Sony | ZS-R100CP | Sony ZS-R100CP ZS-R100CP USB / SD-kártyás Record & Play Boombox Használati útmutató

4-400-699-32(1)
Personal Audio
System
Használati útmutató
©2011 Sony Corporation
ZS-R100CP
FIGYELMEZTETÉS
A tűz és az áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső, nedvesség hatásának.
A tűzveszély csökkentése érdekében ne fedje
le a berendezés szellőzőnyílásait
újságpapírral, asztalterítővel, függönnyel stb.
Továbbá ne tegyen égő gyertyát a
berendezésre.
A tűzveszély és az áramütés veszélyének
csökkentése érdekében vigyázzon, hogy a
készülékre ne cseppenjen, fröccsenjen
folyadék, és ne tegyen a készülékre folyadékot
tartalmazó tárgyat, pl. vázát.
Mivel a hálózati csatlakozódugó kihúzásával
lehet a készüléket áramtalanítani, a készüléket
könnyen elérhető hálózati csatlakozóaljzathoz
csatlakoztassa. Ha a készülékkel kapcsolatban
bármi rendellenességet észlel, azonnal húzza
ki a hálózati dugót a fali csatlakozóaljzatból.
A készülék a hálózati áramforráshoz
kapcsolódik mindaddig, amíg a hálózati kábel
csatlakoztatva van a fali aljzatba, még akkor
is, ha ki van kapcsolva.
Ne tegye a készüléket zárt helyre, például
könyvszekrénybe, beépített szekrénybe.
Az akkumulátorokat vagy elemeket ne érje
hosszú ideig túlzott hő, pl. közvetlen
napsütés, tűz vagy hasonló.
A fülhallgatók és fejhallgatók által keltett
nagy hangnyomás halláskárosodást okozhat.
A típusadatokat és fontos biztonsági
információkat tartalmazó lap a készülék alján
található.
HU
Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi
információ csak az Európai Unió
irányelveit alkalmazó országokban
eladott berendezésekre vonatkozik
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán,
108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)
gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC
irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való
eltávolítása (Használható
az Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a
szimbólum együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy
az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem
0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%-nál több
ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol
biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése
érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra
felkészült szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az
elem megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet biztonságosan
az elemet a készülékből eltávolítani. Az elemet a
használt elemek megfelelő begyűjtőhelyén adja le.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Megjegyzés a DualDisc kettős
lemezekkel kapcsolatban
A DualDisc kettős lemez olyan kétoldalas
lemez, amelynek egyik oldalán DVD-felvétel,
másik oldalán pedig digitálisan rögzített zenei
anyag található. De mivel a zenei anyagot
tartalmazó oldal formátuma nem felel meg a
kompaktlemez (CD) felvételi szabványának,
az ilyen lemezt ezzel a készülékkel nem
biztos, hogy le lehet játszani.
Szerzőijog-védelmi technológiával
kódolt zenei lemezek
A készülék Compact Disc (CD) szabványú
lemezek lejátszására van tervezve.
Napjainkban több zenei kiadó is forgalmaz
különféle szerzőijog-védelmi technológiával
kódolt zenei lemezeket. Az ilyen lemezek
némelyike nem felel meg a CD szabványnak,
emiatt a készülék nem tudja ezeket lejátszani.
A számítógépre telepített operációs
rendszertől függ, hogy a SonicStage vagy az
MP3 fájlkezelő milyen nyelvekkel
használható. A legjobb eredmény érdekében
telepítsen a megjeleníteni kívánt nyelvvel
kompatibilis operációs rendszert.
A gyártó nem szavatolja, hogy az összes nyelv
megfelelően megjeleníthető a SonicStage
esetében.
Elképzelhető, hogy a felhasználó által létrehozott
karakterek, illetve bizonyos speciális karakterek
nem jelennek meg.
A szöveg és a karakterek típusától függően
elképzelhető, hogy a szöveg nem megfelelően
jelenik meg a SonicStage vagy az MP3
fájlkezelő esetében. Ennek a következő okai
lehetnek:
A csatlakoztatott lejátszó képességei.
A lejátszó nem működik megfelelően.
A zeneszám ID3 címkeinformációja a lejátszó
által nem támogatott nyelven vagy
karakterkészlettel van írva.
HU
Tartalomjegyzék
Óvintézkedések................................................. 5
Megjegyzés az SD-kártya/USB-eszköz
használatával kapcsolatban.............................. 6
Előkészületek
A részegységek és kiegészítők
ellenőrzése..................................................... 8
Az egyes részek helye és funkciója................. 9
Fő készülék............................................................. 9
Kijelző....................................................................10
Energiaellátás.................................................. 11
A hálózati tápkábel csatlakoztatása...................11
Elemek előkészítése az órához...........................11
A beállítások inicializálása............................ 13
Az óra beállítása...................................................13
Alapvető műveletek
CD-/MP3-/WMA-lemez lejátszása.............. 15
A lejátszási mód módosítása......................... 18
Adott pont keresése zenehallgatás közben
(Keresés)...........................................................18
Zeneszámok/MP3-/WMA-fájlok ismételt
lejátszása (Ismétlődő lejátszás)......................18
Zeneszámok/MP3-/WMA-fájlok lejátszása
véletlenszerű sorrendben
(Lejátszás véletlenszerű sorrendben)............19
Saját program létrehozása
(Programozott lejátszás).................................19
Egy mappa hangfájljainak meghallgatása
véletlenszerű sorrendben
(Mappa véletlenszerű lejátszása)
(csak MP3/WMA)..........................................21
Rádióhallgatás................................................. 22
Előre beprogramozott rádióállomások
hallgatása..........................................................24
Rádióállomások beprogramozása
(Programozás).................................................24
HU
SD-kártyán vagy USB-eszközön tárolt
zenék hallgatása.......................................... 26
SD-kártya lejátszása.............................................26
Lejátszás USB-eszközről......................................27
Memóriaegységek közti váltás egy
USB-eszközön..................................................29
Adott mappa vagy fájl kiválasztása
lejátszáshoz.................................................. 30
Külső készülékek csatlakoztatása.................. 31
A külső készülékek csatlakoztatása...................31
CD rögzítése SD-kártyára/
USB-eszközre.............................................. 32
Rádióadás rögzítése SD-kártyára/
USB-eszközre.............................................. 34
Rögzítés külső eszközről SD-kártyára/
USB-eszközre.............................................. 36
Hangfájl/mappa törlése SD-kártyáról vagy
USB-eszközről............................................. 38
Mappa-/fájlszerkezet...................................... 39
Egyéb műveletek
Elalvás zenehallgatás közben
(Kikapcsolási időzítő)................................ 41
Az időzítő használata..................................... 42
Időzített rögzítés használata.......................... 44
Megjegyzés az időzítő/ébresztő/
kikapcsolási időzítő
használatával kapcsolatban....................... 46
További információk
Hibaelhárítás................................................... 48
Általános...............................................................48
CD..........................................................................48
SD/USB.................................................................49
Rádió.....................................................................50
Időzítő...................................................................51
Műszaki adatok............................................... 52
Szerzői jogok................................................... 53
Óvintézkedések
A készülék a következő lemezek
lejátszására KÉPES
Zenei CD
CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3-/WMA-fájlok)
* A CD-DA a Compact Disc Digital Audio
rövidítése. Ez a zenei CD-lemezek esetében
használt rögzítési szabvány.
A készülék a következő lemezek
lejátszására NEM képes
Olyan CD-R/CD-RW lemezek, amelyek nem
zenei CD formátumúak, illetve nem az ISO9660
Level 1/Level 2 vagy Joliet szabványnak
megfelelő MP3-/WMA-formátumúak
Gyenge rögzítési minőségű CD-R/CD-RW
lemezek, karcos vagy koszos CD-R/CD-RW
lemezek, valamint a nem kompatibilis rögzítő
eszközzel írt CD-R/CD-RW lemezek
Nem megfelelően lezárt CD-R/CD-RW lemezek
A lemezekre vonatkozó megjegyzések
Lejátszás előtt egy tisztítókendővel tisztítsa meg a
CD-lemezt. Középről kifelé haladva tisztítsa meg
a CD-lemezt. Ha a CD-lemezen karcolás,
szennyeződés vagy ujjlenyomat található, az
lemezolvasási hibát eredményezhet.
Ne használjon oldószert, például benzint, hígítót,
a kereskedelmi forgalomban kapható
tisztítószereket vagy bakelitlemezekhez szánt
antisztatikus spray-t.
Ne tegye ki a CD-lemezt közvetlen napfénynek
vagy hőforrásnak, például hőbefúvóknak,
továbbá ne hagyja napon parkoló autóban, mert
az autó belsejében a hőmérséklet jelentősen
megemelkedhet.
Ne ragasszon papírt vagy matricákat a lemezre,
és ne karcolja össze annak felületét.
A lejátszást követően a CD-lemezt tárolja a
tokjában.
Biztonsággal kapcsolatos megjegyzések
A CD-lejátszóban használt lézersugár
szemkárosodást okozhat, ezért ne próbálja meg
szétszerelni a készülékházat. A készülék javítását
csak képzett szakember végezheti.
Ha a készülékbe szilárd tárgy vagy folyadék
kerül, akkor áramtalanítsa a készüléket, és a
további használat előtt ellenőriztesse
szakemberrel.
A készülékkel nem játszhatók le a nem
szabványos alakú (például szív, négyzet vagy
csillag) lemezek. Ilyen lemezek lejátszása kárt
okozhat a készülékben. Ne használjon ilyen
lemezeket.
Megjegyzések az áramellátással
kapcsolatban
A tápfeszültségről történő üzemeltetéshez csak a
mellékelt hálózati tápkábelt használja, más típusú
kábelt ne használjon.
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket,
húzza ki a fali csatlakozóaljzatból.
Ha nem kívánja használni az elemeket, távolítsa
el azokat az esetleges szivárgás vagy korrózió
okozta kár elkerülése érdekében.
Megjegyzések az elhelyezéssel
kapcsolatban
Ne tárolja a készüléket hőforrás közelében, tűző
napon, olyan környezetben, ahol pornak vagy
rázkódásnak van kitéve, valamint olyan autóban,
amelyet közvetlen napsugárzásnak van kitéve.
Ne helyezze a készüléket ferde vagy nem stabil
felületre.
Ne helyezzen semmit a készülékház oldalától
10 mm-nél közelebbre. A szellőzőnyílásokat
szabadon kell hagyni a készülék megfelelő
működéséhez, illetve a részegységek
élettartamának meghosszabbításához.
Mivel a hangszórók erős mágnest tartalmaznak,
ne helyezzen mágnescsíkkal rendelkező
bankkártyát vagy rugós karórát a készülék
közelébe a mágnes okozta esetleges károsodás
elkerülése érdekében.
(Folytatás)
HU
Megjegyzések a használattal
kapcsolatban
Ha a készüléket hideg helyről közvetlenül meleg
helyre vagy nagyon nedves helyiségbe viszik, pára
csapódhat le a CD-lejátszó belsejében található
lencsére. Ilyen esetben a készülék nem működik
megfelelően. Ebben az esetben távolítsa el a
CD-lemezt, és várjon körülbelül egy órát, hogy a
nedvesség elpárologjon.
A készülékház tisztítása
A készülékházat, a kijelzőt és a vezérlőeszközöket
kímélő mosószerrel megnedvesített puha ruhával
tisztítsa. Ne használjon semmilyen súrolóeszközt,
súrolóport vagy oldószert, például alkoholt vagy
benzint.
Az SD-kártyák kezelése
Az SD-kártyát ne ütögesse, ne hajtogassa és ne
ejtse le.
Az SD-kártyát ne szedje szét, ne alakítsa át.
Ne hagyja, hogy az SD-kártya benedvesedjen.
Ne használja és ne tárolja az SD-kártyát a
következők valamelyikének kitett helyen:
Rendkívül magas hőmérséklet, például nyáron,
zárt ablakokkal napfényen parkoló autóban,
közvetlen napfény vagy hőt leadó készülék
Magas páratartalom vagy maró anyagok
Az SD-kártyát kisgyerekektől elzárva tárolja.
Előfordulhat, hogy a kisgyerek lenyeli az
SD-kártyát.
Az elhelyezéssel kapcsolatos megjegyzések
Ne tegyen a készülékre nehéz tárgyakat.
A készülék elszíneződhet vagy beszennyeződhet,
ha olyan helyen van használatban, ahol festéket,
viaszt, olajat, zsírt, oldószert stb. használnak.
 A készüléket ne használja szűk térben, például
könyvszekrényben vagy beépített szekrényben stb.
Megjegyzés az SD-kártya/
USB-eszköz használatával
kapcsolatban
Kompatibilis SD-kártyák
A készülékkel kompatibilis SD-kártyák a
következők
SD-kártya 1)3)
SDHC-kártya 2)3)
A legfeljebb 2 GB kapacitású SD-kártyák
működnek megbízhatóan a készülékkel.
1)
HU
A legfeljebb 32 GB kapacitású SDHC-kártyák
működnek megbízhatóan a készülékkel.
3)
A működés nem szavatolható az összes
SD-kártyával.
2)
SD-kártya
SD-kártyák típusai
SD-kártya
Kompatibilis
SDHC-kártya

-
SDXC-kártya
microSD-kártya
(SD-kártyához
használható
illesztőkeret
használata esetén)
microSDHC-kártya
(SD-kártyához
használható
illesztőkeret
használata esetén)



Megjegyzések az SD-kártyákkal kapcsolatban
Mielőtt az SD-kártyát a SD-kártya nyílásába
helyezné, győződjön meg arról, hogy a helyes
irányban áll-e.
Ne erőltesse az SD-kártyát a nyílásba, mert azzal
kárt tehet az SD-kártyában vagy a készülékben.
Az SD-kártya szállításakor, illetve ha nem
használja a kártyát, tárolja azt a kártyához
mellékelt tartóban.
Ne érintse meg az érintkezőket, és ügyeljen arra,
hogy fémtárgy se érjen hozzájuk.
Megjegyzések az USB-eszközökkel
kapcsolatban
Használja a mellékelt USB-kábelt, amikor
kábellel kell az eszközt a készülékhez
csatlakoztatni.
Részleteket az USB-eszköz használati
útmutatójában talál.
Ne csatlakoztasson a készülékhez USB-eszközt
USB-elosztóval.
Amikor a készüléket USB-kábellel egy másik
eszközhöz csatlakoztatja, győződjön meg arról,
hogy a csatlakozót a megfelelő módon dugta-e
be. Ha a csatlakozót beerőlteti a nyílásba, a
csatlakozó megsérülhet, a készülék pedig
meghibásodhat.
Az elérhető felvételi időről
128 kb/s (rögzített) bitsebesség mellett az MP3
rögzítési formátum esetén az SD-kártyán/USBeszközön elérhető felvételi idők a következők:
Kapacitás
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
Felvételi idő
Kb. 33 óra
Kb. 66 óra
Kb. 132 óra
Kb. 264 óra
Kb. 528 óra
A használattal kapcsolatos általános
megjegyzés
Rögzítés vagy lejátszás közben ne vegye ki az
SD-kártyát/USB-eszközt a készülékből. Ellenkező
esetben az adatok megsérülhetnek.
A Sony nem vállal felelősséget az SD-kártyákon/
USB-eszközökön található adatok sérüléséért és
elvesztéséért.
Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot
az SD-kártyákon/USB-eszközökön található
fontos adatokról.
Az SD-kártyától/USB-eszköztől függően a
„Loading” felirat megjelenése hosszabb időbe is
telhet.
A készülék nem támogatja a Memory Stick Duo
és a Memory Stick Micro adathordozókat.
A készülék nem támogatja a párhuzamos
adatátvitelt.
Nem rögzíthet ROM-típusú vagy írásvédett
SD-kártyára.
Az SD-kártya írásvédettségének
megszüntetéséhez húzza el az SD-kártya
kapcsolóját a nyíllal jelzett irányba.
Írásvédelmi
kapcsoló
A következő esetekben sérülhetnek az adatok:
Ha akkor távolítja el az SD-kártyát/
USB-eszközt, illetve kapcsolja ki a készüléket,
amikor a készülék fájlokat olvas be az
SD-kártyáról/USB-eszközről, vagy fájlokat ír
arra.
Ha statikus elektromosságnak vagy elektromos
zajnak kitett környezetben használ SD-kártyát/
USB-eszközt.
A Sony nem vállal felelősséget a tárolt adatok
használat közben történő módosulásáért vagy
elvesztéséért.
A Sony nem garantálja a kódolt szoftverek és az
íráshoz használt szoftverek megfelelő működését.
Ha a korábban rögzített fájl nem játszható le a
készüléken, előfordulhat, hogy zaj lesz hallható, a
lejátszás megszakad vagy a lejátszás meg sem
kezdődik.
A modellek formázása során győződjön meg
róla, hogy a modell segítségével végzi a formázást
vagy az adott modell formázására szolgáló
szoftverrel.
A működés még a USB-eszközök használata
esetén sem mindig biztosítható.
A szerzői jogi védelem alatt álló WMA-/
AAC-fájlok lejátszása nem támogatott.
Előfordulhat, hogy a zenei letöltőoldalakról
letöltött zeneszámok nem játszhatók le.
Elosztón keresztüli csatlakoztatás nem
támogatott.
A lejátszás nem lehetséges, ha a zeneszámok, a
mappák vagy a fájlok száma eléri a következő
határértékeket a készüléken vagy a számítógépen.
Ha a mappák száma meghaladja a 255-öt.
Ha a fájlok száma valamelyik mappában
meghaladja a 999-et.
Ha az összes fájl száma meghaladja az 5 000-et.
A fenti megengedett legnagyobb értékek
különbözhetnek az SD-kártya vagy az
USB-eszköz fájlszerkezetétől.
A következő módon ellenőrizheti a fájlok/
mappák számát az SD-kártyán/USB-eszközön.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
2 Nyomja meg a  gombot, amíg az „SD” vagy
az „USB” lehetőség meg nem jelenik, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3 SD-kártya használata esetén nyomja meg a 
gombot, amíg az „SD Information” felirat meg
nem jelenik.
USB-eszköz használata esetén nyomja meg a
 gombot, amíg az „USB Information” felirat
meg nem jelenik, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája van, kérjük,
forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
HU
 Előkészületek
A részegységek és kiegészítők ellenőrzése
A rendszer összeállítása előtt ellenőrizze, hogy egy részegység sem hiányzik.
Fő készülék (1)
Hálózati tápkábel (1)
AM hurokantenna (1)
Használati útmutató (1)
Jótállási jegy (1)
HU
Előkészületek
Az egyes részek helye és funkciója
Fő készülék
Előkészületek
*1

 Kijelző ablaka
 AUDIO IN aljzat
  (Fejhallgató) csatlakozó
 SLEEP gomb
 OPERATE gomb
 CLOCK gomb
 CD gomb
 SD/USB gomb
 RADIO FM/AM gomb
 AUDIO IN gomb
 TIMER gomb
 USB REC gomb
 RADIO NOISE CUT gomb
 (USB) port
 ACCESS jelzőfény
 SD-kártya nyílása
 BACK gomb
 SD REC gomb
 Kurzorvezérlő gomb
PRESET –  gombok
PRESET +  gombok
/TUNE +  gombok
/TUNE –  gombok
ENTER gomb
 MENU gomb
  (Lejátszás/Szüneteltetés) gomb*1
 REPEAT gomb
  (Leállítás) gomb
 MODE gomb
 DELETE gomb
 DISPLAY gomb
 VOLUME gomb
 PUSH OPEN/CLOSE ()
 AM hurokantenna csatlakozója
 AM ANT SEL (AM-antenna kapcsolója
(INT/EXT))
*1 A feldolgozóegység felszínén egy tapintható jelzés található, hogy könnyen felismerhető legyen.
Előkészületek
HU
Kijelző
 Lejátszási mód kijelzése
Az aktuális lejátszási mód ikonját
jelzi ki.

(Ébresztő) kijelzése

(Időzítő) kijelzése
10HU
Előkészületek

(MEGA BASS) kijelzése
 Szöveges információk megjelenítése
Információkat jelenít meg, például
egy zeneszám/album címét, funkciók
nevét és a folyamatjelzőt, amely az
aktuális feladat előrehaladását
mutatja.
Az óra elemeinek eltávolítása
Nyissa fel az elemtartó fedelét, és vegye ki az
elemeket.
Energiaellátás
A hálózati tápkábel
csatlakoztatása
Előkészületek
Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a
készülékhez () és a fali csatlakozóaljzathoz
().
Az órát működtető elemek töltöttségi
szintjének ellenőrzése
1 Nyomja meg a MENU gombot.
2 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
a „Common Settings” felirat megjelenik,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
a „Clock Battery” felirat megjelenik, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Ha megjelenik a „Load new battery” felirat,
cserélje le az összes elemet újra.
az AC IN aljzatba ()
Megjegyzések
fali csatlakozóaljzatba
()
Elemek előkészítése az órához
Ha az óra elemei be vannak helyezve, a
pontos időt a készülék akkor is megőrzi, ha
áramszünet következik be vagy nincs
csatlakoztatva a hálózati tápkábel.
A készülék nem működtethető az óra
elemeiről. Mindenképpen csatlakoztassa a
hálózati tápkábelt.
Az óra elemeinek előkészítése
Nyissa fel az elemtartó fedelét, helyezzen be
három R6 (AA méretű) elemet (nem
tartozék) a mínusz jelölésű pólussal előre.
Helytelen használat esetén az elemek
szivároghatnak vagy felrobbanhatnak.
Győződjön meg a következő pontok
betartásáról.
Ügyeljen arra, hogy az elemek pólusait a
megfelelő irányban helyezze be.
Ne használjon egyszerre régi és új elemeket,
illetve ne keverjen össze különböző típusú
elemeket.
Tippek
Átlagos használat mellett az elemek élettartama
körülbelül hat hónap. Ha az elemek már nem
képesek működtetni az órát, cserélje le az összes
elemet újra.
Elemek behelyezése vagy eltávolítása előtt hajtsa
végre a következő műveleteket az alábbiak
tekintetében. Ha nem így tesz, károsodhatnak.
– Távolítsa el a CD-lemezt.
– Távolítsa el az SD-kártyát vagy USB-eszközt.
– Húzza vissza a rúdantennát.
– Távolítsa el az AM hurokantennát.
Az elemek cserélésekor az óra beállításai
törlődnek.
Három R6 (AA
méretű) elem
(nem tartozék).
(Folytatás)
Előkészületek
11HU
A képernyő kontrasztjának szabályozása
1 Nyomja meg a MENU gombot.
2 Nyomja meg a  gombot, amíg
megjelenik a „Common Settings” felirat,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3 Nyomja meg a  gombot, amíg a
„Contrast” felirat megjelenik, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
4 Állítsa be a képernyőt, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A nyelv módosítása
1 Nyomja meg a MENU gombot.
2 Nyomja meg a  gombot, amíg
megjelenik a „Common Settings” felirat,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3 Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem
jelenik a „Language” felirat, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
4 Válassza ki a beállítani kívánt nyelvet, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A háttérvilágítás fényerejének beállítása
1 Nyomja meg a MENU gombot.
2 Nyomja meg a  gombot, amíg
megjelenik a „Common Settings” felirat,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3 Nyomja meg a  gombot, amíg a
„Brightness” felirat megjelenik, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
4 Nyomja meg a  gombot a képernyő
fényerejének kiválasztásához, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik a „” ikon a kívánt fényerővel.
Tipp
Az alapértelmezett beállítás az angol.
Az energiagazdálkodási funkció
használata
Ha több mint 20 percig semmilyen műveletet
nem hajt végre CD, SD, USB és AUDIO IN
módban, akkor a készülék automatikusan
készenléti módba lép. Az alapértelmezett
beállítás „ON”.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
2 Nyomja meg a  gombot, amíg
megjelenik a „Common Settings” felirat,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3 Nyomja meg a  gombot, amíg az „Auto
Standby” felirat megjelenik, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
4 Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem
jelenik az „ON” felirat, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
12HU
Előkészületek
A beállítások
inicializálása
3
Az óra beállítása
1
Nyomja meg az OPERATE gombot
(közvetlen bekapcsolás).
A „Clock is not set. Set date & time?”
felirat jelenik meg a kijelzőn.
Előkészületek
Amikor a vásárlás után első alkalommal
kapcsolja be a készüléket, illetve eltávolítja az
elemeket, villogó „0:00” látható a kijelzőn.
Az idő beállítása előtt helyezze be az elemeket
a készülékbe. (11. oldal)
Adja meg a napot.
Nyomja meg az ENTER gombot, majd
nyomja meg többször a  gombot,
amíg a kívánt nap megjelenik.
Ezt követően nyomja meg újból az
ENTER gombot.
Kijelző ablaka
4
A hónap/év beállításához ismételje
meg a 3. lépést.
Nyomja meg többször a  gombot,
amíg a „Next” felirat megjelenik,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Az óra/perc beállításához ismételje
meg a 3. lépést.
5
Kijelző ablaka
6
Kijelző ablaka
2
Nyomja meg az ENTER gombot.
7
Nyomja meg többször a  gombot,
amíg a „Complete” felirat
megjelenik, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
(Folytatás)
Előkészületek
13HU
Az óra beállítása a menü használatával
1 Nyomja meg a MENU gombot.
2 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
a „Common Settings” felirat megjelenik,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
a „Date & Time” felirat megjelenik, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
4 Ismételje meg „Az óra beállítása” szakasz 3.
és 7. lépését.
Váltás az idő megjelenítési formátumai
között
Ez a készülék 12 órás és 24 órás időformátum
megjelenítésére is képes. A 12 órás formátum
használata esetén megjelenik az „AM” és a
„PM” jelzés.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
2 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
a „Common Settings” felirat megjelenik,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
a „Time Display” felirat megjelenik, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
4 Válassza ki a kívánt kijelzési módot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a „” ikon a kiválasztott
formátumban.
Megjegyzések
Az ébresztő, az ütemezett rögzítés funkció, illetve
a rögzítési idő vagy dátum mappa-/fájlnév vagy
metaadatok (adatformátum vagy cím)
létrehozásához való használatához be kell állítani
az órát.
Ha a hálózati tápkábel nincs csatlakoztatva vagy
áramszünet következik be, amikor az órában
nincs elem, az óra beállításai törlődnek.
A következő helyzetekben a képernyő visszatér
az előző képernyőhöz:
Ha körülbelül 3 percig nem működteti a
készüléket
Ha kinyitja a CD-lejátszó fedelét
Ütemezett rögzítés elindulásakor
Tipp
Az aktuális dátum és idő megjelenítéséhez
nyomja meg a CLOCK gombot, miközben a
készülék be van kapcsolva.
14HU
Előkészületek
 Alapvető műveletek
CD-/MP3-/WMA-lemez
lejátszása
2
Nyomja meg a PUSH OPEN/CLOSE
() gombot a CD-lejátszó fedelének
kinyitásához.
1
Nyomja meg a CD gombot
(közvetlen bekapcsolás).
Alapvető műveletek
A CD-lejátszó használata előtt tegye a
következőket
Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a
készülékhez. (11. oldal)
Készítse elő a következő CD-lemezek
egyikét:
Zenei CD
CD-R/CD-RW lemez rögzített
hanganyaggal
Adat CD (CD-R/CD-RW lemez
ISO9660 level 1/level 2 szabványnak
megfelelő MP3-/WMA-audiofájlokkal)
3
Helyezzen be egy CD-lemezt.
A CD behelyezése után nyomja meg a
CD közepét, majd zárja le a CD-lejátszó
fedelét.
Címkézett oldallal felfelé
(Folytatás)
Alapvető műveletek
15HU
4
Nyomja meg a  (Lejátszás/
Szüneteltetés) gombot.
A készülék elkezdi a lejátszást.
Példa a mappaszerkezetre és lejátszási
sorrendre
A mappák és az MP3/WMA-fájlok lejátszási
sorrendje a következőképpen alakul:
Mappa
MP3-/
WMA-fájl
Kijelző ablaka (zenei CD)
Kijelző ablaka (MP3-/WMA-lemezek)
(Példa: MP3-lemez behelyezésekor)
Megjegyzések az MP3-/WMA-lemezekkel
kapcsolatban
A lemez behelyezésekor a készülék beolvassa a
lemezen található összes fájlt.
Ezalatt a „Loading” felirat látható. Amennyiben
sok mappa vagy nem MP3-/WMA-fájl található
a lemezen, hosszú időbe telhet a lejátszás
elkezdése, illetve a következő MP3-/WMA-fájl
lejátszásának megkezdése.
Javasoljuk, hogy ne mentsen felesleges mappákat
vagy MP3-/WMA-fájloktól eltérő fájlokat olyan
lemezre, amelyről MP3-/WMA-fájlokat kíván
lejátszani.
A készülék átugorja azokat a mappákat, amelyek
nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlt.
A fájlok megengedett legnagyobb száma: 511
A mappák megengedett legnagyobb száma: 511
(beleértve a gyökérmappát is)
Könyvtárszintek megengedett legnagyobb
száma: 8
A mappák és fájlok nevéből legfeljebb
32 karakter jeleníthető meg, beleértve az
idézőjeleket is.
16HU
Alapvető műveletek
Művelet
Lejátszás
leállítása
Lejátszás
szüneteltetése
Ugrás a
következő
zeneszámra/
MP3-/WMAfájlra
Vissza az előző
zeneszámhoz/
MP3-/WMAfájlhoz
Mappa
kiválasztása
Gomb
 (Leállítás).
 (Lejátszás/Szüneteltetés).
A lejátszás folytatásához
nyomja meg ismét a gombot.
.
.
/TUNE + vagy –.
Művelet
Mély hangok
kiemelése
A hangerő
szabályozása
CD eltávolítása
Gomb
1 Nyomja meg a MENU
gombot.
2 Nyomja meg a  gombot,
amíg megjelenik a
„Common Settings” felirat,
majd nyomja meg az
ENTER gombot.
3 Tartsa lenyomva a
 gombot, amíg meg nem
jelenik a „MEGA BASS”
felirat, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
4 Tartsa lenyomva a
 gombot, amíg meg nem
jelenik az „ON” vagy „OFF”
felirat, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A hangerőszabályzót az
óramutató járásával megegyező
irányba forgatva növelheti, az
óramutató járásával ellentétes
irányba forgatva pedig
csökkentheti a hangerőt.
 (Leállítás).
PUSH OPEN/CLOSE ().
Alapvető műveletek
Ez a készülék az ID3 címkeformátum 1.0, 1.1,
2.2, 2.3 és 2.4 verzióját támogatja. Amennyiben
egy fájl ID3 címkeinformációt tartalmaz, a
következő információk jeleníthetők meg:
„zeneszám címe”, „előadó” és „album címe”.
Amennyiben egy fájl nem tartalmaz ID3
címkeinformációkat, a zeneszám címe helyett a
fájl neve jelenik meg, az előadó és az album neve
helyett pedig az „Unknown” felirat látható. Az
ID3 címkeinformációk legfeljebb 32 karaktere
jeleníthető meg.
A meg nem jeleníthető karakterek „_”
karakterként jelennek meg.
A fájl elnevezésekor mindenképpen lássa el azt a
„.mp3” vagy „.wma” kiterjesztések egyikével.
Ha egy nem MP3-/WMA-fájlt lát el a „.mp3”
vagy „.wma” kiterjesztéssel, a készülék nem fogja
megfelelően felismerni a fájlt, és véletlenszerű
zajokat fog kiadni, amelyek károsíthatják a
hangszórókat.
A fájl neve nem felel meg az ID3 címkének.
Az ID3 címkeinformációk megtekintéséhez
nyomja meg többször a DISPLAY gombot az
MP3-/WMA-fájl lejátszása közben.
Megjegyzések
 Ne helyezzen nem szabványos alakú (például szív,
négyzet vagy csillag) lemezt a készülékbe. Ezzel
javíthatatlan károsodást okozhat a készülékben.
Ne használjon olyan lemezt, amelyen
ragasztószalag, öntapadó matrica vagy ragasztó
van. Ez hibás működést okozhat.
A lemez eltávolításakor ne érintse meg annak
adatokat tartalmazó felületét.
Egyes lemezek beolvasása hosszabb időt vehet
igénybe, illetve előfordulhat, hogy egyes lemezek
nem játszhatók le a lemez állapotától vagy a
rögzítéshez használt eszköztől függően.
Ne írjon nem MP3-/WMA-formátumú fájlokat,
illetve felesleges mappákat MP3-/WMAadatlemezre.
A készülékkel kompatibilis formátumok a
következők:
MP3: „.mp3” kiterjesztés
WMA: „.wma” kiterjesztés
Amennyiben a fájl a fenti kiterjesztések
egyikével rendelkezik, de a fájl tényleges
formátuma eltér, a lejátszás megszakadhat vagy
el sem kezdődik.
Ha egy nem lejátszható lemezt helyez be, a „No
disc” felirat jelenik meg. Ellenőrizze, hogy a CD
lejátszható-e.
Alapvető műveletek
17HU
A lejátszási mód
módosítása
Adott pont keresése
zenehallgatás közben (Keresés)
Zenehallgatás közben a  vagy a 
gomb nyomva tartásával kereshet meg egy
adott pontot a zeneszámon belül.
Művelet
Adott pont
keresése
zenehallgatás
közben
Gomb
 (előre) vagy  (hátra)
gomb a lejátszás közben, amíg
meg nem találja a kívánt
gombot.
Adott pont
keresése a
kijelző
segítségével
 (előre) vagy  (hátra)
2
Nyomja meg többször a REPEAT
gombot, amíg meg nem jelenik a
kívánt ismétlődő lejátszási mód.
gomb szüneteltetés közben,
amíg el nem éri a kívánt
pontot.
A gombnyomásokkal a következő lejátszási
módokat állíthatja be:
Az összes ismétlése („
Egyszeri ismétlés („
Zeneszámok/MP3-/WMA-fájlok
ismételt lejátszása (Ismétlődő
lejátszás)
Lehetősége van folyamatosan ismételni egy
zeneszám/MP3-/WMA-fájl lejátszását.
1
18HU
Nyomja meg a CD gombot
(közvetlen bekapcsolás).
Alapvető műveletek
”)
1”)
Normál lejátszás (Semmi)
Az ismétlődő lejátszás törlése
Nyomja meg többször a REPEAT gombot, amíg
a „ ” vagy a „ 1” jel el nem tűnik a kijelzőről.
Zeneszámok/MP3-/WMA-fájlok
lejátszása véletlenszerű
sorrendben (Lejátszás
véletlenszerű sorrendben)
3
Nyomja meg a  (Lejátszás/
Szüneteltetés) gombot.
A készülék elkezdi a lejátszást.
Lehetősége van a zeneszámokat/MP3-/WMAfájlokat véletlenszerű sorrendben lejátszani.
Nyomja meg a CD gombot
(közvetlen bekapcsolás).
Nyomja meg többször a MODE
gombot, amíg meg nem jelenik a
„SHUF” felirat a kijelzőn, ez idő alatt
ne játsszon le CD-/MP3-/WMAlemezt.
2
A gombnyomásokkal a következő lejátszási
módokat állíthatja be:
Lejátszás véletlenszerű sorrendben („SHUF”)
Programozott lejátszás („PGM”)*1
Normál lejátszás (Semmi)*2
*1 Lejátszás vagy szüneteltetés közben nem állíthatja
be a véletlenszerű sorrendben történő lejátszást.
*2 A programozott lejátszás beállításait lásd: „Saját
program létrehozása (Programozott lejátszás)”
(19. és 20. oldal).
Egy MP3 CD vagy WMA CD
mappájának hangfájljait is lejátszhatja
véletlenszerű sorrenden.
További információkért lásd: „Egy mappa
fájljainak meghallgatása véletlenszerű
sorrendben (Mappa véletlenszerű
lejátszása) (csak MP3/WMA)”. (21. oldal)
A véletlenszerű sorrendben történő
lejátszás törlése
Nyomja meg többször a MODE gombot,
amíg el nem tűnik a „SHUF” felirat a
képernyőről, ez idő alatt ne játsszon le CD-/
MP3-/WMA-lemezt.
Alapvető műveletek
1
Egy zeneszám vagy az összes zeneszám
meghallgatása véletlenszerű sorrendben
Állítsa be a véletlenszerű sorrendben történő
lejátszást, majd nyomja meg többször a
REPEAT gombot, amíg meg nem jelenik a
kívánt ismétlődő lejátszási mód. (18. oldal)
Megjegyzés
Véletlenszerű lejátszás során nincs lehetőség
az előző zeneszám/MP3-/WMA-fájl
lejátszására a  gomb megnyomásával.
Saját program létrehozása
(Programozott lejátszás)
Meghatározhatja egy CD-lemezen található,
legfeljebb 25 zeneszám/MP3-/WMA-fájl
lejátszási sorrendjét.
1
Nyomja meg a CD gombot
(közvetlen bekapcsolás).
(Folytatás)
Alapvető műveletek
19HU
2
Nyomja meg többször a MODE
gombot, amíg meg nem jelenik a
„PGM” felirat, ez idő alatt ne
játsszon le CD-lemezt.
A gombnyomásokkal a következő
lejátszási módokat állíthatja be:
6
Nyomja meg a  (Lejátszás/
Szüneteltetés) gombot a
programozott lejátszás
megkezdéséhez.
Kijelző ablaka
Lejátszás véletlenszerű sorrendben („SHUF”)
Programozott lejátszás („PGM”)
3
Normál lejátszás (Semmi)
Válassza az „Add” lehetőséget, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A  gombbal válassza ki a
zeneszám sorszámát, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
4
5
20HU
Egy újabb zeneszám
programozásához válassza az „Add
Next Track” lehetőséget, és ismételje
meg a 4. lépést.
Ha végzett, válassza a „Complete”
lehetőséget.
Alapvető műveletek
A lejátszási sorrend ellenőrzése
Nyomja meg kétszer a  (Leállítás) gombot
lejátszás közben.
A kijelző visszatér a „Program” képernyőre.
Program hozzáadása
1 A lejátszás megállítása után jelenítse meg a
„Program” képernyőt.
2 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
az „Edit” felirat megjelenik, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
3 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
meg nem jelenik az „Add” felirat, majd
nyomja meg az ENTER gombot, és
ismételje meg a „Saját program létrehozása
(Programozott lejátszás)” 4. lépését.
4 Ha végzett, nyomja meg többször a
 gombot, amíg meg nem jelenik a
„Complete” felirat, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A „Delete All” esetén
1 A lejátszás megállítása után jelenítse meg a
„Program” képernyőt.
2 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
az „Edit” felirat megjelenik, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
3 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
meg nem jelenik a „Delete All” felirat,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A programozott lejátszás megszakítása
Nyomja meg többször a MODE gombot,
amíg el nem tűnik a „PGM” felirat a
képernyőről, ez idő alatt ne játsszon le
CD-/MP3-/WMA-lemezt.
Egy mappa hangfájljainak
meghallgatása véletlenszerű
sorrendben (Mappa véletlenszerű
lejátszása) (csak MP3/WMA)
Nyomja meg többször a MODE gombot,
amíg meg nem jelenik a kívánt lejátszási mód,
ez idő alatt ne játsszon le MP3-/WMA-fájlt.
A gomb minden megnyomására a mód a
következőképpen változik:
A kiválasztott mappában található összes fájlt lejátssza
a készülék az elsőtől az utolsóig haladva. („ ”)
A fájlokat véletlenszerű sorrendben
játssza le a készülék („SHUF”)
A kiválasztott mappában található fájlokat véletlenszerű
sorrendben játssza le a készülék. („SHUF ”)
Alapvető műveletek
Egy program törlése
A „Delete one” esetén
1 A lejátszás megállítása után jelenítse meg a
„Program” képernyőt.
2 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
az „Edit” felirat megjelenik, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
3 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
meg nem jelenik a „Delete one” felirat,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
4 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
meg nem találja a törölni kívánt
zeneszámot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
5 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
a „Delete” felirat megjelenik, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A kiválasztott dalokat a kívánt
sorrendben játssza le a készülék („PGM”*1)
Normál lejátszás (Semmi)
*1 A programozás beállításával kapcsolatos
információkat lásd: „Saját program létrehozása
(Programozott lejátszás)”. (19. és 20. oldal)
Egy mappa tartalmának ismételt
lejátszása (Mappa ismétlődő lejátszása)
A mappa lejátszása vagy a mappa
véletlenszerű lejátszása mód beállítása után
nyomja meg többször a REPEAT gombot,
amíg meg nem jelenik a kívánt lejátszási mód.
Tippek
A készülék megőrzi a teljes egészében lejátszott
programot annak lejátszása után is. A
 (Lejátszás/Szüneteltetés) gombot
megnyomva ismét elindíthatja a program
lejátszását. A program azonban CD-lejátszó
fedelének kinyitásakor törlődik.
A program dalainak rögzítéséhez a program
létrehozását követően kezdje meg a rögzítést.
Alapvető műveletek
21HU
Rádióhallgatás
Kijelző ablaka
Rádióhallgatás előtt csatlakoztassa a
hálózati tápkábelt (11. oldal), és az AM
hurokantennát (23. oldal).
1
Nyomja meg a RADIO FM/AM
gombot (közvetlen bekapcsolás).
Váltás a megjelenített RDS (Radio Data
System) információk között
Ha RDS (Radio Data System) szolgáltatást
biztosító állomásra hangol, az alábbi
információk jelennek meg a kijelzőn.
Állomás neve
PS (Műsorszolgáltatás)
2
Nyomja meg a RADIO FM/AM
gombot a sáv kiválasztásához.
Tartsa lenyomva a TUNE () + vagy
– () gombot, amíg változni nem
kezdenek a frekvenciát jelző
számjegyek.
A készülék automatikusan megkeresi a
rádiófrekvenciákat, és megáll,
valahányszor talál egy tisztán vehető
állomást.
Ha egy állomást nem lehet behangolni,
nyomja meg többször a TUNE () + vagy
– () gombot a készüléken, lépésről
lépésre váltogatva a frekvenciák között.
3
(Az „XXXXXXXX” az állomás neve.)
Nyomja meg kétszer a DISPLAY gombot az
alábbi információra való váltáshoz:
Műsorinformáció
RT (rádiószöveg)
A „No text” felirat jelenik meg, ha nem
fogható műsorinformáció.
A rádióadás vételének javítása
Változtassa meg az
antenna helyzetét az
FM-vétel javítása
érdekében.
Változtassa meg a
készülék helyzetét az
AM-vétel javítása
érdekében (belső
antenna).
22HU
Alapvető műveletek
AM-rádió hallgatása (külső antenna)
Amennyiben a vételi minőség nem javul a
készülék áthelyezése után sem, szerelje fel az
AM hurokantennát (mellékelve).
1 Az AM hurokantennát az ábrán látható
módon állítsa be.
Beállításkor mindig tartsa szilárdan a rúdantenna
alját.
Amennyiben az antennát a tetejénél fogva állítja
be, vagy feszegeti, az antenna megsérülhet.
Alapvető műveletek
2 Távolítsa el a borítást a kábel végéről.
Tartsa lenyomva az AM hurokantenna
aljzatának csíptetőjét, és helyezze be a
kábelt a csatlakoztatáshoz.
Tippek
Kizárólag sztereó FM-adások játszhatók le
sztereóban.
Ha egy gyenge sztereó FM-állomás vétele zajos,
és csökkenteni kívánja a zajt, nyomja meg
többször a MODE gombot, amíg meg nem
jelenik a „Monaural” vagy „Auto Stereo” felirat.
A vételi zaj további csökkentéséhez nyomja meg
a RADIO NOISE CUT gombot. Ekkor
megjelenik a „NOISE CUT” felirat.
3 Állítsa az AM-antenna kapcsolóját az
„EXT” helyzetbe.
Megjegyzések
Keresse meg a legtisztább vételt eredményező
helyet, majd ezt követően állítsa be az AM
hurokantennát. Tartsa távol az AM
hurokantennát a készüléktől és egyéb
AV-eszközöktől, mivel azok zavarhatják a vételt.
Alapvető műveletek
23HU
Előre beprogramozott
rádióállomások hallgatása
1
Nyomja meg a RADIO FM/AM
gombot a sáv kiválasztásához
(közvetlen bekapcsolás).
Rádióállomások beprogramozása
(Programozás)
Lehetősége van rádióállomásokat eltárolni a
készülék memóriájában. Legfeljebb
30 rádióállomás tárolható el: 20 FM és
10 AM, tetszőleges sorrendben.
1
2
Nyomja meg többször a PRESET
+ () vagy – () gombot, amíg
meg nem jelenik a kívánt, előre
beprogramozott szám.
2
Nyomja meg a RADIO FM/AM
gombot a sáv kiválasztásához.
Nyomja meg a MENU gombot.
3
Kijelző ablaka
24HU
Alapvető műveletek
Nyomja meg a RADIO FM/AM
gombot (közvetlen bekapcsolás).
4
Nyomja meg többször a  gombot,
amíg meg nem jelenik az „Auto
preset” felirat, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A készülék frekvencia szerint növekvő
sorrendben tárolja el az állomásokat.
Ha egy állomást nem lehet
automatikusan beprogramozni
A gyenge jellel rendelkező állomásokat
manuálisan kell beprogramozni.
1 Nyomja meg a RADIO FM/AM gombot
(közvetlen bekapcsolás).
2 Nyomja meg a RADIO FM/AM gombot a
sáv kiválasztásához.
3 Hangoljon a kívánt állomásra.
4 Nyomja meg a MENU gombot.
5 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
meg nem jelenik a „RADIO” felirat, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
6 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
meg nem jelenik a „Preset Memory” felirat,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
7 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
meg nem jelenik a beprogramozni kívánt
állomás, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
8 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
meg nem jelenik a „Preset Station” felirat,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a „Preset Completed” felirat.
Tipp
A beprogramozott rádióállomások akkor is a
memóriában maradnak, ha kihúzza a hálózati
tápkábelt.
Egy beprogramozott állomás törlése
1 Nyomja meg a MENU gombot.
2 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
meg nem jelenik a „RADIO” felirat, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
meg nem jelenik a „Preset Deleted” felirat,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
4 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
meg nem találja a törölni kívánt állomást,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
5 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
a „Delete” felirat megjelenik, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik a „Preset deleted” felirat.
Alapvető műveletek
Alapvető műveletek
5
Nyomja meg többször a  gombot,
amíg meg nem jelenik a „RADIO”
felirat, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
25HU
SD-kártyán vagy
USB-eszközön tárolt
zenék hallgatása
3
Helyezzen be egy SD-kártyát.
Megjelenik a „Loading” felirat. Ne húzza
ki az SD-kártyát, amíg a „Loading”
felirat látható.
A készülék használata előtt tegye a
következőket.
Készítsen elő egy SD-kártyát/
USB-eszközt.
MicroSD-kártya vagy microSDHCkártya használatakor használja az
illesztőkeretet.
Lejátszható formátumok:
MP3/WMA/AAC. (52. oldal)
A lejátszható SD-kártyákkal
kapcsolatban lásd: „Kompatibilis
SD-kártyák”. (6. oldal)
SD-kártya lejátszása
1
2
26HU
Nyomja meg az SD/USB gombot
(közvetlen bekapcsolás).
Nyomja meg az SD/USB gombot az
SD lehetőség kiválasztásához.
Alapvető műveletek
A lejátszás megkezdése némi időt vehet
igénybe attól függően, hogy hány
mappa/hangfájl található az SD-kártyán.
Nyomja meg a  (Lejátszás/
Szüneteltetés) gombot.
A készülék elkezdi a lejátszást.
4
Kijelző ablaka
Gomb
 (Leállítás).
Lejátszás
folytatása a
leállítás helyétől
(Lejátszás
folytatása)
Nyomja meg a  (Leállítás)
gombot az SD-kártya
lejátszásakor. A képernyőn a
„” ikon jelenik meg. A
 (Lejátszás/Szüneteltetés)
gomb megnyomásával a leállítás
pontjától folytathatja a lejátszást.
Lejátszás
szüneteltetése
 (Lejátszás/Szüneteltetés).
Ugrás a
következő
MP3-/WMA-/
AAC-fájlra
.
Vissza az előző
MP3-/WMA-/
AAC-fájlhoz
.
Mappa
kiválasztása
Mély hangok
kiemelése
Az SD-kártya nyílásába az SD-kártyán kívül ne
helyezzen semmi mást (például folyadékot,
fémet, gyúlékony anyagot stb.). Ez tüzet,
áramütést vagy meghibásodást okozhat.
Lejátszás USB-eszközről
1
Nyomja meg az SD/USB gombot
(közvetlen bekapcsolás).
Alapvető műveletek
Művelet
Lejátszás
leállítása
/TUNE + vagy –.
1 Nyomja meg a MENU
gombot.
2 Nyomja meg a  gombot,
amíg megjelenik a „Common
Settings” felirat, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
3 Tartsa lenyomva a
 gombot, amíg meg nem
jelenik a „MEGA BASS”
felirat, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
4 Tartsa lenyomva a
 gombot, amíg meg nem
jelenik az „ON” vagy „OFF”
felirat, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A hangerő
szabályozása
A hangerőszabályzót az
óramutató járásával megegyező
irányba forgatva növelheti, az
óramutató járásával ellentétes
irányba forgatva pedig
csökkentheti a hangerőt.
Az SD-kártya
eltávolítása
Tolja be az SD-kártyát, majd
húzza ki azt az SD-kártya
nyílásából.
Megjegyzések
 Ne távolítsa el az SD-kártyát, amíg a „Loading” felirat
látható. Ha így tesz, megsérülhetnek az adatok.
 Amennyiben a készülék nem ismeri fel az SD-kártyát,
húzza ki a kártyát, majd helyezze be ismét.
2
Nyomja meg az SD/USB gombot az
USB lehetőség kiválasztásához.
Illessze be az USB-eszközt.
Megjelenik a „Loading” felirat. Ne húzza ki az
USB-eszközt, amíg a „Loading” felirat látható.
3
A lejátszás megkezdése némi időt vehet
igénybe attól függően, hogy hány mappa/
hangfájl található az USB-eszközön.
(Folytatás)
Alapvető műveletek
27HU
4
Nyomja meg a  (Lejátszás/
Szüneteltetés) gombot.
A készülék elkezdi a lejátszást.
Művelet
Mély hangok
kiemelése
Kijelző ablaka
A hangerő
szabályozása
Művelet
Lejátszás
leállítása
Lejátszás
folytatása a
leállítás helyétől
Lejátszás
szüneteltetése
Ugrás a
következő
MP3-/WMA-/
AAC-fájlra
Vissza az előző
MP3-/WMA-/
AAC-fájlra
Mappa
kiválasztása
28HU
Gomb
 (Leállítás).
 (Leállítás) gomb az
USB-eszköz lejátszása során. A
képernyőn a „” ikon jelenik
meg. A  (Lejátszás/
Szüneteltetés) gomb
megnyomásával a leállítás
pontjától folytathatja a
lejátszást.
 (Lejátszás/Szüneteltetés).
.
Az USB-eszköz
eltávolítása
Gomb
1 Nyomja meg a MENU
gombot.
2 Nyomja meg a  gombot,
amíg megjelenik a
„Common Settings” felirat,
majd nyomja meg az
ENTER gombot.
3 Tartsa lenyomva a
 gombot, amíg meg nem
jelenik a „MEGA BASS”
felirat, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
4 Tartsa lenyomva a
 gombot, amíg meg nem
jelenik az „ON” vagy „OFF”
felirat, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A hangerőszabályzót az
óramutató járásával
megegyező irányba forgatva
növelheti, az óramutató
járásával ellentétes irányba
forgatva pedig csökkentheti a
hangerőt.
Húzza ki az USB-eszközt az
USB-csatlakozóból.
Megjegyzések
Ne távolítsa el az USB-eszközt, amíg a „Loading”
felirat látható. Ha így tesz, megsérülhetnek az
adatok.
Amennyiben a készülék nem ismeri fel az
USB-eszközt, húzza ki azt, majd csatlakoztassa
ismét.
Az USB-portba az USB-eszközön kívül ne
helyezzen semmi mást (például folyadékot,
fémet, gyúlékony anyagot stb.). Ez tüzet,
áramütést és meghibásodást okozhat.
A lejátszási mód módosítása
.
/TUNE + vagy –.
Alapvető műveletek
Lásd: „A lejátszási mód módosítása”. (18. oldal)
SD-kártyáról és USB-eszközről a következő módon
lehet lejátszani:
Mappa meghallgatása
Nyomja meg többször a MODE gombot, amíg meg
nem jelenik a kívánt ismétlődő lejátszási mód.
A gombnyomásokkal a következő lejátszási
módokat állíthatja be:
A kiválasztott mappában található összes fájlt lejátssza
a készülék az elsőtől az utolsóig haladva. („ ”)
A fájlokat véletlenszerű sorrendben
játssza le a készülék („SHUF”)
A kiválasztott mappában található fájlokat véletlenszerű
sorrendben játssza le a készülék. („SHUF ”)
Memóriaegységek közti váltás
egy USB-eszközön
Több memóriaegységet tartalmazó
USB-eszközök (pl. IC-rögzítő stb.) esetében
lehetőség van a memóriák közti váltásra.
1
Alapvető műveletek
Nyomja meg az SD/USB gombot
(közvetlen bekapcsolás).
A kiválasztott dalokat a kívánt sorrendben
játssza le a készülék („PGM”*1)
Normál lejátszás (Semmi)
*1 A programozás beállításával kapcsolatos
információkat lásd: „Saját program létrehozása
(Programozott lejátszás)”. (19. és 20. oldal)
Egy mappa tartalmának ismételt
lejátszása (Mappa ismétlődő lejátszása)
A mappa lejátszása vagy a mappa
véletlenszerű lejátszása mód beállítása után
nyomja meg többször a REPEAT gombot,
amíg meg nem jelenik a kívánt lejátszási mód.
2
Nyomja meg az SD/USB gombot az
USB lehetőség kiválasztásához.
Nyomja meg a MENU gombot.
3
4
Válassza az „USB” lehetőséget, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza a „Memory Select”
lehetőséget, majd nyomja meg
többször a  gombot, amíg meg nem
találja a „Memory Select” lehetőséget,
végül nyomja meg az ENTER gombot.
5
(Folytatás)
Alapvető műveletek
29HU
6
Nyomja meg többször a  gombot,
amíg a kívánt hangforrás meg nem
jelenik, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Adott mappa vagy fájl
kiválasztása lejátszáshoz
A lejátszani kívánt hangfájl
kiválasztása
CD (CD-R/CD-RW)
1 Helyezze be a CD-lemezt (CD-R/CD-RW).
2 Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem
jelenik a „Select Folder” felirat, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3 Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem
jelenik a kívánt mappa.
SD-kártya/USB-eszköz
1 Helyezze be az SD-kártyát, vagy
csatlakoztassa az USB-eszközt.
2 Válassza ki a lejátszani kívánt zenei mappát,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3 Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem
jelenik a kívánt mappa.
A mappaszerkezet a használt CD lemeztől
vagy SD-kártyától (USB-eszköztől) függően
eltérhet, mint az ábrán is látható.
CD
Összes mappa*1
1. MAPPA
1-1. MAPPA
1-1-1. MAPPA
(ROOT)*2
* Csak a lejátszható hangfájlokat tartalmazó fájlok
jelennek meg ugyanazon a hierarchiaszinten. A
fenti példában a  gomb megnyomásával
kiválasztja a „ (mappa kiválasztása)”
lehetőséget, ekkor a hangfájlok ugyanazon a
szinten jelennek meg. (Ez csak a megjelenítés
miatt történik így, maguk a lejátszható fájlok
vagy a mappa a hierarchiában elfoglalt eredeti
helyükön maradnak.)
*2 Amennyiben a hangfájl a ROOT szinten van (az
eszközön található legmagasabb szinten), a
készülék úgy kezeli, mintha a „ROOT” nevű
mappában lenne.
1
30HU
Alapvető műveletek
SD-kártya/USB-eszköz
CD
Külső készülékek
csatlakoztatása
A külső készülékek csatlakoztatása
FM
1
AUDIO IN
(Összes mappa)*1
(ROOT)*2
*1 Ez a művelet megegyezik a CD-ROM „Select
Folder” műveletével.
*2 Amennyiben a célfájl a ROOT szinten van (az
eszközön található legmagasabb szinten), a
készülék úgy kezeli, mintha a „ROOT” nevű
mappában lenne.
Csatlakoztassa az AUDIO IN
csatlakozóhoz a hordozható
zenelejátszó vagy más külső eszköz
vonalkimeneti csatlakozóját egy
audiokábellel (nem tartozék).
Olyan kábelt használjon, amelynek egyik
végén egy mini sztereó csatlakozódugó
van a készülékhez való csatlakoztatáshoz,
a másik végén pedig egy, a külső eszköz
csatlakoztatásához megfelelő
csatlakozódugó.
Alapvető műveletek
AM
A készülék hangszóróin egy külső eszköz,
például egy hordozható digitális zenelejátszó
megszólaltatható.
Győződjön meg arról, hogy mindkét készülék
ki van kapcsolva, mielőtt csatlakoztatná
azokat egymáshoz.
audiokábel (nem
tartozék)
(például
hordozható
digitális
zenelejátszó)
(Folytatás)
Alapvető műveletek
31HU
2
Nyomja meg az OPERATE gombot.
CD rögzítése SD-kártyára/
USB-eszközre
A készülék a következő formátumokban
képes hangot rögzíteni:
MP3
Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz (rögzített)
Bitsebesség 128 kbps (rögzített)
A mintavételi frekvencia és a bitsebesség nem
módosítható.
3
Kapcsolja be a csatlakoztatott
eszközt.
A részleteket lásd a csatlakoztatni kívánt
eszköz használati útmutatójában.
Nyomja meg az AUDIO IN gombot.
4
5
Kezdje meg a hanglejátszást a
csatlakoztatott eszközön.
A hang a készülék hangszóróin keresztül
szólal meg.
Megjegyzések
A használandó audiokábel a külső eszköztől
függően eltérő lehet. Olyan audiokábelt
használjon, amely megfelelő a csatlakoztatni
kívánt külső eszközhöz.
Amennyiben a hangerő túl halk, először a külső
eszközön állítsa be a hangerőt. Amennyiben a
hangerő továbbra is halk, csavarja fel a hangerőt
a készüléken.
A külső eszköz leválasztásakor húzza ki az
audiokábelt is.
32HU
Alapvető műveletek
Rögzítés előtt ellenőrizze a következőket.
Az SD-kártya (vagy USB-eszköz)
használható ezzel a készülékkel. (6. oldal)
Elegendő kapacitás áll rendelkezésre az
SD-kártyán/USB-eszközön.
Tegye a következőket a kapacitás
ellenőrzéséhez.
1. Nyomja meg a MENU gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, amíg az
„SD” vagy az „USB” lehetőség meg
nem jelenik, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
3. Nyomja meg a  gombot, amíg a
„Recordable Time” lehetőség meg
nem jelenik, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Ha CD-lemezről rögzít, a zeneszámokat
MP3-fájlként, 128 kbps bitsebességgel
rögzíti a készülék. Amennyiben MP3-/
WMA-lemezről rögzít, az MP3-/WMAfájlokat az eredeti MP3-/WMA-fájlok
bitsebességével rögzíti a készülék.
Az összes zeneszám rögzítése
1
4
Nyomja meg a PUSH OPEN/CLOSE
() gombot a CD-lejátszó fedelének
kinyitásához.
5
3
Helyezzen be egy SD-kártyát vagy
USB-eszközt.
Alapvető műveletek
2
Nyomja meg a CD gombot
(közvetlen bekapcsolás).
Nyomja meg az SD REC vagy az USB
REC gombot, miközben le van állítva
a CD lejátszása.
CD rögzítése SD-kártyára
Helyezze be a CD lemezt.
A CD behelyezése után nyomja meg a CD
közepét, majd zárja le a CD-lejátszó fedelét.
Címkézett oldallal felfelé
(Folytatás)
Alapvető műveletek
33HU
CD rögzítése USB-eszközre
Megjelenik a „Rec readying...” felirat,
majd elkezdődik a rögzítés.
A rögzítés előrehaladása a kijelző ablaka
alján található sávon követhető nyomon.
Kijelző ablaka
A CD hangja nem hallható rögzítés
közben.
Rádióadás rögzítése
SD-kártyára/
USB-eszközre
Rögzítés előtt ellenőrizze a következőket.
A készülék veszi a rádióadást. (22. oldal)
Az SD-kártya (vagy USB-eszköz)
használható ezzel a készülékkel. (6. oldal)
Elegendő
kapacitás áll rendelkezésre az

SD-kártyán/USB-eszközön.
Tegye a következőket a kapacitás
ellenőrzéséhez.
1. Nyomja meg a MENU gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, amíg az
„SD” vagy az „USB” lehetőség meg
nem jelenik, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
3. Nyomja meg a  gombot, amíg a
„Recordable Time” lehetőség meg
nem jelenik, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
1
Nyomja meg a RADIO FM/AM
gombot (közvetlen bekapcsolás).
Egyetlen zeneszám rögzítése
Nyomja meg az SD REC vagy az USB REC
gombot (a forrástól függően) a CD lejátszása
vagy a lejátszás szüneteltetése közben.
Művelet
Rögzítés
leállítása menet
közben
Gomb
 (Leállítás).
Tippek
A DISPLAY gomb lejátszás közben történő
többszöri megnyomásával megjeleníthető a
rendelkezésre álló felvételi idő egy SD-kártya/
USB-eszköz esetében, valamint a zeneszámok
információi.
 A zenei CD-lemezről történő rögzítés fele annyi
időt vesz igénybe, mint a CD tartalmának
lejátszása.
34HU
Alapvető műveletek
2
Nyomja meg a RADIO FM/AM
gombot a sáv kiválasztásához.
3
Helyezzen be egy SD-kártyát vagy
USB-eszközt.
Rádióműsor rögzítése USB-eszközre
4
Nyomja meg az SD REC vagy az USB
REC gombot.
Rádióműsor rögzítése SD-kártyára
Alapvető műveletek
Megjelenik a „Rec readying...” felirat,
majd elkezdődik a rögzítés.
A rögzítés előrehaladása a kijelző ablaka
alján található sávon követhető nyomon.
Kijelző ablaka
Művelet
Rögzítés
leállítása
Gomb
 (Leállítás).
Megjegyzések
Előfordulhat, hogy AM-rádióadás rögzítésekor
zaj hallható a vételi körülményektől vagy a
csatlakoztatott eszköztől függően.
Amennyiben nem tiszta a vétel, használja az AM
hurokantennát. Az AM hurokantennát tartsa
távol a készüléktől.
Előfordulhat, hogy FM-rádióadás rögzítésekor
zaj hallható a vételi körülményektől vagy a
csatlakoztatott USB-eszköztől függően.
Ha hallható zaj, az az SD-kártyára rögzített
tartalomban is hallható lesz.
Nyomja meg többször a DISPLAY gombot a
rádióadás vétele közben az SD-kártyára/USBeszközre rögzíthető időtartam megjelenítéséhez.
Alapvető műveletek
35HU
Rögzítés külső eszközről
SD-kártyára/
USB-eszközre
Rögzítés előtt ellenőrizze a következőket.
Csatlakoztassa a külső eszközt.
Kapcsolja be a külső eszközt.
Állítsa be a külső eszköz hangerejét.
Az SD-kártya (vagy USB-eszköz)
használható ezzel a készülékkel.
(6. oldal)
Elegendő
kapacitás áll rendelkezésre az

SD-kártyán/USB-eszközön.
Tegye a következőket a kapacitás
ellenőrzéséhez.
1. Nyomja meg a MENU gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, amíg az
„SD” vagy az „USB” lehetőség meg
nem jelenik, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
3. Nyomja meg a  gombot, amíg a
„Recordable Time” lehetőség meg
nem jelenik, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
1
36HU
Csatlakoztassa az AUDIO IN
csatlakozóhoz a hordozható
zenelejátszó vagy más külső eszköz
vonalkimeneti csatlakozóját egy
audiokábellel (nem tartozék).
Olyan kábelt használjon, amelynek egyik
végén egy mini sztereó csatlakozódugó
van a készülékhez való csatlakoztatáshoz,
a másik végén pedig egy, a külső eszköz
csatlakoztatásához megfelelő
csatlakozódugó.
Alapvető műveletek
audiokábel (nem
tartozék)
(például
hordozható
digitális
zenelejátszó)
2
3
Nyomja meg az AUDIO IN gombot
(közvetlen bekapcsolás).
Kapcsolja be a csatlakoztatott
eszközt.
A részleteket lásd a csatlakoztatni kívánt
eszköz használati útmutatójában.
4
Helyezzen be egy SD-kártyát vagy
USB-eszközt.
Rögzítés külső eszközről
USB-eszközre
Alapvető műveletek
Megjelenik a „Rec readying...” felirat,
majd megkezdődik a rögzítés.
5
Nyomja meg az SD REC vagy az USB
REC gombot.
Rögzítés külső eszközről
SD-kártyára
Művelet
Rögzítés
leállítása
Gomb
 (Leállítás).
Tipp
Nyomja meg az AUDIO IN gombot, majd
nyomja meg többször a DISPLAY gombot az
SD-kártyán/USB-eszközön rendelkezésre álló
felvételi idő megjelenítéséhez.
Alapvető műveletek
37HU
Hangfájl/mappa törlése
SD-kártyáról vagy
USB-eszközről
1
3
Nyomja meg a DELETE gombot a
„Delete” lehetőség kiválasztásához,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Helyezzen be egy SD-kártyát vagy
USB-eszközt.
A „Delete” esetén
Nyomja meg többször a  gombot, amíg a
törölni kívánt hangfájl (vagy mappa)
megjelenik, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
2
38HU
Nyomja meg a , majd többször az
ENTER gombot, amíg a törölni kívánt
hangfájl (vagy mappa) meg nem
jelenik, végül nyomja meg az ENTER
gombot.
Alapvető műveletek
A „Delete All” esetén
1 Nyomja meg az SD/USB gombot az SD
vagy USB lehetőség kiválasztásához.
2 Nyomja meg a MENU gombot.
3 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
meg nem jelenik az „SD” vagy „USB”
felirat, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
4 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
meg nem jelenik a „Delete All” felirat,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a „Deleted” felirat.
Mappa-/fájlszerkezet
Az ezen készülékkel SD-kártyára/USBeszközre rögzített fájlok szerkezete a
következő:
USB
SD
Alapvető műveletek
MUSIC
PRIVATE
SONY
SONY
CD
(CD rögzítési mappája)
CD
(CD rögzítési mappája)
FM (Rádióadás (FM)
rögzítési mappája)
FM (Rádióadás (FM)
rögzítési mappája)
AM (Rádióadás (AM)
rögzítési mappája)
AM (Rádióadás (AM)
rögzítési mappája)
AUDIO IN (AUDIO IN
rögzítési mappa)
AUDIO IN (AUDIO IN
rögzítési mappa)
CD (CD-R/CD-RW)
CD (Zenei CD)
CD
CD
ALBUMXXX
(szinkronizált rögzítési mappa)
TRACKXXX.mp3*1
(Rögzítési fájl)
REC1
(REC1 rögzítési mappa)
Mappa neve (szinkronizált
rögzítési mappa (a forrás
mappaneve))
Fájlnév (Rögzítési
fájl (a forrás
mappaneve))
REC1
(REC1 rögzítési mappa)
*1„XXX” = szám (001 - 999).
(Folytatás)
Alapvető műveletek
39HU
Rádió (FM)
FM
FMXX.XXMHz*1
YYMMDD_hhmm_
FMXX.XXMHz.mp3*2
Rádióadás
*1XX.XX = frekvencia
*2Fájlnév a fájl létrehozásának évével/
dátumával/időpontjával.
Rádió (AM)
AM
AMXXXXkHz*1
YYMMDD_hhmm_
AMXXXXkHz.mp3*2
Rádióadás
*1XXXX = frekvencia
*2Fájlnév a fájl létrehozásának évével/
dátumával/időpontjával.
Audio in
AUDIO IN
AUDIO IN
AUDIOXXX.mp3*1
*1„XXX” = szám (001 - 999).
40HU
Alapvető műveletek
 Egyéb műveletek
Elalvás zenehallgatás
közben (Kikapcsolási
időzítő)
1
2
Indítsa el a zenelejátszást.
Nyomja meg többször a SLEEP
gombot, amíg a kívánt időtartam
meg nem jelenik.
A kikapcsolási időzítő kikapcsolása
Nyomja meg többször a SLEEP gombot, amíg
az „OFF” érték meg nem jelenik.
Nyomja meg az OPERATE gombot a
készülék kikapcsolásához.
Tippek
Használhatja az ébresztő és a kikapcsolási időzítő
funkciók kombinációját is. Ebben az esetben
először állítsa be az ébresztőt (42. oldal),
kapcsolja be a készüléket, majd állítsa be a
kikapcsolási időzítőt.
Két különböző hangforrást is hallgathat, amelyek
külön beállíthatók az ébresztő és a kikapcsolási
időzítő funkcióhoz.
Eltérő hangerőszintet is beállíthat az ébresztő és a
kikapcsolási időzítő funkcióhoz.
Például elaludhat halk hangerő mellett, és
felébredhet egy nagyobb hangerőre.
A képernyő elhalványul, ha a kikapcsolási időzítő
aktiválva van.
Megjegyzés
Ha rögzíteni próbál, miközben a kikapcsolási
időzítő működik, a kikapcsolási időzítő működése
megszakad.
Egyéb műveletek
A készüléket beállíthatja úgy, hogy egy
megadott időtartam elteltével automatikusan
kikapcsoljon. A következő lehetőségek közül
választhat: „Auto/90 min”, „60 min”,
„30 min”, „20 min”, „10 min” és OFF. A
zenehallgatás megnyugtató és kellemes alvást
biztosíthat.
*1 Ha a készülék befejezte egy CD/SD-kártya/
USB-eszköz lejátszását, a készülék
automatikusan kikapcsol.
Ha a lejátszás még nem ért véget, a készülék
automatikusan kikapcsol 90 perccel az időzítő
beállítása után.
A gomb minden megnyomására a mód a
következőképpen változik:
Auto/90 perc*1
60 perc
30 perc
20 perc
10 perc
OFF
Egyéb műveletek
41HU
Kijelző ablaka
Az időzítő használata
A készülék használata előtt ellenőrizze a
következőket.
Állítsa be az órát. (13. oldal)
Állítsa be annak a tárolt állomásnak a
számát, amelyre ébredni kíván.
(24. oldal) Rádióhang nem állítható be
az ébresztő számára, ha nincs megadva
egy tárolt állomás száma.
Ellenőrizze, hogy a hallgatni kívánt CD,
SD-kártya vagy USB-eszköz a
készülékben van-e.
Ellenkező esetben nem állíthatja be ezt
az időzítőt.
1
2
3
Nyomja meg többször a  gombot,
amíg az „Edit” felirat megjelenik,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza a „Change Timer”
lehetőséget, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
4
Kijelző ablaka
Nyomja meg a TIMER gombot.
Nyomja meg a  gombot, amíg az
„Alarm” felirat megjelenik, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Amikor a vásárlás után első alkalommal
kapcsolja be a készüléket, vagy ha az
ébresztő még sosem volt beállítva, a 4.
lépésben látható képernyő fog megjelenni.
Naponta
Nyomja meg többször a  gombot,
amíg a „Daily” felirat megjelenik, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A hét egy napjának kijelölése
1 Nyomja meg a  gombot, amíg a
„Set Day” felirat megjelenik, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
2 Nyomja meg a  gombot, amíg a
kívánt nap megjelenik, majd nyomja
meg az ENTER gombot a
jelölőnégyzet bejelöléséhez.
3 Több nap kiválasztásához ismételje
meg a 2. lépést.
4 Válassza a „Next” lehetőséget, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Kijelző ablaka
42HU
Egyéb műveletek
5
6
7
9
10 Válassza a „Complete” lehetőséget,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a „
” ikon.
Az ébresztő beállításainak megerősítése
Ismételje meg „Az időzítő használata” szakasz
1. lépését, majd nyomja meg a  vagy
 gombot.
Az ébresztő beállításainak módosítása
Ismételje meg „Az időzítő használata” szakasz
1 - 10. lépéseit.
Az ébresztő funkció leállítása
Nyomja meg az OPERATE gombot a
készülék kikapcsolásához.
Az ébresztő kikapcsolása
Hajtsa végre a fenti 1 - 4. lépést az „OFF”
lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Az ébresztőt jelző „
” ikon eltűnik a
kijelzőről.
Egyéb műveletek
8
Nyomja meg többször a  gombot,
amíg a kívánt lejátszási óra
megjelenik, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Nyomja meg többször a  gombot,
amíg a kívánt lejátszási perc
megjelenik, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Válassza ki a beállítani kívánt
hangforrást, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Ha a „Buzzer” lehetőséget választja,
hagyja ki a 8. és 9. lépést.
Állítsa be a hangerőszintet.
Ha nem módosítja a hangerőbeállításokat, hagyja ki ezt a lépést.
Nyomja meg többször a  gombot,
amíg a kívánt hangerőt beállítja,
válassza a „Next” lehetőséget, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjegyzések
Mérsékelt szintre állítsa be a hangerőt.
Ha CD-, SD- és USB-hangra kíván ébredni,
ellenőrizze, hogy a készülékben benne van a
CD-lemez, SD-kártya és USB-eszköz, majd állítsa
be az időzítőt.
Ne állítsa be a sípolás hangerejét.
Tippek
Az ébresztő beállításai addig érvényesek, amíg
nem ad meg új beállítást.
Az időzített lejátszás hangforrását módosíthatja.
A „Readying...” felirat jelenik meg a kijelzőn az
ébresztő bekapcsolása előtt egy perccel.
Amikor az ébresztő ON értékűre van állítva, az
ébresztőt jelző „
” ikon láthatóvá válik.
Ha be van állítva az ébresztési idő, a készülék
automatikusan bekapcsol, majd lejátssza a
beállított hangforrást.
60 perc elteltével a készülék automatikusan
kikapcsol.
Egyéb műveletek
43HU
Időzített rögzítés
használata
3
Nyomja meg a  gombot, amíg a
„Timer Record” felirat megjelenik,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Rögzítés előtt ellenőrizze a következőket.
Állítsa be az órát. (13. oldal)
Tárolja el a rögzíteni kívánt
rádióállomást. (24. oldal)
1
Helyezzen be egy SD-kártyát vagy
USB-eszközt.
4
Válassza ki a rögzítés céleszközét
(SD vagy USB), majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Adja meg az időzítő beállításait,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A hét egy napjának beállítása
1 Nyomja meg a  gombot, amíg a
„Set Day” felirat megjelenik, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
2 Nyomja meg többször a  gombot,
amíg a kívánt nap megjelenik, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3 Nyomja meg a  gombot a „Next”
lehetőség kiválasztásához, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A „Daily” lehetőség beállítása
Nyomja meg a  gombot, amíg a
„Daily” felirat megjelenik, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Az év/dátum beállítása
1 Nyomja meg többször a  gombot,
amíg a „Set Date” felirat megjelenik,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
2 Hajtsa végre „Az óra beállítása”
szakasz 3 – 5. lépéseit.
5
2
Nyomja meg a TIMER gombot.
Kijelző ablaka
44HU
Egyéb műveletek
6
Nyomja meg többször a  gombot,
amíg a kívánt kezdési/befejezési idő
megjelenik, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Válassza ki a rögzíteni kívánt
hangforrást (FM vagy AM).
Válassza ki a rögzíteni kívánt
állomást.
A beállítások ellenőrzése után
nyomja meg a  gombot a
„Complete” lehetőség
kiválasztásához, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Megjelenik a
(Időzített rögzítés)
ikon.
A kijelzés váltásához nyomja meg a
 vagy  gombot.
7
5 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
a „Change Timer” felirat megjelenik, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Kijelző ablaka
8
9
Időzített rögzítés módosítása
1 Nyomja meg a TIMER gombot.
2 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
a „Timer List” felirat megjelenik, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
a módosítani kívánt időzített rögzítés
megjelenik, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
4 Nyomja meg az ENTER gombot az „Edit”
lehetőség kiválasztásához.
használata” szakasz 4 – 9. lépéseit.
Időzített rögzítés törlése
1 Nyomja meg a TIMER gombot.
2 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
a „Timer List” felirat megjelenik, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
a törölni kívánt időzített rögzítés
megjelenik, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
4 Nyomja meg az ENTER gombot az „Edit”
lehetőség kiválasztásához.
5 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
a „Delete” felirat megjelenik, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
6 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
az „Execute” felirat megjelenik, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Egyéb műveletek
Időzített rögzítés megerősítése
1 Nyomja meg a TIMER gombot.
2 Válassza a „Timer List” lehetőséget, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3 Nyomja meg többször a  gombot, amíg
a megerősíteni kívánt időzített rögzítés
megjelenik, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
4 A beállítások megerősítéséhez nyomja meg
a  vagy  gombot.
6 Hajtsa végre az „Időzített rögzítés
Megjegyzés
Ha a hálózati tápkábel nincs csatlakoztatva vagy
áramszünet történik, miközben az órában nincs
elem, a rögzítési ütemezés megmarad, de az óra a
gyári alapértelmezett beállításokra áll vissza. Állítsa
be ismét az órát.
Egyéb műveletek
45HU
Megjegyzés az időzítő/ébresztő/kikapcsolási időzítő
használatával kapcsolatban
Az időzítő a következő esetekben nem működik.
Nem állíthatja be az ébresztőt „az ütemezett rögzítés indítását megelőző 5 perc” és
„az ütemezett rögzítés befejezési ideje” között.
Rögzítés kezdési ideje
Rögzítés befejezési ideje
Ütemezett rögzítés
5 perccel
előtte
Az ébresztő nem állítható be erre az időszakra*1
*1 Az „Overlaps with the Timer Record xx.” üzenet jelenik meg a kijelzőn. („xx” az ütemezett rögzítés
száma: 1 – 10.)
Ha az ébresztőt úgy állítja be, hogy ütközik egy ütemezett rögzítés befejezési
idejével, a rögzítés az ütemezettnél korábban ér véget.
Rögzítés kezdési ideje
Rögzítés befejezési ideje
Ütemezett rögzítés
Egy percen belül befejeződik*2
Ébresztő beállítása
* A „Timer recording will finish 1 min early.” üzenet jelenik meg a kijelzőn.
2
Nem állíthatja be az ébresztőt „az ütemezett rögzítés indítási ideje” és „az ütemezett
rögzítés befejezési ideje” között.
Rögzítés kezdési ideje
Rögzítés befejezési ideje
Ütemezett rögzítés
Nem állítható be ütemezett rögzítés erre az időszakra*3
*3 Az „Overlaps with the Timer Record xx.” üzenet jelenik meg a kijelzőn. („xx” az ütemezett rögzítés
száma: 1 – 10.)
46HU
Egyéb műveletek
Ha egy rögzítés úgy van beállítva, hogy közvetlenül egy másik ütemezett rögzítés
után induljon, a korábbi rögzítés az ütemezett befejezési idő előtt fog befejeződni.
 Rögzítés kezdési ideje
 Rögzítés befejezési ideje
 Rögzítés kezdési ideje
 Rögzítés befejezési ideje
Ütemezett rögzítés 
Egy percen belül befejeződik*4
*4 A „Timer recording will finish 1 min early.” üzenet jelenik meg a kijelzőn.
A következő helyzetekben nem hajható végre ütemezett rögzítés.
 Amikor a rögzítés kezdési és befejezési ideje ugyanaz.
 Amikor a rögzítés időtartama egy percnél nem több.
Egyéb műveletek
Egyéb műveletek
Ütemezett rögzítés 
47HU
 További információk
Hibaelhárítás
Ha a rendszer használata során valamilyen probléma merül fel, használja az alábbi ellenőrző
listát. Ha bármely probléma továbbra is fennáll, értesítse a legközelebbi Sony-forgalmazót.
Általános
Hibajelenség
Az ok és az elhárítás módja
A készülék nem kapcsolható
be.
Csatlakoztassa megfelelően a hálózati tápkábelt a bemeneti csatlakozóhoz és az
aljzathoz.
A készülék nem működik csak az óra elemeivel. Használja a hálózati tápkábelt.
(11. oldal)
Az „Auto Standby” funkció bekapcsolt, mert körülbelül 20 percig nem érkezett
hang a bemenetre.
Kapcsolja be ismét a feldolgozóegységet.
A készülékből nem hallható
hang.
Ellenőrizze, hogy a kívánt funkciók láthatók-e kijelzőn.
Állítsa be a hangerőt.
Ha a hangszórókon keresztül kívánja hallgatni a hangot, húzza ki a fejhallgatót
Ellenőrizze, hogy a kívánt hangforrást választotta ki.
Zaj hallható.
Valaki mobiltelefont (vagy egyéb rádióhullámot kibocsátó készüléket) használ a
készülék közelében.
Vigye a mobiltelefont stb. távolabb a készüléktől.
CD
Hibajelenség
Az ok és az elhárítás módja
A lejátszás nem indul el.
Ellenőrizze, hogy a CD-lejátszó fedele le van-e zárva.
A „No disc” üzenet jelenik
meg, bár behelyezett
CD-lemezt a lejátszóba.
A CD-lemez fejjel lefelé van behelyezve.
Helyezze be a CD-lemezt a címkézett felével felfelé.
A CD-lemez koszos.
Tisztítsa meg a CD-lemezt.
A páralecsapódás gyülemlett fel a lencsén.
Vegye ki a CD-lemezt, és hagyja nyitva a CD-lejátszó fedelét körülbelül
egy órán keresztül, hogy a páralecsapódás elpárologjon.
Nincs lejátszható hangfájl a CD-R/CD-RW lemezen.
Ha egy CD-R/CD-RW lemez nincs lezárva (más CD-lejátszókon való
lejátszáshoz), nem játszható le.
Egy CD-R/CD-RW lemez lejátszása a lemez állapotától és az arra rögzítést
végző eszköztől függ.
48HU
További információk
Kimaradnak hangok
Zaj hallható
Néhány CD-lemez ugorhat magasabb lejátszási hangerő esetén. Csökkentse a
hangerőt.
Koszos a CD-lemez.
Tisztítsa meg a CD-lemezt.
A CD-lemez karcos.
Cserélje ki a CD-lemezt.
A készüléket helyezze rázkódástól mentes helyre.
Néhány CD-R/CD-RW lemez ugorhat magasabb lejátszási hangerő esetén,
illetve zaj hallható a lemez állapota vagy a rögzítést végző eszköz miatt.
Előfordulhat, hogy egyes másolásvédett CD-lemezek nem játszhatók le.
A CD-lemez hallgatása
közben zaj hallatszik a közeli
tv-készülékből vagy rádióból.
Vigye távolabb a készüléket a közeli tv-készüléktől vagy rádiótól.
Hibajelenség
Az ok és az elhárítás módja
Az SD-kártya vagy az
USB-eszköz nem működik
megfelelően.
Ha az alábbi problémák bármelyike felmerül, használjon egy másik SD-kártyát/
USB-eszközt.
 A fájlnév vagy mappanév (albumnév) nem jelenik meg.
 A fájlt nem játssza le a készülék.
 A hang ugrik.
 A hangot statikus zajok zavarják.
 A hang torz.
További információk
SD/USB
A készülék nem ismeri fel az SD-kártyát vagy az USB-eszközt.
Vegye ki az SD-kártyát/USB-eszközt, majd helyezze be újra.
Nem lehet rögzíteni
SD-kártyára/USB-eszközre.
Az SD-kártya írásvédett.
Csúsztassa el az írásvédelmi kapcsolót az SD-kártyán az írásvédettséget
megszüntető helyzetbe. (7. oldal)
Nincs szabad kapacitás az SD-kártyán/USB-eszközön.
Törölje a felesleges hangfájlokat/mappákat.
Használjon egy másik SD-kártyát/USB-eszközt.
Zaj/ugrik a hang vagy a
hang torz.
Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz megfelelően van csatlakoztatva a készülékhez.
Az USB-eszköz újbóli csatlakoztatásához kapcsolja ki a készüléket, válassza le,
majd csatlakoztassa újra az USB-eszközt, és kapcsolja be újra a készüléket.
Ellenőrizze, hogy az SD-kártya megfelelően van-e behelyezve a készülékbe. Az
SD-kártya újbóli behelyezéséhez kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el, majd
helyezze vissza újra az SD-kártyát, és kapcsolja be újra a készüléket.
Lehetséges, hogy a zajt vagy torzulást a fájl kódolása során rögzített a kódolást
végző eszköz. Ebben az esetben hozza létre újra a fájlt.
A hangerő túl nagy. Állítsa be a hangerőt.
Az ACCESS jelzőfény villog
a rögzítés befejezése után.
Várjon, amíg a villogás (amely a még nem rögzített adatok rögzítését jelzi)
befejeződik.
A rögzített fájl időtartama
rövidebb a vártnál.
A rögzítés leállításához nyomja meg a  (Leállítás) gombot.
(Folytatás)
További információk
49HU
Nem játszhatók le a fájlok
egy SD-kártyáról/
USB-eszközről.
A fájlformátum* nem kompatibilis a készülékkel.
Az USB-eszköz particionált. Ha egy USB-eszköz particionált, csak az első
partíció játszható le.
A fájlnév kiterjesztése helytelen vagy hiányzik. A támogatott kiterjesztések a
következők:
MP3-fájl: „.mp3”
WMA-fájl: „.wma”
AAC-fájl: „.m4a”, „.mp4”, „.3gp”
A formátum nem támogatott. A támogatott formátumok a következők:
Audiofájl: MP3/WMA/AAC formátum
A WMA-fájl WMA DRM/WMA Lossless/WMA PRO formátumban lett
létrehozva.
Ezek a formátumok nem kompatibilisek ezzel a készülékkel.
Másolásvédett AAC-fájl és AAC Lossless formátumú AAC-fájl nem játszható le
a készüléken.
Hangon kívül mást is vagy egy zeneszámnál többet tartalmazó AAC-fájl nem
játszható le a készüléken.
A készülék által felismerhető maximális hierarchiát (mappaszint) meghaladja a
lejátszani kívánt eszköz. (A készülék nyolc szintet képes felismerni.)
Az SD-kártyán/USB-eszközön rögzített mappák száma meghaladja a 255-ot.
A mappában lévő fájlok száma meghaladja az 999-et.
Jelszóval védett vagy titkosított fájl nem játszható le.
* Ez a készülék csak FAT16 és FAT32 fájlrendszereket támogat.
A részletekért tekintse meg az SD-kártyához/USB-eszközhöz mellékelt
használati útmutatót, vagy érdeklődjön az SD-kártya/USB-eszköz
forgalmazójánál vagy gyártójánál.
Rádió
Hibajelenség
Az ok és az elhárítás módja
Nem foghatók rádióadások.
Keressen olyan helyet és irányt, amely jó vételt biztosít.
Helyezze át az antennát.
Nem fogható AM-rádió.
Az AM-antenna kapcsolója „EXT” állásban van.
Állítsa az AM-antenna kapcsolóját „INT” állásba, amikor a hurokantenna nincs
csatlakoztatva.
Nem fogható FM-rádió.
A rúdantenna nincs kihúzva.
A rádióvétel hangja halk
vagy a hangminőség rossz.
Mivel a rádióhullámok gyengülnek az épület belsejében, a lehető legközelebb
hallgassa a készüléket az ablakhoz.
Vigye távolabb a készüléket a tv-készülékektől vagy rádióktól.
Zaj hallatszik a vétel
közben.
Valaki mobiltelefont vagy egyéb rádióhullámot kibocsátó készüléket használ a
készülék közelében.
A mobiltelefonokat stb. a készüléktől távolabb használja.
A tv-készülék képe
bizonytalanná válik
FM-rádió vétele közben.
50HU
Ha egy belső antennával rendelkező tv-készülék közelében hallgat
FM-rádióadást, vigye távolabb a készüléket a tv-készüléktől.
További információk
A kívánt állomás nem
fogható, annak ellenére,
hogy előre beállított állomás
van kiválasztva.
Nem a megfelelő, előre programozott állomásszámot választotta.
Válassza ki a kívánt állomás megfelelő, előre programozott számát.
A rögzített fájl zajt
tartalmaz.
Rögzítés során a készüléket meglökték vagy zavarták, ezért rögzített zajos
felvételt.
Állítsa be a rádiót az aktuális területnek megfelelően.
Ha rögzítés vagy lejátszás során a készülék túl közel található elektromos
vezetékhez, fénycsöves lámpához vagy mobiltelefonhoz stb. lehetséges, hogy zaj
hallható.
Előfordulhat, hogy FM-rádióadás rögzítésekor zaj hallható a vételi
körülményektől vagy a csatlakoztatott USB-eszköztől függően.
Ha hallható zaj, az az SD-kártyára rögzített tartalomban is hallható lesz.
Hibajelenség
Az ok és az elhárítás módja
Az ébresztő nem kapcsol be
az előre beállított ébresztési
időben.
Ellenőrizze, hogy az óra helyesen van-e beállítva.
Amikor hálózati tápkábellel használta a készüléket, hirtelen
feszültségnövekedés következett be.
” látható a kijelzőn.
Ellenőrizze, hogy a „
Egy
nem
lejátszható
fájl
lett
megadva hangforrásként.

Egy ütemezett rögzítés nem
zajlott le.
Az óra nem volt beállítva.
Ha a készülék nincs bekapcsolva az ütemezett időben, semmi sem jelenik meg a
kijelzőn, de a műsort rögzíti a készülék.
További információk
Időzítő
Miután kipróbálta a javasolt megoldásokat és a probléma még mindig fennáll, húzza ki a
hálózati tápkábelt és távolítsa el az elemeket. Miután az összes kijelzés eltűnt a kijelzőről,
csatlakoztassa újra a hálózati tápkábelt vagy helyezze vissza az elemeket. (11. oldal) Ha a
probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
További információk
51HU
Műszaki adatok
CD-lejátszó rész
Compact Disc digitális hangrendszer
A lézerdióda tulajdonságai
Csatornák száma
2
(USB) port
USB-A (teljes sebességű)
Általános
Hangszóró
Teljes tartományú: 8 cm átmérő, 6 Ω, kúp
típusú (2)
Bemenet
AUDIO IN aljzat (sztereó minicsatlakozó)
(USB) port: A-típus, maximális
áramerősség 500 mA
SD-kártya nyílás

Emissziós idő: Folyamatos
Lézerteljesítmény: Kevesebb mint 44,6 μW
(Ez a teljesítmény a
7 mm-es nyílású optikai felszedő
lencsefelületétől körülbelül
200 mm-re mért értéket jelöli.)

Rendszer
Frekvenciaválasz
Kimenetek
Fejhallgató-csatlakozó (sztereó
minicsatlakozó)
20 Hz - 20 000 Hz +1/–2 dB
Frekvenciaingadozás és hangingadozás
A mérhető érték alatt
Rádió rész
16 Ω - 68 Ω impedanciájú fejhallgatókhoz
Kimenő teljesítmény
Frekvenciatartomány
1,5 W + 1,5 W (6 Ω, 10 % harmonikus
torzítás esetén)
FM: 87,5 MHz - 108 MHz
Tápellátás
AM: 531 kHz - 1 602 kHz
Lejátszó:
230 V AV, 50 Hz
Az óra elemei:
4,5 V DC, 3 R6 (AA méretű) elem (nem
tartozék)
IF
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antennák
Áramfogyasztás
FM: Teleszkópantenna
AM: Beépített ferritrúd-antenna (belső
antenna)
AM hurokantenna (mellékelve)
Méretek
USB-/SD-rész
Támogatott bitsebesség
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps - 320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps - 192 kbps, VBR
AAC (MPEG 4-AAC-LC Layer-3):
16 kbps - 320 kbps, VBR
Mintavételi frekvenciák
52HU
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
8/11,025/16/22,05/32/44,1/48 kHz
AAC (MPEG4-AAC-LC)
8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
További információk
AC 13 W
Kb. 349,4 mm × 148,9 mm × 214 mm
(sz/ma/mé)
(a kiálló részekkel együtt)
Tömeg
Kb. 2,8 kg (az elemekkel együtt)
Mellékelt tartozékok
Hálózati tápkábel (1)*1
AM hurokantenna (1)
Használati útmutató (1)
Jótállási jegy (1)
*1 A mellékelt hálózati tápkábel kizárólag ehhez a
rendszerhez használható. Ne használja más
eszközzel.
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
Külön megvásárolható tartozékok
Sony MDR sorozatú fejhallgatók
Szerzői jogok
 Az MPEG Layer-3 audió kódolási technológiát és szabadalmakat a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyezte.
 Az SD, SDHC és SDXC embléma az SD-3C, LLC védjegye.
 A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
 A termék olyan technológiát tartalmaz, amelyet a Microsoft Corporation szellemi
tulajdonhoz fűződő jogai védenek.
Ezen technológia terjesztése, illetve terméken kívüli felhasználása kizárólag a Microsoft
megfelelő engedélyével vagy engedélyeivel lehetséges.
További információk
További információk
53HU
Printed in China
Download PDF

advertising