Sony NEX-VG10E NEX-VG10E Cameră video HD cu obiective interschimbabile Instrucţiuni de utilizare

Add to my manuals
7 Pages

advertisement

Sony NEX-VG10E NEX-VG10E Cameră video HD cu obiective interschimbabile Instrucţiuni de utilizare | Manualzz
NEX-3/5/5C/C3
NEX-VG10/VG10E
Sunt descrise aici noile funcţii oferite de această actualizare a firmwareului și operaţiunile respective.
Consultaţi Ghid de acţionare pentru camera/camera video digitală și
Adaptor de montură LA-EA2 și Manual incluse pe CD-ROM-ul
furnizat.
Elementele meniului și setările utilizate în acest manual sunt acelea când
[English] este selectată în [Language] din meniul [Setup].
© 2011 Sony Corporation
4-420-528-72(1)
Funcţii noi
Următoarele funcţii noi vor fi oferite prin upgrade-ul la acest firmware.
Compatibilitatea cu Adaptor de montură LA-EA2
Utilizând un obiectiv Montură A cu Adaptor de montură LA-EA2 (vândut
separat), puteţi profita de caracteristica AF de detectare a fazei pentru a
fotografia.
Adaptor de montură LA-EA2
Obiectiv Montură A
Note
• Este posibil să nu puteţi utiliza Adaptor de montură LA-EA2 cu anumite obiective. Este posibil
să nu puteţi utiliza focalizarea automată cu anumite obiective atașate cu adaptor de montură.
Pentru recomandări legate de obiectivele compatibile, contactaţi furnizorul Sony sau un centru
de service local autorizat Sony.
• Când obiectivul are un comutator pentru modul de focalizare (AF/MF), setaţi modul de
focalizare cu ajutorul comutatorului obiectivului. Când obiectivul nu are un comutator, setaţi
modul de focalizare din meniu.
• Este posibil ca focalizarea camerei să dureze mult sau să fie dificilă, în funcţie de obiectivul
utilizat sau de subiect.
NEX-3/5/5C/C3:
• Următoarele funcţii nu funcţionează când este atașat Adaptor de montură LA-EA2.
– [Smile Shutter]
– [Face Detection]
• Este posibil ca zgomotul camerei video și al obiectivului în operaţiunea de focalizare automată să
fie înregistrat în timpul înregistrării unui film.
Utilizarea unui obiectiv SSM va reduce zgomotul provocat de focalizarea automată. De
asemenea, puteţi dezactiva înregistrarea sunetului selectând [Menu] t [Setup] t [Movie Audio
Rec] t [Off].
• Diafragma este setată la F3.5 când înregistraţi filme cu focalizare automată. Când utilizaţi un
obiectiv cu o valoare F-stop F3.5 sau mai mică, diafragma este setată la valoarea F-stop maximă a
obiectivului. Când doriţi să setaţi propria valoare pentru diafragmă pentru a înregistra filme,
selectaţi [Aperture Priority] din [Shoot Mode], apoi selectaţi focalizarea manuală înainte de a
începe înregistrarea. Setarea diafragmei selectate la început se va păstra până la oprirea
înregistrării. Nu puteţi modifica setarea diafragmei în timpul înregistrării unui film.
2RO
Continuare r
NEX-VG10/VG10E:
• În cazul în care camera video digitală focalizează automat în timpul înregistrării unui film, se
înregistrează zgomotul camerei video și al obiectivului din operaţiunea de focalizare automată.
Puteţi reduce zgomotul prin conectarea unui microfon extern cu o minimufă cu diametru de 3,5
mm la mufa microfonului camerei video, poziţionând microfonul cât mai departe de camera
video digitală. Dacă doriţi să eliminaţi complet zgomotul, se recomandă să selectaţi MENU t
[Setup] t [Movie Audio Rec] t [Off].
• Diafragma este setată la F3.5 când înregistraţi filme cu focalizare automată. Când utilizaţi un
obiectiv cu o valoare F-stop F3.5 sau mai mică, diafragma este setată la valoarea F-stop maximă a
obiectivului. Când doriţi să setaţi propria valoare pentru diafragmă pentru a înregistra filme,
selectaţi [Aperture Priority] sau [Manual Exposure] din [Shoot Mode], apoi selectaţi focalizarea
manuală. Dacă modificaţi diafragma în timpul înregistrării unui film, zgomotul poate fi auzit sau
este posibil ca ecranul să se lumineze în timp ce camera video digitală procesează ajustarea.
Funcţii noi oferite în meniu
Următoarele funcţii vor fi adăugate la meniu prin upgrade-ul acestui firmware.
Meniu
Elemente noi
Funcţii
Camera
Autofocus Area
Vă permite să setaţi o poziţie pentru
AF de detectare a fazei, când este
atașat Adaptor de montură LA-EA2.
Setup
Micro ajustare AF
Vă permite să ajustaţi la final poziţia
(AF Micro Adj./amount/ focalizată automat când este atașat
Clear)
Adaptor de montură LA-EA2.
Corecţie (Peaking Level/ Îmbunătăţește conturul gamelor de
focalizare internă cu o anumită
Peaking Color) (numai
culoare în focalizarea manuală.
pentru NEX-VG10/
VG10E)
• Funcţia de corecţie este furnizată pentru NEX-3/5/5C/C3 în versiunea
anterioară de firmware. Pentru operare și setare, consultaţi Ghid de acţionare
corespunzător.
NEX-3/5/5C: Ghid de acţionare pentru Ver. 04
NEX-C3: Ver. 01 (Ghid de acţionare furnizat împreună cu camera)
3RO
Autofocus Area
Vă permite să setaţi o poziţie pentru AF de detectare a fazei la utilizarea unui
obiectiv Montură A cu Adaptor de montură LA-EA2 (vândut separat). Puteţi
seta numai poziţia pentru AF de detectare a fazei când este atașat un obiectiv
Montură A cu Adaptor de montură LA-EA2.
1 [Menu] t [Camera] t [Autofocus Area] t modul dorit.
(Wide)
Camera determină care dintre cele 15 zone AF sunt
utilizate pentru focalizare.
(Spot)
Camera utilizează zona AF localizată exclusiv în zona
centrală.
(Local)
Vă permite să alegeţi zona pentru care doriţi să activaţi
focalizarea dintre cele 15 zone AF cu rotiţa de control
(NEX-3/5/5C/C3) sau cu butoanele v/V/b/B (NEX-VG10/
VG10E).
4RO
AF Micro Adj./amount/Clear
Vă permite să ajustaţi și să înregistraţi o poziţie focalizată automat pentru fiecare
obiectiv când se utilizează un obiectiv Montură A cu Adaptor de montură
LA-EA2 (vândut separat).
1 [Menu] t [Setup] t [AF Micro Adj.] t [On].
2 [Menu] t [Setup] t [amount] t valoarea dorită t OK.
AF Micro Adj.
Setează dacă se utilizează funcţia [AF Micro Adj.]. Selectaţi [On]
pentru a o utiliza. (Setarea implicită este [Off].)
amount
Vă permite să selectaţi o valoare optimă cuprinsă între –20 și +20.
Selectarea unei valori mai mari deplasează poziţia focalizată
automat mai departe de cameră. Selectarea unei valori mai mici
deplasează poziţia focalizată automat mai aproape de cameră.
Clear
Șterge valoarea setată.
Note
• Se recomandă să ajustaţi poziţia în condiţiile actuale de fotografiere.
• Când atașaţi un obiectiv pentru care aţi înregistrat deja o valoare, valoarea înregistrată apare pe
ecran. [±0] apare pentru obiectivul pentru care o valoare trebuie să fie încă înregistrată.
• Dacă apare [–], au fost înregistrate mai mult de 30 de obiective. Dacă doriţi să înregistraţi alt
obiectiv, trebuie să ștergeţi mai întâi o valoare. Atașaţi un obiectiv al cărei valoare urmează să fie
ștearsă și selectaţi [±0]. Dacă doriţi să ștergeţi toate valorile înregistrate, selectaţi [Clear].
• Utilizaţi [AF Micro Adj.] numai cu obiective Sony, Minolta și Konika-Minolta. Dacă utilizaţi [AF
Micro Adj.] cu alte mărci de obiective, valoarea înregistrată poate fi afectată.
• Nu puteţi seta [AF Micro Adj.] individual pentru un obiectiv Sony, Minolta și Konika-Minolta cu
aceeași specificaţie.
5RO
Peaking Level (numai pentru
NEX-VG10/VG10E)
Îmbunătăţește conturul gamelor de focalizare internă cu o anumită culoare în
focalizarea manuală. Această funcţie vă permite să confirmaţi simplu focalizarea.
1 MENU t [Setup] t [Peaking Level] t setarea dorită.
High
Setează nivelul de corecţie la ridicat.
Mid
Setează nivelul de corecţie la mediu.
Low
Setează nivelul de corecţie la scăzut.
Off
Nu utilizează funcţia de corecţie.
Note
• Din moment ce camera video determină focalizarea zonelor fine, nivelul de corecţie este diferit în
funcţie de subiect, de situaţia de fotografiere sau de obiectivul utilizat.
• Cadrul gamelor de focalizare internă nu este îmbunătăţit atunci când camera video este conectată
utilizând un cablu HDMI.
6RO
Peaking Color (numai pentru
NEX-VG10/VG10E)
Setează culoarea utilizată pentru funcţia de corecţie în focalizarea manuală.
1 MENU t [Setup] t [Peaking Color] t setarea dorită.
White
Îmbunătăţește conturul în alb.
Red
Îmbunătăţește conturul în roșu.
Yellow
Îmbunătăţește conturul în galben.
Notã
• Acest element nu poate fi setat atunci când [Peaking Level] este setat la [Off].
7RO

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • MILC 16.2 MP CMOS Black
  • Image stabilizer
  • Fastest camera shutter speed: 1/4000 s Slowest camera shutter speed: 30 s
  • Video recording 1280 x 720 pixels HD
  • Built-in microphone
  • Lithium-Ion (Li-Ion)

Related manuals

Download PDF

advertisement