Sony | SRS-X7 | Sony SRS-X7 Hordozható, vezeték nélküli hangsugárzó Wi-Fi®/Bluetooth® funkcióval Használati útmutató

Személyes audiorendszer
Zenehallgatás
Wifi hálózaton keresztül
Zenehallgatás Wifi hálózaton
keresztül
HU
SRS-X7
010COV.indd 1
2014.04.08. 12:22:56
A következő 3 információs csomag áll rendelkezésre.
Zenehallgatás Wifi hálózaton keresztül (Ez a dokumentum)
A számítógépen található zene Wifi hálózaton keresztül történő lejátszást magyarázza le.
Referencia útmutató (csatolt dokumentum)
Fontos biztonsági információk.
Súgó (internetes tartalom okostelefonhoz, számítógéphez)
A készülékkel kapcsolatos részletek; a Bluetooth csatlakozás stb.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/
2 HU
020GBC01.indd 2
2014.04.08. 17:03:02
Köszönjük, hogy ezt a Sony terméket választotta.
Ezzel a készülékkel más eszközökhöz csatlakozhat és zenét hallgathat a következő módokon.
Zene lejátszása Wifi hálózaton keresztül
ˎˎWifi használata esetén
ˎˎZenehallgatás az otthoni hálózaton keresztül
(DLNA/AirPlay)
Olvassa el ezt az útmutatót.
ÔÔoldal:
4
Az ebben az útmutatóban található ábrák és magyarázatok feltételezik, hogy a vásárlás utáni kezdeti beállításokat
végrehajtotta.
A kezelési útmutatóban említett részegységekkel és a vezérléssel kapcsolatban lásd a 23. oldalt. Ha nehézségei
támadnak a csatlakoztatással, lejátszással, akkor lásd: 20.
Zenelejátszás a vezetékes hálózaton keresztül
Zenelejátszás Bluetooth kapcsolaton keresztül
ˎˎVezetékes hálózat használata esetén
ˎˎZenelejátszás Bluetooth kapcsolaton keresztül (okostelefon/iPhone/
Walkman®)
ˎˎZenehallgatás az otthoni hálózaton keresztül (DLNA/AirPlay)
A Wifi nélküli csatlakoztatással és lejátszással kapcsolatban lásd a Súgót.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/
HU
020GBC01.indd 3
3
2014.04.08. 17:03:02
Zenehallgatás Wifi hálózaton keresztül
Válassza az A-t vagy a B-t a számítógépen található zeneszámok lejátszásához az otthoni hálózaton keresztül.
A
Zenehallgatás okostelefonnal/iPhone
használatával
Okostelefon
ÔÔoldal:
6
ÔÔoldal:
9
iPhone
F Először telepítse a „SongPal” alkalmazást (22. oldal) az okostelefonjára, iPhone-jára. Ez az alkalmazás hozza létre a Wifi
kapcsolatot a készülékkel és lehetővé teszi a zeneszámok kiválasztását/lejátszását a számítógépről.
Szükséges eszközök:
Vezeték nélküli router (internet
csatlakozással)
ĄĄ Okostelefon/iPhone
ĄĄ Személyi számítógép
A DLNA szerver beállításai
szükségesek (12. oldal)
ĄĄ
Minden eszköznek a Wifi hálózatra
csatlakoztatottnak kell lennie.
4 HU
020GBC01.indd 4
2014.04.08. 17:03:03
B
Zenehallgatás AirPlay-jel (iTunes
felhasznóknak)
ÔÔoldal:
14
Hallgathat zenét az iTunes-szából a személyi számítógépről. Hozza létre a Wifi kapcsolatot a készülék és a vezeték nélküli
router között.
Szükséges eszközök:
Vezeték nélküli router (internet
csatlakozással)
ĄĄ Személyi számítógép (telepített
iTunes-szal)
ĄĄ
Minden eszköznek a Wifi hálózatra
csatlakoztatottnak kell lennie.
HU
020GBC01.indd 5
5
2014.04.08. 17:03:03
A
Zenehallgatás okostelefonnal/iPhone használatával
Okostelefon
Kapcsolódás a Wifihez a „SongPal”-lal
Először hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a készülékkel. Azután állítsa be a Wifi beállításokat. Hajtsa végre a 6-os lépést (8. oldal) a készülék
bekapcsolásához képest 15 percen belül.
Az iPhone használata esetén kövesse a lépéseket a 9. oldalon.
1
2
Előzetes lépések:
Jegyezze fel a router által megadott SSID
nevet és kulcsszót a következő helyre.
SSID:
Turn on the unit.
A LAN vezeték ne legyen csatlakoztatva a
készülékhez.*
Telepítse a „SongPal” alkalmazást az
okostelefonjára.
Keresse ki a „SongPal”-ta a
Google Play-en.
Kulcsszó:
* A vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat nem
használható egyidőben.
A részletekkel kapcsolatban lásd a router
kezelési útmutatóját
Ellenőrizze, hogy a NETWORK OFF/ON
kapcsoló a készülék hátoldalán ON állásban
legyen.
Amikor a LINK jelzés villogása megszűnik és a
jelzés kikapcsol, lépjen a következő lépésre.
6 HU
020GBC01.indd 6
2014.04.08. 17:03:03
3
4
Érintse meg a
[SongPal]-t az
okostelefonján.
NFC kompatibilis okostelefon
Indítsa el a „SongPal” alkalmazást.
Kövesse a képernyőutasításokat.
Folytatódik 
Hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a készülék és az okostelefon között.
Érintse meg az N-jelet a készüléken az
okostelefonjával.
NFC-vel nem kompatibilis okostelefon
Érintse meg: [Open the
Bluetooth setting screen].
Tartsa megérintve, amíg az
okostelefon visszajelez.
Érintse meg a (BLUETOOTH)
gombot a készüléken egyszer.
PAIRING
HU
020GBC01.indd 7
7
2014.04.08. 17:03:03
A
Zenehallgatás okostelefonnal/iPhone használatával
5
Ellenőrizze, hogy a
jelző világít.
(BLUETOOTH)
6
Tegye meg a Wifi beállításokat az
alkalmazás útmutatása alapján.
Tartsa megérintve a (BLUETOOTH)
PAIRING gombot, amíg a (BLUETOOTH)
jelzés gyorsan kezd villogni.*
Érintse meg:
[SONY:SRS-X7
(Bluetooth)] az
okostelefon képernyőjén.
* Amikor vásárlás után az első alkalommal megérinti
a (BLUETOOTH) PAIRING gombot a
készüléken a (BLUETOOTH) jelzés gyorsan
villog.
8 HU
020GBC01.indd 8
Villog
A Bluetooth kapcsolat létrejött és a
(BLUETOOTH) jelző világít.
Világít
A Wifi kapcsolat létrejöttekor a LINK jelző zölden
világít.
Lejátszás
ÔÔoldal:
12
2014.04.08. 17:03:03
iPhone
Csatlakozás a Wifihez a „SongPal”-lal
Először hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a készülékkel. Azután állítsa be a Wifi beállításokat. Hajtsa végre a 7-es lépést (11. oldal) a
készülék bekapcsolásához képest 15 percen belül.
F Az iPhone-on kívüli okostelefon használata esetén kövesse a lépéseket a 6. oldalon.
1
2
Előzetes lépések:
Jegyezze fel a router által megadott SSID
nevet és kulcsszót a következő helyre.
SSID:
Folytatódik 
Kapcsolja be a készüléket.
A LAN vezeték ne legyen csatlakoztatva a
készülékhez.*
Telepítse a „SongPal” alkalmazást az
iPhone-ra.
Keresse ki a „SongPal”-ta
az App Store-ban.
Kulcsszó:
* A vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat nem
használható egyidőben.
A részletekkel kapcsolatban lásd a router
kezelési útmutatóját.
Ellenőrizze, hogy a NETWORK OFF/ON
kapcsoló a készülék hátoldalán ON állásban
legyen.
Amikor a LINK jelzés villogása megszűnik és a
jelzés kikapcsol, lépjen a következő lépésre.
HU
020GBC01.indd 9
9
2014.04.08. 17:03:03
A
Zenehallgatás okostelefonnal/iPhone használatával
3
4
Állítsa a készüléket Párosítás
üzemmódba.
Érintse meg a (BLUETOOTH)
gombot egyszer.
Keresse meg a készüléket az iPhonenal.
Ellenőrizze, hogy a
jelző világít.
(BLUETOOTH)
PAIRING
Tartsa megérintve a (BLUETOOTH)
PAIRING gombot amíg a (BLUETOOTH)
jelzés gyorsan nem kezd villogni.*
Amikor vásárlás után az első alkalommal megérinti a
(BLUETOOTH) PAIRING gombot a
készüléken a (BLUETOOTH) jelzés gyorsan
villog.
5
Érintse meg: [Settings] 
[Bluetooth].
Kapcsolja be a Bluetooth-ot.
Érintse meg: [SONY:SRS-X7
(Bluetooth)].
Amikor a Bluetooth kapcsolat létrejön a
(BLUETOOTH) jelzés villogás helyett világítani
kezd.
10 HU
020GBC01.indd 10
2014.04.08. 17:03:03
6
Indítsa el a„SongPal”-t.
7
Lejátszás
Tegye meg a Wifi beállításokat az
alkalmazás útmutatása alapján.
Villog
ÔÔoldal:
12
Világít
A „SongPal” kezdőképernyője jelenik meg.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A Wifi kapcsolat létrejöttekor a LINK jelző zölden
világít.
HU
020GBC01.indd 11
11
2014.04.08. 17:03:04
A
Zenehallgatás okostelefonnal/iPhone használatával
Okostelefon
iPhone
Zenehallgatás Wifi hálózaton keresztül
Kövesse a „SongPal” képernyőutasításait.
1
2
3
A beállítás részleteivel kapcsolatban lásd a Súgót.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/
Érintse meg: [SongPal]
az okostelefonján/
iPhone-ján.
Érintse meg: [Home
Network].
Állítsa be a számítógépét DLNA
szerverként.
A Windows felhasználók számára javasolt a
„Media Go” telepítése. A részletekkel
kapcsolatban lásd a Súgót.
Indítsa el a„SongPal”-t.
Érintse meg: [Home Network]. Majd
válassza ki a DLNA szervert a
képernyőutasítások követésével.
A „SongPal” képernyőutasításainak követésével
válassza ki a számítógépet, ahol a zenéket
tárolja.
12 HU
020GBC01.indd 12
2014.04.08. 17:03:04
4
Válasszon egy zeneszámot a listából
és játssza le.
A „SongPal”-ról
ÔÔoldal:
22
A számítógépen található zene a készüléken
keresztül kerül lejátszásra.
HU
020GBC01.indd 13
13
2014.04.08. 17:03:04
B
Zenehallgatás AirPlay-jel (iTunes felhasznóknak)
Válassza a Wifi kapcsolódási módszert
Válassza az -es vagy -es módszert a vezeték nélküli routere függvényében.
KA routerén található WPS gomb?
A routere WPS (Wi-Fi Protected Setup™) funkcióval való kompatibilitását lásd a router kezelési útmutatójában.
ÔÔ
IGEN
WPS nyomógombos
konfigurálási módszer
NEM
Beállítás kézzel a számítógép
segítségével
ÔÔ
ÔÔoldal:
15
ÔÔoldal:
16
14 HU
020GBC01.indd 14
2014.04.08. 17:03:04
 WPS nyomógombos konfigurálási módszer
1
2
Ellenőrizze, hogy a NETWORK OFF/ON kapcsoló
ON állásban legyen, majd kapcsolja be a
készüléket. Amikor a LINK jelzés kialszik folytassa
a következő lépéssel.
Tartsa nyomva a WPS gombot a készüléken,
amíg egy hangjelzést hall.
 90 másodpercen belül nyomja meg a WPS
gombot a routeren.
Amikor a Wifi kapcsolat létrejött a LINK jelzés
zülden kezd világítani.
Ellenőrizze, hogy a LAN vezeték nem
csatlakozik és kapcsolja be a
készüléket.
Helyezze a vezeték nélküli routert és a
készüléket közel egymáshoz, majd
nyomja meg a WPS gombot a
következők szerint.
3
Játsszon le zenét a számítógép
használatával (iTunes).
Az iTunes-ból származó zene a készüléken lesz
hallható az AirPlay-en keresztül.
HU
020GBC01.indd 15
15
2014.04.08. 17:03:04
B
Zenehallgatás AirPlay-jel (iTunes felhasznóknak)
 Manual setting method using PC
1
Szükséges lépések:
2
Csatlakoztassa a számítógépet a
készülékhez (külön megvásárolható)
LAN vezetékkel.
3
Kapcsolja be a készüléket.
 Jegyezze
fel a router által megadott
SSID nevet és kulcsszót a
következő helyre.
SSID:
Kulcsszó:
A részletekkel kapcsolatban lásd a router
kezelési útmutatóját.
Ellenőrizze, hogy a NETWORK OFF/ON
kapcsoló ON állásban legyen a készülék
hátoldalán.
Várja meg, amíg a LINK jelzés villogás helyett
narancssárgán kezd világítani.
16 HU
020GBC01.indd 16
2014.04.08. 17:03:04
4
Keresse meg a [Sony Network Device
Setting]-et a számítógépén.
5
Válassza ki a nyelvet a [Language
Setup]-ban.
6
Folytatódik 
Válassza a [Network Settings]-et a
menüben.
Indítson el egy böngészőt.
 Írja be a következő URL címet a címsorba.
http://169.254.1.1
Network Settings
HU
020GBC01.indd 17
17
2014.04.08. 17:03:04
B
Zenehallgatás AirPlay-jel (iTunes felhasznóknak)
7
Válassza ki a vezeték nélküli
routerének SSID adatát és adja meg a
kulcsszót.
SSID
8
Nyomja meg: [Apply].
9
Húzza ki a LAN vezetéket a
készülékből, amikor erre vonatkozó
üzenet jelenik meg.
Apply
Lásd a feljegyzett kulcsszót az 1-es lépésben.
18 HU
020GBC01.indd 18
2014.04.08. 17:03:04
10
Ellenőrizze, hogy a LINK jelzés zölden
világít-e.
Villog
11
Játsszon le zenét a számítógép
használatával (iTunes).
Világít
A Wifi kapcsolat létrejöttekor a LINK jelző zölden
világít.
Az iTunes-ból származó zene a készüléken lesz
hallható az AirPlay-en keresztül.
HU
020GBC01.indd 19
19
2014.04.08. 17:03:04
Hibaelhárítás
A Wifi kapcsolat a készülék és az otthoni
hálózat között nem jön létre
ˎˎHa csatlakoztatott LAN vezetéket a
készülékhez, akkor húzza ki, majd indítsa újra a
készüléket. A készülék automatikusan
megpróbál csatlakozni az otthoni hálózathoz a
vezetékes rendszeren keresztül, ha a LAN
vezeték csatlakoztatva van a készülékhez.
ˎˎEllenőrizze, hogy a vezeték nélküli router be
van kapcsolva.
ˎˎHelyezze a vezeték nélküli routert és a
készüléket közelebb egymáshoz. A 2,4 GHz-es
sávot használó eszközök, pl: mikrohullámú
sütő, Bluetooth vagy vezeték nélküli telefonok,
stb. esetleg megzavarhatják a Wifi adatátvitelt.
Helyezze távolabb a készüléket az ilyen típusú
eszközöktől vagy kapcsolja ki azokat.
Torz hang / Búgás vagy zaj hallható
ˎˎCsatlakoztassa a vezeték nélküli routert/
számítógépet a készülékhez LAN vezetékkel
Wifi helyett.
ˎˎCsökkentse le a csatlakoztatott készülék
hangerejét.
ˎˎAmennyiben a csatlakoztatott eszközön van
hangszínszabályzó funkció, kapcsolja azt ki.
ˎˎA készüléket tartsa távol mikrohullámú sütőtől
vagy vezeték nélküli LAN-tól, hasonlótól.
ˎˎTartsa távol fémtárgyaktól.
Nincs hang / Alacsony a hangerő
A / (be/készenlét) jelzés pirosan villog.
ˎˎEllenőrizze, hogy a készülék és a
csatlakoztatott eszköz is be van kapcsolva.
ˎˎHangosítsa fel a készüléket és az eszköz
hangerejét.
ˎˎEllenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz
lejátszik.
ˎˎA készülék védelmi üzemmódba kapcsolt.
ˎˎNyomja meg a RESET gombot a készülék
hátoldalán egy hegyes eszközzel. Ezután
kapcsolja be a készüléket. Ha a / (be/
készenlét) jelzés villogva marad, akkor keresse
fel a legközelebbi Sony kereskedőt, vagy ahol a
terméket vásárolta.
A Bluetooth kapcsolat a készülék és az
okostelefon/iPhone között nem jön létre
ˎˎA készüléket és a Bluetooth-eszközt 1 m
távolságon belül helyezze el.
ˎˎHa a (BLUETOOTH) jelzés nem villog
gyorsan, akkor tartsa megérintve a
PAIRING gombot, amíg a
(BLUETOOTH)
jelzés gyorsan kezd villogni.
Az iTunes nem éri el a készüléket az
AirPlay-en keresztül
ˎˎEllenőrizze, hogy az iTunes-szal telepített
számítógép csatlakozik az otthoni hálózathoz.
ˎˎFrissítse az iTunes szoftvert a legfrissebbre.
20 HU
020GBC01.indd 20
2014.04.08. 17:03:04
A Wifi jelerősség ellenőrzése (vételi
minőség)
A készülék Wifihez való csatlakoztatása után
(a LINK jelzés zölden világít) tartsa megérintve
a NETWORK gombot, amíg hangjelzést nem
hall.
3
2
1
0
Jelerősség
A jelzés villanásainak
száma
A készülék tetején található funkciógombok
villogni kezdenek. A villanások száma jelzi a
jelerősséget. A villogás befejeződik, amikor
megérinti valamelyik gombot.
Erősebb jelerősség eléréséhez próbálja a
következőket:
ˋˋVáltoztassa meg a LAN antenna állásszögét.
ˋˋKapcsolja ki a más vezeték nélküli eszközöket.
A készülék kikapcsol. A beállítások értékei
visszatérnek a gyárilag beállított alapértékekhez
és minden Bluetooth párosítási információ és
hálózati beállítás alapértékre áll.
A Bluetooth/Network készenléti funkció
használata
Ha Bluetooth/Network készenléti funkció be van
kapcsolva, akkor a készülék automatikusan
bekapcsol, ha Bluetooth vagy hálózati eszközt
használ, még akkor is, ha a készülék ki volt
kapcsolva. A készülék működés a megszokottnál
gyorsabban indul el.
Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter
csatlakoztatva van, majd kapcsolja be a
készüléket.
Tartsa nyomva a / (be/készenlét) gombot
amíg az narancssárgán nem kezd világítani.
A készülék kikapcsol és a Bluetooth/Network
készenlét funkció működni kezd.
Ha Bluetooth vagy hálózati eszközt használ, akkor
a készülék automatikusan bekapcsol és a
kapcsolat létrejön.
A készülék alaphelyzetbe állítása
Hozza alaphelyzetbe a készüléket, ha ezek a
megoldások nem oldják meg a problémát, vagy a
beállítások nem jönnek létre.
Ellenőrizze, hogy a készülék be legyen
kapcsolva. Tartsa megérintve a VOL
(hangerő) – és a / (be/készenlét) gombot
egyszerre legalább 5 mp-ig.
HU
020GBC01.indd 21
21
2014.04.08. 17:03:05
A „SongPal”-ról
A „SongPal” az olyan Sony audioeszközök okostelefonnal vagy iPhone-nal történő vezérlésére létrehozott alkalmazás, amelyek kompatibilisek a „SongPal”lal.
Az alkalmazás letöltése az okostelefonra (6. oldal) vagy iPhone-ra (9. oldal) a következőket teszi lehetővé.
Az SRS-X9 hangbeállítása
Könnyedén beállíthatja a hangszíneket, vagy használhatja
a Sony által javasolt „ClearAudio+” értékeket.
Zeneszolgáltatók
Különböző zeneszolgáltatókat használhat.*
A készülék vezérlése az otthoni hálózaton.
Eszköz kiválasztása
Select a “SongPal” compatible
device.
Kezdőképernyő
Megjeleníti a kiválasztott eszköz
funkcióit, zeneszolgáltatásait és a
telepített alkalmazásokat az
okostelefonon, iPhone-on.
Lejátszhat zenéket a számítógépéről vagy DLNA szerverről
a hálózatán keresztül.
* A használat országa vagy régiója függvényében a
zeneszolgáltatások tartama és elérhetősége változó lehet.
Különáló regisztráció szükséges lehet bizonyos
szolgáltatások esetén. A készülék frissítése szükséges lehet.
A „SongPal”-lal való vezérelhetőség a csatlakoztatott eszköztől
függ.
Az alkalmazás paraméterei vagy külalakja előzetes bejelentés
nélkül módosulhat
A csatlakoztatott eszköz
beállításai
Különböző hang és hálózati
beállítások megjelenítése. Ez a
menü bármikor megjeleníthető a
képernyő jobbra történő
lapozásával.
Minilejátszó
A kiválasztott funkció vezérlése
22 HU
020GBC01.indd 22
2014.04.08. 17:03:05
Részegységek és vezérlés
A készülék hátulja
A készülék hátulja
Csak töltés*
* A csatlakoztatott USB eszközről történő lejátszás nem támogatott.
A részegységekkel és vezérléssel részleteivel kapcsolatban lásd a Súgót.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/
Vezeték nélküli LAN antenna
Állítsa a vezeték nélküli LAN antennát függőleges helyzetbe a
használat közben.
N-jel
 UPDATE gomb
Ez a gomb csak akkor kerül megjelenítésre, ha az internethez
csatlakoztatott készülékre új programverzió érhető el.
 VOL (hangerő) –/+ gomb
 / (be/készenlét) gomb/jelzés
LINK jelzés
NETWORK gomb/jelzés
 (BLUETOOTH) PAIRING gomb/jelzés
 NETWORK OFF/ON kapcsoló
RESET gomb
WPS gomb
 LAN aljzat
 DC IN 18 V aljzat
HU
020GBC01.indd 23
23
2014.04.08. 17:03:05
24 HU
020GBC01.indd 24
2014.04.08. 17:03:05
HU
020GBC01.indd 25
25
2014.04.08. 17:03:05
4-527-955-21(1)
Referencia útmutató
A készülék használatának megkezdése előtt kérjük,
figyelmesen olvassa végig ezt a kezelési útmutatót és
őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.
FIGYELEM!
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék,
nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a
készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb. Soha ne állítson nyílt lángforrást, pl.
égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja
a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől, és soha
ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a
készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy
beépített fülkében).
Az elemeket és az elemekkel ellátott eszközt ne
helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek van
kitéve, például a napfény vagy tűz.
Mivel a hálózati dugasszal lehet áramtalanítani a
rendszert, a készüléket könnyen hozzáférhető
hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben
bármilyen rendellenességet észlel a készülék
működésében, azonnal húzza ki a hálózati aljzatból.
Figyelem!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek az ebben
az útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy
átalakítása után a készüléket nem szabad tovább
üzemeltetni.
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse
61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben,
a különálló szerviz- vagy jótállási dokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
A CE jelzés csak az Európai Unióban forgalomba
hozott termékekre érvényes.
A Sony Corporation tanúsítja, hogy ez a készülék
megfelel az 1999/5/EC számú direktíva általános
követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.
A részletekért keresse fel az alábbi honlapot:
http://www.compliance.sony.de/
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha
nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
2 HU
020GBC01.indd 2
2014.04.08. 17:03:05
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való
eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje
háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt van
feltűntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltűntetve, ha az elem több, mint 0,0005%
higanyt vagy 0,004% ólomot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan termékekben, ahol a biztonság, teljesítmény
vagy adatvédelem érdekében állandó elektromos
ellátásra van szükség, az elemet csak szakszerviz
cserélheti.
Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a
készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a
megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Más típusú elemek esetében olvassa el az útmutató
azon szakaszát, mely az elemek szakszerű
eltávolítását részletezi. Az elemeket adja le a használt
elemek számára kijelölt hulladékgyűjtő helyen.
A termék vagy az elemek újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
A hálózati adapteren figyelmeztető jelzés található.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy szigeteletlen
„veszélyes feszültség” van jelen a készülékházon
belül, amely elegendő lehet ahhoz, hogy az
áramütés veszélyét megtestesítse emberek felé.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy fontos kezelési és
üzembentartási (szervizelési) utasítások találhatóak
a készülékkel kapott nyomtatott anyagokban.
Óvintézkedések
A biztonságról
A Sony védjegyét ábrázoló adattábla, a modellkód és
az elektromos besorolási információk a készülék
alján, a külső részén találhatók.
A MAC cím a készülék alján, a külső részén található.
ˎˎHasználatba vétel előtt ellenőrizze, hogy a készülék
üzemi feszültsége megegyezik-e a készülék
használatának helyén rendelkezésre álló hálózati
feszültséggel.
A vásárlás helye
Üzemi feszültség
Minden ország/régió
100 V – 240 V váltóáram,
50/60 Hz
Megjegyzések a hálózati adapterről
ˎˎA hálózati adapter csatlakoztatásakor, vagy
kihúzásakor kapcsolja ki a készüléket előzetesen.
Ellenkező esetben meghibásodás történhet.
ˎˎKizárólag a mellékelt hálózati tápegységet
használja. Ne használjon más típusú hálózati
tápegységet.
A csatlakozó polaritása
ˎˎA hálózati csatlakozót könnyen hozzáférhető
hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben
bármilyen rendellenességet észlel, azonnal húzza ki
a fali csatlakozóból.
ˎˎA hálózati adaptert nem szabad szűk helyen, pl.
beépített szekrényben elhelyezni.
ˎˎA tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl.
virágvázát a hálózati adapterre.
Elhelyezés
ˎˎA készüléket vízszintes felületre helyezze.
ˎˎNe helyezze a készüléket hőforrások közelébe,
közvetlen napfénynek, erős pornak, párának,
esőnek, vagy mechanikai rázkódásnak kitett helyre.
A használatról
ˎˎNe ejtsen kis tárgyakat vagy hasonlókat a készülék
hátoldalon található aljzataiba vagy
szellőzőnyílásaiba. A készülék zárlatos lehet, vagy
meghibásodhat.
Tisztítás
ˎˎA készülék burkolatának tisztításához ne használjon
alkoholt, benzint, vagy hígitót.
Egyebek
ˎˎHa a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája merül fel, keresse fel a
legközelebbi Sony kereskedést.
ˎˎA készülék megsemmisítésekor, vagy
továbbadásakor állítsa vissza a gyári
alapértelmezett értékeket a készülék alaphelyzetbe
hozásával.
Szerzői jogok
ˎˎA SONY, a Sony Entertainment Network és logóik a
Sony Corporation védjegyei.
ˎˎA Windows és a Windows Media a Microsoft
Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
ˎˎEz a készülék a Microsoft Corporation számos
szabadalmi oltalma alatt áll. Ezen technológiák
használata vagy megosztása a terméken kívül a
Microsoft vagy jogosult Microsoft leányvállalat
engedélye nélkül tilos.
ˎˎA Pandora a Pandora logó és a Pandora
HU
020GBC01.indd 3
3
2014.04.08. 17:03:05
kereskedelmi megjelenés a Pandora Media Inc.
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Jogos
felhasználás.
ˎˎA Spotify és a Spotify logó a Spotify Group
védjegyei.
ˎˎAz Apple, az Apple logó, az Airplay, az iPad, az
iPhone, az iPod, az iPod nano, az iPod touch, az
iTunes az Apple Computer Inc. bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és más országokban. Az
App Store az Apple Inc szolgáltatási védjegye.
A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” azt jelenti,
hogy az adott elektronikai készülék célzottan úgy
lett megtervezve, hogy az iPodhoz, iPhone-hoz
hozzákapcsolható legyen, továbbá a termék
fejlesztője által igazolt, hogy az Apple által
megkívánt teljesítményeket eléri. Az Apple nem
vállal felelőséget a készülék működéséért, vagy a
biztonsági és más szabályzásoknak való
megfelelésért. Kérjük ne feledje, ha ezt a készüléket
iPod vagy iPhone eszközzel használja, a vezeték
nélküli teljesítmény változhat.
ˎˎA Macintosh és a Mac OS az Apple Computer Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és
más országokban.
” jel a Wi-Fi Alliance jele.
ˎˎA „
ˎˎA Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Access® és a Wi-Fi
Alliance® a Wi-Fi Alliance védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
ˎˎA Wi-Fi CERTIFIED™, a WPA™, a WPA2™ és a
Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance bejegyzett
védjegyei.
ˎˎA DLNA™, a DLNA logó és a DLNA CERTIFIED™
felirat védjegyek, szolgáltatási védjegyek, vagy a
Digital Living Network Alliance igazoló szimbólumai.
ˎˎ© 2013 CSR plc és csoport-tagvállalatai.
Az aptX® jel és az aptX logó a CSR plc vagy
valamely csoport-tagvállalatának védjegye és egy
vagy több bíróság hatály alá tartozóan van
bejegyezve.
ˎˎAz „S-Master” a Sony Corporation védjegye.
jel a Sony
ˎˎA ClearAudio+ és a
Corporation védjegyei.
jel a Sony Corporation
ˎˎA „DSEE” és a
védjegye.
ˎˎAz MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és
szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyével történt.
ˎˎA Bluetooth® szó és logo a Bluetooth SIG., Inc.
tulajdona, és annak felhasználása a vállalat
engedélyével történt. Minden más, az ebben az
útmutatóban előforduló márkanév annak jogos
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett védjegye.
ˎˎAz N jelzés az NFC Forum bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és egyéb országokban.
ˎˎA Google Play és az Android a Google Inc.
védjegyei.
ˎˎAz „Xperia” és az „Xperia Tablet” logo Sony Mobile
Communications AB védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
ˎˎA WALKMAN® és a WALKMAN® logo a Sony
Corporation bejegyzett védjegyei.
ˎˎAz útmutatóban szereplő rendszer- és termék
megnevezések általában a gyártójuk védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei.
Ebben az útmutatóban a ™ és ® jelölések
nincsenek feltűntetve.
Mi is az a Bluetooth
technológia?
A Bluetooth egy kishatótávolságú vezeték nélküli
technológia, mely drótnélküli adatátvitelt tesz lehetővé
digitális eszközök, pl. mobiltelefon és kihangosító
(headset) között. A Bluetooth vezeték nélküli
technológia működési tartománya kb. 10 méter.
Általában két eszköz összekapcsolására használják,
de vannak olyan készülékek, melyek egyszerre több
eszköz csatlakoztatását is lehetővé teszik.
Vezetékes összeköttetésre nincs szükség, ráadásul
az eszközöknek nem szükséges egymással szemben
lenniük, mint pl. az infravörös kapcsolatnál. Így a
kívánt Bluetooth-eszközt elhelyezheti pl. a táskájában,
a zsebében stb.
A Bluetooth technológia egyben nemzetközi szabvány
is, melyet világszerte vállalatok ezrei támogatnak és
alkalmaznak.
Legtávolabbi kommunikációs távolság
A legnagyobb adatátviteli távolság az alábbi
körülmények esetén lecsökkenhet.
ˋHa
ˋ e készülék és a Bluetooth-eszköz között
akadály, pl. személy, fémtárgy vagy fal található.
ˋEgy
ˋ
vezeték nélküli LAN eszköz van használatban
a rendszer közelében.
ˋMikrohullámú
ˋ
sütő van használatban a rendszer
közelében.
ˋHa
ˋ a rendszer közelében elektromágneses
sugárzást kibocsátó eszköz működik.
Egyéb eszközök zavaró kölcsönhatása
Mivel a Bluetooth-eszközök és a vezeték nélküli LAN
(IEEE802.11b/g) azonos frekvenciát alkalmaz,
mikrohullámú kölcsönhatás következhet be, amely
lecsökkent adatátviteli sebességet, zajt vagy
sikertelen csatlakozást eredményezhet, ha a
rendszert vezeték nélküli LAN eszköz közelében
használja. Ilyen esetben hajtsa végre a következőket.
ˋA
ˋ készüléket a vezeték nélküli LAN eszköztől
legalább 10 m távolságban használja.
ˋHa
ˋ ezt a készüléket a vezeték nélküli LAN
eszköztől mért 10 méteren belül használja,
kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN eszközt.
Egyéb eszközökre gyakorolt zavarás
A Bluetooth-eszközök által kibocsátott mikrohullámok
zavart okozhatnak egyes elektronikus orvosi
berendezések működésében. Az alábbi környezetben
kapcsolja ki ezt a készüléket és a többi Bluetootheszközt, mert balesetveszélyt jelenthetnek.
ˋHa
ˋ gyúlékony gázok vannak a közelben, pl.
kórházban, vonaton, repülőgépen vagy
üzemanyagtöltő állomáson.
ˋÖnműködő
ˋ
ajtók vagy tűzjelző közelében.
Megjegyzések
ˎˎA Bluetooth funkció használatához a csatlakoztatni
kívánt Bluetooth-eszköznek támogatni kell a
rendszerrel azonos profilt.
Azt is vegye figyelembe, hogy annak ellenére, hogy
azonos profilt támogatnak, az egyes eszközök
funkciói eltérők lehetnek.
4 HU
020GBC01.indd 4
2014.04.08. 17:03:05
ˎˎA Bluetooth vezeték nélküli technológia
sajátosságai miatt a rendszeren lejátszott hang kis
mértékben késhet a Bluetooth-eszközön lejátszott
hanghoz képest telefonbeszélgetés vagy
zenehallgatás esetén.
ˎˎA rendszer támogatja azokat a biztonsági
funkciókat, melyek megfelelnek a Bluetooth
szabványnak és a vezeték nélküli Bluetooth
kapcsolat biztonságát hivatottak szolgálni, de a
beállítások függvényében előfordulhat, hogy a
biztonság szintje nem elegendő. Legyen
körültekintő a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat
használata során.
ˎˎNem vállalunk felelősséget a Bluetooth adatátvitel
közben előforduló információszivárgásért.
ˎˎA Bluetooth funkcióval ellátott eszköznek meg kell
felelni minden, a Bluetooth SIG által előírt Bluetooth
szabványnak, és a hitelesítési feltételeknek. Ha a
csatlakoztatott eszköz meg is felel a fentebb említett
Bluetooth szabványoknak, az eszköz jellemzőinek
vagy műszaki adatainak függvényében előfordulhat,
hogy bizonyos eszközök nem csatlakoztathatóak
vagy nem működnek megfelelően.
ˎˎZaj vagy hangkiesés következhet be a rendszerhez
csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől, az adatátvitel
környezetétől és az alkalmazás környezetétől
függően.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az SRS-X7
típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú
BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak szerint
megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Hangszóró rész
Hangsugárzók
A teljes tartományt lefedő hangszóró: Kb. 46 mm
átmérő × 2 / Mélyhangsugárzó: Kb. 62 mm átmérő × 1
Erősítő rész
Támogatott kodek*3
TERHELHETŐSÉG ÉS HARMONIKUS
TORZÍTÁS:
Referencia kimenőteljesítmény
Adatátviteli sávszélesség (A2DP)
SBC (melléksáv kodek)*4 / AAC*5 / aptX
20 Hz – 20 000 Hz (44,1 kHz mintavételezéssel)
A teljes tartományt lefedő hangszóró: 3W+3W (at 1%
harmonikus torzítás, 1 kHz, 8 Ω)
Mélyhangsugárzó: 6W (at 1% harmonikus torzítás,
100 Hz, 4 Ω)
*1A pillanatnyi tartomány több tényezőtől is függ, pl.
az eszközök közötti akadályoktól, a mikrohullámú
sütő körüli mágneses tértől, statikus
elektromosságtól, vételi érzékenységtől, az
antenna teljesítményétől, operációsrendszertől,
szoftvertől stb.
*2Az egyes Bluetooth profilok a Bluetooth-eszközök
közötti adatátvitel típusához igazodnak.
*3Kodek: hangtömörítési és átalakítási formátum
4
* Melléksáv kodek
*5Advanced Audio Coding
Hálózati rész
Általános
Hálózati tápegységgel
A teljes tartományt lefedő hangszóró: 8W+8W (1%
harmonikus torzítás, 1 kHz, 8 Ω)
Mélyhangsugárzó: 16W (1% harmonikus torzítás, 100
Hz, 4 Ω)
Elem használatával
Kompatibilis szabványok
IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA/
WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP))
Rádiófrekvencia
2,412 GHz – 2,472 GHz (2,4 GHz ISM Band, 13
Channels) / Channel 1 – Channel 13
Bluetooth rész
Kimenetek
BLUETOOTH Specification Power Class 2
Legtávolabbi kommunikációs távolság
AUDIO IN
ANALOG Φ 3.5 sztereó minijack aljzat
Hálózati csatlakozóaljzat
10BASE-T/100BASE-TX (automatikus polaritás)
DC OUT
A-típusú USB aljzat (a csatlakoztatott eszköz
töltéséhez) (5 V, Max. 1,5 A: a készülék alján
feliratozva)
Tápellátás
18V egyenáram (a mellékelt hálózati adapter
használatával 100V-240V-os , 50Hz/60Hz-es hálózati
áramra csatlakoztatva) vagy a beépített lítium-ion
akkumulátorral.
Közvetlen rálátással kb. 10 m*1
Rádiófrekvencia
2,4 GHz sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Adatátviteli rendszer
BLUETOOTH Specification Version 3.0
Kompatibilis Bluetooth profilok*2
A2DP (Advanced Audio Distribution profil) / AVRCP
(Audio Video Remote Control profil)
A lítium-ion akkumulátor feltöltöttségi
tartama (ha a NETWORK OFF/ON
kapcsoló OFF állásban van)
Kb. 6 óra
A lítium-ion akkumulátor feltöltöttségi
tartama (ha a NETWORK OFF/ON
kapcsoló ON állásban van)
HU
020GBC01.indd 5
5
2014.04.08. 17:03:05
Kb. 3 óra
iPod nano (7. generáció)*
Üzemi hőmérséklet
5–35 °C
Méretek (szé × ma × mé) (legnagyobb
kinyúlásokkal és kezelőszervekkel)
Kb. 300 mm × 132 mm × 60 mm
Tömeg
Kb. 1,9 kg
Mellékelt tartozékok:
Hálózati vezeték (1 db) / hálózati tápegység
(AC-E1826L) (1) / A „Zenehallgatás Wifi hálózaton
keresztül” kezelési útmutató / Referencia útmutató (ez
a dokumentum) / Jótállási jegy
A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
A használható iPhone,
iPad, iPod modellek
Kompatibilis
modellek

a 2014 januári állapot szerint
AirPlay BLUETOOTH
iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS


iPad Air*


iPad Retina kijelzővel*


iPad (4. generáció)*


iPad mini*


iPad (3. generáció)*


iPad 2*


iPad*


iPod touch (5. generáció)


iPod touch (4. generáció)


iPod touch (3. generáció)*


* A „SongPal” alkalmazás nem támogatja az iPod
touch-ot (3. generáció) vagy az iPod nano-t. A
„SongPal” alkalmazás nem támogatja az iPad-ot (a
2014 januári állapot szerint).
Az AirPlay az iOS 4.3.3 vagy későbbi operációs
rendszerrel rendelkező iPhone-nal, iPad-dal, és iPod
touch-csal, az OS X Mountain Lion Mac-kel, és a
10.2.2 vagy későbbi iTunes rendszerrel telepített
Mac-kel és személyi számítógéppel működik.
Megjegyzés
A Sony nem vállal felelősséget az iPhone/iPad/iPod
készüléken tárolt adatok elvesztéséért vagy
sérüléséért, ha az iPhone/iPad/iPod készülék ehhez a
készülékhez csatlakozik.
A készülék megsemmisítése
Megjegyzés
ˎˎLegyen óvatos és ne sértse meg a vezeték fedelét
fémcsipesszel vagy hasonlóval, amikor eltávolítja az
akkumulátort a készülékből.
A környezet védelme érdekében vegye ki a beépített
lítium-ion akkumulátort a készülékből.
Az akkumulátor kivétele előtt merítse le azt a hálózati
adapter kihúzásával és a készülék akkumulátorról
történő használatával.
Vegye ki a beépített lítium-ion akkumulátort
a készülékből az újrahasznosítás előtt.
Ne bontsa meg a burkolatot, csak a
megsemmisítéskor.
1 Kapcsolja ki a rendszert és távolítsa el a hálózati adaptert.
2 Vegye le a készülék burkolatát a hátoldalon az akkumulátor
eltávolításához.
 Távolítsa el a 6 db gumifedelet a készülék aljáról.
 Vegye ki a 6 db csavart.
 Távolítsa el a fedelet.
 Távolítsa el a fali csatlakozó dugóját a készülékből.
 Távolítsa el az akkumulátort.
6 HU
020GBC01.indd 6
2014.04.08. 17:03:06
HU
020GBC01.indd 7
7
2014.04.08. 17:03:06
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
4-527-954-21(1)
©2014 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
050BCO.indd 24
2014.04.08. 12:23:47
Download PDF

advertising