Sony | CMT-HX3 | Sony CMT-HX3 Használati útmutató

3-095-514-11(1)
Mikro hifi
komponens rendszer
Kezelési útmutató
CMT-HX3
© 2007 Sony Corporation
FIGYELEM
A tűzveszély és az áramütés
elkerülése érdekében ne tegye
ki a készüléket csapadék,
nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli
edényt, pl. virágvázát a készülékre.
A készüléket könnyen hozzáférhető
hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
Amennyiben bármilyen rendellenességet
észlel a készülék működésében, azonnal
húzza ki a hálózati aljzatból.
Ne helyezze el a készüléket zárt helyen,
pl. könyvszekrényben vagy beépített
szekrényben.
Ne tegye ki az elemeket magas
hőmérséklet, például közvetlen
napsugárzás, tűz, vagy egyéb hatásának.
FIGYELEM
Ha ezzel a készülékkel együtt más optikai
eszközt is használ, növekszik a szem
veszélyeztetettsége.
Az egyesült államokbeli és kanadai
vásárlók kivételével
A készülék besorolása „CLASS 1 LASER”
termék (1. osztályú lézerberendezés). Az
ezt tanúsító jelölés a készülék hátoldalán
található.
2HU
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói
számára
Ezt a terméket a Sony Corporation
(Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)
gyártotta. A termékbiztonsággal és az
EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország,
70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a
jogosult képviselő.
Kérjük, bármely szervizeléssel
vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai
Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A
termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Alkalmazható az alábbi tartozékra:
távvezérlő.
A DualDisc lemezekről
A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas
lemezeket takar, melyek egyik oldalán a
DVD-lejátszók által lejátszható tartalom,
a másik oldalukon digitális hanganyag
található. Mivel a hanganyagot tartalmazó
oldal nem felel meg a Compact Disc (CD)
szabványnak, az ilyen lemezek lejátszása
nem garantált.
Másolásvédelemmel ellátott zenei
lemezek
Ez a készülék olyan lemezek lejátszására
alkalmas, melyek megfelelnek a Compact
Disc-re (CD-re) vonatkozó szabvány
előírásainak. Napjainkban egyre több
lemeztársaság másolásvédelemmel
ellátott zenei CD-lemezeket hoz
forgalomba. Kérjük, ne feledje, hogy ezek
között vannak olyanok is, melyek nem
felelnek meg a CD-szabványnak, ezért
ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
• A „WALKMAN” és a „WALKMAN”
•
•
•
•
logo a Sony Corporation bejegyzett
védjegyei.
A MICROVAULT a Sony Corporation
védjegye.
Az ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus
és azok logoi a Sony Corporation
védjegyei.
Az egyesült államokbeli és külföldi
szabadalmak felhasználása a Dolby
Laboratories engedélyével történt.
Az MPEG Layer-3 hangkódoló
technológia és szabadalom
felhasználása a Fraunhofer IIS és a
Thomson engedélyével történt.
3HU
Tartalomjegyzék
Részegységek és kezelőszervek ...... 5
A kijelzőn megjelenő
információ .............................................. 9
Kezdeti lépések
A rendszer csatlakoztatása .............10
Az óra beállítása .................................12
Alapfunkciók
CD-, MP3 lemez lejátszása ..............13
Rádióhallgatás.....................................14
Zenelejátszás USB-eszközről ..........15
Külső audio komponensek
használata .............................................17
A hang beállítása................................17
A kijelzések beállítása .......................18
További műveletek
Lejátszási program létrehozása
(Programozott lejátszás) ..................19
A rádióállomások tárolása ..............20
Az időzítők használata .....................21
4HU
Egyebek
Hibaelhárítás........................................22
Üzenetek ...............................................25
Óvintézkedések ..................................26
Minőségtanúsítás...............................28
A csatlakoztatható
USB-eszközök ......................................29
Az útmutatóban szereplő magyarázatok és utasítások általában a távvezérlőn található
kezelőszervekre vonatkoznak, azonban az ismertetett műveletek a készülék azonos vagy
hasonló elnevezésű gombjaival is végrehajthatók.
Készülék
Előlap
Részegységek és kezelőszervek
Részegységek és kezelőszervek
Felső kezelőpanel
Folytatódik

5HU
Távvezérlő

A készüléken: VOLUME szabályzó
(13., 14., 15., 17. oldal)
A távvezérlőn: VOLUME +/–
gomb (13., 14., 15., 17. oldal)
Forgassa vagy nyomja meg a hangerő
beállításához.

AUDIO IN aljzat (17. oldal)
Külső audio komponens csatlakoztatása.

PHONES aljzat
Fejhallgató csatlakoztatása.

 (nyitó/záró) gomb (13. oldal)
A lemeztartó kinyitása vagy bezárása.

(USB) aljzat (15., 29. oldal)

/ (bekapcsoló) gomb (12., 21.,
24., 25. oldal))
A rendszer bekapcsolása.


Lejátszás-, és funkciógombok
A készüléken: USB 
(lejátszás/szünet) gomb (15. oldal)
Készenlét jelző (18., 22. oldal)
Akkor világít, ha a rendszer ki van
kapcsolva.
3
USB MEMÓRIA jelző
Akkor világít, ha egy külső USBeszköz (digitális zenelejátszó vagy
USB memória) van csatlakoztatva a
készülékhez.
4
Távvezérlés érzékelő (22. oldal)
6HU
Külső USB-eszköz csatlakoztatása
(digitális zenelejátszó vagy USB
memória).
Az USB funkció kiválasztása.
Ezzel a gombbal indíthatja el vagy
szüneteltetheti a lejátszást a külső USBeszközről (digitális zenelejátszó vagy USB
memória).
A távvezérlőn: USB gomb (15.
oldal)
Az USB funkció kiválasztása.
A CD funkció kiválasztása.
Ezzel a gombbal indíthatja el vagy
szüneteltetheti a lejátszást a lemezről.
A távvezérlőn: CD gomb (13. oldal)
A CD funkció kiválasztása.
A távvezérlőn:  (lejátszás)
gomb,  (szünet) gomb
Ezzel a gombbal indíthatja el vagy
szüneteltetheti a lejátszást.
TUNER/BAND gomb (14. oldal)
A TUNER funkció kiválasztása.
Ezzel a gombbal választhatja ki az FM
vagy AM vételi módot.
A készüléken: AUDIO IN gomb
(17. oldal)
Az AUDIO IN funkció kiválasztása.
FUNCTION gomb
Ezzel a gombbal választhat a funkciók
közül.

A készüléken: /CANCEL (állj/
megszakítás) gomb (13., 14., 16.
oldal)
A távvezérlőn:  (állj) gomb (13.,
14., 16. oldal)
A lejátszás leállítása.
Nyomja meg a keresés megszakításához.

SEARCH gomb (13., 16. oldal)
Nyomja meg a keresés üzemmódba
történő be- vagy kilépéshez.
qf
/ (vissza/előre) gomb
(13., 16., 19. oldal)
Egy műsorszám vagy fájl kiválasztása.
A készüléken: TUNE +/–
(hangolás) gomb (14)
A távvezérlőn: +/– (hangolás)
gomb (14., 20. oldal)
Ezzel a gombbal hangolhatja be a kívánt
állomást.
+/– (mappaválasztás) gomb
(13., 16., 19. oldal)
Egy mappa kiválasztása.
Részegységek és kezelőszervek
A készüléken:  (lejátszás/
szünet) gomb (13. oldal)
/ (gyors vissza/előre
csévélés) gomb (13., 16. oldal)
Egy bizonyos pozíció megkeresése egy
műsorszámban vagy fájlban.

PLAY MODE/TUNING MODE
gomb (13., 14., 16., 19., 20. oldal)
CD-, MP3 lemez vagy külső USBeszköz (digitális zenelejátszó vagy USB
memória) lejátszásának kiválasztása.
A hangolási mód kiválasztása.

Hangzás gombok (17. oldal)
A készüléken: DSGX gomb
A távvezérlőn: EQ gomb
Hanghatás kiválasztása.
qj
DISPLAY gomb (18. oldal)
A megjelenítendő információk
kiválasztása.

ENTER gomb (12., 19., 20., 21.
oldal)
A beállítások tárolása.
Folytatódik

7HU
qk
CLOCK/TIMER SELECT gomb (21.
oldal)
CLOCK/TIMER SET gomb (12., 21.
oldal)
Az óra és az időzítő beállítása.
ql
REPEAT/FM MODE gomb (13., 14.,
16. oldal)
Egy lemez, műsorszám vagy fájl ismételt
meghallgatása.
Az FM vételi mód kiválasztása (mono
vagy sztereó).
w;
Elemtartó fedél (11. oldal)
wa
CLEAR gomb (19. oldal)
Egy beprogramozott műsorszám vagy
fájl törlése.
ws
TUNER MEMORY gomb (20. oldal)
Rádióállomás eltárolása.
wd
SLEEP gomb (21. oldal)
A kikapcsolás időzítő beállítása.
8HU


Lejátszás/Szünet
Audio formátum


DSGX (17. oldal)
Lejátszási mód (13., 16. oldal)
3

Rádióvételi mód (14. oldal)
Rádióvétel (14. oldal)
Időzítő (21. oldal)
Részegységek és kezelőszervek
A kijelzőn megjelenő információk
4
Szöveges információk
9HU
Kezdeti lépések
A rendszer csatlakoztatása
Hálózati aljzat
Jobb hangsugárzó
Bal hangsugárzó
 FM huzalantenna (vízszintesen feszítse ki)
 Fehér oldal, az észak-amerikai típusokhoz
 Barna oldal, egyéb régiók számára
 AM keretantenna
vagy
 Energiaellátás
A feszültségváltóval ellátott modellek
esetén állítsa be a feszültségváltót
(VOLTAGE SELECTOR) a helyi viszonyoknak megfelelően.
Csatlakoztassa a csatlakozóvezetéket a
hálózati aljzatba.
Ha a csatlakozódugasz nem illeszthető be
a hálózati aljzatba, távolítsa el a mellékelt
csatlakozódugasz átalakítót (csak az
átalakítóval felszerelt modellek esetén).
 Hangsugárzók
 Antennák
Keressen olyan helyet, és helyzetet, amely
jó vételi minőséget biztosít, és helyezze el
így az antennát.
10HU
Helyezze távolabb az antennát a
hangsugárzó-, a hálózati csatlakozóés az USB-vezetékektől a zajos vétel
megelőzése érdekében.
Megjegyzések
• Átlagos használat mellett a távvezérlő legalább
A rendszer mozgatása esetén
• Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt,
védelmében.
2 Nyomja meg a CD  gombot a CD
funkció kiválasztásához.
3 Tartsa lenyomva a készüléken a
használjon együtt különböző típusú elemeket.
vegye ki belőle az elemeket, így elkerülheti a
kifolyó elektrolit okozta meghibásodásokat.
Kezdeti lépések
1 Vegye ki a CD-lemezeket a készülék
hat hónapig működik az elemekkel.
• Ne keverje össze a régi és új elemeket, és ne
SEARCH  gombot, majd nyomja
le a   gombot a „STANDBY”
megjelenéséig.
4 A „LOCK” megjelenése után húzza ki a
hálózati csatlakozóvezetéket.
Hangsugárzótalpak
Az elmozdulás megelőzése érdekében
erősítse fel a hangsugárzókra a mellékelt
csúszásgátló talpakat.
A távvezérlő használata
Csúsztassa le és távolítsa el az elemtartó
fedelet w;, majd helyezze be a 2 db
mellékelt R6 (AA méretű) elemet, először
a  pólust beillesztve, ügyelve az alábbi
ábrán látható polaritásra.
11HU
Az óra beállítása
Az óra beállításához a távvezérlőn lévő
gombokat használja.
1
Nyomja meg a /  gombot a
készülék bekapcsolásához.
2
Nyomja meg a CLOCK/TIMER
SET qk gombot.
Amikor a jelenlegi mód megjelenik a
képernyőn a / qf gombok
többszöri megnyomásával válassza
ki a „CLOCK SET?” opciót, majd
nyomja meg az ENTER  gombot.
3
A / qf gombok
többszöri megnyomásával
állítsa be az órát, majd nyomja
meg az ENTER  gombot.
4
Ugyanezzel az eljárással állítsa
be a percet is.
Áramszünet esetén, vagy ha a
készülék hálózati csatlakozóvezetékét
kihúzza, az óra beállítása törlődik.
Az órakijelzés megjelenítése a
rendszer kikapcsolt állapotában
Nyomja meg a DISPLAY qj gombot. Az
órakijelzés 8 másodpercre megjelenik.
12HU
További funkciók
Alapfunkciók
Nyomja meg a CD  gombot.
2
Helyezzen be egy lemezt.
Nyomja meg a készüléken a  
gombot, majd helyezzen a lemeztartó
fiókra egy lemezt, a feliratos oldalával
felfelé.
A lemeztartó fiók bezárásához
nyomja meg ismét a   gombot a
készüléken.
A lemeztartót nem szabad
kézzel betolni, mert a készülék
meghibásodhat.
3
4
Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a   gombot (vagy a
CD  gombot a készüléken).
Állítsa be a hangerőt.
Nyomja meg a VOLUME +/– 
gombot (vagy forgassa el a készülék
hangerőszabályzóját).
A lejátszás
megállítása
Egy mappa
kiválasztása egy
MP3 lemezen
Egy műsorszám vagy fájl
kiválasztása
Egy mappa
vagy fájl
kiválasztása
az MP3
lemezen, a
mappa és a
fájl nevét a
képernyőn
figyelve
Nyomja meg...
...a  gombot (vagy
a CD  gombot
a készüléken) . A
lejátszás folytatásához
nyomja meg ismét.
...a   gombot.
...a
+/– qf gombot.
...a / qf
gombot.
Alapfunkciók
CD-, MP3 lemez
lejátszása
1 Válassza ki a CD funkciót.
Funkció
A lejátszás
szüneteltetése
...a SEARCH 
gombot. A /
qf gombbal válassza
ki a kívánt mappát,
majd nyomja meg az
ENTER  gombot.
A / qf
gombokkal válassza
ki a kívánt fájlt, majd
nyomja meg az ENTER
 gombot.
...a / qf gomEgy bizonyos
bot lejátszás közben
pozíció megtartsa lenyomva, majd a
keresése egy
műsorszámban kívánt pontnál engedje
fel.
vagy fájlban
Az ismétléses ...a REPEAT ql gombot
lejátszás kivá- többször, a „REP” vagy a
„REP1” megjelenéséig.
lasztása
A lejátszási mód megváltoztatása
Állj módban nyomja meg többször a
PLAY MODE  gombot. Kiválaszthatja
a normál lejátszási módot („ *” az
összes a lemez egy mappájában lévő MP3
fájl esetén), a véletlen sorrendű lejátszást
(„SHUF” vagy „
SHUF*”) vagy
programozott lejátszást.
Folytatódik

13HU
* CD-DA lemez lejátszása esetén a,
(SHUF) Play mód működése megegyezik a
normál (véletlen sorrendű) lejátszás móddal.
Megjegyzések az ismétléses
lejátszáshoz
• A lemez összes műsorszáma vagy fájlja
ismételten lejátszásra kerül, maximum öt
alkalommal.
• „REP1” jelzi, ha egy műsorszám vagy fájl
ismételve lesz a leállításig.
Rádióhallgatás
1 Válassza ki az „FM” vagy „AM”
hullámsávot.
Nyomja meg többször a TUNER/
BAND  gombot.
2
Nyomja meg többször a TUNING
MODE  gombot, az „AUTO”
megjelenéséig.
Megjegyzések az MP3 lemezekről
• Ne mentsen más típusú fájlokat vagy
felesleges mappákat az MP3 fájlokat
tartalmazó lemezre.
• Az MP3 fájlokat nem tartalmazó mappák
nem kerülnek lejátszásra.
• Az MP3 fájlok a rögzítés sorrendjében
kerülnek lejátszásra.
• A rendszer csak olyan MP3 fájlokat tud
lejátszani, melyeknek „.MP3” a kiterjesztése.
• Ha a lemezen olyan fájlok vannak, melyek
kiterjesztése „.MP3”, azonban nem MP3
fájlok, akkor a készülék zajt fog lejátszani,
vagy akár meg is hibásodhat.
• Maximális értékek:
– mappák száma: 255 (beleértve a gyökér
mappát is),
– MP3 fájlok száma: 511,
– egy lemezen tárolható MP3 fájlok és
mappák száma: 512,
– mappa mélység (könyvtárszerkezet): 8.
• A kompatibilitás nem garantált az összes
MP3 kódoló/író szoftverrel, felvevővel,
adathordozóval. A nem kompatibilis
MP3 lemezek zajt vagy szaggatott hangot
eredményezhetnek, vagy lejátszásuk nem
lehetséges.
Megjegyzések a többmenetes
lemezek lejátszásához
• Ha egy lemez CD-DA (vagy MP3) menettel
kezdődik, akkor azt CD-DA (vagy MP3)
lemezként ismeri fel a készülék, a további
menetek nem kerülnek lejátszásra.
• Egy kevert CD formátumú lemez CD-DA
(audio) lemezként kerül felismerésre.
Válassza ki a hangolási módot.
3
Hangolja be a kívánt állomást.
Nyomja meg a +/– gombot (vagy a
TUNE +/– gombot a készüléken)
qf. Egy állomás megtalálásakor a
hangolás önműködően megszakad,
és megjelenik a „TUNED” és a
„STEREO” (sztereó adás esetén) felirat.
Ha egy RDS szolgáltatással
rendelkező állomást hangol be, az
állomás neve megjelenik a kijelzőn
(csak az európai modell esetén).
4
Állítsa be a hangerőt.
Nyomja meg a VOLUME +/– gombot
(vagy forgassa el a VOLUME gombot a
készüléken) .
Az automatikus hangolás leállítása
Nyomja meg a   gombot.
Gyenge jellel rendelkező állomás
behangolása
Ha a „TUNED” nem jelenik meg, és a hangolás
nem áll le, nyomja meg többször a TUNING
MODE  gombot az „AUTO” és a „PRESET”
eltűnéséig, majd nyomja meg a +/– gombot
(vagy a TUNE +/– gombot a készüléken) qf
többször, a kívánt állomás behangolásáig.
A zaj csökkentése a gyenge jelű FM
sztereó állomásoknál
14HU
A sztereó vétel kikapcsolásához nyomja
meg többször az FM MODE ql gombot
a „MONO” megjelenéséig.
Zenelejátszás USBeszközről
1
Válassza ki az USB funkciót.
2
Csatlakoztassa a külső USBeszközt (digitális zenelejátszó
vagy USB memória) az (USB)
aljzathoz  az ábrán látható
módon.
Alapfunkciók
A készüléken található
(USB)
aljzathoz  USB-eszközt (digitális
zenelejátszót, USB memóriát)
csatlakoztathat és meghallgathatja az
azon tárolt zeneszámokat. A rendszerhez
csatlakoztatható USB-eszközök listáját
a „Csatlakoztatható USB-eszközök”
fejezetben találhatja a 29. oldalon.
Ez a készülék a következő formátumok
lejátszására képes: ATRAC/MP3*/
WMA*/AAC*
* A másolásvédelemmel (digitális szerzői
Nyomja meg az USB  gombot.
USB-eszköz (digitális
zenelejátszó vagy USB
memória)
jogvédelemmel) ellátott zeneszámok nem
játszhatóak le.
Használja a csatlakoztatandó USBeszközhöz mellékelt USB-vezetéket,
ha USB-vezetékes csatlakozás
szükséges.
A művelet részleteiről a csatlakoztatni
kívánt USB-eszköz kezelési
útmutatójában olvashat.
Ha USB-eszközt csatlakoztatott a
kijelzés az alábbiak szerint változik:
„READING”  „ATRAC AD1)” vagy
„STORAGE DRIVE2)”
1)
2)
Ha digitális zenelejátszót csatlakoztat.
Ha USB memóriát csatlakoztat. A
kötetcím jelenik meg először, ha van.
Megjegyzés
A csatlakoztatott USB-eszköz típusától
függően akár 10 másodperc is eltelhet, amíg a
„READING” megjelenik.
3
Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a  gombot (vagy az
USB  gombot a készüléken) .
4
Állítsa be a hangerőt.
Nyomja meg a VOLUME +/–
gombot (vagy forgassa el a VOLUME
gombot a készüléken) .
Folytatódik

15HU
További funkciók
vagy programozott lejátszást („PGM”).
Funkció
Nyomja meg...
Megjegyzések az USB-eszközhöz
A lejátszás
szüneteltetése
...a  gombot (vagy
a USB  gombot
a készüléken) . A
• Ne csatlakoztasson a rendszerhez USBeszközt USB-elosztón (hubon) keresztül.
• Néhány csatlakoztatott USB-eszköz esetében
egy művelet végrehajtása után, azt a
műveletet, a rendszer kis késéssel hajtja végre.
• Ez a rendszer nem szükségszerűen támogatja
a csatlakoztatott USB-eszköz minden
funkcióját.
• A lejátszási sorrend a rendszeren
különbözhet a csatlakoztatott USB-eszköz
lejátszási sorrendjétől.
• Mindig tartsa lenyomva a   gombot
és győződjön meg róla, hogy a „No Device”
felirat megjelent, mielőtt az USB-eszközt
eltávolítja. Az USB-eszköz eltávolítása a „No
Device” felirat megjelenése előtt az eszközön
lévő adatok, illetve magának az eszköznek a
sérülését is okozhatja.
• Ne mentsen más típusú fájlokat vagy
felesleges mappákat az audio fájlokat
tartalmazó USB-eszközre.
• Az audio fájlokat nem tartalmazó mappák
nem kerülnek lejátszásra.
• A fájlok az USB-eszközre másolás rögzítés
sorrendjében kerülnek lejátszásra.
• Egy USB-eszközön található mappák és fájlok
maximális számai a következők lehetnek:
– Digitális zenelejátszó: 65 535
csoport (maximum 999 műsorszám
csoportonként),
– USB memória: 999 fájl.
• A mappák és fájlok maximális száma
változhat a fájl és könyvtárszerkezettől
függően.
• A következő audio formátumok
hallgathatóak ezzel a rendszerrel:
– MP3: az „.mp3” kiterjesztésű fájlok,
– Windows Media Audio fájl: fájl
kiterjesztés „.wma”,
– AAC: fájl kiterjesztés „.m4a”.
• Ha a fájlnevek tartalmazzák a fenti
kiterjesztéseket, de az aktuális fájl különbözik
ettől, akkor a készülék zajt fog lejátszani, vagy
akár meg is hibásodhat.
• A kompatibilitás nem garantált az
összes kódoló/író szoftverrel, felvevővel,
adathordozóval. A nem kompatibilis
USB-eszközök zajt vagy szaggatott hangot
eredményezhetnek, vagy lejátszásuk nem
lehetséges.
lejátszás folytatásához
nyomja meg ismét a
gombot.
A lejátszás
leállítása
Egy mappa
kiválasztása
Egy fájl
kiválasztása
Egy mappa és
fájl kiválasztása az MP3
lemezen, a
mappa és a
fájl nevét
a rendszer
kijelzőjén
figyelve*
Egy bizonyos
pozíció
megkeresése
egy fájlban
Az ismétléses
lejátszás kiválasztása
USB-eszköz
eltávolítása
...a   gombot.
...a
+/– qf gombot.
...a / qf
gombot.
...a SEARCH  gombot.
A / qf gombbal
válassza ki a kívánt
mappát, majd nyomja meg
az ENTER  gombot. A
/ qf gombokkal
válassza ki a kívánt fájlt,
majd nyomja meg az
ENTER  gombot.
...a / qf
gombot. Lejátszás
közben tartsa lenyomva,
majd a kívánt pontnál
engedje fel.
...a REPEAT ql
gombot többször, a
„REP” vagy a „REP1”
megjelenéséig.
...a   gombot,
tartsa lenyomva, amíg
a „NO DEVICE”
megjelenik, majd
távolítsa el az USBeszközt.
* Digitális zenelejátszók különböző információira – például album vagy műfaj – kereshet.
A lejátszási mód megváltoztatása
16HU
Az USB-eszköz állj módjában nyomja
meg többször a PLAY MODE  gombot.
Kiválaszthatja a normál lejátszási módot
(„ ” a digitális zenelejátszó egy mappájában lévő összes a fájlhoz), a véletlen sorrendű lejátszást („SHUF” vagy „ SHUF”)
komponenst a készülék
AUDIO IN aljzatához  analóg
audiovezeték (nem tartozék)
alkalmazásával.
2
Csökkentse le a hangerőt.
Nyomja meg a VOLUME – gombot
(vagy a VOL – gombot a készüléken)
.
3
Válassza ki az AUDIO IN funkciót.
Nyomja meg a készüléken az AUDIO
IN  gombot.
4
Indítsa el a lejátszást a
csatlakoztatott komponensen.
5
Állítsa be a hangerőt.
A hang beállítása
Hanghatás beállítása
Funkció
Dinamikusabb
hang
létrehozása
(Dynamic
Sound
Generator
X-tra)
A hangzáskép
beállítása
Nyomja meg...
...a DSGX  gombot a
készüléken.
...az EQ  gombot
többször a „BASS”
vagy a „TREBLE”
kiválasztásához, majd
nyomja meg többször a
+/– qf gombot a szint
beállításához.
Alapfunkciók
Külső audio
komponensek
használata
1 Csatlakoztassa a külső audio
Nyomja meg a VOLUME +/– gombot
(vagy a VOL +/– gombot a
készüléken) .
17HU
A kijelzések beállítása
Funkció
A kijelzőn
megjelenő
információ
módosítása1)
Az órakijelzés
megjelenítése
a rendszer
kikapcsolt
állapotában
1)
2)
Nyomja meg...
...a DISPLAY qj
gombot többször a
készülék bekapcsolt
állapotában.
...a DISPLAY
qj gombot a
rendszer kikapcsolt
állapotában2). Az
órakijelzés 8 másodpercre megjelenik.
Megtekintheti például a CD-, MP3 lemez
vagy az USB-eszköz információit, például
műsorszám vagy fájl száma vagy mappa
neve normál lejátszás közben, vagy a teljes
lejátszási idő állj üzemmódban.
Ha a rendszer ki van kapcsolva a STANDBY
jelző  világít.
Megjegyzések a kijelzőn megjelenő
információkról
• A nem megjeleníthető karakterek helyén „_”
szerepel.
• Az alábbiak nem jelennek meg a kijelzőn:
– egy CD-DA lemez teljes lejátszási ideje a
lejátszási módtól függően,
– egy MP3 lemez és USB-eszköz teljes
lejátszási ideje és a lejátszásból hátralévő
idő.
• Az alábbiak nem megfelelően jelennek meg a
kijelzőn:
– azok a mappa vagy fájlnevek, melyek nem
felelnek meg az ISO 9660 1-es vagy 2-es
szintjének vagy Joliet formátumnak.
• Az alábbiak megjelennek a kijelzőn:
– MP3 fájlok ID3 mező információi 1-es
vagy 2-es ID3 mező verzió esetén ( egy
MP3 lemez esetén 62 karakterig),
– ID3 mező információ olyan „ATRAC”
fájloknál, melyek 2-es verziójú ID3 mező
információt használnak.
18HU
További műveletek
4
Lejátszási program
létrehozása
Válassza ki a kívánt funkciót.
CD
Nyomja meg a CD  gombot a CD
funkció kiválasztásához.
USB
Nyomja meg az USB  gombot az
USB funkció kiválasztásához.
2
Állj üzemmódban nyomja meg
többször a PLAY MODE 
gombot a „PGM” megjelenéséig.
3
Nyomja meg többször a
/ qf gombot, amíg
a kívánt műsorszám száma
megjelenik.
Fájlok programozása esetén nyomja
meg többször a
+/– qf gombot,
először a kívánt könyvtár, majd a
kívánt fájl kiválasztásához.
Példa: ha műsorszámokat programoz
CD-ről
Kiválasztott műsorszám vagy fájl száma
A program teljes
lejátszási ideje
(beleértve a kiválasztott
műsorszámot vagy fájlt)
USB
A teljes lejátszási idő nem jeleníthető
meg, ezért a „– –.– –” jelenik meg.
5
További műsorszámok vagy
fájlok kiválasztásához, akár
25 műsorszámig vagy fájlig,
ismételje meg a 3–4. lépéseket.
6
A program lejátszásához nyomja
meg a   gombot.
További műveletek
CD
Ha a program teljes lejátszási
ideje egy CD esetén meghaladja
a 100 percet, vagy a CD-ről olyan
műsorszámot választott ki aminek a
száma 21 vagy nagyobb, vagy ha egy
MP3 fájlt választott ki, a kijelzőn a
„– –.– –” jelenik meg.
(Programozott lejátszás)
1
A műsorszám vagy fájl
programhoz adásához nyomja
meg az ENTER  gombot.
A program elérhető marad, amíg ki
nem nyitja a lemeztartó fiókot vagy
el nem távolítja az USB-eszközt. A
program ismételt lejátszáshoz nyomja
meg ismét a   gombot.
A programozott lejátszási üzemmód
kikapcsolása
Állj üzemmódban nyomja meg többször
a PLAY MODE  gombot a „PGM”
eltűnéséig.
Az utolsó műsorszám vagy fájl törlése
a programból
Állj üzemmódban nyomja meg a CLEAR
wa gombot.
19HU
Rádióállomások
tárolása
Eltárolhatja kedvenc rádióállomásait, és
elérheti ezeket közvetlenül a megfelelő
memóriahely számának kiválasztásával.
A rádióállomások tárolásához használja a
távvezérlő gombjait.
1
Hangolja be a kívánt
rádióállomást (lásd „A rádió
hallgatása” fejezetet (14. oldal)).
2
Nyomja meg a TUNER MEMORY
ws gombot.
Memóriahely száma
3
Nyomja meg többször a +/– qf
gombot a kívánt memóriahely
kiválasztásához.
Ha a kiválasztott memóriahelyen
korábban már tárolt egy
rádióállomást, az új állomás felülírja
a régit.
4
Nyomja meg az ENTER 
gombot.
5
További állomások tárolásához
ismételje meg az 1–4. lépéseket.
A készülék memóriájában összesen 20
FM és 10 AM rádióállomás tárolható.
A tárolt rádióállomások körülbelül
fél napig akkor is elérhetőek
maradnak, ha kihúzza a hálózati
csatlakozóvezetéket vagy áramszünet
történik.
20HU
6
A tárolt rádióállomások
előhívásához nyomja meg
többször a TUNING MODE
 gombot a „PRESET”
megjelenéséig, majd nyomja
meg többször a +/– qf gombot
a kiválasztott memóriahely
kiválasztásához.
Az időzítők használata
4
Állítsa be a bekapcsolás
időpontját.
Nyomja meg többször a /
qf gombot az óra beállításához, majd
nyomja meg az ENTER  gombot.
A perc kijelzés villogni kezd. A fenti
eljárás alkalmazásával állítsa be a
percet.
A rendszer két időzítő funkcióval
rendelkezik. Ha a lejátszás időzítőt és a
kikapcsolás időzítőt együtt használja,
akkor a kikapcsolás időzítő rendelkezik
elsőbbséggel.
5
Ismételje meg a 4. lépés
eljárását a kikapcsolási időpont
beállításához.
Nyomja meg többször a SLEEP wd
gombot.
6
Válassza ki a hangforrást.
Nyomja meg többször a /
qf gombot a kívánt hangforrás
megjelenéséig, majd nyomja meg
az ENTER  gombot. A kijelzőn
megjelenik az időzítő beállítása.
Ha kiválasztja az „AUTO” opciót, a
rendszer önműködően kikapcsol az
éppen lejátszott lemez megállásakor, vagy
100 perc elteltével.
Lejátszás időzítő
A beállított időpontban felébredhet CD,
USB-eszköz vagy rádió hallgatására.
A lejátszás időzítő beállításához használja
a távvezérlő gombjait. Ellenőrizze, hogy
beállította-e a pontos időt.
1
2
3
Készítse elő a hangforrást.
7
Nyomja meg a /  gombot a
rendszer kikapcsolásához.
A rendszer 15 másodperccel a
beállított idő előtt bekapcsol. Ha a
rendszer a beállított időpontban be
van kapcsolva, a lejátszás időzítő nem
fog működni.
Készítse elő a jelforrást, majd nyomja
meg a VOLUME +/–  gombot a
hangerő beállításához.
Ha egy megadott CD műsorszám
vagy fájl lejátszásával szeretne
kezdeni, készítse el a programot (19.
oldal).
Az időzítő aktiválása vagy a beállítás
ellenőrzése
Nyomja meg a CLOCK/TIMER
SET qk gombot.
Az időzítő kikapcsolása
Nyomja meg többször a
/ qf gombot a „PLAY
SET?” megjelenéséig, majd
nyomja meg az ENTER 
gombot.
Megjelenik az „ON” opció, és az
órakijelzés villogni kezd.
További műveletek
Kikapcsolás időzítő
Elaludhat zenehallgatás közben. Ez a
funkció akkor is elérhető, ha az óra nincs
beállítva.
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SELECT
qk, és többször a / qf gombot a
„PLAY SEL” megjelenéséig, majd nyomja
meg az ENTER  gombot.
Ismételje meg a fenti eljárást a „TIMER
OFF” megjelenéséig, majd nyomja meg
az ENTER  gombot.
A beállítás megváltoztatása
Ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.
Hasznos tanács
A lejátszás időzítő beállítása érvényben marad,
amíg nem törli a beállítást.
21HU
Búgás vagy zaj hallható.
Egyebek
Hibaelhárítás
• Helyezze távolabb a rendszert a
zajforrástól.
• Csatlakoztassa a rendszert egy másik
hálózati aljzatba.
• Szereljen fel egy zajszűrőt (nem tartozék)
1 Győződjön meg róla, hogy a
hálózati csatlakozóvezetékek és a
hangsugárzóvezetékek megfelelően és
biztonságosan vannak-e csatlakoztatva.
2 Keresse ki a hibát az alábbi listában, és
végezze el a javasolt hibaelhárítást.
Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen
kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkaszervizzel.
Ha a STANDBY jelző villog
Azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és ellenőrizze az
alábbiakat.
• Ha a rendszer tartalmaz
feszültségválasztót, a megfelelő
feszültség van beállítva?
• Csak a mellékelt hangsugárzókat
használja?
• Valamilyen tárgy takarja a rendszer
hátulján lévő szellőzőnyílásokat?
Ha a STANDBY jelző  abbahagyta a
villogást, csatlakoztassa újra a hálózati
vezetéket, és kapcsolja be a rendszert.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkaszervizzel.
Általános problémák
A hang csak egy csatornából
hallható, vagy a bal és jobb oldal
hangereje kiegyensúlyozatlan.
• Amennyire lehet szimmetrikusan
helyezze el a hangsugárzókat.
• Csak a mellékelt hangsugárzókat
csatlakoztassa.
22HU
a hálózati csatlakozóvezetékre.
A távvezérlő nem működik.
• Távolítson el minden akadályt a
távvezérlő és a készülék távvezérlés
érzékelője 4 közül, és helyezze
távolabb a készüléket fluoreszcens
fényforrásoktól.
• Irányítsa a távvezérlőt a rendszer
érzékelőjére.
• Vigye közelebb a távvezérlőt a
rendszerhez.
A STANDBY jelző  a tápcsatlakozó
kihúzása után is világít.
• Elképzelhető, hogy a STANDBY
jelző  nem kapcsol ki azonnal a
tápcsatlakozó kihúzása után. Ez nem
hibajelenség. A jelző körülbelül 40
másodperc után ki fog kapcsolni.
CD-, MP3-lejátszó
A hang ugrik, vagy a lemez nem
játszható le.
• Tisztítsa meg a lemezt, majd helyezze
be újra.
• Helyezze a rendszert egy rezgésektől
mentes helyre (például egy rögzített
állványra).
• Helyezze távolabb a hangsugárzókat
a rendszertől, vagy helyezze azokat
különálló állványra. Nagy hangerőnél
a hangsugárzók rezgései okozhatják a
hang ugrását.
Nincs hang.
• Az USB-eszköz nem lett megfelelően
csatlakoztatva. Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa újra az USB-eszközt és
ellenőrizze, hogy az USB MEMORY
jelző 3 világít-e.
A lejátszás megkezdése több időt
vesz igénybe, mint általában.
• Az alábbi lemezek lejátszásának
megkezdése több időt vesz igénybe.
– bonyolult mappaszerkezettel
rendelkező lemez,
– többmenetes módban rögzített
lemez,
– lezáratlan lemez (olyan lemez,
amelyre még további adatokat lehet
rögzíteni),
– sok könyvtárt tartalmazó lemez.
A hang torz.
• A fájl kódolásához használt bitsűrűség
túl alacsony. Másoljon magasabb
bitsűrűséggel kódolt fájlokat az USBeszközre.
USB-eszköz
Támogatott USB-eszközt használ?
• Ha nem támogatott USB-eszközt
használ, akkor a következő problémák
fordulhatnak elő. A támogatott
USB-eszközökről bővebben a
„Csatlakoztatható USB-eszközök”
fejezetben olvashat a 29. oldalon.
– Az USB-eszköz felismerése nem
sikerült.
– A fájl és könyvtár neveket nem jelzi
ki a készülék.
– A lejátszás nem lehetséges.
– Ugrik a hang.
– Zaj hallható.
„OVER CURRENT” jelenik meg.
• Probléma merült fel az
(USB)
aljzat  elektromos jelszintjével
kapcsolatban. Kapcsolja ki a rendszert
és távolítsa el az USB-eszközt az
(USB) aljzatból . Győződjön meg
róla, hogy az USB-eszköz megfelelően
működik-e. Ha a kijelzés továbbra is
megjelenik, forduljon a legközelebbi
Sony szakszervizhez.
Zaj hallható illetve ugrik a hang.
• Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa
újra az USB-eszközt.
• Maga a zenei adat tartalmazhat zajt.
A számítógép állapotától függően
zaj kerülhet a zenei adatra, a
létrehozásakor. Hozza létre a zenei
adatot ismét.
• Ha USB memória eszközt használ,
másolja fel a fájlokat a számítógépre,
formázza meg az USB memória eszközt
FAT16 vagy FAT32 formátumra, majd
másolja vissza a fájlokat az eszközre.*
Egyebek
A lejátszás nem az első műsorszámtól
kezdődik.
• A normál lejátszási módba történő
visszatéréshez nyomja meg többször a
PLAY MODE  gombot a „PGM” és a
„SHUF” eltűnéséig.
Az USB-eszköz nem csatlakoztatható
az
(USB) aljzatba .
• Fordítva próbálja csatlakoztatni az
USB-eszközt. Csatlakoztassa az eszközt
a megfelelő irányban.
Egy másik eszközön már használt
USB memória nem működik.
• Lehet, hogy nem támogatott
formátumú adat lett rá rögzítve.
Ebben az esetben, ha szükséges
készítsen biztonsági másolatot az USB
memórián lévő fájlokról, a számítógép
merevlemezére másolva azokat. Ezután
formázza meg az USB memóriát FAT16
vagy FAT32 típusú fájlrendszerre,
majd másolja vissza a lementett audio
fájlokat az USB memóriára.*
Folytatódik

23HU
„READING” jelenik meg hosszú ideje.
• Ha az USB-eszközön sok mappa
vagy fájl található, akkor a beolvasás
ideje elhúzódhat. Ezért a következő
irányelveket javasoljuk.
– Az USB-eszközön található mappák
maximális száma: 100 vagy kevesebb.
– A mappákban lévő fájlok maximális
száma: 100 vagy kevesebb.
Hibás kijelzés.
• Másolja fel a zenei adatot újra az
USB-eszközre, mivel az azon tárolt adat
valószínűleg megsérült.
A lejátszás nem indul el.
• Kapcsolja ki a rendszert és
csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
• Csatlakoztasson olyan USB-eszközt,
amit ez a rendszer le tud játszani.
• Nyomja meg a  (vagy az USB 
gombot a készüléken)  gombot a
lejátszás elindításához.
A lejátszás nem az első műsorszámtól
kezdődik.
• Állítsa a lejátszási módot Normál
lejátszás módra.
A fájlok nem lejátszhatóak.
• Az USB memória nem támogatott,
nem FAT16 vagy FAT32 típusú fájlrendszerre lett megformázva.*
• Ha partícionált USB memóriát használ,
akkor csak az első partíción található
fájlok lesznek lejátszhatóak.
• A kódolt vagy jelszóval védett fájlok
nem lejátszhatóak.
* Ez a rendszer a FAT16 és a FAT32
fájlrendszert támogatja, de lehetnek olyan
USB-eszközök, melyek nem támogatják
ezeket a fájlrendszereket. A részletekért
olvassa el az USB-eszköz kezelési útmutatóját, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval.
24HU
Rádió
Erős zaj hallható vagy az állomásokat
nem lehet behangolni (a „TUNED” vagy
a „STEREO” felirat villog a kijelzőn.)
• Csatlakoztassa megfelelően az
antennát.
• Keressen olyan helyet és helyzetet,
amely jó vételi minőséget biztosít, és
helyezze el így az antennát.
• Helyezze az antennát távolabb
hangsugárzó-, a hálózati csatlakozó
és az USB-vezetékektől a zajos vétel
megelőzése érdekében.
• Csatlakoztasson a szaküzletekben
kapható kültéri antennát.
• Ha az AM antenna vezetéke levált
az antennaállványról, forduljon a
legközelebbi Sony szervizhez.
• Kapcsolja ki a közelben lévő
elektromos készülékeket.
Az AM léptetőfrekvencia
megváltoztatása
Az AM léptetőfrekvencia gyári
alapértelmezett beállítása 9 kHz (vagy
egyes területeken 10 kHz; ez a funkció
nem elérhető az európai modelleken).
Az AM léptetőfrekvencia megváltoztatásához használja a készülék gombjait.
1 Hangoljon be egy AM rádióállomást,
majd kapcsolja ki a rendszert.
2 A TUNER/BAND  gomb nyomva
tartása közben nyomja meg a / 
gombot.
A tárolt AM rádióállomások
törlődnek. A léptetőfrekvencia gyári
alapértelmezett értékekre történő
visszaállításához ismételje meg az
eljárást.
A vételi minőség javítása
Kapcsolja ki a CD-lejátszó tápellátását
a CD energiatakarékosság funkcióval.
Alapértelmezésként a CD tápellátása be
van kapcsolva.
1 Nyomja meg többször a FUNCTION
 gombot a CD funkció kiválasztásához, majd kapcsolja ki a rendszert.
2 Amikor a „STANDBY” jelző abbahagyja
A rendszer visszaállítása a gyári
beállításokra
Ha a rendszer még mindig nem működik
megfelelően, állítsa vissza a beállításokat
a gyári értékekre.
A rendszer gyári alapértelmezett
értékekre történő visszaállításához
használja a készülék gombjait.
1 Húzza ki, majd csatlakoztassa ismét a
hálózati csatlakozóvezetéket, azután
kapcsolja be a rendszert.
2 Nyomja meg a /CANCEL , a
DSGX  és a /  gombot egy
időben.
Minden felhasználói beállítás, például
a tárolt rádióállomások, időzítő, és az
óra törlődnek.
CD-, MP3-lejátszó, rádió
Complete!: a beállított művelet
megfelelően véget ért.
Invalid: nem használható gombot
nyomott meg.
LOCKED: a lemeztartó fiók nem nyílik ki.
Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkaszervizzel.
No Disc: nincs lemez a lejátszóban, vagy
a behelyezett lemez nem játszható le.
No Step: a programozott műsorszámok
törlése megtörtént.
Over: lejátszás vagy szünet üzemmódban
a  qf gomb nyomva tartásával
elérte a lemez végét.
Push SELECT!: megpróbálta beállítani
az órát vagy az időzítőt az időzített
művelet közben.
Push STOP!: lejátszás közben megnyomta a PLAY MODE  gombot.
Reading: a rendszer a lemezinformációkat olvassa be. Eközben
egyes gombok nem használhatóak.
SET CLOCK!: megpróbálta beállítani az
időzítőt, azonban az óra nincs beállítva.
SET TIMER!: megpróbálta kiválasztani
az időzítőt, azonban a lejátszás időzítő
vagy a felvétel időzítő nincs beállítva.
Step Full!: több, mint 26 műsorszámot vagy
fájlt (lépést) próbált meg beprogramozni.
TIME NG!: a lejátszás időzítő kezdési és
befejezési időpontja azonos.
Egyebek
a villogást nyomja meg a /
gombot a készüléken, a /CANCEL
gomb nyomva tartása közben.
Megjelenik a „CD POWER OFF”
üzenet. Kikapcsolt CD-lejátszó tápellátás
esetén a lemezek elérési ideje növekszik.
A CD-lejátszó tápellátásnak visszakapcsolásához ismételje meg az eljárást a
„CD POWER ON” megjelenéséig.
Üzenetek
USB-eszköz
ATRAC AD: ATRAC audioeszköz
csatlakoztatása.
Error: az USB-eszköz felismerése nem
sikerült vagy ismeretlen eszköz lett
csatlakoztatva.
Invalid: nem használható vagy tiltott
műveletet hajtott végre.
No Device: nincs USB-eszköz
csatlakoztatva vagy a csatlakoztatott
USB-eszköz le lett állítva.
Folytatódik

25HU
No Step: a programozott műsorszámok
törlése megtörtént.
No Track: nincs lejátszható fájl a
rendszerre feltöltve.
Not Supported: nem támogatott USBeszköz lett csatlakoztatva.
Please Wait: a rendszer az USB-eszköz
használatára készül elő.
Reading: a rendszer az USB-eszközt
ismeri fel.
Removed: az USB-eszköz el lett
távolítva.
Step Full!: több, mint 26 műsorszámot
vagy fájlt (lépést) próbált meg
beprogramozni.
STORAGE DRIVE: USB memória
csatlakoztatása.
Óvintézkedések
A rendszerrel lejátszható lemezek
• Audio CD.
• CD-R/CD-RW (audio adat/MP3 fájlok).
NEM LEHET lejátszani a készülékkel
az alábbi lemezeket
• CD-ROM.
• CD-R/CD-RW lemezek, melyek nem
zenei CD formátumban vagy nem az
ISO 9660 1. szint/2. szint, Joliet vagy
többmenetes formátumban rögzített
MP3 lemezek.
• Olyan többmenetes CD-R/CD-RW
lemezek, melyeknél a menet nem
került lezárásra.
• Rossz rögzítési minőségű, karcos vagy
szennyezett CD-R/CD-RW lemezek,
vagy nem kompatibilis eszközzel
készített CD-R/CD-RW lemezek.
• Nem megfelelően lezárt CD-R/CD-RW
lemezek.
• MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) fájloktól
eltérő fájlokat tartalmazó lemez.
• Nem szabványos alakú lemezek
(például szív, négyzet, csillag).
• Olyan lemezek, melyekre ragasztószalag, papír vagy matrica van ragasztva.
• Hitelesítő pecséttel ellátott kölcsönzött
vagy használt lemezek, melyeknél a
ragasztóanyag kilóg a pecsét alól.
• Olyan lemez, amelyre ragacsos
tapintású tintával nyomtattak címkét.
Megjegyzések a lemezekről
• Lejátszás előtt egy tisztító kendővel
tisztítsa meg a lemezt. A törlést
középről kifelé haladva hajtsa végre.
• A tisztításhoz ne használjon oldószert,
például benzint, hígítót, a vinil
lemezekhez használt kereskedelemi
forgalomban kapható tisztítószert vagy
antisztatizáló szert.
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napsugárzásnak vagy hőnek (mint
például fűtőtest), és ne hagyja napon
parkoló járműben.
26HU
A biztonságról
• Ha hosszú ideig nem használja
készülékét, húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózati aljzatból. Mindig
a csatlakozódugót, és soha ne a
vezetéket fogja meg.
• Ha bármilyen szilárd anyag vagy
folyadék kerül a készülék belsejébe,
húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket,
és forduljon szakemberhez mielőtt
folytatná a használatát.
• A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét
kizárólag szakszervizben végezhetik.
A burkolat tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített puha ruhával törölje
le a készülék burkolatát. A tisztításhoz
soha ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.
Egyebek
Az elhelyezésről
• A készüléket ne helyezze el döntött
pozícióban vagy olyan helyen ami
túlságosan forró, hideg, poros, koszos,
párás, ahol a levegő szabad áramlása
akadályozott, vagy ahol rázkódásnak,
közvetlen napfénynek vagy éles
fénynek van kitéve.
• Legyen óvatos, ha a készüléket vagy
a hangsugárzókat védőbevonattal
(gyanta, olaj, fényező stb.) kezelt
felületre állítja, mert foltosodás vagy
elszíneződés keletkezhet.
• Ha a készüléket közvetlenül egy hideg
helyről egy meleg térbe viszi vagy
párás szobában helyezi el, a házimozi
rendszer belsejében található lencséken
páralecsapódás jöhet létre. Amennyiben
ez előfordul, a rendszer működése
bizonytalanná válhat. Ebben az esetben
vegye ki a lemezt és legalább egy óráig
hagyja bekapcsolva a készüléket, amíg a
nedvesség elpárolog belőle.
A hangsugárzó rendszerről
Ez a hangsugárzó rendszer nincs
mágnesesen leárnyékolva, ezért
a közelben lévő tv-készülék képe
mágnesesen torzítottá válhat. Ebben
az esetben kapcsolja ki a tv-készüléket,
várjon 15–30 percet, majd kapcsolja
vissza.
Ha nincs javulás, akkor helyezze a
hangsugárzókat távolabb a tv-készüléktől.
A felmelegedésről
• Működés közben a készülék
felmelegedése normális és nem
hibajelenség.
• Ne érintse meg a burkolatot nagy
hangerőn történt folyamatos használat
után, mert a burkolat felforrósodhat.
• Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
27HU
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CMT-HX3
típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM
együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a
következő műszaki jellemzőknek.
lencse felszínétől 200 mm távolságban 7
mm-es rekesszel mértük.
Frekvenciaátvitel: 20 Hz–20 kHz
Jel/zaj arány: több, mint 90 dB
Dinamikatartomány: több, mint 90 dB
Vevőegység
A készülék
Erősítő
DIN kimenő teljesítmény (névleges):
40 + 40 W (6 Ω, 1 kHz-en, DIN)
Folyamatos RMS kimenőteljesítmény
(referencia): 50 + 50 W (6 Ω, 1 kHzen, 10% THD)
Zenei kimenőteljesítmény (referencia):
50 + 50 W (6 Ω, 1 kHz-en 10% THD)
Bemenetek:
AUDIO IN (sztereó minijack):
érzékenység 250 mV, impedancia
47 kΩ
(USB) aljzat: A típus, legnagyobb
áramerősség 500 mA
Kimenetek:
PHONES (sztereó minijack): 8 Ω
vagy magasabb impedanciával rendelkező fejhallgatók csatlakoztatásához
SPEAKER: 6 Ω impedanciával
rendelkező hangsugárzó csatlakoztatása
USB rész
Támogatott bitsűrűség
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32–320 kbps, VBR
ATRAC: 48–352 kbps (ATRAC3plus),
66/105/132 kbps (ATRAC3)
WMA: 32–192 kbps, VBR
AAC: 48–320 kbps
Mintavételi frekvenciák
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
CD-lejátszó
Rendszer: kompaktlemez és digitális audio
rendszer
A lézerdióda jellemzői
Emissziós időtartam: folyamatos
Lézer kimenet*: kevesebb, mint 44,6 μW
* Ezt a kimeneti értéket az optikai vevőfej
28HU
FM sztereó, FM/AM szuperheterodin
vevőegység
FM vevőegység
Vételi frekvenciák:
87,5–108,0 MHz (50 kHz
léptetőfrekvenciával)
Antenna: FM huzalantenna
Antennacsatlakozó: 75 Ω aszimmetrikus
Középfrekvencia: 10,7 MHz
AM vevőegység
Vételi frekvenciák:
531–1602 kHz (9 kHz léptetőfrekvenciával)
Antenna: AM keretantenna, külső
antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 450 kHz
Hangsugárzó
Hangsugárzó rendszer: 2-utas, 2-egységes,
bassz-reflex típusú
Hangszórók: mély hangszóró 12 cm, kúpos;
magas hangszóró 4 cm, kúpos
Névleges impedancia: 6 Ω
Méretek (szé × ma × mé): kb. 145 × 260 ×
200 mm
Tömeg: kb. 2,2 kg hangsugárzónként
Általános
Energiaellátási követelmények:
220–240 V, 50/60 Hz, váltóáram
Teljesítményfelvétel: 40 W
Méretek (szé × ma × mé) (hangsugárzók
nélkül): 285 × 120 × 215 mm
Tömeg (hangsugárzók nélkül): 2,6 kg
Tartozékok: távvezérlő (1 db), FM huzal-,
AM keretantenna (1-1 db), AA (R6) típusú
elemek (2 db), hangsugárzótalpak (8 db).
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
A készülék az alábbi jelzésekkel ellátott
Sony USB-eszközöket tudja lejátszani.
Más típusú USB-eszközöket a készülék
nem tud lejátszani.
Elfogadott Sony digitális zenelejátszók (a 2007 januári állapot szerint)
Termék neve
Walkman
®
Modell neve
NW-E103 / E105 /
E107
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 /
E307
NW-E403 / E405 /
E407
NW-E503 / E505 /
E507
NW-E002 / E002F /
E003 / E003F / E005 /
E005F
NW-A605 / A607 /
A608
NW-A1000 / A1200 /
A3000
NW-HD5
NW-S603 / S605 /
S703F / S705F / S706F
NW-S202 / S202F /
S203F / S205F
Folytatódik

Egyebek
• Készenléti
teljesítményfelvétel: 0,5 W.
• A nyomtatott áramköri lapok
egy részében nem használtunk
halogénezett égésgátló
anyagokat.
• A külső burkolatokban nem
használtunk halogénezett
égésgátló anyagokat.
Csatlakoztatható USBeszközök
29HU
Elfogadott Sony digitális zenelejátszók (a 2007 januári állapot szerint)
Termék neve Modell neve
MICROVAULT USM512EX / 1GEX /
2GEX
USM128J / 256J / 512J /
1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
USM256H / 512H /
1GH / 2GH / 4GH
USD2G / 4G / 5G / 8G
Az alábbi Internet címeken találhatja meg
a legfrissebb információt a kompatibilis
eszközökről.
http://sonydigital-link.com/dna
Megjegyzések
• Ne használjon a felsoroltakon kívül más
USB-eszközöket. A hibátlan működés a nem
felsorolt modelleknél nem garantált.
• A működés még ezekkel az USB-eszközökkel
sem feltétlenül biztosított.
• Ezen USB-eszközök közül néhány nem
vásárolható meg egyes területeken.
Megjegyzések a Walkmanekhez
• Ez a készülék nem alkalmas lineáris PCM
audio lejátszására.
• Ez a készülék nem alkalmas ATRAC Advanced
Lossless audio formátum lejátszására.
• Számítógép segítsége nélkül nem tud
lejátszani egy közvetlenül a Walkmanre
rögzített zenét.
30HU
Egyebek
31HU
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF

advertising