Sony NEX-VG10E Operating instructions

Sony NEX-VG10E Operating instructions
Pregătirea camerei
Butoane şi elemente de meniu
Funcţii de înregistrare
Cameră video digitală
de înaltă definiţie, cu
obiectiv interschimbabil
Manual de instrucţiuni
Facilităţi pentru înregistrare
Facilităţi pentru redare
Alte facilităţi
Operaţii de bază
Soluţionarea problemelor
Informaţii suplimentare
Index
© 2010 Sony Corporation
NEX-VG10 / VG10E
RO
Parcurgerea Manualului de instrucţiuni în format
electronic (la varianta în limba engleză)
Faceţi clic pe butoanele aflate în partea din dreapta sus a fiecărei pagini a manualului electronic
pentru a trece direct la pagina respectivă.
Această facilitate este utilă pentru căutarea funcţiei pe care doriţi să o folosiţi.
Căutarea informaţiilor după
funcţie.
Căutarea informaţiilor după
mostre de imagini.
Căutarea informaţiilor în lista
elementelor meniului.
Căutarea informaţiilor după
cuvinte cheie.
• Puteţi trece direct la oricare pagină indicată făcând clic pe aceasta.
Marcaje şi notaţii folosite în acest manual
În acest manual, succesiunea operaţiilor este
indicată de săgeţi (T)
Acţionaţi camera în ordinea indicată.
Varianta implicită este marcată cu simbolul
.
Indică măsuri de precauţie şi limitări importante
pentru acţionarea corectă a camerei.
z Indică informaţii utile.
2
Cuprins
Pregătirea camerei
Parcurgerea Manualului de instrucţiuni în
format electronic (la varianta în limba engleză)
............................................................. 2
Căutarea mostrelor de fotografii ............. 5
Înregistrarea de filme la aceeaşi claritate
ca şi cea a fotografiilor ...................... 6
Înregistrarea când camera este ţinută
în mână ............................................. 6
Înregistrarea peisajelor ........................ 6
Înregistrarea de fotografii clare ............ 6
Butoane şi elemente de meniu
Folosirea butonului rotativ de comandă
şi a butoanelor virtuale ......................... 8
Meniu .................................................... 10
Modul înregistrare .............................. 10
Camera .............................................. 11
Modul înregistrare /
Dimensiunea imaginii ...................... 11
Luminozitate/ Culoare ........................ 12
Redare ............................................... 12
Configurare ........................................ 13
Zona de autofocalizare ......................... 30
Modul autofocalizare ............................ 31
SteadyShot ........................................... 32
Modul drive ........................................... 33
Avans continuu ..................................... 34
Temporizator ......................................... 35
Valori adiacente: continuu
(Bracket: Cont.) .................................. 36
Modul bliţ .............................................. 37
Modul înregistrare................................. 38
Dimensiunea imaginii ........................... 39
Formatul imaginilor ............................... 40
Stil creativ ............................................. 41
Modul de măsurare............................... 42
Compensarea bliţului ............................ 43
DRO/ Auto HDR.................................... 44
Facilităţi pentru înregistrare
Ştergere ................................................ 46
Selectare film/ foto ................................ 47
Index imagini ........................................ 48
Protejarea imaginilor............................. 49
Funcţii de înregistrare
DISP (Conţinutul interfeţei) ................... 14
Selectare AF / MF ................................. 16
Intensitate ............................................. 18
Sensibilitate ISO ................................... 19
Compensarea expunerii ....................... 20
Balans de alb ........................................ 21
Index imagini ........................................ 23
Programare auto................................... 24
Prioritatea diafragmei ........................... 25
Prioritatea tipului de expunere .............. 26
Expunere manuală ............................... 27
Amurg – cameră ţinută în mână ........... 28
Contra neclarităţii la mişcare ................ 29
Facilităţi pentru redare
Prezentare de fotografii ........................ 50
Mărirea fotografiilor............................... 51
Înregistrarea sonorului de film .............. 52
Caroiaj .................................................. 53
Înregistrare fără obiectiv
[Shoot w/o Lens] ................................ 54
Reducerea efectului de ochi roşii ......... 55
Reluare automată ................................. 56
Reglaje de volum .................................. 57
3
Alte facilităţi
Semnal sonor ....................................... 58
Limbă .................................................... 59
Reglaje dată / oră ................................. 60
Stabilirea regiunii unde vă aflaţi............ 61
Economisirea energiei .......................... 62
Luminozitate LCD ................................. 63
Luminozitate vizor................................. 64
Modul curăţare...................................... 65
Versiune................................................ 66
Mod demonstrativ ................................. 67
Iniţializare ............................................. 68
Formatare ............................................. 69
Recuperarea bazei de date cu imagini . 70
Numărul fişierului .................................. 71
Crearea unui disc cu ajutorul
calculatorului ...................................... 72
Crearea unui disc cu ajutorul unui
dispozitiv de inscripţionare/ înregistrare
DVD ................................................... 75
Operaţii de bază
Vedere de ansamblu a modelului de
cameră video NEX-VG10E, cu obiectiv
interschimbabil de înaltă definiţie ....... 93
Înainte de punerea în funcţiune ............ 94
Informaţii importante privind utilizarea
camerei digitale .................................. 97
Universul vizual văzut cu ajutorul camerei
NEX-VG10E ....................................... 99
Accesorii furnizate .............................. 100
Pregătirea acumulatorului................... 102
Montarea obiectivului.......................... 104
Pornirea camerei şi stabilirea
datei şi orei....................................... 106
Ajustarea vizorului şi a ecranului LCD 108
4
Introducerea unui card de memorie.... 109
Înregistrare ......................................... 110
Funcţii de înregistrare ......................... 112
Modul expunere .................................. 114
Redare ................................................ 116
Facilităţi ale software-ului furnizat ...... 118
Pregătirea calculatorului ..................... 118
Importul de imagini la calculator ......... 120
Soluţionarea problemelor
Soluţionarea problemelor ............. 76, 121
Mesaje de avertizare ............................ 82
Informaţii suplimentare
Utilizarea camerei în străinătate ........... 85
Formatul AVCHD .................................. 86
Introducerea unui card de memorie...... 87
Despre acumulator ............................... 89
Despre încărcătorul pentru acumulator 90
Adaptor de montare .............................. 91
Curăţarea camerei ................................ 92
Durata şi numărul de imagini ce pot fi
înregistrate ....................................... 123
Măsuri de precauţie ............................ 124
Specificaţii .......................................... 127
Mărci înregistrate ................................ 129
Lista elementelor de meniu ................ 130
Identificarea părţilor componente ....... 134
Lista simbolurilor................................. 137
Note privind licenţele .......................... 139
Index
Index ................................................... 140
Căutarea mostrelor de fotografii
“Acesta este genul de fotografie pe care vreau să o înregistrez. Cum aş putea să o fac ?”
Puteţi afla răspunsul parcurgând mostrele de fotografii care sunt prezentate în continuare. Faceţi clic
pe mostra de imagine de tipul celei pe care vreţi să o înregistraţi.
• Înregistrarea filmelor la fel de clar ca şi a fotografiilor (pag. 6)
• Înregistrarea ţinând camera în mână (pag. 6)
• Înregistrarea peisajelor (pag. 6)
• Înregistrarea de fotografii clare (pag. 7)
Dacă faceţi clic pe o fotografie, se va trece direct la afişarea pe ecran a paginii unde este descrisă
funcţia recomandată pentru a înregistra genul respectiv de imagini (la varianta în limba engleză).
Clic !
Estomparea fundalului (25)
5
Înregistrarea de filme la aceeaşi claritate ca şi cea a
fotografiilor
Estomparea fundalului (25)
Ajustarea culorilor (21)
Focalizare manuală (16)
La luminozitate superioară (20)
Înregistrarea când camera este ţinută în mână
Evitarea mişcărilor nedorite ale camerei (32)
Urmărirea unui subiect în mişcare (31)
Înregistrarea peisajelor
6
Cerul în culori intense (20)
Frunze colorate (41)
Tonuri intense de verde (75)
Menţinerea nivelului de înregistrare (90)
Înregistrarea de fotografii clare
La lumina lumânărilor (29)
Înregistrare ţinând camera în mână (43)
Aceeaşi scenă cu luminozitate diferită
(36)
Scenă cu variaţie mare a luminozităţii
(44)
Înregistrarea de imagini luminoase din
interiorul unei încăperi întunecate (44)
Surprinderea celui mai bun moment (34)
7
Folosirea butonului rotativ de comandă şi
a butoanelor virtuale
Butonul rotativ de comandă şi butoanele v/V/b/B
vă permit să utilizaţi diverse funcţii ale camerei.
Buton rotativ
de comandă
Când rotiţi butonul de comandă sau când apăsaţi butoanele v/V/b/B urmând indicaţiile afişate
pe ecran, puteţi selecta elemente de reglaj. Selecţia făcută va fi aplicată când apăsaţi zona centrală a
butonului rotativ de comandă.
Săgeţile indică faptul că puteţi roti butonul
de comandă
Când opţiunile sunt afişate pe ecran, le puteţi
parcurge rotind butonul de comandă sau apăsând
butoanele v/V/b/B . Apăsaţi centrul pentru a
confirma alegerea.
8
Butoanele MENU (MENIU) şi FOCUS (FOCALIZARE), precum şi cel rotativ de comandă au diverse
roluri, în funcţie de interfaţa afişată pe ecran. Rolul atribuit (funcţia) fiecărui buton este afişat pe
ecran.
• Pentru a folosi funcţia indicată în colţul din dreapta sus al ecranului, apăsaţi butonul MENU.
• Pentru a folosi funcţia care apare în centru, apăsaţi butonul rotativ de comandă.
• Pentru a folosi funcţia ce apare în colţul din dreapta jos al ecranului, apăsaţi butonul FOCUS.
În acest manual, butoanele virtuale sunt indicate de simbol sau de funcţia care este afişată pe ecran.
Buton rotativ de
comandă
În acest caz butoanele virtuale acţionează astfel :
• butonul virtual MENIU ca şi butonul [Menu]
• butonul rotativ de comandă ca şi butonul pentru [Mod înregistrare]
• butonul virtual FOCALIZARE ca şi butonul [Selectare AF/MF].
Butoanelor v/V/b/B le sunt atribuite funcţii care sunt utilizate frecvent.
• v : DISP (Afişarea conţinutului) (pag. 14),
•V:
(Compensarea expunerii) în timpul înregistrării (pag. 20)/
(Index imagini) la redare (pag. 48),
• b : WB (Balans de alb) (pag. 21),
• B : GAIN (Intensitate) (pag. 18).
9
Meniu
Puteţi să efectuaţi toate reglajele de bază pentru cameră (integral) sau să folosiţi funcţii cum ar fi cele
de înregistrare, redare sau cele corespunzătoare altor operaţii.
Modul fotografiere
Luminozitate/
Culoare
Modul înregistrare/
Dimensiunea imaginii
Configurare
Redare
1 Apăsaţi [Meniu].
2 Selectaţi elementul dorit rotind butonul de comandă sau
apăsând butoanele v/V/b/B, apoi apăsaţi butonul de
comandă.
3 Urmaţi instrucţiunile ce apar pe ecran, selectaţi elementul
dorit şi apăsaţi zona centrală a butonului rotativ de
comandă pentru a aplica alegerea făcută.
Buton rotativ de comandă
Modul fotografiere
Vă permite să selectaţi modul de fotografiere dorit.
Programare Auto
(Program Auto)
Hand-held Twilight
(Amurg- cameră ţinută în
mână)*
Contra neclaritate la
mişcare
(Anti Motion Blur)*
Expunere manuală
(Manual Exposure)
Prioritate timp de
expunere
(Shutter Priority)
Prioritate diafragmă
(Aperture Priority)
* Numai pentru fotografii.
10
Mod de înregistrare automat care vă permite să personalizaţi reglajele,
cu excepţia expunerii (diafragma şi timpul de expunere).
Se înregistrează scene nocturne cu mai puţin zgomot şi neclarite
redusă, fără a fi folosit un trepied.
Camera reduce mişcările nedorite în cazul în care înregistraţi în
interior, unde este mai întunecat sau când fotografiaţi la distanţă
(telefoto).
Sunt reglate diafragma şi timpul de expunere.
Este ajustat timpul de expunere pentru a sublinia senzaţia unui subiect
aflat în mişcare
Este ajustat domeniul de focalizare sau se defocalizează asupra
fundalului (fundalul devine neclar).
Camera
Vă permite să stabiliţi funcţiile folosite la înregistrare, cum ar fi înregistrarea continuă sau cele care
apelează la folosirea bliţului sau a temporizatorului.
Selectare AF/MF
(AF/MF Select)
Zona de autofocalizare
(Autofocus Area)*
Mod de autofocalizare
(Autofocus Mode)*
SteadyShot
Mod Drive
(Drive Mode)*
Mod bliţ (Flash Mode)*
Conţinutul interfeţei
(Display Contents)
Alegerea modului de focalizare manuală sau automată.
Stabilirea zonei de focalizare automată.
Stabilirea metodei de focalizare automată.
Este activată funcţia de compensare a mişcărilor camerei.
Stabilirea modului de înregistrare dintre variantele : Continuă,
Temporizator, Fotografii adiacente
Stabilirea metodei aplicată la folosirea bliţului (comercializat
separat).
Comută între informaţiile ce urmează a fi afişate în interfaţa de
înregistrare.
* Numai pentru fotografii.
Modul înregistrare / Dimensiunea imaginii
Vă permite să stabiliţi modul de înregistrare a filmelor şi dimensiunea fotografiilor.
Film
Modul înregistrare (Rec Mode)
Este stabilită calitatea imaginii.
Fotografii
Dimensiunea imaginii (Image
Este aleasă dimensiunea imaginii.
Size)
Formatul imaginii (Aspect Ratio) Este ales formatul imaginii.
11
Luminozitate / Culoare
Vă permite să realizaţi reglaje de luminozitate, cum ar fi modul de compensare a expunerii şi reglaje
de culoare, cum ar fi echilibrul de alb.
Compensarea expunerii
(Exposure Comp.)
Intensitate (Gain)
Sensibilitate (ISO)*
Balans de alb
(White Balance)
Stil creativ
(Creative Style)
Mod de măsurare
(Metering Mode)*
Compensarea bliţului
(Flash Compensation)*
DRO / Auto HDR
(DRO/Auto HDR)*
Este realizată compensarea luminozităţii pentru întreaga imagine.
Este stabilită intensitatea luminoasă în cazul înregistrării de filme.
Este stabilită intensitatea luminoasă în cazul înregistrării de fotografii.
Ajustarea tonurilor de culoare ale imaginilor în funcţie de lumina
din mediul ambiant.
Stabilirea metodei de procesare a imaginilor
(Standard/ Intens/ Portret/ Peisaj/ Apus de soare/ Alb - Negru).
Selectarea metodei de măsurare a luminozităţii.
Ajustarea cantităţii de lumină emisă de bliţ (comercializat separat).
Corectarea automată a luminozităţii sau contrastului.
* Numai pentru fotografii.
Redare
Vă permite să stabiliţi funcţiile de redare.
Ştergere (Delete)
Selectare fotografie/film
(Movie/ Still select)
Index de imagini (Image Index)
Protejare (Protect)
Prezentare de imagini
(Slide Show)*
Mărire imagine (Enlarge
Image)*
Conţinutul interfeţei
(Display Contents)
* Numai pentru fotografii.
12
Ştergerea imaginilor.
Este selectată redarea fotografiilor sau cea a filmelor.
Stabilirea numărului de imagini care să fie afişate în interfaţa
index.
Protejarea sau anularea protecţiei unei imagini.
Derularea automată a unei prezentări de fotografii.
Mărirea imaginii.
Comută între informaţiile ce urmează a fi afişate în interfaţa de
redare.
Configurare
Vă permite să efectuaţi reglaje mai detaliate pentru înregistrare sau să modificaţi reglajele existente
ale camerei.
Reglaje pentru înregistrare
Înregistrare sonor film
(Movie Audio Rec)
Caroiaj (Grid Line)
Înregistrare fără obiectiv
(Shoot w/o Lens)
Reducere efect de ochi roşii
(Red Eye Reduction)*
Reluare automată
(Auto Review)*
Reglaje principale
Reglaje de volum
(Volume Settings)
Semnal sonor (Beep)
Limbă ( Language)
Reglaje dată/ oră (Date/Time Setup)
Stabilire zonă (Area Setting)
Economisirea energiei
(Power Save)
Luminozitate LCD
(LCD Brightness)
Luminozitate vizor
(Viewfinder Bright.)
Modul curăţare (Cleaning Mode)
Versiune (Version)
Mod demo (Demo Mode)
Iniţializare (Reset Default)
Stabileşte dacă să fie înregistrat sau nu sonor pentru filme.
Este afişat caroiajul care să vă ajute la stabilirea compoziţiei
imaginii.
Este stabilit dacă să fie sau nu înregistrate imagini când nu
este montat nici un obiectiv.
Bliţul va emite lumină înainte de înregistrare, când acesta
este folosit, pentru a se evita apariţia de ochi roşii în
imagini.
Este stabilit momentul de afişare a imaginii, exact după ce
imaginea a fost înregistrată.
Este reglat volumul pentru filme.
Este selectat sunetul produs când acţionaţi camera.
Este selectată limba folosită pentru afişarea pe ecran.
Sunt stabilite data şi ora exactă.
Este selectată zona unde este folosită camera.
Este stabilită perioada de timp după care camera trece în
modul economic de funcţionare.
Este stabilită luminozitatea ecranului LCD.
Este stabilită luminozitatea vizorului.
Permite curăţarea senzorului de imagine.
Este afişată versiunea de cameră şi cea a obiectivului.
Este stabilit dacă să fie redată sau nu prezentarea demonstrativă.
Camera este readusă la reglajele stabilite din fabrică.
Instrument pentru carduri de memorie
Formatare (Format)
Este formatat cardul de memorie.
Recuperarea bazei de date a
Este reparat fişierul ce conţine baza de date cu imagini de
imaginilor (Recover Image DB)
film, când sunt constatate inadvertenţe.
Numărul fişierului
Este selectată metoda folosită pentru atribuirea de numere
(File Number)*
fişierelor de imagine.
* Numai pentru fotografii.
13
DISP (Conţinutul interfeţei)
Folosind butonului rotativ de comandă :
1
Apăsaţi în mod repetat DISP (Conţinutul interfeţei) pentru a selecta modul dorit.
Folosind Meniul :
1
În timpul înregistrării, buton [Meniu] T [Cameră] T [Conţinut interfaţă].
În timpul redării, buton [Meniu] T [Redare] T [Conţinut interfaţă]
2
Selectaţi modul dorit prin rotirea butonului de comandă.
În timpul fotografierii
14
Interfaţă cu
informaţii
(Display Info.)
Sunt afişate informaţii de bază
legate de înregistrare.
Histogramă
(Histogram)
Sunt afişate informaţii legate de
distribuţia grafică a luminanţei,
pe lângă informaţii legate de
înregistrare.
Fără interfaţă cu
informaţii
(No Disp. Info.)
Nu sunt afişate informaţii legate
de înregistrare.
z Ce
este o histogramă
Histograma afişează distribuţia luminanţei care indică numărul de pixeli cu o anumită luminozitate
există în imagine. Cu cât imaginea este mai luminoasă, cu atât histograma va fi concentrată spre
partea din dreapta, iar cu cât imaginea este mai întunecată, cu atât histograma va fi concentrată spre
partea din stânga.
A Număr de pixeli
B Luminozitate
Întunecat
Luminos
În timpul redării
Afişare informaţii de Sunt afişate informaţii legate de
înregistrare.
bază
(Disp. Basic Info)
Interfaţa cu
informaţii detaliate
(Disp. Detail Info)
Sunt afişate informaţii detaliate
legate de înregistrare.
Fără interfaţa cu
informaţii
(No Disp. Info.)
Nu sunt afişate informaţii legate
de înregistrare.
Notă :
• Televizorul sau monitorul conectat la cameră prin intermediul unui cablu HDMI (comercializat
separat) va prezenta acelaşi conţinut ca şi interfaţa afişată la cameră [Display Contents].
15
Selectare AF / MF
Selectează focalizarea automată sau pe cea manuală.
1
Buton FOCUS T modul dorit, respectiv apăsaţi butonul [Meniu] T [Camera] T
[Selectare AF / MF] T alegeţi modul dorit.
(Autofocalizare)
(DMF)*
(Focalizare
manuală)
Focalizarea este realizată automat.
După focalizarea automată, sunt realizate reglaje fine ale
focalizării (Focalizare Manuală Directă) .
Focalizarea este realizată manual. Rotiţi inelul de focalizare spre
dreapta sau spre stânga pentru ca subiectul să apară mai clar.
* Numai pentru fotografii.
z Utilizarea
eficientă a focalizării automate
Dacă este dificil să focalizaţi asupra unui subiect în timp ce filmaţi, apăsaţi pe jumătate butonul
PHOTO pentru a activa temporar [Autofocalizare singulară] (pag. 31). Astfel, focalizarea va fi
realizată cu mai mare uşurinţă.
z Utilizarea
eficientă a focalizării manuale
Folosiţi focalizarea manuală pentru a înregistra următoarele :
• un subiect aflat în spatele unei ferestre acoperite de picături de ploaie,
• un subiect aflat în spatele unui geam cu benzi orizontale,
• un subiect cu contrast slab faţă de fundal,
• când subiectul asupra căruia aţi focalizat se află în avanplan, însă doriţi să treceţi la focalizarea
asupra unui subiect aflat în arierplan (fundal).
Sfaturi privind focalizarea
Focalizaţi asupra subiectului mai întâi cu partea dinspre telefoto a zoom-ului, apoi deplasaţi zoomul spre capătul zonei de panoramic (wide) a acestuia.
“Fixarea focalizării” este o facilitate utilă când doriţi să
estimaţi distanţa până la subiect. Cu “Focalizarea fixată”,
puteţi stabili în prealabil focalizarea pentru distanţa la care
urmează să se afle subiectul.
16
z Pentru
a măsura exact distanţa până la subiect
Dispozitiv de montare a
obiectivului
Marcajul
indică locaţia senzorului de imagine1). Când măsuraţi
exact distanţa dintre cameră şi subiect, luaţi ca reper poziţia liniei
orizontale. Distanţa dintre planul în care se află punctele de contact
pentru obiectiv şi senzorul de imagine este de aproximativ 18 mm.
1)
Senzorul de imagine este acea parte a camerei care are rolul
peliculei de film.
• Dacă subiectul se află mai aproape de cameră decât distanţa minimă
de înregistrare2) pentru obiectivul montat, focalizarea nu poate fi
confirmată. Aveţi grijă să existe o distanţă suficient de mare între
subiect şi cameră.
2)
Distanţa minimă de înregistrare pentru obiectivul tip
E18-200 mm, furnizat, este de 0,3 m (capătul zonei de panoramic
(wide) a zoom-ului) ÷ 0,5 m (capătul zonei telefoto a zoom-ului)
DMF (Focalizare Manuală Directă)
1
[Meniu] T [Cameră] T [Selectare AM/FM] T [DMF].
2
Apăsaţi pe jumătate butonul FOTO pentru a realiza focalizarea automată.
3 Menţineţi pe jumătate apăsat butonul FOTO, rotiţi inelul de focalizare al obiectivului
pentru a obţine o focalizare optimă.
Notă :
• Pentru [Mod de autofocalizare] este aleasă varianta [Autofocalizare singulară].
17
Intensitate
Intensitatea luminoasă este mărită când înregistraţi în locuri întunecate. Selectaţi valoarea dorită a
intensităţii, dacă nu doriţi ca aceasta să fie mărită cu ajutorul opţiunii [Auto].
1
În modul de înregistrare a filmelor, apăsaţi butonul GAIN (Intensitate) T alegeţi
varianta dorită, respectiv, apăsaţi butonul MENIU T [Luminozitate/ Culoare] T
[Intensitate] T alegeţi varianta dorită.
(Auto)
0dB/ 3dB/ 6dB/ 9dB/
12dB/ 15dB/ 18dB/
21dB/ 24dB/ 27dB
Intensitatea este stabilită automat.
Mărind intensitatea, puteţi să stabiliţi un număr mai mare şi să
reduceţi neclaritatea în spaţii întunecate sau a unui subiect aflat
în mişcare.
Note
• Cu cât numărul este mai mare, cu atât nivelul de zgomot este mai ridicat.
• Când modul expunere ales este [Programare Auto], [Prioritatea diafragmei], [Prioritatea tipului de
expunere], iar pentru [Intensitate] este aleasă varianta [Auto], pentru [Intensitate] sunt alese automat
valori cuprinse între 0 dB şi 21 dB.
• Varianta [Auto] nu este disponibilă pentru opţiunea [Expunere manuală]. Dacă schimbaţi modul
de expunere trecând la [Expunere manuală] şi folosind varianta [Auto], va fi aleasă varianta 0 dB.
Stabiliţi intensitatea în funcţie de condiţiile de înregistrare.
z Ajustarea
Intensităţii / Sensibilitatea ISO
(Indexul expunerii recomandate)
Intensitate / Sensibilitatea ISO reprezintă sensibilitatea la lumină a suportului de înregistrare care
conţine un senzor de imagine care primeşte lumină. Chiar dacă expunerea este acceaşi, imaginile
diferă în funcţie de varianta stabilită pentru Intensitate / ISO.
Intensitate/ Sensibilitate ISO mare
Când intensitatea / sensibilitatea ISO sunt mari, imaginile vor fi
capturate cu luminozitatea adecvată chiar dacă expunerea este
insuficientă. Cu toate acestea, creşterea intensităţii / sensibilităţii ISO
vor conduce la obţinerea de imagini cu zgomot.
Intensitate/ Sensibilitate ISO scăzută
Puteţi înregistra imagini cursive. Cu toate acestea, timpul de
expunere poate creşte (viteza obturatorului scade) pentru a compensa
intensitatea / sensibilitatea ISO reduse. Este necesar să ţineţi seama şi
de mişcările nedorite ale camerei sau de deplasarea subiectului.
18
Sensibilitate ISO
Este stabilită sensibilitatea luminoasă.
1
În modul de înregistrare a filmelor, apăsaţi butonul GAIN (Intensitate) T alegeţi
varianta dorită, respectiv, apăsaţi butonul MENIU T [Luminozitate/ Culoare] T [ISO]
T alegeţi varianta dorită.
Sensibilitatea ISO este stabilită în mod automat.
(ISO AUTO)
200/ 400/ 800/ 1600/ Mărind sensibilitatea ISO (alegând o valoare numerică mai mare)
3200/ 6400/ 12800 puteţi să alegeţi un timp de expunere mai mic (o viteză mai mare a
obturatorului) şi să reduceţi neclaritatea imaginii în spaţii întunecate
sau în cazul subiectelor aflate în mişcare.
Note :
• Când folosiţi funcţiile de mai jos, pentru sensibilitate este aleasă varianta [ISO AUTO] :
– [Amurg- camera ţinută în mână]
– [Contra neclaritate la mişcare].
• Cu cât numărul este mai mare, cu atât nivelul de zgomot este mai ridicat.
• Când pentru modul de expunere este aleasă una dintre valorile [Programare Auto], [Prioritate
diafragmă], [Prioritate timp de expunere] şi pentru [ISO] este fixată varianta [ISO AUTO], valoarea
ISO va fi automat stabilită între ISO 200 şi ISO 1600.
• Reglajul [ISO AUTO] nu este disponibil în modul de înregistrare [Expunere manuală]. Dacă schimbaţi
modul de expunere trecând la cel [Expunere manuală] cu reglajul [ISO AUTO], este aleasă automat
varianta 200. Efectuaţi reglajul ISO în funcţie de condiţiile de înregistrare.
z Ajustarea
Intensităţii / Sensibilitatea ISO
(Indexul expunerii recomandate)
Intensitate / Sensibilitatea ISO reprezintă sensibilitatea la lumină a suportului de înregistrare care
conţine un senzor de imagine care primeşte lumină. Chiar dacă expunerea este acceaşi, imaginile
diferă în funcţie de varianta stabilită pentru Intensitate / ISO.
Intensitate/ Sensibilitate ISO mare
Când intensitatea / sensibilitatea ISO sunt mari, imaginile vor fi
capturate cu luminozitatea adecvată chiar dacă expunerea este
insuficientă. Cu toate acestea, creşterea intensităţii / sensibilităţii ISO
vor conduce la obţinerea de imagini cu zgomot.
Intensitate/ Sensibilitate ISO scăzută
Puteţi înregistra imagini cursive. Cu toate acestea, timpul de
expunere poate creşte (viteza obturatorului scade) pentru a compensa
intensitatea / sensibilitatea ISO reduse. Este necesar să ţineţi seama şi
de mişcările nedorite ale camerei sau de deplasarea subiectului.
19
Compensarea expunerii
Puteţi ajusta expunerea în trepte de 1/3 EV, între – 2,0 EV şi + 2,0 EV.
1
(Comp. expunerii) la butonul rotativ de comandă T valoarea dorită sau [Meniu]
T [Luminozitate/ Culoare] T [Compensarea expunerii] T valoarea dorită.
Note :
• Nu puteţi folosi [Comp. expunerii] împreună cu funcţia [Expunere manuală].
• Dacă înregistraţi un subiect în condiţii de luminozitate foarte puternică sau foarte redusă, sau când
folosiţi bliţul (comercializat separat), este posibil să nu puteţi obţine un efect satisfăcător.
z Ajustarea
expunerii pentru a obţine imagini mai bune
Supraexpunere = prea multă lumină
Imagine cu tentă albă
m
Alegeţi pentru [Comp. expunere] spre –.
Expunere corectă
M
Alegeţi pentru [Comp. expunere] spre +.
Subexpunere = prea puţină lumină
Imagine cu tentă întunecată
• Pentru a înregistra subiecte în tonuri mai luminoase, alegeţi pentru compensarea expunerii valori
din partea pozitivă a scalei (+). Pentru ca mâncarea fotografiată să pară mai apetisantă, înregistraţi
folosind o luminozitate puţin mai mare şi încercaţi să folosiţi un fundal alb.
• Când fotografiaţi cerul albastru, alegerea pentru compensarea expunerii a unor valori din partea
negativă a scalei (–) vă va permite să îl surprindeţi în culori mai intense.
20
Balans de alb
Sunt ajustate tonurile de culoare în funcţie de condiţiile de iluminare din mediul ambiant.
Folosiţi această facilitate când tonurile obţinute ale culorilor nu sunt cele dorite sau când doriţi să
modificaţi tonurile de culoare în scopul obţinerii anumitor efecte fotografice.
1 Buton WB (Balans de alb) T modul dorit, respectiv butonul [Meniu] T [Luminozitate/
Culoare] T [Balans de alb] T modul dorit.
Pentru a ajusta balansul de alb astfel încât să fie adecvat pentru o anumită sursă de lumină, consultaţi explicaţiile corespunzătoare fiecărui mod.
AWB (Auto WB)
(Lumina zilei)
(Umbră)
Camera detectează automat o sursă de lumină şi
ajustează tonurile de culoare.
Dacă selectaţi o opţiune adecvată pentru o anumită sursă
de lumină, tonurile de culoare vor fi ajustate pentru
respectiva sursă (balans de alb prestabilit).
(Înnorat)
(Incandescent)
(Fluorescent)
(Bliţ)
(Temp. culoare/Filtru)
(Personalizat)
(Configurare personalizată)
z Efectele
Balansul de alb este ajustat în funcţie de sursa de lumină (de temperatura de culoare). Este obţinut efectul CC
(compensarea culorii) al filtrelor pentru fotografii.
Vă permite să folosiţi reglajul pentru echilibrul de alb
reţinut de [Configurare particularizată]
Este memorat balansul de alb de bază (Balans de alb
particularizat).
condiţiilor de iluminare
Culorile aparente ale subiectului sunt influenţate de culorile de iluminare.
Tonurile de culoare ale subiectului se modifică în funcţie de condiţiile de iluminare. Tonurile de
culoare sunt ajustate automat, însă pot fi reglate şi manual cu ajutorul funcţiei [Balans de alb].
Starea vremii /
iluminare
Caracteristicile
luminii
Daylight
(lumina zilei)
Alb
Cloudy
(înnorat)
Albăstrui
Fluorescent
Incandescent
Verzui
Roşiatic
21
Echilibru de alb prestabilit (
)
1
Buton MENIU T [Luminozitate/ Culoare] T [Balans de alb] T modul dorit.
2
În funcţie de necesităţi, [Opţiune] T ajustaţi tonul de culoare.
Dacă alegeţi valori spre +, imaginea va căpăta o tentă roşiatică, iar dacă alegeţi valori spre –,
imaginea va căpăta o tentă albăstruie.
Temperatura de culoare / Filtru
1
Buton MENIU T [Luminozitate/ Culoare] T [Balans de alb] T [Temp. culoare/
Filtru].
2
[Opţiune] T valoarea dorită.
Cu cât valoarea este mai mare, cu atât culoarea este mai roşiatică, iar cu cât
valoarea este mai scăzută, cu atât imaginea este mai albăstruie.
(Valoarea implicită este 5500 K.)
Filtru de culoare Bazat pe utilizarea temperaturii de culoare standard, culoarea poate fi
compensată la G (verde) sau la M (magenta). Cu cât valoarea este mai mare,
cu atât culoarea este compensată mai mult. (Valoarea implicită este 0.)
Temperatura de
culoare
Echilibrul de alb personalizat
1
Buton MENIU T [Luminozitate/ Culoare] T [Balans de alb] T [Configurare
personalizată].
2 Ţineţi camera astfel încât zona albă să acopere complet zona de autofocalizare aflată
în centru, apoi apăsaţi butonul declanşator.
Butonul declanşator face clic şi valorile calibrate sunt afişate (Temperatura de culoare şi Filtrul de
culoare).
3
Pentru a apela la reglajul stabilit pentru balansul de alb personalizat, efectuaţi
procedura : buton MENIU T [Luminozitate/ Culoare] T [Balans de alb] T
[Personalizat].
Notă :
• Dacă este utilizat bliţul când este apăsat butonul FOTO, este înregistrată o fotografie cu balansul de
alb personalizat, care ţine cont şi de lumina emisă de bliţ. Înregistraţi imaginile următoare folosind
bliţul.
22
Index imagini
Sunt afişate simultan mai multe imagini.
În modul de înregistrare filme :
1
Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a schimba modul de redare.
Este afişată interfaţa index cu 6 imagini.
Puteţi trece la interfaţa index cu 12 imagini aplicând procedura : buton MENIU T [Redare] T
[Index Imagini].
În modul de înregistrare fotografii :
1
Apăsaţi butonul
2
Apăsaţi butonul
(Index imagini).
Este afişată interfaţa index cu 6 imagini.
Puteţi trece la interfaţa index cu 12 imagini, aplicând procedura : buton MENIU T [Redare] T
[Index Imagini].
(Redare) pentru a schimba modul de redare.
3 Pentru a reveni la afişarea unei singure imagini, selectaţi imaginea dorită şi apăsaţi
zona centrală a butonului de comandă.
z Comutarea
între categoria fotografii şi cea film
În interfaţa index, puteţi alege tipul de imagini selectând
(fotografii) sau
(film) din partea stângă a ecranului
şi apăsând apoi zona centrală a butonului rotativ de
comandă.
Nu pot fi afişate simultan fotografii şi filme în interfaţa
index.
23
Programare auto
Când expunerea este ajustată în mod automat de către cameră, puteţi regla funcţiile de înregistrare
cum ar fi Intensitate/ Sensibilitatea ISO, Stil creativ, Balans de alb.
1
Apăsaţi butonul de comandă şi selectaţi [Programare auto], respectiv apăsaţi
butonul MENIU T [Mod fotograf.] T [Programare auto].
2
Stabiliţi funcţiile de înregistrate pe care doriţi să le reglaţi.
3
Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.
24
Prioritatea diafragmei
Obiectele care se află în faţa sau în spatele subiectului pot să apară mai clar sau mai estompat.
1
Apăsaţi butonul de comandă şi selectaţi [Prioritate
diafragmă], respectiv apăsaţi butonul MENIU T
[Mod fotogr.] T [Prioritate diafragmă].
2
Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta valoarea
dorită.
• Cu cât numărul F este mai mic : se focalizează asupra
subiectului, însă obiectele aflate în faţa şi în spatele subiectului
sunt estompate (apar neclare).
• Cu cât numărul F este mai mare : se va focaliza atât pe subiect,
cât şi pe planurile aflate înaintea şi în spatele acestuia.
3
Diafragmă (Valoarea F)
Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.
Diafragma este reglată automat pentru a fi obţinută expunerea
corectă.
Note :
• Dacă nu puteţi obţine expunerea adecvată după realizarea reglajelor în modul fotografiere, la apăsarea
pe jumătate butonul FOTO, indicatorul timpului de expunere va clipi. Cu toate că puteţi înregistra
în condiţiile respective, se recomandă resetarea.
• Luminozitatea imaginii afişate pe ecranul LCD poate fi diferită de cea a imaginii efectiv
înregistrate.
• Valoarea F poate varia în funcţie de poziţia de zoom a obiectivului. În cazul obiectivului de zoom
furnizat, de tipul E18 – 200, chiar dacă deschideţi apertura mai mult decât corespunzător F6.3 (o
valoare F mai redusă), cum ar fi F3.5, valoarea F devine F6.3 pe măsură ce deplasaţi zoom-ul dinspre
partea panoramic, către cea telefoto.
z Diafragmă
Cu cât valoarea F este mai mică (diafragma mai deschisă), cu atât
domeniul de focalizare este mai restrâns. Aceasta vă permite să
focalizaţi asupra subiectului şi să estompaţi obiectele aflate în faţa şi
în spatele acestuia. (Adâncimea câmpului scade.)
Cu cât valoarea F este mai mare (diafragma mai închisă), cu atât
domeniul de focalizare este mai larg. Aceasta vă permite să surprindeţi
adâncimea scenei. (Adâncimea câmpului creşte.)
25
Prioritatea tipului de expunere
Vă permite să ajustaţi manual şi să stabiliţi timpul de expunere. Reglând timpul de expunere, puteţi
face ca un obiect aflat în mişcare să pară static sau să subliniaţi deplasarea acestuia.
1
Apăsaţi butonul de comandă şi selectaţi [Prioritate
timp de expunere], respectiv apăsaţi butonul MENIU
T [Mod fotogr.] T [Prioritate timp de expunere].
2
Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta valoarea
dorită.
3
Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.
Diafragma este reglată automat pentru a fi obţinută expunerea
corectă.
Timp de expunere
Note :
• Indicatorul
(de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei) nu apare în modul de înregistrare
cu prioritatea timpului de expunere.
• Dacă timpul de expunere este de 1 secundă sau mai mare, reducerea zgomotului (Long Exposure
NR – reducerea zgomotului datorat expunerii prelungite) va fi efectuată după înregistrare. Nu puteţi
fotografia în timpul operaţiei de reducere a zgomotului.
• Dacă după reglaje nu poate fi obţinută expunerea adecvată, când apăsaţi pe jumătate butonul FOTO,
valoarea diafragmei apare intermitent. Cu toate că imaginea poate fi înregistrată în aceste condiţii,
se recomandă refacerea reglajelor.
• Luminozitatea imaginii afişate pe ecranul LCD poate fi diferită de cea a imaginii efectiv
înregistrate.
• Este dificilă focalizarea automată în cazul unui timp mare de expunere (viteză redusă a obturatorului).
Se recomandă ca la focalizarea manuală să montaţi camera pe un trepied.
• Când înregistraţi la lumină fluorescentă, la lumină emisă de lămpi cu sodiu sau cu mercur, este posibil
ca imaginea să fie instabilă, să îşi modifice culorile sau este posibil să prezinte benzi de zgomot
orizontale. Este posibil să amelioraţi situaţia reglând viteza obturatorului.
z Viteza
obturatorului
Când este folosit un timp de expunere scurt (viteză mare a
obturatorului), un subiect ce se deplasează, spre exemplu o persoană
care aleargă, vehicule aflate în mişcare, stropii valurilor mării vor
apărea ca şi cum s-ar fi oprit.
Când este folosit un timp de expunere lung (viteză mică a obturatorului),
în imagine va apărea traiectoria pe care se deplasează subiectul, pentru
ca mişcarea să pară mai dinamică şi mai naturală.
26
Expunere manuală
Puteţi înregistra folosind reglajul dorit pentru expunere, ajustând timpul de expunere şi diafragma.
1
Apăsaţi butonul de comandă şi selectaţi [Expunere
manuală], respectiv apăsaţi butonul MENIU T [Mod
fotogr.] T [Expunere manuală].
2
Apăsaţi de mai multe ori butonul V pentru a selecta
timpul de expunere sau diafragma.
Interfaţa aferentă timpului de expunere şi diafragmei sunt
afişate alternativ.
Timp de expunere
Diafragmă (Valoarea F)
3
4
Folosiţi butonul rotativ de comandă pentru a selecta
valoarea dorită.
Verificaţi valoarea expunerii indicată cu
(Măsurare
manuală).
Spre + : imaginea devine mai luminoasă.
Spre – : imaginea devine mai întunecată.
0 : valoarea adecvată a expunerii, estimată de cameră.
Valoarea expunerii
Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.
Note :
(de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei) nu apare în modul de reglare
• Indicatorul
manuală a expunerii.
• În modul expunere manuală, pentru opţiunea [Auto] corespunzătoare elementului Intensitate ([Gain])
este aleasă varianta [0 dB], iar corespunzător sensibilităţii ISO, varianta stabilită pentru [ISO AUTO]
este [ISO 200]. Alegeţi pentru Intensitate/Sensibilitatea ISO varianta necesară.
• Luminozitatea imaginii afişate pe ecranul LCD poate fi diferită de cea a imaginii efectiv
înregistrate.
27
Amurg – cameră ţinută în mână
Sunt înregistrate scene nocturne cu mai puţin zgomot şi neclarităţi, fără a fi folosit un trepied.
Această opţiune este disponibilă numai la înregistrarea de fotografii.
1
Apăsaţi butonul de comandă şi selectaţi [Amurg cameră ţinută în mână], respectiv apăsaţi butonul
MENIU T [Mod fotogr.] T [Amurg - cameră ţinută
în mână].
Pe ecran apare
.
2
Fotografiaţi folosind butonul FOTO.
Este înregistrată o serie de imagini în rafală şi este aplicată
procesarea de imagine pentru a fi reduse neclaritatea,
consecinţele minşcărilor nedorite ale camerei şi zgomotul.
Note :
• Sunetul emis de obturator se aude de 7 ori (clic) şi este înregistrată o imagine.
• După înregistrare, este realizată reducerea zgomotului (datorat expunerii îndelungate) care durează
la fel de mult timp cât perioada cât obturatorul a fost deschis. Nu puteţi continua să înregistraţi în
timpul operaţiei de reducere a zgomotului.
• Reducerea neclarităţilor este mai puţin eficientă, când înregistraţi :
– subiecte aflate în mişcare haotică,
– subiecte aflate prea aproape de cameră,
– subiecte cu un model repetitiv, cum ar fi faianţă şi subiecte cu contrast slab, cum ar fi cerul, plaja
cu nisip sau o pajişte,
– subiecte aflate în continuă mişcare, cum ar fi valurile sau cascadele.
• În cazul folosirii de surse de lumină intermitente, cum este cazul lămpilor cu fluorescenţă], poate
apărea zgomot tip bloc.
• Dacă este selectat modul de înregistrare a filmelor, opţiunea [Mod fotogr.] devine [Programare
auto].
28
Contra neclarităţii la mişcare
Acest mod este adecvat pentru înregistrarea în interior, fără a folosi bliţul (comercializat separat),
pentru a se reduce neclaritatea subiectului.
Acest element este disponibil numai pentru fotografiere.
1
Apăsaţi butonul de comandă şi selectaţi [Contra neclaritate la mişcare], respectiv
apăsaţi butonul MENIU T [Mod înreg.] T [Contra neclaritate la mişcare].
Pe ecran apare
.
2
Înregistraţi folosind butonul FOTO.
Camera combină 6 cadre înregistrate la sensibilitate înaltă pe care le combină într-o singură fotografie,
reducând mişcarea nedorită a camerei în timpul reducerii zgomotului.
Note :
• Sunetul emis de obturator se aude de 7 ori şi este înregistrată o imagine.
• Reducerea neclarităţilor este mai puţin eficientă când înregistraţi :
– subiecte aflate în mişcare haotică,
– subiecte aflate prea aproape de cameră,
– subiecte cu un model repetitiv, cum ar fi faianţă şi subiecte cu contrast slab, cum ar fi cerul, plaja
cu nisip sau o pajişte,
– subiecte aflate în continuă mişcare, cum ar fi valurile sau cascadele.
• În cazul folosirii unor surse de lumină intermitente, cum este cazul lămpilor cu fluorescenţă, poate
apărea zgomot tip bloc.
• Funcţia de reducere a zgomotului nu este disponibilă.
• Dacă este selectat modul de înregistrare a filmelor, opţiunea [Mod fotogr.] devine [Programare
auto].
29
Zona de autofocalizare
Este selectată zona asupra căreia să se realizeze focalizarea. Folosiţi această funcţie când este dificil
să obţineţi focalizarea adecvată în modul de autofocalizare.
1
Buton MENIU T [Cameră] T [Zonă de autofocalizare] T modul dorit.
(Multi)
Camera stabileşte care dintre cele 25 de zone de
autofocalizare este utilizată pentru focalizare.
Când apăsaţi pe jumătate butonul FOTO în
modul de înregistrare a fotografiilor, în jurul
zonei asupra căreia se focalizează este afişat un
chenar de culoare verde.
Chenarul ce înconjoară
zona de autofocalizare
(Centru) Camera foloseşte numai zona de autofocalizare
aflată în centru.
Chenarul ce înconjoară
zona de autofocalizare
(Punct
mobil)
Zona de autofocalizare este deplasată prin
apăsarea butoanelor v/V/b/B, pentru a se
focaliza asupra unui obiect de mici dimensiuni
sau a unei zone restrânse.
Chenarul ce înconjoară
zona de autofocalizare
Notă :
• Varianta [Multi] este selectată când sunt folosite următoarele funcţii :
– [Amurg - cameră ţinută în mână],
– [Contra neclarităţii la mişcare]
– înregistrarea filmelor.
30
Modul autofocalizare
Este selectată metoda de focalizare la apăsarea butonului FOTO.
Această opţiune este disponibilă numai la înregistrarea de fotografii.
1
Buton MENIU T [Cameră] T [Modul autofocalizare] T modul dorit.
(Single-shot
AF – Autofocalizare
singulară)
(Continuous
AF – Autofocalizare
continuă)
Camera focalizează şi focalizarea este fixată când apăsaţi pe
jumătate butonul FOTO. Folosiţi această variantă când subiectul
este nemişcat.
Camera continuă să focalizeze cât timp butonul FOTO este apăsat
şi menţinut pe jumătate apăsat. Folosiţi această variantă când
subiectul se deplasează.
Note :
• În modul de înregistrare a filmelor, camera focusează automat în mod adecvat pentru înregistrarea
de filme. Dacă este dificil de realizat focalizarea, apăsaţi pe jumătate butonul FOTO pentru a activa
temporar funcţia [Single-shot AF]. Astfel, focalizarea va fi realizată cu mai mare uşurinţă.
• Este selectată varianta [Single-shot AF] când sunt folosite următoarele funcţii :
– [Temporizator],
– [Amurg - cameră ţinută în mână],
– [Contra neclarităţii la mişcare].
• În modul [Autofocalizare continuă], semnalele audio nu vor fi emise când se focalizează asupra
subiectului.
31
SteadyShot
Stabileşte dacă să fie folosită sau nu funcţia SteadyShot a obiectivului.
1
Buton MENIU T [Cameră] T [SteadyShot] T varianta dorită.
Activat
Este folosită funcţia SteadyShot cu intensitate sporită.
Standard
Este folosită funcţia SteadyShot.
Dezactivat
Nu este folosită funcţia SteadyShot. Această variantă este
recomandată când folosiţi un trepied.
Note :
• În cazul următoarelor funcţii, este selectată varianta [Standard] :
– [Amurg - cameră ţinută în mână],
– [Contra neclaritate la mişcare].
• La înregistrarea de filme folosind un obiectiv cu optică SteadyShot compatibil cu varianta Activat,
puteţi selecta varianta [Activat].
• Nu puteţi folosi facilitatea [SteadyShot] când este montat un obiectiv tip E16 mm cu F2.8 (comercializat
separat) sau unul cu montură tip A (comercializat separat).
32
Modul drive
Puteţi stabili pentru modul drive, una dintre variantele continuu, temporizator sau valori adiacente.
Această opţiune este disponibilă numai la înregistrarea de fotografii.
1
Buton MENIU T [Cameră] T [Mod drive] T modul dorit.
O singură imagine Este înregistrată o singură fotografie. Mod obişnuit de
înregistrare.
avansat
(Single-shot adv.)
Continuu avansat Sunt înregistrate în mod continuu imagini în timp ce este
apăsat şi menţinut apăsat butonul FOTO (pag. 34). Reglajele de
(Continuous adv.)
focalizare şi de luminozitate stabilite pentru primul cadru vor fi
utilizate şi pentru următoarele.
Imaginea este înregistrată după 10, respectiv după 2 secunde
Temporizator
(pag. 35).
(Self-timer)
Sunt înregistrate trei imagini, fiecare cu diverse grade de
Valori adiacente:
expunere (pag. 36).
Cont.
(Bracket : Cont.)
Notă :
• Nu puteţi modifica reglajele când sunt folosite următoarele funcţii :
– [Amurg- cameră ţinută în mână],
– [Contra neclaritate la mişcare],
– [Auto HDR],
– înregistrarea filmelor.
33
Avans continuu
Puteţi înregistra imagini în mod continuu în timp ce butonul FOTO este apăsat şi menţinut apăsat.
1
Buton MENIU T [Cameră] T [Mod drive] T [Avans continuu].
Note :
• Nu puteţi folosi funcţia [Avans continuu] împreună cu următoarele :
– [Amurg - cameră ţinută în mână],
– [Contra neclaritate la mişcare]
– [Auto HDR].
• Reglajele de focalizare şi de luminozitate stabilite pentru primul cadru vor fi utilizate şi pentru
următoarele.
34
Temporizator
1
Buton MENIU T [Cameră] T [Mod drive] T [Temporizator].
2
[Opţiune] T modul dorit.
(Temporizator:
10 sec.)
(Temporizator:
2 sec.)
Este stabilită cu ajutorul temporizatorului o întârziere de 10 sec.
Când apăsaţi butonul FOTO sunt emise semnale sonore până ce
obturatorul este eliberat.
Este stabilită cu ajutorul temporizatorului o întârziere de 2 sec.
Această opţiune conduce la reducerea mişcărilor nedorite ale
camerei cauzate de apăsarea butonului FOTO.
Notă :
• Nu puteţi folosi funcţia [Temporizator] împreună cu următoarele :
– [Amurg- cameră ţinută în mână],
– [Contra neclaritate la mişcare],
– [Auto HDR].
35
Valori adiacente: continuu
(Bracket: Cont.)
Sunt înregistrate 3 imagini modificându-se automat expunerea, de la varianta de bază spre o valoare mai
mică (imagine mai întunecată), apoi spre una mai mare (imagine mai luminoasă). Apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul FOTO până ce înregistrarea cu valori adiacente se încheie.
După înregistrare, puteţi alege imaginea care vă convine dintre cele obţinute.
Această opţiune este disponibilă numai la înregistrarea de fotografii.
1
Buton MENIU T [Cameră] T [Mod drive] T [Bracket: Cont.] (Valori adiacente:
continuu).
2
[Opţiune] T modul dorit.
Sunt înregistrate imagini cu valori ale expunerii care diferă de
(Valori adiacente:
cea de bază cu variaţia stabilită.
cont. : 0.3 EV)
(Valori adiacente:
cont. : 0.7 EV)
Note :
• Nu puteţi folosi funcţia [Valori adiacente: cont.] împreună cu următoarele :
– [Amurg- cameră ţinută în mână],
– [Contra neclaritate la mişcare],
– [Auto HDR].
• La reluarea automată, este prezentată ultima imagine înregistrată.
• La expunerea manuală, expunerea este modificată prin intermediul timpului de expunere.
• Când ajustaţi expunerea, aceasta este modificată pe baza valorii compensate.
• Funcţia de reducere a zgomotului nu este disponibilă.
36
Modul bliţ
În spaţii întunecate, folosirea bliţului (comercializat separat) vă permite să înregistraţi în mod luminos
un subiect şi totodată să evitaţi mişcările nedorite ale camerei. Când înregistraţi la lumina soarelui,
puteţi utiliza bliţul pentru a înregistra o imagine luminoasă a unui subiect poziţionat contra luminii.
Această opţiune este disponibilă numai la înregistrarea de fotografii.
1
Montaţi bliţul.
2
Buton MENIU T [Camera] T [Mod bliţ] T modul dorit.
3
Porniţi alimentarea bliţului când doriţi să îl folosiţi.
(Fill - flash
Bliţ de umplere)
Vă permite să înregistraţi subiecte luminoase.
Vă permite să înregistraţi o imagine clară a subiectului şi a fundalului
(Slow sync. Sincronizare lentă) reducând viteza obturatorului (mărind timpul de expunere).
Vă permite să surprindeţi imagini mai naturale ale traiectoriei unui
(Rear sync. Sincronizare spate) subiect ce se deplasează, cum ar fi o maşină aflată în mişcare sau
o persoană care merge. Bliţul va emite lumină imediat înainte de
încheierea expunerii.
Notă :
• Nu puteţi folosi bliţul când înregistraţi filme.
z Folosirea
unui bliţ extern
Aveţi grijă să folosiţi un bliţ extern marca Sony (comercializat separat).
Există anumite tipuri de bliţuri marca Sony sau de funcţii care nu pot fi utilizate pentru această
cameră. Pentru informaţii legate de compatibilitatea cu un anumit tip de bliţ, vizitaţi site-ul de
internet al firmei Sony dedicat regiunii unde vă aflaţi, consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un centru
de service Sony autorizat.
z Informaţii
utile pentru înregistrarea cu ajutorul bliţului
• Parasolarul (comercializat separat) poate împiedica lumina emisă de bliţ. Demontaţi parasolarul
când folosiţi bliţul.
• Înregistraţi, folosind bliţul, subiecte aflate la 1 m distanţă sau mai departe.
• Când fotografiaţi un subiect poziţionat contra luminii, alegeţi varianta [Lumină de umplere]
(Fill-flash). Bliţul va funcţiona şi la lumina zilei, făcând feţele să pară mai luminoase.
37
Modul înregistrare
Are rolul de a stabili modul de înregistrare a filmelor.
1
Buton MENIU T [Mod înreg. / Dimensiunea imaginii] T [Mod înreg.] T modul
dorit.
Dimensiunea imaginii
Mod
Viteza de transfer medie
FX 24M
1920 × 1080 pixeli
24 Mbps (maximă)
FX 24M
1920 × 1080 pixeli
17 Mbps
FX 24M
1440 × 1080 pixeli
9 Mbps
Notă :
• Nu puteţi creea un disc AVCHD pornind de la un disc AVCHD înregistrat în modul [FX 24M]. Stocaţi
filmul înregistrat în modul [FX 24M] pe un disc Blu-ray (pag. 73).
38
Dimensiunea imaginii
Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fişierului de imagine ce va fi înregistrat.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât vor fi reproduse mai multe detalii când imaginea
este imprimată pe un format mare de hârtie. Cu cât dimensiunea imaginii este mai mică, cu atât vor
putea fi înregistrate mai multe imagini.
1
Buton MENIU T [Mod înreg. / Dimensiunea imaginii] T [Dimensiunea imaginii] T
modul dorit.
Dimensiunea imaginii când formatul imaginii
este 3:2
4592 × 3056 pixeli
(L:14M)
Indicaţii de utilizare
Pentru imprimare până la dimensiune A3+
(M:7,4M)
3344 × 2224 pixeli
Pentru imprimare până la dimensiune A4
(S:3,5M)
2288 × 1520 pixeli
Pentru imprimare la dimensiune L/2L
Dimensiunea imaginii când formatul imaginii
este 16:9
4592 × 2576 pixeli
(L:12M)
(M:6,3M)
3344 × 1872 pixeli
(S:2,9M)
2288 × 1280 pixeli
Indicaţii de utilizare
Pentru vizionarea la un televizor de înaltă
definiţie
Notă :
• Când imprimaţi fotografii înregistrate în format 16:9, este posibil ca ambele margini să fie
decupate.
39
Formatul imaginilor
Este stabilit formatul pentru fotografii.
1
40
Buton MENIU T [Mod înreg. / Dimensiune imagine] T [Format] T modul dorit.
3:2
Format standard. Adecvat pentru imprimare.
16:9
Pentru vizualizarea pe ecranul unui televizor de înaltă definiţie.
Stil creativ
Vă permite să selectaţi imaginea care vreţi să fie procesată.
Puteţi ajusta expunerea (timpul de expunere şi diafragma) după cum doriţi, la folosirea opţiunii [Stil
creativ].
1
Buton MENIU T [Luminozitate/ Culoare] T [Stil creativ] T modul dorit.
2
Când doriţi să ajustaţi contrastul, saturaţia sau claritatea, [Opţiune] T valoarea
dorită.
(Standard)
(Vivid - Intens)
(Portrait Portret)
(Landscape Peisaj)
(Sunset - Apus
de soare)
(Black & White
- Alb - Negru)
Pentru a înregistra diverse scene bogate în degradeuri şi în culori
minunate.
Saturaţia şi contrastul sunt accentuate pentru ca să redea cu
acurateţe culorile scenelor înregistrate şi subiecte cum ar fi : flori,
verdele primăverii, albastrul cerului sau cel al oceanului.
Pentru înregistrarea tenurilor persoanelor fotografiate în tonuri
delicate ; modalitatea ideală pentru realizarea de portrete.
Saturaţia, contrastul şi claritatea sunt accentuate pentru
înregistrarea unor scene pline de viaţă şi de claritate. Devin foarte
pregnante şi vederile peisajelor aflate la mare distanţă.
Pentru fotografierea minunatelor tonuri de roşu ce însoţesc apusul
de soare.
Pentru fotografierea de imagini monocrome, alb-negru.
Elementele de reglaj
(Contrast),
dintre opţiunile de Stil creativ.
(Contrast)
(Saturation Saturaţie)
(Sharpness Claritate)
(Saturaţie) sau
(Claritate) pot fi ajustate pentru fiecare
Cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât diferenţa dintre zonele
luminoase şi cele umbrite este mai accentuată, având un impact mai
puternic asupra imaginii.
Cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât culorile sunt mai intense.
Cu cât valoarea selectată este mai redusă, culorile imaginii sunt mai
reduse şi mai pale.
Este ajustată claritatea. Cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât
sunt accentuate mai mult contururile, iar cu cât valoarea selectată este
mai redusă, cu atât contururile devin mai estompate.
Notă :
• Când este selectată varianta [Alb & Negru], nu puteţi ajusta saturaţia.
41
Modul de măsurare
Este selectat modul de măsurare care stabileşte în care parte a subiectului să fie realizată măsurătoarea
pentru determinarea expunerii.
1
Buton MENIU T [Luminozitate/ Culoare] T [Mod de măsurare] T modul dorit.
(Multi)
(Center - Central)
(Spot - Punctual)
Acest mod măsoară cantitatea de lumină din fiecare zonă după
împărţirea ariei totale în mai multe zone şi determină expunerea
adecvată pentru întregul ecran (Măsurare în mai multe puncte).
În timp ce accentuează zona centrală a ecranului, acest mod
măsoară luminozitatea medie a întregului ecran (Măsurare
bazată pe centru).
Acest mod realizează
măsurători numai în zona
centrală (Măsurătoare
punctuală). Această funcţie
este utilă când subiectul este
poziţionat contra luminii
sau când există un contrast
puternic între subiect şi fundal.
Pe subiect există un marcaj la
măsurarea punctuală
Notă :
• Când înregistraţi filme, pentru Modul de măsurare este aleasă varianta [Multi].
42
Compensarea bliţului
Este ajustată cantitatea de lumină emisă de bliţ, în trepte de 1/3 EV, între – 2,0 EV şi + 2,0 EV.
Compensarea bliţului modifică numai cantitatea de lumină emisă de bliţ. Compensarea expunerii
conduce la modificarea cantităţii de lumină emisă de bliţ, în paralel cu schimbarea timpului de expunere
şi a diafragmei.
1
Buton MENIU T [Luminozitate/ Culoare] T [Compensarea bliţului] T valoarea
dorită.
Când selectaţi valori mai înalte (spre +), cantitatea de lumină emisă de bliţ creşte şi imaginea devine
mai luminoasă. Când selectaţi valori mai mici (spre –), cantitatea de lumină emisă de bliţ scade şi
imaginea devine mai întunecată.
Note :
• Nu puteţi folosi funcţia de [Compensare a bliţului], când folosiţi funcţiile de mai jos
– [Amurg- cameră ţinută în mână],
– [Contra neclaritate la mişcare],
– când nu este montat bliţul,
– la înregistrarea filmelor.
• Efectul pozitiv este posibil să nu fie vizibil datorită cantităţii limitate de lumină a bliţului, în cazul
în care subiectul este situat în afara razei de acţiune (maxime) a bliţului. Dacă subiectul este foarte
apropiat, este posibil ca efectul negativ să nu fie vizibil.
z Sfaturi
pentru ajustarea luminozităţii la înregistrarea de
persoane
• Este important să găsiţi un echilibru între luminozitatea oamenilor
şi fundalul întunecat, în cazul portretelor înregistrate pe timp de
noapte. Puteţi ajusta luminozitatea persoanelor din apropierea
camerei, modificând intensitatea luminii emise de bliţ.
• Dacă subiectul este prea departe de bliţ, fiind prea întunecat, şi
după realizarea reglajelor, apropiaţi-vă de acesta.
43
DRO/ Auto HDR
Sunt corectate luminozitatea şi contrastul.
1
Buton MENIU T [Luminozitate/ Culoare] T [DRO/Auto HDR] T modul dorit.
(Off - oprit)
(DRO Optimizatorul
domeniului D)
(Auto HDR)
Nu se utilizează [DRO / Auto HDR].
Împărţind imaginea în zone mai mici, camera analizează contrastul
lumină - întuneric pentru subiect şi fundal, conducând la obţinerea
unei fotografii cu luminozitate şi degradeuri optime.
Sunt înregistrate trei imagini cu expuneri diferite, apoi sunt
suprapuse zonele luminoase ale unei fotografii subexpuse peste
cele întunecate ale uneia supraexpuse pentru a crea o imagine
bogată în degradeuri.
Sunt înregistrate două imagini : una cu expunere corectă şi o alta
cu imagini suprapuse.
Notă :
• Puteţi selecta [DRO/Auto HDR] numai când folosiţi funcţiile de mai jos :
– [Expunere manuală],
– [Prioritate timp de expunere],
– [Prioritate diafragmă],
– [Programare Auto].
Optimizatorul domeniului D
Este corectată luminozitatea imaginii (DRO : Optimizatorul domeniului D).
1
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [DRO/Auto HDR] T [Opt. dom. D].
2
[Opţiune] T valoarea dorită.
(Auto)
(Nv1 - Nv5)
(Nv =nivel)
Luminozitatea este corectată automat.
Optimizează gradarea în fiecare zonă a imaginii înregistrate.
Alegeţi nivelul optim, între Nv1 (slab) şi Nv5 (puternic).
Notă :
• Când folografiaţi folosind optimizatorul D-Range, este posibil ca imaginea să prezinte zgomot.
Selectaţi nivelul adecvat verificând imaginea înregistrată, mai ales când efectul este intensificat.
44
Auto HDR
Este lărgită gama de degradeuri pentru a putea înregistra de la părţile cu luminozitate mai mare la cele
cu luminozitate mai mică, la luminozitatea corectă (Registru dinamic înalt automat). Sunt înregistrate
o imagine cu expunerea corectă şi una rezultată din imagini suprapuse.
1
Buton MENIU T [Luminozitate/ Culoare] T [DRO/ Auto HDR] T [Auto HDR].
2
[Opţiune] T valoarea dorită.
Diferenţa de expunere este corectată automat.
(Auto Exposure
Diff. - Diferenţă
expunere automată)
Stabileşte diferenţa de expunere, pe baza contrastului subiectului.
1,0 EV – 6,0 EV
Selectaţi nivelul optim, între 1,0 Ev (slab) şi 6,0 Ev (puternic).
Notă :
• Nu puteţi începe următoarea înregistrare până ce procesul de captură nu a fost definitivat pentru
fotografierea precedentă.
• Deoarece obturatorul este eliberat de 3 ori pentru o singură înregistrare, aveţi grijă de următoarele:
– utilizaţi această funcţie când subiectul nu se mişcă şi nu clipeşte,
– nu recompuneţi scena.
• Este posibil să nu obţineţi efectul dorit în funcţie de diferenţa de luminanţă pentru subiect şi de
condiţiile de înregistrare.
• Când este utilizat bliţul, efectul acestei funcţii este redus.
• Când contrastul unei scene este scăzut sau când survin mişcări nedorite ale camerei, ori apare un
subiect neclar, este posibil ca imaginile HDR să nu fie de bună calitate. În astfel de cazuri, pe imaginea
înregistrată apare indicaţia
pentru a vă informa asupra acestei situaţii. Fotografiaţi din nou,
dacă este necesar, recompunând scena sau fiind atenţi la neclaritate.
45
Ştergere
Vă permite să selectaţi imaginile care nu vă interesează, în scopul de a le şterge.
1
Buton MENIU T [Redare] T [Ştergere] T modul dorit.
Mai multe filme
Mai multe foto
Sunt şterse filmele selectate. Apăsaţi butonul de comandă pentru
a confirma [Selectare] şi [OK].
Sunt şterse fotografiile selectate. Apăsaţi butonul de comandă
pentru a confirma [Selectare] şi [OK].
Notă :
• Puteţi selecta până la 100 de imagini.
z Pentru
a şterge o imagine
Este mai uşor să ştergeţi o imagine afişată pe ecran apăsând butonul FOCUS (Focalizare).
46
Selectare film/ foto
Vă permite să alegeţi redarea de filme sau de fotografii.
1
Buton MENIU T [Redare] T [Selectare film/foto] T modul dorit.
Film
Sunt prezentate filme.
Foto
Sunt prezentate fotografii.
Notă :
• Nu pot fi afişate filme şi fotografii în aceeaşi interfaţă de intex.
z Comutarea
între film şi fotografii
Puteţi comuta cu uşurinţă între tipurile de imagini, în interfaţa
index. Selectaţi
(film) sau
(foto) din partea stânga a
ecranului.
47
Index imagini
Este selectat numărul de imagini care să fie afişate în interfaţa index.
1
Buton MENIU T [Redare] T [Index imagini] T modul dorit.
6 imagini
Sunt afişate 6 imagini.
12 imagini
Sunt afişate 12 imagini.
z Comutarea
între categoria fotografii şi cea film
În interfaţa index, puteţi alege cu uşurinţă tipul de imagini.
Selectaţi
(fotografii) sau
(film) din partea stângă a
ecranului.
Nu puteţi afişa fotografii şi filme, simultan, în interfaţa
index.
48
Protejarea imaginilor
Această facilitate protejează imaginile împotriva ştergerii accidentale.
Imaginile protejate sunt afişate împreună cu marcajul
.
1
Buton MENIU T [Redare] T [Protejare] T modul dorit.
Mai multe filme
Anulare pentru toate
filmele
Mai multe fotografii
Anulare pentru toate
fotografiile
Aplică sau anulează protecţia pentru filmele selectate. Apăsaţi
butonul de comandă pentru a confirma [Selectare] şi [OK].
Este anulată protecţia pentru toate filmele.
Aplică sau anulează protecţia pentru fotografiile selectate. Apăsaţi
butonul de comandă pentru a confirma [Selectare] şi [OK].
Este anulată protecţia pentru toate fotografiile.
Notă :
• Pot fi protejate până la 100 de imagini în acelaşi timp.
49
Prezentare de fotografii
Imaginile sunt redate automat.
1
Buton MENIU T [Redare] T [Prezentare de fotografii] T modul dorit T [OK].
Repetare
Activat
Fotografiile sunt redate în buclă continuă.
Dezactivat
După parcurgerea tuturor imaginilor, Prezentarea de fotografii
încetează.
Interval
1 sec
3 sec
5 sec
Stabileşte intervalul de afişare a imaginilor.
10 sec
30 sec
Notă :
• Redarea de fotografii nu poate face pauză. Pentru a opri prezentarea de fotografii apăsaţi butonul de
comandă.
50
Mărirea fotografiilor
Puteţi verifica focalizarea mărind o porţiune a fotografiei afişate pe ecran.
1
Buton MENIU T [Redare] T [
2
Stabiliţi scala de mărire, rotind butonul de comandă.
3
Selectaţi porţiunea pe care doriţi să o măriţi, apăsând butoanelev/V/b/B.
4
Pentru a anula operaţia, apăsaţi [Ieşire].
Mărire fotografii].
Notă :
• Nu puteţi mări imagini de film.
z Coeficientul
de mărire
Coeficientul de mărire depinde de dimensiunea imaginii.
Dimensiunea imaginii
Coeficientul de mărire
L
aprox. ×1,1 – ×13
M
aprox. ×1,1 – ×10
S
aprox. ×1,1 – ×6,7
51
Înregistrarea sonorului de film
Stabileşte dacă să fie înregistrat sau nu sonor pentru filme în cursul filmării.
1
Buton MENIU T [Configurare] T [Înregistrare sonor film] T varianta dorită.
Activat
Se înregistrează sonor pentru film.
Dezactivat
Nu se înregistrează sonor pentru film.
Notă :
• Dacă este aleasă varianta [Dezactivat], camera nu va fi înregistra sunetul nici de la microfonul
încorporat, nici de la cel extern (comercializat separat).
52
Caroiaj
Se stabileşte dacă să fie afişat sau nu caroiajul. Acesta vă va ajuta să ajustaţi compoziţia imaginilor.
1 Buton MENIU
T [Configurare] T [Caroiaj] T reglajul dorit.
Activat
Este afişat caroiajul.
Dezactivat
Caroiajul nu este afişat.
53
Înregistrare fără obiectiv [Shoot w/o Lens]
Stabileşte dacă să fie eliberat sau nu obturatorul când obiectivul nu este montat la cameră.
1
Buton MENIU T [Configurare] T [Înreg. fără obiectiv] T varianta dorită.
Activată
Dezactivată
54
Alegeţi această variantă când vreţi să montaţi la cameră un
obiectiv care nu este cu montură tip E, marca Sony şi folosiţi
un adaptor.
Înregistrarea începe numai când este montat un obiectiv la
cameră.
Reducerea efectului de ochi roşii
La folosirea bliţului (comercializat separat), acesta luminează stroboscopic de două sau mai multe ori
înainte de înregistrare pentru a reduce fenomenul de ochi roşii.
Această opţiune este disponibilă numai la înregistrarea de fotografii.
1 Buton MENIU T [Configurare] T [Reducere ochi roşii] T reglajul dorit.
Activat
Dezactivat
Bliţul luminează întotdeauna stroboscopic pentru a reduce
fenomenul de ochi roşii.
Nu este folosită facilitatea de reducere a efectului de ochi roşii.
Note :
• Porniţi bliţul montat (comercializat separat) pentru a folosi facilitatea de Reducere a ochilor roşii.
• Rezultatul funcţiei de Reducere a efectului ochilor roşii este posibil să nu fie cel scontat. Aceasta
depinde de diferenţele individuale şi de condiţiile de înregistrare, cum ar fi distanţa până la subiect
sau faptul că persoana vizată priveşte sau nu spre bliţ în momentul în care acesta luminează
stroboscopic.
• Există anumite bliţuri care nu pot fi utilizate împreună cu facilitatea de reducere a efectului de ochi
roşii. Pentru compatibilitate cu un anumit tip de bliţ, consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un centru de
service Sony autorizat.
z Care
este cauza producerii fenomenului de ochi roşii ?
În spaţii întunecate, pupilele se dilată. Lumina emisă de bliţ este reflectată de vasele de sânge aflate
pe retină, producând efectul de “ochi roşii”.
Cameră
Ochi
Retină
55
Reluare automată
Puteţi verifica imaginile înregistrate, revăzându-le pe ecranul LCD, imediat după înregistrare.
Această opţiune este disponibilă numai la înregistrarea de fotografii.
1 Buton MENIU T [Configurare] T [Reluarea automată] T reglajul dorit.
56
2 sec.
Imaginea este afişată pe ecran timp de 2 secunde.
Dezactivat
Imaginea nu este afişată.
Reglaje de volum
Este ajustat volumul sonor pentru filme, în 16 trepte.
Puteţi verifica sunetul înregistrat în realitate cu ajutorul căştilor etc.
1 Buton MENIU T [Configurare] T [Reglaje volum] T valoare dorită, respectiv apăsaţi
butonul MENIU în timp ce sunt înregistrate sau redare filme T valoare dorită.
Notă :
• Reglajele de volum nu modifică volumul sonorului înregistrat efectiv.
57
Semnal sonor
Stabileşte dacă să fie înregistrate sau nu semnalele sonore produse la acţionarea camerei.
1
Buton MENIU T [Configurare] T [Semnal sonor] T varianta dorită.
Activat
Dezactivat
58
Semnalele sonore se vor auzi numai la focalizarea asupra sonorului şi
în timpul numărătorii inverse a temporizatorului etc.
Nu sunt emise semnale sonore.
Limbă
Este aleasă limba care să fie utilizată pentru elementele meniului, avertizări şi mesaje.
1
Buton MENIU T [Configurare] T [
Limbă] T limba dorită.
59
Reglaje dată / oră
Sunt stabilite data şi ora exactă.
1
Buton MENIU T [Configurare] T [Reglare dată/oră].
2
Este stabilită data şi ora exactă etc.
Ora de vară
Pentru a fi aplicată sau nu ora de vară.
Format dată
Este stabilit formatul de afişare a datei şi ora.
Notă :
• Camera nu beneficiază de facilitatea de suprapunere a datei pe imagini. Folosind aplicaţia “PMB”
de pe CD-ROM-ul furnizat, puteţi imprima sau stoca în memorie imaginile cu dată.
60
Stabilirea regiunii unde vă aflaţi
Este selectată regiunea unde este folosită camera. Această facilitate vă permite să stabiliţi locaţia unde
vă aflaţi, la folosirea camerei în străinătate.
1
Buton MENIU T [Configurare] T [Stabilire reg.]
T varianta dorită.
2 Apăsaţi butoanele b/B pentru a selecta o anumită
zonă.
61
Economisirea energiei
Este stabilită perioada de timp după care camera trece în modul economic de funcţionare. Când
deschideţi/ închideţi panoul LCD, camera revine în modul înregistrare.
1
Buton MENIU T [Configurare] T [Economisire energie] T varianta dorită.
5 min.
După 5 minute, camera va trece în modul economic de funcţionare.
Dezactivat
Camera nu trece în modul economic de funcţionare.
Note :
• Opriţi camera când nu o folosiţi o perioadă lungă de timp.
• Când camera este conectată la o priză de perete, pentru opţiunea de Economisire a energiei este
aleasă varianta Dezactivat.
62
Luminozitate LCD
Luminozitatea ecranului LCD este ajustată în 5 trepte, între - 2 şi + 2.
1
Buton MENIU T [Configurare] T [Luminozitate LCD] T varianta dorită.
Notă :
• Puteţi regla luminozitatea ecranului LCD numai dacă acesta este pornit.
63
Luminozitate vizor
Luminozitatea vizorului este ajustată în 3 trepte, între - 1 şi + 1.
1
Buton MENIU T [Configurare] T [Luminozitate vizor] T varianta dorită.
Notă :
• Puteţi regla luminozitatea vizorului numai dacă acesta este pornit.
64
Modul curăţare
Vă permite să curăţaţi senzorul de imagine.
1
Buton MENIU T [Configurare] T [Mod curăţare] T [OK].
Este afişat mesajul “După curăţare, camera se opreşte. Continuaţi ?”
2
Confirmaţi [OK].
Este activat automat procesul antipraf.
3
Opriţi camera şi detaşaţi obiectivul.
4
Folosiţi un dispozitiv de suflat aer pentru a
curăţa senzorul de imagine şi zonele din jurul
acestuia.
5
Montaţi obiectivul.
Note :
• Curăţarea poate fi efectuată numai dacă nivelul de energie al acumulatorului este
(simbolul
acumultorului cu trei benzi negre) sau mai mare. Se recomandă utilizarea unui adaptor de c.a.
• Nu folosiţi un pulverizator de spray deoarece poate împrăştia vapori în interiorul camerei.
• Nu introduceţi vârful suflătorului în cavitatea de dincolo de zona de montaj a obiectivului pentru ca
vârful suflătorului să nu atingă senzorul de imagine.
• Ţineţi camera cu faţa în jos pentru a evita deplasarea prafului în interiorul aparatului dintr-un loc în
altul.
• Nu supuneţi camera la şocuri mecanice în cursul operaţiei de curăţare.
65
Versiune
Este afişată versiunea de cameră şi cea a obiectivului. Verificaţi versiunea când doriţi să actualizaţi
firmware-ul.
1
Buton MENIU T [Configurare] T [Versiune].
Notă :
• Operaţia de actualizare poate fi efectuată numai dacă nivelul de energie al acumulatorului este
(simbolul acumultorului cu trei benzi negre) sau mai mare. Se recomandă utilizarea unui adaptor
de c.a.
66
Mod demonstrativ
Este stabilit dacă să fie sau nu redată prezentarea demonstrativă a filmelor, în cazul în care pe card de
memorie există un singur film.
Selectaţi [Dezactivat] dacă nu doriţi să urmăriţi prezentarea demonstrativă.
1
Buton MENIU T [Configurare] T [Mod demonstrativ] T varianta dorită.
Activat
Dezactivat
Dacă pe cardul de memorie există un singur film înregistrat,
prezentarea demonstrativă începe automat când camera nu este
acţionată timp de aproximativ un minut.
Prezentarea demonstrativă nu este afişată.
67
Iniţializare
Camera este readusă la reglajele stabilite din fabrică.
Chiar dacă activaţi opţiunea [Iniţializare], imaginile sunt reţinute.
1
Buton MENIU T [Configurare] T [Iniţializare] T [OK].
Note :
• Aveţi grijă să nu opriţi camera în timpul procesului de iniţializare.
• Opţiunile [Reglaje dată/ oră] şi [Stabilire reg.] nu revin la variantele implicite.
68
Formatare
Este formatat cardul de memorie. Când folosiţi un card de memorie pentru prima dată împreună cu acest
aparat, se recomandă să îl formataţi cu ajutorul camerei, înainte de înregistrare, pentru o funcţionare
mai stabilă a cardului. Ţineţi seama că operaţia de formatare va şterge definitiv toate datele de pe
cardul de memorie, inclusiv imaginile protejate. Realizaţi copii de siguranţă ale datelor importante pe
hard diskul unui calculator etc.
1
Buton MENIU T [Configurare] T [Formatare] T [OK].
Note :
• Operaţia de formatare va şterge definitiv toate datele de pe cardul de memorie, inclusiv imaginile
protejate.
• În cursul formatării, indicatorul de acces devine luminos. Nu scoateţi cardul de memorie cât timp
este aprins acest indicator.
• Formataţi cardul de memorie cu ajutorul camerei digitale. Dacă îl veţi formata cu ajutorul calculatorului,
este posibil să nu poată fi utilizat pentru camera foto, în funcţie de tipul de format aplicat.
69
Recuperarea bazei de date cu imagini
Când sunt depistate inadvertenţe în baza de date cu fişiere de film, apărute în urma procesării filmelor
pe calculator etc., filmele de pe cardul de memorie nu pot fi înregistrate sau redate. Într-un astfel de
caz, camera va repara fişierul defect.
1 Buton MENIU T [Configurare] T [Recuperare BD imagini] T [OK].
Interfaţa [Recuperare BD imagini] este afişată şi camera repară fişierele. Aşteptaţi până ce operaţia
de reparare se încheie.
Notă :
• Folosiţi pentru această operaţie un acumulator suficient încărcat. Scăderea energiei acumulatorului
în cursul operaţiei de reparaţie poate conduce la deteriorarea datelor.
70
Numărul fişierului
Este selectată metoda folosită pentru atribuirea de numere fişierelor de imagine.
1
Buton MENIU T [Configurare] T [Număr fişier] T varianta dorită.
Serie
Iniţializare
Camera nu iniţializează numărătoarea fişierelor, atribuind numere
succesive fişierelor până ce se ajunge la “9999”.
Camera reia numerotarea fişierelor şi atribuie numere începând
de la “0001”. Când directorul de înregistrare conţine deja fişiere,
noului fişier îi va fi atribuit un număr mai mare cu o unitate decât
cel mai mare existent.
– când sunt şterse toate imaginile din director,
– când este înlocuită memoria,
– când cardul de memorie este formatat.
71
Crearea unui disc cu ajutorul calculatorului
Selectarea metodei de creare a tipului de disc dorit
Alegeţi metoda cea mai potrivită pentru player-ul dvs. de disc.
Consultaţi “PMB Help” pentru a afla detalii legate de modul de creare a unui disc, folosind “PMB”.
Când doriţi
Să stocaţi filme cu imagini de înaltă
definiţie (HD) pe un disc Blu-ray.
Player
Tip de disc
Echipamente de redare a
discurilor Blu-ray
(Player de disc Blu-ray,
PlayStation®3 etc.)
Să stocaţi filme cu imagini de înaltă
Echipamente de redare a
definiţie (HD) pe un disc DVD.
formatului AVCHD
(Player de disc Blu-ray marca Sony,
PlayStation®3 etc.)
Să stocaţi filme cu imagini la calitatea
Echipamente obişnuite de
corespunzătoare definiţiei standard (STD), redare a DVD-urilor
pe un disc DVD care să poată fi distribuit. (Player DVD, calculator ce poate reda
DVD-uri etc.
Note
• Un DVD pe care sunt înregistrate imagini la înaltă definiţie (HD) este denumit, în acest manual, disc
AVCHD.
• Puteţi reda un disc AVCHD cu dispozitive de redare a acestui format (AVCHD), cum ar fi playere
de disc Blu-ray şi PlayStation®3, marca Sony. Aceste discuri nu pot fi redare cu playere obişnuite
de DVD.
z Discuri
ce pot fi utilizate cu “PMB”
Pentru “PMB”, puteţi folosi discuri cu diametrul de 12 cm, de următoarele tipuri.
Tipul de disc
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
Facilităţi
Nereinscriptibile
Reinscriptibile
• Aveţi grijă ca echipamentul dvs. PlayStation®3 să folosească întotdeauna cea mai recentă
versiune de software de sistem PlayStation®3.
• Este posibil ca echipamentele PlayStation®3 să nu fie disponibile în anumite ţări/ regiuni.
72
Crearea unui disc Blu-ray
Puteţi crea un disc Blu-ray pornind de la filme în format AVCHD importate pe un calculator,
folosind aplicaţia software “PMB” furnizată.
Pentru a crea un disc Blu-ray, trebuie să instalaţi [BD Add-on Software].
Faceţi clic pe [BD Add-on Software] din interfaţa de instalare a “PMB” şi instalaţi acest utilitar
urmând instrucţiunile afişate.
1 Porniţi calculatorul şi introduceţi un disc Blu-ray neinscripţionat în drive-ul Blu-ray.
2 Lansaţi “PMB”.
3 Faceţi clic pe [Calendar] sau [Index] din partea din stânga a ecranului şi selectaţi data
sau directorul corespunzătoar filmelor cu imagini de înaltă definiţie (HD) pe care doriţi
să le inscripţionaţi.
4
Faceţi clic pe
Disc (HD)].
5
Urmaţi instrucţiunile afişare pe ecran pentru a crea un disc.
(Disc Creation) (Creare discuri) pentru a selecta [Create Blu-ray
Note
• Instalaţi mai întâi aplicaţia “PMB”.
• Calculatorul trebuie să permită crearea de discuri Blu-ray.
• Conectaţi calculatorul dvs. la internet când instalaţi [BD Add-on Software].
• Pentru crearea unui disc Blu-ray, puteţi folosi discuri BD-R (neinscriptibile) şi discuri BD-RE
(reinscriptibile). Nu puteţi adăuga conţinut pe niciunul dintre aceste discuri după ce au fost create.
• Crearea unui disc poate dura mai mult timp.
Crearea unui disc în format AVCHD
Puteţi crea un disc în format AVCHD, cu filmele în format AVCHD importate la calculator folosind
aplicaţia software “PMB” furnizată.
1
2
3
Porniţi calculatorul şi introduceţi un disc neinscripţionat în drive-ul DVD.
4
Faceţi clic pe
(Disc Creation) (Creare discuri) din partea de sus a ecranului,
pentru a selecta [Create AVCHD Format Discs (HD)].
5
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a crea un disc.
Lansaţi “PMB”.
Faceţi clic pe [Calendar] sau [Index] aflate în partea stângă a ecranului şi selectaţi
data sau directorul cu filme cu imagini de înaltă definiţie (HD) pe care doriţi să le
inscripţionaţi.
Note
• Instalaţi mai întâi aplicaţia “PMB”.
• Fotografiile nu pot fi înregistrate pe un disc în format AVCHD.
• Crearea unui disc poate dura mai mult timp.
73
z Redarea
unui disc în format AVCHD cu ajutorul unui
calculator
Puteţi reda discuri în format AVCHD folosind “Player for AVCHD” care este instalat împreună
cu “PMB”.
Pentru a lansa aplicaţia software, faceţi clic pe [Start] T [All Programs] T [PMB] T [PMB
Launcher] T [View] T [Player for AVCHD].
Pentru detalii legate de funcţionare, consultaţi documentaţia Help a “Player for AVCHD”.
• În funcţie de mediul de operare de la calculator, este posibil ca filmele să nu fie redate cursiv.
Crearea unui disc cu imagini la calitatea corespunzătoare
definiţiei standard (SDT)
Puteţi crea un disc cu imagini cu definiţie standard (STD) pornind de la filmele în format AVCHD
importate la calculator folosind aplicaţia software “PMB” furnizată.
1
Porniţi calculatorul şi introduceţi un disc neinscripţionat în drive-ul DVD.
2
Lansaţi “PMB”.
3
Faceţi clic pe [Calendar] sau [Index] aflate în partea stângă a ecranului şi selectaţi
data sau directorul cu filme pe care doriţi să le inscripţionaţi.
4
Faceţi clic pe
(Disc Creation) (Creare disc) pentru a selecta [Create DVDVideo Format Discs (STD)].
5
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a crea un disc.
Note
• Instalaţi mai întâi aplicaţia “PMB”.
• Crearea unui disc poate dura mai mult timp deoarece filmele în format AVCHD sunt convertite în
filme cu imagini la definiţie standard (STD).
• Pentru crearea pentru prima dată a unui disc DVD-video (STD) este necesară conectarea la
Internet.
74
Crearea unui disc cu ajutorul unui dispozitiv
de inscripţionare/ înregistrare DVD
Puteţi să creaţi un disc AVCHD folosind un dispozitiv de inscripţionare / înregistrare DVD (cu excepţia
DVDirect Express) şi să îl redaţi cu dispozitive de redare a formatului AVCHD (player de disc Blu-ray,
PlayStation®3 marca Sony etc.)
Note
• Un DVD înregistrat cu imagini de înaltă definiţie (HD) este denumit “disc AVCHD” în acest
manual.
• Aveţi grijă ca dispozitivul dvs. PlayStation®3 să folosească întotdeauna cea mai recentă versiune a
aplicaţiilor software care îi sunt destinate.
• Este posibil ca PlayStation®3 să nu fie disponibil în anumite ţări sau regiuni.
• Un disc AVCHD poate fi redat numai cu dispozitive compatibile AVCHD.
• Un disc AVCHD nu trebuie folosit pentru playere/ recordere DVD deoarece acestea nu sunt compatibile
cu formatul AVCHD şi este posibil să nu mai puteţi scoate discul din aparat.
• Nu puteţi crea un disc AVCHD pornind de la un film înregistrat în modul [FX 24M] corespunzător
modului înregistrare [Mod înreg.]. Stocaţi filmul înregistrat în modul [FX 24M] pe un disc Blu-ray
(pag. 73).
Creare a unui disc AVCHD
Folosiţi cablul USB pentru a conecta camera la un dispozitiv de creare a discurilor, care să fie compatibil cu filme cu imagini de înaltă definiţie (HD). Consultaţi şi manualul de instrucţiuni furnizat pentru
dispozitivul folosit.
Note
• Conectaţi camera la o priză de perete folosind adaptorul de c.a. pentru realizarea acestei operaţii.
• Nu decuplaţi cablul USB în timpul transferului filmelor pentru a evita deteriorarea datelor.
• Dispozitivele de inscripţionare DVD, marca Sony, este posibil să nu fie disponibile în anumite ţări/
regiuni.
1
Conectaţi cablul de alimentare şi adaptorul de c.a. la mufa DC IN (intrare de c.c.) a
camerei, şi la priza de perete.
2
Porniţi camera şi conectaţi un dispozitiv de
(USB) a camerei
inscripţionare DVD etc. la mufa
prin intermediul unui cablu USB (furnizat).
Când ambele dispozitive sunt conectate, ecranul camerei
este oprit.
3
Înregistraţi filmele cu dispozitivul conectat.
• Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat
cu dispozitivul conectat.
4
Decuplaţi cablul USB după ce se încheie crearea
discului.
75
Soluţionarea problemelor
Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele probleme legate de camera dvs., încercaţi soluţiile prezentate
în continuare.
1 Verificaţi elementele prezentate în continuare (pag. 76 ÷ 81 şi 121 ÷ 123).
2 Scoateţi acumulatorul şi introduceţi-l din nou după circa un minut, apoi porniţi
alimentarea.
3 Iniţializaţi reglajele (pag. 68).
4 Consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local Sony.
Acumulator şi alimentare
Acumulatorul nu poate fi montat.
• Nu puteţi utiliza acumulatoare tip NP-FV30/FV50.
Deşi este afişat un indicator al perioadei de autonomie care arată că energia este
suficientă, alimentarea încetează prea curând.
• Aceste fenomene apar dacă utilizaţi camera într-un loc cu temperatură foarte ridicată sau foarte
scăzută.
• Acumulatorul este descărcat. Înlocuiţi-l cu altul încărcat.
• Acumulatorul este uzat. Înlocuiţi-l cu altul nou.
Nu puteţi porni camera.
• Montaţi corect acumulatorul.
• Acumulatorul este descărcat. Montaţi un acumulator încărcat.
• Acumulatorul este definitiv uzat. Înlocuiţi-l cu altul nou.
• Conectaţi adaptorul de c.a. la priză.
Alimentarea se opreşte brusc.
• Când camera sau acumulatorul se încălzesc prea tare, camera afişează un mesaj de avertizare şi se
opreşte automat din motive de protecţie.
• Dacă nu folosiţi camera o anumită perioadă de timp, aceasta va trece în modul economic de
funcţionare, oprindu-se aproape complet. Pentru a reporni camera, acţionaţi-o, spre exemplu,
deschizând / închizând panoul LCD (pag. 62).
Indicatorul luminos ÎNCĂRCARE clipeşte când se încarcă acumulatorul.
• Dacă încărcaţi un acumulator care nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp, indicatorul
ÎNCĂRCARE poate să lumineze intermitent.
• Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte des (la intervale de aprox. 0,15 secunde)
Scoateţi acumulatorul şi remontaţi-l corect la cameră. Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte în
continuare des, acesta semnalează că există o problemă legată de acumulator.
76
• Indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte rar (la intervale de aprox. 1,5 secunde).
În acest caz, înseamnă că încărcarea a fost întreruptă deoarece temperatura mediului ambiant este
în afara domeniului de temperaturi acceptate pentru operaţia de încărcare. Încărcaţi acumulatorul
la temperaturi ale mediului ambiant cuprinse între 10°C şi 30°C.
Înregistrarea imaginilor
În vizor sau pe ecranul LCD nu este nimic afişat, când este pornită alimentarea
• Dacă nu este efectuată nici o operaţie o anumită perioadă de timp, camera trece în modul economic
de funcţionare şi se opreşte aproape complet. Pentru a părăsi modul economic, acţionaţi camera,
spre exemplu apăsând pe jumătate butonul declanşator (pag. 62).
• Camera afişează imagini în vizor sau pe ecranul LCD. Puteţi comuta între vizor şi ecranul LCD
apăsând butonul FINDER/ LCD.
Camera nu începe să înregistreze când este apăsat butonul START/STOP sau FOTO.
• Camera este în modul redare. Apăsaţi butonul MOD pentru a porni indicatorul luminos corespunzător
modului de înregistrare dorit.
• Camera inscripţionează pe cardul de memorie imaginea abia înregistrată. Nu pot fi înregistrate noi
imagini în cursul acestei operaţii.
• Nu există suficient spaţiu liber pe cardul de memorie. Ştergeţi imaginile care nu vă sunt necesare
(pag. 46).
• Numărul de scene de film depăşeste capacitatea ce poate fi înregistrată de cameră. Ştergeţi imaginile
care nu vă sunt necesare (pag. 46)
• Nu este corect montat obiectivul. Montaţi-l corect.
Indicatorul luminos de acces rămâne aprins chiar dacă înregistrarea s-a încheiat.
• Camera inscripţionează pe cardul de memorie imaginea abia înregistrată.
Durata reală de înregistrare pentru filme este mai redusă decât cea estimată pentru
cardul de memorie.
• În funcţie de condiţiile de înregistrare, durata disponibilă pentru înregistrare poate fi mai scurtă,
spre exemplu când este înregistrat un subiect care se deplasează rapid etc.
Există o diferenţă de timp între momentul în care a fost apăsat butonul START/STOP
şi cel când înregistrarea începe sau se opreşte efectiv.
• La cameră, poate exista o mică diferenţă de timp între punctul unde aţi apăsat butonul START/STOP
şi cel unde începe/ se încheie înregistrarea filmului. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Înregistrarea durează mult timp.
• Este activată funcţia de reducere a zgomotului. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Imaginea nu este focalizată.
• Subiectul este prea apropiat. Verificaţi distanţa focală minimă pentru obiectivul folosit.
• Înregistraţi în modul manual de focalizare. Folosiţi funcţia de autofocalizare (pag. 16).
• Nu este suficientă lumină în mediul ambiant.
• Subiectul poate necesita o focalizare specială. Folosiţi funcţia de focalizare manuală (pag. 16).
77
Nu se poate înregistra folosind bliţul.
• Porniţi bliţul montat (comercializat separat).
• Bliţul nu este corect montat. Ataşaţi din nou bliţul.
• Nu puteţi folosi un bliţ în următoarele moduri de înregistrare :
– [Valori adiacente: Cont],
– [Amurg - camera ţinută în mână],
– [Contra neclaritate la mişcare],
– înregitrarea filmelor.
În imagine apar puncte circulare albe şi neclare când înregistraţi folosind bliţul.
• Particulele (de praf, polen etc.) din aer reflectă lumina bliţului şi astfel apar în imagine. Aceasta nu
reprezintă o disfuncţionalitate.
Imaginea înregistrată cu bliţul este prea întunecată.
• Dacă subiectul este în afara razei de acţiune a bliţului (distanţa până la care poate ajunge lumina
acestuia), imaginile vor fi întunecate deoarece subiectul nu este luminat de bliţ. Dacă modificaţi
sensibilitatea ISO, se va modifica şi raza de acţiune a bliţului.
Data şi ora sunt înregistrate incorect.
• Reglaţi corect data şi ora (pag. 60).
• Regiunea selectată cu opţiunea [Stabilire reg.] diferă de cea în care vă aflaţi. Alegeţi varianta corectă,
apăsaţi butonul MENIU, apoi selectaţi [Configurare] T [Stabilire reg.].
Valoarea diafragmei şi / sau timpul de expunere clipesc când apăsaţi pe jumătate
butonul FOTO.
• Subiectul este prea luminos sau prea întunecat, fiind în afara domeniului de înregistrare disponibil.
Efectuaţi din nou reglajul corect.
Imaginea conţine mult alb (este prea luminoasă).
Apar zone luminoase neclare în imagine (Imagini “fantomă”).
• Imaginea a fost înregistrată în condiţii de iluminare cu o sursă puternică de lumină şi prin obiectiv
a pătruns prea multă lumină. Montaţi un parasolar (comercializat separat).
Colţurile imaginii sunt prea întunecate.
• Dacă este folosit un filtru sau parasolarul, demontaţi-le şi încercaţi să fotografiaţi din nou. În funcţie
de grosimea filtrului şi de montarea improprie a acestuia, filtrul sau parasolarul pot să apară parţial
în imaginea înregistrată. Proprietăţile optice ale unor obiective pot face ca părţile periferice ale
imaginii să apară prea întunecate (lumina fiind insuficientă).
Ochii subiectului înregistrat apar de culoare roşie.
• Activaţi funcţia de reducere a efectului de ochi roşii (pag. 55).
• Apropiaţi-vă de subiect şi fotografiaţi de la o distanţă cuprinsă în raza de acţiune a bliţului, când
acesta este utilizat.
Pe ecran apar şi rămân puncte.
• Aceasta nu este o disfuncţionalitate. Aceste puncte nu vor fi însă înregistrate.
78
Imaginea este neclară.
• Imaginea a fost înregistrată într-un spaţiu întunecos, fără bliţ, şi au intervenit mişcări nedorite ale
aparatului. Se recomandă utilizarea unui trepied sau a bliţului comercializat separat (pag. 37).
Modurile [Amurg - camera ţinută în mână] (pag. 28) şi [Contra neclarităţii la mişcare] (pag. 29),
sunt de asemenea eficiente pentru reducerea neclarităţii.
Valoarea expunerii apare intermitent pe ecranul LCD.
• Subiectul este prea luminos sau prea întunecat pentru domeniul de măsură al camerei.
Subiectele care parcurg cadrul cu viteză foarte mare apar deformate.
• Aceasta poartă denumirea de fenomen de plan focal şi nu reprezintă o disfuncţionalitate. Datorită
modului în care dispozitivul de imagine (senzorul CMOS) citeşte semnalele de imagine la ieşire,
subiectele care parcurg rapid cadrul pot apărea deformate, în funcţie de condiţiile de înregistrare.
Sunetul nu este corect înregistrat.
• Nu puteţi comuta între microfonul încorporat şi cel extern (comercializat separat) în timpul filmării.
Montaţi sau detaşaţi microfonul extern înainte de a începe înregistrarea.
Redarea imaginilor
Camera foto nu poate reda imagini
• Aţi modificat denumirea fişierului/directorului cu ajutorul unui calculator.
• Nu este garantată redarea unei imagini cu această cameră foto dacă a fost modificată cu ajutorul
calculatorului sau dacă a fost înregistrată cu alt model de cameră decât al dvs.
• Camera foto este în modul USB. Renunţaţi la comunicarea USB.
• Pentru a reda imaginile stocate la un calculator cu această cameră, copiaţi mai întâi imaginile la
cameră folosind “PMB”.
• Imaginile înregistrate cu alte dispozitive este posibil să nu poată fi redate sau să fie afişate cu
dimensiuni incorecte. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Imaginile nu pot fi redate la televizor.
• Camera transmite la ieşire semnale către televizor numai prin intermediul mufei HDMI. Conectaţi
camera la televizor folosind un cablu HDMI (comercializat separat).
Ştergerea imaginilor / Realizarea de montaje
Nu pot fi şterse imaginile.
• Renunţaţi la protecţia imaginilor (pag. 49).
Aţi şters imaginea din greşeală.
• Odată ce aţi şters o imagine, nu o mai puteţi recupera. Vă recomandăm să protejaţi imaginile care
nu doriţi să fie şterse (pag. 49).
79
Calculator
Nu puteţi copia imagini.
• Conectaţi corect camera cu calculatorul realizând o conexiune USB.
• Urmaţi procedura de copiere adecvată pentru sistemul de operare al calculatorului.
• Dacă fotografiaţi imagini folosind un suport de înregistrare formatat pe calculator, este posibil să
nu le puteţi copia la calculator. Utilizaţi un suport de înregistrare formatat cu camera dvs.
Imaginea nu poate fi redată pe calculator.
• Dacă utilizaţi aplicaţia software “PMB”, consultaţi documentaţia “PMB Help” a acesteia.
• Consultaţi producătorul calculatorului sau pe cel al aplicaţiei software.
Imaginea şi sunetul sunt întrerupte de zgomot când vizionaţi un film la calculator.
• La redarea directă a unui film de pe cardul de memorie. Importaţi filmul pe calculator cu ajutorul
aplicaţiei “PMB”, apoi redaţi-l.
• În funcţie de performanţele calculatorului, este posibil ca imaginea să fie întreruptă.
După realizarea unei conexiuni USB, aplicaţia “PMB” nu porneşte automat.
• Realizaţi conexiunea USB când calculatorul este pornit.
Card de memorie
Camera nu funcţionează cu cardul de memorie introdus.
• Cardul de memorie a fost formatat cu ajutorul unui calculator. Formataţi-l cu ajutorul camerei
(pag. 69).
Nu puteţi introduce un card de memorie în aparat.
• Poziţia în care este introdus cardul de memorie în aparat este greşită. Introduceţi corect memoria
în cameră.
Nu puteţi înregistra pe un card de memorie.
• Cardul de memorie este complet ocupat. Ştergeţi imaginile ce nu vă interesează (pag. 46).
• Aţi introdus în aparat un card de memorie care nu poate fi utilizat.
Aţi formatat din greşeală cardul de memorie.
• Prin formatare sunt şterse toate informaţiile de pe cardul de memorie. Nu le mai puteţi recupera.
Altele
Lentilele sunt aburite.
• A condensat umezeală pe lentile. Opriţi camera foto şi lăsaţi-o circa o oră înainte de a încerca să
o mai folosiţi.
Imaginea din vizor nu este clară.
• Deplasaţi pârghia de reglare a ocularului vizorului până ce imaginea apare clară.
80
Nu este afişată nici o imagine pe ecranul LCD sau în vizor.
• Imaginea este afişată fie pe ecranul LCD, fie în vizor, nu de către ambele. Alegeţi modul de afişare
dorit - ecran LCD sau vizor - apăsând butonul FINDER/LCD.
• Camera nu afişează imagini pe ecranul LCD sau în vizor în timpul transmiterii la ieşire a semnalului
prin mufa HDMI.
Când porniţi camera este afişat mesajul “Set Area/ Date/ Time” (Stabilire zonă/ dată/
oră).
• Camera nu a fost utilizată o perioadă de timp, fiind lăsată cu un acumulator slab încărcat sau fără
acumulator. Încărcaţi acumulatorul şi potriviţi din nou data şi ora (pag. 106). Dacă reglajul pentru
dată se pierde de fiecare dată când este schimbat acumulatorul, consultaţi dealer-ul dumneavoastră
Sony sau un service Sony local, autorizat.
Numărul de imagini care pot fi înregistrate nu descreşte sau descreşte din doi în
doi.
• Aceasta se datorează faptului că raportul de compresie şi dimensiunea imaginii după comprimare
se modifică în funcţie de imagine când înregistraţi imagini JPEG.
Reglajul este iniţializat fără să se fi efectuat o operaţie de iniţializare.
• Acumulatorul a fost demontat când comutatorul de alimentare este în poziţia ON (pornit). Când
demontaţi acumulatorul, verificaţi mai întâi dacă acest comutator alimentare este pus în poziţia
OFF şi dacă nu este aprins indicatorul luminos de acces.
Camera nu funcţionează corespunzător.
• Opriţi camera. Demontaţi şi apoi remontaţi acumulatorul. Dacă se încălzeşte camera, lăsaţi-o să se
răcească înainte de a aplica procedura de corectare.
• Dacă este utilizat un adaptor de c.a. (comercializat separat), decuplaţi conectorul de alimentare.
Recuplaţi-l apoi şi porniţi din nou camera. Dacă, în continuare, camera nu funcţionează, consultaţi
dealer-ul dvs. Sony sau un centru de service Sony autorizat.
Pe ecranul LCD apare indicaţia “--E-”.
• Scoateţi cardul de memorie, apoi reintroduceţi-l. Dacă această procedură nu face ca indicaţia să
dispară de pe ecran, formataţi cardul de memorie (pag. 69).
Pe ecran apare mesajul “Recovering data. Please wait...” (Se recuperează date. Vă
rugăm aşteptaţi...) şi înregistrarea se opreşte.
• Au fost efectuate prea multe operaţii de înregistrare sau de redare pe cardul de memorie sau cardul
de memorie a fost formatat cu un alt dispozitiv. Stocaţi mai întâi datele pe hard diskul unui calculator etc., apoi formataţi cardul respectiv cu ajutorul camerei (pag. 69).
• Viteza de inscripţionare a cardului de memorie pe care îl folosiţi nu este suficient de mare comparativ
cu viteza de înregistrare a filmului cu camera. Folosiţi un card de memorie de tipurile recomandate
(pag. 88).
Pe ecranul LCD sau în vizor nu apare nimic.
• Când camera este conectată la un calculator sau la un alt dispozitiv prin intermediul unui cablu
USB, pe ecranul LCD şi în vizor nu va apărea nimic. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Ecranul va porni când respectivul dispozitiv va fi decuplat.
81
Mesaje de avertizare
Dacă este afişat vreunul dintre următoarele mesaje, urmaţi instrucţiunile de mai jos :
Incompatible battery. Use correct model. (Acumulator incompatibil. Folosiţi modelul
corect.)
• Este utilizat un model de acumulator incompatibil.
Set Area/ Date/ Time” (Stabilire zonă/ dată/ oră)
• Stabiliţi zona, data şi ora. Dacă nu aţi utilizat camera o perioadă lungă de timp, încărcaţi
acumulatorul.
Power insufficient. (Insuficientă energie.)
• Aţi încercat să efectuaţi operaţia [Cleaning mode] când acumulatorul nu era suficient încărcat.
Încărcaţi acumulatorul sau utilizaţi un adaptor de reţea (comercializat separat).
Unable to use memory card. Format? (Cardul de memorie nu poate fi utilizat.
Formataţi?)
• Cardul de memorie a fost formatat pe calculator şi formatul fişierul a fost modificat.
Selectaţi [OK], apoi formataţi cardul de memorie. Puteţi utiliza din nou cardul de memorie, însă
toate datele conţinute anterior de acesta vor fi şterse. Operaţia de formatare poate dura o vreme.
Dacă mesajul va continua să fie afişat, schimbaţi cardul de memorie.
Memory card error. (Eroare legată de cardul de memorie)
• Cardul de memorie introdus în camera foto nu este compatibil cu aceasta sau operaţia de formatare
a eşuat.
Reinsert memory card. (Reintroduceţi cardul de memorie.)
• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat pentru această cameră foto.
• Cardul de memorie este deteriorat.
• Secţiunea cu conectori a cardului de memorie este murdară.
This memory card may not be capable of recording and playing normally.
(Este posibil ca acest card de memorie să nu poată fi redat şi înregistrat în mod obişnuit.)
• Cardul de memorie introdus nu poate fi folosit cu această cameră foto.
Processing... (Procesare)
• Apare când este realizată reducerea zgomotului datorat expunerii prelungite care durează o perioadă
de timp egală cu cea cât obturatorul a fost deschis. Nu puteţi continua să înregistraţi în timpul
acestei operaţii de reducere a zgomotului.
Unable to display. (Nu se poate afişa)
• Este posibil ca imaginile înregistrate cu alte camere digitale sau cele modificate cu un calculator
să nu poată fi afişate.
Recovering data. Please wait... (Se recuperează date. Vă rugăm aşteptaţi...)
• Au fost efectuate prea multe operaţii de înregistrare sau de ştergere pe cardul de memorie sau
cardul de memorie a fost formatat cu un alt dispozitiv. Stocaţi mai întâi datele pe hard diskul unui
calculator etc., apoi formataţi cardul respectiv cu ajutorul camerei (pag. 69).
• Viteza de inscripţionare a cardului de memorie pe care îl folosiţi nu este suficient de mare comparativ
cu viteza de înregistrare a filmului cu camera. Folosiţi un card de memorie de tipurile recomandate
(pag. 88).
82
Cannot recognize lens. Attach it properly. (Nu este recunoscut obiectivul. Montaţi-l
corect.)
• Obiectivul nu este corect montat sau nu este ataşat deloc. Dacă mesajul apare când este montat
un obiectiv, ataşaţi-l din nou. Dacă mesajul apare frecvent, verificaţi dacă sunt curate camera şi
punctele de contact pentru obiectiv.
• Când montaţi camera la un telescop sau la un alt dispozitiv optic similar, alegeţi pentru opţiunea
[Înregistrare fără obiectiv] varianta [Activat] (pag, 54).
No images. (Nu conţine nici o fotografie.)
• Pe cardul de memorie nu există nici o imagine.
Image protected. (Imagine protejată.)
• Aţi încercat să ştergeţi imagini protejate.
Camera overheating. Allow it to cool. (Supraîncălzirea camerei. Lăsaţi-o să se
răcească.)
• Camera s-a încălzit deoarece aţi înregistrat în mod continuu.
Opriţi alimentarea. Aşteptaţi până ce camera se răceşte şi poate din nou să înregistreze.
• Deoarece aţi înregistrat o perioadă îndelungată de timp, temperatura din interiorul camerei a
crescut până la un nivel inacceptabil. Opriţi înregistrarea.
• Funcţia SteadyShot nu acţionează. Puteţi continua să înregistraţi, însă această funcţie nu va fi
activă. Opriţi şi reporniţi camera. Dacă scala SteadyShot continuă să apară intermitent, consultaţi
dealer-ul dumneavoastră Sony sau un service Sony local, autorizat.
• Numărul de imagini este mai mare decât cel acceptat de sistemul de gestionare a datelor al camerei,
în fişierul cu baza de date.
• Nu se poate înregistra în fişierul cu baza de date. Importaţi toate imaginile la calculator folosind
“PMB” şi recuperaţi cardul de memorie.
Camera error. (Eroare legată de cameră)
System error. (Eroare legată de sistem)
• Opriţi alimentarea, scoateţi acumulatorul, apoi reintroduceţi-l. Dacă mesajul apare frecvent,
consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un centru local de service, autorizat.
Image Database File error. (Eroare legată de fişierul cu baza de date a imaginilor.)
• A apărut o problemă legată de fişierul cu baza de date a imaginilor. Executaţi operaţia [Configurare]
T [Recuperare BD imagini] T [OK].
Image Database File error. Recover? (Eroare legată de fişierul cu baza de date a imaginilor.
Recuperare?)
• Nu puteţi înregistra sau reda filme deoarece fişierul cu baza de date a imaginilor este deteriorat.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a recupera datele.
83
Unable to magnify. (Nu poate fi mărită imaginea)
• Imaginile înregistrate cu alte camere foto este posibil să nu poată fi mărite sau rotite.
No images selected. (Nici o imagine selectată.)
• Aţi încercat să imprimaţi fără să fi specificat DPOF nici o imagine.
Cannot create more folders. (Nu pot fi create directoare suplimentare.)
• Directorul a cărei denumire începe cu “999” există deja pe cardul de memorie. Nu puteţi crea alte
directoare în acest caz.
84
Utilizarea camerei în străinătate
Puteţi folosi încărcătorul furnizat şi adaptorul de reţea (furnizat) în orice ţară sau regiune unde tensiunea
de alimentare din reţeaua locală este alternativă şi are valori cuprinse între 100 V şi 240 V, iar frecvenţa
este de 50/60 Hz.
Notă :
• Nu folosiţi un transformator electronic (convertor portabil) deoarece poate cauza disfuncţionalităţi.
Despre sistemele de culoare TV
Pentru a viziona la televizor filme înregistrate cu această cameră, televizorul (sau monitorul) trebuie să
fie dotat cu un conector HDMI şi să fie cuplat printr-un cablu HDMI (comercializat separat). În plus,
sistemul de culoare al televizorului trebuie să fie compatibil cu cel transmis la ieşire de cameră.
Sistem NTSC (1080 60i)
Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centrală, Chile, Columbia, Ecuador, Filipine, Jamaica,
Japonia, Korea, Mexic, Peru, S.U.A., Surinam, Taiwan, Venezuela etc.
Sistem PAL (1080 50i)
Australia, Austria, Belgia, China, Republica Cehia, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Germania,
Hong Kong, Italia, Indonezia, Kuwait, Malaysia, Marea Britanie, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda,
Polonia, Portugalia, România, Singapore, Republica Slovacia, Spania, Suedia, Tailanda, Turcia,
Ungaria, Viet Nam etc.
Sistem PAL-M (1080 50i)
Brazilia
Sistem PAL-N (1080 50i)
Argentina, Paraguay, Uruguay
Sistem SECAM (1080 50i)
Bulgaria, Franţa, Grecia, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ucraina etc.
85
Formatul AVCHD
Formatul AVCHD este un format de înaltă definiţie pentru camerele video digitale utilizat pentru
înregistrarea la înaltă definiţie (HD) a semnalelor fie cu specificaţia 1080i*1, fie cu specificaţia 720p*2,
folosind o tehnologie de codare eficientă pentru comprimarea datelor. Pentru comprimarea datelor
video este adoptat formatul MPEG-4 AVC/H.264, iar pentru cea a datelor audio este folosit formatul
Dolby Digital sau cel PCM liniar.
Formatul MPEG-4 AVC/H.264 este capabil să comprime imagini cu o eficienţă superioară formatului
de compresie a imaginii obişnuit. Formatul MPEG-4 AVC/H.264 permite stocarea semnalului video
de înaltă definiţie (HD) înregistrat cu o cameră video digitală pe DVD-uri cu diametrul de 8 cm, pe
hard disk, pe o memorie flash, pe un card de memorie etc.
Înregistrarea şi redarea cu camera dvs. digitală
Camera dvs. va realiza înregistrări la înaltă definiţie (HD), aşa cum este menţionat mai jos :
Semnal video*3 :
Dispozitiv compatibil 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i 1440 × 1080/60i
Dispozitiv compatibil 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i 1440 × 1080/50i
Semnal audio :
Dolby Digital pe 2 canale
Suport media de înregistrare :
card de memorie
*1 Specificaţie 1080i
O specificaţie de înaltă definiţie care utilizează 1080 de linii de baleiere efectivă şi formatul
intercalat.
*2 Specificaţie 720p
O specificaţie de înaltă definiţie utilizează 720 de linii de baleiere efectivă şi formatul progresiv.
*3 Datele înregistrate în alt format AVCHD decât cel mai sus menţionat nu vor putea fi redate cu
această cameră.
86
Introducerea unui card de memorie
Pentru această cameră, puteţi utiliza numai unul dintre următoarele suporturi de memorie : card
“Memory Stick PRO Duo” (suport media Mark2), “Memory Stick PRO-HG Duo”, carduri de memorie
SD, carduri de memorie SDHC şi SDXC din clasa 4 sau superioară. Nu poate fi însă garantată funcţioarea
corespunzătoare a oricărui card de memorie. Nu pot fi utilizate carduri MultiMedia pentru această
cameră. A fost confirmată funcţionarea camerei cu carduri “Memory Stick PRO Duo” de până la 32
GB şi cu cele SD de până la 64 GB.
Note :
• Nu este garantată funcţionarea cu această cameră a cardurilor de memorie formatate cu un
calculator.
• Vitezele de citire/scriere a datelor diferă în funcţie de combinaţia dintre cardul de memorie şi
echipamentul folosite.
• Nu scoateţi cardul de memorie din aparat în timpul citirii sau scrierii datelor.
• Este posibil ca datele să fie deteriorate în următoarele cazuri :
– când cardul de memorie este scos din cameră sau când aparatul este oprit în timpul operaţiilor de
citire sau de scriere,
– când cardul de memorie este utilizat într-un mediu cu un nivel ridicat de electricitate statică sau
de zgomot electric.
• Vă recomandăm să realizaţi copii de siguranţă ale tuturor datelor importante pe un suport cum ar fi
hard diskul unui calculator.
• Nu lipiţi etichete pe cardul de memorie propriu-zis sau pe adaptorul pentru cardul de memorie.
• Nu atingeţi cu mâna sau cu obiecte metalice secţiunea cu borne a cardului de memorie.
• Nu loviţi, nu îndoiţi şi nu scăpaţi pe jos cardul de memorie.
• Nu demontaţi şi nu modificaţi cardul de memorie.
• Nu udaţi cardul de memorie.
• Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor mici, deoarece există riscul de a fi înghiţit din
greşeală.
• Cardul de memorie poate fi destul de cald imediat după ce iese din aparat. Manevraţi-l cu
prudenţă.
• Nu utilizaţi şi nu păstraţi cardul de memorie în următoarele condiţii :
– în locuri cu temperaturi ridicate, cum ar fi în interiorul unei maşini parcate la soare,
– în locuri expuse la radiaţii solare directe,
– în locuri umede sau în apropierea unor substanţe corozive.
• Imaginile înregistrate pe un card de memorie SDXC nu pot fi importate sau redate de calculatorare
sau de echipamente AV care nu sunt compatibile cu exFAT. Asiguraţi-vă că echipamentul pe care
vreţi să îl folosiţi este compatibil exFAT înainte de a-l conecta la cameră. Dacă conectaţi camera
la un echipament care nu este compabili, este posibil să vi se solicite să formataţi cardul. Nu daţi
niciodată curs acestei solicitări deoarece vor fi şterse toate datele de pe card. (exFAT este sistemul
de fişiere folosit de cardurile de memorie SDXC).
87
Cardurile “Memory Stick”
Tipurile de carduri “Memory Stick” ce pot fi utilizate pentru această cameră sunt prezentate în tabelul de
mai jos. Nu poate fi garantată însă funcţionarea corespunzătoare a tuturor funcţiilor asociate suportului
media “Memory Stick”.
Card “Memory Stick PRO
Duo”*1*2*3
Card “Memory Stick PRO-HG
Duo”*1*2
Compatibile cu această cameră.
Card “Memory Stick Duo”
Incompatibile cu această cameră.
Carduri “Memory Stick” şi
“Memory Stick PRO”
Incompatibile cu această cameră.
*1 Este dotat cu funcţia MagicGate. MagicGate este o tehnologie de protejare a drepturilor de autor
care apelează la o metodă de criptare. Înregistrarea şi redarea datelor care necesită funcţii MagicGate
nu pot fi realizate cu acest aparat.
*2 Acceptă transferul de date la mare viteză prin interfaţa paralelă.
*3 Când este folosit un card “Memory Stick PRO Duo” pentru a înregistra filme, pot fi utilizate numai
cele marcate cu “Mark2”.
88
Despre acumulator
Camera dvs. funcţionează numai cu acumulatoare din seria V. Nu puteţi utiliza alte tipuri de acumulatoare.
Nu pot fi folosite acumulatoare tip NP-FV30/ FV50, cu toate că fac parte din seria V.
Încărcarea acumulatorului
Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul la o temperatură a mediului ambiant cuprinsă între 10°C
şi 30°C. Dacă încărcarea acumulatorului are loc în afara intervalului de temperatură indicat mai sus,
este posibil ca încărcarea să nu fie eficientă.
Folosirea efectivă a acumulatorului
• Performanţele acumulatorului descresc la temperaturi scăzute ale mediului, iar perioada cât acesta
poate fi folosit în locuri răcoroase este mai scurtă. În astfel de cazuri, pentru a prelungi durata de
folosire a acumulatorului vă recomandăm să puneţi acumulatorul într-un buzunar aproape de corpul
dvs. pentru a-l încălzi şi montaţi-l în camera foto cu puţin timp înainte de a începe să înregistraţi.
• Vă recomandăm să aveţi la îndemână acumulatoare de rezervă care să asigure folosirea camerei
foto o perioadă de două - trei ori mai lungă decât durata previzionată a înregistrării şi să efectuaţi
fotografii de probă înainte de a înregistra ce vă interesează.
• Nu udaţi acumulatorul deoarece acesta nu este rezistent la apă.
• Nu lăsaţi camera foto în spaţii cu temperaturi ridicate cum ar fi în interiorul unei maşini parcate la
soare.
Păstrarea acumulatorului
• Dacă acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp, încărcaţi-l complet, apoi utilizaţi-i
toată energia (cel puţin o dată pe an) apoi păstraţi-l într-un loc uscat şi răcoros. Repetaţi operaţia
de încărcare-descărcare cel puţin o dată pe an cu scopul de a menţine parametrii acumulatorului la
valori corespunzătoare.
• Pentru a descărca în totalitate acumulatorul, lăsaţi camera alimentată de acumulator în modul de
redare până ce energia acumulatorului se epuizează.
• Pentru a evita murdărirea sau producerea de scurtcircuite la bornele acumulatorului, aveţi grijă să
folosiţi o pungă de plastic pentru a proteja acumulatorul când vă deplasaţi sau când îl depozitaţi.
Durata de viaţă a acumulatorului
• Durata de viaţă a acumulatorului este limitată. Capacitatea acestuia scade puţin câte puţin în timp,
pe măsură ce îl folosiţi tot mai mult. Când durata de funcţionare a acumulatorului s-a diminuat
considerabil, o posibilă cauză este aceea că durata sa de viaţă se apropie de final. Este necesar să
cumpăraţi alt acumulator.
• Durata de viaţă a acumulatorului variază în funcţie de condiţiile de păstrare, de cele de operare şi de
mediu, pentru fiecare acumulator în parte.
89
Despre încărcătorul pentru acumulator
• Cu încărcătorul (furnizat) pot fi încărcate numai acumulatoare tip NP-FV (nu şi de alt tip). Dacă
încercaţi să încărcaţi alte tipuri de acumulatoare în afară de cel specificat este posibil să se scurgă
lichidul din interior, să se supraîncălzească sau să explodeze, existând riscul de rănire prin electrocutare
sau arsuri.
• Scoateţi acumulatorul încărcat din încărcător. Dacă menţineţi acumulatorul în încărcător după ce a
fost încărcat, durata sa de viaţă se poate diminua.
• Indicatorul luminos ÎNCĂRCARE al încărcătorului furnizat va lumina intermitent astfel :
b des : se aprinde şi se stinge în mod repetat, la intervale de 0,15 secunde,
b rar : se aprinde şi se stinge în mod repetat, la intervale de 1,5 secunde.
• Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte des, scoateţi acumulatorul pus la încărcat, după care
reintroduceţi-l în corect în încărcător. Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE continuă să clipească,
poate însemna că a apărut o eroare legată de acumulator sau că aţi introdus alt acumulator decât
cel recomandat. Verificaţi dacă aţi folosit tipul de acumulator recomandat la specificaţii. Dacă
acumulatorul folosit este de tipul indicat, scoateţi-l şi înlocuiţi-l cu altul sau cu unul nou apoi verificaţi
din nou dacă încărcătorul funcţionează corect. Dacă acesta funcţionează corect acum, înseamnă că
problema era legată de acumulator.
• Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte rar, acesta indică întreruperea temporară a încărcării în
modul standby. Încărcătorul opreşte încărcarea şi trece în standby automat, când temperatura nu se
încadrează în intervalul recomandat. Când temperatura revine la valori aflate în intervalul adecvat,
încărcătorul reia operaţia de încărcare şi indicatorul luminos ÎNCĂRCARE se aprinde din nou. Vă
recomandăm să încărcaţi acumulatorul în spaţii cu temperatura cuprinsă între 10 °C şi 30 °C.
• Dacă încărcătorul este murdar, este posibil ca operaţia de încărcare să nu se desfăşoare cu succes.
Curăţaţi încărcătorul cu o bucată de pânză curată şi uscată etc.
90
Adaptor de montare
Folosind Adaptorul de montare LA-EA1 (comercializat separat), puteţi ataşa un obiectiv cu montură
tip A la cameră. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu Adaptorul de
montare.
Note :
• Este posibil să nu puteţi folosi Adaptorul de montare în cazul anumitor lentile. Consultaţi dealer-ul
dvs. Sony sau un centru de service Sony autorizat în legătură cu compatibilitatea lentilelor.
• Viteza de înregistrare continuă a fotografiilor poate să scadă.
91
Curăţarea camerei
Curăţarea suprafeţei camerei
• Nu atingeţi zonele din interiorul camerei, cum ar fi contactele obiectivului. Îndepărtaţi praful din
interiorul sistemului de montare cu ajutorul unui suflător* disponibil în comerţ. Pentru detalii legate
de curăţarea senzorului de imagine, consultaţi pagina 65.
* Nu folosiţi un pulverizator de spray pentru a curăţa în interiorul camerei foto deoarece puteţi
genera disfuncţionalităţi.
• Curăţaţi suprafaţa camerei cu o bucată de pânză moale, uşor umezită cu apă, apoi ştergeţi suprafaţa
cu pânză uscată. Deoarece poate fi deteriorate finisajul sau carcasa, evitaţi următoarele :
– folosirea de substanţe chimice cum ar fi tiner, benzină, alcool, deşeuri textile, insecticide, substanţe
de protecţie contra radiaţiilor solare etc.,
– atingerea aparatului având pe mâini substanţe ca cele mai sus menţionate,
– punerea în contact, pe durată îndelungată, cu adeziv sau cu vinil.
Curăţarea obiectivului
• Nu folosiţi substanţe de curăţare care conţin solvenţi organici cum ar fi tinerul sau benzina.
• Când curăţaţi suprafaţa obiectivului, îndepărtaţi praful cu un suflător disponibil în comerţ. În cazul
în care praful este lipit de suprafaţă, ştergeţi-l cu o bucată de pânză moale sau cu un şerveţel uşor
umezit în soluţie de curăţare pentru lentile. Efectuaţi mişcări de ştergere în spirală, dinspre centru
spre exterior. Nu pulverizaţi soluţia de curăţare direct pe suprafaţa obiectivului.
92
Vedere de ansamblu a modelului de cameră
video NEX-VG10E, cu obiectiv interschimbabil
de înaltă definiţie
Montură tip E
93
Înainte de punerea în funcţiune
AVERTIZARE
Pentru a preveni incendiile sau
electrocutările, nu expuneţi aparatul la
ploaie sau umezeală.
Presiunea excesivă exercitată de sunetul emis de
căşti sau de minicăşti poate conduce la pierderea
auzului.
Nu expuneţi acumulatorul la temperaturi excesiv
de mari, cum ar fi la soare, foc sau alte surse
similare.
ATENŢIE
Acumulator
Utilizarea incorectă a acumulatorului vă expune
la riscuri de explozie, de incendiu sau de arsuri
cu substanţe chimice. Vă rugăm să respectaţi
următoarele măsuri de precauţie :
• Nu dezasamblaţi acumulatorul.
• Nu zdrobiţi şi nu expuneţi acumulatorul la nici
un fel de şocuri sau forţe cum ar fi lovirea cu
un ciocan, căderea pe jos sau presarea prin
călcare.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu permiteţi ca obiecte
metalice să intre în contact cu bornele acumulatorului.
• Nu expuneţi acumulatorul la temperaturi
ridicate, care depăşesc 60° C, cum ar fi radiaţii
solare directe sau căldura acumulată într-o
maşină parcată la soare.
• Nu incineraţi şi nu aruncaţi în foc acumulatorul.
• Nu manevraţi acumulatoare cu litiu care sunt
deteriorate sau din care se scurge lichidul.
• Aveţi grijă să încărcaţi acumulatorul cu un
încărcător produs tot de firma Sony sau cu un
alt dispozitiv compatibil.
• Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor
mici.
• Păstraţi acumulatorul uscat.
• Înlocuiţi acumulatorul cu unul de acelaşi tip sau
cu unul echivalent, recomandat de Sony.
• Dezafectaţi prompt acumulatorul uzat,
respectând instrucţiunile.
94
Înlocuiţi acumulatorul numai cu un altul
de tipul specificat. În caz contrar pot rezulta
incendii sau răniri.
Adaptor de c.a.
• Aveţi grijă să vă aflaţi în apropierea unei
prize de perete când folosiţi adaptorul de c.a.
Decuplaţi adaptorul de c.a. de la priză îndată
ce sesizaţi o disfuncţionalitate în funcţionarea
camerei.
• Nu plasaţi adaptorul de c.a. în spaţii înguste
când îl folosiţi, spre exemplu între mobilă şi
perete.
• Deşi este oprită, camera este alimentată cu
energie electrică atâta timp cât este conectată
la o priză de perete prin intermediul adaptorului
de c.a.
Încărcător
Chiar dacă indicatorul luminos ÎNCĂRCARE nu
este aprins, încărcătorul nu este decuplat de la
sursa de energie electrică câtă vreme este cuplat
la o priză (priză de perete). Dacă apar probleme
în cursul utilizării încărcătorului, întrerupeţi
imediat alimentarea decuplând încărcătorul de
la priza de perete.
În legătură cu cablul de alimentare
Dacă este furnizat un cablu de alimentare, acesta
poate fi utilizat numai pentru acest aparat şi nu
trebuie folosit pentru nici un alt echipament.
Notă pentru clienţii din
Marea Britanie
Pentru protecţie, la acest echipament este adaptat
un conector compatibil BS1363.
Dacă siguranţa acestuia se arde ea trebuie
înlocuită cu o siguranţă care prezintă aceleaşi
caracteristici şi care este aprobată de ASTA sau
BSI pentru BS 1362 (marcată cu semnele sau
).
Dacă siguranţa prezintă un capac de protecţie
detaşabil, nu uitaţi să-l puneţi la loc după
înlocuirea siguranţei. Nu folosiţi niciodată
siguranţa fără capac. În cazul în care îl pierdeţi,
contactaţi cel mai apropiat service Sony.
Pentru clienţii din Europa
Atenţie
Câmpurile electromagnetice cu anumite frecvenţe
pot influenţa imaginea şi sonorul acestui
aparat.
Acest produs a fost testat şi s-a dovedit a se
încadra în limitele stabilite de Directiva EMC
pentru folosirea cablurilor de conectare mai
scurte de 3 metri.
Notă
Dacă încărcarea electrostatică sau electromagnetismul cauzează întreruperi ale transferului de
date (eşuează transferul), reporniţi aplicaţia sau
deconectaţi şi apoi conectaţi din nou cablul de
comunicaţie (USB etc.).
Notă pentru clienţii din ţările în care se
aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm
să apelaţi la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai
multe detalii legate de reciclarea acestui produs,
vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Dezafectarea
bateriilor
(acumulatoarelor) uzate (Valabil
în Uniunea Europeană şi în
celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) sunt marcate în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale. În cazul produselor care din motive
de siguranţă, de asigurare a performanţelor
sau de integritate a datelor necesită conectarea
permanentă a acumulatorului încorporat, acesta
trebuie înlocuit numai de personalul calificat al
unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să îl duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs sau a bateriilor, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
95
Pentru clienţii din S.U.A.
Dacă aveţi vreo întrebare în legătură cu acest
produs, puteţi suna la :
Centrul de Service cu Informaţii
pentru Clienţii Sony.
1-800-222-SONY (7669)
Numărul de mai sus este alocat numai pentru
chestiuni legate de FCC.
Informaţii de reglementare
Declaraţie de conformitate
Denumire producător : SONY
Numărul modelului : NEX-VG10E
Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127
U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-a
a Reglementărilor FCC. Funcţionarea sa
îndeplineşte următoarele două condiţii :
(1) Acest aparat nu cauzează interferenţe
dăunătoare, şi (2) acest aparat trebuie să
accepte orice interferenţă recepţionată,
inclusiv interferenţe care pot determina
acţiuni nedorite.
ATENŢIE
Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau
modificări ce nu sunt expres aprobate în acest
manual pot conduce la imposibilitatea dvs. de a
folosi acest aparat.
96
Notă :
Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit a se
încadra în limitele Clasei B de dispozitive digitale,
conform Părţii a 15-a din Regulamentul FCC.
Aceste limitări sunt stabilite pentru asigurarea
unei protecţii rezonabile împotriva interferenţelor
dăunătoare din instalaţiile casnice.
Acest echipament generează, foloseşte şi poate
radia energie cu frecvenţă radio, iar în cazul în
care nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor poate cauza interferenţe dăunătoare pentru
sistemul de radiocomunicaţii. Nu există însă nici
o garanţie că nu vor apărea interferenţe cu unele
instalaţii. Dacă acest aparat cauzează interferenţe
cu recepţia radio sau TV care pot fi sesizate prin
oprirea sau pornirea echipamentului, utilizatorul
este sfătuit să încerce eliminarea acestor interferenţe luând una dintre următoarele măsuri :
– reorientarea sau repoziţionarea antenei de
recepţie,
– mărirea distanţei dintre echipament şi
receptor,
– conectarea echipamentului la o priză din alt
circuit electric faţă de cel la care este cuplat
receptorul,
– consultarea dealer-ului sau a unui tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
Cablul de legătură care v-a fost furnizat trebuie
utilizat cu echipamentul pentru a se încadra
în limitele impuse dispozitivelor digitale prin
Subpartea B a Părţii a 15-a a regulamentului
FCC.
Acumulator
Acest echipament corespunde Părţii a 15-a a
regulamentului FCC. Funcţionarea sa respectă
următoarele două condiţii :
(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferenţe
periculoase şi
(2) Dispozitivul trebuie să accepte orice fel de
interferenţe recepţionate, inclusiv interferenţe
care pot genera operaţii nedorite.
Informaţii importante privind utilizarea
camerei digitale
Pentru a evita apariţia de disfuncţionalităţi
sau deteriorarea camerei
• Nu ţineţi camera video de următoarele părţi :
Vizor
Obiectiv
Ecran LCD
Microfon
• Camera nu este rezistentă la praf, la apă sau
la stropire. Consultaţi secţiunea “Măsuri de
precauţie” (pag. 124).
Note privind vizorul, ecranul cu cristale
lichide şi obiectivul
• Un element de meniu care apare de culoare
gri nu este disponibil în condiţiile curente de
înregistrare.
• Ecranul LCD şi vizorul pentru fixarea imaginii
sunt produse folosindu-se o tehnologie de
înaltă precizie, astfel încât 99,99 % dintre pixeli
sunt operaţionali pentru utilizarea efectivă.
Totuşi, este posibilă existenţa unor minuscule
puncte negre şi / sau a unora luminoase (albe,
roşii, albastre sau verzi) care să apară în mod
constant pe ecranul LCD şi pe vizor. Aceste
puncte apar în mod normal în procesul de
fabricaţie şi nu afectează în nici un fel imaginea
înregistrată.
Puncte negre, albe, roşii, albastre sau verzi
• Nu îndreptaţi camera spre soare şi nici nu o
lăsaţi expusă la radiaţii solare pentru mult
timp deoarece mecanismele din interiorul
acesteia se pot deteriora.
Dacă razele soarelui sunt focalizate în apropierea
obiectivului, pot genera un incendiu. Dacă
expuneţi camera la soare, aveţi grijă să montaţi
capacul obiectivului.
• Nu expuneţi vizorul camerei, obiectivul sau
ecranul LCD la radiaţii solare directe sau la
surse de iluminare puternice, pe perioade
îndelungate de timp.
• Nu încercaţi să înregistraţi cu camera îndreptată
spre soare deoarece aceasta se poate deteriora.
Puteţi însă să înregistraţi apusul de soare,
deoarece în aceste momente lumina solară nu
este la fel de puternică ca în miezul zilei.
Note privind înregistrarea/redarea
• Când folosiţi pentru prima dată un card pentru
această cameră, se recomandă să îl formataţi
cu camera pentru a stabiliza performanţele
acestuia înainte de înregistrare. Ţineţi seama
că în urma operaţiei de formatare, toate datele
conţinute de cardul de memorie vor fi şterse
definitiv, fără a mai putea recuperate. Stocaţi
datele care vă interesează pe hard diskul unui
calculator.
• Înainte de a înregistra, vă recomandăm să
realizaţi înregistrări de probă pentru a vă
asigura că aparatul funcţionează corect.
• Nu se acordă despăgubiri chiar dacă nu s-au
putut efectua înregistrări sau redări din cauza
unor disfuncţionalităţi ale camerei video, ale
mediului de stocare a informaţiilor etc.
• Sistemul TV color poate diferi în funcţie de
ţară/regiune. Pentru a viziona înregistrările
dvs. la televizor, este necesar un aparat TV în
sistem PAL.
• Programele de televiziune, filmele, casetele
video precum şi alte materiale se pot afla
sub incidenţa legii drepturilor de autor.
Înregistrarea neautorizată a acestor materiale
poate să contravină legii drepturilor de autor.
• Nu efectuaţi nici una dintre operaţiile :
– scoaterea cardului de memorie,
– detaşarea acumulatorului
– detaşarea adaptorului de c.a. de la cameră
când indicatoarele luminoase ale modurilor
(Film) /
(Foto) (pag. 110) sau cel de
acces (pag, 109) sunt aprinse sau clipesc.
97
În caz contrar, se poate deteriora cardul de
memorie, se pot pierde imaginile înregistrate
sau pot apărea alte disfuncţionalităţi.
• Nu îndreptaţi camera spre soare sau spre alte
surse de lumină puternică deoarece pot fi
deteriorate camera sau dispozitivul.
• Nu agitaţi şi nu loviţi camera. Pe lângă
disfuncţionalităţi şi imposibilitatea de
a înregistra imagini, aceasta poate face
inutilizabil suportul de memorie sau poate
conduce la deteriorarea ori la pierderea datelor
de imagine.
• Când purtaţi camera având ataşată cureaua
de umăr (comercializată separat), există
pericolul să ciocniţi camera de alte obiecte.
Evitaţi lovirea camerei.
Discurile înregistrate la calitatea corespunzătoare înaltei definiţii
• Această cameră capturează imagini la înaltă
definiţie, în format AVCHD. Suporturile
media DVD ce conţin date în format AVCHD
nu trebuie redate cu playere/ recordere DVD
deoarece este posibil ca discurile să nu mai
poată fi scoase din respectivele echipamente
şi este posibil să fie şterse, fără avertizare
prealabilă, datele conţinute de acestea.
Un DVD înregistrat la înaltă definiţie va fi
denumit “disc AVCHD” în acest manual.
Pentru a proteja datele imaginilor
înregistrate
• Pentru a evita riscul pierderii datelor, realizaţi
întotdeauna copii de siguranţă ale acestora pe
alte suporturi media.
• Nu puteţi crea un disc AVCHD pornind de la un
film înregistrat în varianta [FX 24M] a modului
[Mod înreg.]. Stocaţi pe un disc Blu-ray filmul
înregistrat în modul [FX 24M].
Note privind acumulatorul şi adaptorul
de c.a.
• Decuplaţi acumulatorul şi adaptorul de c.a.
după oprirea camerei.
• Când decuplaţi adaptorul de c.a. de la cameră,
prindeţi cu mâna atât conectorul DC (de curent
continuu)
98
Note privind temperatura camerei şi a
acumulatorului
• Camera este dotată de o funcţie de protecţie
care dezactivează înregistrarea şi redarea atunci
când temperatura camerei sau a acumulatorului
este în afara domeniului recomandat pentru
siguranţă. În acest caz, este afişat un mesaj pe
ecranul LCD sau în vizor.
Manuale de instrucţiuni
• Camera este însoţită de un manual tipărit şi de
unul în format electronic (pdf) care vă vor prezenta în detaliu toate funcţiile de care aceasta
dispune şi metodele de realizare a creaţiilor.
• Manualul de instrucţiuni tipărit :
Conţine informaţii legate de pregătirea camerei,
înregistrare, redare, pregătirea calculatorului,
importul de date la calculator, informaţii care
vă vor permite să înţelegeţi în detaliu funcţiile
camerei, meniul, crearea discurilor, utilizarea
împreună cu un calculator şi un recorder.
• Pentru a instala manualul de instrucţiuni electronic (în variantă pdf.) :
Instalaţi manualul de pe discul CD-ROM
furnizat.
– la folosirea unui calculator cu sistem de operare Windows, faceţi clic pe [Handbook] T
limba dorită T modelul de cameră folosit
T [Install], apoi urmaţi instrucţiunile afişate
pe ecran unde va apărea un simbol de trecere
directă ;
– la folosirea unui calculator cu sistem de Macintosh, deschideţi [Handbook] T directorul
[GB] de pe discul CD-ROM furnizat, apoi
copiaţi [Handbook.pdf].
Pentru citirea manualului în format electronic
aveţi nevoie de Adobe Reader pe care îl puteţi
prelua de la adresa :
http://www.adobe.com/
Universul vizual văzut cu ajutorul camerei
NEX-VG10E
Senzorul de imagine de mari dimensiuni
Camera este dotată cu un senzor de imagini CMOS tip APS-C de dimensiune (23,4 mm × 15,6mm).
Acest senzor este de aproximativ 20 de ori mai mare decât unul de 1/3 inch, utilizat de obicei de
camerele video existente pe piaţă.
Cu cât senzorul de imagine este mai mare, cu atât adâncimea câmpului va fi mai redusă, ceea ce vă va
permite să reduceţi focalizarea asupra fundalului pentru a pune în evidenţă subiectul vizat.
Sistem pentru obiective interschimbabile
Camera utilizează sistemul de montură tip E pentru obiective interschimbabile dezvoltate de Sony.
Obiectivul cu montură tip E furnizat are un mecanism optic de compensare a mişcărilor nedorite ale
camerei (modul activ) care poate realiza un zoom (o mărire) de până la 11 ori.
Folosirea unui adaptor de montură (comercializat separat) vă va permite să folosiţi şi obiective tip α
(cu montură tip A). Puteţi alege obiectivul adecvat în funcţie de condiţiile de înregistrare sau de subiect.
O gamă largă de obiective caracteristice va permite extinderea posibilităţilor de expresie vizuală.
Acţionare manuală
Camera vă permite să folosiţi - complet manual - funcţii cum ar fi prioritatea aperturii/ prioritatea
timpului de expunere/ compensarea expunerii sau să reglaţi intensitatea, balansul de alb etc. pentru
înregistrarea filmelor.
Pentru a putea folosi mai comod camera, conform preferinţelor dvs., aceasta este dotată cu un buton
de comandă şi butoane speciale.
Microfon de înaltă performanţă
Camera beneficiază de un sistem de microfoane cu o structură cu patru capsule.
Camera realizează o localizare corectă a sunetului procesând semnalul recepţionat de microfon, reuşind
să redea atât o senzaţie de realism, cât şi o localizare frontală, înregistrând atât zgomot de fond slab,
cât şi un sunet clar. Acest microfon de înaltă performanţă va face şi mai impresionante fimele de înaltă
definiţie completă înregistrate.
99
Accesorii furnizate
Numărul indicat în paranteze reprezintă numărul
de articole furnizate din fiecare tip.
• Ecran de vânt pentru microfon (1)
• Adaptor de c.a. tip AC-PW10AM (1)
• Capac de protecţie a corpului camerei
(1) / capac pentru ocular (1)
• Cablu de alimentare (1)
• Obiectiv de zoom la distanţă
(E 18 – 200 mm, F3.5 ÷ 6.3 OSS) (1) /
Capac pentru obiectiv (inclus) (ataşat
la cameră) (1)
• Încărcător pentru acumulator BC-VH1
(1)
• Parasolar (1)
• Acumulator reîncărcabil NP-FV70 (1)
• Cablu USB (1)
• CD-ROM (1) conţinând :
– aplicaţia software “PMB” pentru
cameră
– Manual de instrucţiuni electronic
• Manual de instrucţiuni (acesta)
100
Montarea accesoriilor
Ecran de vânt pentru microfon
Folosiţi ecranul de vânt atunci când doriţi să reduceţi zgomotul înregistrat de microfon. Ataşaţi ecranul
de vânt cu sigla Sony îndreptată în jos.
Parasolar
Aliniaţi linia roşie de pe parasolar cu cea de pe obiectiv şi ataşaţi parasolarul la obiectiv. Rotiţi
parasolarul în sens orar până ce punctul roşu de pe acesta se aliniază cu cel de pe obiectiv şi se aude
un clic.
• Când sunt înregistrate fotografii folosindu-se bliţul (comercializat separat), demontaţi parasolarul
pentru a evita ca lumina emisă de bliţ să fie blocată de acesta.
• Când puneţi la păstrare parasolarul după înregistrare, ataşaţi-l în sens invers de obiectiv.
101
Pregătirea acumulatorului
Încărcarea acumulatorului
Încărcaţi acumulatorul folosind încărcătorul
furnizat. Nu puteţi încărca acumulatorul dacă
este ataşat la cameră.
1
Inseraţi acumulatorul în încărcător.
Acumulator
Încărcare
completă
Încărcare
obişnuită
NP-FV70 (furnizat)
550
490
NP-FV100
960
900
• Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul
în spaţii cu temperatura cuprinsă între
10 °C şi 30 °C. Este posibil să nu puteţi
încărca acumulatorul în afara acestui interval
de temperaturi.
Montarea acumulatorului
2
Conectaţi încărcătorul la o priză de
perete.
Indicatorul ÎNCĂRCARE este luminos.
• Când indicatorul este luminos : încărcarea
este în curs de desfăşurare.
• Când indicatorul este stins : încărcarea s-a
încheiat.
• La o oră de la stingerea indicatorului :
acumulatorul este complet încărcat.
Împingeţi acumulatorul
în locaşul său din partea
din spate a camerei şi
glisaţi-l în sus, până ce
se aude un clic.
Pentru a verifica energia rămasă a
acumulatorului
Verificaţi nivelul energiei acumulatorului indicat
de simbolurile următoare, afişate pe ecranul
LCD.
Nivelul energiei acumulatorului
Nivel înalt
Indicator luminos
ÎNCĂRCARE
Spre priza de perete
Cablu de alimentare
Nivel scăzut
Durata de încărcare a acumulatorului
În tabelul de mai jos sunt indicate durata de timp
(în minute) necesară încărcării unui acumulator
complet descărcat, la o temperatură a mediului
ambiant de 25 °C. Această durată variază în
funcţie de condiţiile în care se desfăşoară
încărcarea. Consultaţi pag. 35 pentru a afla detalii
legate de perioada de încărcare.
102
“Battery exhaused” Nu mai puteţi înregistra
(acumulator complet
alte imagini.
descărcat)
Notă :
• Nivelul afişat este posibil să nu fie corect în
anumite circumstanţe.
Scoaterea acumulatorului
Opriţi camera. Apăsaţi pârghia BATT (1) şi
scoateţi acumulatorul (2) .
Utilizarea camerei foto în
străinătate – Surse de alimentare
Puteţi folosi camera foto, încărcătorul furnizat şi
adaptorul de reţea în orice ţară sau regiune unde
tensiunea de alimentare din reţeaua locală este
alternativă şi are valori cuprinse între 100 V şi
240 V, iar frecvenţa este de 50/60 Hz.
Notă :
• Nu folosiţi un transformator electronic
(convertor portabil) deoarece poate cauza
disfuncţionalităţi.
Pârghia BATT
Folosirea prizei de perete ca
sursă de alimentare
Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul de
c.a., apoi cuplaţi adaptorul la cameră şi la o priză
de perete. Aliniaţi marcajul v de pe conector ,
cu cel de pe mufa DC IN.
Mufa DC IN
Spre priza
de perete
Conector DC
Adaptor de c.a.
Cablu de alimentare
Notă :
• Nu puteţi încărca acumulatorul montat la
cameră cuplând adaptorul de c.a.
Note privind acumulatorul
• Când demontaţi acumulatorul şi adaptorul
de c.a., aveţi grijă să puneţi comutatorul
de alimentare în poziţia Off (oprit) şi ca
(Film) /
(Foto) să fie
indicatoarele
stinse.
• Indicatorul Încărcare al încărcătorului poate
clipi în următoarele situaţii :
– acumulatorul nu este corect montat,
– acumulatorul este deteriorat,
– acumulatorul este prea rece ; în acest caz,
scoateţi-l şi ţineţi-l într-un loc călduros,
– acumulatorul s-a încălzit prea mult ; în
acest caz, scoateţi-l şi ţineţi-l într-un loc
răcoros.
• Nu folosiţi acumulatoare tip NP-FV30/FV50
pentru această cameră.
Note privind încărcătorul şi
adaptorul de reţea
• Nu scurtcircuitaţi bornele încărcătorului sau
mufa DC a adaptorului de c.a. cu obiecte metalice
deoarece pot apărea disfuncţionalităţi.
• Folosiţi acumulatorul după ce se încheie
încărcarea obişnuită sau cea completă.
– Dacă folosiţi un alt tip de încărcător
(comercializat separat), este posibil ca
indicatorul acestuia referitor la acumulator
să nu arate corect cifrele când folosiţi
acumulatorul cu această cameră.
– Dacă încărcaţi un acumulator care a fost
folosit măcar o dată cu această cameră, cu
ajutorul unui încărcător care indică perioada
disponibilă, în locul indicaţiei apare simbolul
“—”.
103
Montarea obiectivului
Acest manual vă explică modul de ataşare a unui
obiectiv la cameră, folosind pentru exemplificare
modelul furnizat de obiectiv E18 - 200 mm
F3.5-6.3 OSS. Ţineţi cu mâna corpul camerei cu
capătul frontal îndreptat în jos şi efectuaţi rapid
operaţia de schimbare a obiectivului, într-un loc
ferit de praf, pentru a evita pătrunderea prafului
sau a altor impurităţi în interiorul corpului
aparatului.
1
Detaşaţi capacul de protecţie a
corpului camerei şi pe cel din spatele
obiectivului.
2
Montaţi obiectivul aliniind reperul de
montaj (alb) al acestuia cu cel de pe
corpul camerei. În timp ce apăsaţi
uşor obiectivul spre cameră, rotiţi-l
în sens orar până ce se aude un clic
şi acesta rămâne fixat în poziţia de
funcţionare.
• Aveţi grijă să montaţi corect obiectivul
(paralel cu axul).
Capac frontal obiectiv
Comutator de blocare
zoom
Capac spate obiectiv
Reper pentru manşon
Inel de zoom
Scală pentru distanţa focală
Reper pentru distanţa
focală
Inel de focalizare
Reper montură
Contacte obiectiv*
Repere de montaj (de culoare albă)
* Nu atingeţi şi nu murdăriţi contactele
obiectivului.
104
Note :
• Când se ataşează obiectivul, nu apăsaţi butonul
de eliberare a acestuia.
• Nu forţaţi obiectivul când vreţi să îl ataşaţi la
cameră deoarece pot apărea disfuncţionalităţi
sau se poate deteriora montura obiectivului.
• Pentru a putea ataşa un obiectiv cu montură
tip A (comercializat separat) la cameră,
este necesară folosirea unui adaptor de
montare (comercializat separat). Pentru detalii,
consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat
împreună cu Adaptorul de montare.
Demontarea obiectivului
1
Apăsaţi complet butonul de eliberare
a obiectivului şi rotiţi obiectivul în
sens antiorar până ce se opreşte.
Ţineţi cu mâna atât corpul camerei, cât şi
obiectivul la demontarea acestuia.
Buton de eliberare a obiectivului
2
Ataşaţi capacul de protecţie a
obiectivului şi pe cel al corpului
camerei.
Înainte de a le monta, aveţi grijă să
îndepărtaţi praful de pe aceste capace.
Note :
• Când schimbaţi obiectivul, dacă în interiorul
camerei pătrund praf sau scame, care se
aşează pe suprafaţa senzorului de imagine
(partea componentă a aparatului care are rolul
de peliculă), în funcţie de spaţiul în care se
înregistrează, acestea pot apărea în imagine.
Camera vibrează uşor când este oprită datorită
funcţiei anti-praf care împiedică aşezarea impurităţilor pe senzorul de imagine. Aveţi totuşi
grijă să efectuaţi rapid operaţiile de montare/
demontare a obiectivului, în spaţii cât mai
ferite de praf.
• Nu lăsaţi camera cu obiectivul demontat şi fără
capac de protecţie.
Dacă pe senzorul de imagine
există fire de praf sau alte reziduri
Curăţaţi senzorul de imagine folosind [Modul
curăţare] din meniul [Configurare], apoi opriţi
camera şi detaşaţi obiectivul. Curăţaţi senzorul
de imagine şi zona dimprejurul acestuia cu un
dispozitiv suflător (comercializat separat), apoi
montaţi obiectivul.
Note :
• Curăţarea poate fi efectuată numai dacă
nivelul de energie al acumulatorului este
(simbolul acumultorului cu trei benzi
negre) sau mai mare. Se recomandă utilizarea
unui adaptor de c.a. pentru realizarea acestei
operaţii.
• Nu folosiţi un pulverizator de spray deoarece
poate împrăştia vapori în interiorul camerei.
• Nu introduceţi vârful suflătorului în cavitatea de
dincolo de zona de montaj a obiectivului pentru
ca vârful suflătorului să nu atingă senzorul de
imagine.
• Ţineţi camera cu faţa în jos pentru a evita
deplasarea prafului în interiorul aparatului
dintr-un loc în altul.
• Nu supuneţi camera la şocuri mecanice în cursul
operaţiei de curăţare.
• Dacă nu puteţi curăţa senzorul de imagine
prin procedura de mai sus, consultaţi dealer-ul
dvs. Sony sau un centru de service Sony local,
autorizat.
Obiective cu montură tip A
Când este ataşat un obiectiv cu montură tip A,
nu puteţi folosi funcţia de autofocalizare. Este
posibil să nu puteţi folosi anumite obiective
cu montură tip A. Pentru detalii legate de
compatibilitatea obiectivelor cu montură tip
A, vizitaţi site-ul de Internet din regiunea unde
vă aflaţi, consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un
centru de service Sony autorizat în legătură cu
compatibilitatea lentilelor.
105
Pornirea camerei şi stabilirea datei şi orei
Când porniţi camera pentru prima dată, este
afişată interfaţa de realizare a reglajelor temporale
(dată şi ora exactă).
1
5 Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta valoarea numerică dorită.
Puteţi folosi şi butoanele v/V pentru
selecţie.
În timp ce menţineţi apăsat butonul
verde, puneţi comutatorul POWER în
poziţia ON (pornit).
Camera este pornită şi pe ecranul LCD este
afişată interfaţa de stabilire a datei şi orei.
Ora de vară : activaţi şi dezactivaţi ora de
vară.
Formatul de afişare a datei : Este ales
formatul de afişare a datei.
Pentru afişarea orei, 12:00 AM indică
miezul nopţii, iar 12:00 PM indică prânzul.
2
Apăsaţi butonul rotativ de comandă
pentru a confirma [OK].
6 Repetaţi paşii 4 şi 5 pentru a ajusta şi
alte elemente de reglaj, apoi apăsaţi
butonul de comandă.
Pentru a opri camera
Puneţi comutatorul POWER în poziţia OFF
(oprit).
Pentru seta din nou data şi ora / a
afla indicaţia curentă a ceasului
3 Selectaţi regiunea apăsând b/B şi
apăsaţi butonul de comandă.
Apăsaţi butonul MENIU, apoi selectaţi
[Configurare] T [Setare dată / oră].
Alegerea unei alte limbi de afişare
a mesajelor
4 Selectaţi elementul care să fie reglat
cu butoanele b/B.
106
Puteţi alege o altă limbă pentru afişarea
mesajelor pe ecran.
Apăsaţi butonul MENIU, apoi selectaţi
[Configurare] T [ Limbă] T limba dorită.
Folosirea butoanelor de
acţionare
Puteţi selecta elementele de reglaj rotind butonul
de comandă sau apăsând butoanele v/V/b/B
conform instrucţiunilor afişate pe ecran. Selecţia
dvs. este determinată la apăsarea butonului de
comandă.
Pe lângă cele de mai sus, butoanelor v/V/b/B le
sunt atribuite funcţii care vor fi folosite frecvent
în cursul înregistrării sau redării (pag. 112).
Butoanele MENIU şi FOCUS (Focalizare),
precum şi cel de comandă au diverse roluri, în
funcţie de interfaţa afişată. Rolurile (funcţiile)
atribuite fiecărui buton sunt indicate pe ecran.
Pentru a folosi funcţia afişată în colţul din dreaptasus al ecranului, apăsaţi butonul MENIU. Pentru
a utiliza funcţia care apare în centru, apăsaţi
butonul de comandă. Pentru a folosi funcţia
indicată pe ecran în colţul din dreapta-jos, apăsaţi
butonul FOCUS (Focalizare).
În acest manual, butoanele sunt indicate prin
simboluri sau prin funcţiile afişate pe ecran.
MENIU
Săgeata indică faptul că puteţi
roti butonul de comandă
Focalizare
Buton de comandă
În cazul ilustrat mai sus, butonul MENIU
acţionează ca [MENU], butonul de comandă ca
[Mod fotogr.], iar butonul FOCALIZARE are
rolul de [Selectare AF/MF].
Când sunt afişate opţiuni pe ecran, le puteţi
parcurge rotind butonul de comandă sau
apăsând butoanele v/V/b/B.
Apăsaţi butonul de comandă pentru a confirma
alegerea făcută.
107
Ajustarea vizorului şi a ecranului LCD
Imaginile sunt afişate în vizor sau pe ecranul
LCD.
Apăsaţi butonul FINDER/LCD (Vizor/LCD)
pentru a selecta unde să fie afişate imaginile, în
vizor sau pe ecranul LCD.
Ecran LCD
Rabataţi ecranul LCD (1) şi rotiţi-l pentru a
stabili înclinarea care vă convine (2).
Până la 90°
Vizor
Ajustaţi unghiul de înclinare a vizorului (1)
şi deplasaţi pârghia de reglare a lentilelor
acestuia până ce imaginea devine clară (2).
Până la 90°
Până la 90°
Notă
• Ecranul LCD poate fi rotit cu cel mult 90° pe
direcţie verticală. Nu încercaţi să îl rotiţi mai
mult deoarece îl puteţi deteriora.
Notă
• Este posibil să vedeţi culori primare în vizor
când vă deplasaţi vederea. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate, iar respectivele culori nu
vor fi înregistrate pe cardul de memorie.
Observaţie
• Puteţi ajusta luminozitatea vizorului cu ajutorul
opţiunii [Luminozitate vizor] din meniu.
108
Observaţie
• Puteţi ajusta luminozitatea ecranului LCD
cu ajutorul opţiunii [Luminozitate LCD] din
meniu.
Introducerea unui card de memorie
Deschideţi capacul (1). Introduceţi cardul de
memorie cu colţul teşit orientat aşa cum este
prezentat în imaginea de mai jos (2) până ce
se aude un clic. Închideţi capacul (3).
Indicator luminos de acces
Colţul teşit
Când introduceţi un card de
memorie
Dacă este afişat mesajul [Image Database File
not found. Create?] (Nu este găsit fişierul cu
baza de date a imaginilor. Să fie creat?).
Note
• Dacă forţaţi cardul de memorie pentru a-l introduce într-o direcţie greşită, este posibil să
se deterioreze cardul de memorie, slotul acestuia sau datele de imagine pe care le conţine
cardul.
• Nu ataşaţi nici o etichetă etc. pe cardul de
memorie sau pe adaptorul destinat acestuia
deoarece pot apărea disfuncţionalităţi.
Observaţie
• Pentru informaţii legate de durata de înregistrare
disponibilă, consultaţi pag. 123.
Pentru a scoate cardul de memorie
Deschideţi capacul, verificaţi să nu fie aprins
indicatorul luminos şi apăsaţi o dată cardul de
memorie.
Note
• Nu deschideţi capacul în cursul înregistrării.
• Când introduceţi sau scoateţi cardul de memorie, aveţi grijă ca acesta să nu fie împins în
exterior şi să cadă.
Carduri de memorie ce pot fi
utilizate
• Pentru această cameră, puteţi folosi următoarele
tipuri de carduri de memorie. Cu toate acestea, nu putem garanta funcţionarea cu această
camera a oricărui card de memorie de tipurile
menţionate mai jos :
– card “Memory Stick PRO Duo” (Mark2)
– card “Memory Stick PRO-HG Duo”
– card de memorie SD (Clasa 4 sau superior)
– card de memorie SDHC (Clasa 4 sau
superior)
– card de memorie SDXC (Clasa 4 sau
superior)
• A fost confirmată posibilitatea de folosire
pentru această cameră a cardurilor de memorie
“Memory Stick PRO Duo” de până la 32 GB
şi a celor SD de până la 64 GB.
• În acest manual, cardurile de memorie
“Memory Stick PRO Duo” şi cele “Memory
Stick PRO-HG Duo” sunt ambele denumite
“Memory Stick PRO Duo”, iar cardurile de
memorie SD, SDHC şi SDXC sunt denumite
“carduri SD ”.
Note
• Nu puteţi folosi carduri Multimedia.
• Imaginile înregistrate pe un card de memorie
SDXC nu pot fi importate sau redate pe calculatoare sau dispozitive AV care nu sunt compatibile cu exFAT*. Verificaţi ca dispozitivul să
fie compatibil cu exFAT înainte de a-l conecta
cameră. Dacă veţi conecta camera la un dispozitiv incompatibil, este posibil să vi se indice
să formataţi cardul. Nu daţi niciodată curs la
aceasta indicaţie, deoarece astfel vor fi şterse
toate datele de pe cardul respectiv.
* exFAT este sistemul de fişiere folosit de
cardurile de memorie SDXC.
Dimensiunea
cardurilor de memorie
ce pot fi folosite
Pentru această cameră, puteţi
folosi numai carduri de memorie
“Memory Stick PRO Duo”
cu dimensiunea aproximativ
jumătate faţă de cea a
cardurilor “Memory Stick”
sau a celor SD standard.
109
Înregistrare
Filme
1 În timp ce menţineţi apăsat butonul
verde, puneţi comutatorul de
alimentare în poziţia ON (pornit).
FOTO
2 Apăsaţi butonul START/ STOP.
Indicator luminos Film
Indicator luminos Foto
Comutator de alimentare
Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi din nou
butonul START/STOP.
Note
• Camera poate înregistra, în mod continuu, până
la 13 ore de film.
• Dacă un film depăşeşte 2 GB în cursul
înregistrării, camera va diviza fişierul şi va
crea automat unul nou.
• Deoarece camera inscripţionează date pe cardul
de memorie :
– când indicatorul luminos de acces este aprins
sau clipeşte,
– când este afişat simbolul de înregistrare,
nu loviţi, nu mişcaţi camera şi nu scoateţi
acumulatorul sau adaptorul de c.a. din aparat.
• Camera nu este dotată cu funcţia de zoom de
putere.
• În timpul înregistrării, ţineţi obiectivul cu mâna
stângă (când nu folosiţi un trepied). Aveţi grijă
ca degetele dvs. să nu atingă microfonul.
Observaţii
• Dacă nu doriţi să fie înregistrate sunetele emise
de cameră şi de obiectiv în cursul funcţionării,
puteţi dezactiva emiterea acestora. Apăsaţi
butonul MENIU, apoi selectaţi [Configurare]
T [Înreg. audio film] T [Dezactivat].
• Pentru a schimba calitatea imaginilor de
film, apăsaţi butonul MENIU, apoi selectaţi
[Mod înreg./ Dimensiune imagine] T [Mod
înreg.].
110
Fotografii
1
În timp ce menţineţi apăsat butonul
verde, puneţi comutatorul de alimentare
în poziţia ON (pornit).
2
Apăsaţi butonul MOD pentru a porni
indicatorul luminos
(fotografie).
2
Apăsaţi uşor butonul FOTO pentru
a ajusta focalizarea, apoi apăsaţi-l
complet.
Indicator de focalizare
Note
• Nu puteţi înregistra fotografii în modul înregistrare de filme.
• Camera nu poate înregistra imagini în poziţia portret, care este disponibilă la camerele
DSLR.
• Focalizarea poate fi dificilă în următoarele
situaţii :
– când este întuneric şi subiectul se află la
distanţă,
– contrastul dintre subiect şi fundal este slab,
– subiectul este privit printr-un geam,
– subiectul se deplasează rapid,
– subiectul reflectă lumina, spre exemplu o
oglindă sau o suprafaţă lucioasă,
– subiectul luminează intermitent, clipeşte,
– subiectul este poziţionat contra luminii.
Observaţie
• Pentru a schimba calitatea fotografiilor,
apăsaţi butonul MENIU, apoi selectaţi [Mod
înreg./ Dimensiune imagine] T [Dimensiune
imagine].
Indicator de focalizare
Indicatorul de focalizare indică starea
focalizării luminând continuu sau intermitent,
sau modificându-şi forma astfel :
z aprins : focalizarea este blocată,
aprins : focalizarea este confirmată. Punctul
focal se deplasează urmând un
subiect aflat în mişcare.
aprins : focalizarea este în curs de realizare,
z intermitent : camera nu focalizează automat
asupra subiectului. Recompuneţi
cadrul sau modificaţi reglajele de
focalizare.
111
Funcţii de înregistrare
Obiectiv
Reglaje folosind obiectivul
Inel de zoom
Comutator de
fixare a zoom-ului
Inel de focalizare
Operaţiile şi metodele de acţionare disponibile
depind de obiectivul ataşat. În cazul
obiectivului furnizat, camera poate efectua
operaţiile următoare.
Inel de zoom
Rotiţi inelul de zoom spre dreapta sau spre stânga pentru a stabili dimensiunea subiectului din
imaginea dvs. Zoom-ul trebuie reglat înainte de
focalizare.
Notă
• Nu apucaţi camera de cilindrul care se roteşte al
obiectivului şi nici nu îl supuneţi la forţe mari
deoarece se poate deteriora.
Panou de comandă
Inel de focalizare
În modul focalizare manuală, rotiţi butonul de
focalizare spre stânga sau spre dreapta pentru a
focaliza asupra subiectului.
Comutator de fixare a zoom-ului
Acest comutator previne extinderea cilindrului
obiectivului sub propria greutate, când este
transportat etc. Rotiţi inelul de zoom înapoi spre
capătul W şi glisaţi comutatorul spre V pentru a-l
bloca. Pentru deblocare, puneţi acest comutator
în poziţia iniţială.
112
Reglaje folosind panoul de comandă
Meniul vă permite să reglaţi diferite funcţii.
Funcţiile ce urmează a fi folosite frecvent sunt
alocate următoarelor butoane.
MENU (MENIU)
Acest buton va afişa meniul. Meniul vă va
permite să modificaţi reglajele camerei şi să
folosiţi diverse funcţii. Consultaţi pag. 130
DISP
Acest buton comută informaţiile afişate pe ecran
în cursul înregistrării sau redării.
• Modul înregistrare
Afişare informaţii de bază/ Histogramă/ Fără
interfaţa cu informaţii.
• Modul redare
Afişare informaţii de bază/ Interfaţa cu informaţii detaliate/ Fără interfaţa cu informaţii.
WB (Balans de alb)
Acest buton vă permite să selectaţi o variantă de
reglaj pentru Balansul de alb, în funcţie de condiţiile mediului ambiant. Vă va permite totodată
să adaptaţi preferinţelor dvs. balansul de alb.
(Balans de alb auto/ Lumina zilei/ Umbră/
Înnorat/ Incandescent/ Fluorescent/ Bliţ/ Temp.
culoare/ Filtru/ Personalizat/ Configurare
personalizată).
Acest buton vă permite să compensaţi luminozitatea întregii imagini (compensarea expunerii)
(între – 2,0 EV şi + 2.0 EV).
GAIN (Intensitate)
• Modul film : Stabileşte intensitatea
Acest buton vă permite să creşteţi intensitatea
când înregistraţi în spaţii întunecate. Selectaţi
valoarea dorită pentru intensitate dacă nu doriţi ca această opţiune să fie reglată automat,
folosind varianta [Auto].
(Auto/ între 0 dB şi 27 dB)
Camera stabileşte automat valoarea pentru
Intensitate între 0 dB şi 21 dB, în varianta
[Auto].
• Modul fotografie : Stabileşte sensibilitatea
ISO.
Acest buton vă permite să reglaţi sensibilitatea
luminoasă la înregistrarea fotografiilor.
(ISO AUTO/ între 200 şi 12800)
Camera stabileşte pentru sensibilitate valori
între ISO 200 şi ISO 1600, în mod automat, la
folosirea variantei [ISO AUTO].
FOCUS (Focalizare)
Acest buton comută între modurile de focalizare
disponibile.
(Autofocalizare/ DMF*/ Focalizare manuală)
* Numai pentru fotografii.
FINDER/LCD (Vizor/ LCD)
Acest buton determină unde să fie afişată
imaginea (Vizor/ Ecran LCD).
Acest buton este destinat redării imaginilor.
Acest buton afişează lista de imagini în modul
redare.
113
Modul expunere
Ajustarea timpului de expunere şi a diafragmei
vor conduce la diversificarea expresivităţii
vizuale.
Expresivitatea vizuală este intensificată de
combinaţia dintre reglajele stabilite pentru timpul
de expunere şi diafragmă. Sugerarea deplasării
subiectului şi modul în care se focalizează
asupra acestuia sunt determinate de diafragmă
şi de timpul de expunere. Totodată, aceste două
elemente de reglaj determină luminozitatea
imaginii, datorită compensării expunerii, care
reprezintă cantitatea de lumină capturată de
senzorul de imagine, fiind elementul cel mai
important pentru intensificarea imaginii.
Luminozitatea în funcţie de modificarea
expunerii
Subexpunere
Supraexpunere
Expunerea
Spre exemplu, lumina poate fi capturată pe durată
scurtă de timp dacă timpul de expunere este redus
(viteza obturatorului este mare) şi obturatorul
este deschis puţină vreme. Rezultatul este o
imagine întunecată. Pentru a face imaginea mai
luminoasă, lipsa de lumină trebuie compensată
prin deschiderea mai largă a diafragmei, pentru
ca în aparat să pătrundă mai multă lumină când
obturatorul este deschis.
“Expunerea” reprezintă reglajul luminozităţii
realizat pentru înregistrarea de imagini prin
combinarea efectelor timpului de expunere şi a
deschiderii diafragmei, descrisă mai sus.
Camera beneficiază de 4 moduri de expunere :
[Programare auto], [Prioritatea diafragmei],
[Prioritatea timpului de expunere] şi [Expunerea
manuală] care pot fi selectate urmând procedura
următoare.
114
1 Apăsaţi butonul de comandă.
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta modul dorit, apoi apăsaţi-l.
Programare auto (P)
Acest mod ajustează automat diafragma şi tipul
de expunere, permiţând reglarea următoarelor
opţiuni pentru a satisface cerinţele dvs. :
Intensitate/ Sensibilitate ISO, Stil creativ, Balans
de alb etc.
Prioritatea diafragmei (A)
Acest mod vă permite să ajustaţi valoarea diafragmei, rotind butonul de comandă. Tipul de
expunere va fi stabilit corespunzător, în mod
automat.
• Deschiderea diafragmei vă permite să focalizaţi
asupra subiectului şi să estompaţi obiectele
aflate în faţa şi în spatele acestuia. Cu cât diafragma este deschisă mai mult, cu atât zona
de focalizare este mai restrânsă. (Adâncimea
câmpului scade).
• Reducând deschiderea diafragmei, veţi avea
posibilitatea de a înregistra mai mult în adâncimea cadrului. Cu cât diafragma este mai puţin
deschisă, cu atât zona de focalizare este mai
extinsă, dinspre faţă spre fundal (Adâncimea
câmpului creşte).
Prioritatea timpului de expunere (S)
Acest mod vă permite să ajustaţi timpul de
epunere, rotind butonul de comandă. Valoarea
diafragmei va fi stabilită corespunzător, în mod
automat.
• Dacă este folosit un timp de expunere redus (o
viteză mare a obturatorului) un subiect aflat în
mişcare, cum ar fi o persoană care fuge, maşini
şi stropii aruncaţi de valurile mării, apar ca şi
cum ar fi staţionari.
• Dacă timpul de expunere este mare (viteza
obturatorului este redusă), este capturată o
imagine a traiectoriei obiectului pentru a crea
o senzaţie mai naturală şi mai dinamică.
Expunere manuală (M)
Acest mod vă permite să stabiliţi expunerea
dorită ajustând atât diafragma, cât şi timpul
de expunere. Selectaţi unul dintre aceste două
elemente apăsând butonul V, apoi stabiliţi pentru
elementul ales valoarea dorită rotind butonul de
comandă.
Reglajele manuale disponibile pentru fiecare mod de expunere (la folosirea unui
obiectiv cu montură tip E)
Reglaj manual
Diafragmă
Timp de expunere
Intensitate/
Sensibilitate ISO
Compensarea expunerii
Modul expunere
A S M P
–
–
–
–
: Pot fi reglate în modul standby şi în timpul
înregistrării.
– : sunt reglate automat.
Obiective cu montură tip A
Când este ataşat un obiectiv cu montură tip A,
nu puteţi utiliza funcţia de focalizare automată.
Este posibil chiar să nu puteţi folosi anumite
obiective cu montură tip A. Pentru detalii legate
de compatibilitatea cu un anumit obiectiv cu
montură tip A, vizitaţi site-ul de internet al firmei
Sony din regiunea unde vă aflaţi, sau consultaţi
dealer-ul dvs. Sony, ori un centru de service
Sony autorizat.
115
Redare
Redarea din modul filmare
Redarea din modul fotografiere
1 Apăsaţi butonul
1 Apăsaţi butonul
(Redare).
Este afişată interfaţa index.
Pentru a vizualiza fotografii, selectaţi
(fotografie) apăsând butoanele b/V şi apăsaţi
butonul de comandă.
2 Apăsaţi butoanele b/v/V/B pentru
a selecta imaginea pe care doriţi
să o redaţi, apoi apăsaţi butonul de
comandă.
(Redare).
Este afişată interfaţa cu o singură imagine.
2 Apăsaţi butoanele b/v/V/B pentru
a selecta imaginea care doriţi să fie
redată.
Apăsaţi butonul de comandă pentru a mări
imaginea.
Apăsaţi V ( / ) pentru a fi afişată
interfaţa index.
Ştergerea unei imagini
Selectaţi imaginea pe care doriţi să o ştergeţi.
Apăsaţi FOCUS (Focalizare) şi butonul de
comandă.
Operaţii de redare
Pauză
Apăsaţi butonul de
comandă.
Rulare rapidă
înainte
Apăsaţi butonul B sau rotiţi
în jos butonul de comandă.
Rulare rapidă
înapoi
Apăsaţi butonul b sau rotiţi
în sus butonul de comandă.
Treceţi în modul pauză
şi rotiţi în jos butonul de
comandă.
Treceţi în modul pauză
şi rotiţi în sus butonul de
comandă.
Rulare lentă
înainte
Rulare lentă
înapoi
Ajustarea
volumului
sonor
Ieşire
116
Apăsaţi butonul MENIU şi
reglaţi cu v/V.
Apăsaţi butonul
(Redare).
Observaţie
• Puteţi selecta imaginile care să fie şterse.
Apăsaţi butonul MENIU, apoi selectaţi
[Redare] T [Ştergere] T [Mai multe filme]/
[Mai multe fotografii].
Redarea la televizor
Pentru a vizualiza la televizor imagini înregistrate
cu camera, sunt necesare un cablu HDMI
(comercializat separat) şi un televizor HD dotat
cu conector HDMI.
Consultaţi şi manualul de instrucţiuni furnizat
pentru televizorul dvs.
1 Opriţi atât camera, cât şi televizorul.
2 Conectaţi camera la televizor printr-un
cablu HDMI (comercializat separat).
1 Spre conectorul HDMI
Cablu HDMI
Note
• Utilizaţi un cablu care are un miniconector
HDMI la unul dintre capete (pentru camera
foto) şi unul adecvat pentru conectarea la
televizor la celălalt capăt.
• Când semnalele sunt transmise la ieşire prin
conectorul HDMI, nu sunt afişate imagini nici
în vizor, nici pe ecranul LCD.
• Este posibil ca anumite echipamente să nu
funcţioneze în mod corespunzător.
• Utilizaţi un cablu HDMI care are marcată sigla
HDMI pe el.
• Nu cuplaţi conectorul de ieşire al echipamentului
la mufa HDMI a camerei deoarece pot apărea
disfuncţionalităţi.
• Semnalele pot fi transmise la ieşire de la
cameră la televizor numai prin intermediul
conectorului HDMI.
• Camera nu este compatibilă cu "BRAVIA"
Sync.
Relativ la “PhotoTV HD”
2 Spre conectorul
HDMI al camerei
3 Porniţi televizorul şi alegeţi intrarea
adecvată.
4
Porniţi camera şi apăsaţi butonul
(Redare).
Pe ecranul TV apar imagini înregistrate cu
această cameră.
Selectaţi imaginea dorită cu v/V/b/B/ şi
cu butonul de comandă.
Această cameră este compatibilă cu standardul
“PhotoTV HD”.
Conectând echipamente compatibile cu standardul
“PhotoTV HD” al fimei Sony folosind un cablu
HDMI (comercializat separat), veţi intra într-o
lume complet nouă şi uimitoare, în care veţi putea
admira fotografiile cu adevărat la înaltă definiţie
(Full HD - HD integral).
“PhotoTV HD” pune în evidenţă expresiile
cu textură şi culori subtile şi cu detalii fine,
ca de fotografie. Pentru detalii, consultaţi şi
manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu
televizorul.
117
Facilităţi ale
software-ului furnizat
Pregătirea
calculatorului
Software-ul de pe discul CD-ROM (furnizat) vă
permite să realizaţi cele descrise mai jos.
Mediul de operare recomandat
“PMB” (Picture Motion Browser)
– numai pentru Windows
Cu “PMB” puteţi face următoarele :
• să importaţi imaginile înregistrate cu camera
foto şi să le afişaţi la calculator ;
• să organizaţi imaginile pe calculator în
ordine cronologică, după data la care au fost
înregistrate ;
• să creaţi un disc de date folosind un dispozitiv
de inscripţionare/ drive CD sau unul DVD.
Pentru a afla cum se utilizează
“PMB”
După instalare, faceţi clic pe simbolul pentru
PMB Help (asistenţă pentru PMB) de pe desktop
sau faceţi clic pe [Start] T [All Programs] T
[PMB] T [PMB Help].
Facilităţile disponibile pentru “PMB” sunt
explicate clar folosind imagini color şi ilustraţii.
Puteţi totodată să căutaţi informaţii pornind de
la cuvinte-cheie.
118
Pentru calculatorul conectat la cameră este
recomandată următoarea configuraţie când
folosiţi software-ul furnizat.
Microsoft Windows XP1) SP3 /
Sistem de
Windows
Vista2) SP2 /
operare
(preinstalat) Windows 7
Procesor
Intel Core Duo 1,66 GHz sau
mai rapid / Intel Core 2 Duo
1,66 GHz sau mai rapid. Pentru
procesarea de filme FX 24M/
FH 17M : Intel Core 2 Duo 2,26
GHz sau mai rapid.)
Un procesor Intel Pentium III la
1 GHz sau mai rapid este suficient
pentru următoarele operaţii :
– importul de filme şi de fotografii
la calculator,
– crearea unui disc Blu-ray/
AVCHD
– copierea unui disc.
DirectX 9.0c sau versiuni
Software
ulterioare (Acest produs este
bazat pe tehnologia DirectX şi
de aceea este necesară instalarea
DirectX.)
Pentru Windows XP :
Memorie
512 MB sau mai mult (se
recomandă : 1 GB sau mai
mult)
Pentru Windows Vista/
Windows 7 :
1 GB sau mai mult
Volumul discului necesar pentru
Hard disk
instalare:
Aproximativ 500 MB
(10 GB sau mai mult pentru
crearea unui disc AVCHD. Cel
mult 50 GB pot fi necesari la
crearea unui disc Blu-ray.)
Minim: 1024 × 768 puncte
Monitor
Port USB (furnizat standard,
Altele
USB de mare viteză (compatibil
cu USB 2.0)), Dispozitiv de
inscripţionare discuri Blu-ray/
DVD (Drive-ul CD-ROM este
necesar pentru instalare).
Ca sistem de fişiere pe hard disk
se recomandă NTFS sau exFAT.
*1 Nu sunt acceptate ediţiile pe 64 de biţi şi cea Starter. Pentru a crea un disc, este necesar Windows
Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 sau variante
mai recente.
2
* Nu este acceptată ediţia Starter.
Note
• Nu formataţi, folosind calculatorul, cardul de
memorie aflat în cameră deoarece este posibil
să nu funcţioneze corect.
• Această cameră capturează imagini la înaltă
definiţie, în format AVCHD. Folosind softwareul PC inclus, materialul de înaltă definiţie poate
fi copiat pe un media DVD. Cu toate acestea,
un disc DVD ce conţine material AVCHD nu
trebuie să fie folosit cu playere sau recordere
DVD, deoarece este posibil să nu mai puteţi
scoate discul din respectivele aparate sau
să fie şters conţinutul discului fără să fiţi
atenţionaţi.
• Nu este garantată funcţionarea cu orice mediu
de operare de calculator.
4
5
6
Faceţi clic pe [Install].
7
Citiţi acordul de licenţă, iar dacă
acceptaţi termenii acesteia, faceţi
clic pentru a schimba
în , apoi
faceţi clic pe [Next] T [Install].
8
Porniţi camera, apoi conectaţi-o
la calculator printr-un cablu USB
(furnizat).
• Când camera este conectată la calculator, pe
ecranul LCD şi în vizor nu este nimic afişat.
Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Selectaţi ţara/ regiunea.
Alegeţi limba pentru aplicaţia care să
fie instalată, apoi faceţi clic pe [OK].
9 Apăsaţi butonul (Redare) la cameră.
10 Faceţi clic pe [Continue], la
calculator.
La folosirea unui calculator
Macintosh
Software-ul “PMB” furnizat nu este compatibil
cu sistemul de operare Macintosh. Pentru a
importa filme sau fotografii la un astfel de
calculator, vă rugăm să contactaţi Apple Inc.
Instalarea “PMB”
• Pentru instalare, înregistraţi-vă ca
administrator.
• Închideţi toate aplicaţiile ce rulează pe
calculator înainte de instalarea software-ului.
1
Verificaţi să nu fie conectată camera
la calculator.
2
3
Porniţi calculatorul.
Introduceţi discul CD-ROM (furnizat)
în drive-ul de disc.
Este afişată interfaţa de instalare.
Dacă nu apare această interfaţă, faceţi clic
pe [Start] T [Computer] (în Windows XP:
[My Computer]), apoi faceţi clic dublu pe
[[SONYPMB(E:)] (CD-ROM)*.
* Cifra asociată drive-ului de disc (ex. E:)
diferă în funcţie de calculatorul folosit.
11
Urmaţi instrucţiunile afişate pe
ecran pentru a instala software-ul.
• Dacă apare interfaţa de instalare a altei
aplicaţii software, urmaţi instrucţiunile
afişate pe ecran.
• Reporniţi calculatorul dacă este necesar să
definitivaţi instalarea.
Când instalarea se încheie, pe desktop apar
simbolurile următoarelor aplicaţii software :
“PMB – Picture Motion Browser”
“PMB Launcher”
“PMB Help”
• Pot apărea şi alte simboluri
• În funcţie de procedura de instalare, este
posibil ca unele simboluri să nu apară.
Note :
• Pentru a crea discuri în WindowsXP, este
necesară aplicaţia Windows Image Mastering
API (IMAPI) Ver. 2.0 sau versiuni ulterioare.
Dacă acest software nu a fost instalat, selectaţi-l
din lista de software ce trebuie instalate şi
urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru
a-l instala. Puteţi realiza instalarea şi urmând
mesajele afişate când încercaţi să porniţi
respectivul software. Calculatorul dvs. trebuie
să fie conectat la internet pentru instalarea
software-ului.
119
Importul de imagini
la calculator
• Aveţi grijă să accesaţi camera de la calculator
folosind “PMB” (furnizat). Dacă încercaţi
să gestionaţi fişierele şi directoarele camerei
direct de la calculator, acestea pot fi deteriorate
şi nu vor mai putea fi redate.
• Aveţi grijă să folosiţi “PMB” pentru a importa
filme lungi sau pentru a realiza montaje. Este
posibil ca importul să nu fie corect realizat de
alte software.
• Firma Sony nu este responsabilă de consecinţele
gestionării de la calculator a datelor de pe
suportul de înregistrare aflat în cameră.
• Ştergeţi fişierele de imagine de pe suportul
media cu ajutorul camerei, aşa cum este descris
la pagina 116 sau folosind opţiunea [Delete]
(Ştergere) din meniu. Nu ştergeţi datele de pe
calculator. Firma Sony nu este responsabilă de
consecinţele efectuării unor astfel de operaţii.
• Nu copiaţi fişiere de la calculator pe suportul
de înregistrare aflat în cameră. Firma Sony nu
este responsabilă de consecinţele efectuării
unei astfel de operaţii.
Puteţi importa la calculator filmele şi fotografiile
înregistrate cu această cameră. Porniţi mai întâi
calculatorul.
Notă
• Conectaţi camera la o priză de perete cu ajutorul
adaptorului de c.a.
1
Porniţi camera şi conectaţi-o la
calculator printr-un cablu USB
(furnizat).
1 Spre conectorul USB
Cablu USB
(furnizat)
2 Spre conectorul
USB al camerei
Pentru a deconecta camera de la
calculator
1
Faceţi clic pe simbolul
aflat în
partea din dreapta jos pe ecranul
calculatorului T [Safely remove USB
Mass Storage Device].
• Când camera este conectată la calculator, pe
ecranul LCD şi în vizor nu este nimic afişat.
Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
2 Apăsaţi butonul
(Redare) la cameră.
La calculator apare interfaţa de import.
2 Deconectaţi cablul USB.
3
Faceţi clic pe [Import].
Filmele şi fotografiile sunt importate la
calculator. Când operaţia se încheie, este
afişată interfaţa “PMB”.
Pentru detalii, consultaţi “PMB Help”.
Observaţie
• Puteţi exporta filme cu imagini de înaltă
definiţie (HD) de la calculator pe un card
de memorie aflat în cameră. Pentru detalii,
consultaţi “PMB Help”.
120
Soluţionarea problemelor
Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele probleme
legate de camera dvs., încercaţi soluţiile
prezentate în continuare.
1 Verificaţi elementele prezentate la
paginile 76 ÷ 84 şi 121 ÷ 123.
2 Scoateţi acumulatorul şi
introduceţi-l din nou după circa un
minut, apoi porniţi alimentarea.
3 Iniţializaţi reglajele (pag. 133).
4 Consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau
un service autorizat local Sony.
Acumulator şi alimentare
Acumulatorul nu poate fi montat.
• Nu puteţi utiliza acumulatoare tip NP-FV30/
FV50.
Deşi este afişat un indicator care arată că
perioada de autonomie este suficientă,
energia se consumă prea repede.
• Aceste fenomene apar dacă utilizaţi camera
într-un loc cu temperatură foarte ridicată sau
foarte scăzută.
• Acumulatorul este descărcat. Montaţi un
acumulator încărcat (pag. 102).
• Acumulatorul este uzat. Înlocuiţi-l cu altul
nou.
Nu puteţi porni camera.
• Montaţi corect acumulatorul (pag. 102).
• Acumulatorul este descărcat. Montaţi un
acumulator încărcat (pag. 102).
• Acumulatorul este definitiv uzat. Înlocuiţi-l
cu altul nou (pag. 103).
• Conectaţi adaptorul de c.a. la o priză de perete
(pag. 103).
Alimentarea se opreşte brusc.
• Când camera sau acumulatorul se încălzesc
prea tare, camera afişează un mesaj de
avertizare şi se opreşte automat din motive
de protecţie.
• Dacă nu folosiţi camera timp de 5 min. sau
mai mult, aceasta va trece în modul economic
de funcţionare, oprindu-se aproape complet.
Pentru a părăsi modul economic, acţionaţi
camera, spre ex. deschizând/ închizând
panoul LCD.
Indicatorul luminos ÎNCĂRCARE clipeşte
când se încarcă acumulatorul.
• Dacă încărcaţi un acumulator care nu a fost
utilizat o perioadă lungă de timp, indicatorul
ÎNCĂRCARE poate să clipească.
• Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte des
(la intervale de aprox. 0,15 secunde)
Scoateţi acumulatorul şi remontaţi-l corect
la cameră. Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE
clipeşte în continuare des, acesta semnalează
că există o problemă legată de acumulator.
• Indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte rar (la
intervale de aprox. 1,5 secunde).
În acest caz, înseamnă că încărcarea a
fost întreruptă deoarece temperatura
mediului ambiant este în afara domeniului
de temperaturi acceptate pentru operaţia
de încărcare. Încărcaţi acumulatorul la
temperaturi ale mediului ambiant cuprinse
între 10°C şi 30°C.
Înregistrare
În vizor sau pe ecranul LCD nu este nimic
afişat, când este pornită alimentarea
• Dacă nu folosiţi camera timp de 5 min. sau
mai mult, aceasta va trece în modul economic
de funcţionare, oprindu-se aproape complet.
Pentru a părăsi modul economic, acţionaţi
camera, spre ex. deschizând/ închizând
panoul LCD.
• Camera afişează imagini în vizor sau pe
ecranul LCD. Puteţi comuta între vizor şi
ecranul LCD apăsând butonul FINDER/
LCD.
Continuare k
121
Camera nu începe să înregistreze când
este apăsat butonul START/STOP sau
FOTO.
• Camera este în modul redare. Apăsaţi butonul
MOD pentru a porni indicatorul luminos
corespunzător modului de înregistrare dorit
(pag. 110).
• Camera inscripţionează pe cardul de
memorie imaginea abia înregistrată. Nu pot
fi înregistrate noi imagini în cursul acestei
operaţii.
• Nu există suficient spaţiu liber pe cardul de
memorie. Ştergeţi imaginile care nu vă sunt
necesare (pag. 116).
• Numărul de scene de film depăşeste capacitatea
ce poate fi înregistrată de cameră.
Ştergeţi imaginile care nu vă sunt necesare
(pag. 116)
• Nu este corect montat obiectivul. Montaţi-l
corect (pag. 104).
Înregistrarea durează mult timp.
• Este activată funcţia de reducere a zgomotului.
Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Imaginea nu este focalizată.
• Subiectul este prea apropiat. Verificaţi distanţa
focală minimă pentru obiectivul folosit.
• Înregistraţi în modul manual de focalizare.
Apăsaţi butonul FOCUS (Focalizare) pentru
a selecta modul autofocalizare.
• Nu este suficientă lumină în mediul
ambiant.
• Subiectul poate necesita o focalizare specială.
Folosiţi funcţia de focalizare manuală.
Data şi ora sunt înregistrate incorect.
• Reglaţi corect data şi ora (pag. 106).
• Regiunea selectată cu opţiunea [Stabilire reg.]
diferă de cea în care vă aflaţi. Alegeţi varianta
corectă, apăsaţi butonul MENIU, apoi
selectaţi [Configurare] T [Stabilire reg.].
Valoarea diafragmei şi / sau timpul
de expunere clipesc când apăsaţi pe
jumătate butonul FOTO.
• Subiectul este prea luminos sau prea
întunecat, fiind în afara domeniului de
înregistrare disponibil. Efectuaţi din nou
reglajul corect.
122
Imaginea conţine mult alb (este prea
luminoasă).
Apar zone luminoase neclare în imagine
(Imagini “fantomă”).
• Imaginea a fost înregistrată în condiţii de
iluminare cu o sursă puternică de lumină şi
prin obiectiv a pătruns prea multă lumină.
Când folosiţi un obiectiv de zoom, montaţi
un parasolar.
Colţurile imaginii sunt prea întunecate.
• Dacă este folosit un filtru sau parasolarul, demontaţi-le şi încercaţi să fotografiaţi din nou.
În funcţie de grosimea filtrului şi de montarea
improprie a acestuia, filtrul sau parasolarul
pot să apară parţial în imaginea înregistrată.
Proprietăţile optice ale unor obiective pot
face ca părţile periferice ale imaginii să apară
prea întunecate (lumina fiind insuficientă).
Pe ecran apar şi rămân puncte.
• Aceasta nu este o disfuncţionalitate. Aceste
puncte nu vor fi însă înregistrate (pag. 97).
Valoarea expunerii apare intermitent pe
ecranul LCD.
• Subiectul este prea luminos sau prea întunecat
pentru domeniul de măsură al camerei.
Redare
Camera foto nu poate reda imagini
• Aţi modificat denumirea fişierului/directorului
cu ajutorul unui calculator.
• Nu este garantată redarea unei imagini cu
această cameră foto dacă a fost modificată
cu ajutorul calculatorului sau dacă a fost
înregistrată cu alt model de cameră decât
al dvs.
• Camera foto este în modul USB. Renunţaţi
la comunicarea USB (pag. 119).
Calculator
Nu este sigur dacă sistemul de operare
al calculatorului este compatibil cu
camera.
• Consultaţi “Mediul de operare recomandat”,
pag. 118.
Calculatorul nu recunoaşte camera.
• Verificaţi dacă este pornită camera.
• Când nivelul energiei acumulatorului este
redus, încărcaţi acumulatorul sau folosiţi un
adaptor de c.a.
• Folosiţi cablul USB (furnizat) pentru
realizarea conexiunii.
• Decuplaţi cablul USB şi recuplaţi-l ferm.
• Deconectaţi toate celelalte echipamente în
afară de cameră, tastatură şi mouse de la
mufele USB ale calculatorului.
• Conectaţi camera direct la calculator, fără
a folosi un hub USB sau alte dispozitive
intermediare.
Altele
Pe ecran apare mesajul “Recovering
data. Please wait...” (Se recuperează date.
Vă rugăm aşteptaţi...) şi înregistrarea se
opreşte.
• Au fost efectuate prea multe operaţii de
înregistrare sau de redare pe cardul de
memorie sau acesta a fost formatat cu un alt
dispozitiv. Stocaţi mai întâi datele pe hard
diskul unui calculator etc., apoi formataţi
cardul respectiv cu ajutorul camerei
(pag. 133).
• Viteza de inscripţionare a cardului de memorie
pe care îl folosiţi nu este suficient de mare
comparativ cu viteza de înregistrare a filmului
cu camera. Folosiţi un card de memorie de
tipurile recomandate (pag. 109).
Pe ecranul LCD sau în vizor nu apare
nimic.
• Când camera este conectată la un calculator
sau la un alt dispozitiv prin intermediul
unui cablu USB, pe ecranul LCD şi în vizor
nu va apărea nimic. Aceasta nu reprezintă
o disfuncţionalitate. Ecranul va porni când
respectivul dispozitiv va fi decuplat.
Durata şi numărul
de imagini ce pot fi
înregistrate
Durata energiei acumulatorului
disponibilă pentru înregistrarea/
redarea filmelor
În tabelul de mai jos sunt prezentate perioadele de timp disponibile, în cazul folosirii unui
acumulator complet încărcat.
(Unitate de măsură : minute)
Înregistrare
Înregistrare Redare
Acumulator
continuă
obişnuită
NP-FV70
(furnizat)
155
95
295
NP-FV100
330
205
625
• Pentru [Mod înreg.] este aleasă varianta
[FH 17M].
• Durata înregistrării obişnuite indică perioada
disponibilă în condiţiile repetării de operaţii
cum ar fi pornire/ oprire înregistrare, comutarea
indicatoarelor luminoase corespunzătoare
modurilor etc.
• La o temperatură a mediului ambiant de 25°C.
Se recomandă folosirea acumulatorului la
temperaturi ale mediului ambiant cuprinse între
10°C şi 30°C.
• Durata disponibilă pentru înregistrare / redare
va fi mai scurtă la temperaturi mai reduse.
• În funcţie de condiţiile de utilizare, perioada de
înregistrare/ redare poate scădea.
Durata disponibilă pentru
înregistrarea filmelor
(Unitate de măsură : minute)
Mod
2GB 4GB 8GB 16GB
înregistrare
32GB
10
20
(10) (20)
10
25
(10) (25)
25
55
(20) (40)
180
(180)
235
(235)
470
(340)
FX
FH
HQ
40
90
(40) (90)
55
115
(55) (115)
115 235
(80) (170)
Continuare k
123
Măsuri de precauţie
Note
• Durata înregistrării poate varia în funcţie de
condiţiile de înregistrare şi de subiecte.
• Numerele ce apar între paranteze ( ) reprezintă
durata minimă de înregistrare.
• Puteţi înregistra filme de cel mult 3999 scene.
• Camera poate înregistra în mod continuu filme
aproximativ 13 ore.
• Camera utilizează formatul VBR (viteză de
transfer variabilă) pentru a ajusta în mod
automat calitatea imaginii pentru a o adapta
la scena înregistrată. Această tehnologie
conduce la fluctuaţii ale perioadei disponibile
pentru înregistrarea pe cardul de memorie.
Filmele care conţin subiecte în mişcare rapidă
şi imagini complexe sunt înregistrate la o
viteză de transfer mare, reducând durata totală
disponibilă pentru înregistrare.
Numărul de fotografii ce pot fi
înregistrate
(Unitate de măsură : nr. imagini)
Dimensiune
2GB 4GB 8GB 16GB 32GB
imagine
300 610 1250 2550 5000
L:14M
Note
• Numerele indicate în tabel sunt calculate pe
baza dimensiunii celei mai mari de imagini ce
pot fi înregistrate. Numărul efectiv de imagini
ce pot fi înregistrate este afişat pe ecranul LCD
în timpul înregistrării (pag. 137).
• Numărul de imagini ce pot fi înregistrate pe un
card de memorie variază în funcţie de condiţiile
de înregistrare.
Observaţii
• Viteza de transfer (film + audio etc.), numărul
de pixeli şi formatul de imagine pentru fiecare
mod de înregistrare sunt următoarele :
FX: max.
FH: aprox.
HQ: aprox.
24 Mbps 1920 × 1080/16:9
17 Mbps (mediu)
1920 × 1080/16:9
9 Mbps (mediu)
1440 × 1080/16:9
• Numărul de pixeli şi formatul fotografiilor
4592 × 3056 puncte/ 3:2
4592 × 2576 puncte/16:9
3344 × 2224 puncte/ 3:2
3344 × 1872 puncte/ 16:9
2288 × 1520 puncte/ 3:2
2288 × 1280 puncte/16:9
124
Note privind ecranul LCD
• În locuri cu temperatură redusă pe ecran
pot apărea dâre. Aceasta nu reprezintă o
disfuncţionalitate. Când pornţi camera în locuri
răcoroase, este posibil ca ecranul LCD să se
întunece temporar.
• Nu apăsaţi ecranul LCD deoarece acesta se poate
deteriora sau pot apărea disfuncţionalităţi.
• La folosirea camerei, spatele ecranului LCD
se poate încălzi. Aceasta nu reprezintă o
disfuncţionalitate.
Locuri unde nu trebuie utilizată sau
depozitată camera
• În locuri cu temperatură foarte mare, extrem de
uscate sau de umede.
În astfel de locuri cum ar fi într-o maşină parcată
la soare, este posibil să se deformeze corpul
camerei sau pot apărea disfuncţionalităţi.
• În locuri supuse vibraţiilor.
• În zone plasate în câmpuri magnetice
puternice.
• În locuri cu mult praf sau nisip
Aveţi grijă să nu lăsaţi praful sau nisipul să
pătrundă în camera dvs. foto. Acestea pot
genera disfuncţionalităţi care, uneori, nu mai
pot fi remediate.
• În locuri unde există unde radio sau radiaţii
puternice, deoarece este posibil să nu puteţi
înregistra cu camera.
• În apropierea televizoarelor, a receptoarelor şi
tunerelor AM poate apărea zgomot.
• În apropierea ferestrelor sau în aer liber, unde
ecranul LCD, vizorul sau obiectivul poate fi
expus radiaţiilor solare directe.
Este posibil să se deterioreze interiorul
vizorului sau ecranul LCD.
Dacă nu folosiţi camera pentru o
perioadă lungă de timp
• Aveţi grijă să montaţi capacul obiectivului când
nu folosiţi camera.
• Porniţi periodic camera şi redaţi imaginile o
dată pe lună pentru a menţine aparatul în stare
bună de funcţionare cât mai mult timp.
• Consumaţi complet energia acumulatorului
înainte de a-l depozita.
Temperaturile de funcţionare
Camera este proiectată pentru a fi folosită la
temperaturi cuprinse între 0°C şi 40°C. Nu
este recomandată fotografierea în locuri cu
temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute,
care nu se încadrează în intervalele indicate
mai sus.
Note privind redarea filmelor cu alte
echipamente
• Această cameră utilizează profilul superior
MPEG-4 AVC/H.264 pentru înregistrarea în
format AVCHD. Filmele înregistrate în format
AVCHD cu această cameră nu pot fi redate de
următoarele echipamente :
– alte dispozitive compatibile cu formatul
AVCHD care nu acceptă profilul superior.
– dispozitive incompatibile cu formatul
AVCHD.
• Filmele înregistrate cu această cameră este
posibil să nu poată fi redate în mod normal cu
alte dispozitive decât aceasta. Este de asemenea
posibil ca această cameră să nu poată reda corect
filme înregistrate cu alte dispozitive.
În legătură cu condensarea
umezelii
Când camera este adusă direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută într-unul cu temperatură
ridicată, este posibil ca umezeala să condenseze
în interiorul sau pe exteriorul acesteia.
Condensarea umezelii poate cauza disfuncţionalităţi ale camerei.
• Dacă a condensat umezeala
Opriţi camera foto şi aşteptaţi aproximativ o
oră să se evapore umezeala.
• Ce cauzează condensarea umezelii
Umezeala poate condensa când aduceţi camera
dintr-un loc răcoros într-unul încălzit (sau vice
versa) sau când folosiţi aparatul într-un spaţiu
cu umiditate ridicată, aşa cum este indicat în
continuare :
– camera este adusă de pe pârtia de schi într-un
spaţiu încălzit,
– camera este transportată dintr-o maşină sau
cameră răcită de un sistem de aer condiţionat,
afară unde este foarte cald,
– după furtună sau după duş,
– în spaţii cu temperatură şi umiditate crescute
(în apropierea unor ape termale etc.).
• Pentru a preveni condensarea umezelii
Când deplasaţi camera foto dintr-un loc cu
temperatură scăzută într-unul cu temperatură
ridicată, izolaţi aparatul într-o pungă de plastic
şi lăsaţi-l în noile condiţii, pentru adaptare,
circa o oră.
Dacă înregistrarea/ redarea nu sunt
realizate corect
• Dacă efectuaţi operaţii repetate de înregistrare/
ştergere, este posibil să apară o fragmentare a
datelor aflate pe cardul de memorie. Ca urmare,
este posibil ca să nu mai poată fi stocate sau
înregistrate filme pe cardul de memorie.
Într-un astfel de caz, stocaţi imaginile conţinute
de card pe hard diskul unui calculator sau pe alt
dispozitiv de stocare a datelor, apoi formataţi
cardul de memorie (pag. 133).
Când camera este conectată la un
calculator, accesorii etc.
• Nu formataţi de la calculator cardul de memorie
aflat în cameră.
• Când conectaţi camera la alte dispozitive
folosind cabluri, aveţi grijă să cuplaţi mufele
adecvate, în modul corect. Dacă încercaţi să
cuplaţi în mod forţat un conector, este posibil
ca mufa folosită să se deterioreze. Este posibil
ca astfel să fie deteriorată camera.
Accesorii opţionale
• Se recomandă folosirea pentru această cameră
de accesorii marca Sony, originale.
• În funcţie de ţară/ regiune, este posibil ca anumite
accesorii este să nu fie disponibile.
Pentru a curăţa ecranul LCD
• Dacă ecranul LCD este murdar de amprente
digitale sau praf, se recomandă să îl curăţaţi
cu o bucată de pânză moale.
Continuare k
125
Manevrarea carcasei
• Dacă se murdăreşte carcasa camerei, curăţaţi-o
cu o bucată de pânză moale, uşor umezită cu
apă, apoi ştergeţi-o cu un material textil moale,
uscat.
• Pentru a nu afecta finisajul carcase, evitaţi
următoarele :
– folosirea de substanţe chimice cum ar fi tiner,
benzină, alcool, materiale textile îmbibate
cu chimicale, insecticid sau substanţe de
protecţie contra razelor solare,
– manevrarea camerei cum mâinile murdare
de substanţele prezentate mai sus,
– lăsarea carcasei în contact - pe perioade
îndelungate - cu cauciuc sau obiecte de
vinil.
Îngrijirea şi stocarea obiectivului
• Ştergeţi suprafaţa lentilelor cu o bucată de
pânză moale, pentru a o curăţa, în următoarele
situaţii :
– dacă pe suprafaţa lentilelor există amprente
digitale,
– după utilizarea obiectivului în spaţii cu
temperatură sau umiditate ridicată,
– după ce expuneţi obiectivul la aer salin, spre
exemplu pe malul mării.
• Stocaţi obiectivul în spaţii bine aerisite, ferite
de praf şi de murdărie.
• Pentru a evita apariţia mucegaiului, curăţaţi
periodic obiectivul aşa cum a fost indicat
anterior.
Bateria reîncărcabilă din interiorul
aparatului
Această cameră are în interior o baterie
reîncărcabilă cu ajutorul căreia sunt reţinute
data, ora şi alte reglaje, indiferent dacă aparatul
este pornit sau oprit.
Această baterie reîncărcabilă se încarcă în mod
continuu atât timp cât folosiţi camera. Dacă însă
veţi utiliza camera foto numai pe perioade scurte
de timp, bateria se va descărca treptat, iar dacă
nu folosiţi deloc aparatul aproximativ 3 luni,
126
aceasta se va descărca în totalitate.
În acest caz, aveţi grijă să încărcaţi bateria
reîncărcabilă înainte de a utiliza camera foto.
Puteţi folosi camera digitală cu toate că respectiva
baterie este descărcată, atât timp cât nu înregistraţi
data şi ora.
Dacă aparatul foto revine la reglajele implicite
implicite de fiecare dată când încărcaţi bateria
reîncărcabilă, este posibil ca aceasta să se uzeze
definitiv. Consultaţi dealer-ul Sony sau un service
Sony autorizat.
• Metoda de încărcare a bateriei reîncărcabile din
interiorul aparatului
Introduceţi un acumulator încărcat în aparat
sau conectaţi camera la o priză de perete cu
ajutorul adaptorului de reţea (nu este furnizat)
şi lăsaţi camera timp de 24 de ore sau mai mult
cu alimentarea oprită.
Dispensarea sau transferul
proprietăţii asupra cardului de
memorie
Chiar dacă aţi şters datele de pe un card de
memorie sau dacă l-aţi formatat cu ajutorul
camerei sau al unui calculator, este posibil
ca datele conţinute de acesta să nu fie şterse
complet. Când daţi cardul de memorie unei alte
persoane, se recomandă ca datele să fie complet
şterse cu ajutorul aplicaţiei software de ştergere
a datelor, de la calculator. Totodată, înainte de a
arunca un card de memorie, se recomandă să îl
distrugeţi fizic.
Acest manual
• Imaginile interfeţelor de pe ecranul LCD şi
din vizor, folosite în acest manual în scopuri
ilustrative, sunt înregistrate cu un aparat foto
digital şi din acest motiv pot fi diferite.
• Procedurile din funcţionare sunt ilustrate prin
interfeţe afişate în limbile locale. Schimbaţi
limba de afişare înainte de a folosi camera,
dacă este necesar (pag. 106).
• Designul şi specificaţiile camerei şi accesoriilor
pot fi modificate fără să fiţi atenţionaţi.
Specificaţii
x Camera
[Format]
Tip de cameră
Cameră video digitală de înaltă definiţie, cu
obiectiv interschimbabil
Obiectiv
Montură tip E a obiectivului
[Sistem]
Semnal video
Specificaţii HDTV 1080/50i
Imagini capturate cu senzorul de imagine: 25
cadre/secundă (25p)
Format de înregistrare video
Format compatibil cu MPEG-4 AVC/H.264
AVCHD
Format de înregistrare audio
Dolby Digital 2 canale (48kHz 16-biţi)Dolby
Digital Stereo Creator
Formatul fişierelor de fotografie
Compatibil cu JPEG (DCF Ver.2.0, Exif
Ver.2.3, MPF Baseline)
Suportul de înregistrare (Film/ Fotografie)
Card “Memory Stick PRO Duo”
Card SD (Clasa 4 sau superioară)
Vizor
Vizor electric : color
Dimensiune ecran : 1,1 cm (tip 0,43)
Nr. de pixeli efectivi : 1.152.000 puncte
(800 × 3[RGB] × 480)
Dispozitiv de imagine
Senzor CMOS 23,4 mm × 15,6 mm
(dimensiune APS-C)
Nr. total de pixeli : aprox. 14.600.000 pixeli
Nr. de pixeli efectivi pentru film:
aprox. 9.080.000 pixeli (16:9)
Nr. de pixeli efectivi pentru fotografii :
aprox. 14.200.000 pixels (3:2)
Iluminare minimă
11 lx (lux) (Timp de expunere (1/25),
Intensitate [Auto], [F3.5])
Obturator
Tip : Controlat electronic, transversalvertical, tip plan focal
Domeniul vitezelor
între 1/4000 secunde şi 30 secunde,
(pas de 1/3 EV)
Disponibil numai în modul fotografiere
[Terminale de ieşire]
Terminal HDMI OUT
Mini conector HDMI
Mufă căşti
Minimufă stereo (Φ 3.5 mm)
[Terminale de intrare]
Mufă de intrare MIC
Minimufă stereo (Φ 3.5 mm)
[Terminale de intrare/ieşire]
USB
Mini-B
[Ecran LCD]
Panou LCD
7,5 cm (tip 3,0, format 16:9)
Număr total de puncte
921.600 (1920 (O) × 480 puncte (V))
[Caracteristici generale]
Cerinţe privind alimentarea
6,8 V c.c. (acumulator)
7,6 V c.c. (adaptor de c.a.)
Consum mediu de putere
Folosind vizorul la luminozitate obişnuită:
4,3 W
Folosind ecranul LCD la luminozitate
obişnuită: 4,3 W
Temperatura de funcţionare
între 0° şi 40°C
Temperatura de depozitare
între – 20° şi + 60°C
Dimensiuni (aprox.)
• (L/Î/A, exclusiv cureaua de prindere)
85 mm × 130 mm × 223 mm
(numai corpul camere - fără obiectiv)
97 mm × 132 mm × 294 mm
(inclusiv obiectivul şi manşonul
obiectivului)
127
Masă (aprox.)
• corpul camerei : 620g (fără obiectiv)
• la înregistrare : 1,3 kg (inclusiv “Memory
Stick PRO Duo” şi obiectivul furnizat,
manşonul obiectivului şi acumulatorul
reîncărcabil NP-FV70)
x Obiectiv
Obiectiv cu montură tip E E18 – 200 mm,
F3.5 – 6.3 OSS (SEL 18200) (furnizat).
Distanţă focală echivalentă cu formatul de
35 mm*1
32,4 mm – 360 mm (film 16:9)
27 mm – 300 mm (fotografii 3:2)
Valoare F
F3.5 – F6.3
SteadyShot
Drive liniar biaxial cu comutare optică şi
senzor cu efect hall
Focalizare minimă*2
0,30 m (W) – 0,50 m (T)
Mărire maximă
×0.35
f-stop minimă
f/22 – f/40
Diametrul filtrului
67 mm
Dimensiuni
(max. diametru × înălţime)
aprox. 75,5 mm × 99,0 mm
Masă
aprox. 524 g
*1 Valorile pentru distanţa focală echivalentă
cu formatul 35 mm şi unghiul de vizualizare
se bazează pe camere digitale echipate cu
senzor de imagine dimensionat APS-C.
*2 Focalizarea minimă reprezintă cea mai
scurtă distanţă de la senzorul de imagine la
subiect.
128
x Încărcător de acumulator tip
BC-VH1
Parametrii la intrare :
100 - 240V curent alternativ ;
50/60 Hz ;
4W
Parametrii la ieşire :
8,4 V curent continuu ; 0,28 A
Intervalul de temperaturi la funcţionare :
0°C ÷ + 40°C
Intervalul de temperaturi la depozitare :
– 20°C ÷ + 60°C
Dimensiuni maxime :
aprox. : 60 × 25 × 95 mm (L / Î / A)
Masa : cca. 75 g
x Adaptor de c.a. AC-PW10AM
Cerinţe privind alimentarea :
AC 100V - 240V, 50Hz/60Hz
Tensiune la ieşire
c.c. 7,6 V3)
Temperatura de funcţionare
între 0° şi 40°C
Temperatura de depozitare
între – 20° şi + 60°C
Dimensiuni (L×A×Î)
aprox. 127mm × 35mm × 63mm
exclusinv părţile proeminente
Masă
aprox. 300g exclusiv cablul de alimentare
3)
Citiţi informaţiile de pe eticheta adaptorului de
c.a. pentru a afla alte specificaţii.
x Acumulator NP-FV70
Acumulator folosit :
Acumulator cu ioni de litiu
Tensiune maximă la ieşire :
8,4 V curent continuu
Tensiune la ieşire :
6,8 V curent continuu
Mărci înregistrate
Tensiune maximă la încărcare :
8,4 V curent continuu
Intensitatea maximă a curentului la
încărcare
3,0 A
Capacitate :
• obişnuită :
14,0 Wh (2060 mAh)
• minimă :
13 Wh (1960 mAh)
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
* Produs sub licenţă de la Dolby Laboratories.
Despre distanţa focală
• Unghiul de imagine al acestei camere este
mai îngust decât al unui aparat foto cu film,
în format 35 mm. Puteţi să aflaţi echivalenţa
aproximativă a distanţei focale cu cea a
unui aparat foto cu film, în format 35 mm şi
să fotografiaţi la acelaşi unghi al imaginii,
mărind de aproximativ 1,8 ori (la înregistrarea
filmelor)/ de 1,5 ori (la fotografiere) distanţa
focală a obiectivului dvs.
Spre exemplu : utilizând un obiectiv de 50 mm,
puteţi obţine echivalentul aproximativ al unuia
de 90 mm (film)/ 75 mm (fotografii) folosit de
un aparat foto cu film, în format 35 mm.
Despre compatibilitatea datelor de
imagine
• Această cameră este compatibilă cu standardul
universal DCF (Design rule for Camera File
system) stabilit de JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• Nu este garantată redarea cu alt echipament
a imaginilor înregistrate cu camera dvs. şi
nici redarea cu această cameră a imaginilor
înregistrate sau editate cu alte echipamente.
•
este marcă înregistrată a Sony
Corporation.
• “AVCHD" şi sigla "AVCHD" sunt mărci
comerciale ale Panasonic Corporation şi Sony
Corporation.
, “Memory Stick PRO”,
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick PRO Duo”,
, “Memory Stick PRO,“Memory
HGDuo”,
Stick Micro”, “MagicGate” şi
sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation.
• “Blu-ray Disc" şi sigla asociată sunt mărci
comerciale.
• “Dolby” şi simbolul dublu-D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt
mărci înregistrate sau mărci comerciale ale
Microsoft Corporation din Statele Unite şi/sau
din alte ţări.
• HDMI, sigla HDMI şi High-Definition
Multimedia Interface sunt mărci de comerţ
sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI
Licensing LLC.
• Macintosh şi MacOS sunt mărci comerciale sau
mărci înregistrate ale Apple Inc.
• Intel, Intel Core şi Pentium sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale Intel Corporation.
• Sigla SDXC, SDHC sunt mărci comerciale ale
SD-3C, LLC.
• MultiMediaCard este marcă înregistrată a
MultiMediaCard Association.
• “PlayStation” este marcă de comerţ înregistrată
a Sony Computer Entertainment Inc.
• Adobe este marcă de comerţ înregistrată sau
marcă de comerţ a Adobe Systems Incorporated
în Statele Unite şi / sau în alte ţări.
• În plus, denumirile produselor şi sistemelor
folosite în acest manual sunt, în general, mărci
comerciale înregistrate sau mărci comerciale
ale dezvoltatorilor şi producătorilor respectivi.
În continuare în acest manual nu vor apărea,
însă în fiecare caz marcajele ™ sau ®.
129
Lista elementelor de meniu
Cele 6 elemente de meniu [Shoot Mode] (Modul
fotografiere), [Camera] (Cameră), [Rec Mode/
Image Size] (Modul înregistrare/Dimensiunea
imaginii), [Brightness/Color] (Luminozitate/
Culoare), [Playback] (Redare) şi [Setup]
(Configurare), vă vor permite să reglaţi diverse
funcţii şi să vă personalizaţi camera digitală.
Pentru a utiliza meniul, apăsaţi butonul MENU
(Meniu) pentru a afişa meniul şi selectaţi
elementele folosind butonul de comandă şi
butoanele v/V/b/B de pe panoul de comandă,
apoi apăsaţi butonul de comandă pentru a realiza
alegerea.
Elementele care nu pot fi stabilite în context, sunt
afişate de culoare gri.
Panou de comandă
Buton de comandă (rotativ)
130
Modul fotografiere
Vă permite să selectaţi modul de fotografiere dorit.
Programare Auto
(Program Auto)
Hand-held Twilight
(Amurg- cameră ţinută în
mână)*
Contra neclaritate la
mişcare
(Anti Motion Blur)*
Expunere manuală
(Manual Exposure)
Prioritate timp de
expunere
(Shutter Priority)
Prioritate diafragmă
(Aperture Priority)
* Numai pentru fotografii.
Mod de înregistrare automat care vă permite să personalizaţi reglajele,
cu excepţia expunerii (diafragma şi timpul de expunere).
Se înregistrează scene nocturne cu mai puţin zgomot şi neclarite
redusă, fără a fi folosit un trepied.
Camera reduce mişcările nedorite în cazul în care înregistraţi în interior, unde este mai întunecat sau când fotografiaţi la distanţă (telefoto).
Sunt reglate diafragma şi timpul de expunere.
Este ajustat timpul de expunere pentru a sublinia senzaţia unui subiect
aflat în mişcare
Este ajustat domeniul de focalizare sau se defocalizează asupra
fundalului (fundalul devine neclar).
Camera
Vă permite să stabiliţi metoda de focalizare, înregistrarea continuă, temporizatorul etc.
Selectare AF/MF
(AF/MF Select)
Zona de autofocalizare
(Autofocus Area)*
Mod de autofocalizare
(Autofocus Mode)*
SteadyShot
Mod Drive
(Drive Mode)*
Mod bliţ (Flash Mode)*
Conţinutul interfeţei
(Display Contents)
Alegerea modului de focalizare manuală sau automată
(Autofocalizare/ DMF*/ Focalizare manuală).
Stabilirea zonei de focalizare automată
(Multi/ Centru/ Punct mobil).
Stabilirea metodei de focalizare automată
(Autofocalizare singulară/ Autofocalizare continuă).
Este activată funcţia de compensare a mişcărilor camerei
(Activat/ Standard/ Dezactivat).
Stabilirea modului drive, cum ar fi înregistrarea continuă,
temporizatorul sau înregistrarea cu valori adiacente (O singură
imagine avansat/ Continuu avansat/ Valori adiacente: Cont.)
Stabilirea metodei aplicată la folosirea bliţului (comercializat
separat).
(Bliţ de umplere/ Sincronizare lentă/ Sincronizare spate).
Comută între informaţiile ce urmează a fi afişate în interfaţa de
înregistrare (Interfaţa cu informaţii/ Histograma/ Fără interfaţa cu
informaţii).
* Numai pentru fotografii.
Modul înregistrare / Dimensiunea imaginii
Vă permite să stabiliţi modul de înregistrare a filmelor şi dimensiunea fotografiilor.
Film
Modul înregistrare (Rec Mode)
Este stabilită calitatea imaginii (FX24M/FH 17M/HQ 9M).
131
Fotografii
Dimensiunea imaginii
Este aleasă dimensiunea imaginii.
(Image Size)
Formatul imaginii (Aspect Ratio) Este ales formatul imaginii (3:2/16:9).
Luminozitate / Culoare
Vă permite să realizaţi reglaje de luminozitate, cum ar fi compensarea imaginii şi reglaje de culoare,
cum ar fi echilibrul de alb.
Compensarea expunerii
(Exposure Comp.)
Intensitate
(Gain)
Sensibilitate (ISO)*
Balans de alb
(White Balance)
Stil creativ
(Creative Style)
Mod de măsurare*
(Metering Mode)
Compensarea bliţului*
(Flash Compensation)
DRO / Auto HDR*
(DRO/Auto HDR)
* Numai pentru fotografii.
Este realizată compensarea luminozităţii pentru întreaga imagine
(între +2 şi –2).
Este stabilită intensitatea luminoasă în cazul înregistrării de filme.
(Auto/ de la 0dB la 27dB)
Este stabilită intensitatea luminoasă în cazul înregistrării de fotografii (de la ISO AUTO/200 la 12800)
Ajustarea tonurilor de culoare ale imaginilor în funcţie de lumina
din mediul ambiant (Auto WB/ Lumina zilei/ Umbră/ Înnorat/ Incandescent/
Fluorescent/ Bliţ/ Temp. culoare/Filtru/ Personalizat/ Configurare personalizată).
Stabilirea metodei de procesare a imaginilor
(Standard/ Intens/ Portret/ Peisaj/ Apus de soare/ Alb - Negru).
Selectarea metodei de măsurare a luminozităţii
(Multi/ Central/ Punctual).
Ajustarea cantităţii de lumină emisă de bliţ (între +2 şi –2).
Corectarea automată a luminozităţii sau contrastului.
(Oprit/ Optimizatorul domeniului D/ Auto HDR).
Redare
Vă permite să stabiliţi funcţiile de redare.
Ştergere (Delete)
Selectare fotografie/film
(Still/Movie select)
Index de imagini
(Image Index)
Protejare
(Protect)
Prezentare de fotografii
(Still Slide Show)*
Mărire fotografii
(Enlarge Still Image)*
Conţinutul interfeţei
(Display Contents)
* Numai pentru fotografii.
132
Ştergerea imaginilor (Mai multe filme/ Mai multe foto).
Este selectată redarea fotografiilor sau cea a filmelor
(Film/ Foto).
Stabilirea numărului de imagini care să fie afişate în interfaţa
index (6 imagini/ 12 imagini).
Protejarea sau anularea protecţiei unei imagini
(Mai multe filme/ Anulare pentru toate filmele/ Mai multe
fotografii/ Anulare pentru toate fotografiile).
Derularea unei prezentări de fotografii
(Repetiţie/ Interval).
Mărirea dimensiunii fotografiilor.
Comută între informaţiile ce urmează a fi afişate în interfaţa de
redare (Afişare informaţii de bază/ Interfaţa cu
informaţii detaliate/ Fără interfaţa cu informaţii).
Configurare
Vă permite să efectuaţi reglaje mai detaliate pentru înregistrare sau să modificaţi reglajele existente
ale camerei.
Reglaje pentru înregistrare
Înregistrare sonor film
(Movie Audio Rec)
Caroiaj (Grid Line)
Înregistrare fără obiectiv
(Shoot w/o Lens)
Reducere efect de ochi roşii*
(Red Eye Reduction)
Reluare automată*
(Auto Review)
* Numai pentru fotografii.
Reglaje principale
Reglaje de volum
(Volume Settings)
Semnal sonor (Beep)
Stabileşte dacă să fie sau nu înregistrat sonor pentru filme
(Activat/ Dezactivat).
Este afişat caroiajul care să vă ajute la stabilirea compoziţiei
imaginii (Activat/ Dezactivat).
Este stabilit dacă să fie eliberat sau nu butonul declanşator când
obiectivul este detaşat de corpul camerei (Activat/ Dezactivat).
Bliţul va emite lumină înainte de înregistrare, când acesta
este folosit, pentru a se evita apariţia de ochi roşii în imagini
(Activat/ Dezactivat).
Este stabilit momentul de afişare a imaginii, exact după ce
imaginea a fost înregistrată (2 sec. / Dezactivat).
Este reglat volumul pentru filme.
Este selectat sunetul produs când acţionaţi camera
(Activat/ Dezactivat).
Este selectată limba folosită pentru afişarea pe ecran.
Limbă ( Language)
Reglaje dată/ oră (Date/Time Setup) Sunt stabilite data şi ora exactă (an-lună-zi/ Format dată/ Ora
de vară).
Stabilire zonă (Area Setting)
Este selectată zona unde este folosită camera.
Economisirea energiei
Este stabilită perioada de timp după care camera trece în
(Power Save)
modul economic de funcţionare (5 min./ Dezactivat).
Luminozitate LCD
Este stabilită luminozitatea ecranului LCD (între +2 şi –2).
(LCD Brightness)
Luminozitate vizor
Este stabilită luminozitatea vizorului (între +1 şi –1).
(Viewfinder Bright.)
Modul curăţare (Cleaning Mode)
Permite curăţarea senzorului de imagine.
Versiune (Version)
Este afişată versiunea de cameră şi cea a obiectivului.
Mod demo (Demo Mode)
Este stabilit dacă să fie redată sau nu prezentarea demonstrativă
(Activat/ Dezactivat).
Iniţializare (Reset Default)
Camera este readusă la reglajele stabilite din fabrică.
Instrument pentru carduri de memorie
Formatare (Format)
Este formatat cardul de memorie.
Recuperarea bazei de date a
Este reparat fişierul ce conţine baza de date cu imagini de
imaginilor (Recover Image DB)
film, când sunt constatate inadvertenţe.
Numărul fişierului*
Este selectată metoda folosită pentru atribuirea de numere
(File Number)
fişierelor de imagine (Serie/ Iniţializare).
* Numai pentru fotografii.
133
Identificarea părţilor componente
Între paranteze sunt indicate paginile de referinţă.
1 Vizor (108)
2 Pârghie de ajustarea a lentilelor
vizorului (108)
3 Buton FOTO (110)
4 Buton
(Film)/
(Foto) (110)
5 Bridă de prindere a curelei de umăr
(135)
6 Buton MODE (Mod) (110)
7 Comutator de pornire / oprire
(a alimentării) (106)
8 Buton START / STOP (110)
9 Pârghie de eliberare a acumulatorului
(103)
0 Suport de prindere a accesoriilor
Montaţi un microfon extern (comercializat
separat) etc. Dacă montaţi simultan un
accesoriu şi dispozitivul de autoblocare la
suportul de prindere pentru accesorii, este
posibil ca accesoriile să se lovească unele de
altele şi să se deterioreze.
134
qa Dispozitiv de autoblocare
Montaţi un bliţ extern marca Sony
(comercializat separat) etc.
Bliţul nu emite lumină când este aleasă
una dintre opţiunile [Contra neclaritate la
mişcare], [Amurg - camera ţinută în mână],
[Avans continuu] sau [Valori adiacente:
Cont.]. Există anumite modele de bliţuri
marca Sony sau funcţii ale unor modele care
nu pot fi folosite de această cameră. Pentru
detalii legate de compatibilitatea cu un
anumit tip de bliţ, vizitaţi site-ul de
Internet Sony din regiunea unde vă aflaţi,
consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un centru
de service Sony autorizat în legătură cu
compatibilitatea lentilelor.
qs Mufă MIC (microfon extern)
Când este conectat un microfon extern
(comercializat separat), acesta va avea
prioritate în faţa microfonului încorporat.
qd Conector USB
(120)
qf Conector HDMI (117)
Când semnalele sunt transmise la ieşire
prin conectorul HDMI, nu este afişată nici
o imagine în vizor sau pe ecranul LCD.
1 Microfon (101)
qf Indicator luminos de acces (109)
2 Bridă de prindere a curelei de umăr
qg Fantă de introducere a cardului de
memorie (109)
3 Difuzor
4 Ecran LCD (108)
5 Buton MENU (Meniu) (112, 130)
6 Buton WB (Balans de alb)/ b (113, 130)
7 Buton FOCUS (Focalizare) (113)
8 Buton DISP (Interfaţă)/ v (112, 130)
9 Buton
qh Compartiment pentru acumulator
(102)
Pentru a ataşa cureaua de umăr
Ataşaţi cureaua de umăr (comercializată separat)
de brida de prindere care îi este destinată.
(redare) (26)
0 Buton de comandă (rotativ) (116)
qa Buton GAIN (Intensitate)/ B (113, 130)
qs Buton FINDER/LCD (vizor/LCD) (108)
qd
(Compensarea expunerii) /
(Index imagini)/ buton V (111)
Continuare k
135
1 Mufă i căşti
Folosiţi minimufa stereo pentru căşti.
5 Montură (104)
2 Mufă DC IN (de c.c.) (103)
7 Contacte pentru obiectiv
Nu atingeţi şi nu murdăriţi aceste contacte.
3 Curea de prindere
Ajustaţi cureaua de prindere aşa cum este
prezentat în imaginea de mai jos.
6 Senzor de imagine
8 Pin de fixare a obiectivului
9 Buton de eliberare a obiectivului
(105)
0 Comutator de fixare a zoom-ului
(112)
qa Parasolar (100)
qs Obiectiv (104)
qd Inel de zoom (112)
qf Inel de focalizare (112)
4 Suport de prindere a trepiedului
Folosiţi un trepied (comercializat separat)
al cărui şurub de prindere este mai mic de
5,5 mm.
136
Lista simbolurilor
Partea superioară
Partea dreaptă
Partea superioară
PASM
Modul expunere
Contra neclaritate la
mişcare
Amurg - camera ţinută în
mână
Dimensiunea imaginilor /
Formatul de imagine
Partea din stânga
ISO
Numărul de fotografii ce
pot fi înregistrate
Calitatea imaginilor de film
Card de memorie
Durata cât se pot înregistra
filme
Energia rămasă a
acumulatorului
Nu se înregistrează sunet în
cursul filmării
Avertizare de mişcări
nedorite ale camerei
Avertizare de
supraîncălzire
Fişierul cu baza de date
este complet ocupat /
Eroare legată de fişierul cu
baza de date
Balans de alb
Histogramă
Partea de jos
100
FX FH HQ
Partea din stânga
123min
Modul bliţ /
Reducere efect de ochi
roşii
Modul drive
Modul focalizare
±0.0
Compensarea bliţului
Modul măsurare
Intensitate
AWB
101-0012
Stil creativ
DRO/ Auto HDR
Bliţ în curs de încărcare
STBY/REC
00:00:00
Director de redare –
Numărul fişierului
Protecţie
Starea înregistrării
Contor
(oră:minute:secunde)
Continuare k
137
Partea superioară
Partea din stânga
Partea dreaptă
Partea de jos
Partea de jos
Focalizare
1/125
F3.5
±0.0
2010-1-1
9:30AM
12/12
Timp de expunere
Diafragmă
Compensarea expunerii
Data/ ora înregistrate
corespunzătoare imaginii
Numărul imaginii / Numărul de imagini înregistrate
SteadyShot dezactivat
Apare când HDR nu a
funcţionat pentru imagine
Partea din dreapta
Butoane
virtuale
Consultaţi pagina 107.
• Indicatoarele afişate şi poziţiile acestora sunt
aproximative şi pot diferi de ceea ce vedeţi
efectiv.
138
Note privind licenţele
Aplicaţiile software “C Library”, “Expat”, “zlib”, “dtoa”, “pcre” şi “libjpeg” sunt furnizate împreună
cu această cameră. Vă furnizăm acest software în baza unei convenţii de licenţă încheiate cu deţinătorii
drepturilor de autor respectivi. Conform solicitării acestora, avem obligaţia de a vă informa asupra
următoarelor aspecte. Vă rugăm să citiţi următoarele :
“license1.pdf” din directorul “License” de pe discul CD-ROM. Acolo veţi găsi licenţele (în limba
engleză) pentru aplicaţiile software “C Library”, “Expat”, “zlib”, “dtoa”, “pcre” şi “libjpeg”.
ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT SUB PORTOFOLIUL DE PATENTE AVC, ACORDAT
PENTRU UZUL PERSONAL ŞI NECOMERCIAL AL CLIENŢILOR ÎN SCOPUL :
(I) CODAREA VIDEO COMPATIBILĂ CU STANDARDUL AVC (“AVC VIDEO”) ŞI/ SAU
(II) DECODAREA AVC VIDEO CARE A FOST CODATĂ DE UN CLIENT ANGAJAT ÎNTR-O
ACTIVITATE PERSONALĂ ŞI NON-COMERCIALĂ ŞI/SAU CARE A FOST OBŢIUNTĂ DE
LA UN PROVIDER VIDEO LICENŢIAT PENTRU A FURNIZA AVC VIDEO.
NU ESTE ACORDATĂ NICI O LICENŢĂ ŞI NU POATE FI PRESUPUSĂ IMPLICITĂ NICI O
LICENŢĂ PENTRU NICI O ALTĂ UTILIZARE.
PUTEŢI OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE DE LA MPEG LA, LLC., LA ADRESA:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Cu privire la aplicaţiile software compatibile GNU GPL / LGPL
În această cameră digitală sunt încorporate aplicaţii software care sunt compatibile cu Licenţa publică
generală GNU (în continuare denumită “GPL” - LPG) sau Licenţa publică generală restrânsă GNU (în
continuare denumită “LGPL” - LPGR). Sunteţi informaţi că aveţi dreptul de a accesa, de a modifica
şi de a redistribui codul sursă al acestor aplicaţii software în concordanţă cu licenţele LPG şi LPGR
furnizate.
Codul sursă este furnizat pe pagina web. Folosiţi adresa următoare pentru a-l prelua :
http://www.sony.net/Products/Linux/
Preferăm să nu fim contactaţi în legătură cu conţinutul codului sursă.
Citiţi “license2.pdf” din directorul “License” de pe discul CD-ROM. Acolo veţi găsi (în limba engleză)
licenţele “GPL” şi “LGPL” pentru aplicaţiile software.
Pentru vizualizarea documentelor PDF, este necesară aplicaţia Adobe Reader. În cazul în care aceasta
nu este instalată pe calculatorul dvs., o puteţi prelua de pe pagina de internet a firmei Adobe Systems
:
http://www.adobe.com/
139
Index
A
Accesorii furnizate ................................... 100
Acumulator ................................................ 89
Detaşare ................................................. 103
Încărcare ......................................... 90, 102
Montare ................................................. 102
Nivel de energie rămas .......................... 102
Adobe ...................................................... 139
AF, zonă ~ ................................................. 30
AF/ MF, selectare ....................................... 16
Amurg - cameră ţinută în mână.................. 28
Autofocalizare ............................................ 16
Autofocalizare, mod ................................... 31
Autofocalizare singlară .............................. 31
Auto HDR .................................................. 45
AVCHD ...................................................... 86
Avertizare, mesaje ...................................... 82
B
Balans de alb .............................................. 21
Balans de alb personalizat .......................... 22
Balans de alb prestabilit ............................. 22
Bliţ.............................................................. 37
Bliţ, compensare~ ..................................... 43
Bliţ, mod ................................................... 37
Bliţ de umplere........................................... 37
Buton de comandă (rotativ) . 9, 114, 130, 135
Butoane de operare ...................................... 8
DISP .................................... 9, 14, 112, 135
FINDER/LCD ............................... 113, 135
FOCUS .................................. 8, 9, 113, 135
FOTO (PHOTO) ........................... 110, 134
GAIN ................................... 9, 18, 113, 135
MENIU (MENU) ...................... 9, 112, 135
MOD (MODE) .............................. 108, 134
Redare ........................................... 116, 135
START/STOP ................................ 110, 134
Butoane virtuale ........................................... 9
140
C
Cablu
alimentare .............................................. 103
HDMI .................................................... 117
USB ............................................... 100, 120
Calculator
Cerinţe de sistem ................................... 118
Pregătire ................................................ 118
Card de memorie ................................ 87, 109
Caroiaj ........................................................ 53
Central .................................................. 38, 42
Claritate ...................................................... 41
Compensarea bliţului ................................. 43
Compensarea expunerii ...................... 20, 113
Conexiune
calculator ............................................... 120
televizor ................................................. 117
USB ....................................................... 120
Condensarea umezelii ........................ 80, 125
Configurare ................................................ 12
Contrast ...................................................... 41
Contra neclaritate la mişcare ...................... 29
Controlul defocalizării fundalului .............. 25
Conţinutul interfeţei .................................... 14
Crearea unui disc......................................... 72
AVCHD ............................................. 72, 73
Blu-ray .............................................. 72, 73
DVD .................................................. 72, 74
Culoare
Filtru ........................................................ 22
Temperatură............................................. 22
Curăţare, mod ............................................ 65
Curea de umăr .................................. 134, 135
D
Data / Ora, setare................................ 60, 106
Demontrativ, mod ...................................... 67
Difuzor ..................................................... 135
Diafragmă .................................................. 25
Dimensiunea imaginii ................................ 39
Director, număr limită ................................ 84
DISP ........................................................... 14
DMF ........................................................... 16
DRO/Auto HDR......................................... 44
D, Optimizator domeniu~ .......................... 44
Drive, mode~ ............................................. 33
E
Economisire energie.................................... 62
Expunere, Compensare~ ....................... 11, 43
Expunere manuală ............................... 27, 114
Ecran LCD ................................................ 108
F
FH ............................................................... 38
Fişier, număr~ ............................................. 71
Filtru de culoare .......................................... 22
Focalizare .................................... 16, 112, 113
Focalizare manuală ..................................... 16
Focalizare manuală directă ......................... 16
Format dată ................................................. 60
Format de imagine ...................................... 40
Formatare .................................................... 69
Fotografiere fără obiectiv ...................... 41, 54
FX ............................................................... 38
G
GAIN (Intensificare) ........................... 18, 113
I
Identificarea părţilor componente ............. 134
Imagine unică .............................................. 23
Informaţii importante privind utilizarea
camerei digitale .........................................97
Iniţializare .................................................... 68
Index imagine......................................... 23, 48
Inel
de focalizare .................................... 112, 136
de zoom ........................................... 112, 136
Intensificare (Gain) ...................................... 18
Interfaţă
conţinut...................................................... 14
index .......................................................... 23
ISO, sensibilitate .......................................... 19
Î
Înregistrare ................................................. 110
sonor film .................................................. 52
filme ........................................................ 110
fotografii .................................................. 111
funcţii ...................................................... 112
Încărcător ..................................................... 90
Încărcarea acumulatorului .......................... 102
L
Limbă ...........................................................59
LCD
Ecran .......................................................108
Luminozitate ............................................ 63
Lista elementelor meniului ........................130
Lista simbolurilor afişate pe ecran .............137
Luminozitate
LCD ...........................................................63
Vizor ..........................................................64
H
HQ ............................................................... 38
Histogramă ........................................... 14, 15
Continuare k
141
M
Mărirea fotografiilor.....................................51
“Memory Stick”, card~ ................................88
Meniu ...................................................10, 112
Cameră .............................................. 11, 131
Configurare........................................ 12, 133
Mod fotografiere ............................... 10, 131
Mod înregistrare/ Dimensiune imagine . 10, 131
Luminozitate/ culoare ....................... 11, 132
Redare ............................................... 12, 132
Mesaje de avertizare ....................................82
Mod
autofocalizare ............................................ 31
bliţ ............................................................. 37
curăţare ...................................................... 65
demonstrativ .............................................. 67
drive .......................................................... 33
expunere .................................................. 114
înregistrare ................................................ 38
măsurare .................................................... 42
Multi.......................................................30, 42
N
Numărul
fişierului .................................................... 71
F ................................................................ 25
de pixeli ..................................................... 15
de imagini ce apar în interfaţa index ......... 48
O
Obiectiv
demontare ................................................ 105
montare.................................................... 104
Optimizatorul domeniului D ........................44
Ora de vară ...................................................60
142
P, Q
PhotoTV HD ..............................................117
PMB .....................................................72, 119
Pornirea camerei ........................................106
Programare auto ...................................24, 114
Prezentare de fotografii ................................50
Prioritate timp de expunere ..................26, 114
Prioritate diafragmă .............................25, 114
Protejare .......................................................49
Punctual........................................................42
Punct mobil ..................................................30
R
Rear sync..................................................... 37
Recuperare BD imagini............................... 70
Redare ....................................................... 116
Redare la televizor .................................... 117
Reducerea fenomenului de ochi roşii .......... 55
Revizualizare (Reluare) automată ............... 56
Reglarea volumului sonor ........................... 57
S
Saturaţie ...................................................... 41
Selectare fotografie / film ............................ 47
Semnale sonore ........................................... 58
Sensibilitate ISO ......................................... 19
Simboluri................................................... 137
Sincronizare lentă (Slow Sync) ................... 37
Sincronizare spate (Rear Sync) ................... 37
Soluţionarea problemelor .................... 76, 121
Software .................................................... 118
Specificaţii ................................................ 127
Spot (punctual) ............................................ 42
Stil creativ ................................................... 41
Stabilire dată / oră ....................................... 60
Stabilire regiune .......................................... 61
SteadyShot, funcţie~ ................................... 32
Suport de prindere a accesoriilor .............. 134
Ş
Ştergere ............................................... 46, 116
T
Temperatură de culoare ............................... 22
Temporizator ............................................... 35
Timp de expunere........................................ 26
U
Umezeală, condensare......................... 80, 125
USB, conexiune ........................................ 120
USB, conector ........................................... 134
V
Valori adiacente: Cont. ............................... 36
Versiune....................................................... 66
Vizionarea imaginilor la televizor ............. 117
Vizor .......................................................... 108
Vizor, luminozitate ...................................... 64
Volum, reglaje ............................................. 57
W
Windows, calculator.................................. 118
WB (balans de alb).................................... 113
Z
Zonă de AF...................................................30
Zoom zoom ................................................112
Informaţii suplimentare legate de acest produs, precum
şi răspunsuri la cele mai frecvente întrebări puteţi găsi
pe Site-ul nostru de Internet dedicat clienţilor.
143
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în
Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru
mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement