Sony | DR-BT100CX | Sony DR-BT100CX Használati útmutató

01COV.indb 1
4-130-037-11(1)
Vezeték nélküli,
mikrofonos, sztereó
fülhallgató
Kezelési útmutató
DR-BT100CX
© 2009 Sony Corporation
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:31
01COV.indb 2
FIGYELEM!
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
Az áramütés veszélyének csökkentése
érdekében ne bontsa meg a burkolatot.
A készülék javítását bízza szakemberre.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt
térben elhelyezni és működtetni (pl.
könyvszekrényben vagy beépített fülkében).
Az elemeket vagy az akkumulátorokat ne
tegye olyan helyre, ahol hosszú ideig sugárzó
hőnek van kitéve, például a napfényre vagy
tűz közelébe.
A fülhallgató erős hangnyomása
halláskárosodást okozhat.
A Bluetooth márkajelzés és logo a Bluetooth
SIG., Inc. tulajdona, és annak felhasználása a
vállalat engedélyével történt.
A Microsoft, Windows és Windows Vista a
Microsoft Corporation védjegyei, illetve
bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban
és/vagy egyéb országokban.
A Macintosh és a Mac OS az Apple
Computer Inc. védjegye, mely az Egyesült
Államokban és/vagy egyéb országokban
került bejegyzésre.
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán,
Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük
bármely szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
A Sony Corporation tanúsítja, hogy ez a
készülék megfelel az 1999/5/EC számú
direktíva általános követelményeinek és egyéb
vonatkozó előírásainak.
A részletekért keresse fel az alábbi honlapot:
http://www.compliance.sony.de/
Ezen rádiós készülék használata nem
megengedett Norvégiában, Svalbard, NyAlesund központjának 20 km-es sugarú
körzetében.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési
technológia és szabadalom felhasználása a
Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével
történt.
Minden más, az ebben az útmutatóban
előforduló márkanév annak jogos
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:31
01COV.indb 3
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
A kimerült elemek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai
Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a termékhez
mellékelt elemet ne kezelje háztartási
hulladékként.
Az elemek hulladékként való elhelyezésének
szakszerű módjával segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Olyan termékek
esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és
adatkezelési okok miatt az elemek állandó
használata szükséges, az elemek
eltávolításához szakember szükséges. Az
elemek szakszerű hulladékkezelése
érdekében a készülék hasznos élettartamának
végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő
vagy újrahasznosító telepen.
Más típusú elemek esetében olvassa el az
útmutató azon szakaszát, mely az elemek
szakszerű eltávolítását részletezi. Az elemeket
adja le a használt elemek számára kijelölt
hulladékgyűjtő helyen.
A termék vagy az elemek újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:31
01COV.indb 4
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:31
01COV.indb 5
Tartalomjegyzék
Mi is az a Bluetooth vezeték
nélküli technológia?................ 6
Tisztelt Vásárló!........................... 7
Minőségtanúsítás......................28
Általános jellemzők.............................. 28
Mikrofonos fülhallgató....................... 29
Rendszerkövetelmények az USB
aljzaton keresztüli akkumulátor
feltöltéshez....................................... 29
3 előkészítő lépés a Bluetooth funkció
használatához.................................... 8
A részegységek elhelyezkedése
és funkciója.............................. 9
A készülék akkumulátorának
feltöltése................................10
Párosítás.....................................12
Mi is az a párosítás?............................. 12
A párosítás lépései................................ 12
A készülék használata...............14
A Bluetooth funkciók üzemi
jelzései....................................15
Zenehallgatás............................16
Az audioeszköz vezérlése – AVRCP.... 17
Telefonhívás..............................19
A Bluetooth funkcióval rendelkező
mobiltelefon vezérlése –
HFP, HSP......................................... 21
Hívás zenelejátszás közben......22
Óvintézkedések.........................23
Hibaelhárítás.............................25
Általános jelenségek............................. 25
Feltöltés................................................. 26
Zenehallgatás........................................ 26
Telefonhívás.......................................... 27
A készülék visszaállítása gyári
állapotba................................27
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:32
01COV.indb 6
Mi is az a Bluetooth vezeték nélküli
technológia?
A Bluetooth® egy kishatótávolságú
vezeték nélküli technológia, mely
drótnélküli adatátvitelt tesz lehetővé
digitális eszközök, pl. számítógép és
digitális kamera között. A Bluetooth
vezeték nélküli technológia működési
tartománya kb. 10 méter.
Általában két eszköz összekapcsolására
használják, de vannak olyan készülékek,
melyek egyszerre több eszköz
csatlakoztatását is lehetővé teszik.
Vezetékes összeköttetésre nincs
szükség, ráadásul az eszközöknek nem
szükséges egymással szemben lenniük,
mint pl. az infravörös kapcsolatnál. Így
a kívánt eszközt elhelyezheti pl. a
táskájában, a zsebében stb.
A Bluetooth technológia egyben
nemzetközi szabvány is, melyet
világszerte vállalatok ezrei támogatnak
és alkalmaznak.
Az adatátviteli rendszer és az
ahhoz illeszkedő Bluetooth
profilok ezen a készüléken
– HSP (Headset Profile)*2:
telefonbeszélgetés, telefon vezérlése.
– HFP (Hands-free Profile)*2:
telefonbeszélgetés, telefon vezérlése a
kihangosítóval.
*1Enhanced Data Rate (megnövelt
adatsűrűség)
*2Ha olyan Bluetooth rendszerű
mobiltelefont használ, mely mind a HFP
(Hands-free Profile), mind a HSP
(Headset Profile) profilt támogatja,
válassza a HFP beállítást.
Megjegyzések
A Bluetooth funkció csak akkor
használható, ha a kapcsolódó Bluetootheszközön ugyanaz a profil van beállítva,
mint ezen a készüléken.
Előfordulhat, hogy ugyanaz a profil
különböző eszközökön eltérően működik.
A Bluetooth vezeték nélküli technológia
sajátosságai miatt előfordulhat, hogy
zenehallgatás vagy telefonbeszélgetés
esetén az ezen az eszközön megszólaló
hang enyhe késében van a Bluetootheszközön lejátszott hanghoz képest.
A profilok a különböző Bluetootheszközspecifikációk szabványosított
formái. Ez a készülék a következő
Bluetooth programváltozatokat és
profilokat támogatja:
Adatátviteli rendszer:
Bluetooth szabvány (2.1 programváltozat) +
EDR*1
Kompatibilis Bluetooth profil:
– A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile): audioműsorok továbbítása vagy
fogadása kiváló minőségben.
– AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile): AV-berendezések vezérlése;
lejátszás szüneteltetése, leállítása, indítása,
hangerőszabályzás stb.
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:32
01COV.indb 7
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy ezt a Sony vezeték nélküli, mikrofonos sztereó fülhallgatót
választotta. Ez a készülék Bluetooth vezeték nélküli technológiát alkalmaz.
 Vezeték nélkül hallgathatja a Bluetooth sztereó zenelejátszóval vagy
mobiltelefonnal lejátszott műsort.*1
 A beépített mikrofonnak köszönhetően ezt az eszközt kihangosítóként
használhatja egy Bluetooth rendszerű mobiltelefonnal.*2
 A Bluetooth kapcsolaton keresztül, távvezérelve működtetheti az alapvető
zenelejátszó funkciókat (lejátszás, leállítás stb.).*3
 A Bluetooth 2.1 programváltozat + EDR*4 alacsonyabb zajszintet és magasabb
hangminőséget biztosít, melyhez kisebb energiafogyasztás és egyszerűbb
csatlakoztatás társul.
 USB kapcsolaton keresztüli akkumulátor töltés.
 Zajelnyomó és visszhangcsökkentő funkció hivatott biztosítani a
telefonbeszélgetések kiváló hangminőségét.
A Bluetooth vezeték nélküli technológiáról bővebben a 6. oldalon olvashat.
Telefonbeszélgetés
Zenehallgatás
*1A csatlakoztatott Bluetooth-eszköznek támogatnia kell az A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) profilt.
*2A csatlakoztatott Bluetooth-eszköznek támogatnia kell a HFP (Hands-free Profile) vagy HSP
(Headset Profile) profilt.
*3A csatlakoztatott Bluetooth-eszköznek támogatnia kell az AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) profilt.
*4Enhanced Data Rate (megnövelt adatsűrűség).
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:32
01COV.indb 8
3 előkészítő lépés a Bluetooth funkció használatához
Párosítás
Első lépésként fel kell ismertetnie („párosítania” kell) a Bluetooth-eszközt (mobiltelefont stb.) és ezt a készüléket. Ezt a műveletet csak egyszer kell végrehajtani, ezt
követően a két készülék már felismeri egymást.
Bluetooth
funkcióval
rendelkező
mobiltelefon
stb.
Vezeték nélküli
mikrofonos fülhallgató
Párosítás

 12–13. oldal

Zenehallgatás
Telefonhívás
Bluetooth kapcsolat
Bluetooth kapcsolat
A Bluetooth-eszközön indítsa el a
Bluetooth kapcsolódást.
Bekapcsolás után a készülék
önműködően létrehozza a
Bluetooth kapcsolatot a felismert
mobiltelefonnal.
Kapcsolódás
A2DP
AVRCP

 16. oldal
Zenehallgatás
A mikrofonos fülhallgatóval
meghallgathatja a Bluetootheszközzel lejátszott zenét.
A lejátszás elindítását, leállítását
vagy szüneteltetését ezzel a
készülékkel is vezérelheti.
Zene
 17–18. oldal
Kapcsolódás
HFP
HSP
 19–20. oldal

Telefonbeszélgetés
A hívásokat a mikrofonos fülhallgatóval
is fogadhatja vagy kezdeményezheti.
Beszélgetés
 21–22. oldal
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:32
01COV.indb 9
A KEZDETI LÉPÉSEK
A részegységek elhelyezkedése és funkciója
 Fülhallgató
 Mikrofon
 RESET gomb
 POWER gomb
 USB () aljzat

 PAIRING gomb
 Vezeték szabályozó
 Jelzőfény (kék) (piros)
Többfunkciós gomb
A telefonhívási funkciók
vezérlése.
 Csíptető
A készülék adatátviteli (kék) vagy
üzemi (piros) állapotát jelzi.
 Vezérlőgomb
A lejátszási funkciók vezérlése
zenehallgatás közben.
Telefonbeszélgetés közben e
készülék hangerejét szabályozza.
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:32
A készülék akkumulátorának feltöltése
A készülék beépített lítium akkumulátorral üzemel, melyet a használatba vétel
előtt fel kell tölteni.
1
Nyissa ki az USB () aljzat fedelét.
2
Csatlakoztassa a mellékelt USB() vezetéket ehhez a készülékhez, illetve a számítógéphez.
Csatalkoztatásnál a dugaszon lévő
 jel lefelé nézzen.
Hasznos tudnivalók
Ha a készüléket bekapcsolt állapotban az
USB-vezetékkel egy számítógéphez
csatlakoztatja, a készülék önműködően
kikapcsol.
Ha a készüléket a váltóáramú elektromos
hálózaton keresztül szeretné feltölteni,
használja a külön megvásárolható* ACU50A USB tápegységet. A részleteket lásd
az USB tápegység kezelési útmutatójában.
Feltöltés közben ezt a készüléket nem lehet
bekapcsolni.
*Egyes országokban ez a külön
megvásárolható tartozék nem áll
rendelkezésre.
Amikor a csatlakoztatás megtörtént, a feltöltés megkezdődik.
Ellenőrizze, hogy a jelzőfény
(piros) világít-e. A teljes feltöltés
kb. 2,5 órát* vesz igénybe. A
jelzőfény (piros) ekkor
önműködően kialszik.
*A teljesen kimerült akkumulátor
feltöltéséhez szükséges idő.
10
01COV.indb 10
Megjegyzések
Ha a készüléket hosszú ideig nem
használta, a jelzőfény (piros) nem kezd
azonnal világítani, amikor az USBvezetéket csatlakoztatja a készülékhez és a
számítógéphez. Ilyenkor ne húzza ki az USBvezetéket a készülékből addig, amíg a piros
jelzőfény világítani nem kezd.
Feltöltés
után zárja be gondosan az USB

() aljzat fedelét.
Az USB feltöltéshez használható számítógépek legalacsonyabb rendszerkövetelményeit a „Minőségtanúsítás” részben
olvashatja (29. oldal).
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:32
01COV.indb 11
Figyelem!
Ha feltöltés közben a készülék
valamilyen problémát érzékel, a
jelzőfény (piros) még a feltöltés
befejezése előtt kikapcsolhat.
Ellenőrizze az alábbi lehetséges okokat:
– A környezeti hőmérséklet kívül esik
a 0–40°C tartományon.
– Probléma merült fel az
akkumulátorral.
Ebben az esetben ismételje meg a
feltöltést az előírt hőmérséklettartományban. Ha a probléma
továbbra is fennáll, keresse fel a
vásárlás helyét.
Megjegyzések
Ha az akkumulátort hosszú ideig nem
használta, gyorsabban kimerülhet. Néhány
feltöltés után azonban a kapacitás javulni fog.
Ha a beépített akkumulátor kapacitása az
eredeti felére csökken, az akkumulátort ki
kell cserélni. Az akkumulátor cseréjével
kapcsolatban keresse fel a legközelebbi
Sony kereskedést.
Óvja
az akkumulátort a szélsőséges

hőmérséklettől, közvetlen napfénytől,
nedvességtől, portól vagy ütődésektől.
Soha ne hagyja azt a napon parkoló
járműben.
Kizárólag a mellékelt USB-vezetéket használja. Ne használjon más USB-vezetéket.
Ha az a számítógép, melyhez ezt a
készüléket csatlakoztatta, hibernált
állapotba kapcsol, a feltöltés nem fejeződik
be megfelelően. Feltöltés előtt ellenőrizze a
számítógép beállításait. A piros jelzőfény
önműködően kikapcsol, ha a számítógép
hibernált állapotba kapcsol. Ismételje meg
a feltöltést.
Csak a mellékelt USB-vezetéket használja,
és azt közvetlenül csatlakoztassa a
számítógéphez. USB elosztón (USB
hubon) keresztül történő (indirekt)
csatlakoztatásnál a feltöltés nem lesz
megfelelő.
Működési idő*
Állapot
Működési idő (óra,
megközelítőleg)
Adatátviteli idő
(beleértve a
zenelejátszást is)
(legtöbb)
8 óra
Készenléti idő (legtöbb) 120 óra
*A környezeti hőmérséklet vagy a használat
módjától függően a fenti időértékek
változhatnak.
A maradék akkumulátor
kapacitás ellenőrzése
Ha a készülék bekapcsolt állapotában
megnyomja a POWER gombot, a
jelzőfény (piros) villog. A villogások
száma alapján ellenőrizheti az
akkumulátor kapacitását.
Jelzőfény (piros)
Állapot
3-szor villog
feltöltve
2-szer villog
közepes kapacitás
1-szer villog
gyenge (feltöltés
szükséges)
Megjegyzés
Közvetlenül a készülék bekapcsolása vagy
párosítása után a maradék akkumulátor
kapacitást nem lehet ellenőrizni.
Ha az akkumulátor már majdnem
kimerült
A Bluetooth funkciók jelzőfényének
színe kékről pirosra változik.
Amikor az akkumulátor kimerül,
hangjelzés hallható, és a készülék
önműködően kikapcsol.
11
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:32
Párosítás
Mi is az a párosítás?
A párosítás az a művelet, mely során a
Bluetooth-eszközök felismerik
egymást.
A párosítási műveletet csak egyszer
kell végrehajtani, ezt követően a két
Bluetooth-eszköz már önműködően
felismeri egymást, kivéve az alábbi
eseteket:
 Ha a párosítási információ törlődik
(pl. javítás miatt).
 Ha a készüléket már 9 vagy több
eszközzel párosította. A készüléket
legfeljebb 8 eszközzel párosíthatja.
Ha a készüléket egy újabb eszközzel
párosítja, annak az eszköznek a
párosítási információi, melyhez a
készülék a legrégebben kapcsolódott
a 8 eszköz közül, törlődnek, és az új
eszköz információi kerülnek a
helyére.
 Ha a párosított eszközről törlődik az
erre a készülékre vonatkozó
párosítási információ.
 Ha ezt a készüléket visszaállítja a
gyári állapotba (27. oldal). Minden
párosítási információ törlődik.
A párosítás lépései
1
Helyezze a párosítani kívánt
Bluetooth-eszközt legfeljebb 1
m távolra ettől a készüléktől.
2
A készülék kikapcsolt
állapotában tartsa nyomva
legalább 2 másodpercig a
PAIRING gombot (párosítási
készenléti állapot).
A jelzőfény felváltva piros és kék
színnel villog, és a készülék
párosítási módba kapcsol.
Megjegyzés
Ha a párosítás 5 perc alatt nem fejeződik
be, a művelet megszakad, és a készülék
kikapcsol. Ilyen esetben ismételje meg a
műveletet az 1. lépéstől.
12
01COV.indb 12
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:32
01COV.indb 13
3
Indítsa el a párosítási műveletet
a Bluetooth-eszközön, és
keresse meg ezt a készüléket.
A Bluetooth-eszköz kijelzőjén
megjelennek az érzékelt készülékek.
Ez a készülék „DR-BT100CX” néven
jelenik meg. Ha a „DR-BT100CX”
nem jelenik meg a listában, ismételje
meg a műveletet az 1. lépéstől.
Megjegyzések
A művelet részleteit a párosítani
kívánt Bluetooth-eszköz kezelési
útmutatójában olvashatja.
Ha a párosítani kívánt Bluetootheszköz nem képes megjeleníteni az
érzékelt készülékeket, vagy nincs
kijelzője, a párosítás végrehajtható úgy
is, hogy mindkét Bluetooth készüléket
párosítási üzemmódba kapcsolja. Ha
ebben az esetben a kapcsolódási jelszó
értéke nem „0000” a Bluetootheszközön, a párosítás ezzel a
készülékkel nem hajtható végre.
4
A Bluetooth-eszköz kijelzőjén
válassza ki a „DR-BT100CX”
készüléket.
5
Ha a Bluetooth-eszköz
kapcsolódási jelszót* kér, írja
be a „0000” kódot.
6
Indítsa el a Bluetooth
kapcsolódást a
Bluetooth-eszközön.
Ez a készülék a legutóbb
csatlakoztatott eszközként feljegyzi
a Bluetooth-eszközt. Lehetnek
olyan Bluetooth-eszközök, melyek
a párosítást követően nem
kapcsolódnak önműködően a
készülékhez.
Hasznos tudnivalók
Ha további Bluetooth-eszközöket is
szeretne párosítani, ismételje meg az 1–5.
lépéseket minden eszközzel.
Az összes párosítási információ törléséhez
végezze el az „A készülék visszaállítása
gyári állapotba” című részben leírtakat (27.
oldal).
Ha a párosítás sikeres, a jelzőfény
(kék) lassan villog. A „Párosítás
sikeres” vagy ehhez hasonló
értesítés jelenhet meg bizonyos
Bluetooth-eszközök kijelzőjén.
*A „Jelszó” esetenként „Passkey”, „PIN
code”, „PIN number”, „Password” stb.
formában is előfordulhat.
Megjegyzés
Nem minden Bluetooth-eszköz kér
kapcsolódási jelszót. A részleteket lásd
az eszköz kezelési útmutatójában.
13
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:33
A készülék használata
A csíptető használata
1
Csíptesse a készüléket a
ruházatán lévő zsebhez stb.,
majd helyezze a fülébe a
fülhallgatót.
Az  jelölésű hangszórót a bal, az
 jelölésűt a jobb fülébe kell
helyezni.
A fülpárnák szakszerű
behelyezése
Ha a fülpárnákat nem az előírt módon
helyezi a fülébe, a mélyhangokat nem
fogja megfelelően hallani. A
hangminőség fokozása érdekében
cserélje a fülpárnát a megfelelő
méretűre, vagy helyezze úgy a fülébe,
hogy az kényelmesen, biztonságosan és
szorosan illeszkedjen. Ha a fülpárna
nem illeszkedik megfelelően a fülébe,
próbáljon ki egy másik méretet. A
fülpárnák méretét a belső szín alapján
lehet megállapítani. Amikor kicseréli a
fülpárnát, ügyeljen arra, hogy az új
fülpárna szilárdan rögzüljön a
fülhallgatón, nehogy leváljon és a
fülében maradjon.
Hasznos tudnivaló
A vezeték szabályozóval állítsa be a
vezeték elágazás legkedvezőbb helyét,
így megakadályozhatja, hogy
használaton kívül a két vezeték
szétváljon és összegubancolódjon.
14
01COV.indb 14
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:33
01COV.indb 15
A Bluetooth funkciók üzemi jelzései
 : jelzőfény (kék)
 : jelzőfény (piros)
Kapcsolódás Párosítás
HFP/HSP vagy A2DP
(várakozás az audiojelek
fogadására)

HFP/HSP és A2DP
(várakozás az audiojelek
fogadására)

Zenehallgatás

Telefon
Kapcsolódva
Villogási mintázat
Keresés
Zene
Állapot

 —
Kapcsolódás lehetséges

—
—
—
—
—
—
—
—
—
——
——
——
—
—
—
—
—
—…
— …
—
—
——
——
…
 —
Kapcsolódás folyamatban

—
—…
 —
—————————
—————…
—
—
 —
———————
———…
 —
————————
————…
———————
———…
 —
Zenehallgatás telefonos
készenléti állapotban

Beérkező hívás

 —
…
 —
Beszélgetés

————————
————…
———————
———…
 —
Híváskezdeményezés
zenehallgatás közben

 —
15
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:33
A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE
Zenehallgatás
Megjegyzés
Bekapcsolás után a készülék
önműködően kapcsolódni próbál a
legutóbb csatlakoztatott Bluetootheszközhöz (HFP vagy HSP profil).
Ha nem kíván telefonhívásokat fogadni
ezzel a készülékkel, ne kapcsolja a
legutóbb csatlakoztatott Bluetootheszközt HFP vagy HSP készenléti
állapotba. Ha zenehallgatás közben
hívásokat kíván fogadni vagy
kezdeményezni, lapozzon a 22. oldalra.
Vezérlőgomb
POWER gomb
Ez a készülék az SCMS-T
tartalomvédelmi rendszert támogatja.
Olyan mobiltelefon vagy hordozható
tv-készülék műsorát hallgathatja meg
ezzel a készülékkel, mely támogatja az
SCMS-T tartalomvédelmet.
A készülék használatba vétele előtt
ellenőrizze a következőket:
– A Bluetooth-eszköz be van-e
kapcsolva.
– A Bluetooth-eszköz párosítása
megtörtént-e.
– A Bluetooth-eszköz támogatja-e a
zenetovábbítási funkciót (A2DP
profil*).
1
Tartsa nyomva kb. 2 másodpercig a POWER gombot a készülék
kikapcsolt állapotában.
A kék jelzőfény kétszer felvillan, és
a készülék bekapcsol.
Hozza létre a Bluetooth
kapcsolatot (A2DP) a külső
Bluetooth-eszköz segítségével.
A művelet részleteit a Bluetootheszköz kezelési útmutatójában
olvashatja.
3
Indítsa el a lejátszást a
Bluetooth-eszközön.
Hasznos tudnivaló
Az A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) típusú Bluetooth kapcsolatot e
készülék vezérlőgombja segítségével is
létrehozhatja (kivéve a
híváskezdeményezést).
Megjegyzések
Ha a Bluetooth-eszközhöz a HSP (Headset
Profile) profil használatával kapcsolódik, a
zenelejátszás minősége a megszokottnál
gyengébb lehet. A kiváló zenei
hangminőség érdekében módosítsa a
Bluetooth kapcsolat típusát A2DP-re a
Bluetooth-eszköz kezelőszerveivel.
Ha A2DP típusú Bluetooth kapcsolat
létesítése után ezt a készüléket kikapcsolja,
az A2DP típusú Bluetooth kapcsolat
újrafelépítéséhez ismételje a fenti
műveletsort az 1. lépéstől.
*A profilokról bővebben a 6. oldalon
olvashat.
16
01COV.indb 16
2
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:33
01COV.indb 17
A hangerő beállítása
Zenehallgatás közben tolja felfelé vagy
lefelé a vezérlőgombot a hangerő
beállításához.
Hasznos tudnivaló
A csatlakoztatott eszköz típusától függően
előfordulhat, hogy a hangerőt az eszközön
is be kell állítani.
A telefonbeszélgetés és a zenehallgatás
hangereje egymástól független. Ha
telefonbeszélgetés közben módosítja a
hangerőt, a zenehallgatás hangereje
változatlan marad.
Kikapcsolás
1
A Bluetooth-eszközön szakítsa
meg a Bluetooth kapcsolatot.
2
Tartsa nyomva kb. 2
másodpercig a POWER gombot.
A kék jelzőfény felvillan, majd a
készülék kikapcsol.
Hasznos tudnivaló
A Bluetooth-eszköz típusától függően
előfordulhat, hogy a zenelejátszás
befejezésekor a Bluetooth kapcsolat
önműködően megszakad.
Az audioeszköz
vezérlése – AVRCP
Ha a csatlakoztatott Bluetooth
audioeszköz támogatja az AVRCP
(Audio Video Remote Control) profilt,
az eszköz bizonyos funkcióit ezzel a
készülékkel is vezérelheti.
A Bluetooth audioeszköz funkcióinak
leírását lásd az eszközhöz mellékelt
kezelési útmutatóban.
Megjegyzés
A különböző Bluetooth-eszközök
távvezérlésének módja az adott eszköz
műszaki jellemzőitől függően eltérhet.
Állapot: állj vagy szünet üzemmód
Rövid
gombnyomás
Hosszú
gombnyomás



/


 Lejátszás indítása*
 Állj
 Ugrás a következő, előző számra
 Gyorskeresés előre, hátra*2
1
Állapot: lejátszás közben
Rövid
gombnyomás
Hosszú
gombnyomás



/


 Szünet*1
 Állj
 Ugrás a következő, előző számra
 Gyorskeresés előre, hátra*2
*1Lehetnek olyan Bluetooth-eszközök, melyeknél kétszer kell megnyomni a gombot.
*2Nem minden Bluetooth-eszköznél
használható.
Megjegyzés
A Bluetooth-eszköz hangereje e készülék
vezérlőgombjával nem módosítható.
folytatódik
17
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:33
Hasznos tudnivaló
Lehetnek olyan Bluetooth-eszközök,
melyeknél a gyorskeresési funkciót az alábbi
műveletsorral lehet elindítani (ezen a
készüléken).
1
A készülék kikapcsolásához
tartsa nyomva kb. 2
másodpercig a POWER gombot.
2
Tartsa nyomva egyszerre a
POWER gombot és a
vezérlőgombot () kb. 7
másodpercig. A jelzőfény (kék)
egyszer felvillan. A fenti
műveletsor ismétlésével a
beállítás visszavonható. Ebben
az esetben a jelzőfény (kék)
kétszer felvillan.
Megjegyzés
A Bluetooth-eszköz hangereje e készülék
vezérlőgombjával nem módosítható.
18
01COV.indb 18
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:33
01COV.indb 19
Telefonhívás
Vezérlőgomb
POWER
gomb
Többfunkciós
gomb
A készülék működtetésének megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.
– A mobiltelefonon be van-e
kapcsolva a Bluetooth funkció.
– Sikeresen megtörtént-e a készülék és
a Bluetooth mobiltelefon párosítása.
1
Tartsa nyomva kb. 2 másodpercig a POWER gombot a készülék
kikapcsolt állapotában.
A kék jelzőfény kétszer felvillan, és
a készülék bekapcsol, majd
megpróbál kapcsolódni a legutóbb
csatlakoztatott Bluetooth
mobiltelefonhoz.
Hasznos tudnivaló
A készülék 1 perc után leállítja a
Bluetooth funkcióval rendelkező
mobiltelefonhoz történő kapcsolódási
folyamatot. Ilyen esetben nyomja meg a
többfunkciós gombot az
újrakapcsolódáshoz.
Ha ez a készülék nem
kapcsolódik önműködően a
Bluetooth funkcióval
rendelkező mobiltelefonhoz
A kapcsolódást a Bluetooth funkcióval
rendelkező mobiltelefonon is
elindíthatja, illetve e készülék
kezelőszerveinek használatával
kapcsolódhat a legutóbb
csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz.
 Kapcsolódás a Bluetooth
funkcióval rendelkező
mobiltelefonról
1
A Bluetooth funkcióval
rendelkező mobiltelefonon
próbáljon meg Bluetooth
kapcsolatot (HFP vagy HSP*)
létesíteni ezzel a készülékkel.
A művelet részleteit a Bluetooth
funkcióval rendelkező mobiltelefon
kezelési útmutatójában olvashatja.
A Bluetooth funkcióval rendelkező
mobiltelefon kijelzőjén
megjelennek a felismert eszközök.
Ez a készülék „DR-BT100CX”
eszközként jelenik meg.
Ha olyan Bluetooth funkcióval
rendelkező mobiltelefont használ,
mely mind a HFP (Hands-free
Profile), mind a HSP (Headset
Profile) profilt támogatja, válassza
a HFP beállítást.
Megjegyzés
Ha nem a legutóbb csatlakoztatott
Bluetooth funkcióval rendelkező
mobiltelefonhoz kíván kapcsolódni, a
kapcsolatot a fenti műveletsor
végrehajtásával lehet létrehozni.
*A profilokról bővebben a 6. oldalon
olvashat.
folytatódik
19
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:33
– a készüléken beállított
csengőhang,
– a mobiltelefonon beállított
csengőhang,
– a mobiltelefonon beállított, csak
a Bluetooth kapcsolatra érvényes
csengőhang.
 Ha erről a készülékről kíván
kapcsolódni a legutóbb
csatlakoztatott
Bluetooth-eszközhöz
1
Nyomja meg a többfunkciós
gombot.
Megjegyzés
Ha a hívást a Bluetooth funkcióval
rendelkező mobiltelefon gombjának
megnyomásával fogadta, előfordulhat,
hogy a Bluetooth funkcióval rendelkező
mobiltelefon készülék-elsőbbségi
állapotba kerül. Ilyen esetben a
többfunkciós gomb 2 másodperces
nyomva tartásával vagy a Bluetooth
funkcióval rendelkező mobiltelefon
megfelelő gombjával lehet átadni a
hangot erre a készülékre. A részleteket a
Bluetooth funkcióval rendelkező
mobiltelefon kezelési útmutatójában
olvashatja.
A kék jelzőfény villogni kezd, és a
készülék megpróbál kapcsolódni az
eszközhöz (kb. 5 másodpercig).
Megjegyzés
Zenehallgatás közben a többfunkciós
gombbal nem lehet Bluetooth kapcsolatot
létesíteni.
Híváskezdeményezés
1
A mobiltelefon kezelőszerveivel
indítsa el a hívást.
Ha ezzel a készülékkel nem hallja a
tárcsahangot, tartsa nyomva a
többfunkciós gombot kb. 2
másodpercig.
Hasznos tudnivaló
A Bluetooth funkcióval rendelkező
mobiltelefon típusától függően a hívás az
alábbi módon is kezdeményezhető. A
részleteket a mobiltelefon kezelési
útmutatójában olvashatja.
– Ha éppen nem telefonál, a többfunkciós
gomb megnyomásával hanghívás
üzemmódba kapcsolhat.
– A legutóbb hívott számot újratárcsázhatja,
ha kb. 2 másodpercig nyomva tartja a
többfunkciós gombot.
Hívásfogadás
Beérkező hívás esetén a készülékben
csengőhang hallható.
1
20
01COV.indb 20
Nyomja meg a többfunkciós
gombot.
A mobiltelefontól függően a
csengőhang az alábbiak szerint
különbözhet.
A hangerő beállítása
A hangerő beállításához tolja a
vezérlőgombot felfelé vagy lefelé.
Hasznos tudnivalók
A hangerő csak beszélgetés közben
állítható be.
A telefonbeszélgetés és a zenehallgatás
hangereje egymástól független. Ha
zenehallgatás közben módosítja a
hangerőt, a telefonbeszélgetés hangereje
változatlan marad.
A hívás befejezése
A hívás befejezéséhez nyomja meg a
készülék többfunkciós gombját.
Kikapcsolás
1
A Bluetooth-eszközön szakítsa
meg a Bluetooth kapcsolatot.
2
Tartsa nyomva kb. 2
másodpercig a POWER gombot.
A kék jelzőfény felvillan, majd a
készülék kikapcsol.
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:34
01COV.indb 21
A Bluetooth funkcióval
rendelkező mobiltelefon
vezérlése – HFP, HSP
E készülék egyes gombjainak funkciója
a kapcsolódó mobiltelefontól függően
eltérhet.
Bluetooth funkcióval rendelkező
mobiltelefonokhoz a HFP
(kihangosító) vagy a HSP (mikrofonos
fülhallgató) profilt kell használni. A
támogatott Bluetooth profilokat és
azok használatának módját lásd a
mobiltelefon kezelési útmutatójában.
Beszélgetés
közben
Beszélgetés
vége*3
Hang átadása
a fülhallgatóra
*1Lehetnek olyan funkciók, melyeket a
Bluetooth funkcióval rendelkező
mobiltelefon nem támogat. A
részleteket a mobiltelefon kezelési
útmutatójában olvashatja.
*2A Bluetooth funkcióval rendelkező
mobiltelefon típusától függően változhat.
*3Ha a hívást a Bluetooth funkcióval
rendelkező mobiltelefonnal
kezdeményezi, egyes funkciók nem állnak
rendelkezésre.
HFP (kihangosító profil)
Állapot
Többfunkciós gomb
Rövid
gombnyomás
Hosszú
gombnyomás
Készenlét
Hanghívás
indítása*1
Utolsó szám
újrahívása
Hanghívás
aktív
Hanghívás
leállítása*1
—
Kimenő
hívás
Kimenő hívás
befejezése
Hang átadása
Beérkező
hívás
Fogadás
Visszautasítás
Beszélgetés
vége
Hang átadása
Beszélgetés
közben
HSP (mikrofonos fülhallgató profil)
Állapot
Többfunkciós gomb
Rövid
gombnyomás
Hosszú
gombnyomás
Készenlét
—
Tárcsázás
Kimenő
hívás
Kimenő hívás
befejezése*1
Kimenő hívás
befejezése
vagy a hang
átadása a
fülhallgatóra*2
Beérkező
hívás
Fogadás
—
21
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:34
Hívás zenelejátszás közben
Hívás csak akkor kezdeményezhető zenelejátszás közben, ha a HFP vagy HSP,
illetve A2DP típusú Bluetooth kapcsolatot létesít a készülékek között.
Ha például hívást kíván kezdeményezni egy Bluetooth funkcióval rendelkező
mobiltelefonnal, miközben zenét hallgat egy Bluetooth kompatibilis
zenelejátszóról, ezt a készüléket a HFP vagy a HSP profil használatával kell a
mobiltelefonhoz csatlakoztatni.
Hozza létre a Bluetooth kapcsolatot e készülék és a külső eszköz
között az alábbi műveletsorral.
1
Hozza létre a Bluetooth kapcsolatot e készülék és a mobiltelefon
között a HFP vagy a HSP profil használatával. Lásd a „Telefonhívás”
részben leírt lépéseket (19. oldal).
2
A zene lejátszására használt Bluetooth-eszköz (zenelejátszó vagy
mobiltelefon) kezelőszerveivel hozza létre a Bluetooth kapcsolatot, az
A2DP profil használatával.
Hívás kezdeményezése
zenehallgatás közben
1
Zenehallgatás közben nyomja
meg a többfunkciós gombot
(21. oldal), vagy a Bluetooth
funkcióval rendelkező
mobiltelefon kezelőszerveivel
indítsa el a hívást.
Ha ezzel a készülékkel nem hallja a
tárcsahangot, tartsa nyomva a
többfunkciós gombot kb. 2
másodpercig.
Hívás fogadása zenehallgatás
közben
Beérkező hívás esetén a zenelejátszás
szünet üzemmódba kapcsol, és a
tárcsahang hallható a fülhallgatóban.
1
Nyomja meg a többfunkciós
gombot, és kezdje meg
beszélgetést.
A beszélgetés végén nyomja meg a
többfunkciós gombot. Ez a
készülék visszakapcsol a
zenelejátszásra.
Ha beérkező hívás esetén nem
hallható a csengőhang
1
Állítsa le a zenelejátszást.
2
Amikor hallja a csengetést,
nyomja meg a többfunkciós
gombot, és kezdje meg
beszélgetést.
22
01COV.indb 22
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:34
01COV.indb 23
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Óvintézkedések
A Bluetooth kommunikációról
A Bluetooth vezeték nélküli technológia
működési tartománya kb. 10 méter.
A legnagyobb adatátviteli távolság az
akadályoktól (emberi test, fémek, falak stb.)
és az elektromágneses környezettől függően
változhat.
A készülék beépített antennájának helyét a
szaggatott vonal jelzi. A Bluetooth
kommunikáció hatásfoka javítható, ha a
beépített antennát a csatlakoztatott
Bluetooth-eszköz irányába fordítja.
Az adatátviteli távolság lerövidül, ha a
csatlakoztatott eszköz és e készülék között
akadály van.
Beépített
antenna helye
Az alábbi körülmények befolyásolhatják a
Bluetooth kommunikáció hatásfokát.
– Ha e készülék és a Bluetooth-eszköz
között akadály – pl. emberi test,
fémtárgy vagy fal – van.
– E készülék közelében 2,4 GHz-en
kommunikáló eszköz, pl. vezeték
nélküli LAN eszköz, drótnélküli telefon
vagy mikrohullámú sütő működik.
Mivel a Bluetooth-eszközök és a vezeték
nélküli LAN technológia (IEEE802.11 b/g)
azonos frekvenciát alkalmaznak,
mikrohullámú interferencia fordulhat elő,
ami csökkentheti a kommunikáció
sebességét, növelheti a zajt vagy hibás
kapcsolódást eredményezhet, ha ezt a
készüléket vezeték nélküli LAN eszköz
közelében használja. Ilyen esetben tegye a
következőket.
– Ezt a készüléket legalább 10 méter
távolságra használja a vezeték nélküli
LAN eszköztől.
– Ha ezt a készüléket a vezeték nélküli
LAN eszköztől mért 10 méteren belül
használja, kapcsolja ki a vezeték nélküli
LAN eszközt.
– Ezt a készüléket és a Bluetooth-eszközt
a lehető legközelebb helyezze
egymáshoz.
A Bluetooth-eszközök által kibocsátott
mikrohullámok zavart okozhatnak egyes
elektronikus orvosi berendezések
működésében. Az alábbi környezetben
kapcsolja ki ezt a készüléket és a többi
Bluetooth-eszközt, mert balesetveszélyt
jelenthetnek.
– Ha gyúlékony gázok vannak a közelben,
pl. kórházban, vonaton, repülőgépen
vagy üzemanyagtöltő állomáson.
– Önműködő ajtók vagy tűzjelző közelében.
Ez
 a készülék támogatja azokat a biztonsági
funkciókat, melyek megfelelnek a Bluetooth
szabványnak és a vezeték nélküli Bluetooth
kapcsolat biztonságát hivatottak szolgálni,
de a beállítások függvényében előfordulhat,
hogy a biztonság szintje nem elegendő.
Legyen körültekintő a vezeték nélküli
Bluetooth kapcsolat használata során.
Nem vállalunk felelősséget a Bluetooth
kommunikáció közben előforduló
információszivárgásért.
Nem garantáljuk, hogy e készülék minden
Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatható.
– A Bluetooth funkcióval ellátott eszköznek
meg kell felelni minden, a Bluetooth SIG
által előírt Bluetooth szabványnak, és a
hitelesítési feltételeknek.
– Ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a
fentebb említett Bluetooth szabványoknak,
az eszköz jellemzőinek vagy műszaki adatainak függvényében előfordulhat, hogy
bizonyos eszközök nem csatlakoztathatóak vagy nem működnek megfelelően.
– Az eszköz típusától és a külső
körülményektől függően előfordulhat,
hogy a fülhallgatóval történő
kommunikáció közben zaj észlelhető.
A csatlakoztatni kívánt eszköz típusától függően előfordulhat, hogy a
kommunikáció megkezdése hosszabb időt
vesz igénybe.
folytatódik
23
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:34
Néhány szó a statikus elektromosságról
Különösen száraz körülmények között
előfordulhat, hogy enyhe bizsergést érez a
fülében. Ezt az emberi testben felhalmozódó
statikus elektromosság, és nem a fülhallgató
meghibásodása okozza. A jelenség hatása
természetes anyagokból készült ruházat
viselésével csökkenthető.
Egyéb előírások
Ne tegye ezt a készüléket olyan helyre, ahol
nedvességnek, pornak, koromnak, gőznek
vagy közvetlen napfénynek van kitéve. A
készülék meghibásodhat.
Előfordulhat,
hogy zavaró rádióhullámok

jelenléte vagy a külső környezet jellege
miatt a Bluetooth funkció nem használható
a mobiltelefonnal.
Ha a Bluetooth funkció használatát
követően rosszul érzi magát, azonnal
szüntesse be a Bluetooth-eszköz
használatát. Ha a probléma tartósan
fennáll, keresse fel a vásárlás helyét.
Ha a készüléket hosszú ideig magas
hangerőn használja, halláskárosodást
szenvedhet. A közúti biztonság érdekében
járművezetés vagy kerékpározás közben ne
használja a készüléket.
Ne tegye ki nyomásnak a készüléket (ne
helyezzen rá semmit), mert tartósabb
tárolás esetén maradandó alakváltozást
szenvedhet.
Óvja a fülhallgatót az erős ütésektől.
A fülhallgatót száraz, puha ruhával
tisztíthatja meg.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
olyan kérdése vagy problémája merül fel,
melyre nem kap választ ebben az
útmutatóban, keresse fel a vásárlás helyét.
Az EP-EX10A fülpárna-készlet külön
megvásárolható* tartozékként kapható.
Az EP-EX10A készlet 4 típusú fülpárnát
tartalmaz: SS, S, M és L.
* Egyes országokban ez a külön megvásárolható tartozék nem áll rendelkezésre.
24
01COV.indb 24
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:34
01COV.indb 25
Hibaelhárítás
Ha a készülék működésében rendellenességet észlel, ellenőrizze az alábbi listát,
vagy látogasson el a terméktámogatási honlapra.
Ha a probléma tartósan fennáll, keresse fel a vásárlás helyét.
Általános jelenségek
A készülék nem kapcsol be.
 Töltse fel az akkumulátort.
 Feltöltés alatt a készüléket nem lehet
bekapcsolni. Húzza ki az USB-vezetéket
a készülékből, és csak azután kapcsolja
be.
A párosítás nem hajtható
végre.
 Vigye közelebb egymáshoz ezt a
fülhallgatót és a Bluetooth-eszközt.
A Bluetooth kapcsolat nem jön
létre.
 Ellenőrizze, hogy ez a készülék be van-e
kapcsolva.
 Ellenőrizze, hogy a kapcsolódó
Bluetooth-eszköz, illetve a Bluetooth
funkció be van-e kapcsolva.
 Előfordulhat, hogy a Bluetooth
kapcsolatot nem jegyezte fel ez a
készülék. A sikeres párosítást követően a
Bluetooth kapcsolatot a Bluetootheszközről hozza létre.
 Ez a készülék vagy a kapcsolódó
Bluetooth-eszköz készenléti állapotban
van.
 A Bluetooth kapcsolat megszakadt.
Hozza létre újból a Bluetooth kapcsolatot
(zenehallgatás esetén: lásd a 16. oldalon;
telefonhívás esetén: lásd a 19. oldalon).
Az adatátviteli távolság
csökken. (Hangkiesések.)
 Ha a közelben elektromágneses
sugárzást kibocsátó eszköz, pl. vezeték
nélküli LAN, más Bluetooth-eszköz vagy
mikrohullámú sütő működik, vigye
távolabb a készüléket ezektől az
eszközöktől.
Fordítsa
e készülék beépített antennáját

(23. oldal) a Bluetooth-eszköz irányába.
Ellenőrizze, hogy semmilyen akadály
nem korlátozza-e a kommunikációt.
A készülék nem működik
megfelelően.
 Törölje a készülék memóriáját. Ezzel a
művelettel a párosítási információk nem
törlődnek.
Egy vékony eszközzel (gemkapocs stb.)
nyomja meg a furat belsejében lévő kis
gombot addig, míg az érezhetően nem
aktiválódik.
Torz hang
 Gondoskodjon arról, hogy e készülék
működését ne zavarja vezeték nélküli
LAN, más 2,4 GHz-es vezeték nélküli
eszköz vagy mikrohullámú sütő
interferenciája.
folytatódik
25
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:34
Feltöltés
A feltöltés nem sikerül.
 Ellenőrizze, hogy a készüléket
megfelelően és biztosan csatlakoztatta-e
az USB-vezetékkel a számítógéphez.
 Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e
kapcsolva.
 Ellenőrizze, hogy a számítógép nem
kapcsolt-e készenléti vagy hibernált
állapotba.
A feltöltés hosszú ideig tart.
 Ellenőrizze, hogy a készüléket nem USB
elosztón keresztül csatlakoztatta-e a
számítógéphez.
A számítógép nem ismeri fel a
készüléket.
 Az USB-vezetéket nem megfelelően
csatlakoztatta a számítógép USB
aljzatához. Csatlakoztassa újból.
Ellenőrizze,
hogy a készüléket nem USB

elosztón keresztül csatlakoztatta-e a
számítógéphez.
 Probléma lehet a csatlakoztatott
számítógép USB aljzatával.
Csatlakoztassa egy másik USB aljzathoz.
 A fentiektől eltérő esetben hajtsa végre
újból az USB csatlakoztatást.
Zenehallgatás
Nincs hang
26
01COV.indb 26
 A Bluetooth-eszköz nincs bekapcsolva.
 Nem A2DP típusú Bluetooth kapcsolatot
létesített e készülék és a Bluetootheszköz között. Hozzon létre A2DP
profilú Bluetooth kapcsolatot (16. oldal).
 Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszközön
elindult-e a zenelejátszás.
 Ellenőrizze, hogy e készülék hangereje
nem túl alacsony szintre van-e beállítva.
 Ha szükséges, növelje a hangerőt a
kapcsolódó külső eszközön.
 Ismételje meg a Bluetooth-eszköz és e
készülék párosítását (12. oldal).
Alacsony hangerő
 Növelje a hangerőt ezen a készüléken.
 Ha szükséges, növelje a hangerőt a
kapcsolódó külső eszközön.
Gyenge hangminőség
 Ha HSP (kihangosító) típusú Bluetooth
kapcsolatot létesített, váltson A2DP
(zenelejátszás) típusú kapcsolatra.
Lejátszás közben gyakori
hangkiesések tapasztalhatók.
 A Bluetooth-eszközről lejátszott zenének
nem megfelelő bitsűrűség beállítása vagy
a pillanatnyi zenehallgatási környezet
miatt e készülék vételi jellemzői
bizonytalanná váltak.*1
Szakítsa meg az A2DP Bluetooth
kapcsolatot a Bluetooth-eszközön. E
készülék bekapcsolt állapotában tartsa
nyomva kb. 7 másodpercig a 
gombot a fogadható bitsűrűség
csökkentéséhez.*2
*1A bitsűrűség az átvitt adatok
másodpercenkénti mennyiségének
számokban kifejezett értéke.
Általában a nagyobb bitsűrűség jobb
hangminőséget is jelent. Ez a készülék
alkalmas a nagy bitsűrűségű műsorok
fogadására, de a zenehallgatási
környezet függvényében hangkiesés
fordulhat elő.
2
* Amikor a bitsűrűség beállítás
megtörtént, a jelzőfény (kék) egyszer
felvillan. Előfordulhat, hogy a
bitsűrűség értékének csökkentése a
pillanatnyi zenehallgatási
körülmények miatt nem csökkenti a
hangkiesések mennyiségét. Ha az
eredeti beállításra szeretne
visszakapcsolni, tartsa nyomva kb. 7
másodpercig a  gombot. A
jelzőfény (kék) kétszer felvillan.
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:34
01COV.indb 27
Telefonhívás
A hívófél hangja nem hallható.
 Ellenőrizze, hogy mind e készülék, mind
a Bluetooth funkcióval rendelkező
mobiltelefon be van-e kapcsolva.
 Ellenőrizze a kapcsolatot e készülék és a
Bluetooth funkcióval rendelkező
mobiltelefon között. Hozza létre újból a
Bluetooth kapcsolatot (HFP vagy HSP)
(19. oldal).
 Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkcióval
rendelkező mobiltelefonon ezt a
készüléket állította-e be hang kimeneti
eszközként.
 Ellenőrizze, hogy e készülék hangereje
nem túl alacsony szintre van-e beállítva.
 Ha szükséges, növelje a hangerőt a
kapcsolódó Bluetooth funkcióval
rendelkező mobiltelefonon.
 Ha ezzel a készülékkel éppen zenét
hallgat, állítsa le a lejátszást, nyomja meg
a többfunkciós gombot, és kezdje meg a
beszélgetést.
A hívófél hangja nagyon halk
 Növelje a hangerőt ezen a készüléken.
 Ha szükséges, növelje a hangerőt a
kapcsolódó Bluetooth funkcióval
rendelkező mobiltelefonon.
A készülék
visszaállítása gyári
állapotba
A készüléket visszaállíthatja a gyári
állapotba, így a beállítások (pl.
hangerő) az alapértékre állnak vissza,
és az összes párosítási információ
törlődik.
1
Ha a készülék be van kapcsolva,
tartsa nyomva a POWER
gombot kb. 2 másodpercig, míg
ki nem kapcsol.
2
Tartsa nyomva egyszerre a
POWER gombot és a
többfunkciós gombot kb. 7
másodpercig.
A kék jelzőfény négyszer felvillan,
és a készülék visszakapcsol a gyári
beállításokra. Minden párosítási
információ törlődik.
27
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:34
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a DR-BT100CX típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkMIpM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Általános jellemzők
Adatátviteli rendszer
Bluetooth szabvány 2.1 + EDR (Enhanced
Data Rate) programváltozat
Kimenőteljesítmény
Bluetooth szabvány, Power Class 2
Legnagyobb adatátviteli távolság
Közvetlen rálátással kb. 10 m*1
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,4000–2,4835 GHz)
Moduláció
FHSS
Kompatibilis Bluetooth profilok*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
*1A tényleges távolság több tényezőtől is
függ, pl. az eszközök közötti akadályoktól,
a mikrohullámú sütő körüli mágneses
tértől, statikus elektromosságtól, vételi
érzékenységtől, az antenna
teljesítményétől, operációsrendszertől,
szoftvertől stb.
2
* Az egyes Bluetooth profilok a Bluetootheszközök közötti kommunikáció
típusához igazodnak.
3
* Kódolási eljárás: az audiojelek tömörítési
és átalakítási eljárása.
*4Subband Codec.
*5Egyes országokban a külön
megvásárolható tartozékok nem állnak
rendelkezésre.
Támogatott kódolási eljárások*3
SBC*4, MP3
Támogatott tartalomvédelem
SCMS-T
Átviteli sávszélesség (A2DP)
20–20 000 Hz (mintavételezés: 44,1 kHz)
Mellékelt tartozékok
USB () vezeték (1 db)
Fülpárnák (2db S-, 2db M-, 2db L-méretű)
Kezelési útmutató (ez a dokumentum) (1 db)
Javasolt tartozékok
Tartalék fülpárnák: EP-EX10A (külön
megvásárolható)*5
USB-töltő hálózati tápegység:
AC-U50A (külön megvásárolható)*5
28
01COV.indb 28
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:34
01COV.indb 29
Mikrofonos fülhallgató
Energiaellátási követelmények
3,7 V-os egyenáram: beépített lítium-ion
akkumulátor
Méretek (szé × ma × mé) (legnagyobb
kinyúlások nélkül)
kb. 19,5 × 74,0 × 17,5 mm
Vezeték (a készüléktől a hangszóróig)
kb. 0,6 m
Tömeg
kb. 26 g (fülhallgató: 4 g)
Névleges teljesítményfelvétel
1,3 W
Vevőegység
Rendszerkövetelmények
az USB aljzaton keresztüli
akkumulátor feltöltéshez
Az alábbi operációsrendszerek bármelyikével
és szabványos USB aljzattal ellátott
számítógépek használhatók.
Operációsrendszerek
(Windows használata esetén)
Microsoft Windows Vista® Home Basic,
Home Premium, Business, Ultimate,
Windows® XP Home Edition, Professional,
Media Center Edition (Service Pack2 vagy
újabb), Media Center Edition 2004 & 2005
(Service Pack2 vagy újabb)
Típus
Zárt típusú, dinamikus
(Macintosh használata esetén)
Mac OS X (10.3 vagy újabb programváltozat)
Hangszóró
9 mm-es, dóm típusú (CCAW hangtekercs)
A modell és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
Frekvencia átvitel
6–23 000 Hz
Mikrofon
Típus
Elektrét kondenzátor mikrofon
Irányítottság
Nem irányított típusú
Hasznos frekvenciatartomány
100–4000 Hz
Üzemi hőmérséklet
0–45°C
29
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:34
01COV.indb 30
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:34
01COV.indb 31
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:34
01COV.indb 32
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Printed in Czech Republic (EU)
DR-BT100CX_4-130-037-11(1)
2009. 05. 10. 14:26:35
Download PDF

advertising