Sony | MHC-V71D | Sony MHC-V71D V71D nagy teljesítményű hangrendszer Bluetooth® technológiával Egyéb

4-733-482-11(1)
MHC-V81D/MHC-V71D
HU
Illusztráció céljára az MHC-V81D modellt használjuk.
Megjegyzés
A lemezről/USB-eszközről
történő lejátszással és
az egyéb funkciókkal
kapcsolatos részletekért
tekintse meg a mellékelt
Használati útmutatót.
Használati
útmutató
A termék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót.
A Party Light a rendszer bekapcsolásakor elindul. Ne nézzen közvetlenül a fénykibocsátó alkatrészekre.
A Party Light funkció kikapcsolásához válassza ki a „LED OFF” lehetőséget a PARTY LIGHT gomb többszöri megnyomásával.
Zenehallgatás BLUETOOTH-eszközről (Párosítás és csatlakoztatás)
© 2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
A rendszer csatlakoztatása a tv-készülékhez
BLUETOOTH-eszköz
Videó megtekintése
Válassza az alábbi csatlakozások egyikét ( vagy ). A további műveletekért tekintse meg a mellékelt Használati útmutató
„A tv-készülék csatlakoztatása” című részét.
 Videokábel (nem tartozék)
VIDEO IN
HDMI IN (ARC)
vagy
HDMI IN
 Nagy sebességű, Ethernet-kompatibilis
HDMI-kábel (nem tartozék)
A tv-készülék hangjának hallgatása a rendszeren keresztül
Válassza az alábbi csatlakozások egyikét ( vagy ). A további műveletekért tekintse meg a mellékelt Használati útmutató
„A tv-készülék csatlakoztatása” című részét.
 Hangkábel (nem tartozék)
AUDIO OUT
HDMI IN (ARC)
 Nagy sebességű, Ethernetkompatibilis HDMI-kábel
(nem tartozék)
Ügyeljen arra, hogy a BLUETOOTH-eszközt az egység
1 méteres körzetén belül helyezze el.
Kapcsolja be a rendszert, és érintse meg többször az
egység FUNCTION gombját a „BLUETOOTH” lehetőség
kiválasztásához.
Ha nincsenek párosítási információk, a rendszer
automatikusan párosítási üzemmódba lép, és a
BLUETOOTH-jelzőfény gyorsan villogni kezd. Folytassa
a  lépéssel.
Tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig az
egység PAIRING gombját. A BLUETOOTH-jelzőfény
gyorsan villog.
Kapcsolja be a BLUETOOTH-funkciót a BLUETOOTHeszközön, és válassza ki a rendszer nevét (például
„MHC-V81D”).
Amikor létrejön a BLUETOOTH-kapcsolat, a BLUETOOTHjelzőfény folyamatosan világít.
Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH-eszközön.
Állítsa be a hangerőt.
Az NFC-funkcióval és az egyéb BLUETOOTH-beállításokkal
kapcsolatos részletekért tekintse meg a mellékelt
Használati útmutatót.
Zenehallgatás számítógépről
•• Győződjön meg róla, hogy a számítógépe rendelkezik
BLUETOOTH-funkcióval, és aktiválja a BLUETOOTHfunkciót a számítógépen. A részleteket lásd a számítógép
kezelési útmutatójában.
•• Állítsa a számítógép hangsugárzó-beállítását bekapcsolt
állapotra. Ha a némítás (kikapcsolt) üzemmód van
beállítva, a rendszer nem fog hangot lejátszani.
——Némítás (kikapcsolt) üzemmód
——Bekapcsolt üzemmód
Ha továbbra sem szól hang a rendszeren, kattintson a
hangerő ikonra, és állítsa be a hangerőt.
Download PDF

advertising