Sony | RDP-X30iP | Sony RDP-X30iP RDP-X30iP Hangsugárzó-dokkoló iPod vagy iPhone médialejátszáshoz Használati útmutató

4-295-693-32(1)
IQG9
Személyi audio dokkoló rendszer
Kezelési útmutató
HU
© 2011 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
RDP-X30iP
4-295-694-11(1)
Rövidített útmutató
FIGYELEM!
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a
készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb. Soha ne állítson égő gyertyát a
készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl.
virágvázát a készülékre.
Ha bármilyen tárgy beleesik vagy folyadék
ömlik a készülékbe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból, és
ellenőriztesse szakemberrel mielőtt újra
használná.
Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
Ne helyezze a készüléket víz közelébe.
Audio csatlakozóvezeték használatakor válassza le a
vezetéket, ha nincs használatban.
MEGJEGYZÉSEK A LÍTIUM ELEMRŐL
Ellenőrizze, hogy az iPodot megfelelően csatlakoztatta-e.
A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg
az elemet egy száraz ruhával.
Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
Megjegyzés
A referencia kézikönyvben az „iPod” kifejezés
egy általános elnevezés az iPod és az iPhone
iPod funkcióira, kivéve, ha a szöveg vagy ábra
ennek ellenkezőjét hangsúlyozza.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Érvényes a következő tartozékra is: távvezérlő.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
A készüléket nem szabad szűk helyen, pl. beépített
szekrényben elhelyezni.
Ne tegye ki az elemeket (akkumulátort vagy a
gyárilag behelyezett elemet) erős hősugárzásnak
például közvetlen napsütésnek, tűznek vagy
hasonlónak.
Mivel a hálózati dugasszal lehet áramtalanítani a
hálózati tápegységet, könnyen hozzáférhető
hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben
bármilyen rendellenességet észlel, azonnal húzza
ki a hálózati aljzatból.
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a
hálózati csatlakozóvezetéket nem húzta ki a
hálózati aljzatból, még akkor is, ha maga a készülék
kikapcsolt állapotban van.
Az adattábla és a biztonságra vonatkozó fontos
információk a készülék alján, illetve a hálózati
tápegység külső részén találhatók.
FIGYELEM
Ha az elemet nem megfelelően helyezi be,
robbanást idézhet elő. Kizárólag azonos típusú
elemet használjon a cseréhez.
Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó
országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy jótállással kapcsolatos ügyben,
a különálló szerviz- vagy jótállási
dokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
Óvintézkedések
A hálózati vezeték kihúzásakor mindig a
dugaszt, és ne a vezetéket fogja meg.
Mivel a hangsugárzóban erős mágnes található,
a mágnes okozta esetleges károsodás elkerülése
érdekében tartsa távol a készüléktől a mágneses
kódolású hitelkártyákat és a rugós szerkezetű
órákat, katódsugárcsöves tv-készülékeket,
kivetítőket stb.
Ne hagyja a készüléket hőkibocsátó eszközök
közelében, illetve olyan helyen, ahol a készülék
közvetlen napfénynek, túlzott pornak vagy
ütődésnek van kitéve.
Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte,
máskülönben túlmelegedhet. Ne helyezze a
készüléket puha felületre (szőnyegre, takaróra),
vagy olyan anyagok közelébe (függöny),
amelyek eltakarhatják a szellőzőnyílásokat.
RDP-X30iP qsg-book.indd 1
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a termékhez mellékelt elemet ne
kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt
van feltűntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb)
vegyjele akkor van feltűntetve, ha az elem több
mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólomot
tartalmaz.
Az elemek hulladékként való elhelyezésének
szakszerű módjával segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az
elemek eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében
a készülék hasznos élettartamának végén adja le
azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen.
Két eltérő műsor hallható a készülékből.
Állítsa le a lejátszást az iPodon vagy a külső készüléken.
iPod
Nincs hang.
Semmilyen funkció nem működik.
Ellenőrizze, hogy az iPodot megfelelően csatlakoztatta-e.
Az iPod nem tölthető.
Ellenőrizze, hogy az iPodot megfelelően csatlakoztatta-e.
Ellenőrizze, hogy a hálózati tápegységet megfelelően
csatlakoztatta-e.
Audiobemenet
Nincs hang.
Ellenőrizze, hogy az audiovezetéket megfelelően
csatlakoztatta-e.
A hangerő túl alacsony.
Ellenőrizze a csatlakoztatott külső készülék hangerejét.
Távvezérlő
A távvezérlő nem működik
Ha a távvezérlőben lévő elem kimerülőben van, cserélje
ki.
A távvezérlőt fordítsa a készülék távvezérlés érzékelője
felé.
Távolítson el minden akadályt a távvezérlő és a készülék
távvezérlés érzékelője közül.
Ne tegye ki a készülék távvezérlés érzékelőjét erős fény, pl.
közvetlen napfény vagy fénycső hatásának.
Vigye közelebb a távvezérlőt a készülékhez.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Sony
márkaszervizhez.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a RDP-X30iP
típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú
BkMIpM. együttes rendeletben előírtak szerint
megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
iPod egység
Egyenáramú kimenet: 5 V
Legfeljebb: 1 A
Általános
Hangsugárzó
Kb. 7,0 cm átmérő, 6 Ω
Bemenet
AUDIO IN csatlakozó (ø 3,5 mm sztereó
minijack)
Kimenő teljesítmény
15 W + 15 W (1% harmonikus torzításnál)
Külső energiaellátás
Egyenáramú bemenet 18,2 V
Méretek
Kb. 326 mm × 140 mm × 135 mm (szé × ma × mé)
(kinyúlások nélkül)
Tömeg
Kb. 1,9 kg
Mellékelt tartozékok
Távvezérlő (1 db)
Hálózati tápegység (1 db)
Párna (1 db)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
Más típusú elemek esetében olvassa el az
útmutató azon szakaszát, mely az elemek
szakszerű eltávolítását részletezi. Az elemeket adja
le a használt elemek számára kijelölt
hulladékgyűjtő helyen.
A termék vagy az elemek újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás
helyét.
További információk
Hibaelhárítás
Általános
A készülék nem kapcsol be a hálózati
tápegység csatlakoztatásakor.
Ellenőrizze, hogy a hálózati tápegység megfelelően legyen
csatlakoztatva a hálózati aljzathoz.
Nincs hang.
Állítsa be a VOLUME +/− (a távvezérlőn VOL +/−)
gombbal.
Zaj hallható.
Ellenőrizze, hogy a készülék közelében nem működik-e
beltéri vezeték nélküli telefon stb.
2011.11.01. 23:11:16

Távvezérlés
érzékelő
A szerzői jogokról
SOUND
− VOLUME +
iPod és iPhone

SOUND jelző
/
Támaszték
A VOLUME + és  gombon tapintópont található.
Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano,
és az iPod touch az Apple Computer Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és
más országokban
A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” azt
jelenti, hogy az adott elektronikai készülék
célzottan úgy lett megtervezve, hogy az iPodhoz,
iPhone-hoz hozzákapcsolható legyen, továbbá a
termék fejlesztője által igazolt, hogy az Apple által
megkívánt teljesítményeket eléri. Az Apple nem
vállal felelőséget a készülék működéséért, vagy a
biztonsági és más szabályzásoknak való
megfelelésért. Kérjük, ne feledje, ha ezt a
készüléket iPod vagy iPhone eszközzel használja,
a vezeték nélküli teljesítmény változhat.
Megjegyzés
Ez a készülék nem használható iPad készülékkel,
a használata esetén meghibásodás következhet be.
Lejátszás
1 Helyezzen egy an iPod készüléket a
Műveletek
Energiaellátás
Önműködő kikapcsolás
Miután az iPod (vagy az AUDIO IN aljzathoz
csatlakoztatott készülék) lejátszása véget ér, és 30
percig semmilyen műveletet nem végez, a
készülék önműködően kikapcsol.
Az áramforrás előkészítése
Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a készülék
hátoldalán lévő DC IN 18.2V aljzathoz, illetve a
hálózati aljzathoz.
Megjegyzés
A készülék elemmel nem használható.
Megjegyzések a hálózati tápegységről
Kizárólag a Sony által mellékelt hálózati
tápegységet használja. Más gyártók hálózati
tápegységének dugasza eltérő polaritással
rendelkezhet. Ha nem a mellékelt hálózati
tápegységet használja, üzemzavar fordulhat elő.
Az iPod töltése
A készüléket az iPod akkumulátorának töltésére is
használhatja.
A töltés akkor kezdődik meg, amikor az iPodot
csatlakoztatja a készülékhez. A feltöltési állapot az
iPod kijelzőjén ellenőrizhető. A részleteket lásd az
iPod kezelési útmutatójában.
A készülék be- vagy
kikapcsolása
Nyomja meg a / (főkapcsoló) gombot.
A / gomb világítani kezd a készülék
bekapcsolásakor.
Távvezérlő
A mellékelt távvezérlő első használata előtt
távolítsa el a szigetelő lapot.
Irányítsa a távvezérlőt a készülék távvezérlés
érzékelője ( ) felé.
A / gomb villog a távvezérlő jelének
érzékelésekor.
 (lejátszás/szünet)
A lejátszás elindítása az iPodon. Nyomja meg
ismét a lejátszás szüneteltetéséhez vagy
folytatásához.
 (előre)
Ugrás a következő műsorszámra.
Tartsa nyomva hallgatás közben a kívánt
műsorrészlet megkereséséhez.
 (vissza)
Visszalépés az előző műsorszámra. Lejátszás
közben ez a művelet visszatér a jelenlegi
műsorszám elejére. Az előző műsorszámra
visszalépéshez nyomja meg kétszer.
Tartsa nyomva hallgatás közben a kívánt
műsorrészlet megkereséséhez.
MENU
Visszalépés az előző menüre.
 (fel)/ (le)
Egy menüpont vagy a lejátszandó műsorszám
kiválasztása.
VOL +/– (hangerő növelés, csökkentés)
A hangerő beállítása.
Megjegyzés
Az iPod típusától függően egyes műveletek
eltérőek lehetnek vagy nem érhetők el.
Mikor kell elemet cserélni?
Normál használat esetén az elem (CR2025)
élettartama kb. hat hónap. Ha a távvezérlő már
nem működteti a készüléket, cserélje ki az elemet.
 oldallal felfelé
Megjegyzés
Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt,
vegye ki belőle az elemet, így elkerülheti a
kifolyó elektrolit és a korrózió okozta
meghibásodásokat.
Az alábbi iPod/iPhone modellek használhatók.
A használat megkezdése előtt frissítse az iPod/
iPhone szoftverét a legújabbra.
iPod touch (4. generáció)
iPod touch (3. generáció)
iPod touch (2. generáció)
iPod nano (6. generáció)*
iPod nano (5. generáció)
iPod nano (4. generáció)
iPod nano (3. generáció)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
* Az iPod nano (6. generáció) nem vezérelhető a
távvezérlővel a „MENU”, „”, „” és „ENTER”
megnyomásakor.
RDP-X30iP qsg-book.indd 2
bekapcsolás) gombot.
A lejátszás megkezdődik az iPodon.
A csatlakoztatott iPodot a készülékkel vagy az
iPodot saját kezelőszerveivel vezérelheti.
Az iPod behelyezése és eltávolítása
Az iPod behelyezésekor vagy eltávolításakor a
készülék dokkoló csatlakozójával azonos szögben
tartsa. Ne húzza túlságosan előre az iPodot.
SOUND
Nyomja meg egyszer vagy kétszer a kívánt
hanghatás eléréséhez. (A részleteket lásd „A
mélyhang- vagy a kiterjesztett hanghatás
használata” szakaszban)
Kompatibilis iPod/iPhone
típusok
/ (főkapcsoló)
A készülék be- és kikapcsolása. A / gomb a
készülék bekapcsolásakor világít.
2 Nyomja meg a  (közvetlen
ENTER
A kiválasztott menüpont végrehajtása vagy a
lejátszás megkezdése.
iPod használata
A VOL + és  gombokon tapintópont
található.
dokkoló csatlakozóba.
A dokkoló csatlakozó kismértékben dönthető.
Megjegyzések
Ha az iPod touch vagy iPhone készülék
képernyőjén megjelenik egy üzenet, olvassa el
az „Apple App üzletről” szakaszt.
A készülékbe tokban lévő vagy burkolattal
ellátott iPod is behelyezhető, ha azonban a tok
vagy a burkolat akadályozza a csatlakoztatást,
távolítsa el a tokot vagy a burkolatot az iPod
dokkoló csatlakozóba behelyezése előtt.
Az iPod behelyezésekor vagy eltávolításakor
biztosan tartsa a készüléket.
Ne csavarja vagy hajlítsa meg az iPodot, mert a
csatlakozó megsérülhet.
Szállításkor távolítsa el az iPodot, mert
meghibásodás következhet be.
Ha az iPod akkumulátora különösen lemerült, a
használat előtt töltse egy ideig.
A Sony nem vállal felelősséget, amennyiben egy
iPod készülékre rögzített adatok elvesznek vagy
megsérülnek, amikor az iPod csatlakoztatva van
ehhez a rendszerhez.
Ha az iPod nem éri el a készülék elején található
támasztékot, helyezze be a mellékelt párnát a
támaszték elé.
Az iPod üzemeltetési körülményeiről és
feltételeiről bővebben az Apple honlapján
olvashat.
Külső készülékek
csatlakoztatása
E készülék hangsugárzóin keresztül
meghallgathatja külső készülékek, pl. hordozható
digitális zenelejátszó zeneszámait is.
Csatlakoztatás előtt feltétlenül kapcsolja ki
mindkét készüléket.
1 Egy (külön megvásárolható) audio
csatlakozóvezetékkel csatlakoztassa a
hordozható digitális zenelejátszó (vagy
egyéb eszköz) vonalkimenetét e készülék
hátoldali AUDIO IN aljzatához.
2 Kapcsolja be a készüléket a  gomb
megnyomásával.
3 Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket.
4 Indítsa el a lejátszást a külső készüléken.
A csatlakoztatott eszköz műsora e készülék
hangsugárzóiból hallható.
Megjegyzések
A szükséges típusú audio csatlakozóvezeték a
külső készüléktől függően eltérő. Ügyeljen,
hogy a megfelelő típusú vezetéket alkalmazza.
Ha a hangerő túlságosan alacsony, először a
készülék hangerejét állítsa be. Ha a hangerő
még mindig túlságosan alacsony, állítsa be a
csatlakoztatott készülék hangerejét.
Az AUDIO IN aljzathoz csatlakoztatott külső
készülék lejátszásakor állítsa le az iPod
lejátszását.
Válassza le az audio csatlakozóvezetéket a
készülékről, ha nincs használatban.
Az Apple App üzletről
Az iPod touch és iPhone készülékek dokkoló
alkalmazása megvásárolható az Apple App
üzletben.
Keresse a „D-Sappli” opciót és töltse le az
ingyenes alkalmazást, hogy többet tudjon meg a
funkciókról.
Jellemzők
A D-Sappli két időzítő funkciót tartalmaz:
zenelejátszás időzítő és kikapcsolás időzítő.
A zenelejátszás időzítő lehetővé teszi a kívánt
zene lejátszását vagy a lejátszás szüneteltetését a
kívánt időpontban. A kikapcsolás időzítő
lehetővé teszi egy időtartam megadását, amikor
a zene lejátszása kikapcsol. A zenelejátszás
időzítő és a kikapcsolás időzítő együttműködik
a készülék energiaellátásával.
A D-Sappli tartalmaz egy órakijelzés nagyítás
funkciót is.
Megjegyzések
Ha nincs letöltve az iPod touch/iPhone
készülékre az ezzel a rendszerrel való
csatlakoztatáshoz szükséges alkalmazás,
megjelenik egy üzenet, amely a D-Sappli
letöltésére figyelmeztet.
A figyelmeztető üzenet kikapcsolásához
kapcsolja ki az alkalmazás csatlakoztatás
funkcióját.
Az alkalmazás csatlakoztatás funkció
kikapcsolása: nyomja meg a / gombot a
készülék kikapcsolásához. Távolítsa el az iPod
touch/iPhone készüléket a dokkoló
csatlakozóból, majd nyomja meg a készülék
VOLUME − és  gombjait egyszerre, és tartsa
nyomva legalább 2 másodpercig. (A
kikapcsoláskor a SOUND jelzés (sárga) hármat
villan.)
Az alkalmazás csatlakoztatás funkció
visszakapcsolásához ismételje meg a fenti
lépéseket. (A SOUND jelző (zöld) a
bekapcsoláskor hármat villan.)
A hangerő beállítása
Használja a VOLUME +/− (a távvezérlőn VOL
+/−) gombot.
Hasznos tanács
A / gomb hármat villan, amikor a hangerő
beállítása a legnagyobb vagy legkisebb.
A mélyhang- vagy kiterjesztett
hanghatás használata
Két különböző hanghatás használható. A SOUND
jelző (lásd az alábbiakban) megjeleníti a jelenlegi
hanghatás beállítást. A hanghatások között a
SOUND gomb megnyomásával választhat.
Sárga (MEGA BASS): magas minőségű
mélyhangzás. A készülék megvásárlásakor
alapbeállításként ez a beállítás van kiválasztva.
Zöld (MEGA BASS és MEGA Xpand): a
hangzástér további kiterjesztése.
Kikapcsolva: normál hangkimenet.
A készülék kikapcsoláskor is tárolja a kiválasztott
hanghatást.
2011.11.01. 23:11:16
Download PDF

advertising