Sony | SRS-X9 | Sony SRS-X9 Vezeték nélküli hangsugárzó Wi-Fi®/Bluetooth® funkcióval Gyors beállítási és használatbavételi útmutató

IKK9
Személyes audiorendszer
Zenehallgatás Wifi hálózaton keresztül
HU
Zenehallgatás
Wifi hálózaton keresztül
SRS-X9
010COV.indd 1
2014.04.08. 10:00:32
A következő 3 információs csomag áll rendelkezésre.
Zenehallgatás Wifi hálózaton keresztül (Ez a dokumentum)
A számítógépen található zene Wifi hálózaton keresztül történő lejátszást magyarázza le.
Referencia útmutató (csatolt dokumentum)
Fontos biztonsági információk.
Súgó (internetes tartalom okostelefonhoz, számítógéphez)
A készülékkel kapcsolatos részletek; a Bluetooth csatlakozás és lejátszás
mikéntje, nagyfelbontású audió, stb.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x9/zz/
2 HU
020US.indd 2
2014.04.08. 15:00:36
Köszönjük, hogy ezt a Sony terméket választotta.
Ezzel a készülékkel más eszközökhöz csatlakozhat és zenét hallgathat a következő módokon.
Zene lejátszása Wifi hálózaton keresztül
ˎˎWifi használata esetén
ˎˎZenehallgatás az otthoni hálózaton keresztül
(DLNA/AirPlay)
Olvassa el ezt az útmutatót.
ÔÔoldal:
4
Az ebben az útmutatóban található ábrák és magyarázatok feltételezik, hogy a vásárlás utáni kezdeti beállításokat
végrehajtotta.
A kezelési útmutatóban említett részegységekkel és a vezérléssel kapcsolatban lásd a 23. oldalt. Ha nehézségei
támadnak a csatlakoztatással, lejátszással, akkor lásd: 20.
Zenelejátszás a vezetékes hálózaton
keresztül
Zenelejátszás Bluetooth kapcsolaton
keresztül
ˎˎVezetékes hálózat használata esetén
ˎˎZenelejátszás Bluetooth kapcsolaton keresztül
(okostelefon/iPhone/Walkman®)
ˎˎZenehallgatás az otthoni hálózaton keresztül
(DLNA/AirPlay)
Zenelejátszás USB kapcsolaton keresztül
ˎˎZenelejátszás USB kapcsolaton keresztül
ˎˎZenehallgatás iPhone töltése közben
ˎˎNagyfelbontású audió hallgatása számítógépen vagy
nagyfelbontást támogató Walkman®-en
A Wifi nélküli csatlakoztatással és lejátszással kapcsolatban lásd a Súgót.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x9/zz/
HU
020US.indd 3
3
2014.04.08. 15:00:36
Zenehallgatás Wifi hálózaton keresztül
Válassza az A-t vagy a B-t a számítógépen található zeneszámok lejátszásához az otthoni hálózaton keresztül.
A
Zenehallgatás okostelefonnal/iPhone
használatával
Okostelefon
ÔÔoldal:
6
ÔÔoldal:
9
iPhone
F Először telepítse a „SongPal” alkalmazást (22. oldal) az okostelefonjára, iPhone-jára. Ez az alkalmazás hozza létre a Wifi
kapcsolatot a készülékkel és lehetővé teszi a zeneszámok kiválasztását/lejátszását a számítógépről.
Szükséges eszközök:
Vezeték nélküli router (internet
csatlakozással)
ĄĄ Okostelefon/iPhone
ĄĄ Személyi számítógép
A DLNA szerver beállításai
szükségesek (12. oldal)
ĄĄ
Minden eszköznek a Wifi hálózatra
csatlakoztatottnak kell lennie.
4 HU
020US.indd 4
2014.04.08. 15:00:37
B
Zenehallgatás AirPlay-jel (iTunes
felhasznóknak)
ÔÔoldal:
14
Hallgathat zenét az iTunes-szából a személyi számítógépről. Hozza létre a Wifi kapcsolatot a készülék és a vezeték nélküli
router között.
Szükséges eszközök:
Vezeték nélküli router (internet
csatlakozással)
ĄĄ Személyi számítógép (telepített
iTunes-szal)
ĄĄ
Minden eszköznek a Wifi hálózatra
csatlakoztatottnak kell lennie.
HU
020US.indd 5
5
2014.04.08. 15:00:37
A
Zenehallgatás okostelefonnal/iPhone használatával
Okostelefon
Kapcsolódás a Wifihez a „SongPal”-lal
Először hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a készülékkel. Azután állítsa be a Wifi beállításokat. Hajtsa végre a 6-os lépést (8. oldal) a készülék
bekapcsolásához képest 15 percen belül.
Az iPhone használata esetén kövesse a lépéseket a 9. oldalon.
1
2
Előzetes lépések:
Jegyezze fel a router által megadott SSID
nevet és kulcsszót a következő helyre.
SSID:
Kapcsolja be a készüléket.
A LAN vezeték ne legyen csatlakoztatva a
készülékhez.*
 Telepítse a „SongPal” alkalmazást az
okostelefonjára.
Keresse ki a „SongPal”-ta a
Google Play-en.
Kulcsszó:
* A vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat nem
használható egyidőben.
A részletekkel kapcsolatban lásd a router
kezelési útmutatóját.
Amikor a LINK jelzés villogása megszűnik és a
jelzés kikapcsol, lépjen a következő lépésre.
6 HU
020US.indd 6
2014.04.08. 15:00:37
3
4
Érintse meg a
[SongPal]-t az
okostelefonján.
NFC kompatibilis okostelefon
Indítsa el a „SongPal” alkalmazást.
Kövesse a képernyőutasításokat.
Folytatódik 
Hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a készülék és az okostelefon között.
Érintse meg az N-jelet a készüléken az
okostelefonjával.
NFC-vel nem kompatibilis okostelefon
Érintse meg: [Open the
Bluetooth setting screen].
Tartsa megérintve, amíg az
okostelefon visszajelez.
Érintse meg a (BLUETOOTH)
gombot a készüléken egyszer.
PAIRING
HU
020US.indd 7
7
2014.04.08. 15:00:37
A
Zenehallgatás okostelefonnal/iPhone használatával
5
Ellenőrizze, hogy a
jelző világít.
(BLUETOOTH)
6
Tegye meg a Wifi beállításokat az
alkalmazás útmutatása alapján.
Tartsa megérintve a (BLUETOOTH)
PAIRING gombot, amíg a (BLUETOOTH)
jelzés gyorsan kezd villogni.*
Érintse meg:
[SONY:SRS-X9
(Bluetooth)] az
okostelefon képernyőjén.
Villog
* Amikor vásárlás után az első alkalommal megérinti
a (BLUETOOTH) PAIRING gombot a
készüléken a (BLUETOOTH) jelzés gyorsan
villog.
A Bluetooth kapcsolat létrejött és a
(BLUETOOTH) jelző világít.
8 HU
020US.indd 8
Világít
A Wifi kapcsolat létrejöttekor a LINK jelző zölden
világít.
Lejátszás
ÔÔoldal:
12
2014.04.08. 15:00:37
iPhone
Csatlakozás a Wifihez a „SongPal”-lal
Először hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a készülékkel. Azután állítsa be a Wifi beállításokat. Hajtsa végre a 7-es lépést (11. oldal) a
készülék bekapcsolásához képest 15 percen belül.
F Az iPhone-on kívüli okostelefon használata esetén kövesse a lépéseket a 6. oldalon.
1
2
Előzetes lépések:
Jegyezze fel a router által megadott SSID
nevet és kulcsszót a következő helyre.
SSID:
Folytatódik 
Kapcsolja be a készüléket.
A LAN vezeték ne legyen csatlakoztatva a
készülékhez.*
 Telepítse a „SongPal” alkalmazást az
iPhone-ra.
Keresse ki a „SongPal”-ta
az App Store-ban.
Kulcsszó:
* A vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat nem
használható egyidőben.
A részletekkel kapcsolatban lásd a router
kezelési útmutatóját.
Amikor a LINK jelzés villogása megszűnik és a
jelzés kikapcsol, lépjen a következő lépésre.
HU
020US.indd 9
9
2014.04.08. 15:00:37
A
Zenehallgatás okostelefonnal/iPhone használatával
3
4
Állítsa a készüléket Párosítás
üzemmódba.
Érintse meg a (BLUETOOTH)
gombot egyszer.
Keresse meg a készüléket az iPhonenal.
Ellenőrizze, hogy a
jelző világít.
(BLUETOOTH)
PAIRING
Tartsa megérintve a (BLUETOOTH)
PAIRING gombot amíg a (BLUETOOTH)
jelzés gyorsan nem kezd villogni.*
* Amikor vásárlás után az első alkalommal megérinti
a (BLUETOOTH) PAIRING gombot a
készüléken a (BLUETOOTH) jelzés gyorsan
villog.
5
Érintse meg: [Settings] 
[Bluetooth].
Kapcsolja be a Bluetooth-ot.
Érintse meg: [SONY:SRS-X9
(Bluetooth)].
Amikor a Bluetooth kapcsolat létrejön a
(BLUETOOTH) jelzés villogás helyett világítani
kezd.
10 HU
020US.indd 10
2014.04.08. 15:00:37
6
Indítsa el a„SongPal”-t.
7
Lejátszás
Tegye meg a Wifi beállításokat az
alkalmazás útmutatása alapján.
Villog
ÔÔoldal:
12
Világít
A „SongPal” kezdőképernyője jelenik meg.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A Wifi kapcsolat létrejöttekor a LINK jelző zölden
világít.
HU
020US.indd 11
11
2014.04.08. 15:00:37
A
Zenehallgatás okostelefonnal/iPhone használatával
Okostelefon
iPhone
Zenehallgatás Wifi hálózaton keresztül
Kövesse a „SongPal” képernyőutasításait.
1
2
3
A beállítás részleteivel kapcsolatban lásd a Súgót.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x9/zz/
Érintse meg: [SongPal]
az okostelefonján/
iPhone-ján.
Érintse meg: [Home
Network].
Állítsa be a számítógépét DLNA
szerverként.
A Windows felhasználók számára javasolt a
„Media Go” telepítése. A részletekkel
kapcsolatban lásd a Súgót.
Indítsa el a„SongPal”-t.
Érintse meg: [Home Network]. Majd
válassza ki a DLNA szervert a
képernyőutasítások követésével.
A „SongPal” képernyőutasításainak követésével
válassza ki a számítógépet, ahol a zenéket
tárolja.
12 HU
020US.indd 12
2014.04.08. 15:00:38
4
A „SongPal”-ról
Válasszon egy zeneszámot a listából
és játssza le.
ÔÔoldal:
22
A dinamikusabb hangzás eléréséhez
Vegye le a hangsugárzórácsot a készülék elejéről
a (tartozékként mellékelt) rácseltávolító
szerszámmal.*
A számítógépen található zene a készüléken
keresztül kerül lejátszásra.
Rácseltávolító szerszám (tartozékként mellékelt).
* Tartsa a rácsot sima felületen az elgörbülés
megakadályozása érdekében.
HU
020US.indd 13
13
2014.04.08. 15:00:38
B
Zenehallgatás AirPlay-jel (iTunes felhasznóknak)
Válassza a Wifi kapcsolódási módszert
Válassza az -es vagy -es módszert a vezeték nélküli routere függvényében.
KA routerén található WPS gomb?
A routere WPS (Wi-Fi Protected Setup™) funkcióval való kompatibilitását lásd a router kezelési útmutatójában.
ÔÔ
IGEN
WPS nyomógombos
konfigurálási módszer
NEM
Beállítás kézzel a számítógép
segítségével
ÔÔ
ÔÔoldal:
15
ÔÔoldal:
16
14 HU
020US.indd 14
2014.04.08. 15:00:38
 WPS nyomógombos konfigurálási módszer
1
Ellenőrizze, hogy a LAN vezeték nem
csatlakozik és kapcsolja be a
készüléket.
Amikor a LINK jelzés kialszik folytassa a
következő lépéssel.
2
3
Tartsa nyomva a WPS gombot a készüléken,
amíg egy hangjelzést hall.
 90 másodpercen belül nyomja meg a WPS
gombot a routeren.
Amikor a Wifi kapcsolat létrejött a LINK jelzés
zülden kezd világítani.
Az iTunes-ból származó zene a készüléken lesz
hallható az AirPlay-en keresztül.
A dinamikusabb hangzás eléréséhez lásd a 19.
oldalt.
Helyezze a vezeték nélküli routert és a
készüléket közel egymáshoz, majd
nyomja meg a WPS gombot a
következők szerint.
Játsszon le zenét a számítógép
használatával (iTunes).
HU
020US.indd 15
15
2014.04.08. 15:00:38
B
Zenehallgatás AirPlay-jel (iTunes felhasznóknak)
 Beállítás kézzel a számítógép segítségével
1
Jegyezze fel a router által megadott
SSID nevet és kulcsszót a következő
helyre.
2
Csatlakoztassa a számítógépet a
készülékhez (külön megvásárolható)
LAN vezetékkel.
3
Kapcsolja be a készüléket.
SSID:
Kulcsszó:
A részletekkel kapcsolatban lásd a router kezelési
útmutatóját.
Várja meg, amíg a LINK jelzés villogás helyett
narancssárgán kezd világítani.
16 HU
020US.indd 16
2014.04.08. 15:00:38
4
Keresse meg a [Sony Network Device
Setting]-et a számítógépén.
5
Válassza ki a nyelvet a [Language
Setup]-ban.
6
Folytatódik 
Válassza a [Network Settings]-et a
menüben.
Indítson el egy böngészőt.
 Írja be a következő URL címet a címsorba.
http://169.254.1.1
Network Settings
HU
020US.indd 17
17
2014.04.08. 15:00:38
B
Zenehallgatás AirPlay-jel (iTunes felhasznóknak)
7
Válassza ki a vezeték nélküli
routerének SSID adatát és adja meg a
kulcsszót.
SSID
8
Nyomja meg: [Apply].
9
Húzza ki a LAN vezetéket a
készülékből, amikor erre vonatkozó
üzenet jelenik meg.
Apply
Lásd a feljegyzett kulcsszót az 1-es lépésben.
18 HU
020US.indd 18
2014.04.08. 15:00:38
10
Ellenőrizze, hogy a LINK jelzés zölden
világít-e.
11
Játsszon le zenét a számítógép
használatával (iTunes).
A dinamikusabb hangzás eléréséhez
Villog
Vegye le a hangsugárzórácsot a készülék elejéről
a (tartozékként mellékelt) rácseltávolító
szerszámmal.*
Világít
A Wifi kapcsolat létrejöttekor a LINK jelző zölden
világít.
Az iTunes-ból származó zene a készüléken lesz
hallható az AirPlay-en keresztül.
Rácseltávolító szerszám (tartozékként
mellékelt).
* Tartsa a rácsot sima felületen az elgörbülés
megakadályozása érdekében.
HU
020US.indd 19
19
2014.04.08. 15:00:38
Hibaelhárítás
A Wifi kapcsolat a készülék és az otthoni
hálózat között nem jön létre
ˎˎHa csatlakoztatott LAN vezetéket a
készülékhez, akkor húzza ki, majd indítsa újra a
készüléket. A készülék automatikusan
megpróbál csatlakozni az otthoni hálózathoz a
vezetékes rendszeren keresztül, ha a LAN
vezeték csatlakoztatva van a készülékhez.
ˎˎEllenőrizze, hogy a vezeték nélküli router be
van kapcsolva.
ˎˎHelyezze a vezeték nélküli routert és a
készüléket közelebb egymáshoz. A 2,4 GHz-es
sávot használó eszközök, pl: mikrohullámú
sütő, Bluetooth vagy vezeték nélküli telefonok,
stb. esetleg megzavarhatják a Wifi adatátvitelt.
Helyezze távolabb a készüléket az ilyen típusú
eszközöktől vagy kapcsolja ki azokat.
Torz hang / Búgás vagy zaj hallható
ˎˎCsatlakoztassa a vezeték nélküli routert/
számítógépet a készülékhez LAN vezetékkel
Wifi helyett.
ˎˎCsökkentse le a csatlakoztatott készülék
hangerejét.
ˎˎAmennyiben a csatlakoztatott eszközön van
hangszínszabályzó funkció, kapcsolja azt ki.
ˎˎA készüléket tartsa távol mikrohullámú sütőtől
vagy vezeték nélküli LAN-tól, hasonlótól.
ˎˎTartsa távol fémtárgyaktól.
Nincs hang / Alacsony a hangerő
A / (be/készenlét) jelzés pirosan villog.
ˎˎEllenőrizze, hogy a készülék és a
csatlakoztatott eszköz is be van kapcsolva.
ˎˎHangosítsa fel a készüléket és az eszköz
hangerejét.
ˎˎEllenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz
lejátszik.
ˎˎA készülék védelmi üzemmódba kapcsolt.
ˎˎHúzza ki a hálózati vezetéket a készülékből,
majd csatlakoztassa újra. Ezután kapcsolja be
a készüléket. Ha a / (be/készenlét) jelzés
villogva marad, akkor keresse fel a legközelebbi
Sony kereskedőt, vagy ahol a terméket
vásárolta.
A Bluetooth kapcsolat a készülék és az
okostelefon/iPhone között nem jön létre
ˎˎA készüléket és a Bluetooth-eszközt 1 m
távolságon belül helyezze el.
ˎˎHa a (BLUETOOTH) jelzés nem villog
gyorsan, akkor tartsa megérintve a
PAIRING gombot, amíg a
(BLUETOOTH)
jelzés gyorsan kezd villogni.
Az iTunes nem éri el a készüléket az
AirPlay-en keresztül
ˎˎEllenőrizze, hogy az iTunes-szal telepített
számítógép csatlakozik az otthoni hálózathoz.
ˎˎFrissítse az iTunes szoftvert a legfrissebbre.
20 HU
020US.indd 20
2014.04.08. 15:00:38
A Wifi jelerősség ellenőrzése (vételi
minőség)
A készülék Wifihez való csatlakoztatása után
(a LINK jelzés zölden világít) tartsa megérintve
a NETWORK gombot, amíg hangjelzést nem
hall.
visszatérnek a gyárilag beállított alapértékekhez
és minden Bluetooth párosítási információ és
hálózati beállítás alapértékre áll.
A Bluetooth/Network készenléti funkció
használata
Ha Bluetooth/Network készenléti funkció be van
kapcsolva, akkor a készülék automatikusan
bekapcsol, ha Bluetooth vagy hálózati eszközt
használ, még akkor is, ha a készülék ki volt
kapcsolva. A készülék működés a megszokottnál
gyorsabban indul el.
Ellenőrizze, hogy a készülék be legyen
kapcsolva. Tartsa megérintve a / (be/
készenlét) gombot amíg az narancssárgán
nem kezd világítani.
A készülék kikapcsol és a Bluetooth/Network
készenlét funkció működni kezd.
Ha Bluetooth vagy hálózati eszközt használ, akkor
a készülék automatikusan bekapcsol és a
kapcsolat létrejön.
5
4
3
2
1
0
Jelerősség
Erősebb jelerősség eléréséhez próbálja a
következőket:
ˋˋVáltoztassa meg a LAN antenna állásszögét.
ˋˋKapcsolja ki a más vezeték nélküli eszközöket.
A jelzés villanásainak száma
A készülék tetején található funkciógombok
villogni kezdenek. A villanások száma jelzi a
jelerősséget. A villogás befejeződik, amikor
megérinti valamelyik gombot.
A készülék alaphelyzetbe állítása
Hozza alaphelyzetbe a készüléket, ha ezek a
megoldások nem oldják meg a problémát, vagy a
beállítások nem jönnek létre.
Ellenőrizze, hogy a készülék be legyen
kapcsolva. Tartsa megérintve a VOL
(hangerő) – és a / (be/készenlét) gombot
egyszerre legalább 5 mp-ig.
A készülék kikapcsol. A beállítások értékei
HU
020US.indd 21
21
2014.04.08. 15:00:39
A „SongPal”-ról
A „SongPal” az olyan Sony audioeszközök okostelefonnal vagy iPhone-nal történő vezérlésére létrehozott alkalmazás, amelyek kompatibilisek a „SongPal”lal.
Az alkalmazás letöltése az okostelefonra (6. oldal) vagy iPhone-ra (9. oldal) a következőket teszi lehetővé.
Az SRS-X9 hangbeállítása
Könnyedén beállíthatja a hangszíneket, vagy használhatja
a Sony által javasolt „ClearAudio+” értékeket.
Zeneszolgáltatók
Különböző zeneszolgáltatókat használhat.*
A készülék vezérlése az otthoni hálózaton.
Eszköz kiválasztása
Select a “SongPal” compatible
device.
Kezdőképernyő
Megjeleníti a kiválasztott eszköz
funkcióit, zeneszolgáltatásait és a
telepített alkalmazásokat az
okostelefonon, iPhone-on.
Lejátszhat zenéket a számítógépéről vagy DLNA szerverről
a hálózatán keresztül.
Eszköz vezérlése USB kapcsolaton
Lejátszhat zenét az SRS-X9 USB aljzatához csatlakoztatott
eszközt.
* A használat országa vagy régiója függvényében a
zeneszolgáltatások tartama és elérhetősége változó lehet.
Különáló regisztráció szükséges lehet bizonyos
szolgáltatások esetén. A készülék frissítése szükséges lehet.
A „SongPal”-lal való vezérelhetőség a csatlakoztatott eszköztől
függ.
Az alkalmazás paraméterei vagy külalakja előzetes bejelentés
nélkül módosulhat
A csatlakoztatott eszköz
beállításai
Különböző hang és hálózati
beállítások megjelenítése. Ez a
menü bármikor megjeleníthető a
képernyő jobbra történő
lapozásával.
Minilejátszó
A kiválasztott funkció vezérlése
22 HU
020US.indd 22
2014.04.08. 15:00:39
Részegységek és vezérlés
A készülék hátulja
Funkció gombok
Ezeknek a gomboknak a megérintéséhez tartsa a kezét
a gombok helye fölött.
90°
A készülék hátulja
A készülék hátulja
A részegységekkel és vezérléssel részleteivel kapcsolatban lásd a Súgót.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x9/zz/
020US.indd 23
Vezeték nélküli LAN antenna
Állítsa a vezeték nélküli LAN antennát függőleges helyzetbe
a használat közben.
NETWORK gomb/jelzés
 (BLUETOOTH) PAIRING gomb/jelzés
 UPDATE gomb
Ez a gomb csak akkor kerül megjelenítésre, ha az
internethez csatlakoztatott készülékre új programverzió
érhető el.
LINK jelzés
 VOL (hangerő) –/+ gomb
 / (be/készenlét) gomb/jelzés
N-jel
 WPS gomb
 LAN aljzat
 AC IN csatlakozó
HU
23
2014.04.08. 15:00:39
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
4-530-730-21(1)
©2014 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
050BCO.indd 24
2014.04.08. 10:00:38
Download PDF

advertising