Sony | CMT-DH3 | Sony CMT-DH3 Használati útmutató

3-097-194-15(1)
Mikro
hifi-komponens
rendszer
Kezelési útmutató
CMT-DH3
© 2007 Sony Corporation
FIGYELEM!
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli
edényt, pl. virágvázát a készülékre.
Mivel a hálózati dugasszal lehet
áramtalanítani a rendszert, a készüléket
könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék
működésében, azonnal húzza ki a hálózati
aljzatból.
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben elhelyezni és működtetni
(pl. könyvszekrényben vagy beépített
fülkében).
Ne tegye ki az elemeket vagy az elemeket
tartalmazó készüléket erős hősugárzásnak,
például közvetlen napsütésnek, tűznek
vagy hasonlónak.
VIGYÁZAT!
Ha ezzel a készülékkel együtt más optikai
eszközt is használ, növekszik a szem
veszélyeztetettsége.
Az egyesült államokbeli és kanadai
vásárlók kivételével
A készülék besorolása „CLASS 1 LASER”
termék (1. osztályú lézerberendezés). Az
ezt tanúsító jelölés a készülék hátoldalán
található.
Csak az európai modellnél
A fej- és fülhallgatók erős hangnyomása
halláskárosodást okozhat.
2HU
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói
számára
Ezt a terméket a Sony Corporation
(Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)
gyártotta. A termékbiztonsággal és az
EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország,
70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.)
a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása (Használható
az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A
termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Érvényes a következő tartozékra is:
távvezérlő.
Feleslegessé vált
elemek hulladékként
való eltávolítása
(Használható az Európai
Unió és egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a termékhez
mellékelt elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Az elemek hulladékként
való elhelyezésének szakszerű módjával
segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt
az elemek állandó használata szükséges,
az elemek eltávolításához szakember
szükséges. Az elemek szakszerű
hulladékkezelése érdekében a készülék
hasznos élettartamának végén adja le
azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen.
Más típusú elemek esetében olvassa el
az útmutató azon szakaszát, mely az
elemek szakszerű eltávolítását részletezi.
Az elemeket adja le a használt elemek
számára kijelölt hulladékgyűjtő helyen.
A termék vagy az elemek
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Néhány szó az
útmutatóról
Az egyes magyarázatok fölött
látható ikonok, pl.
, azt jelzik,
hogy az adott magyarázat milyen
adathordozókra vonatkozik.
Az illusztrációkon az angol nyelvű
képernyőmenüket tüntettük fel.
A vezérlőmenü elemei a lemez
típusától függően eltérhetnek.
Az alapbeállítási menü elemei a
vásárlás helyétől függően eltérhetnek.
Az előlap kivitele a vásárlás helyétől
függően eltérhet.
3HU
Tartalomjegyzék
Néhány szó az útmutatóról............... 3
A lejátszható lemezfajták................... 6
Részegységek és
kezelőszervek.......................................11
Kezdeti lépések
A rendszer csatlakoztatása..............18
Tv-készülék csatlakoztatása............20
Az óra beállítása..................................23
Gyorsbeállítás (QUICK SETUP)........24
A THEATRE SYNC funkció
használata................................................26
Lemez
Lemez lejátszása..................................27
 normál lejátszás
Lejátszási módok.................................33
Keresés, kiválasztás a lemezen.......38
MP3, JPEG lemezek lejátszása........41
DivX® videofájlok lejátszása............47
A kép és a hang közötti késés
beállítása................................................49
 A/V SYNC
A lemez lejátszásának korlátozása.... 50
 CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL
A DVD alapbeállítási menü
használata..............................................55
4HU
Beépített vevőegység
Rádió hallgatása..................................60
USB-eszköz
Zene hallgatása USB-eszközről......62
Egyéni lejátszási program
összeállítása az USB-eszköz
műsorszámaiból..................................65
programozott lejátszás
Hangbeállítás
A hangzás beállítása..........................67
A karaoke funkció használata.........67
További műveletek
Az időzítő használata.........................73
A kijelzések beállítása........................75
A lemez információinak ellenőrzése.....75
Külső berendezések
csatlakoztatása........................................79
További információk
Hibaelhárítás.........................................81
Óvintézkedések...................................93
Minőségtanúsítás...............................94
Útmutató a vezérlőmenühöz.........97
A választható nyelvek listája........ 101
Csatlakoztatható
USB-eszközök.................................... 103
Fogalommagyarázat....................... 104
Tárgymutató...................................... 108
5HU
A lejátszható lemezfajták
Típus
DVD VIDEO
Jellemzői
DVD VIDEO
DVD-R*, DVD-RW*, DVD+R,
DVD+RW
(DVD VIDEO formátum esetén)
* Videó formátum esetén is.
VR formátum DVD-R, DVD-RW
(VR (Video Recording) formátum
esetén)
VIDEO CD
VIDEO CD
Super VCD*
CD-ROM*, DVD-R*, DVDRW*
* VIDEO CD vagy Super VCD
formátum esetén.
6HU
CD
AUDIO CD*
CD-R*, CD-RW*
* AUDIO CD formátum esetén.
DATA CD
CD-ROM, CD-R, CD-RW
(DATA CD formátum esetén, MP3
fájlokkal1), JPEG képfájlokkal2),
DivX videofájlokkal3), melyek
megfelelnek az ISO 96604) Level
1, Level 2 vagy Joliet kiterjesztett
formátumnak.)
Jelölés az
Jelölés a lemezen
útmutatóban
Típus
DATA DVD
Jellemzői
Jelölés az
Jelölés a lemezen
útmutatóban
DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW,
DVD+R, DVD+RW
(DATA CD formátum esetén, MP3
fájlokkal1), JPEG képfájlokkal2),
DivX videofájlokkal3), melyek
megfelelnek az UDF (általános
lemezformátum) formátumnak.)
Ezzel a készülékkel az alábbi jelöléssel rendelkező lemezeket is le lehet lejátszani:
Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) egy szabványos ISO/MPEG technológia a hang tömörítésére. Az
MP3 audio műsorszámoknak MPEG 1 Audio Layer 3 formátumúnak kell lenniük.
2)
A DCF* szabványnak megfelelő JPEG képfájlok. (DCF „Design rule for Camera File system”:
a Japán elektronikai és információtechnológiai szövetség (JEITA) által előírt, a digitális
fényképezőgépekre vonatkozó képszabvány elnevezése.)
3)
A DivX videofájloknak DivX formátumú, „.AVI” vagy „.DIVX” kiterjesztésű fájloknak kell lenniük.
4)
Az ISO által definiált, a CD-ROM-on található fájlok és mappák egy logikai formátuma.
1)
A „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD VIDEO” és a „CD” logo védjegy.
folytatódik

7HU
Lemezek, melyek nem
játszhatók le
PHOTO CD formátumban felvett CDROM lemezek.
MP3 PRO formátumban felvett felvett
DATA CD lemezek.
CD-Extra lemezek adatsávjai.1)
Vegyes tartalmú CD-lemezek
adatsávjai.2)
Super Audio CD lemezek.
DVD AUDIO lemezek.
DVD-RAM lemezek.
Eltérő régiókóddal rendelkező DVD
VIDEO lemezek.
Nem szabványos alakú lemezek
(például szív, négyzet, csillag).
Olyan lemez, melyről a celofán
vagy egyéb csomagolóanyagot nem
távolították el megfelelően.
CD-Extra: olyan formátum, melynél az audio
adatokat az 1-es menet műsorszámaival
együtt rögzítik, míg a számítógépes adatokat
a 2-es menet műsorszámaival.
2)
Vegyes tartalmú CD: olyan formátum,
melynél minden menetben az adatokat az
első sáv, az audioadatokat (audio CD) pedig a
többi sáv tartalmazza.
1)
8HU
A készüléken lejátszható DVD
VIDEO lemezek régiókódjáról
Az Ön készülékének a hátoldalán egy
régiókód található. A készülék csak
olyan DVD VIDEO lemezeket játszik le,
amelyeken ezzel azonos régiókód van
feltüntetve.
Az
szimbólummal ellátott DVD
VIDEO lemezek szintén lejátszhatók
ezzel a készülékkel.
Ha nem megfelelő régiókóddal ellátott
DVD VIDEO lemezt próbál meg
lejátszani, a tv-képernyőn a „Playback
Prohibited by Area Limitations” (A lemez
lejátszása a területi azonosító kód eltérése
miatt nem lehetséges) üzenet jelenik meg.
Egyes DVD VIDEO lemezek esetében
előfordulhat, hogy a régiókód nincs
feltüntetve, és a készülék mégsem képes
lejátszani azt a fentebb említett területi
azonosító kód eltérése miatt.
DualDisc (kettős formátumú)
lemezekről
A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas
lemezeket takar, melyek egyik oldalán a
DVD-lejátszók által lejátszható tartalom,
a másik oldalukon digitális hanganyag
található. Mivel a hanganyagot
tartalmazó oldal nem felel meg a
Compact Disc (CD) szabványnak, az
ilyen lemezek lejátszása nem garantált.
Megjegyzések a CD-R, CDRW és a DVD‑R, DVD-RW,
DVD+R, DVD+RW lemezek
használatához
Lehetnek olyan DVD+RW, DVD+R,
DVD-RW, DVD-R vagy CD-R,
CD-RW lemezek – melyek a lemez
állapotától, a felvétel minőségétől,
illetve a felvevő berendezés
sajátosságaitól függően – nem
játszhatók le ezzel a készülékkel.
Azok a lemezek sem játszhatók le,
melyeken a lezárás nem történt meg
megfelelően. További információkért
olvassa el a felvevő berendezés kezelési
útmutatóját.
Lehetnek olyan DVD+RW, DVD+R
lemezek, melyeknél egyes lejátszási
funkciók akkor sem működnek, ha a
lemez lezárása megfelelően megtörtént.
Ilyen esetben csak a normál lejátszási
funkciót javasolt használni.
A Packet Write formátumú lemezek
nem játszhatók le.
Megjegyzés a DVD VIDEO
és VIDEO CD lemezek
lejátszásához
Bizonyos DVD VIDEO és VIDEO CD
lemezek esetében a szoftvergyártó néhány
lejátszási műveletet rögzített a lemezen.
Mivel ez a készülék a DVD VIDEO és
VIDEO CD lemezeket a gyártó eredeti,
lemezen elhelyezett utasításai alapján
játssza le, előfordulhat, hogy egyes
funkciók nem állnak rendelkezésre.
Lásd a DVD VIDEO és VIDEO CD
lemezekhez mellékelt utasítást.
Másolásvédelmi rendszerrel
ellátott zenei lemezek
Ez a készülék a Compact Disc (CD)
szabványnak megfelelő lemezek
lejátszására képes. Napjainkban egyre
több lemeztársaság másolásvédelemmel
ellátott zenei CD-ket hoz forgalomba.
Kérjük, ne feledje, hogy ezek között
lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek
meg a CD-szabványnak, ezért ezzel a
készülékkel nem lehet lejátszani.
Megjegyzések a többmenetes
lemezekhez
Ezzel a készülékkel többmenetes
CD-lemezt is lejátszhat, amennyiben
az első menetben MP3 műsorszámok,
JPEG képfájlok vagy DivX videofájlok
találhatók. Ebben az esetben a későbbi
menetekben felvett MP3 műsorszámok,
képfájlok vagy DivX videofájlok is
lejátszhatók.
Ha az első menet AUDIO CD vagy
VIDEO CD formátumú, csak az első
menet kerül lejátszásra.
Ez a készülék a többmenetes lemezt
AUDIO CD-ként ismeri fel, ha a
lemezen van AUDIO CD formátumban
felvett menet. A készülék azonban csak
akkor játssza le a lemezt, ha az első
menet AUDIO CD formátumú.
MP3 zeneszámokat, JPEG képfájlokat
és DivX videofájlokat egyaránt
tartalmazó DATA CD vagy DATA
DVD lemezek esetében a készülék csak
a DivX videofájlokat játssza le.
folytatódik

9HU
Szerzői jogvédelem
Ez a készülék olyan másolásvédelmi
technológiával van ellátva, amely az
Egyesült Államok szabadalmi oltalma
alatt áll, illetve egyéb szellemi tulajdont
képez. Ezt a másolásvédelmi technológiát
csak a Macrovision engedélyével és
kizárólag otthoni, vagy kis létszámú
szórakoztatási célokra szabad
felhasználni, hacsak a Macrovision
másképpen nem rendelkezik. Feltörése és
másolása tilos.
Ez a rendszer a Dolby* Digital és
a DTS** Digital Surround System
technológiát alkalmazza.
* A Dolby Laboratories engedélye alapján
gyártva.
A „Dolby” és a dupla D szimbólum a
Dolby Laboratories védjegye.
**A „DTS” a DTS, Inc. bejegyzett védjegye,
a „DTS 2.0 + Digital Out” a DTS, Inc.
védjegye.
Az egyesült államokbeli és külföldi
szabadalmak felhasználása a Dolby
Laboratories engedélyével történt.
A DivX egy a DivX, Inc. által
kifejlesztett videofájl tömörítési
eljárás. A DivX, a DivX Certified
és a kapcsolódó logok a DivX, Inc.
védjegyei és a DivX engedélyével lettek
felhasználva.
A „WALKMAN” és a „WALKMAN”
logo a Sony Corporation bejegyzett
védjegyei.
A MICROVAULT a Sony Corporation
védjegye.
Az ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus
és azok logoi a Sony Corporation
védjegyei.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési
technológia és szabadalom
felhasználása a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyével történt.
®
10HU
Az útmutatóban szereplő magyarázatok és utasítások, főleg a távvezérlőn található
kezelőszervekre vonatkoznak, azonban az ismertetett műveletek a készülék azonos vagy
hasonló elnevezésű gombjaival is végrehajthatók.
Előlap
Részegységek és kezelőszervek
Részegységek és kezelőszervek
*
*Az ECHO LEVEL az európai és az orosz modellen nem található meg.
Felső oldal
folytatódik

11HU
Távvezérlő

STANDBY jelző (81)
Akkor világít, ha a rendszer ki van
kapcsolva.

USB MEMORY jelző
Akkor világít, ha egy külső USBeszköz (digitális zenelejátszó vagy
USB memória) van csatlakoztatva a
készülékhez.

 (kiadás) (29)
Nyomja meg a lemez kiadásához.

Lemezbetöltő nyílás

+/− (26, 28, 63, 66)
Nyomja meg a kívánt album
kiválasztásához.

(USB) aljzat (62)

Készüléken:  (be/készenlét)
(23, 24, 60, 74, 89)
Távvezérlőn: TV 1) (be/
készenlét) (22)
Nyomja meg a rendszer bekapcsolásához.
Nyomja meg a tv-készülék
bekapcsolásához.
12HU
Külső USB-eszköz csatlakoztatása
(digitális zenelejátszó vagy USB
memória).

PRESET +/− (61)
PHONES aljzat
Nyomja meg a tárolt rádióadó
kiválasztásához.
Fejhallgató csatlakoztatásához.
/ (léptetés hátra/előre)
(28, 43, 48, 63, 66)

Nyomja meg egy műsorszám vagy fájl
kiválasztásához.
A lemezinformációk vagy az idő
ellenőrzése az előlapi kijelzőn.
Távvezérlőn: TV CH +/− (22)
1)
DISPLAY (63, 75)
Csatornaválasztás a tv-készüléken.

Nyomja meg a lejátszás lassításához.
Távvezérlőn: TUNING +/− (60)
A videó kimenőjel formátumának
beállítása (sorváltásos vagy progresszív).
Nyomja meg a kívánt rádióadó
behangolásához.

Távvezérlőn: SLOW
/
(28)
/ (keresés hátra/előre)
(28, 63)
Egy bizonyos részlet megkeresése egy
műsorszámban vagy fájlban.

ECHO LEVEL (67)
(az európai és orosz modellek kivételével)
A visszhang mértékének beállításához
forgassa ezt a szabályozót.
MIC LEVEL (67)
A mikrofon hangerejének beállításához
forgassa ezt a szabályozót.
MIC aljzat (67)
Mikrofon csatlakoztatásához.

AUDIO IN aljzat (80)
Külső audioeszköz csatlakoztatásához.
PROGRESSIVE (21, 80)
DSGX (67)
Részegységek és kezelőszervek

A mélyhangtartomány erősítése.

Távvezérlés érzékelő

Készüléken: DVD  (lejátszás)
(21, 27)
A DVD üzemmód kiválasztása.
Ezzel a gombbal indíthatja el a lemez
lejátszását.
Készüléken: USB  (lejátszás)
(63, 66)
Az USB üzemmód kiválasztása.
Ezzel a gombbal indíthatja el a külső
USB-eszköz (digitális zenelejátszó
vagy USB memória) műsorszámainak
lejátszását.
folytatódik

13HU
Készüléken: TUNER/BAND (60)

A TUNER üzemmód kiválasztása.
Ezzel a gombbal választhat az FM és az
AM hullámsáv közül.
VOLUME +/−2) (27, 63)
Készüléken: AUDIO IN
Az AUDIO IN üzemmód kiválasztása.
FUNCTION +/− (21, 27, 60, 62,
65, 67)
Üzemmódválasztás.

REPEAT/FM MODE (37, 61, 63)
Egy lemez, műsorszám vagy fájl ismételt
meghallgatása.
Az FM vételi mód kiválasztása (mono
vagy sztereó).

 (állj) (28, 60, 63)
 (szünet) (28, 63)
A lejátszás leállítása vagy szüneteltetése.
Távvezérlőn: 2) (lejátszás) (27,
34, 42, 48, 53, 63, 66)
Ezzel a gombbal indíthatja el a lejátszást.
14HU
A hangerő beállítása.
TV VOL +/−1) 2) (22)
A tv-készülék hangerejének beállítása.

DIMMER (75)
A kijelző fényerejének beállítása.

PICTURE NAVI (40)
Fejezetek, tételek és műsorszámok
keresése a VIEWER képernyő
segítségével.
Ezzel a gombbal bekapcsolhatja az
indexképernyőt.

AUDIO (30, 68, 69, 78)
A pillanatnyi audiojel megjelenítése a
tv-képernyőn.

SUBTITLE (29)
A szinkronfelirat nyelvének kiválasztása
(DVD VIDEO).

ANGLE (29)
ADVANCE
A kameraállás kiválasztása (csak több
kameraállásból felvett DVD VIDEO
esetén).
REPLAY

DVD, USB, TUNER MENU (38, 45,
61)
A menüpontok (MENU) megjelenítése a
tv-képernyőn.
Rádióállomás tárolása.
Lejátszási mód kiválasztása külső USBeszköz használata esetén.

(28)
Lejátszás közben a pillanatnyi jelenet
továbbléptetése.
(28)
Lejátszás közben az előző jelenet
visszajátszása.
 STEP/STEP  (28)
Képenkénti lejátszás szünet
üzemmódban.

 RETURN (32)
Visszakapcsolás az előző menüre a tvképernyőn.
EQ (67)

Hanghatás kiválasztása.
/// (23, 24, 33, 35, 36, 38,
42, 63, 65, 73)

DISPLAY (25, 33, 38, 45, 49, 50,
55, 70, 79, 90)
A vezérlőmenü megjelenítése a tvképernyőn.

TV1) (22)
A tv-funkciók működtetése.
Részegységek és kezelőszervek

Választás a menüben.
ENTER (23, 41, 61, 65)
Belépés a kiválasztott menüpontba.

DVD TOP MENU (38)
A DVD főmenü megjelenítése a tvképernyőn.
folytatódik

15HU


CLEAR (34, 40, 66)
TIME/TEXT (75)
Egy beprogramozott műsorszám vagy
fájl törlése.
A kijelzőn megjelenítendő információk
kiválasztása.
Váltás egy- vagy kétjegyű számbeviteli
mód között.

-/--1)

Számgombok2) (22, 28, 31, 38, 52)
Egy műsorszám vagy fájl kiválasztása.
Jelszó beírása.
10/01)
Kétjegyű szám beírása.

KEY CONTROL / (72)
A hangfekvés beállítása az Ön
hangszínéhez.
SCORE (71)
A nehézségi szint beállítása pontozásos
mód esetén.
KARAOKE MODE (68)
A Karaoke (ráéneklés) funkció
bekapcsolása.
KARAOKE PON (72)
A KARAOKE PON üzemmód
kiválasztása.
16HU
TV/VIDEO1) (21)
Bemeneti forrás kiválasztása.
SLEEP (73)
A kikapcsolás időzítő beállítása.

TIMER MENU (23, 73)
Az óra és az időzítő beállítása.

THEATRE SYNC (26)
A THEATRE SYNC funkció
bekapcsolása.
Ez a gomb Sony tv-készülék vezérlésére
használható. A részleteket lásd a „Sony tvkészülék vezérlése” című részben (22. oldal).
2)
Az 5-ös számgombon, a TV VOL +, a
VOLUME + és a  és a   TV CH+
gombokon tapintópont található. Használja
a tapintópontokat tájékozódási pontként a
rendszer működtetésekor.
1)
Kijelző
Részegységek és kezelőszervek
A kiválasztott üzemmód kijelzése.
A kiválasztott lejátszási mód kijelzése.
(33)
Akkor világít, ha beállította az
időzítőt. (73)
Rádióállomás behangolása után
világít. (60)
Akkor világít, ha bekapcsolta a DSGX
funkciót. (67)
A pillanatnyi lejátszási állapotot jelzi.
Akkor világít, amikor DTS
hangformátumra kapcsol. (58)
Akkor világít, amikor Dolby Digital
hangformátumra kapcsol. (58)
Akkor világít, amikor a „P AUTO”
vagy „P VIDEO” funkciót kiválasztja.
(21)
Akkor világít, amikor a videó
kimenőjel formátuma NTSC. (21)
PBC funkciókkal ellátott VIDEO CD
lejátszása közben világít. (31)
Az audio formátum típusát jelzi.
A műsorszám, album információinak
kijelzése.
Akkor világít, amikor a fejezet vagy a
tétel száma jelenik meg a kijelzőn.
A lejátszott lemez típusát jelzi. (27)
Szöveges információk megjelenítése.
17HU
Kezdeti lépések
A rendszer csatlakoztatása
vagy
Jobb
hangsugárzó
Bal
hangsugárzó
 AM keretantenna
 Fehér oldal, az észak-amerikai típusokhoz
 Barna oldal, egyéb régiók számára
 FM huzalantenna (vízszintesen feszítse ki)
Hálózati aljzathoz
 FM/AM antenna
Keressen olyan helyet, és helyzetet,
amely jó vételi minőséget biztosít, és így
helyezze el az antennát.
Helyezze az antennát távolabb a
hangsugárzó- és a hálózati vezetéktől a
zajos vétel megelőzése érdekében.
 Hangsugárzók
18HU
 Energiaellátás
A hangsugárzótalpak
felszerelése
A biztonság fokozása, és az elmozdulás
megakadályozása érdekében erősítse fel a
hangsugárzókra a mellékelt csúszásgátló
talpakat.
2 darab AA (R6) típusú elem
behelyezése a távvezérlőbe
Csúsztassa le és távolítsa el az elemtartó
fedelét, majd helyezze be a 2 db mellékelt
R6 (AA méretű) elemet, először a 
pólust beillesztve, ügyelve az alábbi ábrán
látható polaritásra.
Kezdeti lépések
Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatba.
Ha a csatlakozódugasz nem illeszthető be
a hálózati aljzatba, távolítsa el a mellékelt
csatlakozódugasz átalakítót (csak az
átalakítóval felszerelt modellek esetén).
A rendszer mozgatása esetén
A DVD-mechanika épségének
megóvása érdekében végezze el a
következő műveletsort.
Ehhez a művelethez a készülék
kezelőszerveit kell használni.
1 Kapcsolja be a rendszert a /
 gombbal, majd nyomja meg a
DVD   gombot.
Megjegyzés
2 Győződjön meg róla, hogy
Hasznos tudnivaló
3 Kapcsolja ki a rendszert a / 
Ha hosszú ideig nem használja a távvezérlőt,
vegye ki belőle az elemeket. Így elkerülheti a
kifolyó elektrolit okozta meghibásodásokat.
Normál használat esetén az elemek élettartama
legalább hat hónap. Ha a távvezérlő már nem
működteti a készüléket, cserélje ki mindkét
elemet.
nincs-e lemez a készülékben, és
ellenőrizze, hogy megjelent-e a
„No Disc” felirat.
gombbal, és ellenőrizze, hogy a
„STANDBY” felirat eltűnt-e.
4 Húzza ki a hálózati vezetéket.
19HU
Tv-készülék
csatlakoztatása
A mellékelt videovezetékkel
csatlakoztassa a tv-készülék
videobemenetét a VIDEO OUT
aljzathoz.
Ha videokészüléket csatlakoztat
Csatlakoztassa a videokészüléket a tvkészülékhez egy (külön megvásárolható)
videovezetékkel. Ezt a rendszert azonban
nem szabad a videokészüléken keresztül a
tv-készülékhez csatlakoztatni. Ellenkező
esetben képzaj fordulhat elő, amikor ezzel
a rendszerrel videoműsort játszik le. Ezt
a rendszert csatlakoztassa közvetlenül a
tv-készülékhez, az alábbi ábra szerint.
Tv-készülék
Videokészülék
Ez a rendszer
Ne csatlakoztassa
közvetlenül.
Hasznos tudnivaló
A jobb képminőség érdekében:
 Külön megvásárolható komponens
videovezetékkel csatlakoztassa a tv-készülék
COMPONENT VIDEO bemenetét a
rendszer COMPONENT VIDEO OUT
aljzatához. Ha a tv-készülék kompatibilis
a progresszív jelformátummal, alkalmazza
ezt a csatlakoztatási módot, és a készülék
PROGRESSIVE  gombjával válassza ki a
„P AUTO” vagy a „P VIDEO” kijelzést (21.
oldal).
 A tv-készülék S-VIDEO és e rendszer
S-VIDEO OUT aljzatának összekötéséhez
használjon egy külön megvásárolható
S-videovezetéket.
20HU
A színrendszer megváltoztatása
1 A FUNCTION +/−  gombbal
kapcsoljon „DVD” üzemmódba (vagy
nyomja meg a DVD   gombot a
készüléken).
2 Kapcsolja ki a rendszert a / 
gombbal.
3 A DISPLAY  gombbal kapcsolja be
az órakijelzést.
4 Ha az órakijelzés látható, tartsa
nyomva a   gombot, és nyomja
meg a /  gombot.
A rendszer önműködően bekapcsol, és
a színrendszer megváltozik.
A „COLOR NTSC” vagy a „COLOR
PAL” kijelzés megjelenik.
Megjegyzés
Ha az óra nincs beállítva, a „––:––” jelenik
meg.
A videó kimenőjel formátumának beállítása a COMPONENT
VIDEO OUT aljzaton
A progresszív üzemmód használata
esetén a tv-műsor csökkentett villogással,
élesebb körvonalakkal jeleníthető meg
a képernyőn. Ez az üzemmód csak
akkor használható, ha a rendszerhez
csatlakoztatott tv-készülék progresszív
jeleket is képes fogadni.
A COMPONENT VIDEO OUT aljzat
kimenőjele sorváltásos vagy progresszív
formátumú lehet.
Kezdeti lépések
(az európai és orosz modellek kivételével)
Állítsa a színrendszert PAL-ra vagy
NTSC-re a tv-készüléke színrendszere
függvényében.
Az alapértelmezett érték szerinti
színrendszer országonként különbözhet.
Minden alkalommal, amikor az alábbi
műveletsort végrehajtja, a színrendszer a
következők szerint változik:
NTSC  PAL
1 A FUNCTION +/−  gombbal
kapcsoljon „DVD” üzemmódba
(vagy nyomja meg a DVD  
gombot a készüléken).
2 Nyomja meg többször a
PROGRESSIVE  gombot a
készüléken.
Ha a COMPONENT VIDEO OUT
aljzathoz csatlakoztatott tv-készülék
progresszív jeleket is képes fogadni,
válassza a „P AUTO” vagy „P
VIDEO” beállítást. Egyéb esetben
az „INTERLACE” beállítást kell
választani.
P AUTO (PROGRESSIVE AUTO):
A készülék önműködően felismeri a
formátumot, és kiválasztja a megfelelő
átalakítási módszert.
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO):
A rendszer minden esetben
a PROGRESSIVE VIDEO
átalakítási módszert alkalmazza a
videoműsorokhoz.
Válassza ki ezt a beállítást, ha a „P
AUTO” beállításnál a kép nem tiszta.
folytatódik

21HU
Néhány szó a DVD VIDEO-műsorok
típusairól és az átalakítási
módszerekről
A DVD VIDEO műsorok két nagy
csoportba sorolhatók:
Film alapú műsorok
A film alapú műsorok eredete a
filmszínház, ahol másodpercenként 24
kép megjelenítése jellemző.
Videó alapú műsorok
A videó alapú műsorok általában tvműsorok (pl. sorozatok és szórakoztató
műsorok), melyeknél a műsor
megjelenítése másodpercenként 30
kép/60 félkép sebességgel történik.
Vannak olyan DVD VIDEO lemezek,
melyek mindkét műsortípust
tartalmazzák. Annak érdekében, hogy
ezek a műsorok akkor is természetes
formában jelenjenek meg a képernyőn,
ha progresszív módba kapcsol, a
progresszív jeleket át kell alakítani a DVD
VIDEO műsor típusának megfelelően.
Megjegyzés
Ha tv-készüléket használ
Kapcsolja be a tv-készüléket, és válassza
ki a rendszer számára fenntartott
videocsatornát.
Sony tv-készülék vezérlése
Sony tv-készülékét a következő
gombokkal vezérelheti. Ezeket a
gombokat narancssárgával jelöltük
Funkció
A tv-készülék kiés bekapcsolása.
A bemenet
kiválasztása a
tv-készüléken
(tv-készülék
vagy külső
műsorforrás).
Tv-csatorna
kiválasztása.
Ha a beállítás nem felel meg a tv-készülék vagy
a csatlakoztatás típusának, a műsor nem, vagy
hibásan jelenik meg a tv-képernyőn.
A tv-készülék
hangerejének
beállítása.
Gombnyomás
TV / ,
miközben nyomva
tartja a TV 
gombot.
TV/VIDEO ,
miközben nyomva
tartja a TV 
gombot.
TV CH +/− 
gomb vagy a
számgombok *,
miközben nyomva
tartja a TV 
gombot.
TV VOL +/−  ,
miközben nyomva
tartja a TV 
gombot.
*Kétjegyű számok esetén tartsa nyomva a
TV  gombot, és nyomja meg a -/-- 
gombot, majd nyomja meg a megfelelő
számgombokat. (Például tartsa nyomva a TV
 gombot, nyomja meg a -/--  gombot,
majd a 2-es és az 5-ös számgombbal írja be a
25-ös számot.)
22HU
Az óra beállítása
1 Kapcsolja be a rendszert a /
 gombbal.
2 Nyomja meg a TIMER MENU 
gombot.
Az órakijelzés villogni kezd.
Ha a „PLAY SET?” villog a kijelzőn,
a  vagy   gombbal válassza ki a
„CLOCK SET?” funkciót, és nyomja
meg az ENTER  gombot.
Az órakijelzés megjelenítése a
rendszer kikapcsolt állapotában
Nyomja meg a DISPLAY  gombot.
Az órakijelzés 8 másodpercre megjelenik.
Kezdeti lépések
Az óra beállításához a távvezérlőn lévő
gombokat használja.
Megjegyzés
Áramkimaradás esetén, illetve ha kihúzza
a hálózati vezetéket a hálózati aljzatból, az
órabeállítás törlődik.
3 A  vagy   gombbal írja be
az óraértéket.
4 Nyomja meg az ENTER 
gombot.
A percérték beírási állása villogni
kezd.
5 A  vagy   gombbal írja be a
percértéket.
6 Nyomja meg az ENTER 
gombot.
Az óra működni kezd.
23HU
Gyorsbeállítás (QUICK
SETUP)
Mielőtt használatba venné a rendszert, a
QUICK SETUP funkcióval egyszerűen
és gyorsan elvégezheti a szükséges
alapbeállításokat. Ha nem szeretné
végrehajtani a gyorsbeállítást, a 3.
lépésben nyomja meg a CLEAR 
gombot. A súgó eltűnik a tv-képernyőről.
4 Lemez behelyezése nélkül
nyomja meg az ENTER 
gombot.
A „LANGUAGE SETUP” menü
megjelenik a tv-képernyőn.
1 Kapcsolja be a tv-készüléket
és válassza ki a megfelelő
videocsatornát.
2 Kapcsolja be a rendszert a /
 gombbal.
Megjegyzés
Ellenőrizze, hogy nincs-e lemez a
készülékben. Ellenkező esetben a súgó nem
jelenik meg. Ha a gyorsbeállítást szeretné
végrehajtani, vegye ki a lemezt a  
gombbal.
3 A FUNCTION +/−  gombbal
kapcsoljon „DVD” üzemmódba
(vagy nyomja meg a DVD  
gombot a készüléken).
A súgó megjelenik a tv-képernyő
alján.
24HU
5 A  vagy a   gombbal
válasszon egy nyelvet, majd
nyomja meg az ENTER 
gombot.
A kiválasztás megtörténik, és a
„SCREEN SETUP” menü megjelenik
a tv-képernyőn.
Hasznos tudnivalók
A kiválasztott nyelv az „OSD”, a
„MENU” és a „SUBTITLE” funkciókra
egyaránt érvényes lesz.
A választható nyelvek a forgalmazás
helyétől függően eltérőek lehetnek.
6 A  vagy   gombbal válassza
ki a tv-készülék típusának
megfelelő beállítást.
Ha szélesképernyős vagy
szélesképernyős üzemmóddal
ellátott normál (4:3) képarányú
készüléke van:
Válassza ki a „16:9” beállítást (57.
oldal).
7 Nyomja meg az ENTER 
gombot.
A kiválasztás megtörténik, és a
„QUICK SETUP is complete.” üzenet
jelenik meg a tv-képernyőn.
A rendszer készen áll a lejátszásra.
Ha bármelyik beállítást módosítani
szeretné, lapozzon „A DVD
alapbeállítási menü használata” című
fejezethez (55. oldal).
1 Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY  gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
vezérlőmenü.
2 A  vagy   gombbal válassza ki
a
(SETUP) funkciót, majd
nyomja meg az ENTER  gombot.
3 A  vagy   gombbal válassza ki a
Kezdeti lépések
Ha normál (4:3) képarányú
készüléke van:
Válassza ki a „4:3 LETTER BOX”
vagy a „4:3 PAN SCAN” beállítást
(57. oldal).
A QUICK SETUP funkció újbóli
bekapcsolása
„QUICK” opciót, majd nyomja meg az
ENTER  gombot.
Megjegyzés
A súgó csak a rendszer legelső bekapcsolásakor,
vagy a „RESET” funkció végrehajtása után (89.
oldal) jelenik meg a tv-képernyő alján.
Kilépés a QUICK SETUP funkcióból
Nyomja meg a
DISPLAY  gombot.
25HU
A THEATRE SYNC funkció
használata
A THEATRE SYNC funkció lehetővé
teszi, hogy egyetlen gombnyomásra
e készülékkel együtt bekapcsoljon a
SONY tv-készülék is, és ez a készülék
„DVD” üzemmódba, míg a tv-készülék a
megfelelő bemenetre kapcsoljon.
Kezdeti lépések a THEATRE
SYNC funkció használatához
Regisztráltassa a rendszerrel a
csatlakoztatott tv-készülék bemeneti
forrását.
A bemeneti műsorforrás kiválasztása
A SLEEP  gombot nyomva tartva,
válassza ki a kívánt műsorforrást az
alábbi gombokkal.
Gombnyomás Tv-készülék
bemeneti forrása
0
Nincs bemeneti forrás
(alapértelmezett érték).
1–8
9
CLEAR 
VIDEO 1–VIDEO 8
COMPONENT 1
−
COMPONENT 2
COMPONENT 3
+
COMPONENT 4
A bemeneti műsorforrás kiválasztása
megtörtént.
26HU
A THEATRE SYNC funkció
használata
Tartsa a távvezérlőt a tv-készülék
irányába fordítva mindaddig, míg
a tv-készülék be nem kapcsol,
és a megfelelő műsorforrás meg
nem jelenik, majd nyomja meg a
THEATRE SYNC  gombot.
Ha a funkció nem működik, módosítsa
a jelátviteli időtartamot. A jelátviteli
időtartam tv-készülékenként eltérhet.
A jelátviteli időtartam módosítása
Tartsa nyomva a   gombot, és az
alábbi gombokkal válassza ki a kívánt
időtartamot.
Gombnyomás Jelátviteli időtartam
1
0,5 (alapértelmezett
érték)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
2 Feliratos oldalával felfelé
Lemez
Lemez lejátszása
 normál lejátszás
helyezzen egy lemezt a
lemezbetöltő nyílásba .
A lejátszani kívánt DVD VIDEO vagy
VIDEO CD lemeztől függően egyes
funkciók működése korlátozott, vagy a
megszokottól eltérő lehet. Olvassa el a
lemezhez mellékelt tájékoztatót.
Lemez
Ha a lejátszás nem indul el
önműködően, nyomja meg a  
gombot (vagy a DVD   gombot
a készüléken).
Példa: DVD VIDEO lejátszása esetén
3 A VOLUME +/−  gombbal
Tétel száma
Eltelt lejátszási idő
1 A FUNCTION +/−  gombbal
kapcsoljon „DVD” üzemmódba
(vagy nyomja meg a DVD  
gombot a készüléken).
állítsa be a hangerőt.
Megjegyzések
A rendszer pillanatnyi állapotától függően
előfordulhat, hogy a hangerőszint nem
jelenik meg a tv-képernyőn.
Amikor bekapcsolja a rendszert, a készülék
mindaddig nem húzza be a lemezt a
lemezbetöltő nyílásba , amíg a „No Disc”
felirat látható a kijelzőn. Ne próbálja meg
betolni a lemezt, amíg a „No Disc” el nem
tűnik.
Átalakítóval ellátott 8 cm-es lemezt nem
szabad behelyezni. Ellenkező esetben
üzemzavar fordulhat elő.
Amikor kiveszi a lemezt, a széleinél fogja
meg, és egyenesen mozgatva húzza ki a
betöltő nyílásból . Soha ne érintse meg a
lemez felületét.
folytatódik

27HU
További műveletek
Művelet
Lejátszás
leállítása.
Lejátszás
szüneteltetése.
Gombnyomás
 .
 . A lejátszás
folytatásához nyomja
meg újból a  
gombot, vagy nyomja
meg a   gombot
(vagy a DVD  
gombot a készüléken).
Műsorszám1),  vagy  
fejezet vagy fájl lejátszás közben,
kiválasztása.
többször.
Vagy a vezérlőmenü
kikapcsolt állapotában
nyomja meg a
számgombokat ,
majd az ENTER 2)
gombot.
Album3)
+/−  lejátszás
kiválasztása.
közben vagy szünet
üzemmódban,
többször.
A kívánt
 vagy  
műsorrészlet
lejátszás közben. A
megkeresése
 vagy  
(gyorskeresés)4) 5). gomb többszöri
megnyomásakor a
lejátszási sebesség
ciklikusan változik.
Normál lejátszásra a
  gombbal (vagy
a készülék DVD  
gombjával) kapcsolhat
vissza.
28HU
Művelet
Képenkénti
lejátszás
(lassítás)6).
Gombnyomás
vagy
SLOW
 szünet
SLOW
üzemmódban. A
SLOW
vagy
 gomb
SLOW
mindenmegnyomásakor
a lejátszási sebesség
változik.
Normál lejátszásra a
  gombbal (vagy
a készülék DVD  
gombjával) kapcsolhat
vissza.
Képenkénti
STEP  
lejátszás (kép- (következő kép) szünet
kimerevítés)6). üzemmódban. A 
STEP 7) gombbal az
előző képre ugorhat
szünet üzemmódban.
Normál lejátszásra a
  gombbal (vagy
a készülék DVD  
gombjával) kapcsolhat
vissza.

Az előző jelenet REPLAY
megismétlése. lejátszás közben (gyors
visszajátszás).7)

Gyorskeresés ADVANCE
előre a
lejátszás közben (gyors
pillanatnyi
továbbítás).7)
jeleneten belül.
Művelet
Átkapcsolás
DVD
üzemmódra
más
műsorforrásról.
MP3 műsorszámok gyorskeresése közben
másik műsorszám nem választható ki.
Csak DVD VIDEO, DVD-R, -RW (VR
formátum), VIDEO CD, AUDIO CD
lemezek és DivX videofájlok esetén.
3)
Csak MP3 audio műsorszámok, JPEG
képfájlok és DivX videofájlok esetén.
4)
JPEG képfájlok kivételével.
5)
A lemez típusától függően a tényleges
sebesség eltérhet.
6)
Csak DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW (VR
formátum) lemezek, DivX videofájlok és
VIDEO CD lemezek esetén.
7)
Csak DVD VIDEO és DVD-R, DVD-RW
(VR formátumú) lemezek esetén.
1)
2)
Megjegyzések
VR formátumban felvett DVD-R, DVD-RW
lemezen nem lehet állóképet keresni.
A gyors visszajátszási vagy továbbítási
funkció ismétléses lejátszásnál és bizonyos
jeleneteknél nem használható.
Kameraállások és szinkronfeliratok megjelenítése
A kameraállás megváltoztatása
(Csak DVD VIDEO.)
Ha olyan DVD VIDEO lemezt
játszik le, amelyen a jeleneteket több
nézőszögből (kameraállásból) vették fel,
megváltoztathatja a kameraállást.
Lemez
A lemez
eltávolítása.
Gombnyomás
FUNCTION +/−
 többször (vagy
nyomja meg a
készülék DVD  
gombját) (önműködő
műsorforrás választás).
  a készüléken.
Lejátszás közben nyomja meg többször
az ANGLE  gombot. Az ANGLE 
gomb minden megnyomásakor a
kameraállás megváltozik.
Megjegyzés
A lejátszott DVD VIDEO lemeztől függően
előfordulhat, hogy a több kameraállásból felvett
jelenet lejátszásakor nem választható ki a kívánt
kameraállás.
A szinkronfeliratok megjelenítése
(Csak DVD VIDEO, DVD-R, DVDRW (VR formátumú) lemezek és DivX
videofájlok esetén.)
A szinkronfeliratozással ellátott
DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW
(VR formátumú) lemezek vagy
DivX videofájlok lejátszása közben a
szinkronfeliratot be- vagy kikapcsolhatja.
Ha többnyelvű szinkronfeliratozással
ellátott DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW
(VR formátumú) lemezt vagy DivX
videofájlt játszik le, kiválaszthatja a kívánt
nyelvű szinkronfeliratot.
Lejátszás közben nyomja meg többször a
SUBTITLE  gombot. A SUBTITLE 
gomb többszöri megnyomásakor a
szinkronfelirat nyelve megváltozik, vagy
a szinkronfelirat kikapcsol.
folytatódik

29HU
Megjegyzések
Lehetnek olyan többnyelvű DVD VIDEO
lemezek, melyeken nem választható ki a
kívánt nyelvű szinkronfelirat. Előfordulhat,
hogy a szinkronfeliratot nem lehet
kikapcsolni.
A szinkronfelirat csak akkor választható ki,
ha a DivX videofájl „.AVI” vagy „.DIVX”
kiterjesztéssel rendelkezik, és az adott fájl
tartalmaz szinkronfelirat információkat.
További hasznos funkciók
A hangformátum beállítása
Ha a DVD VIDEO lemezen vagy a DivX
videofájlt tartalmazó adathordozón
többféle hangformátum is található,
lejátszás közben kiválaszthatja a kívánt
hangformátumot. Ha többnyelvű DVD
VIDEO lemezt játszik le, kiválaszthatja a
kívánt nyelvet is.
Ha AUDIO CD- vagy VIDEO CD
lemezt, illetve MP3 műsorszámokat
játszik le, kiválaszthatja a jobb vagy
a bal hangcsatornát, és a kiválasztott
csatorna műsorát játszhatja le a bal és
jobb hangsugárzón keresztül. Például,
ha egy lemezen a jobb csatorna
tartalmazza az énekhangot, a bal csatorna
pedig a hangszeres zenét, akkor a
hangszeres zenét hallgathatja mindkét
hangsugárzóból, ha a bal csatornát
választja ki.
Lejátszás közben az AUDIO  gomb
megfelelő számú megnyomásával
válassza ki a kívánt audiojelet.
30HU
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás
jelzi.
DVD VIDEO lejátszása közben:
A kiválasztható nyelvek vagy
hangformátumok a DVD VIDEO
lemeztől függően változnak.
Ha négyjegyű kód jelenik meg, a
nyelv kiválasztása a megfelelő kód
beírásával történik (lásd a 101. oldalon,
az „A választható nyelvek listája”
című részben). Ha egy nyelv többször
szerepel, a műsort az adott nyelven
többféle hangformátummal vették fel a
DVD VIDEO lemezre. Ne feledje, hogy
lehetnek olyan lemezek, melyeknél a
hangformátum önműködően változhat.
DVD-R, DVD-RW (VR formátumú)
lemez lejátszása közben:
Megjelenik a lemezre felvett hangsávok
száma.
Példa:
1: MAIN: az 1-es hangsáv főműsora.
1: SUB: az 1-es hangsáv második
műsora.
1: MAIN+SUB: az 1-es hangsáv fő- és
második műsora.
2: MAIN*: a 2-es hangsáv főműsora.
2: SUB*: a 2-es hangsáv második
műsora.
2: MAIN+SUB*: a 2-es hangsáv fő- és
második műsora.
* Ez az opció nem jelenik meg, ha a lemezre
csak egyféle hangformátumot rögzítettek.
PBC (2.0 programváltozat) funkciókkal
rendelkező VIDEO CD lemez lejátszása
 PBC lejátszás
VIDEO CD, AUDIO CD vagy MP3
audiofájl lejátszása közben:
STEREO: normál sztereó hang.
1/L: a bal csatorna hangja (mono).
2/R: a jobb csatorna hangja (mono).
(Csak VIDEO CD.)
A PBC (lejátszásvezérlés) menü lehetővé
teszi a lemez műsorának interaktív,
képernyőmenün keresztül történő
lejátszását. A menü formátuma és
szerkezete lemezenként eltérő lehet.
Super VCD lejátszása közben:
1: STEREO: az 1-es hangsáv sztereó
műsora.
1: 1/L: a bal csatorna hangja (mono) az
1-es hangsávon.
1: 2/R: a jobb csatorna hangja (mono)
az 1-es hangsávon.
2: STEREO: az 1-es hangsáv sztereó
műsora.
2: 1/L: a bal csatorna hangja (mono) a
2-es hangsávon.
2: 2/R: a jobb csatorna hangja (mono) a
2-es hangsávon.
1 Nyomja meg a   gombot
(vagy a készülék DVD  
gombját) a PBC funkciókkal (2.0
programváltozat) rendelkező VIDEO
CD lemez lejátszásához.
A PBC menü megjelenik a tvképernyőn. Lehetnek olyan VIDEO
CD lemezek, melyeknél a menü nem
jelenik meg.
Lemez
DivX videofájl lejátszása közben:
A választható hangformátumok a DivX
videofájl típusától függenek.
2 A megfelelő számgomb 
megnyomásával válassza ki a kívánt
menüelemet.
3 Nyomja meg az ENTER  gombot.
A VIDEO CD lemeztől függően
előfordulhat, hogy a lemezhez
mellékelt tájékoztatóban a „Press
ENTER” (Nyomja meg az ENTER
gombot) utasítást a „Press SELECT”
felirat helyettesíti. Ilyenkor nyomja
meg a   gombot (vagy a készülék
DVD   gombját).
4 Kövesse az interaktív menüben
megjelenő utasításokat.
Olvassa el a VIDEO CD lemezhez
mellékelt tájékoztatót, mert a menü
szerkezete VIDEO CD lemezenként
eltérő lehet.
folytatódik

31HU
Visszatérés az előző menüpontba
Nyomja meg a  RETURN  gombot.
Megjegyzés
Ha programozott, véletlen sorrendű vagy
ismétléses lejátszásra kapcsol, a PBC lejátszás
kikapcsol.
Lejátszás PBC funkciók nélkül
1 A  vagy   gombbal, vagy
a számgombokkal  válasszon egy
műsorszámot (állj üzemmódban).
2 Nyomja meg a   (vagy a
készüléken a DVD  ) vagy az
ENTER  gombot.
A lejátszás a kiválasztott
műsorszámmal kezdődik. Állóképek,
mint pl. menüképernyő, nem
jeleníthetők meg.
Ha PBC lejátszásra szeretne
visszakapcsolni, nyomja meg kétszer a
  gombot, majd a   gombot
(vagy a készüléken a DVD  
gombot).
A lejátszás folytatása a megszakítási
ponttól
 folytatólagos lejátszás
A készülék megjegyzi a lejátszás
megszakítási pontját a lemezen, így a
lejátszást később folytathatja. A rendszer
kikapcsolásakor a megszakítás helye nem
törlődik a memóriából (kivéve az MP3
audiofájlokat, JPEG képfájlokat és a DivX
videofájlokat).
32HU
1 Lemez lejátszása közben nyomja
meg a   gombot a lejátszás
leállításához.
A kijelzőn megjelenik a „Resume”
felirat.
Ha a „Resume” nem jelenik meg, a
folytatólagos lejátszási funkció nem
használható.
2 Nyomja meg a   gombot (vagy
a készülék DVD   gombját).
A készülék onnan folytatja a lejátszást,
ahol az 1. lépésben leállította.
Megjegyzések
A folytatólagos lejátszás nem használható
véletlen sorrendű vagy programozott lejátszás
közben.
Lehetnek olyan lemezek, melyeknél ez a
funkció nem használható.
A pillanatnyi lemez folytatási pontjának helye
törlődik a memóriából, ha:
 állj üzemmódban megnyomja a  
gombot,
 kiveszi a lemezt,
 átkapcsol egy másik üzemmódba,
 ha megváltoztat egy beállítást az
alapbeállítási menüben.
A leállítási ponttól függően előfordulhat,
hogy a készülék eltérő állásból folytatja a
lejátszást.
Ha a „MULTI-DISC RESUME” funkció
beállítása „ON”, a folytatási hely a lemez
kivétele vagy üzemmódváltás után is a
memóriában marad, ha DVD VIDEO vagy
VIDEO CD lemezt játszik le.
Hasznos tudnivaló
Ha a lejátszást a lemez elején kívánja kezdeni,
nyomja meg kétszer a   gombot, majd
egyszer a   gombot (vagy a DVD  
gombot a készüléken).
Korábban lejátszott lemez folytatása
 többlemezes lejátszás folytatás
Megjegyzés
Ha a „CUSTOM SETUP” menü, „MULTIDISC RESUME” pontjában az „ON” beállítás
érvényes és egy írható lemezt játszik le, pl.
DVD-R lemezt, előfordulhat, hogy a rendszer
a többi lemeznél is az erre érvényes folytatási
pontot fogja használni. Ha a lejátszást a lemez
elején kívánja kezdeni, nyomja meg kétszer a
  gombot, majd egyszer a   gombot
(vagy a DVD   gombot a készüléken).
Lejátszási módok
Egyéni lejátszási program
összeállítása
 programozott lejátszás
Összeállíthat egy, legfeljebb 99 lépésből
álló lejátszási programot, melynek
elemeit a rendszer a kiválasztás
sorrendjében fogja lejátszani.
1 Nyomja meg a
Lemez
(Csak DVD VIDEO és VIDEO CD.)
Ha megállítja a lejátszást, a készülék
legtöbb 40 lemez esetén megjegyzi
az állj gomb megnyomásának helyét,
és ha legközelebb behelyezi a lemezt,
folytatja a lejátszást. Ha a 41. lemeznél
tárolja a megszakítási pontot, az első
lemez megszakítási pontja törlődik a
memóriából.
A funkció bekapcsolásához válassza ki
a „CUSTOM SETUP” menü „MULTIDISC RESUME” funkciójának „ON”
beállítását (58. oldal).
DISPLAY 
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
vezérlőmenü.
2 A  vagy a   gombbal
válassza ki a
(PROGRAM)
funkciót, és nyomja meg az
ENTER  gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
„PROGRAM” menü tartalma.
3 A  vagy a   gombbal
válassza ki a „SET” opciót,
és nyomja meg az ENTER 
gombot.
Műsorszám száma
folytatódik

33HU
4 Nyomja meg a   gombot.
A kurzor a műsorszám sorszámainak
oszlopába („T”) ugrik (ebben az
esetben a „01” sorba).
5 Válassza ki a kívánt
műsorszámot.
Például válassza ki a „02”
műsorszámot.
A  vagy a   gombbal válassza
ki a „02” sorszámot a „T” oszlopban,
majd nyomja meg az ENTER 
gombot.
Kiválasztott műsorszám
Egy programlépés módosítása:
A  vagy   gombbal válassza ki
a módosítani kívánt programlépés
számát. Ezután nyomja meg a  
gombot.
Egy programlépés törlése:
A  vagy   gombbal válassza ki a
törölni kívánt programlépés számát.
Ezután nyomja meg a CLEAR 
gombot.
Az összes programlépés törlése:
A   gombbal válassza ki az „ALL
CLEAR” opciót. Ezután nyomja meg
az ENTER  gombot.
A program teljes műsorideje
6 Ha több műsorszámot is
szeretne beprogramozni,
ismételje meg a 4–5. lépéseket.
7 Nyomja meg a   gombot
(vagy a DVD   gombot a
készüléken).
A programozott lejátszás elkezdődik.
Lejátszás után a   gomb (vagy
a készülék DVD   gombjának)
megnyomásával ismét lejátszhatja a
programot.
34HU
A programozott lejátszás törlése
Nyomja meg a CLEAR  gombot,
vagy a 3. lépésben válassza ki az „OFF”
beállítást. A program újbóli lejátszásához
a 3. lépésben válassza ki az „ON”
beállítást és nyomja meg az ENTER 
gombot.
Nyomja meg a DISPLAY  gombot
mindaddig, míg a vezérlőmenü el nem
tűnik a tv-képernyőről.
Megjegyzések
Ha a programozott lejátszás aktív, a
„REPEAT” funkció beállítása önműködően
„ON”-ra változik, ha a pillanatnyi érték
„DISC” vagy „TRACK”.
PBC funkcióval rendelkező VIDEO CD
lemez esetén a programozott lejátszás nem
használható.
Hasznos tudnivaló
A programozott lejátszás kikapcsol, és a
program törlődik, ha:
 kiveszi a lemezt,
 kikapcsolja a rendszert,
 átkapcsol egy másik üzemmódba.
 véletlen sorrendű lejátszás
A lemez műsorszámait lejátszhatja
véletlen sorrendben. A lejátszási sorrend
eltérhet az előző sorrendtől.
1 Nyomja meg a
DISPLAY 
gombot lejátszás közben.
Lemez
A vezérlőmenü kikapcsolása
Lejátszás véletlen sorrendben
A tv-képernyőn megjelenik a
vezérlőmenü.
2 A  vagy a   gombbal
válassza ki a
(SHUFFLE)
funkciót, és nyomja meg az
ENTER  gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
„SHUFFLE” menü tartalma.
3 A  vagy a   gombbal
válassza ki a kívánt beállítást.
VIDEO CD vagy AUDIO CD
lejátszása esetén:
TRACK: a lemez összes
műsorszámának lejátszása véletlen
sorrendben.
Programozott lejátszás közben:
ON: a program összes
műsorszámának lejátszása véletlen
sorrendben.
folytatódik

35HU
DATA CD, DVD lejátszása esetén
(DivX videofájlok kivételével):
ON: a lemez kiválasztott
albumában lévő MP3 műsorszámok
véletlen lejátszása. Ha nincs
album kiválasztva, az első album
műsorszámai kerülnek lejátszásra.
4 Nyomja meg az ENTER 
gombot.
A véletlen sorrendű lejátszás
megkezdődik.
A véletlen sorrendű lejátszás
kikapcsolásához nyomja meg a
CLEAR  gombot, vagy a 3.
lépésben válassza ki az „OFF”
beállítást.
A vezérlőmenü kikapcsolása
Nyomja meg a DISPLAY  gombot
mindaddig, míg a vezérlőmenü el nem
tűnik a tv-képernyőről.
Megjegyzések
A véletlen sorrendű lejátszás kikapcsol, ha:
 kiveszi a lemezt,
 kikapcsolja a rendszert,
 átkapcsol egy másik üzemmódba,
 műsorszám- vagy indexkeresést végez.
VIDEO CD lemez PBC rendszerű lejátszása
esetén a véletlen sorrendű lejátszás nem
használható.
MP3 audiofájlok lejátszása esetén a
műsorszámok ismétlődhetnek.
36HU
Ismétléses lejátszás
 lejátszás ismétlés
Ismételten lejátszhatja a lemez egyetlen
tételét, műsorszámát, fejezetét vagy
fájlját, illetve az összes tételt, fejezetet,
műsorszámot vagy fájlt.
Az ismétlési funkciót a véletlen sorrendű
és a programozott lejátszással is
kombinálhatja.
1 Nyomja meg a
DISPLAY 
gombot lejátszás közben.
A tv-képernyőn megjelenik a
vezérlőmenü.
2 A  vagy a   gombbal
válassza ki a
(REPEAT)
funkciót, és nyomja meg az
ENTER  gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
„REPEAT” menü tartalma.
3 A  vagy a   gombbal
válassza ki a kívánt beállítást.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás
jelzi.
DVD VIDEO vagy DVD-R, DVD-RW
(VR formátumú) lemez lejátszása
közben:
OFF: ismétléses lejátszás
kikapcsolva.
DISC: a lemez összes tételének
ismételt lejátszása.
TITLE: a pillanatnyi tétel
megismétlése.
CHAPTER: a pillanatnyi fejezet
megismétlése.
DATA CD vagy DATA DVD
lejátszása esetén:
OFF: ismétléses lejátszás
kikapcsolva.
DISC: a lemez összes albumának
ismételt lejátszása.
ALBUM: a pillanatnyi album
megismétlése.
TRACK1): a pillanatnyi műsorszám
megismétlése.
FILE2): a pillanatnyi fájl
megismétlése.
Csak MP3 audiofájlok esetén.
Csak DivX videofájlok esetén.
1)
2)
Ha a programozott vagy a
véletlen sorrendű lejátszás aktív:
OFF: ismétléses lejátszás
kikapcsolva.
ON: a programozott vagy a véletlen
sorrendű lejátszás megismétlése.
A vezérlőmenü kikapcsolása
Nyomja meg a DISPLAY  gombot
mindaddig, míg a vezérlőmenü el nem
tűnik a tv-képernyőről.
Megjegyzések
Az ismétléses mód beállításához használhatja
a REPEAT/FM MODE  gombot is.
Ha a „DISC”, „ALBUM” vagy „ON” ismétlési
módot választotta ki, a „REP” jelzés világít.
Ha a „TITLE”, „CHAPTER”, „TRACK” vagy
„FILE” ismétlési módot választotta ki, a
„REP1” jelzés világít.
Lehetnek olyan DVD VIDEO lemezek,
melyeknél az ismétléses lejátszás nem
használható.
VIDEO CD lemez PBC lejátszása esetén nem
használható az ismétléses lejátszás.
Ha olyan DATA CD, DVD lemezt játszik le,
mely MP3 audio műsorszámokat és JPEG
képfájlokat egyaránt tartalmaz, de azok
lejátszási ideje nem azonos, a hang és a kép
lejátszása nem lesz szinkronban.
Ha a „MODE (MP3, JPEG)” menüpontban
az „IMAGE (JPEG)” beállítást választotta ki
(45. oldal), a „TRACK” ismétlési mód nem
választható ki.
Az ismétlési funkció kikapcsol, ha:
 kiveszi a lemezt,
 kikapcsolja a rendszert,
 átkapcsol egy másik üzemmódba.
Lemez
VIDEO CD vagy AUDIO CD
lejátszása esetén:
OFF: ismétléses lejátszás
kikapcsolva.
DISC: a lemez összes
műsorszámának ismételt lejátszása.
TRACK: a pillanatnyi műsorszám
megismétlése.
4 Nyomja meg az ENTER 
gombot.
Az ismételt lejátszás elindul.
Az ismétléses lejátszás
kikapcsolásához nyomja meg a
CLEAR  gombot, vagy a 3.
lépésben válassza ki az „OFF”
beállítást.
37HU
Keresés, kiválasztás a
lemezen
DVD VIDEO lemez lejátszása a
menü használatával
A legtöbb DVD VIDEO lemez olyan
menüvel rendelkezik, mely változatos
lehetőségeket kínál. E menük segítségével
is lejátszhatja a DVD VIDEO tartalmát a
tv-képernyőn.
1 Nyomja meg a DVD TOP MENU
 vagy a DVD, USB, TUNER
MENU  gombot.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.
A menü tartalma a lemeztől függően
változik.
2 A ///  gombokkal vagy
a számgombokkal  válassza
ki a lejátszani kívánt tételt vagy
elemet.
3 Nyomja meg az ENTER 
gombot.
A DVD TOP MENU használata
A DVD VIDEO lemez több zenei és képi
elemet tartalmazó egységből áll, melyet
„tételnek” nevezünk. Ha olyan DVD
VIDEO lemezt játszik le, amelyik több
tételt tartalmaz, a DVD TOP MENU
 gomb használatával tud választani
közülük.
A DVD MENU használata
Vannak olyan DVD VIDEO lemezek,
melyek tartalmából a menürendszeren
keresztül válogathat. Az ilyen DVD
VIDEO lemezeknél a DVD, USB,
TUNER MENU  gomb segítségével
választhatja ki a szinkronfelirat vagy a
műsor nyelvét.
38HU
Az „ORIGINAL” vagy a „PLAY
LIST” funkció kiválasztása VR
formátumú DVD-R, DVD-RW
lemezen
Ez a funkció csak VR formátumú
DVD-R, DVD-RW lemezen létrehozott
lejátszási listákkal elérhető.
1 Nyomja meg a
DISPLAY 
gombot állj üzemmódban.
A tv-képernyőn megjelenik a
vezérlőmenü.
2 A  vagy a   gombbal
válassza ki az
(ORIGINAL/PLAY LIST) funkciót,
majd nyomja meg az ENTER 
gombot.
3 A  vagy a   gombbal
válassza ki a kívánt beállítást.
PLAY LIST: a lemezen létrehozott
lejátszási listának megfelelő
lejátszás.
ORIGINAL: az eredeti sorrendnek
megfelelő lejátszás.
4 Nyomja meg az ENTER 
gombot.
Tétel, fejezet, jelenet,
műsorszám, index, album,
fájl keresése a képernyőmenü
használatával
DISPLAY 
gombot. (JPEG képfájlokat
tartalmazó DATA CD, DVD
esetén nyomja meg kétszer a
 DISPLAY  gombot.)
A tv-képernyőn megjelenik a
vezérlőmenü.
2 A  vagy   gombbal válassza
ki a kívánt keresési módot.
Lemez
Megjelennek az „ORIGINAL/PLAY
LIST” menü választási lehetőségei.
1 Nyomja meg a
Példa: ha a
(CHAPTER)
módot választja:
A „** (**)” kijelzés van kiválasztva
(a ** számokat jelöl). A zárójelben
lévő szám a tételek, fejezetek,
műsorszámok, indexek, jelenetek,
albumok vagy fájlok összes számát
jelenti.
Kiválasztott sor
3 Nyomja meg az ENTER 
gombot.
A „** (**)” helyett a „– – (**)”
jelenik meg.
Különböző lemezinformációk, pl. tétel,
műsorszám és album szerint kereshet
a lemezen. A lemez minden eleme
egyedi sorszámmal van azonosítva, így
a megfelelő sorszámot kiválaszthatja a
vezérlőmenüben. A kívánt műsorrészletet
az időkód alapján is megkeresheti
(időkeresés) (csak DVD VIDEO és
DVD-R, DVD-RW (VR formátumú)
lemezek esetén).
4 A  vagy   gombbal vagy a
számgombokkal  válassza ki
a tétel, műsorszám, album stb.
vagy fájl sorszámát.
Ha hibázik, nyomja meg a CLEAR 
gombot a törléshez.
folytatódik

39HU
5 Nyomja meg az ENTER 
gombot.
A kiválasztott tétel, műsorszám vagy
album lejátszása megkezdődik.
A vezérlőmenü kikapcsolása
Nyomja meg a DISPLAY  gombot
mindaddig, míg a vezérlőmenü el nem
tűnik a tv-képernyőről.
Hasznos tudnivaló
A vezérlőmenü kikapcsolt állapotában a kívánt
fejezetet (DVD VIDEO és DVD-R, DVD-RW
(VR formátum)), műsorszámot (AUDIO CD és
VIDEO CD) vagy fájlt (DATA CD, DATA DVD
(DivX videofájl)) a megfelelő számgombok
 és az ENTER  gomb megnyomásával is
kiválaszthatja.
Műsorrészlet keresés az időkód
használatával
 időkeresés
(Csak DVD VIDEO és DVD-R, DVDRW (VR formátum) esetén.)
1 Nyomja meg a
gombot.
DISPLAY 
2 A  vagy   gombbal válassza ki a
(TIME/TEXT) funkciót.
A „T **:**:**” (a pillanatnyi
tételből eltelt idő) lesz kiválasztva.
3 Nyomja meg az ENTER  gombot.
A „T **:**:**” helyett a
„T––:––:––” jelenik meg.
40HU
4 A számgombokkal  írja be az
időkódot, majd nyomja meg az
ENTER  gombot.
Ha például a lemez 2 óra 10 perc 20
másodpercnyi műsora utáni részletet
keres, írja be a „2:10:20” időkódot.
Ha hibázik, nyomja meg a CLEAR 
gombot a törléshez.
Megjegyzés
Lehetnek olyan lemezek, melyeken nem lehet
az időkód használatával keresni.
Jelenetek keresése
 képnavigáció
1 A PICTURE NAVI 
gombbal válassza ki azt a
keresőképernyőt (VIEWER),
melyet használni kíván.
Fejezet: CHAPTER VIEWER
(DVD VIDEO)
Tétel: TITLE VIEWER (DVD
VIDEO)
Műsorszám: TRACK VIEWER
(VIDEO CD vagy Super VCD)
2 Nyomja meg az ENTER 
gombot.
3 A ///  gombokkal
válassza ki a kívánt fejezetet,
tételt vagy műsorszámot és
nyomja meg az ENTER 
gombot.
A kiválasztott jelenet lejátszása
megkezdődik.
A keresési funkció kikapcsolása
Nyomja meg a  RETURN  vagy a
DISPLAY  gombot.
MP3, JPEG lemezek
lejátszása
Megjegyzések
A DATA CD vagy DATA DVD lemezt
létrehozó szoftvertől függően előfordulhat,
hogy a lejátszási sorrend eltér.
A rendszer legfeljebb 200 albumot képes
felismerni, beleértve az MP3 audio
műsorszámokat vagy JPEG képeket nem
tartalmazó albumokat is. A készülék nem
játssza le az első 200 album utáni albumok
műsorszámait.
A rendszer albumonként legfeljebb az alábbi
mennyiségű MP3 műsorszámot vagy JPEG
képfájlt képes felismerni:
 600 fájlt, ha a „MODE (MP3, JPEG)”
funkció beállítása „AUDIO (MP3)” vagy
„IMAGE (JPEG)”.
 300 fájlt, ha a „MODE (MP3, JPEG)”
funkció beállítása „AUTO”.
Ez a rendszer képes az MP3 műsorszámok
és a JPEG képfájlok lejátszására. Ez a
készülék minden olyan fájlt lejátszik,
melynek „.MP3”, „.JPG” vagy „.JPEG”
a kiterjesztése, még akkor is, ha az nem
MP3 vagy JPEG formátumú. Ilyen esetben
azonban olyan hangos zaj keletkezhet, amely
a hangsugárzókat károsíthatja.
Lemez
Az első 9 fejezet, tétel vagy
műsorszám nyitóképe megjelenik.
Ha több mint 9 tétel, fejezet vagy
műsorszám van a lemezen, a
képernyő jobb alsó részén a „”
szimbólum jelenik meg.
Megjegyzés
A lejátszott lemeztől függően előfordulhat,
hogy egyes elemek nem választhatók ki.
Hasznos tudnivaló
A többi tétel, fejezet vagy műsorszám
megjelenítéséhez válasszon ki egyet az alsó
sorban lévő jelenetek közül, és nyomja meg
a   gombot. Ha az előző jelenetre kíván
visszakapcsolni, válasszon ki egyet a felső
sorban lévő jelenetek közül, majd nyomja meg
a   gombot.
folytatódik

41HU
Az MP3 műsorszám rögzítéséhez használt
tömörítő, kitömörítő szoftver, felvevő eszköz
vagy felvételi adathordozó függvényében
előfordulhat, hogy a műsorszámot nem lehet
lejátszani, vagy hangkiesés, illetve zaj fordul
elő.
Az alábbi lemezek és helyzetek növelhetik a
lejátszás megkezdésének idejét:
 bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó
lemez,
 többmenetes lemez,
 lezáratlan lemez,
 ha az audiofájlok vagy JPEG képfájlok
nem az éppen lejátszott mappában
vannak.
A fájlformátumtól függően lehetnek olyan
CD-R vagy CD-RW, illetve DVD-R, DVDRW, DVD+R, DVD+RW lemezek, melyeket
ez a rendszer nem képes lejátszani.
Ha olyan DATA CD vagy DATA DVD lemezt
játszik le, mely mind MP3 műsorszámokat,
mind JPEG képfájlokat tartalmaz, válassza
ki a vezérlőmenü „MODE (MP3, JPEG)”
beállítását, miután a lemez tartalmának
beolvasása megtörtént. Ha a lejátszani kívánt
műsorszám:
 MP3 audiofájl és JPEG képfájl, válassza ki
a „MODE (MP3, JPEG)” funkció „AUTO”
beállítását.
 csak MP3 audiofájl, válassza ki a „MODE
(MP3, JPEG)” funkció „AUDIO (MP3)”
beállítását.
 csak JPEG képfájl, válassza ki a „MODE
(MP3, JPEG)” funkció „IMAGE (JPEG)”
beállítását.
A rendszer csak 8 mappa mélységben tud
lejátszani.
42HU
MP3 zeneszám vagy album
kiválasztása
1 Helyezzen egy lemezt a
lemezbetöltő nyílásba .
Az első album lejátszása
megkezdődik.
2 Nyomja meg a DVD, USB, TUNER
MENU  gombot.
Az albumok listája megjelenik a tvképernyőn.
3 A  vagy   gombbal
válasszon egy albumot.
Egy teljes album lejátszása:
Nyomja meg a   gombot (vagy a
DVD   gombot a készüléken).
A kiválasztott album műsorszámainak
lejátszása (az első műsorszámtól
kezdve) megkezdődik.
A lejátszás leállításához nyomja meg a
  gombot.
Egy műsorszám lejátszása:
1 Nyomja meg az ENTER 
gombot.
Megjelenik az albumban lévő MP3
műsorszámok listája.
Visszatérés a műsorszámlistáról az
albumlistára
Nyomja meg a  RETURN  gombot.
A műsorszámlista vagy az albumlista
kikapcsolása
Lemez
Nyomja meg többször a DVD, USB,
TUNER MENU  gombot.
JPEG képfájl vagy album
kiválasztása
2 A  vagy   gombbal válassza
ki a kívánt MP3 műsorszámot,
majd nyomja meg az ENTER 
gombot.
A kiválasztott MP3 műsorszám
lejátszása megkezdődik.
A lejátszás leállításához nyomja
meg a   gombot.
A műsorszámlista vagy az albumlista
lapozása
Ha a műsorszámlista vagy az albumlista
látható, nyomja meg a  vagy  
gombot.
A következő MP3 audio album
lejátszása
Ha a következő albumra szeretne lépni, a
  gomb többszöri megnyomásával
válassza ki a pillanatnyi album utolsó
műsorszámát, majd nyomja meg
egyszer a   gombot. A készülék
a következő album első műsorszámára
ugrik. A   gomb többszöri
megnyomásával azonban nem lehet az
előző albumra lépni. Ha az előző albumra
szeretne visszalépni, válassza ki azt az
albumlistából.
1 Helyezzen egy lemezt a
lemezbetöltő nyílásba .
Az első album lejátszása
megkezdődik.
2 Nyomja meg a DVD, USB, TUNER
MENU  gombot.
Az albumok listája megjelenik a tvképernyőn.
3 A  vagy   gombbal
válasszon egy albumot.
Egy teljes album lejátszása:
Nyomja meg a   gombot (vagy a
DVD   gombot a készüléken).
A kiválasztott album képeinek
diavetítése (az első képtől kezdve)
megkezdődik.
A lejátszás leállításához nyomja meg a
  gombot.
folytatódik

43HU
Egy képfájl lejátszása:
1 Nyomja meg a PICTURE NAVI 
gombot.
A kiválasztott album első 16 JPEG
képfájlja indexkép formájában
megjelenik.
Az albumlista lapozása
Ha az albumlista látható, nyomja meg a 
vagy   gombot.
A következő vagy előző JPEG képfájl
megjelenítése
Diavetítés közben nyomja meg a  vagy
  gombot, ahányszor szükséges.
A következő JPEG képalbum lejátszása
Ha a kiválasztott albumban több
mint 16 kép van, a képernyő jobb
oldalán görgetősáv jelenik meg.
2 A ///  gombbal válassza
ki a megtekinteni kívánt képet,
majd nyomja meg a  
gombot (vagy a DVD  
gombot a készüléken).
A diavetítés a kiválasztott képpel
kezdődik.
A lejátszás leállításához nyomja
meg a   gombot.
44HU
Ha a következő albumra szeretne lépni,
a   gomb többszöri megnyomásával
válassza ki a pillanatnyi album utolsó
képét, majd nyomja meg egyszer a 
 gombot. A készülék a következő
album első képére ugrik. A   gomb
többszöri megnyomásával azonban nem
lehet az előző albumra lépni. Ha az előző
albumra szeretne visszalépni, válassza ki
azt az albumlistából.
Az albumlista ki- vagy bekapcsolása
Nyomja meg többször a DVD, USB,
TUNER MENU  gombot.
A JPEG kép elforgatása
A képernyőn látható JPEG képet 90°-kal
elforgathatja.
Amíg a kép a képernyőn látható, nyomja
meg a  vagy   gombot.
Az eredeti nézetre a CLEAR  gombbal
kapcsolhat vissza.
A PICTURE NAVI  gomb nem működik,
ha a „MODE (MP3, JPEG)” funkció
„AUDIO (MP3)” beállítását választotta ki.
Ha a  vagy   gombbal kiválasztja az
előző vagy a következő képet, a kép az eredeti
nézetben jelenik meg (akkor is, ha a képet
előzőleg elforgatta).
Ha megnyomja a  vagy   gombot, a
diavetítés kikapcsol.
MP3 fájlok és JPEG képfájlok
lejátszása hanggal kísért
diavetítésként
Ha az MP3 fájlokat és JPEG képfájlokat
azonos mappában helyezi el a DATA CD
vagy DATA DVD lemezen, lejátszhatja
azokat hanggal kísért diavetítésként.
1 Helyezzen egy lemezt a
lemezbetöltő nyílásba .
Az első album lejátszása
megkezdődik.
gombbal.
3 Nyomja meg a
DISPLAY 
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
vezérlőmenü.
4 A  vagy   gombbal válassza
ki a
(MODE (MP3, JPEG))
funkciót, majd nyomja meg az
ENTER  gombot.
Lemez
Megjegyzések
2 Állítsa le a lejátszást a  
Megjelennek a „MODE (MP3,
JPEG)” funkció beállítási lehetőségei.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás
jelzi.
AUTO: az azonos albumban lévő
JPEG képek és MP3 műsorszámok
lejátszása, diavetítés formájában.
AUDIO (MP3): az MP3
műsorszámok folyamatos lejátszása.
IMAGE (JPEG): a JPEG képek
lejátszása diavetítésként.
5 A  vagy   gombbal válassza
ki az „AUTO” opciót, és nyomja
meg az ENTER  gombot.
6 Nyomja meg a DVD, USB, TUNER
MENU  gombot.
Az albumlista megjelenik a tvképernyőn.
folytatódik

45HU
7 A  vagy   gombbal válassza
ki a kívánt albumot, majd
nyomja meg a   gombot
(vagy a DVD   gombot a
készüléken).
A hanggal kísért diavetítés
megkezdődik.
A lejátszás leállításához nyomja meg a
  gombot.
Az albumlista ki- vagy bekapcsolása
Nyomja meg többször a DVD, USB,
TUNER MENU  gombot.
A hanggal kísért diavetítés
kikapcsolása
Válassza ki az „AUDIO (MP3)” vagy
„IMAGE (JPEG)” beállítást a 4. lépésben.
Megjegyzések
Az alábbi esetekben a „MODE (MP3, JPEG)”
funkció beállítása nem módosítható:
 ha az „IMAGE (JPEG)” beállítás aktív,
és a kiválasztott lemez csak MP3
műsorszámokat tartalmaz.
 ha az „AUDIO (MP3)” beállítás aktív, és a
kiválasztott lemez csak JPEG képfájlokat
tartalmaz.
Ha a lemez nem tartalmaz MP3
műsorszámokat, a „No audio data” jelenik
meg a tv-képernyőn, és a lemezt nem lehet
lejátszani.
Ha a lemez nem tartalmaz JPEG képfájlokat,
a „No image data” jelenik meg a tvképernyőn, és a lemezt nem lehet lejátszani.
Ha nagyméretű MP3 műsorszámot és
JPEG képet játszik le egyszerre, hangkiesés
fordulhat elő.
46HU
A diavetítés sebességének beállítása
(Csak JPEG képfájlok esetén.)
1 Nyomja meg a
DISPLAY 
gombot mindaddig, míg a JPEG
képfájlok vezérlőmenüje meg nem
jelenik a tv-képernyőn.
2 A  vagy   gombbal válassza ki az
(INTERVAL) funkciót, majd
nyomja meg az ENTER  gombot.
Megjelennek az „INTERVAL” funkció
beállítási lehetőségei.
3 A  vagy   gombbal válassza ki a
kívánt vetítési időtartamot.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás
jelzi.
NORMAL: a vetítési időtartam 6–9
másodperc. (Négymillió képpontot
tartalmazó vagy nagyobb
felbontású képeknél az időtartam
növekszik.)
FAST: a vetítési időtartam rövidebb,
mint a NORMAL beállítás esetén.
SLOW 1: a vetítési időtartam
hosszabb, mint a NORMAL
beállítás esetén.
SLOW 2: a vetítési időtartam
hosszabb, mint a SLOW 1 beállítás
esetén.
4 Nyomja meg az ENTER  gombot.
A beállítás érvénybe lép.
Megjegyzés
Lehetnek olyan JPEG fájlok (különösen a
progresszív tömörítésű JPEG fájlok vagy a
3 000 000 képpontnál nagyobb JPEG fájlok),
melyek megjelenítési ideje hosszabb a többinél,
ezért a vetítési idő meghaladhatja az Ön által
kiválasztott értéket.
Képhatás beállítása a diavetítéshez
(Csak JPEG képfájlok esetén.)
1 Nyomja meg a
DISPLAY 
gombot mindaddig, míg a JPEG
képfájlok vezérlőmenüje meg nem
jelenik a tv-képernyőn.
az
(EFFECT) funkciót, majd
nyomja meg az ENTER  gombot.
Megjelennek az „EFFECT” funkció
beállítási lehetőségei.
3 A  vagy   gombbal válassza ki a
kívánt beállítást.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás
jelzi.
MODE 1: a kép felülről beúszva
jelenik meg.
MODE 2: a kép balról jobbra
beúszva jelenik meg.
MODE 3: a kép a képernyő
közepéről kinyílva jelenik meg.
MODE 4: a képek a fenti
három képhatás véletlenszerű
váltogatásával jelennek meg.
MODE 5: a következő kép a
jelenlegi kép fölé úszik.
OFF: a funkció kikapcsolva.
4 Nyomja meg az ENTER  gombot.
A DivX videofájlokról
A DivX® egy a DivX, Inc. által kifejlesztett
videó tömörítési technológia. Ez a
készülék hivatalos, DivX® igazolással
ellátott termék.
Ez a rendszer olyan fájlokat képes
lejátszani, melyeket DivX formátumban
vettek fel, és „.AVI” vagy „.DIVX”
kiterjesztéssel rendelkeznek.
Lemez
2 A  vagy   gombbal válassza ki
DivX® videofájlok
lejátszása
Megjegyzések
Elképzelhető, hogy a rendszer nem játssza le
azokat a DivX fájlokat, melyeket kettő vagy
több DivX videofájl kombinálásával állítottak
elő.
Ez a készülék nem képes lejátszani azokat a
DivX videofájlokat, melyek mérete nagyobb
mint 720 (szélesség) × 576 (magasság), illetve
2 GB.
A DivX videofájltól függően a kép életlen
lehet, és a hangban előfordulhatnak ugrások.
Lehetnek olyan, 3 óránál hosszabb DivX
videofájlok, melyeket ez a készülék nem
képes lejátszani.
A beállítás érvénybe lép.
folytatódik

47HU
DivX videofájlokat tartalmazó
album, vagy egy DivX videofájl
lejátszása
1 Helyezze a DivX videofájlt
A kiválasztott DivX videofájl
lejátszása:
1 Nyomja meg az ENTER 
gombot.
Megjelenik az albumban lévő DivX
videofájlok listája.
tartalmazó DATA CD, DVD
lemezt a lemezbetöltő nyílásba
.
Az első album lejátszása
megkezdődik.
2 Nyomja meg a DVD, USB, TUNER
MENU  gombot.
Az albumlista megjelenik a tvképernyőn.
2 A  vagy   gombbal válassza
ki a kívánt DivX fájlt, és nyomja
meg az ENTER  gombot.
A kiválasztott DivX videofájl
lejátszása megkezdődik.
A lejátszás leállításához nyomja
meg a   gombot.
A fájllista vagy az albumlista lapozása
3 A  vagy   gombbal válassza
ki a kívánt albumot.
Album lejátszása:
Nyomja meg a   gombot (vagy a
DVD   gombot a készüléken).
A lejátszás a kiválasztott albumban
lévő első DivX fájllal kezdődik.
A lejátszás leállításához nyomja meg a
  gombot.
48HU
Ha a fájllista vagy az albumlista látható,
nyomja meg a  vagy   gombot.
A következő DivX videó album
lejátszása
Ha a következő albumra szeretne lépni, a
  gomb többszöri megnyomásával
válassza ki a pillanatnyi album utolsó
fájlját, majd nyomja meg egyszer a 
 gombot. A készülék a következő
album első fájljára ugrik. A  
gomb többszöri megnyomásával azonban
nem lehet az előző albumra lépni. Ha
az előző albumra szeretne visszalépni,
válassza ki azt az albumlistából.
Visszatérés a fájllistáról az
albumlistára
Nyomja meg a  RETURN  gombot.
Az albumlista ki- vagy bekapcsolása
Nyomja meg többször a DVD, USB,
TUNER MENU  gombot.
Lehetnek olyan DivX videofájlok, melyek
lejátszásakor a kép kimerevedik vagy
gyenge minőségű. Ilyen esetben javasoljuk,
hogy kisebb bitsűrűséggel hozza létre a
fájlt. Ha a hang továbbra is zajos, az MP3
hangformátum alkalmazása javasolt.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendszer nem
alkalmas WMA (Windows Media Audio)
formátumú hang lejátszására.
A DivX videofájlok tömörítési
technológiájának sajátosságai miatt a kép
bizonyos késéssel jelenik meg a   gomb
megnyomását követően.
A DivX videofájltól függően előfordulhat,
hogy a kép és a hang nincs szinkronban.
Hasznos tudnivaló
Ha a lejátszási szám korlátozott, a DivX
videofájlt csak meghatározott számú
alkalommal lehet lejátszani. Az alábbi
események egy-egy lejátszási alkalomnak
számítanak:
 ha a rendszert kikapcsolja,
 ha egy másik DivX videofájlt lejátszik.
 A/V SYNC
Ha a kép késik a hanghoz képest, ezzel a
funkcióval szinkronba hozhatja a képet
és a hangot.
Az A/V SYNC funkció nem használható
a DATA CD, DVD lemezen lévő MP3
műsorszámokhoz és JPEG képfájlokhoz.
Lemez
Megjegyzések
A kép és a hang közötti
késés beállítása
1 Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY  gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
vezérlőmenü.
2 A  vagy   gombbal válassza
ki az
(A/V SYNC)
funkciót, majd nyomja meg az
ENTER  gombot.
Megjelennek az „A/V SYNC”
beállítási lehetőségei.
3 A  vagy   gombbal válassza
ki a kívánt beállítást.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás
jelzi.
OFF: nincs változtatás.
ON: a kép és a hang közötti késés
változtatása.
4 Nyomja meg az ENTER 
gombot.
Megjegyzés
A bemenőjel formátumától függően
elképzelhető, hogy a fenti funkció hatása nem
érvényesül.
49HU
A lemez lejátszásának
korlátozása
 CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL
A kívánt lemezt kétféle zárolással láthatja
el:
Szülői felügyelet
A lejátszás letiltásával megakadályozhatja
a nemkívánatos lemezek lejátszását.
Személyre szabott szülői felügyelet
A DVD VIDEO lemezek lejátszása a
megadott paraméter, pl. a készüléket
kezelő személy életkorának függvényében
szabályozható, korlátozható. A
nemkívánatos jelenetet a készülék
kihagyja, vagy más jelenettel helyettesíti.
Ugyanazt a jelszót használhatja a
személyre szabott szülői felügyelet, illetve
a szülői felügyelet funkcióhoz.
A nemkívánatos lemezek
lejátszásának korlátozása
 CUSTOM PARENTAL CONTROL
A szülői felügyelet funkciót akár 40
lemezre is beprogramozhatja. A 41. lemez
beprogramozásakor azonban az első
lemez beállítása törlődik.
1 Helyezze be a zárolni kívánt
lemezt.
Ha éppen a zárolni kívánt lemez
lejátszása folyik, állítsa le a lejátszást a
  gombbal.
2 Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY  gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
vezérlőmenü.
3 A  vagy   gombbal
válassza ki a
(PARENTAL
CONTROL) funkciót, majd
nyomja meg az ENTER 
gombot.
Megjelennek a „PARENTAL
CONTROL” beállítási lehetőségei.
4 A  vagy   gombbal válassza
ki az „ON ” beállítást, majd
nyomja meg az ENTER 
gombot.
50HU
Ha még nem írt be jelszót:
Megjelenik az új jelszó beírására
szolgáló képernyő.
Ha a jelszó beírása közben hibát vét
A   gombbal törölje a beírt
számjegyeket, és írja be a helyes jelszót.
A személyre szabott szülői felügyelet
funkció kikapcsolása
lejátszásának korlátozása” fejezet 1–3.
lépéseinek utasításait.
A számgombokkal  adja meg a
négyjegyű jelszó számjegyeit, majd
nyomja meg az ENTER  gombot.
A készülék kéri a beírt jelszó
megerősítését.
Ha korábban már beírt egy
jelszót:
Megjelenik a jelszó beírására szolgáló
képernyő.
5 A számgombokkal  írja be,
vagy ismételje meg a négyjegyű
jelszót, majd nyomja meg az
ENTER  gombot.
2 A  vagy  gombbal válassza ki az
Lemez
1 Kövesse „A nemkívánatos lemezek
„OFF ” beállítást, majd nyomja
meg az ENTER  gombot.
3 A számgombokkal  írja be, vagy
ismételje meg a négyjegyű jelszót,
majd nyomja meg az ENTER 
gombot.
A szülői felügyelet funkcióval ellátott
lemez lejátszása
1 Helyezze be a jelszóval védett lemezt.
A „CUSTOM PARENTAL
CONTROL” képernyő megjelenik.
A „Custom parental control is set.”
(Szülői felügyelet funkció beállítva)
felirat jelenik meg, és a képernyőn
újból a vezérlőmenü lesz látható.
folytatódik

51HU
2 A számgombokkal  írja be, vagy
ismételje meg a négyjegyű jelszót,
majd nyomja meg az ENTER 
gombot.
A készülék készen áll a lejátszásra.
Hasznos tudnivaló
Ha elfelejtette a jelszót, a számgombokkal 
írja be az „199703” hatjegyű kódot (amikor a
„CUSTOM PARENTAL CONTROL” menü
kéri a jelszó beírását), majd nyomja meg az
ENTER  gombot. A készülék kéri egy új
négyjegyű jelszó beírását.
A lejátszás korlátozása
gyermekek számára
 PARENTAL CONTROL
(Csak DVD VIDEO lemezek esetén.)
Egyes DVD VIDEO lemezek lejátszása
a készüléket kezelő személy életkorának
függvényében szabályozható.
1 Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY  gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
vezérlőmenü.
2 A  vagy   gombbal
válassza ki a
(PARENTAL
CONTROL) funkciót, majd
nyomja meg az ENTER 
gombot.
Megjelennek a „PARENTAL
CONTROL” beállítási lehetőségei.
52HU
3 A  vagy   gombbal válassza
ki a „PLAYER ” opciót, majd
nyomja meg az ENTER 
gombot.
Ha még nem írt be jelszót:
Megjelenik az új jelszó beírására
szolgáló menü.
A számgombokkal  adja meg a
négyjegyű jelszó számjegyeit, majd
nyomja meg az ENTER  gombot.
A készülék kéri a beírt jelszó
megerősítését.
Ha korábban már beírt egy
jelszót:
Megjelenik a jelszó beírására szolgáló
képernyő.
4 A számgombokkal  írja be,
vagy ismételje meg a négyjegyű
jelszót, majd nyomja meg az
ENTER  gombot.
A képernyőn megjelenik a korlátozási
szint beállító menü.
7 A  vagy   gombbal válassza
ki a „LEVEL” funkciót, és nyomja
meg az ENTER  gombot.
Megjelennek a „LEVEL” funkció
beállítási lehetőségei.
ki a kívánt korlátozási szintet,
majd nyomja meg az ENTER 
gombot.
5 A  vagy   gombbal válassza
ki a „STANDARD” beállítást,
majd nyomja meg az ENTER 
gombot.
Megjelennek a „STANDARD”
funkció beállítási lehetőségei.
6 A  vagy   gombbal válassza
ki a földrajzi helyet, mint a
lejátszási korlátozás szintjét,
majd nyomja meg az ENTER 
gombot.
A földrajzi hely kiválasztása
megtörtént.
Ha az „OTHERS ” opciót választja,
a számgombok  segítségével adjon
meg egy országkódot, melyet a
„Területkódok a szülői felügyelethez”
táblázatban olvashat (102. oldal).
Lemez
8 A  vagy   gombbal válassza
A szülői felügyelet beállítása
megtörtént.
Minél kisebb az érték, a korlátozás
annál szigorúbb.
A szülői felügyelet kikapcsolásához
válassza ki a „LEVEL” funkció „OFF”
beállítását.
Ha a jelszó beírása közben hibát vét
A   gombbal törölje a beírt
számjegyeket, és írja be a helyes jelszót.
A szülői felügyelettel ellátott lemez
lejátszása
1 Helyezze be a lemezt és nyomja meg
a   gombot (vagy a DVD  
gombot a készüléken).
A tv-képernyőn megjelenik a jelszó
beírására szolgáló ablak.
2 A számgombokkal  írja be a
négyjegyű jelszót, majd nyomja meg
az ENTER  gombot.
A készülék megkezdi a lejátszást.
folytatódik

53HU
Megjegyzések
A vezérlőmenü elemei a lemez típusától
függően változnak.
Ha olyan DVD VIDEO lemezt játszik
le, amelyik nem rendelkezik „Parental
Control” (szülői felügyelet) funkcióval,
akkor a lejátszás ezzel a készülékkel nem
korlátozható.
Bizonyos típusú DVD VIDEO lemezek
lejátszása közben előfordulhat, hogy a
lemez kéri a korlátozási szint módosítását.
Ilyen esetben írja be a jelszót, és módosítsa
a korlátozási szintet. Ha a folytatólagos
lejátszási funkció ki van kapcsolva, az előző
korlátozási szint lép érvénybe.
Hasznos tudnivaló
Ha elfelejtené a jelszót, vegye ki a lemezt
és ismételje meg „A lejátszás korlátozása
gyermekek számára” című rész 1–3.
lépéseit. Amikor a készülék kéri a jelszót, a
számgombokkal  írja be az „199703” kódot,
majd nyomja meg az ENTER  gombot. A
készülék kéri egy új 4 jegyű jelszó beírását.
Miután beírta az új négyjegyű jelszót, cserélje
ki a lemezt és nyomja meg a   gombot.
Amikor a készülék kéri a jelszó beírását, írja be
az új jelszót.
A jelszó módosítása
1 Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY  gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
vezérlőmenü.
2 A  vagy   gombbal
válassza ki a
(PARENTAL
CONTROL) funkciót, majd
nyomja meg az ENTER 
gombot.
Megjelennek a „PARENTAL
CONTROL” beállítási lehetőségei.
54HU
3 A  vagy   gombbal válassza
ki a „PASSWORD ” funkciót,
majd nyomja meg az ENTER 
gombot.
A képernyőn megjelenik a jelszó
beírására szolgáló ablak.
4 A számgombokkal  írja be
a jelenlegi négyjegyű jelszót,
majd nyomja meg az ENTER 
gombot.
5 A számgombokkal  írja be
az új négyjegyű jelszót, majd
nyomja meg az ENTER 
gombot.
6 Az új jelszó megerősítéséhez
a számgombokkal  válassza
ki újból a négyjegyű jelszó
számjegyeit, majd nyomja meg
az ENTER  gombot.
Ha a jelszó beírása közben hibát vét
A   gombbal törölje a beírt
számjegyeket, és írja be a helyes jelszót.
A DVD alapbeállítási
menü használata
Megjegyzés
A DVD alapbeállításokkal szemben a lemezen
tárolt lejátszási beállítások elsőbbséget
élveznek. Éppen ezért előfordulhat, hogy
az alább leírt funkciók nem mindegyike
használható.
ki a beállítandó elemet a
megjelenő listából: „LANGUAGE
SETUP”, „SCREEN SETUP” vagy
„CUSTOM SETUP”, majd nyomja
meg az ENTER  gombot.
Megjelenik a beállítandó elem.
Példa: SCREEN SETUP
Lemez
A DVD alapbeállítási menüben többek
között beállíthatja a kép és a hang
paramétereit.
4 A  vagy   gombbal válassza
Kiválasztott menüpont
1 Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY  gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
vezérlőmenü.
2 A  vagy   gombbal válassza
ki a
(SETUP) funkciót,
és nyomja meg az ENTER 
gombot.
Megjelennek a „SETUP” funkció
beállítási lehetőségei.
3 A  vagy   gombbal válassza
Menüpontok
5 A  vagy   gombbal válassza
ki a kívánt menüpontot, és
nyomja meg az ENTER 
gombot.
Megjelennek a kiválasztott menüpont
beállítási lehetőségei.
Példa: TV TYPE
ki a „CUSTOM” opciót, majd
nyomja meg az ENTER 
gombot.
Az alapbeállítási menü megjelenik a
tv-képernyőn.
Beállítási lehetőségek
folytatódik

55HU
6 A  vagy   gombbal válassza
ki a kívánt beállítást, és nyomja
meg az ENTER  gombot.
A kiválasztás megtörtént és a beállítás
befejeződött.
Kiválasztott beállítás
A DVD alapbeállítási menü
opciói
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás
jelzi.
A nyelv beállítása
 LANGUAGE SETUP
Kiválaszthatja a képernyőmenü és a hang
nyelvét.
56HU
OSD
(On-Screen Display) A képernyőmenü
nyelvének beállítása.
MENU*
(Csak DVD VIDEO.) A DVD-menü
nyelvét módosíthatja.
AUDIO*
(Csak DVD VIDEO.) A hangsáv (műsor)
nyelvét állíthatja be.
Az „ORIGINAL” beállítás esetén a
lemezen fő nyelvként kijelölt nyelv elvez
elsőbbséget.
SUBTITLE*
(Csak DVD VIDEO.) A szinkronfelirat
nyelvét módosíthatja.
Ha az „AUDIO FOLLOW” beállítást
választja ki, a szinkronfelirat nyelve meg
fog egyezni a műsor nyelvével.
*Ha olyan nyelvet választ ki a „MENU”,
„AUDIO” vagy a „SUBTITLE”
menüpontokban, mely nyelv a DVD
VIDEO lemezen nem található meg, akkor
önműködően a lemezen található nyelvek
egyike kerül kiválasztásra. A lemeztől
függően azonban előfordulhat, hogy a nyelv
kiválasztása nem történik meg önműködően.
Ha az „OTHERS ” beállítást választja
a „MENU”, „SUBTITLE” és „AUDIO”
menüben, a számgombokkal  írja be a
megfelelő nyelvkódot az „A választható
nyelvek listája” táblázat alapján (101. oldal).
A tv-képernyő típusának beállítása
 SCREEN SETUP
Válassza ki a csatlakoztatott tvkészüléknek megfelelő beállítást.
COLOR SYSTEM (VIDEO CD)
(Az európai és orosz modellek
kivételével.)
A kimenő videojel beállítása VIDEO CD
lejátszása esetén.
AUTO: a lemez színrendszerével
megegyező kimenő videojel: PAL vagy
NTSC.
PAL: az NTSC rendszerű lemez
videojelének átalakítása és megjelenítése
PAL rendszerben.
NTSC: a PAL rendszerű lemez
videojelének átalakítása és megjelenítése
NTSC rendszerben.
Lemez
TV TYPE1)
(Csak DVD VIDEO.)
16:9: válassza ki ezt a beállítást, ha
szélesképernyős tv-készüléket vagy
szélesvásznú üzemmóddal ellátott
készüléket csatlakoztatott.
4:3 LETTER BOX: válassza ezt
a beállítást, ha hagyományos, 4:3
képarányú tv-készüléket csatlakoztatott.
A képernyő alsó és felső részén fekete sáv
látható.
4:3 PAN SCAN2): válassza ezt a
beállítást, ha hagyományos, 4:3
képarányú tv-készüléket csatlakoztatott.
Szélesképernyős kép jelenik meg az
egész képernyőt kitöltve, de a kép szélei
levágásra kerülnek.
SCREEN SAVER
A képernyő károsodásának (beégés)
megelőzése érdekében a képernyővédő
önműködően bekapcsol. A képernyővédő
kikapcsolásához nyomja meg a  
gombot (vagy a DVD   gombot a
készüléken).
ON: a képernyővédő abban az esetben
kapcsol be, ha a rendszert 15 percre
megállítja vagy szünet módban hagyja,
valamint ha AUDIO CD-lemezt vagy
MP3 audio műsorszámokat játszik le,
több mint 15 percen át.
OFF: a képernyővédő nem kapcsol be.
BACKGROUND
Kiválaszthatja a háttérképet vagy a
háttér színét, mely állj üzemmódban
vagy AUDIO CD vagy MP3 műsorszám
lejátszásakor jelenik meg a tv-képernyőn.
JACKET PICTURE: a lemezborító
(állókép) megjelenítése, ha a lemezen
(DVD VIDEO, CD-EXTRA stb.) van
lemezborító. Ha a lemez nem tartalmaz
lemezborítót, a „GRAPHICS” kép jelenik
meg.
GRAPHICS: a rendszeren tárolt kép
megjelenítése.
BLUE: kék háttérszín.
BLACK: fekete háttérszín.
4:3 OUTPUT3)
Módosítsa ezt a beállítást, ha 4:3
képarányú progresszív jeleket kíván
megjeleníteni. Ha lehetőség van az Ön
progresszív formátumú (525p/625p) tvkészülékén a képarány beállítására, akkor
ezt a beállítást a tv-készüléken végezze el.
folytatódik

57HU
FULL: válassza ezt a beállítást, ha a
képarányt a tv-készüléken kívánja
beállítani.
NORMAL: válassza ezt a beállítást, ha
a képarányt nem lehet a tv-készüléken
beállítani. 16:9 képarányú kép jelenik
meg, fekete sávokkal a képernyő bal és
jobb oldalán.
16:9 képarányú tvkészülék
1)
A vásárlás helyétől függően az
alapértelmezett beállítási érték eltérhet.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
A lejátszott DVD VIDEO lemeztől függően
előfordulhat, hogy a készülék a „4:3 PAN
SCAN” üzemmód helyett önműködően „4:3
LETTER BOX” üzemmódba kapcsol, és
fordítva.
3)
Ez a beállítás csak akkor hatásos, ha
 a „SCREEN SETUP” menü „TV TYPE”
funkciójának beállítása „16:9”,
 a „P AUTO” vagy „P VIDEO” beállítást
választotta ki (21. oldal).
2)
58HU
Lejátszási lehetőségek beállítása
 CUSTOM SETUP
Beállíthatja a lejátszással és egyéb
funkciókkal kapcsolatos paramétereket.
PAUSE MODE
(Csak DVD VIDEO és DVD-R, DVDRW (VR formátumú) lemezek esetén.)
AUTO: a gyorsan mozgó tárgyakat
tartalmazó kép is remegés nélkül jelenik
meg a képernyőn. Általában ezt a
beállítást kell kiválasztani.
FRAME: a dinamikus (gyors) mozgású
tárgyakat nem tartalmazó kép nagy
felbontással, kiváló minőségben jelenik
meg.
TRACK SELECTION
(Csak DVD VIDEO.) A legmagasabb
számú hangfrekvenciás csatornával
rendelkező formátum elsőbbségének
kijelölése a több hangsávos (PCM, MPEG
audio, DTS vagy Dolby Digital) DVD
VIDEO lemez lejátszásakor.
OFF: nincs elsőbbségi sorrend.
AUTO2): az elsőbbség engedélyezve.
MULTI-DISC RESUME
(Csak DVD VIDEO és VIDEO CD
esetén.)
ON: a megszakítási pont helyének
tárolása 40 különböző lemeznél.
OFF: a megszakítási pontot nem tárolja
a készülék a memóriában. A lejátszás
csak a pillanatnyi lemeznél folytatódik a
megszakítási ponttól.
Lemez
AUDIO DRC3) (dinamikatartományszűkítés)
(Csak DVD VIDEO és DVD-R, DVDRW (VR formátumú) lemezek esetén.)
OFF: nincs dinamikatartomány-szűkítés.
STANDARD: a hangsáv
dinamikatartományának szűkítése.
Kiválóan használható, ha éjszaka,
alacsony hangerővel hallgatja a
készüléket.
MAX: a dinamikatartomány teljes
szűkítése.
DivX
A készülék regisztrációs kódjának
megjelenítése.
További információkért látogassa meg a
http://www.divx.com honlapot.
Ha mindegyik hangsáv azonos számú
csatornát tartalmaz, az elsőbbségi sorrend
a következő: PCM, DTS, Dolby Digital és
MPEG.
2)
Ha a „TRACK SELECTION” menüpontban
az „AUTO” beállítást választja, előfordulhat,
hogy a nyelv megváltozik. A „TRACK
SELECTION” menüpontban végzett beállítás
elsőbbséget élvez a „LANGUAGE SETUP”
menüpont „AUDIO” beállításával szemben.
A lemeztől függően azonban előfordulhat,
hogy ez a funkció nem működik.
3)
Az AUDIO DRC funkció csak Dolby Digital
műsoroknál működik.
1)
59HU
Beépített vevőegység
Rádió hallgatása
A tárolt rádióadók egyikének
kiválasztásával vagy az állomás kézi
behangolásával meghallgathatja a kívánt
rádióműsort.
FM, AM rádióműsorok
hallgatása
1 A FUNCTION +/−  gombbal
válassza ki a „TUNER FM” vagy
„TUNER AM” kijelzést (vagy
a készülék TUNER/BAND 
gombjával válassza ki az „FM”
vagy „AM” kijelzést).
2 Tartsa nyomva a TUNING
+/−  gombot mindaddig,
míg a frekvenciaérték változni
nem kezd, majd engedje el a
gombot.
A keresés az első jól fogható
állomásnál kikapcsol, és a „TUNED”
felirat megjelenik a kijelzőn. Ha FM
sztereó állomást hangol be, az „ST”
világít a kijelzőn.
60HU
Ha a „TUNED” nem jelenik meg és
a keresés nem áll le, a TUNING +/−
 gomb többszöri megnyomásával
hangolja be a kívánt állomást.
Ha egy RDS szolgáltatással
rendelkező állomást hangol be, az
állomás neve megjelenik a kijelzőn
(csak az európai modell esetén).
3 Állítsa be a hangerőt.
Nyomja meg a VOLUME +/− 
gombot.
Az önműködő keresés megállítása
Nyomja meg a   gombot.
Az AM léptetőfrekvencia
megváltoztatása
Az AM léptetőfrekvencia gyári beállítása
9 kHz (vagy 10 kHz, de ez a funkció nem
áll rendelkezésre az európai és az orosz
modelleknél).
Ehhez a művelethez a készülék
kezelőszerveit kell használni.
1 A készülék TUNER/BAND 
gombjával válassza ki az „AM”
hullámsávot.
2 A /  gombbal kapcsolja ki a
rendszert.
3 A DISPLAY  gombbal kapcsolja be
az órakijelzést.
4 Ha az órakijelzés látható, tartsa
nyomva a TUNER/BAND  gombot,
és nyomja meg a /  gombot a
készülék bekapcsolásához.
Az „AM 9k Step” vagy az „AM 10k
Step” felirat jelenik meg a kijelzőn.
Ha a léptető frekvenciát módosítja,
minden tárolt AM állomás törlődik.
Hasznos tudnivalók
A vételi minőség javítása érdekében állítsa be
a mellékelt antennákat, vagy csatlakoztasson
kültéri antennát.
Ha a behangolt FM állomás vétele zajos,
nyomja meg a REPEAT/FM MODE 
gombot ismételten, hogy a kijelzőn a
„MONO” jelzés legyen látható. Az adás ekkor
nem lesz sztereó, de a vétel javulni fog.
1 Hangolja be a kívánt állomást
(lásd az „FM, AM rádióműsorok
hallgatása” fejezetet a 60.
oldalon).
2 Nyomja meg a DVD, USB, TUNER
MENU  gombot.
A „Memory?” kijelzés villogni kezd.
3 Nyomja meg az ENTER 
gombot.
A memóriahely száma villog.
A készülék az 1-es memóriahelyen
kezdi a rádióadók tárolását.
válassza ki a kívánt állomást.
5 Nyomja meg az ENTER 
gombot.
A kijelzőn megjelenik a „Complete!”
felirat, és az állomás tárolása
megtörténik.
6 További állomások tárolásához
ismételje meg az 1–6. lépéseket.
A készülék memóriájában összesen 20
FM és 10 AM rádióállomás tárolható.
Áramkimaradás vagy a hálózati
vezeték kihúzása esetén a tárolt
állomások még körülbelül fél napig
megőrződnek.
7 A tárolt állomás behívásához
válassza ki a megfelelő
memóriahelyet a PRESET +/− 
gombbal.
Beépített vevőegység
A memóriában tárolt
rádióállomások hallgatása
4 A PRESET +/−  gombbal
A kiválasztáshoz használhatja a
számgombokat , és az ENTER 
gombot is.
A tárolás megszakítása
Nyomja meg a DVD, USB, TUNER
MENU  gombot.
Memóriahely
61HU
USB-eszköz
2 Csatlakoztassa a külső USB-
eszközt (digitális zenelejátszó
vagy USB memória) az (USB)
 aljzathoz az ábrán látható
módon.
Zene hallgatása USBeszközről
A készüléken található
(USB)
 aljzathoz USB-eszközt (digitális
zenelejátszót, USB memóriát)
csatlakoztathat, és meghallgathatja az
azon tárolt zeneszámokat. A rendszerhez
csatlakoztatható USB-eszközök listáját
a „Csatlakoztatható USB-eszközök”
fejezetben találhatja a 103. oldalon.
Ez a készülék a következő formátumok
lejátszására képes:
ATRAC, MP3*, WMA*, AAC*
* A másolásvédelemmel (digitális szerzői
jogvédelemmel) ellátott zeneszámok nem
játszhatóak le.
A rendszerrel nem lehet lejátszani online
zeneáruházakból letöltött műsorszámokat.
1 Válassza ki az USB üzemmódot.
Nyomja meg a FUNCTION +/− 
gombot mindaddig, míg az „USB”
meg nem jelenik.
USB-eszköz (digitális
zenelejátszó vagy
USB memória)
Ha USB-vezetékre van szükség, a
mellékelt USB-vezetékkel csatlakoztassa
az USB-eszközt.
A csatlakoztatni kívánt USB-eszköz
működésének részleteit lásd az USBeszköz kezelési útmutatójában.
Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a
kijelző az alábbiak szerint változik:
„Reading”  „ATRAC AD1)” vagy
„StorageDrive2)”
Ha digitális zenelejátszót csatlakoztat.
USB memória csatlakoztatásakor a
kötetcímke jelenik meg, amennyiben az
eszköz rendelkezik ilyennel.
1)
2)
Megjegyzés
A csatlakoztatott USB-eszköz típusától függően
akár 10 másodperc is eltelhet, amíg a „Reading”
megjelenik.
62HU
3 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a   gombot (vagy
az USB   gombot a készüléken).
4 Állítsa be a hangerőt.
Nyomja meg aVOLUME +/− 
gombot.
További műveletek
Gombnyomás
 .
 . A lejátszás
folytatásához nyomja
meg újból a  
gombot, vagy nyomja
meg a   gombot
(vagy az USB  
gombot a készüléken).
Album
+/− .
kiválasztása.
Műsorszám
/ .
kiválasztása.
Keresés egy
Lejátszás közben tartsa
műsorszámban. nyomva a / 
gombot, majd a kívánt
pontnál engedje fel.
Az ismétléses REPEAT/FM MODE
 mindaddig, amíg a
lejátszás
„REP” vagy a „REP1”
kiválasztása.
meg nem jelenik.
* Megtekintheti az USB-eszköz információit,
például műsorszám vagy album számát
normál lejátszás közben, vagy a teljes
lejátszási időt állj üzemmódban.
A lejátszási mód megváltoztatása
1 Ha az USB-eszköz állj üzemmódban
van, nyomja meg a DVD, USB, TUNER
MENU  gombot.
A „Play Mode?” megjelenik a kijelzőn.
USB-eszköz
Művelet
Lejátszás
leállítása.
Lejátszás
szüneteltetése.
Az USB-eszköz Tartsa nyomva a  
gombot mindaddig,
eltávolítása.
míg a „No Device”
meg nem jelenik, majd
húzza ki az USBeszközt.
Az USB-eszköz DISPLAY 
információinak ismételten.
megtekintése.*
2 Nyomja meg az ENTER  gombot.
3 A  vagy   gombbal válassza ki a
lejátszási módot.
Az alábbi lejátszási módok közül
választhat:
Continue (normál lejátszás):
Az USB-eszköz műsorszámai
az eredeti sorrendben kerülnek
lejátszásra.
AlbmContinue:
Az USB-eszköz kiválasztott
albumában lévő műsorszámok
lejátszása.
Shuffle:
Az USB-eszközön lévő
műsorszámok véletlen sorrendű
lejátszása.
folytatódik

63HU
Albm Shuffle:
Az USB-eszköz kiválasztott
albumában lévő műsorszámok
véletlen sorrendű lejátszása.
Program:
Az USB-eszköz kiválasztott
albumában lévő műsorszámok
programozott sorrendű lejátszása.
Megjegyzések az USB-eszközről
Ne csatlakoztassa a rendszert és az USBeszközt USB elosztón (hub) keresztül.
Néhány csatlakoztatott USB-eszköz esetében
egy művelet végrehajtása után, azt a
műveletet, a rendszer kis késéssel hajtja végre.
Ez a rendszer nem szükségszerűen támogatja
a csatlakoztatott USB-eszköz minden
funkcióját.
A rendszer lejátszási sorrendje eltérő lehet
a csatlakoztatott USB-eszköz lejátszási
sorrendjétől.
Az USB-eszköz eltávolítása előtt tartsa
nyomva a készüléken a   gombot, és
ellenőrizze a „No Device” megjelenését. Ha
az USB-eszközt a „No Device” megjelenése
előtt távolítja el, az USB-eszközön tárolt
adatok vagy az USB-eszköz megsérülhet.
Ne mentsen egyéb típusú fájlokat vagy
felesleges mappákat az audio fájlokat tároló
USB-eszközre.
Az audio fájlokat nem tartalmazó mappák
átugrásra kerülnek.
A fájlok az USB-eszközre történt rögzítés
sorrendjében kerülnek lejátszásra.
64HU
Egy USB-eszközön található albumok és
műsorszámok legtöbb számai a következők
lehetnek:
 digitális zenelejátszó: 65 535 csoport
(legtöbb 999 műsorszám csoportonként),
 USB memória: 999 fájl.
A mappák és fájlok legnagyobb száma a
változhat a fájl és könyvtárszerkezettől
függően.
A rendszeren lejátszható audioformátumok
az alábbiak:
 MP3: az „.mp3” kiterjesztésű fájlok,
 Windows Media Audio fájl: fájl
kiterjesztés „.wma”,
 AAC: fájl kiterjesztés „.m4a”.
Ha a fájlnevek tartalmazzák a fenti
kiterjesztéseket, de a pillanatnyi fájl
különbözik ettől, akkor a készülék zajt fog
lejátszani, vagy akár meg is hibásodhat.
A kompatibilitás nem garantált az
összes kódoló, író szoftverrel, felvevővel,
adathordozóval. A nem kompatibilis
USB-eszközök zajt, vagy szaggatott hangot
eredményezhetnek, vagy lejátszásuk nem
lehetséges.
Megjegyzések a kijelzésekről
Egyéni lejátszási
program összeállítása
az USB-eszköz
műsorszámaiból
 programozott lejátszás
1 Válassza ki az USB üzemmódot.
Nyomja meg a FUNCTION +/− 
gombot mindaddig, míg az „USB”
meg nem jelenik.
2 Ha az USB-eszköz állj
üzemmódban van, nyomja meg
a DVD, USB, TUNER MENU 
gombot.
A „Play Mode?” megjelenik a
kijelzőn.
USB-eszköz
A nem megjeleníthető karakterek helyén „_”
kerül kijelzésre.
Az alábbiakat nem jelzi ki a készülék:
 a lejátszási módtól függően a CD-DA
lemez teljes lejátszási ideje,
 egy MP3 lemez és USB-eszköz teljes
lejátszási ideje és a lejátszásból hátralévő
idő.
A következők kijelzése nem megfelelő:
 az olyan könyvtár és fájl nevek, amelyek
nem felelnek meg az ISO 9660 1-es,
2-es szintnek vagy a Joliet kiterjesztett
formátumnak.
Az alábbiakat nem jelzi ki a készülék:
 MP3 fájlok ID3 mező információi 1-es
vagy 2-es ID3 mezőverzió esetén (egy
MP3 lemez esetén 62 karakterig).
 ID3 mező információ olyan „ATRAC”
fájloknál, melyek 2-es programváltozatú
ID3 mező információt használnak.
3 Nyomja meg az ENTER 
gombot.
4 A  vagy   gombbal válassza
ki a „Program” funkciót, majd
nyomja meg az ENTER 
gombot.
folytatódik

65HU
5 Nyomja meg többször a
/  gombot, amíg
a kívánt műsorszám száma
megjelenik.
Műsorszámok programozása esetén
nyomja meg többször a
+/− 
gombot először a kívánt album, majd
a kívánt műsorszám kiválasztásához.
Példa: ha műsorszámokat programoz
az USB-eszközről.
8 A programozott műsorszámok
lejátszásához nyomja meg a 
 gombot (vagy az USB  
gombot a készüléken).
A program elérhető marad amíg el
nem eltávolítja az USB-eszközt. A
program ismételt lejátszáshoz nyomja
meg a   gombot (vagy az USB
  gombot a készüléken).
A programozott lejátszás törlése
A 4. lépésben válasszon egy a „Program”tól eltérő lejátszási módot.
Kiválasztott műsorszám száma
6
Az ENTER  gombbal adja
hozzá a műsorszámot a
programhoz.
A teljes lejátszási idő nem jeleníthető
meg, ezért a „– –.– –” jelenik meg.
7 További műsorszámok
programozásához (legfeljebb 25
műsorszám) ismételje meg az
5–6. lépéseket.
66HU
A program utolsó műsorszámának
törlése
Ha az USB-eszköz állj üzemmódban van,
nyomja meg a CLEAR  gombot.
Hangbeállítás
A hangzás beállítása
Dinamikusabb hang
létrehozása (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Ezzel a funkcióval erősítheti a
mélyhangtartományt, és erőteljes
hangzást állíthat elő.
A DSGX funkció zenei műsorokhoz
ideális.
Multiplex AUDIO CD, multiplex
VIDEO CD vagy Dolby Digital Karaoke
formátumú DVD VIDEO lemez
lejátszása esetén használhatja a karaoke
funkciót.
Előkészületek a karaoke
funkció használatára
A gomb többszöri megnyomásakor a
kijelzés az alábbiak szerint változik:
DSGX ON  DSGX OFF
(Csak DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW
(VR formátum), VIDEO CD, AUDIO
CD lemez, MP3 műsorszámok és DivX
videofájlok esetén.)
Hasznos tudnivaló
1 A FUNCTION +/−  gombbal
Az alapértelmezett beállítás „DSGX ON”.
A hangszín beállítása
1 Az EQ  gombbal válassza ki a
„BASS” vagy „TREBLE” funkciót.
2 A PRESET +/−  gombbal
állítsa be a hangszínt.
Hangbeállítás
Nyomja meg többször a DSGX 
gombot.
A karaoke funkció
használata
kapcsoljon „DVD” üzemmódba
(vagy nyomja meg a DVD  
gombot a készüléken).
2 A készülék MIC LEVEL
 szabályzójával állítsa
minimumra a mikrofon
hangerejét („MIN”), és
csökkentse le teljesen a
visszhangot az ECHO LEVEL *
szabályzóval („MIN”).
3 Csatlakoztasson egy külön
megvásárolható mikrofont a
MIC aljzathoz .
folytatódik

67HU
4 Nyomja meg a KARAOKE MODE
További műveletek
5 Indítsa el a zene lejátszását, és
Művelet
A mikrofon
hangerejének
beállítása.
A visszhang
beállítása.
A visszhang
kikapcsolása.
 gombot.
A „KARAOKE MODE: ON”
megjelenik a tv-képernyőn.
állítsa be a hangerőt.
DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW (VR
formátumú) lemezek vagy DivX
videofájlok esetén:
A készülék a beállított
hangformátumnak megfelelő hangot
bocsát ki.
AUDIO CD, VIDEO CD vagy MP3
műsorszámok esetén:
A készülék önműködően az „1/L”
hangbeállításra kapcsol, és a bal
csatorna műsora az első és a hátsó
hangsugárzókon keresztül szólal meg.
Ha az énekhangot is szeretné
hallani:
Az AUDIO  gombbal válasszon egy
másik hangcsatornát.
6 A zenét hallgatva énekelje a
dalszöveget.
68HU
Forgassa
a MIC LEVEL 
szabályzót a készüléken.
az ECHO LEVEL *
szabályzót a készüléken.
az ECHO LEVEL *
szabályzót a készüléken
„MIN” állásba.
* Az európai és orosz modellek
kivételével.
A karaoke funkció kikapcsolása
Húzza ki a mikrofont vagy nyomja meg
a KARAOKE MODE  gombot. A
„KARAOKE MODE: OFF” megjelenik a
tv-képernyőn.
Megjegyzések
Ha a QUICK STEP súgó látható a tvképernyőn, a 4. lépésben nem kapcsolható be
a karaoke funkció.
A karaoke funkció önműködően kikapcsol,
ha:
 kikapcsolja a rendszert,
 egy másik üzemmódba kapcsol,
 fejhallgatót csatlakoztat.
Dolby Digital Karaoke formátum
(Csak DVD VIDEO esetén.)
A Dolby Digital formátum, mely
5 hangcsatorna alkalmazásával
térhangzást állít elő, tartalmazhat egy
„Dolby Digital Karaoke” hangsávot is,
melyet kifejezetten a karaoke funkció
használatához fejlesztettek ki. A Dolby
Digital Karaoke formátumú lemezeknél
a zenei kíséreten kívül egy vezetődallam
és egy vezetőének is segíti a funkció
használatát. Ezek közül a karaoke funkció
bekapcsolása után választhat.
Hangsugárzó kimenet normál Dolby
Digital formátum (5.1 csatorna)
esetén
Középső
Hátsó (bal)
Példa:
2/0: csak kísérőzenét tartalmaz.
3/0: csak vezetődallamot tartalmaz.
3/1: vezetődallamot és egy vezetőéneket tartalmaz.
3/2: vezetődallamot és két vezetőéneket tartalmaz.
Hangbeállítás
Első (bal)
Az audioinformációk ellenőrzéséhez
nyomja meg az AUDIO  gombot (30.
oldal). Ha Dolby Digital Karaoke lemezt
játszik le, a „” megjelenik a jelenlegi
hangformátum kijelzés mellett (78.
oldal).
Első (jobb)
Hátsó (jobb)
Hangsugárzó kimenet Dolby Digital
Karaoke formátum esetén
Zenei kíséret
Zenei kíséret
Első (bal)
Középső
Első (jobb)
Vezetődallam
Hátsó (bal)
Hátsó (jobb)
Vezetőének 1
Vezetőének 2
Ezek közül választhat.
folytatódik

69HU
A karaoke funkció használata a
vezérlőmenüvel
1 Lemez lejátszás közben nyomja
meg egyszer, a karaoke funkció
bekapcsolt állapotában kétszer
a DISPLAY  gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
vezérlőmenü.
2 A  vagy a   gombbal
válassza ki a kívánt karaoke
opciót a listából, és nyomja meg
az ENTER  gombot.
A karaoke opció kiválasztása
megtörténik.
3 A  vagy   gombbal
válassza ki a kívánt beállítást,
majd nyomja meg az ENTER 
gombot.
70HU
A karaoke mód beállításai
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás
jelzi.
KARAOKE PON1)
ON: az énekhang tompításával bármely
lemeznél használhatja a karaoke funkciót,
még akkor is, ha az nem karaoke vagy
multiplex lemez.
OFF: a „KARAOKE PON” hatás
kikapcsolása.
KEY CONTROL2)
A zene hangfekvésének beállítása az Ön
hangszínéhez.
A „KEY CONTROL” hatás
kikapcsolásához válassza a „”
szimbólumot.
VOCAL SELECT3)
(Csak DVD VIDEO, VIDEO CD,
AUDIO CD.)
DVD VIDEO lejátszása esetén:
OFF (a vezetőének kikapcsolása)

1+2 (vezetőének 1+2)

1 (vezetőének 1)

2 (vezetőének 2)
VIDEO CD vagy AUDIO CD lejátszása
esetén:
OFF (énekhang kikapcsolása)

L+R (mindkét hangsugárzóból
azonos hang hallható)

STEREO (normál sztereó hang)
SCORE MODE5)
A karaoke üzemmód aktiválása után
bekapcsolhatja ezt a funkciót.
Az Ön pontszámát az eredeti énekkel
összehasonlítva állapítja meg a rendszer.
NORMAL: haladó vagy profi szint.
EASY: kezdő vagy középhaladó szint.
DEMO: bemutató üzemmód. Minden
dalnál magas pontszámot ad.
1 Mielőtt megkezdené az éneklést,
nyomja meg a SCORE  gombot
(a karaoke funkció bekapcsolt
állapotában).
A korábbi legmagasabb pontszám
megjelenik a tv-képernyőn.
2 Kb. 1 perces éneklés után nyomja
meg újból a SCORE  gombot a
pontszám ellenőrzéséhez.
Az elért pontszám 0 és 99 közé eshet.
folytatódik

Hangbeállítás
Super VCD lejátszása esetén:
OFF (énekhang kikapcsolása)

1:L+R

1:STEREO (az 1-es hangsáv sztereó
műsora)

2:L+R

2:STEREO (a 2-es hangsáv sztereó
műsora)
GUIDE MELODY4)
(Csak DVD VIDEO.)
ON: a vezetődallam bekapcsolása.
OFF: a vezetődallam kikapcsolása.
71HU
Az énekhang némítása nem lesz megfelelő az
alábbi esetekben:
 ha csupán néhány hangszer kíséri az
éneket,
 duettet játszik le,
 a felvételben erős a visszhang hatás, vagy a
kórus,
 az énekes hangja nem középről hallható,
 az énekes hangfekvése magas szoprán
vagy tenor.
A „KARAOKE PON” funkció beállítását
a KARAOKE PON  gombbal is
megváltoztathatja (a karaoke funkció
bekapcsolt állapotában).
Ha a „VOCAL” funkció „ON” beállítását
kiválasztja, a „KARAOKE PON” beállítás
önműködően „OFF” értékre változik.
2)
A „KEY CONTROL” funkció beállítását a
KEY CONTROL   gombbal (alacsonyabb
hangfekvés) és a KEY CONTROL 
 gombbal (magasabb hangfekvés) is
megváltoztathatja (a karaoke funkció
bekapcsolt állapotában).
Ha egy másik műsorszámot vagy
tételt választ ki, a „KEY CONTROL”
funkció önműködően visszakapcsol az
alapértelmezett érték szerinti beállításra.
A lejátszott lemeztől függően előfordulhat,
hogy a fenti műveletek valamelyikét nem
lehet végrehajtani.
3)
Ha a „KARAOKE PON” funkció „ON”
beállítását kiválasztja, a „VOCAL” beállítás
önműködően „OFF” értékre változik.
A vezetőének nélküli DVD VIDEO esetében
az énekhang nem kapcsolható be. DVD
VIDEO lemez lejátszása esetén a funkció
csak akkor használható, ha a lemez Dolby
Digital Karaoke hangsávot is tartalmaz. Ha a
DVD VIDEO csak 1 vezetőéneket tartalmaz,
a vezetőénekek közül nem lehet választani.
A lejátszott lemeztől függően előfordulhat,
hogy az énekhang nem módosítható.
1)
72HU
DVD VIDEO lemez lejátszása esetén
a funkció csak akkor használható, ha a
lemez Dolby Digital Karaoke hangsávot is
tartalmaz.
Ha a DVD VIDEO nem tartalmaz
vezetődallamot, a vezetődallam akkor sem
hallható, ha az „ON” beállítást választja ki.
5)
A készülék kikapcsolásakor a legmagasabb
pontszám törlődik.
Ha megnyomja a távvezérlő valamelyik
gombját, a pontszámozó funkció
kikapcsolhat.
Lehetnek olyan esetek, amikor a
pontszámozó funkció nem használható.
4)
Megjegyzés
A fenti táblázatban szereplő funkciók
önműködően „OFF” beállításra vagy az
alapértelmezett érték szerinti beállításra
kapcsolnak, ha:
 kikapcsolja a rendszert,
 egy másik üzemmódba kapcsol,
 fejhallgatót csatlakoztat,
 kikapcsolja a karaoke funkciót,
 kiveszi a lemezt.
További műveletek
Az időzítő használata
Elalvás zenére
 kikapcsolás időzítő
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a
készülék egy meghatározott idő eltelte
után kikapcsoljon, így nyugodtan elalhat
akkor is, ha a készülék be van kapcsolva.
Nyomja meg többször a SLEEP 
gombot.
További funkciók
Funkció
A hátralévő idő
ellenőrzése.
A kikapcsolási
időpont
módosítása.
Az időzítő
kikapcsolása.
Teendő
Nyomja meg egyszer a
SLEEP  gombot.
A SLEEP  gombbal
állítsa be a kívánt
időtartamot.
Nyomja meg többször
a SLEEP  gombot,
amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a „SLEEP
OFF” felirat.
 lejátszás időzítő
A beállított időpontban felébredhet
CD, USB-eszköz vagy rádió műsorára.
Ellenőrizze, hogy beállította-e a pontos
időt (lásd „Az óra beállítása” című
fejezetben a 23. oldalon).
1 Készítse elő a hangforrást.
Lemez: helyezzen be egy lemezt.
Rádió: válassza ki a kívánt
rádióállomást (lásd a „Rádió
hallgatása” című fejezetben a 60.
oldalon).
USB-eszköz: csatlakoztasson egy
külön megvásárolható USB-eszközt
(62. oldal).
2 Állítsa be a hangerőt a VOLUME
+/−  gombbal.
3 Nyomja meg a TIMER MENU 
gombot.
4 A  vagy   gombbal válassza
ki a „PLAY SET?” opciót, majd
nyomja meg az ENTER 
gombot.
További műveletek
A gomb többszöri megnyomásakor
az időtartamok az alábbi sorrendben
jelennek meg:
90 min  80 min  70 min  … 
10 min  OFF
Ébredés zenére
Megjelenik az „ON” opció, és az
órakijelzés villog.
5 Állítsa be a lejátszás
elindításának időpontját.
A  vagy   gombbal állítsa be
az óraértéket, majd nyomja meg az
ENTER  gombot.
A perckijelzés villog. Használja a
fenti eljárást a perc beállításához.
Megjelenik az „OFF” opció, és az
órakijelzés villog.
folytatódik

73HU
6 Használja az 5. lépésben
ismertetett eljárást a lejátszás
befejezési idejének a
beállításához.
7 Válassza ki a hangforrást.
Nyomja meg a  vagy   gombot
mindaddig, míg a kívánt hangforrás
meg nem jelenik, majd nyomja meg
az ENTER  gombot. A kijelzőn
megjelennek az időzítő beállítások.
8 Kapcsolja ki a készüléket a 
 gombbal.
További műveletek
Művelet
A beállítás
ellenőrzése.
A beállítás
módosítása.
A lejátszás
időzítő
kikapcsolása.
74HU
Teendő
1 Nyomja meg a
TIMER MENU 
gombot.
A „TIMER SEL?”
villog a kijelzőn.
2 Nyomja meg az
ENTER  gombot.
3 A  vagy  
gombbal válassza ki
a „PLAY SELECT?”
kijelzést, és nyomja
meg az ENTER 
gombot.
Ismételje meg az
eljárást az 1. lépéstől.
1 Nyomja meg a
TIMER MENU 
gombot.
A „TIMER SEL?”
villog a kijelzőn.
2 Nyomja meg az
ENTER  gombot.
3 A  vagy  
gombbal válassza
ki a „TIMER OFF?”
kijelzést, és nyomja
meg az ENTER 
gombot.
Megjegyzések
Ha a készülék be van kapcsolva, vagy a
„STANDBY” villog a kijelzőn, a lejátszás
időzítő nem aktiválódik.
A rendszer 30 másodperccel a beállított idő
előtt bekapcsol.
A kijelzések beállítása
Az óra ellenőrzése
A kikapcsolt készüléken nyomja
meg a DISPLAY  gombot.
Az órakijelzés 8 másodpercre
megjelenik.
A kijelző fényerejének
beállítása
A gomb többszöri megnyomásakor a
beállítások az alábbi sorrendben jelennek
meg:
DIMMER OFF  DIMMER 1 
DIMMER 2*
* A DIMMER 2 a legsötétebb beállítás.
A lemezinformációinak
ellenőrzése a kijelzőn
Nyomja meg a DISPLAY 
gombot.
Ha többször megnyomja a DISPLAY 
gombot, a kijelzett információk az alábbiak
szerint változnak:       …
 Lemezinformációk
 Órakijelzés (8 másodpercig)
A lejátszási idő, a hátralévő idő és a
címek ellenőrzése
Lejátszás közben nyomja meg a TIME/
TEXT  gombot.
Ha többször megnyomja a TIME/TEXT 
gombot, a kijelzett információk az alábbiak
szerint változnak:
……
DVD VIDEO vagy DVD-R, DVD-RW (VR
formátumú) lemez lejátszása közben:
Ha menüt vagy egy fejezetek nélküli
tételt játszik le:
 A menüből vagy a jelenlegi tételből
eltelt idő
 Lemezcím1)
folytatódik

További műveletek
A bekapcsolt készüléken nyomja
meg többször a DIMMER 
gombot.
A lemez információinak
ellenőrzése
75HU
Ha egy fejezetet, vagy a fenti
kategóriákba nem sorolható elemet
játszik le:
 A pillanatnyi tételből eltelt idő
 A pillanatnyi tételből hátralévő idő
 A pillanatnyi fejezetből eltelt idő
 A pillanatnyi fejezetből hátralévő
idő
 A lemez címe1) 2)
AUDIO CD vagy PBC funkciók nélküli
VIDEO CD lejátszása közben:
 A pillanatnyi műsorszámból eltelt idő
 A pillanatnyi műsorszámból hátralévő
idő
 A pillanatnyi lemezből eltelt idő3)
 A pillanatnyi lemezből hátralévő idő3)
 A lemez címe1) 4)
VIDEO CD, Super VCD lejátszása
közben:
 A pillanatnyi jelenetből,
műsorszámból eltelt idő
 A lemez címe1) 4)
DATA CD, DATA DVD lemezen lévő
MP3 műsorszámok vagy DivX
videofájlok lejátszása közben:
 A pillanatnyi műsorszámból, fájlból
eltelt idő
 A műsorszám és fájl címe5)
76HU
A teljes játékidő és a címek ellenőrzése
Állj üzemmódban nyomja meg többször
a TIME/TEXT  gombot.
Ha többször megnyomja a TIME/TEXT 
gombot, a kijelzett információk az alábbiak
szerint változnak:
…
DVD VIDEO vagy DVD-R, DVD-RW (VR
formátumú) lemez esetén:
 A lemez tételeinek száma
 A lemez címe1)
AUDIO CD vagy PBC funkciók nélküli
VIDEO CD esetén:
 A lemez műsorszámainak teljes száma
és a lemez teljes lejátszási ideje
 A lemez címe1)
PBC funkciókkal rendelkező VIDEO
CD esetén:
 A lemez jeleneteinek száma
 A lemez címe1)
Ha a DVD VIDEO nem DVD-TEXT
rendszerű, illetve ha a VIDEO CD nem
rendelkezik szöveges információval, a „NO
TEXT” jelenik meg a kijelzőn.
2)
Ha a lemez címének kijelzése közben
megnyomja a TIME/TEXT  gombot, a
jelenlegi fejezet és tétel száma 2 másodpercre
megjelenik, majd a készülék visszakapcsol a
lejátszásból eltelt idő kijelzésére.
3)
Ha a programozott vagy a véletlen sorrendű
lejátszás be van kapcsolva, a lemezből eltelt és
hátralévő játékidőt nem jelzi ki a készülék.
1)
Ha a lemez címének kijelzése közben
megnyomja a TIME/TEXT  gombot,
a jelenlegi műsorszám és index száma
(PBC funkciókkal nem rendelkező VIDEO
CD esetén) vagy a jelenlegi jelenet száma
(PBC funkciókkal rendelkező VIDEO CD
esetén) 2 másodpercre megjelenik, majd a
készülék visszakapcsol a lejátszásból eltelt idő
kijelzésére.
5)
Ha DivX videofájl lejátszása esetén, a fájl
címének kijelzése közben megnyomja a
TIME/TEXT  gombot, a jelenlegi album és
fájl száma 2 másodpercre megjelenik, majd a
készülék visszakapcsol a lejátszásból eltelt idő
kijelzésére.
4)
Megjegyzések
Nyomja meg a TIME/TEXT 
gombot.
Ha többször megnyomja a TIME/TEXT 
gombot, a kijelzett információk az alábbiak
szerint változnak:
……
A tv-képernyőn megjeleníthető
időinformációk a pillanatnyi lemeztől
függően eltérhetnek.
T: tétel vagy műsorszám
C: fejezet
Bitsűrűség
D: lemez
Időinformáció
*
Album címe
Lemez, műsorszám, fájl címe
További műveletek
Ha csak JPEG képfájlokat tartalmazó lemezt
játszik le, a kijelzőn a „JPEG” vagy a „No
Audio” üzenet jelenik meg.
A TIME/TEXT  gombbal nem választhatja
ki a kívánt lemezinformációkat, ha:
 JPEG képfájlt játszik le,
 leállítja az MP3 műsorszámokat és/vagy
JPEG képfájlokat tartalmazó DATA CD,
DATA DVD lemez lejátszását.
 leállítja a DivX videofájlokat tartalmazó
DATA CD, DATA DVD-lemez lejátszását.
Ha az MP3 műsorszám címe nem
megjeleníthető karaktert tartalmaz, a „ ”
jelenik meg az adott karakter helyén.
Az MP3 audio műsorszám és DivX videofájl
lejátszási idejének kijelzése esetenként
pontatlan lehet.
A lemez információinak
ellenőrzése a képernyőn
DVD VIDEO vagy DVD-R, DVD-RW (VR
formátumú) lemez lejátszása közben:
 A pillanatnyi tételből eltelt idő
 A pillanatnyi tételből hátralévő idő
 A pillanatnyi fejezetből eltelt idő
 A pillanatnyi fejezetből hátralévő idő
 A lemez címe
folytatódik

77HU
VIDEO CD, Super VCD lejátszása
közben:
 A pillanatnyi jelenetből,
műsorszámból eltelt idő
 A lemez címe
AUDIO CD vagy PBC funkciók nélküli
VIDEO CD lejátszása közben:
 A pillanatnyi műsorszámból eltelt idő
 A pillanatnyi műsorszámból hátralévő
idő
 A pillanatnyi lemezből eltelt idő
 A pillanatnyi lemezből hátralévő idő
 A lemez címe
DATA CD, DATA DVD lejátszása
közben:
A pillanatnyi műsorszámból, fájlból eltelt
idő.
Megjegyzések
A készülék csak az angol ábécé betűit,
számokat, illetve néhány szimbólumot képes
megjeleníteni.
A lejátszott lemez típusától függően a
készülék csak korlátozott számú karakter
megjelenítésére képes.
Az MP3 albumok és műsorszámok címe csak
akkor jeleníthető meg, ha az megfelel az ISO
9660 (1-es és 2-es szint) szabványelőírásnak.
A lemez audio információinak
ellenőrzése
(Csak DVD VIDEO lemez és DivX
videofájlok esetén.)
Ha lejátszás közben többször megnyomja
az AUDIO  gombot, a pillanatnyi
audiojel formátuma megjelenik a tvképernyőn.
78HU
DVD VIDEO lemez lejátszása közben:
A Dolby Digital formátum esetében
például a hangjeleket a mono
üzemmódtól kezdve egészen az 5.1csatornás üzemmódig rögzíthetik a DVD
VIDEO lemezen.
Példa:
5.1-csatornás Dolby Digital:
2 térhangzás csatorna
2 első csatorna + 1
középső csatorna
1 kisfrekvenciás
csatorna
DivX videofájl lejátszása közben:
Példa:
MP3 műsorszám
Bitsűrűség
bitsűrűség
JPEG képfájlok felvételi
dátumának ellenőrzése
Ha a JPEG képfájl Exif* mezőt is
tartalmaz, a képfájl lejátszása közben
ellenőrizheti a felvételi dátumot.
Külső berendezések
csatlakoztatása
Lejátszás közben nyomja meg
többször a DISPLAY  gombot.
A rendszer tökéletesebb kihasználása
érdekében külön megvásárolható külső
berendezéseket is csatlakoztathat a
készülékhez. Olvassa el a csatlakoztatott
külső berendezés kezelési útmutatóját is.
Megjelenik a vezérlőmenü.
Előlap
Dátum információ
További műveletek
* Az „Exchangable Image File Format”
(csereszabatos képfájl formátum) a digitális
fényképformátum egyik szabványa melyet a
Japan Electronics & Information Technology
Industries Association (JEITA) definiált.
Megjegyzés
Hátoldal
A dátumkijelzés formátuma országtól függően
eltérhet.
folytatódik

79HU
AUDIO IN aljzat
Külső készülék (hordozható
zenelejátszó stb.) hangkimenetét
ehhez az aljzathoz kell csatlakoztatni.
COMPONENT VIDEO OUT
aljzatok
Tv-készülék vagy kivetítő komponens
videobemenetéhez kell csatlakoztatni.
Ha a tv-készülék kompatibilis
a progresszív jelformátummal,
alkalmazza ezt a csatlakoztatási
módot, és a készülék PROGRESSIVE
 gombjával válassza ki a „P AUTO”
vagy a „P VIDEO” kijelzést. Kiválóbb
képminőségben lehet része.
S-VIDEO OUT/VIDEO OUT
aljzatok
Tv-készülék S-video- vagy
videobemenetéhez kell csatlakoztatni.
Ha az S-VIDEO bemenetre kapcsol,
kiválóbb képminőségben lehet része.
DIGITAL OUT aljzat
Külső digitális készülék (pl. erősítő)
digitális optikai bemenetéhez kell
csatlakoztatni. Ha a csatlakoztatott
erősítő rendelkezik Dolby Digital
vagy DTS dekóderrel, 5.1-csatornás
térhangzásban lehet része.
Megjegyzés
A hang csak akkor hallható, ha ezt a
készüléket „DVD” üzemmódba kapcsolja
80HU
5.1-csatornás térhangzás
előállítása külön
megvásárolható erősítő
segítségével
1 Csatlakoztassa a digitális optikai
vezetéket.
Lásd a „Külső berendezések
csatlakoztatása” című fejezetet (79.
oldal).
2 Csatlakoztassa a
hangsugárzókat a dekóderrel
ellátott, külön megvásárolható
erősítőhöz.
A hangsugárzók elhelyezésének
módját lásd a csatlakoztatott erősítő
kezelési útmutatójában.
3 Indítsa el a többcsatornás
műsorforrás (DVD VIDEO stb.)
lejátszását.
4 Válassza ki a kívánt
hangformátumot.
Lásd „A hang beállítása” című fejezetben
(30. oldal).
További információk
Hibaelhárítás
Ha a készülék működésében
rendellenességet észlel, az alábbiak
szerint járjon el:
1 Ellenőrizze, hogy a hálózati vezeték
és a hangsugárzóvezetékek
csatlakoztatása megtörtént-e, és
megfelelő-e.
2 Ellenőrizze az alábbi hibalistát, és
hajtsa végre a tanácsolt hibaelhárító
műveletet.
Ha a hiba a fentiek elvégzése után is fenn
áll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi
Sony szakszervizzel.
Azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és ellenőrizze az
alábbiakat.
Rendelkezik-e a készülék
feszültségválasztó kapcsolóval,
és az a megfelelő állásba van-e
kapcsolva?
Csak a mellékelt hangsugárzókat
használja?
Nem akadályozza valami a
szellőzést a készülék hátoldalán?
Ha a STANDBY jelző  abbahagyta
a villogást, csatlakoztassa újra a
hálózati vezetéket, és kapcsolja be a
rendszert. Ha a probléma továbbra
is fennáll, lépjen kapcsolatba a
legközelebbi Sony márkaszervizzel.
Az óra vagy az időzítő beállítása
törlődik.
A hálózati vezeték nem csatlakozik,
vagy áramkimaradás fordult elő.
Végezze el újból „Az óra beállítása”
(23. oldal) műveletet. Ha az időzítőt is
beállította, ismételje meg az „Ébredés
zenére” (73. oldal) műveleteit.
A „– –:– –” jelenik meg a kijelzőn.
Áramkimaradás fordult elő. Állítsa be
újra az órát (23. oldal) és az időzítőt
(73. oldal).
Nincs hang.
Nyomja meg többször a VOLUME +
 gombot.
Fejhallgató csatlakozik a PHONES
aljzathoz .
Ellenőrizze a hangsugárzók
csatlakoztatását (18. oldal).
A készülék szünet, lassított lejátszási
vagy keresési üzemmódban működik.
Nyomja meg a   gombot (vagy a
DVD   gombot a készüléken) a
lejátszás elindításához.
A mikrofon hangja nem hallható.
Nyomja meg többször a VOLUME
+  gombot, vagy forgassa jobbra a
MIC LEVEL  szabályzót a mikrofon
hangerejének beállításához.
Ellenőrizze, hogy a mikrofont
megfelelően csatlakoztatta-e a MIC
aljzathoz .
folytatódik

További információk
Ha a STANDBY jelző villog
Általános jellegű problémák
81HU
Erős zúgás vagy zaj.
Túl közel helyezte a rendszert a tvkészülékhez vagy a videomagnóhoz.
Vigye távolabb a rendszert a tvkészüléktől vagy a videomagnótól.
Helyezze a készüléket távolabb a
zajforrástól.
Csatlakoztassa a készüléket egy másik
hálózati aljzathoz.
Szereljen fel egy kereskedelemben
kapható, szabványos zajszűrőt a
hálózati vezetékre.
Az időzítő nem működik.
Ellenőrizze az időzítő beállítását, és
állítsa be a pontos időt (73. oldal).
Törölje a kikapcsolás időzítő
beállításait (73. oldal).
A távvezérlő nem működik.
Valamilyen akadály van a távvezérlő és
a készülék között.
Vigye közelebb a távvezérlőt a
készülékhez.
Irányítsa a távvezérlőt a készülék
távvezérlés érzékelője felé.
Cserélje ki mindkét elemet (AA (R6)
típusú elem).
Vigye távolabb a készüléket a
gerjesztési elven működő fényforrástól.
82HU
Akusztikus visszacsatolás (gerjedés)
fordul elő.
Csökkentse a hangerőt.
Fordítsa el a mikrofont a hangsugárzók
irányából, vagy változtassa meg a
mikrofon irányát.
Tartós színhiba fordul elő a
készüléken.
Kapcsolja ki a tv-készüléket, majd
15–30 perc múlva kapcsolja be ismét.
Ha a színhiba továbbra is fennáll,
vigye távolabb a hangsugárzókat a tvkészüléktől.
A THEATRE SYNC funkció nem
működik.
Ha a tv-készülék és ez a rendszer
túlságosan távol van egymástól, a
fenti funkció nem működik. Helyezze
közelebb a rendszert a tv-készülékhez.
Hangsugárzók
Csak az egyik csatorna szól, vagy
kiegyensúlyozatlan a jobb és a
baloldali hangerő.
Amennyire lehet, szimmetrikusan
helyezze el a hangsugárzókat.
Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat
megfelelően és biztosan
csatlakoztatta-e.
A lejátszott műsorforrás mono hangú.
Lemez lejátszás
A készülék nem adja ki a lemezt.
Keressen fel egy márkaszervizt.
Hangkiesés tapasztalható.
Tisztítsa meg a lemezt (93. oldal).
Helyezze be újból a lemezt.
Helyezze a készüléket rezgésmentes
helyre (például egy rögzített állványra).
Helyezze a készüléktől távolabb a
hangsugárzókat, pl. külön állványra.
Ha sok mélyhangot tartalmazó
zenét hallgat magas hangerőn, a
hangsugárzók által keltett rezgés
hangkiesést okozhat.
A lejátszás önműködően
megkezdődik.
A DVD VIDEO lemez önműködő
lejátszási funkcióval rendelkezik.
A lejátszás önműködően leáll.
Néhány lemez önműködő szünetjelet
tartalmaz. Ilyen lemez lejátszásakor,
ha a rendszer eléri a jelet, a lejátszás
megáll.
A leállítást, keresést, lassítást,
ismételt, véletlen sorrendű lejátszást
vagy a programozott lejátszást stb.
nem lehet végrehajtani.
A lejátszott lemeztől függően
előfordulhat, hogy a fenti műveletek
valamelyikét nem lehet végrehajtani.
Lásd a lemezhez mellékelt útmutatót.
folytatódik

További információk
A lejátszás nem indul el.
Ellenőrizze, hogy van-e a készülékben
lemez.
Tisztítsa meg a lemezt (93. oldal).
Helyezze be újból a lemezt.
Olyan lemezt helyezzen be, melyet a
készülék le tud játszani (6. oldal).
A lemezt a feliratos oldalával felfelé
helyezze be a lemezbetöltő nyílásba .
Vegye ki és törölje le a lemezt. Hagyja
bekapcsolva a készüléket néhány
órán át, amíg a nedvesség elpárolog a
belsejéből.
A lejátszás elindításához nyomja meg
a   gombot (vagy a DVD  
gombot a készüléken).
A DVD VIDEO lemez régiókódja nem
egyezik meg a készülék régiókódjával.
Kapcsolja ki a személyre szabott szülői
felügyelet funkciót (51. oldal).
A lejátszás nem az első
műsorszámmal kezdődik.
A készülék programozott vagy véletlen
sorrendű lejátszási módban működik.
Kapcsolja ki a programozott vagy a
véletlen sorrendű lejátszást.
A készülék folytatólagos lejátszási
üzemmódban működik. Nyomja meg
kétszer a   gombot. Ezután indítsa
el a lejátszást a   gombbal (vagy a
készülék DVD   gombjával) (32.
oldal).
A DVD VIDEO címe vagy a PBC
menü önműködően megjelenik a tvképernyőn.
83HU
A DATA CD lemezt (MP3 audio, JPEG
kép, DivX videó) nem lehet lejátszani.
A DATA CD műsorát nem az ISO 9660
1-es vagy 2-es szintű szabványnak,
vagy a Joliet formátumnak megfelelően
készítették el.
A DATA DVD műsorát nem olyan
formátumban vették fel, mely megfelel
az UDF (általános lemezformátum)
szabványnak.
Az MP3 műsorszám nem ,.MP3”
kiterjesztésű.
A fájlok nem a kívánt formátumúak.
Az MPEG 1 Audio Layer 3
formátumtól eltérő formátumú MP3
fájlok lejátszása nem lehetséges.
A rendszer 8 mappaszintig tudja
lejátszani a műsorszámokat.
MP3, JPEG fájlok esetén ellenőrizze
a „MODE (MP3, JPEG)” funkció
beállítását (41. oldal).
A lemez több mint 200 albumot
tartalmaz.
Az album több mint 600 műsorszámot,
fájlt tartalmaz.
A „MODE (MP3, JPEG)” funkció
„AUTO” beállítását választotta ki, és
az album több mint 300 MP3, JPEG
műsorszámot, fájlt tartalmaz.
84HU
Az MP3, JPEG fájlokat tartalmazó
DATA CD, DATA DVD lemez DivX
videofájlt is tartalmaz.
A JPEG képfájl kiterjesztése nem
„.JPG” vagy „.JPEG”.
A fájl mérete nagyobb 3072 (szélesség)
× 2048 (magasság) képpontnál normál
módban vagy nagyobb 2 000 000
képpontnál, progresszív JPEG (főként
internetes megjelenítésre használt)
esetén.
A magas szélesség-magasság aránnyal
rendelkező JPEG képfájlok nem
jeleníthetők meg.
A DivX videofájl kiterjesztése nem
„.AVI” vagy „.DIVX”.
A nagy szélesség-magasság aránnyal
rendelkező DivX videofájlok nem
játszhatók le.
Egyes MP3 fájlok lejátszása hosszabb
idő után indul el, mint másoké.
A következő lemezek esetében, az
információk beolvasása után a lejátszás
elindítása tovább tarthat a szokásosnál.
 Ha a lemez nagyon sok albumot és
fájlt tartalmaz.
 Ha az albumok és műsorszámok
struktúrája nagyon bonyolult.
A lemez, az album vagy a műsorszám
címe, illetve a DVD-TEXT karakterei
nem megfelelően jelennek meg.
Olyan lemezt használjon, mely
megfelel az ISO 9660 1-es, 2-es szint,
vagy Joliet kiterjesztési formátumnak.
A rendszer az alábbi karaktereket képes
megjeleníteni:
 nagybetűk (A–Z),
 kisbetűk (a–z),
 számok (0–9),
 szimbólumok (< > * + , − / [ ] _).
Az ettől eltérő karakterek nem
megfelelően jelennek meg.
AUDIO CD, VIDEO CD, MP3
műsorszám, DivX videofájl vagy
DVD VIDEO lejátszásakor nincs
sztereóhatás.
Ellenőrizze a rendszer csatlakoztatásait.
Húzza ki a mikrofont, vagy nyomja
meg a KARAOKE MODE  gombot
mindaddig, míg a „KARAOKE MODE:
OFF” meg nem jelenik a tv-képernyőn.
Támogatott USB-eszközt használ?
Ha nem támogatott USB-eszközt
használ, a következő problémák
fordulhatnak elő. A támogatott
USB-eszközökről bővebben a
„Csatlakoztatható USB-eszközök”
fejezetben olvashat a 103. oldalon.
A rendszer nem ismeri fel az USBeszközt.
A rendszer nem jeleníti meg a fájlok
vagy mappák nevét.
A lejátszás nem lehetséges.
A hang ugrik.
Zaj hallható.
Az „Over Current” (túláram) üzenet
jelenik meg.
Probléma merült fel az
(USB)
aljzat  elektromos jelszintjével
kapcsolatban. Kapcsolja ki a rendszert
és távolítsa el az USB-eszközt az
(USB) aljzatból . Győződjön meg
róla, hogy az USB-eszköz megfelelően
működik-e. Ha a kijelzés továbbra is
megjelenik, forduljon a legközelebbi
Sony szakszervizhez .
Nincs hang.
Az USB-eszköz nem lett megfelelően
csatlakoztatva. Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa újra az USB-eszközt és
ellenőrizze, hogy az USB MEMORY
jelző  világít-e.
További információk
A térhangzás gyengén hallható
Dolby Digital vagy MPEG hangsáv
lejátszásakor.
Ellenőrizze a hangsugárzók
csatlakoztatását (18. oldal).
A DVD VIDEO lemeztől függően
előfordulhat, hogy a kimenő jel nem
5.1-csatornás. Akkor is lehet mono és
sztereó is, ha Dolby Digital vagy MPEG
audio formátumban rögzítették is.
USB-eszköz
A hang torz.
A fájl tömörítéshez használt bitsűrűség
túl alacsony. Másoljon magasabb
bitsűrűséggel tömörített fájlokat az
USB-eszközre.
folytatódik

85HU
Zaj, illetve hangkiesés tapasztalható.
Kapcsolja ki a rendszert, majd
csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
Maga a zenei adat tartalmazhat zajt.
A számítógép állapotától függően
zaj kerülhet a zenei adatra, a
létrehozásakor. Hozza létre a zenei
adatot ismét.
Ha USB memóriát használ, másolja
fel a fájlokat a számítógépre, formázza
meg az USB memóriát FAT16 vagy
FAT32 formátumra, majd másolja
vissza a fájlokat az eszközre.*
Az USB-eszköz nem csatlakoztatható
az
(USB) aljzatba .
Fordítva próbálta csatlakoztatni az
USB-eszközt. Csatlakoztassa az eszközt
a megfelelő helyzetben.
Egy másik eszközön már használt
USB memória nem működik.
Lehet, hogy nem támogatott
formátumú adat lett rá rögzítve.
Ebben az esetben, ha szükséges
készítsen biztonsági másolatot az USB
memórián lévő fájlokról, a számítógép
merevlemezére másolva azokat. Ezután
formázza meg az USB memóriát
FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerre, majd
másolja vissza a mentett audiofájlokat
az USB memóriára.*
86HU
A „Reading” hosszú ideig látható.
Ha az USB-eszközön sok mappa
vagy fájl található, a beolvasás ideje
elhúzódhat. Ezért a következőket
javasoljuk.
Az USB-eszközön lévő összes mappa
száma legyen 100 vagy kevesebb.
A mappánkénti fájlok száma legyen
100 vagy kevesebb.
Hibás kijelzés.
Másolja fel a zenei adatot újra az
USB-eszközre, mivel az azon tárolt adat
valószínűleg megsérült.
A lejátszás nem indul el.
Kapcsolja ki a rendszert, majd
csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
Csatlakoztasson olyan USB-eszközt,
amit ez a rendszer le tud játszani.
Indítsa el a lejátszást a  
gombbal (vagy a készülék USB  
gombjával).
A lejátszás nem az első
műsorszámmal kezdődik.
Kapcsolja a készüléket normál lejátszási
módba.
A fájlok nem játszhatóak le.
Az USB memória nem támogatott, vagy
nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerű.*
Ha partícionált USB memóriát használ,
csak az első partíción található fájlok
lesznek lejátszhatóak.
A tömörített vagy jelszóval védett fájlok
nem lejátszhatóak.
* Ez a rendszer a FAT16 és a FAT32
fájlrendszert támogatja, de lehetnek olyan
USB-eszközök, melyek nem támogatják
ezeket a fájlrendszereket. A részletekért
olvassa el az USB-eszköz kezelési
útmutatóját, vagy lépjen kapcsolatba a
gyártóval.
Kép
Képzajok észlelhetők.
Tisztítsa meg a lemezt.
Ha az e rendszer által továbbított képet
egy videomagnón keresztül juttatja a
tv-készülékre, az egyes DVD VIDEO
lemezeken alkalmazott másolásvédelmi
rendszer befolyásolhatja a
képminőséget. Ha a hiba akkor is
fennáll, ha a rendszert közvetlenül a
tv-készülékhez csatlakoztatja, próbálja
meg a rendszert a tv-készülék S-videó
aljzatához csatlakoztatni (20. oldal).
folytatódik

További információk
Nincs kép.
A FUNCTION +/−  gombbal
kapcsoljon „DVD” üzemmódba (vagy
nyomja meg a DVD   gombot a
készüléken).
Ellenőrizze, hogy a rendszert
megfelelően csatlakoztatta-e.
A videó csatlakozóvezeték megsérült.
Cserélje ki.
Ellenőrizze, hogy a rendszert a tvkészülék megfelelő videobemenetéhez
csatlakoztatta-e (20. oldal).
Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e és
megfelelően működteti-e a tvkészüléket.
A készülék PROGRESSIVE
 gombjával válassza ki az
„INTERLACE” beállítást, ha a tvkészüléket a rendszer COMPONENT
VIDEO OUT aljzatához csatlakoztatta,
és a tv-készülék nem képes progresszív
jeleket fogadni.
A progresszív formátumot választotta
ki, de a tv-készülék nem alkalmas
a progresszív formátumú jelek
feldolgozására. Ebben az esetben
válassza a sorváltásos (interlace)
formátumot (alapbeállítás) (21. oldal).
Még ha a tv-készülék alkalmas is a
progresszív formátumú (525p/625p)
jelek vételére, előfordulhat, hogy a
kép nem megfelelő a progresszív
formátumú bemenet használatakor.
Ebben az esetben válassza a sorváltásos
(interlace) formátumot (alapbeállítás)
(21. oldal).
Ellenőrizze, hogy a megfelelő
videobemenetet választotta-e ki a
tv-készüléken, és látja-e a rendszer
műsorát a képernyőn.
Ellenőrizze, hogy a tv-készülékével
azonos színrendszert állított-e be ezen
a rendszeren.
Ellenőrizze, hogy a tv-készüléket
és a rendszert csak a mellékelt
videovezetékkel csatlakoztatta-e.
87HU
88HU
Az antennavezetéket tartsa távol a
hangsugárzóvezetékektől.
A kép zavaros lehet, ha olyan
VIDEO CD lemezt játszik le, amely
színrendszere más, mint amit beállított.
Ha videó alapú műsort progresszív
jelformátumban játszik le, bizonyos
típusú képek egyes részei – a
jelátalakítás miatt – természetellenes
formában jelenhetnek meg a
COMPONENT VIDEO OUT aljzaton
keresztül.
Válassza ki a tv-készülékkel azonos
színrendszert (57. oldal).
A képernyőn nem a kívánt nyelven
jelenik meg az üzenet.
Válassza ki a megfelelő nyelvet az
alapbeállítási menü „LANGUAGE
SETUP” menüpontjának „OSD”
opciójával (56. oldal).
Szélesvásznú műsor lejátszásakor
nem lehet módosítani a képarányt
az alapbeállítási menü „SCREEN
SETUP” menü pontjának „TV TYPE”
funkciójával.
A lejátszott DVD VIDEO lemezen a
képarány rögzített.
Ha ezt a rendszert S-videovezetékkel
csatlakoztatja, közvetlenül a tvkészülékhez csatlakoztassa azt.
Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a
képarány nem módosítható.
Lehetnek olyan tv-készülékek,
melyeken a képarány nem
módosítható.
Nem lehet kiválasztani a
szinkronfelirat nyelvét.
A lejátszott DVD VIDEO lemez nem
tartalmaz többnyelvű szinkronfeliratot.
A szinkronfelirat nyelvének
kiválasztása az adott DVD VIDEO
lemezen nem engedélyezett.
Nem lehet kiválasztani a műsor
hangjának nyelvét.
A lejátszott DVD VIDEO lemez nem
tartalmaz többnyelvű hangsávokat.
A műsor nyelvének kiválasztása az
adott DVD VIDEO lemezen nem
engedélyezett.
Nem lehet kikapcsolni a
szinkronfelirat nyelvét.
A szinkronfelirat kikapcsolása a DVD
VIDEO lemezen nem engedélyezett.
Nem lehet kiválasztani a
kameraállást.
A lejátszott DVD VIDEO lemez nem
tartalmaz több kameraállásból felvett
jelenetet.
A kameraállás kiválasztása az
adott DVD VIDEO lemezen nem
engedélyezett.
Beépített vevőegység
Külső berendezések
A memóriahelyek tartalma törlődik.
A hálózati vezetéket kihúzta, vagy
áramkimaradás fordult elő több
mint fél napig. Ismételje meg az „A
memóriában tárolt rádióállomások
hallgatása” műveletsort (61. oldal).
Nincs hang.
Olvassa el az „Általános jellegű
problémák” című fejezet „Nincs
hang” című bekezdését (81. oldal), és
ellenőrizze a lehetséges problémákat.
Csatlakoztassa megfelelően a külső
berendezést (79. oldal), és ellenőrizze:
 A vezetékeket megfelelően
csatlakoztatta-e.
 A csatlakozódugaszokat ütközésig
betolta-e az aljzatokba.
Kapcsolja be a csatlakoztatott
berendezést.
Olvassa el a csatlakoztatott berendezés
kezelési útmutatóját, és indítsa el a
lejátszást.
Nem fogható sztereóban az FM
sztereó műsor.
Nyomja meg ismételten a REPEAT/
FM MODE  gombot mindaddig,
míg a „MONO” felirat el nem tűnik a
kijelzőről.
Ha a készülék ezek után sem működik
megfelelően, vagy a fentiekben
nem szereplő hibajelenség
fordul elő, állítsa vissza az
alapértelmezett beállítási értékeket a
következőképpen:
A rendszer gyári alapértelmezett
értékekre történő visszaállításához
használja a készülék gombjait.
1 Húzza ki a hálózati vezetéket.
2 Csatlakoztassa újból a hálózati
vezetéket.
További információk
Erős zaj hallható. (A „TUNED” vagy az
„ST” felirat villog a kijelzőn.)
Állítsa be a megfelelő hullámsávot és a
frekvenciát (28. oldal).
Csatlakoztassa megfelelően az antennát
(18. oldal).
Keressen egy olyan helyet és helyzetet,
ahol a vétel jó, és állítsa fel újból az
antennát. Ha a vétel nem javítható
ezzel a módszerrel, csatlakoztasson egy
külön megvásárolható külső antennát.
A mellékelt FM antenna teljes
hosszában veszi a jeleket, ezért feszítse
ki teljesen.
Helyezze az antennát távolabb
hangsugárzó-, a hálózati csatlakozóés az USB-vezetékektől a zajos vétel
megelőzése érdekében.
Kapcsolja ki a közelben lévő
elektromos készülékeket.
3 Kapcsolja be a rendszert a  
gombbal.
4 Nyomja meg egyszerre a  ,
DISPLAY  és   gombot.
A „RESET” megjelenik a kijelzőn.
folytatódik

89HU
A készülék önműködően visszaáll az
alapértelmezett beállítási értékekre
(a DVD beállítások kivételével). Az
összes egyéni beállítás – pl. tárolt
rádióállomások, óra, időzítő – törlődik.
A DVD beállítások* visszakapcsolása az
alapértelmezett beállítási értékekre:
1 Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY  gombot.
A vezérlőmenü megjelenik a tvképernyőn.
2 A  vagy   gombbal válassza
ki a
(SETUP) menüt, majd
nyomja meg az ENTER  gombot.
3 A  vagy   gombbal válassza ki a
„RESET” funkciót, majd nyomja meg
az ENTER  gombot.
4 A  vagy   gombbal válassza ki
a „YES” opciót, majd nyomja meg az
ENTER  gombot.
A memória törlése néhány
másodpercig tart. E művelet közben
ne kapcsolja ki a rendszert a  
gombbal.
* A szülői felügyelet kivételével.
90HU
Az öndiagnózis funkció
(Ha a kijelzőn betűk/számok jelennek
meg.)
Amikor az öndiagnózis funkció
aktiválódik, hogy a rendszer megelőzze
az esetleges meghibásodásokat, egy
betűből és négy számjegyből álló
szerviz kód (pl. C 13 50) jelenik meg a
képernyőn és az előlapi kijelzőn. Ebben
az esetben ellenőrizze a következő
táblázatot.
A hibakód
első három
karaktere
C 13
Ok és hibaelhárítás
A lemez piszkos.
Tisztítsa meg a
lemezt egy puha
kendővel (93. oldal).
C 31
A lemezt nem
megfelelően helyezte
be.
Indítsa újra a
rendszert, majd
helyezze vissza
helyesen a lemezt.
E XX
A meghibásodás
(a XX helyén
elkerülése érdekében a
számok állnak) rendszer öndiagnózist
hajtott végre.
Vegye fel a
kapcsolatot Sony
kereskedőjével vagy
a legközelebbi Sony
márkaszervizzel
és adja meg az 5
karakterből álló
szervizkódot.
Például: E 61 10
Ha a programváltozatszám jelenik
meg a tv-képernyőn
Előfordulhat, hogy a rendszer
bekapcsolásakor a [VER.X.XX]
programváltozatszám (X egy számot
jelöl) jelenik meg a képernyőn. Bár
ez nem utal meghibásodásra (a Sony
szervizek használják ezt a funkciót),
de a normál működtetés ilyenkor nem
lehetséges. Kapcsolja ki a készüléket,
majd kapcsolja vissza.
Hibaüzenetek
A kijelzőn a következő üzenetek
jelenhetnek meg, illetve villoghatnak a
készülék működtetése közben.
DVD-lejátszó, beépített vevőegység
Cannot Play
Olyan lemezt helyezett be, melyet ez a
rendszer nem tud lejátszani.
A DVD VIDEO régiókódja nem
kompatibilis ezzel a készülékkel.
folytatódik

További információk
Data Error
A lejátszani kívánt MP3 műsorszám,
JPEG képfájl, DivX videofájl sérült.
A MP3 műsorszám formátuma nem
felel meg az MPEG 1 Audio Layer 3
normának.
A JPEG képfájl formátuma nem felel
meg a DCF normának.
A DivX videofájl formátuma nem felel
meg a DivX Certified normának.
Az MP3 műsorszám kiterjesztése
„.MP3”, de nem MP3 formátumú.
A képfájl, bár „.JPG” vagy „.JPEG”
kiterjesztésű, de nem JPEG formátumú.
A videofájl, bár „.AVI” vagy „.DIVX”
kiterjesztésű, de nem DivX formátumú.
91HU
No Disc
Nincs lemez a lemezbetöltő nyílásban .
Not In Use
Az adott pillanatban nem engedélyezett
vagy nem használható funkció gombját
nyomta meg.
No Track
Nincs lejátszható fájl a rendszerre
feltöltve.
OFF TIME NG!
A lejátszás időzítő kezdő- és végpontja
azonos.
Not Supported
Nem támogatott USB-eszközt
csatlakoztatott.
PASSWORD
A személyre szabott szülői felügyelet vagy
szülői felügyelet funkció aktív.
Please Wait
A rendszer az USB-eszköz használatára
készül elő.
Please Wait
A készülék a rendszerindítási műveletsort
végzi.
Reading
A rendszer az USB-eszköz felismerését
végzi.
Reading
A rendszer a lemezinformációkat
olvassa be. Eközben néhány gomb nem
használható.
Removed
Az USB-eszközt eltávolította.
USB-eszköz
ATRAC AD
ATRAC audioeszközt csatlakoztatott.
Device Error
Az USB-eszközt nem lehet felismerni.
No Device
Nem csatlakoztatott USB-eszközt vagy a
csatlakoztatott USB-eszköz leállt.
92HU
No Step
Minden programozott műsorszám
törlődött.
Step Full!
Több mint 26 műsorszámot vagy fájlt
(lépést) próbált meg beprogramozni.
StorageDrive
USB memóriát csatlakoztatott.
Óvintézkedések
Biztonság
Nem szabványos alakú lemezek (például szív,
négyzet, csillag).
Lemezek, melyeken ragasztószalag, papír
vagy ragasztómaradvány van.
Hitelesítő pecséttel ellátott kölcsönzött vagy
használt lemezek, amelyeknél a ragasztó
túlnyúlt a pecséten.
Olyan lemez, amelyre ragacsos tapintású
tintával van címke nyomtatva.
A készülék kikapcsolt állapotban is áram
alatt van. A teljes áramtalanításhoz húzza ki a
hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.
Ha hosszú ideig nem használja készülékét,
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból. Mindig a csatlakozódugaszt, és soha
ne a vezetéket fogja meg.
Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a készülék belsejébe, húzza ki a
hálózati csatlakozóvezetéket, és forduljon
szakemberhez mielőtt újra használná a
készüléket.
A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét
kizárólag szakember végezheti.
Megjegyzések a lemezekről
Elhelyezés
A készülékkel NEM LEJÁTSZHATÓ
lemezek
Üzemi feszültség
A készülék használata előtt ellenőrizze,
hogy a használat helyén rendelkezésre álló
energiaellátási követelmények megegyeznek-e a
készülék energiaellátási követelményeivel.
A készüléket ne helyezze el döntött állásban
vagy olyan helyen ami túlságosan forró,
hideg, poros, koszos, párás, a levegő
szabad áramlása akadályozott, vagy ahol
rázkódásnak, közvetlen napfénynek vagy éles
fénynek van kitéve.
Legyen óvatos, ha a készüléket vagy a
hangsugárzókat védőbevonattal (gyanta,
olaj, fényező stb.) kezelt felületre állítja, mert
foltosodás vagy elszíneződés keletkezhet.
Ha a készüléket közvetlenül egy hideg helyről
egy meleg térbe viszi, vagy párás szobában
helyezi el, a DVD-lejátszó belsejében
található lencsén páralecsapódás jöhet létre,
ami meghibásodáshoz vezethet. Ebben az
esetben vegye ki a lemezt és legalább 1 óráig
hagyja bekapcsolva a készüléket, amíg a
nedvesség elpárolog belőle.
folytatódik

További információk
Lejátszás előtt egy tisztító kendővel tisztítsa
meg a lemezt. A törlést középről kifelé
haladva hajtsa végre.
A tisztításhoz ne használjon oldószert,
például benzint, hígítót, a kereskedelemi
forgalomban kapható tisztítószert vagy vinil
lemezekhez használt antisztatizáló szert.
Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napsugárzásnak vagy hőnek (mint például
fűtőtest), és ne hagyja napon parkoló
járműben, mert a jármű belső terének
hőmérséklete jelentősen megnőhet.
Ne használjon olyan lemezt, melynek a külső
peremén védőgyűrű található. Az ilyen lemez
üzemzavart okozhat.
93HU
Felmelegedés
Működés közben a készülék felmelegedése
normális és nem ok az aggodalomra.
Ne érintse meg a burkolatot nagy hangerőn
történt folyamatos használat után, mert a
burkolat felforrósodhat.
Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
Hangsugárzó rendszer
Az ebben a rendszerben található első
hangsugárzók mágnesesen árnyékoltak, így a
tv-készülék közelében is elhelyezhetők. Ennek
ellenére színelváltozás következhet be néhány
készüléktípus esetében. Ebben az esetben
kapcsolja ki a tv-készüléket, várjon 15–30
percet, majd kapcsolja vissza. Helyezze a jobb
hangsugárzót a készülék jobb oldalára, a bal
hangsugárzót a bal oldalára. Ha nincs javulás,
akkor helyezze a hangsugárzókat távolabb a
tv-készüléktől.
FONTOS TUDNIVALÓ!
Figyelem! Ha egy állóképet vagy
egy menüképernyőt hosszabb ideig a
tv-képernyőn hagy ezen a rendszeren
keresztül, a tv-képernyő maradandó
károsodást szenvedhet. Fokozottan
érvényes ez a kivetítős tv-készülékekre.
A burkolat tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha ruhával törölje le a készülék burkolatát.
A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.
94HU
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a
CMT-DH3 típusú készülék a 2/1984.
(III. 10.) számú BkM-IpM. együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel a
következő műszaki jellemzőknek.
A készülék
Erősítő rész
DIN névleges teljesítmény
40 W + 40 W (6 Ω-on, 1 kHz, DIN)
Folytonos RMS kimenő teljesítmény
(referencia):
50 W + 50 W (6 Ω-on, 1 kHz, 10%
THD)
Bemenetek:
AUDIO IN (sztereóminijack):
feszültség 620 mV, impedancia 47 kΩ
MIC (minijack):
Érzékenység 0,8 mV, impedancia
10 kΩ
(USB) aljzat:
Type A, legnagyobb áram 500 mA
Kimenetek:
DIGITAL OUT (négyszög alakú optikai
aljzat):
hullámhossz 660 nm
VIDEO OUT (RCA aljzat):
Legnagyobb kimenő jelszint, Vp-p,
aszimmetrikus, negatív szinkron,
terhelő impedancia 75 Ω
COMPONENT VIDEO OUT:
Y: 1 Vp-p, 75 Ω
Pb/Cb: 0,7 Vp-p, 75 Ω
Pr/Cr: 0,7 Vp-p, 75 Ω
S VIDEO OUT (4-érintkezős, mini-DIN
aljzat):
Y: 1 Vp-p, aszimmetrikus, negatív
szinkron
C: 0,286 Vp-p, terhelő impedancia 75 Ω
PHONES (sztereóminijack):
8 Ω vagy annál nagyobb impedanciájú
fejhallgatók fogadására alkalmas
USB-rész
Támogatott bitsűrűség:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32–320 kbps, VBR
ATRAC: 48–352 kbps (ATRAC3plus),
66/105/132 kbps (ATRAC3)
WMA: 32–192 kbps, VBR
AAC: 48–320 kbps
Mintavételezési frekvenciák:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Lemezlejátszó rész
Rendszer:
CD- és digitális audio, videó rendszer
Lézer:
A lézer dióda jellemzői:
Kibocsátási időtartam: folyamatos
Lézer kimenet*: kevesebb mint
1000 µW
Félvezető lézer:
(DVD: λ = 650 nm, CD: λ = 790 nm)
Frekvenciaátvitel:
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz–22 kHz
(±1dB)
CD: 2 Hz–20 kHz (±0,5 dB)
Videó színrendszer:
Az európai és orosz modelleknél: PAL
Egyéb modelleknél: NTSC és PAL
FM sztereó, FM/AM szuperheterodin
vevőegység
FM vevőegység
Vételi frekvenciák:
87,5–108,0 MHz (50 kHz-es lépések)
Antenna:
FM huzalantenna
Antennacsatlakozók:
75 Ω, aszimmetrikus
Középfrekvencia:
10,7 MHz
AM vevőegység
Vételi frekvenciák:
Az európai és orosz modelleknél:
531–1602 kHz (9 kHz-es
léptetőfrekvencia)
Egyéb modelleknél:
530–1710 kHz (10 kHz-es
léptetőfrekvencia)
531–1602 kHz (9 kHz-es
léptetőfrekvencia)
Antenna:
AM keretantenna
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia:
450 kHz
Hangsugárzó (SS-CDH3)
Hangsugárzó rendszer:
2-utas, bassz-reflex típusú,
mágnesesen árnyékolt
Hangszóró egységek:
Mélyhangszóró: 120 mm, kúpos
Magashangszóró: 40 mm, kúpos
Névleges impedancia:
6Ω
Méretek (szé × ma × mé):
Kb. 140 × 250 × 211 mm
Tömeg:
Kb. 2,2 kg
folytatódik

További információk
*Ezt a kimeneti értéket az optikai
vevőfej lencse felszínétől 200 mm
távolságban 7 mm-es rekesszel mértük.
Beépített vevőegység
95HU
Általános jellemzők
Energiaellátási követelmények:
Tajvani modell: 120 V, 50/60 Hz-es
váltóáram
Thai modell: 220 V, 50/60 Hz-es
váltóáram
Egyéb modellek: 220–240 V, 50/60
Hz-es váltóáram
Teljesítményfelvétel:
45 W
Méretek (szé × ma × mé) (kb.):
190 × 141 × 273 mm
Tömeg (kb.):
2,8 kg
Mellékelt tartozékok:
távvezérlő (1 db)
R6 (AA méretű) elemek (2 db)
AM keretantenna (1 db)
FM huzalantenna (1 db)
videovezeték (1 db)
hangsugárzótalpak (8 db)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
• Készenléti
teljesítményfelvétel: 0,5 W
• A nyomtatott áramköri
lapok egy részében nem
használtunk halogénezett
égésgátló anyagokat.
96HU
Útmutató a vezérlőmenühöz
A vezérlőmenü a funkciók kiválasztására és az azokkal kapcsolatos információk
megjelenítésére szolgál. A vezérlőmenü bekapcsolásához vagy a képernyők váltásához
nyomja meg ismételten a  DISPLAY  gombot. A vezérlőmenü képernyői a
következőképpen követik egymást:
1. számú vezérlőmenü  2. számú vezérlőmenü (csak bizonyos lemeztípusoknál) 
vezérlőmenü kikapcsolva  1. számú vezérlőmenü  …
Vezérlőmenü kijelzés
Az 1-es és a 2-es vezérlőmenü elemei a lemez típusától függően változnak.
Példa: az 1-es vezérlőmenü DVD VIDEO lemez lejátszása esetén.
A pillanatnyi tétel száma
A pillanatnyi fejezet száma
A lemez tételeinek száma
A lemez fejezeteinek száma
Lejátszási állapot ( lejátszás,
 szünet,  állj stb.)
Pillanatnyi lemez típusa
Kiválasztott menüpont
Eltelt lejátszási idő
Pillanatnyi beállítás
Beállítási lehetőségek
További információk
A vezérlőmenü
menüpontjai
A kiválasztott
menüpont
megnevezése
Végrehajtási művelet
folytatódik

97HU
A vezérlőmenü elemei
Ikon
Menüpont, lemez típusa, funkció,
TITLE/SCENE/TRACK
A lejátszani kívánt tétel, jelenet vagy műsorszám kiválasztása.
CHAPTER/INDEX
A lejátszani kívánt fejezet vagy index kiválasztása.
TRACK
A lejátszani kívánt műsorszám kiválasztása.
ORIGINAL/PLAY LIST
A lejátszási sorrend kiválasztása: az eredeti sorrendnek megfelelően,
vagy a lejátszási lista által meghatározott módon.
TIME/TEXT
Ellenőrizheti az eltelt és hátralévő lejátszási időt.
Az időkód beírásával kereshet képet vagy zenét a lemezen.
Megjelenítheti a DVD TEXT rendszerű lemezek szöveges információit,
illetve az MP3 műsorszámok nevét.
PROGRAM
Beállíthatja a műsorszámok lejátszási sorrendjét.
SHUFFLE
A lemez műsorszámainak véletlen sorrendű lejátszása.
REPEAT
A lemez kiválasztott tételét, fejezetét, műsorszámát, albumát, fájlját
vagy a teljes lemezt (összes tétel, műsorszám, album) ismételten
lejátszhatja.
98HU
Ikon
Menüpont, lemez típusa, funkció,
A/V SYNC
A kép és a hang közötti késés beállítása.
PARENTAL CONTROL
Korlátozhatja a lemez lejátszását.
SETUP
QUICK Setup
A gyorsbeállítás (QUICK SETUP) funkcióval kiválaszthatja a
képernyőmenü nyelvét és a tv-készülék képaranyát.
CUSTOM Setup
A gyorsbeállítás mellett további beállítások elvégzése.
RESET
A „SETUP” menü elemeinek visszaállítása a gyári értékre.
ALBUM
A lejátszani kívánt album kiválasztása.
FILE
A lejátszani kívánt JPEG kép vagy DivX videofájl kiválasztása.
További információk
DATE
A digitális fényképezőgéppel készített kép felvételi dátumának
megjelenítése.
INTERVAL
Diavetítés üzemmódban a képváltási időközt állíthatja be.
EFFECT
A diaképek átmenetéhez használt képhatás kiválasztása.
folytatódik

99HU
Ikon
Menüpont, lemez típusa, funkció,
MODE (MP3, JPEG)
DATA CD, DATA DVD lemez lejátszásakor kiválaszthatja a
lejátszandó adatok típusát; MP3 műsorszám esetén az (AUDIO), JPEG
képfájl esetén az (IMAGE), mindkét fájltípus esetén pedig az (AUTO)
beállítást válassza.
KEY CONTROL*
A hangfekvés beállítása az Ön hangszínének megfelelően.
SCORE MODE*
A szint kiválasztása a pontozásos módhoz.
KARAOKE PON*
Az énekhang tompításával lehetővé teszi a karaoke funkció használatát
sztereó felvételeknél.
VOCAL SELECT*
A vezetőének kiválasztása Dolby Digital Karaoke formátumú
lemezeknél (csak DVD VIDEO).
Az énekhang típusának kiválasztása a lemezről (csak VIDEO CD,
AUDIO CD).
Az énekhang kikapcsolása (csak VIDEO CD, AUDIO CD).
GUIDE MELODY*
A vezetődallam be- vagy kikapcsolása Dolby Digital Karaoke
formátumú lemezeknél.
* Ez a funkció csak karaoke üzemmódban használható.
100HU
A választható nyelvek listája
A nyelvek helyesírása megfelel az ISO 639:1988 (E/F) szabványnak.
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Nem
meghatározott.
folytatódik

További információk
Kód
101HU
Területkódok a szülői felügyelethez
102HU
Kód
Terület
Kód
Terület
Kód
Terület
Kód
Terület
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2165
Argentína
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Brazília
Chile
Dánia
Finnország
2174
2424
2376
2248
2238
2276
2079
2092
Franciaország
Fülöp-szigetek
Hollandia
India
Indonézia
Japán
Kanada
Kína
2304
2363
2362
2184
2109
2379
2254
2489
Korea
Malajzia
Mexikó
Nagy-Britannia
Németország
Norvégia
Olaszország
Oroszország
2427
2436
2149
2086
2499
2501
2528
2390
Pakisztán
Portugália
Spanyolország
Svájc
Svédország
Szingapúr
Thaiföld
Új-Zéland
Csatlakoztatható USBeszközök
USB-eszközök
A készülék az alábbi jelzésekkel ellátott
Sony USB-eszközöket tudja lejátszani.
Más típusú USB-eszközöket a készülék
nem tud lejátszani.
Elfogadott Sony digitális
zenelejátszók (a 2007 januári állapot
szerint)
Terméknév
Walkman
®
Terméknév
Típusnév
MICROVAULT USM512EX ,
USM1GEX, USM2GEX
USM128J, USM256J,
USM512J, USM1GJ,
USM2GJ, USM4GJ,
USM8GJ
USM512JX, USM1GJX,
USM2GJX, USM4GJX
USM256H, USM512H,
USM1GH, USM2GH,
USM4GH
USD2G, USD4G,
USD5G, USD8G
Az alábbi Internet címeken találhatja meg
a legfrissebb információt a kompatibilis
eszközökről.
Az európai vásárlók számára:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Megjegyzések
Ne használjon a fentebb leírtaktól eltérő
USB-eszközöket. A listán nem szereplő
típusok működése nem garantált.
A működés még a listán szereplő USBeszközök esetén sem garantált.
 Elképzelhető, hogy egyes USB-eszközök nem
minden országban vásárolhatók meg.
További információk
Típusnév
NW-E103, NW-E105 ,
NW-E107
NW-E205, NW-E207
NW-E303, NW-E305,
NW-E307
NW-E403, NW-E405,
NW-E407
NW-E503, NW-E505,
NW-E507
NW-E002, NW-E002F,
NW-E003, NW-E003F,
NW-E005, NW-E005F
NW-A605, NW-A607,
NW-A608
NW-A1000,
NW-A1200,
NW-A3000
NW-HD5
NW-S603, NW-S605,
NW-S703F, NW-S705F,
NW-S706F
NW-S202, NW-S202F,
NW-S203F, NW-S205F
Elfogadott Sony digitális
zenelejátszók (a 2007 januári állapot
szerint)
Megjegyzések a Walkmanről
Ezzel a rendszerrel nem lehet lineáris PCM
formátumú hangot lejátszani.
Ezzel a rendszerrel nem lehet ATRAC
Advanced Lossless formátumú hangot
lejátszani.
Ezzel a rendszerrel nem lehet lejátszani
azokat a műsorszámokat, melyeket
közvetlenül, számítógép használata nélkül
vettek fel a Walkmanre.
103HU
Fogalommagyarázat
Album
DAT CD- vagy DATA DVD lemez olyan
egysége, mely a JPEG képfájlokat vagy
MP3 audio műsorszámokat tartalmaz.
DivX®
A DivX Inc. által megalkotott digitális
videó technológia. A DivX technológiával
tömörített videók viszonylag kis fájlméret
mellett a legjobb minőségű formátumok
közé tartoznak.
Dolby Digital
Ez a filmszínházakban alkalmazott
hangformátum a Dolby Surround Pro
Logic korszerűbb változata. Ennél a
formátumnál a hátsó hangsugárzó
csatorna sztereó, és megnövelt
frekvenciaátviteli tartománnyal
rendelkezik, továbbá egy mélyhang
csatorna biztosítja a nagyon mély
hangokat. Ezt a formátumot gyakran
„5.1” csatornás hangrendszernek is
nevezik, mivel a mélyhang csatorna csak
0,1 csatornának számít (ugyanis csak
akkor működik, amikor a különleges
mélyhang effektusok megkívánják). A
kivételes csatorna elkülönítést (áthallási
csillapítás) a hat csatorna műsorának
külön-külön történő felvétele biztosítja.
Ezen kívül, az összes jel digitális úton
történő feldolgozása miatt lecsökken a
jeltorzulás mértéke.
104HU
DTS
A Digital Theatre Systems által
kifejlesztett digitális hangtömörítési
technológia. Ez a technológia az 5.1csatornás térhangzás tömörítésnek felel
meg. Ebben a rendszerben a sztereó hátsó
csatorna, és egy elkülönített mélyhang
csatorna fokozza a térhangzás élményét.
A DTS ugyanazt a kiváló minőségű, 5.1
elkülönített hangcsatornával kialakított
rendszert alkalmazza, melyekkel a
filmszínházakban találkozhat. A kiváló
csatorna elkülönülési jellemző a műsor
csatornánkénti rögzítésének, a csekély
torzítás pedig a digitális feldolgozásának
köszönhető.
DVD VIDEO
Az AUDIO CD-lemezzel megegyező
méretű, de akár 8 órányi mozgófilmet is
tartalmazó digitális lemez.
Az egyrétegű, egyoldalas DVD
VIDEO lemez információ tárterülete
4,7 GB (gigabájt), amely 7-szerese az
AUDIO CD-lemezének. A kétrétegű,
egyoldalas DVD VIDEO lemez
információtárterülete 8,5 GB, az
egyrétegű, kétoldalas DVD VIDEO
lemezé 9,4 GB, míg a kétrétegű,
kétoldalas DVD VIDEO lemez 17 GB
információt tartalmazhat.
A képtömörítés az MPEG 2 formátumon
alapul, mely a digitális adattömörítési
technológia egyik világszabványa. Ezzel a
képtömörítési eljárással a képadatokat az
eredeti méretükhöz képest 1/40-ed részre
lehet összesűríteni. A DVD VIDEO
egy másik technológiát is alkalmaz – a
változó sűrítési arányú tömörítési
technológiát –, mely lehetővé teszi a kép
állapotától függő adatkiosztást.
A hangot többcsatornás – Dolby Digital
és PCM – formátumban rögzítik, így a
hatás még élethűbb.
Ezen kívül számos egyéb, korszerű
funkció – pl. kameraállás és nyelv
kiválasztás, szülői felügyelet – gazdagítja
a DVD VIDEO lemezek szolgáltatásainak
körét.
DVD-RW
A DVD-RW egy olyan írható, illetve
újraírható lemez, mely a DVD VIDEO
lemezzel megegyező méretű. A DVDRW lemezekre két különböző módon
készíthető felvétel: VR formátumban
és videó formátumban. A videó
formátum kompatibilis a DVD VIDEO
formátummal, míg a VR (videó felvételi)
formátum változatos programozási és
szerkesztési funkciókat kínál.
DVD+RW
A DVD+RW írható és újraírható lemez.
A DVD+RW olyan felvételi formátumot
használ, mely hasonló a DVD VIDEO
formátumhoz.
DATA CD, DATA DVD lemezre rögzített
JPEG képfájl vagy DivX videofájl. (A
„fájl” szó erre a rendszerre kizárólagosan
alkalmazott kifejezés.) Egy fájl egyetlen
képet vagy mozgóképet tartalmaz.
Fejezet
A PBC funkcióval ellátott VIDEO
CD lemezeken a menüképernyők, a
mozgóképek és az állóképek egységekre
bontva jelennek meg, melyeket
„jeleneteknek” nevezünk.
Kameraállás funkció
Egyes DVD VIDEO lemezeken
bizonyos jeleneteket több nézőpontból,
kameraállásból rögzítettek.
Lejátszásvezérlés (PBC)
A lejátszás vezérlésére szolgáló kódolt
jelek a VIDEO CD lemezeken (2.0
programváltozat). A VIDEO CD
lemezekre felvett PBC képernyőmenü
lehetővé teszi a VIDEO CD műsorának
interaktív módon történő lejátszását,
keresést stb.
Mozifilm alapú műsor, videó alapú
műsor
A DVD VIDEO lemezeket film és videó
alapú szoftverként osztályozhatjuk. A film
alapú DVD a mozifilmekkel megegyező
(24 képkocka másodpercenként)
képmennyiséget használ. A videó alapú
DVD, például tv-játékok esetében 25
képkockát (vagy 50 félképet) használ
másodpercenként.
A DVD-lemezen lévő tételek egy
rövidebb szakasza. Egy tétel több
fejezetből áll.
folytatódik

További információk
Fájl
Jelenet
105HU
Műsorszám
A VIDEO CD , CD-lemezek, vagy MP3
hordozó kép- vagy hanganyagának kisebb
szakaszai. Egy album több műsorszámot
tartalmaz (csak MP3 esetében).
Nyelvkiválasztási funkció
Egyes DVD VIDEO lemezeken a
szinkronfeliratokat és a műsor hangját
több nyelven rögzítették.
Progresszív formátum (soronkénti
letapogatás)
A sorváltásos formátum az
NTSC rendszer szabványos
megjelenítési formája, mely a tvképet másodpercenkénti 30 képes
gyakorisággal jeleníti meg. Ez a
formátum minden képkockát kétszer
tapogat le, egyszer a páros, egyszer a
páratlan képsorokat, másodpercenként
60-szor.
Szülői felügyelet
Ellentétben a sorváltásos formátummal,
a progresszív formátum 50–60 képet
vetít másodpercenként (525 sor NTSC
rendszernél és 625 sor PAL rendszernél).
Ennek köszönhetően az általános
képminőség javul, az állóképek, a
szöveg és a vízszintes vonalak élesebben
láthatók. Ez a rendszer az 525 és a
625 soros progresszív formátummal
kompatibilis.
A DVD VIDEO lemezek egyik funkciója,
mely lehetővé teszi, hogy az egyes
országokban érvényes szabályozás
szerint, a néző kora alapján korlátozható
legyen a lemez lejátszása. A korlátozás
lemezenként eltérő lehet; aktiválás esetén
a készülék a lejátszást teljesen letilthatja,
egyes esetekben az erőszakos jeleneteket
átugorja, vagy más jelenetekkel
helyettesíti azokat stb.
Régiókód
Tétel
A szerzői jogok védelme érdekében
alkalmazott rendszer. Minden DVDrendszert és DVD VIDEO lemezt
az értékesítési régiónak megfelelő
jelzőszámmal látnak el. A régiókódot
mind a lejátszón, mind a lemez borítóján
feltüntetik. Ez a rendszer csak azokat
a lemezeket képes lejátszani, melyek
régiókódja megegyezik a készülék
régiókódjával.
Ez a rendszer az „
” szimbólummal
ellátott lemezeket is lejátssza. Egyes DVD
VIDEO lemezek esetében előfordulhat,
hogy a régiókód nincs feltüntetve, és a
készülék mégsem képes lejátszani azt a
fentebb említett régiókód eltérése miatt.
106HU
Sorváltásos formátum (váltottsoros
letapogatás)
A DVD VIDEO lemez leghosszabb
összefüggő videó vagy audio programja:
pl. egy film a videoműsort tartalmazó
lemezrészen, vagy egy zenei album a
hangfrekvenciás műsort tartalmazó
lemezrészen.
VIDEO CD
További információk
Compact Disc (CD), mely mozgóképeket
tartalmaz.
A képtömörítés az MPEG 1 formátumon
alapul, mely a digitális adattömörítési
technológia egyik világszabványa. Ezzel
a képtömörítési eljárással a képadatokat
az eredeti méretükhöz képest 1/140ed részre lehet összesűríteni. Ennek
megfelelően egy 12 cm-es VIDEO CD
lemez akár 74 perces videoműsort is
tartalmazhat.
A VIDEO CD lemezek részleges
hangtömörítést alkalmaznak. Az
emberi fül hallástartományán kívül
eső hangokat a rendszer tömöríti,
míg a hallható hangok tömörítés
nélkül kerülnek felvételre. A VIDEO
CD lemezek a hagyományos audio
CD-lemezekhez képest 6-szoros
mennyiségű hangfrekvenciás információt
tartalmazhatnak.
A VIDEO CD lemezeknek 2 változata
létezik:
1.1 programváltozat: csak a
videoműsor és a hang játszható le.
2.0 programváltozat: nagyfelbontású
állóképeket jeleníthet meg, és
használhatja a PBC funkciókat.
Ez a készülék mindkét programváltozatú
lemez lejátszására alkalmas.
107HU
Tárgymutató
Számok
D
J
16:9 57
4:3 LETTER BOX 57
4:3 OUTPUT 57
4:3 PAN SCAN 57
DATA CD 6
DATA DVD 7
Diavetítés 43, 45
DIMMER 75
DISPLAY 23
DivX 47, 104
Dolby Digital 104
DTS 104
DVD 6
DVD+RW 6, 105
DVD-RW 6, 105
DVD-menü 38
Jelenet 106
JPEG 41, 43, 45
A
A/V SYNC 49, 99
AAC 62, 64
Alapbeállítási menü 24
ALBUM 99
Album 27, 104
ANGLE 29
ATRAC 62, 64
ATRAC AD 62
AUDIO 56
AUDIO DRC 59
Azonnali továbbítás 28
Azonnali visszajátszás 28
E
EFFECT 47, 99
Elemek 19
Előlap 79
Előlapi kijelző 17
B
F
BACKGROUND 57
Fájl 105
Fejezet 28, 104
FILE 99
Film alapú műsorok 105
Folyamatos lejátszás 45
C
CHAPTER 39, 98
COLD RESET 89
COLOR SYSTEM (VIDEO
CD) 57
COMPONENT VIDEO OUT
21, 80
CUSTOM 55
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 50
CUSTOM SETUP 58
G
Gyorskeresés előre 28
Gyorskeresés hátra 28
H
Használható lemezek 6
Hátoldal 79
Hibaelhárítás 81
I
Időzítő 73
INDEX 98
INTERLACE 21
INTERVAL 99
Ismétléses lejátszás 36
108HU
K
Kameraállás 29, 105
Karaoke 67
ECHO 67, 68
KARAOKE PON 70, 100
KEY CONTROL 70, 100
SCORE MODE 71, 100
Énekhang 68
VOCAL SELECT 70, 100
Képkimerevítés 28
Keresés 38
Kikapcsolás időzítő 73
Kiválasztás 38
Külső berendezés műsorának
lejátszása 80
Külső berendezés
csatlakoztatása 79
L
LANGUAGE SETUP 24, 56
Lassítás 28
Lejátszás folytatás 32
Lejátszás időzítő 73
Lejátszásvezérlés (PBC) 106
Lemez lejátszása 27
Lemezek kezelése 27
Letapogatás 25, 56
M
MENU 56
Mikrofon 67, 68
MODE (MP3, JPEG) 100
MP3 6
MULTI-DISC RESUME
33, 58
Műsorszám 6, 7
Műsorrészlet keresés a tvképernyőn 39
N
T
Nyelvkiválasztás 105
Távvezérlő 12
Tétel 38, 106
THEATRE SYNC 26
TIME/TEXT 98
TITLE 36, 98
Többmenetes CD 9
TRACK 98
TRACK SELECTION 58
Tv-készülék csatlakoztatása
20
Tv-készülék vezérlése 22
TV TYPE 57
O
ORIGINAL 38, 98
OSD 57
P
PARENTAL CONTROL
52, 99
PAUSE MODE 58
PBC lejátszás 31
PICTURE NAVI 40, 44
PLAY LIST 38, 98
Programozott lejátszás 33
PROGRESSIVE AUTO 21
PROGRESSIVE VIDEO 21
Progresszív formátum 106
R
U
USB 62
USB MEMORY 85
USB memória 62, 103
V
Választható nyelvek listája
101
Véletlen sorrendű lejátszás 35
Vezérlőmenü elemei 97
VIDEO CD 6, 107
S
W
SCENE 98
SCREEN SAVER 57
SCREEN SETUP 24
SETUP 99
SLEEP 26, 73
Sorváltásos formátum 105
SUBTITLE 56
S-VIDEO 80
Szülői felügyelet 106
WMA 62, 64
További információk
Rádió 60
Rádióadók 61
Rádió hallgatása 60
Régiókód 106
RESET 89, 99
109HU
110HU
További információk
111HU
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF

advertising