Sony | SRS-XB01 | Sony SRS-XB01 XB01 EXTRA BASS™ hordozható BLUETOOTH® hangsugárzó Felhasználói útmutató

Vezeték nélküli hangsugárzó
Referencia útmutató
SRS-XB01
4-739-408-11(1)
©2018 Sony Corporation http://www.sony.net/
Magyar
Vezeték nélküli hangsugárzó
A CE jelölés érvényessége azokra az országokra korlátozódik, ahol ez jogilag
kényszerítő erejű, vagyis főleg az Európai Gazdasági Térség országaira.
A Sony Corporation kijelenti, hogy a berendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek. Az európai uniós megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a
következő internetcímen található:
http://www.compliance.sony.de/
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újsággal, terítővel, függönnyel stb. Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében) elhelyezni és működtetni.
Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az európai
uniós irányelveket alkalmazó országokban értékesített berendezésekre
érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation gyártotta vagy nevében gyártották.
Európai importőr: Sony Europe Limited.
Az európai importőrnek szánt vagy az európai termékmegfelelőséggel
kapcsolatos kérdéseket a gyártó hivatalos képviselőjének kell küldeni:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium.
Elhasznált elemek, valamint elektromos és elektronikus
berendezések hulladékként való eltávolítása (az Európai
Unióra és egyéb, szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy annak csomagolásán
arra figyelmeztet, hogy a terméket és az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel
együtt szerepel. Az ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve,
ha az elem vagy akkumulátor több mint 0,004% ólmot
tartalmaz. A feleslegessé vált termékek és elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség helytelen hulladékkezelésből eredő
károsodását. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások
megőrzését. Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési
okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember szükséges. Az elemek, valamint az elektromos és
elektronikus berendezések szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülékek
hasznos élettartamának végén adja le azokat a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen. Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos
kicserélésére vonatkozó részt. Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából. A termék és az elemek selejtezéséről és újrahasznosításáról
a lakóhelye szerinti illetékes intézménytől, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatótól,
illetve a terméket árusító üzlettől kaphat tájékoztatást.
Az akkumulátort ne tegye ki hosszú ideig sugárzó hőnek, például napfénynek,
tűznek vagy hasonló hatásnak.
Ne szerelje szét, ne nyissa fel és ne zúzza szét az elemeket és azok celláit.
Egy cella szivárgása esetén ne tegye lehetővé, hogy a folyadék érintkezzen
bőrével, illetve a szemébe kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, mossa le az
érintett területet bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Csak a készülékkel történő
használatra tervezett elemeket és akkumulátort használjon. A másodlagos
cellákat és akkumulátorokat fel kell tölteni a használat előtt. Hosszabb ideig
történő tárolás esetén szükség lehet a cellák vagy akkumulátorok többszöri
feltöltésére és lemerítésére a lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében.
Az ártalmatlanítás során tartsa be a hulladékkezelés szabályait.
Ezt a berendezést tesztelték, és 3 méternél rövidebb kábel használata esetén az
EMC szabályozásban megállapított határértéknek megfelelőnek minősítették.
Download PDF