Sony | ZS-RS09CP | Sony ZS-RS09CP ZS-RS09CP MP3 / CD boombox USB-vel Használati útmutató

4-274-412-11(1)
Alapműveletek
A vételi minőség javítása
Főegység
 Az FM rádióvétel javításához mozgassa el az antennát.
IEG7
Felvétel lemezről USB-eszközre

Személyi audiorendszer
Kezelési útmutató
 Az AM rádióvétel javításához magát a készüléket
mozgassa el.
© 2011 Sony Corporation
Ez a funkció lehetővé teszi egy teljes lemez felvételét
USB-eszközre.
Megjegyzés

USB-eszközt az
ZS-RS09CP
Zenehallgatás USB-eszközről
*
Hallgathatja az USB-eszközön (digitális zenelejátszón
vagy USB adattárolón) tárolt zenéket.
A készülékkel WMA és MP3 formátumú* fájlok
lejátszása lehetséges.
Lásd „A lejátszásra, felvételre alkalmas USB-eszközök”
szakaszt a hátoldalon.
FIGYELEM!
*
Mivel a hálózati dugasszal lehet áramtalanítani a
rendszert, a készüléket könnyen hozzáférhető hálózati
aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal
húzza ki a hálózati aljzatból.
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a hálózati
csatlakozóvezetéket nem húzta ki a hálózati aljzatból,
még akkor is, ha maga a készülék kikapcsolt állapotban
van.
A készüléket nem szabad szűk helyen, pl. beépített
szekrényben elhelyezni.
Ne tegye ki az elemeket (akkumulátort vagy a gyárilag
behelyezett elemet) erős hősugárzásnak például
közvetlen napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak.
A fülhallgató vagy fejhallgató erős hangerővel történő
alkalmazása halláskárosodást okozhat.
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén
az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Érvényes a következő tartozékra is: távvezérlő.
Más típusú elemek esetében olvassa el az útmutató azon
szakaszát, mely az elemek szakszerű eltávolítását
részletezi. Az elemeket adja le a használt elemek számára
kijelölt hulladékgyűjtő helyen.
A termék vagy az elemek újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó
országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1
Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és
az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland
GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy jótállással kapcsolatos ügyben, a
különálló szerviz- vagy jótállási dokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
Megjegyzések a DualDisc (kettős
formátumú) lemezekről
A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas lemezeket takar,
melyek egyik oldalán a DVD-lejátszók által lejátszható
tartalom, a másik oldalukon digitális hanganyag
található. Mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem
felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak, az ilyen
lemezek lejátszása nem garantált.
Másolásvédelemmel ellátott zenei
lemezek
1 Nyomja meg az OPERATE  gombot.
2 Nyomja meg a készüléken az USB  gombot.
(A távvezérlőn nyomja meg többször a FUNCTION 
gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az „USB” opció.)
* A készüléken a VOLUME +  és  ,
a távvezérlőn a VOL +  és 5 
gombokon tapintópont található.
Megjegyzések
A készülék használata előtt
A készülék be- vagy kikapcsolása
Nyomja meg az OPERATE  gombot.
A hangerő beállítása
Nyomja meg a VOLUME +, –  (a távvezérlőn a VOL
+, –  gombot).
A készülék hangereje lépésenként állítható 0 és 31
között. A 31. lépés esetén a „VOL MAX” jelenik meg.
Hallgatás fejhallgatóval
Csatlakoztassa a fejhallgatót a  (fejhallgató) aljzathoz
.
A közvetlen bekapcsolás funkció használata
Nyomja meg a készüléken az USB, CD, RADIO/BAND,
és AUDIO IN  gombot. A készülék bekapcsol.
A Windows Media a Microsoft Corporation védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/
vagy más országokban.
Ez a készülék a Microsoft Corporation által tulajdonolt
szellemi tulajdonú technológiát tartalmaz.
Ezen technológiák használata vagy megosztása a terméken
kívül a Microsoft kifejezett engedélye nélkül tilos.

A távvezérlő előkészítése
Helyezzen be két R03 (AAA méretű) elemet (külön megvásárolható).
Az elemek cseréje
Normál használattal az elemek körülbelül hat hónapig tartanak. Ha a készülék már nem működik, cserélje ki az elemeket.
Az energiatakarékossági funkció használata
Ha 30 percig nem végez műveletet CD, USB és AUDIO IN módban, a készülék önműködően készenlét módba lép. A
készenlét mód be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a DISPLAY/ENTER  és   gombokat egyszerre. A készenléti
módba lépés előtt 2 perccel az információ villogni kezd a kijelzőn. Készenlét módban, ha a hálózati csatlakozóvezeték
csatlakoztatva van, a kijelzőn megjelenik a „STANDBY” üzenet.
Minőségtanúsítás
Rádió
Frekvenciatartomány
FM: 87,5–108 MHz
AM: 531–1602 kHz
IF
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antennák
FM: kihúzható antenna
AM: beépített ferritrúd antenna
USB

Támogatott bitsűrűség
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32–320 kbps, VBR
WMA:
16–320 kbps, VBR
Mintavételezési frekvenciák
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
(USB) csatlakozó
USB-A (teljes sebességű)
Általános
Hangsugárzó
Teljes tartományú, 8 cm átmérőjű, 4 , kónuszos (2 db)
Bemenet
AUDIO IN aljzat (sztereó minijack)
(USB) aljzat: A típusú, legnagyobb áram: 500 mA
Kimenetek
Fejhallgató aljzat (sztereó minijack)
16–2  impedanciájú fejhallgatók használhatók
Kimenő teljesítmény
1,7 W + 1,7 W (4 -on, 10% harmonikus torzítás)
Energiaellátás
Lejátszó:
230 V, váltóáram, 50 Hz
9 V, egyenáram, 6 R14 (C méretű) elemek
Távvezérlő:
3 V, egyenáram, 2 db AAA (R03) típusú elem
Teljesítményfelvétel
13 W, váltóáram
Elem élettartam
Lejátszó:
FM rádióvétel
Sony R14P: kb. 15 óra
Sony alkaline LR14: kb. 25 óra
CD-lejátszás
Sony R14P: kb. 1,5 óra
Sony alkaline LR14: kb. 9 óra
Méretek
Kb. 365 mm × 134 mm × 230 mm (szé × ma × mé) (kinyúlásokkal)
Tömeg
Kb. 2,8 kg (elemekkel)
Mellékelt tartozékok
Hálózati csatlakozóvezeték (1 db)
Távvezérlő (1 db)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Külön megvásárolható tartozékok
Sony MDR sorozatú fejhallgató
Ha az eszköz belső partíciója el van nevezve
Az „USB MEMORY” jelenik meg, és a kötetcímke**
egyszer végigfut a kijelzőn, majd az „xxxFLDR”*
jelenik meg a kijelzőn.
* A „xxx” a mappák száma.
** A kötetcímke az adattárolóhoz vagy eszközökhöz
hozzárendelt név.
4 Nyomja meg a készüléken a   (vagy a
távvezérlőn a  ) gombot.
A készülék megkezdi a lejátszást.
Fájlszám A mappanév és műsorszám
cím megjelenítése után a
fájlszám és a lejátszási idő*
jelenik meg.
Művelet
A lejátszás
szüneteltetése
A CD-tartó bezárásához nyomja meg a készüléken a
PUSH OPEN/CLOSE  gombot.
4 Nyomja meg a készüléken a   (vagy a
távvezérlőn a  ) gombot.
A készülék egyszer lejátssza az összes műsorszámot/
MP3/WMA fájlt.
MP3/WMA lemezek behelyezésekor az „MP3” vagy
„WMA” jelenik meg a kijelzőn, miután a készülék
beolvasta a fájl információkat.
Műsorszám szám
Lejátszási idő
MP3/WMA fájl A mappanév* és műsorszám
száma
cím után a fájl száma és a
lejátszási idő** is megjelenik.
* Ha az ID3 mező nem tartalmaz műsorszám cím
információt, akkor a fájlnév jelenik meg.
** Ha a lejátszási idő több mint 100 perc, a kijelzőn a
„– –:– –” jelenik meg.
Művelet
A lejátszás
szüneteltetése
Gombnyomás
  a készüléken (  a
távvezérlőn). A lejátszás
folytatásához nyomja meg ismét.
A lejátszás
leállítása
 .
Ugrás a következő  .
műsorszámra/
MP3/WMA fájlra
Ugrás az előző
 .
műsorszámra/
MP3/WMA fájlra
Egy műsorszám
közvetlen
kiválasztása (csak
a távvezérlővel)
A távvezérlő számgombjaival adja
meg a hallgatni kívánt műsorszám
számát. A kiválasztás beviteléhez
nyomja meg az ENTER 
gombot a távvezérlőn.
(Példa: a 12 műsorszám
kiválasztásához nyomja meg az 1,
2 , majd az ENTER 
gombot.)
Egy mappa
„ ” (mappa) +  előrelépéshez
kiválasztása MP3/ és „ ” (mappa) – 
visszalépéshez a készüléken
WMA lemezen
(FOLDER +, –  a távvezérlőn).
A kívánt pont
megkeresése
zenehallgatás
közben
 (előre) vagy  (vissza) 
lejátszás közben, és tartsa nyomva
a kívánt pont megkereséséig.
A kívánt pont
megkeresése a
kijelzőt nézve
 (előre) vagy  (vissza) 
szünet módban, és tartsa nyomva
a kívánt pont megkereséséig.
A CD-lemez
eltávolítása
PUSH OPEN/CLOSE  a
készüléken.
Hasznos tanácsok
 A lejátszás az utoljára lejátszott műsorszámmal/MP3/
WMA fájllal kezdődik meg (folytatólagos lejátszás). Állj
módban a műsorszám/MP3/WMA fájl száma jelenik meg.
 A folytatólagos lejátszás kikapcsolásához (a lejátszás első
műsorszámmal/MP3/WMA fájllal kezdéséhez) nyomja
meg a   gombot, amikor a CD le van állítva. A
folytatólagos lejátszás akkor is kikapcsol, ha kinyitja a
CD-tartót vagy kikapcsolja a készüléket.
* Ha a lejátszási idő több mint 100 perc, a kijelzőn
„– –:– –” jelenik meg.
További műveletek
gombot a készüléken és helyezzen egy lemezt a
címkével ellátott oldalával felfelé a CD-tartóba.

Rendszer
CD-lejátszó digitális audio rendszer
A lézer dióda jellemzői
Kibocsátási időtartam: folyamatos
Lézerkimenet: kevesebb mint 44,6 μW
(Ezt a kimeneti értéket a vetítőlencse felszínétől 200 mm távolságban
mértük az optikai vevőegységen 7 mm rekesszel.)
Csatornaszám
2
Frekvenciamenet
20–20 000 Hz +1/–2 dB
Nyávogás
Nem mérhető
MP3/WMA fájl
3 Nyomja meg a PUSH OPEN/CLOSE 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a ZS-RS09CP típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben
előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
CD-lejátszó
–  (vagy a távvezérlőn a FOLDER +, – )
gombot többször egy mappa kiválasztásához,
vagy nyomja meg a  vagy   gombot
többször egy MP3/WMA fájl kiválasztásához.
Főegység
Távvezérlő
Gombnyomás
  a készüléken (  a
távvezérlőn). A lejátszás
folytatásához nyomja meg ismét.
A lejátszás
leállítása
 .
Egy mappa
kiválasztása
„ ” (mappa) + vagy –  a
készüléken (FOLDER +, –  a
távvezérlőn).
Egy fájl
kiválasztása
 vagy  .
A fájl közvetlen
A távvezérlő számgombjaival adja
kiválasztása (csak meg a hallgatni kívánt műsorszám
a távvezérlővel)
számát. A kiválasztás beviteléhez
nyomja meg az ENTER 
gombot a távvezérlőn.
(Példa: a 12 műsorszám
kiválasztásához nyomja meg az 1,
2 , majd az ENTER  gombot.)
Megjegyzések az MP3/WMA lemezekről
 A lemez behelyezésekor a készülék beolvas minden
fájlt a lemezről.
Eközben a „READING” jelenik meg. Ha a lemezen
számos mappa vagy nem MP3/WMA típusú fájl
található, a lemez vagy a következő MP3/WMA fájl
lejátszásának megkezdése hosszabb időt vehet igénybe.
Javasoljuk, hogy ne mentsen felesleges mappákat vagy
MP3/WMA típustól eltérő fájlokat arra a lemezre,
amelyiket MP3/WMA hallgatásra kívánja használni.
 Az MP3/WMA fájlt nem tartalmazó mappa átugrásra
kerül.
 Fájlok legnagyobb száma: 511
Mappák legnagyobb száma: 511
(beleértve a gyökérmappát is)
Legnagyobb mappamélység: 8
 A mappa- és fájlnevek a zárójelet is beleértve 32
karakter hosszúságig jeleníthetők meg.
 A készüléken az A–Z, 0–9 és _ karakterek jelennek
meg. Az egyéb karakterek helyén „_” jelenik meg.
 Ez a készülék az ID3 mező 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4
formátumát támogatja. Ha egy fájl rendelkezik ID3
mező információval, a „műsorszám cím”, „előadó név”
és „albumnév” jeleníthető meg. Ha egy fájl nem
rendelkezik ID3 mező információval, a műsorszám
cím helyén a fájlnév, az előadó név helyén a „NO
ARTIST”, az albumnév helyén pedig a „NO ALBUM”
jelenik meg. Az ID3 mező információ 32 karakter
hosszúságig jeleníthető meg.
 MP3 vagy WMA fájl elnevezés esetén mindig adja a
fájlhoz az „.mp3” vagy „.wma” kiterjesztést.
 Ha nem MP3 vagy WMA fájlokhoz hozzáírja az
„.mp3” vagy „.wma” kiterjesztést, a készülék nem
ismeri fel megfelelően a formátumot, és véletlen zaj
keletkezhet, mely károsíthatja a hangsugárzókat.
 A fájlnév nem azonos az ID3 mezővel.
Rádióhallgatás
1 Nyomja meg az OPERATE  gombot.
2 Nyomja meg a készüléken a RADIO/BAND
AUTO PRESET  (vagy a távvezérlőn a
BAND ) gombot többször.
A kijelzés a következők szerint változik a gomb
minden megnyomásakor:
„FM”  „AM”
3 Tartsa lenyomva a TUNE + vagy –  gombot
a készüléken, amíg a frekvencia számjegyei
változni kezdenek a kijelzőn.
A készülék önműködően lépteti a rádiófrekvenciát és
megáll, ahol tiszta vételű állomást talál.
Ha nem tud behangolni egy rádióállomást, nyomja
meg többször a készüléken a TUNE + vagy – 
gombot a frekvencia léptetéséhez.
Egy FM sztereó rádióállomás vételekor megjelenik az
„ST” jelzés.
Hasznos tanács
Ha az FM rádióvétel zajos, nyomja meg többször a MODE 
gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a „MONO” jelzés, és a
rádióvétel mono lesz.
4 Nyomja meg az ERASE/MEMORY SELECT 
gombot a készüléken.
(USB) aljzathoz .
Ha a csatlakoztatáshoz egy USB-vezeték szükséges,
használja a készülékhez mellékelt USB-vezetéket.
A csatlakoztatás részleteit lásd az USB-eszközhöz
mellékelt kezelési útmutatót.
2 Nyomja meg a készüléken a PUSH OPEN/CLOSE
 gombot és helyezze be a felvenni kívánt lemezt.
Nyomja meg a készüléken az „ERASE?” gombot.
5 Nyomja meg a készüléken az ENTER  gombot.
3 Nyomja meg többször a MODE  gombot a
lejátszási mód kiválasztásához, amikor a
CD-lejátszás le van állítva.
A felvétel megkezdésekor a lejátszási mód önműködően
normál lejátszásra vált, ha a készülék véletlen sorrendű,
ismétléses vagy programozott lejátszási módban volt
(amennyiben nincsenek műsorszámok vagy MP3/
WMA fájlok beprogramozva).
Folytatólagos lejátszás esetén (a CD-DA lemez vagy
MP3/WMA fájl lejátszása az utoljára lejátszott
műsorszámmal kezdődik) a felvétel az utoljára
leállított műsorszámmal kezdődik.
A lejátszási módok részleteit lásd „A lejátszási mód
kiválasztása” szakaszban a „Zenehallgatás USBeszközről” fejezetben.
Egy műsorszám törlésekor megjelenik a készüléken a
„TRACK” majd az „ERASE?” üzenet.
Egy mappa törlésekor megjelenik a „FOLDER”, majd
az „ERASE?” üzenet.
A törlési művelet kikapcsolásához nyomja meg a 
 gombot.
6 Nyomja meg a készüléken az ENTER  gombot.
A kiválasztott MP3/WMA fájl vagy mappa törlésre
kerül.
Nyomja meg az ERASE/MEMORY SELECT  gombot
a kiválasztott műsorszám vagy MP3/WMA fájl lejátszása
közben, és a készülék törlési készenlét módba lép.
4 Nyomja meg a REC CD  USB  gombot a
készüléken.
A „REC” villog és a kijelzés az alábbiak szerint változik*:
Ha elég hely áll rendelkezésre:
„CD SYNC”  „MEMORY”


„PUSH ENT”  „FREExxxM”**
Ha nincs elég hely:
„CD SYNC”  „MEMORY”


„PUSH ENT”  „LOW xxxM”***
Az USB-eszköz felvételi készenlétre áll és a készülék
szünetelteti a lejátszást.
*
A számítás az USB-eszközön lévő fájlok méretétől
függően időigényes lehet.
A szabad terület számítása közben a kijelzőn a
következők jelennek meg:
„CD SYNC”  „PUSH ENT”
** Ha a szabad terület nagysága gigabájt nagyságrendű,
a „FREExxxG” jelenik meg mértékegységként.
A „FREExxxM”/„FREExxxG” az eszközön lévő szabad
terület nagysága megabájtban vagy gigabájtban.
*** Ha a „LOW xxxM” jelenik meg a kijelzőn, a felvétel
váratlanul megszakadhat. Ennek bekövetkezése előtt
nyomja meg a   gombot a felvétel kívánt pontban
történő megszakításához.
A felvételi cél kiválasztása egy USB-eszközön
Ha egy USB-eszköz egynél több memóriával rendelkezik
(például belső memória és memóriakártya),
kiválaszthatja, hogy a készülék melyik memóriakártyát
olvassa be, majd kezdje meg a felvételt (vagy lejátszást).
1 Csatlakoztassa az USB-eszközt az
(USB)
aljzathoz .
2 Nyomja meg az USB  gombot a készüléken.
3 Nyomja meg az ERASE/MEMORY SELECT 
gombot a készüléken, amikor a lejátszás le van
állítva.
Megjelenik a „SELECT?” üzenet. Ha egy audiofájl
vagy mappa ki van választva az „ERASE?” jelenik
meg helyette. Nyomja meg ismét az ERASE/
MEMORY SELECT  gombot a készüléken a
„SELECT?” kiválasztásához.
5 Nyomja meg az ENTER  gombot a készüléken.
4 Nyomja meg az ENTER  gombot a készüléken.
A felvétel megkezdődik. A készülék és az USB-eszköz
önműködően leáll a felvétel befejezésekor.
Felvétel mappánként MP3/WMA lemezről
1 Nyomja meg többször a MODE  gombot,
amikor a CD-lejátszás le van állítva, amíg a kijelzőn
megjelenik a „ ” kijelzés a „ ” (kiválasztott
mappa lejátszása) mód kiválasztásához.
Megjelenik a memória neve.
A megjelenített név az USB-eszköz jellemzőitől
függően eltérő.
5 Nyomja meg többször a  vagy  
gombot a memória kiválasztásához.
(Nyomja meg többször a távvezérlőn a MODE 
gombot, amikor a CD-lejátszás le van állítva, amíg a
„ ” megjelenik a kijelzőn a „ ” (kiválasztott mappa
lejátszása) mód kiválasztásához.)
2 Nyomja meg a készüléken a „ ” (mappa) + vagy
A kívánt pont
megkeresése egy
fájlban
Tartsa nyomva a  vagy 
 gombot lejátszás közben, majd
a kívánt pontnál engedje fel.
Egy USB-eszköz
eltávolítása
Tartsa nyomva a   gombot,
amíg a „NO DEVICE” végigfut a
kijelzőn, majd távolítsa el az
USB-eszközt.
* Változó bitsűrűségű VBR MP3 fájl lejátszásakor
elképzelhető, hogy a rendszer nem pontosan a leállítási
pontnál folytatja a lejátszást.
Főegység
Távvezérlő
Megjegyzés
Az USB-eszköz eltávolítása előtt mindig tartsa nyomva a  
gombot, amíg a „NO DEVICE” üzenet végigfut a kijelzőn. Az
USB-eszköz „NO DEVICE” üzenet megjelenése előtt történő
eltávolítása esetén az USB-eszközön lévő adatok vagy az
USB-eszköz megsérülhet.
A lejátszási mód megváltoztatása
Nyomja meg többször a MODE  gombot, amíg az
USB-eszköz lejátszása leáll vagy szünetel. Normál („ ”
a mappában vagy USB-eszközön lévő összes fájl),
ismétléses, („ 1” vagy „ ”), véletlen sorrendű
(„SHUF”) vagy programozott („PGM” vagy „PGM ”)
lejátszási módok közül választhat (lásd „A lejátszási mód
kiválasztása” szakaszt a hátoldalon).
Megjegyzések az USB-eszközről
 A lejátszási mód nem változtatható meg, amíg az
USB-eszköz lejátszása folyamatban van és szünet
módban.
 Az alábbi esetekben lejátszás elindítása hosszabb időt
vehet igénybe:
– bonyolult mappaszerkezet,
– az USB-eszköz telítettsége közel van a kapacitásához.
 USB-eszköz csatlakoztatásakor a rendszer beolvassa az
USB-eszközön lévő összes fájlt. Ha sok mappa vagy
fájl található az USB-eszközön az olvasás befejezése
hosszabb időt vehet igénybe.
 Ne csatlakoztasson a készülékhez USB-eszközt
USB-elosztón (hubon) keresztül.
 Egyes USB-eszközök esetén, ha a műveleteket az
USB-eszközzel végzi, a készüléken történő végrehajtás
előtt késleltetést tapasztalhat.
 Elképzelhető, hogy ez a készülék nem támogatja a
csatlakoztatott USB-eszköz minden funkcióját.
 Az ezzel a készülékkel felvett fájlok a mappa
létrehozásának sorrendjében kerülnek lejátszásra. Egy
másik eszközzel (például számítógéppel) felvett fájlok
esetén elképzelhető, hogy a lejátszás nem a felvétel
sorrendjében történik.
 A lejátszási sorrend ezen a készüléken eltérő lehet a
csatlakoztatott USB-eszköz lejátszási sorrendjétől.
 Ne mentsen MP3/WMA fájloktól eltérő fájlokat vagy
felesleges mappákat egy MP3/WMA fájlokat
tartalmazó USB-eszközre.
 Lejátszás közben a nem MP3/WMA fájlokat
tartalmazó mappák átugrásra kerülnek.
 Ez a készülék csak olyan MP3/WMA fájlokat tud
lejátszani, melyek kiterjesztése „.mp3” vagy „.wma”.
 Ha a lemezen olyan fájlok találhatók, melyek
kiterjesztése „.mp3” vagy „.wma” de nem MP3/WMA
fájlok, akkor előfordulhat, hogy a készülék zajt játszhat
le vagy meghibásodhat.
 Egy USB-eszköz 5000 MP3/WMA fájlt és 255 mappát
tartalmazhat. Egy mappa 999 fájlt tartalmazhat.
Az MP3/WMA fájlok és mappák legnagyobb száma a
fájl- és mappaszerkezettől függően eltérő lehet.
A legnagyobb mappaszint 8.
 A kompatibilitás nem garantálható minden MP3/
WMA kódoló vagy író szoftverrel, felvevőeszközzel és
adathordozóval. Ha nem kompatibilis USB-eszközt
használ, hangkiesést vagy zajt tapasztalhat, vagy
elképzelhető, hogy az eszköz nem játszható le.
6 Nyomja meg a készüléken az ENTER  gombot.
3 Nyomja meg a készüléken a REC CD  USB
 gombot.
7 Indítsa el a felvételt a „Szinkronfelvétel” vagy
„REC1 felvétel” szakasz 2–5 lépéseit követve.
Mappa és fájl létrehozási szabályok
Hasznos tanácsok
 A lejátszás az utoljára leállított MP3/WMA fájltól
kezdődik (folytatólagos lejátszás). Állj üzemmódban az
MP3/WMA fájl száma és a lejátszási idő jelenik meg.
 A folytatólagos lejátszás kikapcsolásához (a lejátszás első
MP3/WMA fájltól történő megkezdéséhez) nyomja meg a
  gombot.
Ha csak egy memória választható, folytassa a 6. lépéssel.
A művelet megszakításához nyomja meg a  
gombot.
–  (vagy a távvezérlőn a FOLDER +, – )
gombot többször egy mappa kiválasztásához.
4 Nyomja meg a készüléken az ENTER  gombot.
Egy USB-eszközön az első felvételi művelet
végrehajtásakor létrejön a „MUSIC” mappa közvetlenül
a „ROOT” alatt. A mappák és fájlok a „MUSIC” mappa
alatt kerülnek létrehozásra, a felvételi módnak
megfelelően.
REC1 felvétel (egy műsorszám felvétele)
Szinkronfelvétel1)
Ez az eljárás lehetővé teszi a jelenleg lejátszott műsorszám
vagy MP3/WMA fájl egyszerű felvételét egy USB-eszközre.
Felvételi
forrás
Mappanév
1 Csatlakoztasson egy felvételre alkalmas
MP3/WMA
A felvételi forrással azonos2)
CD-DA
„FLDR001”3)
„TRACK001”4)
Mappanév
Fájlnév
„REC1”5)
A felvételi forrással
azonos2)
USB-eszközt az (USB) aljzathoz .
2 Nyomja meg a PUSH OPEN/CLOSE 
gombot a készüléken és helyezze a felvenni
kívánt műsorszámo(ka)t vagy MP3/WMA
fájl(oka)t tartalmazó lemezt készülékbe.
3 Válassza ki a műsorszámot vagy MP3/WMA
fájlt és kezdje meg a lejátszását.
4 Nyomja meg a REC CD  USB  gombot a
készüléken, amikor a kiválasztott műsorszám
vagy MP3/WMA fájl lejátszása folyamatban van.

Megjegyzések
 Cserélje az elemeket, ha az OPR/BATT jelző  kialszik vagy, ha a készülék nem működik.
Mindegyik elemet cserélje újra. Az elemek cseréje előtt távolítsa el a CD-lemezt és húzza ki az USB-eszközt a készülékből.
 A készülék elemmel történő használatához húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a készülékből és a hálózati aljzatból.
 Amikor elemmel használja a készüléket a készülék nem kapcsolható be a távvezérlővel.
Ha az eszköz belső partíciója nincs elnevezve
Az „USB MEMORY” jelenik meg, és a „STORAGE
DRIVE” végigfut a kijelzőn, majd az „xxxFLDR”*
jelenik meg a kijelzőn.
A mappák és fájlok lejátszási sorrendje a következő:
Mappa
(USB)
aljzathoz .
A mappaszerkezet és a lejátszási sorrend
példája
(Nyomja meg többször a távvezérlőn a FUNCTION
 gombot, amíg a „CD” megjelenik a kijelzőn.)
1 az AC IN aljzathoz
Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezetéket , vagy helyezzen be hat R14 (C méretű) elemet (külön megvásárolható)az
elemtartóba .
Nyomja meg többször a MODE  gombot, amíg a
CD-lejátszás nincs folyamatban vagy szünetel. A normál,
ismétléses, („ 1” vagy „ ”), véletlen sorrendű
(„SHUF”) vagy programozott lejátszás („PGM” vagy
„PGM ”) közül választhat (lásd „A lejátszási mód
kiválasztása” szakaszt a hátoldalon).
1 Nyomja meg az OPERATE  gombot.
2 Nyomja meg a készüléken a CD  gombot.
2 a hálózati aljzathoz

A lejátszási mód megváltoztatása
CD/MP3/WMA lemez lejátszása
MP3/WMA lemez
(Példa: MP3 lemez behelyezésekor)
Hálózati csatlakozóvezeték
(mellékelt tartozék)
 Nem kereshet műsorszámot, amikor a kijelzőn a „SHUF”
vagy „PGM” világít.
Nyomja meg a   gombot, majd a MODE  gombot
többször, amíg a „SHUF” és „PGM” eltűnik a kijelzőről.
 A folytatólagos lejátszás CD-funkcióval történő
használatakor a lejátszás a műsorszám elejétől kezdődik.
Nyomja meg a készüléken a MEGA BASS  gombot.
A „MEGA BASS” megjelenik a kijelzőn.
A normál hangzáshoz visszatéréshez nyomja meg ismét
a gombot.
Audio CD
Energiaellátás
3 Csatlakoztassa az USB-eszközt az
A mélyhangok erősítése
Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak
megfelelő lemezek lejátszására képes. Napjainkban egyre
több lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott zenei
CD-lemezeket hoz forgalomba. Kérjük, ne feledje, hogy
ezek között lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek
meg a CD-szabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem
lehet lejátszani.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és
szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson
engedélyével történt.
(USB) aljzatra .

Az adattábla és a biztonságra vonatkozó fontos
információk a készülék alján találhatók.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és
adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat szükséges a
beépített elemekkel, az elemek eltávolításához szakember
szükséges.
Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a
készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a
megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
* A másolásvédelemmel (digitális szerzői jogvédelemmel)
ellátott zeneszámok nem játszhatók le ezen a készüléken.

A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne
tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a
készülékre.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt van
feltűntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltűntetve, ha az elem több mint 0,0005%
higanyt vagy 0,004% ólomot tartalmaz.
Az elemek hulladékként való elhelyezésének szakszerű
módjával segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
USB-eszközt az
2 Nyomja meg a készüléken az USB  gombot.
3 Nyomja meg a készüléken a „ ” (mappa) + vagy
1 Csatlakoztasson üres helyet tartalmazó
 A rádióműsor nem rögzíthető USB-eszközre.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a
készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb. Soha ne állítson égő gyertyát a
készülékre.
1 Csatlakoztasson egy felvételre alkalmas
Szinkronfelvétel
Printed in Czech Republic (EU)
Távvezérlő
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében
ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség
hatásának.
Törölheti az USB-eszközön tárolt MP3/WMA fájlokat
vagy mappákat.

Az USB-eszköz (digitális zenelejátszó vagy USB adattároló)
csatlakoztatásával a készülék
(USB) aljzatához 
felvételt készíthet a lemezről az USB-eszközre.
Ez a készülék kizárólag a CD-DA és MP3/WMA lemezről
történő felvételt támogatja. A készüléken lejátszott külső
eszköz (pl. hordozható digitális zenelejátszó) vagy a rádió
hangja nem vehető fel USB-eszközre.
A készülékkel készített audiofájlok formátuma MP3 vagy
WMA.
CD-lemezről felvétel esetén a becsült méret körülbelül
percenként 1 MB. A fájlméret MP3/WMA-lemezről
készített felvétel esetén nagyobb lehet.
A készülékhez csatlakoztatható USB-eszközöket lásd a
későbbi „A lejátszásra, felvételre alkalmas USBeszközök” szakaszban.
MP3/WMA fájlok vagy mappák törlése az
USB-eszközről
REC1 felvétel
Felvételi
forrás
MP3/WMA
CD-DA
1)
2)
A „REC” villog és a kijelzőn a következők jelennek meg*:
Ha elég hely áll rendelkezésre:
„REC1”  „MEMORY”


„PUSH ENT”  „FREExxxM”**
Ha nincs elég hely:
„REC1”  „MEMORY”


„PUSH ENT”  „LOW xxxM”***
Az USB-eszköz felvételi készenlétre áll és a készülék
szünetelteti a lejátszást.
*
A számítás az USB-eszközön lévő fájlok méretétől
függően időigényes lehet.
A szabad terület számítása közben a kijelzőn a
következők jelennek meg:
„REC1”  „PUSH ENT”
** Ha a szabad terület nagysága gigabájt nagyságrendű,
a „FREExxxG” jelenik meg mértékegységként.
A „FREExxxM”/„FREExxxG” az eszközön lévő szabad
terület nagysága megabájtban vagy gigabájtban.
*** Ha a „LOW xxxM” jelenik meg a kijelzőn, a felvétel
váratlanul megszakadhat. Ennek bekövetkezése előtt
nyomja meg a   gombot a felvétel kívánt pontban
történő megszakításához.
5 Nyomja meg az ENTER  gombot a készüléken.
A felvétel megkezdődik. A felvétel befejezésekor a
CD-lejátszó folytatja a lejátszást.
A felvétel leállítása
Nyomja meg a   gombot.
Az USB-eszköz eltávolítása
1 Nyomja meg az USB  gombot a készüléken a
lejátszás leállítása után.
2 Tartsa nyomva a   gombot a készüléken
körülbelül 4 másodpercig, amíg a „NO
DEVICE” végigfut a képernyőn.
3 Távolítsa el az USB-eszközt.
Fájlnév
3)
4)
5)
„TRACK001”4)
Programozott lejátszás módban a mappanév „FLDRxxx”, a
fájlnév pedig a felvételi forrástól függ (CD-DA lemez vagy
MP3/WMA lemez). A lejátszási módok részleteit lásd „A
lejátszási mód kiválasztása” szakaszban, a „Zenehallgatás
USB-eszközről” fejezetben.
Egy mappanév 32 karakter hosszú lehet.
A mappanevek sorban kerülnek hozzárendelésre, 255-ig
(a gyökér- és a MUSIC mappát is beleértve).
A fájlnevek sorban kerülnek hozzárendelésre.
Egy új fájl a „REC1” mappába kerül mentésre a REC1
felvétel minden alkalommal történő végrehajtásakor.
Megjegyzések
 Ne távolítsa el az USB-eszközt a felvételi vagy törlési
művelet során, mert az USB-eszközön lévő adatok vagy
maga az USB-eszköz megsérülhet.
 Ne csatlakoztasson USB-eszközt a készülékhez USB
elosztón.
 CD-lemezről történő felvétel esetén a műsorszámok 128
kbps MP3 fájlként kerülnek mentésre. MP3/WMA lemezről
történő felvételkor az MP3/WMA fájlok az eredeti MP3/
WMA fájlokkal azonos bitsűrűséggel kerülnek felvételre.
 Egy hangforrás felvételekor (MP3/WMA lemez) nem
hallható hang és a „HI-SPEED” üzenet jelenik meg.
 A CD text információt az MP3/WMA fájlok nem
tartalmazzák.
 Ha a befejezés előtt megszakítja a felvételt az MP3/WMA
fájl létrejön a felvétel megszakításáig.
 A felvétel önműködően megszakad, ha
– az USB-eszközön elfogy a szabad hely a felvétel közben,
– az USB-eszközön az MP3/WMA fájlok száma eléri az
eszköz által felismert fájlok korlátját.
 Egy USB-eszköz 5000 MP3/WMA fájlt és 255 mappát
tartalmazhat (a gyökér és a MUSIC mappát is beleértve).
Egy mappa 999 fájlt tartalmazhat.
Az MP3/WMA fájlok és mappák száma az MP3/WMA
fájlok és mappák szerkezetétől függően eltérő.
A legnagyobb mappaszint 8.
 MP3/WMA mappák nem törölhetők lejátszás vagy szünet
módban.
 Ha egy törlendő mappa nem MP3/WMA formátumú
fájlokat vagy almappákat is tartalmaz, akkor ezek nem
kerülnek törlésre.
 Ha egy a létrehozni kívánt mappával vagy fájlal azonos
nevű mappa vagy fájl már létezik az USB-eszközön, egy
sorszám kerül hozzáadásra az új mappa vagy fájl nevéhez
a meglévő felülírásának elkerülése érdekében.
 A rádió hangja nem vehető fel az USB-eszközre.
További műveletek
Óvintézkedések
Főegység
A programozott műsorszám információ
megjelenítése
*
Az egyéni lejátszási program létrehozása után nyomja
meg a DISPLAY/ENTER  gombot a készüléken. A
kijelzés a következők szerint változik:

Az utolsó beprogramozott műsorszám
száma és a teljes lejátszási idő

Az összes beprogramozott műsorszám
száma
A programozott lejátszás kikapcsolása
Először állítsa el a lejátszást. Ezután nyomja meg
többször a MODE  gombot, amíg a „PGM” eltűnik a
kijelzőről.
*
A lejátszásra vagy felvételre alkalmas
USB-eszközök
Ezzel a készülékkel használhat USB-eszközt (digitális
zenelejátszót vagy USB adattárolót).
Azonban elképzelhető, hogy egyes USB-eszközök nem
kompatibilisek ezzel a készülékkel. Az alábbi Sony
digitális zenelejátszók kompatibilitását ellenőrizték a
készülékkel.
Ellenőrzött Sony digitális zenelejátszók
(a 2011. márciusi állapot szerint)
Terméknév
Modellnév
Sorozat név
Walkman
NWZ-
E053
S754/S755
E453/E454/E455
E353/E354/E355
W252/W253
B152/B153/B152F/
B153F
A844/A845/A846/
A847
Egy vagy az összes programozott műsorszám
törlése
Egy műsorszám törléséhez nyomja meg a CLEAR 
gombot a távvezérlőn.
Az összes programozott műsorszám törléséhez nyomja
meg a   gombot kétszer, lejátszás közben, vagy
nyomja meg a   gombot, amikor a lejátszás le van
állítva.
Távvezérlő
*
*
Hasznos tanácsok
 Ha 26 vagy több műsorszámot/MP3/WMA fájlt kíván
beprogramozni, a kijelzőn megjelenik a „FULL” üzenet.
 Ismét lejátszhatja ugyanazt a programot, mert tárolásra
kerül, amíg nem nyitja ki a CD-tartót vagy nem kapcsolja
ki a készüléket.
 A folytatólagos lejátszás funkció programozott lejátszás
esetén kizárólag az USB-funkcióval működik.
* A készüléken a VOLUME +  és 
 gombon, a távvezérlőn a VOL + 
és 5  gombon tapintópont található.
Ismétlés
Egy műsorszám/
MP3/WMA fájl
Ellenőrizheti a lemez/USB-eszköz információit a
kijelzőn.
Egy audio CD-lemez információinak
ellenőrzése
Egy CD-lemez összes műsorszám számának
és lejátszási idejének ellenőrzése
Nyomja meg a   gombot, amikor a CD-lejátszás le
van állítva. Megjelenik a műsorszám száma.
Összes műsorszám száma Teljes lejátszási idő
Egy CD-lemez összes mappaszámának
ellenőrzése
Nyomja meg kétszer a   gombot lejátszás közben,
vagy nyomja meg egyszer a   gombot a fájl
kiválasztásakor.
Több mappa esetén az összes fájl száma nem jelenik
meg.
MP3/WMA lemez
(Példa: egy MP3 lemez behelyezésekor)
Programozott
műsorszámok/
MP3/WMA
fájlok
Teljes mappaszám
Egy USB-eszköz információjának ellenőrzése
Teendő
1 Nyomja meg többször a MODE
 gombot a „ 1”
megjelenéséig.
2 A  vagy   gombbal
válassza ki az ismételni kívánt
műsorszámot/MP3/WMA fájl.
3 Nyomja meg a készülék  
(vagy a távvezérlő  )
gombját.
1 Nyomja meg többször a MODE
A CD-lemezen
 gombot a „ ”
lévő összes
megjelenéséig.
műsorszám/MP3/
2 Nyomja meg a készülék  
WMA fájl
(vagy a távvezérlő  
gombját).
Egy kiválasztott
mappa (csak
MP3/WMA
lemez)
Egy MP3/WMA lemez információinak
ellenőrzése
1 Nyomja meg többször a MODE
 gombot a „ ” és „ ”
megjelenéséig.
2 Válassza ki a mappát a
készüléken a „ ” (mappa) +
vagy –  (vagy a távvezérlőn a
FOLDER +, – ) gombbal.
3 Nyomja meg a készülék  
(vagy a távvezérlő  )
gombját.
1 Programozza be a
műsorszámokat/MP3/WMA
fájlokat (lásd a „Lejátszási
program létrehozása” szakaszt).
2 Nyomja meg többször a MODE
 gombot a „ ” és „PGM”
megjelenéséig.
3 Nyomja meg a készülék  
(vagy a távvezérlő  )
gombját.
Nyomja meg kétszer a   gombot lejátszás közben,
majd nyomja meg egyszer a   gombot a fájl
kiválasztásakor.
Több mappa esetén az összes fájl száma nem jelenik
meg.
1 Nyomja meg a készüléken a RADIO/BAND
AUTO PRESET  (vagy a távvezérlőn a
BAND ) gombot a hullámsáv
kiválasztásához.
Főegység
Távvezérlő
A véletlen sorrendű lejátszás kikapcsolása
Először állítsa le a lejátszást, majd nyomja meg többször a
MODE  gombot, amíg a „SHUF” eltűnik a kijelzőről.
AUTO PRESET  (vagy a távvezérlőn a
BAND ) gombot 2 másodpercig, amíg az
„AUTO” villogni kezd a kijelzőn.
3 Nyomja meg a készüléken a DISPLAY/ENTER
A fájl információ ellenőrzése
Nyomja meg a készüléken a DISPLAY/ENTER 
gombot egy MP3/WMA lemez vagy USB-eszköz
lejátszása közben. A kijelzés az alábbiak szerint változik:


Albumnév (
)*

A jelenlegi fájl száma és a lejátszási idő**
* Ha a fájl nem rendelkezik ID3 információval, a fájlnév, a
„NO ARTIST” és a „NO ALBUM” fut végig a kijelzőn a
műsorszám cím, előadó név illetve albumnév helyett.
** Az előadó név vagy albumnév helyett néhány másodperc
elteltével ez jelenik meg.
Különböző lejátszási módok
kiválasztása
Kiválaszthatja a műsorszámok ismételt vagy véletlen
sorrendű lejátszását, amikor a lemez/USB-eszköz
lejátszása le van állítva.
Nyomja meg a MODE  gombot.
A lejátszási mód az alábbiak szerint változik a gomb
minden megnyomásakor:


Összes ismétlése (
amíg a „PGM” megjelenik a kijelzőn.
nyomja meg a DISPLAY/ENTER  (a
távvezérlőn az ENTER ) gombot a
beprogramozni kívánt műsorszámokon/MP3/
WMA fájlokon a kívánt sorrendben.*
MP3/WMA fájlok esetén először nyomja meg a
készüléken a „ ” (mappa) + vagy –  gombot
(vagy a távvezérlőn a FOLDER +, – )
gombot, majd nyomja meg a  vagy  
gombot, majd a DISPLAY/ENTER  (a
távvezérlőn az ENTER ) gombot.
Az első műsorszám beprogramozása után a „STEP 1”
jelenik meg, amit a kiválasztott műsorszám/MP3/
WMA fájl követ.
A lépésszám minden alkalommal hozzáadásra kerül
egy műsorszám/MP3/WMA fájl kiválasztásakor.
A programozott lejátszás teljes lejátszási ideje
CD-lemez esetén „99:59”-ig megjelenik (Ha a teljes
lejátszási idő hosszabb, mint 99:59, akkor a „– –:– –”
jelenik meg. MP3/WMA esetén a „– –:– –” jelenik
meg.)
* A műsorszám távvezérlővel történő közvetlen
kiválasztásakor nyomja meg a hallgatni kívánt
műsorszám számgombjait .
(Példa: a 12. műsorszám kiválasztásához nyomja meg
az 1, 2 , majd az ENTER  gombot.)
Normál lejátszás (nincs)

Egy ismétlése (
3 Nyomja meg többször a MODE  gombot,
 CD-R/CD-RW lemezek, melyek nem zenei CD
formátumban vagy nem az ISO 9660 1. szint/ 2. szint,
Joliet vagy többmenetes formátumban rögzített MP3/
WMA lemezek.
 Rossz rögzítési minőségű, karcos vagy szennyezett
CD-R/CD-RW lemezek, vagy nem kompatibilis
eszközzel készített CD-R/CD-RW lemezek.
 A nem megfelelően lezárt CD-R/CD-RW lemezek.
Megjegyzések a lemezekről
 Lejátszás előtt a CD-lemezeket tisztítókendővel törölje
át. A törlést a CD-lemez közepétől kezdve kifelé,
sugárirányban haladva végezze.
A készülék hangsugárzóin keresztül meghallgathatja
külső készülékek, pl. hordozható digitális zenelejátszó
zeneszámait is.
Csatlakoztatás előtt feltétlenül kapcsolja ki mindkét
készüléket.
Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékhez mellékelt
kezelési útmutatót is.
AUTO PRESET  (vagy a távvezérlőn a
BAND ) gombot a hullámsáv
kiválasztásához.
Biztonság
 Mivel ez a CD-lejátszó olyan lézersugárral működik,
amely veszélyes lehet az emberi szemre, soha ne
szerelje szét a készüléket. Csak szakképzett
szervizalkalmazottal javíttassa!
 Ha bármilyen tárgy beleesik vagy folyadék ömlik a
készülékbe, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a
hálózati aljzatból és ellenőriztesse szakemberrel
mielőtt újra használná.
 Nem szabványos alakú lemezek (pl. kártya, szív, csillag
stb.). Ne próbáljon meg ilyen lemezt lejátszani, mert a
készülék károsodhat.
Főegység
Távvezérlő
Audio csatlakozóvezeték
(külön megvásárolható)
1 Csatlakoztassa az AUDIO IN aljzathoz  a
2 Hangolja be a kívánt állomást.
3 Nyomja meg a készüléken a   (vagy a
távvezérlőn a MANUAL PRESET ) gombot.
A kijelzőn megjelenik az „FM-xx” üzenet.
–  (vagy a távvezérlőn a számgombokat ),
amíg a rádióállomás tárolásához a kívánt
memóriahely szám villog a kijelzőn.
5 Nyomja meg a készüléken a DISPLAY/ENTER
 (vagy a távvezérlőn az ENTER ) gombot.
A az új rádióállomás tárolásra kerül a régi helyén.
Hasznos tanács
A memóriában tárolt rádióállomások még a hálózati
csatlakozóvezeték kihúzásakor vagy az elemek eltávolításakor is
megmaradnak.
 Hálózati működés esetén használja a mellékelt hálózati
csatlakozóvezetéket. Ne használjon egyéb típust.
 Húzza ki a hálózati vezeték csatlakozódugóját a
hálózati aljzatból, ha hosszabb időn keresztül nem
tervezi a készülék használatát.
 Amikor nem használja elemről a készüléket, távolítsa
el az elemeket, így elkerülheti a kifolyó elektrolit és a
korrózió okozta meghibásodásokat.
Elhelyezés

(Pl. hordozható
digitális
zenelejátszó)
hordozható audiolejátszó vagy egyéb eszköz
vonal kimeneti csatlakozóját egy (külön
megvásárolható) csatlakozóvezetékkel.
2 Kapcsolja be a készléket és a csatlakoztatott
eszközt.
3 Nyomja meg az AUDIO IN  gombot a
készüléken és indítsa el a lejátszást a
csatlakoztatott készüléken.
(A távvezérlőn nyomja meg többször a FUNCTION
 gombot, amíg az „AUDIO IN” megjelenik a
kijelzőn.)
A csatlakoztatott készülék hangja hallható a
hangsugárzókból.
A készülék tv-készülékhez vagy videolejátszóhoz
csatlakoztatásához használjon (külön
megvásárolható) hosszabbító vezetéket, egyik végén
sztereó minijack csatlakozóval, a másik végén két
RCA csatlakozóval.
Megjegyzések
 A digitális zenelejátszó mono kimeneti csatlakozójának
csatlakoztatásakor elképzelhető, hogy nem hallható hang
a készülék jobb oldali hangsugárzójából.
 A digitális zenelejátszó LINE OUT aljzatához
csatlakoztatás esetén hangtorzulás következhet be. Ha a
hang torz, csatlakoztassa a fejhallgató aljzathoz.
 A digitális zenelejátszó fejhallgató aljzatához
csatlakoztatás esetén növelje a digitális zenelejátszó
hangerejét, majd állítsa be a készülék hangerejét.
 Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően legyenek
behelyezve.
Nincs hang.
 Ellenőrizze, hogy a használni kívánt funkció legyen
látható a kijelzőn.
 A hangsugárzók használatakor húzza ki a fejhallgatót.
CD/MP3/WMA lejátszó
 A tisztításhoz ne használjon oldószert, például
benzint, hígítót, a kereskedelemi forgalomban kapható
tisztítószert vagy vinil lemezekhez használt
antisztatizáló szert.
 Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak
vagy hőnek (mint például hőlégbefúvó), és ne hagyja
napon parkoló járműben, mert a jármű belső terének
hőmérséklete jelentősen megnőhet.
 Ne karcolja meg a CD-lemez felületét és ne ragasszon
rá matricákat.
 Használat után helyezze a lemezt a tokjába.

Az AUDIO IN
aljzathoz
A készülék nem kapcsol be és a „LOW” és a
„BATTERY” jelenik meg felváltva.
 A készülék közelében hordozható telefont vagy egyéb
rádióhullámokat kibocsátó eszközt használnak.
 Vigye távolabb a hordozható telefont stb. a
készüléktől.

1 Nyomja meg a készüléken a RADIO/BAND
 Az olvasási folyamat a következő esetekben hosszabb
időt vehet igénybe:
– az USB-eszköz sok fájlt vagy mappát tartalmaz,
– a fájlszerkezet bonyolult,
– a memória majdnem megtelt,
– a belső memória töredezett.
A fenti problémák megelőzése érdekében javasoljuk,
hogy tartsa be a következő javaslatokat:
– Tartsa az USB-eszközön a mappák számát 100 alatt.
– Tartsa mappánként a fájlok számát 100 alatt.
 Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati aljzathoz.
 Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően legyenek
behelyezve.
 Az elem feszültsége alacsony lehet. Ha a „LOW” és a
„BATTERY” üzenetek jelennek meg felváltva cserélje
az elemeket.
 A készülék nem kapcsolható be a távvezérlővel,
amikor elemmel működteti.
Zaj hallható.

A gyenge jellel rendelkező rádióállomást kézzel kell
behangolni.
A készülék nem kapcsol be.
Kerülje az alábbi elhelyezéseket: hőforrás közelében
illetve olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek, túlzott
pornak vagy ütődésnek van kitéve.
A készüléket ne helyezze el döntött vagy bizonytalan
helyzetben.
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék oldalához
10-nél közelebb. A szellőzőnyílások eltakarásának
elkerülése szükséges a készülék megfelelő
működéséhez és az alkatrészek hosszú élettartamához.
Mivel a hangsugárzók erős mágnest tartalmaznak,
tartsa távol a mágneses kódolást alkalmazó
hitelkártyákat, rugós szerkezetű órákat a készüléktől a
mágnes által okozott sérülés megelőzése érdekében.
Működés
Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, továbbá
ha túlságosan nedves helyen tárolja, pára csapódhat le a
CD-lejátszó kiolvasófején. A készülék ekkor
működésképtelen. Vegye ki a CD-lemezt, hagyja a
készüléket bekapcsolva, és várjon kb. 1 órát, hogy a
lecsapódott nedvesség elpárologjon.
A készülék burkolatának tisztítása
 Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha
ruhával törölje le a készülék burkolatát és
kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy
problémája merül fel, keresse fel a vásárlás helyét.
A CD-lemez nem játszható le vagy a „NO
DISC” üzenet jelenik meg akkor is, ha a
CD-lemez a helyén van.
 A CD-lemezt a feliratos oldalával felfelé helyezze be.
 Tisztítsa meg a CD-lemezt.
 Vegye ki a CD-lemezt és hagyja nyitva a CD-tartót
legalább egy óráig, hogy a lecsapódott pára
kiszáradjon.
 A CD-R/CD-RW üres.
 Probléma van a CD-R/CD-RW minőségével, a
felvevőeszközzel vagy az alkalmazás szoftverrel.
 Cserélje újra az elemeket, ha kimerültek.
Hangkiesés.
 Csökkentse a hangerőt.
 Tisztítsa meg a CD-lemezt vagy cserélje, ha súlyosan
sérült.
 Helyezze a készüléket rezgésektől mentes helyre.
 Tisztítsa meg az olvasófejet a kereskedelemben
kapható porfúvóval.
 Hangkiesés vagy zaj tapasztalható rossz minőségű
CD-R/CD-RW használatakor vagy probléma van a
felvételi eszközzel vagy alkalmazás szoftverrel.
A lejátszás elindítása a szokásostól hosszabb
időt igényel.
 A következő lemezek lejátszásának megkezdése
hosszabb időt vesz igénybe:
– bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez,
– lezáratlan lemez (olyan lemez, amihez még lehet
adatot hozzáadni),
– sok könyvtárat tartalmazó lemez.
Rádió
A hang gyenge vagy rossz minőségű.
 Cserélje az elemeket, ha kimerültek.
 Helyezze távolabb a készüléket a közelben lévő
tv-készüléktől.
 Zajt hallhat, ha AM rádióhallgatás közben használja a
távvezérlőt.
A tv-készülék képe nem egyenletes.
 Ha beltéri antennával hallgat tv-készülék közelében
FM rádióállomást, vigye távolabb a készüléket a
tv-készüléktől.
A „REC ERROR” üzenet jelenik meg.
 Hiba történt a felvétel közben. Kapcsolja ki a
készüléket és távolítsa el a csatlakoztatott USB-eszközt.
Ellenőrizze az alábbiakat:
– Az USB-eszköz nincs tele. Ha tele van, vagy csak
kevés szabad területtel rendelkezik, törölje a
szükségtelen fájlokat vagy mappákat.
– A felvenni kívánt adat nem sérült meg.
– A felvenni kívánt fájlformátum kompatibilis a
készülékkel.
Ha az üzenet továbbra is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.
A „PROTECT” üzenet jelenik meg.
 A csatlakoztatott USB-eszköz írásvédett. A készülékkel
nem módosítható a védett állapot. Kapcsolja ki a
készüléket és távolítsa el az USB-eszközt. Kapcsolja ki
az írásvédelmet vagy használjon másik USB-eszközt.
Ha az üzenet továbbra is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.
A „FATAL ERROR” üzenet jelenik meg.
 A csatlakoztatott USB-eszközt eltávolították felvétel
vagy törlés közben. Ne válassza le az USB-eszközt,
amikor a készülékről felvétel vagy törlés folyamatban
van az USB-eszközön keresztül. Egy USB-eszköz
működés közben történő végrehajtása adatsérülést
okozhat. Ha az üzenet továbbra is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.
Az „ERASE ERROR” üzenet jelenik meg.
 A fájlok vagy mappák törlése sikertelen a
csatlakoztatott USB-eszközön. A törlendő adat már
sérült lehetett. Ha az üzenet továbbra is fennáll, vegye
fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.
Az USB-eszköz nem ismerhető fel.
 Kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa újra az
USB-eszközt, majd kapcsolja be a készüléket.
 Támogatott USB-eszközt csatlakoztasson (a
támogatott eszközök típusát lásd „A lejátszásra és
felvételre alkalmas USB-eszközök” szakaszban (ezen
az oldalon)).
 Az USB-eszköz nem működik megfelelően. A
probléma kezelésének részleteiért olvassa el az
USB-eszköz kezelési útmutatóját. Ha a probléma
továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a
legközelebbi Sony márkaszervizzel.
A lejátszás nem indul el.
 Kapcsolja ki a készüléket, majd csatlakoztassa újra az
USB-eszközt.
 Támogatott USB-eszközt csatlakoztasson (a
támogatott eszközök típusát lásd „A lejátszásra és
felvételre alkalmas USB-eszközök” szakaszban).
Kompatibilis USB-eszközt használ?
 Állítsa a lejátszási módot normál lejátszás módra.
 Ha nem kompatibilis USB-eszközt használ, a
következő probléma következhet be. Lásd támogatott
eszközöket „A lejátszásra és felvételre alkalmas
USB-eszközök” szakaszban.
– Az USB-eszköz nem ismerhető fel.
– A fájl- vagy mappanevek nem jelennek meg a
készüléken.
– A lejátszás nem lehetséges.
– Hangkiesés.
– Zaj hallható.
– A hang torz.
Az „OVER CURRENT” üzenet jelenik meg.
(USB) aljzat elektromos
 Probléma merült fel az
jelszintjével kapcsolatban. Kapcsolja ki a készüléket és
távolítsa el az USB-eszközt az
(USB) aljzatból.
Győződjön meg róla, hogy az USB-eszköz megfelelően
működik-e. Ha a kijelzés továbbra is megjelenik,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Nincs hang.
 Az USB-eszköz nincs megfelelően csatlakoztatva.
Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa újra az
USB-eszközt és ellenőrizze, hogy az „USB MEMORY”
jelzés világít-e kijelzőn.
Zaj, hangkiesés vagy torz hang
tapasztalható.
 Kapcsolja ki a készüléket, majd csatlakoztassa újra az
USB-eszközt. Majd kapcsolja vissza a készüléket.
 A zenei adatok tartalmazzák a zajt, vagy a
hangtorzulást. A zaj a felvétel során is bekerülhet.
Törölje a fájlt és próbálja ismét felvenni.
Az USB-eszköz nem csatlakoztatható az
(USB) aljzatba .
1 Nyomja meg az OPERATE  gombot.
2 Nyomja meg a készüléken a RADIO/BAND
 Az USB-eszköz vagy az USB-vezeték nem volt
megfelelően beállítva, amikor megpróbálták
csatlakoztatni. Fordítsa megfelelő helyzetbe az
USB-eszközt vagy az USB-vezetéket.
Főegység
 Az USB-eszközön tárolt adat sérült lehet. Másolja
ismét az USB-eszközre az adatot.
 A készülék csak számokat és az ábécé betűit tudja
megjeleníteni. Az egyéb karakterek nem jelennek meg
megfelelően.
A lejátszás nem az első műsorszámmal
kezdődik.
Tárolt rádióállomások hallgatása
AUTO PRESET  (vagy a távvezérlőn a
BAND ) gombot a hullámsáv
kiválasztásához.
Hibás kijelzés.
USB-eszköz

)*
(A távvezérlőn nyomja meg többször a FUNCTION
 gombot, amíg a „CD”/„USB” megjelenik a
kijelzőn.)
4 Nyomja meg a  vagy   gombot, majd
Műsorszám cím ( )*

Előadó név (
gombot.
Külső készülékek csatlakoztatása
Ha egy állomás nem hangolható be
önműködően
Akár 25 műsorszám/MP3/WMA fájl lejátszási sorrendjét
is beprogramozhatja egy CD-lemezen vagy USBeszközön.
1 Nyomja meg az OPERATE  gombot.
2 Nyomja meg a készüléken a CD/USB 
 A fenti készülékek formázásakor a formázáshoz a
készüléket vagy a készülékhez megfelelő formázó szoftvert
használja.
 Ne használjon a fentiektől eltérő USB-eszközt. A listán
nem szereplő készülékek működése nem garantált.
 A működés még ezekkel az USB-eszközökkel sem minden
esetben garantálható.
 Elképzelhető, hogy egyes USB-eszközök nem minden
országban vásárolhatók meg.
 A másolásvédelemmel ellátott WMA fájlok lejátszása nem
támogatott.
 Elképzelhető, hogy a zeneletöltő oldalról letöltött zenék
nem játszhatók le a készülékkel.
 Az USB-elosztón (hub) keresztül történő csatlakoztatás
nem támogatott.
A készülékkel NEM lejátszható lemezek
Hosszú ideig látható a „READING” jelzés vagy
a lejátszás megkezdése hosszú ideig tart.

 Ha a CD-lemez üres a „NO DISC” jelenik meg a kijelzőn.
 Ha az USB-eszközön nincsenek MP3/WMA fájlok a „NO
TRK” jelenik meg a kijelzőn.
 Ha MP3/WMA fájlok csak az USB-eszköz gyökér
könyvtárában találhatók az „1FLDR” üzenet jelenik meg a
képernyőn.
http://support.sony-europe.com/
* A CD-DA a Compact Disc Digital Audio rövidítése. Ez
egy audio CD-lemezekhez használatos felvételi formátum.
Általános jelenségek

Összes mappaszám
Hasznos tanácsok
Az alábbi Internet címen találhatja meg a legfrissebb
információt a kompatibilis eszközökről.
A rádióállomások tárolásra kerülnek a memóriában,
az alacsony frekvenciáktól a magasabb frekvenciák
felé haladva.
4 Nyomja meg a készüléken a PRESET + vagy
(Programozott lejátszás)
M10
 (vagy a távvezérlőn az ENTER ) gombot.
Hasznos tanács
Lejátszási program létrehozása
PCM-
 Audio CD
 CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3/WMA fájlok)
Áramforrások
 Véletlen sorrendű lejátszás közben az előző műsorszám/
MP3/WMA fájl nem választható ki a  
megnyomásával.
USB-eszköz
(Példa: egy USB-eszköz csatlakoztatása)
Linear PCM
felvevő
SX712/SX713/SX813
UX512/UX512F/
UX513/UX513F
AX412/AX412F
PX312/PX312F
PX820
2 Tartsa nyomva a készüléken a RADIO/BAND
Az ismétléses lejátszás kikapcsolása
Először állítsa le a lejátszást, majd nyomja meg többször
a MODE  gombot, amíg a „ ” eltűnik a kijelzőről.
Egy USB-eszköz összes mappaszámának
ellenőrzése
ICD-
Megjegyzések
Rádióállomások tárolása
A készülék memóriájában tárolhatja a rádióállomásokat.
Összesen 30, 20 FM és 10 AM rádióállomást tárolhat
tetszőleges sorrendben.
A kijelző használata
Diktafon
A jelenlegi program akkor is törlődik, ha megnyomja a
PUSH OPEN/CLOSE  gombot a készüléken a
CD-tartó nyitásához.
További programokat is létrehozhat a programozási
eljárást követve.
A készülékkel lejátszható lemezek
Hibaelhárítás
Az MP3/WMA fájlok nem játszhatók le.
 Az MP3/WMA fájlok nem rendelkeznek „.mp3” vagy
„.wma” kiterjesztéssel.
 A tárolt adatok formátuma nem MP3 vagy WMA.
 Az USB tárolóeszköz nem FAT16 vagy FAT32
fájlrendszert alkalmaz.*
 Az USB tárolóeszköz partícionálva van. Kizárólag az
első partíción lévő MP3/WMA fájlok lejátszása
lehetséges.
 A lejátszás kizárólag a 8. mappaszintig lehetséges.
 A mappák száma túllépte a 255-öt.
 A fájlok száma túllépte az 5000-et.
 Egy mappa összesen 999 fájlt tartalmazhat.
 A fájlok titkosítottak és jelszóval védettek.
* Ez a készülék a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert támogatja,
de lehetnek olyan USB-eszközök, melyek nem támogatják
ezeket a fájlrendszereket.
A részletekért olvassa el az USB tárolóeszköz kezelési
útmutatóját, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval.
Távvezérlő
A távvezérlő nem működik.
 Ha az elemek kimerültek, cserélje újakra.
 A távvezérlőt fordítsa a készülék távvezérlés érzékelője
felé.
 Távolítson el minden akadályt a távvezérlő és a
készülék távvezérlés érzékelője közül.
 Ne tegye ki a készülék távvezérlés érzékelőjét erős fény,
pl. közvetlen napfény vagy fénycső hatásának.
 Vigye közelebb a távvezérlőt a készülékhez.
Ha egy probléma a javasolt megoldások kipróbálása után
is fennáll, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket, vagy
távolítsa el az összes elemet. Miután minden kijelzés
eltűnt a kijelzőről, csatlakoztassa ismét a hálózati
csatlakozóvezetéket vagy helyezze vissza az elemeket. Ha
a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a
legközelebbi Sony márkaszervizzel.
Távvezérlő
3 Nyomja meg a készüléken többször a PRESET
+ vagy –  gombot a tárolt rádióállomás
behangolásához.
A távvezérlőn
1 Nyomja meg többször a BAND  gombot a
hullámsáv kiválasztásához.
2 A számgombokkal  hangolja be a tárolt
rádióállomást.
1)
)

Kiválasztott mappa lejátszása (
Audio CD (programozott lejátszás)
(Példák)
Az 1. memóriahely esetén: nyomja meg az 1 , majd az
ENTER  gombot.
)*

A kiválasztott mappa ismétléses lejátszása (
,

Véletlen sorrendű lejátszás (SHUF)
Az utolsó beprogramozott
műsorszám száma

Programozott lejátszás (PGM)
A program teljes
lejátszási ideje
A 12. memóriahely esetén: nyomja meg az 1, 2 , majd
az ENTER  gombot.
MP3/WMA lemez (programozott lejátszás)
(Példa: MP3 lemez behelyezésekor)

Programozott ismétléses lejátszás (
)*
, PGM)
* Ezek a funkciók CD-DA lemez használatakor nem
érvényesek.
Az utolsó beprogramozott műsorszám száma
USB-eszköz (programozott lejátszás)
(Példa: USB-eszköz csatlakoztatásakor)
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
V]HOHNWtYKXOODGpNJ\ĦMWpVLUHQGV]HUHLEHQ
Az utolsó beprogramozott műsorszám száma
5 Nyomja meg a készüléken a   (vagy a
távvezérlőn a  ) gombot a programozott
lejátszás elindításához.
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartáVLKXOODGpNNpQW.pUMNKRJ\D]HOHNWURPRVpVHOHNWURQLNDLKXOODGpNJ\ĦMWpVpUHNLMHO|OWJ\ĦMWĘKHO\HQDGMDOH$IHOHVOHJHVVpYiOWWHUPpNpQHNKHO\HVNH]HOpVpYHOVHJtWPHJHOĘ]QLDN|UQ\H]HWpVD]
HPEHULHJpV]VpJNiURVRGiViWPHO\EHN|YHWNH]KHWQHKDQHPN|YHWLDKXOODGpNNH]HOpVKHO\HV
PyGMiW $] DQ\DJRN ~MUDKDV]QRVtWiVD VHJtW D WHUPpV]HWL HUĘIRUUiVRN PHJĘU]pVpEHQ $ WHUPpN
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
KXOODGpNJ\ĦMWĘV]ROJiOWDWyKR]YDJ\DKKR]D]]OHWKH]DKRODWHUPpNHWPHJYiViUROWD
Download PDF

advertising