Sony | MHC-EC68USB | Sony MHC-EC68USB Használati útmutató

3-294-664-11(1)
Kompakt
mini hifi rendszer
Kezelési útmutató
MHC-EC68USB
© 2008 Sony Corporation
010COV.indb 1
2008.05.09. 5:53:04
FIGYELEM!
A tűzveszély és az áramütés
elkerülése érdekében ne tegye
ki a készüléket csapadék,
nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli
edényt, pl. virágvázát a készülékre.
Úgy helyezze el a rendszert, hogy
probléma esetén a hálózati vezetéket
azonnal ki tudja húzni a hálózati aljzatból.
Az elemeket vagy az elemmel ellátott
eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol
sugárzó hőnek van kitéve, például a
napfény vagy tűz.
A készüléket nem szabad szűk helyen,
pl. beépített szekrényben elhelyezni.
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása (Használható
az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A
termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
A készülék besorolása „CLASS 1 LASER”
termék (1. osztályú lézerberendezés). Az
ezt tanúsító jelölés a készülék hátoldalán
található.
HU
010COV.indb 2
2008.05.09. 5:53:04
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való
eltávolítása (Használható
az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a termékhez
mellékelt elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Az elemek hulladékként
való elhelyezésének szakszerű módjával
segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt
az elemek állandó használata szükséges,
az elemek eltávolításához szakember
szükséges. Az elemek szakszerű
hulladékkezelése érdekében a készülék
hasznos élettartamának végén adja le
azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen.
Más típusú elemek esetében olvassa el az
útmutató azon szakaszát, mely az elemek
szakszerű eltávolítását részletezi. Az
elemeket adja le a használt elemek számára
kijelölt hulladékgyűjtő helyen.
A termék vagy az elemek újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói
számára
Ezt a terméket a Sony Corporation
(Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)
gyártotta. A termékbiztonsággal és az
EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország,
70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.)
a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
DualDisc (kettős formátumú)
lemezek
A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas
lemezeket takar, melyek egyik oldalán a
DVD-lejátszók által lejátszható tartalom,
a másik oldalukon digitális hanganyag
található. Mivel a hanganyagot tartalmazó
oldal nem felel meg a Compact Disc (CD)
szabványnak, az ilyen lemezek lejátszása
nem garantált.
Másolásvédelemmel ellátott zenei
lemezek
Ez a készülék a Compact Disc (CD)
szabványnak megfelelő lemezek
lejátszására képes. Napjainkban egyre több
lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott
zenei CD-lemezeket hoz forgalomba.
Kérjük, ne feledje, hogy ezek között
lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek
meg a CD-szabványnak, ezért ezzel a
készülékkel nem lehet lejátszani.
A felvett műsorszámok csak magáncélra
használhatók fel. A műsorszámok
korlátozáson felüli felhasználásához a
jogtulajdonos engedélye szükséges.
A „WALKMAN” és a „WALKMAN”
logo a Sony Corporation bejegyzett
védjegyei.
A MICROVAULT a Sony Corporation
védjegye.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési
technológia és szabadalom
felhasználása a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyével történt.
HU
010COV.indb 3
2008.05.09. 5:53:05
Tartalomjegyzék
Részegységek és kezelőszervek....... 5
További műveletek
A rendszer csatlakoztatása................ 9
Az óra beállítása..................................11
Lejátszási program létrehozása
(Programozott lejátszás) .................23
Rádióállomások tárolása..................24
Az időzítők használata......................25
Alapműveletek
Egyebek
CD-, MP3 lemez lejátszása...............12
Rádió hallgatása..................................14
Felvétel lemezről USB-eszközre.....15
Zenelejátszás USB-eszközről...........18
Külső audiokészülékek
használata..............................................20
A hang beállítása.................................21
A kijelzések beállítása........................21
Hibaelhárítás.........................................26
Üzenetek................................................31
Óvintézkedések...................................32
Minőségtanúsítás...............................33
A készülékkel használható
USB-eszközök.......................................35
Kezdeti lépések
HU
010COV.indb 4
2008.05.09. 5:53:05
Az útmutatóban szereplő magyarázatok és utasítások főleg a távvezérlőn található
kezelőszervekre vonatkoznak, azonban az ismertetett műveletek a készülék azonos vagy
hasonló elnevezésű gombjaival is végrehajthatók.
Készülék
Folytatódik
010COV.indb 5

Részegységek és kezelőszervek
Részegységek és kezelőszervek
HU
2008.05.09. 5:53:05
Távvezérlő

Készülék:  (lejátszás/szünet)
(10., 12., 18., 19., 29. oldal)
Távvezérlő:  (lejátszás) (12.,
18., 23., 29. oldal)
 (szünet) (12., 19. oldal)
A lejátszás elindítása vagy szüneteltetése.
 (állj) (12., 14., 16., 17., 19., 30.
oldal)
A lejátszás leállítása.

FUNCTION (20., 30. oldal)
A funkció kiválasztása.
CD (12., 23., 30. oldal)
A CD funkció kiválasztása.
TUNER/BAND (14. oldal)
A TUNER funkció kiválasztása. Az FM
vagy AM vételi mód kiválasztása.

USB (17., 18. oldal)
/ (be/készenlét) (10., 11., 25.,
30. oldal)

A készülék bekapcsolása.

Távvezérlés érzékelő (26. oldal)
Az USB funkció kiválasztása.
/ (vissza/előre) (11., 12.,
17., 19., 23., 25. oldal)
Műsorszám vagy fájl kiválasztása.
Készülék: TUNING +/− (14. oldal)
Távvezérlő: +/− (hangolás) (14.
oldal)
A kívánt rádióállomás behangolása.
/ (vissza/gyorsan előre)
(12., 19. oldal)
Egy bizonyos pozíció megkeresése egy
műsorszámban vagy fájlban.
HU
010COV.indb 6
2008.05.09. 5:53:05

Készülék: USB (17., 19. oldal)
Készülék: DISC SKIP/EX-CHANGE
(12. oldal)
Az USB funkció kiválasztása.

DISPLAY (11., 21., 23. oldal)
A megjelenítendő információk
kiválasztása.

Készülék: DSGX, EQ (21. oldal)
Távvezérlő: EQ (21. oldal)
A hanghatás kiválasztása.

 (nyit/zár) (12. oldal)
A lemez kiválasztása. Lejátszás közben
lemezváltás.
Távvezérlő: DISC SKIP (12., 23.
oldal)
A lemez kiválasztása.

Készülék: ERASE (17. oldal)
MP3 fájlok és mappák törlése a (külön
megvásárolható) USB-eszközről (digitális
zenelejátszó vagy USB memória).
Lemez behelyezése vagy kivétele.
ENTER (11., 16., 17., 23., 24., 25.
oldal)

A beállítások tárolása.
Készülék: DISC 1–3 (12. oldal)
A lemez kiválasztása. A CD funkció
kiválasztása egyéb funkció használatakor.

(USB) aljzat (15., 16., 17., 18.,
28. oldal)
Távvezérlő: CLEAR (23. oldal)
Beprogramozott műsorszám vagy fájl
törlése.

USB SYNC REC/REC1 (16. oldal)
Külső USB-eszköz csatlakoztatása
(digitális zenelejátszó vagy USB
memória).
Felvétel lemezről a csatlakoztatott (külön
megvásárolható) USB-eszközre (digitális
zenelejátszó vagy USB memória).


AUDIO INPUT aljzat (20. oldal)
Külső audioeszköz csatlakoztatása
(hordozható audiolejátszó stb.).

PHONES aljzat
Fejhallgató csatlakoztatása.
Részegységek és kezelőszervek

Készülék: MASTER VOLUME (12.,
14., 18., 20., 25. oldal)
A hangerő beállítása.
Távvezérlő: VOLUME +/− (12., 14.,
18., 20., 25. oldal)
A hangerő beállítása.

CLOCK/TIMER SET (11., 25. oldal)
Az óra és az időzítők beállítása.
Folytatódik
010COV.indb 7

HU
2008.05.09. 5:53:06

REPEAT/FM MODE (12., 14., 19.
oldal)
Lemez, USB-eszköz, műsorszám vagy fájl
ismételt meghallgatása.
Az FM vételi mód kiválasztása (mono
vagy sztereó).
TUNER MEMORY (24. oldal)
Rádióállomás tárolása.
PLAY MODE/TUNING MODE (13.,
14., 16., 19., 23., 24., 27. oldal)
CD-, MP3 lemez vagy külső USBeszköz (digitális zenelejátszó vagy USB
memória) lejátszásának kiválasztása.
A hangolási mód kiválasztása.

+/− (mappa kiválasztás) (12.,
17., 19., 23. oldal)
Egy mappa kiválasztása.

SLEEP (25. oldal)
A kikapcsolás időzítő beállítása.

Elemtartó fedél (11. oldal)
HU
010COV.indb 8
2008.05.09. 5:53:06
Kezdeti lépések
Kezdeti lépések
A rendszer csatlakoztatása
Első hangsugárzó (jobb)
Hálózati aljzat
Első hangsugárzó (bal)
 AM keretantenna
 FM huzalantenna (Vízszintesen feszítse ki.)
 Piros (egyszínű/)
 Fekete (egyszínű/)
Folytatódik
010COV.indb 9

HU
2008.05.09. 5:53:06
 Antennák
Keressen olyan helyet, és helyzetet,
amely jó vételi minőséget biztosít, és így
helyezze el az antennákat.
Helyezze távolabb az antennát a
hangsugárzó-, a hálózati csatlakozóés az USB-vezetékektől a zajos vétel
megelőzése érdekében.
 Hangsugárzók
A rendszer mozgatása esetén
Ehhez a művelethez a készülék
kezelőszerveit használja.
1 Vegye ki a CD-lemezeket a
mechanika védelmében.
2 Tartsa nyomva a készülék  
gombját, majd nyomja meg a / 
gombot a „STANDBY” megjelenéséig.
Csak a vezeték csupaszolt végét illessze be
a SPEAKER aljzatba.
3 A „LOCK” megjelenése után húzza ki a
 Energiaellátás
Hangsugárzótalpak
A feszültségváltóval ellátott modellek
esetén állítsa be a feszültségváltót
(VOLTAGE SELECTOR) a helyi
viszonyoknak megfelelően.
Ha a csatlakozódugasz nem illeszthető be
a hálózati aljzatba, távolítsa el a mellékelt
csatlakozódugasz átalakítót (csak az
átalakítóval felszerelt modellek esetén).
hálózati vezetéket.
Szerelje fel a mellékelt
hangsugárzótalpakat az első
hangsugárzók aljára, az elcsúszás
megelőzése érdekében.
10HU
010COV.indb 10
2008.05.09. 5:53:06
A távvezérlő használata
Az óra beállítása
Az óra beállításához a távvezérlőn lévő
gombokat használja.
1 Kapcsolja be a rendszert a /
 gombbal.
2 Nyomja meg a CLOCK/TIMER
SET  gombot.
Megjegyzések
Átlagos használat mellett a távvezérlő
legalább 6 hónapig működik az elemekkel.
Ne használjon együtt új és régi, vagy eltérő
gyártótól származó elemeket.
Ha hosszabb ideig nem használja a
távvezérlőt, vegye ki belőle az elemeket, így
elkerülheti a kifolyó elektrolit és a korrózió
okozta meghibásodásokat.
Az elemekkel ellátott eszközt ne helyezze el
olyan helyen, ahol sugárzó hőnek van kitéve,
például a napfény vagy tűz.
Az óra kijelzés villogni kezd. Ha a
„PLAY SET” villog, nyomja meg
többször a /  gombot
a „CLOCK” kiválasztásához, majd
nyomja meg az ENTER  gombot.
Kezdeti lépések
Csúsztassa le és távolítsa el az elemtartó
fedelet , majd helyezze be a 2 db
mellékelt R6 (AA méretű) elemet, először
a  pólust beillesztve, ügyelve az alábbi
ábrán látható polaritásra.
3 Állítsa be az időt.
4 A /  gomb többszöri
megnyomásával állítsa be az
órát, majd nyomja meg az
ENTER  gombot.
5 Ugyanezzel az eljárással állítsa
be a percet is.
Megjegyzés
A hálózati vezeték kihúzása és áramszünet
esetén az óra beállításai elvesznek.
Az órakijelzés megjelenítése a
rendszer kikapcsolt állapotában
Nyomja meg többször a DISPLAY 
gombot az óra megjelenéséig. Az óra
körülbelül 8 másodpercig látható.
11HU
010COV.indb 11
2008.05.09. 5:53:06
Alapműveletek
CD-, MP3 lemez
lejátszása
1 Válassza ki a CD funkciót.
Nyomja meg a CD  gombot.
2 Helyezzen be egy lemezt.
Nyomja meg a   gombot a
készüléken, és helyezzen egy lemezt a
feliratos oldalával felfelé a lemeztartó
fiókba. Több lemez behelyezéséhez az
ujjával tolja odébb a lemeztartó fiókot
az ábrán látható módon.
A lemeztartó fiók bezárásához
nyomja meg a készüléken a  
gombot.
A lemeztartót nem szabad
kézzel betolni, mert a készülék
meghibásodhat.
3 Válassza ki a lemezt.
Amikor a lemezek lejátszása le van
állítva, nyomja meg a DISC SKIP 
gombot. Egyéb funkciók végrehajtása
közben a készülék DISC 1–3 
gombjaival válthat lemezt.
4 Indítsa el a lejátszást.
12HU
Nyomja meg a  gombot (vagy a
készüléken a  gombot) .
Ha lejátszás közben szeretne egy
másik lemezt kicserélni, nyomja meg
a DISC SKIP  gombot.
010COV.indb 12
5 Állítsa be a hangerőt.
Nyomja meg a VOLUME+/− 
gombot.
További műveletek
Funkció
A lejátszás
szüneteltetése
A lejátszás
leállítása
Egy mappa
kiválasztása
MP3 lemezen
Műsorszám
vagy fájl
kiválasztása
Egy bizonyos
pont megkeresése egy műsorszámban vagy
fájlban
Az ismétléses
lejátszás
kiválasztása
A lemez
kiválasztása
Nyomja meg a...
...  (vagy a
készüléken a )
 gombot. A lejátszás
folytatásához nyomja
meg ismét a gombot.
...  gombot.
...
+/−  gombot.
.../ 
gombot.
.../  gombot
lejátszás közben, tartsa
nyomva, majd a kívánt
pontnál engedje fel.
...REPEAT  gombot
többször a „REP” vagy
„REP1” megjelenéséig.
...DISC SKIP  (vagy
a készüléken a DISC
1–3 ) gombot, állj
üzemmódban.
Átkapcsolás
...DISC 1–3 
CD funkcióra gombot a készüléken
egy másik
(önműködő
műsorforrásról műsorforrásválasztás).
Lemezek
...DISC SKIP/EXcseréje lemez
CHANGE  gombot
lejátszása
a készüléken.
közben
*CD-DA lemez használatakor ezzel a
művelettel műsorszámot választhat.
2008.05.09. 5:53:07
A lejátszási mód kiválasztása
* CD-DA lemez lejátszásánál,
(SHUF)
lejátszás ugyanazt az eredményt adja, mint
az 1 DISC (SHUF) lejátszás.
Megjegyzések az ismétléses
lejátszáshoz
A lemezen lévő összes műsorszám vagy fájl
ismételten lejátszásra kerül, legfeljebb öt
alkalommal.
A „REP” és a „ALL DISCS SHUF” funkciókat
egyszerre nem választhatja ki.
A „REP1” jelzi, ha egy műsorszám vagy fájl
ismételve lesz a leállításig.
Ne mentsen más típusú fájlokat, vagy
felesleges mappákat az MP3 fájlokat
tartalmazó lemezre.
Az MP3 műsorszámot nem tartalmazó
könyvtárak nem kerülnek lejátszásra.
Az MP3 fájlok a rögzítés sorrendjében
kerülnek lejátszásra.
A rendszer csak olyan MP3 fájlokat tud
lejátszani, melyeknek „.MP3” a kiterjesztése.
Ha a lemezen olyan fájlok vannak melyek
kiterjesztése „.MP3”, de nem MP3 fájlok,
akkor a készülék zajt fog lejátszani, vagy meg
is hibásodhat.
Legnagyobb értékek:
 könyvtárak száma: 150 (beleértve a
gyökérkönyvtárat is),
 MP3 fájlok száma: 255,
 egy lemezen tárolható MP3 fájlok és
könyvtárak száma: 300,
 mappa mélység (a könyvtárszerkezet): 8.
A kompatibilitás nem garantált az összes
MP3 tömörítő és író szoftverrel, felvevővel,
adathordozóval. A nem kompatibilis
MP3 lemezek zajt vagy szaggatott hangot
eredményezhetnek vagy lejátszásuk nem
lehetséges.
Alapműveletek
Nyomja meg többször a PLAY MODE
 gombot amikor a lejátszó állj
üzemmódban van. Kiválaszthatja a
normál lejátszást (az összes lemez esetén
„ALL DISCS”, egy lemez esetén „1 DISC”,
a lemez mappájában lévő összes MP3 fájl
esetén „ *”), véletlen sorrendű lejátszás
„(ALL DISCS SHUF”, „1 DISC SHUF”
vagy „
SHUF*”) vagy programozott
lejátszás („PGM”).
Megjegyzések az MP3 lemezekről
Megjegyzések többmenetes lemezek
lejátszásához
Ha egy lemez CD-DA (vagy MP3) menettel
kezdődik, akkor azt CD-DA (vagy MP3)
lemezként ismeri fel a készülék, és a lejátszás
a következő menet eléréséig folytatódik.
Egy kevert CD formátumú lemezt CD-DA
(audio) lemezként ismeri fel a készülék.
13HU
010COV.indb 13
2008.05.09. 5:53:07
Rádió hallgatása
1 Válassza ki az „FM” vagy „AM”
hullámsávot
A zaj csökkentése a gyenge jelű FM
sztereó állomásoknál
A sztereó vétel kikapcsolásához nyomja
meg többször az FM MODE  gombot a
„MONO” megjelenéséig.
Nyomja meg többször a TUNER/
BAND  gombot.
2 Válassza ki a hangolási módot.
Nyomja meg többször a TUNING
MODE  gombot az „AUTO”
megjelenéséig.
3 Hangolja be a kívánt állomást.
Nyomja meg a +/− (vagy a készüléken
a TUNING +/− gombot) . Egy
állomás megtalálásakor a hangolás
önműködően megszakad, és
megjelenik a „TUNED” és a „ST”
(sztereó adás esetén) felirat.
4 Állítsa be a hangerőt.
Nyomja meg a VOLUME +/− 
gombot.
Az önműködő keresés megállítása
Nyomja meg a   gombot.
Gyenge térerővel fogható állomás
behangolása
Ha a „TUNED” nem jelenik meg és a
keresés nem áll le, akkor nyomja meg
többször a TUNING MODE  gombot
a „MANUAL” megjelenéséig, majd
nyomja meg többször a +/– gombokat
(vagy a TUNING +/– gombokat
a készüléken)  a kívánt állomás
behangolásához.
14HU
010COV.indb 14
2008.05.09. 5:53:07
Felvétel lemezről USBeszközre
Egyszerűen felvehet egy teljes lemezt az
USB-eszközre.
1 Csatlakoztassa az írható USB-
eszközt az (USB) aljzathoz 
az ábrán látható módon.
Alapműveletek
Csatlakoztassa a külön megvásárolható
USB-eszközt (digitális zenelejátszó
vagy USB memória) a készülék
(USB) aljzatához , majd vegye fel a
műsorszámokat a lemezről az USBeszközre.
Csak CD-DA és MP3 lemezről készíthet
felvételt.
A rendszer a műsorszámokat MP3
audioformátumban veszi fel.
A CD-lemezről felvett fájlméret
körülbelül 1 MB, percenként. MP3
lemezről történő felvételkor a fájlméret
nagyobb is lehet.
A rendszerhez csatlakoztatható USBeszközök listáját lásd „A használható
USB-eszközök” fejezetben (35. oldal).
Szinkronfelvétel
USB-eszköz (digitális
zenelejátszó vagy USB
memória)
Használja a csatlakoztatandó USBeszközhöz mellékelt USB-vezetéket,
ha USB-vezetékes csatlakozás
szükséges.
A művelet részleteiről a csatlakoztatni
kívánt USB-eszköz kezelési
útmutatójában olvashat.
2 Válassza ki a CD funkciót és
helyezze be a felvenni kívánt
lemezt.
Folytatódik
010COV.indb 15

15HU
2008.05.09. 5:53:07
3 A lejátszási mód kiválasztásához
állj üzemmódban nyomja meg
többször a PLAY MODE 
gombot.
Amennyiben véletlen sorrendű,
ismétléses vagy programozott
lejátszás módban kezdi meg a
lejátszást (és nincsenek műsorszámok
vagy MP3 fájlok beprogramozva), a
lejátszási mód önműködően normál
lejátszásra vált.
A lejátszási mód részleteit lásd „A
lejátszási mód megváltoztatása”
fejezetben (19. oldal).
4 Nyomja meg a készüléken
az USB SYNC REC/REC1 
gombot.
A „REC” villog és a képernyőn
felváltva a „CD SYNC”, „FREExxxx”
(az USB-eszközön hátralévő szabad
hely) és „PUSH ENTER” feliratok
jelennek meg.
Az USB-eszköz készen áll a felvételre,
a CD-lejátszó szünet üzemmódban
van.
5 Nyomja meg az ENTER 
gombot.
A felvétel megkezdődik. A felvétel
befejezésekor a CD-lejátszó és az
USB-eszköz önműködően leáll.
Egy műsorszám vagy MP3 fájl
felvétele lejátszás közben
(REC1)
Egyszerűen felveheti az éppen lejátszott
műsorszámot vagy MP3 fájlt az USBeszközre.
1 Csatlakoztasson egy írható USBeszközt az
(USB) aljzathoz .
2 Válassza ki a CD funkciót, majd
helyezze be a felvenni kívánt
lemezt.
3 Válassza ki a felvenni kívánt
műsorszámot vagy MP3 fájlt,
majd indítsa el a lejátszást.
4 Nyomja meg a készüléken az
USB SYNC REC/REC1  gombot
amikor a műsorszám vagy MP3
fájl lejátszása folyamatban van.
A „REC” villog és a képernyőn
felváltva a „CD SYNC”, „FREExxxx”
(az USB-eszközön hátralévő szabad
hely) és „PUSH ENTER” feliratok
jelennek meg.
Az USB-eszköz készen áll a felvételre,
a CD-lejátszó szünet üzemmódban
van.
5 Nyomja meg az ENTER 
gombot.
A felvétel megkezdődik. A felvétel
befejezésekor a CD-lejátszó és az
USB-eszköz önműködően leáll.
Felvétel leállítása
Nyomja meg a   gombot.
16HU
010COV.indb 16
2008.05.09. 5:53:08
Az USB-eszköz eltávolítása
1 Ellenőrizze, hogy ne legyen
folyamatban adatátvitel az USBeszközre, például felvétel, törlés stb.
2 Tartsa nyomva a készüléken a  
gombot a „NoDEVICE” megjelenéséig.
Mappa és fájl létrehozási szabályok
Az USB-eszközre történő első felvételkor
a „MUSIC” mappa önműködően létrejön
a „ROOT” alatt. A mappák és fájlok a
„MUSIC” mappa alá kerülnek az alábbi
felvételi eljárásoknak megfelelően.
Szinkronfelvétel1)
Felvételi
forrás
Mappanév
Hasznos tanács
MP3
Megegyezik a felvételi forrással2)
CD-DA
„FLDR001”3)
Az eszközt a készülék kikapcsolása után is
biztonságosan eltávolíthatja.
MP3 fájlok vagy mappák törlése az
USB-eszközről
Törölhet MP3 fájlokat vagy mappákat az
USB-eszközről.
1 Csatlakoztasson egy írható USBeszközt az
(USB) aljzathoz .
2 Válassza ki az USB funkciót.
Nyomja meg az USB  gombot.
3 A /  vagy
+/− 
gombok többszöri megnyomásával
válassza ki a törölni kívánt MP3 fájlt
vagy mappát.
4 Nyomja meg a készüléken az ERASE
 gombot.
A kijelzőn felváltva megjelenik a
„TRACK ERASE”, „FOLDER ERASE”
és „PUSH ENTER” felirat.
A törlési művelet megszakításához
nyomja meg a   gombot.
Fájlnév
„TRACK001”4)
REC1 felvétel
Felvételi
forrás
Mappanév
MP3
„REC1”
5)
CD-DA
Fájlnév
Alapműveletek
3 Távolítsa el az USB-eszközt.
Megegyezik
a felvételi
forrással2)
„TRACK001”4)
Programozott lejátszás módban a mappa
neve „FLDRxxx”, a fájlnév pedig a felvételi
forrástól függ (CD-DA lemez vagy MP3
lemez).
2)
Akár 32 karakteres nevek is
hozzárendelhetők.
3)
A mappaszám sorszámként kerül
hozzárendelésre.
4)
A fájlszám sorszámként kerül
hozzárendelésre.
5)
Az új fájl REC1 felvételi mód minden
alkalmazásakor a „REC1” mappába kerül.
1)
5 Nyomja meg az ENTER  gombot.
A kiválasztott MP3 fájl vagy mappa
törlődik.
Folytatódik
010COV.indb 17

17HU
2008.05.09. 5:53:08
Megjegyzések
Ne csatlakoztasson a rendszerhez USBeszközt USB-elosztón (hubon) keresztül.
CD-lemez felvételekor a műsorszámok
128 kbps bitsűrűségű MP3 fájlként jönnek
létre. MP3 lemez felvételekor az MP3
fájlok az eredeti MP3 fájlokkal megegyező
minőségben kerülnek felvételre.
MP3 lemez felvételekor nem hallható hang és
a „HI-SPEED” felirat jelenik meg.
A CD-text információ nem kerül felvételre a
létrehozott MP3 fájlokba.
Ha félidőben megszakítja a felvételt, az MP3
fájl a megszakítási pontig kerül felvételre.
A felvétel önműködően megszakad, ha:
 a felvétel közben elfogy a szabad hely az
USB-eszközön,
 az MP3 fájlok száma eléri az USBeszközön a rendszer által felismerhető
számok korlátját.
Egy USB-eszköz akár 999 MP3 fájlt vagy 997
mappát tartalmazhat.
Az MP3 fájlok és mappák legnagyobb száma
az MP3 fájltól és a mappaszerkezettől függ.
Véletlen sorrendű vagy programozott
lejátszás üzemmódban nem törölhet MP3
fájlokat és mappákat.
Ha a törölni kívánt mappa nem MP3
formátumú fájlokat vagy almappákat
tartalmaz, azok nem kerülnek törlésre.
Ha a felvenni kívánt mappa vagy fájl már
azonos névvel létezik USB-eszközön, a
névhez egy sorszem kerül hozzáadásra, az
eredeti mappa vagy fájl felülírása nélkül.
Ha törlés után készít felvételt, az új mappák
és fájlok a törölt helyén jönnek létre, ezért
elképzelhető, hogy a lejátszási sorrend a
felvétel sorrendjétől függően eltérő lesz.
A programozott lejátszás beállíásai a
törléskor törlődnek.
Zenelejátszás USBeszközről
Meghallgathatja az USB-eszközön tárolt
műsorszámokat.
A rendszer csak az MP3* formátumú
műsorszámokat tudja lejátszani.
A rendszerhez csatlakoztatható USBeszközök listáját lásd „A használható
USB-eszközök” fejezetben (35. oldal).
* A másolásvédelemmel (digitális szerzői
jogvédelemmel) ellátott zeneszámok nem
játszhatóak le.
1 Válassza ki az USB funkciót.
Nyomja meg az USB  gombot.
2 Csatlakoztasson egy külön
megvásárolható USB-eszközt a
készülék (USB) aljzatához .
Ha USB-eszközt csatlakoztatott a
kijelzés az alábbiak szerint változik:
„READING”  „STORAGE*”
* Ha USB memóriát csatlakoztat. A
kötetcím jelenik meg először, ha van.
Megjegyzés
A csatlakoztatott USB-eszköz típusától
függően akár 10 másodperc is eltelhet,
amíg a „READING” megjelenik.
3 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a  (vagy a készüléken
a )  gombot.
4 Állítsa be a hangerőt.
Nyomja meg a VOLUME+/− 
gombot.
18HU
010COV.indb 18
2008.05.09. 5:53:08
Megjegyzés
A készülék egyes fájlokat akkor sem érzékel, ha
a fájlformátum támogatott. A részleteket lásd a
27., 28. oldalon.
Az USB-eszköz eltávolítása
1 Nyomja meg a   gombot a
lejátszás leállításához.
folyamatban adatátvitel az USBeszközre, például felvétel, törlés stb.
3 Tartsa nyomva a   gombot amíg
a „NoDEVICE” felirat megjelenik a
kijelzőn.
4 Távolítsa el az USB-eszközt.
Hasznos tanács
Az eszközt a készülék kikapcsolása után is
biztonságosan eltávolíthatja.
További műveletek
Funkció
A lejátszás
szüneteltetése
A lejátszás
leállítása
Egy mappa
kiválasztása
Egy fájl
kiválasztása
Egy pont
megkeresése
egy fájlban
Az ismétléses
lejátszás
kiválasztása
010COV.indb 19
Nyomja meg a...
... (vagy a készüléken
a )  gombot. A
lejátszás folytatásához
nyomja meg ismét a
gombot.
...  gombot. A
folytatólagos lejátszás
megszakításához
nyomja meg kétszer
a gombot, majd
ellenőrizze, hogy a
„RESUME” eltűnik az
előlapi kijelzőről.
...
+/−  gombot.
.../ 
gombot.
.../  gombot
lejátszás közben és
tartsa nyomva, majd
engedje fel a kívánt
pontnál.
...REPEAT  gombot
többször a „REP” vagy
„REP1” megjelenéséig.
Az USB-eszköz állj módjában nyomja
meg többször a PLAY MODE  gombot.
Kiválaszthatja a normál lejátszási
módot („ ” a digitális zenelejátszó
egy mappájában lévő összes a fájlhoz),
a véletlen sorrendű lejátszást („SHUF”
vagy „
SHUF”), vagy programozott
lejátszást („PGM”).
Megjegyzések az USB-eszközökről
Lejátszás közben nem lehet lejátszási módot
váltani.
Az alábbi esetekben a lejátszás elindítása
hosszabb időt vehet igénybe.
 A mappaszerkezet bonyolult.
 A memória sok adatot tartalmaz.
Az USB-eszköz behelyezésekor a rendszer
beolvassa az USB-eszközről az összes fájlt. Ha
sok mappa és fájl található az USB-eszközön,
az USB-eszköz beolvasása hosszabb időt
vehet igénybe.
Ne csatlakoztasson a rendszerhez USBeszközt USB-elosztón (hubon) keresztül.
Néhány csatlakoztatott USB-eszköz esetében
egy művelet végrehajtása után, azt a
műveletet, a rendszer kis késéssel hajtja végre.
Ha a rendszert folytatólagos lejátszás
üzemmódban kikapcsolja, a rendszer
visszakapcsolásakor a lejátszás a folytatandó
MP3 fájl elejétől kezdődik.
Ez a rendszer nem szükségszerűen támogatja
a csatlakoztatott USB-eszköz minden
funkcióját.
A rendszerre felvett műsorszámok a mappák
létrehozásának sorrendjében kerülnek
lejátszásra. Elképzelhető, hogy azokat a
fájlokat nem lehet lejátszani, melyek nem
ezzel az eszközzel, például számítógéppel
kerültek felvételre.
A lejátszási sorrend a rendszeren
különbözhet a csatlakoztatott USB-eszköz
lejátszási sorrendjétől.
Az USB-eszköz eltávolítása előtt mindig
kapcsolja ki a rendszert. Ha az USB-eszközt a
rendszer bekapcsolt állapotában távolítja el, az
USB-eszközön tárolt adatok megsérülhetnek.
Ne mentsen más típusú fájlokat, vagy
felesleges mappákat az MP3 fájlokat
tartalmazó USB-eszközre.
Folytatódik

Alapműveletek
2 Ellenőrizze, hogy ne legyen
A lejátszási mód megváltoztatása
19HU
2008.05.09. 5:53:08
Az MP3 műsorszámot nem tartalmazó
könyvtárak nem kerülnek lejátszásra.
A rendszer csak olyan MP3 fájlokat tud
lejátszani, melyeknek „.mp3” a kiterjesztése
Ha az USB-eszközön olyan fájlok vannak
melyek kiterjesztése „.mp3”, de nem MP3
fájlok, akkor a készülék zajt fog lejátszani,
vagy meg is hibásodhat.
Egy USB-eszköz akár 999 MP3 fájlt vagy 997
mappát tartalmazhat.
Az MP3 fájlok és mappák legnagyobb száma
az MP3 fájltól és a mappaszerkezettől függ.
A kompatibilitás nem garantált az összes
MP3 tömörítő, író szoftverrel, felvevővel,
adathordozóval. A nem kompatibilis
USB-eszközök zajt, vagy szaggatott hangot
eredményezhetnek, vagy lejátszásuk nem
lehetséges.
Külső audiokészülékek
használata
1 Csatlakoztassa a külső audio
komponenst a készülék AUDIO
INPUT aljzatához  (külön
megvásárolható) analóg
audiovezeték alkalmazásával.
2 Csökkentse le a hangerőt.
Nyomja meg a VOLUME − 
gombot.
3 Válassza ki az AUDIO IN funkciót.
Nyomja meg többször a FUNCTION
 gombot az „AUDIO IN”
megjelenéséig.
4 Indítsa el a lejátszást a
csatlakoztatott berendezésen.
5 Állítsa be a hangerőt.
Nyomja meg a VOLUME +/− 
gombot.
Fejhallgató csatlakoztatása
Csatlakoztassa a fejhallgatót a készüléken
lévő PHONES aljzathoz .
20HU
010COV.indb 20
2008.05.09. 5:53:08
A hang beállítása
A kijelzések beállítása
Hanghatás beállítása
Funkció
A kijelzőn
megjelenő
információ
módosítása*
Kijelzési mód
módosítása
(lásd lentebb)
Nyomja meg a...
...DSGX  gombot a
készüléken.
...EQ  gombot.
Nyomja meg a...
...DISPLAY  gombot
többször a rendszer
bekapcsolt állapotában.
...DISPLAY  gombot
többször a rendszer
kikapcsolt állapotában.
*Megtekintheti például a CD-, MP3 lemez,
vagy az USB-eszköz információit, például:
 műsorszám vagy fájl száma, normál
lejátszáskor,
 műsorszám vagy fájl neve („ ”) normál
lejátszáskor,
 előadó neve („ ”) normál lejátszáskor,
 album vagy mappa neve („
”) normál
lejátszáskor,
 teljes lejátszási idő, állj üzemmódban.
Alapműveletek
Funkció
Dinamikusabb
hang
létrehozása
(Dynamic
Sound
Generator
X-tra)
A hanghatás
beállítása
Az alábbi kijelzési módok állnak
rendelkezésre a készüléken.
Kijelzési mód A rendszer
kikapcsolt
állapotában
Energiatakarékos Energiatakarékossági
üzemmód1)
okokból a kijelző
kikapcsol. Az időzítő
és az óra továbbra is
működik.
Óra2)
Az óra jelenik meg a
kijelzőn.
Energiatakarékos üzemmódban nem lehet az
órát beállítani.
2)
Az óra üzemmód nyolc másodperc múlva
önműködően átvált energiatakarékos
üzemmódba.
1)
Folytatódik
010COV.indb 21

21HU
2008.05.09. 5:53:09
Megjegyzések a kijelzett
információkhoz
A nem megjeleníthető karakterek helyén „_”
kerül kijelzésre.
Az alábbiakat kijelzi a készülék:
 egy MP3 lemez és USB-eszköz teljes
lejátszási ideje és a lejátszásból hátralévő
idő.
A következők kijelzése nem megfelelő:
 VBR (változó bitsűrűséggel) tömörített fájl
eltelt játékideje,
 az olyan mappa- és fájlneveket, amelyek
nem felelnek meg az ISO 9660 1-es,
2-es szintnek vagy a Joliet kiterjesztési
formátumnak.
Az alábbiakat kijelzi a készülék:
 CD-DA lemeznél a teljes játékidőt, ha a
lejátszási mód „1 DISC”,
 a műsorszám hátralévő lejátszási ideje,
 ID3 mező információt az olyan MP3
fájloknál, amelyek 1-es vagy 2-es
programváltozatú ID3 mező információt
használnak (a 2-es programváltozatú ID3
mező információ kijelzésének elsőbbsége
van, ha mindkét programváltozatú ID3
információs mező megtalálható egy
fájlban),
 nagybetűket (A–Z), számokat (0–9) és
szimbólumokat (˝ $ % ’ ( ) * , – . / < = >
@ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^) tartalmazó ID3 mező
információt 15 karakterig.
22HU
010COV.indb 22
2008.05.09. 5:53:09
További műveletek
Egyéni lejátszási
program összeállítása
(programozott lejátszás)
1 Válassza ki a kívánt funkciót.
CD
A CD  gombbal válassza ki a CD
funkciót.
USB
Nyomja meg az USB  gombot az
USB funkció kiválasztásához.
2 Állj üzemmódban nyomja meg
többször a PLAY MODE 
gombot a „PGM” megjelenéséig.
3 A DISC SKIP  gombbal
válassza ki a lemezt.
4 P Nyomja meg többször a
/  gombot amíg
a kívánt műsorszám száma
megjelenik.
MP3 fájlok programozása esetén
a
+/−  gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a kívánt
mappát, majd a kívánt fájlt.
Kiválasztott műsorszám vagy fájl száma
A kiválasztott műsorszám teljes játékideje
hozzá a műsorszámot vagy fájlt
a programhoz.
CD
Ha a program teljes lejátszási
ideje egy CD esetén meghaladja a
100 percet, vagy ha egy MP3 fájlt
választott ki, a kijelzőn a „− −.− −”
jelenik meg.
USB
A teljes lejátszási idő nem jeleníthető
meg, ezért a „− −.− −” jelenik meg.
6 További műsorszámok vagy
fájlok programozásához
(legfeljebb 25 műsorszám
vagy fájl) ismételje meg a 3–5.
lépéseket.
További műveletek
A lejátszási program létrehozásához a
távvezérlő gombjait használja.
5 Az ENTER  gombbal adja
7 A program lejátszásához nyomja
meg a   gombot.
A program elérhető marad amíg ki
nem nyitja a lemeztartó fiókot vagy
eltávolítja az USB-eszközt. A program
ismételt lejátszáshoz nyomja meg
ismét a   gombot.
A programozott lejátszás törlése
Állj üzemmódban nyomja meg többször
a PLAY MODE  gombot a „PGM”
eltűnéséig.
A program utolsó műsorszámának
vagy fájljának törlése
Állj üzemmódban nyomja meg a CLEAR
 gombot.
Program információk, például a
program összes tétel számának
megtekintése
Nyomja meg többször a DISPLAY 
gombot.
23HU
010COV.indb 23
2008.05.09. 5:53:09
Rádióállomások
tárolása
Tárolhatja kedvenc rádióállomásait és
elérheti ezeket közvetlenül a megfelelő
memóriahely számának kiválasztásával.
A rádióállomások tárolásához a
távvezérlő gombjait használja.
1 Hangolja be a kívánt állomást
(lásd a „Rádió hallgatása”
fejezetet (14. oldal)).
2 Nyomja meg a TUNER MEMORY
 gombot.
5 További állomások tárolásához
ismételje meg az 1–4. lépéseket.
FM és 10 AM állomást tárolhat el.
Áramkimaradás vagy a hálózati
csatlakozóvezeték kihúzása esetén a
tárolt állomások még körülbelül fél
napig megőrződnek.
6 Egy tárolt állomás előhívásához
nyomja meg többször a TUNING
MODE  gombot, amíg a
„PRESET” megjelenik, majd
nyomja meg többször a +/− 
gombot a kívánt memóriahely
kiválasztásához.
Memóriahely szám
3 A PRESET +/−  gomb
többszöri megnyomásával
válassza ki kívánt a
memóriahelyet.
Ha ezen a memóriahelyen már tárolt
egy állomást, akkor az felülíródik az
új állomással.
4 Nyomja meg az ENTER 
gombot.
24HU
010COV.indb 24
2008.05.09. 5:53:09
Az időzítők használata
A rendszer két időzítő funkciót biztosít.
Ha mindkét időzítőt használja, akkor az
elalvás időzítő élvez elsőbbséget.
Nyomja meg többször a SLEEP 
gombot.
Ha kiválasztja az „AUTO” opciót, a
rendszer önműködően kikapcsol az
éppen lejátszott lemez vagy az USBeszköz megállásakor, vagy 100 perc
elteltével.
USB-eszközre történő szinkronfelvétel
közben vagy törléskor ne válassza ki az
„AUTO” beállítást.
Lejátszás időzítő:
A beállított időpontban felébredhet CD-,
USB-eszköz vagy rádió hallgatására.
1 Készítse elő a hangforrást.
Állítsa be a hangerőt a VOLUME +/−
 gombbal.
Egy megadott CD műsorszám vagy
MP3 fájl lejátszásának indításához
hozzon létre egy CD lejátszási
programot (23. oldal).
2 Nyomja meg a CLOCK/TIMER
SET  gombot.
3 A /  gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
„PLAY SET” opciót, majd nyomja
meg az ENTER  gombot.
Megjelenik az „ON TIME” felirat, és
az óra kijelzés villog.
elindításának időpontját.
Nyomja meg többször a /
 gombot az óra beállításához, majd
nyomja meg az ENTER  gombot.
A perc kijelzés villogni kezd. A fenti
eljárás alkalmazásával állítsa be a
percet.
5 Használja a 4. lépésben
ismertetett eljárást a lejátszás
befejezési idejének a
beállításához.
6 A hangforrás kiválasztása.
Nyomja meg többször a /
 gombot, a kívánt műsorforrás
megjelenéséig, majd nyomja meg
az ENTER  gombot. A kijelzőn
megjelennek az ébresztő beállításai.
További műveletek
Elalvás időzítő:
Zenehallgatás közben aludhat el. A
funkció akkor is működik, ha az óra
nincs beállítva.
4 Állítsa be a lejátszás
7 Kapcsolja ki a rendszert a /
 gombbal.
A rendszer a beállított időpontban be
fog kapcsolni.
Az időzítő ellenőrzése illetve
aktiválása
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET ,
majd többször a /  gombot a
„PLAY SEL” megjelenéséig, majd nyomja
meg az ENTER  gombot.
A lejátszás időzítő törlése
Ismételje meg a fenti eljárást az „OFF”
kiválasztásához, majd nyomja meg az
ENTER  gombot.
A beállítás megváltoztatása
Ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.
Hasznos tanács
A lejátszás időzítő beállítva marad, amíg nem
törli a beállítást.
25HU
010COV.indb 25
2008.05.09. 5:53:09
Egyebek
Hibaelhárítás
1 Ellenőrizze, hogy a hálózati vezeték
és a hangsugárzóvezetékek
csatlakoztatása megtörtént-e, és
megfelelő-e.
2 Keresse ki a hibát az alábbi
listában, és végezze el a javasolt
hibaelhárítást.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
keresse fel a legközelebbi Sony
márkaszervizt.
Ha a kijelzőn a „PROTECT” jelenik
meg
Azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és ellenőrizze az
alábbiakat.
Rendelkezik-e a készülék
feszültségválasztó kapcsolóval, és az
a megfelelő állásba van-e kapcsolva?
A + és − hangsugárzóvezetékek
között nincs rövidzár?
Csak a mellékelt hangsugárzókat
használja?
Valamilyen tárgy takarja a rendszer
hátulján lévő szellőzőnyílásokat?
Ha a fentiek ellenőrzése után mindent
rendben talált, csatlakoztassa ismét
a hálózati vezetéket, majd kapcsolja
be a rendszert. Ha a hiba továbbra
is fennáll, lépjen kapcsolatba a
legközelebbi Sony szakszervizzel.
Általános jelenségek
A rendszer nem kapcsol be.
A hálózati csatlakozóvezeték be van
dugva?
A feszültség választó beállítása
megfelel a helyi elektromos hálózat
feszültségének?
Csak egy csatornán hallható
hang vagy a két oldal hangereje
kiegyensúlyozatlan.
Amennyire lehet szimmetrikusan
helyezze el a hangsugárzókat.
Csak a mellékelt hangsugárzókat
csatlakoztassa.
A mélyhangok gyengék.
Ellenőrizze, hogy a fekete (vagy piros)
vezeték megfelelően csatlakoztatva
legyen a hangsugárzó − (vagy +)
aljzatához.
Búgás vagy zaj hallható.
Helyezze a készüléket távolabb a
zajforrástól.
Csatlakoztassa a készüléket egy másik
hálózati aljzatba.
Szereljen fel (külön
megvásárolható) zajszűrőt a hálózati
csatlakozóvezetékre.
A távvezérlő nem működik.
Távolítson el minden akadályt a
távvezérlő és a készülék távvezérlés
érzékelője  közül, és helyezze
távolabb a készüléket gerjesztési elven
működő fényforrásoktól.
Irányítsa a távvezérlőt a készülék
érzékelőjére.
Vigye közelebb a távvezérlőt a
készülékhez.
26HU
010COV.indb 26
2008.05.09. 5:53:09
CD-, MP3-lejátszó
Ugrik a hang, vagy a lemez nem
játszható le.
Tisztítsa meg a lemezt, majd helyezze
be újra.
Helyezze a készüléket rezgésmentes
helyre (például egy rögzített állványra).
Helyezze a hangsugárzókat távolabb
a készüléktől, vagy állítsa őket
külön állványra. Nagy hangerőnél a
hangsugárzó rezgése okozhatja a hang
ugrását.
A lejátszás elkezdése tovább tart a
szokásosnál.
A következő lemezek lejátszásának
elkezdése hosszabb időt igényel:
bonyolult könyvtárfelépítést
tartalmazó lemez,
többmenetes lemez,
lezáratlan lemez (olyan lemez,
amihez még lehet adatot hozzáadni),
sok könyvtárat tartalmazó lemez.
USB-eszköz
Nem tudja elindítani a felvételt az
USB-eszközre.
Az alábbi problémák fordulhatnak elő.
Az USB-eszköz megtelt.
Az MP3 fájlok és mappák száma az
USB-eszközön elérte a korlátot.
Az USB-eszköz írásvédett.
Hiba történik az USB-eszközre
felvételkor.
Nem támogatott USB-eszközt használ.
A támogatott eszközöket lásd „A
használható USB-eszközök” fejezetben
(35. oldal).
A felvétel közben kihúzta vagy
kikapcsolta az USB-eszközt. Törölje
a részben felvett fájlt, majd ismételje
meg a felvételt. Ha ezzel nem sikerült
megoldani a problémát, elképzelhető,
hogy az USB-eszköz meghibásodott.
A probléma megoldását lásd az USBeszköz kezelési útmutatójában.
Kapcsolja ki a rendszert és távolítsa
el az USB-eszközt. Ha az USB-eszköz
rendelkezik üzemi kapcsolóval,
kapcsolja ki az USB-eszközt, majd az
eltávolítás után kapcsolja be ismét.
Ezután próbálja ismét elkészíteni a
felvételt.
Folytatódik
010COV.indb 27
Egyebek
A lejátszás nem az első
műsorszámmal kezdődik.
A normál lejátszási módba történő
visszatéréshez nyomja meg többször a
PLAY MODE  gombot a „PGM” és a
„SHUF” eltűnéséig.
A felvétel a befejezése előtt
megszakadt.
Nem támogatott USB-eszközt használ.
A támogatott eszközöket lásd „A
használható USB-eszközök” fejezetben
(35. oldal).
Az USB-eszköz formátuma nem
megfelelő. A formázás módját lásd az
USB-eszköz kezelési útmutatójában.
Kapcsolja ki a rendszert és távolítsa
el az USB-eszközt. Ha az USB-eszköz
rendelkezik üzemi kapcsolóval,
kapcsolja ki az USB-eszközt, majd az
eltávolítás után kapcsolja be ismét.
Ezután próbálja ismét elkészíteni a
felvételt.
Ha a felvétel és törlés több alkalommal
ismétlődik, az USB-eszköz
fájlszerkezete töredezetté válik. A
probléma megoldását lásd az USBeszköz kezelési útmutatójában.

27HU
2008.05.09. 5:53:09
A fájlok lejátszása nem a felvétel
sorrendjében történik.
Ha a felvételt a törlés után végzi, az
új mappák és fájlok a töröltek helyén
jönnek létre, ezért a lejátszási sorrend
eltérő lehet a felvétel sorrendjétől.
Az USB-eszközön lévő fájlok vagy
mappák nem törölhetők.
Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz ne
legyen írásvédett.
Az USB-eszközt kihúzta vagy
kikapcsolta a törlési művelet közben.
Törölje a részben törölt fájlt. Ha ez nem
oldja meg a problémát, elképzelhető,
hogy az USB-eszköz meghibásodott.
A probléma megoldását lásd az USBeszköz kezelési útmutatójában.
Támogatott USB-eszközt használ?
I Ha nem támogatott USB-eszközt
használ, akkor a következő problémák
fordulhatnak elő. A támogatott USBeszközöket lásd „A használható USBeszközök” fejezetben (35. oldal).
Az USB-eszköz felismerése nem
sikerült.
A fájl és könyvtár neveket nem jelzi
ki a készülék.
A lejátszás nem lehetséges.
A hang ugrik.
Zaj hallható.
A hang torz.
A felvétel a befejezése előtt
megszakad.
Az „OVER CURRENT” üzenet jelenik
meg.
Probléma merült fel az
(USB)
aljzat  elektromos jelszintjével
kapcsolatban. Kapcsolja ki a rendszert
és távolítsa el az USB-eszközt az
(USB) aljzatból . Győződjön meg
róla, hogy az USB-eszköz megfelelően
működik-e. Ha a kijelzés továbbra is
megjelenik, forduljon a legközelebbi
Sony szakszervizhez.
Nincs hang.
Az USB-eszköz csatlakoztatása nem
megfelelő. Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa újra az USB-eszközt és
ellenőrizze, hogy az „USB MEMORY”
üzenet megjelenik-e a kijelzőn.
Zajt, hangkiesést vagy torz hangot
tapasztal.
Kapcsolja ki a rendszert, majd
csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
A zenei adat tartalmazza a zajt vagy
torz hangot. A zaj a felvételi eljárás
során kerülhet a műsorszámba. Törölje
a fájlt, majd ismételje meg a felvételt.
Az USB-eszköz nem csatlakoztatható
az
(USB) aljzatba .
Fordítva próbálja csatlakoztatni az
USB-eszközt. Csatlakoztassa az eszközt
a megfelelő irányban.
28HU
010COV.indb 28
2008.05.09. 5:53:10
Hibás kijelzés
Másolja fel a zenei adatot újra az
USB-eszközre, mivel az azon tárolt adat
valószínűleg megsérült.
A rendszer csak betűket és számokat
tud megjeleníteni. Az ezektől eltérő
karakterek nem jelennek meg
megfelelően.
Az USB-eszköz felismerése nem
sikerült.
Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa
újra az USB-eszközt, majd kapcsolja be
a rendszert.
Támogatott USB-eszközt
csatlakoztasson (35. oldal).
Az USB-eszköz nem működik
megfelelően. A probléma megoldását
lásd az USB-eszköz kezelési
útmutatójában.
A lejátszás nem indul el.
Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa
újra az USB-eszközt, majd kapcsolja be
a rendszert.
Támogatott USB-eszközt
csatlakoztasson (35. oldal).
A lejátszás elindításához nyomja meg
a  (vagy a készüléken a ) 
gombot.
A lejátszás nem az első
műsorszámmal kezdődik.
Állítsa a lejátszási módot normál
lejátszás módra.
Az MP3 fájlok nem játszhatók le.
Az MP3 fájlok nem rendelkeznek
„.mp3” kiterjesztéssel.
A fájlok nem MP3 formátumúak (18.
oldal).
Az USB memória nem támogatott,
nem FAT16 vagy FAT32 típusú
fájlrendszerre (klaszterméret 512
byte–32 kbyte) lett megformázva.*
Ha partícionált USB memóriát használ,
akkor csak az első partíción található
MP3 fájlok lesznek lejátszhatóak.
A készülék legfeljebb 8 mélységű
albumstruktúráig képes lejátszani a
műsorszámokat.
A mappák száma túllépte a 997-et.
A fájlok száma túllépte a 999-et.
A kódolt vagy jelszóval védett fájlok
nem lejátszhatóak.
* Ez a rendszer a FAT16 és a FAT32
fájlrendszert támogatja, de lehetnek olyan
USB-eszközök, melyek nem támogatják
ezeket a fájlrendszereket. A részletekért
olvassa el az USB-eszköz kezelési
útmutatóját, vagy lépjen kapcsolatba a
gyártóval.
Folytatódik
010COV.indb 29
Egyebek
A „READING” üzenet hosszú ideig
látható a kijelzőn vagy a lejátszás
megkezdése hosszú időt vesz
igénybe.
Az olvasási folyamat az alábbi
esetekben hosszú időt vehet igénybe.
Az USB-eszköz sok mappát vagy fájlt
tartalmaz.
A fájlszerkezet nagyon bonyolult.
A memórián túlságosan sok adat
található.
A belső memória töredezett.
A fentiek miatt javasoljuk az alábbi
alapelvek betartását.
Az USB-eszközön mappáinak száma:
100 vagy kevesebb
A fájlok száma mappánként: 100
vagy kevesebb

29HU
2008.05.09. 5:53:10
Vevőegység
Erős zaj hallható vagy az állomásokat
nem lehet behangolni (a „TUNED”
vagy a „STEREO” felirat villog a
kijelzőn).
Csatlakoztassa az antennát
megfelelően.
Keressen olyan helyet, és helyzetet,
amely jó vételi minőséget biztosít, és
helyezze el így az antennát.
Helyezze az antennát távolabb
hangsugárzó-, a hálózati csatlakozóés az USB-vezetékektől a zajos vétel
megelőzése érdekében.
Ha az AM antenna vezetéke levált
az antennaállványról, forduljon a
legközelebbi Sony szervizhez.
Kapcsolja ki a közelben lévő
elektromos készülékeket.
Az AM léptetőfrekvencia
megváltoztatása
Az AM léptetőfrekvencia gyári beállítása
9 kHz vagy 10 kHz (ez a funkció nem áll
rendelkezésre az európai típusnál).
A készüléken található gombok
alkalmazásával megváltoztathatja az AM
léptető frekvenciát.
1 Hangoljon be bármely AM állomást,
majd kapcsolja ki a készüléket.
2 Ha a „STANDBY” már nem villog,
nyomja meg a DISPLAY  gombot
az óra megjelenítéséhez, és nyomja
meg a /  gombot, a készülék
TUNING +  gombjának nyomva
tartása közben.
Minden elmentett AM állomás
törlődik. A gyári beállítás
visszaállításához ismételje meg az
eljárást.
A vételi minőség javítása
Kapcsolja ki a CD-, USB-lejátszó
tápellátását a CD-, USB energiatakarékosság funkcióval. Alapértelmezett értékként a
CD, USB tápellátása be van kapcsolva.
A CD-, USB-lejátszó tápellátását a
készülék gombjaival kapcsolhatja ki.
1 A CD  gombbal válassza ki a CD
funkciót.
2 Kapcsolja ki a rendszert a / 
gombbal.
3 Ha a „STANDBY” már nem villog,
nyomja meg a DISPLAY  gombot
az óra megjelenítéséhez, és nyomja
meg a /  gombot, a készülék 
(állj)  gombjának nyomva tartása
közben.
Megjelenik a „CD/USB POWER
OFF” üzenet. Ha a CD-, USB-lejátszó
ki van kapcsolva a lemez elérési
ideje megnövekszik. Ezen kívül a
TUNER funkció kiválasztásakor az
USB-eszköz nem kap tápellátást,
így a csatlakoztatáskor nem kerül
felismerésre.
A CD-, USB-lejátszó tápellátásának
visszakapcsolásához ismételje meg a
fenti eljárást a „CD/USB POWER ON”
megjelenéséig.
A gyári beállítások visszaállítása
Ha a rendszer nem működik megfelelően, állítsa vissza a gyári beállításokat.
Energiatakarékos üzemmódban
nem végezheti el a gyári beállítások
visszaállítását.
A gyári beállítások visszaállításához a
készülék kezelőszerveit használja.
1 Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a
hálózati csatlakozóvezetéket, majd
kapcsolja be a készüléket.
2 Nyomja meg egyszerre a  ,
30HU
010COV.indb 30
FUNCTION  és /  gombokat.
A felhasználói beállítások, például a
tárolt rádióállomások, időzítők és az
óra, törlődnek.
2008.05.09. 5:53:10
Üzenetek
Általános
PROTECT: ellenőrizze az alábbiakat:
a feszültségválasztó helyi
feszültségnek megfelelő beállítását,
a hangsugárzóvezetékek rövidre
zárását,
a szellőzőnyílások eltakarását.
Az ellenőrzéseket lásd a „Ha a
kijelzőn a „PROTECT” jelenik meg”
szakaszban (26. oldal).
LOCKED: a lemeztartó fiók nem nyílik ki.
Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkaszervizzel.
NO STEP: a programozott műsorszámok
törlése megtörtént.
TIME NG: a lejátszás időzítő kezdő- és
végpontja azonos.
OVER: lejátszás illetve szünet közben a
  gombot nyomva tartva elérte a
lemez végét.
PUSH SELECT: válassza ki a „PLAY
SELECT” opciót
PUSH STOP: állítsa le a lejátszást, majd
válassza ki a lejátszási módot.
READING: a rendszer a
lemezinformációkat olvassa be.
Eközben egyes gombok nem
használhatóak.
FULL: több, mint 26 műsorszámot
vagy fájlt (lépést) próbált meg
beprogramozni.
DATA ERROR: nem lejátszható fájlt
próbált meg lejátszani.
DEVICE ERROR: az USB-eszköz
felismerése nem sikerült,
vagy ismeretlen eszköz került
csatlakoztatásra (29. oldal).
FATAL ERROR: az USB-eszközt felvétel
vagy törlés közben eltávolította és
megsérülhetett.
NO STEP: a programozott műsorszámok
és fájlok törlése megtörtént.
NO SUPPORT: nem támogatott USBeszközt csatlakoztatott vagy az USBeszközt hubon keresztül csatlakoztatta.
NO TRACK: nincs lejátszható fájl a
rendszerre feltöltve.
NOT USED: olyan műveletet próbált
elvégezni, amely az adott körülmények
közepette nem engedélyezett.
OVER CURRENT: a készülék túláramot
érzékelt.
PROTECTED: az USB-eszköz írásvédett.
PUSH STOP: olyan műveletet próbált
elvégezni, amely csak a rendszer
leállított állapotában végezhető el.
READING: a rendszer az információkat
olvassa be az USB-eszközről. Eközben
néhány gomb nem használható.
REC ERROR: a felvétel nem indult el,
félidőben leállt vagy egyéb okból nem
végezhető el (27. oldal).
REMOVED: az USB-eszközt
eltávolították.
FULL: több, mint 26 műsorszámot vagy
fájlt (lépést) próbált beprogramozni.
Egyebek
CD/MP3-lejátszó, rádió
USB-eszköz
31HU
010COV.indb 31
2008.05.09. 5:53:10
Óvintézkedések
A készülékkel lejátszható lemezek
Audio CD
CD-R, CD-RW (audio adat, MP3
fájlok)
A készülékkel nem lejátszható
lemezek
CD-ROM
CD-R, CD-RW lemezek, melyek nem
zenei CD formátumban vagy nem az
ISO 9660 1. szint/2. szint vagy Joliet
formátumban rögzített MP3 lemezek.
Többmenetes CD-R, CD-RW lemezek,
melyeknél nem lettek lezárva a
menetek.
Rossz rögzítési minőségű, karcos vagy
szennyezett CD-R, CD-RW lemezek,
vagy nem kompatibilis eszközzel
készített CD-R, CD-RW lemezek.
A nem megfelelően lezárt CD-R, CDRW lemezek.
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) fájloktól
eltérő fájlokat tartalmazó lemez.
Szabálytalan alakú lemezek (pl. szív,
négyzet, csillag).
Lemezek, melyeken ragasztószalag,
papír vagy ragasztómaradvány van.
Hitelesítő pecséttel ellátott kölcsönzött
vagy használt lemezek, amelyeknél a
ragasztó túlnyúlt a pecséten.
Olyan lemez, amelyre ragacsos
tapintású tintával van címke
nyomtatva.
Megjegyzések a lemezekről
Lejátszás előtt egy tisztító kendővel
tisztítsa meg a lemezt. A törlést
középről kifelé haladva hajtsa végre.
A tisztításhoz ne használjon
oldószert, például benzint, hígítót, a
kereskedelemi forgalomban kapható
tisztítószert vagy vinil lemezekhez
használt antisztatizáló szert.
Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napsugárzásnak vagy hőnek (mint
például fűtőtest), és ne hagyja napon
parkoló járműben, mert a jármű
belső terének hőmérséklete jelentősen
megnőhet.
A biztonságról
A készülék mindaddig áram alatt van,
amíg a hálózati csatlakozóvezetéket
nem húzta ki a hálózati aljzatból, még
akkor is, ha maga a készülék kikapcsolt
állapotban van.
Ha hosszú ideig nem használja
készülékét, húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózati aljzatból. Mindig
a csatlakozódugót, és soha ne a
vezetéket fogja meg.
Ha bármilyen szilárd anyag vagy
folyadék kerül a készülék belsejébe,
húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket,
és forduljon szakemberhez mielőtt újra
használná a készüléket.
A hálózati vezeték cseréjét kizárólag
szakképzett személlyel végeztesse.
Elhelyezés
A készüléket ne helyezze el döntött
állásban vagy olyan helyen ami
túlságosan forró, hideg, poros, koszos,
párás, a levegő szabad áramlása
akadályozott, vagy ahol rázkódásnak,
közvetlen napfénynek vagy éles
fénynek van kitéve.
32HU
010COV.indb 32
2008.05.09. 5:53:10
Legyen óvatos, ha a készüléket vagy
a hangsugárzókat védőbevonattal
(gyanta, olaj, fényező stb.) kezelt
felületre állítja, mert foltosodás vagy
elszíneződés keletkezhet.
Ha a készüléket közvetlenül egy hideg
helyről egy meleg térbe viszi, vagy
párás szobában helyezi el, a CDlejátszó belsejében található lencsén
páralecsapódás jöhet létre, ami
meghibásodáshoz vezethet. Ebben az
esetben vegye ki a lemezt és legalább fél
óráig hagyja bekapcsolva a készüléket,
amíg a nedvesség elpárolog belőle.
Hangsugárzó rendszer
Ez a hangsugárzó rendszer nincs
mágnesesen leárnyékolva, ezért
a közelben lévő tv-készülék képe
mágnesesen torzítottá válhat. Ebben
az esetben kapcsolja ki a tv-készüléket,
várjon 15–30 percet, majd kapcsolja
vissza. Ha nincs javulás, akkor helyezze a
hangsugárzókat távolabb a tv-készüléktől.
A burkolat tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített puha ruhával törölje
le a készülék burkolatát. A tisztításhoz
soha ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az MHCEC68USB típusú készülék a 2/1984. (III.
10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben
előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.
Készülék
Erősítő
Névleges teljesítmény:
70 + 70 W (6 Ω-on, 1 kHz, 1% THD)
Névleges terhelhetőség:
90 + 90 W (csatornánként, 6 Ω-on,
1 kHz, 10% THD)
Bemenetek
AUDIO IN (sztereó minijack):
Érzékenység 800 mV, impedancia 22 kΩ
(USB) aljzat: A típus
Kimenetek
PHONES (sztereó minijack): 8 Ω vagy
annál nagyobb impedanciájú fejhallgatók
fogadására alkalmas
SPEAKER: impedancia 6 Ω
USB rész
Támogatott bitsűrűség
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32–320 kbps, VBR
Mintavételezési frekvencia
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
Átviteli sebesség
Teljes sebesség
Támogatott USB-eszköz
Háttértár típusú
Legnagyobb áram
500 mA
Folytatódik
010COV.indb 33
Egyebek
Felmelegedés
Működés közben a készülék
felmelegedése normális és nem ok az
aggodalomra.
Ne érintse meg a burkolatot nagy
hangerőn történt folyamatos használat
után, mert a burkolat felforrósodhat.
Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
Minőségtanúsítás

33HU
2008.05.09. 5:53:11
CD-lejátszó
Rendszer: CD-lejátszó és digitális audio
rendszer
Lézer: félvezető lézer (λ = 770–810 nm)
Kibocsátási időtartam: folyamatos
Frekvenciaátvitel: 20 Hz–20 kHz
Jel/zaj arány: több, mint 90 dB
Dinamikatartomány: több, mint 88 dB
Vevőegység
FM sztereó, FM/AM szuperheterodin
vevőegység
Antenna:
FM keretantenna
AM huzalantenna
FM vevőegység:
Vételi frekvenciák:
87,5–108,0 MHz (50 kHz lépésköz)
Középfrekvencia: 10,7 MHz
AM vevőegység:
Vételi frekvenciák
531–1602 kHz
(9 kHz léptetőfrekvenciával)
Középfrekvencia: 450 kHz
Hangsugárzók
Első hangsugárzó (SS-EC68/SS-EC68S)
Hangsugárzó rendszer:
2 utas 2 hangszórós hangsugárzó
rendszer, bassz-reflex
Hangszóró egység:
Mélyhangszóró: 16 cm, kúpos
Magashangszóró: 4 cm, tölcsér típusú
Névleges impedancia: 6 Ω
Méretek (kb.): 220 × 306 × 215 mm
(szé × ma × mé)
Tömeg (kb.): 2,5 kg
Általános jellemzők
Energiaellátási követelmények
230 V, 50/60 Hz váltóáram
Teljesítményfelvétel
130 W
0,5 W (energiatakarékos módban)
Méretek (szé × ma × mé) (hangsugárzók
nélkül)
kb. 200 × 306 × 415 mm
Tömeg (hangsugárzók nélkül)
6,0 kg
Mellékelt tartozékok: távvezérlő (1 db), AA
(R6) típusú elemek (2 db), FM huzal, AM
keretantenna (1–1 db), hangsugárzótalpak
(8 db)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
Készenléti teljesítményfelvétel:
0,5 W
A nyomtatott áramköri lapok
egy részében nem használtunk
halogénezett égésgátló
anyagokat.
A külső burkolatokban nem
használtunk halogénezett
égésgátló anyagokat.
34HU
010COV.indb 34
2008.05.09. 5:53:11
Használható USBeszközök
Elfogadott Sony digitális
zenelejátszók (a 2007. decemberi
állapot szerint)
Terméknév
Walkman
®
Típus
NWD-B103, NWD-B105,
NWD-B103F, NWDB105F
A készülék nem támogatja az NTFS
formátumot.
A készülék csak a merevlemez első
particiójára mentett adatokat tudja beolvasni.
Ne használjon a megadott USB-eszközöktől
eltérő USB-eszközöket. A listán nem szereplő
típusokkal a működés nem garantált.
Előfordulhat, hogy a listán szereplő USBeszközök sem működnek.
A listán szereplő USB-eszközök nem minden
országban beszerezhetők.
A fenti típusok formázásakor ügyeljen, hogy
az eszközöket saját magukkal formázza, vagy
a megadott formázó szoftvert alkalmazza,
különben elképzelhető, hogy az USBeszközre nem lehet felvenni a készülékkel.
Megjegyzés a Walkmantől
Ha a rendszerhez Walkman®-t csatlakoztat
ügyeljen, hogy csak akkor csatlakoztassa,
amikor a Walkman® kijelzőjéről eltűnt a
„Creating Library” vagy „Creating Database”
üzenet.
Egyebek
Használhat USB-eszközöket, például
USB-meghajtó, merevlemez vagy digitális
zenelejátszó, amely:
 rendelkezik USB-kimenettel,
 támogatja az USB háttértár típusú
eszközöket,
 az adathordozó formátuma FAT32,
FAT16.
A rendszerrel az alábbi Sony USBeszközöket használhatja.
Megjegyzések
NWZ-A815, NWZ-A816,
NWZ-A818
NWZ-S515, NWZ-S516,
NWZ-S615F, NWZ-S616F,
NWZ-S618F
Elfogadott Sony IC diktafonok (a 2007.
decemberi állapot szerint)
Terméknév
IC diktafon
Típus
ICD-U50,ICD-U60,
ICD-U70
Elfogadott Sony USB tárolóeszközök (a
2007 decemberi állapot szerint)
Terméknév
Típus
MICROVAULT USM512JX, 1GJX,
2GJX, 4GJX
35HU
010COV.indb 35
2008.05.09. 5:53:11
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Printed in Czech Republic (EU)
010COV.indb 36
2008.05.09. 5:53:12
Download PDF