Sony | CMT-BX30R | Sony CMT-BX30R Használati útmutató

3-293-639-11(1)
Mikro hifi
komponens
rendszer
Kezelési útmutató
CMT-BX30R
© 2008 Sony Corporation
Cover.indd 1
2008. 07. 01. 6:19:26
FIGYELEM
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli
edényt, pl. virágvázát a készülékre.
A készüléket könnyen hozzáférhető
hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
Amennyiben bármilyen rendellenességet
észlel a készülék működésében, azonnal
húzza ki a hálózati aljzatból.
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben elhelyezni és működtetni
(pl. könyvszekrényben vagy beépített
fülkében).
Ne tegye ki az elemeket vagy az elemeket
tartalmazó készüléket erős hősugárzásnak
például közvetlen napütésnek, tűznek vagy
hasonlónak.
FIGYELEM
Ha ezzel a készülékkel együtt más optikai
eszközt is használ, növekszik a szem
veszélyeztetettsége.
Az egyesült államokbeli és kanadai
vásárlók kivételével
A készülék besorolása „CLASS 1 LASER”
termék (1. osztályú lézerberendezés). Ez
a jelölés a készülék alján vagy hátoldalán
található.
Csak az európai modellnél
A fej- és fülhallgatók erős hangnyomása
halláskárosodást okozhat.
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói
számára.
Ezt a terméket a Sony Corporation
(Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)
gyártotta. A termékbiztonsággal és az
EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország,
70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.)
a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása (Használható
az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A
termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Érvényes a következő tartozékra is:
távvezérlő.
2HU
GB_1_WARNING.indd 2
2008. 07. 01. 6:19:17
Feleslegessé vált
elemek hulladékként
való eltávolítása
(Használható az
Európai Unió és
egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a termékhez
mellékelt elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Az elemek hulladékként való
elhelyezésének szakszerű módjáról történő
gondoskodás segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó kapcsolat szükséges a beépített
elemekkel, az elemek eltávolításához
szakember szükséges. Az elemek szakszerű
hulladékkezelése érdekében a készülék
hasznos élettartamának végén adja le
azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen.
Más típusú elemek esetében olvassa el az
útmutató azon szakaszát, mely az elemek
szakszerű eltávolítását részletezi. Az
elemeket adja le a használt elemek számára
kijelölt hulladékgyűjtő helyen.
A termék vagy az elemek újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
DualDisc (kettős formátumú)
lemezek
A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas
lemezeket takar, melyek egyik oldalán a
DVD-lejátszók által lejátszható tartalom,
a másik oldalukon digitális hanganyag
található. Mivel a hanganyagot tartalmazó
oldal nem felel meg a Compact Disc (CD)
szabványnak, az ilyen lemezek lejátszása
nem garantált.
Másolásvédelemmel ellátott zenei
lemezek
Ez a készülék a Compact Disc (CD)
szabványnak megfelelő lemezek
lejátszására képes. Napjainkban egyre
több lemeztársaság másolásvédelemmel
ellátott zenei CD-lemezeket hoz
forgalomba. Kérjük, ne feledje, hogy ezek
között lehetnek olyanok is, melyek nem
felelnek meg a CD-szabványnak, ezért
ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
 A „WALKMAN” és a „WALKMAN”
logo a Sony Corporation bejegyzett
védjegyei.
 Az MPEG Layer-3 hangtömörítési
technológia és szabadalom
felhasználása a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyével történt.
 A Windows Media a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és egyéb
országokban.
3HU
GB_1_WARNING.indd 3
2008. 07. 01. 6:19:17
Tartalomjegyzék
Részegységek és kezelőszervek ...... 5
A kijelzőn megjelenő
információk ............................................ 9
Kezdeti lépések
A rendszer megfelelő
csatlakoztatása....................................10
Az óra beállítása .................................12
Egyebek
Hibaelhárítás........................................25
Üzenetek ...............................................30
Óvintézkedések ..................................31
Minőségtanúsítás...............................32
A rendszerrel kompatibilis
USB-eszközök ......................................34
Alapműveletek
CD-, MP3 lemez lejátszása ..............13
Rádió hallgatása .................................14
Felvétel lemezről
USB-eszközre .......................................15
Zenelejátszás USB-eszközről ..........18
Külső készülék használata...............20
A hang beállítása................................21
A kijelzések beállítása .......................21
További műveletek
Egyéni lejátszási program
összeállítása
(Programozott lejátszás) ..................22
Rádióállomások tárolása .................23
Az időzítők használata .....................24
4HU
Table of Contents.indd 4
2008. 07. 01. 6:19:08
Az útmutatóban szereplő magyarázatok és utasítások főleg a távvezérlőn található
kezelőszervekre vonatkoznak, azonban az ismertetett műveletek a készülék azonos vagy
hasonló elnevezésű gombjaival is végrehajthatók.
Készülék
Első oldal
Részegységek és kezelőszervek
Részegységek és kezelőszervek
Felső oldal
folytatódik
GB_2_Guide to parts and controls.indd 5

5HU
2008. 07. 01. 6:18:59
Távvezérlő

USB MEMORY jelző
Akkor világít, ha egy külső USB-eszköz
csatlakoztatva van a készülékhez.

 (nyit/zár) gomb (13. oldal)
A lemeztartó kinyitása vagy bezárása.

AUDIO IN aljzat (20. oldal)
Külső audio komponens csatlakoztatása.

PHONES aljzat
Fejhallgató csatlakoztatása.

(USB) aljzat (15., 18., 34. oldal)
Külső USB-eszköz csatlakoztatása.


/ (bekapcsoló) gomb (12., 24.,
29. oldal)
A rendszer bekapcsolása.

STANDBY jelző (21., 25. oldal)
Lejátszás-, és funkciógombok
Készülék: USB  (lejátszás,
szünet) gomb (18. oldal)
Az USB funkció kiválasztása.
Ezzel a gombbal indíthatja el vagy
szüneteltetheti a lejátszást a külső USBeszközről.
Távvezérlő: USB gomb (14. oldal)
Akkor világít, ha a rendszer ki van
kapcsolva.
Az USB funkció kiválasztása.

Készülék: CD  (lejátszás,
szünet) gomb (13. oldal)
Távvezérlés érzékelő (25. oldal)
A CD funkció kiválasztása.
Ezzel a gombbal indíthatja el vagy
szüneteltetheti a lejátszást a lemezről.
Távvezérlő: CD gomb (13. oldal)
A CD funkció kiválasztása.
6HU
GB_2_Guide to parts and controls.indd 6
2008. 07. 01. 6:19:00
Ezzel a gombbal indíthatja el vagy
szüneteltetheti a lejátszást.

ENTER gomb (12., 15., 16., 17., 22.,
23., 24. oldal)
A beállítások tárolása.
TUNER/BAND gomb (14. oldal)

A TUNER funkció kiválasztása. Ezzel a
gombbal választhatja ki az FM vagy AM
vételi módot.
/ (vissza/előre) gomb
(13., 16., 17., 19., 22., 24. oldal)
Készülék: AUDIO IN gomb (20.
oldal)
Az AUDIO IN funkció kiválasztása.
FUNCTION gomb (14., 20. oldal)
Ezzel a gombbal választhat a funkciók
közül.

Készülék: CD-USB SYNC/REC1
gomb (15., 16. oldal)
Egy műsorszám vagy fájl kiválasztása.
Készülék: TUNE +/− (hangolás)
gomb (14. oldal)
Távvezérlő: +/− (hangolás) gomb
(14., 23. oldal)
A kívánt állomás behangolása.
+/− (mappaválasztás) gomb
(13., 19., 22. oldal)
Egy mappa kiválasztása.
Felvétel lemezre a csatlakoztatott USBeszközről.
/ (gyors vissza/előre
csévélés) gomb (13., 19. oldal)

Egy bizonyos helyzet megkeresése egy
műsorszámban vagy fájlban.
USB MENU gomb (16., 17. oldal)
Műsorszámok és mappák törlése a
csatlakoztatott USB-eszközről.
A memória kiválasztása, ha az USBeszközön több, mint egy memória van.
Részegységek és kezelőszervek
Távvezérlő:  (lejátszás) gomb,
 (szünet) gomb

Készülék: VOL +/− gomb (13., 14.,
18., 20. oldal)
Távvezérlő: VOLUME +/− gomb
(13., 14., 18., 20. oldal)
A hangerő beállítása.
folytatódik
GB_2_Guide to parts and controls.indd 7

7HU
2008. 07. 01. 6:19:00


PLAY MODE/TUNING MODE
gomb (13., 14., 15., 19., 22., 23.
oldal)
Elemtartó (11. oldal)
CD-, MP3 lemez vagy külső USB-eszköz
lejátszásának kiválasztása.
A hangolási mód kiválasztása.
CLEAR gomb (22. oldal)


Hangzás gombok (21. oldal)
Készülék: DSGX gomb
Távvezérlő: EQ gomb
TUNER MEMORY gomb (23. oldal)
Hanghatás kiválasztása.

Készülék: /CANCEL (állj/
megszakítás) gomb (13., 14., 16.,
17., 19. oldal)
Távvezérlő:  (állj) gomb (13., 14.,
16., 17., 19. oldal)

Egy beprogramozott műsorszám vagy
fájl törlése.
Rádióállomás eltárolása.

DISPLAY gomb (21. oldal)
A megjelenítendő információk
kiválasztása.

SLEEP gomb (24. oldal)
A kikapcsolás időzítő beállítása.
A lejátszás leállítása.

CLOCK/TIMER SELECT gomb (24.
oldal)
CLOCK/TIMER SET gomb (12., 24.
oldal)
Az óra és az időzítő beállítása.

REPEAT/FM MODE gomb (13., 14.,
19. oldal)
Egy lemez, műsorszám vagy fájl ismételt
meghallgatása.
Az FM vételi mód kiválasztása (mono
vagy sztereó).
8HU
GB_2_Guide to parts and controls.indd 8
2008. 07. 01. 6:19:00
Részegységek és kezelőszervek
A kijelzőn megjelenő információk


Funkció
DSGX (21. oldal)


Audio formátum
Időzítő (24. oldal)


Lejátszási mód (13., 19. oldal)
CD-USB felvétel (15., 16. oldal)


Rádióvételi mód (14. oldal)
Rádióvétel (14. oldal)
Lejátszás, szünet

Szöveges információk
9HU
GB_2_Guide to parts and controls.indd 9
2008. 07. 01. 6:19:00
Kezdeti lépések
A rendszer csatlakoztatása
Jobb hangsugárzó
vagy
Bal hangsugárzó
Hálózati aljzat
 Hangsugárzóvezeték (piros/)
 Hangsugárzóvezeték (fekete/)
 AM keretantenna
 FM huzalantenna (Vízszintesen feszítse ki.)
 Fehér oldal, az észak-amerikai típusokhoz
 Barna oldal, egyéb régiók számára
10HU
GB_3_Hooking up the system securely.indd 10
2008. 07. 01. 6:18:49
 Antennák
 Hangsugárzók
Csak a vezeték csupaszolt végét illessze be
a SPEAKER aljzatba.
 Energiaellátás
A feszültségváltóval ellátott modellek
esetén állítsa be a feszültségváltót
(VOLTAGE SELECTOR) a helyi
viszonyoknak megfelelően.
Csatlakoztassa a csatlakozóvezetéket a
hálózati aljzatba.
Ha a csatlakozódugasz nem illeszthető be
a hálózati aljzatba, távolítsa el a mellékelt
csatlakozódugasz átalakítót (csak az
átalakítóval felszerelt modellek esetén).
Megjegyzések
 Átlagos használat mellett a távvezérlő
legalább 6 hónapig működik az elemekkel.
 Ne használjon együtt új és régi, vagy eltérő
gyártótól származó elemeket.
 Ha hosszabb ideig nem használja a
távvezérlőt, vegye ki belőle az elemeket, így
elkerülheti a kifolyó elektrolit és a korrózió
okozta meghibásodásokat.
Kezdeti lépések
Keressen olyan helyet, és helyzetet,
amely jó vételi minőséget biztosít, és így
helyezze el az antennát.
Helyezze az antennát távolabb
hangsugárzó-, a hálózati csatlakozóés az USB-vezetékektől a zajos vétel
megelőzése érdekében.
A rendszer mozgatása esetén
1 Vegye ki a CD-lemezeket a készülék
védelmében.
2 Nyomja meg a CD  gombot a CD
funkció kiválasztásához.
3 Tartsa nyomva a készüléken a VOL
+  és a DSGX  gombokat, majd
nyomja meg a   a „STANDBY”
megjelenéséig.
4 A „LOCK” megjelenése után húzza ki a
hálózati csatlakozóvezetéket.
A távvezérlő használata
Csúsztassa le és távolítsa el az elemtartó
rekesz fedelét , majd helyezze be a
két mellékelt AA (R6) típusú elemet
– először a  pólust – ügyelve az alábbi
ábrán látható polaritásra.
11HU
GB_3_Hooking up the system securely.indd 11
2008. 07. 01. 6:18:50
Az óra beállítása
Az óra beállításához a távvezérlőn lévő
gombokat használja.
1
Kapcsolja be a rendszert a /
 gombokkal.
2
Nyomja meg a CLOCK/TIMER
SET  gombot.
Az órakijelzés villogni kezd.
Ha a kijelzőn a „PLAY SET?” üzenet
villog, nyomja meg többször a
/  gombot a „CLOCK
SET?” kiválasztásához, majd nyomja
meg az ENTER  gombot.
3
A /  gomb többszöri
megnyomásával állítsa be az
órát, majd nyomja meg az
ENTER  gombot.
4
Ugyanezzel az eljárással állítsa
be a percet.
A hálózati vezeték kihúzása és
áramszünet esetén az óra beállításai
elvesznek.
Az órakijelzés megjelenítése a
rendszer kikapcsolt állapotában
Nyomja meg a DISPLAY  gombot. Az
órakijelzés 8 másodpercre megjelenik.
12HU
GB_3_Hooking up the system securely.indd 12
2008. 07. 01. 6:18:50
További műveletek
Alapműveletek
Nyomja meg a CD  gombot.
2
Helyezzen be egy lemezt.
Nyomja meg a készüléken a  
gombot, és helyezzen egy lemezt
a lemeztálcára a címkés oldalával
felfelé.
A lemeztálca bezárásához nyomja
meg ismét a   gombot a
készüléken.
A lemeztartót nem szabad
kézzel betolni, mert a készülék
meghibásodhat.
3
Indítsa el a lejátszást.
4
Állítsa be a hangerőt.
Nyomja meg a  gombot (vagy a
CD  gombot a készüléken) .
Nyomja meg a VOLUME +/− (vagy a
készüléken a VOL +/− gombot) .
Az ismétléses
lejátszás
kiválasztása
Alapműveletek
CD-, MP3 lemez
lejátszása
1 Válassza ki a CD funkciót.
Funkció
Gombnyomás
A lejátszás
 (vagy a készüléken
szüneteltetése a CD ) . A
lejátszás folytatásához
nyomja meg ismét a
gombot.
A lejátszás
 .
leállítása
Egy mappa
+/− .
kiválasztása
MP3 lemezen
Egy műsor/ .
szám vagy fájl
kiválasztása
Egy bizonyos /  tartsa
hely megkere- nyomva lejátszás
sése egy mű- közben, majd engedje fel
sorszámban
a kívánt pontnál.
vagy fájlban
REPEAT  többször
a „REP” vagy „REP1”
megjelenéséig.
A lejátszási mód megváltoztatása
Állj üzemmódban nyomja meg többször
a PLAY MODE  gombot. Választhat
normál lejátszást (a lemezen lévő
mappában található MP3 fájlok esetén
„ *” kerül kijelzésre), véletlen sorrendű
lejátszást („SHUF” vagy „
SHUF”*),
vagy programozott lejátszást („PGM”).
* CD-DA lemez lejátszása esetén a
(SHUF) lejátszás a normál (véletlen
sorrendű) lejátszással megegyezően
működik.
Megjegyzések az ismétléses
lejátszáshoz
 A lemezen lévő összes műsorszám vagy fájl
ismételten lejátszásra kerül, legfeljebb öt
alkalommal.
 „REP1” jelzi, ha egy műsorszám vagy fájl
ismételve lesz a leállításig.
folytatódik
GB_4_Playing a CD_ATRAC_MP3 disc.indd 13

13HU
2008. 07. 01. 6:18:38
Megjegyzések az MP3 lemezekről
 Ne mentsen más típusú fájlokat, vagy
felesleges mappákat az MP3 fájlokat
tartalmazó lemezre.
 Az MP3 műsorszámot nem tartalmazó
könyvtárak nem kerülnek lejátszásra.
 Az MP3 fájlok a rögzítés sorrendjében
kerülnek lejátszásra.
 A rendszer csak olyan MP3 fájlokat tud
lejátszani, melyeknek „.MP3” a kiterjesztése.
 Ha a lemezen olyan fájlok vannak melyek
kiterjesztése „.MP3”, de nem MP3 fájlok,
akkor a készülék zajt fog lejátszani, vagy meg
is hibásodhat.
 Legnagyobb értékek:
 mappák száma: 255 (beleértve a
gyökérmappát is),
 MP3 fájlok száma: 511,
 egy lemezen tárolható MP3 fájlok és
mappák száma: 512,
 mappa mélység (a könyvtárszerkezet): 8.
 A kompatibilitás nem garantált az összes
MP3 kódoló és író szoftverrel, felvevővel,
adathordozóval. A nem kompatibilis
MP3 lemezek zajt vagy szaggatott hangot
eredményezhetnek vagy lejátszásuk nem
lehetséges.
Megjegyzések többmenetes lemezek
lejátszásához
 Ha egy lemez CD-DA (vagy MP3) menettel
kezdődik, akkor azt CD-DA (vagy MP3)
lemezként ismeri fel a készülék, és a lejátszás
a következő menet eléréséig folytatódik.
 Egy kevert CD formátumú lemezt CD-DA
(audio) lemezként ismeri fel a készülék.
Rádió hallgatása
1 Válassza ki az „FM” vagy „AM”
hullámsávot.
Nyomja meg a FUNCTION gombot
(vagy a készüléken a TUNER/BAND
gombot)  többször.
2
A hangolási mód kiválasztása.
Nyomja meg többször a TUNING MODE
 gombot az „AUTO” megjelenéséig.
3
Hangolja be a kívánt állomást.
Nyomja meg a +/− (vagy a készüléken
a TUNE +/−) gombot . A keresés
önműködően megáll egy állomás
behangolásakor, és megjelenik a
„TUNED” és a „STEREO” (sztereó
adások esetén) felirat.
Ha egy RDS szolgáltatással
rendelkező állomást hangol be, az
állomás neve megjelenik a kijelzőn
(csak az európai modell esetén).
4
A hangerő beállítása.
Nyomja meg a VOLUME +/− (vagy a
készüléken a VOL +/−)  gombot.
Az önműködő keresés megállítása
Nyomja meg a   gombot.
Gyenge térerővel fogható állomás
behangolása
Ha a „TUNED” nem jelenik meg, és
a hangolás nem áll le, nyomja meg
többször a TUNING MODE  gombot
az „AUTO” és a „PRESET” eltűnéséig,
majd nyomja meg a +/− gombot (vagy
a TUNE +/− gombot a készüléken) 
többször, a kívánt állomás behangolásáig.
A zaj csökkentése a gyenge jelű FM
sztereó állomásoknál
14HU
GB_4_Playing a CD_ATRAC_MP3 disc.indd 14
A sztereó vétel kikapcsolásához nyomja
meg többször az FM MODE  gombot
a „MONO” megjelenéséig.
2008. 07. 01. 6:18:39
Ha USB-vezetékre van szükség,
a mellékelt USB-vezetékkel
csatlakoztassa az USB-eszközt.
A csatlakoztatni kívánt USB-eszköz
működésének részleteit lásd az USBeszköz kezelési útmutatójában.
Felvétel lemezről USBeszközre
Szinkronfelvétel
2
Válassza ki a CD-funkciót, majd
illessze be a felvenni kívánt
lemezt.
3
A CD-lejátszó állj állapotában
nyomja meg többször a PLAY
MODE  gombot a lejátszási
mód kiválasztásához.
Ha a lejátszást véletlen sorrendű,
ismétléses vagy programozott
lejátszás üzemmódban indítja el,
a lejátszási mód önműködően
megváltozik normál lejátszási módra
(ha nincsenek műsorszámok vagy
MP3 fájlok beprogramozva).
A lejátszási mód részleteit lásd „A
lejátszási mód megváltoztatása”
szakaszban (13. oldal).
4
Felvehet egy teljes lemezt egy USBeszközre.
1
Alapműveletek
Csatlakoztathatja a külön megvásárolható
USB-eszközt a készülék
(USB)
aljzatához  és rögzítheti a
műsorszámokat a lemezről az USBeszközre.
Kizárólag CD-DA és MP3 lemezről
készíthet felvételt.
A készülék által rögzített fájlok audio
formátuma MP3.
A felvételek mérete kb. 1Mb percenként
CD-lemezről történő felvétel esetén.
MP3 lemezről történő felvétel esetén
elképzelhető, hogy a fájl mérete nagyobb
lesz.
A rendszerhez csatlakoztatható USBeszközök listáját lásd az „A rendszerrel
kompatibilis USB-eszközök” (34. oldal)
fejezetben.
Nyomja meg a készüléken a CDUSB SYNC/REC1  gombot.
A „REC” villogni kezd, és a kijelzőn
a „CD SYNC”, „xxxMB Free” (az
USB-eszközön lévő szabad terület) és
a „Push Enter” felirat váltakozik.
Az USB-eszköz készen áll a felvételre
a CD-lejátszón pedig szünetel a
lejátszás.
Csatlakoztassa az írható USBeszközt az (USB) aljzathoz 
az ábrán látható módon.
5
Nyomja meg az ENTER 
gombot.
A felvétel megkezdődik. A felvétel
befejeződésekor a CD-lejátszó és az
USB-eszköz önműködően leáll.
USB-eszköz
folytatódik
GB_4_Playing a CD_ATRAC_MP3 disc.indd 15

15HU
2008. 07. 01. 6:18:39
Egy műsorszám vagy MP3 fájl
felvétele lejátszás közben (REC1)
A felvételi cél kiválasztása az USBeszközön
Egyszerűen felvehet éppen lejátszott
műsorszámokat vagy MP3 fájlokat az
USB-eszközre.
Ha az USB-eszköz több memóriával
rendelkezik (például saját memória és
memóriakártya), a felvétel elindítása
előtt kiválaszthatja a használni kívánt
memóriát.
1
1 Csatlakoztassa az USB-eszközt az
2
Csatlakoztasson egy írható USBeszközt a számítógép (USB)
aljzatához .
2 Válassza ki az USB-funkciót.
Nyomja meg az USB  gombot.
Válassza ki a CD funkciót, majd
helyezze be a felvenni kívánt
lemezt.
3
Válassza ki a felvenni kívánt
műsorszámot vagy MP3 fájlt,
majd indítsa el a lejátszást.
4
Nyomja meg a készüléken
a CD-USB SYNC/REC1  a
kiválasztott műsorszám vagy
MP3 fájl lejátszása közben.
A „REC” villogni kezd, és a kijelzőn
a „CD SYNC”, „xxxMB Free” (az
USB-eszközön lévő szabad terület) és
a „Push Enter” felirat váltakozik.
Az USB-eszköz készen áll a felvételre
a CD-lejátszón pedig szünetel a
lejátszás.
5
(USB) aljzathoz .
Nyomja meg az ENTER 
gombot.
A felvétel megkezdődik. A felvétel
befejezésekor a CD-lejátszó folytatja
a lejátszást.
3 Állj üzemmódban nyomja meg az
USB MENU  gombot a készüléken.
Megjelenik a „Select?” felirat. Ha
audio fájlt vagy mappát választott ki az
„Erase?” jelenik meg. A / 
többszöri megnyomásával válassza ki a
„Select?” opciót.
4 Nyomja meg az ENTER  gombot.
Megjelenik a memória neve.
A kijelzett név az USB-eszköz
jellemzőitől függ.
5 Nyomja meg többször a
/  gombot a memória
kiválasztásához.
Ha csak egy memória választható ki
lépjen a 6. lépésre.
A művelet megszakításához nyomja
meg a   gombot.
6 Nyomja meg az ENTER  gombot.
7 Indítsa el a lejátszást a
„Szinkronfelvétel” vagy „Egy
műsorszám vagy MP3 fájl
felvétele (REC1)” 2–5. lépéseinek
végrehajtásával.
A felvétel megállítása
Nyomja meg a   gombot.
16HU
GB_4_Playing a CD_ATRAC_MP3 disc.indd 16
2008. 07. 01. 6:18:39
Az USB-eszköz eltávolítása
1 Válassza ki az USB funkciót.
Nyomja meg az USB  gombot.
2 Állj üzemmódban tartsa nyomva a
készüléken a   gombot a „No
Device“ megjelenéséig.
Az USB-eszközre történő első felvételkor
létrejön egy „MUSIC” mappa,
közvetlenül a „ROOT” alatt. A „MUSIC”
mappában a mappák és fájlok az alábbi
felvételi eljárásnak megfelelően jönnek
létre.
Szinkronfelvétel1)
Felvételi
forrás
Audio fájlok vagy mappák törlése az
USB-eszközről
MP3
Törölhet fájlokat vagy mappákat az USBeszközről.
CD-DA
1 Csatlakoztasson egy írható USBeszközt az
(USB) aljzathoz .
2 Válassza ki az USB funkciót.
Nyomja meg az USB  gombot.
3 Nyomja meg többször a /
 vagy
+/−  gombot a
törölni kívánt audio fájl vagy mappa
kiválasztásához.
Felvételi
forrás
A felvételi forrással
megegyezik2)
„CDDA001”3)
Mappa név
MP3
„REC1”
CD-DA
1)
2)
3)
5 Nyomja meg az ENTER  gombot.
A kijelzőn megjelenik a „Track Erase?”
vagy „Folder Erase?” felirat.
A törlési művelet megszakításához
nyomja meg a   gombot.
Fájlnév
„TRACK001”4)
REC1 felvétel
4 Nyomja meg az USB MENU 
gombot a készüléken.
Megjelenik az „Erase?” üzenet.
Mappa név
4)
5)
5)
Alapműveletek
3 Távolítsa el az USB-eszközt.
A mappa és a fájl létrehozási szabályai
Fájlnév
A felvételi
forrással
megegyezik2)
„TRACK001”4)
Programozott lejátszás üzemmódban a
mappa neve „PGM_xxx”, a fájl neve pedig a
felvételi forrástól függ (CD-DA lemez vagy
MP3 lemez).
Akár 32 karakteres név is hozzárendelhető.
A mappanevek sorszáma sorban kerül
hozzárendelésre 999-ig (a „ROOT” és a
„MUSIC” mappát is beleértve).
A fájl sorszáma sorban kerül hozzárendelésre.
Az új fájl a „REC1” mappában kerül tárolásra
minden alkalommal a REC1 elvégzésekor.
6 Nyomja meg az ENTER  gombot.
A kiválasztott audio fájl vagy mappa
törlődik.
folytatódik
GB_4_Playing a CD_ATRAC_MP3 disc.indd 17

17HU
2008. 07. 01. 6:18:39
Megjegyzések
 Ne távolítsa el az USB-eszközt felvétel vagy
törlés közben, mert ettől megsérülhetnek
az USB-eszközök adatai vagy károsodhat az
USB-eszköz.
 Ne csatlakoztassa az USB-eszközt USB
elosztón (hub) keresztül.
 CD-lemezről történő felvétel esetén a
műsorszámok 128 kbps bitsűrűségű MP3
fájlban kerülnek tárolásra. MP3 lemezről
történő felvétel esetén az MP3 fájlok
bitsűrűsége megegyezik az eredeti MP3
fájlokkal.
 MP3 lemezről történő felvétel esetén nincs
hangkimenet és megjelenik a „High Speed”
felirat.
 A CD text információk nem kerülnek
rögzítésre a felvett MP3 fájlokban.
 Ha félidőben megszakítja a felvételt, az MP3
fájl a megszakítási pontig készül el.
 A felvétel önműködően megszakad, ha:
 felvétel közben elfogy a szabad terület az
USB-eszközön.
 az USB-eszközön tárolható audio fájlok
száma eléri a rendszer által felismert
legnagyobb számot.
 Az egy USB-eszközön tárolható fájlok és
mappák száma nem lehet több, mint 999 (a
„ROOT” és „MUSIC” mappákat is beleértve).
Az audiofájlok és mappák legnagyobb száma
az audiofájltól és a könyvtárszerkezettől
függően eltérő lehet.
 Véletlen sorrendű vagy programozott
lejátszás üzemmódban nem törölhet
audiofájlokat és mappákat.
 Ha a törölni kívánt mappa nem MP3,
WMA vagy AAC formátumú fájlokat vagy
almappákat tartalmaz azok nem kerülnek
törlésre.
 Ha a felvenni kívánt fájl vagy mappa neve
már létezik az USB-eszközön, a névhez egy
sorszem kerül hozzáadásra, az eredeti mappa
vagy fájl felülírása nélkül.
Zene hallgatása USBeszközről
Hallgathat USB-eszközről tárolt
műsorszámokat.
A rendszer az alábbi audio formátumokat
tudja lejátszani:
MP3*/WMA*/AAC*
A rendszerrel használható USB-eszközök
listáját lásd „A rendszerrel kompatibilis
USB-eszközök” (34. oldal) fejezetben.
* A rendszer nem tudja lejátszani a
másolásvédelemmel (Digital Rights
Management – digitális jogosultság kezelés)
rendelkező fájlokat.
A rendszerrel nem lehet lejátszani online
zeneáruházakból letöltött műsorszámokat.
1
Válassza ki az USB funkciót.
2
Csatlakoztasson egy külön
megvásárolható USB-eszközt az
(USB) aljzathoz .
Nyomja meg az USB  gombot.
Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a
kijelző az alábbiak szerint változik:
„Reading”  „Storage Drive*”
* USB tárolóeszköz csatlakoztatásakor a
kötetcímke jelenik meg, amennyiben az
eszköz rendelkezik ilyennel.
Megjegyzés
A csatlakoztatott USB-eszköz típusától
függően elképzelhető, hogy a „Reading”
megjelenése előtt eltelik 10 másodperc.
3
Indítsa el a lejátszást.
4
Állítsa be a hangerőt.
Nyomja meg a  (vagy a készüléken
az USB )  gombot.
Nyomja meg a VOLUME +/− (vagy a
készüléken a VOL +/−)  gombot.
18HU
GB_4_Playing a CD_ATRAC_MP3 disc.indd 18
2008. 07. 01. 6:18:39
vagy programozott lejátszás („PGM”)
lejátszási módot.
További műveletek
Ehhez a
funkcióhoz
a lejátszás
szüneteltetése
Egy mappa
kiválasztása
Egy fájl
kiválasztása
Egy fájl
bizonyos
pontjának
megkeresése
... (vagy a készüléken
az USB ) 
gombot. A lejátszás
folytatásához nyomja
meg újból.
... . A lejátszás
folytatásához nyomja
meg a  (vagy
a készüléken az
USB ) * gombot.
A folytatólagos lejátszás
kikapcsolásához nyomja
meg ismét a  
gombot.
...
+/−  gombot.
.../ 
gombot.
.../  gombot
lejátszás közben és
tartsa nyomva, majd a
kívánt pontnál engedje
fel.
Az ismétléses ...REPEAT  gombot
többször a „REP” vagy a
lejátszás
„REP1” megjelenéséig.
kiválasztása
Az USB-eszköz ...  gombot és
eltávolítása
tartsa nyomva a „No
Device” megjelenéséig,
majd távolítsa el az
USB-eszközt.
* Változó bitsűrűségű (VBR) MP3 vagy
WMA fájl lejátszásakor elképzelhető, hogy
a rendszer nem pontosan a leállítási pontnál
folytatja a lejátszást.
Megjegyzések az USB-eszközről
 Lejátszás közben nem lehet lejátszási módot
váltani.
 Előfordulhat, hogy a lejátszás elindítása
hosszabb időt vesz igénybe, ha:
 a könyvtárszerkezet bonyolult,
 a memória nagyon sok adatot tartalmaz.
 Az USB-eszköz behelyezésekor a rendszer
beolvassa az USB-eszközön lévő összes fájlt.
Ha sok mappa vagy fájl található az USBeszközön az olvasás befejezése hosszabb időt
vehet igénybe.
 Ne csatlakoztassa a rendszert és az USBeszközt USB elosztón (hub) keresztül.
 Egyes USB-eszközök esetén elképzelhető,
hogy a műveletek elvégzését a rendszer
késleltetheti.
 Elképzelhető, hogy a rendszer nem támogatja
az USB-eszköz minden funkcióját.
 A rendszer lejátszási sorrendje eltérő lehet
a csatlakoztatott USB-eszköz lejátszási
sorrendjétől.
 Az USB-eszköz eltávolítása előtt tartsa
nyomva a készüléken a   gombot, és
ellenőrizze a „No Device” megjelenését. Ha
az USB-eszközt a „No Device” megjelenése
előtt távolítja el az USB-eszközön tárolt
adatok vagy az USB-eszköz megsérülhet.
 Ne mentsen egyéb típusú fájlokat vagy
felesleges mappákat az audio fájlokat tároló
USB-eszközre.
 Az audio fájlokat nem tartalmazó mappák
átugrásra kerülnek.
 Az egy USB-eszközön tárolt audio fájlok és
mappák legnagyobb száma 999 (a „ROOT”
és „MUSIC” mappákat is beleértve).
Az audio fájlok és mappák legnagyobb száma
a fájl és könyvtárszerkezettől függően eltérő
lehet.
Alapműveletek
A lejátszás
leállítása
Nyomja meg a...
A lejátszási mód megváltoztatása
Nyomja meg többször a PLAY MODE
 gombot az USB-eszköz leállásáig.
Kiválaszthatja a normál („ ” a
mappában vagy az USB-eszközön lévő
összes műsorszám ismétlése), véletlen
sorrendű („SHUF” vagy „
SHUF”),
folytatódik
GB_4_Playing a CD_ATRAC_MP3 disc.indd 19

19HU
2008. 07. 01. 6:18:39
 A rendszeren lejátszhat audio formátumok az
alábbiak:
 MP3: kiterjesztés: „.mp3”
 Windows Media Audio fájl: kiterjesztés:
„.wma”
 AAC: kiterjesztés: „.m4a”
Ha a fájlnevek tartalmazzák a fenti
kiterjesztéseket, de a pillanatnyi fájl
különbözik ettől, akkor a készülék zajt fog
lejátszani, vagy akár meg is hibásodhat.
 A kompatibilitás nem garantált az
összes kódoló, író szoftverrel, felvevővel,
adathordozóval. A nem kompatibilis
USB-eszközök zajt, vagy szaggatott hangot
eredményezhetnek, vagy lejátszásuk nem
lehetséges.
Külső audiokészülékek
használata
1 Csatlakoztassa a külső audio
komponenst a készülék
AUDIO IN aljzatához  (külön
megvásárolható) analóg
audiovezeték alkalmazásával.
2
Csökkentse le a hangerőt.
Nyomja meg a VOLUME − (vagy a
készüléken a VOL −)  gombot.
3
Válassza ki az AUDIO IN funkciót.
Nyomja meg többször a FUNCTION
(vagy a készüléken az AUDIO IN) 
gombot.
4
Indítsa el a lejátszást a
csatlakoztatott berendezésen.
5
Állítsa be a hangerőt.
Nyomja meg a VOLUME +/− (vagy a
készüléken a VOL +/−) gombot .
20HU
GB_4_Playing a CD_ATRAC_MP3 disc.indd 20
2008. 07. 01. 6:18:40
A hang beállítása
A kijelzések beállítása
Hanghatás beállítása
Ehhez a
funkcióhoz
A kijelzőn
megjelenő
információ
módosítása1)
Az órakijelzés
megjelenítése
a rendszer
kikapcsolt
állapotában
Nyomja meg a...
...DSGX  gombot a
készüléken.
...EQ  gombot
többször a „BASS”
vagy „TREBLE”
kiválasztásához, majd
a +/−  gombot
többször a szint
beállításához.
Nyomja meg a...
...DISPLAY  gombot
többször a rendszer
bekapcsolt állapotában.
...DISPLAY  gombot
a rendszer kikapcsolt
állapotában2). Az
óra 8 másodpercre
megjelenik.
Alapműveletek
Ehhez a
funkcióhoz
Dinamikusabb
hang
létrehozása
(Dynamic
Sound
Generator
X-tra)
A hanghatás
beállítása
1)
Megtekintheti a CD-, MP3 lemez
információit, például:
 műsorszám vagy fájl száma normál
lejátszásakor,
 műsorszám vagy fájl neve („ ”) normál
lejátszásakor,
 előadó neve („ ”) normál lejátszásakor,
”) normál
 album vagy mappa neve („
lejátszásakor,
 teljes lejátszási idő állj üzemmódban.
2)
Ha a rendszer ki van kapcsolva a STANDBY
jelző  világít.
Megjegyzések a kijelzésekről
 A nem megjeleníthető karakterek helyén „_”
kerül kijelzésre.
 Az alábbiakat nem jelzi ki a készülék:
 a lejátszási módtól függően a CD-DA
lemez teljes lejátszási ideje,
 egy MP3 lemez és USB-eszköz teljes lejátszási ideje és a lejátszásból hátralévő idő.
 A következők kijelzése nem megfelelő:
 az olyan könyvtár és fájl nevek, amelyek
nem felelnek meg az ISO 9660 1-es,
2-es szintnek vagy a Joliet kiterjesztett
formátumnak.
 Az alábbiakat nem jelzi ki a készülék:
 MP3 fájlok ID3 mező információi 1-es
vagy 2-es ID3 mező változat esetén (egy
MP3 lemez esetén 62 karakterig).
21HU
GB_4_Playing a CD_ATRAC_MP3 disc.indd 21
2008. 07. 01. 6:18:40
További műveletek
4
Egyéni lejátszási
program összeállítása
CD
Ha a program teljes lejátszási
ideje egy CD esetén meghaladja
a 100 percet, vagy a CD-ről olyan
műsorszámot választott ki aminek a
száma 21 vagy nagyobb, vagy ha egy
MP3 fájlt választott ki, a kijelzőn a
„– –.– –” jelenik meg.
(Programozott lejátszás)
1
Válassza ki a kívánt funkciót.
CD
Nyomja meg a CD  gombot a CD
funkció kiválasztásához.
USB
Nyomja meg az USB  gombot az
USB funkció kiválasztásához.
2
Állj üzemmódban nyomja meg
többször a PLAY MODE 
gombot a „PGM” megjelenéséig.
3
Nyomja meg többször a
/  gombot amíg
a kívánt műsorszám száma
megjelenik.
Fájlok programozása esetén nyomja
meg többször a
+/−  gombot
először a kívánt könyvtár, majd a
kívánt fájl kiválasztásához.
Példa: ha műsorszámokat programoz
CD-ről
Kiválasztott műsorszám
vagy fájl száma
A program teljes
lejátszási ideje
(beleértve a kiválasztott
műsorszámot vagy fájlt)
A műsorszám vagy fájl
programhoz adásához nyomja
meg az ENTER  gombot.
USB
A teljes lejátszási idő nem jeleníthető
meg, ezért a „– –.– –” jelenik meg.
5
További műsorszámok vagy
fájlok kiválasztásához, akár
25 műsorszámig vagy fájlig,
ismételje meg a 3–4. lépéseket.
6
A programozott műsorszámok
vagy fájlok lejátszásához nyomja
meg a   gombot.
A program elérhető marad, amíg ki
nem nyitja a lemeztartó fiókot vagy
eltávolítja az USB-eszközt. A program
ismételt lejátszáshoz nyomja meg
ismét a   gombot.
A programozott lejátszás törlése
Állj üzemmódban nyomja meg többször
a PLAY MODE  gombot a „PGM”
eltűnéséig.
A program utolsó műsorszámának
vagy fájljának törlése
Állj üzemmódban nyomja meg a CLEAR
 gombot.
22HU
GB_5_Creating your own program(Program Play).indd 22
2008. 07. 01. 6:18:27
Rádióállomások
tárolása
Eltárolhatja kedvenc rádióállomásait és
elérheti ezeket közvetlenül a megfelelő
memóriahely számának kiválasztásával.
A rádióállomások tárolásához használja a
távvezérlő gombjait.
Hangolja be a kívánt állomást
(lásd a „Rádió hallgatása”
fejezetet (14. oldal)).
2
Nyomja meg a TUNER MEMORY
 gombot.
Egy tárolt állomás előhívásához
nyomja meg többször a TUNING
MODE  gombot, amíg a
„PRESET” megjelenik, majd
nyomja meg többször a +/− 
gombot a kívánt memóriahely
kiválasztásához.
További műveletek
1
6
Memóriahely szám
3
Nyomja meg többször a +/− 
gombot a kívánt memóriahely
szám kiválasztásához.
Ha ezen a memóriahelyen már tárolt
egy állomást, akkor az felülíródik az
új állomással.
4
Nyomja meg az ENTER 
gombot.
5
További állomások tárolásához
ismételje meg az 1–4. lépéseket.
20 FM és 10 AM állomást tárolhat el.
Áramkimaradás vagy a hálózati
csatlakozóvezeték kihúzása esetén a
tárolt állomások még körülbelül fél
napig megőrződnek.
23HU
GB_5_Creating your own program(Program Play).indd 23
2008. 07. 01. 6:18:28
Az időzítők használata
4
A rendszer két időzítő funkcióval
rendelkezik. Ha a lejátszás időzítőt és a
kikapcsolás időzítőt együtt használja,
akkor a kikapcsolás időzítő rendelkezik
elsőbbséggel.
Elalvás időzítő:
Zenehallgatás közben aludhat el. A
funkció akkor is működik, ha az óra
nincs beállítva.
Nyomja meg többször a SLEEP 
gombot.
 gombot az óra beállításához, majd
nyomja meg az ENTER  gombot.
A perc kijelzés villogni kezd. A fenti
eljárás alkalmazásával állítsa be a percet.
5
Használja a 4. lépésben
ismertetett eljárást a lejátszás
befejezési idejének a
beállításához.
6
Válassza ki a műsorforrást.
Nyomja meg többször a /
Ha kiválasztja az „AUTO” opciót, a
rendszer önműködően kikapcsol az
éppen lejátszott lemez megállásakor, vagy
100 perc elteltével.
Lejátszás időzítő:
A beállított időpontban felébredhet CD,
USB-eszköz vagy rádió hallgatására.
A lejátszás időzítő beállításához a
távvezérlő gombjait használja. Győződjön
meg róla, hogy az óra be van-e állítva.
1
Készítse elő a műsorforrást.
Készítse elő a jelforrást, majd nyomja
meg a VOLUME +/−  gombot a
hangerő beállításához.
Ha egy megadott CD műsorszám
vagy fájl lejátszásával szeretne
kezdeni, készítse el a programot (22.
oldal).
2
3
Állítsa be a bekapcsolás
időpontját.
Nyomja meg többször a /
 gombot a kívánt hangforrás
megjelenéséig, majd nyomja meg
az ENTER  gombot. A kijelzőn
megjelenik az időzítő beállítása.
7
Nyomja meg a /  gombot a
rendszer kikapcsolásához.
A rendszer 15 másodperccel a
beállított idő előtt bekapcsol. Ha a
rendszer a beállított időpontban be
van kapcsolva, a lejátszás időzítő nem
fog működni.
Az időzítő ellenőrzése illetve aktiválása
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SELECT
, és többször a /  gombot
a „PLAY SEL?” megjelenéséig, majd
nyomja meg az ENTER  gombot.
Nyomja meg a CLOCK/TIMER
SET  gombot.
A lejátszás időzítő törlése
Nyomja meg többször a
/  gombot a „PLAY
SET?” kiválasztásához, majd
nyomja meg az ENTER 
gombot.
A beállítás megváltoztatása
Megjelenik az „ON TIME” felirat, és
az óra kijelzés villog.
Ismételje meg a fenti eljárást a „TIMER
OFF” megjelenéséig, majd nyomja meg
az ENTER  gombot.
Ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.
Hasznos tanács
A lejátszás időzítő mindaddig beállítva marad,
amíg nem törli a beállítást.
24HU
GB_5_Creating your own program(Program Play).indd 24
2008. 07. 01. 6:18:28
Egyebek
Hibaelhárítás
1 Ellenőrizze, hogy a hálózati vezeték
és a hangsugárzóvezetékek
csatlakoztatása megtörtént-e, és
megfelelő-e.
2 Ellenőrizze az alábbi hibalistát, és
Ha a STANDBY jelző villog
Azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és ellenőrizze az
alábbiakat.
 Rendelkezik-e a készülék
feszültségválasztó kapcsolóval,
és az a megfelelő állásba van-e
kapcsolva?
 Csak a mellékelt hangsugárzókat
használja?
 Valamilyen tárgy takarja a
rendszer tetején vagy hátulján lévő
szellőzőnyílásokat?
Ha a STANDBY jelző  abbahagyta
a villogást, csatlakoztassa újra a
hálózati vezetéket, és kapcsolja be a
rendszert. Ha a probléma továbbra
is fennáll, lépjen kapcsolatba a
legközelebbi Sony márkaszervizzel.
Általános jelenségek
Csak egy csatornán hallható
hang vagy a két oldal hangereje
kiegyensúlyozatlan.
 Amennyire lehet szimmetrikusan
helyezze el a hangsugárzókat.
 Csak a mellékelt hangsugárzókat
csatlakoztassa.
A távvezérlő nem működik.
 Távolítson el minden akadályt a
távvezérlő és a készülék távvezérlés
érzékelője  közül, és helyezze
távolabb a készüléket gerjesztési elven
működő fényforrásoktól.
 Irányítsa a távvezérlőt a készülék
érzékelőjére.
 Vigye közelebb a távvezérlőt a
készülékhez.
A STANDBY jelző  tovább világít a
hálózati csatlakozóvezeték kihúzása
után.
 Elképzelhető, hogy a STANDBY jelző
 nem kapcsol ki azonnal a hálózati
csatlakozóvezeték kihúzása után. A
jelenség nem utal meghibásodásra. A
jelző körülbelül 40 másodperc után
kikapcsol.
CD-, MP3 lejátszó
Ugrik a hang, vagy a lemez nem
játszható le.
 Tisztítsa meg a lemezt, majd helyezze
be újra.
 Helyezze a készüléket rezgésmentes
helyre (például egy rögzített állványra).
 Helyezze a hangsugárzókat távolabb
a készüléktől, vagy állítsa őket
külön állványra. Nagy hangerőnél a
hangsugárzó rezgése okozhatja a hang
ugrását.
folytatódik
GB_6_Troubleshooting.indd 25
Egyebek
hajtsa végre a tanácsolt hibaelhárító
műveletet.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkakereskedővel.
Erős zúgás vagy zaj.
 Helyezze a készüléket távolabb a
zajforrástól.
 Csatlakoztassa a készüléket egy másik
hálózati aljzatba.
 Szereljen fel zajszűrőt (külön
megvásárolható) a hálózati
csatlakozóvezetékre.

25HU
2008. 07. 01. 6:18:15
A lejátszás nem az első
műsorszámmal kezdődik.
 A normál lejátszási módba történő
visszatéréshez nyomja meg többször a
PLAY MODE  gombot a „PGM” és a
„SHUF” eltűnéséig.
A lejátszás elkezdése tovább tart a
szokásosnál.
 Az alábbi lemezek esetén a lejátszás
elindítása hosszabb időt vehet igénybe:
 bonyolult könyvtárfelépítést
tartalmazó lemez,
 többmenetes lemez,
 lezáratlan lemez (olyan lemez,
amihez még lehet adatot hozzáadni),
 sok könyvtárat tartalmazó lemez.
USB-eszköz
Nem tudja elkezdeni a felvételt egy
USB-eszközre.
 Az alábbi problémák történhettek:
 az USB-eszköz megtelt,
 az USB-eszközön tárolt fájlok és
mappák száma elérte a felső korlátot,
 az USB-eszköz írásvédett.
A felvétel a befejezése előtt
megszakad.
 Nem támogatott USB-eszközt használ.
A támogatott USB-eszközök listáját
lásd „A rendszerrel kompatibilis USBeszközök” (34. oldal) szakaszban.
 Az USB-eszköz nincs megfelelően
megformázva. A formázás módját lásd
az USB-eszköz kezelési útmutatójában.
 Kapcsolja ki a rendszert és távolítsa
el az USB-eszközt. Ha az USB-eszköz
rendelkezik üzemi kapcsolóval,
kapcsolja ki és be miután eltávolította
a rendszerből. Ezután próbáljon ismét
felvételt készíteni.
 A felvételi és törlési műveletek
ismétlődése során az USB-eszköz
fájlrendszere töredezetté válhat. A
probléma kezelését lásd az USB-eszköz
kezelési útmutatójában. Ha a probléma
továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba
a legközelebbi Sony szakszervizzel.
A felvétel az USB-eszközre sikertelen.
 Nem támogatott USB-eszközt használ.
A támogatott USB-eszközök listáját
lásd „A rendszerrel kompatibilis USBeszközök” (34. oldal) szakaszban.
 Kapcsolja ki a rendszert és távolítsa
el az USB-eszközt. Ha az USB-eszköz
rendelkezik üzemi kapcsolóval,
kapcsolja ki és be miután eltávolította
a rendszerből. Ezután próbáljon ismét
felvételt készíteni.
 A felvétel közben az USB-eszközt
kihúzta vagy kikapcsolta. Törölje a
részben felvett fájlt, majd ismételje
meg a felvételt. Ha ez nem oldja meg a
problémát elképzelhető, hogy az USBeszköz meghibásodott. A probléma
megoldását lásd az USB-eszköz
kezelési útmutatójában. Ha a probléma
továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba
a legközelebbi Sony kereskedővel.
26HU
GB_6_Troubleshooting.indd 26
2008. 07. 01. 6:18:16
Az USB-eszközön lévő fájlok vagy
mappák nem törölhetőek.
 Ellenőrizze az USB-eszköz esetleges
írásvédettségét.
 A törlés közben az USB-eszközt
kihúzta vagy kikapcsolta. Törölje a
részben törölt fájlt. Ha ez nem oldja
meg a problémát elképzelhető, hogy
az USB-eszköz meghibásodott. A
probléma megoldását lásd az USBeszköz kezelési útmutatójában. Ha a
probléma továbbra is fennáll lépjen
kapcsolatba a legközelebbi Sony
kereskedővel.
Az „Over Current” (túláram) üzenet
jelenik meg.
 A készülék az
(USB) aljzat .
áramszintjében rendellenességet észlelt.
Kapcsolja ki a rendszert és távolítsa el
az USB-eszközt az
(USB) aljzatból
. Ellenőrizze az USB-eszközt. Ha
a kijelzés továbbra is fennáll, lépjen
kapcsolatba a legközelebbi Sony
szakszervizzel.
Zaj, hangkiesés vagy torz hang
tapasztalható.
 Kapcsolja ki a rendszert, majd
csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
 A zenei adatok tartalmazzák a zajt,
vagy a hangtorzulást. A zaj a felvétel
során is bekerülhet. Törölje a fájlt és
próbálja ismét felvenni.
Az USB-eszközt nem lehet csatlakoztatni az
(USB) aljzathoz .
 Fordítva próbálja csatlakoztatni
az USB-eszközt. Csatlakoztassa
megfelelően.
A „Reading” hosszú ideig látható,
vagy a lejátszás elindulása hosszú
időt vesz igénybe.
 Az olvasási folyamat az alábbi
esetekben hosszú időt vehet igénybe.
 Az USB-eszköz sok fájlt vagy mappát
tartalmaz.
 A fájlszerkezet nagyon bonyolult.
 A memória mérete nagyon nagy.
 A memórián tárolt adatok
töredezettek.
Javasoljuk az alábbi irányelvek
betartását:
 az USB-eszközön lévő összes mappa
száma legyen 100 vagy kevesebb,
 a mappánkénti fájlok száma legyen
100 vagy kevesebb.
folytatódik
GB_6_Troubleshooting.indd 27
Egyebek
Támogatott USB-eszközt használ?
 Ha nem támogatott USB-eszközt
használ az alábbi problémák
jelentkezhetnek. A támogatott USBeszközök listáját lásd „A rendszerrel
kompatibilis USB-eszközök” (34. oldal)
szakaszban.
 A készülék nem ismeri fel az USBeszközt.
 A rendszer nem jeleníti meg a fájlok
vagy mappák nevét.
 A lejátszás nem lehetséges.
 A hang ugrik.
 Zaj hallható.
 A hang torz.
 A felvétel a befejezése előtt
megszakad.
Nincs hang.
 Az USB-eszköz nincs megfelelően
csatlakoztatva. Kapcsolja ki a rendszert,
majd csatlakoztassa ismét az USBeszközt és ellenőrizze, hogy az USB
MEMORY jelző  világítson.

27HU
2008. 07. 01. 6:18:16
Hibás kijelzés
 Másolja fel a zenei adatot újra az
USB-eszközre, mivel az azon tárolt adat
valószínűleg megsérült.
 A rendszer csak a számokat és
betűket tudja megjeleníteni. Az egyéb
karakterek nem megfelelően jelennek
meg.
A rendszer nem ismeri fel az USBeszközt.
 Kapcsolja ki a rendszert, majd
csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
 Támogatott USB-eszközt
csatlakoztasson (34. oldal).
 Az USB-eszköz nem működik
megfelelően. A probléma
megoldásához olvassa el az USB-eszköz
kezelési útmutatóját. Ha a probléma
továbbra is fennáll, forduljon a Sony
márkaszervizhez.
A lejátszás nem indul el.
 Kapcsolja ki a rendszert, majd
csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
 Támogatott USB-eszközt
csatlakoztasson (34. oldal).
 Nyomja meg a  (vagy a készüléken
az USB )  gombot a lejátszás
elindításához.
A fájlok nem játszhatóak le.
 Az audio fájl nem rendelkezik „.mp3”,
„.wma”, „.m4a” kiterjesztéssel.
 A tárolt adatok formátuma nem MP3,
WMA vagy AAC.
 A FAT16 vagy FAT32 formátumtól
eltérő formátumú USB tárolóeszköz
nem támogatott.*
 Több partícióval rendelkező USB
tárolóeszközön csak az első partíción
lévőket lehet lejátszani.
 A lejátszás csak 8 szintig lehetséges.
 A mappák száma elérte a 999-et.
 A fájlok száma elérte a 999-et.
 A kódolt vagy jelszóval védett fájlok
nem lejátszhatóak.
* Ez a rendszer a FAT16 és a FAT32
fájlrendszert támogatja, de lehetnek olyan
USB-eszközök, melyek nem támogatják
ezeket a fájlrendszereket. A részletekért
olvassa el az USB-eszköz kezelési
útmutatóját, vagy lépjen kapcsolatba a
gyártóval.
A lejátszás nem az első műsorszámtól
kezdődik.
 Állítsa a lejátszási módot Normál
lejátszás módra.
28HU
GB_6_Troubleshooting.indd 28
2008. 07. 01. 6:18:16
Rádió
Az AM léptetőfrekvencia
megváltoztatása
Az AM léptetőfrekvencia gyári beállítása
9 kHz vagy 10 kHz (ez a funkció nem
áll rendelkezésre az európai és az orosz
modelleknél).
A készüléken található gombok
alkalmazásával megváltoztathatja az AM
léptető frekvenciát.
1 Hangoljon be bármely AM állomást,
majd kapcsolja ki a készüléket.
2 Az ENTER  nyomva tartása közben
nyomja meg a /  gombot.
Minden elmentett AM állomás
törlődik. A gyári beállítás
visszaállításához ismételje meg az
eljárást
Kapcsolja ki a CD-lejátszó tápellátását
a CD energiatakarékosság funkcióval.
Alapértelmezett értékként a CD
tápellátása be van kapcsolva.
1 A CD  gomb megnyomásával
válassza ki a CD funkciót, majd
kapcsolja ki a rendszert.
2 Amikor a „STANDBY” abbahagyta
a villogást, nyomja meg a / 
gombot a készüléken a   nyomva
tartása közben.
Megjelenik a „CD POWER OFF”
felirat. A CD-lejátszó kikapcsolt
állapotában a lemez hozzáférési
ideje megnövekszik. A CD-lejátszó
bekapcsolásához ismételje meg
az eljárást a „CD POWER ON”
megjelenéséig.
Egyebek
Erős zaj hallható vagy az állomásokat
nem lehet behangolni. (A „TUNED”
vagy a „STEREO” felirat villog a
kijelzőn.)
 Csatlakoztassa megfelelően az
antennát.
 Keressen olyan helyet, és helyzetet,
amely jó vételi minőséget biztosít, és
helyezze el így az antennát.
 Helyezze az antennát távolabb
hangsugárzó-, a hálózati csatlakozóés az USB-vezetékektől a zajos vétel
megelőzése érdekében.
 Csatlakoztasson egy szaküzletekben
kapható kültéri antennát.
 Ha az AM antenna vezetéke levált
az antennaállványról, forduljon a
legközelebbi Sony szervizhez.
 Kapcsolja ki a közelben lévő
elektromos készülékeket.
A vételi minőség javítása
A gyári beállítások visszaállítása
Ha a rendszer nem működik megfelelően,
állítsa vissza a gyári beállításokat.
A rendszer gyári alapértelmezett
értékekre történő visszaállításához
használja a készülék gombjait.
1 Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a
hálózati csatlakozóvezetéket, majd
kapcsolja be a készüléket.
2 Nyomja meg egyszerre a  , VOL +
 és /  gombokat.
Minden felhasználói beállítás, például
a tárolt rádióállomások, időzítő, és az
óra törlődnek.
29HU
GB_6_Troubleshooting.indd 29
2008. 07. 01. 6:18:16
Üzenetek
CD-, MP3-lejátszó, rádió
CD Over: a lemez a végére ért miközben
  gombot nyomta lejátszás vagy
szüneteltetés alatt.
Complete!: a beállított művelet
megfelelően véget ért.
LOCKED: a lemeztartó fiók nem nyílik ki.
Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkaszervizzel.
No Disc: nincs lemez a lejátszóban, vagy
a behelyezett lemez nem játszható le.
No Step: minden programozott
műsorszám törlődött.
Push SELECT!: időzítéses művelet
végrehajtása közben próbálta az órát
vagy az időzítőt beállítani.
Push STOP!: megnyomta a PLAY MODE
 gombot lejátszás közben.
Reading: a rendszer a lemezinformációkat
olvassa be. Eközben néhány gomb nem
használható.
SET CLOCK!: megpróbálta beállítani az
időzítőt, azonban az óra nincs beállítva.
SET TIMER!: az időzítőt próbálta
kiválasztani, azonban nincs beállítva az
lejátszás időzítő.
Step Full!: több mint 25 műsorszámot
vagy fájlt próbált meg programozni.
TIME NG!: a lejátszás időzítő kezdő- és
végpontja azonos.
FLDR Full: az USB-eszközön lévő
mappák száma elérte a legnagyobb
értéket.
No Device: nem csatlakoztatott USBeszközt vagy a csatlakoztatott USBeszköz leállt.
No Step: minden programozott
műsorszám törlődött.
No Track: nincs lejátszható fájl a
rendszerre feltöltve.
Not in Use: nem használható gombot
nyomott meg.
Not Supported: nem támogatott USBeszközt csatlakoztatott.
Please Wait: a rendszer az USB-eszköz
használatára készül elő.
Protected!: írásvédett USB-eszközön
próbált felvételt készíteni vagy törölni.
Reading: a rendszer az USB-eszköz
felismerését végzi.
REC Error!: a felvétel nem indul el,
félidőben leáll vagy egyéb okból nem
végezhető el (26. oldal).
Removed: az USB-eszközt eltávolította.
Step Full!: több mint 26 műsorszámot
vagy fájlt (lépést) próbált
beprogramozni.
Storage Drive: USB-eszközt
csatlakoztatott.
Track Full: a fájlok száma az USBeszközön elérte a megengedett
legnagyobb értéket
USB-eszköz
30HU
Complete!: az USB-eszközön lévő audio
fájl vagy mappa törlődött.
Device Full!: az USB-eszköz tele van.
Erase Error!: az USB-eszközön lévő
audio fájlokat vagy mappákat nem
sikerült törölni.
Error: az USB-eszközt nem lehet
felismerni vagy ismeretlen eszközt
csatlakoztatott (28. oldal).
Fatal Error!: az USB-eszközt kihúzta
miközben a fájlok vagy mappák
olvasása vagy írása folyamatban volt.
GB_6_Troubleshooting.indd 30
2008. 07. 01. 6:18:16
Óvintézkedések
A készülékkel lejátszható lemezek
 Audio CD
 CD-R, CD-RW (audio adat, MP3
fájlok)
Biztonság
 Ha hosszú ideig nem használja
készülékét, húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózati aljzatból. Mindig
a csatlakozódugót, és soha ne a
vezetéket fogja meg.
 Ha bármilyen szilárd anyag vagy
folyadék kerül a készülék belsejébe,
húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket,
és forduljon szakemberhez mielőtt újra
használná a készüléket.
 A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét
kizárólag szakember végezheti.
Elhelyezés
 A készüléket ne helyezze el döntött
állásban vagy olyan helyen, ami
túlságosan forró, hideg, poros, koszos,
párás, a levegő szabad áramlása
akadályozott, vagy ahol rázkódásnak,
közvetlen napfénynek vagy éles
fénynek van kitéve.
 Legyen óvatos, ha a készüléket vagy
a hangsugárzókat védőbevonattal
(gyanta, olaj, fényező stb.) kezelt
felületre állítja, mert foltosodás vagy
elszíneződés keletkezhet.
folytatódik
GB_6_Troubleshooting.indd 31
Egyebek
A készülékkel nem lejátszható
lemezek
 CD-ROM
 CD-R, CD-RW lemezek, melyek nem
zenei CD formátumban vagy nem az
ISO 9660 1. szint/2. szint, Joliet vagy
többmenetes formátumban rögzített
MP3 lemezek.
 Többmenetes CD-R, CD-RW lemezek,
melyeknél nem lettek lezárva a
menetek.
 Rossz rögzítési minőségű, karcos vagy
szennyezett CD-R, CD-RW lemezek,
vagy nem kompatibilis eszközzel
készített CD-R, CD-RW lemezek.
 Hibásan lezárt CD-R, CD-RW.
 MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) fájloktól
eltérő fájlokat tartalmazó lemez.
 Nem szabványos alakú lemezek
(például szív, négyzet, csillag).
 Lemezek, melyeken ragasztószalag,
papír vagy ragasztómaradvány van.
 Hitelesítő pecséttel ellátott kölcsönzött
vagy használt lemezek, amelyeknél a
ragasztó túlnyúlt a pecséten.
 Olyan lemez, amelyre ragacsos
tapintású tintával van címke
nyomtatva.
Megjegyzések a lemezekről
 Lejátszás előtt egy tisztító kendővel
tisztítsa meg a lemezt. A törlést
középről kifelé haladva hajtsa végre.
 A tisztításhoz ne használjon
oldószert, például benzint, hígítót, a
kereskedelemi forgalomban kapható
tisztítószert vagy vinil lemezekhez
használt antisztatizáló szert.
 Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napsugárzásnak vagy hőnek (mint
például fűtőtest), és ne hagyja napon
parkoló járműben, mert a jármű
belső terének hőmérséklete jelentősen
megnőhet.

31HU
2008. 07. 01. 6:18:16
 Ha a készüléket közvetlenül egy hideg
helyről egy meleg térbe viszi, vagy
párás szobában helyezi el, a CDlejátszó belsejében található lencsén
páralecsapódás jöhet létre, ami
meghibásodáshoz vezethet. Ebben az
esetben vegye ki a lemezt és legalább fél
óráig hagyja bekapcsolva a készüléket,
amíg a nedvesség elpárolog belőle.
Felmelegedés
 Működés közben a készülék
felmelegedése normális és nem ok az
aggodalomra.
 Ne érintse meg a burkolatot nagy
hangerőn történt folyamatos használat
után, mert a burkolat felforrósodhat.
 Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
Hangsugárzó rendszer
Ez a hangsugárzó rendszer nincs
mágnesesen leárnyékolva, ezért
a közelben lévő tv-készülék képe
mágnesesen torzítottá válhat. Ebben
az esetben kapcsolja ki a tv-készüléket,
várjon 15–30 percet, majd kapcsolja
vissza. Ha nincs javulás, akkor helyezze a
hangsugárzókat távolabb a tv-készüléktől.
A burkolat tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített puha ruhával törölje
le a készülék burkolatát. A tisztításhoz
soha ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CMTBX30R típusú készülék a 2/1984. (III. 10.)
számú BkM-IpM együttes rendeletben
előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.
Készülék
Erősítő
Európai modell:
DIN kimenő teljesítmény (névleges):
18 + 18 W (6 Ω, 1 kHz-en, DIN)
Folyamatos RMS kimenő teljesítmény
(referencia): 25 + 25 W (6 Ω, 1 kHzen, 10% THD)
Zenei kimenő teljesítmény
(referencia):
38 + 38 W (6 Ω, 1 kHz-en, 10% THD)
Bemenetek:
AUDIO IN (sztereó minijack):
feszültség 250 mV, impedancia 47 kΩ
(USB) aljzat: a típus, legnagyobb
áram: 500 mA
Kimenetek:
PHONES (sztereó minijack):
8 Ω vagy magasabb impedanciájú
fejhallgató csatlakoztatásához
SPEAKER: 6 Ω impedanciájú
hangszórók csatlakoztatásához
USB rész
Támogatott bitsűrűség
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32–320 kbps, VBR
WMA: 32–192 kbps, VBR
AAC: 48–320 kbps
Mintavételezési frekvencia
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
32HU
GB_6_Troubleshooting.indd 32
2008. 07. 01. 6:18:16
CD-lejátszó
Általános
Rendszer: CD-lejátszó és digitális audio
rendszer
A lézerdióda jellemzői
Kibocsátási időtartam: folyamatos
Lézer kimenet*: kevesebb mint 44,6 μW
Energiaellátási követelmények
230 V, 50/60 Hz, váltóáram
Teljesítményfelvétel
60 W
Méretek (szé × ma × mé) (hangsugárzók
nélkül): kb. 215 × 140 × 298 mm
Tömeg (hangsugárzók nélkül): kb. 3,9 kg
Mellékelt tartozékok: távvezérlő (1 db),
R6 (AA méretű) elemek (2 db), AM
keretantenna (1 db), FM huzalantenna (1 db)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
* Ezt a kimeneti értéket az optikai
vevőfej lencse felszínétől 200 mm
távolságban 7 mm-es rekesszel mértük.
Frekvencia átvitel: 20 Hz–20 kHz
Jel-zaj arány: több mint 90 dB
Dinamika tartomány: több mint 90 dB
Vevőegység
FM vevőegység:
Vételi frekvenciák:
87,5–108,0 MHz (50 kHz lépésköz)
Antenna: FM huzalantenna
Antennacsatlakozók: 75 Ω, aszimmetrikus
Középfrekvencia: 10,7 MHz
AM vevőegység:
Vételi frekvenciák
531–1602 kHz (9 kHz lépésköz)
Antenna: AM keretantenna, külső
antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 450 kHz
 Készenléti
teljesítményfelvétel: 0,5 W.
 A nyomtatott áramköri
lapok egy részében nem
használtunk halogénezett
égésgátló anyagokat.
 A külső burkolatokban nem
használtunk halogénezett
égésgátló anyagokat.
Egyebek
FM sztereó, FM/AM szuperheterodin
vevőegység
Hangsugárzók
Hangsugárzó rendszer: 2-utas, 2 hangszórós,
bassz-reflex típusú
Hangszóró egységek: mélyhangszóró 10 cm,
kúpos, magashangszóró 4 cm, kúpos
Névleges impedancia: 6 Ω
Méretek (szé × ma × mé): kb. 140 × 245 ×
215 mm (hangsugárzó ráccsal)
Tömeg: kb. 1,9 kg
33HU
GB_6_Troubleshooting.indd 33
2008. 07. 01. 6:18:16
Megjegyzések
A rendszerrel
kompatibilis USBeszközök
A rendszerrel az alábbi Sony USBeszközök kompatibilisek. A lentiektől
eltérő USB-eszközök lejátszása, azokra
felvétel a rendszeren nem lehetséges.
Elfogadott Sony digitális
zenelejátszók (a 2008 márciusi állapot
szerint)
 A digitális zenelejátszó vagy USB-eszköz
formázásakor ügyeljen, hogy az eszközzel
vagy az eszközhöz mellékelt megfelelő
szoftver alkalmazásával végezze a formázást,
különben elképzelhető, hogy nem fog tudni
megfelelően felvenni az USB-eszközre a
rendszerrel.
 Ne használjon a fentiektől eltérő USBeszközöket. A listán nem szereplő típusokkal
a működés nem garantált.
 A működés még ezen USB-eszközök
alkalmazása esetén sem garantált minden
esetben.
 Elképzelhető, hogy egyes területeken a fenti
USB-eszközök nem mindegyike érhető el.
®
Megjegyzések a Walkman -ről
Terméknév
Walkman
®
Típusnév
NWD-B103, NWDB103F, NWD-B105,
NWD-B105F
NWZ-A815, NWZA816, NWZ-A818,
NWZ-B103F, NWZB105F
NWZ-S515, NWZS516, NWZ-S615F,
NWZ-S616F, NWZS618F
®
 A Walkman -re „Media Manager for
WALKMAN” szoftverrel történő másoláskor
ügyeljen, hogy MP3 formátumban végezze
a másolást. Az MP4 formátumú (AAC vagy
VIDEO) fájlokat a rendszer nem jeleníti meg.
 Amikor a Walkman -t csatlakoztatja a
rendszerhez ügyeljen, hogy csak azután
csatlakoztassa, miután a Walkman
kijelzőjéről eltűnt a „Creating Library” vagy
„Creating Database” üzenet.
®
®
Az alábbi Internet címeken találhatja meg
a legfrissebb információt a kompatibilis
eszközökről.
<http://support.sony-europe.com/>
34HU
GB_6_Troubleshooting.indd 34
2008. 07. 01. 6:18:16
Egyebek
35HU
GB_6_Troubleshooting.indd 35
2008. 07. 01. 6:18:16
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Printed in Czech Republic (EU)
Back cover.indd 36
2008. 07. 01. 6:17:57
Download PDF

advertising