Sony | MHC-RG222 | Sony MHC-RG222 Használati útmutató

4-252-491-13(1)
Mini Hi-Fi
rendszer
Használati útmutató
A tulajdonos feljegyzése
A készülék modell és sorozatszáma a készülék hátlapján olvasható. Írja fel az
azonosításra szolgáló sorozatszámot az alább feltüntetett helyre. Ha a későbbiekben
a készülékkel kapcsolatban felkeresi Sony kereskedőjét, hivatkozzon erre a számra.
Modellszám: ______________
Sorozatszám: ______________
MHC-GX750/GX450/GX250
MHC-RG555/RG551S/RG444S/
RG441/RG333/RG222/
RG221/RG121/RG100
MHC-RX550
©2004 Sony Corporation
FIGYELMEZTETÉS
A tűz és áramütés veszélyének
elkerülése érdekében ne tegye ki
a készüléket csapadéknak,
nedvességnek.
A tűz veszélyének elkerülése érdekében ne takarja le
a szellőzőnyílásokat. Ne tegyen a készülékre újságot,
terítőt, ne takarja a szellőzőnyílásokat függöny. Ne
tegyen meggyújtott gyertyát a készülékre.
A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne
tegyen folyadékkal telt edényt, pl. vázát a készülékre.
A készüléket ne tegye zárt helyre, például beépített
polcra.
E készülék besorolása
„CLASS 1 LASER
PRODUCT” (1. osztályú
lézerberendezés). Az ezt
tanúsító jelölés
a készülék hátlapján
található.
Az elemet ne dobja a háztartási
szemét közé, mert az elem
veszélyes hulladék, ennek
megfelelően bánjon vele.
3HU
Tartalomjegyzék
A használati útmutatóról ......................... 5
A lejátszható lemezfajták........................ 5
A kezdő lépések
A rendszer csatlakoztatása ...................... 7
Az óra beállítása.................................... 10
CD/MP3 – Lejátszás
CD lemezek betöltése ........................... 11
CD lemezek lejátszása .......................... 11
— Normál lejátszás/Véletlen
sorrendű lejátszás
A CD lemezek és műsorszámaik ismételt
lejátszása .......................................... 13
— Ismételt lejátszás
A CD lemezek műsorszámainak
programozott lejátszása.................... 14
— Programozott lejátszás
Tuner
Rádióállomások tárolása ....................... 15
Rádióhallgatás....................................... 16
— A tárolt rádióállomások
előhívása
— Kézi hangolás
Az RDS rendszer használata................. 17
(csak az Európában forgalomba
kerülő modelleknél)
Magnó – Lejátszás
Kazetta betöltése ................................... 18
Kazetta lejátszása .................................. 18
Magnó – Felvétel
Felvételkészítés CD lemezről kazettára 19
— CD-TAPE szinkronfelvétel
Felvétel kazettára kézi vezérléssel ........ 20
— Felvétel kézi vezérléssel
Hangbeállítások
A hangzás beállítása.............................. 21
A mélyhangsugárzó használata............. 21
(csak az MHC-GX750/GX450/
RG551S/RG444S/RX550
típusoknál)
4HU
Hangzásképek kiválasztása................... 22
Hangzásbeállítás az osztottsávos
hangszínszabályzóval és a beállítás
tárolása............................................. 22
A térhatás bekapcsolása........................ 23
A videojátékok hangjának kiemelése ... 23
— Game Sync
Videojátékok és más hangforrások
hangjának keverése.......................... 23
— Game Mixing
Ráéneklés (Karaoke)............................. 24
(csak az MHC-RG555 típusnál)
Az időzítő
Elalvás zenére ....................................... 25
— Időzített kikapcsolás
Ébredés zenére...................................... 25
— Időzített bekapcsolás
Időzített felvételek készítése a rádióról 26
— Rec Timer
A kijelző
A kijelző kikapcsolása .......................... 27
— Energiatakarékos készenléti
üzemmód
A kijelzőn megjelenő információk ....... 28
A bekapcsolás jelző beállítása .............. 28
(csak az MHC-GX750/GX450/
RG555/RG551S/RG444S/RG441/
RG333/RX550 típusoknál)
Opcionális berendezések
Opcionális berendezések csatlakoztatása29
Jeladó .................................................... 30
(csak az MHC-GX750 típusnál)
Hibaelhárítás
Problémák és megoldások .................... 33
Üzenetek ............................................... 36
Egyéb információk
Biztonsági előírások ............................. 37
Minőségtanúsítás .................................. 38
A kezelőszervek elhelyezkedése és
a hivatkozási oldalak ....................... 41
A használati útmutatóról
Az útmutatóban feltüntetett utalások
a távvezérlőn található kezelőszervekre
vonatkoznak, azonban a leírt műveletek
a készülék azonos vagy hasonló elnevezésű
kezelőszerveivel is végrehajthatók.
A lejátszható lemezfajták
A készülék az alábbi jelzésekkel ellátott
lemezeket tudja lejátszani. Más típusú
lemezeket a készülék nem tud lejátszani.
A lejátszható lemezfajták
A lemez fajtája
Nem lehet lejátszani
a készülékkel az alábbi
lemezeket
• CD-ROM lemezek
• Olyan CD-R/CD-RW lemezek, amelyeket
nem az alábbi formátumban rögzítettek:
– zenei CD formátum
– ISO 96601)1-es, 2-es szint, Joliet, Romeo,
vagy többmenetes lemezek2)
• Különleges formájú (kártya vagy szív alakú)
lemezek.
• Olyan lemezek, amelyekre papírt vagy
matricát ragasztottak.
• Ragasztós maradvánnyal szennyezett
lemezek.
1)
A lemezen található
jelölés
Audio CDs
CD-R/CD-RW
(audio adatok/MP3
fájlok*)
* Csak az MHC-GX750/GX450/RG555/RG551S/
RG444S/RG441/RG333/RG222/RG221/RX550
típusoknál
2)
ISO 9660 formátum
A leggyakoribb nemzetközi szabvány a CD-ROM
lemezen található fájlok és mappák logikai
formátumára.
Számos formátumszint létezik. Az 1-es szint esetén
a fájlneveknek a 8.3 formátumban kell lennie (a név
nem lehet több 8 karakternél, a kiterjesztés pedig
maximum 3 karakter lehet, „.MP3”), és mindez
csupa nagybetűből. A mappanevek nem lehetnek
hosszabbak 8 karakternél. Nem lehet több 8
egymásba ágyazott mappánál. A 2-es szint
szabványa 31 karakter hosszú fájl és mappa neveket
enged meg. Minden egyes mappa 8 szintet enged
meg.
A kiterjesztett Joliet formátum (a fájl és
mappanevek maximális hossza 64 karakter) esetén
ellenőrizze az író szoftvert, stb.
Többmenetes írás
Ez egy felvételi módszer, mely a szünet nélküli
műsorszám felírási módszerrel teszi lehetővé az
adatok rögzítését. A hagyományos CD lemezek
rendszerint egy CD vezérlő területtel kezdődnek,
melyet bevezetőnek hívnak, és egy kivezető
területtel érnek véget. Egy többmenetes CD több
részből áll, ahol minden egyes rész bevezetővel és
kivezetővel rendelkezik, ami egy-egy „menetet”
jelent.
CD-Extra: Olyan formátum, melynél az audio
adatokat az 1-es menet műsorszámaival együtt
rögzítik, míg a számítógépes adatokat a 2-es menet
műsorszámaival. Ez a készülék max. 10 menet
lejátszását támogatja.
Mixed (Kevert) CD: Ebben a formátumban az
adatok a menet 1. műsorszámaként kerülnek
rögzítésre, míg az audio (audio CD) adatok
a 2. műsorszámtól kezdődően.
(folytatás a következő oldalon)
5HU
Megjegyzések az írható/
újraírható (CD-R/CD-RW)
lemezekről
• Vannak olyan CD-R/CD-RW lemezek,
amelyek a CD írásra használt készülék
típusától, illetve a lemez állapotától és
a felvétel minőségétől függően nem
játszhatók le ezzel a készülékkel. Nem lehet
lejátszani olyan írható/újraírható CD
lemezeket sem, amelyeket nem zártak le
megfelelően. További információkért olvassa
el a felvételt készítő berendezés használati
útmutatóját is.
• A szennyezett, karcolt CD-R/CD-RW
lemezek nem játszhatók le ezzel
a készülékkel.
• Nem lehet lejátszani olyan többmenetes
CD-R és CD-RW lemezt, amely nincs
lezárva.
• Az MP3 fájl nevéhez mindig adja hozzá az
„.MP3” kiterjesztést, mert csak így tudja azt
a készülék lejátszani.
• Ha egy nem MP3 fájlhoz adja hozzá az
„.MP3” kiterjesztést, akkor a készülék nem
fogja megfelelően felismerni, és véletlenszerű
zajt állít elő.
• Az ISO 9660 1-es és 2-es szinttől eltérő
formátum esetén a fájl- és mappanevek nem
biztos, hogy megfelelően jelennek meg.
• A következő lemezek lejátszásának elindítása
hosszabb ideig tart.
– Bonyolult fastruktúrával rendelkező lemez.
– Többmenetes lemez.
– Lemez, melyre még rögzíthető adat (nem
véglegesített lemez).
6HU
A másolás elleni védelemmel
ellátott zenei lemezekről
Ezzel a készülékkel azok a lemezek játszhatók
le, amelyek megfelelnek a Compact Disc (CD)
szabványnak. Újabban azonban az egyes
lemezgyártók különféle kódolási eljárásokat
alkalmaznak a lemezeken a törvénybe ütköző
másolások megakadályozására. Előfordulhat,
hogy ezek némelyike nem felel meg a CD
szabványnak, és így az adott lemezt nem lehet
lejátszani a készülékkel.
Többmenetes lemezek
lejátszásával kapcsolatos
figyelmeztetések
• Ha a lemez CD-DA menettel kezdődik,
a készülék az egész lemezt CD-DA (audio)
lemezként regisztrálja, és a lejátszás az MP3
menetig folytatódik.
• Ha a lemez MP3 menettel kezdődik,
a készülék az egész lemezt MP3 lemezként
regisztrálja, és a lejátszás a CD-DA menetig
folytatódik.
• Az MP3 lemez lejátszható területének
megállapítása a lemez fastruktúrájának
elemzése alapján történik.
• A kevert formátumú CD lemezeket a készülék
audio CD-ként (CD-DA) regisztrálja.
A kezdő lépések
Az ábrák alapján hajtsa végre a szükséges csatlakoztatásokat 1 – 5 a mellékelt kábelek és tartozékok
segítségével. Az ábrán olyan modell látható, mely mélyhangsugárzóval rendelkezik.
AM keretantenna
FM huzalantenna
Mélyhangsugárzó*
Jobb első hangsugárzó
Bal első hangsugárzó
* Csak az MHC-GX750/GX450/RG551S/RG444S/RX550 típusoknál.
1 Csatlakoztassa az első
hangsugárzókat.
Csatlakoztassa a hangsugárzók kábeleit
a SPEAKER aljzatokhoz az ábra szerint.
A kábelnek csak a szigeteletlen végét
dugja a csatlakozóba
piros
R
2 Csatlakoztassa a mélyhangsugárzót.
(csak az MHC-GX750/GX450/
RG551S/RG444S/RX550 típusoknál)
Csatlakoztassa a hangsugárzó kábeleit
a SUB WOOFER OUT és CONTROL
aljzatokhoz az ábra szerint.
SUB WOOFER OUT aljzat
L
+
piros/
egyszínű (3)
fekete/csíkos (#)
–
CONTROL aljzat
fekete
(folytatás a következő oldalon)
7HU
A kezdő lépések
A rendszer csatlakoztatása
3 Csatlakoztassa az FM és AM
antennákat.
Állítsa össze az AM keretantennát, majd
csatlakoztassa az ábra szerint.
A típusú csatlakozó
AM (KH) keretantenna
Terítse ki az FM (URH) huzalantennát vízszintesen
B típusú csatlakozó
AM (KH) keretantenna
Megjegyzés
Az antennavezetéket és a hangsugárzó vezetékeket
tartsa távol egymástól.
4 Azoknál a modelleknél, melyek
rendelkeznek feszültségválasztó
kapcsolóval (VOLTAGE SELECTOR),
állítsa azt a helyi feszültségértéknek
megfelelő értékre.
A feszültségválasztó kapcsoló mellett fel
vannak tüntetve a beállítható értékek.
5 Csatlakoztassa a hálózati kábelt
a fali aljzathoz.
A kijelzőn megjelenik a bemutató
üzemmód. Ha megnyomja a ?/1 gombot,
a készülék bekapcsol, és a bemutató
üzemmód automatikusan kikapcsol.
Ha a tartozék adapter nem illik bele
a fali konnektorba, vegye le azt
a csatlakozódugóról (csak azoknál
a modelleknél, amelyek rendelkeznek
adapterrel).
Terítse ki az FM (URH) huzalantennát
vízszintesen
A 2 db AA (R6) méretű elem
behelyezése a távvezérlőbe
C típusú csatlakozó
AM (KH) keretantenna
Megjegyzés
Terítse ki az FM
(URH) huzalantennát
vízszintesen
8HU
A barna oldallal
csatlakoztasson.
Ha hosszú ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki
belőle az elemeket, így elkerülheti a kifolyó elektrolit
okozta meghibásodásoka.
Hasznos tudnivaló
Az alátétek felszerelése az
első hangsugárzók aljára
A tartozék alátéteket rögzítse az első
hangsugárzók aljára a sarkoknál, hogy
a hangsugárzók stabilabban álljanak, és ne
csússzanak el.
Első hangsugárzó (Bal (4)/Jobb (4))
Mélyhangsugárzó (4)*
A mélyhangsugárzó
elhelyezése (csak az
MHC-GX750/GX450/RG551S/
RG444S/RX550 típusoknál)
A minél jobb hangminőség érdekében azt
ajánljuk, hogy a mélyhangsugárzót stabil helyre,
pl. a földre tegye, ezzel kiküszöbölheti
a mélyhangok okozta rezonanciát.
Megjegyzések
• A mélyhangsugárzót függőleges helyzetben, a faltól
néhány centiméter távolságban helyezze el.
• Ha a mélyhangsugárzót a szoba közepére teszi,
a mélyhangok hatása jelentősen gyengülhet
a szobában jelenlevő állóhullámok hatása miatt. Ha
ezt tapasztalná, tegye el a mélyhangsugárzót a szoba
közepéről, vagy gyengítse az állóhullámok hatását
azzal, hogy pl. könyvespolcot tesz a falra, stb.
* Csak az MHC-GX750/GX450/RG551S/RG444S/
RX550 típusoknál.
A készülék szállítása
A CD mechanizmus védelmében hajtsa végre
az alábbiakat. A művelethez a készülék
gombjait használja.
1 Vegye ki a lemezeket a készülékből.
2 Tartsa lenyomva a CD gombot, és
nyomja meg a ?/1 gombot mindaddig,
amíg a „STANDBY” jelzés meg nem
jelenik.
Néhány másodperc elteltével eltűnik
a „STANDBY” felirat, és megjelenik
helyette a „LOCK” felirat.
3 Húzza ki a hálózati csatlakozót
a konnektorból.
9HU
A kezdő lépések
Normál használat mellett az elemek fél évig
működtetik a távvezérlőt. Ha a távvezérlő már nem
működteti a készüléket, cserélje ki mindkét elemet.
Az óra beállítása
A beállítást a távvezérlő gombjaival végezze.
1
Kapcsolja be a készüléket a ?/1
gombbal.
2
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET
gombot.
3
A . vagy > gomb ismételt
megnyomásával állítsa be az
óraértéket.
4
5
Nyomja meg az ENTER gombot.
A . vagy > gomb ismételt
megnyomásával állítsa be
a percértéket.
6
Nyomja meg az ENTER gombot.
Az óra elindul.
Az óra átállítása
1 Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET
gombot.
2 Nyomja meg a . vagy > gombot
ismételten, hogy a kijelzőn a „CLOCK
SET” felirat legyen látható, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
3 Hajtsa végre a fenti 3 – 6. lépéseket.
Megjegyzések
• Az óra beállítása törlődik, ha kihúzza a hálózati
csatlakozóvezetéket a konnektorból, vagy ha
áramszünet következik be.
• Az órát nem lehet beállítani energiatakarékos
üzemmódban (27. oldal).
10HU
CD/MP3 – Lejátszás
CD lemezek betöltése
1
2
Nyomja meg a Z gombot.
Tegyen egy CD lemezt
a lemeztálcára. A címke felfelé
nézzen.
— Normál lejátszás/Véletlen
sorrendű lejátszás
A készülékkel lejátszhat audio CD lemezeket, és
olyan lemezeket, amelyek MP3 audio fájlokat
tartalmaznak.
Nem lehet azonban lejátszani MP3 audio
fájlokat az MHC-GX250, MHC-RG121 és
MHC-RG100 típusú készülékekkel.
Példa: Ha már van lemez a lejátszóban
Lemez száma
További lemezek behelyezéséhez nyomja
meg a DISC SKIP/EX-CHANGE gombot
a készüléken, mire a lemeztálca
körbefordul.
3
Nyomja meg ismét a Z gombot
a lemezfiók bezárásához.
Műsorszám száma
Betöltött lemezhely jelzése
1
Lejátszási idő
Nyomja meg a CD gombot (vagy
a FUNCTION gombot ismételten)
a CD üzemmód kiválasztásához.
Megjegyzések
• Ne használjon ragacsos, ragasztós, szennyezett
lemezt, mert az a lemezjátszó hibás működését
okozhatja.
• Ne tolja be kézzel, erővel a lemezfiókot, mert
elronthatja a készüléket.
(folytatás a következő oldalon)
11HU
CD/MP3 – Lejátszás
A művelethez használja a készüléken található
gombokat.
CD lemezek lejátszása
2
Állj üzemmódban a PLAY MODE
gomb ismételt megnyomásával
válassza ki a kívánt lejátszási
üzemmódot (a kijelzőn az üzemmód
jelzése legyen látható).
Választás
Üzemmód
ALL DISCS
(Normál
lejátszás)
Az összes behelyezett CD
lemez egymás után.
1 DISC
(Normál
lejátszás)
A kiválasztott CD lemez
műsorszámai az eredeti
sorrendben.
ALBM
(Normál
lejátszás)
A kiválasztott lemezen levő
mappák MP3 műsorszámai
Ha a lemez nem MP3
fájlokat tartalmaz, a készülék
a mappák lejátszása helyett
az egy lemez normál
lejátszása üzemmódra
(1 DISC) kapcsol.
ALL DISCS
SHUF (Véletlen
sorrendű
lejátszás)
Az összes CD lemez összes
műsorszáma véletlen
sorrendben.
1 DISC SHUF
(Véletlen
sorrendű
lejátszás)
A kiválasztott CD lemez
műsorszámai véletlen
sorrendben.
ALBM SHUF
(Véletlen
sorrendű
lejátszás)
A kiválasztott lemezen levő
mappák MP3 műsorszámai
véletlenszerű sorrendben.
Ha a lemez nem MP3 fájlokat
tartalmaz, a készülék az egy
lemez véletlen sorrendű
lejátszása üzemmódra
(1 DISC SHUF) kapcsol.
PGM
(Programozott
lejátszás)
3
12HU
A CD lemezek
műsorszámaiból készített
tetszőleges program (lásd
„A CD lemezek
műsorszámainak
programozott lejátszása”
c. fejezetet a 14. oldalon).
Nyomja meg a N gombot.
További műveletek
Funkció
Teendő
Stop (a lejátszás
leállítása)
Nyomja meg a x gombot.
Nyomja meg a X gombot.
Szünet
(a lejátszás rövid A lejátszást ugyanezen gomb
idejű leállítása) ismételt megnyomásával
folytathatja
Műsorszám
kiválasztása
Nyomja meg ismételten a .
vagy > gombot (vagy forgassa
el a l L gombot
a készüléken).
A 2. lépés után nyomja meg az
MP3 fájlokat
tartalmazó album ALBUM – vagy + gombot.
kiválasztása
A kívánt
műsorrészlet
megkeresése*
Lejátszás közben nyomja le és
tartsa lenyomva a m vagy M
(keresés hátra/előre) gombot a
keresett műsorrészlet
megtalálásáig.
CD lemez
kiválasztása állj
üzemmódban
Nyomja meg a DISC SKIP
gombot (vagy a DISC 1 – 3
gombok egyikét vagy a DISC
SKIP/EX-CHANGE gombot
a készüléken).
Átkapcsolás CD Nyomja meg a DISC 1 – 3
üzemmódra más gombok egyikét a készüléken
(automatikus forrás kiválasztás).
műsorforrásról
Egy CD lemez
cseréje, mialatt
a másik CD
lemezt játssza le
Nyomja meg a DISC SKIP/
EX-CHANGE gombot
a készüléken.
A CD lemez
kivétele
Nyomja meg a Z gombot
a készüléken.
* Előfordulhat, hogy a fájlok között nem lehet keresni,
valamint hogy a lejátszási idő az egyes fájlokra nem
pontos.
Megjegyzések
A CD lemezek és
műsorszámaik ismételt
lejátszása
— Ismételt lejátszás
Ismételten lejátszhat egyetlen műsorszámot,
vagy az egész lemezt.
Az MP3 audio fájlokat nem lehet lejátszani az
MHC-GX250, MHC-RG121 és MHCRG100
típusú készülékekkel.
Nyomja meg a REPEAT gombot
ismételten, hogy a kijelzőn a „REP” vagy
„REP1” felirat legyen látható.
REP: A készülék ötször ismétli a CD lemez
összes műsorszámát.
REP1: A készülék ismételten lejátsza az éppen
játszott műsorszámot.
Az ismételt lejátszás
kikapcsolása
Nyomja meg a REPEAT gombot ismételten,
hogy a kijelzőről eltűnjön a „REP” vagy „REP
1” felirat.
Megjegyzések
• Nem lehet egyszerre kiválasztani a „REP” és „ALL
DISCS SHUF” lejátszási üzemmódokat.
• A „REP1” ismétlés kiválasztásakor a készülék
folyamatosan ismétli a műsorszámot, amíg az
ismételt lejátszást ki nem kapcsolja.
13HU
CD/MP3 – Lejátszás
• Lemez lejátszása közben nem lehet megváltoztatni
a lejátszási üzemmódot.
• A sok fastruktúrát tartalmazó lemezek lejátszása
lassabban indul el.
• A lemez behelyezése után a készülék beolvassa az
adatokat a lemezről. Ha a lemez sok albumot vagy
nem MP3 audio műsorszámot tartalmaz, hosszú idő
eltelhet a lejátszás elindulásáig, vagy a következő
MP3 fájl megtalálásáig.
• Ne hozzon létre felesleges mappákat, és ne rögzítsen
nem MP3 fájlokat a lemezre, amelyet MP3
lejátszásra hoz létre.
• Az MP3 fájlt nem tartalmazó mappákat átlépi
a készülék.
• A mappák maximális száma: 150 (a gyökérrel
együtt).
• A lemezen található mappák és fájlok maximális
száma: 255.
• A lejátszható fastruktúrák száma 8.
• Az MP3 audio fájlokat a készülék a rögzítés
sorrendjében játssza le.
• A használt szoftver, a felvételt készítő berendezés és
az adathordozó függvényében az MP3 lejátszáskor
olyan problémák jelentkezhetnek, mint pl. hogy
a lejátszás nem lehetséges, hangkimaradások, zaj lép
fel.
A CD lemezek
műsorszámainak
programozott lejátszása
— Programozott lejátszás
Maximum 25 műsorszámot tud a készülék előre
beprogramozott sorrendben lejátszani, melyeket
tetszés szerinti sorrendben választhat ki az
összes CD lemezről. Az összeállított programot
a szinkronfelvételi funkcióval kazettára
rögzítheti (19. oldal).
Az MP3 audio fájlokat nem lehet lejátszani az
MHC-GX250, MHC-RG121 és MHC-RG100
típusú készülékekkel.
1
A CD gomb megnyomásával (vagy
a FUNCTION gomb többszöri
megnyomásával) kapcsoljon CD
üzemmódba.
2
3
4
Nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék beprogramozza a kiválasztott
műsorszámot. A kijelzőn megjelenik
a programlépés száma, majd a teljes
lejátszási idő.
6
7
Készítse el a programot további
műsorszámok kiválasztásával.
Programozás
Megismételendő
lépések
További
műsorszámok
ugyanarról
a lemezről
4. és 5.
További
műsorszámok egy
másik lemezről
3–5.
Nyomja meg a N gombot.
Elkezdődik a program lejátszása.
További műveletek
Funkció
Teendő
Állj üzemmódban nyomja meg
ismételten a PLAY MODE gombot
mindaddig, míg a „PGM” jelzés meg
nem jelenik a kijelzőn.
A programozott
üzemmód
kikapcsolása
A DISC SKIP (vagy a készüléken DISC
1 – 3 vagy DISC SKIP/EX-CHANGE)
gombokkal válassza ki az egyik CD
lemezt.
Állj üzemmódban nyomja meg
ismételten a PLAY MODE
gombot mindaddig, míg
a „PGM” jelzés el nem tűnik
a kijelzőről.
A program utolsó
műsorszámának
törlése
Nyomja meg a CLEAR gombot
állj üzemmódban.
Nyomja meg a . vagy > gombot
ismételten (vagy forgassa el a l
L gombot a készüléken), hogy
a kijelzőn a kívánt műsorszám
sorszáma legyen látható.
MP3 műsorszám kiválasztásakor válassza
ki a mappát az ALBUM – vagy + gombbal,
majd a . vagy > gomb ismételt
megnyomásával (vagy a készüléken a l
L gomb elforgatásával) válassza ki
a kívánt műsorszámot.
Lemez száma
A kiválasztott
műsorszám sorszáma
Teljes lejátszási idő
(a kiválasztott műsorszámmal együtt)
14HU
5
Hasznos tudnivalók
• A program a programozott lejátszás után
a memóriában marad. A program újbóli
lejátszásához válassza ki a „CD” üzemmódot a CD
gombbal (vagy a FUNCTION gomb többszöri
megnyomásával), és nyomja meg a N gombot.
A program azonban törlődik, ha kinyitja
a lemezfiókot.
• Ha a program lejátszási ideje túllépi a 100 percet,
vagy ha olyan műsorszámot programozott be,
melynek a sorszáma 20-on felül van, vagy ha MP3
műsorszámot programozott be, a kijelzőn a teljes
lejátszási idő helyett a „– –.– –” kijelzés látható.
5
Tuner
Nyomja meg a TUNER MEMORY
gombot.
A kijelzőn megjelenik egy memóriahely
sorszám.
Rádióállomások tárolása
Memóriahely sorszám
Rádióállomások tárolása
automatikus hangolással
Hangolja be a vételi körzetben fogható
rádióállomásokat az automatikus hangolási
módszerrel, és tárolja a kívánt állomások
frekvenciáját.
1
2
3
4
A TUNER BAND gombbal (vagy
a FUNCTION gomb ismételt
megnyomásával) kapcsoljon rádió
üzemmódba.
A TUNER BAND gomb ismételt
megnyomásával válassza ki az FM
vagy AM hullámsávot.
Nyomja meg a TUNING MODE
gombot ismételten, hogy a kijelzőn
az „AUTO” felirat legyen látható.
Nyomja meg a – vagy + (vagy
a készüléken a TUNING – vagy +)
gombot.
Amint a készülék megkezdi a hangolást,
a frekvenciaérték változni kezd. Ha
a készülék egy megfelelő térerővel vehető
állomást talál, a hangolás megáll.
A kijelzőn a „TUNED” és a „STEREO”
(FM sztereo adás esetén) felirat látható.
6
7
8
Hangolja be a kívánt állomást
a „Rádióállomások tárolása kézi
hangolással” c. fejezet 3–8. lépései szerint
(15. oldal).
Nyomja meg az ENTER gombot.
További állomások tárolásához
ismételje meg a 2–7. lépéseket.
Rádióállomások tárolása kézi
hangolással
A kívánt állomásokat egyenként, a kézi
módszerrel is behangolhatja, és tárolhatja
a kiválasztott memóriahelyeken.
1
2
3
4
5
Ha a „TUNED” felirat nem jelenik
meg, és a hangolás nem áll meg
A – vagy + (vagy a készüléken
a TUNING – vagy +) gomb ismételt
megnyomásával válassza ki azt
a memóriahely sorszámot, ahol az
adott állomást tárolni szeretné.
6
A TUNER BAND gombbal (vagy
a FUNCTION gomb ismételt
megnyomásával) kapcsoljon rádió
üzemmódba.
A TUNER BAND gomb ismételt
megnyomásával válassza ki az FM
vagy AM hullámsávot.
Nyomja meg a TUNING MODE
gombot ismételten, hogy a kijelzőről
eltűnjön az „AUTO” és „PRESET”
felirat.
Hangolja be a kívánt állomást a –
vagy + (vagy a készüléken a TUNING
– vagy +) gomb ismételt
megnyomásával.
Nyomja meg a TUNER MEMORY
gombot.
A kijelzőn megjelenik egy memóriahely
sorszám.
A – vagy + (vagy a készüléken
a TUNING – vagy +) gomb ismételt
megnyomásával válassza ki azt
a memóriahely sorszámot, ahol az
adott állomást tárolni szeretné.
(folytatás a következő oldalon)
15HU
Tuner
A készülékkel összesen 20 FM és 10 AM
rádióállomás tárolható. A tárolt állomásokat
könnyen, gyorsan előhívhatja a megfelelő
sorszámú memóriahely kiválasztásával.
7
8
Nyomja meg az ENTER gombot.
További állomások tárolásához
ismételje meg a 2–7. lépéseket.
További műveletek
Művelet
Teendő
Gyenge térerővel
sugárzó állomás
behangolása
Hajtsa végre a „Rádióállomások
tárolása kézi hangolással”
c. fejezet lépéseit (15. oldal).
Ha egy bizonyos
állomást egy adott
memóriahelyen
kíván tárolni
Kezdje újból a műveletet
a 2. lépéstől. Az 5. lépés után
a – vagy + (vagy a készüléken
a TUNING – vagy +) gomb
ismételt megnyomásával
válassza ki azt a memóriahelyet,
ahol az adott állomást tárolni
szeretné.
Rádióhallgatás
Rádióhallgatáshoz válasszon egyet a tárolt
rádióállomások közül, vagy kézi hangolással
hangoljon be egy állomást.
A tárolt rádióállomások
hallgatása
— A tárolt állomások előhívása
Először tárolja a rádióállomásokat a készülék
memóriájában (lásd a „Rádióállomások
tárolása” c. fejezetet a 15. oldalon).
1
Hasznos tudnivalók
• Áramszünet vagy feszültségmentesítés után
a készülék egy napig őrzi a memóriában
a beállításokat.
• Ha gyenge a vétel, a vétel javítására forgassa el
a tartozék antennát, vagy csatlakoztasson kültéri
antennát.
2
3
4
A TUNER BAND gombbal (vagy
a FUNCTION gomb ismételt
megnyomásával) kapcsoljon rádió
üzemmódba.
A TUNER BAND gomb ismételt
megnyomásával válassza ki az „FM”
vagy „AM” hullámsávot.
Nyomja meg a TUNING MODE
gombot ismételten, hogy a kijelzőn
a „PRESET” felirat legyen látható.
A – vagy + gomb (vagy a készüléken
a TUNING – vagy + gomb) ismételt
megnyomásával válassza ki
a hallgatni kívánt tárolt rádióállomást.
Memórahely száma
16HU
Frekvencia
Az RDS rendszer
használata
Ha olyan rádióállomást kíván
hallgatni, amelyet nem tárolt
előzetesen
— Kézi hangolás
1
3
4
A TUNER BAND gomb ismételt
megnyomásával válassza ki az „FM”
vagy „AM” hullámsávot.
Nyomja meg a TUNING MODE
gombot ismételten, hogy a kijelzőről
eltűnjön az „AUTO” és „PRESET”
felirat.
Hangolja be a kívánt állomást a –
vagy + (vagy a készüléken a TUNING
– vagy +) gomb ismételt
megnyomásával.
Hasznos tudnivalók
• A vételi minőség javítására állítsa be a mellékelt
antennákat, vagy csatlakoztasson a kereskedelemben
kapható kültéri antennát.
• Ha a behangolt FM állomás vétele zajos, nyomja
meg az FM MODE gombot ismételten, hogy
a kijelzőn a „MONO” jelzés legyen látható. Az adás
ekkor nem lesz sztereó, de a vétel javulni fog.
• A fenti 3. lépésben nyomja meg a TUNING MODE
gombot ismételten, hogy a kijelzőn az „AUTO”
kijelzés legyen látható, majd nyomja meg a – vagy +
gombot (vagy a készüléken a TUNING – vagy +
gombot). A frekvenciaérték változni kezd, majd ha
a készülék egy megfelelő térerővel vehető állomást
talál, a hangolás megáll (Automatikus hangolás).
• Ha a rádióról felvételt kíván készíteni, olvassa el
a „Felvétel készítése kézi vezérléssel” c. fejezetet
(20. oldal).
Mi az RDS rendszer?
Az RDS (Rádiós Adatrendszer) egy olyan
távközlési szolgáltatás, amely lehetővé teszi azt,
hogy a rádióállomások a normál rádiójelekkel
együtt kiegészítő információkat juttassanak el
a hallgatókhoz. Az RDS szolgáltatások
kizárólag az FM hullámsávon fogható
rádióállomások esetén állnak rendelkezésre.*
Megjegyzés
Az RDS szolgáltatás működése bizonytalanná válhat,
ha a behangolt állomás adása nem tökéletes, vagy
a vétel gyenge.
* Nem mindegyik FM rádióállomás sugároz RDS
információkat, és az egyes rádióállomások nem
ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtják. Ha nem
ismeri az RDS rendszert, érdeklődjön a lakóhelyén
fogható rádióállomásoknál a rendelkezésre álló RDS
szolgáltatások felől.
RDS adások vétele
Válasszon egy állomást az FM
hullámsávon.
Ha az állomás RDS információkat is sugároz,
a kijelzőn megjelenik az állomás neve.
Az RDS információk ellenőrzése
A DISPLAY gomb többszöri megnyomására
a kijelzőn az alábbi információk ciklikusan
váltják egymást:
Állomásnév1) t A memóriahely száma2) és
a frekvenciaérték t Órakijelzés t
Hangzáskép neve
1)
Ha a kiválasztott RDS állomás vétele gyenge,
előfordulhat, hogy az állomás neve nem jelenik meg
a kijelzőn.
2)
A memóriahely száma csak akkor jelenik meg, ha
tárolta a rádióállomásokat a memóriában
(15. oldal).
17HU
Tuner
2
A TUNER BAND gombbal (vagy
a FUNCTION gomb ismételt
megnyomásával) kapcsoljon rádió
üzemmódba.
(csak az Európában forgalomba
kerülő modelleknél)
Kazetta lejátszása
Magnó – Lejátszás
Kazetta betöltése
Normál (TYPE I) kazettát használjon.
Az MHC-RG555 típusnál
A művelethez a készüléken található gombokat
használja.
1
Válassza ki az A vagy B magnót
a TAPE A/B gombbal.
2
3
1
2
Nyomja meg a PUSH Z gombot.
Töltse be az A vagy B magnóba
a kazettát, amit le kívánt játszani/
amelyre felvételt kíván készíteni.
Az a kazettaoldal nézzen kifelé,
amelyiket le kíván játszani/amelyre
felvételt kíván készíteni.
Az a kazettaoldal
nézzen kifelé,
amelyiket le kíván
játszani/amelyre
felvételt kíván
készíteni.
Helyezze a kazettát a magnóba.
Válassza ki a lejátszási üzemmódot
a PLAY MODE gomb ismételt
megnyomásával. Ha csak az egyik
oldalt szeretné lejátszani, a g
jelzést, ha mindkét oldalt szeretné
lejátszani, a j1) jelzést kell
kiválasztani.
Ha mind a két magnóban levő kazettát le
kívánja játszani egymás után, nyomja meg
a PLAY MODE gombot ismételten, hogy
a kijelzőn a „RELAY” felirat legyen látható
(Relay Play)2) .
3
Nyomja meg a N gombot (vagy
a hH gombot a készüléken).
A lejátszás megkezdődik. Nyomja meg
a gombot még egyszer a másik kazettaoldal
lejátszásához.
1)
2)
A kazetta ötszöri megismétlése után a lejátszás
leáll.
„Relay Play” üzemmódban a készülék ötször
ismétli a kazettaoldalakat az alábbi sorrendben,
majd a lejátszás leáll:
Deck A (első oldal) t Deck A (hátsó oldal) t
Deck B (első oldal) t Deck B (hátsó oldal)
Egyéb típusoknál
1
Helyezze a kazettát a magnóba.
Ha mind a két magnóban levő kazettát le
kívánja játszani egymás után, nyomja meg
a PLAY MODE gombot ismételten, hogy
a kijelzőn a „RELAY” felirat legyen látható
(Relay Play)*.
2
Nyomja meg a N gombot.
A lejátszás megkezdődik.
* Az A magnóban levő kazetta első oldalának
lejátszása után a készülék lejátsza a B magnóban levő
kazetta első oldalát is, majd automatikusan
kikapcsol.
18HU
További műveletek
Funkció
Teendő
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
Szünet
Nyomja meg a X gombot.
A lejátszás folytatásához nyomja
meg ismét ugyanezt a gombot.
Gyors előrecsévélés
vagy hátracsévélés
Nyomja meg a m vagy M
gombot.
A kazetta kivétele
Nyomja meg a PUSH Z gombot
a készüléken.
Keresés előrefelé
Az elülső kazettaoldal lejátszása közben nyomja
meg a > gombot (vagy a készüléken forgassa
el a l L gombot jobbra).
A kijelzőn megjelenik a „TAPE A (vagy TAPE
B) >>> +1” jelzés.
A hátsó kazettaoldal lejátszása alatt nyomja meg
a . gombot (vagy a készüléken forgassa el
a l L gombot balra).2)
A kijelzőn megjelenik a „TAPE A (vagy TAPE
B) <<< +1” jelzés.
Felvételkészítés CD
lemezről kazettára
— CD-TAPE szinkronfelvétel
Felvételt készíthet kazettára a teljes CD
lemezről. Normál (TYPE I) kazettát használjon.
A készülék a felvételi kivezérlési szintet
automatikusan beállítja. A művelethez
a készülék gombjait használja.
1
2
Keresés hátrafelé
Az elülső kazettaoldal lejátszása közben nyomja
meg a . gombot (vagy a készüléken forgassa
el a l L gombot balra).
A kijelzőn megjelenik a „TAPE A (vagy TAPE
B) <<< –1” jelzés.
A hátsó kazettaoldal lejátszása alatt nyomja meg
a > gombot (vagy a készüléken forgassa el
a l L gombot jobbra).2)
A kijelzőn megjelenik a „TAPE A (vagy TAPE
B) >>> –1” jelzés.
1)
2)
3
AMS Automatikus zenekereső funkció
Csak az MHC-RG555 típusnál
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy az AMS funkció a következő
körülmények között hibásan működik:
– Ha a műsorszámok közötti szünet 4 másodpercnél
rövidebb.
– Ha a készülék közel van a televízióhoz.
Hasznos tudnivaló
Ha kazettát tesz a készülékbe, a megfelelő kazettaoldal
jelzője első (N)/hátsó (n) világít. Hátsó
kazettaoldal jelzővel csak az MHC-RG555 típus
rendelkezik.
4
5
Tegye a B magnóba azt a kazettát,
amire a felvételt kívánja készíteni.
Válassza ki a B magnót a TAPE A/B
gombbal.
(Csak az MHC-RG555 típusnál)
Válassza ki a felvételi üzemmódot
a PLAY MODE gombbal. Ha csak az
egyik oldalra készít felvételt,
válassza a g jelzést, ha mindkét
oldalra szeretne felvenni, válassza
a j vagy „RELAY” jelzést.
Ha a felvételt a hátsó kazettaoldalon kívánja
elkezdeni, nyomja meg a h gombot
kétszer, hogy a H magnó hátsó
kazettaoldal jelzése világítson. Ezután
nyomja meg a x gombot.
Nyomja meg a CD üzemmód választó
gombot, és tegye a CD-játszóba
a rögzítendő lemezt.
Ha már betöltötte a lemezt, a DISC SKIP/
EX-CHANGE gombbal válassza ki
a lemezt.
Ha MP3 lemezről albumot kíván felvenni,
a PLAY MODE gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az „ALBM”
kijelzést, majd az ALBUM – vagy +
gombbal válassza ki a rögzítendő albumot.
Nyomja meg a CD SYNC gombot.
A B magnó felvétel készenléti üzemmódba
kapcsol.
Villog a „REC” felirat.
Nyomja meg a REC PAUSE/START
gombot.
A felvétel elkezdődik.
A felvétel leállítása
Nyomja meg a x gombot.
(folytatás a következő oldalon)
19HU
Magnó – Lejátszás/Magnó – Felvétel
A következő vagy az éppen
játszott műsorszám elejének
a megkeresése (AMS)1)
Magnó – Felvétel
A műsorszámok felvétele
a kívánt sorrendben
Ha csak a kedvenc műsorszámait kívánja
rögzíteni, állítson össze programot. A 3. és 4.
lépés között hajtsa végre „A CD lemez
műsorszámainak programozott lejátszása”
c. fejezet 2–6. lépéseit (14. oldal).
Hasznos tudnivaló
Csak az MHC-RG555 típusnál: Ha mindkét
kazettaoldalra felvételt készít, és a kazetta egy
műsorszám felvétele közben a végére ér, a készülék
a teljes műsorszámot rögzíti a másik kazettaoldal
elején.
Felvételkészítés kazettára
kézi vezérléssel
— Felvétel kézi vezérléssel
Kézi vezérlésű felvételi módszerrel rögzítheti
a CD lemez egyes részleteit, és így készíthet
felvételt a rádióról, vagy a csatlakoztatott külső
berendezésről is (lásd az „Opcionális
berendezések csatlakoztatása” c. fejezetet
a 29. oldalon).
A művelethez a készülék gombjait használja.
1
2
Tegye a B magnóba azt a kazettát,
amire a felvételt kívánja készíteni,
majd válassza ki a B magnót a TAPE
A/B gomb ismételt megnyomásával.
(Csak az MHC-RG555 típusnál)
Válassza ki a felvételi üzemmódot
a PLAY MODE gomb ismételt
megnyomásával. Ha csak az egyik
oldalra készít felvételt, válassza
a g jelzést, ha mindkét oldalra
szeretne felvenni, válassza a j
(vagy „RELAY”) jelzést.
Ha a felvételt a hátsó kazettaoldalon kívánja
elkezdeni, nyomja meg a hH gombot
kétszer, hogy a TAPE B hátsó kazettaoldal
jelzése világítson. Ezután nyomja meg a x
gombot.
3
Válassza ki a rögzítendő
programforrást az alábbi üzemmód
választó gombok egyikével.
• CD: Ha a felvételt ennek a készüléknek
a CD-játszójáról készíti.
• TAPE A/B: Ha a felvételt ennek
a készüléknek az A magnójáról készíti.
• TUNER/BAND: Ha a felvételt ennek
a készüléknek a rádiójáról készíti.
• GAME: Ha a felvételt az GAME INPUT
AUDIO L/R aljzathoz csatlakoztatott
videojátékról készíti.
• VIDEO/MD*: Ha a felvételt a VIDEO/
MD aljzathoz csatlakoztatott
videomagnóról vagy MD készülékről
készíti.
*Csak az MHC-RG555 típusnál
20HU
4
Nyomja meg a REC PAUSE/START
gombot.
A B magnó felvétel készenléti üzemmódba
kapcsol.
A „REC” jelzés villog.
5
Nyomja meg a REC PAUSE/START
gombot, majd indítsa el a lejátszást
a rögzítendő programforráson.
A felvétel megkezdődik.
A felvétel leállítása
Nyomja meg a x gombot.
Felvétel közben más műsorforrás nem hallgatható.
Hasznos tudnivalók
• MHC-RG555: Ha mindkét kazettaoldalra felvételt
kíván készíteni, bizonyosodjon meg róla, hogy az
első oldalon kezdi a felvételt. Ha a hátsó
kazettaoldalon indítja a felvételkészítést, a készülék
a hátsó kazettaoldal végére érve kikapcsol.
• Ha a rádióról készít felvételt:
Ha a rádióadás felvétele alatt zaj hallható, állítsa be
a megfelelő antennát.
A hangzás beállítása
A hangminőség teljessé tétele érdekében
kiemelheti a mélyhangokat, és erőteljes
hangzást hozhat létre.
Nyomja meg a GROOVE gombot
a készüléken.
A gomb ismételt megnyomására a kijelzések az
alábbi sorrendben ciklikusan váltják egymást:
GROOVE ON* (bekapcsolva) t GROOVE
OFF (kikapcsolva)
* A hangerő erőteljesre vált, az ekvalizer görbe
megváltozik, és a „GROOVE” jelzés világít.
A mélyhangsugárzó
használata
(Csak az MHC-GX750/GX450/
RG551S/RG444S/RX550
típusoknál)
A hallgatott zene jellegének megfelelően
a hangzást kiegészítheti a mélyhangsugárzó
basszus hangjaival.
Nyomja meg a mélyhangsugárzón a SUB
WOOFER ON/OFF gombot.
A mélyhangsugárzó bekapcsolásakor a jelző
világítani kezd. A gomb ismételt
megnyomásával kapcsolhatja ki
a mélyhangsugárzót.
Hasznos tudnivaló
A mélyhangsugárzó hangerejét a VOL +/– gombbal
(vagy a készüléken a VOLUME szabályzóval)
változtathatja, az első hangsugárzók hangerejével
együtt.
21HU
Hangbeállítások
Megjegyzés
Hangbeállítások
Hangzásképek
kiválasztása
Hangzáskép kiválasztása
a zenei hangzáskép menüből
Az EQ gomb (vagy a készüléken
a PRESET EQ gomb) ismételt
megnyomásával válasszon a menüből
a gyári hangzásképek közül.
A kijelzőn megjelenik a kiválasztott hangzáskép
neve. Olvassa el a „Zenei hangzáskép menü”
c. bekezdést.
A hangzáskép kikapcsolása
Hangzásbeállítás az
osztottsávos
hangszínszabályzóval és
a beállítás tárolása
A hangzás az egyes frekvenciatartományok
szintjének módosításával megváltoztatható,
majd a beállítás három egyéni fájlban (P FILE)
a memóriában tárolható.
Először válassza ki azt a hangzásképet, amit
módosítani kíván.
A művelethez használja a készülék gombjait.
1
Nyomja meg az EFFECT ON/OFF gombot
a készüléken.
Zenei hangzáskép menü
Ha térhatással rendelkező hangzásképet választ
ki, a kijelzőn megjelenik a „SURR” felirat.
EQ
Effektus
ROCK
POP
JAZZ
DANCE
SOUL
ORIENTAL
Hagyományos zenei
műsorforrásokhoz
MOVIE EQ
Video hangsávok lejátszásához,
illetve speciális hallgatási
helyzetekhez
GAME EQ
Az EQ BAND gomb ismételt
megnyomásával válassza ki
a módosítandó
frekvenciatartományt, majd a – EQ +
gomb elforgatásával állítsa be
a kívánt jelszintet.
Frekvenciatartomány
2
3
PlayStation 1, 2 és egyéb
videojátékok kísérőzenéjéhez
4
Jelszint
Nyomja meg és tartsa lenyomva
a P FILE gombot.
Megjelenik egy fájl sorszám.
A P FILE gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a P FILE
1–3 fájlok közül azt, amelyikben az
adott beállítást tárolni szeretné.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a „COMPLETE” jelzés.
A készülék automatikusan tárolja
a beállítást a kiválasztott sorszámú egyéni
fájlban.
További műveletek
22HU
Funkció
Gombnyomás
A személyi fájl
előhívása
Nyomja meg a P FILE gombot
ismételten a kívánt fájl
kiválasztására.
A személyi fájl
törlése
Nyomja meg az EFFECT ON/OFF
gombot ismételten, hogy a kijelzőn
az „EFFECT OFF” (kikapcsolva)
felirat legyen látható.
A térhatás bekapcsolása
Nyomja meg a SURROUND gombot
a készüléken.
A gomb ismételt megnyomására a kijelzések az
alábbi sorrendben ciklikusan váltják egymást:
SURROUND ON (SURR) (bekapcsolva)
Y
SURROUND OFF (kikapcsolva)
— Game Sync
Csatlakoztasson a készülékhez videojátékot
(lásd az „Opcionális berendezések
csatlakoztatása” c. fejezetet a 29. oldalon).
Nyomja meg a GAME gombot
a készüléken.
Hasznos tudnivalók
• A készülék automatikusan bekapcsol, ha eddig
készenléti üzemmódban volt.
• A készülék automatikusan kiválasztja a GAME EQ
hangzásképet (22. oldal).
• Ezeket a műveleteket nem lehet végrehajtani
energiatakarékos üzemmódban (27. oldal).
— Game Mixing
A művelethez használja a készülék gombjait.
1
2
Válassza ki a kívánt hangforrást.
Nyomja meg a GAME MIXING
gombot.
A gomb minden egyes megnyomására
a videojáték hangereje az alábbiak szerint
ciklikusan változik:
MIXING LOW (alacsony) t MIXING
MID (közepes) t MIXING HIGH
(magas) t MIXING OFF (hangkeverés
kikapcsolva)
Megjegyzések
• Ha a Game Mixing funkció be van kapcsolva, és
elindítja a felvételt, a funkció automatikusan
kikapcsol. Ha a kevert hangot szeretné felvenni,
a „Felvételkészítés kazettára kézi vezérléssel”
c. fejezet (20. oldal) 4. lépése után nyomja meg
a GAME MIXING gombot a készüléken, majd
a REC PAUSE/START gombbal indítsa el
a felvételt.
• Az AMS funkció használata során (19.oldal)
a videojáték hangja nem hallható.
Hasznos tudnivaló
A funkció mindaddig bekapcsolva marad, amíg
a készüléket ki nem kapcsolja, még akkor is, ha másik
hangforrást választ.
23HU
Hangbeállítások
A videojátékok hangjának
kiemelése
Videojátékok és más
hangforrások hangjának
keverése
Ráéneklés (Karaoke)
4
A B magnó felvételi készenléti üzemmódba
kapcsol.
A „REC” jelzés villog.
— (Csak az MHC-RG555 típusnál)
Ha külön megvásárolható mikrofont
csatlakoztat a készülékhez, Ön lehet az együttes
énekese.
1
2
3
4
A mikrofon kivezérlési szint
csökkentésére forgassa a MIC
LEVEL gombot a készüléken MIN
állásba.
Csatlakoztasson mikrofont (nem
tartozék) a MIC aljzathoz.
Indítsa el a zene lejátszását.
Állítsa be a mikrofon hangerejét
a MIC LEVEL gombbal a készüléken.
Ha befejezte az éneklést
Forgassa a MIC LEVEL szabályzót a készüléken
MIN állásba, és húzza ki a mikrofont a MIC
aljzatból.
Hangkeverés és a kevert hang
felvétele
Bármelyik műsorforrás hangját keverheti a saját
ének vagy beszédhangjával (ehhez
csatlakoztasson külön megvásárolható
mikrofont a készülékhez), és a kevert hangot
magnókazettára rögzítheti.
A művelethez használja a készülék gombjait.
1
2
3
Készítse elő a felvételi műsorforrást.
Tegyen egy kazettát a B magnóba, és
válassza ki a B magnót a TAPE A/B
üzemmód választó gombbal.
A PLAY MODE gomb ismételt
megnyomásával válassza ki,
hogy csak az egyik kazettaoldalra
( g jelzés), vagy mindkét
kazettaoldalra ( j vagy „RELAY”
jelzés) kíván felvenni.
Válassza ki a felvételi műsorforrást
a megfelelő funkciógomb
megnyomásával (pl. CD).
Ha az A magnóról készíti a felvételt, a TAPE
A/B gomb ismételt megnyomásával válassza
ki a „TAPE A” beállítást.
24HU
Nyomja meg a REC PAUSE/START
gombot.
5
Nyomja meg a újból a REC PAUSE/
START gombot, majd kezdjen
énekelni, beszélni, stb a mikrofonba.
A felvétel elkezdődik.
A felvétel leállítása
Nyomja meg a x gombot.
Megjegyzés
Az AMS funkció használata során (19. oldal)
a videojáték hangja nem hallható.
Hasznos tudnivalók
• Ha sípoló hangot, zajt hall, vigye távolabb
a mikrofont a hangsugárzótól, vagy fordítsa másfelé.
• Ha csak a saját hangját kívánja rögzíteni
a mikrofonnal, válassza ki a CD üzemmódot, de ne
játsszon le lemezt.
• Nagyon magas bemeneti jelszintnél a készülék
automatikusan módosítja a felvételi szintet, és így
kiküszöböli a torzítást (Auto Level Control funkció).
Ébredés zenére
Az időzítő
Elalvás zenére
— Időzített kikapcsolás
E funkció lehetővé teszi, hogy a készülék egy
meghatározott idő eltelte után kikapcsoljon, így
nyugodtan elalhat akkor is, ha a készülék be van
kapcsolva.
— Időzített bekapcsolás
E funkció lehetővé teszi, hogy egy előre
megadott időpontban Ön reggelenként zenére
ébredjen. Ellenőrizze, hogy beállította-e
a pontos időt („Az óra beállítása” – 10. oldal).
A művelethez használja a távvezérlő gombjait.
1
Nyomja meg a SLEEP gombot.
* A készülék az éppen hallgatott kazettaoldal vagy CD
lemez végén kapcsol ki (max. 100 perc).
További műveletek
Funkció
Teendő
A hátralévő idő
ellenőrzése*
Nyomja meg egyszer a SLEEP
gombot.
A kikapcsolási
időpont
módosítása
a beállítás után
Nyomja meg a SLEEP gombot
ismételten, míg a kívánt időtartam
meg nem jelenik a kijelzőn.
Az időzítés
kikapcsolása
Válassza ki a „SLEEP OFF”
beállítást a SLEEP gombbal.
2
3
4
5
* Az „AUTO” beállítás kiválasztásakor nem lehet
ellenőrizni a kikapcsolásig hátralevő időt.
Megjegyzés
Magnókazettára történő szinkronfelvétel alatt ne
válassza ki az „AUTO” beállítást.
Hasznos tudnivaló
Az időzített kikapcsolási funkció akkor is használható,
ha nem állította be az órát.
6
7
• CD-játszó: Helyezzen be egy CD lemezt.
Ha nem az első műsorszámot kívánja
lejátszani, állítson össze egy programot
a korábban ismertetett módon (14. oldal).
• Magnó: Helyezze be a kazettát. Az oldal
nézzen Ön felé, amelyiket le szeretné
játszani.
• Rádió: Hangolja be a hallgatni kívánt
tárolt rádióállomást (16. oldal).
Állítsa be a hangerőt a VOLUME +/–
gombbal.
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET
gombot.
Nyomja meg a . vagy > gombot
ismételten, hogy a kijelzőn a „PLAY
SET” jelzés legyen látható, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A kijelzőn az „ON” felirat jelenik meg, és
az óraérték beírási pozíciója villogni kezd.
Állítsa be a bekapcsolás időpontját.
A . vagy > gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a bekapcsolás
időpontjának óraértékét, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A percérték beírási pozíciója villogni kezd.
A . vagy > gombbal állítsa be
a bekapcsolás időpontjának percértékét,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Az 5. lépésben leírtak szerint állítsa
be a kikapcsolás időpontját.
A . vagy > gombbal válassza ki
a kívánt programforrást.
A gomb többszöri megnyomására a kijelzés
az alábbiak szerint ciklikusan változik:
t TUNER y CD PLAY T
t TAPE PLAY T
(folytatás a következő oldalon)
25HU
Az időzítő
A gomb többszöri megnyomására a kijelzés
(a kikapcsolásig hátralevő időtartam) az
alábbiak szerint változik:
AUTO* t 90MIN t 80MIN t 70MIN
t … t 10MIN t OFF (kikapcsolva)
Készítse elő a kívánt programforrást.
8
Nyomja meg az ENTER gombot.
A kijelzőn sorban egymás után megjelenik
az időzítő jelzése („PLAY TIMER”),
a bekapcsolási idő, a kikapcsolási idő és
a választott programforrás, majd visszatér
az eredeti kijelzés.
9
Kapcsolja ki a készüléket a ?/1
gombbal.
További műveletek
Funkció
Teendő
A beállítás
ellenőrzése
1 Nyomja meg a CLOCK/
TIMER SELECT gombot.
2 A . vagy > gombbal
válassza ki a „PLAY
SELECT” beállítást, és
nyomja meg az ENTER
gombot.
Időzített felvételek
készítése a rádióról
— Rec Timer
Ezzel a funkcióval előre meghatározott
időpontban felvételt készíthet egy tárolt
rádióállomásról.
Az időzített felvételkészítés előtt ellenőrizze,
hogy beállította-e a pontos időt („Az óra
beállítása” – 10. oldal) és tárolta-e
a rádióállomást („Rádióállomások tárolása” –
15. oldal).
A művelethez a távvezérlő gombjait használja.
1
A beállítás
módosítása
Hajtsa végre az egész időzítési
műveletet elölről, az 1. lépéstől
kezdve.
2
Az időzítés
kikapcsolása
1 Nyomja meg a CLOCK/
3
TIMER SELECT gombot.
2 A . vagy > gombbal
válassza ki a „TIMER OFF”
beállítást, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjegyzések
4
• Nem lehet ébresztést és időzített felvételt beállítani
egyszerre.
• Ha egyszerre beállította az időzített kikapcsolást és
az ébresztést, az időzített kikapcsolás elsőbbséggel
bír az ébresztéssel szemben.
• Ha a készülék a beállított időpontban be van
kapcsolva, az ébresztési funkció nem működik.
Hasznos tudnivaló
A készülék a beállított időpont előtt 15 másodperccel
bekapcsol.
5
6
7
26HU
Hangolja be a rögzíteni kívánt,
előzetesen tárolt rádióállomást
(„A tárolt rádióállomások hallgatása”
16. oldal).
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET
gombot.
A . vagy > gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a „REC
SET” beállítást, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A kijelzőn megjelenik az „ON” jelzés, és az
óraérték beírási pozíciója villogni kezd.
Állítsa be a felvétel elindításának
időpontját.
A . vagy > gombbal válassza ki
a felvétel bekapcsolási időpontjának
óraértékét, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A percérték beírási pozíciója villogni kezd.
A . vagy > gombbal válassza ki
a felvétel bekapcsolási időpontjának
percértékét, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A 4. lépésben leírtak szerint állítsa
be a felvétel kikapcsolásának
időpontját.
A kijelzőn sorrendben megjelenik az
időzítés típusa („REC TIMER”), a felvétel
elindításának és kikapcsolásának időpontja,
a rádióállomás (pl. „TUNER FM 5”), majd
visszatér az eredeti kijelzés.
Tegye be a B magnóba a kazettát,
amelyre a felvételt kívánja készíteni.
Kapcsolja ki a készüléket a ?/1
gombbal.
További műveletek
Funkció
Teendő
A beállítások
ellenőrzése
1 Nyomja meg a CLOCK/
TIMER SELECT gombot.
2 A . vagy > gombbal
válassza ki a „REC
SELECT” beállítást, és
nyomja meg az ENTER
gombot.
A beállítások
megváltoztatása
Kezdje újra az időzítési eljárást
az 1. lépéstől kezdve.
Az időzítés
kikapcsolása
1 Nyomja meg a CLOCK/
TIMER SELECT gombot.
2 A . vagy > gombbal
válassza ki a „TIMER OFF”
beállítást, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjegyzések
A kijelző kikapcsolása
— Energiatakarékos készenléti
üzemmód
A kijelzőről a bemutató kijelzés és az óra az
energiatakarékosság érdekében készenléti
üzemmódban kikapcsolható (a kijelző és
a gombok megvilágítása még a kikapcsolt
készüléken is megmarad).
Nyomja meg a DISPLAY gombot
ismételten a kikapcsolt készüléken, hogy
a kijelzőről a bemutató vagy az óra
eltűnjön.
Az energiatakarékos üzemmód
kikapcsolása
Nyomja meg a DISPLAY gombot a kikapcsolt
készüléken. A gomb ismételt megnyomására
a kijelző az alábbiak szerint kapcsol át:
Bemutató üzemmód t Óra kijelzés* t Nincs
kijelzés (Energiatakarékos készenléti üzemmód)
* Az óra csak akkor látható, ha beállította.
Megjegyzés
Az alábbi műveleteket nem lehet végrehajtani az
energiatakarékos készenléti üzemmódban.
– órabeállítás
– a készülék bekapcsolása az üzemmód választó
gombokkal (pl. CD)
Hasznos tudnivalók
• Az időzítő energiatakarékos üzemmódban is
működik.
• A ?/1 jelző energiatakarékos üzemmódban is
világít.
27HU
A kijelző
• Nem lehet ébresztést és időzített felvételkészítést is
beállítani egyszerre.
• Ha egyszerre beállította az időzített kikapcsolást, az
időzített bekapcsolást és az időzített felvételt, az
időzített kikapcsolás rendelkezik elsőbbséggel.
• Ha a beállított időpontban a készülék be van
kapcsolva, a felvétel nem kezdődik el.
• Felvételkor a hangerőszabályzó automatikusan
minimum értékre áll.
A kijelző
2)
A kijelzőn megjelenő
információk
Az MP3 audio fájlokat tartalmazó lemezek
lejátszásakor az album címek és a kötet címke nem
mindig jelennek meg, a lejátszási üzemmódtól
függően.
x Programozott lejátszási üzemmódban
A kijelzőn ellenőrizheti a lemez vagy
a műsorszám lejátszásából eltelt időt, valamint
a hátralevő időt.
A hátralevő lejátszási idő és
a címek ellenőrzése (CD/MP3)
Normál lejátszás közben nyomja meg
a DISPLAY gombot.
A gomb többszöri megnyomására a kijelzés az
alábbiak szerint ciklikusan változik:
Az éppen játszott műsorszám száma és
a műsorszámból eltelt idő t Az éppen játszott
műsorszám száma és a műsorszámból hátralevő
idő1) t Az éppen játszott lemezből hátralevő
idő2) t Műsorszám címe (csak MP3
műsorszámokat3) tartalmazó lemeznél) t
Album címe (csak MP3 műsorszámokat
tartalmazó lemeznél) t Órakijelzés (nyolc
másodpercig) t A kiválasztott hangzáskép
neve
1)
2)
3)
MP3 műsorszámok lejátszásakor a „– –.– –” jelzés
jelenik meg.
Az összes lemez lejátszásakor (ALL DISCS),
véletlen sorrendű lejátszáskor (SHUFFLE),
programozott lejátszáskor és MP3 műsorszámok
lejátszásakor a „– –.– –” jelzés jelenik meg.
Ha 1-es vagy 2-es verziójú ID3 mezővel rendelkező
audio fájlt játszik le, az ID3 mező megjelenik, de
csak a műsorszám címére vonatkozó információ.
A teljes lejátszási idő és
a címek ellenőrzése (CD/MP3)
Állj üzemmódban nyomja meg a DISPLAY
gombot.
A gomb többszöri megnyomására a kijelzés az
alábbiak szerint ciklikusan változik:
x Normál lejátszási üzemmódban
TOC kijelzés1), vagy a lemezen levő albumok
száma2), vagy az aktuális albumban levő
műsorszámok száma2) t Az album címe2)
vagy a kötet címke2) t Órakijelzés (nyolc
másodpercig) t Hangzáskép
1)
TOC = Tartalomjegyzék; megjeleníti a lemez
számát, a lemezen levő műsorszámok számát és
a lemez teljes lejátszási idejét.
28HU
A program utolsó műsorszámának a száma és
a program teljes lejátszási ideje t A
programban szereplő műsorszámok száma (öt
másodpercig) t Kötet címke* t Órakijelzés
(nyolc másodpercig) t Hangzáskép
* MP3 audio fájlokat tartalmazó lemezeknél
Az állomásnév ellenőrzése
(TUNER)
Rádióhallgatás közben nyomja meg
a DISPLAY gombot.
A DISPLAY gomb többszöri megnyomására
a kijelzőn az alábbi információk váltják egymást:
Állomásnév1) t Memóriahely száma2) és
frekvenciaérték t Órakijelzés (nyolc
másodpercig) t Hangzáskép
1)
2)
Csak az Európában forgalomba kerülő modelleknél
A memóriahely száma csak akkor látható, ha tárolta
a rádióállomásokat (15. oldal).
Megjegyzések
• MP3 audio műsorszámokat tartalmazó lemezekre
vonatkozóan a teljes lejátszási idő nem jelenik meg.
• Csak az 1-es és 2-es verziójú ID3 mező jelenik meg.
• Ha a lejátszott MP3 fájl rendelkezik ID3 mezővel,
a mezőinformáció a műsorszám címeként jelenik
meg.
• Az alábbi esetekben a műsorszámból eltelt lejátszási
idő és a hátralevő idő nem jelenik meg pontosan.
– Ha változó bitsebességű (VBR) MP3 fájlt
játszik le.
– Ha gyorskeresést hajt végre előre vagy hátra.
A bekapcsolás jelző
beállítása
(Csak az MHC-GX750/GX450/
RG555/RG551S/RG444S/RG441/
RG333/RX550 típusoknál)
Nyomja meg az ILLUMINATION gombot
a készüléken.
A gomb minden egyes megnyomására a kijelzés
az alábbiak szerint változik:
PATTERN 1 t PATTERN 2 t PATTERN 3
t PATTERN OFF (nincs kijelzés)
Opcionális berendezések
Opcionális berendezések csatlakoztatása
A rendszer tökéletesebb kihasználása érdekében külön megvásárolható külső berendezéseket is
csatlakoztathat a készülékhez. Olvassa el a csatlakoztatott külső berendezés használati útmutatóját is.
A képeken olyan modellt ábrázoltunk, amely rendelkezik mélyhangsugárzóval.
Opcionális videojáték
A videojáték audio és videó
kimenetétől
j
J
ALBUM
MALBUM
UBLA
TV
A tv videó bemenetéhez
H
TUNING
TUNING
A GAME INPUT VIDEO bemenet
Ehhez a bemenethez csatlakoztassa az
opcionális videojáték videó kimenetét, videó
kábellel (nem tartozék).
B GAME INPUT AUDIO L/R
bemenetek
Ide csatlakoztassa az opcionális videojáték
audio kimenetét hangfrekvenciás csatlakozó
kábellel (nem tartozék). A csatlakoztatás után
a videojáték hangját a hifi rendszeren keresztül
hallgathatja.
D VIDEO/MD IN bemenetek
(csak az MHC-RG555 típusnál)
Ehhez az aljzathoz csatlakoztasson opcionális
berendezést (pl. MD készüléket vagy
videomagnót) hangfrekvenciás kábel (nem
tartozék) segítségével. Ennél a csatlakoztatási
módnál a csatlakoztatott berendezés műsorát
meghallgathatja a hifi rendszeren keresztül.
C VIDEO OUT kimenet
Ehhez az aljzathoz csatlakoztassa a tv videó
bemenetét, videó kábellel (nem tartozék).
A videomagnó vagy MD készülék
audio kimenetétől
Videomagnó vagy MD
készülék
(folytatás a következő oldalon)
29HU
Opcionális berendezések
S
s
Megjegyzések
• A videojáték képe akkor is megjelenik a tv
képernyőn, ha a hifi készülék nincs bekapcsolva.
• A videojáték hangeffektusának kiválasztásához
olvassa el a 23. oldalon a „Hangzásképek
kiválasztása” c. fejezetet.
• Ha a kikapcsolt készüléken megnyomja a GAME
gombot, a készülék bekapcsol, és automatikusan
kiválasztja a GAME üzemmódot és a GAME EQ
hangzásképet.
• Ha a bekapcsolt készüléken megnyomja a GAME
gombot, a készülék automatikusan kiválasztja
a GAME üzemmódot és a GAME EQ hangzásképet.
A csatlakoztatott berendezés
műsorának hallgatása
(Csak az MHC-RG555
típusnál)
Jeladó
(Csak az MHC-GX750 típusnál)
A jeladó csatlakoztatása
1
Helyezze üzembe a jeladót az alább
leírt módon.
Válassza ki az AUDIO IN A vagy AUDIO
IN B csatlakoztatási módszert, attól
függően, hogy az opcionális berendezés,
amelyhez a jeladót csatlakoztatja, milyen
csatlakozóval rendelkezik. Ha zaj lép fel,
amikor a jeladót a tv vagy VCR fejhallgató
bemenetéhez csatlakoztatja, kapcsolja
a jeladón a zajszűrő (NOISE FILTER)
kapcsolót bekapcsolt (ON) állásba.
A művelethez a készülék gombjait használja.
A csatlakoztatott videomagnó
hallgatása a hifi rendszeren
keresztül
jeladó
1 Csatlakoztassa a készülékeket
2
a megfelelő csatlakozókábelekkel.
Lásd az „Opcionális berendezések
csatlakoztatása” c. fejezetet a 29 oldalon.
Nyomja meg a VIDEO/MD gombot.
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott
berendezésen.
OFF ON
NOISE FILTER
B
R
AUDIO IN
a megfelelő csatlakozókábelekkel.
Lásd az „Opcionális berendezések
csatlakoztatása” c. fejezetet a 29 oldalon.
L
DC IN 9V
123
CHANNEL
az AUDIO IN A
aljzatokhoz
az AUDIO IN B
aljzathoz
jobb
csatorna
(piros)
A csatlakoztatott MD készülék
hallgatása a hifi rendszeren
keresztül
1 Csatlakoztassa a készülékeket
A
bal
csatorna
(fehér)
csatlakozóvezeték
(tartozék)
bal
csatorna
(fehér)
jobb
csatorna
(piros)
Unimatch
csatlakozó
adapter (nem
tartozék)
2 Mialatt lenyomva tartja a VIDEO/MD
gombot, nyomja meg a gombot ?/1. Ezzel
a VIDEO üzemmód MD üzemmódra vált.
Ha egyszer már átváltott MD üzemmódra,
a későbbiekben elegendő a VIDEO/MD
gombot megnyomnia.
Megjegyzések
• Ha a VIDEO/MD gombbal nem tudja kiválasztani az
„MD” üzemmódot, nyomja meg a ?/1 gombot,
mialatt lenyomva tartja a VIDEO/MD gombot
(a készülék legyen bekapcsolva). A „VIDEO”
üzemmód „MD” üzemmódra vált. Ha vissza kíván
kapcsolni a „VIDEO” jelzésre, hajtsa végre ismét ezt
az eljárást.
• Ha VIDEO CD lejátszót csatlakoztat, az „MD”
üzemmódot válassza ki.
30HU
a LINE OUT vagy REC
OUT kimenethez
Opcionális
berendezésekhez
(TV, VCR,
számítógép, stb.)
Fejhallgató aljzathoz
(sztereo phone jack) vagy
a LINE OUT aljzathoz
(sztereo minijack)
2
Csatlakoztassa a jeladót a hálózati
adapterhez, és a hálózati adaptert
a hálózati csatlakozó aljzathoz.
A jeladó automatikusan bekapcsol.
jeladó
9 V-os egyenáramú
bemenet
a fali aljzathoz
hálózati adapter
(tartozék: AC-GSX100)
Megjegyzések
A csatlakozódugó polaritása
• Ha a csatlakoztatott berendezés rendelkezik az
AVLS (automatikus hangerő korlátozó rendszer)
funkcióval, ne felejtse el kikapcsolni a funkciót,
amikor a jeladót használja. Máskülönben növelnie
kell a hangerőt, és ez a hang torzulását okozhatja.
• Ha a csatlakoztatott berendezés rendelkezik a BASS
BOOST vagy MEGA BASS (mélyhang kiemelő)
funkcióval, ne felejtse el kikapcsolni a funkciót,
amikor a jeladót használja. Máskülönben a hang
torzulhat.
• Ha a jeladó nem érzékel audio jelet néhány percig,
automatikusan kikapcsol. Újabb audio jel
érkezésekor a jeladó ismét automatikusan bekapcsol.
A vezeték nélküli rendszer lehetővé teszi, hogy
a hangsugárzó csatlakozóvezetékek okozta
kényelmetlenségek és korlátozások nélkül
használja a készüléket. A vételi körzet kb.
30,5 m, ha a vételt nem zavarja interferencia.
Azonban a távolságot csökkenthetik
a környezeti viszonyok. Ha a rendszer
működése interferencia miatt zajossá válik az
előbb említett vételi körzeten belül, csökkentse
a távolságot a jeladó és a rendszer között, vagy
válasszon egy másik csatornát.
Megjegyzések
• Ha a készüléket a jeladó vételi körzetén belül
használja, a jeladó a hallgatótól bármely irányban
elhelyezhető.
• Még a vételi körzeten belül is lehet olyan hely, ahol
az RF jel nem fogható. Ez az RF jel sajátos
tulajdonsága, és ez nem jelent hibás működést.
Ilyenkor kissé mozgassa arrébb a jeladót, hogy
kikerüljön az árnyékolt területről.
Megjegyzések a vételi
teljesítményről
Ez a rendszer nagyon magas frekvenciájú jelet használ
a 900 MHz-es sávban, ezért a vételre hatással lehet
a környezet. A következőkben olyan eseteket
mutatunk be, melyek ronthatják a vételt, vagy
interferenciát okozhatnak.
– Rádiótelefont, vezeték nélküli telefont vagy fémből
készült berendezést tesz a jeladóra.
– Acélgerendás szerkezetű épületben használja
a készüléket.
– A használat helyén sok fémbútor van.
– A használat helyén sok olyan elektromos
berendezést használnak, melyek elektromágneses
zajt kelthetnek.
– A jeladót fém tárgyra teszi.
– A használat helye nagy forgalmú útra néz.
– Interferencia jelek a környezetben, pl. adóvevővel
kommunikáló teherautók, stb.
– Interferencia jelek a környezetben, pl. autóutak
mentén felállított vezeték nélküli kommunikációs
rendszer.
– A jeladót közvetlenül a földre teszi. A jeladót nem
szabad közvetlenül a földre helyezni, tegye
magasabbra, pl. az asztalra.
(folytatás a következő oldalon)
31HU
Opcionális berendezések
• Ha a jeladót analóg aljzatokhoz csatlakoztatja, ne
kapcsolja a zajszűrő kapcsolót (NOISE FILTER)
bekapcsolt (ON) állásba, mert ez korlátozza
a hangerőt.
• zajszűrőnek csak akkor van hatása a hangra, ha
opcionális berendezést csatlakoztat a jeladó AUDIO
IN A aljzataihoz. Ha az AUDIO IN B aljzathoz
csatlakoztat, a kapcsolónak nincs hatása a hangra.
• Ha a LINE OUT aljzathoz sztereo minijack
csatlakozóval csatlakoztat, és a zajszűrőt
bekapcsolja, a hangerő csökken, az audio jel
kimaradhat, és időnként a hang teljesen elnémulhat.
Ebben az esetben kapcsolja ki a zajszűrőt.
• Ha a jeladót a tv-re, vagy a tv közelébe teszi,
interferencia léphet fel. Ilyenkor tegye távolabb a tvtől.
• Ne tegye a jeladót fluoreszcens fényforrás közelébe,
amikor használja a hifi rendszert.
• Csak a tartozékként szállított adaptert használja. Ne
használjon a jeladóhoz más adaptert.
A jeladó hatósugara
A hifi rendszer hallgatása
a vezeték nélküli funkció
használatával
1
Kezdje meg a lejátszást
a csatlakoztatott berendezésen.
2
Nyomja meg a WIRELESS gombot
a készüléken a WIRELESS (vezeték
nélküli) funkció bekapcsolásához.
Ha a hang torz
1 A jeladón a CHANNEL 1–3 közül válassza
ki a rádiófrekvenciát.
CHANNEL 1:
CHANNEL 2:
CHANNEL 3:
913.6 MHz
914.0 MHz
914.4 MHz
2 Nyomja meg a WIRELESS gombot
a készüléken.
Megjelenik az „AUTO SCAN” felirat.
Ha FM rádióadást, zajt hall, vagy nem hall
semmit, nyomja meg a WIRELESS gombot
többször. Ha nem hallja tisztán a hifi rendszerről
érkező műsort, válasszon egy másik csatornát
a CHANNEL 1–3 gombokkal a jeladón, majd
nyomja meg újból a WIRELESS gombot
a készüléken.
A WIRELESS (vezeték nélküli)
funkció kikapcsolása
Bármelyik funkció választó gombbal válasszon
ki egy másik funkciót. Ezzel kikapcsolja
a WIRELESS funkciót.
Megjegyzések
• A készülék hangját csak azután lehet hallani, hogy
a jeladó a beérkező audio jelek észlelése után elkezdi
az RF jelek küldését.
• Ha a jeladót a műsorforrásként szolgáló berendezés
fejhallgató kimenetéhez csatlakoztatja, állítsa
a hangerőt a lehető legmagasabbra úgy, hogy még ne
okozza a hang torzítását.
• Ha a jeladó antennáját kézzel megfogja, zajt okozhat.
Ez nem hibajelenség.
• Ha a jeladót hosszabb időn keresztül nem
szándékozik használni, húzza ki a hálózati adaptert
a konnektorból. Kihúzáskor fogja meg
a csatlakozódugót, és ne a vezetéket húzza meg.
32HU
Általános jellegű problémák
Hibaelhárítás
Problémák és megoldások
Ha a készülék működésében rendellenességet
észlel, az alábbiak szerint járjon el:
1 Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel és
a hangsugárzó vezetékek csatlakoztatása
megtörtént-e és megfelelő-e.
2 Ellenőrizze az alábbi hibalistát, és próbálja
meg elhárítani a problémát a javasolt
módszerrel.
Ha az alábbi ellenőrzések végrehajtása után is
fennáll az adott hibajelenség, forduljon
a legközelebbi Sony márkaszervizhez.
Ha villog a ?/1 jelző
A kijelzőn a „– –:– –” jelzés villog.
• Áramszünet fordult elő. Állítsa be újra a pontos
időt (10. oldal), és végezze el újból az időzítéseket
(25. és 26. oldal).
Az órabeállítás/tárolt rádióállomások/
időzítő beállítások törlődtek.
• Hajtsa végre újból az alábbi lépéseket:
–„Az óra beállítása” (10. oldal)
–„Rádióállomások tárolása” (15. oldal)
–„Elalvás zenére” és „Ébredés zenére” (25. oldal)
–„Időzített felvételek készítése a rádióról”
(26. oldal)
Nincs hang.
• Állítsa be a hangerőt a VOLUME +/– gombbal,
vagy a készüléken a VOLUME szabályzó jobbra
forgatásával.
• Húzza ki a fejhallgatót
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását
(7. oldal).
• Időzített felvétel alatt nem lehet hallgatni
a készüléket.
Csak az egyik csatorna szól, vagy
kiegyensúlyozatlan jobb- és baloldali
hangerő.
• A hangsugárzókat szimmetrikusan helyezze el.
• A tartozék hangsugárzókat csatlakoztassa.
Erőtlen a basszus.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat a + és –
jelzéseknek megfelelően csatlakoztatta-e.
Erős zúgás vagy zaj.
• Távolítsa el a zajt okozó készüléket a hifi rendszer
közeléből.
• Csatlakoztassa a készüléket egy másik
konnektorhoz.
• Szereljen egy kereskedelemben kapható,
szabványos zajszűrőt a hálózati vezetékre.
Az időzítőt nem lehet beállítani.
• Állítsa be a pontos időt (10. oldal).
(folytatás a következő oldalon)
33HU
Hibaelhárítás
Azonnal húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóját, és ellenőrizze az alábbiakat.
• A feszültségválasztó kapcsoló a helyes
pozícióban áll?
Ellenőrizze a használat helyén
rendelkezésre álló hálózati feszültség
értékét, és a kapcsoló beállítását.
• A + és – hangsugárzó vezetékek nincsenek
rövidre zárva?
• Az előírt hangsugárzókat használja?
• Valami akadályozza a szellőzést
a készülék hátoldalán?
Ha az összes lehetőséget ellenőrizte, és
a hibát sikerült elhárítania, várja meg, amíg
a ?/1 jelző villogása megszűnik, majd
csatlakoztassa a készüléket a hálózatra, és
kapcsolja be. Ha a jelző még mindig villog,
vagy ha a hiba okát nem sikerült a fentiek
alapján megtalálnia, forduljon a legközelebbi
Sony márkaszervizhez.
A kijelző villogni kezd, amint bedugja
a hálózati csatlakozót a konnektorba, pedig
még be sem kapcsolta a készüléket (lásd
„A rendszer csatlakoztatása” c. fejezet
5. lépését a 7. oldalon).
• Nyomja meg a DISPLAY gombot kétszer
a kikapcsolt készüléken a bemutató
kikapcsolásához.
Az időzítő nem működik.
• Ellenőrizze az időzítő beállítását, és állítsa be
a pontos időt (26. és 27. oldal).
• Törölje az időzített kikapcsolási funkció
beállítását (25. oldal).
A távvezérlő nem működik.
• Valamilyen akadály van a távvezérlő és
a készülék között.
• Vigye közelebb a távvezérlőt a készülékhez.
• A távvezérlőt fordítsa a készülék távvezérlés
érzékelője felé.
• Cserélje ki mindkét elemet (R6 AA méret).
• Tegye távolabb a készüléket a fluoreszcens
fényforrástól.
Akusztikus visszacsatolás, „gerjedés”
tapasztalható.
• Csökkentse a hangerőt.
• Csak az MHC-RG555 típusnál: Vigye távolabb
a mikrofont a hangsugárzóktól, vagy forduljon
a mikrofonnal a másik irányba.
Tv színhibák fordulnak elő.
• apcsolja ki a tv-t, majd 15–30 perc múlva
kapcsolja be újból. Ha még mindig színhibák
fordulnak elő, tegye a hangsugárzókat távolabb
a tv készüléktől.
A csatlakoztatott műsorforrás hangja zajos
(csak az MHC-RG555 típusnál).
• a a kijelzőn a „VIDEO” jelzés jelenik meg
a készüléken a VIDEO/MD gomb
megnyomására, kapcsoljon át az „MD” kijelzésre
(„A csatlakoztatott berendezés műsorának
hallgatása (csak az MHC-RG555 típusnál)”
c. fejezet a 30. oldalon).
CD/MP3 lejátszás
A lemezfiók nem nyílik ki, és a „LOCKED”
felirat olvasható.
• Keresse fel a legközelebbi Sony márkaszervizt.
A lemezfiók nem záródik be.
• A lemezt nem pontosan helyezte be.
• A lemezfiókot mindig a készüléken található
Z gombbal zárja be. Ha kézzel próbálja betolni,
megrongálhatja a lejátszót.
A lemezt nem adja ki a lejátszó.
• CD szinkronfelvétel alatt a lemezt nem lehet
kivenni. Állítsa le a szinkronfelvételt a x
gombbal, és ezután nyomja meg a Z gombot
a lemez kiadásához.
• Keresse fel a legközelebbi Sony márkaszervizt.
34HU
A lejátszás nem indul el.
• Nyissa ki a lemezfiókot, és győződjön meg róla,
hogy van a lejátszóban lemez.
• A lemez szennyezett, tisztítsa meg (37. oldal).
• Tegyen be egy másik lemezt.
• Olyan lemezt helyezzen be, amelyet a készülék le
tud játszani (5. oldal).
• A lemezt nem pontosan helyezte be.
• A lemezt fordítva helyezte a lemezfiókra.
• Páralecsapódás fordult elő a lemezen. Vegye ki
a lemezt, törölje le, és hagyja bekapcsolva
a készüléket addig, amíg a nedvesség elpárolog.
• Indítsa el a lejátszást a N gombbal.
Hangkimaradás fordul elő.
• Tisztítsa meg a lemezt (37. oldal).
• Tegyen be egy másik lemezt.
• A készüléket stabil, rázkódásmentes felületen
helyezze el.
• Tegye a készüléktől távolabb a hangsugárzókat,
pl. külön állványra. Ha sok mélyhangot
tartalmazó zenét hallgat magas hangerőn,
a hangsugárzók által keltett rezgés
hangkimaradást okozhat.
A lejátszás nem az első műsorszámmal
kezdődik.
• Nyomja meg a PLAY MODE gombot, hogy
a „PGM” és „SHUF” jelzés eltűnjön a kijelzőről.
A készülék visszakapcsol normál lejátszásra.
MP3 fájlok nem játszhatók le.*
• A felvételt nem az ISO 9660 1-es, vagy 2-es szintű
szabványnak, vagy a kiterjesztett Joliet vagy
Romeo formátumnak megfelelően készítette el.
• Nem egészítette ki a fájlnevet az „.MP3”
kiterjesztéssel.
• A fájlok nem MP3 formátumúak.
• A készülék csak MPEG 1 Audio Layer-3 fájlokat
tud lejátszani.
Az MP3 fájlok lejátszásának elindításához
hosszabb idő kell.*
• A következő lemezek esetében a lejátszás
elindítása tovább tart a szokásosnál:
–Ha a lemez nagyon sok mappát és fájlt tartalmaz.
–Bonyolult fastruktúrájú lemez esetében.
A mappa cím, a műsorszám cím és az ID3
mező nem jelenik meg helyesen.*
• A felvételt az ISO 9660 1-es, vagy 2-es szintű
szabványnak, vagy a kiterjesztett Joliet vagy
Romeo formátumnak megfelelően készítse el.
• Az ID3 mező nem 1-es vagy 2-es verziójú.
* Csak az MHC-GX750/GX450/RG555/RG551S/
RG444S/RG441/RG333/RG222/RG221/RX550
típusoknál
Tuner
Erős zaj hallható/az állomásokat nem lehet
behangolni. (A kijelzőn villog a „TUNED”
vagy „STEREO” jelzés.)
• Állítsa be a megfelelő hullámsávot és
a frekvenciát (15. oldal).
• Csatlakoztassa megfelelően az antennát (8. oldal).
• Keressen egy olyan helyet és helyzetet, ahol
a vétel jó, és állítsa fel újból az antennát. Ha
a vétel nem javítható ezzel a módszerrel,
csatlakoztasson külső antennát.
• A mellékelt FM antenna teljes hosszában veszi
a jeleket, ezért terítse ki teljesen.
• Helyezze az antennát a lehető legtávolabb
a hangsugárzó vezetékektől.
• Kapcsolja ki a közelben lévő elektromos
készülékeket.
Nem fogható sztereóban az FM sztereó
program.
• Nyomja meg az FM MODE gombot, hogy
a kijelzőn a „STEREO” felirat legyen látható.
Magnó
A szalag törlése nem tökéletes.
• A felvevő/lejátszó fej felmágneseződött.
Mágnesezze le (38. oldal).
Erőteljes nyávogás vagy hangkiesések
fordulnak elő.
• A hajtótengely vagy a nyomógörgők
elszennyeződtek. Tisztítsa meg (38. oldal).
A lejátszás zajos, vagy a magas tartomány
kiesik.
• A felvevő/lejátszó fej felmágneseződött.
Mágnesezze le (38. oldal).
A magnó nem készít felvételt.
• Nincs kazetta a magnóban. Tegyen be egy
kazettát.
• A kazetta törlésvédett. Ragassza le a nyílást
ragasztószalaggal (38. oldal).
• A szalag a végére ért.
Nincs hang.
• Ellenőrizze az opcionális berendezés
csatlakoztatását.
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e az opcionális
berendezést.
• Növelje a hangerőt az opcionális berendezésen, ha
a jeladót a fejhallgató aljzathoz csatlakoztatta.
• Változtassa meg a rádió frekvenciát a jeladón
a csatorna (CHANNEL) választóval, majd
nyomja meg újból a WIRELESS gombot.
• Ha a jeladót egy audio műsorforrás analóg
kimenetéhez csatlakoztatja, a zajszűrő (NOISE
FILTER) kapcsolónak OFF (kikapcsolt) állásban
kell lennie.
• Ellenőrizze, hogy a zajszűrő kapcsoló (NOISE
FILTER) egyértelműen ON (bekapcsolt) vagy
OFF (kikapcsolt) pozícióban legyen. Ha
a kapcsoló megszorul a két pozíció között, nincs
hang.
Erős búgás vagy zaj.
• Ha a jeladót a fejhallgató aljzathoz csatlakoztatta,
csökkentse a hangerőt a csatlakoztatott opcionális
berendezésen. Ha a csatlakoztatott opcionális
berendezés BASS BOOST vagy MEGA BASS
funkcióval rendelkezik, kapcsolja ki ezeket
a funkciókat.
• Ha az opcionális berendezés LINE OUT aljzattal
rendelkezik, ahhoz csatlakoztassa a jeladót.
• Változtassa meg a rádió frekvenciát a jeladón
a csatorna (CHANNEL) választóval, majd nyomja
meg újból a WIRELESS gombot a készüléken.
• Ha a jeladót egy audio műsorforrás analóg
kimenetéhez csatlakoztatja, a zajszűrő (NOISE
FILTER) kapcsolónak OFF (kikapcsolt) állásban
kell lennie.
Ha az előzőekben nem
részletezett probléma merül fel,
állítsa vissza az eredeti gyári
beállítási értékeket
a következőképpen:
A művelethez a készülék gombjait használja.
1 Húzza ki a hálózati csatlakozó kábelt
a konnektorból.
2 Csatlakoztassa ismét a berendezést
a hálózatra.
3 Nyomja meg egyszerre a x, PLAY MODE/
TUNING MODE és DISC 1 gombokat.
4 A ?/1 gomb megnyomásával kapcsolja be
a készüléket.
A készülék automatikusan visszaáll a gyári
beállítási értékekre. Az összes olyan beállítás,
melyet Ön végzett – pl. tárolt rádióállomások,
óra időzítő – törlődik.
35HU
Hibaelhárítás
A magnó nem készít felvételt, és nem
játssza le a kazettát, illetve a hangerő
alacsony.
• A fejek elszennyeződtek. Tisztítsa meg őket
(38. oldal).
• A felvevő/lejátszó fej felmágneseződött.
Mágnesezze le (38. oldal).
Jeladó
(csak az MHC-GX750 típusnál)
Üzenetek
A kijelzőn a következő üzenetek jelenhetnek
meg vagy villoghatnak a készülék működtetése
közben.
CD/MP3
NO DISC
Nincs lemez a lejátszóban, vagy olyan lemezt
helyezett a lejátszóba, amelyet a készülék nem tud
lejátszani (pl. DVD, VCD lemezt, vagy olyan
CD-ROM lemezt, amelyen nem MP3 audio
műsorszámok vannak).
OVER
Elérte a lemez végét, mialatt lenyomva tartotta
a M gombot lejátszás alatt vagy szünet
üzemmódban.
PUSH STOP
Lejátszás alatt megnyomta a PLAY MODE gombot.
READING
A készülék éppen beolvassa a lemezinformációkat.
Ilyenkor egyes gombok hatástalanok.
STEP FULL
26 vagy annál több műsorszámot (programlépést)
próbált meg beprogramozni.
Tape
NO TAB
Nem lehet felvételt készíteni a kazettára, mert
a törlés ellen védő lemezkét kitörte a kazetta éléről.
NO TAPE
Nincs kazetta a készülékben.
36HU
Egyéb információk
Biztonsági előírások
Üzemi feszültség
A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy
a használat helyén rendelkezésre álló hálózati
feszültség megegyezik-e a készülék üzemi
feszültségével.
Néhány szó a biztonságról
* A készülék kikapcsolt állapotban is feszültség alatt
van, ha a hálózati csatlakozó be van dugva
a konnektorba.
* Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket,
a hálózati csatlakozódugót húzza ki a konnektorból.
Kihúzásnál ne a kábelt fogja meg, hanem a dugót.
* Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha bármilyen
folyadék vagy tárgy kerül a belsejébe. Húzza ki
a hálózati csatlakozódugót a konnektorból, és
forduljon szakemberhez.
* A hálózati kábel cseréjét kizárólag szakképzett
személlyel végeztesse.
Elhelyezés
A túlzott felmelegedésről
* A készülék használat közben felmelegszik, ez nem
hibajelenség.
* A belső felmelegedés megakadályozása érdekében
a készüléket úgy helyezze el, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte.
* Ha folyamatosan nagy hangerővel hallgatja
a készüléket, a készülék külső burkolata jelentősen
felmelegszik. Ilyenkor ne nyúljon a készülékhez,
nehogy megégesse magát.
* Üzemzavar megelőzése érdekében ne takarja le
a hűtőventillátor szellőzőnyílásait.
Ez a hangsugárzó rendszer nem rendelkezik mágneses
árnyékolással, így előfordulhat, hogy a tv képen
mágneses torzulást okoz. Ha képtorzítás lépne fel,
kapcsolja ki a tv készüléket, majd 15–30 perc múlva
kapcsolja be ismét.
Ha a hiba továbbra is fennáll, vigye távolabb
a hangsugárzókat a tv készüléktől.
A működtetésről
* Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi,
továbbá ha túlságosan nedves helyen tárolja, pára
csapódhat le a CD-játszó lencséjén. A készülék
ekkor működésképtelen. Vegye ki a CD lemezt,
hagyja a készüléket bekapcsolva, és várjon kb. 1
órát, hogy a lecsapódott nedvesség elpárologjon.
* Ha szállítja a készüléket, vegye ki belőle
a lemezeket.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy
problémája merül fel, keresse fel a legközelebbi Sony
kereskedést.
A CD lemezek kezelése
* Lejátszás előtt a lemezeket tisztítókendővel törölje
át. A törlést a lemez közepétől kezdve kifelé,
sugárirányban haladva végezze.
* Ne használjon semmilyen oldószert (pl. benzin,
hígító), háztartási tisztítószert, vagy az analóg
hanglemezekhez használt antisztatizáló sprayt.
* Óvja a lemezeket erős napfénytől, és ne helyezze
hősugárzó vagy fűtőtest közelébe. Ne felejtse
a lemezeket tűző napon parkoló gépkocsiban.
* a a lemez feliratos felületén ragasztó vagy hasonló
ragadós anyag található, illetve ha a feliratot
speciális tintával készítették el, ezek a belső
szerkezeti egységekhez hozzáragadva
meghibásodást vagy a lemez beszorulását
okozhatják. Behelyezés előtt mindig ellenőrizze,
hogy nincs-e ragadós anyag a lemez felületén.
Ne használja az alábbi típusú lemezeket:
– Olyan kölcsönzött vagy használt lemezek,
melyeknél a lemezre ragasztott címke alól kifolyt
a ragasztó. Ellenőrizze, hogy a címke széle
ragad-e.
– Olyan lemezek, melyekre ragadós tintával
nyomtatták a feliratot, és ez tapintással is
érzékelhető.
* Különleges alakú (szív formájú, négyszögletű,
csillag alakú) lemezeket nem lehet ezzel
a készülékkel lejátszani. Ne tegyen ilyen lemezt
a készülékbe, mert a készülék megrongálódhat.
(folytatás a következő oldalon)
37HU
Egyéb információk
* A készüléket vízszintes felületre helyezze.
* Óvja a készüléket;
– szélsőséges hidegtől és melegtől
– portól, piszoktól
– nedvességtől
– rázkódástól
– közvetlen napfénytől.
* A készülék elhelyezésekor figyeljen arra, hogy
a felületet kezelték-e viasszal, olajjal, stb., mert
a készülék a felület elszíneződését okozhatja.
Megjegyzés a hangsugárzó
rendszerhez
A készülék burkolatának tisztítása
Kímélő tisztítószerrel megnedvesített puha ruhával
törölje le a készülék oldalait, kezelőszerveit. Ne
használjon a tisztításhoz súrolóport, súrolószivacsot,
hígítót, benzint, alkoholt.
A kazettára rögzített műsor védelme
Ha a felvételt meg kívánja védeni véletlen törlés ellen,
törje ki a kazetta élén található lemezkéket.
Törje ki
a lemezkét
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az
MHC-GX750/GX450/GX250, MHC-RG555/
RG551S/RG444S/RG441/RG333/RG222/
RG221/RG121/RG100, MHC-RX550 típusú
mini hifi rendszerek a 2/1984. (III. 10.)
BkM-IpM együttes rendeletében előírtak szerint
megfelelnek a következő műszaki
jellemzőknek.
Fő egység
Erősítő
Amennyiben újra felvételt kíván erre a kazettára
készíteni, ragassza le a nyílásokat ragasztószalaggal.
Mielőtt a kazettát beteszi a magnóba
Feszítse meg a szalagot, nehogy a laza szalag
begyűrődjön és károsodjon.
A 90 percnél hosszabb kazettákról
A 90 percnél hosszabb lejátszási idejű kazettákban
használt szalag nagyon vékony, könnyen megnyúlik.
Ilyen kazettákat csak hosszú, folyamatos lejátszáshoz
használjon, amikor nem csévél, és csak ritkán állítja le
a lejátszást, nehogy a szalag begyűrődjön.
A fejek tisztítása
Minden 10 üzemóra után tisztítsa meg a fejeket.
Feltétlenül tisztítsa meg a fejeket fontosabb felvételek
készítése előtt, vagy miután öreg kazettát hallgatott.
A tisztításhoz száraz vagy nedves típusú
tisztítókazettát használjon (nem tartozék). Olvassa
el a tisztítókazettához tartozó útmutatót is.
A fejek lemágnesezése
A fejek és a szalaggal érintkező fém részek
lemágnesezését 20–30 üzemóránként el kell végezni.
A kereskedelemben kapható bármilyen lemágnesező
kazetta használható. Olvassa el a lemágnesező kazetta
kezelési útmutatóját is.
38HU
Az Európában és Oroszországban
forgalomba kerülő modellek:
MHC-RG444S
Első hangsugárzó
Kimenőteljesítmény (DIN, névleges):
100 + 100 W
(6 ohm/1 kHz, DIN)
Tartós kimenőteljesítmény (RMS, referencia):
120 + 120 W
(6 ohm/1 kHz, 10% THD)
Zenei kimenőteljesítmény (referencia):
240 + 240 W
(6 ohm/1 kHz, 10% THD)
Mélyhangsugárzó
Kimenőteljesítmény (DIN, névleges):
100 W
(6 ohm/60 Hz, DIN)
Tartós kimenőteljesítmény (RMS, referencia):
120 W
(6 ohm/50 Hz, 10% THD)
Zenei kimenőteljesítmény (referencia):
240 W
(6 ohm/50 Hz, 10% THD)
MHC-RG333
Kimenőteljesítmény (DIN, névleges):
100 + 100 W
(6 ohm/1 kHz, DIN)
Tartós kimenőteljesítmény (RMS, referencia):
125 + 125 W
(6 ohm/1 kHz, 10% THD)
Zenei kimenőteljesítmény (referencia):
250 + 250 W
(6 ohm/1 kHz, 10% THD)
MHC-RG222/RG121
CD-játszó
Kimenőteljesítmény (DIN, névleges):
50 + 50 W
(6 ohm/1 kHz, DIN)
Tartós kimenőteljesítmény (RMS, referencia):
65 + 65 W
(6 ohm/1 kHz, 10% THD)
Zenei kimenőteljesítmény (referencia):
130 + 130 W
(6 ohm/1 kHz, 10% THD)
Rendszer
MHC-RG100
Kimenőteljesítmény (DIN, névleges):
15 + 15 W
(6 ohm/1 kHz, DIN)
Tartós kimenőteljesítmény (RMS, referencia):
20 + 20 W
(6 ohm/1 kHz, 10% THD)
Zenei kimenőteljesítmény (referencia):
40 + 40 W
(6 ohm/1 kHz, 10% THD)
Frekvencia átvitel
Jel/zaj arány
Dinamika tartomány
Magnó
Felvételi rendszer
Frekvenciaátvitel
sáv, 2 csatorna sztereó
50–13 000 Hz (±3 dB),
Type I (Sony) kazettával
Szalagsebesség ingadozás ±0,15% W. Peak (IEC)
0,1% W. RMS (NAB)
±0,2% W. Peak (DIN)
Tuner
FM sztereó, FM/AM szuperheterodin tuner
FM tuner
Vételi frekvenciasáv
87,5–108,0 MHz
(50 kHz-es léptető
frekvencia)
Antenna
FM huzalantenna
Antenna csatlakozó
75 ohm aszimmetrikus
Középfrekvencia
10,7 MHz
AM tuner
Vételi frekvenciasáv
531–1602 kHz
(9 kHz-es léptető
frekvencia)
Antenna
AM keretantenna
Antenna csatlakozó
Külső antenna csatlakozó
Középfrekvencia
450 kHz
Hangsugárzók
Első hangsugárzó SS-RG444 az
MHC-RG444S/RG222 típusokhoz
Rendszer
háromutas, három
egységes, basszreflexes
Hangszóró egységek
Mélysugárzó
Sub woofer
Magas sugárzó
Névleges impedancia
Méretek (szé × ma × mé)
Tömeg
13 cm ∅, kónuszos
13 cm ∅, kónuszos
5 cm ∅, kónuszos
6 ohm
242 × 327 × 235 mm
kb. 3,7 kg/hangsugárzó
Mélyhangsugárzó SS-WG450 az
MHC-RG444S típushoz
Rendszer
Hangszóró egységek
Mélysugárzó
Névleges impedancia
Méretek (szé × ma × mé)
Tömeg
Basszreflexes
20 cm ∅, kónuszos
6 ohm
267 × 327 × 365 mm
kb. 5,7 kg/hangsugárzó
(folytatás a következő oldalon)
39HU
Egyéb információk
Bemenetek
VIDEO/MD IN (RCA csatlakozó)
(csak az MHC-RG555 típusnál):
érzékenység 450/250 mV,
terhelő impedancia
47 kohm
GAME INPUT AUDIO L/R (RCA csatlakozó):
érzékenység 250 mV,
terhelő impedancia
47 kohm
GAME INPUT VIDEO (RCA csatlakozó):
1Vp-p, 75 ohm
MIC (RCA csatlakozó)
(csak az MHC-RG555 típusnál):
érzékenység 1 mV, terhelő
impedancia 10 kohm
Kimenetek
PHONES (sztereo minijack):
8 vagy több ohmos
fejhallgatók
csatlakoztathatók
VIDEO OUT (RCA csatlakozó):
max. kimenő jelszint
1 Vp-p, aszimmetrikus,
negatív szinkron terhelő
impedancia 75 ohm
SPEAKER:
6–16 ohmos
hangsugárzókhoz
SUB WOOFER OUT (csak az MHC-GX750/GX450/
RG551S/RG444S/RX550 típusoknál):
6–16 ohmos
hangsugárzókhoz
Lézer
Kompakt digitális audio
rendszer
Félvezető lézer
(λ=770–810 nm)
Emisszió: folyamatos
2 Hz–20 kHz (±0,5 dB)
nagyobb mint 90 dB
nagyobb mint 90 dB
Első hangsugárzó SS-RG555 az
MHC-RG333 típushoz
Rendszer
Hangszóró egységek
sub woofer
mélysugárzó
magassugárzó
Névleges impedancia
Méretek (szé × ma × mé)
Tömeg
Háromutas, három
egységes, basszreflexes
15 cm ∅, kónuszos
15 cm ∅, kónuszos
5 cm ∅, kónuszos
6 ohm
267 × 365 × 295 mm
kb. 5,1 kg/hangsugárzó
Első hangsugárzó SS-RG121 az
MHC-RG121/RG100 típusokhoz
Rendszer
Hangszóró egységek
szupermagassugárzó
mélysugárzó
magassugárzó
Névleges impedancia
Méretek (szé × ma × mé)
Tömeg
Háromutas, három
egységes, basszreflexes
2 cm ∅, dóm típusú
13 cm ∅, kónuszos
5 cm ∅, kónuszos
6 ohm
202 × 327 × 230 mm
kb. 3,0 kg/hangsugárzó
Jeladó
TMR-HT1 az MHC-GX750 típushoz
Vivőfrekvencia
Csatornák
CHANNEL 1
CHANNEL 2
CHANNEL 3
Moduláció
Áramforrás
Audio bemenet
913,6–914,4 MHz
913,6 MHz
914,0 MHz
914,4 MHz
FM sztereó
DC 9 V: tartozék hálózati
adapter (AC-GSX100)
RCA csatlakozó/sztereó
minijack
Általános jellemzők
Üzemi feszültség
Teljesítményfelvétel
MHC-RG444S
MHC-RG333
MHC-RG222
MHC-RG121
MHC-RG100
40HU
230 V~, 50/60 Hz
275 W
0,25 W (energiatakarékos
készenléti üzemmódban)
180 W
0,25 W (energiatakarékos
készenléti üzemmódban)
110 W
0,25 W (energiatakarékos
készenléti üzemmódban)
110 W
0,25 W (energiatakarékos
készenléti üzemmódban)
55 W
0,25 W (energiatakarékos
készenléti üzemmódban)
Érintésvédelmi osztály:
II
Méretek (szé × ma × mé) (a kiugró részekkel és
kezelőszervekkel együtt)
Erősítő/Tuner/Magnó/CD-játszó:
Kb. 280 × 327 × 425 mm
Jeladó (csak az MHC-GX750 típusnál)
Kb. 136 × 100 × 103 mm
Tömeg
HCD-RG444S
kb. 10,0 kg
HCD-RG333
kb. 10,0 kg
HCD-RG222
kb. 8,5 kg
HCD-RG121
kb. 8,5 kg
HCD-RG100
kb. 8,0 kg
Jeladó (csak az MHC-GX750 típusnál)
Kb. 146 g
Mellékelt tartozékok
Távvezérlő (1 db)
Elemek R6 (AA méret)
(2 db)
AM keretantenna (1 db)
FM huzalantenna (1 db)
Jeladó (csak az MHCGX750-hez) (1 db)
Hálózati adapter (csak az
MHC-GX750-hez) (1 db)
Csatlakozó vezeték
(RCA csatlakozó – sztereó
minicsatlakozó) (1 m)
(csak az MHC-GX750-hez)
(1 db)
Hangsugárzó alátétek
MHC-GX750/GX450/
RG551S/RG444S/
RX550 (12 db)
MHC-GX250/RG555/
RG441/RG333/RG222/
RG221/RG121/RG100
(8 db)
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
A kezelőszervek elhelyezkedése és a hivatkozási oldalak
Hogyan használja ezt az oldalt
Keresse meg ezen az oldalon a kezelőszervek
helyét, és a készüléknek a használati
útmutatóban megjelölt egyéb részeit.
A kezelőszerv azonosító száma
r
TAPE A/B ed (18, 19, 20, 24)
R
A kezelőszerv elnevezése
R
Hivatkozási oldal
A készülék
ÁBÉCÉ SORRENDBEN
A–O
1 2345 6 78 9
q;
eg
ef
ed
es
ea
e;
wl
wk
wj
qa
j
J
ALBUM
ALBUM
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
S
H
h
s
TUNING
TUNING
ql
wh wg wf wd ws wa
w;
41HU
Egyéb információk
ALBUM +1) (mappa kiválasztás) qh
(12, 14, 19)
ALBUM –1) (mappa kiválasztás) wg
(12, 14, 19)
CD (CD üzemmód kiválasztás)
(9, 11, 14, 19, 20)
CD SYNC (CD szinkronfelvétel) wj
(19)
Deck A (A magnó) wk (18)
Deck B (B magnó) qj (18, 19, 20, 24)
DISC 1 – 3 (lemez kiválasztás) q;
(12, 14, 35)
DISC SKIP/EX-CHANGE (lemez
léptetés/kicserélés) qs
(11, 12, 14, 19)
Lemezfiók 9 (11)
DISPLAY (a kijelzés megváltoztatása)
2 (17, 27, 28)
Kijelzőablak 5
EFFECT ON/OFF (hangzáskép be-/
kikapcsolás) 8 (22)
ENTER (végrehajtás) qa (14, 15, 22)
EQ BAND (frekvenciasáv választás)
7 (22)
GAME (videojáték üzemmód
kiválasztása) es (20, 23, 30)
GAME INPUT AUDIO L/R (audio
bemenetek videojáték
csatlakoztatására) wd (20, 29)
GAME INPUT VIDEO (video bemenet
videojáték csatlakoztatására) wf (29)
GAME MIXING (videojáték hangjának
keverése) wh (23)
GROOVE (erőteljes hangzás
létrehozása) 8 (21)
ILLUMINATION2) (kijelző
megvilágítás) 3 (28)
MIC mikrofon csatlakozó aljzat3) ws
(24)
MIC LEVEL3) (mikrofon hangerő
beállítás) wa (24)
Művelet kiválasztó gomb
(– EQ +/l L) 6
(12, 14, 19, 22)
A gombok leírása
?/1 (bekapcsolás) 1
P–Z
(8, 16, 27, 30, 33, 35)
P FILE (személyi fájl kiválasztása) qd X (szünet) wg (12, 19)
(22)
Z (lemezfiók nyitás/zárás) qf (11)
PHONES fejhallgató csatlakozó aljzat PUSH Z (kazetta kiadás – B magnó)
ql
qg (18)
PLAY MODE (lejátszási üzemmód
x (lejátszás leállítása) wg
választó) wl (12, 14, 18, 19, 20, 35)
(12, 19, 24, 35)
Bekapcsolás jelzőlámpa2) qk (28)
M (gyorscsévélés/gyorskeresés előre)
PRESET EQ qd (22)
qh (12, 19)
REC PAUSE/START (felvétel
3)
készenlét/indítás) wj (19, 21, 23, 24) H vagy hH (lejátszás elindítása)
qh (12, 18, 19)
Távvezérlés érzékelő 4
m (gyorscsévélés/gyorskeresés hátra)
SURROUND (térhatású hangzás
wg (12, 19)
bekapcsolása) 8 (23)
Z PUSH (kazetta kiadás – A magnó)
TAPE A/B (A vagy B magnó
kiválasztása) ed (18, 19, 20, 24)
e; (18)
1)
TUNER/BAND (rádió üzemmód/
Csak az MHC-GX750/GX450/
hullámsáv kiválasztás) ef
RG555/RG551S/RG444S/RG441/
(15, 16, 20)
RG333/RG222/RG221/RX550
TUNING MODE (hangolási üzemmód
típusoknál
kiválasztása) wl (15, 16, 35)
2) Csak az MHC-GX750/GX450/
TUNING + (hangolás felfelé) qh
RG555/RG551S/RG444S/RG441/
(15, 16)
RG333/RX550 típusoknál
TUNING – (hangolás lefelé) wg
3) Csak az MHC-RG555 típusnál
(15, 16)
4)
Csak az MHC-GX750 típusnál
VIDEO/MD3) (VIDEO/MD üzemmód
választás) ea (20, 30)
VOLUME (hangerő szabályzó) w; (21)
WIRELESS4) (vezeték nélküli
üzemmód) ea (32)
A mélyhangsugárzó (Csak az MHC-GX750/GX450/RG551S/
RG444S/RX555 típusoknál)
ÁBÉCÉ SORRENDBEN
Jelző 1
SUB WOOFER ON/OFF
(ki-/bekapcsolás) 2 (21)
12
HU
42
A távvezérlő
ÁBÉCÉ SORRENDBEN
A gombok leírása
A–E
F–Z
ALBUM –* (mappa kiválasztás) qd
(12, 14)
ALBUM +* (mappa kiválasztás) qa
(12, 14)
CD (CD üzemmód kiválasztása) qk
(11, 14)
CLEAR (törlés) qg (14)
CLOCK/TIMER SELECT (óra/
időzítés ellenőrzése) 2
(26, 27)
CLOCK/TIMER SET (óra/időzítő
beállítása) 3 (10, 25, 26)
DISC SKIP (lemezléptetés) q; (12,
14)
DISPLAY (a kijelzés
megváltozatása) wa
(17, 27, 28)
ENTER (végrehajtás) 9
(10, 14, 15, 25, 26)
EQ (hangzáskép választás) qf (22)
FM MODE (sztereó/mono vételi
üzemmód) 4 (17)
FUNCTION (üzemmód választás)
6 (11, 14, 15, 16)
PLAY MODE (lejátszási üzemmód
kiválasztása) w;
(12, 14, 18)
REPEAT (ismételt lejátszás) 4 (13)
SLEEP (időzített kikapcsolás) ws
(25)
TAPE (magnó kiválasztása) qj
TUNER BAND (rádió üzemmód/
hullámsáv kiválasztás) 5
(15, 16)
TUNER MEMORY (rádióállomások
tárolása) ql (15)
TUNING MODE (hangolási
üzemmód kiválasztása) w;
(15, 16)
VOLUME +/– (hangerő beállítás) qs
(21, 25)
* Csak az MHC-GX750/GX450/
RG555/RG551S/RG444S/
RG441/RG333/RG222/RG221/
RX550 típusoknál
Egyéb információk
ws
wa
w;
ql
qk
qj
qh
?/1 (bekapcsolás) 1 (8, 26)
m/M (gyorscsévélés/
gyorskeresés) 7 (12, 19)
–/+ (hangolás) qh (15)
./> (műsorszám keresés
hátra/előre) qh (10, 12, 19)
N (lejátszás elindítása) 8
(12, 18)
X (szünet) 8 (12, 19)
x (lejátszás leállítása) 8 (12, 19)
1
2
3
4
5
6
7
8
qg
9
qf
q;
qd
qa
qs
43HU
Sony Corporation
Download PDF

advertising