Sony | ZS-RS60BT | Sony ZS-RS60BT CD Boombox Bluetooth® funkcióval Használati útmutató

4-559-899-11(2) (HU)
Alapműveletek
Személyes hangrendszer
Kezelési útmutató
©2014 Sony Corporation
* A   és a VOL +  gombon tapintópont található.
Az egység használata előtt
ZS-RS60BT
A készülék be- és kikapcsolása
Elhasznált elemek és elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (az Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező országokra érvényes)
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék
vagy nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja
el a készülék szellőzőnyílásait újsággal, terítővel,
függönnyel stb. Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja
a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől, és soha
ne tegyen folyadékkal teli edényt, például virágvázát
a készülékre.
A hálózati csatlakozóval választhatja le az egységet
a hálózatról, ezért könnyen hozzáférhető hálózati
aljzathoz csatlakoztassa az egységet. Amennyiben
bármilyen rendellenességet észlel a készülék
működésében, azonnal húzza ki a konnektorból.
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg
a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki
a konnektorból még akkor is, ha maga
a készülék kikapcsolt állapotban van.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében).
A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása
halláskárosodást okozhat.
Az akkumulátort vagy behelyezett elemeket ne
tegye ki hosszú ideig sugárzó hőnek, például
napfénynek, tűznek vagy hasonló hatásnak.
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy
annak csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy a terméket és az elemet ne
kezelje háztartási hulladékként. Egyes
elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt
van feltüntetve. A higany (Hg) vagy
ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az
elem több mint 0,0005% higanyt vagy több mint
0,004% ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált
termékek és elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék elemek kezelésének helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel,
az elemek eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek és az elektromos és elektronikus
készülékek szakszerű hulladékkezelése érdekében
a készülékek hasznos élettartamának végén
adja le azokat a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen. Egyéb elemek esetén
olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó részt. Az elemeket adja le a megfelelő
gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából. A termék
vagy az elem újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vagy az
elemet megvásárolta.
Nyomja meg az OPERATE  gombot. Az egység
tápellátásának be- vagy kikapcsolása a közvetlen
bekapcsolás funkcióval (lásd alább) is történhet.
Ez az útmutató a műveleteket főként a közvetlen
bekapcsolás funkció használatával ismerteti.
A közvetlen bekapcsolás funkció
használata
Nyomja meg a CD , USB , BLUETOOTH ,
FM/AM , AUDIO IN  vagy FAVORITE RADIO
STATIONS (1-3)  gombot, amikor az egység ki
van kapcsolva. A tápellátás bekapcsol a megfelelő
funkció kijelölésével.
A hangerő módosítása
Nyomja meg a VOL + vagy   gombot.
Hallgatás fejhallgatón keresztül
Csatlakoztasson fejhallgatót a  (fejhallgató)
aljzathoz .
A basszus kiemelése
Nyomja meg a MEGA BASS  gombot.
Megjelenik a kijelzőn a „MEGA BASS” felirat.
Nyomja meg újra a gombot a normál hang
visszaállításához.
Zenei lemez lejátszása
1
2
A személyes hangrendszer használható CD-ken
vagy USB-eszközökön lévő zeneforrások
lejátszására, zenék USB-eszközökre való
átvitelére, rádióállomások hallgatására, valamint
zene BLUETOOTH-eszközökön való hallgatására.
Nyomja meg a CD  gombot a CD funkció
bekapcsolásához.
Nyomja meg a PUSH OPEN/CLOSE  
gombot, helyezzen egy lemezt a CD-tartó
rekeszbe, majd csukja le a rekesz fedelét.
A címkével
felfelé
Az MP3-/WMA-lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések
 Lemez betöltésekor az egység beolvassa a lemezen
található összes fájlt. Ezalatt a „READING” felirat villog.
Ha a lemezen sok mappa vagy nem MP3-/WMA-fájl van,
akkor a lejátszás megkezdéséig vagy a következő MP3-/
WMA-fájl lejátszásáig sok idő telhet el.
 Javasoljuk, hogy MP3-/WMA-lemezek elkészítésekor
ne tegyen a lemezre nem MP3-/WMA-fájlokat vagy
felesleges mappákat.
 A lejátszás során a rendszer még akkor is átugorja
a nem MP3 vagy WMA formátumú hangfájlokat,
ha azok mappában találhatók.
 Az egység a következő hangformátumokat támogatja:
MP3: Fájlkiterjesztés: „.mp3”
WMA: Fájlkiterjesztés: „.wma”
Még abban az esetben is, ha a fájl kiterjesztése megfelelő,
ám a tényleges fájlt más hangformátumban hozták létre,
lejátszáskor az egység zajt produkálhat vagy
meghibásodhat.
 Az MP3 PRO formátum nem támogatott.
 A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO kódolású WMA
hangfájlok nem játszhatók le.
 Az egység az alábbi esetekben nem képes a lemezen lévő
audiofájlok lejátszására:
Ha összesen több mint 999 hangfájl van.
Ha egy lemezen a mappák száma meghaladja a 256-ot
(beleértve a „ROOT” mappát is).
Ha a könyvtárstruktúra szintjeinek száma (azaz
a mappamélység) meghaladja a 8-at (beleértve
a „ROOT” mappát is).
 Legfeljebb 32 karakterből álló mappanevek jeleníthetők
meg, beleértve az idézőjeleket is.
 Legfeljebb 32 karakterből álló fájlnevek jeleníthetők meg,
beleértve az idézőjeleket és a fájlkiterjesztéseket is.
 Az egység által nem megjeleníthető karakterek „_”-ként
jelennek meg.
 Ez az egység megfelel az MP3-fájlok ID3-címkeformátuma
1.0-s, 1.1-es, 2.2-es, 2.3-as és 2.4-es verziójának, valamint
a WMA címkeformátumnak, melyet az ASF (Advanced
Systems Format) WMA-fájlokra vonatkozó specifikációi
határoznak meg. Ha egy fájlnál megadták az ID3- vagy
WMA-címkeinformációkat, akkor a kijelzőn megjelenik
a szám címe, az előadó neve és az album neve. Ha egy fájl
nem tartalmaz címkeinformációkat, a következőket jeleníti
meg az egység:
Fájlnév a szám címe helyett.
A „NO ARTIST” üzenet az előadó neve helyett.
A „NO ALBUM” üzenet az album neve helyett.
Az ID3-címkeinformációk legfeljebb 64 karakterig,
míg a WMA-címkeinformációk legfeljebb 32 karakterig
jelenhetnek meg.
Zenehallgatás USB-eszközön
Az adattábla a készülékház alján található.
Az európai vásárlók számára
A lemez be van töltve, és megjelennek a lemezzel
kapcsolatos információk a kijelzőn.
Megjegyzés a vásárlók számára: a következő
információk csak az EU irányelveket alkalmazó
országokban eladott készülékekre érvényesek.
Audio CD
A számok összes száma
Ezt a terméket a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) gyártotta vagy
gyárttatta. A termék európai uniós rendelkezéseknek
való megfelelésével kapcsolatos kérdéseket címezze
a hivatalos képviseletnek (Sony Deutschland GmbH,
címe: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany). A szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyekben forduljon a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban
megadott címekhez.
Lehetősége van arra, hogy USB-eszközön (digitális
zenelejátszón vagy USB-tárolóeszközön) tárolt
hangfájlokat hallgasson.
Az MP3, WMA és AAC formátumban* lévő hangfájlok
játszhatók le ezen az egységen.
* A DRM-védelemmel (digitális másolásvédelemmel)
ellátott fájlokat nem lehet lejátszani az egységen.
1
A lejátszás legvégéig hátralévő idő
2
MP3/WMA disc
Csatlakoztassa az USB-eszközt a  (USB)
porthoz .
Az USB  USB gombbal kapcsolhatja be
az USB funkciót.
Megjegyzések az USB-eszközzel kapcsolatban
Megjegyzések
 A lejátszás indítására hosszú időt kell várni az alábbi
esetekben:
a mappaszerkezet összetett;
az USB-eszköz majdnem megtelt.
 Ne mentsen nem MP3/WMA/AAC formátumú fájlokat
és fölösleges mappákat az MP3-/WMA-/AAC-fájlokat
tartalmazó USB-eszközre.
 A lejátszás során a rendszer még akkor is átugorja a nem
MP3, WMA vagy AAC formátumú hangfájlokat, ha azok
mappában találhatók.
 Az egység a következő hangformátumokat támogatja:
MP3: „.mp3” fájlkiterjesztés
WMA: „.wma” fájlkiterjesztés
AAC: „.m4a”, „.3gp” vagy „.mp4” fájlkiterjesztés
Még abban az esetben is, ha a fájl kiterjesztése megfelelő,
ám a tényleges fájlt más hangformátumban hozták létre,
lejátszáskor az egység zajt produkálhat vagy
meghibásodhat.
 Az MP3 PRO formátum nem támogatott.
 A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO kódolású WMA
hangfájlok nem játszhatók le.
 A másolásvédelemmel ellátott AAC formátumban kódolt
AAC-fájlok nem játszhatók le.
 Ez az egység támogatja az AAC-LC (AAC Low Complexity)
profilt.
 Az egység az alábbi esetekben nem képes az
USB‑eszközön lévő audiofájlok lejátszására:
Ha egyetlen mappában több mint 999 audiofájl van.
Ha egy USB-eszközön több mint 5000 audiofájl van.
Ha egy USB-eszközön a mappák száma meghaladja
a 256-ot (beleértve a „ROOT” mappát is).
Ha a könyvtárstruktúra szintjeinek száma (azaz
a mappamélység) meghaladja a 8-at (beleértve
a „ROOT” mappát is).
Ezek a számok a fájl- és mappaszerkezettől függően
változhatnak.
 Nem garantált a kompatibilitás az összes kódoló- és
írószoftverrel. Ha az USB-eszközön található audiofájlok
eredetileg nem kompatibilis szoftverrel lettek kódolva,
az zajt vagy akadozó hangzást eredményezhet, vagy
esetleg a fájl nem játszható le.
 Legfeljebb 32 karakterből álló mappanevek jeleníthetők
meg, beleértve az idézőjeleket is.
 Legfeljebb 32 karakterből álló fájlnevek jeleníthetők meg,
beleértve az idézőjeleket és a fájlkiterjesztéseket is.
 Az egység által nem megjeleníthető karakterek „_”-ként
jelennek meg.
 Ez az egység megfelel az MP3-fájlok ID3-címkeformátuma
1.0-s, 1.1-es, 2.2-es, 2.3-as és 2.4-es verziójának, az
AAC-fájlok AAC-címkeinformációinak, valamint a WMA
címkeformátumnak, melyet az ASF (Advanced Systems
Format) WMA-fájlokra vonatkozó specifikációi
határoznak meg.
Ha egy fájlnál megadták az ID3-, WMA- vagy AACcímkeinformációkat, akkor a kijelzőn megjelenik a szám
címe, az előadó neve és az album neve. Ha egy fájl nem
tartalmaz címkeinformációkat, a következőket jeleníti
meg az egység:
Fájlnév a szám címe helyett.
A „NO ARTIST” üzenet az előadó neve helyett.
A „NO ALBUM” üzenet az album neve helyett.
Az ID3-/AAC-címkeinformációk legfeljebb 64 karakterig,
míg a WMA-címkeinformációk legfeljebb 32 karakterig
jelenhetnek meg.
 Ha véletlenszerű lejátszás vagy ismétlődő lejátszás
módban kezdi meg az átvitelt, akkor a kiválasztott
lejátszási mód automatikusan normál lejátszásra vált.
 Átvitel vagy törlés közben ne távolítsa el az USB-eszközt.
Ellenkező esetben az eszközön lévő adatok
megsérülhetnek, vagy maga az eszköz is károsodhat.
 Az átvitel során nincs hanglejátszása, és a „HI-SPEED”
üzenet jelenik meg a kijelzőn.
 A CD-szöveg információkat nem viszi át a rendszer
a létrehozott MP3-fájlokba.
 Az átvitel automatikusan leáll, ha:
az USB-eszközön elfogy a hely átvitel közben, vagy
az USB-eszközön található hangfájlok és mappák
száma eléri azt a korlátot, amelyet az egység
kezelni képes.
 A nem MP3/WMA/AAC formátumú fájlokat és almappákat
nem törli a rendszere a mappából.
 A rádióról és a külön megvásárolható elemekről érkező
hangok nem vihetők át USB-eszközre.
Hibával ér véget a zeneszámok
lemezről USB-eszközre történő
átvitele
Átvihet egy teljes lemezt (CD SYNC átvitel) vagy
a jelenleg lejátszott számot vagy fájlt (REC1 átvitel)
egy USB-eszközre (digitális zenelejátszó vagy
USB-tárolóeszköz stb.).
Amikor CD-ről végzi az átvitelt, a számokat
MP3-fájlként viszi át a rendszer, 44,1 kHz-es
mintavételi frekvenciával és 128 kbit/s
adatsűrűséggel (CBR). Az MP3-/WMA-lemezről
átvitt MP3-/WMA-fájlokat a rendszer az eredeti
MP3-/WMA-fájlok bitsebességével viszi át.
1
2
3
Áramforrások
A mappák összes száma*
Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezetéket , vagy helyezzen be hat LR14 (C mérető) elemet (nem képezik
a csomag részét) az elemtartóba .
3
Nyomja meg a   gombot a lejátszás
megkezdéséhez.
A műsorszám vagy
MP3-/WMA-fájl száma
Fali aljzathoz
3
Nyomja meg a   gombot a lejátszás
megkezdéséhez.
AC IN aljzathoz
4
Játszási idő*
Játszási idő
Hátsó
Amikor MP3-/WMA-lemezt játszik le, először
a mappanév*1 és a szám címe jelenik meg,
és utána látható a lejátszási idő*2.
*1 Ha csak a gyökérkönyvtárban találhatók MP3-/
WMA-fájlok, a „ROOT” felirat jelenik meg a kijelzőn.
*2Ha a lejátszási idő meghaladja a 100 percet,
akkor a „--:--” jelenik meg a kijelzőn.
Nyomja meg a   gombot.
A lejátszáshoz való
visszatéréshez nyomja
meg újra.*
A lejátszás
leállítása
Nyomja meg a   gombot.
Ha a lejátszás leállítása után
megnyomja a   gombot,
akkor a lejátszás attól a ponttól
kezdve folytatódik, ahol
leállította azt (Lejátszás
folytatása).
Egyéb műveletek
Művelet
Tegye ezt
A lejátszás
szüneteltetése
Nyomja meg a   gombot.
A lejátszáshoz való
visszatéréshez nyomja meg újra.
A lejátszás
leállítása
Nyomja meg a   gombot.
Ha a lejátszás leállítása után
megnyomja a   gombot,
akkor a lejátszás attól a ponttól
kezdve folytatódik, ahol
leállította azt (Lejátszás
folytatása).
Megjegyzések
 Cserélje ki az összes elemet újakra, amikor az OPR/BATT jelzőfény  halványabbá válik, illetve az egység elveszíti
működőképességét. Cserélje az összes elemet újakra. Mielőtt kicserélné az elemeket, távolítson el minden CD-t és USB-eszközt,
illetve külön megvásárolható elemet az egységből.
 Ha elemmel szeretné használni az egységet, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket az egységből és a fali aljzatból.
 Ha készenléti üzemmódban van, és csatlakoztatva van a hálózati csatlakozóvezeték, akkor a „STANDBY” felirat jelenik meg
a kijelzőn.
Az áramellátás-kezelés funkció használata (csak európai modellek esetén)
Ez az egység automatikus készenléti funkcióval van ellátva. Ennek köszönhetően az egység automatikusan
készenléti üzemmódra vált, ha kb. 15 percig nem történik semmilyen művelet, vagy nincsen kimeneti audiojel.
A készenléti üzemmód be- vagy kikapcsolásához nyomja le a VOL   gombot, miközben lenyomva tartja
a  gombot. A gombok minden megnyomásakor az „AUTO STANDBY ON” vagy az „AUTO STANDBY OFF”
felirat jelenik meg a kijelzőn.
Megjegyzések
 Körülbelül 2 perccel az előtt, hogy a rendszer készenléti módba lép, a kijelzőn villogni kezd a megjelenített tartalom.
 Az FM/AM funkcióban az automatikus készenléti üzemmód nem érhető el.
Nyomja meg a
gombot.
Fájl kiválasztása
Nyomja meg a  vagy  
gombot. A fájlokat egyenként
ugorhatja át.
Ha folyamatosan át szeretné
ugrani a fájlokat, tartsa
lenyomva a  vagy  
gombot, és engedje fel
a kívánt fájlnál.
+ vagy  
Mappa
kiválasztása
MP3-/WMAlemezen
Nyomja meg a
gombot.
Műsorszám/fájl
kiválasztása.
Nyomja meg a  vagy  
gombot. A műsorszámokat és
fájlokat egyenként ugorhatja át.
Műsorszámon
vagy fájlon belüli
adott pont
megkeresése
Tartsa lenyomva a  vagy
  gombot lejátszás
közben, majd a kívánt ponton
engedje fel. Amikor
szüneteltetéskor egy adott
pontot keres, nyomja le a  
gombot a lejátszás indításához,
miután meglett a kívánt pont.
Hasznos tanács
A lejátszás folytatásának törléséhez nyomja meg a  
gombot, miközben a CD lejátszása le van állítva.
+ vagy  
Mappa
kiválasztása
Adott pont
megkeresése
fájlon belül
Tartsa lenyomva a  vagy
  gombot lejátszás
közben, majd a kívánt
ponton engedje fel. Amikor
szüneteltetéskor egy adott
pontot keres, nyomja le a  
gombot a lejátszás indításához,
miután meglett a kívánt pont.
* VBR típusú MP3-/WMA-/AAC-fájl lejátszása esetén
elképzelhető, hogy a lejátszás egy másik pontról
folytatódik.
Megjegyzés
A következő esetekben nem lehet folytatni a lejátszást:
Amikor kinyitja a CD-tartó rekeszt.
Amikor kikapcsolja a lejátszót.
USB-eszköz lejátszásakor tartsa lenyomva a   gombokat,
amíg meg nem jelenik a „NO DEV” felirat, majd kapcsolja
ki az egységet, vagy előtte kapcsoljon át valamely más
funkcióra. Ha nem hajtja végre ezeket a lépéseket az
USB-eszköz eltávolításakor, akkor az eszközön található
adatok megsérülhetnek, vagy maga az eszköz is károsodhat.
Példa a mappaszerkezetre és a lejátszás
sorrendjére
Példa a mappaszerkezetre és a lejátszás
sorrendjére
Megjegyzés
A mappák és fájlok lejátszási sorrendje a következő.
A lejátszás sorrendje azonban a felvétel módjától
függően eltérhet a lemezen lévő eredeti sorrendtől.
Mappa
MP3-/WMA-fájl
A mappák és fájlok lejátszási sorrendje a következő.
A lejátszás sorrendje azonban a felvétel módjától
függően eltérhet az USB-eszközön lévő eredeti
sorrendtől.
USB-eszköz
Mappa
MP3-/WMA-/
AAC-fájl
Párosítás NFC-kompatibilis okostelefonnal:
lásd: B minta
A minta
Párosítás nem NFC-kompatibilis
BLUETOOTH-eszközzel:
A művelet során a BLUETOOTH-eszköz és az egység
1 méteres távolságon belül legyenek egymástól.
1
Nyomja meg a BLUETOOTH  gombot
a BLUETOOTH funkció bekapcsolásához.
Kettő vagy annál több BLUETOOTHeszköz párosítása
4
5
Kapcsolja be a BLUETOOTH-eszköz
BLUETOOTH funkcióját.
Végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTHeszközön, hogy az észlelje ezt az egységet.
A BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén válassza ki
a „ZS-RS60BT” lehetőséget.
Ha nem jelenik meg a „ZS-RS60BT” felirat az
eszköz kijelzőjén, ismételje meg az eljárást
a 2. lépéstől.
Ha a BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén jelszó
megadását kérő üzenet* jelenik meg,
írja be a „0000” jelszót.
Ekkor létrejön a BLUETOOTH-kapcsolat.
A „BT AUDIO” felirat jelenik meg a kijelzőn.
* A jelszó elnevezése lehet még „Kódszó”, „PIN-kód”,
„PIN-szám” és „Hozzáférési kulcs” is.
 Az egység párosítási módja kb. 5 perc után törlésre kerül,
és ekkor a BLUETOOTH jelzőfény ( ) villogni kezd.
Ha a párosítás mód megszakad a folyamat során,
kezdje újra a műveletet az 1. lépéssel.
 Az egység jelszava rögzített „0000”. Nem párosítható
olyan BLUETOOTH-eszközzel, amelynek a jelszava
nem „0000”.
B minta
Párosítás NFC-kompatibilis
okostelefonnal
Ha egy NFC-kompatibilis okostelefont az egységhez
érint, akkor az egység bekapcsol, és automatikusan
a BLUETOOTH funkcióra vált, majd megtörténik
a párosítás, illetve az okostelefonhoz való
kapcsolódás.
Kompatibilis okostelefonok
Beépített NFC funkcióval rendelkező okostelefonok
(Operációs rendszer: Android™ 2.3.3 vagy újabb,
az Android 3.x rendszerek kivételével)
Mi az „NFC”?
Az NFC olyan technológia, amely különféle
eszközök, például mobiltelefonok és
IC-címkék közötti kis hatótávú vezeték
nélküli kommunikációt tesz lehetővé.
Az NFC funkciónak köszönhetően az adatok
könnyen továbbíthatók, ehhez csupán
egymáshoz kell érinteni az NFC-kompatibilis
eszközök megfelelő szimbólumát, illetve
megjelölt helyét.
Mappanév
MP3/WMA
Az átviteli forrással azonos*1, 2
Fájlnév
CD-DA
„ALBUM001”*3 „TRACK001”*4
REC1 átvitel
Az átvitel forrása
MP3/WMA
CD-DA
Mappanév
„REC1”*5
Fájlnév
1
Ha az okostelefon operációs rendszere
Android 2.3.3 vagy újabb, de 4.1-esnél
korábbi
„TRACK001”*4
*1 A Program Play (Lejátszás programozása) módban
a mappa neve „FLDRxxx”, és a fájlnév az átvitel
forrásától függ.
*2A rendszer legfeljebb 32 karaktert használ fel (beleértve
a fájlnév kiterjesztését is).
*3A mappanevek egymás utáni sorrendben következnek,
legfeljebb 256 mappáig (beleértve a „ROOT” és a „MUSIC”
mappákat is).
*4A fájlnevek egymás utáni sorrendben következnek.
*5Az új fájlokat a „REC1” mappába viszi át a rendszer minden
egyszámos átvitel alkalmával.
Hangfájlok törlése az USB-eszközről.
Nyomja meg ismételten a  vagy  
gombot egy hangfájl kijelöléséhez, illetve
a + vagy –  gombot egy mappa
kijelöléséhez.
Nyomja meg az ERASE  gombot.
Az „ERASE?” felirat jelenik meg a kijelzőpanelen.
Nyomja meg az ENTER  gombot.
A „TRACK ERASE?” vagy „FOLDER ERASE?” felirat
jelenik meg a kijelzőpanelen.
Nyomja meg az ENTER  gombot.
A kiválasztott hangfájl vagy mappa törlődik,
és megjelenik a „COMPLETE” üzenet a kijelzőn.
Kapcsolja be az okostelefon NFC funkcióját.
A részletekért nézze meg az okostelefonhoz
kapott használati utasítást.
Az átviteli
forrással
azonos*2
Folytassa a 2. lépéssel.
Ha az okostelefon operációs rendszere
Android 4.1-esnél újabb
2
Folytassa a 4. lépéssel.
Töltse le és telepítse az „NFC Easy Connect”
alkalmazást az okostelefonon.
Az „NFC Easy Connect” a Sony eredeti
alkalmazása androidos telefonokra, amely
megtalálható a Google Play™ Áruházban.
Töltse le és telepítse az ingyenes alkalmazást az
„NFC Easy Connect” kifejezésre rákeresve, illetve
az alábbi kétdimenziós kód beolvasásával.
Az alkalmazás letöltésekor adathasználati
díjak merülhetnek fel.
Előfordulhat, hogy az alkalmazás egyes
országokban és/vagy régiókban nem érhető el.
Hasznos tanács
Egyes okostelefonok esetén az egyérintéses funkció
az „NFC Easy Connect” alkalmazás letöltése nélkül
is elérhető lehet. Ebben az esetben a használat és
a műszaki jellemzők eltérhetnek az itt található leírástól.
A részletekért nézze meg az okostelefonhoz kapott
használati utasítást.
5
A következő lehetőségek közül lehet választani:
„FM 50K” (50 kHz-es lépték) vagy „FM 100K”
(100 kHz-es lépték) FM sávban, illetve „AM 9K”
(9 kHz-es lépték) vagy „AM 10K” (10 kHz-es
lépték) az AM sávban.
Nyomja meg az ENTER  gombot.
Ha módosítja a hangolási intervallumot, azzal törli
a korábban az egységen tárolt AM-/FM-adókat.
Állítsa vissza a beprogramozott állomásokat
a hangolási lépték módosítását követően.
A rádiójelek vételének javítása
Változtassa meg az
antenna irányát az
FM vétel javításához.
Nem NFC-kompatibilis BLUETOOTHeszköz esetén
Nyomja meg a BLUETOOTH  gombot
a BLUETOOTH funkció bekapcsolásához.
A legutóbb csatlakoztatott eszköz automatikusan
csatlakoztatva lesz.
Az okostelefont érintse ismét az egység
N jeléhez .
2
Kezdje el a hangforrás (pl. zene, videó,
játék stb.) lejátszását az eszközön.
A lejátszás részleteit az eszköz kezelési
útmutatója ismerteti.
Hasznos tanács
A hangerő beállításához állítsa a BLUETOOTH-eszköz vagy
okostelefon hangerejét mérsékelt értékre, majd nyomja meg
szükség szerint a VOL  vagy +  gombot az egységen.
BLUETOOTH-kapcsolat megszüntetése
Tegye a következők valamelyikét.
 Kapcsolja ki a BLUETOOTH-eszköz BLUETOOTH
funkcióját. A részleteket az eszköz használati
utasítása tartalmazza.
 Kapcsolja ki a BLUETOOTH-eszközt.
 Módosítsa az egység funkcióját.
 Kapcsolja ki az egységet.
 A kapcsolat bontásához érintse ismét össze
az egységet és az okostelefont (csak NFCkompatibilis okostelefonok esetén).
2
Változtassa meg az
egység irányát az
AM vétel javításához.
Hozza létre a BLUETOOTH-kapcsolatot
az egység és az eszköz között.
1
CD SYNC átvitel
4
1
A párosított eszköz információinak törlése
Megjegyzések
4
Az egység működtetése előtt ellenőrizze az
alábbiakat.
A BLUETOOTH-eszköz BLUETOOTH funkciója
bekapcsol.
A párosítás befejeződött. (Részletek: „Az egység
és egy BLUETOOTH-eszköz párosítása”.)
A „REC” felirat villog a kijelzőn, és az egység
megkezdi az USB-eszközön lévő szabad
terület kiszámítását.
Az átvitel forrása
2
Nyomja meg többször egymás után az
FM/AM  gombot a sáv kiválasztásához.
Tartsa lenyomva az ENTER  gombot addig,
amíg villogni nem kezd az „FM-xx” vagy
„AM-xx” felirat a kijelzőn.
Tartsa lenyomva az FM/AM  gombot addig,
amíg meg nem jelenik az aktuális
hangolási lépés.
Nyomja meg a  vagy   gombot
a kívánt hangolási lépés kiválasztásához.
Zenehallgatás
Nyomja meg a REC  gombot.
Amikor először visz át fájlokat egy USB-eszközre,
a rendszer létrehoz egy „MUSIC” mappát az
alárendelt „SONY” almappával közvetlenül
a „ROOT” mappában.
A mappákat és fájlokat ezen a „CD” mappán belül,
a „SONY” mappában generálja a rendszer
a következő szabályok alapján.
3
 Ha nehézségekbe ütközik a kapcsolat létrehozása
során, próbálkozzon a következővel.
Aktiválja az „NFC Easy Connect” alkalmazást,
és az okostelefont lassan vigye az N jel fölé 
az egységen.
Ha az okostelefont tokban tárolja, vegye ki belőle.
 A kapcsolat bontásához érintse ismét össze az
egységet és az okostelefont.
 Ha több NFC-kompatibilis eszköze van, egyszerűen
érintse össze az okostelefont egy másik eszközzel,
hogy átváltson az adott eszközzel való kapcsolatra.
Ha például okostelefonja NFC-kompatibilis
fejhallgatóhoz kapcsolódik, egyszerűen érintse az
okostelefont az egységhez, ha azt szeretné, hogy
a BLUETOOTH-kapcsolat az egységre váltson át
(az egyérintéses kapcsolat váltása).
NFC-kompatibilis okostelefonok
A + vagy   többszöri megnyomásával
válassza ki a kívánt mappát.
A mappák és fájlok létrehozásának
szabályai
2
1
Ha még nincsenek párosított eszközök (például
amikor először nyomja meg a BLUETOOTH 
gombot az egység megvásárlását követően),
akkor az egység automatikusan párosítási
módba lép, és a BLUETOOTH jelzőfény ( ) és
a „PAIRING” felirat egyaránt villognak a kijelzőn.
3
Nyomja meg a   gombot.
Létrejön egy MP3-/WMA-fájl addig a pontig,
ahol az átvitelt leállították.
 A hallgatott rádióállomások frekvenciájának
mértékegysége MHz az FM sávban, illetve kHz
az AM sávban.
 Ha a sztereó FM adás vétele zajos, akkor addig
nyomogassa az FM MODE  gombot, amíg meg nem
jelenik a kijelzőn a „MONO” felirat. Ekkor elveszik ugyan
a sztereó hangzás, de a vétel jobb lesz.
(Csak bolíviai, chilei, dél-afrikai, indiai, paraguayi,
perui, uruguayi és vietnami modellek esetén)
Az FM/AM hangolási lépésköz szükség esetén
módosítható a következő folyamat végrehajtásával.
Párosítás nem NFC-kompatibilis BLUETOOTHeszközzel:
lásd: A minta
Az adott mappában lévő MP3-/WMAfájlok átvitele
Ha a „LOW ***M” üzenet jelenik meg a kijelzőn,
akkor nincs elegendő szabad hely az eszközön.
Az átvitel megszakításához nyomja meg a  
gombot. Ha mindenképp folytatni szeretné az
átvitelt, folytassa a műveletet az 5. lépéssel.
Nyomja meg az ENTER  gombot.
Megkezdődik az átvitel.
Amikor véget ér az átvitel, a lejátszás
automatikusan megáll (CD SYNC átvitel), vagy
a következő számmal folytatódik (REC1 átvitel).
Hasznos tanácsok
Az FM/AM hangolási lépésköz módosítása
A BLUETOOTH-eszközöket előzetesen „párosítani”
kell egymással. A BLUETOOTH-eszközök párosítását
követően csak akkor kell újra párosítani őket, ha törli
a párosítási információkat.
Válassza ki a párosítási módot alább az eszközétől
függően.
2
Az átvitel leállítása
1
Az okostelefon reagál
(készülék felismerve)
Az egység és egy BLUETOOTHeszköz párosítása
Hasznos tanács
5
Ha le van zárva az okostelefon képernyője, akkor az
nem fog működni. Oldja fel a képernyőzárat, majd
az okostelefont érintse ismét a rendszer N jeléhez .
Hasznos tanácsok
Folytassa a 4. lépéssel.
Egyéb műveletek
Tegye ezt
Megjegyzés
3
Legfeljebb 8 BLUETOOTH-eszköz párosítható.
A 9. BLUETOOTH-eszköz párosításakor a legrégebben
párosított eszköz törlésre kerül.
A lejátszás
szüneteltetése
Érintse az okostelefont az egységhez.
Tartsa az okostelefont az egység
N szimbólummal  jelzett részéhez érintve,
amíg az okostelefon nem reagál.
Tartsa lenyomva a BLUETOOTH (–PAIRING) 
gombot addig, amíg két csipogást nem hall.
* Ha a lejátszási idő meghaladja a 100 percet,
akkor a „--:--” jelenik meg a kijelzőn.
Művelet
Ügyeljen arra, hogy megjelenjen az alkalmazás
képernyője.
Építse fel a kapcsolatot a képernyőn megjelenő
útmutatást követve.
BLUETOOTH-kapcsolat létesítése esetén
a „BT AUDIO” felirat jelenik meg a kijelzőn.
Válassza ki az átvinni kívánt számot/fájlt,
és kezdje meg a lejátszását.
Hálózati csatlakozóvezeték
(a csomag része)
4
Nyomja meg az FM/AM  gombot többször
egymás után a rádiófunkció bekapcsolásához,
és válassza ki az „FM” vagy „AM” sávot.
Tartsa lenyomva a TUNE + vagy   gombot
addig, amíg nem változnak a frekvenciát jelző
számjegyek a kijelzőn.
Az egység automatikusan végigpásztázza
a rádiófrekvenciákat, és megáll, amikor tisztán
vehető állomást talál.
Ha nem sikerül behangolni egy állomást az
automatikus hangolással, nyomja meg többször
a TUNE + vagy   gombot a frekvencia
lépésenként történő módosításához.
Amikor a rádió sztereó műsorra hangol, kigyullad
az „ST” jelzés a kijelzőn.
Indítsa el az „NFC Easy Connect” alkalmazást
az okostelefonon.
A BLUETOOTH-kapcsolat segítségével zenét
hallgathat a vezeték nélkül kapcsolódó BLUETOOTHeszközökről, mint például mobiltelefonokról,
okostelefonokról és zenelejátszókról.
ĄĄREC1 átvitel
Egy szám/fájl átvitele
Fájlszám
3
Vezeték nélküli zenehallgatás
BLUETOOTH-eszközön
Csatlakoztassa az USB-eszközt a  (USB)
porthoz .
Nyomja meg a CD  gombot a CD funkció
bekapcsolásához.
Helyezze be az átvinni kívánt lemezt
a CD‑tartó rekeszbe.
Hajtsa végre a hátoldalon található „Saját
program létrehozása (programozott lejátszás)”
folyamat 1–5. lépését.
Megjelenik a mappa neve és a szám címe,
majd a fájl száma és a lejátszás ideje.
2
Az átvitt zene kizárólag személyes célra használható.
A zene más célra való felhasználásához a jogtulajdonos
engedélye szükséges.
Csak a kedvenc zeneszámok/fájlok
átvitele
A mappák összes száma
* Ha csak a gyökérkönyvtárban (a „ROOT” mappában)
találhatók MP3-/WMA-fájlok, az „1FLDR” felirat jelenik
meg a kijelzőn.
A rádió hallgatása
1
Megjegyzés a szerzői jogvédelemmel ellátott
tartalmakról
ĄĄCD SYNC átvitel
Egy teljes lemez átvitele
A kötet címkéje végiggörög, majd megjelenik
az összes mappa száma.
A kétdimenziós kódnál:
Kétdimenziós kódbeolvasó alkalmazást
kell használni.
Tartsa lenyomva az ERASE  gombot addig,
amíg meg nem jelenik a „BT RESET” felirat
a kijelzőn.
Nyomja meg az ENTER gombot .
A párosított eszköz információinak törlését
követően a „COMPLETE” üzenet jelenik
meg a kijelzőn. A visszaállítás folyamatának
megszakításához nyomja meg a   gombot.
Rádióállomások
beprogramozása a FAVORITE
RADIO STATIONS helyekre
Legfeljebb három kedvenc rádióállomás tárolható
a FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) gombok
segítségével. Társítson egy-egy FM vagy AM
csatornát mindegyik gombhoz.
1
2
3
Nyomja meg az FM/AM  gombot többször
egymás után a rádiófunkció bekapcsolásához,
és válassza ki az „FM” vagy „AM” sávot.
Hangoljon a tárolni kívánt rádióállomásra.
Tartsa lenyomva a kívánt FAVORITE RADIO
STATIONS (–SET) (1-3) gombot  addig,
amíg csipogást nem hall.
Ekkor a kikeresett rádióállomás kerül a FAVORITE
RADIO STATIONS (1-3) kiválasztott gombjának
megfelelő programhelyre, és a gomb száma
kivilágítva jelenik meg a kijelzőn.
(Példa: Az FM 87,50 MHz beprogramozása
a következő szám helyére: )
A programhely módosítása
Ismételje meg az 1–3. lépést.
A gombhoz társított rádióállomás az új
rádióállomás lesz.
Beprogramozott rádióállomások
hallgatása a FAVORITE RADIO
STATIONS gombokkal
Nyomja le a kívánt FAVORITE RADIO STATIONS (1-3)
gombot .
Megjegyzés
Ne tartsa lenyomva a gombot, mert ellenkező esetben
véletlenül módosíthatja a beállított rádióállomást. Ha ezt
teszi, akkor a gombhoz társított rádióállomás a jelenleg
hallgatott rádióállomás lesz.
4
Egyéb műveletek
Nyomja meg az ENTER gombot .
A szám/fájl be van programozva.
Megjelenik a program lépésszáma,
majd az összesített lejátszási ideje.
(Példa: audio CD)
A kijelző használata
Az audio CD információinak ellenőrzése
A lejátszás folytatásának megszakításához
nyomja meg kétszer a   gombot.
Lépés száma
A kijelzőn megjelenik az összes zeneszám
száma és összesített lejátszási ideje.
Az utoljára programozott
szám száma
Az MP3-/WMA-/AAC-fájlok
információinak ellenőrzése
Nyomja meg többször a DISPLAY  gombot
egy MP3-/WMA- fájl lemezről, illetve egy
MP3-/WMA-/AAC-fájl USB-eszközről történő
lejátszása közben.
A lejátszás legvégéig hátralévő idő*
* A „--.--” felirat jelenik meg MP3-/WMA-lemez, illetve
USB-eszköz programozásakor, valamint akkor, ha az
összesített lejátszási idő meghaladja a 100 percet.
A szám címe ( )*1, 2

Előadó neve ( )*1
5

Album neve (
6
)*1

*1 Ha a fájlhoz nem tartozik ID3-, WMA- vagy AACcímkeinformáció, akkor a fájlnév, a „NO ARTIST” felirat
és a „NO ALBUM” felirat gördül végig a kijelzőn a szám
címe, az előadó neve és az album neve helyett.
*2A funkciónév 2 másodpercre megjelenik, és ezt követően
látható a szám címe.
*3Az előadó vagy az album neve erre vált néhány
másodperc elteltével.
Csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz
nevének ellenőrzése
Nyomja meg a DISPLAY  gombot, miközben
csatlakozik a BLUETOOTH-eszközhöz.
Rádióinformációk ellenőrzése
Nyomja meg többször egymás után
a DISPLAY  gombot rádióhallgatás közben.
A kijelző a következőképpen módosul:
Programhely száma*1, 2  Frekvencia
*1 A programhely száma csak akkor jelenik meg, ha egy
előre beprogramozott rádióállomást hallgat.
*2A kijelző 2 másodperc elteltével automatikusan visszavált
a frekvencia kijelzésére.
Ismételje meg a 3. és 4. lépést további
műsorszámok vagy fájlok programozásához.
Nyomja meg a   gombot a programozott
lejátszás megkezdéséhez.
A létrehozott program addig marad elérhető,
amíg kinyitja a CD-tartó rekeszt, csatlakoztat egy
másik USB-eszközt, vagy kikapcsolja az egység
áramellátását. Ugyanazon program ismételt
lejátszásához nyomja meg a   gombot.
A jelenlegi fájl száma és lejátszási ideje*3
Megjegyzés
Ha 26-nál több számot vagy fájlt próbál beprogramozni,
a kijelzőn villogni kezd a „FULL” üzenet.
Beprogramozott műsorszám vagy fájl
információinak megjelenítése
Miután létrehozta a saját programját, ellenőrizheti
az információkat a programozott számokról/
fájlokról.
Nyomja le többször egymás után a DISPLAY 
gombot, és a kijelző a következőképpen módosul:
Lépések száma összesen  A legutóbb
beprogramozott szám/fájl száma és az
összesített lejátszási idő*
* A „--:--” felirat jelenik meg az MP3-/WMA-lemezek
és USB-eszközök esetében.
A programozott lejátszás megszakítása
Nyomja meg a   gombot a lejátszás
leállításához, majd nyomja meg többször
a PLAY MODE  gombot addig, amíg
a „PGM” el nem tűnik a kijelzőről.
Az aktuális program összes számának
vagy fájljának törlése
A lejátszási mód kiválasztása
Beállíthatja, hogy az egység a fájlokat ismétlődően
vagy véletlenszerű sorrendben játssza le, miközben
egy lemez/USB-eszköz lejátszása le van állítva.
Nyomja meg többször egymás után
a PLAY MODE  gombot.
Állítsa le a lejátszást, majd nyomja meg a  
gombot. Ekkor megjelenik a „NO STEP” üzenet,
és Ön létrehozhat egy új programot a következő
eljárással: „Saját program létrehozása
(programozott lejátszás)”.
A gomb minden megnyomásakor a kijelzőpanel
a következőképpen módosul:
Normál lejátszás (semmi)

Egyszeri ismétlés (
A rádióállomásokat tárolhatja az egység
memóriájában. Összesen 30 rádióállomást
programozhat be, melyek között 20 FM és 10 AM
állomás szerepelhet.
1
1)

Az összes megismétlése (
2
)

A kijelölt mappa lejátszása (
)*

A kijelölt mappa ismétlődő lejátszása (
,
Nyomja meg az FM/AM  gombot többször
egymás után a rádiófunkció bekapcsolásához,
és válassza ki az „FM” vagy „AM” sávot.
Tartsa lenyomva az FM/AM  gombot addig,
amíg villogni nem kezd az „AUTO” felirat
a kijelzőn.
)*

Véletlen sorrendű lejátszás (
3
)

Programozott lejátszás (PGM)
, PGM)
* Ezek a funkciók csak MP3-/WMA-fájlok MP3-/WMAlemezről, illetve MP3-/WMA-/AAC-fájlok USB-eszközről
való lejátszásakor érhetők el.
Ha nem lehet automatikusan
beprogramozni egy állomást
A gyengébb jellel rendelkező állomásokat
manuálisan kell beprogramoznia.
Számok/fájlok lejátszása ismétlődően
(Ismétlődő lejátszás)
1
Beállíthatja, hogy az egység ismétlődően lejátssza
a CD-DA számokat egy audio CD-ről, az MP3-/
WMA-fájlokat egy CD-R/CD-RW lemeztől, illetve
az MP3-/WMA-/AAC-fájlokat egy USB-eszközről
normál és programozott lejátszás módban.
2
3
1
2
Nyomja meg többször egymás után az
FM/AM  gombot a sáv kiválasztásához.
Hangolja be a kívánt állomást.
Tartsa lenyomva az ENTER  gombot addig,
amíg villogni nem kezd az „FM-xx” vagy
„AM-xx” felirat a kijelzőn.
(Példa: FM)
Nyomja le a CD  vagy USB  gombot a CD
vagy USB funkció bekapcsolásához.
Folytassa a folyamatot a következők szerint.
Tegye ezt
Egy műsorszám/ 1 Nyomja le többször egymás
után a PLAY MODE  gombot
fájl
az „ 1” megjelenéséig.
2 A  vagy  
gombokkal jelölje ki
megismételni kívánt
számot/fájlt.
3 Nyomja meg a   gombot.
Az állomás eltárolásához nyomja meg
az ENTER  gombot.
A rádióállomások memóriában való tárolása
az alacsonyabb frekvenciáktól a magasabbakig
terjed.

Programozott ismétlődő lejátszás (
A csatlakoztatott elem hangja a hangszórókon
keresztül hallható.
Ha tv-hez vagy videofelvevőhöz/-lejátszóhoz
szeretné csatlakoztatni az egységet, használjon
olyan hosszabítókábelt (nem a csomag része),
amelynek az egyik vége sztereó mini csatlakozó,
a másik vége pedig két lemezjátszó-csatlakozó.
További információk
Kompatibilis USB-eszközök
A következő kompatibilitási előírások érvényesek
az USB-eszközökre. Mielőtt megkezdene használni
egy eszközt ezzel az egységgel, ellenőrizze, hogy
az megfelel-e a követelményeknek.
 Az USB 2.0 (teljes sebesség) verziónak való
megfelelés
 Támogatja a Mass Storage módot*
* A Mass Storage mód egy olyan mód, amely lehetővé
teszi egy USB-eszköz számára, hogy hozzáférhetővé
váljon egy gazdaeszköz számára, és ezáltal fájlátvitelek
jöhessenek létre. A legtöbb USB-eszköz támogatja
a Mass Storage módot.
Megjegyzések az USB-eszközzel kapcsolatban
 USB-eszköz csatlakoztatásakor az egység beolvassa
az eszközön található összes fájlt. Ha az eszközön sok
mappa vagy fájl van, sokáig tarthat az egység számára
a beolvasás.
 Ne csatlakoztassa az egységet és az USB-eszközt
USB-hubon keresztül.
 Egyes USB-eszközök csatlakoztatása esetén előfordulhat,
hogy a bevitt műveleteket az egység késleltetve
hajtja végre.
 Ez az egység nem feltétlenül támogatja a csatlakoztatott
USB-eszköz által biztosított összes funkciót.
 Az egység lejátszási sorrendje eltérhet a csatlakoztatott
USB-eszköz lejátszási sorrendjétől.
Kompatibilis BLUETOOTH-eszközök
A következő kompatibilitási előírások érvényesek
az eszközöknél. Mielőtt megkezdene használni
egy eszközt ezzel az egységgel, ellenőrizze,
hogy az megfelel-e a követelményeknek.
 Az eszközöknek meg kell felelniük a BLUETOOTH
Standard version 2.1 + EDR szabványnak.
 Az eszközöknek támogatniuk kell az A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) és AVRCP
(Audio/Video Remote Control Profile) profilokat.
 NFC funkció (csak az egység NFC párosítási
funkciójának használatánál szükséges).
Összes
zeneszám/fájl
Kijelölt mappa
MP3-/WMAlemezen vagy
USB-eszközön
Programozott
zeneszámok/
fájlok
1 Nyomja le többször egymás
után a PLAY MODE  gombot
a „ ” megjelenéséig.
2 Nyomja meg a   gombot.
1 Nyomja le többször egymás
után a PLAY MODE  gombot
a „ ” és „ ” megjelenéséig.
2 Válasszon ki egy mappát a +
vagy   gombbal.
3 Nyomja meg a   gombot.
1 Zeneszámok/fájlok
beprogramozása (lásd:
„Saját program létrehozása
(programozott lejátszás)”).
2 Addig nyomogassa
a PLAY MODE  gombot,
amíg meg nem jelenik
a képernyőn a „PGM”
és a „ ” .
3 Nyomja meg a   gombot.
Az ismételt lejátszás megszakítása
Nyomja meg ismételten a   gombot
a lejátszás leállításához, majd nyomja meg
többször a PLAY MODE  gombot addig,
amíg az „ ” (vagy „ 1”) el nem tűnik a kijelzőről.
Számok/fájlok véletlenszerű lejátszása
(Véletlen sorrendű lejátszás)
Beállíthatja, hogy az egység lejátssza a CD-DA
számokat egy audio CD-ről, az MP3-/WMA-fájlokat
egy CD-R/CD-RW lemeztől, illetve az MP3-/WMA-/
AAC-fájlokat egy USB-eszközről véletlenszerű
sorrendben.
1
2
3
Nyomja le a CD  vagy USB  gombot a CD
vagy USB funkció bekapcsolásához.
Addig nyomogassa a PLAY MODE  gombot,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „ ”.
Nyomja meg a   gombot a véletlen
sorrendű lejátszáshoz.
Véletlenszerű lejátszás leállítása
Nyomja meg a   gombot a lejátszás
leállításához, majd nyomja meg többször
a PLAY MODE  gombot addig, amíg
a „ ” el nem tűnik a kijelzőről.
Hasznos tanács
A Shuffle Play (Véletlen sorrendű lejátszás) üzemmódban
nem választhatja ki az előző számot/fájlt a   gombbal.
Saját program létrehozása
(programozott lejátszás)
Legfeljebb 25 szám/fájl lejátszási sorrendjét
állíthatja be egy lemezen/USB-eszközön.
1
2
3
Nyomja le a CD  vagy USB  gombot a CD
vagy USB funkció bekapcsolásához.
Addig nyomogassa a PLAY MODE  gombot,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „PGM”
felirat.
Nyomja meg a  vagy   gombot
egy szám/fájl kiválasztásához.
Ha meg szeretne adni egy MP3-/WMA-/
AAC-fájlokat tartalmazó mappát, nyomja meg
a + vagy   gombot először egy mappa
kiválasztásához, majd nyomja meg a  vagy
  gombot egy fájl kiválasztásához.
5
*1
A „CD-DA” a „Compact Disc Digital Audio” rövidítése.
Az audio CD-knél használt felvételi szabványt jelenti.
*2 A véglegesítés az a folyamat, amely során a CD-R/CD-RW
lemezeket a fogyasztói lemezlejátszó termékeken
is lejátszhatóvá teszik – a véglegesítést opcionális
beállításként lehet engedélyezni vagy letiltani
a lemezkészítés során a legtöbb íróprogramban.
A készülékkel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek:
 Nem audio CD formátumú, illetve 1-es/2-es szintű
vagy Joliet, ISO 9660 konform CD-R/CD-RW
lemezek
 Gyenge felvételi minőségű CD-R/CD-RW,
szennyezett vagy karcolt CD-R/CD-RW, vagy
nem kompatibilis felvevőeszközzel rögzített
CD-R/CD-RW lemezek
 Lezáratlan, illetve nem megfelelően lezárt
CD-R/CD-RW lemezek
A lemezekkel kapcsolatos megjegyzések
 Ha a CD piszkos, tisztítsa meg
azt egy törlőkendővel. A lemezt
a belsejétől kifelé törölje le.
Ha karcolások, kosz vagy
ujjlenyomatok vannak a lemezen,
olvasási hiba történhet.
 Ne használjon oldószert,
például benzint, hígítószert,
a kereskedelemben kapható tisztítószereket
vagy a bakelitlemezekhez készült antisztatikus
spray-ket.
 Ne tegye ki a CD-t közvetlen napfénynek vagy
hőhatásnak (például hővezetékek hőjének),
és ne hagyja közvetlen napsütésben álló autóban,
mivel az autó belseje nagyon felmelegedhet.
 Ne ragasszon papírt vagy matricát a CD-re,
és ne karcolja meg a CD felületét.
 Lejátszás után helyezze vissza a CD-t a tokjába.
DualDisc-lemezekkel kapcsolatos
megjegyzés
 A DualDisc-lemezek egyik oldalán DVD
formátumban rögzített anyag, másik oldalán
pedig digitális hanganyag található. E termék
lejátszása nem garantált, mivel a hanganyagot
tartalmazó oldal nem felel meg a Compact Disc
(CD) szabványnak.
Másolásvédelmi technológiával
rendelkező zenei lemezek
Biztonság
A latin-amerikai vásárlók számára:
http://www.sony-asia.com/support
Mi az a BLUETOOTH vezeték
nélküli technológia?
A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia olyan kis
hatótávú, vezeték nélküli technológia, amely vezeték
nélküli kommunikációt tesz lehetővé digitális
eszközök, például egy számítógép és egy digitális
fényképezőgép között. A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia hozzávetőleg 10 m-es hatósugáron
belül működik.
Általában két eszköz igény szerinti csatlakoztatására
használják, de bizonyos eszközök egyszerre több
másik eszközhöz is csatlakoztathatók.
A csatlakoztatás nem igényel kábelt, és az
eszközöknek egymással szemben sem kell lenniük,
ahogyan az infravörös technológia esetében.
Az ilyen eszközök tehát például használhatók
táskában vagy zsebben.
A BLUETOOTH szabvány egy nemzetközi szabvány,
amelyet vállalatok ezrei támogatnak világszerte,
és a legkülönbözőbb vállalatok alkalmaznak.
Maximális kommunikációs távolság
A maximális kommunikációs hatótáv a következő
esetekben kisebb lehet.
Akadály, például egy személy, fémtárgy vagy fal
van a rendszer és a BLUETOOTH-eszköz között.
Vezeték nélküli LAN-eszköz működik az egység
közelében.
Mikrohullámú sütő működik az egység közelében.
Elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz
működik az egység közelében.
Az egység egy acélból készült polcon
kapott helyet.
A készülék
Ha a kiválasztott programhelyhez már tartozott
egy állomás, akkor azt az új állomás felülírja.
A beprogramozott rádióállomások az egység memóriájában
maradnak még a következő helyzetekben is.
Ki van húzva a hálózati csatlakozóvezeték.
Eltávolították az elemeket.
 Audio CD (CD-DA*1 zeneszámok)
 Olyan MP3-/WMA-fájlokat tartalmazó
CD-R/CD-RW lemez, amelyet megfelelően
véglegesítettek*2.
Egyéb országok/régiók vásárlói számára:
Az európai vásárlók számára:
Nyomja le a PRESET + vagy   gombot
addig, amíg villogni nem kezd a kijelzőn az
a programhelyszám, amelyet Ön szeretne
az állomásnak.
Az állomás tárolásához nyomja meg
az ENTER  gombot.
Hasznos tanács
Az egységgel LEJÁTSZHATÓ lemezek
http://esupport.sony.com/LA
A kompatibilis BLUETOOTH-eszközökkel, például az
NFC-kompatibilis okostelefonokkal kapcsolatban
ellenőrizze az alábbi webhelyeket.
Az ismétléshez
4
Óvintézkedések
 Ezt a terméket a CD szabványnak megfelelő
lemezek lejátszására tervezték. Egyes
lemezgyártók ezt követően másolásvédelmi
technológiával ellátott zenei lemezeket kezdtek
forgalmazni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy
e lemezek között lehetnek olyanok, amelyek
nem felelnek meg a CD-szabványnak, és ezért
elképzelhető, hogy ezzel a készülékkel nem
játszhatók le.
http://www.sony.eu/support
Rádióállomások tárolása

Nyomja le az AUDIO IN  gombot, és kezdje
meg a hang lejátszását a csatlakoztatott
elemen keresztül.
Kompatibilis eszközök
A kijelző a következőképpen módosul:

3
Acélszekrény
Optimális teljesítmény
Korlátozott teljesítmény
 A CD-lejátszó részben használt lézersugár
ártalmas a szemre, ezért ne próbálja meg
szétszerelni a készülékházat. Minden javítást
bízzon szakemberre.
 Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül az
egységbe, húzza ki az egység hálózati tápkábelét,
és a további használat előtt forduljon
szakemberhez.
 Speciális (pl. csillag, szív, négyzet) alakú lemezek
nem játszhatók le a készüléken. Az ilyen lemezek
lejátszásának megkísérlése károsíthatja
a készüléket. Ne használjon ilyen lemezeket.
Elhelyezés
 Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe, illetve
olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek, nagy
mennyiségű pornak, mechanikai rázkódásnak,
illetve közvetlen napsugárzásnak van kitéve.
 Ne helyezze az egységet döntött helyzetbe vagy
instabil helyre.
 Ne helyezzen semmit a készülék hátuljától
számított 10 mm-en belül. Az egység megfelelő
működése és az elemeinek hosszú élettartama
szempontjából fontos, hogy a szellőzőnyílások
szabadon legyenek.
 Mivel a hangszórókban erős mágnes található,
tartsa távol a mágneses kódolást használó
hitelkártyákat és a felhúzható órákat az egységtől
a mágnes által esetleg okozott károsodás
megelőzése érdekében.
Működés
 Ha az egységet a hidegről közvetlenül meleg
helyre viszi, illetve nagyon nedves szobába
helyezi, a nedvesség a CD-lejátszó részben
lecsapódhat a lencsére. Ekkor előfordulhat, hogy
az egység nem működik megfelelően. Ilyen
esetben távolítsa el a CD-t, és várjon körülbelül
egy órát, amíg a nedvesség elpárolog.
Az egység kezelése
 Ne hagyja nyitva a CD-tartó rekeszt, mert
ellenkező esetben por vagy hulladék
kerülhet bele.
A kikapcsolásidőzítő használata
Beállíthatja, hogy az egység meghatározott idő
elteltével automatikusan kikapcsoljon.
Más eszközökkel szemben keltett
interferencia
1
Nyomja meg a SLEEP  gombot.
2
Megjelenik az alapértelmezett beállítás („90”),
és kigyullad a „SLEEP” jelzőfény a kijelzőn.
A SLEEP  többszöri megnyomásával
válassza ki a kívánt beállítást.
Amikor megnyomja a gombot, megváltozik
az időtartam (percekben kifejezve) a kijelzőn,
és a kiválasztott beállítás automatikusan
megerősítést nyer körülbelül 4 másodperc után.
Hasznos tanács
Úgy ellenőrizheti, hogy mennyi idő van még az egység
kikapcsolásáig, ha ismét megnyomja a SLEEP  gombot
az elalvásidőzítő beállítását követően.
Külön megvásárolható elemek
csatlakoztatása
Egy külön megvásárolható készülék, például
egy hordozható digitális zenelejátszó hangját
is hallgathatja az egység hangszóróin keresztül.
Győződjön meg arról, hogy kikapcsolta az
egyes elemek áramellátását, mielőtt bármit
is csatlakoztatna.
Részleteket lásd a csatlakoztatni kívánt elem
használati utasítását.
1
2
Csatlakoztassa az AUDIO IN aljzatot 
a hordozható digitális zenelejátszó vagy más
elem vonalkimeneti aljzatához egy audiokábel
segítségével (nem része a csomagnak).
Kapcsolja be a csatlakoztatott elemet.
A BLUETOOTH-készülékek által kibocsátott
mikrohullámok zavarhatják az elektronikus
egészségügyi és gyógyászati készülékek
működését. A balesetek és problémák megelőzése
érdekében az alábbi helyeken és szituációkban
minden BLUETOOTH-eszközt ki kell kapcsolni:
kórházban, vonaton, repülőgépen, benzinkútnál
és minden olyan egyéb helyen, ahol gyúlékony
gázok lehetnek jelen; illetve
automatikus ajtók és tűzjelzők közelében.
Megjegyzések
 A BLUETOOTH funkció használatához a csatlakoztatni
kívánt BLUETOOTH-eszköznek ugyanazt a profilt kell
alkalmaznia, mint az egységnek.
Fontos tudni, hogy még ha a megfelelő profil létezik is,
az eszközök eltérő funkciókat biztosíthatnak a műszaki
jellemzőiktől függően.
 A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia sajátosságai
miatt az egységből hallható hang némileg késik
a BLUETOOTH-eszközön lejátszott hanghoz képest
telefonbeszélgetés vagy zenehallgatás közben.
 A készülék a BLUETOOTH szabványban rögzített
biztonsági előírásoknak megfelelve biztosít biztonságos
BLUETOOTH-kapcsolatot, ez a szintű biztonság azonban
nem biztos, hogy minden esetben elégséges.
A BLUETOOTH-kapcsolatokon keresztüli
kommunikációban mindig legyen körültekintő.
 A gyártó nem vállal felelősséget a BLUETOOTHkapcsolatokon keresztül kiszivárgó információkból
eredő károkért.
 A BLUETOOTH funkciót támogató eszköznek meg kell
felelnie a Bluetooth SIG által közzétett BLUETOOTH
szabványnak, valamint hitelesítve kell lennie. Bizonyos
eszközök a funkcióik vagy a műszaki jellemzőik miatt még
abban az esetben sem csatlakoznak vagy működnek
megfelelően, ha megfelelnek a fent említett BLUETOOTH
szabványnak.
 Az egységhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköztől,
a kommunikációs környezettől, illetve a használati
feltételektől függően előfordulhat, hogy zaj keletkezik,
vagy időnként kihagy a hang.
Nincs hang.
 Győződjön meg arról, hogy a hallgatni kívánt
zenének vagy hangforrásnak megfelelő funkció
van-e kiválasztva.
 Húzza ki a fejhallgatót, amikor a hangszórókon
keresztül hallgatja az egységet.
A hang zajos.
 Használ valaki mobiltelefont vagy más,
rádióhullámokat kibocsátó berendezést az
egység közelében? Ha igen, helyezze távolabb
az egységet és a BLUETOOTH-eszközt az
ilyen készülékektől. Az olyan eszközök, mint
a mobiltelefon, hátrányosan befolyásolhatják
a BLUETOOTH-kommunikációt.
CD-/MP3-/WMA-lejátszó
A CD-lejátszó akkor sem végez lejátszást,
amikor be van helyezve egy CD lemez.
 Helyezze be a CD-t címkével felfelé.
 Tisztítsa meg a CD lemezt.
 Vegye ki a CD lemezt. ás hagyja nyitva a CD-tartó
rekeszt körülbelül egy óráig, hogy felszáradjon
a párakicsapódás.
 A CD-R/CD-RW típusú lemez üres, illetve
nincs lezárva.
 Nincs lejátszható MP3-/WMA-fájl a lemezen.
 Probléma adódott a CD-R/CD-RW típusú lemez,
a felvevőkészülék vagy az alkalmazás
minőségével.
 Cserélje ki az összes elemet újakra, amikor az
OPR/BATT jelzőfény  halványabbá válik.
A „NO CD” felirat jelenik meg a lemez
betöltésekor.
 Nincs lemez a CD-tartó rekeszben. Helyezzen
be egy lemezt.
 A CD lemeznél olvasási probléma léphetett fel.
Cserélje ki a lemezt.
 Lehet, hogy fejjel lefelé van behelyezve a CD.
Helyezze be a lemezt címkével felfelé.
 Nem lejátszható lemezt (BD stb.) helyeztek be.
Cserélje ki a lemezt.
A „NO TRACK” felirat kezd el villogni
a kijelzőn a lemez betöltésekor.
 Nincsenek rögzített hangfájlok a támogatott
formátumokban, vagy egy lejátszandó fájlnak
nem támogatott a kiterjesztése.
A „DISC ERR” felirat jelenik meg a lemez
betöltésekor.
 Lehet, hogy a lemez szennyezett. Tisztítsa meg
a lemezt.
 Lehet, hogy karcolások találhatók a CD-n. Cserélje
ki a lemezt.
 Nem lejátszható lemezt (DVD stb.) helyeztek be.
Cserélje ki a lemezt.
 A CD lemeznél olvasási probléma léphetett fel.
Cserélje ki a lemezt.
 Lehet, hogy üres a CD-tartó rekeszben
található lemez.
 Csökkentse a hangerőt.
 Tisztítsa meg a CD-t, vagy cserélje le, ha az
súlyosan károsodott.
 Helyezze az egységet rezgésmentes helyre.
 Tisztítsa meg a lencsét egy kereskedelemben
kapható légfúvós kefével.
 A zenelejátszás szakadozott vagy zajos lehet rossz
minőségű CD-R/CD-RW lemez használatakor,
vagy ha probléma adódik a felvevőkészülékkel
vagy az alkalmazással.
 Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha törlőkendővel törölje le a készülék
burkolatát és kezelőszerveit. A tisztításhoz
soha ne használjon súrolószert, dörzsszivacsot,
benzint vagy alkoholt.
2
 Ügyeljen rá, hogy a hálózati csatlakozóvezeték
biztonságosan csatlakozzon a fali aljzathoz.
 Ügyeljen rá, hogy a hálózati csatlakozóvezeték
csatlakozója biztonságosan legyen csatlakoztatva
az AC IN aljzathoz.
 Ellenőrizze, hogy megfelelően, helyes polaritással
vannak-e behelyezve az elemek.
 Cserélje ki az összes elemet újakra, amikor
az OPR/BATT jelzőfény  halványabbá válik.
 Hálózati működtetéshez használja a csomagban
található hálózati csatlakozóvezetéket;
ne használjon másmilyen vezetéket.
 Ha hosszabb ideig nem használja az egységet,
húzza ki a fali konnektorból.
 Ha nem használja az elemeket, távolítsa el őket az
elemek szivárgása és korróziója miatti károsodás
megelőzése érdekében.
Mivel a BLUETOOTH-eszközök és a vezeték nélküli
LAN technológia (IEEE802.11b/g/n) ugyanazt
a frekvenciát használják, mikrohullámú interferencia
léphet fel, amely a kommunikációs sebesség
romlását, a zajszint emelkedését és a kapcsolat
érvénytelenné válását okozhatja, ha az egységet
vezeték nélküli LAN-eszköz közelében használják.
Ebben az esetben a következőket teheti:
Az egységet a vezeték nélküli LAN-eszköztől
legalább 10 m-es távolságban használja.
Ha az egységet 10 m-es távolságon belül
használja egy vezeték nélküli LAN-eszköztől,
kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN-eszközt.
Ezt az egységet és a BLUETOOTH-eszközt
a lehető legközelebb helyezze egymáshoz.
Nyomja meg az FM/AM  gombot többször
egymás után a rádiófunkció bekapcsolásához,
és válassza ki az „FM” vagy „AM” sávot.
Nyomja meg a PRESET + vagy   gombot
a kívánt rádióállomás elmentett
programhelyének kiválasztásához.
Az egység nem kapcsolódik be.
A zene lejátszása nem folyamatos.
A készülékház tisztítása
1
Általános
Áramforrások
Más eszközök által keltett interferencia
Beprogramozott rádióállomások
hallgatása
Hibaelhárítás
Ha az egységgel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája merül fel, forduljon a legközelebbi
Sony márkaképviselethez.
A szokásosnál lassabban indul el a lejátszás
 A következő típusú lemezek növelhetik a lejátszás
elindításának időtartamát:
Az adatot bonyolult faszerkezetben
tároló lemez.
Sok mappát vagy nem MP3-/WMA-fájlokat
tartalmazó lemez.
USB-eszköz
Az USB-eszköz nem működik megfelelően.
 Ha inkompatibilis USB-eszközt használ, az alábbi
problémák fordulhatnak elő.
Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
A fájl- vagy mappanevek nem jelennek meg
az egységen.
A lejátszás nem lehetséges.
A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál.
A hang zajos.
Torz a kimenő hang.
Megjelenik az „OVER CURRENT” üzenet,
és az egység automatikusan kikapcsol.
 Abnormális szintű áramerősség észlelve az
 (USB) portnál . Ebben az esetben távolítsa
el az USB-eszközt az  (USB) porttól , majd
csatlakoztassa azt újra, és kapcsolja be újra
az egységet. Ha a probléma az egység
áramellátásának bekapcsolása után sem szűnik
meg, forduljon a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.
Nincs hang.
 Lehet, hogy az USB-eszköz nem megfelelően
van csatlakoztatva. Kapcsolja ki az egységet,
és csatlakoztassa ismét az USB-eszközt.
Ezt követően kapcsolja be az egységet.
Zaj, akadozás vagy torz hang hallható.
 Kapcsolja ki az egységet, és csatlakoztassa ismét
az USB-eszközt. Ezt követően kapcsolja be ismét
az egységet.
 A zenei adatok zajosak, vagy a hang torz.
Lehetséges, hogy a hangfájlok létrehozása során
került zaj a felvételre. Próbálkozzon a hangfájlok
ismételt létrehozásával, majd játssza le azokat
az egységen.
Az USB-eszköz nem csatlakoztatható az
 (USB) porthoz .
 Az USB-eszköz csatlakozója vagy az USB-kábel
fordítva van behelyezve. Illessze be az  (USB)
portba  a megfelelő irányban.
A „READING” felirat hosszú ideig látható,
vagy sokáig tart, amíg a lejátszás elindul.
 Az olvasási folyamat a következő esetekben
sokáig tarthat:
Az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van.
A fájlszerkezet összetett.
A memória majdnem megtelt.
A belső memória töredezett.
A fenti problémák elkerülése érdekében javasoljuk
az alábbi irányelvek betartását:
Az USB-eszközön lévő mappák száma ne
haladja meg a 100-at.
Az egy-egy mappában lévő fájlok száma ne
haladja meg a 100-at.
Hibás kijelzés
 Az USB-eszközön tárolt adatok megsérülhettek.
Küldje a zenei adatokat ismét az USB-eszközre.
 Az egység csak a számokat és az ábécé betűit
tudja megjeleníteni. Az egyéb karakterek nem
jelennek meg megfelelően.
Megjelenik a „REC ERROR” üzenet.
 Hiba történt az átvitel során. Kapcsolja ki az
egységet, és távolítsa el az USB-eszközt az
egységtől. Majd ellenőrizze a következőket:
Ellenőrizze az USB-eszközön fennmaradó
szabad tárhelyet. Ha nincs elegendő hely
az átvitelhez, törölje a szükségtelen fájlokat
vagy mappákat.
Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e az átvinni
kívánt adatok.
Ellenőrizze, hogy kompatibilis-e az egységgel
az átvinni kívánt fájl formátuma.
Ha az üzenet továbbra is megjelenik, forduljon
a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
 Kapcsolja ki az egységet, és csatlakoztassa újra
az USB-eszközt, majd kapcsolja be az egységet.
 Az USB-eszköz nem működik megfelelően.
Olvassa el az USB-eszköz kezelési útmutatóját,
ha további részleteket szeretne a probléma
megoldásával kapcsolatban.
Nem indul el a lejátszás.
 Kapcsolja ki az egységet, és csatlakoztassa ismét
az USB-eszközt.
Nem az első műsorszámtól indul a lejátszás.
Műszaki adatok
CD-lejátszó
Rendszer
CD-s digitális hangrendszer
Lézerdióda jellemzői
Kibocsátás időtartama: Folyamatos
Kimenő lézerteljesítmény: Kisebb mint 44,6 μW
(Ez a kimenet a 7 mm-es apertúrájú optikai vevőegység
objektívjének felületétől 200 mm-re mért érték.)
Csatornák száma
2
 A lejátszási módot állítsa normál lejátszás módba.
Frekvenciaátvitel
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Nem játszhatók le az MP3-/WMA-/AACfájlok.
Ingadozás (wow és flutter)
Mérhetőségi határ alatt
 Lehet, hogy helytelen az audiofájlok kiterjesztése.
Az egység a következő fájlkiterjesztéseket
támogatja:
MP3: „.mp3” fájlkiterjesztés
WMA: „.wma” fájlkiterjesztés
AAC: „.m4a”, „.3gp” vagy „.mp4” fájlkiterjesztés
 Lehet, hogy a fájlokat nem MP3/WMA/AAC
formátumban hozták létre.
 Az USB tárolóeszköz nem FAT16 vagy FAT32
fájlrendszert használ.*
 A fájlok titkosítottak vagy jelszóval védettek.
* Ez az egység támogatja a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert,
de egyes USB tárolóeszközök nem feltétlenül támogatják
mindkét fájlrendszert.
Bővebb információt az adott USB tárolóeszközök kezelési
útmutatójából, illetve a gyártótól kaphat.
BLUETOOTH-készülék
Nincs hang.
 Gondoskodjon arról, hogy az egység ne legyen
túl messze a BLUETOOTH-eszköztől (vagy
okostelefontól), illetve hogy az egységet ne érje
vezeték nélküli LAN hálózattól, más 2,4 GHz-es
vezeték nélküli eszköztől vagy mikrohullámú
sütőtől származó interferencia.
 Ellenőrizze, hogy megfelelően létrejött-e
a BLUETOOTH-kapcsolat az egység és
a BLUETOOTH-eszköz (vagy okostelefon) között.
 Hajtsa végre újra a párosítást (lásd: „Az egység és
egy BLUETOOTH-eszköz párosítása”).
 Tartsa távol az egységet fémből készült tárgyaktól
és felületektől.
 Győződjön meg arról, hogy aktiválta
a BLUETOOTH-funkciót a BLUETOOTH-eszközön
(vagy okostelefonon).
Ugrik a hang, illetve rövid a kapcsolat
távolsága.
 Ha elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz,
például vezeték nélküli LAN, másik BLUETOOTHeszköz vagy mikrohullámú sütő van a közelben,
helyezze azt távolabbra, ha lehetséges. Vagy
az eszközt és az egységet az ilyen forrásoktól
távol használja.
 Távolítson el minden akadályt az egység és az
eszköz között, vagy helyezze az eszközt és az
egységet távol az akadálytól.
 Ezt az egységet és az eszközt a lehető
legközelebb helyezze egymáshoz.
 Pozicionálja újra ezt az egységet.
 Próbálja más helyzetben használni
a BLUETOOTH‑eszközt vagy az okostelefont.
Nem jön létre kapcsolat.
 A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően
előfordulhat, hogy a kommunikáció elkezdése
tovább tart.
 Hajtsa végre újra a párosítást (lásd: „Az egység és
egy BLUETOOTH-eszköz párosítása”).
 Győződjön meg róla, hogy a BLUETOOTH-eszköz
kompatibilis-e ezzel az egységgel. A kompatibilis
BLUETOOTH-eszközökkel kapcsolatos legfrissebb
információk a webhelyen találhatók. Az URL itt
látható: „Kompatibilis BLUETOOTH-eszközök”.
Sikertelen a párosítás.
 Vigye a BLUETOOTH-eszközt az egységhez
közelebb.
 Törölje az egység modellnevét a BLUETOOTHeszközről, majd végezze el újra a párosítási
műveletet (lásd: „Az egység és egy BLUETOOTHeszköz párosítása”).
 Győződjön meg róla, hogy a BLUETOOTH-eszköz
kompatibilis-e ezzel az egységgel. A kompatibilis
BLUETOOTH-eszközökkel kapcsolatos legfrissebb
információk a webhelyen találhatók. Az URL itt
látható: „Kompatibilis BLUETOOTH-eszközök”.
Az NFC funkción keresztül végzett párosítás
sikertelen.
 Próbálkozzon a kézi párosítással (lásd: „Az egység
és egy BLUETOOTH-eszköz párosítása”).
Előfordulhat, hogy egyes NFC-kompatibilis
okostelefonok nem párosíthatók az egység NFC
funkciójával – ez az eszköz funkcióitól, illetve
jellemzőitől függ.
 Indítsa el újra az „NFC Easy Connect” alkalmazást,
és az okostelefont lassan vigye az N jel fölé .
 Ellenőrizze, hogy megfelel-e az okostelefon
a kompatibilitási előírásoknak (lásd: „Kompatibilis
okostelefonok”).
Rádió
A hang gyenge, illetve nem jó a vétel.
 Cserélje az összes elemet újakra.
 Helyezze távolabb az egységet a közeli tv-ktől.
 Az FM vétel biztosításához húzza ki az antennát
teljesen, és állítsa be úgy, hogy az FM vétel
a lehető legtisztább legyen. Az AM vétel esetében
változtassa meg az egység irányát a legjobb vétel
eléréséhez.
 Ha egy épületen belül tartózkodik, hallgassa
az egységet egy ablak közelében.
 Ha mobiltelefon található az egység közelében,
akkor az egység hangos zajt adhat ki. Tartsa
a telefont távol az egységtől.
A tv képe nem állandó.
 Ha FM rádióállomást hallgat egy belső antennával
rendelkező tv közelében, helyezze az egységet
távolabb a tv-től.
Miután megpróbálta végrehajtani a felsorolt javító
lépéseket, amennyiben a probléma továbbra is
fennáll, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket,
vagy távolítsa el az összes elemet. Miután a kijelző
minden jelzése eltűnt, dugja be újra a hálózati
csatlakozóvezetéket, vagy helyezze be újra az
elemeket. Ha a probléma továbbra is fennáll,
forduljon a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
BLUETOOTH rész
Kommunikációs rendszer
BLUETOOTH-specifikáció, 2.1-es verzió + EDR
Kimenet
BLUETOOTH-specifikáció, Power Class 2
Maximális kommunikációs távolság
Hatótáv kb. 10 m*1
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz  2,4835 GHz)
Modulációs módszer
FHSS
Támogatott BLUETOOTH profilok*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Támogatott kodek*4
SBC (alsávkodek)
*1 A tényleges hatótáv a készülékek között elhelyezkedő
akadályoktól, az esetlegesen hatótávolságban lévő
mikrohullámú sütők körül kialakult mágneses tértől,
a sztatikus elektromosságtól, a vételi érzékenységtől,
az antenna teljesítményétől, az operációs rendszertől,
a használt alkalmazástól és más tényezőktől függ.
2
* A szokásos BLUETOOTH-profilok az eszközök közötti
BLUETOOTH-kommunikáció jellemzőit nyújtják.
*3 Az eszköztől függően előfordulhat, hogy bizonyos
műveletek nem hajthatók végre.
*4 Kodek: audiojel-tömörítési és -konverziós formátum.
Rádió
Frekvenciatartomány
Európai, közel-keleti, afrikai (kivéve a Dél-Afrikai
Köztársaságot), thai és malajziai modellek
FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz-es lépésekben)
AM: 531 kHz  1602 kHz (9 kHz-es lépésekben)
Vietnami, indiai, dél-afrikai, uruguayi, paraguayi, perui,
chilei és bolíviai modellek
FM: 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz-es lépésekben)
87,5 MHz  108 MHz (50 kHz-es lépésekben)
AM: 530 kHz  1610 kHz (10 kHz-es lépésekben)
531 kHz  1602 kHz (9 kHz-es lépésekben)
Más típusok
FM: 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz-es lépésekben)
AM: 530 kHz  1710 kHz (10 kHz-es lépésekben)
Középfrekvencia
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antennák
FM: Kihúzható antenna
AM: beépített ferritantenna
Input
AUDIO IN
Sztereó minicsatlakozó
 (USB) port
Type A, 500 mA maximális áramerősség,
USB 2.0 Full Speed-kompatibilis
Kimenet
 (fejhallgató) sztereó minicsatlakozó
16   32  impedanciájú fejhallgatók
Támogatott hangformátumok
Támogatott bitsebességek
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbit/s  320 kbit/s, VBR
WMA:
48 kbit/s  192 kbit/s, VBR
AAC*:
8 kbit/s  320 kbit/s, VBR
* Csak USB funkció
Mintavételi frekvenciák
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC*:
32/44,1/48 kHz
* Csak USB funkció
Általános
Hangsugárzó
Teljes tartomány, 8 cm átm., 6 , kúp típus (2)
Kimenő teljesítmény
2,0 W + 2,0 W (6 , 10% harmonikus torzítás)
Áramellátási követelmények
Európai, uruguayi, paraguayi, perui, chilei és bolíviai
modellek
230 V AC, 50 Hz (AC áramellátás)
9 V DC (6 LR14 (C méretű) elemek)
Közel-keleti, afrikai (kivéve a Dél-Afrikai Köztársaságot)
és malajziai modellek
220 V  240 V AC, 50/60 Hz (AC áramellátás)
9 V DC (6 LR14 (C méretű) elemek)
Vietnami, indiai és dél-afrikai modellek
220 V  240 V AC, 50 Hz (AC áramellátás)
9 V DC (6 LR14 (C méretű) elemek)
Thai modell
220 V AC, 50 Hz (AC áramellátás)
9 V DC (6 LR14 (C méretű) elemek)
Más típusok
120 V AC, 60 Hz (AC áramellátás)
9 V DC (6 LR14 (C méretű) elemek)
Teljesítményfelvétel
15 W
0,9 W (készenléti üzemmódban)
Elemkapacitás*1, *2
Lejátszás CD-ről
Kb. 9 óra
Lejátszás USB-eszközről
Kb. 11 óra (100 mA terhelésnél)
Kb. 3 óra (500 mA terhelésnél)
FM-vétel
Kb. 26 óra
BLUETOOTH
Kb. 13 óra
*1 A Sony normái szerint mérve. Az elem tényleges
élettartama függ az egység használatának
körülményeitől, illetve a működtetés feltételeitől.
2
* Sony alkáli elemek használata esetén.
Méretek
Kb. 320 mm × 133 mm × 215 mm (sz/ma/mé)
(a legnagyobb kinyúlásokkal)
Tömeg
Kb. 2,3 kg (elemekkel együtt)
Mellékelt tartozékok
Hálózati csatlakozóvezeték (1 db)
A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
A licenccel és védjeggyel
kapcsolatos megjegyzés
 Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és
szabadalmait a Fraunhofer IIS és Thomson licence
alapján használjuk.
 A Windows Media a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
 Ezt a terméket a Microsoft bizonyos szellemi
tulajdonjogai védik. Az ilyen technológiának az
ezen a terméken kívüli használata vagy terjesztése
kizárólag a Microsoftnak vagy annak illetékes
leányvállalatának megfelelő engedélyével
lehetséges.
 A BLUETOOTH szóvédjegy és emblémák
a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, és e védjegyeket
a Sony Corporation licenc alapján használja.
 Az N Mark az NFC Forum, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
 Az Android™ és a Google Play™ a Google Inc.
védjegye.
 Minden más védjegy és védett név a vonatkozó
tulajdonosokhoz tartozik. Ebben a leírásban nem
tüntettük fel a ™ és az jeleket.
®
Download PDF

advertising