Sony | MHC-M60D | Sony MHC-M60D M60D nagy teljesítményű hangrendszer DVD-lejátszóval Használati útmutató

Otthoni hangrendszer
Használati útmutató
Első lépések
Lemez/USB-eszköz
lejátszása
USB-átvitel
Tuner
BLUETOOTH-kapcsolat
Hangbeállítás
Egyéb műveletek
További információk
MHC-M80D/MHC-M60D/MHC-M40D
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély megelőzése
érdekében ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait újságpapírral,
terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket a
rácseppenő és ráfröccsenő víztől, és
soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat
– például virágvázát – a készülékre.
Az egységet könnyen hozzáférhető
hálózati kimenethez csatlakoztassa.
Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel az egység
működésében, azonnal húzza ki
a hálózati csatlakozót a hálózati
kimenetből.
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében) elhelyezni és
működtetni.
Az elemeket vagy az elemekkel
ellátott eszközt ne helyezze el olyan
helyen, ahol sugárzó hőnek – például
napfénynek vagy tűznek – vannak
kitéve.
Amíg a tápkábel csatlakozóját nem
húzza ki a hálózati kimenetből, az
egység áram alatt van, még akkor is,
ha ki van kapcsolva.
Csak beltéri használatra.
CE jelöléssel ellátott termékek
A CE jelölés érvényessége azokra
az országokra korlátozódik, ahol
ez jogilag kényszerítő erejű, vagyis
főleg az Európai Gazdasági Térség
országaira.
FIGYELEM!
A termékben lévő optikai eszközök
használata növeli a szemkárosodás
veszélyét.
2HU
Ez a készülék 1. OSZTÁLYÚ
LÉZERTERMÉK az IEC 60825-1:2007
szabvány szerint. Ez a jelzés az egység
hátlapján található.
Európai vásárlók számára
Elhasznált elemek, valamint
elektromos és elektronikus
berendezések hulladékként való
eltávolítása (az Európai Unióra és
egyéb, szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken,
az elemen vagy annak
csomagolásán arra
figyelmeztet, hogy a
terméket és az elemet ne
kezelje háztartási
hulladékként. Egyes elemeken ez
a jelzés vegyjellel együtt szerepel.
Az ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltüntetve, ha az elem vagy
akkumulátor több mint 0,004% ólmot
tartalmaz. A feleslegessé vált termékek
és elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség helytelen hulladékkezelésből
eredő károsodását. Az anyagok
újrahasznosítása elősegíti a természeti
erőforrások megőrzését. Olyan
termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok
miatt állandó kapcsolat szükséges a
beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek, valamint az elektromos és
elektronikus berendezések szakszerű
hulladékkezelése érdekében a
készülékek hasznos élettartamának
végén adja le azokat a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen. Egyéb elemek esetén olvassa
el az elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó részt. Az elemeket adja le
a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából. A termék és
az elemek selejtezéséről és
újrahasznosításáról a lakóhelye szerinti
illetékes intézménytől, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatótól, illetve
a terméket árusító üzlettől kaphat
tájékoztatást.
Megjegyzés a vásárlók
számára: a következő
információk csak az európai
uniós irányelveket alkalmazó
országokban értékesített
berendezésekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation
gyártotta vagy nevében gyártották.
Európai importőr: Sony Europe Limited.
Az európai importőrnek szánt vagy
az európai termékmegfelelőséggel
kapcsolatos kérdéseket a gyártó
hivatalos képviselőjének kell küldeni:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgium.
Csak MHC-M60D:
A Sony Corporation kijelenti, hogy
a berendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek.
Az európai uniós megfelelőségi
nyilatkozat teljes szövege a következő
internetcímen található:
http://www.compliance.sony.de/
Ez a rádiós berendezés az európai uniós
megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett
szoftver jóváhagyott verziójával/
verzióival használható. A rádiós
berendezés által használt szoftver
igazoltan megfelel a 2014/53/EU irányelv
alapvető követelményeinek.
Szoftververzió: _ _ _ _ _ _ _
DVD _ _ _ _
A szoftververzió megjelenítéséhez
nyomja meg az OPTIONS gombot,
majd válassza a „SYSTEM” – „VERSION”
lehetőséget a / és
gombokkal.
Ezt a berendezést tesztelték,
és 3 méternél rövidebb
csatlakozókábel használata esetén
az EMC szabályozásban megállapított
határértéknek megfelelőnek
minősítették.
Ez az otthoni hangrendszer
rendeltetése szerint a következő
célokra használható:
•• Lemezen vagy USB-eszközökön
elérhető zene-/videoforrás
lejátszása
•• Zene átvitele USB-eszközökre
•• Rádióállomások hallgatása
•• A tv hangjának hallgatása
•• BLUETOOTH-eszközökön elérhető
zeneforrás lejátszása
•• Közösségi felhasználás a Wireless
Party Chain funkcióval
3HU
Az ausztráliai vásárlók számára
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus
készülékek
leselejtezése
(az Európai Unióra
és más, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel
rendelkező
országokra érvényes)
Az Egyesült Arab Emirátusokban
élő vásárlók esetén
Licenccel és védjeggyel
kapcsolatos megjegyzések
•• A
szimbólum a DVD Format/
Logo Licensing Corporation védjegye.
•• A „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD-R”, „DVD VIDEO” és „CD” logók
védjegyek.
•• A WALKMAN® megnevezés és
a WALKMAN® embléma a Sony
Corporation bejegyzett védjegye.
•• Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és a kapcsolódó
szabadalmakat a Fraunhofer IIS és a
Thomson licenceli.
•• A Windows Media a Microsoft
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
4HU
•• A termék a Microsoft Corporation
szellemi tulajdonjogainak védelme
alá esik. Az ilyen technológiák
e terméken kívüli használata
vagy terjesztése kizárólag a
Microsoft vagy valamely hivatalos
leányvállalatának megfelelő
engedélyével lehetséges.
•• A rendszer Dolby* Digital
technológiát is magában foglal.
* A készülék gyártása a Dolby
Laboratories licence alapján történt.
A Dolby, a Dolby Audio és a kettős
D szimbólum a Dolby Laboratories
védjegyei.
•• A rendszer a High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)
technológiát alkalmazza. A HDMI
és a High-Definition Multimedia
Interface kifejezés, valamint a
HDMI logó a HDMI Licensing
Administrator, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más
országokban.
•• A „BRAVIA” a Sony Corporation
védjegye.
•• Az LDAC™ és az LDAC embléma
a Sony Corporation védjegye.
•• A BLUETOOTH® szó és embléma
a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett
védjegye; a Sony Corporation
licenccel rendelkezik az ilyen
megjelölések használatára. A többi
védjegy és márkanév a vonatkozó
jogtulajdonos tulajdonát képezi.
•• Az Android a Google LLC. védjegye.
•• A Google Play a Google LLC. védjegye.
•• Az Apple, az Apple logó, az iPhone
és az iPod touch az Apple Inc.
védjegye az Egyesült Államokban
és más országokban. Az App Store
az Apple Inc. szolgáltatási védjegye
az Amerikai Egyesült Államokban
és más országokban.
•• A „Made for iPod” és „Made for
iPhone” azt jelenti, hogy egy
elektronikus tartozékot kifejezetten
az iPod vagy iPhone eszközökhöz
való csatlakoztatásra terveztek, és a
fejlesztő tanúsította, hogy megfelel az
Apple teljesítménykövetelményeinek.
Az Apple nem felelős ezen eszköz
működéséért vagy a biztonsági
és törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Ne feledje, hogy
ennek a tartozéknak és egy iPod
vagy iPhone készüléknek az együttes
használata befolyásolhatja a vezeték
nélküli teljesítményt.
•• A TERMÉK AZ ALÁBBI FELHASZNÁLÁSI
KÖRÖKBEN RENDELKEZIK AZ
MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENCPORTFÓLIÓNAK A VÁSÁRLÓK
ÁLTALI SZEMÉLYES ÉS NEM
KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁST
LEHETŐVÉ TÉVŐ LICENCÉVEL:
(i) VIDEOADATOK KÓDOLÁSA AZ
MPEG-4 VISUAL STANDARD
(MPEG-4 VIDEO) SZABVÁNY SZERINT
ÉS/VAGY
(Ii)SZEMÉLYES ÉS NEM
KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁS
KÖRÉBEN A VÁSÁRLÓ ÁLTAL
KÓDOLT, ILLETVE MPEG-4
FORMÁTUMÚ VIDEOTARTALMAK
SZOLGÁLTATÁSÁRA JOGOSÍTÓ
LICENCCEL RENDELKEZŐ
VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL
BESZERZETT MPEG-4 FORMÁTUMÚ
VIDEOADATOK DEKÓDOLÁSA.
SEMMILYEN MÁS KÖZVETLEN VAGY
KÖZVETETT HASZNÁLAT NINCS
ENGEDÉLYEZVE. A PROMÓCIÓS,
BELSŐ ÉS KERESKEDELMI
FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES
LICENCEK AZ MPEG LA, L.L.C.
TÁRSASÁGTÓL SZEREZHETŐK BE.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Minden más védjegy a
jogtulajdonosának tulajdonát képezi.
•• Ebben a leírásban nem tüntettük fel
a ™ és ® jeleket.
Néhány szó az
útmutatóról
•• A kézikönyv utasításai az
MHC-M80D, MHC-M60D és
MHC-M40D típusokra
vonatkoznak. Illusztráció céljára
ebben az útmutatóban az
MHC-M80D típust használjuk,
ha másképp nem jelezzük.
•• A jelen kézikönyv elsősorban
a távirányítóval végezhető
műveleteket tárgyalja, ezek
azonban az egység azonos vagy
hasonló elnevezésű gombjaival is
végrehajthatók.
•• Az egyes ismertetések fölött
látható ikonok, például a
ikon, azt jelzik, hogy az ismertetett
funkcióhoz mely hordozók
használhatók.
•• Egyes illusztrációk elvi vázlat
jellegűek, és eltérhetnek a konkrét
terméktől.
•• A tv-képernyőn megjelenő elemek
a térségtől függően változhatnak.
•• Az alapértelmezett beállítás alá
van húzva.
•• A szögletes zárójelben szereplő
elemek ([--]) a tv-képernyőn, az
idézőjelben szereplő elemek („--”)
a kijelzőn jelennek meg.
5HU
Tartalomjegyzék
Néhány szó az útmutatóról.... 5
A lejátszás mód használata.... 29
Kicsomagolás......................... 8
A lemez lejátszásának
korlátozása
(Szülői felügyelet)................. 30
Lejátszható lemezek/fájlok
lemezeken/USB-eszközön..... 8
A kompatibilis eszközökkel
kapcsolatos weboldalak........ 11
Az egység részei és
kezelőszervei.........................12
Első lépések
A rendszer biztonságos
csatlakoztatása......................17
A bemutató kikapcsolása......21
Elemek behelyezése..............21
A hangsugárzók elhelyezése....21
A tv-készülék
csatlakoztatása..................... 22
A színrendszer módosítása.... 24
A gyorsbeállítás elvégzése.... 24
A kijelző üzemmód
módosítása........................... 25
Lemez/USB-eszköz
lejátszása
Az USB-eszköz használata
előtt....................................... 25
Alapvető lejátszási
műveletek............................. 25
Egyéb lejátszási műveletek.... 26
Lemez/USB-eszköz
információinak
a megtekintése......................31
A beállítási menü
használata............................ 32
USB-átvitel
Az USB-eszköz használata
előtt....................................... 36
Zene átvitele......................... 36
Tuner
Rádióhallgatás...................... 39
BLUETOOTH-kapcsolat
A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia bemutatása......40
A rendszer és egy
BLUETOOTH-eszköz
párosítása..............................41
Zenehallgatás
BLUETOOTH-eszközön.......... 42
A rendszer összekapcsolása
több BLUETOOTH-eszközzel
(többeszközös csatlakozás).... 42
A BLUETOOTH hangkodekek
beállítása.............................. 43
A BLUETOOTH készenléti
üzemmód beállítása.............44
6HU
A BLUETOOTH-jel be- és
kikapcsolása.........................44
A rendszer vezérlése
okostelefonnal vagy tablettel
(Sony | Music Center)............ 45
Őrült bulik rendezése
a „Fiestable”
alkalmazással.......................46
Party People helyezés elérése
és megosztása, bónusz
funkciók megszerzése
a Party King szint
elérésével..............................46
Hangbeállítás
A hang beállítása.................. 47
A mélynyomó hangerejének
beállítása
(csak MHC-M80D)................. 47
A Virtual Football üzemmód
kiválasztása.......................... 47
Zenelejátszás Party Light
és Speaker Light funkcióval
(csak MHC-M80D/
MHC-M60D).......................... 55
Az Elalvásidőzítő
használata............................ 56
Külön megvásárolható
berendezések használata..... 56
Az egység gombjainak
zárolása (Gyermekzár).......... 56
Az automatikus készenléti
funkció beállítása.................. 56
Szoftverfrissítés.................... 57
További információk
Hibaelhárítás......................... 57
Óvintézkedések....................68
Specifikációk......................... 70
Nyelvkódok listája................. 73
Saját hangeffektus
létrehozása...........................48
Bulihangulat létrehozása
(DJ Effect)..............................48
Egyéb műveletek
A Control for HDMI funkció
használata............................ 49
Vezeték nélküli lejátszás több
rendszerrel (Wireless Party
Chain funkció)........................51
Éneklés zenére: karaoke....... 53
A hangutasítások
használata............................ 54
Gitár használata.................... 54
7HU
Kicsomagolás
•• Távvezérlő (1)
•• R03-as (AAA méretű) elemek (2 db)
•• FM-főantenna (1)
•• Hálózati kábel (tápkábel) (1)
•• Hálózati tápadapter* (1)
(csak bizonyos területeken tartozék)
* A hálózati csatlakozóadapter nem
használható Chilében, Paraguayban
és Uruguayban. A csatlakozóadaptert
azokban az országokban használja,
ahol szükséges.
csak MHC-M80D
•• Egység: HCD-M80D (1)
•• Hangsugárzó-rendszer: SS-M80D (2)
•• Mélysugárzó hangszóró:
SS-WM80D (1)
csak MHC-M60D
•• Egység: HCD-M60D (1)
•• Hangsugárzó-rendszer: SS-M60D (2)
csak MHC-M40D
•• Egység: HCD-M40D (1)
•• Hangsugárzó-rendszer: SS-M40D (2)
Megjegyzés
Nagy méretű és/vagy nehéz hangsugárzó
kicsomagolása vagy mozgatása esetén
ügyeljen rá, hogy a hangsugárzót legalább
két személy fogja. A hangsugárzó leejtése
személyi sérülést és/vagy anyagi kárt
okozhat.
FONTOS TUDNIVALÓ
Figyelem! Ez a termék nem
hordozható, és kialakításakor nem volt
cél, hogy könnyen áthelyezhető legyen.
Biztonságos, valamilyen szekrényen
való állandó elhelyezést igényel.
8HU
Lejátszható lemezek/
fájlok lemezeken/
USB-eszközön
Lejátszható lemezek
•• DVD VIDEO
•• DVD VIDEO formátumú vagy videó
üzemmódú DVD-R/DVD-RW
•• DVD VIDEO formátumú
DVD+R/DVD+RW
•• VIDEO CD
( 1.0, 1.1 és 2.0 verziójú lemezek)
•• Super VCD
•• VIDEO CD formátumú vagy super
VCD formátumú CD-R/CD-RW/
CD-ROM
•• AUDIO CD
•• AUDIO CD formátumú CD-R/CD-RW
Lemezről lejátszható fájlok
•• Zene:
MP3-fájlok (.mp3)*1*2
•• Videó:
MPEG4-fájlok (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid-fájlok (.avi)
USB-eszközről lejátszható fájlok
•• Zene:
MP3-fájlok (.mp3)*1*2, WMA-fájlok
(.wma)*2, AAC-fájlok (.m4a/.
mp4/.3gp)*2, WAV-fájlok (.wav)*2
•• Videó:
MPEG4-fájlok (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid-fájlok (.avi)
Megjegyzés
•• A lemezeknek a következő
formátumokban kell lenniük:
—— ADAT-CD formátumú, MP3-*1*2,
MPEG4-*2*3 és Xvid-fájlokat tartalmazó
CD-ROM/-R/-RW, amely megfelel az
ISO 9660*4 Level 1/Level 2 vagy Joliet
előírásainak (kibővített formátum).
—— ADAT DVD-formátumú, MP3-*1*2,
MPEG4-*2*3 és Xvid-fájlokat tartalmazó
DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW, amely
megfelel az UDF (Universal Disk
Format) szabványnak.
•• A rendszer megpróbálja a fenti
kiterjesztések valamelyikét tartalmazó
nevű bármilyen adatfájlt lejátszani,
még akkor is, ha az nem támogatott
formátumú. Az ilyen adatok lejátszása
hangos zajt eredményezhet, ami
károsíthatja a hangsugárzó-rendszert.
*1 Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) a
tömörített hangadatok ISO/MPEG
által definiált, szabványos formátuma.
Az MP3-fájloknak MPEG 1 Audio Layer 3
formátumúaknak kell lenniük.
*2 A DRM-védelemmel (digitális
jogkezeléssel) ellátott fájlokat nem
lehet lejátszani a rendszeren.
*3 Az MPEG4-fájloknak MP4
formátumúaknak kell lenniük.
A támogatott video- és audiokodekek
a következők:
—— Videokodek: MPEG4 Simple Profile
(az AVC formátum nem támogatott)
—— Audiokodek: AAC-LC (a HE-AAC
formátum nem támogatott)
*4 A CD-ROM-okon található fájlok
és mappák logikai formátuma,
az ISO (International Organization
for Standardization) szabványban
meghatározottak szerint.
Nem lejátszható lemezek/fájlok
•• A következő típusú lemezeket
nem lehet lejátszani:
—Blu-ray
—
Disc lemezek
—PHOTO
—
CD formátumban
rögzített CD-ROM-ok
—A
— CD-Extra vagy vegyes CD-k
adatrésze*
—CD
— Graphics lemez
—Super
—
Audio CD-k
—DVD
—
Audio
—Packet
—
Write formátumban
létrehozott DATA CD/DATA DVD
—DVD-RAM
—
—Nem
—
megfelelően lezárt DATA
CD/DATA DVD
—„Copy
—
once” (Egyszer másolható)
megjelölésű tartalmat
tartalmazó CPRM (Content
Protection for Recordable Media)
kompatibilis DVD-R/-RW lemez
—Nem
—
szabványos (pl. szív,
négyzet, csillag) alakú lemez
—Olyan
—
lemez, amelynek
felületére címke, papír vagy
matrica van ragasztva
•• A következő típusú fájlokat nem
lehet lejátszani:
—Azok
—
a videofájlok, amelyek
felbontása nagyobb mint
720 (szélesség) × 576 (magasság)
képpont.
—Azok
—
a videofájlok, melyeknek
magas a szélesség–magasság
aránya.
—WMA
—
DRM, veszteségmentes
WMA vagy WMA PRO
formátumú WMA-fájlok.
—AAC
—
DRM vagy veszteségmentes
AAC formátumú AAC-fájlok.
—96
— kHz-es kódolású AAC-fájlok.
—A
— titkosított vagy jelszóval
védett fájlok.
—Digitális
—
jogkezeléses
védelemmel (DRM) ellátott fájlok.
—Egyes,
—
2 óránál hosszabb
Xvid-fájlok.
•• Az MP3 PRO hangfájlok MP3hangfájlként játszhatók le.
•• Előfordulhat, hogy a rendszer nem
tudja lejátszani az Xvid-fájlokat,
ha azokat két vagy több Xvid-fájl
egybefűzésével hozták létre.
* Vegyes formátumú CD: Ez a formátum
adatokat rögzít az első sávon és hangot
(AUDIO CD-adatokat) a munkamenet
második és további sávján.
CD-R/-RW és DVD-R/-RW/+R/+RW
lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések
•• Egyes esetekben a CD-R/-RW és
DVD-R/-RW/+R/+RW lemezeket
nem lehet lejátszani ezen a
rendszeren a lemez felvételi
minősége vagy fizikai állapota miatt,
vagy a felvevő eszköz és a létrehozó
szoftver jellemzői miatt. Ha további
információkra kíváncsi, olvassa el a
felvevő eszköz kezelési utasítását.
9HU
•• Egyes lejátszási funkciók esetleg
nem működnek bizonyos
DVD+R/+RW lemezek esetén, még
ha azok megfelelően le is vannak
zárva. Az ilyen lemezeket normál
lejátszással nézze meg.
A lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések
•• Ezt a terméket a Compact Disc
(CD) szabványnak megfelelő
lemezek lejátszására tervezték.
•• A DualDisc lemezek és a
másolásvédelmi technológiákkal
kódolt egyes zenei lemezek nem
felelnek meg a CD szabványnak,
ezért előfordulhat, hogy ezek a
lemezek nem kompatibilisek a
termékkel.
A többmenetes lemezekkel
kapcsolatos megjegyzés
Ez a rendszer akkor képes lejátszani
a lemezek egymást követő meneteit,
ha a formátumuk megegyezik az
első menetével. A lejátszás azonban
nem garantált.
A DVD VIDEO és VIDEO CD
lemezek lejátszásával
kapcsolatos megjegyzés
Előfordulhat, hogy a szoftverek
gyártói szándékosan korlátozzák a
DVD VIDEO vagy VIDEO CD lejátszási
műveleteit. Emiatt bizonyos lejátszási
funkciók esetleg nem működnek.
Mindenképpen olvassa el a DVD VIDEO
vagy VIDEO CD kezelési utasítását.
Megjegyzések a lejátszható fájlokról
•• A lejátszás indítására hosszabb
időt kell várni az alábbi esetekben:
——a DATA CD/DATA DVD/USB-eszköz
bonyolult mappaszerkezetben van
rögzítve,
——előzőleg egy másik mappában
levő hangfájlokat vagy
videofájlokat játszott le a készülék.
10HU
•• A rendszer az alábbi feltételek
mellett tudja lejátszani a DATA CD/
DATA DVD lemezen vagy USBeszközön lévő állományokat:
—legfeljebb
—
8 mappányi mélység
—legfeljebb
—
300 mappa
—legfeljebb
—
999 fájl egy lemezen
—legfeljebb
—
2000 fájl egy
USB-eszközön
—legfeljebb
—
650 fájl egy mappában
Ezek a számok a fájl- és
mappakonfigurációtól függően
változhatnak.
•• A nem hangfájlokat vagy
videofájlokat tartalmazó
mappákat a rendszer átugorja.
•• A számítógéppel vagy más
eszközzel átvitt fájlokat a
rendszer esetleg nem az átvitel
sorrendjében játssza le.
•• A lejátszás sorrendje a hangfájl
vagy videofájl létrehozására
használt szoftvertől függően
esetleg nem alkalmazható.
•• Nem garantálható a kompatibilitás
a támogatott formátumok
valamennyi kódoló- és
írószoftverével, valamint minden
rögzítőeszközzel és írható
adathordozóval.
•• Az Xvid-fájltól függően
előfordulhat, hogy a kép nem
tiszta, vagy a hang ugrik.
Megjegyzések az USB-eszközökkel
kapcsolatban
•• Nem garantáljuk, hogy a
rendszer minden USB-eszközzel
megfelelően működik.
•• Bár az USB-eszközökön számos
összetett funkció lehet elérhető,
a rendszerhez csatlakoztatott
USB-eszközök lejátszható tartalma
a zenei és videotartalmakra
korlátozódik. A részletekért
tekintse meg az USB-eszköz
használati útmutatóját.
•• Az USB-eszköz csatlakoztatásakor
a rendszer beolvassa az USBeszközön található összes fájlt.
Ha az USB-eszközön sok mappa
vagy fájl van, az USB-eszköz
beolvasása sokáig eltarthat.
•• Ne használjon USB-elosztót
a rendszer és az USB-eszköz
csatlakoztatásához.
•• Ha több USB-eszköz van
csatlakoztatva, a rendszer által
végrehajtott művelet késleltetést
szenvedhet.
•• A rendszer lejátszási sorrendje
eltérhet a csatlakoztatott USBeszköz lejátszási sorrendjétől.
•• Az USB-eszköz használata előtt
győződjön meg arról, hogy
nincsenek vírusos fájlok az
USB-eszközön.
A kompatibilis
eszközökkel
kapcsolatos
weboldalak
Kompatibilis iPhone és iPod
típusok
A kompatibilis iPhone/iPod típusok
az alábbiak. A rendszerrel történő
használata előtt frissítse az iPhone/
iPod szoftverét a legújabb verzióra.
A BLUETOOTH-technológia az
alábbiakkal működik:
•• iPhone 8 Plus
•• iPhone 8
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generációs)
•• iPod touch (5. generációs)
A kompatibilis USB-és BLUETOOTHeszközökkel kapcsolatos legfrissebb
információk az alábbi weboldalakon
érhetők el.
Latin-amerikai vásárlók számára:
<http://esupport.sony.com/LA>
Európai és oroszországi vásárlók
számára:
<http://www.sony.eu/support>
Egyéb országok/régiók vásárlói
számára:
<http://www.sony-asia.com/support>
11HU
Az egység részei és kezelőszervei
Az egységen található gombokat a  (be-/kikapcsoló) gomb kivételével
lezárhatja a nem kívánt használat megakadályozása érdekében (56. oldal).
Egység (elölnézet)














 
* A  és a MIC/GUITAR LEVEL + gomb tapintóponttal van ellátva. A tapintópont a
rendszer kezelése közben viszonyítási pontként használható.
  (be-/kikapcsolás)
 FIESTA (47. oldal)
A rendszer bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.
BLUETOOTH
A BLUETOOTH-funkció kiválasztása.
BLUETOOTH-jelzőfény
(40. oldal)
PAIRING
Tartsa lenyomva a BLUETOOTHpárosítás aktiválásához a
BLUETOOTH-funkció használata
közben.
Kijelző
Távvezérlő-érzékelő
(21. oldal)
12HU
SOUND FIELD (47. oldal)
Lemeztálca
  (nyitás/zárás)
A lemeztálca kitolása vagy
behúzása.

+/– (mappaválasztás)
Mappa kiválasztása adatlemezről
vagy USB-eszközről.
/ (léptetés hátra/előre)
(26. oldal)
TUNING+/– (39. oldal)
S1, S2, S3, S4 (48. oldal)
 MIC ECHO (53. oldal)
GUITAR (55. oldal)
MIC/GUITAR LEVEL +/–
(54. oldal)
 MIC1 jack dugó
 W.PARTY CHAIN (Wireless
Party Chain) (51. oldal)
PARTY LIGHT
(25., 55. oldal)
(csak MHC-M80D)
SPEAKER LIGHT (55. oldal)
Mikrofon csatlakoztatására
használható.
(csak MHC-M60D)
MIC2/GUITAR jack dugó
(csak MHC-M40D)
Mikrofon vagy gitár
csatlakoztatására használható.
VOCAL FADER (53. oldal)
(USB) (REC/PLAY) port
USB-eszköz csatlakoztatására
szolgál.
Ezt a portot lejátszáshoz és
zeneátvitelhez is használhatja.
 MEGA BASS (47. oldal)
Előlap-világítás
(csak MHC-M80D/MHC-M60D)
Ne nézzen közvetlenül a világító
előlapra.
 SAMPLER (48. oldal)
DJ OFF (49. oldal)
 VOLUME/DJ CONTROL gomb
A hangerő módosítására szolgál.*
A FLANGER és ISOLATOR
hatás, valamint a SAMPLER
hangeffektus folyamatos
állítása (48. oldal).
FOOTBALL (47. oldal)
VOICE CHANGER (54. oldal)
  (leállítás)
——A lejátszás leállítása.
A gombot kétszer
megnyomva törölheti
a lejátszás folytatását.
——Zeneátvitel közben leállítja
az átvitelt.
——A beépített hangbemutató
lejátszásának leállítása.
 (lejátszás)
A lejátszás elindítása.
Ha több mint 2 másodpercig
lenyomva tartja a  gombot,
a rendszer lejátssza a beépített
bemutatóhangot. A bemutató
leállításához nyomja meg
a  gombot.
FUNKCIÓ
Funkció kiválasztása.
* Ha DJ Effect funkció aktív, akkor a
hangerő beállításához ez a gomb
nem használható.
 FLANGER (48. oldal)
ISOLATOR (48. oldal)
13HU
Hangsugárzó (hátsó)
Távvezérlő
csak MHC-M80D
MHC-M80D/
MHC-M60D
MHC-M40D
 Party Light
Ne nézzen közvetlenül a
fénykibocsátó alkatrészekre,
amikor a Party Light funkció
be van kapcsolva.
  (be-/kikapcsolás)
A rendszer bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.
 DISPLAY (21., 25., 32.,
39., 41. oldal)
A kijelzőn megjelenő
információk módosítása.
SLEEP (56. oldal)
PLAY MODE (29., 37. oldal)
csak MHC-M80D/MHC-M60D:
DISPLAY*1 (31. oldal)
A képernyőn megjelenő
információk megtekintése
vagy elrejtése.
PARTY LIGHT
(25., 55. oldal)
LIGHT MODE (55. oldal)
14HU
REPEAT/FM MODE
(30., 39. oldal)
csak MHC-M40D:
DISPLAY (32. oldal)
 DVD TOP MENU
A DVD címének megjelenítése
a tv-képernyőn.
A képernyőn megjelenő
információk megtekintése
vagy elrejtése.
DVD/TUNER MENU
(27., 28., 40. oldal)
FM MODE (39. oldal)
RETURN (27. oldal)
REPEAT (30. oldal)
OPTIONS
 Számgombok (0 – 9)*1*2
——Az adott számmal jelölt
zeneszám, fejezet vagy fájl
kiválasztása.
——Számok vagy értékek bevitele.
MEGA BASS (47. oldal)
REC TO USB
Nyomja meg az (USB)
porthoz csatlakoztatott USBeszközre történő zeneátvitelhez.
MEDIA MODE (26. oldal)
Beállítási menü megnyitása
vagy elhagyása.
/ / /
Menüelemek kiválasztása.
(bevitel)
Beállítások megadása/
megerősítése.
CLEAR (27. oldal)*1
SETUP (32. oldal)*1
FUNCTION
Az adatlemezről vagy USBeszközről lejátszani kívánt
médiafájl típusának kiválasztása.
Funkció kiválasztása.
SUBTITLE (28. oldal)
SHIFT*1
AUDIO*2 (28., 32. oldal)
Tartsa lenyomva a rózsaszín
funkciógombok aktiválásához.
ANGLE (28. oldal)
SOUND FIELD +/– (47. oldal)
SCORE (53. oldal)
 (hangerő) +/–*2
VOICE CHANGER (54. oldal)
A hangerő módosítására szolgál.
MIC LEVEL +/– (53. oldal)
VOCAL FADER (53. oldal)
MIC ECHO (53. oldal)

KEY CONTROL / (53. oldal)
+/– (mappaválasztás)
Mappa kiválasztása adatlemezről
vagy USB-eszközről.
SEARCH (26., 27. oldal)
 / (gyors visszatekerés/
gyors előretekerés)
(27. oldal)
/ (lassú visszatekerés/
lassú előretekerés) (27. oldal)
TUNING+/– (39. oldal)
15HU
 (lejátszás)*2
A lejátszás elindítása.
/ (léptetés hátra/előre)
(26. oldal)
PRESET+/– (40. oldal)
 (szünet)
Lejátszás szüneteltetése
A lejátszás folytatásához
nyomja meg a  gombot.
 (leállítás)
——A lejátszás leállítása.
A gombot kétszer
megnyomva törölheti a
lejátszás folytatását.
——Zeneátvitel közben leállítja
az átvitelt.
——A beépített hangbemutató
lejátszásának leállítása.
*1 Ez a gomb rózsaszín. Ezt a gombot
a SHIFT () gomb lenyomva tartása
mellett használja.
*2 Az 5/AUDIO számgombon, valamint
a  + és  gombokon tapintópontok
találhatók. A tapintópont a rendszer
kezelése közben viszonyítási pontként
használható.
16HU
Első lépések
A rendszer biztonságos csatlakoztatása
Egység (hátulnézet)
MHC-M80D
Első lépések
MHC-M60D
17HU
MHC-M40D
 Hangsugárzók
(Csak MHC-M80D)
•• PARTY LIGHT SUBWOOFER/L/R csatlakozók
A hangsugárzó Party Light csatlakozóját csatlakoztassa ehhez a
csatlakozóaljzathoz. A hangsugárzók világítása a zeneforrásnak
megfelelően reagál. A Party Light funkciót beállíthatja az igényeinek
megfelelően (55. oldal).
•• MID/TWEETERS L/R csatlakozók
A hangsugárzó csatlakozóját csatlakoztassa ehhez a csatlakozóaljzathoz.
•• WOOFERS L/R csatlakozók
A hangsugárzó csatlakozóját csatlakoztassa ehhez a csatlakozóaljzathoz.
•• MÉLYSUGÁRZÓ
A mélysugárzó csatlakozóját csatlakoztassa ehhez a csatlakozóaljzathoz.
(Csak MHC-M60D)
•• SPEAKER LIGHT L/R csatlakozók
A hangsugárzó Speaker Light csatlakozóját csatlakoztassa ehhez
a csatlakozóaljzathoz. A Speaker Light funkciót is beállíthatja az
igényeinek megfelelően (55. oldal).
•• MID/TWEETERS L/R csatlakozók
A hangsugárzó csatlakozóját csatlakoztassa ehhez a csatlakozóaljzathoz.
•• WOOFERS L/R csatlakozók
A hangsugárzó csatlakozóját csatlakoztassa ehhez a csatlakozóaljzathoz.
(Csak MHC-M40D)
•• SPEAKERS L/R csatlakozók
A hangsugárzó csatlakozóját csatlakoztassa ehhez a csatlakozóaljzathoz.
18HU
Példa:
piros
A hangsugárzó felől (jobb oldal)
Első lépések
fehér
Megjegyzés
•• Ügyeljen rá, hogy csak a tartozék hangsugárzókat használja.
•• A hangsugárzókábelek csatlakozóját közvetlenül a csatlakozóaljzatokhoz csatlakoztassa.
 FM ANTENNA csatlakozó
Keressen olyan helyet és tájolást, ahol jó vétel fogható, amikor beállítja
az antennát.
A zajbeszűrődés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az antenna ne
legyen a hangsugárzókábelek, a hálózati kábel (tápkábel) és az USB-kábel
közelében.
Az FM zsinórantennát
vízszintesen helyezze el
 AUDIO IN (TV) L/R aljzatok
Audiokábel segítségével (nem tartozék) csatlakoztassa az egységet a
tv-hez vagy más audio-/videokészülékhez. A hang ezen a rendszeren
keresztül szólal meg.
 HDMI OUT (TV) ARC aljzat
A tv-készülék HDMI-bemeneti jack dugójához való csatlakozáshoz HDMIkábelt használjon (nem tartozék) (22. oldal).
19HU
 Hálózati kábel (tápkábel)
Csatlakoztassa a hálózati kábelt (tartozék) az egységhez, majd dugja be
egy fali aljzatba.
Hálózati
tápvezeték
(tartozék)
A fali konnektorhoz
A hálózati kábel (tápkábel) csatlakoztatásakor a bemutató (25. oldal)
automatikusan elindul. Ha a rendszer bekapcsolásához megnyomja
a  (be-/kikapcsoló) gombot, a bemutató befejeződik.
20HU
A hangsugárzók
elhelyezése
A rendszer kikapcsolt állapotában
futó bemutató kikapcsolásához
a DISPLAY gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a bemutatómentes módot
(Takarékos üzemmód) (25. oldal).
A rendszer optimális
teljesítményének elérése érdekében
a hangsugárzóknak az alábbi ábra
szerinti elhelyezését javasoljuk.
Elemek behelyezése
Egység
Hangsugárzó (bal oldali)
Hangsugárzó(jobb oldali)
Mélysugárzó (csak MHC-M80D)
TV
Helyezze be a két mellékelt R03
(AAA méretű) elemet, ügyelve az
alábbi ábra szerinti polaritásra.
0,3 m
Első lépések
A bemutató
kikapcsolása
0,3 m
Megjegyzés
•• Ne használjon együtt régi és új,
valamint különböző típusú elemeket.
•• Ha hosszú ideig nem használja a
távvezérlőt, vegye ki az elemeket az
elem szivárgása és korróziója miatti
károsodás megelőzése érdekében.
A rendszer működtetése a
távvezérlő használatával
Megjegyzés
(Csak MHC-M80D)
Az optimális Party Light hatások elérése
érdekében azt javasoljuk, hogy a
hangsugárzókat a faltól az alábbi ábrán
látható távolságban helyezze el.
45 cm
Irányítsa a távvezérlőt az egység
távvezérlő-érzékelőjére.
21HU
A tv-készülék csatlakoztatása
A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta-e a hálózati kábel
(tápkábel) csatlakozóját.
Videó megtekintése
Csatlakoztassa a HDMI-kábelt (nem tartozék) a rendszerhez.
Nagysebességű,
Ethernet-kompatibilis
HDMI-kábel (nem tartozék)
HDMI IN (ARC)*
vagy
HDMI IN
* Ha a rendszert a tv-készülék HDMI IN (ARC) aljzatához csatlakoztatja, a rendszeren
keresztül hallgathatja a tv-készülék hangját. Az Audio Return Channel (ARC) funkcióval
HDMI-kapcsolaton keresztül, audiokapcsolat létesítése nélkül hallgathatja a tvkészülék hangját a rendszeren (a  csatlakozást lásd alább). Az ARC funkciónak ezen
a rendszeren való beállítását lásd: [AUDIO RETURN CHANNEL] (36. oldal).
A tv-készüléken elérhető ARC funkció kompatibilitásának ellenőrzéséhez tekintse
meg a tv-készülék használati útmutatóját.
22HU
A tv-készülék hangjának hallgatása a rendszeren keresztül
Válassza az alábbi csatlakozások egyikét (  vagy  ).
 Hangkábel (nem tartozék)
AUDIO OUT
 Nagy sebességű, Ethernet-kompatibilis
HDMI-kábel (nem tartozék)
Első lépések
HDMI IN (ARC)
A tv-készülék hangjának hallgatásához a FUNCTION gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a „TV” lehetőséget.
Tipp
•• Ha a fenti  csatlakozást választja, és az AUDIO IN (TV) L/R aljzathoz egy külső
készüléket (DVD-lejátszó stb.) csatlakoztat, a külső készülék hangját is lejátszhatja
a rendszeren keresztül. A részleteket lásd az adott berendezés kezelési utasításában.
•• Ha külső készülék csatlakoztatásakor a rendszer hangkimeneti szintje alacsony,
akkor próbálja módosítani a csatlakoztatott berendezés hangkimeneti beállításait.
Ez növelheti az audiokimeneti szintet. A részleteket lásd az adott berendezés kezelési
utasításában.
Ha az egység kijelzőjén a „CODE 01” és „SGNL ERR” jelzés jelenik meg
Ha a rendszer felé érkező audiobemeneti jelek nem kétcsatornás lineáris
PCM-jelek, akkor az egység kijelzőjén a „CODE 01” és „SGNL ERR” üzenet
(ami a nem támogatott bemeneti hangjeleket jelzi) jelenik meg.
Ebben az esetben a kétcsatornás lineáris PCM-audiojelek előállítása
érdekében válassza ki a tv-készüléken a megfelelő audiokimeneti módot.
A részleteket lásd a tévékészülék használati útmutatójában.
23HU
A színrendszer
módosítása
(az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével)
Állítsa be a színrendszert PAL
vagy NTSC értékre a tv-készülék
színrendszerének megfelelően.
Az alábbi művelet minden egyes
végrehajtásakor a színrendszer
a következőképpen változik:
NTSC  PAL
3 A FUNCTION gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a „DVD/CD” lehetőséget.
Ekkor megjelenik a [Press ENTER to
run QUCIK SETUP.] üzenet a
tv-képernyő alsó részén.
4 Anélkül, hogy behelyezne egy
lemezt, nyomja meg a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
[LANGUAGE SETUP] menü. A
megjelenő lehetőségek köre egyes
esetekben ország- és régiófüggő.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
Ehhez a művelethez az egységen
lévő gombokat kell használnia.
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
1 A rendszer bekapcsolásához
nyomja meg a  gombot.
2 A FUNCTION gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
„DVD/CD” lehetőséget.
3 Tartsa nyomva a VOCAL FADER
és a SOUND FIELD gombot több
mint 3 másodpercig.
Ekkor az „NTSC” vagy „PAL” felirat
jelenik meg a kijelzőn.
A gyorsbeállítás
elvégzése
A rendszer használata előtt a
gyorsbeállítások segítségével
végezheti el az alapvető
beállításokat.
1 Kapcsolja be a tv-készüléket,
és válassza ki a csatlakozásnak
megfelelő bemenetet.
2 A rendszer bekapcsolásához
nyomja meg a  gombot.
24HU
5 A
/ gombok többszöri
megnyomásával válassza ki
a nyelvet, majd nyomja meg
a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik
a [VIDEO SETUP] menü.
6A
/ gombok többszöri
megnyomásával válassza ki
a tv-készülék típusának
megfelelő beállítást, majd
nyomja meg a
gombot.
Miután megjelent a tv-képernyőn a
[QUICK SETUP is complete.] üzenet,
a rendszer készen áll a lejátszásra.
A beállítás manuális módosítása
(Lásd: „A beállítási menü
használata” (32. oldal).)
A gyorsbeállítás menü bezárása
Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd nyomja meg a SETUP gombot.
Megjegyzés
Az útmutató üzenet a rendszer első
bekapcsolását, valamint a [RESET]
művelet végrehajtását követően
jelenik meg (lásd: „A beállítási
menü beállításainak visszaállítása
alaphelyzetbe”, 66. oldal).
A kijelző üzemmód
módosítása
A rendszer kikapcsolt állapotában
nyomja meg többször a DISPLAY
gombot.
A gomb minden megnyomásakor
a kijelzőpanel a következőképpen
módosul.
Bemutató
Nincs megjelenítés
(Takarékos üzemmód)
A kijelző az energiatakarékosság
érdekében kikapcsol.
(csak MHC-M80D/MHC-M60D)
A világítás is kikapcsol.
Az USB-eszköz
használata előtt
A kompatibilis USB-eszközökkel
kapcsolatban lásd: „A kompatibilis
eszközökkel kapcsolatos
weboldalak” (11. oldal).
(Az iPhone/iPod eszköz ezzel a
rendszerrel csak BLUETOOTHkapcsolaton keresztül használható.)
Alapvető lejátszási
műveletek
1 A FUNCTION gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
„DVD/CD” vagy az „USB”
lehetőséget.
2 Készítse elő a lejátszási forrást.
Lemez/USB-eszköz lejátszása
A kijelzőn megjelennek a rendszer fő
funkcióival kapcsolatos üzenetek.
(csak MHC-M80D/MHC-M60D)
A bemutató alatt a világítás
bekapcsol.
A világítás kikapcsolásához nyomja
meg a PARTY LIGHT gombot.
Lemez/USB-eszköz
lejátszása
A DVD/CD funkció esetén:
Nyomja meg az egység  gombját a
lemeztálca kiadásához, és helyezzen
egy lemezt a lemeztálcára,
a címkézett oldalával felfelé.
8 cm-es lemez, például CD
kislemez lejátszásakor helyezze
azt a tálca belső körébe.
25HU
A lemeztálca becsukásához nyomja
meg ismét az egység  gombját.
Bezáráshoz ne erőltesse
megnyomással a lemeztálcát, mert
az meghibásodásához vezethet.
USB funkció esetén:
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
(USB) porthoz.
Megjegyzés
Adott fájl lejátszása
1 A [MUSIC] vagy [VIDEO]
lehetőség kiválasztásához
nyomja meg többször egymás
után a MEDIA MODE gombot.
2 A mappalista megjelenítéséhez
nyomja meg a SEARCH gombot.
Ha az USB-eszköz nem
csatlakoztatható az (USB)
porthoz, akkor az USB-eszköz az
USB-adatperrel (nem tartozék)
csatlakoztatható az egységhez.
3 (Csak
esetén)
A kívánt hordozótípus ([MUSIC]/
[VIDEO]) kiválasztásához
nyomja meg többször a MEDIA
MODE gombot.
4A lejátszás indításához nyomja
meg a  gombot.
Egyéb műveletek
Művelet
Teendő
Lejátszás
leállítása
Nyomja meg
a  gombot.
3 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza
ki a kívánt mappát.
4 Nyomja meg a
gombot
a fájllista megjelenítéséhez.
Lejátszás
Nyomja meg
szüneteltetése a  gombot.
Visszatérés
Nyomja meg
a normál
a  gombot.
lejátszáshoz
vagy a lejátszás
folytatása
A folytatási pont Nyomja meg kétszer
megszüntetése a  gombot.
Zeneszám, fájl,
fejezet vagy
jelenet
kiválasztása
26HU
Nyomja meg lejátszás
közben a
 vagy  gombot,
Vagy tartsa lenyomva
a SHIFT gombot, majd
nyomja meg a
számgombokat, végül
pedig a
gombot.
(Előfordulhat, hogy ezt a
műveletet a lemez vagy
az USB-eszköz tiltja.)
5 Nyomja meg többször
a / gombot a kívánt fájl
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
Egyéb lejátszási
műveletek
A lemez vagy fájl típusától függően
előfordulhat, hogy a funkció nem
működik.
Művelet
Teendő
Nyomja meg a DVD/
A DVD
TUNER MENU gombot.
menüjének
megtekintése
Nyomja meg a
Mappalista
SEARCH gombot.
vagy fájllista
megtekintése A mappalista vagy
fájllista bezárásához
nyomja meg ismét a
SEARCH gombot.
Egy pont gyors
megkeresése
gyors
visszatekerés
vagy
előretekerés
módban
(Keresés)
Nyomja meg lejátszás
közben a  vagy 
gombot.
A  vagy  gomb
minden
megnyomásakor
változik a lejátszási
sebesség.
Megtekintés
kockáról
kockára
(Lassított
lejátszás)
Nyomja meg a ,
majd a
vagy 
gombot.
A vagy  gomb
minden megnyomásakor
változik a lejátszási
sebesség.
1 A keresési mód kiválasztásához
lejátszás közben nyomja meg
többször a SEARCH gombot.
2 Tartsa lenyomva a SHIFT
gombot, majd a számgombok
segítségével adja meg a keresett
címet, fejezetet, jelenetet,
zeneszámot vagy indexszámot,
és nyomja meg a
gombot.
Ekkor elindul a lejátszás.
Megjegyzés
•• Lejátszásvezérlés funkcióval rendelkező
VIDEO CD esetén a jelenet kereséséhez
nyomja meg a SEARCH gombot.
•• Lejátszásvezérlés funkcióval nem
rendelkező VIDEO CD esetén zeneszám
és index kereséséhez nyomja meg
a SEARCH gombot.
Lemez/USB-eszköz lejátszása
Visszatérés a Nyomja meg a
mappalistához RETURN gombot.
a fájllistából
Adott cím, fejezet, jelenet,
zeneszám, index keresése
Adott pont keresése időkód
használatával
Adott zeneszám keresése
1 Az idő szerinti keresési mód
Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd a számgombok segítségével
válassza ki a lejátszani kívánt
zeneszámot, és nyomja meg a
gombot.
Keresés a SEARCH gomb
segítségével
1 A zeneszámok listájának
megjelenítéséhez nyomja meg
a SEARCH gombot.
2 A lejátszani kívánt zeneszám
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
kiválasztásához lejátszás közben
nyomja meg többször egymás
után a SEARCH gombot.
2 Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
nyomja meg a számgombokat az
időkód megadásához, végül
nyomja meg a
gombot.
Példa: A 2 óra, 10 perc,
20 másodpercnél lévő jelenet
esetében például tartsa lenyomva a
SHIFT gombot, majd nyomja meg a
2, 1, 0, 2, 0 számgombokat ([2:10:20]).
Ha hibát vét, tartsa lenyomva a
SHIFT gombot, és nyomja meg a
CLEAR gombot a szám törléséhez.
27HU
Keresés a DVD menü segítségével
VIDEO CD/AUDIO CD/hangfájl
1 Nyomja meg a DVD/TUNER
A hangkimenet módosítható.
•• [STEREO]: A sztereó hang.
•• [1/L]/[2/R]: A bal vagy jobb
csatorna monó hangja.
MENU gombot.
2 Nyomja meg a
/ / / gombot,
vagy tartsa lenyomva a SHIFT
gombot, majd a számgombok
segítségével válassza ki a lejátszani
kívánt címet vagy elemet, és
nyomja meg a
gombot.
A kameraszög módosítása
Lejátszás közben az ANGLE gomb
megnyomásával válthat a
kameraszögek között.
A feliratbeállítások kiválasztása
Lejátszás közben a SUBTITLE gomb
többszöri megnyomásával
kiválaszthatja a felirat nyelvét, vagy
akár ki is kapcsolhatja a feliratot.
A nyelv/hang módosítása
A kívánt hangformátum
vagy -mód kiválasztásához
nyomja meg többször az AUDIO
gombot lejátszás közben.
DVD VIDEO
Ha a forrás több formátumban
vagy nyelven tartalmazza a
hangot, kiválaszthatja a kívánt
hangformátumot vagy nyelvet.
A megjelenített négy számjegy
nyelvkódot jelent. Ha meg szeretné
ismerni, hogy a kód melyik nyelvre
vonatkozik, olvassa el a következő
részt: „Nyelvkódok listája” (73. oldal).
Ha ugyanaz a nyelv legalább kétszer
látható, akkor a DVD VIDEO felvétele
több hangformátumban történt.
28HU
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: Az 1. hangsáv sztereó
hangja.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Az 1. hangsáv bal
vagy jobb csatornájának monó
hangja.
•• [2:STEREO]: A 2. hangsáv sztereó
hangja.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: A 2. hangsáv bal
vagy jobb csatornájának monó
hangja.
Lejátszásvezérlés funkciókkal
rendelkező VIDEO CD lejátszása
A VIDEO CD (2.0. verziójú VIDEO CD
és Super VCD) interaktív funkcióit a
lejátszásvezérlés menü segítségével
használhatja.
1 Lejátszásvezérlés funkciókkal
rendelkező VIDEO CD lejátszásához
nyomja meg a  gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
lejátszásvezérlés menü.
2 Tartsa lenyomva a SHIFT
gombot, a számgombok
segítségével válassza ki a
kívánt elem számát, és nyomja
meg a
gombot.
3 Folytassa a lejátszást a menü
utasításai szerint.
Megjegyzés
A lejátszásvezérlés az ismétlődő aktiválás
esetén leáll.
A lejátszásvezérlés elvetése
1 Nyomja meg a  vagy 
gombot, vagy tartsa lenyomva
a SHIFT gombot, majd a
számgombok segítségével
válassza ki a lejátszani kívánt
műsorszámot, amikor áll
a lejátszás.
2 Nyomja meg a  vagy
a
gombot.
Visszalépés a lejátszásvezérléshez
Nyomja meg kétszer a  gombot,
majd nyomja meg a  gombot.
Lejátszás folytatása több
lemeznél
A rendszer folytatási pontokat
tud tárolni akár 6 lemez esetében,
és a lejátszást az adott ponttól
folytatja, amikor Ön visszahelyezi
az adott lemezt. Amikor a 7. lemez
lejátszásának folytatási pontját
tárolja, törlődik a legelső lemez
folytatási pontja.
A funkció aktiválásához állítsa
a [SYSTEM SETUP] menü
[MULTI-DISC RESUME] beállítását az
[ON] lehetőségre (35. oldal).
Megjegyzés
Ha a lemez elejétől szeretné indítani
a lejátszást, nyomja meg kétszer a 
gombot, majd nyomja meg a  gombot.
Lejátszás sorrendben
(normál lejátszás)
Leállított lejátszás közben nyomja
meg többször a PLAY MODE gombot.
 Lemez lejátszása esetén
•• [DISC]: a lemez lejátszása.
•• [FOLDER]*: a lemezen a megadott
mappában levő összes lejátszható
fájl lejátszása.
* AUDIO CD esetén nem választható.
 USB-eszköz lejátszása esetén
•• [ONE USB DEVICE]: az USB-eszköz
lejátszása.
•• [FOLDER]: az USB-eszközön a
megadott mappában levő összes
lejátszható fájl lejátszása.
Megjegyzés
Lemez/USB-eszköz lejátszása
A lejátszás a kiválasztott
műsorszámtól indul.
A lejátszás mód
használata
•• Ha a normál lejátszás a [DISC] vagy
[ONE USB DEVICE] lehetőségre van
állítva, a kijelzőn a „FLDR” és „SHUF”
jelzés nem jelenik meg.
•• Ha a normál lejátszás a [FOLDER]
lehetőségre van állítva, a kijelzőn
a „FLDR” jelzés jelenik meg.
Lejátszás véletlenszerű
sorrendben (véletlen
sorrendű lejátszás)
Leállított lejátszás közben nyomja
meg többször a PLAY MODE gombot.
 Lemez lejátszása esetén
•• [DISC (SHUFFLE)]: a lemezen
lévő összes hangfájl véletlen
sorrendben való lejátszása.
29HU
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: a lemezen
egy adott mappában levő összes
hangfájl véletlen sorrendű lejátszása.
* AUDIO CD esetén nem választható.
 USB-eszköz lejátszása esetén
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: az
USB-eszközön levő összes hangfájl
véletlen sorrendű lejátszása.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: az USB-eszköz
adott mappájában levő összes
hangfájl véletlen sorrendű lejátszása.
Megjegyzés
•• Ha a véletlen sorrendű lejátszás
a [DISC (SHUFFLE)] vagy
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]
lehetőségre van állítva, a kijelzőn a
„SHUF” jelzés jelenik meg.
•• Ha a véletlen sorrendű lejátszás a
[FOLDER (SHUFFLE)] lehetőségre van
állítva, a kijelzőn a „FLDR” és „SHUF”
jelzés jelenik meg.
•• A véletlenszerű lejátszás nem
alkalmazható videofájlok esetében.
•• A véletlen sorrendű lejátszás
automatikusan kikapcsol, amikor Ön:
—— kinyitja a lemeztálcát,
—— szinkronizált átvitelt végez,
—— módosítja a hordozómód beállítást.
•• A véletlen sorrendű lejátszás
megszakítható olyankor, amikor Ön
kiválaszt egy lejátszani kívánt mappát
vagy műsorszámot.
Ismételt lejátszás
(ismétlődő lejátszás)
30HU
Nyomja meg többször a REPEAT
gombot.
A lemez vagy fájl típusától
függően elképzelhető, hogy egyes
beállítások nem használhatók.
•• [OFF]: nincs ismétlődő lejátszás.
•• [ALL]: megismétli a kiválasztott
lejátszási mód minden
műsorszámának vagy fájljának
lejátszását.
•• [DISC]: minden tartalom ismétlése
(csak DVD VIDEO és VIDEO CD esetén).
•• [TITLE]: az aktuális cím ismételt
lejátszása (csak DVD VIDEO esetén).
•• [CHAPTER]: az aktuális fejezet
ismételt lejátszása (csak DVD
VIDEO esetén).
•• [TRACK]: az aktuális zeneszám
ismételt lejátszása.
•• [FILE]: az aktuális videofájl ismételt
lejátszása.
Az ismétlődő lejátszás megszakítása
A REPEAT gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az [OFF]
lehetőséget.
Megjegyzés
•• Ha az ismétlődő lejátszás az [ALL] vagy
[DISC] lehetőségre van állítva, a kijelzőn
a „ ” jelzés jelenik meg.
•• Ha az ismétlődő lejátszás a [TITLE],
[CHAPTER], [TRACK] vagy [FILE]
lehetőségre van állítva, a kijelzőn a
„
” jelzés jelenik meg.
•• Az ismétlődő lejátszás funkció nem
használható VIDEO CD lemezzel
lejátszásvezérlés használata esetén.
•• A DVD VIDEO lemeztől függően
előfordulhat, hogy az ismétlődő
lejátszás használható.
•• Az ismétlődő lejátszás funkció
automatikusan kikapcsol, amikor Ön:
—— kikapcsolja a rendszert (csak DVD
VIDEO és VIDEO CD esetén),
—— kinyitja a lemeztálcát,
—— funkciót vált (csak DVD VIDEO
és VIDEO CD esetén),
—— szinkronizált átvitelt végez,
—— módosítja a hordozómód beállítást.
A lemez lejátszásának
korlátozása
(Szülői felügyelet)
Előre meghatározott feltétel alapján
korlátozhatja a DVD VIDEO lemezek
lejátszását. Átugorhatja egyes jelenetek
lejátszását, illetve helyettük másik
lejátszani kívánt jelenetet állíthat be.
1 Ha a lejátszás leáll, tartsa
lenyomva a SHIFT gombot, majd
nyomja meg a SETUP gombot.
2 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
[SYSTEM SETUP] elemet, majd
nyomja meg a
gombot.
3 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
[PARENTAL CONTROL] elemet,
majd nyomja meg a
gombot.
gombot, nyomja meg a
számgombokat a négyjegyű
jelszó megadásához, végül
nyomja meg a
gombot.
5 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
[STANDARD] elemet, majd
nyomja meg a
gombot.
6A
/ gombok többszöri
megnyomásával válasszon ki
egy földrajzi területet a
lejátszáskorlátozás szintjének
meghatározásához, majd
nyomja meg a
gombot.
A hely ki van választva.
Az [OTHERS] lehetőség
kiválasztásakor a SHIFT gombot
nyomva tartva írja be a számgombok
segítségével a kívánt földrajzi hely
kódját a „Szülői felügyelet
területkódok listája” (74. oldal)
alapján.
7 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
[LEVEL] elemet, majd nyomja
meg a
gombot.
8A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
kívánt szintet, majd nyomja
meg a
gombot.
Minél alacsonyabb az érték, annál
szigorúbb a korlátozás.
Állítsa a [LEVEL] beállítást [OFF]
értékre a 8. lépésben.
A Szülői felügyelet funkcióval
korlátozott lemez lejátszása
1 Tegye be a lemezt, majd nyomja
meg a  gombot.
Ekkor megjelenik a jelszó megadására
szolgáló felület a tv-képernyőn.
2 Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
nyomja meg a számgombokat a
négyjegyű jelszó megadásához,
végül nyomja meg a
gombot.
A rendszer megkezdi a lejátszást.
Ha elfelejtette a jelszót
Vegye ki a lemezt, és ismételje meg
a „A lemez lejátszásának korlátozása
(Szülői felügyelet)” fejezet 1–3. lépését
(30. oldal). Tartsa lenyomva a SHIFT
gombot, a számgombok segítségével
adja meg a jelszót („199703”), majd
nyomja meg a gombot.
Kövesse a képernyőn megjelenő
útmutatást, és adja meg új, négyjegyű
jelszavát. Ezután tegye be a lemezt,
és nyomja meg a  gombot.
Ismét meg kell adnia az új jelszót.
Lemez/USB-eszköz lejátszása
4Tartsa lenyomva a SHIFT
A Szülői felügyelet funkció
kikapcsolása
Lemez/USB-eszköz
információinak
a megtekintése
Információk a tv-képernyőn
(Csak MHC-M80D/MHC-M60D)
Tartsa lenyomva a SHIFT gombot, és
többször nyomja meg a DISPLAY
gombot a lejátszás során.
31HU
(Csak MHC-M40D)
Többször nyomja meg a DISPLAY
gombot a lejátszás során.
 Lejátszási információk
Lejátszási idő és hátralévő idő
 Bitsebesség
 Hordozótípus
 Lejátszási állapot
 Cím*1/zeneszám/fájlnév*2
 Album*1/mappanév*2/fejezet/
indexszám
 Előadó neve*1*2
Hangfájl lejátszásakor látható.
*1 Ha egy hangfájl ID3 címkével
rendelkezik, a rendszer az ID3 címke
információi szerint jeleníti meg az
album/szám címét, illetve az előadó
nevét. A rendszer az 1.0/1.1/2.2/2.3
verziójú ID3 címkéket támogatja.
*2 Ha a név nem megjeleníthető
karaktereket tartalmaz, akkor azok
helyett „_” fog megjelenni.
Megjegyzés
•• A rendszer a játszott forrástól függően:
—— bizonyos információkat nem mindig
jelenít meg,
—— egyes karaktereket nem jelenít meg.
•• A megjelenített információk a lejátszási
módtól függően eltérnek.
A hangformátum adatainak
megjelenítése a DVD VIDEO-k és
a videofájlok esetén
Nyomja meg az AUDIO gombot a
lejátszás során.
32HU
A kijelzőn megjelenő információ
A rendszer bekapcsolt állapotában
nyomja meg többször a DISPLAY
gombot.
A következő információk
jeleníthetők meg:
—lejátszási
—
idő/hátralévő idő a
műsorszámból, cím, fejezet
—jelenet
—
száma
—fájlnév,
—
mappanév
—cím,
—
előadó és az album adatai
Megjegyzés
•• A karakterektől függően előfordulhat,
hogy a lemez neve vagy a szám címe
nem jelenik meg.
•• Előfordulhat, hogy a hangfájlok és a
videofájlok lejátszási ideje nem jelenik
meg megfelelően.
•• A VBR (változó bitsebesség) módszerrel
kódolt hangfájl eltelt lejátszási ideje
nem megfelelően jelenik meg.
A beállítási menü
használata
A képek, hangok és más elemek
beállításait számos módon
módosíthatja.
A megjelenő lehetőségek köre
ország- és régiófüggő.
Megjegyzés
A lemezen tárolt lejátszási beállítások
felülbírálják a beállítási menü
képernyőjén megadott beállításokat.
Ezért előfordulhat, hogy a beállítási menü
egyes beállításai nem hajthatók végre.
1 A DVD/CD vagy USB módban a
lejátszás leállítását követően
tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
és nyomja meg a SETUP gombot.
Ekkor megjelenik a beállítási menü
a tv-képernyőn.
2 A
3
A beállítás kiválasztásra kerül,
és a beállítási folyamat befejeződik.
A menüből való kilépés
Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd nyomja meg a SETUP gombot.
nyelv beállítása –
A
[LANGUAGE SETUP]
[OSD]
A képernyőn megjelenített szöveg
nyelvének beállítására szolgál.
[SUBTITLE]
A DVD VIDEO lemezen rögzített felirat
nyelvének módosítására szolgál.
Ha az [AUDIO FOLLOW] lehetőséget
választja, a felirat nyelve a választott
hangsáv nyelvének megfelelően
változik.
Megjegyzés
Ha az [OTHERS] lehetőséget választja
a [MENU], [AUDIO], majd a [SUBTITLE]
pontban, adjon meg egy nyelvi kódot
a számgombok segítségével. Ezeket a
következő fejezetben találja: „Nyelvkódok
listája” (73. oldal).
tv-képernyő beállítása –
A
[VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Akkor válassza ezt a
beállítást, ha a készülékhez
szélesképernyős tv-t vagy
szélesvásznú módú megjelenítést
támogató tv-t csatlakoztat.
Lemez/USB-eszköz lejátszása
4
/ gombok többszöri
megnyomásával válasszon a
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] vagy
[HDMI SETUP] lehetőségek közül,
majd nyomja meg a
gombot.
A / gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a kívánt elemet, majd nyomja
meg a
gombot.
A kívánt beállítás
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
[MENU]
A DVD menü nyelvének beállítására
szolgál.
[AUDIO]
Átváltja a hangsáv nyelvét.
Ha az [ORIGINAL] beállítást
választja, a rendszer a lemezen
meghatározott, alapértelmezett
nyelvet használja.
[4:3 LETTER BOX]: Akkor válassza
ezt a beállítást, ha a készülékhez egy
olyan 4:3 képarányú tv-készüléket
csatlakoztat, amely nem támogatja
a szélesvásznú módot. A készülék
széles képet jelenít meg, az alján
és a tetején fekete csíkkal.
33HU
[4:3 PAN SCAN]: Akkor válassza ezt
a beállítást, ha a készülékhez egy
olyan 4:3 képarányú tv-készüléket
csatlakoztat, amely nem támogatja
a szélesvásznú módot. A beállítás
teljes magasságú képet jelenít meg a
teljes képernyőn, levágott szélekkel.
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Akkor válassza ezt a
beállítást, ha a készülékhez egy olyan
tv-készüléket csatlakoztat, amely
támogatja a szélesvásznú módot.
A beállítás hatására a 4:3 méretarányú
kép 16:9 képaránnyal jelenik meg
még a szélesképernyős tv-ken is.
[NORMAL]: A beállítás hatására a
képméret a képernyő méretéhez
igazodik az eredeti képarány
megtartásával. A beállítás
használatakor 4:3 arányú kép
megjelenítésekor fekete sávok
jelennek meg a bal és jobb oldalon.
[PAL]: PAL videojellé alakítja egy
NTSC lemez videojelét.
[NTSC]: NTSC videojellé alakítja egy
PAL lemez videojelét.
Részletek: „A színrendszer
módosítása” (24. oldal).
[PAUSE MODE]
[AUTO]: A kép, beleértve a
dinamikusan mozgó tárgyakat is,
sebességingadozás (szaggatás)
nélkül kerül a kimenetre. Általában
ezt a beállítást kell választani.
[FRAME]: A kép, beleértve a nem
dinamikusan mozgó tárgyakat is,
nagy felbontásban jelenik meg.
angbeállítások
H
megadása – [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Dinamikatartomány-tömörítés)
Hasznos funkció az éjszakai halk
filmnézéshez.
[OFF]: Kikapcsolás.
[STANDARD]: A hangmérnök
által eltervezett teljes
dinamikatartományt adja vissza.
[TRACK SELECTION]
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével)
A színrendszer (PAL vagy NTSC)
beállítására szolgál.
[AUTO]: A lemezen rögzített
színrendszernek megfelelő
videojelet továbbít. Akkor válassza
ezt a beállítást, ha a tv DUAL
rendszert használ.
34HU
Ha több hangformátum (PCM, MPEG
audio vagy Dolby Digital) is rögzítve
van a lejátszott DVD VIDEO lemezen,
a legtöbb csatornával rendelkező
hangsávot részesíti előnyben.
[OFF]: Nincs prioritás.
[AUTO]: Prioritás beállítva.
[A/V SYNC]
(Csak videofájlok)
[OFF]: Nincs módosítás.
[ON]: Módosítja a kép és a
hang közötti késleltetés értékét,
amennyiben a hang nincs
szinkronban a megjelenített képpel.
[DOWNMIX]
[PARENTAL CONTROL]
Beállítja a lejátszás korlátozásait.
Részletek: „A lemez lejátszásának
korlátozása (Szülői felügyelet)” (30.
oldal).
[MULTI-DISC RESUME]
rendszer beállítása –
A
[SYSTEM SETUP]
[ON]: A memóriában tárolja
a lejátszás folytatási pontját
legfeljebb 6 lemezhez.
[OFF]: A lejátszás csak a rendszerben
lévő aktuális lemez esetén
folytatódik a folytatási pontnál.
[RESET]
Visszaállítja a beállítási menü
beállításait a gyári alapértelmezett
értékekre. Részletek: „A beállítási
menü beállításainak visszaállítása
alaphelyzetbe” (66. oldal).
[SCREEN SAVER]
A képernyővédő használatával
elkerülheti a megjelenítő
eszköz sérülését (szellemkép). A
képernyővédő kikapcsolásához
nyomja meg a  +/– gombot.
[ON]: Ha körülbelül 15 percen
keresztül nem használja a rendszert,
megjelenik a képernyővédő képe.
[OFF]: A funkció kikapcsolása. A
képernyővédő képe nem jelenik meg.
[BACKGROUND]
Kiválasztja a tv-képernyő
háttérszínét vagy háttérképét.
[JACKET PICTURE]: A háttérben a
lemezre felvett borítókép (állókép)
jelenik meg.
[GRAPHICS]: A rendszerben tárolt
kép jelenik meg a háttérben.
[BLUE]: A háttér kék színű.
[BLACK]: A háttér fekete színű.
HDMI-beállítások
megadása – [HDMI SETUP]
Lemez/USB-eszköz lejátszása
Kiválasztja az audiokimeneti jelet a
többcsatornás hang lejátszásához.
[NORMAL]: A többcsatornás hangot
kétcsatornás sztereó jelként továbbítja.
[DOLBY SURROUND]:
A többcsatornás hangot
kétcsatornás surround jelként
továbbítja.
[HDMI RESOLUTION]
Kiválasztja a tv kimeneti felbontását,
amikor a tv-készüléket HDMIkábellel csatlakoztatja.
[AUTO(1920×1080p)]: A kimenő
videojeleket a tv-készülék
felbontásának megfelelően továbbítja.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
A kiválasztott felbontásnak
megfelelő videojeleket továbbít.
*1 Csak Latin-amerikai modellek esetén
*2 Egyéb modellek esetén.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: YCBCR videojeleket továbbít.
[RGB]: RGB-videojelek leadása.
35HU
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Az eredeti audiojeleket
továbbítja a HDMI OUT (TV) ARC
aljzaton.
[PCM]: Kétcsatornás, lineáris PCMjeleket továbbít a HDMI OUT (TV)
ARC aljzaton.
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: A Control for HDMI funkció
bekapcsolása. A HDMI-kábellel
összekötött rendszert és tvkészüléket egymásról vezérelheti.
[OFF]: Kikapcsolás.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Akkor állítsa be ezt a funkciót, ha
a rendszer a tévé olyan HDMI IN
jack dugójához van csatlakoztatva,
amely kompatibilis az Audio
Return Channel funkcióval. Ez a
funkció csak akkor érhető el, ha a
[CONTROL FOR HDMI] beállítás [ON]
értékre van állítva.
[ON]: A tv hangját a rendszer
hangsugárzóin keresztül
hallgathatja.
[OFF]: Kikapcsolás.
[STANDBY LINKED TO TV]
Ez a funkció csak akkor érhető el,
ha a [CONTROL FOR HDMI] beállítás
[ON] értékre van állítva.
[AUTO]: A tv kikapcsolásakor a
rendszer a következő esetekben
kapcsol ki automatikusan:
—videó
—
lejátszása DVD/CD vagy
USB módban
—audiolejátszás
—
leállításakor
DVD/CD vagy USB módban
—a
— tv-funkció kiválasztásakor
[ON]: A rendszer a tévé
kikapcsolásakor a funkciótól
függetlenül automatikusan
kikapcsol.
[OFF]: A rendszer nem kapcsol ki a tv
kikapcsolásakor.
36HU
USB-átvitel
Az USB-eszköz
használata előtt
A kompatibilis USB-eszközökkel
kapcsolatban lásd: „A kompatibilis
eszközökkel kapcsolatos
weboldalak” (11. oldal).
(Az iPhone/iPod eszköz ezzel a
rendszerrel csak BLUETOOTHkapcsolaton keresztül használható.)
Zene átvitele
A funkció használatával egy lemezen
(csak AUDIO CD vagy MP3 lemez) lévő
zeneszámokat vihet át egy, az (USB)
porthoz csatlakoztatott USB-eszközre.
A rendszer által átvitt fájlok
hangformátuma MP3.
Megjegyzés
•• Átvitel vagy törlés közben ne távolítsa
el az USB-eszközt. Ellenkező esetben
az USB-eszközön lévő adatok
megsérülhetnek, vagy maga az USBeszköz is károsodhat.
•• Az MP3 formátumú fájlok átvitele
az eredeti fájlokéval megegyező
bitsebességgel történik.
•• AUDIO CD lemezről végzett átvitel
esetén az átvitel előtt lehetősége van
kiválasztani a bitsebességet.
•• A lemeztálca nyitott állapota esetén
az USB-átviteli és -törlési műveletek
letiltásra kerülnek.
Szerzői jogvédelem alatt álló
tartalommal kapcsolatos megjegyzés
Az átvitt zene kizárólag személyes
célra használható. A zene más célra
való felhasználásához a jogtulajdonos
engedélye szükséges.
A bitsebesség kiválasztása
Zene jobb minőségben történő
átviteléhez nagyobb bitsebesség
is választható.
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2 A / többszöri megnyomásával
válassza ki a „BIT RATE” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
3 A kívánt bitsebesség
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
•• „128 KBPS”: a kódolt MP3-fájlok
Zene átvitele egy lemezről
Lehetősége van zenéket továbbítani
egy, az
(USB) porthoz
csatlakoztatott USB-eszközre.
Az átvitelhez kövesse az alábbi
utasításokat:
•• Szinkronizált átvitel: Az összes
zeneszám vagy MP3-fájl átvitele
egy lemezről egy USB-eszközre.
•• REC1 átvitel: Egyetlen zeneszám
vagy MP3-fájl átvitele lejátszás
közben.
1 Csatlakoztasson egy átvitelre
alkalmas USB-eszközt az
egység (USB) portjához.
Megjegyzés
Ha az USB-eszköz nem
csatlakoztatható az (USB)
porthoz, akkor az USB-eszköz az
USB-adatperrel (nem tartozék)
csatlakoztatható az egységhez.
2 A FUNCTION gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
„DVD/CD” lehetőséget, majd
helyezzen be egy lemezt.
Szinkronizált átvitel:
Ha a lejátszás automatikusan
elindul, a teljes leállítás érdekében
nyomja meg kétszer a  gombot.
Miután leállította a lejátszást, a
kívánt lejátszási mód
kiválasztásához nyomja meg
többször a PLAY MODE gombot.
Megjegyzés
Ha véletlen sorrendű lejátszás vagy
ismétlődő lejátszás módban kezdi
meg az átvitelt, akkor a kiválasztott
lejátszási mód automatikusan normál
lejátszásra vált.
REC1 átvitel:
Válassza ki az átvinni kívánt
zeneszámot vagy MP3-fájlt, majd
indítsa el a lejátszást.
4Nyomja meg a REC TO USB
USB-átvitel
mérete kisebb lesz, a
hangminőség pedig csökken.
•• „256 KBPS”: a kódolt MP3-fájlok
mérete nagyobb lesz, de ez jobb
hangminőséget is eredményez.
A beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
3 Készítse elő a hangforrást.
gombot.
A „PUSH ENTER” üzenet jelenik meg
a kijelzőn.
5 Nyomja meg a
gombot.
Megkezdődik az átvitel, majd a „DO
NOT REMOVE” üzenet jelenik meg a
kijelzőn. Az átvitel befejezéséig ne
húzza ki az USB-eszközt.
Az átvitel befejezését követően
a rendszer a következő lépéseket
végzi el:
Szinkronizált átvitel:
A lemez automatikusan leáll.
REC1 átvitel:
A lemez továbbra is a következő
zeneszámot vagy fájlt játssza le.
Átvitel leállítása
Nyomja meg a  gombot.
Megjegyzések az átvitellel kapcsolatban
•• UDF (Universal Disk Format) formátumú
lemezen lévő MP3-fájlokat nem vihet át
az USB-eszközre.
•• Az átvitel során nem hallható hang.
•• A CD-TEXT információkat a rendszer
nem viszi át a létrehozott MP3-fájlokba.
37HU
•• Az átvitel automatikusan leáll, ha:
—— az USB-eszközön elfogy a hely átvitel
közben, vagy
—— az USB-eszközön található hangfájlok
vagy mappák száma eléri azt a korlátot,
amelyet a rendszer kezelni képes.
•• Ha az átvitt mappával vagy fájllal
megegyező nevű fájl vagy mappa
található az USB-eszközön, a rendszer
egy sorszámot fűz a névhez, és nem írja
felül az eredeti mappát vagy fájlt.
•• Az átvitel közben a következő
műveletek nem végezhetők el:
—— a lemez kiadása
—— másik műsorszám vagy fájl kiválasztása
—— lejátszás szüneteltetése vagy
műsorszámon vagy fájlon belüli
rész keresése.
—— funkcióváltás
•• Amikor egy WALKMAN® eszközre továbbít
zenét a „Media Manager for WALKMAN”
alkalmazás használatával, biztosítsa, hogy
az átvitel MP3 formátumban történjen.
•• Amikor egy WALKMAN® eszközt
csatlakoztat a rendszerhez, csak
azután csatlakoztassa az eszközt,
hogy a „Creating Library” vagy a
„Creating Database” felirat eltűnt a
WALKMAN® eszközről.
Mappák és fájlok létrehozásával
kapcsolatos szabályok
A létrehozható MP3-fájlok
maximális száma
 Amikor egy AUDIO CD-ről
minden zeneszámot átvisz
Mappanév: „CDDA0001”*
Fájlnév: „TRACK001”*
 Amikor MP3-fájlokat visz át egy
lemezről
Mappanév: A forrással azonos
Fájlnév: A forrással azonos
REC1-átvitel
 Amikor egy AUDIO CD-ről átvisz
egy zeneszámot
Mappanév: „REC1-CD”
Fájlnév: „TRACK001”*
 Amikor MP3-fájlt visz át egy
lemezről
Mappanév: „REC1-MP3”
Fájlnév: A forrással azonos
* A mappák és a fájlok számát ezután
sorrendben rendeli hozzá a készülék.
Hangfájlok vagy mappák
törlése az USB-eszközről
1 A FUNCTION gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az
„USB” lehetőséget.
•• 298 mappa
•• 650 fájl mappánként
•• 650 fájl a REC1-CD vagy
2 A MEDIA MODE gomb többszöri
a REC1-MP3 mappában.
Ezek a számok a fájl- és
mappakonfigurációtól függően
változhatnak.
3 Leállított lejátszás közben
USB-eszközre való átvitel esetén a
rendszer egy „MUSIC” nevű mappát hoz
létre közvetlenül a „ROOT” mappa alatt.
A mappákat és fájlokat ezen a „MUSIC”
mappán belül az átvitel módjának és
forrásának megfelelően hozza létre a
rendszer a következők szerint:
38HU
Szinkronizált átvitel
megnyomásával válassza ki
a [MUSIC] lehetőséget.
nyomja meg az OPTIONS
gombot.
4A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
az „ERASE” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
A mappalista megjelenik a
tv-képernyőn.
5 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válasszon ki
egy mappát, majd nyomja
meg a
gombot.
A fájllista megjelenik a tv-képernyőn.
6A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a törölni kívánt hangfájlt,
majd nyomja meg a
gombot.
7 Nyomja meg a
gombot.
Ekkor a „COMPLETE” felirat jelenik
meg a kijelzőn.
A beállítási menüből való
kilépéshez nyomja meg
az OPTIONS gombot.
Megjegyzés
•• Csak a támogatott hangfájlokat, az
MP4 formátumú és a 3GP formátumú
fájlokat törölheti.
•• Véletlen sorrendű lejátszás esetén
hangfájlok vagy mappák nem
törölhetők. Állítsa a lejátszási módot
normál lejátszásra a törlés előtt.
•• A lemeztálca nyitott állapota esetén a
törlési műveletek letiltásra kerülnek.
Rádióhallgatás
1 A FUNCTION gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a „TUNER FM” lehetőséget.
2 Keressen meg egy állomást.
Automatikus hangoláshoz:
Tartsa lenyomva a TUNING+/–
gombot, amíg a kijelzőn változni
nem kezd a frekvencia értéke.
Az automatikus programkeresés
automatikusan leáll, amikor
a rendszer behangolta a
rádióállomást. A kijelzőpanelen
világítani kezd a „ST” jelzés
(csak FM sztereó műsorok esetén).
Ha a programkeresés nem áll le, a
leállításhoz nyomja meg
a  gombot. Majd végezze
el a programkeresést manuálisan
(alább ismertetve).
Tuner
A mappában lévő összes hangfájl
törléséhez válassza az [ALL TRACKS]
lehetőséget a listán.
Ekkor a „FOLDER ERASE” vagy
„TRACK ERASE”, illetve a „PUSH
ENTER” feliratok jelennek meg a
képernyőn.
A törlési műveletek
visszavonásához nyomja meg
a  gombot.
Tuner
Manuális programkeresés:
A kívánt állomás megkereséséhez
nyomja meg többször a TUNING+/–
gombot.
Megjegyzés
Ha olyan FM-állomásra hangol, amely
RDS-információkat is sugároz, akkor a
műsorsugárzás információkat, például
a szolgáltatás vagy az állomás nevét is
biztosítja. Az RDS-információ a DISPLAY
gomb többszöri megnyomásával
ellenőrizhető.
Tipp
Gyenge jelerősségű FM sztereó állomás
statikus zajának csökkentéséhez nyomja
meg többször az FM MODE gombot, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik az „ST” felirat.
Ekkor nem lesz sztereó hatás, a vétel
azonban javul.
39HU
Rádióállomások
beprogramozása
Legfeljebb 20 FM-állomás
tárolható a memóriában kedvenc
állomásként.
1 A kívánt állomás behangolása.
2 Nyomja meg a DVD/TUNER
MENU gombot.
3 A kívánt programhely
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
A kijelzőn megjelenik a „COMPLETE”
felirat, és a készülék tárolja az
állomást.
Ha a kiválasztott programhelyhez
már tartozott egy állomás, akkor azt
az új állomás felülírja.
Tárolt állomás hallgatása
A kívánt programhely számának
kiválasztásához nyomja meg
többször a PRESET+/– gombot.
Másik megoldásként tartsa
lenyomva a SHIFT gombot, majd
nyomja meg a számgombokat,
végül pedig a
gombot.
BLUETOOTH-kapcsolat
A BLUETOOTH vezeték
nélküli technológia
bemutatása
A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia olyan kis hatótávú,
vezeték nélküli technológia, amely
vezeték nélküli kommunikációt tesz
lehetővé digitális eszközök között.
Támogatott BLUETOOTH-verziók,
-profilok és -kodekek
Részletek: „BLUETOOTH”
(71. oldal).
Kompatibilis BLUETOOTHeszközök
Részletek: „A kompatibilis
eszközökkel kapcsolatos
weboldalak” (11. oldal).
A BLUETOOTH-kijelző
bemutatása
Az egységen található BLUETOOTHkijelző felkapcsolással vagy
villogással jelzi a BLUETOOTH
állapotát.
A rendszer állapota Kijelző állapota
BLUETOOTH
készenlétben
BLUETOOTH
párosítása
folyamatban
BLUETOOTHkapcsolat
létrehozva
40HU
Lassan villog
Gyorsan villog
Világítani kezd
A rendszer és egy
BLUETOOTH-eszköz
párosítása
A párosítás az a művelet, amelynek
során a BLUETOOTH-eszközök
előre regisztrálják egymást. Ha már
megtörtént a párosítás, azt többször
nem kell végrehajtani.
1 Helyezze a BLUETOOTH-eszközt
az egység 1 méteres körzetén
belülre.
2 A FUNCTION gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a „BLUETOOTH” lehetőséget.
párosítási információkat
(például mert először használja a
BLUETOOTH-funkciót a megvásárolt
eszközzel), a „PAIRING” felirat villogni
fog a kijelzőn, a rendszer pedig
párosítási módba lép. Folytassa
a 4. lépéssel.
•• Ha a rendszer BLUETOOTHeszközhöz csatlakozik, nyomja meg
az egység BLUETOOTH gombját a
BLUETOOTH-eszköz leválasztásához.
3 Tartsa nyomva legalább
2 másodpercig az egység
PAIRING gombját.
A „PAIRING” felirat villogni kezd
a kijelzőn.
4Kapcsolja be a BLUETOOTH-
eszköz BLUETOOTH-funkcióját
a párosítás elvégzéséhez.
A részleteket lásd a BLUETOOTHeszköz kezelési utasításában.
eszköz kijelzőjén a rendszer
nevét (például „MHC-M80D”).
Ezt a lépést 5 percen belül hajtsa
végre, különben a párosítás
megszakad. Ebben az esetben
ismételje meg a folyamatot
a 3. lépéstől.
Megjegyzés
Ha a BLUETOOTH-eszköz jelszó
megadására kéri, írja be a következőt:
„0000”. A „jelszó” elnevezése lehet
még „Passkey”, „Passcode”, „PIN code”,
„PIN number” és „Password” is.
6Létesítsen kapcsolatot
a BLUETOOTH-eszközzel.
Ha a párosítás befejeződött és
létrejött a BLUETOOTH-kapcsolat,
akkor a kijelzőpanelen megjelenik
a BLUETOOTH-eszköz neve.
A BLUETOOTH-eszköztől függően
a párosítás végeztével a csatlakozás
automatikusan megkezdődik.
A BLUETOOTH-eszköz adatait
a DISPLAY gomb többszöri
megnyomásával tekintheti meg.
Megjegyzés
•• Legfeljebb 8 BLUETOOTH-eszköz
BLUETOOTH-kapcsolat
Tipp
•• Ha a rendszer még nem tárol
5 Válassza ki a BLUETOOTH-
párosítható. A 9. BLUETOOTH-eszköz
párosításakor a legrégebben párosított
eszköz törlésre kerül.
•• Másik BLUETOOTH-eszköz párosításához
ismételje meg az 1–6. lépést.
A párosítás megszakítása
Tartsa lenyomva legalább
2 másodpercig az egység PAIRING
gombját, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a „BT AUDIO” jelzés.
A párosítási információk törlése
A rendszer alaphelyzetbe állításával
törölhet minden párosítási adatot.
Lásd: „A rendszer alaphelyzetbe
állítása” (65. oldal).
41HU
Megjegyzés
A rendszer visszaállítását követően
előfordulhat, hogy nem lesz képes
csatlakozni iPhone/iPod touch
készülékéhez. Ilyen esetben törölje
iPhone/iPod touch készülékéről vagy
számítógépéről a párosítási információkat,
és végezze el újra a párosítási folyamatot.
Zenehallgatás
BLUETOOTH-eszközön
A BLUETOOTH-eszközön való
zenehallgatáshoz és annak a
háttérből való vezérléséhez
használja az egység vagy a
távvezérlő gombjait.
Zene lejátszása előtt ellenőrizze
az alábbiakat:
—A
— BLUETOOTH-eszköz BLUETOOTH
funkciója bekapcsol.
—A
— párosítás befejeződött
(41. oldal).
A rendszer és a BLUETOOTHeszköz csatlakoztatását követően
a lejátszást a , , , / és
/ gombokkal vezérelheti.
1 Nyomja meg az egységen
található BLUETOOTH gombot
a BLUETOOTH-funkció
kiválasztásához.
Ekkor a „BLUETOOTH” felirat jelenik
meg a kijelzőn.
2 Létesítsen kapcsolatot
a BLUETOOTH-eszközzel.
Ha a legutóbb csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközhöz kíván
csatlakozni, akkor nyomja meg az
egységen található BLUETOOTH
gombot.
A BLUETOOTH-eszközről végezze
el a BLUETOOTH-csatlakoztatást,
ha az eszköz nincs csatlakoztatva.
Ha a párosítás befejeződött,
a kijelzőn megjelenik
a BLUETOOTH-eszköz neve.
42HU
3 A lejátszás indításához nyomja
meg a  gombot.
A BLUETOOTH-eszköztől függően
——előfordulhat, hogy kétszer kell
megnyomni a  gombot.
——előfordulhat, hogy el kell indítani
egy hangforrás lejátszását a
BLUETOOTH-eszközön.
4Állítsa be a hangerőt.
Először a BLUETOOTH-eszközön
állítsa be a hangerőt. Ha még
mindig túl halk a hang, akkor a
rendszeren állítsa be a hangerőt.
Megjegyzés
Ha a rendszer egyetlen BLUETOOTHeszközhöz sem csatlakozik, akkor a
rendszer automatikusan a legutóbb
csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközhöz
csatlakozik, ha megnyomja az egység
BLUETOOTH vagy a  gombját.
A BLUETOOTH-kapcsolat
megszüntetése
Nyomja meg az egység BLUETOOTH
gombját. A „BT AUDIO” felirat jelenik
meg a kijelzőn.
A BLUETOOTH-eszköztől függően a
BLUETOOTH-csatlakozás a lejátszás
leállítása után automatikusan
megszűnhet.
A rendszer
összekapcsolása több
BLUETOOTH-eszközzel
(többeszközös
csatlakozás)
A2DP/AVRCP csatlakozás
használatával akár három
BLUETOOTH-eszközt is a
rendszerhez csatlakoztathat.
Egy újabb BLUETOOTH-eszköz
párosítása előtt győződjön meg
róla, hogy a rendszer BLUETOOTHfunkciója be van kapcsolva,
és az első BLUETOOTH-eszköz
csatlakoztatva van a rendszerhez.
Az összes BLUETOOTH-eszköz
lecsatlakoztatása a
többeszközös csatlakozásból
Párosítás második vagy
harmadik eszközzel
A BLUETOOTH
hangkodekek beállítása
Ismételje meg a(z) „A rendszer és
egy BLUETOOTH-eszköz párosítása”
rész 1–6. lépését (41. oldal).
A lejátszás forrásának váltása
Megjegyzés
•• A műveletek a BLUETOOTH-eszköztől
függően eltérőek lehetnek. Bizonyos
eszközkombinációknál előfordulhat,
hogy egy BLUETOOTH-eszköz nem
csatlakoztatható. A részleteket lásd az
eszköz használati útmutatójában.
•• Ha egy negyedik BLUETOOTH-eszközt
próbál csatlakoztatni, a legkorábban
csatlakoztatott eszköz lecsatlakozik.
•• A BLUETOOTH-eszközöktől függően
előfordulhat, hogy nem lehet egyszerre
3 BLUETOOTH-kapcsolatot létesíteni.
•• Nem tud többeszközös kapcsolatot
létrehozni a Wireless Party Chain
funkció használata közben.
Egy BLUETOOTH-eszköz
lecsatlakoztatása a
többeszközös csatlakozásból
Szakítsa meg a lecsatlakoztatni
kívánt BLUETOOTH-eszköz
BLUETOOTH-kapcsolatát.
Az AAC, LDAC vagy SBC kodekek
fogadását a BLUETOOTH-eszközön
engedélyezheti. Az AAC/LDAC
lehetőség csak akkor választható ki,
ha a BLUETOOTH-eszköz támogatja
az AAC/LDAC kodeket.
1 Nyomja meg az OPTIONS
gombot.
2 A
/ többszöri
megnyomásával válassza ki a
„BT CODEC” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
3 A beállítás kiválasztásához
nyomja meg többször a /
gombot, majd a
gombot.
•• „AUTO”: Az AAC vagy LDAC
kodekformátum fogadásának
engedélyezése.
•• „SBC”: Fogadás SBC
kodekformátumban.
A beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
BLUETOOTH-kapcsolat
Indítsa el a lejátszást egy másik
csatlakoztatott BLUETOOTHeszközön, miközben a jelenlegi
eszközön zenét játszik le. A rendszer
a legújabb eszköz hangját fogja
megszólaltatni.
Nyomja meg az egység BLUETOOTH
gombját.
Megjegyzés
•• Az AAC vagy az LDAC kodek fogadása
esetén kiváló minőségű hangot
élvezhet. Ha az eszközről nem hallható
az AAC vagy LDAC hang, vagy akadozik
a hang, válassza az „SBC” lehetőséget.
•• Ha ezt a beállítást akkor módosítja,
amikor a rendszer egy BLUETOOTHeszközhöz van csatlakoztatva, akkor
a BLUETOOTH-eszköz lecsatlakozik. A
BLUETOOTH-eszköz csatlakoztatásához
végezze el ismét a BLUETOOTHkapcsolat létrehozását.
43HU
Tipp
Az LDAC egy olyan, a Sony által kifejlesztett
technológia, amely lehetővé teszi a
nagyfelbontású (Hi-Res) audiotartalmak
átvitelét akár BLUETOOTH-kapcsolaton
keresztül is. Más BLUETOOTH-kompatibilis
kódolási technológiáktól, mint például az
SBC-től eltérően az LDAC nem konvertálja le
a nagyfelbontású hangtartalmat*1, emellett
a hatékony kódolás és az optimalizált
csomagkezelés révén lehetővé teszi ezen
egyéb technológiáknál kb. háromszor
több adat*2 átvitelét BLUETOOTH vezeték
nélküli hálózaton keresztül, egyedülálló
hangminőséget biztosítva.
*1 A DSD formátumú tartalmakat kivéve.
*2 Az SBC-vel (Subband Coding)
összehasonlítva, amikor a bitsebesség
990 kbit/s (96/48 kHz) vagy 909 kbit/s
(88,2/44,1 kHz).
A BLUETOOTH készenléti
üzemmód beállítása
A BLUETOOTH készenléti üzemmód
lehetővé teszi, hogy BLUETOOTHeszközről történő BLUETOOTHkapcsolat létesítése esetén a rendszer
automatikusan bekapcsoljon.
1 Nyomja meg az OPTIONS
gombot.
2 A
/ többszöri
megnyomásával válassza ki a
„BT STBY” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
3 A beállítás kiválasztásához
nyomja meg többször a /
gombot, majd a
gombot.
•• „ON”: A rendszer automatikusan
44HU
bekapcsol, még akkor is, ha
készenléti üzemmódban van.
•• „OFF”: Kikapcsolja ezt a funkciót.
A beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
A BLUETOOTH-jel be- és
kikapcsolása
Ha a BLUETOOTH-jel be van
kapcsolva, akkor a rendszerhez egy
párosított BLUETOOTH-eszközről
az összes funkcióban csatlakozhat.
A BLUETOOTH-jel alapbeállításban
be van kapcsolva.
Tartsa lenyomva a VOCAL FADER
és + gombot az egységen
körülbelül 3 másodpercig.
Ekkor a „BT ON” vagy „BT OFF” felirat
jelenik meg a kijelzőn.
Megjegyzés
•• Ha a BLUETOOTH-jel ki van kapcsolva, a
következő műveletek nem végezhetők el:
—— BLUETOOTH-eszköz párosítása és
csatlakoztatása
—— A „Sony | Music Center” alkalmazás
használata
—— A BLUETOOTH hangkodekek
módosítása
•• Ha bekapcsolja a BLUETOOTH készenléti
üzemmódot, akkor a BLUETOOTH-jel is
automatikusan bekapcsol.
A rendszer vezérlése
okostelefonnal
vagy tablettel
(Sony | Music
Center)
és az eszközt BLUETOOTHkapcsolaton keresztül
(41. oldal).
4Indítsa el a „Sony | Music
Center” alkalmazást, és kövesse
a képernyőn megjelenő
utasításokat.
Megjegyzés
•• A „Sony | Music Center” legújabb
verziójának használatát javasoljuk.
•• Ha a „Sony | Music Center” alkalmazás
nem működik megfelelően, a
BLUETOOTH-kapcsolat megfelelő
működése érdekében nyomja meg
az egység BLUETOOTH gombját,
ezzel megszakítva a BLUETOOTHkapcsolatot, majd ismételten végezze el
a BLUETOOTH-csatlakoztatást.
•• A „Sony | Music Center” alkalmazással
elérhető műveletek az audioeszköz
típusától függnek.
•• A „Sony | Music Center” alkalmazással
kapcsolatos további részleteket az
alábbi URL-címen talál.
http://info.vssupport.sony.net/help/
•• A „Sony | Music Center” műszaki adatai
és kijelzőelrendezése értesítés nélkül
változhatnak.
BLUETOOTH-kapcsolat
A „Sony | Music Center” egy olyan
alkalmazás, amellyel a Sony által
gyártott „Sony | Music Center”kompatibilis audioeszközök
működtethetők okostelefon vagy
tablet segítségével. Keressen rá a
„Sony | Music Center” alkalmazásra
a Google Play vagy az App
Store áruházban, és töltse le azt
okostelefonjára vagy tabletjére.
A „Sony | Music Center” alkalmazás
az alábbi műveleteket teszi lehetővé:
—a
— rendszer funkciójának
módosítása, a lemezről/USBeszközről való lejátszás vezérlése
és FM-állomások behangolása.
—zenei
—
tartalom tallózása a
lemezen/USB-eszközön.
—a
— lemez/USB-eszköz
információinak megtekintése,
pl. lejátszási idő és cím.
—a
— hangerő és a hangbeállítások
módosítása.
—több
—
rendszer vezérlésére a
Wireless Party Chain funkció
használatakor.
3 Csatlakoztassa a rendszert
1 Keressen rá a „Sony | Music
Center” alkalmazásra, vagy
olvassa be az alább található
kétdimenziós kódot.
2 Töltse le a „Sony | Music Center”
alkalmazást az eszközére.
45HU
Őrült bulik
rendezése
a „Fiestable”
alkalmazással
A „Fiestable” alkalmazás intuitív
és divatos felhasználói felületével
a Sony otthoni hangrendszer
partifunkcióit vezérelheti. A
„Fiestable” segítségével olyan
funkciókat vezérelhet, mint pl. a
DJ Effect, a világítás és a karaoke.
A „mozgásvezérlés” funkció
segítségével a rendszer bizonyos
funkcióit a BLUETOOTH-eszköz
különböző irányokba történő
megrázásával is vezérelheti.
A „Fiestable” a „Sony | Music Center”
segédprogramja.
1 Keressen rá, majd töltse le a
„Sony | Music Center” alkalmazást
eszközére (45. oldal).
2 Keressen rá és töltse le a
„Fiestable” alkalmazást eszköze
segítségével a Google Play
vagy az App Store áruházból.
3 Csatlakoztassa a rendszert és az
eszközt BLUETOOTH-kapcsolaton
keresztül (41. oldal).
4Indítsa el a „Sony | Music
Center” alkalmazást, és érintse
meg a „Fiestable” ikont.
Megjegyzés
A „Sony | Music Center” alkalmazással
kapcsolatos további részleteket az alábbi
URL-címen talál.
http://info.vssupport.sony.net/help/
46HU
Party People helyezés
elérése és megosztása,
bónusz funkciók
megszerzése a Party
King szint elérésével
A rendszer egyedülálló funkciója
automatikusan rögzíti a
rendszerhasználati szokásait.
Az Ön használati szokásait alapul
véve a rendszer előre meghatározott
kritériumok szerint rangsorolja
Önt és különböző Party People
felhasználókat. Minél gyakrabban
használja a rendszert, annál
magasabb helyezést ér el.
Amint elért egy bizonyos
szintű Party People-helyezést,
eredményeit megoszthatja a
közösségi médiában.
A rendszer eredményeit bónusz
funkciókkal jutalmazza.
Megjegyzés
Ezen funkció használatához győződjön
meg róla, hogy a „Sony | Music Center”
alkalmazás (45. oldal) és a „Fiestable”
alkalmazás (46. oldal) telepítve van
az eszközére.
1 Csatlakoztassa a rendszert és az
eszközt BLUETOOTH-kapcsolaton
keresztül (41. oldal).
2 Indítsa el a „Sony | Music
Center” alkalmazást, érintse
meg a „Fiestable” ikont, majd
kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Ellenőrizheti aktuális helyezését és
elérhető bónusz funkcióit, valamint
megtudhatja, hogyan léphet
előrébb a rangsorban.
Hangbeállítás
A hang beállítása
Művelet
Teendő
Megerősíti a
Nyomja meg
mélyhangzást és ismételten a
még erőteljesebb MEGA BASS gombot
hangzást hoz
a „BASS ON”
létre
kiválasztásához.
(MEGA BASS)
A funkció
kikapcsolásához
nyomja meg
ismételten a
MEGA BASS gombot
a „BASS OFF”
kiválasztásához.
Reprodukálja a
szórakozóhelyek
hangeffektusát
(Fiesta)
Nyomja meg
többször a SOUND
FIELD +/– gombot
(vagy nyomja meg
az egység SOUND
FIELD gombját) a
kívánt hangzáskép
kiválasztásához.
A visszavonáshoz
nyomja meg
többször a SOUND
FIELD +/– gombot
(vagy az egység
SOUND FIELD
gombját) a „FLAT”
lehetőség
kiválasztásához.
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2 Nyomja meg többször a /
gombot az „S-WOOFER” elem
kiválasztásához, majd nyomja
meg az
gombot.
3 A
/ gomb többszöri
megnyomásával állítsa be a
mélysugárzó hangerejét, majd
nyomja meg az . gombot.
A beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
A Virtual Football
üzemmód kiválasztása
Futballmérkőzés nézése közben
a képernyő előtt is úgy érezheti
magát, mintha a stadionban lenne.
Ne feledje, hogy a Virtual Football
üzemmódot csak az AUDIO IN és TV
funkciók használatakor választhatja ki.
Hangbeállítás
Hangzáskép
kiválasztása
Nyomja meg az
egység FIESTA
gombját. Vagy nyomja
meg többször a
SOUND FIELD +/–
gombot (vagy meg az
egység SOUND FIELD
gombját) a „FIESTA”
lehetőség
kiválasztásához. A
kikapcsoláshoz
nyomja meg ismét a
FIESTA gombot.
A mélynyomó
hangerejének beállítása
(csak MHC-M80D)
A futballmérkőzés közvetítése
közben nyomja meg többször
a SOUND FIELD +/– gombot.
(Csak MHC-M40D)
Vagy nyomja meg a FOOTBALL
gombot az egységen.
•• „ON NARRATION”: Az erőteljes
szurkolás a futballstadion élményét
nyújtja.
•• „OFF NARRATION”: A
futballstadionbeli élményt még
fokozza a kommentár minimálisra
csökkentett hangereje és a szurkolás
erőteljes hangja.
47HU
A Virtual Football üzemmód
kikapcsolása
Nyomja meg többször a
SOUND FIELD +/– gombot
a „FLAT” kiválasztásához.
Megjegyzés
•• A Virtual Football üzemmód
kiválasztását futballmérkőzés
közvetítése esetén javasoljuk.
•• Ha az „OFF NARRATION” beállítás esetén
természetellenes hangokat hall, javasolt
az „ON NARRATION” lehetőség használata.
•• Ez a funkció monó hangot nem támogat.
Saját hangeffektus
létrehozása
Az egyes frekvenciasávok szintje
növelhető vagy csökkenthető, majd
a beállítás „CUSTOM EQ” néven a
memóriában tárolható.
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
„CUSTOM EQ” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
3 A hangszínszabályzó szintjének
vagy a térhatású hangzás
beállításához nyomja meg a
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
4Más frekvenciasávok szintjének
és a surround hatásnak
a beállításához ismételje
meg a 3. lépést.
A beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az egyéni hangkiegyenlítésbeállítás kiválasztása
Nyomja meg többször a SOUND
FIELD +/– gombot a „CUSTOM EQ”
kiválasztásához.
48HU
Bulihangulat
létrehozása (DJ Effect)
Ehhez a művelethez az egységen
lévő gombokat kell használnia.
1 A hatástípus kiválasztásához
nyomja meg a következő gombot.
•• FLANGER: Sugárhajtómű
hangjához hasonló,
harmonikusan változó, mély
visszhanghatást hoz létre.
•• ISOLATOR: Más frekvenciasávok
módosításával elszigetel egy adott
frekvenciasávot. Használható
például a vokál kiemeléséhez.
•• SAMPLER: Különleges
hangeffektusokat kínál.
2 Módosítsa a hangeffektust.
FLANGER és ISOLATOR esetén:
A hangeffektus szintjének
beállításához fordítsa el
a VOLUME/DJ CONTROL gombot.
A SAMPLER esetén:
Nyomja meg többször a SAMPLER
gombot a kívánt SAMPLER
üzemmód kiválasztásához, majd a
SAMPLER hangeffektus küldése
érdekében nyomja meg az S1, S2, S3
vagy S4 gombot.
Egyéb SAMPLER hang folyamatos
lejátszásához fordítsa el
a VOLUME/DJ CONTROL gombot.
A sampler hang hangerejének
beállítása
1 Nyomja meg a távvezérlő
OPTIONS gombját.
2 Nyomja meg többször a
távvezérlő / gombját a
„SAMPLER” kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot.
3 Nyomja meg többször a távvezérlő
/ gombját a sampler
hangerejének beállításához, majd
nyomja meg a
gombot.
A hatás kikapcsolása
•• Nyomja meg a DJ OFF gombot.
•• Nyomja meg ismét a kiválasztott
hatás gombját (csak FLANGER és
ISOLATOR esetén).
Megjegyzés
•• A DJ Effect automatikusan kikapcsol,
ha Ön:
—— kikapcsolja a rendszert.
—— funkciót vált.
—— módosítja a hangeffektust.
—— a Vocal Fader funkciót használja.
—— a Voice Changer funkciót használja.
—— módosítja a hangnemet (Key Control).
—— megnyomja az egységen
a DJ OFF gombot.
•• Ha a DJ Effect lehetőséget átvitel
közben aktiválja, akkor a hangeffektus
nem kerül átvitelre az USB-eszközre.
•• Ha a DJ Effect funkció aktív, akkor az
egységen lévő VOLUME/DJ CONTROL
gomb nem használható a hangerő
beállításához.
A hangerő beállításához nyomja meg
a távvezérlőn a  +/– gombot.
Egyéb műveletek
A Control for HDMI
funkció használata
Ha Control for HDMI funkcióval*
kompatibilis tv-készüléket
csatlakoztat HDMI-kábellel (vagy nagy
sebességű, Ethernet-kompatibilis
HDMI-kábellel, nem tartozék),
akkor a tv-készülék távvezérlőjével
működtetheti az eszközt.
A Control for HDMI funkcióval a
következő funkciók használhatók.
•• System Power Off funkció
•• System Audio Control funkció
•• Audio Return Channel
•• One-Touch Play funkció
•• Remote Easy Control
•• Language Follow
Megjegyzés
Ezek a funkciók működhetnek a nem
Sony gyártmányú készülékek esetében is,
de ez nem garantált.
Egyéb műveletek
* A Control for HDMI a CEC (Consumer
Electronics Control) által használt
szabvány, amely lehetővé teszi, hogy
a HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) szabványú eszközök
vezéreljék egymást.
A Control for HDMI funkció
használatának előkészítése
A SHIFT gombot lenyomva tartva
nyomja meg a SETUP gombot,
majd állítsa a [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] értéket a
rendszeren [ON] értékre (36. oldal).
Az alapértelmezett beállítás az [ON].
Engedélyezze a Control for
HDMI funkciót a rendszerhez
csatlakoztatott tv-készüléken.
49HU
Tipp
Ha egy Sony által gyártott tv-készüléken
engedélyezi a Control for HDMI („BRAVIA”
Sync) funkciót, azzal automatikusan
engedélyezi a rendszer Control for HDMI
funkcióját is. A beállítások megadása után
a kijelzőn megjelenik a „COMPLETE” felirat.
System Power Off funkció
A tv kikapcsolásakor a rendszer
automatikusan kikapcsolásra kerül.
A SHIFT gombot lenyomva tartva
nyomja meg a SETUP gombot,
majd állítsa a [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] értékét a
rendszeren [ON] vagy [AUTO] értékre
(36. oldal). Az alapértelmezett
beállítás az [AUTO].
Megjegyzés
Az eszköz állapotától függően
előfordulhat, hogy a csatlakoztatott
eszköz nem kapcsol ki.
System Audio Control funkció
Ha tévénézés közben bekapcsolja
a rendszert, a tévéműsor hangja
a rendszer hangszóróiból lesz
hallható. A rendszer hangereje a
televízió távvezérlőjével állítható.
Ha a tévét előző alkalommal
a rendszer hangszóróin
keresztül hallgatta, akkor a tévé
bekapcsolásakor a rendszer is
automatikusan bekapcsol.
A működtetés a tévé menürendszerén
keresztül is lehetséges. A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
Megjegyzés
•• A tévé típusától függően a hangerő
jelzése megjelenik a tv-képernyőn. Ez
eltérhet a kijelzőn jelzett hangerőtől.
•• A tv-készülék beállításaitól függően
elképzelhető, hogy a System Audio
Control funkció nem használható.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
50HU
Audio Return Channel
Ha a rendszer a tv-készülék Audio
Return Channel-kompatibilis
HDMI IN jack dugójához van
csatlakoztatva, akkor a tv-készülék
hangját hangkábel (nem tartozék)
használata nélkül hallgathatja a
rendszer hangszóróiból.
A SHIFT gombot lenyomva tartva
nyomja meg a SETUP gombot,
majd állítsa a [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] elemet
[ON] értékre (36. oldal). Az
alapértelmezett beállítás az [ON].
Megjegyzés
Ha a tv-készülék nem kompatibilis az
Audio Return Channel funkcióval, (külön
megvásárolható) hangkábelre van
szükség a csatlakoztatáshoz (23. oldal).
One-Touch Play funkció
Ha a DVD/CD vagy USB funkció
használata közben megnyomja
a  gombot, a tv-készülék
automatikusan bekapcsol.
A tv-készülék bemenete arra
a HDMI-bemenetre vált, amelyhez
a rendszert csatlakoztatta.
Megjegyzés
A televízió típusától függően előfordulhat,
hogy a lejátszott tartalom elejét nem
játssza le megfelelően a rendszer.
Remote Easy Control
A tv-készülék távvezérlőjének SYNC
MENU gombjával kiválaszthatja és
működtetheti a rendszert.
Ez a funkció csak akkor használható,
ha a tv-készülék támogatja a
csatlakozási menüt. A részleteket lásd a
tévékészülék használati útmutatójában.
Megjegyzés
•• A tv-készülék csatlakozási menüjében
a rendszer „lejátszóként” jelenik meg.
•• Bizonyos típusú televíziók esetén
előfordulhat, hogy egyes funkciók nem
működnek.
Language Follow
Ha módosítja a tévéképernyőn
megjelenített feliratok nyelvét, a
rendszer képernyőn megjelenített
elemeinek nyelve is megváltozik.
Vezeték nélküli
lejátszás több
rendszerrel (Wireless
Party Chain funkció)
A Wireless Party Chain
beállítása és használata
Példa: az MHC-M80D beállítása
elsődleges rendszerként
(Party Hostként)
1 Kapcsolja be az összes
rendszert.
2 Az első rendszert állítsa be
Party Hostnak.
3 A második rendszert állítsa be
Party Guestnek.
 Nyomja meg a második
rendszeren található
BLUETOOTH gombot a
BLUETOOTH-funkció
kiválasztásához.
 Nyomja meg a W.PARTY CHAIN
gombot a második rendszeren.
A második rendszer Party Guest
beállítást kap.
A kijelzőn megjelenik a
„P.CHAIN” felirat.
Egyéb műveletek
BLUETOOTH-kapcsolattal több
hangrendszer láncba fűzhető,
ha az összes rendszer támogatja
a Wireless Party Chain funkciót.
Ez a funkció kábeles kapcsolat
nélkül érdekesebb bulikörnyezet
létrehozását és erősebb hangzás
megszólaltatását teszi lehetővé.
Ne feledje, hogy hangforrást
csak BLUETOOTH-eszközről tud
lejátszani.
A lánc első aktiválandó rendszere
felveszi a Party Host (házigazda)
szerepet, és megosztja a zenét. A
többi rendszer Party Guest (vendég)
beállítást vesz fel, és ugyanazt a
zenét játssza, mint a Party Host.
 Nyomja meg az egységen
található BLUETOOTH gombot
a BLUETOOTH-funkció
kiválasztásához.
 Csatlakoztassa a BLUETOOTHeszközt a rendszerhez
BLUETOOTH-kapcsolattal.
 Nyomja meg az egységen a
W.PARTY CHAIN gombot.
Ekkor a „CHAINING” felirat
jelenik meg a kijelzőn. A
rendszer a Wireless Party Chain
beállítási módba lép.
Amint a rendszer a Wireless
Party Chain beállítási módba
lép, a kapcsolat a BLUETOOTHeszközzel automatikusan
megszakad.
Megjegyzés
A Wireless Party Chain funkció
kikapcsol az alábbi helyzetekben.
—— Nincs művelet legfeljebb egy
perccel a Party Host 2. lépés
szerinti beállítását követően.
—— Újra megnyomják a W.PARTY
CHAIN gombot a Party Host
egységen a 3. lépés elvégzése
előtt.
4A harmadik vagy több rendszert
állítson be Party Guestnek.
Ismételje meg a 3. lépést.
51HU
Megjegyzés
A harmadik vagy a többi rendszer
csatlakoztatását az előző után
30 másodpercen belül végezze el.
A „P. CHAIN” felirat 30 másodpercen
belül villogni kezd a Party Host
kijelzőjén. 30 másodperc elteltével
a rendszer nem csatlakoztatható.
5 Várjon 30 másodpercet az
utolsó Party Guest
csatlakoztatása után.
A „P.CHAIN” villogása megszűnik
a Party Host kijelzőjén, és a
BLUETOOTH-eszköz ismét
csatlakozik a Party Hosthoz.
6Indítsa el a lejátszást a
csatlakoztatott BLUETOOTHeszközön.
7 Állítsa be a hangerőt.
Amikor a Party Host hangerejét
módosítják, a Party Guest egységek
hangereje is módosul. Ha egy adott
Party Guest hangerejét kívánja
módosítani, állítsa be a hangerőt az
adott Party Guest egységen.
Megjegyzés
•• Nem választhat ki másik rendszert új
Party Hostként, amíg a Wireless Party
Chain be van kapcsolva.
•• Ha mikrofont használ vagy gitáron játszik
a Party Host rendszeren, a Party Guest
rendszereken nem szólal meg hang.
•• A más rendszerekkel kapcsolatos
részleteket lásd a rendszerek kezelési
útmutatójában.
Tipp
Ha a Wireless Party Chain létrehozása
után új Party Guest rendszert szeretne
hozzáadni, tartsa nyomva a Party Host
W.PARTY CHAIN gombját, és ismételje
meg a folyamatot a 3. lépéstől kezdve.
A Wireless Party Chain kikapcsolása
Nyomja meg a Party Host egység
W.PARTY CHAIN gombját.
52HU
Megjegyzés
Ha funkciót vált a Party Host egységen,
vagy kikapcsolja azt, a Wireless Party
Chain kikapcsol.
A Party Guest kiléptetése a
Wireless Party Chain funkcióból
Nyomja meg a W.PARTY CHAIN
gombot azon a Party Guest
egységen, amelyet ki szeretne
léptetni. Ebben az esetben a
Wireless Party Chain többi egysége
továbbra is aktív marad.
Megjegyzés
•• Ha funkciót vált egy adott Party Guest
egységen, vagy kikapcsolja azt, az a
Party Guest kilép a Wireless Party Chain
kapcsolatból.
•• Az elalvásidőzítő és az automatikus
készenlét funkció nem érhetők el a
Party Guest egységeken.
Beállítások szinkronizálása a
Wireless Party Chain funkció
használata közben
Ha létrejött a Wireless Party Chain
kapcsolat, az alábbi feltételek
lépnek életbe:
••A Party Guest egységek Mega
Bass, Party Light (csak MHC-M80D)
és Speaker Light (csak MHCM80D/MHC-M60D) beállításait
a rendszer szinkronizálja a Party
Host egység beállításaival. Ha a
Party Host egységen módosítják
ezeket a beállításokat, a Party
Guest egységeken is módosulnak.
••A DJ Effect és a Karaoke beállítások,
például a Vocal Fader és a Key Control
mind a Party Host, mind a Party Guest
egységek esetében kikapcsolnak.
••A hangzáskép beállításai
visszatérnek alaphelyzetbe mind
a Party Host, mind a Party Guest
egységek esetében.
••Ha a Party Host egységet
kikapcsolják, a Party Guest
egységek is kikapcsolnak.
Éneklés zenére: karaoke
Előkészületek a Karaoke
funkcióhoz
1 Nyomja meg többször a MIC
LEVEL – gombot a mikrofon
hangerejének csökkentéséhez.
A mikrofon hangerejének
csökkentéséhez másik lehetőségként
nyomja meg többször az egység
MIC/GUITAR LEVEL – gombját.
2 Nyomja meg többször egymás
után a GUITAR gombot az „OFF”
lehetőség kiválasztásához.
3 Csatlakoztasson egy külön
megvásárolható 6,3 mm-es
csatlakozójú mikrofont az
egység MIC1 vagy MIC2/GUITAR
jack dugójához.
4Indítsa el a zenelejátszást, és
állítsa be a mikrofon hangerejét.
A visszhanghatás beállításához
nyomja meg többször a MIC
ECHO gombot.
5 Megkezdheti a zenére való
éneklést.
Megjegyzés
•• Nem javasoljuk mikrofonadapter
használatát, amikor a mikrofont a
MIC1 vagy MIC2/GUITAR aljzathoz
csatlakoztatja.
•• Gerjedés esetén:
—— távolítsa el a mikrofont a
hangsugárzóktól,
—— változtassa meg a mikrofon irányát,
—— nyomja meg többször
a MIC LEVEL – gombot.
—— a visszhangszint beállításához nyomja
meg többször a MIC ECHO gombot.
•• USB-átvitel közben a mikrofon hangja
nem továbbítódik az USB-eszközre.
használatakor csak az a rendszer bocsátja
ki a mikrofon hangját, amelyikhez
a mikrofon csatlakoztatva van.
•• Az egység VOLUME/DJ CONTROL
gombjával és a távvezérlő  +/–
gombjával nem módosítható a
mikrofon hangereje. Nyomja meg
többször a MIC LEVEL +/– gombot a
mikrofon hangerejének beállításához.
•• Ha a mikrofon hangereje túlságosan
erős, torzulás léphet fel. Nyomja meg
többször a MIC LEVEL – gombot a
mikrofon hangerejének csökkentéséhez.
A beszéd-/énekhang
erősségének csökkentése
(Vocal Fader)
Csökkenheti az énekhangot a
sztereó forrásban.
A VOCAL FADER gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az
„ON V FADER” lehetőséget.
A Vocal Fader hatás kikapcsolásához
a VOCAL FADER gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az „OFF”
lehetőséget.
Hangnem módosítása
(Key Control)
A megfelelő hangtartomány
kiválasztásához nyomja meg
a KEY CONTROL / gombot.
Egyéb műveletek
Csatlakoztasson még egy külön
megvásárolható mikrofont,
amennyiben duettet szeretne énekelni.
•• A Wireless Party Chain funkció
A Karaoke pontozás üzemmód
aktiválása (Score Mode)
A pontozás funkció akkor használható,
ha csatlakoztatva van a mikrofon.
Pontszámát 0 és 99 között határozza
meg a rendszer az Ön hangját a
zenei forrással összevetve.
1 Indítsa el a zene lejátszását.
2 Nyomja meg a SCORE gombot,
mielőtt elkezdene énekelni
egy dalt.
53HU
3 Miután már több mint egy perce
énekel, nyomja meg újra a
SCORE gombot pontszámának
megtekintéséhez.
Hangeffektusok (Voice Changer)
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2 A / többszöri megnyomásával
válassza ki a „SAMPLER”
lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
Ezzel a funkcióval megváltoztathatja
hangjának hangzását, amikor
belebeszél vagy énekel a mikrofonba.
3 A hangutasítások hangerejének
Nyomja meg többször a VOICE
CHANGER gombot a
hangeffektusok közötti váltáshoz.
beállításához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
A Voice Changer kikapcsolása
A VOICE CHANGER többszöri
megnyomásával válassza ki
az „OFF” lehetőséget.
A hangutasítások
használata
Amikor a rendszer BLUETOOTH
párosítási módba lép, vagy egy
BLUETOOTH-eszköz a rendszerhez
csatlakozik, vagy a rendszerről
lecsatlakozik, hangutasítások hallhatók.
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
„VOICE GUIDANCE” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
3 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az
„ON” lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
Ekkor aktiválódik a hangvezérlés.
A beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
A hangutasítások kikapcsolása
54HU
A hangutasítások hangerejének
beállítása
Ismételje meg a(z) „A hangutasítások
használata” lépéseit (54. oldal),
és a 3. lépésnél válassza az „OFF”
lehetőséget.
Megjegyzés
•• A hangvezérlés hangereje a rendszer
hangerejének megfelelően változik.
Bizonyos esetekben azonban
előfordulhat, hogy a hangvezérlés
hangereje nem változik.
•• Egyes esetekben előfordulhat, hogy
késik a hangvezérlés lejátszása.
Gitár használata
Az egység MIC2/GUITAR jack
dugójához egy gitárt csatlakoztatva a
rendszeren hallgathatja a gitár hangját.
Ha az egység MIC1 jack dugójához
csatlakoztat egy 6,3 mm-es
csatlakozóval rendelkező mikrofont,
egyszerre énekelhet és gitározhat.
A gitár hangzása a
gitárhangeffektus kiválasztásával
módosítható.
1 A gitár hangerejének
csökkentéséhez nyomja meg
többször az egység MIC/
GUITAR LEVEL – gombját.
2 A gitárt (nem tartozék)
hangszerekhez tervezett
kábellel (nem tartozék)
csatlakoztassa az egység
MIC2/GUITAR jack dugójához.
3 Nyomja meg többször az
egység GUITAR gombját a
gitárhangeffektus
kiválasztásához.
•• „CLEAN”: eredeti gitárhang.
Elektromos gitárhoz vagy
elektroakusztikus gitárhoz
javasolt.
•• „O.DRIVE”: torzított hangzás,
hasonló egy túlvezérelt
gitárerősítőéhez. Elektromos
gitárhoz javasolt.
•• „BASS”: eredeti gitárhang.
Basszusgitárhoz javasolt.
4Kezdjen el gitározni, és állítsa
be a gitár hangerejét.
A gitár hangja a rendszeren
keresztül szólal meg.
Megjegyzés
•• Nem javasoljuk mikrofonadapter
A gitár mód kikapcsolása
Nyomja meg többször egymás
után a GUITAR gombot az „OFF”
lehetőség kiválasztásához.
Megjegyzés
A Party Light funkció csak az MHC-M80D
egységen áll rendelkezésre.
1 A PARTY LIGHT gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
„LED ON” lehetőséget.
Vagy nyomja meg többször a
SPEAKER LIGHT gombot az
egységen a „LED ON” beállítás
kiválasztásához (csak MHC-M60D).
2 A kívánt világítási mód
kiválasztásához nyomja
meg többször a LIGHT MODE
gombot.
A világítási mód a Wireless Party
Chain funkció használata közben
eltérő.
A Party Light és Speaker Light
funkció kikapcsolása
A PARTY LIGHT gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
„LED OFF” lehetőséget.
Egyéb műveletek
használatát, amikor a mikrofont a MIC1
aljzathoz csatlakoztatja.
•• Az „O.DRIVE” effektus elektroakusztikus
gitárral való használata „vonyító”
hangzást eredményezhet. A gitár
hangerejének csökkentéséhez nyomja
meg többször az egység MIC/GUITAR
LEVEL – gombját. Vagy váltson egy
másik gitárhangeffektusra.
•• Mielőtt lecsatlakoztatná a gitárt a
rendszerről, a hangerő csökkentéséhez
nyomja meg többször az egység
MIC/GUITAR LEVEL – gombját.
Zenelejátszás Party
Light és Speaker Light
funkcióval (csak MHCM80D/MHC-M60D)
Megjegyzés
•• Ne nézzen közvetlenül a fénykibocsátó
alkatrészekre, amikor a Party Light
(csak MHC-M80D) és a Speaker Light
funkció be van kapcsolva.
•• Ha a világítás vakító erejű, kapcsolja fel
a szoba világítását, vagy kapcsolja ki a
rendszer világítását.
•• A Party Light (csak MHC-M80D)
és Speaker Light funkciót ki- és
bekapcsolhatja, ha a bemutató be van
kapcsolva.
55HU
Az Elalvásidőzítő
használata
Az egység gombjainak
zárolása (Gyermekzár)
A rendszer a beállított idő után
automatikusan kikapcsol.
A nem megfelelő használat, például
a gyermekcsínyek megakadályozása
érdekében lezárhatja az egységen
található gombokat (a  kivételével).
Tartsa nyomva legalább
5 másodpercig az egység
 gombját.
A SLEEP gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a kívánt időpontot.
Az Elalvásidőzítő kikapcsolásához a
SLEEP gomb többszöri megnyomásával
válassza ki az „OFF” lehetőséget.
Tipp
A rendszer kikapcsolásáig hátralévő idő
megjelenítéséhez nyomja meg a SLEEP
gombot.
Külön megvásárolható
berendezések használata
1 Nyomja meg többször a
Megjegyzés
•• A hálózati kábel (tápkábel) kihúzása
 – gombot, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a „VOL MIN”
üzenet.
esetén a gyermekzár funkció
automatikusan kikapcsol.
•• A gyermekzár funkció nem aktiválható a
lemeztálca nyitott állapotában.
megvásárolható berendezést
(19. oldal).
Az automatikus készenléti
funkció beállítása
2 Csatlakoztasson egy külön
3 A FUNCTION gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az
„AUDIO IN” lehetőséget.
4A csatlakoztatott berendezés
lejátszásának indítása.
5 A  + gomb többszöri
megnyomásával állítsa
be a hangerőt.
Megjegyzés
56HU
Ekkor a kijelzőn megjelenik a
„CHILD LOCK ON” felirat.
A rendszer csak a távvezérlő
gombjaival működtethető.
A Gyermekzár funkció kikapcsolásához
tartsa nyomva legalább 5 másodpercig
az egység  gombját, amíg meg nem
jelenik a kijelzőn a „CHILD LOCK OFF”
felirat.
Ha a csatlakoztatott berendezés
hangerejének szintje túl alacsony, a
rendszer automatikusan készenléti
üzemmódba kapcsolhat. Állítsa be a
berendezés hangerőszintjét.
Az automatikus készenléti üzemmód
kikapcsolásához lásd: „Az automatikus
készenléti funkció beállítása” (56. oldal).
Ha körülbelül 15 percen keresztül
nem történik művelet vagy nincs
audiojel-kimenet, a rendszer
automatikusan készenléti
üzemmódba lép.
Gyári beállítás szerint az
automatikus készenléti üzemmód
funkció be van kapcsolva.
1 Nyomja meg az OPTIONS
gombot.
2 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az
„AutoSTBY”, lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
3 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az
„ON” vagy „OFF” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
A beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
Megjegyzés
•• Körülbelül 2 perccel az előtt, hogy a
rendszer készenléti üzemmódba lép,
a kijelzőn villogni kezd az „AutoSTBY”
felirat.
•• Az automatikus készenlét funkció nem
működik a következő esetekben:
—— a tuner funkció használata közben,
—— amikor az Elalvásidőzítő aktiválva van.
—— amikor mikrofon vagy gitár van
csatlakoztatva.
—— amikor a rendszer Party Guest
funkciót tölt be a Wireless Party
Chain funkció használatakor.
Szoftverfrissítés
Latin-amerikai vásárlók számára:
<http://esupport.sony.com/LA>
Európai és oroszországi vásárlók
számára:
<http://www.sony.eu/support>
Egyéb országok/régiók vásárlói
számára:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Hibaelhárítás
A rendszerrel kapcsolatos probléma
esetén keresse meg a problémát
az alábbi hibaelhárítási listában,
és végezze el a hozzá tartozó javító
műveletet.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
forduljon a legközelebbi Sonymárkaképviselethez.
Ne feledje, hogy a szerviz
megtarthatja a javítás közben
kicserélt alkatrészeket.
Ha a kijelzőn a „PROTECTX”
(az X egy számot jelöl) és a
„CHECK MANUAL” üzenet
villog
Azonnal húzza ki a hálózati
kábelt (tápkábelt) a fali aljzatból,
és ellenőrizze a következőket.
•• Csak a melléklet
hangsugárzókat használja?
•• Nem takarja el valami az
egység szellőzőnyílásait?
Ha semmilyen problémát nem
talál, csatlakoztassa vissza a
hálózati kábelt (tápkábelt), és
kapcsolja be a rendszert. Ha a
probléma továbbra is fennáll,
keresse fel a Sony legközelebbi
forgalmazóját.
További információk
A jövőben lehetőség lehet a
rendszer szoftverének frissítésére.
A rendszer előre telepített szoftverét
az alábbi weboldalakról frissítheti.
A szoftver frissítéséhez kövesse az
online útmutatást.
További információk
Általános
Az egység nem kapcsolódik be.
•• Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a hálózati kábelt
(tápkábelt).
57HU
A rendszer készenléti üzemmódba
lépett.
•• Ez nem jelent hibás működést. Ha
körülbelül 15 percen keresztül nem
végez semmilyen műveletet és
nincs kimeneti audiojel, a rendszer
automatikusan készenléti
üzemmódba lép (56. oldal).
Nincs hang
•• Állítsa be a hangerőt.
•• Ellenőrizze a hangsugárzócsatlakozásokat (19. oldal).
•• Ellenőrizze a külön megvásárolható
berendezés (ha van) csatlakozását
(19. oldal).
•• Kapcsolja be a csatlakoztatott
berendezést.
•• Húzza ki, majd dugja vissza a
hálózati kábelt (tápkábelt), és
kapcsolja be a rendszert.
A HDMI OUT (TV) ARC aljzathoz
csatlakoztatva nincs kép/hang.
•• Módosítsa a [HDMI SETUP] –
[HDMI RESOLUTION] beállítás
értékét. Elképzelhető, hogy ez
megoldja a problémát.
•• A HDMI OUT (TV) ARC aljzathoz
csatlakoztatott berendezés
nem felel meg az audiojelformátumnak. Ilyen esetben állítsa
a [HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)]
elemet [PCM] értékre (36. oldal).
•• Próbálkozzon a következőkkel:
—Kapcsolja
—
ki a rendszert, majd
kapcsolja be újra.
——Kapcsolja ki a csatlakoztatott
berendezést, majd kapcsolja be újra.
—Válassza
—
le, majd csatlakoztassa
újra a HDMI-kábelt.
Nincs mikrofonhang.
•• Állítsa be a mikrofon hangerejét.
•• Győződjön meg arról, hogy
a mikrofon megfelelően van
csatlakoztatva az egység MIC1 vagy
MIC2/GUITAR jack dugójához.
58HU
•• Ha nincs bekapcsolva a mikrofon,
kapcsolja be.
A mikrofonadapter (nem tartozék)
nem távolítható el.
•• Használjon valamilyen eszközt,
például egy csipeszt, és azzal
távolítsa el a mikrofonadaptert az
egység MIC1 vagy MIC2/GUITAR
aljzatából.
Nem hallható a televízió hangja a
rendszeren. A kijelzőn a „CODE 01”
és „SGNL ERR” jelzés jelenik meg.
•• Ez a rendszer csak a kétcsatornás
lineáris PCM-formátumokat
támogatja. Ellenőrizze a televízió
audiokimeneti beállítását, majd
módosítsa azt PCM kimeneti módra,
ha az automata mód ki van választva.
•• Ellenőrizze, hogy a tv
hangsugárzó-kimeneti
beállításában külső hangsugárzók
vannak-e beállítva.
Erős zúgást vagy zajt észlel.
•• Helyezze a rendszert távolabb a
zajforrásoktól.
•• Csatlakoztassa a rendszert egy
másik fali aljzathoz.
•• Szereljen fel egy (külön
megvásárolható) zajszűrőt a
hálózati kábelre (tápkábelre).
•• Kapcsolja ki a közelben lévő
elektromos berendezéseket.
•• A rendszer bekapcsolt állapotában
hallható lehet a ventilátorzaj.
Ez nem jelent hibás működést.
•• Helyezze távolabb az egységet
a neonfénytől vagy fénycsöves
világítástól.
A távvezérlő nem működik.
•• A távvezérlő és az egység között
ne legyenek akadályok.
•• Vigye közelebb a távvezérlőt az
egységhez.
•• Irányítsa a távvezérlőt az egység
érzékelője felé.
•• Cserélje ki az elemeket
•• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat
(R03/AAA méret).
•• Távolítsa el az egységet a gerjesztési
elven működő fényforrástól.
biztonságosan és megfelelően
csatlakoztatta-e.
•• A forrás hangja lejátszáskor
monóban szól.
Akusztikus gerjedés észlelhető.
•• Csökkentse a hangerőt.
•• Helyezze a mikrofont és a gitárt
a rendszertől távolabbra vagy
fordítsa más irányba a mikrofont.
Elszíneződés tapasztalható a
tv-képernyőn.
•• Kapcsolja ki azonnal a tv-készüléket,
majd 15–30 perc múlva kapcsolja be
újra. Ha az elszíneződés továbbra
is fennáll, helyezze a rendszert a
tv-készüléktől távolabbra.
Az egység bármely gombját
megnyomva a „CHILD LOCK”
üzenet jelenik meg a kijelzőn.
•• Kapcsolja ki a gyermekzár funkciót
(56. oldal).
A lejátszás során nincs sztereó hatás.
•• Kapcsolja ki a Vocal Fader funkciót
(53. oldal).
•• Győződjön meg arról, hogy
a rendszer megfelelően van
csatlakoztatva.
•• Ellenőrizze a hangsugárzócsatlakozásokat (18. oldal).
Hangsugárzók
Csak az egyik oldal ad ki hangot,
illetve a jobb és a bal oldal
hangereje nem kiegyenlített.
•• A hangsugárzókat a lehető
legszimmetrikusabb módon
helyezze el.
Lemezlejátszó
A lemez nem adható ki, és a
„LOCKED” felirat jelenik meg a
kijelzőn.
•• Forduljon a legközelebbi
Sony-kereskedéshez, illetve a
helyileg illetékes hivatalos Sonyszervizhez.
A lemeztálca nem csukódik be.
•• Helyezze be megfelelően a lemezt.
Nem adható ki a lemez.
•• Szinkronizált átvitel vagy REC1
átvitel közben a rendszer nem
adja ki a lemezt. Az átvitel
megszakításához nyomja meg
a  gombot, majd a lemez
kiadásához nyomja meg
a  gombot az egységen.
•• Forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
A lejátszás nem indul el.
•• Törölje tisztára a lemezt
(68. oldal).
•• Helyezze be újra a lemezt.
•• Helyezzen be egy, a rendszer által
lejátszható lemezt (8. oldal).
•• Távolítsa el a lemezt, törölje le
róla a nedvességet, majd hagyja
bekapcsolva a rendszert néhány
órán át, amíg a nedvesség el nem
párolog.
•• A DVD VIDEO lemez területkódja
nem egyezik meg a rendszerével.
További információk
A rendszer bekapcsolásakor
kattanás hallatszik.
•• Ez a normál működés hangja,
amely például a rendszer be- és
kikapcsolásakor hallható. Ez nem
jelent hibás működést.
Egy adott hangsugárzó nem
szólal meg.
•• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzót
biztonságosan és megfelelően
csatlakoztatta-e.
59HU
A zene lejátszása nem folyamatos,
ugrál a hang.
•• Törölje tisztára a lemezt
(68. oldal).
•• Helyezze be újra a lemezt.
•• Tegye az egységet olyan helyre,
ahol nincs rezgésnek kitéve.
•• Távolítsa el a hangsugárzót az
egységtől. Ha mélyhangzásban
gazdag műsorszámokat nagy
hangerőn hallgat, a hangsugárzó
rezgése a hang ugrálását okozhatja.
A lejátszás nem az első
műsorszámtól indul.
•• Állítsa a lejátszási módot a Normal
Play lehetőségre (29. oldal).
•• A lejátszás folytatását választotta.
Nyomja meg kétszer a  gombot.
Ezután indítsa el a lejátszást
a  gomb megnyomásával.
Egyes funkciók nem hajthatók
végre (pl. leállítás, keresés, lassított
lejátszás, ismétlődő lejátszás vagy
véletlen sorrendű lejátszás).
•• A lemeztől függően egyes fenti
műveleteket esetleg nem lehet
elvégezni. Olvassa el a lemezhez
kapott kezelési utasítást.
A DATA CD/DATA DVD (MP3, MPEG4
vagy Xvid) nem játszható le.
•• Az adatok nem támogatott
formátumban kerültek rögzítésre.
•• A lejátszás előtt győződjön
meg arról, hogy a megfelelő
hordozómódot választotta ki.
A mappa neve, a zeneszám neve,
a fájlnév és az ID3 címkekarakterek
nem megfelelően jelennek meg.
•• Az ID3 címke nem 1-es (1.0/1.1)
vagy 2-es (2.2/2.3) verziójú.
•• Az adott rendszer által
megjeleníthető karakterek a
következők:
—nagybetűk
—
(A–Z);
60HU
—számok
—
(0–9);
—írásjelek
—
(< > * +, [ ] \ _)
Minden egyéb karakter helyett
alulvonás (_) szerepel a kijelzőn.
USB device
Hibával ér véget az átvitel.
•• Nem támogatott USB-eszköz van
használatban. A kompatibilis USBeszközökkel kapcsolatban tekintse
meg a weboldalon található
információkat (11. oldal).
•• Nincs megfelelően formázva az
USB-eszköz. A formázásról az USBeszköz használati útmutatójából
tájékozódhat.
•• Kapcsolja ki a rendszert, és
távolítsa el az USB-eszközt.
Ha az USB-eszközön van beés kikapcsológomb, akkor a
rendszerről való eltávolítását
követően kapcsolja ki, majd
kapcsolja ismét be az USBeszközt. Ezt követően végezze el
ismét az átvitelt.
•• Ha az átviteli és törlési művelet
sokszor ismétlődik, az USB-eszköz
fájlszerkezete töredezetté válik.
Tanulmányozza az USB-eszköz
kezelési útmutatóját a probléma
megoldásához.
•• Átvitel közben megszakadt a
kapcsolat az USB-eszközzel, vagy
megszűnt az áramellátás. Törölje
a részben átmásolt fájlt, majd
végezze el ismét az átvitelt. Ha
ez nem oldja meg a problémát,
elképzelhető, hogy meghibásodott
az USB-eszköz. Tanulmányozza az
USB-eszköz kezelési útmutatóját a
probléma megoldásához.
Nem lehet törölni a hangfájlokat
vagy mappákat az USB-eszközről.
•• Ellenőrizze, hogy nem írásvédett-e
az USB-eszköz.
•• Törlés közben megszakadt a
kapcsolat az USB-eszközzel,
vagy megszűnt az áramellátás.
Törölje a részlegesen törölt
fájlt. Ha ez nem oldja meg a
problémát, elképzelhető, hogy
meghibásodott az USB-eszköz.
Tanulmányozza az USB-eszköz
kezelési útmutatóját a probléma
megoldásához.
Nincs hang
•• Az USB-eszköz csatlakozása
nem megfelelő. Kapcsolja ki a
rendszert, csatlakoztassa ismét az
USB-eszközt, majd kapcsolja be a
rendszert, és ellenőrizze, hogy az
„USB” felirat megjelenik-e a kijelzőn.
A „READING” felirat hosszú ideig
látható, vagy sokáig tart, amíg a
lejátszás elindul.
•• Az olvasási folyamat a következő
esetekben sokáig tarthat:
—Az
— USB-eszközön sok mappa
vagy fájl van (10. oldal).
——A fájlszerkezet különösen összetett.
—A
— memória kapacitása túl nagy.
—A
— belső memória töredezett.
Az „OVER CURRENT” felirat jelenik
meg a kijelzőn.
•• A rendszer az
(USB) port
áramerősségével kapcsolatos
problémát észlelt. Kapcsolja ki a
rendszert, és távolítsa el az USBeszközt a portról. Győződjön meg
arról, hogy semmilyen probléma
nem áll fenn az USB-eszközzel. Ha
az üzenet továbbra is megjelenik,
keresse fel a Sony legközelebbi
forgalmazóját.
Hibás kijelzés.
•• Az USB-eszközön tárolt adatok
sérültek lehetnek, ismételje meg
az átvitelt.
•• Az adott rendszer által
megjeleníthető karakterek a
következők:
—nagybetűk
—
(A–Z);
—számok
—
(0–9);
—írásjelek
—
(< > * +, [ ] \ _)
Minden egyéb karakter helyett
alulvonás (_) szerepel a kijelzőn.
Nem ismeri fel az egység az
USB-eszközt.
•• Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USB-eszközt,
majd kapcsolja be újra a rendszert.
•• A kompatibilis USB-eszközökkel
kapcsolatban tekintse meg
a weboldalon található
információkat (11. oldal).
•• Az USB-eszköz nem működik
megfelelően. Tanulmányozza az
USB-eszköz kezelési útmutatóját a
probléma megoldásához.
További információk
Zaj, akadozás vagy torz hang
hallható.
•• Nem támogatott USB-eszköz van
használatban. A kompatibilis USBeszközökkel kapcsolatban tekintse
meg a weboldalon található
információkat (11. oldal).
•• Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USB-eszközt,
majd kapcsolja be újra a rendszert.
•• A zenei adatok zajosak, vagy a hang
torz. Lehetséges, hogy az átvitel
során került zaj a felvételre. Törölje a
fájlt, és kísérelje meg újra az átvitelt.
•• Túl alacsony volt a bitsebesség a
hangfájl kódolásakor. Másoljon
nagyobb bitsebességgel kódolt
hangfájlt az USB-eszközre.
A „NO FILE” felirat jelenik meg a
kijelzőn.
•• A rendszer szoftverfrissítési
módba lépett, és minden
gomb (kivéve a  gombot)
deaktiválódott. A szoftverfrissítés
megszakításához nyomja meg az
egység  gombját.
61HU
A lejátszás nem indul el.
•• Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USB-eszközt,
majd kapcsolja be újra a rendszert.
•• A kompatibilis USB-eszközökkel
kapcsolatban tekintse meg
a weboldalon található
információkat (11. oldal).
A lejátszás nem az első fájltól indul.
•• Állítsa a lejátszási módot a Normal
Play lehetőségre (29. oldal).
Nem játszhatók le fájlok.
•• A lejátszás előtt győződjön
meg arról, hogy a megfelelő
hordozómódot választotta ki.
•• A nem FAT16 vagy FAT32
fájlrendszerrel formázott USBeszközök nem támogatottak*.
•• Ha particionált USB-eszközt
használ, csak az első partíción lévő
fájlok játszhatók le.
* Ez a rendszer támogatja a FAT16 és
a FAT32 fájlrendszert, de egyes USBeszközök nem támogatják mindegyik
FAT rendszert. A részleteket olvassa
el az adott USB-eszköz használati
útmutatójában, vagy forduljon a
gyártóhoz.
Kép
Nem ad képet a rendszer.
•• Ellenőrizze, hogy a rendszert
megfelelően csatlakoztatta-e.
•• Ha a HDMI-kábel sérült, akkor
cserélje ki.
•• Ügyeljen arra, hogy az egységet a tvkészülék HDMI-bemeneti aljzatába
csatlakoztassa (22. oldal).
•• Győződjön meg róla, hogy
megfelelően bekapcsolta és
működteti a tévét.
62HU
•• Ügyeljen arra, hogy a tv-készülék
csatlakozásának megfelelő
bemenetet válassza annak
érdekében, hogy megjeleníthesse
a képeket a rendszerről.
•• (Az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével)
A színrendszert helyesen, a tévéje
színrendszerének megfelelően
állítsa be.
Képzaj jelentkezik.
•• Törölje tisztára a lemezt
(68. oldal).
•• (Az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével) Ha
olyan VIDEO CD-t játszik le, amelynek
rögzítése a rendszeren beállítottól
eltérő színrendszerrel történt, akkor
a képek torzítva jelenhetnek meg
(24., 34. oldal).
•• (Az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével)
Állítsa be a színrendszert a
tv-készüléknek megfelelően
(24., 34. oldal).
Nem módosítható a tv-képernyő
képaránya.
•• A DVD VIDEO vagy videofájl
képaránya rögzítve van.
•• A tv-készüléktől függően
elképzelhető, hogy a képarány
nem módosítható.
Nem változtatható meg a hangsáv
nyelve.
•• Nincs többnyelvű hangsáv
rögzítve a lejátszott DVD VIDEO
lemezen.
•• A DVD VIDEO lemez nem
engedélyezi a hangsáv nyelvének
módosítását.
Nem változtatható meg a feliratok
nyelve.
•• Nincs többnyelvű felirat rögzítve a
lejátszott DVD VIDEO lemezen.
•• A DVD VIDEO lemez nem
engedélyezi a felirat módosítását.
Nem lehet kikapcsolni a
feliratokat.
•• A DVD VIDEO lemez nem
engedélyezi a feliratok
kikapcsolását.
A BLUETOOTH-eszköz nem észleli
a rendszert, vagy a kijelzőn a „BT
OFF” üzenet jelenik meg.
•• Állítsa a BLUETOOTH-jelet „BT ON”
beállításra (44. oldal).
A kameraszögek nem
módosíthatók.
•• Nincs több kameraszög rögzítve a
lejátszott DVD VIDEO lemezen.
•• A DVD VIDEO lemez nem
engedélyezi a kameraszög
módosítását.
Nem sikerül kapcsolatot létesíteni.
•• A csatlakoztatni próbált
BLUETOOTH-eszköz nem
támogatja az A2DP profilt és nem
csatlakoztatható a rendszerhez.
•• Engedélyezze a BLUETOOTHfunkciót a BLUETOOTH-eszközön.
•• Létesítsen kapcsolatot a
BLUETOOTH-eszközről.
•• Kitörlődött a párosítási
regisztrációs információ. Hajtsa
végre újra a párosítást.
Tuner*
Erős zúgás vagy zaj hallható, vagy
egyetlen állomás sem fogható be.
•• Csatlakoztassa megfelelően az
antennát.
•• A jó vétel érdekében változtassa
meg az antenna helyét és
helyzetét.
•• Kapcsolja ki a közelben levő
elektromos berendezést.
BLUETOOTH-eszköz
Nem lehet párosítani.
•• Vigye a BLUETOOTH-eszközt
közelebb a rendszerhez.
•• Ha a rendszer közelében
más BLUETOOTH-eszközök is
találhatók, előfordulhat, hogy
nem lehet elvégezni a párosítást.
Ilyenkor kapcsolja ki a többi
BLUETOOTH-eszközt.
•• Ügyeljen arra, hogy megfelelő
jelszót adjon meg, amikor a
rendszer (ezen rendszer) nevét
kiválasztja a BLUETOOTHeszközön.
A BLUETOOTH-eszköz hangja nem
hallható a rendszeren.
•• Először növelje a hangerőt a
BLUETOOTH-eszközön, majd
állítsa be a hangerőt a  +/–
gomb használatával.
További információk
* A rádióhullámok erősségétől és a
használati helytől függően előfordulhat,
hogy a készülék nem fogja a
rádiójeleket.
Ugrál vagy hullámzik a hang,
illetve megszakad a kapcsolat.
•• Túl nagy a távolság a BLUETOOTHeszköz és a rendszer között.
•• Ha akadályok vannak a rendszer
és a BLUETOOTH-eszköz között,
távolítsa el azokat.
•• Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN, másik
BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
helyezze azokat távolabbra.
Erős zúgás, zaj vagy torz hang
hallható.
•• Ha akadályok vannak a rendszer
és a BLUETOOTH-eszköz között,
távolítsa el azokat.
63HU
•• Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN, másik
BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
helyezze azokat távolabbra.
•• Csökkentse a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz hangerejét.
Control for HDMI
(„BRAVIA” Sync)
A rendszer nem kapcsol be a tv
bekapcsolásakor.
•• Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
nyomja meg a SETUP gombot,
majd állítsa a [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] elemet
[ON] értékre (36. oldal).
A tv-készüléknek támogatnia
kell a Control for HDMI funkciót
(49. oldal). A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
•• Ellenőrizze a televízió hangsugárzóbeállításait. A rendszer a televízió
hangsugárzó-beállításai szerint
szinkronizálja a tápellátást.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
•• Ha a hang az előző alkalommal
a televízió hangszóróin keresztül
szólt, akkor a rendszer nem
kapcsol be a televízió legközelebbi
bekapcsolásakor.
A rendszer kikapcsol a tv
kikapcsolásakor.
•• Ellenőrizze a [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV]
beállítást (36. oldal). Ha
a [STANDBY LINKED TO TV]
beállítás értéke [ON], a rendszer
a bemenettől függetlenül
automatikusan kikapcsol
a tv-készülék kikapcsolásakor.
64HU
A rendszer nem kapcsol ki a tv
kikapcsolásakor.
•• Ellenőrizze a [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] beállítást
(36. oldal).
Ha a tv-készülék kikapcsolásakor
a bemenettől függetlenül
automatikusan ki szeretné
kapcsolni a rendszert, akkor
állítsa a [STANDBY LINKED TO TV]
beállítást az [ON] értékre. A
tv-készüléknek támogatnia
kell a Control for HDMI funkciót
(49. oldal). A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
Nem hallható a tv hangja a
rendszeren.
•• Ellenőrizze a rendszerhez és a tvkészülékhez csatlakoztatott HDMIkábel vagy hangkábel típusát és
csatlakozását (22. oldal).
•• Ha a tv-készülék kompatibilis az
Audio Return Channel funkcióval,
akkor győződjön meg arról,
hogy a rendszer a tévékészülék
ARC-kompatibilis HDMI IN jack
dugójához van-e csatlakoztatva
(22. oldal). Ha továbbra sincs
hang vagy szakadozottan szól,
csatlakoztasson egy (külön
megvásárolható) hangkábelt,
tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
nyomja meg a SETUP gombot,
és állítsa a [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL]
beállítást az [OFF] lehetőségre
(36. oldal).
•• Ha a tv-készülék nem kompatibilis
•• Várjon egy kicsit, majd próbálja
az Audio Return Channel
funkcióval, a tv-készülék hangja
akkor sem fog szólni a rendszeren,
ha az a tv-készülék HDMI IN jack
dugójához van csatlakoztatva.
A tv-készülék hangjának a
rendszeren történő lejátszásához
csatlakoztasson egy (külön
megvásárolható) hangkábelt
(23. oldal).
•• Állítsa át a rendszer funkcióját a
„TV” lehetőségre (23. oldal).
•• Növelje a hangerőt a rendszeren.
•• A tv-készülék és a rendszer
csatlakoztatásának sorrendjétől
függően előfordulhat, hogy a
rendszer elnémul, és az egység
kijelzőjén megjelenik a „ ”
(némítás) elem. Ebben az esetben
kapcsolja be először a tv-t, majd
utána a rendszert.
•• Állítsa a tévé (BRAVIA)
hangsugárzó-rendszerének
beállítását az Audio System
lehetőségre. A televízió
beállításáról a tv kezelési
utasításában tájékozódhat.
újra. Ha kihúzza a rendszert, eltart
egy darabig, mire használni lehet.
Várjon legalább 15 másodpercet,
majd próbálja újra.
•• Ellenőrizze, hogy a rendszerhez
csatlakoztatott tv-készülék
támogatja-e a Control for HDMI
funkciót.
•• A Control for HDMI funkció által
vezérelhető készülékek típusait
és számát a HDMI CEC szabvány a
következőképpen korlátozza:
—Felvevőeszközök
—
(Blu-ray Disc
felvevő, DVD-felvevő stb.):
maximum 3 eszköz
—Lejátszóeszközök
—
(Blu-ray Disc
lejátszó, DVD-lejátszó stb.):
maximum 3 eszköz (a rendszer
egyet használ ezek közül)
—Tunerrel
—
kapcsolatos eszközök:
maximum 4 eszköz
—Hangrendszer
—
(vevő/
fejhallgató): maximum 1 eszköz
(amelyet a rendszer használ)
A Control for HDMI funkció nem
működik megfelelően.
•• Ellenőrizze a tv-készülék és a
rendszer kapcsolatát (17. oldal).
•• Kapcsolja be a tv-készülék Control
for HDMI funkcióját. A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
A Wireless Party Chain funkció
használata alatt nem
csatlakoztatható BLUETOOTHeszköz a rendszerhez.
•• Az összes rendszer
csatlakoztatása után végezze
el a párosítás és csatlakoztatás
folyamatát a BLUETOOTH-eszköz
és a Party Host egység között.
További információk
A rendszerből és a tévéből is
hallható hang.
•• Némítsa el a rendszer vagy a tv
hangját.
•• Állítsa a tv-készüléken a
hangsugárzó kimenetét a TV
speaker vagy az Audio System
lehetőségre.
Wireless Party Chain
A rendszer alaphelyzetbe
állítása
Amennyiben a rendszer még mindig
nem működik megfelelően, állítsa
vissza a gyári alapértelmezett
beállításokat.
Ehhez a művelethez az egységen
lévő gombokat kell használnia.
65HU
1 Húzza ki a hálózati kábelt
(tápkábelt), majd csatlakoztassa
vissza újra.
2 A rendszer bekapcsolásához
nyomja meg a  gombot.
3 Tartsa nyomva a VOCAL FADER
és a MIC ECHO gombot körülbelül
3 másodpercig.
Ekkor a „RESET” felirat jelenik meg a
kijelzőn.
Miután a visszaállítás befejeződik, a
rendszer automatikusan újraindul. A
rendszer bekapcsolásához nyomja
meg a  gombot.
Valamennyi BLUETOOTH párosítási
információ és a felhasználó által
konfigurált beállítás, például a
rádióprogramhelyek beállítása
visszaáll az alapértelmezett gyári
beállításokra (kivéve a beállítási
menü egyes beállításait).
A beállítási menü valamennyi
beállításának visszaállításával
kapcsolatban lásd: „A beállítási
menü beállításainak visszaállítása
alaphelyzetbe” (66. oldal).
A beállítási menü
beállításainak visszaállítása
alaphelyzetbe
3 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
[RESET] elemet, majd nyomja
meg a
gombot.
4 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
[IGEN] elemet, majd nyomja meg
a
gombot.
A folyamat eltarthat néhány
másodpercig. Ne nyomja meg
a  gombot a rendszer
visszaállítása közben.
Öndiagnosztika funkció
Amikor betűk/számok jelennek
meg a tv-képernyőn vagy a
kijelzőn
Amikor a rendszer hibás működésének
kiküszöbölése érdekében elindul az
öndiagnosztika funkció, megjelenik
egy szervizkód. A szervizkód betűből
és számokból áll (pl. C 13 50). Tekintse
meg a lehetséges okokat és korrekciós
műveleteket tartalmazó, alábbi
táblázatot.
A szervizkód Ok és helyreállítási lépés
első 3
karaktere
C 13
A lemez piszkos.
•• Tisztítsa meg a lemezt
Alaphelyzetbe állíthatja a
beállítási menü beállításait (a
[PARENTAL CONTROL] beállításainak
kivételével).
1 Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd nyomja meg a SETUP gombot.
Ekkor megjelenik a beállítási menü a
tv-képernyőn.
2 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
[SYSTEM SETUP] elemet, majd
nyomja meg a
gombot.
66HU
egy puha kendővel
(68. oldal).
C 31
A lemez nincs
megfelelően
behelyezve.
•• Kapcsolja ki, majd
kapcsolja ismét
be a rendszert. Ezt
követően helyezze be
megfelelően a lemezt.
A szervizkód Ok és helyreállítási lépés
első 3
karaktere
E XX
(XX egy
szám)
A működési hiba elhárítása
érdekében a rendszer
öndiagnózist végzett.
•• Forduljon a
legközelebbi Sony
márkakereskedéshez
vagy a hivatalos Sony
szervizhez, és adja meg
az ötjegyű szervizkódot.
Példa: E 61 10
Üzenetek
FATAL ERROR
Az USB-eszköz átviteli vagy törlési
művelet közben eltávolításra került
és lehetséges, hogy károsodott.
FOLDER FULL
Az átvitel az USB-eszközre nem
lehetséges, mert a mappák száma
elérte a maximális értéket.
NoDEVICE
Nincs USB-eszköz csatlakoztatva,
vagy nem támogatott eszközt
csatlakoztatott.
NO DISC
Az egységben nincs lemez.
Működés közben előfordulhat, hogy
az alábbi üzenetek valamelyike a
kijelzőn megjelenik vagy villog.
NO MUSIC
A lejátszási forrásban nincsenek
támogatott hangfájlok.
CANNOT PLAY
•• Nem lejátszható lemezt helyezett be.
•• Olyan DVD VIDEO lemezt
helyeztek be, amelynek nem
támogatott a térségkódja.
NO VIDEO
A lejátszási forrásban nincsenek
támogatott videofájlok.
DATA ERROR
•• A fájl nem támogatott formátumú.
•• A fájl formátuma nem egyezik a
fájlnév kiterjesztésével.
DEVICE ERROR
A rendszer nem ismerte fel az USBeszközt, vagy ismeretlen eszközt
csatlakoztattak.
NO SUPPORT
Nem támogatott USB-eszközt
csatlakoztatott, vagy az USB-eszköz
USB-elosztón keresztül csatlakozik.
OVER CURRENT
Túláram érkezett
az
(USB) portból.
PROTECT
Az USB-eszköz írásvédett.
DEVICE FULL
Megtelt az USB-eszköz memóriája.
PUSH STOP
Olyan művelet elvégzésével
próbálkozott, amely csak a lejátszás
leállítása esetén végezhető el.
ERASE ERROR
Az USB-eszközön található
hangfájlok vagy mappák törlése
sikertelen volt.
READING
A rendszer a lemez vagy az USBeszköz adatait olvassa. Egyes
műveletek nem elérhetők.
További információk
CODE 01/SGNL ERR
Nem támogatott audiojel érkezik a
csatlakoztatott tv-készülék HDMI
IN (ARC) jack dugóján keresztül
(22. oldal).
NOT USE
A kívánt művelet az adott körülmények
között nem végezhető el.
67HU
REC ERROR
Az átvitel nem indult el, félúton leállt
vagy más módon volt sikertelen.
TRACK FULL
Az átvitel az USB-eszközre nem
lehetséges, mert a fájlok száma
elérte a maximális értéket.
Óvintézkedések
Az egység szállítása esetén
A lemezmechanizmus sérülésének
elkerülése érdekében az egység
szállítása előtt végezze el az alábbi
eljárást.
Ehhez a művelethez az egységen
lévő gombokat kell használnia.
1 A rendszer bekapcsolásához
nyomja meg a  gombot.
2 A FUNCTION gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
„DVD/CD” lehetőséget.
3 Távolítsa el a lemezt.
Nyomja meg a  gombot a
lemeztálca kitolásához és
behúzásához.
Várja meg, amíg a kijelzőn
megjelenik a „NO DISC” felirat.
4 A  gombot megnyomva
kapcsolja ki a rendszert.
5 Húzza ki a hálózati kábelt
(tápkábelt).
A lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések
•• Lejátszás előtt törölje le a lemezt egy
törlőkendővel a közepétől a széle felé
haladva.
68HU
•• A lemezek tisztításához ne használjon
oldószert, például benzint, hígítószert,
a kereskedelemben kapható
tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez
készült antisztatikus permeteket.
•• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napfénynek vagy hőforrások (például
hővezetékek) hőjének, és ne hagyja
azokat közvetlen napsütésben álló
járműben.
Biztonság
•• Ha huzamosabb ideig nem használja
a készüléket, akkor húzza ki teljesen
a hálózati kábelt (tápkábelt) a fali
aljzatból. A vezetéket mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki. Soha
ne húzza magát a vezetéket.
•• Ha bármilyen szilárd anyag vagy
folyadék kerül a rendszer belsejébe,
az ismételt használat előtt húzza ki a
hálózati csatlakozókábelt, és forduljon
szakemberhez.
•• A hálózati kábel (tápkábel) cseréjét
kizárólag szakszerviz végezheti.
A rendszer kezeléséről
A rendszer nem csepp- és vízálló.
Ügyeljen arra, hogy soha ne kerüljön víz a
rendszerbe, és ne tisztítsa azt vízzel.
Elhelyezés
•• Ne helyezze el a rendszert döntött
helyzetben vagy különösen meleg,
hideg, poros, piszkos, párás, megfelelő
szellőzés nélküli helyen, illetve ne tegye
ki rázkódásnak, közvetlen napfénynek
vagy erős fénynek.
•• Legyen óvatos, ha a készüléket vagy
a hangsugárzókat védőbevonattal
(például gyanta, olaj, fényező) kezelt
felületre állítja, mert a felületen
foltosodás vagy elszíneződés
keletkezhet.
•• Ha a rendszert a hidegről közvetlenül
meleg helyre viszi, illetve nagyon
nedves szobába helyezi, a nedvesség az
egységben lecsapódhat az objektívre,
és a rendszer meghibásodását
okozhatja. Ilyen esetben távolítsa el
a lemezt, és hagyja bekapcsolva a
rendszert körülbelül egy órán át, amíg a
nedvesség elpárolog.
Felmelegedés
•• A készülék működés közbeni
felmelegedése normális jelenség, és
nem igényel semmilyen intézkedést.
•• Nagy hangerőn huzamosabb ideig
történő működtetés esetén a készülékház
felforrósodhat, ezért ne érintse meg.
•• Hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat.
A hangsugárzó-rendszer
A hangsugárzórendszer nem rendelkezik
mágneses árnyékolással, és a közeli
televíziók képe mágnesesen eltorzulhat.
Ebben az esetben kapcsolja ki a televíziót,
várjon 15–30 percet, majd ismét kapcsolja
be. Ha nem tapasztal javulást, akkor a
hangszórókat a televíziótól távolabb
helyezze el.
FONTOS TUDNIVALÓ
Figyelem! Ha hosszú ideig hagy
megjelenítve állóképeket (videó) vagy
kijelzőmenü-képernyőket a rendszeren
keresztül, az a tv-képernyő tartós
károsodását okozhatja. A kivetítős
televíziók különösen érzékenyek erre.
A készülékház tisztítása
BLUETOOTH-kommunikáció
•• A BLUETOOTH-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteren belül kell
használni (és nem lehet köztük akadály).
A hatásos kommunikációs tartomány a
következő esetekben kisebb lehet.
—— Ha személy, fémből készült tárgy, fal
vagy más akadály van az egymással
BLUETOOTH-kapcsolatban álló
eszközök között
—— Vezeték nélküli LAN-hálózatok
környezetében
—— Használatban lévő mikrohullámú
sütő közelében
—— Olyan helyen, ahol más
elektromágneses sugárzás jön létre.
nélküli LAN (IEEE802.11b/g/n) berendezés
ugyanazt a frekvenciasávot (2,4 GHz)
használják. Amikor BLUETOOTH-eszközét
egy vezeték nélküli LAN működésre
alkalmas eszköz közelében használja,
elektromágneses interferencia léphet
fel. Ennek eredménye lehet a kisebb
adatátviteli sebesség, a zaj, illetve az,
hogy nem jön létre kapcsolat. Ilyen
esetben próbálja meg a következőket:
—— A rendszert a vezeték nélküli LAN
berendezéstől legalább 10 méteres
távolságban használja.
—— Amikor BLUETOOTH-eszközét a vezeték
nélküli LAN berendezéstől számított
10 méteren belül használja, kapcsolja ki
a vezeték nélküli LAN eszközt.
—— A rendszert és BLUETOOTH-eszközét
a lehető legközelebb helyezze
egymáshoz.
•• Az ezen rendszer által kibocsátott
rádióhullámok zavarhatják egyes
orvosi berendezések működését. Mivel
ez az interferencia meghibásodást
eredményezhet, a következő helyeken
mindig kapcsolja ki ezt a rendszert és a
BLUETOOTH-eszközt:
—— kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, továbbá minden
olyan helyen, ahol gyúlékony gázok
lehetnek jelen
—— automatikus ajtók és tűzjelzők
közelében.
•• A rendszer a BLUETOOTH-specifikációknak
megfelelő biztonsági funkciók segítségével
biztosítja a biztonságos kapcsolatot
a BLUETOOTH-technológiát használó
kommunikáció során. A beállításoktól
és egyéb tényezőktől függően azonban
előfordulhat, hogy ez a biztonság
nem elégséges, ezért a BLUETOOTHtechnológiát alkalmazó kommunikáció
használatakor mindig legyen óvatos.
•• A Sony semmilyen módon nem tehető
felelőssé a BLUETOOTH-technológiát
használó kommunikáció során
bekövetkező információkiszivárgásból
adódó károkért és veszteségekért.
•• A BLUETOOTH-kommunikáció
nem feltétlenül garantált az ezzel a
rendszerrel azonos profilú minden
BLUETOOTH-eszközzel.
További információk
Kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített, puha törlőkendővel
tisztítsa a rendszert.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, dörzsszivacsot vagy
oldószert, például benzint vagy alkoholt.
•• A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték
69HU
•• Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközöknek meg kell
felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által
előírt BLUETOOTH-specifikációnak, és
erről tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
Azonban még a BLUETOOTHspecifikációnak megfelelő eszközök
esetén is előfordulhat, hogy a
BLUETOOTH-eszköz specifikációja
vagy jellemzői bizonyos esetekben
lehetetlenné teszik a csatlakozást, vagy
más vezérlési módszert, megjelenítést
és működést eredményeznek.
•• Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköztől, a
kommunikációs környezettől, illetve
a környezeti feltételektől függően
előfordulhat, hogy zaj keletkezik vagy
elnémul a hang.
Specifikációk
Bemenetek
AUDIO IN (TV) L/R:
Feszültség: 2 V, impedancia: 47 kΩ
TV (ARC):
Támogatott audiojel:
Kétcsatornás lineáris PCM
MIC1:
Érzékenység: 1 mV, impedancia:
10 kΩ
MIC2/GUITAR:
Érzékenység: 1 mV, impedancia:
10 kΩ (a gitár üzemmód
kikapcsolt állapota közben)
Érzékenység: 200 mV, impedancia:
250 kΩ (a gitár üzemmód
bekapcsolt állapota közben.)
Kimenetek
HDMI OUT (TV) ARC:
Támogatott audiojel:
Kétcsatornás lineáris PCM
(max. 48 kHz), Dolby Digital
HDMI
Csatlakozó:
Type A (19 érintkezős)
70HU
Lemezlejátszó
Rendszer:
CD-lejátszó, valamint digitális
hang- és videolejátszó rendszer
A lézerdióda jellemzői
Kibocsátás időtartama:
folyamatos
Lézerteljesítmény*:
Kisebb mint 44,6 μW
* Ez a kimenet a 7 mm-es blendével
rendelkező optikai vevőegység
objektívjének felületétől
200 mm-re mért érték.
Frekvenciaválasz:
20 Hz – 20 kHz
Videoképek színformátuma:
Latin-amerikai modellek:
NTSC
Egyéb típusok:
NTSC és PAL
USB-egység
Támogatott USB-eszköz:
MSC (Mass Storage Class)
Maximális áramerősség:
1 A
(USB) port:
Type A
FM-tuner
Sztereó szuperheterodin FM-tuner
Antenna:
FM-főantenna
Programkeresési frekvenciatartomány:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(50 kHz-es lépésekben)
BLUETOOTH
Támogatott hangformátumok
Kommunikációs rendszer:
BLUETOOTH Standard version 4.2
Kimenet:
BLUETOOTH Standard Power
Class 2
Maximális kimenő teljesítmény:
< 9,5 dBm
Kommunikációs hatótáv:
Hatótáv kb. 10 m*1
Regisztrálható eszközök maximális
száma
8 eszköz
Egyidejű csatlakozások maximális
száma (multipont)
3 eszköz
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok*2:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Támogatott kodekek:
SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
Támogatott bitsebesség és mintavételi
frekvencia:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32–320 kbit/s
(VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kbit/s – 320 kbit/s
(CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kbit/s – 192 kbit/s
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bites)
Xvid:
Videokodek: Xvid video
Bitsebesség: 4,854 Mbit/s (MAX)
Felbontás/képkockasebesség:
720 × 480, 30 képkocka/mp
720 × 576, 25 képkocka/mp
(a latin-amerikai modellek
kivételével)
Audiokodek: MP3
MPEG4:
Fájlformátum: MP4 fájlformátum
Videokodek: MPEG4 Simple
Profile (az AVC formátum nem
támogatott)
Bitsebesség: 4 Mbit/s
Felbontás/képkockasebesség:
720 × 480, 30 képkocka/mp
720 × 576, 25 képkocka/mp (a
latin-amerikai modellek kivételével)
Audiokodek: AAC-LC (a HE-AAC
formátum nem támogatott)
Digitális jogkezelés: Nem
kompatibilis
További információk
*1 A tényleges tartomány különböző
tényezők függvénye, ilyenek
az eszközök közti akadályok,
a mikrohullámú sütők körül
jelentkező mágneses mezők,
a statikus elektromosság, az
érzékelési érzékenység, az antenna
teljesítménye, az operációs rendszer,
az eszközön futó szoftverek stb.
*2 A BLUETOOTH-profilok az eszközök
közötti BLUETOOTH-kommunikáció
célját jelzik.
Támogatott videoformátumok
71HU
Hangsugárzórendszer
SS-WM80D
Hangsugárzó-rendszer:
Egyutas, Bass Reflex
Hangsugárzó-egység:
Mélysugárzó hangszóró:
250 mm, kúpos típus
Névleges impedancia:
3Ω
Méret (szé/ma/mé) (kb.):
340 mm × 405 mm × 315 mm
Tömeg (kb.):
8,5 kg
SS-M80D
Hangsugárzó-rendszer:
Háromutas, Bass Reflex
Hangsugárzó-egység:
Közép: 80 mm-es tölcséres típus
Magassugárzók: 50 mm-es,
kúpos típus
Mélysugárzók: 200 mm-es
tölcséres típus
Névleges impedancia:
Közép/Magassugárzó: 8 Ω
Mélysugárzók: 3 Ω
Méret (szé/ma/mé) (kb.):
285 mm × 405 mm × 350 mm
Tömeg (kb.):
7,4 kg
SS-M60D
Hangsugárzó-rendszer:
Háromutas, Bass Reflex
Hangsugárzó-egység:
Közép: 80 mm-es tölcséres típus
Magassugárzók:
50 mm-es, kúpos típus
Mélysugárzók:
200 mm-es tölcséres típus
Névleges impedancia:
Közép/Magassugárzó: 8 Ω
Mélysugárzók: 3 Ω
Méret (szé/ma/mé) (kb.):
285 mm × 405 mm × 310 mm
Tömeg (kb.):
7,2 kg
72HU
SS-M40D
Hangsugárzó-rendszer:
Kétutas, Bass Reflex
Hangsugárzó-egység:
Magassugárzók:
50 mm-es, kúpos típus
Mélysugárzók:
200 mm-es tölcséres típus
Névleges impedancia:
6Ω
Méret (szé/ma/mé) (kb.):
255 mm × 405 mm × 220 mm
Tömeg (kb.):
5,1 kg
Általános
Energiaellátási követelmények:
120 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel:
MHC-M80D: 390 W
MHC-M60D: 290 W
MHC-M40D: 120 W
Teljesítményfelvétel
(energiatakarékos módban):
0,5 W (Ha a „BT STBY” beállítása
„OFF” és a [CONTROL FOR HDMI]
beállítása [OFF].)
2 W* (Ha a „BT STBY” beállítása
„ON” és a [CONTROL FOR HDMI]
beállítása [ON].)
Méret (szé/ma/mé)
(hangsugárzók nélkül) (kb.):
335 mm × 172 mm × 310 mm
Tömeg (hangsugárzók nélkül) (kb.):
HCD-M80D: 4,0 kg
HCD-M60D: 3,8 kg
HCD-M40D: 2,9 kg
Üzemi hőmérséklet:
5°C és 35°C között
* A rendszer teljesítményfelvétele
kevesebb mint 0,5 W, ha nincs HDMIkapcsolat és a „BT STBY” beállítás az
„OFF” lehetőségre van állítva.
A kivitel és a műszaki adatok
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Nyelvkódok listája
A nyelvek írásmódja az ISO 639:1988 (E/F) szabványt követi.
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
1027
Afar
1186
Skót gael
1350
Malajálam
1513
Siswati
1028
Abház
1194
Galíciai
1352
Mongol
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldáv
1515
Szundanéz
1039
Amhara
1203
Gudzsaráti
1356
Maráthi
1516
Svéd
1044
Arab
1209
Hausza
1357
Maláj
1517
Szuahéli
1045
Asszámi
1217
Hindi
1358
Máltai
1521
Tamil
1051
Ajmara
1226
Horvát
1363
Burmai
1525
Telugu
1052
Azeri
1229
Magyar
1365
Nauru
1527
Tádzsik
1053
Baskír
1233
Örmény
1369
Nepáli
1528
Thai
1057
Belarusz
1235
Interlingua
1376
Holland
1529
Tigrinya
1059
Bolgár
1239
Interlingue
1379
Norvég
1531
Türkmén
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Okszitán
1532
Tagalog
1061
Biszlama
1248
Indonéz
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengáli; bangla 1253
Izlandi
1408
Orija
1535
Tonga
1067
Tibeti
Olasz
1417
Pandzsábi
1538
Török
1254
1070
Breton
1257
Héber
1428
Lengyel
1539
Conga
1079
Katalán
1261
Japán
1435
Pastu
1540
Tatár
Korzikai
1269
Jiddis
1436
Portugál
1543
Twi
Cseh
1283
Jávai
1463
Kecsua
1557
Ukrán
1103
Walesi
1287
Grúz
1481
Rétoromán
1564
Urdu
1105
Dán
1297
Kazah
1482
Kirundi
1572
Üzbég
1109
Német
1298
Grönlandi
1483
Román
1581
Vietnami
1130
Bhutáni
1299
Kambodzsai
1489
Orosz
1587
Volapük
1142
Görög
1300
Kanada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
Angol
1301
Koreai
1495
Szanszkrit
1632
Xhosza
1145
Eszperantó
1305
Kasmíri
1498
Szindhi
1665
Joruba
1149
Spanyol
1307
Kurd
1501
Sangho
1684
Kínai
1150
Észt
1311
Kirgiz
1502
Szerbhorvát
1697
Zulu
1151
Baszk
1313
Latin
1503
Szingaléz
1703
Nincs megadva
1157
Perzsa
1326
Lingala
1505
Szlovák
1165
Finn
1327
Lao
1506
Szlovén
Szamoai
1166
Fidzsi
1332
Litván
1507
1171
Färöi
1334
Lett
1508
Sona
1174
Francia
1345
Malgas
1509
Szomáli
1181
Fríz
1347
Maori
1511
Albán
1183
Ír
1349
Macedón
1512
Szerb
További információk
1093
1097
73HU
Szülői felügyelet területkódok listája
Kód
Térség
Kód
Térség
Kód
Térség
Kód
Térség
2044
Argentína
2165
Finnország
2362
Mexikó
2149
Spanyolország
2047
Ausztrália
2174
Franciaország
2376
Hollandia
2499
Svédország
2046
Ausztria
2109
Németország
2390
Új-Zéland
2086
Svájc
2057
Belgium
2248
India
2379
Norvégia
2528
Thaiföld
2070
Brazília
2238
Indonézia
2427
Pakisztán
2184
Egyesült Királyság
2079
Kanada
2254
Olaszország
2424
Fülöp-szigetek
2090
Chile
2276
Japán
2436
Portugália
2092
Kína
2304
Korea
2489
Oroszország
2115
Dánia
2363
Malajzia
2501
Szingapúr
©2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-731-977-13(1)
Download PDF