Sony | CMT-X7CD | Sony CMT-X7CD Vezeték nélküli hangsugárzó Bluetooth® technológiával Gyors beállítási és használatbavételi útmutató

4-528-300-11(1) (HU)
Először készítse elő az egységet és a távvezérlőt
A távvezérlő előkészítése
Az egység bekapcsolása
A távvezérlőben gyárilag telepített elem található.
A távvezérlő első alkalommal történő használata előtt távolítsa el az elemtartón
található szigetelőlapot.
 Csatlakoztassa a tápkábelt (tartozék) az egység hátoldalához.
 Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz (konnektorhoz).
 Az egység bekapcsolásához nyomja meg a / gombot.
Személyes hangrendszer
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Zenehallgatás vezeték nélküli
hálózaton keresztül
©2014 Sony Corporation
CMT-X7CD / CMT-X7CDB
Xperia
Ez a Gyors üzembe helyezési útmutató ismerteti
a vezeték nélküli hálózat SongPal* alkalmazással
történő beállításának és az Xperia™/iPhone
eszközön levő zene vezeték nélküli hálózaton
keresztül történő meghallgatásának módját.
Xperia
Az Xperia eszközön található zene
meghallgatása

1
2
3
4
Ellenőrizze, hogy az Xperia eszköz
csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózatra.
Telepítse a SongPal alkalmazást az Xperia
eszközre, majd indítsa el az alkalmazást.
Az alkalmazás útmutatása szerint létesítsen
BLUETOOTH-kapcsolatot az egység és az
Xperia eszköz között.
Az alkalmazás útmutatása szerint
konfigurálja a Wi-Fi beállításokat.
Írja fel az SSID azonosítót és az útválasztó jelszavát
az alábbi helyre.
Keressen a „SongPal”
kifejezésre a Google Play™
portálon.
Érintse hozzá az Xperia eszközt az egység
N-jeléhez.
Írja be az 1. lépésben
rögzített jelszót, majd
koppintson az [OK] gombra.
Lásd ezt az oldalt.
iPhone
Az iPhone eszközön található zene
meghallgatása

Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz SongPal alkalmazással
Tartsa lenyomva, amíg az
Xperia eszköz válaszol.
SSID:
Lásd a hátoldalt.
Ha létrejött a Wi-Fi
kapcsolat, megjelenik
a SongPal alkalmazás
kezdőképernyője.
Zárja be a SongPal
alkalmazást, majd indítsa
újra az egységet.
Jelszó:
A részleteket lásd az útválasztó kezelési
útmutatójában.
A SongPal alkalmazás elindítása után kövesse
az alkalmazás útmutatóját.
* A SongPal a különféle Sony audioeszközöknek
okostelefonnal/iPhone eszközzel történő vezérlésére
szolgáló alkalmazás.
Az alkalmazás kialakítása előzetes bejelentés nélkül
megváltozhat.
Ha az Xperia eszköz nem támogatja az NFC funkciót,
akkor olvassa el a „Ha az Xperia eszközben nem érhető
el az NFC funkció” című részt.
5
Zene lejátszása.
 Indítsa el a
([WALKMAN®]
alkalmazást)* az Xperia
eszközön.
Ha az Xperia eszközben nem érhető el az NFC funkció
 Koppintson a
elemre,
válassza
a [SONY:CMT-X7××]
lehetőséget, majd indítsa
el a lejátszást.
Párosítási üzemmódban használja a távvezérlőt
az egység beállításához. A kijelző ablakában
megjelenik az egység állapota.
Kijelző
FUNCTION
MENU
/
BT AUDIO

BT MENU

PAIRING
 A „BT AUDIO” funkció kiválasztásához nyomja
meg a FUNCTION gombot.
 Nyomja meg a MENU gombot.
 A „BT MENU” lehetőség kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd nyomja meg a
gombot.
 A „PAIRING” lehetőség kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd nyomja meg a
gombot.
 Az „OK” lehetőség kiválasztásához nyomja meg
gombot.
a / gombot, majd nyomja meg a
* Előfordulhat, hogy Xperia eszközére nincs telepítve
a [WALKMAN®] alkalmazás. Ilyenkor ez a funkció nem
használható.
A zene lejátszása közben a kijelzőn a „HOME NET” felirat
jelenik meg.
Ha a kijelzőablakban villogni kezd a „PAIRING”
kijelzés, az egység párosítás módba lép.
Létesítsen BLUETOOTHkapcsolatot az Xperia
eszközről.
 Koppintson
a [SONY:CMT-X7××
(Bluetooth)] elemre.
 Koppintson az [Open the
Bluetooth setting screen]
(Bluetooth beállítási
képernyő megnyitása)
elemre.
Folytassa a 4. lépéssel
iPhone
Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz SongPal alkalmazással
1
2
3
4
Ellenőrizze, hogy az iPhone eszköz
csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózatra.
Telepítse a SongPal alkalmazást az iPhone
eszközre, majd indítsa el az alkalmazást.
Állítsa az egységet párosítás üzemmódba.
Létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot
az iPhone eszközről.
Írja fel az SSID azonosítót és az útválasztó jelszavát
az alábbi helyre.
Keressen a „SongPal”
kifejezésre az App Store
portálon.
Párosítási üzemmódban használja a távvezérlőt
az egység beállításához. A kijelző ablakában
megjelenik az egység állapota.
Kijelző
SSID:
Jelszó:
FUNCTION
MENU
A SongPal alkalmazás elindítása után kövesse
az alkalmazás útmutatóját.
A részleteket lásd az útválasztó kezelési
útmutatójában.
BT AUDIO

BT MENU

PAIRING
/
 Koppintson a [Settings]
(Beállítások) 
[Bluetooth] elemre.
 A „BT AUDIO” funkció kiválasztásához nyomja
meg a FUNCTION gombot.
 Nyomja meg a MENU gombot.
 Kapcsolja be
a BLUETOOTH-funkciót.
 A „BT MENU” lehetőség kiválasztásához
nyomja meg a / gombot, majd nyomja
meg a gombot.
 A „PAIRING” lehetőség kiválasztásához
nyomja meg a / gombot, majd nyomja
meg a gombot.
 Az „OK” lehetőség kiválasztásához nyomja meg
gombot.
a / gombot, majd nyomja meg a
Ha a kijelzőablakban villogni kezd a „PAIRING”
kijelzés, az egység párosítás módba lép.
 Koppintson
a [SONY:CMT-X7××
(Bluetooth)] elemre.
5
6
Az alkalmazás útmutatása szerint
konfigurálja a Wi-Fi beállításokat.
Zene lejátszása.
Írja be az 1. lépésben
rögzített jelszót, majd
koppintson az [OK] gombra.
Ha létrejött a Wi-Fi
kapcsolat, megjelenik
a SongPal alkalmazás
kezdőképernyője.
Zárja be a SongPal
alkalmazást, majd
indítsa újra az egységet.
 A Control Center
(Vezérlőközpont)
megjelenítéséhez
simítson a képernyő
aljáról felfelé.
 Koppintson a
[AirPlay]
elemre, válassza
a [SONY:CMT-X7××]
lehetőséget, majd indítsa
el a lejátszást.
A zene lejátszása közben
a kijelzőn az „AirPlay” felirat
jelenik meg.
Az alkalmazás kialakítása előzetes bejelentés nélkül
megváltozhat.
Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása a vezeték nélküli LAN útválasztó WPS gombja segítségével
A „SongPal" alkalmazásról
1
2
3
Hangbeállítások
Ellenőrizze, hogy a hálózati (LAN) kábel
(nem tartozék) ki van -e húzva az egységből,
majd kapcsolja be az egységet.
Állítsa az egységet WPS üzemmódba.
Tartsa nyomva 3 másodpercnél hosszabb
ideig a WPS gombot*.
A hang könnyen testre szabható, illetve
használhatók a Sony ajánlott „CA+” beállításai.
Eszköz kiválasztása
„SongPal"-kompatibilis eszköz kiválasztása.
Kezdőképernyő
A kiválasztott eszköz funkcióinak és az
okostelefonra/iPhone eszközre telepített
alkalmazások megjelenítése.
A csatlakoztatott eszköz beállításai
Megjelennek a különböző hang- vagy hálózati
beállítások. Ez a menü bármely képernyőről
megjeleníthető, jobbra történő pöccintéssel.
Mini lejátszó
Vezérlő a kiválasztott funkcióhoz.
Zenei szolgáltatás
Különféle zenei szolgáltatások használhatók.
Készenléti állapot jelzője
Eszközök vezérlése az otthoni hálózaton
 A „NETWORK” lehetőség kiválasztásához
nyomja meg a MENU gombot.
Hálózaton keresztül lejátszható a számítógépen
vagy a DLNA kiszolgálón tárolt zene.
 A „WPS” lehetőség kiválasztásához nyomja meg
gombot.
a / gombot, majd nyomja meg a
Műveletek az egységbe helyezett
CD vagy USB-n keresztül csatlakoztatott
eszköz esetén
 Amikor a kijelzőn megjelenik az „OK” felirat,
gombot.
nyomja meg a
A kijelző ablakában a „WPS” felirat villog.
A készenléti jelzés zölden világítani kezd,
jelzés.
és a kijelző ablakában villogni kezd a
Miután a rendszer kijelző ablakában több tíz
másodpercig villogott a „WPS” felirat, villogni kezd
a „CONNECT” jelzés, majd amikor befejeződött
jelzés.
a kapcsolat kiépítése, világítani kezd a
* További részletek a vezeték nélküli LAN útválasztó
használati útmutatójában találhatók.
A Wi-Fi kapcsolat számítógép használatával is létrehozható, illetve a hálózat lehet vezetékes is. A részleteket lásd a Kezelési utasításban.
Lejátszhatja az egységbe helyezett CD-n vagy
az USB-csatlakozóhoz csatlakoztatott eszközön
található zenét.
A „SongPal” alkalmazással vezérelhető lehetőségek
a csatlakoztatott eszköztők függően eltérők.
Az alkalmazás kialakítása és a műszaki adatok
előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Download PDF

advertising