Sony | CMT-CP33MD | Sony CMT-CP33MD Használati útmutató

Micro HiFi
Component
System
Micro Hi-Fi systém
CZ
Návod k obsluze
Záznamy majitele
Sériové číslo a označení modelu jsou uvedené na zadní straně. Poznamenejte si toto číslo do
níže uvedené kolonky. Při rozhovoru s Vaším dealerem Sony se na něj vždy odvolejte.
Modelové označení CMT-CP33MD
Sériové číslo
Mikro HiFi systém
SK
Návod na obsluhu
Záznam majiteľa
Označenie modelu a sériové číslo sú vyznačené na zadnej časti zariadenia. Sériové číslo si
poznačte na nižšie vyhradené miesto. Odvolávajte sa na ne vždy pri konzultáciách s vašim
predajcom Sony.
Číslo modelu CMT-CP33MD
Sériové číslo
Zestaw muzyczny Mikro HiFi
Instrukcja obsługi
PL
Zapis użytkownika
Oznaczenie modelu i numer seryjny są podane na spodzie aparatu. Prosimy o ich
zanotowanie we wskazanych pod spodem miejscach. Numery te należy podawać,
kontaktując się ze sprzedawcą w sprawach dotyczących tego produktu.
Model CMT-CP33MD
Numer seryjny
Mikro hifi komponens rendszer
Kezelési útmutató
Vásárlói feljegyzés
A készülék típus jelzése és sorozatszáma a készülék alján található. Jegyezze fel a készülék
sorozatszámát az alábbi rovatba. Ha a termékkel kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel,
hivatkozzon erre a sorozatszámra.
Típus CMT-CP33MD
Sorozatszám
CMT-CP33MD
©2000 Sony Corporation
CMT-CP33MD 4titul.p65
1
8.8.2000, 18:50
HU
Figyelmeztetés
A tızveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség
hatásának.
A készülék burkolatát ne távolítsa el, mert áramütést szenvedhet. A javítást bízza szakemberre!
Ne üzemeltesse a készüléket zárt térben, pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében.
E készülék besorolása
CLASS 1 LASER.
A CLASS 1 LASER
PRODUCT MARKING
a készülék hátulján
található.
A készülék belsejében az alábbi figyelmeztető felirat található meg:
Ez a sztereó rendszer a Dolby B zajcsökkentő rendszert alkalmazza*.
• A készülék gyártása a Dolby Laboratories Licensing Corporation engedélyével történt. A DOLBY és
a dupla D szimbólum ; a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegyei.
2HU
US02REG-HU.P65
2
27.7.2000, 1:01
A műsorszámok megjelölése ....................... 66
3 másodperces szünet felvétele a műsorszámok
közé - automatikus szünet ..................... 70
A felvételi kivezérlési szint beállítása ......... 73
Mono felvétel ............................................... 75
Tartalomjegyzék
A kezdŒ lépések
1. lépés: A rendszer csatlakoztatása ............... 4
2. lépés: Az óra beállítása .............................. 6
3. lépés: A rádióadók tárolása ........................ 7
Alapmıveletek
CD lejátszás ................................................. 10
Egy CD műsorának felvétele
MD-re vagy kazettára ........................... 13
MD lejátszás ................................................ 20
Kazetta lejátszása ......................................... 23
Egy kazetta műsorának felvétele MD-re
- TAPE-MD szinkronfelvétel ............... 25
Rádióhallgatás - A tárolt adók behívása ...... 28
Rádióműsorok felvétele
- Kézi vezérlésű felvétel ....................... 31
A CD lejátszó
A CD műsorszámainak megismétlése
- Ismételt lejátszás ................................ 37
A CD műsorszámok véletlen sorrendű
lejátszása - Véletlen sorrendben
történő lejátszás .................................... 38
A CD műsorszámok programozása
- Programozott lejátszás ........................ 39
A CD kijelző használata .............................. 42
A lemezek elnevezése
- Disc Memo funkció ............................ 44
Az MD készülék - Lejátszás
Az MD műsorszámainak megismétlése
- Ismételt lejátszás ................................ 48
Az MD műsorszámok véletlen sorrendű
lejátszása - Véletlen sorrendben
történő lejátszás .................................... 49
Az MD műsorszámok programozása
- Programozott lejátszás ........................ 50
Az MD kijelző használata ............................ 53
Az MD készülékFelvételkészítés
Mielőtt hozzákezdene a felvételkészítéshez 55
A CD legkedveltebb műsorszámainak felvétele
MD lemezre - CD-MD szinkronfelvétel 57
Kézi vezérlésű felvételkészítés MD lemezre Manuális felvétel .................................. 61
Felvételkészítés egy 6 másodperccel korábbi
ponttól kezdve - időgép funkció ........... 63
Az MD készülék - Szerkesztés
Mielőtt hozzákezdene... ............................... 78
Egy MD lemez elnevezése
- elnevezési funkció .............................. 80
Műsorszámok törlése - törlési funkció ........ 85
A műsorszámok áthelyezése
- áthelyezési funkció ............................. 92
Műsorszámok szétválasztása
- szétválasztási funkció ......................... 94
A felvett műsorszámok egyesítése
- egyesítési funkció ............................... 97
Az utolsó művelet visszavonása .................. 99
A magnó - Felvételkészítés
A CD legkedveltebb műsorszámainak felvétele
kazettára - CD-TAPE szinkronfelvétel 101
Az MD felvétele kazettára ......................... 106
Felvétel kazettára kézi vezérléssel
- manuális felvétel .............................. 110
Egyéb funkciók .......................................... 112
Hangbeállítások ......................................... 112
A tárolt rádióállomások elnevezése
- állomásnév funkció .......................... 113
A rádiós adatrendszer (RDS) használata ... 116
Elalvás zenére - kikapcsolás időzítő .......... 117
Ébredés zenére- ébresztő ........................... 119
Időzített felvételek készítése rádióról ........ 122
Opcionális külsŒ berendezések
csatlakoztatása
Opcionális külső A/V berendezések
csatlakoztatása .................................... 125
Kültéri antennák csatlakoztatása ................ 127
Egyéb információk
Biztonsági előírások ................................... 129
Az MD rendszer korlátai ........................... 133
Hibaelhárítás .............................................. 135
Az öndiagnózis funkció ............................. 143
Minőségtanúsítás ....................................... 148
A távvezérlő kezelőszervei ........................ 151
A műsorszámtípusok listája (PTY) ............ 155
Index .......................................................... 157
* European model only
3HU
US02REG-HU.P65
3
27.7.2000, 1:01
A kezdŒ lépések
1. lépés: A rendszer csatlakoztatása
A mellékelt vezetékek és kiegészítő tartozékok felhasználásával állítsa össze a rendszert az 1 - 4 lépések
szerint.
AM keretantenna
FM antenna
Jobb hangsugárzó
Bal hangsugárzó
1 Az első hangsugárzók csatlakoztatása
Csatlakoztassa az első hangsugárzó
vezetékeit a SPEAKER aljzatokhoz az alábbi
ábra szerint.
A zajok megelőzése érdekében az antennákat
helyezze a lehető legtávolabb a készüléktől.
2 Csatlakoztassa az FM/AM antennákat.
Helyezze el megfelelően az AM keretantennát,
majd csatlakoztassa a készülékhez.
A típusú csatlakozó
AM
keretantenna
Fekete (#)
Piros (3)
A csupaszított
részt dugja be
Terítse ki vízszintesen
az FM antennát
4HU
US03GET-HU.P65
4
25.7.2000, 23:18
B típusú csatlakozó
Két db AA (R6) elem behelyezése
a távvezérlŒbe
A kezdŒ lépések
AM
keretantenna
Jó ha tudja
A csupaszított
részt dugja be
3 Pro modely s možností nastavení napětí
nastavte VOLTAGE SELECTOR
na napětí místní napájecí sítě.
Normális használati gyakoriság mellett az elemek kb.
hat hónapig képesek működtetni a távvezérlőt. Ha a
távvezérlő nem működik, cserélje ki mindkét elemet.
Megjegyzések az elemek
használatához
• Ha hosszú ideig nem használja a távvezérlőt, vegye
ki belőle az elemeket, így elkerülheti a kifolyó
elektrolit okozta meghibásodásokat.
• Az elemek behelyezésekor ügyeljen a megfelelő
(plusz/mínusz) polaritásra.
• Ne használjon együtt régi és új elemet.
• Ne használjon együtt eltérő gyártmányú elemeket.
• Ne használjon olyan elemet, amelyből szivárog az
elektrolit.
• Ha az elemekből a távvezérlőbe szivárog az
elektrolit, tisztítsa meg az elemtartó rekeszt, és
cserélje ki mindkét elemet.
4 Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
fali konnektorba.
5HU
US03GET-HU.P65
5
25.7.2000, 23:18
3
A . vagy a > gombbal állítsa be
az óraértéket.
4
Az időzítő használata előtt az órát be kell állítani.
Nyomja meg az ENTER/YES vagy a
CURSOR t gombot.
Az óra 24 óra/nap üzemmódban működik.
A perc kijelzés villog.
2. lépés: Az óra
beállítása
Az ábrákon a 24 óra/nap üzemmódban működő
modellt tüntettük fel.
5
A . vagy a > gombbal állítsa be
a percértéket.
6
Nyomja meg az ENTER/YES gombot.
Az óra működni kezd.
Ha eltévesztette a beállítást
Nyomja meg ismételten a CURSOR T vagy t
gombot mindaddig, míg a hibás érték villogni nem
kezd, majd állítsa be a megfelelő értéket.
Az idŒ módosítása
A beállított időt bekapcsolt készüléken is
módosíthatja.
1
Kapcsolja be a készüléket.
2
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET
gombot a kikapcsolt készüléken.
1 Nyomja meg a DISPLAY gombot az idő
kijelzéséhez.
2 Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET gombot.
3 Hajtsa végre „Az óra beállítása“ című fejezet 3
- 6. lépéseit.
Hasznos tudnivaló
Az idő kijelzés megjelenik és az óra kijelzés
villog.
Az időkijelzés kettőspont szimbólumában a felső pont
minden perc első 30 másodpercében, az alsó pont
pedig a második 30 másodpercében villog.
6HU
US03GET-HU.P65
6
25.7.2000, 23:18
3. lépés: A rádióadók
tárolása
A TUNER/BAND gomb ismételt
megnyomásával válassza ki az „FM“
vagy az „AM“ hullámsávot.
A TUNER/BAND gomb megnyomásakor
a készülék bekapcsol.
2
Nyomja meg ismételten a TUNING
MODE gombot mindaddig, míg az
„AUTO“ jelzés meg nem jelenik.
3
Nyomja meg a TUNING + vagy - gombot.
A kezdŒ lépések
30 rádióadó - 20 FM és 10 AM állomás - tárolható
a készülék memóriájában.
1
A frekvencia változni kezd a kijelzőn,
és a keresés az első jól fogható állomásnál
kikapcsol. A kijelzőn a „TUNED“ és az
„STEREO“ (sztereó adók esetén) jelzés
megjelenik.
4
Nyomja meg a MENU/NO gombot
a távvezérlőn.
5
Nyomja meg a . vagy a > gombot
a távvezérlőn mindaddig, míg a „P.Memory
?“ jelzés meg nem jelenik, majd nyomja
meg az ENTER/YES gombot.
Egy memóriahely sorszáma villog a kijelzőn.
Az állomásokat az 1-es memóriahelytől
kezdve tárolja a készülék.
preset number
6
Nyomja meg az ENTER/YES gombot.
A „Complete !!“ felirat megjelenik, és az
állomás tárolódik.
7
A többi állomást az 1-6. lépések
ismételt végrehajtásával tárolhatja.
(folytatódik)
US03GET-HU.P65
7
25.7.2000, 23:18
7HU
3. lépés: A rádióadók tárolása
A keresés kikapcsolása
Hasznos tudnivalók
Nyomja meg a TUNING MODE gombot.
• Ha a hálózati csatlakozó vezetéket kihúzza a fali
konnektorból, vagy hálózati feszültség-kimaradás
fordul elő, a készülék kb. egy napig megőrzi a
memóriában a tárolt állomásokat.
• A tárolt rádióadókat elnevezheti (lásd a 63.
oldalon).
• Ha a behangolt FM állomás vétele zajos nyomja
meg a STEREO/MONO gombot úgy, hogy a
„MONO“ felirat megjelenjen a kijelzőn. Az adás
ekkor nem lesz sztereó, de a vétel javulni fog. A
sztereó hatás e gomb ismételt megnyomásával
visszaállítható.
A memóriában nem tárolt
rádióadók behangolása
A 2. lépésben nyomja meg ismételten a TUNING
MODE gombot mindaddig, míg az „AUTO“ és
a „PRESET“ jelzés el nem tűnik a kijelzőről, majd
a TUNING + vagy – gombbal hangolja be a kívánt
állomást.
A memóriahely tartalmának
megváltoztatása
Kezdje elölről a hangolási műveletet az 1.
lépéstől. Az 5. lépés után a távvezérlő . vagy
a > gombjával válassza ki a módosítani kívánt
memóriahelyet.
Tárolt állomás törlése
1 Nyomja meg a MENU/NO gombot
a távvezérlőn.
2 A . vagy a > gombbal válassza ki
a „P.Erase?“ menüpontot.
Ha az összes memóriahelyet törölni kívánja,
válassza ki a „P.ALL Erase ?“ menüpontot.
3 Nyomja meg az ENTER/YES gombot
a távvezérlőn.
4 A . vagy a > gombbal válassza ki
a törölni kívánt memóriahelyet.
5 Nyomja meg az ENTER/YES gombot.
A „Complete !!“ felirat megjelenik.
Ha egy memóriahelyet töröl, a memóriahelyek
száma eggyel csökken és a többi memóriahely
újraszámozódik.
8HU
US03GET-HU.P65
8
25.7.2000, 23:18
Alapmıveletek
2
CD lejátszás
Kapcsolja be a rendszert a ?/1 gombbal.
Nyomja meg a CD NX gombot.
A lemeztartó bezáródik és a lejátszás
megkezdődik.
?/1 (üzemi kapcsoló)
Lejátszásból
eltelt idő
Funkció
Teendő
To
Do this
Lejátszás
megállítása
Nyomja
Stop play
Press CD x. meg a CD x gombot.
Alapmıveletek
Műsorszám
sorszáma
megThe
a CD
NX on
PressNyomja
CD NX.
indicator
gombot.
CD NX
the CD
NXAbutton
lightsgomb
orange.
narancssárgán
Pressjelzője
again to
resume play.világít.
Nyomja meg ismét a lejátszás
Select a track
Press . or > repeatedly.
folytatásához.
Find a point in
Press and hold m or M during
A kívánt műsorszám kiválasztása
a track
play and release it at the desired
Nyomja meg ismételten a
point. “—OVER—” appears at the
. vagy > gombot.
end of the CD.
A kívánt műsorszám-részlet megkeresése
Remove the CD Press CD Z.
Lejátszás közben tartsa
Adjust the
Turnnyomva
VOLUME.
a m vagy a M
volume
gombot, majd a kívánt részlet
megtalálásakor engedje el. A
CD végén az „—OVER—“
jelzés jelenik meg.
continued
Pillanat
Pause állj
CD jelző
1
Nyomja meg a CD Z gombot, és
helyezzen egy CD-t a lemeztartóba.
Feliratos oldallal
fölfelé.
A 8 cm-es CD-t
a lemeztartó fiók
belső részére
kell helyezni.
A CD kivétele
Nyomja meg a CD Z gombot.
A hangerő beállítása
Forgassa a VOLUME
szabályzót.
(folytatódik)
Zárja be a lemeztartót a CD Z gombbal.
9HU
US04BAS-HU.P65
9
26.7.2000, 0:59
CD lejátszás (folytatás)
Hasznos tudnivalók
• Ha a CD lemeztartóban van lemez, és Ön
bekapcsolja a készüléket, a CD jelző narancssárgán
világít.
• Ha a CD lejátszóban nincs CD, a kijelzőn a „CD
NO DISC“ felirat jelenik meg.
• Ha a lejátszóban van CD, és a készülék kikapcsolt
állapotában megnyomja a CD NX gombot,
a készülék bekapcsol és a lejátszás bármilyen más
gomb megnyomása nélkül azonnal elindul
(egygombnyomásos vezérlés).
• Ha egy másik műsorforrásról a CD lejátszóra
szeretne átkapcsolni, nyomja meg a CD NX
gombot (automatikus műsorforrás
kiválasztás).
• A 2. lépésben a kiválasztott műsorszámmal is
kezdheti a lejátszást.
1 Nyomja meg ismételten a . vagy a >
gombot mindaddig, míg a kívánt műsorszámot
meg nem találja.
2 Nyomja meg a CD NX gombot.
Vagy nyomja meg a megfelelő számgombot
a távvezérlőn. A lejátszás automatikusan
megkezdődik. Ha a 10-es, vagy ennél magasabb
sorszámú műsorszámot kíván kiválasztani, nyomja
meg a >10 és a megfelelő számgombot. A 0 számot
a 10/0 gombbal lehet kiválasztani.
Egy CD mısorának felvétele
MD-re vagy kazettára
Ezzel a funkcióval egy CD lemezről digitális
felvételt készíthet MD lemezre, illetve analóg
felvételt magnókazettára. Felvehet egy a kedvenc
műsorszámaiból összeállított programot is
(lásd a 32. és 56. oldalon).
Felvétel MD lemezre
Ha olyan MD lemezt használ a felvételhez,
amelyen már vannak műsorszámok, a készülék
automatikusan megkeresi az utolsó műsorszám
végét és onnan kezdi az új felvételt. A felvett
műsorszámok törlését lásd a „Műsorszámok
törlése“ című fejezetben a 47. oldalon.
?/1 (üzemi kapcsoló)
Megjegyzések
• Ne használjon olyan CD lemezt, amelyre címke
vagy egyéb anyag van felragasztva, mert a készülék
súlyosan károsodhat.
• Soha ne zárja be kézzel a CD lemeztartót, mert
a készülék károsodhat. A lemeztartót a CD Z
gombbal kell bezárni.
• Ha egy másik műsorforrás hallgatása közben
megnyomja a CD Z gombot a lemeztartó
nyitásához vagy zárásához, a CD jelző akkor is
narancssárgán világít, ha a lejátszóban nincs lemez.
A CD jelző kikapcsolásához kapcsoljon CD
üzemmódba a FUNCTION gombbal.
10HU
US04BAS-HU.P65
10
26.7.2000, 0:59
1
Helyezzen be egy írható MD lemezt.
A feliratos oldal fölfelé nézzen,
a zárszerkezet jobbról legyen.
6
Nyomja meg újból az ENTER/START
gombot.
A felvétel megkezdődik.
A felvétel végén a CD lejátszó és az MD
készülék állj üzemmódba kapcsol.
A felvételkészítés leállítása
Nyomja meg a CD x vagy az MD x gombot.
Hasznos tudnivalók
2
Nyomja meg a CD Z gombot, és
helyezzen egy CD-t a lemeztartóba.
Feliratos
oldallal fölfelé.
A 8 cm-es CD-t
a lemeztartó
fiók belső
részére kell
helyezni.
• Az MD-re felvett műsorszámok ugyanazokat
a sorszámokat kapják, mind a CD lemez
műsorszámai.
• A lemez típusától függően a CD TEXT
információkat is automatikusan felveszi a készülék
(kivéve, ha kazettára és MD-re egyszerre készít
felvételt). Ha felvétel közben a „CD-TEXT“ felirat
villog, nyomja meg a távvezérlő NAME/EDIT
gombját, majd nyomja meg az ENTER/YES
gombot a távvezérlőn az aktuális műsorszám
nevének felvételéhez (Ha a „CD-TEXT“ jelző
világít, a név felvétele automatikusan törétnik.)
Alapmıveletek
A nyíllal
a készülék
felé
Megjegyzés
A „Cannot SYNC“ felirat jelenik meg, ha nincs lemez
a készülékben, vagy ha az MD-re nem lehet felvételt
készíteni (lásd a 79. oldalon).
3
Zárja be a lemeztartót a CD Z gombbal.
4
Ha az MD lemez a felvétel közben
véget ér
Nyomja meg ismételten a SYNCHRO
REC gombot mindaddig, míg a „CDMD SYNC“ felirat meg nem jelenik.
A CD lejátszó és az MD készülék automatikusan
kikapcsol.
5
Nyomja meg az ENTER/START
gombot.
Az MD készülék felvételi, a CD lejátszó
lejátszási készenléti üzemmódba kapcsol.
MielŒtt kihúzza a hálózati
vezetéket
A felvételkészítés akkor fejeződik be az MD
készüléken, amikor az összes felvételi információ
beíródik a tartalomjegyzékbe (TOC).
A tartalomjegyzék akkor aktualizálódik, amikor
kiveszi az MD lemezt, vagy kikapcsolja
a készülék a ?/1 gombbal. A hibátlan felvétel
érdekében a tartalomjegyzék frissítése előtt
(a „TOC“ világít) vagy közben (a „TOC“ vagy
a „STANDBY“ villog) ne húzza ki a hálózati
vezetéket.
(folytatódik)
11HU
US04BAS-HU.P65
11
26.7.2000, 0:59
Egy CD mısorának felvétele MDre vagy kazettára (folytatás)
Felvétel kazettára
Felvételkészítéshez használjon normál (TYPE I)
vagy krómdioxid (TYPE II) kazettát. A felvételi
kivezérlési szint beállítása automatikusan történik.
?/1 (üzemi kapcsoló)
2
Nyomja meg a CD Z gombot, és
helyezzen egy CD-t a lemeztartóba.
Feliratos
oldallal fölfelé.
A 8 cm-es CD-t
a lemeztartó
fiók belső
részére kell
helyezni.
3
Zárja be a lemeztartót a CD Z gombbal.
4
Nyomja meg ismételten a SYNCHRO
REC gombot mindaddig, míg a „CDTAPE SYNC“ felirat meg nem jelenik.
5
Nyomja meg az ENTER/START
gombot.
A magnó felvételi, a CD lejátszó lejátszási
készenléti üzemmódba kapcsol.
* Ez a magnó Dolby B zajcsökkentővel van
felszerelve.
1
6
Válassza ki a felvételi üzemmódot a
DIRECTION gomb ismételt
megnyomásával. Ha csak az egyik
oldalra készít felvételt a g jelzést, ha
mindkét oldalra szeretne felvenni a h
(vagy a j) jelzést kell kiválasztani.
7
Nyomja meg az ENTER/START
gombot.
Nyomja meg a TAPE Z gombot és
helyezzen be egy üres kazettát.
A felvenni kívánt kazettaoldal
nézzen kifelé.
A felvétel megkezdődik.
A felvétel végén a CD lejátszó és a magnó
állj üzemmódba kapcsol.
A felvételkészítés leállítása
Nyomja meg a CD x vagy a TAPE x gombot.
12HU
US04BAS-HU.P65
12
26.7.2000, 0:59
Hasznos tudnivalók
• Ha a kazetta másik oldalára szeretné a felvételt
készíteni, a 6. lépés után kapcsolja át a felvételi
irányt a TAPE nN gombbal.
• Ha mindkét oldalra készít felvételt, ellenőrizze,
hogy a kifelé néző oldalon kezdődik-e
a felvételkészítés. Ha a befelé néző oldalon kezdi
a felvételt, a felvételkészítés a befelé néző oldal
végén befejeződik.
• Ha mindkét kazetta-oldalra felvételt készít, és az
első oldal egy műsorszám közepén ér véget,
a készülék a félbeszakadt műsorszámot felveszi
a másik oldal elejére.
• Ha szeretné csökkenteni a szalagzajt, az 5. lépés
után nyomja meg a DOLBY NR gombot
mindaddig, míg a „;“ jelzés meg nem jelenik.
• Ha felvétel közben az MD vagy a kazetta a végére
ér, a másik adathordozón folytatódik
a felvételkészítés.
• Ha mindkét kazetta-oldalra felvételt készít, és az
első oldal egy műsorszám közepén ér véget,
a készülék a félbeszakadt műsorszámot felveszi
a másik oldal elejére. Ebben az esetben
előfordulhat, hogy az adott műsorszámot az MD-re
is újból felveszi a készülék.
Megjegyzés
A „Cannot SYNC“ felirat jelenik meg, ha nincs lemez
vagy kazetta a készülékben, vagy ha a kazettára nem
lehet felvételt készíteni (lásd a 79. és 80. oldalon).
Alapmıveletek
Hasznos tudnivalók
Megjegyzés
A „Cannot SYNC“ felirat jelenik meg, ha nincs lemez
vagy kazetta a készülékben, vagy ha a kazettára nem
lehet felvételt készíteni (lásd a 80. oldalon).
Felvételkészítés MD-re és
kazettára egyszerre
1
Hajtsa végre a „Felvétel MD lemezre“
fejezet 1. lépését (10. oldal), illetve
a „Felvétel kazettára“ fejezet 1-3.
lépéseit (12. oldal).
2
Nyomja meg ismételten a SYNCHRO
REC gombot mindaddig, míg a „DUAL
SYNC“ felirat meg nem jelenik.
3
Hajtsa végre a „Felvétel kazettára“
fejezet 5-7. lépéseit.
A felvételkészítés leállítása
Nyomja meg a CD x, MD x vagy a TAPE x
gombot.
13HU
US04BAS-HU.P65
13
26.7.2000, 0:59
MD lejátszás
Kapcsolja be a rendszert a ?/1 gombbal. Az MD
lemezeket a CD lemezekhez hasonlóan játszhatja le.
2
Nyomja meg az MD NX gombot.
A lejátszás megkezdődik.
Az MD NX gomb jelzője zölden világít.
?/1 (üzemi kapcsoló)
Műsorszám
sorszáma
Lejátszásból
eltelt idő
Funkció
Teendő
To
Do this
Lejátszás megállítása
Nyomja meg az MD x
Stop play
Pressgombot.
MD x.
megThe
az MD
NXon
PressNyomja
MD NX.
indicator
gombot.
MD lights
NX orange.
gomb
the MD
NXAz
button
narancssárgán
Pressjelzője
again to
resume play.világít.
Nyomja meg ismét a lejátszás
Select a track
Press . or > repeatedly.
folytatásához.
and hold m or M during
Find
a point
in a Press
A kívánt
műsorszám
kiválasztása
play Nyomja
and release
at the desired
track
megit ismételten
a
point.. vagy > gombot.
Pillanat
Pause állj
Remove
MD Press MDmegkeresése
Z.
A kívánt the
műsorszám-részlet
Lejátszás közben tartsa
Adjust the
nyomva a m vagy a M
volume
gombot, majd a kívánt részlet
megtalálásakor engedje el.
MD jelző
1
Helyezzen be egy írható MD lemezt.
A feliratos oldal fölfelé nézzen,
a zárszerkezet jobbról legyen.
A CD kivétele
Nyomja meg az MD Z
gombot.
A hangerő beállítása
Forgassa a VOLUME
szabályzót.
MielŒtt az MD lemezt behelyezi
A nyíllal
a készülék felé
A bekapcsolt készüléken ellenőrizze, hogy az MD
jelző nem világít-e. Ha az MD jelzés
narancssárgán világít, a készülékben már van egy
MD lemez. Nyomja meg az MD Z gombot és
vegye ki az MD lemezt.
14HU
US04BAS-HU.P65
14
26.7.2000, 0:59
Hasznos tudnivalók
Kazetta lejátszása
Bármilyen fajtájú kazettát használhat (TYPE I),
krómdioxid (TYPE II) vagy metál (TYPE IV)).
A szalag-fajtát a készülék automatikusan érzékeli
(ATS*), így kézi beállításra nincs szükség.
Kapcsolja be a rendszert a ?/1 gombbal.
?/1 (üzemi kapcsoló)
Alapmıveletek
• Ha a készülékben van MD lemez, és a készülék
kikapcsolt állapotában megnyomja az MD NX
gombot, a készülék bekapcsol és a lejátszás
bármilyen más gomb megnyomása nélkül azonnal
elindul (egygombnyomásos vezérlés).
• Ha egy másik műsorforrásról az MD lejátszóra
szeretne átkapcsolni, nyomja meg az MD NX
gombot (automatikus műsorforrás
kiválasztás).
• A 2. lépésben a kiválasztott műsorszámmal is
kezdheti a lejátszást.
1 Nyomja meg ismételten a . vagy a >
gombot mindaddig, míg a kívánt műsorszámot
meg nem találja.
2 Nyomja meg az MD NX gombot.
Vagy nyomja meg a megfelelő számgombot a
távvezérlőn.
A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha a 10es, vagy ennél magasabb sorszámú műsorszámot
kíván kiválasztani, nyomja meg a >10 és a
megfelelő számgombot. A 0 számot a 10/0 gombbal
lehet kiválasztani.
Megjegyzés
Kérjük, ne használjon olyan MD lemezeket,
amelyeken a címke széle felhajlott, vagy nincs
pontosan a helyére ragasztva. Az ilyen MD lemezek
károsíthatják a készüléket.
* ATS: Automatikus szalagfajta érzékelés
** Ez a magnó Dolby B zajcsökkentővel van
felszerelve.
1
Nyomja meg a TAPE Z gombot, és
helyezzen be egy műsoros kazettát.
A lejátszani kívánt oldal nézzen
kifelé
(folytatódik)
15HU
US04BAS-HU.P65
15
26.7.2000, 0:59
Kazetta lejátszása (folytatás)
2
3
4
A FUNCTION gomb ismételt megnyomásával
kapcsoljon TAPE üzemmódba.
Válassza ki a lejátszási üzemmódot a
DIRECTION gomb ismételt
megnyomásával. Ha csak az egyik
oldalt játssza le a g jelzést, ha
mindkét oldalra szeretné lejátszani a h
(vagy a j) jelzést kell kiválasztani.
Nyomja meg a TAPE nN gombot.
Egy kazetta mısorának
felvétele MD-re
— TAPE-MD szinkronfelvétel
Ezzel a funkcióval egy kazettáról analóg felvételt
készíthet MD lemezre. Bármilyen fajtájú kazettát
használhat (normál (TYPE I), krómdioxid (TYPE
II) vagy metál (TYPE IV), mert a szalag-fajtát a
készülék automatikusan érzékeli.
Kapcsolja be a rendszert a ?/1 gombbal.
?/1 (üzemi kapcsoló)
A TAPE nN gomb jobb oldali jelzője
világít, majd az első oldal lejátszása
megkezdődik. A másik oldal lejátszásához
nyomja meg újból a TAPE nN gombot.
A bal oldali lejátszás jelző világít és a másik
oldal lejátszása megkezdődik.
Funkció
Teendő
Lejátszás
megállításaDoNyomja
To
this meg a TAPE x
gombot.
Stop play
Press TAPE x.
Pillanat állj
Nyomja meg a TAPE X
Pause
Press TAPE X. The indicator on
gombot. A TAPE X gomb
the TAPE X button lights up.
jelzője világít.
Nyomja meg
Fast-forward or
Press
Press m
againortoM.
resume play.
ismét a lejátszás
rewind
folytatásához.
Gyorscsévélés előre vagy hátra
Nyomja meg a m vagy a
M gombot.
A kazetta kivétele
Nyomja meg a TAPE Z
gombot.
A hangerő beállítása
Forgassa a VOLUME
szabályzót.
1
Helyezzen be egy írható MD lemezt.
Hasznos tudnivaló
• Ha a magnóban van kazetta és megnyomja a TAPE
nN gombot a készülék kikapcsolt állapotában,
a készülék bekapcsol és a lejátszás azonnal elindul
(egy gombnyomásos vezérlés).
• Ha egy másik műsorforrás hallgatása közben
megnyomja a TAPE nN gombot, a készülék
automatikusan átkapcsol magnó üzemmódba
(automatikus műsorforrás kiválasztás).
• Ha szeretné csökkenteni a szalagzajt, nyomja meg
a DOLBY NR gombot mindaddig, míg a „;“
jelzés meg nem jelenik.
A feliratos oldal fölfelé nézzen,
a zárszerkezet jobbról legyen.
A nyíllal a
készülék felé
16HU
US04BAS-HU.P65
16
26.7.2000, 0:59
2
Nyomja meg a TAPE Z gombot, és
helyezzen be egy kazettát.
Hasznos tudnivalók
Megjegyzés
3
4
Nyomja meg ismételten a SYNCHRO
REC gombot mindaddig, míg a „TAPEMD SYNC“ felirat meg nem jelenik.
Nyomja meg az ENTER/START
gombot.
Az MD készülék felvételi, a magnó lejátszási
készenléti üzemmódba kapcsol.
A lejátszott oldal
A >>> jelzés jelenik meg a kifelé néző oldal,
illetve a <<< jelzés a befelé néző oldal
lejátszása közben. Ha a lejátszást a másik
oldallal szeretné kezdeni, nyomja meg a
TAPE x gombot, vegye ki és fordítsa meg a
kazettát, majd ismételje meg a 3. és 4. lépést.
5
A „Cannot SYNC“ felirat jelenik meg, ha nincs lemez
a készülékben, vagy ha az MD-re nem lehet felvételt
készíteni (lásd a 79. oldalon).
Alapmıveletek
• Ha olyan MD lemezt használ a felvételhez, amelyen
már vannak műsorszámok, a készülék
automatikusan megkeresi az utolsó műsorszám
végét és onnan kezdi az új felvételt.
• Ha az automatikus szünet funkciót bekapcsolta, és a
felvételkészítés közben több mint 3 (de kevesebb
mint 30) másodperces szünet fordul elő, az MD
készülék a szünet helyére kb. 3 másodperces üres
szakaszt vesz fel, és a felvétel folytatódik. Ha
azonban a felvett műsor zajos, ez a funkció nem
működik megfelelően.
Ha az MD lemez a felvétel közben
véget ér
A CD lejátszó és az MD készülék automatikusan
kikapcsol.
MielŒtt kihúzza a hálózati
vezetéket
A felvételkészítés akkor fejeződik be az MD
készüléken, amikor az összes felvételi információ
beíródik a tartalomjegyzékbe (TOC). A
tartalomjegyzék akkor aktualizálódik, amikor
kiveszi az MD lemezt, vagy kikapcsolja a
készülék a ?/1 gombbal. A hibátlan felvétel
érdekében a tartalomjegyzék frissítése előtt (a
„TOC“ világít) vagy közben (a „TOC“ vagy a
„STANDBY“ villog) ne húzza ki a hálózati
vezetéket.
Nyomja meg újból az ENTER/START
gombot.
A felvétel megkezdődik.
A felvétel végén a kazettás magnó és az MD
készülék állj üzemmódba kapcsol.
A felvételkészítés leállítása
Nyomja meg a TAPE x vagy az MD x gombot.
17HU
US04BAS-HU.P65
17
26.7.2000, 0:59
Rádióhallgatás
— A tárolt adók behívása
Első lépésként tárolja a tuner memóriájában a
rádióadókat (lásd a 7. oldalon).
3
A TUNING + vagy – gombbal válassza
ki a kívánt memóriahelyet.
A memóriahely száma végiggördül
a kijelzőn, majd megjelenik a vételi
frekvencia.
Kapcsolja be a rendszert a ?/1 gombbal.
?/1 (üzemi kapcsoló)
Frekvencia (vagy az állomás neve* vagy
RDS műsornév)
Ha csupán egyetlen rádióadót tárolt, a „ONE
PRESET“ felirat megjelenik.
* Ha névvel ellátott rádióadót hangol be,
megjelenik az állomásnév (63. oldal).
Művelet
Teendő
A rádió kikapcsolása
Nyomja meg a ?/1 gombot a
rendszer kikapcsolásához.
A hangerő beállítása
Forgassa a VOLUME
szabályzót.
A memóriahely számának
kiválasztása a távvezérlŒ
számgombjaival
1
A TUNER/BAND gomb ismételt
megnyomásával válassza ki az „FM“
vagy „AM“ hullámsávot.
2
Nyomja meg ismételten a TUNING
MODE gombot mindaddig, míg a
„PRESET“ jelzés meg nem jelenik.
A 3. lépésben nyomja meg a megfelelő
számgombokat.
Ha a 10-es, vagy ennél magasabb sorszámú
memóriahelyet kíván kiválasztani, nyomja meg
a >10 és a megfelelő számgombot. A 0 számot
a 10/0 gombbal lehet kiválasztani.
18HU
US04BAS-HU.P65
18
26.7.2000, 0:59
A memóriában nem tárolt
rádióadók behangolása
— Kézi vezérlésı felvétel
A kívánt rádióadó műsorát analóg formában
felveheti MD lemezre vagy kazettára.
Felvétel MD lemezre
Ha olyan MD lemezt használ a felvételhez,
amelyen már vannak műsorszámok, a készülék
automatikusan megkeresi az utolsó műsorszám
végét és onnan kezdi az új felvételt. A felvett
műsorszámok törlését lásd a „Műsorszámok
törlése“ című fejezetben a 47. oldalon.
Alapmıveletek
• A 2. lépésben nyomja meg ismételten
a TUNING MODE gombot mindaddig, míg az
„AUTO“ és a „PRESET“ jelzés el nem tűnik
a kijelzőről, majd a TUNING + vagy - gombbal
hangolja be a kívánt állomást
(kézi hangolás).
• A 2. lépésben nyomja meg ismételten
a TUNING MODE gombot mindaddig, míg az
„AUTO“ jelzés meg nem jelenik a kijelzőn,
majd nyomja meg a TUNING + vagy - gombot.
A frekvencia változni kezd a kijelzőn,
és a keresés az első jól fogható állomásnál
kikapcsol (automatikus hangolás).
Rádiómısorok felvétele
A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a ?/1
gombot.
Az automatikus hangolás
kikapcsolása
Nyomja meg a TUNING MODE gombot.
?/1 (üzemi kapcsoló)
Hasznos tudnivalók
• Nyomja meg a TUNER/BAND gombot a készülék
kikapcsolt állapotában. A legutoljára hallgatott
állomás műsora bármilyen más gomb megnyomása
nélkül azonnal hallható lesz
(egygombnyomásos vezérlés).
• Ha egy másik műsorforrás műsorának hallgatása
közben megnyomja a TUNER/BAND gombot, a
készülék automatikusan rádió üzemmódba kapcsol
(automatikus műsorforrás kiválasztás).
• A vételi minőség javítása érdekében helyezze át a
mellékelt antennákat, vagy csatlakoztasson
opcionális kültéri antennát (70. oldal).
• Ha a behangolt FM állomás vétele zajos nyomja
meg a STEREO/MONO gombot úgy, hogy a
„MONO“ felirat végigfusson a kijelzőn. A vétel
ekkor nem lesz sztereó, de a vételi minőség javulni
fog. A sztereó hatás e gomb ismételt
megnyomásával visszaállítható.
(folytatódik)
19HU
US04BAS-HU.P65
19
26.7.2000, 0:59
Rádiómısorok felvétele (folytatás)
1
5
Az MD készülék pillanat állj üzemmódba
kapcsol, és a „REC“ jelzés világít.
Helyezzen be egy írható MD lemezt.
A feliratos oldal fölfelé nézzen,
a zárszerkezet jobbról legyen.
Nyomja meg az MD REC z gombot.
6
Nyomja meg az MD NX gombot.
A felvételkészítés megkezdődik.
A felvétel leállítása
A nyíllal
a készülék felé
Nyomja meg az MD x gombot.
Hasznos tudnivalók
2
A TUNER/BAND gomb ismételt
megnyomásával válassza ki az „FM“
vagy „AM“ hullámsávot.
3
Nyomja meg ismételten a TUNING
MODE gombot mindaddig, míg a
„PRESET“ jelzés meg nem jelenik.
4
A TUNING + vagy – gombbal válassza
ki a kívánt memóriahelyet.
A memóriahely száma végiggördül a
kijelzőn, majd megjelenik a vételi
frekvencia.
• Ha az AM hullámsávról történő felvételkészítés
közben zaj hallható, az antenna áthelyezésével
próbálja meg megszüntetni azt, vagy
csatlakoztasson egy földelő vezetéket a U aljzathoz
(lásd a 71. oldalon).
• Az MD-re mono üzemmódban is készíthet felvételt.
A részleteket lásd a „Mono felvételek készítése“
című fejezetben a 42. oldalon.
• A memóriában nem tárolt rádióadók műsorának
felvételéhez a 3. lépésben nyomja meg ismételten
a TUNING MODE gombot mindaddig, míg az
„AUTO“ és a „PRESET“ jelzés el nem tűnik
a kijelzőről, majd a TUNING + vagy – gombbal
hangolja be a kívánt állomást.
Megjegyzés
Ha az MD lemez törlésvédett, a kijelzőn a „C11“ és
az „MD Protected“ felirat jelenik meg felváltva, és az
MD lemezre nem lehet felvételt készíteni. Vegye ki
az MD lemezt és tolja a törlésvédő kapcsolót az
ellentétes pozícióba (lásd a 32. oldalon).
MielŒtt kihúzza a hálózati
vezetéket
Frekvencia (vagy az állomás neve* vagy
RDS műsornév)
Ha csupán egyetlen rádióadót tárolt, a „ONE
PRESET“ felirat megjelenik.
A tárolt rádióadó kiválasztásához a
távvezérlő számgombjait is használhatja.
* Ha névvel ellátott rádióadót hangol be,
megjelenik az állomásnév (63. oldal).
A felvételkészítés akkor fejeződik be az MD
készüléken, amikor az összes felvételi információ
beíródik a tartalomjegyzékbe (TOC).
A tartalomjegyzék akkor aktualizálódik, amikor
kiveszi az MD lemezt, vagy kikapcsolja a
készülék a ?/1 gombbal. A hibátlan felvétel
érdekében a tartalomjegyzék frissítése előtt
(a „TOC“ világít) vagy közben (a „TOC“ vagy
a „STANDBY“ villog) ne húzza ki a hálózati
vezetéket.
20HU
US04BAS-HU.P65
20
26.7.2000, 0:59
Felvétel kazettára
A TUNER/BAND gomb ismételt
megnyomásával válassza ki az „FM“
vagy „AM“ hullámsávot.
A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a ?/1 gombot.
3
Nyomja meg ismételten a TUNING
MODE gombot mindaddig, míg a
„PRESET“ jelzés meg nem jelenik.
4
A TUNING + vagy – gombbal válassza
ki a kívánt memóriahelyet.
?/1 (üzemi kapcsoló)
A memóriahely száma végiggördül a kijelzőn,
majd megjelenik a vételi frekvencia.
Alapmıveletek
2
Felvételkészítéshez használjon normál (TYPE I)
vagy krómdioxid (TYPE II) kazettát. A felvételi
kivezérlési szint beállítása automatikusan történik.
Frekvencia (vagy az állomás neve* vagy
RDS műsornév)
Ha csupán egyetlen rádióadót tárolt, a „ONE
PRESET“ felirat megjelenik.
A tárolt rádióadó kiválasztásához a
távvezérlő számgombjait is használhatja.
* Ha névvel ellátott rádióadót hangol be,
megjelenik az állomásnév (63. oldal).
5
A magnó pillanat állj üzemmódba kapcsol, és
a „REC“ jelzés világít.
* Ez a magnó Dolby B zajcsökkentővel van
felszerelve.
1
Nyomja meg a TAPE Z gombot és
helyezzen be egy üres kazettát.
Nyomja meg a TAPE REC z gombot.
6
Válassza ki a felvételi üzemmódot a
DIRECTION gomb ismételt
megnyomásával. Ha csak az egyik
oldalra készít felvételt a g jelzést, ha
mindkét oldalra szeretne felvenni a h
(vagy a j) jelzést kell kiválasztani.
7
Nyomja meg a TAPE X gombot.
A felvenni kívánt kazettaoldal
nézzen kifelé.
A felvétel megkezdődik.
(folytatódik)
21HU
US04BAS-HU.P65
21
26.7.2000, 0:59
A CD lejátszó
Rádiómısorok felvétele (folytatás)
A felvételkészítés leállítása
A CD mısorszámainak
megismétlése — Ismételt lejátszás
Nyomja meg a TAPE x gombot.
Hasznos tudnivalók
• Ha az AM hullámsávról történő felvételkészítés
közben zaj hallható, az antenna áthelyezésével
próbálja meg megszüntetni azt, vagy
csatlakoztasson egy földelő vezetéket a U aljzathoz
(lásd a 71. oldalon).
• Ha a kazetta másik oldalára szeretné a felvételt
készíteni, a 6. lépés után kapcsolja át a felvételi
irányt a TAPE nN gombbal.
• Ha mindkét oldalra készít felvételt, ellenőrizze,
hogy a kifelé néző oldalon kezdődik-e a
felvételkészítés. Ha a befelé néző oldalon kezdi a
felvételt, a felvételkészítés a befelé néző oldal
végén befejeződik.
• A memóriában nem tárolt rádióadók műsorának
felvételéhez a 3. lépésben nyomja meg ismételten a
TUNING MODE gombot mindaddig, míg az
„AUTO“ és a „PRESET“ jelzés el nem tűnik a
kijelzőről, majd a TUNING + vagy – gombbal
hangolja be a kívánt állomást.
• Ha szeretné csökkenteni a szalagzajt, az 5. lépés
után nyomja meg a DOLBY NR gombot
mindaddig, míg a „;“ jelzés meg nem jelenik.
Az ismétlési funkcióval normál, véletlen sorrendű
és programozott lejátszási üzemmódban
ismételten lejátszhatja a CD műsorszámait.
, Lejátszás közben nyomja meg
ismételten a REPEAT gombot
mindaddig, míg a „REPEAT“ vagy
a „REPEAT1“ jelzés meg nem jelenik
a kijelzőn.
REPEAT: A CD összes műsorszámának
ismétlése.
REPEAT1: Egyetlen műsorszám ismétlése.
Az ismétlési funkció kikapcsolása
Nyomja meg a REPEAT gombot mindaddig, míg
a kijelzőről el nem tűnik a „REPEAT“ vagy
„REPEAT1“ jelzés.
22HU
US04BAS-HU.P65
22
26.7.2000, 0:59
A CD mısorszámok
programozása
— Véletlen sorrendben történŒ lejátszás
— Programozott lejátszás
A CD lemez műsorszámai lejátszhatók (random)
véletlenszerű sorrendben.
Maximum 25 műsorszámot tud a készülék előre
beprogramozott sorrendben lejátszani, melyeket
tetszés szerinti sorrendben választhat ki. Az
összeállított programot a szinkronfelvételi
funkcióval felveheti egy MD lemezre vagy
kazettára (lásd a 32. és 56. oldalon).
1
A FUNCTION gomb ismételt
megnyomásával kapcsoljon CD
üzemmódba.
2
Nyomja meg ismételten a PLAY
MODE gombot mindaddig, míg a
„SHUFFLE“ jelzés meg nem jelenik.
3
1
A CD gomb megnyomásával kapcsoljon
CD üzemmódba.
2
Nyomja meg ismételten a PLAY MODE
gombot mindaddig, míg a „PGM“ jelzés
meg nem jelenik a kijelzőn.
3
Nyomja meg ismételten a . vagy
> gombot mindaddig, míg a kívánt
műsorszám meg nem jelenik a kijelzőn.
Nyomja meg a CD NX gombot.
A CD lejátszó
A CD mısorszámok véletlen
sorrendı lejátszása
A véletlen sorrendű lejátszás megkezdődik.
A „SHUFFLE“ üzemmód
kikapcsolása
Nyomja meg ismételten a PLAY MODE gombot
mindaddig, míg a „SHUFFLE“ és a „PGM“ jelzés
el nem tűnik a kijelzőről.
Hasznos tudnivalók
• Ha normál lejátszás közben bekapcsolja a
„SHUFFLE“ jelzést, a készülék véletlen sorrendben
történő lejátszásra kapcsol.
• Egy-egy műsorszám átugrásához nyomja meg a
> gombot.
US05CDP-HU.P65
23
A kiválasztott
A kiválasztott
műsorszám műsorszám lejátszási
ideje
(folytatódik)
26.7.2000, 1:52
23HU
A CD mısorszámok programozása
(folytatás)
4
Nyomja meg az ENTER/YES gombot.
A készülék memorizálja a műsorszámot.
A kijelzőn megjelenik a „Step“ (programlépés) jelzés, majd a programlépések teljes
száma. Megjelenik az utoljára kiválasztott
műsorszám, majd a program teljes lejátszási
ideje. Ha hibát vétett, az utoljára kiválasztott
műsorszámot a CLEAR gombbal törölheti
a programból.
A beprogramozott mısorszámok
ellenŒrzése
Programozott üzemmódban nyomja meg
ismételten a . vagy > gombot.
To
Do this
Cancel
Funkció
Teendő
Press x, then press PLAY MODE
Program
Play
A programozott lejátszás kikapcsolása.
repeatedly until “PGM” and
Nyomja meg a x gombot,
“SHUFFLE” disappear.
majd nyomja meg a PLAY
Perform
stepsgombot
3 and 4.
Add a track to
MODE
mindaddig,
the program
míg a „PGM“ és a
(in stop mode)
jelzés Play
el nem
Press„SHUFFLE“
x, when Program
is in
stop tűnik
mode.a kijelzőről.
Egy újabb műsorszám beszúrása a program végére
(állj üzemmódban)
Ismételje meg a 3. és 4. lépést.
A teljes program törlése
Nyomja meg a x gombot állj
üzemmódban.
Az utoljára
kiválasztott
műsorszám
A teljes
lejátszási idő
5
További műsorszámok beprogramozásához ismételje meg a 3. és 4. lépést.
6
Nyomja meg a N gombot.
A készülék a kiválasztás sorrendjében
lejátssza a beprogramozott műsorszámokat.
A mısorszám számának
kiválasztása a távvezérlŒ
számgombjaival
A 3-5. lépések helyett nyomja meg a megfelelő
számgombokat.
Ha a 10-es, vagy ennél magasabb sorszámú
memóriahelyet kíván kiválasztani, nyomja meg a
>10 és a megfelelő számgombot. A 0 számot a 10/
0 gombbal lehet kiválasztani.
Hasznos tudnivalók
A beprogramozott mısorszámok
teljes számának ellenŒrzése
Állj üzemmódban nyomja meg a DISPLAY
gombot. A kijelzőn megjelenik a programlépések
teljes száma, majd az utoljára kiválasztott
műsorszám és a program teljes lejátszási ideje.
Az utoljára
kiválasztott
műsorszám
• A beprogramozott műsorszámok lejátszása után a
program a memóriában marad. A program a N
gomb megnyomásával ismét lejátszható.
• Ha 26 vagy ennél több műsorszámot próbál meg
beprogramozni, a „Step Full“ felirat jelenik meg.
• Ha a CD program lejátszási ideje túllépi a 100
percet, illetve ha a kiválasztott CD műsorszám
sorszáma 21 vagy ennél nagyobb, a kijelzőn a „--.-“ jelzés jelenik meg.
A program teljes
lejátszási ideje
24HU
US05CDP-HU.P65
24
26.7.2000, 1:52
A CD kijelzŒ használata
Ellenőrizheti a jelenlegi műsorszám vagy a teljes
CD lejátszásából eltelt és hátralévő időt, illetve a
műsorszámok teljes számát. Ha CD TEXT lemezt
helyez a készülékbe, ellenőrizheti a lemezre
felvett szöveges információkat, pl. a műsorszámok
címét vagy az előadó nevét.
Állj üzemmódban
* Programozott lejátszás közben a programból
hátralévő idő jelenik meg.
** Ha a behelyezett CD-n nincs lemeznév, semmi
nem jelenik meg. Ha a CD 50-nél több
műsorszámot tartalmaz, a CD TEXT információk
az 51. lemeztől kezdve nem jelennek meg.
A CD lejátszó
t CD állj kijelzés
r
CD lemeznév**
r
Előadó neve**
r
Műsorszámok száma és lejátszási ideje
r
Óra kijelzés
r
BASS jelszint
r
TREBLE jelszint
, Nyomja meg a DISPLAY gombot.
Normál lejátszás közben vagy állj üzemmódban
e gomb ismételt megnyomásakor az alábbi
kijelzések jelennek meg:
Normál lejátszás közben
t Az aktuális műsorszámból eltelt idő
r
Az aktuális műsorszámból hátralévő idő
r
Az aktuális CD-ből hátralévő idő kijelzés*
r
Az aktuális műsorszám címe**
r
Óra kijelzés
r
BASS jelszint
r
TREBLE jelszint
25HU
US05CDP-HU.P65
25
26.7.2000, 1:52
OA lemezek elnevezése
1
— Disc Memo funkció
A CD gomb megnyomásával kapcsoljon
CD üzemmódba.
Ellenőrizze, hogy állj üzemmódban
a kijelzőn a műsorszámok teljes száma és
lejátszási ideje látható-e.
Ha a kijelzőn a „SHUFFLE“ és a „PGM“
jelzés látható, nyomja meg a PLAY MODE
gombot mindaddig, míg ezek a kijelzések ki
nem alszanak.
E funkcióval összesen 50 CD lemezt, egy-egy
maximum 20 szimbólumból és karakterből álló
elnevezéssel azonosíthat. Ha egy névvel ellátott
CD lemezt helyez a lejátszóba, az elnevezés
(lemeznév) megjelenik a kijelzőn.
Megjegyzések
• Ha a kijelzőn a „CD-TEXT“ jelző világít, a CD
nem nevezhető el.
• Mielőtt a legelső CD lemez elnevezéshez
hozzákezdene, hajtsa végre a 27. oldalon
leírt „Az összes lemeznév törlése“ című
fejezet lépéseit.
A műsorszámok
száma
2
Teljes lejátszási idő
Nyomja meg a NAME EDIT gombot.
A kurzor villog.
Kurzor
3
Nyomja meg ismételten a CHARACTER
gombot mindaddig, míg a kívánt karakterfajta meg nem jelenik.
E gomb többszöri megnyomásakor az alábbi
kijelzések jelennek meg:
(üres hely) t A (nagybetűk) t a
(kisbetűk) t 0 (számok) t !
(üres hely) t ...
(szimbólumok) t
26HU
US05CDP-HU.P65
26
26.7.2000, 1:52
4
Nyomja meg ismételten a . vagy a
> gombot mindaddig, míg a kívánt
karakter meg nem jelenik.
Ha üres helyet kíván hagyni:
A . vagy a > gomb megnyomása
nélkül nyomja meg a CURSOR t gombot.
Az első karakterhelyet nem lehet üresen
hagyni.
5
Nyomja meg a CURSOR t gombot.
A 4. lépésben kiválasztott karakter villogása
megszűnik, és a kurzor a következő karakterpozícióba ugrik.
Kurzor
6
A teljes név beírásáig ismételje meg
a 3-5. lépéseket.
Ha nem megfelelΠkaraktert
választott ki
Nyomja meg a CURSOR T vagy t
gombot mindaddig, míg a javítandó karakter
villogni nem kezd, majd ismételje meg a 3-5.
lépéseket.
Egy karakter törlése
Nyomja meg a CLEAR gombot, amíg
a törlendő karakter villog. A korábban beírt
karakterek közé egy újabb karakter nem
szúrható be.
7
Nyomja meg az ENTER/YES gombot
az elnevezési művelet befejezéséhez.
A beírt elnevezést memorizálja a készülék,
és visszakapcsol az eredeti kijelzésre.
Az elnevezési mıvelet
megszakítása
1 Nyomja meg a MENU/NO gombot állj
üzemmódban.
2 Nyomja meg a . vagy a > gombot
mindaddig, míg a „Name Check ?“ jelzés meg
nem jelenik, majd nyomja meg az ENTER/YES
gombot.
3 A . vagy a > gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a memóriában
tárolt lemeznevet 001 és 050 között.
Az aktuális lemeznév ellenŒrzése
Állj üzemmódban nyomja meg a SCROLL gombot.
Egy lemeznév törlése
A CD lejátszó
Szimbólumok használata
Az alábbi szimbólumok állnak
rendelkezésére:
+,–./:;<=>?@_`
!”#$%&’()
A lemeznevek ellenŒrzése
1 Nyomja meg a MENU/NO gombot állj
üzemmódban.
2 Nyomja meg a . vagy a > gombot
mindaddig, míg a „Name Erase ?“ jelzés meg
nem jelenik, majd nyomja meg az ENTER/YES
gombot. A lemeznév végigfut a kijelzőn. Ha
nincsen tárolva lemez cím, a „No Name“ felirat
jelenik meg.
3 Nyomja meg újból az ENTER/YES gombot.
Amikor a lemeznév törlődik, a „Complete !!“
felirat jelenik meg a kijelzőn.
A törlési mıvelet kikapcsolása
Nyomja meg a MENU/NO gombot az 1-es vagy
2-es lépés végrehajtása közben.
Az összes lemeznév törlése
1 Nyomja meg a MENU/NO gombot állj
üzemmódban.
2 Nyomja meg a . vagy a > gombot
mindaddig, míg az „All Erase ?“ jelzés meg
nem jelenik, majd nyomja meg az ENTER/YES
gombot.
Az „All Erase ?“ jelzés megjelenik.
3 Nyomja meg újból az ENTER/YES gombot a
lemeznevek törléséhez.
Amikor az összes lemeznév törlődik, a
„Complete !!“ felirat jelenik meg a kijelzőn.
A törlési mıvelet kikapcsolása
Nyomja meg a MENU/NO gombot az 1-es vagy
2-es lépés végrehajtása közben.
Megjegyzés
A lemeznevek folyamatos megőrzése érdekében
minden hónapban egyszer kapcsolja be a készüléket.
Nyomja meg a MENU/NO gombot.
27HU
US05CDP-HU.P65
27
26.7.2000, 1:53
Az MD készülék - Lejátszás
Az MD mısorszámainak
megismétlése
Az MD mısorszámok véletlen
sorrendı lejátszása
— Ismételt lejátszás
— Véletlen sorrendben történŒ lejátszás
Az ismétlési funkcióval normál, véletlen sorrendű
és programozott lejátszási üzemmódban
ismételten lejátszhatja az MD műsorszámait.
Az MD lemez műsorszámai lejátszhatók (random)
véletlenszerű sorrendben.
1
A FUNCTION gomb ismételt
megnyomásával kapcsoljon MD
üzemmódba.
2
Nyomja meg ismételten a PLAY
MODE gombot mindaddig, míg a
„SHUFFLE“ jelzés meg nem jelenik.
3
Nyomja meg az MD NX gombot.
, Lejátszás közben nyomja meg ismételten
a REPEAT gombot mindaddig, míg
a „REPEAT“ vagy a „REPEAT1“ jelzés
meg nem jelenik a kijelzőn.
A véletlen sorrendű lejátszás megkezdődik.
REPEAT: Az MD összes műsorszámának
ismétlése.
REPEAT 1*: Egyetlen műsorszám ismétlése.
* Véletlen sorrendű és programozott lejátszás
közben egyetlen műsorszám nem ismételhető
meg.
28HU
A „SHUFFLE“ üzemmód
kikapcsolása
Nyomja meg az MD x gombot a véletlen lejátszás
kikapcsolásához, majd nyomja meg ismételten a
PLAY MODE gombot mindaddig, míg a
„SHUFFLE“ és a „PGM“ jelzés el nem tűnik a
kijelzőről.
Az ismétlési funkció kikapcsolása
Hasznos tudnivalók
Nyomja meg a REPEAT gombot mindaddig, míg
a kijelzőről el nem tűnik a „REPEAT“ vagy
„REPEAT1“ jelzés.
Egy-egy műsorszám átugrásához nyomja meg a >
gombot.
US06PLA-HU.P65
28
26.7.2000, 2:19
Az MD mısorszámok
programozása
4
Nyomja meg az ENTER/YES gombot.
A készülék memorizálja a műsorszámot.
A kijelzőn megjelenik a „Step“
(programlépés) jelzés, majd a
programlépések teljes száma. Megjelenik az
utoljára kiválasztott műsorszám, majd a
program teljes lejátszási ideje. Ha hibát
vétett, az utoljára kiválasztott műsorszámot
a CLEAR gombbal törölheti a programból.
— Programozott lejátszás
Maximum 25 műsorszámot tud a készülék előre
beprogramozott sorrendben lejátszani, melyeket
tetszés szerinti sorrendben választhat ki.
A teljes
lejátszási idő
5
További műsorszámok
beprogramozásához ismételje meg a 3.
és 4. lépést.
6
Nyomja meg a N gombot.
A készülék a kiválasztás sorrendjében
lejátssza a beprogramozott műsorszámokat.
1
Az MD gomb megnyomásával
kapcsoljon MD üzemmódba.
2
Nyomja meg ismételten a PLAY
MODE gombot mindaddig, míg a
„PGM“ jelzés meg nem jelenik a
kijelzőn.
3
Nyomja meg ismételten a . vagy
> gombot mindaddig, míg a kívánt
műsorszám meg nem jelenik a kijelzőn.
Az MD készülék - Lejátszás
Az utoljára
kiválasztott
műsorszám
A beprogramozott mısorszámok
teljes számának ellenŒrzése
Állj üzemmódban nyomja meg a DISPLAY
gombot. A kijelzőn megjelenik a programlépések
teljes száma.
Az utoljára
kiválasztott
műsorszám
A program teljes
lejátszási ideje
(folytatódik)
A kiválasztott
műsorszám
Teljes lejátszási
idő
29HU
US06PLA-HU.P65
29
26.7.2000, 2:19
A CD mısorszámok programozása
(folytatás)
A beprogramozott mısorszámok
ellenŒrzése
Programozott üzemmódban nyomja meg
ismételten a . vagy > gombot.
Az MD kijelzŒ használata
Ellenőrizheti a jelenlegi műsorszám vagy a teljes
MD lejátszásából eltelt és hátralévő időt, illetve a
műsorszámok számát.
PressTeendő
x, then press PLAY MODE
Cancel
Funkció
repeatedly
until “PGM” and
Program
Play
To
Do this
A programozott lejátszás
kikapcsolása.
“SHUFFLE”
disappear.
naprogramovaného
Nyomja meg a p gombot,
Perform
3 and
4. a PLAY
Add a track to
přehrávání
majdsteps
nyomja
meg
the program (in
MODE gombot mindaddig,
stop mode)
míg a „PGM“ és a
„SHUFFLE“ jelzés el nem
Press CLEAR in stop mode. Each
Erase the last
tűnik a kijelzőről.
programu
programed track time you press the button, the last
(po ukončení
přehrávání)
Egy
újabb műsorszám
beszúrása
a program
végére
programed
track
is erased.
(állj üzemmódban)
Ismételje meg a 3. és 4. lépést.
A program utolsó műsorszámámak törlése
Nyomja meg a CLEAR
gombot állj üzemmódban. E
gomb minden
megnyomásakor az utolsó
műsorszám törlődik.
, Nyomja meg a DISPLAY gombot.
A mısorszám számának
kiválasztása a távvezérlŒ
számgombjaival
Normál lejátszás közben
A 3-5. lépések helyett nyomja meg a megfelelő
számgombokat.
Ha a 10-es, vagy ennél magasabb sorszámú
memóriahelyet kíván kiválasztani, nyomja meg a
>10 (100 vagy nagyobb szám esetén kétszer kell
megnyomni) és a megfelelő számgombot. A 0
számot a 10/0 gombbal lehet kiválasztani.
Hasznos tudnivalók
• A beprogramozott műsorszámok lejátszása után a
program a memóriában marad. A program a N
gomb megnyomásával ismét lejátszható.
• Ha 26 vagy ennél több műsorszámot próbál meg
beprogramozni, a „Step Full“ felirat jelenik meg.
• Ha az MD program lejátszási ideje túllépi a 200
percet, a kijelzőn a „---.--“ jelzés jelenik meg.
Normál lejátszás közben vagy állj
üzemmódban e gomb ismételt
megnyomásakor az alábbi kijelzések
jelennek meg:
t Az aktuális eltelt idő
r
Az aktuális műsorszám száma
és a lejátszásból hátralévő idő
r
Az aktuális MD-ből hátralévő idő kijelzés
r
Az aktuális műsorszám címe*1
r
Óra kijelzés
r
BASS jelszint
r
TREBLE jelszint
30HU
US06PLA-HU.P65
30
26.7.2000, 2:19
Az MD készülék – Felvételkészítés
Állj üzemmódban
t Műsorszámok összesített száma és
lejátszási ideje*2
r
Az MD-ből hátralévő idő
(csak írható MD-nél)
r
Lemeznév (csak műsoros MD-nél)*3
r
Óra kijelzés
r
BASS jelszint
r
TREBLE jelszint
Hasznos tudnivalók
• A lemez információk ellenőrzéséhez nyomja meg
a SCROLL gombot állj üzemmódban.
A műsorszámnév ellenőrzéséhez lejátszás közben
nyomja meg a SCROLL gombot. A név végigfut
a kijelzőn.
A név futásának leállításához nyomja meg
a SCROLL gombot. A futás folytatásához nyomja
meg újból ezt a gombot.
• A lemezek és a műsorszámok elnevezését lásd
„Egy MD lemez elnevezése“ című fejezetben
a 45. oldalon.
Az MD (Mini Disc) lemezek CD minőségű
hangfelvétel elkészítését és lejátszását teszik
lehetővé. A műsorszám megjelölési funkció egy
további hasznos jellemzője az MD készüléknek.
A műsorszám megjelölési funkció segítségével
egyszerűen és gyorsan megkeresheti és
szerkesztheti az MD lemez bármely műsorszámát.
A felvételi műsorforrás típusától függően azonban
a felvétel módszere változhat. Ugyanígy változhat
a műsorszámok megjelölésének (számozásának)
módja is.
Ha a felvételi mısorforrás:
• Az ebben a készülékben lévŒ CD lejátszó:
– Az MD készülék digitális felvételt készít.*1
– A műsorszámokat automatikusan, a CD-vel
megegyező módon számozza a készülék.
• Az ebben a készülékben lévŒ rádió
és s VIDEO IN aljzathoz
csatlakoztatott külsŒ berendezés (pl.
videomagnó, stb.)
– Az MD készülék analóg felvételt készít.*2
– A készülék csak a felvétel megkezdésekor
helyez el egy műsorszám jelölést, de ha
bekapcsolja a Level Sync funkciót (lásd a 37.
oldalon), a műsorszámok megjelölése a
bemeneti jelszint változásának függvényében
történik.
Az MD készülék – Felvételkészítés
*1 Ha nincs műsorszámcím tárolva, a „No Name“
kijelzés jelenik meg.
*2 Ha az MD program lejátszási ideje túllépi a 200
percet, a kijelzőn a „--.--“ jelzés jelenik meg.
*3 Ha a lemeznév nincs felvéve a lemezre, a „No
Name“ jelenik meg.
MielŒtt hozzákezdene
a felvételkészítéshez
*1 A digitális felvételkészítés korlátait lásd a 73.
oldalon.
*2 Az MD készülék akkor is analóg felvételt készít,
ha a VIDEO IN aljzathoz digitális berendezést
csatlakoztat.
Megjegyzés az MD mısorszámok
számozásához
Az MD lemezek esetében a műsorszámok
sorszámára, kezdőpontjára és végpontjára, stb.
vonatkozó információk tárolása a TOC*3 területen,
a hangfrekvenciás jelektől elkülönítve történik. A
TOC információk megváltoztatásával a felvett
műsorszámok egyszerűen szerkeszthetők.
*3 TOC: Tartalomjegyzék
(folytatódik)
31HU
US07REC-HU.P65
31
26.7.2000, 19:46
MielŒtt hozzákezdene
a felvételkészítéshez (folytatás)
Felvételkészítés után
A CD legkedveltebb mısorszámainak felvétele MD lemezre
— CD-MD szinkronfelvétel
, Nyomja meg az MD Z gombot és
vegye ki a lemezt, majd kapcsolja ki
a készüléket a ?/1 gombbal.
A „TOC“ jelzés világít, illetve a „TOC“ vagy
a „STANDBY“ felirat villog.
A felvételkészítés akkor fejeződik be, amikor
az összes felvételi információ beíródik
a tartalomjegyzékbe.
A programozási funkcióval kiválaszthatja kedvenc
műsorszámait a CD lemezről és a CD
szinkronfelvételi funkcióval felveheti azokat egy
MD lemezre. Ha olyan MD lemezt használ
a felvételhez, amelyen már vannak műsorszámok,
a készülék automatikusan megkeresi az utolsó
műsorszám végét és onnan kezdi az új felvételt.
MielŒtt kihúzza a hálózati
vezetéket
A felvételkészítés akkor fejeződik be az MD
készüléken, amikor az összes felvételi információ
beíródik a tartalomjegyzékbe (TOC).
A tartalomjegyzék akkor aktualizálódik, amikor
kiveszi az MD lemezt, vagy kikapcsolja
a készülék a ?/1 gombbal. A hibátlan felvétel
érdekében a tartalomjegyzék frissítése előtt
(a „TOC“ világít) vagy közben (a „TOC“ vagy
a „STANDBY“ villog) ne húzza ki a hálózati
vezetéket.
Az MD lemez mısorának védelme
• Az MD lemezre felvett műsor véletlen letörlésének
megakadályozása érdekében a lemez oldalán lévő
kapcsolóval nyissa ki a törlésvédő nyílást.
A kapcsolónak ebben az állásában az MD lemezre
nem lehet felvételt készíteni. Ha az MD lemezre
szeretne felvételt készíteni, a lemez oldalán lévő
kapcsolóval zárja be a törlésvédő nyílást.
Kapcsoló
Tolja el a kapcsolót
• Ha az MD lemez törlésvédett, a kijelzőn a „C11“ és
a „Protected“ felirat jelenik meg és az MD lemezre
nem lehet felvételt készíteni. Zárja be a nyílást a
törlésvédő kapcsolóval, tegye be újra a lemezt és
próbálkozzon ismét.
32HU
US07REC-HU.P65
32
26.7.2000, 19:46
A mısorszámok kiválasztása
1
A távvezérlő CD gombjával kapcsoljon
CD üzemmódba.
2
Nyomja meg ismételten a PLAY
MODE gombot a távvezérlőn
mindaddig, míg a „PGM“ jelzés meg
nem jelenik a kijelzőn.
3
6
Helyezzen be egy írható MD-t.
7
Nyomja meg ismételten a SYNCHRO
REC gombot mindaddig, míg a „CDMD SYNC“ felirat meg nem jelenik.
8
Nyomja meg az ENTER/START
gombot.
Az MD készülék felvételi, a CD lejátszó
lejátszási készenléti üzemmódba kapcsol.
9
Nyomja meg újból az ENTER/START
gombot.
A CD lejátszás és az MD felvétel
megkezdődik. A felvétel végén a CD lejátszó
és az MD készülék állj üzemmódba kapcsol.
A felvételkészítés leállítása
A kiválasztott
műsorszám
4
A kiválasztott
műsorszám
lejátszási ideje
Nyomja meg az ENTER/YES gombot a
távvezérlőn.
A készülék memorizálja a műsorszámot.
A kijelzőn megjelenik a „Step“
(programlépés) jelzés, majd a
programlépések teljes száma. Megjelenik az
utoljára kiválasztott műsorszám, majd a
program teljes lejátszási ideje. Ha hibát
vétett, az utoljára kiválasztott műsorszámot a
CLEAR gombbal törölheti a programból.
Nyomja meg a CD x vagy az MD x gombot.
Ha az MD lemez a felvétel közben
véget ér
A CD lejátszó és az MD készülék automatikusan
kikapcsol.
Ha az MD-vel egyidŒben egy
kazettára is szeretné felvenni
a mısort
Az MD készülék – Felvételkészítés
Nyomja meg ismételten a . vagy
> gombot a távvezérlőn mindaddig,
míg a kívánt műsorszám meg nem
jelenik a kijelzőn.
Felvétel az MD lemezre
Helyezzen be egy üres kazettát, és a „Felvétel az
MD lemezre“ fejezet 7. lépésében (lásd ezen az
oldalon) válassza ki a „DUAL SYNC“ funkciót.
(folytatódik)
Az utoljára
kiválasztott
műsorszám
5
A teljes
lejátszási idő
További műsorszámok
beprogramozásához ismételje meg a 3.
és 4. lépést.
33HU
US07REC-HU.P65
33
26.7.2000, 19:46
Felvétel az MD lemezre (folytatás)
MielŒtt kihúzza a hálózati
vezetéket
A felvételkészítés akkor fejeződik be az MD
készüléken, amikor az összes felvételi információ
beíródik a tartalomjegyzékbe (TOC). A
tartalomjegyzék akkor aktualizálódik, amikor
kiveszi az MD lemezt, vagy kikapcsolja a
készülék a ?/1 gombbal. A hibátlan felvétel
érdekében a tartalomjegyzék frissítése előtt (a
„TOC“ világít) vagy közben (a „TOC“ vagy a
„STANDBY“ villog) ne húzza ki a hálózati
vezetéket.
Kézi vezérlésı felvételkészítés
MD lemezre — Manuális felvétel
Ezzel a funkcióval felveheti a CD egy bizonyos
részletét, vagy a felvételt a kazetta közepétől
kezdheti. Lehetősége van rádióműsorok
felvételére is.
Ha olyan MD lemezt használ a felvételhez,
amelyen már vannak műsorszámok, a készülék
automatikusan megkeresi az utolsó műsorszám
végét és onnan kezdi az új felvételt.
Hasznos tudnivalók
Az MD-re felvett műsorszámok ugyanazokat a
sorszámokat kapják, mind a CD lemez műsorszámai.
Megjegyzés
A „Cannot SYNC“ felirat jelenik meg, ha nincs lemez
a készülékben, vagy ha az MD-re nem lehet felvételt
készíteni (lásd a 79. oldalon).
Mısorszámok elnevezése
felvétel közben
Ha felvétel közben a „CD-TEXT“ kijelzés villog,
a CD TEXT információkat felveheti az MD-re az
alábbiak szerint:
• Felvétel közben, automatikusan
Ha egy új, vagy teljesen üres (lásd a 48.
oldalon) MD-re készít felvételt, és a „CDTEXT“ kijelzés világít, a CD TEXT
információkat (a lemeznév kivételével) a
készülék automatikusan felveszi a lemezre.
• Felvétel közben, kézi vezérléssel
Ha a „CD-TEXT“ kijelzés villog, nyomja meg
a NAME EDIT gombot a távvezérlőn, majd az
ENTER/YES gombot a távvezérlőn az aktuális
műsorszám nevének felvételéhez.
Megjegyzések
• A lemez típusától függően előfordulhat, hogy a CD
TEXT információkat nem lehet automatikusan
felvenni.
• Ha MD lemezre és kazettára egyszerre készít
felvételt, a CD TEXT információkat nem veszi fel a
készülék. Ezeket az információkat a felvétel
befejezése után is rögzítheti (lásd a 45. oldalon).
1
Helyezzen be egy írható MD lemezt.
2
A FUNCTION gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a felvételi
műsorforrást (pl. TUNER).
• CD: Felvételkészítés CD lemezről
• TAPE: Felvételkészítés kazettáról
• TUNER: Felvételkészítés rádióműsorról
3
Nyomja meg az MD REC z gombot.
Az MD készülék felvételi pillanat állj
üzemmódba kapcsol.
4
Nyomja meg az MD NX gombot.
A felvételkészítés megkezdődik.
34HU
US07REC-HU.P65
34
26.7.2000, 19:46
5
Indítsa el a lejátszást a felvételi
műsorforráson.
Ha az ebbe az audio toronyba épített CD
lejátszóról készít felvételt, a műsorszámok
megjelölése automatikusan történik. Ha
felvételkészítés közben szeretne egy
műsorszám jelölést elhelyezni, nyomja meg
az MD REC z gombot. Ha rádióműsor
felvétele közben a műsorszámokat
automatikusan szeretné megjelölni (lásd a
„Műsorszámok megjelölése“ című fejezetet
a 37. oldalon).
A felvétel leállítása
MielŒtt kihúzza a hálózati
vezetéket
A felvételkészítés akkor fejeződik be az MD
készüléken, amikor az összes felvételi információ
beíródik a tartalomjegyzékbe (TOC).
A tartalomjegyzék akkor aktualizálódik, amikor
kiveszi az MD lemezt, vagy kikapcsolja a
készülék a ?/1 gombbal. A hibátlan felvétel
érdekében a tartalomjegyzék frissítése előtt
(a „TOC“ világít) vagy közben (a „TOC“ vagy
a „STANDBY“ villog) ne húzza ki a hálózati
vezetéket.
Megjegyzések
• Beállíthatja a felvétel kivezérlési szintjét (lásd a 41.
oldalon).
• MD felvételkészítés közben a távvezérlő DISPLAY
gombjával ellenőrizheti a maradék felvételi időt.
— IdŒgép funkció
Ha egy FM állomásról, vagy műholdas műsorról
készít felvételt, a felvenni kívánt műsor első
néhány másodpercét gyakran elmulasztja azzal,
hogy a rögzítendő műsorszámot azonosítja és a
felvétel gombot megnyomja. Ezt a veszteséget
megelőzendő, az időgép funkció folyamatosan 6
másodpercnyi műsort tárol a memóriában, így
amikor Ön elindítja a felvételt, akkor a
felvételkészítés valójában a 6 másodperccel (mono
üzemmódban 12 másodperccel) korábbi műsorrészlettel kezdődik (lásd az alábbi ábrát).
A felvenni kívánt
műsorszám vége
Felvett
műsorrészlet
Idő
6
másodperc
A felvenni kívánt
műsorszám kezdete
A memóriában tárolt 6 másodperces műsor
Az MD készülék – Felvételkészítés
Nyomja meg az MD x gombot.
Felvételkészítés egy 6
másodperccel korábbi
ponttól kezdve
Megjegyzés
Ha egy CD lemez műsorának felvétele közben
pillanat állj üzemmódba kapcsolja az MD lejátszót,
a készülék egy műsorszám jelölést helyez el azon
a ponton. Ha a CD lemez egy műsorszámát többször
is felveszi ugyanarra az MD lemezre, a készülék az
adott műsorszám minden példányát külön-külön
műsorszámként jelöli meg.
(folytatódik)
35HU
US07REC-HU.P65
35
26.7.2000, 19:46
Felvételkészítés egy 6 másodperccel
korábbi ponttól kezdve (folytatás)
MielŒtt kihúzza a hálózati
vezetéket
A felvételkészítés akkor fejeződik be az MD
készüléken, amikor az összes felvételi információ
beíródik a tartalomjegyzékbe (TOC). A
tartalomjegyzék akkor aktualizálódik, amikor
kiveszi az MD lemezt, vagy kikapcsolja a
készülék a ?/1 gombbal. A hibátlan felvétel
érdekében a tartalomjegyzék frissítése előtt (a
„TOC“ világít) vagy közben (a „TOC“ vagy a
„STANDBY“ villog) ne húzza ki a hálózati
vezetéket.
Megjegyzések
1
Helyezzen be egy írható MD lemezt.
2
A FUNCTION gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a felvételi
műsorforrást (pl. TUNER).
3
Nyomja meg az MD REC z gombot.
A készülék akkor kezdi el a memória-tár feltöltését a
műsorral, amikor a 3. lépésben felvételi készenléti
üzemmódba kapcsol, majd elindítja a műsort a külső
berendezésen. Ha az „időgép“ felvételt a memóriafeltöltés kezdetétől számított 6 másodpercen belül
kezdi el az ENTER/YES gombbal, akkor az aktuális
felvétel nem 6 másodperccel korábban fog kezdődni
(hanem annyival, amennyi ideig a memória
töltődhetett).
Az MD készülék felvételi pillanat állj
üzemmódba kapcsol.
4
Indítsa el a lejátszást a felvételi
műsorforráson.
5
A kívánt műsorszámnál nyomja meg az
ENTER/YES gombot a távvezérlőn.
A felvétel a 6 másodperccel korábbi műsorrészlettel kezdődik.
Ha olyan MD lemezt helyezett a készülékbe,
amelyiken már van műsor, a rendszer
automatikusan megkeresi a műsoros rész
végét és onnan kezdi az új felvételt.
Az idŒgép felvétel leállítása
Nyomja meg az MD x gombot.
36HU
US07REC-HU.P65
36
26.7.2000, 19:46
A mısorszámok
megjelölése
A műsorszámok az alábbi módszerekkel
jelölhetők meg:
• A műsorszámok automatikus jelölése
• A műsorszámok kézi jelölése felvétel
közben, tetszés szerinti ponton
A műsorszámokat bármely műsorforrásról történő
felvételkészítés közben megjelölheti manuálisan.
• A műsorszámok jelölése felvétel után
Használja a szétválasztási funkciót (52. oldal).
A mısorszámok automatikus
jelölése felvételkészítés közben
— Jelszint vezérlésı jelölés
A jelszint vezérlésű jelölési funkciót gyárilag
bekapcsoltuk (ON), így a készülék automatikusan
jelöli (sorszámozza) a műsorszámokat. Ha
felvételkészítés közben nem világít a „LEVELSYNC“ jelző, kapcsolja be a későbbiekben leírtak
szerint. A készülék új sorszámot nyit minden
olyan esetben, amikor a jelszint 2 másodpercig
egy megadott szint alá csökken, majd ismét e szint
fölé emelkedik.
Megjegyzés
1
Nyomja meg ismételten a FUNCTION
gombot mindaddig, míg a „TUNER“
jelzés meg nem jelenik.
Ha a készülékhez csatlakoztatott külső
berendezésről vesz fel, válassza ki a
„VIDEO“ funkciót.
2
Az MD készülék – Felvételkészítés
A műsorszámok jelölése automatikusan, az eredeti
műsorforrással megegyezően történik, ha az ebbe
az audio toronyba épített CD lejátszóról készít
felvételt. Ha a LEVEL-SYNC funkciót
bekapcsolja, és a beépített tunerről, illetve a
VIDEO IN aljzathoz csatlakoztatott külső
berendezésről készít felvételt, a műsorszámok
megjelölése automatikusan történik. Ha azonban a
műsorforrás zajos (pl. kazetta vagy rádió), az
automatikus sorszámozás nem lesz megfelelő.
Nyomja meg az MD REC r gombot.
Az MD készülék felvételi pillanat állj
üzemmódba kapcsol.
3
Nyomja meg a MENU/NO gombot a
távvezérlőn.
4
Nyomja meg a . vagy a >
gombot a távvezérlőn mindaddig, míg a
„Setup ?“ jelzés meg nem jelenik, majd
nyomja meg az ENTER/YES gombot.
Ha a műsorforrás zajos (pl. kazetta vagy rádió), az
automatikus sorszámozás nem működik.
(folytatódik)
37HU
US07REC-HU.P65
37
26.7.2000, 19:46
A mısorszámok megjelölése
(folytatás)
A mısor megjelölése felvételkészítés
közben speciális helyeken
5
— kézi jelölés
Nyomja meg a . vagy a >
gombot mindaddig, míg a „T.Mark Off“
jelzés meg nem jelenik, majd nyomja
meg az ENTER/YES gombot.
6
Nyomja meg a . vagy a >
gombot mindaddig, míg a „T.Mark
LSync“ jelzés meg nem jelenik, majd
nyomja meg az ENTER/YES gombot.
7
Nyomja meg a MENU/NO gombot.
8
Nyomja meg a N gombot a
távvezérlőn.
Felvételkészítés közben bármikor megjelölheti az
adott műsorszámot, a felvételi műsorforrás
típusától függetlenül.
A felvételkészítés megkezdődik.
A felvétel leállítása
Nyomja meg az MD x gombot.
Az automatikus mısorszám jelölés
kikapcsolása
1 Pillanat állj üzemmódban nyomja meg a
MENU/NO gombot a távvezérlőn.
2 Nyomja meg a . vagy a > gombot a
távvezérlőn mindaddig, míg a „Setup ?“ jelzés
meg nem jelenik, majd nyomja meg az ENTER/
YES gombot.
3 Nyomja meg a . vagy a > gombot
mindaddig, míg a „T.Mark LSync“ jelzés meg
nem jelenik, majd nyomja meg az ENTER/YES
gombot.
4 Nyomja meg a . vagy a > gombot
mindaddig, míg a „T.Mark Off“ jelzés meg nem
jelenik, majd nyomja meg az ENTER/YES
gombot.
5 Nyomja meg a MENU/NO gombot.
A „LEVEL-SYNC“ jelző kialszik.
Ha a „LEVEL-SYNC“ jelző nem világít, a
készülék csak a felvételkészítés megkezdésekor
helyez el egy jelölést a lemezen.
, Felvételkészítés közben a kívánt ponton
nyomja meg az MD REC z gombot.
A megjelölést követő műsorszámokat a
készülék újraszámozza.
38HU
US07REC-HU.P65
38
26.7.2000, 19:46
3 másodperces szünet
felvétele a mısorszámok
közé — automatikus szünet
CD-ről történő digitális felvételkészítés közben az
automatikus szünet funkcióval 3 másodperces üres
szakaszt vehet fel a műsorszámok közé. Egyéb
felvételi módok esetében, ha az automatikus
szünet funkciót bekapcsolta és a felvételkészítés
közben több mint 3 (de kevesebb mint 30)
másodperces szünet fordul elő, az MD készülék
a szünet helyére kb. 3 másodperces üres szakaszt
vesz fel, és a felvétel folytatódik.
Az MD készülék – Felvételkészítés
Nincs bemenőjel maximum 30
másodpercig
off
on
3 másodperces üres szakaszt vesz fel a
helyére, és a felvétel folytatódik
Auto Cut (automatikus lekapcsolás): Ha az
automatikus szünet funkciót bekapcsolta és a
felvételkészítés közben több mint 30 másodpercig
nem érkezik hangfrekvenciás jel, az MD készülék
a 30 másodperces szünet helyére kb. 3
másodperces üres szakaszt vesz fel, majd felvételi
pillanat állj üzemmódba kapcsol.
Nincs bemenőjel legalább 30
másodpercig
off
on
3 másodperces üres szakaszt vesz fel a
helyére, és pillanat állj üzemmódba
kapcsol
1
Kapcsoljon felvételi készenléti
üzemmódba az MD REC z gombbal.
2
Nyomja meg a MENU/NO gombot a
távvezérlőn.
(folytatódik)
39HU
US07REC-HU.P65
39
26.7.2000, 19:46
3 másodperces szünet felvétele
a mısorszámok közé (folytatás)
Az automatikus szünet és az
automatikus lekapcsolási funkció
kikapcsolása
3
Nyomja meg a . vagy a >
gombot a távvezérlőn mindaddig, míg
a „Setup ?“ jelzés meg nem jelenik,
majd nyomja meg az ENTER/YES
gombot.
4
Nyomja meg a . vagy a >
gombot mindaddig, míg a „S.Space
Off“ (vagy a „S.Space On“) jelzés meg
nem jelenik, majd nyomja meg az
ENTER/YES gombot.
5
Nyomja meg a . vagy a >
gombot mindaddig, míg a „S.Space On“
jelzés meg nem jelenik, majd nyomja
meg az ENTER/YES gombot.
1 Pillanat állj üzemmódban nyomja meg
a MENU/NO gombot a távvezérlőn.
2 Nyomja meg a . vagy a > gombot
a távvezérlőn mindaddig, míg a „Setup ?“ jelzés
meg nem jelenik, majd nyomja meg az ENTER/
YES gombot.
3 Nyomja meg a . vagy a > gombot
mindaddig, míg a „S.Space On“ jelzés meg nem
jelenik, majd nyomja meg az ENTER/YES
gombot.
4 Nyomja meg a . vagy a > gombot
mindaddig, míg a „S.Space Off“ jelzés meg
nem jelenik, majd nyomja meg az ENTER/YES
gombot.
5 Nyomja meg a MENU/NO gombot.
6
Nyomja meg a MENU/NO gombot.
7
Nyomja meg a N gombot
a távvezérlőn.
Hasznos tudnivaló
Az automatikus szünet és az automatikus lekapcsolási
funkciót gyárilag bekapcsoltuk. Ha kikapcsolja
a készüléket, vagy kihúzza a hálózati csatlakozó
vezetéket a fali konnektorból, az MD készülék
következő bekapcsolásakor automatikusan behívja
a memóriából az automatikus megszakítási és
lekapcsolási funkció utolsó beállítását (ki- vagy
bekapcsolt állapot).
A felvételkészítés megkezdődik.
8
Indítsa el a lejátszást a felvételi
műsorforráson.
Ha felvételkészítés közben 30 másodpercnél
rövidebb szünet fordul elő, a „Smart Space“
felirat megjelenik, és az MD készülék
a szünet helyére kb. 3 másodperces üres
szakaszt vesz fel, és a felvétel folytatódik.
Ha felvételkészítés közben 30 másodpercig
semmilyen hangfrekvenciás jel nem érkezik
az MD készülékhez, az „Auto Cut“ felirat
megjelenik, és a készülék a 30 másodperces
szünet helyére kb. 3 másodperces üres
szakaszt vesz fel, majd felvételi pillanat állj
üzemmódba kapcsol. A felvétel folytatásához
nyomja meg a N gombot.
A felvétel leállítása
Nyomja meg az MD x gombot.
40HU
US07REC-HU.P65
40
26.7.2000, 19:46
A felvételi kivezérlési
szint beállítása
MD lemezre történő felvételkészítés közben
beállíthatja a kivezérlési szintet. A kivezérlési
szintet nem csupán analóg felvételkészítés közben,
hanem pl. CD-ről, stb. történő digitális felvétel
során is beállíthatja.
1
Készítse elő a felvételi műsorforrást és
indítsa el a lejátszást.
2
Ellenőrizze, hogy az MD készülék
felvételi készenléti üzemmódban van-e.
Ha nem, nyomja meg az MD REC z
gombot.
Nyomja meg a MENU/NO gombot a
távvezérlőn.
4
Nyomja meg a . vagy a >
gombot a távvezérlőn mindaddig, míg a
„Setup ?“ jelzés meg nem jelenik, majd
nyomja meg az ENTER/YES gombot.
5
Nyomja meg a . vagy a >
gombot mindaddig, míg a „Level Adjust
?“ jelzés meg nem jelenik, majd nyomja
meg az ENTER/YES gombot.
6
A . vagy a > gombbal állítsa be
a felvételi kivezérlést.
A kivezérlési szint -12 és +12 között állítható
be. A kivezérlési szintet úgy kell beállítani,
hogy a leghangosabb részletnél az „OVER“
jelzés ne világítson a kijelzőn. Beállítás
közben a kivezérlés jelző megjelenik a
kijelzőn (a bal csatornát a felső sáv, a jobb
csatornát az alsó sáv jelzi).
Az MD készülék – Felvételkészítés
3
Úgy állítsa be, hogy
az „OVER“ ne
világítson
(folytatódik)
41HU
US07REC-HU.P65
41
26.7.2000, 19:46
A felvételi kivezérlési szint
beállítása (folytatás)
7
Nyomja meg az ENTER/YES gombot.
8
Nyomja meg a MENU/NO gombot.
9
Nyomja meg a x gombot a távvezérlőn.
Mono felvétel
A készülék a sztereó jeleket - pl. egy FM sztereó
rádióműsort - mono jelekké tudja átalakítani és
MD lemezre felvenni. Mono formátumban történő
felvételkészítésnél a maximális felvételi idő közel
kétszer olyan hosszú, mint sztereó üzemmódban
(azaz, egy 60 perces MD-re akár 120 perces műsor
is rögzíthető mono üzemmódban).
A felvétel leállítása
Nyomja meg az MD x gombot.
Hasznos tudnivalók
• A kivezérlési szintet felvétel közben is beállíthatja.
• A beállított szintet a készülék mindaddig
a memóriában tárolja, míg meg nem változtatja.
42HU
US07REC-HU.P65
42
26.7.2000, 19:46
1
A távvezérlő MD gombjával kapcsoljon
MD üzemmódba.
Állj üzemmódban nyomja meg a
MENU/NO gombot a távvezérlőn.
3
Nyomja meg a . vagy a >
gombot a távvezérlőn mindaddig, míg a
„Setup ?“ jelzés meg nem jelenik, majd
nyomja meg az ENTER/YES gombot.
4
Nyomja meg a . vagy a >
gombot mindaddig, míg a „Stereo Rec“
(vagy „Mono Rec“) jelzés meg nem
jelenik, majd nyomja meg az ENTER/
YES gombot.
5
Nyomja meg a . vagy a >
gombot mindaddig, míg a „Mono Rec“
jelzés meg nem jelenik, majd nyomja
meg az ENTER/YES gombot.
1 Állj üzemmódban nyomja meg a MENU/NO
gombot a távvezérlőn.
2 Nyomja meg a . vagy a > gombot a
távvezérlőn mindaddig, míg a „Setup ?“ jelzés
meg nem jelenik, majd nyomja meg az ENTER/
YES gombot.
3 Nyomja meg a . vagy a > gombot
mindaddig, míg a „Mono Rec“ jelzés meg nem
jelenik, majd nyomja meg az ENTER/YES
gombot.
4 Nyomja meg a . vagy a > gombot
mindaddig, míg a „Stereo Rec“ jelzés meg nem
jelenik, majd nyomja meg az ENTER/YES
gombot.
A készülék visszakapcsol sztereó üzemmódba
és a „MONO“ jelző világít.
A „Mono“ jelző világít.
6
A FUNCTION gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a kívánt
műsorforrást (pl. TUNER).
7
Nyomja meg az MD REC z gombot.
Az MD készülék – Felvételkészítés
2
Visszakapcsolás sztereó
üzemmódba
Az MD készülék pillanat állj üzemmódba
kapcsol.
8
Nyomja meg az MD NX gombot.
A felvételkészítés megkezdődik.
A műsorforrás hangja az eredeti formában
(tehát pl. sztereó rádióműsor esetében
sztereóban) hallható a hangsugárzókból.
A felvétel leállítása
Nyomja meg az MD x gombot.
43HU
US07REC-HU.P65
43
26.7.2000, 19:46
Az MD készülék — Szerkesztés
MielŒtt hozzákezdene...
Az MD lemezre felvett műsorszámokat
szerkesztheti. A szerkesztési funkciókkal
a műsorszámok sorrendjét és szerkezetét
módosíthatja.
Szerkesztési funkciók
• Elnevezés - Az MD lemezek elnevezése
(45. oldal)
Ezzel a funkcióval elnevezheti a lemezeket és a
műsorszámokat. A név nagybetűket, számokat
és szimbólumokat tartalmazhat.
• Törlés - Műsorszámok törlése (47. oldal)
A törlési funkció lehetővé teszi a kívánt
műsorszámok egyenkénti, vagy az összes
műsorszám egyszerre történő törlését, illetve
egy műsorszámon belüli részlet törlését.
• Áthelyezés - A műsorszámok
sorrendjének módosítása (51. oldal)
Az áthelyezési funkcióval tetszés szerint
módosíthatja a műsorszámok sorrendjét.
• Szétválasztás - Új műsorszámok
létrehozása (52. oldal)
A szétválasztási funkcióval a felvett
műsorszámokat több kisebb műsorszámra
bonthatja fel. Ezzel a funkcióval kedvenc
műsorszám-részleteinek megkeresését
könnyítheti meg.
• Egyesítés - Műsorszámok
összeolvasztása (53. oldal)
Az egyesítési funkció a két műsorszám közötti
üres részt törli, így a két műsorszám
összeolvad. Olyan műsorszámokat is
egyesíthet, amelyek nem egymás mellett
helyezkednek el (pl. az 1-es és a 4-es
műsorszám, stb.).
• Visszavonás - Az utolsó szerkesztési
művelet visszavonása (55. oldal)
Ezzel a funkcióval visszavonhatja utolsó
szerkesztési műveletet, és az MD lemez
tartalmát visszaállíthatja a szerkesztés
megkezdése előtti állapotba.
44HU
US08EDT-HU.P65
44
A szerkesztés elŒtt
Az MD lemez szerkeszthetősége az alábbi
feltételek teljesülésének függvénye:
• Az MD lemez írható.
• Az MD készülék folyamatos lejátszási
üzemmódban van.
A szerkesztés megkezdése előtt ellenőrizze a fenti
feltételeket a következők szerint:
1
Ellenőrizze a szerkesztendő MD lemez
törlésvédő kapcsolójának helyzetét.
Ha az MD lemez törlésvédett, a kijelzőn a
„C11“ és az „Protected“ felirat jelenik meg
és az MD lemezre nem lehet felvételt
készíteni.
Ha az MD lemez törlésvédett, zárja be a
nyílást a törlésvédő kapcsolóval.
2
Nyomja meg a PLAY MODE gombot
mindaddig, míg a „PGM“ és a
„SHUFFLE“ jelzés el nem tűnik a
kijelzőről.
Az MD lemez csak folyamatos lejátszási
üzemmódban szerkeszthető. Véletlen
sorrendű vagy programozott lejátszási
üzemmódban a szerkesztés nem hajtható
végre.
A szerkesztés után
, Nyomja meg az MD Z gombot és
vegye ki a lemezt, vagy kapcsolja ki a
készüléket a ?/1 gombbal.
A „TOC“ jelzés világít, illetve a „TOC“ vagy
a „STANDBY“ felirat villog. A szerkesztés
akkor fejeződik, amikor az összes
szerkesztési információ beíródik a
tartalomjegyzékbe.
MielŒtt kihúzza a hálózati
vezetéket
A felvételkészítés akkor fejeződik be az MD
készüléken, amikor az összes felvételi információ
beíródik a tartalomjegyzékbe (TOC). A
tartalomjegyzék akkor aktualizálódik, amikor
kiveszi az MD lemezt, vagy kikapcsolja a
készülék a ?/1 gombbal. A hibátlan felvétel
érdekében a tartalomjegyzék frissítése előtt (a
„TOC“ világít) vagy közben (a „TOC“ vagy a
„STANDBY“ villog) ne húzza ki a hálózati
vezetéket.
27.7.2000, 1:11
Egy MD lemez elnevezése
1
— Elnevezési funkció
Az MD gombbal kapcsoljon MD
üzemmódba.
Ha egy műsorszámot szeretne elnevezni,
a .vagy a > gombbal válassza ki
a kívánt műsorszámot.
Elnevezheti az MD lemezt és annak
műsorszámait.
2
Felvétel közben
Nyomja meg a NAME/EDIT gombot.
A kurzor villogni kezd.
Ha egy CD felvétele közben a „CD-TEXT“
kijelzés világít vagy villog, a CD lemeznevet
felveheti az MD-re (lásd a 34. oldalon). Ha
azonban MD lemezre és kazettára egyszerre készít
felvételt, a CD lemeznevet nem veszi fel
a készülék.
Felvétel után
kurzor
3
Nyomja meg ismételten a
CHARACTER gombot mindaddig, míg
a kívánt karakter-fajta meg nem jelenik.
E gomb többszöri megnyomásakor az alábbi
kijelzések jelennek meg:
(üres hely) t A (nagybetűk) t a
(kisbetűk) t 0 (számok) t !
(üres hely) t ...
(szimbólumok) t
4
Nyomja meg ismételten a . vagy a
> gombot mindaddig, míg a kívánt
karakter meg nem jelenik.
Ha üres helyet kíván hagyni:
A . vagy a > gomb megnyomása
nélkül nyomja meg a CURSOR t gombot.
Az első karakterhelyet nem lehet üresen
hagyni.
Az MD készülék - Szerkesztés
Használja az ezen az oldalon leírt elnevezési
funkciót. Az MD lemeznév és a műsorszámok
neve összesen 1700 karaktert tartalmazhat.
Szimbólumok használata
Az alábbi szimbólumok állnak
rendelkezésére:
+,–./:;<=>?@_`
!”#$%&’()
(folytatódik)
45HU
US08EDT-HU.P65
45
27.7.2000, 1:11
Egy MD lemez elnevezése
(folytatás)
5
Nyomja meg a CURSOR t gombot.
A 4. lépésben kiválasztott karakter villogása
megszűnik, és a kurzor a következő karakterpozícióba ugrik.
kurzor
6
A teljes név beírásáig ismételje meg
a 3-5. lépéseket.
Ha nem megfelelΠkaraktert
választott ki
Nyomja meg a CURSOR T vagy t
gombot mindaddig, míg a javítandó karakter
villogni nem kezd, majd ismételje meg a 3-5.
lépéseket.
Egy karakter törlése
Nyomja meg a CLEAR gombot, amíg
a törlendő karakter villog. A korábban beírt
karakterek közé egy újabb karakter nem
szúrható be.
7
Nyomja meg az ENTER/YES gombot
az elnevezési művelet befejezéséhez.
A beírt elnevezést memorizálja a készülék,
és visszakapcsol az eredeti kijelzésre.
Az elnevezési mıvelet
megszakítása
Nyomja meg a MENU/NO gombot.
Megjegyzések
• Az MD lemez egy-egy műsorszámát lejátszás
közben is elnevezheti, de az elnevezési műveletet
az aktuális műsorszám vége előtt be kell fejezni.
• Ha az MD lemez törlésvédett, a kijelzőn a „C11“
és az „MD Protected“ felirat jelenik meg és az MD
lemezre nem lehet felvételt készíteni. Vegye ki az
MD lemezt és tolja a törlésvédő kapcsolót az
ellentétes pozícióba (lásd a 32. oldalon).
A lemeznév vagy a mısorszám
cím másolása
Az elnevezett lemez vagy műsorszám nevét
átmásolhatja egy másik lemezre, vagy a lemezen
belül egy másik műsorszámra.
1 Állj üzemmódban nyomja meg a MENU/NO
gombot a távvezérlőn.
2 Nyomja meg a . vagy a > gombot
mindaddig, míg a „Name ?“ jelzés meg nem
jelenik, majd nyomja meg az ENTER/YES
gombot.
3 Nyomja meg a . vagy a > gombot
mindaddig, míg a „Nm Copy ?“ jelzés meg nem
jelenik, majd nyomja meg az ENTER/YES
gombot.
4 Nyomja meg a . vagy a > gombot és
válassza ki a „Disc“ funkciót (ha a lemeznevet
másolja), vagy azt a műsorszámot, mely nevét
másolni kívánja, majd nyomja meg az ENTER/
YES gombot.
Ha a „No Name“ jelenik meg
A lemez vagy a műsorszám nincs elnevezve.
5 Nyomja meg a . vagy a > gombot és
válassza ki a „Disc“ kijelzést, vagy azt a
műsorszámot melyre a nevet másolni kívánja,
majd nyomja meg az ENTER/YES gombot.
Ha az „Overwrite??“ jelenik meg
A cél lemeznek vagy műsorszámnak már van
neve. Ha a másolást folytatni kívánja, nyomja
meg az ENTER/YES gombot.
A másolás leállítása
Nyomja meg a MENU/NO gombot.
A nevek ellenŒrzése
A lemeznevek ellenőrzéséhez nyomja meg a
SCROLL gombot állj üzemmódban. A
műsorszámok nevének ellenőrzéséhez nyomja
meg a SCROLL gombot lejátszás közben. A
műsorszám nevek végigfutnak a kijelzőn. A nevek
kijelzésének kikapcsolásához nyomja meg a
SCROLL gombot. A kijelzés folytatásához
nyomja meg ismét ezt a gombot.
46HU
US08EDT-HU.P65
46
27.7.2000, 1:11
A lemeznevek törlése
A törlési mıvelet kikapcsolása
Nyomja meg a MENU/NO gombot.
Visszakapcsolás az elnevezés
vagy törlés elŒtti állapotba
Az elnevezés vagy törlés végrehajtása után
visszakapcsolhat az eredeti állapotba, ha azonnal
végrehajtja a visszavonási funkciót (55. oldal).
Mısorszámok törlése
— Törlési funkció
A készülék lehetővé teszi a feleslegessé vált
műsorszámok egyszerű és gyors törlését.
A visszavonási funkcióval visszaállíthatja a törlés
előtti állapotot. Ne feledje azonban, hogy a törlés
visszavonása nem lehetséges, ha a törlés után egy
másik szerkesztési műveletet is végrehajt.
Az alábbi három eljárással törölhet:
• egyetlen műsorszámot (műsorszám törlés)
• minden műsorszámot (teljes törlés)
• egy műsorszám-részletet (A-B törlés)
Egyetlen mısorszám törlése
— mısorszám törlés
A kívánt műsorszám egyszerűen a megfelelő
sorszám kiválasztásával törölhető. A műsorszám
törlése után az MD lemezen lévő műsorszámok
száma eggyel csökken, és a készülék
automatikusan újrasorszámozza fennmaradó
műsorszámokat.
Példa: A 2-es műsorszám törlése
Műsorszám
száma
A 2-es műsorszám törlődik
Eredeti
műsorszámok
Az MD készülék - Szerkesztés
1 Nyomja meg a MENU/NO gombot állj
üzemmódban.
2 Nyomja meg a . vagy a > gombot
mindaddig, míg a „Name ?“ jelzés meg nem
jelenik, majd nyomja meg az ENTER/YES
gombot.
3 Nyomja meg a . vagy a > gombot
mindaddig, míg a „Nm Erase ?“ jelzés meg nem
jelenik, majd nyomja meg az ENTER/YES
gombot.
Ha az összes lemeznevet szeretné törölni,
nyomja meg a . vagy a > gombot
mindaddig, míg a „Nm All Ers??“ felirat meg
nem jelenik, majd nyomja meg az ENTER/YES
gombot.
A „Nm All Ers??“ felirat megjelenik.
4 Nyomja meg a . vagy a > gombot
mindaddig, míg a törölni kívánt név meg nem
jelenik, majd nyomja meg az ENTER/YES
gombot.
Ha az összes nevet szeretné törölni, nyomja
meg újból az ENTER/YES gombot. A
„Complete !!“ felirat megjelenik, és a nevek
törlődnek.
TÖRLÉS
után
Ha kettő, vagy több műsorszámot töröl, a
kavarodás megelőzése érdekében a nagyobb
sorszámtól a kisebb felé haladva kell eljárni, így a
még nem törölt műsorszámokat nem kell
újrasorszámoznia a készüléknek.
(folytatódik)
47HU
US08EDT-HU.P65
47
27.7.2000, 1:11
Mısorszámok törlése (folytatás)
A törlési funkció kikapcsolása
Nyomja meg a MENU/NO gombot.
Visszakapcsolás a törlés elŒtti
állapotba
A törlés végrehajtása után visszakapcsolhat az
eredeti állapotba, ha azonnal végrehajtja a
visszavonási funkciót (55. oldal).
Megjegyzés
Ha a kijelzőn az „Erase???“ felirat jelenik meg, akkor
a törölni kívánt műsorszámot egy másik készülékkel
vették fel, ezért törlésvédett. Ilyenkor a törlés
végrehajtásához meg kell nyomni az ENTER/YES
gombot, amíg az „Erase???“ felirat látható a kijelzőn.
Az összes mısorszám törlése
— teljes törlés
Ezzel a funkcióval a lemez összes műsorszáma - a
lemeznévvel és a műsorszám címekkel együtt egy lépésben törölhető.
1
Az MD gombbal kapcsoljon MD
üzemmódba.
2
A MENU/NO gombbal kapcsolja be az
„Edit Menu“ menüt.
3
Nyomja meg a . vagy a >
gombot mindaddig, míg a „Tr Erase ?“
jelzés meg nem jelenik, majd nyomja
meg az ENTER/YES gombot.
4
A . vagy a > gombbal válassza
ki a törölni kívánt műsorszám számát.
5
Nyomja meg az ENTER/YES gombot.
Néhány másodperig a „Complete“ felirat
látható a kijelzőn, és a kiválasztott
műsorszám az elnevezéssel együtt törlődik.
1
Az MD gombbal kapcsoljon MD
üzemmódba.
2
A MENU/NO gombbal kapcsolja be az
„Edit Menu“ menüt.
48HU
US08EDT-HU.P65
48
27.7.2000, 1:11
3
Nyomja meg a . vagy a >
gombot mindaddig, míg az „All Erase
?“ jelzés meg nem jelenik, majd nyomja
meg az ENTER/YES gombot.
Megjelenik az „All Erase ??“ kijelzés.
4
Nyomja meg az ENTER/YES gombot.
Néhány másodperig a „Complete“ felirat
látható a kijelzőn, és az összes műsorszám a
lemeznévvel és a műsorszám címekkel
együtt törlődik.
A törlési funkció kikapcsolása
Nyomja meg a MENU/NO gombot.
Visszakapcsolás a törlés elŒtti
állapotba
Egy mısorszám-részlet törlése
1
Az MD gombbal kapcsoljon MD
üzemmódba.
2
Az MD lejátszása közben nyomja meg a
X gombot a törlendő szakasz
kezdőpontjánál (A pont).
— A-B törlés
A kezdő- és végpont kijelölésével a kívánt
műsorszám-részlet törölhető. A törlendő szakasz
pozícióját keret*, perc vagy másodperc
pontossággal eltolhatja. Ez a funkció rendkívül jól
használható a műholdas adások vagy FM
rádióműsorok felvételekor keletkezett felesleges
részek törlésére.
* 1 keret 1/86 másodpercnek felel meg.
Példa: Az A műsorszám egy részletének törlése
Műsorszám
száma
A pont
Az MD készülék pillanat állj üzemmódba
kapcsol.
3
A MENU/NO gombbal kapcsolja be az
„Edit Menu“ menüt.
4
Nyomja meg a . vagy a >
gombot mindaddig, míg az „A-B Erase
?“ jelzés meg nem jelenik, majd nyomja
meg az ENTER/YES gombot.
5
Nyomja meg újból az ENTER/YES
gombot.
B pont
Eredeti
műsorszámok
Az MD készülék - Szerkesztés
A törlés végrehajtása után visszakapcsolhat az
eīŇdeti állapotba, ha azonnal végrehajtja a
visszavonási funkciót (55. oldal).
A kijelzőn a „- Rehearsal -“ (Meghallgatás)
és a „Point A ok?“ (Ezen a helyen?) felirat
felváltva jelenik meg, és a készülék
megismétli az A pont előtti néhány
másodperces részletet.
A-B
TÖRLÉS
után
(folytatódik)
49HU
US08EDT-HU.P65
49
27.7.2000, 1:11
Egy mısorszám-részlet törlése
(folytatás)
Nyomja meg a MENU/NO gombot.
6
Visszakapcsolás a törlés elŒtti
állapotba
A lejátszás hangját figyelve nyomja
meg a . vagy a > gombot és
válassza ki a törölni kívánt szakasz
kezdőpontját (A pont).
A kezdőpont pozícióját 1/86 másodperces (1
keret) ugrásokkal módosíthatja.
Ha az A kezdőpont helyét 1 másodperces
vagy 1 perces ugrásokkal szeretné
módosítani, nyomja meg a m vagy a M
gombot mindeddig, míg a perc vagy a
másodperc villogni nem kezd, majd nyomja
meg a . vagy a > gombot.
7
Ismételje meg a 6. lépést a kívánt
eredmény eléréséig.
8
Ha az „A“ pont helye megfelel, nyomja
meg az ENTER/YES gombot.
A törlési mıvelet kikapcsolása
A törlés végrehajtása után visszakapcsolhat az
eredeti állapotba, ha azonnal végrehajtja a
visszavonási funkciót (55. oldal).
Megjegyzés
Az „Impossible“ felirat jelenik meg a kijelzőn, ha a
kijelölt szakasz nem törölhető. Ha egy adott
műsorszámot már több alkalommal szerkesztett, a
kijelölt szakasz nem törölhető. Ez a rendszer
technikai korlátai miatt lép fel, és nem mechanikai
hibát jelez.
A „Point B Set“ felirat megjelenik, és a
készülék a végpont (B pont) beállításához
szükséges lejátszásra kapcsol.
9
Folytassa a lejátszást mindaddig, míg el
nem éri a törölni kívánt műsorszámrészlet végpontját (B pont), majd
nyomja meg az ENTER/YES gombot.
A kijelzőn az „A-B Ers“ (A-B törlés) és a
„Point B ok?“ (Ezen a helyen?) felirat
felváltva jelenik meg, és a készülék
ismételten lejátssza az A pont előtti néhány
másodperces, illetve a B pont utáni néhány
másodperces részletet.
10 Ha a B végpont helye nem felel meg,
nyomja meg a . vagy a >
gombot.
A módszer ugyanaz, mint a 6. lépésben.
11 Ha a B pont helye megfelel, nyomja
meg az ENTER/YES gombot.
A „Complete !!“ felirat megjelenik néhány
másodpercre, és az A és B pont közötti
műsorszám-részlet törlődik.
50HU
US08EDT-HU.P65
50
27.7.2000, 1:11
A mısorszámok
áthelyezése — Áthelyezési funkció
Az áthelyezési funkcióval a műsorszámok
sorrendjét változtathatja meg. Az áthelyezés után
a műsorszámokat a készülék automatikusan
újrasorszámozza.
Az MD gombbal kapcsoljon MD
üzemmódba.
2
A MENU/NO gombbal kapcsolja be az
„Edit Menu“ menüt.
3
Nyomja meg a . vagy a >
gombot mindaddig, míg a „Move ?“
jelzés meg nem jelenik, majd nyomja
meg az ENTER/YES gombot.
4
A . vagy a > gombbal válassza
ki az áthelyezni kívánt műsorszám
számát.
5
Nyomja meg a . vagy a >
gombot mindaddig, míg az új
műsorszám pozíció meg nem jelenik a
kijelzőn.
Példa: A 3-as műsorszám áthelyezése a 2-es
műsorszám pozíciójába.
Műsorszám
száma
Eredeti
műsorszámok
ÁHELYEZÉS
után
Az eredeti
sorszám
6
A műsorszám új
pozíciója
Nyomja meg az ENTER/YES gombot.
Az MD készülék - Szerkesztés
1
Néhány másodperig a „Complete“ felirat
látható a kijelzőn, és a kiválasztott
műsorszám átkerül az új pozícióba.
Az áthelyezési funkció
kikapcsolása
Nyomja meg a MENU/NO gombot.
Visszakapcsolás az áthelyezés
elŒtti állapotba
Az áthelyezés végrehajtása után visszakapcsolhat
az eredeti állapotba, ha azonnal végrehajtja
a visszavonási funkciót (55. oldal).
51HU
US08EDT-HU.P65
51
27.7.2000, 1:11
Mısorszámok szétválasztása
1
Az MD gombbal kapcsoljon MD
üzemmódba.
2
A MENU/NO gombbal kapcsolja be az
„Edit Menu“ menüt.
3
Nyomja meg a . vagy a >
gombot mindaddig, míg a „Divide ?“
jelzés meg nem jelenik, majd nyomja
meg az ENTER/YES gombot.
4
Nyomja meg a . vagy a >
gombot mindaddig, míg a szétválasztani
kívánt műsorszám meg nem jelenik,
majd nyomja meg az ENTER/YES
gombot.
— Szétválasztási funkció
Ezzel a funkcióval felvételkészítés után új
műsorszámokra bonthatja a felvételt. Szétválasztás
után a lemezen lévő műsorszámok sorszáma
eggyel növekszik, és a szétválasztott felvételt
követő műsorszámokat a készülék automatikusan
újraszámozza.
Példa: A 2-es műsorszám szétválasztása két
műsorszámra
Műsorszám
száma
Eredeti
műsorszámok
A 2-es műsorszám
szétválasztása B és C
műsorszámra
A kijelzőn a „—Rehearsal—“
(Meghallgatás) jelenik meg, és a készülék
lejátssza a szétválasztani kívánt
műsorszámot.
SZÉTVÁLASZTÁS
után
5
A lejátszás hangját figyelve nyomja
meg a . vagy a > gombot és
állítsa be a szétválasztás pontját.
A szétválasztási pont pozícióját 1/86
másodperces (1 keret) ugrásokkal
módosíthatja.
Ha a pont helyét 1 másodperces vagy 1
perces ugrásokkal szeretné módosítani,
nyomja meg a m vagy a M gombot
mindeddig, míg a perc vagy a másodperc
villogni nem kezd, majd nyomja meg a .
vagy a > gombot.
6
Ha a megosztási pont megfelel, nyomja
meg az ENTER/YES gombot.
A „Complete !!“ felirat megjelenik néhány
másodpercre, majd az újonnan létrehozott
műsorszám lejátszása megkezdődik.
A szétválasztási funkció
kikapcsolása
Nyomja meg a MENU/NO gombot.
Visszakapcsolás a szétválasztás
elŒtti állapotba
A szétválasztás végrehajtása után visszakapcsolhat
az eredeti állapotba, ha azonnal végrehajtja a
visszavonási funkciót (55. oldal).
52HU
US08EDT-HU.P65
52
27.7.2000, 1:11
Megjegyzések
• Ha egy elnevezett műsorszámot (45. oldal) kíván
szétválasztani, a két új műsorszám közül csak az
első kapja meg az elnevezést.
Példa:
A felvett mısorszámok
egyesítése — Egyesítési funkció
Két műsorszámot összeolvaszthat egyetlen
műsorszámmá. Két műsorszám egyesítése után a
lemezen lévő műsorszámok száma eggyel
csökken, és a készülék automatikusan
újrasorszámozza fennmaradó műsorszámokat.
Az új műsorszámnak nincs neve
• Ha a műsorszámot az elején vagy végén próbálja
meg szétválasztani, az „Impossible“ felirat jelenik
meg. A . vagy a > gombbal mozdítsa el
a szétválasztási pontot.
Ezzel a funkcióval a felesleges műsorszám
számozást is törölheti.
Példa: A 3-as és az 1-es műsorszám egyesítése
Műsorszám
száma
Eredeti
műsorszámok
Példa: Az 1-es és a 3-as műsorszám egyesítése
Eredeti
műsorszámok
EGYESÍTÉS
után
(folytatódik)
Az MD készülék - Szerkesztés
EGYESÍTÉS
után
53HU
US08EDT-HU.P65
53
27.7.2000, 1:11
A felvett mısorszámok egyesítése
(folytatás)
4
Nyomja meg a . vagy a >
gombot mindaddig, míg az egyesítendő
két műsorszám közül az első száma meg
nem jelenik, majd nyomja meg az
ENTER/YES gombot.
Ha pl. a 4-es és az 1-es műsorszámot
szeretné egyesíteni, válassza ki a 4-es
műsorszámot.
Az első műsorszám száma
5
1
Az MD gombbal kapcsoljon MD
üzemmódba.
2
A MENU/NO gombbal kapcsolja be az
„Edit Menu“ menüt.
3
Nyomja meg a . vagy a >
gombot mindaddig, míg a „Combine ?“
jelzés meg nem jelenik, majd nyomja
meg az ENTER/YES gombot.
Nyomja meg a . vagy a >
gombot mindaddig, míg az egyesítendő
két műsorszám közül a második száma
meg nem jelenik, majd nyomja meg az
ENTER/YES gombot.
A második
műsorszám
száma
6
new number
Nyomja meg az ENTER/YES gombot.
A „Complete !!“ felirat megjelenik néhány
másodpercre, majd a készülék egyesíti a
műsorszámokat. A lejátszás megkezdődik.
Az egyesítési funkció kikapcsolása
Nyomja meg a MENU/NO gombot.
Visszakapcsolás az egyesítés
elŒtti állapotba
Az egyesítés végrehajtása után visszakapcsolhat
az eredeti állapotba, ha azonnal végrehajtja a
visszavonási funkciót (55. oldal).
54HU
US08EDT-HU.P65
54
27.7.2000, 1:11
PMegjegyzések
• Ha mindkét egyesítendő műsorszámnak van neve, a
második műsorszám neve törlődik.
• Ha az „Impossible“ felirat jelenik meg a kijelzőn, a
műsorszámok nem egyesíthetők. Ez általában akkor
fordul elő, ha egy adott műsorszámot már több
alkalommal szerkesztett. Ez a rendszer technikai
korlátai miatt lép fel, és nem mechanikai hibát jelez.
Az utolsó mıvelet
visszavonása — Visszavonási funkció
A visszavonási funkcióval érvénytelenítheti az
utoljára végrehajtott műveletet, és az MD lemezt
visszaállíthatja a művelet megkezdése előtti
állapotba.
Ne feledje azonban, hogy a művelet nem vonható
vissza, ha a művelet után az alábbiak valamelyikét
teszi:
Az MD készülék - Szerkesztés
• Végrehajt egy másik szerkesztési műveletet.
• Megnyomja az MD REC z vagy az ENTER/
START gombot.
• A készülék kikapcsolásával vagy az MD lemez
kivételével frissíti a tartalomjegyzéket.
• Kihúzza a hálózati csatlakozó vezetéket a fali
konnektorból.
(folytatódik)
55HU
US08EDT-HU.P65
55
27.7.2000, 1:11
A magnó - Felvételkészítés
Az utolsó mıvelet visszavonása
(folytatás)
1
A MENU/NO gombbal kapcsolja be az
„Edit Menu“ menüt állj üzemmódban.
2
Nyomja meg a . vagy a >
gombot mindaddig, míg az „Undo ?“
jelzés meg nem jelenik, majd nyomja
meg az ENTER/YES gombot.
Ha nem végzett semmilyen szerkesztési
műveletet, az „Undo?“ felirat nem jelenik meg.
3
A CD legkedveltebb
mısorszámainak felvétele
kazettára — CD-TAPE szinkronfelvétel
A programozási funkcióval kiválaszthatja kedvenc
műsorszámait a CD lemezről és a CD
szinkronfelvételi funkcióval felveheti azokat egy
kazettára. Így a műsorszámok sorrendjét tetszés
szerint változtathatja, és biztosíthatja azt, hogy a
lejátszási idő megfeleljen a kazetta műsoridejének.
Nyomja meg az ENTER/YES gombot.
A visszavonni kívánt szerkesztési művelet
függvényében az alábbi üzenetek jelenhetnek
meg a kijelzőn:
Szerkesztési művelet
Üzenet
MD elnevezése
Lemeznév vagy
műsorszám cím másolása
“Name Undo?”
Az összes elnevezés törlése
Egyetlen
műsorszám törlése
Az összes műsorszám törlése “Erase Undo?”
A műsorszám egy
részletének törlése
4
Műsorszám áthelyezése
“Move Undo?”
Műsorszám szétválasztása
“Divide Undo?”
Műsorszámok egyesítése
“CombineUndo?”
Nyomja meg újból az ENTER/YES
gombot.
A „Complete!!“ felirat néhány másodpercre
megjelenik, és az MD lemez
tartalomjegyzéke visszaáll a művelet
megkezdése előtti állapotba.
A visszavonási funkció
kikapcsolása
Nyomja meg a MENU/NO gombot.
56HU
US09TAP-HU.P65
56
26.7.2000, 22:40
4
Nyomja meg az ENTER/YES gombot a
távvezérlőn.
A készülék memorizálja a műsorszámot.
A kijelzőn megjelenik a „Step“
(programlépés) jelzés, majd a
programlépések teljes száma. Megjelenik az
utoljára kiválasztott műsorszám, majd a
program teljes lejátszási ideje. Ha hibát
vétett, az utoljára kiválasztott műsorszámot a
CLEAR gombbal törölheti a programból.
Az utoljára
kiválasztott
műsorszám
További műsorszámok
beprogramozásához ismételje meg a 3.
és 4. lépést azon a kazetta-oldalon, ahol
a felvételt indítani kívánja.
2
3
A távvezérlő CD gombjával kapcsoljon
CD üzemmódba.
6
Nyomja meg a X gombot a távvezérlőn.
Nyomja meg ismételten a PLAY
MODE gombot a távvezérlőn
mindaddig, míg a „PGM“ jelzés meg
nem jelenik a kijelzőn.
Nyomja meg ismételten a . vagy
> gombot a távvezérlőn mindaddig,
míg a kívánt műsorszám meg nem
jelenik a kijelzőn.
A kiválasztott
műsorszám
A kiválasztott
műsorszám
lejátszási ideje
A felvételi oldal végén a amgnó pillanat állj
üzemmódba kapcsol. A kijelzőn a „P“
karakter jelenik meg, és a teljes lejátszási idő
„0m00s“ értékre áll vissza.
7
A 3. és 4. lépés megismétlésével
válassza ki a kazetta másik oldalára
szánt műsorszámokat.
A magnó - Felvételkészítés
5
A mısorszámok kiválasztása
1
A kiválasztott
műsorszám
lejátszási ideje
Felvétel a kazettára
8
Helyezzen be egy üres kazettát.
9
Nyomja meg ismételten a SYNCHRO
REC gombot mindaddig, míg a „CDTAPE SYNC“ felirat meg nem jelenik.
(folytatódik)
57HU
US09TAP-HU.P65
57
26.7.2000, 22:40
A CD legkedveltebb mısorszámainak
felvétele kazettára (folytatás)
10 Nyomja meg az ENTER/START
gombot.
A magnó felvételi, a CD lejátszó lejátszási
készenléti üzemmódba kapcsol.
11 A TAPE nN gombbal kapcsolja be a
jobb oldali lejátszás jelzőt, ha a kazetta
kifelé néző oldalán kívánja kezdeni a
felvételt.
Ha a kazetta másik oldalára szeretné a
felvételt készíteni, kapcsolja át a felvételi
irányt a TAPE nN gombbal (a bal oldali
jelző világít).
12 Válassza ki a felvételi üzemmódot a
DIRECTION gomb ismételt
megnyomásával. Ha csak az egyik
oldalra készít felvételt a g jelzést, ha
mindkét oldalra szeretne felvenni a h
(vagy a j) jelzést kell kiválasztani.
Ha a kazetta a felvétel közben
véget ér
A CD lejátszó és a magnó automatikusan
kikapcsol.
Ha a kazettával egyidŒben egy
MD-re is szeretné felvenni a
mısort
Helyezzen be egy írható MD-t, és a „Felvétel a
kazettára“ fejezet 9. lépésében (lásd az 57.
oldalon) válassza ki a „DUAL SYNC“ funkciót.
Hasznos tudnivaló
Ha szeretné csökkenteni a szalagzajt, a 10. lépés után
nyomja meg a DOLBY NR gombot mindaddig, míg a
„;“ jelzés meg nem jelenik.
Megjegyzés
A „Cannot SYNC“ felirat jelenik meg, ha nincs lemez
vagy kazetta a készülékben, vagy ha a kazettára nem
lehet felvételt készíteni (lásd a 80. oldalon).
Ha mindkét kazetta-oldalra felvételt készít,
és az első oldal egy műsorszám közepén ér
véget, a készülék a félbeszakadt
műsorszámot felveszi a másik oldal elejére.
Ha a másik oldalon kezdi a felvételt, a
felvételkészítés a másik oldal végén
befejeződik, még akkor is, ha a h beállítást
választotta ki.
13 Nyomja meg újból az ENTER/START
gombot.
A CD lejátszás és a magnófelvétel
megkezdődik.
A felvétel végén a CD lejátszó és a magnó
állj üzemmódba kapcsol.
A felvételkészítés leállítása
Nyomja meg a CD x vagy a TAPE x gombot.
58HU
US09TAP-HU.P65
58
26.7.2000, 22:40
Az MD felvétele kazettára
Az MD lemez műsorát analóg formában felveheti
kazettára. A műsorszámok az eredeti sorrendnek
megfelelően kerülnek felvételre.
Felveheti a kedvenc műsorszámaiból összeállított
programot is.
4
Nyomja meg az ENTER/START
gombot.
A magnó felvételi, az MD készülék lejátszási
készenléti üzemmódba kapcsol.
5
A mısorszámok felvétele az
eredeti sorrendnek megfelelŒen
A TAPE nN gombbal kapcsolja be a
jobb oldali lejátszás jelzőt, ha a kazetta
kifelé néző oldalán kívánja kezdeni a
felvételt.
Ha a kazetta másik oldalára szeretné a
felvételt készíteni, kapcsolja át a felvételi
irányt a TAPE nN gombbal (a bal oldali
jelző világít).
6
Ha mindkét kazetta-oldalra felvételt készít,
és az első oldal egy műsorszám közepén ér
véget, a készülék a félbeszakadt
műsorszámot felveszi a másik oldal elejére.
Ha a másik oldalon kezdi a felvételt, a
felvételkészítés a másik oldal végén
befejeződik, még akkor is, ha a h beállítást
választotta ki.
7
1
Helyezzen be egy üres kazettát.
2
Helyezzen be egy MD-t.
3
Nyomja meg ismételten a SYNCHRO
REC gombot mindaddig, míg az „MDTAPE SYNC“ felirat meg nem jelenik.
Nyomja meg az ENTER/START
gombot.
Az MD lejátszás és a magnófelvétel
megkezdődik.
A felvétel végén az MD készülék és a magnó
állj üzemmódba kapcsol.
A magnó - Felvételkészítés
Válassza ki a felvételi üzemmódot a
DIRECTION gomb ismételt
megnyomásával. Ha csak az egyik
oldalra készít felvételt a g jelzést, ha
mindkét oldalra szeretne felvenni a h
(vagy a j) jelzést kell kiválasztani.
A felvételkészítés leállítása
Nyomja meg az MD x vagy a TAPE x gombot.
Ha a kazetta a felvétel közben
véget ér
Az MD készülék és a magnó automatikusan
kikapcsol.
(folytatódik)
59HU
US09TAP-HU.P65
59
26.7.2000, 22:40
Az MD felvétele kazettára
(folytatás)
3
Hasznos tudnivaló
Nyomja meg ismételten a . vagy
> gombot mindaddig, míg a kívánt
műsorszám meg nem jelenik a kijelzőn.
Ha szeretné csökkenteni a szalagzajt, a 4. lépés után
nyomja meg a DOLBY NR gombot mindaddig, míg a
„;“ jelzés meg nem jelenik.
Megjegyzés
A „Cannot SYNC“ felirat jelenik meg, ha nincs lemez
vagy kazetta a készülékben, vagy ha a kazettára nem
lehet felvételt készíteni (lásd a 79. és 80. oldalon).
A kedvenc MD mısorszámok
felvétele — MD-TAPE szinkronfelvétel
číslo vybrané
skladby
4
Nyomja meg az ENTER/YES gombot.
A készülék memorizálja a műsorszámot.
A kijelzőn megjelenik a „Step“
(programlépés) jelzés, majd a
programlépések teljes száma. Megjelenik az
utoljára kiválasztott műsorszám, majd a
program teljes lejátszási ideje.
A programozási funkcióval kiválaszthatja kedvenc
műsorszámait az MD lemezről és az MD
szinkronfelvételi funkcióval felveheti azokat egy
kazettára.
Az utoljára
kiválasztott
műsorszám
1
Az MD gomb megnyomásával
kapcsoljon MD üzemmódba.
2
Nyomja meg ismételten a PLAY
MODE gombot mindaddig, míg
a „PGM“ jelzés meg nem jelenik
a kijelzőn.
60
A teljes
lejátszási idő
5
További műsorszámok
beprogramozásához ismételje meg a 3.
és 4. lépést.
6
Helyezzen be egy üres kazettát.
7
Hajtsa végre „A műsorszámok felvétele
az eredeti sorrendnek megfelelően“
című fejezet 3-7. lépéseit (59. oldal).
60HU
US09TAP-HU.P65
Teljes
lejátszási idő
26.7.2000, 22:40
Felvétel kazettára kézi
vezérléssel — manuális felvétel
Ezzel a funkcióval felveheti kazettára a CD vagy
az MD tetszés szerinti részletét. Felvételt készíthet
a rádióról is.
3
Nyomja meg a TAPE REC z gombot.
A magnó felvételi pillanat állj üzemmódba
kapcsol.
4
A felvételi kivezérlés beállítása automatikusan
történik.
A TAPE nN gombbal kapcsolja be a
jobb oldali lejátszás jelzőt, ha a kazetta
kifelé néző oldalán kívánja kezdeni a
felvételt.
Ha a kazetta másik oldalára szeretné a
felvételt készíteni, kapcsolja át a felvételi
irányt a TAPE nN gombbal (a bal oldali
jelző világít).
5
Válassza ki a felvételi üzemmódot a
DIRECTION gomb ismételt
megnyomásával. Ha csak az egyik
oldalra készít felvételt a g jelzést, ha
mindkét oldalra szeretne felvenni a h
(vagy a j) jelzést kell kiválasztani.
6
Nyomja meg a TAPE X gombot.
A felvétel megkezdődik.
7
1
2
Helyezzen be egy üres kazettát.
A FUNCTION gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a felvételi
műsorforrást (pl. TUNER).
• CD: Felvételkészítés CD lemezről
• MD: Felvételkészítés MD-ről
• TUNER: Felvételkészítés rádióműsorról
Indítsa el a lejátszást a kívánt
műsorforráson.
Funkció
Nyomja meg a
A felvétel leállítása
TAPE x gombot.
Pillanat állj
TAPE X gombot.
A magnó - Felvételkészítés
Ha a másik oldalon kezdi a felvételt, a
felvételkészítés a másik oldal végén
befejeződik, még akkor is, ha a h beállítást
választotta ki.
Hasznos tudnivaló
Ha szeretné csökkenteni a szalagzajt, a 3. lépés után
nyomja meg a DOLBY NR gombot mindaddig, míg a
„;“ jelzés meg nem jelenik.
61HU
US09TAP-HU.P65
61
26.7.2000, 22:40
Egyéb funkciók
Hangbeállítások
A magas és a mély hangszín beállításán kívül
lehetősége van a dinamika fokozására is a DSG
(dinamikus hang-generátor) funkció használatával.
A mély hangszín beállítása
, Forgassa a BASS szabályzót.
A mély hangszín 9 fokozatban állítható be (a
MIN és a MAX között).
A magas hangszín beállítása
, Forgassa a TREBLE szabályzót.
A magas hangszín 9 fokozatban állítható be
(a MIN és a MAX között).
A mély és a magas hangszín
beállítása a távvezérlŒvel
1
A BASS/TREBLE gombbal válassza ki
a BASS vagy a TREBLE funkciót.
E gomb többszöri megnyomásakor az alábbi
kijelzések váltakoznak: BASS y TREBLE
2
Dinamikusabb hangzás
elŒállítása
Amikor a BASS vagy a TREBLE jelzés
látható a kijelzőn, állítsa be a kívánt
hangszínt a . vagy a > gombbal.
, Nyomja meg a DSG gombot.
Ha a DSG funkciót bekapcsolta, a „DSG“
jelző világít.
A DSG funkció kikapcsolása
A DSG gombbal kapcsolja ki a „DSG“ jelzést.
62HU
US10SAD-HU.P65
62
26.7.2000, 23:13
A tárolt rádióállomások
elnevezése — Állomásnév funkció
1
A TUNER/BAND gomb ismételt
megnyomásával válassza ki az FM vagy
az AM hullámsávot.
Ezzel a funkcióval minden tárolt rádióállomást
egy-egy maximum 12 karakterből álló
elnevezéssel azonosíthat. Az elnevezett
rádióállomás kiválasztásakor az állomásnév
megjelenik a kijelzőn.
2
Nyomja meg ismételten a TUNING
MODE gombot mindaddig, míg a
„PRESET“ jelzés meg nem jelenik.
3
A TUNING + vagy - gombbal válassza
ki az elnevezni kívánt állomásnak
megfelelő memóriahelyet.
4
Nyomja meg a NAME EDIT gombot a
távvezérlőn.
A név beírására szolgáló kijelzés megjelenik,
és a kurzor villog.
5
Nyomja meg ismételten a
CHARACTER gombot a távvezérlőn
mindaddig, míg a kívánt karakter-fajta
meg nem jelenik.
E gomb többszöri megnyomásakor az alábbi
kijelzések jelennek meg:
(üres hely) t A (nagybetűk) t
a (kisbetűk) t 0 (számok) t !
(üres hely) t ...
(szimbólumok) t
Egyéb funkciók
kurzor
(folytatódik)
63HU
US10SAD-HU.P65
63
26.7.2000, 23:14
A tárolt rádióállomások
elnevezése (folytatás)
Az elnevezési mıvelet
megszakítása
Nyomja meg a MENU/NO gombot a távvezérlőn.
6
Nyomja meg ismételten a . vagy a
> gombot a távvezérlőn mindaddig,
míg a kívánt karakter meg nem jelenik.
Ha üres helyet kíván hagyni:
A . vagy a > gomb megnyomása
nélkül nyomja meg a CURSOR t gombot.
Az első karakterhelyet nem lehet üresen
hagyni.
Szimbólumok használata
Az alábbi szimbólumok állnak
rendelkezésére:
!”#$%&’()
7
+,–./:;<=>?@_`
Nyomja meg a CURSOR t gombot.
A 6. lépésben kiválasztott karakter villogása
megszűnik, és a kurzor a következő karakterpozícióba ugrik.
Az állomás frekvenciájának
ellenŒrzése
Ha kiválasztja az elnevezett rádióállomást, az
állomásnév megjelenik a kijelzőn.
A rádióadó memóriahely-számának és vételi
frekvenciájának ellenőrzéséhez nyomja meg a
DISPLAY gombot a távvezérlőn. A rádióadó
memóriahely-száma és vételi frekvenciája
megjelenik, majd a kijelző visszakapcsol az
állomásnév kijelzésre.
Az állomásnév törlése
1 Hajtsa végre az 1-4 lépéseket.
2 Nyomja meg ismételten a CLEAR gombot a
távvezérlőn mindaddig, míg az elnevezés el
nem tűnik.
3 Nyomja meg az ENTER/YES gombot a
távvezérlőn.
Kurzor
8
A teljes név beírásáig ismételje meg az
5-7. lépéseket.
Ha nem megfelelΠkaraktert
választott ki
Nyomja meg T CURSOR N vagy t
gombot mindaddig, míg a javítandó karakter
villogni nem kezd, majd ismételje meg az 57. lépéseket.
Egy karakter törlése
Nyomja meg a CLEAR gombot, amíg a
törlendő karakter villog. A korábban beírt
karakterek közé egy újabb karakter nem
szúrható be.
9
Nyomja meg az ENTER/YES gombot a
távvezérlőn az elnevezési művelet
befejezéséhez.
64HU
US10SAD-HU.P65
64
26.7.2000, 23:14
A rádiós adatrendszer
(RDS) használata
Mi is az az RDS?
Az RDS* (Rádiós Adatrendszer) egy olyan
távközlési szolgáltatás, amely lehetővé teszi azt,
hogy a rádióállomások a normál rádiójelekkel
együtt kiegészítő információkat juttassanak el a
hallgatókhoz.
Elalvás zenére
— Kikapcsolás idŒzítŒ
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék egy
meghatározott időtartam eltelte után kikapcsoljon,
így nyugodtan elalhat akkor is, ha a készülék be
van kapcsolva. A kikapcsolási idő 10 perces
ugrásokkal állítható be.
Megjegyzés
Ha az állomás nem sugároz RDS információkat, vagy
a vétel gyenge, az RDS szolgáltatások nem
működnek.
* Nem minden FM állomás sugároz RDS adást,
illetve nem minden RDS állomás nyújtja
ugyanazokat a szolgáltatásokat. Kétely esetén vegye
fel a kapcsolatot az adott rádióállomással.
Az RDS információk vétele
Ha olyan rádióadót hangol be, amelyik RDS
információkat is sugároz, a műsornév
megjelenik a kijelzőn.
A SLEEP gomb többszöri megnyomásakor
az időtartamok az alábbi sorrendben jelennek
meg:
t SLEEP OFF t AUTO
10min T ... T 80min T 90min T
A hátralévŒ idŒ ellenŒrzése
Az RDS információk ellenŒrzése
A DISPLAY gomb többszöri megnyomásakor a
kijelzőn az alábbi kijelzések jelennek meg:
t Műsornév*
r
Frekvencia
r
Műsorszámtípus*
r
Óra kijelzés
r
BASS jelszint
r
TREBLE jelszint
Nyomja meg egyszer a SLEEP gombot.
A hátralévő idő nem jelenik meg, ha az „AUTO“
beállítást választotta ki.
Egyéb funkciók
, Válasszon ki egy FM állomást.
, Nyomja meg ismételten a SLEEP
gombot a kívánt időtartam
kiválasztásához.
A kikapcsolási idŒ módosítása
Nyomja meg a SLEEP gombot mindaddig, míg a
kívánt időtartam meg nem jelenik a kijelzőn.
Az elalváskapcsoló kikapcsolása
A SLEEP gombbal válassza ki a „SLEEP OFF“
beállítást.
(folytatódik)
* Ha a készülék nem észlel RDS jeleket, a műsornév
és a műsorszámtípus nem jelenik meg a kijelzőn.
65HU
US10SAD-HU.P65
65
26.7.2000, 23:14
Elalvás zenére (folytatás)
Ha az „Auto“ beállítást választja ki
A jelenlegi CD, MD vagy magnókazetta lejátszása
után (maximum 100 perc) a készülék
automatikusan kikapcsol. Ha TUNER
üzemmódban kapcsol, a készülék 100 perc múlva
automatikusan kikapcsol.
Ébredés zenére — ÉbresztŒ
A beállított időpontban Ön zenére ébredhet fel. Az
ébresztő beállítása előtt győződjön meg arról,
hogy az órát beállította-e (lásd a 6. oldalon).
Hasznos tudnivaló
A kikapcsolás időzítési funkció akkor is használható,
ha a beépített órát nem állította be.
Megjegyzés
MD lemezre vagy kazettára történő szinkronfelvétel
közben ne válassza ki az „AUTO“ beállítást.
1
Készítse elő a kívánt műsorforrást.
• CD: Helyezzen be egy CD-t.
Ha a lejátszást egy meghatározott
műsorszámmal szeretné kezdeni, használja
a korábban ismertetett programozási
eljárást (lásd a 23. oldalon).
• MD: Helyezzen be egy MD-t.
Ha a lejátszást egy meghatározott
műsorszámmal szeretné kezdeni, használja
a korábban ismertetett programozási
eljárást (lásd a 29. oldalon).
• Rádió: Hangolja be a kívánt állomást
(lásd a 7. oldalon).
66HU
US10SAD-HU.P65
66
26.7.2000, 23:14
2
3
Állítsa be a hangerőt a VOLUME +/–
gombbal.
5
Nyomja meg az ENTER/YES gombot.
Nyomja meg az ENTER/YES gombot.
A kijelzőn egymás után megjelenik
a bekapcsolási időpont, a kikapcsolási
időpont és műsorforrás, majd a kijelző
visszakapcsol az eredeti kijelzésre.
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET
gombot.
A „SET DAILY“ kijelzés megjelenik.
4
8
9
Kapcsolja ki a készüléket az ?/1
gombbal.
Az „ON“ jelzés világít, és az óra beírási
pozíciója villog.
A beállítások módosítása
Állítsa be a bekapcsolási időpontot.
Hajtsa végre újból a fenti műveletet
(az 1. lépéstől).
A . vagy a > gombbal állítsa be az
óraértékét, majd nyomja meg az ENTER/
YES gombot.
A percérték villog.
A beállítások ellenŒrzése
/Az idŒzítŒ újbóli aktivizálása
1 Nyomja meg a CLOCK/TIMER SELECT
gombot.
2 Nyomja meg ismételten a . vagy a >
gombot mindaddig, míg a „SET DAILY“ jelzés
meg nem jelenik, majd nyomja meg az ENTER/
YES gombot.
Az idŒzítŒ kikapcsolása
7
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SELECT
gombot, majd a . vagy a > gombot
mindaddig, míg a „TIMER OFF „ jelzés meg nem
jelenik, majd nyomja meg az ENTER/YES
gombot.
Az 5. lépéshez hasonlóan állítsa be
a kikapcsolás időpontját.
Megjegyzések
Nyomja meg ismételten a . vagy
a > gombot mindaddig, míg a kívánt
műsorforrás neve meg nem jelenik.
A műsorforrások az alábbi sorrendben
jelennek meg:
t TUNER y CD PLAY T
t TAPE PLAY y MD PLAY T
• Az ébresztő és az időzített felvételkészítési funkció
egyszerre nem működik.
• Ne működtesse a készüléket a bekapcsolástól
a lejátszás megkezdéséig terjedő időszakban
(kb. 30 másodperc).
• Ha a készülék a beprogramozott időpont előtt
bekapcsol, a lejátszás csak a beprogramozott
időpontban kezdődik meg a kiválasztott
műsorforráson.
• Ébresztő műsorforrásként nem használható
a VIDEO IN aljzathoz csatlakoztatott külső
berendezés.
Egyéb funkciók
6
A . vagy a > gombbal állítsa be
a percértékét, majd nyomja meg az ENTER/
YES gombot.
Ismét az óraérték villog.
67HU
US10SAD-HU.P65
67
26.7.2000, 23:14
IdŒzített felvételek
készítése rádióról
4
Állítsa be a felvétel kezdőidőpontját.
A . vagy a > gombbal állítsa be az
óraértékét, majd nyomja meg az ENTER/
YES gombot.
A percérték villog.
Ez a funkció csak akkor működik, ha előzőleg
tárolta a rádióadókat a memóriában (lásd a 7.
oldalon) és beállította az órát (lásd a 6. oldalon).
A . vagy a > gombbal állítsa be
a percértékét, majd nyomja meg az ENTER/
YES gombot.
Ismét az óraérték villog.
5
A 4. lépéshez hasonlóan állítsa be
a felvétel befejezési időpontját.
6
Ha MD lemezre vesz fel, válassza ki
a STEREO vagy MONO üzemmódot
a . vagy a > gombbal , majd
nyomja meg az ENTER/YES gombot.
A kijelzőn megjelennek a felvételi
beállítások, majd a kijelző visszakapcsol az
eredeti kijelzésre.
7
1
Válassza ki a kívánt rádióállomást (lásd
a 18. oldalon).
2
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET
gombot a távvezérlőn.
Ha olyan MD lemezt használ a felvételhez,
amelyen már vannak műsorszámok,
a készülék automatikusan megkeresi az
utolsó műsorszám végét és onnan kezdi
az új felvételt.
Ha kazettára vesz fel, a felvételkészítés
a kifelé néző oldalon kezdődik. Úgy helyezze
be a kazettát, hogy a felvenni kívánt oldal
kifelé nézzen.
A „SET DAILY“ kijelzés megjelenik.
3
A . vagy a > gombbal válassza
ki az „MD REC“ vagy a TAPE REC“
funkciót, majd nyomja meg az ENTER/
YES gombot.
Helyezzen be egy írható MD lemezt
vagy egy kazettát.
8
Kapcsolja ki a készüléket az ?/1
gombbal.
Az „ON“ jelzés világít, és az óra beírási
pozíciója villog.
68HU
US10SAD-HU.P65
68
26.7.2000, 23:14
Opcionális külsŒ
berendezések csatlakoztatása
A beállítások módosítása
Kezdje elölről a beállítási műveletet.
A beállítások ellenŒrzése/Az
idŒzítŒ újbóli aktivizálása
1 Nyomja meg a CLOCK/TIMER SELECT
gombot.
2 Nyomja meg ismételten a . vagy a >
gombot mindaddig, míg az „MD REC“ vagy a
„TAPE REC“ jelzés meg nem jelenik, majd
nyomja meg az ENTER/YES gombot.
Az idŒzítŒ kikapcsolása
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SELECT
gombot, majd a . vagy a > gombot
mindaddig, míg a „TIMER OFF „ jelzés meg nem
jelenik, majd nyomja meg az ENTER/YES
gombot.
Hasznos tudnivaló
Ha rádióműsorról készít felvételt, a készülék
automatikusan felveszi az MD lemezre az
állomásnevet (lásd a 63. oldalon, vagy a frekvenciát,
ha az állomást nem nevezte el), illetve a felvétel
kezdő- és befejezési időpontját.
Megjegyzések
A rendszer tökéletesebb kihasználása érdekében
külső berendezéseket is csatlakoztathat a
készülékhez. Olvassa el az Ön által csatlakoztatni
kívánt berendezésre vonatkozó fejezetet.
Hangfrekvenciás
berendezések csatlakoztatása
MD készülék és kazettás magnó
csatlakoztatása analóg
felvételkészítéshez
Egy szabványos audio csatlakozó vezetékkel MD
készüléket és kazettás magnót csatlakoztathat
ehhez a készülékhez. A csatlakoztatáskor ügyeljen
arra, hogy a csatlakozó dugókat a megegyező
színű aljzatokhoz csatlakoztassa.
Az MD készülék vagy
a kazettás magnó audio
bemenetéhez
(folytatódik)
Opcionális külsŒ berendezések csatlakoztatása
• Az automatikus szünet és a jelszint vezérlésű
jelölési funkció nem működik.
• Az ébresztő és az időzített felvételkészítési funkció
egyszerre nem működik.
• Ne működtesse a készüléket a bekapcsolástól a
felvétel megkezdéséig terjedő időszakban (kb. 30
másodperc).
• Ha üres MD lemezre készít felvételt, a készülék a
lemez első 15 másodperces részére nem készít
felvételt.
• Ha a beprogramozott időpont előtt 30 másodperccel
a készülék be van kapcsolva, a felvételt nem készíti
el a készülék.
• Felvételkészítés közben a hangerőt minimálisra
csökkenti a készülék.
Opcionális külsŒ A/V
berendezések csatlakoztatása
69HU
US11OPT-HU.P65
69
26.7.2000, 23:31
Opcionális külsŒ berendezések
csatlakoztatása (folytatás)
Videomagnó csatlakoztatása
Egy szabványos audio csatlakozó vezetékkel
videomagnót csatlakoztathat ehhez a készülékhez.
A csatlakoztatáskor ügyeljen arra, hogy a
csatlakozó dugókat a megegyező színű
aljzatokhoz csatlakoztassa. A FUNCTION gomb
ismételt megnyomásával válassza ki a „VIDEO“
üzemmódot és a csatlakoztatott videomagnó
hangja a hangsugárzókon keresztül hallható lesz.
Kültéri antennák
csatlakoztatása
A vétel minőségének javítása érdekében
csatlakoztasson kültéri antennát.
FM antenna
Csatlakoztasson egy külön megvásárolható külső
FM antennát, vagy használja a hagyományos TV
antennát.
A típusú csatlakozó
IEC szabvány csatlakozó
(nem tartozék)
B típusú csatlakozó
A videómagnó audio
kimenetéhez
Fejhallgató csatlakoztatása
Csatlakoztassa a fejhallgatót a PHONES aljzathoz.
75 ohmos koaxiális kábel
(nem tartozék)
PHONES aljzat
70HU
US11OPT-HU.P65
70
26.7.2000, 23:31
Egyéb információk
AM antenna
A vétel javítása érdekében az AM antenna
bemenethez csatlakoztasson egy 6-15 m hosszú
szigetelt vezetéket. Az AM keretantennát hagyja
csatlakoztatva.
A típusú csatlakozó
Szigetelt vezeték
(nem tartozék)
B típusú csatlakozó
Szigetelt vezeték
(nem tartozék)
A megfelelő földelés érdekében csatlakoztassa a
külső antennát a U aljzathoz. A gázrobbanás
megakadályozása érdekében a földelővezetéket
nem szabad gázcsőhöz csatlakoztatni.
Néhány szó a biztonságról
• A készülék kikapcsolt állapotban is feszültség alatt
van, ha a hálózati csatlakozó vezeték be van dugva
a fali konnektorba!
• Ha hosszú ideig nem használja a készüléket, a
hálózati csatlakozó vezetéket húzza ki a fali
konnektorból. Kihúzásnál ne a kábelt fogja meg,
hanem a csatlakozó dugót!
• Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha bármilyen
folyadék vagy tárgy kerül a belsejébe. Húzza ki a
hálózati csatlakozó dugót a fali konnektorból, és
forduljon szakemberhez.
• A hálózati kábel cseréjét kizárólag szakképzett
személlyel végeztesse.
• Ha a hálózati csatlakozó vezetéket a fali
konnektorhoz csatlakoztatja, a rendszer megkezdi a
távvezérlési és időzítési funkciók feltöltését, még
akkor is, ha a készülék maga ki van kapcsolva.
Éppen ezért a készülék külső burkolata
felmelegszik, ami normális jelenség.
Elhelyezés
• Működés közben ellenőrizze, hogy a hűtőventillátor
működik-e.
A belső túlmelegedés megakadályozása érdekében a
készüléket úgy helyezze el, hogy a levegő szabadon
áramolhasson körülötte.
• A készüléket olyan helyen állítsa fel, ahol a
megfelelő szellőzés biztosított.
• Ne állítsa a készüléket lejtős felületre.
• Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol:
— a hőmérséklet nagyon alacsony vagy nagyon
magas
— a levegő erősen poros vagy szennyezett
— a levegő páratartalma magas
— vibrációnak van kitéve
— közvetlen napfénynek van kitéve
(folytatódik)
Opcionális külsŒ berendezések
csatlakoztatása / Egyéb információk
Fontos
Biztonsági elŒírások
71HU
US11OPT-HU.P65
71
26.7.2000, 23:31
Üzemeltetés
Megjegyzések a CD-k kezeléséhez
• Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi,
továbbá, ha túlságosan nedves helyen tárolja, pára
csapódhat le a CD lejátszó vagy az MD készülék
kiolvasó fején. A készülék ekkor működésképtelen.
Vegye ki a CD vagy MD lemezt, kapcsolja ki
a készüléket, és várjon kb. 1 órát, hogy a
lecsapódott nedvesség elpárologjon.
• Ha a készülék szállítja, minden lemezt vegyen ki.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája merül fel, keresse fel a legközelebbi
Sony kereskedést.
• Lejátszás előtt a CD-ket tisztítókendővel kell
áttörölni. A törlést a CD közepétől kezdve kifelé,
sugárirányban haladva kell végrehajtani.
• Ne használjon olyan CD lemezt, amelyre címke
vagy egyéb anyag van felragasztva, mert a készülék
súlyosan károsodhat.
• Ne használjon semmilyen oldószert (pl. benzin,
hígító), háztartási tisztítószert, vagy az analóg
hanglemezekhez használt antisztatizáló sprayt.
• Óvja a lemezeket erős napfénytől és ne helyezze
hősugárzó vagy fűtőtest közelébe. Ne felejtse a
lemezeket tűző napon parkoló gépkocsiban, mert a
túl magas hőmérséklet károsíthatja őket.
Megjegyzés a hangsugárzó
rendszerhez
Ez a hangsugárzó rendszer nem rendelkezik mágneses
árnyékolással, ezért a közelében álló TV készüléken
képtorzítás léphet fel. Azonnal kapcsolja ki a TV
készüléket, majd 15-30 perc múlva kapcsolja be
ismét. Ha a színhiba továbbra is fennáll, vigye
távolabb a hangsugárzókat a TV készüléktől. Soha
ne tegyen vagy használjon a TV készülék közelében
olyan tárgyakat, amelyekben mágnes található (audio
állványok, TV állványok vagy gyermekjátékok). Ez
a hangsugárzó rendszerben lévő mágnesekkel
kölcsönhatásba lépve képtorzítást okozhat.
A MiniDisc lemezek kezelése
• Ha a zárszerkezetet erővel megpróbálja felnyitni,
a lemez megsérülhet. Ha a zárszerkezet kinyílik,
azonnal zárja be azt, anélkül, hogy a lemezhez
hozzáérne.
• Az MD címkéket ne ragassza a zárszerkezetre, vagy
egyéb, a gyártó által meg nem jelölt helyre.
A címkét minden esetben csak a kijelölt helyre
szabad felragasztani. Mivel a címkék alakja az MD
gyártmányától függően változhat, az MD lemezhez
mellékelt címkéket csak a kijelölt részekre szabad
felragasztani.
A címke
helye
Zárszerkezet
A készülék burkolatának tisztítása
Kímélő tisztítószerrel megnedvesített puha ruhával
törölje le a készülék oldalait, kezelőszerveit.
MielŒtt a kazettát a készülékbe
helyezi
Feszítse meg a szalagot. A fellazult szalag
beszorulhat a magnó mechanikájába és megsérülhet.
90 percnél hosszabb kazetták
használata
A szalag nagyon vékony és megnyúlásra hajlamos.
Ne változtassa túl gyakran az üzemmódokat, pl.
lejátszás, állj, gyorscsévélés, stb. Ha ezt teszi, a
szalag felcsévélődhet a belső mechanikára.
A kazetta mısorának védelme
A műsor megvédéséhez törje ki a kazetta A vagy B
oldalának élén található lemezkéket.
Érzékelő
nyílások
B oldali lemezke
A oldali lemezke
A oldal
• Az MD lemez burkolatát egy száraz, puha ruhával
törölheti le.
• A lemezt soha ne tegye olyan helyre, közvetlen
napsugárzásnak, szélsőséges hőmérsékletnek,
nedvességnek vagy pornak van kitéve.
Törje ki
az A oldali
lemezkét
72HU
US12ADD-HU.P65
72
27.7.2000, 0:53
Amennyiben újra felvételt kíván erre a kazettára
készíteni, ragassza le a nyílásokat ragasztószalaggal,
az ábrán látható módon. Ügyeljen arra, hogy a
ragasztószalaggal a szalagfajta-érzékelő nyílásokat ne
takarja el.
TYPE II (CrO2)
TYPE I (normál)
Az MD rendszer korlátai
A MiniDisc készülék felvevő rendszere az alábbi
korlátokkal jellemezhető. Ne feledje azonban, hogy
ezek a korlátok a felvevő rendszer jellegéből adódnak,
és nem a készülék műszaki paraméterei okozzák.
A „Disc Full!!“ felirat a maximális
felvételi idŒtartam elérése elŒtt
megjelenik
Érzékelő nyílások
A fejek tisztítása
Minden 10 üzemóra után végezze el a fejek tisztítást.
Ha a fejek szennyeződtek:
— a hang torz lesz
— a hangerő csökken
— hangkiesések fordulnak elő
— a törlés nem tökéletes
— nem lehet felvenni
Fontos felvételek elkészítése előtt, illetve régi
kazetták lejátszása után ne feledje el megtisztítani a
fejeket. Használjon a kereskedelemben kapható
száraz vagy nedves típusú tisztítókazettát. A
részleteket lásd a tisztítókazettához mellékelt
használati utasításban.
A fejek lemágnesezése
A „Disc Full“ felirat a maximális
mısorszám mennyiség (255)
elérése elŒtt megjelenik
A műsorszámon belüli hangerő fluktuációkat a
készülék esetenként műsorszámok közötti
szünetként értelmezi, és így növeli a műsorszámok
számát, amely a „Disc Full!!“ felirat
megjelenéséhez vezethet.
A maradék felvételi idŒ akkor sem
növekszik, ha számos rövid
mısorszámot törlünk
A 12 másodpercnél rövidebb műsorszámokat a
készülék nem tartja számon, így ezek törlése nem
növeli a maradék felvételi időt.
Egyes mısorszámok nem
egyesíthetŒk
A 8 másodpercnél rövidebb műsorszámok nem
egyesíthetők. Ugyanígy nem egyesíthetők a több
műsorszám egyesítésével létrehozott
műsorszámok.
Egyéb információk
A fejek és a szalaggal érintkező fém részek
lemágnesezését 20-30 üzemóránként el kell végezni a
kereskedelemben kapható lemágnesezővel. Olvassa el
a lemágnesező kazetta kezelési útmutatóját is.
Ha a lemezre 255 műsorszámot rögzített, a maximális
felvételi időtartamtól függetlenül megjelenik a „Disc
Full!!“ felirat. 255-nél több műsorszám nem
rögzíthető a lemezre. A felvétel folytatása előtt törölje
a felesleges műsorszámokat, vagy használjon egy
másik lemezt.
A teljes lejátszási idŒ és a
maradék felvételi idŒ összege nem
egyezik meg a lemez maximális
felvételi idejével
A felvételeket a készülék 2 másodperces
pontossággal készíti el, függetlenül attól, hogy
milyen rövid a kívánt program. Éppen ezért a
felvett program teljes hossza rövidebb lehet, mint
a maximális felvételi kapacitás. A lemez
kapacitását a karcolások is csökkentik.
(folytatódik)
73HU
US12ADD-HU.P65
73
27.7.2000, 0:53
Az MD rendszer korlátai (folytatás)
A szerkesztett mısorszámokban
hangkiesések észlelhetŒk a
keresési mıvelet során
A szerkesztéssel létrehozott műsorszámok
hangkieséseket okozhatnak a keresési művelet
közben, mert a nagysebességű lejátszás több időt
igényel egy-egy műsorszám pozíciójának
azonosításához, ha a műsorszámok nem az eredeti
sorrendben vannak a lemezen.
A mısorszámok nem
sorszámozhatók
Ha analóg felvételkészítés közben a „LEVEL-SYNC“
(37. oldal) jelzés világít a kijelzőn, az alábbi
esetekben a műsorszám megjelölési funkció nem
működik:
• ha a műsorszámok között a jelszint kevesebb mint 2
másodpercig marad egy meghatározott érték alatt.
• ha a műsorszám közepén a jelszint több mint 2
másodpercig marad egy meghatározott érték alatt.
Útmutató a másolásvédelmi
rendszerhez
A digitális audio berendezések - pl. CD lejátszók, MD
készülékek és DAT magnók - kiváló minőségű
hangfelvételt tesznek lehetővé a digitális
felvételkészítési funkciójuk révén.
Ez az MD készülék az SCMS másolásvédő
rendszerrel van ellátva, amely a digitális műsoros
hanghordozóknak csak az első generációs digitális
másolását teszi lehetővé a digitális csatlakozókon
keresztül.
Digitális csatlakoztatás esetén csak egyetlen
digitális másolat (első generációs felvétel)
készíthető.*
Például:
1 A digitális bemeneten keresztül digitális felvételt
készíthet a digitális műsorforrásról (pl. CD vagy
MD), de erről további digitális felvétel (második
generációs felvétel) nem készíthető.
2 Egy digitálisan rögzített analóg műsorforrásról (pl.
analóg hanglemez vagy magnókazetta) vagy egy
digitális műholdas műsorról készíthet egy digitális
felvételt, de erről a felvételről nem készíthet egy
második generációs digitális másolatot.
* Az első generációs másolat a digitális berendezéssel
digitális műsorforrásról készített digitális felvételt
jelenti. Ha például e rendszer CD lejátszójáról
felvételt készít az MD készülékkel, első generációs
másolatról beszélünk.
Hibaelhárítás
Ha a készülék működésében rendellenességet
észlel, ellenőrizze az alábbi hibalistát.
Először ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó
vezeték, illetve a hangsugárzók csatlakoztatása
megfelelő-e.
Ha az alábbi ellenőrzések végrehajtása után is
fennáll az adott hibajelenség, forduljon a
legközelebbi Sony márkaszervizhez.
Általános jellegı problémák
Nincs hang
• Forgassa jobbra a VOLUME szabályzót.
• Húzza ki a fejhallgatót.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását
(4. oldal).
Csak az egyik csatorna szól, vagy
kiegyensúlyozatlan jobb- és baloldali
hangerő
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását
(4. oldal).
• Amennyire lehetséges, a hangsugárzókat
szimmetrikusan helyezze el.
• Mindegyik hangsugárzó-kapocshoz csak egy
hangsugárzót csatlakoztasson.
• A mellékelt hangsugárzókat csatlakoztassa a
készülékhez.
Erős brumm, vagy zaj
• Helyezze távolabb a készüléket a zaj
forrásától.
• Csatlakoztassa a rendszert egy másik fali
konnektorhoz.
• Szereljen egy szabványos zajszűrőt a hálózati
vezetékre.
A kijelzőn a „0:00“ számjelzés villog
• Állítsa be újra az órát és az időzítőt (lásd a 6,
66 és 68. oldal).
Az időzítőt nem lehet beállítani
• Állítsa be a beépített órát (6. oldal).
74HU
US12ADD-HU.P65
74
27.7.2000, 0:53
Az időzítő nem működik
• A CLOCK/TIMER SELECT gombbal
válassza ki a „DAILY“ vagy a „REC“
funkciót és állítsa be az időzítőt (lásd a 67. és
69. oldalon).
• Ellenőrizze a beállított funkciót és az
időpontokat (lásd a 6, 66 és 68. oldalon).
• Kapcsolja ki az elalváskapcsolót (lásd a 65.
oldalon).
A távvezérlő nem működik
• Valamilyen akadály van a távvezérlő és a
készülék között.
• Vigye közelebb a távvezérlőt a rendszerhez.
• A távvezérlőt fordítsa a készülék távvezérlés
érzékelője felé.
• Cserélje ki az elemeket (AA méret/R6)
• Vigye távolabb a készüléket a fluoreszcens
fényforrástól.
A „PROTECT“ és a „PUSH POWER“ jelenik
meg felváltva
• Kapcsolja ki a készüléket a ?/1 gombbal.
Rövid idő után kapcsolja be újból.
CD-játszó
A készülék nem adja ki a lemezt
• Forduljon a Sony márkaszervizhez.
Hangkiesések fordulnak elő
• Törölje meg a CD lemezt (lásd a 72. oldalon).
• Cserélje ki a CD-t.
• Helyezze a készüléket egy stabil, vibrációtól
mentes felületre (pl. egy stabil állványra).
• Helyezze távolabb a hangsugárzókat a
készüléktől, pl. külön állványra.
Ha mélyhangokban gazdag műsorszámot
hallgat magas hangerőn, a hangsugárzó által
keltett rezgés hangkiesést okozhat.
A lejátszás nem az első műsorszámmal
kezdődik.
• Nyomja meg a PLAY MODE gombot és
ellenőrizze, hogy a „SHUFFLE“ és a „PGM“
jelzés kialszik-e.
Az „—OVER—“ jelzés jelenik meg.
• Tartsa nyomva a m gombot, vagy nyomja
meg a . gombot, ha a kívánt pozícióba
kíván visszakapcsolni.
folytatódik
Egyéb információk
A CD lemeztartó nem záródik be
• A CD lemezt nem megfelelően helyezte be.
• Mindig a CD Z gombbal zárja be a
lemeztartót. Ha a lemeztartót kézzel próbálja
meg bezárni, a készülék meghibásodhat.
A lejátszás nem indul el.
• Nyissa ki a lemeztartót, és ellenőrizze, hogy
van-e CD a készülékben.
• Törölje meg a CD lemezt (lásd a 72. oldalon).
• Cserélje ki a CD-t.
• A lemez szennyezett.
• A lemezt fordítva helyezte a lemeztartóba. A
lemezt megfelelő helyzetben, a lemeztartó
közepére kell helyezni.
• Vegye ki a CD-t, törölje le róla az esetleges
nedvességet, és hagyja bekapcsolva a
készüléket néhány óráig, amíg a nedvesség
elpárolog.
• Indítsa el a lejátszást a CD NX gombbal.
75HU
US12ADD-HU.P65
75
27.7.2000, 0:53
Hibaelhárítás (folytatás)
MD készülék
Az MD lemezt nem lehet a készülékbe
helyezni.
• Az MD lemezt a rajta feltüntetett nyíl
irányában kell betolni a készülékbe.
A készülék nem működik.
• Cserélje ki a lemezt.
• Miután a „TOC“ vagy a „STANDBY“ jelző
kialszik, próbálkozzon újból.
A készülék nem játssza le a lemezt.
• Cserélje ki a lemezt.
• Helyezze be az MD lemezt, és a készüléket
hagyja bekapcsolva a nedvesség elpárolgásáig
(néhány óra).
• Indítsa el a lejátszást az MD NX gombbal.
Hangkiesések fordulnak elő
• Cserélje ki a lemezt.
• Helyezze a készüléket egy stabil, vibrációtól
mentes felületre (pl. egy stabil állványra).
• Helyezze távolabb a hangsugárzókat a
készüléktől, pl. külön állványra.
Ha mélyhangokban gazdag műsorszámot
hallgat magas hangerőn, a hangsugárzó által
keltett rezgés hangkiesést okozhat.
• Helyezze be a lemezt és hagyja bekapcsolva a
készüléket 10-20 percig.
Az „—OVER—“ jelzés jelenik meg.
• Tartsa nyomva a m gombot, vagy nyomja
meg a . gombot, ha a kívánt pozícióba
kíván visszakapcsolni.
Felvételkészítés közben az „OVER“ jelzés
világít.
• Csökkentse a hangerőt a csatlakoztatott külső
berendezésen (lásd a 41. oldalon)
A felvétel vagy a szerkesztés végrehajtása
után a készülék nem frissíti a
tartalomjegyzéket
• A felvételi vagy szerkesztési információ
akkor íródik be a tartalomjegyzékbe, amikor
kiveszi az MD lemezt, ezért felvétel vagy
szerkesztés után ne feledje el kivenni a lemezt
(lásd a 32. és 44. oldalon).
A készülék nem készít felvételt
• Vegye ki az MD lemezt, és a törlésvédő
kapcsolóval zárja le a nyílást (32. oldal).
• A külső A/V berendezés csatlakoztatása nem
megfelelő (lásd a 69. oldalon).
• Kapcsoljon egy másik műsorforrásra.
• Cserélje ki az MD-t egy írható lemezre, vagy
törölje a felesleges műsorszámokat a törlési
funkcióval (lásd a 47. oldalon)
• Kezdje elölről a felvételkészítést.
A felvett műsor hangerőszintje túl
alacsony (vagy túl magas)
• Állítsa be újból a felvételi kivezérlést (lásd a
41. oldalon).
A lejátszás nem az első műsorszámmal
kezdődik
• Nyomja meg a PLAY MODE gombot és
ellenőrizze, hogy a „SHUFFLE“ és a „PGM“
jelzés kialszik-e.
76HU
US12ADD-HU.P65
76
27.7.2000, 0:53
Magnó
KülsŒ berendezés
A magnó nem készít felvételt.
• Nincs kazetta a magnóban. Helyezzen be
egyet.
• A kazetta törlésvédett, Ragassza le a
törlésvédő nyílást (lásd a 73. oldalon).
• A szalag a végére ért.
A magnó nem készít felvételt és nem
játssza le a kazettát, illetve a hangerő
alacsony
• A fejek szennyeződtek. Tisztítsa meg őket.
• A felvevő/lejátszó fej felmágneseződött.
Végezzen lemágnesezést (lásd a 73. oldalon).
A szalag törlése nem tökéletes
• A felvevő/lejátszó fej felmágneseződött.
Végezzen lemágnesezést (lásd a 73. oldalon).
Erőteljes nyávogás vagy hangkiesések
fordulnak elő
• A hangtengely vagy a nyomógörgők
elszennyeződtek. Tisztítsa meg egy
tisztítókazettával (lásd a 73. oldalon).
A lejátszás zajos, vagy a magas tartomány
kiesik.
• A felvevő/lejátszó fej felmágneseződött.
Végezzen lemágnesezést (lásd a 73. oldalon).
Nincs hang
• Olvassa el az Általános jellegű problémák
című fejezet „Nincs hang“ bekezdését a 74.
oldalon és ellenőrizze a lehetséges
problémákat.
• Csatlakoztassa megfelelően a külső
berendezést (lásd a 69. oldalon) és
ellenőrizze:
— a vezetékeket megfelelően csatlakoztatta-e
— a csatlakozó dugókat ütközésig betolta-e az
aljzatokba
• Kapcsolja be a csatlakoztatott berendezést.
• Olvassa el a csatlakoztatott berendezés
kezelési útmutatóját és indítsa el a lejátszást.
A hang torz
• Állítsa be a felvételi kivezérlést (lásd a 41.
oldalon).
Tuner
Egyéb információk
Erős zaj hallható (a „TUNED“ vagy a
„STEREO“ jelzés villog)
• Állítsa be a hullámsávot és a frekvenciát (lásd
a 7. oldalon).
• Csatlakoztassa megfelelően az antennát (lásd
a 4. oldalon).
• Keressen egy olyan helyet és helyzetet, ahol a
vétel jó, és állítsa fel újból az antennát. Ha a
vétel nem javítható ezzel a módszerrel,
csatlakoztasson külső antennát.
• A mellékelt FM antenna teljes hosszában
veszi a jeleket, ezért terítse ki teljesen.
• Helyezze az antennát a lehető legtávolabb a
hangsugárzó vezetékektől.
• Ha az AM antennavezeték leesett a keretről,
forduljon a Sony márkakereskedőhöz.
• Kapcsolja ki a közelben lévő elektromos
készülékeket.
folytatódik
77HU
US12ADD-HU.P65
77
27.7.2000, 0:53
Hibaelhárítás (folytatás)
A sztereó FM állomás műsora nem
fogható sztereóban.
• Nyomja meg a készülék STEREO/MONO
gombját mindaddig, míg a kijelzőn meg nem
jelenik a „STEREO“ jelzés.
• Lásd az „Erős zaj hallható (a „TUNED“ vagy
a „STEREO“ jelzés villog)“ című fejezetet és
ellenőrizze az antennát.
MD-re történő felvételkészítés közben
ciklikus, statikus zaj hallható.
• Módosítsa be az antenna helyét és helyzetét
mindaddig, míg a zaj meg nem szűnik.
Az öndiagnózis funkció
A készülék egy öndiagnosztikai kijelzéssel is
rendelkezik, amely a rendszer meghibásodása
esetén jelenik meg. Ez a funkció egy háromjegyű
hibakód (számok és betűk) és az ennek megfelelő
hibaüzenet felváltva történő megjelenítésével
tájékoztat a készülék állapotáról. Ha egy ilyen
kijelzés megjelenik, ellenőrizze az alábbi
táblázatot. Ha a probléma továbbra is fennáll,
forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez.
Ha a hibajelenség a fentiekben
leírt elhárító mıveletek
végrehajtása után sem szınik
meg, törölje a rendszer
memóriáját az alábbiak szerint:
Egy hegyes eszközzel - pl. tollal - nyomja meg a
készülék alján lévő RESET kapcsolót.
A készülék visszakapcsol a gyári beállítási
értékekre. Az összes egyéni beállítás - pl. tárolt
rádióállomások, az idő, az időzítési programok és
CD lemeznevek - törlődik. Állítsa be újból ezeket.
C11/Protected
A behelyezett MD lemez törlésvédett
cVegye ki az MD lemezt, és a törlésvédő
kapcsolóval zárja le a nyílást (32. oldal)
C12/Cannot Copy
Olyan rendszerű CD vagy MD lemezről próbált
meg felvételt készíteni, melyet ez a készülék
nem támogat (pl. CD-ROM).
cVegye ki a lemezt, és kapcsolja ki, majd be a
készüléket.
C13/RECError
A felvételkészítés nem lehetséges.
cÁllítsa a készüléket stabil felületre, és
ismételje meg a felvételkészítést.
A behelyezett MD szennyezett (piszok,
ujjlenyomat, stb.), karcolt, vagy nem
szabványos.
cCserélje ki a lemezt, és ismételje meg a
felvételkészítést.
78HU
US12ADD-HU.P65
78
27.7.2000, 0:53
C13/ReadError
A készülék nem tudta elolvasni az MD lemez
tartalomjegyzékét.
cVegye ki az MD lemezt, majd helyezze be
újból.
C14/TocError
A készülék nem tudta elolvasni az MD lemez
tartalomjegyzékét.
cHelyezzen be egy másik MD lemezt.
cHa lehet, törölje az MD lemez műsorszámait a
törlési funkcióval (48. oldal).
C41/CannotCopy
A műsorforrás egy kereskedelmi forgalomban
kapható adathordozó másolata, vagy CD-R
(írható CD) lemezt próbált meg felvenni.
cAz SCMS másolásvédelmi rendszer
korlátozza a digitális műsorforrásokról
készíthető digitális felvételek számát (74.
oldal). CD-R lemezre nem lehet felvenni.
CannotSYNC
• Nem helyezte be az MD lemezt, vagy a
behelyezett MD törlésvédett.
• Az MD lemezen nincs több szabad hely.
Complete!!
Az MD szerkesztési művelet sikeresen
befejeződött.
Disc Full!!
Az MD lemezen nincs több szabad hely.
Eject
Az MD készülék éppen kiadja a lemezt.
Impossible
• Nem lehetséges szerkesztési műveletet próbált
meg végrehajtani.
• A műsorszámokat a rendszer korlátai miatt
nem lehet egyesíteni.
Name Full
A lemez elnevezési kapacitása kimerült.
No Disc
A készülékben nincsen lemez.
Hibaüzenetek
Egy-egy művelet közben az alábbi hibaüzenetek
valamelyike jelenhet meg, vagy villoghat a
kijelzőn.
MD
Blank Disc
A behelyezett írható MD lemez teljesen új,
vagy az összes műsorszám törölve lett róla.
Cannot Edit
• Műsoros MD-t helyezett a készülékbe.
• Programozott vagy véletlen sorrendben
történő lejátszás közben próbálta meg a
műsorszámokat szerkeszteni.
—OVER—
Pillanat állj üzemmódban a M gombot
nyomva tartva elérte a lemez végét.
Push STOP !
Lejátszás közben megnyomta a PLAY MODE
gombot.
—Rehearsal—
Az MD műsorszám szétválasztási pozíciójának
kijelölését követő próbalejátszás közben
látható.
Smart Space
Digitális felvételkészítés közben kevesebb mint
30 másodperces szünet után ismét érkezett
bemenőjel.
Egyéb információk
Auto cut
Digitális felvételkészítés közben a készülék
pillanat állj üzemmódba kapcsolt, mert 30
másodpercig semmilyen jel nem érkezett, ezért
az MD készülék pillanat állj üzemmódba
kapcsolt.
No Name
Egy névvel nem rendelkező lemez vagy
műsorszám nevét próbálta meg kiírni.
(folytatódik)
Cannot REC
• Műsoros MD-t helyezett a készülékbe.
• Az üzemmódválasztót MD állásba kapcsolta.
79HU
US12ADD-HU.P65
79
27.7.2000, 0:53
Az öndiagnózis funkció (folytatás)
Standby (villog)
Ha az időzítőt beállította, de hosszú ideig nem
használta, a beállítások törlődtek, és nem
hívhatók elő. Ehhez hasonlóan, ha összeállított
egy lejátszási programot, de sokáig nem
használta, a program törlődött és nem lehet
lejátszani.
Text Protect
Az aktuális CD TEXT információkat nem lehet
felvenni az MD lemezre.
TOC Reading
A készülék az MD lemez tartalomjegyzékét
olvassa be a memóriába.
TOC Writing
A készülék éppen kimenti a felvételi vagy
szerkesztési információkat.
Track End
A szétválasztási funkció használata közben, a
szétválasztási pozíció elmozdításakor elérte az
MD lemez végét.
CD
Cannot Edit
CD TEXT lemezt próbált meg elnevezni.
Name Full
A memóriában már 50 lemeznév tárolva van.
—OVER—
Pillanat állj üzemmódban a * gomb nyomva
tartásával elérte a lemez végét.
TAPE
Cannot SYNC
Nincs kazetta a magnóban, vagy a törlésvédő
lemezkét eltávolította a kazettáról.
No TAB
A kazettára nem lehet felvenni, mert a
törlésvédő lemezkét eltávolította a kazettáról.
No tape
Nincs kazetta a magnóban.
TUNER
Cannot Edit
Egy a memóriában nem tárolt rádióadót próbált
meg elnevezni.
80HU
US12ADD-HU.P65
80
27.7.2000, 0:53
MinŒségtanúsítás
CD lejátszó
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a
CMT-CP33MD típusú audio torony a 2/
1984. (III.10.) IpM-BkM számú együttes
rendeletében előírtak szerint megfelel
a következő műszaki jellemzőknek:
Rendszer
Lézer
Emisszió:
Lézerteljesítmény
Frekvencia átvitel
ErŒsítŒ
Kimenőteljesítmény (DIN)(névleges)
30 + 30W
(6 ohm/1kHz, DIN, 230 V)
Tartós kimenőteljesítmény (referencia)
35 + 35W
(6 ohm/1kHz, 10% THD, 230 V)
Zenei kimenőteljesítmény (referencia)
85 + 85W (referencia)
Bemenetek
VIDEO IN (körkörös aljzat):
feszültség 250 mV, terhelő
impedancia 47 kohm
Kimenetek
LINE OUT (körkörös aljzat):
feszültség 250 mV,
impedancia 1 kohm
PHONES (sztereó minijack):
8 vagy több ohmos fejhallgatók
csatlakoztathatók
SPEAKER:
6-16 ohmos hangsugárzók
csatlakoztathatók
Kompakt digitális audio rendszer
Félvezető lézer (λ= 780 nm)
folyamatos
Max. 44,6 µW*
* kb. 200 mm távolságra az optikai
kiolvasófejtől, 7 mm-es rekesznyílásnál.
2 Hz - 20 kHz
MD lejátszó
Rendszer
Lézer
Emisszió:
Lézerteljesítmény
MinDisc digitális audio rendszer
Félvezető lézer (λ= 780 nm)
folyamatos
Max. 44,6 µW*
* kb. 200 mm távolságra az optikai
kiolvasófejtől, 7 mm-es rekesznyílásnál.
Mintavételezési frekvencia 44,1 kHz
Frekvencia átvitel
5 Hz - 20 kHz
Magnó
Felvételi rendszer
Frekvenciaátvitel
4 sáv, 2 csatorna sztereó
(DOLBY NR OFF)
40 Hz - 13000 Hz (±3 dB)
Type I (Sony) kazettával
40 Hz - 14000 Hz (±3 dB)
Type II (Sony) kazettánál
Szalagsebesség ingadozás ±0,13 % W.Peak (IEC)
0,07% W.RMS (NAB)
±0,2 % W.Peak (DIN)
Egyéb információk
(folytatódik)
81HU
US12ADD-HU.P65
81
27.7.2000, 0:53
MinŒségtanúsítás (folytatás)
Tuner
FM sztereó, FM/AM szuperheterodin tuner
FM tuner
Vételi frekvenciasáv
Antenna
Antenna csatlakozó
Középfrekvencia
87,5-108,0 MHz
(50 kHz-es léptető frekvencia)
FM huzalantenna
75 ohm aszimmetrikus
10,7 MHz
AM tuner
531 - 1602 kHz (9 kHz-es léptető
frekvencia)
Antenna
AM keretantenna
Külső antenna csatlakozó
Középfrekvencia
450 kHz
Általános jellemzŒk
Üzemi feszültség
220-240 V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
75 W
Érintésvédelmi osztály: II
Méretek (széxmaxmé) a kezelőszervekkel együtt
Erősítő/Tuner/Magnó/MD/CD
Kb. 190 x 252 x 280 mm
Tömeg
Erősítő/Tuner/Magnó/MD/CD
Kb. 7,5 kg
Mellékelt tartozékok
Távvezérlő (1 db)
AA (R6) elemek (2 db)
AM keretantenna (1 db)
FM huzalantenna (1 db)
Vételi frekvenciasáv
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
Hangsugárzó (SS-CCP33)
Hangsugárzó rendszer
Egységek
Mélysugárzó
Magas sugárzó
Névleges impedancia
Méretek (széxmaxmé)
Tömeg
2 utas, basszreflexes
12 cm , kónuszos
2,5 cm , szimmetrikus vezérlés
6 ohm
150 x 252 x 255 mm
kb. 2,6 kg/hangsugárzó
82HU
US12ADD-HU.P65
82
27.7.2000, 0:53
1 ?/1 (üzemi) kapcsoló
A távvezérlŒ
kezelŒszervei
2 CLOCK/TIMER SELECT gomb
Az időzítési értékek ellenőrzése vagy az időzítő
ki/be kapcsolása (67. és 69. oldal).
A készüléket a mellékelt távvezérlővel is
működtetheti.
Megjegyzés
CLOCK/TIMER SET gomb
Az óra és az időzítő beállítása (6,67 és 68. oldal).
3 PLAY MODE gomb
A távvezérlővel az alábbi funkciók nem
működtethetők:
— TUNING MODE beállítás a tunernél
— STEREO/MONO beállítás a tunernél
— Lemezek kivétele
— Felvétel MD-re vagy kazettára
— Egygombnyomásos lejátszás
Normál, véletlen sorrendű vagy programozott
lejátszásra kapcsolhat (23, 28, 29, 33 és 60.
oldal).
REPEAT gomb
Egyetlen műsorszám vagy az összes műsorszám
megismétlése (22. és 28. oldal).
BASS/TRE gomb
A mély és a magas hangszín beállítása (62.
oldal).
4 CURSOR T/t, m/M gombok
A CD, MD lemez és a tárolt rádióállomások
elnevezése, vagy az óra beállítása (6, 27, 46 és
64. oldal).
MD pillanat állj, illetve CD lejátszás vagy
pillanat állj üzemmódban a m/M gombbal
egy műsorszámon belül kereshet.
./> (AMS: automatikus zeneszám
érzékelő) gombok
Egyéb információk
N (lejátszás) gomb
X (pillanat állj) gomb
x (állj) gomb
5 VOLUME +/- gombok
A hangerő beállítása.
6 DSG gomb
Dinamikusabb hangzás előállítása (62. oldal).
(folytatódik)
83HU
US12ADD-HU.P65
83
27.7.2000, 0:53
A távvezérlŒ kezelŒszervei
(folytatás)
9 Számgombok
A CD és MD műsorszámok, illetve a tárolt
rádióadók kiválasztása.
0 CLEAR gomb
A kiválasztás törlése (24, 27, 30, 46 és 64. oldal).
qa SCROLL gomb
A lemeznév vagy a műsorszámcím
végiggörgetése a kijelzőn (27, 31 és 46. oldal).
DISPLAY gomb
A különböző információk megjelenítése a
kijelzőn (24, 25, 29, 30 és 64. oldal).
qs Üzemmódválasztó gombok
MD gomb
CD gomb
FUNCTION gomb
A kívánt műsorforrás kiválasztása.
E gomb többszöri megnyomásakor a
műsorforrások az alábbi sorrendben jelennek
meg:
7 SLEEP gomb
A kikapcsolás időzítő beállítása (65. oldal).
8 MENU/NO gomb
BAND, TUNER gomb
Rádióállomások tárolása, az „Edit Menu“ és a
„Setup Menu“ beállításainak tárolása, vagy
kilépés a szerkesztési műveletből.
NAME EDIT/CHARACTER gomb
Rádió üzemmódba kapcsolás, vagy az FM, illetve
AM hullámsáv kiválasztása.
TAPE gomb
A szövegbeviteli kijelzés bekapcsolása és a
karaktertípus kiválasztása (26, 45 és 63. oldal).
ENTER/YES gomb
Az óra, a programozott lejátszás beállítása, illetve
a rádióállomások tárolási vagy a szerkesztési
művelet befejezése.
84HU
US12ADD-HU.P65
84
27.7.2000, 0:53
A mısorszámtípusok
listája (PTY)
WEATHER
Időjárás.
NEWS
Hírműsorok.
CHILDREN
Fiataloknak szóló műsorok.
AFFAIRS
Olyan műsorok, amelyek egy-egy aktuális
hírt részletesebben tárgyalnak.
SOCIAL
Az emberekről és az őket befolyásoló
tényezőkkel foglalkozó műsorok.
INFO
Vásárlási, orvosi, stb. tanácsok.
RELIGION
Vallási tartalmú műsorok
SPORT
Sportműsorok.
PHONE IN
Olyan műsorok, ahol a hallgatók telefonon
keresztül vagy egy vitafórumban fejtik ki
nézeteiket.
EDUCATE
Oktató célú programok, illetve tanácsadó
műsorok.
FINANCE
Tőzsde információk, kereskedelem, stb.
DRAMA
Rádiójátékok és sorozatok.
TRAVEL
Utazással kapcsolatos műsorok. Ezek a
műsorok a TP/TA funkcióval nem
kereshetők.
CULTURE
Vallással, anyanyelvvel és társadalmi
problémákkal foglalkozó nemzeti és
regionális kulturális programok.
LEISURE
Szabadidő tevékenységekkel foglalkozó
műsorok, pl. kertészkedés, horgászat, főzés,
stb.
SCIENCE
Természettudományokkal és technikával
foglalkozó műsorok.
JAZZ
Jazz zene.
POP M
Népszerű zenei műsorok.
COUNTRY
Népzenei programok.
NATION M
Az adott nemzet vagy régió legnépszerűbb
slágerei.
OLDIES
Régi slágerek.
ROCK M
Rockzene.
EASY M
„Könnyű“ zeneszámok, rendszerint
autóvezetőknek.
FOLK M
Népzenei műsorok.
Egyéb információk
VARIED
A fentiektől eltérő típusú műsorok, pl.
riportok ünnepeltekkel, vetélkedők,
kabaréműsorok, stb.
DOCUMENT
Oknyomozó jellegű műsorok.
LIGHT M
Klasszikus zene, pl. hangszeres muzsika,
szólóének, kórusmű, stb.
TEST
A rendkívüli közlemények tesztelésére
szolgáló jel.
CLASSICS
Zenekari művek, kamarazene, opera, stb.
ALARM
Rendkívüli közlemény.
OTHER M
A fenti kategóriákba nem sorolható egyéb
zenei műfajok, pl. rhythm és blues, illetve
reggae.
NONE
A fentiekben nem definiált műsorszámok.
85HU
US12ADD-HU.P65
85
27.7.2000, 0:53
E,F,G
Index
A
A-B törlési funkció 49
Állomásnév 63
Analóg felvétel 31
Antennák 4
Áthelyezési funkció 51
Automatikus hangolás 19
Automatikus műsorforrás
kapcsolás 10,15,16,19
Automatikus szünet 39
Automatikus szünet 39
B
Beállítás
mélyhang 62
felvételi kivezérlés 41
hangzás 62
magashang 62
hangerő 9,14,16,18
Ébresztő funkció 66
Egyesítési funkció 53
Egygombnyomásos
lejátszás 10,15,16,19
Elemek 5
Elnevezés
CD 26
tárolt rádióadó 63
MD 45
Elnevezési funkció 45
Felvételek megvédése 32,72
Felvételek védelme 32,72
Felvételkészítés
CD-ről 10,32,56
rádióműsorról 19,35,68
MD-ről 59
kézi vezérléssel 34,61
mono felvétel 42
kazettára 12,21,56
MD-re 10,19,32
időzített felvétel 68
H,I,J,K
C
CD TEXT információ 25,34
CD-MD szinkronfelvétel 32
CD-TAPE szinkronfelvétel 56
Csatlakoztatás.
Lásd Komponensek
csatlakoztatása
D
Digitális felvétel 31
Dinamikusabb
hang előállítása 62
Hangsugárzók 4
Hangzás beállítása 62
Hibaelhárítás 74
Időgép felvétel 35
Időzítő
elalvás zenére 65
időzített felvétel 68
ébredés zenére 66
Ismételt lejátszás 22,28
Jelszint vezérlésű jelölés 37
Kézi hangolás 19
Kijelző 25,30
Kikapcsolás időzítő 65
Komponensek csatlakoztatása
opcionális
berendezések 69
antennák 4
hálózati vezeték 5
hangsugárzók 4
Külső berendezések 69
L
Lejátszás
CD 9,22
magnókazetta 15
MD 14,28
műsorszámok véletlen
sorrendben 23,28
műsorszámok a kívánt
sorrendben 23,29
műsorszámok
ismételten 22,28
Lemeznév 26
M
Másolásvédelmi rendszer 74
MD-TAPE szinkronfelvétel 60
Memória törlése 78
Mielőtt
az MD-t
szerkesztené 44
felvételt készítene
egy MD-re 31
Miután
az MD-t szerkesztette 44
felvételt készített
egy MD-re 32
Műsorszám jelölés 37,38
Műsorszám törlési funkció 47
Műsorszámtípusok 85
86HU
US12ADD-HU.P65
86
27.7.2000, 0:53
N
Normál lejátszás 9,14,15
O
Óra beállítás 6
Óra beállítása 6
Öndiagnózis kijelzés 78
P,Q
Programozott lejátszás 23,29
R
Rádióállomások tárolása 7
Rádióállomások
tárolása 7
hangolása 18
Rádióhallgatás 18
Rádiós adatrendszer 65
Rendszer korlátai 73
S
Szétválasztási funkció 52
T
U,V,W,X,Y,Z
Üzenetek 79
Véletlen sorrendű
lejátszás 23,28
Visszavonási funkció 55
TAPE-MD szinkronfelvétel 16
Tárolt rádióállomások
behívása 18
Teljes törlési funkció 48
Törlés
műsorszám-részlet 49
egyetlen műsorszám 47
műsorszám száma 53
MD összes
műsorszáma 48
MD elnevezései 47
Törlési funkció 47
Egyéb információk
87HU
US12ADD-HU.P65
87
27.7.2000, 0:53
Download PDF

advertising