Sony | CMT-EH15 | Sony CMT-EH15 Használati útmutató

4-183-375-11(1)
Kompakt mikro hifi
rendszer
Kezelési útmutató
CMT-EH15
© 2010 Sony Corporation
CMT-EH15meretezett.indd 1
2010. 05. 05. 16:24:03
FIGYELEM!
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja
a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől, és soha
ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a
készülékre.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a
készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb.
Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.
A készüléket könnyen hozzáférhető hálózati
aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék működésében,
azonnal húzza ki a hálózati aljzatból.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében).
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne
helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek van
kitéve, például a napfény vagy tűz.
FIGYELEM!
Ha ezzel a készülékkel együtt más optikai eszközt is
használ, növekszik a szem veszélyeztetettsége.
Az egyesült államokbeli és
kanadai vásárlók kivételével
A készülék besorolása
„CLASS 1 LASER”
termék (1. osztályú
lézerberendezés). Az
ezt tanúsító jelölés a
készülék hátoldalán
található.
Csak az európai modellnél
A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása
halláskárosodást okozhat.
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói
számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán,
Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos
és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Alkalmazható a következő tartozékokra is:
távvezérlő
A kimerült elemek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán
arra figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés
egy vegyjellel együtt van feltüntetve. A higany (Hg)
vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha
az elem több, mint 0,0005% higanyt vagy 0,004%
ólomot tartalmaz. A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját.
CMT-EH15meretezett.indd 2
2010. 05. 05. 16:24:03
Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember szükséges. Az elemek
szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék
hasznos élettartamának végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó szakaszt. Az
elemet adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért vegye fel a
kapcsolatot a helyi hatósággal, a szemétszállító
vállalattal vagy a vásárlás helyével.
DualDisc (kettős formátumú)
lemezek
A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas lemezeket
takar, melyek egyik oldalán a DVD-lejátszók
által lejátszható tartalom, a másik oldalukon
digitális hanganyag található. Mivel a hanganyagot
tartalmazó oldal nem felel meg a Compact Disc
(CD) szabványnak, az ilyen lemezek lejátszása nem
garantált.
Másolásvédelmi rendszerrel
ellátott zenei lemezek
Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak
megfelelő lemezek lejátszására képes. Napjainkban
egyre több lemeztársaság másolásvédelemmel
ellátott zenei CD-lemezeket hoz forgalomba. Kérjük
ne feledje, hogy ezek között lehetnek olyanok is,
melyek nem felelnek meg a CD-szabványnak, ezért
ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia
és szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyével történt.
CMT-EH15meretezett.indd 3
2010. 05. 05. 16:24:03
A rendszer csatlakoztatása
Energiaellátás
A feszültségváltóval ellátott
modellek esetén állítsa be a
feszültségváltót (VOLTAGE
SELECTOR) a helyi
viszonyoknak megfelelően.
Csatlakoztassa a
csatlakozóvezetéket a hálózati
aljzatba.
Ha a csatlakozódugasz nem
illeszthető be a hálózati
aljzatba, távolítsa el a mellékelt
csatlakozódugasz átalakítót
(csak az átalakítóval felszerelt
modellek esetén).
Hangsugárzók
Csak a vezeték csupaszolt részét
illessze be.
Jobb hangsugárzó
Hálózati aljzat
CMT-EH15meretezett.indd 4
2010. 05. 05. 16:24:03
Antennák
Keressen olyan helyet, és helyzetet, amely jó vételi
minőséget biztosít, és így helyezze el az antennát.
Tartsa távol az antennát a hangsugárzóvezetékektől
és a hálózati csatlakozóvezetéktől a zaj
összegyűjtésének megelőzéséhez.
FM huzalantenna
(vízszintesen feszítse ki)
AM keretantenna
Hangsugárzóvezeték (piros/)
Bal hangsugárzó
Hangsugárzóvezeték (fekete/)
CMT-EH15meretezett.indd 5
2010. 05. 05. 16:24:03
Alapműveletek
Az útmutatóban szereplő magyarázatok
és utasítások főleg a távvezérlőn található
kezelőszervekre vonatkoznak, azonban az
ismertetett műveletek a készülék azonos vagy
hasonló elnevezésű gombjaival is végrehajthatók.
A rendszer használata előtt
A távvezérlő használata
Csúsztassa le és távolítsa el az elemtartó rekesz
fedelét , majd helyezze be a két mellékelt AA (R6)
típusú elemet, először a  pólust, ügyelve az alábbi
ábrán látható polaritásra.
Nyissa ki a kazettás
rész fedelét.
Megjegyzések a távvezérlő használatával
kapcsolatban
Átlagos használat mellett a távvezérlő legalább 6 hónapig
működik az elemekkel.
Ne használjon együtt új és régi, vagy eltérő gyártótól származó
elemeket.
Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki belőle
az elemeket, így elkerülheti a kifolyó elektrolit és a korrózió
okozta meghibásodásokat.
Az óra beállítása
Az óra beállításához a távvezérlőn lévő gombokat
használja.
1 Kapcsolja be a rendszert.
Nyomja meg a  (be/készenlét)  gombot.
2 Válassza ki az óra beállítása módot.
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET 
gombot. Amikor a jelenlegi mód megjelenik a
képernyőn a /  gombok többszöri
megnyomásával válassza ki a „CLOCK” opciót,
majd nyomja meg az ENTER  gombot.
3 Állítsa be az időt.
A /  gombok többszöri
megnyomásával állítsa be az órát, majd nyomja
meg az ENTER  gombot. Ugyanezzel az
CMT-EH15meretezett.indd 6
2010. 05. 05. 16:24:03
eljárással állítsa be a percet.
A hálózati vezeték kihúzása és áramszünet esetén
az óra beállításai elvesznek.
A műsorforrás kiválasztása
Nyomja meg az alábbi gombokat (vagy nyomja meg
többször a FUNCTION  gombot).
Funkció
CD
Gombnyomás
Rádió
TUNER/BAND .
Kazettás magnó
FUNCTION ,
többször, a „TAPE”
megjelenéséig.
Komponens*
(audiovezetékkel
csatlakoztatva)
AUDIO IN .
CD .
CD-, MP3 lemez lejátszása
1 Válassza ki a CD funkciót.
Nyomja meg a CD (vagy többször a
FUNCTION)  gombot.
2 Helyezzen be egy lemezt.
Nyomja meg a készüléken a PUSH OPEN/
CLOSE gombot, majd helyezzen a lemeztartó
fiókra egy CD-lemezt, a feliratos oldalával felfelé.
A CD-lemeztartó fiók bezárásához nyomja meg a
PUSH OPEN/CLOSE gombot a készüléken.
PUSH OPEN/CLOSE
*Ha a csatlakozatott készülék rendelkezik AVLS (automatikus
hangerőszabályzó) rendszerrel vagy mélyhang kiemelés
funkcióval, akkor kapcsolja ki ezt a beállítást, hogy elkerülje a
torz hangok megjelenését a hangsugárzókon.
3 Indítsa el a lejátszást.
A hang beállítása
A hangerő beállítása.
Nyomja meg a VOLUME +/− gombot (vagy
forgassa a készülék VOLUME szabályozóját) .
Hanghatás beállítása
Funkció
Dinamikusabb hang
létrehozása (Dynamic
Sound Generator X-tra)
A hanghatás beállítása
Gombnyomás
DSGX , a készüléken.
EQ .
Nyomja meg a  (lejátszás) gombot (vagy a
készüléken CD,  (lejátszás/szünet) gombot)
.
Funkció
A lejátszás
szüneteltetése
Gombnyomás
A lejátszás
leállítása
Egy mappa
kiválasztása MP3
lemezen
Műsorszám vagy
fájl kiválasztása
 (állj) .
Egy bizonyos hely
megkeresése egy
műsorszámban
vagy fájlban
Tartsa nyomva a /
(vissza/gyorsan előre) 
gombot lejátszás közben a
készüléken, majd engedje fel a
kívánt pontnál.
Az ismétléses
lejátszás
kiválasztása
REPEAT  gomb, többször
a „REP” vagy „REP1”
megjelenéséig.
 (szünet) (vagy a készüléken
a CD,  gombot) . A
lejátszás folytatásához nyomja
meg ismét.
.
+/− (mappa kiválasztása)
/ (vissza/előre)
(/ a készüléken) .
CMT-EH15meretezett.indd 7
2010. 05. 05. 16:24:04
A lejátszási mód megváltoztatása
Állj módban nyomja meg többször a PLAY MODE
 gombot. Kiválaszthatja a normál lejátszási módot
(„ ” az összes, a lemez egy mappájában lévő MP3
fájl esetén), a véletlen sorrendű lejátszást („SHUF”
vagy „
SHUF*”), vagy programozott lejátszást
(„PGM”).
*CD-DA lemez lejátszása esetén a
(SHUF) lejátszás a
SHUF (véletlen sorrendű) lejátszással megegyezően működik.
Megjegyzések az ismétléses lejátszáshoz
A lemezen lévő összes műsorszám vagy fájl ismételten
lejátszásra kerül, legfeljebb öt alkalommal.
„REP1” jelzi, ha egy műsorszám vagy fájl ismételve lesz a
leállításig.
Megjegyzések MP3 lemezek lejátszásához
Ne mentsen más típusú műsorszámokat, fájlokat vagy
felesleges mappákat az MP3 fájlokat tartalmazó lemezre.
Az MP3 műsorszámot nem tartalmazó könyvtárak nem
kerülnek lejátszásra.
Az MP3 fájlok a rögzítés sorrendjében kerülnek lejátszásra.
A rendszer csak olyan MP3 fájlokat tud lejátszani, melyeknek
„.MP3” a kiterjesztése.
Ha a lemezen olyan fájlok vannak melyek kiterjesztése „.MP3”,
de nem MP3 fájlok, akkor a készülék zajt fog lejátszani, vagy
meg is hibásodhat.
Legnagyobb értékek:
könyvtárak száma: 150 (beleértve a gyökérkönyvtárat is),
MP3 fájlok száma: 255,
egy lemezen tárolható MP3 fájlok és mappák száma: 256,
mappa mélység (a könyvtárszerkezet): 8.
A kompatibilitás nem garantált az összes MP3 tömörítő és író
szoftverrel, felvevővel, adathordozóval. A nem kompatibilis
MP3 lemezek zajt vagy szaggatott hangot eredményezhetnek
vagy lejátszásuk nem lehetséges.
Megjegyzések többmenetes lemezek lejátszásához
Ha egy lemez CD-DA (vagy MP3) menettel kezdődik, akkor
azt CD-DA (vagy MP3) lemezként ismeri fel a készülék, és a
lejátszás a következő menet eléréséig folytatódik.
Egy kevert CD formátumú lemezt CD-DA (audio) lemezként
ismeri fel a készülék.
Rádió hallgatása
1 Válassza ki az „FM” vagy „AM” hullámsávot.
Nyomja meg többször a TUNER/BAND 
gombot.
2 Válassza ki a hangolási módot.
Nyomja meg többször a TUNING MODE 
gombot az „AUTO” megjelenéséig.
Az önműködő keresés megszakításához nyomja meg a  (állj)
 gombot.
Gyenge jelű adás behangolása
Nyomja meg többször a TUNING MODE 
gombot a „MANUAL” megjelenéséig, majd
nyomja meg a +/− (vagy a készüléken a TUNING
+/−)  gombot többször a kívánt rádióállomás
behangolásához.
A zaj csökkentése a gyenge jelű FM sztereó
állomásoknál
A sztereó vétel kikapcsolásához nyomja meg
többször az FM MODE  gombot a „MONO”
megjelenéséig.
Kazetta lejátszása
Kazetta lejátszásához a készülék kezelőszerveit
használja.
1 Válassza ki a magnó funkciót.
Nyomja meg többször a FUNCTION  gombot.
2 Helyezzen be egy lemezt.
Nyomja meg a készüléken az  (állj, kiadás)
 gombot, majd helyezze be a magnókazettát
a kazettatartóba. Ellenőrizze, hogy a szalag ne
legyen laza a kazetta és a magnó sérülésének
megelőzéséhez.
3 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a  (lejátszás)  gombot.
Funkció
A lejátszás
szüneteltetése
Gombnyomás
A lejátszás
leállítása
Vissza
vagy gyors
előrecsévélés*
 (állj, kiadás) .
 (szünet) . A lejátszás
folytatásához nyomja meg
ismét.
/ (vissza/gyorsan előre)
.
*Ne feledje megnyomni az  (állj, kiadás)  gombot
miután a szalag elérte a végét.
Megjegyzés
Lejátszás vagy felvétel közben ne kapcsolja ki a készüléket.
3 A kívánt állomás behangolása.
Nyomja meg a +/− (vagy a készüléken a
TUNING +/−)  gombot. Egy állomás
behangolásakor a keresés önműködően leáll.
RDS állomás behangolásakor megjelenik a
rádióállomás neve.
Hasznos tanács
CMT-EH15meretezett.indd 8
2010. 05. 05. 16:24:04
A kijelzések beállítása
Változtatás
Gombnyomás
A kijelzőn
megjelenő
információ1)
Megjelenítés
mód (óra)
DISPLAY , többször, amikor
a rendszer be van kapcsolva.
DISPLAY , amikor a
rendszer ki van kapcsolva2). Az
óra nyolc másodpercig látható.
Megtekintheti a CD-, MP3 lemez információit, például a
műsorszámok vagy fájlok száma vagy normál lejátszás közben
a könyvtár nevét, vagy a teljes lejátszási időt állj üzemmódban.
2)
Ha a rendszer ki van kapcsolva a STANDBY jelző 
bekapcsol.
1)
Megjegyzések a kijelzésekről
Az alábbiakat nem jelzi ki a készülék:
a lejátszási módtól függően a CD-DA lemez teljes lejátszási
ideje,
MP3 lemez teljes lejátszási ideje,
MP3 fájl hátralévő lejátszási ideje.
A következők kijelzése nem megfelelő:
VBR (változó bitsűrűséggel) kódolt MP3 fájl eltelt játékideje,
az ISO9660 1. szintnek, 2. szintnek vagy Joliet kiterjesztett
formátumnak nem megfelelő mappa- vagy fájlnevek.
Az alábbiakat megjeleníti a készülék:
ID3 mező információt az olyan MP3 fájloknál, amelyek 1-es
vagy 2-es verziójú ID3 mező információt használnak,
nagybetűket (A–Z), számokat (0–9) és szimbólumokat (‘<
> * + , – / @ [ \ ] _) tartalmazó ID3 mező információt 15
karakterig.
Külső készülék használata
Fejhallgató csatlakoztatása
Csatlakoztassa a fejhallgatót a készüléken lévő
PHONES aljzatba .
Külső komponens csatlakoztatása.
A külső audioeszközöket csatlakoztassa a készüléken
lévő AUDIO IN aljzathoz  analóg audiovezeték
(külön megvásárolható) alkalmazásával. Csökkentse
le a készülék hangerejét, majd válassza ki az AUDIO
IN funkciót.
Egyéb műveletek
CD lejátszási program létrehozása
(Programozott lejátszás)
A CD lejátszási program létrehozásához a távvezérlő
gombjait használja.
1 A CD  gombbal válassza ki a CD funkciót.
2 A PLAY MODE  többszöri megnyomásával
válassza ki a „PGM” opciót, amikor a lejátszás le
van állítva.
3 A /  többszöri megnyomásával
válassza ki a kívánt műsorszám számát.
MP3 fájlok programozása esetén nyomja meg
többször a
+/−  gombot először a kívánt
könyvtár, majd a kívánt fájl kiválasztásához.
Kiválasztott műsorszám vagy fájl száma
4 Az ENTER  megnyomásával adja hozzá a
műsorszámot vagy fájlt a programhoz.
5 További műsorszámok vagy fájlok
kiválasztásához, akár 15 műsorszámig vagy
fájlig, ismételje meg a 3–4. lépéseket.
6 A program lejátszásához nyomja meg a  
gombot.
A program a CD-lemeztartó kinyitásáig marad
elérhető. Az ismételt lejátszáshoz válassza ki
a CD funkciót, majd nyomja meg a  
gombot.
A programozott lejátszás kikapcsolásához nyomja
mg többször a PLAY MODE  gombot, amíg a
„PGM” eltűnik, amikor a lejátszás le van állítva.
A program utolsó műsorszámának vagy fájljának
törléséhez nyomja meg a CLEAR  gombot,
amikor a lejátszás le van állítva.
Program információk, például a program összes
tétel számának megtekintéséhez nyomja meg
többször a DISPLAY  gombot.
CMT-EH15meretezett.indd 9
2010. 05. 05. 16:24:04
A rádióállomások tárolása
Felvétel magnókazettára
Eltárolhatja kedvenc rádióállomásait és elérheti
ezeket közvetlenül a megfelelő memóriahely
számának kiválasztásával.
A rádióállomások tárolásához a távvezérlő gombjait
használja.
Csak Type I (normál) kazettát használjon.
1 Nyomja meg többször a TUNER/BAND 
gombot az „FM” vagy „AM” kiválasztásához.
2 Nyomja meg többször a TUNING MODE
 gombot, az „AUTO” megjelenéséig
(vagy a „MANUAL” megjelenéséig, gyenge
jelerősséggel rendelkező állomás esetén).
3 Hangolja be a kívánt rádióállomást a +/− 
gombbal.
A keresés önműködően megáll az állomás
behangolásakor. Ekkor megjelenik a „TUNED” és
a „STEREO” (sztereó adások esetén) felirat.
Ha a „TUNED” nem jelenik meg, és a keresés
nem áll le, nyomja meg a TUNING MODE 
gombot „MANUAL” megjelenéséig, majd a +/−
 többszöri megnyomásával hangolja be a
kívánt rádióállomást.
4 Nyomja meg a TUNER MEMORY  gombot.
Memóriahely szám
Egy hangforrás tetszőleges részét rögzítheti,
beleértve a csatlakoztatott audiokészülékeket is.
A felvétel készítéséhez a készülék gombjait
használja.
1 Helyezzen be egy felvételre használható
kazettát a kazettatartóba azzal az oldalával
előrefelé, amelyre rögzíteni kíván.
2 Készítse elő a felvételi forrást.
Válassza ki a forrást amiről rögzíteni szeretne.
Helyezze be a felvenni kívánt lemezt.
Ha egy MP3 lemez könyvtárából rögzít, akkor
nyomja meg többször a PLAY MODE  gombot
a „ ” kiválasztásához, majd nyomja meg
többször a
+/−  gombot a kívánt mappa
kiválasztásához.
Ha csak a kedvenc CD műsorszámait vagy MP3
fájljait szeretné rögzíteni, akkor hajtsa végre a
„CD lejátszási program létrehozása” fejezet 2–5.
lépéseit.
3 Kezdje el a felvételt.
Nyomja meg a  (felvétel)  gombot, és kezdje
el a lejátszást a rögzíteni kívánt forrásról.
A CD-lejátszás önműködően megkezdődik.
Ha a rádióból felvett anyag zajos, mozgassa a
megfelelő antennát a zaj csökkentése érdekében.
Szinkronfelvétel közben más műsorforrás nem
hallgatható.
A felvétel leállításához nyomja meg a  
gombot.
5 A +/−  többszöri megnyomásával válassza ki
Hasznos tanács
6 Nyomja meg az ENTER  gombot.
7 További rádióállomások tárolásához ismételje
Az időzítők használata
a kívánt memóriahely számot.
Ha ezen a memóriahelyen már tárolt egy
állomást, akkor az felülíródik az új állomással.
meg az 1–6. lépéseket.
20 FM és 10 AM állomást tárolhat
el. Áramkimaradás vagy a hálózati
csatlakozóvezeték kihúzása esetén a
tárolt állomások még körülbelül fél napig
megőrződnek.
8 Egy tárolt állomás előhívásához nyomja meg
10
többször a TUNING MODE  gombot, amíg
a „PRESET” megjelenik, majd nyomja meg
többször a +/– gombot a kívánt memóriahely
kiválasztásához.
CMT-EH15meretezett.indd 10
Javasoljuk, hogy a leállításkor keletkező zajok felvételének
elkerülése érdekében először a   gombot, majd ezután a
  gombot nyomja meg.
A rendszer két időzítő funkciót biztosít. Ha mindkét
időzítőt használja, akkor az elalvás időzítő élvez
elsőbbséget.
Az időzítő beállításához a távvezérlő gombjait
használja.
Kikapcsolás időzítő:
Elaludhat zenehallgatás közben. Ez a funkció akkor
is elérhető, ha az óra nincs beállítva.
Nyomja meg többször a SLEEP  gombot.
Ha az „AUTO” opciót választja ki, akkor a rendszer
2010. 05. 05. 16:24:04
önműködően kikapcsol a lejátszott lemez vagy
kazetta megállásakor, illetve 100 perc elteltével.
Ha a kazettás magnón a lejátszás vagy a felvétel még
folyamatban van a beállított időtartam lejártakor,
a rendszer a kazettás magnó megállása után fog
kikapcsolni.
Lejátszás időzítő:
A CD vagy rádió műsorára ébredhet egy beállított
időpontban.
Győződjön meg róla, hogy az óra be van-e állítva.
1 Készítse elő a hangforrást.
Készítse elő a műsorforrást, majd a VOLUME
+/–  gombokkal állítsa be a hangerőt.
Egy megadott CD műsorszám vagy MP3 fájl
lejátszásának indításához hozzon létre egy CD
lejátszási programot.
2 Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET  gombot.
3 Nyomja meg többször a /  gombot
a „PLAY SET” kiválasztásához, majd nyomja meg
az ENTER  gombot.
Megjelenik az „ON TIME” felirat, és az óra
kijelzés villog.
4 Állítsa be a bekapcsolás időpontját.
A /  gomb többszöri
megnyomásával állítsa be a felvétel
bekapcsolási időpontjának óraértékét, majd
nyomja meg az ENTER  gombot.
A perc kijelzés villog. Használja a fenti eljárást a
perc beállításához.
gombot.
A beállítás módosításához ismételje meg az eljárást
az 1. lépéstől.
Hasznos tanács
A lejátszás időzítő mindaddig beállítva marad, amíg nem törli
a beállítást.
Hibaelhárítás
1 Ellenőrizze, hogy a hálózati vezeték és a
hangsugárzóvezetékek csatlakoztatása
megtörtént-e, és megfelelő-e.
2 Ellenőrizze az alábbi hibalistát, és hajtsa végre a
tanácsolt hibaelhárító műveletet.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkakereskedővel.
Ha a STANDBY jelző villog
Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket
és ellenőrizze a következőt:
Rendelkezik-e a készülék feszültségválasztó
kapcsolóval, és az a megfelelő állásba van-e
kapcsolva?
Ha a STANDBY jelző  abbahagyta a villogást,
csatlakoztassa újra a hálózati vezetéket, és
kapcsolja be a rendszert. Ha a probléma továbbra
is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkaszervizzel.
5 Használja a 4. lépésben ismertetett eljárást a
lejátszás befejezési idejének a beállításához.
6 Válassza ki a hangforrást.
Nyomja meg többször a /  gombot
a kívánt hangforrás megjelenéséig, majd
nyomja meg az ENTER  gombot. A kijelzőn
megjelenik az időzítő beállítása.
7 Nyomja meg a   gombot a rendszer
kikapcsolásához.
A rendszer 15 másodperccel a beállított idő előtt
bekapcsol. Ha a rendszer a beállított időpontban
be van kapcsolva, a lejátszás időzítő nem fog
működni.
Az időzítő ismételt bekapcsolásához vagy az
ellenőrzéséhez nyomja meg a CLOCK/TIMER
SELECT  gombot, majd a /  gombot
többször, a „PLAY SEL” megjelenéséig, majd nyomja
meg az ENTER  gombot.
Ismételje meg a fenti eljárást a „TIMER OFF”
megjelenéséig, majd nyomja meg az ENTER 
CMT-EH15meretezett.indd 11
Általános
A rendszer működés közben váratlanul
kikapcsol.
A + és – hangsugárzóvezetékek között nincs
rövidzár?
Ellenőrizze a hangsugárzóvezetékek megfelelő
csatlakoztatását.
Nincs hang.
A + és – hangsugárzóvezetékek között nincs
rövidzár?
Csak a mellékelt hangsugárzókat csatlakoztassa.
Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
Csak egy csatornán hallható hang vagy a
két oldal hangereje kiegyensúlyozatlan.
Amennyire lehet szimmetrikusan helyezze el a
hangsugárzókat.
Csak a mellékelt hangsugárzókat csatlakoztassa.
11
2010. 05. 05. 16:24:04
Erős zúgás vagy zaj.
Helyezze a készüléket távolabb a zajforrástól.
Csatlakoztassa a készüléket egy másik hálózati
aljzatba.
Szereljen fel (külön megvásárolható) zajszűrőt a
hálózati csatlakozóvezetékre.
A távvezérlő nem működik.
Távolítson el minden akadályt a távvezérlő és
a készülék távvezérlés érzékelője  közül, és
helyezze távolabb a készüléket gerjesztési elven
működő fényforrásoktól.
Irányítsa a távvezérlőt a készülék érzékelőjére.
Vigye közelebb a távvezérlőt a készülékhez.
CD-, MP3-lejátszó
Ugrik a hang, vagy a lemez nem játszható
le.
Tisztítsa meg a lemezt, majd helyezze be újra.
Helyezze a készüléket rezgésmentes helyre
(például egy rögzített állványra).
Helyezze a hangsugárzókat távolabb a készüléktől,
vagy állítsa őket külön állványra. Nagy hangerőnél
a hangsugárzó rezgése okozhatja a hang ugrását.
A lejátszás nem az első műsorszámmal
kezdődik.
Térjen vissza a normál lejátszásra a PLAY MODE
 gomb többszöri megnyomásával, amíg a
„PGM” és „SHUF” jelzés eltűnik a kijelzőről.
A lejátszás elkezdése tovább tart a
szokásosnál.
A következő lemezek lejátszásának elkezdése
hosszabb időt igényel:
bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez,
többmenetes lemez,
lezáratlan lemez (olyan lemez, amihez még lehet
adatot hozzáadni),
sok könyvtárat tartalmazó lemez.
Rádió
Erős zaj hallható vagy az állomásokat
nem lehet behangolni. (A „TUNED” vagy a
„STEREO” felirat villog a kijelzőn.)
12
Csatlakoztassa az antennát megfelelően.
Keressen olyan helyet, és helyzetet, amely jó vételi
minőséget biztosít, és helyezze el így az antennát.
Tartsa távol az antennát a hangsugárzóvezetékektől
és a hálózati csatlakozóvezetéktől a zajfelvétel
megelőzéséhez.
Kapcsolja ki a közelben lévő elektromos
készülékeket.
CMT-EH15meretezett.indd 12
Kazettás magnó
A hang erősen nyávog vagy kihagy.
Tisztítsa meg a hangtengelyeket, a nyomógörgőket
és a magnófejeket. A részleteket lásd az
„Óvintézkedések” fejezetben.
A gyári beállítások visszaállítása
Ha a rendszer nem működik megfelelően, állítsa
vissza a gyári beállításokat.
A gyári beállítások visszaállításához a készülék
gombjait használja.
1 Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati
csatlakozóvezetéket, majd kapcsolja be a
készüléket.
2 Nyomja meg egyszerre a  ,   és 
 gombokat.
Minden felhasználói beállítás, például a tárolt
rádióállomások, időzítő, és az óra törlődnek.
Üzenetek
COMPLETE : a beállított művelet megfelelően véget
ért.
FULL: több, mint 15 műsorszámot (lépést) próbált
meg programozni.
NO DISC: nincs lemez a lejátszóban, vagy olyan
lemezt helyezett be, amit nem lehet lejátszani.
NO STEP: a programozott műsorszámok törlése
megtörtént.
NOT USED: nem használható gombot nyomott meg.
OVER: lejátszás illetve szünet közben a  
gombot nyomva tartva elérte a lemez végét.
PUSH SELECT: időzítéses művelet végrehajtása
közben próbálta az órát vagy az időzítőt beállítani.
PUSH STOP: megnyomta a PLAY MODE 
gombot lejátszás közben.
READING: a rendszer a lemezinformációkat olvassa
be. Eközben néhány gomb nem használható.
SET CLOCK: megpróbálta beállítani az időzítőt,
azonban az óra nincs beállítva.
SET TIMER: az időzítőt próbálta kiválasztani,
azonban nincs beállítva az lejátszás időzítő.
TIME NG: a lejátszás időzítő kezdő- és végpontja
azonos.
2010. 05. 05. 16:24:04
Kijelzési példák
Kijelzés
Jelentés
2 (kettő)
5 (öt)
6 (hat)
8 (nyolc)
0 (nulla)
A
B
D
G
H
K
M
O
Q
R
S
Z
,
@
Óvintézkedések
A készülékkel lejátszható lemezek
Audio CD
CD-R, CD-RW (audio adat, MP3 fájlok).
A készülékkel nem lejátszható lemezek
CD-ROM
CD-R, CD-RW lemezek, melyek nem zenei CD
formátumban vagy nem az ISO 9660 1. szint/2.
szint, Joliet formátumban rögzített MP3 lemezek.
Többmenetes CD-R, CD-RW lemezek, melyeknél
nem lettek lezárva a menetek.
Rossz rögzítési minőségű, karcos vagy szennyezett
CD-R, CD-RW lemezek, vagy nem kompatibilis
eszközzel készített CD-R, CD-RW lemezek.
A nem megfelelően lezárt CD-R, CD-RW
lemezek.
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) fájloktól eltérő
fájlokat tartalmazó lemez.
Szabálytalan alakú lemezek (pl. szív, négyzet,
csillag).
Lemezek, melyeken ragasztószalag, papír vagy
ragasztómaradvány van.
Hitelesítő pecséttel ellátott kölcsönzött vagy
használt lemezek, amelyeknél a ragasztó túlnyúlt a
pecséten.
Olyan lemez, amelyre ragacsos tapintású tintával
van címke nyomtatva.
Megjegyzések a lemezekről
Lejátszás előtt egy tisztító kendővel tisztítsa meg
a lemezt. A törlést középről kifelé haladva hajtsa
végre.
A tisztításhoz ne használjon oldószert, például
benzint, hígítót, a kereskedelemi forgalomban
kapható tisztítószert vagy vinil lemezekhez
használt antisztatizáló szert.
Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak
vagy hőnek (mint például fűtőtest), és ne hagyja
napon parkoló járműben, mert a jármű belső
terének hőmérséklete jelentősen megnőhet.
Biztonság
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg
a hálózati csatlakozóvezetéket nem húzta ki
a hálózati aljzatból, még akkor is, ha maga a
készülék kikapcsolt állapotban van.
Ha hosszú ideig nem használja készülékét, húzza
ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.
Mindig a csatlakozódugót, és soha ne a vezetéket
fogja meg.
Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a készülék belsejébe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon szakemberhez
mielőtt újra használná a készüléket.
A tápvezeték cseréjét kizárólag szakember
végezheti.
Elhelyezés
A készüléket ne helyezze el döntött helyzetben
vagy olyan helyen ami túlságosan forró, hideg,
poros, koszos, párás, ahol a levegő szabad
áramlása akadályozott, vagy ahol rázkódásnak,
közvetlen napfénynek vagy éles fénynek van
kitéve.
Legyen óvatos, ha a készüléket vagy a
hangsugárzókat védőbevonattal (gyanta, olaj,
fényező stb.) kezelt felületre állítja, mert foltosodás
vagy elszíneződés keletkezhet.
Ha a készüléket közvetlenül egy hideg helyről egy
meleg térbe viszi, vagy párás szobában helyezi
el, a CD-lejátszó belsejében található lencsén
páralecsapódás jöhet létre, ami meghibásodáshoz
13
CMT-EH15meretezett.indd 13
2010. 05. 05. 16:24:06
vezethet. Ebben az esetben vegye ki a lemezt és
legalább fél óráig hagyja bekapcsolva a készüléket,
amíg a nedvesség elpárolog belőle.
Felmelegedés
Működés közben a készülék felmelegedése
normális és nem ok az aggodalomra.
Ne érintse meg a burkolatot nagy hangerőn
történt folyamatos használat után, mert a burkolat
felforrósodhat.
Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
Hangsugárzó-rendszer
Ez a hangsugárzó rendszer nincs mágnesesen
leárnyékolva, ezért a közelben lévő tv-készülék képe
mágnesesen torzítottá válhat. Ebben az esetben
kapcsolja ki a tv-készüléket, várjon 15–30 percet,
majd kapcsolja vissza.
Ha nincs javulás, akkor helyezze a hangsugárzókat
távolabb a tv-készüléktől.
A burkolat tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha ruhával törölje le a készülék burkolatát.
A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.
A magnókazetta véletlen törlésének
megelőzése
Az ábrán látható módon törje ki a kazetta törlésvédő
fülét az A vagy a B oldalról.
Törje ki a törlésvédő
fület
Ha a kazettára később rögzíteni akar, akkor
ragasztószalaggal takarja el a kitört fület.
90 percnél hosszabb kazettákról
A 90 perc lejátszási időnél hosszabb kazetta
használata nem ajánlott, kivéve hosszú, folyamatos
lejátszás illetve felvétel készítése esetében.
A magnófejek tisztítása
14
Használjon száraz- vagy nedves-típusú (külön
megvásárolható) tisztítókazettát minden 10 óra
használat után, mielőtt egy fontos felvételt készít,
vagy egy régi kazetta lejátszása után. A magnófej
tisztításának elmulasztása gyengébb hangminőséget
okozhat vagy a készülék nem lesz képes kazetták
lejátszására illetve műsor rögzítésére. Bővebb
részleteket a tisztítókazetta kezelési útmutatójában
olvashat.
CMT-EH15meretezett.indd 14
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CMT-EH15
típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM
együttes rendeletben előírtak szerint megfelelnek a
következő műszaki jellemzőknek.
Fejegység
Erősítő
DIN névleges teljesítmény:: 4 + 4 W (4 Ω, 1 kHzen, DIN)
Folytonos RMS kimenő teljesítmény (referencia):
5 + 5 W (4 Ω, 1 kHz-en, 10% THD)
Zenei kimenő teljesítmény (referencia): 7 + 7 W
Bemenetek
AUDIO IN (sztereó minijack): érzékenység
800 mV, impedancia 47 kΩ
Kimenetek
PHONES (sztereó minijack): 8 Ω vagy annál
nagyobb impedanciájú fejhallgatók fogadására
alkalmas.
SPEAKER: 4 Ω impedanciájú hangsugárzók
fogadására alkalmas.
CD-lejátszó
Rendszer: CD-lejátszó és digitális audio rendszer
A lézer dióda jellemzői:
Kibocsátási időtartam: folyamatos
Lézer kimenet*: kevesebb, mint 44,6 µW
*Ezt a kimeneti értéket az optikai kiolvasófej
lencséjének 200 mm távolságban 7 mm-es
rekesszel mértük.
Frekvenciaátvitel: 20 Hz–20 kHz
Jel-zaj arány: több mint 90 dB
Dinamika tartomány: több mint 90 dB
Kazettás magnó
Hangrögzítő rendszer: 4-sávos, 2-csatornás, sztereó
Vevőegység
FM sztereó, FM/AM szuperheterodin vevőegység
Antenna:
FM huzalantenna
AM keretantenna
FM vevőegység:
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz (50 kHz
lépésköz)
Középfrekvencia: 10,7 MHz
AM vevőegység:
Vételi frekvenciák: 531–1602 kHz (9 kHz
lépésközzel)
Középfrekvencia: 450 kHz
Hangsugárzók
Hangsugárzó rendszer: teljes tartományú, 8 cm
átmérőjű, kónuszos
Névleges impedancia: 4 Ω
Méretek (szé × ma × mé): kb. 148 × 241 × 135,5 mm
Tömeg: kb. 1,3 kg hangsugárzónként
2010. 05. 05. 16:24:06
Általános
Energiaellátási követelmények:
230 V, 50/60 Hz-es váltóáram
Teljesítményfelvétel: 25 W
Méretek (szé × ma × mé) (hangsugárzók nélkül): kb.
155 × 241 × 224,6 mm
Tömeg (hangsugárzók nélkül): kb. 2,2 kg
Mellékelt tartozékok: távvezérlő (1 db), FM/AM
antenna (1 db)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
Készenléti teljesítményfelvétel: 1,0 W.
A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
A külső burkolatokban nem használtunk
halogénezett égésgátló anyagokat.
15
CMT-EH15meretezett.indd 15
2010. 05. 05. 16:24:06
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
16
Printed in Czech Republic (EU)
CMT-EH15meretezett.indd 16
2010. 05. 05. 16:24:07
Download PDF

advertising