Sony | CMT-CPZ2 | Sony CMT-CPZ2 Használati útmutató

2-887-635-11(1)
Mikro hifi-komponens
rendszer
Kezelési útmutató
HU
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Alapműveletek
Megjegyzések a lemezek betöltéséről
A műsorforrás kiválasztása
Nyomja meg az alábbi gombokat (vagy nyomja meg
többször a FUNCTION 8 gombot).
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé
vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Érvényes a következő tartozékra is: távvezérlő.
Funkció
CD
Nyomja meg...
...a CD qh gombot a
távvezérlőn.
...a TUNER/BAND q;
gombot.
...a TAPE 9 gombot a
távvezérlőn.
...a FUNCTION 8 gombot
többször, míg az „MD”
megjelenik.
Rádió
Kazetta
Külső készülék
(audiovezetékkel
csatlakoztatva)
A DualDisc lemezekről
A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas lemezeket takar,
melyek egyik oldalán a DVD-lejátszók által lejátszható
tartalom, a másik oldalukon digitális hanganyag
található. Mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel
meg a Compact Disc (CD) szabványnak, az ilyen lemezek
lejátszása nem garantált.
CMT-CPZ2
© 2006 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
Az egyesült államokbeli és kanadai
vásárlók kivételével
FIGYELMEZTETÉS
A készülék besorolása
„CLASS 1 LASER”
termék (1. osztályú
lézerberendezés). Az ezt
tanúsító jelölés a készülék
hátoldalán található.
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a
készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb. Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne
tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a készülékre.
A hang beállítása
A hangerő beállítása
Nyomja meg a VOLUME +/− gombot a távvezérlőn
(vagy forgassa el a VOLUME szabályozót a készüléken)
qj.
Másolásvédelemmel ellátott zenei
lemezek
Hanghatások használata
Funkció
Dinamikusabb hang
létrehozása (Dynamic
Sound Generator X-tra)
A hanghatás beállítása
Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak
megfelelő lemezek lejátszására képes. Napjainkban egyre
több lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott zenei
CD-lemezeket hoz forgalomba. Kérjük ne feledje, hogy
ezek között lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek meg
a CD-szabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem lehet
lejátszani.
Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológia és
szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és a Thomson
engedélyével történt.
A készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet
észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a
hálózati aljzatból.
Nyomja meg...
...a DSGX wf gombot a
készüléken.
...az EQ wd gombot a
távvezérlőn többször a
„BASS” vagy „TREBLE”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a +/− qa gombot a
távvezérlőn (vagy forgassa
a BASS vagy TREBLE wd
gombokat a készüléken) a
beállításhoz.
• Bekapcsoláskor a lemez nem kerül azonnal behúzásra a lemezbetöltő
nyílásba, amíg a „NO DISC” meg nem jelenik a kijelzőn. Ne próbálja
meg betolni a lemezt, amíg a „NO DISC” meg nem jelent a kijelzőn.
• Ha olyan lemezt tesz a nyílásba, amelyet a készülék nem tud
lejátszani, a készülék önműködően kitolja azt.
• Ne helyezzen be méretátalakítóval ellátott 8 cm-es lemezt. Ha így
tesz, az a készülék meghibásodását idézheti elő.
• Amikor kiveszi a lemezt, az élénél fogva egyenesen húzza ki a
nyílásból. Ne érintse meg a felületét.
Megjegyzés a forgógombról
Mappa-, műsorszám-, fájlkeresés közben csak az első 9 karakter kerül
kijelzésre.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy
beépített fülkében).
1 Válassza ki a CD funkciót.
Nyomja meg a CD qh gombot a távvezérlőn.
A rendszer használata előtt
A távvezérlő használata
2 Helyezzen be egy lemezt.
Helyezzen be egy lemezt a lemezbetöltő nyílásba ws a
feliratos oldallal felfelé.
Csúsztassa le és távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét wh,
majd helyezze be a két mellékelt AA (R6) típusú elemet,
először a  pólust, ügyelve az alábbi ábrán látható
polaritásra.
• A lemezen lévő összes műsorszám vagy fájl ismételten lejátszásra
kerül, legfeljebb öt alkalommal.
• „REP1” jelzi, ha egy műsorszám vagy fájl ismételve lesz a leállításig.
Hasznos tanács
Ha a „” módot választja ki, a készülék 5 ismétlés után
önműködően megáll.
Megjegyzések MP3 lemezek lejátszásához
• Ne rögzítsen más típusú fájlokat és mappákat olyan lemezre, amelyre
MP3 fájlokat rögzített.
• MP3 fájlokat nem tartalmazó mappák kihagyásra kerülnek.
• Az MP3 fájlok a rögzítésük sorrendjében kerülnek lejátszásra.
• A készülék csak olyan MP3 fájlokat tud lejátszani, amelynek a
kiterjesztése „.MP3”.
• Ha a lemezen „.MP3” kiterjesztésű, de nem MP3 fájlok vannak,
akkor a készülék zajt fog lejátszani, vagy meghibásodhat.
• A legnagyobb mennyiségek:
—mappák: 256 (a gyökérkönyvtárat beleértve),
—MP3 fájlok: 511,
—egy lemezen elhelyezhető MP3 fájlok és mappák együttes száma:
512,
—mappa-szintek: (a fájlok könyvtárfelépítése): 8.
• A kompatibilitás nem garantált az összes MP3 kódoló és író
szoftverrel, felvevővel, adathordozóval. A nem kompatibilis MP3
lemezek zajt vagy szaggatott hangot eredményezhetnek vagy
lejátszásuk nem lehetséges.
A kijelzések beállítása
A váltáshoz
A kijelzőn
megjelenő
információk*
Kijelzési mód
(Lásd alább.)
Nyomja meg...
... a DISPLAY  gombot többször
a rendszer bekapcsolt állapotában.
... DISPLAY  gombot többször a
rendszer kikapcsolt állapotában.
* Megtekintheti a CD-, MP3 lemez információit, például a
műsorszámok vagy fájlok száma vagy normál lejátszás közben a
könyvtár nevét, vagy a teljes lejátszási időt állj üzemmódban.
Az alábbi kijelzési módok állnak rendelkezésre a
készüléken:
Megjegyzések többmenetes lemezek lejátszásához
Kijelzési mód
Kikapcsolt állapotban...1)
• Ha egy lemez CD-DA (vagy MP3) menettel kezdődik, akkor azt
CD-DA (vagy MP3) lemezként ismeri fel a készülék, és a lejátszás a
következő menet eléréséig folytatódik.
• Egy kevert CD formátumú lemezt CD-DA (audio) lemezként ismer
fel a készülék.
Óra
Energiatakarékos
üzemmód2)
...az óra jelenik meg a kijelzőn.
...energiatakarékossági okokból a
kijelző kikapcsol. Az időzítő és az
óra továbbra is működik.
1)
A rádió hallgatása
Nyomja meg a TUNER/BAND q; gombot többször.
2 Válassza ki a hangolási módot.
Nyomja meg a TUNING MODE 5 gombot többször,
míg az „AUTO” megjelenik.
3 Hangolja be a kívánt állomást.
Nyomja meg a +/− gombot a távvezérlőn (vagy a
TUNING +/− gombot a készüléken) qa. A keresés
önműködően megáll az állomás behangolásakor.
Ekkor megjelenik a „TUNED” és a „STEREO” (sztereó
adások esetén) felirat.
A rendszer csatlakoztatása
2)
A rendszer kikapcsolt állapotában a STANDBY jelző világít a
készüléken.
Energiatakarékos üzemmódban az alábbi beállítások nem
végezhetők el:
—órabeállítás,
—a készülék energiagazdálkodási beállításai.
Megjegyzések a kijelzett információkhoz
• A készülék nem jelzi ki a következőket:
—a lejátszási módtól függően a CD-DA lemez teljes lejátszási ideje,
—MP3 lemez teljes lejátszási ideje,
—MP3 fájlból hátralévő lejátszási idő.
• A következők kijelzése nem megfelelő:
—VBR (változó bitsűrűséggel) kódolt MP3 fájl eltelt játékideje,
—az olyan mappa- és fájlneveket, amelyek nem felelnek meg az ISO
9660 1-es, 2-es szintnek vagy a Joliet kiterjesztési formátumnak.
• A következőket megjeleníti:
—ID3 mező információt az olyan MP3 fájloknál, amelyek 1-es vagy
2-es verziójú ID3 mező információt használnak,
—nagybetűket (A–Z), számokat (0–9) és szimbólumokat (‘< > * + ,
— / @ [ \ ] _) tartalmazó ID3 mező információt 15 karakterig.
Külső audiokészülékek használata
Ha az állomás RDS információkat is sugároz, a
kijelzőn megjelenik az állomás neve.
A rendszer mozgatása esetén
A készüléken található gombok használatával hajtsa
végre az alábbi eljárást.
1 Nyomja meg az  (üzemi kapcsoló) 
gombot a bekapcsoláshoz, majd nyomja meg
többször a FUNCTION  gombot a CD funkció
bekapcsolásához.
Hangsugárzók
2 A CD-lejátszó szerkezetének védelme érdekében
Az elmozdulás megelőzése érdekében erősítse fel a
hangsugárzókra a mellékelt csúszásgátló talpakat.
ne hagyjon lemezt a CD nyílásban.
3 Tartsa nyomva a  (állj)/CANCEL  gombot,
+
majd nyomja meg a DSGX  és
gombokat, amíg a „LOCK” megjelenik.
4 Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket.
3 Indítsa el a lejátszást.
Megjegyzések a távvezérlő használatával kapcsolatban
• Átlagos használat mellett a távvezérlő legalább 6 hónapig működik
az elemekkel.
• Ne használjon együtt új és régi, vagy eltérő gyártótól származó
elemeket.
• Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki belőle az
elemeket, így elkerülheti a kifolyó elektrolit és a korrózió okozta
meghibásodásokat.
Nyomja meg a  (lejátszás) wk gombot a távvezérlőn
(vagy a CD  (lejátszás/szünet) qh gombot a
készüléken).
Funkció
A lejátszás
szüneteltetése
Az óra beállítása
1 Kapcsolja be a rendszert.
Nyomja meg az  (üzemi kapcsoló)  gombot.
2 Válassza ki az óra beállítása módot.
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET wg gombot a
távvezérlőn. Amikor az érvényes mód megjelenik
a kijelzőn, a távvezérlő / qa gombjának
többszöri megnyomásával válassza ki a „CLOCK SET”
tételt, majd nyomja meg az ENTER qd gombot a
távvezérlőn.
A lejátszás
megállítása
Lemez kivétele
Mappa kiválasztása
egy MP3 lemezen
3 Állítsa be az időt.
Bal hangsugárzó
Nyomja meg a / qa gombot a távvezérlőn
többször az óra értékének beállításához, majd nyomja
meg az ENTER qd gombot a távvezérlőn. A perc
értékének beállításához ugyanezt az eljárást kövesse.
A hálózati vezeték kihúzása és áramszünet esetén az
óra beállításai elvesznek.
Jobb hangsugárzó
AM keretantenna
Műsorszám vagy fájl
kiválasztása
Energiaellátás
Csatlakoztassa a csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatba.
Ha a csatlakozódugasz nem illeszthető be a hálózati aljzatba,
távolítsa el a mellékelt csatlakozódugasz átalakítót (csak az
átalakítóval felszerelt modellek esetén).
Antennák
Keressen olyan helyet és helyzetet, amely jó vételi
minőséget biztosít, és ott helyezze el az antennát.
Az antennát a hangsugárzó- és a hálózati vezetékektől
távol helyezze el a zajos vétel megelőzése érdekében.
Nyomja meg...
...a  (szünet) wk gombot a
távvezérlőn (vagy a TAPE 
(szünet) 9 gombot a készüléken).
A lejátszás folytatásához nyomja
meg a gombot ismét.
A lejátszás
...az  (állj) qk gombot a
leállítása
távvezérlőn (vagy a TAPE  (állj)
 gombot a készüléken).
Gyors vissza vagy ...a / (gyors vissza/előre
előre csévélés
csévélés) qa gombot.
Megjegyzések az ismétléses lejátszáshoz
1 Válassza ki az „FM” vagy „AM” hullámsávot.
CD-, MP3 lemez lejátszása
Funkció
A lejátszás
szüneteltetése
FM huzalantenna
(Vízszintesen feszítse ki.)
vagy
Hálózati aljzatba
A barna színű oldalt csatlakoztassa.
Egy bizonyos hely
megkeresése egy
műsorszámban vagy
fájlban
Az ismétléses
lejátszás kiválasztása
Nyomja meg...
... (szünet) wk gombot a
távvezérlőn (vagy a CD 
(lejátszás/szünet) qh gombot
a készüléken). A lejátszás
folytatásához nyomja meg ismét
a gombot.
...az  (állj) qk gombot.
...Nyomja meg a CD  (nyitó/
záró) qg gombot a készüléken.
... a
+/− qf gombot. Esetleg
forgassa a  forgógombot a
készüléken, majd nyomja meg
a PUSH ENTER  gombot a
készüléken (lejátszás közben
forgassa el a forgógombot 
a készüléken, míg a „GROUP”
megjelenik és nyomja meg a
PUSH ENTER  gombot a
készüléken a kívánt mappa
kiválasztásához).
...a / (vissza/előre)
qa gombot. Esetleg forgassa a
vezérlőkapcsolót  a készüléken
és nyomja meg a PUSH ENTER
 gombot a készüléken. A
megszakításhoz nyomja meg
a CANCEL qk gombot a
készüléken.
Tartsa lenyomva a /
(gyors vissza/előre csévélés) qa
gombot lejátszás közben, majd
engedje el a megfelelő helyen.
...a REPEAT 6 gombot többször,
míg a „REP” vagy „REP 1”
megjelenik.
A lejátszási mód megváltoztatása
Állj üzemmódban nyomja meg többször a PLAY MODE
5 gombot. Választhat normál lejátszást (a lemezen
lévő mappában található MP3 fájlok esetén „ ” kerül
kijelzésre), véletlen sorrendű lejátszást („SHUF” vagy „
SHUF”*), vagy programozott lejátszást („PGM”).
„
* CD-DA lemez lejátszásánál a
(SHUF) lejátszás ugyanazt az
eredményt adja, mint a SHUF lejátszás.
Az önműködő keresés megállítása
Nyomja meg az  (állj) qk gombot a távvezérlőn.
Gyenge jelű adás behangolása
Ha a „TUNED” nem jelenik meg és a keresés nem áll le,
akkor nyomja meg többször a TUNING MODE 5, míg
az „AUTO” és a „PRESET” eltűnik, majd nyomja meg
többször a +/− gombokat a távvezérlőn (vagy a TUNING
+/− gombokat a készüléken) qa a kívánt állomás
behangolásához.
A zaj csökkentése a gyenge jelű FM sztereó
állomásoknál
A sztereó vétel kikapcsolásához nyomja meg többször az
FM MODE 6 gombot, míg a „MONO” megjelenik.
Kazetta lejátszása
1 Válassza ki a magnó funkciót.
Nyomja meg a TAPE 9 gombot a távvezérlőn.
2 Helyezze be a kazettát.
Nyomja meg a TAPE  (nyitó/záró) 9 gombot a
készüléken, majd helyezzen be egy TYPE I (normál)
kazettát a lejátszani kívánt kazettaoldallal előrefelé.
Győződjön meg róla, hogy a kazettában nincs
meglazulva a szalag, mert ez a szalag vagy a lejátszó
meghibásodásához vezethet.
3 Nyomja meg a DIRECTION 5 gombot a készüléken
többször egy oldal lejátszásának kiválasztásához
„”. Válassza a „” vagy „” módokat mindkét
oldal lejátszásához.
4 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a  (lejátszás) wk gombot a távvezérlőn
(vagy a TAPE  (lejátszás) 9 gombot a
készüléken). A másik oldal lejátszásához nyomja meg
a gombot ismét.
Fejhallgató csatlakoztatása
Csatlakoztassa a fejhallgatót a készüléken lévő PHONES
aljzatba ql.
Analóg külső készülék csatlakoztatása
A külső analóg audioeszközöket csatlakoztassa a
készüléken lévő ANALOG IN aljzathoz w; (külön
megvásárolható) analóg audiovezeték alkalmazásával.
Csökkentse le a készülék hangerejét, majd nyomja
meg a FUNCTION 8 gombot többször az „MD”
kiválasztásához.
Digitális külső készülék csatlakoztatása
Az optikai digitális aljzattal rendelkező digitális
audioeszközt csatlakoztassa a készülék CD DIGITAL
OUT aljzatához wa, (négyzetes, külön megvásárolható)
digitális optikai vezetékkel. A csatlakoztatott eszközre a
CD-DA lemez tartalmát tudja digitálisan rögzíteni.
Megjegyzés
Másolásvédett lemez műsorát és MP3 fájlokat nem lehet digitális
formában felvenni a rendszer digitális csatlakozóján keresztül.
További műveletek
Hibaelhárítás
CD lejátszási program létrehozása
(Programozott lejátszás)
A CD lejátszási program létrehozásához a távvezérlő
gombjait használja.
1 Nyomja meg a CD qh gombot a CD funkció
kiválasztásához.
2 Állj üzemmódban nyomja meg többször a PLAY
MODE 5 gombot a „PGM” megjelenéséig.
3 Nyomja meg többször a / qa gombot,
amíg a kívánt műsorszám száma megjelenik.
MP3 fájlok programozásánál nyomja meg többször a
+/− qf gombot a kívánt mappa, majd a kívánt fájl
kiválasztásához.
Kiválasztott
műsorszám
vagy fájl száma
A program lejátszási ideje. (A kiválasztott műsorszám vagy fájl idejét is beleértve.)
4 Nyomja meg az ENTER qd gombot a műsorszám
vagy fájl programhoz adásához.
A „— —.— —” kijelzés jelenik meg, amikor egy lemez
esetében a program teljes lejátszási ideje meghaladja
a 100 percet, amikor 20-nál magasabb sorszámú CD
műsorszámot vagy MP3 fájlt választ ki.
5 További (legfeljebb 25) műsorszám vagy fájl
programozásához ismételje meg a 3–4. lépéseket.
6 A programozott műsorszámok vagy fájlok
lejátszásához nyomja meg a  (lejátszás) wk
gombot.
A program addig lesz elérhető, amíg ki nem veszi a
lemezt. Ugyanazon program ismételt lejátszásához
válassza ki a CD funkciót, és nyomja meg a 
(lejátszás) wk gombot.
A programozott lejátszás törlése
Állj üzemmódban nyomja meg többször a PLAY MODE
5 gombot a „PGM” eltűnéséig.
Felvétel magnókazettára
TYPE I (normál) típusú kazettára készíthet felvételt két
módon.
CD szinkronfelvétel
Felvételt készíthet kazettára a teljes CD-lemezről.
Felvétel kézi vezérléssel
Egy hangforrás tetszőleges részét rögzítheti, beleértve a
csatlakoztatott audiokészülékeket is.
A felvétel készítéséhez a készülék gombjait használja.
1 Helyezzen be egy felvételre használható kazettát
azzal az oldalával előrefelé, amelyre rögzíteni kíván.
2 Készítse elő a kazettás magnót a felvételhez.
Nyomja meg a FUNCTION 8 gombot többször a
kazettás magnó funkció kiválasztásához.
Nyomja meg a DIRECTION 5 gombot a készüléken
többször az egy oldalra történő felvételkészítés
kiválasztásához „”, vagy mindkét oldalra történő
rögzítéshez „” vagy „”.
A felvételkészítésre használt kazettaoldal váltásához
nyomja meg a TAPE  (lejátszás) 9 gombot
többször (a „” jelenik meg, ha az elöl lévő oldalra és
„”, ha a hátoldalra rögzít), majd nyomja meg a TAPE
 (állj) 9 gombot.
3 Készítse elő a felvételi forrást.
CD szinkronfelvételhez:
Nyomja meg többször a FUNCTION 8 gombot a CD
funkció kiválasztásához.
Helyezze be a felvenni kívánt lemezt.
Ha egy egész mappát kíván egy MP3 lemezről
felvenni, akkor nyomja meg a PLAY MODE 5
gombot többször a „ ” kiválasztásához, majd
+/− qf gombot többször a kívánt
nyomja meg a
mappa kiválasztásához.
Ha csak a kedvenc CD műsorszámait szeretné
rögzíteni, akkor hajtsa végre a „CD lejátszási program
létrehozása” fejezet 2–5. lépéseit.
Kézi vezérlésű felvételhez:
Válassza ki a forrást amiről rögzíteni szeretne.
4 Állítsa a kazettás magnót felvételi készenlét
állapotba.
A program utolsó műsorszámának vagy
fájljának törlése
Állj üzemmódban nyomja meg a CLEAR wj gombot.
Program információi, például a program összes
tétel számának megtekintése
Nyomja meg többször a DISPLAY 4 gombot.
Hasznos tanács
A 3-as lépésben használhatja a forgógombot  is a készüléken a
fájlok kiválasztásához. Forgassa a forgógombot  és nyomja meg a
PUSH ENTER  gombot a készüléken a kívánt mappa, majd a fájl
kiválasztásához.
A rádióállomások tárolása
Eltárolhatja kedvenc rádióállomásait és elérheti ezeket
közvetlenül a megfelelő memóriahely számának
kiválasztásával.
A rádióállomások tárolásához használja a távvezérlőt.
1 Hangolja be a kívánt állomást (lásd a „Rádió
hallgatása” fejezetet).
2 Nyomja meg a TUNER MEMORY wl gombot.
CD szinkronfelvételhez:
Nyomja meg a CD SYNCHRO 7 gombot.
Kézi vezérlésű felvételhez:
Nyomja meg a TAPE  REC 9 gombot.
5 Kezdje el a felvételt.
Felvétel közben más műsorforrás nem hallgatható.
CD szinkronfelvételhez:
Nyomja meg a TAPE  (szünet) 9 gombot. A
felvételkészítés végén a CD-lejátszó és a kazettás
magnó önműködően leáll. Amennyiben a kazetta
mindkét oldalára készít felvételt, és egy szám felvétele
a kazetta oldalváltása közben történik meg, az érintett
műsorszám a másik oldal elejére teljes egészében
felvételre kerül.
Kézi vezérlésű felvételhez:
Nyomja meg a TAPE  (szünet) 9 gombot, és
indítsa el a kívánt műsorforrást.
Ha rádióról történő felvétel közben zaj hallható, állítsa
be az AM vagy FM antenna helyzetét.
A felvétel leállítása
Nyomja meg a TAPE  (állj) 9 vagy CD  (állj) 
gombot (a CD szinkronfelvétel esetén).
A felvétel szüneteltetése (kézi vezérlésű
felvétel esetén)
Nyomja meg a TAPE  (szünet) 9 gombot.
Memóriahely száma
3 Nyomja meg többször a +/− qa gombot a kívánt
memóriahely kiválasztásához.
Ha ezen a memóriahelyen már tárolt egy állomást,
akkor az felülíródik az új állomással.
4 Nyomja meg az ENTER qd gombot.
5 További állomások tárolásához ismételje meg az
1–4. lépéseket.
20 FM és 10 AM állomást tárolhat el. Áramkimaradás
vagy a hálózati csatlakozóvezeték kihúzása esetén
a tárolt állomások még körülbelül fél napig
megőrződnek.
6 Egy tárolt állomás előhívásához nyomja meg
többször a TUNING MODE 5 gombot, amíg
a „PRESET” megjelenik, majd nyomja meg
többször a +/− qa gombot a kívánt memóriahely
kiválasztásához.
Megjegyzések
• A felvételkészítés megáll, ha más funkciót kezd el használni.
• CD szinkronfelvétel közben nem tudja kivenni a lemezt.
Hasznos tanácsok
• Ha CD szinkronfelvétel közben a CD  (állj)  gomb
megnyomásával megállítja a felvételt, a kazettás magnó kb. 4 mp.
üres műsort rögzít a kazettára mielőtt az megállna.
• Mindkét oldalra történő rögzítés esetén a felvételt az elöl lévő oldallal
kezdje. Ha a másik oldalról kezdi a felvételt, akkor a felvételkészítés
annak az oldalnak a végén leáll.
Az időzítő használata
A készülékkel három időzítési módot használhat.
Az időzített bekapcsolás és időzített felvételkészítés
funkciókat nem tudja egyszerre használni. Ha
bármelyiket az elalvás időzítő funkcióval használja, az
elalvás időzítő előnyt élvez.
1 Készítse elő a műsorforrást.
Az időzített bekapcsoláshoz
Készítse elő a műsorforrást, majd a VOLUME +/− qj
gombokkal állítsa be a hangerőt.
Egy megadott CD műsorszám vagy MP3 fájl
lejátszásának indításához hozzon létre egy CD
lejátszási programot.
Az időzített felvételkészítéshez
Válassza ki a kívánt rádióállomást.
2 Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET wg gombot.
3 Nyomja meg a / qa gombot többször a
„PLAY SET” vagy „REC SET” kiválasztásához, majd
nyomja meg az ENTER qd gombot.
Az „ON TIME” jelenik meg és az óra értéke villogni
kezd.
4 Állítsa be az időzítés időpontját.
Nyomja meg a / qa gombot többször az
óra beállításához, majd nyomja meg az ENTER qd
gombot.
A perc kijelzés villog. Használja a fenti eljárást a perc
beállításához.
1 Ellenőrizze, hogy a hálózati vezeték és a
hangsugárzóvezetékek csatlakoztatása megtörténte, és megfelelő-e.
2 Keresse ki a problémát az alábbi ellenőrzőlistában és
hajtsa végre a javasolt hibaelhárítást.
Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba
a legközelebbi Sony márkakereskedővel.
Ha a STANDBY jelző villog
Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket és
ellenőrizze a következőt:
• Rendelkezik-e a készülék feszültségválasztó
kapcsolóval, és az a megfelelő állásba van-e
kapcsolva?
• A + és – hangsugárzóvezetékek között nincs
rövidzár?
• Csak a mellékelt hangsugárzókat használja?
• Nem akadályozza valami a szellőzést a készülék
hátoldalán?
Miután a STANDBY jelző  abbahagyta a villogást,
csatlakoztassa újra a hálózati vezetéket, és kapcsolja be
a rendszert. Ha a probléma még mindig fennáll, lépjen
kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.
5 Használja a 4. lépésben ismertetett eljárást a
lejátszás befejezési idejének a beállításához.
6 Válassza ki a műsorforrást vagy állítsa be a kazettát.
Az időzített bekapcsoláshoz:
Nyomja meg többször a / qa gombot, míg a
kívánt műsorforrást meghallja, majd nyomja meg az
ENTER qd gombot. A kijelzőn az időzítés beállításai
láthatók.
Az időzített felvételkészítéshez:
Helyezzen be egy felvételre használható kazettát, majd
nyomja meg a TAPE 9 gombot a kazettás magnó
funkció kiválasztásához.
Nyomja meg a DIRECTION 5 gombot a készüléken
többször az egy oldalra történő felvételkészítés
kiválasztásához „”, vagy mindkét oldalra történő
rögzítéshez „” vagy „”.
A felvételkészítésre használt kazettaoldal váltásához
nyomja meg a  (lejátszás) wk gombot többször (a
„” jelenik meg, ha az elöl lévő oldalra és „”, ha a
hátoldalra rögzít), majd nyomja meg az  (állj) qk
gombot.
7 Nyomja meg az  (üzemi kapcsoló)  gombot a
készülék kikapcsolásához.
A készülék 15 másodperccel az időzítési időpont előtt
kapcsol be.
Ha a készülék az időzítési időpontban be van
kapcsolva, az időzített bekapcsolás és az időzített
felvételkészítés nem kezdődik meg.
Az időzítő ellenőrzése illetve aktiválása
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SELECT wg gombot,
majd nyomja meg a / qa gombot többször, míg
a „PLAY SEL” vagy „REC SEL” megjelenik, majd nyomja
meg az ENTER qd gombot.
A bekapcsolás időzítő törlése
Ismételje meg a fenti eljárást a „TIMER OFF”
kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER qd
gombot.
A beállítás megváltoztatásához
Kezdje újra az 1. lépéstől.
Hasznos tanácsok
• A lejátszás időzítő mindaddig beállítva marad, amíg nem törli a
beállítást.
• Az időzített felvételkészítés beállítása törlődik amikor az időzített
felvételkészítés életbe lép.
• Felvételkészítés közben a hangerőt a legalacsonyabbra csökkenti a
készülék.
Általános problémák
Csak egy csatornán hallható hang vagy a két
oldal hangereje kiegyensúlyozatlan.
• Amennyire lehet szimmetrikusan helyezze el a
hangsugárzókat.
• Csak a mellékelt hangsugárzókat csatlakoztassa.
Búgás vagy zaj hallható.
• Helyezze a készüléket távolabb a zajforrástól.
• Csatlakoztassa a készüléket egy másik hálózati aljzatba.
• Szereljen fel (külön megvásárolható) zajszűrőt a
hálózati csatlakozóvezetékre.
A távvezérlő nem működik.
• Távolítson el minden akadályt a távvezérlő és a
készüléken lévő távvezérlés érzékelő 3 közül, és
helyezze távolabb a készüléket gerjesztési elven működő
fényforrástól.
• Irányítsa a távvezérlőt a készülék érzékelőjére.
• Vigye közelebb a távvezérlőt a készülékhez.
CD-, MP3-lejátszó
• Tisztítsa meg a lemezt, majd helyezze be újra.
• Helyezze a készüléket rezgésmentes helyre (például egy
rögzített állványra).
• Helyezze a hangsugárzókat távolabb a készüléktől,
vagy állítsa őket külön állványra. Nagy hangerőnél a
hangsugárzó rezgése okozhatja a hang ugrását.
A lejátszás nem az első műsorszámmal
kezdődik.
A időzített bekapcsolás és felvétel beállításához a
távvezérlő gombjait használja. Győződjön meg róla, hogy
az óra be van-e állítva.
csatlakozóvezetéket, majd kapcsolja be a készüléket.
2 Nyomja meg a TAPE  (állj) 9, a DISPLAY 4 és az
 (üzemi kapcsoló)  gombot egyszerre.
A felhasználói beállítások, például a tárolt
rádióállomások, időzítők és az óra, törlődnek.
Az elhelyezésről
Üzenetek
• COMPLETE: a beállított művelet végrehajtásra került.
• LOCKED: lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkakereskedővel.
• NO DISC: nincs lemez a lejátszóban, vagy olyan lemezt
helyezett be, amit nem lehet lejátszani.
• NO STEP: minden programozott műsorszám törlődött.
• NO TAB: nem lehet felvételt készíteni a kazettára, mert
a törlésvédő lemezke ki van törve a kazetta éléről.
• NO TAPE: nincs kazetta a készülékben.
• NOT IN USE: nem használható funkció gombját
nyomta meg.
• OVER: a lemez a végére ért miközben a  (előre
csévélés) qa gombot nyomta lejátszás vagy szüneteltetés
alatt.
• PUSH SELECT: időzítéses művelet végrehajtása közben
próbálta az órát vagy az időzítőt beállítani.
• PUSH STOP: megnyomta a PLAY MODE 5 gombot
lejátszás közben.
• SET CLOCK: megpróbálta beállítani az időzítőt,
azonban az óra még nincs beállítva.
• SET TIMER: megpróbálta kiválasztani az időzítőt,
azonban nincs beállítva az lejátszás időzítő.
• STEP FULL: több, mint 25 műsorszámot vagy fájlt
próbált meg programozni.
• TIME NG: a lejátszás időzítő kezdő- és végpontja
azonos.
Kijelzési példák
Kijelzés
Jelentése
2 (kettő)
6 (hat)
8 (nyolc)
B
D
Kazettás magnó
A hang erősen nyávog vagy kihagy.
• Tisztítsa meg a vezető- és nyomógörgőket. Valamint
tisztítsa meg és mágnesezze le (demagnetizálja) a
magnófejet is. A részleteket lásd az „Óvintézkedések”
fejezetben.
1 Nyomja meg többször a FUNCTION qk gombot a CD
funkció kiválasztásához.
2 Nyomja meg az  (üzemi kapcsoló)  gombot a
kikapcsoláshoz.
3 A „STANDBY” villogásának befejeződése után
nyomja meg az  (üzemi kapcsoló)  gombot,
miközben a CD  (állj) qk gombot nyomva tartja.
A „CD POWER” és „OFF” jelenik meg. Kikapcsolt
CD-lejátszó esetén a lemez megszólaltatási ideje
meghosszabbodik. A CD-lejátszó bekapcsolásához
ismételje meg az eljárást, míg a „CD POWER” és „ON”
megjelenik.
A hangsugárzó rendszerről
Ez a hangsugárzó rendszer nincs mágnesesen
leárnyékolva, ezért a közelben lévő tv-készülék képe
mágnesesen torzítottá válhat. Ebben az esetben kapcsolja
ki a tv-készüléket, várjon 15–30 percet, majd kapcsolja
vissza.
Ha nincs javulás, akkor helyezze a hangsugárzókat
távolabb a tv-készüléktől.
A burkolat tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha
ruhával törölje le a készülék burkolatát. A tisztításhoz
soha ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, benzint
vagy alkoholt.
A magnókazetta véletlen törlésének
megelőzése
Az ábrán látható módon törje ki a kazetta törlésvédő fülét
az A vagy a B oldalról.
Törje ki a
törlésvédő fület
M
S vagy 5 (öt)
• Csatlakoztassa az antennát megfelelően.
• Keressen olyan helyet és helyzetet, amely jó vételi
minőséget biztosít, és helyezze el így az antennát.
• Csatlakoztasson a szaküzletekben kapható kültéri
antennát.
• Az antennát a hangsugárzó- és hálózati vezetékektől
távol helyezze el a zajos vétel megelőzése érdekében.
• Ha az AM antenna vezetéke levált az antennaállványról,
forduljon a legközelebbi Sony szervizhez.
• Kapcsolja ki a közelben lévő elektromos készülékeket.
• Működés közben a készülék felmelegedése normális és
nem ok az aggodalomra.
• Ne érintse meg a burkolatot nagy hangerőn
történt folyamatos használat után, mert a burkolat
felforrósodhat.
• Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
K
• Az alábbi lemezek esetén a lejátszás elindítása hosszabb
időt vehet igénybe:
• bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez,
• többmenetes lemez,
• lezáratlan lemez (olyan lemez, amihez még lehet
adatot hozzáadni),
• sok könyvtárat tartalmazó lemez.
Búgás vagy zaj hallható, vagy nincs vétel.
Felmelegedés
H
R
Rádió
• A készüléket ne helyezze el döntött állásban vagy olyan
helyen ami túlságosan forró, hideg, poros, koszos,
párás, a levegő szabad áramlása akadályozott, vagy ahol
rázkódásnak, közvetlen napfénynek vagy éles fénynek
van kitéve.
• Legyen óvatos, ha a készüléket vagy a hangsugárzókat
védőbevonattal (gyanta, olaj, fényező stb.) kezelt
felületre állítja, mert foltosodás vagy elszíneződés
keletkezhet.
• Ha a készüléket közvetlenül egy hideg helyről egy meleg
térbe viszi vagy párás szobában helyezi el, a CD-lejátszó
belsejében található lencsén páralecsapódás jöhet létre,
ami meghibásodáshoz vezethet. Ebben az esetben
vegye ki a lemezt és néhány óráig hagyja bekapcsolva a
készüléket, amíg a nedvesség elpárolog belőle.
G
A lejátszás elkezdése tovább tart a szokásosnál.
Kapcsolja ki a CD-lejátszó tápellátását a CD
energiagazdálkodás funkcióval. Alapértelmezésként
a CD tápellátás be van kapcsolva. Energiatakarékos
üzemmódban nem lehet a beállítást megváltoztatni.
A készülék gombjaival kapcsolja ki a CD-lejátszót.
A beállított időponttól kezdve felvételt készíthet a
memóriában tárolt rádióállomás műsoráról.
1 Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati
O vagy 0 (nulla)
Zenehallgatás közben aludhat el. A funkció akkor is
működik, ha az óra nincs beállítva.
Nyomja meg többször a SLEEP e; gombot a távvezérlőn.
Ha az „AUTO” opciót választja ki, akkor a rendszer
önműködően kikapcsol a lejátszott lemez vagy kazetta
megállásakor illetve 100 perc elteltével.
Időzített felvételkészítés
Ha a rendszer nem működik megfelelően, állítsa vissza a
gyári beállításokat. Energiatakarékos üzemmódban nem
tudja visszaállítani a gyári beállításokat.
A gyári beállítások visszaállításához a készülék gombjait
használja.
• Amíg a hálózati tápegységet ki nem húzza a hálózati
aljzatból, a készülék feszültség alatt marad akkor is, ha
magát a készüléket kikapcsolja.
• Ha hosszú ideig nem használja készülékét, húzza ki
a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból. Mindig a
csatlakozódugót, és soha ne a vezetéket fogja meg.
• Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a készülék belsejébe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon szakemberhez mielőtt
újra használná a készüléket.
• A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét kizárólag
szakember végezheti.
• Térjen vissza normál lejátszási módba a PLAY MODE
5 gombot többször lenyomva a „PGM” és a „SHUF”
eltűnéséig.
A vételi minőség javítása
A CD vagy rádió műsorára ébredhet egy beállított
időpontban.
A biztonságról
A
Ugrik a hang, vagy a lemez nem játszható le.
Elalvás időzítő:
Időzített bekapcsolás:
A gyári beállítások visszaállítása
Q
Z
,
@
Óvintézkedések
A készülékkel lejátszható lemezek
• Audio CD-lemezek.
• CD-R, CD-RW (audio adat, MP3 fájlok) lemezek.
A készülékkel nem lejátszható lemezek
• CD-ROM lemezek.
• CD-R, CD-RW lemezek, amelyek nem audio CD vagy
olyan MP3 formátumban lettek rögzítve, ami megfelel
az ISO 9660 1-es, 2-es szintjének, és Jolietnek.
• Többmenetes CD-R, CD-RW lemezek, melyeknél nem
lettek lezárva a menetek.
• Rossz minőségű CD-R, CD-RW lemezek, szennyezett
vagy karcos CD-R, CDRW vagy CD-R, CD-RW
lemezek amelyek nem kompatibilis eszközzel lettek
rögzítve.
• Hibásan lezárt CD-R, CD-RW lemezek.
• Olyan lemezek amelyek MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
fájloktól eltérő formátumú fájlokat is tartalmaznak.
• Szabálytalan alakú lemezek (pl. szív, négyzet, csillag).
• Lemezek, melyeken ragasztószalag, papír vagy
ragasztómaradvány van.
• Hitelesítő pecséttel ellátott kölcsönzött vagy használt
lemezek, amelyeknél a ragasztó túlnyúlt a pecséten.
• Olyan lemez, amelyre ragacsos tapintású tintával van
címke nyomtatva.
• 8 cm-es lemez méretátalakítóval.
Megjegyzések a lemezekről
• Lejátszás előtt egy tisztító kendővel tisztítsa meg a
lemezt. A törlést középről kifelé haladva hajtsa végre.
• A tisztításhoz ne használjon oldószert, például
benzint, hígítót, a kereskedelemi forgalomban
kapható tisztítószert vagy vinil lemezekhez használt
antisztatizáló szert.
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak
vagy hőnek (mint például fűtőtest), és ne hagyja
napon parkoló járműben, mert a jármű belső terének
hőmérséklete jelentősen megnőhet.
Ha a kazettára később rögzíteni akar, akkor
ragasztószalaggal takarja el a kitört fület.
90 percnél hosszabb kazettákról
A 90 perc lejátszási időnél hosszabb kazetta használata
nem ajánlott, kivéve hosszú, folyamatos lejátszás illetve
felvétel készítése esetében.
A magnófejek tisztítása
Használjon száraz- vagy nedves-típusú (külön
megvásárolható) tisztítókazettát minden 10 óra használat
után, mielőtt egy fontos felvételt készít, vagy egy
régi kazetta lejátszása után. A magnófej tisztításának
elmulasztása gyengébb hangminőséget okozhat vagy
a készülék nem lesz képes kazetták lejátszására illetve
műsor rögzítésére. Bővebb részleteket a tisztítókazetta
kezelési útmutatójában olvashat.
A magnófejek lemágnesezése (demagnetizálás)
Használjon (külön megvásárolható) lemágnesező
kazettát minden 20–30 óra használat után. A magnófej
lemágnesezésének elmulasztása a hallható zaj
megnövekedését, a magashangok csökkenését okozhatja,
illetve elképzelhető, hogy a kazettákat nem tudja letörölni
teljesen. Bővebb részleteket a lemágnesező kazetta
kezelési útmutatójában olvashat.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CMT-CPZ2 típusú készülék
a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben előírtak
szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
A készülék
Erősítő
Névleges teljesítmény: 60 + 60 W (4 Ω-on, 1 kHz, 1%, DIN szerint)
Folyamatos RMS (referencia) kimenőteljesítmény: 75 + 75 W (4 Ω-on, 1 kHz,
10% THD)
Kimenetek
CD DIGITAL OUT: fény hullámhossza: 660 nm
PHONES (sztereó minijack): 8 Ω vagy annál nagyobb impedanciájú
fejhallgatók fogadására alkalmas.
SPEAKER: 4 Ω impedanciával rendelkező hangsugárzó csatlakoztatása.
CD-lejátszó
Rendszer: CD-lejátszó és digitális audio rendszer
Lézer: félvezető lézer
Kibocsátási időtartam: folyamatos
Lézer teljesítménye*: kevesebb, mint 44,6 μW
* Ezt az értéket 7 mm-es blendenyílással, a jelfogó lencse felszínétől 200 mm
távolságban mérve kaptuk.
Frekvencia átvitel: 20 Hz–20 kHz (±1 dB)
Hullámhossz: 770–810 nm
Kazettás magnó
Hangrögzítő rendszer: 4 sávos 2 csatornás, sztereó
Vevőegység
FM sztereó, FM/AM szuperheterodin rádió
FM vevőegység
Hangolási tartomány: 87,5–108,0 MHz (50 kHz-es léptetőfrekvencia)
Antenna: FM huzalantenna
Antennacsatlakozó: 75 Ω aszimmetrikus
Középfrekvencia: 10,7 MHz
AM vevőegység
Hangolási tartomány 531–1602 kHz (9 kHz-es léptetőfrekvencia)
Antenna: AM keretantenna
Antennacsatlakozó: külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 450 kHz
Hangsugárzók
Hangsugárzó rendszer: 2 utas, bassz-reflex típusú
Hangszórók
Mélyhangszóró: 13 cm, kúpos
Magas hangszóró: 2,5 cm, kiegyensúlyozott dóm típusú
Névleges impedancia: 4 Ω
Méretek (szé × ma × mé): kb. 178 × 240 × 280 mm
Tömeg: kb. 3,7 kg hangsugárzónként
Általános jellemzők
Energiaellátási követelmények 230 V, váltóáram, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel: 60 W
Méretek (szé × ma × mé) (hangsugárzók nélkül): kb. 175 × 240 × 295 mm
Tömeg (hangsugárzók nélkül): kb. 3,8 kg
Mellékelt tartozékok: távvezérlő (1 db), AA (R6) típusú elemek (2 db), FM
huzal-, AM keretantenna (1-1 db), hangsugárzótalpak (8 db).
Az egyesült államokbeli és az egyéb országokból származó szabadalmak
felhasználása a Dolby Laboratories engedélyével történt.
A külső megjelenés és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
• Készenléti teljesítményfelvétel: 0,3 W.
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• A külső burkolatokban nem használtunk halogénezett
égésgátló anyagokat.
Download PDF

advertising