Sony | NEX-VG20EH | Sony NEX-VG20EH NEX-VG20EH Cameră video Full HD cu obiective interschimbabile Instrucţiuni de utilizare (SEL18200)

Obiectiv interschimbabil
Manual de instrucţiuni
RO
© 2010 Sony Corporation
SEL18200
Fabricat în : China
Acest manual explică modul de folosire al
obiectivului.
În secţiunea “Măsuri de precauţie înainte de
utilizare“ pot fi găsite note despre utilizare.
Aveţi grijă să citiţi întregul document înainte
de a folosi obiectivul.
Identificarea părţilor
componente
Pentru modelul SEL 18200
Acest obiectiv este destinat camerelor α, cu
montură tip E, marca Sony. Nu puteţi folosi
acest obiectiv pentru camere cu montură tip A.
• Ilustraţiile din acest manual prezintă modelul
E18-55 mm F3.5 - 5.6 OSS dacă nu este
precizat altfel.
Note privind utilizarea
• Atunci când transportaţi camera având
obiectivul montat, aveţi grijă să ţineţi ferm
atât camera, cât şi obiectivul.
• La efectuarea operaţiilor de zoom, nu apucaţi
de părţile proeminente ale obiectivului.
Măsuri de precauţie la folosirea
bliţului
• Atunci când folosiţi un bliţ încorporat,
fotografiaţi de la o distanţă de cel puţin 1 m
de subiect. Pentru anumite combinaţii ale
obiectivului şi ale bliţului, obiectivul poate
bloca în mod parţial lumina bliţului, ceea ce va
produce o umbră în partea de jos a imaginii.
Vignetare
• La folosirea obiectivului, colţurile ecranului
devin mai întunecate decât centrul. Pentru
a reduce acest fenomen (numit vignetare)
închideţi diafragma cu 1-2 trepte.
Funcţia de compensare a
mişcărilor nedorite
• Obiectivul tip E 18-200 mm F3.5 - 6.3 OSS,
este compatibil cu Modul activ care acţionează
la înregistrarea filmelor.
• Pentru detalii privind funcţia de compensare
a mişcărilor nedorite, consultaţi manualul de
instrucţiuni ce însoţeşte camera digitală.
2
1 – Reper pentru parasolar
2 – Inel de zoom
3 – Comutator de fixare a zoom-ului
4 – Reper pentru distanţa focală
5 – Scală pentru distanţa focală
6 – Inel de focalizare
7 – Contactele obiectivului*
7 – Reper de montare
* Nu atingeţi contactele obiectivului.
Ataşarea şi detaşarea
obiectivului
Pentru detaşarea obiectivului
Pentru ataşarea obiectivului
1 Îndepărtaţi capacele din faţă şi din
spate ale obiectivului şi capacul
camerei foto*.
În timp ce menţineţi apăsat butonul de
eliberare a obiectivului, rotiţi obiectivul
în sens antiorar până la capăt, apoi
detaşaţi obiectivul.
* Anumite modele nu conţin capac pentru
corpul camerei.
Puteţi ataşa şi detaşa capacul din faţă al
obiectivului în două moduri, (1) şi (2). Dacă
ataşaţi/ detaşaţi capacul obiectivului atunci
când parasolarul este montat, folosiţi metoda
(2).
2 Aliniaţi
reperul alb de pe corpul
obiectivului cu cel de aceeaşi
culoare de la camera foto (reperul de
montare), apoi introduceţi obiectivul
în montura camerei foto şi rotiţi-l în
sens orar până ce se blochează.
• Nu apăsaţi butonul de eliberare a
obiectivului în timp ce ataşaţi obiectivul.
• Nu montaţi obiectivul într-o poziţie
înclinată.
Ataşarea parasolarului
Se recomandă să utilizaţi un parasolar pentru a
reduce lumina excesivă şi a obţine cea mai bună
calitate a imaginii.
Aliniaţi linia de culoare roşie de pe
parasolar cu cea roşie de pe obiectiv
(reper pentru parasolar), apoi introduceţi
parasolarul în montura obiectivului şi
rotiţi-l în sens orar până ce punctul de
culoare roşie de pe parasolar se aliniază
cu linia roşie de pe obiectiv (reperul
pentru parasolar) şi se aude un clic
indicând că acesta a fost fixat.
• Pentru obiectivul tip E 16 mm F2.8, nu este
furnizat un parasolar.
• Când este utilizat bliţul încorporat al camerei
sau unul furnizat împreună cu aceasta,
detaşaţi parasolarul pentru a evita ca acesta să
blocheze lumina emisă de bliţ.
• Pentru păstrare, ataşaţi parasolarul orientat
invers faţă de obiectiv.
3
Mărire (Zoom)
Focalizarea
Rotiţi inelul de zoom până ce este
obţinută distanţa focală dorită.
Există trei moduri de focalizare.
• Modul autofocalizare
Camera focalizează în mod automat.
• Modul DMF (Focalizare Manuală
Directă)
După ce camera focalizează în mod automat,
puteţi realiza manual reglajul fin.
• Modul focalizare manuală
Puteţi realiza manual focalizarea.
Comutatorul pentru fixarea zoom-ului
Are rolul de a preveni extinderea corpului
obiectivului sub acţiunea greutăţii proprii, în
timpul transportului.
Înainte de a acţiona comutatorul pentru fixarea
zoom-ului, readuceţi obiectivul complet în
poziţia W (larg).
Deplasaţi comutatorul în direcţia indicată de
V, pentru a fixa zoom-ul. Pentru a debloca
facilitatea de zoom, deplasaţi comutatorul de
fixare a zoom-ului în poziţia iniţială.
4
Pentru detalii legate de stabilirea modului,
consultaţi manualul de instrucţiuni care însoţeşte
camera.
Specificaţii
Denumirea produsului
(Numele modelului)
Distanţa focală*1 echivalentă
pentru formatul de 35 mm
Elementele grupului ce formează
obiectivul
Unghiul de vedere*1
Focalizare minimă*2 (m)
Mărire maximă (X)
f (distanţă focală) minimă - stop
Diametrul filtrului (mm)
Dimensiuni - aprox., mm
(diametru maxim × înălţime)
Masa (aprox., g)
Efectul de compensare*3
E 18-200mm F3.5-6.3 OSS (SEL18200)
27 – 300
12 - 17
78° - 8°
0,3 - 0,5
0,35
f/22 – f/40
67
75,5 × 99
524
aprox. 4 paşi
*1 Valorile indicate mai sus pentru distanţă focală echivalentă pentru formatul de 35 mm şi pentru
unghiul de vedere sunt valabile pentru Camere cu obiective inteschimbabile dotate cu senzor de
imagine de dimensiunea APS-C.—
*2 Focalizarea minimă reprezintă distanţa de la senzorul de imagine la subiect.
*3 Timpul de expunere diferă în funcţie de condiţiile de înregistrare.
• În funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa focală se poate modifica la schimbarea distanţei de
înregistrare. Distanţa focală indicată mai sus presupune că focalizarea se realizează la infinit.
Elemente incluse :
Pentru modelul SEL18200 : E 18-200mm F3.5-6.3 OSS
• Obiectiv (1)
• Capac pentru partea frontală a obiectivului (1)
• Capac pentru partea din spate a obiectivului (1)
• Parasolar (1)
• Manual de instrucţiuni imprimat
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
este marcă de comerţ a Sony Corporation.
5
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF