felvevő [/1 gombját több mint tíz
másodpercig, amíg az előlapi kijelzőn a
„WELCOME” felirat meg nem jelenik.
master page=left
A kijelzõn a „FAN ERROR” felirat jelenik
meg.
, Győződjön meg arról, hogy a felvevő hátoldalán található ventilátor nincs elzárva.
Azután azonnal áramtalanítsa a készüléket.
Hagyja egy időre kikapcsolva a készüléket,
majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozót, és nyomja meg a felvevő [/1
gombját.
A felvevõ kikapcsolt állapotában
mechanikus zaj hallható.
, Amikor az Auto Clock Set funkció az órát
állítja be, vagy a PDC/VPS funkció csatornapásztázást végez, még kikapcsolt állapotban is lehet működési zajokat hallani (mint
például a hűtőventilátor zaja). Ez nem hibajelenség.
Az elõlapi kijelzõn a „RECOVERY” felirat
jelenik meg.
, A felvevő helyreállítási funkciója aktiválódott a felvevő bekapcsolásakor, mert áramkimaradás történt felvétel közben, és a készülék kikapcsolt. Ne használja a felvevőt,
amíg a „RECOVERY” felirat el nem tűnik
a kijelzőről.
Az elõlapi kijelzõn a „HDD ERROR” felirat
jelenik meg.
, Merevlemez hiba történt. Tartsa lenyomva
a felvevő [/1 gombját több mint tíz
másodpercig, amíg az előlapi kijelzőn a
„WELCOME” felirat meg nem jelenik. Ha
ez nem oldja meg a problémát, formattálja
meg a felvevő HDD-jét úgy, hogy a felvevőn lévő HDD gombot több mint tíz másodpercig nyomva tartja, amíg az előlapi kijelzőn a „FORMAT” felirat meg nem jelenik.
Ne feledje, hogy ennél a műveletnél a HDD
teljes tartalma törlődik. Ha a probléma
továbbra is fennáll, forduljon a márkaszervizhez.
106
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\120ADD.fm
Öndiagnózis funkció
(Ha a kijelzõn betûk/
számok jelennek meg)
Amikor a hibás működés megelőzése érdekében a felvevő öndiagnosztikai funkciója aktiválódik, ötjegyű hibakód (egy betű és négy
számjegy, pl. C 13 00) tájékoztat a készülék
állapotáról. Ha egy ilyen kijelzés megjelenik,
ellenőrizze az alábbi táblázatot.
A hibakód
első három
karaktere
Ok és/vagy elhárítás
C 13
Probléma a merevlemezzel.
, Keresse fel a vásárlás
helyét vagy a márkaszervizt.
A DVD-lemez szennyezett.
, Tisztítsa meg a lemezt
egy puha kendővel.
A DVD/CD-lemezt nem
megfelelően helyezte be.
, Helyezze be megfelelően
a lemezt.
E XX
(az xx egy
számot jelöl)
A készülék rendellenes működésének megakadályozása érdekében bekapcsolt az öndiagnosztizáló funkció.
, Vegye fel a kapcsolatot
Sony kereskedőjével
vagy a legközelebbi Sony
márkaszervizzel és adja
meg az 5 karakterből álló
szervizkódot
Példa: E 61 10
Néhány szó a felvevõrõl
Mûködtetés
• Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre
viszi, vagy rendkívül párás környezetben
tárolja, pára csapódhat le a felvevő belsejében található lencsére. A készülék megfelelő működése ilyenkor nem garantált. Ha
páralecsapódás fordul elő, vegye ki a lemezt és hagyja bekapcsolva, ha be van kapcsolva (ha ki van kapcsolva, hagyja kikapcsolva) a felvevőt kb. egy óráig, amíg a
nedvesség elpárolog.
• Szállítás előtt vegye ki a lemezt a felvevőből, és ne tegye ki a készüléket ütésnek
vagy rázkódásnak. Ha ezt nem teszi meg, a
lemez vagy a merevlemez megsérülhet
(2. oldal).
Hangerõbeállítás
A nagyon halk vagy műsor nélküli részeken
ne hangosítsa fel túlságosan a készüléket.
Ellenkező esetben a túl hangos részleteknél a
hangsugárzók károsodhatnak.
Tisztítás
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha ruhával törölje le a készülék burkolatát
és kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot,
benzint vagy alkoholt.
További információk
C 31
master page=right
A tisztítólemezekrõl
Ne használjon tisztítólemezeket vagy
lemez/lencsetisztítókat (száraz vagy spray
típus). A készülék meghibásodhat.
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
107
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\120ADD.fm
master page=left
Megjegyzések a lemezekrõl
• A lemezek tisztántartása érdekében csak a
szélüknél fogja meg azokat. A lemez felületét ne érintse meg. A lemez felületén lévő
por, ujjlenyomatok, karcolások a lemez
hibás működését eredményezhetik.
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak vagy hőnek (mint például hőlégbefúvó), és ne hagyja napon parkoló autóban, mert az autó belső terének hőmérséklete jelentősen megnőhet.
• Használat után helyezze vissza a lemezt a
védőtokjába.
• A lemezt puha tisztítókendővel törölje le. A
törlést a lemez közepétől a széle felé
végezze.
• A tisztításhoz soha ne használjon benzint,
hígítót vagy háztartási tisztítószereket. Az
antisztatizáló spray csak analóg lemezekhez használható.
• Ne használja a következő lemezeket.
– Nem hagyományos alakú (például
szögletes vagy szív alakú) lemezt.
– Olyan lemezt, amelyen matrica vagy
címke van.
– Olyan lemezt, amelyen ragasztószalag
vagy ragasztómaradvány van.
Alkatrészek cseréje
A készülék javítása esetén a cserélt alkatrészeket össze kell gyűjteni újrafelhasználás
vagy újrahasznosítás céljából.
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az
RDR-HX820 típusú készülék a 2/1984.
(III. 10.) BkM-IpM számú együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Rendszer
Lézer: Félvezető lézer
Csatorna lefedettség:
PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
VHF: E2–E12, R1–R12, F2–F10,
Olaszország A–H, Írország A–J, DélAfrika 4–13
UHF: E21–E69, R21–R69, B21–B69,
F21–F69
CATV: S01–S05, S1–S20,
Franciország B–Q
HYPER: S21–S41
A fenti csatorna lefedettség csak a csatornakiosztást biztosítja ezeken a területeken. Nem
garantálja a tökéletes vételt minden körülmények között. A részletekről olvassa el a
85. oldalon található, a „Fogható csatornák”
c. részt.
Videojel vétel: Frekvencia szintézeres
rendszer
Audiojel vétel: Osztott vivőjel rendszer
Antenna kimenet: 75 Ω-os aszimmetrikus antenna csatlakozóaljzat
Időzítő: Kvarcvezérelt/Időzítő kijelzés:
24-órás ciklus (digitális)/Elektromos
háttérmemória: 1 óra
Videó felvételi formátum: MPEG-2,
MPEG-1
Audio felvételi formátum/alkalmazható bitsűrűség: Dolby Digital 2 cs
56 kbps/128 kbps (EP és SLP módban)
108
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\120ADD.fm
Mellékelt tartozékok:
Hálózati csatlakozóvezeték (1 db)
Antennavezeték (1 db)
Távvezérlő (1 db)
R6 (AA) elemek (2 db)
A műszaki adatok és a kivitel előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
Kompatibilis színrendszerek
Ez a felvevő PAL színrendszerben tud
felvételt készíteni, és PAL vagy NTSC
színrendszert tud lejátszani.
A SECAM színrendszerű jeleket a készülék
fogja, és azokat fel is veheti, de csak PAL
színrendszerben tudja azokat lejátszani. Más
színrendszerű videoműsorok felvétele nem
garantált.
További információk
Be- és kimenetek
LINE 2 OUT
(AUDIO): RCA/2 Vrms/10 kΩ
(VIDEO): RCA/2 Vrms, több mint 22 kΩ
(S VIDEO): 4-érintkezős mini DIN/Y:
1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN
(AUDIO): RCA/2 Vrms, több mint 22 kΩ
(VIDEO): RCA/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4-érintkezős mini DIN/Y:
1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 1–TV: 21-érintkezős
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB OUT (feltöltés)
LINE 3/DECODER: 21-érintkezős
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
S-Video OUT (letöltés)
Dekóder
DV IN: 4-érintkezős/i.LINK S100
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optikai kimeneti csatlakozó/–18 dBm
(hullámhossz: 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): RCA/
0,5 Vp-p/75 Ω
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
RCA/Y: 1,0 Vp-p,
PB/CB: 0,7 Vp-p, PR/CR: 0,7 Vp-p
HDMI OUT: HDMI 19 érintkezős normál
csatlakozó
master page=right
Általános jellemzõk
Üzemi feszültség: 220–240 V, 50/
60 Hz váltakozó feszültség
Teljesítményfelvétel: 46 W
Méretek (kb.):
430 × 73 × 328 mm (szélesség ×
magasság × mélység) a kinyúló
részekkel együtt
Merevlemez kapacitás: 160 GB
Tömeg (kb.): 4,7 kg
Üzemi hőmérséklet: 5–35°C
Üzemi páratartalom: 25–80%
109
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\120ADD.fm
Az i.LINK rendszer
Ezen a felvevőn megtalálható egy DV IN
aljzat mely egy i.LINK kompatibilis DV csatlakozó a digitális videokamerákhoz. Ebben a
fejezetben ismertetjük az i.LINK szabványt
és főbb jellemzőit.
Mi az az i.LINK?
Az i.LINK egy digitális soros csatlakozó,
amely az i.LINK-aljzattal ellátott berendezések közötti digitális videó, digitális audio és
egyéb adatok kétirányú továbbítására, illetve
egyéb külső berendezések vezérlésére képes.
Az i.LINK kompatibilis készülékek egyetlen
i.LINK-vezetékkel csatlakoztathatók. Leggyakoribb felhasználási területe a digitális
AV berendezések közötti kommunikáció és
vezérelhetőség megteremtése. Ha ehhez a
felvevőhöz kettő vagy több i.LINK készüléket csatlakoztat egymás után felfűzve, a
külső vezérlés és adatcsere nem csupán az
ehhez a felvevőhöz csatlakoztatott berendezéssel történhet, hanem a közvetlen csatlakoztatási láncban szereplő bármely készülékkel is.
Ne feledje azonban, hogy a vezérlési művelet
kivitelezése a csatlakoztatott berendezés
típusának és jellemzőinek függvényében
eltérhet. Egyes esetekben a vezérlés és az
adatátvitel egyáltalán nem lehetséges.
b Megjegyzés
Ehhez a felvevőhöz általában csak egy külső berendezés csatlakoztatható az i.LINK-vezetékkel (DV
csatlakozóvezeték). Ha ezt a felvevőt egy olyan
i.LINK kompatibilis külső berendezéshez kívánja
csatlakoztatni, amely kettő vagy több i.LINKaljzattal (DV csatlakozóval) rendelkezik, kérjük,
olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülék kezelési
útmutatóját is.
Az „i.LINK” névrõl
A Sony által javasolt i.LINK kifejezés az
IEEE 1394 adatátviteli busz könnyebben
megjegyezhető formája, és egyben olyan
védjegy is, melyet számos nagyvállalat
elfogadott és használ.
Az IEEE 1394 az Elektromos és Elektronikai
Mérnöki Intézmény által kiadott nemzetközi
szabvány.
master page=left
i.LINK adatátviteli sebesség
Az i.LINK rendszer maximális adatátviteli
sebessége a csatlakoztatott készülék típusától
függ. Három maximális adatátviteli
sebességet definiáltak:
S100 (kb. 100 Mbps*)
S200 (kb. 200 Mbps)
S400 (kb. 400 Mbps)
Az adatátviteli sebesség értéke rendszerint a
kérdéses készülékek kezelési útmutatójának
„Műszaki adatok” fejezetében található meg.
Egyes készülékek esetében azonban az
i.LINK-aljzat közelében is feltüntetik ezt az
értéket.
Azokon a készülékeken, melyeken nincs
feltüntetve (mint ezen a készüléken), a
maximális adatátviteli sebesség „S100”.
Ha eltérő adatátviteli sebességgel rendelkező
készülékeket csatlakoztat, az átvitel sebessége eltérhet a feltüntetett értéktől.
* Mit jelent az Mbps?
Az Mbps a „megabit/sec”, azaz az egy másodperc
alatt továbbítható vagy fogadható adatmennyiség,
rövidítése. A 100 Mbps átviteli sebesség például
azt jelenti, hogy másodpercenként maximum 100
megabitnyi adat küldhető el.
i.LINK funkciók ezen a
készüléken
A DV csatlakozóval rendelkező külső berendezés csatlakoztatása utáni átmásolás végrehajtásának lépéseit a 79. oldalon olvashatja.
A felvevő DV aljzata csak DVC-SD jelbemenetre szolgál. Kimenőjeleket nem továbbít. A
DV aljzat nem fogad MICRO MV jeleket
olyan készülékektől, mint például az i.LINKaljzattal rendelkező MICRO MV digitális
videokamera.
További tudnivalókat a 79. oldalon olvashat.
Ennek a felvevőnek más készülékhez való
csatlakoztatására vonatkozó részletes előírásokat a másik készülék kezelési útmutatójában találhat.
A szükséges i.LINK vezeték
Használjon egy mindkét végén 4 érintkezős
dugóval ellátott Sony i.LINK-vezetéket (DV
másolás közben).
Az i.LINK és az
védjegyek.
110
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
master page=right
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\120ADD.fm
Részegységek és kezelõszervek
Részletes információért olvassa el a zárójelben lévő oldalak tartalmát.
Távvezérlõ
J TV/DVD gomb
K TOP MENU gomb (54)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
L CHAPTER MARK gomb (69)
CHAPTER MARK ERASE gomb (69)
M SYSTEM MENU gomb (82, 84)
TITLE LIST gomb (31, 54, 66)
TIMER gomb (44, 46)
N TIMER LIST gomb (49)
O DISPLAY gomb (33)
P </M/m/,/ENTER gombok (21)
Q O RETURN gomb (49)
R OPTIONS gomb (40)
S
./> (előző/következő) gombok
(56)
U mc / CM (keresés/
lassítás/képenkénti léptetés) gombok
(56)
A HDD gomb (29)
DVD gomb (29)
B [/1 (be/készenlét) gomb (21)
C Z (nyit/zár) gomb (29)
D PROG +/– gombok (29)
A + gombon tapintható jelölés* van.
E Számgombok (46, 60)
Az 5 gombon tapintható jelölés* van.
F INPUT SELECT gomb (53, 79)
G AUDIO gomb (56)
Az AUDIO gombon tapintható jelölés*
van.
H SUBTITLE gomb (56)
I MENU gomb (54)
További információk
(azonnali visszajátszás)/
(gyorskeresés) gombok (31, 61)
V H (lejátszás) gomb (54)
X (szünet) gomb (56)
x (állj) gomb (54)
A H gombon tapintható jelölés* van.
W TIME/TEXT gomb (33)
X z REC gomb (29)
x REC STOP gomb (29)
c z SYNCHRO REC gomb (51)
REC MODE gomb (29)
Y TV 2 (hangerő) +/– gombok (18)
Z TV [/1 (be/készenlét) gomb (18)
wj TV PROG (programhely) +/– gombok
(18)
A + gombon tapintható jelölés* van.
wk TV T gomb (18)
* A tapintójelet használja tájékozódási pontként.
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
111
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\120ADD.fm
master page=left
Elõlap
A [/1 (be/készenlét) gomb (21)
B Előlapi kijelző (112)
C Lemeztartó fiók (29)
D A (nyit/zár) gomb (29)
E TIMER REC jelző (44)
SYNCHRO REC jelző (51)
F H (lejátszás) gomb (54)
G x (állj) gomb (54)
H
(távvezérlés érzékelő) (18)
I z REC gomb (29)
J x REC STOP gomb (29)
K HDD gomb/jelző (29)
DVD gomb/jelző (29)
L
DV IN aljzat (79)
M ONE-TOUCH DUB gomb (81)
N PROGRAM +/– gombok (29)
A + gombon tapintható jelölés* van.
O INPUT SELECT gomb (51, 79)
P REC MODE gomb (29)
Q LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/
L(MONO) AUDIO R) aljzat (24)
* A tapintójelet használja tájékozódási pontként.
Elõlapi kijelzõ
HDD
DVD
SMARTLINK
DVD NICAM
VCD TV
A HDD/DVD jelzők
A kiválasztott adathordozót és a
lejátszás/felvétel állapotát jelzik.
• Óra
• Programhely
• TV Direct Rec jelző (29):
„TV” felirat jelenik meg a jobb szélső
két karakterhelyen.
B Átmásolási irány jelző
C SMARTLINK jelző (14)
E NICAM jelző (43)
D A következőket jeleníti meg:
F TV jelző (29)
• Lejátszási idő/hátralévő idő
• Aktuális tétel/fejezet/műsorszám/index
száma
• Felvételi idő/felvételi mód
G Lemeztípus*
H
(kameraállás) jelző (54)
* A DATA CD-lemezeknél „CD” jelenik meg.
112
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\120ADD.fm
master page=right
Hátlap
A AERIAL IN/OUT aljzatok (12)
B HDMI OUT (high-definition
multimedia interface kimenet) aljzat
(13, 16)
C DIGITAL OUT (COAXIAL/
OPTICAL) aljzat (16)
D LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/VIDEO)
aljzatok (13, 16)
E LINE 2 OUT (S VIDEO) aljzat (13)
További információk
F COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR) aljzatok (13)
G LINE 3/DECODER aljzat (23)
H AC IN csatlakozó (17)
I LINE 1–TV aljzat (13)
113
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\120ADD.fm
master page=left
Nyelvkód lista
A részleteket lásd a 97. oldalon.
A nyelvek helyesírása a megfelel az ISO 639:1988 (E/F) szabványnak.
Kód Nyelv
Kód Nyelv
Kód Nyelv
Kód Nyelv
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Nem
azonosított
Területkódok
A részleteket lásd a 96. oldalon.
Kód Ország
Kód Ország
Kód Ország
Kód Ország
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentína
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Brazilia
Kanada
Chile
Kína
Dánia
Finnország
Franciaország
Németország
India
Indonézia
Olaszország
Japán
Korea
Malajzia
Mexikó
Hollandia
Új-Zéland
Norvégia
Pakisztán
Fülöp-szigetek
Portugália
Oroszország
Szinigapúr
Spanyolország
Svédország
Svájc
Thaiföld
NagyBritannia
114
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\010COVIX.fm
Tárgymutató
Az idézőjelben szereplő
szavak megjelennek a
képernyőkijelzésen.
Számok
16:9 21, 89
4:3 Letter Box 21, 89
4:3 Pan Scan 21, 89
„48kHz/96kHz PCM” 93
A
„A-B Erase” 67
Adat CD 10
„AFT” 85
A lezárás feloldása 40
Album 34, 63
Album szám 34
„Album Search” 60
Antenna 12
A tv-készülék vezérlése a
távvezérlővel 18
AUDIO 56
„Audio” 92, 97
„Audio ATT” 92
„Audio Connection” 21,
92
Audio vezeték 16
„Audio DRC” 94
„Audio Settings” 58
„Auto Adjust” 88
„Auto Chapter” 95
Automatikus órabeállítás 88
„Auto Display” 91
„Auto Title Erase” 45, 95
„AV SYNC” 58
Az időzítési beállítások
ellenőrzése/változtatása/
törlése (Timer List) 49
Átmásolás
„Dub Mode” 73
Nagy sebességű
másolás 73
Összemásolás 74
Felvételi mód
átalakító
másolás 75
master page=right
B
„Basic” 84
Beállítás
képminőség 57
hangminőség 58
felvételi képminőség
48
Bemenet választás 53, 80
„Bilingual” 52, 53
„Bilingual Recording” 94,
95
„BNR” 57
„Brightness” 48, 57
C
Canal Plus 26
CD 10
„Change Angle” 54
„Change Order” 71
„Channel” 85
„Chapter Search” 60
„Check Overlap” 50
„Colour” 48, 57
„Colour System” 91
„Combine” 71
„Command Mode” 20, 98
„Contrast” 48, 57
CPRM 9
„Create a Playlist” 70
Csatlakoztatás
antenna 12
audio vezetékek 16
videovezetékek 13
D
DV Átmásolás 79
Egygombos másolás
81, 97
Programszerkesztés
82
„DV EDIT” 82
DV IN 79
„DVD” 96
„DVD Menu” 97
„DVD Rec. Picture Size”
48
„DVD Rec. Settings” 95
DVD VIDEO 10
DVD+R 8, 65
DVD+RW 8, 65
DVD-R 8, 65
DVD-RAM 10
DVD-RW 8, 65
E
Egygombos másolás 81,
97
Egygombos menü 15, 55
Egygombos lejátszás 14,
55
Egygombos időzítő 14, 46
Egyidejű felvétel és
lejátszás 59
Elemek 18
Elnevezés 37
Előlap 112
Előlapi kijelző 34, 112
„Erase” 50, 66, 70, 83
„Erase Titles” 67
Eredeti 32, 65
„Extend Rec.” 45
„Decoder” 27
„Digital Out” 92
Digitális videokamera 79
„Dimmer” 98
„Disc Information” 35, 37,
40
„Divide” 68
DivX videó fájlok 61
Dolby Digital 16, 92
„Downmix” 94
DTS 93
„Dub Mode” 73, 83
„DV Audio Input” 80
,folytatódik
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
115
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\010COVIX.fm
F
„Factory Setup” 98
Fejezet 34, 49, 69
Fejezetjel 69
Fejezetjel törlése 69
Fejezet szám 34, 69
Fejezetek létrehozása 69
Felirat 56
Felvevő beállításainak
módosítása 99
Felvétel 42
Képbeállítás 48
Felvételi formátum 8
Felvételi mód 30, 42
Felvételi idő 30, 42
Más műsor nézése
közben 30
Felvételi idő 42
Felvételre használható
lemezek 8
„File Search” 60
„Finalise” 39
„Finalise Disc” 97
„FNR” 57
Folytatólagos lejátszás 55
„Format” 40, 98
„Format DVD-RW” 97
Formattálás 40
Fő hangsáv 43, 95
G
GB 41
Gyermekzár 55
Gyorsbeállítás (Easy Setup)
21, 99
Gyors időzítés 47
Gyors útmutató a
lemeztípusokhoz 8
H
Hangolási rendszer 21
Használható lemezek 8, 10
Hálózati csatlakozóvezeték 17
Hátoldal 113
Hátralévő idő 34
„HDD Rec. Picture Size”
48
„HDD Rec. Settings” 94
master page=left
HDMI
„Audio(HDMI)” 93
„HDMI Resolution”
89
HDMI OUT 13, 16
Hibaelhárítás 100
„HQ Setting” 95
„Hue” 57
I
Időzítő 44
Időzítési lista 49
Időzített felvétel
„Auto Title Erase” 45
Ellenőrzés/módosítás/
érvénytelenítés
49
Kézi beállítás 44
„Rec. Mode Adjust”
45
ShowView 46
i.LINK 110
Index kép 32
J
Jelenet lista 70
JPEG képfájlok 61
K
Kameraállás 54
Karakterek bevitele 36
Keresés
gyorskeresés előre/
hátra 56
ugrás a tétel/fejezet/
műsorszám
elejére 56
Kimerevítés 56
Képméret 48
Képminőség 48, 57
Komponens kimenet 21,
90
Komponens videó kimenet
14
Követéses lejátszás 59
L
„Language” 97
Lapozó mód 32, 50
Lassított lejátszás 56
Lejátszási mód 34
Lejátszható lemezek 10
Lejátszás 10, 54
DivX videó fájlok 61
gyorskeresés előre 56
gyorskeresés hátra 56
Képenkénti léptetés 56
gyorskeresés 56
azonnali visszajátszás
56
JPEG képfájlok 61
MP3 audio
műsorszámok 61
Lejátszás folytatása 55
scan audio 54
lassított lejátszás 56
Lejátszási folyamatjelző 34
Lejátszási lista 32, 65, 69
Lemezbeállítások 37, 40,
96
Lemezek kezelése 108
Lemez terület 35, 66
Lemez tipusok 8, 65
Lemez védelme 38
Lezárás 38
LINE 2 IN 24
LINE 3/DECODER 23
„Line Audio Input” 52, 53
„Line1 Output” 91
„Line3 Input” 91
„Line3 Output” 91
116
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\010COVIX.fm
master page=right
M
R
„Make a Playlist” 71
Másolás-Egyszer 43
Másolás-Szabad 43
Másolás-Tiltott 43
Másolásvédelmi jelek 43
Mellék hangsáv 43, 95
MENU 54
Menük
DVD-Menü 54
Főmenü 54
„Mix” 80
„MNR” 57
„Modify” 50
„Move” 70, 83
MP3 audio műsorszámok
61
MPEG 93
Műholdvevő 25
REC 30
REC STOP 30, 81
„Rec. Mode” 48
„Rec. Mode Adjust” 45, 95
„Rec. NR” 48
„Rec. Settings” 48
„Rec. Video Equalizer” 48
„Recording” 94
„Registration Code” 98
Rendezés 32
„RGB” 21, 91
Régió Kód 11
Részegységek és
kezelőszervek 111
N
„Name” 85
NICAM 43, 85
O
Óra 21, 88
Óra manuális beállítása 88
„OSD” 21, 88
„Others” 98
Összes tétel törlése 67
P
„Pause Mode” 91
PAY-TV 26
„PAY-TV/CANAL+” 85
„PB Video Equalizer” 57
PBC 54
PDC 45
„Play Beginning” 55, 61
„Present Time” 88
„Preview” 70, 83
Programszerkesztés 82
„Programme Setting” 84
„Programme Sort” 86
„Progressive Mode” 90
„Progressive Output” 90
„Protect” 66
„Protect Disc” 38
S
S VIDEO 14
„S Video” 21, 91
Scan Audio 54
„Scart Setting” 91
„Screen Saver” 91
„Search” 60
„Set Thumbnail” 67
„Sharpness” 57
ShowView 46
SMARTLINK 14
„Stereo1” 80
„Stereo2” 80
„Subtitle” 97
Super VIDEO CD 10
Synchro Rec
(szinkronfelvétel) 51
„System” 84
Számgombok 37, 47
Szerkesztés 65, 69
DV szerkesztés 79
Színrendszerek 109
Szülői letiltás 55, 96
Tétel szám 34
TITLE LIST 54
„Time Search” 60
TIME/TEXT 34
„Timer Settings” 95
„Title Name” 66
„Title Search” 60
TOP MENU 54
Többnyelvü felvétel 43
„Track Search” 60
„TV Direct Rec.” 14, 30,
95
„TV Guide Page” 87
Tv-műsor szüneteltetése 58
TV Pause 58
TV rendszer 84
TV T 18, 30
„TV Type” 21, 89
TV/DVD 19, 30
U
„Unfinalise” 40
V
„Video” 21, 89, 91
VIDEO CD 10
Videovezeték 13
Videó bemenet 14
Videó mód 8
„Video Output” 89
„Video Settings” 57
VPS 45
VR mód 8
Z
ZWEITON 43
T
Távvezérlő 18, 111
Teletext 30, 87
Területkód 114
Tétel védelme 66
Tétel 34
Tétel Lista 31, 54
Rendezés 32
Index kép 32
117
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\010COVIX.fm
master page=left
118
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\010COVIX.fm
master page=right
119
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00001 keszleadott\RDRHX820\03 press\01GBRDRHX820EC\010COVIX.fm
master page=left
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
Download PDF

advertising