Sony | NEX-VG30H | Sony NEX-VG30H Instrucţiuni de utilizare (SELP18200)

Obiectiv interschimbabil
Manual de instrucţiuni
RO
E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS
© 2012 Sony Corporation
SEL-P18200
Fabricat în : China
Acest manual explică modul de folosire al
obiectivului.
În secţiunea “Măsuri de precauţie înainte de
utilizare“ pot fi găsite note despre utilizare.
Aveţi grijă să citiţi întregul document înainte
de a folosi obiectivul.
Identificarea părţilor
componente
Acest obiectiv este destinat camerelor α, cu
montură tip E, marca Sony. Nu puteţi folosi
acest obiectiv pentru camere cu montură tip A.
Note privind utilizarea
• Atunci când transportaţi camera având
obiectivul montat, aveţi grijă să ţineţi ferm
atât camera, cât şi obiectivul.
• La efectuarea operaţiilor de zoom, nu apucaţi
de părţile proeminente ale obiectivului.
• Anumite modele de trepied pot împiedica
obiectivul. Aceasta depinde de modelul de
cameră sau de trepiedul folosit.
Măsuri de precauţie la folosirea
bliţului
• Atunci când folosiţi un bliţ încorporat,
fotografiaţi de la o distanţă de cel puţin 1 m
de subiect. Pentru anumite combinaţii ale
obiectivului şi ale bliţului, obiectivul poate
bloca în mod parţial lumina bliţului, ceea ce va
produce o umbră în partea de jos a imaginii.
1 – Reper parasolar
2 – Inel de zoom
3 – Inel de focalizare
4 – Contactele obiectivului*
Vignetare
5 – Comutator de zoom
• La folosirea obiectivului, colţurile ecranului
devin mai întunecate decât centrul. Pentru
a reduce acest fenomen (numit vignetare)
închideţi diafragma cu 1-2 trepte.
6 – Comutator pentru viteza de zoom
Funcția de compensare a
mișcărilor nedorite
* Nu atingeţi contactele obiectivului.
• Acest obiectiv este compatibil cu Modul activ
care furnizează efecte destinate filmării.
• Pentru detalii legate de reglarea funcției de
compensare a mișcărilor nedorite ale camerei,
consultați manualul de instrucțiuni furnizat
împreună cu camera.
2
7 – Cursor de zoom
8 – Reper de montare
Ataşarea şi detaşarea obiectivului
Pentru ataşarea obiectivului
1 Îndepărtaţi capacele din faţă şi din spate ale obiectivului şi capacul pentru corpul
camerei foto.
• Puteţi ataşa şi detaşa capacul din faţă al obiectivului în două moduri, (1) şi (2). Dacă ataşaţi/
detaşaţi capacul obiectivului atunci când parasolarul este montat, folosiţi metoda (2).
2 Aliniaţi reperul alb de pe corpul obiectivului cu cel de aceeaşi culoare de la camera
foto (reperul de montare), apoi introduceţi obiectivul în montura camerei foto şi
rotiţi-l în sens orar până ce se blochează.
• Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului în timp ce ataşaţi obiectivul.
• Nu montaţi obiectivul într-o poziţie înclinată.
Pentru detaşarea obiectivului
În timp ce menţineţi apăsat butonul de eliberare a
obiectivului, rotiţi obiectivul în sens antiorar până
la capăt, apoi detaşaţi obiectivul.
3
Ataşarea parasolarului
Parasolar tronconic
Mărire (Zoom)
Folosiți comutatorul de zoom pentru a alege
tipul de mărire care să fie folosit : zoom manual
(MANUAL) sau servo zoom (SERVO)
Servo zoom
Parasolar conic în forma de petale
Deplasați cursorul de zoom.
Deplasați lent cursorul de zoom pentru o mărire
lentă, respectiv deplasați-l complet până la capăt
pentru o mărire rapidă.
Se recomandă să utilizaţi un parasolar pentru a
reduce lumina excesivă şi a obţine cea mai bună
calitate a imaginii.
Aliniaţi linia de culoare roşie de pe
parasolar cu cea roşie de pe obiectiv
(reper pentru parasolar) și apăsați
parasolarul spre obiectiv.
• Când montați parasolarul tronconic,
rotiți-l în sens orar până ce se aude un
clic, indicând că acesta a fost fixat.
• Când montați parasolarul conic în
formă de petale, aliniaţi linia de culoare
roşie de pe parasolar cu cea roşie de
pe obiectiv (reper pentru parasolar) și
rotiți-l în sens orar până ce se aude un
clic, indicând că acesta a fost fixat.
• Când este utilizat un bliţ, fie cel încorporat,
fie cel furnizat împreună cu camera, detaşaţi
parasolarul pentru a evita ca acesta să blocheze
lumina emisă de bliţ.
• Forma parasolarului furnizat variază în
funcție de tipul de cameră.
• Parasolarul nu poate fi montat invers orientat
faţă de obiectiv.
4
Pentru a selecta viteza de mărire
Folosiți comutatorul pentru viteza de zoom
pentru a selecta H (viteză mare), M (viteză
medie) sau L (viteză scăzută).
• Când acționați servo zoom-ul în timpul filmării,
zgomotul produs la acționarea obiectivului
și a cursorului poate fi înregistrat. Realizați
reglajul pentru viteza de zoom și acționarea
cursorului așa cum este necesar.
Focalizarea
Zoom manual
Rotiți inelul de zoom pentru a stabili
distanţa focală dorită (poziția de zoom).
Există trei moduri de focalizare.
• Modul autofocalizare
Camera focalizarea în mod automat.
• Modul DMF (Focalizare Manuală
Directă)
După ce camera focalizează în mod automat,
puteţi realiza manual reglajul fin.
• Modul focalizare manuală
Puteți realiza manual focalizarea.
Pentru detalii legate de stabilirea modului,
consultaţi manualul de instrucţiuni care însoţeşte
camera.
5
Specificaţii
Denumirea produsului
(Numele modelului)
E PZ18-200mm F3.5-6.3 OSS
(SEL-P18200)
Distanţa focală*1 echivalentă
pentru formatul de 35 mm
Elementele grupului ce formează
obiectivul
Unghiul de vedere*1
Focalizare minimă*2 (m)
Mărire maximă (X)
f (distanţă focală) minimă - stop
Diametrul filtrului (mm)
Dimensiuni - aprox., mm
(diametru maxim × înălţime)
Masa (aprox., g)
Funcţie de compensare a mişcărilor
nedorite
27 – 300
12 – 17
76° – 8°
0,3 – 0,5
0,35
f/22 – f/40
67
93,2 × 99
649
disponibilă
*1 Valorile indicate mai sus pentru distanţă focală echivalentă în formatul de 35 mm şi pentru
unghiul de vedere sunt valabile pentru Camere cu obiective interschimbabile dotate cu senzor de
imagine de dimensiunea APS-C.
*2 Focalizarea minimă reprezintă distanţa cea mai mică de la senzorul de imagine la subiect.
• În funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa focală se poate modifica la schimbarea distanţei de
înregistrare. Distanţa focală indicată mai sus presupune că focalizarea se realizează la infinit.
Elemente incluse :
• Obiectiv (1)
• Capac pentru partea frontală a obiectivului (1)
• Capac pentru partea din spate a obiectivului (1)
• Parasolar (1)
• Manual de instrucţiuni imprimat
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
este marcă de comerţ a Sony Corporation.
6
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF