Sony | CMT-SBT300WB | Sony CMT-SBT300WB Gyors beállítási és használatbavételi útmutató

A
1
Xperia/iPhone eszközön lévő
zene hallgatása vezeték nélküli
hálózaton keresztül
Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása a rendszer és egy
vezeték nélküli LAN router között WPS segítségével
6 Pár
másodpercig tartsa nyomva a vezeték nélküli
LAN router/hozzáférési pont WPS gombját.
Ellenőrizze, hogy a hálózati (LAN) kábel
ki van -e húzva a rendszerből, majd
csatlakoztassa a tápkábelt.
Egyes routerek esetében nyomva kell
tartani a WPS gombot.
2 A / gombot megnyomva kapcsolja be a rendszert.
3 Kialszik
a piros STANDBY kijelző, és a kijelzőablakban
villogni kezd a kijelzés.
Útmutató a gyors beállításhoz
Több percig is eltarthat, amíg a
STANDBY kijelző
villogni kezd.
/ gomb
Kijelzőablak
Ez a lap útmutatást ad arra vonatkozóan, hogyan kell végrehajtani a beállításokat, ha a DNLA vagy az AirPlay funkció
segítségével vezeték nélküli hálózaton keresztül szeretné hallgatni az Xperia (vagy Xperia Tablet)/iPhone
(vagy iPad/iPod) eszközön lévő zenét.
Otthoni hangrendszer
kezd a „CONNECT”, majd amikor befejeződött
a kapcsolat kiépítése, felgyullad a .
Ha hozzávetőleg 5 percen belül nem gyullad fel a , akkor
lehetséges, hogy a beállítás nem fejeződött be megfelelően.
Ilyenkor hajtsa végre újra az eljárást a 4. lépéstől.
Ha ezt követően sem lesz sikeres a beállítás, próbálkozzon
eljárással.
az e lap másik oldalán ismertetett
Amikor sikeresen csatlakozott egymáshoz az okostelefon és a vezeték
nélküli LAN router, folytassa a következőkkel.
A vezeték nélküli hálózat használatához (hozzáférési pontot tartalmazó) vezeték nélküli LAN routerre van szükség.
4-464-271-11(1) (HU)
© 2013 Sony Corporation
7 Miután
a rendszer kijelzőablakában több
tíz másodpercig villogott a „WPS”, villogni
4 Amegtávvezérlő
OPTIONS gombját megnyomva jelenítse
a „BT/NW STBY” feliratot. A távvezérlő /
gombját többször megnyomva jelölje ki a „WPS”
elemet, majd nyomja meg a
gombot.
Ha nem jelenik meg a „WPS”
felirat, várjon kb. 2 percet.
Az Xperia eszközön tárolt zene lejátszása
iPhone használata
esetén
Az iPhone eszközön tárolt zene lejátszása
8 Ellenőrizze,
hogy be van-e kapcsolva a vezeték
nélküli LAN router. Készítse elő az SSID-t és
a biztonsági kulcsot.
További tudnivalókat a vezeték nélküli LAN router használati
útmutatójában talál.
SSID
//
CMT-SBT300W/SBT300WB
Xperia használata
esetén
Biztonsági kulcs
SSID:
Biztonsági kulcs:
Az alábbi esetekben olvassa el a rendszer kezelési útmutatóját.
 Ha másféle okostelefonon vagy számítógépen lévő zenét szeretne lejátszani
 Ha Xperia eszközére nincs telepítve a „WALKMAN” alkalmazás*
5 Amikor
a kijelzőn megjelenik az „OK” felirat, nyomja
meg a
gombot.
Villogni kezd a „WPS”.
Xperia használata
esetén
 Ha BLUETOOTH segítségével kíván zenét lejátszani
iPhone használata
esetén
Xperia eszköz csatlakoztatása vezeték nélküli helyi hálózathoz
Van
([WALKMAN])
alkalmazást.
ikonra, és válassza
a [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX]
elemet.
Koppintson
a [Settings]
(Beállítások) ikonra.
Zene lejátszása közben
a rendszer kijelzőjén a
„NETWORK” (Hálózat)
üzenet látható.
Koppintson a [Wi-Fi]
elemre.
Az iPhone eszközön tárolt zene lejátszása
 Indítsa el a
Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása a rendszer és
egy vezeték nélküli LAN router között az „NS Setup”
Xperia/iPhone-alkalmazás segítségével
* Előfordulhat, hogy Xperia eszközére nincs telepítve a „WALKMAN” alkalmazás. Ilyenkor ez a funkció nem használható. Egyes „WALKMAN”-modellek esetén ezzel
a funkcióval lehet zenét hallgatni, de előfordulhat, hogy másképp kell használni őket. A részleteket lásd a „WALKMAN” kezelési útmutatójában.
 Koppintson a
A hálózatok listájáról
válassza ki a 8. lépében
kapott SSID azonosítót,
és a csatlakozáshoz írja
be a biztonsági kulcsot.
A részleteket lásd az
Xperia eszköz kezelési
útmutatójában.
iPhone eszköz csatlakoztatása vezeték nélküli helyi hálózathoz
Nincs
Xperia eszköz csatlakoztatása vezeték
nélküli helyi hálózathoz
iPhone eszköz csatlakoztatása vezeték
nélküli helyi hálózathoz
Az Xperia eszközön tárolt zene lejátszása
 Indítsa el a
Van a vezeték nélküli LAN routeren
WPS gomb?
Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása a rendszer
és egy vezeték nélküli LAN router között
WPS segítségével
9 Létesítsen
vezeték nélküli kapcsolatot okostelefonja
és a vezeték nélküli LAN router között.
A hálózatok listájáról
válassza ki a 8. lépében
kapott SSID azonosítót,
és a csatlakozáshoz írja
be a biztonsági kulcsot.
A részleteket lásd
az iPhone kezelési
utasításában.
Koppintson
a [Settings]
(Beállítások) ikonra.
Koppintson a [Wi-Fi]
elemre.
([Music] (Zene))
alkalmazást.
 Koppintson a
ikonra, és válassza
a [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX]
elemet.
Zene lejátszása
közben a rendszer
kijelzőjén az
„AirPlay” üzenet
látható.
B
1
Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása a rendszer és egy vezeték nélküli LAN router között az „NS Setup” Xperia/iPhone-alkalmazás segítségével
Úgy tud létrehozni vezeték nélküli kapcsolatot a rendszer és a vezeték nélküli LAN router között, hogy letölti az „NS Setup” alkalmazást az okostelefonjára, és a következőképp használja.
2 Ellenőrizze,
hogy be van-e kapcsolva a vezeték nélküli
LAN router. Készítse elő az SSID-t és a biztonsági kulcsot.
Ellenőrizze, hogy a hálózati (LAN) kábel
ki van -e húzva a rendszerből, majd
csatlakoztassa a tápkábelt
3 A / gombot megnyomva kapcsolja be a rendszert.
STANDBY kijelző
További tudnivalókat a vezeték nélküli LAN router használati
útmutatójában talál.
/ gomb
Kijelzőablak
4 Kialszik
a piros STANDBY kijelző, és a kijelzőablakban
villogni kezd a
kijelzés.
Több percig is eltarthat, amíg a
villogni kezd.
Az „NS Setup” alkalmazás segítségével hajtsa végre a beállítást.
Xperia használata esetén
Beállítás Xperia esetén
iPhone használata esetén
Beállítás iPhone esetén
SSID
Biztonsági kulcs
SSID:
Biztonsági kulcs:
Beállítás Xperia esetén
Az Xperia eszközön tárolt zene lejátszása
 Töltse le az ingyenes „NS Setup”  Az [NS Setup] alkalmazás segítségével hajtsa végre a beállítást.
 Indítsa el a
alkalmazást a „Google Play”
webhelyről.
A rendszer ellenőrzi,
hogy megfelelően lett-e
végrehajtva a beállítás. Várja
meg, míg pár perc múlva
megjelenik a következő
képernyő.
Ha megjelenik az alábbi
„Hibaelhárítás” című
részben látható 
képernyő, akkor a kapott
utasításokat.
A rendszer előkészül
a vezeték nélküli beállításhoz.
Várja meg, míg pár
perc múlva megjelenik
a következő képernyő.
Kétdimenziós
kóddal történő
letöltéshez.
Koppintson az
[NS Setup] ikonra.
Koppintson a [Let’s get
started] (Kezdjünk
hozzá) elemre.
Válassza a 2. lépésben
kapott SSID-t.
Írja be a 2. lépésben
használt biztonsági
kulcsot.
A [Play test sound] (Teszthang lejátszása) elemre koppintva
győződjön meg arról, hogy a rendszer megfelelően működik –
a rendszer teszthangot fog lejátszani.
Az iPhone eszközön tárolt zene lejátszása
 Az [NS Setup] alkalmazás segítségével hajtsa végre a beállítást.
 Indítsa el a
„NS Setup” alkalmazást
az „Apple Store” webhelyről.
Kétdimenziós
kóddal történő
letöltéshez.
ikonra, és válassza
a [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX]
elemet.
Zene lejátszása közben
a rendszer kijelzőjén
a „NETWORK” (Hálózat)
üzenet látható.
Beállítás iPhone esetén
 Töltse le az ingyenes
 Koppintson a
([WALKMAN])
alkalmazást.
A rendszer előkészül
a vezeték nélküli
beállításhoz. Várja meg,
míg pár perc múlva
megjelenik a következő
képernyő.
Ha megjelenik az alábbi
„Hibaelhárítás” című
részben látható 
képernyő, akkor
a kapott utasításokat.
Koppintson
a [Settings]
(Beállítások) ikonra.
Koppintson a [Wi-Fi]
elemre.
A [Sony_Wireless_...]*1
(Sony vezeték
nélküli) elemre
koppintva jelölje
meg egy pipával,
majd térjen vissza
a kezdőképernyőre.
Koppintson az
[NS Setup] ikonra.
Koppintson
a [Let’s Get Started]
(Kezdjünk hozzá)
elemre.
Válassza
a 2. lépésben
kapott SSID-t.*2
Írja be a 2. lépésben
használt biztonsági
kulcsot.
 Koppintson a
([Music] (Zene))
alkalmazást.
A rendszer ellenőrzi,
hogy megfelelően lett-e
végrehajtva a beállítás.
Várja meg, míg pár
perc múlva megjelenik
a következő képernyő.
Ha megjelenik az alábbi
„Hibaelhárítás” című
részben látható  vagy
 képernyő, akkor
a kapott utasításokat.
ikonra, és válassza
a [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX]
elemet.
Zene lejátszása
közben a rendszer
kijelzőjén az „AirPlay”
üzenet látható.
A [Play Test Sound]
(Teszthang lejátszása)
elemre koppintva
győződjön meg arról, hogy
a rendszer megfelelően
működik – a rendszer
teszthangot fog lejátszani.
*1 Több percig is eltarthat, amíg megjelenik a [Sony_Wireless Audio_Setup] (Sony vezeték nélküli audiobeállítás). Ha nem jelenik meg, akkor a „Hibaelhárítás” szakasz „A rendszer visszaállítása” című pontjának útmutatását követve állítsa vissza a rendszert.
ikonra koppintva frissítse a képernyőt.
*2 Ha nem jelenik meg az SSID, a jobb felső sarokban található
A rendszer visszaállítása
Hibaelhárítás
A rendszert a következőképpen állíthatja vissza.
Akkor is állítsa vissza a rendszert, ha az iPhone beállítása közben nem jelenik meg a „Sony_Wireless_Audio_Setup” (Sony vezeték
nélküli audiobeállítás).
Beállítás közben megjelenhetnek a következő képernyők. Ilyenkor kövesse a megjelenő utasításokat.



Ha megjelenik az  vagy
a  képernyő, akkor
állítsa vissza a rendszert
a jobb oldalon található
„A rendszer visszaállítása”
szakasz útmutatását
követve. Ezután ismételje
meg a beállítást a
„Beállítás Xperia esetén”,
illetve a „Beállítás iPhone
esetén”  pontjának
első lépésétől kezdve.

Ha megjelenik
a  képernyő,
akkor ismételje
meg a beállítást
a „Beállítás iPhone
esetén”  pontjának
első lépésétől kezdve.
Ha megjelenik a 
képernyő, akkor kövesse
a kijelzőn megjelenő
utasításokat.
Ha a beállítás ezt követően
sem sikeres, vagy ha a rendszer
kijelzőablakában a „NO CONNECT”
(Nincs kapcsolat) üzenet jelenik
meg, akkor állítsa vissza a
rendszert a jobb oldalon található
„A rendszer visszaállítása” szakasz
útmutatását követve.
1
Húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból, és győződjön meg arról, hogy nem világít a STANDBY kijelző. Ezután dugja vissza
a tápkábelt, és kapcsolja be a rendszert.
2
Addig tartsa nyomva a rendszer  (leállítás) és / gombját, amíg meg nem jelenik az „ALL RESET” felirat.
STANDBY kijelző
/ gomb
 (leállítás) gomb
Download PDF

advertising