Sony | CMT-LX50WMR | Sony CMT-LX50WMR Használati útmutató

4-131-634-11(1)
Mikro hifi-komponens
rendszer
Kezelési útmutató
CMT-LX50WMR
© 2009 Sony Corporation
010COV.indb 1
2009. 06. 10. 14:11:34
FIGYELEM!
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Soha ne állítson nyílt lángforrást, pl. égő
gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli
edényt, pl. virágvázát a készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben elhelyezni és működtetni
(pl. könyvszekrényben vagy beépített
fülkében).
Mivel a hálózati dugasszal lehet
áramtalanítani a rendszert, a készüléket
könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék
működésében, azonnal húzza ki a hálózati
aljzatból.
Ne tegye ki az elemeket vagy az elemeket
tartalmazó készüléket erős hősugárzásnak
például közvetlen napsütésnek, tűznek
vagy hasonlónak.
A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása
halláskárosodást okozhat. A fül- és
fejhallgatók erős hangnyomása
halláskárosodást okozhat.
Az egyesült államokbeli és kanadai
vásárlók kivételével
A készülék besorolása „CLASS 1 LASER”
termék (1. osztályú lézerberendezés). Az
ezt tanúsító jelölés a készülék hátoldalán
található.
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói
számára
Ezt a terméket a Sony Corporation
(Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)
gyártotta. A termékbiztonsággal és az
EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország,
70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.)
a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
VIGYÁZAT!
Ha ezzel a készülékkel együtt más optikai
eszközt is használ, növekszik a szem
veszélyeztetettsége.
HU
010COV.indb 2
2009. 06. 10. 14:11:35
Feleslegessé
vált elektromos
és elektronikus
készülékek
hulladékként
való eltávolítása
(Használható az
Európai Unió és
egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A
termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
A fenti előírás erre a tartozékra is
vonatkozik: távvezérlő.
Feleslegessé vált
elemek hulladékként
való eltávolítása
(Használható az
Európai Unió és
egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a termékhez
mellékelt elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Vannak olyan elemek,
melyeknél a fenti szimbólummal együtt
vegyjeleket is feltüntetnek. A higany (Hg)
vagy az ólom (Pb) vegyjelét akkor tüntetik
fel, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt
vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Az
elemek hulladékként való elhelyezésének
szakszerű módjával segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó kapcsolat szükséges a beépített
elemekkel, az elemek eltávolításához
szakember szükséges. Az elemek szakszerű
hulladékkezelése érdekében a készülék
hasznos élettartamának végén adja le
azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó
szakaszt. Az elemet adja le a megfelelő
gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elemek újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
HU
010COV.indb 3
2009. 06. 10. 14:11:35
DualDisc (kettős formátumú)
lemezek
A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas
lemezeket takar, melyek egyik oldalán a
DVD-lejátszók által lejátszható tartalom,
a másik oldalukon digitális hanganyag
található. Mivel a hanganyagot tartalmazó
oldal nem felel meg a Compact Disc (CD)
szabványnak, az ilyen lemezek lejátszása
nem garantált.
Másolásvédelmi rendszerrel ellátott
zenei lemezek
Ez a készülék a Compact Disc (CD)
szabványnak megfelelő lemezek
lejátszására képes. Napjainkban egyre több
lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott
zenei CD-lemezeket hoz forgalomba.
Kérjük ne feledje, hogy ezek között
lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek
meg a CD-szabványnak, ezért ezzel a
készülékkel nem lehet lejátszani.
Megjegyzés a másolásvédett
tartalmakhoz
Az áttöltött műsorszámok csak magáncélra
használhatók fel. A műsorszámok
korlátozáson felüli felhasználásához a
jogtulajdonos engedélye szükséges.
Engedély és márkanév információk
A Walkman és a Walkman logo a Sony
Corporation bejegyzett védjegyei.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési
technológia és szabadalom
felhasználása a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyével történt.
A Windows Media a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és egyéb
országokban.
A Bluetooth márkajelzés és logo
a Bluetooth SIG., Inc. tulajdona,
és annak felhasználása a vállalat
engedélyével történt. Minden más,
az ebben az útmutatóban előforduló
márkanév annak jogos tulajdonosának
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
HU
010COV.indb 4
2009. 06. 10. 14:11:35
Tartalomjegyzék
Részegységek és kezelőszervek....... 6
Kezdeti lépések
A rendszer csatlakoztatása..............11
Az óra beállítása..................................14
További információk
Hibaelhárítás.........................................33
Üzenetek................................................38
Óvintézkedések...................................41
Minőségtanúsítás...............................42
Műveletek
CD-, MP3 lemez lejátszása...............15
Rádióhallgatás.....................................17
Mielőtt Walkman készülékét vagy
USB-eszközét használni kezdené
ezzel a rendszerrel..............................18
Audiofájlok áttöltése Walkmanre
vagy USB-eszközre.............................20
Fájl lejátszása a Walkmanről............24
USB-eszközön tárolt zeneszámok
lejátszása................................................26
Lejátszási program összeállítása
(Programozott lejátszás)...................27
Külső készülék használata................29
A hang beállítása.................................29
A kijelzések beállítása........................30
Az időzítők használata......................31
HU
010COV.indb 5
2009. 06. 10. 14:11:35
Részegységek és kezelőszervek
Az útmutatóban szereplő magyarázatok és utasítások főleg a távvezérlőn található
kezelőszervekre vonatkoznak, azonban az ismertetett műveletek a készülék azonos vagy
hasonló elnevezésű gombjaival is végrehajthatók.
A készülék
HU
010COV.indb 6
2009. 06. 10. 14:11:35

/ (üzemi) kapcsoló (14., 32.
oldal)
ENTER gomb (14., 17., 21., 22., 23.,
28., 31., 32. oldal)


STANDBY jelző (30., 33. oldal)
Lejátszás-, és funkciógombok
 (lejátszás/szünet) gomb (15.,
24., 25., 26. oldal)
A rendszer be- vagy kikapcsolása.
Akkor világít, ha a rendszer ki van
kapcsolva.

Távvezérlés érzékelő (33. oldal)

Lemezbetöltő nyílás

 (kiadó) gomb
A beállítások tárolása.
Ezzel a gombbal elindíthatja vagy
szüneteltetheti a lemez, Walkman vagy
USB-eszköz lejátszását.
 (állj) gomb (15., 17., 22., 23.,
25., 26. oldal)
Ezzel a gombbal leállíthatja a lemez,
Walkman vagy USB-eszköz lejátszását.
A lemez kivétele.
FUNCTION +/− gomb (15., 17.,
21., 22., 23., 24., 26., 27., 29. oldal)

A kívánt üzemmód kiválasztása.
+/− (mappaválasztó) gomb
(15., 21., 23., 26., 27. oldal)

Egy mappa kiválasztása.
TUNE +/− (hangoló) gomb (17.
oldal)
Ezzel a gombbal hangolhatja be a kívánt
állomást.
/ (hátra/előre) gomb
(15., 22., 23., 25., 26., 27. oldal)
Egy műsorszám vagy fájl kiválasztása.
Részegységek és kezelőszervek

REC TO USB gomb (21. oldal)
Műsorszámok áttöltése a lemezről a
csatlakoztatott (külön megvásárolható)
USB-eszközre.

REC TO WALKMAN gomb (21.
oldal)
Műsorszámok áttöltése a lemezről a
csatlakoztatott Walkmanre.
/ (gyorskeresés hátra/
előre) gomb (15., 25., 26. oldal)
Egy részlet megkeresése egy
műsorszámban vagy fájlban.
folytatódik
010COV.indb 7

HU
2009. 06. 10. 14:11:35

DSGX gomb (29. oldal)
Távvezérlő
Hanghatás kiválasztása.

VOLUME +/− gomb
A hangerő beállítása.

AUDIO IN aljzat
Külső audiokészülék csatlakoztatása.

USB ERASE gomb (23. oldal)
Műsorszámok és mappák törlése a
csatlakoztatott Walkmanről vagy USBeszközről.
Ha Walkmant csatlakoztat, kövesse a 22.
oldalon leírt eljárást.

WM-PORT (Walkman aljzat) (21.,
24. oldal)
Walkman csatlakoztatása.

(USB) aljzat (21., 22., 26. oldal)
Külső (külön megvásárolható) USBeszköz csatlakoztatása.

PHONES aljzat
Fejhallgató csatlakoztatásához.

/ (üzemi) kapcsoló (14., 32.
oldal)
A rendszer be- vagy kikapcsolása.

CLEAR gomb (28. oldal)
Egy beprogramozott műsorszám vagy
fájl törlése.
HU
010COV.indb 8
2009. 06. 10. 14:11:35

Hanghatás kiválasztása.

TIMER MENU gomb (14., 31., 32.
oldal)
Az óra és az időzítő beállítása.

 (végrehajtó) gomb (14., 17.,
21., 22., 23., 28., 31., 32. oldal)
A beállítások tárolása.

TOOL MENU gomb (22., 23. oldal)
Műsorszámok és mappák törlése a
csatlakoztatott Walkmanről vagy USBeszközről.
A memória kiválasztása, ha az USBeszközön több, mint egy memória van.
 (szünet) gomb (15., 25., 26.
oldal)
A lejátszás szüneteltetése.
 (állj) gomb (15., 17., 22., 23.,
25., 26. oldal)
Ezzel a gombbal leállíthatja a lemez,
Walkman vagy USB-eszköz lejátszását.
FUNCTION +/− gomb (15., 17.,
21., 22., 23., 24., 26., 27., 29. oldal)
A kívánt üzemmód kiválasztása.

VOLUME +/− gomb
A hangerő beállítása.
Részegységek és kezelőszervek
EQ gomb (29. oldal)

 RETURN gomb
Visszatérés az előző menüre.

+/− (hangoló) gomb (17. oldal)
Ezzel a gombbal hangolhatja be a kívánt
állomást.
/ (hátra/előre) gomb
(15., 22., 23., 25., 26., 27. oldal)
Egy műsorszám vagy fájl kiválasztása.
+/− (mappaválasztó) gomb
(15., 21., 23., 26., 27. oldal)
Egy mappa kiválasztása.
/ (gyorskeresés hátra/
előre) gomb (15., 25., 26. oldal)
Egy részlet megkeresése egy
műsorszámban vagy fájlban.

Lejátszás–, és funkciógombok
 (lejátszás) gomb (15., 24., 26.
oldal)
A lejátszás elindítása.
010COV.indb 9
folytatódik

HU
2009. 06. 10. 14:11:35

/// gomb (14., 25., 31., 32.
oldal)
Menüpontok kiválasztása.
Ugrás a következő (előző) mappába
Walkman használata esetén.

TUNER MEMORY gomb (17. oldal)
Rádióállomás tárolása.

PLAY MODE/TUNING MODE
gomb (16., 17., 26., 27., 28. oldal)
Lemez vagy külső USB-eszköz lejátszási
módjának kiválasztása.
A hangolási mód kiválasztása.

REPEAT/FM MODE gomb (15., 17.,
26. oldal)
Lemez, műsorszám vagy fájl ismételt
meghallgatása.
Az FM vételi mód kiválasztása (mono
vagy sztereó).

SLEEP gomb (31. oldal)
A kikapcsolás időzítő beállítása.

DISPLAY gomb (28., 30. oldal)
A megjelenítendő információk
kiválasztása.
10HU
010COV.indb 10
2009. 06. 10. 14:11:35
Kezdeti lépések
 AM keretantenna
 FM huzalantenna (vízszintesen feszítse ki)
 Hangsugárzóvezeték (piros/)
 A jobb hangsugárzóhoz
 Hangsugárzóvezeték (fekete/)
Kezdeti lépések
A rendszer csatlakoztatása
 A hálózati aljzathoz
 Hangsugárzóvezeték (fekete/)
 A bal hangsugárzóhoz
 Hangsugárzóvezeték (piros/)
folytatódik
010COV.indb 11

11HU
2009. 06. 10. 14:11:35
 Antennák
Keressen olyan helyet, és helyzetet,
amely jó vételi minőséget biztosít, és így
helyezze el az antennákat.
Helyezze távolabb az antennákat a
hangsugárzó-, a hálózati csatlakozóés az USB-vezetékektől a zajos vétel
megelőzése érdekében.
Az elemek behelyezése
Csúsztassa le és távolítsa el az elemtartó
rekesz fedelét, majd helyezze be a két
mellékelt AA (R6) típusú elemet, először
a  pólust, ügyelve az alábbi ábrán
látható polaritásra.
 Feszültségválasztó
Azoknál a modelleknél, melyek
rendelkeznek feszültségválasztó
kapcsolóval (VOLTAGE SELECTOR),
állítsa azt a helyi feszültségértéknek
megfelelő értékre.
 Hangsugárzók
Csak a vezeték csupaszolt részét illessze
be.
 Hálózati vezeték
Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
hálózati aljzathoz. Ha a csatlakozódugasz
nem illeszthető be a hálózati aljzatba,
távolítsa el a mellékelt csatlakozódugasz
átalakítót (csak az átalakítóval felszerelt
modellek esetén).
Megjegyzések
Átlagos használat mellett a távvezérlő
legalább 6 hónapig működik az elemekkel.
Ne használjon együtt új és régi, vagy eltérő
gyártótól származó elemeket.
Ha hosszabb ideig nem használja a
távvezérlőt, vegye ki belőle az elemeket, így
elkerülheti a kifolyó elektrolit és a korrózió
okozta meghibásodásokat.
Az elemekkel ellátott eszközt ne helyezze el
olyan helyen, ahol sugárzó hőnek van kitéve,
például a napfény vagy tűz.
12HU
010COV.indb 12
2009. 06. 10. 14:11:35
A Walkman használata
Illessze a WM-PORT
aljzaton lévő bemélyedést a
csatlakozó bal oldalán lévő
kiemelkedéshez.
Kezdeti lépések
A WM-PORT csatlakozóval ellátott
Walkman készülékeket csatlakoztathatja
a készülék WM-PORT aljzatához. A
mellékelt, illetve az „A” és „B” típusú
ovális csatlakozóval kompatibilis
Walkman modelleket használhat.
A felszerelés és eltávolítás alábbi
példájában az „A” típusú ovális
csatlakozó látható.
Helyezze be a kompatibilis
Walkman csatlakozót.
Walkman modellekhez használható
ovális csatlakozók
A mellékelt ovális csatlakozóhoz az alábbi
Walkman modellek használhatók.
Csak azt a csatlakozót használja, mely az
Ön Walkman modelljével kompatibilis. A
típusjelzés (A vagy B) a csatlakozó alján
látható.
„A” típusú csatlakozó
Kompatibilis Walkman modellek:
NW-S600 sorozat, NW-S700F sorozat,
NW-A800 sorozat, NWZ-A810 sorozat,
NWZ-A820 sorozat, NWZ-A820K
sorozat, NWZ-A720 sorozat, NWZ-S730
sorozat, NWZ-S630 sorozat, NWZ-E430
sorozat
„B” típusú csatlakozó
Kompatibilis Walkman modellek:
NWZ-S510 sorozat, NWZ-S610F sorozat,
NWZ-X1000 sorozat
folytatódik
010COV.indb 13

13HU
2009. 06. 10. 14:11:35
A kompatibilis Walkman ovális
csatlakozó eltávolítása
Nyomja le a csatlakozó jobb oldalát.
Az óra beállítása
Az óra beállításához a távvezérlőn lévő
gombokat használja.
1 Kapcsolja be a rendszert.
Nyomja meg a / gombot.
2 Válassza ki az órabeállítási
módot.
Amikor a csatlakozó bal oldala
felemelkedik, fogja meg, és
távolítsa el.
Nyomja meg a TIMER MENU
gombot.
Ha a „PLAY SET” villog, nyomja meg
többször a / gombot a „CLOCK”
menüpont kiválasztásához, majd
nyomja meg a  gombot.
3 Állítsa be az időt.
A / gombok többszöri
megnyomásával állítsa be az órát,
majd nyomja meg a  gombot.
4 Ugyanezzel az eljárással állítsa
be a percet is.
Megjegyzés
A hálózati vezeték kihúzása és áramszünet
esetén az óra beállításai elvesznek.
Az órakijelzés megjelenítése a
rendszer kikapcsolt állapotában
Nyomja meg a DISPLAY gombot. Az
órakijelzés 8 másodpercre megjelenik.
14HU
010COV.indb 14
2009. 06. 10. 14:11:35
Műveletek
CD-, MP3 lemez lejátszása
1 Válassza ki a CD-funkciót.
2 Helyezzen be egy lemezt.
Helyezzen be egy lemezt úgy, hogy a
feliratos oldal előre nézzen.
Helyezzen be egy
lemezt úgy, hogy a
feliratos oldal előre
nézzen.
Megjegyzések
Amikor bekapcsolja a készüléket, a lemezt
mindaddig nem húzza be a készülék, amíg
a NO DISC” meg nem jelenik. Ne próbálja
meg behelyezni a lemezt, amíg a NO DISC”
meg nem jelenik.
Ne próbáljon meg nem szabványos
alakú (pl. szív, szögletes stb.)
lemezt behelyezni, mert beleeshet
a készülékbe, és javíthatatlan
meghibásodást okozhat.
Ha megnyomja a  gombot a készüléken, és
a kiadott lemezt szeretné újból behelyezni, ne
tolja vissza a készülékbe. Vegye ki a lemezt a
lemezbetöltő nyílásból és helyezze be újból.
Ha a behelyezett lemezt még nem húzta
be a készülék, ne kapcsolja ki a rendszert.
Ellenkező esetben a lemez beleeshet a
készülékbe.
Ne használjon olyan lemezt, melyen
ragasztómaradvány vagy ragasztószalag van,
mert a készülék meghibásodhat.
Amikor a lemezt kiveszi, a szélénél fogja meg
azt. Ne érintse meg a felületét.
010COV.indb 15
3 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a  gombot (vagy a
 gombot a készüléken).
További műveletek
Művelet
Lejátszás
szüneteltetése.
Lejátszás
megállítása.
Mappa
kiválasztása
MP3 lemezen.
Műsorszám
vagy fájl
kiválasztása.
Részlet
keresése
műsorszámban
vagy fájlban.
Ismételt
lejátszás.
A lemez
kivétele.
Gombnyomás
 (vagy a  a
készüléken). A lejátszás
folytatásához nyomja
meg ismét ezt a
gombot.
.
Műveletek
Nyomja meg többször a FUNCTION
+/− gombot.
Kikapcsolt állapotban ne tolja be a lemezt a
készülékbe. A készülék meghibásodhat.
8 cm-es lemezt nem szabad átalakító nélkül
behelyezni, mert készülék meghibásodhat.
+/− többször.
/.
Tartsa nyomva a
/ gombot
lejátszás közben, majd
engedje el a kívánt
részletnél.
A REPEAT gomb
megfelelő számú
megnyomásával
válassza ki a „REP”
vagy „REP 1” kijelzést.
 a készüléken.
folytatódik

15HU
2009. 06. 10. 14:11:35
Lejátszási mód kiválasztása
Állj üzemmódban nyomja meg a PLAY
MODE gombot. Választhat normál
lejátszási („ *” a lemez mappájában
található minden MP3 fájl lejátszásához),
véletlen sorrendű lejátszási („SHUF”
vagy „ *” SHUF”) vagy programozott
lejátszási („PGM”) üzemmód közül.
* CD-DA lemez lejátszásakor a
(SHUF)
ugyanúgy működik, mint a normál SHUF
lejátszás.
Megjegyzések többmenetes
lemezekkel kapcsolatban
Ha a lemez CD-DA (vagy MP3) menettel
kezdődik, akkor CD-DA (vagy MP3)
lemezként ismeri fel a készülék, és a többi
menetet nem játssza le.
A vegyes CD-formátumot tartalmazó lemezt
CD-DA (audio) lemezként ismeri fel a
készülék.
Megjegyzések az ismételt
lejátszással kapcsolatban
Egy lemez műsorszámait vagy fájljait ötször
ismétli a készülék.
A „REP1” azt jelzi, hogy egyetlen műsorszám
vagy fájl kerül ismétlésre a funkció kikapcsolásáig.
Megjegyzés a véletlen sorrendű
lejátszással kapcsolatban
Ha a készüléket kikapcsolja, a kiválasztott
véletlen sorrendű lejátszási mód („SHUF” vagy
„
SHUF”) kikapcsol, és a normál lejátszási
mód lép érvénybe („
”).
Megjegyzések MP3 lemezek
lejátszásával kapcsolatban
16HU
MP3 fájlokat tartalmazó lemezre ne mentsen
másféle fájltípusokat és szükségtelen
mappákat.
Az MP3 fájlokat nem tartalmazó mappákat
kihagyja a készülék.
Az MP3 fájlokat a lemezre történő felvétel
sorrendjében játssza le a rendszer.
A rendszer csak „.mp3” kiterjesztésű MP3
fájlokat játszik le.
Ha a lemezen találhatók olyan „.mp3”
kiterjesztésű fájlok, melyek nem MP3 fájlok,
a készülék zajt játszhat le, vagy hibásan
működhet.
Legnagyobb mennyiségek:
 mappák: 150 (a főmappával együtt),
 MP3 fájlok: 255,
 MP3 fájlok és mappák együttes száma egy
lemezen: 256,
 mappák szintjei: (a fájlok fastruktúrája) 8.
Nem garantáljuk a kompatibilitást minden
MP3 kódoló, író szoftverrel, felvevőeszközzel
és adathordozóval. Az inkompatibilis MP3
lemezek zajt, hangkiesést okozhatnak, vagy
egyáltalán nem játssza le őket a készülék.
010COV.indb 16
2009. 06. 10. 14:11:36
Rádióhallgatás
1 Válassza ki a „TUNER FM” vagy a
„TUNER AM” hullámsávot.
Nyomja meg többször a FUNCTION
+/− gombot.
Önműködő hangolással
A TUNING MODE gomb megfelelő
számú megnyomásával jelenítse meg
az „AUTO” opciót, majd nyomja
meg a +/− gombot (vagy a TUNE
+/− gombot a készüléken). A keresés
önműködően megáll, amikor a
készülék behangolt egy állomást, és a
„TUNED” valamint az „ST” (sztereó
műsor esetén) jelzők láthatók.
Az állomások tárolásához a távvezérlőn
lévő gombokat használja.
1 Hangolja be a kívánt állomást.
2 A TUNER MEMORY gombbal
kapcsoljon tárolási üzemmódba.
Memóriahely száma
Műveletek
2 Hangolja be a kívánt rádióadót.
Rádióadó tárolása
3 A +/– gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
kívánt memóriahely számát.
Ha ezen a memóriahelyen már tárolt
egy állomást, akkor az felülíródik az
új állomással.
Ha a „TUNED” jelző nem jelenik
meg, és a hangolás nem áll meg,
állítsa le a keresést a  gombbal, és
végezzen kézi hangolást (lásd lent).
Ha RDS szolgáltatásokat is sugárzó
állomást hangol be, az állomás neve
megjelenik a kijelzőn (csak az európai
és a nagy-britanniai modelleknél).
4 Az állomás tárolásához nyomja
meg a  gombot.
Kézi hangolással
A TUNING MODE gomb megfelelő
számú megnyomásával jelenítse meg
a „MANUAL” opciót, majd nyomja
meg többször a +/− gombot (vagy
a TUNE +/− gombot a készüléken)
mindaddig, míg a keresett állomást
meg nem találja.
Hasznos tudnivaló
A statikus zaj csökkentéséhez gyenge FM
sztereó vétel esetén nyomja meg az FM MODE
gombot mindaddig, míg a „MONO” meg nem
jelenik kijelzőn (mono vétel).
folytatódik
010COV.indb 17

17HU
2009. 06. 10. 14:11:36
5 További állomások tárolásához
ismételje meg az 1–4. lépéseket.
20 FM és 10 AM állomást tárolhat
el. Áramkimaradás vagy a hálózati
csatlakozóvezeték kihúzása esetén a
tárolt állomások még körülbelül fél
napig megőrződnek.
6 Egy tárolt állomás előhívásához
nyomja meg többször a TUNING
MODE gombot, amíg a „PRESET”
megjelenik, majd nyomja meg
többször a +/– gombot a kívánt
memóriahely kiválasztásához.
Mielőtt Walkman
készülékét vagy USBeszközét használni
kezdené ezzel a
rendszerrel
Az alábbi Internet címeken találhatja meg
a legfrissebb információt a kompatibilis
Walkman vagy USB-eszközökkel
kapcsolatban.
Ne használjon nem támogatott Walkman
modelleket. A nem támogatott modellek
hibamentes működése nem garantálható.
Az európai és oroszországi vásárlók
számára:
<http://support.sony-europe.com/>
18HU
010COV.indb 18
2009. 06. 10. 14:11:36
Megjegyzések
Néhány csatlakoztatott Walkman vagy USBeszköz esetében lehetnek olyan műveletek,
melyeket a készülék kis késéssel hajt végre.
A kompatibilitás nem garantált az összes
kódoló, dekódoló szoftverrel, felvevővel,
adathordozóval. A nem kompatibilis
Walkman vagy USB-eszközök zajt, vagy
szaggatott hangot eredményezhetnek, vagy
lejátszásuk nem lehetséges.
Az alábbi esetekben ez a készülék nem
tudja áttölteni a lemez műsorszámait, illetve
lejátszani a Walkman vagy USB-eszköz
audiofájljait.
 Ha az adott mappában lévő audiofájlok
száma több mint 150.
 Ha Walkman vagy USB-eszköz
mappáinak száma több mint 200.
Ezek a számok a fájl- és könyvtárszerkezettől
függően eltérőek lehetnek. Ne mentsen egyéb
típusú fájlokat vagy felesleges mappákat az
audio fájlokat tároló Walkmanre vagy USBeszközre.
Ne használjon nem támogatott Walkman
modelleket. A nem támogatott modellek
hibamentes működése nem garantálható.
Ha USB-vezetékre van szükség, a
mellékelt USB-vezetékkel csatlakoztassa
az USB-eszközt. A művelet részleteiről a
csatlakoztatni kívánt USB-eszköz kezelési
útmutatójában olvashat.
A csatlakoztatott USB-eszköz típusától
függően akár 10 másodperc is eltelhet, amíg a
„READING” megjelenik.
folytatódik
010COV.indb 19

Műveletek
Ha a Walkmant vagy USB-eszközt formázni
kívánja, a műveletet magával a készülékkel,
vagy az előírt szoftver segítségével végezze
el. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a
műsorszámokat nem tudja majd áttölteni a
Walkmanre vagy USB-eszközre.
A hibátlan működés akkor sem garantálható
minden esetben, ha a támogatott Walkmant
vagy USB-eszközt használja.
Elképzelhető, hogy a támogatott Walkman
és USB-eszközök nem minden országban
vásárolhatók meg.
Mielőtt a Walkmant csatlakoztatná a
készülékhez, ellenőrizze, hogy a Walkman
kijelzőjéről eltűnt-e a „Creating Library” vagy
„Creating Database” üzenet.
Műveletek (pl. műsorszámok áttöltése vagy
törlése) közben ne távolítsa el a Walkmant
vagy USB-eszközt. Ellenkező esetben a
Walkman vagy USB-eszköz műsorszámai
megsérülhetnek, illetve a Walkman vagy
USB-eszköz károsodhat.
Ne csatlakoztassa ezt a készüléket és a
Walkmant vagy USB-eszközt USB elosztón
keresztül.
Amikor a Walkmant vagy USB-eszközt
csatlakoztatja, a készülék beolvassa a
Walkmanen vagy USB-eszközön lévő összes
fájlt. Ha sok mappa vagy fájl található a
Walkmanen vagy az USB-eszközön, az
olvasás befejezése hosszabb időt vehet
igénybe.
19HU
2009. 06. 10. 14:11:36
A készülék használata
akkumulátortöltőként
A készüléket akkumulátortöltőként
is használhatja olyan Walkman
készülékekhez és USB-eszközökhöz,
melyeknél az akkumulátor töltése
csatlakoztatott állapotban lehetséges.
A feltöltés megkezdődik, amikor a
Walkmant csatlakoztatja a WM-PORT
aljzathoz, illevte az USB-eszközt az
(USB) aljzathoz. A töltés állapota a
Walkman vagy az USB-eszköz kijelzőjén
ellenőrizhető. További információkért
lásd a Walkman vagy az USB-eszköz
kezelési útmutatóját.
Megjegyzések az ezen a készüléken
keresztül történő feltöltéshez
Az alábbi esetekben a készülék
akkumulátortöltő funkciója nem használható.
 Ha a CD-lejátszó, a Walkman vagy
az USB-eszköz ki van kapcsolva, és a
készülék rádió üzemmódban működik.
Lásd „A rádióvétel javítása” című szakaszt
(37. oldal).
 Ha ez a készülék ki van kapcsolva.
Audiofájlok áttöltése
Walkmanre vagy USBeszközre
Csatlakoztathatja a Walkmant vagy az
USB-eszközt a készülékhez, és áttöltheti
a műsorszámokat a Walkmanre vagy
USB-eszközre.
Kizárólag CD-DA és MP3 lemez
műsorszámait lehet áttölteni.
A készülékkel áttöltött fájlok formátuma
MP3.
CD-lemezről történő áttöltés esetén
a Walkmanen vagy USB-eszközön
szükséges szabad hely nagysága kb. 1
MB/perc. MP3 lemezről történő áttöltés
esetén a szükséges hely ennél nagyobb
lehet.
A lemez összes műsorszámát egyszerűen
áttöltheti a Walkmanre vagy az
USB -eszközre (CD SYNC). Lehetőség
van az éppen lejátszott műsorszám vagy
MP3 fájl áttöltésére is (REC1).
20HU
010COV.indb 20
2009. 06. 10. 14:11:36
1 Csatlakoztassa a Walkmant
a WM-PORT aljzathoz, vagy
az USB-eszközt az (USB)
aljzathoz.
Ha Walkmanre tölti át a
műsorszámokat
Ha USB-eszközre tölti át a
műsorszámokat
USB-eszköz
2 Kapcsoljon CD-üzemmódba.
Nyomja meg többször a FUNCTION
+/− gombot.
3 Helyezzen be egy lemezt.
4 Készítse elő a Walkmant vagy
az USB-eszközt a műsorszámok
áttöltésére.
REC1:
Indítsa el az áttölteni kívánt
műsorszám vagy MP3 fájl
lejátszását, és nyomja meg a REC
TO WALKMAN vagy REC TO USB
gombot a készüléken.
A „REC” jelző villog, és a kijelzőn
a „CD SYNC (vagy „REC1”)”,
„FREExxxM” vagy „FREExxxG”
(szabad hely nagysága MB vagy
GB értékben a Walkmanen vagy az
USB-eszközön) és a „PUSH ENTER”
jelenik meg egymás után.
A Walkman vagy az USB-eszköz
készen áll az áttöltésre, a CD-lejátszón
pedig szünetel a lejátszás.
5 Indítsa el az áttöltést.
Nyomja meg a  gombot (vagy az
ENTER gombot a készüléken).
Az áttöltés megkezdődik.
folytatódik
010COV.indb 21
Műveletek
Walkman
Szinkronizált áttöltés (CD SYNC):
Nyomja meg a REC TO WALKMAN
vagy a REC TO USB gombot a
készüléken.
Ha csak a kedvenc CD műsorszámait
vagy MP3 fájljait szeretné áttölteni,
hajtsa végre a „Lejátszási program
összeállítása” fejezet lépéseit (27.
oldal).
Ha egy meghatározott mappából
szeretné áttölteni az MP3
műsorszámokat, a
+/− gombbal
válassza ki a kívánt mappát az áttöltés
megkezdése előtt.

21HU
2009. 06. 10. 14:11:36
Ha a CD SYNC funkciót használja
Amikor az áttöltés befejeződik, a
Walkman vagy az USB-eszköz és a
CD-eljátszó adatainak olvasása, írása
önműködően befejeződik.
Ha a REC1 funkciót használja
Amikor az áttöltés befejeződik,
a Walkman vagy az USB-eszköz
adatainak írása befejeződik, a CDlejátszás folytatódik.
A memória kiválasztása, ha az USBeszközön több, mint egy memória van.
Ha az USB-eszköz több memóriával
rendelkezik (például saját memória és
memóriakártya), az áttöltés elindítása
előtt kiválaszthatja a használni kívánt
memóriát.
1 Csatlakoztassa az USB-eszközt az
(USB) aljzathoz.
2 Kapcsoljon CD-üzemmódba.
Nyomja meg többször a FUNCTION
+/− gombot.
7 Indítsa el az áttöltést az „Audiofájlok
áttöltése Walkmanre vagy USBeszközre” fejezet 2–5. lépéseinek
végrehajtásával.
Az áttöltés megszakítása
Nyomja meg a  gombot.
Audiofájlok vagy mappák törlése a
Walkmanről vagy az USB-eszközről
Törölhet fájlokat vagy mappákat a
Walkmanről vagy az USB-eszközről.
Véletlen sorrendű vagy programozott
lejátszás üzemmódban nem törölhet
audiofájlokat és mappákat az USBeszközről.
1 Csatlakoztassa a Walkmant vagy az
USB-eszközt az
(USB) aljzathoz.
Ha Walkmant csatlakoztat, feltétlenül
a Walkmanhoz mellékelt USB, WMPORT típusú vezetéket használja
(lásd az ábrát).
3 Állj üzemmódban nyomja meg
többször a TOOL MENU gombot.
Az „USB SEL” megjelenik. Ha
kiválasztott egy audiofájlt vagy
mappát, az „ERASE” jelenik meg. A
/ gombbal válassza ki az
„USB SEL” funkciót.
4 Nyomja meg a  gombot (vagy az
ENTER gombot a készüléken).
Megjelenik a memória neve.
A kijelzett név az USB-eszköz
jellemzőitől függ.
5 A / gombbal válassza ki a
kívánt memóriát.
Ha csak egy memória választható ki,
ugorjon a 6. lépésre.
A művelet megszakításához nyomja
meg a  gombot.
6 Nyomja meg a  gombot (vagy az
ENTER gombot a készüléken).
22
HU
010COV.indb 22
2009. 06. 10. 14:11:36
2 Kapcsoljon CD-üzemmódba.
Nyomja meg többször a FUNCTION
+/− gombot.
3 Nyomja meg többször a
/ vagy
+/− gombot
a kívánt audiofájl vagy mappa
kiválasztásához.
(vagy az USB ERASE gombot a
készüléken).
Az „ERASE” megjelenik (csak a
távvezérlő használata esetén).
5 Nyomja meg a  gombot (vagy az
ENTER gombot a készüléken).
A „TRACK ERASE” vagy a „FOLDER
ERASE” megjelenik a kijelzőn.
A törlési művelet megszakításához
nyomja meg a  gombot.
6 Nyomja meg a  gombot (vagy az
ENTER gombot a készüléken).
A kiválasztott audiofájl vagy mappa
törlődik.
Hasznos tudnivaló
A Walkman audiofájljait vagy mappáit
számítógéppel is törölheti (USB kapcsolaton
keresztül). A művelet részleteit lásd a Walkman
kezelési útmutatójában.
Műsorforrás Mappanév
Fájlnév
MP3
A műsorforrással
megegyező2)
CD-DA
„REC1”5)
„TRACK001”4)
Programozott lejátszási módban a mappanév
„PGM_xxx” formátumú, a fájlnév pedig a
műsorforrástól (CD-DA lemez vagy MP3
lemez) függ.
2)
Legfeljebb 64 karakteres név rendelhető
hozzá.
3)
A mappanevek sorszáma sorban kerül
hozzárendelésre 999-ig (a „ROOT” és a
„MUSIC” mappát is beleértve).
4)
A fájl sorszáma sorban kerül hozzárendelésre.
5)
Az új fájl a „REC1” mappában kerül tárolásra
minden REC1 áttöltés esetén.
1)
Műveletek
4 Nyomja meg a TOOL MENU gombot
REC1
Megjegyzések a Walkman vagy az
USB-eszköz működéséhez
Ne csatlakoztassa a Walkmant a készülékhez,
amíg a Walkman az adatbázisát frissíti.
CD-lemezről történő áttöltés esetén a
műsorszámok 128 kbps bitsűrűségű MP3
fájlban kerülnek tárolásra. MP3 lemezről
történő áttöltés esetén az MP3 fájlok
bitsűrűsége megegyezik az eredeti MP3
fájlokkal.
A mappa és a fájl létrehozási szabályai
A Walkmanre vagy az USB-eszközre
történő első áttöltéskor létrejön egy
„MUSIC” mappa, közvetlenül a „ROOT”
alatt.
A „MUSIC” mappában a mappák és
fájlok az alábbi szabályok szerint jönnek
létre.
CD SYNC1)
Műsorforrás Mappanév
MP3
CD-DA
Fájlnév
A műsorforrással megegyező2)
„CDDA001”3)
„TRACK001”4)
folytatódik
010COV.indb 23

23HU
2009. 06. 10. 14:11:36
Ha az áttöltést véletlen sorrendű, ismétléses
vagy programozott lejátszás üzemmódban
indítja el (ha nincsenek műsorszámok vagy
MP3 fájlok beprogramozva), a lejátszási mód
önműködően megváltozik normál lejátszási
módra.
MP3 lemezről történő áttöltés esetén nincs
hangkimenet és megjelenik a „HIGHSPEED” felirat.
A CD-text információ nem kerül felvételre a
létrehozott MP3 fájlokba.
Ha félbeszakítja az áttöltést, az MP3 fájl a
megszakítási pontig készül el.
Az alábbi esetekben az áttöltés önműködően
megszakad:
 felvétel közben elfogy a szabad terület a
Walkmanen vagy az USB-eszközön,
 az audiofájlok száma a Walkmanen vagy
az USB-eszközön eléri a rendszer által
felismerhető számok korlátját.
Ha az áttölteni kívánt fájl vagy mappa
neve már létezik a Walkmanen vagy az
USB-eszközön, a névhez egy sorszám kerül
hozzáadásra, az eredeti mappa vagy fájl
felülírása nélkül.
Megjegyzés az USB-eszköz
működéséhez
Ha a törölni kívánt mappa nem MP3, WMA
vagy AAC formátumú fájlokat vagy almappákat
tartalmaz azok nem kerülnek törlésre.
Fájl lejátszása a
Walkmanről
Meghallgathatja a Walkmanen tárolt
zeneszámokat.
1 Kapcsoljon WM-PORT
üzemmódba.
Nyomja meg többször a FUNCTION
+/− gombot.
2 Csatlakoztassa a Walkmant WMPORT aljzathoz.
Walkman
3 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a  gombot (vagy a
 gombot a készüléken).
24HU
010COV.indb 24
2009. 06. 10. 14:11:36
Egyéb műveletek
Walkman készülékét a távvezérlő
következő gombjaival vezérelheti.
Gombnyomás
 (vagy a  a
készüléken).
.
/.
/. A vissza
(előre) történő
gyorskereséshez tartsa
nyomva.
Tartsa nyomva a
/ gombot
lejátszás közben,
majd a kívánt pontnál
engedje fel.
Műveletek
Művelet
Lejátszás
szüneteltetése.
Lejátszás
megállítása.
Ugrás a
következő
(előző)
mappába.
Műsorszám
vagy fejezet
kiválasztása
hangoskönyvben vagy
podcastban.
Műsorrészlet
keresés
zeneszámban,
vagy
hangoskönyv
fejezetében,
podcastban.
A készülék WM-PORT aljzatát kizárólag
Walkman csatlakoztatására tervezték.
Nem csatlakoztathat egyéb hordozható
audiolejátszót.
Ha Bluetooth funkcióval ellátott Walkman
készüléket csatlakoztatott, a Walkman
működtetésének megkezdése előtt kapcsolja
ki a Bluetooth funkciót.
Ha valamilyen problémát észlel (pl. nincs
hang), húzza ki, majd csatlakoztassa újból a
Walkmant.
Amíg a Walkmant ehhez a készülékhez
csatlakoztatva használja, a Walkman
fülhallgató kimenetén nem jelenik meg a
lejátszott műsor.
Ha beépített FM-rádióval rendelkező
Walkman készüléket csatlakoztatott, a
rádióműsor nem vagy csak gyengén hallható
lehet.
A hangerő beállításához használja a
VOLUME +/− gombot. A hangerő nem
változik, ha a Walkman kezelőszerveivel
próbálja módosítani azt.
Mielőtt kihúzná a Walkmant a készülékből,
állítsa le a lejátszást.
A hibamentes lejátszás csak akkor
garantálható ezen a készüléken, ha az
audiofájlokat a „Media Manager for
WALKMAN” szoftverrel hozta létre.
Elképzelhető, hogy a rendszer nem támogatja
a Walkman minden funkcióját.
Megjegyzések
A Walkman csatlakoztatásakor vagy
leválasztásakor a Walkmant a WM-PORT
aljzatnak megfelelő szögben tartsa, és ne
fordítsa vagy csavarja el, mert a csatlakozó
megsérülhet.
Ne mozgassa a készüléket, amíg a Walkman
a WM-PORT aljzathoz van csatlakoztatva. A
készülék meghibásodhat.
A Walkman csatlakoztatásakor vagy
leválasztásakor egyik kezével fogja át a
Walkmant, ügyelve arra, nehogy megnyomja
annak gombjait.
25HU
010COV.indb 25
2009. 06. 10. 14:11:36
USB-eszközön tárolt
zeneszámok lejátszása
Meghallgathatja az USB-eszközön tárolt
zeneszámokat.
Ez a készülék az alábbi audio
formátumok lejátszására képes:
MP3*, WMA*, AAC*
* A másolásvédelemmel (Digital Right
Management) ellátott fájlokat nem lehet
lejátszani ezzel a készülékkel.
Ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani
online zeneáruházakból letöltött
műsorszámokat.
1 Kapcsoljon USB üzemmódba.
Nyomja meg többször a FUNCTION
+/− gombot.
2 Csatlakoztassa az USB-eszközt
az
(USB) aljzathoz.
USB-eszköz
Miután az USB-eszközt csatlakoztatta,
az alábbi kijelzések jelennek meg:
„READING”  „STORAGE
DRIVE*”
*USB-eszköz csatlakoztatásakor a
kötetcímke jelenik meg, amennyiben az
eszköz rendelkezik ilyennel.
3 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a  gombot (vagy a
 gombot a készüléken).
Egyéb műveletek
Művelet
Gombnyomás
Lejátszás
 (vagy a  a
szüneteltetése. készüléken). A lejátszás
folytatásához nyomja
meg ismét ezt a gombot.
Lejátszás
. A lejátszás
megállítása.
folytatásához nyomja
meg a  gombot (vagy
a  a készüléken).*
A folytatólagos lejátszás
kikapcsolásához nyomja
meg ismét a  gombot.
Mappa
+/− többször.
kiválasztása.
Fájl kiválasztása. /.
Részlet keresése Tartsa nyomva a
fájlban.
/ gombot
lejátszás közben, majd
engedje el a kívánt
részletnél.
Ismételt
A REPEAT gomb
lejátszás.
megfelelő számú
megnyomásával válassza
ki a „REP” vagy „REP 1”
kijelzést.
* Változó bitsűrűségű (VBR) MP3 vagy
WMA fájl lejátszásakor elképzelhető, hogy
a rendszer nem pontosan a leállítási pontnál
folytatja a lejátszást.
A lejátszási mód megváltoztatása
Miután az USB-eszközt állj üzemmódba
kapcsolta, nyomja meg a PLAY MODE
gombot. Választhat normál („ ” az
USB-eszköz mappájában található
minden fájl lejátszásához), véletlen
sorrendű („SHUF” vagy „
SHUF”)
vagy programozott („PGM”) lejátszási
üzemmód közül.
26HU
010COV.indb 26
2009. 06. 10. 14:11:36
Megjegyzés a véletlen sorrendű
lejátszással kapcsolatban
Ha a készüléket kikapcsolja, a kiválasztott
véletlen sorrendű lejátszási mód („SHUF” vagy
„
SHUF”) kikapcsol, és a normál lejátszási
mód lép érvénybe („
”).
Megjegyzések
(Programozott lejátszás)
A lejátszási program létrehozásához a
távvezérlő gombjait használja.
1 Válassza ki a kívánt üzemmódot.
CD
A FUNCTION +/− gombbal
kapcsoljon CD üzemmódba.
Műveletek
Az alábbi USB-eszközök és helyzetek
növelhetik a lejátszás megkezdésének idejét:
 bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó
USB-eszköz,
 ha nagyon sok adat van a memóriában.
A rendszer csak 8 mappa mélységben tud
lejátszani.
Elképzelhető, hogy a rendszer nem támogatja
az USB-eszköz minden funkcióját.
Amikor a készüléket kikapcsolja, a
folytatólagos lejátszási funkció kikapcsol.
A készülék lejátszási sorrendje eltérő lehet
a csatlakoztatott USB-eszköz lejátszási
sorrendjétől.
Az audio fájlokat nem tartalmazó mappák
átugrásra kerülnek.
Ez a rendszer az alábbi audio fájlformátumok
lejátszására képes:
 MP3: „.mp3” kiterjesztés.
 WMA fájl: „.wma” kiterjesztés.
 AAC: „.m4a” kiterjesztés.
Ne feledje, hogy azok a fájlok, melyek a fenti
kiterjesztéssel rendelkeznek, de nem felelnek
meg a formai követelményeknek, hangos zajt
vagy üzemzavart okozhatnak lejátszás során.
Lejátszási program
összeállítása
USB
A FUNCTION +/− gombbal
kapcsoljon USB üzemmódba.
2 Válassza ki a lejátszási módot.
A PLAY MODE gomb megfelelő
számú megnyomásával válassza ki a
„PGM” kijelzést (állj üzemmódban).
3 Jelenítse meg a kívánt
műsorszám vagy fájl sorszámát.
Nyomja meg többször a /
gombot, amíg a kívánt műsorszám
vagy fájl száma meg nem jelenik.
MP3 fájlok programozása esetén a
+/− gomb többszöri megnyomásával
válassza ki a kívánt mappát, majd a
kívánt fájlt.
Kiválasztott műsorszám vagy fájl száma
Kiválasztott műsorszám
vagy fájl teljes játékideje
folytatódik
010COV.indb 27

27HU
2009. 06. 10. 14:11:36
4 Programozza be a kívánt
műsorszámot vagy fájlt.
A műsorszám vagy fájl
beprogramozásához nyomja meg a 
gombot.
CD
A „− −.− −” jelenik meg, ha a teljes
játékidő meghaladja a 100 percet
(CD esetében), illetve ha MP3 fájlt
választott ki.
USB
A teljes lejátszási idő nem jeleníthető
meg, ezért a „− −.− −” jelenik meg.
5 Ismételje a 3–4. lépéseket
Kilépés programozott lejátszásból
A PLAY MODE gomb megfelelő számú
megnyomásával kapcsolja ki a „PGM”
jelzést (állj üzemmódban).
A program utolsó műsorszámának
vagy fájljának törlése
Nyomja meg a CLEAR gombot állj
üzemmódban.
Programinformációk, például a
program összes tételszámának
megtekintése
Nyomja meg ismételten a DISPLAY
gombot.
további műsorszámok vagy
fájlok kiválasztásához, legfeljebb
25 műsorszámig vagy fájlig.
6 A műsorszámokból vagy
fájlokból összeállított program
lejátszásához nyomja meg a 
gombot.
A program a memóriában marad,
amíg el nem távolítja a lemezt vagy
az USB-eszközt. Ha ismét szeretné
lejátszani a programot, nyomja meg a
 gombot.
28HU
010COV.indb 28
2009. 06. 10. 14:11:37
Külső készülék
használata
1 Készítse elő a hangforrást.
2 Csökkentse le a készülék
hangerejét.
Művelet
Gombnyomás
Dinamikusabb DSGX a készüléken.
hang létrehozása (Dynamic
Sound
Generator
X-tra).
A hangszín
EQ ismételten.
beállítása.
Műveletek
Csatlakoztassa a külső
audiokészüléket a készülék AUDIO
IN aljzatához (külön megvásárolható)
analóg audiovezeték alkalmazásával.
A hang beállítása
Nyomja meg a VOLUME − gombot.
3 Kapcsoljon AUDIO üzemmódba.
Nyomja meg többször a FUNCTION
+/− gombot.
4 Indítsa el a lejátszást.
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott
készüléken és állítsa be a hangerőt.
5 A hangerő beállítása.
Nyomja meg a VOLUME +/−
gombot.
29HU
010COV.indb 29
2009. 06. 10. 14:11:37
A kijelzések beállítása
Funkció
A kijelzőn
megjelenő
információk
megváltoztatása.1)
Az órakijelzés
megjelenítése
a rendszer
kikapcsolt
állapotában.
Gombnyomás
DISPLAY többször, a
rendszer bekapcsolt
állapotában.
DISPLAY a
rendszer kikapcsolt
állapotában2).
Az órakijelzés
8 másodpercre
megjelenik.
Megtekintheti például a CD-, MP3 lemez,
vagy az USB-eszköz információit, például:
 műsorszám vagy fájl száma normál
lejátszásakor,
 műsorszám vagy fájl neve („ ”) normál
lejátszáskor,
 előadó neve („ ”) normál lejátszáskor,
 album vagy mappa neve („
”) normál
lejátszáskor,
 teljes lejátszási idő állj üzemmódban,
 a lemez vagy USB-eszköz kötetcímkéje (ha
van).
2)
A STANDBY jelző világít a készülék
kikapcsolt állapotában.
1)
A következők kijelzése nem megfelelő:
 VBR (változó bitsűrűséggel) kódolt MP3
fájl eltelt játékideje,
 az olyan könyvtár és fájl nevek, amelyek
nem felelnek meg az ISO 9660 1-es,
2-es szintnek vagy a Joliet kiterjesztett
formátumnak,
Az alábbiakat kijelzi a készülék:
 CD-DA lemez teljes lejátszási ideje normál
lejátszás közben,
 a műsorszám hátralévő lejátszási ideje,
 CD-DA lemez hátralévő lejátszási ideje
normál lejátszás közben,
 ID3 mező információt az olyan MP3
fájloknál, amelyek 1-es vagy 2-es verziójú
ID3 mező információt használnak (a
2-es verziójú ID3 mező információ
kijelzésének elsőbbsége van, ha mindkét
verziójú ID3 információs mező
megtalálható egy MP3 fájlban),
 nagybetűket (A–Z), számokat (0–9) és
szimbólumokat (˝ $ % ’ ( ) * , – . / < = >
@ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^) tartalmazó ID3 mező,
WMA mező és AAC mező.
Megjegyzések a kijelzésekről
A nem megjeleníthető karakterek helyén „_”
kerül kijelzésre.
Az alábbiakat nem jelzi ki a készülék:
 MP3 lemez és USB-eszköz teljes lejátszási
ideje és a lejátszásból hátralévő idő.
 MP3 fájlból hátralévő lejátszási idő.
30HU
010COV.indb 30
2009. 06. 10. 14:11:37
Az időzítők használata
Kikapcsolás időzítő:
Elaludhat zenehallgatás közben. Ez a funkció
akkor is elérhető, ha az óra nincs beállítva.
Nyomja meg többször a SLEEP gombot.
Ha kiválasztja az „AUTO” opciót, a
rendszer önműködően kikapcsol az
éppen lejátszott lemez megállásakor, vagy
100 perc elteltével.
Lejátszás időzítő:
A beállított időpontban felébredhet CD-,
USB-eszköz vagy rádió műsorára.
Győződjön meg róla, hogy az óra be
van-e állítva.
elindításának időpontját.
A / gombbal állítsa be az
óraértéket, és nyomja meg a 
gombot. A perc kijelzés villog.
Használja a fenti eljárást a perc
beállításához.
Megjelenik az „OFF TIME” felirat, és
az órakijelzés villog.
5 Használja a 4. lépésben
ismertetett eljárást a lejátszás
befejezési idejének a
beállításához.
Műveletek
A rendszer két időzítő funkcióval
rendelkezik. Ha a lejátszás időzítőt és a
kikapcsolás időzítőt együtt használja, a
kikapcsolás időzítő rendelkezik elsőbbséggel.
Az időzítő beállításához a távvezérlő
gombjait használja.
4 Állítsa be a lejátszás
6 A hangforrás kiválasztása.
Nyomja meg többször a / gombot
a kívánt hangforrás megjelenéséig,
majd nyomja meg a  gombot.
1 Készítse elő a hangforrást.
Készítse elő a műsorforrást, majd a
VOLUME +/– gombokkal állítsa be a
hangerőt.
Ha hangforrásként a CD-lejátszót
vagy az USB-eszközt választja ki, a
lejátszást a kívánt műsorszámmal
vagy fájllal is indíthatja. Lásd a
„Lejátszási program összeállítása”
című fejezet (27. oldal).
Ha hangforrásként a beépített rádiót
választja ki, hangolja be a kívánt
rádióadót vagy válassza ki a tárolt
állomást (17. oldal).
2 Kapcsoljon időzítő beállítási módba.
Nyomja meg a TIMER MENU gombot.
3 Állítsa be a lejátszás időzítőt.
A / gombbal válassza ki a „PLAY
SET” menüpontot, és nyomja meg a
 gombot.
Megjelenik az „ON TIME” felirat, és
az óra kijelzés villog.
010COV.indb 31
folytatódik

31HU
2009. 06. 10. 14:11:37
7 Kapcsolja ki a rendszert.
Nyomja meg a / gombot.
A rendszer 15 másodperccel a
beállított idő előtt bekapcsol. Ha a
rendszer a beállított időpontban be
van kapcsolva, a lejátszás időzítő
nem fog működni. Ne működtesse a
készüléket a bekapcsolástól a lejátszás
megkezdéséig terjedő időszakban.
A beállítás ellenőrzése
1 Nyomja meg a TIMER MENU gombot.
A „SELECT” villog a kijelzőn.
2 Nyomja meg a  gombot.
3 A / gombbal válassza ki a „PLAY
SEL” menüpontot.
4 Nyomja meg a  gombot.
A lejátszás időzítő törlése
1 Nyomja meg a TIMER MENU gombot.
A „SELECT” villog a kijelzőn.
2 Nyomja meg a  gombot.
3 A / gombbal válassza ki az „OFF”
beállítást.
4 Nyomja meg a  gombot.
A beállítás megváltoztatása
Ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.
Hasznos tudnivaló
A lejátszás időzítő mindaddig beállítva marad,
amíg nem törli a beállítást.
32HU
010COV.indb 32
2009. 06. 10. 14:11:37
További információk
Hibaelhárítás
1 Ellenőrizze, hogy a hálózati vezeték
és a hangsugárzóvezetékek
csatlakoztatása megtörtént-e, és
megfelelő-e.
hajtsa végre a javasolt hibaelhárító
műveletet.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkakereskedővel.
Ha a STANDBY jelző villog
Azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és ellenőrizze az
alábbiakat.
Rendelkezik-e a készülék
feszültségválasztó kapcsolóval, és az
a megfelelő állásba van-e kapcsolva?
Csak a mellékelt hangsugárzókat
használja?
Valamilyen tárgy takarja a készülék
hátulján lévő szellőzőnyílásokat?
Nincs rövidzárlat a WM-PORT
aljzaton?
Ha a STANDBY jelző abbahagyta a
villogást, csatlakoztassa újra a hálózati
vezetéket, és kapcsolja be a rendszert.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkaszervizzel.
A STANDBY jelző tovább világít a
hálózati csatlakozóvezeték kihúzása
után.
Elképzelhető, hogy a STANDBY jelző
nem kapcsol ki azonnal a hálózati
csatlakozóvezeték kihúzása után. A
jelenség nem utal meghibásodásra. A
jelző körülbelül 40 másodperc után
kikapcsol.
Csak egy csatornán hallható
hang vagy a két oldal hangereje
kiegyensúlyozatlan.
Amennyire lehet, szimmetrikusan
helyezze el a hangsugárzókat.
Csak a mellékelt hangsugárzókat
csatlakoztassa.
Erős zúgás vagy zaj.
Helyezze a készüléket távolabb a
zajforrástól.
Csatlakoztassa a készüléket egy másik
hálózati aljzathoz.
Szereljen fel (külön
megvásárolható) zajszűrőt a hálózati
csatlakozóvezetékre.
További információk
2 Ellenőrizze az alábbi hibalistát, és
A behangolt rádióállomáson
pillanatnyi műsorkiesés fordult elő.
A távvezérlő nem működik.
Távolítson el minden akadályt a
távvezérlő és a készülék távvezérlés
érzékelője közül, és helyezze távolabb
a készüléket gerjesztési elven működő
fényforrásoktól.
Általános jelenségek
A készülék nem kapcsol be.
A hálózati csatlakozóvezeték be van
dugva?
Nincs hang.
A + és − hangsugárzóvezetékek között
nincs rövidzár?
Csak a mellékelt hangsugárzókat
használja?
Valamilyen tárgy takarja a rendszer
hátulján lévő szellőzőnyílásokat?
010COV.indb 33
folytatódik

33HU
2009. 06. 10. 14:11:37
Irányítsa a távvezérlőt a készülék
érzékelőjére.
Vigye közelebb a távvezérlőt a
készülékhez.
CD-, MP3-lejátszó
Ugrik a hang, vagy a lemez nem
játszható le.
Tisztítsa meg a lemezt, majd helyezze
be újra.
Helyezze a készüléket rezgésmentes
helyre (például egy rögzített állványra).
Helyezze a hangsugárzókat távolabb
a készüléktől, vagy állítsa azokat
külön állványra. Nagy hangerőnél a
hangsugárzó rezgése okozhatja a hang
ugrását.
A lejátszás nem az első
műsorszámmal kezdődik.
Térjen vissza normál lejátszási módba
a PLAY MODE gombot többször
lenyomva a „PGM” és a „SHUF”
eltűnéséig.
A lejátszás elkezdése tovább tart a
szokásosnál.
A következő lemezek lejátszásának
elkezdése hosszabb időt igényel.
Bonyolult könyvtárfelépítést
tartalmazó lemez.
Többmenetes lemez.
Lezáratlan lemez (olyan lemez,
amihez még lehet adatot hozzáadni).
Sok mappát tartalmazó lemez.
CD-lejátszót, Walkmant, ha a CDlejátszót, Walkmant vagy USB-eszközt
manuálisan kikapcsolta. Lásd „A
rádióvétel javítása” című részt (37.
oldal).
A csatlakoztatott Walkman vagy USBeszköz csak akkor tölthető, ha ez a
készülék be van kapcsolva.
Nem indul el az áttöltés Walkmanre
vagy USB-eszközre.
Az alábbi problémák történhetnek.
A Walkman vagy az USB-eszköz
memóriája megtelt.
A fájlok és mappák száma a
Walkmanen vagy az USB-eszközön
elérte a lehetséges legnagyobb
értéket.
A Walkman vagy az USB-eszköz
írásvédett.
Az áttöltés a befejezés előtt
megszakad.
Nem támogatott eszközt használ.
Ellenőrizze a kompatibilis Walkman
vagy USB-modelleket az Interneten
(18. oldal).
A Walkman vagy az USB-eszköz
formattálása nem megfelelő. A
formattálás részleteit a Walkman vagy
az USB-eszköz kezelési útmutatójában
olvashatja.
A készülék nem adja ki a lemezt, és a
„LOCKED” kijelzés jelenik meg.
Keresse fel a vásárlás helyét vagy a
legközelebbi Sony márkaszervizt.
Walkman, USB-eszköz
A csatlakoztatott Walkman és/vagy
USB-eszköz nem tölthető fel.
Válasszon a beépített rádiótól eltérő
üzemmódot, vagy kapcsolja be a
34HU
010COV.indb 34
2009. 06. 10. 14:11:37
Hibajelzés fordul elő a zeneszámok
Walkmanre vagy USB-eszközre
történő áttöltése közben.
Nem támogatott eszközt használ.
Ellenőrizze a kompatibilis Walkman
vagy USB-modelleket az Interneten
(18. oldal).
Kapcsolja ki a rendszert és távolítsa
el az USB-eszközt. Ha az USB-eszköz
rendelkezik üzemi kapcsolóval,
kapcsolja ki és be miután eltávolította
a rendszerből. Ezután ismételje meg az
áttöltést.
Az áttöltési művelet közben a
Walkmant vagy az USB-eszközt
kikapcsolta, vagy eltávolította a
készülékből. Törölje a töredék
fájlt, és ismételje meg az áttöltést.
Ha ezzel a probléma nem oldódik
meg, a Walkman vagy az USBeszköz megsérülhetett. Ennek
megállapításához olvassa el a
Walkman vagy az USB-eszköz kezelési
útmutatóját. Ha a probléma továbbra
is fennáll, lépjen kapcsolatba a
legközelebbi Sony márkakereskedővel.
Nem lehet törölni az USB-eszközről a
fájlokat vagy mappákat.
Ellenőrizze az USB-eszköz
írásvédettségét.
A törlés közben az USB-eszközt
kihúzta vagy kikapcsolta. Törölje a
részben törölt fájlt. Ha ez nem oldja
meg a problémát elképzelhető, hogy
010COV.indb 35
az USB-eszköz meghibásodott. A
probléma megoldását lásd az USBeszköz kezelési útmutatójában. Ha a
probléma továbbra is fennáll lépjen
kapcsolatba a legközelebbi Sony
kereskedővel.
Támogatott Walkman modellt vagy
USB-eszközt használ?
Ha nem támogatott eszközt használ, a
következő problémák fordulhatnak elő.
Ellenőrizze a kompatibilis Walkman
vagy USB-modelleket az Interneten
(18. oldal).
A Walkmant vagy az USB-eszközt
nem ismeri fel a készülék.
A készülék nem jeleníti meg a fájlok
vagy mappák nevét.
A lejátszás nem lehetséges.
A hang ugrik.
Zaj hallható.
A hang torz.
Az áttöltés a befejezés előtt
megszakad.
További információk
Kapcsolja ki a rendszert és távolítsa
el az USB-eszközt. Ha az USB-eszköz
rendelkezik üzemi kapcsolóval,
kapcsolja ki és be miután eltávolította
a rendszerből. Ezután ismételje meg az
áttöltést.
Az áttöltési és törlési műveletek
ismétlődése során az USB-eszköz
fájlrendszere töredezetté válhat. A
probléma kezelését lásd az USB-eszköz
kezelési útmutatójában. Ha a probléma
továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba
a legközelebbi Sony szakszervizzel.
Nincs hang.
A Walkman vagy az USB-eszköz
nem lett megfelelően csatlakoztatva.
Kapcsolja ki a készüléket és
csatlakoztassa újra a Walkmant vagy az
USB-eszközt.
folytatódik

35HU
2009. 06. 10. 14:11:37
Zaj, hangkiesés vagy torz hang
tapasztalható.
Kapcsolja ki a készüléket, majd
csatlakoztassa újra a „WALMAN”-t
vagy az USB-eszközt.
A zenei adatok tartalmazzák a zajt,
vagy a hangtorzulást. A zaj az áttöltés
során is bekerülhet. Törölje a fájlt és
próbálja ismét áttölteni.
Csökkentse le a készülék hangerejét.
Válasszon normál hangzásképet vagy
kapcsolja ki a hangeffektusokat a
Walkmanen.
Az „OVER CURRENT” jelenik meg.
Probléma merült fel az
(USB) aljzat
elektromos jelszintjével kapcsolatban.
Kapcsolja ki a rendszert és távolítsa el
az USB-eszközt az
(USB) aljzatból.
Győződjön meg róla, hogy az USBeszköz megfelelően működik-e. Ha
a kijelzés továbbra is megjelenik,
forduljon a legközelebbi Sony
szakszervizhez.
Az
USB-eszköz nem
csatlakoztatható az (USB) aljzatba.
Fordítva próbálta csatlakoztatni az
USB-eszközt. Csatlakoztassa az eszközt
a megfelelő irányban.
A „READING” hosszú ideig látható,
vagy a lejátszás elindulása hosszú
időt vesz igénybe.
Az olvasási folyamat az alábbi
esetekben hosszú időt vehet igénybe.
Az USB-eszköz sok fájlt vagy mappát
tartalmaz.
A fájlszerkezet nagyon bonyolult.
Nagyon sok adat van a memóriában.
A belső memória töredezett.
Javasoljuk az alábbi irányelvek
betartását:
az USB-eszközön lévő összes mappa
száma legyen 100 vagy kevesebb,
a mappánkénti fájlok száma legyen
100 vagy kevesebb.
Hibás kijelzés.
Másolja fel a zenei adatokat újra
a „WALMAN”-re vagy az USBeszközre, mivel az azon tárolt adatok
valószínűleg megsérültek.
A rendszer kizárólag a számokat és
betűket tudja megjeleníteni. Az ettől
eltérő karakterek nem jelennek meg
megfelelően.
A készülék nem ismeri fel a Walkmant
vagy az USB-eszközt.
Kapcsolja ki a készüléket,
csatlakoztassa újra a „WALMAN”-t
vagy az USB-eszközt, majd kapcsolja
be újra a készüléket.
Ellenőrizze a kompatibilis Walkman
vagy USB-modelleket az Interneten
(18. oldal).
A Walkmanben vagy az USBeszközben üzemzavar fordulhatott elő.
Ennek megállapításához olvassa el a
Walkman vagy az USB-eszköz kezelési
útmutatóját. Ha a probléma továbbra
is fennáll, lépjen kapcsolatba a
legközelebbi Sony márkakereskedővel.
A lejátszás nem indul el.
Kapcsolja ki a készüléket,
csatlakoztassa újra a Walkmant vagy az
USB-eszközt, majd kapcsolja be újra a
készüléket.
Ellenőrizze a kompatibilis Walkman
vagy USB-modelleket az Interneten
(18. oldal).
A lejátszás elindításához nyomja meg
a  gombot (vagy a  gombot a
készüléken).
36HU
010COV.indb 36
2009. 06. 10. 14:11:37
A lejátszás nem az első
műsorszámmal kezdődik.
USB-eszköz esetén kapcsolja ezt a
készüléket normál lejátszási módra.
Walkman esetén kapcsolja a Walkman
eszközt normál lejátszási módra.
* Ez a készülék a FAT16 és a FAT32
fájlrendszert támogatja, de lehetnek olyan
USB-eszközök, melyek nem támogatják
ezeket a fájlrendszereket. A részletekért
olvassa el az USB-eszköz kezelési útmutatóját,
vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval.
Az AM léptetőfrekvencia gyári beállítása
9 kHz vagy 10 kHz (ez a funkció nem
áll rendelkezésre az európai és az orosz
modelleknél).
A készüléken található gombok
alkalmazásával megváltoztathatja az AM
léptető frekvenciát.
1 Hangoljon be bármely AM állomást,
majd kapcsolja ki a készüléket.
2 Nyomja meg a DISPLAY gombot az
óra kijelzéséhez.
3 Mialatt lenyomva tartja a 
gombot, nyomja meg a / gombot.
Minden tárolt AM állomás törlődik.
A gyári beállítás visszaállításához
ismételje meg az eljárást.
További információk
A fájlok nem játszhatóak le (csak
USB-eszköz esetén).
Az audio fájl nem rendelkezik „.mp3”,
„.wma”, „.m4a” kiterjesztéssel.
A tárolt adatok formátuma nem MP3,
WMA vagy AAC.
Az USB-eszköz nem támogatott,
nem FAT16 vagy FAT32 típusú
fájlrendszerre lett megformázva.*
Ha partícionált USB-eszközt használ,
csak az első partíción található fájlok
lesznek lejátszhatóak.
A lejátszás csak 8 szintig lehetséges.
A mappák száma elérte a 999-et.
A fájlok száma elérte a 999-et.
A tömörített vagy jelszóval védett
fájlok nem lejátszhatóak.
Az AM léptetőfrekvencia
megváltoztatása
A rádióvétel javítása
Kapcsolja ki a CD-lejátszó,
Walkman, USB-eszköz tápellátását
az energiagazdálkodás funkcióval.
Alapértelmezésként a CD-lejátszó,
Walkman, USB-eszköz tápellátás be van
kapcsolva.
A készülék kezelőszerveivel kapcsolja ki a
CD-lejátszót, Walkmant, USB-eszközt.
Beépített vevőegység
Erős zaj hallható vagy az állomásokat
nem lehet behangolni (a „TUNED”
vagy az „ST” felirat villog a kijelzőn).
Csatlakoztassa az antennát
megfelelően.
Keressen olyan helyet, és helyzetet,
amely jó vételi minőséget biztosít, és
helyezze el így az antennát.
Helyezze távolabb az antennát a
hangsugárzó-, a hálózati csatlakozóés az USB-vezetékektől a zajos vétel
megelőzése érdekében.
Kapcsolja ki a közelben lévő
elektromos készülékeket.
010COV.indb 37
folytatódik

37HU
2009. 06. 10. 14:11:37
1 A FUNCTION +/− gombbal
kapcsoljon CD üzemmódba.
2 A / gombbal kapcsolja ki a
készüléket.
3 Miután a „STANDBY” jelző már nem
villog, a DISPLAY gombbal kapcsolja
be az órakijelzést, és nyomja meg
a / gombot, miközben nyomva
tartja a  gombot.
A „PWR MNG OFF” megjelenik.
A CD-lejátszó, Walkman, USBeszköz kikapcsolt állapotában a
lemez hozzáférési idő megnövekszik.
Ezen kívül, a készülék TUNER
üzemmódjában a csatlakoztatott
Walkman és az USB-eszköz tápellátása
nem biztosított, így azokat a készülék
nem ismeri fel.
A CD-lejátszó, Walkman, USB-eszköz
bekapcsolásához ismételje meg a fenti
műveletsort, és ellenőrizze, hogy a
„PWR MNG ON”
megjelenik-e.
A gyári beállítások visszaállítása
Ha a rendszer nem működik megfelelően,
állítsa vissza a gyári beállításokat.
A gyári beállítások visszaállításához a
készülék gombjait használja.
1 Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a
hálózati csatlakozóvezetéket, majd
kapcsolja be a készüléket.
2 Nyomva tartva a  és az ENTER
gombot, nyomja meg a / gombot.
Minden felhasználói beállítás, például
a tárolt rádióállomások, időzítő, és az
óra törlődnek.
Üzenetek
Az előlapi kijelzőn a következő üzenetek
jelenhetnek meg illetve villoghatnak a
készülék működése közben.
CANNOT PLAY
Nem támogatott fájltípust próbált meg
lejátszani az USB-eszközről.
COMPLETE
A rádióadó tárolási művelet
megfelelően befejeződött.
Az USB-eszközön lévő audio fájl vagy
mappa törlődött.
DATA ERROR
Nem lejátszható fájlt próbált meg
lejátszani az USB-eszközről.
DEVICE ERROR
A Walkmant vagy az USB-eszközt nem
lehet felismerni, vagy ismeretlen eszközt
csatlakoztatott (35., 36. oldal).
DEVICE FULL
A Walkman vagy az USB-eszköz
memóriája megtelt.
ERASE ERROR
Az USB-eszközön lévő audio fájlokat
vagy mappákat nem sikerült törölni.
ERROR
A Walkmant vagy az USB-eszközt
nem lehet felismerni, vagy ismeretlen
eszközt csatlakoztatott (35., 36. oldal).
Ismeretlen hiba fordult elő a lejátszás
megkezdésekor a Walkmanen vagy az
USB-eszközön.
38HU
010COV.indb 38
2009. 06. 10. 14:11:37
FATAL ERROR
Eltávolította a készülékből a Walkmant
vagy az USB-eszközt, miközben a fájlok
áttöltése, illetve audiofájlok vagy mappák
törlése folyamatban volt.
FOLDER FULL
A Walkmanen vagy az USB-eszközön
lévő mappák száma elérte a megengedett
legnagyobb értéket.
LOCKED
A készülék nem adja ki a lemezt.
Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkaszervizzel.
NoDEVICE
Nincs USB-eszköz csatlakoztatva, vagy
a csatlakoztatott USB-eszköz leállításra
került.
NO DISC
Nincs lemez a lejátszóban, vagy olyan
lemezt helyezett be, amit nem lehet
lejátszani.
NoMEMORY
Az USB-eszközön áttöltésre
vagy lejátszásra kiválasztott
memóriaegységben nincs adathordozó.
NO STEP
Minden beprogramozott műsorszám
törlődött.
NOT USED
Olyan körülmények között próbált meg
végrehajtani egy műveletet, melyek
nem alkalmasak az adott művelet
végrehajtásához.
NO SUPPORT
Nem támogatott USB-eszközt
csatlakoztatott.
OVER
Lejátszás közben vagy szünet
üzemmódban a  gombot nyomva
tartva elérte a lemez végét.
PROTECTED
Írásvédett USB-eszközre próbált meg
műsorszámot áttölteni vagy törölni.
PUSH STOP
Lejátszás közben megnyomta a PLAY
MODE gombot.
Olyan gombot nyomott meg, mely csak
a lejátszás leállítása után funkcióképes.
READING
A rendszer a lemezinformációkat
olvassa be. Eközben néhány gomb nem
használható.
A rendszer az USB-eszköz azonosítását
végzi.
folytatódik
010COV.indb 39
További információk
FULL
Több, mint 25 műsorszámot vagy fájlt
próbált meg programozni.
NO TRACK
Az USB-eszköz lejátszható fájljai
nincsenek áttöltve erre a készülékre.

39HU
2009. 06. 10. 14:11:37
REC ERROR
Az áttöltés nem indul el, félidőben leáll
vagy egyéb okból nem végezhető el (35.
oldal).
REMOVED
Az USB-eszközt eltávolította.
STORAGE DRIVE
USB-eszközt csatlakoztatott.
TIME NG
A lejátszásidőzítő kezdő- és végpontja
azonos.
TRACK FULL
A fájlok száma a Walkmanen vagy az
USB-eszközön elérte a megengedett
legnagyobb értéket.
Kijelzési példák
Kijelzés
Jelentés
2 (kettő)
5 (öt)
6 (hat)
8 (nyolc)
0 (nulla)
A
B
D
G
H
K
M
O
Q
R
S
Z
! vagy |
”
$
%
,
.
?
@
^
40HU
010COV.indb 40
2009. 06. 10. 14:11:38
Óvintézkedések
A rendszer által LEJÁTSZHATÓ
lemezek
Audio CD
CD-R, CD-RW (audiofájlok, MP3 fájlok)
Megjegyzések a lemezekhez
Lejátszás előtt törölje át a lemezeket
egy törlőkendővel, a középponttól a
széle felé.
A lemezek tisztításához ne használjon
oldószereket, mint például a benzin,
hígító, vagy kereskedelmi forgalomban
kapható, bakelitlemezekhez szánt
010COV.indb 41
A biztonságról
Húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati
aljzatból, ha hosszú ideig nem tervezi a
készülék használatát. A csatlakoztatás
megszüntetésekor mindig a dugaszt
fogja meg. Soha ne a vezetéket húzza
meg.
Ha bármilyen tárgy vagy folyadék
kerül a rendszerbe, húzza ki a hálózati
vezetéket, és ellenőriztesse a készüléket
egy szakemberrel.
A hálózati vezetéket csak szakember
cserélheti ki.
További információk
Lemezek, melyeket a rendszer NEM
TUD lejátszani
CD-ROM.
Nem zenei formátumban, vagy az
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet,
valamint a többmenetes szabványnak
megfelelő MP3 formátumban felvett
CD-R, CD-RW lemez.
Többmenetes CD-R, CD-RW
lemez, melynek utolsó menete nincs
megfelelően lezárva.
Gyenge felvételi minőségű CD-R,
CD-RW lemez, karcos vagy piszkos
CD-R, CD-RW lemez, inkompatibilis
felvevőeszközzel felvett CD-R, CD-RW
lemez.
Nem megfelelően lezárt CD-R, CDRW lemez.
Az MPEG 1 Audio Layer 3 (MP3)
fájloktól eltérő fájlokat is tartalmazó
lemezek.
Nem szabványos alakú lemezek
(például szív, szögletes, csillag).
Ragasztószalagot, papírt, címkét
tartalmazó lemez.
Címkével ellátott kölcsönzői, vagy
használt lemezek, melyeknél a ragasztó
kilóg a címke alól.
Címkét tartalmazó lemezek, melyek
nyomtatásához használt festék ragadós
érintésű.
tisztítószereket, antisztatikus
aeroszolokat.
Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napfény vagy hőforrás hatásának,
például a meleg levegő befúvók, illetve
ne hagyja azokat a napsütésnek kitett
járműben.
Az elhelyezésről
Ne működtesse a készüléket
megdöntött helyzetben, és ne tárolja
túlzottan meleg, hideg, poros, piszkos,
párás, megfelelő szellőzéssel nem
rendelkező, vagy rezgésnek, közvetlen
napfénynek, erős fénynek kitett helyre.
Ha a készüléket vagy a hangsugárzókat
különlegesen kezelt (például viasszal,
olajjal, bútorfénnyel) felületre
állítja, legyen óvatos, mert folt vagy
elszíneződés keletkezhet a felületen.
Ha a rendszert hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi,
vagy párás helyiségben tárolja, pára
csapódhat le a CD-lejátszó belsejében
található lencsén, és üzemzavar
keletkezhet. Ilyen esetben vegye ki a
lemezt, és hagyja bekapcsolt állapotban
a rendszert néhány órán keresztül,
hogy kiszáradjon.
folytatódik

41HU
2009. 06. 10. 14:11:38
A felmelegedésről
A készülék működés közben
felmelegszik, ez nem hibajelenség.
Ne érintse meg a készülék házát, ha a
készüléket hosszú időn keresztül nagy
hangerővel használta, mert forró lehet.
Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
A hangsugárzó rendszerről
Ez a hangsugárzó rendszer nem
mágnesesen árnyékolt, emiatt a közeli
tv-készülék képe torz lehet. Ebben az
esetben kapcsolja ki a tv-készüléket,
várjon 15–30 percet, majd kapcsolja be
ismét.
Ha nincs javulás, vigye távolabb a
hangsugárzókat a tv-készüléktől.
A készülék burkolatának tisztítása
A rendszert kímélő tisztítószeres oldattal
megnedvesített törlőkendővel tisztítsa. Ne
használjon semmilyen súrolószivacsot,
súrolószert, vagy oldatot, mint például
hígító, benzin vagy alkohol.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony
CMT-LX50WMR típusú készülék az
IpM-BkM. 2/1984. (III. 10.) számú együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel a
következő műszaki jellemzőknek.
A készülék
Erősítő
Európai és orosz modell:
DIN kimenőteljesítmény (névleges):
4 + 4 W (4 Ω, 1 kHz-en, DIN)
Tartós RMS kimeneti teljesítmény
(referencia):
5 + 5 W (4 Ω, 1 kHz-en, 10% THD)
Zenei kimenőteljesítmény
(referencia):
9 + 9 W (4 Ω, 1 kHz-en, 10% THD)
Egyéb modellek:
DIN kimenőteljesítmény (névleges):
4 + 4 W (4 Ω, 1 kHz-en, DIN)
Tartós RMS kimeneti teljesítmény
(referencia):
5 + 5 W (4 Ω, 1 kHz-en, 10% THD)
Bemenet
AUDIO IN (sztereó minijack):
Feszültség 775 mV, impedancia 22 kΩ
Kimenetek
PHONES (sztereó minijack):
8 Ω vagy nagyobb impedanciájú
fejhallgató csatlakoztatható
SPEAKER: 4 Ω impedanciájú hangsugárzó
használható
42HU
010COV.indb 42
2009. 06. 10. 14:11:38
USB-rész
CD-lejátszó
Rendszer:
CD-lejátszó és digitális audio rendszer
Lézerdióda jellemzők
Kibocsátás: folyamatos
Lézer kimenet*: kisebb mint 44,6 µW
*Ezt az értéket a tárgylencse felületétől
200 mm távolságban a lézerfej blokkon,
7 mm-es apertúrával mértük.
Frekvenciamenet: 20 Hz–20 kHz
Jel-zaj arány: több mint 90 dB
Dinamikatartomány: több mint 90 dB
Beépített vevőegység
FM sztereó, FM/AM szuperheterodin
vevőegység
Hangsugárzó
Hangsugárzó rendszer:
teljes tartományt lefedő, bassz-reflex,
80 mm-es, kónuszos típusú
Névleges impedancia: 4 Ω
Méretek (szé × ma × mé):
kb. 130 × 221 × 135 mm
Tömeg: kb. 0,7 kg hangsugárzónként
Általános jellemzők
Energiaellátási követelmények
Európai és orosz modellek: 230 V,
50/60 Hz-es váltóáram
Teljesítményfelvétel: 28 W
Méretek (szé × ma × mé) (hangsugárzók
nélkül): kb. 200 × 221 × 205 mm
Tömeg (hangsugárzók nélkül): kb. 2,2 kg
Mellékelt tartozékok: távvezérlő (1 db), AA
(R6) típusú elemek (2 db), FM huzal-, AM
keretantenna (1 db), ovális csatlakozóelem
Walkmanhez (2 db)
További információk
Támogatott bitsűrűség:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32–320 kbps, VBR
WMA: 32–192 kbps, VBR
AAC: 48–320 kbps
Mintavételezési frekvencia:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32,
44,1, 48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB) aljzat:
Legnagyobb áram:
500 mA
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
A nyomtatott áramköri lapok egy
részében nem használtunk halogénezett
égésgátló anyagokat.
FM vevőegység:
Vételi frekvenciák:
87,5–108,0 MHz (50 kHz-es lépések)
Antenna: FM huzalantenna
Középfrekvencia: 10,7 MHz
AM vevőegység:
Vételi frekvenciák:
Európai és orosz modellek:
531–1602 kHz (9 kHz-es lépések)
Egyéb modellek:
530–1710 kHz (10 kHz-es lépések)
531–1710 kHz (9 kHz-es lépések)
Antenna: AM keretantenna
Középfrekvencia: 450 kHz
43HU
010COV.indb 43
2009. 06. 10. 14:11:38
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Printed in Czech Republic (EU)
010COV.indb 44
2009. 06. 10. 14:11:38
Download PDF