Sony | CMT-G1BIP | Sony CMT-G1BiP Használati útmutató

4-283-813-12(1) (HU)
A kezelőszervek helye
Kezdeti lépések
CD/MP3-lemez lejátszása
Mikro HI-FI
Component System
(mikrohifi
komponensrendszer)
1 Válassza a CD funkciót.
vagy
Nyomja meg többször a FUNCTION +/ gombot.
2 Helyezzen be egy lemezt.
Nyomja meg a készüléken a  gombot, és helyezzen
egy lemezt a lemeztálcára a címkével felfelé.
A lemeztálcát a készüléken található  gombbal
csukhatja be.
3 Indítsa el a lejátszást.
Egyéb műveletek
(Hátulnézet)
vagy
vagy
©2011 Sony Corporation
Fali aljzathoz
Keretantenna
FM-zsinórantenna (húzza ki vízszintesen)
Csatlakoztassa a barna oldalt.
75‑ohmos koaxiális kábel F apa típusú csatlakozóval (nem tartozék)
CMT‑G1iP/G1BiP
Lemerült elemek kiselejtezése
(az Európai Unióra és más,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező európai
országokra érvényes)
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja
a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől, és soha ne
helyezzen folyadékkal teli edényt, például virágvázát
a készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
(pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében)
elhelyezni és működtetni.
Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készülék hálózatról
való leválasztására, a készüléket könnyen hozzáférhető
hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne
helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek, például
napfénynek vagy tűznek van kitéve.
A készülék mindaddig feszültség alatt van, amíg
a tápkábelt ki nem húzza a hálózati aljzatból, még
akkor is, ha maga a készülék ki van kapcsolva.
FIGYELMEZTETÉS
A sérülések elkerülése érdekében a készüléket a telepítési
útmutatónak megfelelően biztonságosan rögzíteni kell
a falra.
FIGYELEM!
Optikai eszközöknek a jelen termékkel együtt történő
használata növeli a szemkárosodás veszélyét.
Ez a készülék az 1-es
osztályba sorolt lézeres
(CLASS 1 LASER) termék.
Ez a jelzés a hátlap külső
részén található.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az EU-s
irányelveket alkalmazó országokban
eladott készülékekre érvényesek.
A termék gyártója a Sony Corporation
(1‑7‑1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan).
A termékbiztonsággal és az elektromágneses
kompatibilitással kapcsolatos hivatalos képviselő
a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany). Kérjük, a szervizeléssel és
a garanciával kapcsolatos ügyben forduljon a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott
címekhez.
Régi elektromos és elektronikus
berendezések kiselejtezése
(az Európai Unióra és más,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező európai
országokra érvényes)
Ez a készüléken vagy annak csomagolásán szereplő
szimbólum azt jelzi, hogy a terméket tilos háztartási
hulladékként kezelni. Kérjük, hogy ehelyett az elektromos
és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
amely a hulladékkezelés helyes módjának figyelmen kívül
hagyása esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása
elősegíti a természeti erőforrások megőrzését. A termék
újrahasznosításával kapcsolatos további információkat
illetően forduljon a területileg illetékes irodához, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
amelyben a terméket vásárolta.
Érintett tartozék: távvezérlő
Ez az elemen vagy annak csomagolásán szereplő
szimbólum arra figyelmeztet, hogy az elemet tilos
háztartási hulladékként kezelni.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt szerepel.
A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt
vagy 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, amely az elemek hulladékkezelése helyes
módjának figyelmen kívül hagyása esetén állna fenn.
Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természeti
erőforrások megőrzését.
Olyan termékek esetében, amelyeknél biztonsági,
hatékonysági vagy adatkezelési okok miatt beépített
elemek állandó csatlakozása szükséges, az elemek cseréjét
kizárólag szakember végezheti. Az elemeket a szakszerű
kezelésük érdekében hasznos élettartamuk végén adja le
a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetében olvassa el az elemek
biztonságos cseréjére vonatkozó szakaszt. Az elemet
adja le a lemerült elemek újrahasznosítását szolgáló
megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem újrahasznosításával kapcsolatos
további információkat illetően forduljon a helyi
önkormányzathoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.
A fül- és fejhallgatókból származó erős hangnyomás
halláskárosodást okozhat.
(csak a CMT‑G1BiP típus esetében)
 Antennák
 (be-/kikapcsolás) gomb
STANDBY jelző
Lemeztálca
Kijelző
 (nyitás) gomb
Lejátszáskezelő gombok (/)
TUNING +/ gombok
/ (hátra-/előreléptetés) gombok
/ (vissza-/előretekerés) gombok
 (USB) port
PHONES aljzat
BASS/TREBLE forgatógombok
FUNCTION forgatógomb
VOLUME forgatógomb
Távvezérlő érzékelője
AUDIO IN 1/2 aljzatok
SPEAKERS aljzatok
AC IN aljzat
ANTENNA DAB 75 Ω aljzat (csak a CMT-G1BiP
típus esetében)
ANTENNA FM 75 Ω COAXIAL aljzat
ANTENNA AM aljzat
Távvezérlő
DualDisc lemezekkel kapcsolatos
megjegyzés
A DualDisc olyan kétoldalas lemez, amelynek egyik
oldalán DVD-anyag, a másik oldalán pedig digitális
hanganyag található. E termék lejátszása nem garantált,
mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel meg
a Compact Disc (CD) szabványnak.
Külső DAB-antennával (nem tartozék) jobb
hangminőséget érhet el a DAB/DAB+ adásokban.
Javasoljuk, hogy a (tartozék) DAB-zsinórantennát csak
átmenetileg, külső DAB-antenna üzembe helyezéséig
használja.
 Tápellátás
Csatlakoztassa a tápkábelt egy fali aljzathoz.
A  gomb megnyomására a rendszer bekapcsol.
 Hangszórók
Először távolítsa el a sapkát a hangszórókábel végéről.
ˎˎAz iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano és
A rendszer hordozása
Használja a készüléken lévő gombokat.
1 A CD-lejátszó védelme érdekében távolítsa el
a készülékben lévő CD-t.
2 Válassza a CD funkciót a FUNCTION
forgatógombbal.
3 Tartsa nyomva a  gombot legalább
5 másodpercig.
4 A „LOCK” felirat megjelenése után húzza ki
a tápkábelt.
A távvezérlő használata
Ez a kézikönyv elsősorban a távvezérlővel elvégezhető
műveleteket tárgyalja. Ezek azonban a készülék azonos
vagy hasonló elnevezésű gombjaival is végrehajthatók.
Elemek behelyezése
Csúsztatva távolítsa el az elemtartó fedelét, majd helyezze
be a két (tartozék) AAA méretű R03-as elemet, először
a  oldalon, az alábbi ábrán látható polaritásnak
megfelelően.
/.
Tartsa nyomva a / gombot
lejátszás közben, majd a kívánt
ponton engedje fel.
REPEAT/FM MODE többször
egymás után a „REP” vagy „REP1”
felirat megjelenéséig.
A lejátszási mód módosítása
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször
egymás után a PLAY MODE/TUNING MODE gombot.
Választhat a normál („ ” a mappában található összes
MP3-fájl lejátszásához), a véletlen sorrendű („SHUF”
vagy „   SHUF*” mappák közötti váltáshoz), valamint
a programozott lejátszás („PGM”) között.
*CD-DA (audio-) lemez lejátszása esetén a
(SHUF) lejátszás megegyezik.
(SHUF) és a normál
A „REP1” felirat jelzi, ha egyetlen műsorszám vagy fájl ismétlődik
a lejátszás leállításáig.
A véletlen sorrendű lejátszással kapcsolatos
megjegyzések
ˎˎA véletlen sorrendű lejátszás „SHUF” beállítása mellett a rendszer
a lemezen található összes műsorszámot és fájlt véletlen sorrendben
játssza le. A véletlen sorrendű lejátszás „
SHUF” beállítása
mellett a rendszer a kiválasztott mappában található összes
műsorszámot és fájlt véletlen sorrendben játssza le.
ˎˎA készülék kikapcsolásakor a rendszer törli a kiválasztott lejátszási
módot („SHUF” vagy „  SHUF”), és visszatér a normál lejátszási
módhoz („ ”).
tartalmaznak.
ˎˎAz MP3-fájlok lejátszási sorrendje megegyezik rögzítési
ˎˎNormál használat mellett az elemek körülbelül 6 hónapig
használhatók.
ˎˎNe használjon együtt régi és új, illetve különböző típusú elemeket.
ˎˎHa hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki az elemeket
az elemek szivárgása és korróziója miatti esetleges károsodás
megelőzése érdekében.
ˎˎA távvezérlőbe helyezett elemeket ne tegye ki nagy hőhatásnak,
például napfénynek vagy tűznek.
Az óra beállítása
1 A rendszer bekapcsolásához nyomja meg
a  gombot.
használjon súrolókefét vagy súrolószivacsot.)
ˎˎA készülékház fényezésének megóvása érdekében ne rögtön
erősen töröljön, hanem először törölje le a port puha kefével vagy
portörlővel, és ezután töröljön puha, száraz kendővel.
ˎˎHa zsír- vagy ujjnyomok vannak a készülékházon, leheljen rá
a felületre, és törölje le puha, száraz kendővel.
ˎˎHa a folt makacs, langyos szappanos vízzel benedvesített puha
kendővel törölje le. (Ne használjon PH-semleges tisztítószert.)
ˎˎNe használjon hígítót, benzint, alkoholt hajfényt, mivel ezek kárt
tehetnek a felületben.
ˎˎVigyázzon, nehogy megkarcolja a készülékházat.
ˎˎVigyázzon, nehogy égő cigarettát vagy gyufát ejtsen a felületre,
mivel ezek kárt tehetnek benne.
2 Az óra beállítási módjának kiválasztásához nyomja
A hangszórótalpak felhelyezése
Megjegyzés
 (be-/kikapcsolás) gomb
/ (hátra-/előreléptetés) gombok
meg a TIMER MENU gombot.
Amennyiben a „PLAY SET?” felirat villog,
akkor a / többszöri megnyomásával válassza
a „CLOCK SET?” lehetőséget, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
3 A / gomb többszöri megnyomásával állítsa be
az órát, majd nyomja meg az ENTER gombot.
4 Végezze el a perc beállítását ugyanezzel
Az óra beállításai a készülék tápkábelének kihúzása és áramszünet
esetén visszaállnak alapértékükre.
Az óra megjelenítése a rendszer kikapcsolt
állapotában
DAB/DAB+ rádióállomás vétele
(csak a CMT‑G1BiP típuson)
iPod/iPhone használata
Csatlakoztassa az iPod/iPhone eszközt a
(USB)
porthoz az iPod/iPhone tartozék USB-kábelével.
lejátszására képes.
ˎˎMég akkor is, ha a fájl „.mp3” kiterjesztésű, ha az adott fájl ettől
eltérő, a lejátszáskor olyan nagy hangerejű hang képződhet,
ami a hangsugárzórendszer károsodásához és a rendszer
meghibásodásához vezethet.
ˎˎMaximális értékek:
ˋˋ255 mappa (a gyökérmappával együtt).
ˋˋ511 MP3-fájl.
ˋˋEgy lemezen 512 MP3-fájl vagy mappa szerepelhet.
ˋˋ8 mappaszint (fájlok fastruktúrája).
ˎˎNem garantálható az összes MP3-kódoló és -író szoftverrel, rögzítő
eszközzel és rögzítő adathordozóval való kompatibilitás. Nem
kompatibilis MP3-lemezek lejátszásakor zaj vagy szaggatott hang
fordulhat elő, vagy lehetséges, hogy egyáltalán nem játszhatók le.
Többmenetes lemez lejátszásával kapcsolatos
megjegyzések
ˎˎAmennyiben a lemezen az első menet CD-DA (audió), akkor a többi
menetet a készülék már nem ismeri fel, formátumra való tekintet
nélkül. Ebben az esetben csak az első menet CD-DA műsorszámai
játszhatók le.
ˎˎHa az első menet formátuma CD-ROM, és az utána következők is
ebben a formátumban kerültek rögzítésre, akkor a rendszer több
menetben, folyamatosan játssza le az MP3-fájlokat mindaddig,
amíg nem talál másik, eltérő formátumban felvett menetet.
a művelettel.
Nyomja meg a DISPLAY gombot. Az óra körülbelül
8 másodpercre jelenik meg.
+/ (hangolás) gombok
sorrendjükkel.
ˎˎA rendszer kizárólag „.mp3” kiterjesztésű MP3-fájlok
Amikor első alkalommal választja a „TUNER DAB”
lehetőséget, elindul az automatikus DAB-keresés, és
listázza az elérhető szolgáltatásokat. Az automatikus
DAB-keresés alatt a kijelzőn a „    ” jelzés
látható. Az automatikus DAB-keresés alatt a készülék
és a távvezérlő egyik gombját se nyomja meg.
A keresési folyamat ekkor megszakad, és előfordulhat,
hogy a rendszer nem tudja megfelelően létrehozni
a szolgáltatások listáját. Az automatikus DAB-keresés
kézi futtatásához végezze el a „Rádióhallgatás” című rész
„DAB-állomások automatikus keresésének manuális
indítása” pontjában ismertetett lépéseket. Ha más
régióba költözött, végezze el manuálisan az automatikus
DAB‑keresést, és tárolja el újra az adások tartalmát.
Saját program létrehozása
(programozott lejátszás)
A DAB/DAB+ hangolás csak a CMT‑G1BiP típuson
érhető el.
1 Válassza a „TUNER DAB”, a „TUNER FM” vagy
a „TUNER AM” lehetőséget.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/ gombot.
2 Végezze el a behangolást.
Állomások automatikus keresése
Nyomja meg többször egymás után a PLAY MODE/
TUNING MODE gombot, amíg meg nem jelenik
a kijelzőn az „AUTO” felirat, majd nyomja meg
a +/ gombot. Ha a rendszer behangol egy állomást,
a keresés automatikusan megáll, és a kijelzőn
világítani kezd a „TUNED” és a „STEREO” felirat
(csak sztereó műsorok esetében).
vagy fájlt.
A választott műsorszám vagy fájl beviteléhez nyomja
meg az ENTER gombot.
többször a PLAY MODE/TUNING MODE gombot,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „PRESET” felirat,
majd a kívánt szám kiválasztásához nyomja meg
többször egymás után a +/ gombot.
Lejátszás iPod/iPhone eszközről
1 Válassza az USB funkciót.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/ gombot.
(USB)
porthoz az iPod/iPhone tartozék USB-kábelével.
Nyomja meg a  gombot.
Művelet
Lejátszás megállítása
Hangoskönyv/podcast
műsorszámának
vagy fejezetének
kiválasztása
Adott pont keresése
hangoskönyv/podcast
műsorszámában vagy
fejezetében
A kijelölt elem
kiválasztása
Görgetés felfelé/lefelé
az iPod menüiben
Visszatérés az előző
menübe vagy menü
kiválasztása
Gomb
/.
/. Az előre- vagy
visszatekeréshez tartsa
lenyomva a gombot.
Tartsa nyomva a /
gombot lejátszás közben, majd
a kívánt ponton engedje fel.
ENTER.
/.
TOOL MENU vagy RETURN.
A rendszer akkumulátortöltőként való
használata
Amennyiben a „TUNED” felirat nem gyullad ki, és az
FM vagy AM állomások keresése nem áll meg, akkor
a  gomb megnyomásával szakítsa meg a keresést,
majd végezze el a hangolást manuálisan (lásd alább).
RDS szolgáltatásokat nyújtó DAB/DAB+ vagy FM
állomás behangolásakor a műsorszórással kapcsolatos
információk, például a szolgáltatás vagy az állomás
neve látható.
Kézi hangolás (csak FM/AM sáv esetében)
Nyomja meg többször egymás után a PLAY MODE/
TUNING MODE gombot, amíg el nem tűnik
a kijelzőről az „AUTO” és a „PRESET” felirat, majd
a +/ gomb ismételt megnyomásával hangoljon
a kívánt állomásra.
DAB/DAB+ állomásokkal kapcsolatos megjegyzések
ˎˎDAB/DAB+ állomás behangolásakor előfordulhat, hogy néhány
másodpercig még nem hallható semmilyen hang.
ˎˎA másodlagos szolgáltatás befejeztével a rendszer automatikusan
az elsődlegeset veszi.
ˎˎEz a vevőegység nem támogatja az adatszolgáltatásokat.
Tipp
Ha egy sztereó FM állomás vétele gyenge, akkor a statikus zaj
csökkentéséhez kapcsolja ki a sztereó vételt az FM MODE gomb
többszöri megnyomásával, amíg a kijelzőn meg nem jelenik
a „MONO” felirat.
DAB állomások automatikus keresésének
manuális indítása
A rendszer bekapcsolt állapotban akkumulátortöltőként
használható az iPod/iPhone eszközhöz.
(USB)
Csatlakoztassa az iPod/iPhone eszközt a
porthoz az iPod/iPhone tartozék USB-kábelével.
Az iPod/iPhone eszköz kijelzőjén megjelenik a töltési
állapot. A további részletekkel kapcsolatban lásd az
iPod/iPhone használati útmutatóját.
iPod/iPhone töltésének leállítása
Távolítsa el az iPod/iPhone eszközt. Az iPod/iPhone
töltése a rendszer kikapcsolásával is leállítható.
Megjegyzések
ˎˎHa az iPod/iPhone akkumulátora lemerült, akkor elképzelhető,
hogy a rendszer nem ismeri fel. Ebben az esetben töltse fel az
akkumulátort számítógép vagy más eszköz segítségével, és ezután
csatlakoztassa a rendszerhez.
ˎˎA rendszer teljesítménye az iPod/iPhone műszaki jellemzőitől
függően változó lehet.
ˎˎNe hordozza a rendszert, ha aiPod/iPhone csatlakozik hozzá.
Ez meghibásodáshoz vezethet.
ˎˎAz iPod/iPhone csatlakoztatásának megszüntetése előtt
szüneteltesse a lejátszást.
ˎˎVideó lejátszásakor a gyors előre- vagy hátraléptetéshez tartsa
lenyomva a / gombot, amennyiben a /
nem működik.
ˎˎHa az iPhone csatlakoztatva van a rendszerhez, és bejövő hívás
érkezik, akkor a lejátszás leáll, és a hívás fogadható.
ˎˎA hangerőt a VOLUME +/ gombbal állíthatja be. A hangerő
az iPod/iPhone-on való módosítása esetén sem változik.
ˎˎiPod/iPhone használatához olvassa el az eszköz használati
útmutatóját.
ˎˎA Sony nem vállal felelősséget az iPod/iPhone eszközön tárolt
adatoknak a készülékkel való használat során való elvesztéséért
vagy károsodásáért.
1 Válassza a „TUNER DAB” lehetőséget.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/ gombot.
2 Az automatikus DAB-keresés művelet elindításához
nyomja meg a TOOL MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik az „Init Scan?” és
a „Push ENTER” felirat.
3 A keresés elvégzéséhez nyomja meg az
ENTER gombot.
Megkezdődik a keresés. A keresési folyamatot mozgó
négyzetek jelzik (    ). Az adott területen elérhető
DAB/DAB+ szolgáltatásoktól függően a keresés
igénybe vehet néhány percet.
Fájl lejátszása USB-eszközről
A rendszer a következő audioformátumok lejátszására
képes: MP3/WMA*/AAC*.
*DRM (Digital Rights Management) szerzőijog-védelemmel ellátott
fájlok, illetve online zeneboltból letöltött számok nem játszhatók le
a rendszeren. Ha ilyen fájlt próbál lejátszani, a rendszer a következő
nem védett audiofájlt játssza le.
A kompatibilis USB-eszközökről az alábbi webhelyeken
tájékozódhat.
Az európai vásárlók számára:
<http://support.sony-europe.com/>
1 Válassza az USB funkciót.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/ gombot.
A keresés végeztével megjelenik az elérhető
szolgáltatások listája.
Megjegyzések
ˎˎAmennyiben az adott országban vagy régióban nem támogatott
a DAB/DAB+ műsorszórás, a kijelzőn a „No Service” felirat látható.
ˎˎEz a művelet minden korábban tárolt előbeállítást töröl.
ˎˎA DAB- vagy FM-zsinórantenna kihúzása előtt a saját DAB/DAB+
beállítások mentése érdekében kapcsolja ki a rendszert.
2 Csatlakoztassa az USB-eszközt az
3 Indítsa el a lejátszást.
1 Hangoljon a kívánt állomásra.
2 A vevőegység memória módjának kiválasztásához
3 A kívánt szám beállítását a +/ gombok
segítségével végezze el.
Amennyiben a választott számhoz már tartozik
egy rádióállomás, akkor azt a készülék az újonnan
beállított állomásra cseréli.
(USB) porthoz.
Nyomja meg a  gombot.
Egyéb műveletek
Művelet
Lejátszás
megállítása
Lejátszás leállítása
Gomb
. A lejátszás folytatásához nyomja
meg újra a gombot.
. A lejátszás folytatásához nyomja
meg a *1 gombot. A lejátszás
megszakításához nyomja meg újra
a  gombot*2.
Mappa
kiválasztása
Fájl kiválasztása
Adott rész
keresése fájlon
belül
Ismételt lejátszás
kiválasztása
+/ többször egymás után.
Rádióállomások tárolása
A kiválasztott műsorszám vagy
fájl teljes játékideje
4 Programozza be a kiválasztott műsorszámot
6 Tárolt rádióállomás előhívásához nyomja meg
Az iPod/iPhone vezérlése
nyomja meg a TUNER MEMORY gombot.
Választott műsorszám vagy
fájl száma
állomásokat tárolhat.
Összesen 20 DAB, 20 FM és 10 AM állomás
programozható be.
3 Indítsa el a lejátszást.
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször
egymás után a DISPLAY gombot.
2 Válassza ki a lejátszási módot.
Nyomja meg többször egymás után a /
gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt műsorszám
vagy fájl száma.
Audiofájlok programozása esetén a mappa
kiválasztásához nyomja meg többször
 +/ gombot, majd válassza ki a kívánt fájlt.
a
5 Az 1–4. lépések megismétlésével további
Program adatainak megtekintése
Nyomja meg többször a FUNCTION +/ gombot.
3 Válassza ki a kívánt műsorszám vagy fájl számát.
ENTER gombot.
2 Csatlakoztassa az iPod/iPhone eszközt a
1 Válassza a CD funkciót.
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször
egymás után a PLAY MODE gombot, amíg meg nem
jelenik a kijelzőn a „PGM” felirat.
4 Az állomás tárolásához nyomja meg az
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg
a CLEAR gombot.
Az ismételt lejátszással kapcsolatos megjegyzés
ˎˎA rendszer kihagyja azokat a mappákat, amelyek nem MP3-fájlokat
A távvezérlő használatával kapcsolatos megjegyzések
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször
egymás után a PLAY MODE/TUNING MODE gombot,
amíg el nem tűnik a kijelzőről a „PGM” felirat.
Rádióhallgatás
mappákat az MP3-fájlokat tartalmazó lemezre.
A hangszórókábeleket a készülék SPEAKERS aljzataihoz
csatlakoztassa.
A hangszórókábelek másik végét csatlakoztassa
a hangszórók aljzataihoz az alábbi ábrán látható módon.
Rögzítse a hangszórókábelt a SPEAKERS aljzatok
csavarjaival.
Helyezze a (tartozék) hangszórótalpakat a hangszórók
aljára a csúszás megakadályozása érdekében.
/ (vissza-/előretekerés) gombok
 +/ (mappaválasztás) gombok
Lejátszáskezelő gombok (//)
FUNCTION +/ gombok
VOLUME +/ gombok
EQ gomb
TIMER MENU gomb
TOOL MENU gomb
/// gombok
RETURN gomb
ENTER gomb
CLEAR gomb
TUNER MEMORY gomb
REPEAT/FM MODE gomb
PLAY MODE/TUNING MODE gomb
SLEEP gomb
DISPLAY gomb
esetében)
Csatlakoztassa a fehér oldalt.
A bal hangszóróhoz
A jobb hangszóróhoz
A programozott lejátszás megszakítása
+/ többször egymás után.
MP3-lemez lejátszásával kapcsolatos megjegyzések
ˎˎPuha, száraz (nem keményített) kendővel törölje le őket. (Soha ne
A licenccel és védjeggyel kapcsolatos
megjegyzés
esetében)
DAB-zsinórantenna (húzza ki vízszintesen) (csak a CMT‑G1BiP típus
Gomb
. A lejátszás folytatásához nyomja
meg újra a gombot.
.
ˎˎNe mentsen más típusú műsorszámokat, fájlokat és fölösleges
Megjegyzések a hangszórók tisztításával kapcsolatban
Ezt a terméket a kompaktlemez (CD) szabványnak
megfelelő lemezek lejátszására tervezték. Egyes
lemezgyártók a közelmúltban másolásvédett
technológiával ellátott zenei lemezeket kezdtek
forgalmazni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy e lemezek
között lehetnek olyanok, amelyek nem felelnek meg
a CD szabványnak, és ezért elképzelhető, hogy ezzel
a készülékkel nem lejátszhatók.
™ ®
 DAB-antenna (csak a CMT‑G1BiP
típus esetében)
Fekete
Másolásvédett technológiával
rendelkező zenei lemezek
az iPod touch az Apple Inc. védjegyei az Egyesült
Államokban és más országokban.
ˎˎAz MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát
és szabadalmait a Fraunhofer IIS és a Thomson
vállalattól licenceljük.
ˎˎA Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/
vagy más országokban.
ˎˎEz a termék a Microsoft Corporation bizonyos szellemi
tulajdonjogainak védelme alá esik. Az ilyen technológia
használata és terjesztése ezen terméken kívül tilos
a Microsoft vagy felhatalmazott leányvállalatának
engedélye nélkül.
ˎˎMinden más védjegy és bejegyzett védjegy
a tulajdonosuk tulajdona. Az útmutatóban nem
tüntettük fel a és jeleket.
Keressen egy megfelelő vételt biztosító helyet és
elhelyezést, és állítsa fel az antennát.
Az antennákat a zaj felvételének elkerülése érdekében
tartsa távol a hangszórókábelektől és a tápkábeltől.
A külső DAB-antennához (nem tartozék) (csak a CMT‑G1BiP típus
Művelet
Lejátszás
megállítása
Lejátszás leállítása
Mappa
kiválasztása
MP3-lemezről
Műsorszám vagy
fájl kiválasztása
Műsorszámon
vagy fájlon belüli
rész kiválasztása
Ismételt lejátszás
kiválasztása
lejátszásához nyomja meg a  gombot.
A programozás a lemez tálcából való kivételéig
vagy a tápkábel csatlakoztatásának megszüntetéséig
elérhető marad.
Ugyanazon program ismételt lejátszásához nyomja
meg a  gombot.
Program utolsó műsorszámának vagy
fájljának törlése
Nyomja meg a  gombot.
Fekete
HU Kezelési útmutató
A tűzveszély csökkentése érdekében ne takarja el
a készülék szellőzőnyílásait újsággal, terítővel, függönnyel
stb. Ne helyezzen nyílt lángot keltő tárgyat, például égő
gyertyát a készülékre.
vagy fájl beprogramozásához ismételje meg
a 3–4. lépést.
6 A beprogramozott műsorszámok vagy fájlok
Készülék (elölnézet)
FIGYELMEZTETÉS
5 További (összesen legfeljebb 25) műsorszám
Műveletek
/.
Tartsa nyomva a / gombot
lejátszás közben, majd a kívánt
ponton engedje fel.
REPEAT/FM MODE többször
egymás után a „REP” vagy „REP1”
felirat megjelenéséig.
*1 VBR típusú MP3/WMA fájl lejátszása esetén elképzelhető,
hogy a lejátszás egy másik pontról folytatódik.
*2 A lejátszás a felső mappától folytatódik.
A lejátszási mód módosítása
Nyomja meg többször egymás után a PLAY MODE/
TUNING MODE gombot. Választhat a normál lejátszás
(az USB-eszközön található összes fájl lejátszása
sorrendben), a mappalejátszás (az USB-eszköz adott
mappájában lévő összes fájl lejátszása – „ ”), valamint
a véletlen sorrendű lejátszás („SHUF”) között.
A lejátszási móddal kapcsolatos megjegyzések
ˎˎA véletlen sorrendű lejátszás („SHUF”) választása esetén a rendszer
a csatlakoztatott USB-eszközön lévő összes audiofájlt lejátssza
véletlen sorrendben. A véletlen sorrendű lejátszás során a készülék
ugyanazokat a fájlokat többször is lejátszhatja.
ˎˎHa a lejátszási mód mappalejátszás, a „REP1” nem érhető el.
ˎˎHa a lejátszási mód véletlen sorrendű lejátszás, az ismétlés funkció
nem érhető el.
ˎˎHa ismétlés van beállítva, a véletlen sorrendű lejátszás nem érhető
el. Ha az ismételt lejátszás beállítása „REP1”, a mappalejátszás mód
nem érhető el.
ˎˎA készülék kikapcsolásakor a rendszer törli a kiválasztott lejátszási
módot („SHUF”), és visszatér a normál lejátszási módhoz.
Az ismételt lejátszással kapcsolatos megjegyzés
Ha a „REP” lehetőséget választja, amikor a rendszer normál lejátszás
módban van, a rendszer ismételve játssza le az USB-eszközön lévő
összes audiofájlt.
Ha a „REP” lehetőséget választja, amikor a rendszer mappalejátszás
módban van, a rendszer ismételve játssza le a választott mappában
lévő audiofájlokat.
Megjegyzések
ˎˎHa USB-kábeles kapcsolat szükséges, csatlakoztassa az
USB‑eszközhöz kapott USB-kábelt. A működtetési móddal
kapcsolatban részletes információkat a csatlakoztatandó
USB‑eszközhöz kapott használati útmutatóban talál.
ˎˎA csatlakoztatott USB-eszköz típusától függően akár 10 másodperc
is eltelhet, amíg a „Reading” felirat megjelenik.
ˎˎNe kösse össze a rendszert és az USB-eszközt USB-hubon keresztül.
ˎˎAz USB-eszköz csatlakoztatásakor a rendszer beolvassa az
USB‑eszközön található összes fájlt. Ha az USB-eszközön sok
mappa vagy fájl van, az USB-eszköz beolvasása sokáig tarthat.
ˎˎEgyes USB-eszközök csatlakoztatása esetén előfordulhat, hogy
a bevitt műveleteket a rendszer késleltetve hajtja végre.
ˎˎNem garantálható a kompatibilitás az összes kódoló- és
írószoftverrel. Ha az USB-eszközön található audiofájlok eredetileg
nem kompatibilis szoftverrel lettek kódolva, az zajt vagy akadozó
hangzást eredményezhet, vagy esetleg a fájl nem játszható le.
ˎˎA rendszer az alábbi esetekben nem képes az USB-eszközön lévő
audiofájlok lejátszására:
ˋˋHa egy mappában több mint 100 audiofájl van.
ˋˋHa az USB-eszközön több mint 10000 audiofájl van.
ˋˋHa az USB-eszközön a mappák száma meghaladja a 100-at
(beleértve a „ROOT” mappát és az üres mappákat).
Ezek a számok a fájl- és mappaszerkezettől függően változhatnak.
Ne mentsen más típusú fájlokat és fölösleges mappákat audiofájlokat
tartalmazó USB-eszközre.
ˎˎA rendszer a műsorszám számát „---” formában jeleníti meg, ha az
USB-eszközön lévő hangfájlok száma meghaladja az 1000-et.
ˎˎA rendszer csak 8 mappa mélységig képes a lejátszásra.
ˎˎA rendszer nem feltétlenül támogatja a csatlakoztatott USB-eszköz
által biztosított összes funkciót.
ˎˎA rendszer átugorja azokat a mappákat, amelyek nem tartalmaznak
audiofájlt.
ˎˎA rendszeren a következő audioformátumok hallgathatók:
ˋˋMP3: „.mp3” fájlkiterjesztés
ˋˋWMA: „.wma” fájlkiterjesztés
ˋˋAAC: „.m4a” fájlkiterjesztés
Még abban az esetben is, ha a fájl kiterjesztése megfelelő, eltérő
fájlformátum esetén a lejátszáskor a rendszer zajt produkálhat
vagy meghibásodhat.
A rendszer akkumulátortöltőként való
használata
A rendszer bekapcsolt állapotban használható olyan
USB-eszközök akkumulátorának töltésére, amelyek
rendelkeznek az újratöltés funkcióval.
(USB)
A töltés akkor kezdődik, amikor az egység
portjához csatlakoztatja az USB-eszközt. Az USBeszköz kijelzőjén megjelenik a töltés állapota. A további
részletekkel kapcsolatban lásd az USB-eszköz
felhasználói útmutatóját.
Külön megvásárolható
audiokészülékek használata
1 Készítse elő a hangforrást.
Csatlakoztassa a kiegészítő audioeszközt a készülék
AUDIO IN 1 vagy AUDIO IN 2 aljzatához egy
(külön megvásárolható) analóg audiokábellel.
2 Vegye lejjebb a hangerőt.
Nyomja meg a VOLUME  gombot.
3 Válassza az AUDIO IN 1 vagy az AUDIO IN 2 funkciót.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/ gombot.
4 Indítsa el a lejátszást.
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön,
és állítsa be a hangerőt.
Megjegyzés
Ha a csatlakoztatott eszköz hangereje túl alacsony, akkor előfordulhat,
hogy a rendszer automatikusan készenléti üzemmódra vált. Állítsa be
megfelelően az eszköz hangerejét. Lásd „Az automatikus készenléti
üzemmód funkció kikapcsolása” című részt.
A kijelző módosítása
Művelet
A kijelzőn
megjelenő adatok
módosítása*1
Kijelző mód
módosítása
(lásd alább)
Gomb
DISPLAY többször egymás után
a rendszer bekapcsolt állapotában.
DISPLAY többször egymás után
a rendszer kikapcsolt állapotában.*2
*1 Lehetősége van a CD/MP3-lemez, illetve az USB-eszköz különböző
adatainak megtekintésére, például:
ˋˋműsorszám vagy fájl száma
ˋˋműsorszám vagy fájl neve („ ”)
ˋˋelőadó neve („ ”)
ˋˋalbum vagy mappa neve („
”)
ˋˋteljes lejátszási idő és a CD-DA-lemezen lévő műsorszámok
száma (leállított lejátszó esetén, és csak akkor, ha a normál
lejátszási mód van kiválasztva)
ˋˋaz MP3-lemezen lévő mappák (albumok) száma (leállított
lejátszó esetén, és csak akkor, ha a normál lejátszási mód van
kiválasztva)
ˋˋkötetcímke, ha az MP3-lemez rendelkezik ilyennel (leállított
lejátszó esetén, és csak akkor, ha a normál lejátszási mód van
kiválasztva)
*2 A készülék STANDBY jelzőfénye a rendszer kikapcsolt
állapotában világít.
A rendszer a következő kijelzési módokat kínálja.
Kijelző mód
Energiatakarékos
mód*2
Óra*3
A rendszer kikapcsolt
állapotában *1,
A kijelző az energiatakarékosság
érdekében kikapcsol. Az időzítő
és az óra továbbra is működik.
A kijelzőn az óra látható.
* A készülék STANDBY jelzőfénye a rendszer kikapcsolt
állapotában világít.
*2 Az óra nem állítható be energiatakarékos üzemmódban.
3
* Az óraképernyő 8 másodperc elteltével automatikusan
energiatakarékos módra vált.
1
A kijelzőn megjelenő adatokkal kapcsolatos
megjegyzések
ˎˎA kijelzőn a nem megjeleníthető karakterek helyett „_” szimbólum
látható.
ˎˎA következő információk nem láthatók a kijelzőn:
ˋˋMP3-lemez és USB-eszköz teljes játékideje
ˋˋhátralévő lejátszási idő, kivéve CD‑DA esetén.
ˎˎA következő információk nem jelennek meg megfelelően:
ˋˋVBR (változó bitsebesség) kódolású MP3-fájl eltelt játékideje
ˋˋazon mappák és fájlok neve, amelyek nem az 1-es és 2-es szintű
ISO9660 vagy Joliet kiterjesztési formátumot követik.
ˎˎA következő információk jelennek meg a kijelzőn:
Művelet
Hangerő
módosítása
A hangeffektus
beállítása
Gomb
VOLUME +/.
EQ többször egymás után a „BASS”
vagy „TREBLE” kiválasztásához,
majd a szint beállításához nyomja
meg a / gombot.
meg többször a / gombot, majd az ENTER
gombot.
Az időzítés törlése
Ismételje meg a fenti műveletet, amíg a 3. lépésben
a „TIMER OFF?” felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
Ezután nyomja meg az ENTER gombot.
A beállítás módosítása
Kezdje újra az 1. lépéstől.
Megjegyzés
Ha USB-eszközt választ az időzítéshez, és sok fájlja vagy mappája
van az eszközön, akkor időbe telik a fájlok beolvasása, aminek
következtében a beállított időponthoz képest rövid késleltetéssel
indul el a lejátszás.
Megjegyzések iPod-/iPhone-felhasználók számára
ˋˋMP3-fájlok ID3-címkeinformációi 1-es vagy 2-es verziójú
ID3‑címkék használata esetén (ha egyetlen MP3-fájlhoz 1-es és
2-es verziójú ID3-címke egyaránt tartozik, akkor a 2-es verziójú
ID3-címkeinformáció jelenik meg a kijelzőn).
Megjegyzés a kijelzőn megjelenő DAB/
DAB+ információkról (csak a CMT‑G1BiP
típus esetében)
A következő információk is kijelzésre kerülnek:
legfeljebb 8 karakter hosszúságú szolgáltatásnév,
legfeljebb 128 karakternyi DLS (Dynamic Label
Segment – dinamikus címkéző szegmens) és legfeljebb
16 karakter hosszúságú csoportos címke.
Megjelenik a jelminőséget jelző érték 0 és 100 között.
Az időzítők használata
A rendszer 2 féle időzítő funkciót biztosít. Mindkettő
beállítása esetén a kikapcsolásidőzítő élvez prioritást.
Kikapcsolásidőzítő:
Lehetősége van arra, hogy zenére aludjon el. Ez a funkció
abban az esetben is működik, ha az óra nincs beállítva.
Nyomja meg többször egymás után a SLEEP gombot.
Bekapcsolásidőzítő:
Lehetősége van egy előre beállított időpontban CD-re,
FM, AM vagy DAB/DAB+ műsorra (csak a CMT‑G1BiP
típus esetében) vagy USB-eszközre ébredni. Győződjön
meg róla, hogy az óra be van állítva.
1 Készítse elő a hangforrást.
Készítse elő a hangforrást, majd állítsa be a hangerőt
a VOLUME +/ gomb segítségével.
CD adott műsorszáma vagy audiofájlja elsőként való
lejátszásához hozzon létre saját programot.
2 Válassza az időzítőbeállítási üzemmódot.
Nyomja meg a TIMER MENU gombot.
3 Állítsa be a bekapcsolásidőzítőt.
A „PLAY SET?” lehetőség kiválasztásához nyomja
meg többször a / gombot, majd az ENTER
gombot.
A / gomb többszöri megnyomásával állítsa be az
órát, majd nyomja meg az ENTER gombot. Végezze
el a perc beállítását a fenti művelettel.
5 A lejátszás leállításának ideje szintén a 4. lépésben
megadott módon végezhető el.
6 Válassza ki a hangforrást.
Nyomja meg többször egymás után a / gombot,
amíg meg nem jelenik a kívánt hangforrás a kijelzőn.
Ezután nyomja meg az ENTER gombot.
7 Kapcsolja ki a rendszert.
Nyomja meg a  gombot. A rendszer a beállított
idő előtt automatikusan bekapcsol.
Ha a rendszer a beállított időpontban bekapcsolt
állapotban van, akkor a bekapcsolásidőzítő nem
indul el. Ne működtesse a rendszert a bekapcsolás
és a lejátszás megkezdése közötti időszakban.
A beállítás ellenőrzése
1 Nyomja meg a TIMER MENU gombot.
2 A „TIMER SEL?” lehetőség kiválasztásához nyomja
meg többször a / gombot, majd az ENTER
gombot.
A lejátszás nem az első műsorszámtól indul.
Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
ˎˎA PLAY MODE/TUNING MODE gomb többszöri
ˎˎKapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az
megnyomásával térjen vissza a normál lejátszáshoz,
amíg mind a „PGM”, mind a „SHUF” felirat el nem
tűnik a kijelzőről.
A lejátszás indítása a szokásosnál több időt
vesz igénybe.
ˎˎA következő típusú lemezek növelhetik a lejátszás
elindításának időtartamát:
ˋˋbonyolult faszerkezettel rögzített lemez.
ˋˋtöbbmenetes módban rögzített lemez.
ˋˋnem véglegesített lemez (olyan lemez, amelyhez még
hozzáadhatók adatok).
ˋˋsok mappát tartalmazó lemez.
ˎˎA bekapcsolásidőzítő alkalmazása esetén győződjön meg róla,
iPod/iPhone
ˎˎA csatlakoztatott iPod/iPhone állapotától függően előfordulhat,
Nincs hang.
hogy nincs folyamatban iPod/iPhone eszközről történő lejátszás.
hogy a bekapcsolásidőzítő nem aktiválható.
Tipp
A bekapcsolásidőzítő beállítása a manuális kikapcsolásáig
érvényben marad.
ˎˎGyőződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone
megfelelően van csatlakoztatva.
ˎˎGyőződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone zenét
játszik le.
ˎˎGyőződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone
Hibaelhárítás
1 Győződjön meg arról, hogy a hálózati
csatlakozókábel és a hangszóró vezetékei
megfelelő és biztos módon csatlakoztatva vannak.
2 Keresse meg a problémát az alábbi ellenőrző
listában, és végezze el a hozzá tartozó javító
műveletet.
Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a Sony
legközelebbi forgalmazóját.
Ha a STANDBY jelzés villog
Azonnal húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból,
és ellenőrizze a következőket.
ˎˎNincs rövidzárlat a + és a  hangsugárzó-vezetékek
között?
ˎˎNem takarja el valami a rendszer szellőzőnyílásait?
Ha a STANDBY jelzés már nem villog, csatlakoztassa
ismét a tápkábelt, és kapcsolja be a rendszert.
Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel
a Sony legközelebbi forgalmazóját.
ˋˋCD‑DA-lemez hátralévő lejátszási ideje.
4 Állítsa be a lejátszás indításának idejét.
A hang beállítása
3 A „PLAY SEL?” lehetőség kiválasztásához nyomja
Általános
A rendszer nem kapcsol be.
ˎˎCsatlakoztatva van a tápkábel?
A rendszer váratlanul készenléti
üzemmódra váltott.
ˎˎEz nem jelent hibás működést. A készülék
automatikusan készenléti üzemmódra vált,
amennyiben kb. 30 percig nem történik semmilyen
művelet vagy nincsen kimeneti audiojel. Lásd
„Az automatikus készenléti üzemmód funkció
kikapcsolása” című részt.
A bekapcsolásidőzítő órabeállítása
váratlanul törlésre került.
ˎˎAmennyiben körülbelül egy percig semmilyen
művelet nem történik, akkor az órabeállítás és
a bekapcsolásidőzítő beállítása automatikusan
törlésre kerül. Ismételje meg a műveletet az elejétől.
Nincs hang.
ˎˎNincs rövidzárlat a + és a  hangszórókábelek között?
ˎˎCsak a tartozék hangsugárzókat használja?
ˎˎNem takarja el valami a rendszer szellőzőnyílásait?
ˎˎElképzelhető, hogy az adott állomáson ideiglenesen
szünetel a sugárzás.
A hang csak az egyik oldalról érkezik,
illetve a jobb és a bal oldali hangerő nem
kiegyenlített.
ˎˎA hangsugárzókat a lehető legszimmetrikusabb módon
helyezze el.
ˎˎKizárólag a tartozék hangsugárzókat csatlakoztassa
a készülékhez.
Erős zúgás vagy zaj.
ˎˎZajforrásoktól távol helyezze el a rendszert.
ˎˎCsatlakoztassa a rendszert egy másik fali aljzathoz.
ˎˎSzereljen fel egy (nem tartozék) zajszűrőt a tápkábelre.
A távvezérlő nem működik.
ˎˎTávolítsa el a távvezérlő és a készüléken található
érzékelő között elhelyezkedő esetleges akadályokat,
és ne helyezze a készüléket fénycső közelébe.
ˎˎIrányítsa a távvezérlőt a készüléken lévő érzékelő felé.
ˎˎVigye közelebb a távvezérlőt a rendszerhez.
A STANDBY jelzőfény a tápkábel hálózati
csatlakoztatásának megszüntetése után is
bekapcsolva marad.
ˎˎElőfordulhat, hogy a STANDBY jelzőfény a tápkábel
hálózati csatlakoztatásának megszüntetése után nem
azonnal alszik ki. A jelzőfény mintegy 40 másodperc
múlva kikapcsol. Ez nem jelent hibás működést.
CD-/MP3-lejátszó
A hang ugrik vagy a rendszer nem játssza le
a lemezt.
ˎˎTörölje le, majd helyezze be ismét a lemezt.
ˎˎTegye a rendszert olyan helyre, ahol nincs rezgésnek
szoftverének frissítése megtörtént. Amennyiben nem,
akkor a rendszerrel való használata előtt frissítse az
iPod/iPhone szoftverét.
ˎˎÁllítsa be a hangerőt.
A hang torz.
ˎˎGyőződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone
megfelelően van csatlakoztatva.
ˎˎVegye lejjebb a hangerőt.
ˎˎÁllítsa az iPhone/iPod „EQ” beállítását „Off ” vagy
„Flat” értékre.
Az iPod/iPhone nem működik.
ˎˎHa az iPod/iPhone akkumulátora lemerült, akkor
előfordulhat, hogy nem működtethető a rendszerrel.
Ebben az esetben töltse fel az akkumulátort számítógép
vagy más eszköz segítségével, és ezután csatlakoztassa
a rendszerhez.
ˎˎÁllítsa le az esetlegesen az iPod/iPhone eszközön futó
egyéb iOS alkalmazásokat. A részletekért nézze meg
a iPod/iPhone eszközhöz kapott használati utasítást.
ˎˎGyőződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone
megfelelően van csatlakoztatva.
ˎˎGyőződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone
szoftverének frissítése megtörtént. Amennyiben nem,
akkor a rendszerrel való használata előtt frissítse az
iPod/iPhone szoftverét.
ˎˎMivel a rendszer és az iPod/iPhone vezérlése egymástól
külön történik, elképzelhető, hogy az iPod/iPhone
nem működtethető a távvezérlő vagy a készülék
gombjaival. Ebben az esetben használja az iPod/iPhone
vezérlőgombjait.
Az iPod/iPhone nem tölthető.
ˎˎHa az iPod/iPhone akkumulátora lemerült, akkor
elképzelhető, hogy még a rendszerhez történő
csatlakoztatás esetén sem tölthető. Ebben az esetben
töltse fel az akkumulátort számítógép vagy más eszköz
segítségével, és ezután csatlakoztassa a rendszerhez.
ˎˎGyőződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone
megfelelően van csatlakoztatva.
ˎˎA rendszert csak bekapcsolt állapotában használhatja
akkumulátortöltőként az iPod/iPhone eszközhöz.
Az iPhone csengőhangjának hangereje nem
változik.
ˎˎÁllítsa be a csengőhang hangerejét az iPhone eszközön.
USB-eszköz
Támogatott USB-eszközt használ?
ˎˎHa nem támogatott USB-eszközt használ, az alábbi
problémák fordulhatnak elő. Ellenőrizze a kompatibilis
USB-eszközöket a „Fájl lejátszása USB-eszközről”
pontban felsorolt webhelyeken.
ˋˋAz USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
ˋˋA fájl- és mappanevek nem jelennek meg
a rendszeren.
ˋˋA lejátszás nem lehetséges.
ˋˋA zene lejátszása nem folyamatos, ugrál.
ˋˋA hang zajos.
ˋˋTorz hang hallható.
Nincs hang.
ˎˎAz USB-eszköz nem megfelelően van csatlakoztatva.
Kapcsolja ki a rendszert, és csatlakoztassa újra az
USB-eszközt.
Zaj, akadozás vagy torz hang hallható.
ˎˎKapcsolja ki a rendszert, és csatlakoztassa újra az
USB-eszközt.
ˎˎMaguk a zenei adatok zajosak, vagy a hang torz.
Előfordulhat, hogy a zaj a zenei adatok előállításakor
keletkezett a számítógép állapota miatt. Hozza létre
újra a zenei adatokat.
ˎˎTúl alacsony bitsebességet használtak a fájlok
kódolásakor. Másoljon nagyobb bitsebességgel
kódolt fájlokat az USB-eszközre.
A „Reading” felirat hosszú ideig látható,
vagy sokáig tart, amíg a lejátszás elindul.
ˎˎAz olvasási folyamat a következő esetekben sokáig
tarthat:
ˋˋAz USB-eszközön sok mappa vagy fájl van.
ˋˋA fájlszerkezet különösen összetett.
ˋˋA memória kapacitása túl nagy.
ˋˋA belső memória töredezett.
kitéve (például egy stabil állványra).
Hibás kijelzés
vagy tegye őket külön állványokra. Nagy hangerő
esetén előfordulhat, hogy a hangsugárzó rezgése
okozza az ugrást.
ˎˎA rendszer csak betűk és számok megjelenítésére
ˎˎHelyezze távolabb a hangsugárzókat a rendszertől,
ˎˎIsmételje meg a zenei adatok átvitelét az USB-eszközre,
mert elképzelhető, hogy a rajta tárolt adatok sérültek.
alkalmas. Más karakterek nem jelennek meg
megfelelően.
USB‑eszközt, majd kapcsolja be újra a rendszert.
ˎˎEllenőrizze a kompatibilis USB-eszközöket a „Fájl
lejátszása USB-eszközről” pontban felsorolt
webhelyeken.
ˎˎAz USB-eszköz nem működik megfelelően. Olvassa
el az USB-eszköz kezelési útmutatóját a probléma
megoldásával kapcsolatban.
Megjegyzések
ˎˎ2 perccel az előtt, hogy a rendszer készenléti módba lép, a kijelzőn
megjelenik az „AUTO STBY” felirat.
ˎˎAz automatikus készenléti üzemmód a vevőegység funkció
(FM/AM/DAB) esetén még abban az esetben sem működik,
ha engedélyezve van.
ˎˎAz alábbi esetekben előfordulhat, hogy a rendszer nem vált
automatikusan készenléti üzemmódba:
ˋˋHa audiojelet észlel
ˋˋAudió műsorszámok vagy fájlok lejátszása közben
ˋˋHa a bekapcsolásidőzítő vagy a kikapcsolásidőzítő funkció aktív
A lejátszás nem indul el.
ˎˎKapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az
USB‑eszközt, majd kapcsolja be újra a rendszert.
ˎˎEllenőrizze a kompatibilis USB-eszközöket a „Fájl
lejátszása USB-eszközről” pontban felsorolt
webhelyeken.
ˎˎNyomja meg meg a  gombot a lejátszás indításához.
A lejátszás nem az első műsorszámtól indul.
ˎˎÁllítsa a lejátszási módot normál lejátszásra.
Nem játszhatók le fájlok.
ˎˎAz audiofájlok nem a következő kiterjesztésűek:
„.mp3”, „.wma” vagy „.m4a”.
ˎˎAz adatok nem MP3/WMA/AAC formátumban
vannak rögzítve.
ˎˎA nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerű USB-eszközök
nem támogatottak.*
ˎˎHa particionált USB-eszközt használ, csak az első
partíción lévő hangfájlok játszhatók le.
ˎˎA titkosított vagy jelszóval védett fájlok nem
játszhatók le.
*Ez a rendszer támogatja a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert, de egyes
USB-eszközök nem feltétlenül támogatják mindkettőt. Bővebb
információt az USB-eszközök kezelési útmutatójából, illetve
a gyártótól kaphat.
Vevőegység
Erős zúgás vagy zaj hallható, vagy egyetlen
állomás sem fogható be. (A kijelzőn a „TUNED”
vagy a „STEREO” felirat villog.)
ˎˎCsatlakoztassa megfelelően az antennát.
ˎˎKeressen egy megfelelő vételt biztosító helyet és
elhelyezést, majd ismét állítsa be az antennát.
ˎˎAz antennákat a zaj felvételének elkerülése érdekében
tartsa távol a hangszórókábelektől és a tápkábeltől.
ˎˎKapcsolja ki a közelben elhelyezett egyéb elektromos
berendezéseket.
A DAB/DAB+ rádióállomás vétele nem
megfelelő (csak a CMT‑G1BiP típus esetében).
ˎˎEllenőrizze az antenna csatlakoztatását, majd végezze el
az automatikus DAB-keresés műveletet (lásd a „DAB/
DAB+ állomások vétele” című részt).
ˎˎElképzelhető, hogy az adott DAB/DAB+ szolgáltatás
nem elérhető. Válasszon másik szolgáltatást
a +/ gomb segítségével.
ˎˎHa a korábbitól eltérő térségbe költözött, akkor
elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások/frekvenciák
megváltoztak, így a korábbi adások nem hangolhatók
be. Az adás tartalmának ismételt regisztrálásához
végezze el az automatikus DAB-keresési műveletet.
(Ezen művelet végrehajtása minden korábban tárolt
előbeállítást töröl.)
A DAB/DAB+ adás megszakadt
(csak a CMT‑G1BiP típus esetében)
ˎˎA jelminőség jelzett értékének javításához változtassa
meg a rendszer elhelyezkedését, vagy állítsa más
helyzetbe az antennát. A jelminőséggel kapcsolatos
további információ „A kijelző módosítása” című
részben található.
Az AM hangolási lépték módosítása
Az AM hangolási lépték gyári beállítása 9 kHz (vagy
egyes helyeken 10 kHz; ez a funkció az európai modellen
nem érhető el).
A készüléken lévő gombokkal módosíts az AM hangolási
léptéket.
1 Hangoljon bármilyen AM állomásra, majd kapcsolja
ki a rendszert.
2 Nyomja meg a  gombot, miközben nyomva
tartja a TUNING + gombot.
Az összes beállított AM rádióállomás törlésre kerül.
A lépték gyári értékre való visszaállításához végezze el
ismét a műveletet.
A rendszer gyári beállításainak
visszaállítása
Amennyiben a rendszer még mindig nem működik
megfelelően, állítsa vissza a gyári beállításokat.
A gyári beállítások visszaállításához használja
a készüléken található gombokat.
1 Húzza ki, majd csatlakoztassa ismét a tápkábelt,
és kapcsolja be a rendszert.
2 Tartsa lenyomva a készülék  és  gombját
legalább 2 másodpercig, amíg meg nem jelenik
a „RESET” felirat.
A felhasználó által elvégzett összes beállítás –
például a behangolt rádióállomások, időzítő,
óra – törlésre kerül.
Az automatikus készenlét funkció
kikapcsolása
Ez a rendszer automatikus készenlét funkcióval van
ellátva. Ennek köszönhetően a készülék automatikusan
készenléti üzemmódra vált, amennyiben kb. 30 percig
nem történik semmilyen művelet, vagy nincsen kimeneti
audiojel. Gyári beállítás szerint az automatikus készenlét
funkció be van kapcsolva.
Az automatikus készenlét funkciót a készüléken található
gombokkal kapcsolhatja ki.
Tartsa lenyomva a  gombot a rendszer
bekapcsolt állapotában legalább 2 másodpercig,
amíg meg nem jelenik az „AUTO STBY OFF” felirat.
A funkció bekapcsolásához ismételje meg a műveletet
az „AUTO STBY ON” felirat megjelenéséig.
Üzenetek
CD Over : Lejátszás vagy szüneteltetés során a  gomb
megnyomása közben a lemez a végére ért.
Error : A rendszer nem ismerte fel az USB-eszközt, vagy
ismeretlen eszközt csatlakoztattak.
LOCKED : A lemeztálca nem nyílik ki. Keresse fel a Sony
legközelebbi forgalmazóját.
No Device : Nincs csatlakoztatva USB-eszköz, vagy
a csatlakoztatott USB-eszközt leállították.
No Disc : A lejátszóban nincs lemez, vagy olyan lemezt
helyezett be, amelyet a készülék nem tud lejátszani.
No Memory : Nincs behelyezve memóriakártya az
USB-eszközbe. Or non-formatted device (exFAT, etc)
is inserted in the USB device.
No Preset (csak DAB/DAB+ esetén) : Nincs tárolt
előbeállított állomás.
No Service (csak DAB/DAB+ esetén) : Az adott
országban vagy régióban nincs támogatott DAB/DAB+
műsorszórás.
No Step : Minden beprogramozott műsorszám
törlésre került.
No Text (csak DAB/DAB+ esetén) : A közvetített
szolgáltatás nem tartalmaz szöveges információt.
No Track : A rendszer nem töltött be lejátszható fájlt
az USB-eszközről.
Not in Use : A kívánt művelet az adott körülmények
között nem végezhető el.
Not Supported : Nem támogatott USB-eszközt vagy
iPod eszközt, illetve lemerült iPod/iPhone eszközt
csatlakoztatott.
Protect : Megpróbálta túllépni az erősítő szekcióba
bevihető megengedett maximális hangerőszintet.
Ez az üzenet jelenik meg és a hang megszakad, amikor
CD lejátszása közben túlságosan megnöveli a hangerőt,
illetve ha túl nagy jelet tartalmazó CD-t játszik le.
Az üzenet törléséhez módosítsa a hangerőt a VOLUME
vagy a BASS/TREBLE szabályozóval. Javasoljuk
a mérsékelt hangerő használatát.
Ha a „PROTECT” üzenet nem jelenik meg, ellenőrizze,
hogy a hangszórókábel biztosan csatlakozik-e.
Push STOP! : Lejátszás közben CD módban megnyomta
a PLAY MODE/TUNING MODE gombot.
Step Full! : 25-nél több műsorszámot vagy fájlt (lépést)
próbált beprogramozni.
TIME NG! : A bekapcsolásidőzítő kezdési és befejezési
időpontja azonos.
Óvintézkedések
Az ezzel a rendszerrel LEJÁTSZHATÓ lemezek
ˎˎAudió CD
ˎˎCD-R/CD-RW (audió adat/MP3-fájlok)
Az ezzel a rendszerrel NEM LEJÁTSZHATÓ
lemezek
ˎˎCD-ROM
ˎˎNem 1-es/2-es szintű vagy Joliet, ISO9660 konform
zenei CD vagy MP3 formátumú CD-R/CD-RW
lemezek
ˎˎTöbbmenetes, nem lezárt CD-R/CD-RW lemezek
ˎˎGyenge felvételi minőségű CD-R/CD-RW, szennyezett
vagy karcolt CD-R/CD‑RW, vagy nem kompatibilis
felvevőeszközzel rögzített CD‑R/CD-RW
ˎˎNem megfelelően véglegesített CD-R/CD-RW
ˎˎNem MPEG 1 Audio Layer‑3 (MP3) formátumú
fájlokat tartalmazó lemezek
ˎˎNem szabványos formájú lemezek (például szív,
négyzet vagy csillag alakú)
ˎˎOlyan lemezek, amelyek felületére címke, papír vagy
matrica van ragasztva
ˎˎCímkével ellátott kölcsönzött vagy használt lemezek,
amelyeknél a ragasztó kitüremkedik a címke alól
ˎˎNyomtatott címkével ellátott lemezek, amelyeken
a tinta ragadós érzetű
A lemezekkel kapcsolatos megjegyzések
ˎˎLejátszás előtt törölje le a lemezt egy törlőkendővel
a közepétől a széle felé haladva.
ˎˎA lemezek tisztításához ne használjon oldószert,
például benzint, hígítószert, a kereskedelemben
kapható tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez
készült antisztatikus permeteket.
ˎˎNe tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek vagy
hőhatásnak (például hővezetékek hőjének), és ne
hagyja közvetlen napsütésben álló autóban.
Biztonság
ˎˎHa huzamosabb ideig nem használja a készüléket,
akkor húzza ki teljesen a tápkábelt (tápkábelt) a fali
aljzatból. A vezetéket mindig a csatlakozódugónál
fogva húzza ki. Soha ne húzza magát a vezetéket.
ˎˎHa bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül
a készülék belsejébe, az ismételt használat előtt
húzza ki a tápkábelt, és forduljon szakemberhez.
ˎˎA tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz végezheti.
Elhelyezés
iPhone/iPod
ˎˎNe döntse meg a rendszert, és ne helyezze túl meleg,
hideg, poros, szennyezett, párás vagy nem megfelelő
szellőzésű helyre, vagy ahol rezgésnek, közvetlen
napfénynek vagy erős fénynek van kitéve.
ˎˎLegyen óvatos, ha a készüléket vagy a hangsugárzókat
védőbevonattal (például gyanta, olaj, fényező) kezelt
felületre állítja, mert foltosodás vagy elszíneződés
keletkezhet.
ˎˎHa a rendszert a hidegről közvetlenül meleg helyre
viszi vagy nagyon nedves szobába helyezi, a nedvesség
a CD‑lejátszóban lecsapódhat a lencsére, ami hibás
működést okozhat. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt,
és hagyja bekapcsolva a rendszert körülbelül egy órán
át, amíg a nedvesség elpárolog.
Felmelegedés
ˎˎA készülék működés közbeni felmelegedése normális
jelenség, és nem igényel semmilyen intézkedést.
ˎˎNagy hangerőn huzamosabb ideig történő működtetés
esetén a készülékház felforrósodhat, ezért ne
érintse meg.
ˎˎHagyja szabadon a szellőzőnyílásokat.
A hangsugárzórendszer
Ez a hangszórórendszer nem rendelkezik mágneses
árnyékolással, ezért a közelben elhelyezett televízió képe
mágnesesen torzulhat. Ebben az esetben kapcsolja ki
a televíziót, várjon 15–30 percet, majd ismét kapcsolja be.
Ha nem tapasztal javulást, akkor a hangsugárzókat
a televíziótól távolabb helyezze el.
A készülékház tisztítása
Kímélő tisztítószeroldattal enyhén megnedvesített puha
kendővel törölje le a készüléket. A tisztításhoz soha ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószert
(például hígítószert, benzint vagy alkoholt).
Kompatibilis iPod/iPhone modellek:
ˋˋiPod touch 4. generáció
ˋˋiPod touch 3. generáció
ˋˋiPod touch 2. generáció
ˋˋiPod touch 1. generáció
ˋˋiPod nano 6. generáció
ˋˋiPod nano 5. generáció (videokamera)
ˋˋiPod nano 4. generáció (videó)
ˋˋiPod nano 3. generáció (videó)
ˋˋiPod nano 2. generáció (alumínium)
ˋˋiPod classic
ˋˋiPhone 4
ˋˋiPhone 3G
ˋˋiPhone 3GS
ˋˋiPhone
A „Made for iPod” és „Made for iPhone” azt jelenti, hogy egy elektronikus
kiegészítőt kifejezetten az iPod vagy iPhone készülékekhez való
csatlakoztatásra terveztek, és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek. Az Apple nem felelős ezen eszköz működéséért
vagy a biztonsági és törvényi előírásoknak való megfeleléséért. Ne feledje, hogy
ezen kiegészítő és az iPod vagy iPhone együttes használata befolyásolhatja
a vezeték nélküli teljesítményt.
USB
Támogatott bitsebesség:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbit/s  320 kbit/s, VBR
WMA: 48 kbit/s  192 kbit/s, VBR
AAC: 48 kbit/s  320 kbit/s
Mintavételi frekvenciák:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB) port: A típusú, 1 A maximális áramerősség
Hangszóró
Hangszórórendszer: Kétutas hangszórórendszer, Bass reflex funkció
Hangszórók:
130 mm-es mélysugárzó, kúp típus
25 mm-es magassugárzó, soft dome típus
Névleges impedancia: 6 Ω
Méretek (Sz/Ma/Mé):
Kb. 160 mm × 270 mm × 252 mm
Tömeg: Kb. nettó 3,8 kg hangszórónként
Általános
Energiaellátási követelmények:
230 V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel: 50 watt
Méretek (Sz/Ma/Mé) (hangsugárzók nélkül):
Kb. 220 mm × 133 mm × 335 mm
Tömeg (hangsugárzók nélkül): Kb. 5,3 kg
Mellékelt tartozékok: Távvezérlő (1), R03 (AAA méretű) elemek (2),
tápkábel (1), FM-zsinórantenna (1), AM-keretantenna (1),
DAB‑zsinórantenna (1) (csak a CMT‑G1BiP típus esetében),
hangszórókábelek (2), hangszórótalpak (8)
Műszaki adatok
Főegység
AUDIOTELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐK
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY ÉS HARMONIKUS TORZÍTÁS:
(csak az egyesült államokbeli típusok esetében)
6 Ω terhelésnél, mindkét csatornát egyszerre vezérelve, 120–10 000Hz
frekvenciatartományban: 50 W csatornánkénti névleges RMS teljesítmény,
legfeljebb 10% teljes harmonikus torzítás 250 mW-tól a névleges kimenő
teljesítményig terjedő terhelés mellett.
Erősítő
Európai modell:
Kimenő (névleges) DIN-teljesítmény: 40 + 40 Watt (6 Ω 1 kHz-en, DIN)
Folyamatos kimenő RMS-teljesítmény (referencia): 50 + 50 Watt
(6 Ω 1 kHz-en, 10% THD)
Kimenő zenei teljesítmény (referencia): 60 + 60 Watt (6 Ω 1 kHz-en,
10% THD)
Más modellek:
Kimenő (névleges) DIN-teljesítmény: 40 + 40 Watt (6 Ω 1 kHz-en, DIN)
Folyamatos kimenő RMS-teljesítmény (referencia): 50 + 50 Watt
(6 Ω 1 kHz-en, 10% THD)
Bemenet
AUDIO IN (sztereó minicsatlakozó): Érzékenység: 700 mV, impedancia: 47 kΩ
Kimenetek
SPEAKERS: 6–16 Ω-os impedanciához
CD-lejátszó rész
Rendszer: CD- és digitális audiorendszer
Lézerdióda jellemzői
Kibocsátás időtartama: Folyamatos
Lézerkimenet*: Kevesebb mint 44,6 µW
*A 7 mm-es apertúrájú optikai vevőegység objektívjének felületétől
200 mm-re mért érték.
Frekvenciaátvitel: 20 Hz  20 kHz
Jel–zaj arány: Több mint 90 dB
Dinamikatartomány: Több mint 90 dB
Vevőegység
AM vevőegység:
Vételi frekvenciatartomány:
Európai modell:
531–1602 kHz (9 kHz-es hangolási közzel)
Más modellek:
530–1710 kHz (10 kHz-es hangolási közzel)
531–1710 kHz (9 kHz-es hangolási közzel)
Antenna: AM keretantenna
Középfrekvencia: 400 kHz
FM vevőegység
FM sztereó, FM szuperheterodin vevőegység
Vételi frekvenciatartomány:
87,5–108,0 MHz (50 kHz-es lépésekben)
Antenna: FM-zsinórantenna
Antennacsatlakozók: 75 Ω kiegyensúlyozatlan
Középfrekvencia: 200 kHz, 250 kHz, 300 kHz, 350 kHz, 400 kHz
DAB/DAB+ vevő (csak a CMT‑G1BiP típus esetében)
FM sztereó, DAB/FM szuperheterodin vevőegység
Frekvenciatartomány*
III. sáv: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
*A további részleteket illetően lásd az alábbi DAB/DAB+
frekvenciatáblázatot.
Antenna: DAB-zsinórantenna
Antennacsatlakozó: 75 Ω-os F anya
DAB/DAB+ frekvenciatáblázat (III. sáv)
Frekvencia
Címke
Frekvencia
Címke
174,928 MHz
5A
209,936 MHz
10 A
176,640 MHz
5B
211,648 MHz
10B
178,352 MHz
5C
213,360 MHz
10C
180,064 MHz
5D
215,072 MHz
10D
181,936 MHz
6A
216,928 MHz
11 A
183,648 MHz
6B
218,640 MHz
11B
185,360 MHz
6C
220,352 MHz
11C
187,072 MHz
6D
222,064 MHz
11D
188,928 MHz
7A
223,936 MHz
12 A
190,640 MHz
7B
225,648 MHz
12B
192,352 MHz
7C
227,360 MHz
12C
194,064 MHz
7D
229,072 MHz
12D
195,936 MHz
8A
230,784 MHz
13 A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz
13B
199,360 MHz
8C
234,208 MHz
13C
201,072 MHz
8D
235,776 MHz
13D
202,928 MHz
9A
237,488 MHz
13E
204,640 MHz
9B
239,200 MHz
13 F
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
* A rendszeren a frekvenciák két tizedesjegyig kerülnek megjelenítésre.
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
ˎˎKészenléti teljesítményfelvétel: 0,5 W
Download PDF

advertising