Sony | MHC-EX600 | Sony MHC-EX600 Nagy teljesítményű otthoni hangrendszer Használati útmutató

\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\010COV.fm
masterpage: Cov
010COV.book Page 1 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
4-267-386-12(1) (HU)
Mini HI-FI
Component System
Kezelési utasítás
Kezdeti lépések
Műveletek
További információk
MHC-EX99/EX88/EX66
MHC-EX900/EX700/EX600
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1) (HU)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\020REG.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 2 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Soha ne helyezzen nyílt lánggal égő tárgyakat,
például meggyújtott gyertyát a készülékre.
A tűz és az áramütés elkerülése érdekében
óvja a készüléket a cseppenő vagy fröccsenő
víztől, és soha ne helyezzen rá folyadékkal
teli edényt, például virágvázát.
Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készülék
hálózatról való leválasztására, a készüléket
könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék
működésében, azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózati aljzatból.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt
térben (pl. könyvszekrényben vagy beépített
fülkében) elhelyezni és működtetni.
Az elemeket és az elemekkel ellátott eszközt ne
helyezze olyan helyre, ahol nagy hőhatásnak
(például napfénynek vagy tűznek) van kitéve.
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg
ki nem húzzák a hálózati csatlakozóvezetéket
a hálózati aljzatból, még akkor is, ha maga
a készülék kikapcsolt állapotban van.
A fül- és fejhallgatókból származó erős
hangnyomás halláskárosodást okozhat.
FIGYELEM!
Optikai eszközöknek a jelen termékkel
együtt történő használata növeli
a szemkárosodás veszélyét.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak
az EU irányelveket alkalmazó
országokban eladott készülékekre
érvényesek.
A termék gyártója a Sony Corporation
(1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japan). A termékbiztonsággal és az
elektromágneses kompatibilitással
kapcsolatos hivatalos képviselő
a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany).
Kérjük, a szervizeléssel és a garanciával
kapcsolatos ügyekben forduljon a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban
megadott címekhez.
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus készülékek
kiselejtezése (az Európai
Unióra és más, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
európai országokra
érvényes)
Ez a készüléken vagy annak csomagolásán
szereplő szimbólum azt jelzi, hogy a terméket
tilos háztartási hulladékként kezelni. Kérjük,
hogy ehelyett az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termék helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, amely
a hulladékkezelés helyes módjának figyelmen
kívül hagyása esetén állna fenn. Az anyagok
újrahasznosítása elősegíti a természeti
erőforrások megőrzését. A termék
újrahasznosításával kapcsolatos további
információkat illetően forduljon a területileg
illetékes irodához, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
amelyben a terméket vásárolta.
Érintett tartozékok: távvezérlő
Ez a készülék az 1. OSZTÁLYÚ LÉZER
termékosztályba sorolható. Ez a jelzés
a hátlap külső részén található.
2HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\020REG.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 3 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
A lemerült elemek
kiselejtezése (az Európai
Unióra és más, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
európai országokra
érvényes)
Ez az elemen vagy annak csomagolásán
szereplő szimbólum arra figyelmeztet,
hogy az elemet tilos háztartási hulladékként
kezelni. Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel
együtt szerepel. A higany (Hg) vagy ólom (Pb)
vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem
több mint 0,0005% higanyt vagy 0,004%
ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált elemek
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, amely
az elemek hulladékkezelése helyes módjának
figyelmen kívül hagyása esetén állna fenn.
Az anyagok újrahasznosítása elősegíti
a természeti erőforrások megőrzését.
Olyan termékek esetében, amelyeknél
biztonsági, hatékonysági vagy adatkezelési
okok miatt a beépített elemek állandó
csatlakozása szükséges, az elemek cseréjét
kizárólag szakember végezheti. Az elemeket
a szakszerű kezelésük érdekében hasznos
élettartamuk végén adja le a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetében olvassa el az elemek
biztonságos cseréjére vonatkozó szakaszt.
Az elemet adja le a lemerült elemek
újrahasznosítását szolgáló megfelelő
gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem újrahasznosításával
kapcsolatos további információkat illetően
forduljon a területileg illetékes irodához,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket
megvásárolta.
DualDisc lemezekkel kapcsolatos
megjegyzés
A DualDisc olyan kétoldalas lemez,
amelynek egyik oldalán DVD-anyag, a másik
oldalán pedig digitális hanganyag található.
E termék lejátszása nem garantált, mivel
a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel
meg a Compact Disc (CD) szabványnak.
Másolásvédett technológiával
rendelkező zenei lemezek
Ezt a terméket a kompaktlemez (CD)
szabványnak megfelelő lemezek lejátszására
tervezték. Egyes lemezgyártók a közelmúltban
másolásvédett technológiával ellátott zenei
lemezeket kezdtek forgalmazni. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy e lemezek között lehetnek
olyanok, amelyek nem felelnek meg a CD
szabványnak, és ezért elképzelhető, hogy
ezzel a készülékkel nem lejátszhatók.
Szerzői jogvédelem alatt álló
tartalommal kapcsolatos
megjegyzés
Az átvitt zene kizárólag személyes célra
használható. A zene más célra való
felhasználásához a jogtulajdonos engedélye
szükséges.
A licencekkel és védjegyekkel
kapcsolatos megjegyzés
• Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és szabadalmait a Fraunhofer
IIS és Thomson licence alapján használjuk.
• A Windows Media a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• Ez a termék olyan technológiát használ,
amely a Microsoft egyes szellemi
tulajdonjogainak hatálya alá eshet. Ennek
a technológiának az ezen terméken kívüli
használata és terjesztése tilos a Microsoft
megfelelő engedélye(i) nélkül.
3HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\010COVTOC.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 4 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
Tartalomjegyzék
Részekkel és kezelőszervekkel
kapcsolatos útmutató .................... 5
Kezdeti lépések
A rendszer biztonságos
vezetékelése..................................... 8
Az óra beállítása ............................. 9
További információk
Óvintézkedések.............................22
Hibaelhárítás .................................23
Üzenetek ........................................29
Műszaki adatok.............................30
Műveletek
CD/MP3-lemez lejátszása........... 10
Rádióhallgatás .............................. 11
USB-eszköz használata előtt....... 12
Zene lemezről USB-eszközre
történő átvitele ............................. 14
Fájl USB-eszközről történő
lejátszása........................................ 16
Saját program létrehozása
(Programozott lejátszás) ............ 17
Külön megvásárolható
audiokészülékek használata........ 18
A hang beállítása .......................... 18
A kijelző módosítása ................... 19
A megvilágítás fényerejének
megadása....................................... 20
Az időzítők használata ................ 20
4HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\030GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 5 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
Részekkel és kezelőszervekkel kapcsolatos útmutató
A jelen kézikönyv elsősorban a távvezérlővel végezhető műveleteket tárgyalja, ezek
azonban az egység azonos vagy hasonló elnevezésű gombjaival is végrehajthatók.
Fő készülék
A készülék gombjainak zárolása (Gyermekzár funkció)
Az egység gombjai a ?/1 kivételével lezárhatók, így elkerülhető a készülék véletlen
működtetése.
Tartsa lenyomva a készüléken lévő x gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn
a „CHILD LOCK ON” vagy a „CHILD LOCK OFF” felirat. Ezzel a készülék gombjai
a ?/1 kivételével zárolásra vagy feloldásra kerülnek.
Vegye figyelembe, hogy a készülék áramtalanítása esetén a gyermekzár beállítása törlődik.
5HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\030GET.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 6 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
Távvezérlő
G ENTER gomb
Beállítások bevitelére/jóváhagyására
szolgál.
H TUNING + gomb
A kívánt állomás behangolására
szolgál.
> (előreléptetés) gomb
Műsorszám vagy fájl kiválasztására
szolgál.
M (gyors előreléptetés) gomb
Műsorszámon vagy fájlon belüli
rész kiválasztására szolgál.
I VOLUME vezérlés
A hangerő szabályozására szolgál.
J
(USB) port
Opcionális USB-eszköz
csatlakoztatására szolgál.
K PHONES aljzat
Fejhallgató csatlakoztatására szolgál.
L DVD/PC IN L/R (bemenő bal/
jobb audio) aljzatok
1 ?/1 (be/készenlét) gomb
A rendszer be- és kikapcsolására
szolgál.
B A távirányító érzékelője
C Z (kiadás/behúzás) gomb
Lemez behelyezésére és kiadására
szolgál.
D x (leállítás) gomb
Lejátszás vagy átvitel leállítására
szolgál.
E REC TO USB gomb (14. oldal)
A zenének a lemezről a csatlakoztatott
USB-eszközre történő átvitelére
szolgál.
F DSGX gomb (18. oldal)
Audioeszköz (hordozható
audiolejátszó stb.) csatlakoztatására
szolgál.
M TUNING – gomb
A kívánt állomás behangolására
szolgál.
. (vissza) gomb
Műsorszám vagy fájl kiválasztására
szolgál.
m (hátraléptetés) gomb
Műsorszámon vagy fájlon belüli
rész kiválasztására szolgál.
N OPTIONS gomb (13. 14. 20. oldal)
A beállítómenükbe való belépésre
és onnan való kilépésre szolgál.
O EQ gomb (18. oldal)
Hanghatás kiválasztására szolgál.
Hanghatás kiválasztására szolgál.
6HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\030GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 7 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
P FUNCTION gomb
Funkció kiválasztására szolgál.
Q NX (lejátszás/szünet) gomb
Lejátszás indítására vagy
szüneteltetésére szolgál.
R CLOCK/TIMER SELECT gomb
(21. oldal)
CLOCK/TIMER SET gomb
(9. 20. oldal)
Az óra és a bekapcsolásidőzítő
beállítására szolgál.
S REPEAT/FM MODE gomb
(10. 11. 16. oldal)
Lemez, USB-eszköz vagy egyetlen
műsorszám vagy fájl ismételt
meghallgatására szolgál.
FM-vételi mód (mono vagy sztereó)
kiválasztására szolgál.
T TUNER/BAND gomb
A vevőegység-funkció kiválasztására
szolgál. Az FM- vagy AM-vételi mód
kiválasztására szolgál.
U m/M (hátraléptetés/gyors
előreléptetés) gomb
Műsorszámon vagy fájlon belüli rész
kiválasztására szolgál.
T/t gomb
Menüelemek kiválasztására szolgál.
V
+ (mappa kiválasztása) gomb
(10. 16. 17. oldal)
Mappa kiválasztására szolgál.
W VOLUME +/– gomb
Z N (lejátszás) gomb
Lejátszás indítására szolgál.
X (szünet) gomb
Lejátszás szüneteltetésére szolgál.
wj ./> (hátra-/
előreléptetés) gomb
Műsorszám vagy fájl kiválasztására
szolgál.
+/– (hangolás) gomb
A kívánt állomás behangolására
szolgál.
wk USB gomb
Az USB-funkció kiválasztására
szolgál.
wl CD gomb
A CD-funkció kiválasztására szolgál.
e; TUNER MEMORY gomb (12. oldal)
Rádióállomás beállítására szolgál.
ea PLAY MODE/TUNING MODE
gomb (10. 11. 17. oldal)
A CD, MP3-lemez vagy USB-eszköz
lejátszási módjának kiválasztására
szolgál.
A hangolás módjának kiválasztására
szolgál.
es DISPLAY gomb (9. 17. 19. oldal)
A kijelzőn megjelenő adatok
módosítására szolgál.
ed SLEEP gomb (20. oldal)
A kikapcsolásidőzítő beállítására
szolgál.
A hangerő módosítására szolgál.
X
– (mappa kiválasztása) gomb
(10. 16. 17. oldal)
Mappa kiválasztására szolgál.
Y CLEAR gomb (17. oldal)
Beprogramozott műsorszám
vagy fájl törlésére szolgál.
7HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\040CON.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 8 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
Kezdeti lépések
A rendszer biztonságos vezetékelése
A AM keretantenna
B FM zsinórantenna
(vízszintesen helyezze el)
C A jobb oldali hangszóróhoz
D A hálózati aljzathoz
E Hangszóróvezeték (vörös/3)
F Hangszóróvezeték (fekete/#)
G A bal oldali hangszóróhoz
H Mélysugárzó hangszóró
vezetéke
I A mélysugárzó hangszóróhoz
A mélysugárzó hangszóró
vezetékének kihúzásakor
A Áramellátás
Csatlakoztassa a hálózati vezetéket egy fali
aljzathoz.
Ha a csatlakozódugó nem illeszkedik az
aljzatba, akkor vegye le róla a tartozék
adaptert (csak adapterrel felszerelt
modellek esetében érvényes).
B Antennák
Az antennák beállításakor keressen
egy megfelelő vételt biztosító helyet
és elhelyezést.
Az antennákat a zaj felvételének
elkerülése érdekében tartsa távol
a hangszóró vezetékétől, a hálózati
csatlakozóvezetéktől és az USB-kábeltől.
C Hangszórók
Csak a vezeték lecsupaszított részét
helyezze be.
D Mélysugárzó hangszóró
(csak MHC-EX99/EX900)
Csatlakoztassa a mélysugárzó hangszórót
a SUBWOOFER aljzathoz a mélysugárzó
hangszóró vezetékével.
A basszus hangzás jobb visszaadása
érdekében függőlegesen helyezze el
a mélysugárzó hangszórót. A mélysugárzó
elhelyezésekor emellett tartsa be az alábbi
szempontokat:
– szilárd talajon helyezze el, ahol
valószínűleg nem lesz kitéve
rezonanciának,
– legyen legalább néhány centiméterre
a faltól,
– az állóhullámok keletkezésének
megelőzése érdekében ne a szoba
középe kerüljön (vagy ha igen,
helyezzen egy könyvespolcot az
egyik fal mellé).
8HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\040CON.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 9 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
Elemek behelyezése
Helyezze be a két tartozék (AA méretű)
R6-os elemet az alábbi ábrán látható
polaritásnak megfelelően.
Az óra beállítása
Az óra beállításához használja a távvezérlő
gombjait.
1 Nyomja meg a ?/1 gombot
a rendszer bekapcsolásához.
2 Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET
Megjegyzések
• Ne használjon együtt régi és új, valamint
különböző típusú elemeket.
• Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót,
akkor – az elemek szivárgása és korróziója miatti
esetleges károsodás megelőzése érdekében –
vegye ki az elemeket.
• Az elemekkel ellátott eszközt ne helyezze
olyan helyre, ahol nagy hőhatásnak (például
napfénynek vagy tűznek) van kitéve.
Ha a kijelzőn villog a „PLAY SET”
felirat, akkor a ./> gomb
többszöri megnyomásával válassza
a „CLOCK” lehetőséget, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3 A ./> gomb többszöri
Kezdeti lépések
gombot.
megnyomásával állítsa be az órát,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
4 A perc beállítását ugyanezzel
a műveletsorral végezheti el.
Megjegyzés
A rendszer hordozása
Ha van a készülékben lemez, akkor
távolítsa el, majd kapcsolja ki a rendszert,
és húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket
a fali aljzatból.
Az óra beállításai a készülék feszültségmentesítése
és áramszünet esetén elvesznek.
Óra megjelenítése a rendszer kikapcsolt
állapotában
Nyomja meg többször egymás után
a DISPLAY gombot, amíg meg nem
jelenik az óra a kijelzőn. Az óra körülbelül
8 másodpercre jelenik meg.
9HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\050BAS.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 10 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
A lejátszási mód módosítása
Műveletek
CD/MP3-lemez lejátszása
1 Válassza ki a CD-funkciót.
Nyomja meg a CD gombot (vagy
többször egymás után a FUNCTION
gombot).
2 Helyezzen be egy lemezt.
Nyomja meg a készüléken található Z
gombot, majd helyezzen egy lemezt
címkéjével felfelé a lemeztálcára.
A lemeztálca becsukásához nyomja
meg a készüléken található Z gombot.
3 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a N gombot (vagy
a készüléken lévő NX gombot).
Egyéb műveletek
Művelet
Megnyomandó
gombok
Lejátszás
szüneteltetése
X gomb (vagy
a készüléken lévő
NX gomb).
A lejátszás ismételt
elindításához nyomja
meg újra a gombot.
Lejátszás leállítása
x.
Mappa kiválasztása
+/– többször
MP3-lemezről
egymás után.
Műsorszám vagy
fájl kiválasztása
./>.
Műsorszámon
vagy fájlon belüli
rész kiválasztása
Tartsa lenyomva
a mM gombot
lejátszás közben,
majd a kívánt
ponton engedje fel.
Ismételt lejátszás
kiválasztása
REPEAT többször
egymás után a „REP”
vagy „REP1” felirat
megjelenéséig.
A lejátszó leállított állapotában nyomja
meg többször egymás után a PLAY MODE
gombot. Választhat a normál („ ”
a mappában található összes MP3 fájl
lejátszása), a véletlen sorrendű („SHUF”
vagy „
SHUF*” mappák közötti
váltáshoz), illetve a programozott lejátszás
(„PGM”) között.
* CD-DA (audió) lemez lejátszása esetén
a
(SHUF) és a normál (SHUF) lejátszás
azonos.
Az ismételt lejátszással kapcsolatos
megjegyzés
A „REP1” felirat jelzi, ha egyetlen műsorszám
vagy fájl ismétlődik a lejátszás leállításáig.
A véletlen sorrendű lejátszással
kapcsolatos megjegyzés
A készülék kikapcsolásakor a rendszer törli
a kiválasztott lejátszási módot („SHUF” vagy
„
SHUF”), és visszatér a normál lejátszási
módhoz.
MP3-lemez lejátszásával kapcsolatos
megjegyzések
• Ne mentsen más típusú fájlokat és fölösleges
mappákat az MP3-fájlokat tartalmazó
lemezre.
• Az MP3 fájlokat nem tartalmazó mappák
kihagyásra kerülnek.
• Az MP3 fájlok lejátszási sorrendje megegyezik
rögzítési sorrendjükkel.
• A rendszer kizárólag „.mp3” kiterjesztésű
MP3 fájlok lejátszására képes.
• Még abban az esetben is, ha a fájl „.mp3”
kiterjesztésű, eltérő fájl esetén a lejátszáskor
olyan nagy hangerejű hang képződhet, ami
a hangszórórendszer károsodásához és
a rendszer meghibásodásához vezethet.
• Maximális értékek:
– 255 mappa (a gyökérmappával együtt).
– 512 MP3 fájl.
– 8 mappaszint (fájlok fastruktúrája).
• Nem garantálható az összes MP3-kódoló
és -író szoftverrel, -rögzítő eszközzel és rögzítő adathordozóval való kompatibilitás.
Nem kompatibilis MP3-lemezek lejátszásakor
zaj vagy szaggatott hang fordulhat elő, vagy
lehetséges, hogy egyáltalán nem játszhatók le.
10HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\050BAS.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 11 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
Többmenetes lemez lejátszásával
kapcsolatos megjegyzések
• Amennyiben a lemezen az első menet CD-DA
(audió), akkor a többi menetet a formátumtól
függetlenül már nem ismeri fel a készülék.
Ebben az esetben csak az első menet CD-DA
műsorszámai játszhatók le.
• Ha az első menet formátuma CD-ROM, és
az utána következők is ebben a formátumban
kerültek rögzítésre, akkor a rendszer több
menetben, folyamatosan játssza le az MP3
fájlokat mindaddig, amíg nem ér másik,
eltérő formátumban felvett menethez.
Rádióhallgatás
1 Válassza a „TUNER FM” vagy
a „TUNER AM” lehetőséget.
Nyomja meg többször egymás
után a TUNER/BAND gombot
(vagy a FUNCTION gombot).
2 Végezze el a behangolást.
Állomások automatikus keresése
Műveletek
Nyomja meg többször egymás után
a TUNING MODE gombot, amíg meg
nem jelenik a kijelzőn az „AUTO”
felirat, majd nyomja meg a +/– gombot
(vagy a készüléken lévő TUNING +/–
gombot). A keresés automatikusan
megáll, ha a rendszer egy állomást
talál, és a kijelzőn világítani kezd az
„TUNED” és (csak sztereó programok
esetén) az „ST” felirat.
Amennyiben a „TUNED” üzenet nem
kezd világítani és a keresés nem áll le,
akkor a x gomb megnyomásával
szakítsa meg a keresést, majd végezze
el a hangolást manuálisan (lásd alább).
RDS-szolgáltatásokat nyújtó állomásra
hangoláskor az állomás neve megjelenik
a kijelzőn.
Kézi hangolás
Nyomja meg többször egymás után
a „TUNING MODE” gombot, amíg meg
nem jelenik a kijelzőn a „MANUAL”
felirat, majd a +/– (vagy a készüléken
lévő TUNING +/–) gomb ismételt
megnyomásával hangoljon a kívánt
állomásra.
Tipp
Ha egy sztereó FM állomás vétele gyenge, akkor
a statikus zaj csökkentéséhez kapcsolja ki
a sztereó vételt az FM MODE gomb többszöri
megnyomásával, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a „MONO” felirat.
11HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\050BAS.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 12 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
Rádióállomások előbeállítása
Az állomások előbeállításához használja
a távvezérlő gombjait.
1 Hangolja be a kívánt állomást.
2 A vevőegység memória módjának
kiválasztásához nyomja meg
a TUNER MEMORY gombot.
Állomás száma
USB-eszköz
használata előtt
A kompatibilis USB-eszközökkel
kapcsolatban lásd az alábbi weboldalakat.
Európai és oroszországi vásárlók számára:
<http://support.sony-europe.com/>
Latin-amerikai vásárlók számára:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Egyéb országok/régiók vásárlói számára:
<http://www.sony-asia.com/support>
Megjegyzések
3 Végezze el a kívánt szám
beállítását a +/– gomb
segítségével.
Amennyiben a választott számhoz már
tartozik egy rádióállomás, akkor azt
a készülék az újonnan beállított
állomásra cseréli.
4 Az állomás tárolásához nyomja
meg a ENTER gombot.
5 Az 1–4. lépések ismétlésével
további állomásokat tárolhat.
Legfeljebb 20 FM és 10 AM állomás
tárolható. A beállított állomásokat a
rendszer még áramszünet és a készülék
hálózati csatlakozókábelének kihúzása
esetén is megőrzi körülbelül fél napig.
6 Tárolt rádióállomás előhívásához
nyomja meg többször a TUNING
MODE gombot, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a „PRESET” felirat,
majd a kívánt szám beállításához
nyomja meg többször egymás után
a +/– gombot.
• Ha USB-kábeles kapcsolat szükséges, használja
az USB-eszközhöz kapott USB-kábelt.
• Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a kijelzőn
megjelenik a „READING” üzenet, és
világítani kezd a „USB MEMORY” felirat.
• A csatlakoztatott USB-eszköz típusától
függően kb. 10 másodpercig is eltarthat, amíg
megjelenik a „READING” felirat.
• Ne használjon USB-elosztót a rendszer és az
USB-eszköz csatlakoztatásához.
• Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a rendszer az
USB-eszközön található összes fájlt beolvassa.
Ha az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van,
az USB-eszköz beolvasása sokáig eltarthat.
• Néhány csatlakoztatott USB-eszköz esetében
előfordulhat, hogy művelet végrehajtása után
a rendszer késve hajtja végre a műveletet.
• Nem garantálható az összes kódolóés írószoftverrel való kompatibilitás.
Ha az USB-eszközön található audiofájlok
nem kompatibilis szoftverrel lettek kódolva
eredetileg, akkor előfordulhat, hogy zaj vagy
a hang elakadása tapasztalható, vagy a fájl
egyáltalán nem játszható le.
• A rendszer az alábbi esetekben nem képes
zene lemezről való átvitelére, valamint
USB-eszközön lévő audiofájlok lejátszására.
– Ha az egy mappában lévő audiofájlok száma
túllépi a 999-et.
– Ha az egy USB-eszközön lévő audiofájlok
száma túllépi az 5000-et.
– Ha az egy USB-eszközön lévő mappák
száma meghaladja a 255-öt (a „ROOT”
és a „MUSIC” mappával együtt, az üres
mappákat nem számolva).
Ezek a számok a fájl- és mappaszerkezettől
függően változhatnak. Ne mentsen más típusú
fájlokat és fölösleges mappákat audiofájlokat
tartalmazó USB-eszközre.
12HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\050BAS.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 13 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
Memória kiválasztása az USB-eszközön
Ha az USB-eszköz egynél több
memóriával (például belső memóriával
és memóriakártyával) rendelkezik, akkor
a lejátszás és az átvitel megkezdése előtt
kiválaszthatja, hogy melyiket szeretné
használni.
A lejátszás és az átvitel közben már nem
választhat ki memóriát. A memóriát
mindig a lejátszás és az átvitel indítása
előtt válassza ki.
1 Az USB-funkció kiválasztásához
2 Csatlakoztassa az USB-eszközt
az
(USB) porthoz.
3 Leállítás üzemmódban nyomja meg
a készüléken lévő OPTIONS gombot.
A „MEM SEL” üzenet jelenik meg.
Audiofájl vagy mappa kiválasztásakor
pedig az „ERASE” felirat jelenik meg.
A ./> gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a „MEM SEL” lehetőséget.
A rendszer bekapcsolt állapotban
akkumulátortöltőként használható
újratöltési funkcióval rendelkező
USB-eszközökhöz.
A töltés akkor kezdődik, amikor
csatlakoztatja az USB-eszközt a készülék
(USB) portjához. A töltési állapot
az USB-eszköz kijelzőjén látható.
A részleteket illetően lásd az
USB-eszköz kezelési utasítását.
USB-eszköznek a rendszerrel történő
töltésével kapcsolatos információk
A rendszer az alábbi esetekben nem használható
akkumulátortöltőként.
– Ha a CD-lejátszó/USB-eszköz kikapcsolt
állapotban van, és a vevőegység funkció
aktív. Lásd: „Lemezbetöltési teljesítmény
javítása” (27. oldal).
– A rendszer kikapcsolt állapotában.
Műveletek
nyomja meg az USB (vagy többször
egymás után a FUNCTION) gombot.
A rendszer akkumulátortöltőként való
használata
4 Nyomja meg az ENTER gombot.
5 A ./> gomb többszöri
megnyomásával válasszon ki
egy memóriaszámot.
Ha csak egy memória választható,
folytassa a következővel: 6.
A művelet törléséhez nyomja meg
az OPTIONS gombot.
6 Nyomja meg az ENTER gombot.
13HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\050BAS.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 14 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
REC1:
Zene lemezről USBeszközre történő átvitele
Lehetőség van arra, hogy USB-eszközt
csatlakoztasson a készülék
(USB)
portjához, és zenét másoljon rá lemezről.
A zene átvitele kizárólag CD-DA- vagy
MP3-lemezről lehetséges.
A rendszer által átvitt fájlok audio
formátuma MP3.
Zene CD lemezről való átvitele esetén
az USB-eszköznek 1 MB/perc szabad
tárhellyel kell rendelkeznie. Előfordulhat,
hogy MP3-lemezről való másolás esetén
nagyobb tárhely szükséges.
Egy lemez teljes zenei tartalma egyszerűen
USB-eszközre másolható (CD SYNC).
Emellett az éppen lejátszott műsorszám
vagy MP3 fájl átvitelére is lehetőség
van (REC1).
1 Csatlakoztassa az USB-eszközt
az
(USB) porthoz.
2 Válassza ki a CD-funkciót.
Nyomja meg a CD gombot (vagy
többször egymás után a FUNCTION
gombot).
3 Helyezzen be egy lemezt.
4 Az átvitelhez állítsa az USB-eszközt
készenléti üzemmódba.
Szinkronizált átvitel (CD SYNC):
Nyomja meg a készüléken lévő
REC TO USB gombot.
Ha csak kedvenc CD-je műsorszámait
vagy MP3 fájljait szeretné átmásolni,
akkor előzőleg hozzon létre saját
programot (lásd: „Saját program
létrehozása” (17. oldal)).
Ha csak az MP3-lemez egy adott
mappájában található MP3 fájlokat
szeretné átvinni, akkor a lejátszó
leállított állapotában nyomja meg
többször a PLAY MODE gombot, amíg
meg nem jelenik a „ ” szimbólum,
majd az átvitel megkezdése előtt a
+/– gomb többszöri megnyomásával
válassza ki a kívánt mappát.
Indítsa el az átvitelre szánt műsorszám
vagy MP3 fájl lejátszását, majd nyomja
meg a készüléken lévő REC TO USB
gombot.
5 Nyomja meg az ENTER gombot az
átvitel elindításához.
A CD SYNC funkció használata esetén
Az átvitel befejeztével automatikusan
megszűnik az USB-eszközhöz és
a CD-lejátszóhoz való hozzáférés.
A REC1 funkció használata esetén
Az átvitel befejeztével automatikusan
megszűnik az USB-eszköz elérése, és
folytatódik a lejátszás a CD-lejátszóról.
Átvitel leállítása
Nyomja meg a x gombot.
Hangfájlok vagy mappák törlése
az USB-eszközről
Véletlenszerű és programozott lejátszás
üzemmódban nincs lehetőség hangfájlok
és mappák törlésére.
1 Csatlakoztassa az USB-eszközt
az
(USB) porthoz.
2 Válassza ki az USB-funkciót.
Nyomja meg a USB gombot (vagy
többször egymás után a FUNCTION
gombot).
3 A törölni kívánt audiofájl vagy mappa
kiválasztásához nyomja meg
többször egymás után a ./>
vagy a
+/– gombot.
4 Leállítás üzemmódban nyomja meg
a készüléken lévő OPTIONS gombot.
5 A ./> gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az
„ERASE” lehetőséget, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A törlési művelet leállításához nyomja
meg az OPTIONS gombot.
6 Nyomja meg az ENTER gombot.
14HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\050BAS.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 15 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
Mappák és fájlok létrehozásával
kapcsolatos szabályok
Zene első alkalommal történő USBeszközre másolásakor a rendszer
a „ROOT” könyvtár alatt „MUSIC”
mappát hoz létre, és egy átviteli mód
szerinti („CD-DA”, „CD-MP3”, „REC1”
vagy „PROGRAM”) mappa kerül
a „MUSIC” mappa alá.
A mappák és a fájlok valamelyik átviteli
mód szerinti mappán belül jönnek létre,
az alábbiaknak megfelelően.
A zene
forrása
MP3
CD-DA
Mappanév
Fájlnév
A zene forrásával azonos2)
“CDDA001”3) “TRACK001”4)
REC1
A zene
forrása
Mappanév
MP3
5)
“REC1”
CD-DA
1)
Fájlnév
A zene
forrásával
azonos2)
“TRACK001”4)
Programozott lejátszás üzemmódban a mappa
neve „PGM_xxx”, a fájl neve pedig attól függ,
hogy mi a zene forrása (CD-DA- vagy MP3lemez).
2) A név legfeljebb 32 karaktere kerül
hozzárendelésre.
3)
A mappák száma ezután sorrendben kerül
hozzárendelésre, legfeljebb 999-ig.
4)
A fájlok száma ezután sorrendben kerül
hozzárendelésre.
5) A REC1 művelettel a rendszer minden
alkalommal létrehoz egy fájlt a „REC1”
mappában.
• Az audio CD-ről átvitt zenét a rendszer
128 kb/s bitsebességű MP3 fájlokként
továbbítja. Az MP3-lemezről átvitt MP3
fájlokat a rendszer az eredeti bitsebességgel
viszi át.
• Amennyiben az átvitelt véletlenszerű, ismételt
vagy programozott lejátszás módban indítja el
(ha nincsen beprogramozott műsorszám vagy
MP3 fájl), akkor a választott lejátszási mód
automatikusan törlődik, és a rendszer normál
lejátszási módra vált.
• Zene MP3-lemezről való átvitele során nem
hallható hang, és a kijelzőn a „HI-SPEED”
felirat látható.
• A rendszer CD-szöveg információkat nem
viszi át a létrehozott MP3 fájlokba.
• Ha az átvitel közepén megszakítja a műveletet,
akkor a rendszer nem teljes MP3 fájlt hoz létre
addig a pontig, amelyiknél a megszakítás
történt.
• Az átvitel automatikusan leáll, ha:
– az USB-eszközön elfogy a szabad tárhely,
– az USB-eszközön található hangfájlok
száma eléri azt a határértéket, amelyet
a rendszer kezelni képes.
• Ha a törlésre szánt mappa nem MP3/WMA/
AAC formátumú fájlokat, vagy almappákat
tartalmaz, akkor azok nem kerülnek törlésre.
• Ha az átvitt mappával vagy fájllal megegyező
nevű fájl vagy mappa található az USBeszközön, a rendszer egy sorszámot fűz
a névhez, és nem írja felül az eredeti mappát
vagy fájlt.
• Átvitel vagy törlés során ne távolítsa el
az USB-eszközt, és ne húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket a fali aljzatból. Ebben az
esetben ugyanis sérülhetnek az USB-eszközön
tárolt adatok, vagy akár maga az eszköz is.
Műveletek
CD SYNC1)
Megjegyzések
15HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\050BAS.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 16 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
Fájl USB-eszközről történő
lejátszása
A rendszer a következő audioformátumok
lejátszására képes: MP3, WMA* vagy AAC*
* DRM (Digital Rights Management – Digitális
jogkezelés) védelem alatt álló fájlok nem
játszhatók le a rendszeren.
Online zeneáruházból letöltött fájlok
esetében előfordulhat, hogy a rendszer
nem játssza le őket.
1 Válassza ki az USB-funkciót.
2
Nyomja meg a USB gombot (vagy
többször egymás után a FUNCTION
gombot).
Csatlakoztassa az USB-eszközt
az
(USB) porthoz.
Ha az USB-eszköz csatlakoztatása
megtörtént, akkor a kijelző
a következőképpen változik:
„READING” t „STORAGE*”
* Az USB-eszköz csatlakoztatásakor
a kijelzőn megjelenik az adattárolócímke, ha lett rögzítve ilyen.
3 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a N gombot (vagy
a készüléken lévő NX gombot).
Egyéb műveletek
Művelet
Megnyomandó gombok
Lejátszás
szüneteltetése
X gomb (vagy
a készüléken lévő NX
gomb). A lejátszás ismételt
elindításához nyomja meg
újra a gombot*.
x.
Lejátszás
leállítása
Mappa
kiválasztása
Fájl kiválasztása
Fájlon belüli
adott rész
keresése
Ismételt lejátszás
kiválasztása
+/– többször egymás
után.
./>.
Tartsa lenyomva a m/M
lejátszás közben, majd
a kívánt ponton engedje fel.
REPEAT többször egymás
után a „REP” vagy „REP1”
felirat megjelenéséig.
* VBR MP3 fájl lejátszása esetén elképzelhető,
hogy a lejátszás egy eltérő pontról folytatódik.
A lejátszási mód módosítása
Az USB-eszköz leállított állapotában
nyomja meg többször egymás után a PLAY
MODE gombot. Választhat a normál
(„ ” az USB-eszköz mappájában
található összes fájl lejátszása), a véletlen
sorrendű („SHUF” vagy „
SHUF”)
a mappák közötti váltáshoz), valamint
a programozott lejátszás („PGM”) között.
Az ismételt lejátszással kapcsolatos
megjegyzés
A „REP” felirat azt jelzi, hogy az USB-eszközön
található fájlok lejátszása a leállításig ismétlődik.
A véletlen sorrendű lejátszással
kapcsolatos megjegyzés
A készülék kikapcsolásakor a rendszer törli
a kiválasztott véletlen sorrendű lejátszási módot
(„SHUF” vagy „
SHUF”), és visszatér
a normál lejátszási módhoz („ ”).
Megjegyzések
• Az alábbi esetekben a lejátszás indítása
a szokásosnál több időt vehet igénybe:
– ha az USB-eszköz bonyolult fastruktúrával
rendelkezik,
– ha a memória kapacitása túl nagy.
• A rendszer csak 8 mappa mélységig képes
lejátszani.
• Ez a rendszer nem feltétlenül támogatja
a csatlakoztatott USB-eszköz által biztosított
összes funkciót.
• A lejátszás-újraindítási parancs a rendszer
kikapcsolása esetén törlésre kerül.
• Az USB-eszközön található fájlok és mappák
létrehozásuk sorrendjében jelennek meg
a kijelzőn.
• A lejátszási sorrend a rendszeren és
a csatlakoztatott USB-eszközön eltérő lehet.
• A rendszer átugorja a hangfájlokat nem
tartalmazó mappákat.
• A lejátszható fájlformátumok a következők:
– MP3: fájlkiterjesztés: „.mp3”
– WMA: fájlkiterjesztés: „.wma”
– AAC: fájlkiterjesztés: „.m4a”, „.mp4”
vagy „.3gp”
Vegye figyelembe, hogy még abban az esetben
is, ha a fájl valamelyik fent említett
kiterjesztésű, eltérő fájl esetén a lejátszáskor
olyan nagy hangerejű hang képződhet, amely
a hangszórórendszer károsodásához és
a rendszer meghibásodásához vezethet.
16HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\050BAS.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 17 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
Saját program
létrehozása
(Programozott lejátszás)
Saját program létrehozásához használja
a távvezérlő gombjait.
1 Válassza ki a kívánt funkciót.
CD
USB
Az USB-funkció kiválasztásához
nyomja meg az USB (vagy többször
egymás után a FUNCTION) gombot.
2 Válassza ki a lejátszási módot.
A lejátszó leállított állapotában nyomja
meg többször egymás után a PLAY
MODE gombot, amíg meg nem jelenik
a kijelzőn a „PGM” felirat.
3 Válassza ki a kívánt műsorszám
vagy fájl számát.
Nyomja meg többször egymás után
a ./> gombot, amíg meg nem
jelenik a kívánt műsorszám vagy fájl
száma.
MP3/WMA/AAC fájlok programozása
esetén a mappa kiválasztásához nyomja
meg többször egymás után a
+/–
gombot, majd válassza ki a kívánt fájlt.
Választott műsorszám vagy fájl száma
műsorszámot vagy fájlt.
A kiválasztott műsorszám vagy fájl
beviteléhez nyomja meg a ENTER
gombot.
CD
A kijelzőn a „– –.– –” jelzés látható,
ha egy CD teljes lejátszási ideje
meghaladja a 100 percet, vagy
ha MP3 fájlt választ ki.
USB
A teljes programidő nem jeleníthető
meg, ezért a kijelzőn a „– –.– –” jel
látható.
5 További (összesen legfeljebb 25)
műsorszám vagy fájl
beprogramozásához ismételje
meg a 3–4. lépést.
Műveletek
A CD funkció kiválasztásához nyomja
meg a CD (vagy egymás után többször
a FUNCTION) gombot.
4 Programozza be a kiválasztott
6 A beprogramozott műsorszámok
vagy fájlok lejátszásához nyomja
meg a N gombot.
A programozás addig érhető el, amíg ki
nem nyitja a lemeztálcát. Ugyanazon
program ismételt lejátszásához
válassza ki a CD-funkciót, majd
nyomja meg a N gombot.
A programozott lejátszás megszakítása
A lejátszó leállított állapotában nyomja
meg többször egymás után a PLAY
MODE gombot, amíg el nem tűnik
a kijelzőről a „PGM” felirat.
Program utolsó műsorszámának vagy
fájljának törlése
A lejátszó leállított állapotában nyomja
meg a CLEAR gombot.
A kiválasztott műsorszám vagy fájl
teljes lejátszási ideje
Program adatainak, például az összes
műsorszám számának megtekintése
Nyomja meg többször egymás után
a DISPLAY gombot.
17HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\050BAS.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 18 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
Külön megvásárolható
audiokészülékek
használata
1 Készítse elő a hangforrást.
Csatlakoztassa a kiegészítő audioeszközt
a készülék DVD/PC IN L/R aljzatához
egy (külön megvásárolható) analóg
audiokábellel.
2 Állítsa a hangerőt
a legalacsonyabbra.
Nyomja meg többször egymás után
a VOLUME – gombot (vagy fordítsa
el az egység VOLUME vezérlőjét),
amíg meg nem jelenik a kijelzőn
a „VOL MIN” felirat.
3 Válassza ki a PC-funkciót.
Nyomja meg többször egymás után
a FUNCTION gombot.
4 Indítsa el a lejátszást.
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott
eszközön, és állítsa be a hangerőt.
Megjegyzések
• Ha a csatlakoztatott eszköz hangereje túl
alacsony, akkor a rendszer automatikusan
készenléti üzemmódra válthat. Állítsa be
megfelelően az eszköz hangerejét. Lásd:
“Az automatikus készenléti üzemmód
funkció kikapcsolása” (28. oldal).
• Audioeszköz csatlakoztatásakor és
a csatlakozás megszüntetésekor mindig állítsa
a hangerőt a legalacsonyabbra. Ellenkező
esetben zaj keletkezhet, sérülhet a rendszer
működési mechanizmusa, vagy a kijelzőn
megjelenhet a „PROTECT” felirat (23. oldal).
A hang beállítása
Művelet
Megnyomandó gombok
Dinamikusabb
DSGX a készüléken.
hang létrehozása
(Dynamic Sound
Generator X-tra
funkció)
A hangeffektus
beállítása
EQ.
A mélysugárzó hangszóró bekapcsolása
(csak MHC-EX99/EX900 esetében)
1 Nyomja meg a készüléken lévő
OPTIONS gombot.
2 A ./> gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az
„S-WOOFER” lehetőséget, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3 A ./> gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az
„SW ON” lehetőséget, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A mélysugárzó hangszóró
kikapcsolásához válassza a „SW OFF”
lehetőséget, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
18HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\050BAS.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 19 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
A kijelző módosítása
Művelet
Megnyomandó gombok
A kijelzőn
DISPLAY többször
megjelenő adatok egymás után a rendszer
módosítása*
bekapcsolt állapotában.
Kijelzési mód
módosítása
(Lásd alább.)
DISPLAY többször
egymás után a rendszer
kikapcsolt állapotában.
• A kijelzőn a nem megjeleníthető karakterek
helyett „_” szimbólum látható.
• A következő információk nem kerülnek
kijelzésre:
– MP3-lemez és USB-eszköz teljes
lejátszási ideje,
– fájl hátralévő lejátszási ideje.
• A következő információk nem jelennek meg
megfelelően:
– VBR (változó bitsebesség) kódolású MP3
fájl eltelt lejátszási ideje,
– azon mappák és fájlok neve, amelyek nem
az 1-es és 2-es szintű ISO9660 vagy Joliet
kiterjesztési formátumot követik.
• A következő információk jelennek meg
a kijelzőn:
– műsorszám hátralévő lejátszási ideje.
– MP3 fájlok ID3 címkeinformációi 1-es vagy
2-es verziójú ID3 címkék használata esetén
(ha egyetlen MP3 fájlhoz 1-es és 2-es
verziójú ID3 címke egyaránt tartozik, akkor
a 2-es verziójú ID3 címkeinformáció jelenik
meg a kijelzőn).
– legfeljebb 15 karakter hosszúságú ID3,
WMA és AAC címkeinformáció
nyomtatott nagybetűkkel (A-tól Z-ig),
számokkal (0-tól 9-ig) és szimbólumokkal
(˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^).
Műveletek
* Lehetősége van a CD/MP3-lemez vagy az
USB-eszköz adatainak, például az alábbiaknak
a megtekintésére:
– műsorszám vagy fájl száma normál lejátszás
esetén.
– műsorszám vagy fájl neve („ ”) normál
lejátszás esetén.
– előadó neve („ ”) normál lejátszás esetén.
– album vagy mappa neve („
”) normál
lejátszás esetén.
– teljes lejátszási idő és a CD-DA lemezen
lévő műsorszámok száma (leállított lejátszó
esetén, és csak akkor, ha a normál lejátszási
mód van kiválasztva).
– az MP3-lemezen lévő mappák (albumok)
száma (leállított lejátszó esetén, és csak
akkor, ha a normál lejátszási mód van
kiválasztva).
– adattároló-címke, ha a lemez vagy az USB
eszköz rendelkezik ilyennel (csak akkor, ha
a normál lejátszási mód van kiválasztva és az
USB-eszköz le van állítva).
A kijelzőn megjelenő adatokkal
kapcsolatos megjegyzések
A rendszer a következő kijelzési módokat
kínálja.
Kijelzési mód
A rendszer kikapcsolt
állapotában
Bemutató
A kijelzőn a bemutató
látható.
Energiatakarékos A kijelző az
energiatakarékosság
mód1)
érdekében kikapcsol.
Az időzítő és az óra
továbbra is működik.
Óra2)
A kijelzőn az óra látható.
1)
Energiatakarékos üzemmódban nem állítható
be az óra.
2) Az óra kijelzése 8 másodperc elteltével
automatikusan energiatakarékos módra vált.
19HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\050BAS.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 20 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
A megvilágítás
fényerejének megadása
Az időzítők használata
A rendszer kétféle időzítő funkciót
biztosít. Mindkettő beállítása esetén
a kikapcsolásidőzítő élvez prioritást.
Az időzítő funkciók alkalmazásához
használja a távvezérlő gombjait.
Művelet
Teendő
A VOLUME
vezérlő körüli
megvilágítás
fényerejének
módosítása.
1
Nyomja meg a készüléken
lévő OPTIONS gombot.
2
A ./> gomb
többszöri megnyomásával
válassza ki az „ILLUMI”
lehetőséget, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Kikapcsolásidőzítő:
A kívánt lejátszási mód
kiválasztásához nyomja
meg többször egymás után
a ./>, majd az
ENTER gombot.
Ha az „AUTO” lehetőséget választja,
akkor a rendszer az aktuális lemez vagy
USB-eszköz lejártával vagy 100 perc
után automatikusan kikapcsol.
3
Lehetősége van arra, hogy zenére
aludjon el.
Nyomja meg többször egymás után
a SLEEP gombot.
Bekapcsolásidőzítő:
Lehetősége van egy előre beállított
időpontban CD-re, FM/AM műsorra
vagy USB-eszközre ébredni.
Győződjön meg arról, hogy az óra be
van állítva.
1 Készítse elő a hangforrást.
Készítse elő a hangforrást, majd állítsa
be a hangerőt a VOLUME +/– gomb
segítségével.
CD adott műsorszáma vagy audiofájlja
elsőként való lejátszásához hozzon
létre saját programot (17. oldal).
2 Válassza az időzítőbeállítási
üzemmódot.
Nyomja meg az CLOCK/TIMER SET
gombot.
3 Állítsa be a bekapcsolásidőzítőt.
A ./> gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a „PLAY
SET” lehetőséget, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A kijelzőn megjelenik az „ON TIME”
üzenet, és villog az óra jelzés.
20HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\050BAS.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 21 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
4 Állítsa be a lejátszás indításának
idejét.
A ./> gomb többszöri
megnyomásával állítsa be az órát, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A perc beállítását ugyanezzel
a műveletsorral végezheti el.
A kijelzőn megjelenik az „OFF TIME”
üzenet, és a kijelzőn villog az óra jelzés.
5 Állítsa be a lejátszás leállításának
Az időzítés törlése
Ismételje meg a fenti műveletet, amíg
a „A beállítás ellenőrzése” című rész 2
ében meg nem jelenik a kijelzőn az „OFF”
felirat, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A beállítás módosítása
Kezdje újra „Az időzítők használata”
című rész 1. lépésétől.
idejét.
6 Válassza ki a hangforrást.
Nyomja meg többször egymás után
a ./> gombot, amíg meg nem
jelenik a kívánt hangforrás a kijelzőn,
majd nyomja meg a ENTER gombot.
A kijelzőn megjelennek az időzítő
beállításai.
Műveletek
Végezze el ugyanazt a műveletsort,
mint a 4. lépésben.
7 Kapcsolja ki a rendszert.
Nyomja meg a ?/1 gombot.
A rendszer 15 másodperccel
a beállított idő előtt kapcsol be.
Ha a rendszer a beállított időpontban
már bekapcsolt állapotban van, akkor
a bekapcsolásidőzítő nem aktiválódik.
Ne működtesse a rendszert
a bekapcsolás és a lejátszás
megkezdése közötti időszakban.
A beállítás ellenőrzése
1 Nyomja meg az CLOCK/TIMER SELECT
gombot.
2 A ./> gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a „PLAY
SEL” lehetőséget, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
21HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\060ADD.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 22 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
További információk
Óvintézkedések
Az ezzel a rendszerrel LEJÁTSZHATÓ
lemezek
• Audió CD
• CD-R/CD-RW (audió adat/MP3 fájlok)
Az ezzel a rendszerrel NEM
LEJÁTSZHATÓ lemezek
• CD-ROM
• Nem 1-es/2-es szintű vagy Joliet,
ISO9660 konform zenei CD vagy MP3
formátumú CD-R/CD-RW lemezek
• Többmenetes, nem lezárt CD-R/CD-RW
lemezek
• Gyenge felvételi minőségű CD-R/
CD-RW, szennyezett vagy karcolt
CD-R/CD-RW, vagy nem kompatibilis
felvevőeszközzel rögzített CD-R/CD-RW
• Nem megfelelően véglegesített
CD-R/CD-RW
• Nem MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
formátumú fájlokat tartalmazó lemezek
• Nem szabványos formájú lemezek
(például szív, négyzet vagy csillag alakú)
• Olyan lemezek, amelyek felületére
címke, papír vagy matrica van ragasztva
• Címkével ellátott kölcsönzött vagy
használt lemezek, amelyeknél a ragasztó
kitüremkedik a címke alól
• Nyomtatott címkével ellátott lemezek,
amelyeken a tinta ragadós érzetű
A lemezekkel kapcsolatos megjegyzések
• Lejátszás előtt törölje le a lemezt egy
törlőkendővel a közepétől a széle felé
haladva.
• A lemezek tisztításához ne használjon
oldószert, például benzint, hígítószert,
a kereskedelemben kapható
tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez
készült antisztatikus permeteket.
• Ne tegye ki a lemezt közvetlen
napfénynek vagy hőhatásnak (például
hővezetékek hőjének), és ne hagyja
közvetlen napsütésben álló autóban.
Biztonság
• Ha huzamosabb ideig nem használja
a készüléket, akkor húzza ki teljesen
a hálózati csatlakozókábelt (tápkábelt)
a fali aljzatból. A vezetéket mindig
a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Soha ne húzza magát a vezetéket.
• Ha bármilyen szilárd anyag vagy
folyadék kerül a készülék belsejébe,
az ismételt használat előtt húzza ki
a hálózati csatlakozókábelt, és
forduljon szakemberhez.
• Az egyenáramú hálózati
csatlakozókábel cseréjét kizárólag
szakszerviz végezheti.
Elhelyezés
• Ne döntse meg a rendszert, és ne
helyezze túl meleg, hideg, poros,
szennyezett, párás vagy nem megfelelő
szellőzésű helyre, vagy ahol rezgésnek,
közvetlen napfénynek vagy erős
fénynek van kitéve.
• Legyen óvatos, ha a készüléket vagy
a hangszórókat védőbevonattal
(például gyanta, olaj, fényező) kezelt
felületre állítja, mert foltosodás vagy
elszíneződés keletkezhet.
• Ha a rendszert a hidegről közvetlenül
meleg helyre viszi vagy nagyon nedves
szobába helyezi, a nedvesség a CDlejátszóban lecsapódhat a lencsére, ami
hibás működést okozhat. Ilyen esetben
távolítsa el a lemezt, és hagyja
bekapcsolva a rendszert körülbelül egy
órán át, amíg a nedvesség elpárolog.
Felmelegedés
• A készülék működés közbeni
felmelegedése normális jelenség, és
nem igényel semmilyen intézkedést.
• Nagy hangerőn huzamosabb
ideig történő működtetés esetén
a készülékház felforrósodhat,
ezért ne érintse meg.
• Hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat.
22HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\060ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 23 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
A hangszórórendszer
Ez a hangzórórendszer nem rendelkezik
mágneses árnyékolással, ezért a közelben
elhelyezett televízió képe mágnesesen
torzulhat. Ebben az esetben kapcsolja
ki a televíziót, várjon 15–30 percet,
majd ismét kapcsolja be. Ha nem
tapasztal javulást, akkor a hangszórókat
a televíziótól távolabb helyezze el.
A készülékház tisztítása
1 Győződjön meg arról, hogy a hálózati
csatlakozókábel és a hangszóró
vezetékei megfelelő és biztos módon
csatlakoztatva vannak.
2 Keresse meg a problémát az alábbi
ellenőrző listában, és végezze el
a hozzá tartozó javító műveletet.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
keresse fel a Sony legközelebbi
forgalmazóját.
Ha a kijelzőn megjelenik a „PROTECT”
felirat
Azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozókábelt a fali aljzatból,
és a „PROTECT” felirat eltűnése
után ellenőrizze a következőket.
• Nincsen rövidre zárva a + és
a - hangszóróvezeték?
• Nem takarja valami a rendszer
hátulján lévő szellőzőnyílásokat?
Ha a fentiek ellenőrzése során mindent
rendben talált, akkor csatlakoztassa
ismét a hálózati csatlakozókábelt, és
kapcsolja be a rendszert. Ha a probléma
továbbra is fennáll, keresse fel
a Sony legközelebbi forgalmazóját.
További információk
Kímélő tisztítószeroldattal enyhén
megnedvesített puha kendővel törölje
le a készüléket. A tisztításhoz soha ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot
vagy oldószert (például higítószert,
benzint vagy alkoholt).
Hibaelhárítás
23HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\060ADD.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 24 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
Általános
A hálózati csatlakozókábel
csatlakoztatása után akkor is megjelenik
a kijelzőn a bemutató, ha a rendszer
nincsen bekapcsolva.
Nyomja meg egyszer a DISPLAY gombot
a rendszer kikapcsolt állapotában.
A bemutató eltűnik.
A rendszer nem kapcsol be.
Csatlakoztatva van a hálózati
csatlakozókábel?
A rendszer váratlanul készenléti
üzemmódra váltott.
Ez nem jelent hibás működést. A készülék
automatikusan készenléti üzemmódra
vált, amennyiben kb. 30 percig nem
történik semmilyen művelet vagy nincsen
kimeneti audiojel. Lásd: „Az automatikus
készenléti üzemmód funkció
kikapcsolása” (28. oldal).
Nincs hang.
• Nincsen rövidre zárva a + és
a - hangszóróvezeték?
• Csak a tartozék hangszórókat
használja?
• Nem takarja valami a rendszer hátulján
lévő szellőzőnyílásokat?
A hang csak az egyik oldalról érkezik,
illetve a jobb és a bal oldali hangerő nem
kiegyenlített.
• A hangszórókat a lehető
legszimetrikusabb módon helyezze el.
• Kizárólag a tartozék hangszórókat
csatlakoztassa a készülékhez.
Erős zúgás vagy zaj.
• Zajforrásoktól távol helyezze el
a rendszert.
• Csatlakoztassa a rendszert egy másik
fali aljzathoz.
• Szereljen fel egy (külön megvásárolható)
zajszűrőt a hálózati csatlakozókábelre.
A távvezérlő nem működik.
• Távolítsa el a távvezérlő és a készüléken
található érzékelő között elhelyezkedő
esetleges akadályokat, és ne helyezze
a készüléket fénycső közelébe.
• Irányítsa a távvezérlőt a rendszer
érzékelője felé.
• Vigye közelebb a távvezérlőt
a rendszerhez.
A ?/1 kivételével az egység egyetlen
gombja sem működik, és a kijelzőn
a „CHILD LOCK” felirat látható.
A gyermekzár funkció aktív. A gyermekzár
funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva
a készüléken lévő x gombot, amíg meg
nem jelenik a „CHILD LOCK OFF” felirat.
CD-/MP3-lejátszó
A hang ugrik vagy a rendszer nem
játssza le a lemezt.
• Törölje le, majd helyezze be ismét
a lemezt.
• Tegye a rendszert olyan helyre, ahol
nincs rezgésnek kitéve (például egy
stabil állványra).
• Helyezze távolabb a hangszórókat
a rendszertől, vagy tegye őket külön
állványokra. Nagy hangerő esetén
előfordulhat, hogy a hangszóró rezgése
okozza az ugrást.
A lejátszás nem az első
műsorszámtól indul.
A PLAY MODE gomb többszöri
megnyomásával térjen vissza a normál
lejátszáshoz, amíg mind a „PGM”, mind
a „SHUF” felirat el nem tűnik a kijelzőről.
A lejátszás indítása a szokásosnál több
időt vesz igénybe.
Az alábbi esetekben a lejátszás indítása
a szokásosnál több időt vehet igénybe.
– bonyolult fastruktúrával rögzített
lemez,
– többmenetes módban rögzített lemez,
– nem véglegesített lemez (olyan lemez,
amelyhez még hozzáadhatók adatok),
– sok mappát tartalmazó lemez.
24HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\060ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 25 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
Hibával ér véget egy USB-eszközre
történő zeneátvitel.
Forduljon a területileg illetékes Sonyforgalmazóhoz vagy a területileg illetékes
Sony-szervizhez.
• Nem támogatott USB-eszköz van
használatban. A kompatibilis USB
eszközökkel kapcsolatban lásd
a weboldalakon található
információkat (12. oldal).
• Kapcsolja ki a rendszert, és távolítsa
el az USB-eszközt Ha az USB-eszköz
rendelkezik bekapcsoló- és
kikapcsológombbal, akkor a rendszerről
való eltávolítását követően kapcsolja ki,
majd ismét be. Ezután végezze el ismét
az átvitelt.
• Átvitel közben megszakadt a kapcsolat
az USB-eszközzel, vagy megszűnt az
áramellátás. Törölje a részben átmásolt
fájlt, majd végezze el ismét az átvitelt.
Ha ez nem oldja meg a problémát,
elképzelhető, hogy elromlott az USBeszköz. A probléma megoldásával
kapcsolatban lásd az USB-eszköz
kezelési útmutatóját.
USB-eszköz
A csatlakoztatott USB-eszköz nem
tölthető.
Válasszon a vevőegység funkciótól eltérő
funkciót, vagy kapcsolja be a CD-lejátszót/
USB-eszközt. Lásd: „Lemezbetöltési
teljesítmény javítása” (27. oldal).
Nem lehet USB-eszközre történő átvitelt
indítani.
Az alábbi problémák léphettek fel.
– Az USB-eszköz megtelt.
– Az USB-eszközön található hangfájlok és
mappák száma elérte azt a határértéket,
amelyet a rendszer kezelni képes.
– Az USB-eszköz írásvédett.
Az átvitel a befejeződése előtt leáll.
• Nem támogatott USB-eszköz van
használatban. A kompatibilis USB
eszközökkel kapcsolatban lásd
a weboldalakon található
információkat (12. oldal).
• Az USB-eszköz formázása nem
megfelelő. A formázással kapcsolatos
tudnivalókat illetően lásd az USBeszköz kezelési utasítását.
• Kapcsolja ki a rendszert, és távolítsa
el az USB-eszközt Ha az USBeszköz rendelkezik bekapcsolóés kikapcsológombbal, akkor
a rendszerről való eltávolítását
követően kapcsolja ki, majd ismét be.
Ezután végezze el ismét az átvitelt.
• Ha az átviteli és törlési művelet sokszor
ismétlődik, az USB-eszköz fájlszerkezete
töredezetté válik. A probléma
megoldásával kapcsolatban lásd az
USB-eszköz kezelési útmutatóját.
Nem lehet törölni az USB-eszközön
található fájlokat vagy mappákat.
További információk
A lemeztálca nem nyílik ki, és a kijelzőn
a „LOCKED” felirat látható.
• Ellenőrizze, hogy nem írásvédett-e az
USB-eszköz.
• Törlés közben megszakadt a kapcsolat
az USB-eszközzel, vagy megszűnt az
áramellátás. Törölje a részlegesen törölt
fájlt. Ha ez nem oldja meg a problémát,
elképzelhető, hogy elromlott az USBeszköz. A probléma megoldásával
kapcsolatban lásd az USB-eszköz
kezelési útmutatóját.
Támogatott USB-eszköz van
használatban?
Ha nem támogatott USB-eszköz van
használatban, akkor problémák léphetnek
fel. A kompatibilis USB eszközökkel
kapcsolatban lásd a weboldalakon
található információkat (12. oldal).
A „OVER CURRENT” üzenet jelenik meg.
A rendszer az
(USB) port
áramerősségével kapcsolatos problémát
észlelt. Kapcsolja ki a rendszert, és távolítsa
el az USB-eszközt az
(USB) portról.
Győződjön meg arról, hogy semmilyen
probléma nem áll fenn az USB-eszközzel.
25HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\060ADD.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 26 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
Nincs hang.
Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
Az USB-eszköz csatlakozása nem megfelelő.
Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa
ismét az USB-eszközt, majd kapcsolja be
a rendszert, és ellenőrizze, hogy az „USB
MEMORY” felirat világít-e a kijelzőn.
• Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa
ismét az USB-eszközt, majd kapcsolja be
újra a rendszert.
• A kompatibilis USB eszközökkel
kapcsolatban lásd a weboldalakon
található információkat (12. oldal).
• Az USB-eszköz nem működik
megfelelően. A probléma megoldásával
kapcsolatban lásd az USB-eszköz kezelési
útmutatóját.
Zaj, akadozás vagy torz hang hallható.
• Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa
ismét az USB-eszközt, majd kapcsolja
be újra a rendszert.
• A zenei adatok zajosak, vagy a hang
torz. Lehetséges, hogy az átvitel során
került zaj a felvételre. Törölje a fájlt,
és próbálja meg ismét az átvitelt.
• Túl alacsony volt a bitsebesség
beállítása a hangfájlok kódolásához.
Ismételje meg az USB-eszközre való
átvitelt nagyobb bitsebességgel.
Az USB-eszköz nem csatlakoztatható
az
(USB) porthoz.
Az USB-eszköz fordítva van
csatlakoztatva. Csatlakoztassa az USBeszközt a megfelelő módon.
A „READING” hosszú ideig látható, vagy
sokáig tart a lejátszás megkezdése.
Az olvasási folyamat a következő
esetekben sokáig tarthat:
– Az USB-eszközön sok mappa vagy
fájl van.
– A fájlszerkezet különösen összetett.
– A memória kapacitása túl nagy.
– A belső memória töredezett.
A fentiek miatt a Sony a következő
irányelvek betartását javasolja:
– Az USB-eszközön található összes
mappa: 100 vagy kevesebb.
– Az összes fájl száma mappánként:
100 vagy kevesebb.
Hibás kijelzés
• Ismételje meg a zenei adatok USBeszközre történő átvitelét, mert
elképzelhető, hogy az eszközön
tárolt adatok sérültek.
• A rendszer csak betűk és számok
megjelenítésére alkalmas. Más
karakterek nem jelennek meg
megfelelően.
A lejátszás nem indul el.
• Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa
ismét az USB-eszközt, majd kapcsolja be
újra a rendszert.
• A kompatibilis USB eszközökkel
kapcsolatban lásd a weboldalakon
található információkat (12. oldal).
• A lejátszás indításához nyomja meg a N
(vagy a készüléken lévő NX) gombot.
A lejátszás nem az első műsorszámtól
indul.
A PLAY MODE gomb többszöri
megnyomásával térjen vissza a normál
lejátszáshoz, amíg mind a „PGM”, mind
a „SHUF” felirat el nem tűnik a kijelzőről.
Bizonyos fájlok nem játszhatók le.
• A hangfájlok nem „.mp3”, „.wma”,
„.m4a”, „.mp4” vagy „.3gp”
kiterjesztésűek.
• A hangfájl többsávos hangfájl.
• A fájl videofájl.
• Az adatok nem MP3/WMA/AAC
formátumban kerültek rögzítésre.
• Az adatok WMA lossless/AAC lossless
formátumban kerültek rögzítésre.
• A nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerű
USB-eszközök nem támogatottak.*
• Ha particionált USB-eszközt használ,
csak az első partíción lévő hangfájlok
játszhatók le.
• A lejátszás legfeljebb 8 szintig
lehetséges.
• A mappák száma túllépte a 255-öt.
26HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\060ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 27 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
• A fájlok száma túllépte az 5000-et.
• A titkosított vagy jelszóval védett fájlok
nem játszhatók le.
* Bár ez a rendszer igen, egyes USB-eszközök
nem támogatják a FAT16 és a FAT32
formátumot. A részleteket illetően lásd
USB-eszköz kezelési útmutatóját, vagy
vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
Vevőegység
Erős zúgás vagy zaj hallható, vagy
egyetlen állomás sem fogható be.
(A kijelzőn a „TUNED” vagy az „ST”
felirat villog.)
Az AM-hangolási lépték módosítása
(az európai, oroszországi és szaúd-arábiai
típusok kivételével)
Az AM-hangolási lépték gyári beállítása
9–10 kHz.
1 Hangoljon bármilyen AM állomásra,
majd kapcsolja ki a rendszert.
2 Az óra megjelenítéséhez nyomja meg
Kapcsolja be a CD-lejátszót/USB-eszközt
a CD/USB be- és kikapcsolási funkció
segítségével. A CD-lejátszó/USB-eszköz
az alapértelmezett beállítás szerint ki van
kapcsolva.
1 A FUNCTION többszöri megnyomásával
válassza ki a CD-funkciót.
2 A ?/1 gomb megnyomásával
kapcsolja ki a rendszert.
3 Amikor a „STANDBY” felirat már nem
villog, az óra megjelenítéséhez
nyomja meg a készüléken lévő
DISPLAY, majd nyomja meg a ?/1
gombot a készülék x gombjának
lenyomva tartása mellett.
A „CD/USB PWR ON” üzenet jelenik
meg. A CD-lejátszó/USB-eszköz
bekapcsolásával csökken a lemez
elérési ideje és javul a betöltési
teljesítmény.
Ha a CD-lejátszó/USB-eszköz
bekapcsolt állapotában gyenge
a vevőegység vétele, akkor térjen
vissza az alapértelmezett beállításhoz.
A CD-lejátszó/USB-eszköz
kikapcsolásához ismételje meg
a műveletsort a „CD/USB PWR OFF”
felirat megjelenéséig. Vegye
figyelembe, hogy a CD-lejátszó/
USB-eszköz vevőegység funkcióban
való kikapcsolásakor az USB-eszköz
áramellátása megszűnik, ezért
a rendszer nem ismeri fel és nem tölti,
hiába van csatlakoztatva.
További információk
• Csatlakoztassa megfelelően az antennát.
• A jó vétel érdekében módosítsa az
antenna helyét és helyzetét.
• Az antennákat a zaj felvételének
elkerülése érdekében tartsa távol
a hangszóró vezetékétől, a hálózati
csatlakozóvezetéktől és az USB-kábeltől.
• Ellenőriztesse a legközelebbi Sonyforgalmazóval, hogy nem vált-e el
a műanyag talptól az AM antenna.
• Kapcsolja ki a közelben elhelyezett
egyéb elektromos berendezéseket.
Lemezbetöltési teljesítmény javítása
a DISPLAY gombot.
3 A készüléken a TUNING + nyomva
tartása közben nyomja meg a ?/1
gombot.
Az összes beállított AM-rádióállomás
törlésre kerül. A lépték gyári értékre
való visszaállításához végezze el ismét
a műveletsort.
A rendszer gyári beállításainak
visszaállítása
Amennyiben a rendszer még mindig
nem működik megfelelően, állítsa vissza
a gyári beállításokat. Energiatakarékos
üzemmódban nem lehetséges a rendszer
gyári beállításainak visszaállítása.
27HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\060ADD.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 28 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
A gyári beállítások visszaállításához
használja a készüléken található
gombokat.
1 Húzza ki, majd csatlakoztassa ismét
a hálózati csatlakozókábelt,
és kapcsolja be a rendszert.
2 Nyomja meg egyszerre a x
FUNCTION és a ?/1 gombot.
A felhasználó által elvégzett összes
beállítás – például a behangolt
rádióállomások, időzítő, óra –
törlésre kerül.
Megjegyzések
• Készenléti üzemmódra váltás előtt mintegy 2
perccel a kijelzőn villogni kezd az
„AUTOSTBY” felirat.
• Az FM/AM vevőegység funkció használata
esetén nem elérhető az automatikus készenléti
üzemmód.
• Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy
a rendszer nem vált automatikusan készenléti
üzemmódra:
– ha audiojelet észlel.
– ha nincs csatlakoztatva USB-eszköz,
– audió műsorszámok vagy fájlok lejátszása
közben.
– ha a bekapcsolásidőzítő vagy
a kikapcsolásidőzítő funkció aktív.
Az automatikus készenléti üzemmód
funkció kikapcsolása
Ez a rendszer automatikus készenléti
funkcióval van ellátva. Ennek
köszönhetően a készülék automatikusan
készenléti üzemmódra vált, amennyiben
kb. 30 percig nem történik semmilyen
művelet vagy nincsen kimeneti audiojel.
Gyári beállítás szerint az automatikus
készenléti üzemmód funkció be van
kapcsolva.
Az automatikus készenléti üzemmódot
a készüléken található gombokkal
kapcsolhatja ki.
A rendszer bekapcsolt állapotában
tartsa lenyomva a ?/1 gombot,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik
az „AutoSTBY OFF” felirat.
A funkció bekapcsolásához ismételje meg
a műveletsort az „AutoSTBY ON” felirat
megjelenéséig.
28HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\060ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 29 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
NO DISC
Üzenetek
Előfordulhat, hogy működés közben az
alábbi üzenetek valamelyike megjelenik
vagy villog a kijelzőn.
COMPLETE
• A rádió-előbeállítási művelet sikeresen
befejeződött.
• Az USB-eszközön található hangfájl
vagy mappa törlése sikeres volt.
A lejátszóban nincs lemez, vagy olyan
lemezt helyezett be, amelyet a készülék
nem tud lejátszani.
NO MEMORY
A lejátszásra vagy átvitelre kiválasztott
memória adathordozója nincsen az
USB-eszközbe helyezve.
NO STEP
Minden beprogramozott műsorszám
törlésre került.
NO SUPPORT
Az USB-eszközön található nem
lejátszható fájlt próbált lejátszani.
A rendszerhez nem támogatott USBeszköz van csatlakoztatva.
DEVICE ERROR
NO TRACK
Az USB-eszközt nem ismerte fel
a rendszer, vagy ismeretlen eszköz
van csatlakoztatva (25, 26. oldal).
Az USB-eszközön található lejátszható
fájl nincs betöltve a rendszerre.
DEVICE FULL
Az USB-eszköz megtelt.
A kívánt művelet az adott körülmények
között nem végezhető el.
ERASE ERROR
NoDEVICE
Az USB-eszközön található hangfájlok
vagy mappák törlése sikertelen volt.
Nincsen csatlakoztatva USB-eszköz, vagy
a csatlakoztatott USB-eszközt leállították.
FATAL ERROR
OVER
Az USB-eszközön található hangfájlok/
mappák átvitele vagy törlése közben
megszűnt az USB-eszköz csatlakoztatása.
Lejátszás vagy szüneteltetés során a M
gomb megnyomása közben a lemez
a végére ért.
FOLDER FULL
OVER CURRENT
Az USB-eszközön található hangfájlok és
mappák száma elérte a maximális értéket.
Túláram érkezett az
csatlakozóból.
FULL
PROTECT
25-nél több műsorszámot vagy fájlt
(lépést) próbált beprogramozni.
Az üzenet megjelenésekor elvégzendő
műveletekhez lásd a „Ha a kijelzőn
megjelenik a „PROTECT” felirat”
(23. oldal) című részt.
LOCKED
A lemeztálca nem nyílik ki. Vegye
fel a kapcsolatot a legközelebbi
Sony-forgalmazóval.
NOT USED
További információk
DATA ERROR
(USB)
PROTECTED
Írásvédett USB-eszközön próbált átviteli
vagy törlési műveletet végezni.
PUSH SELECT
Az órát vagy az időzítőt az időzítő
működése közben próbálta beállítani.
29HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\060ADD.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 30 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
PUSH STOP
• Lejátszás közben megnyomta
a PLAY MODE gombot.
• Olyan gombot nyomott meg, amely
csak a lejátszás megállítása esetén
működtethető.
Műszaki adatok
READING
A következők 127 V AC, 60 Hz értéken
mérve (Mexikóban kapható modellek)
A következők 220 V AC,
50/60 Hz értéken mérve
(Argentínában kapható modellek)
A következők 230 V AC,
50/60 Hz értéken mérve (egyéb modellek)
• A rendszer a lemez adatait olvassa.
Egyes gombok nem elérhetők.
• A rendszeren folyamatban van az
USB-eszköz felismerése.
REC ERROR
Az átvitel nem indult el, félúton leállt vagy
más módon volt sikertelen (25. oldal).
REMOVED
Az USB-eszközt eltávolították.
SET CLOCK
Az óra beállítása nélkül próbálta használni
az időzítő funkciót.
SET TIMER
Az időzítőt úgy próbálta kiválasztani,
hogy nincs beállítva a bekapcsolásidőzítő.
TIME NG
A bekapcsolásidőzítő kezdési és befejezési
időpontja azonos.
TRACK FULL
Az USB-eszközön található fájlok száma
elérte a maximális értéket.
Fő készülék
Erősítő
MHC-EX99/EX900
Első hangszóró:
Kimenő (névleges) teljesítmény:
80 + 80 W (3 Ω, 1 kHz, 1% THD
értéken)
Kimenő RMS-teljesítmény (referencia):
135 + 135 W (állomásonként 3 Ω,
1 kHz értéken)
Mélysugárzó hangszóró:
Kimenő RMS-teljesítmény (referencia):
200 W (8 Ω, 100 Hz értéken)
MHC-EX88/EX700
Kimenő (névleges) teljesítmény:
120 + 120 W (4 Ω, 1 kHz, 1% THD
értéken)
Kimenő RMS-teljesítmény (referencia):
200 + 200 W (állomásonként 4 Ω,
1 kHz értéken)
MHC-EX66/EX600
Kimenő (névleges) teljesítmény:
50 + 50 W (4 Ω, 1 kHz, 1% THD
értéken)
Kimenő RMS-teljesítmény (referencia):
90 + 90 W (állomásonként 4 Ω,
1 kHz értéken)
30HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\060ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 31 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
Bemenetek
CD-lejátszó
DVD/PC IN L/R (phono aljzatok):
Érzékenység: 700 mV,
impedancia: 22 kΩ
Rendszer:
CD- és digitális audiorendszer
Lézerdióda jellemzői
Kibocsátás időtartama: Folyamatos
Lézerkimenet*: Kevesebb mint 44,6 μW
Kimenetek
USB-részegység
Támogatott bitsebesség:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s – 320 kb/s, VBR
WMA: 48 kb/s – 192 kb/s
AAC: 48 kb/s – 320 kb/s
Mintavételezési frekvenciák:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB) port:
Maximális feszültség: 500 mA
* A 7 mm-es apertúrájú optikai
vevőegység objektívjének felületétől
200 mm-re mért érték.
Frekvenciaátvitel: 20 Hz – 20 kHz
Jel–zaj arány: Több mint 90 dB
Dinamikatartomány: Több mint 88 dB
Vevőegység
FM sztereó, FM/AM szuperheterodin
vevőegység
Antenna:
FM zsinórantenna
AM keretantenna
FM vevőegység:
Vételi frekvenciatartomány:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(50 kHz-es lépésekben)
Középfrekvencia:
200/250/300/350/400 kHz
További információk
PHONES (sztereó minicsatlakozó):
8 Ω vagy annál nagyobb impedanciájú
fejhallgatókhoz
SPEAKERS:
MHC-EX99/EX900: impedancia: 3 Ω
MHC-EX88/EX700/EX66/EX600:
impedancia: 4 Ω
SUBWOOFER (csak MHC-EX99/
EX900 esetében):
impedancia: 8 Ω
AM vevőegység:
Vételi frekvenciatartomány
Latin-Amerikában kapható modellek:
530 kHz – 1710 kHz
(10 kHz-es lépésekben)
531 kHz – 1710 kHz
(9 kHz-es lépésekben)
Európában, Oroszországban és SzaúdArábiában kapható modellek:
531 kHz – 1602 kHz
(9 kHz-es lépésekben)
Más modellek:
531 kHz – 1602 kHz
(9 kHz-es lépésekben)
530 kHz – 1610 kHz
(10 kHz-es lépésekben)
Középfrekvencia: 400 kHz
31HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\060ADD.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 32 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
Hangszóró
Mélysugárzó hangszóró
Első hangszóró
SS-WG900 a MHC-EX99/EX900 modell
esetében
Hangszórórendszer:
Mélysugárzó rendszer,
Bass reflex funkció
Hangszóró egység:
Mélysugárzó hangszóró: 200 mm,
kúpos típus
Névleges impedancia: 8 Ω
Méretek (Sz/Ma/Mé):
Kb. 282 mm × 306 mm × 295 mm
Tömeg: Kb. 4,6 kg
Mennyiség: 1 darab
SS-EX99 a MHC-EX99 modell esetében
SS-EX900 a MHC-EX900 modell esetében
SS-EX88 a MHC-EX88 modell esetében
SS-EX700 a MHC-EX700 modell esetében
Hangszórórendszer:
Kétutas, két meghajtós
hangszórórendszer, Bass reflex funkció
Hangszóró egység:
Mélysugárzó hangszóró: 180 mm,
kúpos típus
Magassugárzó hangszóró: 40 mm,
kürt típus
Névleges impedancia:
MHC-EX99/EX900: 3 Ω
MHC-EX88/EX700: 4 Ω
Méretek (Sz/Ma/Mé):
Kb. 230 mm × 340 mm × 210 mm
Tömeg: Kb. 3,0 kg
Mennyiség: 2 darab
SS-EX66 a MHC-EX66 modell esetében
SS-EX600 a MHC-EX600 modell
esetében
Hangszórórendszer:
Kétutas, két meghajtós
hangszórórendszer, Bass reflex funkció
Hangszóró:
Mélysugárzó hangszóró: 150 mm,
kúpos típus
Magassugárzó hangszóró: 40 mm,
kürt típus
Névleges impedancia: 4 Ω
Méretek (Sz/Ma/Mé):
Kb. 202 mm × 306 mm × 210 mm
Tömeg: Kb. 2,5 kg
Mennyiség: 2 darab
32HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\060ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 33 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
Általános
További információk
Energiaellátási követelmények
Mexikóban kapható modellek:
127 V AC, 60 Hz
Európában, Argentinában és
Oroszországban kapható modellek:
220–240 V AC, 50/60 Hz
Más modellek:
120 V AC – 240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
MHC-EX99/EX900: 85 W
(0,5 W energiatakarékos módban)
MHC-EX88/EX700: 70 W
(0,5 W energiatakarékos módban)
MHC-EX66/EX600: 45 W
(0,5 W energiatakarékos módban)
Méretek (Sz/Ma/Mé) (hangszórók nélkül):
Kb. 210 mm × 312 mm × 375 mm
Tömeg (hangszórók nélkül)
MHC-EX99/EX900/EX88/EX700:
Kb. 3,8 kg
MHC-EX66/EX600: Kb. 3,6 kg
A főkészülék mennyisége: 1 darab
Mellékelt tartozékok: Távvezérlő (1),
(AA méretű) R6 elemek (2),
FM zsinórantenna/AM keretantenna (1)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Készenléti teljesítményfelvétel: 0,5 W
33HU
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\HU\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_HU\070BCO.fm
010COV.book Page 34 Friday, April 1, 2011 11:53 PM
masterpage: Bcov
4-267-386-12(1) (HU)
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1) (HU)
Download PDF

advertising