Sony | SRS-BTX500 | Sony SRS-BTX500 Hordozható, vezeték nélküli BLUETOOTH® hangsugárzó Használati útmutató

4-457-524-31(1)
Kéz használata nélküli
telefonálás zenehallgatás
közben
VOLUME −/+
gombok
SOUND gomb/jelző
Vezeték nélküli
hangsugárzó rendszer
A Bluetooth kapcsolaton keresztül telefonhívást
kezdeményezhet kéz használata nélkül az A2DP-t (Advanced
Audio Distribution profil) és HFP-t (Hands-free profil) vagy
HSP-t (Headset profil) támogató Bluetooth mobiltelefonról.
Ha a Bluetooth mobiltelefon támogatja a HFP-t és a HSP-t is,
akkor a HFP-t kapcsolja be.
(hívás) gomb
AUDIO IN gomb/jelző
BATTERY/CHARGE
jelző
BLUETOOTH -PAIRING
gomb
N-jelzés
Kezelési útmutató
Bluetooth jelző
/ gomb
Állapotjelző
Mikrofon
Megjegyzés
 Ha a rendszert akkumulátorról táplálja, akkor az akkumulátor
feltöltöttsége csökkenni fog még akkor is, ha a rendszert
kikapcsolta, ha a BLUETOOTH STANDBY kapcsoló ON
állásban van.
„C” módszer Egyérintéses
kapcsolódás (NFC)
okostelefonnal
© 2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Egy NFC kompatibilis okostelefonnal történő egyszeri
megérintéssel a készülék önműködően bekapcsol, párosítja az
okostelefont, majd kapcsolódik hozzá.
SRS-BTX500
1 Töltse le és telepítse az „NFC Easy Connect”
programot az okostelefonra.
Vezeték nélküli hangsugárzó rendszer
A készülék használatának megkezdése előtt kérjük,
figyelmesen olvassa végig ezt a kezelési útmutatót és őrizze
meg, mert később még szüksége lehet rá.
FIGYELEM!
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye
ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönnyel stb. Soha
ne állítson nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát a készülékre.
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a
készüléket csapadék, nedvesség hatásának és soha ne tegyen
folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a készülékre.
A készüléket nem szabad szűk helyen, pl. beépített
szekrényben elhelyezni.
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne bontsa
meg a burkolatot. A készülék javítását bízza szakemberre.
Az akkumulátort (önmagában vagy behelyezve) ne tegye ki
hosszú ideig magas hőmérsékletnek, mint például napsütés,
tűz vagy hasonló hatásának.
Mivel a hálózati dugasszal lehet áramtalanítani a rendszert, a
készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel
a készülék működésében, azonnal húzza ki a hálózati aljzatból.
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a hálózati
csatlakozóvezetéket nem húzta ki a hálózati aljzatból, még
akkor is, ha maga a készülék kikapcsolt állapotban van.
A típustábla és a fontos biztonsági információkat tartalmazó
matrica a készülék burkolatának alsó felén és a Hálózati
tápegységen található.
Szerzői jogok és licenc
A Bluetooth® márkajelzés és logó a Bluetooth SIG., Inc.
tulajdona, és annak felhasználása a vállalat engedélyével
történt.
Az N márkajelzés az NFC Forum Inc. bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban, és más országokban.
Az Android a Google Inc. védjegye.
Az iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más
országokban bejegyzett védjegye.
Minden más, az ebben az útmutatóban előforduló márkanév
annak jogos tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
Óvintézkedések
Megjegyzések a mobiltelefon használatáról
 A mobiltelefon használatának részleteit, amennyiben hívás
érkezik miközben a hangátvitel a Bluetooth kapcsolattal
folyamatban van, lásd a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési
útmutatóban.
Biztonság
A hálózati tápegységről
 A hálózati tápegység csatlakoztatásakor vagy kihúzásakor
kapcsolja ki a készüléket. Ellenkező esetben meghibásodás
fordulhat elő.
 Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet használja. Más
típusú hálózati tápegységet nem szabad használni.
A csatlakozódugasz polaritása
 A hálózati csatlakozóvezetéket egy közelben lévő hálózati
aljzathoz csatlakoztassa. Probléma esetén azonnal húzza ki a
hálózati aljzatból.
 Ne helyezze el a hálózati tápegységet könyvespolcon vagy
hasonló helyen, például szekrényben.
 A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne
tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a hálózati
tápegységre.
Elhelyezés
 A hangsugárzókat nem szabad lejtős felületre állítani.
 Ne helyezze a készüléket hőforrások közelébe, közvetlen
napfénynek, erős pornak, párának, esőnek, vagy rázkódásnak
kitett helyre.
Használat
 Ne helyezzen semmilyen kis tárgyat a vagy hasonlót az
aljzatokba. Rövidzárlat vagy meghibásodás történhet.
Tisztítás
 A készülék burkolatának tisztításához ne használjon alkoholt,
benzint, vagy hígitót.
Egyebek
 Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy
problémája merül fel, keresse fel a legközelebbi Sony
kereskedést.
Mi az a Bluetooth vezeték
nélküli technológia?
A Bluetooth egy kishatótávolságú vezeték nélküli technológia,
mely vezeték nélküli adatátvitelt tesz lehetővé digitális
eszközök, pl. számítógép és digitális fényképezőgép között. A
Bluetooth vezeték nélküli technológia működési tartománya
kb. 10 méter.
Általában két eszköz összekapcsolására használják, de vannak
olyan készülékek, melyek egyszerre több eszköz
csatlakoztatását is lehetővé teszik.
Vezetékes összeköttetésre nincs szükség, ráadásul az
eszközöknek nem szükséges egymással szemben lenniük, mint
pl. az infravörös kapcsolatnál. Így a Bluetooth eszközt
elhelyezheti a táskájában vagy a zsebében is.
A Bluetooth szabvány egyben nemzetközi szabvány is, melyet
világszerte vállalatok ezrei támogatnak és alkalmaznak.
Adatátviteli rendszer és a készülék
Bluetooth adatátvitel kompatibilis
profiljai
A profil az egyes Bluetooth eszközök funkcióinak
szabványosítása. A készülék a következő Bluetooth verziókat és
profilokat támogatja:
Adatátviteli rendszer:
Bluetooth szabvány 3.0
Kompatibilis Bluetooth profilok:
–– A2DP (Advanced Audio Distribution profil): audio tartalom
magas minőségű küldése vagy fogadása.
–– AVRCP (Audio Video Remote Control profil): a hangerő
vezérlése.
–– HSP (Headset profil): telefonhívás bonyolítása, telefon
kezelése.
–– HFP (Hands-free profil): telefonhívás bonyolítása, telefon
kezelése kéz használata nélkül.
Legnagyobb adatátviteli távolság
A Bluetooth eszközöket a rendszertől (légvonalban) mért 10
méteres távolságig használja.
A legnagyobb adatátviteli távolság az alábbi körülmények
esetén lecsökkenhet.
–– Ha e készülék és a Bluetooth eszköz között akadály, pl.
személy, fémtárgy vagy fal található.
–– Egy vezeték nélküli LAN eszköz van használatban a
rendszer közelében.
–– Mikrohullámú sütő van használatban a rendszer közelében.
–– Ha a rendszer közelében elektromágneses sugárzást
kibocsátó eszköz működik.
Egyéb eszközök zavaró kölcsönhatása
Állvány
(IEEE802.11b/g) azonos frekvenciát alkalmaz, mikrohullámú
kölcsönhatás következhet be, amely lecsökkent adatátviteli
sebességet, zajt vagy sikertelen csatlakozást eredményezhet,
ha a rendszert vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja.
Ilyen esetben hajtsa végre a következőket.
–– A készüléket a vezeték nélküli LAN eszköztől legalább 10 m
távolságban használja.
–– Ha ezt a készüléket a vezeték nélküli LAN eszköztől mért 10
méteren belül használja, kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN
eszközt.
Hasznos tanács
Egyéb eszközökre gyakorolt zavarás
A Bluetooth eszközök által kibocsátott mikrohullámok zavart
okozhatnak egyes elektronikus orvosi berendezések
működésében. Az alábbi környezetben kapcsolja ki ezt a
készüléket és a többi Bluetooth eszközt, mert balesetveszélyt
jelenthetnek.
–– Ha gyúlékony gázok vannak a közelben, pl. kórházban,
vonaton, repülőgépen vagy üzemanyagtöltő állomáson.
–– Önműködő ajtók vagy tűzjelző közelében.
Megjegyzések
A Bluetooth funkció használatához a csatlakoztatni kívánt
Bluetooth eszköznek támogatni kell a rendszerrel azonos
profilt. Azt is vegye figyelembe, hogy annak ellenére, hogy
azonos profilt támogatnak, az egyes eszközök funkciói
eltérők lehetnek.
A Bluetooth vezeték nélküli technológia sajátosságai miatt a
rendszeren lejátszott hang kis mértékben késhet a Bluetooth
eszközön lejátszott hanghoz képest telefonbeszélgetés vagy
zenehallgatás esetén.
 A rendszer támogatja azokat a biztonsági funkciókat, melyek
megfelelnek a Bluetooth szabványnak és a vezeték nélküli
Bluetooth kapcsolat biztonságát hivatottak szolgálni, de a
beállítások függvényében előfordulhat, hogy a biztonság
szintje nem elegendő. Legyen körültekintő a vezeték nélküli
Bluetooth kapcsolat használata során.
 Nem vállalunk felelősséget a Bluetooth adatátvitel közben
előforduló információszivárgásért.
A Bluetooth funkcióval ellátott eszköznek meg kell felelni
minden, a Bluetooth SIG által előírt Bluetooth szabványnak, és
a hitelesítési feltételeknek. Ha a csatlakoztatott eszköz meg is
felel a fentebb említett Bluetooth szabványoknak, az eszköz
jellemzőinek vagy műszaki adatainak függvényében
előfordulhat, hogy bizonyos eszközök nem
csatlakoztathatóak vagy nem működnek megfelelően.
 Zaj vagy hangkiesés következhet be a rendszerhez
csatlakoztatott Bluetooth eszköztől, az adatátvitel
környezetétől és az alkalmazás környezetétől függően.
Az „NFC Easy Connect” egy Sony fejlesztésű Android
telefonokra tervezett program, amely a Google Play
szoftverboltban érhető el.
Keresse az „NFC Easy Connect”-et vagy a lenti kód
leolvasásával telepítse az ingyenes programot. A program
letöltése közben adatátviteli díjakat számolhat fel a
szolgáltató.
A program bizonyos országokban nem elérhető.
DC IN15V
aljzat
RESET
AUDIO IN aljzat BLUETOOTH
STANDBY kapcsoló gomb
Az állvány kinyitása
A rendszer állva marad kinyitott állvány használatával.
DC OUT ONLY
csatlakozó (USB)
A lenti kód leolvasásához használjon QR-kód olvasó
programot.
A nyíllal ellentétes irányban csukja be.
A készülék be-, és
kikapcsolása
kapcsolódás Bluetooth
eszközzel
1 Kapcsolja be a rendszert.
A Bluetooth jelző (kéken) villog.
Ha az AUDIO IN jelző (borostyánsárgán) világít, akkor
nyomja meg a BLUETOOTH-PAIRING gombot.
A rendszer használható hálózati tápegységről is vagy a
beépített lítium-ion akkumulátorról. Töltse fel az akkumulátort
a rendszer első használata előtt.
2 Kapcsolja be a Bluetooth eszköz Bluetooth
1 Csatlakoztassa a hálózati tápegységet.
3 Tartsa nyomva a BLUETOOTH PAIRING gombot
A BATTERY/CHARGE jelző (borostyánsárga színben) világít,
amikor az akkumulátort tölti a redszer és nem világít, ha a
töltés befejeződött. Nagyjából 4 óra alatt töltődik fel az
akkumulátor.
A kezelőszervek funkciói
funkcióját.
A részleteket lásd az eszköz kezelési útmutatójában.
ezen a készüléken amíg hangjelzéseket hall.
Kompatibilis okostelefonok
 NFC funkcióval rendelkező okostelefonok
(Operációsrendszer: Android 2.3.3 vagy későbbi, kivéve
Android 3.x)
OIvassa el a következő honlapot a részletekkel
kapcsolatban:
http://support.sony-europe.com.
Az NFC-ről
Az NFC (Érintésközeli adatátviteli rendszer) egy olyan
technológia, amely egymáshoz közel helyezett különböző
eszközök között biztosít vezeték nélküli adatátvitelt,
például mobiltelefonok és IC adathordozók között. Az NFC
funkciónak köszönhetően az adatátvitel könnyedén
létrehozható, mindössze az NFC kompatibilis eszköz
N-márkajelzésének vagy kijelölt helyének megérintése
szükséges egy másik NFC-kompatibilis eszközzel.
2 Indítsa el az „NFC Easy Connect” programot az
okostelefonon.
Ellenőrizze, hogy a programképernyő megjelenjen.
3 Érintse meg a készüléket a telefonnal.
A (Bluetooth) jelző (kék) gyorsan kezd villogni és a rendszer a
Érintse meg a telefonnal a készüléket többször az
N-márkajelzésen, amíg az okostelefon megrázkódik.
Hasznos tanács
Az okostelefon megrázkódik
(a készüléket felismerte)
párosítási üzemmődba lép.
és a mobiltelefon között.
A Bluetooth kapcsolat létrehozásának részleteivel
kapcsolatban lásd a „Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása
Bluetooth eszközökkel” szakaszt. A Bluetooth kapcsolat
létrehozásakor a (Bluetooth) jelző (kék) világít.
2 Indítsa el a lejátszást a Bluetooth
mobiltelefonon, majd állítsa be a hangerőt.
A Bluetooth mobiltelefon hangerejét közepes szintre állítsa
be, majd használja a készülék VOLUME −/+ gombját.
Hívás kezdeményezése
Használja a Bluetooth mobiltelefont. Ellenőrizze, hogy a
tárcsahang a készülékből hallható, majd telefonáljon a
mikrofon használatával. Ha nem hallja a tárcsahangot, akkor
(hívás) gombot a készüléken kb 2
nyomja meg a
másodpercig, hogy a hívások kezelése ezen a készüléken
történjen.
Bejövő hívás esetén a zenelejátszás megáll és a csengőhang
(hívás) gombot a
hallható a készülékből. Nyomja meg a
készüléken és a mikrofon használatával telefonáljon.
NFC kompatibilis okostelefon használatával Bluetooth
kapcsolatot hozhat létre mindössze a készülék megérintésével.
„A” módszer Párosítás és
1 Hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a készülék
Hívás fogadása
Egyérintéses kapcsolódás (NFC)
okostelefonnal: lásd „C” módszer
A rendszer használata előtt ellenőrizze a következőket.
 A készüléknek és az eszköznek 1 m távolságon belül kell
lennie.
 A készüléket csatlakoztatta a hálózati áramforráshoz, vagy az
akkumulátort megfelelően feltöltötte.
 Az eszközzel kapott kezelési útmutató kéznél van.
Az állvány becsukása
 Bizonyos okostelefonok esetében az egyérintéses kacsolódás
az „NFC Easy Connect” letöltése és használata nélkül is
elérhető lehet. Ebben az esetben a lépések és a jellemzők
különbözőek lehetnek az itteni leírástól. A részletekkel
kapcsolatban olvassa el az okostelefonhoz kapott kezelési
útmutatót.
A Bluetooth mobiltelefontól függően a műveletek eltérőek
lehetnek. További információkat talál a mobiltelefon kezelési
útmutatójában.
 Amennyiben ezt a készüléket először kapcsolja be, a
(Bluetooth) jelző (kék) gyorsan kezd villogni.
Hasznos tanács
 Ha bejövő hívás esetén nem hall csengőhangot, akkor állítsa meg
a lejátszást és nyomja meg a
(hívás) gombot a telefonáláshoz.
 Kéz használata nélkül is telefonálhat zenelejátszás közben.
 A hangerő beállításához telefonálás közben nyomja meg a
VOLUME −/+ gombot a készüléken.
Megjegyzés
 A hang csak a telefonhívás közben hallható egyedül a bal oldali
hangsugárzóból.
 Mobiltelefon használatakor tartson legalább 50 cm távolságot a
készüléktől. Zaj lehet hallható, ha azok túl közel vannak
egymáshoz.
Hívás befejezése
Nyomja meg a
(hívás) gombot. Ha a telefonhívás előtt zenét
hallgatott, akkor a lejátszás újraindul a hívás befejezése után.
Használat után
Tegye a következők közül valamelyiket.
 Kapcsolja ki a Bluetooth eszköz Bluetooth funkcióját. A
részletekkel kapcsolatban olvassa el a Bluetooth eszközhöz
mellékelt kezelési útmutatót.
 Kapcsolja ki a Bluetooth eszközt.
 Kapcsolja ki a készüléket.
 Érintse meg az készüléket az okostelefonnal újra a kapcsolat
megszakításához. (Csak NFC kompatibilis okostelefonok
esetén).
A készülék gombjainak működése
hívás közben
Az elérhető funkciók vagy használható profilok a Bluetooth
mobiltelefontól függenek. További információkat talál a
Bluetooth mobiltelefon kezelési útmutatójában.
BATTERY/CHARGE jelző
Világít vagy villog a rendszer állapotától függően.
A részleteket lásd lentebb, az „A BATTERY/CHARGE kijelzései”
szakaszban.
Állapot
Készenlét
N-jel
Érintse meg a Bluetooth kapcsolat létrehozásához NFC
kompatibilis okostelefonnal.
(hívás) gomb
Hívásindításhoz vagy a hívás vezérléséhez.
VOLUME −/+ gomb
A hangerő beállítása.
Állapotjelző
A rendszer állapotától függően adott színnel világít.
A részleteket lásd lentebb, az „Az állapotjelző kijelzései”
szakaszban.
Mikrofon
Hívás közbeni használatra.
Gyorsan
villog
Állvány
Nyissa ki a rendszer használatához.
5 Válassza ki az Bluetooth eszköz kijelzőjén
megjelenő „SRS-BTX500”-at.
AUDIO IN aljzat
Számítógép, audioeszköz stb. fejhallgató aljzatának
csatlakoztatásához (külön megvásárolható)
csatlakozóvezetékkel.
Amennyiben az „SRS-BTX500” nem jelenik meg az eszköz
kijelzőjén, ismételje meg a lépéseket a 2. lépéstől.
Megjegyzés
BLUETOOTH STANDBY kapcsoló
A Bluetooth készenléti állapot ki- és bekapcsolása.
 Bizonyos eszközök nem jelenítik meg a felismert eszközök
nevét.
RESET gomb
A rendszer alaphelyzetbe állítása.
6 Ha az eszköz egy jelszó* beírását kéri, írja be a
„0000” számot.
DC OUT ONLY csatlakozó (USB)
A DC OUT ONLY csatlakozójához USB-vel történő
csatlakozáskor eszközök pl. okostelefon, stb. töltéséhez.
A Bluetooth kapcsolat létrejön és a (Bluetooth) jelző (kék)
világítva marad a készüléken.
* A jelszó kifejezés előfordulhat „passkey”, „PIN code”, „PIN
number” vagy „Password” stb. formában is.
SOUND gomb
Nyomja meg valamely hangeffekt használatához.
AUDIO IN jelző (borostyánsárga)
Világít AUDIO IN üzemmód esetén.
BLUETOOTH-PAIRING gomb
Párosítás Bluetooth eszközzel.
Bluetooth jelző (kék)
Világít vagy villog az adatátvitel állapotától függően.
A részleteket lásd lentebb, az „A Bluetooth funkció kijelzései”
szakaszban.
/ gomb
A rendszer be-, kikapcsolása.
A BATTERY/CHARGE kijelzései
(beépített lítium-ion akkumulátor)
Állapot
BATTERY/CHARGE jelző
A rendszer bekapcsolva
Világít (zöld) (csak
akkumulátoros használatkor)
Az akkumulátort tölteni kell
Villog (zöld)
Akkumulátor töltése
folyamatban
Világít (borostyánsárga)
A töltés befejeződött
Nem világít
Az állapotjelző kijelzései
Állapot
Állapotjelző
AUDIO IN üzemmód
Villog (fehér)
Eszköz keresése
Villog (fehér)
Kapcsolódás Bluetooth
eszközhöz
Villog (kék)
A VOLUME−/+ gombok
megnyomása
A hangerő leghangosabb
vagy legmagasabb
beállításának elérése
Egyszer felvillan (fehér)
Háromszor felvillan (fehér)
Hasznos tanács
Hasznos tanács
 A rendszert használhatja akkumulátorral a hálózati tápegység
helyett, ha a használat előtt feltölti az akkumulátort.
Megjegyzések
 Töltse fel az akkumulátort, amikor a BATTERY/CHARGE jelző
az alábbiak szerint villog. Ezekben az esetekben a DC OUT
ONLY csatlakozóhoz csatlakoztatott eszközöket nem tudja
tölteni.
–– Villog (zöld) (akkumulátor feszültsége alacsony).
–– Villog (borostyánsárga), majd a bekapcsolás után kikapcsol a
rendszer (akkumulátor teljesen lemerült).
 Amikor használat közben energiaellátási módot vált a
hálózati tápegységet kihúzva vagy csatlakoztatva, a hang
lejátszása egy időszakra megszűnik. Ez nem utal
meghibásodásra.
 A legnagyobb teljesítményleadás alacsonyabb, amikor a
hálózati tápegység nincs csatlakoztatva.
 Rendkívül hideg vagy meleg környezetben, a következőkre
legyen figyAkkumulátorral.
–– Hálózati töltő használatakor a töltés túl rövid ideig tarthat,
vagy egyáltalán nem lehetséges.
–– Akkumulátorról történő használat esetén a rendszer leállhat
miután a BATTERY/CHARGE jelző (zöld színnel) háromszor
villog.
 Az akkumulátorokat évente legalább kétszer töltse fel.
 Az akkumulátor sokszori feltöltése az akkumulátor
kapacitásának csökkenésével jár. Amikor az akkumulátor
üzemideje a megszokottnak a felére esik vissza még teljes
feltöltés után is, akkor lépjen kapcsolatba a legközelebbi
Sony márkakereskedővel az akkumulátor kicserélése
érdekében.
A rendszer alaphelyzetbe hozása
Nyomja meg a RESET gombot a rendszer hátoldalán egy
hegyes tárggyal, ha a rendszer gombja nem működnek.
Vezeték nélküli kapcsolat
létrehozása Bluetooth
eszközökkel
 Az állapotjelző ki- és bekapcsolásához tartsa lenyomva a
BLUETOOTH-PAIRING gombot, majd nyomja meg és tartsa
lenyomva a / gombot.
Vezeték nélkül hallgathat zenét és bonyolíthat hívásokat a
készülékkel az eszköz Bluetooth funkciójának használatával.
Válasszon egyet a következő három kapcsolódási módszer
közül, amely a leginkább megfelelő a Bluetooth eszközhöz. Az
eszköz használatának részleteivel kapcsolatban olvassa el az
eszközhöz kapott kezelési útmutatót.
A Bluetooth funkció kijelzései
Párosítás Bluetooth eszközzel: lásd
Hasznos tanács
Állapot
Bluetooth jelző (kék)
Egy eszköz párosítása
Gyorsan villog
„A” módszer
A működtetés megkezdése előtt a Bluetooth eszközöket
„párosítani” kell egymással.
Egy eszköz keresése
Eszközhöz csatlakoztatva
Villog
Kapcsolódás egy párosított eszközhöz: lásd
Bluetooth készenléti mód
Lassan villog
Világít
4 Hajtsa végre a párosítási eljárást a Bluetooth
eszközön a készülék felismeréséhez.
DC IN 15V aljzat
A mellékelt hálózati tápegység csatlakoztatásához.
AUDIO IN aljzat
Nyomja meg egy (külön megvásárolható) vezetékkel
csatlakoztatott számítógép, audioeszköz stb. fejhallgató
aljzatának hallgatásához.
Kimenő hívás  Nyomja meg egyszer a kimenő hívás
megszakításához.
 Tartsa nyomva legalább 2 másodpercig a
telefonálást kezelő eszköz – ez a készülék
vagy a mobiltelefon – közötti váltáshoz.
Bejövő hívás
2 Nyomja meg a / gombot.
SOUND jelző
A választott hangeffekttől függően világít.
A jelző világít
„B” módszer
Lásd ezt a módszert párosított Bluetooth eszközről történő
zenehallgatáshoz.
Másik Bluetooth eszközzel történő párosításhoz ismételje meg a
2.–6. lépéseket minden eszköz esetén.
Megjegyzések
 Kb. 5 perc után a párosítási mód kikapcsol és a (Bluetooth) jelző
(kék) villogni kezd. Ha a párosítás ebben a lépésben
megszakításra kerül, akkor újrakezdheti azt a 3-as lépéstől.
 A készülék jelszója a „0000”. A készülék nem párosítható olyan
Bluetooth eszközzel, amelynek a jelszója nem „0000”.
 Ha a Bluetooth eszközök párosításra kerültek, nincs szükség a
párosítás megismétlésére. Azonban a következő esetekben az
eljárást meg kell ismételni.
–– A készüléket 9-nél több eszközhöz párosították.
A készülék 8 Bluetooth eszközhöz lehet párosítva. Ha 4 eszköz
után egy újabb eszközzel kerül párosításra a készülék, akkor
annak az eszköznek a párosítási adata, amelynek legutóbbi
kapcsolódása a legrégebben történt, felülírásra kerül az új
eszköz párosítási adatával.
 A készülékhez egynél több eszköz lehet párosítva, de hangot
egyszerre csak egy eszközről tud megszólaltatni.
„B” módszer Kapcsolódás
Kövesse a képernyőutasításokat a kapcsolat
létrehozásához.
Amikor a Bluetooth kapcsolat létrejött, a (Bluetooth) jelző
(kék) világít.
Hasznos tanács
 Ha a kapcsolatot nehéz létrehozni, próbálja ki a következőket.
–– Indítsa el az „NFC Easy Connect” programot és mozgassa
az okostelefont valamelyest közelebb az N-márkajelzéshez
a készüléken.
–– Ha az okostelefon védőtokban van, távolítsa el azt.
 A lecsatlakozáshoz érintse meg újra az okostelefonnal.
 Amennyiben több NFC kompatibilis eszköze van, csak érintse
hozzá más eszközhöz a telefont és a kapcsolat létrejön azzal
az eszközzel. Például, ha az okostelefonja NFC kompatibilis
fejhallgatóhoz csatlakozik, csak érintse hozzá az okostelefont
a készülékhez a Bluetooth kapcsolat létrehozásához
(egyérintéses kapcsolatátadás).
1 Kapcsolja be a készüléket.
1 Hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a készülék
funkcióját.
Hasznos tanács
 A készülék a bekapcsolásakor a legutóbb Bluetooth
kapcsolatot létrehozott Bluetooth eszközzel megpróbál
kapcsolatot létrehozni. Ha a Bluetooth kapcsolat létrejött,
akkor a (Bluetooth) jelző (kék) világít.
3 Válassza ki az Bluetooth eszköz kijelzőjén
megjelenő „SRS-BTX500”-at.
Ha szükséges válassza ki a következő Bluetooth profilok
közül azt, amelyet a készülék támogat: A2DP, HSP vagy HFP.
Az egyes profilok részleteivel kapcsolatban lásd a
„Zenehallgatás” vagy a „Kéz használata nélküli telefonálás
zenehallgatás közben” szakaszokat.
Megjegyzés
 Ezt a lépést bizonyos készülékek esetén nem szükséges
végrehajtani.
 Amennyiben a rendszern nem tud csatlakozni a Bluetooth
eszközhöz, törölje az „SRS-BTX500” bejegyzést a Bluetooth
eszközről, majd hajtsa végre a párosítást újra.
Bluetooth készenléti üzemmód
Ha a Bluetooth készenlétí üzemmőd ON állásba van kapcsolva,
akor a rendszert egy Bluetooth eszközzel bekapcsolhatja.
Hívás közben  N
yomja meg egyszer a hívás
megszakításához.
 Tartsa nyomva legalább 2 másodpercig a
telefonálást kezelő eszköz – ez a készülék
vagy a mobiltelefon – közötti váltáshoz.
Kéz használata nélküli telefonálás
másik Bluetooth mobiltelefonról
zenehallgatás közben
Ez a készülék támogatja a Multipoint (Többszörös csatlakozás)
rendszert. A Bluetooth kapcsolaton keresztül telefonhívást
kezdeményezhet kéz használata nélkül egy másik Bluetooth
mobiltelefonról miközben zenét hallgat egy Bluetooth
zenelejátszóról.
A Bluetooth kapcsolaton keresztül élvezheti a Bluetooth
eszközről a zenehallgatást.
A Bluetooth eszköznek a következő Bluetooth profilokat kell
támogatnia.
párosított Bluetooth eszközzel
2 Kapcsolja be a Bluetooth eszköz Bluetooth
yomja meg egyszer a hívás fogadásához.
 N
 Tartsa nyomva legalább 2 másodpercig a
hívás visszautasításához.
Zenehallgatás
A Bluetooth eszköztől függően a műveletek eltérőek lehetnek.
További információkat talál a Bluetooth eszköz kezelési
útmutatójában.
A (Bluetooth) jelző (kék) villog.
Ha az AUDIO IN jelző (borostyánsárgán) világít, akkor
nyomja meg a BLUETOOTH-PAIRING gombot.
(hívás) gomb
 Nyomja meg egyszer a hangtárcsázáshoz
(csak a hangtárcsázást támogató
mobiltelefonok esetén).
 Tartsa nyomva legalább 2 másodpercig a
legutóbb tárcsázott szám
újratárcsázásához.
és az eszköz között.
A Bluetooth kapcsolat létrehozásának részleteivel
kapcsolatban lásd a „Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása
Bluetooth eszközökkel” szakaszt. A Bluetooth kapcsolat
létrehozásakor a (Bluetooth) jelző (kék) világít.
2 Indítsa el a lejátszást a Bluetooth eszközön,
majd állítsa be a hangerőt.
A Bluetooth eszköz hangerejét közepes szintre állítsa be,
majd használja a készülék VOLUME −/+ gombját.
Önműködő kikapcsolás
A rendszer önműködően kikapcsol kb 20 percnyi idő után, ha a
kéz nélküli rendszer nincs használva (a rendszer nem
csatlakozik Bluetooth eszközhöz HFP vagy HSP profilon
keresztül), és ha, a DC OUT ONLY csatlakozón keresztül nem
történik készülék töltése, és a rendszer nem játszik le zenét.
Használat után
Tegye a következők közül valamelyiket.
 Kapcsolja ki a Bluetooth eszköz Bluetooth funkcióját. A
részletekkel kapcsolatban olvassa el a Bluetooth eszközhöz
mellékelt kezelési útmutatót.
 Kapcsolja ki a Bluetooth eszközt.
 Kapcsolja ki a készüléket.
 Érintse meg az készüléket az okostelefonnal újra a kapcsolat
megszakításához. (Csak NFC kompatibilis okostelefonok
esetén.)
 Az egyérintéses kapcsolódás (NFC) nem használható ebben
az eljárásban.
 Az elérhető funkciók a Bluetooth eszköztől függenek. A
használandó Bluetooth eszközök kombinációjától függően ez
a típusú kapcsolódás nem hozható létre. További
információkat talál a Bluetooth eszköz kezelési
útmutatójában.
1 Hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a készülék
és a Bluetooth zenelejátszó között A2DP-vel,
valamint a készülék és a Bluetooth
mobiltelefon között HFP-vel vagy HSP-vel.
A Bluetooth kapcsolat létrehozásának részleteivel
kapcsolatban lásd a „Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása
Bluetooth eszközökkel” szakaszt. A Bluetooth kapcsolat
létrehozásakor a (Bluetooth) jelző (kék) világít.
Hasznos tanácsok
 Ha egy olyan Bluetooth mobiltelefont használ, amely
támogatja a zenelejátszási lehetőséget is, a Bluetooth
kapcsolatot a készülék és a telefon között HFP-vel vagy
HSP-vel hozza létre, ne A2DP-n keresztül.
 Ha HFP-vel vagy HSP-vel hozza létre a kapcsolatot, akkor a
Bluetooth mobiltelefontól függően az A2DP-n keresztül
létrehozott másik Bluetooth kapcsolatot ugyanaz a
mobiltelefon elképzelhető, hogy igénybe veszi. Bluetooth
zenelejátszó nem kapcsolódhat a készülékhez ebben az
esetben.
Megjegyzés
 A készülék kikapcsolása után annak ugyanazzal az
eszközökkel történő újrakapcsolódásához kövesse a fenti
lépéseket újra.
Hasznos tanács
 Ha A2DP, AVRCP kapcsolaton keresztül csatlakozik a Bluetooth
eszközhöz és a lejátszás kb. 20 percig meg van állítva, akkor a
készülék önműködően kikapcsol.
Mivel a Bluetooth eszközök és a vezeték nélküli LAN
SRS-BTX500.indd 1
2013.04.10. 14:17:04
Hangeffektek használata
Minőségtanúsítás
A kiválasztott hangeffektet használhatja.
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az SRS-BTX500 típusú
készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
1 Nyomja meg a SOUND gombot a kívánt
hangeffekt kiválasztásához.
A SOUND jelző (lásd lent) a hangeffekt beállítását jelzi.
A SOUND gomb többszöri megnyomásával a hengeffektek
között választhat.
Állapot Hangeffekt
Boros- Magas minőségű mélyhangokat fog hallani
tyán- (MEGA BASS). Ez a beállítás az alapértelmezett
sárga a rendszer első bekapcsolásakor.
Zöld
Tárhangzás hallható (MEGA
BASS+SURROUND).
Nem
A hangeffekt ki van kapcsolva.
világít
Hasznos tanács
 A rendszer a kikapcsolás utáni következő bekapcsoláskor
emlékszik a választott hangeffektre.
Zenehallgatás vezetékes
kapcsolattal hordozható
zenelejátszóról vagy
hasonló eszközről
1 Csatlakoztassa az eszközt a készülékhez.
(Sztereó minijack)
Hibaelhárítás
4-457-525-12(1)
Hangsugárzó
Hangszóró
Szatelit hangsugárzó:
kb. 48 mm × 2
Mélyhangsugárzó:
kb. 80 mm × 1
Hangdoboz típus Szatelit hangsugárzó: Zárt hangdoboz
Mélyhangsugárzó: Passzív hangleadó
rendszer
Erősítő
Nincs hang / Csak egy hangszóróból hallható
hang / Alacsony a hangerő
1
BE
Névleges kimenőteljesítmény
Hálózati tápegységgel használva: 10 W + 10
W (Szatelit hangsugárzó 1% harmonikus
torzítással, 1 kHz, 6 Ω-on), 20 W
(Mélyhangsugárzó 1% harmonikus
torzítással, 100 Hz, 4 Ω-on)
Akkumulátorral használva: 4 W + 4 W
(Szatelit hangsugárzó 1% harmonikus
torzítással, 1 kHz, 6 Ω-on), 8 W
(Mélyhangsugárzó 1% harmonikus
torzítással, 100 Hz, 4 Ω-on)
3 Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt.
Általános
4 Nyomja meg az AUDIO IN gombot a
rendszeren.
3 Használja a csatlakoztatott eszközt.
A csatlakoztatott eszköz hangerejét közepes szintre állítsa
be, majd használja a készülék VOLUME −/+ gombját.
Megjegyzések
 Csak akkor tud zenét lejátszani, ha a csatlakozóvezetékkel
csatlakoztatta az eszközt. Az AUDIO IN gombot is mindenképpen
nyomja meg.
 Kéz használata nélküli telefonhívást nem tud bonyolítani, ha
rendszerhez vezetékkel csatlakoztatott külső eszközről hallgat
zenét.
Önműködő kikapcsolás
A rendszer önműködően kikapcsol kb 20 percnyi idő után, ha a
kéz nélküli rendszer nincs használva (a rendszer nem
csatlakozik Bluetooth eszközhöz HFP vagy HSP profilon
keresztül), és ha, a DC OUT ONLY csatlakozón keresztül nem
történik készülék töltése, és a rendszer nem játszik le zenét.
Egy USB kapcsolattal a
rendszerhez csatlakoztatott USB eszköz, pl.
okostelefon töltése
Feltöltheti okostelfonját a rendszer DC OUT ONLY (USB)
csatlakozóhoz történő csatlakozással. Akkor is töltheti az
okostelefon akkumulátorát, ha a rendszer beépített
akkumulátorát használja energiaforrásként. Az USB eszköz
töltéséhez kapcsolja be a rendszert.
PÁROSÍTÁS
Párosítsa a készüléket és az eszközt
újra.
Ha a csatlakoztatott eszköz monó
hangrendszerű, a hang csak az
egyik hangszóróból lesz hallható.
Ellenőrizze, hogy a (külön
megvásárolható)
csatlakozóvezeték mindkét
dugasza megfelelően van
bedugva a készülékbe és az
eszközbe.
*1A pillanatnyi tartomány több tényezőtől is függ, pl. az
eszközök közötti akadályoktól, a mikrohullámú sütő körüli
mágneses tértől, statikus elektromosságtól, vételi
érzékenységtől, az antenna teljesítményétől,
operációsrendszertől, szoftvertől stb.
*2Az egyes Bluetooth profilok a Bluetooth eszközök közötti
adatátvitel típusához igazodnak.
*3Kodek: hangtömörítési és átalakítási formátum.
*4Melléksáv kodek.
*5Továbbfejlesztett Audió kodek.
2 Kapcsolja be a készüléket.
Ha számítógépet csatlakoztat a
készülékhez győződjön meg róla,
hogy a számítógép hangkimenete
a Bluetooth eszközre van állítva.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott
eszköz lejátszik-e.
Adatátviteli rendszer
Bluetooth szabvány 3.0
Kimenet
Bluetooth szabvány Power Class 2
Legnagyobb adatátviteli távolság
Közvetlen rálátással kb. 10 m*1
Frekvenciasáv
2,4 GHz hullámsáv (2,4000–2,4835 GHz)
Moduláció
FHSS
Kompatibilis Bluetooth profilok*2
A2DP (Advanced Audio Distribution profil)
AVRCP (Audio Video Remote Control profil)
HSP (Headset profil)
HFP (Hands-free profil)
Támogatott kodek*3
SBC*4, AAC*5
Átviteli tartomány (A2DP)
20–20 000 Hz (mintavételezési frekvencia
44,1 kHz)
Nyomja meg és engedje el.
Torz hang /
Búgás vagy zaj hallható
Mikrofon
Csatlakozóvezeték (külön
megvásárolható)
Ellenőrizze, hogy a készülék és az
eszköz is be van kapcsolva.
Hangosítsa fel a készüléket és az
eszköz hangerejét.
Bluetooth
Típus:
Elektrét kondenzátoros
Iránykarakterisztika:
Mindenirányú
Effektív frekvenciatartomány:
50–10 kHz
Üzemi hőmérséklet:
0–45°C
Bluetooth gyorsbeállítási útmutató
EQ KI
AUDIO IN aljzat (ø 3,5 mm sztereó minijack)
USB „A” típusú aljzat (egy csatlakoztatott
eszköz akkumulátorának töltéséhez) (5 V,
legfeljebb 1,5 A)
Energiaellátás
15 V, egyenáram (a mellékelt tápegységgel
működtetve a készüléket 100–240 V,
50/60 Hz-es váltóáramról) vagy a beépített
akkumulátorral
Névleges teljesítményfelvétel
6 W (a mellékelt hálózati tápegységgel)
Kb. 0,2 W (készenléti üzemben a mellékelt
hálózati tápegységgel)
Akkumulátor élettartam (Bluetooth kapcsolat használatával)
kb. 6 óra*6
Méretek (kinyúló részekkel és vezérlőkkel)
Kb. 385 mm × 152 mm × 65 mm
(szé × ma × mé)
Tömeg
Kb. 2000 g (akkumulátorral)
Mellékelt tartozékok
Hálózati tápegység (1 db)
Kezelési útmutató (ez a dokumentum)
(1 db)
Bluletooth gyorsindítási útmutató (1 db)
Jótállási jegy (1 db)
Hordozótok (1 db)
Halkítsa le a csatlakoztatott
eszközt.
Vigye távol a készüléket a
tv-készüléktől.
Amennyiben a csatlakoztatott
eszközön van hangszínszabályzó
funkció, kapcsolja azt ki.
Kapcsolja át a Bluetooth kapcsolatot
A2DP-be a Bluetooth eszközzel, ha
HFP vagy HSP van kiválasztva.
A készüléket tartsa távol
mikrohullámú sütőtől vagy
vezeték nélküli LAN-tól,
hasonlótól.
Ha beépített rádióval vagy vevővel
szerelt eszközt csatlakoztat ehhez a
készülékhez, a rádióadást nem
biztos, hogy fogni tudja vagy az
érzékenység lecsökken. Helyezze
távolabb a készüléket ilyen
eszközktől úgy, hogy a vételt
megfelelően hallja.
Tegye a készüléket és a Bluetooth
eszközt közelebb egymáshoz.
Távolítson el minden akadályt a
Bluetooth eszköz és a készülék
közül.
A hálózati tápegység
csatlakoztatásával töltse fel a
rendszert, ha a BATTERY/CHARGE
jelző zölden villog.
Tartsa nyomva addig, amíg két sípolást hall és gyorsan villogni kezd.
Bemenet
DC OUT
2
Android
Érintse meg [Settings]
]
 [Bluetooth
[SRS-BTX500]
iPhone
Párosítás nem sikerül
*6A hőmérséklettől és a használati módtól függően a fenti
értékek változhatnak.
[Bluetooth]
A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
A készüléket és a Bluetooth
eszközt 1 m távolságon belül
helyezze el.
Ha a (Bluetooth) jelző (kék) nem
gyorsan villog, tartsa nyomva a
BLUETOOTH PAIRING gombot a
készüléken, amíg hangjelzést nem
hall.
1m
Érintse meg [Settings]
 [Bluetooth]
Nincs hang / A beszélő hangja halk
BE
USB vezeték
(külön megvásárolható)
Megjegyzés
 Ez a funkció nem az USB adatátvitelre szolgál.
Ellenőrizze, hogy a készülék és a
csatlakoztatott eszköz is be van
kapcsolva.
Válassza a HFP vagy HSP Bluetooth
kapcsolatot a Bluetooth eszközz el.
Ellenőrizze, hogy a Bluetoothtelefon hangkimenete erre a
készülékre van-e állítva.
Hangosítsa fel a készüléket és az
eszköz hangerejét.
[
[
] [
] [
]
]
[SRS-BTX500]
3
A rendszer
megsemmisítése
A környezet védelme érdekében távolítsa el a beépített
lítium-ion akkumulátort a rendszerből.
Az akkumulátor eltávolítása előtt merítse le az akkumulátort a
hálózati tápegység kihúzásával és a rendszer használatával.
Az egyérintéses (NFC) kapcsolódás nem
sikerül
Vegye ki a lítium-ion akkumulátort az újrahasnosítás
érdekében.
A készülékházat csak a rendszer megsemmisítésekor
nyissa ki.
1 Kapcsolja ki a rendszert és húzza ki a hálózati
tápegységet.
2 Szerelje le a rendszer hátoldalát az
akkumulátor eltávolításához.
Nyissa ki az állványt.
Vegye le a 4 gumifedelet a rendszer aljáról.
Vegye ki a 4 csavart.
Vegye le a fedelet.
Húzza ki a csatlakozót a rendszerből.
Vegye ki az akkumulátort.
NFC BE
Tartsa közel az okostelefont a
készülékhez, amíg az okostelefon
megrázkódik. Amennyiben nem
sikerül a mozgassa az
okostelefont kicsit az N
márkajelzés fölé.
Vegye ki a tokból az okostelefont,
ha az védőtokban van.
Ellenőrizze, hogy az NFC be van-e
kapcsolva az okostelefonon.
Az NFC érzékenysége az eszköztől
függ. Amennyiben az egyérintéses
kapcsolódás többedszerre sem
sikerül, csatlakoztassa az eszközt a
képernyőkijelzéseknek
megfelelően.
Ellenőrizze, hogy az „NFC Easy
Connect” program telepítve van-e
az okostelefonon.
Megjegyzés
 Legyen óvatos, és ne sértse meg a kód fedelét fémcsipesszel vagy
hasonlóval, amikor az akkumulátort kiveszi a rendszerből.
SRS-BTX500.indd 2
2013.04.10. 14:17:05
Download PDF

advertising