Sony | NEX-VG10E | Sony NEX-VG10E NEX-VG10E Cameră video HD cu obiective interschimbabile Instrucţiuni de utilizare

4-258-742-32(1)
Cameră video
digitală HD cu obiectiv
interschimbabil
Manual „Handycam”
Cuprins
Imagini eșantion
Menu
Index
© 2010 Sony Corporation
NEX-VG10/VG10E
RO
Note despre utilizarea camerei video
Cuprins
Modalitate de folosire a manualului
Daţi clic pe un buton din partea dreaptă sus a coperţii și a fiecărei pagini pentru a
sări la pagina corespunzătoare.
Este practic când căutaţi o anumită funcţie pe care doriţi să o utilizaţi.
Imagini
eșantion
Căutarea informaţiilor după
funcţie.
Căutarea informaţiilor după
imagini eșantion.
Căutarea informaţiilor întro listă de elemente de
meniu.
Menu
Căutarea informaţiilor după
cuvântul cheie.
Puteţi sări la pagina respectivă dând clic pe numerele paginilor menţionate în
manual.
Index
Semne și notări folosite în acest manual
În acest manual, secvenţa operaţiilor
este indicată prin săgeţi (t).
Acţionaţi camera digitală în ordinea
indicată.
Setarea implicită este indicată de
.
Indică precauţii și restricţii
referitoare la utilizarea corectă a
camerei digitale.
z Indică informaţii utile de știut.
2RO
Cuprins
Cuprins
Note despre utilizarea camerei video
Operaţii elementare
Imagini
eșantion
Modalitate de folosire a manualului ······················2
Imagini eșantion ····················································5
Utilizarea butoanelor de operare···························8
Menu ···································································10
Menu
Folosirea funcţiilor cu butoanele de pe
panoul de control
Index
DISP (Display Contents) ······································14
FOCUS (AF/MF Select) ········································· 16
GAIN (Gain) ··························································· 18
ISO········································································· 19
(Exposure Comp.) ··········································20
WB (White Balance)·············································21
(Image Index)··················································23
Folosirea funcţiilor din meniu
Shoot Mode·························································10
Camera································································11
Rec Mode/Image Size ·········································11
Brightness/Color ·················································11
Playback······························································12
Setup ···································································12
3RO
Continuare r
Cuprins
Conectarea la alte echipamente
Crearea unui disc folosind un calculator·············72
Crearea unui disc folosind un DVD
writer/recorder ·························································· 75
Depanare·····························································76
Mesaje de avertizare ···········································82
Imagini
eșantion
Depanare
Menu
Altele
Index
Utilizarea camerei digitale în străinătate··············85
Format AVCHD····················································86
Cartelă de memorie·············································87
Acumulator ··························································89
Încărcător acumulator ·········································90
Adaptor de montură obiectiv ······························91
Curăţare·······························································92
Index
Index····································································93
4RO
Cuprins
Imagini eșantion
„Vreau să captez această scenă într-o imagine, dar cum procedez?”
Aţi putea găsi răspunsul parcurgând imaginile eșantion prezentate aici. Daţi clic
pe imaginea eșantion dorită.
Dacă daţi clic pe o imagine, ecranul va trece la pagina care descrie funcţia
recomandată pentru înregistrarea acelui tip de imagine.
Imagini
eșantion
Filmări la fel de clare ca fotografiile (pagina 6)
Înregistrare cu camera în mână (pagina 6)
Înregistrarea peisajelor (pagina 6)
Înregistrarea clară a fotografiilor (pagina 7)
Menu
Clic!
Index
5RO
Continuare r
Defocalizarea fundalului (25)
Ajustarea culorii (21)
16
20
Focalizare manuală (16)
În luminozitate mai bună (20)
Menu
21
Imagini
eșantion
25
Cuprins
Filmări la fel de clare ca fotografiile
Înregistrare cu camera în mână
31
Prevenirea vibraţiilor camerei (32)
Urmărind un subiect în mișcare (31)
Index
32
Înregistrarea peisajelor
20
41
Cerul în culori vii (20)
Frunze colorate (41)
41
53
Culori verde aprins (41)
Menţinerea nivelului dvs. de înregistrare (53)
6RO
Continuare r
28
La lumina lumânării (29)
Ţinând camera cu mâna (28)
36
44
Peisaj cu diverse zone de luminozitate (44)
34
Captarea luminozităţii externe dintr-un
mediu intern (44)
Captarea momentului perfect (34)
Index
44
Menu
Aceeași scenă cu luminozitate diferită (36)
Imagini
eșantion
29
Cuprins
Înregistrarea clară a fotografiilor
7RO
Operaþii elementare
Butonul rotativ și butoanele v/V/b/B vă permit să
folosiţi diverse funcţii ale camerei.
Cuprins
Utilizarea butoanelor de operare
v/V/b/B
MENU
Imagini
eșantion
FOCUS
Menu
Buton rotativ
Când răsuciţi butonul rotativ sau apăsaţi butoanele v/V/b/B urmărind afișajul de
pe ecran, puteţi selecta elemente și setări. Selectarea dvs. este determinată când
apăsaţi butonul rotativ.
Index
Săgeţile indică faptul că puteţi răsuci butonul rotativ.
Când opţiunile apar pe ecran, le puteţi răsfoi răsucind butonul rotativ sau apăsând butoanele v/V/b/B.
Apăsaţi butonul rotativ pentru a confirma alegerea.
8RO
Continuare r
Buton rotativ
Imagini
eșantion
MENU
Cuprins
Butoanele MENU și FOCUS și butonul rotativ au roluri diferite, în funcţie de
afișajul de pe ecran. Rolul atribuit (funcţia) fiecărui buton este afișat pe ecran.
Pentru a folosi funcţia afișată în colţul din dreapta sus a ecranului, apăsaţi butonul
MENU. Pentru a folosi funcţia afișată în centru, apăsaţi butonul rotativ. Pentru a
folosi funcţia afișată în colţul din dreapta jos a ecranului, apăsaţi butonul FOCUS.
În acest manual, butoanele sunt indicate de pictograma sau funcţia afișată pe
ecran.
FOCUS
Menu
În acest caz, butonul MENU funcţionează ca [Menu], butonul rotativ ca [Shoot Mode] și butonul
FOCUS ca [AF/MF Select].
Index
Butoanelor v/V/b/B le sunt atribuite funcţii ce vor fi utilizate frecvent.
v: DISP (Display Contents) (pagina 14)
V:
(Exposure Comp.) în timpul înregistrării (pagina 20)/
(Image Index) în
timpul redării (pagina 48)
b: WB (White Balance) (pagina 21)
B: GAIN (Gain) (pagina 18)
9RO
Folosirea funcþiilor din meniu
Cuprins
Menu
Puteţi stabili setările elementare pentru camera video în ansamblu sau acţiona
anumite funcţii, cum ar fi înregistrare, redare sau alte operaţii.
Imagini
eșantion
1 Apăsaţi butonul MENU.
v/V/b/B
MENU
Menu
2 Selectaţi elementul dorit răsucind
butonul rotativ sau apăsând butoanele
v/V/b/B și apoi apăsând butonul
rotativ.
3 Urmărind instrucţiunile de pe ecran,
selectaţi elementul dorit și apăsaţi
butonul rotativ pentru a confirma
opţiunea.
Index
Buton rotativ
Shoot Mode
Vă permite să selectaţi un mod de înregistrare.
Program Auto
Vă permite să particularizaţi setări, cu excepţia
expunerii (viteza obturatorului și diafragma).
Hand-held Twilight*
Înregistrează scene nocturne cu mai puţin zgomot și
estompare, fără trepied.
Anti Motion Blur*
Reduce vibraţia camerei la înregistrarea unei scene de
interior sau telefoto.
Manual Exposure
Ajustează diafragma și viteza obturatorului.
Shutter Priority
Ajustează viteza obturatorului pentru a exprima
mișcarea subiectului.
Aperture Priority
Ajustează intervalul focalizării sau defocalizează fundalul.
* Doar fotografii
10RO
Continuare r
Cuprins
Camera
Vă permite să setaţi metoda de focalizare, înregistrarea continuă,
autodeclanșatorul etc.
AF/MF Select
Selectează focalizarea automată sau manuală.
Selectează zona ce urmează a fi focalizată.
Autofocus Mode*
Selectează metoda de focalizare automată.
SteadyShot
Setează compensarea vibraţiilor camerei.
Drive Mode*
Selectează metoda folosită pentru declanșarea bliţului
atașat (vândut separat).
Flash Mode*
Selectează metoda folosită pentru declanșarea bliţului.
DISP (Display
Contents)
Display
Contents
Comută între diversele informaţii afișate pe ecranul de
înregistrare.
Imagini
eșantion
Autofocus Area*
* Doar fotografii
Menu
Rec Mode/Image Size
Vă permite să setaţi modul de înregistrare a filmelor și dimensiunea imaginilor
fotografiilor.
Movie
Selectează calitatea imaginii.
Index
Rec Mode
Still
Image Size
Selectează dimensiunea imaginii.
Aspect Ratio
Selectează formatul imaginii.
Brightness/Color
Vă permite să setaţi luminozitatea, cum ar fi compensarea expunerii, și să
efectuaţi setări de culoare, cum ar fi balanţa de alb.
Exposure Comp.
Compensează luminozitatea întregii imagini.
Gain
Setează sensibilitatea luminoasă pentru înregistrarea
filmelor.
ISO*
Setează sensibilitatea luminoasă pentru fotografiere.
White Balance
Selectează tonurile de culoare în funcţie de condiţiile de
lumină ale mediului.
Creative Style
Selectează metoda de procesare a imaginii.
Metering Mode*
Selectează metoda folosită pentru măsurarea
luminozităţii.
Flash Compensation*
Ajustează cantitatea de lumină a bliţului atașat (vândut
separat).
DRO/Auto HDR*
Corectează automat luminozitatea sau contrastul.
* Doar fotografii
11RO
Continuare r
Cuprins
Playback
Vă permite să setaţi funcţiile de redare.
Șterge imagini.
Movie/Still Select
Selectează un film sau o fotografie pentru a fi redate.
Image Index
Selectează numărul de imagini care să fie afișate pe
ecranul index.
Protect
Protejează imagini sau anulează protecţia.
Still Slide Show*
Redă automat fotografii.
Enlarge Still image*
În timpulContents
redării
Display
Imagini
eșantion
Delete
Mărește fotografia.
Comută între diversele informaţii afișate pe ecranul de
redare.
* Doar fotografii
Vă permite să efectuaţi setări de înregistrare mai detaliate sau să schimbaţi
setările camerei digitale.
Menu
Setup
Shooting Settings
Setează opţiunea de înregistrare sau neînregistrare a
sunetului filmelor.
Grid Line
Activează grila care vă ajută să reglaţi compoziţia imaginilor.
Shoot w/o Lens
Setează opţiunea de înregistrare sau neînregistrare a
imaginilor fără obiectiv.
Red Eye Reduction*
Când se folosește bliţul (vândut separat), se evită
efectul ochilor roșii.
Auto Review*
Afișează imaginea imediat după înregistrare.
Index
Movie Audio Rec
Main Settings
Volume Settings
Setează nivelul sunetului filmelor.
Beep
Setează sunetul produs când acţionaţi camera.
Language
Selectează limba utilizată pe ecran.
Date/Time Setup
Setează data și ora.
Area Setting
Selectează zona unde utilizaţi camera digitală.
Power Save
Comută camera digitală în modul de economisire a energiei.
LCD Brightness
Reglează luminozitatea monitorului LCD.
Viewfinder Bright.
Reglează luminozitatea vizorului.
Cleaning Mode
Vă permite să curăţaţi senzorul de imagine.
Version
Afișează versiunea camerei digitale și a obiectivului.
Demo Mode
Setează opţiunea de utilizare sau neutilizare a filmului
demonstrativ.
Reset Default
Reiniţializează camera digitală la setările din fabrică.
12RO
Continuare r
Memory Card Tool
Formatează cartela de memorie.
Recover Image DB
Repară fișierul bază de date imagini al filmelor când
sunt găsite inconsecvenţe.
File Number*
Selectează metoda folosită pentru atribuirea numerelor
de fișier imaginilor.
Cuprins
Format
* Doar fotografii
Imagini
eșantion
Menu
Index
13RO
Folosirea funcþiilor cu butoanele de pe panoul de control
Cuprins
DISP (Display Contents)
Folosind butonul:
1 Apăsaţi butonul DISP în mod repetat pentru a selecta modul dorit.
Folosind meniul:
2 Selectaţi modul dorit răsucind butonul rotativ.
Imagini
eșantion
1 În timpul înregistrării, buton MENU t [Camera] t [Display Contents].
În timpul redării, buton MENU t [Playback] t [Display Contents].
În timpul înregistrării
Histogram
Afișează grafic valorile de
luminanţă, pe lângă condiţiile de
înregistrare.
No Disp. Info.
Nu afișează informaţii de
înregistrare.
Index
Afișează informaţii elementare
de înregistrare.
Menu
Display Info.
14RO
Continuare r
Cuprins
z Ce este histograma
Histograma afișează valorile de luminanţă care indică câţi pixeli de o anumită
luminozitate există în imagine. Imaginile luminoase determină distribuirea valorilor
histogramei spre dreapta, iar cele întunecate spre stânga.
A Număr de pixeli
B Luminozitate
Imagini
eșantion
Întunecat
Strălucitor
Afișează informaţii de
înregistrare.
Disp. Detail Info
Afișează informaţii de
înregistrare detaliate.
No Disp. Info.
Nu afișează informaţii de
înregistrare.
Index
Disp. Basic Info
Menu
În timpul redării
Notă
• Televizorul sau monitorul conectat la cameră cu un cablu HDMI (vândut separat) va afișa același
conţinut al ecranului setat cu opţiunea [Display Contents].
15RO
Cuprins
AF/MF Select
Selectează focalizarea automată sau manuală.
1 Buton FOCUS t mod dorit.
Sau buton MENU t [Camera] t [AF/MF Select] t mod dorit.
Focalizează automat.
(DMF)*
După focalizarea automată, efectuează manual ajustarea
fină a focalizării (Focalizare Manuală Directă).
(Manualfocus)
Ajustează focalizarea manual. Răsuciţi inelul de focalizare
spre stânga sau dreapta pentru ca subiectul să apară mai clar.
Imagini
eșantion
(Autofocus)
* Doar fotografii
z Folosirea eficientă a focalizării automate
Menu
Dacă este dificil să focalizaţi un subiect în timp ce înregistraţi un film, apăsaţi
PHOTO până la jumătate pentru a activa [Single-shot AF] (pagina 31) temporar.
Acest lucru va facilita focalizarea.
z Folosirea eficientă a focalizării manuale
Index
Folosiţi focalizarea manuală pentru a înregistra următoarele subiecte.
• Un subiect în spatele unei ferestre udate de stropi de ploaie.
• Un subiect în spatele unui geam cu striaţii orizontale.
• Un subiect cu un contrast redus între subiect și fundal.
• Când este focalizat un subiect în prim-plan, dar doriţi să treceţi la focalizarea unui
subiect din fundal.
Sugestie pentru focalizare
Focalizaţi mai întâi subiectul cu capătul telefoto al zoomului și apoi deplasaţi zoomul
spre capătul de panoramare. Când înregistraţi o imagine în prim-plan, focalizaţi
subiectul cu capătul de panoramare al zoomului.
„Fixarea focalizării” este utilă când puteţi prevedea
distanţa până la subiect. Cu „Fixarea focalizării”, puteţi
fixa focalizarea anticipat, la distanţa la care urmează să se
afle subiectul la un moment dat.
16RO
Continuare r
Montură obiectiv
Cuprins
z Pentru a măsura distanţa exactă până la subiect
Semnul
indică locul senzorului de imagine1). Când
măsuraţi distanţa exactă între cameră și subiect, raportaţivă la poziţia liniei.Distanţa dintre suprafaţa de contact a
obiectivului și senzorul de imagine este de circa 18 mm.
1) Senzorul de imagine este componenta camerei digitale
echivalentă peliculei.
2) Distanţa minimă de înregistrare a obiectivului E18 – 200 mm
Imagini
eșantion
• Dacă subiectul este mai aproape decât distanţa minimă de
fotografiere2) a obiectivului montat, focalizarea nu poate fi
confirmată. Aveţi grijă să fie o distanţă suficientă între subiect
și cameră.
cu zoom este de 0,3 m (Panoramare) – 0,5 m (Telefoto).
Menu
18 mm
DMF (Focalizare Manuală Directă)
2 Apăsaţi butonul PHOTO până la jumătate pentru focalizare automată.
Index
1 Buton MENU t [Camera] t [AF/MF Select] t [DMF].
3 Ţineţi butonul PHOTO apăsat până la jumătate, rotiţi inelul de focalizare
al obiectivului pentru o focalizare fină.
Notă
• [Autofocus Mode] este fixat pe [Single-shot AF].
17RO
Cuprins
Gain
Măriţi intensitatea luminoasă când înregistraţi în locuri iluminate slab. Selectaţi
valoarea dorită a intensităţii luminoase dacă nu doriţi ca aceasta să fie mărită de la
setarea [Auto].
1 În modul de înregistrare a filmelor, buton GAIN t setare dorită.
Sau buton MENU t [Brightness/Color] t [Gain] t setare dorită.
(Auto)
Setează automat intensitatea luminoasă.
0dB/3dB/6dB/9dB/ Puteţi să setaţi o valoare mai ridicată și să reduceţi
12dB/15dB/18dB/ estompările din locuri întunecate sau cu subiecte în mișcare
21dB/24dB/27dB
mărind intensitatea.
Imagini
eșantion
GAIN
AUTO
Note
Menu
• Cu cât valoarea este mai mare, cu atât crește nivelul zgomotului.
• Când modul de expunere este setat pe [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] și
[Gain] este setat la [Auto], [Gain] este setat automat între 0 dB și 21 dB.
• Setarea [Auto] nu este disponibilă în [Manual Exposure]. Dacă schimbaţi modul de expunere pe
[Manual Exposure] cu setarea [Auto], va fi comutat la 0 dB. Setaţi intensitatea luminoasă în
funcţie de condiţiile de înregistrare.
z Ajustarea sensibilităţii Gain/ISO (Index de expunere
Setarea Gain/ISO se referă la sensibilitatea la lumină a mediului de înregistrare cu un
senzor de imagine care primește lumină. Chiar și atunci când expunerea este aceeași,
imaginile diferă în funcţie de setarea Gain/ISO.
Index
recomandată)
Sensibilitate Gain/ISO mare
Cu o sensibilitate Gain/ISO mare, imaginile vor fi captate
la o luminozitate potrivită chiar în cazul unei expuneri
insuficiente. Totuși, mărirea sensibilităţii Gain/ISO duce
la creșterea nivelului zgomotului imaginilor.
Sensibilitate Gain/ISO mică
Puteţi înregistra imagini clare. Totuși, viteza
obturatorului se poate micșora pentru a compensa
sensibilitatea Gain/ISO scăzută. Ar trebui să ţineţi cont și
de vibraţia camerei și mișcarea subiectelor.
18RO
Cuprins
ISO
Setează sensibilitatea luminoasă pentru realizarea fotografiilor.
1 În modul de înregistrare a fotografiilor, buton GAIN t setare dorită.
Sau buton MENU t [Brightness/Color] t [ISO] t setare dorită.
(ISO AUTO)
Setează automat sensibilitatea ISO.
Imagini
eșantion
200/400/800/1600/ Puteţi să setaţi o viteză de obturaţie mai mare și să reduceţi
3200/6400/12800
estompările din locuri întunecate sau cu subiecte în mișcare
mărind sensibilitatea ISO (selectaţi o valoare mai mare).
Note
recomandată)
Index
z Ajustarea sensibilităţii Gain/ISO (Index de expunere
Menu
• [ISO AUTO] este selectat când folosiţi următoarele funcţii:
– [Hand-held Twilight]
– [Anti Motion Blur]
• Cu cât valoarea este mai mare, cu atât crește nivelul zgomotului.
• Când modul de expunere este setat pe [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] și
[ISO] este setat la [ISO AUTO], ISO este setat automat între ISO 200 și 1600.
• Setarea [ISO AUTO] nu este disponibilă în [Manual Exposure]. Dacă schimbaţi modul de
expunere pe [Manual Exposure] cu setarea [ISO AUTO], va fi comutat la 200. Setaţi ISO în
funcţie de condiţiile de înregistrare.
Setarea Gain/ISO se referă la sensibilitatea la lumină a mediului de înregistrare cu un
senzor de imagine care primește lumină. Chiar și atunci când expunerea este aceeași,
imaginile diferă în funcţie de setarea Gain/ISO.
Sensibilitate Gain/ISO mare
Cu o sensibilitate Gain/ISO mare, imaginile vor fi captate
la o luminozitate potrivită chiar în cazul unei expuneri
insuficiente. Totuși, mărirea sensibilităţii Gain/ISO duce
la creșterea nivelului zgomotului imaginilor.
Sensibilitate Gain/ISO mică
Puteţi înregistra imagini clare. Totuși, viteza
obturatorului se poate micșora pentru a compensa
sensibilitatea Gain/ISO scăzută. Ar trebui să ţineţi cont și
de vibraţia camerei și mișcarea subiectelor.
19RO
Cuprins
Exposure Comp.
Puteţi ajusta expunerea în pași de 1/3 EV la un interval între –2,0 EV și +2,0 EV.
1 Buton
(Exposure Comp.) t valoare dorită.
Sau buton MENU t [Brightness/Color] t [Exposure Comp.] t valoare
dorită.
Imagini
eșantion
Note
• Nu puteţi utiliza [Exposure Comp.] când folosiţi [Manual Exposure].
• Dacă înregistraţi un subiect în condiţii extreme de luminozitate sau întuneric sau când folosiţi
bliţul (vândut separat), s-ar putea să nu obţineţi un efect mulţumitor.
z Ajustarea expunerii pentru imagini mai frumoase
m
Setaţi [Exposure Comp.] spre –.
Index
Expunere corectă
M
Menu
Supraexpunere = prea multă lumină
Imagine prea albă
Setaţi [Exposure Comp.] spre +.
Subexpunere = prea puţină lumină
Imagine prea întunecată
• Pentru a înregistra subiecte în tonuri mai luminoase, setaţi o compensare laterală a
expunerii +.
Pentru ca fotografiile cu alimente să arate mai atrăgător, fotografiaţi alimentele
într-o lumină mai intensă ca de obicei și folosiţi fundal alb.
• Când fotografiaţi un cer senin, setarea compensării laterale – vă va permite să
captaţi cerul în culori intense.
20RO
Cuprins
White Balance
Ajustează tonurile de culoare în funcţie de condiţiile de lumină ale mediului.
Folosiţi această caracteristică când tonul de culoare al imaginii nu a ieșit cum vă
așteptaţi sau când doriţi să schimbaţi intenţionat tonul de culoare pentru
exprimare fotografică.
Pentru a ajusta balanţa de alb în funcţie de sursa de lumină specifică, citiţi explicaţiile
pentru fiecare mod.
Camera digitală detectează automat o sursă de lumină
și ajustează tonurile de culoare.
(Daylight)
Dacă selectaţi o opţiune pentru o anumită sursă de
lumină, tonurile de culoare sunt ajustate pentru sursa
de lumină (balanţă de alb prestabilită).
(Shade)
(Cloudy)
Menu
AWB (Auto WB)
Imagini
eșantion
1 Buton WB (Balanţă de alb) t mod dorit.
Sau buton MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t mod dorit.
(Incandescent)
(Fluorescent)
(Flash)
Ajustează balanţa de alb în funcţie de sursa de lumină
(temperatură de culoare). Realizează efectul filtrelor
CC (compensare de culoare) pentru fotografie.
(Custom)
Permite folosirea setării balanţei de alb reţinută de
[Custom Setup].
Index
(C.Temp./Filter)
(Custom Setup) Memorizează culoarea alb elementar (balanţă de alb
particularizată).
z Efectele condiţiilor de iluminare
Culoarea aparentă a subiectului este alterată de condiţiile de iluminare.
Tonurile de culoare sunt ajustate automat, dar puteţi ajusta tonurile de culoare
manual, folosind funcţia [White Balance].
Vreme/
iluminare
Lumină de zi
Înnorat
Caracteristici ale Alb (standard) Albăstrui
luminii
Fluorescent
Incandescent
Verzui
Roșiatic
21RO
Continuare r
)
Cuprins
Balanţă de alb prestabilită (
1 Buton MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t mod dorit.
2 Dacă este necesar, [Option] t ajustarea tonului de culoare.
Ajustarea către + determină înroșirea imaginii, iar ajustarea către – determină
albăstrirea imaginii.
1 Buton MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t [C.Temp./
Filter].
Imagini
eșantion
C.Temp./Filter
2 [Option] t valoarea dorită.
Cu cât valoarea este mai mare, cu atât imaginea devine mai
roșiatică, iar cu cât valoarea este mai mică, cu atât imaginea
devine mai albăstruie. (Setarea implicită este de 5500 K.)
Color Filter
Bazat pe utilizarea temperaturii de culoare setate la
standard, culoarea poate fi compensată la G (verde) sau M
(magenta). Cu cât valoarea este mai mare, cu atât crește
nivelul compensării culorii. (Setarea implicită este de 0 K.)
Menu
Color Temp.
Custom white balance
Index
1 Buton MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t [Custom
Setup].
2 Ţineţi camera în așa fel încât zona albă să acopere complet zona AF din
centru și apoi apăsaţi în jos butonul PHOTO.
Obturatorul va emite un clic și vor fi afișate valorile calibrate (temperatura de culoare
și filtrul de culoare).
3 Pentru a activa setarea balanţei de alb particularizate, buton MENU t
[Brightness/Color] t [White Balance] t [Custom].
Notă
• Dacă folosiţi bliţul (vândut separat) când este apăsat butonul PHOTO, balanţa de alb
particularizată va fi înregistrată ţinându-se cont de lumina bliţului. Fotografiaţi imagini cu bliţul
în cazul fotografiilor serale.
22RO
Cuprins
Image Index
Afișează imagini multiple în același timp.
În modul de înregistrare al filmelor:
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a trece la modul redare.
În modul de înregistrare al fotografiilor:
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a trece la modul redare.
2 Apăsaţi butonul
(Image Index).
Imagini
eșantion
Va apărea un index din 6 imagini.
Puteţi trece la un index cu 12 imagini; Buton MENU t [Playback] t [Image Index].
Va apărea un index din 6 imagini.
Puteţi trece la un index cu 12 imagini; Buton MENU t [Playback] t [Image Index].
Menu
3 Pentru a reveni la indexul cu o imagine, selectaţi imaginea dorită și
apăsaţi butonul rotativ.
z Comutarea între film și fotografie
Index
Pe ecranul cu indexul de imagini, puteţi alege tipul de
imagine selectând
(film) sau
(fotografie) din
stânga ecranului și apăsând în centrul butonului
rotativ.
Filmele și fotografiile nu pot fi afișate pe același
index.
23RO
Cuprins
Program Auto
În timp ce expunerea este ajustată automat de cameră, puteţi seta funcţii de
înregistrare, cum ar fi sensibilitatea Gain/ISO, Creative Style, Balanţa de Alb.
1 Apăsaţi butonul rotativ și selectaţi [Program Auto].
Sau butonul MENU t [Shoot Mode] t [Program Auto].
3 Ajustaţi focalizarea și înregistraţi subiectul.
Imagini
eșantion
2 Setaţi funcţiile de înregistrare conform setărilor dorite.
Menu
Index
24RO
Cuprins
Aperture Priority
Estompează sau accentuează lucrurile din faţa sau din spatele subiectului.
1 Apăsaţi butonul rotativ și selectaţi [Aperture
Priority].
Sau butonul MENU t [Shoot Mode] t
[Aperture Priority].
Diafragmă (Număr F)
• Valoare F mai mică: Subiectul este focalizat, dar
lucrurile din faţa și din spatele lui sunt estompate.
• Valoare F mai mare: Subiectul, prim-planul și fundalul
acestuia sunt focalizate.
Imagini
eșantion
2 Rotiţi butonul rotativ și selectaţi valoarea
dorită.
3 Ajustaţi focalizarea și înregistraţi subiectul.
Menu
Viteza obturatorului este ajustată automat pentru a
obţine expunerea corectă.
Note
Index
• Dacă nu poate fi obţinută o expunere corectă după setarea din modul de înregistrare a
fotografiilor, când apăsaţi butonul PHOTO până la jumătate, viteza obturatorului clipește
intermitent. Deși puteţi înregistra ca atare, se recomandă resetarea.
• Luminozitatea imaginii de pe monitorul LCD poate diferi de imaginea actuală înregistrată.
• Valoarea F poate varia în funcţie de poziţia de zoom a lentilelor. În cazul obiectivului furnizat
E18 – 200 mm cu zoom, chiar dacă deschideţi diafragma peste F6.3 (o valoare F mai mică), cum ar
fi F3.5, valoarea F devine F6.3 când deplasaţi zoomul de la panoramic la telefoto.
z Diafragmă
Valoarea F mai mică (prin deschiderea diafragmei)
îngustează suprafaţa focalizată. Acest lucru vă permite să
focalizaţi fin subiectul și să estompaţi lucrurile din faţa și
din spatele acestuia. (Profunzimea câmpului este limitată.)
Valoarea F mai mare (prin îngustarea diafragmei) mărește
suprafaţa focalizată. Acest lucru vă permite să înregistraţi
profunzimea peisajului. (Profunzimea câmpului devine
mai adâncă.)
25RO
Cuprins
Shutter Priority
Vă permite să ajustaţi și să fixaţi manual viteza obturatorului. Puteţi face ca un
subiect în mișcare să arate nemișcat sau puteţi accentua mișcarea unui subiect în
mișcare prin ajustarea vitezei obturatorului.
2 Rotiţi butonul rotativ și selectaţi valoarea
dorită.
Viteza obturatorului
Imagini
eșantion
1 Apăsaţi butonul rotativ și selectaţi [Shutter
Priority].
Sau butonul MENU t [Shoot Mode] t
[Shutter Priority].
3 Ajustaţi focalizarea și înregistraţi subiectul.
Diafragma este ajustată automat pentru a obţine
expunerea corectă.
Menu
Note
Index
• Indicatorul
(semnalizator vibraţii cameră) nu apare în modul de prioritate a vitezei
obturatorului.
• Dacă înregistraţi o imagine cu o viteză a obturatorului de 1 secundă sau mai puţin în modul de
înregistrare a fotografiilor, reducerea zgomotului (expunere îndelungată NR) va fi efectuată după
înregistrare. Nu puteţi face alte înregistrări în timpul reducerii zgomotului.
• Dacă nu poate fi obţinută o expunere corectă după setarea din modul de înregistrare a
fotografiilor, când apăsaţi butonul PHOTO până la jumătate, valoarea diafragmei clipește
intermitent. Deși puteţi înregistra ca atare, se recomandă resetarea.
• Luminozitatea imaginii de pe monitorul LCD poate diferi de imaginea actuală înregistrată.
• Focalizarea automată este dificilă la o viteză mică a obturatorului. Se recomandă focalizarea
manuală cu camera montată pe un trepied.
• Când înregistraţi la lumina lămpilor fluorescente, lămpi cu sodiu sau cu mercur, imaginea poate
licări, culorile pot fi alterate sau pot apărea benzi orizontale de zgomot. Puteţi îmbunătăţi situaţia
prin ajustarea vitezei obturatorului.
z Viteza obturatorului
Când folosiţi o viteză a obturatorului mai mare, fiecare cadru
al subiectelor în mișcare, cum ar fi un om care aleargă, mașini
în mers, stropi de apă, apar ca și cum ar fi oprite.
Când folosiţi o viteză mai mică a obturatorului, este
captată o imagine trenantă a mișcării subiectului, pentru ca
imaginea să pară dinamică.
26RO
Cuprins
Manual Exposure
Puteţi înregistra folosind setarea pentru expunerea dorită, ajustând atât
obturatorul, cât și diafragma.
1 Apăsaţi butonul rotativ și selectaţi [Manual Exposure].
Sau butonul MENU t [Shoot Mode] t [Manual Exposure].
Imagini
eșantion
2 Apăsaţi butonul V în mod repetat pentru a
selecta obturatorul sau diafragma dorite.
Ecranele pentru ajustarea vitezei obturatorului sau
diafragmei apar alternativ.
Viteza obturatorului
Menu
Diafragmă (Valoare F)
3 Răsuciţi butonul rotativ pentru a selecta
valoarea dorită.
Index
Verificaţi timpul de expunere la
(măsurare
manuală).
Spre +: Imaginile devin mai strălucitoare.
Spre -: Imaginile devin mai întunecate.
0: Expunere corectă analizată de cameră
Timp de expunere
4 Ajustaţi focalizarea și înregistraţi subiectul.
Note
• Indicatorul
(semnalizator vibraţii cameră) nu apare în modul de expunere manuală.
• În modul de expunere manuală, setarea [Gain] [Auto] este fixată pe [0dB], iar setarea [ISO]
[ISO AUTO] este fixată pe [ISO 200]. Setaţi sensibilitatea Gain/ISO după cum este necesar.
• Luminozitatea imaginii de pe monitorul LCD poate diferi de imaginea actuală înregistrată.
27RO
Cuprins
Hand-held Twilight
Înregistrează scene nocturne cu mai puţin zgomot și estompare, fără trepied.
Acest element este disponibil doar în modul de înregistrare a fotografiilor.
apare pe ecran.
2 Înregistraţi cu butonul PHOTO.
Imagini
eșantion
1 Apăsaţi butonul rotativ și selectaţi
[Hand-held Twilight].
Sau butonul MENU t [Shoot Mode] t
[Hand-held Twilight].
Sunt făcute o serie de fotografii și este aplicată o procesare a imagine pentru a reduce
estomparea, vibraţiile camerei și zgomotul.
Menu
Note
Index
• Obturatorul face clic de 7 ori și se înregistrează o imagine.
• După înregistrare, reducerea zgomotului (Expunere îndelungată NR) se va efectua pe durata cât
obturatorul a fost deschis. Nu puteţi face alte înregistrări în timpul reducerii zgomotului.
• Reducerea estompării este mai puţin eficientă când înregistraţi:
– Subiecte cu mișcări neregulate
– Subiecte care sunt prea aproape de cameră
– Subiecte cu un tipar repetitiv, cum ar fi ţiglele, sau cu contrast mic, cum ar fi cerul, plajele sau
pajiștile
– Subiecte în continuă schimbare, cum ar fi valurile sau cascadele
• Poate apărea un zgomot dacă folosiţi o sursă de lumină care clipește intermitent, cum ar fi lumina
fluorescentă.
• [Shoot Mode] devine [Program Auto] când selectaţi modul de înregistrare a filmelor.
28RO
Cuprins
Anti Motion Blur
Se recomandă pentru fotografierile din interior fără bliţ (vândut separat), pentru a
reduce estomparea subiectului.
Acest element este disponibil doar în modul de înregistrare a fotografiilor.
1 Apăsaţi butonul rotativ și selectaţi [Anti Motion Blur].
Sau butonul MENU t [Shoot Mode] t [Anti Motion Blur].
Camera digitală combină 6 imagini la o sensibilitate mare într-o singură fotografie,
astfel încât vibraţiile camerei sunt reduse, evitându-se zgomotele.
Imagini
eșantion
apare pe ecran.
2 Înregistraţi cu butonul PHOTO.
Note
Menu
• Obturatorul face clic de 7 ori și se înregistrează o imagine.
• Reducerea estompării este mai puţin eficientă când înregistraţi:
– Subiecte cu mișcări neregulate.
– Subiecte care sunt prea aproape de cameră.
– Subiecte cu un tipar repetitiv, cum ar fi ţiglele, sau cu contrast mic, cum ar fi cerul, plajele sau
pajiștile.
– Subiecte în continuă schimbare, cum ar fi valurile sau cascadele.
• Dacă folosiţi o sursă de lumină care clipește intermitent, cum ar fi lumina fluorescentă, pot apărea
zgomote.
• Funcţia de reducere a zgomotului nu funcţionează.
• [Shoot Mode] devine [Program Auto] când selectaţi modul de înregistrare a filmelor.
Index
29RO
Cuprins
Autofocus Area
Selectează zona de focalizare. Folosiţi această funcţie când este greu să obţineţi
focalizarea corectă cu modul de focalizare automată.
1 Buton MENU t [Camera] t [Autofocus Area] t mod dorit.
(Multi)
Imagini
eșantion
(Center)
Camera determină care dintre cele 25
de zone AF este folosită pentru
focalizare.
Când apăsaţi butonul PHOTO până la
jumătate în modul de înregistrare a
fotografiilor, va fi afișat un chenar
verde în jurul zonei focalizate.
Chenar de identificare
zonă AF
Menu
Camera utilizează exclusiv zona AF
localizată în centrul suprafeţei.
Chenar de identificare
zonă AF
Deplasează zona de focalizare pentru a
focaliza un subiect mic sau o suprafaţă
îngustă, apăsând butoanele v/V/b/B.
Index
(Flexible
Spot)
Chenar de identificare
zonă AF
Notă
• [Multi] este selectat când folosiţi următoarele funcţii:
– [Hand-held Twilight]
– [Anti Motion Blur]
– Înregistrare filme
30RO
Cuprins
Autofocus Mode
Selectează metoda de focalizare când este apăsat butonul PHOTO.
Acest element este disponibil doar în modul de înregistrare a fotografiilor.
1 Buton MENU t [Camera] t [Autofocus Mode] t mod dorit.
Camera focalizează și focalizarea este blocată când apăsaţi
butonul PHOTO până la jumătate. Folosiţi această opţiune
când subiectul este nemișcat.
AF)
(Continuous
Camera continuă să focalizeze în timp ce butonul PHOTO
este apăsat și ţinut apăsat până la jumătate. Folosiţi această
opţiune când subiectul este în mișcare.
Imagini
eșantion
(Single-shot
AF)
Note
Menu
• În modul de înregistrare a filmelor, camera video focalizează automat în mod corect pentru a
înregistra filme. Dacă este dificil să focalizaţi un subiect, apăsaţi PHOTO până la jumătate pentru
a activa [Single-shot AF] temporar. Acest lucru va facilita focalizarea.
• [Single-shot AF] este selectat când folosiţi următoarele funcţii:
– [Self-timer]
– [Hand-held Twilight]
– [Anti Motion Blur]
• În modul [Continuous AF], semnalele audio nu se vor auzi când este focalizat subiectul.
Index
31RO
Cuprins
SteadyShot
Setează opţiunea de utilizare sau neutilizare a funcţiei SteadyShot a obiectivului.
1 Buton MENU t [Camera] t [SteadyShot] t setare dorită.
Folosește SteadyShot cu un efect mai puternic.
Standard
Folosește SteadyShot.
Off
Nu folosește SteadyShot. Această setare se recomandă când
folosiţi un trepied.
Imagini
eșantion
Active
Note
Menu
• [Standard] este selectat când folosiţi următoarele funcţii:
– [Hand-held Twilight]
– [Anti Motion Blur]
• [Active] poate fi selectat când înregistraţi filme cu un obiectiv cu SteadyShot optic conform cu
SteadyShot Active.
• Nu puteţi seta [SteadyShot] când este atașat un obiectiv E16 mm F2.8 (vândut separat) sau o
montură A (vândută separat).
Index
32RO
Cuprins
Drive Mode
Puteţi seta modul de deplasare la continuu, autodeclanșator sau înregistrare
bracketing.
Acest element este disponibil doar în modul de înregistrare a fotografiilor.
1 Buton MENU t [Camera] t [Drive Mode] t mod dorit.
Înregistrează 1 fotografie. Mod de înregistrare normal.
(Continuous
Adv.)
Înregistrează imagini continuu la viteză mare, în timp ce
apăsaţi și ţineţi apăsat butonul PHOTO (pagina 34).
Setările de luminozitate și focalizare pentru prima imagine
sunt folosite pentru imaginile ulterioare.
(Self-timer)
Înregistrează o imagine după 10 sau 2 secunde (pagina 35).
Cont.)
Înregistrează 3 imagini, fiecare cu un grad de expunere
diferit (pagina 36).
Menu
(Bracket:
Imagini
eșantion
(Single-shot
Adv.)
Notă
Index
• Nu puteţi schimba setarea când folosiţi următoarele funcţii:
– [Hand-held Twilight]
– [Anti Motion Blur]
– [Auto HDR]
– Înregistrare filme
33RO
Cuprins
Continuous Adv.
Înregistrează imagini continuu, în timp ce apăsaţi și ţineţi apăsat butonul PHOTO.
1 Buton MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Continuous Adv.].
Note
Imagini
eșantion
• Nu puteţi utiliza [Continuous Adv.] cu următoarele funcţii.
– [Hand-held Twilight]
– [Anti Motion Blur]
– [Auto HDR]
• Setările de luminozitate și focalizare pentru prima imagine sunt folosite pentru imaginile
ulterioare.
Menu
Index
34RO
Cuprins
Self-timer
Acest element este disponibil doar în modul de înregistrare a fotografiilor.
1 Buton MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Self-timer].
2 [Option] t mod dorit.
Setează autodeclanșatorul cu întârziere de 10 secunde.
Când apăsaţi butonul PHOTO se aud semnale sonore cât
timp acţionează obturatorul.
(Self-timer:
2 Sec)
Setează autodeclanșatorul cu întârziere de 2 secunde.
Acest lucru reduce vibraţiile camerei produse la apăsarea
butonului PHOTO.
Imagini
eșantion
(Self-timer:
10 Sec)
Notă
Menu
• Nu puteţi utiliza [Self-timer] cu următoarele funcţii:
– [Hand-held Twilight]
– [Anti Motion Blur]
– [Auto HDR]
Index
35RO
Cuprins
Bracket: Cont.
Înregistrează 3 imagini, în timp ce comută automat expunerea de la punctul de
plecare, la mai întunecat, apoi mai luminos. Apăsaţi și ţineţi apăsat butonul
PHOTO până când înregistrarea bracketing se termină.
Puteţi selecta imaginea preferată după înregistrare.
Acest element este disponibil doar în modul de înregistrare a fotografiilor.
Imagini
eșantion
1 Buton MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Bracket: Cont.].
(Bracket:
Cont.: 0.3 EV)
Imaginile sunt realizate cu valoarea de deviaţie setată (pași)
la expunerea de bază.
Menu
2 [Option] t mod dorit.
(Bracket:
Cont.: 0.7 EV)
Index
Note
• Nu puteţi utiliza [Bracket: Cont.] cu următoarele funcţii:
– [Hand-held Twilight]
– [Anti Motion Blur]
– [Auto HDR]
• Ultima înregistrare apare pe afișajul instantaneu.
• În [Manual Exposure], expunerea este modificată prin ajustarea vitezei obturatorului.
• Când ajustaţi expunerea, expunerea este modificată în funcţie de valoarea compensată.
• Funcţia de reducere a zgomotului nu funcţionează.
36RO
Cuprins
Flash Mode
În locurile întunecate, folosirea bliţului (vândut separat) vă permite să înregistraţi
subiectul luminos și previne vibraţiile camerei. Când înregistraţi în soare, puteţi
folosi bliţul pentru a capta o imagine luminoasă a subiectului retroiluminat.
Acest element este disponibil doar în modul de înregistrare a fotografiilor.
1 Montaţi un bliţ.
3 Porniţi alimentarea bliţului când folosiţi un bliţ.
(Fill-flash)
Imagini
eșantion
2 Buton MENU t [Camera] t [Flash Mode] t mod dorit.
Vă permite să înregistraţi un subiect luminos.
Vă permite să surprindeţi o imagine clară atât a subiectului, cât și
a fundalului, prin încetinirea vitezei obturatorului.
(Rear Sync.)
Vă permite să înregistraţi o imagine naturală a părţii finale a unui
subiect în mișcare, cum ar fi o mașină sau un om în mers. Bliţul se
declanșează exact înaintea completării expunerii.
Menu
(Slow Sync.)
Notă
• Nu puteţi utiliza bliţul când înregistraţi filme.
•
z Utilizarea unui bliţ extern
Index
Asiguraţi-vă că utilizaţi un bliţ extern Sony (vândut separat).
Există anumite bliţuri Sony sau funcţii ce nu pot fi folosite cu camera dvs. Pentru a
verifica compatibilitatea unui anumit bliţ, vizitaţi site-ul Sony din zonă sau consultaţi
furnizorul dvs. Sony sau un centru service local autorizat Sony.
z Sugestii pentru înregistrarea cu bliţ
• Parasolarul obiectivului poate obstrucţiona lumina bliţului. Scoateţi parasolarul
când folosiţi bliţul.
• Când folosiţi bliţul, fotografiaţi subiectul de la o distanţă de cel puţin 1 m.
• Când fotografiaţi un subiect iluminat din spate, selectaţi [Fill-flash]. Bliţul va
funcţiona și în lumina puternică a zilei, feţele apărând mai luminoase.
37RO
Cuprins
Rec Mode
Setează modul de înregistrare a filmelor.
1 Buton MENU t [Rec Mode/Image Size] t [Rec Mode] t mod dorit.
Mod
Dimensiune imagine Rată biţi medie
1920 × 1080
24 Mbps (max.)
FH 17M
1920 × 1080
17 Mbps
HQ 9M
1440 × 1080
9 Mbps
Imagini
eșantion
FX 24M
Notă
• Nu puteţi crea un disc AVCHD cu filme înregistrate în modul [FX 24M]. Salvaţi filmele
înregistrate în modul [FX 24M] pe un Blu-ray Disc (pagina 73).
Menu
Index
38RO
Cuprins
Image Size
Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fișierului de imagine care este
înregistrat când faceţi o fotografie.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât mai multe detalii vor fi
reproduse când imaginea este tipărită pe o hârtie în format mare. Cu cât
dimensiunea imaginii este mai mică, cu atât mai multe imagini pot fi înregistrate.
Dimensiunea imaginii când [Aspect Ratio] Indicaţii de utilizare
este 3:2
(L: 14M)
4592 × 3056 pixeli
(M: 7.4M)
3344 × 2224 pixeli
Pentru tipărituri până la mărimea A4
(S: 3.5M)
2288 × 1520 pixeli
Pentru tipărituri mărimea L/2L
Pentru tipărituri până la mărimea A3+
4592 × 2576 pixeli
(M: 6.3M)
3344 × 1872 pixeli
(S: 2.9M)
2288 × 1280 pixeli
Menu
Dimensiunea imaginii când [Aspect Ratio] Indicaţii de utilizare
este 16:9
(L: 12M)
Imagini
eșantion
1 Buton MENU t [Rec Mode/Image Size] t [Image Size] t mod dorit.
Pentru vizualizarea pe un televizor de
înaltă definiţie
Index
Notă
• Când tipăriţi fotografii înregistrate cu un format 16:9, pot fi tăiate ambele margini.
39RO
Cuprins
Aspect Ratio
Setează formatul fotografiilor.
1 Buton MENU t [Rec Mode/Image Size] t [Aspect Ratio] t mod dorit.
Format standard. Potrivit pentru fotografii.
16:9
Pentru vizualizarea pe un televizor de înaltă definiţie.
Imagini
eșantion
3:2
Menu
Index
40RO
Cuprins
Creative Style
Vă permite să selectaţi procesarea de imagine dorită.
Puteţi ajusta expunerea (viteza obturatorului și diafragma) cum doriţi cu
[Creative Style].
1 Buton MENU t [Brightness/Color] t [Creative Style] t mod dorit.
Pentru a înregistra diverse scene cu o gradaţie bogată și
culori frumoase.
(Vivid)
Saturaţia și contrastul sunt intensificate pentru a înregistra
imagini extraordinare cu scene și subiecte colorate, cum ar fi
flori, vegetaţie de primăvară, cer senin sau priveliști spre ocean.
(Portrait)
Pentru a înregistra culoarea pielii într-o nuanţă caldă, ideal
pentru fotografierea imaginilor portret.
(Landscape) Saturaţia, contrastul și claritatea sunt intensificate pentru
înregistrarea unui peisaj viu și strălucitor. Peisajele din
depărtare ies mai mult în evidenţă.
Pentru înregistrarea roșului frumos al apusului de soare.
(Black &
White)
Pentru înregistrarea imaginilor în alb și negru monoton.
(Contrast),
(Saturation) și
element Creative Style.
(Sharpness) pot fi ajustate pentru fiecare
(Contrast)
Cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât diferenţa
între lumină și umbră este mai accentuată, realizând un
impact al imaginii.
(Saturation)
Cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât culoarea
este mai intensă. Când este selectată o valoare mai mică,
culoarea imaginii este moderată și atenuată.
(Sharpness)
Index
(Sunset)
Menu
(Standard)
Imagini
eșantion
2 Când doriţi să ajustaţi contrastul, saturaţia sau claritatea, [Option] t
setarea dorită.
Ajustează claritatea. Cu cât valoarea selectată este mai
mare, cu atât sunt mai accentuate contururile, iar cu cât
valoarea este mai mică, cu atât sunt mai atenuate
contururile.
Notă
• Când selectaţi [Black & White], nu puteţi ajusta saturaţia.
41RO
Cuprins
Metering Mode
Selectează modul de măsurare care setează ce parte a subiectului să fie măsurată
pentru a determina expunerea.
Acest element este disponibil doar în modul de înregistrare a fotografiilor.
1 Buton MENU t [Brightness/Color] t [Metering Mode] t mod dorit.
(Center)
Măsoară luminozitatea medie a întregului ecran, în timp ce
accentuează zona centrală a ecranului (Măsurare centrală).
(Spot)
Măsoară doar zona centrală (măsurare
punctuală). Această funcţie este utilă
când subiectul este iluminat din spate
sau când există un contrast puternic
între subiect și fundal.
Menu
Măsoară lumina pe fiecare zonă după ce împarte suprafaţa
totală în zone multiple și determină expunerea corectă a
întregului ecran (Măsurare multiplă).
Imagini
eșantion
(Multi)
În măsurarea
punctuală, punctul este
situat pe subiect.
Notă
Index
• [Multi] este selectat când folosiţi următoarea funcţie:
– Înregistrare filme
42RO
Cuprins
Flash Compensation
Ajustaţi cantitatea de lumină a bliţului (vândut separat) în pași de 1/3 EV la un
interval între –2,0 EV și +2,0 EV.
Compensarea bliţului modifică doar cantitatea de lumină a bliţului. Compensarea
expunerii schimbă cantitatea de lumină a bliţului în funcţie de schimbarea vitezei
obturatorului și a diafragmei.
Selectarea valorilor mai mari (lateral +) mărește nivelul de luminozitate al bliţului și al
imaginilor. Selectarea valorilor mai mici (lateral -) micșorează nivelul de luminozitate
al bliţului și al imaginilor.
Imagini
eșantion
1 Buton MENU t [Brightness/Color] t [Flash Compensation] t valoare
dorită.
Note
fotografiaţi persoane
Index
z Sugestii pentru ajustarea luminozităţii când
Menu
• Nu puteţi utiliza [Flash Compensation] cu următoarele funcţii:
– [Hand-held Twilight]
– [Anti Motion Blur]
– când nu este atașat niciun bliţ
– Înregistrare filme
• Efectul puternic al bliţului poate să nu fie vizibil din cauza cantităţii limitate de lumină disponibile
a bliţului, dacă subiectul este în afara razei de acţionare a bliţului. Dacă subiectul este prea
aproape, efectul mai mic de bliţ poate să nu fie vizibil.
• Este important să calibraţi luminozitatea persoanelor pe
un fundal întunecat când fotografiaţi portrete nocturne.
Puteţi ajusta luminozitatea oamenilor din apropierea
camerei, schimbând intensitatea luminii bliţului.
• Dacă subiectul este prea departe de bliţ și tot prea
întunecat după ajustare, apropiaţi-vă mai mult de
subiect.
43RO
Cuprins
DRO/Auto HDR
Corectează luminozitatea sau contrastul.
Acest element este disponibil doar în modul de înregistrare a fotografiilor.
1 Buton MENU t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t mod dorit.
(Off)
Nu folosește [DRO/Auto HDR].
Împărţind imaginea în zone mici, camera analizează
contrastul între lumină și umbră dintre subiect și fundal,
producând o imagine cu o luminozitate și o gradaţie optime.
(Auto HDR)
Înregistrează 3 imagini cu diverse expuneri și apoi
suprapune suprafaţa luminoasă a imaginii subexpuse și
suprafaţa întunecată a imaginii supraexpuse pentru a crea o
imagine cu o gradaţie bogată. Se înregistrează o imagine cu
o expunere corectă și o imagine cu expuneri suprapuse.
Opt.)
Imagini
eșantion
(D-Range
Menu
Notă
• Puteţi selecta [DRO/Auto HDR] doar cu următoarele moduri:
– [Manual Exposure]
– [Shutter Priority]
– [Aperture Priority]
– [Program Auto]
Index
D-Range Opt.
Corectează luminozitatea imaginii (DRO: Optimizor de Gamă Dinamică).
1 Buton MENU t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t [D-Range
Opt.].
2 [Option] t valoarea dorită.
(Auto)
Lv1 – Lv5
Corectează automat luminozitatea.
Optimizează gradaţiile unei imagini înregistrate în fiecare
zonă a imaginii. Selectaţi nivelul optim între Lv1 (slab) și
Lv5 (puternic).
Notă
• Când înregistraţi cu optimizorul D-Range, imaginea poate fi zgomotoasă. Selectaţi nivelul corect
verificând imaginea înregistrată, în special când intensificaţi efectul.
44RO
Continuare r
Cuprins
Auto HDR
Mărește gama (gradaţiile) ca să puteţi înregistra de la luminos la întunecat cu
luminozitatea corectă (Gamă dinamică automată înaltă). Se înregistrează o
imagine cu o expunere corectă și o imagine cu expuneri suprapuse.
1 Buton MENU t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR].
2 [Option] t valoarea dorită.
Corectează automat diferenţa de expunere.
1.0 EV – 6.0 EV
Setează diferenţa de expunere, în funcţie de contrastul
subiectului. Selectaţi nivelul optim între 1,0 EV (slab) și 6,0
EV (puternic).
Imagini
eșantion
(Auto
Exposure Diff.)
Note
Menu
Index
• Nu puteţi începe o nouă înregistrare până când nu se termină procesul de captare în curs.
• Având în vedere că obturatorul se declanșează de 3 ori pentru 1 fotografie, aveţi grijă la
următoarele:
– Folosiţi această funcţie când subiectul este nemișcat sau nu clipește.
– Nu recompuneţi imaginea.
• Puteţi să nu obţineţi efectul dorit, în funcţie de diferenţa de luminanţă a unui subiect și condiţiile
de fotografiere.
• Dacă folosiţi bliţul, această funcţie are un impact imperceptibil.
• Când contrastul scenei este mic sau când au loc vibraţii mari ale camerei sau estomparea
subiectului, este posibil să nu obţineţi imagini HDR bune. Când camera detectează astfel de
situaţii, apare simbolul
pe imaginea înregistrată pentru a vă informa despre acest lucru.
Fotografiaţi din nou, dacă este necesar, recompunând imaginea sau fiind atent la estompare.
45RO
Cuprins
Delete
Vă permite să selectaţi imaginile dorite pentru ștergere.
1 Buton MENU t [Playback] t [Delete] t mod dorit.
Șterge filmele selectate. Apăsaţi butonul rotativ pentru a
confirma [Select] și [OK].
Multiple Still
Images
Șterge fotografiile selectate. Apăsaţi butonul rotativ pentru
a confirma [Select] și [OK].
Notă
Imagini
eșantion
Multiple Movies
• Puteţi selecta până la 100 de imagini.
z Pentru a șterge o imagine
Menu
Este mai ușor să ștergeţi o imagine afișată pe ecran prin apăsarea butonului FOCUS.
Index
46RO
Cuprins
Movie/Still Select
Selectează filme sau fotografii pentru a fi redate.
1 Buton MENU t [Playback] t [Movie/Still Select] t mod dorit.
Afișează filmul.
Still
Afișează fotografia.
Notă
• Nu puteţi afișa filme și fotografii pe același ecran index.
Imagini
eșantion
Movie
z Comutarea între film și fotografie
Menu
Puteţi schimba ușor tipul de imagine de pe indexul de
imagini.
Selectaţi
(film) sau
(fotografie) din stânga
ecranului.
Index
47RO
Cuprins
Image Index
Selectează numărul de imagini care să fie afișate pe index.
1 Buton MENU t [Playback] t [Image Index] t mod dorit.
Afișează 6 imagini.
12 Images
Afișează 12 imagini.
Menu
z Comutarea între film și fotografie
Imagini
eșantion
6 Images
Puteţi schimba ușor tipul de imagine de pe indexul de
imagini.
Selectaţi
(film) sau
(fotografie) din stânga
ecranului.
Nu puteţi afișa filme și fotografii pe același ecran index.
Index
48RO
Cuprins
Protect
Protejează imaginile înregistrate de ștergerea accidentală.
Simbolul
este afișat pentru imagini protejate.
1 Buton MENU t [Playback] t [Protect] t mod dorit.
Aplică sau anulează protecţia filmelor selectate. Apăsaţi
butonul rotativ pentru a confirma [Select] și [OK].
Cancel All Movies
Anulează protecţia tuturor filmelor.
Multiple Still
Images
Aplică sau anulează protecţia fotografiilor selectate.
Apăsaţi butonul rotativ pentru a confirma [Select] și [OK].
Cancel All Images
Anulează protecţia tuturor fotografiilor.
Imagini
eșantion
Multiple Movies
Notă
Menu
• Puteţi proteja până la 100 de imagini odată.
Index
49RO
Cuprins
Still Slide Show
Redă automat fotografii.
1 Buton MENU t [Playback] t [Still Slide Show] t mod dorit t [OK].
Repeat
Redă imagini într-o buclă continuă.
Off
După ce au fost redate toate imaginile, prezentarea se termină.
Interval
1 Sec
Imagini
eșantion
On
Setează intervalul de afișare a imaginilor.
3 Sec
5 Sec
30 Sec
Menu
10 Sec
Notă
• Nu puteţi opri prezentarea. Pentru a opri prezentarea, apăsaţi butonul rotativ.
Index
50RO
Cuprins
Enlarge Still image
Puteţi verifica focalizarea mărind o porţiune a fotografiei de pe ecran.
1 Buton MENU t [Playback] t [
Enlarge Still image].
2 Ajustaţi scala răsucind butonul rotativ.
3 Selectaţi porţiunea pe care doriţi să o măriţi apăsând butonul v/V/b/B.
Notă
• Nu puteţi mări imaginile filmelor.
Imagini
eșantion
4 Pentru a anula operaţia, apăsaţi [Exit].
z Intervalul scalei
Intervalul scalei depinde de dimensiunea imaginilor.
L
Aprox. ×1,1 – ×13
M
Aprox. ×1,1 – ×10
S
Aprox. ×1,1 – ×6,7
Menu
Dimensiune imagine Intervalul scalei
Index
51RO
Cuprins
Movie Audio Rec
Setează opţiunea de înregistrare sau neînregistrare a sunetului în timpul
înregistrării filmelor.
1 Buton MENU t [Setup] t [Movie Audio Rec] t setarea dorită.
Înregistrează sunetul.
Off
Nu înregistrează sunetul.
Notă
Imagini
eșantion
On
• Când este selectată opţiunea [Off], camera video nu înregistrează sunetul nici de la microfonul
încorporat, nici de la un microfon extern (vândut separat).
Menu
Index
52RO
Cuprins
Grid Line
Setează afișarea sau neafișarea grilei. Grila vă ajută să ajustaţi compoziţia
imaginilor.
1 Buton MENU t [Setup] t [Grid Line] t setarea dorită.
Afișează grila.
Off
Nu afișează grila.
Imagini
eșantion
On
Menu
Index
53RO
Cuprins
Shoot w/o Lens
Setează dacă înregistrarea poate începe u nu fără ca obiectivul să fie atașat.
1 Buton MENU t [Setup] t [Shoot w/o Lens] t setarea dorită.
Vă permite să utilizaţi obiective cu montură E și adaptoare
de montură diferite de marca Sony.
Disable
Începe înregistrarea doar când este atașat un obiectiv.
Imagini
eșantion
Enable
Menu
Index
54RO
Cuprins
Red Eye Reduction
Bliţul (vândut separat) se declanșează de 2 sau mai multe ori înainte de
fotografiere, pentru a reduce fenomenul ochilor roșii.
Acest element este disponibil doar în modul de înregistrare a fotografiilor.
1 Buton MENU t [Setup] t [Red Eye Reduction] t setare dorită.
Bliţul se va declanșa întotdeauna pentru a reduce
fenomenul ochilor roșii.
Off
Nu folosește opţiunea Red Eye Reduction.
Imagini
eșantion
On
Note
Menu
• Porniţi bliţul (vândut separat) montat pentru a folosi Red Eye Reduction.
• Opţiunea Red Eye Reduction poate să nu producă efectul dorit. Depinde de diferenţele și
condiţiile individuale, cum ar fi distanţa faţă de subiect sau dacă subiectul și-a întors privirea
înaintea declanșării.
• Există anumite bliţuri ce nu pot fi folosite cu funcţia Red Eye Reduction. Pentru a verifica
compatibilitatea unui anumit bliţ, consultaţi furnizorul Sony sau un centru service local autorizat
Sony.
z Ce provoacă fenomenul ochilor roșii?
Bliţ
Index
Pupilele se dilată în medii întunecate. Lumina bliţului se reflectă de pe vasele
sanguine de pe fundul ochiului (retină), provocând fenomenul „ochilor roșii”.
Ochi
Retină
55RO
Cuprins
Auto Review
Puteţi verifica imaginea înregistrată imediat după fotografiere.
Acest element este disponibil doar în modul de înregistrare a fotografiilor.
1 Buton MENU t [Setup] t [Auto Review] t setare dorită.
Afișează 2 secunde.
Off
Nu afișează.
Imagini
eșantion
2 Sec
Menu
Index
56RO
Cuprins
Volume Settings
Setează nivelul sunetului filmelor în 16 trepte.
Puteţi verifica sunetul pe care îl înregistraţi cu ajutorul căștilor etc.
1 Buton MENU t [Setup] t [Volume Settings] t valoare dorită.
Sau apăsaţi MENU în timpul înregistrării sau redării filmelor t valoarea
dorită.
Imagini
eșantion
Notă
• Această ajustare nu schimbă volumul sunetului curent înregistrat.
Menu
Index
57RO
Cuprins
Beep
Setează auzirea sau neauzirea bipului.
1 Buton MENU t [Setup] t [Beep] t setare dorită.
Bipul se aude când subiectul este focalizat în timpul
numărătorii inverse a autodeclanșatorului etc.
Off
Oprește bipul.
Imagini
eșantion
On
Menu
Index
58RO
Cuprins
Language
Selectează limba folosită pentru elementele de meniu, avertismente și mesaje.
1 Buton MENU t [Setup] t [
Language] t limba dorită.
Imagini
eșantion
Menu
Index
59RO
Cuprins
Date/Time Setup
Setează din nou data și ora.
1 Buton MENU t [Setup] t [Date/Time
Setup].
2 Setează data, ora etc.
Selectează [ON] sau [OFF].
Date Format
Selectează formatul afișat al datei și al orei.
Imagini
eșantion
Daylight Svg.
Notă
Menu
• Camera digitală nu dispune de opţiunea de supratipărire a datelor pe fotografii. Dacă folosiţi
manualul „PMB” de pe CD-ROM (furnizat), puteţi tipări sau salva fotografiile cu data.
Index
60RO
Cuprins
Area Setting
Setează zona unde utilizaţi camera video. Acest lucru vă permite să reglaţi ora
locală când folosiţi camera în străinătate.
1 Buton MENU t [Setup] t [Area Setting]
t setare dorită.
Imagini
eșantion
2 Apăsaţi butoanele b/B pentru a selecta o
zonă.
Menu
Index
61RO
Cuprins
Power Save
Puteţi comuta camera digitală în modul de economisire a energiei. Prin deschiderea/
închiderea ecranului LCD etc. camera digitală revine la modul de înregistrare.
1 Buton MENU t [Setup] t [Power Save] t setare dorită.
Trece la modul de economisire a energiei după circa 5 minute.
Off
Nu trece la modul de economisire a energiei.
Note
Imagini
eșantion
5 Min
• Opriţi camera când nu o folosiţi mult timp.
• Când camera digitală este conectată la priză, modul de economisire a energiei este setat pe [Off].
Menu
Index
62RO
Cuprins
LCD Brightness
Reglează luminozitatea monitorului LCD în 5 trepte între –2 și +2.
1 Buton MENU t [Setup] t [LCD Brightness] t valoare dorită.
Notă
• Puteţi ajusta [LCD Brightness] doar când monitorul LCD este pornit.
Imagini
eșantion
Menu
Index
63RO
Cuprins
Viewfinder Bright.
Reglează luminozitatea vizorului în 3 trepte între –1 și +1.
1 Buton MENU t [Setup] t [Viewfinder Bright.] t valoare dorită.
Notă
• Puteţi ajusta [Viewfinder Bright.] doar când vizorul este pornit.
Imagini
eșantion
Menu
Index
64RO
Cuprins
Cleaning Mode
Vă permite să curăţaţi senzorul de imagine.
1 Buton MENU t [Setup] t [Cleaning Mode] t [OK].
Apare mesajul „After cleaning, turn camera off. Continue?”.
2 Confirmaţi [OK].
Funcţia anti-praf este activată automat.
4 Folosiţi un suflător pentru a curăţa suprafaţa
senzorului de imagine și zona dimprejur.
Imagini
eșantion
3 Opriţi camera digitală și scoateţi obiectivul.
5 Montaţi obiectivul.
Menu
Note
Index
• Curăţarea poate fi efectuată numai când nivelul acumulatorului este la
(3 trepte de energie
rămase) sau mai mult. Vă recomandăm să folosiţi adaptorul de c.a. furnizat.
• Nu folosiţi un suflător spray pentru că ar putea pulveriza picături de apă în interiorul camerei.
• Nu puneţi vârful suflătorului în cavitate dincolo de montură, pentru ca acesta să nu atingă
senzorul de imagine.
• Ţineţi camera cu faţa în jos pentru a evita ca praful să se redepună pe aceasta.
• Nu aplicaţi șocuri mecanice camerei în timpul curăţării.
65RO
Cuprins
Version
Afișează versiunea camerei digitale și a obiectivului. Confirmaţi versiunea când
apare o nouă actualizare firmware.
1 Buton MENU t [Setup] t [Version].
Notă
Imagini
eșantion
• Actualizarea poate fi efectuată numai când nivelul acumulatorului este la
(3 trepte de
energie rămase) sau mai mult. Vă recomandăm să folosiţi un acumulator încărcat suficient sau
adaptorul de c.a. furnizat.
Menu
Index
66RO
Cuprins
Demo Mode
Setează afișarea sau neafișarea filmului demonstrativ, când există doar un film pe
cartela de memorie.
Selectaţi [Off] când nu doriţi să vedeţi demonstraţia.
1 Buton MENU t [Setup] t [Demo Mode] t setare dorită.
Dacă există doar un film pe cartela de memorie,
demonstraţia începe automat când camera nu este acţionată
aproximativ 1 minut.
Off
Nu afișează demonstraţia.
Imagini
eșantion
On
Menu
Index
67RO
Cuprins
Reset Default
Reiniţializează setările din fabrică.
Chiar dacă activaţi [Reset Default], imaginile sunt păstrate.
1 Buton MENU t [Setup] t [Reset Default] t [OK].
Note
Imagini
eșantion
• Aveţi grijă să nu închideţi camera în timpul reiniţializării.
• Setările [Date/Time Setup] și [Area Setting] nu sunt reiniţializate.
Menu
Index
68RO
Cuprins
Format
Formatează cartela de memorie. Când folosiţi o cartelă de memorie cu această
cameră pentru prima oară, se recomandă formatarea cartelei de memoriei cu
ajutorul camerei, pentru performanţe stabile ale cartelei de memorie înaintea
înregistrărilor. Formatarea șterge definitiv toate datele de pe cartele de memorie,
iar acestea nu mai pot fi recuperate. Salvaţi datele importante pe un calculator etc.
Note
• Formatarea șterge definitiv toate datele, inclusiv imaginile protejate.
• În timpul formatării, se aprinde lampa de acces. Nu scoateţi cartela de memorie cât timp lampa
este aprinsă.
• Formataţi cartela de memorie cu ajutorul camerei. Dacă o formataţi cu ajutorul calculatorului,
este posibil să nu puteţi folosi cartela de memorie cu camera, în funcţie de tipul de formatare
utilizat.
Imagini
eșantion
1 Buton MENU t [Setup] t [Format] t [OK].
Menu
Index
69RO
Cuprins
Recover Image DB
Când sunt găsite inconsistenţe în fișierul bază de date imagini al filmelor, cauzate
de procesarea filmelor pe calculator etc., filmele nu vor fi înregistrate sau redate.
În acest caz, camera poate repara fișierul.
1 Buton MENU t [Setup] t [Recover Image DB] t [OK].
Notă
• Folosiţi un acumulator încărcat suficient. Un acumulator descărcat în timpul reparării poate duce
la deteriorarea datelor.
Imagini
eșantion
Apare ecranul [Recover Image DB] și camera repară fișierul.
Așteptaţi până când se termină repararea.
Menu
Index
70RO
Cuprins
File Number
Selectează metoda pentru atribuirea numerelor de fișier fotografiilor.
1 Buton MENU t [Setup] t [File Number] t setare dorită.
Nu resetează numerele fișierelor cu fotografii și atribuie
secvenţial numere fișierelor, până se ajunge la numărul
„9999”.
Reset
Resetează numerele fișierelor cu fotografii în următoarele
cazuri și atribuie numere fișierelor de la „0001”. Când
directorul de înregistrare conţine un fișier, este atribuit un
număr mărit cu unu faţă de numărul cel mai mare.
• Când toate imaginile din director sunt șterse.
• Când este înlocuită cartela de memorie.
• Când este formatată cartela de memorie.
Imagini
eșantion
Series
Menu
Index
71RO
Conectarea la alte echipamente
Cuprins
Crearea unui disc folosind un calculator
Selectarea metodei de creare a tipului de disc dorit
Selectaţi metoda cea mai potrivită pentru dispozitivul dvs. de redare.
Consultaţi „PMB Help” pentru detalii despre crearea discurilor cu „PMB”.
Dispozitiv de redare
Dispozitive de redare Blu-ray Disc
(Dispozitiv de redare Blu-ray Disc,
PlayStation®3 etc.)
Blu-ray
să salvaţi filme cu o calitate a imaginii de
înaltă definiţie (HD) pe un DVD
să salvaţi filme cu o calitate a imaginii de
definiţie standard (STD) pe un DVD
pentru distribuţie
Dispozitive de redare DVD obișnuite
(Dispozitiv de redare DVD, calculator cu
redare DVD etc.)
Menu
DVD
Dispozitive de redare format AVCHD
(Sony Dispozitiv de redare Blu-ray Disc,
PlayStation®3 etc.)
Imagini
eșantion
Când doriţi
să salvaţi filme cu o calitate a imaginii de
înaltă definiţie (HD) pe un Blu-ray Disc
DVD
Index
Note
• Un DVD înregistrat cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) este numit „disc AVCHD ”
în acest manual.
• Puteţi reda discuri AVCHD cu dispozitive de redare cu formate AVCHD, cum ar fi un dispozitiv
Blu-ray Disc Sony și PlayStation®3. Nu puteţi reda discul pe dispozitive de redare DVD obișnuite.
z Discuri pe care le puteţi folosi cu „PMB”
Puteţi folosi discuri de 12 cm de următorul tip cu „PMB”.
Tip de disc
Caracteristici
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL Nereinscriptibil
DVD-RW/DVD+RW
Reinscriptibil
• Asiguraţi-vă că echipamentul dvs. PlayStation®3 folosește ultima versiune de software de
sistem a PlayStation®3.
• PlayStation®3 poate să nu fie disponibilă în unele ţări/regiuni.
72RO
Continuare r
Cuprins
Crearea unui Blu-ray Disc
Puteţi crea un Blu-ray Disc cu filme în format AVCHD importate pe calculator,
folosind aplicaţia furnizată „PMB”.
Pentru a crea un Blu-ray Disc, trebuie să instalaţi [BD Add-on Software].
Daţi clic pe [BD Add-on Software] de pe ecranul de instalare a „PMB” și instalaţi
acest insert conform instrucţiunilor afișate.
2 Porniţi „PMB”.
3 Daţi clic pe [Calendar] sau pe [Index] din stânga ecranului și selectaţi
datele sau directorul cu filmele cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie
(HD) pe care doriţi să le scrieţi.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a crea discul.
Menu
4 Daţi clic pe
(Disc Creation) din partea de sus a ecranului t [Create
Blu-ray Disc (HD)].
Imagini
eșantion
1 Porniţi calculatorul și introduceţi un Blu-ray Disc gol în unitatea de
Blu-ray Disc.
Note
Instalaţi înainte aplicaţia „PMB”.
Calculatorul dvs. trebuie să accepte crearea unui Blu-ray Disc.
Conectaţi calculatorul la Internet când instalaţi [BD Add-on Software].
Puteţi folosi suporturi BD-R (nereinscriptibile) și BD-RE (reinscriptibile) pentru a crea un
Blu-ray Disc. Nu puteţi adăuga alte date pe niciunul dintre tipurile de discuri după ce le-aţi creat.
• Ar putea dura mult timp să creaţi un Blu-ray Disc.
Index
•
•
•
•
Crearea unui disc AVCHD
Puteţi crea un disc AVCHD cu filme în format AVCHD importate pe calculator,
folosind aplicaţia furnizată „PMB”.
1 Porniţi calculatorul și introduceţi un disc gol în unitatea DVD.
2 Porniţi „PMB”.
3 Daţi clic pe [Calendar] sau pe [Index] din stânga ecranului și selectaţi
datele sau directorul cu filmele cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie
(HD) pe care doriţi să le scrieţi.
4 Daţi clic pe
(Disc Creation) din partea de sus a ecranului t [Create
AVCHD Format Discs (HD)].
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a crea discul.
Note
• Instalaţi înainte aplicaţia „PMB”.
• Nu puteţi înregistra fotografii pe un disc AVCHD.
• Ar putea dura mult timp să creaţi un disc.
73RO
Continuare r
Cuprins
z Redarea unui disc AVCHD pe un calculator
Puteţi reda un disc AVCHD folosind aplicaţia „Player for AVCHD” care se
instalează cu „PMB”.
Pentru a porni aplicaţia, daţi clic pe [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB
Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].
Pentru operaţii detaliate, consultaţi opţiunea Help din „Player for AVCHD”.
• Este posibil ca filmele să nu fie redate perfect, în funcţie de mediul informatic.
Imagini
eșantion
Crearea unui DVD cu o calitate a imaginii de definiţie
standard (STD)
1 Porniţi calculatorul și introduceţi un disc gol în unitatea DVD.
Menu
Puteţi crea un DVD cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD) cu filme în
format AVCHD importate pe calculator, folosind aplicaţia furnizată „PMB”.
2 Porniţi „PMB”.
3 Daţi clic pe [Calendar] sau pe [Index] din stânga ecranului și selectaţi
datele sau directorul cu filmele pe care doriţi să le scrieţi.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a crea discul.
Index
4 Daţi clic pe
(Disc Creation) din partea de sus a ecranului t [Create
DVD-Video Format Discs (STD)].
Note
• Instalaţi înainte aplicaţia „PMB”.
• Crearea discului va dura mai mult timp pentru că filmele în format AVCHD sunt convertite în
filme cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD).
• Este necesar un mediu informatic cu conexiune la Internet când creaţi un disc DVD-Video (STD)
pentru prima oară.
74RO
Cuprins
Crearea unui disc folosind un
DVD writer/recorder
Puteţi crea un disc AVCHD folosind un DVD writer/recorder (cu excepţia
DVDirect Express) și îl puteţi reda cu dispozitive de redare formate AVCHD
(Sony dispozitiv de redare Blu-ray Disc, PlayStation®3 etc.)
Imagini
eșantion
Note
Menu
• Un DVD înregistrat cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) este numit „disc AVCHD ”
în acest manual.
• Asiguraţi-vă că echipamentul dvs. PlayStation®3 folosește ultima versiune de software de sistem a
PlayStation®3.
• PlayStation®3 poate să nu fie disponibilă în unele ţări/regiuni.
• Discurile AVCHD pot fi redate doar cu echipamente compatibile cu formate AVCHD.
• Discurile AVCHD nu trebuie utilizate în DVD playere/recordere. Dat fiind că DVD playerele/recorderele
nu sunt compatibile cu formatul AVCHD, discul poate să rămână blocat în DVD playere/recordere.
• Nu puteţi crea un disc AVCHD cu filme înregistrate în modul [FX 24M] al opţiunii [Rec Mode].
Salvaţi filmele înregistrate în modul [FX 24M] pe un Blu-ray Disc (pagina 73).
Crearea unui disc AVCHD
Folosiţi cablul USB pentru a conecta camera digitală la un echipament de creare
discuri, care să fie compatibil cu filmele cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie
(HD). Consultaţi și manualele furnizate cu dispozitivul pe care îl conectaţi.
Index
Note
• Conectaţi camera digitală la priză cu un adaptor de c.a., pentru această operaţie.
• Nu deconectaţi cablul USB în timpul transferului filmelor pentru a evita deteriorarea datelor.
• Sony DVD writer pot să nu fie disponibile în unele ţări/regiuni.
1 Conectaţi adaptorul de c.a. și cablul de alimentare la mufa DC IN a
camerei digitale și la priza de perete.
2 Porniţi camera și conectaţi un DVD
writer etc. la mufa
(USB) camerei
cu cablul USB (furnizat).
Când sunt conectate ambele dispozitive,
afișajul camerei este oprit.
3 Înregistraţi filme pe dispozitivul conectat.
• Pentru detalii, consultaţi manualele furnizate cu dispozitivul conectat.
4 Deconectaţi cablul USB după ce terminaţi crearea discului.
75RO
Depanare
Cuprins
Depanare
Dacă aveţi probleme cu camera digitală, încercaţi următoarele soluţii.
1 Verificaţi elementele de la paginile 76 până la 81.
3 Reiniţializaţi setările (pagina 68).
Menu
4 Consultaţi furnizorul Sony sau un centru service
local autorizat Sony.
Imagini
eșantion
2 Scoateţi acumulatorul, așteptaţi circa 1 minut,
montaţi la loc acumulatorul, apoi porniţi aparatul.
Acumulator și alimentare
Acumulatorul nu poate fi montat.
• Nu puteţi utiliza NP-FV30/FV50.
Index
Indicatorul de energie rămasă arată că acumulatorul este încărcat suficient, dar
se consumă prea repede.
• Acest fenomen are loc când folosiţi camera într-un loc extrem de cald sau de rece.
• Acumulatorul este descărcat. Montaţi un acumulator încărcat.
• Acumulatorul este mort. Înlocuiţi-l cu unul nou.
Camera digitală nu poate fi pornită.
• Montaţi corect acumulatorul.
• Acumulatorul este descărcat. Montaţi un acumulator încărcat.
• Acumulatorul este mort. Înlocuiţi-l cu unul nou.
• Conectaţi adaptorul de c.a. la priza de perete.
Alimentarea se oprește brusc.
• Când camera digitală sau acumulatorul este prea cald, camera afișează un mesaj de avertizare
și se oprește automat pentru a proteja camera.
• Dacă nu acţionaţi camera timp de 5 minute sau mai mult, camera trece la modul de
economisire a energiei. Pentru a anula modul de economisire a energiei, acţionaţi camera, de
exemplu prin deschiderea/închiderea ecranului LCD (pagina 62).
Lampa CHARGE clipește intermitent când încărcaţi acumulatorul în încărcătorul
furnizat.
• Dacă încărcaţi un acumulator care nu a fost utilizat mult timp, ledul CHARGE poate clipi
intermitent.
• Ledul CHARGE clipește repede (la intervale de circa 0,15 secunde)
Scoateţi acumulatorul și remontaţi același acumulator corect. Dacă acesta continuă să
clipească rapid, poate însemna că acumulatorul este defect.
Continuare r
76RO
Cuprins
• Dacă ledul CHARGE clipește încet (la intervale de circa 1,5 secunde)
Temperatura ambiantă nu este în intervalul de temperatură indicat pentru încărcarea
acumulatorului. Încărcaţi acumulatorul la o temperatură indicată între 10 °C și 30 °C.
Înregistrare
Nu apare nimic afișat pe vizor sau pe monitorul LCD când este pornită alimentarea.
Imagini
eșantion
• Dacă nu acţionaţi camera timp de 5 minute sau mai mult, camera trece la modul de
economisire a energiei. Pentru a anula modul de economisire a energiei, acţionaţi camera, de
exemplu prin deschiderea/închiderea ecranului LCD (pagina 62).
• Camera afișează imagini pe vizor sau pe monitorul LCD. Puteţi comuta între vizor și
monitorul LCD, apăsând butonul FINDER/LCD.
Camera nu începe înregistrarea când este apăsat butonul START/STOP sau PHOTO.
Menu
• Camera este în modul de redare. Apăsaţi butonul MODE pentru a porni ledul modului de
înregistrare dorit.
• Camera scrie imaginea pe care tocmai aţi înregistrat-o pe cartela de memorie. Nu puteţi
înregistra imagini noi în această perioadă.
• Nu mai există spaţiu gol pe cartela de memorie. Ștergeţi imaginile inutile (pagina 46).
• Numărul total de scene de film depășește capacitatea de înregistrare a camerei digitale.
Ștergeţi imaginile inutile (pagina 46).
• Obiectivul nu este montat corect. Remontaţi obiectivul.
Lampa de acces rămâne aprinsă chiar și după oprirea înregistrării.
• Camera înregistrează imaginea pe care tocmai aţi înregistrat-o pe cartela de memorie.
Index
Durata actuală de înregistrare a filmelor este mai mică decât durata de
înregistrare estimată a cartelei de memoriei.
• În funcţie de condiţiile de înregistrare, timpul disponibil pentru înregistrare poate fi mai scurt,
de exemplu când înregistraţi un subiect în mișcare rapidă etc.
Există o diferenţă de timp între momentul în care butonul START/STOP este
apăsat și momentul în care pornește sau se oprește efectiv filmul înregistrat.
• În cazul camerei, poate exista o ușoară diferenţă de timp între momentul în care butonul
START/STOP este apăsat și momentul efectiv în care pornește sau se oprește filmul
înregistrat. Aceasta nu este o defecţiune.
Înregistrarea durează mult timp.
• Funcţia de reducere a zgomotului funcţionează. Aceasta nu este o defecţiune.
Imaginea nu este focalizată.
• Subiectul este prea aproape. Verificaţi distanţa focală minimă a obiectivului.
• Înregistraţi utilizând modul de focalizare manuală. Folosiţi funcţia de focalizare automată
(pagina 16).
• Lumina înconjurătoare nu este suficientă.
• Subiectul poate necesita o focalizare specială. Folosiţi funcţia de focalizare manuală (pagina 16).
Nu funcţionează înregistrarea cu bliţ.
• Porniţi bliţul montat (vândut separat).
• Bliţul nu este montat corect. Remontaţi bliţul.
77RO
Continuare r
Cuprins
• Nu puteţi utiliza bliţul cu următoarele moduri de înregistrare:
– [Bracket: Cont.]
– [Hand-held Twilight]
– [Anti Motion Blur]
– Înregistrare filme
Apar puncte circulare neclare și albicioase pe imaginile fotografiate cu bliţul.
• Particulele (de praf, polen etc.) din aer au reflectat lumina bliţului și au apărut în imagine.
Aceasta nu este o defecţiune.
• Dacă subiectul este dincolo de raza de acţionare a bliţului (distanţa până unde poate ajunge
bliţul), pozele vor fi întunecate, pentru că lumina bliţului nu ajunge până la subiect. Dacă
schimbaţi opţiunea ISO, se va modifica și intervalul de acţionare a bliţului.
Imagini
eșantion
Imaginea fotografiată cu bliţul este prea întunecată.
Data și ora sunt înregistrate greșit.
Menu
• Setaţi corect data și ora (pagina 60).
• Zona selectată cu opţiunea [Area Setting] este diferită de zona actuală. Pentru a seta zona
actuală, apăsaţi butonul MENU, apoi selectaţi [Setup] t [Area Setting].
Valoarea diafragmei și/sau viteza obturatorului clipește când apăsaţi butonul
PHOTO până la jumătate.
• Întrucât subiectul este prea luminos sau prea întunecat, nu este în raza de acţionare a camerei
digitale. Ajustaţi din nou setarea.
Index
Imaginea este prea albă (lumină difuză).
Lumina apare estompată pe imagine (reflexii parazite).
• Fotografia a fost făcută sub o sursă de lumină puternică și a intrat o cantitate excesivă de
lumină în obiectiv. Când folosiţi un obiectiv cu zoom, montaţi un parasolar.
Colţurile fotografiei sunt prea întunecate.
• Scoateţi filtrul sau parasolarul. În funcţie de grosimea filtrului sau de montarea incorectă a
parasolarului, filtrul sau parasolarul pot apărea parţial în imagine. Proprietăţile optice ale
unor obiective pot cauza întunecarea conturului periferic al imaginilor (lumină insuficientă).
Subiectul are ochii roșii.
• Activaţi funcţia Red Eye Reduction (pagina 55).
• Apropiaţi-vă de subiect și fotografiaţi subiectul cu bliţul în raza de acţionare a bliţului.
Apar puncte ce rămân pe monitorul LCD.
• Aceasta nu este o defecţiune. Punctele nu sunt înregistrate.
Imaginea este estompată.
• Fotografia a fost făcută într-un loc întunecat, fără bliţ, provocând vibraţii ale camerei. Se
recomandă utilizarea unui trepied sau bliţ (vândut separat) (pagina 37). Opţiunile [Hand-held
Twilight] (pagina 28) și [Anti Motion Blur] (pagina 29) sunt, de asemenea, eficiente în
reducerea estompării.
Valoarea de expunere clipește intermitent pe monitorul LCD.
• Subiectul este prea luminos sau prea întunecat pentru intervalul de măsurare al camerei.
Continuare r
78RO
Subiecţii ce trec foarte repede pe lângă cadru apar deformaţi.
Cuprins
• Acesta se numește fenomenul planului focal. Aceasta nu este o defecţiune. Datorită modului
în care dispozitivul de imagine (senzorul CMOS) citește semnale de imagine, subiecţii care
trec repede pe lângă cadru ar putea apărea deformaţi, în funcţie de condiţiile de înregistrare.
Sunetul nu se înregistrează corect.
• Nu puteţi comuta între microfonul încorporat și un microfon extern (vândut separat) în timpul
înregistrării filmelor. Montaţi sau demontaţi microfonul extern înainte de începerea filmării.
Imagini
eșantion
Redare
Nu pot fi redate imagini.
Menu
• A fost schimbat numele directorului/fișierului pe calculator.
• Când un fișier de imagine a fost procesat de un calculator sau dacă a fost înregistrat cu un
model diferit de cel al camerei dvs., nu este garantată redarea imaginilor cu camera dvs.
• Camera este în modul USB. Închideţi conexiunea USB.
• Pentru a reda imagini stocate pe un calculator cu camera dvs., copiaţi mai întâi imaginile în
cameră, folosind aplicaţia „PMB”.
• Imaginile înregistrate cu alte dispozitive pot să nu fie redate sau pot fi afișate cu o dimensiune
incorectă. Aceasta nu este o defecţiune.
Nu pot fi redate imagini pe televizor.
• Ieșirea semnalelor din camera digitală spre televizor se face doar prin mufa HDMI. Conectaţi
camera digitală la televizor folosind un cablu HDMI (vândut separat).
Index
Ștergere/Editare
Nu poate șterge imagini.
• Anulaţi protecţia (pagina 49).
Imagini șterse din greșeală.
• Odată ce aţi șters o imagine, nu o mai puteţi recupera. Vă recomandăm să protejaţi imaginile
pe care nu doriţi să le ștergeţi (pagina 49).
Calculatoare
Nu poate copia imagini.
• Efectuaţi conexiunea USB conectând corect camera digitală la calculator.
• Urmaţi procedura de copiere indicată pentru sistemul dvs. de operare.
• Când înregistraţi imagini pe o cartelă de memorie formatată cu un calculator, este posibil să
nu puteţi copia imaginile pe calculator. Înregistraţi folosind o cartelă de memorie formatată cu
camera video.
Nu pot fi redate imagini pe un calculator.
• Dacă utilizaţi aplicaţia „PMB”, consultaţi „PMB Help”.
• Consultaţi producătorul de calculatoare sau de software.
79RO
Continuare r
Cuprins
Imaginea și sunetul sunt întrerupte de zgomot când se vizualizează un film pe
calculator.
• Redaţi filmul direct de pe cartela de memorie. Importaţi filmul pe calculator folosind „PMB”
și apoi redaţi-l.
• Imaginea și sunetul se pot întrerupe, în funcţie de capacitatea calculatorului utilizat.
După efectuarea unei conexiuni USB, aplicaţia „PMB” nu pornește automat.
• Efectuaţi conexiunea USB după ce porniţi calculatorul.
Imagini
eșantion
Cartelă de memorie
Camera digitală nu funcţionează cu cartela de memorie introdusă.
• Cartela de memorie a fost formatată pe un calculator. Formataţi-o cu camera dvs. digitală
(pagina 69).
Cartela de memorie nu poate fi introdusă.
Nu se pot face înregistrări pe cartela de memorie.
Menu
• Introduceţi cartela de memorie în sensul greșit. Introduceţi cartela în sensul corect.
• Cartela de memorie este plină. Ștergeţi imaginile inutile (pagina 46).
• A fost introdusă o cartelă de memorie inutilizabilă.
Cartela de memorie a fost formatată din greșeală.
Altele
Index
• Toate datele de pe cartela de memorie au fost șterse prin formatare. Nu le puteţi recupera.
Obiectivul devine înceţoșat.
• S-a produs condens ca urmare a umidităţii. Opriţi camera digitală și lăsaţi-o oprită circa o oră
înainte de utilizare.
Imaginea din vizor nu este clară.
• Deplasaţi pârghia de reglare a vizorului obiectivului până când imaginea apare clară.
Nu este afișată nicio imagine pe monitorul LCD sau pe vizor.
• Camera afișează imagini pe monitorul LCD sau pe vizor, nu pe amândouă. Selectaţi monitorul
LCD sau vizorul apăsând butonul FINDER/LCD.
• Camera digitală nu afișează imagini pe monitorul LCD sau pe vizor în timpul utilizării ieșirii
HDMI.
Apare mesajul „Set Area/Date/Time.” când este pornită camera digitală.
• Camera digitală nu a fost folosită o perioadă de timp, având acumulatorul descărcat sau fiind
fără acumulator. Încărcaţi acumulatorul și reglaţi din nou data (pagina 60). Dacă apare
mesajul de câte ori încărcaţi acumulatorul, este posibil ca bateria internă reîncărcabilă să fie
consumată. Consultaţi furnizorul Sony sau un centru service local autorizat Sony.
80RO
Continuare r
Numărul de imagini înregistrabile nu descrește sau descrește cu 2 imagini odată.
Cuprins
• Acest lucru se produce deoarece rata de compresie și dimensiunea imaginii după compresie se
schimbă în funcţie de imagine când înregistraţi o imagine JPEG.
Are loc iniţializarea setării fără a activa opţiunea de reiniţializare.
• A fost scos acumulatorul când butonul de pornire era setat pe ON. Când scoateţi
acumulatorul, asiguraţi-vă că aţi închis camera și că lampa de acces nu este iluminată.
• Opriţi camera digitală. Scoateţi acumulatorul și montaţi-l la loc. În cazul în care camera este
foarte caldă, scoateţi acumulatorul și lăsaţi-l să se răcească înainte de a încerca această
procedură corectivă.
• Dacă utilizaţi adaptorul de c.a., deconectaţi cablul de alimentare. Conectaţi cablul de
alimentare și porniţi din nou camera video. În cazul în care camera digitală nu funcţionează
după încercarea acestor soluţii, contactaţi furnizorul Sony sau un centru service local autorizat
Sony.
• Scoateţi cartela de memorie și introduceţi-o la loc. Dacă indicaţia nu dispare după această
procedură, formataţi cartela de memorie (pagina 69).
Menu
Pe ecran apare „--E-”.
Imagini
eșantion
Camera digitală nu funcţionează corect.
Pe ecran apare „Recovering data. Please wait...” și se oprește înregistrarea.
Index
• Înregistrarea și ștergerea datelor de pe cartelă s-au repetat de prea multe ori sau cartela de
memorie a fost formatată cu un alt dispozitiv. Salvaţi mai întâi datele pe hard disk-ul unui
calculator etc. și apoi formataţi cartela de memorie cu camera digitală (pagina 69).
• Viteza de scriere a cartelei de memorie pe care o folosiţi nu este suficient de rapidă pentru a
compensa viteza de înregistrare a filmelor cu camera. Folosiţi una dintre cartelele de memorie
recomandate (pagina 87).
Nu apare nimic pe monitorul LCD și pe vizorul camerei digitale.
• Când camera digitală este conectată la un calculator sau la alt dispozitiv cu un cablu USB, nu
apare nimic pe monitorul LCD și pe vizor. Aceasta nu este o defecţiune. Ecranul se aprinde
când deconectaţi dispozitivul.
81RO
Cuprins
Mesaje de avertizare
Dacă apar următoarele mesaje, urmaţi instrucţiunile de mai jos.
Incompatible battery. Use correct model.
• Se folosește un acumulator incompatibil.
• Setaţi data și ora. Dacă nu aţi folosit camera o perioadă mare de timp, încărcaţi bateria internă
reîncărcabilă.
Power insufficient
Imagini
eșantion
Set Area/Date/Time.
• Aţi încercat să curăţaţi senzorul de imagine (Cleaning Mode) când nivelul de încărcare al
acumulatorului nu era suficient. Încărcaţi acumulatorul sau folosiţi adaptorul de c.a.
• Cartela de memorie a fost formatată pe un calculator și formatul fișierului a fost modificat.
Selectaţi [OK], apoi formataţi cartela de memorie. Puteţi folosi din nou cartela de memorie,
dar toate datele anterioare de pe cartelă sunt șterse. Ar putea dura o perioadă de timp să
terminaţi formatarea. Dacă mesajul continuă să apară, schimbaţi cartela de memorie.
Menu
Unable to use memory card. Format?
Memory Card Error
• Este introdusă o cartelă de memorie incompatibilă sau a eșuat formatarea.
Index
Reinsert memory card.
• Cartela de memorie introdusă nu poate fi utilizată cu camera dvs. digitală.
• Cartela de memorie este deteriorată.
• Bornele cartelei de memorie sunt murdare.
This memory card may not be capable of recording and playing normally.
• Cartela de memorie introdusă nu poate fi utilizată cu camera digitală.
Processing...
• Reducerea zgomotului la expunere îndelungată se va efectua pe durata cât diafragma a fost
deschisă. Nu puteţi face alte înregistrări în timpul procesului de reducere a zgomotului.
Unable to display.
• Este posibil ca anumite imagini înregistrate cu alte camere sau imagini modificate pe
calculator să nu poate fi afișate.
Recovering data. Please wait...
• Înregistrarea și ștergerea datelor de pe cartelă s-au repetat de prea multe ori sau cartela de
memorie a fost formatată cu un alt dispozitiv. Salvaţi mai întâi datele pe hard disk-ul unui
calculator etc. și apoi formataţi cartela de memorie cu camera digitală (pagina 69).
• Viteza de scriere a cartelei de memorie pe care o folosiţi nu este suficient de rapidă pentru a
compensa viteza de înregistrare a filmelor cu camera. Folosiţi una dintre cartelele de memorie
recomandate (pagina 87).
82RO
Continuare r
Cannot recognize lens. Attach it properly.
Cuprins
• Obiectivul nu este montat corect sau nu este montat deloc. Dacă apare mesajul când
obiectivul este montat, remontaţi obiectivul. Dacă mesajul apare frecvent, verificaţi dacă
contactele obiectivului și ale camerei sunt curate.
• Când montaţi un obiectiv cu montură E sau un adaptor de montură diferit de marca Sony,
setaţi [Shoot w/o Lens] la [Enable] (pagina 54).
No images
Imagini
eșantion
• Nu mai e nicio imagine pe cartela de memorie.
Image protected
• Aţi încercat să ștergeţi imagini protejate.
Camera overheating. Allow it to cool.
• Camera s-a încins pentru că aţi înregistrat o perioadă lungă de timp. Opriţi alimentarea. Lăsaţi
camera să se răcească și așteptaţi până ce camera este gata din nou de înregistrare.
Index
• Funcţia SteadyShot nu funcţionează. Puteţi continua înregistrarea, dar funcţia SteadyShot nu
va funcţiona. Opriţi și porniţi camera digitală. Dacă simbolul nu dispare, consultaţi furnizorul
Sony sau un centru service local autorizat Sony.
Menu
• Camera digitală se încălzește prea tare. Opriţi-o și lăsaţi-o într-un loc răcoros o perioadă de
timp.
• Numărul total de scene de film depășește capacitatea de înregistrare a camerei digitale.
• Nu poate înregistra fișierul bază de date. Importaţi toate imaginile pe un calculator, folosind
aplicaţia „PMB” și recuperaţi cartela de memorie.
Camera Error
System Error
• Opriţi alimentarea, scoateţi acumulatorul și montaţi-l la loc. Dacă mesajul apare frecvent,
consultaţi furnizorul Sony sau un centru service local autorizat Sony.
Image Database File error.
• Există o problemă cu fișierul bază de date imagini. Selectaţi [Setup] t [Recover Image DB]
t [OK].
Image Database File error. Recover?
• Nu puteţi înregistra sau reda filme pentru că fișierul bază de date imagini este deteriorat.
Urmaţi instruciunile de pe ecran pentru a recupera datele.
Unable to magnify.
• Imaginile înregistrate cu alte camere digitale nu pot fi mărite.
83RO
Continuare r
No images selected.
Cuprins
• Aţi încercat să ștergeţi fără să specificaţi imaginile.
Imagini
eșantion
Menu
Index
84RO
Altele
Cuprins
Utilizarea camerei digitale în
străinătate
Puteţi folosi încărcătorul (furnizat) și adaptorul de c.a. (furnizat) în orice ţară sau
regiune unde tensiunea de alimentare este între 100 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz.
Notă
Vizualizarea filmelor înregistrate pe un televizor
Menu
Pentru a vizualiza filme înregistrate cu camera pe televizor, trebuie să folosiţi un
televizor (sau monitor) dotat cu un conector HDMI și un cablu HDMI (vândute
separat). În plus, sistemul de televiziune trebuie să fie compatibil cu semnalul de
ieșire al camerei digitale.
Sistemele de televiziune ale fiecărei ţări/regiuni sunt următoarele:
Imagini
eșantion
• Nu folosiţi un transformator electronic (convertizor), întrucât aţi putea defecta aparatul.
1080 60i (NTSC)
Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centrală, Columbia, Ecuador,
Jamaica, Japonia, Coreea, Mexic, Peru, Surinam, Taiwan, Filipine, S.U.A.,
Venezuela etc.
Australia, Austria, Belgia, China, Croaţia, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda,
Germania, Olanda, Hong Kong, Ungaria, Indonezia, Italia, Kuwait, Malaezia,
Noua Zeelandă, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Singapore, Republica
Slovacă, Spania, Suedia, Elveţia, Thailanda, Turcia, Regatul Unit, Vietnam etc.
Index
1080 50i (PAL)
1080 50i (PAL-M)
Brazilia
1080 50i (PAL-N)
Argentina, Paraguay, Uruguay
1080 50i (SECAM)
Bulgaria, Franţa, Grecia, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ucraina etc.
85RO
Imagini
eșantion
Formatul AVCHD este un format pentru camerele video digitale de înaltă
definiţie, folosit pentru a înregistra semnale de înaltă definiţie (HD) cu o
specificaţie de 1080i1) sau o specificaţie de 720p2), utilizând o tehnologie eficientă
de codare și compresie a datelor. Formatul MPEG-4 AVC/H.264 este adoptat
pentru compresia datelor video, iar sistemul Dolby Digital sau Linear PCM este
folosit pentru compresia datelor audio.
Formatul MPEG-4 AVC/H.264 este capabil să comprime imagini cu o eficienţă
mai mare decât cea a formatelor obișnuite de compresie a imaginilor. Formatul
MPEG-4 AVC/H.264 permite să se poată înregistra semnale video de înaltă
definiţie cu o cameră digitală video pe discuri DVD de 8 cm, unitate hard disk,
memorie flash, cartelă de memorie etc.
Cuprins
Format AVCHD
Înregistrarea și redarea cu camera dvs.
Semnal video3):dispozitiv compatibil cu 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i 1440 × 1080/60i
dispozitiv compatibil cu 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i 1440 × 1080/50i
Semnal audio: Dolby Digital 2ch
Suport de înregistrare: Cartelă de memorie
specificaţie 1080i
O specificaţie de înaltă definiţie ce utilizează 1.080 linii de scanare efective și sistem întreţesut.
specificaţie 720p
O specificaţie de înaltă definiţie ce utilizează 720 linii de scanare efective și sistem progresiv.
3) Datele înregistrate în format AVCHD diferit de cel menţionat mai sus nu pot fi redate cu
camera dvs.
2)
Index
1)
Menu
Bazată pe formatul AVCHD, camera dvs. digitală înregistrează la calitatea
imaginii de înaltă definiţie (HD) menţionată mai jos.
86RO
Note
Menu
Index
• Nu este garantată funcţionarea cu camera digitală a cartelelor de memorie formatate cu un
calculator.
• Vitezele de citire/scriere date diferă în funcţie de combinaţia cartelei de memorie și de
echipamentul utilizat.
• Nu scoateţi cartela de memorie în timp ce citește sau scrie date.
• Datele pot fi corupte în următoarele cazuri:
– Când cartela de memorie este scoasă sau camera digitală este oprită în timpul operaţiei de citire
sau scriere
– Când cartela de memorie este folosită în locuri cu electricitate statică sau zgomot electric
• Vă recomandăm să stocaţi datele importante pe un suport, cum ar fi pe hard diskul unui
calculator.
• Nu lipiţi etichete pe cartela de memorie sau pe adaptorul cartelei de memorie.
• Nu atingeţi bornele cartelei de memorie cu mâna sau cu un obiect metalic.
• Nu loviţi, îndoiţi sau scăpaţi din mână cartela de memorie.
• Nu demontaţi sau modificaţi cartela de memorie.
• Evitaţi contactul cartelei de memorie cu apa.
• Nu lăsaţi cartela de memorie la îndemâna copiilor. Aceștia ar putea să o înghită din greșeală.
• Cartela de memorie poate fi încinsă după o utilizare îndelungată. Aveţi grijă când umblaţi cu ea.
• Nu folosiţi și nu stocaţi cartela de memorie în următoarele condiţii:
– Locuri cu temperaturi înalte, cum ar fi interiorul încins al unei mașini parcate la soare
– Locuri expuse direct luminii solare
– Locuri umede sau locuri unde se găsesc substanţe corozive
• Imaginile înregistrate pe o cartelă de memorie SDXC nu pot fi importate sau redate pe
calculatoare sau dispozitive AV incompatibile cu exFAT. Aveţi grijă ca dispozitivul să fie
compatibil cu exFAT înainte de a-l conecta la camera digitală. Dacă veţi conecta camera digitală
la un dispozitiv incompatibil, vi se poate cere să formataţi cartela. Nu formataţi niciodată cartela
în urma acestui mesaj, deoarece veţi șterge toate datele de pe cartelă. (exFAT este fișierul de
sistem folosit pe cartele de memorie SDXC.)
Imagini
eșantion
Puteţi folosi următoarele tipuri de cartele de memorie cu această cameră:
„Memory Stick PRO Duo” (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo”, cartelă de
memorie SD, cartelă de memorie SDHC și cartelă de memorie SDXC Clasa 4 sau
mai mult. Nu poate fi garantată funcţionarea corectă cu toate cartelele de
memorie. Nu puteţi utiliza o MultiMedia Card.
„Memory Stick PRO Duo” de până la 32 GB și cartela SD de până la 64 GB au
fost verificate și funcţionează cu această cameră.
Cuprins
Cartelă de memorie
87RO
Continuare r
Cuprins
„Memory Stick”
Tipurile de „Memory Stick” ce pot fi folosite cu camera digitală sunt enunţate în
tabelul de mai jos. Nu poate fi garantată funcţionarea corectă cu toate funcţiile
„Memory Stick”.
„Memory Stick PRO Duo”1)2)3)
Disponibil cu camera digitală
„Memory Stick Duo”
Nedisponibil cu camera digitală
„Memory Stick” și „Memory
Stick PRO”
Nedisponibile cu camera
digitală
Este dotată cu funcţia MagicGate. MagicGate este o tehnologie de protecţie a dreptului de autor
care folosește tehnologia de incriptare. Cu această cameră digitală nu se pot efectua înregistrări/
redări ce necesită funcţii MagicGate.
2) Suportă transfer de date de mare viteză folosind o interfaţă paralelă.
3)
Când folosiţi „Memory Stick PRO Duo” pentru a înregistra filme, pot fi folosite doar cele cu
inscripţia Mark2.
Menu
1)
Imagini
eșantion
„Memory Stick PRO-HG
Duo”1)2)
Index
88RO
Cuprins
Acumulator
Camera dvs. funcţionează doar cu acumulatoare seria V. Nu puteţi folosi alte
acumulatoare. Nu puteţi folosi acumulatoare NP-FV30/FV50, deși sunt seria V.
Despre încărcarea acumulatorului
Utilizarea eficientă a acumulatorului
Menu
• Performanţele acumulatorului scad în medii cu temperaturi coborâte. Așadar,
în locurile reci, timpul de funcţionare al acumulatorului este mai redus. Pentru o
utilizare mai îndelungată a acumulatorului, vă recomandăm să ţineţi
acumulatorul într-un buzunar aproape de corp, pentru a-l încălzi, și să-l montaţi
pe cameră doar înainte de utilizare.
• Vă recomandăm să aveţi acumulatoare de schimb la îndemână și să efectuaţi
înregistrări de probă înaintea celor efective.
• Evitaţi contactul acumulatorului cu apa. Acumulatorul nu este rezistent la apă.
• Nu lăsaţi acumulatorul în locuri extrem de calde, cum ar fi într-o mașină sau în
lumina directă a soarelui.
Imagini
eșantion
Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul la o temperatură ambiantă între 10 °C
și 30 °C. Există posibilitatea ca acumulatorul să nu se încarce corect în afara
acestui interval de temperatură.
Cum să stocaţi acumulatorul
Index
• Descărcaţi complet acumulatorul înainte de depozitare și depozitaţi-l într-un loc
răcoros, uscat. Pentru a menţine performanţele acumulatorului, încărcaţi
acumulatorul și descărcaţi-l complet în camera digitală, cel puţin o dată pe an.
• Pentru a consuma acumulatorul, lăsaţi camera digitală în modul de redare până
când se stinge.
• Pentru a evita pătarea bornelor, scurtcircuitarea etc., aveţi grijă să folosiţi o
pungă de plastic, pentru ca acumulatorul să nu se atingă de metale când îl
transportaţi sau îl depozitaţi.
Despre durata de viaţă a acumulatorului
• Durata de viaţă a acumulatorului este limitată. Capacitatea acumulatorului se
micșorează cu timpul și după utilizări îndelungate. Dacă durata de utilizare după
încărcare este tot mai mică, probabil că este timpul să înlocuiţi acumulatorul cu
unul nou.
• Durata de viaţă a acumulatorului variază în funcţie de condiţiile de depozitare și
utilizare și de mediul în care este folosit.
89RO
Imagini
eșantion
Menu
Index
• Doar acumulatoare din seria NP-FV (și nu altele) pot fi încărcate cu
încărcătorul (furnizat). Alte acumulatoare cu excepţia celor menţionate pot
prezenta scurgeri, se pot încinge sau exploda dacă încercaţi să le încărcaţi, cu
riscul rănirii în urma electrocutării și a arsurilor.
• Scoateţi acumulatorul încărcat de pe încărcător. Dacă lăsaţi acumulatorul
încărcat pe încărcător, durata sa de viaţă se poate micșora.
• Lampa CHARGE a încărcătorului furnizat clipește astfel:
Clipire rapidă: Lampa se aprinde și se stinge în mod repetat la intervale de 0,15
secunde.
Clipire lentă: Lampa se aprinde și se stinge în mod repetat la intervale de 1,5
secunde.
• Când lampa CHARGE clipește rapid, scoateţi acumulatorul ce se încarcă și
apoi introduceţi același acumulator înapoi în încărcător cu fermitate. Dacă
lampa CHARGE clipește din nou rapid, ar putea indica o problemă a
acumulatorului sau a fost introdus un acumulator diferit de modelele
specificate. Verificaţi dacă este modelul specificat de acumulator. Dacă este
modelul specificat de acumulator, scoateţi acumulatorul și înlocuiţi-l cu unul
nou sau cu altul, și verificaţi dacă încărcătorul funcţionează corect. Dacă
încărcătorul funcţionează corect, este posibil să fie o eroare de acumulator.
• Când lampa CHARGE clipește lent, indică faptul că acumulatorul nu mai
încarcă temporar în standby. Încărcătorul nu mai încarcă și intră automat în
starea de standby când temperatura este în afara intervalului de temperatură
recomandat. Când revine temperatura corespunzătoare, încărcătorul reia
încărcarea și lampa CHARGE rămâne din nou aprinsă. Vă recomandăm să
încărcaţi acumulatorul la o temperatură ambiantă între 10 °C și 30 °C.
• Dacă încărcătorul este murdar, s-ar putea ca acumulatorul să nu se încarce
corect. Curăţaţi acumulatorul cu o cârpă uscată etc.
Cuprins
Încărcător acumulator
90RO
Cuprins
Adaptor de montură obiectiv
Cu ajutorul unui adaptor de montură obiectiv LA-EA1 (vândut separat), puteţi
atașa o montură A de obiectiv pe camera digitală. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate cu adaptorul de montură obiectiv.
Imagini
eșantion
Menu
Note
Index
• Este posibil să nu puteţi utiliza anumite obiective cu montură A. Pentru a verifica
compatibilitatea obiectivelor cu montură A, vizitaţi site-ul Sony din zonă sau consultaţi furnizorul
dvs. Sony sau un centru service local autorizat.
• Viteza de fotografiere continuă va fi mai mică.
91RO
Cuprins
Curăţare
Curăţarea camerei
• Nu atingeţi interiorul camerei, cum ar fi contactele lentilelor. Suflaţi praful din
interiorul monturii folosind un suflător* disponibil în comerţ. Pentru detalii
despre curăţarea senzorului de imagine, consultaţi pagina 65.
Index
• Nu folosiţi o soluţie de curăţare ce conţine solvenţi organici, cum ar fi tiner sau
benzină.
• Când curăţaţi suprafaţa lentilelor, îndepărtaţi praful folosind un suflător
disponibil în comerţ. În cazul în care praful s-a lipit de suprafaţă, ștergeţi-l cu o
cârpă moale sau un șerveţel umezit ușor cu o soluţie de curăţare a lentilelor.
Ștergeţi cu mișcări în spirală dinspre centru spre exterior. Nu pulverizaţi soluţia
de curăţare a lentilelor direct pe suprafaţa lentilelor.
Menu
Curăţarea obiectivului
Imagini
eșantion
* Nu folosiţi un suflator spray. În caz contrar, aţi putea provoca defecţiuni.
• Curăţaţi suprafaţa camerei cu o cârpă moale ușor umezită cu apă, apoi ștergeţio cu o cârpă uscată. Nu folosiţi următoarele produse, deoarece aţi putea
deteriora finisajul sau carcasa.
– Produse chimice, cum ar fi tiner, benzină, alcool, șerveţele umede, spray de
insecte, loţiuni solare sau insecticide etc.
– Nu atingeţi camera dacă sunteţi murdar pe mână cu unul dintre produsele de
mai sus.
– Nu lăsaţi camera în contact cu materiale din cauciuc sau vinil mult timp.
92RO
Index
A
D-Range Opt. ...................................................44
Acumulator ...................................................... 89
Drive Mode .......................................................33
AF/MF Select ................................................... 16
DRO/Auto HDR .............................................44
Anti Motion Blur ............................................. 29
Aperture Priority ............................................. 25
Aspect Ratio .................................................... 40
Auto HDR ........................................................ 45
Auto Review .................................................... 56
Autofocus ......................................................... 16
Autofocus Area ............................................... 30
Autofocus Mode .............................................. 31
AVCHD ........................................................... 86
Balanţă de alb prestabilită .............................. 22
Beep .................................................................. 58
Bliţ ..................................................................... 37
Blu-ray Disc ...................................................... 73
Bracket: Cont. .................................................. 36
Enlarge Still image ...........................................51
Exposure Comp. ...............................................20
F
FH ......................................................................38
File Number ......................................................71
Fill-flash .............................................................37
Flash Compensation ........................................43
Flash Mode ........................................................37
Flexibile Spot ....................................................30
Focalizare Manuală Directă ............................16
Format ...............................................................69
FX .......................................................................38
G
Grid Line ...........................................................53
Cartelă de memorie ......................................... 87
H
Cleaning Mode ................................................. 65
Color filter ........................................................ 22
Continuous Adv. .............................................. 34
Contrast ............................................................ 41
Creare discuri ................................................... 72
Creative Style ................................................... 41
Custom white balance ..................................... 22
D
Date Format ..................................................... 60
Date/Time Setup .............................................. 60
Daylight Svg. .................................................... 60
Delete ................................................................ 46
Demo Mode ..................................................... 67
Depanare .......................................................... 76
Diafragmă ......................................................... 25
Index
Gain ...................................................................18
C
Center ......................................................... 30, 42
Menu
B
E
Imagini
eșantion
Area Setting ..................................................... 61
Cuprins
Index
Hand-held Twilight ..........................................28
HQ .....................................................................38
I
Image Index ................................................23, 48
Image Size .........................................................39
ISO .....................................................................19
L
Language ...........................................................59
LCD Brightness ................................................63
M
Manual Exposure .............................................27
Manualfocus ......................................................16
„Memory Stick” ................................................88
DISP .................................................................. 14
Display Contents ............................................. 14
DMF .................................................................. 16
93RO
Continuare r
Menu ................................................................. 10
Volume Settings ...............................................57
Camera ........................................................ 11
W
Playback ...................................................... 12
White Balance ..................................................21
Cuprins
Brightness/Color ........................................ 11
Rec Mode/Image Size ................................ 11
Setup ............................................................ 12
Shoot Mode ................................................ 10
Mesaje de avertizare ....................................... 82
Movie Audio Rec ............................................ 52
Movie/Still Select ............................................. 47
Multi ............................................................ 30, 42
Imagini
eșantion
Metering Mode ................................................ 42
P
PMB .................................................................. 72
Power Save ....................................................... 62
Protect ............................................................... 49
Menu
Program Auto .................................................. 24
R
Rear Sync. ......................................................... 37
Rec Mode ......................................................... 38
Recover Image DB .......................................... 70
Reset Default ................................................... 68
Index
Red Eye Reduction ......................................... 55
S
Saturation ......................................................... 41
Self-timer .......................................................... 35
Setup ................................................................. 12
Sharpness .......................................................... 41
Shoot w/o Lens ................................................. 54
Shutter Priority ................................................ 26
Single-shot AF ................................................. 31
Slow Sync. ......................................................... 37
Spot ................................................................... 42
SteadyShot ........................................................ 32
Still Slide Show ................................................ 50
T
Temperatura de culoare ................................. 22
V
Version .............................................................. 66
Viewfinder Bright. ........................................... 64
Viteza obturatorului ........................................ 26
94RO
Note despre licenţă
Index
Aplicaţiile software care sunt eligibile pentru următorul tip de GNU General
Public License (aici numit „GPL”) sau GNU Lesser General Public License (aici
numit „LGPL”) sunt incluse în camera digitală.
Acest lucru înseamnă că aveţi dreptul de a accesa, modifica și redistribui codul
sursă al acestor aplicaţii software în anumite condiţii stipulate de licenţa GPL/
LGPL furnizată.
Codul sursă este furnizat pe Internet. Utilizaţi următoarea adresă URL pentru a-l
descărca.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Am prefera să nu ne contactaţi referitor la conţinutul codului de sursă.
Menu
Despre aplicaţiile software GNU GPL/LGPL
Imagini
eșantion
ACEST PRODUS SE AFLĂ ÎN PORTOFOLIUL DE LICENŢĂ AL
PATENTULUI AVC PENTRU UZUL PERSONAL ȘI NECOMERCIAL AL
UNUI CONSUMATOR PENTRU
(i) CODARE VIDEO CONFORM STANDARDULUI AVC („AVC VIDEO”)
ȘI/SAU
(ii) DECODARE VIDEO AVC CARE A FOST CODATĂ DE UN
CONSUMATOR IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ȘI
NECOMERCIALĂ ȘI/SAU OBŢINUTĂ DE LA UN FURNIZOR VIDEO
LICENŢIAT PENTRU A FURNIZA VIDEO AVC.
NU ESTE GARANTATĂ NICIO LICENŢĂ ȘI NU VA FI IMPLICATĂ ÎN
NICIUN ALT TIP DE UTILIZARE.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE POT FI OBŢINUTE DE LA MPEG LA, L.L.C.
CONSULTAŢI
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Cuprins
Aplicaţiile software „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa” „pcre” și „libjpeg” sunt
furnizate cu camera digitală. Oferim aceste software-uri în baza unor acorduri de
licenţă cu proprietarii drepturilor de autor. La cererea proprietarilor drepturilor
de autor asupra aplicaţiilor software, avem obligaţia de a vă informa cu privire la
următoarele. Vă rugăm să citiţi următoarele capitole.
Citiţi „license1.pdf” din directorul „License” de pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în
limba engleză) ale aplicaţiilor „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”, „pcre” și „libjpeg”.
Citiţi „license2.pdf” din directorul „License” de pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele
(în limba engleză) ale aplicaţiilor „GPL” și „LGPL”.
Pentru a vizualiza documentul PDF, aveţi nevoie de Adobe Reader. Dacă nu îl
aveţi instalat pe computer, îl puteţi descărca de pe pagina Web Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
95RO
Download PDF

advertising