Sony | SRS-X88 | Sony SRS-X88 Hordozható, vezeték nélküli BLUETOOTH®/Wi-Fi hangsugárzó Használati útmutató

4-566-479-21(1) (HU)
Személyes
hangrendszer
Kezelési útmutató
Kezdeti lépések
A SongPal alkalmazásról
Zenehallgatás BLUETOOTHkapcsolaton keresztül
Zenehallgatás Wi-Fi
hálózaton keresztül
Zene lejátszása
csatlakoztatott egységekről
További információk
A Wi-Fi üzembe helyezési útmutató (különálló dokumentum)
bemutatja, hogyan hallgathatja a számítógépén vagy más eszközön
tárolt zenéket a Wi-Fi hálózatán keresztül.
SRS-X88
A rendszer használatbavétele előtt olvassa el
figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg
későbbi referenciaként.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el
a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például égő
gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
óvja a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől,
és soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, például
virágvázát a készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
elhelyezni és működtetni (pl. könyvespolcban vagy
beépített szekrényben).
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne
helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek,
például napfénynek vagy tűznek van kitéve.
A készüléket könnyen hozzáférhető konnektorhoz
csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék működésében,
azonnal húzza ki a konnektorból.
A rendszer mindaddig áram alatt van, amíg
a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki
a konnektorból még akkor is, ha maga
a rendszer kikapcsolt állapotban van.
FIGYELEM!
Az elem nem megfelelő cseréje robbanást
okozhat. Csak azonos vagy megegyező típusúra
cserélje ki.
Nem megfelelő típusú elem behelyezése esetén
robbanásveszély állhat fenn.
A használt elemeket az útmutató szerint
kell selejtezni.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az
európai uniós irányelveket alkalmazó
országokban értékesített készülékekre
érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan)
gyártotta vagy gyárttatta. A termék európai
uniós rendelkezéseknek való megfelelésével
kapcsolatos kérdéseket címezze a hivatalos
képviseletnek (Sony Deutschland GmbH, címe:
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany).
A szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyekben forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez.
A CE jelölés érvényessége azokra az országokra
korlátozódik, ahol ez jogilag kényszerítő erejű,
vagyis főleg az Európai Gazdasági Térség
országaiban.
2HU
Ezt a terméket a következő országokban való
használatra tervezték:
BE, LU, NL, LI, CH, AL, AM, BA, BG, HR, CZ, HU,
Koszovó, MK, MD, ME, RO, RS, SK, SI, DE, AD, FR,
MC, CY, GR, PT, ES, IT, MT, SM, VA, DK, FI, IS, NO, SE,
AT, PL, EE, LV, LT, IE, GB
Megjegyzés az európai vásárlók számára
A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy ez
a berendezés megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb ide
vonatkozó előírásainak.
A részletekért keresse fel a következő URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
Az 5150–5350 MHz-es sáv csak beltéri
működtetéshez használható.
Elhasznált elemek és
elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként
való eltávolítása
(az Európai Unióra
és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet, hogy a terméket
és az elemet ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt van
feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem több mint
0,0005% higanyt vagy több mint 0,004% ólmot
tartalmaz. A feleslegessé vált termékek és elemek
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
elemek kezelésének helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel,
az elemek eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek és az elektromos és elektronikus
készülékek szakszerű hulladékkezelése érdekében
a készülékek hasznos élettartamának végén
adja le azokat a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen. Egyéb elemek esetén
olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó részt. Az elemeket adja le a megfelelő
gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából. A termék
vagy az elem újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket vagy az elemet megvásárolta.
Elhelyezés
Óvintézkedések
Biztonság
A Sony védjegyét, a típusszámot és
az elektromos besorolást tartalmazó
adattábla az egység külső burkolatának
alján van elhelyezve.
A MAC-cím az egység burkolatának
alján van elhelyezve.
MAC1: vezetékes hálózati MAC-cím
MAC2: Wi-Fi hálózati MAC-cím
 Az egység használatbavétele előtt
ellenőrizze, hogy az egység üzemi
feszültsége megegyezik-e az adott
helyen rendelkezésre álló hálózati
feszültséggel.
 Ne állítsa döntött helyzetbe az egységet.
 Ne hagyja az egységet fűtőtest
közelében, illetve olyan helyen,
ahol közvetlen napfénynek, túlzott
mennyiségű pornak, nedvességnek,
esőnek vagy ütődésnek van kitéve.
Működtetés
 Ne helyezzen apró tárgyakat és egyéb
eszközöket az egység hátoldalán
található csatlakozókba és
szellőzőnyílásba, mert ez rövidzárlathoz
vagy hibás működéshez vezethet.
A készülék tisztítása
 A burkolat tisztításához ne használjon
alkoholt, sebbenzint vagy hígítót.
Vásárlás helye
Üzemi feszültség
Egyéb funkciók
Minden ország/régió
100–240 V AC,
50/60 Hz
 Ha az egységgel kapcsolatban felmerült
Megjegyzések a hálózati adapterrel
kapcsolatban
 A hálózati adapter csatlakoztatását vagy
leválasztását megelőzően kapcsolja ki
a készüléket. Ha ezt nem teszi meg,
a készülék meghibásodhat.
 Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert
használja. A készülék meghibásodásának
elkerülése érdekében ne használjon más
hálózati adaptert.
kérdésére nem talál választ ebben
az útmutatóban, akkor a legközelebbi
Sony-márkaképviselet készséggel áll
rendelkezésére.
 Az egység selejtezésekor vagy eladásakor
inicializálja az egységet, hogy minden
beállítást visszaállítson a gyári
alapértékekre (23. oldal).
A csatlakozódugó polaritása
 Csatlakoztassa a hálózati adaptert
egy közelben lévő hálózati aljzathoz
(konnektorhoz). Ha bármilyen problémát
tapasztal, húzza ki azonnal az adaptert
a hálózati aljzatból (konnektorból).
 A hálózati adaptert nem szabad több
oldalról zárt térben (például
könyvespolcban vagy beépített
szekrényben) elhelyezni és működtetni.
 A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a hálózati adaptert
a rácseppenő és ráfröccsenő víztől, és
soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat –
például virágvázát – a hálózati adapterre.
3HU
A mellékelt
dokumentumok
Szerzői jogok
 A Windows, a Windows logó és
Kezelési útmutató
(ez a dokumentum)
Tartalmazza a fontos
biztonsági információkat,
és imerteti a BLUETOOTH
kapcsolódási móddal,
hibaelhárítással stb.
kapcsolatos tudnivalókat.

Wi-Fi üzembe
helyezési útmutató
(különálló
dokumentum)

Bemutatja, hogyan
hallgathatja
a számítógépén vagy
más eszközön tárolt
zenéket a Wi-Fi hálózatán
keresztül.
Súgó (webes
dokumentum
számítógéphez/
okostelefonhoz)
Részletesen bemutatja
az egységet, a különböző
eszközök hálózati és
BLUETOOTH-kapcsolaton
keresztüli
csatlakoztatását,
a nagyfelbontású
hanglejátszási módot stb.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/






4HU
a Windows Media a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegyei, illetve védjegyei
az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Ezt a terméket a Microsoft bizonyos
szellemi tulajdonjogai védik. Az ilyen
technológiának az ezen a terméken kívüli
használata vagy terjesztése kizárólag
a Microsoftnak vagy annak illetékes
leányvállalatának megfelelő
engedélyével lehetséges.
Az Apple, az Apple logó, az AirPlay, az
iPad, az iPhone, az iPod, az iPod classic,
az iPod nano, az iPod touch, az iTunes,
a Mac és az OS X az Apple Inc. Egyesült
Államokban és más országokban
bejegyzett védjegyei. Az iPad Air és
az iPad az Apple Inc. védjegye.
Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási
védjegye.
A „Made for iPod”, a „Made for iPhone”
és a „Made for iPad” azt jelenti, hogy
egy elektronikus kiegészítőt kifejezetten
az iPod, iPhone vagy iPad készülékekhez
való csatlakoztatásra tervezték, és
a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel
az Apple teljesítménykövetelményeinek.
Az Apple nem felelős ezen eszköz
működéséért vagy a biztonsági
és törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Vegye figyelembe,
hogy ezen kiegészítőnek iPod, iPhone,
illetve iPad készülékkel történő
használata hatással lehet
a vezeték nélküli teljesítményre.
A„
” a Wi-Fi Alliance jele.
A Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Access®
és a Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Alliance
bejegyzett védjegyei.
A Wi-Fi CERTIFIED™, a WPA™, a WPA2™
és a Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi
Alliance bejegyzett védjegyei.
Az „S-Master” a Sony Corporation
védjegye.
A ClearAudio+ és a
a Sony Corporation védjegyei.
A „DSEE” és a
a Sony Corporation
védjegyei.
 Az MPEG Layer-3 audiokódolási










technológiát és szabadalmait
a Fraunhofer IIS és Thomson
licence alapján használjuk.
A BLUETOOTH® szóvédjegy és
emblémák a Bluetooth SIG, Inc.
tulajdonai, és e védjegyeket
a Sony Corporation licenc alapján
használja. A többi védjegy és márkanév
tulajdonosaik tulajdonát képezi.
Az N szimbólum az NFC Forum Inc.
védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Amerikai Egyesült Államokban
és más országokban.
A Google Play és az Android a Google Inc.
védjegye.
A Google Cast™ Ready és a Google Cast
Ready jelvény a Google Inc. védjegye.
Az „Xperia” és az „Xperia Tablet”
a Sony Mobile Communications AB
védjegye.
A WALKMAN® megnevezés
és a WALKMAN® embléma
a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
Az LDAC™ és az LDAC embléma
a Sony Corporation védjegyei.
A DLNA™, a DLNA embléma és
a DLNA CERTIFIED™ a Digital Living
Network Alliance védjegye, szolgáltatási
védjegye vagy tanúsítási jele.
Az AOSS a BUFFALO INC. védjegye.
A kézikönyvben megjelenő rendszerés terméknevek rendszerint a gyártó
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
Az útmutatóban nem tüntettük fel
a ™ és az ® jelet.
Megjegyzések a licenccel
kapcsolatban
Ez a termék olyan szoftvert foglal magában,
amelyet a Sony a szoftver szerzőijogtulajdonosával kötött licencszerződés alapján
használ. A szoftver jogtulajdonosa által előírt
feltétel alapján a szerződés tartalmát kötelesek
vagyunk közölni a vevőkkel.
Kérjük, olvassa el a külön dokumentumban
mellékelt licenc tartalmát.
Tájékoztatás alkalmazott GNU GPL/
LGPL szoftverről
ez a termék olyan szoftvereket is tartalmaz,
amelyre a következő GNU General Public
License (a továbbiakban „GPL”) vagy a GNU
Lesser General Public License (a továbbiakban
„LGPL”) licenc érvényes. Ezek a licencek
megállapítják, hogy az ügyfelek a kapott GPL
vagy az LGPL licencdokumentumban foglalt
feltételek betartásával jogosultak az adott
szoftver forráskódjának megszerzésére,
módosítására és terjesztésére. Az előbbiekben
felsorolt szoftverek forráskódja elérhető
a weben.
A letöltéshez keresse fel a következő URL-címet,
majd válassza az „SRS-X88” típusnevet.
URL-cím: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Ne feledje, hogy a Sony a forráskód tartalmával
kapcsolatos megkeresésekre nem tud
válaszolni, illetve reagálni.
Megjegyzések a frissítéssel
kapcsolatban
Ha az egységet úgy használja, hogy vezetékes
vagy Wi-Fi hálózaton keresztül az internethez
van csatlakoztatva, akkor az egység képes
automatikusan a legújabb verzióra frissíteni
a szoftverét.
A szoftver frissítésével új funkciók válhatnak
elérhetővé az egységen, amelyek még
kényelmesebbé és stabilabbá teszik
a használatot.
Ha nem szeretné, hogy a szoftver
automatikusan frissüljön, akkor az
okostelefonjára/iPhone készülékére telepített
SongPal alkalmazással letilthatja ezt a funkciót.
A funkció letiltása ellenére is előfordulhat
azonban, hogy az egység a stabil használat stb.
érdekében frissíti a szoftvert. A funkció letiltása
esetén továbbra is lehetősége van arra, hogy
a szoftvert manuálisan frissítse.
A beállítás és a működtetés részletes leírását
a súgóban találja.
Előfordulhat, hogy az egység a frissítés ideje
alatt nem reagál.
Nyilatkozat a harmadik felek által
kínált szolgáltatásokról
A harmadik felek által kínált szolgáltatásokat
előzetes bejelentés nélkül módosíthatják,
felfüggeszthetik, illetve megszüntethetik.
A Sony nem vállal felelősséget az ilyen
szituációkért.
5HU
Tartalomjegyzék
Óvintézkedések ...............................3
A mellékelt dokumentumok ........... 4
Szerzői jogok................................... 4
Kezdeti lépések
A kezelőszervek elhelyezkedése
és funkciója ..................................7
A SongPal alkalmazásról
Hogyan használhatja a SongPal
alkalmazást?............................... 12
Zenehallgatás BLUETOOTHkapcsolaton keresztül
A rendszer párosítása
BLUETOOTH-eszközzel
és zenehallgatás......................... 13
Zenehallgatás egyetlen
érintéssel (NFC)........................... 15
Zenehallgatás Wi-Fi hálózaton
keresztül
A hálózati csatlakozási módszer
kiválasztása ................................ 16
Csatlakozás számítógéppel ........... 16
Azonos zene hallgatása több
hangsugárzók (SongPal Link
funkció)....................................... 18
Különböző internetes zenei
szolgáltatások hallgatása........... 18
6HU
Zene lejátszása csatlakoztatott
egységekről
USB flash meghajtón stb. tárolt
zene lejátszása (USB-A) ..............19
Zenehallgatás nagyfelbontású
lejátszást támogató Walkman®
készülékről (USB-B).....................19
Zenehallgatás külső eszközről
(AUDIO IN).................................. 20
További információk
Hibaelhárítás ..................................21
Mi az a BLUETOOTH vezeték
nélküli technológia?................... 24
Műszaki adatok ............................. 25
Kezdeti lépések
A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója
Ez az útmutató főleg az egység gombjainak használatával ismerteti a műveleteket,
de ugyanezek a műveletek a távvezérlő azonos vagy hasonló elnevezésű gombjaival
is elvégezhetők.
Kezdeti lépések
Egység
Az egység hátoldala
 LINK kijelző
Az egység hálózati kapcsolatának
állapotát jelzi.

(BLUETOOTH)
PAIRING gomb/
jelzőfény
Akkor kell megérintenie, amikor
BLUETOOTH-eszközt párosít vagy
csatlakoztat, vagy BLUETOOTH-eszközzel
hallgat zenét.
Egyszeri megérintésével BLUETOOTH
módba állítja az egységet. Folyamatos
érintéssel párosítási módba állíthatja
az egységet.
 VOL (hangerő) –/+ gomb
Ezek érintésével állíthatja be a hangerőt.
Érintésükkor a beállított hangerőnek
megfelelően villog a / (bekapcsolás/
készenlét) jelzőfény és a reakciójelző
fény.
 / (bekapcsolás/készenlét) gomb/
jelzőfény
Megérintésével be- és kikapcsolhatja
az egységet.
 UPDATE gomb
Az egység szoftverfrissítésének
állapotát jelzi.
7HU
 NETWORK gomb/jelzőfény
Megérintésével NETWORK módba
állíthatja az egységet.
Ezt érintse meg, ha különféle
zenei szolgáltatásokat szeretne
használni, vagy egy eszközön vagy az
otthoni hálózaton tárolt zenét szeretne
meghallgatni az egységgel.
 USB-A gomb/jelzőfény
Akkor érintse meg, ha az USB A porthoz
(
A) csatlakoztatott eszközről
szeretne zenét hallgatni. Érintésekor
kigyullad az USB-A jelzőfény.
 USB-B gomb/jelzőfény
Akkor érintse meg, ha az USB B porthoz
(
B) csatlakoztatott eszközről
szeretne zenét hallgatni. Érintésekor
kigyullad az USB-B jelzőfény.
 AUDIO IN gomb/jelzőfény
Akkor érintse meg, ha az AUDIO IN
aljzathoz csatlakoztatott eszközről
szeretne zenét hallgatni. Érintésekor
kigyullad az AUDIO IN jelzőfény.
 Wi-Fi antenna
A Wi-Fi kapcsolat alatt tartsa felfelé
állítva, ahogy az ábrán látható.
 Hajtsa ki balra az antennát.
 Húzza kifelé az antennát.
 Fordítsa el az antennát 90 fokkal
az óramutató járásának irányába.
 Hajtsa fel az antennát.
 N jel
Ha okostelefonja NFC-kompatibilis, akkor
érintse az N jelhez. Az egység
automatikusan bekapcsol, és regisztrálja
(párosítja) a készüléket. Ezután
létrehozható a BLUETOOTH-kapcsolat.
 19,5 V-os DC IN aljzat
Csatlakoztassa a hálózati adaptert
(tartozék).
8HU
 AUDIO IN aljzat
Hordozható audioeszköz fejhallgatójának
stb. hangkábellel történő
csatlakoztatására használható.
A hangkábel nem tartozék.
 WPS gomb
Nyomva tartásával csatlakozhat
a Wi-Fi hálózathoz.
A WPS gomb 2 másodpercig tartó
lenyomásakor hangjelzések hallhatók,
ezek jelzik, hogy az egység készen áll
a vezeték nélküli routerhez való
csatlakozásra.
Ha a vezeték nélküli routeren van WPS
gomb, akkor ezzel a gombbal csatlakozni
tud a hálózathoz.
 LAN port
LAN-kábellel (nem tartozék)
számítógéphez vagy vezeték nélküli
routerhez csatlakoztathatja az egységet.
 USB B port (
B)
USB-kábellel (nem tartozék)
számítógéphez csatlakoztathatja
az egységet.
Nagy felbontást támogató Walkman®
csatlakoztatásakor használjon külön
megvásárolható nagyfelbontású
USB-adapteres WM-PORT audiokábelt.
 USB A port (
A)
USB flash meghajtó közvetlen
csatlakoztatására használható.
iPhone/iPad/iPod vagy Walkman®
csatlakoztatásakor használja
a készülékhez kapott kábelt.
 Távvezérlő érzékelője
 Reakciójelző
Amikor az egység a tartozék
távvezérlőről érkező jelet észlel,
felvillantja a reakciójelző fényt
(távérzékelőt).
A jelzőfény az egység hangerejének
állításakor is villog.
Dinamikusabb hangzás elérése
Vegye le a hangsugárzó védőrácsát az
egység elejéről a védőrács levételére
szolgáló tartozék szerszámmal.*1
LINK jelzőfény
Egység állapota
Világít
(narancssárga)
Az egység Wi-Fi hálózathoz
van csatlakoztatva.
Világít (rózsaszín)
Az egység vezetékes
hálózathoz van
csatlakoztatva.
Villog
(narancssárga)
Az egység Wi-Fi hálózathoz
való csatlakoztatása
folyamatban van.
Villog (rózsaszín)
*1 A torzítás megakadályozása érdekében
helyezze a levett rácsot lapos felületre.
Az egység vezetékes
hálózathoz való
csatlakoztatása folyamatban
van.
Villog (piros)
Nem sikerült a hálózati
csatlakozás.
Ha a jelzőfény világít vagy villog
Világít (piros)
A hálózati kapcsolat
megszakadt, vagy a hálózati
beállítás ellenére nem
sikerült a hálózati
csatlakozás.
Szerszám a hangsugárzó-védőrács levételéhez
/ (bekapcsolás/készenlét) jelzőfény
Jelzőfény
állapota (színe)
Egység állapota
Világít (zöld)
Az egység be van kapcsolva.
A világító/villogó jelzőfény színe a csatlakoztatott
zenei szolgáltatástól függően változik.
Világít
(narancssárga)
Az egység BLUETOOTH/
hálózati készenlét módban
van.
 Részletekért lásd a súgót.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Kialszik
A készülék készenléti
módban van.
Villog (zöld)
• Ha az egység kikapcsolása
céljából megérinti a /
(bekapcsolás/készenlét)
gombot, a jelzőfény zöld
színnel lassan villog, majd
narancssárga színnel kezd
világítani, vagy kialszik.
Amíg a jelzőfény villog,
az egység nem
működtethető.
• A VOL (hangerő) –/+ gomb
megérintésekor a
jelzőfény a hangerőállításnak megfelelően
egyszer vagy háromszor
felvillan.
Villog (piros)
A készülék védett módban
van. A részleteket lásd:
„A / (bekapcsolás/
készenlét) kijelző piros
színnel villog” (22 oldal).
(BLUETOOTH)
PAIRING jelzőfény
Jelzőfény
állapota (színe)
Egység állapota
Világít (fehér)
Az egység BLUETOOTHeszközhöz van
csatlakoztatva.
Gyorsan villog
(fehér)
Az egység BLUETOOTHeszközt párosít.
Villog (fehér)
Az egység csatlakoztatható
BLUETOOTH-eszközt keres.
Kezdeti lépések
Jelzőfény
állapota (színe)
NETWORK jelzőfény
Jelzőfény
állapota (színe)
Egység állapota
Világít (fehér)
Az egység NETWORK
módban van.
Villog (fehér)
Az egység hangfájlt fogad
a hálózaton keresztül.
9HU
Jelzőfény
állapota (színe)
Egység állapota
 USB-B gomb
Akkor nyomja meg, ha az USB B porthoz
csatlakoztatott USB-eszközről szeretne
zenét hallgatni (
B).
Világít
(narancssárga)
A gomb narancssárgán kezd
világítani, amikor az egység
az internetre csatlakoztatva
új szoftvert észlel. A világító
gombot folyamatosan
érintve elindíthatja az
egység szoftverének
frissítését.
 VOLUME +/– gomb
A hangerő beállítása.
A VOLUME + gombon egy tapintópont
található. Ez megkönnyíti a gomb
használatát.
Villog
(narancssárga)
• Az egység frissíti
a szoftvert. A frissítés
alatt az egység nem
működtethető.
• Az egység szoftverfrissítés
utáni első bekapcsolásakor
az UPDATE gomb
háromszor felvillan, ezzel
jelzi a frissítés befejezését.
UPDATE gomb
Távvezérlő
 MUTING gomb
Egyszeri megnyomásra elnémítja
az egységet. Ha még egyszer
megnyomja, akkor visszaállítja a hangot.
 / (előző/következő) gomb
Zenelejátszás közben e gombok
megnyomásával vezérelhető a
csatlakoztatott eszköz. Ha az eszköz
az USB B porthoz (
B) vagy az
AUDIO IN aljzathoz van csatlakoztatva,
akkor nincs lehetőség a vezérlésre.
Egyszer megnyomva az előző/következő
számra léphet.
Az eszköztől függően előfordulhat,
hogy ez a funkció nem hajtható végre.
  (lejátszás/szünet) gomb
Zenelejátszás közben e gombok
megnyomásával vezérelhető
a csatlakoztatott eszköz.
Ha az eszköz az USB B porthoz
(
B) vagy az AUDIO IN aljzathoz
van csatlakoztatva, akkor nincs
lehetőség a vezérlésre.
Lejátszás közben egyszer megnyomva
szünetelteti a lejátszást, szüneteltetés
közben megnyomva folytatja a lejátszást.
Az eszköztől függően előfordulhat, hogy
ez a funkció nem hajtható végre.
 / (bekapcsolás/készenlét) gomb
Megnyomásával be- és kikapcsolhatja
az egységet.
 USB-A gomb
Akkor nyomja meg, ha az USB A
porthoz (
A) csatlakoztatott eszközről
szeretne zenét hallgatni.
10HU
 AUDIO IN gomb
Akkor nyomja meg, ha az AUDIO IN
aljzathoz csatlakoztatott eszközről
szeretne zenét hallgatni.

(BLUETOOTH) gomb
BLUETOOTH-eszköz párosítására vagy
csatlakoztatására, illetve BLUETOOTHeszközön tárolt zene lejátszására
használható.
 NETWORK gomb
Akkor nyomja meg, ha az otthoni
hálózatra csatlakoztatott eszközön tárolt
zenét szeretne lejátszani az egységen.
Az elemek behelyezése
Helyezze be a mellékelt két R03 jelű
(AAA méretű) elemet a  jelű véggel
előre az alábbi ábrán látható polaritással.
Kezdeti lépések
Megjegyzés
 Ne próbálkozzon az elemek töltésével.
 Ha folyadék szivárog az elemből, akkor távolítsa
el a kiömlött folyadékot az elemrekeszből,
és cserélje ki az elemeket újakra.
 A távvezérlést befolyásolhatja az erős fény,
például a világító berendezések és a közvetlen
napfény. Előfordulhat, hogy a távvezérlő
nem működik.
 Az elemeket ajánlatos 6 havonta kicserélni.
Amikor a távvezérlést kezdi nehézkesnek érezni,
akkor cserélje a két elemet újakra.
 Az elemeket tartalmazó eszközöket ne tegye
ki nagy hőhatásnak, például napfénynek
vagy tűznek.
11HU
A SongPal alkalmazásról
Hogyan használhatja
a SongPal alkalmazást?
A SongPal olyan alkalmazás, amely
a SongPal-kompatibilis Sony
audioeszközöket vezérli okostelefonján/
iPhone eszközén keresztül.
Keressen rá a SongPal alkalmazásra
a Google Play™ vagy App Store portálon,
és töltse le.
* A zenei szolgáltatások és az elérhetőség
időtartama az országtól/régióktól függően
eltérő lehet.
Egyes szolgáltatások külön regisztrációt
igényelnek. Előfordulhat, hogy frissíteni kell
az eszközt.
A harmadik felek által kínált szolgáltatásokat
előzetes bejelentés nélkül módosíthatják,
leállíthatják, illetve megszüntethetik. A Sony
nem vállal felelősséget az ilyen szituációkért.
A SongPal alkalmazással vezérelhető
lehetőségek a csatlakoztatott eszköztők
függően eltérők.
Az alkalmazás kialakítása és a műszaki
adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
Ha letölti ezt az alkalmazást az
okostelefonjára/iPhone eszközére,
a következőkre nyílik lehetősége.
A SRS-X88 hangbeállításai
A hangzás könnyen testre szabható,
de használhatja a Sony ajánlott
„ClearAudio+” és „DSEE HX”
beállításait is.
Zenei szolgáltatás*
Megjelenik az otthoni hálózaton található eszközök
áttekintése.
A SongPal hivatkozás segítségével kiválaszthatja,
hogy mely audioeszközön vagy audioeszközökön
(többhelyiséges funkció) szeretné lejátszani a zenét.
Konfigurálhatja a zenei szolgáltatások
használatának kezdeti beállításait.
A zenei szolgáltatások
igénybevételéhez külső alkalmazás
szükséges.
Eszközök vezérlése az otthoni hálózaton
Hálózaton keresztül lejátszható
a számítógépen vagy az otthoni
hálózati kiszolgálón tárolt zene.
USB-n keresztül csatlakoztatott eszköz
vezérlése:
Az SRS-X88 USB A portjához
csatlakoztatott eszközről zenét játszhat le.
 A részletekről a súgóban
tájékozódhat.
A lejátszás hangforrásait a választható hangforrások
listájában jelölheti ki. Emellett megadhatja az
audioeszköz különböző hang-/hálózati beállításait.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
 Részletek a SongPal súgójában.
http://info.songpal.sony.net/help/
12HU
csatlakoztatni, szüntesse meg a jelenlegi
BLUETOOTH-kapcsolatot az éppen
csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközön.
Zenehallgatás BLUETOOTHkapcsolaton keresztül
A rendszer párosítása
BLUETOOTH-eszközzel
és zenehallgatás
Tartsa megérintve a
(BLUETOOTH)
PAIRING
gombot, amíg hangjelzést
nem hall.
A (BLUETOOTH) jelzőfény fehér
színnel gyors villogásba kezd,
és az egység párosítási módba lép.
4
Megjegyzés
 Az egység és a BLUETOOTH-eszközök
párosításakor helyezze a BLUETOOTH-eszközt
az egység egy méteres körzetébe.
 Ha a BLUETOOTH-eszköz alkalmas egy érintéssel
történő csatlakoztatásra (NFC), akkor hagyja ki
a következő eljárást. Részletek: Zenehallgatás
egyérintéses (NFC) kapcsolattal (15. oldal).
Végezze el a párosítási eljárást
a BLUETOOTH-eszközön, hogy
az észlelje ezt az egységet.
Amikor megjelenik az észlelt eszközök
listája a BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén,
válassza ki az „SRS-X88” eszközt.
Ha a BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén
jelszó megadását kérő üzenet jelenik
meg, írja be a „0000” jelszót.
Megjegyzés
1
Kapcsolja be az egységet.
2
Érintse meg a (BLUETOOTH)
PAIRING gombot.
Állítsa le a lejátszást a BLUETOOTH-eszközön,
mielőtt elvégezné a párosítást.
A BLUETOOTH-kapcsolat létrejöttekor
nagy hangerővel szólalhat meg az egység.
Ugyanígy nagy hangerővel szólalhat meg
az egység, amikor a kapcsolat létrejötte után
először játszik le valamit. Javasoljuk, hogy
a lejátszás indítása előtt halkítsa le
az egységet.
A / (bekapcsolás/készenlét)
jelzőfény zölden világítani kezd.
A (BLUETOOTH) jelzőfény fehér
fénnyel villogni kezd.
Tipp
 Az egység nem tárol gyárilag beállított
párosítási adatokat. A
(BLUETOOTH)
PAIRING gomb megérintésekor ezért
a
(BLUETOOTH) jelzőfény fehér színnel
gyors villogásba kezd, és az egység
automatikusan párosítási módba lép.
Ebben az esetben ismételje meg
a 4. lépést.
 A
(BLUETOOTH)
PAIRING gomb
megérintésekor az egység megpróbál
BLUETOOTH-kapcsolatot létesíteni
a legutóbb csatlakoztatott BLUETOOTHeszközzel. Ha az eszköz a közelben
van, akkor automatikusan
létrejön a BLUETOOTH-kapcsolat,
és a
(BLUETOOTH) jelzőfény
folyamatosan kezd világítani. Ha egy
másik BLUETOOTH-eszközt szeretne
5
Zenehallgatás BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül
A BLUETOOTH-eszközökről vezeték nélküli
kapcsolaton keresztül hallgathat zenét.
A BLUETOOTH funkció használata előtt
a BLUETOOTH-eszköz regisztrálásához
hajtsa végre a párosítást.
3
Hozza létre a BLUETOOTHkapcsolatot a BLUETOOTHeszközről.
Amikor létrejött a BLUETOOTHkapcsolat, a (BLUETOOTH) jelzőfény
folyamatosan kezd világítani.
Ha nem jött létre a BLUETOOTHkapcsolat, akkor ismételje meg
a folyamatot a 3. lépéstől.
6
Állítsa be a hangerőt
a BLUETOOTH-eszközön vagy
az egység VOL (hangerő) –/+
gombjainak megérintésével.
13HU
7
Indítsa el a lejátszást
a BLUETOOTH-eszközön.
Tipp
 A párosítás, illetve a BLUETOOTH-kapcsolat
létesítése egy BLUETOOTH-eszközzel akkor
is végrehajtható, ha egy másik BLUETOOTHeszközzel már létrejött a BLUETOOTH-kapcsolat.
Ha az egységet sikeresen csatlakoztatja egy
másik eszközhöz a BLUETOOTH kapcsolaton
keresztül, akkor az egység bontja a jelenlegi
BLUETOOTH-kapcsolatot.
 A SongPal alkalmazásnak nincs BLUETOOTHkapcsolaton keresztüli zenelejátszási funkciója.
A zenelejátszás a BLUETOOTH-eszközök (pl.
okostelefon, számítógép stb.) zenelejátszó
szoftverein keresztül történhet.
 Az egység több eszközzel is párosítható, ám
egyszerre csak egy párosított eszközről tud
zenét lejátszani.
 A fent használt „jelszó” kifejezés helyett
az eszközön a kulcs, jelkulcs, PIN-kód, passkey,
passcode, PIN code, PIN number, password
vagy egyéb más kifejezés jelenhet meg.
A BLUETOOTH-eszközzel létesített
kapcsolat bontása
Szüntesse meg a BLUETOOTH-kapcsolatot
a BLUETOOTH-eszközön.
Tipp
A BLUETOOTH-eszköztől függően előfordulhat,
hogy a zenelejátszás befejeződését követően
a BLUETOOTH-kapcsolat automatikusan
megszűnik.
Megjegyzés
 Előfordulhat, hogy egyes BLUETOOTH-eszközök
esetén nem használhatók a fent leírt
műveletek. Ezen felül a tényleges műveletek
a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköztől
függően is eltérőek lehetnek.
 Az egység kb. 5 perc után kilép a párosítási
módból. Ekkor a
(BLUETOOTH) jelzőfény
lassan kezd villogni. Ha viszont az egység nem
tárol párosítási információkat (például még gyári
állapotban van) akkor az egység nem lép ki
a párosítási módból. Ha az egység a párosítás
befejezése előtt kilép a párosítási módból, akkor
ismételje meg a lépéseket a 3. lépéstől kezdve.
 Ha olyan BLUETOOTH-eszközzel végez
párosítást, amely nem tudja megjeleníteni az
észlelt eszközök listáját, illetve nincs kijelzője,
akkor úgy is párosíthatja az eszközöket,
hogy mind az egységet, mind a BLUETOOTHeszközt párosítási módra állítja. Ha ilyenkor
a BLUETOOTH-eszköz jelszava nem „0000”,
akkor nem végezhető el a párosítás
az egységgel.
 Ha már megtörtént a párosítás, akkor azt nem
kell többször elvégezni. Mindazonáltal
a következő esetekben a párosítást újra
végre kell hajtani:
 A BLUETOOTH-eszköz javítása során
a párosítási információ törlődött.
 Az egységet 9-nél több BLUETOOTHeszközzel próbálta meg párosítani.
Ez az egység legfeljebb 9 BLUETOOTHeszközzel párosítható. Ha 9 eszköz párosítása
után egy újabb BLUETOOTH-eszközt párosít,
akkor az egységgel elsőként párosított
eszköz párosítási információit felülírják
az új eszköz párosítási információi.
 A csatlakoztatott eszközről törlődnek
az egység párosítási adatai.
 Ha inicializálja az egységet, akkor minden
párosítási információ törlődik.
14HU
Zenehallgatás regisztrált
eszközön keresztül
A 2. lépés után („A rendszer párosítása
BLUETOOTH-eszközzel és zenehallgatás”
(13. oldal)) csatlakozzon a BLUETOOTHeszközzel az egységhez. Miután beállította
a hangerőt a BLUETOOTH-eszközön, indítsa
le rajta a lejátszást.
Tipp
Az egység BLUETOOTH-eszközhöz való
csatlakoztatása előtt állítsa le a lejátszást
a BLUETOOTH-eszközön.
Zenehallgatás egyetlen
érintéssel (NFC)
Az NFC olyan technológia, amely különféle
eszközök, például mobiltelefonok és ICcímkék közötti kis hatótávú vezeték nélküli
kommunikációt tesz lehetővé.
Elég, ha az okostelefonját hozzáérinti
az egységhez. Az egység automatikusan
bekapcsolódik, majd létrejön a párosítás
és a BLUETOOTH-kapcsolat.
Előtte kapcsolja be az NFC-beállításokat,
és oldja fel az okostelefon képernyőzárát.
Érintse hozzá az okostelefont
az egység N jeléhez.
Érintse az okostelefont az egységhez,
és tartsa hozzáérintve, amíg
az okostelefon nem reagál.
Az okostelefon érintéses
csatlakoztatására vonatkozó
információk az okostelefon felhasználói
útmutatójában találhatók.
Zenehallgatás BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül
1
Tipp
Ha az egységhez NFC-kompatibilis okostelefont
érint, miközben az egységhez egy másik
BLUETOOTH-eszköz is csatlakoztatva van, akkor
az egység bontja a BLUETOOTH-eszközzel
létesített kapcsolatot, és csatlakozik az
okostelefonhoz.
Építse fel a kapcsolatot a képernyőn
megjelenő útmutatást követve.
Amikor létrejött a BLUETOOTHkapcsolat, a (BLUETOOTH) jelzőfény
villogása abbamarad, és folyamatosan
kezd világítani.
2
A kapcsolódás befejeztével
indítsa el a lejátszást az
okostelefonon.
A létesített kapcsolat bontásához
érintse az okostelefont az egység
N jeléhez.
15HU
Zenehallgatás Wi-Fi hálózaton
keresztül
Csatlakoztatás vezetékes
hálózaton keresztül
 Részletekért lásd a súgót.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
A hálózati csatlakozási
módszer kiválasztása
Ha ezt az egységet hálózathoz
csatlakoztatja, akkor sokféle módon
használhatja. A beállítási módszerek
a hálózati környezettől függően eltérők.
Válassza ki a megfelelő csatlakozási
módszert a saját hálózati környezetéhez
az alábbiak közül.
Tipp
Fix IP-cím beállításához használja a „Csatlakozás
számítógéppel” (16. oldal) 6. lépésének
képernyőjét.
Megjegyzés
A vezetékes és a Wi-Fi hálózathoz nem lehet
egyidejűleg csatlakozni. Ha a Wi-Fi hálózathoz
csatlakozik, ügyeljen rá, hogy a LAN-kábelt kihúzza
az egységből.
Csatlakoztatás okostelefonnal/
iPhone készülékkel
Telepítse a SongPal alkalmazást az
okostelefonra/iPhone készülékre.
A részletekért tekintse át a Wi-Fi
üzembe helyezési útmutatót (különálló
dokumentum).
Csatlakoztatás a vezeték nélküli
router WPS gombjával
Csatlakoztassa az egységet a WPS gombbal.
A részletekért tekintse át a Wi-Fi üzembe
helyezési útmutatót (különálló
dokumentum).
Csatlakozás
számítógéppel
Ha a vezeték nélküli routerén nincs WPS
(AOSS) gomb, akkor a Wi-Fi beállítások
konfigurálásához csatlakoztassa az
egységet számítógépéhez egy LAN-kábellel.
A lépések végrehajtása előtt készítsen elő
egy kereskedelmi forgalomban kapható
LAN-kábelt.
Tipp
A Wi-Fi hálózat beállításához szükség lehet az
SSID azonosítóra (a Wi-Fi hálózat nevére) és
a biztonsági kulcsra (a WEP- vagy WPA-kulcsra).
A biztonsági kulcs (vagy hálózati kulcs) titkosítás
használatával korlátozza azon eszközök körét,
amelyekkel kommunikáció lehetséges. Vezeték
nélküli routeren/hozzáférési ponton keresztül
kommunikáló eszközöknek nyújt biztonságot.
1
Írja fel az SSID azonosító és
a router jelszavát.
A részleteket lásd az útválasztó kezelési
útmutatójában.
SSID (a Wi-Fi hálózat neve)
Csatlakoztatás számítógéppel
Lásd: „Csatlakozás számítógéppel”
(16. oldal).
16HU
Jelszó (biztonsági kulcs)
2
Csatlakoztassa az egységet
közvetlenül a számítógéphez
egy LAN-kábel segítségével.
5
A menüből válassza a [Network
Settings] lehetőséget.
Network Settings
LAN-kábel
(nem tartozék)
6
Válassza ki a vezeték nélküli
router SSID azonosítóját, és
írja be a jelszót.
3
4
Kapcsolja be az egységet.
Várjon, amíg a LINK kijelző villogása
abbamarad, és a kijelző rózsaszínnel
világít. Ez körülbelül 1 percet
vesz igénybe.
SSID
Lásd az első lépésben leírt jelszót
(16. oldal).
Jelenítse meg a [Sony Network
Device Settings] ablakot
a számítógépen.
7
Válassza az [Apply] lehetőséget.
 Indítson el egy böngészőt.
 Írja be az alábbi URL-címet
a címsorba.
8
Amikor a program kéri, húzza ki
a LAN-kábelt az egységből.
9
Ellenőrizze, hogy a LINK kijelző
narancssárga színnel világít-e.
A fenti URL-cím csak akkor érvényes,
ha a számítógép és az egység
LAN-kábellel kapcsolódnak egymáshoz.
Zenehallgatás Wi-Fi hálózaton keresztül
A csatlakoztatáshoz használjon
kereskedelmi forgalomban kapható
LAN-kábelt.
Állítsa be a Wi-Fi antennát (8. oldal).
A Wi-Fi kapcsolat létrejöttekor kigyullad
a narancssárga színű LINK kijelző.
A jelzőfény kigyulladásáig akár több
perc is eltelhet.
A Wi-Fi üzembe helyezési útmutató
(különálló dokumentum) bemutatja,
hogyan hallgathat zenét ezen az egységen.
17HU
Azonos zene hallgatása
több hangsugárzók
(SongPal Link funkció)
Különböző internetes
zenei szolgáltatások
hallgatása
1
Csatlakoztassa az egységet és
az okostelefont/iPhone eszközt
a Wi-Fi hálózatához.
Az egységet és az okostelefont/iPhone
eszközt a router ugyanazon SSID
azonosítójához csatlakoztassa.
Zenehallgatás bármely helyiségben Wi-Fi
hálózaton keresztül
Számítógépein, mobiltelefonjain vagy
akár a streamszolgáltatásokon található
kedvenc zenéit különböző helyiségekben,
egyedülálló hangminőségben játszhatja le.
1
Csatlakoztassa az egységet és
az okostelefont/iPhone eszközt
a Wi-Fi hálózatához.
Az egységet és az okostelefont/iPhone
eszközt a router ugyanazon SSID
azonosítójához csatlakoztassa.
2
Telepítse az ingyenes SongPal
alkalmazást az okostelefonra/
iPhone eszközre.
3
Több eszköz csatlakoztatása
esetén csatlakozza a SongPal
Link funkcióval kompatibilis
eszközöket a Wi-Fi hálózatához.
 A részletekről a súgóban tájékozódhat.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
18HU
2
Telepítse az ingyenes SongPal
alkalmazást az okostelefonra/
iPhone eszközre.
3
Játssza le a zenét a kívánt zenei
szolgáltatásról okostelefonja/
iPhone eszköze segítségével.
 A részletekről a súgóban tájékozódhat.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Zenehallgatás
nagyfelbontású
lejátszást támogató
USB flash meghajtón
Walkman® készülékről
stb. tárolt zene lejátszása (USB-B)
(USB-A)
Zene lejátszása csatlakoztatott
egységekről
2
Csatlakoztasson egy USB flash
meghajtót, Walkman® vagy
iPhone/iPad/iPod készüléket
az USB A porthoz (
A).
Érintse meg az USB-A gombot,
majd a távirányító  (Lejátszás/
szünet) gombjának
megnyomásával indítsa el
a lejátszást a csatlakoztatott
készülékről.
Külön megvásárolható
nagyfelbontású hangUSB adapter WM-PORT
kábel*
USB-kábel
(nem tartozék)
* Az opcionális nagyfelbontású, USB-adapteres
WM-PORT audiokábelt a legközelebbi Sonyszervizközponttól rendelheti meg.
1
Csatlakoztasson egy
nagyfelbontású lejátszást
támogató Walkman® készüléket
vagy PC-t az USB B porthoz
(
B).
2
Érintse meg az USB-B gombot,
majd indítsa el a lejátszást
a csatlakoztatott készüléken.
Zene lejátszása csatlakoztatott egységekről
1
 A részletekről a súgóban tájékozódhat.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
 A részletekről a súgóban tájékozódhat.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
19HU
Zenehallgatás külső
eszközről (AUDIO IN)
Audiokábel
(nem tartozék)
1
Csatlakoztassa az eszközt
az AUDIO IN aljzathoz egy
hangkábellel (nem tartozék).
2
Érintse meg az AUDIO IN
gombot, majd indítsa el
a lejátszást a csatlakoztatott
készüléken.
 A részletekről a súgóban tájékozódhat.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
20HU
További információk
Hibaelhárítás
Ha probléma történik a készülék
üzemeltetése közben, akkor próbálja meg
az alábbi lépésekkel megoldani, mielőtt
a legközelebbi Sony-kereskedőhöz fordulna.
 Ellenőrizze, hogy a probléma szerepel-e
ebben a „Hibaelhárítás” című fejezetben.
 Tekintse át a súgót.
 Olvassa el részletesen a súgó
„Használat” és a „Hibaelhárítás” című
szakaszait.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Az egység nem csatlakoztatható
egyérintéses (NFC) csatlakozással
a BLUETOOTH-eszközhöz
 Tartsa az okostelefont közel az egységhez
addig, amíg az okostelefon nem reagál.
Ha az egység nem tud csatlakozni, akkor
mozgassa lassan az okostelefont az egység
N-jelén. Ha az okostelefon reagál, akkor
a képernyőn megjelenő utasításokat követve
hozza létre a kapcsolatot.
 Ellenőrizze, hogy az okostelefonon be
van-e kapcsolva az NFC funkció.
 Ha az okostelefont tokban tárolja, akkor
vegye ki belőle.
 Az NFC-jelek vételi érzékenysége az
eszközöktől függ. Ha egymás után többször
is sikertelen az egység és az okostelefon
egyérintéses csatlakoztatása, hozza létre
a kapcsolatot a képernyőn megjelenő
utasítások követésével.
 Ellenőrizze, hogy az okostelefon kompatibilise az NFC funkcióval. Keresse ki a problémával
kapcsolatos információkat az ügyfélszolgálati
webhelyen.
a problémára vonatkozó információkat.
http://www.sony.eu/support
 Húzza ki a hálózati adaptert, várjon
egy ideig, majd dugja vissza a hálózati
adaptert.
Ha a probléma a fenti lépések után sem
szűnik meg, forduljon a legközelebbi
Sony-kereskedőhöz.
Nincs hang
 Ha személyi számítógépet (PC-t) csatlakoztat
az egységhez, akkor győződjön meg arról,
hogy a PC hangkimenete a BLUETOOTHeszközre van beállítva.
 Ellenőrizze, hogy az egység létesített-e
BLUETOOTH-kapcsolatot a BLUETOOTHeszközzel.
További információk
 Tekintse át az ügyfélszolgálati webhelyen
 Párosítsa ismét az egységet és a BLUETOOTHeszközt.
BLUETOOTH
Nem sikerül párosítani a készüléket egy
BLUETOOTH-eszközzel/a készülék és
az okostelefon/iPhone között nem
létesíthető BLUETOOTH-kapcsolat
a SongPal programmal
 Helyezze az egységet és a BLUETOOTHeszközt egymástól 1 méteren belüli
távolságra.
 Ha a (BLUETOOTH) kijelző nem villog
gyorsan fehér színnel, akkor tartsa megérintve
a
(BLUETOOTH)
PAIRING gombot,
amíg az egység hangjelzést nem ad, és
a
(BLUETOOTH) kijelző gyorsan, fehér
színnel villogni nem kezd.
 Ha inicializálja az egységet, akkor
előfordulhat, hogy a készülék nem tud
csatlakozni az Ön iPhone/iPad/iPod
eszközéhez. Ebben az esetben törölje
a párosítási információkat az iPhone/iPad/
iPod eszközön, majd hajtsa végre ismét
a párosítási folyamatot.
Torz hang, zúgás vagy zaj hallható
a hangsugárzó működése közben
 Vigye közelebb egymáshoz a BLUETOOTHeszközt és az egységet. A BLUETOOTH-eszköz
és az egység között ne legyen akadály.
 A BLUETOOTH-hangadatfolyam lejátszási
minőségének beállításakor válassza „A stabil
kapcsolat élvez elsőbbséget” lehetőséget.
Hálózat
Az egységet nem lehet az otthoni Wi-Fi
hálózathoz csatlakoztatni
 Az egység nem támogatja az IEEE 802.11ac
szabványt. Használja a Wi-Fi hálózaton
a 2,4 GHz-es frekvenciasávot
(IEEE 802.11 b/g/n) vagy az 5 GHz-es
frekvenciasávot (IEEE 802.11 a/n).
21HU
 Ha az okostelefonon/iPhone készüléken
elérhető SongPal alkalmazással állítja be
a Wi-Fi hálózatot, akkor előtte csatlakoztassa
az okostelefont/iPhone készüléket a használni
kívánt Wi-Fi hálózathoz.
 Ha az egységhez LAN-kábel van
csatlakoztatva, akkor húzza ki, és indítsa újra
az egységet. Ha az egységhez LAN-kábel van
csatlakoztatva, akkor az egység
automatikusan a vezetékes hálózaton
keresztül próbál csatlakozni az otthoni
hálózathoz, és a vezeték nélküli hálózat
nem használható.
 Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva
a vezeték nélküli router.
 Vigye közelebb egymáshoz a vezeték nélküli
routert és az egységet. A 2,4 GHz-es
frekvenciasávot használó készülékek – például
a mikrohullámú sütők, BLUETOOTH-eszközök
vagy digitális vezeték nélküli eszközök stb. –
megszakíthatják a Wi-Fi kommunikációt.
Távolítsa el az egységet az ilyen készülékek
közeléből, vagy kapcsolja ki a készülékeket.
 Állítsa be a Wi-Fi antennát.
 Ha a Wi-Fi hálózat megfelelő beállítása esetén
sem tud csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz, akkor
próbálkozzon a következőkkel.
 Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert/
hozzáférési pontot, várjon egy kicsit,
majd kapcsolja be újra.
 Kapcsolja ki az egységet, várjon egy kicsit,
majd kapcsolja be újra.
Torz hang, zúgás vagy zaj hallható
az egység működése közben
 Csökkentse a csatlakoztatott eszköz
hangerejét.
 Ha van equalizer funkció valamelyik
csatlakoztatott eszközön, akkor kapcsolja ki.
 Tartsa távol az egységet a mikrohullámú
sütőtől, egyéb vezeték nélküli eszközöktől stb.
 Tartsa távol az egységet a fémtárgyaktól.
 Csatlakoztassa az egységet és a vezeték
nélküli routert/PC-t LAN-kábellel, ne a Wi-Fi
hálózaton keresztül.
Nincs hang vagy halk a hang
 Ellenőrizze, hogy az egység és
a csatlakoztatott eszköz is be van-e kapcsolva.
 Növelje az egység és a csatlakoztatott eszköz
hangerejét.
 Ellenőrizze, hogy folyamatban van-e
a lejátszás a csatlakoztatott eszközről.
22HU
Az iTunes nem találja az egységet
az AirPlay-kapcsolaton keresztül
 Győződjön meg róla, hogy az iTunest futtató
PC és az egység ugyanahhoz az otthoni
hálózathoz csatlakozik.
 Frissítse az iTunes programot a legfrissebb
verzióra.
Általános
A / (bekapcsolás/készenlét) kijelző piros
színnel villog
 A készülék védett módban van. Húzza ki
a készülékhez csatlakozó hálózati adaptert,
majd válasszon le a készülékről minden
csatlakoztatott eszközt. Ezután dugja vissza
a hálózati adaptert, majd kapcsolja be
a készüléket. Ha a / (bekapcsolás/
készenlét) kijelző továbbra is villog, akkor
forduljon a legközelebbi Sony-kereskedéshez
vagy ahhoz az üzlethez, ahol az egységet
vásárolta.
Az egység nem tartja meg a legutóbbi
beállítást
 Ha a bekapcsolt készülék hálózati adapterét
kihúzza, akkor a hálózati adapter kihúzása
előtti utolsó használati beállítás elvész.
Kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki
a hálózati adaptert.
Az egység váratlanul készenléti módba
vagy BLUETOOTH/Hálózati készenlét
módba lépett
 Ez nem hibajelenség. Az egység az
automatikus készenléti funkció miatt
automatikusan készenléti módba vagy
BLUETOOTH/Hálózati készenlét módba lép,
ha 15 percig semmilyen műveletet nem
hajt végre és nem észlel bemeneti jelet.
Az automatikus készenléti funkció
részletes leírása a súgóban olvasható.
A Wi-Fi jel erősségének (vételi
érzékenység) ellenőrzése
Csatlakoztassa az egységet a Wi-Fi
hálózathoz, és tartsa megérintve
a NETWORK gombot, amíg hangjelzést
nem hall.
Az egység inicializálása
Ha ezekkel a műveletekkel nem oldja meg
a problémát, vagy nem sikerül a beállítás,
akkor inicializálja az egységet.
1 Ha nincs bekapcsolva az egység, akkor
kapcsolja be. Tartsa megérintve
legalább 5 másodpercig a VOL
(hangerő) – gombot és a /
(bekapcsolás/készenlét) gombot
egyszerre.
Az egység kikapcsol. Az egység visszaállítja
a gyári alapbeállításokat, és alaphelyzetbe
állít minden BLUETOOTH-párosítási
információt és hálózati beállítást.
Megjegyzés
4 ·····
3 ·····
2 ·····
1 ·····
0 ·····
Villogó funkciókijelzők
száma
A villogás bármelyik gomb megérintésével
megszüntethető.
Erősebb jel vételéhez próbálkozzon
a következőkkel:
 Változtassa meg a Wi-Fi antenna irányát.
 Kapcsolja ki az egyéb vezeték nélküli
eszközöket.
További információk
Jelerősség
Ha inicializálja az egységet, akkor előfordulhat,
hogy a készülék nem tud csatlakozni az Ön
iPhone/iPad/iPod eszközéhez. Ebben az esetben
törölje a párosítási információkat az iPhone/iPad/
iPod eszközön, majd hajtsa végre ismét
a párosítási folyamatot.
 A fentiektől eltérő tünetek esetén tekintse
át a súgót.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
A BLUETOOTH/Hálózati készenlét
funkció használata
Ha az egységben be van kapcsolva
a BLUETOOTH/Hálózati készenlét funkció,
akkor automatikusan bekapcsolható
BLUETOOTH-eszközről vagy hálózati
eszközről még akkor is, ha ki van kapcsolva.
Az egység ilyenkor a szokásosnál
gyorsabban készen áll a használatra.
1 Ha nincs bekapcsolva az egység, akkor
kapcsolja be. Tartsa megérintve a /
(bekapcsolás/készenlét) gombot, amíg
narancs színnel nem kezd világítani.
Az egység kikapcsol, majd a BLUETOOTH/
Hálózati készenlét módra vált.
Ha valamilyen műveletet végez egy
BLUETOOTH-eszközön vagy hálózati
eszközön, akkor az egység automatikusan
bekapcsol, és csatlakozik.
23HU
Mi az a BLUETOOTH
vezeték nélküli
technológia?
A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia
olyan kis hatótávú, vezeték nélküli
technológia, amely vezeték nélküli
kommunikációt tesz lehetővé digitális
eszközök, például egy számítógép és
egy digitális fényképezőgép között.
A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia
hozzávetőleg 10 m-es hatósugáron belül
működik.
Általában két eszköz igény szerinti
csatlakoztatására használják, de bizonyos
eszközök egyszerre több másik eszközhöz
is csatlakoztathatók.
A csatlakoztatás nem igényel kábelt, és az
eszközöknek egymással szemben sem kell
lenniük, ahogyan az infravörös technológia
esetében. Az ilyen eszközök tehát például
használhatók táskában vagy zsebben.
A BLUETOOTH szabvány nemzetközi
szabvány, amelyet vállalatok ezrei
támogatnak világszerte, és a
legkülönbözőbb vállalatok alkalmaznak.
Maximális kommunikációs hatótáv
A maximális kommunikációs hatótáv
a következő esetekben kisebb lehet.
 Akadály, például egy személy,
fémtárgy vagy fal van a rendszer
és a BLUETOOTH-eszköz között.
 Vezeték nélküli LAN-eszköz működik
a rendszer közelében.
 Mikrohullámú sütő működik a rendszer
közelében.
 Elektromágneses sugárzást kibocsátó
eszköz működik a rendszer közelében.
Más eszközök által keltett
interferencia
Mivel a BLUETOOTH-eszközök és a vezeték
nélküli LAN technológia (IEEE802.11b/g/n)
ugyanazt a frekvenciát használják, ezért
mikrohullámú interferencia léphet fel, amely
a kommunikációs sebesség romlását,
a zajszint emelkedését és a kapcsolat
érvénytelenné válását okozhatja, ha
a rendszert vezeték nélküli LAN-eszköz
24HU
közelében használják. Ebben az esetben
a következőket teheti:
 A rendszert a vezeték nélküli
LAN-eszköztől legalább 10 m-es
távolságban használja.
 Ha a rendszert 10 m-es távolságon
belül használja egy vezeték nélküli
LAN-eszköztől, kapcsolja ki a vezeték
nélküli LAN-eszközt.
Más eszközök működését zavaró
interferencia
A BLUETOOTH-készülékek által kibocsátott
mikrohullámok zavarhatják az elektronikus
egészségügyi és gyógyászati készülékek
működését. A balesetek és problémák
megelőzése érdekében az alábbi helyeken
kapcsolja ki a rendszert és minden más
BLUETOOTH-eszközt:
 kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál és minden olyan egyéb
helyen, ahol gyúlékony gázok lehetnek
jelen; illetve
 automatikus ajtók és tűzjelzők
közelében.
 A BLUETOOTH funkció használatához
a csatlakoztatandó BLUETOOTH-eszköznek
és a rendszernek ugyanazt a profilt kell
támogatnia.
Kérjük, vegye azt is figyelembe, hogy az
eszközök funkciói még akkor is eltérőek
lehetnek, ha megvan ugyanaz a profil.
 A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia
sajátosságai miatt telefonbeszélgetés vagy
zenehallgatás közben a rendszerből hallható
hang némileg késik a BLUETOOTH-eszközön
lejátszott hanghoz képest.
 A rendszer a BLUETOOTH szabványban rögzített
biztonsági előírásoknak megfelelve biztosít
biztonságos BLUETOOTH-kapcsolatot, ez
a szintű biztonság azonban nem biztos,
hogy minden esetben elégséges.
A BLUETOOTH-kapcsolatokon keresztüli
kommunikációban mindig legyen körültekintő.
 A gyártó nem vállal felelősséget a BLUETOOTHkapcsolatokon keresztül kiszivárgó
információkból eredő károkért.
 A BLUETOOTH funkciót támogató eszköznek
meg kell felelnie a Bluetooth SIG által közzétett
BLUETOOTH szabványnak, valamint hitelesítve
kell lennie. Bizonyos eszközök a funkcióik vagy
a műszaki jellemzőik miatt még abban az
esetben sem csatlakoznak vagy működnek
megfelelően, ha megfelelnek a fent említett
BLUETOOTH szabványnak.
 A rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTHeszköztől, a kommunikációs környezettől, illetve
a használati feltételektől függően előfordulhat,
hogy zaj keletkezik, vagy időnként kihagy a hang.
Műszaki adatok
Hangsugárzóra vonatkozó adatok
Hangsugárzók
Szupermagassugárzó: Kb. 20 mm átm. × 2
Középsugárzó: Kb. 40 mm átm. × 2
Mélysugárzó: Kb. 69 mm átm. × 1
Erősítőre vonatkozó adatok
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY ÉS HARMONIKUS
TORZÍTÁS:
Leadott teljesítmény (referencia)
Szupermagassugárzó: 15 W × 2 (legfeljebb
10% harmonikus torzításnál, 10 kHz-en)
Középsugárzó: 15 W × 2 (legfeljebb 10%
harmonikus torzításnál, 1 kHz-en)
Mélysugárzó: 30 W (legfeljebb 10%
harmonikus torzításnál, 100 kHz-en)
Kompatibilis szabványok
IEEE 802.11 a/b/g/n (64 bitesWEP,
128 bites WEP, WPA/WPA2-PSK (AES),
WPA/ WPA2-PSK (TKIP))
Rádiófrekvencia
2,4/5 GHz-es sáv
BLUETOOTH kapcsolat adatai
Kimenet
*2 A szokásos BLUETOOTH-profilok az eszközök
közötti BLUETOOTH-kommunikáció célját jelzik.
*3 Kodek: audiojel-tömörítési és konverziós
formátum
*4 Alsávkodek
*5 Advanced Audio Coding
*6 Az LDAC a Sony által kifejlesztett technológia,
amely lehetővé teszi a nagyfelbontású (Hi-Res)
audiotartalmak átvitelét akár BLUETOOTHkapcsolaton keresztül is. A többi BLUETOOTHkompatibilis kódolási technológiától, így
például az SBC-től eltérően úgy működik, hogy
nem konvertálja le a nagyfelbontású
audiotartalmat*7, és mintegy háromszor annyi
adat*8 BLUETOOTH vezeték nélküli hálózaton
keresztül, egyedülálló minőségben való
továbbítását teszi lehetővé, mint a többi
technológia – köszönhető mindez a hatékony
kódolásnak és az optimalizált
csomagkészítésnek.
*7 A DSD formátumú tartalmakat kivéve.
*8 Az SBC-vel (Subband Coding) összehasonlítva,
990 kbit/s (96/48 kHz) vagy 909 kbit/s (88,2/
44,1 kHz) bitsűrűség mellett.
USB portra vonatkozó adatok
USB A port (
A)
Legnagyobb kommunikációs hatótáv
Csatlakoztatható az egységgel kompatibilis
USB flash meghajtó, Walkman®, illetve
iPhone/iPad/iPod eszköz.
Hatótáv kb. 10 m*1
Támogatott formátum*1
Rádiófrekvencia
MP3: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz,
16 – 320 kbps (CBR/VBR)
AAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96 kHz,
16 – 320 kbps (CBR/VBR)
WMA: 32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kbps
(CBR/VBR)
WAV: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bit)
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bit)
FLAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bit)
ALAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bit)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit)
BLUETOOTH-specifikáció, Power Class 2
2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Kommunikációs rendszer
BLUETOOTH-specifikáció, 3.0-s verzió
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) / AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
Támogatott kodek*3
SBC*4 / AAC*5 / LDAC*6
Átviteli frekvenciatartomány (A2DP)
20–20 000 Hz (44,1 kHz-es mintavétellel)
További információk
Hálózatra vonatkozó adatok
*1 A tényleges tartomány különböző tényezők
függvénye – ilyenek az eszközök közti
akadályok, a mikrohullámú sütők körül
jelentkező mágneses mezők, a statikus
elektromosság, az érzékelési érzékenység, az
antenna teljesítménye, az operációs rendszer,
az eszközön futó szoftverek stb.
25HU
Átviteli sebesség
Mellékelt tartozékok:
Nagysebességű
Távirányító (RMT-CX9) (1 db)
Hálózati tápvezeték (2)
Hálózati adapter (VGP-AC19V75) (1)
AAA méretű elemek a távirányítóhoz (2)
(kipróbáláshoz)
Szerszám a hangsugárzó-védőrács
levételéhez (1) (9. oldal)
Wi-Fi üzembe helyezési útmutató
Kezelési útmutató (ez a dokumentum)
Garanciakártya (1)
Egyesült királyságbeli, írországi, máltai,
ciprusi és hongkongi vásárlók:
Használja az (A) jelű tápkábelt.
A (B) jelű tápkábel használata biztonsági
okokból nem javasolt a felsorolt
országokban/régiókban.
Egyéb országok/régiók vásárlói:
Használja a (B) jelű tápkábelt.
Támogatott USB-eszköz
Mass Storage Class (MSC)
Maximális kimeneti áramerősség
2,1 A MAX
USB B port (
B)
Ide csatlakoztathat egy kompatibilis
eszközt – például számítógépet – az
egységhez egy USB-kábel segítségével
(nem tartozék).
Támogatott formátum*1
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24/32 bit)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit)
*1 Nem garantálható a kompatibilitás az összes
kódoló- és írószoftverrel, rögzítőeszközzel és
írható adathordozóval.
(A)
Általános
AUDIO IN
ANALOG Φ 3,5 mm-es sztereó mini
csatlakozó
Hálózati port
(B)
10BASE-T/100BASE-TX (automatikus
polaritás)
Áramellátás
19,5 V egyenfeszültség (a mellékelt hálózati
adapterrel, 100 V–240 V váltakozó
feszültségű, 50 Hz/60 Hz frekvenciájú
áramforráshoz csatlakoztatva)
Teljesítményfelvétel
45 W
Teljesítményfelvétel (készenléti állapotban)
0,5 W alatt
Teljesítményfelvétel (BLUETOOTH/hálózati
készenlét üzemmódban)
6 W alatt
Üzemi hőmérséklet
5°C és 35°C között
Méret (szélesség/magasság/mélység) (a kiálló
részekkel és kezelőszervekkel együtt)
Kb. 359 mm × 111 mm × 103 mm
Tömeg
Kb. 2,7 kg
26HU
A hongkongi vásárlók nem kapnak (B)
jelű tápkábelt a készülékkel.
A külső és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Kompatibilis iPhone/iPad/iPod
típusok
Kompatibilis
típusok
AirPlay BLUETOOTH
USB



iPhone 6



iPhone 5s



iPhone 5c



iPhone 5



iPhone 4s



iPhone 4



iPhone 3GS



iPad Air 2*



iPad mini 3*



iPad Air*



iPad mini 2*



iPad
(4. generációs)*



iPad mini*



iPad
(3. generációs)*



iPad 2*



iPad*



iPod touch
(5. generációs)



iPod touch
(4. generációs)



iPod touch
(3. generációs)*




iPod classic*
iPod nano
(7. generációs)*
Megjegyzés
A Sony nem vállal felelősséget, amennyiben
az iPhone/iPad/iPod adatai elvesznek vagy
megsérülnek a készülékhez csatlakoztatott
iPhone/iPad/iPod használata során.
További információk
iPhone 6 Plus
Az AirPlay funkciót a 4.3.3-as vagy újabb
verziójú iOS rendszert használó iPhone, iPad
és iPod touch készülékek, az OS X Mountain
Lion vagy újabb rendszert használó Mac
számítógépek, illetve a 10.2.2-es vagy újabb
verziójú iTunes programot használó Mac
számítógépek és PC-k támogatják.


iPod nano
(6. generációs)*

iPod nano
(5. generációs)*

iPod nano
(4. generációs)*

* A SongPal nem támogatja a 3. generációs
iPod touch, az iPod classic és az iPod nano
készülékeket. A SongPal 2015 januárjától kezdve
nem nyújt kijelzőoptimalizálási támogatást iPad
képernyőkhöz.
27HU
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising