Sony | MHC-EC79 | Sony MHC-EC79 Használati útmutató

4-131-117-11(1)
Kompakt
mini hifi-rendszer
Kezelési útmutató
MHC-EC99, MHC-EC79, MHC-EC69
MHC-EC99T, MHC-EC79T, MHC-EC69T
© 2009 Sony Corporation
010COV.indb 1
2009. 04. 21. 6:27:14
FIGYELEM!
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Soha ne állítson nyílt lángforrást, pl. égő
gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket a cseppenő
és fröccsenő víztől, és soha ne tegyen
folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a
készülékre.
A készüléket nem szabad szűk helyen, pl.
beépített szekrényben elhelyezni.
A készüléket könnyen hozzáférhető
hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
Amennyiben bármilyen rendellenességet
észlel a készülék működésében, azonnal
húzza ki a hálózati aljzatból.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott
eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol
sugárzó hőnek van kitéve, például a
napfény vagy tűz.
A készülék mindaddig áram alatt van,
amíg a hálózati csatlakozóvezetéket nem
húzta ki a hálózati aljzatból, még akkor is,
ha maga a készülék kikapcsolt állapotban
van.
A fülhallgató vagy fejhallgató erős
hangerővel történő alkalmazása
halláskárosodást okozhat.
A készülék besorolása „CLASS 1 LASER”
termék (1. osztályú lézerberendezés). Az
ezt tanúsító jelölés a készülék hátoldalán
található.
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói
számára.
Ezt a terméket a Sony Corporation
(Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)
gyártotta. A termékbiztonsággal és az
EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország,
70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.)
a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
FIGYELEM!
Ha ezzel a készülékkel együtt más optikai
eszközt is használ, növekszik a szem
veszélyeztetettsége.
HU
010COV.indb 2
2009. 04. 21. 6:27:14
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása (Használható
az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A
termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
A kimerült elemek
hulladékként való
eltávolítása (Használható
az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a termékhez
mellékelt elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Az elemek hulladékként
való elhelyezésének szakszerű módjával
segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt
az elemek állandó használata szükséges,
az elemek eltávolításához szakember
szükséges. Az elemek szakszerű
hulladékkezelése érdekében a készülék
hasznos élettartamának végén adja le
azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó
szakaszt. Az elemet adja le a megfelelő
gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elemek újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Folytatódik
010COV.indb 3

HU
2009. 04. 21. 6:27:14
DualDisc (kettős formátumú)
lemezek
A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas
lemezeket takar, melyek egyik oldalán a
DVD-lejátszók által lejátszható tartalom,
a másik oldalukon digitális hanganyag
található. Mivel a hanganyagot tartalmazó
oldal nem felel meg a Compact Disc (CD)
szabványnak, az ilyen lemezek lejátszása
nem garantált.
Másolásvédelmi rendszerrel ellátott
zenei lemezek
Ez a készülék a Compact Disc (CD)
szabványnak megfelelő lemezek
lejátszására képes. Napjainkban egyre több
lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott
zenei CD-ket hoz forgalomba. Kérjük ne
feledje, hogy ezek között lehetnek olyanok
is, melyek nem felelnek meg a CDszabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem
lehet lejátszani.
A felvett műsorszámok csak magáncélra
használhatók fel. A műsorszámok
korlátozáson felüli felhasználásához a
jogtulajdonos engedélye szükséges.
Szerződés és védjegy információk
A „WALKMAN” és a „WALKMAN”
logo a Sony Corporation bejegyzett
védjegyei.
A MICROVAULT a Sony Corporation
védjegye.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési
technológia és szabadalom felhasználása
a Fraunhofer IIS és Thomson
engedélyével történt.
A Windows Media a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és egyéb
országokban.
HU
010COV.indb 4
2009. 04. 21. 6:27:14
Tartalomjegyzék
Részegységek és kezelőszervek....... 6
Alapműveletek
A rendszer csatlakoztatása..............11
Az óra beállítása..................................14
További információk
Hibaelhárítás.........................................27
Üzenetek................................................32
Óvintézkedések...................................35
Minőségtanúsítás...............................37
A lejátszható USB-eszközök............40
Működés
CD-, MP3 lemez lejátszása...............15
Egyéni lejátszási program
összeállítása
(Programozott lejátszás)...................17
Rádióhallgatás.....................................18
Kazetta lejátszása (csak MHC-EC99T,
MHC-EC79T,
MHC-EC69T esetén)...........................20
Felvétel magnókazettára (csak MHCEC99T, MHC-EC79T, MHC-EC69T
esetén)....................................................20
USB-eszközön lévő fájl
lejátszása................................................21
Külső készülék használata................23
A hang beállítása.................................24
A kijelzések beállítása........................24
Az időzítők használata......................25
HU
010COV.indb 5
2009. 04. 21. 6:27:14
Részegységek és kezelőszervek
Az útmutatóban szereplő magyarázatok és utasítások főleg a távvezérlőn található
kezelőszervekre vonatkoznak, azonban az ismertetett műveletek a készülék azonos vagy
hasonló elnevezésű gombjaival is végrehajthatók.
Főegység
 

*1

*2 


















*1 Csak MHC-EC99T, MHC-EC79T,
MHC-EC69T
*2 Csak MHC-EC99, MHC-EC99T
HU
010COV.indb 6
2009. 04. 21. 6:27:15

/ (be-, készenlét) gomb (13.,
31., 32. oldal)
+ (mappa kiválasztás) gomb
(16., 20., 22. oldal)


Távvezérlés érzékelő (28. oldal)
 (állj) gomb (16., 18., 22., 31., 32.
oldal)
A rendszer bekapcsolása.

(csak MHC-EC99T, MHC-EC79T,
MHC-EC69T)
 (felvétel) gomb
 (lejátszás) gomb
/ (gyorskeresés vissza,
gyorskeresés előre) gomb
  (állj, kazetta kiadás) gomb
 (szünet) gomb
(20., 21. oldal)
A kazettafunkciók működtetése.
Egy mappa kiválasztása.
A lejátszás leállítása.

TUNING + gomb (18., 31. oldal)
A kívánt állomás behangolása.
 (előre) gomb (16., 22. oldal)
Egy műsorszám vagy fájl kiválasztása.
 (gyorskeresés előre) gomb
(16., 22., 33. oldal)

Egy bizonyos helyzet megkeresése egy
műsorszámban vagy fájlban.
CD gomb (13., 15., 31., 32. oldal)

A CD funkció kiválasztása.
 (nyit, zár) gomb (15. oldal)

Egy lemez behelyezése vagy kivétele.
DISC 1–3 gombok (15. oldal)

A lemezek kiválasztása. Nyomja
meg egyéb funkcióról a CD funkció
kiválasztásához.

USB gomb (22. oldal)
Az USB funkció kiválasztása.

Részegységek és kezelőszervek

VOLUME (hangerő) szabályzó (23.
oldal)
A hangerő beállítása.

(USB) aljzat (22., 33. oldal)
Külső USB-eszköz csatlakoztatása.
DSGX gomb (24. oldal)
A hanghatás kiválasztása.
Folytatódik
010COV.indb 7

HU
2009. 04. 21. 6:27:15


PHONES aljzat
EQ gomb (24. oldal)


PC IN aljzat (23. oldal)
DISPLAY gomb (14., 18., 24., 31.
oldal)
Fejhallgató csatlakoztatása.
Csatlakoztasson egy audioeszközt
(hordozható audiolejátszó stb.).

DISC SKIP/EX-CHANGE gomb (15.,
20. oldal)
Egy lemez kiválasztása. Lemez cseréje
lejátszás közben.

TUNING − gomb (18. oldal)
A kívánt állomás behangolása.
 (visszalépés) gomb (16., 22.
oldal)
Műsorszám vagy fájl kiválasztása.
A hanghatás kiválasztása.
A megjelenítendő információk
kiválasztása.

(csak MHC-EC99, MHC-EC99T
esetén)
SUBWOOFER ON/OFF gomb (24.
oldal)
A mélysugárzó be- vagy kikapcsolása.

FUNCTION gomb (15., 18., 20.,
22., 23. oldal)
A funkció kiválasztása.
 (visszacsévélés) gomb (16.,
22. oldal)
Egy bizonyos helyzet megkeresése egy
műsorszámban vagy fájlban.

 (lejátszás, szünet) gomb
(13., 15., 22., 30. oldal)
A lejátszás elindítása vagy szüneteltetése.

− (mappa kiválasztás) gomb
(16., 20., 22. oldal)
Mappa kiválasztása.
HU
010COV.indb 8
2009. 04. 21. 6:27:15
Távvezérlő

Lemez, USB-eszköz, egy műsorszám vagy
fájl ismételt lejátszása.
Az FM vételi mód kiválasztása (mono
vagy sztereó).

TUNER/BAND gomb (18. oldal)
A TUNER funkció kiválasztása. Az FM
vagy AM vételi mód kiválasztása.

FUNCTION gomb (15., 17., 18.,
22., 23. oldal)
Részegységek és kezelőszervek
REPEAT/FM MODE gomb (16., 18.,
22. oldal)
A funkció kiválasztása.

/ (gyorskeresés vissza,
gyorskeresés előre) gomb (16.,
22., 33. oldal)
Egy bizonyos helyzet megkeresése egy
műsorszámban vagy fájlban.

/ (be-, készenlét) gomb (14.,
26. oldal)

 (állj) gomb (16., 18., 22. oldal)
A lejátszás leállítása.
A rendszer bekapcsolása.


ENTER gomb (14., 18., 19., 26.
oldal)
CLOCK/TIMER SELECT gomb (26.
oldal)
CLOCK/TIMER SET gomb (14., 26.
oldal)
Az óra és az időzítő beállítása.
A beállítások tárolása.

DISC SKIP gomb (15., 17., 20.
oldal)
Egy lemez kiválasztása.
Folytatódik
010COV.indb 9

HU
2009. 04. 21. 6:27:15


+ (mappa kiválasztás) gomb
(16., 17., 20., 22. oldal)
USB gomb (22. oldal)
Egy mappa kiválasztása.

VOLUME +/− gomb (23., 26.
oldal)
Az USB funkció kiválasztása.

CD gomb (15., 17. oldal)
A CD funkció kiválasztása.
A hangerő beállítása.


Rádióállomások tárolása.
− (mappa kiválasztás) gomb
(16., 17., 20., 22. oldal)
Egy mappa kiválasztása.

TUNER MEMORY gomb (19. oldal)

PLAY MODE/TUNING MODE
gomb (16., 17., 18., 19., 28. oldal)
EQ gomb (24. oldal)
A hanghatás kiválasztása.
Egy CD-lemez vagy MP3 lemez lejátszási
módjának kiválasztása.
A hangolási mód kiválasztása.


CLEAR gomb (18. oldal)
DISPLAY gomb (14., 18., 24. oldal)
Egy beprogramozott műsorszám vagy
fájl törlése.
A megjelenítendő információk
kiválasztása.


 (lejátszás) gomb (15., 18., 22.,
30. oldal)
A kikapcsolás időzítő beállítása.
SLEEP gomb (25. oldal)
Nyomja meg a start gombot.
 (szünet) gomb (16. oldal)
A lejátszás szüneteltetése.

/ (visszalépés,
előrelépés) gomb (14., 16., 17.,
22., 26. oldal)
Egy műsorszám vagy fájl kiválasztása.
+/− (hangolás) gomb (18. oldal)
A kívánt állomás behangolása.
10HU
010COV.indb 10
2009. 04. 21. 6:27:15
Alapműveletek
Csak MHC-EC69, MHC-EC69T


Alapműveletek
A rendszer csatlakoztatása


*



 






* Csak MHC-EC99, MHC-EC99T
 FM huzalantenna (Vízszintesen feszítse ki.)
 AM keretantenna
 A jobb hangsugárzóhoz (magashang)
 A jobb hangsugárzóhoz (mélyhang)
 A hálózati aljzathoz
 Egyszínű (kék/)
 Egyszínű (fekete/)
 A bal hangsugárzóhoz (magashang)
 Egyszínű (piros/)
 Egyszínű (fekete/)
 A bal hangsugárzóhoz (mélyhang)
Folytatódik
010COV.indb 11

11HU
2009. 04. 21. 6:27:15
 Antennák
Keressen olyan helyet, és helyzetet,
amely jó vételi minőséget biztosít, és így
helyezze el az antennákat.
Helyezze az antennát távolabb
hangsugárzó-, a hálózati csatlakozóés az USB-vezetékektől a zajos vétel
megelőzése érdekében.
 Hangsugárzók
Csak a vezeték csupaszolt részét illessze
be.
 Mélysugárzó (csak MHC-EC99,
MHC-EC99T)
Csatlakoztassa a mélyhangsugárzót
a SUBWOOFER aljzathoz a
mélyhangsugárzóvezetékkel.
A mélyhangsugárzót függőlegesen
helyezze el a jobb mélyhang leadás
érdekében. A mélysugárzó elhelyezésénél
vegye figyelembe a következőket is:
szilárd padlón helyezze el, ahol nem
keletkeznek rezgések,
biztosítson legalább néhány
centiméternyi távolságot a faltól,
a szoba közepétől távol helyezze
el, vagy tegye egy fal mellett
álló könyvespolcra, hogy
megakadályozza az állóhullám
kialakulását.
 Energiaellátás
Ha a csatlakozódugasz nem illeszthető be
a hálózati aljzatba, távolítsa el a mellékelt
csatlakozódugasz átalakítót (csak az
átalakítóval felszerelt modellek esetén).
A hangsugárzótalpak
felszerelése
Szerelje fel a mellékelt
hangsugárzótalpakat az első
hangsugárzók és a mélysugárzó aljára, az
elcsúszás megelőzése érdekében.
Első hangsugárzók:
4 talp minden egyes hangsugárzóhoz
Mélysugárzó:
4 talp (csak MHC-EC99, MHC-EC99T)
 Feszültségválasztó
A feszültségváltóval ellátott modellek
esetén állítsa be a feszültségváltót
(VOLTAGE SELECTOR) a helyi
viszonyoknak megfelelően.
12HU
010COV.indb 12
2009. 04. 21. 6:27:15
Az elemek behelyezése
Ehhez a művelethez a készülék
kezelőszerveit használja.
1 Vegye ki a CD-lemezeket a
mechanika védelmében.
2 Nyomja meg a CD gombot a CD
funkció kiválasztásához.
3 Tartsa nyomva a  gombot,
majd nyomja meg a / gombot a
„STANDBY” megjelenéséig.
Alapműveletek
Csúsztassa le és távolítsa el az elemtartó
fedelet, majd helyezze be a 2 db mellékelt
R6 (AA méretű) elemet, először a 
pólust beillesztve, ügyelve az alábbi ábrán
látható polaritásra.
A rendszer mozgatása esetén
4 A „LOCK” megjelenése után húzza ki a
Megjegyzések
hálózati csatlakozóvezetéket.
Átlagos használat mellett a távvezérlő
legalább 6 hónapig működik az elemekkel.
Ne használjon együtt új és régi, vagy eltérő
gyártótól származó elemeket.
Ha hosszabb ideig nem használja a
távvezérlőt, vegye ki belőle az elemeket, így
elkerülheti a kifolyó elektrolit és a korrózió
okozta meghibásodásokat.
Az elemekkel ellátott eszközt ne helyezze el
olyan helyen, ahol sugárzó hőnek van kitéve,
például a napfény vagy tűz.
13HU
010COV.indb 13
2009. 04. 21. 6:27:16
Az óra beállítása
Az óra beállításához a távvezérlő
gombjait használja.
1 Kapcsolja be a rendszert.
Nyomja meg a / gombot.
2 Válassza ki az óra beállítása
módot.
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET
gombot.
Ha a „PLAY SET” villog, nyomja
meg többször a / gombot
a „CLOCK” kiválasztásához, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3 Állítsa be az időt.
Nyomja meg többször a /
gombot az óra beállításához, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
4 Ugyanezzel az eljárással állítsa
be a percet is.
Megjegyzés
A hálózati vezeték kihúzása és áramszünet
esetén az óra beállításai elvesznek.
Az órakijelzés megjelenítése a
rendszer kikapcsolt állapotában
Nyomja meg többször a DISPLAY
gombot az óra megjelenéséig. Az óra
körülbelül 8 másodpercre jelenik meg.
14HU
010COV.indb 14
2009. 04. 21. 6:27:16
Működés
FIGYELEM!
Ne helyezzen erre a helyre lemezt, mert a
rendszer meghibásodhat.
Nyomja meg a CD gombot (vagy a
FUNCTION gombot többször).
2 Helyezzen be egy lemezt.
Nyomja meg a készüléken a 
gombot, és helyezzen egy lemezt a
lemeztálcára a címkével felfelé.
Több lemez behelyezéséhez az ujjával
tolja odébb a lemeztartó fiókot az
ábrán látható módon.
A lemeztálca bezárásához nyomja
meg a  gombot a készüléken.
A lemeztartót nem szabad
kézzel betolni, mert a készülék
meghibásodhat.
3 Indítsa el a lejátszást
Nyomja meg a  gombot (vagy a
készüléken a  gombot).
A lemezek cseréjéhez lejátszás közben
nyomja meg az EX-CHANGE gombot
a készüléken.
Működés
CD-, MP3 lemez
lejátszása
1 Válassza ki a CD funkciót.
Amikor a lemezek lejátszása le van
állítva, nyomja meg a DISC SKIP
gombot. Egyéb funkciók végrehajtása
közben a készülék DISC 1–3
gombjaival válthat lemezt.
Folytatódik
010COV.indb 15

15HU
2009. 04. 21. 6:27:16
További műveletek
Funkció
A lejátszás
szüneteltetése
A lejátszás
leállítása
Egy mappa
kiválasztása
MP3 lemezen
Egy
műsorszám
vagy fájl
kiválasztása
Egy bizonyos
hely
megkeresése
egy
műsorszámban
vagy fájlban
Az ismétléses
lejátszás
kiválasztása
Egy lemez
kiválasztása
A CD funkció
kiválasztása
Lemezcsere
lejátszás
közben
A lejátszási mód megváltoztatása
Gombnyomás
 (vagy  a
készüléken). A lejátszás
folytatásához nyomja
meg ismét.
.
+/−.
/.
/. Lejátszás
közben tartsa nyomva,
majd a kívánt helyen
engedje fel.
REPEAT gombot
többször, a „REP” vagy
„REP1” megjelenéséig.
DISC SKIP (vagy DISC
1–3 a készüléken) állj
üzemmódban.
DISC 1–3, a
készüléken (önműködő
forrásválasztás).
DISC SKIP, EXCHANGE, a
készüléken.
Állj üzemmódban nyomja meg
többször a PLAY MODE gombot.
Választhat normál lejátszást (az összes
lemez lejátszásánál nincs kijelzés, egy
lemez esetén „1 DISC”, a lemezen lévő
könyvtárban található MP3 fájlok esetén
pedig „ *” kerül kijelzésre), véletlen
sorrendű lejátszást („SHUF” az összes
lemez, „1 DISC SHUF” egy lemez,
„
SHUF”* egy könyvtár véletlenszerű
lejátszásánál), programozott lejátszást
(„PGM”).
* CD-DA lemez lejátszásakor a
(SHUF)
lejátszás működése azonos az 1 DISC
(SHUF) lejátszáséval.
Megjegyzések az ismétléses
lejátszáshoz
A lemezen lévő összes műsorszám vagy fájl
ismételten lejátszásra kerül, legfeljebb öt
alkalommal.
Nem választhatja ki a „REP” és a „SHUF”
(véletlen sorrendű lejátszás minden lemezről)
funkciókat egyszerre.
„REP1” jelzi, ha egy műsorszám vagy fájl
ismételve lesz a leállításig.
Megjegyzés a véletlen sorrendű
lejátszásról
Ha kikapcsolja a rendszert, a kiválasztott
véletlen sorrendű lejátszási mód („SHUF”, „1
DISC SHUF” vagy „
SHUF”) törlődik, és
a lejátszási mód visszaáll a normál lejátszási
módra.
16HU
010COV.indb 16
2009. 04. 21. 6:27:16
Megjegyzések az MP3 lemezekről
Megjegyzések többmenetes lemezek
lejátszásához
Ha egy lemez CD-DA (vagy MP3) menettel
kezdődik, akkor azt CD-DA (vagy MP3)
lemezként ismeri fel a készülék, és a lejátszás
a következő menet eléréséig folytatódik.
Egy kevert CD formátumú lemezt CD-DA
lemezként ismeri fel a készülék.
Egyéni lejátszási
program összeállítása
(Programozott lejátszás)
A CD lejátszási program létrehozásához a
távvezérlő gombjait használja.
1 Válassza ki a CD funkciót.
Nyomja meg a CD gombot (vagy a
FUNCTION gombot többször).
Működés
Ne mentsen más típusú fájlokat, vagy
felesleges mappákat az MP3 fájlokat
tartalmazó lemezre.
Az MP3 műsorszámot nem tartalmazó
könyvtárak nem kerülnek lejátszásra.
Az MP3 fájlok a rögzítés sorrendjében
kerülnek lejátszásra.
A rendszer csak olyan MP3 fájlokat tud
lejátszani, melyeknek „.mp3” a kiterjesztése.
A készülék akkor is lejátssza a fájlt, ha a fájl
kiterjesztése „.mp3”, azonban a fájl nem MP3
fájl. Ilyen esetben erős zaj lehet hallható, ami
károsíthatja a hangsugárzó rendszert és a
készülék meghibásodását okozhatja.
Legnagyobb értékek:
 mappák száma: 150 (beleértve a
gyökérmappát is),
 MP3 fájlok száma: 255,
 egy lemezen tárolható MP3 fájlok és
könyvtárak száma: 300,
 mappa mélység (a könyvtárszerkezet): 8.
A kompatibilitás nem garantált az összes
MP3 tömörítő és író szoftverrel, felvevővel,
adathordozóval. A nem kompatibilis
MP3 lemezek zajt vagy szaggatott hangot
eredményezhetnek vagy lejátszásuk nem
lehetséges.
2 Válassza ki a lejátszási módot.
Nyomja meg többször a PLAY MODE
opciót a „PGM” megjelenéséig,
amikor a lejátszás le van állítva.
3 Válasszon ki egy lemezt.
Nyomja meg többször a DISC SKIP
gombot.
4 Válassza ki a kívánt műsorszám
vagy fájl számát.
Nyomja meg többször a /
gombot, amíg a kívánt műsorszám
vagy fájl száma megjelenik.
MP3 fájlok programozásakor nyomja
meg többször a
+/− gombot a
kívánt mappa kiválasztásához, majd
válassza ki a kívánt fájlt.
Kiválasztott műsorszám vagy fájl száma
A kiválasztott műsorszám vagy fájl teljes
lejátszási ideje
Folytatódik
010COV.indb 17

17HU
2009. 04. 21. 6:27:16
5 Programozza be a kiválasztott
műsorszámot vagy fájlt.
Nyomja meg az ENTER gombot a
kiválasztott műsorszám vagy fájl
beviteléhez.
6 Ismételje meg a 3–5. lépéseket
további műsorszámok vagy
fájlok beprogramozásához,
akár 25 műsorszám vagy fájl
beprogramozásáig.
7 A program lejátszásához nyomja
meg a  gombot.
A program addig lesz elérhető,
amíg ki nem nyitja a lemeztartó
fiókot. Ugyanazon program ismételt
lejátszásához válassza ki a CD
funkciót, és nyomja meg a 
gombot.
Rádióhallgatás
1 Válassza ki a „TUNER FM” vagy
„TUNER AM” funkciót.
Nyomja meg többször a TUNER/
BAND (vagy a FUNCTION) gombot.
2 Hangolja be a kívánt
rádióállomást.
Önműködő keresés
Nyomja meg többször a TUNING
MODE gombot az „AUTO”
megjelenéséig, majd nyomja meg a
+/− gombot (vagy a TUNING +/−
gombot a készüléken). A keresés
önműködően leáll egy állomás
behangolásakor, és megjelenik a
„TUNED” és az „ST” (csak sztereó
vétel esetén) felirat.
A programozott lejátszás törlése
Állj üzemmódban nyomja meg többször
a PLAY MODE gombot a „PGM”
eltűnéséig.
A program utolsó műsorszámának
vagy fájljának törlése
Nyomja meg a CLEAR gombot amikor a
lejátszás le van állítva.
Program információk, például a
program összes tétel számának
megtekintése
Nyomja meg többször a DISPLAY
gombot.
Ha a „TUNED” nem jelenik meg és a
keresés nem áll le, nyomja meg a 
gombot a keresés leállításához, majd
végezzen kézi keresést (lásd lentebb).
Kézi keresés
Nyomja meg többször a TUNING
MODE gombot a „MANUAL”
megjelenéséig, majd nyomja meg
többször a +/− (vagy a készüléken
a TUNING +/−) gombot a kívánt
állomás behangolásához.
Hasznos tanács
Gyenge vételi minőségű FM sztereó
rádióállomás állandó zajának csökkentéséhez
nyomja meg többször az FM MODE gombot,
amíg a „MONO” felirat megjelenik, a sztereó
vétel kikapcsolásához.
18HU
010COV.indb 18
2009. 04. 21. 6:27:16
Rádióállomás beprogramozása
A rádióállomások beprogramozásához
használja a távvezérlő gombjait.
1 Hangolja be a kívánt
2 Válassza ki a rádió memória
üzemmódot a TUNER MEMORY
megnyomásával.
nyomja meg többször a TUNING
MODE gombot, amíg a „PRESET”
megjelenik, majd nyomja meg
többször a +/− gombot a kívánt
memóriahely kiválasztásához.
Működés
rádióállomást.
6 Egy tárolt állomás előhívásához
Memóriahely szám
3 A +/− gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
kívánt memóriahely számot.
Ha egy másik rádióállomás már
hozzá van rendelve a kiválasztott
memóriahelyhez, a rádióállomást
lecseréli az új rádióállomás.
4 Nyomja meg az ENTER gombot
a rádióállomás tárolásához.
5 További rádióállomások
tárolásához ismételje meg az
1–4. lépéseket.
20 FM és 10 AM állomást tárolhat
el. Áramkimaradás vagy a hálózati
csatlakozóvezeték kihúzása esetén a
tárolt állomások még körülbelül fél
napig megőrződnek.
19HU
010COV.indb 19
2009. 04. 21. 6:27:16
Kazetta lejátszása
(csak MHC-EC99T, MHCEC79T, MHC-EC69T)
Felvétel kazettára
(csak MHC-EC99T, MHCEC79T, MHC-EC69T)
A kazetta lejátszásához a készülék
gombjait használja.
Kizárólag TYPE I (normál) típusú
magnókazettát használjon.
Egy hangforrás tetszőleges részét
rögzítheti, beleértve az USB-eszközt vagy
egy csatlakoztatott audiokészülékeket is.
1 Válassza ki a TAPE funkciót.
Nyomja meg többször a FUNCTION
gombot.
2 Helyezzen be egy kazettát.
Nyomja meg a   gombot,
majd helyezzen be egy kazettát a
kazettatartóba.
Ellenőrizze, hogy a szalag ne legyen
laza a kazetta és a magnó sérülésének
megelőzéséhez.
3 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a  gombot.
További műveletek
Funkció
A lejátszás
szüneteltetése
A lejátszás
leállítása
Gyorskeresés
vissza vagy
előre*
Gombnyomás
. A lejátszás
folytatásához nyomja
meg ismét a gombot.
 .
/.
1 Helyezzen be egy felvételre
használható kazettát a
kazettatartóba azzal az oldalával
előrefelé, amelyre rögzíteni
kíván.
2 Készítse elő a felvételi forrást.
Válassza ki a felvételi forrást.
Helyezze be a lemezt amiről rögzíteni
szeretne és nyomja meg a DISC SKIP
gombot a lemez kiválasztásához.
Ha egy MP3 lemez könyvtárából
rögzít, akkor nyomja meg többször
a PLAY MODE gombot a „ ”
kiválasztásához, majd nyomja meg
többször a
+/− gombot a kívánt
mappa kiválasztásához.
Ha csak a kedvenc CD műsorszámait
vagy MP3 fájljait szeretné rögzíteni,
akkor hajtsa végre az „Egyéni
lejátszási program létrehozása” fejezet
2–5. lépéseit (17. oldal).
* Ne feledje megnyomni a   gombot a
készüléken miután a szalag elérte a végét.
Megjegyzés
Lejátszás közben ne kapcsolja ki a készüléket.
20HU
010COV.indb 20
2009. 04. 21. 6:27:16
3 Kezdje meg a felvételt.
A felvétel megállítása
Nyomja meg a   gombot.
Hasznos tanács
Javasoljuk, hogy a leállításkor keletkező zajok
felvételének elkerülése érdekében először a 
gombot, majd ezután a   gombot nyomja
meg.
Egy fájl lejátszása egy
USB-eszközről
Hallgathat USB-eszközről tárolt
műsorszámokat.
Ez a készülék a következő formátumok
lejátszására képes:
MP3*, WMA*, AAC*
* A rendszer nem tudja lejátszani a
másolásvédelemmel (Digital Rights
Management – digitális jogosultság kezelés)
rendelkező fájlokat.
A rendszerrel nem lehet lejátszani online
zeneáruházakból letöltött műsorszámokat.
Az USB-eszköz készülékkel történő
használata előtt
A készülékhez csatlakoztatható USBeszközök listáját lásd a „Lejátszható USBeszközök” szakaszban (40. oldal).
A működés még ezen USB-eszközök
használatakor sem garantált.
Ha a csatlakoztatáshoz USB-vezeték
szükséges, az USB-eszközhöz mellékelt
USB-vezetéket használja. A csatlakoztatni
kívánt USB-eszköz működésének részleteit
lásd az USB-eszközhöz mellékelt kezelési
útmutatóban.
Ne csatlakoztassa a rendszert és az USBeszközt USB elosztón (hub) keresztül.
USB-eszköz csatlakoztatásakor a kijelzőn
megjelenik a „READING” üzenet és az „USB
MEMORY” jelzés.
A csatlakoztatott USB-eszköz típusától
függően akár 10 másodperc is eltelhet, amíg a
„READING” megjelenik.
Folytatódik
010COV.indb 21
Működés
Nyomja meg a  gombot, majd
indítsa el a kívánt felvételi forráson a
lejátszást.
A CD-lemez lejátszása 10 másodperc
elteltével önműködően megkezdődik.
Ha a rádióból felvett anyag zajos,
mozgassa a megfelelő antennát a zaj
csökkentése érdekében.
Szinkronfelvétel közben más
műsorforrás nem hallgatható.

21HU
2009. 04. 21. 6:27:16
Az USB-eszköz behelyezésekor a rendszer
beolvassa az USB-eszközön lévő összes fájlt.
Ha sok mappa vagy fájl található az USBeszközön az olvasás befejezése hosszabb időt
vehet igénybe.
Az egy USB-eszközön tárolt audio fájlok
és mappák legnagyobb száma 999 (a
„ROOT” mappát is beleértve). Az audio
fájlok és mappák legnagyobb száma a fájl és
könyvtárszerkezettől függően eltérő lehet.
Ne mentsen más típusú fájlokat, vagy
felesleges mappákat az audio fájlokat
tartalmazó USB-eszközre.
A kompatibilitás nem garantált az összes
tömörítő-, írószoftverrel, felvevővel,
adathordozóval. A nem kompatibilis
USB-eszközök zajt, vagy szaggatott hangot
eredményezhetnek, vagy lejátszásuk nem
lehetséges.
1 Válassza ki az USB-funkciót.
Nyomja meg az USB (vagy többször a
FUNCTION) gombot.
2 Csatlakoztasson egy USBeszközt az
(USB) aljzathoz.
Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a
kijelző az alábbiak szerint változik:
„READING”  „1”
További műveletek
Funkció
A lejátszás
szüneteltetése
A lejátszás
leállítása
Egy mappa
kiválasztása
Egy fájl
kiválasztása
Egy fájl
bizonyos
pontjának
megkeresése
Az ismétléses
lejátszás
kiválasztása
Gombnyomás
 a készüléken. A
lejátszás folytatásához
nyomja meg ismét.*
.
+/−.
/.
/, lejátszás
közben és tartsa
nyomva majd a kívánt
pontnál engedje fel.
REPEAT gombot
többször, a „REP”, „
REP” vagy „REP1”
megjelenéséig.
* Változó bitsűrűségű (VBR) MP3, WMA vagy
AAC fájl lejátszásakor elképzelhető, hogy a
rendszer nem pontosan a leállítási pontnál
folytatja a lejátszást.
3 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a  (vagy a készüléken
a ) gombot.
22HU
010COV.indb 22
2009. 04. 21. 6:27:16
Megjegyzések
Megjegyzés az ismétléses lejátszásról
Az USB-eszközön lévő fájlok ismétlése a
lejátszás leállításáig tart.
Külső készülék
használata
1 Készítse elő a hangforrást.
Csatlakoztassa a külső audio
komponenst a készülék PC IN
aljzatához (külön megvásárolható)
analóg audiovezetékkel.
2 Csökkentse le a hangerőt.
Nyomja meg a VOLUME − gombot
(vagy használja a készüléken a
VOLUME szabályozót).
Működés
Előfordulhat, hogy a lejátszás elindítása
hosszabb időt vesz igénybe, ha:
 a könyvtárszerkezet bonyolult,
 nagyon sok adat van a memóriában.
A rendszer csak 8 mappa mélységben tud
lejátszani.
Elképzelhető, hogy a rendszer nem támogatja
az USB-eszköz minden funkcióját.
A rendszer lejátszási sorrendje eltérő lehet
a csatlakoztatott USB-eszköz lejátszási
sorrendjétől.
Az audio fájlokat nem tartalmazó mappák
átugrásra kerülnek.
A rendszer által lejátszható fájlformátumok
az alábbiak:
 MP3: „.mp3” kiterjesztés,
 WMA: „.wma” kiterjesztés,
 AAC: „.m4a”, „.mp4”, „.3gp” kiterjesztés.
Ha a fájlnevek tartalmazzák a fenti
kiterjesztéseket, de az adott fájl különbözik
ettől, akkor a készülék zajt fog lejátszani, ami
a hangsugárzó károsodását vagy a rendszer
meghibásodását okozhatja.
3 Válassza ki a PC funkciót.
Nyomja meg többször a FUNCTION
gombot.
4 Indítsa el a lejátszást.
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott
készüléken.
5 A hangerő beállítása.
Nyomja meg a VOLUME +/−
gombot (vagy forgassa a készülék
VOLUME szabályozóját).
23HU
010COV.indb 23
2009. 04. 21. 6:27:17
A hang beállítása
A kijelzések beállítása
Funkció
Dinamikusabb
hang
létrehozása
(Dynamic
Sound
Generator
X-tra)
A hanghatás
beállítása
Funkció
A kijelzőn
megjelenő
információ
módosítása*
A kijelzési mód
módosítása
(lásd lentebb)
Gombnyomás
DSGX, a készüléken.
EQ.
A mélysugárzó bekapcsolása (csak
MHC-EC99, MHC-EC99T)
Nyomja meg a SUBWOOFER ON/OFF
gombot a készüléken a „SUBWOOFER”
megjelenéséig. A mélysugárzó hangereje
az első hangsugárzó hangerejével együtt
állítható be.
Gombnyomás
DISPLAY, többször,
amikor a rendszer be
van kapcsolva.
DISPLAY, többször,
amikor a rendszer ki
van kapcsolva.
*Megtekintheti például a CD-, MP3 lemez,
vagy az USB-eszköz információit, például:
 műsorszám vagy fájl száma, normál
lejátszáskor,
 műsorszám vagy fájl neve („ ”) normál
lejátszásakor,
 előadó neve („ ”) normál lejátszáskor,
 album vagy mappa neve („
”) normál
lejátszásakor,
 teljes lejátszási idő állj üzemmódban.
Az alábbi kijelzési módok állnak
rendelkezésre a készüléken.
Kijelzési mód A rendszer
kikapcsolt
állapotában
EnergiataEnergiatakarékossági
karékos
okokból a kijelző
üzemmódban1) kikapcsol. Az időzítő
és az óra továbbra is
működik.
Óra2)
Az óra jelenik meg a
kijelzőn.
Energiatakarékos üzemmódban nem lehet az
órát beállítani.
2)
Az óra üzemmód nyolc másodperc múlva
önműködően átvált energiatakarékos
üzemmódba.
1)
24HU
010COV.indb 24
2009. 04. 21. 6:27:17
Megjegyzések a kijelzésekről
Az időzítők használata
A rendszer két időzítő funkciót biztosít.
Ha mindkét időzítőt használja, akkor az
elalvás időzítő élvez elsőbbséget.
Az időzítő beállításához a távvezérlő
gombjait használja.
Elalvás időzítő:
Elaludhat zenehallgatás közben. Ez a
funkció akkor is elérhető, ha az óra nincs
beállítva.
Nyomja meg többször a SLEEP
gombot.
Ha kiválasztja az „AUTO” opciót, a
rendszer önműködően kikapcsol az
éppen lejátszott lemez vagy kazetta
megállásakor, vagy 100 perc elteltével.
Ha a kazettás magnón a lejátszás vagy a
felvétel még folyamatban van a beállított
időtartam lejártakor, a rendszer a kazettás
magnó megállása után fog kikapcsolni.
Folytatódik
010COV.indb 25
Működés
A nem megjeleníthető karakterek helyén „_”
kerül kijelzésre.
Az alábbiakat nem jelzi ki a készülék:
 MP3 lemez és USB-eszköz teljes lejátszási
ideje,
 egy fájl hátralévő lejátszási ideje.
A következők kijelzése nem megfelelő:
 VBR (változó bitsűrűséggel) kódolt fájl
eltelt játékideje,
 az olyan könyvtár és fájl nevek, amelyek
nem felelnek meg az ISO 9660 1-es,
2-es szintnek vagy a Joliet kiterjesztett
formátumnak.
Az alábbiakat nem jelzi ki a készülék:
 egy CD-DA lemez teljes lejátszási ideje,
ha az „1 DISC” lejátszási mód van
kiválasztva,
 a műsorszám hátralévő lejátszási ideje,
 ID3 mező információt az olyan MP3
fájloknál, amelyek 1-es vagy 2-es verziójú
ID3 mező információt használnak (a
2-es verziójú ID3 mező információ
kijelzésének elsőbbsége van, ha mindkét
verziójú ID3 információs mező
megtalálható egy MP3 fájlban),
 nagybetűket (A–Z), számokat (0–9) és
szimbólumokat (˝ $ % ’ ( ) * , – . / < = >
@ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^) tartalmazó ID3 mező
információt 15 karakterig.

25HU
2009. 04. 21. 6:27:17
Lejátszás időzítő:
A beállított időpontban felébredhet CD-,
USB-eszköz vagy rádió hallgatására.
Győződjön meg róla, hogy az óra be
van-e állítva.
1 Készítse elő a hangforrást.
Készítse elő a műsorforrást, majd a
VOLUME +/− gombokkal állítsa be
a hangerőt.
Egy megadott CD műsorszám vagy
audiofájl lejátszásának indításához
hozzon létre egy egyéni lejátszási
programot (17. oldal).
2 Válassza ki az időzítő beállítás
üzemmódot.
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET
gombot.
3 Állítsa be a lejátszás időzítőt.
A / többszöri
megnyomásával válassza ki a „PLAY
SET” opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik az „ON TIME” üzenet, és
az órakijelzés villogni kezd.
4 Állítsa be a lejátszás
elindításának időpontját.
A / gombokkal állítsa be az
órát, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A perc kijelzés villogni kezd. A fenti
eljárással állítsa be a percet.
Megjelenik az „OFF TIME” üzenet, és
az órakijelzés villogni kezd.
6 Válassza ki a hangforrást
A / gombokkal válassza ki
a kívánt hangforrást, majd nyomja
meg az ENTER gombot. A kijelzőn
megjelenik az időzítő beállítás.
7 Kapcsolja ki a rendszert.
Nyomja meg a / gombot.
A rendszer 15 másodperccel a
beállított idő előtt bekapcsol. Ha a
rendszer a beállított időpontban be
van kapcsolva, a lejátszás időzítő nem
fog működni.
Ne működtesse a készüléket
a bekapcsolástól a lejátszás
megkezdéséig terjedő időszakban.
A beállítás ellenőrzése
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SELECT
gombot, majd a / gombokkal
válassza ki a „PLAY SEL” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Az időzítő kikapcsolása
Ismételje meg a fenti eljárást az „OFF”
kiválasztásával, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A beállítás módosítása
Ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.
Hasznos tanács
A lejátszás időzítő beállítva marad, amíg nem
törli a beállítást.
5 A 4. lépésben ismertetett
eljárással állítsa be a lejátszás
befejezési idejét.
26HU
010COV.indb 26
2009. 04. 21. 6:27:17
További információk
Hibaelhárítás
1 Ellenőrizze, hogy a hálózati vezeték
és a hangsugárzóvezetékek
csatlakoztatása megtörtént-e, és
megfelelő-e.
hajtsa végre a tanácsolt hibaelhárító
műveletet.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkakereskedővel.
Ha a kijelzőn a „PROTECT” üzenet
jelenik meg
A „PROTECT” megjelenése
után azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és ellenőrizze az
alábbiakat.
Rendelkezik-e a készülék
feszültségválasztó kapcsolóval, és az
a megfelelő állásba van-e kapcsolva?
A + és − hangsugárzóvezetékek
között nincs rövidzár?
Nem akadályozza valami a szellőzést
a készülék hátoldalán?
Ha a fentiek ellenőrzése után mindent
rendben talált, csatlakoztassa ismét
a hálózati vezetéket, majd kapcsolja
be a rendszert. Ha a hiba továbbra
is fennáll, lépjen kapcsolatba a
legközelebbi Sony szakszervizzel.
A rendszer nem kapcsol be.
A hálózati csatlakozóvezeték be van
dugva?
A feszültség választó beállítása
megfelel a helyi elektromos hálózat
feszültségének?
Nincs hang.
A + és − hangsugárzóvezetékek között
nincs rövidzár?
Csak a mellékelt hangsugárzókat
használja?
Nem akadályozza valami a szellőzést a
készülék hátoldalán?
Csak egy csatornán hallható
hang vagy a két oldal hangereje
kiegyensúlyozatlan.
Amennyire lehet szimmetrikusan
helyezze el a hangsugárzókat.
Csak a mellékelt hangsugárzókat
csatlakoztassa.
Erős zúgás vagy zaj.
Helyezze a készüléket távolabb a
zajforrástól.
Csatlakoztassa a készüléket egy másik
hálózati aljzathoz.
Szereljen fel (külön
megvásárolható) zajszűrőt a hálózati
csatlakozóvezetékre.
Folytatódik
010COV.indb 27
További információk
2 Ellenőrizze az alábbi hibalistát, és
Általános

27HU
2009. 04. 21. 6:27:17
A távvezérlő nem működik.
Távolítson el minden akadályt a
távvezérlő és a készülék távvezérlés
érzékelője közül, és helyezze távolabb
a készüléket gerjesztési elven működő
fényforrásoktól.
Irányítsa a távvezérlőt a készülék
érzékelőjére.
Vigye közelebb a távvezérlőt a
készülékhez.
A lejátszás elkezdése tovább tart a
szokásosnál.
Az alábbi lemezek növelhetik a
lejátszás megkezdésének idejét.
bonyolult könyvtárfelépítést
tartalmazó lemez,
többmenetes lemez,
lezáratlan lemez (olyan lemez,
amihez még lehet adatot hozzáadni),
sok könyvtárat tartalmazó lemez.
CD- MP3-lejátszó
A lemeztartó fiók nem nyílik ki és a
„LOCKED” kijelzés jelenik meg
Keresse fel a vásárlás helyét, vagy a
legközelebbi Sony márkaszervizt.
Ugrik a hang, vagy a lemez nem
játszható le.
Tisztítsa meg a lemezt, majd helyezze
be újra.
Helyezze a készüléket rezgésmentes
helyre (például egy rögzített állványra).
Helyezze a hangsugárzókat távolabb
a készüléktől, vagy állítsa őket
külön állványra. Nagy hangerőnél a
hangsugárzó rezgése okozhatja a hang
ugrását.
Kazettás magnó (csak MHC-EC99T,
MHC-EC79T, MHC-EC69T)
A hang erősen nyávog vagy kihagy.
Tisztítsa meg a hangtengelyeket, a
nyomógörgőket és a magnófejeket. A
részleteket lásd az „Óvintézkedések”
szakaszban.
A lejátszás nem az első
műsorszámmal kezdődik.
Térjen vissza normál lejátszási módba
a PLAY MODE gombot többször
lenyomva a „PGM” és a „SHUF”
eltűnéséig.
28HU
010COV.indb 28
2009. 04. 21. 6:27:17
USB-eszköz
Az „OVER CURRENT” üzenet jelenik
meg.
Probléma merült fel az
USB aljzat
elektromos jelszintjével kapcsolatban.
Kapcsolja ki a rendszert és távolítsa el
az USB-eszközt az
USB aljzatból.
Győződjön meg róla, hogy az USBeszköz megfelelően működik-e. Ha
a kijelzés továbbra is megjelenik,
forduljon a legközelebbi Sony
szakszervizhez.
Nincs hang.
Az USB-eszköz nincs megfelelően
csatlakoztatva. Kapcsolja ki a rendszert,
majd csatlakoztassa ismét az USBeszközt és ellenőrizze, hogy az „USB
MEMORY” üzenet megjelenjen.
Az USB-eszköz nem csatlakoztatható
(USB) aljzatba.
az
Fordítva próbálja csatlakoztatni
az USB-eszközt. Csatlakoztassa
megfelelően.
A „READING” hosszú ideig látható,
vagy a lejátszás elindulása hosszú
időt vesz igénybe.
Az olvasási folyamat az alábbi
esetekben hosszú időt vehet igénybe.
Az USB-eszköz sok fájlt vagy mappát
tartalmaz.
A fájlszerkezet nagyon bonyolult.
Nagyon sok adat van a memóriában.
A belső memória töredezett.
Javasoljuk az alábbi irányelvek
betartását.
Az USB-eszközön található mappák
legtöbb száma: 100 vagy kevesebb.
A mappánkénti fájlok száma legyen
100 vagy kevesebb.
Folytatódik
010COV.indb 29

További információk
Támogatott USB-eszközt használ?
Ha nem támogatott USB-eszközt
használ, akkor a következő problémák
fordulhatnak elő. A támogatott USBeszközöket lásd a „Lejátszható USBeszközök” fejezetben (40. oldal).
A rendszer nem ismeri fel az USBeszközt.
A rendszer nem jeleníti meg a fájlok
vagy mappák nevét.
A lejátszás nem lehetséges.
A hang ugrik.
Zaj hallható.
A hang torz.
Zaj, hangkiesés vagy torz hang
tapasztalható.
Kapcsolja ki a rendszert, majd
csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
A zenei adatok tartalmazzák a zajt,
vagy a hangtorzulást. A zaj a felvétel
során is bekerülhet. Törölje a fájlt és
próbálja ismét felvenni.
A fájl kódolásához használt bitsűrűség
túl alacsony. Másoljon magasabb
bitsűrűséggel kódolt fájlokat az USBeszközre.
29HU
2009. 04. 21. 6:27:17
Hibás kijelzés
Másolja fel a zenei adatot újra az
USB-eszközre, mivel az azon tárolt adat
valószínűleg megsérült.
A rendszer kizárólag a számokat és
betűket tudja megjeleníteni. Az ettől
eltérő karakterek nem jelennek meg
megfelelően.
A rendszer nem ismeri fel az USBeszközt.
Kapcsolja ki a rendszert, majd
csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
Támogatott USB-eszközt
csatlakoztasson (40. oldal).
Az USB-eszköz nem működik
megfelelően. A probléma
megoldásához olvassa el az USB-eszköz
kezelési útmutatóját.
A lejátszás nem indul el.
Kapcsolja ki a rendszert, majd
csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
Támogatott USB-eszközt
csatlakoztasson (40. oldal).
Indítsa el a lejátszást a  gombbal
(vagy a készüléken a  gombbal).
A fájlok nem játszhatóak le.
Az audio fájl nem rendelkezik „.mp3”,
„.wma”, „.m4a”, „.mp4” vagy „.3gp”
kiterjesztéssel.
Az audiofájl több hangsávot tartalmaz.
A fájl videofájl.
Az adatok nem MP3, WMA vagy AAC
formátumúak.
Az adatok veszteség nélküli WMA vagy
AAC formátumúak.
Az USB-eszköz nem támogatott,
nem FAT16 vagy FAT32 típusú
fájlrendszerre lett megformázva.*
Ha partícionált USB-eszközt használ,
akkor csak az első partíción található
fájlok lesznek lejátszhatóak.
A lejátszás csak nyolc szintig
lehetséges.
A mappák száma meghaladja a 997-et.
A fájlok száma meghaladja a 999-et.
A tömörített vagy jelszóval védett
fájlok nem lejátszhatóak.
* Ez a rendszer a FAT16 és a FAT32
fájlrendszert támogatja, de lehetnek olyan
USB-eszközök, melyek nem támogatják
ezeket a fájlrendszereket. A részletekért
olvassa el az USB-eszköz kezelési
útmutatóját, vagy lépjen kapcsolatba a
gyártóval.
30HU
010COV.indb 30
2009. 04. 21. 6:27:17
Rádió
Az AM léptetőfrekvencia
megváltoztatása
Az AM léptetőfrekvencia gyári beállítása
9 kHz vagy 10 kHz (ez a funkció nem
áll rendelkezésre az európai és az orosz
modelleknél).
A készüléken található gombok
alkalmazásával megváltoztathatja az AM
léptető frekvenciát.
1 Hangoljon be bármely AM állomást,
majd kapcsolja ki a készüléket.
Kapcsolja ki a CD-lejátszó vagy
USB-eszköz tápellátását a CD, USB
energiatakarékosság funkcióval.
Alapértelmezett értékként a CD és USB
tápellátása be van kapcsolva.
A CD-lejátszó és USB-eszköz
tápellátásnak kikapcsolásához a készülék
kezelőszerveit használja.
1 Nyomja meg a CD gombot a CD
funkció kiválasztásához.
2 Nyomja meg a / gombot a
rendszer kikapcsolásához.
3 Ha a „STANDBY” már nem villog,
nyomja meg a DISPLAY gombot az
óra megjelenítéséhez, és nyomja
meg a / gombot, a  gomb
nyomva tartása közben.
Megjelenik a „CD/USB PWR OFF”
üzenet. A CD-lejátszó és USB-eszköz
tápellátásának kikapcsolt állapotában
a hozzáférési idő megnövekszik.
Ezen kívül, ha a TUNER funkció van
kiválasztva, az USB-eszköz nem kap
tápellátást, ezért a készülék nem ismeri
fel a csatlakoztatott USB-eszközt.
A CD-lejátszó és USB-eszköz
tápellátásának bekapcsolásához
ismételje meg az eljárást a „CD/USB
PWR ON” megjelenéséig.
További információk
Erős zaj hallható vagy az állomásokat
nem lehet behangolni (a „TUNED”
vagy a „STEREO” felirat villog a
kijelzőn).
Csatlakoztassa az antennát
megfelelően.
Keressen olyan helyet, és helyzetet,
amely jó vételi minőséget biztosít, és
helyezze el így az antennát.
Helyezze az antennát távolabb
hangsugárzó-, a hálózati csatlakozóés az USB-vezetékektől a zajos vétel
megelőzése érdekében.
Ha az AM antenna vezetéke levált
az antennaállványról, forduljon a
legközelebbi Sony szervizhez.
Kapcsolja ki a közelben lévő
elektromos készülékeket.
A vételi minőség javítása
2 Nyomja meg a DISPLAY gombot az
óra kijelzéséhez.
3 A TUNING + nyomva tartása közben
nyomja meg a / gombot.
Minden elmentett AM állomás
törlődik. A gyári beállítás
visszaállításához ismételje meg az
eljárást.
Folytatódik
010COV.indb 31

31HU
2009. 04. 21. 6:27:17
A gyári beállítások visszaállítása
Ha a rendszer nem működik megfelelően,
állítsa vissza a gyári beállításokat.
Energiatakarékos üzemmódban a gyári
beállítások nem állíthatók vissza.
A gyári beállítások visszaállításához a
készülék gombjait használja.
1 Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a
hálózati csatlakozóvezetéket, majd
kapcsolja be a készüléket.
2 Nyomja meg egyszerre a , CD és
/ gombokat.
Minden felhasználói beállítás, például
a tárolt rádióállomások, időzítő, és az
óra törlődnek.
Üzenetek
Az előlapi kijelzőn a következő üzenetek
jelenhetnek meg illetve villoghatnak a
készülék működtetése közben.
CANNOT LOCK
A rendszert nem lehet zárolni miután
„A rendszer mozgatása” lépéseit
végrehajtotta.
COMPLETE
A rádióállomások programozása
megfelelően véget ért.
DEVICE ERROR
Az USB-eszközt nem lehet felismerni
vagy ismeretlen eszközt csatlakoztatott
(40. oldal).
FULL
Több mint 25 műsorszámot vagy fájlt
próbált meg programozni.
LOCKED
A lemeztartó fiók nem nyílik ki. Lépjen
kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkaszervizzel.
32HU
010COV.indb 32
2009. 04. 21. 6:27:17
No DEVICE
Nem csatlakoztatott USB-eszközt vagy a
csatlakoztatott USB-eszköz leállt.
NO DISC
Nincs lemez a lejátszóban, vagy olyan
lemezt helyezett be, amit nem lehet
lejátszani.
NO TAB (csak MHC-EC99T, MHC-EC79T, MHCEC69T)
Nem lehet felvételt készíteni a kazettára,
mert a törlésvédő lemezke ki van törve a
kazetta éléről.
NO TRACK
Az USB-eszközről nem töltődött be a
rendszerbe lejátszható fájl.
NOT USED
Az adott feltételek között tiltott műveletet
próbált elvégezni.
OVER
A lemez a végére ért miközben
 gombot nyomta lejátszás vagy
szüneteltetés alatt.
OVER CURRENT
A készülék túláramot érzékelt az
(USB) aljzaton.
PUSH SELECT
időzítéses művelet végrehajtása közben
próbálta az órát vagy az időzítőt
beállítani.
PUSH STOP
Olyan gombot nyomott meg, amely csak
akkor működik, ha a lejátszás le van
állítva.
READING
A rendszer a lemezinformációkat
olvassa be. Eközben néhány gomb nem
használható.
A rendszer az USB-eszköz felismerését
végzi.
REMOVED
Az USB-eszközt eltávolította
SET CLOCK
Megpróbálta beállítani az időzítőt,
azonban az óra nincs beállítva.
Folytatódik
010COV.indb 33
További információk
NO STEP
A programozott műsorszámok törlése
megtörtént.
PROTECT
Ellenőrizze az alábbiakat:
a feszültségválasztó helyi feszültségnek
megfelelő beállítását,
a hangsugárzóvezetékek rövidre
zárását,
a szellőzőnyílások eltakarását.
A teendőket lásd a „Ha a kijelzőn a
„PROTECT” jelenik meg” szakaszban
(27. oldal).

33HU
2009. 04. 21. 6:27:17
SET TIMER
Az időzítőt próbálta kiválasztani,
azonban nincs beállítva az lejátszás
időzítő.
TIME NG
A lejátszás időzítő kezdő- és végpontja
azonos.
Kijelzési példák
Kijelző
Jelentés
2 (kettő)
5 (öt)
6 (hat)
8 (nyolc)
0 (nulla)
A
B
D
G
H
K
M
O
Q
R
S
Z
|
”
$
%
,
.
?
@
^
34HU
010COV.indb 34
2009. 04. 21. 6:27:18
Óvintézkedések
A készülékkel lejátszható lemezek
Audio CD
CD-R, CD-RW (audio adat, MP3
fájlok)
Biztonsági előírások
Ha hosszú ideig nem használja
készülékét, húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózati aljzatból. Mindig
a csatlakozódugót, és soha ne a
vezetéket fogja meg.
Ha bármilyen szilárd anyag vagy
folyadék kerül a készülék belsejébe,
húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket,
és forduljon szakemberhez mielőtt újra
használná a készüléket.
A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét
kizárólag szakember végezheti.
Folytatódik
010COV.indb 35

További információk
A készülékkel nem lejátszható
lemezek
CD-ROM
CD-R, CD-RW lemezek, melyek nem
zenei CD formátumban vagy nem az
ISO 9660 1. szint, 2. szint, vagy Joliet
formátumban rögzített MP3 lemezek.
Többmenetes CD-R, CD-RW lemezek,
melyeknél nem lettek lezárva a
menetek.
Rossz rögzítési minőségű, karcos vagy
szennyezett CD-R, CD-RW lemezek,
vagy nem kompatibilis eszközzel
készített CD-R, CD-RW lemezek.
A nem megfelelően lezárt CD-R, CDRW lemezek.
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) fájloktól
eltérő fájlokat tartalmazó lemez.
Nem szabványos alakú lemezek
(például szív, négyzet, csillag).
Lemezek, melyeken ragasztószalag,
papír vagy ragasztómaradvány van.
Hitelesítő pecséttel ellátott kölcsönzött
vagy használt lemezek, amelyeknél a
ragasztó túlnyúlt a pecséten.
Olyan lemez, amelyre ragacsos
tapintású tintával van címke
nyomtatva.
Megjegyzések a lemezekről
Lejátszás előtt egy tisztító kendővel
tisztítsa meg a lemezt. A törlést
középről kifelé haladva hajtsa végre.
A tisztításhoz ne használjon
oldószert, például benzint, hígítót, a
kereskedelemi forgalomban kapható
tisztítószert vagy vinil lemezekhez
használt antisztatizáló szert.
Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napsugárzásnak vagy hőnek (mint
például fűtőtest), és ne hagyja napon
parkoló járműben, mert a jármű
belső terének hőmérséklete jelentősen
megnőhet.
35HU
2009. 04. 21. 6:27:18
Elhelyezés
A készüléket ne helyezze el döntött
helyzetben vagy olyan helyen ami
túlságosan forró, hideg, poros, koszos,
párás, ahol a levegő szabad áramlása
akadályozott, vagy ahol rázkódásnak,
közvetlen napfénynek vagy éles
fénynek van kitéve.
Legyen óvatos, ha a készüléket vagy
a hangsugárzókat védőbevonattal
(gyanta, olaj, fényező stb.) kezelt
felületre állítja, mert foltosodás vagy
elszíneződés keletkezhet.
Ha a készüléket közvetlenül egy hideg
helyről egy meleg térbe viszi, vagy
párás szobában helyezi el, a CDlejátszó belsejében található lencsén
páralecsapódás jöhet létre, ami
meghibásodáshoz vezethet. Ebben az
esetben vegye ki a lemezt és legalább fél
óráig hagyja bekapcsolva a készüléket,
amíg a nedvesség elpárolog belőle.
Felmelegedés
Működés közben a készülék
felmelegedése normális és nem ok az
aggodalomra.
Ne érintse meg a burkolatot nagy
hangerőn történt folyamatos használat
után, mert a burkolat felforrósodhat.
Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
A hangsugárzó-rendszerről
Ez a hangsugárzó rendszer nincs
mágnesesen leárnyékolva, ezért
a közelben lévő tv-készülék képe
mágnesesen torzítottá válhat. Ebben
az esetben kapcsolja ki a tv-készüléket,
várjon 15–30 percet, majd kapcsolja
vissza. Ha nincs javulás, akkor helyezze a
hangsugárzókat távolabb a tv-készüléktől.
A burkolat tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített puha ruhával törölje
le a készülék burkolatát. A tisztításhoz
soha ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.
36HU
010COV.indb 36
2009. 04. 21. 6:27:18
A magnókazetta véletlen törlésének
megelőzése (csak MHC-EC99T, MHCEC79T, MHC-EC69T)
Az ábrán látható módon törje ki a kazetta
törlésvédő fülét az A vagy a B oldalról.
Törje ki a
törlésvédő
fület
A 90 percnél hosszabb kazettákról
(csak MHC-EC99T, MHC-EC79T, MHCEC69T)
A 90 perc lejátszási időnél hosszabb
kazetta használata nem ajánlott, kivéve
hosszú, folyamatos lejátszás illetve felvétel
készítése esetében.
A magnófejek tisztítása (csak MHCEC99T, MHC-EC79T, MHC-EC69T)
Használjon száraz- vagy nedves-típusú
(külön megvásárolható) tisztítókazettát
minden 10 óra használat után, mielőtt
egy fontos felvételt készít, vagy egy régi
kazetta lejátszása után. A magnófej
tisztításának elmulasztása gyengébb
hangminőséget okozhat vagy a készülék
nem lesz képes kazetták lejátszására
illetve műsor rögzítésére. Bővebb
részleteket a tisztítókazetta kezelési
útmutatójában olvashat.
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az
MHC-EC99, MHC-EC79, MHC-EC69,
MHC-EC99T, MHC-EC79T és MHCEC69T típusú készülékek a 2/1984.
(III. 10.) számú BkM-IpM együttes
rendeletben előírtak szerint megfelelnek
a következő műszaki jellemzőknek.
Fő egység
Erősítő
Az alábbi adatok mérése 230 V, 50/60 Hz
váltóáramon történt (európai és orosz
típusok).
Az alábbi adatok mérése 120, 127, 220, 240
V, 50/60 Hz váltóáramon történt (egyéb
típusok).
MHC-EC99, MHC-EC99T
Első hangsugárzó:
Névleges teljesítmény:
Mélyhang csatorna
50 + 50 W (8 Ω, 1 kHz, 1% THD)
Magashang csatorna
50 + 50 W (8 Ω, 8 kHz, 1% THD)
Névleges terhelhetőség:
Mélyhang csatorna
65 + 65 W (csatornánként 8 Ω,
1 kHz, 10% THD)
Magashang csatorna
65 + 65 W (csatornánként 8 Ω,
8 kHz, 10% THD)
Mélysugárzó:
Névleges terhelhetőség:
90 W (4 Ω, 80 Hz, 10% THD)
Folytatódik
010COV.indb 37
További információk
Ha a kazettára később rögzíteni akar,
akkor ragasztószalaggal takarja el a kitört
fület.
Minőségtanúsítás

37HU
2009. 04. 21. 6:27:18
MHC-EC79, MHC-EC79T
Névleges teljesítmény:
Mélyhang csatorna
55 + 55 W (8 Ω, 1 kHz, 1% THD)
Magashang csatorna
55 + 55 W (8 Ω, 8 kHz, 1% THD)
Névleges terhelhetőség:
Mélyhang csatorna
75 + 75 W (csatornánként, 8 Ω,
1 kHz, 10% THD)
Magashang csatorna
75 + 75 W (csatornánként, 8 Ω,
8 kHz, 10% THD)
MHC-EC69, MHC-EC69T
Névleges teljesítmény:
50 + 50 W (6 Ω, 1 kHz, 1% THD)
Névleges terhelhetőség:
70 + 70 W (csatornánként, 6 Ω,
1 kHz, 10% THD)
Bemenetek
PC IN (sztereó minijack):
érzékenység 800 mV, impedancia
22 kΩ
Kimenetek
PHONES (sztereó minijack):
8 Ω vagy magasabb impedanciával
rendelkező fejhallgatók
csatlakoztatásához
SPEAKER: impedancia
MHC-EC99, MHC-EC99T, MHCEC79, MHC-EC79T: 8 Ω
MHC-EC69, MHC-EC69T: 6 Ω
SUBWOOFER (csak MHC-EC99, MHCEC99T):
impedancia 4 Ω
USB rész
Támogatott bitsűrűség:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3),
WMA, AAC:
32–320 kbps, VBR
Mintavételezési frekvenciák:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3),
WMA, AAC:
32/44,1/48 kHz
(USB) aljzat:
Legnagyobb áram:
500 mA
CD-lejátszó rész
Rendszer:
CD-lejátszó és digitális audio rendszer
A lézer dióda jellemzői:
Kibocsátási időtartam: folyamatos
Lézer kimenet*: kevesebb, mint
44,6 µW
*Ezt a kimeneti értéket az optikai
kiolvasófej lencséjének 200 mm
távolságban 7 mm-es rekesszel
mértük.
Frekvenciaátvitel: 20–20 kHz
Jel-zaj arány: több, mint 90 dB
Dinamika tartomány: több, mint 88 dB
Kazettás magnó (csak MHC-EC99T, MHCEC79T, MHC-EC69T)
Hangrögzítő rendszer: 4 sávos, 2-csatornás,
sztereó
38HU
010COV.indb 38
2009. 04. 21. 6:27:18
Vevőegység
FM stereo, FM/AM szuperheterodin
vevőegység
Antenna:
FM huzalantenna
AM keretantenna
FM vevőegység rész:
Vételi frekvenciák:
87,5–108,0 MHz (50 kHz lépésköz)
Középfrekvencia: 10,7 MHz
Hangsugárzók
Első hangsugárzó (SS-EC79) az
MHC-EC99, MHC-EC99T, MHC-EC79,
MHC-EC79T típusok esetén
Hangsugárzó rendszer:
3-utas, 3 hangszórós, bassz-reflex
típusú
Hangszóró egység:
mélysugárzó: 130 mm, kónuszos
mélyhangszóró: 130 mm, kónuszos
magashangszóró: 40 mm, tölcséres
típusú
Névleges impedancia:
magashangok: 8 Ω
mélyhangok: 8 Ω
Méretek (szé × ma × mé):
kb. 220 × 350 × 215 mm
Tömeg: kb. 3,2 kg
Hangsugárzó rendszer:
2-utas, 2 hangszórós, bassz-reflex
típusú
Hangszóró egység:
mélyhangszóró: 160 mm, kónuszos
magashangszóró: 40 mm, tölcséres
típusú
Névleges impedancia: 6 Ω
Méretek (szé × ma × mé):
kb. 220 × 306 × 215 mm
Tömeg: kb. 2,6 kg
Első hangsugárzó (SS-EC69i) az MHCEC69 (csak az európai modell) esetén
Hangsugárzó rendszer:
2-utas, 2 hangszórós, bassz-reflex
típusú
Hangszóró egység:
mélyhangszóró: 130 mm, kónuszos
magashangszóró: 40 mm, tölcséres
típusú
Névleges impedancia: 6 Ω
Méretek (szé × ma × mé):
kb. 190 × 306 × 185 mm
Tömeg: kb. 2,0 kg
Mélysugárzó (SS-WG99A) az MHCEC99, MHC-EC99T típusok esetén
Hangsugárzó rendszer:
mélysugárzó rendszer, bassz-reflex
típusú
Hangszóró egység:
mélysugárzó: 200 mm, kónuszos
Névleges impedancia: 4 Ω
Méretek (szé × ma × mé):
kb. 280 × 306 × 305 mm
Tömeg: kb. 5,1 kg
Folytatódik
010COV.indb 39
További információk
AM vevőegység rész:
Vételi frekvenciák
Az európai és orosz modell:
531–1602 kHz
(9 kHz léptetőfrekvenciával)
A latin-amerikai modell:
530–1710 kHz
(10 kHz léptetőfrekvenciával)
531–1710 kHz
(9 kHz léptetőfrekvenciával)
Egyéb modellek:
531–1602 kHz
(9 kHz léptetőfrekvenciával)
530–1610 kHz
(10 kHz léptetőfrekvenciával)
Középfrekvencia: 450 kHz
Első hangsugárzó (SS-EC69) az MHCEC69 (az európai modell kivételével),
MHC-EC69T típusok esetén

39HU
2009. 04. 21. 6:27:18
Általános
Energiaellátási követelmények
Az európai és orosz modellek esetén:
230 V, 50/60 Hz váltóáram
Mexikói modell:
127 V, 60 Hz váltóáram
Argentín modell:
220 V, 50/60 Hz váltóáram
Egyéb modellek:
120, 220, 230–240 V, 50/60
Hz váltóáram, beállítható
feszültségváltóval
Teljesítményfelvétel
MHC-EC99, MHC-EC99T: 175 W
(Energiatakarékos üzemmódban 0,5
W)
MHC-EC79, MHC-EC79T: 170 W
(Energiatakarékos üzemmódban 0,5
W)
MHC-EC69, MHC-EC69T: 110 W
(Energiatakarékos üzemmódban 0,5
W)
Méretek (szé × ma × mé) (hangsugárzók
nélkül)
kb. 200 × 306 × 415 mm
Tömeg (hangsugárzók nélkül)
MHC-EC99: kb. 6,5 kg
MHC-EC99T: kb. 6,8 kg
MHC-EC79: kb. 6,4 kg
MHC-EC79T: kb. 6,7 kg
MHC-EC69: kb. 5,4 kg
MHC-EC69T: kb. 5,7 kg
Mellékelt tartozékok: távvezérlő (1 db), AA
(R6) típusú elemek (2 db), FM huzal-, AM
keretantenna (1 db), hangsugárzótalpak
MHC-EC99, MHC-EC99T (8 db) és az
SS-WG99A (mélysugárzóhoz) (4 db),
MHC-EC79, MHC-EC79T, MHC-EC69,
MHC-EC69T (8 db)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Készenléti teljesítményfelvétel: 0,5 W
A nyomtatott áramköri lapok egy részében
nem használtunk halogénezett égésgátló
anyagokat.
A lejátszható USBeszközök
A készülék az alábbi jelzésekkel ellátott
Sony USB-eszközöket tudja lejátszani.
Más típusú USB-eszközöket a készülék
nem tud lejátszani.
Elfogadott Sony digitális
zenelejátszók (a 2008. decemberi
állapot szerint)
Terméknév
Walkman
®
Típusnév
NWD-B103, NWDB105, NWD-B103F,
NWD-B105F
NWZ-B133, NWZB135, NWZ-B133F,
NWZ-B135F
NWD-E023F, NWDE025F
NWZ-E435F, NWZE436, FNWZ-E438F
NWZ-S515, NWZS516
NWZ-S615F, NWZS616F, NWZ-S618F
NWZ-S715F, NWZS716F, NWZ-S718F
NWZ-S636F, NWZS638F, NWZ-S639F
NWZ-S736F, NWZS738F, NWZ-S739F
NWZ-A815, NWZA816, NWZ-A818
NWZ-A726, NWZA728, NWZ-A729
NWZ-A826, NWZA828, NWZ-A829
40HU
010COV.indb 40
2009. 04. 21. 6:27:18
Elfogadott Sony diktafonok (a 2008.
decemberi állapot szerint)
Terméknév
Diktafon
Típusnév
ICD-SX57, ICD-SX67,
ICD-SX77
ICD-UX71, ICD-UX81,
ICD-UX91
ICD-SX68, ICD-SX78,
ICD-SX88
Terméknév
Típusnév
MICROVAULT USM512JX, USM1GJX,
USM2GJX, USM4GJX
USM1GL, USM2GL,
USM4GL, USM8GL,
USM16GL
USM1GLX, USM2GLX,
USM4GLX, USM8GLX,
USM16GLX
®
Amikor a Walkman -t csatlakoztatja a
rendszerhez ügyeljen, hogy csak azután
csatlakoztassa, miután a Walkman kijelzőjéről
eltűnt a „Creating Library” vagy „Creating
Database” üzenet.
®
További információk
Elfogadott Sony USB-eszközök (a 2008.
decemberi állapot szerint)
®
Megjegyzés a Walkman -ról
Megjegyzések
A készülék nem alkalmas az NTFS formátum
olvasására.
A készülék kizárólag a merevlemez első
partícióján lévő adatokat tudja olvasni.
Ne használjon a fentiektől eltérő USBeszközöket. A működés még a listán szereplő
eszközökkel sem garantált.
A működés még a listán szereplő USBeszközök esetén sem minden esetben
garantált.
Elképzelhető, hogy egyes USB-eszközök nem
minden országban vásárolhatók meg.
A fenti típusok formázásakor ügyeljen, hogy
a készüléken végezze a formázást vagy a
mellékelt formázó szoftvert alkalmazza.
41HU
010COV.indb 41
2009. 04. 21. 6:27:18
42HU
010COV.indb 42
2009. 04. 21. 6:27:18
További információk
43HU
010COV.indb 43
2009. 04. 21. 6:27:18
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Printed in Czech Republic (EU)
010COV.indb 44
2009. 04. 21. 6:27:19
Download PDF

advertising