Sony | ZS-RS60BT | Sony ZS-RS60BT CD Boombox Bluetooth® funkcióval Használati útmutató

4-559-900-43(1)
Alapvető műveletek
Personal Audio System
Használati útmutató
©2014 Sony Corporation
Printed in China
* A   és a VOL +  gombnak van egy kitapintható pontja.
A készülék használata előtt
ZS-RS60BT
A készülék be- és kikapcsolása
Feleslegessé vált elemek, villamos és
elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása. (Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
FIGYELMEZTETÉS
A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése
érdekében ne tegye ki a készüléket eső,
nedvesség hatásának.
A tűzveszély csökkentése érdekében vigyázzon,
hogy a készülék szellőzőnyílásait ne takarja el újság,
terítő, függöny és hasonló. Ne tegye ki a készüléket
nyílt lángnak (például égő gyertyának).
A tűzveszély és az áramütés veszélyének
csökkentése érdekében vigyázzon, hogy a
készülékre ne cseppenjen, fröccsenjen folyadék, és
ne tegyen a készülékre folyadékot tartalmazó
tárgyat, pl. vázát.
Mivel a hálózati csatlakozódugó kihúzásával lehet a
készüléket áramtalanítani, a készüléket könnyen
elérhető hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármi
rendellenességet észlel, azonnal húzza ki a hálózati
dugót a fali csatlakozóaljzatból.
A készülék a hálózati áramforráshoz kapcsolódik
mindaddig, amíg a hálózati kábel csatlakoztatva van
a fali aljzatba, még akkor is, ha ki van kapcsolva.
Ne tegye a készüléket zárt helyre, például
könyvszekrénybe, beépített szekrénybe.
A fülhallgatók és fejhallgatók által keltett nagy
hangnyomás halláskárosodást okozhat.
Az akkumulátorokat vagy elemeket ne érje hosszú
ideig túlzott hő, pl. közvetlen napsütés, tűz vagy
hasonló.
Ez a szimbólum az elemen, a
készüléken vagy annak csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként.
Egyes elemeken, vagy azok
csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb)
vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több
higanyt, vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Azáltal, hogy az elhasznált elemeket és készülékeket
a kijelölt gyűjtőhelyeken adja le, segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Az olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket,
ahol biztonsági, üzemviteli, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen az
energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak
az arra felkészült szerviz cserélheti azt ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az
elem megfelelő kezelése, a termék
elhasználódásakor jutassa el azt, az arra kijelölt
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza a készülékhez mellékelt útmutatót,
hogy milyen módon lehet az elemet biztonságosan
eltávolítani a készülékből. Az elemet a használt
elemek gyűjtőhelyén adja le.
Az elem, vagy készülék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékes hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz, vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Nyomja meg az OPERATE  gombot. A készülék a
közvetlen bekapcsolás funkcióval is bekapcsolható
(lásd alább).
Ebben a kézikönyvben a műveleteket legtöbbször a
közvetlen bekapcsolás funkció használatával írjuk le.
A közvetlen bekapcsolás funkció
használata
Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg a CD
, USB , BLUETOOTH , FM/AM , AUDIO IN 
vagy FAVORITE RADIO STATIONS (1-3)  gombot. A
készülék bekapcsol, és a választott funkció aktív.
A hangerő beállítása
Nyomja meg a VOL + vagy   gombot.
Hallgatás fejhallgatóval
Csatlakoztassa a fejhallgatót a  (fejhallgató)
aljzathoz .
A basszus kiemelése
Nyomja meg a MEGA BASS  gombot.
A kijelzőn megjelenik a „MEGA BASS” jelzés.
A gomb ismételt megnyomásával visszaállíthatja a
normál hangzást.
Zenelemezek lejátszása
1
2
A személyi audiorendszerrel CD-ken és
USB-eszközökön tárolt zenei források játszhatók
le, zene tölthető át USB-eszközökre,
rádióállomások hallgathatók, és BLUETOOTH
eszközökön tárolt zene hallgatható.
A CD funkció bekapcsolásához nyomja meg a
CD  gombot.
Nyomja meg a PUSH OPEN/CLOSE  
gombot, és helyezzen egy lemezt a CDrekeszbe, majd csukja le a rekesz ajtaját.
Címkés oldallal
felfelé
Megjegyzések az MP3/WMA lemezekkel
kapcsolatban
 Ha lemez van behelyezve, a készülék a lemezen lévő
összes fájlt beolvassa. Ezalatt a „READING” üzenet villog.
Ha egy eszközön sok mappa vagy nem MP3/WMA fájl
található, a készüléknek hosszabb ideig tarthat a
következő MP3/WMA fájl lejátszásának elindítása.
 A nem MP3/WMA fájlokat és a szükségtelen mappákat
ajánlatos kihagyni MP3/WMA lemezek készítésekor.
 Lejátszás közben a nem MP3 vagy WMA formátumú
audiofájlokat a készülék akkor is kihagyja, ha egy
mappában vannak.
 A készülék a következő hangformátumokat támogatja:
MP3: Ajlkiterjesztése „.mp3”
WMA: Fájlkiterjesztése „.wma”
Megjegyzés: Ha a fájlnév kiterjesztése megfelelő, de a fájl
más hangformátumban készült, akkor előfordulhat, hogy
a készülék csak zajt játszik le, vagy rendellenesen
működik.
 Az MP3 PRO formátum nem támogatott.
 A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO formátumban
kódolt WMA fájlok nem játszhatók le.
 A készülék nem tudja lejátszani a lemezen lévő
audiofájlokat az alábbi esetekben:
Ha az audiofájlok száma meghaladja az 999-et.
Ha egy lemezen a mappák száma meghaladja a 256-ot
a gyökérmappát („ROOT”) is beleszámítva.
Ha a könyvtárszintek száma (mappamélység)
meghaladja a 8-at (a gyökérmappát („ROOT”) is
beleszámítva).
 A mappanevek maximum 32 karakterrel jeleníthetők meg
(beleértve az idézőjeleket).
 A fájlnevek maximum 32 karakterrel jeleníthetők meg
(beleértve az idézőjeleket és a fájlkiterjesztéseket).
 A készülék által meg nem jeleníthető karakterek és
szimbólumok helyett „_” látható.
 A készülék a következő ID3 címkeformátum verziókat
képes kezelni MP3 fájlok esetében: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4,
továbbá a WMA címkeformátumot (az ASF (Advanced
Systems Format) specifikáció szerint) WMA fájlok
esetében. Ha a fájl tartalmaz ID3 vagy WMA
címkeinformációkat, megjelenik a műsorszám címe, az
előadó neve és az album neve. Ha a fájl nem tartalmaz
címkeinformációkat, a készülék a következőket jeleníti
meg:
Fájlnév a műsorszám címe helyett.
Az előadó neve helyett a „NO ARTIST” üzenet.
Az album neve helyett a „NO ALBUM” üzenet.
Az ID3 és WMA címkeinformációk maximum 64 karakterrel
jeleníthetők meg.
Zenehallgatás USB-eszközön
Az adattábla a készülék alján, kívül található.
Az európai vásárlók figyelmébe
A készülék beolvassa a lemezt, és megjeleníti a
lemezinformációkat a kijelzőn.
Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi
információ csak az Európai Unió irányelveit
alkalmazó országokban eladott
berendezésekre vonatkozik.
Audio CD
Hangsávok száma
Ezt a terméket a Sony Corporation (1-7-1 Konan
Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán), vagy megbízottja
gyártotta. Az Európai Unió jogszabályai alapján a
termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgium. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben,
a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
Lehetőség van az USB-eszközökön (digitális
zenelejátszón vagy USB-adathordozón) tárolt
audiofájlok hallgatására.
A készülék MP3, WMA és AAC formátumú*
audiofájlok lejátszására képes.
* Szerzőijog-védelmi technológiával (Digital Rights
Management) védett fájlok nem játszhatók le a
készülékkel.
1
Teljes lejátszási idő
2
MP3/WMA lemez
Megjegyzések az USB-eszközzel kapcsolatban
Megjegyzések
 A lejátszás elkezdése hosszabb időbe telhet, ha:
a mappastruktúra bonyolult.
az USB-eszköz már majdnem megtelt.
 MP3/WMA/AAC fájlokat tartalmazó USB-eszközökre ne
mentsen más (nem MP3/WMA/AAC) fájlokat vagy
szükségtelen mappákat.
 Lejátszás közben a nem MP3, WMA vagy AAC formátumú
audiofájlokat a készülék akkor is kihagyja, ha egy
mappában vannak.
 A készülék a következő hangformátumokat támogatja:
MP3: a fájlkiterjesztése „.mp3”
WMA: a fájlkiterjesztése „.wma”
AAC: a fájlkiterjesztése „.m4a”, „.3gp” vagy „.mp4”
Megjegyzés: Ha a fájlnév kiterjesztése megfelelő, de a fájl
más hangformátumban készült, akkor előfordulhat, hogy
a készülék csak zajt játszik le, vagy rendellenesen
működik.
 Az MP3 PRO formátum nem támogatott.
 A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO formátumban
kódolt WMA fájlok nem játszhatók le.
 A szerzőijog-védett AAC formátumban kódolt AAC fájlok
nem játszhatók le.
 A készülék támogatja az AAC-LC (AAC Low Complexity)
profilt.
 A készülék nem tudja lejátszani az USB-eszközön lévő
audiofájlokat az alábbi esetekben:
Ha egy mappában az audiofájlok száma meghaladja a
999-et.
Ha egy USB-eszközön az audiofájlok száma meghaladja
az 5 000-et.
Ha egy USB-eszközön a mappák száma meghaladja a
256-ot a gyökérmappát („ROOT”) is beleszámítva.
Ha a könyvtárszintek száma (mappamélység)
meghaladja a 8-at a gyökérmappát („ROOT”) is
beleszámítva.
Ezek a számok a fájl- és mappastruktúra függvényében
változhatnak.
 Nem garantált a kompatibilitás az összes kódoló/író
szoftverrel. Ha egy USB-eszközön nem kompatibilis
szoftverrel kódolt audiofájlok vannak, akkor előfordulhat,
hogy ezeknek a fájloknak a lejátszásakor a készülék zajt
ad ki, vagy a lejátszás el sem indul.
 A mappanevek maximum 32 karakterrel jeleníthetők meg
(beleértve az idézőjeleket).
 A fájlnevek maximum 32 karakterrel jeleníthetők meg
(beleértve az idézőjeleket és a fájlkiterjesztéseket).
 A készülék által meg nem jeleníthető karakterek és
szimbólumok helyett „_” látható.
 A készülék a következő ID3 címkeformátum verziókat
képes kezelni MP3 fájlok esetében: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4,
továbbá a WMA címkeformátumot (az ASF (Advanced
Systems Format) specifikáció szerint) WMA fájlok, illetve
az AAC címkeformátumot AAC fájlok esetében.
Ha a fájl tartalmaz ID3, WMA vagy AAC
címkeinformációkat, megjelenik a műsorszám címe, az
előadó neve és az album neve. Ha a fájl nem tartalmaz
címkeinformációkat, a készülék a következőket jeleníti
meg:
Fájlnév a műsorszám címe helyett.
Az előadó neve helyett a „NO ARTIST” üzenet.
Az album neve helyett a „NO ALBUM” üzenet.
Az ID3, WMA és AAC címkeinformációk maximum
64 karakterrel jeleníthetők meg.
 Ha véletlen sorrendű vagy ismétléses lejátszási módban
indítja el az átvitelt, az aktuális lejátszási mód
automatikusan normál lejátszásra vált.
 Az átvitel ideje alatt ne távolítsa el az USB-eszközt, és ne
szakítsa meg a műveleteket! Ellenkező esetben
sérülhetnek az adatok az eszközön, vagy maga az eszköz
is.
 Az átvitel közben nem hallható a felvétel hangja, és a
„HI-SPEED” üzenet jelenik meg a kijelzőn.
 A létrejött MP3 fájlok nem tartalmazzák a CD-TEXT
információkat.
 Az átvitel automatikusan leáll, ha:
az átvitel közben elfogy a hely az USB-eszközön.
az USB-eszközön lévő audiofájlok és mappák száma
eléri a készülék által felismerhető maximumot.
 A mappában lévő nem MP3/WMA/AAC formátumú fájlok
vagy almappák nem törlődnek.
 USB-eszközre nem tölthető át a rádió vagy egy opcionális
egység hangja.
3
A lejátszás elindításához nyomja meg a  
gombot.
Tápforrások
Hangsáv száma vagy MP3/WMA
fájlsorszám
2
3
Megjelenik a mappanév és a műsorszám címe,
majd a fájlszám és a lejátszási idő.
Hálózati tápkábel (mellékelve)
Az AC IN aljzathoz
Egyéb műveletek
Hátulja
Megjegyzések
 Ha elemekről használja a rádiót, és az elemek töltöttsége egy bizonyos szint alá csökken, az OPR/BATT jelzés  elhalványul,
vagy a rádió kikapcsolhat lejátszás közben. Ha ez előfordul, cserélje ki az elemeket újakra. Az OPR/BATT jelzés  elhalványulása
után is használható a rádió funkció egy ideig, de a CD-lejátszó ilyenkor nem használható. Az elemek cseréje előtt vegye ki a
CD-t, és válasszon le minden USB-eszközt és opcionális egységet a készülékről.
 Ha elemekről akarja táplálni a készüléket, húzza ki a hálózati tápkábelt a készülékből és a fali aljzatból.
 Ha készenléti állapotban csatlakoztatva van a hálózati tápkábel, a „STANDBY” üzenet jelenik meg a kijelzőn.
Az energiagazdálkodás funkció használata (csak az európai modellek esetében)
A készülék automatikus készenlét funkcióval rendelkezik. A funkció révén a készülék automatikusan készenléti
állapotra vált, ha a felhasználó körülbelül 15 percig nem végez műveletet, vagy nincs kimenő audiojel.
 gomb lenyomva tartása
A készenléti üzemmód be-/kikapcsolásához nyomja meg a VOL   gombot a
közben. A gombok minden megnyomására az „AUTO STANDBY ON” vagy az „AUTO STANDBY OFF” üzenet jelenik
meg a kijelzőn.
Megjegyzések
 Körülbelül 2 perccel a készenléti állapotra váltás előtt a kijelzőn megjelenített tartalom villogni kezd.
 Ha aktív az FM/AM funkció, az automatikus készenlét funkció inaktív.
Művelet
Kivitelezés
A lejátszás
szüneteltetése
Nyomja meg a   gombot.
A gomb ismételt megnyomására
újraindul a lejátszás.
A lejátszás
leállítása
Nyomja meg a   gombot. Ha
megnyomja a   gombot a
lejátszás leállítása után, a
lejátszás újraindul attól a
ponttól, ahol le lett állítva
(folytatólagos lejátszás).
* Ha a lejátszási idő meghaladja a 100 percet, a kijelzőn
„--:--” jelenik meg.
1
Nyomja meg a   gombot.
A gomb ismételt megnyomására
újraindul a lejátszás*.
Ha nincs még párosított eszköz – például amikor
a készülék megvásárlása után első alkalommal
megnyomja a BLUETOOTH  gombot –, a
készülék automatikusan párosítás üzemmódra
vált, és a kijelzőn a BLUETOOTH jelzés ( ) és a
„PAIRING” üzenet villog.
Állítsa a lejátszási módot mappa lejátszása ( )
vagy mappa ismétléses lejátszása ( , ) módra,
majd a
+ vagy –  gomb nyomogatásával
válassza ki a kívánt mappát.
2
Csak a kiválasztott hangsávok/fájlok
áttöltése
4
3
5
A lejátszás
leállítása
Nyomja meg a   gombot. Ha
megnyomja a   gombot a
lejátszás leállítása után, a
lejátszás újraindul attól a
ponttól, ahol le lett állítva
(folytatólagos lejátszás).
Nyomja meg a
gombot.
Fájlválasztás
Nyomja meg a  vagy  
gombot. A fájlok kihagyása
egyenként történik.
A fájlok folyamatos
kihagyásához tartsa lenyomva a
 vagy   gombot, és
engedje fel a kívánt fájlnál.
+ vagy  
Mappaválasztás
MP3/WMA
lemezen
Nyomja meg a
gombot.
Válassza ki a
hangsávot/fájlt
Nyomja meg a  vagy  
gombot. A hangsávok/fájlok
kihagyása egyenként történik.
Hangsávon/
Lejátszás közben tartsa
fájlon belüli pont lenyomva a  vagy  
gombot, és engedje fel a kívánt
megkeresése
pontnál. Ha szüneteltetés
közben kereste meg a pontot, a
megtalálása után a   gomb
megnyomásával indíthatja el a
lejátszást.
Tipp
Ha meg akarja szakítani a folytatólagos lejátszást, nyomja
meg a   gombot, miközben a lemez lejátszása le van
állítva.
Megjegyzés
A folytatólagos lejátszás megszakad az alábbi esetekben:
Ha kinyitja a CD-rekesz ajtaját.
A készülék kikapcsolásakor.
Példa a mappastruktúrára és a lejátszási
sorrendre
A mappák és fájlok lejátszási sorrendje a következő.
A lejátszási sorrend azonban az alkalmazott
rögzítési módtól függően eltérhet a lemez eredeti
fájlsorrendjétől.
Mappa
MP3/WMA fájl
Párosítás két vagy több BLUETOOTH
eszközzel
A készülék használata előtt ellenőrizze az
alábbiakat.
A BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH funkciója be
van kapcsolva.
A párosítás megtörtént. (Lásd: „A készülék
párosítása BLUETOOTH eszközzel”.)
Tartsa lenyomva a BLUETOOTH (–PAIRING) 
gombot, amíg a készülék két hangjelzést nem ad.
1
5
Fájlon belüli pont Lejátszás közben tartsa
megkeresése
lenyomva a  vagy  
gombot, és engedje fel a kívánt
pontnál. Ha szüneteltetés
közben kereste meg a pontot, a
megtalálása után a   gomb
megnyomásával indíthatja el a
lejátszást.
Az átvitel leállítása
Nyomja meg a   gombot.
Ha az átviteli forrás egy CD-DA hangsáv, a létrejött
audiofájl az átvitel leállításáig tart. Ha az átviteli
forrás egy MP3 vagy WMA fájl, az éppen áttöltött fájl
nem jön létre.
Mappa- és fájlsorszámozási szabályok
Amikor egy USB-eszközre első alkalommal történik
átvitel, közvetlenül a „ROOT” gyökérmappában egy
„MUSIC” nevű mappa jön létre, és abban egy „SONY”
almappa.
A mappák és a fájlok a következő szabályok szerint
jönnek létre a „SONY” mappán belüli „CD”
mappában.
* VBR MP3/WMA/AAC fájl lejátszásakor előfordulhat, hogy
a készülék másik ponttól kezdi újra a lejátszást.
CD SYNC átvitel
Megjegyzés
Átviteli forrás
Mappanév
MP3/WMA
Az átviteli forrással megegyező*1, 2
CD-DA
„ALBUM001”*3
USB-eszközök eltávolításakor tartsa lenyomva a  
gombot addig, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a „NO DEV”
üzenet, és csak azután kapcsolja ki a készüléket, vagy
váltson másik funkcióra. Ha az USB-eszköz eltávolítása előtt
ezeket a lépéseket elmulasztja, akkor megsérülhetnek az
USB-eszközön tárolt adatok, sőt maga az eszköz is
károsodhat.
Kapcsolja be a BLUETOOTH eszközön a
BLUETOOTH funkciót.
Végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH
eszközön, hogy észlelhesse a készüléket.
A BLUETOOTH eszköz kijelzőjén válassza a
„ZS-RS60BT” lehetőséget.
Példa a mappastruktúrára és a lejátszási
sorrendre
A mappák és fájlok lejátszási sorrendje a következő.
A lejátszási sorrend azonban az alkalmazott
rögzítési módtól függően eltérhet az USB-eszköz
eredeti fájlsorrendjétől.
USB-eszköz
Mappa
MP3/WMA/AAC fájl
MP3/WMA
CD-DA
Mappanév
Ha a BLUETOOTH eszköz kijelzőjén párosítási
kód* megadására vonatkozó üzenet jelenik
meg, gépelje be a „0000” kódot.
* A „párosítási kód” neve lehet „jelszó”, „passcode”,
„passkey”, „PIN-kód”, „PIN”, „password” stb.
Legfeljebb 8 BLUETOOTH eszköz párosítható. A 9.
BLUETOOTH eszköz párosításakor a készülék törli a
legrégebben párosított eszközt.
Megjegyzések
 A készülék körülbelül 5 perc elteltével kilép a párosítás
üzemmódból, és a BLUETOOTH jelző ( ) villog. Ha az
eljárás végrehajtása közben a készülék kilép párosítás
üzemmódból, kezdje újra a 1. lépéstől.
 A készülék párosítási kódja rögzített, az értéke „0000”. A
készüléket nem lehet olyan BLUETOOTH eszközzel
párosítani, amelynek párosítási kódja nem „0000”.
„REC1”*5
„TRACK001”*4
*1 Programozott lejátszás üzemmódban a mappanév
„FLDRxxx” lesz, a fájlnév pedig az átviteli forrástól függ.
*2Maximum 32 karakter jeleníthető meg (fájlnév esetében a
fájlkiterjesztést beleértve).
*3A mappaneveket egymás utáni sorrendben adja a
készülék, maximális számuk 256 (beleértve a „ROOT”
gyökérmappát és a „MUSIC” mappát).
*4A fájlneveket egymás utáni sorrendben adja a készülék.
*5Minden egyes önálló hangfelvétel esetében a „REC1”
mappába kerül az új fájl.
Audiofájlok vagy mappák törlése az
USB-eszközről
1
2
3
4
A  vagy   gomb nyomogatásával
válassza ki az audiofájlt, vagy a + vagy  
gomb nyomogatásával válassza ki a mappát.
Nyomja meg az ERASE  gombot.
Az „ERASE?” üzenet jelenik meg a kijelzőn.
Nyomja meg az ENTER  gombot.
A „TRACK ERASE?” vagy a „FOLDER ERASE?”
üzenet jelenik meg a kijelzőn.
Nyomja meg az ENTER  gombot.
A kiválasztott audiofájl vagy mappa törlődik, és a
„COMPLETE” üzenet jelenik meg a kijelzőn.
Az FM hullámsáv esetében az „FM 50K” (50
kHz-es intervallum) vagy „FM 100K” (100 kHz-es
intervallum) beállítás, az AM hullámsáv esetében
az „AM 9K” (9 kHz-es intervallum) vagy „AM 10K”
(10 kHz-es intervallum) beállítás választható.
Nyomja meg az ENTER  gombot.
A rádióvétel javítása
A rádiót olyan helyen használja,
ahol jók a rádiójelek vételi
körülményei, például egy ablak
közelében. A jó vételhez ezen
kívül állítsa be az antennát (FM),
vagy fordítsa másik irányba
magát a készüléket (AM).
Az FM vétel javításához állítsa
be az antennát. Ha a sztereó
FM vétel túl zajos, az FM MODE
 gomb nyomogatásával
jelenítse meg a „MONO” jelzést
a kijelzőn. A sztereó hatás így
elveszik, de a vétel tisztább
lesz.
Ha a vételi probléma továbbra is fennáll, próbálja
meg áthelyezni a készüléket.
Kerülendők az alábbiakhoz hasonló helyek:
Épületek között
Mobiltelefonok
és elektromos
készülékek
közelében
Fémből készült
asztalon
Érintse újra az okostelefont a készüléken lévő
N-jelhez .
2
Indítsa el a kívánt audioforrás – zene, videó,
játék stb. – lejátszását az eszközön.
A lejátszás részleteivel kapcsolatban lásd az
eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.
Tipp
A hangerő beállításához állítsa be a BLUETOOTH eszköz vagy
az okostelefon hangerejét közepes szintre, majd nyomja
meg a készüléken a VOL  vagy +  gombot.
Tegye a következők egyikét.
 Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszközön a BLUETOOTH
funkciót. További részleteket az eszközhöz
mellékelt használati útmutatóban olvashat.
 Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszközt.
 Váltson funkciót a készüléken.
 Kapcsolja ki a készüléket.
 A kapcsolat bontásához érintse meg újra a
készüléket az okostelefonnal (csak NFCkompatibilis okostelefonok esetén).
A párosított eszközök információinak
törlése
Párosítás NFC-kompatibilis
okostelefonnal
2
A készülék és egy NFC-kompatibilis okostelefon
egyszerű összeérintésére a készülék automatikusan
bekapcsol és BLUETOOTH funkcióra vált, majd
párosítja és csatlakoztatja az okostelefont.
Az AM vétel javításához
fordítsa másik irányba
magát a készüléket. (A
készülékbe egy
ferritrúd antenna van
beépítve.)
NFC-kompatibilis okostelefon esetében
1
Tartsa lenyomva az ERASE  gombot, hogy a
„BT RESET” üzenet megjelenjen a kijelzőn.
Nyomja meg az ENTER  gombot.
Rádióállomások eltárolása a
FAVORITE RADIO STATIONS
gombokra
A FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) gombokra három
kedvenc állomás is eltárolható. Mindegyik gombhoz
egy FM vagy AM adó rendelhető.
1
2
3
Az FM/AM  gomb nyomogatásával
kapcsolja be a rádió funkciót, és válassza ki az
„FM” vagy „AM” hullámsávot.
Hangoljon az eltárolni kívánt állomásra.
Tartsa lenyomva a kívánt FAVORITE RADIO
STATIONS (–SET) (1-3)  gombot, amíg
hangjelzést nem hall.
A behangolt állomást a készülék eltárolja a
kiválasztott FAVORITE RADIO STATIONS (1-3)
gombra, és a kijelzőn megjelenik az adott gomb
száma.
(Példa: Az FM 87,50 MHz állomás eltárolása az
-es gombra)
A párosított eszközök információinak törlése után
a „COMPLETE” üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ha
vissza szeretné vonni az elindított törlési
műveletet, nyomja meg a   gombot.
Kompatibilis okostelefonok
Okostelefonok beépített NFC funkcióval
(operációs rendszer: Android™ 2.3.3 vagy újabb, Android 3.x
kivételével)
Mi az „NFC”?
Az NFC (Near Field Communication (Rövid
hatósugarú kommunikáció)) egy technológia,
amely rövid hatósugarú, vezeték nélküli
kommunikációt tesz lehetővé különféle
eszközök, pl. mobiltelefonok és IC-címkék
között. Az NFC funkciónak köszönhetően az
adatkommunikáció egyszerűen létrejöhet,
csupán az NFC-kompatibilis eszközön lévő
megfelelő szimbólum vagy pont
megérintésével.
„TRACK001”*4
Az átviteli
forrással
megegyező*2
4
A BLUETOOTH funkció bekapcsolásához nyomja
meg a BLUETOOTH  gombot.
A készülék automatikusan csatlakoztatja az
utoljára csatlakoztatott eszközt.
„B” minta
Fájlnév
Fájlnév
3
Nem NFC-kompatibilis BLUETOOTH
eszköz esetében
Ha az eszköz kijelzőjén nem jelenik meg a
„ZS-RS60BT” lehetőség, ismételje meg az 2.
lépéstől.
REC1 átvitel
Átviteli forrás
2
Az FM/AM  gomb nyomogatásával válassza
ki a kívánt hullámsávot.
Tartsa lenyomva az ENTER  gombot, hogy
az „FM-xx” vagy „AM-xx” sávjelzés villogni
kezdjen a kijelzőn.
Tartsa lenyomva az FM/AM  gombot, hogy
megjelenjen az aktuális hangolási lépés.
A  vagy a   gomb megnyomásával
válassza ki a kívánt hangolási lépést.
Hozza létre a BLUETOOTH kapcsolatot a
készülék és az eszköz között.
A BLUETOOTH kapcsolat megszakítása
+ vagy  
Mappaválasztás
Zenehallgatás
Létrejön a BLUETOOTH kapcsolat. A „BT AUDIO”
üzenet jelenik meg a kijelzőn.
Nyomja meg a REC  gombot.
Ha a „LOW ***M” üzenet jelenik meg a kijelzőn,
akkor nincs elég hely az eszközön. Az átvitel
megszakításához nyomja meg a   gombot.
Ha mindenképpen folytatni akarja az átvitelt,
folytassa az 5-ös lépéssel.
Nyomja meg az ENTER  gombot.
Megkezdődik az átvitel.
Ha az átvitel megtörtént, a lejátszás
automatikusan leáll (CD SYNC átvitel) vagy a
következő hangsávval/fájllal folytatódik (REC1
átvitel).
1
 Ha nehézségek adódnak a kapcsolat létesítésekor,
próbálja meg a következőket.
Aktiválja az „NFC Easy Connect” alkalmazást, és
húzza el az okostelefont a készüléken lévő N-jel 
fölött.
Ha az okostelefon tokban van, vegye ki belőle.
 A kapcsolat bontásához érintse meg újra a készüléket
az okostelefonnal.
 Ha több NFC-kompatibilis eszköze van, és egy másik
eszközhöz akarja az okostelefont csatlakoztatni, csak
érintse az okostelefont a másik eszközhöz. Ha például
az okostelefon NFC-kompatibilis fejhallgatóhoz
csatlakozik, csak érintse az okostelefont a készülékhez,
és a telefon a készülékkel létesít BLUETOOTH
kapcsolatot (egyérintéses kapcsolatváltás).
A BLUETOOTH funkció bekapcsolásához
nyomja meg a BLUETOOTH  gombot.
Tipp
A lejátszás
szüneteltetése
Érintse meg a készüléket az okostelefonnal.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a
kapcsolat létesítéséhez.
Ha létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, a „BT AUDIO”
üzenet jelenik meg a kijelzőn.
A művelethez helyezze a BLUETOOTH eszközt a
készüléktől számított 1 méteres sugarú körön
belülre.
Egyéb műveletek
Kivitelezés
Ellenőrizze, hogy megjelent-e az alkalmazás
képernyője.
A hangolási intervallum módosításával törlődnek a
készülékben tárolt FM/AM állomások beállításai. A
hangolási intervallum módosítása után az
állomásokat újra be kell állítani.
„A” minta
Villogni kezd a „REC” üzenet a kijelzőn, és a
készülék elkezdi kiszámítani az USB-eszközön
lévő szabad hely nagyságát.
Lejátszási idő*
Művelet
Indítsa el az „NFC Easy Connect” alkalmazást
az okostelefonon.
(Ez a funkció csak bizonyos országokban és
régiókban forgalmazott modellek esetében érhető
el. Lásd a „Műszaki adatok” fejezetben a rádió részt.)
Az FM/AM hangolási intervallum szükség esetén a
következő eljárással módosítható.
Tippek
Csatlakoztassa az USB-eszközt az  (USB)
portra .
A CD funkció bekapcsolásához nyomja meg a
CD  gombot.
Helyezze a CD-rekeszbe a lemezt, amelyet át
kíván tölteni.
ĄĄREC1 átvitel
Egyetlen hangsáv/fájl áttöltése
Fájlszám
Megjegyzés
A behangolt állomások frekvenciájának mértékegysége az
FM hullámsávon MHz, az AM hullámsávon kHz.
5
Párosítás nem NFC-kompatibilis BLUETOOTH
eszközzel:
lásd „A” minta
Válassza ki az áttölteni kívánt hangsávot/fájlt, és
indítsa el a lejátszását.
*1 Ha a gyökérkönyvtárban csak MP3/WMA fájlok vannak,
a „ROOT” üzenet jelenik meg a kijelzőn.
*2Ha a lejátszási idő meghaladja a 100 percet, a kijelzőn
„--:--” jelenik meg.
4
A BLUETOOTH eszközöket először „párosítani” kell
egymással. Párosítás után a BLUETOOTH eszközöket
csak akkor kell újra párosítani, ha törölve lettek a
párosítási információk.
Az alábbiak közül válassza ki az eszköznek
megfelelő párosítási módot.
Hajtsa végre a hátoldalon olvasható „Saját
program készítése (programozott lejátszás)”
fejezet 1–5. lépését.
4
Fali csatlakozóaljzathoz
3
A készülék párosítása
BLUETOOTH eszközzel
Egy mappában lévő MP3/WMA fájlok
áttöltése
gombot.
A készülék automatikusan megvizsgálja a
rádiófrekvenciákat, és megáll, ha tisztán fogható
állomást talál.
Ha nem tud egy konkrét állomásra hangolni az
automatikus hangolással, a TUNE + vagy  
gomb nyomogatásával lépésről lépésre
módosíthatja a frekvenciát.
FM sztereó adás vétele esetén a kijelzőn az „ST”
jelzés látható.
Az okostelefon reagál
(felismerte a készüléket)
Folytassa a 4-es lépéssel.
A lejátszás elindításához nyomja meg a  
Az FM/AM  gomb nyomogatásával
kapcsolja be a rádió funkciót, és válassza ki az
„FM” vagy „AM” hullámsávot.
Tartsa lenyomva a TUNE + vagy   gombot,
és várja meg, hogy a frekvenciát jelző
számjegyek változni kezdjenek a kijelzőn.
Az FM/AM hangolási intervallum
módosítása
Ha az okostelefonon aktív a képernyőzár, az okostelefon
nem működik. Oldja fel a zárat, majd érintse újra az
okostelefont az N-jelhez .
ĄĄCD SYNC átvitel
Egy teljes lemez áttöltése
Mappák száma
2
Megjegyzés
Párosítás nem NFC-kompatibilis
BLUETOOTH eszközzel
Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt , vagy helyezzen be hat darab R14 (C méretű) elemet (nincs mellékelve) az
elemrekeszbe .
MP3/WMA lemez lejátszásakor megjelenik a
mappanév*1 és a műsorszám címe a lejátszási
idő*2 megjelenése előtt.
A kétdimenziós kódhoz:
Használjon kétdimenziós kódolvasó alkalmazást.
Tartsa az okostelefont a készüléken lévő N-jelhez
, és várja meg, hogy az okostelefon reagáljon.
Áttölthet egy teljes lemezt (CD SYNC átvitel) vagy az
éppen lejátszott hangsávot vagy fájlt (REC1 átvitel)
egy USB-eszközre (digitális zenelejátszó vagy USB
adathordozó stb.).
CD-ről való átvitel esetén a hangsávok áttöltése 44,1
kHz mintavételi frekvenciájú, 128 kbps (CBR)
sebességű MP3 fájl formátumban történik. MP3/
WMA lemezről való átvitel esetén az MP3/WMA
fájlok áttöltése az eredeti MP3/WMA fájlok
bitsebességével történik.
1
1
Előfordulhat, hogy egyes okostelefonok esetében az
„NFC Easy Connect” alkalmazás letöltése nélkül is
lehetséges az egyérintéses csatlakozás. Ebben az
esetben a kezelés és a paraméterek eltérhetnek az itt
leírtaktól. További részleteket az okostelefonhoz
mellékelt használati útmutatóban olvashat.
Vezeték nélküli zenehallgatás
BLUETOOTH eszközökről
BLUETOOTH kapcsolattal vezeték nélküli
csatlakozáson keresztül hallgathat zenét
BLUETOOTH eszközökről, például mobiltelefonokról,
okostelefonokról, zenelejátszókról stb.
Rádióhallgatás
Tipp
Az áttöltött zenei felvétel felhasználása magáncélra
korlátozott. Ha a zenei felvétel felhasználási korlátozását fel
akarja oldani, engedélyt kell kérnie a szerzői jogi
jogosultaktól.
lásd „B” minta
Csatlakoztassa az USB-eszközt az  (USB)
portra .
Az USB funkció bekapcsolásához nyomja meg
az USB  gombot.
Lejátszási idő
Az „NFC Easy Connect” a Sony eredeti
alkalmazása Android telefonokhoz, amelyet a
Google Play™ Store-ból tölthet le.
Keressen az „NFC Easy Connect” szavakra, vagy
olvassa be az alábbi kétdimenziós kódot az
ingyenes alkalmazás letöltéséhez és
telepítéséhez. Az alkalmazás letöltéséhez
szükséges adatkommunikáció díjköteles lehet.
Előfordulhat, hogy ez az alkalmazás nem tölthető
le egyes országokban vagy térségekben.
Megjegyzés a szerzői jogi védelem alatt álló
tartalommal kapcsolatban
Zene áttöltése lemezről USBeszközre
Mappák száma*
3
Töltse le és telepítse az „NFC Easy Connect”
alkalmazást az okostelefonon.
Párosítás NFC-kompatibilis okostelefonnal:
A kijelzőn a kötetcímke olvasható, majd a
mappák száma jelenik meg.
* Ha a gyökérkönyvtárban („ROOT” mappa) csak MP3/
WMA fájlok vannak, az „1FLDR” üzenet jelenik meg a
kijelzőn.
2
1
Kapcsolja be az okostelefon NFC funkcióját.
További részleteket az okostelefonhoz mellékelt
használati útmutatóban olvashat.
Ha az okostelefon operációs rendszere
Android 2.3.3 vagy újabb, de Android 4.1
verzió előtti
Folytassa a 2-es lépéssel.
Ha az okostelefon operációs rendszere
Android 4.1 vagy újabb
Folytassa a 4-es lépéssel.
A tárolt állomás módosítása
Ismételje meg az 1–3. lépést.
A gombra korábban eltárolt rádióállomás helyett az
új állomás lesz érvényes.
Tárolt rádióállomások hallgatása
a FAVORITE RADIO STATIONS
gombokkal
Nyomja meg a kívánt FAVORITE RADIO STATIONS
(1-3)  gombot.
Megjegyzés
Vigyázzon, hogy ne tartsa lenyomva a gombot, különben
véletlenül megváltoztathatja a beállítást. Ilyen esetben a
gombra korábban eltárolt rádióállomás helyett az éppen
behangolt állomás lesz érvényes.
Saját program készítése (programozott
lejátszás)
Egyéb műveletek
Lehetőség van a lemezeken/USB-eszközökön tárolt
hangsávok/audiofájlok lejátszási sorrendjének
megadására (maximum 25 hangsáv/fájl).
A kijelző használata
1
Audio CD-k információinak megtekintése
A folytatólagos lejátszás megszakításához
nyomja meg kétszer a   gombot.
A kijelzőn megjelenik a hangsávok száma és a teljes
lejátszási idő.
2
3
Az MP3/WMA/AAC fájlinformációk
megtekintése
Nyomja meg többször a DISPLAY  gombot egy
lemezen található MP3/WMA fájl, vagy egy
USB-eszközön található MP3/WMA/AAC fájl
lejátszása közben.
4
A kijelzés a következőképpen változik:

Műsorszám címe ( )*1, 2
A CD vagy USB funkció bekapcsolásához
nyomja meg a CD  vagy az USB  gombot.
Nyomogassa a PLAY MODE  gombot, amíg
meg nem jelenik a kijelzőn a „PGM” jelzés.
A  vagy   gomb megnyomásával
válassza ki a hangsávot/fájlt.
Ha MP3/WMA/AAC fájlokat tartalmazó mappát
szeretne megadni, először a + vagy  
gomb megnyomásával válassza ki a mappát,
majd a  vagy   gomb megnyomásával
válassza ki a fájlt.
Nyomja meg az ENTER  gombot.
Ezzel a hangsáv/fájl be van programozva.
Megjelenik a programlépés száma, majd a teljes
lejátszási idő.
(Példa: audio CD)

Előadó neve ( )*1

Album neve (
)*1
Lépés száma
Opcionális egységek
csatlakoztatása
A készülék hangszóróin keresztül opcionális egység,
például hordozható digitális zenelejátszó hangját is
hallgathatja.
Ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatás előtt minden
egység ki legyen kapcsolva.
További részleteket a csatlakoztatandó egység
kezelési útmutatójában talál.
1
2
3
Csatlakoztassa az AUDIO IN aljzatot  a
hordozható digitális zenelejátszó vagy
hasonló egység vonalkimeneti aljzatához egy
audió összekötőkábellel (nincs mellékelve).
Kapcsolja be a csatlakoztatott egységet.
A csatlakoztatott egység hangjának
lejátszását az AUDIO IN  gombbal indíthatja.
A csatlakoztatott egység hangja a készülék
hangszóróiból hallatszik.
Ha a készüléket egy tévéhez vagy
videolejátszóhoz/felvevőhöz szeretné
csatlakoztatni, használjon olyan kábelt (nincs
mellékelve), amelynek sztereó mini dugasz van
az egyik végén, és két RCA dugasz van a másik
végén.

Utolsó beprogramozott hangsáv
száma
Aktuális fájl száma és lejátszási ideje*3
*1 Ha a fájl nem tartalmaz ID3, WMA vagy AAC
címkeinformációkat, a készülék a következőket jeleníti
meg: a fájlnév, „NO ARTIST” és „NO ALBUM” olvasható a
kijelzőn a műsorszám címe, az előadó neve és az album
neve helyett.
*2A funkció neve 2 másodpercig látható, mielőtt megjelenik
a műsorszám címe.
*3Az előadó neve vagy az album neve néhány másodperc
múlva erre változik.
A csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz
nevének megtekintése
A BLUETOOTH eszközhöz csatlakozás közben
nyomja meg a DISPLAY  gombot.
Kompatibilis eszközök
Teljes lejátszási idő*
* „--:--” jelenik meg MP3/WMA lemez/USB-eszköz
programozása esetén, illetve ha a teljes lejátszási idő
meghaladja a 100 percet.
5
6
A rádióinformációk megtekintése
A kijelzés a következőképpen változik:
Programhely*1, 2  Frekvencia
A lejátszási mód kiválasztása
Ha a lemezről vagy USB-eszközről való lejátszás le
van állítva, beállíthatja, hogy a hangsávok vagy
fájlok lejátszása ismétlődő vagy véletlen sorrendű
legyen-e.
Nyomogassa a PLAY MODE  gombot.
További hangsávok/fájlok
beprogramozásához ismételje meg a 3. és a 4.
lépést.
A programozott lejátszás elindításához
nyomja meg a   gombot.
A   gomb megnyomásával elindítható újra
ugyanaz a program.
Megjegyzés: a készített program a következő
esetekben törlődik:
Ha kinyitja a CD-rekesz ajtaját.
Ha másik USB-eszközt csatlakoztat.
Ha a CD funkcióban lévő készüléket kikapcsolja.
Rádióhallgatás közben nyomogassa a DISPLAY
 gombot.
*1 Csak akkor jelenik meg programhely, amikor tárolt
rádióállomást hallgat.
*2A megjelenítés 2 másodperc múlva automatikusan
visszatér a frekvencia kijelzéséhez.
Megjegyzés
Ha 26 vagy több hangsávot/fájlt próbál beprogramozni, a
„FULL” jelzés villog a kijelzőn.
A beprogramozott hangsávok/fájlok
információinak megjelenítése
A saját program elkészítése után megjeleníthetők a
beprogramozott hangsávokkal vagy fájlokkal
kapcsolatos információk.
A DISPLAY  gomb nyomogatására a kijelzés a
következőképpen változik:
Lépések száma  Utolsó beprogramozott
hangsáv/fájl száma és a teljes lejátszási idő*
* „--:--” jelenik meg MP3/WMA lemezek és USB-eszközök
esetében.
Valahányszor megnyomja a gombot, a kijelzés a
következőképpen módosul:

Normál lejátszás (nincs)

Egyszeri ismétlés (
1)

Összes ismétlése (
)
)*

Választott mappa ismétléses lejátszása
( , )*

Véletlen sorrendű lejátszás (
A programozott lejátszás megszakítása
A   gomb megnyomásával állítsa le a lejátszást,
majd nyomogassa a PLAY MODE  gombot, amíg
el nem tűnik a „PGM” jelzés a kijelzőről.
Az aktuális program összes hangsávjának/
fájljának törlése

Választott mappa lejátszása (
)
Állítsa le a lejátszást, majd nyomja meg a  
gombot. A „NO STEP” üzenet jelenik meg, és létre
lehet hozni az új programot; az eljárást lásd itt:
„Saját program készítése (programozott lejátszás)”.
Rádióállomások beállítása
1

Ismétléses programozott lejátszás (
, PGM)
* Ezek a funkciók csak akkor érhetők el, ha MP3/WMA fájlt
játszik le MP3/WMA lemezről vagy MP3/WMA/AAC fájlt
USB-eszközről.
2
Az FM/AM  gomb nyomogatásával
kapcsolja be a rádió funkciót, és válassza ki az
„FM” vagy „AM” hullámsávot.
Tartsa lenyomva az FM/AM  gombot, amíg
az „AUTO” jelzés villogni nem kezd a kijelzőn.
Hangsávok/fájlok lejátszása ismétléssel
(ismétléses lejátszás)
Beállíthatja, hogy a készülék ismételve játssza-e le
normál és programozott lejátszás üzemmódban az
audio CD-ken lévő CD-DA hangsávokat, a CD-R/
CD-RW lemezeken lévő MP3/WMA fájlokat, vagy az
USB-eszközökön lévő MP3/WMA/AAC fájlokat.
1
2
A CD vagy USB funkció bekapcsolásához
nyomja meg a CD  vagy az USB  gombot.
Járjon el az alábbiak szerint.
Ismétlés
Egy hangsáv/fájl
Minden
hangsáv/fájl
Kijelölt mappa
egy MP3/WMA
lemezen vagy
USB-eszközön
Programozott
hangsávok/
fájlok
Kivitelezés
1 Nyomogassa a PLAY MODE 
gombot, amíg meg nem
jelenik a „ 1” jelzés.
2 A  vagy   gombbal
válassza ki az ismételni kívánt
hangsávot/fájlt.
3 Nyomja meg a   gombot.
1 Nyomogassa a PLAY MODE 
gombot, amíg meg nem
jelenik a „ ” és a „ ” jelzés.
2 A + vagy   gomb
megnyomásával válassza ki a
mappát.
3 Nyomja meg a   gombot.
1 Programozott hangsávok/
fájlok (lásd „Saját program
készítése (programozott
lejátszás)”).
2 Nyomja meg a PLAY MODE 
gombot, hogy megjelenjen a
kijelzőn a „PGM” és a „ ”
jelzés.
3 Nyomja meg a   gombot.
A   gomb megnyomásával állítsa le a lejátszást,
majd nyomogassa a PLAY MODE  gombot, amíg
el nem tűnik a „ ” (vagy „ 1”) jelzés a kijelzőről.
Hangsávok/fájlok lejátszása véletlen
sorrendben (véletlen sorrendű lejátszás)
Beállíthatja, hogy a készülék véletlen sorrendben
játssza-e le az audio CD-ken lévő CD-DA
hangsávokat, a CD-R/CD-RW lemezeken lévő MP3/
WMA fájlokat, vagy az USB-eszközökön lévő MP3/
WMA/AAC fájlokat.
2
3
A CD vagy USB funkció bekapcsolásához
nyomja meg a CD  vagy az USB  gombot.
Nyomogassa a PLAY MODE  gombot, amíg
meg nem jelenik a kijelzőn a „ ” jelzés.
A véletlen sorrendű lejátszás elindításához
nyomja meg a   gombot.
A véletlen sorrendű lejátszás megszakítása
A   gomb megnyomásával állítsa le a lejátszást,
majd nyomogassa a PLAY MODE  gombot, amíg
el nem tűnik a „
” jelzés a kijelzőről.
Tipp
Az állomás eltárolásához nyomja meg az
ENTER  gombot.
A készülék az alacsonyabb frekvenciáktól a
magasabbak felé tartó sorrendben tárolja a
memóriájában az állomásokat.
Ha egy állomást nem lehet
automatikusan beállítani
A gyenge jellel fogható állomásokat kézzel kell
eltárolni.
1
2
3
1 Nyomogassa a PLAY MODE 
gombot, amíg meg nem
jelenik a „ ” jelzés.
2 Nyomja meg a   gombot.
Az ismétléses lejátszás megszakítása
1
3
Az FM/AM  gomb nyomogatásával válassza
ki a kívánt hullámsávot.
Hangoljon a kívánt állomásra.
Tartsa lenyomva az ENTER  gombot, hogy
az „FM-xx” vagy „AM-xx” sávjelzés villogni
kezdjen a kijelzőn.
(Példa: FM)
4
5
A PRESET + vagy   gomb nyomogatásával
jelenítse meg azt a villogó programhelyet a
kijelzőn, amelyre az adott állomást tárolni
kívánja.
Az állomás eltárolásához nyomja meg az
ENTER  gombot.
Ha a választott programhelyre már el lett tárolva
korábban egy állomás, akkor azt az új állomás
felülírja.
Az USB-eszközökre vonatkozó kompatibilitási
követelmények a következők. A készülékkel való
használat előtt ellenőrizze, hogy az eszköz
megfelel-e a követelményeknek.
 USB 2.0 kompatibilis (Full Speed)
 Támogatja a Mass Storage üzemmódot*
* A Mass Storage üzemmód lehetővé teszi, hogy az
USB-eszközhöz fájlok áttöltése céljából hozzáférjen egy
gazdaeszköz. Az USB-eszközök többsége támogatja a
Mass Storage üzemmódot.
Megjegyzések az USB-eszközzel kapcsolatban
 Ha USB-eszköz van csatlakoztatva, a készülék az eszközön
lévő összes fájlt beolvassa. Ha egy eszközön sok mappa
vagy fájl található, a készüléknek hosszabb ideig tarthat a
beolvasásuk.
 USB-hubon keresztül ne csatlakoztasson USB-eszközt a
készülékhez.
 Egyes USB-eszközök csatlakoztatása esetén előfordulhat,
hogy a készülék kis késéssel hajtja végre a műveleteket.
 Előfordulhat, hogy a készülék nem támogatja a
csatlakoztatott USB-eszköz minden funkcióját.
 A készülék által meghatározott lejátszási sorrend eltérhet
a csatlakoztatott USB-eszköz lejátszási sorrendjétől.
Kompatibilis BLUETOOTH eszközök
Az eszközökre vonatkozó kompatibilitási
követelmények a következők. A készülékkel való
használat előtt ellenőrizze, hogy az eszköz
megfelel-e a követelményeknek.
 Az eszközöknek meg kell felelniük a 2.1 + EDR
BLUETOOTH szabványnak.
 Az eszközöknek támogatniuk kell az A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) és az AVRCP
(Audio/Video Remote Control Profile) profilt.
 NFC-támogatás (csak a készülék NFC-párosítás
funkciójának használata esetében szükséges).
Az alábbi honlapokon megtalálja a BLUETOOTH
eszközökkel, így az NFC-kompatibilis
okostelefonokkal kapcsolatos legfrissebb
információkat.
Az európai vásárlók figyelmébe:
http://www.sony.eu/support
A latin-amerikai vásárlók figyelmébe:
A más országokban/régiókban élő vásárlók
figyelmébe:
http://www.sony-asia.com/support
Mi a BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia?
A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia olyan
rövid hatósugarú, vezeték nélküli technológia,
amellyel digitális eszközök, például számítógépek
vagy digitális fényképezőgépek között vezeték
nélküli adatátvitelt lehet megvalósítani. A
BLUETOOTH vezeték nélküli technológia
hatótávolsága körülbelül 10 méter.
Általában két készülék kapcsolódhat egymáshoz,
egyes készülékek azonban egyidejűleg több
készülékhez is csatlakozhatnak.
Nem kell kábelt használnia a kapcsolathoz, és –
ellentétben például az infravörös technológiával – az
eszközöknek nem kell egymással szembe nézniük.
Ezek az eszközök használat közben lehetnek például
egy táskában vagy zsebben is.
A BLUETOOTH szabvány világszerte több ezer
vállalat által támogatott, sok vállalat által
alkalmazott nemzetközi szabvány.
Maximális kommunikációs hatósugár
Az alábbi körülmények között a maximális
kommunikációs hatósugár csökkenhet.
Valamilyen akadály van a készülék és a
BLUETOOTH eszköz között (például egy személy,
egy fémtárgy vagy fal).
A készülék közelében egy vezeték nélküli hálózati
eszköz van használatban.
A készülék közelében egy mikrohullámú sütő van
használatban.
A készülék közelében egy elektromágneses
sugárzást gerjesztő eszköz van használatban.
A készülék acélból készült polcon áll.
A készülék
Tárolt rádióállomások hallgatása
1
2
Az FM/AM  gomb nyomogatásával
kapcsolja be a rádió funkciót, és válassza ki az
„FM” vagy „AM” hullámsávot.
A PRESET + vagy   gomb nyomogatásával
válassza ki a kívánt rádióállomás
beprogramozott számát.
A Sleep időzítő használata
A készülék beállítható úgy, hogy egy beállított
időtartam eltelte után automatikusan kikapcsoljon.
1
2
Nyomja meg a SLEEP  gombot.
A kijelzőn megjelenik az alapértelmezett beállítás
(„90”) és a „SLEEP” jelzés.
A kívánt beállítás kiválasztásához nyomja meg
többször a SLEEP  gombot.
Véletlen sorrendű lejátszás közben nem lehet kiválasztani az
előző hangsávot/fájlt a   gomb megnyomásával.
A gomb minden megnyomására változik a
kijelzőn a percekben feltüntetett időtartam, és a
kiválasztott értéket körülbelül 4 másodperc
múlva automatikusan eltárolja a készülék.
Tipp
A Sleep időzítő beállítása után a készülék kikapcsolásáig
hátralévő idő a SLEEP  gomb újbóli megnyomásával
ellenőrizhető.
Megjegyzések
 A BLUETOOTH funkció használatához a csatlakoztatott
BLUETOOTH eszköznek ezzel a készülékkel azonos profilt
kell használnia. Megjegyezzük, hogy jellemzőiktől
függően az eszközök működése azonos profil esetén is
eltérő lehet.
 A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia jellemzői miatt
telefonbeszélgetés vagy zenehallgatás során a készüléken
hallható hang kissé késik a BLUETOOTH eszközön
lejátszott hanghoz képest.
 A készülék támogatja azokat a BLUETOOTH szabványnak
megfelelő biztonsági funkciókat, amelyekkel biztonságos
kapcsolat létesíthető a BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia használatakor, de a beállításoktól függően
előfordulhat, hogy a biztonság mértéke nem elegendő.
Legyen körültekintő a BLUETOOTH vezeték nélküli
kommunikációs technológia használatakor!
 Nem vállalunk felelősséget a BLUETOOTH kommunikáció
során fellépő esetleges információszivárgásért.
 A BLUETOOTH funkcióval rendelkező eszközöknek meg
kell felelniük a Bluetooth SIG által felállított BLUETOOTH
szabványnak, és a megfelelésről tanúsítvánnyal kell
rendelkezniük. Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott eszköz
valamilyen funkciója vagy paramétere miatt a csatlakozás
vagy az eszközök együttműködése nem lesz megfelelő,
hiába felel meg az adott eszköz az említett BLUETOOTH
szabványnak.
 A készülékhez csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a
kommunikációs környezettől vagy a használati
környezettől függően zaj vagy hangugrások fordulhatnak
elő.
Acélszekrény
Optimális teljesítmény
Csökkent teljesítmény
Más készülékektől eredő zavarás
Mivel a BLUETOOTH eszközök és a vezeték nélküli
hálózati (IEEE802.11b/g/n) eszközök azonos
frekvenciát használnak, ha a készüléket egy vezeték
nélküli hálózati eszköz közelében használja, akkor
mikrohullámú interferencia léphet fel, ami ronthatja
a kommunikáció sebességét, illetve vételi zajt vagy
csatlakozási hibákat okozhat. Ilyen esetben tegye a
következőket.
A készüléket legalább 10 m távolságra használja a
vezeték nélküli hálózati eszközöktől.
Ha a készüléket 10 méteres távolságon belül
használja egy vezeték nélküli hálózati eszköztől,
kapcsolja ki a vezeték nélküli hálózati eszközt.
Használja a BLUETOOTH eszközt a lehető
legközelebb a készülékhez.
Hibaelhárítás
Általános
Nem kapcsolható be a készülék.
 Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel jól
csatlakozik-e a fali aljzatba.
 Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel dugasza jól
csatlakozik-e az AC IN aljzatba.
 Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően, helyes
pólusiránnyal vannak-e behelyezve.
 Ha az OPR/BATT jelzés  elhalványul, az
elemeket ki kell cserélni.
Nincs hang.
 Ellenőrizze, hogy a hallgatni kívánt zene- vagy
hangforrásnak megfelelő funkció lett-e
kiválasztva.
 Ha a hangszórókat használja, húzza ki a
fejhallgatót.
A hang túl zajos.
 Használnak a készülék közelében mobiltelefont
vagy egyéb, rádióhullámokat kibocsátó
készüléket? Ha igen, növelje a készülék és a
BLUETOOTH eszköz távolságát az ilyen
készülékektől. A mobiltelefonok és hasonló
készülékek befolyásolhatják a BLUETOOTH
kommunikációt.
Halk zümmögő zaj hallatszik a rádióból.
 Ez nem utal hibás működésre. A tápegység
állapotától függően előfordulhat, hogy halk
zümmögő zaj hallatszik a rádióból.
A „NOT IN USED” üzenet jelenik meg.
 Érvénytelen gombot nyomott meg.
Óvintézkedések
A készülékkel LEJÁTSZHATÓ lemezek
 Audio CD (CD-DA*1 hangsávok)
 MP3/WMA fájlokat tartalmazó CD-R/CD-RW
lemez, amely megfelelően van véglegesítve*2.
*1
A CD-DA a Compact Disc Digital Audio kifejezés rövidítése.
Ez egy audio CD-khez használt hangfelvételi szabvány.
*2 A lemezek véglegesítésének (lezárásának) nevezzük azt a
műveletet, amellyel a CD-R/CD-RW lemezek
lejátszhatókká tehetők az asztali lemezlejátszó
készülékeken. A lemezek írásakor a véglegesítést egy
külön opcióval lehet engedélyezni vagy letiltani a lemezíró
szoftverben.
A készülékkel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek
 CD-R/CD-RW lemez, amire nem audio CD
formátumban vagy ISO 9660 Level 1/Level 2 vagy
Joliet formátumban lett rögzítve a hanganyag
 Rossz minőségben rögzített CD-R/CD-RW,
karcolásos vagy piszkos CD-R/CD-RW, illetve nem
kompatibilis felvevőeszközzel készített CD-R/
CD-RW
 Nem vagy rosszul véglegesített CD-R/CD-RW
Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban
 Ha szennyezett, törölje meg a CD-t
egy tisztítókendővel. A lemezt a
közepétől a széle felé tartó
mozdulatokkal törölje. Ha a lemezen
karcolások, szennyeződések vagy
ujjlenyomatok vannak, olvasási hiba
léphet fel.
 Ne használjon oldószereket, például
benzint, hígítót, kereskedelmi forgalomban
kapható tisztítószereket vagy LP lemezekhez
kapható antisztatikus hatású sprayt.
 Ne tegye ki a CD-t közvetlen napsugárzásnak vagy
hőforrásoknak, például forró légáramnak, és ne
hagyja napos helyen parkoló autóban, mert az
autó belső hőmérséklete jelentősen
megemelkedhet.
 Ne ragasszon a CD-re papírt vagy matricát, és ne
karcolja meg a CD felületét.
 A lejátszóból kivett CD-t mindig tegye vissza a
tokjába.
Megjegyzés a DualDisc kettős lemezekkel
kapcsolatban
 A DualDisc kettős lemez olyan kétoldalas lemez,
amelynek egyik oldalán DVD-felvétel, másik
oldalán pedig digitálisan rögzített zenei anyag
található. De mivel a zenei anyagot tartalmazó
oldal formátuma nem felel meg a kompaktlemez
(CD) felvételi szabványának, az ilyen lemezt ezzel
a készülékkel nem biztos, hogy le lehet játszani.
Szerzőijog-védelmi technológiával kódolt
zenei lemezek
 A készülék Compact Disc (CD) szabványú lemezek
lejátszására van tervezve. Napjainkban több zenei
kiadó is forgalmaz különféle szerzőijog-védelmi
technológiával kódolt zenei lemezeket. Az ilyen
lemezek némelyike nem felel meg a CD
szabványnak, emiatt a készülék nem tudja ezeket
lejátszani.
Biztonság
 A CD-lejátszókban használt lézersugár a látást
károsítja, ezért soha ne próbálja meg felnyitni a
készülékházat! A javítást bízza szakemberre.
 Ha valamilyen tárgy esik vagy folyadék ömlik a
készülékbe, húzza ki a készüléket, és a további
használat előtt ellenőriztesse egy szakemberrel.
 A nem szabványos alakú lemezek (pl. szív, négyzet
vagy csillag alakúak) nem játszhatók le a
készülékkel. Ha mégis megpróbálják, károsodhat a
készülék. Ne használjon ilyen lemezeket!
Tápforrások
 Hálózati üzem esetén használja a mellékelt
hálózati tápkábelt; másféle tápkábelt ne
használjon.
 Ha a készüléket előre láthatóan hosszabb ideig
nem fogja használni, húzza ki a készülék
tápdugaszát a fali aljzatból.
 Ha nem használja az elemeket, akkor vegye ki
őket, különben a belőlük kifolyó elektrolit
korróziós károkat okozhat.
Elhelyezés
Tipp
A rádióállomások tárolt adatai a következő esetekben is a
készülék memóriájában maradnak:
A hálózati tápkábel kihúzása esetén.
Az elemek eltávolítása esetén.
A BLUETOOTH eszközök által keltett mikrohullámok
befolyásolhatják az elektronikus orvosi eszközök
működését. Az alábbi helyeken kapcsolja ki a
készüléket és az egyéb BLUETOOTH eszközöket,
különben balesetet okozhatnak.
ahol tűzveszélyes gázok lehetnek, például
kórházban, vonaton, repülőgépen és benzinkútnál
automatikus működésű ajtók és tűzjelző
rendszerek közelében
Kompatibilis USB-eszközök
http://esupport.sony.com/LA
A rádióállomások adatai eltárolhatók a készülék
memóriájába. Maximum 30 rádióállomást lehet
eltárolni – 20 FM és 10 AM állomást.

Programozott lejátszás (PGM)
További információk
Más készülékeknek okozott zavarás
 A készüléket nem szabad kitenni a következő
hatásoknak: közeli hőforrások, közvetlen
napsugárzás, erősen poros hely, erős mechanikus
behatás, napon hagyott autóban való tárolás.
 Ne tegye a készüléket lejtős vagy instabil felületre.
 A készülékház mögé 10 mm távolságon belül
semmit ne tegyen. A szellőzőnyílásokat nem
szabad eltorlaszolni, mert csak így biztosítható a
készülék megfelelő működése és hosszú
élettartama.
 A hangszórók erős mágnest tartalmaznak, ezért
távol kell tartani tőlük a mágnescsíkos
bankkártyákat és a mechanikus órákat, különben
a mágnes kárt tehet bennük.
Használat
 Ha a készüléket hideg helyről közvetlenül meleg
helyre viszi, vagy nagyon magas páratartalmú
helyiségbe viszi, akkor pára csapódhat le a
CD-lejátszóban lévő lencsén. Ha ez előfordul, a
készülék nem működik megfelelően. Ebben az
esetben vegye ki a CD-t, és várjon kb. egy órát,
amíg a nedvesség elpárolog.
A készülék használatáról
 A szennyeződések bejutásának megelőzése
érdekében ne hagyja nyitva a CD-rekeszt.
A készülékház tisztítása
 A készülékházat, a kezelőpanelt és a
kezelőszerveket semleges kémhatású, kímélő
tisztítószer oldatába mártott, jól kicsavart puha
kendővel kell tisztítani. Ne használjon
súrolóeszközöket, súrolóport vagy oldószereket,
például alkoholt vagy benzint.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája van, kérjen tanácsot egy Sony
márkakereskedőtől.
CD/MP3/WMA lejátszó
A CD-lejátszó nem játszik le, pedig a CD be
van helyezve.
 A CD-t a címkés oldallal felfelé helyezze be.
 Tisztítsa meg a CD-t.
 Vegye ki a CD-t, és hagyja nyitva a CD-rekesz
ajtaját körülbelül egy órára, hogy a lecsapódott
nedvesség felszáradjon.
 A CD-R/CD-RW lemez üres vagy nincs
véglegesítve.
 A lemezen nincs lejátszható MP3/WMA fájl.
 Gond van a CD-R/CD-RW minőségével, a
felvevőeszközzel vagy a használt
szoftveralkalmazással.
 Ha az OPR/BATT jelzés  elhalványul, az
elemeket ki kell cserélni.
A „REC ERROR” üzenet jelenik meg.
 Hiba történt az átvitel közben. Kapcsolja ki a
készüléket, és távolítsa el az USB-eszközt a
készülékből. Ezután ellenőrizze az alábbiakat:
Ellenőrizze, hogy mennyi szabad hely maradt az
USB-eszközön. Ha nincs elég szabad hely az
átvitelhez, törölje a szükségtelen fájlokat vagy
mappákat.
Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e az áttölteni
kívánt adatok.
Ellenőrizze, hogy az áttölteni kívánt fájl
formátuma kompatibilis-e a készülékkel.
Ha az üzenet továbbra is megjelenik, kérjen
tanácsot egy Sony márkakereskedőtől.
A készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
 Kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa újra az
USB-eszközt, majd kapcsolja be a készüléket.
 Az USB-eszköz nem jól működik. A probléma
megoldásának nézzen utána az USB-eszköz
használati útmutatójában.
Nem indul el a lejátszás.
 Kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa újra az
USB-eszközt.
A lejátszás nem az első műsorszámtól indul
el.
 Normál lejátszási módot állítson be.
Az MP3/WMA/AAC fájlokat nem lehet
lejátszani.
 Előfordulhat, hogy az audiofájlok fájlkiterjesztése
nem megfelelő. A készülék a következő
fájlkiterjesztéseket támogatja:
MP3: a fájlkiterjesztése „.mp3”
WMA: a fájlkiterjesztése „.wma”
AAC: a fájlkiterjesztése „.m4a”, „.3gp” vagy
„.mp4”
 Előfordulhat, hogy az audiofájlokat nem MP3/
WMA/AAC formátumban készítették.
 Az USB-eszköz fájlrendszere nem FAT16 vagy
FAT32.*
 A fájlok jelszóval vannak titkosítva vagy védve.
* A készülék a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert támogatja, de
előfordulhat, hogy egy USB adathordozó nem támogatja
mindkét fájlrendszert.
További részleteket az USB adattároló eszköz kezelési
útmutatójában talál, vagy forduljon az eszköz gyártójához.
BLUETOOTH eszköz
Nincs hang.
 Nincs lemez a CD-rekeszben. Tegyen be lemezt.
 A CD olvasásával problémák vannak. Cserélje ki a
lemezt.
 A CD fordítva lett behelyezve. A lemezt a címkés
oldallal felfelé helyezze be.
 Lejátszhatatlan lemez (DVD, BD stb.) van
behelyezve. Cserélje ki a lemezt.
 Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e túl messze a
BLUETOOTH eszköztől (vagy okostelefontól), illetve
hogy a készülék vételét nem zavarja-e vezeték
nélküli hálózat, másik 2,4 GHz-es vezeték nélküli
készülék vagy mikrohullámú sütő.
 Ellenőrizze, hogy a készülék és a BLUETOOTH
eszköz (vagy okostelefon) között létrejött-e jól a
BLUETOOTH kapcsolat.
 Ismételje meg a párosítást (lásd: „A készülék
párosítása BLUETOOTH eszközzel”).
 Tartsa távol fémtárgyaktól vagy fémfelületektől.
 Ellenőrizze, hogy aktiválva lett-e a BLUETOOTH
funkció a BLUETOOTH eszközön (vagy
okostelefonon).
A „NO TRACK” üzenet jelenik meg a kijelzőn
egy lemez beolvasásakor.
A hang szakadozik, vagy a csatlakozási
távolság túl kicsi.
A „NO CD” üzenet jelenik meg egy lemez
beolvasásakor.
 Nincs olyan fájl, ami a támogatott
audioformátumok egyikében lenne, vagy a
lejátszani kívánt fájl fájlkiterjesztése nem
támogatott.
A „DISC ERR” üzenet jelenik meg egy lemez
beolvasásakor.
 Lehet, hogy koszos a CD. Tisztítsa meg a lemezt.
 Lehet, hogy karcos a CD. Cserélje ki a lemezt.
 A CD olvasásával problémák vannak. Cserélje ki a
lemezt.
 Lehet, hogy üres lemez van a CD-rekeszben.
A hang néha kihagy.
 Csökkentse a hangerőt.
 Tisztítsa meg a CD-t, vagy cserélje ki a CD-t, ha az
erősen sérült.
 Helyezze a készüléket egy vibrációmentes helyre.
 Egy kereskedelmi forgalomban kapható kézi
levegőpumpával tisztítsa meg a lencsét.
 Ha a használt CD-R/CD-RW lemez gyenge
minőségű, vagy ha probléma van a
felvevőeszközzel vagy a használt
szoftveralkalmazással, akkor lejátszáskor a hang
kihagyhat, vagy zajok lehetnek hallhatók.
A lejátszás megkezdése a szokásosnál
tovább tart.
 Az alábbi lemezek esetében a lejátszás
megkezdése tovább tart.
Bonyolult mappastruktúrájú lemez.
Sok mappát vagy nem MP3/WMA fájlt
tartalmazó lemez.
USB-eszköz
Az USB-eszköz nem jól működik.
 Ha nem kompatibilis USB-eszközt csatlakoztat, a
következő problémák merülhetnek fel:
A készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
A fájl- vagy mappanevek nem jelennek meg a
készüléken.
A lejátszás nem működik.
A hang szakadozik.
Zajos a hang.
Torz a hangzás.
Megjelenik az „OVER CURRENT” üzenet, és a
készülék magától kikapcsol.
 A készülék rendellenes nagyságú feszültséget
érzékelt az  (USB) porton . Ilyen esetben
távolítsa el az USB-eszközt az  (USB) portról ,
és csatlakoztassa újra az USB-eszközt, majd
kapcsolja be újra a készüléket. Ha a probléma a
készülék bekapcsolása után is fennáll, kérjen
tanácsot egy Sony márkakereskedőtől.
Nincs hang.
 Lehet, hogy rosszul van csatlakoztatva az
USB-eszköz. Kapcsolja ki a készüléket, és
csatlakoztassa újra az USB-eszközt. Ezután
kapcsolja be a készüléket.
A hang zajos, szakadozó vagy torz
hangzású.
 Kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa újra az
USB-eszközt. Ezután kapcsolja be újra a
készüléket.
 Előfordulhat, hogy a zenei adatok tartalmazzák a
zajt, vagy torz a felvétel hangja. Lehet, hogy a
hangfelvétel készítésekor szűrődtek be a zajok.
Próbálja meg újra létrehozni az audiofájlokat, és
azokat próbálja meg lejátszani a készülékkel.
Az USB-eszköz nem csatlakoztatható az 
(USB) portra .
 Az USB-eszköz vagy az USB-kábel csatlakozóját
fordítva próbálta bedugni. Dugja a csatlakozót az
 (USB) portra  a megfelelő helyzetben.
Sokáig látható a „READING” jelzés, vagy
sokáig tart, amíg elindul a lejátszás.
 A beolvasás sokáig tarthat az alábbi esetekben:
Sok mappa vagy fájl van az USB-eszközön.
A fájlstruktúra bonyolult.
A memória majdnem megtelt.
A belső memória töredezett.
A felsorolt problémák megelőzése érdekében
javasoljuk a következő irányelvek betartását:
Egy USB-eszközön ne legyen több összesen 100
mappánál.
Egy mappában ne legyen több összesen 100
fájlnál.
Téves kijelzés
 Előfordulhat, hogy az USB-eszközön tárolt adatok
sérültek. Küldje el az USB-eszközre újra a zenei
adatokat.
 A készülék csak az ábécé betűit és számokat
képes megjeleníteni. A többi karakter nem fog jól
megjelenni.
 Ha egy készülék – például vezeték nélküli hálózati
eszköz, másik BLUETOOTH eszköz vagy
mikrohullámú sütő – elektromágneses sugárzást
kelt a közelben, akkor a lehető legtávolabbra kell
helyezni. Ha ez nem megoldható, a készüléket és
az eszközt kell távolabb vinni ezektől a forrásoktól.
 Távolítsa el a készülék és az eszköz közötti
akadályokat, vagy vigye a készüléket és az eszközt
távolabb ezektől az akadályoktól.
 A készüléket és az eszközt tegye a lehető
legközelebb egymáshoz.
 Vigye máshová a készüléket.
 Próbálja meg a BLUETOOTH eszközt vagy
okostelefont másik helyzetben használni.
Nem hozható létre kapcsolat.
 A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat,
hogy a kommunikáció megkezdése időbe telik.
 Ismételje meg a párosítást (lásd: „A készülék
párosítása BLUETOOTH eszközzel”).
 Ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH eszköz
kompatibilis-e a készülékkel. A BLUETOOTH
eszközökkel kapcsolatos legfrissebb információkat
megtalálja honlapunkon. Az URL-címet itt találja:
„Kompatibilis BLUETOOTH eszközök”.
A párosítás sikertelen.
 Vigye a BLUETOOTH eszközt közelebb a
készülékhez.
 Törölje a készülék modellnevét a BLUETOOTH
eszközről, és ismételje meg a párosítást (lásd: „A
készülék párosítása BLUETOOTH eszközzel”).
 Ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH eszköz
kompatibilis-e a készülékkel. A BLUETOOTH
eszközökkel kapcsolatos legfrissebb információkat
megtalálja honlapunkon. Az URL-címet itt találja:
„Kompatibilis BLUETOOTH eszközök”.
Az NFC funkcióval nem sikerül a párosítás.
Műszaki adatok
CD-lejátszó rész
Rendszer
Kompakt lemezes digitális audiorendszer
A lézerdióda tulajdonságai
Emissziós idő: Folyamatos
Lézerteljesítmény: Kevesebb mint 44,6 μW
(A kimenet mérése 200 mm távolságra történt a 7 mm-es
rekesznyílású optikai jelvevő blokk lencsefelületétől.)
Csatornák száma
2
Frekvenciaválasz
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Nyávogás és torzítás
Mérhető szint alatti
BLUETOOTH rendszer
Kommunikációs rendszer
2.1 + EDR BLUETOOTH szabvány
Kimenet
BLUETOOTH specifikáció: 2. teljesítményosztály
Maximális kommunikációs hatósugár
A hatósugár kb. 10 m*1
Frekvenciasáv
2,4 GHz sáv (2,4000 GHz  2,4835 GHz)
Modulációs mód
FHSS
Támogatott BLUETOOTH profilok*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Támogatott kodek*4
SBC (Subband Codec)
*1 A tényleges hatósugár több tényezőtől is függ, például a
készülékek közötti tárgyaktól, a mikrohullámú sütők által
okozott mágneses hatásoktól, elektrosztatikus hatásoktól, a
vételi érzékenységtől, az antenna teljesítményétől, az
operációs rendszertől és a szoftveralkalmazástól.
*2 A szabványos BLUETOOTH profilok használatával különböző
gyártók eszközei képesek BLUETOOTH kommunikációra
egymással.
3
* Előfordulhat, hogy egy eszközön nem érhető el minden
művelet.
*4 Kodek: Az audiojel tömörítési és konverziós formátuma.
Rádió rész
Frekvenciatartomány
Európai, thaiföldi, kuvaiti, EAE-beli, kenyai, mauritiusi,
nigériai, tanzániai és ugandai modellek
FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz-es lépések)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (9 kHz-es lépések)
Bolíviai, chilei, paraguayi, perui és uruguayi modellek
FM: 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz-es lépések)
87,5 MHz  108 MHz (50 kHz-es lépések)
AM: 530 kHz  1 610 kHz (10 kHz-es lépések)
531 kHz  1 602 kHz (9 kHz-es lépések)
Malajziai, vietnami, indiai, pakisztáni, bahreini, iráni,
libanoni, katari, jemeni, angolai, kameruni,
elefántcsontparti, egyiptomi, etiópiai, ghánai,
madagaszkári, mozambiki, szenegáli, szudáni, zambiai és
zimbabwei modellek
FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz-es lépések)
87,5 MHz  108 MHz (100 kHz-es lépések)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (9 kHz-es lépések)
530 kHz  1 610 kHz (10 kHz-es lépések)
Egyéb modellek
FM: 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz-es lépések)
AM: 530 kHz  1 710 kHz (10 kHz-es lépések)
Középfrekvencia
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antennák
FM: Kihúzható antenna
AM: Beépített ferritrúd antenna
Bemenet
AUDIO IN
Sztereó mini aljzat
 (USB) port
Type A, maximális áramerősség 500 mA, USB 2.0 Full
Speed kompatibilis
Kimenet
 (fejhallgató) sztereó mini aljzat
16   32  impedanciájú fejhallgatókhoz
Támogatott audioformátumok
Támogatott bitsebességek
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
AAC*:
8 kbps  320 kbps, VBR
* Csak USB funkció
Mintavételi frekvenciák
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC*:
32/44,1/48 kHz
* Csak USB funkció
Általános
Hangszóró
Teljes tartomány, 8 cm átm., 6 , tölcséres típus (2)
Kimenő teljesítmény
2,0 W + 2,0 W (6  és 10% harmonikustorzítás mellett)
Tápfeszültség
Európai, bolíviai, chilei, paraguayi, perui és uruguayi
modellek
230 V AC, 50 Hz (hálózati táplálás)
9 V DC (6 db R14 (C méretű) elemről)
Latin-amerikai (kivéve bolíviai, chilei, paraguayi, perui és
uruguayi) modellek
120 V AC, 60 Hz (hálózati táplálás)
9 V DC (6 db R14 (C méretű) elemről)
Thaiföldi modell
220 V AC, 50 Hz (hálózati táplálás)
9 V DC (6 db R14 (C méretű) elemről)
Egyéb modellek
220 V  240 V AC, 50/60 Hz (hálózati táplálás)
9 V DC (6 db R14 (C méretű) elemről)
Teljesítményfelvétel
15 W
0,9 W (készenléti üzemmódban)
 Próbálja meg a kézi párosítást (lásd: „A készülék
párosítása BLUETOOTH eszközzel”). Egyes
NFC-kompatibilis okostelefonok esetében a
készülék NFC funkciójával nem végezhető el a
párosítás; ez az adott eszköz funkcióitól és
paramétereitől függ.
 Indítsa el újra az „NFC Easy Connect” alkalmazást,
és lassan közelítse az okostelefont a készüléken
lévő N-jelhez .
 Ellenőrizze, hogy az okostelefon megfelel-e a
kompatibilitási követelményeknek (lásd:
„Kompatibilis okostelefonok”).
Elemek élettartama*1, *2
CD lejátszása
Kb. 9 óra
Lejátszás USB-eszközről
Kb. 11 óra (100 mA terhelésnél)
Kb. 3 óra (500 mA terhelésnél)
FM vétel
Kb. 26 óra
BLUETOOTH
Kb. 13 óra
Rádió
Méretek
Kb. 320 mm × 133 mm × 215 mm (Szé/Ma/Mé) (a kiálló
részekkel együtt)
A hang túl gyenge, vagy a vétel gyenge.
 Az összes elemet újakra kell cserélni.
 Vigye a készüléket távolabb a tévékészülékektől.
 FM vétel esetében húzza ki teljesen az antennát,
és állítsa olyan irányba, ahol a legjobb az FM vétel.
Az AM vétel javításához fordítsa másik irányba
magát a készüléket, úgy keresse meg a legjobb
vételi helyzetet.
 Épületen belül hallgassa egy ablak közelében.
 Ha egy mobiltelefont a készülék közelébe tesznek,
a készülék hangos zajt adhat. Vigye a telefont
távolabb a készüléktől.
*1 A Sony szabványos mérési eljárása alapján. A
tényleges akkumulátor-élettartam változhat a készülék
használati módja és a környezeti feltételek
függvényében.
*2Sony alkáli elemek használata esetén.
Tömeg
Kb. 2,3 kg (elemekkel együtt)
Mellékelt tartozékok
Hálózati tápkábel (1)
A formavilág és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
Megjegyzés a licencekkel és
védjegyekkel kapcsolatban
A tévé képe instabil.
 Ha FM adót hallgat beltéri antennával egy
tévékészülék mellett, akkor a készüléket vigye
távolabb a tévékészüléktől.
Ha az ajánlott megoldások ellenére a probléma
továbbra is fennáll, húzza ki a hálózati tápkábelt,
vagy vegye ki az összes elemet. Ha a kijelzőről eltűnt
minden jelzés, dugja vissza a hálózati tápkábelt,
vagy tegye vissza az elemeket. Ha a probléma
továbbra is fennáll, kérjen tanácsot egy Sony
márkakereskedőtől.
 Az MPEG Layer-3 audió kódolási technológiát és
szabadalmakat a Fraunhofer IIS és Thomson
engedélyezte.
 A Windows Media a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
 A terméket a Microsoft Corporation szellemi
tulajdonhoz fűződő jogai védik. Az ilyen
technológiák terméken kívüli használata vagy
terjesztése kizárólag a Microsoft vagy egy
Microsoft leányvállalat engedélyével lehetséges.
 A BLUETOOTH kereskedelmi név és emblémája a
Bluetooth SIG, Inc. birtokában áll. Az ilyen
védjegyek bármilyen, a Sony Corporation általi
használata engedéllyel történik.
 Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és
más országokban.
 Az Android™ és a Google Play™ a Google Inc.
védjegye.
 A többi védjegy és kereskedelmi megnevezés a
megfelelő tulajdonosok tulajdona. Ebben a
kézikönyvben a ™ és jelöléseket nem
használjuk.
®
Download PDF

advertising