Sony | CMT-SBT20B | Sony CMT-SBT20B Bluetooth® hifirendszer DAB rádióval Használati útmutató

Otthoni hangrendszer
Kezelési útmutató
Kezdeti lépések
CD hallgatása
A rádió hallgatása
USB-eszközön lévő fájl
meghallgatása
Zene lejátszása külön megvásárolható audiokomponensről
Zenehallgatás BLUETOOTH
kapcsolaton keresztül
További információk
Hibaelhárítás
Óvintézkedések/műszaki
adatok
CMT-SBT20B
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el
a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb. Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés
megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető
követelményeinek és egyéb ide vonatkozó
előírásainak. Részletekért keresse fel a következő
URL-címet: http://www.compliance.sony.de/
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
óvja a készüléket a rácseppenő és ráfröccsenő
víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat –
például virágvázát – a készülékre.
A CE jelölés érvényessége azokra az országokra
korlátozódik, ahol ez jogilag kényszerítő erejű, vagyis
főleg az Európai Gazdasági Térség országaiban.
A készüléket könnyen hozzáférhető konnektorhoz
csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék működésében,
azonnal húzza ki a konnektorból.
Európában, illetve Ausztráliában vásárolt
készülék esetén
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
elhelyezni és működtetni (pl. könyvespolcban vagy
beépített szekrényben).
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt
ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek –
például napfénynek vagy tűznek – vannak kitéve.
A készülék mindaddig feszültség alatt van, amíg
a tápkábelt ki nem húzza a hálózati aljzatból, még
akkor is, ha maga a készülék ki van kapcsolva.
FIGYELEM!
Optikai eszközöknek a jelen termékkel együtt
történő használata növeli a szemkárosodás
veszélyét.
Az európai vásárlók számára
Ez a készülék a CLASS 1 LASER (1. OSZTÁLYÚ LÉZER)
termékosztályba sorolható. Ez a jelzés a hátlap
külső részén található.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az
európai uniós irányelveket alkalmazó
országokban eladott készülékekre
érvényesek.
Ezt a terméket a következő vállalát gyártotta
vagy nevében gyártották: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
A termék európai uniós rendelkezéseknek
való megfelelésével kapcsolatos kérdéseket
címezze a hivatalos képviseletnek (Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium).
A szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyekben forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez.
2HU
Elhasznált elemek, illetve elektromos
és elektronikus készülékek selejtezése
(az Európai Unió országaira és a szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező
más országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen
vagy annak csomagolásán arra
figyelmeztet, hogy a terméket és
az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Egyes elemeken
ez a jelzés vegyjellel együtt van
feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem több mint
0,0005% higanyt vagy több mint 0,004% ólmot
tartalmaz. A feleslegessé vált termékek és elemek
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
elemek kezelésének helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az
elemek eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek és az elektromos és elektronikus
készülékek szakszerű hulladékkezelése érdekében
a készülékek hasznos élettartamának végén
adja le azokat a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen. Egyéb elemek esetén
olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó részt. Az elemeket adja le a megfelelő
gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából.
A termék és az elemek selejtezéséről és
újrahasznosításáról a helyi önkormányzatban,
a hulladékgyűjtést végző társaságnál, vagy a
vásárlás helyén tájékozódhat részletesen.
Ez a rendszer rendeltetése szerint a következő
célokra használható:
•• Lemezeken és USB-eszközökön elérhető
zeneforrás lejátszása
•• Rádióállomások hallgatása
•• BLUETOOTH-eszközökön elérhető
zeneforrás lejátszása
A rendszer
működtetése előtt
A rendszer normál használata során
fellépő meghibásodásokat a Sony a
rendszer korlátozott jótállásában foglalt
feltételekkel javítja. A Sony azonban
nem felelős semmilyen, a sérült vagy
meghibásodott rendszeren való
lejátszhatatlanságból származó kárért.
Másolásvédelmi technológiával
rendelkező zenei lemezek
Ezt a terméket a kompaktlemez (CD)
szabványnak megfelelő lemezek lejátszására
tervezték. Egyes lemezgyártók ezt követően
másolásvédelmi technológiával ellátott
zenei lemezeket kezdtek forgalmazni.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy e lemezek
között lehetnek olyanok, amelyek nem
felelnek meg a CD szabványnak, és ezért
elképzelhető, hogy ezzel a készülékkel nem
játszhatók le.
DualDisc-lemezekkel kapcsolatos
megjegyzés
A DualDisc olyan kétoldalas lemez, amelynek
egyik oldalán DVD-anyag, a másik oldalán
pedig digitális hanganyag található. Az ilyen
lemezek lejátszása nem garantált, mivel a
hanganyagot tartalmazó oldal nem felel
meg a CD szabványnak.
3HU
Tartalom
A rendszer működtetése előtt................................................................ 3
Kezdeti lépések
A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója........................................ 6
A távirányító előkészítése......................................................................10
A hangszórótalpak felhelyezése............................................................10
Az óra beállítása.....................................................................................10
CD hallgatása
CD-DA/MP3/WMA-lemez lejátszása..................................................... 12
A lejátszási mód módosítása.....................................................................12
Saját program létrehozása (programozott lejátszás).................................14
A rádió hallgatása
Rádióállomás behangolása................................................................... 15
DAB állomások automatikus keresésének manuális indítása....................16
Rádióállomások tárolása.......................................................................16
Váltás beprogramozott rádióállomásra.....................................................17
USB-eszközön lévő fájl meghallgatása
USB-eszközön lévő fájl lejátszása..........................................................18
A lejátszási mód módosítása.....................................................................19
Zene lejátszása külön megvásárolható
audiokomponensről
Külön megvásárolható audiokomponens használata......................... 20
4HU
Zenehallgatás BLUETOOTH
kapcsolaton keresztül
A rendszer párosítása BLUETOOTH-eszközzel és zenehallgatás.......... 21
Párosítás NFC funkció nélküli készülékkel................................................. 22
Párosítás NFC funkcióval működő készülékkel......................................... 23
Párosítási információk törlése................................................................... 24
További eszközök párosítása.................................................................... 25
További információk
Az automatikus készenléti üzemmód beállítása.................................. 26
A BLUETOOTH készenléti mód beállítása............................................. 26
A vezeték nélküli BLUETOOTH-jel be- és kikapcsolása..........................27
A hang beállítása...................................................................................27
Az időzítők használata...........................................................................27
A Sleep Timer elalvásidőzítő beállítása..................................................... 28
A lejátszásidőzítő beállítása..................................................................... 28
A kijelző módosítása............................................................................. 29
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás......................................................................................... 30
Üzenetek............................................................................................... 34
Óvintézkedések/műszaki adatok
Óvintézkedések.................................................................................... 35
Kompatibilis eszközök webhelyei........................................................ 36
BLUETOOTH vezeték nélküli technológia............................................. 36
Műszaki adatok..................................................................................... 38
5HU
Kezdeti lépések
A kezelőszervek elhelyezkedése és
funkciója
Megjegyzés
Ez az útmutató a műveleteket főleg távvezérlő használatával ismerteti, de ugyanezek
a műveletek a készülék azonos vagy hasonló elnevezésű gombjaival is elvégezhetők.
Készülék (elölnézet/felülnézet)
6HU
Távvezérlő
Készülék:  (lejátszás/szünet)* gomb
Távirányító:  (lejátszás)*/ (szünet)
gomb
Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
 (stop) gomb
Lejátszás leállítása.
 N jel
Kezdeti lépések
Egyetlen érintéssel történő BLUETOOTHregisztrációhoz, kapcsolódáshoz vagy
kapcsolatbontáshoz helyezzen NFC
funkcióval rendelkező okostelefont/
táblagépet e jel közelébe (23. oldal).
 / (előző/következő) gomb
Műsorszám vagy fájl kiválasztása.
TUNING +/– gombok
A kívánt rádióállomás behangolása.
Távirányító: / (visszatekerés/
előretekerés) gombok
Műsorszám vagy fájl előre- vagy
visszatekerése.
Távirányító: PRESET +/– gombok
Átkapcsolás beprogramozott adókra.
  (kitol/behúz) gomb
 / (be/készenlét) gomb
A rendszer bekapcsolása, illetve készenléti
állapotba helyezése.
Távirányító-érzékelő
 (BLUETOOTH) jelzőfény
A Bluetooth-kapcsolat állapotának
jelzése világítással vagy villogással.
 Készülék: FUNCTION/PAIRING gomb
•• Jelforrás választása. Minden
megnyomás a következő forrásra vált,
a következő sorrendben:
CD  USB  BT AUDIO  FM 
DAB  AUDIO IN
•• A BLUETOOTH-eszközök
párosításához hosszan nyomva kell
tartani.
Lemeztálca () nyitása és zárása.
Kijelző
Lemeztálca
Lemez behelyezése (12. oldal).
 Készülék: VOLUME szabályozó
Távirányító: VOLUME +*/– gomb
A hangerő szabályozása.
 (USB) port
USB-eszközök csatlakozóaljzata
(18. oldal).
 BLUETOOTH MENU gomb
A BLUETOOTH menü
(23., 25., 26. oldal) megnyitása
és bezárása.
Távirányító: FUNCTION gombok (CD,
USB, BLUETOOTH, FM/DAB, AUDIO IN)
Jelforrás választása.
7HU
 EQ gomb
Hangeffektus választása (27. oldal).
 MEGA BASS gomb
Basszushangok kiemelése (27. oldal).
 MUTING gomb
A készülék által sugárzott hang
némítása, illetve a némítás kikapcsolása.
 PLAY MODE/TUNING MODE gomb
•• A lejátszási mód kiválasztása
(13. oldal).
•• A hangolási mód kiválasztása
(15. oldal).
 REPEAT/FM MODE gomb
•• Lejátszásismétlési mód választása
(13. oldal).
•• FM-vételi mód kiválasztása (monó
vagy sztereó, 15. oldal).
 CLEAR gomb
Beprogramozott műsorszám vagy fájl
törlése (14. oldal).
 RETURN gomb
Az előző lépéshez való visszatérés.

(bevitel) gomb
Választás megerősítése.
 /// gomb
Elem vagy lehetőség kijelölése.
+/– gomb
Mappa (album) kijelölése MP3/WMAlemezen vagy USB-eszközön.
 TUNER MEMORY gomb
Rádióállomások beprogramozása
programhelyekre (16. oldal).
 TUNER MEMORY számgombok
(1-től 4-ig)
Váltás a 4 beprogramozott DAB/
FM-rádióadó valamelyikére.
 TIMER MENU gomb
Az óra vagy a lejátszásidőzítő beállítása
(10., 28. oldal).
8HU
 SLEEP gomb
Az elalvásidőzítő beállítása (28. oldal).
 DISPLAY gomb
A kijelzőn  megjelenő információk
körének módosítása (29. oldal).
Fel nem ismerhető karakterek helyén
aláhúzásjel „_” jelenik meg.
Ha kikapcsolt tápellátás mellett nyomja
meg ezt a gombot, akkor a pontos idő
jelenik meg.
* A készülék  gombján és a távirányító 
és VOLUME + gombját egy-egy tapintópont
található. A tapintópont viszonyítási pontként
használható a rendszer használata közben.
Készülék (hátoldal)
 DAB/FM antenna
A DAB/FM-rádióantenna csatlakozóaljzata.
•• Helyezze a rendszert jó vételt biztosító
helyre/irányba.
Gyenge vételt
eredményező területek:
Ablakoktól távol stb.
Jó vételt eredményező
területek:
Ablakokhoz közel stb.
•• Kerülje az alábbi helyeket.
Épületek közötti
helyek
Kezdeti lépések
 DAB/FM-huzalantenna
 A jobb oldali
hangsugárzóhoz
 A bal oldali
hangsugárzóhoz
 Hangsugárzó-vezeték
(piros/)
 Hangsugárzó-vezeték
(fekete/)
 Fali aljzathoz
•• Rögzítse gombostűvel vagy
ragasztószalaggal a DAB/FM antenna
végét.
•• A zaj felvételének elkerülése érdekében
tartsa távol az antennát a hangszóró
vezetékétől, a hálózati csatlakozóvezetéktől
és az USB-kábeltől.
•• A DAB/FM antenna kihúzása előtt a
saját DAB- és FM-beállítások megőrzése
érdekében győződjön meg arról, hogy a
rendszer ki van kapcsolva.
 Hangbemeneti aljzat
A külön megvásárolható külső eszközt (külön
megvásárolható) hangkábellel csatlakoztassa.
Mobiltelefonok,
elektromos
készülékek környéke
Acélból készült
asztalok
Hangsugárzók
A hangsugárzók csatlakoztatására szolgáló
aljzat.
A bal és a jobb oldali hangsugárzó
megegyezik. A hangszórókat az aljzatok
feletti L (bal) és R (jobb) jelzéstől függetlenül
bármelyik aljzathoz csatlakoztathatja.
Áramellátás
A készülék tápkábele, amelynek másik végét
a fali aljzatba (konnektorba) kell csatlakoztatni.
9HU
A távirányító
előkészítése
Az óra beállítása
Helyezzen be egy AA méretű (R6-os) elemet
a távvezérlőbe az ábrán látható polaritás
szerint (az elem nem tartozék).
A távirányító használatával kapcsolatos
megjegyzések
•• Normál használat mellett egy elem körülbelül fél
évig elegendő.
•• Ha hosszú ideig nem használja a távirányítót,
vegye ki az elemet az elem szivárgása és korróziója
miatti károsodás megelőzése érdekében.
1
Kapcsolja be a rendszert a / 
gomb megnyomásával.
2
Nyomja meg a TIMER MENU 
gombot az órabeállító mód
aktiválásához.
A kijelzőn villogni kezd az óra jelzése .
A hangszórótalpak
felhelyezése
A hangszórók csúszásának megelőzése
érdekében helyezze fel a kapott talpakat
a hangszórók alsó felületének sarkainál.
Ha a „SELECT” vagy a „PLAY SET” jelzés
látható, akkor a /  gombbal
válassza ki a „CLOCK” lehetőséget,
és nyomja meg a  gombot.
3
A /  gombokkal állítsa be
az óra értéket, majd nyomja meg
a  gombot.
A kijelzőn villogni kezd a perc jelzése .
10HU
4
A /  gombokkal állítsa be
a perc értékét, és nyomja meg
az  gombot.
Megjegyzés
Az óra megjelenítése a rendszer
kikapcsolt állapotában
Nyomja meg a DISPLAY  gombot. Körülbelül
8 másodpercig láthatóvá válik az óra.
Kezdeti lépések
•• A pontos idő a készülék tápkábelének kihúzása
és áramszünet esetén visszaáll a gyári
alapértékre.
11HU
Egyéb műveletek
CD hallgatása
CD-DA/MP3/WMAlemez lejátszása
1
Nyomja meg a CD  gombot.
2
Nyomja meg a készülék  
gombját a lemeztálca 
kinyitásához, és helyezzen
rá egy lemezt.
Helyezzen be egy CD-t a címkézett
(nyomtatott) oldalával felfelé.
Cél
Lejátszás
szüneteltetése
Lejátszás leállítása
Mappa kiválasztása
MP3-/WMAlemezről
Használandó gomb
 . A lejátszás
folytatásához nyomja
meg a   gombot.
 . A lejátszás
folytatásához nyomja
meg a  * gombot.
A lejátszás megszakításához nyomja meg újra
a   gombot.
+/
–  többször.
Műsorszám vagy
fájl kiválasztása
/ .
Műsorszámon vagy
fájlon belüli egy
adott pont
megkeresése
Tartsa nyomva
a /  gombot
lejátszás közben,
majd engedje
fel a kívánt ponton.
* VBR típusú MP3/WMA fájl lejátszása esetén
elképzelhető, hogy a lejátszás egy másik ponttól
folytatódik.
A CD kiadása
A készüléken nyomja meg a   gombot.
Megjegyzés
Címkézett oldal (nyomtatott oldal)
3
Nyomja meg a készülék  
gombját a lemeztálca 
bezárásához.
4
Nyomja meg a   gombot.
Megkezdődik a lejátszás.
•• Ne helyezzen a készülékbe nem szabványos
alakú – például szív, négyzet vagy csillag alakú –
lemezt. Az ilyen lemezek javíthatatlan károsodást
okozhatnak.
•• Ne használjon olyan lemezt sem, amelyen
öntapadó szalagok vagy címkék vannak, mert
hibás működést okozhatnak.
•• A lemez felületét a kivétel során se érintse meg.
A lejátszási mód
módosítása
A lejátszási módban ismételve (végtelenítve)
és véletlenszerű sorrendben is hallgathatja
a számokat.
1
12HU
Nyomja meg a   gombot
a lejátszás leállításához.
2
A lejátszási módok között a
PLAY MODE  gomb többszöri
megnyomásával válthat.
Az alábbi lejátszási módokat választhatja
ki.
Lejátszási
mód
Hatás
FLDR*
(Mappa)
A kiválasztott
mappában levő összes
fájl lejátszása.
FLDRSHUF*
(Mappán belül
véletlenszerű)
A választott mappában
levő fájlok lejátszása
véletlen sorrendben.
PROGRAM
(Program)
A beprogramozott
műsorszámok vagy
fájlok lejátszása.
Részletek: „Saját
program létrehozása
(programozott
lejátszás)” (14. oldal).
OFF (Normál
lejátszás)
Az összes műsorszám
vagy fájl lejátszása
egymást követő
sorrendben.
* Ez a lejátszási mód csak USB-eszközökön és
MP3/WMA-lemezeken lévő tartalom
lejátszásakor választható.
Amikor a „PLS STOP” (Nyomja meg a Leállítás
gombot) felirat látható
Lejátszás közben nem válthat másik
lejátszási módra. Állítsa le a lejátszást, és
ezután váltson lejátszási módot.
A lejátszásismétlési mód
használata
A kívánt ismétlési módot a REPEAT  gomb
megfelelő számú megnyomásával állíthatja
be. A lejátszásismétlési módok lejátszás
közben és leállított lejátszás mellett is
kiválaszthatók.
Az alábbi lejátszási módokat választhatja ki.
Lejátszási mód
Hatás
REP ONE
(Egy szám
ismétlése)
Egy kiválasztott szám vagy
fájl ismétlése.
Hatás
REP FLDR*
(Mappa
ismétlése)
A választott mappa
fájljainak ismétlődő
lejátszása.
REP ALL
(Az összes
ismétlése)
Az összes műsorszám és
fájl ismétlődő lejátszása.
REP OFF
(Ismétlés
kikapcsolva)
Kikapcsolja az ismétlődő
lejátszást.
* Ez a lejátszási mód csak USB-eszközökön
és MP3/WMA-lemezeken lévő tartalom
lejátszásakor választható.
Megjegyzés
•• A tápkábel kihúzásával együtt a lejátszási mód is
az alapbeállításra áll vissza.
Megjegyzés az MP3/WMA-lemezek
lejátszásához
CD hallgatása
SHUF
Az összes műsorszám
(Véletlenszerű) vagy fájl lejátszása
véletlen sorrendben.
Lejátszási mód
•• Ne tároljon felesleges mappákat és
fájlokat az MP3- és WMA-fájlokat
tartalmazó lemezeken.
•• Az MP3- és WMA-fájlokat sem tartalmazó
mappákat nem ismeri fel a rendszer.
•• A rendszer csak .mp3 kiterjesztésű MP3és WMA-fájlok lejátszására képes. Ha
egy fájl kiterjesztése .mp3 vagy .wma,
de tartalmában nem MP3 vagy WMA
formátumú hangfájl, akkor a lejátszása
hangos zajokat generálhat, amely a
rendszert is károsíthatja.
•• Ez a rendszer legfeljebb az alábbi számú
mappát és fájlt képes felismerni:
–– 256* mappa (a gyökérmappával együtt)
–– 999 fájl
–– 999 fájl mappánként
–– 8 szintes mappamélység
* Ebbe a számba az MP3- és WMA-fájlokat nem
tároló mappák is beleértendők. A rendszer
által felismert mappák száma a
mappastruktúrától függően lehet, hogy
kevesebb a mappák tényleges számánál.
•• Nem garantálható, hogy a rendszer
mindenféle MP3- és WMA-kódoló és
-író szoftverrel, valamint mindenféle
CD-R/RW-meghajtóval és adathordozóval
kompatibilis. A nem kompatibilis MP3- és
WMA-lemezek lejátszása zajban vagy a
hang szaggatottságában nyilvánulhat
meg, illetve előfordulhat az is, hogy
egyáltalán nem játszhatók le az ilyen
lemezek.
13HU
A többmenetes lemezek lejátszásával
kapcsolatos megjegyzés
A rendszer akkor képes lejátszani a lemezek
egymást követő meneteit, ha a formátumuk
megegyezik az első menetével. Ha más
formátumban rögzített menet található
a lemezen, akkor azt és az azt követő
meneteket nem lehet lejátszani. Azonos
formátumú írással rögzített menetek esetén
is előfordulhat, hogy nem játszható le
minden menet.
Az MP3/WMA formátumú fájlok
lejátszásakor először a kijelölt fájl
neve vagy a dal címe jelenik meg
a kijelzőn , a teljes lejátszási idő
pedig nem látható.
5
A programozáshoz CD-DA
számok esetén ismételje meg
a 4. lépést, MP3-/WMA-fájlok
esetén pedig a 3. és a 4. lépést.
Összesen legfeljebb 64 műsorszámot
és fájlt programozhat be.
Saját program létrehozása
(programozott lejátszás)
Ezzel a funkcióval előre beállított sorrendben
játszhatók le a beprogramozott műsorszámok
vagy fájlok.
1
Nyomja meg a   gombot
a lejátszás leállításához.
2
A PLAY MODE  gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a „PROGRAM” módot.
3
MP3-/WMA-lemez lejátszása
esetén a +/–  gombbal
jelölheti ki a beprogramozandó
műsorszámokat vagy fájlokat
tároló mappát.
4
A /  gombokkal jelölje
ki a kívánt fájlt vagy műsorszámot,
és nyomja meg a  gombot.
A kiválasztott
műsorszám
vagy fájl száma
14HU
A kiválasztott hangsáv vagy
fájl teljes lejátszási ideje
(csak CD-DA-lemez esetén)
6
Nyomja meg a   gombot.
Elindul a beprogramozott műsorszámok
vagy fájlok lejátszása.
A programozott lejátszás
megszakítása
A PLAY MODE  gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a „OFF” módot.
Beprogramozott műsorszám vagy
fájl törlése
A lejátszó leállított állapotában nyomja
meg a CLEAR  gombot. Valahányszor
megnyomja a gombot, törlődik a legutóbb
beprogramozott műsorszám.
Amikor az összes programozott műsorszám,
illetve fájl kitörlődött, a „NO STEP” (Nincs
programozva) jelenik meg.
Tipp
•• Ugyanazon program ismételt lejátszásához
nyomja meg a   gombot.
Megjegyzés
•• Legfeljebb 64 műsorszám vagy fájl programozható
be. Ha 64-nél több műsorszámot vagy fájlt próbál
beprogramozni, megjelenik a „FULL” üzenet.
•• Ha a programozás után végrehajtja az alábbi
műveleteket, azzal törli a beprogramozott
műsorszámokat és fájlokat.
–– Megváltoztatja a funkciót.
–– Kikapcsolja a rendszert.
–– Kihúzza hálózati tápvezetéket.
–– Kinyitja a lemeztálcát.
Ha az FM állomások keresése
nem áll meg, akkor a   gomb
megnyomásával szakítsa meg
a keresést, majd végezze el
a hangolást manuálisan.
A rádió hallgatása
Rádióállomás
behangolása
1
Nyomja meg többször az
FM/DAB  gombot.
Válassza az „FM” vagy a „DAB” funkciót.
DAB/DAB+ rádióállomás vétele
Amikor első alkalommal választja a „DAB”
lehetőséget, elindul az automatikus DABkeresés, és a készülék kilistázza az elérhető
szolgáltatásokat. Az automatikus DABkeresés közben a folyamat előrehaladását
százalékosan jelzi a készülék. Az automatikus
DAB keresés közben a készülék és a
távvezérlő egyik gombját se nyomja meg.
A keresési folyamat ekkor megszakad,
és előfordulhat, hogy a rendszer nem tudja
megfelelően létrehozni a szolgáltatások
listáját.
Az automatikus DAB-keresés manuális
elindításához hajtsa végre a következő
eljárást: „DAB állomások automatikus
keresésének manuális indítása” (16. oldal).
Ha más helyre költözik, hajtsa végre az
automatikus DAB-keresést manuálisan,
majd regisztrálja újra a műsorok tartalmát.
2
Megjegyzések a DAB/DAB+ állomásokkal
kapcsolatban
•• DAB/DAB+ állomás behangolásakor előfordulhat,
hogy néhány másodpercig még nem hallható
semmilyen hang.
•• A másodlagos szolgáltatás befejeztével a
rendszer automatikusan az elsődlegeset veszi.
•• Ez a vevőegység nem támogatja az
adatszolgáltatásokat.
A rádió hallgatása
Kézi hangolás (csak FM sáv esetében)
A TUNING MODE  gomb többszöri
megnyomásával jelenítse meg
a „MANUAL” jelzést, majd
a TUNING +/–  gomb többszöri
megnyomásával hangolja be a kívánt
állomást. A TUNING +/–  gomb
megnyomásával lépésenként állíthatja
a frekvenciát. Ha nyomva tartja
a TUNING +/–  gombot, a frekvencia
folyamatosan változik, amíg fel nem
engedi a gombot.
Tipp
•• Ha RDS-szolgáltatásokat nyújtó FM-állomást
hangol be, akkor a szolgáltatás neve megjelenik
a kijelzőn (csak az európai modellen).
•• Ha egy sztereó FM-adás zajos, monó adásra
is átválthat: az FM MODE  gomb többszöri
megnyomásával jelölje ki a MONO lehetőséget.
Ezzel csökkenthető a zaj.
Végezze el a behangolást.
DAB/DAB+ állomás behangolása
A kívánt állomás behangolásához
nyomja meg többször a PRESET +/– 
gombot.
Automatikus hangolás (csak az FM
sávban)
A TUNING MODE  gomb többszöri
megnyomásával jelenítse meg az
„AUTO” jelzést, majd nyomja meg a
TUNING +/–  gombot. A keresés
automatikusan leáll, amikor a rendszer
behangol egy állomást.
15HU
DAB állomások
automatikus keresésének
manuális indítása
Rádióállomások
tárolása
Tárolhatja kedvenc rádióállomásait.
1
Nyomja le többször egymás után
a TUNING MODE  gombot,
amíg meg nem jelenik a „SCAN”
felirat.
2
A keresés elvégzéséhez nyomja
meg a  gombot.
Megkezdődik a keresés. A keresés
előrehaladását a készülék százalékosan
jelzi. Az adott területen elérhető
DAB/DAB+ szolgáltatásoktól függően
a keresés akár több percet is igénybe
vehet.
A keresés végeztével megjelenik az
elérhető szolgáltatások listája.
1
Hangolja be a kívánt állomást.
2
Nyomja meg a
TUNER MEMORY  gombot.
3
A PRESET +/–  gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
valamelyik programhelyet, majd
nyomja meg a  gombot.
Megjegyzés
•• Amennyiben az adott országban vagy régióban
nem támogatott a DAB/DAB+ műsorszórás,
a kijelzőn a „NO SERV” felirat látható.
•• Ez a művelet minden korábban tárolt
előbeállítást töröl.
•• A DAB/FM antenna kihúzása előtt a saját
DAB/DAB+ beállítások megőrzése érdekében
kapcsolja ki a rendszert.
A programhely számát a megfelelő
számú (1–4) TUNER MEMORY 
gombbal vagy a /// 
gombokkal is kiválaszthatja.
Programhely száma
A kijelzőn  megjelenik a „COMPLETE”
üzenet, és a rendszer bejegyzi a
rádióállomást az adott számú
programhelyre.
További rádióállomások tárolásához
ismételje meg a fenti lépéseket.
Tipp
16HU
•• Legfeljebb 20 DAB/DAB+ és 20 FM állomás tárolható.
•• Ha a 3. lépésben egy már tárolt programhelyet
választ ki, akkor a tárolt rádióállomást a rendszer
az éppen behangolt rádióállomásra cseréli.
Váltás beprogramozott
rádióállomásra
Az 1–4. programhelyre bejegyzett
rádióállomások kiválasztása
1 Az „FM” vagy a „DAB” funkció
kiválasztásához nyomja meg többször
a FM/DAB  gombot.
2 Nyomja meg a megfelelő számú (1–4)
TUNER MEMORY gombot .
nyomja meg többször a FM/DAB 
gombot.
2 A TUNING MODE  gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a „PRESET”
módot.
A rádió hallgatása
Az 5. és további programhelyekre
bejegyzett rádióállomások
kiválasztása
1 Az „FM” vagy a „DAB” funkció kiválasztásához
3 A kívánt szám beállítását a PRESET +/– 
gombok segítségével végezze el.
17HU
Egyéb műveletek
USB-eszközön lévő fájl meghallgatása
USB-eszközön lévő
fájl lejátszása
Az USB-eszközökön, például WALKMAN®
lejátszón vagy digitális médialejátszón tárolt
hangfájlok lejátszásához csatlakoztatni kell a
rendszerhez az USB-eszközt.
A kompatibilis USB-eszközökkel kapcsolatos
részleteket lásd: „Kompatibilis eszközök
webhelyei” (36. oldal).
1
Nyomja meg az USB  gombot.
2
Csatlakoztassa az USB-eszközt
a készülék előlapján található
(USB) aljzathoz .
Az USB-eszközök közvetlenül, valamint
a hozzájuk mellékelt USB-kábelen
keresztül is csatlakoztathatók az (USB)
aljzatba .
Várjon, amíg eltűnik a „SEARCH” jelzés.
3
Nyomja meg a   gombot.
Megkezdődik a lejátszás.
Cél
Lejátszás
szüneteltetése
Lejátszás leállítása
Mappa kiválasztása
Használandó gomb
 . A lejátszás
folytatásához nyomja
meg a   gombot.
 . A lejátszás
folytatásához nyomja
meg a  * gombot.
A lejátszás megszakításához nyomja meg újra a 
 gombot.
+/
–  többször.
Fájl kiválasztása
/ .
Műsorszámon vagy
fájlon belüli egy
adott pont
megkeresése
Tartsa nyomva
a /  gombot
lejátszás közben, majd
engedje fel a kívánt
ponton.
* VBR típusú MP3/WMA fájl lejátszása esetén
elképzelhető, hogy a lejátszás egy másik ponttól
folytatódik.
Megjegyzés az USB-eszköz eltávolításával
kapcsolatban
Mindenképpen kapcsolja ki a rendszert
az USB-eszköz eltávolítása előtt. Ha a
rendszer be van kapcsolva az USB-eszköz
eltávolításakor, az eszközön található adatok
sérülhetnek.
A rendszer használata
akkumulátortöltőként
A tölthető akkumulátorral ellátott eszközök
feltölthetők ezzel a rendszerrel.
Amikor az USB-eszközt csatlakoztatja
a készülék (USB) aljzatához ,
megkezdődik az USB-eszköz töltése. Ha az
eszközt nem sikerül tölteni, akkor próbálja
meg kihúzni, majd újracsatlakoztatni.
A töltési állapot ellenőrzésével kapcsolatos
tudnivalókat lásd az USB-eszköz kezelési
útmutatójában.
Megjegyzések az USB-eszközök e rendszerrel
történő töltésével kapcsolatban
•• Kikapcsolt állapotban a rendszer nem
használható akkumulátortöltőként.
•• Az eszköz akkumulátorának tölthetősége
függ az USB-eszköz műszaki jellemzőitől.
18HU
A lejátszási mód
módosítása
Az USB-funkció használata közben
módosíthatja a lejátszási módot. Részletek:
„A lejátszási mód módosítása” (12. oldal).
Megjegyzés
** DRM (Digital Rights Management) szerzőijogvédelemmel ellátott fájlok, illetve online
zeneboltból letöltött számok nem játszhatók
le a rendszeren. Ha ilyen fájlt próbál lejátszani,
a rendszer a következő nem védett audiofájlt
játssza le.
USB-eszközön lévő fájl meghallgatása
•• A rendszer által megállapított lejátszási sorrend
nem feltétlenül egyezik a csatlakoztatott digitális
zenelejátszó által használttal.
•• Ha USB-kábeles kapcsolat szükséges,
csatlakoztassa az USB-eszközhöz kapott USBkábelt. A működtetési módra vonatkozó részletes
információkat a csatlakoztatandó USB-eszközhöz
használati útmutatójában olvashat.
•• A csatlakoztatott USB-eszköz típusától függően
a csatlakoztatás után eltarthat egy ideig, amíg
megjelenik a „SEARCH” jelzés.
•• Ne csatlakoztasson USB-eszközt USB-hubon
keresztül.
•• Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a rendszer
beolvassa az USB-eszközön található összes fájlt.
Ha az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van,
akkor az USB-eszköz beolvasása sokáig tarthat.
•• Egyes eszközök csatlakoztatása esetén
előfordulhat, hogy a bevitt műveleteket
a rendszer késleltetve hajtja végre.
•• Nem garantálható a kompatibilitás az összes
kódoló- és írószoftverrel. Ha az USB-eszközön
található hangfájlok eredeti kódolása nem
kompatibilis szoftverrel történt, akkor
előfordulhat, hogy az adott fájlok zajt okoznak
vagy hibásan működnek.
•• Ez a rendszer legfeljebb az alábbi számú mappát
és fájlt képes felismerni:
–– 256* mappa (a gyökérmappával együtt)
–– 999 fájl
–– 999 fájl mappánként
–– 8 szintes mappamélység
•• A rendszerrel lejátszható audioformátumok:
–– MP3: .mp3 fájlkiterjesztés
–– WMA**: .wma fájlkiterjesztés
Fontos, hogy ha a fájl kiterjesztése ugyan
megfelelő, de tartalma valójában nem a
kiterjesztésből következő formátum, a rendszer
zajt generálhat és hibásan működhet.
* Ebbe beleértendők a lejátszható hangfájlt nem
tartalmazó, illetve az üres mappák is.
A rendszer által felismert mappák száma
a mappastruktúrától függően lehet, hogy
kevesebb a mappák tényleges számánál.
•• A rendszer nem feltétlenül támogatja a
csatlakoztatott USB-eszköz által biztosított
összes funkciót.
•• A rendszer nem ismeri fel a hangfájlt nem
tartalmazó mappákat.
19HU
Zene lejátszása külön megvásárolható
audiokomponensről
Külön
megvásárolható
audiokomponens
használata
A rendszerhez külön megvásárolható
audiokomponenst csatlakoztathat, és annak
hangját a rendszeren keresztül hallgathatja.
Megjegyzés
•• A lejátszás megkezdése előtt halkítsa le a
készüléket a VOLUME –  gomb megnyomásával,
így megelőzheti, hogy a hangszórók hirtelen
nagy hangerővel szólaljanak meg.
1
Nyomja meg az AUDIO IN 
gombot.
2
Csatlakoztassa a külön
megvásárolható
audiokomponenst a készülék
AUDIO IN aljzatához  egy
(külön megvásárolható) analóg
audiokábellel.
3
Indítsa el a lejátszást a
csatlakoztatott komponensen.
Lejátszás közben állítsa be a hangerőt
a csatlakoztatott komponensen.
4
Állítsa be a hangerőt a
VOLUME +/–  gombbal.
Megjegyzés
•• Ha a csatlakoztatott komponens hangereje
túl alacsony, akkor a rendszer automatikusan
készenléti üzemmódra válthat. Részletek:
„Az automatikus készenléti üzemmód beállítása”
(26. oldal).
20HU
Zenehallgatás BLUETOOTH kapcsolaton keresztül
A rendszer párosítása
BLUETOOTH-eszközzel és zenehallgatás
A BLUETOOTH-eszközökön tárolt zenét vezeték nélküli kapcsolaton keresztül
hallgathatja. Az NFC funkcióval ellátott készülék (okostelefonok, táblagépek stb.)
BLUETOOTH-kapcsolatának létrehozásához elég a készüléket a rendszerhez érinteni.
Először párosítsa a készüléket.
A BLUETOOTH-eszközök csatlakoztatása előtt a két eszközt regisztrálni kell egymáson.
Ezt a műveletet párosításnak nevezzük. A párosítást akkor kell elvégezni, amikor két eszközt
először csatlakoztat egymáshoz. Ha egy eszköz a párosítás révén regisztrálta magát, akkor
később nem kell újra párosítani, amikor ugyanahhoz az eszközhöz csatlakozik.
A párosítás kétféleképpen végezhető el: NFC funkcióval, illetve a BLUETOOTH funkció kézi
aktiválásával. Válassza azt a párosítási módot, amely megfelel a készülékének.
 Párosítás NFC funkció nélküli készülékkel (22. oldal)
Párosítási módban
CMT-SBT20B
A kapcsolat létrejött
 Párosítás NFC funkcióval működő készülékkel (23. oldal)
NFC funkcióval működő okostelefon/táblagép esetén egyszerűen
érintse az eszközt a rendszerhez. A rendszer automatikusan
bekapcsol, és megkezdi a párosítást.
A kapcsolat létrejött
Zenehallgatás BLUETOOTH kapcsolaton keresztül
Állítsa párosítási módba a rendszert, keresse meg a BLUETOOTHeszközön, és kezdje meg a párosítást.
21HU
Párosítás NFC funkció
nélküli készülékkel
3
Ha a rendszer jelszó (passkey)
megadását kéri, akkor írja be a „0000”
kódot. Ha a rendszer nem látható az
eszközök listájában, akkor kezdje elölről
a párosítást az 1. lépéssel.
A művelet során a BLUETOOTH-eszköz és a
rendszer 1 méteren belül legyen egymástól.
1
Nyomja meg a BLUETOOTH 
gombot.
A párosítás befejezésekor megjelenik
a „BT AUDIO” jelzés a kijelzőn ,
és a (BLUETOOTH) jelzőfény 
abbahagyja a villogást.
Ha a rendszer még nem tárol párosítási
információkat (például mert először
használja a BLUETOOTH-eszközt a
megvásárolt eszközzel), akkor a
rendszer automatikusan párosítási
módba lép.
4
A kijelzőn  villogni kezd a „PAIRING”
jelzés, és a (BLUETOOTH) jelzőfény 
gyors villogásba kezd.
2
Kapcsolja be (aktiválja) a
BLUETOOTH-eszköz BLUETOOTH
funkcióját.
A részleteket a BLUETOOTH-eszköz
használati utasítása tartalmazza.
Ha a keresés befejeződött, a talált
eszközök listája megjelenhet a
BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén.
Válassza a [CMT-SBT20B]
lehetőséget (ezt a rendszert).
5
Nyomja meg a   gombot.
Megkezdődik a lejátszás.
A rendszer és a távirányító gombjaival
indíthatja és szüneteltetheti a lejátszást
(/ ), valamint az előző/
következő számra léphet (/ ).
A lejátszás leállítása és az egyéb
műveletek a BLUETOOTH-eszközről
vezérelhetők.
Állítsa be a hangerőt a
VOLUME +/–  gombbal.
Zenehallgatás párosított eszközről
Nyomja meg a BLUETOOTH  gombot.
A rendszer automatikusan csatlakoztatja a
legutóbb csatlakoztatott eszközt. Ha a kapcsolat
nem jön létre, akkor győződjön meg róla,
hogy a BLUETOOTH-eszközön aktiválva van a
BLUETOOTH funkció, majd válassza ki a rendszert
(„CMT-SBT20B”) a csatlakozás megkezdéséhez.
Párosítás törlése
Nyomja meg a BLUETOOTH MENU ,
BLUETOOTH  gombot, vagy váltson másik
forrásra.
22HU
BLUETOOTH-kapcsolat
megszüntetése
1 Nyomja meg a BLUETOOTH MENU 
gombot.
2 Válassza ki a /  gombbal a
„DISCONNECT” lehetőséget, majd nyomja
meg a  gombot.
Megjegyzés
Ezzel a megoldással azok az okostelefonok
kompatibilisek, amelyek rendelkeznek NFC
funkcióval (kompatibilis operációs rendszer:
Android™ 2.3.3 vagy újabb verzió,
az Android 3.x verziók kivételével).
Részletek: „Kompatibilis eszközök
webhelyei” (36. oldal).
Mi az az NFC?
Az NFC (Near Field Communication) különböző
eszközök, például mobiltelefonok és chipes
címkék (IC-címkék) között kis hatótávolságú,
vezeték nélküli kommunikációt biztosító
technológia. Az NFC-funkció leegyszerűsíti
az adatátvitelt, mivel csak egymáshoz kell
érinteni a csatlakoztatni kívánt készülékeket
az N szimbólumuknál vagy a megjelölt egyéb
helyeken.
1
Kapcsolja be az okostelefon/
táblagép NFC funkcióját.
Ennek módjáról az okostelefonhoz/
táblagéphez kapott kezelési
útmutatóban tájékozódhat.
2
Érintse hozzá okostelefonját vagy
táblagépét a készüléken található
 szimbólumhoz.
A rendszer
felismerése
után az
okostelefon/
táblagép reagál
Zenehallgatás BLUETOOTH kapcsolaton keresztül
•• Ha a   gomb megnyomásának hatására
nem kezdődik meg a lejátszás a „Párosítás
NFC funkció nélküli készülékkel” című rész
4. lépésében (22. oldal), akkor nyomja meg
újra a   gombot, vagy indítsa el a lejátszást
a BLUETOOTH-eszközön.
•• A műveletek a BLUETOOTH-eszköztől függően
eltérőek lehetnek.
•• Ez a rendszer legfeljebb 8 BLUETOOTH-eszközzel
párosítható. Ha 8 eszköz párosítása után még
egy eszközt párosít, akkor a rendszerrel elsőként
párosított eszköz párosítási információit felülírják
az új eszköz párosítási információi.
•• Ha már megtörtént a párosítás, akkor többször
nem kell végrehajtani. Kivételek a következő
esetek, amikor a párosítást újra végre kell hajtani:
–– A párosítási információk javítás stb. miatt
törlődtek.
–– A BLUETOOTH-eszközről törlődnek e rendszer
párosítással regisztrált adatai.
–– Ha a rendszeren visszaállítja a gyári
beállításokat (33. oldal), akkor minden
párosítási adat törlődik.
•• Ennek a rendszernek a hangja nem küldhető
BLUETOOTH-hangsugárzóra.
•• A „passkey” (jelszó) elnevezése lehet még
„passcode”, „PIN code”, „PIN number” és
„password” is.
•• A BLUETOOTH-kapcsolatban álló rendszerhez
nem csatlakoztathat másik BLUETOOTH-eszköz
BLUETOOTH-kapcsolattal. Ehhez előbb meg kell
szüntetni a csatlakoztatott eszköz kapcsolatát,
ezután csatlakoztatható az új eszköz.
•• A rendszer csak az SBC (Sub-Band Codec)
protokollt támogatja.
Párosítás NFC funkcióval
működő készülékkel
23HU
Építse fel a kapcsolatot a képernyőn
megjelenő útmutatást követve. Ha a
BLUETOOTH-csatlakozás befejeződött,
a kijelzőn  megjelenik a BT AUDIO
jelzés.
3
4
Nyomja meg a   gombot.
Megkezdődik a lejátszás.
A rendszer és a távirányító gombjaival
indíthatja és szüneteltetheti a lejátszást
(/ ), valamint az előző/
következő számra léphet (/ ).
A lejátszás leállítása és az egyéb
műveletek a BLUETOOTH-eszközről
vezérelhetők.
Állítsa be a hangerőt a
VOLUME +/–  gombbal.
Zenehallgatás párosított eszközről
Nyomja meg a BLUETOOTH  gombot.
A rendszer automatikusan csatlakoztatja a
legutóbb csatlakoztatott eszközt. Ha a kapcsolat
nem jön létre, akkor győződjön meg róla,
hogy a BLUETOOTH-eszközön aktiválva van a
BLUETOOTH funkció, majd válassza ki a rendszert
(„CMT-SBT20B”) a csatlakozás megkezdéséhez.
BLUETOOTH-kapcsolat
megszüntetése
Érintse újra az eszközt a készülék N
jeléhez .
Tipp
•• Ha az okostelefon/táblagép a készülékhez
történő hozzáérintésre sem reagál, akkor töltse
le okostelefonjára/táblagépére az „NFC Easy
Connect” alkalmazást, majd futtassa. Érintse hozzá
ismét az egységhez az eszközt. Az „NFC Easy
Connect” egy Android rendszerre készült ingyenes
alkalmazás. Olvassa le a következő 2D kódot.
24HU
•• Ha az NFC-kompatibilis okostelefont/táblagépet
hozzáérinti a rendszerhez, miközben az
csatlakoztatva van egy másik BLUETOOTHeszközhöz, akkor a kapcsolat átvált a rendszerhez
hozzáérintett okostelefonra/táblagépre.
•• Ha akkor érinti az eszközt az N jelhez ,
miközben a rendszer CD-ről vagy USB-eszközről
olvas adatokat, akkor a BLUETOOTH-kapcsolat
létrehozása sikertelen lehet. Érintse a rendszerhez
az eszközt a beolvasás befejezése után.
Megjegyzés
•• Ha a   gomb megnyomásának hatására
nem kezdődik meg a lejátszás a „Párosítás
NFC funkcióval működő készülékkel” című rész
3. lépésében (23. oldal), akkor nyomja meg
újra a   gombot, vagy indítsa el a lejátszást
a BLUETOOTH-eszközön.
•• Egyes országokban és területeken előfordulhat,
hogy NFC-kompatibilis alkalmazások nem
tölthetők le.
•• Az NFC funkció használatakor a
párosítás, a rendszer bekapcsolása és a
BLUETOOTH-kapcsolatok létrehozása az eszköz
érintésével automatikusan végrehajtható. Ha
kikapcsolt rendszeren használja az NFC funkciót,
akkor előfordulhat, hogy a műsorszám elején
nem hallható a lejátszott hang. A lejátszás
újrakezdéséhez válassza ki újra a műsorszámot
a   gombbal, vagy kapcsolja ki a rendszert,
majd kapcsolja be, és érintse újra az okostelefont
vagy táblagépet az N jelhez .
Párosítási információk
törlése
A párosítási információk törléséhez a
rendszeren vissza kell állítani a gyári
beállításokat az alábbi eljárással.
1
Tartsa nyomva a készülék
FUNCTION  és   gombját
egyszerre, amíg a „RESET” jelzés
meg nem jelenik a kijelzőn .
Megjegyzés
•• Ha törli egy párosított eszköz párosítási adatait,
akkor csak újabb párosítás után tudja majd
használni az eszközt.
•• Ha visszaállítja a rendszer gyári beállításait,
akkor a párosítási adatok mellett minden
felhasználó által konfigurált beállítás, például a
beprogramozott rádióállomások, az időzítő és az
óra beállításai is törlődnek.
További eszközök
párosítása
Ez a rendszer egyszerre 8 BLUETOOTHeszköz párosítási adatait tudja tárolni.
Ha az eszközön nincs NFC funkció:
1 Nyomja meg a BLUETOOTH MENU 
gombot, válassza ki a /  gombbal
a „PAIRING” lehetőséget, és nyomja meg
a  gombot.
2 Végezze el a párosítást a „Párosítás NFC
funkció nélküli készülékkel” című rész
2. és 3. lépésével (22. oldal).
A párosítás kezdeményezése a készüléken
lévő gombbal
1 A FUNCTION  gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
„BT AUDIO” lehetőséget.
2 Tartsa nyomva a FUNCTION  gombot,
3 Végezze el a párosítást a „Párosítás
NFC funkció nélküli készülékkel” című
rész 2. és 3. lépésével (22. oldal).
Tipp
•• Ha egy újonnan párosított eszközzel szeretne
BLUETOOTH-kapcsolatot létesíteni, miközben a
rendszer egy másik eszközhöz van csatlakoztatva,
akkor először szüntesse meg az éppen
csatlakoztatott eszköz BLUETOOTH-kapcsolatát,
majd ezután csatlakoztassa az új eszközt.
Ha az eszközön van NFC funkció:
Végezze el az új eszköz párosítását
a „Párosítás NFC funkcióval működő
készülékkel” című részben leírt módon
(23. oldal).
Zenehallgatás BLUETOOTH kapcsolaton keresztül
amíg a (BLUETOOTH) jelzőfény 
gyorsan nem kezd villogni.
25HU
A BLUETOOTH
készenléti mód
Az automatikus
készenléti üzemmód beállítása
beállítása
További információk
A rendszer automatikusan készenléti módra
vált, amennyiben kb. 15 percig nem történik
semmilyen művelet vagy nincs kimeneti
hangjel (automatikus készenléti funkció).
Gyári beállítás szerint az automatikus
készenléti üzemmód funkció be van kapcsolva.
1
Kapcsolja be a rendszert a / 
gomb megnyomásával.
2
Tartsa nyomva a /  gombot
legalább 3 másodpercig.
3
Engedje fel a gombokat, miután
megjelent az „AUTO STANDBY OFF”
(automatikus készenléti
funkció kikapcsolva) vagy az
„AUTO STANDBY ON” (automatikus
készenléti funkció bekapcsolva)
jelzés.
Tipp
•• Amikor a rendszer készenléti módba lép, nyolcszor
felvillan a „STANDBY” jelzés a kijelzőn .
Megjegyzés
•• Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a
rendszer nem vált automatikusan készenléti
módba:
–– rádióhallgatási üzemmódban,
–– ha audiojelet észlel,
–– hangsáv vagy hangfájl lejátszása közben,
–– előre beállított lejátszásidőzítés vagy
kikapcsolásidőzítés közben.
•• Az alábbi esetekben a rendszer alaphelyzetbe
állítja a készenléti mód 15 perces visszaszámlálóját:
–– ha USB funkció közben USB-eszköz csatlakozik,
–– ha a távvezérlő vagy a készülék bármely
gombját megnyomják.
26HU
Ha a BLUETOOTH készenléti mód
engedélyezve van, akkor a rendszer
BLUETOOTH-kapcsolat esetén várakozás
módba vált, még akkor is, ha a rendszer
ki van kapcsolva. Ez az üzemmód
alapértelmezés szerint le van tiltva.
1
Nyomja meg a
BLUETOOTH MENU  gombot.
2
Válassza ki a /  gombbal
a „BT: STBY” lehetőséget, majd
nyomja meg a  gombot.
3
Válassza ki a /  gombbal az
„ON” vagy az „OFF” lehetőséget,
és nyomja meg a  gombot.
4
A rendszer kikapcsolásához
nyomja meg a /  gombot.
A rendszer kikapcsolása után a
(BLUETOOTH) jelzőfény lassan villog.
Tipp
•• Ha ON állapotban van a funkció, és egy
BLUETOOTH-eszköz csatlakozni próbál a
rendszerhez, a rendszer automatikusan
bekapcsol, és lejátssza a BLUETOOTH-eszközről
érkező hangot.
•• A BLUETOOTH készenléti üzemmód letiltásával
csökkentheti a rendszer energiafogyasztását
(takarékos mód).
Megjegyzés
•• Ha a rendszeren nincsenek párosítási információk,
akkor ez a funkció sem érhető el. A funkció
használatához legalább egyszer csatlakoztatni
kell a rendszert az eszközhöz, és a rendszernek
ismernie kell az eszköz párosítási információit.
A vezeték nélküli
BLUETOOTH-jel
be- és kikapcsolása
A bekapcsolt rendszeren vezérelheti
a BLUETOOTH jelet. A BLUETOOTH jel
alapértelmezés szerint be van kapcsolva.
1
2
3
Kapcsolja be a rendszert a / 
gomb megnyomásával.
Tartsa egyszerre nyomva a
készülék   és  
gombját 5 másodpercig.
Tipp
•• Ha ez a beállítás a „BT OFF” értékre van állítva,
akkor a BLUETOOTH funkció nem érhető el.
•• Ha a funkció kikapcsolt állapotban van, és egy
NFC-funkciós okostelefont vagy táblagépet
érint a rendszerhez, akkor az bekapcsol, és ezt a
funkciót is bekapcsolt (BT ON) állapotra állítja.
•• Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, akkor a
BLUETOOTH készenléti üzemmód nem állítható be.
•• Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, akkor a rendszer
és a BLUETOOTH-eszköz nem párosítható.
Választhat a különböző stílusokhoz ideális
hangbeállítások közül, illetve szabályozhatja
a mély hangok kiemelését is.
Hangbeállítás kiválasztása
Az EQ  gomb megnyomásával válthat az
alábbi stílusbeállítások között:
„R AND B/HIP HOP”, „FLAT”, „POP”, „JAZZ”,
„ROCK”, „CLASSIC”.
Tipp
•• Az alapértelmezett beállítás az
„R AND B/HIP HOP”.
Mély hangok kiemelésének
be- és kikapcsolása
Nyomja meg a MEGA BASS  gombot.
A gomb újabb és újabb megnyomásával
válthat a mélykiemelési funkció bekapcsolt
állapota (BASS ON) és kikapcsolt állapota
(BASS OFF) között.
Tipp
•• Az alapértelmezett beállítás a „BASS ON”.
Az időzítők
használata
További információk
Miután megjelent a „BT OFF”
(vezeték nélküli BLUETOOTH jel
kikapcsolva) vagy a „BT ON”
(vezeték nélküli BLUETOOTH jel
bekapcsolva) jelzés, engedje fel
a gombokat.
A hang beállítása
A rendszer elalvásidőzítő és lejátszásidőzítő
funkciót biztosít.
Megjegyzés
•• Az elalvásidőzítő előnyt élvez a lejátszásidőzítővel
szemben.
27HU
A Sleep Timer
elalvásidőzítő beállítása
A meghatározott időben a rendszer
automatikusan kikapcsol.
1
2
Nyomja meg a TIMER MENU 
gombot az időzítőbeállító mód
aktiválásához.
3
Válassza ki a /  gombbal
a „PLAY SET” lehetőséget, majd
nyomja meg a  gombot.
Válassza ki a megfelelő
időtartamot a SLEEP  gomb
többszöri megnyomásával.
A „SLEEP 90” (90 perc) és „SLEEP 10”
(10 perc) közötti értéket vagy az „AUTO”
értéket választhatja. Az elalvásidőzítő a
gomb minden egyes megnyomására
10 perccel csökkenti az időtartamot.
Ha az „AUTO” lehetőséget választja,
akkor a rendszer a CD vagy USB-eszköz
lejátszásának végén vagy 100 perc után
automatikusan kikapcsol.
A kijelzőn  megjelenik az „ON TIME”
üzenet, és a kijelzőn villogni kezd az órát
jelző szám.
4
Tipp
•• A kikapcsolásig hátralévő időt a SLEEP  gomb
megnyomásával tekintheti meg.
•• Az elalvásidőzítő akkor is működik, ha az óra
nincs beállítva.
A kijelzőn  villogni kezd a perc jelzése.
5
Az elalvásidőzítő kikapcsolása
6
Beállíthatja a rendszert, hogy egy adott
időpontban automatikusan elkezdjen
lejátszani egy CD-t vagy USB-eszközt, vagy
bekapcsolja a rádiót.
Megjegyzés
•• Az időzítés beállítása előtt győződjön meg róla,
hogy az óra be van-e állítva (10. oldal).
1
28HU
Készítse elő a hangforrást,
majd állítsa be a hangerőt a
VOLUME +/–  gomb
segítségével.
A /  gombokkal állítsa be a
perc értékét, és nyomja meg az
 gombot.
A kijelzőn  megjelenik az „OFF TIME”
üzenet, és a kijelzőn villogni kezd az órát
jelző szám. Ugyanilyen módon állíthatja
be a lejátszásidőzítő leállítási
időpontjának óra és perc értékét.
A SLEEP  gomb többszöri megnyomásával
válassza ki az „OFF” beállítást.
A lejátszásidőzítő
beállítása
A /  gombokkal állítsa be
az óra értéket, majd nyomja meg
a  gombot.
A /  gombokkal jelölje ki a
kívánt hangforrást, és nyomja le
az  gombot.
Megjelenik a lejátszásidőzítő
megerősítő képernyője.
7
A rendszer kikapcsolásához
nyomja meg a /  gombot.
Tipp
•• Ha a rádiót választotta hangforrásként, a rendszer
kikapcsolása előtt ne feledje el behangolni a
kívánt rádióadót (15. oldal).
•• Az időzítő beállításához végezze el ismét az
eljárásokat az elejétől kezdve.
•• A bekapcsolásidőzítő beállítása a manuális
kikapcsolásáig érvényben marad.
Megjegyzés
•• A rendszer pontosan a megadott időpontban
kapcsol be. Ha a hangforrás CD, MP3/WMAlemez vagy USB-eszköz, a lejátszás indítása egy
kis időt igényelhet.
•• A bekapcsolásidőzítő funkció nem aktiválódik,
ha a beállított időpontban már bekapcsolt
állapotban van a rendszer.
•• Ha a bekapcsolásidőzítő hangforrásaként a rádiót
választotta, a legutóbb behangolt frekvenciát
fogja megszólaltatni a rendszer. Ha az időzítő
beállítása után másik frekvenciára vált, azzal
az időzítő által megszólaltatandó frekvenciát is
módosítja.
A beállítás ellenőrzése
1 Nyomja meg a TIMER MENU  gombot.
2 Válassza ki a /  gombbal a „SELECT”
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.

3 Válassza ki a /  gombbal a „PLAY SEL”
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.

A kijelzőn  megjelenik az időzítő beállítása.
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.

3 Válassza ki a /  gombbal a „OFF”
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.

Ennek érdekében Használandó gomb
DISPLAY  többször
A kijelzőn
megjelenő adatok egymás után a rendszer
bekapcsolt állapotában.
módosítása*
Óra ellenőrzése a DISPLAY  a rendszer
rendszer kikapcsolt kikapcsolt állapotában.
Az óra 8 másodpercre
állapotában
jelenik meg.
* Megtekintheti például a CD-DA/MP3/WMA
lemezen vagy az USB-eszközön tárolt adatokat,
többek között a zeneszám sorszámát, a fájl és a
mappa nevét, az album címét és az előadó nevét.
DAB/DAB+ állomások adatait, például a szolgáltatás
nevét, az állomáscímkét, az előbeállított számot, a
DLS-t (Dynamic Label Segment, dinamikus címke)
és a csoportos címkét is megtekintheti.
A kijelzőn megjelenő adatokkal kapcsolatos
megjegyzések
•• A kijelzőn a nem megjeleníthető karakterek
helyett „_” szimbólum látható.
•• A következő információk nem kerülnek kijelzésre:
–– MP3/WMA-lemez és USB-eszköz teljes
játékideje
–– MP3-/WMA-fájl hátralévő lejátszási ideje
–– WMA-címkeadatok (szám címe/album címe/
előadó neve)
•• A következő információk nem jelennek meg
megfelelően:
–– a változó bitsebességgel kódolt (VBR) MP3-/
WMA-fájlok teljes lejátszási ideje;
–– azon mappák és fájlok neve, amelyek nem
az 1-es és 2-es szintű ISO9660 vagy Joliet
kiterjesztési formátumot követik.
•• A következő információk jelennek meg a kijelzőn:
–– műsorszám hátralévő lejátszási ideje
–– MP3-fájlok ID3-címkeinformációi 1-es vagy
2-es verziójú ID3-címkék használata esetén
(ha egyetlen MP3-fájlhoz 1-es és 2-es verziójú
ID3-címke egyaránt tartozik, akkor a 2-es
verziójú ID3-címkeinformáció jelenik meg
a kijelzőn).
–– legfeljebb 64 karakter hosszúságú ID3
címkeinformáció nyomtatott nagybetűkkel
(A-tól Z-ig), számokkal (0-tól 9-ig) és
szimbólumokkal (< > +, [ ] \ _).
–– legfeljebb 17 karakter hosszúságú
szolgáltatásnév, legfeljebb 64 karakternyi DLS
(Dynamic Label Segment, dinamikus címke) és
legfeljebb 17 karakter hosszúságú csoportos
címke nyomtatott nagybetűkkel (A-tól Z-ig),
számokkal (0-tól 9-ig) és szimbólumokkal
(< > +, [ ] \ _).
További információk
Az időzítő törlése
1 Nyomja meg a TIMER MENU  gombot.
2 Válassza ki a /  gombbal a „SELECT”
A kijelző módosítása
29HU
Általános
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha probléma történik a rendszer üzemeltetése
közben, hajtsa végre az alább ismertetett
lépéseket, mielőtt a legközelebbi Sonykereskedőhöz fordulna. Ha hibaüzenet jelenik
meg, jegyezze fel, mert szükség lehet rá a
probléma elhárításához.
1
2
Ellenőrizze, hogy a probléma
szerepel-e ebben a „Hibaelhárítás”
című fejezetben.
Tekintse meg a következő
ügyfélszolgálati webhelyeket.
Az európai vásárlók számára:
http://www.sony.eu/support
Egyéb országok/régiók vásárlói
számára:
http://www.sony-asia.com/support
3
Ezeken a weboldalakon megtalálja a
legfrissebb információkat és a gyakori
kérdések listáját.
Ha az 1. és a 2. lépés után sem tudja
megoldani a problémát, forduljon a
legközelebbi Sony-kereskedőhöz.
A termék javításra való beszállításakor
a teljes rendszert vigye be (fő egység,
hangszórók és távirányító).
A terméket képező teljes rendszerre
szükség van a javítást igénylő rész
megállapításához.
Ha a „PROTECT” felirat jelenik meg a
kijelzőn 
Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozókábelt
a fali aljzatból, és a „PROTECT” felirat
eltűnése után ellenőrizze a következőket.
•• Ellenőrizze, hogy nincs-e rövidzárlat
a hangsugárzó kábelpárjának + és –
kábele között.
•• Ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e
valami a rendszer szellőzését a
szellőzőnyílásoknál.
Ha egyik esetben sem talál problémát,
csatlakoztassa újra az áramforrás aljzatába
a tápkábelt, és kapcsolja be a rendszert.
Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon
a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.
30HU
Nem kapcsol be a rendszer
CCÜgyeljen rá, hogy a tápkábel megfelelően
csatlakozzon a fali aljzathoz.
A rendszer váratlanul készenléti üzemmódra
váltott.
CCEz nem jelent hibás működést. A készülék
automatikusan készenléti üzemmódra vált,
amennyiben kb. 15 percig nem történik
semmilyen művelet vagy nincsen kimeneti
audiojel. Lásd: „Az automatikus készenléti
üzemmód beállítása” (26. oldal).
A lejátszásidőzítő órabeállítása váratlanul
törlésre került.
CCAmennyiben körülbelül egy percig semmilyen
művelet nem történik, akkor a rendszer
automatikusan törli az időpontot és
kikapcsolja a bekapcsolásidőzítést. Ismételje
meg a műveletet az elejétől.
Nincs hang.
CCNincs rövidzárlat a + és a – hangsugárzóvezeték között?
CCCsak a tartozék hangszórókat használja?
CCNem takarja el valami a rendszer
szellőzőnyílásait?
CCNövelje a hangerőt a készüléken.
CCGyőződjön meg arról, hogy a külső eszköz
megfelelően csatlakozik az AUDIO IN
aljzathoz , majd a funkciót állítsa AUDIO IN
(Audiobemenet) beállításra.
CCElképzelhető, hogy az adott állomáson
ideiglenesen szünetel a sugárzás.
A hang csak az egyik oldalról érkezik,
illetve a jobb és a bal oldali hangerő nem
kiegyenlített.
CCA hangszórókat a lehető legszimmetrikusabb
módon helyezze el.
CCKizárólag a tartozék hangszórókat
csatlakoztassa a készülékhez.
Erős zúgás vagy zaj hallható.
CCZajforrásoktól távol helyezze el a rendszert.
CCCsatlakoztassa a rendszert egy másik fali
aljzathoz.
CCZajszűrővel ellátott váltóáramú elosztó (nem
tartozék) használata javasolt.
Nem működik a távvezérlő.
CCTávolítsa el a távirányító és a készüléken
található érzékelő  között esetleg
elhelyezkedő akadályokat, és ne helyezze
a készüléket fénycső közelébe.
CCIrányítsa a távvezérlőt a készülék távvezérlőérzékelőjére .
CCVigye közelebb a távirányítót a rendszerhez.
CCCserélje ki az akkumulátort.
Lemezlejátszó
A rendszer nem játssza le a lemezt vagy
a fájlt.
CCA lemez nincs végleg lezárva (olyan CD-R vagy
CD-RW lemez, amelyhez még hozzáadhatók
adatok).
Akadozik vagy ugrál a hang, vagy nem
játszható le egy lemez
CCLehetséges, hogy a lemez szennyezett vagy
karcos. Ha szennyezett, törölje tisztára.
CCTegye a rendszert olyan helyre, ahol nincs
rezgésnek kitéve (például egy stabil állványra).
CCHelyezze távolabb a hangsugárzókat a
rendszertől, vagy tegye őket külön állványokra.
Nagy hangerő esetén előfordulhat, hogy a
hangszóró rezgése okozza az ugrást.
CCÁllítsa a lejátszási módot OFF értékre (normál
lejátszási mód, 12. oldal).
A kompatibilis USB-eszközökkel kapcsolatos
részleteket lásd: „Kompatibilis eszközök
webhelyei” (36. oldal).
A rendszerhez nem támogatott USB-eszköz
csatlakozik.
CCAz alábbi problémák léphetnek fel.
•• A készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
•• Nem jelennek meg a rendszer kijelzőjén a
fájl- és mappanevek.
•• Nem lehet lejátszani az eszközön lévő
tartalmat.
•• Szaggatott a zenelejátszás.
•• Zaj hallható.
•• Torz hang hallható.
Nincs hang
CCNincs megfelelően csatlakoztatva az
USB-eszköz. Kapcsolja ki a rendszert,
és csatlakoztassa ismét az USB-eszközt.
Zaj, akadozás vagy torz hang hallható
CCNem támogatott USB-eszközt csatlakoztatott
a rendszerhez. Ügyeljen rá, hogy csak
támogatott USB-eszközöket csatlakoztasson.
CCKapcsolja ki a rendszert, majd csatlakoztassa
ismét az USB-eszközt, és kapcsolja be
a rendszert.
Hibaelhárítás
A lejátszás nem az első műsorszámtól vagy
fájltól indul.
USB-eszköz
CCAz eszközön tárolt zenei adatok tartalmaznak
zajt vagy torz hangot. A számítógépes
körülmények miatt előfordulhat, hogy a zenei
adatok a készítés során zajosak lesznek. Hozza
létre újra a zenei adatokat.
CCTúl alacsony bitsebességet használtak
A lejátszás indítása a szokásosnál több időt
vesz igénybe.
CCA következő típusú lemezek növelhetik
a lejátszás elindításának időtartamát:
•• bonyolult faszerkezettel rögzített lemez,
•• többmenetes formátumban rögzített lemez,
•• sok mappát tartalmazó lemez.
a fájlok kódolásakor. Másoljon nagyobb
bitsebességgel kódolt fájlokat az USBeszközre.
A „SEARCH” (Beolvasás) hosszú ideig látható,
vagy sokáig tart a lejátszás megkezdése.
CCAz olvasási folyamat a következő esetekben
sokáig tarthat:
•• Az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van.
•• A fájlszerkezet különösen összetett.
•• Nincs elég szabad memória.
•• A belső memória töredezett.
31HU
A fájl vagy mappa neve (album neve) nem
jelenik meg megfelelően.
CCAz adott rendszer által megjeleníthető
karakterek a következők:
•• nagybetűk (A–Z),
•• számjegyek (0–9),
•• szimbólumok (< > +, [ ] \ _).
Minden egyéb karakter helyett alulvonás (_)
szerepel a kijelzőn.
Nem játszhatók le fájlok.
CCLehet, hogy helytelen az audiofájlok
kiterjesztése. A rendszer a következő
fájlkiterjesztéseket támogatja:
– MP3: „.mp3” fájlkiterjesztés
– WMA: „.wma” fájlkiterjesztés
CCElőfordulhat, hogy az audiofájlok nem MP3/
WMA formátumban készültek.
CCA nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerű
USB-eszközök nem támogatottak.*
Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
CCHa particionált USB-eszközt használ, csak az
CCKapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét
CCA titkosított vagy jelszóval védett fájlok nem
az USB-eszközt, majd kapcsolja be újra
a rendszert.
CCLehetséges, hogy inkompatibilis USB-eszközt
csatlakoztatott.
CCHibásan működik az USB-eszköz. Olvassa el az
USB-eszköz kezelési útmutatóját a probléma
megoldásával kapcsolatban.
Az OVER CURRENT üzenet jelenik meg.
CCA rendszer az (USB) port  áramerősségével
kapcsolatos problémát észlelt. Kapcsolja ki
a rendszert, és húzza ki az USB-eszközt az
 (USB) portból . Ellenőrizze, hogy minden
rendben van-e az USB-eszközzel. Ha az
üzenet továbbra is megjelenik, keresse fel
a legközelebbi Sony-kereskedőt.
A lejátszás nem indul el.
CCKapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét
az USB-eszközt, majd kapcsolja be újra
a rendszert.
CCLehetséges, hogy inkompatibilis USB-eszközt
első partíción lévő hangfájlok játszhatók le.
játszhatók le.
* Ez a rendszer támogatja a FAT16 és a FAT32
fájlrendszert, de egyes USB-eszközök nem
feltétlenül támogatják mindkettőt. Bővebb
információt az USB-eszközök kezelési
útmutatójából, illetve a gyártótól kaphat.
Vevőegység (tuner)
Erős zúgás vagy zaj hallható, illetve nem
lehet befogni rádióállomásokat.
CCCsatlakoztassa megfelelően az antennát.
CCKeressen egy megfelelő vételt biztosító helyet
és elhelyezést, majd állítsa be ismét az
antennát (9. oldal).
CCAz antennákat a zaj felvételének elkerülése
érdekében tartsa távol a készüléktől vagy más
audiovizuális eszközöktől.
CCKapcsolja ki a közelben elhelyezett egyéb
elektromos berendezéseket.
csatlakoztattak.
A lejátszás nem az első fájltól indul.
Egyszerre több rádióállomás műsora
hallatszik
CCÁllítsa a lejátszási módot OFF értékre (normál
CCKeressen egy megfelelő vételt biztosító helyet
Az USB-eszköz nem tölthető.
CCFogja össze az antennakábeleket a
lejátszási mód, 12. oldal).
CCEllenőrizze, hogy megfelelően, érintkezési
hibáktól mentesen csatlakoztatta-e az
USB-eszközt az (USB) aljzatba .
CCLehetséges, hogy az USB-eszközt ez a
rendszer nem támogatja.
CCAz eszköz akkumulátorának tölthetősége függ
az USB-eszköz műszaki jellemzőitől.
CCHúzza ki az USB-eszközt, majd csatlakoztassa
újra. Az USB-eszköz töltési állapotával
kapcsolatos részletek az USB-eszköz
használati útmutatójában olvashatók.
32HU
és elhelyezést, majd állítsa be ismét az
antennát (9. oldal).
kereskedelmi forgalomban kapható
csíptetőkkel, és állítsa be a kábel hosszát.
A DAB/DAB+ rádióállomás vétele nem
megfelelő.
Ugrik vagy hullámzik a hang, illetve
megszakad a kapcsolat.
CCEllenőrizze az antenna csatlakoztatását
CCTúl messze van egymástól a BLUETOOTH-
(9. oldal), majd hajtsa végre a DAB
Automatic Scan (DAB automatikus keresés)
eljárást. Lásd: „DAB állomások automatikus
keresésének manuális indítása” (16. oldal).
CCElképzelhető, hogy az adott DAB/DAB+
szolgáltatás nem érhető el. Válasszon másik
szolgáltatást a PRESET+/PRESET–  gomb
segítségével.
CCHa a korábbitól eltérő térségbe költözött, akkor
elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások/
frekvenciák megváltoztak, így a korábbi
adások nem hangolhatók be.
A műsorszórás tartalmának ismételt
regisztrálásához végezze el az automatikus
DAB-keresési műveletet (16. oldal). (E művelet
végrehajtása minden korábban tárolt állomást
töröl.)
BLUETOOTH-eszköz
A párosítás nem végezhető el.
CCHelyezze közelebb a rendszerhez a
BLUETOOTH-eszközt.
eszköz és a rendszer.
CCHa akadályok vannak a rendszer és a
BLUETOOTH-eszköz között, távolítsa el őket
onnan.
CCHa elektromágneses sugárzást kibocsátó
berendezés, például vezeték nélküli LAN,
másik BLUETOOTH-eszköz vagy mikrohullámú
sütő van a közelben, vigye őket távolabb.
A BLUETOOTH-eszköz hangja nem hallható a
rendszeren.
CCElőször növelje a hangerőt a BLUETOOTHeszközön, majd állítsa be a hangerőt a
VOLUME +/–  gomb használatával.
Erős zúgás, zaj vagy torz hang hallható.
CCHa akadályok vannak a rendszer és a
BLUETOOTH-eszköz között, távolítsa el
őket onnan.
CCHa elektromágneses sugárzást kibocsátó
berendezés, például vezeték nélküli LAN,
másik BLUETOOTH-eszköz vagy mikrohullámú
sütő van a közelben, vigye őket távolabb.
CCHa a rendszer közelében más
CCCsökkentse a csatlakoztatott BLUETOOTH-
CCÜgyeljen rá, hogy a modellszámnak (ennek a
A rendszer gyári beállításainak
visszaállítása
Nem sikerül kapcsolatot létesíteni
1 Kapcsolja be a rendszert a /  gomb
BLUETOOTH-eszközök is találhatók, akkor
előfordulhat, hogy nem lehet párosítani.
Ilyenkor kapcsolja ki a többi
BLUETOOTH-eszközt.
CCA csatlakoztatni próbált BLUETOOTH-eszköz
nem támogatja az A2DP profilt és nem
csatlakoztatható a rendszerhez.
CCA BLUETOOTH-eszközön kapcsolja be a
BLUETOOTH funkciót.
CCLétesítsen kapcsolatot a BLUETOOTHeszközről.
CCKitörlődött a párosítási regisztrációs
információ. Hajtsa végre újra a párosítást.
CCTörölje a párosítási adatokat a BLUETOOTHeszközről (24. oldal), és végezze el újra a
párosítást (21. oldal).
Ha a rendszer még mindig nem működik
megfelelően, állítsa vissza a gyári
beállításokat.
megnyomásával.
Hibaelhárítás
rendszernek) a BLUETOOTH-eszközön történő
kiválasztásánál megfelelő jelszót adjon meg
(22. oldal).
eszköz hangerejét.
2 Tartsa nyomva a készülék FUNCTION 
és   gombját egyszerre, amíg meg
nem jelenik a „RESET” jelzés a kijelzőn .
A felhasználó által elvégzett összes beállítás,
például a behangolt rádióállomások, időzítő,
óra, valamint a BLUETOOTH-eszközök párosítási
adatai törlődnek.
Ha a probléma a fenti összes lépés elvégzését
követően is fennáll, forduljon a legközelebbi
Sony-kereskedőhöz.
Megjegyzés
•• A készülék selejtezése vagy más személynek
történő átadása esetén biztonsági okból végezze
el a készülék alaphelyzetbe állítását.
33HU
Üzenetek
Működés közben előfordulhat, hogy az
alábbi üzenetek valamelyike megjelenik
vagy villog.
COMPLETE
A rádióállomás beállításának művelete
rendben befejeződött.
DISC ERR
A rendszer nem tudja lejátszani a behelyezett
lemezt – például CD-ROM-ot helyezett
a készülékbe, vagy nem támogatott
formátumú fájlt próbált lejátszani.
FULL
64-nél több műsorszámot vagy fájlt próbált
beprogramozni.
NO DISC
Nincs lemez a lejátszóban, vagy a behelyezett
lemezt nem lehet betölteni.
NO FILE
Nincs lejátszható fájl az USB-eszközön vagy
lemezen.
NOPRESET (csak DAB/DAB+ esetén)
Nincs tárolt előbeállított állomás.
NO SERV (csak DAB/DAB+ esetén)
Az adott országban vagy régióban nincs
támogatott DAB/DAB+ műsorszórás.
NO STEP
Nincs beprogramozva műsorszám vagy
fájl a programlejátszáshoz, vagy minden
programozott műsorszám és fájl törlődött.
NO TEXT (csak DAB/DAB+ esetén)
A közvetített szolgáltatás nem tartalmaz
szöveges információt.
NO USB
Nincs csatlakoztatva USB-eszköz, illetve
eltávolították vagy a rendszer nem
támogatja a csatlakoztatott USB-eszközt.
OVER CURRENT
A rendszer túláramot érzékelt a
csatlakoztatott USB-eszközön. Húzza ki
az USB-eszközt a portból, kapcsolja ki a
rendszert, majd kapcsolja be újra.
34HU
PLS STOP
CD vagy USB funkció melletti lejátszás
közben megpróbálta módosítani a lejátszási
módot.
READING
A rendszer a lemez olvasását végzi. Beolvasás
közben egyes gombok nem működnek.
SEARCH
A rendszer adatokat keres az USB-eszközön.
Ilyenkor néhány gomb nem működik.
TIME NG
A lejátszásidőzítő kezdési és befejezési
időpontja azonos.
TUNING
A rendszer rádióállomást hangol be.
Hangolás közben egyes gombok nem
működnek.
Óvintézkedések/műszaki adatok
Óvintézkedések
Az ezzel a rendszerrel LEJÁTSZHATÓ lemezek
•• Zenei CD
•• CD-R/CD-RW lemezek (CD-DA típusú sávok
hangadatai, valamint MP3- és WMA-fájlok)
•• 8 cm-es lemez
Ne használjon adatot nem tartalmazó
CD-R/CD-RW lemezt. Ez a lemez károsodását
okozhatja.
Az ezzel a rendszerrel NEM LEJÁTSZHATÓ
lemezek
Megjegyzés a CD-DA-, az MP3- és a WMAlemezek lejátszásához
•• Lejátszás előtt törölje le a lemezt egy
törlőkendővel, a közepétől a széle felé
haladva.
•• A lemezek tisztításához ne használjon
oldószert, például benzint, hígítószert,
a kereskedelemben kapható tisztítószereket
vagy a bakelitlemezekhez készült
antisztatikus permeteket.
Biztonság
•• Ha huzamosabb ideig nem használja
a készüléket, akkor húzza ki teljesen a
hálózati tápkábelt a fali aljzatból. A rendszer
tápvezetékét mindig a csatlakozódugónál
fogva húzza ki. Soha ne a kábelt húzza.
•• Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a készülék belsejébe, az ismételt
használat előtt húzza ki a hálózati
tápkábelt, és forduljon szakemberhez.
•• A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
Elhelyezés
•• Ne döntse meg a rendszert, és ne helyezze
túl meleg, hideg, poros, szennyezett,
párás vagy nem megfelelő szellőzésű
helyre, vagy ahol rezgésnek, közvetlen
napfénynek vagy erős fénynek van kitéve.
•• Ne tegye a rendszert világító berendezések
közelébe. A világításból származó hő
deformálhatja a burkolatot, és a rendszer
meghibásodását okozhatja.
•• Legyen körültekintő, ha a rendszert
védőbevonattal (például gyanta, olaj,
fényező) kezelt felületre helyezi, mert
foltosodást vagy elszíneződést idézhet elő.
•• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a rendszerre.
•• Ha a rendszert hideg környezetből
meleg környezetbe helyezi át, vagy nagy
páratartalmú helyiségben helyezi el,
a nedvesség a rendszerbeli lencséken
páralecsapódás formájában összegyűlhet,
és ez hibás működést okozhat. Minden
ilyen esetben távolítsa el az egységből
a benne lévő lemezt, és körülbelül egy
órás időtartamra hagyja bekapcsolva
a rendszert, hogy a nedvesség
elpárologhasson. Ha a rendszer továbbra
sem üzemel, még hosszabb idő után sem,
akkor forduljon a legközelebbi Sonykereskedéshez.
Óvintézkedések/műszaki adatok
•• CD-ROM
•• Nem 1-es vagy 2-es szintű ISO9660- vagy
Joliet-kompatibilis zenei CD formátumú
CD-R/CD-RW lemezek
•• Többmenetes, nem lezárt CD-R/CD-RW
lemezek
•• Gyenge felvételi minőségű CD-R/CD-RW,
szennyezett vagy karcolt CD-R/CD-RW,
vagy nem kompatibilis felvevőeszközzel
rögzített CD-R/CD-RW lemezek
•• Nem megfelelően lezárt CD-R/CD-RW
lemezek
•• Nem MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)/WMA
formátumú fájlokat tartalmazó lemezek
•• Nem szabványos formájú lemezek
(például szív, négyzet vagy csillag alakú)
•• Olyan lemezek, amelyek felületére címke,
papír vagy matrica van ragasztva
•• Címkével ellátott kölcsönzött vagy
használt lemezek, amelyeknél a ragasztó
kitüremkedik a címke alól
•• Ragadós vagy nedves érzetet keltő tintával
címkézett lemezek
•• Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek
vagy hőhatásnak (például hővezetékek
hőjének), és ne hagyja közvetlen
napsütésben álló autóban.
Felmelegedés
•• A készülék töltés vagy hosszú idejű
működés közbeni felmelegedése normális
jelenség, és nem igényel semmilyen
intézkedést.
35HU
•• Nagy hangerőn huzamosabb ideig
történő működtetés esetén a készülékház
felforrósodhat, ezért ne érintse meg.
•• Hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat.
A hangsugárzórendszer
Ez a hangszórórendszer nem rendelkezik
mágneses árnyékolással, ezért a közelben
elhelyezett televízió képe mágnesesen
torzulhat. Ilyen esetben kapcsolja ki
a televíziót, várjon 15–30 percet, majd
kapcsolja be újra. Ha nem tapasztal javulást,
akkor a hangsugárzókat a televíziótól
távolabb helyezze el.
A készülékház tisztítása
Kímélő tisztítószeroldattal enyhén
megnedvesített puha kendővel törölje le a
készüléket. A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószert
(például hígítót, benzint vagy alkoholt).
A rendszer áthelyezése
A rendszer mozgatása előtt ellenőrizze, nem
maradt-e benne lemez, és hogy kihúzta-e a
tápkábel csatlakozóját a fali aljzatból.
A lemezek kezelése
•• A lemezeket tisztaságuk érdekében csak a
szélén fogja meg, a felületüket ne érintse
meg.
•• Na ragasszon papírt vagy szalagot a lemezre.
•• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napfénynek és hőforrásnak, például meleg
levegőt tartalmazó csövek közelébe,
továbbá ne hagyja közvetlen napfény
alatt parkoló autóban, mert a belső
hőmérséklet jelentősen megemelkedhet.
Kompatibilis
eszközök webhelyei
A kompatibilis USB-eszközökkel és BLUETOOTHeszközökkel kapcsolatos legfrissebb
információk az alábbi webhelyeken találhatók.
Az európai vásárlók számára:
http://www.sony.eu/support
Egyéb országok/régiók vásárlói számára:
http://www.sony-asia.com/support
36HU
BLUETOOTH vezeték
nélküli technológia
A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia
olyan kis hatótávú vezeték nélküli
technológia, amely digitális eszközök,
például számítógépek és digitális
fényképezőgépek közti vezeték nélküli
kommunikációt tesz lehetővé. A BLUETOOTH
vezeték nélküli technológia körülbelül
10 méteres tartományon belül üzemel.
Általában két eszköz igény szerinti
csatlakoztatására használják, de bizonyos
eszközök egyszerre több másik eszközhöz is
csatlakoztathatók.
A csatlakoztatás nem igényel kábelt, és az
eszközöket nem is kell egymással szembe
helyezni, mint az infravörös technológia
esetében. Az ilyen eszközök tehát például
használhatók táskában vagy zsebben.
A BLUETOOTH szabvány nemzetközi szabvány,
amelyet vállalatok ezrei támogatnak
világszerte, és a legkülönbözőbb vállalatok
alkalmaznak.
Támogatott BLUETOOTH verziók és profilok
A profil a különféle BLUETOOTH-termékek
képességeinek szabványos készlete.
A támogatott BLUETOOTH-verziók és
-profilok részletes leírását lásd a „Műszaki
adatok” című részben (38. oldal).
Megjegyzés
•• Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz használatához az
eszköznek és ennek a rendszenek ugyanazt
a profilt kell támogatnia. Ne feledje, hogy a
BLUETOOTH-eszköz specifikációjától függően az
eszköz funkciói még akkor is eltérőek lehetnek,
ha ugyanazzal a profillal rendelkezik, mint ez a
rendszer.
•• A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia
sajátosságaiból adódóan az átvitelt adó eszközön
történő hanglejátszáshoz képest ezen a rendszeren
kissé késik a lejátszás.
Hatékony kommunikációs hatótáv
A BLUETOOTH-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteren belül kell használni
(és nem lehet köztük akadály).
A hatásos kommunikációs tartomány a
következő esetekben kisebb lehet.
–– Ha személy, fémből készült tárgy, fal
vagy más akadály van az egymással
BLUETOOTH-kapcsolatban álló eszközök
között
–– Olyan helyen, ahol vezeték nélküli LAN van
telepítve
–– Használatban lévő mikrohullámú sütők
közelében
–– Olyan helyen, ahol más elektromágneses
sugárzás van jelen
Más eszközök által keltett interferencia
Más eszközök működését zavaró
interferencia
Az ezen rendszer által kibocsátott
rádióhullámok zavarhatják egyes orvosi
berendezések működését. Mivel ez az
interferencia meghibásodást eredményezhet,
a következő helyeken mindig kapcsolja ki ezt
a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt:
–– kórházakban, vonatokon és repülőgépeken;
–– automatikus ajtók és tűzjelzők közelében.
Óvintézkedések/műszaki adatok
A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték nélküli
helyi hálózat (IEEE 802.11b/g) ugyanazt a
frekvenciasávot (2,4 GHz) használják. Amikor
BLUETOOTH-eszközét egy vezeték nélküli
helyi hálózati működésre alkalmas eszköz
közelében használja, elektromágneses
interferencia léphet fel.
Ennek eredménye lehet a kisebb adatátviteli
sebesség, a zaj, illetve az, hogy nem jön létre
kapcsolat. Ilyen esetben próbálja meg a
következőket:
–– Ezt a rendszert és az BLUETOOTH-eszközt
akkor csatlakoztassa, ha legalább
10 méteres távolságban van a vezeték
nélküli LAN berendezéstől.
–– Amikor BLUETOOTH-eszközét a vezeték
nélküli helyi hálózati eszköztől számított
10 méteren belül használja, kapcsolja ki a
vezeték nélküli helyi hálózati eszközt.
Megjegyzés
•• Ez a rendszer a BLUETOOTH-specifikációnak
megfelelő biztonsági funkciók segítségével
biztosítja a biztonság fenntartását a BLUETOOTH
technológiát használó kommunikáció során.
A beállításoktól és egyéb tényezőktől függően
azonban előfordulhat, hogy ez a biztonság nem
elégséges, ezért a BLUETOOTH technológiát
használó kommunikáció használatakor mindig
legyen óvatos.
•• A Sony semmilyen módon nem tehető felelőssé a
BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció
során bekövetkező információkiszivárgásból
adódó károkért és vesztességekért.
•• A BLUETOOTH-kommunikáció nem feltétlenül
garantált az ezzel a rendszerrel azonos profilú
minden BLUETOOTH-eszközzel.
•• Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközöknek meg kell
felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által előírt
BLUETOOTH-specifikációnak, és erről
tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. Azonban még a
BLUETOOTH-specifikációnak megfelelő eszközök
esetén is előfordulhat, hogy a BLUETOOTH-eszköz
specifikációja vagy jellemzői bizonyos esetekben
lehetetlenné teszik a csatlakozást, vagy más
vezérlési módszert, megjelenítést és működést
eredményeznek.
•• Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköztől, a kommunikációs
környezettől, illetve a környezeti feltételektől
függően előfordulhat, hogy zaj keletkezik vagy
elhallgat a hang.
37HU
Műszaki adatok
Erősítő
DAB/DAB+ vevőegység:
Frekvenciatartomány
III. sáv:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
DAB/DAB+ frekvenciatáblázat (III. sáv)
Frekvencia
Címke Frekvencia
174,928 MHz
5A
209,936 MHz 10 A
176,640 MHz
5B
211,648 MHz
10 B
178,352 MHz
5C
213,360 MHz
10 C
180,064 MHz
5D
215,072 MHz
10 D
181,936 MHz
6A
216,928 MHz
11 A
183,648 MHz
6B
218,640 MHz 11 B
185,360 MHz
6C
220,352 MHz 11 C
AUDIO IN (külső bemenet) aljzat:
Sztereó mini csatlakozó, érzékenység 1 V,
impedancia 12 kΩ
187,072 MHz
6D
222,064 MHz 11 D
188,928 MHz
7A
223,936 MHz 12 A
190,640 MHz
7B
225,648 MHz 12 B
USB:
192,352 MHz
7C
227,360 MHz
12 C
194,064 MHz
7D
229,072 MHz
12 D
195,936 MHz
8A
230,784 MHz 13 A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz 13 B
199,360 MHz
8C
234,208 MHz 13 C
201,072 MHz
8D
235,776 MHz
13 D
202,928 MHz
9A
237,488 MHz
13 E
204,640 MHz
9B
239,200 MHz 13 F
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
Kimenő (névleges) teljesítmény:
5,2 + 5,2 watt (8 Ω 1 kHz-en, 1% THD)
Kimenő RMS teljesítmény (referencia):
6 + 6 W (csatornánként 8 Ω 1 kHz-en)
Bemenetek/kimenetek
AUDIO IN:
USB-port: Type A, 5 V DC 500 mA
SPEAKERS:
8 Ω-os impedanciához
CD-DA/MP3/WMA-lejátszó
Rendszer:
CD- és digitális audiorendszer
Lézerdióda jellemzői:
Fénykibocsátás időtartama: Folyamatos
Lézerkimenet*: 44,6 μW alatt
* A kimenet az optikai jelfogó egységre szerelt,
7 mm-es blendével rendelkező objektív
lencséjének felszínétől 200 mm-es távolságra
mért érték.
Frekvenciaátvitel:
20 Hz – 20 kHz
Jel–zaj arány:
Több mint 90 dB
Dinamikatartomány:
Több mint 90 dB
Címke
FM vevőegység
Vételi frekvenciasáv:
87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz-es lépésekben)
BLUETOOTH rész
Kommunikációs rendszer:
BLUETOOTH Standard version 4.0
Kimenet:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Legnagyobb kommunikációs hatótáv:
Hatótáv kb. 10 m*1
Vevőegység (tuner)
FM sztereó, DAB/FM szuperheterodin
vevőegység
Antenna:
DAB/FM-huzalantenna
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer:
FHSS
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
38HU
Támogatott tartalomvédelmi módszer
SCMS-T módszer
Támogatott kodek
SBC (Sub Band Codec)
Átviteli frekvenciasáv
20 Hz – 20 000 Hz (44,1 kHz-es
mintavételezéssel)
*1 A tényleges hatótáv olyan tényezőktől függ, mint
az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú
sütő körül kialakult mágneses tér, a sztatikus
elektromosság, a vételi érzékenység, az antenna
teljesítménye, az operációs rendszer,
a szoftveralkalmazás stb.
*2 A szokásos BLUETOOTH-profilok az eszközök
közötti BLUETOOTH-kommunikáció célját jelzik.
Hangsugárzók
Hangsugárzórendszer:
Teljes tartomány, 8 cm átm., kúpos típus
Névleges impedancia:
8Ω
Méretek (Sz/Ma/Mé):
Kb. 148 mm × 240 mm × 127 mm
Tömeg:
Kb. nettó 1,2 kg hangszórónként
Mennyiség:
2 darab
Energiaellátási követelmények:
120–240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel:
24 watt
Méretek (Sz/Ma/Mé) (a legnagyobb
kinyúlásokkal):
Kb. 170 mm × 133 mm × 222 mm
Tömeg:
hozzávetőleg 1,3 kg
Mellékelt tartozékok:
Távvezérlő (RM-AMU216) (1), DAB/FMantenna (1), hangszórótalpak (8), használati
útmutató (jelen kézikönyv) (1)
A terméket kartondobozban, sötét, száraz,
tiszta és jól szellőzött helyen, savak és lúgok
tárolására használt helyektől elkülönítve kell
tartani.
Tárolási hőmérséklet: –10 °C és +45 °C között
Tárolási páratartalom: 30% és 70% között
Üzemi hőmérséklet: 5 °C és 35 °C között
Üzemi páratartalom: 30% és 70% között
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Készenléti teljesítményfelvétel:
Ha a BLUETOOTH készenléti üzemmód ki van
kapcsolva: 0,3 W
Ha a BLUETOOTH készenléti üzemmód be van
kapcsolva: 2,5 W
Védjegyek és egyéb információk
•• A Windows Media a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
•• Ezt a terméket a Microsoft bizonyos szellemi
tulajdonjogai védik. Az ilyen technológiának
az ezen a terméken kívüli használata vagy
terjesztése kizárólag a Microsoftnak vagy
annak illetékes leányvállalatának megfelelő
engedélyével lehetséges.
•• Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológia és
szabadalom felhasználását a Fraunhofer IIS és a
Thomson licencei engedélyezik.
•• A „WALKMAN” és a „WALKMAN” embléma
a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
•• A BLUETOOTH® kifejezés és embléma a Bluetooth
SIG, Inc. bejegyzett védjegye; a Sony Corporation
licenccel rendelkezik az ilyen megjelölések
használatára.
•• Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
•• Az Android™ a Google Inc. védjegye.
•• Az útmutatóban szereplő rendszer- és
terméknevek általában a gyártó védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei. A ™ és az jeleket ebben
az útmutatóban nem tüntettük fel.
®
Óvintézkedések/műszaki adatok
Általános
Tárolási feltételek:
39HU
©2015 Sony Corporation
4-582-332-11(2) HU
Download PDF

advertising