Sony | CMT-DX400A | Sony CMT-DX400A DX400A Mikro Hi-Fi v Használati útmutató

4-295-885-11(1) (HU)
FIGYELMEZTETÉS
Licencek és védjegyek
Ez a rendszer alkalmazza a Dolby*
Digital technológiát.
* A készülék gyártása a Dolby
Laboratories engedélyével történt.
A „Dolby” és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories hivatalos védjegye.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és szabadalmait a Fraunhofer
IIS és Thomson licence alapján használjuk.
A Windows Media a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy egyéb
országokban.
Ez a termék olyan technológiát használ,
amely a Microsoft egyes szellemi
tulajdonjogainak hatálya alá eshet. Ennek
a technológiának a használata vagy
terjesztése ezen terméken kívül tilos
a Microsoft megfelelő engedélye(i) nélkül.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
óvja a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől,
és soha ne helyezzen folyadékkal teli edényt,
például virágvázát a készülékre.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja
el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral,
terítővel, függönnyel stb.
Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.
Micro HI-FI
Component System
(Mikro HI-FI rendszer)
Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készülék
hálózatról való leválasztására, a készüléket
könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék
működésében, azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózati aljzatból.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt
térben (pl. könyvszekrényben vagy beépített
fülkében) elhelyezni és működtetni.
Kezelési utasítás
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt
ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek,
például napfénynek vagy tűznek van kitéve.
A készülék mindaddig feszültség alatt van, amíg
a tápkábelt ki nem húzza a hálózati aljzatból,
még akkor is, ha maga a készülék ki van
kapcsolva.
AZ MPEG-4 VISUAL TERMÉKRŐL: EZ
A TERMÉK AZ MPEG-4 VIZUÁLIS
SZABADALOMCSOMAG ALAPJÁN
A FOGYASZTÓK SZÁMÁRA,
SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI
HASZNÁLATRA, AZ MPEG-4 VIZUÁLIS
SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ OLYAN
VIDEÓK („MPEG-4 VIDEO”)
DEKÓDOLÁSÁRA VAN
ENGEDÉLYEZVE, AMELYEKET EGY
FOGYASZTÓ KÓDOLT SZEMÉLYES ÉS
NEM KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE
SORÁN, ÉS/VAGY AMELYEKET OLYAN
VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL KAPTAK,
AMELY AZ MPEG LA ENGEDÉLYÉVEL
KÉSZÍT MPEG-4 VIDEÓKAT.
SEMMILYEN MÁS KÖZVETLEN VAGY
KÖZVETETT HASZNÁLAT NINCS
ENGEDÉLYEZVE. TOVÁBBI, TÖBBEK
KÖZÖTT A PROMÓCIÓS, BELSŐ ÉS
KERESKEDELMI HASZNÁLATTAL ÉS
AZ ENGEDÉLYEZÉSSEL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK AZ MPEG LA, LLC
CÉGTŐL KAPHATÓK. LÁSD:
http://www.mpegla.com/
Minden más védjegy és bejegyzett védjegy
az illetékes személyek tulajdona. Ebben
a leírásban nem tüntettük fel a TM és a jelet.
Néhány szó az útmutatóról
A „DVD” előfordulhat általános
kifejezésként a DVD VIDEO, DVD-R,
DVD-RW, DVD+R és DVD+RW helyett.
A CD-R és CD-RW formátum helyett
helyenként az „ADAT CD” elnevezés
szerepel.
A DVD-R, DVD-RW, DVD+R
és DVD+RW formátumok
összefoglalóan „ADAT DVD”
elnevezéssel is előfordulhatnak.
Ez az útmutató elsősorban a távirányítóval
elvégezhető műveleteket tárgyalja. Ezek
azonban az egység azonos vagy hasonló
elnevezésű gombjaival is végrehajthatók.
Lejátszható lemezek
®
DVD
DVD VIDEO
DVD-ROM
DVD-R*/DVD-RW*
DVD+R*/DVD+RW*
CD
CD-DA (zenei CD)
CD-ROM
CD-R*/CD-RW*
VIDEO CD
* A készülékkel nem játszhatók le olyan
lemezek, amelyek nincsenek megfelelően
lezárva. További információkért olvassa
el a felvevő eszközhöz kapott
kezelési utasítást.
FIGYELEM!
Optikai eszközöknek a jelen termékkel együtt
történő használata növeli a szemkárosodás
veszélyét.
Ez a készülék
az 1-es
osztályba sorolt
lézeres (CLASS
1 LASER)
termék. Ez
a jelzés a hátlap
külső részén
található.
A rendszer támogatja a FAT12, FAT16
és FAT32 fájlrendszert az USB-eszközöknél.
A rendszer az ADAT DVD, ADAT CD
lemezeken és USB-eszközökön lévő fájlokat
az alábbi korlátozásokkal ismeri fel:
ˋˋlegfeljebb 300 mappa
ˋˋlegfeljebb 648 fájl
A fájlok olvasása a következő esetekben
sokáig tarthat:
ˋˋtúl sok a mappa vagy fájl;
ˋˋaz USB-eszköz memóriakapacitása
nagyon nagy;
ˋˋaz USB-eszköz memóriája töredezett.
Videó
Fájlformátum
Kiterjesztések
Xvid videó
.avi
MPEG4 videó1)
.mp4 vagy .m4v
Zene
Fájlformátum
Kiterjesztések
MP3 (MPEG1 Audio .mp3
Layer 3)2)
WMA
.wma
3)
.m4a
AAC4)
2
HU
Lejátszható fájltípusok
Fájlformátum
Kiterjesztések
JPEG
.jpg, .jpeg
A rendszer biztonságos vezetékelése
ANT
 Antennák
Az antennák beállításakor keresse meg
a megfelelő vételt biztosító helyet és irányt.
Az antennákat a zaj felvételének elkerülése
érdekében tartsa távol a hangszórókábelektől
és a tápkábeltől.
ENN
A támogatott video- és audiokodekek
a következők:
ˋˋVideokodek: MPEG4 Simple Profile
(az AVC nem támogatott.)
ˋˋAudiokodek: AAC-LC (a HE-AAC
nem támogatott.)
2)
Az MP3 PRO formátum nem támogatott.
3)
A WMA DRM, a veszteségmentes WMA
(WMA Lossless) és a WMA PRO
formátum nem támogatott.
4)
Az AAC DRM és a veszteségmentes AAC
(AAC Lossless) formátum nem támogatott.
VIDE
OUTO
SPE
AKE
RS
COM
VIDEPONENT
OO
UT
Ha szükséges, akkor a TV-készülék
csatlakoztatása után állítsa be a [PAL],
[Multi] vagy [NTSC] színrendszert.
Az európai modelleken a [PAL] színrendszer,
míg a latin-amerikai típusokon az [NTSC]
színrendszer van gyárilag beállítva.
Csak a vezetékek lecsupaszított
végét helyezze be.
 Tápellátás
Csatlakoztassa a hálózati csatlakozókábelt
egy fali aljzathoz.
Ha a csatlakozódugóhoz kapott adapter
nem illeszkedik az aljzatba, akkor vegye
le a dugóról az adaptert (csak adapterrel
ellátott típusok esetében).
TV
Videoegység
Készülék
Ha a rendszer és a TV-készülék közé
videolejátszót iktat be, akkor előfordulhat, hogy
a rendszerről érkező videojel megjelenítéskor
zajos lesz. Ne csatlakoztasson videolejátszót
e rendszer és a TV-készülék közé.
Jobb hangszóróhoz
Fali aljzathoz
Bal hangszóróhoz
(Vízszintesen kihúzva.)
AM hurokantenna
(az európai modell kivételével)
Csatlakoztassa a hálózati
csatlakozókábelt egy fali aljzathoz.
2
A rendszer bekapcsolásához nyomja
meg a / gombot.
3
A FUNCTION +/ (vagy az egység
FUNCTION gombjának) ismételt
megnyomásával váltson a DVD/CD
funkcióra.
Automatikus lejátszási funkcióval rendelkező
lemez betöltésekor a lejátszás automatikusan
elindul. A lejátszás leállításához nyomja meg
kétszer a  gombot (vagy az egység
CANCEL  gombját).
5
Ne csatlakoztassa közvetlenül.
FM zsinórantenna
1
4
Videolejátszó csatlakoztatása esetén
Az alábbi ábrának megfelelően csatlakoztassa
a TV-készüléket és a videolejátszót videoés hangkábelekkel (nem tartozék).
Nyomja meg a SETUP gombot leállás
üzemmódban.
Megjelenik a beállítómenü.
Nyomja meg a / gombot egymás
után többször a [Preference Page]
(Beállítás oldal) kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot.
6
Nyomja meg többször a / gombot
a [TV Type] (TV típusa) sor
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
7
A / gomb nyomogatásával
válasszon a [PAL], [Multi] és [NTSC]
színrendszer közül, majd nyomja
meg a
gombot.
8
A beállítómenü kikapcsolásához
nyomja meg a SETUP gombot.
Megjegyzés
A színrendszer előbb leírt módosítása után
a TV-képernyő rövid időre elsötétülhet.
5
6
7
/ (be/készenlét) gomb

Kijelző
PRESET +/ (memória) gomb
 (kitol/behúz) gomb
(USB) port
USB-eszköz csatlakoztatására
használható.
A rendszer be- és kikapcsolása.
/ (be/készenlét)
A rendszer be- és kikapcsolása.
A lemeztálca kitolása és behúzása.
TUNING +/ (hangoló) gomb
A kívánt állomás behangolása.
Lemeztálca
PHONES aljzat
/ (előző/következő) gomb
Műsorszám, fájl vagy fejezet kiválasztása.
AUDIO IN aljzat
/ (visszatekerés/ gyors
előretekerés) gomb
Műsorszámon, fájlon vagy fejezeten
belüli rész kiválasztása.
PROGRAM
Programozott lejátszás aktiválása a DVD/CD
funkcióban, a rádióállomások tárolása rádió
funkcióban.
FUNCTION gomb
REPEAT
Az ismétlődő/véletlen sorrendű lejátszás
aktiválása.
Fejhallgató csatlakoztatására használható.
Külön megvásárolható audioegység
csatlakoztatására szolgál.
Funkció kiválasztása.
FUNCTION +
Sorbarendezett funkciók kiválasztása.
A hangerő szabályzása.
DSGX
A DSGX-effekt be- és kikapcsolása.
DVD TOP MENU
A legfelső DVD-menü megnyitása.
FUNCTION 
Sorbarendezett funkciók kiválasztása.
 DVD MENU
A DVD-menü megnyitása és bezárása.
JPEG-képfájlok lejátszása közben
megnyomva a képek miniatűr méretben
(galéria nézetben) jelennek meg.
CANCEL  (stop) gomb
A lejátszás leállítása, és a leállási pont
(folytatási pont) megjegyzése.
A lejátszásnak a megállási ponttól való
újraindításához (a lejátszás folytatásához)
nyomja meg a  gombot.
A rádióállomások automatikus
hangolásának megszakítása.
9
1
2
A FUNCTION +/ (vagy az egység
FUNCTION gombjának) ismételt
megnyomásával váltson a DVD/CD
vagy USB funkcióra.
DVD/CD: Lemez esetén.
USB: USB-eszköz esetén.
3
TV INPUT
A TV bemeneti forrásának átkapcsolása
a TV-jel és az egyéb bemeneti forrás között.
Ezzel a távirányítóval csak Sony TVkészülékek működtethetők.
4
Nyomja meg meg a  gombot
a lejátszás indításához.
Kurzor pozíciószáma
Kurzor
5
A hangerő szabályozásához nyomja
meg a VOLUME +/ gombot, vagy
állítsa a VOLUME szabályzót
a megfelelő állásba.
Hang lejátszása külön
megvásárolható egységről
Az egység AUDIO IN aljzatán keresztül külső
hanglejátszó egység is csatlakoztatható egy
3,5 mm-es sztereó hangkábellel
(nem tartozék).
ĄĄLemez esetén
Helyezzen egy lemezt a tálcára az egység
 gombjával kitolt tálcára, majd
ugyanezzel a gombbal húzza be a tálcát.
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
(USB) porthoz.
USB-eszköz
A címkével felfelé.
1
A kijelölés mozgatása:
Nyomja meg a  vagy  gombot.
Belépés mappába:
Nyomja meg a
vagy  gombot,
miután a kijelölést a kívánt
mappára állította.
Visszatérés a tartalmazó mappába:
Nyomja meg a
vagy  gombot,
miután a kijelölést a
pontra
állította.
2
A mutató aktuális pozícióját és annak
számát a kijelzőn megjelenő alábbi
információk alapján ellenőrizheti.
[FLD] XXX:
A mutató pozíciószámának ábrázolásával
jelzi, hogy egy mappa van kijelölve
(pl.: „[FLD] 005”).
A hangerő szabályozásához nyomja
meg a VOLUME +/ gombot, vagy
állítsa a VOLUME szabályzót
a megfelelő állásba.
[BACK]:
Azt jelzi, hogy a
Csatlakoztassa a külső egység
hangkimeneti aljzatait ennek a
rendszernek az AUDIO IN aljzatához
a hangkábellel.
A hang lehalkításához nyomja meg
a VOLUME  gombot, vagy forgassa
óramutató járásával ellentétes
irányba a VOLUME szabályzót.
3
A FUNCTION +/ (vagy az egység
FUNCTION gombjának) ismételt
megnyomásával váltson
az AUDIO IN funkcióra.
4
A hangerő szabályozásához nyomja
meg a VOLUME +/ gombot, vagy
állítsa a VOLUME szabályzót
a megfelelő állásba.
Egyéb lejátszási műveletek
A PBC (Playback control; lejátszásvezérlés)
funkciókkal rendelkező VIDEO CD
lejátszásának indításakor megjelenik
a vezérlésre használható PBC menü.
A kívánt szög kiválasztásához lejátszás
közben nyomja meg az ANGLE gombot.
ĄĄLejátszás a PBC használata nélkül
A lejátszást megállítva hosszan nyomja
meg a SHIFT gombot, majd
a számgombokkal válassza ki
a kívánt elemszámot.
Feliratok megjelenítése
(csak DVD VIDEO esetén)
A feliratozás nyelvének kiválasztásához
lejátszás közben nyomja meg
a SUBTITLE gombot.
A kívánt hangformátum kiválasztásához
nyomja meg ismételten az AUDIO
gombot a lejátszás során.
A kép nagyításához nyomja meg egymás
után többször a ZOOM gombot.
A kép kinagyított része mozgatható
a /// gombokkal.
ĄĄDVD lejátszása esetén
Több hangformátumot tartalmazó DVD
VIDEO lemez lejátszásakor válthat a PCM,
Dolby Digital és az MPEG hangformátum
között. Ha a DVD VIDEO különböző nyelvű
számokat tartalmaz, akkor a nyelvet
is módosíthatja.
SHIFT
Tartsa nyomva a rózsaszín számgombok
használatához.
(bevitel)
Beállítások bevitele/jóváhagyása.
VOLUME +/
Hangerő módosítása.
Cím, fejezet, sáv,
jelenet stb. keresése
1
Nyomja meg a
DISPLAY gombot
lejátszás közben.
A TV-képernyőn megjelenik a Display
(Kijelző) menü.
2
A / gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
3
Hosszan nyomja meg a SHIFT
gombot, majd a számgombokkal
ugorjon a kívánt beállításra.
1
2
1
2
Nyomja meg a
DISPLAY gombot
lejátszás közben.
A TV-képernyőn megjelenik
a kiválasztás kijelzője.
Hosszan nyomja meg a SHIFT
gombot, majd a számgombokkal
ugorjon a kívánt számra.
Nyomja meg a
DISPLAY
gombot lejátszás közben.
A TV-képernyőn megjelenik a kiválasztás
kijelzője.
Hosszan nyomja meg a SHIFT
gombot, majd a számgombokkal
ugorjon a kívánt fájlra.
Válassza ki a számokat, amelyeket a kívánt
sorrendben szeretne lejátszani (csak CD-DA
lemezek esetén). Legfeljebb 20 szám lejátszása
programozható.
1
14
15
3
A /// gombokkal válassza
ki a [Start] (Indítás) funkciót
a programozott lejátszáshoz.
A kívánt lejátszási mód kiválasztásához
nyomja meg ismételten a REPEAT
gombot lejátszás közben.
A kiválasztott mód neve megjelenik
a kijelzőpanelen.
„REP CHP”: Az aktuális fejezet ismétlése.
„REP TIT”: Az aktuális cím ismétlése.
„REP ALL”: Az összes cím ismétlése.
„REP TRA”: Az aktuális szám
megismétlése.
„REP OFF”: A rendszer visszatér
a normál lejátszás módba.
„SHUFFLE”: Az összes szám/fejezet/fájl
lejátszása egyetlen egyszer, véletlen
sorrendben.
„SHUF REP”: Véletlen sorrendű lejátszás
ismétlése.
„FOLDER”: Az aktuális mappa lejátszása.
„RANDOM”: Véletlenszerűen kiválasztott
fájl ismétlődő lejátszása az aktuális
mappából. Ebben a módban a készülék
kettőnél többször is lejátszhatja ugyanazt
a fájlt.
„SINGLE”: Az aktuális fájl lejátszása.
„REP ONE”: Az aktuális fájl ismétlése.
„REP FLD”: Az aktuális mappa ismétlése.
Lejátszás programozott
sorrendben
van kiválasztva.
Tartsa nyomva a SHIFT gombot,
majd a számgombokkal adja meg
a kiválasztott szám kétjegyű számát
(pl. a 2. szám esetén „02”).
Ismétlődő/véletlen sorrendű stb.
lejátszás
ĄĄCD lejátszása esetén
ĄĄCD/VIDEO CD lejátszása esetén
Választhat, hogy monaurális vagy sztereó
hangot szeretne-e hallani a hangszórókból.
Monaurális hangbeállítás esetén választhat
a jobb és a bal csatorna között, és a jobb
és bal hangszórón is a kiválasztott csatorna
hangját hallgathatja.
2
ĄĄDVD/VCD lejátszása esetén
ĄĄHang-/videofájl vagy JPEG képfájl
lejátszása esetén
Fájlformátum és XXX:
Az éppen kijelölt fájl formátumát
és pozíciószámát jelzi (pl.: „WMA 002”).
13
A rádiót működtető gombok
PRESET +/
TUNING +/
///
A kijelölés mutatójának mozgatása.
A megjelenített kép nagyítása
DVD VIDEO, VIDEO CD, Xvid-videó,
MPEG4-videó vagy JPEG-kép megjelenítése
közben lehetőség van a megjelenített kép
nagyítására és visszaállítására.
A hang módosítása
 (lejátszás)
 (szünet)
 (leállítás)
12
PBC funkciókkal rendelkező
VIDEO CD lejátszása
Szögek módosítása (csak DVD
VIDEO esetén)
/ (előző/következő)
/ (gyors hátra-/előretekerés)
/ (lassú hátra-/előretekerés)
Szüneteltetés közben megnyomva
a lassított lejátszást aktiválja.
MUTING
A hang elnémítása és a némítás kikapcsolása.
11
Válassza ki a kívánt fájlt
a megjelenített fájllistából.
Töltse be az adathordozót.
ĄĄUSB-eszköz esetén
TIME
Az időadatok megjelenítése és formátumának
váltása lejátszás közben.
SLEEP
A kikapcsolás időzítőjének beállítása.
10
Fájlok lejátszása lemezről/
USB-eszközről
A FUNCTION +/ (vagy az egység
FUNCTION gombjának) ismételt
megnyomásával váltson
a DVD/CD funkcióra.
DIMMER
A kijelző fényerejének módosítása.
A lejátszást működtető gombok
ANGLE
Másik kameraszögre váltás, ha több szög
van rögzítve a DVD VIDEO lemezen.
EQ
Hanghatás kiválasztása.
ZOOM
DVD VIDEO, VIDEO CD, Xvid-videó,
MPEG4-videó vagy JPEG-kép megjelenítése
közben a megjelenített kép nagyítására és
visszaállítására használható. A kép kinagyított
része a /// gombokkal mozgatható.
DISPLAY
A kijelző menüjének megnyitása és bezárása.
SUBTITLE
A feliratozás nyelvének kiválasztása
különböző nyelvű feliratozás esetén.
A DSGX-effekt be- és kikapcsolása.
 (szünet) gomb
Lejátszás szüneteltetése. A lejátszás
újraindításához nyomja meg újra.
SETUP
A beállítási menü megnyitása és bezárása.
AUDIO
Audio-jelformátum kiválasztása, ha több
audiojel is elérhető.
Az FM-vételi (monaurális vagy sztereó)
mód kiválasztása FM sztereó rádióállomások
hallgatása közben.
Az AM-vétel javítása, ha az AM program
állandó zajjal terhelt
(az európai modell kivételével).
Számgombok
A műsorszámok/fejezetek számai,
a tárolt rádióállomások stb. bevitele.
A lejátszás elindítása vagy újraindítása
(a lejátszás folytatása).
Lejátszás lemezről
8
TV / (be/készenlét)
A TV-készülék be- és kikapcsolása.
Ezzel a távirányítóval csak Sony TVkészülékek működtethetők.
Távvezérlő
 (lejátszás) gomb
4
Csatlakoztassa a TV-készülék videobemeneti
aljzatát az egység VIDEO OUT aljzatához
a kapott videokábellel.
 Hangszórók
VOLUME (hangerő-) szabályzó
Helyezzen egy lemezt a tálcára, majd
nyomja meg az egység  gombját
a lemeztálca behúzásához.
A lemeztálca behúzása után
automatikusan elindul a lejátszás.
Ha a lejátszás nem indul
el automatikusan, akkor nyomja
meg a  gombot.
Színrendszer beállítása
 Feszültségválasztó
Helyezze be a két AA méretű R6-os elemet
az alábbi ábrán látható polaritásnak
megfelelően.
A távirányító érzékelője
DSGX gomb
3
A hangszórók csúszásának megelőzése
érdekében helyezze fel a kapott talpakat
a hangszórók alsó felületének sarkainál.
A feszültségválasztóval felszerelt típusokon
állítsa a VOLTAGE SELECTOR kapcsolót
a helyi hálózati feszültségnek megfelelő állásba.
Előre beállított állomás kiválasztása.
Nyomja meg az egység  gombját
a lemeztálca kitolásához.
A TV-készülék
csatlakoztatása
Ha jobb minőségű videoképet szeretne kapni,
akkor csatlakoztassa a TV-készülék vagy
projektor komponens videobemeneti
aljzataihoz az opcionális komponens
videokábellel. Ha a TV alkalmas progresszív
jel fogadására, akkor állítsa be a progresszív
keresési módot a 20. oldal „[Progressive]
(Progresszív)” pontja alapján.
A távirányító előkészítése
Előlap
2
A hangszórótalpak
felhelyezése
 COMPONENT VIDEO OUT aljzatok
Az európai vásárlók számára:
<http://support.sony-europe.com/>
Latin-amerikai vásárlók számára:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Részek és kezelőszervek
1
4
 VIDEO OUT aljzat
A
Megjegyzések
A formátumtól, a kódolás módjától
és a rögzítési feltételektől függően
előfordulhat, hogy a rendszer egyes
fájlokat nem játszik le.
Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök
nem működnek ezzel a rendszerrel.
A rendszer támogatja az ISO 9660 Level 1/
Level 2 és Joliet előírásait az ADAT CD
lemezeknél.
A rendszer támogatja az UDF (Universal
Disk Format) formátumot az ADAT DVD
lemezeknél.
DualDisc lemezekkel kapcsolatos
megjegyzés
A DualDisc olyan kétoldalas lemez, amelynek
egyik oldalán DVD-anyag, a másik oldalán
pedig digitális hanganyag található. E termék
lejátszása nem garantált, mivel a hanganyagot
tartalmazó oldal nem felel meg a Compact
Disc (CD) szabványnak.
Csatlakoztassa a TV-készülék vagy projektor
videobemeneti aljzatához.
A kompatibilis USB-eszközökről az alábbi
webhelyeken tájékozódhat.
1)
Megjegyzés a többmenetes CD-ről
A többmenetes lemezeknek csak az első
menete játszható le.
Másolásvédett technológiával
rendelkező zenei lemezek
Ezt a terméket a Compact Disc (CD)
szabványnak megfelelő lemezek lejátszására
tervezték. Egyes lemezgyártók a közelmúltban
másolásvédett technológiával ellátott zenei
lemezeket kezdtek forgalmazni. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy e lemezek között lehetnek
olyanok, amelyek nem felelnek meg a CD
szabványnak, és ezért elképzelhető, hogy ezzel
a készülékkel nem játszhatók le.
3
A rendszerrel kompatibilis
USB-eszközök
Fénykép
Terület (csak DVD VIDEO)
A rendszer területkódja az egység hátlapjára
van nyomtatva, és csak ezzel egyező
területkóddal vagy ALL szimbólummal
felcímkézett DVD VIDEO (csak lejátszható)
lemezt lehet lejátszani.
Megjegyzés a lejátszás működtető
gombjairól
Gyakran előfordul, hogy a szoftverek gyártói
szándékosan korlátozzák a DVD lejátszási
műveleteit. Mivel ez a rendszer a DVD
lemezeket a tartalomnak megfelelően játssza
le, egyes lejátszási funkciók hiányozhatnak.
©2011 Sony Corporation
CMT-DX400A
Megjegyzés a kétrétegű DVD lemezekről
A lejátszás képe és hangja a rétegek váltásakor
rövid időre megszakadhat.
Nem lejátszható lemezek
Blu-ray lemezek
HD DVD-k
DVD-RAM-ok
DVD Audio lemezek
PHOTO CD-k
Super Audio CD-k
CD-Extra lemezek adatsávja
DualDisc lemezek hanganyagot tartalmazó
oldala
VR (videofelvétel) módú DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
CPRM (Content Protection for Recordable
Media)-kompatibilis, „Copy once”
(Egyszer másolható) jelzéssel ellátott
tartalmat hordozó DVD-R/RW.
Nyomja meg a PROGRAM gombot.
A TV-képernyőn megjelenik a Program
(Programozás) menü.
Megjegyzés
A választható módok és sorrendjük
a lemeztől vagy a fájltól függenek.
16
folytatás 
A hang beállítása
A lemezre/fájlra vonatkozó
információk megtekintése
Dinamikusabb hang előállítása
Az aktuális cím, fejezet vagy szám lejátszási
és hátralévő ideje is ellenőrizhető. Videofájlok
lejátszása közben az időadatok is
megtekinthetők.
Lejátszás közben a DSGX gomb ismételt
megnyomásával tudja be- és kikapcsolni
a DSGX (Dynamic Sound Generator X-tra)
funkciót.
Az alapértelmezett beállítás alá van húzva.
„DSGX ON”: Dinamikusabb
hang előállítása.
„DSGX OFF”: A DSGX funkció
kikapcsolása.
Lejátszás közben nyomja meg többször
egymás után a TIME gombot.
A megjelenített elem a gomb minden
megnyomásakor változik. A megjeleníthető
elemeket a lejátszott forrás határozza meg.
Hangszínszabályzó-beállítás
kiválasztása
Nyomja meg az EQ gombot a lejátszás
során addig, amíg a kívánt mód meg
nem jelenik a kijelzőn.
Az alapértelmezett beállítás alá van húzva.
„ROCK”: kiemelt alacsony és magas
hangtartomány nagyhatású
filmeffektusokhoz és hangulathoz.
Kiváló akciófilmekhez és rockzenéhez.
„JAZZ”: Tiszta közepes és magas
tartomány. Olyan hangulatot teremt,
mintha egy igazi klubban lenne, szemben
az előadóval. Kiváló dzsessz hallgatásához
és színdarabok megnézéséhez.
„CLASSIC”: Ideális komolyzenéhez és
élő koncertek megnézéséhez DVD-n.
„FLAT”: Egyenletes és tiszta hangzásmód.
Vevőegység használata
Tárolt rádióállomás hallgatása
1
Az európai modellen nem érhető
el az AM-vétel.
Rádióállomások beállítása
Összesen 20 FM-állomás és 10 AM-állomás
programozható be. Ezután a tárolt állomások
bármelyikét egyszerűen kiválaszthatja
a megfelelő előre beállított szám
kiválasztásával.
1
2
3
4
5
2
A FUNCTION +/ (vagy az egység
FUNCTION gombjának) ismételt
megnyomásával váltson az „FM”
vagy „AM” funkcióra.
3
Indítsa el a hangolást a TUNING +/
gomb legalább 2 másodpercig tartó
nyomva tartásával, amíg a készülék
meg nem találja a kívánt
rádióállomást.
A kijelzőn megjelenik a „SEARCH +”
vagy „SEARCH ” felirat, és látható
marad, amíg a készülék nem talál egy
megfelelő jelerősségű rádióállomást.
Ha RDS-szolgáltatásokat nyújtó állomást
hangol be, akkor az adó neve megjelenik
a kijelzőn (csak az európai modellen).
A FUNCTION +/ (vagy az egység
FUNCTION gombjának) ismételt
megnyomásával váltson az „FM”
vagy „AM” funkcióra.
Az adó beállítási számának
kiválasztásához nyomja meg
a PRESET +/ gombot, vagy tartsa
nyomva a SHIFT gombot, majd
nyomja meg a megfelelő
számgombokat.
A hangerő szabályozásához nyomja
meg a VOLUME +/ gombot, vagy
állítsa a VOLUME szabályzót
a megfelelő állásba.
Hasznos tanácsok
Ha egy FM sztereó adó folyamatosan zajos,
akkor nyomja meg többször egymás után
az AUDIO gombot, amíg ki nem választja
a „MONO” módot. Ekkor elveszik a sztereó
hangzás, de a vétel jobb lesz.
A folyamatosan zajos AM-állomások esetén
az AUDIO gomb ismételt megnyomásával
javíthatja a vételt.
Az AM hangolási intervallum
módosítása (az európai modell
kivételével)
Nyomja meg a PROGRAM gombot.
A kijelzőn villogni kezd a „P 01” felirat.
Az adó beállítási számának
kiválasztásához nyomja meg
a PRESET +/ gombot, vagy tartsa
nyomva a SHIFT gombot, majd
nyomja meg a megfelelő
számgombokat.
A hangolási intervallum 9 kHz-re és
10 kHz-re is beállítható az AM-vétel közben
a  gomb 5 másodpercig tartó nyomva
tartásával. Ha módosítja a hangolási
intervallumot, azzal törli a korábban
tárolt AM-adókat.
Az intervallum gyári értékre való
visszaállításához (10 kHz) ismételje
meg az eljárást.
Nyomja meg a
gombot az állomás
frekvenciájának tárolásához.
Kényelmi funkciók
A beállítóképernyő
használata
A kikapcsolásidőzítő használata
A menüelemek beállításait számos módon
módosíthatja. A megjeleníthető elemek az
országtól vagy régiótól függően változhatnak.
Az alapértelmezett beállítás alá van húzva.
Beállíthatja a rendszert, hogy egy megadott
időpontban kikapcsoljon, így zenehallgatás
közben merülhet álomba.
Nyomja meg többször egymás után
a SLEEP gombot.
A gomb minden egyes megnyomásakor
10 perccel változik a látható időtartam
(a hátralévő idő).
A rendszer kikapcsolása előtt 20 másodpercig
egy visszaszámláló jelenik meg a kijelzőn.
ĄĄA hátralévő idő megjelenítése
1
A FUNCTION +/ (vagy az egység
FUNCTION gombjának) ismételt
megnyomásával váltson a DVD/CD
vagy USB funkcióra.
2
Nyomja meg a SETUP gombot
leállás üzemmódban.
Megjelenik a beállítómenü.
3
Tartsa nyomva a SLEEP gombot 3 másodpercig.
A kijelzőn megjelenik a rendszer kikapcsolásáig
hátralévő idő.
ĄĄA kikapcsolásidőzítő funkció
megszakítása
Nyomogassa a SLEEP gombot, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik az „OFF” felirat.
A kijelző fényerejének
módosítása
A kijelző fényerőssége két fokozat közül
választható ki.
Az alapértelmezett beállítás alá van húzva.
Nyomja meg többször a DIMMER
gombot.
„DIM OFF”: Világos.
„DIM ON”: Sötét.
A / gombokkal válassza ki
a beállítómenü egyik kategóriáját,
majd nyomja meg a
gombot.
4
A / gombokkal válasszon ki egy
beállítási elemet, majd nyomja
meg a  vagy a
gombot.
5
Válassza ki a módosítandó beállítást,
majd nyomja meg a
gombot
a megerősítéshez és a visszalépéshez
az előzőleg kiválasztott elemhez.
6
Nyomja meg a SETUP gombot
a menü kikapcsolásához.
Kiválasztott Beállítási
kategóriák
kategória
Preference Page (Beállításlap)
ĄĄ[TV Type]* (Tv típusa)
[PAL]: PAL rendszerű tv esetén.
[Multi]: PAL és NTSC szabvánnyal egyaránt
kompatibilis tv esetén.
[NTSC]: NTSC rendszerű tv esetén.
ĄĄ[Password] (Jelszó)
Az alapértelmezett jelszó a „000000”.
A jelszó módosítása:
1
* Az alapértelmezett beállítás az országtól
és régiótól függ.
ĄĄ[Audio] (Hang)
Kiválaszthatja a különböző nyelvű
hangsávokat tartalmazó DVD-k
elsődleges nyelvét.
2
ĄĄ[Subtitle] (Feliratozás)
Választhat a DVD VIDEO lemezen rögzített
feliratok nyelvei közül.
3
ĄĄ[Disc Menu] (Lemez menü)
Kiválaszthatja a lemez menüjének
megjelenítési nyelvét.
ĄĄ[Parental] (Szülői felügyelet)
4
A besorolással rendelkező DVD-k lejátszása
korlátozható. Megtiltható egyes jelenetek
lejátszása, illetve helyettük másik lejátszandó
jelenet állítható be.
1
2
Tartsa nyomva a SHIFT gombot,
és adja meg a „000000” jelszót vagy
a legutoljára beállított hatszámjegyű
jelszavát az [Old Password] (Régi
jelszó) szakaszban.
Tartsa nyomva a SHIFT gombot, majd
adjon meg egy új hatszámjegyű
jelszót a [New Password] (Új jelszó)
szakaszban.
A jelszó megerősítéséhez tartsa
nyomva a SHIFT gombot, majd adja
meg újra az új hatszámjegyű jelszót
a [Confirm PWD]
(Jelszó megerősítése) szakaszban.
A
gomb megnyomásával lépjen
ki a menüből.
A / gombokkal válasszon ki egy
besorolási szintet [1] és [8] között
vagy az [Off] (Kikapcsolva) beállítást,
majd nyomja meg a
gombot.
A számgombokkal adja meg
hatjegyű jelszavát.
ĄĄ[Default] (Alapbeállítás)
Óvintézkedések
Elhelyezés
Ha hosszabb időn keresztül magas
hangerőn használja a készüléket, a burkolat
felmelegszik. Ez nem jelent hibás
működést. Lehetőleg ne érintse meg
a készülék burkolatát. Ne helyezze a
rendszert rosszul szellőző, több oldalról
zárt térbe, mert az túlmelegedést okozhat.
Ne helyezze a rendszert fűtőtestek
(például radiátorok vagy légvezetékek)
közelébe, illetve olyan helyre, ahol
közvetlen napfénynek, túlzott pornak,
mechanikai rázkódásnak vagy
ütődésnek van kitéve.
Ne döntse meg a rendszert, mert csak
vízszintes helyzetű működtetéshez készült.
Ne tegyen nehéz tárgyakat a rendszerre.
21
A rádióállomásokat nem lehet
behangolni.
Ellenőrizze, hogy az antennát megfelelően
csatlakoztatta-e. Állítsa az antennát
a megfelelő irányba, és csatlakoztasson
külső antennát, ha szükséges.
Nem játszható le egy lemez.
A DVD-n található területkód nem
egyezik meg a rendszerével.
Nedvesség csapódott le az egység
belsejében, ami károsíthatja a lencséket.
Távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva
a rendszert körülbelül fél órán át.
A lemez nem adható ki, és a „LOCKED”
felirat jelenik meg a kijelzőn.
Forduljon a Sony-forgalmazóhoz vagy
a helyileg illetékes Sony-szervizhez.
Nem játszható le egy
ADAT CD/ADAT DVD.
Az ADAT CD felvétele nem az ISO 9660
Level 1/Level 2 vagy Joliet előírásai
szerint történt.
Az ADAT DVD felvétele nem UDF
(Universal Disk Format)
formátumban történt.
A rendszer nem működik megfelelően.
Húzza ki a tápvezetéket a hálózati aljzatból,
majd néhány perc múlva csatlakoztassa újra.
USB-eszköz
Az USB-eszköz (hangfájl/JPEG képfájl/
videofájl) nem játszható le.
A titkosított vagy jelszóval védett stb. fájlok
nem játszhatók le.
Nincs lejátszható fájl az USB-eszközön.
Nem játszható le egy JPEG képfájl.
A fájl mérete a 2048 (szélesség) × 1536
(magasság) értéknél nagyobb normál
módban, illetve a főleg internetes
webhelyeken használt progresszív
formátumban meghaladja
a 2 000 000 képpontot.
A lemezek tisztítása
Lejátszás előtt tisztítsa meg a lemezt
egy törlőkendővel.
A lemezt a közepétől a széle felé haladva
törölje le.
Ne használjon oldószert, például benzint,
hígítószert, a kereskedelemben kapható
tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez
készült antisztatikus spray-ket.
Tisztítólemezek, lemez-/lencsetisztítók
Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez-/
lencsetisztítókat (beleértve a folyékony
és a szórófejes típusúakat is). Ez a készülék
meghibásodásához vezethet.
A rendszer csak szabványos kerek lemezeket
tud lejátszani. A szabványostól vagy kerektől
eltérő (például kártya, szív vagy csillag alakú)
lemez használata meghibásodáshoz vezethet.
Ne használjon olyan lemezt, amelyen
a kereskedelemben kapható kiegészítő,
például címke vagy gyűrű van elhelyezve.
A rendszer áthelyezése
A rendszer áthelyezése előtt győződjön meg
arról, hogy nincs benne lemez, és húzza
ki a hálózati vezetéket a hálózati aljzatból.
A lemezek kezelése
A lemezt tisztán tartása érdekében
a szélénél fogja meg. Ne érintse
meg a felületét.
Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot
a lemezre.
Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek
vagy hőhatásnak (például hővezetékek
hőjének), és ne hagyja közvetlen
napsütésben álló autóban, mivel az autó
belseje nagyon felmelegedhet.
Műszaki adatok
Erősítő
Kimenő (névleges) teljesítmény:
20 W + 20 W (6 Ω 1 kHz-en, 1% THD)
Folyamatos kimenő RMS-teljesítmény
(referencia):
25 W + 25 W (6 Ω 1 kHz-nél, 10% THD)
*Ez a kimenet a 7 mm-es apertúrájú
optikai vevőegység objektívjének
felületétől 200 mm-re mért érték.
Frekvenciaátvitel
DVD (PCM 48 kHz):20 Hz  20 kHz
(±1 dB)
CD: 20 Hz  20 kHz (±1 dB)
Videoszínrendszer formátuma
Európai modell: PAL
Latin-amerikai modellek: NTSC
Bemenetek
AUDIO IN (3,5 mm-es sztereó
minicsatlakozó):
700 mV feszültség, 10 kΩ impedancia
Kimenetek
VIDEO OUT:
Max. kimeneti szint 1 Vp-p,
kiegyensúlyozatlan, negatív szinkron,
terhelési impedancia 75 Ω
COMPONENT VIDEO OUT
Y: 1 Vp-p, 75 Ω
Pb: 0,7 Vp-p, 75 Ω
Pr: 0,7 Vp-p, 75 Ω
PHONES (sztereó minicsatlakozó):
32 Ω-os vagy ennél nagyobb
impedanciájú fejhallgatókhoz
SPEAKERS:
6 Ω impedanciájú hangszórókhoz
(USB) port: „A” típus
Maximális feszültség és áramerősség:
5 V, 500 mA
USB
(USB) port:
Maximális feszültség és áramerősség:
5 V, 500 mA
Vevőegység
FM sztereó, FM/AM szuperheterodin
vevőegység
FM vevőegység
Vételi frekvenciatartomány:
87,5 MHz  108,0 MHz
(50 kHz-es lépések)
Antenna: FM-zsinórantenna
Antennacsatlakozók:
75 Ω, kiegyensúlyozatlan
Középfrekvencia:
10,7 MHz
Nem játszható le egy videofájl.
A videofájl felbontása nagyobb, mint 720
(szélesség) × 576 (magasság) képpont.
A mappa vagy a fájl neve nem jelenik
meg megfelelően.
A rendszer csak a számokat és az ábécé betűit
tudja megjeleníteni. Más karakterek
helyett „_” áll.
Ha a lejátszás folytatási pontját tároló
memória megtelt, törlődik a legkorábbi
lemez folytatási pontja.
[4:3 Letter Box] (postaláda): Ezzel
a beállítással a készülék széles képet jelenít
meg, az alján és a tetején fekete csíkkal.
ĄĄ[Auto Standby] (Automatikus készenlét)
(csak DVD/CD- és USB-funkcióknál)
[On] (Bekapcsolva): Ha a rendszer több mint
30 percig leállás, szünet, lemez nélküli vagy
kiadás módban van, akkor automatikusan
készenléti módba lép.
[Off] (Kikapcsolva): A készülék nem lép
automatikusan készenléti módba.
[4:3 Pan Scan] (pásztázás és letapogatás):
A készülék teljes magasságú képet jelenít
meg a teljes képernyőn, levágott szélekkel.
Video Setup Page
(Videobeállítási lap)
ĄĄ[Progressive] (Progresszív)
Beállíthatja a COMPONENT VIDEO OUT
aljzaton kimenő progresszív jelet.
Az alapértelmezett beállítás alá van húzva.
[On] (Bekapcsolva): A progresszív keresési
mód bekapcsolása.
Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
[Off] (Kikapcsolva): Kikapcsolja
a progresszív keresési módot, és váltott soros
keresési módban ad jelet.
[On] (Bekapcsolva): A képernyőkímélő
bekapcsolása, ha a rendszer több mint
15 percig leállás, szünet, lemez nélküli
vagy kiadás módban van.
[Off] (Kikapcsolva): A képernyőkímélő
funkció kikapcsolása.
20
Ha a rendszer működésében az alábbi
rendellenességek bármelyikét észleli, a javítás
előtt próbálkozzon meg a hiba elhárításával
az útmutatóban leírt módon. Ha a probléma
tartósan fennáll, keresse fel a legközelebbi
Sony-forgalmazót.
Ne feledje, hogy ha a javítás közben a szerviz
kicserél egyes alkatrészeket, akkor azokat
visszatarthatják.
Áramellátás
Az egység nincs bekapcsolva.
Ellenőrizze, hogy a hálózati vezetéket
biztonságosan csatlakoztatta-e.
Kép
Nincs kép.
A videokészülék-vezetékek csatlakozása
kilazult.
Az egység nincs csatlakoztatva
a tv megfelelő bemeneti aljzatához.
A rendszer nincs kiválasztva
a tv videobemenetén keresztül.
Ellenőrizze a kimeneti módot a rendszeren.
Győződjön meg róla, hogy csatlakoztatta-e
a rendszert és a TV-készüléket a kapott
videokábellel, hogy megtekinthesse
a képeket.
Ha a TV-készüléket és a rendszer VIDEO
OUT aljzatát a kapott videokábellel
csatlakoztatja, akkor állítsa a rendszert
váltott soros formátumra.
Progresszív formátumot állított be,
de a tv nem tudja progresszív formátumban
fogadni a jelet.
23
Lemezlejátszó rész
Rendszer:
CD- és digitális audio-/videorendszer
Lézerdióda jellemzői
Kibocsátás időtartama: Folyamatos
Lézerkimenet*: Kisebb mint 1000 µW
Főegység
Beállítások
Hibaelhárítás
Felmelegedés
A rendszer működés közben felmelegszik,
ez azonban nem hibajelenség.
Úgy helyezze el a rendszert, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte,
különben túlmelegedhet.
Ha a rendszert hosszabb időn keresztül
magas hangerővel üzemelteti, akkor
a burkolat jelentősen felmelegedhet.
Az égési sérülések elkerülése érdekében
ne érintse meg a készülék burkolatát.
A hibás működés megelőzése érdekében
ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
22
A lemez lejátszása nem az elejéről indul el.
A lejátszás folytatását választotta.
Leállás módban nyomja meg a  gombot
(vagy az egység CANCEL  gombját),
majd indítsa el a lejátszást.
Programozott lejátszást választott ki.
Leállás módban nyomja meg a  gombot
(vagy az egység CANCEL  gombját),
majd indítsa el a lejátszást.
Véletlen sorrendű lejátszást választott ki.
Leállás módban nyomja meg a  gombot
(vagy az egység CANCEL  gombját),
majd indítsa el a lejátszást.
Művelet
Megjegyzés
ĄĄ[Screen Saver] (Képernyőkímélő)
Tisztítás
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha törlőkendővel törölje le a készülék
burkolatát és kezelőszerveit. A tisztításhoz
soha ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, keresse
fel a legközelebbi Sony-forgalmazót.
FONTOS MEGJEGYZÉS
Figyelem! Ha egy képet (álló videoképet,
képernyőkijelző képét stb.) hosszú ideig
megjelenítve hagy a TV-képernyőn,
az a képernyő tartós károsodását
okozhatja. A projektoros televíziók
különösen érzékenyek erre.
A [Password] (Jelszó) és a [Parental]
(Szülői felügyelet) elemek jelszava kivételével
a beállítómenü összes lehetőségét és saját
személyes beállításait visszaállíthatja
a gyári alapértékekre.
A
gomb megnyomásával erősítse
meg az alapértékek visszaállítását.
[16:9]: Válassza ezt a beállítást,
ha a készülékhez széles képernyős TV-t
vagy széles képernyős megjelenítést
támogató TV-t csatlakoztat.
19
A tv színe
Működés
Ha a rendszert a hidegről közvetlenül
meleg helyre viszi, illetve nagyon nedves
szobába helyezi, a nedvesség a készülékben
lecsapódhat a lencsékre. Ekkor
előfordulhat, hogy a rendszer nem
működik megfelelően. Ilyen esetben
távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva
a rendszert körülbelül fél órán át, amíg
a nedvesség elpárolog.
Ha bármi a készülék belsejébe kerül,
húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket,
és a további használat előtt ellenőriztesse
egy szakemberrel.
ĄĄ[TV Display] (TV-kijelző)
Kiválaszthatja a TV-képernyőn megjelenített
szöveg nyelvét.
18
Password Setup Page
(Jelszó‑beállítási lap)
A rendszer visszatér ahhoz a ponthoz, ahol
a legutóbbi lejátszáskor leállította a lemezt,
és amikor legközelebb behelyezi ugyanazt
a lemezt, attól a ponttól folytatja a lejátszást.
[On] (Bekapcsolva): A rendszer a
memóriában tárolja a folytatási pontot.
[Off] (Kikapcsolva): A rendszer nem tárolja
a memóriában a folytatási pontot. A lejátszás
csak a készülékben lévő aktuális lemez esetén
indul újra a folytatási pontnál.
ĄĄ[OSD Lang] (OSD nyelv)
(Megjelenítés képernyőn)
Kiválasztott beállítás
17
ĄĄ[Last Memory] (Legutóbbi memória)
General Setup Page
(Általános beállítások lapja)
Progresszív formátumot (525p/625p)
állított be, de a TV-készülék nem tud ilyen
formátumú jelet fogadni. Ebben az esetben
csatlakoztassa a TV-készüléket a rendszer
VIDEO OUT aljzatához, és állítsa
be a váltott soros módot. Lásd
a „[Progressive] (Progresszív)”
szakaszt (20. oldal).
Hang
Nincs hang.
A hangerő beállításához nyomja meg
többször a VOLUME + gombot
(vagy forgassa az egység VOLUME
szabályzóját az óramutató járásának
megfelelő irányban).
Győződjön meg róla, hogy a fejhallgatót
csatlakoztatta.
Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakozásait.
A rendszer szüneteltetés vagy lassított
lejátszás módban van. A normál lejátszás
visszaállításához nyomja meg a  gombot.
A kép annak ellenére nem tölti
ki a TV-képernyőt, hogy beállította
a méretarányt a [General Setup Page]
(Általános beállítások lapja) [TV Display]
(TV-kijelző) beállításában.
A lemezen rögzített a méretarány.
Erős zúgást vagy zajt észlel.
Helyezze távolabb a rendszert
a zaj forrásától.
Csatlakoztassa a rendszert egy másik
fali aljzathoz.
Szereljen fel egy (kereskedelmi
forgalomban kapható) zajszűrőt
a hálózati csatlakozókábelre.
Elszíneződés tapasztalható
a TV-képernyőn.
A rendszer hangsugárzói mágneses részeket
tartalmaznak, ezért előfordulhat mágneses
torzítás. Ha a TV-képernyőn elszíneződés
tapasztalható, ellenőrizze az alábbi elemeket.
ˋˋA hangsugárzókat a TV-készüléktől
legalább 30 centiméterre helyezze el.
ˋˋHa az elszíneződés tartósan fennáll,
kapcsolja ki a TV-készüléket,
majd 15-30 perc múlva kapcsolja be.
ˋˋHelyezze a hangsugárzókat
a TV-készüléktől távolabbra.
VIDEO CD vagy CD lejátszásakor a hang
esetén nincs sztereó hatás.
Az AUDIO gomb megnyomásával állítsa
a hang beállítását [Stereo] (Sztereó) értékre.
A [TV Type] (Tv típusa) beállítás nem
egyezik meg a televíziójával.
A [TV Type] az alábbi eljárással
visszaállítható:
1. Nyomja meg a  gombot
a lemez eltávolításához.
2. Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
3. Nyomja meg a
gombot.
A [TV Type] beállítás alaphelyzetbe áll.
24
Mellékelt tartozékok:
Távirányító (1)
AM hurokantenna (csak latin-amerikai
modelleknél) (1)
FM zsinórantenna (1)
Videokábel (1)
Hangszórótalpak (8)
R6 (AA méretű) elemek (csak
latin-amerikai modelleknél) (2)
AM vevőegység (európai modellt kivéve)
Vételi frekvenciatartomány:
530 kHz  1710 kHz (10 kHz-es lépés)
531 kHz  1710 kHz (9 kHz-es lépés)
Antenna: AM keretantenna
Antennacsatlakozók:
Külső antennacsatlakozó:
Középfrekvencia:
450 kHz
Hangszóró (SS-CDX400)
Hangszórórendszer:
Kétutas, bass reflex, mágnesesen
árnyékolt
Hangsugárzó
Mélysugárzó: 100 mm-es, kúp típusú
Magassugárzó: 40 mm-es, kúp típusú
Névleges impedancia: 6 Ω
Méretek (Sz/Ma/Mé):
Kb. 140 mm × 240 mm × 200 mm
Tömeg: Kb. 2,0 kg
Mennyiség: 2 darab
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Készenléti teljesítményfelvétel: 0,5 W
Általános
Áramellátási követelmények
Mexikói modellek:
120 V AC, 60 Hz
Európai modell:
220 V AC  240 V, 50/60 Hz
Más modellek:
110 V AC  120 V/220 V  240 V,
50/60 Hz, feszültségválasztóval állítható
Teljesítményfelvétel: 25 W
Méretek (Sz/Ma/Mé) (hangsugárzók nélkül):
Kb. 175 mm × 240 mm × 210 mm
Tömeg (hangsugárzók nélkül):
Kb. 2,4 kg
A fő készülék mennyisége: 1 darab
25
26
27
28
29
30
31
32
Download PDF

advertising