Sony | CMT-U1BT | Sony CMT-U1BT Használati útmutató

2-683-494-12 (1)
Mikro-hifi
komponens rendszer
Kezelési útmutató
CMT-U1BT
© 2006 Sony Corporation
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a
készüléket csapadék, nedvesség
hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja
el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral,
terítővel, függönnyel, stb. Soha ne állítson égő
gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a készülékre.
A készülék kikapcsolt állapotban is feszültség
alatt áll mindaddig, amíg a fali konnektorhoz
van csatlakoztatva.
A készüléket könnyen hozzáférhető fali konnektorhoz csatlakoztassa. Ha a készülék működésében rendellenességet észlel, azonnal húzza
ki a hálózati vezetéket a fali konnektorból.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt
térben elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében).
E készülék besorolása „CLASS 1
LASER” termék
(1. osztályú lézerberendezés). Az ezt
tanúsító jelölés a
készülék hátoldalán
található.
2HU
A Sony Corp. ezúton kijelenti, hogy ez a
készülék megfelel az 1999/5/EC alapvető
követelményeinek és egyéb vonatkozó
előírásainak. A részleteket lásd az alábbi
weboldalon:
http://www.compliance.sony.de/
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Ez az előírás az alábbi tartozékra is érvényes:
távvezérlő
DualDisc (kettős formátumú) lemezek
A DualDisc olyan kétoldalas lemez, melynek
egyik oldalán DVD-műsor, a másikon pedig
digitális audio program található. Kérjük ne
feledje, hogy a DualDisc lemez digitális audio
oldalát nem minden esetben játssza le ez a
készülék, mert az nem a CD-szabványnak
megfelelően lett rögzítve.
Másolásvédelemmel ellátott zenei
lemezek
Ez a készülék olyan lemezek lejátszására
alkalmas, melyek megfelelnek a kompaktlemezekre (CD) vonatkozó szabvány előírásainak.
Napjainkban egyre több lemeztársaság
másolásvédelemmel ellátott zenei CD-ket hoz
forgalomba. Kérjük ne feledje, hogy ezek között
vannak olyanok is, melyek nem felelnek meg
a CD-szabványnak, ezért ezzel a készülékkel
azokat nem lehet lejátszani.
• A Bluetooth márkajelzés és logo a Bluetooth
SIG., Inc. tulajdona, és annak felhasználása
a vállalat engedélyével történt. Minden más,
ebben az útmutatóban előforduló márkanév
annak jogos tulajdonosának védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• A „WALKMAN” és a „WALKMAN” logo a
Sony Corporation bejegyzett védjegye.
• A MICROVAULT a Sony Corporation védjegye.
• Az ATRAC, az ATRAC3 és az ATRAC3plus,
illetve az azokhoz tartozó logok a Sony
Corporation védjegyei.
• A SonicStage és a SonicStage logo a Sony
Corporation bejegyzett védjegye.
• Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológia és a szabadalmak a Fraunhofer IIS és
a Thomson engedélyével kerültek felhasználásra.
3HU
Tartalomjegyzék
A készülék részei és kezelőszervei ...................5
A kijelzőn megjelenő információk ..................7
A kezdő lépések
A rendszer megfelelő csatlakoztatása ...........8
Az óra beállítása ....................................................... 10
Alapműveletek
CD/ATRAC/MP3-lemez lejátszása ................. 11
Rádióhallgatás .......................................................... 13
Zenehallgatás BLUETOOTH mobiltelefonról vagy BLUETOOTH eszközről...... 14
A BLUETOOTH eszközön tárolt
zeneszámok lejátszása ................................ 16
USB eszközön tárolt zeneszámok
lejátszása ............................................................. 17
Külső audiokészülék csatlakoztatása .......... 18
A hang beállítása..................................................... 19
A kijelzések beállítása ........................................... 19
Egyéb műveletek
Egyéni program létrehozása (Programozott lejátszás)............................................. 21
Rádióállomások tárolása ..................................... 22
Az időzítők használata ......................................... 23
4HU
További tudnivalók
Hibaelhárítás .............................................................. 24
Üzenetek ...................................................................... 27
Előírások ........................................................................ 28
Minőségtanúsítás ................................................... 30
A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia ....................................................... 31
Csatlakoztatható USB és BLUETOOTH
eszközök .............................................................. 33
A készülék részei és
kezelőszervei
A készüléken
Ebben az útmutatóban az egyes funkciók
leírása általában a távvezérlő kezelőszerveivel
történő működtetésre vonatkozik, de az adott
funkciót a készülék azonos vagy hasonló nevű
kezelőszerveivel is vezérelheti.
Nyomja meg a készülék bekapcsolásához.
2 STANDBY jelző (19., 24. oldal)
A készülék kikapcsolt állapotában világít.
3 VOLUME +/− gomb (11., 13., 16.,
17., 18. oldal)
Nyomja meg a hangerő beállításához.
4 Hangbeállító gombok (19. oldal)
Készüléken: DSGX gomb
Távvezérlőn: EQ gomb
Nyomja meg a kívánt hangzáskép
kiválasztásához.
A készülék részei és kezelőszervei
1 / (üzemi kapcsoló) (10., 20., 23.,
27. oldal)
5 Távvezérlés érzékelő (24. oldal)
6  (fejhallgató) aljzat
Fejhallgatót csatlakoztathat ehhez az
aljzathoz.
A távvezérlőn
7 AUDIO IN aljzat (18. oldal)
Opcionális külső készüléket
csatlakoztathat ehhez az aljzathoz.
8
(USB) aljzat (17., 23. oldal)
Opcionális USB eszközt (digitális
zenelejátszót vagy USB adattárolót)
csatlakoztathat ehhez az aljzathoz.
9 Készüléken:  CANCEL (állj/törlés)
gomb (11., 13., 15., 16., 17. oldal)
Távvezérlőn:  (állj) gomb (11., 13.,
15., 16., 17. oldal)
Nyomja meg a lejátszás leállításához.
Nyomja meg a keresés kikapcsolásához.
0 SEARCH gomb (11., 17., 20. oldal)
A keresési funkció be- és kikapcsolása.
Kikapcsolt állapotban ezzel a gombbal
választhatja ki a kívánt nyelvet.
Folytatódik

5HU
qa ENTER gomb (10., 20., 21., 22.,
23. oldal)
Nyomja meg a beállítás érvényesítéséhez.
qs / (léptetés hátra/előre)
gomb (11., 17., 21. oldal)
Nyomja meg a kívánt műsorszám vagy fájl
kiválasztásához.
Készüléken: TUNE +/− (hangoló)
gomb (13. oldal)
Távvezérlőn: +/− (hangoló) gomb
(13. oldal)
Nyomja meg a kívánt rádióadó behangolásához.
Készüléken: / (mappa és a fájl
keresése) gomb (11., 17. oldal)
Nyomja meg a kívánt mappa vagy fájl
kiválasztásához.
Távvezérlőn:
+/− (mappaválasztás) gomb (11., 17., 21. oldal)
Nyomja meg a kívánt mappa kiválasztásához.
/ (keresés hátra/előre)
gomb (11., 17. oldal)
Nyomja meg a műsorszám vagy fájl egy
részletének megkereséséhez.
qd Jelzők
BLUETOOTH jelző
A BLUETOOTH üzemmód kiválasztásakor világít.
qf Lejátszás vezérlő és üzemmód
választó gombok
BLUETOOTH  (lejátszás) gomb
(16. oldal)
Nyomja meg a BLUETOOTH üzemmód
kiválasztásához.
Nyomja meg a lejátszás elindításához a
BLUETOOTH eszközön (BLUETOOTH
mobiltelefonon stb.).
Készüléken: USB  (lejátszás/
szünet) gomb (17. oldal)
Nyomja meg az USB üzemmód kiválasztásához.
Nyomja meg a lejátszás elindításához
vagy szüneteltetéséhez az opcionális USB
eszközön (digitális zenelejátszón vagy
USB adattárolón).
Távvezérlőn: USB gomb (17. oldal)
Nyomja meg az USB üzemmód kiválasztásához.
Készüléken: CD  (lejátszás/
szünet) gomb (11. oldal)
Nyomja meg a CD üzemmód kiválasztásához.
Nyomja meg a lemez lejátszás elindításához vagy szüneteltetéséhez.
Távvezérlőn: CD gomb (11. oldal)
Nyomja meg a CD üzemmód kiválasztásához.
Távvezérlőn:  (lejátszás) gomb,
 (szünet) gomb
Nyomja meg a lejátszás elindításához vagy
szüneteltetéséhez.
TUNER/BAND gomb (13. oldal)
USB jelző
Opcionális USB eszköz (digitális zenelejátszó vagy USB adattároló) csatlakoztatásakor világít.
 (lejátszás) jelző
Műsorszám vagy fájl lejátszása közben
világít.
 (szünet) jelző
Műsorszám vagy fájl szüneteltetése közben világít.
(lemez) jelző
Azt jelzi, hogy van lemez a készülékben.
6HU
Nyomja meg a TUNER üzemmód kiválasztásához. Nyomja meg az FM vagy az
AM hullámsáv kiválasztásához.
AUDIO IN gomb (18. oldal)
Nyomja meg az AUDIO IN üzemmód
kiválasztásához.
FUNCTION gomb
Nyomja meg a kívánt üzemmód kiválasztásához.
qg  (kiadás) gomb (11. oldal)
Nyomja meg a lemez kiadásához.
qh Lemezbetöltő nyílás
qj CLOCK/TIMER SELECT gomb
(23. oldal)
CLOCK/TIMER SET gomb (10.,
23. oldal)
A kijelzőn megjelenő információk
Nyomja meg az óra és az időzítő
beállításához.
Nyomja meg a lemez, a műsorszám vagy
a fájl ismételt lejátszásához. Nyomja meg
az FM vételi mód (mono vagy sztereó)
kiválasztásához.
ql Elemtartó fedele (10. oldal)
w; CLEAR gomb (15., 21. oldal)
Nyomja meg a beprogramozott műsorszám
vagy fájl törléséhez. Nyomja meg a párosított BLUETOOTH eszköz törléséhez.
wa TUNER MEMORY gomb (22. oldal)
Nyomja meg a rádióadó tárolásához.
ws PLAY MODE/TUNING MODE gomb
(12., 13., 18., 21., 22. oldal)
Nyomja meg a CD lemez, „ATRAC”
lemez, MP3 lemez vagy egy opcionális
USB eszköz (digitális zenelejátszó vagy
USB adattároló) lejátszási módjának
kiválasztásához.
Nyomja meg a hangolási mód kiválasztásához.
1 Szöveges információk
2 Időzítő (23. oldal)
3 Rádióvételi üzemmód (13. oldal)
Rádióvétel (13. oldal)
A készülék részei és kezelőszervei
qk REPEAT/FM MODE gomb (11., 13.,
17. oldal)
4 Lejátszási mód (12., 18. oldal)
5 Audio formátum
6 DSGX (19. oldal)
wd DISPLAY gomb (16., 19. oldal)
Nyomja meg a kijelzett információk
kiválasztásához.
wf SLEEP gomb (23. oldal)
Nyomja meg az időzített kikapcsolási
funkció aktiválásához.
7HU
A kezdő lépések
A rendszer megfelelő csatlakoztatása
Hangsugárzók
Bal hangsugárzó
Jobb hangsugárzó
Antennák
Keressen olyan elhelyezést és beállítást,
mely jó vételt biztosít, majd helyezze üzembe az antennát.
A zajok megelőzése érdekében tartsa távol
az antennát a hangsugárzó vezetékektől és
az USB vezetéktől.
FM huzalantenna
(Feszítse ki vízszintesen.)
vagy
Barna rész egyéb régiók számára
Fehér rész az észak amerikai
típus számára
8HU
A kezdő lépések
Áramellátás
Csatlakoztassa a hálózati
vezetéket egy fali konnektorba.
Ha a dugasz nem illeszkedik az
aljzatba, távolítsa el róla a mellékelt dugasz-adaptert (csak az
adapterrel felszerelt típusoknál).
Fali konnektorba
AM keretantenna
Folytatódik

9HU
A távvezérlő használata
Csúsztassa el és vegye le az elemtartó fedelét
ql, majd helyezze be a két mellékelt R6 (AA
méretű) elemet. Először a  oldalt illessze be,
és ügyeljen a megfelelő polaritásra (lásd az
ábrán).
Az óra beállítása
1 Kapcsolja be a rendszert a /
(power) 1 gombbal.
2
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET qj
gombot.
Ha az aktuális üzemmód megjelenik a
kijelzőn, /  gomb megfelelő
számú megnyomásával válassza ki a
„CLOCK SET?” opciót, majd nyomja meg
az ENTER  gombot.
3
A /  gomb megfelelő
számú megnyomásával állítsa be
az óraértéket, majd nyomja meg az
ENTER  gombot.
4
Ugyanezzel az eljárással állítsa be a
percértéket.
Megjegyzések
• Normál használat esetén az elemek körülbelül 6 hónapig működtetik a távvezérlőt.
• Ne használjon vegyesen régi és új, vagy különböző
típusú elemeket.
• Ha hosszú ideig nem tervezi a távvezérlő használatát,
vegye ki az elemeket, hogy megelőzze az elektrolit
szivárgását és a korróziót.
Ha az óra beállítása után kikapcsolja a
készüléket, a bemutató üzemmód helyett az
órakijelzés jelenik meg.
Az órabeállítás törlődik, ha megszünteti a
hálózati vezeték csatlakozását, vagy áramszünet következik be.
10HU
Alapműveletek
CD/ATRAC/MP3-lemez
lejátszása
1 Kapcsoljon CD üzemmódba.
Nyomja meg a CD qf gombot.
2
Helyezzen be egy lemezt a
lemezbetöltő nyílásba qh úgy, hogy a
nyomtatott oldal előre nézzen.
Megjegyzések
• Amikor bekapcsolja a készüléket, a lemezt
mindaddig nem húzza be a készülék, amíg a
„No Disc” meg nem jelenik. Ne próbálja meg
behelyezni a lemezt, amíg a „No Disc” meg nem
jelenik.
• Ne próbáljon meg nem szabványos alakú (pl. szív,
szögletes stb.) lemezt behelyezni, mert beleeshet
a készülékbe, és javíthatatlan meghibásodást
okozhat.
• Ha megnyomja a  qg gombot a készüléken, és a kiadott lemezt szeretné újból behelyezni, ne tolja vissza a
készülékbe. Vegye ki a lemezt a lemezbetöltő nyílásból
és helyezze be újból.
• Ha a behelyezett lemezt még nem húzta a be a készülék, ne kapcsolja ki a rendszert. Ellenkező esetben a
lemez beleeshet a készülékbe.
• Ne használjon olyan lemezt, melyen ragasztómaradvány vagy ragasztószalag van, mert a készülék meghibásodhat.
• Amikor a lemezt kiveszi, a szélénél fogja meg azt. Ne
érintse meg a felületét.
• Kikapcsolt állapotban ne tolja be a lemezt a készülékbe. A készülék meghibásodhat.
• 8 cm-es lemezt nem szabad adapter nélkül behelyezni.
A készülék meghibásodhat.
Indítsa el a lejátszást.
4
Állítsa be a hangerőt.
Nyomja meg a  gombot (vagy a CD
 gombot a készüléken) qf.
Nyomja meg a VOLUME +/− gombot 3.
További műveletek
Ehhez a funkcióhoz
Lejátszás szüneteltetése
Ezt a gombot kell megnyomnia:
Lejátszás megállítása.
Mappa kiválasztása „ATRAC”
lemezen vagy
MP3 lemezen.
Műsorszám vagy
fájl kiválasztása.
Mappa vagy
fájl kiválasztása
„ATRAC” leme
zen vagy MP3
lemezen, a készülék gombjaival.
 9.
 (vagy a  a készüléken) qf. A lejátszás
folytatásához nyomja meg
ismét ezt a gombot.
+/− (vagy / a készüléken) .
/ .
Alapműveletek
Helyezzen be egy
lemezt úgy, hogy
a nyomtatott oldal
előre nézzen.
3
SEARCH 0. A /
gombbal  válassza ki
a kívánt mappát, majd
nyomja meg az ENTER 
gombot. A / gombbal
 válassza ki a kívánt
fájlt, majd nyomja meg az
ENTER  gombot.
Részlet keresése Tartsa nyomva a /
műsorszámban
 gombot lejátszás
vagy fájlban.
közben, majd engedje el a
kívánt részletnél.
Ismételt lejátA REPEAT qk gomb megszás.
felelő számú megnyomásával válassza ki a „REP”
vagy „REP 1” kijelzést.
A lemez kivétele.  qg a készüléken.
Folytatódik

11HU
Lejátszási mód kiválasztása
Állj üzemmódban a PLAY MODE ws gomb
többszöri megnyomásával üzemmódot válthat.
Választhat normál lejátszási („ *” a lemez
mappájában található minden „ATRAC” és
MP3 fájl lejátszásához), véletlen sorrendű
lejátszási („SHUF” vagy „
SHUF*”) vagy
programozott lejátszási („PGM”) üzemmód
közül.
* CD-DA lemez lejátszásakor a
(SHUF) ugyanúgy
működik, mint a normál SHUF lejátszás.
„ATRAC”/MP3 lemez létrehozása
A SonicStage szoftverrel létrehozhat „ATRAC”
és MP3 lemezeket. A SonicStage ingyenesen
letölthető az alábbi weboldalról és telepíthető a
számítógépre.
A szoftver telepítésével és „ATRAC”/MP3
lemez létrehozásával kapcsolatban további
részleteket a weboldalon vagy a SonicStage
Súgójában olvashat.
http://sonydigital-link.com/dna
Megjegyzések az ismételt lejátszással
kapcsolatban
• Egy lemez műsorszámait vagy fájljait ötször ismétli a
készülék.
• A „REP1” azt jelzi, hogy egyetlen műsorszám vagy
fájl kerül ismétlésre a funkció kikapcsolásáig.
Megjegyzések az „ATRAC”/MP3 lemezek
lejátszásával kapcsolatban
• „ATRAC” és MP3 fájlokat tartalmazó lemezre ne
mentsen másféle fájltípusokat és szükségtelen mappákat.
• Az „ATRAC” és MP3 fájlokat nem tartalmazó mappákat kihagyja a készülék.
• Az „ATRAC” és MP3 fájlokat a lemezre történő felvétel sorrendjében játssza le a rendszer.
• A rendszer csak „.MP3” kiterjesztésű MP3 fájlokat
játszik le.
• Ha a lemezen találhatók olyan „.MP3” kiterjesztésű
fájlok, melyek nem MP3 fájlok, a készülék zajt játszhat le, vagy hibásan működhet.
• Maximális mennyiségek:
– „ATRAC” mappák: 255.
– „ATRAC” fájlok: 999.
– MP3 mappák: 255 (a főmappával együtt).
– MP3 fájlok: 511.
– MP3 fájlok és mappák együttes száma egy lemezen:
512.
– mappák szintjei: (a fájlok fastruktúrája) 8.
• Nem garantáljuk a kompatibilitást minden MP3 kódoló/író szoftverrel, felvevő eszközzel és adathordozóval.
Az inkompatibilis MP3 lemezek zajt, hangkiesést
okozhatnak, vagy egyáltalán nem játssza le őket a
készülék.
• Ha ugyanazon a lemezen „ATRAC” és MP3 fájlok
is vannak, a rendszer először az „ATRAC” fájlokat
játssza le.
Megjegyzések többmenetes lemezekkel
kapcsolatban
• Ha a lemez CD-DA (vagy „ATRAC”/MP3) menettel
kezdődik, akkor CD-DA (vagy „ATRAC”/MP3) lemezként ismeri fel a készülék, és a többi menetet nem
játssza le.
• A vegyes CD-formátumot tartalmazó lemezt CD-DA
(audio) lemezként ismeri fel a készülék.
12HU
Rádióhallgatás
1 Válassza az „FM” vagy „AM” hullámsávot.
Nyomja meg többször a TUNER/BAND
qf gombot.
2
Válassza ki a hangolási üzemmódot.
A TUNING MODE ws gomb megfelelő
számú megnyomásával jelenítse meg az
„AUTO” opciót.
3
Hangolja be a kívánt állomást.
Gyengén fogható állomás behangolása
Ha a „TUNED” jelző nem jelenik meg, és a
hangolás nem áll meg, akkor a TUNING
MODE gomb ws megfelelő számú megnyomásával kapcsolja ki az „AUTO” és „PRESET”
kijelzést, majd nyomja meg a +/− gombot
(vagy a TUNE +/− gombot a készüléken)  a
kívánt állomás behangolásához.
Statikus zaj csökkentése gyenge FM sztereó
vétel esetén
Az FM MODE gomb qk megfelelő számú
megnyomásával kapcsolja be a „MONO”
kijelzést, ekkor a sztereó vétel kikapcsol.
Alapműveletek
Nyomja meg a +/− gombot (vagy a TUNE
+/− gombot a készüléken) . A keresés
automatikusan megáll, amikor a készülék
behangolt egy állomást, és a „TUNED”
valamint „STEREO” (sztereó műsor esetén) jelzők láthatók.
Gyengén fogható állomás behangolása
Ha RDS szolgáltatásokat is sugárzó állomást hangol be, az állomás neve megjelenik a kijelzőn.
4
Állítsa be a hangerőt.
Nyomja meg a VOLUME +/− gombot 3.
Az automatikus hangolás megállítása
Nyomja meg a  9 gombot.
13HU
Zenehallgatás BLUETOOTH
mobiltelefonról vagy
BLUETOOTH eszközről
Ez a készülék egy olyan mikro-hifi rendszer,
mely a BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia segítségével lehetővé teszi a
BLUETOOTH mobiltelefonon vagy egyéb
BLUETOOTH eszközön tárolt zeneszámok
lejátszását.
Ez a rendszer az A2DP és az AVRCP profilokat
támogatja. A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológiáról bővebben a „BLUETOOTH
vezeték nélküli technológia” című fejezetben
olvashat (31. oldal).
A kompatibilis eszközökre vonatkozó információkért látogasson el az alábbi weboldalra:
http://sonydigital-link.com/dna
A rendszer párosítása a BLUETOOTH
eszközzel
A párosítás egy olyan folyamat, melyben két
BLUETOOTH eszközt felismertetünk egymással. A rendszer és a BLUETOOTH eszköz
párosításához kövesse az alábbi lépéseket.
A párosítási műveletet csak egyszer kell
végrehajtani, a későbbiekben a felismerés
automatikusan megtörténik. Ha a párosítás
már megtörtént, ugorjon „A BLUETOOTH
eszközön tárolt zeneszámok lejátszása” című
fejezetre (16. oldal).
1
Helyezze egymástól legfeljebb 1 m
távolságra ezt a rendszert és a
BLUETOOTH eszközt.
2
Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót.
3
A BLUETOOTH eszköz kezelőszerveivel kezdje el a párosítási műveletet.
Nyomja meg a BLUETOOTH  gombot
qf a készüléken.
A BLUETOOTH eszköz működtetésére
vonatkozó tudnivalókat a BLUETOOTH
eszköz kezelési útmutatójában olvashatja.
A BLUETOOTH eszköz típusától függően
előfordulhat, hogy a párosítás közben
megjelenik a felismert eszközök listája a
BLUETOOTH eszköz kijelzőjén.
Ez a rendszer „CMT-U1BT” néven jelenik
meg.
Kövesse az alábbi műveletsort, ha
BLUETOOTH eszközön tárolt zeneszámokat
szeretne ezzel a készülékkel lejátszani.
A rendszer párosítása a BLUETOOTH
eszközzel.

Kapcsolódás a párosított eszközhöz.

A BLUETOOTH eszközön tárolt műsorszámok lejátszása.
A BLUETOOTH eszköz működtetésére
vonatkozó tudnivalókat a BLUETOOTH
eszköz kezelési útmutatójában olvashatja.
14HU
A kapcsolat létesítése előtt válassza ki
a megfelelő audio profilt (A2DP vagy
AVRCP) a BLUETOOTH eszközön. Ha
a BLUETOOTH eszköz nem támogatja
az AVRCP profilt, ezzel a rendszerrel
nem működtetheti a lejátszási és egyéb
funkciókat a BLUETOOTH eszközön
(16. oldal).
4
Írja be a megfelelő jelszót.
A párosítási információ törlése
Nem minden BLUETOOTH eszköz igényel jelszót a kapcsolódáshoz.
1 Nyomja meg a BLUETOOTH  gombot qf
A BLUETOOTH eszköz működtetésére
vonatkozó tudnivalókat a BLUETOOTH
eszköz kezelési útmutatójában olvashatja.
Az alábbiak szerint írja be a jelszót ezen a
rendszeren:
a készüléken.
Ha ez a rendszer egy BLUETOOTH
eszközhöz csatlakozik (ilyen esetben a
BLUETOOTH eszköz neve látható a
kijelzőn), kapcsolja ki a rendszert vagy
kapcsoljon egy másik üzemmódba a
kapcsolat megszakításához.
2 Nyomja meg a CLEAR gombot w;.
A „Delete?” kijelzés megjelenik.
3 Nyomja meg az ENTER gombot .
A „Complete!” kijelzés megjelenik, és a
párosítási információ törlődik.
A „PIN?” és a visszaszámláló kijelzés
megjelenik.
A /  és a /  gombokkal
írja be ugyanazt a jelszót, mint a
BLUETOOTH eszközön, majd nyomja
meg az ENTER  gombot.
Ha e művelet után újból kapcsolódni szeretne a
BLUETOOTH eszközhöz, ismét be kell írnia a jelszót.
Alapműveletek
Megjegyzés
Miután a párosítás és a kapcsolódás
megtörtént, a rendszer kijelzőjén az alábbi
kijelzések jelennek meg:
„Connect”  A BLUETOOTH eszköz
neve.
A jelszó beírás megszakítása
Nyomja meg a  9 gombot.
Megjegyzések
• A jelszó (Passcode) kifejezés előfordulhat „Passkey”,
„PIN code”, „PIN number” vagy „Password” stb. formában is.
• Ez a rendszer legfeljebb 13 karakter hosszúságú számkódokat támogat.
• A párosítási készenléti állapot (várakozási idő) kb. 30
másodperc. Ha a párosítás nem sikerül, kezdje újból a
műveletet az 1. lépéssel.
• Amíg egy külső BLUETOOTH eszközhöz kapcsolódik, ez a készülék nem ismerhető fel egy másik
BLUETOOTH eszközzel, és nem létesíthető egy
másik BLUETOOTH kapcsolat.
Folytatódik

15HU
A BLUETOOTH eszközön tárolt
zeneszámok lejátszása
Ha ezt a rendszert és a BLUETOOTH eszközt
az AVRCP profil használatával csatlakoztatja,
a BLUETOOTH eszközt ezzel a rendszerrel
vezérelheti. Ha ezt a rendszert AVRCP profil
nélküli BLUETOOTH eszközhöz csatlakoztatja, a „Not in Use” üzenet jelenik meg, amikor megpróbálja működtetni a rendszert.
1
2
Ehhez a funkcióhoz
Lejátszás szüneteltetése.
Lejátszás megállítása.
Fájl kiválasztása.
Ezt a gombot kell
megnyomnia:
 qf.
 9.
/ .
Részlet keresése Tartsa nyomva a /
fájlban.
 gombot.
Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót.
Nyomja meg a BLUETOOTH  gombot
qf a készüléken.
Kapcsolódjon a BLUETOOTH eszközhöz.
A BLUETOOTH eszköz működtetésére
vonatkozó tudnivalókat a BLUETOOTH
eszköz kezelési útmutatójában olvashatja.
Miután a kapcsolódás megtörtént, a rendszer kijelzőjén az alábbi kijelzések jelennek
meg:
„Connect”  A BLUETOOTH eszköz
neve
3
Indítsa el a lejátszást.
4
Állítsa be a hangerőt.
Nyomja meg a  gombot (vagy a
BLUETOOTH  gombot a készüléken)
qf.
Lehetnek olyan BLUETOOTH eszközök,
melyeknél előzetesen el kell indítani az AV
szoftvert.
Nyomja meg a VOLUME +/− gombot 3.
A kapcsolódó BLUETOOTH eszköz címének
ellenőrzése
Amíg a BLUETOOTH eszköz neve látható a
rendszer kijelzőjén, nyomja meg a DISPLAY
gombot wd.
A BLUETOOTH eszköz címe 8 másodpercre
megjelenik.
A kapcsolat megszakítása a BLUETOOTH
eszközzel
Kapcsoljon egy másik üzemmódba vagy
kapcsolja ki a rendszert. Amikor a rendszert
legközelebb használja, hozza létre újból a
kapcsolatot.
16HU
További műveletek
Megjegyzés
Lehetnek olyan BLUETOOTH eszközök, melyeknél
a fenti műveletek nem mindegyike használható. A
kapcsolódó BLUETOOTH eszköz típusától függően
előfordulhat, hogy egyes funkciók működtetése eltérő.
Megjegyzés a BLUETOOTH eszközök
kapcsolódásához
Ha a párosított BLUETOOTH eszközhöz nem sikerül
kapcsolódni, hajtsa végre újból a párosítási műveletet a
rendszer és a BLUETOOTH eszköz között.
Megjegyzés
USB eszközön tárolt zeneszámok lejátszása
Csatlakoztathat USB eszközt (digitális
zenelejátszót vagy USB adattárolót) a rendszer
(USB) aljzatához 8, és meghallgathatja
az USB eszközön tárolt zeneszámokat. A
rendszerhez csatlakoztatható USB eszközök
típusát lásd a „Csatlakoztatható USB és
BLUETOOTH eszközök” című fejezetben a
33. oldalon.
Ez a rendszer az alábbi audio formátumok
lejátszására képes: ATRAC/MP31)/WMA1)/
AAC1) 2)
1)
1
Kapcsoljon USB üzemmódba.
Nyomja meg az qf gombot.
2
Csatlakoztasson egy USB eszközt
(digitális zenelejátszót vagy USB
adattárolót) a rendszer (USB)
aljzatához 8 az alábbi ábra szerint.
USB eszköz (digitális zenelejátszó
vagy USB adattároló)
Ha vezetékes USB csatlakoztatás válik
szükségessé, használja az USB eszközhöz
mellékelt USB vezetéket.
A működtetésre vonatkozó tudnivalókat
az USB eszköz kezelési útmutatójában
olvashatja.
Miután az USB eszközt csatlakoztatta, az
alábbi kijelzések jelennek meg:
„Detect”  „Connecting”  „ATRAC
AD” vagy „STORAGE DRIVE”
3
Indítsa el a lejátszást.
4
Állítsa be a hangerőt.
Nyomja meg a  gombot (vagy az USB
 gombot a készüléken) qf.
Nyomja meg a VOLUME +/− gombot 3.
További műveletek
Ehhez a funkcióhoz
Lejátszás
szüneteltetése.
Ezt a gombot kell megnyomnia:
 (vagy a USB  a
készüléken) qf. A lejátszás
folytatásához nyomja meg
ismét ezt a gombot.
Lejátszás meg-  9.
állítása.
Mappa kiválasz+/− (vagy / a
tása.
készüléken) .
Fájl kiválasztása. / .
Mappa vagy
fájl kiválasztása
a készülék
gombjaival.*
Alapműveletek
A másolásvédelemmel (Digital Right Management)
ellátott fájlokat nem lehet lejátszani ezzel a készülékkel.
2)
A SonicStage CP szoftverrel digitális zenelejátszóra
feltöltött AAC fájlokat nem lehet lejátszani ezzel a
készülékkel.
Lehetnek olyan USB eszközök, melyeknél akár 10 másodperc is eltelik, mire a „Detect” kijelzés megjelenik.
SEARCH 0. A / gombbal  válassza ki a kívánt
mappát, majd nyomja meg
az ENTER  gombot. A
/ gombbal  válassza
ki a kívánt fájlt, majd
nyomja meg az ENTER 
gombot.
Részlet keresése Tartsa nyomva a /
fájlban.
 gombot lejátszás
közben, majd engedje el a
kívánt részletnél.
Ismételt lejátA REPEAT qk gomb megszás.
felelő számú megnyomásával válassza ki a „REP”
vagy „REP 1” kijelzést.
Az USB eszköz Tartsa nyomva a  9
eltávolítása.
gombot mindaddig, míg a
„Device Stop” meg nem
jelenik, majd távolítsa el az
USB eszközt.
* Egyes USB eszközöknél lehetőség van előadó és
csoport szerinti keresésre is.
Folytatódik

17HU
Lejátszási mód kiválasztása
Miután az USB eszközt állj üzemmódba
kapcsolta, a PLAY MODE ws gomb többszöri megnyomásával üzemmódot válthat.
Választhat normál lejátszási („ ” a digitális
zenelejátszó mappájában található minden
fájl lejátszásához), véletlen sorrendű lejátszási („SHUF” vagy „
SHUF”) vagy
programozott lejátszási („PGM”) üzemmód
közül.
Külső audiokészülék
csatlakoztatása
1 Egy analóg audio vezetékkel (nem
Megjegyzések az USB eszközökön tárolt
zeneszámok lejátszásával kapcsolatban
2
• Lehetnek olyan USB eszközök, melyeknél az eszközön történő műveletindítás, és az e rendszeren történő
végrehajtás között hosszabb idő is eltelhet.
• Ez a rendszer nem támogatja szükségszerűen az USB
eszköz összes lehetséges funkcióját.
• A zeneszámok lejátszási sorrendje eltérő lehet az USB
eszközön, illetve ezen a rendszeren.
• Mielőtt az USB eszközt eltávolítaná, feltétlenül
nyomja meg a  9 gombot és ellenőrizze, hogy a
„Device Stop” felirat megjelent-e. Ha a „Device Stop”
felirat megjelenése előtt eltávolítja az USB eszközt,
adatsérülés fordulhat elő, illetve maga az USB eszköz
is károsodhat.
• Az audio fájlokat tartalmazó USB eszközre ne mentsen másféle fájltípusokat és szükségtelen mappákat.
• Az audio fájlokat nem tartalmazó mappákat kihagyja a
készülék.
• A fájlokat az USB eszközre történő felvétel sorrendjében játssza le a rendszer.
• Az USB eszközön a fájlokat és mappák maximális
száma a következő lehet:
– Digitális zenelejátszó: 65 535 csoport (csoportonként
maximum 999 műsorszám)/65 535 műsorszám.
– USB adattároló: 512 mappa (a főmappával együtt,
mappánként maximum 999 műsorszám, mappánként
maximum 255 almappa)/65 535 fájl.
A mappa- és fájlszerkezet függvényében a fájlok és
mappák lehetséges száma eltérhet.
• Ez a rendszer az alábbi audio fájlformátumok lejátszására képes:
– MP3: „.mp3” kiterjesztés.
– Windows Media fájlok: „.wma” kiterjesztés.
– AAC: „.m4a” kiterjesztés.
Ne feledje, hogy azok a fájlok, melyek a fenti kiterjesztéssel rendelkeznek, de nem felelnek meg a formai
követelményeknek, hangos zajt vagy üzemzavart
okozhatnak lejátszás során.
• Nem garantáljuk a kompatibilitást minden kódoló/író
szoftverrel, felvevő eszközzel és adathordozóval.
Az inkompatibilis USB eszközök zajt, hangkiesést
okozhatnak, vagy egyáltalán nem játssza le őket a
készülék.
18HU
mellékelt tartozék) csatlakoztassa a
külső audiokészüléket az AUDIO IN
aljzathoz 7.
Csökkentse le a hangerőt ezen a
rendszeren.
Nyomja meg a VOLUME − gombot 3.
3
Kapcsoljon AUDIO IN üzemmódba.
Nyomja meg az AUDIO IN gombot qf a
készüléken.
4
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott
készüléken.
5
Állítsa be a hangerőt.
Nyomja meg a VOLUME +/− gombot 3.
A hang beállítása
A kijelzések beállítása
Hanghatás kiválasztása
Ehhez a beállításhoz
Információk a
kijelzőn1) 2)
Ezt a gombot kell
megnyomnia
Kijelzés üzemmódja (lásd
lentebb.)
A DISPLAY wd gombot
ismételten, a rendszer
kikapcsolt állapotában.
Ehhez a funkcióhoz
Ezt a gombot kell
megnyomnia
Dinamikusabb
hang előállítása
(Dynamic
Sound Generator
X-tra).
Hanghatás
beállítása.
A készülék DSGX 4
gombját.
1)
2)
A CD/„ATRAC”/MP3-lemez vagy az USB eszköz
információit jelenítheti meg, például a műsorszám
vagy a fájl sorszámát és a mappa nevét normál
lejátszás közben, illetve a teljes lejátszási időt állj
üzemmódban.
Ha ezt a rendszert és a BLUETOOTH eszközt a
BLUETOOTH funkció segítségével összekapcsolta,
ellenőrizheti a BLUETOOTH eszköz címét.
A rendszer a következő kijelzési üzemmódokat
kínálja.
Alapműveletek
Az EQ 4 gombbal válassza
ki a „BASS” vagy a
„TREBLE” opciót, majd a
+/−  gombbal állítsa be a
szintet.
A DISPLAY wd gombot
ismételten, a rendszer
bekapcsolt állapotában.
Kijelzési üzem- Ha a rendszer ki van
mód
kapcsolva1)
Bemutató.
a bemutató kijelzés jelenik
meg.
Óra.
az óra jelenik meg.
Energiatakaré
a kijelző kikapcsol, így
kos üzemmod.2) energiát takarít meg. Az
időzítő és az óra továbbra
is üzemel.
1)
2)
A STANDBY jelző 2 világít a rendszer kikapcsolt
állapotában.
A rendszer energiatakarékos állapotában a következő
funkciók nem érhetők el:
– órabeállítás.
– a CD energiagazdálkodási funkció beállítása.
– a rendszer visszaállítása a gyári állapotba.
– nyelv kiválasztása.
Folytatódik

19HU
A nyelv kiválasztása
A lemezen vagy az USB eszközön lévő szöveges információk megjelenítéséhez számos
nyelv közül választhat. Ehhez a művelethez
használja a készülék kezelőszerveit.
1 A / 1 gombbal kapcsolja ki a rendszert.
2 Nyomja meg a SEARCH 0 gombot.
A nyelvek listája megjelenik. A nyelvek
választéka az adott országtól vagy régiótól
függően különbözhet.
3 A / gombbal  válassza ki a kívánt
nyelvet, majd nyomja meg az  gombot.
Megjegyzések a kijelzett információkkal
kapcsolatban
• A „_” szimbólum jelzi azokat a karaktereket, melyeket
a készülék nem képes megjeleníteni.
• Előfordulhat, hogy a kiválasztott nyelven nem jeleníthetők meg megfelelően a lemez vagy az USB eszköz
információi.
• A következő információk nem jelennek meg:
– a teljes játékidő CD-DA lemezeknél, a lejátszási
üzemmódtól függően.
– a teljes játékidő „ATRAC”/MP3 lemezeknél.
• A következő információk nem megfelelően jelennek
meg:
– VBR (változó bitsűrűség) kódolású „ATRAC” fájlok
vagy MP3 fájlok eltelt játékideje.
– Mappa vagy fájlnevek, melyek nem felelnek meg az
ISO9660 Level 1, Level 2 vagy Joliet formátumnak.
• A következő információk megjelennek:
– Az ID3 mező információ „ATRAC” fájloknál és
MP3 fájloknál, ha 1-es és 2-es verziójú ID3 mezőt
használ.
– Az ID3 mező információ maximum 62 karakter
hosszúságig.
20HU
Egyéb műveletek
Egyéni program
létrehozása
4
CD
A „--.--” jelenik meg, ha a teljes játékidő
meghaladja a 100 percet (CD esetében),
illetve ha a kiválasztott műsorszám sorszáma 21 vagy ennél nagyobb, továbbá ha
„ATRAC” vagy MP3 fájlt választott ki.
(Programozott lejátszás)
A távvezérlő gombjaival egyéni lejátszási
programot állíthat össze.
1
USB
A program teljes játékideje nem jeleníthető
meg, ezért a „--.--” jelenik meg.
Kapcsoljon a kívánt üzemmódba.
CD
Ismételje a 3–4. lépéseket további
műsorszámok vagy fájlok kiválasztásához, maximum 25 műsorszámig
vagy fájlig.
6
A műsorszámokból vagy fájlokból
összeállított program lejátszásához
nyomja meg a  gombot qf.
USB
2
3
A PLAY MODE gomb ws megfelelő
számú megnyomásával válassza ki a
„PGM” kijelzést (állj üzemmódban).
A / gombokkal qs jelenítse
meg a kívánt műsorszám vagy fájl
sorszámát.
Fájlok programozásakor a
+/−
(mappaválasztó) gomb qs többszöri
megnyomásával válassza ki a kívánt
mappát, majd a kívánt fájlt.
Példa: ha egy CD lemez műsorszámait
programozza
A program a memóriában marad, amíg
el nem távolítja a lemezt vagy az USB
eszközt. USB eszköz esetén a program
törlődik, amikor kikapcsolja a rendszert.
Ha ismét szeretné lejátszani a programot,
nyomja meg a  gombot qf.
Egyéb műveletek
5
A CD gombbal qf kapcsoljon CD üzemmódba.
Az USB gombbal qf kapcsoljon USB
üzemmódba.
Nyomja meg az ENTER gombot qa a
műsorszám vagy fájl tárolásához.
Kilépés programozott lejátszásból
A PLAY MODE gomb ws megfelelő számú
megnyomásával kapcsolja ki a „PGM” jelzést
(állj üzemmódban).
A program utolsó műsorszámának vagy fájljának törlése
Nyomja meg a CLEAR gombot w; állj üzemmódban.
Kiválasztott műsorszám vagy A program teljes játékideje (a
fájl száma
kiválasztott műsorszámmal
vagy fájllal együtt)
21HU
Rádióállomások tárolása
Eltárolhatja kedvenc rádióállomásait, és később egyszerűen behívhatja azokat a megfelelő
memóriahely kiválasztásával. Használja a távvezérlő gombjait a csatornák tárolásához.
1
Hangolja be a kívánt állomást (lásd a
„Rádióhallgatás” című részt a
13. oldalon).
2
Nyomja meg a TUNER MEMORY
gombot wa.
Memóriahely száma
3
A +/− gombokkal qs válassza ki a
kívánt memóriahelyet.
Ha egy másik állomás már hozzá van rendelve a kiválasztott memóriahelyhez, az
állomást felülírja az új állomás.
4
5
Nyomja meg az ENTER gombot qa.
Ismételje az 1–4. lépéseket további
állomások tárolásához.
Legfeljebb 20 FM és 10 AM állomás
tárolható. Az eltárolt állomások körülbelül
fél napig akkor is megőrződnek, ha
megszünteti a hálózat vezeték csatlakozását
vagy áramszünet következik be.
22HU
6
Egy eltárolt állomás behangolásához
a TUNING MODE gomb qf megfelelő
számú megnyomásával kapcsolja
be a „PRESET” kijelzést, majd a +/−
gombokkal qf válassza ki a kívánt
memóriahelyet.
Az időzítők használata
A rendszer két időzítő funkciót kínál. Ha a
lejátszás időzítőt a kikapcsolás időzítővel használja együtt, akkor ez utóbbi elsőbbséget élvez.
Kikapcsolás időzítő:
Zenére alhat el. Ez a funkció akkor is működik,
ha nem állította be a pontos időt a készüléken.
Nyomja meg többször a SLEEP gombot wf.
Ha az „AUTO” opciót használja, a rendszer
automatikusan kikapcsol az aktuális lemez
lejátszása után, vagy 100 perc múlva.
Lejátszás időzítő:
A beállított időben a CD, a rádió vagy az opcionális USB eszköz műsorára ébredhet.
A lejátszás időzítő beállításához a távvezérlő
gombjait kell használnia. Ellenőrizze, hogy
beállította-e a beépített órát.
Készítse elő a műsorforrást.
Készítse elő a műsorforrást, és a VOLUME
+/− gombbal 3 állítsa be a hangerőt.
Adott CD műsorszámmal, „ATRAC” fájlal
vagy MP3 fájlal kezdődő lejátszáshoz
állítson össze egy lejátszási programot
(21. oldal).
2
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET
gombot qj.
3
A / gombok qs megfelelő
számú megnyomásával válassza ki a
„PLAY SET?” opciót, majd nyomja meg
az ENTER gombot qa.
Az „ON” kijelzés jelenik meg, és az óraérték villog.
4
Használja a 4-es lépésben ismertetett
eljárást a lejátszás befejezési idejének
beállításához.
6
Válassza ki a műsorforrást.
7
Press / gombokkal qs válassza ki
a kívánt műsorforrást, majd nyomja meg az
ENTER gombot qa. A kijelzőn az időzítő
beállítások láthatók.
Nyomja meg a / (üzemi) kapcsolót
1 a rendszer kikapcsolásához.
A rendszer a beállított időpont előtt körülbelül 15 másodperccel bekapcsol. Ha
a rendszer bekapcsolt állapotban van a
beállított időpontban, a lejátszás időzítő
nem indítja el a lejátszást.
Az időzítő ismételt aktiválása vagy ellenőrzése
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SELECT
gombot qj. A / gombok qs megfelelő számú megnyomásával válassza ki a
„PLAY SELECT?” opciót, majd nyomja meg
az ENTER gombot qa.
Az időzítő kikapcsolása
Egyéb műveletek
1
5
Ismételje a fenti eljárást, amíg a „TIMER
OFF” meg nem jelenik, majd nyomja meg az
ENTER gombot qa.
A beállítás módosítása
Kezdje elölről az 1-es lépéssel.
Megjegyzés
Az USB eszközön tárolt zeneszámok programozott lejátszását nem lehet időzíteni.
Hasznos tudnivaló
Állítsa be a lejátszás kezdési idejét.
A / gombokkal qs állítsa be az
óraértéket, majd nyomja meg az ENTER
gombot qa.
A percérték villog. A fenti eljárással állítsa
be a percértéket.
A lejátszás időzítő beállítása mindaddig nem változik,
amíg kézi vezérléssel ki nem kapcsolja azt.
23HU
További tudnivalók
Hibaelhárítás
1 Ellenőrizze a hálózati és a hangsugárzó vezetékek megfelelő és szoros csatlakozását.
A távvezérlő nem működik.
• Távolítson el minden akadályt a távvezérlő
és a készülék távvezérlő érzékelője 5 közül,
és helyezze távol a készüléket a fénycsövektől.
• Irányítsa a távvezérlőt a készülék távvezérlés
érzékelője felé.
• Vigye közelebb a távvezérlőt a készülékhez.
2 Keresse meg a problémát az alábbi listában, és végezze el a jelzett hibaelhárító
műveletet.
Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse
fel a vásárlás helyét.
Ha a STANDBY jelző villog
Azonnal húzza ki a hálózati vezetéket, és
ellenőrizze a következőket.
• Ha rendszere rendelkezik feszültségválasztóval: a megfelelő feszültséget választotta
ki?
• A mellékelt hangsugárzókat használja?
• Nem takarja el valami a rendszer tetején
vagy hátulján lévő szellőzőnyílásokat?
Ha a STANDBY jelző 2 villogása
megszűnik, csatlakoztassa újból a hálózati
vezetéket, és kapcsolja be a rendszert. Ha a
probléma továbbra is fennáll, keresse fel a
vásárlás helyét.
Általános problémák
A kijelző villogni kezd a kikapcsolt készüléken, amikor a hálózati vezetéket a fali
konnektorhoz csatlakoztatja.
• Nyomja meg a DISPLAY gombot wd a
kikapcsolt készüléken. A bemutató kijelzés
kikapcsol.
A hang csak egy csatornából hallható,
vagy a bal és jobb oldali hangerő eltérő.
• A hangsugárzókat a lehető legszimmetrikusabban helyezze el.
• Csak a mellékelt hangsugárzókat csatlakoztassa.
Erős búgás vagy zaj.
• Vigye a rendszert távolabb a zajforrásoktól.
• Csatlakoztassa a rendszert egy másik fali
konnektorhoz.
• Helyezzen zajszűrőt (külön megvásárolható)
a hálózati vezetékre.
24HU
CD/„ATRAC”/MP3 lejátszó
Hangkiesés fordul elő, vagy a lemez nem
játszható le.
• Tisztítsa meg a lemezt, és helyezze vissza.
• Óvja a készüléket a rázkódástól (helyezze
például egy stabil állványra).
• Vigye távol a hangsugárzókat a készüléktől,
vagy helyezze őket különálló állványra.
Magasabb hangerőnél a hangsugárzók által
keltett remegés hatására hangkiesés fordulhat
elő.
A lejátszás nem az első műsorszámmal
kezdődik.
• Kapcsoljon vissza normál lejátszásra a
PLAY MODE gomb ws megfelelő számú
megnyomásával (a „PGM” és „SHUF”
kijelzés ne legyen látható).
A lejátszás elindítása a szokásosnál több
időt vesz igénybe.
• A következő lemezek lejátszásának elindítása
több időt vehet igénybe.
– Bonyolult mapparendszert tartalmazó lemez.
– Többmenetes üzemmódban felvett lemez.
– Lezáratlan lemez (olyan lemez, melyre még
készíthető további felvétel).
– Sok mappát tartalmazó lemez.
BLUETOOTH eszköz
USB eszköz
A párosítás nem sikerül.
• Vigye közelebb egymáshoz a BLUETOOTH
eszközt és ezt a rendszert.
A támogatott USB eszközök egyikét használja?
• Ha nem támogatott USB eszközt használ, az
alábbi problémák léphetnek fel. A támogatott
USB eszközök típusát lásd a „Csatlakoztatható USB és BLUETOOTH eszközök” című
fejezetben a 33. oldalon.
A kapcsolódás nem lehetséges.
• A BLUETOOTH eszköz nem támogatja az
A2DP és az AVRCP profilt, ezért nem tud
ehhez a rendszerhez kapcsolódni.
• Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót a
BLUETOOTH eszközön.
• A párosítási információk törlődtek. Hajtsa
végre újból a párosítást.
• Amíg egy külső BLUETOOTH eszközhöz
kapcsolódik, ez a készülék nem ismerhető fel
egy másik BLUETOOTH eszközzel, és nem
párosítható azzal.
A BLUETOOTH eszköz hangja nem hallható.
• Először növelje a hangerőt a BLUETOOTH
eszközön, majd állítsa be a kívánt hangerőszintet a készülék VOLUME +/− gombjával
3.
Erős zaj észlelhető
• Távolítsa el a rendszer és a BLUETOOTH
eszköz között lévő akadályokat.
• Ha a közelben elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz – pl. vezeték nélküli hálózat
– vagy egy másik BLUETOOTH eszköz,
esetleg mikrohullámú sütő működik, vigye
távolabb azokat.
• Csökkentse a hangerőt a csatlakoztatott
BLUETOOTH eszközön.
Az „Over Current” felirat jelenik meg.
• Az
(USB) aljzatból 8 érkező
tápfeszültség szintjével problémák lehetnek.
Kapcsolja ki a rendszert és húzza ki az
(USB) aljzatból 8.
USB eszközt az
Ellenőrizze, hogy az USB eszköz nem
hibásodott-e meg. Ha a felirat nem tűnik el,
keresse fel a vásárlás helyét.
Nincs hang.
• Az USB eszköz csatlakoztatása nem megfelelő. Kapcsolja ki a rendszert, majd csatlakoztassa újból az USB eszközt és ellenőrizze, hogy az USB jelző qd világít-e.
A hang torzított.
• A fájl létrehozásakor kis bitsűrűséget alkalmazott. Töltsön fel nagyobb bitsűrűséggel
létrehozott fájlokat az USB eszközre.
További tudnivalók
Zenelejátszás közben hangkiesés vagy
hangingadozás észlelhető, illetve a kapcsolat megszakad.
• Csökkentse a távolságot e rendszer és a
BLUETOOTH eszköz között.
• Távolítsa el a rendszer és a BLUETOOTH
eszköz között lévő akadályokat.
• Ha a közelben elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz – pl. vezeték nélküli hálózat
– vagy egy másik BLUETOOTH eszköz,
esetleg mikrohullámú sütő működik, vigye
távolabb azokat.
– Az USB eszközt nem ismeri fel a rendszer.
– A fájl- és mappanevek nem jelennek meg a rendszer
kijelzőjén.
– A lejátszás nem lehetséges.
– Hangkiesés fordul elő.
– Zaj észlelhető.
Nincs hang vagy hangkiesések fordulnak
elő.
• Kapcsolja ki a rendszert, majd csatlakoztassa
újból az USB eszközt.
• A zenei adatok zajosak. A számítógép aktuális állapota miatt a fájlok létrehozásakor
zaj kerülhet a felvételbe. Hozza létre újból a
zenei fájlokat.
• Ha USB adattárolót használ, másolja át a
rajta lévő fájlokat a számítógépre, formázza
az USB eszközt FAT16 vagy FAT32
formátumúra, majd másolja vissza a fájlokat
az USB adattárolóra.*
Folytatódik

25HU
Az
(USB) aljzathoz 8 csatlakoztatott
USB eszközt nem ismeri fel a készülék.
• Fordítva dugta be az USB eszközt. Dugja be
megfelelően.
Az USB adattároló, melyet előzőleg egy
másik készülékben használt, nem működik
megfelelően.
• Előfordulhat, hogy a fájlokat nem támogatott
formátumban vették fel az eszközre.
Ilyen esetben első lépésként mentse ki az
USB adattárolón lévő fontos adatokat a
számítógépre. Ezután formázza az USB
eszközt FAT16 vagy FAT32 formátumúra,
majd másolja vissza a fájlokat az USB adattárolóra.*
A „Connecting” felirat hosszú ideig látható.
• Ha az USB adattárolón sok mappa vagy
fájl található, a beolvasás hosszabb időt
vehet igénybe. Éppen ezért a következőket
javasoljuk:
– Az USB eszközön lévő mappák száma ne haladja
meg a 100-at.
– A mappánkénti fájlok száma ne haladja meg a 100-at.
Hibás kijelzés.
• Töltse fel újra a zeneszámokat az USB eszközre, mert az USB eszközön tárolt fájlok
hibásak lehetnek.
A lejátszás nem kezdődik meg.
• Kapcsolja ki a rendszert, majd csatlakoztassa
újból az USB eszközt.
• Olyan USB eszközt csatlakoztasson, melyet
ez a rendszer támogat.
• A lejátszás elindításához nyomja meg a
 gombot (vagy az USB  gombot a
készüléken) qf.
A lejátszás nem az első műsorszámmal
kezdődik.
• Kapcsoljon normál lejátszási módra.
26HU
A fájlokat nem lehet lejátszani.
• Ez a rendszer nem támogatja a FAT16 vagy
FAT32-től eltérő formátumú USB adattárolókat.*
• Ha több partíciót tartalmazó USD adattárolót
használ, ez a rendszer csak az első érvényes
partíció fájljait játssza le.
• A kódolt vagy jelszóval védett stb. fájlokat
nem lehet lejátszani.
* Ez a készülék csak a FAT16 vagy FAT32 fájlrendszert
támogatja, de lehetnek olyan USB adattárolók, melyek
ezek közül egyiket sem támogatják. A részletekért olvassa el az USB adattároló kezelési útmutatóját, vagy
forduljon annak gyártójához.
Tuner
Erős búgás vagy zaj, az állomások
nem hangolhatók be. (A „TUNED” vagy
„STEREO” kijelzés villog.)
• Csatlakoztassa megfelelően az antennát.
• Keressen olyan helyet és pozíciót, ami jó
vételt biztosít, majd állítsa be ismét az antennát.
• Az antennavezetéket tartsa távol a hangsugárzó vezetékektől, a hálózati vezetéktől
és az USB vezetéktől, mert a vétel zajossá
válhat.
• Csatlakoztasson egy kereskedelmi forgalomban kapható kültéri antennát.
• Ha a mellékelt AM antenna levált a műanyag
talapzatáról, keresse fel a vásárlás helyét.
• Kapcsolja ki a közeli elektromos berendezéseket.
A rádióvétel javítása
Kapcsolja ki a CD-lejátszót a CD energiakezelés funkcióval. Alapértelmezett esetben a CD
bekapcsolt állapotban van. Nem változtathatja
meg a beállítást energiatakarékos üzemmódban.
A készülék gombjait használja a CD-lejátszó
áramellátásának kikapcsolásához.
1 Nyomja meg ismételten a FUNCTION gombot qf a CD üzemmód kiválasztásához,
majd kapcsolja ki a készüléket.
2 Miután a „STANDBY” jelző villogása megszű-
nik, nyomja meg a / (üzemi) kapcsolót
1, miközben nyomva tartja a  9
gombot.
A „CD POWER OFF kijelzés jelenik meg.
A CD-lejátszó áramellátásának kikapcsolása
után a lemezhozzáférési idő megnövekszik.
A CD-lejátszó áramellátásának
visszakapcsolásához ismételje meg az
eljárást, hogy a „CD POWER ON” kijelzés
jelenjen meg.
Ha a rendszer még mindig nem működik
megfelelően, állítsa vissza a gyári beállításokat. Nem hajthatja végre az alábbi műveletet
energiatakarékos üzemmódban. A készülék
gombjait használva állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat.
1 Húzza ki, majd csatlakoztassa ismét a hálózati vezetéket, és kapcsolja be a rendszert.
CD/ATRAC/MP3 lejátszó, rádió
Complete!: a tárolási művelet megfelelően
befejeződött.
LOCKED: a készülék nem adja ki a lemezt.
Keresse fel a legközelebbi Sony márkaszervizt.
No Disc: nincs lemez a lejátszóban, vagy olyan
lemezt helyezett a készülékbe, mely nem
játszható le.
No Step: minden beprogramozott műsorszám
törlődött.
Not in Use: érvénytelen gombot nyomott meg.
OFF TIME NG!: a lejátszás időzítő kezdési és
befejezési ideje azonos.
Over: lejátszás közben vagy szünet üzemmódban elérte a lemez végét a  gomb qs
nyomva tartásával.
Push SELECT!: aktív időzítési program közben
próbálta beállítani az órát vagy az időzítőt.
Push STOP!: lejátszás közben megnyomta a
PLAY MODE gombot ws.
Reading: a készülék éppen a lemez információkat olvassa be. Egyes gombok ilyenkor
nem funkcionálnak.
SET CLOCK!: megpróbálta beállítani az időzítőt
úgy, hogy az óra nem volt beállítva.
SET TIMER!: megpróbálta ellenőrizni az időzítőt, de nem volt beállítva lejátszás időzítő
program.
Step Full!: 26 műsorszámnál vagy fájlnál
(lépésnél) többet próbált beprogramozni.
További tudnivalók
Gyári beállítások visszaállítása
Üzenetek
2 Nyomja meg egyszerre a DSGX gombot 4
és a / (üzemi) kapcsolót 1.
Minden felhasználói beállítás – például a
tárolt rádióállomások, időzítő és óra – törlődik.
Folytatódik

27HU
BLUETOOTH eszköz
Connect: a BLUETOOTH kapcsolat létrejött.
Disconnect: valamilyen oknál fogva a
BLUETOOTH kapcsolat megszakadt, vagy
a BLUETOOTH eszköz megszakította a
kapcsolatot.
Not in Use: ezt a rendszert olyan
BLUETOOTH eszközhöz csatlakoztatta,
mely nem támogatja az AVRCP profilt.
PIN?: a rendszer kéri a jelszó beírását.
A részleteket lásd a „Zenehallgatás
BLUETOOTH mobiltelefonról vagy
BLUETOOTH eszközről” című fejezetben a
14. oldalon.
USB eszköz
ATRAC AD: egy ATRAC audio eszközt
csatlakoztatott.
Connecting: a rendszer éppen egy USB eszközt ismer fel.
Detect: USB eszközt csatlakoztatott a készülékhez.
Device Error: az USB eszközt nem sikerült
felismerni, vagy ismeretlen eszközt csatlakoztatott.
Device Stop: az USB eszközt leállította.
No Device: nem csatlakoztatott USB eszközt a
készülékhez.
No Step: minden beprogramozott műsorszám
vagy fájl törlődött.
Not Supported: nem támogatott USB eszközt
csatlakoztatott a készülékhez.
No Track: nem töltött fel lejátszható műsorszámot a készülékre az USB eszközről.
Not in Use: érvénytelen vagy jelenleg nem
engedélyezett műveletet végzett.
Please Wait: a rendszer az USB eszköz használatának előkészítését végzi.
Removed: az USB eszközt eltávolította a
rendszerből.
Step Full!: 26 műsorszámnál vagy fájlnál
(lépésnél) többet próbált beprogramozni.
STORAGE DRIVE: USB adattárolót csatlakoztatott a készülékhez.
28HU
Előírások
A rendszer által LEJÁTSZHATÓ lemeze
• Audio CD
• CD-R/CD-RW (audio „ATRAC” fájlok/MP3
fájlok)
Lemezek, melyeket a rendszer NEM TUD
lejátszani
• CD-ROM
• Nem zenei vagy „ATRAC” CD formátumban, vagy az ISO9660 Level 1/Level 2,
Joliet, valamint a többmenetes szabványnak
megfelelő MP3 formátumban felvett CDR/CD-RW lemez.
• Többmenetes CD-R/CD-RW lemez, melynek
utolsó menete nincs megfelelően lezárva.
• Gyenge felvételi minőségű CD-R/CD-RW
lemez, karcos vagy piszkos CD-R/CD-RW
lemez, inkompatibilis felvevő eszközzel felvett CD-R/CD-RW lemez.
• Nem megfelelően lezárt CD-R/CD-RW lemez.
• Az MPEG 1 Audio Layer 3 (MP3) fájloktól
eltérő fájlokat is tartalmazó lemezek.
• Nem szabványos alakú lemezek (például
szív, szögletes, csillag).
• Ragasztószalagot, papírt, címkét tartalmazó
lemez.
• Címkével ellátott kölcsönzői, vagy használt
lemezek, melyeknél a ragasztó kilóg a címke
alól.
• Címkét tartalmazó lemezek, melyek nyomtatásához használt festék ragadós érintésű.
Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban
• Lejátszás előtt törölje át a lemezeket egy
törlőkendővel, a középponttól a széle felé.
• A lemezek tisztításához ne használjon
oldószereket, mint például a benzin, hígító,
vagy kereskedelmi forgalomban kapható,
bakelitlemezekhez szánt tisztítószereket,
antisztatikus aeroszolokat.
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napfény
vagy hőforrás hatásának, például a meleg
levegő befúvók, illetve ne hagyja azokat a
napsütésnek kitett gépkocsiban.
A biztonságról
• Húzza ki a hálózati vezetéket a fali
konnektorból, ha hosszú ideig nem tervezi
a készülék használatát. A csatlakoztatás
megszüntetésekor mindig a dugaszt fogja
meg. Soha ne a vezetéket húzza meg.
• Ha bármilyen tárgy vagy folyadék kerül a
rendszerbe, húzza ki a hálózati vezetéket, és
ellenőriztesse a készüléket egy szakemberrel.
• A hálózati vezetéket csak szakember
cserélheti ki.
A hangsugárzó rendszerről
Ez a hangsugárzó rendszer nem mágnesesen
árnyékolt, emiatt a közeli tv-készülék képe
torz lehet. Ebben az esetben kapcsolja ki a
tv-készüléket, várjon 15–30 percet, majd
kapcsolja be ismét.
Ha nincs javulás, vigye távolabb a hangsugárzókat a tv-készüléktől
A készülék burkolatának tisztítása
A rendszert kímélő tisztítószeres oldattal megnedvesített törlőkendővel tisztítsa. Ne használjon semmilyen súrolószivacsot, súrolószert,
vagy oldatot, mint például hígító, benzin vagy
alkohol.
További tudnivalók
Az elhelyezésről
• Ne működtesse a készüléket megdöntött
pozícióban, és ne tárolja túlzottan meleg,
hideg, poros, piszkos, párás, megfelelő
szellőzéssel nem rendelkező, vagy
rezgésnek, közvetlen napfénynek, erős
fénynek kitett helyre.
• Ha a készüléket vagy a hangsugárzókat
különlegesen kezelt (például viasszal, olajjal,
bútorfénnyel) felületre állítja, legyen óvatos,
mert folt vagy elszíneződés keletkezhet a
felületen.
• Ha a rendszert hideg helyről közvetlenül
meleg helyre viszi, vagy párás helyiségben
tárolja, pára csapódhat le a CD-lejátszó
belsejében található lencsén, és üzemzavar
keletkezhet. Ilyen esetben vegye ki a lemezt,
és hagyja bekapcsolt állapotban a rendszert
néhány órán keresztül, hogy kiszáradjon.
A felmelegedésről
• A készülék működés közben felmelegszik, ez
nem hibajelenség.
• Ne érintse meg a készülék házát, ha a készüléket hosszú időn keresztül nagy hangerővel
használta, mert forró lehet.
• Ne takarja le a szellőző nyílásokat.
29HU
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a
CMT-U1BT típusú készülék a 2/1984. (III.
10.) IpM-BkM számú együttes rendeletben
előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.
Készülék
Erősítő rész
DIN kimenőteljesítmény (névleges):
20 + 20 W (6 Ω-on, 1 kHz-en, DIN)
Tartós RMS kimeneti teljesítmény (referencia):
25 + 25 W (6 Ω-on, 1 kHz-en, 10% teljes
harmonikus torzítással)
Zenei kimenőteljesítmény (referencia): 25 + 25 W
(6 Ω-on, 1 kHz-en, 10% teljes harmonikus
torzítással)
Bemenetek :
Támogatott bitsűrűségek:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32–320 kbps, VBR
ATRAC: 48–352 kbps (ATRAC3 plus),
66/105/132 kbps (ATRAC3)
WMA: 48–192 kbps, VBR
AAC: 48–320 kbps
Mintavételezési frekvencia:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
CD-lejátszó rész
Rendszer:
kompaktlemez és digitális audio rendszer
Lézerdióda jellemzők:
Emisszió: folyamatos
Lézer kimenet*: kisebb mint 44,6 μW
* Ez a kimenet 200 mm távolságban mérve a
tárgylencse felületétől a lézerfej blokkon, 7
mm-es apertúrával.
AUDIO IN (sztereó minijack):
620 mV érzékenység, 47 kΩ impedancia
(USB) aljzat:
„A” típus, maximális áram 500 mA
Frekvenciamenet: 20 Hz–20 kHz
Kimenetek:
FM sztereó, FM/AM szuperheterodin tuner
 (PHONES (sztereó minijack)):
8 Ω vagy nagyobb impedanciájú
fejhallgató csatlakoztatható
SPEAKER:
6 Ω impedanciájú hangsugárzó
használható
BLUETOOTH rész
Kommunikációs rendszer:
BLUETOOTH 2.0 verzió
Jelkimenet:
BLUETOOTH szabvány Power Class 2
Maximális kommunikációs távolság:
közvetlen rálátással kb. 10 m1)
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv (2,4–2,4835 GHz)
Moduláció:
FHSS
Kompatibilis Bluetooth profilok2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Audio formátum:
SBC (Sub Band Codec)
1)
2)
30HU
USB rész
Az aktuális tartomány több tényezőtől is függ, pl. az
eszközök közötti akadályoktól, a mikrohullámú sütő
körüli mágneses tértől, statikus elektromosságtól,
vételi érzékenységtől, az antenna teljesítményétől,
operációs rendszertől, szoftvertől stb.
Az egyes BLUETOOTH profilok a BLUETOOTH
eszközök közötti kommunikáció típusához igazodnak.
Tuner rész
FM tuner:
Vételi frekvenciasáv:
87,5–108,0 MHz (50 kHz-es lépésköz)
Antenna:
FM huzalantenna
Antennacsatlakozó:
75 Ω aszimmetrikus
Középfrekvencia:
10,7 MHz
AM tuner:
Vételi frekvenciasáv:
531–1602 kHz (9 kHz-es lépésköz)
Antenna:
AM keretantenna, külső antenna
csatlakozó
Középfrekvencia:
450 kHz
Hangsugárzó
Rendszer:
2-utas, 2-hangszórós basszreflex
Hangszóró egységek:
mélyhangszóró: 10 cm átmérő, alumínium
kónuszos;
magashangszóró: 2 cm átmérő, lágy dóm
Névleges impedancia:
6Ω
Méretek (szé × ma × mé):
kb. 150 × 241 × 225 mm
Tömeg:
kb. 2,3 kg/hangsugárzó
Általános jellemzők
Üzemi feszültség:
220–240 V, 50/60 Hz váltakozó feszültség
Teljesítményfelvétel:
35 W
Érintésvédelmi osztály:
II
Méretek (szé × ma × mé) (hangsugárzók nélkül):
kb. 160 × 241 × 218 mm
Tömeg (hangsugárzók nélkül):
3,2 kg
Az Egyesült Államokban bejegyzett szabadalmak
a Dolby Laboratories engedélyével.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
• Készenléti teljesítményfelvétel:
0,5 W.
• A nyomtatott áramköri lapok egy
részében nem használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• Egyes alkatrészek forrasztásához
ólommentes forrasztóanyagot használtunk.
• A külső burkolatokban nem használtunk halogénezett égésgátló
anyagokat.
A BLUETOOTH egy rövid hatótávolságú
vezeték nélküli technológia, mely csatlakozóvezetékek használata nélküli adatkapcsolatot
tesz lehetővé digitális eszközök, pl. személyi
számítógép és digitális fényképezőgép között.
A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia
működési tartománya kb. 10 m.
A BLUETOOTH kapcsolat rendszerint két eszköz között épül ki, de léteznek olyan készülékek is, melyek egyidejűleg több eszközhöz
képesek kapcsolódni.
Az USB csatlakoztatáshoz hasonló vezetékes
összeköttetésre nincs szükség, mert a
BLUETOOTH vezeték nélküli technológia.
Ráadásul az eszközöknek nem szükséges egymással szemben lenniük, mint pl. az infravörös
kapcsolatnál. Így a kívánt BLUETOOTH eszközt elhelyezheti pl. a táskájában, a zsebében
stb.
A BLUETOOTH technológia egyben nemzetközi szabvány is, melyet világszerte vállalatok
milliói támogatnak. Az említett vállalatok
olyan készülékeket gyártanak, melyek megfelelnek a globális szabványelőírásoknak.
A támogatott BLUETOOTH verziók és profilok
A profilok a különböző alkalmazási
területekre kidolgozott BLUETOOTH
eszköz-specifikációk szabványosított eljárásait
jelentik. Ez a készülék az alábbi BLUETOOTH
verziókat és profilokat támogatja:
További tudnivalók
Mellékelt tartozékok:
távvezérlő (1 db),
elemek R6 (AA méret) (2 db),
AM keretantenna (1 db),
FM huzalantenna (1 db)
A BLUETOOTH vezeték
nélküli technológia
Támogatott BLUETOOTH verzió:
BLUETOOTH Standard 2.0 verzió
Támogatott BLUETOOTH profilok:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) (zenei adatok fogadása).
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) (A/V készülékek vezérlése).
Folytatódik

31HU
Hatékony kommunikációs tartomány
A BLUETOOTH eszközök legfeljebb 10 m
távolságra lehetnek egymástól (közvetlen
rálátás esetén). Az alábbi körülmények csökkenthetik a kommunikációs távolságot.
– Ha a két BLUETOOTH eszköz között akadály – pl. személy, fémtárgy vagy fal – van.
– A készülékek közelében vezeték nélküli
LAN eszköz működik.
– A készülékek közelében mikrohullámú sütő
működik.
– Az adott helyen erős elektromágneses hullámok vannak jelen.
Más készülékek zavaró hatása
A BLUETOOTH eszközök és a vezeték nélküli
LAN technológia (IEEE802.11 b/g) azonos
frekvenciát alkalmaznak. Ha a BLUETOOTH
eszközt vezeték nélküli LAN technológiát
alkalmazó készülék közelében használja,
elektromágneses interferencia léphet fel. Ez
csökkentheti a kommunikáció sebességét,
növelheti a zajt vagy hibás kapcsolódást
eredményezhet. Ilyen esetben tegye a következőket:
– Ezt a készüléket és a csatlakoztatott
BLUETOOTH mobiltelefont vagy
BLUETOOTH eszközt legalább 10 méter
távolságra használja a vezeték nélküli LAN
eszköztől.
– Ha ezt a BLUETOOTH készüléket a vezeték
nélküli LAN eszköztől mért 10 méteren belül
használja, kapcsolja ki a vezeték nélküli
LAN eszközt.
Zavar keltése más eszközökben
Az e rendszer által kibocsátott rádióhullámok
zavart okozhatnak egyes elektronikus orvosi
berendezések működésében. Az alábbi
környezetben kapcsolja ki ezt a készüléket,
a BLUETOOTH mobiltelefon és más
BLUETOOTH eszközt, mert balesetveszélyt
jelenthetnek:
– Ha gyúlékony gázok vannak a közelben,
pl. kórházban, vonaton, repülőgépen vagy
üzemanyagtöltő állomáson.
– Automatikus működésű ajtók vagy tűzjelző
közelében.
32HU
Megjegyzések
• Ez a készülék támogatja azokat a biztonsági funkciókat, melyek megfelelnek a BLUETOOTH szabványnak és a vezeték nélküli kapcsolat biztonságát
hivatottak szolgálni. Azonban a beállítások és egyéb
tényezők függvényében előfordulhat, hogy a biztonság
szintje nem elegendő. Legyen körültekintő a vezeték
nélküli BLUETOOTH kapcsolat használata során.
• A Sony nem vállal felelősséget a BLUETOOTH
kommunikáció közben előforduló információ kiszivárgásért.
• Nem garantáljuk, hogy az e rendszerhez csatlakoztatott, azonos profillal rendelkező minden
BLUETOOTH eszközzel hibamentes BLUETOOTH
kommunikáció folytatható.
• Az e rendszerhez csatlakoztatott, BLUETOOTH
funkcióval ellátott eszköznek meg kell felelni minden,
a BLUETOOTH SIG által előírt BLUETOOTH
szabványnak, és a hitelesítési feltételeknek. Ha a
csatlakoztatott eszköz meg is felel a fentebb említett
BLUETOOTH szabványnak, a BLUETOOTH eszköz
jellemzőinek vagy műszaki adatainak függvényében
előfordulhat, hogy bizonyos eszközök nem csatlakoztathatóak vagy nem működnek megfelelően.
• A csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz típusától,
a kommunikációs környezettől és a külső körülményektől függően előfordulhat, hogy a kommunikáció
közben zaj vagy hangkiesés észlelhető.
Csatlakoztatható USB és
BLUETOOTH eszközök
USB eszközök
Ellenőrzött Sony USB adattárolók (a 2006
áprilisi állapot szerint)
Terméknév
Típus
MICROVAULT USM32D / 64D / 128D /
256D / 512D / 1GD
USM64D/V / 128D/V /
256D/V / 512D/V / 1GD/V
Ezzel a rendszerrel az alábbi Sony USB
eszközök zeneszámait játszhatja le. Más USB
eszközök műsorszámai nem játszhatók le.
USM128E / 256E / 512E /
1GE / 2GE
USM128E/V / 256E/V /
512E/V / 1GE/V / 2GE/V
Ellenőrzött Sony digitális zenelejátszók (a
2006. áprilisi állapot szerint)
Terméknév
Walkman®
USM512EX / 1GEX /
2GEX
Típus
NW-E103 / E105 / E107
USM128J / 256J / 512J /
1GJ / 2GJ / 4GJ
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 / E307
USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
NW-E403 / E405 / E407
USD2G / 4G / 5G / 8G
NW-E503 / E505 / E507
NW-HD5
Megjegyzések
NW-A1000 / A1200 /
A3000
Megjegyzés
A SonicStage CP szoftverrel digitális zenelejátszóra
feltöltött AAC fájlokat nem lehet lejátszani ezzel a
készülékkel.
• Csak a fenti USB eszközöket használja együtt ezzel
a rendszerrel. Az itt fel nem sorolt eszközök hibátlan
működése nem garantálható.
• Az itt felsorolt USB eszközök között lehetnek
olyanok, melyeknél a hibátlan működés nem minden
esetben garantálható.
• Lehetnek olyan országok, ahol a felsorolt USB
eszközök nem mindegyike kapható.
További tudnivalók
NW-E002 / E002F / E003 /
E003F / E005 / E005F
A kompatibilis eszközökkel kapcsolatos
legfrissebb információkat az alábbi weboldalon
olvashatja:
http://sonydigital-link.com/dna
NW-A605 / A607 / A608
BLUETOOTH eszközök
A kompatibilis BLUETOOTH eszközöket az
alábbi weboldalon ellenőrizheti:
http://sonydigital-link.com/dna
33HU
34HU
További tudnivalók
35HU
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Printed in Checz Republic (EU)
Download PDF

advertising