Sony | CMT-DX2D | Sony CMT-DX2D Használati útmutató

filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\010COV-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GB-
masterpage:Right
2-674-627-11(3)
Mikro hifi
komponens
rendszer
Kezelési útmutató
Vásárlói feljegyzés
A készülék típusjelzése és sorozatszáma a hátoldalon található. Jegyezze fel a készülék
sorozatszámát az alábbi rovatba. Ha a termékkel kapcsolatban bármilyen kérdése merül
fel, hivatkozzon erre a sorozatszámra.
Típus: ______________
Sorozatszám: ______________
CMT-DX2D
© 2006 Sony Corporation
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\020REG-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Left
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a
készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel vagy egyéb tárggyal. Soha ne állítson
égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne
tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében).
A készülék besorolása
„CLASS 1 LASER” termék (1. osztályú lézerberendezés). Az ezt tanúsító jelölés a készülék hátoldalán található.
A kimerült elemet nem szabad a háztartási szemétbe dobni; veszélyes
hulladékként kell elhelyezni.
2HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\020REG-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Right
3HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\010COVTOC.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Left
Tartalomjegyzék
Hogyan használja ezt az útmutatót?........ 6
A lejátszható lemezfajták........................ 6
A kezdõ lépések
A rendszer csatlakoztatása ...................... 9
Az óra beállítása.................................... 13
A nyelv kiválasztása ............................. 13
Lemez – Lejátszás
Lemez betöltése .................................... 14
Lemez lejátszása ................................... 14
— Normál lejátszás/Véletlen
sorrendű lejátszás
DVD-lejátszás a menük használatával... 16
PBC funkciókkal rendelkező VIDEO
CD-lemez lejátszása (Ver. 2.0)....... 17
— PBC lejátszás
Lejátszás ismételten .............................. 18
— Ismételt lejátszás
Egyéni lejátszási program összeállítása..19
— Programozott lejátszás
Keresés a képernyőkijelzések
használatával................................... 20
DVD – Változatos funkciók
A hang/szinkronfelirat/kameraállás
módosítása ...................................... 21
A nyelv kiválasztása ............................. 22
— Nyelv
A kép- és hangbeállítások módosítása ...23
— AV
A lemez lejátszásának korlátozása........ 25
— Letiltás (szülői letiltás)
Az alapbeállítási menü opciói............... 26
Rádió
Magnó – Lejátszás
Kazetta betöltése................................... 31
Kazetta lejátszása.................................. 31
Magnó – Felvétel
A kedvenc CD-műsorszámok felvétele
kazettára ......................................... 31
— CD-TAPE szinkronfelvétel
Felvételkészítés kazettára kézi
vezérléssel ...................................... 32
— Felvétel kézi vezérléssel
Hangbeállítás
A hangzáskép kiválasztása ................... 33
Az idõzítõ
Elalvás zenére ....................................... 35
— Időzített kikapcsolás
Ébredés zenére...................................... 35
— Időzített bekapcsolás
Időzített felvétel készítése a rádióműsorról ......................................... 36
— Időzített felvételkészítés
A kijelzõ
A kijelző kikapcsolása .......................... 37
— Energiatakarékos üzemmód
A kijelző fényerejének beállítása.......... 37
A lemez információinak ellenőrzése a
kijelzőn ........................................... 38
A lemez információinak ellenőrzése a
képernyőn ....................................... 39
A rádió információk ellenőrzése a
kijelzőn ........................................... 39
Rádióállomások tárolása ....................... 28
Rádióhallgatás....................................... 29
— A tárolt állomások előhívása
— Kézi hangolás
A rádiós adatrendszer (RDS)
használata........................................ 30
(Csak az Európában forgalomba
kerülő modellnél)
4HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\010COVTOC.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Right
Külsõ berendezések
A tv-készülék vezérlése a távvezérlővel........................................40
A THEATRE SYNC funkció
használata........................................40
Külső berendezések csatlakoztatása .....41
A csatlakoztatott berendezés műsorának hallgatása ..............................42
5.1 csatornás térhang előállítása külön
megvásárolható erősítő
segítségével.....................................42
Felvételkészítés a csatlakoztatott külső
komponensről .................................43
Felvételkészítés a csatlakoztatott külső
komponenssel .................................43
Hibaelhárítás
Problémák és megoldások.....................44
Üzenetek ...............................................48
Egyéb információk
Biztonsági előírások..............................49
Minőségtanúsítás...................................51
Fogalom magyarázat .............................53
A kezelőszervek elhelyezkedése és a
hivatkozási oldalak .........................56
5HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\030PRE-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Left
Hogyan használja ezt az
útmutatót?
• Az útmutatóban szereplő magyarázatok és
utasítások főleg a távvezérlőn található kezelőszervekre vonatkoznak, azonban az ismertetett műveletek a készülék azonos vagy hasonló elnevezésű gombjaival is végrehajthatók.
• Az OSD (képernyőkijelzés) a forgalomba hozás helyétől függően változhat.
• Az illusztrációkon az angol nyelvű képernyőkijelzéseket tüntettük fel.
• A „DVD” kifejezést a DVD VIDEO,
DVD+RW/DVD+R és DVD-RW/DVD-R
lemezek általános gyűjtőfogalmaként is használhatjuk.
• A kezelési útmutatóban az alábbi ikonokat
használjuk:
Ikon
A lejátszható lemezfajták
A készülék az alábbi jelzésekkel ellátott lemezeket tudja lejátszani. Más típusú lemezeket a
készülék nem tud lejátszani.
Lejátszható lemezek listája
Lemezformátumok
Lemez logo
DVD VIDEO
DVD-RW/
DVD-R
DVD+RW/
DVD+R
Jelentés
Ez a szimbólum a DVD VIDEO
és DVD-R/DVD-RW lemezekre
(videó üzemmódban), illetve a
DVD+R/DVD+RW lemezekre
vonatkozó funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum a VIDEO CDlemezekre (beleértve a Super
VCD-lemezeket vagy a videó CD
illetve Super VCD formátumban
felvett CD-R/CD-RW lemezeket)
vonatkozó funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum a zenei CD-lemezekre, illetve a zenei CD formátumban felvett CD-R/CD-RW lemezekre vonatkozó funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum az MP3* zeneszámokat és JPEG képfájlokat
tartalmazó DATA (adat) CDlemezekre (CD-ROM/CD-R/CDRW) vonatkozó funkciókat jelöli.
VIDEO CD
Audio CD
CD-R/CD-RW
A „DVD VIDEO”, a „DVD-R” és a „DVD-RW” logo
védjegy.
*Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) egy szabványos
ISO/MPEG technológia a hang tömörítésére.
6HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\030PRE-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GB-
A készüléken lejátszható
DVD-lemezek régiókódjáról
Az Ön készülékének a hátoldalán egy régiókód
található. A készülék csak olyan DVD-lemezeket játszik le, amelyeken ezzel azonos régiókód
van feltüntetve.
A ALL szimbólummal ellátott DVD-lemezek
szintén lejátszhatók ezzel a készülékkel.
Ha nem megfelelő régiókóddal ellátott DVDlemezt próbál meg lejátszani, a tv-képernyőn a
„Playback Prohibited by Area Limitations” (A
lemez lejátszása a területi azonosító kód eltérése miatt nem lehetséges) üzenet jelenik meg.
Egyes DVD-lemezek esetében előfordulhat,
hogy a régiókód nincs feltüntetve, és a készülék mégsem képes lejátszani azt a fentebb említett területi azonosító kód eltérése miatt.
Nem lehet lejátszani a készülékkel az alábbi lemezeket
• CD-ROM (kivéve az „.MP3”, „.JPG” vagy
„.JPEG” kiterjesztést).
• Olyan CD-R/CD-RW lemezek, amelyeket
nem az alábbi formátumban rögzítettek:
– zenei CD formátum.
– videó CD formátum.
– MP3 formátum (MPEG1 Audio Layer-3)/
JPEG, mely megfelel a következőknek:
ISO 9660* 1-es/2-es szint vagy Joliet.
• PHOTO CD formátumban felvett CD-ROM
lemezek.
• CD-Extra lemezek adatsávjai.
• Super Audio CD-lemezek.
• DVD-ROM lemezek.
• DVD-RAM lemezek.
• DVD Audio lemezek.
• Eltérő régiókóddal rendelkező DVD-lemezek.
• DVD+R DL (kétrétegű) lemezek.
• VR (Video Recording) formátumban felvett
DVD-RW lemezek.
• DVD-kamkorderrel rögzített fényképekből
összeállított fényképfilm (VR formátum).
• Nem szabványos alakú lemezek (pl. kártya,
szív, csillag, stb.). Ne próbáljon meg ilyen
lemezt lejátszani, mert a készülék károsodhat.
• Olyan lemez, melyre címkét vagy matricát ragasztottak.
• Olyan lemez, melyről a celofán vagy egyéb csomagolóanyagot nem távolították el megfelelően.
masterpage:Right
* Az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) által
definiált, a CD-ROM-on található fájlok és mappák
egy logikai formátuma.
Megjegyzések a CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW (videó formátum)/DVD+R/DVD+RW lemezekhez
• Lehetnek olyan CD-R, CD-RW, DVD-R,
DVD-RW (videó formátum) (a videó formátumban létrehozott DVD-RW lemezek azonos
formátumúak a DVD VIDEO lemezekkel),
DVD+R vagy DVD+RW lemezek, melyek – a
lemez állapotától, a felvétel minőségétől, illetve a felvevő berendezés sajátosságaitól függően – nem játszhatók le ezzel a készülékkel.
Ugyanígy nem játszhatók le azok a lemezek,
melyeken a lezárás nem történt meg megfelelően. További információkért olvassa el a felvevő berendezés kezelési utasítását. Lehetnek
olyan DVD+RW/DVD+R lemezek, melyeknél
egyes lejátszási funkciók akkor sem működnek, ha a lemez lezárása megfelelően megtörtént.
• A Packet Write formátumú lemezek nem
játszhatók le.
Megjegyzés a DVD- és VIDEO
CD-lemezek lejátszási mûveleteihez
A DVD- és VIDEO CD-lemezek egyes lejátszási műveleteit a műsor gyártója szándékosan előre beállíthatja. Mivel ez a készülék a műsor
gyártójának utasításai szerint játssza le a DVDés VIDEO CD-lemezeket, előfordulhat, hogy
egyes lejátszási funkciók nem használhatók.
Olvassa el a DVD- és VIDEO CD-lemezhez
mellékelt útmutatót is.
Másolásvédelemmel ellátott
zenei lemezek
Ez a készülék olyan lemezek lejátszására alkalmas, melyek megfelelnek a kompaktlemezekre
(CD) vonatkozó szabvány előírásainak.
Napjainkban egyre több lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott zenei CD-lemezeket hoz
forgalomba. Kérjük, ne feledje, hogy ezek között
vannak olyanok is, melyek nem felelnek meg a
CD-szabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem
lehet lejátszani.
folytatódik
7HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\030PRE-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Left
DualDisc (kettõs formátumú)
lemezek
A DualDisc olyan kétoldalas lemez, melynek
egyik oldalán DVD-műsor, a másikon pedig
digitális audio műsor található.
Az ilyen lemez digitális audio oldalát nem minden esetben játssza le ez a készülék, mert az
nem a CD-szabványnak megfelelően lett rögzítve.
Figyelmeztetés többmenetes
lemez lejátszásával kapcsolatban
• Ha olyan lemezt játszik le, mely audio műsorszámokat (zenei CD formátumban), MP3 műsorszámokat és JPEG képfájlokat egyaránt
tartalmaz, a készülék csak a zenei CD formátumú műsorszámokat játssza le.
• A többmenetes CD-R és CD-RW lemezek lejátszása nem lehetséges, ha az egyes menetek
nincsenek lezárva.
Szerzõi jogvédelem
Ez a készülék olyan másolásvédelmi technológiával van ellátva, amely az Egyesült Államok
szabadalmi oltalma alatt áll, illetve egyéb szellemi tulajdont képez. Ezt a másolásvédelmi technológiát csak a Macrovision engedélyével és kizárólag otthoni, vagy kislétszámú szórakoztatási célokra szabad felhasználni, hacsak a
Macrovision másképpen nem rendelkezik. Feltörése és másolása tilos.
Ez a rendszer a Dolby1) Digital és a DTS2) Digital
Surround System technológiát alkalmazza.
1) A készülék gyártása a Dolby Laboratories engedélyével történt. A „Dolby” és a dupla D szimbólum a
Dolby Laboratories hivatalos védjegye.
2)
A készülék gyártása a Digital Theater Systems, Inc.
engedélyével történt.
A „DTS” és a „DTS 2.0 + Digital Out” a Digital
Theatre Systems Inc. bejegyzett védjegye.
8HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\040CON-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Right
A rendszer csatlakoztatása
Az 1–6 lépéseket követve hajtsa végre a szükséges csatlakoztatásokat a mellékelt vezetékek és tartozékok segítségével. A hátoldali csatlakozók kiosztása a forgalmazás helyétől függően eltérhet.
Kérjük, ellenőrizze a csatlakoztatási műveletet.
A kezdő lépések
A kezdõ lépések
Európai és orosz modellek
AM keretantenna
FM huzalantenna
Jobb első hangsugárzó
Bal első hangsugárzó
Más modellek
AM keretantenna
FM huzalantenna
Jobb első hangsugárzó
Bal első hangsugárzó
folytatódik
9HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\040CON-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Left
1 Csatlakoztassa a hangsugárzókat.
Csatlakoztassa a jobb és bal hangsugárzóvezetéket a SPEAKER aljzatokhoz az ábra
szerint.
C típusú csatlakozó
AM keretantenna
Csak a lecsupaszított
részt dugja be*
Csak a lecsupaszított részt dugja be
Szürke/
egyszínű (3)
Fekete/csíkos (#)
2 Csatlakoztassa az FM és az AM antennát.
Állítsa össze az AM keretantennát, majd
csatlakoztassa az ábra szerint.
Feszítse ki
Észak-amerikai modell: csatvízszintesen az FM lakoztassa a fehér oldalt.
huzalantennát
Egyéb modellek: csatlakoztassa a barna oldalt.
* Távolítsa el a védőszigetelést a vezeték végéről.
Megjegyzés
Az antennavezetéket tartsa távol a hangsugárzóvezetékektől.
3 Csatlakoztassa a tv-készüléket.
Atípusú csatlakozó
Csak a lecsupaszított
AM keretantenna
részt dugja be*
Feszítse ki vízszintesen az FM huzalantennát
* Távolítsa el a védőszigetelést a vezeték végéről.
B típusú csatlakozó
AM keretantenna
Csak a lecsupaszított
részt dugja be*
Válasszon az alábbi lehetőségek közül.
A módszer (minden modellnél)
Ha a tv-készülék rendelkezik komponens videobemenettel, csatlakoztassa a
tv-készüléket a rendszer COMPONENT
VIDEO OUT aljzataihoz a megfelelő
komponens videovezetékkel (nem mellékelt tartozék). Állítsa a VIDEO OUT
SELECTOR kapcsolót COMPONENT állásba.
Ha a tv-készülék kompatibilis a progresszív
formátumú jelekkel, használja ezt a csatlakoztatási módszert és válassza a
„PROGRESSIVE” beállítást. A részleteket
lásd „A rendszer kimenőjel típusának módosítása” című fejezetben (24. oldal).
VIDEO OUT SELECTOR*
(videó jelkimenet választás)
Feszítse ki vízszintesen az FM huzalantennát
* Távolítsa el a védőszigetelést a vezeték végéről.
* Csak az európai és orosz modelleken.
10HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\040CON-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GB-
B módszer (az európai és orosz modelleknél)
Ha a csatlakoztatáshoz SCART-vezetéket
használ, ellenőrizze, hogy a tv-készülék
kompatibilis-e az RGB-jelekkel. Ha a tvkészülék kompatibilis az RGB-jelekkel,
kapcsolja a tv-készüléket RGB-jelek fogadására. Olvassa el a csatlakoztatni kívánt
tv-készülék kezelési útmutatóját.
Ha videomagnót csatlakoztat
Csatlakoztassa a tv-készüléket és a videomagnót a
megfelelő audio- és videovezetékek (nem mellékelt
tartozék) segítségével, az alábbi ábra szerint.
Tvkészülék
Videomagnó
Rendszer
A kezdő lépések
Csatlakoztassa a tv-készülék I INPUT
aljzatát e rendszer Ú LINE-TV aljzatához egy SCART-vezetékkel (nem tartozék). Állítsa a VIDEO OUT SELECTOR
kapcsolót EURO AV állásba.
masterpage:Right
Ne csatlakoztassa
közvetlenül.
Ha ezt a rendszert egy videomagnón keresztül csatlakoztatja a tv-készülékhez, a tv-képernyőn megjelenő
műsor zajos lehet. Ne csatlakoztassa ezt a rendszert
videomagnón keresztül a tv-készülékhez.
Megjegyzés
Ne helyezze a tv-készüléket e rendszer tetejére.
4 Azoknál a modelleknél, melyek rendelkeznek feszültségválasztó kapcsolóval (VOLTAGE SELECTOR), állítsa azt
a helyi feszültségértéknek megfelelő
értékre.
Megjegyzés
A SCART-vezetéken keresztül csak a képjeleket továbbítja a rendszer.
A VOLTAGE SELECTOR kapcsoló a forgalmazás helyétől függően eltérő lehet.
C módszer (az európai és orosz modellek kivételével)
Csatlakoztassa a tv-készülék videó bemeneti aljzatát egy videó csatlakozóvezeték* (tartozék) segítségével a VIDEO
OUT aljzathoz.
5 Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
fali konnektorhoz.
Ha a mellékelt dugaszadapter nem illik bele
a fali konnektorba, vegye le a csatlakozódugaszról (csak azoknál a modelleknél, amelyek rendelkeznek adapterrel).
A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
?/1 gombot.
Megjegyzés
* Az európai és orosz modellek kivételével.
Ha tv-készüléket használ
Úgy helyezze el a rendszert, hogy szükség esetén a hálózati vezetéket haladéktalanul ki lehessen húzni a fali
konnektorból.
Kapcsolja be a tv-készüléket, és válassza ki a rendszer
számára fenntartott videocsatornát.
folytatódik
11HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\040CON-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GB-
6 (Ázsiai és óceániai modellek esetén)
Állítsa a színrendszert PAL-ra vagy
NTSC-re a tv-készüléke színrendszere
függvényében.
A 3-as régóikóddal rendelkező modellek
esetén a színrendszer gyárilag NTSC-re van
állítva, és PAL-ra a más régiókódúak
esetében. Minden alkalommal, amikor az
alábbi folyamatot végrehajtja, a
színrendszer a következők szerint változik:
NTSC y PAL
masterpage:Left
Külsõ készülékek csatlakoztatása
Lásd a 41. oldalon.
A 2 darab R6 (AA) méretû
elem behelyezése a távvezérlõbe
1 Nyomja meg a DVD gombot (vagy a
e
FUNCTION + vagy – gombot többször),
hogy DVD funkcióra váltson.
A lejátszás önműködően elindul, ha
automatikus lejátszás funkcióval ellátott
lemezt helyezett be a lejátszóba.
Nyomja meg a x gombot a lejátszás
megállításához.
2 Nyomja meg a ?/1 gombot a rendszer
kikapcsolásához.
3 Nyomja meg a ?/1 gombot a rendsze-
ren mialatt a x gombot nyomva tartja a
rendszeren.
A rendszer bekapcsol és a színrendszer
átváltásra került.
E
e
E
Megjegyzés
Ha hosszú ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki
belőle az elemeket. Így elkerülheti a kifolyó elektrolit
okozta meghibásodásokat.
Hasznos tudnivaló
Normál használat esetén az elemek élettartama legalább hat hónap. Ha a távvezérlő már nem működteti a
készüléket, cserélje ki mindkét elemet.
Megjegyzések
• A fenti eljárással elvégzett színrendszer-váltás után a
tv-képernyőn rövid ideig zavar jelenhet meg.
• A kép zavart lehet, ha olyan VIDEO CD-lemezt
játszik le, amely színrendszere más, mint amit
beállított.
• A VIDEO CD színrendszerének beállításához
olvassa el a 23. oldalon találhatóakat.
A hangsugárzótalpak felszerelése
A stabilitás fokozása, és az elmozdulás megakadályozása érdekében erősítse fel a hangsugárzókra a mellékelt csúszásgátló talpakat.
To connect optional components
Lásd a 41. oldalon.
12HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\040CON-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GB-
Az óra beállítása
masterpage:Right
A nyelv kiválasztása
Kiválaszthatja a képernyőkijelzések nyelvét.
1
1
2
3
4
5
6
Kapcsolja be a készüléket a ?/1 gombbal.
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET
gombot.
A . vagy > gomb többszöri megnyomásával állítsa be az óraértéket.
2
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
A . vagy > gomb többszöri megnyomásával állítsa be a percértéket.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Az óra működni kezd.
Az óra átállítása
1 Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET gombot.
4
5
2 A . vagy > gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a „CLOCK
SET” feliratot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
6
3 Hajtsa végre a fenti 3–6. lépéseket.
Megjegyzések
• Áramkimaradás esetén, illetve ha kihúzza a hálózati
vezetéket a fali konnektorból, az órabeállítás törlődik.
• Az óra nem jelenik meg energiatakarékos üzemmódban (37. oldal).
7
8
Kapcsolja be a tv-készüléket és válaszsza ki a megfelelő videocsatornát.
Kapcsolja be a készüléket a ?/1 gombbal.
A kezdő lépések
A művelethez használja a távvezérlőt.
Kapcsoljon DVD üzemmódba a DVD
gombbal (vagy a FUNCTION + vagy –
gomb megfelelő számú megnyomásával).
Ha a készülékbe automatikus lejátszási
funkcióval ellátott lemezt helyez, a lejátszás megkezdődik. A lejátszás leállításához nyomja meg a x gombot.
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A < vagy , gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a
„Language” menüt, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A M vagy m gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki az „OSD”
opciót, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A M vagy m gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
nyelvet, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Kapcsolja ki a menüképernyőt a
DISPLAY gombbal.
13HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\050CDP-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GB-
Lemez – Lejátszás
Lemez betöltése
Ehhez a művelethez használja a készülék kezelőszerveit.
1
2
Nyomja meg a Z gombot.
Helyezzen be egy lemezt úgy, hogy a
feliratos oldal felfelé nézzen.
masterpage:Left
Lemez lejátszása
— Normál lejátszás/Véletlen sorrendű
lejátszás
DVD-, VIDEO CD- vagy JPEG lemez lejátszása előtt kapcsolja be a tv-készüléket és válassza
ki a megfelelő videocsatornát.
A lejátszani kívánt DVD- vagy VIDEO CDlemeztől függően egyes funkciók működése
korlátozott, vagy a megszokottól eltérő lehet.
Olvassa el a lemezhez mellékelt tájékoztatót.
Példa: DVD-lemez lejátszása esetén
Fejezet száma
Ha 8 cm-es CD-lemezt kíván lejátszani, helyezze azt a kisebb átmérőjű mélyedésbe.
3
Zárja be a lemeztartót a Z gombbal.
Tétel száma
Lejátszási idő
Megjegyzések
• Ne tegyen a készülékbe olyan lemezt, melyen ragasztószalag vagy ragasztómaradvány van, mert a
lejátszó meghibásodhat.
• A lemeztartót nem szabad kézzel betolni, mert a
lejátszó meghibásodhat.
Példa: CD-lemez lejátszása esetén
Műsorszám száma
1
Lejátszási idő
Kapcsoljon DVD üzemmódba a DVD
gombbal (vagy a FUNCTION + vagy –
gomb megfelelő számú megnyomásával).
Ha a készülékbe automatikus lejátszási
funkcióval ellátott lemezt helyez, a lejátszás megkezdődik.
2
Nyomja meg a H gombot (vagy a DVD
NX gombot a készüléken).
A lejátszás megkezdődik.
14 HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\050CDP-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GB-
További mûveletek
Teendő
A lejátszás
leállítása.
Nyomja meg a x gombot.
Szünet.
Nyomja meg a X gombot (vagy a készülék DVD NX gombját).1)
A kép léptetéséhez nyomja meg újra a
X gombot (csak DVD/VIDEO CD).
A lejátszás folytatásához nyomja
meg a H gombot (vagy a készülék
DVD NX gombját).
Műsorszám,
kép vagy fejezet kiválasztása.
Lejátszás közben vagy szünet üzemmódban nyomja meg ismételten a
. vagy > gombot.
Lejátszás közben vagy szünet üzemmódban nyomja meg egyszer a .
gombot, ha az aktuális műsorszám elejére kíván ugrani (MP3 kivételével).
A kívánt műsorrészlet
megkeresése
(gyorskeresés).
(MP3/JPEG
kivételével)2)
Lejátszás közben nyomja meg a m
vagy M gombot.
A gomb minden megnyomásakor
megváltozik a keresés sebessége.
Ha normál lejátszásra kíván visszakapcsolni, nyomja meg a H gombot (vagy
a készülék DVD NX gombját).
A lemez műsorszámainak
véletlen sorrendű lejátszása (véletlen
sorrendű
lejátszás)3).
A PLAY MODE gomb megfelelő
számú megnyomásával válassza ki a
„SHUF” funkciót, majd nyomja meg
a H gombot (vagy a készülék DVD
NX gombját).
Képenkénti
lejátszás
(lassítás).
(csak DVD/
VIDEO
CD)1)2)
Lejátszás közben nyomja meg a
SLOW4) vagy a SLOW y gombot. A
gomb minden megnyomásakor
megváltozik a lejátszás sebessége. Ha
normál lejátszásra kíván visszakapcsolni, nyomja meg a H gombot
(vagy a készülék DVD NX gombját).
Az aktuális
kép elforgatása. (csak
JPEG)
Nyomja meg a < vagy , gombot.
A , gomb minden megnyomásakor
a kép 90 fokkal jobbra fordul.
A < gomb minden megnyomásakor
a kép 90 fokkal balra fordul.
Átkapcsolás
DVD üzemmódra más
műsorforrásról.
Nyomja meg a DVD NX gombot a
készüléken (automatikus műsorforrás
választás).
Ha a készülékben van lemez, a lejátszás önműködően megkezdődik.
A hang
kikapcsolása.
Nyomja meg a MUTING gombot.
A hang bekapcsolásához nyomja meg
újból a MUTING gombot, vagy a
VOLUME + gombot.
Lemez kivétele. Nyomja meg a Z gombot a készüléken.
1)
2)
3)
4)
A lejátszott képen esetenként képzaj jelenhet meg.
DVD- és VIDEO CD-lemez esetén a hang nem hallható.
DVD-lemez és PBC funkcióval rendelkező VIDEO
CD-lemez esetén a véletlen sorrendű lejátszás nem
használható.
Csak DVD-lemeznél.
Megjegyzések
• A DVD- vagy VIDEO CD-lemeztől függően egyes
funkciók működése korlátozott lehet.
• A lemez albumainak maximális száma: 100 (az MP3
műsorszámok és JPEG képek maximális száma 999
lehet a lemezen). Ha azonban sok nem MP3/JPEG
fájl is található a lemezen, az albumok, műsorszámok
és fájlok maximális száma kevesebb lehet.
• DATA (adat) CD esetén az albumstruktúra mélységének száma legfeljebb 16 lehet.
• Ez a rendszer a 32–320 kbps bitsebességű, illetve 32/
44,1/48 kHz mintavételezési frekvenciájú MP3 műsorszámokat (MPEG1 Audio Layer-3) képes lejátszani.
• Az MP3 műsorszámot vagy JPEG képfájlt nem tartalmazó albumokat átlépi a készülék.
• Ha nem MP3 fájlokhoz hozzáírja a „.MP3” kiterjesztést, a készülék nem ismeri fel megfelelően a formátumot, és olyan hangos zaj keletkezhet, mely károsíthatja a hangsugárzókat.
• Az alábbi lemezek esetén a lejátszás elindítása hoszszabb időt vehet igénybe:
– bonyolult albumstruktúrával rendelkező lemez.
– többmenetes lemez.
– lezáratlan lemez.
• A fájlformátumtól függően lehetnek olyan CD-R
vagy CD-RW lemezek, melyeket ez a rendszer nem
képes lejátszani.
Lemez – Lejátszás
Funkció
masterpage:Right
Hasznos tudnivaló
Ha MP3 műsorszámot és JPEG képfájlt egyaránt tartalmazó lemezt játszik le, állítsa be a lejátszási prioritást („Data CD Priority”) (23. oldal).
A lejátszás folytatása az aktuális
lemezen
— Folytatólagos lejátszás (csak DVD/
VIDEO CD/CD)
A készülék megjegyzi a lejátszás megszakítási
pontját a lemezen, így a lejátszást később folytathatja.
1 Lejátszás közben nyomja meg a x gombot
a lejátszás leállításához.
A kijelzőn megjelenik a „RESUME” jelzés.
Ha a „RESUME” nem jelenik meg, a folytatólagos lejátszás nem használható.
2 Nyomja meg a H gombot (vagy a készülék
DVD NX gombját).
A készülék onnan folytatja a lejátszást, ahol
az 1. lépésben leállította.
Folytatódik
15 HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\050CDP-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Left
Megjegyzések
• A folytatólagos lejátszás nem használható véletlen
sorrendű vagy programozott lejátszás közben.
• Lehetnek olyan lemezek, melyeknél ez a funkció
nem használható.
• A leállítási ponttól függően előfordulhat, hogy a
készülék eltérő pozícióból folytatja a lejátszást.
• Az aktuális lemez folytatási pont helye törlődik a
memóriából, ha:
– állj üzemmódban megnyomja a x gombot.
– kikapcsolja a rendszert.
– kinyitja a lemeztartót.
– megváltoztatja a lejátszási módot.
– átkapcsol egy másik üzemmódba.
Mûsorszám lejátszása a sorszám
beírásával normál lejátszási
üzemmódban (csak a távvezérlõvel)
Nyomja meg a lejátszani kívánt műsorszám sorszámának megfelelő számgombo(ka)t.
10-nél nagyobb sorszám esetén
1 Nyomja meg a megfelelő számgombokat.
2 Nyomja meg az ENTER gombot.
Példa:
DVD-lejátszás a menük
használatával
A DVD-lemez összefüggő videó vagy zenei
programjai rendszerint több részre vannak felosztva. Ezeket „tételeknek” nevezzük. Ha több
tételt tartalmazó DVD-lemezt játszik le, a TOP
MENU főmenü segítségével kiválaszthatja a kívánt tételt.
Több nyelvet tartalmazó DVD-lemez lejátszása
esetén a menü (MENU) használatával kiválaszthatja a műsor vagy a szinkronfelirat nyelvét stb.
1
Nyomja meg a TOP MENU vagy a
MENU gombot.
A lemezmenü megjelenik a tv-képernyőn.
A menü tartalma lemezenként eltérő lehet.
2
3
A M/m/</, gombbal vagy a számgombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt tételt.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A 30-as műsorszám kiválasztásához nyomja meg a
3-as és a 0 számgombot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Album/mûsorszám/fájl kiválasztása a képernyõkijelzés segítségével (csak MP3/JPEG esetén)
A M/m/</, gombbal válassza ki a lejátszani
kívánt műsorszámot vagy fájlt, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A kiválasztott műsorszám vagy fájl lejátszása
megkezdődik.
Megjegyzések
• Az albumok neve legfeljebb 16, a műsorszámok/
fájlok neve maximum 11 karakter hosszúságban
jelenik meg a tv-képernyőn. Ha kettő vagy több
albumnévnek az első 16 karaktere megegyezik,
az albumokban lévő műsorszámok egyetlen közös mappában jelennek meg.
• Az albumnevek vagy fájlnevek csak az angol ábécé
betűit és számokat tartalmazhatnak. Egyéb karakterek helyett a „–” jelenik meg.
• MP3 audio műsorszám lejátszása esetén a kijelzett
lejátszási idő eltérhet a ténylegestől.
16 HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\050CDP-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GB-
— PBC lejátszás
A PBC* menü lehetővé teszi a lemez műsorának interaktív, képernyőmenün keresztül történő lejátszását. A menü formátuma és szerkezete lemezenként eltérő lehet.
* PBC: Playback Control (lejátszás vezérlés)
1
2
Lejátszás PBC funkciók nélkül
1 A folytatólagos lejátszás kikapcsolásához
nyomja meg kétszer a x gombot (15. oldal).
2 Nyomja meg ismételten a MENU gombot
mindaddig, míg a „PBC Off” felirat meg nem
jelenik.
3 Nyomja meg a H gombot (vagy a DVD
NX gombot a készüléken).
A lejátszás a kiválasztott műsorszámmal
kezdődik. Állóképek, mint pl. menüképernyő, nem jeleníthetők meg.
Ha szeretne visszakapcsolni PBC lejátszásra, ismételje meg az 1–3. lépéseket, és a 2.
lépésben válassza ki a „PBC On” beállítást.
Lemez – Lejátszás
PBC funkciókkal rendelkezõ VIDEO CD-lemez lejátszása (Ver. 2.0)
masterpage:Right
Kapcsoljon DVD üzemmódba a DVD
gombbal (vagy a FUNCTION + vagy –
gomb megfelelő számú megnyomásával).
Nyomja meg a H gombot (vagy a készülék DVD NX gombját) a PBC funkciókkal (Ver. 2.0) rendelkező VIDEO
CD-lemez lejátszásához.
A PBC menü megjelenik a tv-képernyőn.
3
4
5
Válassza ki a kívánt funkció számát a
számgombokkal.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Kövesse az interaktív menüben megjelenő utasításokat.
Olvassa el a lemezhez mellékelt tájékoztatót, mert a műveleti sorrend VIDEO CDlemezenként eltérő lehet.
Visszakapcsolás a menüképernyõre
Nyomja meg a O RETURN gombot.
Megjegyzés
Az aktuális VIDEO CD-lemeztől függően előfordulhat, hogy a lemezhez mellékelt tájékoztatóban a 4. lépésben szereplő „Press ENTER” (nyomja meg az
ENTER gombot) utasítást a „Press H” felirat helyettesíti. Ilyenkor nyomja meg az ENTER gombot.
17 HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\050CDP-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GB-
Lejátszás ismételten
— Ismételt lejátszás
Ismételten lejátszhatja a lemez kiválasztott műsorszámát vagy fájlját, valamint a lemezen lévő
összes műsorszámot vagy fájlt.
A készülék kijelzõjének használatával
masterpage:Left
A képernyõkijelzések használatával
Lejátszás közben nyomja meg többször a
REPEAT gombot.
A gomb többszöri megnyomásakor a beállítások az alábbiak szerint módosulnak:
• Off: ismétlés kikapcsolva.
• Repeat All: a lemez összes műsorszámának
vagy fájljának ismételt lejátszása.
• Repeat Track: az aktuális műsorszám vagy
fájl megismétlése.
Lejátszás közben nyomja meg a REPEAT
gombot ismételten, hogy a kijelzőn a „REP”
vagy „REP 1” felirat legyen látható.
Visszakapcsolás normál lejátszásra
REP: a lemez összes műsorszámának/fájljának
ismételt lejátszása.
REP1: egyetlen műsorszám vagy fájl ismételt
lejátszása.
Válassza ki az „Off” beállítást.
Az ismételt lejátszás kikapcsolása
Nyomja meg a REPEAT gombot ismételten,
hogy a kijelzőről eltűnjön a „REP” és „REP 1”
felirat.
Megjegyzések
• PBC funkcióval ellátott VIDEO CD-lemezeknél ez a
funkció nem használható (17. oldal).
• Az ismétlési funkció kikapcsol, ha:
– kikapcsolja a készüléket.
– kinyitja a lemeztartót.
– átkapcsol egy másik üzemmódba (a DVD kivételével).
– műsorszám- vagy fájlkeresést végez.
Megjegyzések
• PBC funkcióval ellátott VIDEO CD-lemezeknél ez a
funkció nem használható (17. oldal).
• Ha kiválasztja a „REP1” ismétlési módot, a készülék
mindaddig ismétli az adott műsorszámot vagy fájlt,
amíg a „REP1” lejátszást ki nem kapcsolja.
18 HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\050CDP-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Right
Egyéni lejátszási program
összeállítása
— Programozott lejátszás
1
2
Kapcsoljon DVD üzemmódba a DVD
gombbal (vagy a FUNCTION + vagy –
gomb megfelelő számú megnyomásával).
Állj üzemmódban nyomja meg ismételten a PLAY MODE gombot mindaddig, míg a programozási képernyő
meg nem jelenik.
Program
1
2
3
All Clear
3
4
Track
4
7
5
8
6
9
Play Program
10
11
12
Művelet
Teendő
A programozott lejátszási üzemmód kikapcsolása.
Állj üzemmódban nyomja
meg ismételten a PLAY
MODE gombot mindaddig,
míg a „Continue” jelzés
meg nem jelenik.
Egy programlépés törlése.
A M/m/</, gombbal
válassza ki a programlépés
számát, majd nyomja meg a
CLEAR gombot állj üzemmódban.
Az összes programlépés A M/m/</, gombbal
törlése.
válassza ki az „All Clear”
kijelzést, majd nyomja meg
a CLEAR gombot.
Lemez – Lejátszás
Maximum 12 programlépést tud a készülék előre beprogramozott sorrendben lejátszani. Az
összeállított programot a szinkronfelvételi funkcióval kazettára rögzítheti (32. oldal).
Ezt a műveletet a tv-képernyőn megjelenő kijelzésekkel hajthatja végre.
További mûveletek
Megjegyzések
• Ez a funkció nem használható a PBC lejátszási programmal ellátott DVD- és VIDEO CD-lemezeknél.
• Az ismétlési funkció kikapcsol, ha:
– kikapcsolja a készüléket.
– kinyitja a lemeztartót.
– átkapcsol egy másik üzemmódba (a DVD kivételével).
Hasznos tudnivaló
A program a programozott lejátszás után a memóriában marad. A program újbóli lejátszásához nyomja meg
a H gombot (vagy a készülék DVD NX gombját).
A M/m/</, gombbal válassza ki a
programlépés számát.
A számgombokkal válassza ki a kívánt
műsorszámot.
Ha hibázik, nyomja meg a CLEAR gombot,
és válassza ki a megfelelő számot.
Program
13
2
3
All Clear
5
6
Track
4
7
5
8
6
9
Play Program
10
11
12
Ha több műsorszámot is szeretne beprogramozni, ismételje meg a 3. és 4.
lépést.
A M/m/</, gombbal válassza ki a
„Play Program” opciót, majd nyomja
meg a H gombot (vagy a készülék
DVD NX gombját).
Elkezdődik a program lejátszása.
19 HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\050CDP-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GB-
Keresés a képernyõkijelzések használatával
masterpage:Left
Keresés az idõkód használatával
— Időkeresés
1
A DVD-lemezen kereshet fejezet alapján, a
VIDEO CD- vagy CD-lemezen műsorszám
alapján. Mivel a lemez minden fejezete és
műsorszáma egyedi sorszámmal van azonosítva, a kívánt fejezet vagy műsorszám a megfelelő sorszám beírásával is kiválasztható. Lehetőség van az időkód alapján történő keresésre is
(időkeresés).
Fejezet keresése
1
Nyomja meg a SEARCH gombot.
A keresési képernyő jelenik meg.
2
3
4
A M vagy m gombbal válassza ki a
„Chapter” kijelzést.
Nyomja meg a SEARCH gombot.
A keresési képernyő megjelenik.
2
3
A M vagy m gombbal válassza ki a
„Time” kijelzést.
A számgombokkal írja be a megfelelő
időt, és nyomja meg az ENTER gombot.
DVD lejátszás közben írja be az aktuális
tételre vonatkozó időkódot.
VIDEO CD/CD lejátszás közben írja be az
aktuális műsorszámra vonatkozó időkódot.
Ha például a 2 óra 10 perc 20 másodpercnyi
műsor utáni jelenetet keres, írja be a
„2:10:20” időkódot.
Megjegyzés
Az időkeresési funkció nem működik VIDEO CDlemezen (ha a PBC funkció be van kapcsolva).
A számgombokkal válassza ki a kívánt
fejezet számát.
A keresési funkció kikapcsolása
Ha hibázik, nyomja meg a CLEAR gombot,
és válassza ki a megfelelő számot.
Nyomja meg a SEARCH gombot mindaddig,
míg a megfelelő kijelzés el nem tűnik.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A lejátszás a kiválasztott fejezettel kezdődik.
Mûsorszám keresése
1
Nyomja meg a SEARCH gombot.
A keresési képernyő megjelenik.
2
3
A M vagy m gombbal válassza ki a
„Track” kijelzést.
A számgombokkal válassza ki a kívánt
műsorszám számát.
Ha hibázik, nyomja meg a CLEAR gombot,
és válassza ki a megfelelő számot.
4
Nyomja meg az ENTER gombot.
A lejátszás a kiválasztott műsorszámmal
kezdődik.
20 HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\060SET-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GB-
DVD – Változatos funkciók
A hang/szinkronfelirat/
kameraállás módosítása
masterpage:Right
• Lehetnek olyan DVD-lemezek, melyeken a hangformátum akkor sem választható ki, ha a lemez műsorát többféle formátumban rögzítették.
• VIDEO CD- és CD-lemezek esetén a beállítás viszszakapcsol „Stereo”-ra, ha kikapcsolja a rendszert
vagy kinyitja a lemeztartót.
• DVD lejátszás közben a hangformátum automatikusan változhat.
A lemez audio információinak
ellenõrzése (csak DVD)
Ha többnyelvű illetve több hangformátummal
ellátott DVD-lemezt játszik le, lejátszás közben
kiválaszthatja a kívánt nyelvet vagy hangformátumot. Ha CD- vagy VIDEO CD-lemezt játszik
le, kiválaszthatja a jobb vagy a bal hangcsatornát, és a kiválasztott csatorna műsorát lejátszhatja a csatlakoztatott bal és jobb hangsugárzón keresztül. A hang ilyenkor csak monoban hallható.
Az AUDIO gomb megnyomásakor a tv-képernyőn megjelennek az éppen lejátszott hangcsatornák.
A Dolby Digital formátum esetében például a
hangjeleket a mono üzemmódtól kezdve egészen az 5.1 csatornás üzemmódig rögzíthetik a
DVD-lemezen. A DVD-lemeztől függően a felvett csatornák száma eltérő lehet.
DVD – Változatos funkciók
A hang módosítása
Aktuális audio formátum
Lejátszás közben nyomja meg többször az
AUDIO gombot.
A gomb többszöri megnyomásakor a beállítások
az alábbiak szerint módosulnak:
2/2 LPCM 2 Ch
x DVD lejátszás közben
A kiválasztható nyelvek vagy hangformátumok
a DVD-lemeztől függően változnak.
Ha egy nyelv többször szerepel, a műsort az
adott nyelven többféle hangformátummal vették
fel a DVD-lemezre.
x VIDEO CD/CD lejátszása közben
• Stereo: normál sztereó hang.
• Left: a bal csatorna hangja (mono).
• Right: a jobb csatorna hangja (mono).
A kívánt hangformátum memorizálása
„A nyelv kiválasztása” című fejezetben (22. oldal) leírt módszerrel memorizálhatja a használni
kívánt hangformátumot.
Néhány példa az audio
információk kijelzésére:
Formátum
Kijelzés
PCM (sztereó)
Dolby Digital 2 cs
Dolby Digital 5.1 cs
DTS
MPEG AUDIO
Megjegyzések
• Ha a lejátszott DVD-lemez műsora nem kétcsatornás
formátumú, a készülék kétcsatornássá alakítja azt, és
a rendszer hangsugárzóin keresztül szólaltatja meg.
A hangot azonban nem továbbítja „Multi Channel
PCM” (többcsatornás PCM) formátumban.
• Ha a lemezen nincsen többféle hangformátum, a
hangformátum nem módosítható.
folytatódik
21HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\060SET-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GB-
A szinkronfeliratok megjelenítése (csak DVD)
A szinkronfeliratozással ellátott DVD-lemezek
lejátszása közben a szinkronfeliratot bármikor
be- vagy kikapcsolhatja, illetve ha többnyelvű
szinkronfeliratozással ellátott lemezt játszik le,
kiválaszthatja a kívánt nyelvű szinkronfeliratot.
Lejátszás közben nyomja meg többször a
SUBTITLE gombot.
A gomb minden megnyomásakor a nyelv megváltozik.
masterpage:Left
A nyelv kiválasztása
— Nyelv
1
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A menüképernyő megjelenik.
A < vagy , gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a
„Language” menüt, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A SUBTITLE gomb többszöri megnyomásával
válassza ki az „Off” beállítást.
A M vagy m gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
opciót, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjegyzés
x OSD (képernyőkijelzés)
A lejátszott DVD-lemeztől függően előfordulhat,
hogy a többnyelvű szinkronfeliratozással ellátott
DVD-lemezen nem választható ki a kívánt nyelvű
szinkronfelirat.
A tv-képernyőn megjelenő képernyőkijelzés nyelvét módosíthatja. Válassza ki a kívánt nyelvet a megjelenő listából.
A szinkronfelirat kikapcsolása
x DVD Menu (csak DVD)
A DVD menü nyelvét módosíthatja.
Kameraállás módosítása
(csak DVD)
x Audio (csak DVD)
A műsor nyelvét módosíthatja. Válassza ki
a kívánt nyelvet a megjelenő listából.
Ha olyan DVD-lemezt játszik le, amelyen a
jeleneteket több nézőszögből (kameraállásból)
vették fel, megváltoztathatja a kameraállást.
x Subtitle (csak DVD)
Lejátszás közben nyomja meg többször az
ANGLE gombot.
A gomb minden megnyomásakor megváltozik a
kameraállás.
Megjegyzés
A lejátszott DVD-lemeztől függően előfordulhat,
hogy a több kameraállásból felvett jelenet lejátszásakor nem választható ki a kívánt kameraállás.
4
5
A szinkronfelirat nyelvét módosíthatja.
Válassza ki a kívánt nyelvet a megjelenő
listából.
Ha az „Auto” beállítást választja, a készülék a lemez alapértelmezés szerinti nyelvét
kapcsolja be.
A M vagy m gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
nyelvet, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Kapcsolja ki a menüképernyőt a
DISPLAY gombbal.
Megjegyzés
Ha olyan nyelvet választ ki, amelyik a DVD-lemezen
nem található meg, akkor a készülék önműködően
kiválaszt egyet a lemezen rendelkezésre álló nyelvek
közül (az „OSD” esetében nem).
Hasznos tudnivaló
Az összes DVD beállítást (a szülői letiltás kivételével)
a gyári értékre állíthatja vissza, ha végrehajtja „A
DVD paraméterek gyári beállításainak visszaállításához* tegye a következőket:” című fejezet utasításait
(48. oldal).
* A szülői letiltás kivételével.
22HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\060SET-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GB-
A kép- és hangbeállítások
módosítása
3
4
5
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A menüképernyő megjelenik.
A < vagy , gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki az „AV”
menüt, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A M vagy m gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
opciót, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A M vagy m gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
beállítási értéket, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Kapcsolja ki a menüképernyőt a
DISPLAY gombbal.
x TV Type
A csatlakoztatott tv-készülék képernyő-típusának beállítására szolgál. A gyári beállítási érték
a forgalmazás helyétől függően változhat.
4:3 Pan
Scan
Válassza ki ezt a beállítást, ha hagyományos 4:3 képerányú tv-készüléket csatlakoztatott. Szélesvásznú műsor lejátszásakor a műsor a teljes képernyőn látható, de
a kép széleit levágja a készülék.
4:3 Letter Válassza ki ezt a beállítást, ha hagyomáBox
nyos 4:3 képarányú tv-készüléket csatlakoztatott. Szélesvásznú műsor lejátszásakor fekete csík jelenik meg a képernyő
alsó és felső részén.
16:9
Válassza ki ezt a beállítást, ha szélesvásznú televíziót vagy szélesvásznú üzemmóddal ellátott készüléket csatlakoztatott.
Megjegyzés
A lejátszott DVD-lemeztől függően előfordulhat,
hogy a készülék a „4:3 Pan Scan” üzemmód helyett
önműködően „4:3 Letter Box" üzemmódba kapcsol,
és fordítva.
x Dolby Digital
Külön megvásárolható erősítő csatlakoztatása
esetén elvégezheti a Dolby Digital hangformátum szükséges beállításait, hogy az 5.1 csatornás
térhangot maximálisan kihasználhassa (lásd az
„5.1 csatornás térhang előállítása külön
megvásárolható erősítő segítségével” című
fejezetben a 42. oldalon).
DVD – Változatos funkciók
2
• 4:3 Letter Box
• 16:9
— AV
1
masterpage:Right
x DTS
Külön megvásárolható erősítő csatlakoztatása
esetén elvégezheti a DTS hangformátum
szükséges beállításait, hogy az 5.1 csatornás
térhangot maximálisan kihasználhassa (lásd az
„5.1 csatornás térhang előállítása külön megvásárolható erősítő segítségével” című fejezetben
a 42. oldalon).
x Data CD Priority (csak MP3, JPEG
esetén)
MP3 audio műsorszámokat és JPEG képfájlokat
tartalmazó adatlemez (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
lejátszása esetén beállíthatja az elsőbbségi sorrendet. Ha ezt a beállítást módosítja, vegye ki és
helyezze be újból a lemezt.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzással jelöltük.
MP3
Ha a lemezen egy MP3 fájl is található, a készülék „MP3 lemezként”
kezeli azt. Ha a lemezen csak JPEG
fájlok találhatók, a készülék „JPEG
lemezként” kezeli azt.
JPEG
Ha a lemezen egy JPEG fájl is található, a készülék „JPEG lemezként”
kezeli azt. Ha a lemezen csak MP3
fájlok találhatók, a készülék „MP3
lemezként” kezeli azt.
• 4:3 Pan Scan
folytatódik
23HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\060SET-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GB-
Hasznos tudnivaló
Az összes DVD beállítást (a szülői letiltás kivételével)
az alapértelmezett beállítási értékre állíthatja vissza,
ha végrehajtja „A DVD beállítások* visszakapcsolása
az alapértelmezett beállítási értékekre” című fejezet
utasításait (48. oldal).
* A szülői letiltás kivételével.
A rendszer kimenõjel típusának
módosítása
— PROGRESSIVE
A progresszív üzemmód használata esetén a tvműsor csökkentett villogással, élesebb körvonalakkal jeleníthető meg a képernyőn. Ez az üzemmód csak akkor használható, ha a rendszerhez
csatlakoztatott tv-készülék progresszív jeleket is
képes fogadni.
1 Kapcsoljon DVD üzemmódba a DVD gombbal (vagy a FUNCTION + vagy – gomb megfelelő számú megnyomásával).
Ha a készülékbe automatikus lejátszási funkcióval ellátott lemezt helyez, a lejátszás megkezdődik. A lejátszás leállításához nyomja
meg a x gombot.
2 Nyomja meg a PROGRESSIVE gombot a
készüléken.
A gomb többszöri megnyomásakor az alábbi kijelzések jelennek meg a képernyőn:
masterpage:Left
Néhány szó a DVD-mûsorok típusairól és az átalakítási módszerekrõl
A DVD-műsorok két nagy csoportba sorolhatók: mozifilm alapú és videó alapú műsorok. A
videó alapú műsorok általában tv-műsorok (pl.
sorozatok és szórakoztató műsorok), melyeknél
a műsor megjelenítése másodpercenként 25 kép/
50 félkép sebességgel történik. A mozifilm alapú műsorok eredete rendszerint a filmszínházakhoz kötődik, melyekben a 24 kép/másodperces
megjelenítés a jellemző. Vannak olyan DVDlemezek, melyek mind mozifilm, mind videó
alapú műsort tartalmaznak.
Annak érdekében, hogy ezek a képek akkor is
természetes formában jelenjenek meg a képernyőn, ha progresszív módba kapcsol, a progresszív jeleket át kell alakítani a DVD-műsor
típusának megfelelően.
Megjegyzés
Ha videó alapú műsort progresszív jelformátumban
játszik le, bizonyos típusú képek egyes részei – a jelkonverzió miatt – természetellenes formában jelenhetnek meg a COMPONENT VIDEO OUT aljzaton
keresztül. A „PROGRESSIVE” beállítás a VIDEO
OUT aljzatokon megjelenő képekre nincs hatással,
mert ezek az aljzatok csak normál (sorváltásos) képet továbbítanak.
PROGRESSIVE* y INTERLACE (alapértelmezés)
* Progresszív kimenőjelek továbbítása közben a
„PROGRESSIVE” felirat megjelenik az előlapi
kijelzőn.
x PROGRESSIVE
Akkor válassza ezt a beállítást, ha tv-készüléke
képes progresszív jelek fogadására, és a tvkészüléket a COMPONENT VIDEO OUT
aljzatokhoz csatlakoztatta.
Általában ezt a beállítást kell választani.
Ha a fenti két feltétel nem teljesül, akkor ezen
beállítás választásakor a kép nem lesz tiszta,
vagy egyáltalán nem jelenik meg.
x INTERLACE (alapértelmezés)
Válassza ezt a beállítást, ha tv-készüléke nem
képes progresszív jelek fogadására, vagy a televíziót a T LINE-TV vagy a VIDEO OUT aljzathoz csatlakoztatta.
24HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\060SET-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Right
A lemez lejátszásának
korlátozása
— Letiltás (szülői letiltás)
Egyes DVD-lemezek lejátszása a készüléket kezelő személy életkorának függvényében szabályozható.
A korlátozással ellátott jelenetet kihagyja a készülék, vagy helyette egy másik jelenetet játszik le.
1
3
A zárolást jelző ikon megjelenik, és a szülői
letiltás beállítása megtörtént.
Ha a jelszó beírása közben hibát vét, az
ENTER gomb megnyomása előtt nyomja
meg a CLEAR gombot, és írja be a megfelelő számjegyet.
Language
Password
Rating
AV
Rating
Reset
1G
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A menüképernyő megjelenik.
2
A számgombok segítségével írja be,
vagy ismételje meg a 4 számjegyű jelszót, és nyomja meg az ENTER gombot.
A < vagy , gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a „Rating”
menüt, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A m gombbal válassza ki a „Rating”
opciót.
Ha korábban már beállította a 4 számjegyű
jelszót, akkor a számgombokkal válassza ki
újból a négyjegyű jelszó számjegyeit, majd
nyomja meg az ENTER gombot. Ekkor kiválaszthatja a „Rating” (korlátozás) értékét.
A szülõi letiltás funkció kikapcsolása és a DVD lejátszása a jelszó
beírása után
DVD – Változatos funkciók
A gyermekek hozzáférésének
korlátozása
6
A számgombok segítségével írja be a 4 számjegyű jelszót, és nyomja meg az ENTER gombot.
A zárolás feloldását jelző ikon megjelenik, és a
szülői letiltás kikapcsol.
A jelszó módosítása
1 A 6. lépésben a számgombok segítségével
írja be a régi 4 számjegyű jelszót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
2 A számgombok segítségével írja be az új 4
Language
Password
Rating
4
AV
Rating
Reset
számjegyű jelszót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
8
Az ENTER gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
korlátozási szintet.
A gomb minden megnyomásakor a korlátozási szint megváltozik.
Minél alacsonyabb értéket állít be, annál
szigorúbb a korlátozás.
5
A M gombbal válassza ki a „Password”
opciót.
folytatódik
25HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\060SET-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GB-
A szülõi letiltással korlátozott
lemez lejátszása
1
Helyezze be a lemezt és kapcsoljon
DVD üzemmódba a DVD gombbal (vagy
a FUNCTION + vagy – gomb megfelelő
számú megnyomásával).
Megjelenik a korlátozási szintet jelző képernyő.
2
A számgombok segítségével írja be a 4
számjegyű jelszót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A készülék megkezdi a lejátszást.
Megjegyzések
• Ha olyan DVD-lemezt játszik le, amelyik nem rendelkezik „Parental Control” (szülői letiltás) funkcióval, akkor a lejátszás ezzel a készülékkel nem korlátozható.
• Bizonyos típusú DVD-lemezek lejátszása közben
előfordulhat, hogy a lemez kéri a korlátozási szint
módosítását. Ilyen esetben írja be a jelszót, és módosítsa a korlátozási szintet. Ha a folytatólagos lejátszási funkció ki van kapcsolva, az előző korlátozási szint lép érvénybe.
masterpage:Left
Az alapbeállítási menü
opciói
Ha megnyomja
DISPLAY gombot, az alábbi
menüpontok közül választhat.
Az alapértelmezett beállítási értéket aláhúzással
jelöltük.
Language (nyelv) (22. oldal)
OSD
Válassza ki a kívánt nyelvet a
(képernyőkijelzés) megjelenő listából.
DVD Menu
Válassza ki a kívánt nyelvet a
megjelenő listából.
Audio (hang)
Válassza ki a kívánt nyelvet a
megjelenő listából.
Subtitle
(szinkronfelirat)
Válassza ki a kívánt nyelvet a
megjelenő listából.
AV (23., 42. oldal)
TV Type1)
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
16:9
Dolby Digital
PCM
Bit Stream
DTS
PCM
Bit Stream
Data CD Priority
MP3
JPEG
Hasznos tudnivaló
Ha elfelejtette a jelszót, válassza ki a „Password” opciót, és írja be az „199703” hatjegyű kódot a számgombokkal, majd nyomja meg az ENTER gombot. A
készülék kéri egy új 4 jegyű jelszó beírását.
26HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\060SET-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Right
Rating (korlátozási szint) (25. oldal)
Password (jelszó)
DVD – Változatos funkciók
Rating (korlátozás) 1 G
2
3 PG
4 PG 13
5
6R
7 NC 17
8
Reset (memóriatörlés) (48. oldal)
Reset
1)
YES
NO
Az alapértelmezett beállítás a forgalmazás helyétől
függően változhat.
27HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\070TUN-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Left
4
Rádió
Rádióállomások tárolása
A készülék memóriájában összesen 20 FM és 10
AM rádióállomás tárolható. A tárolt állomásokat könnyen, gyorsan előhívhatja a megfelelő
sorszámú memóriahely kiválasztásával.
5
A PRESET + vagy – gomb ismételt
megnyomásával válassza ki azt a memóriahely sorszámot, ahol az adott állomást tárolni szeretné.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A „COMPLETE” felirat megjelenik.
6
További állomások tárolásához ismételje meg az 1–5. lépéseket.
Rádióállomások tárolása
automatikus hangolással
Rádióállomások tárolása kézi
hangolással
Automatikus hangolással behangolhatja a vételi
körzetben fogható összes állomást, és tárolhatja
a kiválasztott állomások frekvenciáját.
A kívánt állomásokat egyenként, a kézi módszerrel is behangolhatja, és tárolhatja a kiválasztott memóriahelyeken.
1
2
A TUNER/BAND gomb ismételt megnyomásával válassza ki az „FM” vagy
„AM” hullámsávot.
Tartsa nyomva a TUNING + vagy –
gombot mindaddig, míg a frekvenciaérték változni nem kezd, majd engedje
el a gombot.
A frekvenciaérték változni kezd, és a készülék megkezdi a keresést. Amikor a készülék
talál egy állomást, a hangolás megáll. A kijelzőn a „TUNED” és a „STEREO” (FM
sztereó adás esetén) felirat jelenik meg.
1
2
3
3
Hangolja be a kívánt állomást a „Rádióállomások tárolása kézi hangolással” című fejezet 2–6. lépései szerint.
A TUNING + vagy – gomb ismételt
megnyomásával hangolja be a tárolni kívánt rádióállomást.
Nyomja meg a TUNER MEMORY
gombot.
A memóriahely száma villog.
A 4. és 5. lépést addig kell végrehajtani,
amíg a memóriahely száma villog a kijelzőn.
4
Ha a „TUNED” felirat nem jelenik meg,
és a hangolás nem áll meg
A TUNER/BAND gombbal válassza ki
az „FM” vagy „AM” hullámsávot.
5
A PRESET + vagy – gomb ismételt
megnyomásával válassza ki azt a memóriahely sorszámot, ahol az adott állomást tárolni szeretné.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A „COMPLETE” felirat megjelenik.
6
További állomások tárolásához ismételje meg az 1–5. lépéseket.
Nyomja meg a TUNER MEMORY gombot.
A kijelzőn villogni kezd egy memóriahely
sorszám.
A 4. és 5. lépést addig kell végrehajtani, amíg
a memóriahely száma villog a kijelzőn.
Memóriahely sorszám
28HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\070TUN-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Right
További mûveletek
Művelet
Teendő
Gyenge térerővel
fogható állomás
behangolása.
Hajtsa végre a „Rádióállomások tárolása kézi hangolással”
című fejezet lépéseit.
Új állomás tárolása Kezdje a műveletet az 1. lépésegy memóriahesel. A 3. lépés után a PRESET +
lyen.
vagy – gomb ismételt megnyomásával válassza ki azt a memóriahelyet, ahol az adott állomást tárolni szeretné.
Rádióhallgatás
Rádióhallgatáshoz válasszon egyet a tárolt rádióállomások közül, vagy kézi hangolással hangoljon be egy állomást.
A tárolt rádióállomások kiválasztása
Először tárolja a rádióállomásokat a készülék
memóriájában (lásd a „Rádióállomások tárolása” című fejezetet a 28. oldalon).
1
2
Rádió
— A tárolt állomások előhívása
A TUNER/BAND gomb ismételt megnyomásával válassza ki az „FM” vagy
„AM” hullámsávot.
A PRESET + vagy – gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a hallgatni
kívánt tárolt rádióállomást.
Memóriahely száma Frekvencia
folytatódik
29HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\070TUN-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Left
A memóriában nem tárolt rádióállomások hallgatása
A Rádiós Adatrendszer
(RDS) használata
— Kézi hangolás
1
2
A TUNER/BAND gomb ismételt megnyomásával válassza ki az „FM” vagy
„AM” hullámsávot.
A TUNING + vagy – gomb ismételt megnyomásával hangolja be a kívánt rádióállomást.
A hang kikapcsolása
Nyomja meg a MUTING gombot.
A hang bekapcsolásához nyomja meg újból a
MUTING gombot, vagy a VOLUME + gombot.
Az FM sztereó mûsor hallgatása
mono hanggal
Ha a behangolt FM állomás vétele zajos, nyomja
meg az FM MODE gombot ismételten, hogy a kijelzőn a „MONO” jelzés legyen látható. Az adás
ekkor nem lesz sztereó, de a vétel javulni fog.
Hasznos tudnivalók
• A vételi minőség javítása érdekében állítsa be a
mellékelt antennákat, vagy csatlakoztasson a szaküzletekben kapható kültéri antennát.
• Tartsa nyomva a TUNING + vagy – gombot. A frekvenciaérték változni kezd, majd ha a készülék egy
megfelelő térerővel vehető állomást talál, a hangolás
megáll (Automatikus hangolás).
• Ha a rádióműsorról felvételt kíván készíteni, használja a kézi vezérlésű felvételkészítési funkciót (32.,
36. oldal).
(Csak az Európában forgalomba
kerülő modellnél)
Az RDS rendszerrõl
Az RDS (rádiós adatrendszer) egy olyan távközlési szolgáltatás, amely lehetővé teszi azt,
hogy a rádióállomások a normál rádiójelekkel
együtt kiegészítő információkat juttassanak el a
hallgatókhoz. Az RDS szolgáltatások kizárólag
az FM hullámsávon fogható rádióállomások
esetén állnak rendelkezésre.*
Megjegyzés
Az RDS szolgáltatás működése bizonytalanná válhat,
ha a behangolt állomás adása nem tökéletes, vagy a
vétel gyenge.
* Nem mindegyik FM rádióállomás sugároz RDS információkat, és az egyes rádióállomások nem ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtják. Ha nem ismeri az
RDS rendszert, érdeklődjön a lakóhelyén fogható rádióállomásoknál a rendelkezésre álló RDS
szolgáltatások felől.
RDS adások vétele
Válasszon egy állomást az FM hullámsávon.
Ha az állomás RDS információkat is sugároz, a
kijelzőn megjelenik az állomás neve.
Az RDS információk ellenõrzése
A DISPLAY gomb többszöri megnyomásakor a
kijelzőn az alábbi információk váltják egymást:
Állomásnév1) n Memóriahely száma2) és frekvenciaérték n Órakijelzés (néhány másodpercig) n Hangzáskép (néhány másodpercig)
1)
2)
Ha a kiválasztott RDS állomás vétele gyenge, előfordulhat, hogy az állomás neve nem jelenik meg a
kijelzőn.
A memóriahely száma csak akkor jelenik meg, ha
már tárolt rádióállomásokat a készülék memóriájában (28. oldal).
30HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\080TAP-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Right
Magnó – Lejátszás
Magnó – Felvétel
Kazetta betöltése
A kedvenc CD-mûsorszámok felvétele kazettára
1
2
Nyomja meg a Z PUSH OPEN/CLOSE
részt a készüléken.
Helyezzen be egy műsoros/üres kazettát.
Felvételt készíthet kazettára a teljes CD-lemezről. Normál (TYPE I) kazettát használjon.
1
2
3
Kazetta lejátszása
4
3
Helyezzen be egy kazettát.
Kapcsoljon TAPE (magnó) üzemmódba a TAPE gombbal (vagy a FUNCTION
+ vagy – gomb megfelelő számú megnyomásával).
Nyomja meg a H gombot (vagy a
TAPE N gombot a készüléken).
A lejátszás megkezdődik.
További mûveletek
Funkció
Teendő
A lejátszás
leállítása.
Nyomja meg a x gombot.
Gyors előrevagy hátracsévélés.
Nyomja meg a m vagy M
gombot.
Átkapcsolás
magnó üzemmódba egy másik
műsorforrásról.
Nyomja meg a TAPE N gombot
a készüléken. Ha a készülékben
van kazetta, a lejátszás automatikusan megkezdődik.
A hang
kikapcsolása.
Nyomja meg a MUTING gombot.
A hang bekapcsolásához nyomja
meg újból a MUTING gombot,
vagy a VOLUME + gombot.
A kazetta
kivétele.
Állj üzemmódban nyomja meg a
Z PUSH OPEN/CLOSE részt.
Helyezze be a felvenni kívánt CDlemezt.
Kapcsoljon DVD üzemmódba a DVD
gombbal (vagy a FUNCTION + vagy –
gomb megfelelő számú megnyomásával).
Nyomja meg a CD SYNC gombot a készüléken.
A magnó felvétel-készenléti üzemmódba
kapcsol, és a „REC” jelző villog.
Normál (TYPE I) kazettát használjon.
1
2
Helyezze be a felvételre szánt kazettát.
5
Nyomja meg a z REC PAUSE/START
gombot a készüléken.
A felvétel megkezdődik.
Hasznos tudnivalók
• Ha a kazetta egyik oldala a felvétel befejezése előtt a
végére ér, a magnó önműködően állj üzemmódba, a
CD/DVD-lejátszó pedig folytatólagos lejátszási
üzemmódba kapcsol.
• Ha a felvételt szeretné folytatni a másik oldalon,
nyomja meg kétszer a x gombot a folytatólagos
lejátszás kikapcsolásához, vegye ki és helyezze
vissza a kazettát, majd hajtsa végre a „Szinkronfelvétel a kiválasztott műsorszámtól kezdve” című fejezet 1. és 2. lépését (31. oldal). A szinkronfelvétel a kívánt műsorszámmal folytatható.
Magnó – Lejátszás/Magnó – Felvétel
A lejátszani/
felvenni kívánt
kazettaoldal
nézzen előre.
— CD-TAPE szinkronfelvétel
Szinkronfelvétel a kiválasztott
mûsorszámtól kezdve
Kiválaszthatja a szinkronfelvétel első műsorszámát.
1 Miután végrehajtotta az 1–4. lépéseket, a
. vagy > gombbal válassza ki a kívánt
műsorszám számát.
2 Amíg a kiválasztott műsorszám száma villog, nyomja meg a z REC PAUSE/START
gombot a készüléken.
A felvétel megkezdődik.
folytatódik
31HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\080TAP-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GB-
A mûsorszámok felvétele a kívánt sorrendben
Ha nem az egész lemezt kívánja rögzíteni, állítson össze programot a CD-lemez műsorszámaiból. A 3. és 4. lépés között hajtsa végre az
„Egyéni lejátszási program összeállítása” című
fejezet 2–5. lépéseit (19. oldal).
A felvétel kikapcsolása
Nyomja meg a x gombot.
Megjegyzések
• A CD szinkronfelvételi funkció nem használható
DVD- és VIDEO CD-lemezekkel, illetve MP3 audio
műsorszámokkal és JPEG képfájlokkal.
• Szinkronfelvétel közben más műsorforrás nem hallgatható.
• Ha a készülék ismételt vagy véletlen sorrendű lejátszási üzemmódban működik, a 4. lépésben automatikusan normál lejátszásra kapcsol.
• A 4. lépésben önműködően a „FLAT” hangzáskép
kapcsol be.
masterpage:Left
Felvételkészítés kazettára kézi vezérléssel
— Felvétel kézi vezérléssel
A lemez (DVD, VIDEO CD, CD és MP3) kiválasztott műsorrészletét, illetve a rádióműsort felveheti kazettára. Felvételt készíthet egy külső
műsorforrásról is (lásd a „Külső készülékek
csatlakoztatása” című fejezetet a 41. oldalon).
A művelethez használja a készülék gombjait.
1
2
3
4
Helyezze a magnóba a felvételre szánt
kazettát.
Az alábbi gombokkal válassza ki a felvételi műsorforrást.
• DVD NX: felvétel a rendszer beépí-tett
CD/DVD-lejátszójáról. A lemez behelyezésekor a lejátszás önműködően
megkezdődik. A lejátszás leállításához
nyomja meg a x gombot. A folytatólagos lejátszás kikapcsolásához nyomja
meg kétszer a x gombot.
• TUNER/BAND: felvétel a rendszer beépített rádiójáról.
• TV: felvétel a TV IN L/R aljzathoz csatlakoztatott nem tartozék berendezésről.
Nyomja meg a z REC PAUSE/START
gombot.
A magnó felvétel-készenléti üzemmódba
kapcsol, és a „REC” jelző villog.
Nyomja meg a z REC PAUSE/START
gombot, és indítsa el a lejátszást a felvételi műsorforráson.
A felvétel megkezdődik.
A felvétel leállítása
Nyomja meg a x gombot.
Megjegyzések
• Szinkronfelvétel közben más műsorforrás nem hallgatható.
• Ha a DVD-lemezről felvett műsornak nincs hangja,
válassza ki a „Dolby Digital” vagy a „DTS” funkció
„PCM” opcióját az alapbeállítási menü „AV” menüpontjában.
• A 3. lépésben önműködően a „FLAT” hangzáskép
kapcsol be.
Hasznos tudnivaló
Ha a beépített rádióról készít felvételt:
Ha a rádióvétel zajos, az antenna megfelelő beállításával csökkentse a zajt.
32HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\080TAP-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Right
Hangbeállítás
A hangzáskép kiválasztása
A PRESET EQ gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt hangzásképet.
A hangzáskép neve megjelenik a kijelzőn.
A hangzáskép kikapcsolása
Nyomja meg ismételten a PRESET EQ gombot
mindaddig, míg a „FLAT” meg nem jelenik a kijelzőn.
A hangzásképek leírása
Hatás
ROCK
A mély és a magas hangok erős fokozása. A rock és a tánczenének erőteljes
megszólalást kölcsönöz.
JAZZ
A mély és a magas hangok enyhe fokozása. Az élő instrumentális zene – például a dzsessz vagy egyéb hasonló műfaj – ragyogó tisztasággal, a hangszerek természetes tónusának megőrzésével szólal meg.
CLASSIC
A zavaró magas tartomány csökkentése. A zene pihentető hangulatot áraszt.
Kiválóan alkalmas zenekari muzsika,
zongoraszóló vagy egyéb klasszikus
zene lejátszásához.
TV
A magas hangok jelentős fokozása.
Ezzel a beállítással a tv-közvetítések,
filmes párbeszédek és egyéb szöveges
részek érthetőbbé válnak.
MP3
A hangtömörítés során lecsökkent magas hangtartomány kompenzálása érdekében a magas hangok jelentősen, a
mély hangok normál mértékben erősödnek. Ezzel a beállítással az eredetit
megközelítő hangminőség érhető el.
MOVIE
Mesterségesen előállított tágas, viszszhangos megszólalás erőteljes mély
hangokkal. A filmek hasonló akusztikával és dinamizmussal szólalnak
meg, mint a filmszínházakban.
Hangbeállítás
EQ
33HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\080TAP-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Left
34HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\090TIM-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Right
Ébredés zenére
Az idõzítõ
Elalvás zenére
— Időzített kikapcsolás
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék egy
meghatározott idő eltelte után kikapcsoljon, így
nyugodtan elalhat akkor is, ha a készülék be van
kapcsolva.
— Időzített bekapcsolás
A beállított időpontban zenére ébredhet. Ellenőrizze, hogy beállította-e a pontos időt (lásd „Az
óra beállítása” című fejezetben a 13. oldalon).
Ehhez a művelethez használja a távvezérlőt.
1
• CD/DVD: helyezzen be egy lemezt.
• Magnó: helyezzen be egy kazettát.
• Rádió: hangolja be a hallgatni kívánt
rádióállomást („Rádióhallgatás”,
29. oldal).
Nyomja meg a SLEEP gombot.
A gomb többszöri megnyomásakor a kijelzés (a
kikapcsolásig hátralevő időtartam) az alábbiak
szerint ciklikusan változik:
AUTO* n 90 n 80 n 70 n … n 10 n
OFF (kikapcsolva)
2
3
További mûveletek
Funkció
Nyomja meg a
A hátralévő idő
ellenőrzése*.
SLEEP gombot egyszer.
A kikapcsolási
SLEEP gombot ismételten, míg a
időpont módosí- kívánt időtartam meg nem jelenik.
tása.
Az időzítés kikapcsolása.
4
Hasznos tudnivaló
Állítsa be a bekapcsolás időpontját.
A . vagy > gomb többszöri megnyomásával válassza ki az óraértékét, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A percérték beírási pozíciója villogni kezd.
A . vagy > gomb többszöri megnyomásával válassza ki a percértékét, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
* Az „AUTO” beállítás kiválasztásakor nem lehet ellenőrizni a kikapcsolásig hátralevő időt.
Szinkronfelvétel közben ne válassza ki az „AUTO” beállítást.
Nyomja meg a . vagy > gombot
ismételten, hogy a kijelzőn megjelenjen a „PLAY SET” jelzés, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Az „ON” jelzés jelenik meg, és az óraérték
beírási pozíciója villogni kezd.
SLEEP gombot ismételten, míg a
„SLEEP OFF” meg nem jelenik.
Megjegyzés
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET
gombot.
Az időzítő
* A készülék 100 perc múlva, illetve a kazetta vagy
lemez végének elérésekor kapcsol ki.
Készítse elő a kívánt műsorforrást.
5
6
Az időzített kikapcsolási funkció akkor is használható,
ha nem állította be az órát.
A 4. lépésben leírtak szerint állítsa be a
kikapcsolás időpontját.
A . vagy > gombbal válassza ki a
kívánt műsorforrást.
A gomb többszöri megnyomásakor a kijelzés az alábbiak szerint ciklikusan változik:
n TUNER y DVD PLAY N
n TAPE PLAY N
7
Nyomja meg az ENTER gombot.
A kijelzőn sorban egymás után megjelenik
az időzítés típusa („PLAY TIMER”), a bekapcsolási idő, a kikapcsolási idő és a választott műsorforrás, majd visszatér az eredeti kijelzés.
folytatódik
35HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\090TIM-CEL.fm]
8
9
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Left
Állítsa be a hangerőt a VOLUME + vagy
– gombbal.
Kapcsolja ki a készüléket a ?/1 gombbal.
További mûveletek
Funkció
Teendő
A beállítás
ellenőrzése.
1 Nyomja meg a CLOCK/
TIMER SELECT gombot.
2 Nyomja meg a . vagy
> gombot ismételten,
hogy a „PLAY SELECT”
jelzés legyen látható, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
A beállítás
módosítása.
Hajtsa végre újból az időzítési
műveletet (az 1. lépéstől).
A beállítás törlése.
1 Nyomja meg a CLOCK/
TIMER SELECT gombot.
2 Nyomja meg a . vagy
> gombot ismételten,
hogy a „TIMER OFF” jelzés
legyen látható, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Idõzített felvétel készítése a rádiómûsorról
— Időzített felvételkészítés
A beállított időpontban felvételt készíthet a memóriában tárolt rádióállomás műsoráról.
Az időzített felvételkészítés előtt ellenőrizze,
hogy beállította-e a pontos időt („Az óra beállítása”, 13. oldal), és tárolta-e a rádióállomást
(„Rádióállomások tárolása”, 28. oldal).
Ehhez a művelethez használja a távvezérlő
gombjait.
1
2
A . vagy > gomb ismételt megnyomásával válassza ki a „REC SET”
beállítást, és nyomja meg az ENTER
gombot.
A kijelzőn megjelenik az „ON” jelzés, és az
óraérték villogni kezd.
3
Megjegyzések
• Az időzített lejátszási és az időzített felvételkészítési
funkció egyszerre nem használható.
• Ha az időzített lejátszási és az időzített kikapcsolási
funkciót egyszerre működteti, a készülék a korábbi
befejezési időpontban fog kikapcsolni.
• A készülék a beállított időpont előtt kb. 15 másodperccel bekapcsol. Ne működtesse a készüléket a bekapcsolástól a lejátszás megkezdéséig terjedő időszakban.
• Ha a beállított időpont előtt 15 másodperccel a készülék be van kapcsolva, az időzített lejátszási funkció nem működik.
• A TV IN L/R aljzathoz csatlakoztatott külső berendezést nem lehet az időzített lejátszás műsorforrásának kiválasztani.
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET
gombot.
Állítsa be a felvétel elindításának időpontját.
A . vagy > gombbal válassza ki a
felvétel bekapcsolási időpontjának óraértékét, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A percérték beírási pozíciója villogni kezd.
A . vagy > gombbal válassza ki a felvétel bekapcsolási időpontjának percértékét, majd nyomja meg az ENTER gombot.
4
A 3. lépésben leírtak szerint állítsa be a
felvétel kikapcsolásának időpontját.
A kijelzőn sorban egymás után megjelenik
az időzítés típusa („REC TIMER”), a bekapcsolási idő, a kikapcsolási idő és a
„TUNER REC” jelzés, majd visszatér az
eredeti kijelzés.
5
6
7
Helyezze be a felvételre szánt kazettát.
Válassza ki a kívánt rádióállomást (lásd
„A tárolt rádióállomások kiválasztása”
című fejezetben a 29. oldalon).
Kapcsolja ki a készüléket a ?/1 gombbal.
36HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\090TIM-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Right
További mûveletek
Funkció
Teendő
A beállítás
ellenőrzése.
1 Nyomja meg a CLOCK/
TIMER SELECT gombot.
2 Nyomja meg a . vagy
> gombot ismételten,
hogy a „REC SEL” jelzés
legyen látható, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A beállítás
módosítása.
A beállítás törlése.
Hajtsa végre az időzítési műveletet elölről, az 1. lépéstől kezdve.
A kijelzõ
A kijelzõ kikapcsolása
— Energiatakarékos üzemmód
Az áramfelvétel csökkentése érdekében készenléti üzemmódban kikapcsolható az órakijelzés
(energiatakarékos üzemmód).
TIMER SELECT gombot.
A készülék kikapcsolt állapotában nyomja
meg a DISPLAY gombot ismételten, hogy a
kijelzőről eltűnjön az órakijelzés.
2 Nyomja meg a . vagy
> gombot ismételten,
Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolása
1 Nyomja meg a CLOCK/
hogy a „TIMER OFF” jelzés
legyen látható, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjegyzések
* Az óra csak akkor látható, ha beállította azt.
Hasznos tudnivalók
A kijelző
• Az időzített lejátszási és az időzített felvételkészítési
funkció egyszerre nem használható.
• Ha az időzített felvételkészítési és az időzített kikapcsolási funkciót egyszerre működteti, a készülék a
korábbi befejezési időpontban fog kikapcsolni.
• A készülék a beállított időpont előtt kb. 15 másodperccel bekapcsol. Ne működtesse a készüléket a
bekapcsolástól a lejátszás megkezdéséig terjedő
időszakban.
• Ha a beprogramozott időpont előtt 15 másodperccel
a készülék be van kapcsolva, a felvételt nem készíti
el a készülék.
• Felvételkészítés közben a hangerőt minimálisra
csökkenti a készülék.
• Ne feledje, hogy amennyiben beállította az időzített
felvételkészítést, és közben az időzített kazettalejátszási funkciót is aktiválta, a készülék az időzített felvételkészítés hangját felveheti a kazettára.
Nyomja meg a DISPLAY gombot, amikor a készülék ki van kapcsolva. A gomb ismételt megnyomásakor a kijelző az alábbiak szerint kapcsol
át:
Órakijelzés* y Nincs kijelzés (Energiatakarékos üzemmód)
• Az időzítő energiatakarékos üzemmódban is működik.
• A ?/1 jelző energiatakarékos üzemmódban is világít.
A kijelzõ fényerejének
beállítása
Nyomja meg ismételten a DIMMER gombot.
A gomb ismételt megnyomásakor a kijelző
fényereje az alábbiak szerint változik:
DIMMER OFF n DIMMER 1 n
DIMMER 2*
* A DIMMER 2 a leghalványabb fényerőt jelenti.
37HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\090TIM-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GB-
A lemez információinak
ellenõrzése a kijelzõn
A kijelzőn ellenőrizheti az aktuális lemez vagy a
műsorszám lejátszásából eltelt vagy hátralevő
időt.
masterpage:Left
x Ha a DISPLAY gombot állj üzemmódban
nyomja meg
A lemez tételeinek/műsorszámainak teljes száma és a lemez teljes lejátszási ideje3) n Órakijelzés (néhány másodpercig) n Hangzáskép
(néhány másodpercig látható)
1)
2)
A lemez információinak ellenõrzése (DVD/VIDEO CD/CD/
MP3/JPEG)
3)
Nem jelennek meg véletlen sorrendű vagy programozott lejátszás közben.
Állóképeknél nem jelenik meg.
Csak VIDEO CD- és CD-lemezeknél.
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
A gomb többszöri megnyomására a kijelzés az
alábbiak szerint ciklikusan változik:
x DVD lejátszása közben
Az aktuális tételből eltelt idő n Az aktuális fejezetből hátralevő idő n Az aktuális tételből
hátralevő idő n Órakijelzés (néhány másodpercig) n Hangzáskép (néhány másodpercig)
x CD/VIDEO CD (PBC funkció nélkül)
lejátszása közben
Az aktuális műsorszámból eltelt idő n Az aktuális műsorszámból hátralevő idő n A lemezből
hátralevő idő1) n Órakijelzés (néhány másodpercig) n Hangzáskép (néhány másodpercig)
x VIDEO CD (PBC funkciókkal) lejátszása
közben (Ver. 2.0)
Az aktuális műsorszámból eltelt idő2) n Órakijelzés (néhány másodpercig) n Hangzáskép
(néhány másodpercig)
x MP3 lejátszás közben
Az aktuális műsorszámból eltelt idő n Órakijelzés (néhány másodpercig) n Hangzáskép
(néhány másodpercig)
x JPEG lejátszás közben
Az aktuális fájl száma n Órakijelzés (néhány
másodpercig) n Hangzáskép (néhány másodpercig)
38HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\090TIM-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Right
A lemez információinak
ellenõrzése a képernyõn
A képernyőn ellenőrizheti az aktuális tétel, fejezet vagy műsorszám lejátszásából eltelt vagy
hátralevő időt.
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
A gomb többszöri megnyomására a kijelzés az
alábbiak szerint ciklikusan változik:
x DVD lejátszása közben
Az aktuális tételből eltelt idő n Az aktuális fejezetből hátralevő idő n Az aktuális tételből
hátralevő idő
A rádió információk ellenõrzése a kijelzõn
Rádióhallgatás közben nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A gomb többszöri megnyomására a kijelzés az
alábbiak szerint ciklikusan változik:
Rádióállomás neve1) n Memóriahely száma2)
és a vételi frekvencia n Órakijelzés (néhány
másodpercig) n Hangzáskép (néhány másodpercig)
1) Csak
2)
az európai modellnél.
A memóriahely száma csak a memóriában tárolt rádióállomásoknál jelenik meg (28. oldal).
x VIDEO CD lejátszása közben
Az aktuális műsorszámból eltelt idő n Az aktuális műsorszámból hátralevő idő* n A lemezből hátralevő idő*
A kijelző
x CD lejátszása közben
Az aktuális műsorszámból eltelt idő n Az aktuális műsorszámból hátralevő idő n A lemezből
hátralevő idő
x MP3 lejátszás közben
Az aktuális műsorszámból eltelt idő
x JPEG lejátszás közben
Az aktuális fájl száma és a fájlok teljes száma
* PBC funkciókkal ellátott VIDEO CD lejátszása közben.
A kijelzõ kikapcsolása
Nyomja meg ismételten a DISPLAY gombot
mindaddig, míg a kijelzések el nem tűnnek.
39HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\100OPT-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Left
Számgomb: Tv-készülék bemeneti csatlakozó:
Külsõ berendezések
A tv-készülék vezérlése a
távvezérlõvel
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
Sony tv-készülékét a távvezérlő következő
gombjaival vezérelheti.
9
COMPONENT 1 INPUT
CLEAR
COMPONENT 2 INPUT
Funkció
Gombnyomás
PRESET EQ COMPONENT 3 INPUT
A tv-készülék ki- vagy
bekapcsolása.
TV ?/1 (a TV gombot
nyomva tartva)
ENTER
A bemenet kiválasztása TV/VIDEO (a TV gombot
a tv-készüléken (tvnyomva tartva)
készülék vagy külső
műsorforrás).
Csatornaválasztás a tv- TV CH +/– gomb vagy
készüléken.
számgombok, a TV gomb
nyomva tartásával együtt
A tv-készülék hangere- TV VOL +/– (a TV gombot
jének beállítása.
nyomva tartva)
A THEATRE SYNC funkció
használata
A THEATRE SYNC funkció lehetővé teszi,
hogy egyetlen gombnyomásra e készülékkel
együtt bekapcsoljon SONY tv-készüléke is,
és ez a készülék „DVD” üzemmódba, míg a tvkészülék a megfelelő bemenetre kapcsoljon.
Ehhez a művelethez használja a távvezérlő
gombjait.
1
Miközben nyomva tartja a TV/VIDEO
gombot, írja be a számgombokkal
annak a tv bemeneti csatlakozónak a
kódszámát (lásd a következő oldali
táblázatot), melyhez ezt a rendszert
csatlakoztatja.
A tv-készülék bemeneti csatlakozó regisztrálása megtörtént.
Számgomb: Tv-készülék bemeneti csatlakozó:
0
Nincs bemeneti jelforrás
(alapértelmezett)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
2
COMPONENT 4 INPUT
Miközben nyomva tartja a TV CH +
gombot, írja be a kívánt jelátviteli időtartamnak megfelelő kódot (lásd az
alábbi táblázatot) a számgombokkal.
A távvezérlő jelátviteli időtartama módosul.
Számgomb: Jelátviteli időtartam:
1
0,5 (alapértelmezés)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
Megjegyzések
• Ez a funkció csak SONY tv-készülékekkel használható. (Lehetnek olyan tv-készülékek, melyeknél ez a
funkció nem használható.)
• Ha a funkció nem működik, módosítsa a jelátviteli
időtartamot. A jelátviteli időtartam tv-készülékenként eltérhet.
• Ha a tv-készülék és ez a rendszer túlságosan távol
van egymástól, a fenti funkció nem működik.
Helyezze közelebb ezt a rendszert a tv-készülékhez.
• A kód beírása közben fordítsa a távvezérlőt a tvkészülék és e rendszer felé.
• Ha mind a T LINE-TV, mind a COMPONENT
VIDEO OUT aljzatot tv-készülékhez csatlakoztatja,
előfordulhat, hogy a THEATRE SYNC gomb megnyomásakor a tv-készülék nem kapcsol a megfelelő
bemenetre (a tv-készülék típusától függően).
40HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\100OPT-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Right
Külsõ berendezések csatlakoztatása
A rendszer tökéletesebb kihasználása érdekében külön megvásárolható külső berendezéseket is csatlakoztathat a készülékhez. Olvassa el a csatlakoztatott külső berendezés kezelési útmutatóját is.
Tv-készülék vagy videomagnó stb.
A külön megvásárolható
analóg berendezés audio
kimenetétől
Ehhez az aljzathoz digitális optikai bemenettel
rendelkező erősítőt, MD-készüléket vagy DATmagnót csatlakoztathat digitális optikai vezeték
(négyszögletes dugasz, nem tartozék) segítségével. A rendszer műsorát akkor továbbíthatja a
csatlakoztatott komponensre, ha DVD üzemmódba kapcsol. Ha ezt a rendszert beépített
Dolby Digital vagy DTS dekóderrel rendelkező
külön megvásárolható erősítő optikai bemenetéhez csatlakoztatja, részese lehet az 5.1 csatornás térhangzás páratlan élményének.
Ha a CD vagy DVD hangja lineáris PCM formátumú, akkor a rendszerrel lejátszott műsort
digitális formában rögzítheti egy MD-készülékkel vagy DAT-magnóval.
A digitális komponens
digitális bemenetéhez
• Másolásvédett lemez műsorát nem lehet digitális formában felvenni a rendszer digitális csatlakozóján keresztül. A csatlakoztatott komponens típusától függően előfordulhat, hogy a lejátszás sem lehetséges.
• Ha olyan komponenst csatlakoztat a DIGITAL OUT
(OPTICAL) aljzathoz, mely nem támogatja a Dolby
Digital vagy a DTS hangformátumot, és Dolby
Digital vagy DTS hangú műsort továbbít az említett
komponensre, erős zaj lesz hallható a csatlakoztatott
hangsugárzókból.
Külső berendezések
A DIGITAL OUT (OPTICAL) aljzat
Erősítő vagy MD-készülék
B TV IN L/R aljzatok
Ehhez az aljzathoz külső analóg berendezést (pl.
tv-készüléket vagy videomagnót stb.) csatlakoztathat audiovezetékek (nem tartozék) segítségével. Ennél a csatlakoztatási módnál a csatlakoztatott berendezés műsorát felveheti vagy meghallgathatja ezen a rendszeren keresztül.
Megjegyzések
• MP3 lejátszás közben a hang nem jelenik meg a digitális kimeneten.
• A rendszer műsorát csak akkor veheti fel digitális
formában, ha DVD üzemmódba kapcsol.
41HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\100OPT-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GB-
A csatlakoztatott berendezés mûsorának hallgatása
Használja a készülék kezelőszerveit.
1
Csatlakoztassa az audiovezetékeket.
masterpage:Left
5.1 csatornás térhang elõállítása külön megvásárolható erõsítõ segítségével
1
Lásd a „Külső berendezések csatlakoztatása” című fejezetet (41. oldal).
2
3
4
5
Forgassa a VOLUME szabályzót a –
jelzés felé a hangerő lecsökkentéséhez.
Lásd a „Külső berendezések csatlakoztatása” című fejezetet (41. oldal).
2
A TV gombbal kapcsoljon TV üzemmódba.
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott
berendezésen.
Állítsa be a hangerőt a VOLUME szabályzóval.
Csatlakoztassa a digitális optikai vezetéket.
Csatlakoztasson 6 hangsugárzót a dekóderrel ellátott külön megvásárolható
AV erősítőhöz.
A hangsugárzók elhelyezésének módját
lásd a csatlakoztatott erősítő kezelési útmutatójában.
3
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Az alapbeállítási menü megjelenik.
4
A < vagy , gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki az „AV”
menüt, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A M vagy m gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a „Dolby
Digital” vagy a „DTS” menüpontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
6
A M vagy m gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a „Bit
Stream” beállítást, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
7
8
Kapcsolja ki a menüképernyőt a
DISPLAY gombbal.
Válassza ki az 5.1 csatornás Dolby
Digital hangot vagy az 5.1 csatornás
DTS hangot.
Lásd „A hang/szinkronfelirat/kameraállás
módosítása” című fejezetben (21. oldal).
42HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\100OPT-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GB-
Felvételkészítés a csatlakoztatott külsõ komponensrõl
1
Csatlakoztassa az audiovezetékeket.
masterpage:Right
Felvételkészítés a csatlakoztatott külsõ komponenssel
1
Lásd a „Külső berendezések csatlakoztatása” című fejezetet (41. oldal).
2
Indítsa el a felvételt kézi vezérléssel.
Lásd a „Felvételkészítés kazettára kézi vezérléssel” című fejezetet (32. oldal).
Csatlakoztassa a digitális optikai vezetéket.
Lásd a „Külső berendezések csatlakoztatása” című fejezetet (41. oldal).
2
Kapcsoljon DVD üzemmódba a DVD
gombbal (vagy a FUNCTION + vagy –
gomb megfelelő számú megnyomásával).
Ha a készülékbe automatikus lejátszási
funkcióval ellátott lemezt helyez, a lejátszás megkezdődik. A lejátszás leállításához
nyomja meg a x gombot. A folytatólagos
lejátszás kikapcsolásához nyomja meg kétszer a x gombot.
3
Olvassa el a csatlakoztatott komponens kezelési útmutatóját is.
4
Indítsa el a lejátszást a H gombbal
(vagy a készülék DVD NX gombjával).
Megjegyzések
• Az alábbi esetekben nem készíthető digitális felvétel:
– Másolásvédett DVD-lemezek esetén.
– DVD Dolby Digital vagy DTS jelkimenet esetén.
– Zenei CD formátumban rögzített CD-R/CD-RW
lemezekről.
• Ha az „AV” menü „Dolby Digital” vagy a „DTS”
menüpontjában a „Bit Stream” beállítást választotta
ki, akkor nem készíthető felvétel.
Külső berendezések
Indítsa el a felvételt a csatlakoztatott
digitális komponensen (MD-készülék
stb.).
43HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\110TRB-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Left
Általános jellegû problémák
Hibaelhárítás
Problémák és megoldások
Ha a készülék működésében rendellenességet
észlel, az alábbiak szerint járjon el:
1 Ellenőrizze, hogy a hálózati vezeték és a
hangsugárzóvezetékek csatlakoztatása
megtörtént-e, és megfelelő-e.
2 Ellenőrizze az alábbi hibalistát, és hajtsa
végre a tanácsolt hibaelhárító műveletet.
Ha az alábbi ellenőrzések végrehajtása után is
fennáll az adott hibajelenség, keresse fel a szakszervizt.
Ne feledje, hogy a szerviz a meghibásodott és
kicserélt alkatrészt megtarthatja.
Ha villog a ?/1 jelzõ
Azonnal húzza ki a készülék hálózati vezetékét a konnektorból, és ellenőrizze az alábbiakat:
• Rendelkezik-e a készülék feszültségválasztó kapcsolóval, és az a megfelelő állásba van-e kapcsolva? Ellenőrizze a használat helyén rendelkezésre álló hálózati feszültség értékét, és azt, hogy a feszültségválasztó kapcsoló ennek megfelelő állásba
van-e kapcsolva.
• A + és – hangsugárzóvezetékek nincsenek
rövidre zárva?
• A mellékelt hangsugárzókat használja?
• Nem akadályozza valami a szellőzést a készülék hátoldalán?
Ellenőrizze az összes lehetőséget, és próbálja
meg a fentiek szerint elhárítani a hibát. Miután a ?/1 jelző villogása megszűnt, csatlakoztassa a készüléket a hálózatra, és kapcsolja be azt. Ha a jelző még mindig villog, vagy
ha a hiba okát nem sikerült a fentiek alapján
megtalálnia, forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
A kijelzőn a „– –:– –” jelzés jelenik meg.
• Áramkimaradás fordult elő. Állítsa be újra az órát
(13. oldal) és az időzítőt (35. és 36. oldal).
Az órabeállítás/memóriahely/időzítő beállítás
törlődik.
• Ismételje meg az alábbi műveleteket:
– „Az óra beállítása” (13. oldal).
– „Rádióállomások tárolása” (28. oldal).
– „Elalvás zenére” és „Ébredés zenére” (35. oldal).
– „Időzített felvétel készítése a rádió műsorról”
(36. oldal).
Nincs hang.
• Nyomja meg a VOLUME + gombot.
• Húzza ki a fejhallgatót.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását
(10. oldal).
• Időzített felvételkészítés közben a hang nem hallható.
• A készülék szünet vagy lassított lejátszási üzemmódban működik. Nyomja meg a H gombot
(vagy a készülék DVD NX gombját), ha normál
lejátszásra szeretne visszakapcsolni.
• Válassza ki a „PCM” beállítást az „AV” menü
„Dolby Digital” vagy „DTS” menüpontjában.
Erős zúgás vagy zaj.
• Távolítsa el a zajt okozó készüléket a hifi rendszer
közeléből.
• Csatlakoztassa a készüléket egy másik konnektorhoz.
• Szereljen fel egy kereskedelemben kapható, szabványos zajszűrőt a hálózati vezetékre.
Az időzítőt nem lehet beállítani.
• Állítsa be az órát (13. oldal).
Az időzítő nem működik.
• Ellenőrizze az időzítő beállítását, és állítsa be a
pontos időt (35. és 36. oldal).
• Törölje az időzített kikapcsolási funkció beállítását (35. oldal).
A távvezérlő nem működik.
• Valamilyen akadály van a távvezérlő és a készülék között.
• Vigye közelebb a távvezérlőt a készülékhez.
• A távvezérlőt nem a készülék távvezérlés érzékelője felé fordította.
• Cserélje ki mindkét elemet (R6, AA méret).
• Vigye távolabb a készüléket a fluoreszcens fényforrástól.
Akusztikus visszacsatolás (gerjedés) fordul elő.
• Csökkentse a hangerőt.
44HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\110TRB-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GB-
Tartós színhiba fordul elő a készüléken.
• Kapcsolja ki a tv-készüléket, majd 15–30 perc
múlva kapcsolja be ismét. Ha a színhiba továbbra
is fennáll, vigye távolabb a hangsugárzókat a tvkészüléktől.
Hangsugárzók
Csak az egyik csatorna szól, vagy kiegyensúlyozatlan a jobb és a baloldali hangerő.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
elhelyezését.
• A lejátszott műsorforrás mono hangú.
A mélyhangok gyengék.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzók + és – vezetékeit a megfelelő aljzatokhoz csatlakoztatta-e.
masterpage:Right
Hangkimaradás fordul elő.
• Tisztítsa meg a lemezt (50. oldal).
• Tegyen be egy másik lemezt.
• A készüléket stabil, rázkódásmentes felületen (pl.
egy stabil állványon) helyezze el.
• Helyezze a készüléktől távolabb a hangsugárzókat,
pl. külön állványra. Ha sok mélyhangot tartalmazó
zenét hallgat magas hangerőn, a hangsugárzók által
keltett rezgés hangkimaradást okozhat.
A lejátszás nem az első műsorszámmal kezdődik.
• Nyomja meg a PLAY MODE gombot ismételten,
hogy a „PGM” és „SHUF” jelzés eltűnjön a kijelzőről. A készülék visszakapcsol normál lejátszásra.
• A készülék folytatólagos lejátszási üzemmódban
működik. Állj üzemmódban nyomja meg a x
gombot, majd indítsa el a lejátszást (15. oldal).
• A tétel menü, a DVD menü vagy a PBC menü
önműködően megjelenik a tv-képernyőn.
A lejátszás önműködően megkezdődik.
• A DVD automatikus lejátszási funkcióval rendelkezik.
A „LOCKED” felirat jelenik meg, és a lemeztartó nem nyílik ki.
• Keresse fel a vásárlás helyét, vagy a legközelebbi
Sony márkaszervizt.
A lejátszás önműködően megáll.
• Vannak olyan lemezek, melyek automatikus szünetjelet tartalmaznak. Ilyen lemez lejátszásakor a
szünetjelnél önműködően megáll a lejátszás.
A lemeztartó nem záródik be.
• Helyezze be megfelelően a lemezt.
• A lemeztartót mindig a készülék Z gombjával
kell bezárni. Ha a lemeztartót kézzel tolja be, a
lejátszó meghibásodhat.
A leállítást, keresést, lassítást, ismételt, véletlen sorrendű lejátszást vagy a programozott lejátszást, stb. nem lehet végrehajtani.
• A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy a
fenti műveletek valamelyikét nem lehet végrehajtani. Lásd a lemezhez mellékelt útmutatót.
A készülék nem adja ki a lemezt.
• CD-szinkronfelvétel közben a lemez nem vehető
ki. Kapcsolja ki a CD-szinkronfelvételt a x
gombbal, majd a Z gombbal vegye ki a lemezt.
• Keresse fel a vásárlás helyét.
A lejátszás nem indul el.
• Nyissa ki a lemeztartót, és ellenőrizze, hogy
van-e a lejátszóban lemez.
• A lemez szennyezett, tisztítsa meg (50. oldal).
• Tegyen be egy másik lemezt.
• Olyan lemezt helyezzen be, melyet a készülék le
tud játszani (6. oldal).
• A lemezt helytelenül tette be.
• A lemezt a feliratos oldalával felfelé helyezze be.
• Vegye ki és törölje le a lemezt. Hagyja bekapcsolva a készüléket néhány órán át, amíg a nedvesség
elpárolog a belsejéből.
• Indítsa el a lejátszást a H gombbal (vagy a készüléken a DVD NX gombbal).
• A DVD régiókódja nem egyezik meg a készülék
régiókódjával.
Az MP3 műsorszámok nem játszhatók le.
• A felvételt nem az ISO 9660 1-es, vagy 2-es szintű
szabványnak, vagy a Joliet formátumnak megfelelően készítették el.
• Az MP3 audio műsorszámok nem rendelkeznek
„.MP3” kiterjesztéssel.
• A fájlok nem MP3 formátumúak.
• A készülék csak az MPEG1 Audio Layer-3 formátumú fájlokat tudja lejátszani.
• Válassza ki a „Data CD Priority” menüpont
„MP3” beállítását az „AV” menüben (23. oldal).
• A készülék legfeljebb 16 mélységű albumstruktúráig képes lejátszani a műsorszámokat.
• Az album 999-nél több MP3 műsorszámot tartalmaz.
Hibaelhárítás
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG
lejátszás
Az MP3 fájlok lejátszásának elindításához
hosszabb idő kell.
• A következő lemezek esetében, az információk
beolvasása után a lejátszás elindítása tovább tarthat a szokásosnál:
– Ha a lemez nagyon sok albumot és fájlt tartalmaz.
– Ha az albumok és műsorszámok struktúrája nagyon bonyolult.
folytatódik
45HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\110TRB-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GB-
A JPEG képfájl nem játszható le.
• Az adat CD JPEG fájljait nem az ISO 9660 1-es,
vagy 2-es szintű szabványnak, vagy a Joliet formátumnak megfelelően írták fel a lemezre.
• A JPEG képfájl nem rendelkezik „.JPG” vagy
„.JPEG” kiterjesztéssel.
• A fájl nem JPEG formátumú, annak ellenére, hogy
„.JPG” vagy „.JPEG” kiterjesztéssel rendelkezik.
• Válassza ki a „Data CD Priority” menüpont
„JPEG” beállítását az „AV” menüben (23. oldal).
• A készülék legfeljebb 16 mélységű albumstruktúráig képes lejátszani a műsorszámokat.
• Az album 999-nél több JPEG képfájlt tartalmaz.
VIDEO CD- vagy CD-lemez lejátszásakor a
hang nem sztereó.
• Lejátszás közben az AUDIO gomb megnyomásával kapcsoljon „Stereo” üzemmódba (lásd „A
hang módosítása” című fejezetet a 21. oldalon).
• Ellenőrizze, hogy a rendszer csatlakoztatása megfelelő-e.
Amikor a rendszer CD/DVD-lejátszójában lévő
lemezről digitális felvételt készít a DIGITAL
OUT (OPTICAL) aljzathoz csatlakoztatott opcionális külső komponenssel, a felvétel nem
sikerül megfelelően.
• A DIGITAL OUT (OPTICAL) aljzaton hangfeldolgozás nélkül jelenik meg a műsor, ezért az audio adatok hamarabb jelennek meg az aljzaton,
mint a hangsugárzókon. Éppen ezért, ha a csatlakoztatott külön megvásárolható külső komponenssel (MD-készülék stb.) digitális felvételt
készít, a felvétel-készítést egy kicsit korábban
indítsa el.
Kép
Nincs kép.
• Nyomja meg a H gombot (vagy a készülék DVD
DVD NX gombját).
• Ellenőrizze, hogy a rendszert megfelelően csatlakoztatta-e.
• A videó csatlakozóvezeték megsérült. Cserélje ki.
• Ellenőrizze, hogy a rendszert a megfelelő videobemenethez csatlakoztatta-e a tv-készüléken
(10. oldal).
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e és megfelelően
működteti-e a tv-készüléket.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő videobemenetet választotta-e ki a tv-készüléken, és látja-e a rendszer
műsorát a képernyőn.
• Ellenőrizze, hogy a tv-készüléket és ezt a rendszert
megfelelően csatlakoztatta-e a videó/SCART vezetékkel, és látja-e a rendszer műsorát a képernyőn.
masterpage:Left
• Ha a tv-készüléket a T LINE-TV aljzathoz csatlakoztatja egy SCART-vezetékkel (nem mellékelt
tartozék), ellenőrizze, hogy a VIDEO OUT
SELECTOR kapcsoló EURO AV állásban van-e
(ha a VIDEO OUT SELECTOR kapcsoló
COMPONENT állásban van, az RGB-jelek nem
jelennek meg a kimeneten). Ebben az esetben kapcsolja a rendszert sorváltásos üzemmódba
(24. oldal). Ha a tv-készüléket a COMPONENT
VIDEO OUT aljzathoz csatlakoztatja egy komponens vezetékkel (nem mellékelt tartozék), ellenőrizze, hogy a VIDEO OUT SELECTOR kapcsoló
COMPONENT állásban van-e.
• A VIDEO OUT SELECTOR kapcsoló átállítása
előtt kapcsolja ki a készüléket. A készülék bekapcsolt állapotában a kapcsoló nem működik.
• Az európai és az orosz modellek kivételével, ha a
tv-készüléket a VIDEO OUT aljzathoz csatlakoztatja egy videó csatlakozóvezetékkel (tartozék),
állítsa a készüléket sorváltásos üzemmódra
(26. oldal).
• A felvevőt progresszív módba kapcsolta, de a tvkészülék nem képes progresszív jelek fogadására.
Ebben az esetben kapcsolja a rendszert sorváltásos üzemmódba (alapértelmezés) (24. oldal).
• Előfordulhat, hogy a készülék progresszív üzemmódba kapcsolása esetén a tv-kép akkor sem lesz
megfelelő, ha a tv-készüléke kompatibilis a progresszív formátummal (525p/625p). Ebben az esetben kapcsolja vissza a rendszert sorváltásos üzemmódba (alapértelmezés) (24. oldal).
Képzaj észlelhető.
• Tisztítsa meg a lemezt.
Szélesvásznú műsor lejátszásakor nem lehet
módosítani a képarányt az „AV” menü „TV
Type” funkciójával.
• A lejátszott DVD-lemezen a képarány rögzített.
• Lehetnek olyan tv-készülékek, melyeken a képarány nem módosítható.
A képernyőkijelzések nem a megfelelő nyelven jelennek meg.
• Válassza ki a megfelelő nyelvet a „Language”
menü „OSD” menüpontjában (22. oldal).
Nem lehet kiválasztani a műsor hangjának
nyelvét.
• A lejátszott DVD-lemez nem többnyelvű.
• A hang nyelvének kiválasztása az adott DVDlemezen nem engedélyezett.
46HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\110TRB-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GB-
Nem lehet kiválasztani a szinkronfelirat nyelvét.
• A lejátszott DVD-lemez nem tartalmaz többnyelvű szinkronfeliratot.
• A szinkronfelirat nyelvének kiválasztása az adott
DVD-lemezen nem engedélyezett.
Nem lehet kikapcsolni a szinkronfelirat nyelvét.
• A szinkronfelirat kikapcsolása az adott DVDlemezen nem engedélyezett.
Nem lehet kiválasztani a kameraállást.
• A lejátszott DVD-lemez nem tartalmaz több kameraállású jelenetet.
• A kameraállás kiválasztása az adott DVD-lemezen nem engedélyezett.
Rádió
Nem fogható sztereóban az FM sztereó műsor.
• Nyomja meg az FM MODE gombot, hogy a kijelzőről eltűnjön a „MONO” felirat.
Magnó
A szalag törlése nem tökéletes.
• A felvevő/lejátszó fej felmágneseződött. Végezzen lemágnesezést (50. oldal).
Erőteljes nyávogás vagy hangkiesések fordulnak elő.
• A hajtótengely vagy a nyomógörgők elszennyeződtek. Tisztítsa meg tisztítókazettával (50. oldal).
A lejátszás zajos, vagy a magas tartomány
kiesik.
• A felvevő/lejátszó fej felmágneseződött. Végezzen lemágnesezést (50. oldal).
A magnó nem készít felvételt.
• Nincs kazetta a magnóban. Helyezzen be egy
kazettát.
• A kazetta törlésvédett. Ragassza le a nyílást ragasztószalaggal (50. oldal).
• A szalag a végére ért.
• Válassza ki a „PCM” beállítást az „AV” menü
„Dolby Digital” vagy „DTS” menüpontjában.
A „TAPE ERR” felirat jelenik meg a kijelzőn.
• Kapcsolja ki a rendszert a ?/1 gombbal, és vegye
ki a kazettát a készülékből. Húzza ki a hálózati vezetéket, majd csatlakoztassa újból. Ezután kapcsolja be a rendszert a ?/1 gombbal.
Ha a „TAPE ERR” felirat újból megjelenik, keresse fel a vásárlás helyét.
Külsõ berendezések
Nincs hang.
• Olvassa el az „Általános jellegű problémák” című
fejezet „Nincs hang” című bekezdését (44. oldal),
és ellenőrizze a lehetséges problémákat.
• Csatlakoztassa megfelelően a külső berendezést
(41. oldal), és ellenőrizze:
– A vezetékeket megfelelően csatlakoztatta-e.
– A csatlakozódugaszokat ütközésig betolta-e
az aljzatokba.
• Kapcsolja be a csatlakoztatott berendezést.
• Olvassa el a csatlakoztatott berendezés kezelési
útmutatóját, és indítsa el a lejátszást.
Hibaelhárítás
Erős zaj hallható vagy az állomásokat nem
lehet behangolni. (A „TUNED” vagy a
„STEREO” felirat villog a kijelzőn.)
• Állítsa be a megfelelő hullámsávot és a frekvenciát (28. oldal).
• Csatlakoztassa megfelelően az antennát (10. oldal).
• Keressen egy olyan helyet és helyzetet, ahol a vétel jó, és állítsa fel újból az antennát. Ha a vétel
nem javítható ezzel a módszerrel, csatlakoztasson
külső antennát.
• A mellékelt FM antenna teljes hosszában veszi a
jeleket, ezért feszítse ki teljesen.
• Helyezze az antennát a lehető legtávolabb a hangsugárzóvezetékektől.
• Ha az AM antenna vezetéke levált az antennaállványról, forduljon a legközelebbi Sony szervizhez.
• Kapcsolja ki a közelben lévő elektromos készülékeket.
masterpage:Right
A magnó nem készít felvételt és nem játssza le
a kazettát, illetve a hangerő alacsony.
• A felvevő/lejátszó fej elszennyeződött. Tisztítsa
meg azokat (50. oldal).
• A felvevő/lejátszó fej felmágneseződött. Végezzen lemágnesezést (50. oldal).
folytatódik
47HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\110TRB-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GB-
Ha a készülék ezek után sem mûködik megfelelõen, állítsa vissza
az alapértelmezett beállítási értékeket a következõképpen:
A műveletet a készülék gombjaival hajtsa végre.
1 Ha a készülékben van lemez, vegye ki azt.
2 Húzza ki a hálózati vezetéket a konnektorból.
3 Csatlakoztassa újból a hálózati vezetéket.
4 A ?/1 gombbal kapcsolja be a készüléket.
5 Kapcsoljon DVD üzemmódba a DVD NX
gombbal, és ellenőrizze, hogy a „NO DISC”
felirat megjelenik-e.
6 Nyomja meg egyszerre a x, a PLAY MODE
és a DVD NX gombokat.
A készülék önműködően visszaáll az alapértelmezett beállítási értékekre (a DVD beállítások
kivételével). Az összes olyan beállítás, melyet
Ön végzett – pl. tárolt rádióállomások, óra,
időzítő – törlődik.
A DVD beállítások* visszakapcsolása az alapértelmezett beállítási értékekre:
Ezt a műveletet csak a tv-képernyő segítségével
lehet végrehajtani.
masterpage:Left
Üzenetek
A kijelzőn a következő üzenetek jelenhetnek
meg illetve villoghatnak a készülék működtetése
közben.
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG
CAN’T PLAY
• Olyan lemezt helyezett be, melyet ez a rendszer
nem tud lejátszani.
• A lemez régiókódja nem kompatibilis ezzel a készülékkel.
NO DISC
Nincs lemez a lejátszóban.
NOT IN USE
Nem használható funkció gombját nyomta meg.
Kazetta
NO TAB
Nem lehet felvételt készíteni a kazettára, mert a törlésvédő lemezke ki van törve a kazetta éléről.
NO TAPE
Nincs kazetta a készülékben.
TAPE ERR
Valamilyen probléma merült fel a magnóval.
1 Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
2 A < vagy , gomb megfelelő számú megnyomásával válassza ki a „Reset” funkciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3 A < vagy , gomb megfelelő számú megnyomásával válassza ki a „YES” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A memória törlése néhány másodpercig
tart. E művelet közben ne kapcsolja ki a
rendszert a ?/1 gombbal.
* A korlátozási szint (szülői letiltás) kivételével.
48HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\120INF-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Right
Ha színhiba fordul elõ a közeli tvkészüléken
Egyéb információk
Biztonsági elõírások
Üzemi feszültség
A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a használat helyén rendelkezésre álló hálózati feszültség
megegyezik-e a készülék üzemi feszültségével.
Biztonság
• A készülék kikapcsolt állapotban is feszültség alatt
van, amíg a hálózati vezeték be van dugva a fali konnektorba!
• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, a hálózati csatlakozódugaszt húzza ki a konnektorból.
Kihúzásnál soha ne a vezetéket húzza, hanem a
dugaszt!
• Ha bármilyen folyadék vagy tárgy kerül a készülék
belsejébe, húzza ki a hálózati vezetéket a konnektorból, és forduljon szakemberhez.
• A hálózati vezeték cseréjét kizárólag szakképzett
személlyel végeztesse.
Elhelyezés
Ha színhibát észlel…
Kapcsolja ki a tv-készüléket, majd 15–30 perc múlva
kapcsolja be ismét.
Ha a színhiba továbbra is fennáll
Vigye távolabb a hangsugárzókat a tv-készüléktől.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS
Figyelem! Az Ön által megvásárolt készülék gyakorlatilag korlátlan ideig képes egy állóképet vagy
egy menüképernyőt a tv-képernyőn megjeleníteni.
Ha egy állóképet vagy egy menüképernyőt hoszszabb ideig a tv-képernyőn hagy, a televízió képernyője maradandó károsodást szenvedhet. Fokozottan érvényes ez a kivetítéses rendszerű tv-készülékekre (projektorok).
Mûködtetés
• Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, továbbá ha túlságosan nedves helyen tárolja, pára csapódhat le a CD/DVD-lejátszó kiolvasófején. A készülék ekkor működésképtelen. Vegye ki a CDlemezt, hagyja a készüléket bekapcsolva, és várjon
kb. 1 órát, hogy a lecsapódott nedvesség elpárologjon.
• Ha szállítja a készüléket, vegye ki belőle a lemezt.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy
problémája merül fel, keresse fel a vásárlás helyét.
Felmelegedés
• A készülék használat közben felmelegszik, de ez
nem hibajelenség.
• A belső túlmelegedés megakadályozása érdekében a
készüléket úgy helyezze el, hogy a levegő szabadon
áramolhasson körülötte.
• Ha folyamatosan nagy hangerővel hallgatja a készüléket, a készülék teteje, oldala és alja jelentősen felmelegszik. Ilyenkor ne nyúljon a készülékhez, nehogy megégesse magát.
• Üzemzavar megelőzése érdekében ne takarja le a hűtőventilátor szellőzőnyílásait.
Egyéb információk
• A készüléket vízszintes felületre helyezze.
• Óvja a készüléket:
– Szélsőséges hidegtől és melegtől.
– Portól, piszoktól.
– Nedvességtől.
– Rázkódástól.
– Közvetlen napfénytől.
• A készülék vagy a hangsugárzók elhelyezésekor figyeljen arra, hogy a felületet kezelték-e viasszal,
olajjal, stb., mert a felület elszíneződhet.
A hangsugárzók mágnesesen árnyékoltak, így a tvkészülék közelében is használhatók. Bizonyos típusú tvkészülékeknél azonban színhibát okozhatnak.
folytatódik
49HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\120INF-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Left
A lemezek helyes kezelése
A 90 percnél hosszabb kazettákról
• Lejátszás előtt a lemezeket tisztítókendővel törölje
át. A törlést a lemez közepétől kezdve kifelé, sugárirányban haladva végezze.
• Ne használjon semmilyen oldószert (pl. benzin, hígító), háztartási tisztítószert, vagy az analóg hanglemezekhez használt antisztatizáló spray-t a lemez
tisztításához.
• Óvja a lemezeket az erős napfénytől, és ne helyezze
hősugárzó vagy fűtőtest közelébe. Ne felejtse a lemezeket tűző napon parkoló gépkocsiban.
• Ne használjon olyan lemezt, melynek a külső peremén védőgyűrű található. Az ilyen lemez üzemzavart
okozhat.
• Ha a lemez feliratos felületén ragasztó vagy hasonló
ragadós anyag található, illetve ha a feliratot speciális tintával készítették el, ezek a belső szerkezeti egységekhez hozzáragadva meghibásodást vagy a lemez
beszorulását okozhatják. Behelyezés előtt mindig ellenőrizze, hogy nincs-e ragadós anyag a lemez felületén.
Ne használja az alábbi típusú lemezeket:
– Olyan kölcsönzött vagy használt lemezek, melyeknél a lemezre ragasztott címke alól kifolyt a
ragasztó. Ellenőrizze, hogy a címke széle ragad-e.
– Olyan lemezek, melyekre ragadós tintával nyomtatták a feliratot, és ez tapintással is érzékelhető.
A 90 percnél hosszabb műsoridejű kazettákban használt szalag nagyon vékony, könnyen megnyúlik. Ne
váltogassa túl gyakran a különböző lejátszási funkciókat (pl. lejátszás, leállítás, gyorscsévélés) az ilyen kazettáknál. A szalag begyűrődhet.
A fejek tisztítása
Minden 10 üzemóra után tisztítsa meg a fejeket. Feltétlenül tisztítsa meg a fejeket fontosabb felvételek készítése előtt, vagy miután egy régi kazettát hallgatott. A
tisztításhoz száraz vagy nedves típusú tisztítókazettát
használjon (nem tartozék). Olvassa el a tisztítókazettához tartozó útmutatót is.
A fejek lemágnesezése
A fejek és a szalaggal érintkező fém részek lemágnesezését 20–30 üzemóránként el kell végezni a kereskedelemben kapható lemágnesező kazettával. Olvassa el a
lemágnesező kazetta kezelési útmutatóját is.
A készülék burkolatának tisztítása
Kímélő tisztítószerrel megnedvesített puha ruhával törölje le a készülék oldalait, kezelőszerveit. Ne használjon a tisztításhoz súrolóport, súrolószivacsot, hígítót,
benzint, alkoholt.
A kazettára rögzített mûsor védelme
Ha a felvételt meg kívánja védeni a véletlen törlés
ellen, akkor törje ki a kazetta A vagy B oldalának
védelmére kialakított lemezkét.
Törje ki a
lemezkét
Amennyiben újra felvételt kíván készíteni erre a kazettára, ragassza le a nyílásokat ragasztószalaggal.
Mielõtt a kazettát beteszi a magnóba
Feszítse meg a szalagot, nehogy a laza szalag begyűrődjön és károsodjon.
50HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\120INF-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Right
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CMT-DX2D
típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM
számú együttes rendeletben előírtak szerint
megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Erõsítõ
CMT-DX2D
Egyéb információk
Kimenő teljesítmény (DIN, névleges)
40 + 40 W (6 Ω/1 kHz,
DIN)
Tartós kimenő teljesítmény (RMS, referencia)
50 + 50 W (6 Ω/1 kHz,
10% THD)
Zenei kimenő teljesítmény (referencia)
100 + 100 W (6 Ω/1 kHz,
10% THD)
Bemenetek
TV IN (RCA)
1 V jelfeszültség, 47 kΩ
terhelő impedancia
Kimenetek
LINE-TV
1 Vp-p maximális kimenő
jelszint, aszimmetrikus,
negatív szinkron, 75 Ω
terhelő impedancia
COMPONENT VIDEO OUT
Y: 1 Vp-p, 75 Ω
PB, PR: 0,7 Vp-p, 75 Ω
DIGITAL OUT (OPTICAL) (Négyszögletes optikai
csatlakozóaljzat, hátlap)
Hullámhossz
660 nm
PHONES (sztereó mini dugasz)
8 Ω-os vagy magasabb
impedanciájú fejhallgatók
csatlakoztathatók
SPEAKER:
6 Ω-os hangsugárzókhoz
Lemezlejátszó egység
Rendszer
Lézer
Frekvencia átvitel
Videó színszabvány
Kompaktlemez, illetve
digitális audio és videó
rendszer
Félvezető lézer
(DVD: λ=650 nm,
CD: λ=790 nm)
Emisszió: folyamatos
DVD (PCM 48 kHz):
2–22 kHz (±1 dB)
CD: 2–20 kHz (±1 dB)
PAL
folytatódik
51HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\120INF-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Left
Magnó
Hangsugárzók
Felvételi rendszer
Frekvencia átvitel
Rendszer
4 sáv, 2 csatorna, sztereó
40–13 000 Hz,
Type I (Sony) kazettával
Szalagsebesség ingadozás ±0,15% W.Peak (IEC)
0,1% W.RMS (NAB)
±0,2% W.Peak (DIN)
Rádió
FM sztereó, FM/AM szuperheterodin vevőegység
FM vevőegység
Vételi frekvenciasáv
87,5–108,0 MHz
(50 kHz-es lépési
frekvencia)
Antenna
FM huzalantenna
Antennacsatlakozó
75 Ω aszimmetrikus
Középfrekvencia
10,7 MHz
AM vevőegység
Vételi frekvenciasáv
531–1602 kHz (9 kHz-es
lépési frekvencia)
Antenna
AM keretantenna
Antennacsatlakozó
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia
450 kHz
2-utas, basszreflex, mágnesesen árnyékolt
Hangszóró egységek
Mélyhangszóró
Magashangszóró
Névleges impedancia
Méretek (szé × ma × mé)
Tömeg
12 cm, kónuszos
4 cm, kónuszos
6Ω
Kb. 170 × 250 × 220 mm
Kb. 3,0 kg/hangsugárzó
Általános jellemzõk (csak az európai
modellre vonatkozóan)
Üzemi feszültség
230 V váltakozó feszültség, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
110 W
0,3 W (energiatakarékos
üzemmódban)
Érintésvédelmi osztály
II
Méretek (szé × ma × mé) (hangsugárzók nélkül)
Kb. 190 × 250 × 301 mm
Tömeg (hangsugárzók nélkül)
Kb. 5,9 kg
Mellékelt tartozékok
Távvezérlő (1 darab)
Elemek R6 (AA méret)
(2 darab)
AM keretantenna (1 darab)
FM huzalantenna (1 darab)
Hangsugárzótalpak (8 darab)
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
52HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\120INF-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Right
DVD
Fogalom magyarázat
Album
A DATA (adat) CD-lemez olyan egysége, mely
a JPEG képfájlokat vagy MP3 audio műsorszámokat tartalmaz.
Auto Pause (automatikus szünet)
VIDEO CD-lemez lejátszása közben a lemezen
elhelyezett automatikus szünet jelnél a lejátszás
megáll. Ha a CD/DVD-lemez lejátszása hoszszabb idő után sem folytatódik, nyomja meg a
H gombot (vagy a készülék DVD NX gombját) a lejátszás kézi vezérlésű elindításához.
Fejezet
A videó vagy audio műsorok egy a tételnél rövidebb szakasza a DVD-lemezen. Mindegyik tétel
több fejezetből áll. Lehetnek olyan lemezek,
melyeken nincsenek fejezetek. A lemez minden
fejezetét egyedi sorszám azonosítja, így a kívánt
fejezet egyszerűen kiválasztható.
Dolby Digital
DVD-RW
A DVD-RW egy olyan írható illetve újraírható
lemez, mely a DVD VIDEO lemezzel megegyező méretű. A DVD-RW lemezekre két különböző módon készíthető felvétel: VR üzemmódban
és videó üzemmódban. A videó üzemmódban
létrehozott DVD-RW kompatibilis a DVD
VIDEO formátummal, míg a VR (videó felvételi) üzemmód változatos programozási és szerkesztési funkciókat kínál.
DVD+RW
A DVD+RW írható és újraírható lemez. A
DVD+RW olyan felvételi formátumot használ,
mely hasonló a DVD VIDEO formátumhoz.
DTS
File (fájl)
A Digital Theatre Systems által kifejlesztett digitális hangtömörítési technológia. Ez a technológia az 5.1 csatornás térhang kódolásnak felel
meg. Ebben a rendszerben a sztereó hátsó csatorna, és egy elkülönített mélyhang csatorna fokozza a térhatású hang élményét. A DTS ugyanazt a kiváló minőségű, 5.1 elkülönített hangcsatornával kialakított rendszert alkalmazza, melyekkel a filmszínházakban találkozhat. A kiváló csatorna elkülönülési jellemző a műsor csatornánkénti rögzítésének, a csekély torzítás pedig a digitális feldolgozásának köszönhető.
A JPEG képeket tartalmazó DATA (adat) CDlemez egysége.
Egyéb információk
Ez a filmszínházakban alkalmazott hangformátum
a Dolby Surround Pro Logic korszerűbb változata.
Ennél a formátumnál a hátsó hangsugárzó csatorna
sztereó, és megnövelt frekvenciaátviteli tartománnyal rendelkezik, továbbá egy mélyhang csatorna biztosítja a nagyon mély hangokat. Ezt a
formátumot gyakran „5.1” csatornás hangrendszernek is nevezik, mivel a mélyhang csatorna
csak 0,1 csatornának számít (ugyanis csak akkor
működik, amikor a speciális mélyhang effektusok
megkívánják). A kivételes csatorna elkülönítést
(áthallási csillapítás) a hat csatorna műsorának külön-külön történő felvétele biztosítja. Ezen kívül,
az összes jel digitális úton történő feldolgozása miatt lecsökken a jeltorzulás mértéke.
A CD-lemezzel megegyező méretű, de akár 8
órányi mozgófilmet is tartalmazó digitális lemez.
Az egyrétegű, egyoldalas DVD-lemez információ kapacitása 4,7 GB (giga bájt), amely 7-szerese a CD-lemezének. A kétrétegű, egyoldalas
DVD-lemez információ kapacitása 8,5 GB, az
egyrétegű, kétoldalas DVD-lemezé 9,4 GB, míg
a kétrétegű, kétoldalas DVD-lemez 17 GB információt tartalmazhat.
A képtömörítés az MPEG 2 formátumon alapul,
mely a digitális adattömörítési technológia egyik
világszabványa. Ezzel a képtömörítési eljárással
a képadatokat az eredeti méretükhöz képest 1/40ed részre lehet összesűríteni. A DVD egy másik
technológiát is alkalmaz – a változó sűrítési arányú kódolási technológiát –, mely lehetővé teszi
a kép állapotától függő adatkiosztást.
A hangot többcsatornás – pl. Dolby Digital vagy
PCM – formátumban rögzítik, így a hatás még
élethűbb.
Ezen kívül, számos egyéb, korszerű funkció –
pl. kameraállás és nyelv kiválasztás, szülői letiltás – gazdagítja a DVD-lemezek szolgáltatásainak körét.
Mozifilm alapú mûsor, videó alapú
mûsor
A DVD-ket csoportosíthatjuk aszerint, hogy mozifilm alapú vagy videó alapú műsort tartalmaznak. A mozifilm alapú DVD ugyanazokat a képkockákat tartalmazza (másodpercenként 24 képkocka), melyet a filmszínházakban is láthatunk.
A videó alapú DVD műsorok – pl. tv-filmek,
szórakoztató műsorok – másodpercenként 25
képkockát (50 félképet) jelenítenek meg.
folytatódik
53HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\120INF-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Left
Index (CD)/Video Index (VIDEO CD)
Lejátszás vezérlés (PBC)
Jelzőszám, mellyel a VIDEO CD- vagy CDlemez műsorszámait több részre osztja, így a keresés egyszerűbbé válik. Lehetnek olyan lemezek, melyeken nincsenek index számok.
A lejátszás vezérlésére szolgáló kódolt jelek a
VIDEO CD-lemezeken (2.0 verzió). A VIDEO
CD-lemezekre felvett PBC képernyőmenü lehetővé teszi a VIDEO CD műsorának interaktív
módon történő lejátszását, keresést, stb.
Ez a rendszer a VIDEO CD-lemezek 1.1 és 2.0
verziójával egyaránt kompatibilis. A verziószámtól függően kétféle lejátszási mód közül
választhat.
Sorváltásos formátum (váltottsoros
letapogatás)
Ez a formátum a kép minden második sorát külön mezőként (félkép) jeleníti meg, mely a televíziós képmegjelenítés szabvány eljárása. A páros számú mezők a kép páros sorait, a páratlan
mezők a kép páratlan sorait jelenítik meg.
Menü lejátszás
PBC funkcióval ellátott VIDEO CD-lemezre
felvett menüképernyő, mellyel a lejátszás elindítható. Egyszerű interaktív menüképernyők segítségével kezelheti a lemezt.
Kameraállás funkció
Egyes DVD-lemezeken bizonyos jeleneteket
több nézőpontból, kameraállásból rögzítettek.
Nyelvkiválasztási funkció
Egyes DVD-lemezeken a szinkronfeliratokat és
a műsor hangját több nyelven rögzítették.
Többmenetes írás
Ez egy felvételi módszer, mely a szünet nélküli
műsorszám felírási módszerrel teszi lehetővé az
adatok rögzítését. A hagyományos CD-lemezek
rendszerint egy CD vezérlő területtel kezdődnek, melyet bevezetőnek hívnak, és egy kivezető
területtel érnek véget. Egy többmenetes CD több
részből áll, ahol minden egyes rész bevezetővel
és kivezetővel rendelkezik, ami egy-egy „menetet” jelent.
CD-Extra: olyan formátum, melynél az audio
adatokat az 1-es menet műsorszámaival együtt
rögzítik, míg a számítógépes adatokat a 2-es
menet műsorszámaival.
Szülõi letiltás
A DVD-lemezen lévő lejátszás-korlátozási
funkció, mely az adott országban érvényes korlátozási szintnek megfelelően, a kezelő életkorának függvényében engedélyezi a lejátszást. A
korlátozás lemezenként változó; aktivizálás után
a lejátszást teljesen letiltja, az erőszakos jeleneteket átugorja vagy más jelenetekkel helyettesíti, stb.
PBC funkciók nélküli VIDEO CD-lemezek
(1.1 verzió)
Csak a videoműsor (mozgókép) és a hang játszható le.
PBC funkciókkal ellátott VIDEO CD-lemezek (2.0 verzió)
Az 1.1 verzió lehetőségein kívül a tv-képernyőn
megjelenő egyszerű interaktív menüképernyők
segítségével kezelheti a lemezt (PBC lejátszás).
Nagyfelbontású állóképeket jeleníthet meg, ha
vannak olyanok a lemezen.
Progresszív formátum
Ellentétben a sorváltásos formátummal, a progresszív formátum 50–60 képet vetít másodpercenként (525 sor NTSC rendszernél és 625 sor
PAL rendszernél). Ennek köszönhetően az általános képminőség javul, az állóképek, a szöveg
és a vízszintes vonalak élesebben láthatók. Ez a
rendszer az 525 és a 625 soros progresszív formátummal kompatibilis.
Régiókód
A szerzői jogok védelme érdekében alkalmazott
rendszer. Minden DVD-rendszert és DVDlemezt az értékesítési régiónak megfelelő jelzőszámmal látnak el. A régiókódot mind a lejátszón, mind a lemez borítóján feltüntetik. Ez a
rendszer csak azokat a lemezeket képes lejátszani, melyek régiókódja megegyezik a készülék régiókódjával. Ez a rendszer a „ ALL ” szimbólummal ellátott lemezeket is lejátssza. Egyes
DVD-lemezek esetében előfordulhat, hogy a
régiókód nincs feltüntetve, és a készülék mégsem képes lejátszani azt a fentebb említett régiókód eltérése miatt.
54HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\120INF-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Right
Tétel
A DVD-lemez leghosszabb összefüggő videó
vagy audio programja: pl. egy film a videoműsort tartalmazó lemezrészen, vagy egy zenei album a hangfrekvenciás műsort tartalmazó lemezrészen. Mivel a lemez minden tétele egyedi
sorszámmal van azonosítva, a keresett tétel egyszerűen kiválasztható.
A VIDEO CD-lemezeknek 2 verziója létezik:
• 1.1 verzió: csak a videoműsor és a hang játszható le.
• 2.0 verzió: nagyfelbontású állóképeket jeleníthet meg, és használhatja a PBC funkciókat.
Ez a készülék mindkét verziójú lemez lejátszására alkalmas.
Mûsorszám
A CD-, VIDEO CD-, MP3 vagy JPEG lemezek
kép- vagy hanganyagának kisebb szakaszai.
Mivel a lemez minden műsorszáma egyedi sorszámmal van azonosítva, a keresett műsorszám
egyszerűen kiválasztható.
Lemez
A DVD
szerkezete
Tétel
Fejezet
Lemez
A VIDEO
CD vagy a
CD szerkezete.
Műsorszám
MP3 lemez szerkezete.
Album
Index
Lemez
Műsorszám
JPEG lemez szerkezete
Lemez
Album
Egyéb információk
Fájl
VIDEO CD
Kompaktlemez, mely mozgóképeket tartalmaz.
A képtömörítés az MPEG 1 formátumon alapul,
mely a digitális adattömörítési technológia
egyik világszabványa. Ezzel a képtömörítési eljárással a képadatokat az eredeti méretükhöz képest 1/140-ed részre lehet összesűríteni. Ennek
megfelelően egy 12 cm-es VIDEO CD-lemez
akár 74 perces videoműsort is tartalmazhat.
A VIDEO CD-lemezek részleges hangtömörítést alkalmaznak. Az emberi fül hallástartományán kívül eső hangokat a rendszer tömöríti, míg
a hallható hangok tömörítés nélkül kerülnek felvételre. A VIDEO CD-lemezek a hagyományos
audio CD-lemezekhez képest 6-szoros mennyiségű hangfrekvenciás információt tartalmazhatnak.
55HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\120INF-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Left-3
(3 column)
A kezelõszervek elhelyezkedése és a hivatkozási oldalak
Hogyan használja ezt az oldalt:
Keresse meg ezen az oldalon a készülék kezelőszerveinek és egyéb egységeinek helyét, melyet az útmutatóban korábban említettünk.
A kezelőszerv azonosító száma
r
TUNER/BAND 7 (28, 29, 32)
R
R
A kezelőszerv elnevezése Hivatkozási oldal
A készülék
A gombok leírása
BETŰRENDBEN
A–O
P–Z
CD SYNC 0 (31)
DISPLAY 9 (30, 37, 38, 39)
Kazettatartó qh (31)
Kijelző 3
Lemeztartó 5 (14)
PHONES aljzat qk
PLAY MODE wd (15, 19, 48)
PRESET EQ ws (33)
PROGRESSIVE wa (24)
Távvezérlés érzékelő 4
TUNER/BAND 7 (28, 29, 32)
TUNING +/– qs (28, 30)
TV w; (32, 42)
VOLUME szabályzó qj (42)
?/1 (üzemi kapcsoló) 1 (11, 48)
TAPE N (lejátszás) 2 (31)
DVD NX (lejátszás/szünet) 6
(14, 32, 43, 48)
Z (nyitó/záró) 8 (14)
z REC PAUSE/START
(felvétel) qa (31, 34)
m/M (gyorscsévélés hátra/
előre) qs (15, 31)
./> (keresés hátra/előre)
qs (15, 31)
Z PUSH OPEN/CLOSE
(kazettatartó nyitás) qd (31)
x (állj) ql (12, 15, 24, 29, 31, 32,
34, 43, 48)
56HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\120INF-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Right-3
(3 column)
A távvezérlõ
A gombok leírása
BETŰRENDBEN
A–O
P–Z
ANGLE 5 (22)
AUDIO 4 (21, 33)
CLEAR ef (19, 20, 25)
CLOCK/TIMER SELECT w;
(36, 37)
CLOCK/TIMER SET w; (13, 35,
36)
DIMMER ej (37)
DISPLAY qj (30, 37, 38, 39)
DVD eh (12, 13, 14, 17, 19, 24,
26, 31, 43)
ENTER qs wg (13, 16, 17, 19, 20,
22, 23, 25, 28, 35, 36, 42, 48)
FM MODE eg (30)
FUNCTION +/– 2 (12, 13, 14,
17, 19, 24, 26, 31, 43)
MENU 6 (16, 17)
MUTING wh (15, 30, 31)
PLAY MODE qg (15, 19)
PRESET + wk (28, 29)
PRESET – es (28, 29)
PRESET EQ wf (33)
REPEAT eg (21)
SEARCH 3 (20)
SLEEP qk (35)
SUBTITLE wd (22)
Számgombok* qf (16, 17, 19, 20,
25, 40)
TAPE qh (31)
THEATRE SYNC ql (40)
TOP MENU qd (16)
TUNER/BAND wa (28, 29)
TUNER MEMORY ws (28)
TUNING + 9 (28, 30)
TUNING – qa (28, 30)
TV e; (40)
TV CH + wk (40)
TV CH – es (40)
TV/VIDEO qk (40)
TV VOL +/–* 7 (40)
VOLUME +/–* 7 (15, 30, 31, 36)
?/1 (üzemi kapcsoló) 1
(11, 36, 48)
TV ?/1 1 (40)
SLOW/SLOW y 8 (15)
M (gyorscsévélés előre) 9
(15, 31)
X (szünet) 0 (15)
m (gyorscsévélés hátra) qa
(15, 31)
M/m/</, qs (13, 15, 22, 42,
48)
DISPLAY wj (13, 22, 42, 48)
> (előre) wk (13, 15, 31, 35)
x (állj) wl (12, 15, 24, 31, 32, 34,
43)
H (lejátszás)* ea (14, 31, 43)
. (vissza) es (13, 15, 31, 35)
O RETURN ed (20)
-/-- ef
A H gombon, az 5-ös számgombon és a VOLUME + (TV VOL
+) gombon tapintható pont
található. A tapintható pontot
referenciaként használhatja a
készülék vezérlése közben.
Egyéb információk
57HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\120INF-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:Left
58HU
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\120INF-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:BlankRight
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
filename[D:\munka\0001 sony\00001
CMTDX2DCEL\130BKC-CEL.fm]
keszleadott\CMT-DX2D, ~SX2D\leadnivalo\01GBmasterpage:BackCover
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
model name1 [CMT-DX2D]
model name2 [CMT-SX2D]
[2-674-627-11(3)] GB
Download PDF

advertising