Sony | CMT-CP555 | Sony CMT-CP555 Használati útmutató

4-253-813-11(2)
Mikro Hi-Fi
rendszer
Használati útmutató
A tulajdonos feljegyzése:
A készülék modell és sorozatszáma a készülék hátlapján olvasható. Írja fel az
azonosításra szolgáló sorozatszámot az alább feltüntetett helyre. Ha a későbbiekben
a készülékkel kapcsolatban felkeresi Sony kereskedőjét, hivatkozzon erre a számra.
Modellszám: ______________
CMT-CP555
CMT-CPX22
©2004 Sony Corporation
Sorozatszám: ______________
FIGYELMEZTETÉS
A tűz és áramütés veszélyének
elkerülése érdekében ne tegye ki
a készüléket csapadéknak,
nedvességnek.
A tűz veszélyének elkerülése érdekében ne takarja el
a szellőzőnyílásokat. Ne tegyen a készülékre újságot,
terítőt, ne takarja a szellőzőnyílásokat függöny. Ne
tegyen meggyújtott gyertyát a készülékre.
A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne
tegyen folyadékkal telt edényt, pl. vázát a készülékre.
A készüléket ne tegye zárt helyre, például beépített
polcra.
E készülék besorolása
„CLASS 1 LASER
PRODUCT” (1. osztályú
lézerberendezés). Az ezt
tanúsító jelölés a
készülék hátlapján
található.
Az elemet ne dobja a háztartási
szemét közé, mert az elem
veszélyes hulladék, ezért bánjon
vele ennek megfelelően.
2HU
Tartalomjegyzék
A használati útmutatóról ......................... 4
A lejátszható lemezfajták ........................ 4
Hangbeállítások
A hangzás beállítása ............................. 19
A kezdő lépések
A rendszer csatlakoztatása ...................... 6
Az óra beállítása...................................... 8
CD/MP3 – Lejátszás
CD lemez betöltése ................................. 9
CD lemez lejátszása ................................ 9
— Normál lejátszás/Véletlen
sorrendű lejátszás
A CD lemez műsorszámainak ismételt
lejátszása ......................................... 11
— Ismételt lejátszás
A CD lemezek műsorszámainak
programozott lejátszása .................. 11
— Programozott lejátszás
Tuner
Rádióállomások tárolása ....................... 12
Rádióhallgatás....................................... 14
— A tárolt rádióállomások
előhívása
— Kézi hangolás
Az RDS rendszer használata ................. 15
(Csak az Európában forgalomba
kerülő modellnél)
Magnó – Lejátszás
Kazetta betöltése ................................... 16
Kazetta lejátszása .................................. 16
Magnó – Felvétel
Felvételkészítés CD lemezről kazettára 17
— CD-TAPE szinkronfelvétel
Felvételkészítés kazettára
kézi vezérléssel ............................... 18
— Felvétel kézi vezérléssel
Az időzítő
Elalvás zenére ....................................... 20
— Időzített kikapcsolás
Ébredés zenére...................................... 21
— Időzített bekapcsolás
Időzített felvételek készítése a rádióról 22
— Időzített felvételkészítés
A kijelző
A kijelző kikapcsolása .......................... 23
— Energiatakarékos üzemmód
A kijelző háttérvilágítás fényerejének
beállítása......................................... 23
A kijelzőn megjelenő információk ....... 24
Opcionális berendezések
Opcionális berendezések
csatlakoztatása ................................ 25
A csatlakoztatott berendezés műsorának
hallgatása........................................ 26
Felvételkészítés a csatlakoztatott
berendezésről.................................. 26
Hibaelhárítás
Problémák és megoldások .................... 27
Üzenetek ............................................... 30
Egyéb információk
Biztonsági előírások ............................. 31
Minőségtanúsítás .................................. 32
A kezelőszervek elhelyezkedése és
a hivatkozási oldalak ...................... 35
3HU
A használati útmutatóról
Az útmutatóban feltüntetett utalások
a távvezérlőn található kezelőszervekre
vonatkoznak, azonban az ismertetett műveletek
a készülék azonos vagy hasonló elnevezésű
gombjaival is végrehajthatók.
A lejátszható lemezfajták
A készülék az alábbi jelzésekkel ellátott
lemezeket tudja lejátszani. Más típusú
lemezeket a készülék nem tud lejátszani.
A lejátszható lemezfajták
A lemez fajtája
A lemezen található
jelölés
Nem lehet lejátszani
a készülékkel az alábbi
lemezeket
• CD-ROM
• Olyan CD-R/CD-RW lemezek, amelyeket
nem az alábbi formátumban rögzítettek:
– zenei CD formátum
– MP3 formátum mely megfelel
a következőknek: ISO 96601) 1-es, 2-es
szint, Joliet vagy többmenetes lemezek2)
• Különleges formájú (kártya vagy szív alakú)
lemezek.
• Olyan lemezek, amelyekre papírt vagy
matricát ragasztottak.
• Ragasztós maradvánnyal szennyezett
lemezek.
• A CD-Extra lemezek adatrészei3).
• A kevert CD lemezek adatrészei4).
1)
Audio CD
CD-R/CD-RW
(audio adatok/MP3
fájlok)
2)
3)
4)
4HU
ISO 9660 formátum
A leggyakoribb nemzetközi szabvány a CD-ROM
lemezen található fájlok és mappák logikai
formátumára.
Számos formátum szint létezik. Az 1-es szint esetén
a fájlneveknek a 8.3 formátumban kell lennie (a név
nem lehet több 8 karakternél, a kiterjesztés pedig
maximum 3 karakter lehet, „.MP3”), és mindez
csupa nagybetűből. A mappanevek nem lehetnek
hosszabbak 8 karakternél. Nem lehet több 8
egymásba ágyazott mappánál. A 2-es szint
szabványa 31 karakter hosszú fájl- és mappaneveket
enged meg. Minden egyes mappa 8 szintet enged
meg. A kiterjesztett Joliet formátum (a fájl és
mappanevek maximális hossza 64 karakter) esetén
ellenőrizze az író szoftvert, stb.
Többmenetes írás
Ez egy felvételi módszer, mely a szünet nélküli
műsorszám felírási módszerrel teszi lehetővé az
adatok rögzítését. A hagyományos CD lemezek
rendszerint egy CD vezérlő területtel kezdődnek,
melyet bevezetőnek hívnak, és egy kivezető
területtel érnek véget. Egy többmenetes CD több
részből áll, ahol minden egyes rész bevezetővel és
kivezetővel rendelkezik, ami egy-egy „menetet”
jelent.
CD-Extra: Olyan formátum, melynél az audio
adatokat az 1-es menet műsorszámaival együtt
rögzítik, míg a számítógépes adatokat a 2-es menet
műsorszámaival.
Mixed (Kevert) CD: Ebben a formátumban az
adatok a menet 1. műsorszámaként kerülnek
rögzítésre, míg az audio (audio CD) adatok a 2.
műsorszámtól kezdődően.
Megjegyzések az írható/
újraírható (CD-R/CD-RW)
lemezekről
• Vannak olyan CD-R/CD-RW lemezek,
amelyek a CD írásra használt készülék
típusától, illetve a lemez állapotától és
a felvétel minőségétől függően nem
játszhatók le ezzel a készülékkel. Nem lehet
lejátszani olyan írható/újraírható CD
lemezeket sem, amelyeket nem zártak le
megfelelően. További információkért olvassa
el a felvételt készítő berendezés használati
útmutatóját is.
• A szennyezett, karcolt CD-R/CD-RW
lemezek nem játszhatók le ezzel
a készülékkel.
• Nem lehet lejátszani olyan többmenetes
CD-R és CD-RW lemezt, amely nincs
lezárva.
• Az MP3 fájl nevéhez mindig adja hozzá az
„.MP3” kiterjesztést, mert csak így tudja
a készülék lejátszani.
• Ha egy nem MP3 fájlhoz adja hozzá az
„.MP3” kiterjesztést, akkor a készülék nem
fogja megfelelően felismerni, és véletlenszerű
zajt állít elő.
• Az ISO 9660 1-es és 2-es szinttől eltérő
formátum esetén a fájl és mappanevek nem
biztos, hogy megfelelően jelennek meg.
• A következő lemezek lejátszásának elindítása
hosszabb ideig tart:
– Bonyolult fastruktúrával rendelkező lemez.
– Többmenetes lemez.
– Lemez, melyre még rögzíthető adat (nem
véglegesített lemez).
A másolás elleni védelemmel
ellátott zenei lemezekről
Ezzel a készülékkel azok a lemezek játszhatók
le, amelyek megfelelnek a Compact Disc (CD)
szabványnak. Újabban azonban az egyes
lemezgyártók különféle kódolási eljárásokat
alkalmaznak a lemezeken a törvénybe ütköző
másolások megakadályozására. Előfordulhat,
hogy ezek némelyike nem felel meg a CD
szabványnak, és így az adott lemezt nem lehet
lejátszani a készülékkel.
Többmenetes lemezek
lejátszásával kapcsolatos
figyelmeztetések
• Ha a lemez CD-DA menettel kezdődik,
a készülék az egész lemezt CD-DA (audio)
lemezként regisztrálja, és a lejátszást az első
MP3 menetig folytatja.
• Ha a lemez MP3 menettel kezdődik,
a készülék az egész lemezt MP3 lemezként
regisztrálja, és a lejátszást az első CD-DA
menetig folytatja.
• Az MP3 lemez lejátszható területének
megállapítása a lemez fastruktúrájának
elemzése alapján történik.
• A kevert formátumú CD lemezeket a készülék
audio CD-ként (CD-DA) regisztrálja.
5HU
A kezdő lépések
A rendszer csatlakoztatása
Az ábrák alapján hajtsa végre a szükséges csatlakoztatásokat 1–4 a mellékelt kábelek és tartozékok
segítségével. Az ábrán a CMT-CPX22 típusú készülék látható.
AM keretantenna
FM huzalantenna
Jobb hangsugárzó
1 Csatlakoztassa a hangsugárzókat.
Csatlakoztassa a hangsugárzó kábeleket
a készülék, valamint a hangsugárzók
hátlapján levő SPEAKER aljzatokhoz az
ábra szerint (csak a CMP-CPX22 típusnál).
Bal hangsugárzó
A hangsugárzókon
(csak a CMT-CPX22 típusnál)
A készüléken
R
AKE
L
SPE
R
fekete (#)
2 Csatlakoztassa az FM és AM
antennákat.
Állítsa össze az AM keretantennát, majd
csatlakoztassa az ábra szerint.
6HU
A 2 db R6 (AA méretű) elem
behelyezése a távvezérlőbe
A kezdő lépések
AM
75Ω
FM IAL
X
COA
AM (KH)
keretantenna
Terítse ki az FM (URH) huzalantennát
vízszintesen
Megjegyzés
Az antennavezetéket és a hangsugárzó vezetékeket
tartsa távol egymástól.
3 Azoknál a modelleknél, melyek
rendelkeznek feszültségválasztó
kapcsolóval (VOLTAGE SELECTOR),
állítsa azt a helyi feszültségértéknek
megfelelő értékre.
A felirat alapján ellenőrizze a kapcsoló
lehetséges beállításait.
Megjegyzés
Ha hosszú ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki
belőle az elemeket, így elkerülheti a kifolyó elektrolit
okozta meghibásodásokat.
Hasznos tudnivaló
Normál használat mellett az elemek kb. hat hónapig
működtetik a távvezérlőt. Ha a távvezérlő már nem
működteti a készüléket, cserélje ki mindkét elemet.
Az alátétek felszerelése az
első hangsugárzók aljára
A tartozék alátéteket rögzítse az első
hangsugárzók aljára a sarkoknál, hogy
a hangsugárzók stabilabban álljanak, és ne
csússzanak el.
4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt
a fali aljzathoz.
A kijelzőn megjelenik a bemutató
üzemmód. Ha megnyomja a ?/1 gombot,
a készülék bekapcsol, és a bemutató
üzemmód automatikusan kikapcsol.
Ha a tartozék adapter nem illik bele a fali
konnektorba, vegye le a csatlakozódugóról
(csak azoknál a modelleknél, amelyek
rendelkeznek adapterrel).
A készülék szállítása
A CD mechanizmus védelmében hajtsa végre
az alábbiakat. A művelethez a készüléken
található gombokat használja.
1 Vegye ki a lemezeket a készülékből.
2 Nyomja meg a CD gombot.
3 Mialatt lenyomva tartja a x gombot,
nyomja meg a CD gombot mindaddig,
amíg megjelenik a „LOCK” felirat.
4 Húzza ki a hálózati csatlakozót
a konnektorból.
7HU
Az óra beállítása
A művelethez használja a távvezérlőt.
1
Kapcsolja be a készüléket a ?/1
gombbal.
2
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET
gombot.
3
A . vagy > gomb ismételt
megnyomásával állítsa be az
óraértéket.
4
5
Nyomja meg az ENTER gombot.
A . vagy > gomb ismételt
megnyomásával állítsa be
a percértéket.
6
Nyomja meg az ENTER gombot.
Az óra elindul.
Az óra átállítása
1 Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET
gombot.
2 Nyomja meg a ./> gombot
ismételten, hogy a kijelzőn a „CLOCK
SET?” felirat legyen látható, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
3 Hajtsa végre a fenti 3–6. lépéseket.
Megjegyzés
Az óra nem jelenik meg energiatakarékos
üzemmódban.
8HU
CD/MP3 – Lejátszás
CD lemez betöltése
1
A DISC 1–5 gombokkal válassza ki
a megfelelő lemezhelyet.
Ha a kiválasztott lemezhelyen nincs lemez,
a kijelzőn a „No Disc” felirat jelenik meg.
Hajtsa végre a 2. lépést, mialatt a kijelzőn
a „DISC-1” (vagy 2–5) jelzés villog.
2
3
A készülékkel lejátszhat audio CD lemezeket, és
olyan lemezeket, amelyek MP3 audio fájlokat
tartalmaznak.
Példa: Ha lemez van a lejátszóban
Műsorszám száma
Tegyen egy CD lemezt
a lemezhelyre. A címke felfelé
nézzen.
Nyomja meg ismét a CD Z gombot
a lemezfiók bezárásához.
Megjegyzések
• Ne használjon ragacsos, ragasztós, szennyezett
lemezt, mert a lemezjátszó hibás működését
okozhatja.
• Ne tolja be kézzel, erővel a lemezfiókot, mert
elronthatja a készüléket.
Lejátszási idő
DISC
Nyomja meg a CD Z gombot.
Ha 8 cm-es
lemezt játszik
le, a lemezhely
belső körére
tegye a lemezt.
4
— Normál lejátszás/Véletlen
sorrendű lejátszás
1
2
3
4
5
A
B
Lemezhely Betöltött lemezhely jelzése
száma
1
2
A CD gomb (vagy a FUNCTION gomb
többszöri) megnyomásával
kapcsoljon CD üzemmódba.
Állj üzemmódban nyomja meg
a PLAY MODE gombot ismételten,
hogy a kijelzőn a kívánt lejátszási
üzemmód jelzése legyen látható.
Választás
Üzemmód
ALL DISCS
(Normál
lejátszás)
Az összes behelyezett CD
lemez egymás után.
1 DISC
(Normál
lejátszás)
A kiválasztott CD lemez
műsorszámai az eredeti
sorrendben.
ALBM
(Normál
lejátszás)
A kiválasztott lemezen levő
mappák MP3 műsorszámai
az eredeti sorrendben.
Ha a lemez nem MP3
fájlokat tartalmaz,
a készülék a mappák
lejátszása helyett az egy
lemez normál lejátszása
üzemmódra (1 DISC)
kapcsol.
ALL DISCS
SHUF
(Véletlen
sorrendű
lejátszás)
Az összes CD lemez összes
műsorszáma véletlen
sorrendben.
1 DISC SHUF
(Véletlen
sorrendű
lejátszás)
A kiválasztott CD lemez
műsorszámai véletlen
sorrendben.
(folytatás a következő oldalon)
9HU
CD/MP3 – Lejátszás
A művelethez a készülék gombjait használja.
CD lemez lejátszása
3
Választás
Üzemmód
ALBM SHUF
(Véletlen
sorrendű
lejátszás)
A kiválasztott lemezen levő
mappák MP3 műsorszámai
véletlenszerű sorrendben.
Ha a lemez nem MP3
fájlokat tartalmaz, a
készülék az egy lemez
véletlen sorrendű lejátszása
üzemmódra (1 DISC SHUF)
kapcsol.
PGM
(Programozott
lejátszás)
A CD lemezek
műsorszámaiból készített
tetszőleges program (lásd
„A CD lemezek
műsorszámainak
programozott lejátszása”
c. fejezetet a 11. oldalon).
Nyomja meg a N (vagy a készüléken
a nN) gombot.
További műveletek
Funkció
Teendő
Stop (a lejátszás Nyomja meg a x gombot.
leállítása)
Nyomja meg a X gombot.
Szünet
(a lejátszás rövid A lejátszást ugyanezen gomb
idejű leállítása) ismételt megnyomásával
folytathatja.
Műsorszám
kiválasztása
Nyomja meg ismételten a .
vagy > gombot.
MP3* fájlokat
A 2. lépés után nyomja meg az
tartalmazó album ALBUM – vagy + gombot.
kiválasztása
A kívánt
műsorrészlet
megkeresése
Lejátszás közben nyomja le és
tartsa lenyomva a m vagy M
(keresés hátra/előre) gombot
a keresett műsorrészlet
megtalálásáig.
CD lemez
kiválasztása állj
üzemmódban
Nyomja meg a DISC SKIP gombot
(vagy a DISC 1–5 gombok egyikét
a készüléken).
Átkapcsolás CD Nyomja meg a DISC 1–5 gombok
üzemmódra más egyikét a készüléken (automatikus
műsorforrásról forrás kiválasztás).
A CD lemez
kivétele
Nyomja meg a DISC 1–5 gombok
egyikét a készüléken, majd nyomja
meg a CD Z gombot a készüléken.
* Előfordulhat, hogy a fájlok között nem lehet keresni,
valamint hogy a lejátszási idő egyes fájlokra nem
pontos.
10HU
Megjegyzések
• Lemez lejátszása közben nem lehet megváltoztatni
a lejátszási üzemmódot.
• A sok fastruktúrát tartalmazó lemezek lejátszása
lassabban indul el.
• A lemez behelyezése után a készülék beolvassa az
adatokat a lemezről. Ha a lemez sok albumot vagy
nem MP3 audio műsorszámot tartalmaz, hosszú idő
eltelhet a lejátszás elindulásáig, vagy a következő
MP3 fájl megtalálásáig.
• Ne hozzon létre felesleges albumokat, és ne
rögzítsen nem MP3 fájlokat olyan lemezre, amelyet
MP3 lejátszásra hoz létre.
• Az MP3 fájlt nem tartalmazó albumokat átlépi
a készülék.
• Az albumok maximális száma: 150 (a gyökérrel
együtt).
• A lemezen található MP3 audio fájlok és albumok
maximális száma: 300.
• A lejátszható fastruktúrák száma 8.
• Az MP3 audio fájlokat a készülék a rögzítés
sorrendjében játssza le.
• A használt szoftver, a felvételt készítő berendezés és
az adathordozó függvényében az MP3 lejátszáskor
problémák jelentkezhetnek, pl. a lejátszás nem
lehetséges, hangkimaradás, zaj.
Hasznos tudnivaló
Ha a lemez beolvasása hosszú ideig tart, válassza ki
a CD bekapcsolás vezérlési (CD POWER) funkció
„ON” (bekapcsolva) beállítását (13. oldal).
A CD lemez
műsorszámainak ismételt
lejátszása
A CD lemezek
műsorszámainak
programozott lejátszása
— Programozott lejátszás
Ismételten lejátszhat egyetlen műsorszámot,
vagy az egész lemezt.
A készülék maximum 25 műsorszámot
(programlépést) tud előre beprogramozott
sorrendben lejátszani, melyeket tetszés szerinti
sorrendben választhat ki az összes CD lemezről.
Az összeállított programot a szinkronfelvételi
funkcióval kazettára rögzítheti (17. oldal).
Nyomja meg a REPEAT gombot
ismételten, hogy a kijelzőn a „REP” vagy
„REP1” felirat legyen látható.
REP: A CD lemez összes műsorszámának
ismételt lejátszása, vagy az MP3 műsorszámok
ismételt lejátszása max. ötször.
REP1: Egyetlen műsorszám ismételt lejátszása.
Az ismételt lejátszás
kikapcsolása
Nyomja meg a REPEAT gombot ismételten,
hogy a kijelzőről eltűnjön a „REP” és „REP 1”
felirat.
1
2
3
Megjegyzések
• Nem lehet egyszerre kiválasztani a „REP” és „ALL
DISCS SHUF” lejátszási üzemmódokat.
• A „REP1” ismétlés kiválasztásakor a készülék
folyamatosan ismétli a műsorszámot, amíg az
ismételt lejátszást ki nem kapcsolja.
A CD gomb (vagy a FUNCTION gomb
ismételt) megnyomásával kapcsoljon
CD üzemmódba.
Állj üzemmódban nyomja meg
ismételten a PLAY MODE gombot
mindaddig, míg a „PGM” jelzés meg
nem jelenik a kijelzőn.
A DISC SKIP (vagy a készüléken DISC
1–5) gombokkal válassza ki az egyik
CD lemezt.
Ha egy lemez összes műsorszámát egy
programlépésként kívánja beprogramozni,
folytassa az 5. lépéssel, mialatt az „AL”
jelzés látható a kijelzőn.
4
Nyomja meg a . vagy > gombot
ismételten, hogy a kijelzőn a kívánt
műsorszám sorszáma legyen látható.
MP3 műsorszám kiválasztásakor válassza
ki a mappát az ALBUM – vagy + gombbal,
majd a . vagy > gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a kívánt
műsorszámot.
Teljes lejátszási idő
(a kiválasztott
műsorszámmal együtt)
A kiválasztott
műsorszám
sorszáma
DISC
1
2
3
4
5
PGM
A
B
Lemez száma
5
Nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék beprogramozza a kiválasztott
műsorszámot. A kijelzőn megjelenik
a programlépés száma, majd a teljes
lejátszási idő.
(folytatás a következő oldalon)
11HU
CD/MP3 – Lejátszás
— Ismételt lejátszás
6
7
Készítse el a programot további
lemezek és műsorszámok
kiválasztásával.
Programozás
Teendő
További lemezek
3. és 5.
További
műsorszámok
ugyanarról
a lemezről
4. és 5.
További
műsorszámok egy
másik lemezről
3–5.
Tuner
Rádióállomások tárolása
A készülékkel összesen 20 FM és 10 AM
rádióállomás tárolható. A tárolt állomásokat
könnyen, gyorsan előhívhatja a megfelelő
sorszámú memóriahely kiválasztásával.
Rádióállomások tárolása
automatikus hangolással
Nyomja meg a N gombot (vagy
a nN gombot a készüléken).
Elkezdődik a program lejátszása.
További műveletek
Funkció
Teendő
A programozott
üzemmód kikapcsolása
Állj üzemmódban nyomja
meg ismételten a PLAY
MODE gombot mindaddig,
míg a „PGM” jelzés el nem
tűnik a kijelzőről.
A program utolsó
műsorszámának
törlése
Nyomja meg a CLEAR
gombot állj üzemmódban.
Hasznos tudnivalók
Automatikus hangolással behangolhatja a vételi
körzetben fogható összes állomást, és tárolhatja
a kiválasztott állomások frekvenciáját.
1
2
3
4
• A program a programozott lejátszás után a
memóriában marad. A program újbóli lejátszásához
válassza ki a „CD” üzemmódot a CD gombbal (vagy
a FUNCTION gomb többszöri megnyomásával), és
nyomja meg a N gombot (vagy a nN gombot
a készüléken). A program azonban törlődik, ha
kinyitja a lemezfiókot.
• Ha a program lejátszási ideje túllépi a 100 percet,
vagy ha olyan műsorszámot programozott be,
melynek a sorszáma 20-on felül van, vagy ha MP3
műsorszámot programozott be, a kijelzőn a teljes
lejátszási idő helyett a „– –.– –” kijelzés látható.
A TUNER BAND gombbal (vagy
a FUNCTION gomb ismételt
megnyomásával) kapcsoljon rádió
üzemmódba.
A TUNER BAND gomb ismételt
megnyomásával válassza ki az FM
vagy AM hullámsávot.
Nyomja meg a TUNING MODE
gombot ismételten, hogy a kijelzőn
az „AUTO” felirat legyen látható.
Nyomja meg a – vagy + (vagy
a készüléken a TUNING – vagy +)
gombot.
A frekvenciaérték változni kezd, majd ha
a készülék talál egy állomást, a hangolás
megáll. A kijelzőn a „TUNED” és a „ST”
(sztereó adás esetén) felirat jelenik meg.
Ha a „TUNED” felirat nem jelenik
meg, és a hangolás nem áll meg
Hangolja be a kívánt állomást
a „Rádióállomások tárolása kézi
hangolással” c. fejezetben leírtak szerint
(13. oldal).
5
Nyomja meg a TUNER MEMORY
gombot.
A kijelzőn villogni kezd egy memóriahely
sorszám.
Hajtsa végre a 6. és 7. lépéseket, mialatt
a szám villog a kijelzőn.
Memóriahely sorszám
ST
TUNED
MHz
1
2
3
4
5
A
12HU
B
6
7
8
A – vagy + (vagy a készüléken
a TUNING – vagy +) gomb ismételt
megnyomásával válassza ki azt
a memóriahely sorszámot, ahol az
adott állomást tárolni szeretné.
Nyomja meg az ENTER gombot.
További állomások tárolásához
ismételje meg a 2–7. lépéseket.
A hangolás leállításához nyomja meg a TUNING
MODE gombot.
Rádióállomások tárolása kézi
hangolással
A kívánt állomásokat egyenként, a kézi
módszerrel is behangolhatja, és tárolhatja
a kiválasztott memóriahelyeken.
1
2
3
4
5
6
7
8
A TUNER BAND gombbal (vagy
a FUNCTION gomb ismételt
megnyomásával) kapcsoljon rádió
üzemmódba.
A TUNER BAND gombbal válassza ki
az FM vagy AM hullámsávot.
Nyomja meg a TUNING MODE
gombot annyiszor, hogy a kijelzőről
eltűnjön az „AUTO” és „PRESET”
felirat.
Nyomja meg ismételten a – vagy +
(vagy a készüléken a TUNING – vagy
+) gombot a kívánt állomás
behangolásához.
Ha a készüléket bekapcsolja, a gyári beállítás
szerint a CD-játszó is automatikusan bekapcsol.
Ha viszont gyenge a vétel, kapcsolja ki külön
a CD-játszót az alább leírt módon. A művelethez
a készülék gombjait használja.
1 Nyomja meg a CD gombot.
2 Kapcsolja ki a készüléket a ?/1 gombbal.
3 Nyomja meg a ?/1 gombot, mialatt
lenyomva tartja a x gombot.
Megjelenik a „CD POWER OFF” kijelzés.
A CD-játszó újbóli bekapcsolása
Ismételje meg a fenti eljárást. Megjelenik a „CD
POWER ON” kijelzés.
Megjegyzések
• Ha kikapcsolta a CD-játszót („CD POWER OFF”),
a CD lejátszás elindítása hosszabb időt vesz igénybe.
• Energiatakarékos üzemmódban a CD bekapcsolásvezérlési funkcióval nem lehet be és kikapcsolni
a CD-játszót (23. oldal).
Hasznos tudnivalók
• Áramszünet vagy feszültségmentesítés után
a készülék kb. fél napig őrzi a memóriában
a beállításokat.
• A vételi minőség javítására állítsa be a mellékelt
antennákat, vagy csatlakoztasson kültéri antennát.
Nyomja meg a TUNER MEMORY
gombot.
A – vagy + (vagy a készüléken
a TUNING – vagy +) gomb ismételt
megnyomásával válassza ki azt
a memóriahely sorszámot, ahol az
adott állomást tárolni szeretné.
Nyomja meg az ENTER gombot.
További állomások tárolásához
ismételje meg a 2–7. lépéseket.
További műveletek
Művelet
Udělejte toto
Gyenge térerővel
sugárzó állomás
behangolása
Hajtsa végre a „Rádióállomások
tárolása kézi hangolással”
c. fejezet lépéseit (13. oldal).
Ha egy bizonyos
állomást egy adott
memóriahelyen
kíván tárolni
Az 5. lépés után a – vagy + (vagy
a készüléken a TUNING – vagy +)
gomb ismételt megnyomásával
válassza ki azt a memóriahelyet,
ahol az adott állomást tárolni
szeretné.
13HU
Tuner
Hasznos tudnivaló
A vétel javítása (CD bekapcsolás
vezérlés)
Rádióhallgatás
Rádióhallgatáshoz válasszon egyet a tárolt
rádióállomások közül, vagy kézi hangolással
hangoljon be egy állomást.
Ha olyan rádióállomást kíván
hallgatni, amelyet nem tárolt
előzetesen
— Kézi hangolás
1
A tárolt rádióállomások
hallgatása
— A tárolt állomások előhívása
2
Először tárolja a rádióállomásokat a készülék
memóriájában (lásd a „Rádióállomások
tárolása” c. fejezetet a 12. oldalon).
3
1
2
3
4
14HU
A TUNER BAND gomb (vagy
a FUNCTION gomb többszöri)
megnyomásával kapcsoljon rádió
üzemmódba.
A TUNER BAND gomb ismételt
megnyomásával válassza ki az FM
vagy AM hullámsávot.
Nyomja meg a TUNING MODE
gombot annyiszor, hogy a kijelzőn
a „PRESET” felirat legyen látható.
A – vagy + (vagy a készüléken
a TUNING – vagy +) gomb ismételt
megnyomásával válassza ki
a hallgatni kívánt tárolt
rádióállomást.
4
A TUNER BAND gomb (vagy
a FUNCTION gomb többszöri)
megnyomásával kapcsoljon rádió
üzemmódba.
A TUNER BAND gomb ismételt
megnyomásával válassza ki az FM
vagy AM hullámsávot.
Nyomja meg a TUNING MODE
gombot annyiszor, hogy a kijelzőn se
az „AUTO”, se a „PRESET” felirat ne
legyen látható.
A – vagy + (vagy a készüléken
a TUNING – vagy +) gomb ismételt
megnyomásával hangolja be
a hallgatni kívánt rádióállomást.
Megjegyzés
Ha a rádióról kapcsol át CD lejátszásra, a CD lemez
lejátszásának elindítása hosszabb időt is igénybe vehet.
Ebben az esetben válassza ki a CD bekapcsolásvezérlési funkcióval a „CD POWER ON“ beállítást
(13. oldal).
Hasznos tudnivalók
• A vételi minőség javítására állítsa be a mellékelt
antennákat, vagy csatlakoztasson a kereskedelemben
kapható kültéri antennát.
• Ha a behangolt FM állomás vétele zajos, nyomja
meg az FM MODE gombot ismételten, hogy
a kijelzőn a „MONO” jelzés legyen látható. Az adás
ekkor nem lesz sztereó, de a vétel javulni fog.
• A fenti 3. lépésben nyomja meg a TUNING MODE
gombot ismételten, hogy a kijelzőn az „AUTO”
felirat legyen látható. Nyomja meg a – vagy + (vagy
a készüléken a TUNING – vagy +) gombot.
A frekvenciaérték változni kezd, majd ha a készülék
egy megfelelő térerővel vehető állomást talál,
a hangolás megáll (Automatikus hangolás).
• Ha a rádióról felvételt kíván készíteni, olvassa el
a „Felvétel kézi vezérléssel” c. fejezetet (18. oldal).
Az RDS rendszer
használata
(Csak az Európában forgalomba
kerülő modellnél)
Tuner
Az RDS rendszerről
Az RDS (Rádiós Adatrendszer) egy olyan
távközlési szolgáltatás, amely lehetővé teszi azt,
hogy a rádióállomások a normál rádiójelekkel
együtt kiegészítő információkat juttassanak el
a hallgatókhoz. Az RDS szolgáltatások
kizárólag az FM hullámsávon fogható
rádióállomások esetén állnak rendelkezésre.*
Megjegyzés
Az RDS szolgáltatás működése bizonytalanná válhat,
ha a behangolt állomás adása nem tökéletes, vagy
a vétel gyenge.
* Nem mindegyik FM rádióállomás sugároz RDS
információkat, és az egyes rádióállomások nem
ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtják. Ha nem
ismeri az RDS rendszert, érdeklődjön a lakóhelyén
fogható rádióállomásoknál a rendelkezésre álló RDS
szolgáltatások felől.
RDS adások vétele
Válasszon egy állomást az FM
hullámsávon.
Ha az állomás RDS információkat is sugároz,
a kijelzőn megjelenik az állomás neve.
Az RDS információk ellenőrzése
A DISPLAY gomb többszöri megnyomására
a kijelzőn az alábbi információk ciklikusan
váltják egymást:
Állomásnév* t Frekvenciaérték t
Programtípus* t Órakijelzés t Mély
hangszín beállítás t Magas hangszín beállítás
* Ha a kiválasztott RDS állomás vétele gyenge,
előfordulhat, hogy az állomás neve vagy
a programtípus nem jelenik meg a kijelzőn.
15HU
Magnó – Lejátszás
Kazetta betöltése
1
Nyomja meg az A TAPE Z vagy
a TAPE Z B gombot a készüléken.
2
Kazetta lejátszása
Normál (TYPE I) kazettát használjon.
1
2
Töltse be a kazettát
a kazettatartóba.
3
Az a kazettaoldal
nézzen kifelé,
amelyiket le kíván
játszani/amelyre
felvételt kíván
készíteni.
4
5
Helyezzen egy kazettát a magnóba.
A TAPE gombbal (vagy a FUNCTION
gomb ismételt megnyomásával) vagy
a készüléken a TAPE A/B gombbal
kapcsoljon magnó (TAPE)
üzemmódba.
A TAPE (vagy a készüléken a TAPE
A/B) gomb ismételt megnyomásával
válassza ki az A vagy B magnót.
Válassza ki a lejátszási üzemmódot
a PLAY MODE gomb ismételt
megnyomásával. Ha csak az egyik
oldalt szeretné lejátszani, válassza
a „g” jelzést, ha mindkét oldalt
szeretné lejátszani, válassza
a „j”* jelzést. Ha a „RELAY”
jelzést választja (Relay Play*),
a készülék mindkét magnóban levő
kazettát lejátssza egymás után.
Nyomja meg a N (vagy a készüléken
a nN) gombot.
A lejátszás megkezdődik. A hátsó
kazettaoldal lejátszásához nyomja meg
ismét ugyanezt a gombot.
Lejátszás iránya
1
2
3
4
5
RELAY
A
B
* Mindkét kazetta folyamatos lejátszásakor
(Relay Play) a lejátszási sorrend a következő:
Deck A (első oldal) t Deck A (hátsó oldal) t
Deck B (első oldal) t Deck B (hátsó oldal)
A CMT-CP555 típusú készülékek nem játsszák
le az A magnóban levő kazetta hátsó oldalát.
16HU
További műveletek
Funkció
Teendő
A hátsó kazettaoldal Nyomja meg a N (vagy
lejátszása*
a készüléken a nN) gombot
ismét a lejátszás alatt.
A lejátszás leállítása Nyomja meg a X (TAPE) gombot.
Szünet
Nyomja meg a X gombot.
A lejátszás folytatásához nyomja
meg ismét ugyanezt a gombot.
Gyors előrecsévélés Nyomja meg a m vagy M
vagy hátracsévélés gombot állj üzemmódban.
Nyomja meg az A TAPE Z vagy
a TAPE Z B gombot a készüléken.
* A CMT-CP555 típusú készülékek nem játsszák le az
A magnóban levő kazetta hátsó oldalát.
A következő vagy az éppen
játszott műsorszám elejének
a megkeresése (AMS*)
Felvételkészítés CD
lemezről kazettára
— CD-TAPE szinkronfelvétel
Felvételt készíthet kazettára a teljes CD
lemezről. Normál (TYPE I) kazettát használjon.
A készülék automatikusan beállítja a felvételi
szintet. A művelethez a készülék gombjait
használja.
1
2
Keresés előrefelé
Lejátszás közben nyomja meg a > gombot.
A gomb minden egyes megnyomására
megjelenik a kijelzőn a keresési irány, + (előre),
és az átlépett műsorszámok száma (1–9).
3
Keresés hátrafelé
Lejátszás közben nyomja meg a . gombot.
A gomb minden egyes megnyomására
megjelenik a kijelzőn a keresési irány, – (hátra),
és az átlépett műsorszámok száma (1–9).
4
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy az AMS funkció a következő
körülmények között hibásan működik:
– Ha a műsorszámok közötti szünet 4 mp-nél rövidebb.
– Ha a készülék közel van a televízióhoz.
5
Hasznos tudnivaló
6
* A CMT-CP555 típusú készülékek nem játsszák le az
A magnóban levő kazetta hátsó oldalát.
A TAPE A/B gombbal válassza ki a B
magnót, majd a nN gomb ismételt
megnyomásával válassza ki azt
a kazettaoldalt, amelyre a felvételt
szeretné készíteni. A x gombbal
állítsa le a lejátszást.
Válassza ki a felvételi üzemmódot
a távvezérlő PLAY MODE gombjával.
Ha csak az egyik oldalra készít
felvételt, válassza a „g” jelzést, ha
mindkét oldalra szeretne felvenni,
válassza a „j” (vagy „RELAY”)
jelzést.
Nyomja meg a CD gombot, és tegye
a CD-játszóba a rögzítendő lemezt.
Ha MP3 lemezről kíván albumot átmásolni,
az ALBUM – vagy + gombbal válassza ki
a kívánt albumot, és csak ezután lépjen
tovább.
* AMS Automatikus zenekereső funkció
• Ha a „j” vagy „RELAY”* jelzést választja,
a készülék ötször ismétel, majd automatikusan
kikapcsol.
• Amikor a kazettát behelyezi a magnóba, világítani
kezd a megfelelő kazettaoldal jelzése (első (N)/
hátsó (n).
Tegye a B magnóba azt a kazettát,
amelyre a felvételt kívánja készíteni.
Nyomja meg a CD SYNC gombot.
A B magnó felvétel készenléti üzemmódba
kapcsol. Villogni kezd a „REC” jelzés.
Nyomja meg a z START gombot.
A felvétel megkezdődik.
A felvétel leállítása
Nyomja meg a x gombot.
A műsorszámok felvétele
a kívánt sorrendben
Ha nem az egész lemezt kívánja rögzíteni,
állítson össze programot a CD lemez
műsorszámaiból. A 4. és 5. lépés között hajtsa
végre „A CD lemezek műsorszámainak
programozott lejátszása” c. fejezet 2–6. lépéseit
(11. oldal).
(folytatás a következő oldalon)
17HU
Magnó – Lejátszás/Magnó – Felvétel
A kazetta kivétele
Magnó – Felvétel
Hasznos tudnivaló
• Ha mindkét kazettaoldalra felvételt kíván készíteni,
bizonyosodjon meg róla, hogy az első oldalon kezdi
a felvételt. Ha a hátsó kazettaoldalon indítja
a felvételkészítést, a készülék a hátsó kazettaoldal
végére érve kikapcsol.
• Ha mindkét kazettaoldalra felvételt készít, és
a kazetta egy műsorszám felvétele közben a végére
ér, a készülék a teljes műsorszámot rögzíti a másik
kazettaoldal elején.
Felvételkészítés kazettára
kézi vezérléssel
— Felvétel kézi vezérléssel
Kézi vezérlésű felvételi módszerrel rögzítheti
a CD lemez egyes részleteit, és így készíthet
felvételt a rádióról, vagy a csatlakoztatott külső
berendezésről is (lásd az „Opcionális
berendezések csatlakoztatása” c. fejezetet
a 25. oldalon). A művelethez használja
a készülék gombjait.
1
2
3
4
Tegye a B magnóba azt a kazettát,
amelyre a felvételt kívánja készíteni.
A TAPE A/B gombbal válassza ki a B
magnót, majd a nN gomb ismételt
megnyomásával válassza ki azt
a kazettaoldalt, amelyre a felvételt
szeretné készíteni. A x gombbal
állítsa le a lejátszást.
Válassza ki a felvételi üzemmódot
a távvezérlő PLAY MODE gombjával.
Ha csak az egyik oldalra készít
felvételt, válassza a „g” jelzést, ha
mindkét oldalra szeretne felvenni,
válassza a „j” (vagy „RELAY”)
jelzést.
Válassza ki a rögzítendő
programforrást az alábbi gombok
egyikével.
• CD: Ha a felvételt ennek a készüléknek
a CD-játszójáról készíti.
• TAPE A/B: Ha a felvételt ennek
a készüléknek az A magnójáról készíti.
• TUNER/BAND: Ha a felvételt ennek
a készüléknek a rádiójáról készíti.
• VIDEO/MD: Ha a felvételt a VIDEO/
MD aljzathoz csatlakoztatott opcionális
berendezésről készíti.
5
Nyomja meg a z START gombot.
A B magnó felvétel készenléti üzemmódba
kapcsol.
Villogni kezd a „REC” felirat.
6
Nyomja meg a z START gombot, és
indítsa el a lejátszást a felvételi
programforráson.
A felvétel megkezdődik.
18HU
További műveletek
Funkció
Teendő
A felvétel leállítása
Nyomja meg a x gombot.
A felvétel pillanatnyi
leállítása
Nyomja meg a z START
gombot a készüléken.
Megjegyzések
• Felvétel közben más műsorforrás nem hallgatható.
• Ha a 4. lépésben a B magnót választja ki rögzítendő
műsorforrásként, a készülék csöndet vesz fel.
Hasznos tudnivalók
A hangzás beállítása
Dinamikusabb hang
előállítása (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Nyomja meg a DSGX gombot
a készüléken.
A gomb minden egyes megnyomására a kijelzés
az alábbiak szerint kapcsol át:
DSGX ON (bekapcsolva) y DSGX OFF
(kikapcsolva)
Még jobb hangminőség
előállítása (MP3 BOOSTER)
Ez a funkció az MP3 műsorszámok még jobb
hangminőséggel történő lejátszására szolgál.
1
2
A CD gomb (vagy a FUNCTION gomb
ismételt) megnyomásával kapcsoljon
CD üzemmódba.
Tartsa lenyomva a DSGX gombot
a készüléken 2 másodpercig.
Minden alkalommal, amikor 2 másodpercig
lenyomva tartja a DSGX gombot, a kijelzés
az alábbiak szerint kapcsol át:
BOOSTER ON (bekapcsolva) y
BOOSTER OFF (kikapcsolva)
A mély és magas hangszín
beállítása
A magas és mély hangszín beállításával
erőteljesebb hangzást állíthat elő.
1
Nyomja meg az EQ gombot
ismételten, hogy a kijelzőn a „BASS”
vagy „TREBLE” jelzés legyen látható.
Minden alkalommal, amikor megnyomja
a gombot, a kijelzés az alábbiak szerint
kapcsol át:
BASS (mély hangszín) y TREBLE
(magas hangszín)
(folytatás a következő oldalon)
19HU
Hangbeállítások
• Ha a rádióról készít felvételt:
Ha a rádióadás felvétele alatt zaj hallható, állítsa be
a megfelelő antennát.
• Ha mindkét kazettaoldalra felvételt kíván készíteni,
bizonyosodjon meg róla, hogy az első oldalon kezdi
a felvételt. Ha a hátsó kazettaoldalon indítja
a felvételkészítést, a készülék a hátsó kazettaoldal
végére érve kikapcsol.
Hangbeállítások
2
Mialatt a „BASS” vagy „TREBLE”
jelzés látható, a . vagy > gomb
ismételt megnyomásával állítsa be
a mély vagy magas hangszínt.
A mély hangszín beállítása
a készüléken
Forgassa el a BASS szabályzót.
A magas hangszín beállítása
a készüléken
Forgassa el a TREBLE szabályzót.
Kilépés a mély és magas
hangszín beállítási műveletből
Ha nem hajt végre semmilyen műveletet
4 másodpercen keresztül, a kijelzőn
automatikusan visszatér az eredeti kijelzés.
Az időzítő
Elalvás zenére
— Időzített kikapcsolás
E funkció lehetővé teszi, hogy a készülék egy
meghatározott idő eltelte után kikapcsoljon, így
nyugodtan elalhat akkor is, ha a készülék be van
kapcsolva.
Nyomja meg a SLEEP gombot.
A gomb többszöri megnyomására a kijelzés
(a kikapcsolásig hátralevő időtartam) az
alábbiak szerint ciklikusan változik:
AUTO* t 90min t 80min t … t 10min
t OFF (kikapcsolva)
* A készülék az éppen hallgatott kazettaoldal vagy CD
lemez végén kapcsol ki (max. 100 perc).
További műveletek
Funkció
Teendő
A hátralévő idő
ellenőrzése*
Nyomja meg egyszer a SLEEP
gombot.
A kikapcsolási
időpont
módosítása a
beállítás után
Nyomja meg a SLEEP gombot
ismételten, míg a kívánt időtartam
meg nem jelenik a kijelzőn.
Az időzítés
kikapcsolása
Válassza ki az „OFF” beállítást
a SLEEP gombbal.
* Az „AUTO” beállítás kiválasztásakor nem lehet
ellenőrizni a kikapcsolásig hátralevő időt.
Hasznos tudnivaló
Az időzített kikapcsolási funkció akkor is használható,
ha nem állította be az órát.
20HU
A gomb többszöri megnyomására a kijelzés
az alábbiak szerint ciklikusan változik:
Ébredés zenére
t TUNER y CD PLAY T
— Időzített bekapcsolás
E funkció lehetővé teszi, hogy a készülék egy
előre megadott időpontban automatikusan
bekapcsoljon, így Ön reggelenként zenére
ébredhet. Ellenőrizze, hogy beállította-e
a pontos időt („Az óra beállítása” – 8. oldal).
A művelethez használja a távvezérlőt.
1
Készítse elő a kívánt programforrást.
2
3
4
8
Nyomja meg az ENTER gombot.
A kijelzőn sorban egymás után megjelenik
a bekapcsolási idő, a kikapcsolási idő és
a választott programforrás, majd visszatér
az eredeti kijelzés.
9
Kapcsolja ki a készüléket a ?/1
gombbal.
További műveletek
Funkció
Teendő
A beállítás
ellenőrzése
1 Nyomja meg a CLOCK/
> gombot ismételten,
hogy a „PLAY SELECT?”
jelzés legyen látható, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
Állítsa be a hangerőt a VOLUME +/–
gombbal.
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET
gombot.
Nyomja meg a . vagy > gombot
ismételten, hogy a kijelzőn
megjelenjen a „PLAY SET?” felirat,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A beállítás
módosítása
Hajtsa végre az időzítési
műveletet elölről, az 1. lépéstől
kezdve.
A beállítás törlése
1 Nyomja meg a CLOCK/
TIMER SELECT gombot.
2 Nyomja meg a . vagy
> gombot ismételten,
hogy a „TIMER OFF?”
jelzés legyen látható, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
A kijelzőn az „ON” felirat jelenik meg, és
az óraérték beírási pozíciója villogni kezd.
5
Állítsa be a bekapcsolás időpontját.
A . vagy > gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a bekapcsolás
időpontjának óraértékét, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A percérték beírási pozíciója villogni kezd.
A . vagy > gombbal állítsa be
a bekapcsolás időpontjának percértékét,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
6
7
Az 5. lépésben leírtak szerint állítsa
be a kikapcsolás időpontját.
A . vagy > gombbal válassza ki
a kívánt programforrást.
TIMER SELECT gombot.
2 Nyomja meg a . vagy
Megjegyzések
• Nem lehet egyszerre használni az időzített
bekapcsolási és felvételi funkciókat.
• Ha beállította az időzített kikapcsolást és az
ébresztést is, az időzített kikapcsolás elsőbbséggel
bír az ébresztéssel szemben.
• A készülék a beállított időpont előtt kb. 15
másodperccel bekapcsol. Ne működtesse
a készüléket a bekapcsolástól a lejátszás
megkezdéséig terjedő időszakban.
• Ha a beállított időpont előtt 15 másodperccel
a készülék be van kapcsolva, az ébresztési funkció
nem működik.
• A VIDEO/MD IN aljzathoz csatlakoztatott külső
berendezést nem lehet ébresztési programforrásnak
kiválasztani.
21HU
Az időzítő
• CD-játszó: Helyezzen be egy CD lemezt.
Ha a lemezt nem az első műsorszámtól
kezdve kívánja lejátszani, állítson össze
egy programot a korábban ismertetett
módon (11. oldal).
• Magnó: Helyezze be a kazettát
(16. oldal).
• Rádió: Hangolja be a hallgatni kívánt
tárolt rádióállomást (14. oldal).
t TAPE PLAY T
Időzített felvételek
készítése a rádióról
8
— Időzített felvételkészítés
Ezzel a funkcióval előre meghatározott
időpontban felvételt készíthet egy tárolt
rádióállomásról. Az időzített felvételkészítés
előtt ellenőrizze, hogy beállította-e a pontos időt
(„Az óra beállítása” – 8. oldal), és tárolta-e
a rádióállomást („Rádióállomások tárolása”
– 12. oldal).
A művelethez használja a távvezérlő gombjait..
1
2
Hangolja be a rögzíteni kívánt,
előzetesen tárolt rádióállomást
(„Rádióállomások tárolása” – 14.
oldal).
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET
gombot.
Megjelenik a „PLAY SET?” felirat.
3
A . vagy > gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a „REC
SET?” beállítást, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A kijelzőn megjelenik az „ON” jelzés, és az
óraérték beírási pozíciója villogni kezd.
4
Állítsa be a felvétel elindításának
időpontját.
A . vagy > gombbal válassza ki
a felvétel bekapcsolási időpontjának
óraértékét, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A percérték beírási pozíciója villogni kezd.
A . vagy > gombbal válassza ki
a felvétel bekapcsolási időpontjának
percértékét, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A 4. lépésben leírtak szerint állítsa
be a felvétel kikapcsolásának
időpontját.
A kijelzőn sorrendben megjelenik
a bekapcsolási idő, a kikapcsolási idő és
a rádióállomás (pl. „TUNER FM5”), majd
visszatér az eredeti kijelzés.
6
7
22HU
Tegye be a B magnóba a kazettát,
amelyre a felvételt kívánja készíteni.
Kapcsoljon magnó üzemmódba
a TAPE gombbal.
9
Válassza ki a felvételi üzemmódot
a PLAY MODE gomb ismételt
megnyomásával. Ha csak az egyik
oldalra készít felvételt, válassza
a g jelzést, ha mindkét oldalra
szeretne felvenni, válassza a h
(vagy j) jelzést.
A készüléken a nN gomb ismételt
megnyomásával válassza ki azt
a kazettaoldalt, amelyre a felvételt
szeretné készíteni.
Ha mindkét kazettaoldalra felvételt kíván
készíteni, vagy ha a felvételt az első
kazettaoldalra kívánja készíteni, nyomja
meg a nN gombot, hogy a kijelzőn
a >>> jelzés legyen látható. Ha a felvételt
a hátsó kazettaoldalra kívánja készíteni,
nyomja meg újból a nN gombot, hogy
a kijelzőn a <<< jelzés legyen látható.
10 Kapcsolja ki a készüléket a ?/1
gombbal.
További műveletek
Funkció
Teendő
A beállítás
ellenőrzése
1 Nyomja meg a CLOCK/TIMER
SELECT gombot.
2 Nyomja meg a . vagy > gombot
ismételten, hogy a „REC SELECT?”
jelzés legyen látható, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A beállítás
módosítása
Hajtsa végre az időzítési műveletet elölről,
az 1. lépéstől kezdve.
A beállítás
törlése
1 Nyomja meg a CLOCK/TIMER
SELECT gombot.
2 Nyomja meg a . vagy > gombot
ismételten, hogy a „TIMER OFF?”
jelzés legyen látható, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Megjegyzések
• Nem lehet egyszerre használni az időzített
bekapcsolási és felvételi funkciókat.
• Ha beállította az időzített kikapcsolást és az időzített
felvételkészítést is, az időzített kikapcsolás bír
elsőbbséggel.
• A készülék a beállított időpont előtt kb. 15
másodperccel bekapcsol. Ne működtesse
a készüléket a bekapcsolástól a felvétel
megkezdéséig terjedő időszakban.
• Ha a beprogramozott időpont előtt 15 másodperccel
a készülék be van kapcsolva, a felvételt nem készíti
el a készülék.
• Felvételkészítés közben a hangerőt minimálisra
csökkenti a készülék.
A kijelző háttérvilágítás
fényerejének beállítása
A kijelző
A kijelző kikapcsolása
— Energiatakarékos üzemmód
A kijelzőről a bemutató kijelzés és az óra
kijelzés kikapcsolhatók (energiatakarékos
készenléti üzemmód) az energiatakarékosság
érdekében (a kijelzőablak és a gombok
megvilágítása még a kikapcsolt készüléken is
megmarad).
Amikor a készülék be van kapcsolva,
nyomja meg a DIMMER gombot
a készüléken ismételten a kívánt
beállítás kiválasztásához.
A kijelzések az alábbi sorrendben követik
egymást:
DIMMER OFF (sötétítés kikapcsolva) t
DIMMER 1 t DIMMER 2 t DIMMER 3*
*
A DIMMER 3 beállításnál a legsötétebb a kijelző.
Nyomja meg a DISPLAY gombot
ismételten, amikor a készülék ki van
kapcsolva, hogy a kijelzőről eltűnjön
az óra.
A kijelző
Az energiatakarékos üzemmód
kikapcsolása
Nyomja meg a DISPLAY gombot, amikor
a készülék ki van kapcsolva. A gomb ismételt
megnyomására a kijelző az alábbiak szerint
kapcsol át:
Bemutató kijelzés t Órakijelzés* t Nincs
kijelzés (Energiatakarékos üzemmód)
*
Ha nem állította be az órát, a „– –:– –” jelzés jelenik
meg.
Megjegyzés
Az alábbi műveletet nem lehet végrehajtani az
energiatakarékos üzemmódban:
– órabeállítás
– a készülék bekapcsolása az üzemmód választó
gombokkal.
– a CD-játszó be- és kikapcsolása a bekapcsolásvezérlési funkcióval.
Hasznos tudnivalók
• A ?/1 jelző energiatakarékos üzemmódban is
világít.
• Az időzítő energiatakarékos üzemmódban is
működik.
23HU
A kijelzőn megjelenő
információk
A kijelzőn ellenőrizheti a CD lemez vagy
a műsorszám lejátszásából eltelt időt, valamint
a hátralevő időt.
Ha CD-TEXT lemezt, vagy MP3 audio fájlokat
tartalmazó lemezt helyez a készülékbe,
ellenőrizheti a lemezen rögzített információkat,
pl. a címeket. A készülék felismeri a CD-TEXT
lemezt, és a kijelzőn megjelenik a „CD-TEXT”
felirat.
A készülék felismeri az MP3 lemezt is, és
a kijelzőn megjelenik az „MP3” felirat.
A hátralevő lejátszási idő és
a címek ellenőrzése (CD/MP3)
Normál lejátszás közben nyomja meg
ismételten a DISPLAY gombot.
A gomb többszöri megnyomására a kijelzés az
alábbiak szerint ciklikusan változik:
Az éppen játszott műsorszám száma és
a műsorszámból eltelt idő t Az éppen játszott
műsorszám száma és a hátralevő idő vagy
a „– –.– –” kijelzés1) t Az éppen játszott
lemezből hátralevő idő vagy a „– –.– –”
kijelzés1) t Műsorszám címe (csak CD-TEXT
lemeznél vagy MP3 műsorszámokat2)
tartalmazó lemeznél) t Album címe (csak
MP3 műsorszámokat tartalmazó lemeznél) t
Órakijelzés (nyolc másodpercig) t Mély
hangszín (nyolc másodpercig) t Magas
hangszín (nyolc másodpercig)
1)
2)
Csak az MP3 műsorszámokat tartalmazó
lemezeknél.
Ha 1-es vagy 2-es verziójú ID3 mezővel rendelkező
audio fájlt játszik le, az ID3 mező megjelenik, de
csak a műsorszám címére vonatkozó információ.
A teljes lejátszási idő és
a címek ellenőrzése (CD/MP3)
Állj üzemmódban nyomja meg a DISPLAY
gombot ismételten.
A gomb többszöri megnyomására a kijelzés az
alábbiak szerint változik:
24HU
x Normál lejátszási üzemmódban
(CD/MP3)
TOC kijelzés1), vagy a lemezen levő albumok
száma2), vagy az aktuális albumban levő
műsorszámok száma3) t A lemez címe4) vagy
a kötet címke5) vagy az album címe5) t
Órakijelzés (nyolc másodpercig) t Mély
hangszín (nyolc másodpercig) t Magas
hangszín (nyolc másodpercig)
1)
TOC = Tartalomjegyzék; megjeleníti a lemezen
levő műsorszámok számát és a lemez teljes
lejátszási idejét.
2)
MP3 audio fájlokat tartalmazó lemezeknél, normál
lejátszási üzemmódban vagy véletlen sorrendű
lejátszási üzemmódban.
3)
MP3 audio fájlokat tartalmazó lemezeknél,
„ALBM” üzemmódban vagy „ALBM SHUF”
üzemmódban.
4)
CD-TEXT információkat tartalmazó lemezeknél.
5)
Az MP3 audio fájlokat tartalmazó lemezek
lejátszásakor az album címek és a kötet címke nem
mindig jelennek meg, a lejátszási üzemmódtól
függően.
Egyes lemezeknél a CD-TEXT információk nem
mindig jelennek meg.
x Programozott lejátszási üzemmódban
(CD/MP3)
A program utolsó műsorszámának a száma és
a program teljes lejátszási ideje t A
programban szereplő műsorszámok száma
(nyolc másodpercig) t A lemez címe1) vagy
a kötet címke2) t Órakijelzés (nyolc
másodpercig) t Mély hangszín (nyolc
másodpercig) t Magas hangszín (nyolc
másodpercig)
1)
2)
CD-TEXT információkat tartalmazó lemezeknél.
MP3 audio fájlokat tartalmazó lemezeknél.
Az állomásnév ellenőrzése
(TUNER)
Rádióhallgatás közben nyomja meg
a DISPLAY gombot.
A DISPLAY gomb többszöri megnyomására
a kijelzőn az alábbi információk váltják egymást:
Állomásnév t Frekvenciaérték t Órakijelzés
(nyolc másodpercig) t Mély hangszín beállítás
(nyolc másodpercig) t Magas hangszín
beállítás (nyolc másodpercig)
Opcionális berendezések
Opcionális berendezések csatlakoztatása
A rendszer tökéletesebb kihasználása érdekében külön megvásárolható külső berendezéseket is
csatlakoztathat a készülékhez. Olvassa el a csatlakoztatott külső berendezés használati útmutatóját is.
Opcionális digitális berendezés
Az opcionális digitális berendezés
digitális bemenetéhez
Opcionális berendezések
Az opcionális analóg berendezés
audio kimenetétől
Opcionális analóg berendezés
A DIGITAL (OPTICAL) OUT
kimenet
Ehhez az aljzathoz csatlakoztassa az opcionális
digitális berendezést (pl. MD készüléket)
digitális optikai kábellel (négyszögletes
csatlakozó, nem tartozék). Ennél
a csatlakoztatási módnál a hifi rendszer műsorát
digitális formában rögzítheti a csatlakoztatott
digitális berendezéssel.
B VIDEO/MD IN bemenetek
Ehhez az aljzathoz csatlakoztasson opcionális
analóg berendezést (pl. MD készüléket vagy
videomagnót) hangfrekvenciás kábel (nem
tartozék) segítségével. Ennél a csatlakoztatási
módnál a csatlakoztatott berendezés műsorát
meghallgathatja a hifi rendszeren keresztül.
Megjegyzés
MP3 audio műsorszámok lejátszásakor nem jelenik
meg digitális jel ezen az aljzaton.
25HU
A csatlakoztatott
berendezés műsorának
hallgatása
1
Csatlakoztassa a készülékeket
a megfelelő csatlakozókábelekkel.
Lásd az „Opcionális berendezések
csatlakoztatása” c. fejezetet a 25. oldalon.
2
Nyomja meg a VIDEO/MD gombot
a készüléken a VIDEO vagy MD
üzemmód kiválasztásához.
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott
berendezésen.
Megjegyzés
Ha a hang torz vagy túl hangos a „VIDEO” üzemmód
kiválasztásakor, vagy vissza kíván kapcsolni az „MD”
üzemmódra, hajtsa végre a következőkben leírt
eljárást.
Hasznos tudnivaló
Ha a VIDEO/MD gombbal nem tudja kiválasztani az
„MD” üzemmódot, nyomja meg a ?/1 gombot,
mialatt lenyomva tartja a VIDEO/MD gombot
(a készülék legyen bekapcsolva). A „VIDEO”
üzemmód „MD” üzemmódra vált, és a kijelzőn
megjelenik az „MD” felirat. Ha vissza kíván kapcsolni
a „VIDEO” jelzésre, hajtsa végre ismét ezt az eljárást.
26HU
Felvételkészítés
a csatlakoztatott
berendezéssel
Digitális felvétel készítése
1
2
Csatlakoztassa a készülékeket
a megfelelő digitális optikai
csatlakozókábelekkel.
Kezdje el a felvételkészítést.
Olvassa el a csatlakoztatott
berendezés használati
útmutatóját is.
Megjegyzés
Digitális felvételt csak lemezről készíthet. Nem lehet
azonban digitális felvételt készíteni MP3 audio
műsorszámokról, valamint másolás elleni védelemmel
ellátott lemezekről.
Általános jellegű problémák
Hibaelhárítás
Problémák és
megoldások
Ha a készülék működésében rendellenességet
észlel, az alábbiak szerint járjon el:
1 Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel és
a hangsugárzó vezetékek csatlakoztatása
megtörtént-e, és megfelelő-e.
2 Ellenőrizze az alábbi hibalistát, és hajtsa
végre a tanácsolt hibaelhárító műveletet.
Ha az alábbi ellenőrzések végrehajtása után is fennáll
az adott hibajelenség, forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
Ha villog a ?/1 jelző.
A kijelzőn a „– –:– –” jelzés jelenik meg.
• Áramszünet fordult elő. Állítsa be újra a pontos
időt (8. oldal), és végezze el újból az időzítéseket
(21. és 22. oldal).
Az órabeállítás/tárolt rádióállomások/
időzítő beállítások törlődtek.
• Hajtsa végre újból az alábbi lépéseket:
– „Az óra beállítása” (8. oldal).
– „Rádióállomások tárolása” (12. oldal).
– „A beállítások ellenőrzése” (21. és 22. oldal).
– „Időzített felvételek készítése a rádióról”
(22. oldal).
Nincs hang.
• Ha a készülék rendelkezik feszültségválasztó
kapcsolóval, ellenőrizze, hogy a megfelelő
helyzetbe van-e kapcsolva.
• Állítsa be a hangerőt a VOLUME + gombbal,
vagy a készüléken a VOLUME szabályzó jobbra
forgatásával.
• Húzza ki a fejhallgatót.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását
(6. oldal).
• Időzített felvétel alatt nem lehet hallgatni
a készüléket.
Csak az egyik csatorna szól, vagy
kiegyensúlyozatlan jobb- és baloldali
hangerő.
• A hangsugárzókat szimmetrikusan helyezze el.
• A tartozék hangsugárzókat csatlakoztassa.
Erős zúgás vagy zaj.
• Távolítsa el a zajt okozó készüléket a hifi rendszer
közeléből.
• Csatlakoztassa a készüléket egy másik
konnektorhoz.
• Szereljen egy kereskedelemben kapható,
szabványos zajszűrőt a hálózati vezetékre.
Az időzítőt nem lehet beállítani.
• Állítsa be a pontos időt (8. oldal).
Az időzítő nem működik.
• Ellenőrizze az időzítő beállítását, és állítsa be
a pontos időt (21. és 21. oldal).
• Törölje az időzített kikapcsolási funkció
beállítását (20. oldal).
(folytatás a következő oldalon)
27HU
Hibaelhárítás
Azonnal húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóját, és ellenőrizze az alábbiakat:
• Rendelkezik-e a készülék
feszültségválasztó kapcsolóval, és az
a megfelelő állásba van-e kapcsolva?
Ellenőrizze a használat helyén
rendelkezésre álló hálózati feszültség
értékét, és azt, hogy a feszültségválasztó
kapcsoló ennek megfelelő állásba van-e
kapcsolva.
• A + és – hangsugárzó vezetékek nincsenek
rövidre zárva?
• A szállított hangsugárzókat használja?
• Valami akadályozza a szellőzést
a készülék hátoldalán?
Ha az összes lehetőséget ellenőrizte, és
a hibát sikerült elhárítania, várja meg, amíg
a ?/1 jelző villogása megszűnik, majd
csatlakoztassa a készüléket a hálózatra, és
kapcsolja be. Ha a jelző még mindig villog,
vagy ha a hiba okát nem sikerült a fentiek
alapján megtalálnia, forduljon a legközelebbi
Sony márkaszervizhez.
A kijelző villogni kezd, amint bedugja
a hálózati csatlakozót a konnektorba, pedig
még be sem kapcsolta a készüléket (lásd
„A rendszer csatlakoztatása” c. fejezet
4. lépését a 6. oldalon).
• Nyomja meg a ?/1 gombot (amikor a készülék ki
van kapcsolva) a bemutató kikapcsolásához.
A távvezérlő nem működik.
• Valamilyen akadály van a távvezérlő és
a készülék között.
• Vigye közelebb a távvezérlőt a készülékhez.
• A távvezérlőt fordítsa a készülék távvezérlés
érzékelője felé.
• Cserélje ki mindkét elemet (R6/AA méret).
• Tegye távolabb a készüléket a fluoreszcens
fényforrástól.
A készüléket nem lehet bekapcsolni, hiába
nyomja meg a ?/1 gombot.
• Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a készüléket
a hálózatra.
TV színhibák fordulnak elő.
• Kapcsolja ki a TV-t, majd 15–30 perc múlva
kapcsolja be újból. Ha még mindig színhibák
fordulnak elő, tegye a hangsugárzókat távolabb
a TV készüléktől.
CD/MP3 lejátszás
A lemezfiók nem nyílik ki, és a „LOCKED”
felirat olvasható.
• Keresse fel a legközelebbi Sony márkaszervizt.
A lemezfiók nem záródik be.
• A lemezt nem pontosan helyezte be.
• A lemezfiókot mindig a készüléken található CD
Z gombbal zárja be. Ha kézzel próbálja betolni,
megrongálhatja a lejátszót.
A lemezt nem adja ki a lejátszó.
• CD szinkronfelvétel alatt a lemezt nem lehet
kivenni. Állítsa le a szinkronfelvételt a x
gombbal, és ezután nyomja meg a CD Z gombot
a lemez kiadásához.
• Keresse fel a legközelebbi Sony márkaszervizt.
A lejátszás nem indul el.
• Nyissa ki a lemezfiókot, és győződjön meg róla,
hogy van a lejátszóban lemez.
• A lemez szennyezett, tisztítsa meg (31. oldal).
• Tegyen be egy másik lemezt.
• Olyan lemezt helyezzen be, amelyet a készülék le
tud játszani.
• A lemezt nem pontosan helyezte be.
• A lemezt fordítva helyezte a lemezfiókra.
• Páralecsapódás fordult elő a lemezen. Vegye ki
a lemezt, törölje le, és hagyja bekapcsolva
a készüléket addig, amíg a nedvesség elpárolog.
• Indítsa el a lejátszást a N gombbal.
28HU
A lemez lejátszása csak lassan indul el.
• Válassza ki a „CD POWER ON” beállítást a CD
bekapcsolás-vezérlési funkcióval (13. oldal).
Hangkimaradás fordul elő.
• Tisztítsa meg a lemezt (31. oldal).
• Tegyen be egy másik lemezt.
• A készüléket stabil, rázkódásmentes felületen
helyezze el.
• Tegye a készüléktől távolabb a hangsugárzókat,
pl. külön állványra. Ha sok mélyhangot
tartalmazó zenét hallgat magas hangerőn,
a hangsugárzók által keltett rezgés
hangkimaradást okozhat.
A lejátszás nem az első műsorszámmal
kezdődik.
• Nyomja meg a PLAY MODE gombot ismételten,
hogy a „PGM” és „SHUF” jelzés eltűnjön
a kijelzőről. A készülék visszakapcsol normál
lejátszásra.
MP3 fájlok nem játszhatók le.
• A felvételt nem az ISO 9660 1-es, vagy 2-es szintű
szabványnak, vagy a kiterjesztett Joliet
formátumnak megfelelően készítette el.
• Nem egészítette ki a fájlnevet az „.MP3”
kiterjesztéssel.
• A fájlok nem MP3 formátumúak.
• A készülék csak MPEG 1, 2, 2.5 Audio Layer-3
fájlokat tud lejátszani.
Az MP3 fájlok lejátszásának elindításához
hosszabb idő kell.
• A következő lemezek esetében a lejátszás
elindítása tovább tart a szokásosnál:
– Ha a lemez nagyon sok albumot és fájlt
tartalmaz.
– Bonyolult fastruktúrájú lemez esetében.
Az album cím, a műsorszám cím és az ID3
mező nem jelenik meg helyesen.
• A felvételt az ISO 9660 1-es, vagy 2-es szintű
szabványnak, vagy a kiterjesztett Joliet
formátumnak megfelelően készítse el.
• Az ID3 mező nem 1-es vagy 2-es verziójú.
Tuner
Erős zaj hallható / az állomásokat nem lehet
behangolni.
• Állítsa be a megfelelő hullámsávot és
a frekvenciát (12. oldal).
• Csatlakoztassa megfelelően az antennát (6. oldal).
• Keressen egy olyan helyet és helyzetet, ahol
a vétel jó, és állítsa fel újból az antennát. Ha
a vétel nem javítható ezzel a módszerrel,
csatlakoztasson külső antennát.
• A mellékelt FM antenna teljes hosszában veszi
a jeleket, ezért terítse ki teljesen.
• Helyezze az antennát a lehető legtávolabb
a hangsugárzó vezetékektől.
• Az AM antenna vezetéke leszakadt az
antennaállványról, forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz.
• Kapcsolja ki a közelben lévő elektromos
készülékeket.
• Válassza ki a „CD POWER OFF” beállítást a CD
bekapcsolás-vezérlési funkcióval (13. oldal).
Magnó
A nN gomb megnyomása után
mechanikus zaj hallható, megjelenik
a kijelzőn az „Eject” felirat, és a készülék
automatikusan készenléti üzemmódba
kapcsol.
• Tegye be helyesen a kazettát.
A magnó nem készít felvételt, és nem
játssza le a kazettát, illetve a hangerő
alacsony.
• A fejek elszennyeződtek. Tisztítsa meg
(32. oldal).
• A felvevő/lejátszó fej felmágneseződött.
Mágnesezze le (32. oldal).
A szalag törlése nem tökéletes.
• A felvevő/lejátszó fej felmágneseződött.
Mágnesezze le (32. oldal).
Erőteljes nyávogás vagy hangkiesések
fordulnak elő.
• A hajtótengely vagy a nyomógörgők
elszennyeződtek. Tisztítsa meg (32. oldal).
A magnó nem készít felvételt.
• Nincs kazetta a magnóban.
• A kazetta törlésvédett. Ragassza le a nyílást
ragasztószalaggal (32. oldal).
• A szalag a végére ért.
Külső berendezések
Nincs hang.
• Olvassa el az Általános jellegű problémák című
fejezet „Az órabeállítás/tárolt rádióállomások/
időzítő beállítások törlődtek.” bekezdését a 27.
oldalon, és ellenőrizze a lehetséges problémákat.
• Csatlakoztassa megfelelően a külső berendezést
(25. oldal), és ellenőrizze:
– a vezetékeket megfelelően csatlakoztatta-e.
– a csatlakozódugókat ütközésig betolta-e az
aljzatokba.
• Kapcsolja be a csatlakoztatott berendezést.
• Olvassa el a csatlakoztatott berendezés kezelési
útmutatóját, és indítsa el a lejátszást.
• Nyomja meg a FUNCTION gombot ismételten,
hogy a kijelzőn az „MD” vagy „VIDEO” jelzés
legyen látható (26. oldal).
A hang torz.
• Csökkentse a csatlakoztatott berendezés
hangerejét.
Ha az előzőekben nem
részletezett probléma merül fel,
állítsa vissza az eredeti gyári
beállítási értékeket
a következőképpen:
1 Húzza ki a hálózati csatlakozó kábelt
a konnektorból.
2 Csatlakoztassa ismét a berendezést
a hálózatra.
3 A ?/1 gomb megnyomásával kapcsolja be
a készüléket.
4 Nyomja meg egyszerre a x, DIMMER és
?/1 gombokat a készüléken.
A készülék automatikusan visszaáll a gyári
beállítási értékekre. Az összes olyan beállítás,
melyet Ön végzett – pl. tárolt rádióállomások,
óra, időzítő – törlődik.
29HU
Hibaelhárítás
Nem fogható sztereóban az FM sztereó
program.
• Nyomja meg az FM MODE gombot, hogy
a kijelzőről eltűnjön a „MONO” felirat.
A lejátszás zajos, vagy a magas tartomány
kiesik.
• A felvevő/lejátszó fej felmágneseződött.
Mágnesezze le (32. oldal).
Üzenetek
A kijelzőn a következő üzenetek jelenhetnek
meg vagy villoghatnak a készülék működtetése
közben.
CD/MP3
No Disc
Nincs lemez a lejátszóban.
OVER
Elérte a lemez végét, mialatt lenyomva tartotta
a M gombot lejátszás alatt vagy szünet
üzemmódban.
Push STOP!
Lejátszás alatt megnyomta a PLAY MODE gombot.
Step Full!
25 vagy annál több műsorszámot (programlépést)
próbált meg beprogramozni.
TAPE
No Tab
Nem lehet felvételt készíteni a kazettára, mert
a lemezkét kitörte a kazetta éléről.
No Tape
Nincs kazetta a készülékben.
TIMER
OFF TIME NG!
Az ébresztési vagy időzített felvételkészítési
funkciónál a bekapcsolási és a kikapcsolási idő
megegyezik.
PUSH SELECT!
Megpróbálta beállítani az órát vagy az időzítőt az
időzített művelet közben.
SET CLOCK!
Megpróbálta beállítani az időzítőt, holott az órát
még nem állította be.
SET TIMER!
Megnyomta a CLOCK/TIMER SELECT gombot,
mielőtt beállította az időzítőt.
30HU
Egyéb információk
Biztonsági előírások
Üzemi feszültség
A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy
a használat helyén rendelkezésre álló hálózati
feszültség megegyezik-e a készülék üzemi
feszültségével.
Néhány szó a biztonságról
• A készülék kikapcsolt állapotban is feszültség alatt
van, ha a hálózati csatlakozó be van dugva
a konnektorba!
• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket,
a hálózati csatlakozódugót húzza ki a konnektorból.
Kihúzásnál ne a kábelt fogja meg, hanem a dugót!
• Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha bármilyen
folyadék vagy tárgy kerül a belsejébe. Húzza ki
a hálózati csatlakozódugót a konnektorból, és
forduljon szakemberhez.
• A hálózati kábel cseréjét kizárólag szakképzett
személlyel végeztesse.
Elhelyezés
A túlzott felmelegedésről
• A készülék használat közben felmelegszik, ez nem
hibajelenség.
• A belső felmelegedés megakadályozása érdekében
a készüléket úgy helyezze el, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte.
• Ha folyamatosan nagy hangerővel hallgatja
a készüléket, a készülék külső burkolata jelentősen
felmelegszik. Ilyenkor ne nyúljon a készülékhez,
nehogy megégesse magát.
• Üzemzavar megelőzése érdekében ne takarja le
a hűtőventillátor szellőzőnyílásait.
Ez a hangsugárzó rendszer nem rendelkezik mágneses
árnyékolással, így előfordulhat, hogy a TV képen
mágneses torzulást okoz. Ha képtorzítás lépne fel,
kapcsolja ki a TV készüléket, majd 15–30 perc múlva
kapcsolja be ismét.
Ha a hiba továbbra is fennáll, vigye távolabb
a hangsugárzókat a TV készüléktől.
A működtetésről
• Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi,
továbbá ha túlságosan nedves helyen tárolja, pára
csapódhat le a CD-játszó lencséjén. A készülék
ekkor működésképtelen. Vegye ki a CD lemezt,
hagyja a készüléket bekapcsolva, és várjon kb. 1 órát,
hogy a lecsapódott nedvesség elpárologjon.
• Ha szállítja a készüléket, vegye ki belőle
a lemezeket.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy
problémája merül fel, keresse fel a legközelebbi Sony
kereskedést.
A CD lemezek kezelése
• Lejátszás előtt a lemezeket tisztítókendővel törölje
át. A törlést a lemez közepétől kezdve kifelé,
sugárirányban haladva végezze.
• Ne használjon semmilyen oldószert (pl. benzin,
hígító), háztartási tisztítószert, vagy az analóg
hanglemezekhez használt antisztatizáló sprayt.
• Óvja a lemezeket erős napfénytől, és ne helyezze
hősugárzó vagy fűtőtest közelébe. Ne felejtse
a lemezeket tűző napon parkoló gépkocsiban.
• Ne használjon olyan lemezt, amelynek a külső
peremén védőgyűrű található. Az ilyen lemez
üzemzavart okozhat.
• Ha a lemez feliratos felületén ragasztó vagy hasonló
ragadós anyag található, illetve ha a feliratot
speciális tintával készítették el, ezek a belső
szerkezeti egységekhez hozzáragadva
meghibásodást vagy a lemez beszorulását
okozhatják. Behelyezés előtt mindig ellenőrizze,
hogy nincs-e ragadós anyag a lemez felületén.
Ne használja az alábbi típusú lemezeket:
– Olyan kölcsönzött vagy használt lemezek,
melyeknél a lemezre ragasztott címke alól
kifolyt a ragasztó. Ellenőrizze, hogy a címke
széle ragad-e.
– Olyan lemezek, melyekre ragadós tintával
nyomtatták a feliratot, és ez tapintással is
érzékelhető.
• Különleges alakú (szív formájú, négyszögletű,
csillag alakú) lemezeket nem lehet ezzel
a készülékkel lejátszani. Ne tegyen ilyen lemezt
a készülékbe, mert a készülék megrongálódhat.
(folytatás a következő oldalon)
31HU
Egyéb információk
• A készüléket vízszintes felületre helyezze.
• • Óvja a készüléket:
– szélsőséges hidegtől és melegtől
– portól, piszoktól
– nedvességtől
– rázkódástól
– közvetlen napfénytől.
• A készülék elhelyezésekor figyeljen arra, hogy
a felületet kezelték-e viasszal, olajjal, stb., mert
a készülék a felület elszíneződését okozhatja.
Megjegyzés a hangsugárzó
rendszerhez
A készülék burkolatának tisztítása
Kímélő tisztítószerrel megnedvesített puha ruhával
törölje le a készülék oldalait, kezelőszerveit. Ne
használjon a tisztításhoz súrolóport, súrolószivacsot,
hígítót, benzint, alkoholt.
A kazettára rögzített műsor védelme
Ha a felvételt meg kívánja védeni véletlen törlés ellen,
törje ki a kazetta élén található lemezkéket.
Törje ki
a lemezkét
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy
a CMT-CP555, CMT-CPX22 típusú mikro hifi
rendszerek a 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM
együttes rendeletében előírtak szerint
megfelelnek a következő műszaki
jellemzőknek.
Erősítő
AC 230 V-on, 50/60 Hz-en mérve
CMT-CP555
Amennyiben újra felvételt kíván erre a kazettára
készíteni, ragassza le a nyílásokat ragasztószalaggal.
Mielőtt a kazettát beteszi a magnóba
Feszítse meg a szalagot, nehogy a laza szalag
begyűrődjön és károsodjon.
Kimenőteljesítmény
Tartós kimenőteljesítmény
75 + 75 W
(6 ohm/1 kHz, 10% THD)
(RMS, referencia)
A 90 percnél hosszabb kazettákról
A 90 percnél hosszabb lejátszási idejű kazettákban
használt szalag nagyon vékony, könnyen megnyúlik.
Ilyen kazettákat csak hosszú, folyamatos lejátszáshoz
használjon, amikor nem csévél, és csak ritkán állítja le
a lejátszást, nehogy a szalag begyűrődjön.
A fejek tisztítása
Minden 10 üzemóra után tisztítsa meg a fejeket.
Feltétlenül tisztítsa meg a fejeket fontosabb felvételek
készítése előtt, vagy miután öreg kazettát hallgatott.
A tisztításhoz száraz vagy nedves típusú
tisztítókazettát használjon (nem tartozék). Olvassa
el a tisztítókazettához tartozó útmutatót is.
A fejek lemágnesezése
A fejek és a szalaggal érintkező fém részek
lemágnesezését 20–30 üzemóránként el kell végezni.
A kereskedelemben kapható bármilyen lemágnesező
kazetta használható. Olvassa el a lemágnesező kazetta
kezelési útmutatóját is.
32HU
55 + 55 W
(6 ohm/1 kHz, DIN)
(DIN, névleges)
CMT-CPX22
Kimenőteljesítmény
75 + 75 W
(4 ohm/1 kHz, DIN)
(DIN, névleges)
Tartós kimenőteljesítmény
100 + 100 W
(4 ohm/1 kHz, 10% THD)
(RMS, referencia)
Bemenetek
VIDEO/MD IN
Érzékenység 250/450 mV,
terhelő impedancia
47 kohm
(RCA csatlakozóaljzat)
Kimenetek
DIGITAL (OPTICAL) OUT
Hullámhossz: 660 nm
PHONES (mini jack)
8 vagy több ohmos
fejhallgatók
csatlakoztathatók
SPEAKER
Kizárólag a tartozék
hangsugárzókat használja
SS-CP555S
(CMT-CP555)
SS-CPX22 (CMT-CPX22)
CD-játszó
Rendszer
Lézer
Frekvencia-átvitel
Kompakt lemezes digitális
audio rendszer
Félvezető lézer
(λ = 770–810 nm)
Emisszió: folyamatos
2 Hz–20 kHz (±0,5 dB)
Magnó
AM tuner
Vételi frekvenciasáv
Antenna
Antenna csatlakozó
Középfrekvencia
531–1602 kHz (9 kHz-es
léptetőfrekvencia)
AM keretantenna,
Külső antenna csatlakozó
450 kHz
Hangsugárzók
Első hangsugárzó SS-CP555S a CMT-CP555 típushoz
Rendszer
Kétutas, basszreflexes
Hangszóró egységek
mélysugárzó
15 cm ∅, kónuszos
magassugárzó
2,5 cm ∅, kiegyenlített
dóm típusú
Névleges impedancia
6 ohm
Méretek (szé × ma × mé) 173 × 275 × 265 mm
Tömeg
kb. 3,0 kg/hangsugárzó
Első hangsugárzó SS-CPX22 a CMT-CPX22 típushoz
Rendszer
Kétutas, basszreflexes
Hangszóró egységek
mélysugárzó
15 cm ∅, kónuszos
magassugárzó
2,5 cm ∅, lágy dóm típusú
Névleges impedancia
4 ohm
Méretek (szé × ma × mé) 173 × 275 × 265 mm
Tömeg
kb. 3,9 kg/hangsugárzó
Felvételi rendszer
Frekvencia-átvitel
Egyéb információk
4 sáv, 2 csatorna, sztereó
Type I (Sony) kazettával
50–13 000 Hz (±3 dB)
Szalagsebesség ingadozás ±0,15% W.Peak (IEC)
0,1% W.RMS (NAB)
±0,2% W.Peak (DIN)
Tuner
FM sztereó, FM/AM szuperheterodin tuner
FM tuner
Vételi frekvenciasáv
Antenna
Antenna csatlakozó
Középfrekvencia
87,5–108,0 MHz
(50 kHz-es
léptetőfrekvencia)
FM huzalantenna
75 ohm aszimmetrikus
10,7 MHz
(folytatás a következő oldalon
33HU
Általános jellemzők
Üzemi feszültség
Teljesítményfelvétel
CMT-CP555
CMT-CPX22
Érintésvédelmi osztály:
230 V~, 50/60 Hz
110 W
0,3 W (energiatakarékos
üzemmódban)
65 W
0,3 W (energiatakarékos
üzemmódban)
II
Méretek (szé × ma × mé) kb. 230 × 292 × 355 mm
(a kinyúló részekkel és
kezelőszervekkel együtt)
Tömeg
Erősítő/tuner/magnó/CD-játszó egység:
CMT-CP555
kb. 6,5 kg
CMT-CPX22
kb. 6,1 kg
Mellékelt tartozékok
Távvezérlő (1 db)
Elemek R6 (AA méret)
(2 db)
AM keretantenna (1 db)
FM huzalantenna (1 db)
Hangsugárzó alátétek
(8 db)
Hangsugárzó vezetékek
(2 db)
(csak a CMT-CPX22
típushoz)
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
34HU
A kezelőszervek elhelyezkedése és a hivatkozási oldalak
Hogyan használja ezt az oldalt:
Keresse meg ezen az oldalon a kezelőszervek
helyét, és a készüléknek a használati
útmutatóban megjelölt egyéb részeit.
A kezelőszerv azonosító száma
r
TAPE A/B wh (16, 17, 18)
R
R
A kezelőszerv elnevezése Hivatkozási oldal
A készülék
A gombok leírása
ÁBÉCÉ SORRENDBEN
P-Z
ALBUM +/– (album váltása) qa
(10, 11, 17)
BASS szabályzó (mély hangszín
beállítása) w; (20)
CD (üzemmód választás) wk
(7, 9, 11, 13, 17, 18, 19)
CD SYNC (CD szinkronfelvétel)
ws(17)
A magnó qj (16)
B magnó qg (16, 17, 18)
DIMMER (kijelző sötétítése) wd
(23, 29)
DISC 1–5 (lemez kiválasztás) 3
(9, 10, 11)
DISPLAY (kijelzések
megváltoztatása) wf
(15, 23, 24)
DSGX (dinamikus hangzás)
qs(19)
Kijelzőablak 4
Lemezfiók 9 (9)
PHONES fejhallgató
csatlakozóaljzat qh
Távvezérlés érzékelő 2
TAPE A/B (A/B magnó
kiválasztása) wh (16, 17, 18)
TREBLE szabályzó (magas
hangszín beállítása) ql (20)
TUNER/BAND (rádió üzemmód/
hullámsáv kiválasztás) wj
(12, 14, 18)
TUNING +/– (hangolás) 0
(12, 14)
VIDEO/MD (üzemmód választás)
wg (18, 26)
VOLUME (hangerő szabályzó)
qd
1 2
wk
wj
wh
wg
wf
wd
ws
wa
w;
ql
qk
qj
?/1 (bekapcsolás) 1
(7, 13, 26, 29)
nN (lejátszás) 5
(10, 16, 17, 22)
X (szünet) 6 (10, 16)
x (lejátszás leállítása) 7
(7, 10, 13, 16, 17, 29)
CD Z (CD lemez kiadása) 8 (9)
.m/M>
(műsorszámkeresés/
műsorrészlet keresés/csévélés
hátra/előre) 0 (10, 16)
TAPE Z B (kazettatartó nyitása)
qf (16)
A TAPE Z (kazettatartó nyitása)
qk (16)
z START (felvétel indítás) wa
(17)
3
4
5
6
7
8
9
0
qa
qs
qd
qf
qg
qh
(folytatás a következő oldalon
35HU
Egyéb információk
A-O
A távvezérlő
ÁBÉCÉ SORRENDBEN
A gombok leírása
A–E
F–Z
ALBUM – (album kiválasztás)
qd (10, 11, 17)
ALBUM + (album kiválasztás)
qa (10, 11, 17)
CD (CD üzemmód választás) qk
(9, 11, 19)
CLEAR (törlés) qg(12)
CLOCK/TIMER SELECT (óra/
időzítés ellenőrzése) 2
(21, 22)
CLOCK/TIMER SET (óra/időzítő
beállítása) 3
(8, 21, 22)
DISC SKIP (lemez léptetés) 0
(10, 11)
DISPLAY (a kijelzés
megváltozatása) wa
(15, 23, 24)
ENTER (végrehajtás) 9
(8, 11, 13, 21, 22)
EQ (hangszín beállítás) qf (19)
FM MODE (mono/sztereó
üzemmód kiválasztása) 4
(14)
FUNCTION (üzemmód
választás) 6
(9, 11, 12, 14, 16, 19)
PLAY MODE (lejátszási
üzemmód választás) w;
(9, 11, 16, 17, 18, 22)
REPEAT (ismételt lejátszás) 4
(11)
SLEEP (időzített kikapcsolás) ws
(20)
TAPE (magnó üzemmód
választás) qj (16)
TUNER BAND (rádió üzemmód/
hullámsávválasztás) 5
(12, 14)
TUNER MEMORY
(rádióállomások tárolása) ql
(12)
TUNING MODE (hangolási
üzemmód) w; (12, 14)
VOLUME +/– (hangerő beállítás)
qs (21)
ws
wa
w;
ql
qk
qj
qh
?/1 (bekapcsolás) 1 (7, 21)
m/M (gyorscsévélés/
műsorrészlet keresés hátra/
előre) 7 (10, 16)
N (lejátszás elindítása) 8
(10, 16)
X (szünet) 8 (10, 16)
x (a lejátszás leállítása) 8
(10, 16)
./> (műsorszámkeresés
hátra/előre) qh
(8, 10, 17, 19, 21)
–/+ (hangolás) qh (12)
1
2
3
4
5
6
7
8
qg
9
qf
q;
qd
qa
qs
Sony Corporation
Download PDF