Sony | DR-BT20NX | Sony DR-BT20NX Használati útmutató

2-696-115-12(1)
Vezeték nélküli
sztereó fejhallgató
Kezelési útmutató
DR-BT20NX
© 2006 Sony Corporation
buksi.indb 1
2008.04.18. 7:56:17
Vásárlói támogatás
2-892-514-12(1)
Az alábbi honlapon megtalálhatja a készülék legfrissebb vásárlói
támogatási információit, valamint a gyakori kérdéseket és azok válaszait.
http://support.sony-europe.com
FIGYELEM
A tűzveszély és az áramütés
elkerülése érdekében ne tegye ki a
készüléket csapadék, nedvesség
hatásának.
Az áramütés megelőzése
érdekében ne bontsa meg a
burkolatot. A készülék javítását
bízza szakemberre.
Ne helyezze el a készüléket zárt
helyen, pl. könyvszekrényben vagy
beépített szekrényben.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel
stb. Soha ne állítson égő gyertyát a
készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli
edényt, pl. virágvázát a készülékre.
A Sony Corporation ezúton kijelenti,
hogy ez a készülék megfelel az
1999/5/EC számú direktíva általános
követelményeinek és egyéb vonatkozó
előírásainak.
A részletekért látogassa meg az alábbi
honlapot:
http://www.compliance.sony.de/
A Bluetooth márkajelzés és logo a
Bluetooth SIG., Inc. tulajdona, és a Sony
Corporation a vállalat engedélyével
használja fel.
Minden további márkanév a jogos
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
Az MPEG Layer-3 hangkódolási
technológia és szabadalom felhasználása
a Fraunhofer IIS és a Thomson
engedélyével történt.
A hálózati tápegységet könnyen
hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a tápegység
működésében, azonnal húzza ki a hálózati
aljzatból.
2
buksi.indb 2
2008.04.18. 7:56:22
Feleslegessé
vált elektromos
és elektronikus
készülékek
hulladékként
való eltávolítása
(Használható az
Európai Unió és
egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha
nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Tartalomjegyzék
Tisztelt Vásárló! ................ 4
A Bluetooth funkció
3 lépése ..................................5
A részegységek
elhelyezkedése és
működése ...................... 6
A készülék feltöltése ........ 7
Párosítás ........................... 9
Mi az a párosítás? .......................9
Párosítási eljárások .....................9
A fejhallgató viselése ......11
A Bluetooth
működés jelzései ....... 12
Zenehallgatás.................. 13
Az audioeszköz
vezérlése – AVRCP ..............14
Telefonálás ...................... 16
A Bluetooth funkciós mobiltelefon vezérlése – HFP, HSP ....18
Telefonálás zenehallgatás
közben.......................... 19
A készülék elhelyezése
hulladékként ................ 20
Óvintézkedések .............. 21
Mi az a Bluetooth
technológia?................ 23
Hibaelhárítás ................... 24
A készülék alaphelyzetbe
hozása .......................... 25
Minőségtanúsítás ........... 26
3
buksi.indb 3
2008.04.18. 7:56:23
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy megvásárolta a Sony vezeték nélküli sztereó fejhallgatót. A
készülék a Bluetooth™ vezeték nélküli technológiát alkalmazza.
• Zenét hallgathat a zeneátvitelre alkalmas Bluetooth-eszközről.
• Kéznélküli telefonálás a táskájában lévő Bluetooth funkciós mobiltelefon
segítségével.
• A Bluetooth audioeszköz alapfunkcióinak távvezérlése (lejátszás, szünet,
megállítás stb.).
• A készüléket feltöltheti a mellékelt akkumulátortöltő állvány
alkalmazásával.
A Bluetooth technológia részleteit lásd a 23. oldalon.
Zenehallgatás
Telefonálás
4
buksi.indb 4
2008.04.18. 7:56:23
A Bluetooth funkció 3 lépése
Párosítás
Először regisztrálja („párosítsa”) a Bluetooth-eszközt (mobiltelefon stb.)
és a készüléket egymással. Ha a párosítást egyszer már elvégezte később
nincs szükség párosításra.
Bluetooth
funkciós
mobiltelefon stb.
R
R
Vezeték nélküli
sztereó fejhallgató
Párosítás
c 9. oldal
V
V
Zenehallgatás
Telefonálás
Bluetooth csatlakozás
Bluetooth csatlakozás
A Bluetooth-eszköz segítségével
hozza létre a Bluetooth
csatlakozást.
Ha a készülék be van kapcsolva
önműködően megkezdi a
Bluetooth csatlakozást a felismert
mobiltelefonhoz.
R
R
R
R
Csatlakozás
A2DP
AVRCP
V
Zenehallgatás
Hallgathatja a Bluetootheszközön lejátszott zenét.
Lehetősége van a készülék
alkalmazásával lejátszásra,
megállításra és szüneteltetésre.
Zene
c 13–15. oldal
buksi.indb 5
Csatlakozás
c 13. oldal
HFP
HSP
c 16. oldal
V
Telefonálás
A készülék alkalmazásával
telefonhívásokat kezdeményezhet
és fogadhat.
Beszéd
c 17–19. oldal
5
2008.04.18. 7:56:23
KEZDETI LÉPÉSEK
A részegységek elhelyezkedése és
működése
VOL
R
VOL
R
MIC
POWER
1 Vezérlőkapcsoló
A hangerő beállítása és a
készülék egyéb funkcióinak
vezérlése.
2 Mikrofon
3 (Kék) kijelző
A készülék adatátviteli
állapotának jelzése.
6 POWER gomb
7 Többfunkciós gomb
A különböző hívásfunkciók
vezérlése.
8 (Piros) kijelző
A készülék tápellátásának
bekapcsolása.
9 Fülhallgatók
4 Érintkező
5 RESET gomb
6
buksi.indb 6
2008.04.18. 7:56:23
A készülék feltöltése
A készülék újratölthető lítium ion akkumulátorral rendelkezik, melyet az első
használat előtt fel kell tölteni.
1 Csatlakoztassa a tartozék hálózati tápegységet
az akkumulátortöltő
állványhoz.
3 Helyezze a készüléket
az akkumulátortöltő
állványra.
Vezeték nélküli
sztereó fejhallgató
Akkumulátortöltő
állvány (tartozék)
(hátoldal)
Érintkező
Hálózati
tápegység
(tartozék)
2 Csatlakoztassa a
hálózati tápegységet
egy hálózati aljzathoz.
Hálózati
aljzathoz
Akkumulátortöltő
állvány (tartozék)
Akkumulátortöltő
állvány (tartozék)
Helyezze a készüléket az
akkumulátortöltő állványra úgy,
hogy a készülék csatlakozási
pontja az akkumulátortöltő
állvány érintkezőjére kerüljön,
és ellenőrizze a töltésjelző lámpa
(piros) felkapcsolását.
A töltés körülbelül 3 órát* vesz
igénybe, amikor a (piros) kijelző
önműködően kialszik.
* Az üres akkumulátor feltöltéséhez
szükséges idő.
Hasznos tanács
Az akkumulátor töltésekor a készülék
önműködően kikapcsol.
folytatódik
buksi.indb 7
7
2008.04.18. 7:56:23
Figyelem
Ha a készülék a töltés közben hibát
érzékel a (piros) kijelző kikapcsol,
annak ellenére, hogy a töltés nem
fejeződött be.
Ellenőrizze az alábbi hibaforrásokat.
– A környezeti hőmérséklet nincs a
0–40°C tartományban.
– Az akkumulátor meghibásodott.
Ilyen esetben ismételje meg a
töltést a fent megadott hőmérséklet
tartományban.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
keresse fel a legközelebbi Sony
kereskedést.
Megjegyzések
• Ha az akkumulátort hosszú időn
keresztül nem használta, az rövid
idő alatt lemerülhet, azonban néhány
feltöltés után az akkumulátor élettartama
növekedni fog.
• Ha a beépített újratölthető akkumulátor
élettartama az eredeti felére csökken, cserélje ki az akkumulátort. Az újratölthető
akkumulátor cseréjével kapcsolatosan keresse fel a legközelebbi Sony kereskedést.
• Ne tegye ki különösen magas vagy
alacsony hőmérsékletnek, közvetlen
napsütésnek, szennyeződés, homok, por
vagy ütés hatásának. Soha ne hagyja
napon parkoló járműben.
• Csak a mellékelt hálózati tápegységet
használja. Ne használjon másik hálózati
tápegységet.
* A megadott időtartamok a környezeti
hőmérséklet és a használati feltételek
függvényében eltérő lehet.
A maradék akkumulátor
kapacitás ellenőrzése
A készülék bekapcsolt állapotában
a POWER gomb megnyomásakor
a (piros) kijelző villog. A (piros)
kijelző villogásainak száma az
akkumulátor hátralévő kapacitását
jelzi.
(Piros) kijelző
3 villogás
Állapot
Tele
2 villogás
Közepes
1 villogás
Gyenge (töltést igényel)
Megjegyzés
Közvetlenül a bekapcsolás után vagy
párosítás közben nem tudja ellenőrizni az
akkumulátor állapotát.
Ha az akkumulátor majdnem
teljesen lemerült
A (piros) kijelző önműködően lassan
villog.
Az akkumulátor lemerülésekor
hangjelzés hallható és a készülék
önműködően kikapcsol.
Használati idők*
Állapot
8
buksi.indb 8
Használati idő
(kb.)
Adatátvitel leghosz- 11 óra
szabb ideje (a zene
lejátszási idejét is
beleértve)
100 óra
Készenléti idő
(legfeljebb)
2008.04.18. 7:56:23
Párosítás
Mi az a párosítás?
A Bluetooth-eszközöket használat
előtt „párosítani” kell egymással.
Ha a Bluetooth-eszközöket egyszer
már párosította, az alábbi eseteket
kivéve nincs szükség ismételt
párosításra.
• A párosítási információ javítás
stb. után törlődött.
• Ezen készüléket már 9 vagy több
készülékkel párosította.
Ez a készülék legfeljebb 8
készülékkel párosítható. Ha a 8
párosított készülék után ismét
párosít egy készüléket az új
készülék felülírja a 8 előzőleg
párosított készülék közül a
legrégebbit.
• Ha a csatlakoztatni kívánt
készüléket törölte a készüléken.
• A készülék alaphelyzetbe
hozásakor minden párosítási
információ törlődik.
Párosítási eljárások
1 Helyezze a készülék 1
m-es körzetén belülre
a csatlakoztatni kívánt
eszközt.
2 A párosításhoz a
készülék kikapcsolt
állapotában tartsa
nyomva a POWER
gombot legalább 7
másodpercre.
VOL
VOL
MIC
POWER
Megjegyzések
• Körülbelül 3 másodperc után a
készülék bekapcsol és kettőt villan
a kék és a piros kijelző egyszerre.
Tartsa nyomva a gombot amíg
mindkét kijelző villogni kezd, majd
engedje fel a gombot. A készülék
belép a párosítás üzemmódba.
• Ha a párosítás körülbelül 5 percen
belül nem sikeres, a készülék
kilép a párosítás üzemmódból és
kikapcsol. Ilyen esetben ismételje
meg az eljárást az 1. lépéstől.
folytatódik
buksi.indb 9
9
2008.04.18. 7:56:23
3 Ezen készülék
felismeréséhez végezze
el a másik készüléken a
párosítási műveletet.
A csatlakoztatni kívánt eszköz
kijelzőjén megjelenik a felismert
készülékek listája. Ez a készülék
„DR-BT20NX” néven jelenik
meg.
Ha a „DR-BT20NX” nem
jelenik meg, ismételje meg az
eljárást az 1. lépéstől.
4 Válassza ki a „DRBT20NX” készüléket a
csatlakoztatni kívánt
készülék kijelzőjén.
5 Ha a csatlakoztatni
Olyan Bluetooth-eszközök
párosítása, melyek nem
jelenítik meg a felismert
készülékek listáját,
vagy nem rendelkeznek
kijelzővel.
A készülékeket mindkét készüléket
párosítási üzemmódba kapcsolva
párosíthatja. A részleteket lásd a
csatlakoztatni kívánt eszköz kezelési
útmutatójában.
Hasznos tanácsok
• További Bluetooth-eszközök
párosításához ismételje meg az 1–5.
lépéseket minden készülékkel.
• A párosítási információk törlését lásd
„A készülék alaphelyzetbe hozása”
fejezetben (25. oldal).
kívánt készülék a kijelzőjén hozzáférési kód*
megadását kéri, adja
meg a „0000” kódot.
Ha a (kék) kijelző lassan villog,
a párosítás befejeződött. Egyes
Bluetooth-eszközök kijelzőjén
megjelenik a „Pairing complete”
üzenet.
* A hozzáférési kód elnevezése
lehet „Passcode”, „Passkey”,
„PIN code”, „PIN number”, vagy
„Password” is.
6 Indítsa el a Bluetootheszközről a Bluetooth
csatlakoztatást.
Ez a készülék megjegyzi
az utoljára csatlakoztatott
készüléket. Egyes Bluetootheszközök a párosítás elvégzése
után önműködően csatlakoznak a
készülékhez.
10
buksi.indb 10
2008.04.18. 7:56:23
A fejhallgató viselése
Helyezze a nyakpántot a nyakába,
majd az R jelzéssel ellátott
fülhallgatót a jobb, az L jelzéssel
ellátottat a bal fülébe. A nyakpánt
megakadályozza a fülhallgatók
kiesését.
R
L
1
R
2
A fülpárnák felszerelése
Ha a fülpárnák nem illeszkednek
megfelelően a fülébe elképzelhető,
hogy a legmélyebb hangokat
nem hallja. A jobb hangminőség
érdekében helyezze a fülébe
kényelmesen a fülpárnákat, majd
nyomja be őket a fülbe, hogy
szorosan illeszkedjenek. Ha a
fülpárnák nem illeszkednek a fülébe,
használjon más méretűeket.
L
3
1 Erős nyomás esetén a jobboldali
csatlakozó biztonsági okokból
leold.
2 A baloldali csatlakozót
(elfordítással rögzíthető) a
nyíl irányában elfordítva
egyszerűen eltávolíthatja amikor
a nyakpántot a nyakába helyezi.
3 Amikor eltávolította a
fülhallgatókat, hogy a nyakába
tegye, csúsztassa a vezeték
beállítókat a fülhallgatók felé
a vezeték összecsavarodásának
megelőzéséhez.
A tartó használata
A fülhallgatók tárolására.
Megakadályozza a vezeték
összecsavarodását a fülpárnák
tárolásakor.
11
buksi.indb 11
2008.04.18. 7:56:23
A Bluetooth működés jelzései
K: (kék) kijelző
P: (piros) kijelző
Csatlakoztatva Csatlakozás
Párosítás
Állapot
Zene
–
–
–
–
K
P
Csatlakoztatható
– –
K
P —
– –
K
– –
P
Csatlakozás
HFP/HSP vagy A2DP K
P —
HFP/HSP és A2DP
–
K
P —
(audiojelek fogadására
készen áll)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– ...
– ...
– –
– –
– –
– –
...
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
...
...
– – – – – – – – –
(audiojelek fogadására
készen áll)
– – – – – – –
– – – – – ...
–
– – – ...
K
P —
– – – – – – – –
– – – – ...
Hallgatás telefon- K
hívásra készenlétben P —
– – – – – – –
– – – ...
Hallgatás
Telefon
Villogási minta
Keresés
...
Bejövő hívás
K
P —
Beszélgetés
K
P —
– – – – – – – –
– – – – ...
K
Telefonhívás
zenehallgatás közben P —
– – – – – – –
– – – ...
12
buksi.indb 12
2008.04.18. 7:56:23
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
Zenehallgatás
Vezérlőkapcsoló
VOL
VOL
VOL
MIC
VOL
POWER gomb
A készülék bekapcsolása előtt
ellenőrizze az alábbiakat.
– A Bluetooth-eszköz be van
kapcsolva?
– Ezen készülék és a Bluetootheszköz párosítása befejeződött?
– A Bluetooth-eszköz támogatja a
zeneátvitelt? (A2DP profil)
1 Kikapcsolt állapotban
tartsa nyomva a POWER
gombot körülbelül 3
másodpercig.
A kék és a piros kijelző
egyszerre kettőt villan, és a
készülék bekapcsol.
2 Hozza létre a
készülékkel a Bluetooth
csatlakozást (A2DP) a
Bluetooth-eszközről.
A Bluetooth-eszköz kezelését
lásd a készülékhez mellékelt
kezelési útmutatóban.
3 Indítsa el a lejátszást a
Bluetooth-eszközön.
Hasznos tanács
Az A2DP (Advanced Audio Distribution
Profil) Bluetooth csatlakozás a Bluetootheszközzel a készülék vezérlőkapcsolójáról
is kezdeményezhető, kivéve
telefonhíváskor.
Megjegyzés
Ha a zenelejátszást a készülék és a
Bluetooth-eszköz HSP (fejhallgató
profil)* csatlakoztatásával végzi, a
hangminőség nem lesz megfelelő. A
jobb hangminőség érdekében használja
az A2DP* Bluetooth csatlakozást a
Bluetooth-eszközön.
* A profilok részleteit lásd a 23. oldalon.
Megjegyzés
Ne tartsa nyomva a POWER gombot
7 másodpercnél hosszabb ideig, mert
akkor a készülék belép a párosítás
üzemmódba.
folytatódik
buksi.indb 13
13
2008.04.18. 7:56:24
A hangerő beállítása
A hangerő beállításához
zenehallgatás közben nyomja meg a
vezérlőkapcsolót fel vagy le.
Hasznos tanácsok
• Ha a hangerőszint alacsony, növelje
meg a csatlakoztatott készülék
hangerejét. A hang tisztább lesz.
• A telefonhívás és a zenehallgatás
hangereje egymástól függetlenül
beállítható.
A használat befejezése
1 Szakítsa meg a
Bluetooth csatlakozást a
Bluetooth-eszközön.
Az audiokészülék
vezérlése – AVRCP
Bluetooth audiokészülék
csatlakoztatásakor a készülék az
AVRCP (audio, videó távvezérlés
profil) alkalmazása is lehetséges, így
a készülék gombjaival vezérelheti
az eszközt.
A csatlakoztatni kívánt készülék
kezelését lásd a készülék kezelési
útmutatójában.
Megjegyzés
A csatlakoztatott Bluetooth-eszköz
vezérlése ezen készülékkel eltérő lehet.
Állj vagy szünet üzemmódban
Nyomja
Nyomja
meg
meg
Nx
1
Tartsa
Tartsa
nyomva
nyomva
2
./>
3
4
2 Tartsa nyomva a
POWER gombot
körülbelül 3
másodpercig.
A kék és a piros kijelző
egyszerre felvillan, és a készülék
kikapcsol.
Hasznos tanács
A Bluetooth-eszköztől függően
elképzelhető, hogy a zenehallgatás
befejezésekor a Bluetooth csatlakozás
önműködően megszakad.
1
2
3
4
A lejátszás elindítása*1
Állj
Ugrás a következőre, előzőre
Gyorskeresés előre, vissza*3
Lejátszás üzemmódban
Nx
./>
5
6
7
8
Nyomja
meg
Nyomja
meg
5
Tartsa
Tartsa
nyomva
6
7
8
Szünet*1
Állj
Ugrás a következőre, előzőre
Gyorskeresés előre, vissza*2
14
buksi.indb 14
2008.04.18. 7:56:24
*1 A Bluetooth-eszköztől függően
elképzelhető, hogy kétszer kell
megnyomnia a gombot.
2
* Egyes Bluetooth-eszközök nem
vezérelhetők.
Megjegyzés
A Bluetooth-eszköz hangerejét
nem szabályozhatja ezen készülék
hangerőszabályzó gombjaival.
15
buksi.indb 15
2008.04.18. 7:56:24
Telefonhívás
Vezérlőkapcsoló
VOL
VOL
VOL
MIC
VOL
Többfunkciós
gomb (MFB)
POWER gomb
A készülék bekapcsolása előtt
ellenőrizze az alábbiakat.
– A mobiltelefonon be van kapcsolva
a Bluetooth funkció?
– A készülék és Bluetooth
funkciós mobiltelefon párosítása
befejeződött?
1 A készülék kikapcsolt
állapotában tartsa nyomva a POWER gombot
legalább 3 másodpercre.
A kék és a piros kijelző egyszerre
felvillan kétszer, a készülék
bekapcsol, majd önműködően
csatlakozik az utoljára
használt Bluetooth funkciós
mobiltelefonhoz.
Megjegyzés
Ne tartsa nyomva a POWER gombot
7 másodpercnél hosszabb ideig, mert
akkor a készülék belép a párosítás
üzemmódba.
Hasznos tanács
A készülék 1 perc után abbahagyja a
csatlakozási próbálkozást a Bluetooth
funkciós mobiltelefonhoz. Ilyen
esetben az újracsatlakozáshoz nyomja
meg a többfunkciós gombot.
16
buksi.indb 16
Ha a készüléket az utoljára
használttól eltérő Bluetooth
funkciós mobiltelefonhoz szeretné
csatlakoztatni kövesse a „Ha
a készülék nem csatlakozik
önműködően a Bluetooth funkciós
mobiltelefonhoz” fejezetben
ismertetett eljárást.
Ha a készülék nem
csatlakozik önműködően
a Bluetooth funkciós
mobiltelefonhoz
1 Hozza létre a Bluetooth
csatlakozást (HFP
vagy HSP) a Bluetooth
funkciós mobiltelefonról
a készülékkel.
A telefon kezelésének részleteit
lásd a Bluetooth funkciós
mobiltelefonhoz mellékelt
kezelési útmutatóban.
A felismert készülékek listája
megjelenik a Bluetooth funkciós
mobiltelefon kijelzőjén. Ez a
készülék „DR-BT20NX” néven
jelenik meg.
Ha a Bluetooth funkciós
mobiltelefon HFP (kéz nélküli
profil) és HSP (fejhallgató
profil)* jellemzőit egyaránt
használni kívánja, válassza a
HFP profilt.
* A profilok részleteit lásd a 23.
oldalon.
Megjegyzés
Ha a készüléket Bluetooth funkciós
mobiltelefonhoz csatlakoztatva hallgat
zenét, a Bluetooth csatlakozást a
Bluetooth funkciós mobiltelefonról hozza
létre. A többfunkciós gombbal nem tudja
megoldani ezt a feladatot.
2008.04.18. 7:56:24
Híváskezdeményezés
1 Híváskezdeményezéshez használja a
mobiltelefon gombjait.
Ha a hang nem hallható a
készüléken, nyomja meg a
többfunkciós gombot.
beszélhessen, vagy használja e célra
a Bluetooth funkciós mobiltelefon
kezelőszerveit. A részleteket lásd a
Bluetooth funkciós mobiltelefon kezelési
útmutatójában.
A hangerő beállítása
A hangerő beállításához nyomja
meg a vezérlőgombot fel vagy le.
Hasznos tanács
Hasznos tanácsok
A Bluetooth funkciós mobiltelefontól
függően az alábbi módokon
kezdeményezhet hívást. A kezelés
részleteit lásd a mobiltelefon kezelési
útmutatójában.
– Ha nincs adatátvitel, a hívást
kezdeményezheti a többfunkciós gomb
megnyomása után hangtárcsázással.
– Egy megadott számot felhívhat
a többfunkciós gomb legalább 2
másodperces nyomva tartásával.
• Ha nincs folyamatban adatátvitel, nem
tudja beállítani a hangerőt.
• A telefonhívás és a zenehallgatás
hangereje egymástól függetlenül
beállítható.
Hívásfogadás
1 Szakítsa meg a
Amikor a telefon csörög, a
készüléken csengőhangot hall.
1 Nyomja meg a
készüléken a
többfunkciós gombot.
A csengőhang a mobiltelefontól
függően az alábbiak szerint
különböző lehet.
– A készüléken beállított
csengőhang.
– A mobiltelefonon beállított
csengőhang.
– A mobiltelefonon Bluetooth
csatlakozáshoz beállított
csengőhang.
A hívás megszakítása
A készülék többfunkciós gombjával
megszakíthatja a hívást.
A használat befejezése
Bluetooth csatlakozást
a Bluetooth funkciós
mobiltelefonon.
2 A készülék
kikapcsolásához tartsa
nyomva a POWER
gombot körülbelül 3
másodpercig.
A kék és a piros kijelző
egyszerre felvillan, és a készülék
kikapcsol.
Megjegyzés
Ha megnyomta a Bluetooth funkciós
mobiltelefonon a hívás gombot, egyes
Bluetooth funkciós mobiltelefonok
esetében a kézibeszélő élvez elsőbbséget.
Ilyen esetben tartsa nyomva a
többfunkciós gombot legalább 2
másodpercre, hogy a készüléken
buksi.indb 17
folytatódik
17
2008.04.18. 7:56:24
A Bluetooth funkciós
mobiltelefon
vezérlése – HFP, HSP
A készülék gombjainak működése a
mobiltelefontól függően eltérő lehet.
A Bluetooth funkciós
mobiltelefonhoz a HFP (kéz
nélküli profil) vagy a HSP
(fejhallgató profil) alkalmazható.
A támogatott Bluetooth profilokkal
és a mobiltelefon kezelésével
kapcsolatosan lásd a Bluetooth
funkciós mobiltelefon kezelési
útmutatóját.
*1 A Bluetooth funkciós mobiltelefontól
függően elképzelhető, hogy egyes
funkciók nem támogatottak.
2
* A Bluetooth funkciós mobiltelefontól
függően változhat.
*3 A Bluetooth funkciós mobiltelefonról
kezdeményezett hívás esetén
elképzelhető, hogy egyes funkciók
nem támogatottak.
HFP (kéz nélküli profil)
Állapot
Készenlét
Többfunkciós gomb
Röviden
Hosszan
Hangtárcsázás
Utolsó szám
újrahívása
Hangtárcsázás Hangtárcsábekapcsolva
zás törlése
–
Kimenő hívás Kimenő hívás
befejezése
–
Bejövő hívás
Válasz
Elutasítás
Hívás közben
Hívás
befejezése
Az aktív eszköz
kiválasztása
HSP (Fejhallgató profil)
Állapot
Készenlét
Többfunkciós gomb
Röviden
Hosszan
–
Tárcsázás*1
Kimenő hívás Kimenő hívás Kimenő hívás
befejezése*1 befejezése vagy
fejhallgató aktív
eszközként*2
Bejövő hívás
Válasz
–
Hívás közben
Hívás
befejezése*3
Fejhallgató kiválasztása aktív eszközként
18
buksi.indb 18
2008.04.18. 7:56:24
Telefonálás zenehallgatás közben
Ha a mobiltelefonnal Bluetooth adatátvitel van folyamatban, a készüléket
átkapcsolhatja hívásra zenehallgatás közben.
Mielőtt hozzákezdene olvassa el a „Telefonálás” fejezetet (16. oldal) a
kezelés részleteivel kapcsolatosan.
Hívás kezdeményezése
zenehallgatás közben
Hívás fogadása
zenehallgatás közben
1 Zenehallgatás
A készüléken hallható hang
önműködően átvált a csengőhangra.
közben nyomja
meg a többfunkciós
gombot (16. oldal),
vagy kezdeményezzen
hívást a Bluetooth
funkciós mobiltelefon
kezelőszerveinek
alkalmazásával.
Ha nem hallható hang a
készüléken, tartsa nyomva a
többfunkciós gombot körülbelül
2 másodpercre.
1 Nyomja meg a
többfunkciós gombot,
és már beszélhet is.
A hívás befejezése után nyomja
meg a többfunkciós gombot.
A készülék visszavált a
zenelejátszásra.
Ha a hang nem vált
át önműködően
csengőhangra
1 Állítsa le a zene
lejátszását.
2 Csengetéskor nyomja
meg a többfunkciós
gombot, és beszélhet.
19
buksi.indb 19
2008.04.18. 7:56:24
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A készülék elhelyezése hulladékként
Környezetvédelmi okokból mielőtt kidobná a készüléket vegye ki a beépített
újratölthető akkumulátort, és az akkumulátort a megfelelő helyen semmisítse
meg.
1 Keresztfejű
csavarhúzóval vegye ki
az alábbi ábrán látható 2
csavart.
2 Nyissa ki a
készülékházat és
vegye ki a fedélbe
beépített újratölthető
akkumulátort.
Akkumulátor
A beépített újratölthető
akkumulátort a fedélből történő
kiszerelés nélkül dobja el.
Megjegyzés
A beépített újratölthető akkumulátor
erőszakos eltávolítása károsíthatja
azt, és veszélyes lehet.
20
buksi.indb 20
2008.04.18. 7:56:24
Óvintézkedések
A Bluetooth adatátvitelről
• A Bluetooth vezeték nélküli technológia
működési tartománya kb. 10 méter.
A legnagyobb adatátviteli tartomány az
akadályoktól (személyek, fémtárgyak,
falak stb.) és az elektromágneses
környezettől függően változhat.
• A készülék beépített antennával
rendelkezik. A Bluetooth adatátvitel
érzékenységét javítja, ha a
csatlakoztatott Bluetooth-készülékeket
egymás közelében helyezi el.
• Az alábbi körülmények
befolyásolhatják a Bluetooth adatátvitel
érzékenységét.
– Ha e készülék és a Bluetootheszköz között akadály – pl. személy,
fémtárgy vagy fal – van.
– E készülék közelében 2,4 GHz-en
adatátvitelt végző eszköz, pl. vezeték
nélküli LAN eszköz, drótnélküli
telefon vagy mikrohullámú sütő
működik.
• Mivel a Bluetooth-eszközök és a
vezeték nélküli LAN technológia
(IEEE802.11b/g) azonos frekvenciát
alkalmaznak, mikrohullámú
interferencia fordulhat elő, ami
csökkentheti az adatátvitel sebességét,
növelheti a zajt vagy hibás kapcsolódást
eredményezhet, ha ezt a készüléket
vezeték nélküli LAN eszköz közelében
használja. Ilyen esetben tegye a
következőket.
– Ezt a készüléket legalább 10 méter
távolságra használja a vezeték nélküli
LAN eszköztől.
– Ha ezt a készüléket a vezeték nélküli
LAN eszköztől mért 10 méteren belül
használja, kapcsolja ki a vezeték
nélküli LAN eszközt.
– Ezt a készüléket és a Bluetootheszközt a lehető legközelebb helyezze
egymáshoz.
• A Bluetooth-eszközök által kibocsátott
mikrohullámok zavart okozhatnak
buksi.indb 21
•
•
•
•
egyes elektronikus orvosi berendezések
működésében. Az alábbi környezetben
kapcsolja ki ezt a készüléket és a többi
Bluetooth-eszközt, mert balesetveszélyt
jelenthetnek.
– Ha gyúlékony gázok vannak a
közelben, pl. kórházban, vonaton,
repülőgépen vagy üzemanyagtöltő
állomáson.
– Önműködő ajtók vagy tűzjelző
közelében.
Ez a készülék támogatja azokat
a biztonsági funkciókat, melyek
megfelelnek a Bluetooth szabványnak
és a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat
biztonságát hivatottak szolgálni, de a
beállítások függvényében előfordulhat,
hogy a biztonság szintje nem elegendő.
Legyen körültekintő a vezeték nélküli
Bluetooth kapcsolat használata során.
Nem vállalunk felelősséget a Bluetooth
adatátvitel közben előforduló
információszivárgásért.
Nem garantáljuk, hogy e készülék
minden Bluetooth-eszközhöz
csatlakoztatható.
– A Bluetooth funkcióval ellátott
eszköznek meg kell felelni minden, a
Bluetooth SIG által előírt Bluetooth
szabványnak, és a hitelesítési
feltételeknek.
– Ha a csatlakoztatott eszköz
meg is felel a fentebb említett
Bluetooth szabványoknak, az
eszköz jellemzőinek vagy műszaki
adatainak függvényében előfordulhat,
hogy bizonyos eszközök nem
csatlakoztathatóak vagy nem
működnek megfelelően.
– Az eszköz típusától és a külső
körülményektől függően előfordulhat,
hogy a kihangosítóval történő
adatátvitel közben zaj észlelhető.
A csatlakoztatni kívánt eszköz
típusától függően előfordulhat, hogy az
adatátvitel megkezdése hosszabb időt
vesz igénybe.
folytatódik
21
2008.04.18. 7:56:24
A mellékelt hálózati tápegységről
• Csak a készülékhez mellékelt hálózati
tápegységet használja. Ne használjon
más típusú hálózati tápegységet, mert
üzemzavar keletkezhet.
A csatlakozódugasz polaritása
• Ha hosszú ideig nem használja
készülékét, húzza ki a hálózati
tápegységet a hálózati aljzatból. A
hálózati tápegység kihúzásakor mindig
a csatlakozódugaszt, és soha ne a
vezetéket fogja meg.
• Ha a fülpárnákra nedvesség kerül,
használat előtt törölje le száraz
törülközővel.
• A fülpárnákat enyhe tisztítószeres
oldattal mossa. Tisztításkor szerelje le a
fülpárnákat. A tisztítás után a használat
előtt szárítsa meg a fülpárnákat.
• A fülpárnák a hosszú tárolás vagy
használat során károsodhatnak.
• Ne húzza meg a vezetéket a hosszának
beállításakor, mert megsérülhet.
• Ha a készülékkel kapcsolatban
bármilyen olyan kérdése vagy
problémája merül fel, melyre nem kap
választ ebben az útmutatóban, keresse
fel a vásárlás helyét.
Egyebek
22
buksi.indb 22
• Ne tegye a készüléket magas
páratartalomnak, pornak, koromnak
vagy gőznek, közvetlen napsütésnek
kitett helyre (például közlekedési
lámpánál várakozó járműben), mert
ezek üzemzavart okozhatnak.
• Előfordulhat, hogy zavaró
rádióhullámok jelenléte vagy a
külső környezet jellege miatt a
Bluetooth funkció nem használható a
mobiltelefonnal.
• Ha a Bluetooth funkció használatát
követően rosszul érzi magát, azonnal
szüntesse be a Bluetooth-eszköz
használatát. Ha a probléma tartósan
fennáll, keresse fel a vásárlás helyét.
• Ne engedje, hogy kisgyermekek
használják a készüléket.
• Ne használja a készüléket olyan helyen,
ahol feldarabolódhat, például aprítóvagy megmunkálógép stb. közelében.
• Biztonsági okokból a bal és a jobb
csatlakozók erős nyomás hatására
leválaszthatók. Hogy megelőzze a
készülék leesését kerülje a hirtelen
mozdulatokat.
• A készülék túlzott hangerővel történő
hallgatása halláskárosodást okozhat.
Közlekedésbiztonsági okokból ne
használja a készüléket vezetés vagy
kerékpározás közben.
2008.04.18. 7:56:25
Mi az a Bluetooth technológia?
A Bluetooth egy kishatótávolságú
vezeték nélküli technológia,
mely vezeték nélküli adatátvitelt
tesz lehetővé digitális eszközök,
pl. számítógép és digitális
fényképezőgép között. A Bluetooth
vezeték nélküli technológia
működési tartománya kb. 10 méter.
Általában két eszköz
összekapcsolására használják,
de vannak olyan készülékek,
melyek egyszerre több eszköz
csatlakoztatását is lehetővé teszik.
Vezetékes összeköttetésre nincs
szükség, mert a Bluetooth vezeték
nélküli technológia, ráadásul
az eszközöknek nem szükséges
egymással szemben lenniük, mint
pl. az infravörös kapcsolatnál.
Így a kívánt Bluetooth-eszközt
elhelyezheti pl. a táskájában, a
zsebében stb.
A Bluetooth technológia egyben
nemzetközi szabvány is, melyet
világszerte vállalatok milliói
támogatnak és alkalmaznak.
Adatátviteli rendszer és a
készülékkel kompatibilis
Bluetooth profilok
A profil az egyes Bluetootheszközök működésének
szabványosítása. Ez a készülék
az alábbi Bluetooth verziókat és
profilokat támogatja:
Adatátviteli rendszer:
Bluetooth 2.0 verzió
A kompatibilis Bluetooth profilok:
– A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile – fejlett audio megosztás profil):
jó minőségű audio tartalom átvitele
vagy vétele.
– AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile – audio és video távvezérlő
profil): AV-készülékek vezérlése:
szünet, megállítás, lejátszás elindítása,
hangerőszabályzás stb.
– HSP (Headset Profile – fejhallgató
profil)*: telefonálás, a telefonkészülék
vezérlése.
– HFP (Hands-free Profile – kéznélküli
profil)*: telefonálás, a telefonkészülék
vezérlése kéz használata nélkül.
* A HFP (kéznélküli) és HSP (fejhallgató)
profilt egyaránt támogató Bluetooth
funkciós mobiltelefon használata esetén
a HFP beállítást használja.
Megjegyzés
A Bluetooth funkció használatához a
csatlakoztatott Bluetooth-eszköznek
a készülékkel azonos profilt kell
alkalmaznia.
Az egyes készülékek funkciói a
jellemzőiktől függően még azonos profil
alkalmazása esetén is eltérőek lehetnek.
23
buksi.indb 23
2008.04.18. 7:56:25
Hibaelhárítás
Ha a készülék használata közben problémát észlel ellenőrizze az alábbi
hibalistát. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a
legközelebbi Sony kereskedővel.
Általános
A készülék nem kapcsol be.
, Töltse fel a készülék akkumulátorát.
, A készülék töltés közben nem
kapcsol be. Vegye le a készüléket
az akkumulátortöltő állványról és
próbálja ismét bekapcsolni.
A párosítás nem végezhető
el.
, Vigye közelebb egymáshoz a
készüléket és a Bluetooth-eszközt.
Nem jön létre a Bluetooth
csatlakozás.
, Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e
kapcsolva.
, Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatni
kívánt Bluetooth-eszköz és azon
a Bluetooth funkció be van-e
kapcsolva.
, Elképzelhető, hogy a készülék nem
jegyezte meg a Bluetooth-eszközt.
Kezdeményezze a Bluetooth
csatlakozást a Bluetooth-eszközről a
készülékkel közvetlenül a párosítás
befejezése után.
, A készülék vagy a csatlakoztatni
kívánt Bluetooth-eszköz alvás
üzemmódban van.
, A Bluetooth csatlakozás megszakadt.
Hozza létre ismét a Bluetooth
csatlakozást.
A hang torz
24
buksi.indb 24
, Ellenőrizze, hogy a készülék
közelében nem működik-e zavaró
vezeték nélküli LAN vagy egyéb
2,4 GHz-en működő vezeték nélküli
eszköz, vagy mikrohullámú sütő.
, Helyezze át a készüléket.
A kapcsolódási távolság
túl kicsi. (A hang ugrik.)
, Ha egy elektromágneses sugárzást
kibocsátó eszköz, például vezeték
nélküli LAN, más Bluetooth-eszköz,
vagy mikrohullámú sütő működik a
közelben vigye távolabb a készüléket
az ilyen forrásoktól.
A készülék nem működik.
(A kapcsolat megszakad.)
, Nyomja meg a RESET gombot. Ezzel
a művelettel nem törli a párosítási
információkat.
Zenehallgatáskor
Nincs hang
, Ellenőrizze, hogy a készülék és a
Bluetooth-eszköz be van-e kapcsolva.
, Ellenőrizze, hogy a készülék
és a Bluetooth-eszköz az A2DP
(Advanced Audio Distribution Profil)
profilt alkalmazza-e a Bluetooth
csatlakozáshoz.
, Ellenőrizze, hogy a zene lejátszása
folyamatban van-e a Bluetootheszközön.
, Ellenőrizze, hogy a készülék
hangereje nem nagyon alacsony-e.
, Amennyiben a Bluetooth-eszköz
rendelkezik hangerőszabályzóval
ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz
hangereje nem túlságosan alacsony-e.
, Párosítsa újból a készüléket és a
Bluetooth-eszközt.
2008.04.18. 7:56:25
Alacsony hangerő
, Növelje a készülék hangerejét.
, Amennyiben a Bluetooth-eszköz
rendelkezik hangerőszabályzóval,
növelje a Bluetooth-eszköz
hangerejét.
Rossz hangminőség
, Ha a Bluetooth csatlakozás a HSP
(fejhallgató) profilt alkalmaz,
válassza ki az A2DP (fejlett audio
megosztás) profilt.
Telefonálás
A beszélgetőpartner
hangja nem hallható.
, Ellenőrizze, hogy a készülék és a
Bluetooth funkciós mobiltelefon be
van-e kapcsolva.
, Ellenőrizze a csatlakozást a készülék
és a Bluetooth funkciós mobiltelefon
között.
, Ellenőrizze, hogy a Bluetooth
funkciós mobiltelefon kimenete erre a
készülékre van-e állítva.
, Ellenőrizze, hogy a készülék
hangereje nem túlságosan alacsony-e.
, Amennyiben a Bluetooth
funkciós mobiltelefon rendelkezik
hangerőszabályzóval ellenőrizze,
hogy a Bluetooth funkciós
mobiltelefon hangereje nem
túlságosan alacsony-e.
, Ha a készüléken zenét hallgat, állítsa
le a lejátszást és nyomja meg a
többfunkciós gombot mielőtt beszélni
kezd.
A készülék
alaphelyzetbe
hozása
A készüléket visszaállíthatja az
alapértelmezett értékekre (például
a hangerőbeállítást) és törölhet
minden párosítási információt.
1 Ha a készülék be
van kapcsolva,
tartsa nyomva 3
másodpercre a POWER
gombot a készülék
kikapcsolásához.
2 Tartsa nyomva a
POWER gombot és a
többfunkciós gombot
egyszerre, körülbelül 7
másodpercre.
A kék és a piros kijelző
egyszerre négyet villan,
és a készülék visszaáll az
alapértelmezett beállításokra.
Minden párosítási információ
törlődik.
A beszélgetőpartner
hangja halk
, Növelje a készülék hangerejét.
, Amennyiben a Bluetooth
funkciós mobiltelefon rendelkezik
hangerőszabályzóval, növelje a
Bluetooth funkciós mobiltelefon
hangerejét.
buksi.indb 25
25
2008.04.18. 7:56:25
Minőségtanúsítás
Általános
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy
a DR-BT20NX típusú készülék a
2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM.
együttes rendeletben előírtak szerint
megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
Adatátviteli rendszer
Bluetooth szabvány, 2.0 verzió
Kimenet
Bluetooth Power Class 2 szabvány
Legnagyobb adatátviteli távolság
Közvetlen rálátással kb. 10 m*1
Frekvenciatartomány
2,4 GHz-es hullámsáv (2,4000
GHz–2,4835 GHz)
Modulációs eljárás
FHSS
Kompatibilis Bluetooth profilok*2
A2DP (fejlett audio megosztás profil)
AVRCP (audio, videó távvezérlés profil)
HSP (fejhallgató profil)
HFP (kéznélküli profil)
Támogatott kódolási eljárások*3
SBC*4, MP3
Mellékelt tartozékok
Hálózati tápegység (1 db),
Akkumulátortöltő állvány (1 db),
Fülpárnák (S × 2 db, M × 2 db, L × 2 db),
Tartó (1 db)
26
buksi.indb 26
*1 A lehetséges tartomány több tényezőtől
is függ, pl. az eszközök közötti
akadályoktól, a mikrohullámú sütő
körüli mágneses tértől, statikus
elektromosságtól, vételi érzékenységtől,
az antenna teljesítményétől,
operációsrendszertől, szoftvertől stb.
2
* Az egyes Bluetooth profilok a
Bluetooth-eszközök közötti adatátvitel
típusához igazodnak.
*3 Kódolási eljárás: audiojel tömörítési és
átalakítási formátum
*4 SBC kitömörítés (Subband Codec)
Fejhallgató
Tápellátás
3,7 V, egyenáram: beépített lítium ion
újratölthető akkumulátor
Nyakpánt
kb. 0,35 m
Vezeték (a készülék és a fülhallgató
között)
kb. 0,4 m
Tömeg
Tömeg: kb. 33 g nyakpánttal és
fülhallgatókkal
Fülhallgatók: kb. 4 g vezeték nélkül
Névleges teljesítményfelvétel
1,5 W
Vevőegység
Típus
Zárt, dinamikus
Hangszóró
9 mm dóm (rézborítású
alumíniumvezetékkel készült)
Hangvisszaadási
frekvenciatartomány
20–20 000 Hz
Mikrofon
Típus
Irányítatlan elektrét kondenzátormikrofon
Hatékony frekvenciatartomány
100–4000 Hz
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
2008.04.18. 7:56:25
buksi.indb 27
2008.04.18. 7:56:25
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Printed in Czech Republic (EU)
buksi.indb 28
2008.04.18. 7:56:25
Download PDF

advertising